Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

Licht, Liefde & Leven

HUISSEN - Het komend weekend is het Allerheiligen en Allerzielen. Namen van overledenen worden uitgesproken, een kaars wordt aangestoken. Dankbare herinnering en schrijnend verdriet gaan in elkaar over. Het samen geleefde leven leeft draagt ons: “wij bleven en wij blijven samen, liefde is sterker dan de dood”.


Als protestants kerk(je) in een katholieke omgeving sluiten wij bij deze gedenkdagen aan. In de viering op zondag 1 november gedenken wij hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Dit jaar is daar de pijn en het verdriet van het Corona-virus: leven en dood zijn door elkaar heen gaan lopen. We missen veel van gedeelde ontmoetingen, het leven met elkaar. Er zijn zorgen en onzekerheid. Het leven gaat - een beetje (boel) - dood.
Daarom willen wij elkaar – binnen de geldende afspraken – opzoeken en ontmoeten rondom het Licht van de Paaskaars. De kerk is het weekend open om binnen te lopen, een kaars aan te steken of voor een kleine kringviering (zie website pknhuissen.nl). Hou afstand, hou vol – we hebben het leven lief.

“Het was alsof wij afscheid namen
maar liefde is oneindig groot
wij bleven en wij blijven samen
liefde is sterker dan de dood”

Protestantse Gemeente Huissen, Matthijs Glastra. Vrijdag 30 oktober: avondgebed 19 uur, zaterdag 31 oktober: 15 uur vrije inloop, 17 en 19 uur kleine viering, zondag 1 november: 10 uur gedachtenisviering, 15 uur vrije inloop, 17 uur kleine viering en 19 uur avondgebed.

Meer berichten