Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie H. Maria Magdalena

Bezinning bij 21 en 22 november

Feest van Christus Koning

Bezinning van een van onze parochianen bij de laatste zondag van het liturgisch jaar:

Er zijn ontzaglijk veel spreekwoorden over het begrip tijd in de Nederlandse taal. Tijd is geld – Komt tijd, komt raad –. De tijd heelt alle wonden – Geen tijding, goede tijding. Enzovoort Ik ben hierover aan het mijmeren gegaan naar aanleiding van een spreuk in mijn agenda: ‘Probeer niet de tijd te doden maar uit te buiten.‘ Dat is iets om diep over door te denken; hoe gaan wij met onze tijd om? Tijd is een raadselachtig iets. Soms vliegt hij voorbij en soms kruipt hij. Maar hoe vlug of langzaam hij ook gaat, het blijft een geschenk. We zeggen dat wel eens: de tijd die ons nog gegeven is. Inderdaad! Wijzelf moeten die tijd inhoud geven. Gebruiken we onze tijd alleen voor onszelf of delen wij met anderen? Geven we onze tijd wel eens aan een eenzame of zieke medemens? Geven wij wel eens een stukje van onze tijd terug aan Hem, die tijdloos is? En aan het eind van ons leven verwisselen wij het tijdelijke met het eeuwige. Met een eeuwigheid van vreugde, vrede, geen pijn en verdriet meer, waar de tijd geen invloed meer heeft omdat het zien van Hem, die geen begin en einde heeft, zo iets geweldigs is dat de tijd vliegt en duizend jaren ons als één dag schijnen te zijn.

Zaterdag 21 november

H. Maria Geboorte Driel: 19.00 u: Woord- en Communieviering, J. Kallen, St. Caeciliaviering

O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen:19.00 u: Eucharistieviering, V. Bulthuis

St. Leonardus Oosterhout: 19.00 u: Eucharistieviering, F. Bomers, St. Caeciliaviering

Zondag 22 november
St. Werenfridus Elst: 10.00 u: Eucharistieviering, V. Bulthuis, St. Caeciliaviering

O.L.V. ten Hemelopneming Huissen-stad: 10.00 u: Eucharistieviering, G. Peters, St. Caeciliaviering

St. Willibrordus Herveld: 11.00 u: Woord- en Gebedsviering, J. Rademakers, St. Caeciliaviering

De eucharistieviering vanuit de St. Werenfriduskerk te Elst is te volgen via: www.facebook.com/stwerenfridus, Omroep Lingewaard TV (KPN kanaal 1478 / Ziggo kanaal 36) en na afloop via Youtube.com (R.K. parochie H. Maria Magdalena).

Vieringen vanuit de andere kerken zijn te volgen via www.kerkomroep.nl.

Donaties voor vaste camera’s kunt u storten op rekening NL62RABO0324503806 ten name van H. Maria Magdalena, onder vermelding van Actie MenM Verbonden.

De aanscherping van de landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan betekent ook een verandering in onze parochie. Er mogen maximaal dertig kerkgangers tijdens een eredienst in onze kerken aanwezig zijn. Daarom zult u in de tijd dat deze richtlijn geldt zich voor de weekendviering vooraf moeten aanmelden via het reserveringssysteem dat u vindt op onze website -rkparochiemariamagdalena.nl- of als dat niet mogelijk is telefonisch via het lokale secretariaat van de kerk waar u de viering wilt bijwonen.

Meer berichten