Logo gemeentenieuwsonline.nl

Wijkorganisatie ’t Zand Binnen-Buiten versterkt samenwerking in de wijk

HUISSEN - Dinsdag 5 oktober is stichting Wijkorganisatie ’t Zand Binnen-Buiten (Huissen) opgericht. De kleinschalige ceremonie vond plaats in de sfeervolle ambiance van de Zandse Kerk.

Doelstellingen: 'Het faciliteren, organiseren en ondersteunen van activiteiten en projecten in de woonwijk ’t Zand Binnen-Buiten'. Kortom: de leefbaarheid in deze wijk bevorderen.

De oprichting van de stichting vormt een zoveelste mijlpaal in de groeiende samenwerkingscultuur van inwoners en hun organisaties in deze wijk. De stichting bundelt de lokale krachten en vormt de spreekbuis met gemeentelijke en regionale samenwerkingspartners, waaronder SWL en Gemeente Lingewaard.

Het realiseren van een Wijk Ontwikkeling Plan (WOP) is een essentieel actieprogramma van de afgelopen en de komende jaren. De nieuwe woonwijk Driegaarden behoort straks tot het werkgebied van deze stichting.

De Wijkorganisatie omvat momenteel – naast een klein bestuur – een zevental functiegerichte werkgroepen, die zich gezamenlijk inzetten om de doelen van de stichting te realiseren. Het Wijkplatform ZandBinnenBuiten vormt een speciaal functiegebied binnen de stichting. Het inwonersinitiatief 'De Zwaanse Buurtkraam' is intussen een speerpunt van de stichting; wekelijks zichtbaar in buurten van deze wijk."

Meer informatie via: Website (www.wijkplatformzbb.nl); Facebookpagina (www.facebook.com/Wijkorganisatie-t-Zand-Binnen-Buiten-107973270936969) Email: zandsoverleg@outlook.com.

De Nieuwsbrief Herfst 2020 komt binnenkort uit; graag abonneren door aanmelding via genoemd email-adres.

Meer berichten