GN Lingewaard

4 januari 2017

GN Lingewaard 4 januari 2017


Startbijeenkomst Dorpsontwikkelingsplan Haalderen

HAALDEREN - De startbijeenkomst vindt plaats op 19 januari van 19.30 tot 22.00 uur in dorpshuis De Tichel Ten behoeve van de startbijeenkomst voor het Dorpsontwikkelingsplan Haalderen (DOP) zijn er onlangs spandoeken opgehangen.

Ook is de werkgroep Haalderen Leeft gestart met een huis-aan-huis flyeractie en zijn er op diverse plaatsen posters opgehangen. "Op deze avond willen wij graag uw suggesties en verbeteringen weten voor Haalderen. Er zullen verschillende thema ’s aan de orde komen zoals woonomgeving, verkeersveiligheid, natuur en recreatie, sociaal leven en verenigingen, voorzieningen voor jong en oud, economische bedrijvigheid en overig. Wees er als inwoner van Haalderen bij en denk mee, praat mee en doe mee op donderdag 19 januari", aldus de oproep van Werkgroep Haalderen Leeft!

Collectanten voor collecte Banneux Gendt gezocht

GENDT - De Banneuxgroep Gendt houdt haar jaarlijkse collecte in de week van maandag 9 tot en met zaterdag 14 januari.

Met een gedeelte van de opbrengst kunnen de pelgrims tegen een gereduceerd bedrag vijf dagen naar Banneux. Tevens wordt het onderhoud aan de Mariakapel aan de Schoolstraat bekostigd.

"Wij van de Banneuxgroep Gendt zoeken nog collectanten voor de volgende wijken / straten: Lootakkers, Molenwijk, Dijkstraat, Essenpasstraat, Huis te Gendt, Schoutstraat, Raalt, Julianastraat, Julianaplein, Vleumingen, Torenlaan, Kerkepad. Wilt u informatie of zich opgeven als collectant, dan kunt u contact opnemen met Trees Janssen (telefoonnummer 422537)."

Pistoolnacht van Bemmel

BEMMEL - Door S.V. Op de Korrel wordt binnenkort voor de 25e maal de 'Internationale Pistoolnacht van Bemmel' georganiseerd. Op vrijdagavond 6 januari om 23.00 uur zal voorzitter Jan Volmeijer aan 22 deelnemers het startsein geven te beginnen aan dit slopende evenement. Tot zaterdagmorgen elf uur dienen er 750 schoten, verdeeld over 25 series van 30 schoten elk, te worden gelost.

Wat 25 jaar geleden als een geintje begon is inmiddels uitgegroeid tot een vast onderdeel op de agenda van SV op de Korrel, inmiddels met vaste deelnemers uit Belgie en Duitsland.

De verwachting is dat de strijd om de titel, en de Studio Stens Wisselbokaal van STP Modeling, zal gaan tussen vier schutters, Gertjan de Brouwer, Bart Grutters, Con Hövelings en Eric Rietjens. Mocht de Brouwer winnen, zou dat voor de vijfde maal zijn.

Naast het vrijstaand luchtpistool schieten zullen er vijf schutters deelnemen op het onderdeel luchtpistool opgelegd. De nummers 1 en 2 van het afgelopen NK, Koos Janssen en Wim Sterling zijn deelnemers, met Ben Huibers als gevaarlijke outsider. Bart Wolters van de organiserende vereniging zal voor de 25e maal deelnemen. Een knappe prestatie.

Lange nacht

Collega-schutters zorgen voor de nodige ondersteuning. Het belooft in ieder geval weer een bijzonder gebeuren te worden in de accommodatie van Op de Korrel aan de Sportlaan 1e, gelegen achter sporthal De Bongerd in Bemmel. Belangstellenden zijn welkom. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari 11.30 uur.

Nieuwjaarsbijeenkomst Sint-Caecilia in Doornenburg

Kapelaan Walters, oprichter van harmonie Sint-Caecilia Doornenburg

DOORNENBURG - Op zaterdag 7 januari houdt Sint-Caecilia Doornenburg haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in het plaatselijke ontmoetingscentrum. De vereniging huldigt haar jubilarissen en zal voor de 7e keer de Kapelaan Walters Trofee uitreiken aan een lid die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Wie wordt in 2017 de opvolger van Beschermheer Leonard van Nispen tot Pannerden?

Naast deze huldigingen blikt men terug op het jubileumjaar dat op grootse gevierd werd in 2016. Ook zal er een vooruitblik zijn naar het nieuwe jaar, want ook in 2017 zal Sint-Caecilia zich op grote evenementen weer muzikaal gaan presenteren. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd deze nieuwjaarsbijeenkomst bij te wonen. Aanvang is 19.00 uur en het officiële programma zal ongeveer een uurtje duren. De jeugdslagwerkers zullen het nieuwjaar muzikaal gaan openen en het harmonie orkest zal samen met u toasten op klanken van de welbekende Radetzky Mars!

GENDT - De Banneuxgroep Gendt houdt haar jaarlijkse collecte in de week van maandag 9 tot en met zaterdag 14 januari.

Met een gedeelte van de opbrengst kunnen de pelgrims tegen een gereduceerd bedrag vijf dagen naar Banneux. Tevens wordt het onderhoud aan de Mariakapel aan de Schoolstraat bekostigd.

"Wij van de Banneuxgroep Gendt zoeken nog collectanten voor de volgende wijken / straten: Lootakkers, Molenwijk, Dijkstraat, Essenpasstraat, Huis te Gendt, Schoutstraat, Raalt, Julianastraat, Julianaplein, Vleumingen, Torenlaan, Kerkepad. Wilt u informatie of zich opgeven als collectant, dan kunt u contact opnemen met Trees Janssen (telefoonnummer 422537)."

Platformvergadering Gendt

GENDT - Het inloopspreekuur is elke éérste donderdag van de maand (nu 05 januari) van 19.00 tot 19.50 uur. Deze worden gehouden in het SKC De Leemhof aan de Dorpstraat 1 in Gendt.

Men kan zonder afspraak binnen lopen of eventueel vooraf een afspraak maken voor het spreekuur. Onder het genot van een kopje koffie of thee, kan men bij het platform terecht over opmerkingen, suggesties of klachten betreffende openbare verlichting, verkeer, leefbaarheid en veiligheid in de straat of wijk. Dit wordt in de aansluitende platformvergadering besproken en zo nodig doorgestuurd naar gemeente en of politie.

"Als u niet kunt komen op het afgesproken tijdstip kunt u ook e-mailen naar informatie@platformgendt.nl. Voor klachten over groenvoorzieningen, verlichting en trottoirtegels et cetera kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6 in Bemmel telefoon 026 326 0111.

Bent u geïnteresseerd in het werk van het platform of wilt u er meer van weten, neem dan vrijblijvend contact op met de voorzitter e-mail voorzitter@platformgendt.nl. Voor meer informatie over de platforms in Lingewaard kan men de vernieuwde gezamenlijke websites gemeente Lingewaard inzien: www. wijkplatformslingewaard.nl, verder klikt u op Gendt, daarna Website Platform Gendt en zo komt u op de website van Platform Gendt.”

Lustrum Schip Ahoy

ANGEREN - "Eind 2011 plaatste ik (gepusht door mijn vrouw) een oproep in de krant. Mannen stemmen gezocht om een Zeemanskoor op te starten. Theo Sluiter had ik in middels ook enthousiast gemaakt en besloten 9 januari 2012 bij elkaar komen."

"We waren toen met z’n dertienen. Daarna hebben we nooit meer een oproep hoeven doen. Gert Huting werd gevraagd om even de boel op koers te helpen. Nu vijf jaar later is hij er nog. Met zijn enthousiasme en kennis is de lat behoorlijk opgetild. Inmiddels telt het koor 60 zangers, is er een combo van 4 accordeonisten, 2 gitaristen, en een drummer.

Het plezier van het zingen spat eraf, en zoals Gert het vaak zegt, het is een koor dat raakt, ontroert en vermaakt. Ons motto is dan ook: 'muziek is leven, leven is muziek'. De bemanning van Schip Ahoy gaat samen met de partners dit eerste lustrum vieren met een brunch in De Kolk.

Het matinee ter ere van ons vijfjarig bestaan kunt u bij zijn, op zondagmiddag 12 februari om 14.00 uur. Het belooft weer een spetterend optreden te worden. En zoals u van Schip Ahoy gewend bent met een aantal nieuwe liedjes.

Vanaf 9 januari kunt u hiervoor kaarten kopen in het Dorpshuis in Angeren voor 5 euro (dit is tevens een lot)."

Nieuwjaarsreceptie dorpshuis De Tichel

HAALDEREN - Zaterdag 7 januari is dorpshuis De Tichel in Haalderen geopend van15.00 tot 17.30 uur. Men kan elkaar tijdens deze bijeenkomst alle goeds voor 2017 toewensen.

"Tijdens de receptie zullen we beheerster Diny de Winkel-van Merwijk in het zonnetje zetten vanwege haar 25-jarig dienstjubileum."

Donderdag 26 januari komt Dick van Altena vele liedjes uit zijn repertoire ten gehore brengen. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het optreden start om 20.00 uur. De entreeprijs bedraagt 7,50 euro per persoon.

Het open eetcafé in het dorpshuis zal in samenwerking met Stichting Welzijn Lingewaard zeker een vervolg krijgen. Houdt hiervoor de publicaties van SWL of informatie in De Tichel in de gaten.

Ook het participatiepunt en repaircafé zullen weer als vanouds verder gaan. Het dorpshuis is het clubhuis van vele verenigingen in Haalderen. "We willen deze middag graag de huiskamer van Haalderen zijn. Ook voor de verengingen kan deze middag een gelegenheid zijn om elkaar als bestuur en leden de hand te geven. Wandel gezellig binnen. De koffie en thee staan klaar. Laten we samen een nieuwe start maken in 2017. We hopen ook u te mogen begroeten tijdens deze open nieuwjaarsreceptie", aldus bestuur en medewerkers dorpshuis De Tichel.

In een Oogopslag

woensdag 4 januari
09.30 u. St. Bavo Angeren, Eucharistieviering met Pastoor Peters

vrijdag 6 januari
10.00 u. Kapel Gouden Appel Bemmel, Eucharistieviering met Pastoor Peters 1e vrijdagviering
10.00 u. Sancta Maria Huissen, Eucharistieviering met Aalmoezenier Crolla 1e vrijdagviering

zaterdag 7 januari viering van Drie Koningen - Openbaring
des Heren
19.00 u. OLV van Zeven Smarten Haalderen, Eucharistieviering met Pastoor Peters en het Middenkoor InVoice

zondag 8 januari viering van Drie Koningen – Openbaring des Heren
10.00 u. OLV Tenhemelopneming Huissen-Stad, Eucharistieviering met Pastoor Peters, het Gemengd koor De Levensbron en het Herenkoor
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie voor de gehele parochie

woensdag 11 januari
09.30 u. St. Martinus Doornenburg, Eucharistieviering met Pastor Hulleman

Restanten IJssellinie in Verborgen Nederland

BEMMEL - Na de tweede wereldoorlog had Duitsland geen leger meer en was opgedeeld in vier geallieerde bezettingszones, de Amerikaanse, de Franse, de Britse en de Russische bezettingszone. Om aan een dreigende aanval uit het oosten weerstand te bieden, bedacht de Amerikaanse opperbevelhebber en latere president Eisenhower het plan een verdedigingslinie in Nederland aan te leggen. Deze moest dan een invasie vertragen of als het kon tegenhouden. Er is toen gebruik gemaakt van de natuurlijk barrière in Nederland: het water.

Het plan was Rijn, Waal en IJssel af te sluiten. De Rijn bij Arnhem, de Waal bij Ooij/Bemmel en de IJssel bij Olst/Deventer. Door caissons in te varen en te laten afzinken waardoor een groot gebied onderwater zou komen te staan dacht men de vijand tegen te kunnen houden. Alles was uiterst geheim en werd ook zo ervaren. Later zou blijken dat de Russen gedetailleerdere kaarten hadden dan wij.

In 1948 ontstond West-Duitsland uit de Amerikaanse, de Franse, de Britse bezettingszone en de Sovjetzone werd Oost-Duitsland. De NAVO werd opgericht en West-Duitsland mocht weer een leger hebben. De grens van Duitsland met Polen werd vastgesteld en gevormd door de rivieren de Oder en de Neisse ook wel Oder/Neisse linie genoemd. Zo werd de IJssellinie die toch al achterhaald was overbodig, raakte in verval en werd gedeeltelijk gesloopt. In Bemmel is het meeste van de IJssellinie verdwenen op de defensiedijk en drie kazematten na.

Over deze IJssellinie gaat het achtste deel van de VPRO serie Onzichtbaar Nederland, getiteld Veiligheid. Met behulp van animaties wordt dit alles weer in beeld gebracht. De aflevering is te zien op 5 januari om 22.15 op NPO 1. Gijs Bouwman van de Historische Kring Bemmel doet het verhaal.

Eigen Geërfden Gendt loopt stuk op halsstarrig Staatsbosbeheer

Straks wordt het lastig om in de Gendtse polder een bonte viervoeter voor de camera te krijgen. (foto Sjaak Veldkamp)

GENDT – De Gendtse polder raakt het puur Hollandse beeld van grazende koeien kwijt. Stichting Eigen Geërfden Gendt heeft de handdoek in de ring gegooid in de strijd tegen Staatsbosbeheer voor behoud van hun ‘Hollandse koeien’.

Door de herinrichting Oeverwal Gendtsche polder is in het gebied straks geen plaats meer voor de vertrouwde koeien. Volgend jaar zomer wordt het project afgerond. Provincie en Staatsbosbeheer hebben vanaf het begin in de procedure hun zinnen gezet op natuurlijke begrazing door Rode Geuzen. Grazers die steeds vaker de plaats van het van oudsher boerenvee innemen. Rode Geuzen kunnen jaarrond in de polder verblijven. Hollandse koeien gaan in de wintermaanden op stal.

Op aandringen van het CDA had de gemeenteraad wethouder Johan Sluiter op pad gestuurd om de provincie en Staatbosbeheer te bewegen om alsnog voor Hollandse koeien te kiezen.

Volgens veehouder en penningmeester Piet Gerritsen van Eigen Geerfden gelooft het bestuur niet meer in een goede afloop. Na vier gesprekken met de wethouder en deels samen met de provincie en Staatsbosbeheer, is het voor Gerritsen wel duidelijk. “De wethouder heeft zijn best gedaan, maar Staatsbosbeheer is halsstarrig in hun standpunt.”

Eigen Geerfden zet nu plan B in. Het bestuur stuurt de provincie, Staatsbosbeheer en wethouder Sluiter een brief met het verzoek dat ook Gendtse boeren de kans krijgt bij inschrijving het beheer van de kudde Rode Geuzen te bemachtigen.
Hoe het ook afloopt, de teleurstelling blijft groot, zo laat Piet Gerritsen weemoedig merken. “Vraag het aan de mensen, onze koeien horen in de Gendtse polder.” De Eigen Geërfden hebben volgens de penningmeester in de polder een historie van ruim tweehonderd jaar.

woensdag 4 januari
09.30 u. St. Bavo Angeren, Eucharistieviering met Pastoor Peters

vrijdag 6 januari
10.00 u. Kapel Gouden Appel Bemmel, Eucharistieviering met Pastoor Peters 1e vrijdagviering
10.00 u. Sancta Maria Huissen, Eucharistieviering met Aalmoezenier Crolla 1e vrijdagviering

zaterdag 7 januari viering van Drie Koningen - Openbaring
des Heren
19.00 u. OLV van Zeven Smarten Haalderen, Eucharistieviering met Pastoor Peters en het Middenkoor InVoice

zondag 8 januari viering van Drie Koningen – Openbaring des Heren
10.00 u. OLV Tenhemelopneming Huissen-Stad, Eucharistieviering met Pastoor Peters, het Gemengd koor De Levensbron en het Herenkoor
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie voor de gehele parochie

woensdag 11 januari
09.30 u. St. Martinus Doornenburg, Eucharistieviering met Pastor Hulleman

Jubilerende Historische Kring bij de tijd!

Foto komt uit het archief van de HKD

DOORNENBURG - Historische Kring Doornenburg viert in 2017 haar 30e ‘verjaardag’. Dit laat de Kring natuurlijk niet zo maar aan zich voorbijgaan. Op zaterdag 4 februari met twee heel bijzondere concerten 'Trug ien de tied, aon de hand van ’n lied'. Een gelegenheidskoor is al maanden aan het oefenen. Wordt spectaculair, wordt Doornenburgs en vooral… het wordt heel gezellig.

Ook is de HKD volop bezig met het schrijven van een geïllustreerd boek over de Burgeu, Doornenburgs eigen verdwenen dorp aan het Pannerdens Kanaal. Dankzij gulle gevers verwacht de HKD de uitgave voor de zomer te realiseren. Daarnaast organiseert de Kring ondermeer bijzondere historische thema-avonden & fiets- en wandeltochten voor jong en oud. Kortom, bruisend Doornenburg, ook als het over het verleden gaat.

De Kring is in anderhalf jaar gegroeid van 70 naar 150 leden. De wens is om aan het eind van het zijn jubileumjaar tenminste 200 leden te hebben. En de hoop is dat er nog meer leden komen die trekkers van activiteiten willen worden. Want Doornenburg is een klein dorp met een groots verleden, maar ook een geweldige toekomst!

Op dinsdagavond 10 januari start de Historische Kring Doornenburg weer met zijn tweewekelijkse werkavonden. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom in het Ontmoetingscentrum.

Samenwerken op IKC Donatushof

BEMMEL - Dit jaar heeft IKC Donatushof in Bemmel weer een kerstmarkt georganiseerd, op donderdag 22 december. Met deze kerstmarkt werd het kerstproject 'Wensen voor de wereld' afgesloten.

De kinderen van de locaties Flierenhofstraat en Dr. Hoijngstraat zijn druk geweest met het maken van allerlei kerstartikelen, die verkocht werden op de kerstmarkt. Daarnaast was er een variatie aan optredens te zien, met dans, muziek en toneel. En natuurlijk was er wat lekkers te eten en te drinken voor iedereen!

De opbrengst van de kerstmarkt is deze keer bestemd voor het Liliane Fonds. Deze organisatie richt zich op gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden. Al voor een klein bedrag kan een kind geholpen worden door het financieren van onder andere krukken, een rolstoel of fysiotherapie. Kinderen worden op die manier sterker en hun omgeving wordt toegankelijker. Vrijwilligers van het Liliane Fonds hebben in álle groepen gastlessen verzorgd; de kinderen waren ervan onder de indruk!

Ook de gymlessen waren een keer anders van opzet. Kinderen kregen een speciale gymles waarin ze konden ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten, met krukken te lopen of te moeten vertrouwen op een blindenstok.

Op vrijdag 23 december is de cheque, met daarop het bij elkaar gesprokkelde bedrag, aan het Liliane Fonds overhandigd.

Geslaagde Sasa-kerstviering

ANGEREN - In de uitnodiging werd een vrolijke middag beloofd. En het was een vrolijke middag op 23 december met muziek van Ria Visser, het koor 'Zang en Vreugde' en de muzikale kerstshow.

Maar ook met serieuze momenten waarin dominee Klaas Touwen en pastor Ineke van Cuijk, elk op hun eigen manier, aandacht gaven aan de problemen waar we allen in meerdere of mindere mate mee te maken hebben. Daaruit kwam naar voren dat het in het leven niet gaat om de rijkste, de grootste of de mooiste te zijn, maar om de passie waarmee je het goede probeert te doen en de compassie die je met je medemens hebt. Samen doen. En dat doet de Sasa.

Het plezier en de lach waren ruim aanwezig bij de muzikale 'bingo', die Kees Bos presenteerde. Hij draaide bekende liedjes die herinnerden aan vroeger tijden. Op de uitgedeelde formulieren streepte men, in plaats van nummers, de titels van de liedjes aan. Wie als eerste een rijtje compleet had won een prijs, die door Kees met een grap werd uitgereikt. De gratis consumptiemunten werden vlot ingewisseld, waarbij het 'advocaatje met slagroom' favoriet was. Na de loterij met mooie prijzen werden verschillende mensen blij gemaakt met een kerststukje. Al met al een geslaagde en leuke middag voor de circa 120 aanwezigen. Voor een foto impressie zie: www.sasa-angeren.nl.

Vijfhonderd kilometer fietsen… in 24 uur!

ARNHEM - Op 24 en 25 juni rijden 750 (amateur-)wielrenners 24 uur non-stop om geld op te halen voor de Ronald McDonald Huizen.

HomeRide is een 500 kilometer lange sponsorwielertocht zodat ouders dichtbij hun zieke kind kunnen zijn. Ronald McDonald Huis Arnhem zoekt enthousiaste teams voor deze sportieve uitdaging.

Ronald McDonald Huis Arnhem is voor kinderen en ouders (zo'n 7000 per jaar) een onmisbaar (t)Huis. Dit is alleen mogelijk dankzij iedereen die hen een warm hart toedraagt. Voor alle kosten is het Huis 100 procent afhankelijk van sponsoring, giften en acties. Deelnemers aan HomeRide maken mogelijk dat ouders bij hun zieke kind kunnen zijn.

HomeRide is een uniek wielerevenement dat op 24 en 25 juni plaatsvindt. Deze 24 uur durende en 500 kilometer lange tocht gaat dit jaar in de vorm van een hart (onder andere langs Ronald McDonald Huis Arnhem). Deelnemen kan in estafettevorm of als 'full-rider'. Zie ook: www.homeride.nl.

Iedereen kan meedoen. Ervaren wielrenners én minder sportieve vrienden of collega's. Naast rijders zijn teambegeleiders onmisbaar. Doorzettingsvermogen en samen ergens voor gaan, maakt HomeRide onvergetelijk.

Dinsdag 24 januari is er een HomeRide informatieavond in Ronald McDonald Huis Arnhem. Meer informatie: Irma Heebing (manager Ronald McDonald Huis Arnhem). E: i.heebing@ronaldmcdonaldhuis.nl / M: 06 83166357.

Start cursus 'Schrijven over je leven'

BEMMEL - Lijkt het je leuk om te schrijven over je eigen leven? Wil je dat je kinderen weten wie je bent? Of voel je dat het goed voor jezelf is om je verhalen op te schrijven? Dan ben je met een cursus 'schrijven over je leven' aan het goede adres.

Onder begeleiding van schrijfdocente Marijke de Kruijff doe je schrijfoefeningen om je herinneringen op te frissen en leer je de dingen die je ontdekt op te schrijven. Je komt uit bij punten in je leven die misschien vergeten leken. Elke tekst die je schrijft is een fragment dat bijdraagt aan het mozaïek van jouw leven.

Schrijfervaring is niet nodig, het gaat niet om spelling of zinsbouw, maar om het plezier van herinneren en die herinneringen vervolgens in woorden vast te leggen. We werken in een groep van maximaal acht personen. De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten, eens per twee weken op de dinsdag, van 10.00 tot 12.30 uur en vindt plaats in de bibliotheek in Bemmel. We starten op 24 januari. Voor verdere informatie en aanmelding: 06 17829303 of via mail: marijkethuis@hotmail.com en de informatiefolder in de bibliotheek.

Rugby Club Betuwe: Super Super Saturday Let op! Wijziging programma

Okay...waar we al een beetje bang voor waren, is nu werkelijkheid: het veld is niet bespeelbaar en we verwachten ook niet dat het beter gaat worden met de weersvoorspellingen voor de komende 24 uur. Het wordt te gevaarlijk om te spelen, dus we moeten, helaas, de wedstrijden van morgen aflasten.

We hebben nog gekeken naar sportieve alternatieven, maar we schatten in dat dat ook te onveilig wordt. Dus geen sportieve activiteiten op onze velden morgen.

De receptie gaat wel door, en we gaan die vervroegen naar 15:00 uur. We zien jullie dan graag!

BEMMEL - Zoals ieder jaar zal ook dit jaar de nieuwjaarsreceptie van Rugby Club Betuwe plaatsvinden op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, dit jaar op zaterdag 7 januari.

Voorafgaand aan de receptie, vindt traditiegetrouw de belangrijkste wedstrijd van het jaar plaats: de Oude Meesters tegen de Jonge Honden, oftewel de spelers van RC Betuwe boven de 35 tegen de spelers van 18 tot 35 jaar. Wel gelden er wat extra regels, zo dragen de spelers boven de 50 een rood broekje en mogen zij niet meer getackeld worden en de mannen in het gouden broekje (boven de 60 jaar), hebben bijna vrij spel.

Omdat de jeugd een steeds groter aandeel binnen de club vormt (meer dan de helft van het aantal spelende leden), is de traditie de laatste jaren steeds iets uitgebreid. In iedere leeftijdscategorie spelen de jeugdleden van RC Betuwe inmiddels competitie en om deze dag extra speciaal te maken, is er voor gekozen om ook voor iedere leeftijdscategorie een wedstrijd te organiseren. We nodigen u dan ook graag uit om te komen kijken naar de wedstrijden of voor een gezellige borrel tijdens de nieuwjaarsreceptie, hieronder het programma:

10.00 – 12.30 uur: Turven (6 & 7 jaar) – Benjamins (8 & 9 jaar) – Mini's (10 & 11 jaar) van Betuwe spelen in toernooivorm tegen: The Pigs uit Arnhem en The Dukes uit Den Bosch.

12.30 – 13.30 uur: Cubs (12 & 13 jaar) tegen The Pink Panthers uit Driebergen

13.30 – 14.30 uur: Junioren (14 & 15 jaar) tegen The Pigs uit Arnhem

14.30 – 15.30 uur: Colts (16, 17 & 18 jaar) tegen Octopus uit Uden

15.30 – 16.30 uur: Oude Meesters tegen de Jonge Honden

16.30 – 19.00 uur: Nieuwjaarsreceptie

Ook geïnteresseerd in rugby? Er wordt op de volgend tijdstippen getraind: TBM (6 t/m 11 jaar): dinsdag en vrijdag van 18.30 – 19.30 uur; Cubs en Junioren: dinsdag en vrijdag van 19.00 – 20.00 uur; Colts: dinsdag van 19.00 – 20.00 uur, vrijdag van 20.00 – 21.30 uur; Senioren: dinsdag en vrijdag van 20.00 – 21.30 uur.

Komen kijken tijdens een van de wedstrijden en/of 5 keer meetrainen is gratis. Voor meer info: zie www.rugbyclubbetuwe.nl of de Facebookpagina (Rugby Club Betuwe).

Kerstviering in Sint-Bavokerk in Angeren

ANGEREN - Het is kerstavond. Er zijn twee kinderen geboren. Jezus heel lang geleden, en pas geleden is Stijn geboren.

Het is gezellig druk in Angeren. Heel veel mensen, jong en oud, gaan naar de kerk om daar het pasgeboren kind te zien. Ze hebben de flyers gelezen die bij diverse winkels zijn opgehangen, ook op school zijn deze flyers uitgedeeld en werd de boodschap thuis aan de ouders verteld. En de mensen gaan op zoek naar het kind. Als we 2016 jaren teruggaan in de tijd, dan gebeurde daar bijna hetzelfde. Alleen waren er toen de herders op het veld die de wacht hielden over hun schapen, een gezellig kampvuur hield ze warm. En opeens waren er engeltjes in de lucht die liedjes zongen over een kind dat was geboren, de redder van alle mensen. En ook de herders gingen op zoek, net als de mensen nu. De herders vonden Jezus die in een kribbe lag, de mensen in de kerk werden verrast door het kindje Stijn dat te samen met pa Ronald, ma Eveline, en zusjes Veerle en Rinske op bezoek kwam, ook nu werd het pasgeboren kind in een kribbe gelegd waarin het gelijk in slaap viel. Net als Jezus trok ook Stijn zich niets aan van al die drukte en sliep gewoon door. De kerk werd leeg, de mensen gingen naar huis: het kerstfeest kon nu beginnen.

Een paar dagen later is de kerk leeg, het is er koud. Maar dan komen er mensen de kerk binnen en hopen ze het pasgeboren kind aan te treffen, maar de kribbe is verhuisd naar een andere stal, en de vloer is schoongeveegd. De bezoekers zijn bedroefd, ze hadden graag de kribbe willen zien waarin het pasgeboren kind rustig heeft geslapen, zoals ook op bijgaande foto is te zien.

Reisje 123Comfort

REGIO - 123Comfort; onderdeel van ZZG zorggroep heeft voor haar klanten op woensdag 14 december een kerstreisje naar de Orchideeënhoeve georganiseerd.

De klanten waren heel enthousiast: "We hebben heerlijk genoten van een stamppotmaaltijd, de orchideeën, de kerstmarkt en de traktaties in de bus". Op de terugweg hebben we goodiebags uitgedeeld en mevrouw Erkens heeft het volgend reisje naar het Kermismuseum Soet & Vermaeck in Hilvarenbeek op woensdag 23 augustus gewonnen.

"Wij zoeken mensen die mee willen gaan met ons reisje, u kunt ook mee zonder abonnement van 123Comfort! Voor meer informatie en vroegboekkorting vòòr 01-02-2017 bellen met 123Comfort: 0900-6667778 ('s middags)."

UDI concerteert met kerkorgel in hoofdrol Nieuwjaarsconcert in Theaterkerk

BEMMEL - Muziekvereniging UDI is weer terug in de kerk en gaat daar voor het eerst sinds de omvorming tot Bemmelse Theaterkerk een compleet eigen concert verzorgen. Het oorspronkelijk orgel van de Donatuskerk, dat gedurende de laatste jaren van het kerkelijk bestaan zwijgend heeft staan wegkwijnen, zal dan samen met UDI gaan klinken in zowel klassieke als modernere werken zoals de 'Via Crucis' van Franz List en de themamuziek van HBO-serie 'Game of Thrones'.

Met man en macht wordt er momenteel gewerkt aan de restauratie en het weer op toon brengen van het al meer dan een halve eeuw oude orgel. Dan is het aan de bekende Bemmelse organist/beiaardier Jos Mijland om met UDI onder leiding van Johan Jacobsen helemaal los te gaan en 2017 muzikaal in te leiden!

Naast deze bijzondere primeur zal ook UDI’s Jeugdorkest zelfstandig én samen met het Groot Orkest optreden en zal Jos Mijland zijn bijzondere kwaliteiten laten horen in een solo-orgelwerk. Voor 5 eueo entree (kinderen tot 16 jaar gratis) is dit zeer gevarieerde concert met gezellige nazit in de Theaterfoyer mee te maken op zondagmiddag 8 januari om 14.30 in Theaterkerk Bemmel.

Zwitserse Week zoekt gastgezinnen

BEMMEL - De Stichting Zwitserse Week zoekt gastgezinnen in Lingewaard en directe omgeving om Zwitserse muzikanten onderdak te verlenen in de week van 15 tot en met 22 juli.

Door de Internationale 4-daagse van Nijmegen en contacten met de Zwitserse militairen is de Zwitserse Week Bemmel ontstaan. De Zwitserse Week in Bemmel, die gelijktijdig wordt gehouden met de Vierdaagse van Nijmegen, is een jaarlijks terugkerend muzikaal cultureel gebeuren dat altijd in de derde week in juli plaats vindt. In deze week is een Zwitsers muziekkorps te gast in Lingewaard. De muzikale hoogtepunten vinden vooral plaats in Bemmel en Nijmegen.

Ieder jaar komt er een ander muziekkorps uit het Duits sprekende deel van Zwitserland naar onze gemeente. Deze muzikanten worden zoveel mogelijk bij gastfamilies in de gemeente Lingewaard ondergebracht. Dit jaar komt ‘Harmonie Muziek Kriens’ met ongeveer 70 muzikanten naar Lingewaard.

"Door uw medewerking om deze Zwitserse muzikanten als gast op te nemen, kunnen wij deze muzikale traditie voor de 54e keer voortzetten. Voor meer informatie zie www.zwitserseweek.eu ook kunt u contact opnemen met Dini te Dorsthorst: 06 34336248 of e-mail bestuur@zwitserseweek.eu.

BFC viert nieuwjaarsbijeenkomst

Foto: Henk Eerden

HUISSEN - De Bevelanders hebben hun 45-jarig bestaan het afgelopen jaar met verve gevierd. Alle feesten, die verdeeld waren over het hele jaar, waren prima bezocht en mede daardoor een groot succes!

De muzikale medewerking van Dick van Altena en Zeemanskoor ‘Schip Ahoy’ tijdens de laatste twee festiviteiten zal nog lang bij de bezoekers blijven rondzingen. Omdat de Nieuwjaarsbijeenkomst van 2016 ook zo goed verlopen was, met muzikale medewerking van Peter Sluiter, willen wij het nieuwe jaar deze formule nog eens herhalen en wel op zondag 8 januari vanaf 14.00 tot 19.00 uur in ‘Het Moment’ in Huissen.

Maar... er komt een nieuwe mijlpaal aan en wel het 30-jarig bestaan van de Bevelander Fan Club! Inmiddels worden de ‘Bevelanders’ al 30 jaar lang zowel financieel als moreel door tientallen leden gesteund! Vandaar dat zij daar ook weer iets tegenover willen stellen.

Naast de Bevelanders zelf zal Peter Sluiter, zoals vermeld, opnieuw zijn muzikale medewerking verlenen. Eveneens zal hij een flink aantal nummers met de Bevelanders meespelen en zingen.

Alle huidige en oud-fanclubleden worden deze zondagmiddag uitgenodigd om het feest mee te vieren. Middels beamerbeelden zal er teruggekeken worden op de achterliggende 30 jaar dat de BFC actief is geweest. Er zijn bijvoorbeeld diverse wijnfeesten en kerstmarkten bezocht met één of meerder touringcars met fans en ook zijn er vaartochten georganiseerd. Een toost zal die middag verder worden uitgebracht op het nieuwe jaar.

De entree is, zoals te doen gebruikelijk, gratis. Inlichtingen via 026 3250366.

Ell4you opent haar deuren

BEMMEL - Na hard werken is het dan eindelijk zover de nieuwe showroom/werkplaats is een feit. Ell4you opent haar deuren op 6 januari aan de Houtakker 6 in Bemmel.

Ell4you voor al u sobere en stoere woonartikelen. "De trend van dit moment is stoer,robuust en sober in en rondom u huis. Met al dan niet maar ook met gerestylde oud gemaakte en doorleefde woonartikelen. Of het nu gaat om lampen, kasten, kussens, Nepalese kruikjes, stoere wandpanelen of heerlijk geurende zeepjes; wij bieden u een ruime keus in onze nieuwe showroom. Maar ook voor heerlijke banken, eetkamerstoelen of een mooie robuuste fauteuil. waar u heerlijk in kunt weg zakken om een heerlijk boek in te lezen, wij adviseren u ook graag over de mogelijkheden die er zijn."

Al enige jaren is Ellen Blom bezig met het creëren, inrichten en stylen, om van uw woning een robuuste sobere en stoere maar sfeervolle inrichting te maken. Ze vindt het een leuke uitdaging en wil mensen inspireren en enthousiast maken met haar leuke en mooie ideeën. Van kleur op de wand tot de kleinste details.

"Wij nodigen u graag uit voor de opening 6 januari vanaf 14.00 tot 20.00 uur. U bent allen van harte welkom onder het genot van een hapje en drankje."

SWL: Repair Cafés Lingewaard

LINGEWAARD - In het Repair Café kan iedereen zijn of haar kapotte spullen laten nakijken door een team van handige vrijwilligers. Zij zijn bekwaam in het uitvoeren van kleine reparaties, maar geven daarnaast ook advies als een eenvoudige oplossing niet mogelijk is. En dit allemaal voor alleen de materiaalkosten en een vrijwillige bijdrage voor het verrichte werk.

Het Repair Café is voornamelijk bedoeld voor het herstellen van klein tot middelgroot huishoudelijk materiaal zoals stofzuigers, koffiezetapparaten, broodroosters, lampjes en föhns maar daarnaast draaien onze vrijwilligers ook voor speelgoed en servies hun hand niet om. We vragen wel om de apparatuur voordat je het meebrengt schoon te maken en het naaigoed te wassen!

SWL verzorgt binnenkort weer een Repair Café in Lingewaard. Je kunt op de volgende locatie terecht voor reparaties en een gezellige bak koffie/thee:

Zaterdag 7 januari van 14.00 – 16.00 u in Huissen (Langekerkstraat 15). De data van de andere kernen staan op www.swlingewaard.nl onder ‘Actief in wijk en buurt’. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende Repair Café te zien.

"Heb je spullen die kapot zijn of niet goed meer werken, en vind je het zonde om ze zomaar weg te gooien, bedenk dan dat er nog een leuk alternatief in je eigen woonplaats is."

Bezuinigingen sociale ondersteuning

LINGEWAARD - Het mensenvisje. Er leefde eens een klein mensenvisje in de grote oceaan. Het was gelukkig, want aan niets ontbrak het hem. Maar het werd ouder en gebrekkig en daardoor minder snel. Dit werd zijn noodlot en het mensenvisje werd opgevist in een vangnet. Het werd liefdevol opgenomen en in een viskom geplaatst.

In de viskom kon het mensenvisje op eigen kracht zijn rondjes zwemmen. Het mensenvisje wilde zelfredzaam zijn. Maar het bleef afhankelijk van wat hem te eten werd gegeven. Ook had het graag z’n eigen regie willen houden. Maar dit bleef beperkt tot alleen maar rondjes zwemmen. Op zekere dag vergat de viskomeigenaar het mensenvisje eten te geven. Door zijn zelfredzaamheid wist het mensenvisje deze dag door te komen. Alleen, het mensenvisje was wel afhankelijk van zijn weldoener. Deze dacht echter: goh, hij heeft het overleeft. En de weldoener sloeg steeds vaker een dag over met eten geven. Want dit bespaarde hem geld en het leek goed te gaan. Daarom werden er meer dagen achter elkaar overgeslagen. Dit werd echter fataal voor het mensenvisje. Het mensenvisje is nu niet meer.

In deze fabel zijn allemaal woorden gebruikt, die in de hulpverlening erg gebruikelijk maar ongedefinieerd zijn. Zoals bijvoorbeeld vangnet, zelfredzaamheid en eigen kracht. In theorie goed bedacht, maar in de praktijk slecht toegepast. In mijn beleving worden deze woorden vaak ingezet om bezuinigingen door te voeren.

Door de stapeling van de vele kosten, zoals eigen bijdragen, minder ziektekostenaftrek, minder toelagen, minder verstrekkingen, et cetera en aangepaste, verminderde indiceringen, et cetera, hebben chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en mensen met een minimum inkomen het steeds slechter in een door de wetgever zo vol lof geprezen welvaartsmaatschappij. Bezuiniging sluipt als een dief in de nacht door deze welvaartsmaatschappij.

Met mijn fabel heb ik dit hiermee onder woorden willen brengen. In mijn fabel heb ik mijn zorg tot uitdrukking willen brengen.

Zorgverlening, die vermindert. In een fabel beschreven, waar het in de sociale ondersteuning naar toe gaat.

Oege van Dijk

Column

Mening

Oudjaarsavond heb ik genoten van de oudejaarsconference van Claudia de Breij. Heel anders dan Youp met zijn godverdomme, man rot op. Youps mening spat altijd van het tv-scherm. Claudia deed het subtiel, maar scherp. Wij in Nederland, zei ze, moeten er altijd iets van vinden. Als je niet meer de hele tijd een mening geeft dan kom je er achter dat je over heel veel dingen eigenlijk ook geen mening hebt, maar je produceert een mening omdat je er naar wordt gevraagd. Tja, daar zat ik dan op Oudjaarsavond. Ik broeide al een paar dagen op mijn mening voor dit wekelijkse azijnstukje. Claudia's laatste opmerking heeft me geraakt. "Dit is een waanzinnig land. Als ik hier niet geboren was, dan was ik er naar toe gevlucht." Wat heb ik nog te zeuren, dacht ik en pikte het laatste stukje stokbrood met gerookte haring van het bord. Op tv kijk ik met mijn geliefde als gelukkige Nederlander naar het Nationale Vuurwerk in Amsterdam Mijn voornemen voor 2017 is dat ik me niets voorneem. Doe ik al jaren. En dat bevalt me prima. Gezond en gelukkig zijn is voor een groot deel toch geluk hebben. Om Bas, Max, Liz en Stan op te zien groeien is elk jaar een godsgeschenk. Voor eigen belang gaat Politiek Lingewaard zich met meningen en beloften opwarmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Het wordt daarom een goed stukjesjaar. 2016 ligt achter me. Ik wil niet als een ouwe zeur mijmeren over vroeger. Ik kijk als een gelukkige opa hoopvol naar de toekomst. Niet naar GroenLinks. Pfff, raadslid Lianne Duiven heeft me een digitale wenskaart gestuurd met een politieke mening. Het breimeisje wenst me een zonnig 2017 met de wind in de rug. Geïllustreerd met een gruwelijke windturbine, een zonnepaneel en een zonnetje. Claudia was super, maar wat verlang ik nu naar het bralgeluid van Youp. Godverdomme! GroenLinksMiep, rot op met je mening.

Sjaak

10 / 18

11 / 18

Gratis intakegesprek thuis voor hulp bij schulden

REGIO - In het nieuwe jaar zal helaas het aantal vragen om schuldhulpverlening alleen maar toenemen. "Wij stichting SBBO hebben ons ten doel gesteld om mensen in de knel te helpen met het vinden naar oplossingen, met als het even kan uit de WSNP te blijven."

"Deze trajecten duren altijd veel te lang en ons logo is niet voor niets een reddingsboei! Wacht dus niet net zo lang tot dat u het echt niet meer weet en de deurwaarders bij u op de stoep staan en de energie wordt afgesloten of erger nog, u wordt uw huis uitgezet. Het is geen schande, het kan iedereen overkomen, jong of oud laag of hoog opgeleid. Bij verlies van baan, ziektescheiding of alles te gelijk, voorziet deze samenleving helaas niet in directe adequate hulpverlening en gaat het hele proces over te veel bureaucratische drempels. Dat is een schande! Laat 2017 voor u het jaar van een nieuwe start worden, in ieder geval met een begin maken aan het oplossen van uw schulden en alle andere problelem met de overheid. Wij zijn op dit moment zoekende naar een andere locatie, omdat onze oude plek een nieuwe invulling krijgt, waarvan wij nog niet op de hoogte zijn. Ons belangrijke maatschappelijke werk moet gewoon doorgaan en wij zoeken een andere plek vor onze inloop avonden. Wij zijn afhankelijk van onbetaalde vrijwiligers en werken zonder subsidie. Onze jaarstukken liggen voor 01 februari voor iedereen ter inzage bij de KvK in Arnhem. Vrijwilligers blijven altijd welkom ook voor stage-leerplekken. Voor alle mensen in de problemen, hak de knoop door en neem contact op met Ton info@stichting-sbbo.nl of bel tussen 12.00 & 21.00 uur 026 3798368."

Mooie wensen in vervulling bij het kerstwensboomproject Bemmel

BEMMEL - Woensdag 28 december zijn bij de grote kerstwensboom op de Markt in Bemmel officieel de prijswinnaars bekend gemaakt van het wensboomproject.

Zowel de prijswinnaars met familieleden als de sponsoren waren hierbij aanwezig. Ook waren personen aanwezig, die een aantal toegekende wensen in ontvangst mochten nemen. In totaal zijn liefst veertien wensen in vervulling gegaan. De zeven deelnemende sponsoren hebben kort uitgelegd waarom ze dit project ondersteunen en alle prijswinnaars hebben zelf verteld wat de wensen waren die nu in vervulling gaan.

Het karakter van de wensen loopt sterk uiteen. Zo worden ter plaatse bloemen uitgereikt voor een moeder, een zieke tante en een zieke oma. Daarnaast is er een jaarabonnement van de bibliotheek voor een vluchteling, zodat deze beter Nederlands kan leren en zijn er kaartjes voor pretparken in verband met bijzondere ondersteuning in moeilijke tijden. Ook gaat een hele klas taarten bakken voor de bejaarden in het verpleeghuis en gaan drie jongens een dagje op bezoek bij de vrijwillige brandweer. Niet alle wensen kunnen meteen worden gerealiseerd, omdat ze om iets meer voorbereidingstijd vragen, maar dat gaat zeker begin volgend jaar gebeuren.

Het wensboomproject is, als onderdeel van de kerstmarkt, voor het tweede jaar gehouden en opnieuw een groot succes gebleken. Een speciaal woord van dank is op zijn plaats aan de zeven dienstverlenende ondernemers, die de realisatie van dit project mogelijk hebben gemaakt. De organisatie is Don Derksen Financieel, Van Schaik Notarissen, Fitpunt, SNS-bank, Uitvaartverzorging Lingewaard, Drukkerij Accuraat en Proces Partners, allen uit Bemmel, heel dankbaar.

Rabobank Clubkas Campagne weer van start

BETUWE - De Rabobank Clubkas Campagne start weer! Voor veel verenigingen een periode waar naar uitgekeken wordt. Door op hun club te stemmen kunnen leden van Rabobank Oost Betuwe hun favoriete club helpen. Iedere stem is geld waard.

Iets betekenen voor de lokale gemeenschap; dat heeft Rabobank Oost Betuwe als doel gesteld. Daarom pakken zij met de Clubkas Campagne groots uit voor de verenigingen die zo belangrijk zijn voor de inwoners van de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. In 2017 valt er weer veel geld te verdelen, in totaal 75.000 euro.

Hoe werkt het? Ieder lid mag van 17 tot en met 29 mei in totaal vijf stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete clubs. Elke stem is geld waard. Dus hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld dit oplevert. De leden die mogen stemmen, ontvangen te zijner tijd een persoonlijke code en uitleg over de stemprocedure.

Clubs die aan de voorwaarden voldoen, kunnen zich vanaf woensdag 4 januari tot en met woensdag 22 februari inschrijven. Na de inschrijving worden de aanmeldingen getoetst aan de voorwaarden. Bekijk de voorwaarden en meld je club aan op de website van Rabobank Oost Betuwe: www.rabobank.nl/oostbetuwe.

Uitwisselingsprogramma hockeyers

BEMMEL - In het kader van een uitwisselingsprogramma kwamen afgelopen week spelers van de hockeyclub uit Bemmel MHC Bemmel 800 een avondje naar de Badminton Club Bemmel voor een badminton-clinic.

Het geheel stond onder leiding van trainer Harry Horstink en voormalig Nederlandse badmintonspeelster Eline Coene. Eline is een van de beste speelsters die we ooit hebben gehad. In 1983, 1984, 1985, 1986, 1989 en 1992 was zij Nederlands kampioen enkelspel. Ook nam ze deel aan de Olympische Spelen van 1992 en 1996.

Na de warming-up kregen zowel de hockey- als de badmintonspelers oefeningen met een wedstrijdachtig initiatief. Ze vonden het heel interessant. Daarna gingen ze 'echte' wedstrijden spelen. Voor de meeste hockeyers was het een hele nieuwe ervaring. Soms zag je tennis, badminton met bijvoorbeeld dubbelhandige slagen. Ook ervaarden ze dat je van badminton echt moe kon worden en dat het iets anders is dan 'camping-badminton'.

Uiteindelijk is het heel goed bevallen en genoeg reden om de uitwisseling nog een keer over te doen. Hopelijk kan Eline er dan ook weer bij zijn. Binnenkort gaat de badmintonjeugd aan de 'hockey' en dat zal voor de meesten waarschijnlijk ook een 'hele nieuwe ervaring' worden.

Darlyn: prachtige livemuziek in TheaterKerk

BEMMEL - Op vrijdag 6 januari (aanvang 20.30 uur) kan men in de TheaterKerk genieten van een optreden van Darlyn, een snel aan populariteit winnende band.

Rauw, vrij en rootsy, maar met een elegant randje: dat is Darlyn in een notendop. Na de release van de singles I Still Recall en Higher bracht de zeskoppige band zijn debuut-ep Fallow Land uit. In een volledig uitverkocht Paradiso luisterde trouw én nieuw publiek naar een avondvullend programma van deze multi-getalenteerde artiesten, die met hun eerlijke geluid rechtstreeks het hart van de luisteraar weten te raken.

Darlyn timmert inmiddels hard aan de weg. Zo is er een debuutalbum in de maak en zijn ze vaak te zien op festivals en poppodia. In januari zijn ze bijvoorbeeld te bewonderen op Noorderslag 2017 en in Koninklijk Theater Carré. Tot nu maakte Darlyn vooral furore als liveband, maar met hun nieuwe single ‘Stepping Stone’ verovert de band nu ook de ether en het internet. Het nummer is regelmatig op de radio te beluisteren.

Met hun warme en ongedwongen, soms melancholische sound, weet de band het publiek altijd weer te verrassen. Diwa Meijman, de frontvrouw van Darlyn, is gezegend met een van de mooiste stemmen van de lage landen. Mooie nummers die je doen huiveren, ontroeren, lachen, kortom, liedjes die je in vervoering brengen. Prachtige muziek van internationale allure!

Bestel kaarten à 10,00 euro via www.topbemmel.nl of koop ze bij Eyewish of aan de avondkassa in de TheaterKerk, Markt 5 Bemmel.

Betuwse Kleindier Vereniging

LINGEWAARD - Op de Gelderlandshow in Wijchen is door de leden van BKV hele mooie resultaten behaald.

K. Bouwman uit Gendt werd winnaar met rex castor pred. U 98. J. Brugmans uit Haalderen behaalde met tan zwart predicaat ZG 94 punten en ZG 94,5 is mooi voor dit moeilijk ras. H. Huisman uit Gendt behaalde met rex dwerg castor 2 maal predicaat fraai 96 en beste rex dwerg. Alleen zeer jammer dat er op de show geen hoenders en watervogels mochten worden ingezonden, er was geen gekakel en gekwetter.

Van Kerk naar Theater 46: Kees Marcelis

BEMMEL - Kees: "Van origine ben ik interieurarchitect, maar langzaam mee gaan bouwen. Architecten bouwen van buiten naar binnen, besteden veel aandacht aan de gevels en dat frustreerde mij. Ik wil van binnen naar buiten bouwen."

"Allereerst wil ik de opdrachtgevers goed leren kennen, in gesprek gaan, hoe zijn ze, alle voelsprieten staan bij de eerste ontmoeting lang uit bij mij. Van nature ben ik nieuwsgierig, ik kijk wat er aan de wand hangt, houden ze van kunst, van muziek, hoe leven ze, ik vraag door en ben zo een halve psycholoog geworden. Vroeger kwam ik met mooie tekeningen aanzetten, nu maak ik schetsen, zodat mensen het gevoel hebben, dat ze echt inbreng hebben en als ze aan het eind misschien zeggen: 'ik heb het huis zelf gebouwd', ben ik tevreden.

Nu wordt er veel met de computer getekend, maar daarin ligt het gevoel niet. Door te kijken, te luisteren en te schetsen, ontstaan in mijn hoofd alle indrukken, die op de terugweg al tot ideeën leiden. Het eerste is vaak het beste. Francien Houben, een heel bekende collega, zei onlangs in een interview dat zij intuïtief werkt. Collega-architecten zeggen dat niet, maar bij mij werkt het ook zo. Ik krijg voortdurend ingevingen, het resultaat moet geen bedenksel zijn, maar natuurlijk overkomen. Ik blijf malen, tot het klopt.

Nu lever ik de Theaterkerk Bemmel op en de Conferentiekerk in Venray gerealiseerd volgens hetzelfde concept, een doos in een doos. 25 jaar geleden heb ik in Parijs het Musée d'Orsay in een stationsgebouw langs de Seine bekeken. De contouren bleven zichtbaar, hetzelfde wat je nu ziet met de kerk, het aanzicht is nog helemaal in tact, maar de inhoud is modern. Die uitvoering is helemaal geslaagd; een historisch gebouw van deze tijd.

Met Hans de Koning werk ik al 10 jaar samen, we zijn behoorlijk complementair aan elkaar: Hans is uitvinder, hij kan heel goed mijn gedachteschetsen vertalen in concreet werk. De kiosk aan het Sint-Jansplein in Arnhem, waarvoor we de Heuvelink-prijs kregen, is zo'n voorbeeld: mijn intuïtie gaf meteen in, dat het ovaal moest worden en transparant moest zijn. Hans is technisch heel sterk onderlegd en omdat wij zo goed op elkaar ingespeeld zijn, kon hij met de complexiteit, die erin schuilde, toch de bedoelde eenvoud van het ontwerp realiseren.

De betrokkenheid van de bevolking bij de kerk is zo groot: bij elke presentatie, open dag, tijdens de bouw, iedereen is heel belangstellend. Als je iets voor elkaar wilt hebben, moet het niet van de politiek afhangen. Ik heb een mateloos respect gekregen voor de doorzetters, zeker de startersclub komt alle eer toe.

Met respect voor historie is de kerk hetzelfde gebleven, maar het nieuwe staat erin, zonder schreeuwerig of trendy te zijn. Als je met een groep iets wilt en je ziet, dat er zoals nu iets waanzinnigs moois uitkomt, dan vind ik het een eer dat ik het mocht schetsen."

Nieuwjaarsreceptie bij Jonge Kracht

HUISSEN - Op zondag 8 januari houdt Jonge Kracht een nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats in de kantine aan de Bloemstraat in Huissen en begint om 14.30 uur.

Tijdens deze receptie zullen de Sportman/vrouw, de vrijwilliger, het sportteam en het jeugdidool van Jonge Kracht worden gekozen en ook zal er dit jaar weer een aanmoedigingsprijs worden uitgereikt.

Jubilarissen van de vereniging zullen ook deze keer weer in het zonnetje worden gezet. Sportpromotie Huissen zal tijdens de nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn om De Gouden Sport Ster van Huissen te kiezen. Kortom... er is weer veel te beleven tijdens de nieuwjaarsreceptie van Jonge Kracht.

Winterstruintocht

BEMMEL - Genoeg van binnen zitten en niet bang voor een stevige tocht? Dan nodigt Lingewaard Natuurlijk u uit om met een natuurgids mee te gaan op struintocht door de Bemmelse polder.

Maar dan niet langs gebaande paden, maar dwars door het land van de bevers en reeën. Dus door drooggevallen ooibossen en oude rivierlopen. Stevig schoeisel of laarzen is noodzaak. Onderweg wijst de gids op diersporen en overlevingsstrategieën van dieren en planten. Vliegende wintergasten zijn er in grote aantallen en met enig geluk zult u zelfs watersnippen aantreffen.

De tocht duurt ongeveer twee uur en start zondag 15 januari om 14.00 uur vanaf De Veldschuur Sportlaan 1m in Bemmel. Vanaf 13.45 uur staat er warme drank klaar. Tip: kijker en fototoestel meenemen. Deelname kost inclusief consumptie zes euro. Kinderen half geld. Aanmelden gewenst, maar niet noodzakelijk. Voor informatie: 06 10864179.

Kerst op IKC Pius X / ’t Hummelhonk

BEMMEL - Op 22 december was het eindelijk zo ver, kerst op IKC Pius X / ’t Hummelhonk. Dit jaar was er een verlichte wandeloptocht door het dorp.

De kinderen hadden zich goed voorbereid. In sommige klassen hadden ze zelf lampionnen geknutseld of potjes geverfd en deze voorzien van een lampje. Gelukkig was het goed weer en konden de kinderen, verdeeld in groepen, beginnen aan de wandeling. Deze ging vanaf de school naar De Kinkelenburg waar een aantal leerkrachten en kinderen kerstliederen zongen.

Daarna gingen de kinderen door naar Het Wapen van Bemmel waar zij door de eigenaar van Het Wapen allen een bekertje chocolademelk of appelsap aangeboden kregen. Vervolgens trok de stoet naar de kerststal bij De Lingehof en via de Hema weer terug naar school.

Bij de Hema kregen de kinderen allemaal een snoepje aangeboden. Op school hadden de kinderen vervolgens een kerstdiner van de door hen zelf klaargemaakte gerechtjes. IKC Pius X / ’t Hummelhonk is alle vrijwilligers dankbaar die de verlichte wandeloptocht mogelijk hebben gemaakt.

Midwinterdiner voor 55-plussers

Gezellige drukte tijdens het Midwinterdiner 2016 Foto: Clemens Hendriksen

BEMMEL - Voor de tiende keer nodigt Rotary Lingewaard alleenstaanden van 55+ in de gemeente Lingewaard uit voor een gezellig diner op zaterdag 21 januari in de aula van OBC Essenpas in Bemmel. Dit is een leuke gelegenheid om in een ongedwongen sfeer nieuwe mensen te ontmoeten.

Buitenpoort Catering staat weer garant voor een smaakvol driegangendiner en de Rotaryleden voor een vakkundige bediening. Tussendoor is er een quizronde en het popkoor 2000 uit Bemmel zal de avond opluisteren met een swingend optreden. Hiermee zijn alle ingrediënten weer aanwezig om er een geslaagde avond van te maken. Rotary Lingewaard hoopt dat dit diner nieuwe onderlinge ontmoetingen tot gevolg heeft.

Het diner wordt mede mogelijk gemaakt door opbrengsten van het jaarlijkse Lingewaards Dictee, een bijdrage van de stichting Maatschappelijke GezondheidsZorg (MGZ) en Buitenpoort Catering.

Aanmelden
De avond begint rond 19.00 en duurt tot circa 22.15 uur. Er is ruimte voor maximaal honderd gasten. Wilt u meedoen, geef u dan voor 13 januari op. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk nieuwe gezichten bij toewijzing van de plaatskaarten. Aan ‘oude bekenden’ de oproep om zich eens met een alleenstaande aan te melden die zelf niet zo snel zou komen. De gratis kaarten voor deze avond zijn alleen vooraf te verkrijgen per mail: midwinterdiner@rotarylingewaard.nl of per brief: Midwinterdiner Rotary Lingewaard, Oostervelden 64, 6681 WZ Bemmel onder vermelding van de volgende gegevens: aantal kaarten, namen van de deelnemers, adressen en telefoonnummers, en eventuele dieetwensen van de individuele deelnemers.

Leef-en-doeboerderij De Minkhof in 2017

BEMMEL - Ook dit jaar gaan de vrijwilligers van leef- en- doe boerderij De Minkhof weer hun uiterste best doen om van iedere maandag, woensdag en vrijdag een warm en gezellig samenzijn te maken!

"De heerlijke maaltijden die op deze dagen geserveerd worden, brengen niet alleen de nodige vitamientjes op uw bord, maar zijn tevens de broodnodige ingrediënten om u een goed gevoel te geven. Heerlijk om samen te genieten van lekker eten, met het bord op tafel en niet op schoot!

De eerste zondag in het nieuwe jaar opent De Minkhof haar deuren weer op 8 januari. Van 11:00 tot 14:30 bent u welkom. Een muzikale ontmoeting met pianomuziek zal de sfeer zeker een octaafje verhogen!"

"Inschrijven (met vooruitbetaling) kunt u bij De Minkhof op onderstaande openingsdagen. De kosten bedragen voor deze ochtend/middag 7,50 euro, bij inschrijving te voldoen). Nieuw zijn ook de cadeaubonnen. Wilt u iemand verrassen en kennis laten maken met de activiteiten van De Minkhof, dan is dit een geschenk dat warmte en gezelligheid biedt."

De Minkhof is gevestigd aan Molenwei 57 (einde Flierenhofstraat/dijk) in Bemmel (www.minkhof.nl).

Esmee proficiat met je zwemdiploma B.
Wij zijn heel erg trots op je.
Liefs Oma Emmy en Opa Andre. xxx.

Het is niet te geloven,
wel allemachtig....
Deze prachtige dame
wordt al zo tachtig!
Kusjes van ons xxx

Nee, het is echt niet te zien,
maar Lucy is al bijna 5 X 10!
Het aftellen is begonnen......
Veel liefs van de Kustertjes xxx

Hoera Cathelijne heeft haar
zwemdiploma A!
Hartelijk gefeliciteerd van
oma en opa baard,
tante Marjolein en Koen.

Coby & Geert
allebei 80 jaar,
wat een prachtig paar!
Tot zaterdag

Chloë Snoek
Ons meisje is op 29 december 10 jaar geworden!
We zijn trots op je!
Het was gezellig.
Liefs van opa en oma
Hans en mama x

Op 6 januari wordt Desiree 50 jaar!
Het is niet te zien,
maar toch echt waar.
Gefeliciteerd!
Jan, Lisa en Thom, Julia en Tim

17 / 18

Knallend het jaar in bij Twice is Nice

HUISSEN - Twice is Nice gaat dit jaar knallend 2017 in. Met een super korting van vijftig procent op alle artikelen die in de winkel staan. 'Waarom deze actie? Gewoon omdat het kan! Na de dure decembermaand komen we onze klanten graag tegemoet."

"Zo heeft u al een winterjas, broek of trui voor 1,00 euro. Zoekt u nog leuke spulletjes, kom dan aan bij Twice is Nice, wellicht staat dat ene kopje, kastje of bankstel wel bij ons voor een leuke prijs. Deze actie begint op maandag 2 januari om 10.00 uur en eindigt op zaterdag 7 januari 17.00 uur.

Heeft u nog spullen die u weg wilt doen en te mooi zijn om weg te gooien? Bijna alles is bij ons welkom mits in nette staat. U kunt bij ons van maandag t/m vrijdag u spullen brengen, grote spullen kunnen wij op afspraak bij u komen ophalen. Voor meer informatie kijk op onze website www.twiceisnice.nl."

Woningontruiming

"Het leeghalen van een woning kan nodig zijn na overlijden, scheiding, emigratie enzovoort. Twice is Nice neemt uw zorg uithanden als een woning moet worden ontruimd. Dankzij onze ruime ervaring kunnen wij ieder soort woning snel, professioneel en discreet leeghalen. Twice is Nice levert alles bezemschoon conform uw wensen op."

"Bent u nieuwsgierig geworden kom dan eens een kijkje nemen in de gezelligste Kringloop van Gelderland, U kunt ons vinden op de Nijverheidsstaat 33c (steegje in tussen Praxis en Floor-Factory) in Huissen; 026 3275579."

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag: 10:00 tot 18:00 uur. Zaterdag: 10:00 tot 17:00 uur. Na openingstijden op afspraak. Bij ons kunt u pinnen.