GN Lingewaard

16 november 2016

GN Lingewaard 16 november 2016


Bouwplannen kerk Gendt

GENDT - In 2012 is besloten om binnen de parochie De Levensbron vijf kerken te sluiten voor de weekend-liturgie. Op termijn worden deze, zodra er een andere bestemming voor gevonden is, onttrokken aan de eredienst. Op dit moment zijn er op dat gebied ontwikkelingen ten aanzien van de kerk van Gendt.

In het verleden is een plan tot sloop van, een gedeelte, van de kerk en bouw van woningen aan de orde geweest. Dit plan heette indertijd Martinus Mark maar is nooit tot ontwikkeling gekomen. Echter, het bleef latent wel leven bij een aantal personen en op enig moment werd het parochiebestuur een schets aangeboden van een plan om te komen tot woningbouw op de plaats van en rondom de Gendtse kerk. Het parochiebestuur heeft vervolgens enkele betrokken parochianen bereid gevonden om als extern adviseur het bestuur terzijde te staan. Dit heeft er in geresulteerd dat er momenteel een serieus plan ligt voor de bouw van woningen op de plaats van en rondom de kerk.

In het plaatje hierbij ziet u hoe gedacht wordt dat het geheel er uit kan komen te zien. Het is daarbij de bedoeling dat het middenschip van de kerk gesloopt wordt en dat voorfront en (priester-)koor gehandhaafd blijven. In het voorfront wordt een ontmoetingsruimte voor de Gendtse geloofsgemeenschap gecreëerd en in het koor worden enige appartementen ondergebracht. Verder wordt het voormalige middenschip een soort binnentuin en worden ter weerszijden daarvan 2 rijen met 3 bouwlagen van ieder 4 appartementen gebouwd. Rekening houdend met enige ruimte die moet dienen als berging zouden daar dan 22 appartementen gerealiseerd kunnen worden. Op deze wijze blijft de vorm van de huidige kerk zichtbaar in de nieuwe bebouwing. Ook de bestaande Mariakapel blijft gehandhaafd.

Lees verder op pagina 9

Op het naast de kerk gelegen terrein komen parkeervoorzieningen en op de achter de kerk gelegen voormalige begraafplaats komen vervolgens 10 patiowoningen. Ontsluiting van het complex is voorzien via de Batouwestraat. Bij de opzet van het plan is rekening gehouden met diverse aspecten die op de avond nader toegelicht worden.

Bij de gemeente Lingewaard is het plan positief ontvangen en dat heeft geresulteerd in het collegebesluit tot goedkeuring van het stedenbouwkundig plan. Het plan is inmiddels ook voorgelegd aan de locatieraad en de pastoraatsgroep van de geloofsgemeen­schap Gendt, waar het enthousiast werd ontvangen en ook het bisdom kan zich vinden in het plan.

Om de Gendtse parochianen, en eventuele andere belangstellenden, zo uitvoerig mogelijk te informeren wordt op woensdag 16 november om 19.30 uur in de kerk van Gendt een inloopavond georganiseerd waar de bouwplannen gepresenteerd en toegelicht worden. De Gendtse parochianen hebben voor deze informatieve inloopavond een uitnodiging aangetroffen bij het onlangs verschenen parochieblad de 7Sprong, maar ook andere belangstellenden zijn welkom.

De eerste Prinses van de gemeente Lingewaard: Prinses Mirjam van Het Festijn en Adjudant Jan

BEMMEL - In een volle zaal van De Roskam presenteerde Mirjam Minkhorst zich zaterdagavond als Prinses Mirjam van Het Festijn, de eerste nieuwe Dorpsprinses van Bemmel.

Na de onthulling van onze eerste Dorpsprinses sprak burgemeester Marianne Schuurmans deze legendarische woorden: Wat ze in Amerika deze week niet voor elkaar kregen, is nu in Bemmel wel gelukt!

Voor de verenigingen en het dorp is Mirjam zeker geen onbekende, menigeen heeft beslist feest, gala, thema e/o carnavalskleding gehuurd bij haar kledingverhuur Het Festijn. Ook is Mirjam geen onbekende in de sportwereld, zij heeft vele jaren de kantine van tennisvereniging TCB op een zeer professionele en klantvriendelijke manier beheerd.

De nieuwe Prinses wordt het komende carnavalsseizoen terzijde gestaan door haar Adjudant Jan.Voor Prinses Mirjam van Het Festijn is carnaval één groot creatief feest, met grappige tradities en gebruiken, zij kan zich hier helemaal in vinden vooral gezien de verhuur van kleding tijdens de carnavalsperiode. Groepen vrienden, families en bekenden zijn ver voor carnaval bezig met de voorbereiding van dat feest. Dat levert al een hoop plezier, jolijt en energie op. Tijdens carnaval is het verder één groot weerzien van oude bekenden. Kortom het Bemmels-carnaval boeit en bindt veel mensen en dat is precies wat wij het komende seizoen willen gaan doen! aldus de nieuwe Dorpsprinses. Prinses Mirjam en Adjudant Jan hebben dan ook als slogan gekozen: 'Heb het lef om anders te zijn'.

Meer informatie staat op www.degeintrappers.nl.

Essentia 1 wint degradatiekraker met 10-0

BEMMEL - De spelers van het eerste team van Tafeltennisvereniging Essentia hebben een prachtige overwinning behaald in de 3e klasse. In een rechtstreekse confrontatie met één van de grote concurrenten wisten Jorn Sanders, Marjo Claessens en Ton Wannet met 10-0 te winnen van Herpen 5. Door deze overwinning is team 1 gestegen naar de 4e plaats op de ranglijst.

Het tweede team van Essentia heeft de afgelopen ook goede resultaten behaald. Door een overwinning op de nummer 2 en een krappe nederlaag bij de koploper zijn ze geklommen naar plek 5. Met nog 4 wedstrijden voor de boeg hebben ze lijfsbehoud in eigen hand. Een heel knappe prestatie van dit gepromoveerde team.

Ook zin om eens een balletje te komen spelen? Kom dan op vrijdagavond langs in De Schaapskooi in Bemmel. Om 20.00 uur begint de training. Om 21.00 uur is er dan nog de mogelijkheid om vrij te spelen. Meer informatie? Neem dan contact op via info@essentiabemmel.nl of stuur ons een bericht via onze Facebook-pagina.

Door samenwerking een waardig afscheid

LINGEWAARD - Stichting NAbij ondersteunt mensen in de laatste levensfase waarbij er spraken is van geen of maar een klein sociaal netwerk. Mensen die niemand hebben om in deze meest kwetsbare periode van hun leven op terug te vallen kunnen kosteloos een beroep doen op de gemotiveerde en betrokken vrijwilligers van NAbij.

De grootste angst van mensen die geen of maar een klein sociaal netwerk hebben is gevonden te worden na hun overlijden en dat hun uitvaart een onpersoonlijk karakter heeft. Door ondersteuning in de laatste levensfase en de mogelijkheid tot uitvoer van de uitvaart tracht de Stichting rust te brengen en de angst weg te nemen.

Onze vrijwilligers bieden een luisterend oor, gaan mee naar arts of onderzoek, denken mee over de situatie, maar kunnen ook samen koken of er samen op uit gaan. In de laatste fase waken de vrijwilligers en kan er meegedacht worden over de invulling en uitvoering van de uitvaart.

Vanuit de Stichting kan ook de uitvaart verzorgd worden. Vaak betreft het een gemeentelijke of low budget uitvaart, maar wij zorgen er altijd voor dat het een waardevol afscheid zal zijn.

Elk mens verdient een waardig afscheid is het uitgangspunt van Stichting NAbij. De Stichting heeft hierin een samenwerking gevonden met Constantijn Koen van Afscheidshuys Lingewaard.

Onlangs zijn de eerste uitvaarten vanuit Afscheidshuys Lingewaard door de Stichting verzorgd. Op zondag 13 november is in het Afscheidshuys Lingewaard een opendag, Stichting NAbij zal tijdens deze opendag aanwezig zijn om in gesprek te gaan met geïnteresseerde.

Meer informatie over Stichting NAbij: www.nabij.nu of bel: 085 0163333.

Zondag 27 november Zwarte Pietenloop

BEMMEL - Zondag 27 november houdt b.o.d. De Sprinters de 33ste editie van de Zwarte Pietenloop in Bemmel. Er kan weer gestart worden op vier afstanden nl. 0,7 km (KidsRun), 1,5 km, 5 km en 10 km. Start en finish zijn op sportpark De Heister achter het Over Betuwe College.

De start is op de 400 meterbaan, waarna men bij de twee langste afstanden het buitengebied ingaat om daarna weer op de baan te finishen. De jeugd kan kiezen voor de KidsRun of 1,5 km. De KidsRun is vooral bedoeld voor de jongste kinderen. Beide jeugdafstanden worden geheel op de 400-meterbaan op sportpark De Heister afgelegd.

Inschrijven voor de Zwarte Pietenloop kan tot vrijdag 25 november via www.inschrijven.nl. Op de dag zelf kan dit ook nog tot een half uur vóór de start. Kosten bij voor-inschrijving zijn tot en met 15 jaar 3,- en vanaf 16 jaar betaalt men 7,- euro. Bij na-inschrijving wordt dit bedrag met 3,- verhoogd. De jeugdafstanden starten vanaf 10.00 uur en de andere twee afstanden om 10.30 uur. Het parcours is door de Atletiekunie gecertificeerd, zodat men verzekerd is van de juiste afstand. Elke kilometer staat langs het parcours aangegeven.

Evenals in voorgaande jaren zullen de Looppieten aanwezig zijn voor de warming-up en de begeleiding van de jeugdlopers. Voor de jeugdlopers is een speciale herinnering ontworpen die na het finishen door Zwarte Piet persoonlijk wordt omgehangen en voor de overige deelnemers is er weer de traditionele Sinterklaassurprise. En natuurlijk is dit jaar ook de Muziekpiet weer afgereisd naar Bemmel om te zorgen voor de nodige sfeer.

Voor nadere inlichtingen over de Zwarte Pietenloop kan men terecht bij het secretariaat van de organisatie trimlopen, via 0481 462205 of via internet, waar ook na afloop de volledige uitslag te zien zal zijn (www.boddesprinters.nl).

Café-avond Hart4Doornenburg

DOORNENBURG - De vereniging Hart4Doornenburg houdt op zaterdag 19 november om 20.30 uur, haar jaarlijkse café-avond in het Ontmoetingscentrum. Iedereen is welkom. Ook niet-leden kunnen zonder verplichting of bijdrage naar binnen. Deze avond wordt georganiseerd door de winnaar van vorig jaar, harmonie Sint-Caecilea.

Tijdens deze café avond zullen de leden van Hart4Doornenburg door middel van stemming bepalen aan welke projecten in Doornenburg dit jaar een financiële bijdrage zal worden gegeven. Het belooft weer een gezellige avond te worden met een enthousiaste harmonie die ook zal laten zien waaraan vorig jaar onze bijdrage is besteed (nieuwe uniformen).

Hart4Doornenburg zamelt geld in voor projecten in Doornenburg. Deze projecten zouden zonder de steun van Hart4Doornenburg niet doorgaan. De inzameling gebeurt door de bijdrage van de leden (50 euro per jaar). Deze leden kiezen dan éénmaal per jaar aan welk project de bijdrage wordt geschonken. Deze verkiezing geschiedt tijdens de jaarlijkse café-avond, zaterdag 19 november.

Ondanks een uitgebreide promotie en campagne tour heeft zich slechts één groepering gemeld met een verzoek, dat voldoet aan de criteria: De Historische Kring Doornenburg heeft een bijdrage verzocht in de totstandkoming van een boek over het buurtschap de Burgeu. Dit boek zou in 2017 moeten verschijnen.

De café-avond is een open avond waar leden en niet-leden welkom zijn om een drankje te nuttigen, ervaringen te delen met mede dorpsbewoners en een gezellige avond te beleven.

Het wijkplatform Angeren

ANGEREN - Het wijkplatform Angeren zet zich in voor veiligheid en leefbaarheid in ons dorp. Onderstaand verslag geeft een aantal activiteiten weer van dingen, waar we onze medewerking aan hebben gegeven in 2016.

 1. De speeltuinen in aan de Emmastraat, de Margrietstraat en de Molenstraat zijn opgeknapt of uitgebreid.

 2. Betere bebording voor fietsers richting Angeren bij de Krakkedel/ Lodderhoeksestraat is gerealiseerd.

 3. We zetten ons in voor herstel van de fontein aan De Pietershof.

 4. We zetten ons in om de kruising Poelsestraat/Margrietstraat zichtbaarder en veiliger maken.

 5. We zijn in overleg met de gemeente en onze Coöp supermarkt om de glascontainers aldaar ondergronds te krijgen. Dit doen we n.a.v. klachten over de verkeersveiligheid ter plekke en ook om het aangezicht aldaar te verbeteren.

 6. Zo zijn er nog wat méér zaken, die onze aandacht hebben en waar we onze energie in willen steken ter bevordering van veiligheid en leefbaarheid van ons dorp .

"Om dit te kunnen blijven doen, zijn we op zoek naar meer mensen in ons bestuur. Vindt u veiligheid en leefbaarheid óók primair belangrijk in een dorp en wilt u daar óók een steentje aan bijdragen? Loop dan gerust eens bij ons binnen. Wij vergaderen elke laatste dinsdag van de maand vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis in Angeren. U bent welkom."

De invloed van opa’s en oma’s op de opvoeding van kinderen

LINGEWAARD - Op dinsdag 22 november in Huissen en op donderdag 1 december in Bemmel organiseert Stichting Familiekracht en Stichting Welzijn Lingewaard het Familekrachtcafé. Over de rol van je ouders en het gezin waar je vandaan komt en wat je terugziet in je huidige gezin, daar gaat de thema-avond Gezin & generaties over.

In het Familiekrachtcafé spreken Grace Meurkes (ouderbegeleider en opvoedopsteller) en Jeantine van Brussel (coach en familieopsteller). Aan de hand van interactieve oefeningen geven ze je inzicht over de invloed van generaties op jouw gezin. Tijdens deze avond is er ook ruimte om je opvoedvraag te stellen en ervaringen met elkaar te delen. Wil je meer weten over wat jij kunt doen om je kinderen op jouw manier op te voeden, dan geeft deze avond je tips en inzichten.

Locatie

Op dinsdag 22 november om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) in Huissen, in het participatiepunt aan de Lange Kerkstraat 15. Op donderdag 1 december om 20.00 (inloop 19.45 uur) in het gebouw van Stichting Welzijn Lingewaard, Cuperstraat 9 in Bemmel.De twee avonden zijn los van elkaar te bezoeken.

Aanmelden

Deelname aan het Familiekrachtcafé is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening (1,00 euro). Aanmelden kan via de Facebookpagina van Familiekracht (www.facebook.com/familiekracht). Door een like blijf je ook op de hoogte van de data van de volgende Familiekrachtcafés.

Heb je geen Facebook? Je kunt je ook aanmelden via info@familiekracht.nu. Uiteraard ben je ook zonder aanmelding welkom! Het Familiekrachtcafé gaat door met minimaal vier deelnemers.

The Etta James Experience: 'Voor het swingen de kerk in’

BEMMEL - Uniek in Nederland! Een elfkoppige band die een hommage brengt aan de in 2012 overleden Amerikaanse 'grand lady of soul' Etta James. Dat betekent een spetterende, swingende show met soul, blues, funk, rock-‘n-roll en jazz.

Stralend middelpunt is de Arnhemse zangeres Floor Kraayvanger, Neerlands eigen 'grand lady of soul, rock and rhythm & blues'. Floor is al jaren een enorme fan van Etta James. Niet alleen om haar indrukwekkende stem, die niemand onberoerd liet, maar vooral ook vanwege haar vermogen om in allerlei stijlen uit te blinken, net zoals Floor dat zelf kan.

De bandleden, onder wie twee backingzangeressen en een vierkoppige blazerssectie, hebben hun sporen in de Nederlandse en internationale blues- en soulscene al ruimschoots verdiend. Aangestoken door het enthousiasme en de spirit van Floor, staat er een gedreven en bijzonder gemotiveerd gezelschap.

Kom en swing mee met krakers als Tell Mama en Rock Me Baby en rust even uit bij I'd Rather Go Blind, een ballad waarin Floor eens te meer haar klasse laat horen.

Het optreden vindt plaats op zaterdag 19 november om 21:30 uur. Kaarten kosten 10 euro via www.topbemmel.nl of koop ze aan de avondkassa in de TheaterKerk, Markt 5, Bemmel.

Lezing Dolly Verhoeven op zoek naar het Gelderse gevoel De oostelijke Betuwe: verdeeld of verbonden?

BEMMEL - Het is 15 mei 1648. In de Duitse stad Munster komen Spaanse en Nederlandse diplomaten bijeen om een vredesverdrag te sluiten: de Vrede van Munster. Na 80 jaar oorlog wordt de Republiek der Verenigde Nederlanden eindelijk als zelfstandige staat erkend.

Voor Nederland wordt de eerste handtekening gezet namens de meest prominente stad van het meest prominente gewest. Door iemand uit Amsterdam? Nee. Uit Den Haag? Ook niet. Het is Barthold van Gent, vertegenwoordiger van Gelre, die deze eervolle taak krijgt. Hij houdt de Nederlandse tekst van het verdrag in zijn hand op het meesterwerk geschilderd door Gerard Terborch in 1648.

Als eeuwenoud hertogdom was Gelre onbetwistbaar het meest vooraanstaand van alle Nederlandse gewesten. Het verhaal van Gelderland is de moeite waard om te vertellen. Ook vandaag nog. Het laat zien hoe de provincie waarin we nu leven door het verleden is gevormd. Het verbindt ons met voorbije generaties en met elkaar. Daarbij gaat het niet om navelstaren en niet om ophemelen, maar om het begrijpen van de wereld van vandaag.

Prof. Dolly Verhoeven spreekt op 24 november vanaf 19.30 uur in MFC De Kinkel in Bemmel over het Gelders wij-gevoel maar ook wat Betuwnaren verbindt of verdeelt.

Een aantal vragen roept het echter wel op bij verbindt of verdeelt:

*is het de oude Kleefse enclave (Huissen) en de betekenis daarvan bij de latere samenvoeging op 1 juni 1816 binnen het huidige Gelderse gebied?

* zijn het de kastelen en de versterkte landhuizen of is het de ontwikkeling van de steden Arnhem en Nijmegen en het gebied daartussen? Etc.

Ook zal zij vragen beantwoorden die door het publiek naar aanleiding van de lezing gesteld worden tijdens deze interessante en boeiende avond.

Kaarten zijn te bestellen op: www.dekinkel.nl/kinkelacademie.html en bij: boekhandel Polman, Dorpsstraat 42, Bemmel voor 12,50 euro (inclusief een kopje koffie/thee bij aanvang).

Basisscholen ontvangen spelmateriaal schooldammen

HUISSEN - Woensdag 2 november vonden in het Koelhuis in Huissen de voorrondes van het schooldamkampioenschap van Lingewaard plaats. Damvereniging VBI heeft voor deze gelegenheid van het Gerrit Jeurissen Fonds ondersteuning gekregen om de Huissense jeugd van spelmateriaal te voorzien.

De deelnemende basisscholen ontvangen dit jaar bij deelname enkele setjes jeugddamborden, waar op school mee geoefend kan worden. Het leuke aan de borden is dat ze niet zwart-wit zijn, maar juist in verschillende kleuren! Om thuis te kunnen oefenen krijgen nieuwe jeugdleden dit seizoen een bord en schijven als ze lid worden. De borden zijn ook te verkrijgen bij de damvereniging voor 10 euro. De Sint koopt dit jaar in bij damvereniging VBI, het e-mailadres daarvoor is damverenigingvbi@gmail.com. Woensdagen 9 en 16 november barst de strijd om het schooldamkampioenschap voor teams en individueel los, dan zijn de borden ook verkrijgbaar.

Oud papier

DOORNENBURG – Op zaterdag 19 november halen leden van de harmonie Sint-Caecilia te Doornenburg vanaf 8:30 uur het oud papier weer op.

Alle inwoners van Doornenburg worden verzocht het papier tijdig en goed verpakt aan de straat te zetten.

Pietenmuts of mijter maken

HUISSEN - Kom je eigen Pietenmuts of Sinterklaasmijter maken bij winkeliersvereniging de Zilverkamp.

Sinterklaas is sinds vorige week zaterdag in het land. Heb jij je schoen al mogen zetten, lekker geknutseld voor Sinterklaas en Piet. Wij gaan dat ook doen bij winkelcentrum de zilverkamp. Maak jouw unieke muts of mijter en vier het feest helemaal in stijl mee. Wij genieten ook dit jaar, volop van dit gezellige feest! Kom langs en knutsel mee, zaterdag 19 november tussen 10.00-13.00 uur

Oud papier

DOORNENBURG – Op zaterdag 19 november halen leden van de harmonie Sint-Caecilia te Doornenburg vanaf 8:30 uur het oud papier weer op.

Alle inwoners van Doornenburg worden verzocht het papier tijdig en goed verpakt aan de straat te zetten.

Actie bij Albert Heijn in Gendt voor de ziekte van Huntington

GENDT - In week 47 tot en met 49 en in week 4 tot en met 6 in 2017 loopt er een actie voor de ziekte van Huntington bij Albert Heijn in Gendt. Bijna iedereen levert lege flessen in en dan is het een kleine moeite om de statiegeld bon in de ‘Huntington zuil’ te gooien. Dit geld wordt voor 100 procent besteed aan onderzoek naar de ziekte van Huntington! Doneer voor Huntington, een ziekte, die ons allemaal kan raken.

Huntington…de meeste mensen kennen de naam, maar wat is het eigenlijk? Huntington is een erfelijke ziekte, die ontstaat door een DNA mutatie in het gen coderend voor het Huntington eiwit. Als gevolg hiervan gaan de eiwitten klonteren in hersencellen, waardoor deze niet meer goed functioneren. Het leidt tot achteruitgang in het geheugen, motoriek of psychische problemen. De gemiddelde levensverwachting vanaf de eerste klachten is 17 jaar. De Ziekte van Huntington is voor 100 procent een familiaire aandoening. Als één van de ouders gendrager is, heeft het kind 50 procent kans ook gendrager te worden.

Er is geld nodig voor onderzoek, heel veel geld. Te weten 4 miljoen. Hiermee kan het team van onderzoekers bij het AMC 5 jaar lang grondig onderzoek verrichten naar een mogelijk geneesmiddel voor Huntington. Daarvoor is er een Campagneteam opgericht om dit doel te bewerkstelligen.

Op de website www.campagneteamhuntington.nl staat veel informatie over de ziekte en het Campagneteam. Hier zijn ook initiatieven voor acties te vinden evenals hoe een actie op te zetten. Het Campagneteam heeft per 1 juli het CBF keurmerk ontvangen waardoor er gecollecteerd mag worden.

De collecte voor de ziekte van Huntington in Gendt zal in 2017 van 3 tot 8 juli plaatsvinden.

Kapel verrijkt Gedenkpark Huissen Stad

HUISSEN - Op 6 november werd de kapel op de begraafplaats Huissen stad ingezegend en opengesteld voor het publiek. Onder auspiciën van de Stichting Gedenkpark Begraafplaats Huissen Stad konden sponsors worden benaderd en vrijwilligers gingen vol enthousiasme belangeloos aan de slag.

Het resultaat is een unieke, ambachtelijk gebouwde kapel die als het ware 'geboren 'is vanuit de gemeenschap. De meer dan 150 bezoekers van de openingsplechtigheid waren zonder uitzondering vol bewondering.Wethouder Janssen en pastor Peters stonden even stil bij de recente turbulente geschiedenis, waarbij als het ware gestreden werd om het behoud van de begraafplaats, nu met de status Gedenkpark.

Er is brede steun voor het bereikte resultaat, dat nu gekwalificeerd kan worden als succesvolle burgerparticipatie. Natuurlijk werd ook een gebed uitgesproken bij het Massagraf, dat in de toekomst de status van Monument zal krijgen. Het Gedenkpark, en in het kielzog daarvan Huissen centrum, heeft er een warme ontmoetings- en bezinningsplek bij.

De inrichting van de kapel is afkomstig van kerken uit Lingewaard. Tientallen kaarsjes werden aangestoken. Een dame gaf aan dat het haar vaste meditatieplek zou kunnen zijn. De sfeervolle muzikale ondersteuning was natuurlijk weer in vertrouwde handen van Torkest. Na afloop zorgden koffie/thee en cake voor een informele afsluiting van de zegening van de honderden graven. De kapel is iedere dag te bezoeken vanaf circa 9.30 uur tot zonsondergang.

Taekwon-do Academie op seminar in Polen

ARNHEM - De zoon van de overleden stichter van Taekwon-Do gaf er een tweedaags seminar. De Koreaanse grootmeester Choi Jung Hwa (63) is met de 9e Dan de hoogst gegradueerde beoefenaar en president van de wereldbond ITF. Een unieke leermeester.

Vanaf zijn geboorte was hij bij de ontwikkeling van de vechtkunst en is persoonlijk opgeleid door de stichter. Als geen ander kan hij de puntjes op de i uitleggen en filosoferen over Taekwon-Do. Wereldwijd zijn er 20 miljoen beoefenaars met een beetje geluk komt hij één keer per jaar naar Europa voor een seminar. Ditmaal in Wroclaw waar vanuit heel Europa 150 fanatieke zwarte banders naar toe waren gekomen. De hal was dan ook bomvol.

Vanuit Nederland ging een select gezelschap van vijf personen naar Polen. Voor Taekwon-Do Academie Gelderland waren dit hoofdleraar Willem Jansen en Gregory Bekkers. Jansen heeft de afgelopen 13 jaar met regelmaat deze seminars gevolgd. Na 18 uur trainen in 2 dagen tijd en een internationaal diner met vertegenwoordigers van diverse organisaties zijn de heren met nieuwe kennis naar huis gegaan.

Hoogtepunt was het zorgen van een demo met de 150 deelnemers in de historische binnenstad van Wroclaw. Tijdens de lessen van TAG zou er uiteraard aandacht zijn voor de opgedane kennis. Meer informatie staat op www.tagelderland.nl.

Kofferbridge, kent u dat?

GENDT - Met kofferbridge van de Bridgeclub Gendt voegt u eenvoudig iets extra's toe aan uw bridgemiddag /-avond thuis. U huurt een koffer met 24 al gedeelde spellen, scorestrookjes en deelnemerslijst.

Als die koffer tien keer is gespeeld, wordt de stand opgemaakt en voor de winnaar en de nummer vijf is er een fles wijn als beloning. Dat wordt op de site bekend gemaakt of u krijgt bericht. Voor het huren betaalt u 2,50 per dag. De koffers zijn beschikbaar voor clubleden en thuisbridgers in heel de gemeente Lingewaard. Informatie, bespreken, ophalen en weer inleveren van een koffer bij: Sjaak van de Vegt in Bemmel coördinator, 0481 423779, Ria Engelen in Bemmel, 06 52450532, Truus Hoogveld in Angeren, 026 3251379, Ruud Vos in Gendt, 0481 421850, Coen Matzinger in Doornenburg, 06 50449440. En wat denkt u van zo'n koffer, als u met vieren een midweek of weekeindje wegtrekt? Wel nader overleggen over de dagen en de huurprijs.

Opbrengst collecte Diabetes Fonds in Gendt

GENDT - Collecteren voor het Diabetes Fonds heeft zin. Het Diabetes Fonds heeft in Gendt gecollecteerd. 53 collectanten hebben ruim 2400 euro opgehaald.

In de collecteweek van maandag 31 oktober tot en met zaterdag 5 november, hebben deze 53 mannen en vrouwen weer en wind getrotseerd om hun wijk af te lopen. Ondanks de aanwezigheid van de vele stickers op de deur met de melding dat er voor collectanten niet wordt opengedaan gingen zij door om geld in te zamelen voor onderzoek naar Diabetes

Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht houden. Dat komt doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft. En ook reageert het lichaam vaak niet meer goed op insuline. Of het maakt helemaal geen insuline meer. Insuline regelt de bloedsuikerspiegel.

Onderzoek naar diabetes heeft zin. Diabetes steelt je gezondheid. Je kunt bijvoorbeeld problemen krijgen met ogen, nieren, bloedvaten en voeten. Uiteindelijk kun je aan de gevolgen van diabetes overlijden. We weten al heel veel over diabetes, maar de ziekte heeft nog steeds geheimen voor ons. Daarom is meer onderzoek naar diabetes nodig. "Wil jij volgende jaar meedoen als collectant, meld je dan aan." Meer informatie op www.diabetesfonds.nl/collectant.

Maarten Nijenhuis bij ‘Met het mes op tafel’

BEMMEL - Op woensdagavond 23 november is Maarten Nijenhuis uit Bemmel te zien op NPO-2 bij het tv-programma ‘Met het mes op tafel’.

Hij had aan twee voorronden meegedaan en nu mag hij zijn kunsten op tv laten zien. "We willen hem veel succes wensen met deze mooie uitdaging. We verwachten niet minder dan een overwinning van hem!"

Taizéviering in kerkje Ressen

RESSEN - Zondagavond 13 november is er in het sfeervolle kerkje in Ressen (Kerkenhofstraat 5) een Taizé-viering.

De Taizé-viering heeft een heel eigen stijl. Er wordt veel gezongen, eenvoudige liederen in diverse talen, die je een tijdje herhaalt zodat je tot rust komt. Er worden een paar teksten gelezen en er is stilte. De viering heeft een bijzondere sfeer met veel ruimte voor eigen gedachten, gebeden en rust. "Kom en luister of doe mee." De viering begint om 19.30 uur en is gratis bij te wonen.

Speculaasactie en Sint bij Scouting Angeren

ANGEREN - Evenals voorgaande jaren organiseert Scouting Angeren ook dit jaar weer een speculaasactie. De jeugdleden zullen op zaterdag 26 november tussen 10.00 en 12.00 uur bij de inwoners van Angeren langs de deur komen met loten.

Door het kopen van één of meerdere loten weet u direct of u een speculaaspop of banketstaaf heeft gewonnen. Door deel te nemen aan deze actie steunt u de activiteiten van de Bever- en Welpengroepen. Ook voor het boeken van Sinterklaas en zijn Pieten kan men terecht bij Scouting Angeren via 026 3250884.

Tweestroom Jongens-mixe-B1 pakt winst voor de zesde keer

GENDT - Jongens-mixe-B1 ontving Touche-JB2 en had een geduchte tegenstander. In iedere set was ons team aan de winnende hand, maar gezien de setstanden was het in iedere set spannend.

Het werd de zesde overwinning op rij en dus fier koploper met 29 van de 30 punten in de stand om het kampioenschap.(4-0)(25-18/25-20/25-20/25-19)

Tweestroom-DS1 ontving Malden-DS1 en was in de derde set niet alert genoeg om ook deze set te winnen. Het was een spannende strijd, met een nipte set winst. Gelukkig toch een fraaie overwinning.(3-1)(25-19/25-12/22-2525-23.

Trivos-DS6 Wychen) ontving onze dames-DS2 en won de 2de set nipt. De 1ste en 3de set waren voor onze dames. Helaas werd de 4de set verloren, zo ook de beslissende 5de set.(3-2)(13-25/26-2416-25/25-14/15-10)

Tweestroom-DS3 speelde thuis Vocasa-DS10 en verloor alleen de 2de set, nadat men in de 1ste zeer overtuigend had gewonnen. Het werd toch een mooie

overwinning.(3-1)(25-07/16-25/25-16/25-19)

Pegasus-DS12 ontving onze dames-DS5 en had in de 1ste en 2de set de meeste tegenstand van onze dames.(4-0)(25-20/25-20/25-10/25-16) Tweestroom-DS4 speelde thuis tegen Pegasus-DS10 en won de eerste set, dus wederom een punt voor de ranglijst. Hierna kwam men niet echt in de wedstrijd.(1-3)(25-19/25-16/25-14/25-16)

Tweestroom-HS1 ontving Gemini-HS4(Elst) en liet zich in de 1ste set verrassen door setverlies. Hierna stelde onze heren duidelijk dat de zege in Gendt mest blijven.(3-1)(09-25/ 2-16/25-14/25-16)

Dynamo-Apeldoorn-MA1 ontving onze meisjes-MA2 en was duidelijk een maatje te groot.(4-0)(25-17/26-11/25-22/25-11)

Tweestroom-MA1 speelde thuis tegen Switch'87-MA1 om de 1ste plaatst. De 1ste en 2de set waren voor onze meiden. De 3de en 4de set waren voor de tegenstander. Helaas werd de 5de set ook verloren(2-3)(25-1/25-20/21-25/22-25/07-15) Meisjes-MA3 ontving Spiker-MA2 en wist alleen de 3deset te winnen.(1-3)(19-25/18-25/ 25-21/16-25) Meisjes-MB1 ontving Vocasa-MB2 en won allen de 3de set.(1-3)(16-25/15-25/25-21/07-25)

Tweestroom-mixe-JC1 speelde thuis tegen Trivos-JC2(Wychen) en verloor alleen de 3de set nipt.(3-1)(25-15/25-12/23-25/25-11) Meisjes-MC1 ontving Trivos-MC3 en verloor de 1set. Hierna was er geen vuilte aan de lucht, dus een overwinning.(3-1)(18-25/25-12/25-15/25-14)

Herenzitting in Providentia Gendt

GENDT - De kaartverkoop voor deze herenzitting is in alle voortvarendheid gestart! Op zondag 27 november wordt de 14-de herenzitting in Gendt gehouden in de Providentia.

Tijdens deze 14-de Herenzitting zal weer een keur aan artiesten voorgeschoteld worden. Zoals gebruikelijk staan Lach, Dans en Zang centraal.

De herenzitting Gendt is een herenzitting met een knipoog, maar van de bezoekers wordt wel verwacht dat ze komen in een net pak, het liefst in een smoking. Elk jaar staat er ook een motto centraal. Een motto waaromheen de artiesten zullen acteren. Dit jaar zal dat zijn 'Het is goed-zo!', doelend op het geweldige programma wat u voorgeschoteld zal worden. Lokaal, regionaal en nationaal talent zal het podium betreden in een snel afwissend tempo en met een knipoog! Zorg dat u erbij bent, nu het nog kan! Kaarten zijn te bestellen bij Han Derksen (06 51343807, handerksen@kpnmail.nl ) of Theo Aaldering (06 51765437 Th.aaldering@gmail.com).

Voor nadere info kan men contact opnemen met Han Derksen of Theo Aaldering.

Column

Trump

Kwaliteitskrant Trouw verdrukte het dagelijkse oorlogsleed in de wereld met een verkiezings-hype. Maandag én dinsdag. Vier pagina's met voorbeschouwing op de presidentsverkiezing en waarom deskundigen die blonde kuifsnoeshaan Donald Trump geen schijn van kans gaven. Woensdag. Vijf pagina's met uitleg van deskundigen waarom de gewone mensen er voor hebben gezorgd dat Donald Trump en zijn vrouw Melania over pakweg twee maanden naar het Witte Huis mogen verhuizen. Ach, zo zei ik tegen mijn geliefde, in onze straat zullen we er niets van merken. Elke week komt de vuilniswagen onze troep ophalen. En volgens ons college hoeven we ons over Lingewaard al helemaal geen zorgen te maken. De begroting 2017 is dik in orde. Ik heb het van de jubelde wethouder Helga Witjes zelf gehoord. Tijdens een raadsvergadering die langer dan zes uur heeft geduurd, want toen haakte ik af. Zes uur. De Lingewaardse blanke elite was op dreef om Tweede-Kamertje spelen. Voor een handvol publiek, waarvan drie gewone mensen. Wij horen Lianne Duiven over duurzaamheid. Graag zoveel mogelijk windturbines in Lingewaard. Op alle locaties in het onderzoeksrapport Windenergie in Lingewaard voor plaatsingsmogelijkheden in Lingewaard. Twee locaties in Ressen volplenzen, 't Veld en op Bergerden? Graag, kraait Lianne. We horen René Derksen van Lokaal Belang Lingewaard ouderen betuttelen. De gemeente moet ouderen een brief sturen met activiteiten in hun dorp. Wijsneuzen hangen bij de interruptiemicrofoon om elkaar op een verkeerde komma te wijzen. Na vijfeneenhalf uur luisteren doezel ik weg. Een chagrijnige burgemeester brengt me bij de les. Marianne ziet mensen wegzakken en vraagt de raad wat ze willen. Pauze of doorgaan. De elite heeft toch voldoende puf om door te gaan. Ik niet en ga naar huis, achterlatend 2 gewone burgers. Buiten dacht ik, de politiek heeft de mond vol van wijkplatforms, dorpscontactpersonen en participerende burgers. Maar niemand van hun toont belangstelling voor deze politiek. Een Lingewaardse Trump kan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2017 hoge ogen gooien.

Sjaak

Bouwplannen kerk Gendt

Vervolg voorpagina

Op het naast de kerk gelegen terrein komen parkeervoorzieningen en op de achter de kerk gelegen voormalige begraafplaats komen vervolgens 10 patiowoningen. Ontsluiting van het complex is voorzien via de Batouwestraat. Bij de opzet van het plan is rekening gehouden met diverse aspecten die op de avond nader toegelicht worden.

Bij de gemeente Lingewaard is het plan positief ontvangen en dat heeft geresulteerd in het collegebesluit tot goedkeuring van het stedenbouwkundig plan. Het plan is inmiddels ook voorgelegd aan de locatieraad en de pastoraatsgroep van de geloofsgemeen­schap Gendt, waar het enthousiast werd ontvangen en ook het bisdom kan zich vinden in het plan.

Om de Gendtse parochianen, en eventuele andere belangstellenden, zo uitvoerig mogelijk te informeren wordt op woensdag 16 november om 19.30 uur in de kerk van Gendt een inloopavond georganiseerd waar de bouwplannen gepresenteerd en toegelicht worden. De Gendtse parochianen hebben voor deze informatieve inloopavond een uitnodiging aangetroffen bij het onlangs verschenen parochieblad de 7Sprong, maar ook andere belangstellenden zijn welkom.

Nieuw jeugdprinsenpaar van Piejassen geïnstalleerd

BEMMEL - Ratataaaa.. Daar zijn ze dan het nieuwe jeugdprinsenpaar van ‘de Piejassen’ uit Bemmel.

Mogen wij jullie voorstellen aan ‘Prins Lars de Snelle van Baal’ en zijn prinses Floortje. Afgelopen zaterdag 12 november zijn Lars en Floortje geïnstalleerd bij de openingszitting van De Geintrappers. Zij zijn er helemaal klaar voor om het aankomende carnavalsseizoen te regeren over de jeugd van Bemmel en zien jullie daarom graag met de carnavalsdagen in De Kinkel!

10 / 28

11 / 28

12 / 28

Inloopbijeenkomsten A15/A12 over aanvullende maatregelen

REGIO - In november geeft Projectbureau ViA15 tussentijds informatie over de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen uit de bestuurlijke afspraken (november 2015). Dat gebeurt tijdens twee inloopbijeenkomsten met een informatief karakter. Deze vinden plaats op 22 en 29 november.

De uitwerking van de aanvullende maatregelen bevindt zich in de afrondende fase. Tijdens de bijeenkomsten kunt u zien wat de stand van zaken op dit moment is. Daarnaast zijn de onderzoeken naar de effecten van het plan op het gebied van geluid afgerond. Ook deze informatie is tijdens de inloopbijeenkomsten beschikbaar.

Op 5 november 2015 ondertekenden minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Gelderse gedeputeerde Conny Bieze de Aanvullende bestuursovereenkomst over de inpassing van de A15. Hierin is een aantal maatregelen afgesproken over hoe de nieuwe weg tussen de A15 en A12 wordt aangelegd en beter wordt ingepast in het landschap. De overeenkomst is aanvullend op het Ontwerptracébesluit en komt tegemoet aan wensen uit de regio. Deze wensen zijn niet strikt noodzakelijk voor de realisatie van de A15/A12, maar zorgen wel dat de bereikbaarheid én de leefbaarheid verbeteren.

Inloopbijeenkomsten stand van zaken aanvullende maatregelen. De bijeenkomsten vinden plaats in Groessen en in Bemmel. U bent welkom om binnen te lopen tussen de aangegeven tijdstippen. Medewerkers van Projectbureau ViA15, provincie Gelderland, gemeenten en waterschap zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.

Inloopbijeenkomst Groessen 22 november over de lopende uitwerking van maatregelen aan oostzijde Pannerdensch Kanaal

 • De afgesproken maatregelen zijn: inpassing van de aanlanding van de brug, de aarden wal in Groessen/Loo, inpassing van de verdiepte ligging, het deksel in Helhoek, N810, de inrichting van Griethse Poort (noordzijde), landschappelijke inpassing A12 en aansluiting Zevenaar-Oost.

 • Tijd: dinsdag 22 november, 16.30-20.30 uur

 • Locatie: Zalencentrum Gieling, Dorpsstraat 29, Groessen

Inloopbijeenkomst Bemmel 29 november over de lopende uitwerking van maatregelen aan westzijde van Pannerdensch Kanaal

 • De afgesproken maatregelen zijn: afrit 38, aansluiting RijnWaalpad, de grondwal in Lingewaard en herinrichting De Plak, N839, inpassing van de aanlanding van de brug en fietspad over de Rijndijk.

 • Tijd: dinsdag 29 november, 16.30-20.30 uur

 • Locatie: Overbetuwe College De Essenpas, Drieske 4, Bemmel

Betuwse volksmusical De Zoone van Toone komt naar Bemmel

BEMMEL - Toneelgroep De Kleine Komedie bestaat in 2017 dertig jaar. Om het jubileum extra cachet te geven, pakken ze uit met de onvervalste streekmusical 'De Zoone van Toone'.

Deze musical mag rustig het Betuwse antwoord op De Jantjes genoemd worden. Alle ingrediënten die je bij een volksmusical mag verwachten zijn aanwezig: dialect gesproken, liedjes die een tijdsperiode kleur geven, gezelligheid met ruimte voor een lach en een traan. Voor velen zal deze musical een feest der herkenning zijn.

De musical is een kroniek omtrent de lotgevallen van het grote Betuwse gezin van Toon en Sien. De musical toont in vier bedrijven het dagelijkse wel en wee van het gezin met scenes die zich afspelen in de periode van 1934 tot 1969. De crisisjaren, de oorlog, de wederopbouw en de flower power: alles komt voorbij. Dat laatste geldt ook voor de vele liedjes waarmee deze musical doorspekt is: van Louis Davids tot Johnny Jordaan, van de Veleta tot de Mazurka en van Fats Domino tot Simon & Garfunkel. Met name voor de ouderen zal deze volksmusical een feest der herkenning zijn.

'De Zoone vaen Toone' zal op 4 maart 2017 ook Bemmel aandoen. De uitvoering zal plaatsvinden in Cultureel Centrum De Kinkel. Kaartjes zijn te koop voor 12,50 euro bij boekhandel Polman in Bemmel en via de website https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/kleine-komedie.

Voor meer informatie over de kaartverkoop en andere wetenswaardigheden verwijzen we u graag naar de website van de Kleine Komedie http://www.dekleinekomedie-rivierenland.nl.

Geweldige Sinterklaasintocht in Angeren

ANGEREN - Waar een klein dorp groots in kan zijn! Het zal u niet ontgaan zijn, de goedheiligman is weer in Nederland gearriveerd. Wij als Angeren hadden in de demeente Lingewaard weer de eer om Sinterklaas direct na zijn aankomst in Maassluis in het mooie Dorpshuis te mogen ontvangen.

Sinterklaas komt natuurlijk nooit alleen en had ook dit jaar zijn hulpjes weer meegebracht, inclusief de pietenband, die voor de vrolijke muzikale omlijsting garant staan.

In de ruime Theaterzaal van ons Dorpshuis waren een kleine 200 kinderen van heel klein tot groot al verzamelt. De hulpjes waren er al maar Sinterklaas kon de weg niet goed vinden. Gelukkig wisten de kinderen in Angeren de straatnamen en konden ze zo samen Sinterklaas naar het dorpshuis navigeren. Eenmaal binnen was het een groots feest. Een van de hele kleine kinderen mocht op het podium voor Sinterklaas een liedje zingen.
De hulpjes hadden samen met de pietenband hele koele liedjes en nieuwe danspasjes ingestudeerd en er waren drie Pieten in Opleiding die in Angeren hun officiële Pietendiploma hebben gehaald.

Dit magnifieke kinderfeest kunnen we jaarlijks blijven vieren dankzij de gulle giften van onze Angerense ondernemers, de vrijwillige bijdrage van onze bezoekers en de financiële ondersteuning door de Gemeente Lingewaard.

Mede door hen was dit feest weer zoals het hoort, een blij kinderfeest. Sinterklaas komt vrijdag 2 december nog op basisschool De Marang en bij de andere Kulthurhusleden. "We hebben het Sinterklaas en de hulpjes alweer vast gevraagd. Volgend jaar komen ze zaterdag 18 november 2017 weer in Nederland en ook dan zijn ze zeker weer in Angeren van de partij.

RC Betuwe wint met duidelijke cijfers

BEMMEL - Zondag wisten de mannen op eigen terrein met 89-7 te winnen van RC Octopus uit Uden. In een harde wedstrijd wist RC Betuwe met name in de tweede helft het verschil te maken.

In totaal kwam de bijna de helft van de productie (44 punten) voor rekening voor de familie Van den Dam, met als topscorer Dennis van den Dam (4 try's). Verder waren Nick van den Dam (3x), Jacco van Brakel (2x), Daan Ellemans (2x), Jan Harrit Manschot (1x), Nathan Visser (1x), Mike van Rossum (1x) en Johan van den Dam (1x) trefzeker.

De Colts (U19) wist niet te winnen van RC De Bokkerijders uit Roermond. Op de Nijmeegse velden gingen ze met 0-117 onderuit. De junioren (U16) wisten wel te winnen, in en tegen Utrecht wisten ze met 15-32 te winnen. De Cubs (U14) gingen in en tegen Voorburg onderuit met 0-40.

Volgend weekend spelen alleen de senioren, in Etten-Leur tegen het cluster REL/Dordrecht.

Fietsdeelnemers gezocht

NIJMEGEN - Stichting Energy4all organiseert voor het derde keer in het hemelvaartweekend het 4-daags fietsevenement 4Days. Hiervoor worden sportieve racefietsers gezocht, die een uitdaging zoeken en tevens een goed doel willen steunen.

Vier dagen fietsen, per dag 150 -170 km (gem 28-30 km). 40 deelnemers plus ruime begeleiding, motoren, volgwagen, bezemwagen. Slechts 444 euro dient de deelnemer aan sponsorgeld op te halen. Drie overnachtingen in klasse hotels met HP. Inschrijfgeld 275 euro. Set kleding, hotel,verzorging onderweg en ruime info.

Er wordt gereden in twee groepen en met vaste voorrijders in verband met veiligheid en controle.

Stichting Energy4All is een kleine, transparante organisatie die zich primair bezighoudt met het inzamelen van geld voor medicijnen van energiestofwisselingsziekten. Dit geschiedt aan het onderzoeksinstituut van Professor Dr. Jan Smeitink, verbonden aan het UMCN Sint-Radboud.

In Nederland worden wekelijks 1 á 2 kinderen geboren met een energie-stofwisselingsziekten, 50 procent wordt nog geen tien jaar. "Heb je interesse kijk op www.4days4energy4al.nl. Vragen, inschrijven, mail naar 4days@energy4all.nl."

Meander ontmoet Meander in de Theaterkerk

Strijkkwartet Meander

BEMMEL - Ze waren echt niet op zoek, maar liepen elkaar tegen het muzikale lijf bij hun omzwervingen in het wijdse land van de muziek. En het mooie is dat het meteen klikte tussen zangvereniging Meander en het strijkkwartet Meander. Beide vonden dat de tijd rijp was om samen iets moois en verrassends tot stand te brengen.

Een voornemen dat na een intensieve voorbereidingstijd volledig is gelukt, want zaterdag 26 november kunt u in de schitterende Bemmelse Theaterkerk genieten van een gezamenlijk muzikaal optreden onder de alleszeggende titel: Meander ontmoet Meander! Het met zorg samengestelde programma onder het motto ‘Van classics tot klassiek’ is werkelijk een streling voor het luisterend oor. Het zangkoor voert u met vrolijke en/of juist ingetogen melodieën mee naar verre landen en het strijkkwartet doet met zijn warme klanken pareltjes uit de klassieke wereld herleven.

Rep u op 26 november naar de Theaterkerk en kom luisteren naar zangvereniging Meander onder de vertrouwde leiding van Frans Coerwinkel met Wouter Broens achter de piano en Lotte Wijnands op fluit. Het strijkkwartet Meander biedt het luisterend oor mooie klassieke melodieën met Saskia Bos (1e viool), Marte Straatsma (2e viool), Peter van Praagh (altviool) en Agaath Kooistra (cello).

Leg een knoop in uw digitale zakdoek en markeer zaterdag 26 november: Concert in de Theaterkerk, aanvang 20 uur. Kaarten kosten 7,50 via www.meander-bemmel.nl en bij boekhandel Polman.

Hutaf 1 blijft op koers voor promotie naar Landelijk A

HUISSEN - In het Koelhuis trad koploper Hutaf 1 zaterdag aan tegen een incompleet team van Tafeltennis Zwolle 1. Hierdoor stond Hutaf bij aanvang al met 3-0 voor. Ondanks deze makkelijk verkregen voorsprong verslapte men niet.

Het thuisteam liep uit naar een ruime voorsprong. Pas in de laatste wedstrijd wist Zwolle de eer te redden. Met deze 9-1 overwinning werd de voorsprong op naaste concurrent Hilversum vergroot naar zes punten. Hutaf 1 blijft hierdoor de belangrijkste gegadigde voor promotie naar Landelijk A, het één na hoogste jeugdniveau van Nederland.


Hutaf 2 ontving hekkensluiter Kluis 1 uit Geleen. Na een moeizame start wist het team zich knap terug te vechten. Dankzij drie 3-0 overwinningen van Bram Schutte, twee winstpartijen van Joeri van Ekeren en het binnenslepen van het dubbelspel kwam er een 6-4 overwinning op het scorebord.


Klimaatgroep Stars 1, uit het Groningse Middelstum, speelde in Huissen tegen Dames 1. In een spannende wedstrijd werd het 4-6 voor de noorderlingen. Hilde Vermeulen wist twee wedstrijden te winnen terwijl teamgenoten Iris Brouwers en Janneke Rooding ieder één partij wonnen. Door het 5-5 gelijk spel van medekoploper Emmen 1 staat Dames 1 nu tweede met één punt achterstand op deze naaste concurrent.
Hutaf 5 moest het in Veenendaal opnemen tegen het sterke SKF 4. Het krachtsverschil tussen beide teams was te groot. Alleen Danny Schuurman wist zeer verdienstelijk aan Huissense zijde twee wedstrijden te winnen. De overige wedstrijden gingen helaas verloren het werd daarmee 8-2 voor SKF.

Schaakprobleem 1

ELST - Schaakvereniging de Elster Toren gaat na het succes van het vorige seizoen ook dit jaar weer schaakproblemen publiceren. Aan het eind van het seizoen stellen wij een prijs beschikbaar voor diegene die de meeste goede oplossingen heeft ingestuurd.

Wit geeft mat in 2. Oplossing mailen voor 25 november 2016 naar elstertorenschaakprobleem@gmail.com onder vermelding van schaakprobleem 1. De oplossing staat vanaf 26 november 2016 op de site van de Elster Toren: www.elstertoren.nl. Mocht u interesse hebben om te schaken, neem dan een kijkje op de site voor meer informatie.

Vrouwengilde Doornenburg

DOORNENBURG - Voor maandag, 21 november is bij het Vrouwengilde Doornenburg Ria Dries uitgenodigd.

Zij verkoopt eigengemaakte sjaals. De opbrengst hiervan gaat naar Villa Joep, een stichting voor neuroblastoom, kinderkanker. Zij zal in een korte uitleg, wat informatie geven over stichting Villa Joep. Voor na de pauze, heeft het bestuur leuke puzzelvragen klaar liggen.

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in zaal Kort Oisterwijk in Doornenburg.

Themadiner in het Hof van Breunissen Gendt

GENDT - Vrijdag 25 november is er in Hof van Breunissen van de RijnWaal zorggroep, locatie Sint-Jozef in Gendt, een herfstdiner. Aanvang van dit diner is 18.00 uur.

De koks maken een heerlijk menu, dat in het teken staat van de herfst. Nu de dagen wat kouder en donkerder worden is dit een fijne gelegenheid er een avond uit te zijn. En u laten verwennen met een heerlijk etentje. Het restaurant opent de deuren vanaf 18.00 uur voor dit diner. Er zal aan tafel geserveerd worden.

We starten met een romige bospaddenstoelensoep als vóórgerecht. Vervolgens krijgt u het hoofdgerecht: kip met rode portsaus. Hierbij serveren we een stamppotje van pastinaak en peer, gefrituurde aardappelpartjes, spruiten met spekjes en rauwkost. Als dessert serveren we warme Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom. De avond wordt afgesloten met koffie of thee. Dit herfstdiner kost, exclusief drankjes, 15,95 euro per persoon.

Opgeven hiervoor kan tot dinsdag 22 november bij het restaurant Hof van Breunissen, tenzij het maximum aantal gasten eerder is bereikt. Adres: Kloosterplein 4, Gendt. Telefonisch kan ook via 0481 421338 (vragen naar het restaurant).

Verrassend muziekspektakel in Doornenburg

DOORNENBURG - Op zondag 6 november vond onder de noemer 'The Best of the Low Lands' een grensoverschrijdend concert plaats in Doornenburg. In een uitverkochte Sint-Martinuskerk genoten de ruim 300 bezoekers van prachtige optredens van harmonie Sint-Caecilia uit Doornenburg en Koninklijke harmonie Ons Verlangen uit het Belgische Beverst.

Beide orkesten brachten een gevarieerd programma met verrassende elementen en samenwerkingen. De harmonie uit Doornenburg beet de spits af met een bloemlezing uit de nummers die ook zijn gespeeld tijdens het succesvolle promsconcert dat afgelopen juli werd uitgevoerd. Prachtig was de samenwerking tussen de doedelzakspelers van Ons Verlangen en de Doornenburgse harmonie bij de muziek van Games of Thrones. Het overweldigende geluid van de doedelzakken zorgde voor de nodige emoties tijdens de vertolking van dit nummer.

Na de pauze was het de beurt aan het orkest uit België. Een enorme groep muzikanten die het volledige podium bezette zorgde voor een indrukwekkend aanblik. Met een programma van ruim een uur werd het aanwezige publiek getrakteerd of een grote verscheidenheid van muziekstukken, waarbij de doedelzakspelers regelmatig van zich lieten spreken. Verrassend was het optreden van de Belgische presentator Jeroen Bellings die het operanummer Nessum Dorma van Puccini op prachtige wijze vertolkte.

Na het afsluitende Amazing Grace werden alle muzikanten getrakteerd op een staande ovatie. Onder het genot van een hapje en een drankje werd daarna nog lang over het succesvolle concert nagepraat.

Gendtse Ouderenvereniging wil groeien

GENDT - Het ledental van de Gendtse Ouderenvereniging is de laatste jaren mooi op peil gebleven. Er melden zich op tijd best wel nieuwe leden aan maar helaas ontvallen soms ook leden. Aanvulling van, met name jongere en vooral ook mannelijke leden is daarom toch welkom.

Reden voor het bestuur een wevingsactie op te starten, waarbij er voor de leden ook een taak is weggelegd. Via een informatiebrief zijn zij reeds op de hoogte van deze ledenwervingsactie. Leden kunnen nieuwe leden aanmelden waarbij er voor het aanbrengende lid, kans bestaat op het winnen van een cadeaubon. Heeft het nieuw aangemelde lid voor het jaar 2017 de contributie betaald, dan gaat de naam van de aanbrenger in een bus waaruit tijdens de algemene ledenvergadering op 22 februari enkele namen worden getrokken die in het bezit komt van een, bij 'n Gendtse winkelier te besteden cadeaubon.

Het bestuur hoopt op deze wijze wat nieuwe leden te mogen begroeten. Natuurlijk is het ook mogelijk dat niet leden zich gewoon persoonlijk als nieuw lid aanmelden. "U zult er geen spijt van krijgen want voor 2017 staan er alweer diverse activiteiten op het programma. De contributie bedraagt 27,50 euro per jaar. Standaard is er bij elke activiteit koffie met iets lekkers en veelal wordt ook een consumptie aangeboden. De contributie is dus snel terug verdiend. Aanmelden kan via het secretariaat: Huis te Gendt 4. telefoon: 425450 Om het administratief tijdig af te kunnen handelen graag uiterlijk 10 december aanmelden."

Muzikale rommelmarkt bij De Bevelanders

HUISSEN - Ook de Huissense blaaskapel De Bevelanders gaat proberen om de nodige overtollige spullen van de één te slijten aan de ander die daar nog iets mee kan. Dat gaan de leden doen op zondag 20 november tijdens een muzikale rommelmarkt van 10:00 tot 16.00 uur in muziekgebouw Het Stedium aan de Muntstraat 10 in Huissen.

De leden van het orkest hebben een hoeveelheid mooie spullen verzameld in de loop van het jaar. Op gezette tijden laten de Bevelanders muzikaal van zich horen gedurende deze rommelmarkt. Ook wordt een mogelijkheid gecreëerd om een hapje en een drankje te nuttigen.

Het blaasorkest heeft het afgelopen jaar de nodige jubileumfestiviteiten georganiseerd in verband met zijn 45-jarige bestaan, die ook de nodige onkosten met zich meegebracht heeft. De leden willen op deze manier een extraatje verdienen. Zo was de grote trom eveneens aan vernieuwing toe en hebben de leden zich in een nieuw tenue gestoken. ‘Het oude was letterlijk tot op de draad versleten’, aldus voorzitter Schrijver. Inlichtingen zijn te verkrijgen via 026 3250361.

Geen doorgang lezing

LINGEWAARD - In de folder met daarin opgenomen de thema-avonden en kringen van de protestantse kerken en de rk-kerk staat op 23 november een lezing ingepland, die gegeven wordt door de Stichting Kinderombudsman. Nadat de folder was gedrukt en verspreid bereikte het bericht dat de lezing helaas niet door kan gaan.

"Stichting Kinderombudsman heeft ons laten weten in deze periode geen medewerker beschikbaar te hebben die de lezing kan verzorgen. We doen ons best om de lezing op een andere datum door te laten gaan. Houdt u de publicaties hieromtrent in de gaten."

Sponsor bedankt!

DOORNENBURG - De meiden van GVA MO19 spelen dit jaar hun wedstrijden in gloednieuwe tenues. Het hele team wil Rijschool M.Peters graag bedanken voor deze mooie sponsoring.

Sponsor bedankt!

DOORNENBURG - Prenger Bouw heeft de ‘mannen’ van GVA JO9-3 voorzien van mooie nieuwe tenues. Namens het hele team: bedankt!

Sponsor bedankt!

DOORNENBURG - Dansvereniging Mixed Moves bedankt Kapsalon Willeke uit Doornenburg voor het sponsoren van de nieuwe t-shirts. Eigenaresse Willeke van Luenen overhandigde de shirts aan de dansers.

Intocht Sinterklaas in Bemmel

BEMMEL - Op zaterdag 19 november wordt Sinterklaas op grootse wijze ingehaald in Bemmel. De intocht start om 13.30 uur. Sinterklaas wordt vergezeld door zijn al zijn Pieten.

Het wordt een gezellige optocht. Dit alles onder muzikale begeleiding van drumfanfare Eska. Sinterklaas hoopt natuurlijk dat alle kinderen langs de route hun huis willen versieren.

De route van de optocht ziet er als volgt uit:

Start, Sportlaan, rechtsaf Wardstraat, aan het einde van de weg linksaf Dijkstraat, 2e weg linksaf, is de Klappenburgstraat, deze lopen we door tot de Marskramer, linksaf door de winkelpromenade aan het einde, rechtsaf Loostraat en dan naar het marktplein, richting podium.

Het programma op het marktplein begint om 13.30 uur. We verwachten Sinterklaas om ongeveer 14.00 uur op de Markt waar hij wordt verwelkomd door wethouder Peeren en de kinderburgemeester. Het wordt een gevarieerde optocht en een spannend feest met medewerking van Showcase, wat tot ongeveer 15.00 uur zal duren. Na afloop kunnen alle kinderen met Sinterklaas en Piet op de foto en krijgen de aanwezige kinderen een heerlijke traktatie aangeboden.

Sinterklaas opent Het Pakjeshuis: Als het programma op het marktplein is afgelopen wordt het pakjeshuis, aan het marktplein, geopend door Sinterklaas en zijn Pieten. Meer informatie staat vermeld op de website van CV De Geintrappers www.degeintrappers.nl of bij de Sinterklaascommissie, telefoon 0481 465467.

De Sinterklaasoptocht wordt georganiseerd door CV De Geintrappers, in samenwerking met de ondernemersvereniging Bemmel.

Open Eetcafés Lingewaard

LINGEWAARD - De komende periode organiseert SWL weer Open Eetcafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende eetcafés om gezellig samen een vorkje te prikken:

Dinsdag 22 november - 17.30u - Creatief centrum Hofstede, Hoefslag 28, Bemmel

Woensdag 23 november - 17.30u - RKHVV, Blauwenburcht 1, Huissen (Speciale mosselmaaltijd voor de prijs van 6 euro!)

Donderdag 24 november - 17.30u - Providentia, Dorpsstraat 5, Gendt

Donderdag 24 november -17.00u De Tichel, Kolkweg 5a (Broodmaaltijd voor 3 euro, aanmelden bij de bar van Tichel!)

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 - 16.00 uur via het SWL Meldpunt, telefoonnummer: 088 2552555.

Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal 24) raden we aan om op tijd te bellen. Mocht het volgeboekt zijn, dan kun je je aanmelden voor de week er op.

Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder 'Actief in wijk en buurt'. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende Eetcafé te zien.

Succesvol Huissen Swingt

HUISSEN - De 30-jarige Stedelijke Muziekvereniging Huissen had op 5 november voor haar feestje in sporthal De Brink een veelzijdig stel muzikale vrienden uitgenodigd voor het megamuziekspektakel Huissen Swingt. De hal was omgetoverd tot een heuse feestzaal waar je én kon dansen én kon luisteren naar de muziek. De hal was met ruim 400 man publiek zeer goed gevuld, al had de organisatie op iets meer gerekend.

Het slagwerkensemble van de muziekvereniging had een verrassend optreden. Het publiek genoot met volle teugen van het harmonie orkest; van optredens van Ingrid Striek met het orkest, maar zeker ook van haar solo optredens. De jeugd liet van zich horen, want 'Huissen Swingt' biedt een podium aan jonge Huissense talenten, zoals daar zijn Tatum Vasseur, Femke Kempkes en Lianne Beckman. Die talentvolle dames traden op met Peter Sluiter, alleen of samen en natuurlijk liet ook Peter Sluiter zich niet onbetuigd.

En wat te denken van Flashback met zijn swingende optredens. Ook samen met het orkest en tijdens de after-party. Klasse waren de optredens van de VSOP Big Band met zanger en charmeur Dick Rienstra, die diverse Sinatra songs gloedvol vertolkte en later op de avond de voetjes van de vloer kreeg.

Al met al naar mening van veel publiek een leuk concept en voor herhaling vatbaar. Het was echt Huissen Swingt ! en dat werd mede mogelijk gemaakt door diverse sponsors, waaronder Providentia Fonds Huessen.

Opbrengst Diabetesfondscollecte

LINGEWAARD - Diabetes raakt ontzettend veel mensen, elke week krijgen meer dan 1.000 Nederlanders de ziekte. De komende jaren wil het Diabetesfonds grote sprongen maken in onderzoek om te zorgen dat veel minder mensen in de toekomst geraakt worden door diabetes.

In de collecteweek zijn bijna 40 collectanten op pad geweest om in Bemmel en Haalderen geld op te halen voor dit goede doel. Al deze mensen verdienen een schouderklopje. en speciaal onze veteraan van 81 jaar oud en 16 jonge dames die zich een paar uur hebben ingezet om het Diabetes Fonds te ondersteunen. Alle collectanten samen hebben 2600,75 euro opgehaald in onze gemeente.

Voor meer informatie over het Diabetesfonds kunt u naar diabetesfonds.nl. Voor meer informatie over de collecte in Bemmel en Haalderen of als u zich wilt aanmelden als collectant kunt u contact opnemen met mevrouw K. Derks of de heer T. Roelofs via mail ctm.derks62gmail.com.

Sinterklaasviering Huissen Zand-Binnenveld 27 november

HUISSEN - Op zondag 27 november komt Sinterklaas op bezoek in Huissen Zand-Binnenveld.

De goedheiligman met in zijn gevolg een aantal zwarte Pieten, krijgt een warm welkom in het gemeenschapshuis aan de Van Wijkstraat in Huissen om 15.00 uur. De zaal is open vanaf 14:30 uur. In het programma is ook een voorstelling van de altijd verrassende clown Click opgenomen. Het programma duurt tot ongeveer 16.30 uur. Alle kinderen krijgen wat te drinken en een versnapering, en ontvangen bij vertrek ook nog iets lekkers voor thuis.

Betuwse Kleindier Vereniging

LINGEWAARD - Door meerdere leden van Betuwse Kleindier Vereniging zijn geweldige successen geboekt op de clubshow van De Nuthoen en Ons sport Ras in Arnhem.

Fraaiste konijn rex castor vrouw jong pred. U 98 van K. Bouwman uit Gendt.

Fraaiste hoen buitenlandse rassen Ad v Nieuwland uit Gendt.

Fraaiste collectie hoenders H . Peters v Nijenhof uit Bemmel

Fraaiste collectie dwerghoenders N. Peters uit Bemmel.

Nu gaan de leden zich opmaken voor de show in Veenendaal op 17 tot 19 november.

O, kom er eens kijken!

HUISSEN - Zaterdag 19 november komt Sint met enkele van zijn Pieten de Zilverkamp een bezoekje brengen. Alle kinderen zijn welkom!

In De Kuul kunnen kinderen Sinterklaasspelletjes spelen en knutselen. De afgelopen jaren was het gezellig druk en de organisatie hoopt dat ook dit jaar weer veel kinderen verkleed naar De Kuul komen om er een leuke middag van te maken. Er wordt geknutseld en gespeeld van 13.00 tot 15.00 uur en er is uit betrouwbare bron vernomen dat het een spectaculaire inkomst van de Sint zal zijn. Dus: O, kom er eens kijken!

In een Oogopslag

Weekendvieringen voor de RK parochie De Levensbron (Gem. Lingewaard)

woensdag 16 november
09.30 u. HH Martelaren van Gorcum, Eucharistieviering met Pastoor Peters.

zaterdag 19 november 2e collecte voor Nationale Jongerencollecte
19.00 u. OLV van Zeven Smarten Haalderen, Eucharistieviering met Pastor Peters en het Middenkoor InVoice

zondag 20 november 2e collecte voor Nationale Jongerencollecte
10.00 u. OLV Tenhemelopneming Huissen-Stad, Eucharistieviering met Pastoor Peters met het Gemengd koor De Levensbron en het Herenkoor

CECILIAFEEST

woensdag 23 november
09.30 u. H. Martinuskerk Gendt, Eucharistieviering met Pastor Hulleman

Zorg duur? Leer healen!

BEMMEL - Alles wat we beleefd, gevoeld en gedacht hebben wordt opgeslagen in ons energiesysteem. Als dat systeem niet van tijd tot tijd wordt opgeschoond kan het trager reageren en uiteindelijk gaan vastlopen. Healen is een nieuw evenwicht brengen in verstoorde energie. Een verstoord evenwicht kan zich uiten in fysieke klachten maar ook in een emotionele disbalans.

Heel zijn betekent dat alle aspecten van ons als één geheel samenwerken. Een healer activeert het zelfgenezend vermogen om weer een nieuwe balans te creëren. Niet alles kan met een healing worden opgelost. Healing werkt binnen de wetten van de natuur.

Iedereen kan leren healen. Het is een vak, ambacht, handwerk. Je hoeft er dus géén bepaalde paranormale gave voor te hebben! Dat iedereen het kan leren wil dus niet zeggen, dat het ook gelijk gemakkelijk gaat. Als je de basis eenmaal in de vingers hebt, dan gaat het wel steeds vanzelfsprekender. Moeilijk? Om te doen niet. Maar je zult het stap voor stap moeten leren. Fijn is, dat elke stap die je leert zetten al meteen resultaat geeft. Je leert het toepassen op jezelf en op anderen. Het is net als elk ander ambacht; als je leert pottenbakken kun je ook niet meteen de allermooiste pot te voorschijn toveren. Je handen moeten het gevoel krijgen, het tempo moet je leren aanvoelen enzovoort. Dit leer je in de basiscursus Healen.

We starten de zeven lessen op 11 januari 2017 in Bemmel. Meer informatie kun je vinden op www.manonspaan.nl.

Thuis in alle rust advies en tips van een ervaren vakman Frits Reijmers van Keuken en Keukens ontwerpt ook uw eigen droomkeuken...

HUISSEN – Je hoeft niet meerdere weekenden er op uit om een keuken aan te schaffen. Geen showroom in, showroom uit en uren wachten en steeds opnieuw je verhaal te doen bij de ontwerpers. Je kunt je wensen en eisen thuis in je eigen keuken aan je eigen keukentafel vertellen. Nodig Frits Reijmers van Keuken en Keukens maar een avondje uit. Sta ook versteld van de door hem aangeboden mogelijkheden en... van de scherpe prijs!

Frits heeft ruim twintig jaar ervaring in de keukenbranche en reeds zes jaar zijn eigen bedrijf: Keuken en Keukens. Een heel bijzonder bedrijf, dat geen showroom met tal van keukenopstellingen heeft. De keukens, die Frits levert worden naar wens en op maat gemaakt. Na een eerste gesprek thuis -waarbij de situatie ook ter plekke in ogenschouw wordt genomen en de exacte maten worden genomen- gaat Keuken en Keukens aan de slag en maakt een of meer ontwerpen, die in een tweede ontmoeting thuis worden besproken. De apparatuur kan ook worden gekozen in de showroom van de fabrikant. Ook als er meer disciplines nodig zijn (zoals bij grote verbouw) is Keukens en Keukens het aangewezen adres!

Juist deze transparantie van de werkwijze van Keuken en Keukens, het eerlijke, betrouwbare advies en het prettige persoonlijke contact, zijn voor veel klanten doorslaggevend om voor Keuken en Keukens te kiezen.

Keuken en Keukens levert ook de laatste trends: van heetwaterkraan tot aan sousvide-ovens met vacumeerlades. En kastjes en bladen van de nieuwste materialen in de 'jongste' kleuren zoals in betonlook, goud- en koperkleur! Nodig Keuken en Keukens maar eens uit!

Keuken en Keukens, Huttenstraat 6, Huissen; 06 34314684; www.keukenenkeukens.nl.

Walter Senger zet autobedrijf HCS voort

BEMMEL – Het was de wens van Harold Hoogheim zelf, dat zijn autobedrijf HCS (Harold Car Service) zou worden voortgezet door iemand waar hij alle vertrouwen in had. Iemand die het monteren van auto's als hobby ziet, en de service aan klanten van HCS hoog in het vaandel heeft staan. Na het overlijden van Harold, werd Walter Senger gevraagd deze taak op zich te nemen.

De overname van HCS door Walter, is inmiddels een feit. 'Toen mij werd gevraagd om dit mooie autobedrijf voort te zetten, twijfelde ik geen moment. HCS staat bij een grote vaste klantenkring al tientallen jaren bekend om de vergaande service, en dat past ook bij mijn manier van werken', aldus Walter. Die uitstekende service zal met Walter aan het roer dus niet minder worden.

Samen met vaste medewerker Danny van Zwaaij draagt Walter er zorg voor, dat iedere klant er als Koning wordt bediend! Gaat er wel iets veranderen dan? Walter: 'Jawel, in de nabije toekomst kan men bij HCS ook terecht voor reparatie van kleine autoschades en zelfs voor reparaties aan het interieur. En binnenkort zullen we onze webshop lanceren, waarop we nieuwe en gebruikte oldtimeronderdelen gaan aanbieden. Bovendien zit de handel in diverse merken kleine auto's bij HCS in een enorme groeispurt.' Het is duidelijk; de 41-jarige Walter is een gepassioneerd monteur, die van zijn hobby inderdaad zijn werk heeft weten te maken. Een betere opvolger voor HCS had Harold zich niet kunnen wensen...

Autobedrijf HCS, Houtakker 43, Bemmel; www.autobedrijfhcs.nl; 0481 454317.

Ontmoeten smaakt goed bij de LedenOntmoetingsAvond van Rabobank Oost Betuwe

Foto: Gerard van Bree

BETUWE - De LedenOntmoetingsAvonden stonden dit jaar in het teken van voedselverspilling. Op 2 en 3 november werden de avonden gehouden bij Hockeyclub Overbetuwe in Elst en cultureel centrum De Kinkel in Bemmel. Leden werd gevraagd overgebleven groente en fruit mee te nemen.

Avondvoorzitter en lid van de Raad van Commissarissen Alexander van de Pol lichtte toe: 'In Europa gooien we jaarlijks voor 30 miljard euro aan voedsel weg. Voedselverspilling is dus een groot probleem, waar we met z'n allen wat aan kunnen doen.' Rabobank probeert een rol te spelen in het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk. Bijvoorbeeld door tijdens de LedenOntmoetingsAvond kennis beschikbaar te stellen.

Peter Waterman, directievoorzitter van de bank; 'De coöperatie heeft misschien wel meer dan ooit een plek in onze samenleving. Juist in een steeds grotere wereld hebben mensen behoefte aan een lokale identiteit. Daarom is Rabobank Oost Betuwe blij met haar betrokken ledenraad. Door het aftreden van ledenraadsleden, ontstaat er een vacature. Gelukkig hebben we drie goede kandidaten. Leden van Rabobank Oost Betuwe kunnen in deze hun invloed laten gelden tijdens de ledenraadsverkiezingen. Op www.rabobank.nl/OostBetuwe staat meer informatie.'

De bezoekers werden uitgedaagd met een quiz en tot slot van de avond vertelde Corien Poederbach wat De Verspillingsfabriek in Veghel doet om voedselverspilling te voorkomen. Tijdens de avonden leverde Rabobank Oost Betuwe op kleine schaal een bijdrage aan het tegengaan van voedselverspilling. 'Dit met dank aan onze leden en aan de koks van Hutten Catering, Van Marwijk.'

'Orde van de Kindervriend' naar vrijwilligers Gendtse Avondwandel-4daagse

GENDT - Dit jaar reikte Sinterklaas tijdens de intocht in Gendt voor de eerste keer de 'Orde van de Kindervriend' uit. Dit is een nieuw initiatief van Stichting Intocht Sinterklaas Gendt.

Deze orde wordt uitgereikt aan een instantie, vereniging, stichting of persoon die zich inzet voor kinderen in de breedste zin van het woord.

De eerste 'Orde van de Kindervriend' is door Sinterklaas uitgereikt aan de vrijwilligers van de Gendtse Avondwandel-4daagse. Deze groep vrijwilligers weet, onder de vlag van 'De Bataven', jaarlijks vele kinderen op de been te krijgen. Onder het motto 'Bewegen en plezier in eigen woonplaats' zet deze groep vrijwilligers zich belangeloos in en daarom ontvingen zij de orde. De vrijwilligers namen met veel plezier en verbazing de orde in ontvangst. Sinterklaas en zijn pieten bedankten de vrijwilligers voor de afgelopen jaren en wenst ze voor de toekomst veel succes en plezier om dit evenement in stand te houden.

Zes bakkers verdeelden taart in Doornenburg

Een (verdwenen) groentezaak in Doornenburg

DOORNENBURG - Stel je zou een wandeling maken door het Doornenburg van de zestiger jaren van de vorige eeuw. Wat zou je dan zien? Geen roerige opstandjes van studenten, geen krakers, geen hippies.

Je zou de dorpspastoor zien of de dorpsdokter. Maar zeker ook dorpelingen die boodschappen doen bij een van de 6 bakkers en bij een van de 9 kruideniers. Je zou ook wandelen langs 6 bedrijfjes die steenkool, olie en (flessen) gas verkochten; je zag 3 garagebedrijven en 2 smederijen enzovoort. Ze gaven met zijn allen geur en kleur aan een klein levendig dorp in opbouw, met ongeveer 2.000 inwoners.

Op dinsdagavond 22 november (start 19.45 uur) verzorgt Theo Huting, op verzoek van de Historische Kring Doornenburg, een inleiding (30-45 minuten) aan de hand van ondermeer beeldmateriaal over Doornenburg in globaal de periode 1960-1970: veel economische activiteit op relatief klein gebied – bruisend dorpsleven – een goed geoliede machine – middenstand kon er goed van rondkomen – de inwoners en hun omgeving. Enkele bedrijfjes licht hij er wat meer uit. Verder doorspekt hij het verhaal met bespiegelingen op de genoemde periode.

Tijdens de tweede helft van de avond probeert Huting, via een interactieve aanpak, meer persoonlijke verhalen over ondernemen toen boven tafel te krijgen. Iedereen is welkom. Entree niet-leden: 3,00 euro.

(Voor de leden houdt de Historische Kring om 19 uur een korte ledenvergadering). Wie meer over deze boeiende thema-avond wil weten, stuur een berichtje naar Info@historischekringdoornenburg.nl.

Diamanten echtpaar in Lent!

LENT - Op 15 november waren Co en Giel Minkhorst zestig jaar getrouwd. Reden voor een feestje! Giel Minkhorst, geboren en getogen in Bemmel en wonende in wat nu 'De Minkhof' heet, leerde Co (destijds Coba) kennen als 'de zus van z'n broers liefje'. Al snel ontstond er liefde en ze trouwden op 15 november 1956.

Giel werkte destijds als botermaker bij Melkerij Lent in Nijmegen en Co zorgde voor de 5 telgen. Als gevolg van ernstige problemen met z'n ogen belandde Giel in de wao. Maar thuis op de Griftdijk-Noord 7 in Lent had hij z'n handen vol aan moestuin, beestjes, fruitbomen, z'n krantenwijk en later aan het kosterschap bij de Nederlands Hervormde kerk in Lent.

Daarnaast was er ook nog tijd voor hobby's: de toneelvereniging en het zangkoor. Dit laatste was de hobby van hun samen. Toen de werkzaamheden op en rond het huis aan de Griftdijk-Noord te veel voor ze werd verhuisden ze naar de Bloemhof, waar ze een heel gelukkige tijd hebben beleefd samen.
Doordat Co qua gezondheid een aantal stapjes terug moest doen, werd besloten te verkassen naar Huize Sint-Jozef, waar ze pal naast de ingang wonen en tot de dag van vandaag genieten van een leuk appartement en een rijk bloeiende tuin. Beiden zijn helaas niet bespaard gebleven van lichamelijke ellende, maar toch is besloten om op zaterdag 19 november dit heuglijke feit te vieren in bijzijn van familie en vrienden in zaal De Open Hof in Lent.

Schoenendoosactie

BEMMEL - Ook dit jaar doet de protestantse kerk, weer mee aan de Actie4kids waarbij men een of meerdere schoenendozen vult met spullen voor kinderen in ontwikkelingslanden. Op veler verzoek wordt een lijst gepubliceerd van belangrijke dingen die in een schoenendoos horen.

"Stop alleen nieuwe (of zo goed als nieuwe) spullen in de doos.

Begin met de volgende basisartikelen:Etui met 3 (nieuwe) pennen, 3 potloden, puntenslijper, gummetje. Tandpasta, tandenborstel, zeep, washandje. Schriften en een knuffeltje (heel belangrijk).

Maak een keus uit de volgende spullen, totdat de doos lekker vol is:

Schoolspullen: kleurpotloden, kleurboek, liniaal, schrijfblok (geen stiften in verband met uitdrogen, gewone schaar met stompe punt!

Toiletartikelen: kam/borstel, spiegeltje, toilettasje, haarspelden/haarelastiekjes, armbandje, ketting, shampoo enzovoort.

Speelgoed: popje, autootjes, kleine bal, jojo, knikkers, ballonnen, bellenblaas, muziekinstrumentje, springtouw, spelletje, knutseltjes, enzovoort.

Andere artikelen: sokken, ondergoed, pet, T-shirt, plastic bekertje, dunne draagtas.

Wat doe je niet in de doos: snoep, oorlogsspeelgoed, spullen met scherpe punten, geen glas, geen huishoudelijke artikelen, en beperk plastic verpakkingsmateriaal. Plak de doos niet dicht, maar doe er een (post)elastiek omheen.

We willen u vragen om de transportkosten (á 5,00 euro) te delen met ons, dus ieder de helft. Doe het geld (2,50) in een envelop en lever het samen met de doos in op onderstaand adres: Mevrouw. I. Kuik-Moed, Oosteind 8, Bemmel; 0481 463507 (inleveren kan tot en met 10 december)."

De Borgwal wint ONS schooldamkampioenschap

Het winnende team van De Borgwal groep 7/8

HUISSEN - Op woensdag 9 november werd de finale van het jaarlijkse schooldamkampioenschap georganiseerd door damvereniging VBI. Dit mooie toernooi wordt al sinds jaren mogelijk gemaakt door Accountantskantoor en Belastingadviseurs ONS.

De Borgwal is de grote winnaar geworden. Zowel bij groep 5/6 als bij groep 7/8 eiste de Bemmelse basisschool de eerste plaats op.

Bij groep 5/6 werd De Boemerang tweede, terwijl De Borgwal 2 de derde plaats voor zich opeiste. Het als vierde team geëindigde Sterrenbos 2 mag, samen met de drie eerdergenoemde teams deel gaan nemen aan de halve finales van Gelderland.

Bij groep 7/8 was de eerste plaats dus voor De Borgwal 2. Het team van 't Holthuus behaalde net zoveel punten als De Borgwal maar het 'doelsaldo' was minder goed. De derde en de vierde plaats werden ook op doelsaldo beslist. De Abacus 1 behaalde vijf bordpunten meer dan De Borgwal 1. Beide teams (samen met de nummers 1 en 2) mogen ook mee gaan doen aan de halve finales van Gelderland.

Bij de prijsuitreiking ontvingen alle deelnemende scholen drie eigentijdse damborden. Ook voor eventuele ouders of grootouders is dit een origineel cadeau voor de komende feestdagen! Deze gekleurde damborden en schijven zijn te bestellen voor 10 euro per set via damverenigingvbi@gmail.com.

Het ONS Schooldamkampioenschap leverde twee bijzonder geslaagde dammiddagen voor de jeugd op. Woensdag 16 november is het individuele toernooi weer de afsluiting van de cyclus. Alle jeugd van Lingewaard is welkom op dit toernooi!

College houdt onverminderd vast aan de Ressense variant

De Hoeksehofstraat heeft bijna geen verkeer. Als het voorstel van het college doorgaat wordt het aanzienlijk drukker. Volgens D66 wordt Ressen dan het Kooppunt van Ellende. (foto Sjaak Veldkamp)

BEMMEL – Ondanks een kritische bevolking en gemeenteraad blijft het college vasthouden aan de Ressense variant voor de ontsluiting van Bemmel naar Nijmegen. Alle andere varianten hebben het moeten afleggen door te hoge kosten. De ontsluiting is een gezamenlijke klus van Lingewaard en Nijmegen wat ze in 2013 met elkaar hebben afgesproken.

In juli dwong de gemeenteraad het college nog tot een nieuw onderzoek om alle varianten tegen het licht te houden. Er kwam nog een variant bij; vasthouden aan de bestaande verbinding via de Vossenpels naar Nijmegen. Na afloop van de besluitvorming in juli reageerde de Ressense bevolking opgetogen.
Die euforie is de kop ingedrukt. Wethouder Theo Peren van Verkeer en Vervoer zegt ook na het onderzoek samen met Nijmegen geen andere mogelijkheid te zien dan het verkeer via de Ressensestraat en de Hoekse Hofstraat naar Nijmegen te loodsen. Ook de provincie is die mening toegedaan. Die waren niet bereid om 5 miljoen extra op tafel te leggen, zegt Peren. Hij ontkent dat het niet alleen een financiële overweging is. Omdat de ontsluiting over bestaand asfalt gerealiseerd wordt is het ook een duurzame oplossing.

Geen van de fracties stond in juli te juichen om Ressen ‘op te offeren’. Toch heeft de wethouder er vertrouwen in dat de raad op 15 december voor de Ressense variant kiest. De vele miljoenen euro extra spelen dan een belangrijke rol. Bewoners in de Hoeksehofstraat hebben het nakijken. Uiterlijk 2018 komt er veel verkeer, met uitzondering van vrachtverkeer, langs de 5 huizen. Wethouder Peren zegt geen garantie te kunnen geven over geluidswerende maatregelen.

Van Kerk naar Theater 41: Ingrid van Thiel-Sluiter en Anton Bouwmeister

BEMMEL - Ingrid en Anton hebben beiden rechtenstudies voltooid, ze zijn medeverantwoordelijk voor bijdragen uit diverse fondsen, waardoor de ombouw van de kerk naar theater financieel geborgd is.

Ingrid: "In '83 ben ik in Nijmegen geboren, tot mijn 7e in Bemmel opgegroeid en toen naar Ressen verhuisd, waar ik me binnenkort definitief ga vestigen. Na de Pius X en het OBC - waar ik in koor en orkest met muziek begon - ben ik in Nijmegen Nederlands recht en Bedrijfswetenschap gaan studeren. Daarop ben ik kort junior jurist geweest op een accountantsbureau. De bedrijfscultuur paste niet bij mij, teveel ellebogenwerk in plaats van elkaar iets gunnen en samen tot een goed resultaat komen. In de 6 jaar daarna als jurist bij gemeente Overbetuwe had ik het heel erg naar mijn zin. Toen papa ziek werd heb ik de keuze gemaakt om werkzaamheden van hem over te nemen. Mijn oudste broer regelt als directeur de directe fabriekszaken en ik functioneer daaromheen, heel breed van financieel, juridisch tot maatschappelijk. Ik ben voorzitter van Stichting Mi Corazon en daarnaast treed ik graag op met piano/gitaar en zang of met de band iClose."

Anton: "In '61 ben ik in Bemmel geboren en getogen. In '79 ging naar Rotterdam om Privaat- en Bedrijfsrecht te studeren. Na mijn studie ben ik advocaat geworden bij De Kempenaer Advocaten in Arnhem. Sedert 1995 ben ik ook Rechtsanwalt in Duitsland. Door deze combinatie ben ik thuis in grensoverschrijdend Arbeids- en Ondernemingsrecht. Verder houd ik mij bezig met herstructureringen en overnames, zowel voor bedrijven als in de gezondheidszorg."

Ingrid: "Papa's plaats als adviseur in het bestuur van de Theaterkerk heb ik overgenomen. Ik ben lid van de Stuurgroep, die uitvoerende en organisatorische voorbereidingen doet voor het bestuur. Ook zit ik in de inrichting- en openingscommissie, met Henk en Henk in de juridische commissie en heb ik meegewerkt aan het Programma van Eisen (voorwaarden voor een goed theaterhuis). Ik vind het leuk om betrokken te zijn op meerdere gebieden."

Anton: "Als voorzitter van de stichting MGZ, ben ik bij de theaterkerk betrokken. Wij waren van het begin af enthousiast omdat het een duurzame herbestemming betreft van zo'n markant gebouw. Wij hadden daarnaast drie hoofdredenen om het project financieel te ondersteunen. A: zinvol teruggeven van maatschappelijke gelden aan de gemeenschap. B: het betreft een bijzonder burgerinitiatief dat volledig is aangewezen op eigen financiering. C: het project wordt breed gedragen binnen de lokale gemeenschap.
Juist toen de gemeente zich terugtrok, hebben de drie stichtingen, MGZ, Mi Corazon en de Bemmel-Haalderenstichting, de handen extra gemotiveerd in elkaar geslagen: 'Dit kun je niet laten mislukken!' Buiten het wonderschone kerktheater initiatief ben ik voorzitter van VERON, de ondernemersvereniging in Lingewaard, bestuurslid van de Duits-Nederlandse Advocatenvereniging en penningmeester van de stichting Schuldhulpverlening Profvoetballers. Dat alles is veel werk maar ik vind het prachtig om op deze manier maatschappelijk bezig te kunnen zijn. Het zit ook in het DNA van ons kantoor. Het is daarnaast mooi om te zien hoe ons lokale bedrijfsleven ook bijdraagt aan het project."

Ingrid: "Mijn wens is, dat er in de Theaterkerk kruisbestuiving zal plaatsvinden: muziek gaat samen met dans, of zoekt een combinatie met toneel. Het mooie is dat je van elkaar leert. En wat Mi Corazon beoogt: zo'n mooi gebouw als de kerk op die centrale plek behouden voor de gemeenschap, dat de mensen daar samen komen en zich thuis voelen."

Anton: "Ik hoop dat de kerk een begrip wordt in de regio, open voor iedereen is en samenwerking met gemeente, Kinkel en horeca, de hele dorpsdienstverlening elkaar gaat waarderen en aanvullen: commitment!"

Nieuw jasje bevalt intocht Gendt prima!

GENDT - Dit jaar was er een vernieuwd programma tijdens de intocht van Sinterklaas in Gendt. Sinterklaas was nog onderweg met zijn boot toen de Pietenband er al was. De sfeer werd er al goed ingebracht doordat alle kinderen enthousiast meedansten op de muziek van de jeugdband van Sint-Sebastianus en de Pietenband. Ook de twee ceremoniemeesterpieten wisten de kinderen goed te vermaken.

Na aankomst met zijn pieten werd Sinterklaas verwelkomd door de burgemeester en de jeugd burgemeester. Na de vendelhulde ging de hele stoet, met Sinterklaas in wel heel speciaal vervoer, naar het centrum. Via een omleiding kwam Sinterklaas aan bij Providentia waar de harmonie de muzikale klanken verzorgde.

Daar werd de eerste orde van de Kindervriend uitgereikt aan de vrijwilligers van de Gendtse wandelvierdaagse. Deze groep mensen zet zich jaarlijks belangeloos is voor organisatie van de avondvierdaagse. Het was een groot feest waarbij aan het einde alle kinderen ook nog een leuk cadeau kregen. Sinterklaas bracht aansluitend ook nog even een kort bezoek aan Sint-Jozef. De bewoners waren zeer verrast en genoten zichtbaar van dit onverwachtse bezoek.

PKN Huissen - Met Luther aan tafel

HUISSEN - Luthers gedachtegoed ontketende een religieuze revolutie. Dat is 500 jaar later nog altijd voelbaar. In het Lutherjaar schenken we daar als PKN Huissen aandacht aan.

Op donderdag 17 november houden we een gemeente-avond. En dat doen we door samen aan tafel te gaan. Luther was een groot eter en prater aan tafel. Duizenden bladzijden ‘tafelpraat’ zijn er. Van obstipatie tot Drie-eenheid. Alles komt aan bod. Maarten Luther en Katharina van Bora, een voormalige non, bewoonden een groot huis met landerijen ‘Het Zwarte Klooster’. Naast de eigen vijf kinderen, een oude tante, neven en nichten zonder ouders wonen er zo’n 10 tot 20 studenten in huis, een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast wonen er een secretaris, een conciërge, de huisleraar, een kokkin, knechten en meiden, een koetsier, een zwijnenhoeder, etc. Een ‘Burse’, een professorenhuishouding. De gasten bleven soms weken en ook vrienden schuiven tegen etenstijd aan. Net als in die tijd gaan we eten en praten o.l.v. Maarten Luther, Katharina van Bora en tante Lene. Een mes heeft in die tijd iedereen bij zich, een lepel ligt klaar, vorken zijn er niet. We serveren net als toen bier, wijn en water. De gerechten zijn uit de tijd van Luther. En we gaan in gesprek over uitspraken van Luther. Zoals ‘zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken uiteen valt, dan nog zou ik vandaag een appelboompje planten’. Het wordt vast en zeker een voedzaam tafelgesprek. Bron: Amuse, PKN.

Kerkdienst Protestantse Gemeente Huissen: Zondag 20 november aanvang 10.00 uur met voorganger ds. Ingrid Lodewijk, Arnhem.
Elke vrijdagmiddag van 14 – 16 uur is de kerk open voor ontmoeting en een gesprek, met koffie, thee en limonade.

Struintocht: de winter is in aantocht

BEMMEL - 'Winter is coming' is een kreet uit het populaire Game of Thrones. Natuurgidsen van Lingewaard Natuurlijk nemen u zondag 20 november mee op struintocht; de winter is in aantocht!

De voorbereiding op die winter vergt in de fantasiewereld in Game of Thrones jaren. Bij ons gaat het wat vlotter, elk jaar bereiden wij ons voor. We sluiten de deuren en ramen om de kou buiten te houden, de tuin winterklaar gemaakt. Dus laat die winter maar komen….

Winter in aantocht

Maar wat gebeurt er in de natuur, met de planten en dieren in de polder? Hoe bieden zij de naderende winter het hoofd? Waarom verdorren planten en laten bomen hun blad vallen? Hoe doet de bever het hier in de polder 's winters? Waar blijven insecten en andere kleine diertjes? Waarom is er vogeltrek en zijn de ganzen de enige gasten uit het hoge noorden?

Struintocht 20 november

Natuurgidsen van Lingewaard Natuurlijk gaan op zondag 20 november van 14.00 tot ongeveer 16.30 uur vanaf de Veldschuur, Sportlaan 1m te Bemmel, de polder in voor een flinke wandeling. Onderweg hebben we oog voor alles wat leeft en probeert te overleven. We begroeten kramsvogels en koperwieken en genieten van de laatste paddenstoelen van het seizoen.

Tip: laarzen aan; kijker en fototoestel mee. Deelname is inclusief consumptie zes euro. Informatie en aanmelden via secretaris@lingewaardnatuurlijk.nl of Gijsbert Peelen 06 10864179.

Nieuw: Oktoberfeesten op z'n Bourgondisch bij Gasterij De Gulle Goedzak in Huissen

HUISSEN – De Gulle Goedzak introduceert een nieuw concept. Bourgondische avonden, dat wil zeggen: de oktoberfeesten in luxestijl. De gasten kunnen een hoed op zetten, bier wordt geschonken in luxe pullen en de wijnen worden geserveerd in stenen bokalen.Er zijn diverse varianten met hapjes zoals grote planken (batsen) met worsten, noten en kaas, gefrituurde eieren, knakworsten, bokworsten met zuurkool, aardappelkoek et cetera. Op een zeer bourgondische manier geserveerd.

Een personeelsfeestje, een vriendenreünie, een jubileum? Hoe geven we daaraan vorm? Neem De Gulle Goedzak in de arm en praat eens met Herman Schrijver. Als geen ander weet hij steeds aan elk feestje een nieuwe draai te geven. De horeca-eigenaar weet van elk feestje eens iets anders te maken van een hapjesbuffet, klein buffet, uitgebreid buffet, bourgondisch eten, stampotbuffet, bruiloften, recepties et cetera.

Wat bepaalt het succes van een feestavond? Vooral de sfeer! En ook daarvoor ga je naar De Gulle Goedzak. Het is niet verwonderlijk, dat vele jarigen en jubilarissen nu al voor de zoveelste keer hun feest houden in dit Huissense etablissement. Het eten en drinken is er meer dan voortreffelijk en... de sfeer is onovertrefbaar! De Gulle Goedzak staat synoniem voor luxe Bourgondische bijeenkomsten, waar naast lekker genieten van eten en drinken, ook de sfeer telt. Een avond bij De Gulle Goedzak is niet alleen onovertroffen gezellig, alles bij elkaar ook nog eens voordelig.

Alles heeft Herman Schrijver als De Gulle Goedzak in huis voor een geslaagde avond. Drank, bier, wijn, gedestilleerd. Eten aan de dis, aan een grote tafel vol heerlijkheden. Met voor elk wat wils. Afgestemd op de wensen van de gasten.

Reserveren kan via 06 53812300. Gasterij De Gulle Goedzak, Karstraat 57, Huissen; www.degullegoedzak.nl.

'Avond vol lach- en leerstuipen' in De Buitenpoort met cabaretier Renate Reijnders

Cabaretière Renate Reijnders won eerder het Leids Cabaret Festival en maakt nu furore met Humorcollege. Donderdag 24 november in De Buitenpoort. Foto: Jobtraining

HUISSEN - Voor het eerst in Huissen: een heus Humorcollege. De bekende cabaretière Renate Reijnders is de 'juf' op deze zowel hilarische als leerzame avond over lachen. Zorg dat je op donderdag 24 november in de 'klas' (= De Buitenpoort) zit!

,,Ieder mens heeft humor, niet alleen de grappenmakers'', zegt Renate zelf. ,,Als je de humor van een situatie kunt inzien, helpt dat om deze te relativeren. Humor maakt het leven licht en leuk. Maar het gaat dieper: het verzacht leed, vermindert spanningen, is een sociaal smeermiddel en bovendien ontzettend gezond.'' Zo, da's alvast een eerste les van het Humorcollege.

Dat is cabaret, show en college tegelijk en leert je alles over humor. ,,Doel van de avond is niet alleen om je te laten lachen, maar ook om jouw eigen humorstijl te ontdekken en deze te leren inzetten in persoonlijke relaties'', aldus de jolige 'juf'. Recensies reppen van 'een avond vol lach- en leerstuipen!'.

Renate is 43 en komt uit het Limburgse Beek. In 1997 studeerde ze af aan de theateropleiding in Arnhem en in 2000 won ze als cabaretduo Reijn en Goed het Leids Cabaret Festival. Tien jaar lang tourde ze met vijf verschillende programma's langs schouwburgen en theaters in Nederland. Naast cabaretière is Renate Humortrainer in het bedrijfsleven (Jobtraining) en vaak te zien in tv-series, waaronder Gooische Vrouwen. Ook is ze columniste en (stem)acteur.

Nu maakt ze dus furore met het Humorcollege. Renate geeft een waarschuwing af: ,,Het is goed mogelijk dat je na het volgen van dit college grappiger wordt en dat mensen in jouw omgeving daar op reageren. Ze kunnen gaan glimlachen, gaan huilen van het lachen of je raar aankijken. Of ze kunnen juist niet van je afblijven, want humor maakt aantrekkelijk. Voor de gevolgen van deze gedragingen is Humorcollege niet aansprakelijk. Wel (mede) verantwoordelijk.'' Zo'n college wil je echt wel volgen, dus hop naar De Buitenpoort op donderdag 24 november a.s. Foyer open 19:30 uur, aanvang show (inclusief Master of Ceremony) is 20:00 uur. Entree: 10 euro. Kaarten (ook) verkrijgbaar via ww.debuitenpoort.nl.

Totaalconcept: van plan tot en met uitvoering in één hand! Constral: Serres en kozijnen van ongekende kwaliteit

LOBITH - Wie over de aanschaf van een serre en kozijnen denkt, moet beslist een bezoek brengen aan Constral in Lobith! Dit bedrijf is al vijfentwintig jaar toonaangevend in deze branche. Mede dankzij het deskundig advies en de professionele fabricage in eigen werkplaats, is het bedrijf gegroeid tot een gerenommeerde en betrouwbare partner voor particulier en zakenwereld.

Wist u dat de door Constral allereerste geplaatste serre dateert uit 1993? En nog altijd tip-top in orde is? Inmiddels heeft Constral afgezien van de vele kozijnen, schuifpuien, vouwwanden en veranda's al meer dan 400 serres geplaatst. "Klanten kunnen bij ons komen met hun wensen en wij nemen de tijd om een mooi plan te maken voorzien van onze kwaliteitsproducten. Tevens kunnen ze van alles bekijken en veel projecten en voorbeelden bewonderen", zegt Tonny van Kouwen.

Sinds 1991 is het bedrijf begonnen in een huurpand aan de Industrieweg in Lobith. Daar is de basis gelegd voor het succes. Vanaf 2002 is Constral Serres en Kozijnen verhuisd naar een nieuw ruim pand aan de Energieweg 2 in Lobith. Inclusief een grote showroom en een fabriek waar alles gemaakt wordt.

Bij Constral worden de ramen, deuren, schuifpuien, vouwwanden, overkappingen en serres in alle soorten en maten gemaakt. Wat betreft het bedrijfsleven ligt de nadruk op woonprojecten /woningbouw, aanvulling op verbouwing voor aannemers, winkelpuien, kozijnen voor hallenbouw et cetera. Eveneens wordt er licht constructiewerk gemaakt in materiaalkeuzes van aluminium, staal en roestvaststaal.

Ook zelfs na jaren wordt er door Constral snel en efficiënt gereageerd op onderhoud, reparatie bij (storm- en brand)schade.

Constral biedt een totaalconcept: van plan, ontwerp en fabricage tot aan de complete uitvoering. Alles in één hand: één aanspreekpunt, één nota en duidelijke afspraken. Na bestelling kan er na zo'n vier tot zes weken (afhankelijk van de drukte) begonnen worden met de uitvoering.

Meer weten? Bekijk de (binnenkort geheel vernieuwde) website www.constral.nl of bezoek de showroom aan de Energieweg 2 in Lobith; 0316 547121.

Openingsfeest bij De Narrenpoel

ANGEREN - Het prinsenpaar nodigt heel Angeren en omgeving uit voor het openingsfeest van De Narrenpoel op zaterdag 19 november. De entree is gratis.

Tijdens deze avond zullen The Stars voor het eerst hun nieuwe dansen laten zien aan het publiek. Na een kort officieel gedeelte zal het prinsenpaar het bal openen op muziek van Vision. Het openingsfeest wordt gehouden in het dorpshuis in Angeren en begint om 20.11 uur. Onder het motto van Prins Dick van ‘t Roode Wald en prinses Yvonne 'Wij make’ graag overal ’n feestje van!' openen ze het nieuwe carnavalsseizoen. Het prinsenpaar hoopt heel Angeren en omgeving te ontmoeten op deze avond.

Brooklyn: Eerste TOP-filmvoorstelling in de TheaterKerk

BEMMEL - Komt dat zien! Donderdag 24 november staat de eerste filmvoorstelling in de TheaterKerk gepland. Op het nieuwe, grote filmscherm kunt u de film Brooklyn bewonderen. Dat mag u niet missen!

Brooklyn, een romantisch drama gebaseerd op het gelijknamige boek, vertelt het meeslepende verhaal van Eilis Lacey (Saoirse Ronan), een jonge Ierse immigrante die rond 1950 in Brooklyn, New York, haar weg probeert te vinden. Aangetrokken door het veelbelovende Amerika, verruilt Eilis het comfort van het huis van haar moeder in Ierland voor de oevers van New York. De heimwee verdwijnt snel wanneer Eilis wordt bedwelmd door de liefde. Maar haar nieuw gevonden geluk wordt al snel verstoord door haar verleden en Eilis zal een keuze moeten maken tussen twee landen en twee verschillende levens.

Bestel kaarten á 5,50 euro via www.topbemmel.nl of koop deze aan de avondkassa in de TheaterKerk, Markt 5 Bemmel. Aanvang: 20.00 uur.

26 / 28

Deze handige, lieve (o)pa wordt
18 november alweer 80 jaar!
Gefeliciteerd van René, Desirée, Roos, Emma,
Marc, Margreet, Xenna en Dido xxx"

Zo nu weten jullie allemaal dat onze Piet
zaterdag 19 november Abraham ziet.
Peter Jansen van harte gefeliciteerd.

Hiep hiep hoera
Ons lief nichtje Eleni word op
16 november 2 jaar!
Liefs Alana & Alissa

Onze lieve papa & mama zijn 40 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd!
Liefs Claudia & Jeff

Hiep piep hoera
Dit mooie meisje wordt op
20 november 5 jaar.
Gefeliciteerd Kiyana
Opa en Oma
xxx

Hoeraaaaa Tessa wordt 19 november 3 jaar!
Gefeliciteerd lieve meid...
Xxx van papa, mama, Luuk en Thijs

Pa en Ma Minkhorst vieren hun diamanten huwelijk.
15 november zijn ze 60 jaar getrouwd.
Liefs van kinderen en kleinkinderen.

Op zondag 14 november zijn
Bennie en Carla
25 jaar getrouwd!
Gefeliciteerd
Dikke kus
Marco & Shirley

(O)pa,
Van harte gefeliciteerd met je 65e verjaardag en bedankt voor alles.
Van ons

Lieve Jazz
18 november
11 jaar!
Gefeliciteerd
xxx

Leuke bingoavond in Huissen

Een foto van een deel van de prijzen.

HUISSEN - Op woensdagavond 16 november verzorgt Rinus Stellaard weer een gezellige bingoavond in het Gemeenschapshuis in Huissen.

Deze bingo zal nog weer eens een keer op de oude vertrouwde manier worden gedraaid, dus met de kaarten en de muntjes, er is geen pen nodig. De opbrengst van deze avond is bestemd voor het Lingewaardsmannenkoor als een kleine bijdrage van de nieuwe pakken, die dit jaar zijn gekocht.

Hij heeft de mannen ook verzocht om op die avond zoveel mogelijk aanwezig te zullen zijn. Rinus is zelf lid van het koor. We hebben leuke prijzen die gewonnen kunnen worden. De avond begint om 20.00 uur en de zaal is open van af 19.30 uur. Iedereen welkom en we zullen proberen er weer een gezellige avond van te maken.

Sasa-nieuws

ANGEREN - Stichting Actieve Senioren Angeren verzorgt een groot bridge-, klaverjas- en jokertoernooi op zaterdag 19 november in Het Dorpshuis aan de Emmastraat 23 in Angeren.

Aanvang 10.00 uur, inschrijven vanaf 09.30 uur, einde rond 16.00 uur. Er zijn mooie vleesprijzen te winnen en tussen de middag wordt er een lunch geserveerd. Het inschrijfgeld voor Sasa-leden/deelnemers is 7,50 per persoon, voor niet-leden 9,00 euro per persoon inclusief lunch.                                                                                                                

"U kunt inschrijven tot en met donderdag 16 november bij Cor Janssen, 026 3253723 of bij Theo Buurman 026 3250746. Wilt u deelnemer worden van de Sasa of draagt u deze stichting een warm hart toe, dan kunt u voor 13,00 per jaar deelnemer/lid worden. Heeft u interesse in de Sasa-activiteiten, kijk dan op www.sasa-angeren.nl. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat 06 20601157 of de voorzitter 026 3252338."

A Festival of Nine Lessons & Carols

HUISSEN - Kamerkoor Capella Arnhem geeft in december een bijzonder kerstconcert in het sfeervolle Dominicanenklooster in Huissen, waar het publiek kan genieten van prachtige muziek in een warme, romantische kerstsfeer.

A Festival of Nine Lessons & Carols is wereldwijd een geliefde traditie, afkomstig uit de Anglicaanse kerk. Het programma bestaat uit koorzang, lezingen en samenzang. De koorzang is in het Engels en de samenzang en korte meditaties zijn in het Nederlands. Naast bekende kerstliederen staan werken van Parry, Gardner, Rutter, Lloyd Webber en Warlock op het programma. De uitvoering staat onder leiding van dirigent Jan van Dijk. Verder werken mee Henk Linker (organist), Peter Baas (lector) en Maaike Woertink (trompettiste).

Het optreden is vrijdag 23 december in het Dominicanenklooster, Stadsdam1, Huissen. Aanvang: 20:00 uur. Kaarten kosten 12,50 euro (7,50 euro voor kinderen/jongeren en zijn te bestellen via www.capella-arnhem.nl of verkrijgbaar aan de deur. Voor meer info, mail naar info@capella-arnhem.nl.

Big Band Bemmel waagt gokje

BEMMEL - Vrijdag 18 november vanaf 19.30 uur is iedereen welkom bij het feestje van Big Band Bemmel.

Zij bestaat 25 jaar en viert dit met een spetterend concert en een thema-avond in het teken van het Casino. De dresscode luidt: Dress to Impress. Het gokken is geheel vrijblijvend, maar wel met echte munten, die aan het eind van de avond naar enkele goede doelen gaan. U kunt roulette, black jack en poker spelen in teams van 2 tot 6 personen. Het jazzcombo The Real Deal speelt als voorprogramma. Bij de big band kunt u de vocalisten Rehana en Marcel aan het werk zien, het wordt een swingende avond! Plaats: Foyer van de Theaterkerk, Markt 5 in Bemmel.

Lezing over historisch pand aan de Langestraat in Huissen

HUISSEN - Op donderdag 17 november houdt de Historische Kring Huessen in De Buitenpoort (Helmichstraat 1) haar najaarsvergadering. Aansluitend volgt rond 20.45 uur een lezing van Jeanette van Nigtevegt, oud-docente geschiedenis, over het pand Hanlo.

Dit historische pand in de Langestraat, dat veel Huissenaren kennen als het pand Steijntjes dateert al uit de vijftiende eeuw. In 1750 werd het drastisch verbouwd in opdracht van de dames Hanlo. Daarna was het onder andere burgemeesterswoning en tijdelijk stadhuis.

In het verleden wist de Historische Kring het pand te redden van een geplande sloop. Na restauratie is het in twee delen bewoond. Jeanette van Nigtevegt is een van de huidige bewoners. Zij voelt zich bevoorrecht dat zij in dit pand mag wonen en wil graag de kennis over dit pand en vroegere bewoners delen met de leden van de H.K.H. Ook voor niet-leden is de lezing kosteloos toegankelijk! Voor verdere informatie is onze museumbalie bereikbaar onder telefoonnummer 026 3255058. (www.huessen.nl).

Ponyclub zoekt ‘buitenzetters’

BEMMEL - De ponyclub is dringend op zoek naar hulp voor het buitenzetten van onze pony’s en het paard Pandora. Wanneer het ook maar even mogelijk is willen we onze pony’s lekker buiten laten lopen.

Dat is goed voor de pony’s; zij een heerlijke frisse neus en wij ontspannen pony’s voor onze ruiters!? De ponyclub is gevestigd in het ruitersportcentrum aan de Dijkstraat 4 in Bemmel. Wij maken rijlessen mogelijk voor kinderen vanaf 7 jaar en bestaan geheel uit vrijwilligers. De verzorging van onze pony’s en paard wordt voornamelijk door de kinderen gedaan, onze verzorgsters, maar zij kunnen de pony’s niet dagelijks naar buiten zetten, omdat ze dan op school zitten. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen onze pony’s en paard 's morgens buiten te zetten in de naastgelegen weides? Wie kan en wil ons helpen? Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Toon Scholten 0481 422161.
Wilt u meer weten over onze ponyclub? Kijk dan op www.degelerijdertjes.nl.

Cursus cantor Velp

REGIO - Vanaf zaterdag 28 januari wordt in de OLV Visitatie Velp een cursus Cantor gegeven. Op tal van plaatsen is het gebruik van een cantor, een voorzanger, steeds meer gebruik.

Om deze mensen extra wegwijs te maken in de taak cantor wordt deze cursus gehouden. Maar ook wanneer je nieuwsgierig bent om straks mogelijk als cantor te fungeren ben je van harte uitgenodigd deel te nemen. Cursusleider is Marcus de Haard. Hij zal de deelnemers voorzien van handige tips en deskundige adviezen.

De cursus is op 28 januari, 4, 11 en 18 februari en duurt van 10 (inloop vanaf 9.30u.) - 15 uur. De kosten bedragen 27,50 euro. Koffie/thee is voor eigen rekening (1 euro) en men dient zelf een lunchpakketje mee te brengen.

Informatie en aanmelding: NSGV Utrecht; 030 6982579; post@nsgv-aartsbisdom.nl.