GN Berg en Dal Heumen Mook

9 augustus 2017

GN Berg en Dal Heumen Mook 9 augustus 2017


Kick-Off dag SC Milingen en Odio

MILLINGEN - Op zaterdag 26 augustus houden SC Millingen en d.k.v. Odiode jaarlijkse Kick-Off dag voor het nieuwe seizoen. Het evenement is verplaatst van de zondag naar de zaterdag en het begint in de namiddag. Het programma is compleet vernieuwd. Meerdere Millingse verenigingen nemen deel aan dit festijn.

De sfeer voor deze middag en avond kan omschreven worden als 'summertime' en 'meet and greet. Iedereen is terug van vakantie, trainingen zijn gestart en de competitie begint weer. Tijd om een kick-off te maken naar het nieuwe seizoen. De middag en de avond staan in het teken van zomer, zon, strand, zomer-hits en meet and greet. Kortom: Zuideuropese gezelligheid op sportpark De Hove.

Het programma is:

15.00 uur Inloop

15.30 uur-18.15 uur: Welkomstwoord.

Opening terras, bar, barbecue, kramen en attracties:        

Ouder-kindwedstrijden en strafworpen jeugd ODIO,        

Zomervoetbalclinic jeugd SCM,

Presentaties van diverse verenigingen en organisaties,

Voorrondes schiettunnel: "wie schiet het hardst",

Finales strafworpen en uitreiking prijzen.

18.15 uur-19.30 uur: Optredens van onder andere:

Dweilorkest De Derde Helft,

Juliana Bicycle Team en

demonstratie van de brandweer.

19.30 uur-24.00 uur: Summer-evening-party.

Tijdens het avondprogramma worden de nieuwe gezamenlijke hoofdsponsors van SC Millingen en d.k.v. Odio welkom geheten door de selecties van beide verenigingen en aansluitend worden de selecties van SCM en Odio voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Een geweldig programma! Iedereen, het liefst gekleed in een vrolijke zomerse outfit, is van harte welkom. Het is voor Millingen, door Millingen.

VoorleesExpress Berg en Dal zoekt voorlezers

BERG EN DAL - Wil jij voorlezen bij gezinnen thuis, om taalvaardigheden van kinderen te verbeteren? De Bibliotheek Gelderland Zuid start in september de VoorleesExpress in Berg & Dal. Meld je aan!

In Nijmegen is de VoorleesExpress een groot succes. Op een vaste dag en tijd krijgen gezinnen in de gemeente Berg en Dal twintig weken lang hun eigen voorlezer over de vloer. Hierdoor vergroten de kinderen op een speelse wijze hun woordenschat en krijgen ze meer plezier in het lezen.

De VoorleesExpress is opgezet voor gezinnen waar kinderen (3-8 jaar) taal moeilijk vinden en de Nederlandse taal niet vanzelfsprekend is voor de ouders. Als vrijwilliger betrek je de ouders bij het voorlezen en de taalspelletjes, zodat ze na twintig weken de traditie kunnen voortzetten.

Vrijwilligers krijgen vooraf een training interactief voorlezen, om goed voorbereid op pad te gaan. Wil je je als voorlezer aanmelden bij de VoorleesExpress? Stuur dan een mail naar Pieter Knipping voorleesexpress@obgz.nl. Wil je meer informatie of wil je zelf graag een voorlezer in huis? Kijk op www.obgz.nl/voorleesexpress.

Controle gemeentelijke bomen

BERG EN DAL - Naar aanleiding van een gevallen boom zondagmiddag op de Van Randwijckweg in Beek laat de gemeentelijke groenambtenaar Wouter van der Lest weten dat in de hele gemeente Berg en Dal alle gemeentelijke bomen om de drie jaar worden gecontroleerd.

Als er aan bepaalde bomen wat mankeert, vallen ze onder aandachtsbomen en worden vervolgens ieder jaar tegen het licht gehouden. "Als de boom heel slecht is en niet meer lijkt herstellen dan halen wij de boom neer", aldus Van der Lest. De acaciaboom die afgelopen zondagmiddag het loodje heeft gelegd was particulier eigendom en zal door de eigenaren moeten worden onderhouden. De gevallen boom zag er overigens niet slecht uit, maar bij de wortels bleek hij helemaal aangetast te zijn. "Wij kunnen onmogelijk alle particulieren bomen controleren. Als wij toevallig een slechte boom of een boom zien in een particuliere tuin die slecht onderhouden is, dan spreken wij de eigenaar daar op aan. Doet hij er vervolgens niets mee en de boom valt en veroorzaakt schade, dan wordt hij / zij daarvoor aansprakelijk gesteld vanwege nalatigheid."

Kassen maken plaats voor woning met garage

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Een vrijstaande woning met garage en een eigen erf ingang komt op de plaats waar enkele jaren geleden een kwekerij heeft gestaan langs de Wylerbaan 8 in Groesbeek.

De 2100 m2 kassen zijn al enkele jaren geleden gesloopt. Initiatiefnemer R. Janssen is al vanaf 2002 bezig om een en ander op zijn perceel gerealiseerd te krijgen, maar nu lijkt de kogel door de kerk te zijn. Ook al omdat het huidige perceel niet de schoonheidsprijs verdient, is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met het plan.

Eerder al had het Gelders Genootschap groen licht gegeven om twee afzonderlijke erven te realiseren. Voor de nieuwe woning dient wel een eigen erf ingang gerealiseerd te worden en langs de toegangswegen moeten graskruidenstroken en erfafscheiding worden aangebracht. Dit ten behoeve van de landschappelijke inpassing. Daarnaast dienen landschapselementen die het open karakter belemmeren zoals coniferen verwijderd worden. Ook de nog aanwezige schuur zal onder slopershamer moeten vallen.

Actie 'Niet weggooien'

GROESBEEK - Op maandag 14 augustus, de dag voor de jaarlijkse herdenking van het einde van WO2 in Zuidoost-Azië, geeft het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek extra aandacht aan het Indonesisch/Nederlands-Indisch erfgoed.

Bezoekers krijgen advies van deskundigen over het behoud van het materiaal dat zij in huis hebben. Ze zijn ook in de gelegenheid hun eigen erfgoed over te dragen aan het museum: foto's, brieven, documenten, voorwerpen et cetera. Het museum heeft ze graag! Uiteraard is materiaal over de Tweede Wereldoorlog in Nederland ook bijzonder welkom. De gehele dag doorlopend tussen 10.00-17.00 uur bij Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, Groesbeek

Gerrit Langeveldtoernooi bij De Treffers Groesbeek

GROESBEEK – Op 15, 16 en 17 augustus wordt op sportpark Zuid de thuisbasis van De Treffers voor de derde maal het Gerrit Langeveldvoetbaltoernooi gehouden. Dit toernooi is een eerbetoon aan het voormalig bestuurslid voetbalzaken.

Gerrit Langeveld heeft een lange staat van dienst heeft gehad bij De Treffers. In totaal doet een viertal clubs aan dit toernooi mee: JVC Cuijk, Umm – Salal (Qatar), Jong NEC en uiteraard De Treffers. Dit toernooi geldt tevens als voorbereiding voor de komende competitie.


De wedstrijden zijn als volgt:
Dinsdag 15 augustus 20.00 uur JVC Cuijk – De Treffers
Woensdag 16 augustus 20.00 uur Umm – Salal SC – Jong NEC
Zaterdag 19 augustus 13.00 uur Jong NEC – JVC Cuijk
Zaterdag 19 augustus 15.15 uur De Treffers – Umm Salal.

Daarna zal de prijsuitreiking plaatsvinden door niemand minder dan Gerrit Langeveld zelf.

Grote reünie oud-leerlingen r.k. lagere scholen in Bemmel

BEMMEL - Op dinsdag 26 september wordt door de Stichting De Plak een grote reünie georganiseerd voor de oud-leerlingen van zowel de jongens- als de meisjesschool in Bemmel. En dan gaat het om de leerlingen van de geboortejaren 1938 tot en met 1947, een generatie met op dit moment een leeftijd van 70 tot 80 jaar.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Rond 350 mensen waarvan namen en adressen konden worden achterhaald zijn inmiddels allemaal persoonlijk aangeschreven. Maar natuurlijk is dat bestand onvolledig. Ook diegenen waarvan de gegevens niet konden worden achterhaald kunnen zich voor deze reünie aanmelden. Dat kan tot 1 september per mail of per post en wel als volgt: per mail: naar reuniebemmel2017@outlook.com; per post: naar Henk Wierink, Lidwinastraat 18, 6681 AD Bemmel. Bij de aanmelding vermelden de (meisjes)naam, adresgegevens en het geboortejaar.

Plaats van bijeenkomst is de Theaterkerk in Bemmel. Er wordt in samenwerking met ondermeer de Historische Kring gewerkt aan een 'Bemmels' programma dat aanvangt om 10.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. En natuurlijk is er in het programma ook voldoende tijd voor ontmoetingen en rondleidingen in de Theaterkerk.

De deelnamekosten bedragen 25,00 euro per persoon all-in, inclusief ontvangst, lunch en consumpties. Deze kosten dienen gelijktijdig bij de aanmelding te worden voldaan door overmaking naar NL88RABO 010 57 70 957 ten name van Stichting De Plak met eveneens vermelding van (meisjes)naam en geboortejaar. Gezien de al binnengekomen spontane aanmeldingen wordt gerekend op een grote opkomst.

Karl Leisner (Deel 1)

Familiefoto. Van links naar rechts: Amalia Leisner (1892-1983), Willi Leisner (1916-2010), Karl Leisner (1915-1945), Wilhelm Leisner (1886-1964).

Door Theo Giesbers en

pastoor Christoph Scholten

GROESBEEK - Op 29 oktober vindt er een grootse herdenking in Groesbeek plaats over Karl Leisner, georganiseerd door de Vereniging Behoud Dorpsgezichten samen met de Stichting Groesbeek Airborne Vrienden. Als men nu in Groesbeek vraagt wie Karl Leisner eigenlijk was, kan bijna niemand daar een antwoord op geven. Door middel van een aantal artikelen geven we de komende periode informatie over Karl Leisner en zijn relatie met Groesbeek.

Het eerste artikel gaat over het leven van Karl Leisner. Het tweede en het derde artikel zullen gaan over de relatie die Karl Leisner met Groesbeek had. Het laatste artikel zal gaan over de activiteiten die rond en op 29 oktober plaats zullen vinden in Groesbeek. Het leven van Karl Leisner. Karl Leisner wordt geboren op 28 februari 1915 in Rees. In 1921 verhuist hij naar Kleef. Na de Volksschule en het gymnasium in Kleef studeert hij theologie in Münster en Freiburg. Hij wil graag priester worden. In 1928 komt hij voor het eerst in Groesbeek; hij gaat dan op bezoek bij de Duitse zusters in Mariëndaal. In 1934 organiseert hij in zijn functie als afdelingsjeugdleider van de katholieke jeugdbeweging een kindervakantiekamp voor 31 jongens uit Kleef in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar.

In 1939 wordt hij tot diaken gewijd door bisschop Clemens August Graf von Galen. Van juni tot november 1939 verblijft hij in een sanatorium voor longpatiënten in verband met tuberculose. Na de mislukte aanslag op Hitler neemt hij het woord 'jammer' in de mond en wordt gearresteerd. Via gevangenissen in Freiburg en Mannheim, het concentratiekamp Sachsenhausen komt hij op 14 december 1940 terecht in concentratiekamp Dachau.

Op 17 december 1944 wordt hij tot priester gewijd door een medegevangene, de Franse bisschop Gabriel Piguet. Op 26 december draagt hij dan zijn eerste en tevens laatste mis op. Op 29 april 1945 vindt de bevrijding van het concentratiekamp door de Amerikanen plaats. Op 4 mei wordt hij opgenomen in sanatorium Planegg bij München. Op 25 juli schrijft hij zijn laatste dagboekaantekening, waarvan de laatste zin luidt: "Zegen God ook mijn vijanden." Op 12 augustus 1945 sterft hij. Op 20 augustus wordt hij begraven op het kerkhof in Kleef en op 3 september 1966 bijgezet in de crypte van de Dom te Xanten. Op 23 juni 1996 wordt Karl Leisner zalig verklaard door paus Johannes Paulus II.

Battlefield fietstour 'Fietsen zonder parachute'

GROESBEEK - Zondag 13 augustus verzorgt het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek van 12.00-15.30 uur een battlefield fietstocht van 10 km (met eigen fiets) onder leiding van een gids.

De tocht staat geheel in het teken van Operatie Market Garden en gaat over de landingsterreinen bij Groesbeek. Het programma begint met een inleiding en introductiefilm. Startlocatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, Groesbeek. Bij slecht weer vervalt de fietstocht. Kosten: inclusief entreebewijs met 50 procent korting voor het Bevrijdingsmuseum. 6,00 euro. De Museumkaart is niet geldig. Reserveren is noodzakelijk: 024 3974404 of info@bevrijdingsmuseum.nl. Meer informatie staat op www.bevrijdingsmuseum.nl.

Kerkberichten

Vieringen kerk H.H. Cosmas en Damianus Groesbeek Dorp;

Zaterdag 12 augustus 19.00 uur: H.Mis; H.Janssen; Kerkkoor Horst Sion Breedeweg;

Misintenties: Zr. Jo Laming; Wim Kaal en echtgenote, Annie Kaal-van Kesteren, Catharina Jacobs, Thea Hendriks en zoon, Thea Rouw - Keukens.

Zondag 13 augustus 10.00 uur H.Mis; H.Jansen; Kerkkoor St.Caecilia;

Misintenties: Thé Schreven en Marie Schreven-de Bruin de echtgenote; Gertruida Sluis-Lamers, Willem Sluis de echtgenote en Wim Sluis de zoon;

Donderdag 10 augustus 09.00 uur, H.Mis in Mariakapel C.&D.

Dinsdag 15 augustus 09.00 uur; H.Mis in Mariakapel C.&D.

Donderdag 17 augustus 09.00 uur; H.Mis in Mariakapel C.&D.

Vrijdag 18 augustus 18.30 uur; Rozenkransgebed; 19.00 uur Eucharistieviering; 19.40 uur Aanbidding; 20.00 uur koffie;

Vieringen St. Antonius Breedeweg;

Woensdag 9 augustus. 19.00 uur, Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en het welzijn van de parochianen.

Zondag 13 augustus.19e zondag door het jaar.

9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang; R.Franken;

Intenties: Regien, Johanna en Theodorus Kersten en voor het welzijn van de parochianen

Woensdag 16 augustus. 19.00 uur, Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en het welzijn van de parochianen

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg. Naam en telefoonnr. afzender vermelden. Intenties moeten ruim een week voor het verschijnen van de krant opgegeven zijn.

Beleef 25 jaar Via Romana in Orientalis

Foto: Raoul van Meel

HEILIG LANDSTICHTING - Dit jaar bestaat de Via Romana, de Romeinse Route tussen Xanten en Nijmegen, 25 jaar. In het weekend van 12 en 13 augustus wordt daarom in Orientalis een speciaal Via Romana Festival georganiseerd.

Er is voor ieder wat wils; van shows tot lezingen, van kinderactiviteiten tot ambachten en een Romeinse markt. Er is regelmatig een roofvogelshow.Het Romeinse leven langs de Via Romana. In de Romeinse straat van het museum zijn 65 re-enactors uit Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Spanje aanwezig die laten zien hoe het Romeinse leger eruitzag in de nadagen van het Romeinse Rijk (4e eeuw na Christus). De soldaten gaan op patrouille, poetsen hun harnassen en wapens en oefenen hun vechttechnieken.
Op zaterdag- en zondag verzorgen zij om 12.00 uur een civiele en om 16.00 uur een militaire show. Maar soldaten vechten niet altijd. Daarnaast oefenen zij met hun gezinnen andere beroepen uit (zoals smid en arts), tussen de gewone bevolking van de stad. In het Romeinse huis zijn militairen bezig met het repareren van uitrusting. De straat wordt ook bezet door een groep soldaten die stevig oefent, kookt, spullen verstelt en de soldij vergokt. In de tempel woont de priester en verderop is een belastingontvanger bezig met het innen van de belastingen. Er loopt een bedelaar rond die iedereen lastig valt, een militair heeft problemen met een slaaf, maar gelukkig hebben we ook een Romeinse politieagent die rondloopt die met zijn knots en zo de rust bewaart.
In het Romeinse café worden warme hapjes gemaakt en kunnen bezoekers de geheimen van de Romeinse keuken ontdekken door te kijken, te vragen en te proeven. Er is ook een kleine Romeinse markt waar onder andere stoffen verkocht worden.


Kinderactiviteiten

Gedurende het weekend zijn er veel kinderactiviteiten. Je kunt je verkleden als Romein en je een Romeins kapsel laten aanmeten of laten schminken als een echte Romeinse dame. Kinderen kunnen ook een Romeins ambacht leren zoals het maken van een olielampje. Dit mogen ze daarna mee naar huis nemen. Jong en oud kunnen meedoen aan Romeinse sport en spelen.


Lezingenprogramma
Er is een lezingenprogramma waar onder andere Lukas Stofferis van de Academie Kunst en Ambacht, over Romeinse fresco's zal vertellen en Jan Verhagen onder meer de nieuwste inzichten over de Gelderse Limes deelt.
Openingstijden en het volledig programma staan op www.museumparkorientalis.nl.

Odio-bingo

MILLINGEN - Zondag 13 augustus verzorgt het werkcomité van ODIO een bingoavond in haar clubgebouw op sportpark De Hove, Heerbaan 67 in Millingen aan de Rijn.

Het prijzenpakket van deze avond is 1.070 euro bestaande uit geldprijzen. De hoofdprijs van deze avond is 230 euro en er zijn twee bonusronden met een eerste prijs van 50 euro. Voor iedereen is er een gratis kopje koffie of thee.

De aanvang is om 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom!

Eieren van Bach eierautomaat Groesbeek zijn veilig

GROESBEEK – Ongetwijfeld is iedereen op de hoogte dat er een toxische stof (fipronil) is aangetroffen in eieren van vele tientallen pluimveebedrijven in Nederland en in Europa.

Dit betekent dat er op dit moment maatregelen worden getroffen omtrent de eierverkoop. Supermarkten hebben besmette eieren al uit de schappen gehaald. De eieren in de eierautomaat van Bach aan de Koningin Wilhelminaweg zijn alle gecontroleerd en zijn veilig. Deze eieren bevatten geen fipronil en kunnen met een gerust hart gegeten worden.

GROESBEEK – Ongetwijfeld is iedereen op de hoogte dat er een toxische stof (fipronil) is aangetroffen in eieren van vele tientallen pluimveebedrijven in Nederland en in Europa.

Dit betekent dat er op dit moment maatregelen worden getroffen omtrent de eierverkoop. Supermarkten hebben besmette eieren al uit de schappen gehaald. De eieren in de eierautomaat van Bach aan de Koningin Wilhelminaweg zijn alle gecontroleerd en zijn veilig. Deze eieren bevatten geen fipronil en kunnen met een gerust hart gegeten worden.

7 / 16

In memoriam Joep de Bekker

Foto: Theo Giesbers

Door Theo Giesbers

REGIO - Vorige week woensdag bereikte ons het droevige bericht dat Joep de Bekker op maandag 31 juli overleden is. De indrukwekkende afscheidsbijeenkomst vond plaats op vrijdag 4 augustus in de Mozartzaal van uitvaartcentrum Sion, waar zijn zoon Joeri op een geweldige manier de dienst leidde.

In de aanhef van de rouwbrief staat een citaat van Joep "Een goed schilderij schildert zichzelf". Joep heeft een fantastische erfenis nagelaten. Joep behoort nog tot die generatie kunstenaars die het vak in de volle breedte volledig onder de knie hebben. Hij ontwikkelde zich langzaam maar zeker steeds meer richting abstract werk of zoals hij dat zelf noemde: "De werken op papier, die ik maakte tussen '85 en '88 markeren mijn ontwikkeling van gebonden illustrator tot vrij schilder. Een jongensdroom werd waar." Hij heeft onder andere prachtige tekeningen met veel humor gemaakt voor de Siesmejénnekes bij hun uitgaven van cd's en boeken. In het kader van het 50-jarig bestaan van de winkel van Jan de Goeie tekende hij een serie portretten. Ook maakte hij jarenlang humoristische tekeningen bij de rubriek 'Ien en um de kerk' in het parochieblad van de Cosmas en Damianus. Het accent kwam steeds meer te liggen op het schilderen: huizen, landschappen, naakten, bloemen et cetera. Citaat van Joep: "Ik weet eindelijk te luisteren naar wat het schilderij me te vertellen heeft en van me vraagt. Een goed schilderij schildert zichzelf. Daarvan ben ik overtuigd. Dat leer ik nu pas zien. Daar had ik al die jaren voor nodig." Een groot kunstenaar is van ons heen gegaan, maar door zijn werk kunnen en zullen we Joep nooit vergeten.

KBO Beek is er ook in de zomer

Foto: Rene Hendriks

Foto: René Hendriks

BEEK - Speciaal voor de senioren van de KBO die niet met vakantie zijn, organiseert KBO in augustus een halve dagtocht, zodat men er ook even tussenuit kan.

Er gefietst wordt iedere maandag, men dus gewoon de conditie op niveau kan houden in deze gezellige ochtend ronde, waarin er ook gestopt wordt voor een kopje koffie. Op de laatste vrijdag van de maand er een grote fietstocht is, er natuurlijk gestopt wordt om te lunchen en om af en toe is van vocht tot u te nemen, deze ook in de zomermaanden goed bezocht wordt.

De foto's van René Hendriks, die ook mede-organisator is van de grote fietstocht komen deze keer van de tocht die ging naar de tuinen van Aerdt waar de leden de lunch tot zich namen. Om daar te arriveren moest er flink wat werk geleverd worden, de inspanningen waren het waard daar was iedereen het over eens. Als afsluiting van de gezellige dag werd er nog `n kopje koffie genuttigd bij ons Kulturhus.

De clubmiddag vindt op de donderdagmiddag ook in de zomer gewoon doorgaan in het Kulturhus. Op woensdagmiddag wordt er gebridged door de leden, die deze middagen er welkom zijn.

Er ook in de zomer vrijwillige ouderen adviseurs aanwezig zijn, de belangenbehartiging gewoon doorgaat. "Dit alles kunt u als senior uit de gemeente ook meemaken: 20 euro overmaken en u bent een heel kalender jaar lid van de seniorenvereniging die het gehele jaar voor u aanwezig is, heeft u nog vragen? Gérard Tesser, voorzitter van de KBO Beek, beantwoordt graag uw vragen. Email: tessersenior@hotmail.nl."

Protestantse gemeente Groesbeek

Foto: Jannie Schaapman

Zondag 13 augustus. Aanvang 10.00 uur.

Voorganger is ds. D. Kruijt uit Arnhem.

Tijdens de dienst is er een collecte voor het Platform Asielzoekers Wijchen e.o..

Na de dienst is er koffie en thee in de Serre.

Vanaf 9.45 uur staat de deur open en is iedereen welkom.

Zie ook: www.pkn-groesbeek.nl.

Concert Ubbergse Zomerschool

UBBERGEN - Zondag 20 augustus zijn liefhebbers van operamuziek welkom op lokatie van de Havo Notre Dame in Ubbergen.

Als afsluiting van een inspirerende workshop onder leiding van dirigent Hans Lamers, www.lamusique.nl laat het koor de liefhebber meegenieten van de koorwerken en soli uit de Orpheo en Euridice van Monteverdi en Gluck.Solisten zijn Veronique Heskes en Martine Alink. Floor Lanz begeleidt op de piano. Het buitendecor van het Gelders Landschap zorgt bij goed weer voor een theatraal decor.

Aanvang 15.30 uur. Entree is gratis. Meer info: h.a.j.scheepers-smit@xs4all.nl.

Personeel Kegro Deuren blij met terugkomst oprichter Jan Kersten

GROESBEEK – Het merendeel van de 161 medewerkers van de Groesbeekse deurenfabriek Kegro is blij dat de oprichter van het bedrijf Jan Kersten weer de scepter gaat zwaaien over het bedrijf aan de Industrieweg in Groesbeek.

Jan Kersten heeft in augustus 1974 het bedrijf Kegro Deuren zelf opgericht nadat hij in een schuurtje bij zijn ouderlijke woning aan de Hoge Horst samen met zijn vader al vele kozijnen en deuren gemaakt had. Een leraar van de plaatselijke ambachtsschool had al snel in de gaten dat Jan over handelsgeest beschikte. Als de leerlingen tijdens de praktijk les een kozijn moesten maken, was het Jan die – nadat het werk beoordeeld was – het voor een habbekrats kocht van zijn medeleerlingen, om het vervolgens weer te verkopen.

In de goede tijd werkte er 350 werknemers bij het Groesbeekse deurenbedrijf Kegro en was toentertijd de grootste werkgever van Groesbeek. Hiervoor heeft Jan in 2000 een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen . In 1993 heeft Jan voor de eerste maal Kegro Deuren verkocht en in 1999 heeft hij samen met investeerder Marcel Boekhoorn tien bedrijven overgenomen waaronder Kegro.

In 2007 heeft Jan zijn aandelen aan Boekhoorn overgedaan en heeft onlangs Kegro Deuren weer terug gekocht. Volgens Jan Kersten trekt de bouw weer helemaal aan en uiteraard ook de verkoop van deuren. Kersten gaat 7,5 miljoen investeren om het bedrijf weer te laten groeien. Momenteel zijn er 161 werknemers actief bij Kegro Deuren en Kersten verwacht dat er eind volgend jaar 250 werknemers bij Kegro zullen zijn. Bij terugkomst na de vakantie op 21 augustus zwaait Jan Kersten weer de scepter.

Lijkt het je helemaal te gek om muziek te maken?

REGIO - Ben je zes jaar of ouder of zit je in groep 3 of 4 en lijkt het je helemaal te gek om muziek te gaan maken? Dan is AMV bij fanfare Sint-Cecilia iets voor jou!

Na de zomervakantie start er weer een nieuwe groep. AMV staat voor algemene muzikale vorming en geeft kinderen een goede basis voor het maken van muziek.

Dit wordt in groepsvorm gedaan. Ze doen verschillende dingen zoals praten over muziek, bewegen op muziek, luisteren naar muziek en natuurlijk het bespelen van diverse muziekinstrumentjes. Ook worden de volgende muziekeigenschappen behandeld: hoog/laag; hard/zacht; snel/langzaam enzovoort.

Het lesprogramma duurt in principe twee jaar, maar kan ook één jaar zijn als blijkt dat de leerling toe is aan het bespelen van een instrument. "Wilt u uw zoon/dochter aanmelden of heeft u vragen dan kunt u mailen naar opleiding@fanfare-stcecilia.nl. Kijk ook eens op www.fanfare-stcecilia.nl."

Donateursactie

omroep Berg en Dal

BERG EN DAL - Vorig jaar heeft Omroep Berg en Dal een donateursactie gehouden onder naam 'Vrienden van Omroep berg en Dal'. De deelnemers maakten kans om een gratis passagiersvlucht te winnen bij de Zzweefclub in Malden.

Dit jaar zijn er drie vluchten door de zweefclub ter beschikking gesteld. Inmiddels heeft de eerste trekking plaats gevonden en deze zal worden getoond in de tv-uitzending van 7 tot 12 augustus. De winnaars krijgen persoonlijk bericht met de uitnodiging voor de gratis vlucht.

"Wilt u ook kans maken op deze prijs, meldt u dan aan als 'Vriend van Omroep Berg en Dal' en u steunt bovendien deze Omroep. U kunt uw aanmelding per mail zenden aan: redactie@omroepbergendal.nl of bel naar de studio 024 3976299."

Brasserie Beek presenteert The Good Lovelies

Foto: Dylan Welsh

Foto: Dylan Welsh

BEEK - Het oudste Americana blog van Nederland, het Real Roots Café, opent het live-sessieseizoen op een nieuwe locatie. Brasserie Beek, aan de Roerdompstraat 6 in Beek biedt op zondagmiddag 15 oktober om 15:30 uur een podium voor het uit Toronto, Canada afkomstige close harmony trio The Good Lovelies.


Caroline Brooks, Kerri Ough en Sue Passmore zijn meer dan mooi alleen. Wat The Good Lovelies al jaren verbindt zijn niet alleen hun uitstekende close harmony competenties maar ook hun onwrikbare vriendschap. The Good Lovelies are a live show. Het publiek charmeren met meerstemmige zang, fijn besnaarde instrumenten en verhalen vertellen over de betekenis van hun folk, country-pop getinte liedjes, dat is hun missie. De Juno Award winnaars, The Good Lovelies, worden voor deze unieke gelegenheid bijgestaan door eveneens gelauwerde bassiste MJ Dandeneau. MJ's veelzijdige talenten boden haar de mogelijkheid met mensen als Ben Harper, Kathleen Edwards en Xavier Rudd samen te werken. Was voor u de meidenband Og3ne, nog niet zolang geleden, een muzikale openbaring, dan zouden The Good Lovelies deze middag uw kopje thee weleens kunnen zijn. Niet zomaar een bandje in Brasserie Beek dus. Van The Good Lovelies geniet je het meest vanuit een relaxte zetel. Dit concert wordt grotendeels 'seated' georganiseerd.

Entree voor dit middagvullende programma bedraagt 10 euro. De opbrengst is zoals gewoonlijk voor de optredende act en techniek. In verband met de verwachte opkomst wordt reserveren aanbevolen. Dit kan via het contactformulier op de Real Roots Café website (www.realrootscafe.com) of via e-mail realrootscafe@gmail.com.
Kaarten zijn ook verkrijgbaar en af te halen aan de kassa. Dit kan, uitsluitend tegen contante betaling, vanaf 15:00 aan de kassa.

Foto: Peter Hendriks

Donateursactie omroep Berg en Dal

BERG EN DAL - Vorig jaar heeft Omroep Berg en Dal een donateursactie gehouden onder naam 'Vrienden van Omroep berg en Dal'. De deelnemers maakten kans om een gratis passagiersvlucht te winnen bij de Zzweefclub in Malden.

Dit jaar zijn er drie vluchten door de zweefclub ter beschikking gesteld. Inmiddels heeft de eerste trekking plaats gevonden en deze zal worden getoond in de tv-uitzending van 7 tot 12 augustus. De winnaars krijgen persoonlijk bericht met de uitnodiging voor de gratis vlucht.

"Wilt u ook kans maken op deze prijs, meldt u dan aan als 'Vriend van Omroep Berg en Dal' en u steunt bovendien deze Omroep. U kunt uw aanmelding per mail zenden aan: redactie@omroepbergendal.nl of bel naar de studio 024 3976299."

Zweefvliegtuigen maken noodlanding in Beek

Foto: Politie Berg en Dal

BEEK – Twee zweefvliegtuigen die richting Zweefvliegveld Malden gingen hebben maandagmiddag een noodlanding moeten maken in een weiland aan de Alde Weteringweg in Beek.

De twee piloten hebben de noodlanding moeten maken omdat er te weinig thermiek in de lucht was. Uit veiligheids overwegingen hebben beide piloten hun toestellen in een weiland aan de Alde Weteringweg neergezet omdat ze inschatte dat ze het zweefvliegveld in Malden niet meet konden halen. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Ook aan het weiland is geen schade aangericht. De toestellen zijn later in de middag opgehaald en naar Zweef Inn in Malden gebracht.

Een kijkje in de palingkwekerij in Groesbeek

GROESBEEK - Op 13 juli heeft de NTR een dagje gefilmd in de palingkwekerij in Groesbeek. Het filmen was voor het tv programma 'De Buitendienst'. De Buitendienst is een leuk en leerzaam programma voor kinderen van 9 tot 12, maar natuurlijk ook voor volwassenen.

In deze aflevering gaan Kieffer en Yannick op avontuur in de wondere wereld van de paling. Tijdens dit avontuur brengen ze een bezoek aan een palingvisser, de palingkwekerij in Groesbeek en een rokerij. Er wordt zelfs pootaal teruggezet in open water.

"Heeft u altijd een kijkje willen nemen in de wondere wereld van de paling of de palingkwekerij in Groesbeek, dan kan dat. Het programma met paling als thema wordt uitgezonden op 15 september rond 17:40 uur op NPO 3. De uitzending komt ook online te staan: https://www.zapp.nl/debuitendienst. Sinds 2015 verkopen wij ook paling aan particulieren en horeca. Voor prijzen, assortiment en openingstijden kikt u op www.vis-ionair.nl."

Stadswandeling voor mantelzorgers

BERG EN DAL - Op vrijdag 11 en donderdag 14 september om 14.00 uur wordt er speciaal voor mantelzorgers weer een stadswandeling door Nijmegen georganiseerd. De wandeling duurt tot 15.45 uur.

Hans Eysbouts weet ontzettend veel over de binnenstad van Nijmegen. Laat je betoveren door de prachtige geschiedenis tijdens deze stadswandeling. En kom tegelijkertijd in contact met andere mensen die ook voor hun partner, familie of bekende zorgen. Het is een mooie combinatie. De start is om 14.00 uur bij bushalte Kelfkensbos en de route is 4.5 km. Het eindpunt is ook weer bij deze bushalte. Deze stadswandeling is één van de activiteiten van Mantelzorg Berg en Dal. Het is bedoeld voor mensen die langdurig voor een ander zorgen (mantelzorgers) uit de hele gemeente Berg en Dal.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Laat het ons weten: 085 0406066 op werkdagen tot 13.00 uur of info@mantelzorgbergendal.nl.

Programma 3 Oever Festival

REGIO - Van 15-17 september wordt De Gelderse Poort voor de tweede keer omgetoverd tot het decor van het 3 Oever Festival. Drie dagen lang muziek, theater, verhalen, eten&drinken, dans en exposities in het mooiste landschap van Nederland.

Ruim 250 artiesten en meer dan 30 beeldend kunstenaars nemen het publiek mee op een culturele ontdekkingstocht over meer dan 60 locaties op en rond 3 oevers. Dat is veel, heel veel, maar toch blijft het kleinschalig.

Het 3 Oever Festival biedt een afwisselend programma met onder meer 'Jazz tussen de oevers', een boottocht met vier jazzbands, waaronder Wild drums & organ; de speciale dansvoorstelling 'Nemeton' van SJI Parts in de Millingerwaard; een Steve Reich-tribute bij de Piramide aan de Waal, de Kade Korendag in Tolkamer en speciale familievoorstellingen van Circo Fiasco op verschillende plekken in het festivalterrein.

Vanaf deze week is het programma op de website beschikbaar. Dit wordt tot vlak voor het festival nog aangevuld.

Routes

Het 3 Oever Festival heeft een programma van beweging, steeds korte voorstellingen zodat het publiek van locatie naar locatie kan trekken, onderweg genietend van de omgeving.

Er zijn meerdere fietsroutes uitgezet, zoals op elke oever een Open Atelier Route, die via de drie veerponten aan elkaar verbonden zijn. De Festivalroute is een soort snelweg die de 3 Pleisterplaatsen op de verschillende oevers aan elkaar verbindt.

Ook is er de 3 Veren Wandeltocht, met wandelroutes van 10,20, 30 en 40 kilometer. Met behulp van de festivalkaart en de website www.3oeverfestival.nl kunnen de bezoekers hun eigen programma samenstellen.

Gewijzigde frequenties Omroep Berg en Dal

BERG EN DAL - Omroep Berg en Dal is in de gemeente en omstreken via de ether te beluisteren op 90.6 FM, 105.1 FM en 107.1 FM. Onlangs zijn diverse kabel frequenties van Omroep Berg en Dal door de providers gewijzigd.

Hierdoor kan men mogelijk de lokale omroep niet meer via het TV of radio kabelsignaal ontvangen. Hier zijn de nieuwe gegevens via welke kabelkanalen Omroep Berg en Dal te ontvangen is.

Vodafone/ T-Mobile: TV Kanaal 741 en Radiokanaal 2142
Telfort( Glasvezel ): TV kanaal 2058 (Amino ontvanger) TV kanaal 57 (DVB-C, directe aansluiting
op TV ). Radiokanaal 3060 ( Amino ontvanger ). Radio kanaal 2848 (DVB 0C, directe aansluiting op TV of tuner)
KPN /Telfort ? Xs4All (glasvezel) ; TV kanaal 1440. Radiokanaal 1140
Ziggo (Analoog): TVs14+ ( 256,00) Mhz Radio 93.1 Mhz.
Ziggo (Digitaal): Radio kanaal 915 (DVB-C). Radiokanaal 361 (DVB C in combinatie met CI+module). TV kanaal 36 (DVB-C). TV kanaal 335 (DVB-C in combinatie met CI+module).

Anne Frankmiddag

GROESBEEK - Dinsdag 15 augustus is er van 14.00-15.30 uur speciaal voor kinderen van 10-13 jaar een Anne Frankmiddag in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.

Na een inleiding wordt de film 'Het korte leven van Anne Frank' (Nederlands gesproken, Duitse ondertiteling) vertoond. Daarna bezoeken de kinderen onder leiding van een gids de vaste tentoonstelling met thema’s rondom Anne Frank. Als afsluiting kunnen de kinderen een wens voor Anne Frank in de Vrijheidsboom hangen.

Standaardtarieven Bevrijdingsmuseum gelden. Museumkaart geldig. Begeleidende (groot)ouders 5,00 euro. Reserveren is noodzakelijk: 024 3974404 of info@bevrijdingsmuseum.nl. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, Groesbeek.

Koepeltje en tramplannen 1912

Foto: Archief Gerrie Driessen

Tramplannen. Door den Ingenieur Lohr uit Nijmegen zullen opmetingen worden gedaan in verband met de plannen tot aanleg van eenen tramweg van Groesbeek naar Nijmegen over den Stekkenberg en de Meerwijk. Ook wordt met den Ingenieur Lonneman te Utrecht overleg gepleegd in verband met den aanleg eener raillooze tramverbinding, aldus De Gelderlander van 1 juni 1912.

Door Gerrie Driessen

Heemkundekring Groesbeek

Een vermetel plan, gelanceerd door de VVV Groesbeeks Belang, dat door de forse kosten van aanleg niet uitvoerbaar was. Toch is het plan niet zo maar van tafel geveegd, zo blijkt uit een ingezonden brief, gepubliceerd in De Gelderlander van 30 aug. 1929.

(…) Laten we in resumé in goede volgorde opsommen wat voor Groesbeek nodig is. 1. De verbinding is goed; laten we niet meer over een elektrische tram praten, dat zijn phantasterijen (fantasieën) die bruintje niet kan trekken. Misschien over tien jaar. 2. Gezamenlijk overleg der hotelhouders ter plaatse. (…) Eenheidspensionprijs voor alle bedrijven, nadat alle huizen van badkamers en vaste wastafels voorzien zijn. 3. Krantenkiosk en kiosk voor verkeersinlichtingen. 4. Aan het vijvertje (aan de Knapheideweg) een Theeschenkerij, nadat het watertje is uitgebaggerd en schoongemaakt. 5. Propaganda (reclame) voor winterverblijf, want ook in den sneeuwtijd is Groesbeek de moeite waard. 6. Nieuwe, moderne hotels moeten uit den grond verrijzen. 7. Een gedenksteen voor den heer Rijnbende die lang geleden door de aanleg van prachtige wandel – en fietspaden in de bossen voorzag, dat Groesbeek een toekomst had. Groesbeek vooruit! Weg met dat verouderde standpunt van de –kat –uit- den- boom –kijken. Alleen een blij optimisme kan ons redden. Met dank voor de plaatsing, Hoogachtend X.

In 1929, zo blijkt, bewaart men nog goede herinneringen aan de in 1889 overleden Amsterdamse landgoedeigenaar Willem Elias Rijnbende. Zeer terecht want hij liet in 1862 het landhuis De Wolfsberg bouwen en zorgde voor de aanleg van de bekende 'Krombeukenlaan' en de andere bij zijn landhuis gelegen eiken en beukenlanen en dennenbossen. En van de bosvijver 't Koepeltje.

Wim Wennekers erelid De Treffers overleden

Foto: Familie

GROESBEEK - De Treffers ontving vrijdag het droevige bericht dat erelid Wim Wennekers donderdag 3 augustus op 90-jarige leeftijd is overleden. Wim is meer dan 70 jaar lid geweest van De Treffers.

Wim werd vlak na de oorlog lid van De Treffers, hij werd uitgezonden naar Indonesië, daar dacht hij met weemoed aan zijn vereniging. In 1956 kwam Wim als broekie in het bestuur en is 40 jaar lang bestuurslid gebleven en was bij vele activiteiten binnen De Treffers betrokken. Een van zijn eerste taken was als lid van de bouwcommissie de realisatie van de accommodatie in het Herwendaal achter café Hanneke. Samen met Tön de Bruin vormde Wim de kiencommissie eerst in de zaal van Jan van Toon, later De Amstelbron en vervolgens De Hoeve. Wim verzorgde ook allerlei zaken rond het veld zoals de verzorging van de reclameborden en de afrastering en was actief betrokken bij het afleggen van ziekenbezoeken aan de zieke leden.

In 1978 verhuisde De Treffers van het Herwendaal naar sportpark Zuid aan het Nijerf. Wim werd binnen het bestuur verantwoordelijk voor de accommodatie. Hoogtepunt in die tijd was misschien wel de realisatie van nieuwe lichtmasten. Kortom, Wim was alle dagen voor allerlei werkzaamheden te vinden op sportpark Zuid. Deze taken zijn langzamerhand overgenomen door de maandaggroep, een groep van tussen de 25 en 30 personen die iedere maandagmiddag het sportpark onder handen nemen, daarvan was Wim ook een enthousiast lid. Voor al deze werkzaamheden is Wim benoemd tot erelid van De Treffers en heeft in 1995 de Gouden Bondsspeld van de KNVB in ontvangst mogen nemen. De vereniging De Treffers en haar leden is Wim veel dank verschuldigd voor zijn grote betrokkenheid en inzet voor de club op Zuid. De avondwake is dinsdagavond om 19.00 uur is de Cosmas en Damianuskerk aan de Pannenstraat in Groesbeek waar woensdagmorgen om 10.30 uur ook de uitvaartsmis zal zijn. Daarna zal Wim ter aarde worden besteld op de begraafplaats aan de Kloosterstraat in Groesbeek.

Jackpot bingo loopt op

GROESBEEK – De jackpot van de wekelijkse bingoavond in De Mallemolen aan de Kloosterstraat in Groesbeek is donderdagavond 10 augustus 300 euro.

Samen met de hoofdprijs van 250,-- is er in totaal 550 euro in de wacht te slepen. De zaal van De Mallemolen is om 19.00 uur geopend; het bingospel begint om 20.00 uur. Iedereen is op deze avond welkom.

Bingomiddag Sionsheuvel

GROESBEEK - Dinsdagmiddag 15 augustus is er bij de senioren weer een bingomiddag. De aanvang is om 14.00 uur.

De zaal is open vanaf 13.00 uur in het voorzieningenhart Op de Heuvel, Ericastraat 39. De grote kaarten kosten zes euro en de kleine kaarten kosten een euro. Iedereen is welkom, ook niet-leden. Te bereiken met de buurtbus. Bushalte bij het voorzieningenhart Op de Heuvel.

Polderpop met nieuw talent, roots, blues & more

Foto: AJ Plug en Peer

LEUTH - Leuth is een festival rijker! Zaterdag 12 augustus vindt de eerste editie van PolderPop Roots & More plaats en zondag 13 augustus de 28e editie van PolderPop.

PolderPop heeft een neus voor nieuw muzikaal talent. Groeidiamantjes met het label 'Veelbelovend'. Zondag 13 augustus spelen vanaf 13:00 uur bands die nog onbekend zijn bij het grote publiek maar het in zich hebben om groot te worden. Je kunt dan gratis genieten van: Nijmeegse indie-rock door Taveneer, Achterhoekse indie-folk van Snow Coats, country van Maurice van Hoek, groovende rock door Taxidermist, de energie van Peer zoals we die kennen van punk en rock & roll, industrial metal door Kid Harlequin, phycho-grunge van The Naked Sweat Drips, de kleine liedjes en stevige rock van singer/songwriter Dan Hair en de explosive americana van Rob Klerkx & the Secret.

Extra festivaldag!

PolderPop krijgt er op zaterdag 12 augustus een broertje/zusje bij. PolderPop Roots & More met de Nederlandse top op het gebied van blues en americana. Vanaf 18:30 uur spelen: DIX met americana uit de Maas & Waaldelta, Mercy John met americana en loepzuivere samenzang, de bezeten bluesman Ralph de Jongh, koning van de NL-americana JW Roy & the Royal Family, prijswinnende gitaarvirtuoos Leif de Leeuw Band en de beste blueszangeres van Nederland AJ Plug. Voor PolderPop Roots & More zijn online kaartjes te koop via:www.polderpop.com. Heb je liever een echte ticket in handen? Die zijn te koop via: Spar Looijschelder in Leuth en Ooij, Primera in Millingen en Beek-Ubbergen, Bruna in Groesbeek en Kroese in Nijmegen.

Verkeerslichten centrum Groesbeek tijdelijk uit

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK = Het gemeentebestuur van Berg en Dal heeft onlangs de verkeerslichten op twee kruispunten in het centrum van Groesbeek bij wijze van proef tijdelijk uitgezet.

Het gaat om de kruispunten Dorpsstraat/ Molenweg/ Hoflaan en Burgemeester Ottenhoffstraat en de verkeerslichten op de Dorpsstraat/Kloosterstraat en Pannenstraat. De gemeente onderzoekt of er meer verkeer door het centrum komt, nu de verkeerslichten zijn uitgezet. Daarnaast wordt onderzocht of het verkeersgeluid toeneemt. Volgens de bestemmingsplannen mag het verkeersgeluid niet boven een bepaald niveau uitkomen. Uiteraard zal ook worden bekeken of het uitzetten van de verkeerslichten invloed heeft op de verkeersveiligheid.
Het onderzoek zal echter pas in het najaar plaatsvinden. De gemeente heeft nu al de verkeerslichten op knipperen gezet, omdat pas na een tijdje gemeten kan worden of het verkeer in het centrum van Groesbeek echt toeneemt. Volgens de gemeente moeten de weggebruikers eerst wennen aan de nieuwe situatie. In januari zijn de verkeerslichten enkele weken uit gezet in verband met de aanleg van de rotonde op de Nieuweweg / Zevenheuvelenweg en toen waren er duidelijk minder of geen files in het centrum van Groesbeek. De verkeerslichten zijn toentertijd in het centrum geplaatst om het verkeer door het centrum meer te doseren. Minder autoverkeer was ook een van de randvoorwaarden om de geluidsbelasting op de nieuw te bouwen appartementen binnen de perken te kunnen houden. Eerder werd er ook al een verbod op doorgaand vrachtverkeer ingesteld, terwijl er onlangs ter hoogte van Bellevue geluidsreducerend asfalt is aangelegd.

Tweede Prikkelarme kermis in Groesbeek op de zaterdag

GROESBEEK – Het gemeentebestuur van Berg en Dal heeft besloten ook dit jaar weer een prikkelarme kermis te houden naar aanleiding van het succes van vorig jaar. Deze prikkelarme kermis zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 2 september vóór de aanvang van de kermis van 15.00 tot 18.00 uur.

Deze dag en dit tijdstip is na de evaluatie het geschiktste eruit gekomen, ook voor de kermisexploitanten. De prikkelarme kermis is het vorig jaar tot stand gekomen dankzij het initiatief van Evelyne Wijers die een kind heeft met autisme. Een kermisbezoek was voor hen erg lastig omdat hun zoon dan overprikkeld raakte en zij naar huis moesten. Op haar verzoek werd het vorig jaar een prikkelarme kermis gehouden op kermisdinsdag waar vier uur lang geen harde geluiden te horen waren en geen flitsende lichten te zien waren.

De gemeente benadrukt dat de prikkelarme kermis niet alleen bedoeld is voor mensen met een beperking, maar voor iedereen. Op deze manier hoopt men de sociale afstand tussen mensen mét en zonder beperking te verkleinen. Voor de prikkelarme kermis is er een speciaal programma opgesteld zo is er een speciale snoezelwagen (de mooiste van Nederland) en zal een gezellige clown de boel vermaken en kan men zich laten schminken. Ook de prijzen zijn voor die uren aangepast: een 10-rittenkaart kost 10 euro (klein vermaak 1 bon en groot vermaak 2 bonnen). Deze bonnen zijn alleen geldig tijdens de prikkelarme kermis op zaterdag van 15.00 tot 18.00 uur.

Koe met kop vast in hek in weide

GROESBEEK – De brandweer van Groesbeek is dinsdag in de namiddag gealarmeerd voor een koe die in een weiland tijdens het drinken met zijn kop in het hekwerk rondom een drinkbadkuip verstrikt was geraakt.

Het verstrikte dier werd door de agrariër ontdekt in een weiland langs de Zevenheuvelenweg In Groesbeek. In eerste instantie lukte het de agrariër niet het dier uit zijn benarde situatie te bevrijden waarna de brandweer van Groesbeek werd gealarmeerd. Toen die kwam was het inmiddels wel gelukt de kop van de koe uit het hekwerk te krijgen. De brandweer kon onverrichter zake weer naar de kazerne vertrekken.

Geen vierde streekmarkt Breedeweg in dit seizoen

GROESBEEK/BREEDEWEG – Op zaterdag 12 augustus zou op het Kerkplein in Breedeweg de vierde en laatste streekmarkt van dit seizoen gehouden worden. Echter de organisatie heeft het evenement moeten afblazen omdat er te veel marktkooplieden - in verband met vakantie -hebben afgezegd.

Met dit initiatief hebben de organisatoren Marcel Janssen, Pieter Visser en Hans Nelissen de Breedeweg aardig op de kaart weten te zetten, wat ook de bedoeling was. Het motto van dit drietal was lokaal met op de streekmarkt kramen volop lokale producten. De spits werd dit jaar in de maand mei afgebeten door de bekende tv-kok Pierre Wind, die over belangstelling niet te klagen had. Hans Nelissen heeft laten weten dat de Streekmarkt in Breedeweg in ieder geval het volgend jaar een vervolg krijgt.

Groesbeek blijft in Vierdaagse-sfeer

Foto: Alerte burger

Foto: Alerte burger

GROESBEEK – Alle ruim 40.000 Vierdaagse wandelaars die deel hebben genomen aan de 101ste Vierdaagse in Nijmegen zijn al allemaal huiswaarts gekeerd en zijn de eventuele blaren die ze hebben opgelopen al weer allemaal vergeten.

Maar in het centrum van Groesbeek hebben ze de Vierdaagse nog niet vergeten. Dat blijkt uit de vele tientallen Vierdaagsevlaggen, die bij de winkeliers nog aan de gevels wapperen. Misschien dat ze denken dat de Vierdaagse-lopers nog een keer langs komen... Of ze vinden de vlaggen leuk of ze hebben ze vergeten binnen te halen. Een oplettende bewoner maakte deze foto in winkelcentrum Bellevue. Niet alleen daar zijn de Vierdaagse-vlaggen te vinden, overal in het centrum van Groesbeek.

Geen vierde streekmarkt Breedeweg in dit seizoen

GROESBEEK/BREEDEWEG – Op zaterdag 12 augustus zou op het Kerkplein in Breedeweg de vierde en laatste streekmarkt van dit seizoen gehouden worden. Echter de organisatie heeft het evenement moeten afblazen omdat er te veel marktkooplieden - in verband met vakantie -hebben afgezegd.

Met dit initiatief hebben de organisatoren Marcel Janssen, Pieter Visser en Hans Nelissen de Breedeweg aardig op de kaart weten te zetten, wat ook de bedoeling was. Het motto van dit drietal was lokaal met op de streekmarkt kramen volop lokale producten. De spits werd dit jaar in de maand mei afgebeten door de bekende tv-kok Pierre Wind, die over belangstelling niet te klagen had. Hans Nelissen heeft laten weten dat de Streekmarkt in Breedeweg in ieder geval het volgend jaar een vervolg krijgt.

Spionagetraining in Groesbeek

GROESBEEK - Volg op woensdag 16 augustus van 14.00-15.30 uur een spoedcursus om spion te worden in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek!

Programma voor kinderen van 8-12 jaar over spionage en geheimschrift in de oorlog. Ga na afloop met een diploma naar huis! Er worden de standaardtarieven Bevrijdingsmuseum gehanteerd. Museumkaart geldig. Begeleidende (groot)ouders 5,00 euro. Reserveren is noodzakelijk: 024 3974404 of info@bevrijdingsmuseum.nl. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, Groesbeek

Wisselbeker voor P.V. Leuth

LEUTH - De wisselbeker voor het Bol-toernooi (staat voor Beek, Ooy en Leuth) is voor de derde maal achter elkaar gewonnen door de P.V. Leuth.

Hierdoor is de wisselbeker definitief in Leuthse handen. Een mooie aanvulling voor de prijzenkast.