Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie H. Maria Magdalena

Zaterdag 7 en zondag 8 november

32e zondag door het jaar

Deze zondag wijst het Evangelie ons op de voorwaarde om het Rijk der Hemelen binnen te gaan. Dat gebeurt aan de hand van de parabel van de tien maagden: het gaat om eredames die de bruidegom tijdens de huwelijksceremonie vergezellen en aangezien het in die tijd gebruikelijk was om ’s nachts te vieren, waren de juffrouwen van lampen voorzien. De parabel zegt dat vijf maagden wijs zijn en vijf dwaas: de wijze hadden namelijk olie mee voor hun lampen, terwijl de dwaze dat niet hadden. Wat wil Jezus ons met deze parabel leren? Hij herinnert ons eraan dat wij ons moeten klaar houden voor de ontmoeting met Hem. Heel dikwijls roept Jezus in het Evangelie op om te waken, en op het einde van dit verhaal doet Hij dat als volgt: “waakt dus want gij kent dag noch uur” (Mt. 25, 13). Maar door deze parabel zegt Hij ons dat waken niet alleen betekent: niet slapen, doch klaar zijn. Alle maagden slapen namelijk voor de aankomst van de bruidegom, maar bij het ontwaken, zijn sommigen klaar, anderen niet. Dat is dus wat wijs en voorzichtig zijn, betekent: het gaat er niet om te wachten tot op het laatste ogenblik van ons leven om mee te werken met Gods genade, maar het nu reeds te doen.

Zaterdag 7 november
O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen:19.00 u: Eucharistieviering, K. Donders

Zondag 8 november
St. Werenfridus Elst: 10.00 u: Eucharistieviering, Vormselviering, Mgr. Th. Hoogenboom, K. Donders, M. Sanders (alleen voor genodigden)

St. Werenfridus Elst: 14.30 u: Eucharistieviering, Vormselviering, Mrg. Th. Hoogenboom, M. Sanders (alleen voor genodigden)
O.L.V. ten Hemelopneming Huissen-stad: 10.00 u: Eucharistieviering, G. Peters

Begraafplaats De Hoeve Huissen, 15.00 u: Gravenzegening

St. Willibrordus Herveld: 11.00 u: Eucharistieviering, Willibrorduszondag, F. Bomers

H. Maria Geboorte Lent: 11.00 u: Woord- en Communieviering, J. Kallen

De eucharistieviering vanuit de St. Werenfriduskerk te Elst is te volgen via: www.facebook.com/stwerenfridus, Omroep Lingewaard TV (KPN kanaal 1478 / Ziggo kanaal 36) en na afloop via Youtube.com (R.K. parochie H. Maria Magdalena).

Vieringen vanuit de andere kerken zijn te volgen via www.kerkomroep.nl.

Donaties voor vaste camera’s kunt u storten op rekening NL62RABO0324503806 t.a.v. H. Maria Magdalena, o.v.m. Actie MenM Verbonden.

Meer berichten