GN Berg en Dal Heumen Mook

14 februari 2020

GN Berg en Dal Heumen Mook 14 februari 2020


Briljanten echtpaar in Heumen: Jo en Riet Groenen

Echtpaar Groenen en burgmeester Mittendorff. (foto: Matthee Moons) Matthee Moons

HEUMEN - 4 februari 1955 gaven Jo Groenen en Riet Kemps elkaar in het gemeentehuis van de gemeente Heumen elkaar het ja-woord. Enkele dagen later zijn ze voor de kerk getrouwd, de oude kerk nog, door pastoor De Bekker. Het was een koude dag en ze hadden een prachtige en gezellige bruiloft bij café Piet Spaan.

Het is nu 65 jaar later. Jo is inmiddels 89 jaar oud en Riet 90 jaar. Ze zijn zeer verguld met het bezoek van de burgemeester die namens de gemeente een bloemetje komt brengen.

Jo en Riet zijn allebei geboren en getogen in onze gemeente: Jo in Malden aan de Nertsstraat en Riet in Heumen aan de Rijksweg (Bagijnenhof). In de jaren vijftig zaten ze beiden bij de Kajotters, de vereniging van de katholieke arbeidersjeugd. Daar werden toen veel activiteiten georganiseerd en leerden ze elkaar kennen. Zo begon hun verkering.

Na hun trouwen gingen ze wonen bij opa en oma Groenen. Ze kregen vier kinderen: Peter, Jan, Rob en Fred. In 1996 zijn Jo en Riet verhuisd naar de Gladiolenstraat, hun huidige woonplek.

Beiden zijn hun hele leven zeer actief geweest. Jo volgde een opleiding tot automonteur, maar is uiteindelijk komen te werken bij Dobbelman in Nijmegen. Riet was naaister en kwam overal aan huis; zij had de zorg voor de kinderen, maar ze hield ook van volksdansen, bloemschikken en kaarten. De vakanties gingen met de kinderen naar Friesland. Later gingen Jo en Riet, toen de kinderen het huis uit waren, naar het buitenland.

Jo en Riet verkeren nu nog in een redelijke gezondheid. Ze kunnen nog bijna alles zelf doen. De familie is erg close en ze hebben veel plezier aan hun kinderen en kleinkinderen.

Vrijwilligerswerk Berg en Dal werkt!

BERG EN DAL - Het Vrijwilligerssteunpunt is er voor vrijwilligers die op zoek zijn naar passend vrijwilligerswerk en voor organisaties die vrijwilligers zoeken.

Tweewekelijks worden in deze krant vacatures geplaatst. Mensen die op zoek zijn naar passend vrijwilligerswerk worden zo geïnspireerd om op de website rond te kijken. Om ervoor te zorgen dat er een breed aanbod is, worden tegenwoordig ook organisaties, die nog niet op de website bekend zijn, actief benaderd. Daardoor zijn er onlangs twee nieuwe organisaties bij gekomen. Ruim 50 organisaties zoeken actief naar vrijwilligers via de website. Hoe gevarieerder het vacature aanbod, des te aantrekkelijker het voor een vrijwilliger is om regelmatig te kijken of er iets passends bij staat. Kijk voor het actuele aanbod of om uw organisatie aan te melden op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal.

Voor meer informatie kunt u mailen naar het Vrijwilligerssteunpunt vspbergendal@fortewelzijn.nl of bellen naar Forte Welzijn; 085 0406066.

It's showtime bij fanfare Wilhelmina!

GROESBEEK - Er staat weer een groots themaconcert op het programma van fanfare Wilhelmina! Dat deze concerten een traditie zijn geworden, mag inmiddels wel gezegd worden. De shows zijn altijd drukbezocht, verrassend en vernieuwend!

Herinnert u zich nog de allereerste show 'Radio', waarbij de presentatie geheel vanuit een eigen studio plaatsvond? Daarna passeerden vele thema's de revue waaronder Helden, Vier de Seizoenen, Songfestival en Musicals, Royals en natuurlijk afgelopen jaar de Loveboat.

Bij fanfareconcerten wordt vaak gedacht aan marsmuziek en puur instrumentale stukken, wat overigens ook erg mooi is, maar tijdens de themaconcerten is er juist een groot showelement, iets dat veel mensen niet verwachten bij een fanfareorkest! Er zijn vocalisten, er zijn wisselende samenwerkingsverbanden met koren, dansers of muzikanten, er is een prachtige lichtshow en er zijn verrassende acts! Dit geheel staat onder leiding van dirigent Louis van de Waarsenburg.

Om de shows van eerdere jaren te evenaren, zal de fanfare samen met haar vocalisten en slagwerkgroep ook dit jaar groots uitpakken, het wordt echt showtime! "Er is veel glitter en glamour en u waant zich in de straten van jazzy New York. Dit jaar zullen Wido Fleuren, Giel Eikhout, Susan Remers en Suzanne Coppens de zang verzorgen en is de presentatie in handen van Robert Claus. De slagwerkgroep zal voor het eerst onder leiding staan van Dena Bisschop. De shows vinden plaats op zaterdag 4 april om 20.30 uur en zondag 5 april om 14.00 uur in De Mallemolen. Zorg dat u er bij bent en laat u (opnieuw) verrassen. Kaarten zijn te koop (10 euro per stuk) bij De Mallemolen in Groesbeek of kijk op www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl."

Zestig jaar of langer getrouwd?

REGIO - Zijn je ouders, schoonouders of je opa en oma zestig jaar of soms nog langer getrouwd en willen ze dat delen met familie, buren, kennissen en oude bekenden? Laat het dan weten.

Wij zorgen ervoor dat er een artikel met foto verschijnt in Hét GemeenteNieuws. Dan wordt dat heugelijke feit bekend in heel de gemeente Berg en Dal, gemeente Heumen en gemeente Mook en Middelaar. Bij een dergelijke gelegenheid komt in de regel de burgemeester bij het diamanten paar op bezoek. Laat dit weten aan Joop Verstraaten (06 22768479), dan wordt er een afspraak gemaakt en komt het goed.
Niet alleen bij een diamanten paar komen wij; ook voor briljant (65 jaar), platina (70 jaar), albast (75 jaar) en eik (80 jaar) komen wij graag naar u toe voor een reportage en foto. De komst van een verslaggever en fotograaf voor deze gelegenheden kost helemaal niets; dat is service van Hét GemeenteNieuws.

Buurtsoep Molenhoek een succes

MOLENHOEK - Buurtsoep is een project van Molenhoek Pakt Aan, dat in december met twee prijzen werd beloond, waaronder de publieksprijs.

Een aantal vrijwilligers en soepmakers werkt het Buurtsoep-plan verder uit. Op maandag 3 februari werd het Lees- en OntmoetingsPunt (LOP) omgebouwd tot soeprestaurant en werden in totaal 35 gasten ontvangen. Op maandag 2 maart om 12.00 uur, als de sirene gaat, is er weer Buurtsoep in het LOP voor iedereen die zin heeft in soep met een praatje. Kosten: drie euro. Vrije inloop dus, maar houd wel in het achterhoofd: op is op.

Geopaden excursie

GROESBEEK - De Vereniging Geopaden.nl heeft een fraaie website waarop het ontstaan van het stuwlandschap in de driehoek Nijmegen, Kleef, Gennep wordt uitgelegd.

Dit landschap ontstond zo’n 160.000 jaar geleden. Elementen uit deze ijstijd zijn nog duidelijk zichtbaar in het landschap. Op de site is een aantal geopaden vermeld, waarvan deze landschapselementen beschreven worden. Elke derde woensdag van de maand wordt een excursie georganiseerd. Deelname is gratis, vrijwillige bijdrage mag.

De volgende 3-4 uur durende excursie is woensdag 19 februari: Geopad Stekkenberg-Dekkerswald NL-04. Start: Groesbeek, splitsing Nijmeegsebaan/Maldensebaan, om 10:30 uur. (Lunchpakket meenemen.) Aanmelden hoeft niet. Meer info: geopaden.nl. Onder ‘agenda’ wordt gemeld als de excursie niet doorgaat.

Heerlijk meegezongen in Millingen

(foto: Peter Hendriks) Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN - Dinsdagavond 4 februari hield zangvereniging Vivace uit Millingen aan de Rijn haar jaarlijkse meezingavond.

Vijftien gasten, mannen en vrouwen, waren nieuwsgierig en leergierig genoeg om, tezamen met de koorleden, hun steentje bij te dragen aan een gezellige en leerzame zangrepetitie. Dirigent Frans Coerwinkel had (de voor iedereen nieuwe) muziek uitgezocht. Na het inzingen en soepel maken van het lichaam deed iedereen mee en werd er zelfs vierstemmig gezongen. Van een middeleeuws aandoend Spaans gezang 'Dindirin' tot een prachtig Ave Maria en van een ruig cowboyachtig lied: 'Buffalo Gals' tot een leuk Afrikaans: 'Wah la yeh mah neh'.

Wat een enthousiasme bij de gastzangers en wat kon er ook flink gelachen worden als het niet helemaal topzuiver was. Kortom: een fijne zangavond met een gezellig hapje en drankje na afloop. Hoeveel mensen definitief lid willen worden is nog niet bekend, maar een aantal heeft al aangegeven volgende week dinsdag weer te komen zingen.

Parochie Groesbeek

Opgeven van intenties: Het verzoek is om voortaan uw misintenties 12 dagen voor verschijnen van de krant in te leveren (vóór maandag 12.00 uur bij ons Parochie centrum).

H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Zaterdag 22 februari 17.00 uur WoCo 't Trefpunt de Meent m.m.v. Seniorenkoor Breedeweg

22 februari 19.00 uur H. Mis Kapel Kloostertuin m.m.v. KK Horst Sion Breedeweg

Zondag 23 februari 10.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus m.m.v. KK St. Caecilia

Misintenties: Piet van Loon vw sterfdag; Huub Schipperheijn en overl. familie.

Dinsdag 25 februari 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Aswoensdag 26 februari 17.00 uur H. Mis 't Trefpunt de Meent m.m.v. Seniorenkoor Breedeweg

26 februari 19.00 uur H. Mis Kapel Kloostertuin

26 februari 19.00 uur H. Mis m.m.v. KK St. Caecilia

Donderdag 27 februari 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Vrijdag 28 februari 19.30 uur Meditatie Cosmas en Damianus

ST. ANTONIUS BREEDEWEG

Woensdag 19 februari 19.00 uur H. Mis

Misintentie: voor vrede en welzijn van de parochianen

Zondag 23 februari 09.30 H. Mis met samenzang

Misintentie: Petronella Wijers-Janssen vw verjaardag

Aswoensdag 26 februari 19.00 uur H. Mis

Misintentie: voor vrede en welzijn van de parochianen

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg; naam en telefoonnr. afzender vermelden.

Protestantse

gemeente Heumen

Zondag 16 feb. 10.00 uur. Voorganger ds. D.J. Deunk, Malden. De collectes zijn bestemd voor Stichting het Kloosterhuis te Sambeek en de Diaconie.

Zondag 23 feb. 10.00 uur. Voorganger dr. W.H. ten Boom, Didam. De collectes zijn bestemd voor Stichting het Kloosterhuis te Sambeek en de Diaconie.

Kerk Heumen, Nederasselt en Overasselt

Heumen-St Georgius

Zondag 23 febr 10.00 uur Carnavalsviering m.m.v. New Challenge/Blaaskapel Naovenant, Yves Mambueni.

Gebedsintentie: Reinder Huisman.

Woensdag 26 febr 14.00 uur Aswoensdagviering, m.m.v. Parochieel Zangkoor, Yves Mambueni

Nederasselt-H Antonius Abt

Zaterdag 22 febr 19.30 uur Carnavalsviering m.mv. Mazing Joy,Yves Mambueni.

Gebedsintenties: Gonnie van Raaij-Jans; Marietje van Haren-Hendriks; overleden leden Carnavalsvereniging De Wielwaoiers; leden van Carnavalsvereniging De Wielwaoiers;

Woensdag 26 febr 19.00 uur Aswoensdagviering, m.m.v. Gemengd Koor, Yves Mambueni

Overasselt-H.Antonius Abt

Donderdag 20 febr 19.00 uur Donderdagavondgebed in het Parochiecentrum

Zondag 23 febr 11.00 uur Carnavalsviering m.m.v. Gemengd Koor, Yves Mambueni

Gebedsintenties: Piet Arts;Nelly Arts-Sengers; Loes Bloo-Rosmalen; Theo van Rens; Nelly van den Berg-Dinnissen.

Woensdag 26 febr 16.00 uur Aswoensdagviering Samenzang Yves Mambueni

Kerk H. Antonius Abt Malden

Zaterdag 22 februari om 19.00 uur H. Mis met samenzang.
Iedere woensdag om 9.00 uur is er een H. Mis met aansluitend aanbidding. Op de eerste woensdag van de maand wordt deze H. Mis om 10.00 uur opgedragen in de kapel van Malderburch.
Het secretariaat in de pastorie is geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur. Telefoon 024 3580476.

Kerk Middelaar

Parochie H.H. Lambertus en Brigida

www.vommmm.nl; parochiemolenhoek@vommmm.nl

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.

Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels, tel. 06 55 41 67 09.

Zaterdag 15 februari: 19.00 uur H. Mis: Carnavalsmis)

Zaterdag 22 februari: géén H. Mis (wel op zondag in Molenhoek)

Protestantse gemeente Heumen

Protestantse gemeente Heumen

Zondag 16 feb. 10.00 uur. Voorganger ds. D.J. Deunk, Malden. De collectes zijn bestemd voor Stichting het Kloosterhuis te Sambeek en de Diaconie.

Zondag 23 feb. 10.00 uur. Voorganger dr. W.H. ten Boom, Didam. De collectes zijn bestemd voor Stichting het Kloosterhuis te Sambeek en de Diaconie.

Kerk H. Antonius Abt Malden

Kerk H. Antonius Abt Malden

Zaterdag 22 februari om 19.00 uur H. Mis met samenzang.
Iedere woensdag om 9.00 uur is er een H. Mis met aansluitend aanbidding. Op de eerste woensdag van de maand wordt deze H. Mis om 10.00 uur opgedragen in de kapel van Malderburch.
Het secretariaat in de pastorie is geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur. Telefoon 024 3580476.

Protestantse gemeente Groesbeek

(foto: Jannie Schaapman) Jannie Schaapman

Zondag 23 februari. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: mevr. M. Meek uit Wijchen.

Tijdens de dienst is er een collecte voor het Wenchi Hospital in Ghana.

Na de dienst is er koffie en thee in de Serre achter de kerk.

Auto-ophaaldienst: mevr. J. Bakker, tel. 397 3644

Vanaf 9.45 uur staat de deur open en is iedereen van harte welkom.

Voor meer info. zie www.pkn-groesbeek.nl

Kerk Middelaar

Kerk Middelaar

Parochie H.H. Lambertus en Brigida

www.vommmm.nl; parochiemolenhoek@vommmm.nl

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.

Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels, tel. 06 55 41 67 09.

Zaterdag 15 februari: 19.00 uur H. Mis: Carnavalsmis)

Zaterdag 22 februari: géén H. Mis (wel op zondag in Molenhoek)

Popquiz in Kekerdom schot in roos

(foto: Peter Hendriks) Foto: Peter Hendriks

KEKERDOM – De eerste popquiz in zaal UNA aan de Weverstraat in Kekerdom is een schot in de roos gebleken. Liefst zestien teams streden tegen elkaar om de felbegeerde wisselbeker in ontvangst te mogen nemen.

Het werd vooral een gezellige avond met veel popmuziek waar menig team het nodige vanaf wist. Uiteindelijk bleek het team van Cherreo Monky's de beste van de avond te zijn en zij zullen hun wisselbeker het volgend jaar tijdens de ongetwijfeld tweede editie moeten gaan verdedigen. Aansluitend aan de quiz werd de oude vinylcollectie van Tjoeki-Tjoeki weer van de zolder gehaald, zodat iedereen onder het genot van een drankje kon genieten van de muziek uit vroegere tijden. Ook waren er deelnemers aanwezig die hun singletjes of lp's hadden meegebracht van hun geliefde zanger/zangeres of bekende groep. De vinyl afterparty duurde tot in de kleine uurtjes.

Mantelzorg in teken van tegengaan financieel misbruik bij senioren

BERG EN DAL - Financieel misbruik van senioren (65-plussers) tegengaan? Het begint met erover te praten. Mantelzorg Berg en Dal stelt deze problematiek aan de kaak tijdens Koffie met… op woensdag 19 februari van 14.00 tot 15.00 uur in De Mallemolen aan de Kloosterstraat in Groesbeek.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen Jur den Breejen en Astrid Lukassen de aanwezigen over Lokale Alliantie en nemen zij de aanwezigen mee in de wereld van financiële uitbuiting en geven zij handvaten bij een 'niet – pluis – gevoel'.
In januari 2019 is er in de gemeente Berg en dal een convenant ondertekend door kop, groep, leden van de Lokale Alliantie Berg en Dal (financieel) veilig ouder worden samen met de wethouder Zorg en Welzijn Irma van de Scheur. Met deze samenwerking willen de betrokken organisaties mishandeling en financieel misbruik van senioren in Berg en Dal voorkomen en aanpakken. Dat doen ze door kennis en ervaringen met elkaar te delen, gezamenlijk casussen op te pakken én het geven van bewustwordingspresentaties over financieel misbruik van senioren.

Contouren fietspad langs Rijlaan Groesbeek al duidelijk zichtbaar

(foto: Joop Verstraaten) Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – In opdracht van de gemeente Berg en Dal wordt momenteel hard gewerkt aan de aanleg van het fietspad langs de Rijlaan in Groesbeek.

De gemeente heeft volgens ambtenaar Bram Kerkhoff gepacht van Staatsbosbeheer. Het traject is exact twee kilometer lang en loopt vanaf De Wolfsberg tot aan de Bieseltsebaan de gemeente grens van Berg en Dal. De fietsers zullen als het fietspad klaar is mogen kiezen om door te rijden via het Jachtslot of langs de gevaarlijke Heumensebaan richting bruggetje . Naar verwachting moet dit jaar het fietspad opgeleverd gaan worden, met de aanleg is een bedrag gemoeid van achthonderdachtenveertigduizend euro waarvan de Provincie Gelderland tweehonderdduizend euro bijdraagd.

Vrijwilligerswerk Berg en Dal

BERG EN DAL - Het Vrijwilligerssteunpunt van gemeente Berg en Dal verzamelt alle vacatures uit de gemeente en bemiddelt potentiele vrijwilligers aan organisaties. Zo worden er mensen gezocht om een maatje te zijn, om een gastvrouw of –heer functie te bekleden of om een plaatselijke vereniging te helpen met allerlei werkzaamheden. De vacatures die het Vrijwilligerssteunpunt deze keer uitlicht:

Landschapsbeheer Groesbeek zoekt vrijwilligers die bereid zijn om één keer per maand op zaterdagochtend mee te helpen met het knotten van bomen, heggen bijhouden, veldpaden opschonen en zwerfafval ruimen. Ben jij graag buiten bezig en heb je tijd om mee te helpen? Bel of mail naar Gijs Looijen: 06 42238305, gijslooijen@gmail.com.

Zorggroep De Laren; in Villa Hamer, Berg en Dal is persoonsgerichte zorg erg belangrijk. Zij zijn op zoek naar vrijwilligers die met bewoners van de Villa activiteiten willen ondernemen. Zoals samen een kopje koffie drinken, de krant lezen, een spelletje spelen, herinneringen ophalen et cetera. Wil jij goed doen voor een ander? Bel of mail naar Peter Degger: 06 29165052, p.degger@zorggroepdelaren.nl.

Ben je geïnspireerd geraakt? Neem dan eens een kijkje op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal. Bellen kan natuurlijk ook naar Forte Welzijn: 085 0406066. Staat er geen geschikte vacature voor je bij dan gaan we graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Planten laatste boom maakt de Componistenbuurt weer bij de tijd

(foto: Anneloes Hendriks) Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – De grote opknap van de Groesbeekse Componistenbuurt zit er tot tevredenheid van de buurtbewoners en de aannemers erop. Donderdagmiddag 6 februari om 17.00 uur werd door de jeugd van de Componistenbuurt de laatste Amberboom geplant samen met wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal.

De wijk heeft nu gestalte gekregen en ik ben blij dat de aannemer Gebroeders Venrooij en Hoeveniers La Heij die voor het ontwerp en de aanplanting hebben gezorgd evenals de ambtenaren diverse complimenten van buurtbewoners hebben ontvangen, aldus Sylvia Fleuren. Op een enkele opmerking na – die gecorrigeerd zullen worden – kan deze wijk er de komende jaren weer tegen. Het asfalt is vervangen door betonnen klinkers, 28 extra Amberbomen geplant, extra plantvakken aangelegd met in totaal 6.000 struiken, 15 extra parkeerplaatsen en 18 infiltratieputten in de grond aangelegd, die ervoor moeten zorgen dat het regenwater in de grond kan zakken. Om de snelheid eruit te halen is vooral in de bocht nabij Sion de weg versmald van 6 meter breed naar 4.80 meter breed. Symbolisch werd de laatste Amberboom geplant door medewerkers van La Heij, die geassisteerd werden door de jeugd uit de buurt en Sylvia Fleuren. Zij werden gade geslagen door diverse buurtbewoners.

Indrukwekkende herdenkingen Operatie Veritable in Groesbeek

(foto: Bert Roodbeen) Foto: Bert Roodbeen

GROESBEEK – Zondagmiddag werd in de Historische kerk aan de Kerkstraat in Groesbeek de Operatie Veritable herdacht, die op 8 februari 1945 vanuit Groesbeek begon richting Reichswald. Het was een zeer zware strijd die liefst zes maanden heeft geduurd waarbij 23.000 geallieerde militairen sneuvelden en 38.000 Duitse militairen het leven lieten.

De gehele grens regio werd daarbij vernield en had vele jaren nodig om te herstellen. Sinds 25 jaar wordt samen stilgestaan bij de bevrijding van het Nazi-regime samen met de grensregio om die reden was de heer Gieteman locoburgemeester van Kleef aanwezig die liet weten "Vrede is niet alles, maar zonder vrijheid en vrede is alles niets." Ook burgemeester Slinkman memoreerde de hoge prijs die hier aan de grens van de Duitse heuvelen is betaald. Emeritus-pastor Jos van Rooij liet weten dat we de afgelopen 75 jaar heel veel bereikt hebben waar we best trots op mogen zijn. Deze sfeervolle herdenking werd opgeluisterd door het Sankt Cäcilienchor uit Wyler met leden zowel uit Duitsland als Nederland onder leiding van Theo Giesbers.

De 12-jarige Nelia Kropman sprak voor haar opa Jacob Kropmann, toen acht jaar; "We zaten midden in de frontlinie voor ons de geallieerden en achter ons de Duitsers, zo liet zij de aanwezigen weten. Vervolgens zou de kranslegging plaatsvinden op de Canadese Erebegraafplaats maar vanwege de storm vond die ook in de Historische kerk plaats.

In de kerk speelde muziekvereniging Edelweisz, werd de Last Post gespeeld alsmede de volksliederen waarna diverse kransen werden gelegd door de Canadese Ambassade, gemeente Berg en Dal en door diverse afgevaardigden van geallieerde legeronderdelen. Ongetwijfeld zullen de kransen binnenkort naar het monument op de Canadese Erebegraafplaats worden gebracht waar ze ook thuishoren.

Seniorenvereniging Sionsheuvel

GROESBEEK - Carnaval op 15 februari vieren de senioren een carnavalsmiddag in Het Voorzieningenhart Op de Heuvel met medewerking met het seniorenorkest Aldörum de zaal is open om 13.00 uur.

De aanvang is om 14.00 tot 17.00 uur. Voor de leden is de entree vrij; niet-leden betalen vijf euro. Na afloop krijgt u een kop koffie met broodje kroket of frikandel.

Carnaval in de Breedeweg

BREEDEWEG - Ook dit jaar is er weer volop carnaval in de Breedeweg.

"We starten op maandag 24 februari met een carnavalsmiddag van 13.30 tot ongeveer 18.30 uur in De Sleutel aan de Bredeweg 71. De muziek wordt verzorgd door de Moonlights en DJ Hen. Of je nu jong bent of oud, je bent er welkom."

Op dinsdag 25 februari start om 13.30 uur weer de jaarlijkse carnavalsoptocht in de Breedeweg, die zeker ook gericht is op de jeugd. Er zijn prijzen in vier categorieën: Jeugdloopgroepen; Jeugdpraalwagens; Loopgroepen volwassenen; Praalwagens volwassenen. Na afloop, vanaf 14.30 uur, is er feest in De Sleutel met muziek van DJ Hen. De prijsuitreiking start omstreeks 17.30 uur.

De Heikneuters opent carnaval met Henk Dissel

Henk Dissel (foto: Reggie Kuster) Foto: Reggie Kuster

MOOK - Op zaterdag 22 februari gaat ook in Mook de carnaval van start, dat begint traditie getrouw met het Heikneuterbal. Op deze avond treden het huisorkest De Heituters op met live feestmuziek, DJ Bouncy en van eigen bodem Feestduo Rob en Rene.

Het absolute hoogtepunt wordt het optreden van niemand minder dan Henk Dissel. Zaal is open vanaf 20:00 uur en er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar, via telefoonnummer 06 54995581, in de voorverkoop 10 euro aan de deur zijn deze 15 euro per stuk. Het optreden van Henk Dissel is in Moks café, Groesbeekseweg 3 in Mook.

Inschrijven voor deelname carnavalsoptocht Millingen

MILLINGEN - De carnaval nadert snel. Wil je deelnemen aan de optocht(en), denk dan aan het tijdig inschrijven. Dit kan tot uiterlijk 15 februari. Zonder inschrijving en dus zonder startnummer kun je niet deelnemen.

Op dinsdag 18 februari zullen om 19.00 uur voor de groepen en enkelingen en om 20.00 uur voor de praalwagens de startnummers worden uitgereikt. Dit gebeurt in de Reinhal (verenigingsgebouw van de Deurdouwers) aan het Ons Genoegenpad (ingang Weth Arntzstraat). "Zorg voor een tijdige inschrijving. Zorg er bovendien voor dat de verantwoordelijke persoon die het startnummer op haalt een geldig legitimatiebewijs bij zich heeft."

Kuijpers Medical Instruments Groesbeek weer gecertificeerd

GROESBEEK/BREEDEWEG - Het Groesbeekse bedrijf Kuijpers Medical Instruments -gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen- het produceren en reparaties van medische en chirurgische instrumenten is helemaal bij de tijd.

In de afgelopen 25 jaar dat het bedrijf bestaat werken zij Frans en Thomas Kuijpers volgens de gestelde normen en eisen die van hen verwacht mogen worden. Onlangs heeft het bedrijf bericht ontvangen dat hun ISO; 13485 certificering en ISO – 14971 helemaal in orde zijn. De geharmoniseerde normen zijn een stap richting het naleven van de gepubliceerde verordening voor medische hulpmiddelen van MMD en MDR, die op 26 mei 2020 en 2022 de nu geldende richtlijnen zullen vervangen. De ISO – 14971 norm legt de vereisten vast voor risicobeheer en veiligheid van een medisch hulpmiddel.
Met de toepassing van deze ISO-normen is het bedrijf klaar om na 26 mei 2020 de klanten van dienst te zijn als de MDR normen worden ingevoerd (als het niet wordt verlengd met vier jaar).

De Europese Richtlijn voor medische hulpmiddelen verplicht fabrikanten tot het voeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. NEN-EN-ISO 13485 'Medische hulpmiddelen – kwaliteitsmanagementsystemen – Bijzondere eisen voor reguleringsdoeleinden ' is gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001:2008 'Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen ' en volgt niet de nieuwe High Level Structure ( HLS ) .

De cursussen 'Spaans à la carte' gaan weer van start!

GROESBEEK - Heeft u de zomervakantie al geboekt? Begin dan nu alvast met een leuke en leerzame cursus Spaans, zodat u zich tijdens uw vakantie prima kunt redden.

Tijdens deze korte cursus leert u zich, in tien thematische lessen, verstaanbaar te maken in allerlei situaties die in een vakantie voorbij kunnen komen, zoals een auto huren, de weg vragen, een reservering maken voor een excursie, iets bestellen in een restaurant, et cetera.

Nu 10 lessen van 75 minuten, incl. lesboek, voor 105,- euro in het dorpshuis De Slenk op de Horst (Groesbeek) op de dinsdag- en woensdagavond. Vanaf week 11 op dinsdag van 20.45-22.00 uur en op woensdag van 18.30-19.45 uur. Vanaf week 15 ook op woensdag van 19.45-21.00 uur!

Inschrijven of eerst nog wat meer informatie? Neem gerust even contact op met Taallessen Floor op 06 47115956 / taallessenfloor.gitte@gmail.com.

Gevarieerde, intieme poëzie-avond in huiskamersfeer Poëzie in Den Tempel in Overasselt

Mirjam van Oort en toehoorders. (foto: Marianna Bakker) Marianna Bakker

OVERASSELT - Dinsdag 4 februari heette oud-wethouder Henk van de Berg samen met Mirjam van Oort de bezoekers welkom in hun woonhuis Den Tempel aan de dijk van de Maas in Overasselt.


Een voormalig veerhuis, kaarsen, muziek, poëzie met dans!... waren de ingrediënten voor een avondprogramma cultuur van hoge kwaliteit tijdens Poëzieweek Heumen. Dinsdag 4 februari heette oud-wethouder Henk van de Berg samen met Mirjam van Oort de bezoekers welkom in hun woonhuis Den Tempel aan de dijk van de Maas in Overasselt.

Henk vertelde over de geschiedenis van Den Tempel, voorheen een veerhuis. Vervolgens hielden sprekers met eigen gedichten de aandacht gevangen. Riny Jans las drie gedichten voor van bekende dichters met een inleiding over de dichters zelf. Zij doet dit altijd met passie. Boeiend. Frank Oerlemans en Wim Couzijn (de mannen Van Asselt) zorgden voor muzikale intermezzo’s en ontroerende liedjes van Gerard van Maasakkers. De jonge Meike Derks verraste met twee mooie dansen, waarbij muziek, gedichten en dans samensmolten

Op zo’n poëtische avond ontbrak natuurlijk dorpsdichter Marjolein Pieks niet. Zij is een meester in improviseren. Samen met de bezoekers stelde ze een gedicht samen. Een ieder riep naar believen een (on)zin. Wanneer Marjolein die zinnen dan vervolgens aan elkaar zingt, ontstaat er ineens een ontroerend gedicht. Het was een avond die vraagt om herhaling; wat een gastvrijheid en fijne sfeer!

De jaarlijkse kunstroute Heumen doet ook deze plek aan in het voorjaar. Tevens maakt deze onderdeel uit van de cultuurstad Maasvensters. Onthoud Den Tempel!

'Schoonheid en Kracht' in Het Kerkje van Persingen

PERSINGEN - Gedurende twee weekenden in maart (7/8 en 14/15) is in het Kerkje van Persingen een tentoonstelling te zien met werken van Marijke Teunissen, Judith Walboomers, Annelies Reijers en Marlous Arnold.

Vier vrouwen, vier soorten kunst, met één bindend element: gevoel voor schoonheid uitgedrukt in krachtige werken. De combinatie van schilderijen, bronzen beelden, objecten van papier en zilveren en gouden sieraden leidt tot een bijzondere expositie. Hier kunnen liefhebbers van kunst hun hart ophalen. Daarbij is ook de sfeervolle ambiance van het Kerkje van Persingen een tocht naar de Ooijpolder waard.

GROESBEEK – Op donderdag 20 februari is er – vanwege carnaval – geen bingoavond in De Mallemolen aan de Kloosterstraat in Groesbeek.

De eerstvolgende bingoavond is op donderdag 27 februari om 20.00 uur in De Mallemolen. De zaal van De Mallemolen is al om 19.30 uur geopend.

13 / 28

14 / 28

15 / 28

16 / 28

Van 13 tot en met 19 februari

HET HUIDIGE STERRENBEELD IS WATERMAN. De waterman zoekt verbondenheid door op te trekken met mensen die op dezelfde golflengte zitten. Ze zijn wel heel gericht op hun persoonlijke vrijheid. In een relatie hoeven ze dus niet alles samen te doen. Wat dat betreft kiezen ze graag voor lat-relaties. Om wendbaar te blijven hebben ze ook geen moeite met open relaties. Ze willen genieten van het moment, van het nu!

RAM van 21 maart t/m 20 april
Vanaf aanstaande zondag loopt jouw planeet Mars, voor enkele weken, door het ambitieuze teken steenbok. Dat geeft heel geconcentreerde energie waarmee je hogerop kunt komen. Het maakt je ook geduldiger dan ooit! Op maandag kun je ingewikkelde kwesties op een Jip en Janneke manier uitleggen.

STIER van 21 april t/m 21 mei
Op zaterdag krijg je de kans om jouw kwaliteiten in te zetten en daardoor veel te bereiken. Het engelengeduld dat je daarbij tentoon spreidt is bijzonder! Maandag kies je ervoor om vooral te genieten van de goede dingen der aarde. En op dinsdag ben jij tijdens een uitje heel spraakzaam.

TWEELINGEN van 22 mei t/m 21 juni
Na een rustig weekend gaat jouw planeet Mercurius op maandag (schijnbaar) achteruit lopen. Dat geeft een periode van drie weken waarin jij terugkomt op eerdere afspraken. Op maandag doe je dat met veel kabaal. Dinsdag ben je wat milder en zachter. Op woensdag kom je slechts moeizaam uit je woorden.

KREEFT van 22 juni t/m22 juli
Donderdag lopen jouw zaakjes niet zo goed. Dat ondanks het feit dat jij zo enthousiast mogelijk voor de dag komt. In het weekend gaat het stukken beter en kan zelfs een klein naar berichtje jou niet van je stuk brengen. Volgende week dinsdag en woensdag ben jij zeer actief en gericht op snel resultaat.

LEEUW van 23 juli t/m 22 augustus
Aanstaande donderdag moet je even je tanden laten zien. Dat geeft je meer kracht en macht! Tijdens het weekend moet je allerlei verplichte nummers afwerken. Saai, maar het resultaat zal je echt bevredigen. Vanaf volgende week woensdag trek jij je voor enkele weken terug en geef je de ander de ruimte.

MAAGD van 23 augustus t/m 21 september
Op vrijdag is het goed om de familie of jouw clan even alle aandacht te geven. Vanaf maandag gaat jouw planeet Mercurius enkele weken (schijnbaar) achterruit lopen. Dat is een goede tijd om allerlei losse endjes aan elkaar te knopen. Je kritische houding zal je helpen om dit tot een goed einde te brengen.

WEEGSCHAAL van 22 september t/m 22 oktober
Het komende weekend is uitermate geschikt om oude vrienden weer eens op te zoeken. Zelfs als er in vroeger het een en ander aan de hand was, dan nog is de onderlinge sfeer weer als vanouds! Rond volgende week dinsdag ben je heel communicatief. Je maakt handig gebruik van jouw contacten.

SCHORPIOEN van 23 oktober t/m 21 november
Op donderdag merk je goed hoeveel invloed jij op de mensen in jouw directe omgeving hebt. Vanaf aanstaande zondag gaat jouw planeet Mars in het teken Steenbok lopen. Dat geeft enkele weken de behoefte om jezelf maatschappelijk duidelijker neer te zetten. Dat doe je op maandag met scherpe opmerkingen.

BOOGSCHUTTER van 22 november t/m 21 december
Op donderdag ben jij niet zo in de stemming voor contact. Sterker nog, je zondert je een beetje af. In het komende weekend trek je veel op met familie. Je bent oprecht geïnteresseerd in wat er in ze omgaat. Volgende week woensdag ben jij heel joviaal en je bent in de stemming voor een grapje.

STEENBOK van 22 december t/m 19 januari
Op zaterdag zijn de contacten die jij hebt heel hartelijk. Je hart maakt er een sprongetje van! Vanaf aanstaande zondag gaat de felle planeet Mars in jouw sterrenbeeld lopen. Dat geeft enkele weken veel meer energie en ook ongeduld om snel resultaten te bereiken. Op woensdag begrip jij de ander niet.

WATERMAN van 20 januari t/m 17 februari
Ondanks het feit dat jij in het weekend allerlei zakelijke dingen af moet ronden, vind jij toch de tijd om ook gezellig met anderen te vertoeven. Je geniet van de warme aandacht die er onderling is. Op dinsdag werkt jouw intuïtie op volle toeren maar op woensdag laat diezelfde intuïtie je in de steek.

VISSEN van 18 februari t/m 20 maart
In het komende weekend word je omringd door mensen die jou kunnen 'lezen'. Dat is heel prettig want dan is een half woord genoeg. Maandag ben je een beetje chagrijnig. Op woensdag. Om 5:58 uur precies, begint de vissentijd weer. Jij voelt je dan vrolijk omdat je dan echt jezelf kunt zijn.

Parochie Maria ten Hemelopneming

Di: 18 febr. Leuth 19.00 uur H.Mis

Wo:19 febr. Millingen 09.00 uur Rozenkransgebed

Beek 09.00 uur H. Mis

Do: 20 febr. Millingen 09.00 uur H. Mis

Millingen 09.30-18.30 uur Aanbidding

Vr: 21 febr. Millingen 09.00 uur H. Mis

Za: 22 febr. Millingen 17.00 uur H. Mis

Zo: 23 febr. Ooij 09.15 uur H. Mis Mannenkoor Beek

Millingen 11.00 uur H. Mis Cantorij

LOurdes bedevaart: Van 3-8 september 2020 kunt u mee naar Lourdes. We reizen samen vanaf Millingen en vliegen vanaf Maastricht voor een zesdaagse bedevaart. We sluiten aan bij het programma van Huis voor de Pelgrim. Meer info en aanmelding bij pastoor Rudo Franken die zelf mee gaat. Zie ook website: www.huisvoordepelgrim.nl

Info-avond 11daagse rondreis Italië: In de tweede helft van oktober is er bij voldoende deelname een parochiebedevaart per bus vanuit Millingen-Groesbeek naar Italië. Hoogtepunten zijn Rome, Assisi en Padua. Bijzonder is het om als parochie op bedevaart te gaan, met elkaar en met je eigen pastoor. Kosten zijn ongeveer 850 euro per persoon op basis van halfpension. Op maandag 17 februari om 20.30 uur is er in de ontmoetingsruimte van de kerk te Millingen een informatieavond, waarop de reis in beeld wordt gebracht.

Carnavalsmiddag bij KBO Groesbeek/De Horst

GROESBEEK – Zaterdagmiddag 15 februari viert traditiegetrouw de KBO Groesbeek/De Horst haar carnavalsmiddag in cultureel centrum De Mallemolen aan de Kloosterstraat in Groesbeek.

Prins Ummenie van De Feestneus alsmede de Prins van Net Aecht hebben laten weten op deze middag met hun gevolg aanwezig te zullen zijn. Daarnaast brengen diverse carnavalsgroepen hun nieuwste carnavalsschlager ten gehore. Aan buutreedners is er op die middag ook geen gebrek. De muzikale omlijsting van deze carnavalsmiddag is in handen van het eigen dweilorkest 'Drek Pak Ow'. De organisatie zorgt uiteraard voor een hapje en een drankje. Het feest begint om 14.00 uur en duurt tot 17.30 uur. Leden van KBO Groesbeek/De Horst hebben gratis toegang. Van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 5,00 euro.

Carnaval OEV1 De Natte

MILLINGEN - Ook dit jaar weer als vanouds een gezellige carnavalsmiddag in OEV1 De Natte. Kom kijken naar onze gevel. Welke hoofdpersoon, gebeurtenis of misschien wel iets van beide zal dit jaar prijken op de gevel van het pand?

Voor velen een verrassing, voor slechts enkelen is het al bekend. Al tijdens, maar zeker na de optocht kun je aan de Heerbaan 117 genieten van een middag onvervalste gezellige carnaval. Met een glas bier in de polonaise door de Natte of even onbezorgd hangen aan een hangtafel. Meedeinen op de bekendste carnaval hits. Een hapje zal zeker niet ontbreken om de middag ongeschonden door te komen. Vanaf 14:30 uur is iedereen welkom in de feestelijkste tent van Boemelgat Millingen. "Trek je boerenkiel aan, zet je masker op en komt allen voor een gezellige middag in de Natte. Tot zaterdag 22 februari."

Groesbeek op negende plaats in de Carnavals Index 2020

Carnavals Index 2020. (foto: www.beslist.nl) www.beslist.nl

GROESBEEK - Steeds meer inwoners van Gelderland vieren carnaval. Dit blijkt uit de Landelijke Carnavals Index 2020 van beslist.nl, die tot stand is gekomen op basis van ruim 200.000 zoekopdrachten rondom feestkleding voor carnaval. Niet eerder, sinds de start van de ranglijst, stond Gelderland met zes vermeldingen opgenomen.

In de ranglijst staan de 50 Nederlandse steden en dorpen gerangschikt op het hoogste gemiddelde aantal zoekopdrachten naar carnavalskleding per 1000 inwoners.

Het meest naar carnavalskleding wordt gezocht in het Limburgse Voerendaal; dat daarmee dan ook de landelijke koploper is. Op de tweede plaats staat het Brabantse Made, Born (Limburg) staat op de derde plaats. Dit jaar staat het Gelderse Groesbeek op de negende plek, dit is één plaats hoger dan vorig jaar.

Opvallend zijn de zes vermeldingen van Gelderland. Met name in Groesbeek zijn de inwoners zeer geïnteresseerd in een nieuw carnavalskostuum. Landelijk staat Groesbeek qua interesse zelfs op een negende plek, één plek hoger dan vorig jaar. Ammerzoden (31), Didam (34), Doetinchem (44), Nijmegen (49) en Druten (50) staan ook in de top 50.

Top 10 steden met hoogste zoekvolume naar carnavalskleding (per 1000 inwoners)

1.Voerendaal (LB), 2. Made (NB), 3. Born (LB), 4. Heythuysen (LB), 5. Schaijk (NB), 6. Bavel (NB), 7. Haelen (LB), 8. Zevenbergen (NB), 9. Groesbeek (GE), 10. Susteren (LB).

31. Ammerzoden (GE), 34. Didam (GE), 44. Doetinchem (GE), 49. Nijmegen (GE), 50. Druten (GE)

De complete ranglijst staat op https://www.beslist.nl/info/carnavals-index.html.

Carnavalprinsen krijgen ingelijste karikatuurposters van Jan Linders

(foto: Joop Verstraaten) Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – In de Jan Linders-supermarkt aan de Spoorlaan in Groesbeek werd zondagmorgen de aftrap gegeven van de karikatuur posters van de carnavalsprinsen in het spreidingsgebied van Jan Linders supermarkten.

Supermarktmanager Cor Peters heette alle carnavalisten welkom in een van de winkels van de grootste supermarkt van het Zuiden waar pas echt carnaval gevierd wordt. Speciaal voor deze gelegenheid hebben wij Prins Ummenie de 60ste uit Groesbeek Andy van Net Aecht, Prins Mike van De Feestneus eveneens uit Groesbeek en Prins Luc van De Berggeiten uit Berg en Dal uitgenodigd. Ook voor de prinsen van Mook Hans van de Heikneuters en de prins van Molenhoek Martijn van de Meulenwiekers waren er posters maar die moesten wegens verplichtingen elders verstek laten gaan. De drie aanwezige prinsen kregen onder luid applaus de ingelijste posters overhandigd van de supermarkt manager Cor Peters. Daarna was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje (worstenbroodje) en een drankje. De klanten van Jan Linders kunnen in de winkel een gratis poster van hun geliefde Prins Carnaval afhalen in de supermarkt.

20 / 28

Berg en Dalse nieuwkomers ondertekenen participatieovereenkomst

(foto: Peter Hendriks) Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – Onder toeziend oog van burgemeester Mark Slinkman hebben vrijdagmiddag 7 februari dertien buitenlanders met een vluchtelingen status de participatie overeenkomst getekend.

Daarmee verklaren de elf Syrische, één Jemenitische en een Oeigoer uit China als vluchtelingen te weten wat de Nederlandse waarden en spelregels zijn en het belangrijkste is, en dat ze deze waarde en spelregels ook zullen respecteren. In zijn toespraak liet Slinkman weten dat het belang van deze lessen, die deze vluchtelingen gevolgd hebben. De vier kernwaarden zijn te weten gelijkheid, solidariteit, vrijheid en participatie. In de vier lesmiddagen die deze statushouders gevolgd hebben, hebben zij kennis gemaakt met de Nederlandse waarden zoals vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, vrijheid van partnerkeuze, het verbod van discriminatie, het recht op onderwijs en respect voor elkaar. Burgemeester Slinkman heette de nieuwkomers welkom in Nederland en in het bijzonder in Berg een Dal. Na een hapje en een drankje werd er een foto gemaakt op de trap in de hal van het gemeentehuis met in hun midden burgemeester Slinkman.

Openbare lagere school van de Breedeweg aan de Bredeweg, 1924

De oorspronkelijke school, het linker gedeelte, is in gebruik genomen op 15 november 1901. De vierkante uitbouw dateert juni 1922, vijf jaar later dan gepland want deze advertentie is uit 1917.

Door Gerrie Driessen,

(foto: (glaslaatnegatief) van G.G. Driessen)

Heemkundekring Groesbeek

Dat de uitbreiding vertraging opliep zal met de financiering te maken hebben. Nog tijdens de raadsvergadering van 30 juni 1927 wordt er over gediscussieerd. Raadslid mej. Bögels zegt de lening van 56.000 gulden nog niet geplaatst te hebben, omdat zij nog opheldering wenst over de kosten van het schoolgebouw in De Bruuk en zij geen inzage van de rekening 1925 had gekregen.

De foto, afdruk van een glasplaat, was ongedateerd maar is aan de hand van de afgebeelde met geweren marcherende mannen gedateerd 1924. Het betreft de in 1919 opgerichte Bijzonder Vrijwillige Landstorm (Vrijwillige Burgerwacht), die haar vijfjarig jubileum viert. De stoet wordt vooraf gegaan door Fanfare Wilhelmina. Geheel links, voor het schoolgebouw, staat het huis van de hoofdonderwijzer J.Toebosch. In 1927 heeft het woonhuis het adres Wijk F nr.58 en de school F. nr. 57, ongeveer de plek waar ná de oorlog het wijkcentrum 'De Sleutel' is gebouwd.

Rechts de boerderij en schuur van de familie Johannes W. Peerenboom, eveneens in de oorlogsperiode 1944-45 verwoest. De onderwijzerswoning werd circa 1930 betrokken door het gezin van de bakker Sjeng Coopmans. Deze was in dienst van Toon Janssen (Tön van de Lange Thies), de eigenaar van een bakkerij en kruidenierswinkel en van een meel en kolenhandel.

Lezing 'Geschiedenis Bauhaus in Context'

Juri Czabanowski/UrchiTecton. (Bauhaus Weimar en Bauhaus Dessau)

BEEK - Architectuurhistoricus Dr. Juri Czabanowski spreekt over de 'Geschiedenis Bauhaus in Context'. Czabanowski hield eerder hier lezingen, vol publiekelijk lof (Open Monumentendag-lezing en een Bauhaus-lezing over de vernieuwende architectuurstroming in 2019)? Zondag 16 februari staan design-(bouw)kunst centraal, de link 'De Stijl' en 'Bauhaus' en architecten Gropius-Taut-Oud-Bartning in context van de modernistische tijdgeest.

Het opleidingsinstituut Bauhaus vernieuwde theoretisch en praktisch hoger onderwijs. Jonge vrouwen studeerden er, hoewel mannen het scepter bleven zwaaien. Bauhaus-directeur Gropius vereent ambacht met de kracht van de opkomende machine: industrieel design wordt een feit. Zoals het 'Ur-Bauhaus', een modernistische schoenleest-fabriek Fagus (Lat: beuk) Werke in Alfeld (1911-'14). Ook vernieuwers van sociale woningbouw, Bruno Taut (Hufeisen-Siedlung) komt aan bod, naast Gropius' woonwijk Törten in Dessau. Jonge architecten zagen dat er na 1918 voedingsbodem voor een nieuwe mens-maatschappij ontstond: gezonde-goede huisvesting met kernbegrippen 'licht-lucht-ruimte' en tandeloos functionele groen, naast het modernistisch tuinstad-concept.

De lezing vindt plaats in unieke concertzaal van de expressionistische villa Wylerberg in Beek; passend gezien het een ontwerp van Bauhaus-architect Bartning betreft (Bauhaus-directeur te Weimar 1926-'30). De witte villa Wylerberg is gelegen tegen de helling (Duivelsberg) aan Rijksstraatweg 178 Beek-Ubbergen.

Zondag 16 februari om 14.00 uur (pauze 15.00 uur, 2e deel 15.30-16.45 uur). Entree 10 euro per persoon contant bij kassa; student 5 euro; in pauze koffie/thee 1 euro; cake 0,50 euro. Na lezing: glas wijn/bier contant: 2 euro contant.

Auto graag beneden aan Rijksstraatweg parkeren (uitzondering invaliden) en mobieltjes uit tijdens lezing. Info lezing: 024 3882679.

Co-Bus Campers breidt haar service uit op een nieuwe locatie in Nijmegen

NIJMEGEN – Sinds januari 2020 is de service van Co-Bus naast de verhuur uitgebreid met campercheck, vakantiecheck, aankoopkeuring, onderhoud en bemiddeling in verkoop en aankoop van campers.

Of je nu een eigen camper bezit of een camper huurt, het is heerlijk om op deze manier te kunnen reizen. Je 'huisje' met alles er op en erin heb je altijd bij je. Sinds 2012 verhuurt Co-Bus buscampers en is een begrip in de regio. Met hun verhuur-, reiservaring en camper / autokennis, hebben Arnold en Heleen een stevige basis gelegd voor hun bedrijf. Die kennis en ervaring is de afgelopen jaren verder toegenomen. Zij hebben naast camperdeel onderhoud voor de verhuur ook in opdracht van collegabedrijven camperchecks en camperdeelonderhoud uitgevoerd en geassisteerd bij de verkoop en aankoop van campers.

Opgedane kennis wordt natuurlijk altijd graag weer ingezet en dat vraagt in dit geval ook een bedrijfsruimte die daarbij past. Co-Bus is dan ook verhuisd naar de Holtakkerweg 10 in Nijmegen.
Heb je nog geen ervaring met (bus)campers, of wil je sowieso meer weten over huren, onderhoud, checks, verkoop, aankoop of anders? Bezoek de website Co-Bus.nl of bel gerust: 06 49119396 of 06 12403209.

Trouwjurken passen voor de lol, zonder te trouwen

MOOK – Heeft u altijd al trouwjurken willen passen zonder dat u gaat trouwen? Dat kan bij Fairytales & Nails in Mook, want sinds kort zijn de enthousiaste nagelstylistes Jolanda en Patricia ook gestart met het passen van trouwjurken.

Het passen van trouwjurken is uitermate geschikt als vrijgezellenfeest, verjaardagscadeau of gewoon als een avondje uit samen met uw vriendinnen, familie of collega's.
Dit is een unieke gelegenheid om zoveel mogelijk trouwjurken te passen, dus kunt u eindelijk uw moeder, zus of die ene collega in een bruidsjurk zien, hoe leuk is dat!
U wordt bij binnenkomst ontvangen met een drankje en daarna kunt u twee uur lang onbeperkt passen en tussendoor zijn er heerlijke hapjes.

Ook is er gelegenheid om foto's te maken van deze onvergetelijke dag. "Bij ons bent u op de juiste plek om uw eigen show te maken, in een knus, gezellige, huiselijke locatie. En heeft u nog andere wensen, dan zijn deze altijd bespreekbaar", legt Patricia uit.

Kinderfeestjes
Vanaf vier kinderen kunt u een onvergetelijk kinderfeestje vieren. Het kinderfeestje heeft een sprookjesachtig tintje, verkleed als prinses met overheerlijke taart en cadeautjes. Dit kan al vanaf 12,50 euro per kind. Dit arrangement is verder uit te breiden.

Fairytales & Nails, Rijksweg 139a, Mook. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 06 41816650 of 06 46755835; ww.fairytalesandnails.nl.

Heropening kinderdagverblijf

Onthulling van het nieuwe naambord (zie inzet). (foto: H. Tjalsma) H. Tjalsma

GROESBEEK - Ruim vijf jaar na de oprichting van het interne kinderdagverblijf 24Seven van Moederkindhuis 24/7 in Groesbeek was het tijd voor een make-over. Een prijsvraag voor een nieuwe naam werd uitgeschreven onder de moeders. Het werd 'Huize Kakelbont'. Bij die naam werd een nieuw logo ontworpen en deze werd vrijdagochtend 7 februari onthuld. Het logo symboliseert diversiteit en huiselijkheid. Na de onthulling was er koffie of limonade met taart.

Huize Kakelbont is een kleinschalig kinderdagverblijf, in eerste instantie opgericht voor moeders die verblijven in het moederkindhuis. Het vaste team van pedagogisch medewerkers heeft veel tijd voor de kinderen die meestal wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. “Het is geen uitzondering dat er twee leidsters staan op een groep van vier kinderen”, aldus Margriet Tjalsma. Zij is houder van het kinderdagverblijf maar ook gezinshuisouder van het moederkindhuis. “Er is een nauwe samenwerking tussen kinderdagverblijf en moederkindhuis. Er vinden regelmatig evaluaties plaats. De leidsters hebben veel oog voor de ontwikkeling van het kind en signaleren snel of er sprake is van een achterstand.“

Sinds enige tijd is het kinderdagverblijf ook opengesteld voor kinderen van ouders uit Groesbeek, die niet in het moederkindhuis wonen. Margriet: “Deze nieuwe aanmeldingen komen vaak vanuit het sociaal wijkteam van de gemeente. Het wijkteam heeft goed zicht op gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben. En de opvang kan worden betaald met een sociaal medische indicatie. Ook deze kinderen zijn welkom in Huize Kakelbont.”

Conferentie over woningbouw in Heumen

HEUMEN - Op dinsdag 18 februari om 20.00 uur houdt de PvdA Heumen een woonconferentie over woningbouw in de gemeente Heumen.

In Maldensteijn (Kerkplein 8 in Malden) gaat men in gesprek over het voorstel dat burgemeester en wethouders op 20 februari voorleggen aan de gemeenteraad. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden als spreker. Tijdens het eerste deel van het programma krijgen zij de ruimte om hun visie op het woonbeleid uit een te zetten. Na de pauze worden aan één van de thematafels onderwerpen besproken als 'vitaliteit van de kernen', 'huisvesting voor ouderen' en 'jongeren en inbreiden of uitbreiden.'

De PvdA hoopt op veel meningen want de formele inspraak op het voorstel van burgemeester en wethouders is zeer beperkt. Sprekers kunnen zich aanmelden: toon.janssen@pvdaheumen.nl. De spreektijd wordt eerlijk over de sprekers verdeeld.

Kunstwerk in Millingen verplaatst

(foto: Peter Hendriks) Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN – Het kunstwerk dat vanaf 1998 geplaatst was aan De Nonnenkamp in de Millingse wijk Wielingen stond is onlangs verplaatst naar de algemene begraafplaats, waar het nu zijn vaste stek heeft gekregen.

Volgens de kunstenaar Joost van Hezewijk komt het maar zelden voor dat een kunstwerk verplaatst wordt. De jeugd zag het kunstwerk als een speeltoestel, wat tot gevaarlijke situaties leidde en dat was niet de bedoeling van het kunstwerk. Het kunstwerk dat nu 'Hemel en Aarde' heet werd door een lint door wethouder Annelies Visser en de kunstenaar weer met elkaar verbonden. Oorspronkelijk zat er verlichting in het kunstwerk waar de lichtjes als een soort sterren te zien waren, nu is er geen stroom aanwezig en zijn de puntjes geel gemaakt. Zo is het als het donker is ook donker op de begraafplaats en dat is volgens kunstenaar Joost van Hezewijk respectvoller, wat hoort op een begraafplaats.

Openbare fractievergadering van Democraten Gemeente Heumen

HEUMEN - Op maandag 17 februari houdt Democraten Gemeente Heumen een openbare fractievergadering. Belangrijkste onderwerp deze avond is de woningbouwplanning van de gemeente in zowel Malden als in Overasselt, Nederasselt en Heumen.

Hierin moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Bouwen wij voor de plaatselijke behoefte of voor de regio? Waar vinden we ruimte om te bouwen? Hoogbouw of vooral grondgebonden woningen? Hoe bewaken we de groene, landelijke omgeving? Dit zijn enkele van de dilemma's waarvoor wij komen te staan. De fractie wil daarom graag met zoveel mogelijk inwoners hierover in gesprek. De vergadering vindt plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Malden en begint om 20.00 uur. Iedereen is er welkom.

Een 'spirituele douche' van klanken in Berg en Dal

Kirtan Berg en Dal. (foto: Leo De Kruis) Leo De Kruis

BERG EN DAL - De kirtaneers Tonny Bol en Leo de Kruis verzorgen zondag 23 februari een gratis toegankelijke kirtan in Berg en Dal.

Kirtan is een eeuwenoude Indiase yoga-traditie. Woorden waaraan helende krachten worden toegekend (mantra's), worden gezongen door afwisselend zangers en muzikanten (kirtaneers) en de bezoekers in de vorm van 'Call and response'. Tonny en Leo verzorgen regelmatig kirtans in Nederland en België. Nu stellen ze hun eigen huis open, om ook mensen in Berg en Dal en omgeving de gelegenheid te geven zo'n 'spirituele douche' te ondergaan.

Tijdens een kirtan ontstaat een bijzondere energie. De mantra's worden begeleid door onder meer harmonium, kartals (cimbalen) en mrdanga (Indiase trommel). Door het herhalen van de mantra kom je steeds dieper in je meditatie, terwijl je je laat meevoeren door het geleidelijk variërende tempo. Van heel langzaam naar soms heel uitbundig om weer te eindigen in verstilling.

Wie zondag 23 februari deel wil nemen aan dit bijzondere evenement, kan zich aanmelden bij Tonny Bol: email namahatta.kirtan@gmail.com of tel. 06 30883292. Vanaf 14.00 uur is er inloop met thee en een koekje. Van 14:30 tot 16:00 uur volgt de kirtan, waarna er gelegenheid is om na te praten. Er is geen entree maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

Kerk Molenhoek

Parochie O.L.V. van zeven Smarten.

www.vommmm.nl; parochiemolenhoek@vommmm.nl

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.

Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels, tel. 06 55 41 67 09.

Zondag 16 februari: géén H. Mis (wel in Mook)

Dinsdag 18 februari: 19.00 uur H. Mis voorafgegaan om 18.30 uur door rozenkransgebed.

Zondag 23 februari: 11.00 uur H. Mis: Carnavalsmis

Kerk Mook

Parochie H. Antonius Abt

www.vommmm.nl; parochiemolenhoek@vommmm.nl

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.

Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels, tel. 06 55 41 67 09.

Zondag 16 februari: 11.00 uur H. Mis: Carnavalsmis

Vrijdag 21 februari: 9.00 uur H. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Zondag 23 februari: géén H. Mis (wel in Molenhoek)

Workshop 'Wislawa Szymborska'

Riny Jansen en toehoorders. (foto: Marianna Bakker) Marianna Bakker

MALDEN - Hoe mooi de gedichten zijn van de Poolse dichter(es) Wislawa Szymborska viel te ontdekken in de Poëzieweek Heumen. De bibliotheek in Malden bood zaterdag 1 februari plaats aan twintig poëzieliefhebbers, die in meerdere rijen rond tafels zaten.

Zij luisterden geboeid naar Riny Jans, die gepassioneerd vertelde over werk en leven van Wislawa Szymborska, een nobelprijswinnaar. Riny:": Ik schrijf zelf geen gedichten, maar lees er vele en verdiep me in dichters, hun werk en achtergronden". In de workshop kregen de toehoorders gelegenheid om van gedachten te wisselen over de toegankelijke gedichten én de gelaagdheid daarin. Szymborska schrijft over de dagelijkse dingen en, hoewel op 94 jarige leeftijd in 2012 overleden, haar werk is zeker nog actueel.

Het werd een inspirerende ochtend. Door samen te luisteren en te bespreken komen de gedichten en de dichter 'tot leven'. Zo'n workshop over een dichter door Riny Jans is voor herhaling vatbaar.

Enkele strofes uit 'Niet lezen':

Bij de werken van Proust

krijg je in de winkel geen afstandsbediening

je kunt niet overschakelen

naar een voetbalwedstrijd

of een quiz waar je een Volvo kunt winnen.

We leven langer,

maar minder nauwkeurig

en in kortere zinnen.

We reizen sneller, vaker, verder,

al komen we met dia's thuis in plaats van met herinneringen.

Dit hier ben ik met een of andere kerel.

Dat daar is denk ik mijn ex.

Hier loopt iemand in zijn blootje,

dus vast ergens op het strand

Poëziewedstrijd 'Toekomst is Nu'

Thijs Kersten (tweede prijs poëziewedstrijd Toekomst is Nu Poëzieweek Heumen (foto: Hans van Wijk /Habrefoto) Hans van Wijk (Habrefoto)

HEUMEN - Met haar gedicht de ‘Mallemolen’ kwam Linda Scheijgrond uit Nederasselt als beste uit de bus in de poëziewedstrijd ‘De Toekomst is Nu’, georganiseerd door Poëzieweek Heumen. Thijs Kersten uit Heumen werd tweede en Joan ten Hove uit Malden derde.

Thijs Kersten (17 en romanschrijver) presenteerde tijdens de prijsuitreiking in De Blauwe Salon met veel passie een kakelvers gedicht binnen het thema. Pieks: “Wanneer je deze had ingezonden, zou de eerste prijs voor jou zijn geweest." Thijs sprak verder nog over zijn debuutroman ‘Negeer de mogelijkheden’ waarmee de jonge schrijver zich ontpopt als veelbelovend literair talent.


Eerste Dorpsdichtergilde

De drie winnaars vormen samen het eerste Dorpsdichtersgilde gemeente Heumen onder leiding van de huidige Dorpsdichter Marjolein Pieks. Het Dorpsdichtergilde leest, redigeert en bespreekt elkaars werk en performance en scherpt elkaars kwaliteiten aan.


Criteria gedichtenwedstrijd

De wedstrijd is een initiatief van de Dorpsdichter gemeente Heumen in het kader van de tweede editie van Poëzieweek Heumen. Er werden 19 gedichten ingezonden door 13 dichters uit Malden, Overasselt, Nederasselt, Heumen, Wijchen, Molenhoek en Nijmegen.

Doorslaggevend voor het benoemen van Linda Scheijgrond als winnares is volgens Pieks: begrijpelijke en alledaagse woorden in haar gedicht vol engagement. Thijs Kersten wordt door Pieks geroemd om zijn gelaagde en literaire stijl, Joan ten Hove om zijn persoonlijke en filosofische invalshoek op het thema.

Hoogwater onderwerp gedichten bij schrijfgroep Vers uit Heumen

Hoogwater in de Maas. (foto: Hans van Wijk/Habrefoto) Hans van Wijk (Habrefoto)

HEUMEN - Karin Kuiper (68 jaar) schrijft al vanaf haar 15e verhalen en gedichten. Inmiddels heeft ze (onder andere) vier poëziebundels uitgebracht met 'Oma'-titels .

Vanaf de start neemt Karin deel aan de workshops van 'Vers uit Heumen' onder leiding van de dorpsdichter Marjolein Pieks. Voor dit gedicht kreeg ze net als de andere schrijvers uit de groep de opdracht te schrijven over haar zorg en mening met betrekking tot de klimaatsverandering en de gevolgen daarvan, zoals hoogwater.

Hoogwater
ik ben Nederland, Pays-Bas
het water staat mij aan de lippen
ik ben Nederland, Pays-Bas
ik bedwing zeeën en rivieren
want aan God wil ik tippen

ik ben Nederland, Pays-Bas
ik ben kunstenaar in het dwingen
ik ben Nederland, Pays-Bas
land van Maas, Waal, Lek en Linge

ik heb twee emmers water gehaald
ik ben Nederland, Pays-Bas
de polders leeggepompt
heb ik gefaald?

ik ben Nederland, Pays-Bas
ik gooi de zee vol met zand
ik ben Nederland, Pays-Bas
ik heb steeds hogere dijken
ik heb gewonnen land

ik ben Nederland, Pays-Bas
het gaat meer en meer
op verlies lijken

ik ben Nederland, Pays-Bas
als het water komt
zal ik ten onder gaan
bouwen wij weer flats en huizen
ik ben Nederland, Pays-Bas
gebouwen die op palen staan
verdronken alle muizen

ik ben Nederland, Pays-Bas
ik ben een laagland
vol steen en beton
ik ben Nederland, Pays-Bas
ik verdreef mijn groen en gras
en ik roep: ‘it giet oan!”

ik ben Nederland, Pays-Bas
ik roep het noodlot over mij àf
ik ben Neder en Bah!
voor hoogmoed gestraft


Malden, februari 2020, Karin Kuiper

Gemeente Berg en Dal subsidieert bridgeclubs in project Denken en Doen

BERG EN DAL – Om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen gaat de gemeente Berg en Dal een eenmalige tweejaarssubsidie verstrekken aan de bridgeclubs in het kader van het project Denken en Doen.

Voor 2020 stelt de gemeente 8.750 euro beschikbaar en voor 2021 hetzelfde bedrag. Berg en Dal is drie bridgeclubs rijk: Embece '94 uit Millingen, B.C. De Groebelton uit Groesbeek en B.C. Hoog en Laag uit Beek en Ooijpolder die samen met de Nederlandse Bridge Bond een project gaan starten dat eraan bij moet dragen om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden en te voorkomen.

Dit project heeft de naam gekregen 'Denken en Doen Berg en Dal'. Naast het subsidie bedrag dat hiervoor gevraagd is van in totaal 17.500 euro is de gemeente gevraagd om te faciliteren bij het benaderen van de doelgroep 55 + door het aanschrijven van deze doelgroep. Het plan beoogt een groep van minimaal zestig minder actieve ouderen (leeftijd 55+) actief bij de samenleving te betrekken, zodat zij geestelijk fit blijven, de meerderheid blijft volgens landelijk onderzoek deze sport beoefenen. Bekend is dat bridgen de hersenen scherp en creatief houdt. Om die reden heeft het college besloten de eenmalige subsidie te verlenen voor een periode van twee jaar.

T-Mobile plaats extra zender in toren gemeentehuis Groesbeek

(foto: Joop Verstraaten) Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – In opdracht van provider T-Mobile is met behulp van een hoogwerker van de firma Kamphuis begonnen met het plaatsen van een extra zender in de toren van het gemeentehuis.

In de toren bevinden zich al zenders van KPN en Vodafone. De het plaatsen van de extra zender door T-Mobile zorgt de zender voor een betere dekking van het mobiele netwerk in het heuvelachtige Groesbeek waar de ontvangst zo nu en dan te wensen overliet. Ook voor de hulpverlenende instanties is deze extra zender vooral belangrijk, volgens woordvoerder De Raaf van de gemeente Berg en Dal. De heer de Raaf liet overigens weten dat er door het plaatsen van de nieuwe zender geen stralingsgevaar is voor de omgeving. Dat is onderzocht. aldus de Raaf. Tijdens het plaatsen van de zender – waarbij het gehele trottoir voor het gemeentehuis bezet was – waren verkeersregelaars aanwezig om de voetgangers veilig doorgang te verlenen.

Boanna Boyne op Zalmpodium

MILLINGEN - Zalmpodium nodigt iedereen uit voor het unieke concert met Boanna Boyne, De entree is zoals gewoonlijk vrij maar uiteraard zal aan het eind van het concert de bekende hoge hoed zijn rondje maken.

Buanna Boyne is een nieuwe folkgroep uit de regio Nijmegen-Achterhoek. De artiesten zijn begonnen met het spelen van traditionele, Ierse folkmuziek maar zij hebben zich inmiddels ontwikkeld tot een groep die ook muzikale uitstapjes maakt naar andere Keltische streken. Ook spelen zij diverse eigen nummers. Fraaie ballades worden afgewisseld met gezellige pubsongs, verstilde harpmelodieën en flitsende accordeondeunen. Hun instrumentarium bestaat uit: harp,gitaar, bouzouki, klarinet, accordeon, mondharmonica, tinwhistle en verschillende percussie-instrumenten. Bovendien zingen alle bandleden, zodat soms vijfstemmig gezongen wordt.

De groepsnaam komt van de godin Boanna van de Ierse rivier de Boyne. Zij is de moeder van Angus, de god van de jeugd, liefde en de dichtkunst. Wilt u al wat meer zien en horen, neem dan een kijkje op www.boannaboyne.nl

Het concert is zondag 16 februari in het kerkje aan de Zalmstraat 8 in Millingen aan de Rijn. Aanvang: 14.00 uur, eindtijd 15.00 uur. "Komt op tijd, want u weet 't : "Vol is vol", …zei de pastoor.