De Liemers Helemaal Goed Courant

11 maart 2015

De Liemers Helemaal Goed Courant 11 maart 2015


Zesdorpenfeest voor vijftigplussers

RIJNWAARDEN - Rijnwaarden50plus/KBO verzorgt voor alle 50plussers uit de dorpen Spijk, Pannerden, Aerdt, Herwen, Lobith en Tolkamer een ontmoeting- en feestmiddag. Het thema is dit jaar '6 dorpen'.

De zes dorpen maken immers Rijnwaarden zo bijzonder. Ieder dorp verschilt weer van het andere. De eigen saamhorigheid, verenigingen en instellingen, maakt ieder dorp uniek en samen vormen ze weer de gemeente Rijnwaarden. Ook hier probeert Rijnwaarden50plus een verbindende factor te zijn. In ieder dorp is nog wel een bejaardensoos actief, maar die zagen al jaren geen kans meer om gezamenlijk nog een middag voor alle ouderen te organiseren.

Met het zesdorpenfeest hoopt het bestuur van Rijnwaarden50plus een gezellige ontmoeting- en feestmiddag te organiseren voor alle vijftigplussers uit Rijnwaarden. Het wordt een feestelijke praat- en dansmiddag, waarbij het bekende Stilliwald-kapel de muzikale omlijsting verzorgt. Verder staat er een optreden van de regionale cabaretier Henk van Aalten op het programma.

De happening vindt plaats op 11 april in het dorpshuis Eensgezindheid in Aerdt. Aanvang 14.00 uur. Kaarten voor deze middag zijn te verkrijgen bij de vertegenwoordigers van Rijnwaarden50plus in de diverse dorpen. Op de raambiljetten in de plaatselijke winkels of dorpshuizen is meer informatie te vinden. Tevens op www.rijnwaarden50plus.nl.

Expositie Leven in Angst en Hoop

ZEVENAAR - Op 5 mei is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. De bevrijding van de Liemers begon een maand eerder, Zevenaar op 3 april 1945 en Doesburg op 14 april 1945. Het Liemers Museum aan de Kerkstraat in Zevenaar gaat hier in samenwerking met het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, van 27 maart tot en met 31 mei uitgebreid aandacht aan besteden.

Er is veel beeldmateriaal beschikbaar van allerlei bevrijdingsfeesten in de Liemers en Doesburg. Deze worden niet alleen via filmbeelden en foto's getoond, maar ook op authentieke pamfletten en posters.

Persoonlijke herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog roepen ongetwijfeld emoties op, onder andere door dagboeken van een elfjarige jongen, een pastoor en een Engelse zweefvliegtuigpiloot. De bezoekers worden nauw bij de oorlogservaringen betrokken door het lezen van delen uit de dagboeken. Via een geluidsdrager kan naar verhalen uit de dagboeken geluisterd worden.

Evenzo waardevol zijn de interviews met mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt en over hun ervaringen vertellen. Deze worden via een scherm getoond. De bezoeker kan de interviews interactief benaderen door zelf een gedeelte uit een interview te kiezen. In de expositieruimte van het Liemers Museum zijn stilteruimtes ingericht waar de bezoeker ongestoord in kranten en tijdschriften kan lezen die in de oorlogstijd verschenen zijn. Op een kaart van de Liemers wordt aangewezen waar vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog zijn neergeschoten. Restanten van vliegtuigen worden eveneens getoond. Kortom, er is voldoende te bekijken, te luisteren en te lezen.

Voorjaarsconcert door Original Liemers Musikanten

ZEVENAAR - Op zaterdag 28 maart geeft de Original Liemers Musikanten een voorjaarsconcert in zalencentrum Staring aan de Grietakkers in Zevenaar.

Een optreden van deze zeer bekende Egerlanderkapel is een lust voor oog en oor enthousiasme, speelplezier, muzikaliteit en kwaliteit dat is wat zij als blaaskapel uit Zevenaar uitstralen en proberen na te streven. De muzikale voorkeur van het orkest gaat met name uit naar de Egerlander- en Bohmische blaasmuziek met daarbij als voorbeeld de werken van Ernst Mosch ook van componisten van de jongere generatie (onder andere Jorg Bollin) worden deze avond verschillende werken gespeeld. Zij brengen deze avond een zeer afwisselend programma, waarin polka's, walsen en solistische nummers elkaar opvolgen ook zal er bij een aantal nummers worden gezongen door het zangduo, bestaande uit Angelique Braafhart en Albert Ketz, tevens dirigent van het orkest.

De entree voor deze muzikale avond is vijf euro per persoon donateurs hebben op vertoon van hun donateurskaart vrij entree voor een persoon, de aanvang van het concert is om 20.00 uur de zaal is open om 19.30 uur.

Verdere informatie staat op www.originalliemersmusikanten.nl.

Ontbijtbijeenkomst groot succes Duivense Uitdaging biedt verenigingen ondersteuning

Ontbijtbijeenkomst 26 februari (Fotografie Jacques Kok)

DUIVEN – Afgelopen donderdagochtend om zeven uur stroomde het verenigingsgebouw van Gilde Sint-Remigius vol met vertegenwoordigers van verenigingen uit Duiven, Groessen en Loo. Zij waren uitgenodigd voor een kennismaking met de Duivense Uitdaging.

De Duivense Uitdaging ondersteunt de uitruil van menskracht, middelen en materialen tussen bedrijven en verenigingen en stichtingen die een maatschappelijk doel nastreven en daarvoor ondersteuning zoeken.

De Duivense Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat verbindingen legt om de leefbaarheid in de gemeente te vergroten,' zoals wethouder Johannes Goossen zei. "Als gemeente ondersteunen wij dit initiatief van harte, omdat het bijdraagt aan de burgerparticipatie en zelfredzaamheid."

De Duivense Uitdaging werkt met een matchgroep, bestaande uit ondernemers, die hun netwerk gebruiken om vragen vanuit de samenleving te kunnen realiseren. "Wij leveren alleen menskracht, middelen en materialen en geen geld. Elke vraag moet een maatschappelijk doel dienen", licht operationeel manager Sylvia Verhaar verder toe.

Voorbeelden van geslaagde matches zijn: de ingerichte ruimte voor het initiatief 'Ontmoeting in de wijk' op het Eilandplein en de Loo-runners die voor de Roparun chauffeurs zochten. Daarmee is aangetoond dat de vraag vanuit het verenigingsleven en aanbod van het bedrijfsleven ook Duiven voorhanden is. Van belang daarbij is dat er een centraal punt is waar iedereen terecht kan: De Duivense Uitdaging.

Verenigingen die vragen of verzoeken hebben, kunnen die aanmelden via het aanmeldformulier op de website www.duivenseuitdaging.nl Voor de volgende matchgroepvergadering moeten de verzoeken uiterlijk 20 maart ingediend zijn.

Thema Hanzedag in Doesburg

DOESBURG - Het thema is bekend: Sprookjesachtig Doesburg. Nu is Hanzestad Doesburg al een sprookje op zich. De Hanze naaisters snorren al op hun machines om mooie Middeleeuwse Sprookjeskostuums te maken. Hoe we dit verder gaan vormgeven is nog een verrassing. Natuurlijk zijn de adel, Boer'n, Burgers en Buitenlui ook weer present en gaan we er weer een fantastisch mooie dag van maken.Figuranten en toneelspelers gevraagd. Zoals afgelopen jaar is gebleken is er veel toneelpotentie in Doesburg en omgeving. Het stelende schoffie en zijn moeder, de vegende dames, de pestommegang, de rioolvisser, wie heeft ze niet gezien? Iedereen is daarom welkom om op de Hanzedag aan straattoneel te doen. Dit moet uiteraard wel in het thema 2015 en in de sfeer van de Hanze passen. Misschien met rollende houten vaten door de stad heen denderen? Als onfrisse zwerver de stad onveilig maken, als een groep viswijven de verkoopwaar aan de man/vrouw brengen óf liggend in het stro rollebollen met …? Misschien kun je samen met familie/vrienden/buren een leuke act bedenken. Heb je een middeleeuws idee, wat je ten uitvoer zou willen brengen, neem dan contact op met frieda@doesburgsehanzefeesten.nl dan helpen we je verder de Hanzeweg op.

Dukatendiner gaat door
Het Dukatendiner (voormalig Benefiet) was gepland in februari en kon, zoals u weet, door omstandigheden geen doorgang vinden. Gelukkig zijn er mensen opgestaan die ons daarmee gaan helpen. De eerder vermelde datum komt te vervallen, maar een nieuwe datum is geprikt. Noteer zaterdagavond 28 maart in de agenda voor een swingende feestavond in De Gasthuiskerk. De gehele opbrengst die avond komt ten goede om de Hanzedag op 13 juni te laten slagen.Op korte termijn zal in een speciale editie van De Hanzebode aandacht worden besteedt aan deze fantastische mooie Dukatenavond.

Kledinguitgifte
Alle kleding is fris gewassen, gesteven en gerepareerd, dus kunnen we iedereen weer ontvangen om de kleding, die is gemaakt van gerecyclede materialen, in Hanzekleding te gaan steken. Vanaf 2 maart is de Hanzewinkel op bepaalde tijden geopend.

'Westervoort, stem op eigen inwoners!'

WESTERVOORT - Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart staan liefst vijf Westervoortse kandidaten op de kieslijst. Hoewel de kandidaten vijf verschillende partijen vertegenwoordigen met ieder een eigen visie op Gelderland, bundelen zij hun krachten als het gaat om aandacht voor Westervoort en de Liemers.

"We willen de inwoners oproepen in ieder geval hun stem niet verloren te laten gaan." De vijf kandidaten hebben het politieke vak geleerd in de Westervoortse gemeenteraad. Ze willen nu hun ervaring graag inbrengen in de Provinciale Staten van Gelderland. Opvallend dat het gaat om vijf vrouwelijke kandidaten. Hoewel uit recente berichtgeving bleek, dat de kandidatenlijsten vaak gedomineerd worden door mannen, is Westervoort hierop lange tijd een uitzondering geweest. Dat blijkt uit de lange periodes dat vier van de vijf kandidaten politiek actief waren of nog zijn, niet alleen als raadslid, maar ook als fractievoorzitter.

Het gaat om de volgende kandidaten:

Yvonne de Jager, PvdA, nummer 8, was van 2006 tot 2014 gemeenteraadslid.
Janiek Kroon, VVD, nummer 13, nam in 2009 deel aan 'Doe het voor Westervoort' waarmee zij zich oriënteerde in de Westervoortse politiek. In 2011 werd zij raadslid en fractievoorzitter.
Jeannette van Schuylenburg, CDA, nummer 17, begon haar politieke carrière in 2001 als gemeenteraadslid en is dat tot vandaag de dag nog steeds.
Ciska Wobma, GroenLinks, nummer 33. Van 2006 tot 2014 was Ciska wethouder in Westervoort. Daarvoor was zij acht jaar gemeenteraadslid.

Deze vier kandidaten hebben meerdere jaren ervaring als fractievoorzitter.

Nia van Oudenallen, SP, nummer 38, is een nieuwkomer in de Westervoortse gemeentepolitiek. Zij is raadslid vanaf oktober 2014 en voorzitter van de SP in Westervoort.

DVS Babberich 'Op de hoogte'

BABBERICH - De leden van toneelvereniging DVS zijn in training voor de nieuwe voorstelling 'Op de hoogte'. "Vijftien kilometer en een paar klimmetjes", aldus een van de spelers. Onderleiding van een professionele gids trekken vijf mensen de Zwitserse Alpen in. Als de nacht valt slaan ze hun kamp op, maar of dat betekent dat ze nu op de hoogte zijn?

Op de hoogte is een blijspel van Martine Faber en wordt geregisseerd door de Babberichse Jannie Oudendijk. Toneelvereniging DVS, Door Vriendschap Saamgebracht, bestaat over twee jaar een eeuw en dat gaat goed gevierd worden. Kom alvast kijken naar Op de hoogte, waarin enkele bekende talenten en nieuwe aanwas hun kunnen ten tonele voeren. Dat is niet alleen een steunbetuiging aan het al bijna honderd jaar bestaan van toneelvereniging, maar ook een bijdrage aan het aanbod van podiumkunsten in Babberich.

De uitvoering is op 14 en 15 maart in het Kulturhus in Babberich. Aanvang 20.00 uur. Entree bedraagt tien euro; voor donateurs vijf euro.

PaasBingomiddag bij Het Palet

DUIVEN - Senioren sociëteit Het Palet uit Duiven verzorgt op zondagmiddag 29 maart 2015 een grootse 50-plus PaasBingomiddag.

Op deze bingo zijn diverse leuke prijzen te winnen, tevens zal er op deze middag een loterij worden gehouden. Vrijwilligers vanHet Palet zullen tussen de bingospelen door een borrelhapje aanbieden. De aanvangtijd van deze bingomiddag is 13.30 uur. het Palet is open vanaf 13.00 uur.

Wegens beperkte ruimte in Het Palet wordt gevraagd om zich voor deze bingomiddag aan te melden bij Tonnie Jansen: 0316 266104. Het Palet ligt aan de Mondriaanstraat 14 in Duiven (tegenover de Coop).

Paasbrunch bij Caleidoz

ZEVENAAR - Op maandag 6 april, tweede paasdag, is er in ontmoetingscentrum De Hooge Bongert een gezellige paasbrunch voor ouderen in de gemeente Zevenaar.

"Loop er even uit, alleen of met een kennis, en geniet van het samenzijn tijdens een uitgebreid buffet met onder andere heerlijke salades en toetjes." De zaal gaat om 11.30 uur open. Kaartjes à 14,50 euro zijn tot 30 maart verkrijgbaar aan de balie in De Hooge Bongert 3 in Zevenaar.        

Spellengroep Jij Bent!

ZEVENAAR - Vind je bordspel spelen ook zo'n leuke en sociale bezigheid? Ga je helemaal op in het spelmoment? Of het nu Elfenland, Magic, De Kolonisten, El Grande of een potje Barricade is? Dan kun je nu je hart ophalen bij Spellengroep Jij Bent!

Spellengroep Jij Bent! is helemaal nieuw voor Zevenaar en omstreken. Momenteel draait er een proefperiode op de woensdagavonden waarbij je ook zelf je spel kunt meenemen (#BYOG) Naast het spelen van bordspellen is deze avond ook voor diegene die zelf bordspellen ontwerpen. We testen zelf gemaakte spellen (prototypes) en geven de ontwerper eerlijke bruikbare feedback. Er zijn ook mogelijkheden om zelf een bordspel te gaan ontwerpen (#MYOG) Hoe dat in zijn werk gaat hoor je op deze avond(en).

We starten vanaf 19:30 uur maar je kunt ook later aanschuiven als dat jou beter uitkomt. NB: Na de proefperiode op woensdag wordt besloten op welke avond en frequentie de spellengroep bijeenkomsten worden voortgezet.
Jij Bent! vind je bij participatie-punt Caleidoz aan de Steenhuizen 6 te Zevenaar, ingang links om de hoek. Voor meer informatie zie www.caleidoz.nl of stuur een email naar contactpersoon: jan@madilo.net. Het is nu aan jou: Jij Bent!

Activiteit van 't Nut in Lobith

LOBITH - Op dinsdag 17 maart om 19.30 uur is er in Partycentrum Schipperspoort, Dorpsdijk 30 in Lobith een bijeenkomst van 't Nut. Leden hebben gratis toegang; niet-leden betalen 2,50 euro. Die avond gaat het over Tanzania en het werk van Stichting Shehata.

Het voornaamste onderwerp van deze avond is Tanzania, enorm Oost-Afrikaans land met bijzondere stammen en gewoonten. Rina van Strien zal vertellen over dit boeiende land en zijn geschiedenis aan leden van 't Nut, Departement Lobith, en andere belangstellenden uit de gemeente Rijnwaarden en uit Elten.

De interesse in Tanzania heeft ze gekregen door de Stichting Shehata. Zo'n ruim 25 jaar geleden heeft ze Titus Sikawa leren kennen in Nederland. Hij had van een wereldwijde Evangelische organisatie een beurs gekregen om in Amsterdam theologie te studeren. Toen hij terug zou gaan naar zijn familie en vaderland, nam hij met Rina contact op om een gebruikte tractor voor hem te zoeken. Die zou hij meenemen in een container overzee. Kerken en kennissen hadden hem daarvoor de gelegenheid gegeven. De vader van Rina heeft in die tijd de Stichting Helping Hands to Tanzania (Shehata) opgericht om Titus financieel te ondersteunen bij het lesgeven aan kansloze straatkinderen en weeskinderen.

Afscheid Margriet Schellekens na tien jaar voorzitter werkgroep Zwerfvuil

RIJNWAARDEN - Margriet Schellekens neemt na ruim tien jaar afscheid van de werkgroep Zwerfvuil Rijnwaarden.

Margriet is een maatschappelijk actief betrokken persoon. Dat blijkt wel uit het feit dat ze in meerdere verenigingen zitting heeft. Zo is ze ook tien jaar geleden begonnen als voorzitter van de werkgroep Zwerfvuil Rijnwaarden. Deze werd in eerste instantie opgezet als één van de activiteiten vanuit stichting 'Pannerden, dorp waar pit inzit' (PIT). Al snel werden er scholen en burgers uit de hele gemeente Rijnwaarden bij betrokken.

Ieder jaar groeit het enthousiasme van de scholen en de betrokkenheid van de vrijwilligers die mee doen aan de jaarlijkse Opschoonactie. Dit is natuurlijk mede een verdienste van Margriet die tien jaar lang de kartrekker is geweest van deze werkgroep. Het stokje wordt dit jaar overgedragen aan Marjolein Brugman.

Op de vraag of Margriet deze taak niet gaat missen, antwoordt ze dat ze nog in verscheidene andere verenigingen haar steentje bijdraagt en dat ze natuurlijk blijft meedoen aan de jaarlijkse Opschoondag.

De Opschoondag is op zaterdag 28 maart van 9.00 tot 12.00 uur (verzamelen in het dorpshuis te Aerdt). Omdat de werkgroep dit jaar haar tienjarig jubileum viert hoopt ze op extra veel vrijwilligers die deze dag de handen uit de mouwen willen steken. Na afloop van deze morgen staat er voor iedereen een heerlijke kom zelfgemaakte soep klaar.

Bijzondere finale van Amsterdamse Live Avond

GROESSEN - Afgelopen zaterdag was de Grande Finale van de Amsterdamse Live Avond, tevens het laatste officiële optreden van de populaire band Commercial Break. Met ruim zeshonderd bezoekers is het een superfeestje geworden.

Zanger Peter Borkes haalde de organiserende commissie op het podium, waarmee hij veertien jaar lang de Amsterdamse Avond samen had meegemaakt. De zangers Emile Hartkamp en Dennis Versluis werden ook bedankt voor hun jarenlange medewerking aan deze regionaal bekende avond. De commissie is aan het broeden op een vervolg op het fenomeen Amsterdamse Avond, maar initiator René van Brandenburg laat daar nog niets over los.

Deze grande finale stond ook in het teken van de fiets- en loopgroep uit Duiven en Groessen die in juni deelnemen aan de Alpe d'Uzes. De opbrengst van de garderobe is in zijn geheel geschonken aan dit goede doel, in totaal een bedrag van 425,70 euro. Commercial Break heeft nog één optreden in eigen beheer voor haar fans in petto: vrijdag 27 maart in De Cluse in Herwen.

Toermalijn en Groene Ring starten met KiVa

DUIVEN - De Duivense scholen Toermalijn en De Groene Ring zijn op 2 maart gestart met een nieuwe methode omtrent de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind, genaamd KiVa. Al wordt de methode beschreven als een preventief antipestprogramma.

De scholen willen hier niet de nadruk op leggen en zien de methode eerder als een goede basis in sociale omgangsvormen. KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Beide scholen gaan dan ook voor een fijne en leuke school, waar kinderen elkaar begrijpen, waarderen en accepteren.

Na een openingslied over vriendschap hebben de leerlingen complimenten over zichzelf gepresenteerd aan de ouders en kinderen van andere groepen. Vanaf nu zullen de kinderen spelenderwijs kennis gaan maken met de nieuwe methode. Binnen de eerste thema's maken de leerlingen opnieuw kennis met elkaar over wie ze zijn en wat we al van elkaar weten.

De teams van beide scholen zijn gezamenlijk opgeleid door een trainer van KiVa die nauw in contact staat met de Rijksuniversiteit Groningen en op deze manier goed op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen binnen KiVa. Binnen de scholen zijn KiVa-teams opgesteld met als functie het team waar nodig te ondersteunen. Deze teams zullen zich verder blijven ontwikkelen op dit gebied door middel van opleidingsmomenten en netwerkbijeenkomsten

Directeuren Karin Kriehn (Toermalijn) en Ike Huizenga (De Groene Ring) ervaren de samenwerking tussen beide scholen als een mooie ontwikkeling, waarin beide teams elkaar kunnen blijven ondersteunen door middel van intervisie.

Cursus EHBO bij sportongevallen in Didam

DIDAM - Op maandag 30 maart wordt er bij voldoende deelname een cursus EHBO bij Sportongevallen gestart.

De volgende lesavonden van deze cursus staan gepland op donderdag 2, donderdag 9 en maandag 13 april. Op donderdag 16 april wordt de opgedane kennis getoetst, waarna u het certificaat ontvangt. Voor inlichtingen en opgave kan men contact opnemen met: EHBO.Didam@gmail.com, of C. Limbeek, voorzitter (0316 225256 tussen 17.00 en 19.00 uur), of met R. Jansen, secretaris (06 14681411tussen 17.00 en 19.00uur).

HanzeDans en HanzeSchrans

DOESBURG - Op 28 maart houdt TO Doesburg 'HanzeDans en HanzeSchrans' in de Gasthuiskerk in Doesburg. Dit dans- en feest festijn is ter vervanging van de tradionele Hanzebenefiet of Dukaten diner die door omstandigheden dit jaar niet door kon gaan.

Het feest wordt muziekaal opgeluisterd door Bob&Co terwijl drie doesburgse restaurants de sterren van de hemel koken. De opbrengsten van het culinaire en muzikale festijn zijn volledig ten bate van de Doesburgse Hanzefeesten. Klik hier voor uitgebreide informatie over het feest.

Hét dans- en eetevent van het jaar is in de Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41 in Doesburg. De entree bedraagt tien euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Reisbureau Lensink, Meipoortstraat 55 in Doesburg.

Open podium in De Lantaern

ZEVENAAR - Zaterdag 21 maart is er vanaf 20.15 uur (aanvang: 21.00 uur) een gratis toegankelijk open podium in De Lantaern aan De Hooge Bongert 3 (naast de Bibliotheek). Meer info staat op www.delantaern.nl.

Leo de Kruis - Nederlandstalige troubadour. Leo is al sinds begin jaren zeventig actief in het folk-circuit. Eerst met de groep Sistrum die diverse albums uitbracht, regelmatig live op de radio was en ook allerlei festivals aandeed. In 2008 stopte de band. Maar oude liefde roest niet, er lagen nog zoveel mooie, komische en ontroerende liedjes te wachten. Deze prachtige teksten en melodieën verdienden het om gehoord te worden, dus besloot Leo de Kruis solo te gaan optreden met dit (vaak traditionele) repertoire waarbij het origineel geen geweld aan wordt gedaan (www.leodekruis.nl).


Timon Krause - Hypnotiseur. Timon is gedachtelezer & hypnotiseur die studeert aan de Paul van Vliet-kunstacademie. In zijn shows neemt Timon u mee in de wonderlijke wereld van telepathie, hypnose. Hij schijnt alles van iedereen te weten, van geboortedata tot lievelingseten, van Pincodes tot allerlei geheimen die u normaal alleen aan ...eigenlijk helemaal aan niemand vertelt. Timon is dit jaar dé vertegenwoordiger van Nederland bij de strijd om de titel 'Worldchampion of Mentalism'. Behoorlijk spannend dus. Timon was al eerder in De Lantaern en de bezoekers waren toen laaiend enthousiast (www.timental.de).

FLØD– Songwriting cover band. De leden van FLØD (uitgesproken als 'fleut') kennen elkaar nog niet zo lang, maar de muzikale klik is er. Ze zitten op dezelfde school en zijn begonnen met muziek maken omdat dit hen leuk leek. FLØD speelt met een interessante bezetting voor de meestal integere muziek die ze maken.

Open dag professionele astrologie

DOESBURG - Wat heeft astrologie te maken met de spanningen in de Oekraïne, de geldproblemen in Griekenland en de golf van ontslagen in de bankwereld? "Meer dan je denkt", zegt astrologe Soraya Esser uit Hoog-Keppel die op zaterdag 21 maart een lezing en flitsconsulten geeft in het Arsenaal in Doesburg.

Wat is astrologie nu precies? Men denkt vaak in eerste instantie aan de voorspelling in de krant of een tijdschrift. Soraya legt uit hoe het zit: "Astrologie is een methode die duizenden jaren oud is en die gebruikt wordt door bedrijven, 'gewone' mensen en psychologen om inzicht te krijgen in hun karakter, hun talenten en de manier waarop ze met veranderingen omgaan. En veranderingen, daar hebben we op dit moment bijna allemaal wel mee te maken. Vaak gaat het om een scheiding, een ontslag of een verlies door overlijden. Maar ook voor tijden zonder grote veranderingen geeft astrologie inzicht en duiding over hoe u bijvoorbeeld omgaat met vreugde, verdriet, relaties en werk. Het is dus meer dan de jaarvoorspelling dat de Ram in 2015 veel plezier zal hebben met zijn geliefde."

Soraya Esser biedt op zaterdag 21 maart, het begin van de lente, inzicht in astrologie en wat dit voor mensen in de praktijk kan betekenen. Zij geeft een overzichtelijke en begrijpelijke lezing en geeft aan zeven bezoekers een flitsconsult. Wilt u zich aanmelden voor een flistconsult? Stuur een e-mail naar sorayaesser@gmail.com. Zij spreekt dan een tijd af tussen 15.00 en 17.00 uur. Haar lezing begint om 14.00 uur en men is vanaf 13.00 uur welkom in het Arsenaal in Doesburg. De toegang is gratis.

Passie in Westervoort

WESTERVOORT - Het is al enkele jaren traditie om op witte donderdag het passieverhaal in een modern jasje op te voeren. The Passion is een groots opgezet muziekfestival, waarbij het lijden en sterven van Jezus wordt herdacht. De artiesten vertolken met moderne liederen zijn laatste dagen van, in het bijzonder zijn laatste uren. Dit jaar gebeurt dat in Enschede, maar ook in Westervoort!

"Wij nodigen jong en oud van de parochies Sint Willibrordus en de Heilige Vier Evangelisten uit om dit jaar samen naar The Passion te kijken in de grote zaal van De Herberg (Dorpstraat 107 in Westervoort, naast de kerk). We zetten een groot scherm op en zorgen voor een drankje en wat lekkers. De avond is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk welkom."

De zaal gaat om 20.00 uur open. De uitzending van The Passion start om 20.30 uur.

Nederland-Duitsland bij DCS

ZEVENAAR - Op woensdag 18 maart vanaf 15.00 uur wordt op het hoofdveld van DCS de 'altijd beladen' wedstrijd Nederland-Duitsland gespeeld. De Nederlandse toptalenten van meisjes onder veertien jaar hebben dan een stagedag bij DCS en zullen 's morgens trainen en 's middags enkele wedstrijden spelen tegen hun Duitse rivalen.


Niet geheel toevallig bezoeken de Nederlandse toptalenten van meisjes onder de veertien jaar tijdens hun stagedag de accommodatie van DCS. In de regio staat DCS namelijk bekend om haar stormachtige ontwikkeling van het meidenvoetbal. Al op jonge leeftijd komen meisjes naar DCS om te voetballen. In de F-jes eerst nog samen met de jongens, maar vanaf de E en hoger in meidenteams. Sinds dit seizoen is er ook een senioren Vrouwen elftal dat deelneemt aan de competitie. En alle meiden jeugdteams draaien uiteraard ook mee in de meidencompetitie van de KNVB waardoor het zo maar kan gebeuren dat ook meiden van DCS worden uitgenodigd voor selectiewedstrijden bij de KNVB. DCS heeft het meidenvoetbal in Zevenaar en omgeving omarmd en zich in de afgelopen jaren ontpopt tot dé vereniging waar je als meisje gewoonweg moet voetballen. Met een eigen vertegenwoordiging in het jeugdbestuur, eigen trainers en een eigen geel/zwart tenue maar natuurlijk dan wel met de voor meiden zo belangrijke passende snit.

De training en wedstrijden van de Nederlandse toptalenten van meisjes onder de veertien zijn gratis toegankelijk voor toeschouwers. En uiteraard zijn de meiden van DCS aanwezig om hen aan te moedigen! Mocht je als meisje willen voetballen dan zijn er die middag ook mensen van DCS aanwezig die je er alles over kunnen vertellen. Kom op woensdag 18 maart naar DCS om Nederland meisjes onder veertien naar de overwinning te juichen!

Schutters hebben geschoten

DUIVEN - Op 7 en 8 maart zijn de Open Nederlandse Kruisboog kampioenschappen gehouden in het verenigingsgebouw van schietvereniging De Roos aan de Visserlaan 37 in Duiven.

Kruisboogschutters vanaf veertien jaar konden deelnemen aan het toernooi en 108 schutters hadden zich ingeschreven. De schutters kwamen uit Nederland zelfs schutters uit België, Duitsland en één uit Australië waren van de partij.

Zondagmiddag na het schieten was om 16:00 uur de prijsuitreiking. Algemeen persoonlijk kampioen van Nederland is geworden Jos Tinnevelt van vereniging Sint-Martinus uit Megchelen. Bij de puntentelling was algemeen kampioen van Nederland het korps Heidebloem uit Schijndel.

Ook leden van De Roos vielen in de prijzen: in de B-klasse met diopter was de tweede prijs voor John Reijmer van De Roos

en in de C-klasse met diopter derde prijs voor Theo Berendsen van De Roos. Vereniging De Roos haalde als vereniging twee heel belangrijke prijzen binnen: het korps werd Nederlands kampioen kruisboog zonder diopter en in de B-klasse werden zij Nederlands kampioen kruisboog met diopter.

De Roos kijkt terug op een zeer geslaagd weekend het toernooi was goed bezet en iedereen was tevreden over de accommodatie.

Ondernemers ondersteunen stichting De Weggeefhoek

DUIVEN - De Duivense stichting De Weggeefhoek helpt personen die door welke oorzaak ook het financieel moeilijk hebben en niet kunnen rekenen op hulp anderszins bijvoorbeeld kwijtscheldingen en/of voedselbank.

Vele burgers en ondernemers helpen de stichting door het gratis verstrekken van kleding, voedsel en huisraad. Hierdoor wordt het mogelijk om gezinnen, die in nood verkeren, in een groot gedeelte van Midden-Gelderland te ondersteunen. Om alles in de opslag van de stichting, gevestigd in de oude kantine van sporthal De Spelleward, zo geordend mogelijk op te slaan, was er een dringende wens voor stellingkasten. Deze wens is afgelopen week ingewilligd door Praxis Duiven. Zij hebben vijftien stellingkasten geschonken aan de stichting.

Nog meer goed nieuws kwam er van Steven van den Ham Verhuizingen. De opslag van stichting De Weggeefhoek in Duiven fungeert logistiek middelpunt tussen een twintigtal weggeefhoeken en afhaalpunten in de omgeving van Duiven, waaronder bijvoorbeeld Zevenaar, Westervoort, Doesburg en Rheden. Om het transport vanuit Duiven (wat volledig belangeloos door vrijwilligers wordt verzorgd) naar al deze punten, zo veilig en geordend mogelijk te laten geschieden, was er vanuit de stichting een wens voor (verhuis)dozen. Steven van den Ham Verhuizingen heeft deze wens ingewilligd door het schenken van plusminus honderd verhuisdozen.

Uiteraard is stichting De Weggeefhoek, namens alle vrijwilligers en mensen die hulp van de stichting krijgen, heel dankbaar voor deze blijk van waardering voor het werk dat de stichting doet.

Rabobank De Liemers tekent sponsorcontract

Van links naar rechts: Jan Ummenthum. (Rabobank) en Alwin Sloot (LTO De Liemers)

ZEVENAAR - De afdeling LTO De Liemers en Rabobank De Liemers hebben afgelopen week hun handtekening gezet onder een sponsorovereenkomst.

LTO-afdeling De Liemers behartigt de belangen van de agrariërs in de Liemers. Rabobank De Liemers ziet het bestaan van zo`n regionale afdeling als erg waardevol daarom hebben zij besloten LTO De Liemers financiële ondersteuning te bieden. Voor de LTO-afdeling is het een welkome aanvulling van de kas. Het besturen van een afdeling brengt veel kosten met zich mee en die kunnen nu vlotter afgewikkeld worden.

De Rabobank is door de korte lijn met de LTO-afdeling nog beter op de hoogte van de agrarische ontwikkelingen in de Liemers.

Rijnwaarden zet vrijwilligers in het zonnetje

RIJNWAARDEN - De gemeente Rijnwaarden is trots op het rijke verenigingsleven in de gemeente en op de vele vrijwilligers die dag in dag uit met veel inzet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de zes dorpen. Eens per jaar wordt een vrijwilliger tot schout van Rijnwaarden benoemd. Voortaan laat de gemeente ook maandelijks haar waardering blijken voor belangeloze inzet van een actieve vrijwilliger.

Burgemeester Mark Slinkman van Rijnwaarden nam het initiatief voor de 'vrijwilliger van de maand'. Op de website van de gemeente is voortaan maandelijks een foto met een kort interview met de vrijwilliger van de maand te vinden. Rijnwaarden wil hiermee het belang van vrijwilligers voor de lokale dorpsgemeenschappen onderstrepen en waardering voor al de geleverde prestaties tot uitdrukking brengen.

Burgemeester Slinkman: "Zonder vrijwilligers was het met de leefbaarheid in Rijnwaarden slecht gesteld. Ik verbaas me telkens weer over de enorme inzet van mensen voor elkaar. Op sportief en cultureel gebied, maar ook zetten velen zich langdurig in voor personen en groepen die zich moeilijk alleen kunnen redden. Die vrijwilligers zetten we als gemeente graag in een welverdiend zonnetje."

De gemeente Rijnwaarden heeft een eerste selectie van vrijwilligers gemaakt, maar het is de bedoeling dat inwoners ook zelf vrijwilligers kunnen voordragen. Om iemand voor te dragen voor de vrijwilliger van de maand, kunnen zij contact opnemen met de communicatiemedewerkster.

De eerste vrijwilliger van de maand is Michiel Loef uit Pannerden. Het interview met hem is te lezen op de website van de gemeente: www.rijnwaarden.nl.

Medaille voor Aldo meisjes

Foto van links naar rechts: Tess, Blythe, Mirthe, Zara, Rose, Marloes, Marlon, Fleur

REGIO - Zaterdag 28 februari vond in Doetinchem de tweede voorronde plaats van de zesde divisie turnen dames.

Van de recreanten deden vijf meisjes mee in niveau D3. Daar eindigde bij de pupillen 1 Marlon Rougoor met 43.750 punten op de 23ste plaats. Bij de pupillen 2 eindigde Myrthe ter Maat op de 19de plaats met 45,925 punten, Rose Lether kwam daar vlak onder op de 20ste plaats met 45,700 punten, Tess Brinkhuis op de 21ste plaats met 44,275 punten, en Fleur Reyers op de 23ste plaats met 43,050 punten.

Van de selectie deden er drie meisjes mee. Bij jeugd 2 niveau H deed Blythe Naarden mee. Zij eindigde met 38.825 punten op de achtste plaats. Marloes Keultjes deed mee bij senior F en haalde met 40.575 punten het podium. Zij werd tweede en kreeg de bronzen medaille. Zara Hageman werd bij Junior G tiende met 39.850 punten.

Op 21 maart vindt de derde en laatste voorronde plaats. Dan zullen de beste twee wedstrijden bepalen wie of er door mogen naar de finale op 30 mei.

Middenkoor Duiven stopt…

DUIVEN - Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen van het feit dat het Middenkoor van de R.K. Remigius-parochie uit Duiven in de huidige vorm gaat stoppen.

Dit is vanwege ontwikkelingen binnen de parochie, waarbij onder andere bezuiniging een grote rol speelt. Ook verschillende ontwikkelingen binnen het koor zelf, hebben veroorzaakt dat het na 22 maart stopt.

Gelukkig is het zo dat een aantal leden doorgaat in een nieuw op te richten koor. Dit in samenwerking met In Between van de de Andreasparochie uit Groessen. Er ontstaat daardoor een fusie tussen beide koren.

"Wij hebben er bijna dertig jaar van mogen genieten, dat we samen met u prachtige vieringen hebben beleefd. Door veel parochianen werden ook onze (kerst)concerten druk bezocht. Daarvoor onze hartelijke dank. Wij beseffen dat we bij velen gemist gaan worden.

Op zondag 22 maart om 11.00 uur zullen we afscheid nemen in een laatste feestelijke Middenkoorviering met mooie Middenkoorliederen. Natuurlijk is dit een afscheid met 'een traan', maar binnen het nieuw op te richten koor liggen weer nieuwe kansen en uitdagingen, passend bij alle nieuwe ontwikkelingen binnen onze parochies."

Workshop raku-stoken in Duiven

DUIVEN - Kunst Kring Duiven organiseert weer een raku-workshop met daaraan voorafgaand een workshop boetseren onder leiding van Anketien van Zellingen en Veronica Laarman. Deze workshop is in twee dagdelen op verschillende dagen: één dagdeel om te boetseren zaterdag 21 maart en een volgend dagdeel om het geboetseerde te glazuren en af te bakken in de raku-oven op zondag 19 april.

Gedurende het eerste dagdeel maakt de deelnemer met raku-klei holle figuren, denk daarbij aan een tors, schaal, kat of vogel of naar eigen idee. Deze worden dan met de andere objecten, na het drogen afgebakken in de pottenbakkersoven.

Tijdens het tweede dagdeel gaan we raku-stoken. Raku-stoken is van oorsprong een Japanse techniek, waarbij het glazuur van het werkstuk (sterk) craqueleert. De craquelé is zwart gekleurd. De gebakken voorwerpen worden behandeld met diverse glazuren en in de raku-oven geplaatst. De oven wordt op duizend graden gestookt.

Objecten worden met een tang uit de oven gehaald en afgekoeld en door het verschil in temperatuur ontstaat craquelé (barstjes). De voorwerpen worden opgepakt en in zaagsel gelegd. Het zaagsel gaat branden, de barstjes in het glazuur blakeren nu zwart. Fascinerende effecten worden bereikt door tijdens het stoken de zuurstof toevoer te temperen . Minder zuurstof betekent veranderingen in glazuur. Effect bij koper-glazuur van blauwgroen tot koperkleurig, afhankelijk van de mate van oxidatie of reductie. Komen de objecten uit het zaagsel dan gaan ze voor afkoeling in het water. Daarna kunnen de cursisten gaan poetsen om het roet eraf te krijgen. Het resultaat is groots, een uniek kunstwerk is geboren!

De dagen worden gegeven op: Boetseren is op zaterdag 21 maart van 10.00 tot 13.00 uur en raku-stoken op zondag 19 april. De kosten voor deze twee dagdelen zijn inclusief materiaal 52 euro. Men moet zich wel tevoren aanmelden en bij aanmelding de kosten voldoen. Voor informatie kan men bellen dinsdag, woensdag of donderdag van 10.00 tot 12.00 uur met het secretariaat 0316 280469. Een mailtje sturen kan ook aan info@kunstkringduiven.nl of een kijkje nemen op de site. De workshops worden gehouden in het gebouw van de Kunstkring Duiven aan de Visserlaan 41.

Wandeling 'Kerkpad naar de kerk van 't Loo'

WESTERVOORT - De Historische Kring Westervoort houdt een éénmalige cultuurhistorische wandeling vanuit Westervoort over het 'Kerkpad naar de kerk van 't Loo'. De wandeling gaat deels over particulier terrein en daarvoor is toestemming verleend!

Het kerkpad is ontstaan in de periode van 1609 tot 1842 (233 jaar!) toen in Westervoort door de reformatie de oude Werenfriedkerk overging naar de protestantse leer en Westervoort geen rooms-katholieke kerk meer had. De kerk van 't Loo zal geopend zijn en er zal wat verteld worden over de geschiedenis van de kapel en de kerk.

De terugweg gaat langs 'De Lee' via het vorig jaar geopende 'Park Geldersoord', Schans, Rijndijk en de Pals terug naar Huize Vredenburg.

Heen en terug samen is acht kilometer. Deels gaat het over ruw terrein! Geadviseerd wordt te denken aan regenkleding en goed (waterdicht) schoeisel.

Het vertrek is zaterdag 28 maart om 13:00 uur vanaf Huize Vredenburg, Klapstraat 112, Westervoort. Meer informatie over de route en de geschiedenis staat op www.hkwestervoort.nl.

Team enthousiast en fris van start in nieuw outfit! Het voorjaar kan beginnen bij Hoveniersbedrijf For U Green

GROESSEN – De hoveniers van For U Green zijn er klaar voor: het voorjaar kan beginnen. Het hoveniersbedrijf is helemaal in nieuw tenue gestoken en de medewerkers staan te trappelen om voor u aan de slag te gaan. Nodig Urbain, Marly en Marc maar uit. Voor de aanleg en onderhoud van uw tuin. Maar ook voor een compleet ontwerp is For U Green een perfecte partner!

Urbain de Jonge heeft als tuin- en landschapsarchitect in de regio een befaamde naam. Drie jaar geleden op 1 maart startte hij na overname in Groessen met het hoveniersbedrijf op de vertrouwde locatie aan de Dorpstraat. De klant kan er terecht voor ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen voor particulier, instellingen, scholen en bedrijven.

Als geboren natuurmens met liefde en passie voor het vak luistert Urbain graag naar uw wensen en vertaalt deze in een fraaie tuinschets. For U Green maakt ontwerpen van trendy tot klassiek, geheel passend in de omgeving en bij de ideeën van de klant. En wil je dat de tuin ook gerealiseerd én onderhouden wordt, dan kan hiervoor For U Green worden ingeschakeld. Het is juist nu het perfecte seizoen voor aanleg en onderhoud; zo geniet je deze zomer volop van je tuin!

Urbain de Jonge staat met zijn team voor vakmanschap en vertrouwde kwaliteit tegen een redelijke prijs.

For U Green tuin en landschapsarchitectuur is gevestigd aan Dorpstraat 55 in Groessen; telefoon (0316) 529129 / 06 51375576; www.forugreen.nl.

Winkeltje Nooitgedacht neemt Stefan's Fournituren en wol over

Foto: Rachel Kuipers

WESTERVOORT - Een droom is uitgekomen, na één jaar daar gewerkt te hebben, mag Janneke Boerboom zich per 1 maart jongstleden eigenaresse noemen van Winkeltje Nooitgedacht op de Klapstraat in Westervoort.

Wat de winkel zoal biedt, is onder andere wol en fournituren, een verstelatelier, reparatieservice aan uw naaimachine, stomerijservice, pakketten versturen en weer ophalen diverse workshops zoals haken, breien en nog veel meer. De winkel is een aanwinst voor Westervoort en omstreken wordt vaak gezegd.

Buiten wol en fournituren bieden ze u opgepimpte meubeltjes, handbeschilderde tekstborden en nog veel meer, kom eens vrijblijvend binnen, u bent van harte welkom natuurlijk!

Op dit moment heeft Winkeltje Nooitgedacht zeer leuke opruimingen; u kunt denken aan de winterwol nu voor de helft van de prijs, mooie handdoeken, silk klei, enzovoort.

U kunt Janneke Boerboom volgen op Facebook onder Winkeltje Nooitgedacht.

Er wordt binnenkort gestart met een paasworkshop bloemschikken op vrijdag 27 maart van 19.00 tot 21.00 uur onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers gaan we heerlijk aan de slag met wilgentakken, mos, gaas, eieren verse bloemen et cetera.

U kunt zich hiervoor opgeven in de winkel en de kosten zijn 27.50 euro per persoon ter plekke te voldoen. Dit bedrag is inclusief materialen.

Restitutie is helaas niet mogelijk. Bij de andere workshops is dat geen probleem.

Op dit moment zijn er nog twee plaatsen beschikbaar, mocht het zo zijn dat er nog meer aanmeldingen komen, prikken ze er nog een datum erbij.

De workshopruimte is ook te huur en bied vele mogelijkheden.

Winkeltje Nooitgadacht, Klapstraat 129, Westervoort; 026 3790307

Openingstijden: Ma gesloten, Di wo do vr van 10.00 tot 17.00 uur, Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Medik8 Winnaar Beauty Press Innovation Award 2015

DUIVEN- Medik8 is de grote winnaar van de Beauty Press Innovation Award 2015! Medik8 is onderdeel van HB Care in Didam, met daarnaast een Spa-Wellness, gevestigd aan de Pastoriestraat in Duiven.

Deze eerste prijs is behaald voor het product Redness Corrector. Een product dat alle zes vormen van roodheid aanpakt en direct dekking geeft van roodheid. Verder elimineert Redness Corrector alle stoffen die irriterend werken op de huid en zorgt het ervoor dat roodheid langdurig wegblijft. De jury over Redness Corrector: "Een direct werkend product op roodheid van de huid. De uitleg is helder, goed met veel kennis van ingrediënten. Simpel, doeltreffend en mooi vormgegeven."

Achtste keer
De Beauty Press Innovation Award werd voor de achtste keer georganiseerd. De pers jury bestond uit onder andere: Coen Wulms - juryvoorzitter (hoofdredacteur Elegance); Marja Dorfel - Nouveau; Sylvia Platjouw - Women's Health; Johanna Doberitz - Telegraaf Vrouw; Emma Wagenaar - Beaumonde; Sarah den Boer - Estheticienne; Valerie Ooft - Glossy; Kathleen Vael - Gloss; Tom Sebastian - Beauty Stylist en Beauty Expert.

Voornoemde jury beoordeelt hierbij beursnoviteiten en kijkt naar innovatie, uitstraling, presentatie en de toepasbaarheid in de salon of thuis. De juryrondes zijn in twee fasen uitgevoerd. Op 19 februari vond de eerste juryronde plaats in de MeetUp-ruimte van het Beatrix-gebouw en maakte de persjury een top 10 uit alle ingezonden producten. Deze top tien werd door middel van een mooi filmpje op maandagavond 2 maart tijdens de uitreiking van de Beauty Award in Studio 21 getoond.

De tweede juryronde vond plaats tijdens de eerste beursdag waarbij de jury een ronde maakte langs de top tien en ter plekke uitleg kreeg over het product en de toepasbaarheid.

HB Care BV, Pastoriestraat 40, Duiven.

Bij Rechtswinkel Vraag het in Doesburg Mediation en juridische dienstverlening

DOESBURG - Rechtswinkel Vraag het aan de Kerkstraat 9 in Doesburg huisvest twee zelfstandige ondernemers die zowel ieder apart als gezamenlijk hun diensten aanbieden. Juridische dienstverlening door Marten Starreveld van Starreveld Legal Services en Mediation (Conflictbemiddeling) door Geeske van der Veen van Van der Veen Mediation Services.

Waarom is voor deze combinatie gekozen? Bij conflicten willen partijen graag horen wat hun juridische mogelijkheden zijn en daar kan door Marten Starreveld antwoord op gegeven worden. Hij geeft juridisch advies en uitleg over juridische procedures. Hij is jurist en legt zijn praktijk toe op handelsrecht, arbeidsrecht, belastingzaken, huurrecht, familierecht en erfrecht.

Verder krijgen rechtzoekenden altijd het advies om eerst in een bemiddelingsgesprek uit te zoeken wat precies de tegenstelling van hun standpunten inhoudt. Dit leidt tot een beter inzicht in en begrip voor elkaars standpunten.

Geeske van der Veen leidt de bemiddelingsgesprekken. Zij heeft een opleiding tot conflictbemiddelaar (mediator) gevolgd en is breed inzetbaar.

Wat is een bemiddelingsgesprek? Dit is een gesprek waarbij de betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan onder leiding van de mediator.

Hoe werkt het? In een bemiddelingsgesprek vertellen partijen wat hun standpunt is. Door de vraagstelling van de mediator komen niet alleen de argumenten, maar ook alle achterliggende feiten, gedachten, aannames en gevoelens op tafel. De mediator checkt de uitspraken van partijen en laat die verduidelijken. Partijen krijgen beter inzicht in de beweegredenen van de andere partij. Het wordt mogelijk om eerlijk met elkaar te onderhandelen over de meest geschikte oplossing. De partijen die bij het conflict betrokken zijn, zijn ook degenen die de uiteindelijke beslissing over de oplossing nemen.

www.vraaghet.eu, info@vraaghet.eu, 0313 844368.

Open gezinshuizendag

REGIO - Op 7 maart organiseerde gezinshuizen.com een open dag. Verschillende gezinshuizen uit de regio die nauwe banden onderling hebben deden hieraan mee. Zo ook Driestroomhuis Didam, gezinshuis Montferland beide uit Didam en gezinshuis De Rode Beuk uit Zevenaar.

Op deze dag lieten de gezinshuizen zien wat het inhoudt om in een gezinshuis te wonen. Het grote voordeel voor de bewoners en de ouders/vertegenwoordigers is dat de gezinsouders goed op de hoogte zijn wat er speelt en snel kunnen handelen als de situatie daar om vraagt. Door het openstellen van het eigen gezin wordt de mogelijkheid geboden om de bewoners huiselijkheid en geborgenheid te bieden waarin de bewoner zijn of haar eigen keuzes kunnen maken en bepalen.

Bij alle gezinshuizen zijn er altijd activiteiten maar wat op valt is dat er rust, regelmaat en duidelijkheid heerst. Dit is volgens de gezinsouders ook de basis waarop je verder kunt bouwen. Voor genodigden was er een speed-date georganiseerd. Daarbij werd het specifieke aanbod en de werkwijze van het gezinshuis getoond. Dit gebeurde onder het genot van een onderdeel van de lunch. Na een bezoek aan alle gezinshuizen konden de genodigden met een voldaan gevoel naar huis.

Lente op het Horsterpark!

DUIVEN - Zondagmiddag 1 maart zijn er op de kinderboerderij van het Horsterpark de eerste twee lammetjes geboren.

Het eerste lammetje kwam binnen een kwartier ter wereld en pas na twee uur kondigde het tweede lammetje zich aan. Dit lammetje had het wat moeilijker, maar met een beetje hulp kwam ook dit beestje gezond ter wereld. Het zijn twee ooitjes en ze zijn Jetje en Juultje gedoopt. Jetje heeft een grappig wit plukje op haar kopje en aan het puntje van haar staart, Juultje is een stukje groter en is egaal bruin. Ze staan gezellig bij de andere twee Coburger Fuchs schapen die ook binnenkort af moeten lammeren.

Voorjaarsrommelmarkt bij De Boemelaars in Zevenaar

ZEVENAAR - Op 31 mei houdt carnavalsvereniging De Boemelaars weer haar traditionele voorjaarsrommelmarkt. Deze rommelmarkt zal als vanouds van 11:00 tot 14:00 uur gehouden worden in het Schuttersgebouw van Sint-Andreas aan de Oude Doesburgseweg 1 in Zevenaar.

Op de rommelmarkt zullen weer allerlei goed bruikbare tweedehands goederen aangeboden worden. In de diverse stands zullen weer volop boeken, platen, cd's, kleding, schoenen, speelgoed, huishoudelijke goederen, porselein, glaswerk, elektronica en dergelijke aangeboden worden. Na of tijdens het bezoek aan deze rommelmarkt is er in het schuttersgebouw natuurlijk zoals altijd de mogelijkheid om een heerlijk vers gezet kopje koffie of thee te drinken.

"Hebt u plannen om uw zolder of schuur eens grondig op te ruimen of hebt u dit al gedaan, maar weet u niet waar u met de voor u overbodige doch voor een ander nog goed bruikbare goederen naar toe kunt? Bel dan gerust met De Boemelaars. Wij stellen het zeer op prijs als u uw goederen aan ons wilt schenken. Wij komen de goederen dan op afspraak bij u ophalen. U kunt bellen met Linda Vleeming op telefoonnummer 0316 331413. Op een met u afgesproken tijdstip worden de goederen dan netjes bij u opgehaald. U kunt de goederen ook zelf afgeven bij onze loods aan de Industriestraat 4 in Zevenaar. Iedere woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur en zaterdag van 11:00 tot 14:00 uur. Wij kunnen helaas geen meubels, kasten, bedden en dergelijke innemen.

Meer informatie over de rommelmarkt staat op www.cvdeboemelaars.nl.

Zeer geslaagde filmmorgen bij EMM Ooy-Zevenaar

OOY - Zondagmorgen 1 maart bleek een goed moment te zijn voor het vertonen van een drietal historische films over Ooy en directe omgeving. De belangstelling overtrof elke verwachting.

Zo'n 170 bezoekers zagen achtereenvolgens een film uit 1932 gemaakt door pater Wim Cornielje uit Elten. De film begon met de jaarlijkse processie in Oud-Zevenaar gevolgd door opnames van schutterijen uit Babberich en Oud-Zevenaar. De film uit 1964 over het buurtschap Ooy lokte veel reacties uit bij het zien van herkenbare plekjes en personen. Van deze film waren beelden afgedrukt waarop de bezoekers naderhand de ontbrekende namen van de personen konden opschrijven.

Tot slot was de film uit 1982 over het Landjuweel in Ooy te zien. Destijds een knap opgezette organisatie door schutterij EMM uit Ooy-Zevenaar. Ook deze film werd alom gewaardeerd.

Veel bezoekers namen nog de tijd om een kijkje te nemen in de fotoboeken, de opgehangen foto's en de tekeningen. Onder genot van een drankje kreeg deze filmmorgen zelfs een reüniesfeer. Al met al en zeer geslaagd evenement.

Vrijwilligers gezocht

ZEVENAAR - De Vrijwilligerscentrale van Caleidoz Welzijn zoekt vrijwilligers voor de volgende organisaties.

Het Bureau 5plus1 zoekt enthousiaste mensen die in hun eigen buurt een buurtinitiatief willen opzetten voor energiebesparing. Het project wordt ondersteund door de gemeente.

De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar zoekt een voorzitter van de werkgroep foto, film en video, die kan leiding geven aan deze werkgroep, onder andere door werkprocedures en beleid te ontwikkelen.

De afdeling Activiteiten van Caleidoz Welzijn zoekt enkele begeleiders die mensen kunnen uitleggen hoe men kleding moet maken. De lessen vinden elke woensdag plaats van 9.30 tot 11.30 uur.

Het COC Midden-Gelderland zoekt mensen die voorlichting willen geven over seksuele diversiteit aan jongeren (op scholen) of aan volwassenen (onder andere docenten, jeugdwerkers en verzorgenden).

Voor meer informatie over deze en circa 250 andere vacatures kan men contact opnemen met de Vacaturebank van Vrijwilligerscentrale Zevenaar (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon 0316 243299). Men kan ook kijken op de website www.vrijwilligerscentralezevenaar.nl of een e-mail sturen naar: vacaturebank@caleidoz.nl.

Zevenaarse schakers in degradatiegevaar

ZEVENAAR - Het eerste team van Zevenaar heeft zijn vijfde wedstrijd in dit seizoen met 6.5-1.5 verloren van Boven IJ uit Amsterdam. In Ons Huis werden slechts drie remises behaald door Arie Huysman, Toon Janssen en Kevin Verfürth. Door deze nederlaag komt degradatie steeds dichterbij hoewel er nog vier wedstrijden zijn om het tij te keren.

Het tweede team hertelde zich van de nederlaag tegen AV 8 en won zowel van Velp 2 (3.5-2.5) als van De Toren 5 uit Arnhem (4-2). Daardoor staan ze nu toch weer aan kop en met nog twee wedstrijden tegen de staartclubs moet een kampioenschap er in zitten. Henk Hermsen won in beide wedstrijden en had daarmee een belangrijk aandeel in de beide zeges.

Het derde team verloor onnodig tegen Voorst 3 (3.5-2.5) maar won van Aalten thuis met 4.5-1.5. Daarmee is handhaven in de derde klasse vrijwel gewaarborgd. Tonie Claessen won zijn beide partijen en is daarmee topscorer in dit team.

In Ons Huis wordt elke dinsdagavond vanaf acht uur geschaakt en een ieder is welkom om het een maand gratis te proberen. De jeugd speelt op vrijdagavond om zeven uur in basisschool De Wissel. Woensdagmorgen is er schaken in De Hooge Bongert waar zo'n veertien 55-plussers actief zijn. Informatie bij Pieter van der Poel, tel 333579 en op www.svzevenaar.nl.

Gastles Gehandicaptenraad

WESTERVOORT - Afgelopen donderdag hebben kinderen van onze bovenbouwgroepen een gastles gekregen die verzorgd was door verschillende medewerkers van de Gehandicaptenraad Westervoort.

Zij vertelden de kinderen wat het inhoudt om gehandicapt te zijn en lieten daarnaast de kinderen ervaren hoe dat voelt en welke beperkingen en uitdagingen dit oplevert. Kinderen mochten een parcours rijden in een rolstoel, brailleschrift ontcijferen, met een blindenstok een parcours lopen en mochten vragen stellen aan de leden de zelf een handicap hadden. Een heel leerzame en interessante ochtend voor de kinderen!

Jeetje mina bij ZijActief

ZEVENAAR/GROESSEN - Op woensdag 18 april is de regio ontspanningsavond.van ZijActief Zevenaar. Jeetje mina speelt de voorstelling Verdwaald.

Het wordt zang en theater over het leven van alledag. De groep staat in de voorstelling kritisch tegenover tal van maatschappelijke ontwikkelingen, genieten van het leven waarbij de lachspieren flink in werking worden gebracht.

De kosten voor deze avond zijn tien euro. Er is een verloting met mooie prijzen! De avond in Dorpshuis Groessen begint om 19.30 uur en alleen toegankelijk voor leden van ZijActief Groessen -Zevenaar.

Creatieve activiteit voor mantelzorgers

DUIVEN - Een mantelzorger ben je als je voor een naaste uit je directe omgeving zorgt die langdurig ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Het kan gaan om je partner, kind, ouder(s), een ander familielid of een kennis.

De hulp die je biedt, wordt verleend uit liefde, persoonlijke betrokkenheid of een relatie. Je zorgt onbetaald, langdurig en vaak intensief voor deze naaste. Mantelzorg is een taak die veel voldoening kan geven, maar ook ingewikkeld kan zijn en veel van iemand kan vragen. Zo kun je als mantelzorger overbelast raken, (te) weinig tijd hebben voor sociale contacten, (te) weinig aan jezelf toekomen of door de omstandigheden te maken krijgen met financiële problemen.

Daarom biedt het Steunpunt Mantelzorg van Mikado een gratis ontspannende en creatieve activiteit voor mantelzorgers aan. De activiteit vindt plaats op donderdag 26 maart van 13.30 tot 15.30 uur in Kulturhus De Nieuwhof (Rivierweg 1) in Westervoort.

Aanmelden voor deze verrassingsactiviteit kan tot 13 maart van 9.00 tot 11.00 uur bij het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp / Steunpunt Mantelzorg: 0316 282032 of via
mvt@mikado-welzijn.nl. Plaatsen zijn beperkt!

"Wil je graag mee doen aan deze activiteit, maar heb je problemen met oppas of vervoer, neem dan tijdig contact op met het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp. Samen zoeken we naar een oplossing. Ook voor informatie over- of (praktische) ondersteuning bij mantelzorg kun je terecht bij het Steunpunt Mantelzorg."

Ierse avond in Folkcafé De Liemers

DUIVEN - Een hele avond Ierse live muziek met The Wild Geese onder leiding van Peter Brennan op vrijdag 3 april. Peter werd geboren uit een Iers / Schotse familie in het grensgebied tussen Schotland en Engeland, en groeide op in de muzikale tradities van beide kanten van zijn voorouderlijk erfgoed.

Samen met zijn band zijn hun wortels stevig verankerd in de traditionele muziek van Schotland en Ierland. Wild Geese heeft een opwindende stijl van spelen van de muziek die hun zo lief is. Hun nummers gaan over heksen, ridders, Selkies en vele andere mythische wezens, die ze samenvoegen in de Reels, Jigs en folk rock nummers. Een Wild Geese concert neemt u mee op een reis door de mist en de bergen van schotland en Ierland, waar het land nog ruw en mooi is. Het is een subtiele mengeling van het oude met het nieuwe, welke zorgt voor het geluid van deze unieke muzikale ervaring. Reacties van andere Wild Geese concert bezoekers zijn zeer lovend. Tunes en liedjes worden gespeeld op een groot scala van instrumenten, die samensmelten met het onmiskenbare geluid van de schotse bagpipes.

Let op, reserveren is gewenst. Toegang voor deze avond is 12,50 euro aan de kassa. Bij reservering zijn de kosten tien euro. Reserveren is mogelijk via de website van het Folkcafé, www.folkcafe-de-liemers.webnode.nl of telefonisch via 0316 527358. Folkcafé De Liemers is te vinden aan de Kastanjelaan 2 in Duiven. Geopend vanaf 20:00 uur, aanvang muziek 20:30 uur.

Hartstichting zoekt collectanten in Duiven

DUIVEN - Van 5 tot en met 11 april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats: de Hartweek. Om deze week tot een succes te maken is de Hartstichting in Duiven dringend op zoek naar extra collectanten, zonder deze hulp redt de stichting het niet! Collecteren kost vrijwilligers gemiddeld maar twee uur.

Tijdens de Hartweek vraagt de Hartstichting het publiek om donaties in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Met deze donaties zet de Hartstichting zich actief in voor de bestrijding van hart- en vaatziekten.

Joyce: "Mijn leven is na een hartinfarct in een klap veranderd." Zij kreeg op haar 26e plotseling een hartinfarct. Het heeft haar hart zwaar beschadigd. "In een klap was mijn leven veranderd. Mijn hart werkt nu nog maar voor dertig procent. Ik kan niet meer werken en heb hulp nodig bij dagelijkse dingen. Dat is moeilijk te accepteren."

Hart- en vaatziekten kunnen opeens toeslaan, zonder duidelijke waarschuwing vooraf. Zo krijgen jaarlijks ongeveer 15.000 Nederlanders een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De meeste mensen overleven dit niet. Meer onderzoek is nodig om hart- en vaatziekten te ontdekken vóórdat ze toeslaan.

Aanmelden kan via de plaatselijke contactpersoon: Marcia De Loo, 0316 262953 of via www.hartstichting.nl.

EHBO voor Het Kofschip

ZEVENAAR - Op woensdag 25 februari kregen de kinderen van groep zeven en acht van basisschool Het Kofschip (Zevenaar) hun EHBO-certificaat uitgereikt.

Ze hebben een aantal weken intensief geoefend met Annet Brager, die namens EHBO Zevenaar de lessen heeft verzorgd. Ze weten nu hoe te handelen bij verdrinking, verstikking, verwondingen enzovoort.

Voorjaarswandeling over landgoed Bingerden

ANGERLO - Op zondag 15 maart organiseert IVN De Oude IJsselstreek werkgroep de Liemers een voorjaarswandeling over landgoed Bingerden.


De lente is losgebarsten, ervaar het bij deze tocht door dit geweldige stukje natuur en geniet van de bijzondere stinzenplanten.
Een aantal IVN gidsen leidt u met veel enthousiasme door het gebied. Start: 13.30 uur vanaf de parkeerplaats Huize Wielbergen, Mariëndaalseweg 21/23 in Angerlo. Meer informatie staat op www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek.

Passage: christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging in Zevenaar

ZEVENAAR - De vereniging natuur en milieu educatie (IVN) is in de lente maand uitgenodigd bij Passage Zevenaar. IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij de natuur betrekt. Het idee is, dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert.

Uit veel thema's werd een keuze gemaakt: 'Wandelen door het boerenland' (met beelden). Aria van Zaanen zal woensdag 18 maart om 19.30 uur gastspreekster zijn. De aanvang van de avond is 19.30 uur. De plaats van samenkomst is Ons Huis aan de Dr. Honigstraat 3. Geïnteresseerden kunnen 0316 524620 bellen.

NL Doet klust ook in Aerdt

AERDT - Op 20 en 21 maart is er weer een landelijke actie van het Oranje Fonds NL Doet. Dorpshuis Eensgezindheid heeft een klus aangemeld bij het Oranjefonds.

Samen met vrijwilligers het plein voor het dorpshuis schoon en mosvrij maken, bij voldoende vrijwilligers zal ook de vergeten jeu de boulesbaan weer gebruiksklaar gemaakt worden. De dorpsraad van Aerdt wil de mensen hiervoor weer enthousiast maken om het spelletje te spelen.

Zaterdag 21 maart begint de klus vanaf 9.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Gereedschap is aanwezig. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op het informatiebord in het dorpshuis of telefonisch 0316 247523. Het Oranjefonds ondersteunt deze sociale initiatieven met een financiële bijdrage van vierhonderd euro.

Op zoek naar bewoners van monumenten...

LIEMERS - Hoewel de naam van het evenement wellicht anders doet vermoeden, zijn op Open Monumentendag niet alleen de officieel geregistreerde monumenten te bekijken, maar ook andere gebouwen met een historisch verhaal. Bewoont of beheert u zo'n pand in de gemeente Duiven, Zevenaar of Westervoort? Dan kunt u wellicht deelnemen Open Monumentendag Liemers / Klanken in Monumenten op 12 en 13 september 2016.

Bij voorkeur biedt het pand op Open Monumentendag iets extra's: het is bijvoorbeeld nog nooit eerder voor het publiek toegankelijk geweest of het is maar op een beperkt aantal dagen per jaar geopend. Het kan zijn dat het monument nu in restauratie is en u de voortgang kunt tonen. Of is er op deze dag iets extra's te beleven , bijvoorbeeld: een speciale rondleiding of een expositie. Misschien beschikt u over een ruimte waar een muzikaal optreden kan plaatsvinden. De muzikale invulling en de communicatie zal verzorgd worden vanuit de organisatie van Open Monumenten Liemers / Klanken in Monumenten.

"Heeft u interesse om samen met ons Open Monumentendag in de Liemers tot een succesvol evenement te maken? U kunt zich van 1 maart en 1 mei aanmelden. Voor u als eigenaar of beheerder kan het een prachtige kans zijn om het verhaal achter uw pand te kunnen delen en historisch geïnteresseerden te ontmoeten."

Aanmelden of meer informatie kan via Karin Degen, educatief medewerker van het Liemers Museum (0316 581830 en educatie@liemersmuseum.nl).

Lezing over de Nederlandse Antillen door Jan Rooijakker

ANGERLO - Tot 2013 is Jan Rooijakker, afkomstig uit Angerlo, korpschef geweest van het politiekorps Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Hij geeft een lezing bij Vrouwen van Nu Angerlo op donderdag 26 maart.

Carabisch Nederland is de benaming, gehanteerd door de Nederlandse Rijksoverheid, voor de Nederlandse eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba in de Caribische Zee. Sinds 10 oktober 2010 zijn deze eilanden drie afzonderlijke gemeenten van Nederland. Tot die datum maakten deze eilanden deel uit van de Nederlandse Antillen. De eilanden staan ook bekend als BES-eilanden, verwijzend naar de eerste letters van de namen van de eilanden. De eilanden liggen op zo'n 7.000 kilometer afstand vanaf Amsterdam.

Samen hebben de eilanden een oppervlakte van 328 vierkante kilometer en tellen ca. 22.000 inwoners. De voertaal op Bonaire is Papiaments en op Saba en St. Eustatius spreekt men Engels. De eilanden kennen onderling grote culturele en geografische verschillen.

Op donderdag 26 maart komt Jan Rooijakker naar de Vrouwen van Nu in zijn oude woonplaats. Hij kan veel vertellen over de geschiedenis, het leven, de cultuur, de bewoners van de eilanden, de relatie met Nederland, maar ook zijn werk als korpschef levert boeiende verhalen op.

De lezing begint donderdagavond 26 maart om 19.45 uur in de Meent in Angerlo. Iedereen is welkom, voor de leden van de Vrouwen van Nu is de toegang gratis. Aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Lentekriebels bij DCS in Zevenaar

ZEVENAAR - Op zaterdag 21 maart verzorgt DCS van 10.45 tot 12.15 uur de DCS Mini Spelinstuif voor alle jongens en meisjes van vier tot zes jaar oud uit de gemeente Zevenaar.

Doel hiervan is om al deze kinderen de gelegenheid te bieden om lekker buiten te sporten en kennis te maken met het leukste spel ter wereld: voetbal! En ben je nog net geen vier jaar oud of al 'groot' en al zeven jaar oud, dan ben je ook gewoon welkom hoor! Kom dus ook lekker lol maken deze ochtend op sportpark Hengelder!

De lente van 2015 staat voor de deur en de zon wint aan kracht. Tijd om dus lekker actief te worden. En waar kun je dat beter doen dan op het prachtige complex van sv DCS op Sportpark Hengelder? Tijdens de DCS Mini Spelinstuif laten de ervaren jongste-jeugdtrainers van DCS de kinderen kennis maken met het plezier dat voetbal geeft. Dit doen ze door ze mee te nemen in de DCS filosofie van veel lachen, lekker bewegen, leren voetballen, er op los knallen en de betekenis van 'teamspirit'. En uiteraard zal onze 'Normen & Waardenmascotte' Appie ze hierbij begeleiden.

"Kom allemaal op zaterdag 21 maart van 10.45 tot 12.15 uur de start van de lente vieren bij DCS. Voor eten en drinken wordt gezorgd en uiteraard is deelname gratis en geheel vrijblijvend.

Tennisvereniging Doesburg onthult Wall of Fame

Van links naar rechts: Marja Bongers-Janssen, Jan Roering, Henk Heij en Be Nijsse. Niet aanwezig maar wel opgenomen zijn: Fred Jansen, Martin Beijer, Bertus Bieleman en Joop Crooij.

DOESBURG - Tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering (ALV) van tennisvereniging doesburg (TVD2002) trad na twaalf jaar voorzitter Henk Heij af. Henk was de voorzitter sinds het ontstaan van TVD2002 uit de fusie van de twee doesburgse tennisverenigingen Tennisclub Doesburg en de LTC Beinum.

Als dank voor zijn inspanningen heeft de vereniging gemeend hem op te nemen in de 'Wall of Fame'. Henk verzorgde de onthulling van deze plaquette met daarop alle namen van de ere leden en leden van verdienste van de verenigingen. Zij waren ook allen uitgenodigd maar helaas niet allemaal in de gelegenheid om de ceremonie bij te wonen. Menigeen liet achteraf hun waardering per (e) mail aan het bestuur stuurden.

Henk laat een gezellige, (financieel) gezonde en bloeiende vereniging achter waarbij de volledige renovatie van de kantine een mooi sluitstuk vormde van zijn 'regeerperiode'. Penningmeester Remco Nühn veronderstelde tijdens dezelfde ALV dat deze renovatie significant heeft bijgedragen aan de gestegen kantine omzet het afgelopen jaar.

Tijdens de vergadering werd de voorzittershamer over gedragen aan opnieuw een Henk, Henk Scholten. Henk Scholten nam reeds enige tijd de honeurs als voorzitter waar. Henk werd onder applaus van de aanwezige leden unaniem verkozen tot de voorzitter.

Open huis: zondag 19 april van 11.00 tot 16.00 uur Ronald McDonald Huis: een bijzonder (t)Huis

ARNHEM – Vrijwel iedereen heeft gehoord over de Ronald McDonald Huizen. Het biedt een (t)Huis aan gezinsleden van kinderen die behandeld worden in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Sinds 2009 is in Arnhem ook een Ronald McDonald Huis waar ouders en kinderen in een huiselijke omgeving dichtbij elkaar kunnen zijn.

Elk kind wil graag dichtbij zijn ouders zijn. In Ronald McDonald Huis Arnhem kunnen ouders, broertjes en zusjes terecht van kinderen die worden behandeld in Revalidatie Medisch Centrum (RMC) Groot Klimmendaal of ziekenhuis Rijnstate. Zij kunnen logeren in een ruim appartement of overdag in de Huiskamer verblijven met hun kind(eren). Ouders kunnen er ontspannen, werken of hun verhaal delen met anderen. De kinderen kunnen samen spelen en even 'gewoon' kind zijn.

Daarnaast is het een Vakantiehuis voor gezinnen met een kind met een ernstige of langdurige ziekte of beperking. Voor veel van deze gezinnen is een 'paar dagen weg' of vakantie niet vanzelfsprekend. Terwijl het zo belangrijk is eens samen te genieten in een andere omgeving. Ronald McDonald Huis Arnhem is een gezellig en drempelvrij Huis met diverse hulpmiddelen en leuke speel- en spelruimtes. Hier kan elk kind veilig spelen en volledig zijn eigen weg vinden. Dat geeft ook de ouders een rustgevend gevoel.

Ronald McDonald Huis Arnhem drijft voornamelijk op zo'n vijftig onmisbare vrijwilligers. Dankzij hen zijn ouders en kinderen 365 dagen per jaar welkom. Alle Huizen draaien zonder overheidssteun en zijn voor alle kosten (zoals onderhoud en energie) volledig afhankelijk van giften, acties en sponsoren.

Benieuwd naar Ronald McDonald Huis Arnhem? U bent welkom op de open dag op zondag 19 april van 11.00 tot 16.00 uur. Het Huis is op het dak van Gebouw A van RMC Groot Klimmendaal (Heijenoordseweg 5, 6813 GG Arnhem). U kunt het Huis ook altijd steunen met een donatie, actie of sponsoring. Meer informatie: www.ronaldmcdonaldhuisarnhem.nl of Facebook (RonaldMcDonaldHuisArnhem).

Trefpunt alleengaanden

ZEVENAAR - Het Trefpunt alleengaanden is de plek waar u eenmaal per twee maanden op een ontspannen manier andere mensen zonder partner kunt ontmoeten.

Doel van de middag is mensen de mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten en aan te haken bij initiatieven die ontstaan vanuit interesses en hobby's van de aanwezigen. Inmiddels zijn er vanuit de groep diverse activiteiten opgezet zoals een wandel- en fietsgroep en een eetclub. Tijdens de bijeenkomst heerst een open sfeer waar je je snel welkom voelt.

Het eerstvolgende Trefpunt is op zaterdag 11 april van 14.30 tot 16.30 uur aan de Hooge Bongert 3 in Zevenaar. Iedereen is welkom. Aanmelden kan tot 9 april bij de balie van de Hooge Bongert, per telefoon 06 20635563 of per email m.boshuis@caleidoz.nl.

Kerkdiensten

H. Antonius Abt Loo

Zaterdag 21-03 18.00 Woord en communie, Pastor Doornbusch, Dameskoor

Zaterdag 28-03 18.00 Woord en communie / Palmpasen, Pastor Doornbusch, gezinsviering

Donderdag 02-04 19.00 Viering Witte Donderdag/ regioviering Zie Duiven

Vrijdag 03-04 19.00 Viering Goede Vrijdag/ regioviering Zie Duiven

Zaterdag 04-04 21.00 Paaswake / regioviering Zie Duiven

Zondag 05-04 11.00 Woord en communie / Kinderpasen Diaken van Zundert

St. Werenfridus Westervoort

Zaterdag 14-03 19.00 Woord en communie / MOV Pastor Smits Werenfriduskoor

Dinsdag 17-03 15.00 Viering Wilgenpas Ds. Hiemstra

Zondag 22-03 09.30 Woord en communie o.l.v. parochianen D-H koor

Zondag 22-03 12.30 Eucharistie Fr. Firas Irakese Thomasparochie

Maandag 23-03 14.30 Viering Meridiaan Pastor Doornbusch

Vrijdag 27-03 09.00 Eucharistie en uitstelling Pastoor Thanh

Zondag 29-03 10.30 Viering Palmpasen werkgroep

Zondag 29-03 13.00 Eucharistie Firas Irakese Thomasparochie donderdag 02-04 19.00 Viering Witte Donderdag/ regioviering Zie Duiven

Donderdag 02-04 20.00 The Passion De Herberg

Vrijdag 03-04 15.00 Kruisweg Diaken van Zundert

Vrijdag 03-04 19.00 Viering Goede Vrijdag / regioviering Zie Duiven

Zaterdag 04-04 20.00 Viering Pasen Fr. Firas Irakese Thomasparochie

Zaterdag 04-04 21.00 Paaswake / regioviering Zie Duiven

Zondag 05-04 09.30 Woord en communie / Pasen Pastor Doornbusch D-H koor

H. Remigius Duiven

Zaterdag 14-03 19.00 Taizéviering Diaken van Boven Eigen koor

Zondag 15-03 11.00 Eucharistie / MOV Pastoor Thanh D-H koor

Zondag 22-03 11.00 Eucharistie Pastoor van Merm/diaken van Boven Middenkoor

Dinsdag 24-03 15.00 Viering Thuvine Mevr. W. Staring

Zondag 29-03 11.00 Eucharistie / Palmpasen Pastoor Thanh D-H koor/ jeugdkoor Do-Re-Mi-gius

Zondag 29-03 12.30 Dopen Pastoor Thanh

Donderdag 02-04 19.00 Viering Witte Donderdag regioviering Pastoor Thanh/diaken van Zundert Herenkoor

Vrijdag 03-04 15.00 Kruisweg Pastor Smits samenzang

Vrijdag 03-04 19.00 Viering Goede Vrijdag / Kruisverering/ regioviering Pastoor Thanh/diaken van Zundert D-H koor

Zaterdag 04-04 21.00 Eucharistie / Paaswake / regioviering Pastoor Thanh / diaken van Zundert Werenfriduskoor

Zondag 05-04 11.00 Eucharistie / Pasen Pastoor Thanh Herenkoor

H. Andreas Groessen

Zondag 15-03 09.30 Eucharistie / MOV Pastoor Thanh In Between

Zaterdag 21-03 19.00 Woord en communie o.l.v. parochianen Herenkoor

Dinsdag 24-03 10.00 Ontmoetingsdag Diaken van Zundert Zaal Gieling

Zondag 29-03 09.30 Woord en communie / Palmpasen Pastor Doornbusch gezinsviering

donderdag 02-04 19.00 Viering Witte Donderdag/ regioviering Zie Duiven

Vrijdag 03-04 19.00 Viering Goede Vrijdag / regioviering Zie Duiven

Zaterdag 04-04 21.00 Paaswake / regioviering Zie Duiven

Zondag 05-04 09.30 Woord en communie / Pasen Diaken van Zundert In Between

Met Zonnebloem op vakantie naar de Lüneburgerheide...

ZEVENAAR - Zonnebloem regio De Liemers organiseert 29 juni een vijfdaagse busreis naar de Lüneburgerheide in samenwerking met Krasreizen.

door Piet van Breukelen

De reis is niet alleen voor haar eigen gasten bestemd, maar voor iedereen, die ondanks een lichte lichamelijke beperking, met een beetje extra zorg, aandacht en comfort toch nog zelfstandig op vakantie wil en kan. Ook mensen die geen lid zijn van de Zonnebloem zijn dus welkom. Maar wie een rollator of opklapbare rolstoel wil meenemen, moet dat wel aangeven in verband met de beschikbare bagageruimte.

Deze extra verzorgde vakanties zijn vooral in trek omdat het aangepaste reizen zijn met een rustiger tempo en een eenvoudig, gezellig programma. De gasten verblijven in Hotel Tryp dat op slechts twee kilometer afstand van het historische centrum van Celle ligt.

Tijdens het vijfdaagse verblijf wordt onder andere een bezoek gebracht aan een van de fraaiste parken van Europa, de Herrenhausgarten in Hannover. Het zijn vier prachtige tuinen met ieder een eigen karakter: de Grosse Garten, de Berggarten, de Georgengarten en de Welfengarten. Ook zullen de gasten genieten van een bootreis over de Wesel bij Nienburg en het orchideeënparadijs dat op de derde dag wordt bezocht. Op de slotdag, vrijdag 3 juli, wordt de vakantie afgesloten met een bezoek aan een textielmuseum, een koffietafel in Asten en het afsluitende diner bij restaurant Juffrouw Tok in Didam.

Opgeven voor deze reis kan tot 1 mei en de opstapplaats is het AC restaurant in Zevenaar. Voor meer informatie en het aanmeldingsformulier kan men contact opnemen met Sonja Speyers (Bestuurslid Activiteiten Zonnebloem regio de Liemers) telefoon 06 38756225 of 0316 540145 of met een vrijwilliger van de plaatselijke Zonnebloemafdeling. Meer informatie staat op www.deliemers.zonnebloem.nl.

Kerkdiensten in Zevenaar

ZEVENAAR - Geloofsgemeenschap H. Andreas-Maria Koningin Zevenaar.

Zondag 15 maart, 9.30 uur: Eucharistieviering, Koor: AMK, Voorgangers: Pater G. Remmers en Diaken A. van Zundert. Intenties: Henk Peters, Jan Bokken, Familie Visser-Verkerk, Ria Koolen-van Grol, Jaargetijde Gradus Geurts en overleden familie, Jaargetijde voor Annie Jansen-Geurts, Ria en Wim Geurts.

Zondag 22 maart, 9.30 uur: Eucharistieviering, Koor: NGK, Voorganger: Pater G. Remmers. Intenties: Familie Degen-Evers.

Overleden:

10 februari: Johannes Luising, 88 jaar, Masiusplein 436,

11 februari: Cornelia Goris, 62 jaar, Masiusplein 15,

11 februari: Karel de La Combé, 80 jaar, Leharstraat 42,

11 februari: Johanna Peelen-Schaap, 74 jaar, Touwslagersbaan 8,

15 februari, Antonius Brood, 68 jaar, Huvenersweide 53,

20 februari, Aleida Beverwijk-Koel, 88 jaar,"Lobede " Voorheen Zonegge 12-06,

27 februari, Joke van Dam-Vollebregt, 87 jaar, Zorginstelling Beekbergen. Voorheen: Wilhelminalaan 7 Zevenaar.

Bert's Bytes in Gasthuiskerk

DOESBURG - Op zondag 15 maart staat in de Gasthuiskerk van 16.00 tot 17.00 uur een optreden van de veelzijdige musicus en pianist Bert van den Brink op het programma. De entree bedraagt tien euro, kaarten zijn verkrijgbaar bij de Doesburgse VVV, 0313 479088; of voor aanvang van het programma in de Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41 in Doesburg.

Bert van den Brink (1958) is een veelzijdig musicus met een grote staat van dienst. Van de Brink is regelmatig te beluisteren als pianist, organist en accordeonist. Vanaf zijn vijfde jaar kreeg hij pianoles. In 1982 studeerde hij cum laude af aan het Utrechts Conservatorium. Van den Brink is klassiek geschoold en autodidact op het gebied van de jazz. Sinds 1982 doceert hij jazz piano aan het Utrechts conservatorium.

Boy Edgar-prijs

In 2007 kreeg hij de VPRO/Boy Edgar-prijs. Van den Brink speelde samen met bekende internationale artiesten als Toots Thielemans, Chet Baker, Clare Fischer, Nat Adderley, Dee Dee Bridgewater en Lee Konitz, en met Nederlandse artiesten als Cor Bakker, Hein van de Geyn, Denise Jannah, John Engels, Jules de Corte en Louis van Dijk.

Bert's Bytes

Van den Brink begon in 2002 met Bert's Bytes: 50 korte improvisaties op piano: muzikale overpeinzingen, traditionele improvisaties, experimenten, kleuren. Deze improvisaties zijn nu nog te beluisteren. Vanwege het succes begon hij daarna een serie wekelijkse concerten op het internet, op piano en accordeon. Op 15 maart brengt Van den Brink zijn Bytes ten gehore in de Gasthuiskerk.

Sponsor bedankt

REGIO - Keepersacademie de Liemers gaat aankomend seizoen in nieuwe kleding op het trainingsveld van aan de buitenboom verschijnen. Inmiddels bestaat keepersacademie de Liemers al vier jaar. Tijd voor een nieuwe uitstraling dus. Maar ook om de sponsor contracten nogmaals onder de loep te nemen. Gelukkig hebben we een aantal oude maar ook nieuwe sponsoren gevonden die dit allemaal mogelijk maken.

Koning financiële diensten blijft hoofdsponsor van keepersacademie de Liemers. Koning financiële diensten heeft een driejarige overeenkomst getekend als hoofdsponsor van keepersacademie de Liemers. Wij zijn blij dat eigenaar Paul Koning van Koning financiële diensten ook op onze nieuwe kleding blijft staan en zijn hier erg dankbaar voor.

Modeshow bij Nandri

ZEVENAAR - Zaterdag 21 maart rolt Nandri de rode loper weer uit voor de voorjaarsmodeshow.

Bij mooi weer buiten op het 'Goede Doelenplein', bij slecht weer binnen in de speelgoedwinkel. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur showen Annika, Margje, Jill, Ben, Ria, Jenny, Monica, Ineke en Eveline de kleurige voorjaarscollectie.
Iedereen is welkom, een kopje koffie staat klaar. Na afloop van de modeshow is de winkel open. De opbrengst van de verkoop gaat naar projecten in Sri Lanka.

Meer over Nandri staat op www.nandri.eu of te verkrijgen in de winkel, Reisenakker 12 in Zevenaar.
De openingstijden zijn: dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Gastgezinnen kunnen zich opgeven Bijeenkomst volwassenen

ZEVENAAR - Zevenaar is dit jaar aan de beurt om de jaarlijkse bijeenkomst voor volwassenen te organiseren. Dat betekent dat circa vijftien personen uit Weilburg op 14, 15, 16 en 17 mei te gast zullen zijn in Zevenaar.

Het gaat er bij deze uitwisseling vooral om dat de deelnemers uit de zusterstad in contact komen met Zevenaar en haar inwoners. Om dat doel te bereiken is het onder andere van wezenlijk belang dat de buitenlandse gasten worden ondergebracht in gastgezinnen. Immers, door de contacten in de huiselijke sfeer kunnen de mensen uit Zevenaar en Weilburg op een ongedwongen manier met elkaar kennis­maken.

Voor deze bijeenkomst wordt een programma gemaakt waaraan zowel door de buitenlandse gasten als door de (leden van) gastgezinnen kan worden deelgenomen.

Degenen die als gastgezin willen meedoen aan deze uitwisseling worden verzocht zich op te geven bij Jan Boerboom, secretaris van het Zevenaars Comité voor het stedencontact. Hij is bereikbaar op K. de Jongstraat 19 in Zevenaar. Zijn telefoonnummer is 0316 525014, e-mail adres: jw.boerboom@chello.nl.

Bij de opgave kan worden vermeld of men de voorkeur geeft aan één persoon of een echtpaar.

Zevenaar's got talent

ZEVENAAR - Het is feest, Het Musiater bestaat dit seizoen vijfentwintig jaar! En om dit met alle (bovenbouw-)basisschoolleerlingen van de gemeente Zevenaar te vieren organiseert Het Musiater een heuse wedstrijd Zevenaar's got talent!

De grote finale van Zevenaar's got Talent zal op zondag 15 maart om 14.00 plaatsvinden in Het Musiater. Onder de acts bevinden zich onder andere zangers, dansers, drummers en orgelspelers.

De vakjury bestaat uit Ronald Straatman van dansstudio Vida, Bram Verstegen met een muziek- en theaterachtergrond en wethouder Tienke van der Werf. Naast de vakjury is er ook nog een kinderjury bestaande uit leerlingen van de deelnemende scholen. De presentatie is in handen van Guido Boerboom, bekend als regisseur van de Paljas Revu.

Onder de deelnemende scholen zijn vrijkaarten uitgedeeld, zodat papa's en mama's, opa's en oma's, broertjes en zusjes en klasgenootjes de acts kunnen toejuichen…

De winnende act krijgt naast een trofee en de roem door Het Musiater een muziekworkshop naar keuze aangeboden voor de hele klas!

Cursusmeubelstofferen bij De Waarborg in Babberich

BABBERICH - Bij De Waarborg Meubelstoffeerderij kun je de cursus meubel stofferen voor particulieren weer beginnen. Zoals afgelopen jaren is gebleken een favoriete avond invulling voor veel cursisten.

Vele projecten zijn inmiddels al onder handen genomen door cursisten. Van eetkamerstoel tot bootbekleding, bed ombouwen, caravans, banken tuinmeubelen enz. Steeds weer met een voldaan eindresultaat. Vele werkstukken worden gevonden bij de kringloop, op zolder bij oma en zelfs bij het grof vuil! Na een aantal weken heeft men dan een prachtig resultaat waar men terecht trots op is.

Lijkt dit je nou ook leuk om met de hulp van de stoffeerder zelfs een stoel te herstofferen en veel kennis van meubels op te doen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij! De cursus draait op dinsdag en donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. En er is weer plaats op de dinsdagavond! Opgeven? Stuur een mail met naam en adres en telefoonnummer naar info@waarborgmeubel.nl

"Wil je meer informatie? Bel 0316 247808 of mail dan gerust. En natuurlijk kun je altijd binnenlopen om werkstukken van andere cursisten te bekijken. Ook hebben wij een uitgebreide collectie meubelstoffen, kunstleer en leer om uit te kiezen. Wil je weten hoe het onze cursisten af gaat? Like ons dan op facebook."

Nieuwe Suzuki Vitara bij dealer Van Rennes in Zevenaar

ZEVENAAR - Eind maart staat de spiksplinternieuwe Suzuki Vitara bij de dealers. Een compacte SUV die is uitgerust met de modernste technieken en bovendien behoort tot de zuinigste en schoonste in zijn klasse. De vanaf prijs voor deze stoere AllRoader bedraagt 19.999 euro.

Het ontwerp van de nieuwe Vitara herbergt stijlelementen van vorige generaties en geeft de compacte SUV een robuuste uitstraling. Het in- en exterieur kunnen met een aantal in het oog springende elementen op de persoonlijke smaak worden afgestemd. De leefruimte binnenin is royaal. De bagageruimte is met 375 liter ruim bemeten (met achterbank neer zelfs 1.120 liter) en bovendien makkelijk toegankelijk. Er is keuze uit twee motorvarianten; een 1.6 benzinemotor en een 1.6 dieselmotor, die beide 88kW/120 pk leveren. Vanzelfsprekend zijn deze motoren voorzien van de modernste technieken, waardoor de Vitara net als de Swift en S-Cross tot de zuinigste en schoonste in zijn klasse behoort. De dieselvariant komt in aanmerking voor twintig procentbijtelling.

De Comfort uitvoering is leverbaar vanaf 19.999 euro en is compleet uitgerust met onder andere airco, radio/CD/MP3, Bluetooth en keyless entry. De vanaf prijs van de Exclusive bedraagt 21.499 euro en deze is nog rijker uitgerust met onder andere cruise control, speed limiter, stoelverwarming, privacy glass, 17" lichtmetalen velgen en LED DRL. Topuitvoering is de High Executive met onder andere suède stoelbekleding, panoramisch schuif-/kanteldak, regen- en parkeersensoren, Radar Brake Support, Adaptive Cruise Control en LED dimlicht. Deze meest luxe versie is leverbaar vanaf 24.999 euro.

Op donderdag 26 maart is er vanaf 19:30 uur een speciale introductieavond bij Suzukidealer Van Rennes in Zevenaar.

Suzukidealer Van Rennes, Hengelder 11, Zevenaar.

Frühlingserwachen in Elten bij Blumenhaus Erik Hülkenberg

ELTEN - "Op 13, 14 en15 maart hebben wij voor de zestiende keer ons Tulpenweekend. Dit weekend is een begrip geworden in de omgeving."

"Elk jaar staat het in het teken van een bepaald thema. Dit jaar is het thema: Het begin van het voorjaar. Laat u zich verrassen,wat je allemaal met voorjaarsbloemen en bollen kunt maken. Er zijn veel inspirerende ideeën,vooral bloemwerk in glas en op kransen.

Er zijn bijzondere soorten tulpen en voorjaarsbloemen,die bijna nooit in een bloemenwinkel te vinden. Het assortiment tulpen is dit weekend uniek voor Nederland en Duitsland. Tachtig soorten tulpen, bekende en onbekende voorjaarsbloemen zijn er.

De bloemen worden allemaal bij kwekers gehaald, want kwaliteit en versheid staat bij ons hoog in het vaandel. Het hele gebeuren speelt zich binnen en buiten af in ons bedrijf.

Er zijn leuke aanbiedingen, voor de kinderen is er een activiteit en een verrassing, en elke klant krijgt een verrassing."

De openingstijden; vrijdag 8.30 tot 18.30 uur zaterdag 8.30 tot 16.00 uur zondag 9.30 tot 16.00 uur. Het bedrijf is te vinden Buschweg 2 Emmerich-Elten; 0049282867; www.blumenhaus-huelkenberg.de.

Open dag van Liemerije Zevenaar

ZEVENAAR - Liemerije Zevenaar opent 21 maart van 10.00 tot 14.00 uur haar deuren. Iedereen is welkom om te ontdekken wat Liemerije kan betekenen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en (vrijwilligers) werk.

Belangstellenden worden met een kopje koffie ontvangen in het bewonerscafé van Liemerije. De medewerkers leiden de bezoeker daarna graag rond zodat men een goed beeld krijgt van wat Liemerije kan betekenen. Heeft u na de rondleiding nog aanvullende vragen? Dan kan men in het bewonerscafé terecht bij de cliëntadviseurs.

In het bewonerscafé vindt men ook informatie over werk en vrijwilligerswerk bij Liemerije en kan de bezoeker kennis maken met de Vrienden van Liemerije. Medewerkers van het dagactiviteitencentrum verkopen tijdens de open dag mooie spullen die gemaakt zijn door cliënten en bewoners van Liemerije.

De open dag maakt deel uit van de Nationale Week van Zorg en Welzijn die van 16 tot en met 21 maart wordt gehouden. In het hele land openen duizenden zorg- en welzijnsorganisaties de deuren.

Liemerije Zevenaar ligt aan Hunneveldweg 12 in Zevenaar.

Lente in houtenbeeldenatelier

DUIVEN - In het weekeinde van 20 en 21 maart is het houtenbeeldenatelier op Rijksweg 62 in het centrum van Duiven, weer opengesteld voor belangstellenden.

Bijna 150 beelden, van Nederlands hout, staan dan weer uitgestald in het atelier. In de tuin bij de monumentale boerderij staan tientallen tuinbeelden. Natuurlijk zijn de meeste Nederlandse houtsoorten alleen geschikt voor binnen, maar onder andere taxus, acacia en red cedar kunnen zonder schade tientallen jaren buiten staan. Ze zijn niet alleen geschikt voor tuinbeelden, maar zeker ook voor grafmonumenten.

"Kom, en zie met eigen ogen hoe ideeën en dromen vormgegeven zijn in een prachtig natuurlijk materiaal. Open van 11.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.houtenbeelden.nl."

Winnaars Vrijwilligersprijzen in Duiven

DUIVEN - Op donderdagavond 26 februari zijn de jaarlijkse prijzen voor vrijwilligers in Duiven uitgereikt.

Tijdens deze drukbezochte avond, werden de Duivense vrijwilligers getrakteerd op workshops, een hapje, drankje, kans op een 'diner for two', vermaak en een presentje. Rondom de uitreiking van de prijs was er vooral veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Burgemeester De Lange en wethouder Johannes Goossen openden de avond.

De inwoners van Duiven bepaalden wie de winnaars werden. De afgelopen week kon worden gestemd op de genomineerden door een stembiljet in te vullen en digitaal te stemmen via internet. Er is massaal gestemd.

De grote vrijwilligersprijs met een bedrag van duizend euro ging naar Anton Mulder. Hij zet zich al zeven jaar vrijwillig in voor Jongerensoos Rinoceros in Groessen. Hij kwam binnen als bestuurslid, maar had al snel verschillende functies zoals hoofd PR, penningmeester en hoofd feestweekend van het 45-jarig jubileumjaar van Rinoceros.

De winnaar en genomineerden kregen nog een certificaat van deelname aan deze verkiezing uitgereikt. De vrijwillige inzet van inwoners van Duiven is enorm dynamisch en divers. De drukbezochte vrijwilligersavond gaf dit jaar een goed beeld van de Duivense vrijwilligers.

Organisatie Bazaar SDZZ van start

ZEVENAAR - De organisatie van de Bazaar SDZZ is weer in volle gang. Op zondag 14 juni verzorgt de Bazaarcommissie van Omnivereniging SDZZ de negende editie van dit jaarlijks terugkerende evenement. De organisatie bestaat dit jaar uit Tino Meijer, Dolf Erkelens, Gerard Kelderman, Bennie Jansen, Frank Verwoert, Patricia Meijer, Marlies Meijer en Nick Hoppenreijs. Deze groep vrijwilligers maakt zich al jaren nuttig op allerlei vlakken binnen de vereniging, met in het bijzonder de organisatie van de jaarlijkse Bazaar.

Op zondag 14 juni tussen 11:00 en 16:00 uur zal de Bazaar plaatsvinden op 'Sportpark De Griethse Poort', de thuisbasis van SDZZ Ook dit jaar kunt u bij ons weer een kraam huren om uw eigen spullen te verkopen. Vorig jaar waren er honderd kramen, het doel voor 2015 is 110 kramen. Om een zo groot mogelijk publiek te trekken en de bazaar tot een groot succes te maken, wordt er veel reclame gemaakt via social media, flyers, kranten, interviews en radio. "Hebt u interesse in het huren van een kraam? Neem dan contact op met Tino Meijer, 06 20814034 (na 18:00 uur) of stuur een e-mail naar: bazaar@sdzz.nl. Wees er snel bij!"

Naast de ruim honderd kramen, biedt deze dag meer voor de bezoekers. De gehele dag zijn er mooie prijzen te winnen tijdens diverse loterijen en het Rad van Fortuin. Kinderen kunnen zich uitleven tijdens de Penalty Bokaal en op de diverse springkussens. Voor een hapje en drankje kunt u terecht in onze gezellige kantine of op het terras. Kortom, laat deze gezellige dag voor het hele gezin niet aan u voorbij gaan en wees welkom op zondag 14 juni op sportpark De Griethse Poort.

Meer informatie staat op www.sdzz.nl of te verkrijgen via een e-mail naar bazaar@sdzz.nl.

Gouden medaille voor Eline de Jong op NK

ZEVENAAR - Nadat Eline de Jong drie weken geleden in Schoorl op het NK weg derde was geworden over een afstand van tien kilometer, stond voor haar afgelopen zaterdag het NK indoor 3000 meter op het programma in het Omnisportcentrum in Apeldoorn.

In deze moderne indoorhal streden de junioren A en B om de Nederlandse titels op verschillende atletiekdisciplines. De 3000 meter kent geen series en halve finales, waardoor de wedstrijd meteen de finale is. Eline had een uitstekende start, maar leverde de laatste kilometer wat in als gevolg van de droge lucht in de indoorhal. Ze heeft van begin tot eind op kop gelopen en finishte in een tijd van 10.32.32 minuten. Dit betekende voor haar een pr indoor op de 3000 meter en tevens een nieuw clubrecord. Dit was Eline haar tweede podiumplaats in de maand februari op een nationaal kampioenschap en haar eerste individuele gouden medaille op een NK. Het volgende nationale kampioenschap is het NK outdoor op de baan in juni in Breda. Eline is van plan om hier weer een 3000 of een 5000 meter te gaan lopen.
Eline de Jong maakt deel uit van het team Craftrun (onderdeel van Atletiekvereniging de Liemers uit Zevenaar) wat onder leiding staat van trainer/coach Titus Fierkens.

De lente komt eraan!

TOLKAMER - Deze week hebben de groepen drie en vier van basisschool De Overlaat uit Tolkamer een wandeling in het Eltense bos gemaakt.

Ze zagen heel veel sneeuwklokjes en kwamen erachter dat deze ook geluid maakten. Als je heel stil was en dichtbij de bloem hoorde je ze… tringelen!

Candea in Duiven maakt schoonheidskoninginnen

Mary Meurkes, Doesburg en Didem Yaman

DUIVEN - Op vrijdag 6 maart vond de jaarlijkse Verwenmiddag plaats in het Candea College in Duiven. Liefst zestien studenten van de derde klas Kaderopleiding Verzorging ontvingen meer dan twintig gasten van de Zonnebloem, uit de gehele regio de Liemers.

Met veel vakvrouwschap werden de gasten onthaald en kregen een programma aangeboden van een gratis lunch, nagels lakken, gezichtsmassage en visagie. Alle gasten waren enorm onder de indruk van de vakkundige toewijding van deze jonge positieve professionals.

Voorjaarsconcert van drum- en showfanfare Red & Black

GIESBEEK – Op zondag 22 maart zal drum- en showfanfare Red & Black uit Giesbeek een voorjaarsconcert geven in zaal Hof van Giesbeek.

Het programma bestaat uit nummers die door de leden zijn samengesteld uit het eigen archief. Zo zal het een gevarieerd geheel worden onder leiding van dirigent Joop van Wakeren. Tijdens het concert zijn er ook nog enkele verrassingen. Het concert begint om 11.00 uur. De toegang is gratis.

Activiteitenmiddag in Babberich

BABBERICH - NL Doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om op 20 en 21 maart een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. NL Doet laat zien hoe belangrijk en leuk vrijwilligerswerk kan zijn.

Tijdens NL Doet gaan de buurtcommissie Sint-Janshof en de medewerkers van Baston Wonen als vrijwilliger aan de slag. Op vrijdag 20 maart verzorgen zij voor de inwoners (60+) van Babberich een gezellige activiteitenmiddag in Kulturhus De Borg 'Voorjaar in Holland'. Samen een gezelschapsspel spelen, een speurtocht bij Landgoed Halsaf of een tour met de huifkar maken zijn zomaar wat activiteiten. Popkoor A Sign of Friendship zorgt voor de gezellige muzikale sfeer.

Nu actie onernemen; straks weer een jaar lang genieten Ook blij met tuinaanleg en -onderhoud van Martijn Vister?

TOLKAMER – Je ziet ze weer overal in de regio: de hoveniers van Martijn Vister. Zelfs in de winter hebben ze niet stilgezeten. Veel snoeiwerk is verricht en het weer liet het zo nu en dan toe, dat zelfs (sier-)bestrating kon worden gerealiseerd. Ook voor tuinontwerpen wisten klanten hem te vinden. Nu doen velen een beroep op de hoveniers om juist vroeg in het voorjaar klaar te maken voor het komend seizoen. Zodat je als tuin- en terrasliefhebber volop geniet van je tuin!

Wat te denken van thuis op terras of in de tuin zitten te genieten van de eerste zonnestralen? Misschien heb je al ideeën over hoe de tuin er moet komen uitzien. Net even anders, of misschien wel helemaal anders? Dan is dit het perfecte moment om hovenier Martijn Vister uit te nodigen. Juist nu kan hij ruimschoots tijd en aandacht schenken aan uw wensen. Om vervolgens van start te kunnen gaan met de werkzaamheden.

Ook als er 'simpelweg gewoon' onderhoud moet worden gedaan, kun je dit bedrijf aan het werk zetten. Net als veel klanten, zal je deze zomer blij zijn hem ingeschakeld te hebben.

Samen bespreek je je wensen en eisen. Een vijver, een speeltoestel, een tuinhuisje, houten schutting, verlichting en bestrating? Al ter plekke kunnen de eerste mogelijkheden en onmogelijkheden worden besproken. Martijn maakt een professioneel praatontwerp of onderhoudsplan, dat geheel aansluit bij je wensen. En... waarbij ook de kosten nauwlettend in de gaten worden gehouden!

Hoveniersbedrijf Martijn Vister is gevestigd aan Lindenhof 1 in Tolkamer; telefoon 06 16455678.

Cursisten Kreatieve Kring Westervoort exposeren in Huize Vredenburg

WESTERVOORT - Van zondag 15 tot en met zondag 29 maart exposeren cursisten van de Kreatieve Kring Westervoort hun mooiste werkstukken in Huize Vredenburg (het Kasteeltje) aan de Klapstraat 112 in Westervoort.

Er zijn werkstukken te bewonderen die het afgelopen seizoen gecreëerd zijn, zoals aquarellen, acryl- en olieverfschilderijen en keramiek- en beeldhouwwerken. Daarnaast bevat de expositie kleurrijke mozaïekwerkstukken, foto's, 'dikke moekes' en glas-in-lood werken. Ook zullen er bronzen beeldjes te zien zijn, geboetseerd en in brons gegoten tijdens de dit seizoen voor het eerst aangeboden workshop 'beeld van brons'.

Het is ieder jaar weer verrassend om te zien wat een kunsttalenten Westervoort te bieden heeft! Een bezoek aan de expositie is dan ook zeker de moeite waard en werkt mogelijk inspirerend om zelf aan de slag te gaan.

In de expositieperiode is Huize Vredenburg geopend op de zaterdag- en zondagen van 14.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom om de expositie te bezoeken en informatie in te winnen over de cursussen en workshops die door de Kreatieve Kring verzorgd worden. De koffie en thee staan klaar. De toegang is gratis.

Vastenactie in Groessen

GROESSEN – Caritas Groessen ondersteunt sinds 2008 een missie-project in Kenia (Ewoi-project), waar het Oosterbeekse echtpaar Ben en Annie Janssen actief is.

De aanvraag bij het Bisdom Utrecht om met dit project mee te doen aan de landelijke Vastenactie is gehonoreerd. Daardoor komt de opbrengst van de Vastenactie in de Parochie HH Vier Evangelisten (Duiven, Westervoort, Loo en Groessen) ten goede aan dit project en het bisdom doet daar nog eens vijftig procent bij. Caritas Groessen kwam tot dit initiatief, nadat bekend werd dat in Kenia het internaat voor dove kinderen in de financiële problemen dreigt te komen doordat Terre des Hommes stopte met haar tijdelijke bijdrage.

Het echtpaar Janssen heeft hun roots in Groessen en Loo. Annie, geboren Wolters, is van afkomst Groessense (haar vader is geboren op 'De Stokhorst') en Ben is afkomstig uit Loo (zijn vader is geboren op de 'Koksplaats'). In 1999 zijn ze in Kenia geheel belangeloos projecten gestart voor dove kinderen en hulpbehoevende ouderen. Om hun werk voor de toekomst te waarborgen is een stichting opgericht die de gelden beheert.

De projecten op de voet te volgen. Het project voor dove kinderen, een complicatie bij de medicinale behandeling van malaria: (www.dovekinderen-kenia.nl). En het project voor oude mensen: (www.ouderenhulp-ewoi-kenia.nl).

Ben Janssen licht het EWOI-project persoonlijk toe tijdens kerkdiensten: Westervoort (zaterdag 14 maart om 19.00 in de Werenfriduskerk). Groessen (zondag 15 maart om 09.30 uur in de Andreaskerk). Duiven (zondag 15 maart om 11.00 uur in de Remigiuskerk).

Tweedehands babykleding

DUIVEN - Op zaterdag 21 maart wordt de tweedehands zomer kinderkledingbeurs gehouden. Tevens worden hier ook alle textiele babyartikelen verkocht.

De beurs zal plaatsvinden in het CCOG aan de Kastanjelaan 2 te Duiven. Er kan goed uitziende kleding worden aangeleverd in de maten 50 tot en met 170. Er mogen maximaal dertig stuks kleding ingeleverd worden. Er mogen behalve waterschoenen en regenlaarzen geen schoenen worden ingeleverd.

Van de babyartikelen mogen naast kleding ook boxkleden, lakens, dekentjes en alle andere babytextiel worden verkocht, hiervoor geld geen maximum. Knuffels worden niet ingenomen in verband met hygiëne. Op de site www.kledingbeursduiven.nl staat extra informatie.

"Wilt u kleding/babyartikelen verkopen dan kunt u hiervoor vanaf maandag 16 maart 00.01 uur een nummer aanvragen op onze website: www.kledingbeursduiven.nl. Uw kleding en eventuele andere artikelen, voorzien van een sticker met daarop vermeld de maat, de vraagprijs en uw nummer, kunt u zaterdag 21 maart tussen 8.30 en 10.00 uur inleveren bij het CCOG."

De verkoop zal plaatsvinden tussen 12.00 en 14.00 uur. Niet-verkochte spullen en eventuele opbrengst kan men ophalen tussen 16.00 en 16.30 uur.

Zoals gebruikelijk zal bij koper de prijs met tien procent worden verhoogd, bij de verkoper wordt twintig procent van de opbrengst ingehouden.

De netto opbrengst van deze beurs gaat ditmaal naar Liemerse Harmonie. Liemers Harmonie Duiven heeft als eerste doelstelling om in het dorp Duiven vele activiteiten muzikaal op te luisteren. Liemers Harmonie Duiven zie je dan ook altijd bij koninginnedag, dodenherdenking en Sinterklaasoptocht. Buiten Duiven kom je Liemers Harmonie Duiven tegen bij optochten en taptoes.

Voor vragen en inlichtingen over deze beurs: Marian Hulscher; 0316 281430.

Nog 'n paar weken en dan is het weer zover!

ZEVENAAR - Over enkele weken staat sporthal Lentemorgen in Zevenaar voor het vierde jaar weer vol met kramen en stands. Organisatoren Elzo Hut en Loes Kemperman beide ondernemers in Zevenaar, is het gelukt om weer een mooi gevarieerd aanbod van exposanten te verwelkomen.

"We zijn heel blij om te kunnen vertellen dat we veel nieuwe exposanten mogen begroeten. Enkele voorbeelden: een schildersbedrijf, een klusbedrijf, een heuse vakbond, diverse politieke partijen, een honden uitlaatcentrum, een schoonmaakbedrijf die huishoudelijke hulp aan huis kan realiseren, een hovenier die ook workshops geeft in bloemstukken maken, teveel om op te noemen. Maar ook veel exposanten die we inmiddels al voor de 4e maal mogen begroeten: een schoenmaker, rolluikenspecialist, de brandweer, het zwembad, Baston Wonen, rijwielzaken uit de regio, The Travelclub, Caleidoz noem het maar op.

Ook exposanten die terug van weggeweest zijn het filmhuis uit Zevenaar en de volksuniversiteit. Bedrijven of stichtingen die je laten zien wat de fieve senior nog kan ondernemen: een golfclub, het cultuur historisch museum etc. Maar ook exposanten die je laten zien dat als je zorg nodig hebt of als een zorgelijke of laatste levensfase aanbreekt welke keuzes je dan kunt maken. Zoals zorgpartijen, mantelzorg aanbieders, NVVE, zelfs ondersteuning met een robotarm of andere hulpmiddelen."

Het sportcafé van Hennie Derksen is ook tijdens de beurs geopend. U kunt daar terecht voor een kopje koffie, thee, een drankje en/of versnaperingen. Ook leerlingen van het Liemers College helpen weer mee! Kortom: kom 11 april van 11.00 tot 16.00 uur naar de Liemers 50plus beurs, de toegang is gratis!

Dinnerconcert harmonie Sint-Franciscus

BABBERICH - Op zaterdag 18 april houdt harmonie Sint-Franciscus uit Babberich samen met restaurant 't Centrum een uniek Dinnerconcert.

In zalencentrum 't Centrum in Babberich heeft de harmonie samen met de familie Reijmer een unieke avond samengesteld. De harmonie zorgt voor de muzikale invulling. En restaurant 't Centrum verwent de gasten met een hoogstaand vijfgangenmenu. Zangeres Froukje Swart zal samen met de harmonie een aantal nummers ten gehore brengen.

De deuren van Reijmer zijn vanaf 18.30 uur geopend. De bezoeker wordt ontvangen met een vegetarische amuse van Beeter uit Ochten en een glas Prosecco. Daarna wordt men door de bediening naar zijn tafel begeleid. Om 19.00 uur begint het programma. De avond wordt om ongeveer 22.45 uur afgesloten met vuurwerk en een kopje koffie.

De kaarten kosten 47,50 euro. Dit is voor het diner en een glas procsecco. De drankjes zijn voor eigen rekening. Kaarten zijn te koop bij zalencentrum ''t Centrum Dorpstraat 78 in Babberich. Of telefonisch via 0316 247213. Kaarten kunnen ook besteld worden via het volgende mailadres: dinnershowbabberich@hotmail.com of op telefoon nummer 06 48451317. Gevraagd wordt bij de reservering ook de NAW-gegevens mee te sturen. Dit is van groot belang voor de indeling van de tafels. Reserveren is mogelijk tot 11 april.

De Dinnershow is ook zeer geschikt voor bedrijven om samen met relaties te genieten van prachtige muziek en een geweldig vijfgangenmenu.

De harmonie en familie Reijmer willen een ieder graag uitnodigen op 18 april. Het wordt een bijzondere en unieke avond. De harmonie die de handen ineen slaat met de horeca in Babberich.

Ledenmiddag PCOB

DUIVEN/WESTERVOORT - Op dinsdag 24 maart is de PCOB-ledenmiddag samen met Oase. Deze bijeenkomstvalt in de veertigdagentijd.

Ton Hendriksen uit Oosterbeek komt dan met het onderwerp 'De Zeven Kruiswoorden'. Franz Joseph Haydn maakte een compositie bij die kruiswoorden: Die sieben Letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze.

Ton gaat ons daarover vertellen, vertoont er beelden bij en laat ons delen van die muziek horen.

De lezing is in de Samen op wegkapel Duiven, ingang achter het gemeentehuis. "Om 14.15 uur is er koffie of thee, om 14.30 uur beginnen we." Informatie verkrijgbaar bij Ali Baarslag: 0316 265726.

Vrouw Holland in Musiater

ZEVENAAR - Überkip: zaterdag 14 maart om 20.15 uur in de Rabobankzaal; prijs 19,50 euro.

"De vrouw is een menselijk wezen dat zich aankleedt, babbelt en weer uitkleedt" ( Voltaire) "Alle kunst is volkomen nutteloos" "De vrouw is kunst" (Oscar Wilde)
"De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man" (Bijbel) "Vrouwen zijn geboren om mannen te verzorgen"(Dries Roelvink) Hè hè… duidelijk! Wij vrouwen onderwerpen ons graag aan deze wetten van de natuur. Lekker! De man vertelt ons wat we gaan zingen, zeggen en zuchten. Eindelijk hebben wij geluisterd; we doen wat ons gezegd wordt! Er blijft veel meer over van een vrouw als ze zelf geen mening hoeft te hebben. Überkip. Vrouw Holland laat zich begeleiden door pianist Reinout Douma. Want hij heeft het beste met hen voor.

Vive la France

Een charmante Franse avond vol herkenning, met repertoire uit vele decennia. Een ware 'Tour de France'!Met drie topzangers en een live-combo op reis door la douce France. Langs de velden met zonnebloemen en lavendel, de périphérique, knapperige croissants, heerlijke wijnen, geurende kazen, oude châteaux, bric-à-brac marktjes, pittoreske dorpjes en natuurlijk de vele chansons. Van Charles Aznavour, Gilbert Bécaud en Edith Piaf, via Jacques Brel, Adamo en Juliette Gréco naar Françoise Hardy, Julien Clerc en Patrick Bruel. En natuurlijk komen ook Charles Trenet, France Gall, Dalida, Johnny Hallyday, Frida Boccara en de nieuwste 'sensatie' Stromae aan bod.

Woensdag 18 maart om 20.15 uur in de Rabozaal. Prijs 25 euro.? Reserveren kan via de website: www.hetmusiater.nl. Het Musiater ligt aan Bommersheufsestraat 62.

Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk Zevenaar

Zondag 15 maart 10.00 uur: ds. A. Jonkman, Avondmaalsviering

Zondag 15 maart 11.00 uur: Kleuterkerk in Ons Huis

Zondag 22 maar 10.00 uur: ds. J. Brezet

Zondag 29 maart 10.00 uur: ds. L. den Besten

Bingoavond

in Westervoort

WESTERVOORT - Op zaterdag 21 maart houdt De Nieuwhof weer een bingoavond. Vanaf 19:15 uur is De Nieuwhof open. De bingo start om 19:30 en het eindigt om 23:00 uur. Er zijn veel diverse prijzen uit lokale winkels.

De eerste zes rondes kosten vijftig cent per lootje, ronde zeven en acht een euro per lootje. De bingo is voor jong en oud. Door het succes van de afgelopen drie keer is besloten de bingo iedere maand te organiseren. Meer informatie staat op www.denieuwhof.nl.

Schuttersavond schutterij EMM

GROESSEN - Schutterij EMM Groessen houdt op zaterdag 21 maart haar jaarlijkse schuttersavond.

Deze feestavond voor de leden en hun partners begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het schuttershuis aan het Schuttersplein 1 in Groessen. De entree is vijftien euro per persoon all-in.

Een dankbare

Hersenstichting...

REGIO - Van 2 februari tot en met 7 februari vond in de gemeente Montferland de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor viermiljoen mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen.

Deze enthousiaste inzet heeft 1.896,19 euro opgeleverd. De opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. De Hersenstichting is gevers en vrijwilligers dankbaar. En in het bijzonder de negentien collectanten, want zonder hun inzet was dit bedrag niet opgehaald!

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op bankrekening NL18INGB0000000860 ten name van Hersenstichting in Den Haag. Meer informatie staat op www.hersenstichting.nl.

Rode Kruis houdt bingo

ZEVENAAR - Op dinsdag 14 april wordt door het Nederlands Rode Kruis weer een bingomiddag georganiseerd.

De bingo wordt gehouden van 14.00 tot 16.00 uur in De Hooge Bongert aan de Lentemorgen te Zevenaar. De prijzen die hierbij gewonnen kunnen worden zijn unieke, handgemaakte artikelen, vervaardigd door de deelneemsters van de bijeenkomsten die wekelijks in Zevenaar worden gehouden. Iedereen is welkom. Voor het bedrag van één euro per plankje kan men de hele middag meedoen. Meer informatie over de wekelijkse bijeenkomsten staat op www.rodekruis.nl/liemers-oost.

Rugby – Duuvels stellen vijfde plaats zeker

ZEVENAAR/OLDENZAAL – In alweer de laatste wedstrijd van het seizoen positioneerden de Duuvels door de 11-38 overwinning op the Harlequins uit Oldenzaal zich vast op de vijfde plaats.

In de laatste wedstrijd moesten de Duuvels de hobbel 'Harlequins' nemen. Een team, bekend om hun fysieke spel. Het was duidelijk dat de Duuvels het van conditie en snelheid moesten hebben en zich niet mee moesten laten slepen in het voorwaartsen spel van het team uit Oldenzaal.

Steeds over de flanken de aanval kiezend, werd de snelheid in de lijn benut en wist Duuvel Jeroen Roters al snel de score te openen. Ook was de verdediging solide en kon tegenscore kon enkel door een penaltykicks gemaakt worden.

Onverstoord bouwden de Duuvels de voorsprong uit, vanuit krachtig voorwaartsenwerk, werden de snelle spelers gelanceerd. Tries van Alexander Gies, Rudwin Susanna en Teun Bennink, en drie conversies van Maarten Soehout zorgde voor een ruststand van 6-26.

In de tweede helft veranderde het beeld van de wedstrijd niet. Er werden frisse spelers ingebracht en de Duuvels drukten door. Slechts één keer konden de Harlequins de Duuvels-verdediging passeren. De Duuvels stelden hier weer twee tries tegenover. Mike 'Senna' Knipper deed zijn duit in het zakje en met zijn tweede try van de dag was Susanna de speler met de meeste tries op zijn naam dit seizoen en zette de eindstand op 11-38.

Filmcafé carnavalsoptocht

Fotograaf: Eddy de Wild

GROESSEN – Voor iedereen die een gezellig avondje uit wil, maar vooral voor alle deelnemers aan de Groessense carnavalsoptocht die zelf weinig van de optocht mee hebben gekregen: film van de carnavalsoptocht.

Fotograaf: Eddy de Wild

De inmiddels traditionele filmavond laat beelden zien van de optocht en van de voorbereidingen op alle bouwlocaties. De hele avond door is het op verschillende schermen te volgen. De Groessense optocht wordt al gewaardeerd als een van de mooiste optochten in de Liemers. Het grote aantal deelnemers en de kwaliteit van de wagens en de groepen komen deze eer toe. Het filmcafé Gieling is vanaf 20.30 open en de toegang is gratis. De filmopnamen zijn ter plaatse op dvd verkrijgbaar tegen kostprijs. Meer informatie staat op www.deurdreiers.nl en te verkrijgen via info@deurdreiers.nl.

Westervoort is supporter van schoon!

WESTERVOORT - Afvalcoaches in actie tegen zwerfafval en in gesprek met inwoners over thema afval. Zwerfafval is een landelijk probleem. De gemeente Westervoort vindt een schone (woon-) omgeving ook erg belangrijk en sluit zich graag bij de campagne Nederland Schoon aan om zo dit onderwerp lokaal aandacht te geven.

Als onderdeel van het project 'Westervoort Schoon' dat in maart start, worden twee afvalcoaches ingezet. De afvalcoaches gaan dagelijks op pad. Zij maken het onderwerp afval, afval scheiden en het terugdringen van zwerfafval bespreekbaar. Verder komen ze in actie om Westervoort zo schoon mogelijk te krijgen en te houden. Vooral bij dat laatste is bewustwording een belangrijk aandachtspunt. Iedereen kan namelijk helpen om zwerfafval tegen te gaan of op te ruimen. Daarom doet de gemeente dan ook een beroep op alle inwoners: "Alleen samen houden we Westervoort schoon".

De afvalcoaches zijn duidelijk herkenbaar. Niet alleen door hun werkkleding, maar zeker ook door de speciale elektrokar waarmee zij door Westervoort trekken.

Welkom bij Net Werk!

ZEVENAAR - Op donderdag 19 maart verzorgt Caleidoz de ontmoetingsmiddag Net Werk! voor werkzoekenden. Het thema van deze middag is 'Een ontdekkingsreis naar jezelf'.

Corrie Pasman van Loopbaanatelier geeft een workshop waarin je op een verrassende manier naar jezelf gaat kijken.

Wanneer je geen werk meer hebt, kom je in een nieuwe, andere fase van je leven terecht. Met alle gevolgen van dien: je financiële situatie, je privéleven, het missen van collega's en structuur, zoeken naar een nieuwe baan, dingen uitstellen. Je kunt daar moe en lusteloos van worden. Het zorgt voor onrust.

Hoe ga je hiermee om? Hoe krijg je weer balans in je energie? Wat vind je eigenlijk echt leuk om te doen? Samen onderzoeken we wat jij nodig hebt om in jouw kracht te blijven of weer te komen nu je geen werk hebt.

De inloop is vanaf 13.15 uur, de workshop start om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur bij Caleidoz, Steenhuizen 6 in Zevenaar. De entree is 2,50 euro.

Kinderen bewust en wereldwijs maken

HERWEN - Op basisschool De Berkhaag staat een brede ontwikkeling van de kinderen voorop.

Lerares Tiny Schilderman van groep zeven en acht besteedt in aanloop naar de 'Week van het geld' al aandacht aan het thema. "Een goed fundament is belangrijk. En daar hoort omgaan met geld ook bij. We willen kinderen bewust maken van de rol van geld in het dagelijks leven.


Ondanks dat De Berkhaag een kleine school is met drie klassen benadrukt Tiny dat de kwaliteit gewaarborgd is. "Er zijn partijen die sceptisch zijn ten aanzien van kleine scholen. Ik ben echter van mening dat de kwaliteit en het soort onderwijs doorslaggevend moeten zijn en niet het leerlingenaantal. Elke school, groot of klein moet kwaliteit kunnen leveren.
Ook op andere manieren probeert de school haar aantrekkingskracht te koesteren. De school heeft een belangrijke rol in de leefbaarheid van Herwen. "Op school heerst een veilig klimaat, een positieve mentaliteit en een grote saamhorigheid. Dat merk je ook aan de betrokkenheid en tevredenheid van ouders. We hoeven maar te vragen om een ouder en er wordt hulp geboden."

Klankconcert in Doesburg

DOESBURG - Voor het eerst in Doesburg wordt zondagmiddag 15 maart in de filmzaal van Het Arsenaal 1309 een Klankconcert uitgevoerd door Frans Hamer uit Sittard, Bart Koenders uit Geleen en Mieke Dado uit Doesburg.

Met een groot aantal bijzondere instrumenten en zang nemen zij u mee op een muzikale reis waarin heden en verleden één zijn... Ontspannend, hartopenend, verzachtend en helend... '.

Het wordt een wegdromen en thuiskomen op de klanken en melodieën van klankschalen, gongs, didgeridoo,handdrums, fluiten, Ierse harp, gitaar, bas, hang, cymbalen, kristalschalen, sansula, fujara en Imoya-zang. Vol overgave geven zij gehoor aan wat in het moment wil klinken. Altijd anders en nieuw.
Dit concert start om 14.00 uur in de filmzaal binnen het Arsenaal in Doesburg. Om zeker te zijn van een plek kan men vooraf reserveren. Meer info en aanmelden www.vinaya.nl/agenda/ of bel: 0313 785214.

Zaalvoetbaldag in Zevenaar

ZEVENAAR - Op donderdag 19 februari is bij sportvereniging OBW voor de zesde keer een zaalvoetbaldag gehouden voor alle mini-F, F- & E-pupillen. De allerkleinste kinderen (kleuters) werden tussen 09:00 en 10:00 uur actief beziggehouden met een leuke training onder leiding van Bas Kaal en Aidan Beunk.

Om 10:15 uur was het de beurt aan de mini-F, F- & E-pupillen. De kinderen werden volop vermaakt met wedstrijden en diverse voetbalspellen, zoals 'puntenschieten', 'scherpschieten' en 'strafschoppen nemen' op doelman Ricardo. Ook een heuse voetbalquiz maakte deel uit van het de dag.

Leuk was dat het allemaal onder leiding stond van onder andere jeugdigen B-, C- & D-spelers van OBW. Enkele enthousiaste ouders en leiders maakten de trainingsstaf/spellenstaf compleet.

Rond het middaguur stond er een echte voetbalmaaltijd (broodje knakworst met een glas limonade), klaar voor de jongens en meiden. Deze werden dan ook in een mum van tijd weggewerkt door de hongerige spelers en leiders. Rond 14:30 uur waren alle partijen en spellen gespeeld, tijd voor de prijsuitreiking. (De uitslagen staan op de site.)                                                                

Alle kinderen (en leiders) gingen moe maar voldaan met een medaille naar huis. Het was weer een prachtige voetbaldag geweest. "Wil jij ook voetballen bij OBW, kijk dan op www.obw.nl voor meer informatie."

De dubbele boeking in Lobith

LOBITH - Toneelvereniging De Amateur uit Lobith brengt zaterdagavond 21 maart (20.00 uur) en zondagmiddag 22 maart (14.30 uur) het blijspel 'De dubbele boeking' van schrijver Peter Damen op de planken.

Het is een hilarisch stuk vol onverwachte ontwikkelingen in de suite van een hotel en het verhaal staat garant voor een kostelijke avond/middag. Stel je voor: je hebt een man die zich bijzonder aangetrokken voelt tot het vrouwelijk schoon en daaraan meer dan eens heeft toegegeven. Je geeft niet op en wilt je huwelijk redden.

Daarom ga je een weekendje weg met je man in de hoop dat hij zijn leven zal beteren. Is hij bereid te erkennen, dat jij de enige ware bent voor hem?

Maar eenmaal ter plaatse blijkt jullie suite bewoond te zijn door een andere vrouw. Kan je man dit uitleggen? Hij wringt zich in allerlei bochten. Als er dan ook nog een vrouwelijke inbreker opduikt, lijkt alles tegen te zitten om dit weekend tot een succes te maken. Vecht hij voor zijn huwelijk of valt hij voor de charmes van de ongenode gasten?

Kaarten zijn te bestellen bij Cor Stuyt Bloemen en Planten, Komstraat 13, Lobith; 0316 541323.

Sensire opent haar deuren in Zevenaar

ZEVENAAR - Tijdens de Week van Zorg en Welzijn van maandag 16 tot en met zaterdag 21 maart staan op diverse plaatsen in de Achterhoek medewerkers van Sensire klaar om met enthousiasme te vertellen over hun werk. Iedereen die geïnteresseerd is in welke ondersteuning Sensire hen kan bieden, maar ook iedereen die informatie wil over werken bij Sensire, is welkom op deze locaties. Zo ook in Zevenaar.

Wat kan Sensire allemaal betekenen als er behoefte is aan ondersteuning en zorg? Kom dan op zaterdag 21 maart naar het nieuwe pand in Zevenaar, aan de Didamseweg 94. Van 10.00 tot 14.00 uur kan men hier een kijkje komen nemen. Deze open dag is in combinatie met het kinderdagverblijf en de verloskundigenpraktijk die in hetzelfde pand zitten. Het team gaat beeldbellen met klanten, er kunnen vragen gesteld worden en er wordt informatie gegeven over wat Sensire voor inwoners van de Liemers kan betekenen.

Sensire is een organisatie voor gezondheid, zorg en welzijn in de Achterhoek en de Liemers. Wie niet in de gelegenheid is om de medewerkers van Sensire Zevenaar te bezoeken, maar wel geïnteresseerd is in wat Sensire kan bieden, kan kijken op www.sensire.nl of vierentwintig uur per dag contact opnemen via het algemene nummer 0900 8856. Naast de locatie in Zevenaar staan op meer dan twintig andere locaties in de Achterhoek en de Liemers medewerkers van Sensire om met enthousiasme informatie te geven over de ondersteuning die zij kunnen bieden, of waarom Sensire de beste keus is voor mensen die in de zorg willen werken. Een overzicht van alle locaties en openingstijden van Sensire tijdens de Week van Zorg en Welzijn staat op www.sensire.nl.

Samenwerking Toermalijn en Musiater

DUIVEN - Het Musiater en de openbare basisschool Toermalijn in Duiven gaan de komende jaren intensief samenwerken op het gebied van muziekeducatie. De gemeente Duiven heeft met ingang van 2016 de opdracht aan Het Musiater gegeven om muzieklessen te verzorgen in de basisscholen.

De eerste aanzet is al gedaan door vanaf maart 2015 de PRIMO (Primair Muziekopleiding) lessen van Het Musiater in Duiven na schooltijd aan te bieden in Toermalijn. Kinderen vanaf groep vier krijgen in deze lessen de basisbeginselen van het muziek maken op een enthousiaste en speelse wijze bijgebracht.

Toermalijn hecht veel waarde aan de culturele vorming van het kind. Door vanaf schooljaar 2015/2016 de muzieklessen in de klas aan te bieden wordt binnen school tevens de eerste stap gezet om kinderen enthousiast te maken voor muziek, waardoor de stap naar verdieping in de vrijetijd gemakkelijker wordt.

Het Musiater is al enige jaren gespecialiseerd in het geven van instrumentale muzieklessen in de basisschool. Hiermee krijgt de muziek een impuls in de school. Ook leerkrachten worden betrokken bij de muzieklessen. Op deze wijze ontstaan er heuse schoolorkesten en samenspelgroepen. Ook de samenwerking met plaatselijke muziekverenigingen wordt gezocht. Op dit moment maken docenten van Het Musiater bijna tweeduizend leerlingen enthousiast voor muziek via de basisscholen in de Liemers.

De samenwerking met Toermalijn is een eerste aanzet om de samenwerking met het onderwijs in Duiven de komende jaren verder te verstevigen.

Hoe God veranderde in de Achterhoek en de Liemers

ZEVENAAR - Op maandag 23 maart houdt theoloog en historicus Theo Salemink een inleiding over de veranderingen in de beleving van God in de loop van de tijd in de Achterhoek en de Liemers.

Dat wordt pas echt duidelijk als je die geschiedenis sinds 1600 in de spiegel van één familie bekijkt. De familie van de spreker zelf. Eerst zie je de felle strijd tussen katholieken en protestanten. Later worden katholieken, protestanten en ook joden gelijk voor de wet. Toch blijft de vraag of zij wel bidden tot dezelfde God.

Katholieke en protestantse kinderen vechten soms met elkaar, maar op de boerderijen moeten ze als 'buren' samenwerken. En dan verandert de tijd weer. De wereld wordt modern, de kerk ook. Protestanten en katholieken zijn geen 'vreemden' meer voor elkaar. Een paar jaar later verschijnen gastarbeiders, hun God heet Allah. Is Hij ook dezelfde God? Waarom verdween bij velen de God van hun oude geloof?
De inleiding wordt gehouden in Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 in Zevenaar en begint om 20.00 uur. Van de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van vijf euro. Meer informatie wordt gegeven door Petra van der Wal: p.vanderwal@planet.nl.

Richard Kemperman van DCS genomineerd als clubheld

ZEVENAAR - Vrijwilligers spelen een onmisbare rol in de amateursport en daarmee in de maatschappij, clubhelden zijn het! Hoogste tijd om die vrijwilligers in het zonnetje te zetten door middel van de Verkiezing Clubhelden van de amateursport!

De verkiezing vindt plaats in iedere gemeente van Nederland. Per gemeente wint er een clubheld met de beste gemiddelde waardering (wel minimaal vijftig stemmen nodig) en een clubheld met de meeste stemmen. Richard Kemperman is genomineerd met onderstaande motivatie:

Hij is zeven dagen in de week bezig met de prestatiegerichte familievereniging DCS uit Zevenaar, weet zowel de jeugd als de ouderen uit alle lagen van de bevolking te motiveren en te inspireren. Daarnaast zie je op alle momenten, of het nou bij de jongste jeugd; de gehandicapten of de meiden is, je ziet hem altijd even langskomen om te kijken. Tevens is deze persoon iemand die de samenwerking zoekt met diverse partijen in Zevenaar, of het nu gaat om gemeente; (sport)verenigingen al dan niet actief op Hengelder.

Vanaf 14 maart 2015 kan er gestemd worden op www.ad.nl/clubheld. Nadat je gekozen hebt voor de gemeente Zevenaar zie je de naam van Richard Kemperman sv DCS Zevenaar staan!

Gratis open podium in De Lantaern Zevenaar

ZEVENAAR - Zaterdag 14 maart is er vanaf 20.15 uur (aanvang: 21.00 uur) een gratis toegankelijk open podium in De Lantaern aan De Hooge Bongert 3 (naast de Bibliotheek). Meer info staat op www.delantaern.nl.

JustJan – akoestische coversinger. JustJan is een coversinger uit Duitsland die zijn eigen interpretaties van goede, welbekende, songs zingt. Hij begeleidt zichzelf daarbij op een akoestische gitaar. Zijn repertoire bestaat uit songs van grote artiesten zoals Ryan Adams, Noel Gallagher ('Oasis') en Richard Ashcroft ('the Verve').

John Kleppe – cabaretier. John zette eind 2013 in De Lantaern zijn eerste stappen op het (open) podium en treedt sindsdien als cabaretier en comedian op in heel Nederland. Soms zijn z'n grappen doordacht, soms niet. Soms gaan z'n grappen ergens over, soms niet echt. Maar soms zijn z'n grappen om te lachen. In 2014 haalde hij de finales van het Parkstad Cabaret Festival en Huis van Puck Talent: cabaret!. Deze avond brengt hij zijn act "Citroen", dat klink zuur maar is het niet.

Erika de Stercke – dichteres. Erika trad in het verleden op bij grote podia, ze was zelfs gastdichteres bij Simon Vinkenoog. Ze vangt gedachten en ideeën op bij gesprekken in de trein of van vrienden. Aan inspiratie geen gebrek.

Roeland Eppenga – alternatieve singer/songwriter. Roeland is singer/songwriter van akoestische muziek en begeleidt zichzelf op zijn (jumbo) akoestische gitaar. Daarnaast speelt hij in grunge/punk/metal) bands wat je soms kunt horen wanneer hij voluit gaat zingen. Op zich streeft hij voornamelijk naar catchy songs, maar zo af en toe kiest hij er bewust voor om meer de nadruk op de sfeer, het gitaarspel en de tekst te leggen.

Art in Concert in Candea College met Stedelijke Muziekvereniging

ZEVENAAR/DUIVEN - Het Candea College en de Stedelijke Muziekvereniging Zevenaar verzorgen vrijdagavond 27 maart voor de vijfde keer een culturele avond in het Candea College onder de noemer 'Art in Concert'. Het thema van de avond is 'Vrijheid'.

ART-leerlingen uit de onderbouw en leerlingen met muziek of tekenen als examenvak verzorgen samen met de muziekvereniging een gevarieerd programma vol muziek, dans en beeldend werk. De leerlingen laten op die manier in hun creatieve uitingen iets van zich zelf zien. Andersom ontdekken ze hoe harmoniemuziek kan verrassen.

De Stedelijke Muziekvereniging Zevenaar staat onder leiding van dirigent Jos Jansen. De muziek die zij ten gehore zullen brengen is ook verbonden aan het thema 'Vrijheid'. Leerlingen van het Candea College hebben op verschillende manieren gewerkt met het thema en de muziek. Tijdens de avond zal te zien en horen zijn hoe de verschillende kunstvormen elkaar hebben geïnspireerd en kunnen versterken. Ook zullen enkele composities van leerlingen worden uitgevoerd.

Na het concert is er gelegenheid voor bezoekers om de tentoongestelde werken te bekijken. Locatie: Saturnus 1, Duiven. Deur open: 19.30 uur (aanvang 19.45 uur). Entree: aan de deur drie euro (voorverkoop 2.50 euro). Iedereen is welkom.

Schoolvoetbaltoernooi in Nieuw-Dijk

Winnaars 2014 Maria Basisschool uit 's-Heerenberg

NIEUW-DIJK - Op goede vrijdag 3 april zal voor de tiende maal het Gemeente Montferland schoolvoetbaltoernooi plaats vinden. Voetbalvereniging Sprinkhanen zal dit voor de tiende maal organiseren.

Aan het toernooi zullen tussen de 750 en 800 kinderen deelnemen van bijna alle scholen uit de gemeente. 's Morgens spelen de kinderen in de recreatieklasse en na het middaguur zijn de prestatieteams aan de beurt. Het toernooi begint om 9:00 uur en zal om 18:00 uur afgelopen zijn.

Een gedeelte van de Smallestraat is afgesloten voor alle verkeer, daarom wordt iedereen gevraagd, die het toernooi bezoekt om zijn auto vooral te parkeren op het hondenveld, ingang vanaf de Beekseweg. Vanaf de parkeerplaats loopt men zo de velden van Sprinkhanen op. Voor de fietsers is er een parkeer plaats voor de Antoniusschool, volgt de aanwijzigingen van de verkeersbrigadiers op. Meer informatie staat binnenkort op www.sprinkhanen.nl.

50-plus bowling in Zevenaar

ZEVENAAR - Bowlingclub voor ouderen, een activiteit van Caleidoz komt elke woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur naar Bowlingcentrum De Griethse Poort aan de Oude Doesburgseweg in Zevenaar.

De bowlingclub is ooit gestart onder de naam 'Hooge Bongert'. Al meer dan dertig jaar stelt het ouderen in de gelegenheid om op een leuke manier hun sociale contacten te verbreden. De bedoeling is om in twee worpen zoveel mogelijk kegels om te gooien. De punten worden, voor de gezonde spanning, wekelijks bijgehouden. Maar het plezier van het samenspelen is belangrijker dan winnen. Het seizoen eindigt in april met een gezamenlijke brunch waarbij tevens de scores bekend worden gemaakt.

Doordat de leeftijd een rol gaat spelen waren mensen genoodzaakt om te stoppen. Het ledenbestand is inmiddels nogal teruggelopen. "We zijn dan ook op zoek naar nieuwe gezichten om de open plekken weer op te vullen. Is bowlen misschien iets voor u? Kom op woensdagochtend eens vrijblijvend binnenlopen en proef de gezellige sfeer!"

DOORLOOP Art in concert....

Judoclubkampioenschappen bij Judokwai Fred Schilder

ZEVENAAR - Op zaterdag 7 maart werden onder grote belangstelling de derde Judoclubkampioenschappen gehouden voor alle locaties van Judokwai Fred Schilder in Zevenaar bij Cordia Sportsworld.

Judoka's van Zevenaar, Rheden, Giesbeek en Elst probeerden op een sportieve manier de clubtitel te veroveren.nClubkampioenen werden: Loek Ploum, Mathijs Roosegaarde, Jorg Jagers, Casper Pelle, Floris Grobben, Sem Peters, Rowin Vos, Casper Hammer, Jonathan van de Velde, Jay Dean Wien, Luke Ewes, Han Liedebaum, Lina Willemsen, Sam Maeijer, Kiki Elshof, Evy Rasker en Lieke Kool.

DOORLOOP Gratis open podium.....