Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Uilenkast. (foto: Ren&eacute; Bolscher)</p>

Uilenkast. (foto: René Bolscher)

(Foto: René Bolscher )

Klusteam van Lingewaard Natuurlijk zoekt vrijwilligers.

LINGEWAARD - Stichting Lingewaard Natuurlijk is een vrijwilligersorganisatie met het doel om binnen de gemeente Lingewaard het landschap van de Gelderse Poort te behouden, educatie omtrent natuur en milieu te bieden, de beleving van de natuur te stimuleren en bedreigde flora en fauna te beschermen. Hiertoe zijn diverse werkgroepen die op deze terreinen actief zijn.

Zo is er ook een klusteam. Deze werkgroep voert werkzaamheden uit om de gebouwen in stand te houden. Hierbij valt te denken aan de Veldschuur, het Dijkmagazijn, de Bijenstal en het uitvoeren van diverse opdrachten. Voorbeelden hiervan zijn: nestkasten voor uilen, vogels, vleermuizen, insectenkasten/-hotels en voederkastjes. Ook voor de aanpak van grotere klussen wordt de hand niet omgedraaid, zoals de opbouw van de Mauritstoren in de Bemmelse Waard.

"Voor ons klusteam zoeken we vrijwilligers die over de nodige handigheid beschikken. Hierbij denken we aan personen met een achtergrond als timmerman, meubelmaker of bouwvakker, maar uiteraard zijn ook anderen welkom. Het klusteam voert haar werkzaamheden periodiek uit na onderling overleg. De sfeer is gemoedelijk en gezellig. Wij vinden het belangrijk om vrijwilligers ook een gezellige ontmoetingsplaats te bieden.

Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan aan via klussen@lingewaardnatuurlijk.nl of info@lingewaardnatuurlijk.nl."

Meer berichten