GN Neder-Betuwe

17 februari 2016

GN Neder-Betuwe 17 februari 2016


Toneeluitvoering Waalzoomruiters uit Ochten

OCHTEN - Dit seizoen zijn De Waalzoomruiters te zien in 'De Gouden Theepot' van D.J. Eggengoor. Het dorp heeft plannen gemaakt en de boerderij van Sicco en Aaltje valt in het uitbreidingsplan van de gemeente.

Een jonge en knappe projectontwikkelaar moet de bejaarde boer en zijn dochter overhalen om de boerderij te verkopen. Maar waar deze jongeman niet op had gerekend, gebeurt. Hij wil niet alleen de boerderij… maar ook de boerendochter. Alleen er zijn meer kapers op de kust.

Want daar hebben we Koba, de buurvrouw met haar zoontje. Hoewel zoontje? Hij is inmiddels 35 jaar en woont nog steeds bij moe thuis. Want een vrouw zoeken, dat is allemaal maar veel te veel gedoe. Toch vindt moeder dat het tijd wordt voor actie en heeft haar plan al helemaal klaar. Maar waar Koba niet op had gerekend, gebeurt. Zij wil niet alleen de dochter, maar ook haar vader. Alleen Koba is niet de enige in het dorp.

Namelijk Geeze Goezegat heeft ook al een date met vader Sicco. Uitgerekend op dezelfde avond als Koba, alleen weten ze dat beide nog niet. Die avond krijgt Sicco ook nog zijn ‘gehaaide’ zus, Grada op bezoek. Maar waar Grada niet op had gerekend, gebeurt. Haar man wordt verliefd…en niet op de vrouw waar hij mee is getrouwd. Dus voldoende hilariteit voor een heerlijk avondje ouderwets amusement.

Zaterdag 5 maart in zalencentrum ‘De Vicary’, Dokter M. van Drielplein 2 in Ochten. Aanvang 19.30 uur, zaal open: 18.45 uur. Entree: 7,00 euro per persoon. Tijdens de pauze vindt er verkoop van lootjes plaats en na het toneelstuk is er de trekking met vele leuke prijzen.

Els Pronk in De Vlam over opvoeden in vrijheid

RHENEN - Vrijheid, zelfstandigheid, begeleiding, sturing en indoctrinatie het zijn begrippen die in relatie tot onderwijs en opvoeding duidelijk maken dat opvoeden en vrijheid veel met elkaar te maken hebben. Het is een onderwerp dat in een jaar waarin vrijheid als thema bij de lezingen in De Vlam centraal staat, niet ontbreekt.

Er spelen vragen waar we niet omheen kunnen. Op een aantal zal Els Pronk, uit Rhenen in haar lezing ingaan onder de titel: Opvoeden in vrijheid; ondersteuning bij het ontwikkelen van veerkrachtige kinderen.

Bij het opvoeden van kinderen moeten ouders steeds weer kiezen. Keuzes die triviaal lijken, maar bepalend kunnen zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Wat sta ik toe, wat niet? Welke dingen benoem ik wel en welke niet in het gedrag van mijn kinderen? Welke waarden geef ik expliciet door? Welke moeten ze zelf ontwikkelen?

Kennis van psychologische processen kan bij de keuzes helpen. Ouders kunnen kinderen kansen bieden om op te groeien tot vrije mensen. Je kan dat ‘positieve vrijheid’ noemen: worden wie je bent, talenten en kwaliteiten ontplooien. Veel kinderen mogen echter al blij zijn als ze los kunnen komen van angsten, belemmerende gedragspatronen of onwetende ouders. In haar lezing zal Els Pronk ingaan op de vraag hoe ouders en kinderen daarbij zijn te helpen bij de ontwikkeling van een kind van vrije mensen.

Men is van harte welkom in De Vlam, Beukenlaan 2 in Rhenen op zondagmorgen 21 februari om 10.30. Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 8,50 of 5,50 euro voor leden en begunstigers.

Gratis toegankelijk iPadcafé in bibliotheek Kesteren

KESTEREN - Op iedere eerste donderdagavond van de maand verzorgt Bibliotheek Rivierenland een gratis toegankelijk iPadcafé in de bibliotheek Kesteren. Deelnemers kunnen van 19:00 tot 20:30 uur onder deskundige begeleiding ontdekken hoe zij de iPad slim kunnen gebruiken. Ook kan men er terecht met vragen over het lenen van e-books.

Voor iedereen die maar geen genoeg krijgt van, bezig zijn met en praten over zijn of haar iPad organiseert Bibliotheek Rivierenland een iPad Café. Iedereen met interesse en vragen rondom de iPad is welkom. Deelnemers kunnen apps uitwisselen, ontvangen tips of kunnen zelf ontdekte handigheidjes met elkaar uitwisselen. Samen met andere iPadbezitters worden leuke apps ontdekt en ervaringen uitgewisseld.


E-books: Handige weetjes zijn onderwerp van gesprek en eventuele problemen met de iPad (instellingen) kunnen samen opgelost worden. Een iPad deskundige is aanwezig om instellingen van de iPad naar eigen wens aan te passen. Sinds januari 2014 lenen we legaal e-books uit aan leden. Maar het lenen van e-books is niet voor iedereen zo gemakkelijk. Er komen best wat stappen bij kijken. Op het e-bookplatform worden de stappen uitgelegd. Lukt het toch niet om via dit nieuwe platform een e-book te lenen? Of loop je vast bij het aanmaken van een account? Kom naar het iPad-café voor een uitleg van onze iPad-deskundige.


Praktische informatie: Datum: donderdag 3 maart. Aanvang: 19:00 uur. Einde: 20:30 uur. Prijs: Gratis toegankelijk. Locatie: Bibliotheek Kesteren, Nedereindsestraat 27a, Kesteren. Aanmelden: van tevoren aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te lezen op onze website www.bibliotheekrivierenland.nl.

Euphonia bestaat 85 jaar

RHENEN - Oratoriumkoor Euphonia bestaat liefst 85 jaar. Om dit jubileum feestelijk te vieren staat er een aantal bijzondere concerten gepland. Op zaterdagavond 12 maart voert Euphonia onder leiding van dirigent Harry Brasser, de 'Johannes Passion' van J.S. Bach uit.

Medewerking wordt verleend door solisten Helena van Heel, Nienke van Oostenrijk, Gerben Houda, Pieter Hendriks en Hugo Oliveira, het Hollands Symfonie Orkest, Elly Meijer op orgel en twintig basisschoolleerlingen. Voorafgaand wordt op vrijdagmiddag 11 maart het eerste deel van dit stuk ten gehore gebracht door en voor 185 kinderen van de Cuneraschool, de Springplank en de Ericaschool. Zij kregen educatieles van koorlid Tom Heger over de Johannes Passion.

Met de kinderen worden nu vier koralen ingestudeerd door Ivette Versluijs, lerares op de Cuneraschool en door Elly Meijer, organist en koorrepetitor bij Euphonia. Ook laten ervaren muziekdocenten Jan Maurits van Linge, Bert Groothedde, Hanna Koens en Mirjam Daalmans van symfonisch blaasorkest Ons Genoegen de kinderen uitgebreid kennis maken met de verschillende muziekinstrumenten.

Het gehele project draagt de naam 'Johannes Passion uit volle borst'. Op vrijdag 11 maart wordt medewerking verleend door Jaap Pilon, die de verhalende tekst van de evangelist zal voordragen. Deze middaguitvoering is alleen toegankelijk voor familie van de deelnemende kinderen. Euphonia hoopt op veel belangstelling voor het concert op zaterdagavond 12 maart in de Cunerakerk, waaraan nog twintig kinderen meedoen. Informatie en kaarten via de site: euphonia-rhenen.nl.

Reumafonds zoekt
collectanten in Opheusden

OPHEUSDEN - Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Opheusden en heeft u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar? Dan kun je mee helpen om alle vormen van reuma de kop in te drukken en te bestrijden.

Er wordt onderzoek gedaan naar betere behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma, er wordt voorlichting gegeven, ze ondersteunen patiëntenactiviteiten en komen op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg. Het fonds krijgt hiervoor geen subsidie van de overheid en dus geheel afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.

Als collectant bent u dan ook van groot belang. Geef het reumafonds zo snel mogelijk door dat u wilt meehelpen aan het doel om mensen met reuma een beter leven te geven. Bel voor opgave met Rita Verheij: 0488 442161 of 06 46752971; je kunt ook altijd contact opnemen met het Reumafonds in Amsterdam: 020 5896471. Ook kunt u het per mail doen, dit kunt u sturen naar: vrijwilligers@reumafonds.nl.

Workshop naaldvilten in Ochten

OCHTEN - In het Huis van Ochten geeft Myrna Vallen weer een workshop naaldvilten. De workshop is op maandagmiddag 29 februari van 13.30 tot 16.00 uur.

De kosten zijn 5 euro. Dit is inclusief het basismateriaal. Koffie en thee niet inbegrepen. Op veler verzoek gaan we dit keer weer een schaapje maken. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Heb je interesse? Geef je dan zo snel mogelijk op bij Myrna Vallen: 0344 642113 of wiel.vallen@hetnet.nl of via het Huis van Ochten, B.v.d.Walstraat 2. huisvanochten@outlook.com.

Gratis sporten bij Fitclub24

RHENEN - Vindt u gezondheid ook belangrijk? Wilt u graag buiten bewegen, maar lukt het alleen niet? Is de vereniging net te grote stap? Wilt u naast bewegen ook wat aan uw gezondheid willen doen?

Dat kan! Vanaf 12 februari kunt u zich aanmelden, want dan is er de mogelijkheid om binnen deze club te sporten/bewegen tussen 09.30 en 10.30 uur vanaf Vogelenzang. Het programma wordt aangepast aan de deelnemers. Het belangrijkste is plezier in het sporten/bewegen, zodat we allen ’n stapje verder komen.

Het sporten/bewegen is gratis met een gratis Fitcheck, zodat u een volledig programma voor uw gezondheid kunt volgen. En voor de gevorderde sporter is er op zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur is er op de Grebbenberg, heuveltraining. Ook hier zal het programma op ieders niveau worden aangepast. En zullen we meer dan 200 hoogte meters maken.

Wil je meer weten, neem contact op met Feel Happy, welzijncoach Ingrid Peperkamp, 06 51504841; info@sportvoeding24.org.

Tafels worden weer gedekt
bij muziekvereniging in Opheusden

OPHEUSDEN - Volgens de geschiedenisboeken deed menige uitvinder zijn ontdekking aan de keukentafel. De familie De Kat in Opheusden is hier op geen uitzondering. Moeder Ger kwam vorig jaar met het idee van een Tafeltjesmarkt. Aan de keukentafel werkte zij samen met man Pel en dochters Marjan en Sanne, de plannen uit en de eerste Opheusdense Tafeltjes markt was geboren en werd ook meteen een succes.

Het clubhuis van muziekvereniging Kunst en Vriendschap, De Notenbalk, werd omgetoverd tot een mini-Beverwijkse bazar en wat belangrijk was, alle tafels werden verhuurd en het publiek kwam in grote getale. Het succes betekende ook meteen, dat er dit jaar een tweede editie komt en wel op zaterdag 19 maart, zelfde tijd van 10.00-16.00 uur en zelfde lokatie.

Volgens Pel de Kat houdt men vast aan de lage huur van vijf euro per tafel. ,,We willen natuurlijk wel een paar centen verdienen voor de vereniging, maar een tafel is nu eenmaal niet echt groot en we willen het vooral gezellig houden. Grote dingen kun je vanaf een tafel nu eenmaal niet verkopen." In principe staan alle tafel binnen, maar als de belangstelling groot is, wil men wel pogen om buiten ook wat te doen, maar voorlopig is alles overdekt. Mocht men uit gaan breiden dan is er mankracht voldoende aanwezig, want net als in de diernwereld, is de Kattenfamilie flink uitgebreid en is er een hele groep mensen die behulpzaam is. Om het voor alle leeftijden leuk te maken, zal er ook voor alle leeftijden wat te doern zijn en bepekt men zich niet tot alleen het verkopen van dingen. Inlichtingen: Pel de Kat 0488442514 en Marjan de Waal 06 10629818.

Gemeente onderzoekt mogelijkheden
Voor- en Vroegschoolse Educatie

NEDER-BETUWE - De gemeente Neder-Betuwe heeft de afgelopen maanden onderzocht of Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in samenwerking met basisscholen georganiseerd kan worden. Het college van B en W vraagt de gemeenteraad in te stemmen met harmonisatie met de kinderopvang , als randvoorwaarde voor gesubsidieerd VVE-aanbod.

Hoewel er geen belemmeringen zijn in de toegankelijkheid van het Kindcentrum Betuwe BV, zijn er toch groepen kinderen die niet of onvoldoende bereikt worden met de gesubsidieerde VVE. De reformatorische basisscholen hebben eigen peuterspeelzalen, die inmiddels goedgekeurd zijn door de GGD, maar geen subsidie ontvangen omdat ze niet geharmoniseerd zijn met de kinderopvang. Geharmoniseerd zijn betekent dat het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang zowel qua kwaliteitseisen als qua toetsing (inspectie) en financiering hetzelfde moeten zijn (landelijk beleid).

Neder-Betuwe met harmonisatie een van de koplopers. In 2013 is het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Neder-Betuwe omgevormd tot peuteropvang en zijn de peuterspeelzalen als kinderopvanglocatie geregistreerd in het landelijk register. Ouders die niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Belastingdienst, kunnen een beroep doen op de inkomensafhankelijke peutertoeslag (een gemeentelijke subsidie).

Neder-Betuwe behoorde met de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk in 2013 in de gemeente tot een van de koplopers. Gemeenten worden verplicht gesteld om vóór 1 januari 2018 alle peuterspeelzalen om te vormen tot peuteropvang (een vorm van kinderopvang), deze als dusdanig te registreren en tot het kindgebonden budget over te gaan.

Op 3 maart om 19:30 bespreekt de gemeenteraad in de openbare beeldvormende avond in het dorpshuis van Dodewaard de randvoorwaarde van harmonisatie met de kinderopvang. Iedereen is welkom. Na besluitvorming van de gemeenteraad in de gemeenteraadsvergadering van 17 maart is duidelijk of harmonisatie met de kinderopvang als randvoorwaarde wordt gesteld, om gesubsidieerd VVE-aanbod aan te mogen bieden. Indien de gemeenteraad instemt, dan zal deze randvoorwaarde als kader dienen bij de nadere uitwerking van de aanbevelingen vanuit de opgestelde onderzoeksrapportage.

Voetbal Dodewaard

Zaterdag 20 februari

Thuis

9.00 Dodewaard E1 -Arnhemse Boys E5
9.00 Dodewaard F2 -Excelsior Z. F2
10.00 Dodewaard Kabouters -DVSA Kabouters
12.30 Dodewaard B1 -Unitas '28 B1
12.30 Dodewaard MB1 -ST: AVIOS/DBV MB1
14.30 Dodewaard 2 -Kesteren 2
14.30 Dodewaard 3 -Aquila 2

Uit

8.30 Oranje Blauw D2 -Dodewaard D1
8.30 Bemmel SC F4 -Dodewaard F1
9.30 Wageningen D2 -Dodewaard D2
13.45 DIO '30 E8 -Dodewaard E2
14.00 UNI VV 1 -Dodewaard 1

Meer informatie op de website www.vvdodewaard.nl

Stillevens van Erik Zwaga in Atelier Ewald Sorbi

Kunstenaar schildert zijn voorwerpen als 'levende dingen met een ziel'

ZETTEN - Op zaterdag 20 en zondag 21 februari is in het Atelier van Ewald Sorbi in Zetten weer een boeiende expositie te zien. Erik Zwaga uit Brummen exposeert zijn klassiek geschilderde stillevens. Zijn schilderijen ademen een serene sfeer uit die vooral bepaald wordt door de prachtige lichtinval.

Erik Zwaga (1960) is op zijn twintigste begonnen met schilderen. Aanvankelijk maakte hij landschappen in de trant van de 19e-eeuwse Romantische school. Geleidelijk werden zijn landschappen ruwer, om ten slotte in volledige abstractie te eindigen. Die periode heeft zo'n tien jaar geduurd.

Na die abstracte periode, waarin alles betekenis moest hebben, wilde Zwaga gewoon schilderen wat hij waarnam. De stilte en rust van het stilleven ervoer hij, na die wat turbulente periode, als een terugkomen naar de bron.

Zwaga vindt de sfeer waarin hij zijn stillevens schildert belangrijker dan de precieze weergave. Die sfeer bereikt hij door de toepassing van subtiel licht en het gedempte kleurgebruik van grijs- en bruintinten. Hier en daar worden wat kleuraccenten toegevoegd om de levendigheid te verhogen. Dit levert prachtige schilderijen op in een klassieke stijl met soms een hedendaagse knipoog.

Op het thema stilleven is Zwaga nog lang niet uitgekeken. Misschien komt dat mede door de bijzondere manier waarop hij naar zijn levenloze modellen kijkt: "Ik bezie de voorwerpen die ik schilder, als waren het levende dingen met een ziel".

Deze respectvolle benadering is duidelijk zichtbaar in deze prachtige expositie die voor de liefhebber dan ook beslist een aanrader is. De kunstenaar is bovendien beide dagen aanwezig om zijn werk toe te lichten.

De expositie is van 12.00 tot 17.00 uur. Atelier Ewald Sorbi ligt aan Kerkstraat 1 in Zetten.

Bij Lentjes Droomkeukens aan Nijverheidsstraat in Huissen
Kwaliteitskeukens met jubileumvoordeel!

HUISSEN – Naast Praxis staat een pand met twee bedrijven. Hier vind je op vierduizend vierkante meter een enorme collectie keukens en meubelen: Lentjes Droomkeukens en Meubel Planet. Bij Lentjes Droomkeukens staan vierentwintig idee-opstellingen. De koper kan er keukens samenstellen uit een assortiment van meer dan drieduizend elementen... Momenteel heeft Lentjes Droomkeukens ook een ruim aanbod in jubileumaanbiedingen!

De keuze is reuze: wat te denken van tien verschillende greeploze keukens? En van een aanbod in zestig verschillende fronten, kasten in alle maten en een gigantische keuze in bladen van materiaal als kunststof, composiet, graniet, glas en beton? Allemaal kwaliteitskeukens met kwaliteitsapparatuur van merken als Bosch, Bauknecht, Whirlpool en Miele. Keukens van Duitse degelijkheid tegen een allesacceptabele prijs. De prijzen liggen er –afhankelijk van de wensen en uitvoeringen- tussen zo'n drie tot vijftienduizend euro. In verband met het 35-jarig bestaan van Lentjes Droomkeukens zijn er ook aantrekkelijke jubileumaanbiedingen. "En...", zo zegt Joop Lentjes, "kom gerust praten, want op veel keukens geven we nog wel eens wat extra's in de vorm van een gratis onderdeel of zelfs wel in een korting."

Een groot pluspunt van het kopen van een keuken bij Lentjes Droomkeukens is de begeleiding bij het ontwerpen ervan. Joop Lentjes maakt met behulp van de computer samen met de klant een perfecte 3D-tekening. Het is verstandig om hiervoor een afspraak te maken.

Het bedrijf beschikt over eigen technische mensen, die een keuken compleet kunnen monteren: van sloop tot complete oplevering, inclusief de installatie- en stucwerkzaamheden. Ook als het gaat om vervangen van inbouwkeukenapparatuur is Lentjes Droomkeukens het juiste adres.

Lentjes Droomkeukens, Nijverheidsstraat 25, Huissen; telefoon 026 3612828; www.lentjesdroomkeukens.nl.

Bewonder de nieuwste sanitaire
trends bij Sanitair en Tegel Expo

HETEREN - Bij Sanitair en Tegel Expo kunt u terecht voor badkamermeubels, douches, badkamers, vloer- en wandtegels en laminaat. U vindt er gerenommeerde merken als Sphinx, Grohe, Plieger en Villeroy & Boch. De grote showroom staat vol met douchecabines, inloopdouches, spiegels, design radiatoren, houtlook tegels en nog vele andere trends op sanitairgebied.

De opstellingen zijn op een realistische manier neergezet. Alsof u nu al in uw eigen doucheruimte staat. Bijna alles is uit voorraad leverbaar, dat geldt ook voor de vloer- en wandtegels."Uitgangspunt van ons bedrijf is kwaliteit en verrassend scherpe prijzen. Goede kwaliteit en scherpe prijzen gaan namelijk prima samen", aldus Harry van Vaneveld.

Harry is het brein achter Sanitair en Tegel Expo. Het aanbod wordt rechtstreeks van de fabriek betrokken, wat u weer flink in de kosten scheelt. Harry vindt het belangrijk om klanten goed advies te geven, hij heeft veel kennis opgedaan in de wereld van de bouwmaterialen. "Ik wijs de klant er ook op als iets niet mogelijk is en dan stel ik een beter passend alternatief voor."

Sanitair en Tegel Expo werkt met betrouwbare en vakkundige installateurs, alles kan voor u worden geïnstalleerd. Uiteraard is bezorgen in overleg mogelijk. Kom gerust eens kijken in de 500 vierkante meter grote showroom en bekijk de nieuwste trends.

Sanitair & Tegel Expo, Muskushouwsestraat 14, Heteren; 026 4721298; info@sanitairtegelexpo.nl, www.sanitairtegelexpo.nl.

Frank Lammers
als veilingmeester

NIJMEGEN - Op 13 maart vindt de allereerste kunstveiling voor Unicef plaats in De Lindenberg. Frank Lammers, hoofdrolspeler in de film Michiel de Ruyter, neemt de rol van veilingmeester op zich. De veiling is van 12:30 tot 16:30 uur.

De kunstveiling voor Unicef veilt verschillende kunstwerken van regionale kunstenaars. Van onder meer Ina Scholten, Laurien Renckens, Manon Lemaire, Ine de Cock, Peter Peters en Michiel Wolberink worden stukken geveild. Zij verzorgen de schilderijen, beeldhouwwerken, foto's en weefwerken die op 13 maart onder de hamer van veilingmeester Frank Lammers gaan.

Er worden kunstwerken in verschillende prijsklassen geveild. Daarnaast wordt kinderkunst van de Kleurfabriek in Nijmegen geëxposeerd. Er is dus voor iedereen wat wils. Iedereen is uitgenodigd om erbij te zijn op 13 maart van 12:30 tot 16:30 uur in de Lindenberg. De toegang is gratis. Wel moeten bezoekers zich aan melden via http://bit.ly/inschrijvenveiling. Het afrekenen van de gekochte kunst kan ter plaatse via een pinbetaling.

Ook voor de niet-kunstkoper is er genoeg te zien en te doen. Er zijn drankjes verkrijgbaar aan de bar en de te veilen kunstwerken worden geëxposeerd op de locatie.

In verband met de Stevensloop wordt er meer drukte verwacht dan gewoonlijk in Nijmegen. Niet alle parkeergarages zullen beschikbaar en/of bereikbaar zijn. De auto parkeren kan bij De Mariënburg, De Wedren en Kelfkensbos. Unicef Nijmegen ook te volgen via Facebook: https://www.facebook.com/NijmegenUnicef.

Winnaar voorjaarsvakantie naar Cochem bekend

ECHTELD - Op de vrijdagmiddagmarkt in Echteld kon men sparen bij Vishandel Jos Geerts, Groente en Fruit Van Alfen en Kaashandel Van den Brandt voor een gratis week voorjaarsvakantie naar het schitterende Cochem.

Gedurende de periode van 8 december tot 11 februari ontving men een stempel bij aankoop. Een volle kaart moest van elke koopman drie stempels hebben.

Op 11 februari heeft de trekking op de markt in Echteld plaats gevonden.De winnaar van deze voorjaarsvakantie naar Cochem is familie Sanders! Gefeliciteerd!

Plezierig programma '(ge)Zin in Fit'
tegen overgewicht groot succes

OCHTEN - Een groep actieve jongens en meisjes is sinds oktober elke week in de bovenzaal van sportvereniging Olympia Ochten te vinden. Onder deskundige begeleiding werken zij aan een afwisselend programma met de naam '(ge)Zin in Fit. Een succesformule want binnenkort start een tweede groep. Kinderen met overgewicht en in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar zijn welkom.

De bijeenkomsten zijn erg gezellig. En dat is mooi meegenomen bij het hoofddoel: tegengaan van overgewicht en werken aan een goede conditie. Dat vraagt om een zorgvuldige begeleiding en die is er dan ook. In het team zitten de Neder-Betuwse buurtsportcoaches, diëtisten, een jeugdverpleegkundige en instructeurs. Begon de groep aanvankelijk met 9 kinderen en hun families, in de loop van de weken groeide die uit tot liefst 15 jongens en meisjes.

Start tweede groep
Gemeente Neder-Betuwe – die het programma financiert – heeft besloten om medio april met een tweede groep te starten. Wethouder Vincent van Neerbos: "Dit is een prima formule om op een plezierige manier overgewicht aan te pakken. Ik hoop dat veel kinderen en ouders/verzorgers zich aanmelden. Want het is goed voor de toekomst van het kind! En ik heb gehoord dat de sfeer fantastisch is!"
Ja, de sfeer is prima. Dat blijkt wel uit een paar uitspraken van deelnemers: een leuk en afwisselend programma, iedereen is gelijk en er is onderling veel respect, kinderen gaan met plezier naar activiteiten en komen blij thuis, je complete leefstijl wordt aangepakt, er is veel interactie tussen gezinnen onderling.

De kinderen die deelnemen - en hun families – komen uit verschillende dorpen van Neder-Betuwe en ook vanuit allerlei gezindten. Niemand hoeft drempelvrees te hebben.

Het programma

De deelnemer legt in de eerste bijeenkomst een test af en volgt daarna het programma van allerlei spel-, sport- en beweegactiviteiten die onder meer zijn gericht op het verbeteren van weerbaarheid en zelfvertrouwen en het vergroten van uithoudingsvermogen, lenigheid en kracht.

Er is een prettige samenwerking met de lokale aanbieders van sport en bewegen die materialen en accommodaties beschikbaar stellen. Zij zorgen ook voor de zogenoemde 'warme overdracht', als jongens en meisjes na het programma graag willen blijven bewegen en daarvoor naar een sportvereniging of beweegaanbieder willen gaan.

Diëtiste, jeugdverpleegkundige en coach

Een goede conditie vraag niet alleen om regelmatig bewegen maar ook om gezond eten. Daarom geeft een diëtiste voorlichting over gezonde voeding aan de kinderen en aan hun ouders of verzorgers. De jeugdverpleegkundige ondersteunt bij overige zaken die invloed kunnen hebben op de gezondheid van de kinderen en elk kind/gezin heeft een eigen coach om vragen aan te stellen.


Wilt u meer weten? Neem contact op met buurtsportcoach Joris Maier via 06 48072563 of joris@healthclubjulien.nl.

Vrijwilligers natuur- en landschapsonderhoud

VEENENDAAL - Samen met een groep vrijwilligers gezellig en zinvol bezig zijn in de natuur. Waarom? Om het hoofd leeg te maken, of om gezonde lichaamsbeweging te hebben, samen met anderen of misschien moet je wel een paar uur vrijwilligerswerk doen als tegenprestatie voor een uitkering. Welke reden je ook mocht hebben, je bent in ieder geval van harte welkom op de informatieochtend op woensdag 24 februari in De Groenhof in Veenendaal.

Het IVN Veenendaal-Rhenen, een natuurorganisatie, heeft enkele jaren geleden de werkgroep NatuurWerkt! opgericht, en sinds die tijd doen we wekelijks op dinsdag en donderdag natuur/landschapsonderhoud voor het Staatsbosbeheer in de natuur tussen Veenendaal en Amerongen en op het landgoed Remmerstein bij Rhenen.

Het werk is geen doel op zich maar een middel om in een stressvrije omgeving met elkaar in contact te komen. Samen op een aangename manier werken aan een stukje natuur/landschapsonderhoud in onze omgeving geeft energie! De groep bestaat inmiddels uit ruim dertig personen van alle leeftijden met totaal verschillende achtergronden. Omdat we erg succesvol zijn willen we onze activiteiten uitbreiden en daarom zijn meer vrijwilligers welkom. Voor degenen, die werk zoeken, kan het vrijwilligerswerk een opstapje zijn naar een betaalde baan.

Op de informatieochtend hoor je onder het genot van koffie met appeltaart van deelnemers wat de activiteiten inhouden en kun je zelf ook vragen stellen. Ook op de werkochtenden wordt er koffie, thee et cetera geschonken en is er volop tijd voor discussie. Bovendien wordt er voor voldoende gereedschap gezorgd en is er werkkleding beschikbaar. Dus welkom op woensdag 24 februari om 10.00 uur in De Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3 in Veenendaal. Wil je eerst nog wat meer informatie, neem dan contact op met Gerda Broere, 0317 616490 of met Bert Berg, 06 33106173.

Gemeente Neder-Betuwe kiest voor
duurzaam sportaccommodatiebeleid

NEDER-BETUWE - Door samenwerking van sportverenigingen en onderzoek naar mogelijkheden van verdergaande privatisering van sportaccommodaties zal - vanaf 2016 oplopend tot 2019 - gestreefd moeten worden, een structurele bezuiniging van 233.800 euro te realiseren. Dit is de opdracht van de gemeenteraad aan het college van B en W van de gemeente Neder-Betuwe.

Het college van B en W heeft de bestuursopdracht vastgesteld, waarmee de ambtelijke organisatie formeel de opdracht krijgt om de beschreven resultaten te bereiken. Het verzoekt de gemeenteraad een benodigd budget van 47.000 euro voor het onderzoek privatisering sportaccommodaties beschikbaar te stellen.

Verenigingen en gemeente werken samen. Op voorhand is niet te zeggen welke vorm van privatisering maximaal verantwoord is om door te voeren. Dit heeft te maken met de draagkracht en vitaliteit van sportverenigingen (degelijk financieel beleid, continuïteit en kwaliteit in bestuurlijk en ander vrijwillig kader) en de verplichting van de gemeente voor het bewegingsonderwijs van basisscholen.

Extern bureau gaat aan de slag. Naast het onderzoek naar verdere privatisering van sportaccommodaties in Neder-Betuwe, start de gemeente daarom een onderzoek naar de mogelijkheid tot het 'huren als eigenaar van binnensportaccommodaties'. Met elk project gaat een extern bureau aan de slag om zowel de sportverenigingen als de gemeente gedurende het gehele onderzoeksproces te adviseren en te begeleiden. De Sportkoepel Neder-Betuwe vertegenwoordigt de belangen van alle sportverenigingen in Neder-Betuwe en zal een stem krijgen in de keuze voor een adviesbureau.

Op 3 maart om 19:30 uur wordt dit in de openbare beeldvormende avond van de gemeenteraad in het dorpshuis van Dodewaard besproken. Iedereen is welkom. Na besluitvorming van de gemeenteraad in de gemeenteraadsvergadering van 17 maart is duidelijk of het benodigd budget van 47.000 euro voor het onderzoek privatisering sportaccommodaties beschikbaar wordt gesteld.

82e paasveetentoonstelling
in Rhenen

RHENEN - Kom op zaterdag 5 maart naar de 82e Paasveetentoonstelling in Rhenen, waar vleesvee gekeurd wordt. Op deze keuring worden zowel slachtrijpe dieren, als(jonge)dieren voor de fokkerij gekeurd.

Paasvee Rhenen heeft ook een activiteit voor de jeugd (4 tot 12 jaar). Dit is het in de keuringsring brengen van jonge kalfjes. Vooraf opgeven is noodzakelijk! De hal is voor het publiek geopend vanaf 9.00 uur. De tentoonstelling duurt tot ongeveer 14.00 uur. De locatie is: Manege Blauwendraad, Blauwendraad 3, Rhenen.

Wilt u dieren inzenden of heeft u andere vragen kijk voor meer info op www.paasveerhenen.nl of mail naar info@paasveerhenen.nl ook kunt u bellen naar Wim van Dijk, 06 15080365.

Toneelvereniging De Toffies uit Echteld

ECHTELD - Toneelvereniging De Toffies uit Echteld voert op donderdag 10 en vrijdag 11 maart de klucht Plattelands hotel Het Reekalfje op in dorpshuis De Hoge Hof.

De klucht gaat over het familie hotel Het Reekalfje, dat dit weekend wel een heel bijzondere aantrekkingskracht heeft op enkele families. Neem bij voorbeeld familie De Wit, die volgens vrienden en bekenden naar Griekenland op vakantie zijn. Echter ze durven niet te vliegen en vieren al jaren hun vakantie in Het Reekalfje.

Dit weekeinde gebeurt er van alles, want niet alleen hun zoon en vriendin zijn te gast in het hotel, maar ook zijn werkgever en de secretaresse. Kortom een voedingsbodem voor hilarische momenten en een spetterend eind.

Aanvang van de beide avonden is om 20.00 uur (de zaal is om 19.30 open). De verkoop van de toegangskaarten is op woensdag 24 februari en woensdag 2 maart van 20.15 - 21.00 uur in dorpshuis De Hoge Hof in Echteld.

9 / 16

Stampei over economisch
programma Neder-Betuwe

OPHEUSDEN – Na een stevige discussie in de wandelgangen heeft coalitiepartner PvdA zich geschikt naar de mening van CDA en SGP. B. en W. stelden voor om 40.000 euro beschikbaar te stellen voor Economie en Recreatie & Toerisme.

Daarvan moeten onder meer een overzichtskaart en digitale vorm van het complete recreatief-/toeristisch aanbod in Neder-Betuwe worden betaald, een plan voor nieuwe Klompenpaden worden ontwikkeld, startende ondernemers worden gefaciliteerd en een digitaal bedrijvenloket worden opgezet. "Te weinig", zei CDA-raadslid Ton Keuken, die wil opplussen als er initiatieven worden voorgelegd. "Maar we moeten ergens beginnen."

Cees van Tuijl (SGP) zei dat er naast dit budget ook nog 5000 euro wordt bijgedragen een het Business Event West-Betuwe, voor de verkiezing van de ondernemer van het jaar. Daar wilde hij vanaf en het geld een andere bestemming geven. Jan Woldberg (PvdA) wees het voorstel radicaal van de hand. "Wij zijn er niet om ondernemers te pamperen." Hij verweet SGP en CDA te bezuinigen op het sociaal domein, maar geen moeite te hebben met dit programma, dat naar zijn mening door de ondernemers zelf zou moeten worden opgehoest. Hij kreeg direct de volle laag van Ton Keuken. "Wat? Als je over sociaal gevoel spreek, spreek je over ondernemers. Die stoppen tonnen (honderduizenden euro's) in het verenigingsleven, dus in het sociaal domein. De PvdA weet niet waarover men spreekt. Met dit voorstel wordt er tenminste iets gedaan aan het bevorderen van de relatie tussen overheid en ondernemers."

Ook Cees van Tuijl liet in niet mis verstane bewoordingen weten de mening van de PvdA niet te waarderen. Voor de besluitvorming informeerde dit SGP-raadslid bij Woldberg of de PvdA definitief tegen het voorstel zou stemmen, omdat dit in strijd zou zijn met de coalitieafspraken. Na het bevestigend antwoord vroeg Van Tuijl schorsing van de openbare vergadering en gingen de coalitiepartners PvdA, CDA en SGP achter gesloten deuren in gesprek. En achter die deuren moet wat gebeurd zijn, want Jan Woldberg kwam terug met de verklaring dat dit voorstel de PvdA geen coalitiebreuk waard was en de fractie alsnog ging voorstemmen.

Valentijnsconcert showharmonie
OBK Rhenen groot succes

Foto: OBK Rhenen

RHENEN - Op zondagochtend 14 februari gaf showharmonie OBK Rhenen in samenwerking met SDG uit Harfsen een Valentijnsconcert in verenigingsgebouw Orpheus.

Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee trakteerden beide verenigingen het publiek op een aantal mooie muziekstukken die, hoe kan het ook anders, allen in het teken van de liefde stonden: Concerto d’Amore, The Power of Love en Rood. Gezelligheid, plezier en gastvrijheid staan bij OBK hoog in het vaandel en daarom stond er voor het publiek en de muzikanten een heerlijke lunch klaar.

Na de lunch bracht SDG uit Harfsen een aantal prachtige muziekstukken ten gehore, zoals Crazy Little Thing Called Love en Radar Love. Het was een onverwachte maar aangename verrassing dat er bij het laatste nummer meegezongen werd door een solist.

Drie zeer gewaardeerde leden werden tijdens dit concert gehuldigd door voorzitter Carla Smits. Rita van den Hatert en Youssef Girgis vierden hun 12,5 jarig jubileum en Danny Pieck is al 25 jaar lid van OBK. Uiteraard waren er felicitaties en bloemen namens het bestuur voor het behalen van deze mijlpaal!

Showharmonie OBK Rhenen en SDG uit Harfsen kijken met plezier terug op de prettige samenwerking en het geslaagde ‘Cupidoconcert’ dat volgens het publiek zeker voor herhaling vatbaar is.

Concert met The Martin Mans Formation

IJZENDOORN - Na een succesvol optreden vorig jaar wordt op veler verzoek opnieuw een zang- en orgelavond georganiseerd in de prachtige oude Nederlands Hervormde Kerk in IJzendoorn en wel op vrijdag 11 maart.

De kerk wordt door velen geprezen om zijn schitterende akoestiek. Dit keer staat het concert in het teken van passie en pasen. De avond staat onder leiding van de bekende musicus Martin Mans met medewerking van het mannenensemble The Martin Mans Formation.

Hugo van der Meij begeleidt dit koor op de vleugel, Marielle Schippers dwarsfluit, terwijl de plaatselijke organist Hans Schippers, vriend van beide musici, het kerkorgel bespeelt. Het belooft weer een fijne avond en sfeervol programma te worden met zang en muziek voor elk wat wils.

Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie of iets fris. Het concert begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 9,- per persoon, kinderen tot en met 14 jaar 6 en 20 euro voor een gezinskaart.

Succesvolle wedstrijd
turnsters DFS

BETUWE - Zaterdag 6 februari hebben de meisjes van de semi-selectie van sportvereniging DFS hun eerste plaatsingswedstrijd in de zesde divisie geturnd in Ermelo. Sannah Schaap, Sophie Braafhart, Lieke Bor, Rosalyn de Jong, Eline Leeuw (instap) en Bryanna de Man (pupil 1) waren in de eerste ronde aan de beurt.

Bryanne werkte netjes en deed goed haar best. Helaas vergat ze een element op de balk waardoor ze eindigde op een 20e plaats. Sannah en Eline turnden een goede wedstrijd. Eline behaalde zelfs een eerste plaats op het onderdeel brug en eindigde in de einduitslag op de 15e plaats. Sannah werd 18e. Ook Sophie turnde een goede wedstrijd, werkte netjes en werd eerste op balk. In de einduitslag behaalde ze een mooie zevende plaats.

Lieke en Rosalijn hebben ook goed hun best gedaan. Door vier nette oefeningen te turnen won Lieke een bronzen medaille en Rosalijn een zilveren! In de tweede ronde waren Maud van den Hatert, Merel TornBroers, Yuli Stunnenberg en Manouk Kragten aan de beurt. Manouk werd bij de junioren knap 7e, met een tweede plaats op sprong en derde op balk.

Maud heeft ook heel goed haar best gedaan, goede oefeningen laten zien en eindigde op een 18e plaats. Merel turnde netjes en werd uiteindelijk 16e doordat ze op balk een onderdeel was vergeten. Yuli werd op brug derde met een prachtige oefening, echter vergat ook zij een element op balk waardoor de kans op een podiumplaats was verkeken. Zij werd uiteindelijk achtste.

Nicole van de Wardt en Anna van Noort konden helaas niet deelnemen aan de wedstrijd. De tweede plaatsingswedstrijd is op 2 april in Arnhem, daar wordt bekend gemaakt of bovenstaande turnsters zich hebben geplaatst voor de finale.

Ontlasting dorpskern
Opheusden en Parallelweg

OPHEUSDEN - Marten Willemsen van de recent opgerichte boomkwekerij Volentis: "Middels deze brug willen wij ons steentje bijdragen in de logistieke ontlasting van de Parallelweg van Opheusden naar Kesteren en de dorpskern van Opheusden zelf."

"Een in onze ogen noodzakelijke investering om de logistieke druk van zwaar landbouwmaterieel te reduceren in de dorpskern en op de Parallelweg. Daarbij komend is deze brug een efficiëntieslag voor onze bedrijfsvoering om het 'onnodig omrijden' tegen te gaan. Normaal gesproken moesten wij, in verband met het eenrichtingsverkeer op de Parallelweg, minstens tien tot vijftien minuten door het dorp rijden om op de rondweg Opheusden / Dodewaard te komen, middels deze brug is dit gereduceerd naar twee tot drie minuten."

De brug is in samenwerking met De Keij Betonplaten en keerwanden gerealiseerd. Volentis wordt het nieuwe gezicht van de bestaande boomkwekerij en familiebedrijf M. Willemsen en Zonen B.V. Volentis kweekt laan- en meerstammige bomen in en rond het Laanboomcentrum Opheusden, voornamelijk bestemd voor de export.

Enthousiaste winnaar!

KESTEREN - Ter gelegenheid van het 12,5-jarig jubileum van Molen 'De Zwaluw' konden kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd en een fiets winnen. Afgelopen zaterdag heeft de 8-jarige enthousiaste winnaar Marthijn de Gooijer uit Opheusden de fiets van Dikkenberg Tweewielers in ontvangst genomen.

Molen 'De Zwaluw': "Deze kleurplaat viel gelijk op. Marthijn heeft hem 3D gemaakt, de wieken versierd met papieren vlaggetjes en het logo van Meubelpark De Bongerd erbij geplakt." In de kerstvakantie heeft Marthijn samen met zijn moeder een pannenkoek gegeten en de kleurplaat ingeleverd.

Mevrouw De Gooijer: "Marthijn hoopte dat hij de fiets had gewonnen. Hij was zo enthousiast dat hij begin januari al naar Molen 'De Zwaluw' gebeld had of de winnaar bekend was. Hij was er de hele dag mee bezig en hield de website van Molen 'De Zwaluw' continue in de gaten." Toen Marthijn hoorde dat hij de winnaar was, werd hij er stil van!

Sponsor bedankt

OPHEUSDEN - Naast hoofdsponsor Arjan van Leeuwen van Fysiotherapie en Fitness Van Leeuwen zijn ook Roy Leeuw van YourWFN en 2TB Verkeerstechniek sponsors van de Airtracks.

Roy Leeuw vertelt: 'Mijn dochter Veerle is een enthousiast lid van de gymnastiekvereniging. Daardoor verdiep je je vanzelfsprekend in de materialen die nodig zijn voor het prettig beoefenen van de sport. De oude matten hadden een veel grote impact op de gewrichten van de gymniasten. Youtube maar eens op Airtracks, dan zie je wat een verlichting deze materialen brengen. Daarbij is het ook zo dat onze springgroep onder training van Ruben Boot liefst tweede geworden is in de eredivisie. En willen we de jeugd motiveren om enthousiast deel te nemen aan de uitdagende sport. Deze Airtraicks zijn een goed begin voor prachtige sportmomenten! De genoemde bedrijven hebben in samenwerking met Kluswijs De Wit en A. Arends Timmerwerken ook trainingspakken en shirts gesponsord.

Oldtimer Festival Neder-
Betuwe komt er weer aan

DODEWAARD - De derde editie van het Oldtimer Festival Neder-Betuwe komt er weer aan. Het festival wordt weer gehouden aan De Vlasman in Dodewaard.

De vrijwilligers zijn hard aan het werk om er 24 en 25 juni een mooi evenement van te maken. Zij hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst van oude auto's, tractoren, vrachtwagens, brommers, stationaire motoren, fietsen en legervoertuigen. Deze laatste zijn vrijdag 24 juni al te bewonderen.
Tevens zal er weer een mooi horecaplein komen, live muziek spelen en een markt zijn.


Voor deze markt zijn kramen te huur. De kosten voor een kraam zijn dertig euro. U kunt zich opgeven bij Henk Roodbeen via 06 2034886 of via oldtimerfestivalnederbetuwe@gmail.com. Ook op de facebookpagina van het Oldtimer Festival Neder-Betuwe staan foto's en nieuwtjes.

Bingo bij Uchta

IJZENDOORN - Zaterdag 20 februari wordt er in de kantine op sportpark De Hoeken weer een grote bingo gehouden, met zoals altijd interessante prijzen.

De balletjes gaan weer rollen om 20.00 uur. Iedereen is welkom in de kantine op sportpark De Hoeken.

Presentatie over de WMO door Janneke Talman

OCHTEN - Er is veel veranderd in de zorg. Er zijn nieuwe taken naar de gemeente gekomen op het gebied van zorg, jeugd, welzijn en werk. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Wilt u daar meer over wil weten? Kom op dinsdagavond 1 maart naar het Huis van Ochten, B. v.d.Walstraat 2. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom voor de koffie/thee en om 19.30 uur zal Janneke Talman het één en ander vertellen aan de hand van een powerpointpresentatie. De toegang is gratis (exclusief koffie/thee).