GN Lingewaard

30 mei 2018

GN Lingewaard 30 mei 2018


College wil samenwerking met burgers en raadsleden

Het nieuwe college kan aan de slag. (foto: Sjaak Veldkamp)

BEMMEL – Het college van de afgelopen vier jaar wil het beleid de komende regeerperiode voortzetten. Daarnaast wil het zich extra inspannen voor onder andere meer woningbouw, vernieuwing schoolgebouwen, het tegengaan van drugsproductie en een ambulancepost dichtbij Bemmel. Een klus die het samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en alle raadsfracties wil klaren. De oppositie is er niet gerust op dat de coalitie met ze wil samenwerken. Het nieuwe college werd met één nieuwe wethouder geïnstalleerd. Aart Slob heeft voor het CDA de plaats ingenomen van Theo Pere.

Afgelopen donderdag kwam de raad bijeen om met de onderhandelaars van VVD, CDA, LBL en lingewaard.NU te debatteren over hun coalitieakkoord. Het coalitieprogramma is gebaseerd op hoofdlijnen, zei LBL leider René Derksen. "Samen met alle partijen uit de gemeenteraad gaan we bouwen aan Lingewaard." Ook de inwoners worden er bij betrokken. "Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties willen we aan de slag", zo staat in het programma.

Het werd echter een ritueel waarbij de scheidslijn zich weer duidelijk aftekende tussen oppositie en coalitie. Fractievoorzitter Maarten van den Bos zag dat ook. Fractievoorzitter Lianne Duiven van GroenLinks zei vurig te hopen dat de komende vier jaar écht wordt samengewerkt. De SP toonde zich weer een tegenpartij door als enige partij tegen het coalitieakkoord te stemmen.

Slechts een enkel onderwerp springt er concreet uit. De komende vier jaar wordt het huidige programma van 750 woningen versneld en daarboven op komen nog eens 250 extra woningen.

Het onderwijs heeft de aandacht. Veel schoolgebouwen in Lingewaard dateren uit de vorige eeuw en zijn daarom aan vernieuwing toe, weet de coalitie. Zonder over financiële mogelijkheden te praten is op papier een ambitie uitgesproken. "We hebben hier als gemeente een verplichting en beschouwen het als een belangrijke taak om de onderwijshuisvesting op orde te brengen."

Het debat werd afgesloten zonder aanpassing of toevoeging van de oppositie. Formateur Helga Witjes van de VVD als grootste partij gaf geen krimp. Zij is trots op het resultaat van haar coaliteakkoord.

Muzikale reis: Barok tot Rock op kasteel Doornenburg

Musici Ensemble Rei (foto: Rene Knoop) Foto: Rene knoop

DOORNENBURG - 'Ta Panta Rei', ofwel: 'alles stroomt'. Alles verandert voortdurend en sneller. Zo ook ambieert het Ensemble Rei zeer flexibel combinaties van strijkers in kamermuziek formaties te presenteren.

Dit ensemble verrast met verschillende (klassieke) muziekstukken van Rossini, Elgar, Gershwin, Piazzolla, Glass, Williams, McCartney en Kraftwerk. De bezetting bestaat onder andere uit een aantal musici van het Gelders Orkest: Aristotelis Potamianos (contrabas), Julija Hartig (viool), Eva Bengtsson (viool), Eirini Statigopoulou (altviool) en Sarah Walder (cello). Dit top concert op 3 juni moet men niet missen. Aanvang 11.00 uur, inloop met koffie 10.30 uur. Entree 12,50 euro. Reserveren: cultuur@kasteeldoornenburg.nl of telefoon 06 10395449. (www.kasteeldoornenburg.nl).

Inloopspreekuur 'Haalderen leeft!' in De Tichel

HAALDEREN - Woensdag 6 juni is er een inloopspreekuur (19.30 – 20.00 uur) zijn in dorpshuis De Tichel.

Alle inwoners zijn uitgenodigd om eens te komen kijken bij het inloopspreekuur en ideeën of eventuele problemen aan te dragen, die we met u proberen op te lossen. Daarnaast kan men op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen Haalderen, het platform of de gemeente via onze facebookpagina ‘Haalderen leeft!’.

Afgelopen week was er bijvoorbeeld te vinden welke invloed het coalitieakkoord heeft voor Haalderen, maar ook over de Kerk in Haalderen die dringend aan onderhoud toe is! Om helemaal op de hoogte te blijven is het dus handig om onze facebookpagina in de gaten te houden.

Loop je een straatje mee in Angeren?!

ANGEREN - De impact van een spijsverteringsziekte op het dagelijks leven is groot. Door het hele land gaan daarom ruim 14.000 collectanten van maandag 18 tot en met zaterdag 23 juni de straat op om geld op te halen voor patiënten met een maag-, darm- of leveraandoening.

In Angeren is de Maag Lever Darm Stichting nog op zoek naar collectanten. Loop je ook een straatje mee voor de tweemiljoen buikpatiënten?


De Maag Lever Darm Stichting faciliteert onderzoek en geeft voorlichting. Spijsverteringsziekten als het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), Colitis Ulcerosa, de ziekte van Crohn en Coeliakie hebben veel impact op het dagelijks leven van patiënten door alle beperkingen die deze aandoeningen met zich mee brengen. Denk daarbij aan vermoeidheid, pijn door opvlammingen of onbegrip in de omgeving. Daarnaast krijgen jaarlijks duizenden mensen een diagnose van kanker in één van de spijsverteringsorganen. Alleen darmkanker eist al veertien levens per dag.

Aanmelden
Help je mee om in Angeren een geweldig bedrag op te halen? Meld je dan aan als collectant via www.mlds.nl/collecte. Je kunt ook contact opnemen met Karen, via e-mailadres KPLWinne@hotmail.com, lokale organisator voor de Maag Lever Darm Stichting in Angeren.

Umdracht voor hele Betuwe

HUISSEN – Aan de Huissense Umdracht zal dit jaar worden meegewerkt door kerkgangers uit de gehele parochie Maria Magdalena. Dat is voor het eerst sinds de fusie van de twee voormalige Betuwse parochies (Levensbron en Benedictus). In dat licht past ook het thema: Met de liefde van Christus breng je mensen bij elkaar.

De Umdracht, zoals de Sacramentsprocessie in Huissen wordt genoemd, zal op zondag 3 juni door de feestelijk versierde straten van het centrum trekken. Bisschop H. Woorts van Utrecht zal deelnemen aan de processie en hij verzorgt bovendien de preek. Ook burgemeester M. Schuurmans en drie wethouders zullen aanwezig zijn in de Umdracht. De stoet verlaat rond kwart voor elf, na afloop van de eucharistieviering, de stadskerk. Daar zal ook de slotviering plaats vinden.

In verband met de werkzaamheden voor de nieuwbouw van Sancta Maria, zal de stoet net als vorig jaar een route volgen via het Raadhuisplein, om het Convent, waar een van de vier rustaltaren staat opgesteld.

De Umdracht is een kerkelijke traditie, die al eeuwenlang wordt gekoesterd in Huissen, ook na de ontzuiling die zich de afgelopen decennia heeft voltrokken. Aan de processie doen tal van verenigingen mee, waarbij de muziekverenigingen met hun gedragen muziek het meest opvallen. Een bijzondere rol binnen de processie is weggelegd voor het Sint-Gangulphus- en Sint-Laurentiusgilde. De leden daarvan zorgen in hun historische kostuums voor het ordelijk verloop, terwijl de twee koningen op een bijzondere plaats in bedetocht meelopen.

Oudpapier Haalderen

HAALDEREN - Vrijdag 1 juni wordt er in Haalderen weer het oudpapier opgehaald.

Het oudpapier moet voor 17.45 uur in gesloten dozen aan de straat staan. De opbrengst van het oudpapier komt ten goede aan basisschool De Wieling in Haalderen.

Vissen 65-plus gemeente Lingewaard

LINGEWAARD - Op zaterdag 7 juli is voor de 47ste keer seniorenvissen in de gemeente Lingewaard georganiseerd.

Op die dag zullen de visser weer gaan strijden voor koning of koningin of grootste en kleinste vis. Zin om mee te gaan vissen die dag? Schroom niet en geef je voor 30 juni op bij Jan Derksen, Kennedystraat (06 12630215) of bij Wim Kersen, Langestraat 47/a (026 3255453 of 06 81857516). De kosten voor deze middag /avond zijn vier euro als je wilt meevissen. Helpers hoeven niets te betalen en zijn welkom!

Loop je een straatje mee in Angeren?!

ANGEREN - De impact van een spijsverteringsziekte op het dagelijks leven is groot. Door het hele land gaan daarom ruim 14.000 collectanten van maandag 18 tot en met zaterdag 23 juni de straat op om geld op te halen voor patiënten met een maag-, darm- of leveraandoening.

In Angeren is de Maag Lever Darm Stichting nog op zoek naar collectanten. Loop je ook een straatje mee voor de tweemiljoen buikpatiënten?


De Maag Lever Darm Stichting faciliteert onderzoek en geeft voorlichting. Spijsverteringsziekten als het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), Colitis Ulcerosa, de ziekte van Crohn en Coeliakie hebben veel impact op het dagelijks leven van patiënten door alle beperkingen die deze aandoeningen met zich mee brengen. Denk daarbij aan vermoeidheid, pijn door opvlammingen of onbegrip in de omgeving. Daarnaast krijgen jaarlijks duizenden mensen een diagnose van kanker in één van de spijsverteringsorganen. Alleen darmkanker eist al veertien levens per dag.

Aanmelden
Help je mee om in Angeren een geweldig bedrag op te halen? Meld je dan aan als collectant via www.mlds.nl/collecte. Je kunt ook contact opnemen met Karen, via e-mailadres KPLWinne@hotmail.com, lokale organisator voor de Maag Lever Darm Stichting in Angeren.

Jubileum De Leemkuulers

BEMMEL - Op 25 juni 2018 bestaat Egerlander kapel De Leemkuulers uit Bemmel 25 jaar als zelfstandige kapel. In deze serie kunt u lezen hoe het de kapel deze 25 jaar vergaan is.

2013. Het was een druk jaar, met veertien optredens in twaalf maanden hebben we flink wat muziek gemaakt. Financieel is het ook een spannend jaar geweest, hoe kan de club zich staande houden met de vele malen lagere subsidie van de gemeente? Dit bleek achteraf een kwestie te zijn van veel goed betaalde optredens binnen te halen. Ook hebben we de tering naar de nering moeten zetten, hetgeen goed is gelukt. In december hebben we op verschillende kerstmarkten in Amerongen, Lochem en Ede onze muziek laten horen, hier horen uiteraard ook kerstliederen bij (dit is niet onze favoriete muziek, maar het hoort wel op een kerstmarkt). Dit jaar hebben we afscheid genomen van Ton als secretaris. Achttien jaar lang heeft hij deze functie, naar volle tevredenheid van de leden, vervuld. Ton werd onder luid applaus en met een kistje bier bedankt voor zijn jarenlange inzet.

Bijzondere activiteiten in dit jubileumjaar

--Vierdaagse zondag,15 juli Internationaal Kapellen Festival Bemmel op de markt in Bemmel. Aanvang 11.30 uur gepland einde 17.00 uur. Dit is het eerste lustrum. Gratis toegang.

--Zaterdag 29 september jubileumconcert in zalencentrum De Kolk in Haalderen. Aanvang 20.00 uur gepland einde 22.30 uur Kosten vijf euro.

--15 december slotconcert samen met zangkoor Meander in de Theaterkerk in Bemmel. Aanvang 20.00 uur; gepland einde 22.30 uur. Kosten 7,50 euro Tevens is er een minikerstmarkt verzorgd door en voor goede doelen (SOL, Buddyhuis is www.stophersentumoren.nl, Vlinderfonds).

Zwerfafvalbrigade: een nieuwe aanpak van zwerfafval ook in Huissen

(foto: SLG)

HUISSEN - In samenwerking met de gemeente Lingewaard organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een informatieavond in Huissen over een nieuwe aanpak van zwerfafval. De informatieavond vindt plaats op dinsdag 5 juni in de Oude Raadszaal, Lange Kerkstraat 17 in Huissen. De avond start om 19.30 uur met een kopje koffie of thee. Iedereen is welkom.

Zonder zwerfafval is het landschap nog veel mooier en dan kunnen we er allemaal echt van genieten. De nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfafval houdt in dat buurtgenoten een Zwerfafvalbrigade oprichten. Samen met buurtbewoners regelmatig zwerfafval opruimen geeft voldoening en is nog gezellig ook. Bovendien bereiken we samen meer. Het resultaat is dan ook al snel zichtbaar: een schone omgeving!

De gemeente is enthousiast over het concept van Zwerfafvalbrigades. Het is een waardevolle aanvulling op de al bestaande initiatieven om zwerfafval aan te pakken. Inmiddels zijn er meer dan twintig Zwerfafvalbrigades opgericht in Gelderland.

Zwaan-kleef-aan

"Op 5 juni vertellen we meer over de Zwerfafvalbrigade, dé oplossing voor een schonere omgeving. Het kost relatief weinig tijd en het levert veel op. Door anderen in hun omgeving te enthousiasmeren en door de herkenbare hesjes met 'Zwerfafvalbrigade' sluiten steeds meer mensen zich aan. Zo ontstaat een zwaan-kleef-aan effect."

Aandacht voor streekeigen landschapStichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich in voor een vitaal, beleefbaar en herkenbaar streekeigen landschap. SLG heeft geen eigen terreinen en werkt altijd samen met anderen, zowel organisaties als burgers. Het aantal aangesloten vrijwilligersgroepen in Gelderland is op dit moment 307, met in totaal meer dan 8600 vrijwilligers.

In Kilder (gemeente Montferland) is in januari vorig jaar de eerste Zwerfafvalbrigade met succes van start gegaan. Ook in de gemeenten Heerde, Ede, Doetinchem, Renkum, Nijkerk, Geldermalsen, Apeldoorn en Hattem hebben bewoners de handen uit de mouwen gestoken. Binnenkort gebeurt dat in nog meer gemeentes. Kijk voor een overzicht van alle Zwerfafvalbrigades op www.landschapsbeheergelderland.nl.

Oudpapier Haalderen

HAALDEREN - Vrijdag 1 juni wordt er in Haalderen weer het oudpapier opgehaald.

Het oudpapier moet voor 17.45 uur in gesloten dozen aan de straat staan. De opbrengst van het oudpapier komt ten goede aan basisschool De Wieling in Haalderen.

Collega naar Curaçao, Gendtenaar ook 'Rijkdom is, het begrijpen van culturen'

Tekst: Hans Schmeinck

Vele Betuwenaren zijn de afgelopen decennia naar het buitenland vertrokken. In deze rubriek delen ze hun ervaringen. Deze week: Mark Janssen (50) die alweer 21 jaar geleden vertrok uit Gendt om in Curaçao zijn geluk te gaan beproeven. Dat is de IT'er goed gelukt. 'Ondanks al die jaren hier, heb ik nog steeds veel vrienden in Nederland, daar ben ik best trots op'.

Janssen had vanaf z'n achttiende steevast een gevoel dat hij Nederland wilde verlaten. Na het afronden van zijn opleiding –HTS Informatica- en enkele jaren werken voor CMG (inmiddels LogicaCMG) en veel (file) rijden op de weg was de drang niet te negeren. ,,Toen een collega vertrok naar Curaçao, ben ik hem later gevolgd.''

En nu woont de geboren en getogen Gendtenaar alweer 21 jaar op het eiland dat onderdeel is van ons koninkrijk. ,,Ik vertrok niet met het idee om zo lang te blijven, maar ja zo gaan die dingen.'' Janssen werkt nog steeds in de IT, alleen nu onder de blakende zon. En hij is 8,5 jaar geleden getrouwd. ,,Met Jackeline uit Brazilië. We hebben twee kinderen, Elanna van 24 en Lennon van 22. Al ben ik niet de biologische vader. Ze studeren beiden in Nederland. Lennon loopt stage in Rotterdam en Elanna in Kaapstad.''

De kwaliteit van leven bevalt Janssen heel goed. ,,Een goede temperatuur het hele jaar, buitenleven, nauwelijks files, vrijheid, relatief veilig -het is goed dat Curaçao onderdeel uitmaakt van het koninkrijk-, niet alles hutjemutje en goed centjes verdienen. De lokale politiek blijft altijd een beetje sappelen, maar vergeleken met veel landen in onze omgeving is ook dat niet zo heel slecht.''

Schaatsen

Hij heeft nooit last gehad van heimwee. ,,Curaçao is het makkelijkste stukje buitenland, omdat je hier veel je eigen taal kunt spreken en zo goed als alles is tegenwoordig te krijgen.'' Janssen voelt zich 'wereldburger'. ,,Onze vrienden hebben veel verschillende nationaliteiten. En ik werk met locals, Venezolanen, een Amerikaan. Op onze bruiloft waren liefst zestien verschillende nationaliteiten. Voor mij is dat rijkdom, het begrijpen van verschillende culturen maakt mij een beter en dus rijker mens.''

Hij mijmert nog wel eens over Gendt. ,,Zoveel mooie herinneringen. Zoals het schaatsen op het 'Gat van Smeyers', vlak bij ons huis aan de Langstraat. Ik heb trouwens al lang niet meer geschaatst, haha.'' De afgelopen 21 jaar is Janssen naar schatting zo'n vijftien keer naar Gendt geweest. ,,Nu de kinderen in Nederland studeren en mijn ouders wat ouder zijn en niet meer naar Curacao zullen komen, proberen we iets frequenter te gaan. Mijn vrouw maakt dan haar fameuze Braziliaanse barbecue, daarvoor nemen we zelfs de Curaçaose lomito (ossehaas) mee. Quality time met familie en vrienden. Ik ben er best trots op dat ik nog veel vrienden heb in Nederland ondanks mijn 21 jaar hier.''

Janssen: ,,Ik vind Nederland echt een prachtig land. Maar de spontaniteit lijkt een beetje verdwenen. Als ik hier vandaag een feestje organiseer voor een paar dagen later dan komt 95 procent van de genodigden. Ik heb hier hier the best of both worlds, de spontane latinocultuur en de Nederlandse (meer strakke) cultuur. Dat bevalt me geweldig. Ik zie mij hier dan ook niet zo snel vertrekken.''

'In Gendt: quality-time met familie en vrienden, mijn vrouw verzorgt een Braziliaanse barbecue'

Gratis meetrainen met dynamictennisvereniging

GENDT - Dynamictennisvereniging Old Dutch Gendt - onderdeel van het SWOG - biedt de mogelijkheid om in juni vier keer gratis mee te trainen.Dit is een unieke gelegenheid om kennis te maken met deze bijzonder mooie en atractieve sport. We hebben de maand juni uitgeroepen als dynamictennismaand.

Dynamictennis is, zoals de naam al aangeeft, een zeer dynamische vorm van tennis voor jong en oud, het wordt in de zaal op een klein veld - ter grootte van een badmintonveld - gespeeld met lichte rackets en een foambal zodat blessures zoals tennisarm en schouderproblemen weinig tot niet voorkomen. Meer informatie staat op: www.dynamictennis.nl. Momenteel wordt gespeeld op dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur.

In juni wordt er ook op maandagavond gespeeld van 21.00 tot 22.30 uur, wat voor diegenen die overdag moeten werken en studeren een mooie gelegenheid is om dezesport te ontdekken. Materialen zoals netten, ballen en rackets zijn voldoende voorhanden.

Op 12 mei zijn er tijdens het Galmproject demonstraties gegeven en hebben belangstellenden een balletje mee kunnen slaan. Hier bleek dat er veel enthousiasme was voor deze sport. Diegenen die aangegeven hadden mee te willen spelen in Gendt zijn met onmiddellijke ingang welkom in sporthal Walburgen in Gendt. "Na de vakantie - juli en augustus - starten we weer in september en willen dan op de maandagavond vroeger starten, we denken aan 19.30 uur of 20.00 uur. Kom kijken en meldt u aan bij de sporthal op de momenten dat we spelen of via: driegaarden@hotmail.com."

Zeventiende Bemmel Open Dubbeltoernooi

BEMMEL - Van maandag 11 tot en met zondag 17 juni houdt Tennisclub Bemmel weer het jaarlijkse toernooi.

Het is een gezellig dubbeltoernooi met categorieën 4/5/6/7 en 8 in DD, HD en/of GD en dat in de leeftijdscategorieën 30+ en 50+. Zoals gewend, speel je in een poule-systeem zodat je altijd verzekerd is van een aantal leuke partijen op eigen speelsterkte.

Natuurlijk wordt rekening gehouden met de deelnemers aan de Zomeravondcompetitie; woensdags worden er daarom géén wedstrijden gepland.

Er is genoeg te doen: veel wedstrijden, gedurende de week lekker dingen verzorgd door Roelofsen Horeca Groothandel B.V. De feestavond vrijdag 15 juni met een culinaire verrassing van Eetwinkel Polly en natuurlijk weer een loterij met veel leuke prijzen! Zondag 17 juni is de prijsuitreiking met hapjes van Restaurant Da Giorgio. Kortom; het wordt weer een gezellige week bij T.C. Bemmel! Ook als toeschouwer dus genoeg te beleven!

"Heb je zin om mee te doen, schrijf je dan in! Inschrijven kan tot 4 juni. Meer informatie staat op: www.tennisclubbemmel.nl, www.toernooi.nl, mijnknltb.toernooi.nl en Facebook: Bemmel Dubbel Open Toernooi."

Lotus Vulgaris Doornenburg

DOORNENBURG - Zondag 3 juni wordt de derde wedstrijd gevist voor het Koningschap.

Gevist wordt er van 8.00 tot 11.30 uur. Het loten is om 7.00 uur bij eet- en drinkfestijn De Waay. Zaterdag 9 juni is er de D.A.P.-wedstrijd deze wordt gehouden in Pannerden. Leden die hieraan mee willen doen, kunnen zich tot 3 juni opgeven bij Mart Verhoeven. Gevist wordt er op de strekdam en op de kribben. Het loten is om 7.30 uur bij café Groenen.

Fietsen met leden KBO Huissen

HUISSEN - Fietsen is misschien wel een van de gezondste manieren van bewegen. Hoe fijn is het om met een groep door onze mooie omgeving te fietsen en dingen te zien waarvan je tot voor kort het bestaan niet wist.

Het fietsen gebeurt in een groep van mensen die het leuk vinden om te fietsen. Daarom is de snelheid ook zo dat je rond kunt kijken. Men kan op verschillende soorten van fietsen meerijden: een gewone, met trapondersteuning of een elektrische fiets. De groep bepaalt de snelheid.

Onderweg is er op een mooie plek gelegenheid voor een kopje koffie en iets lekkers. Gestart wordt telkens vanaf De Zandse kerk in de Van Wijkstraat in Huissen.

De eerstvolgende fietstocht is op dinsdag 16 juni en vertrokken wordt om 13.00 uur.

ETV De Helster zwaar gestraft Vertrek teamcaptain Stefan Nab nabij

Stefan Nab in actie, de teamcaptain van ETV De Helster verlaat 'zijn' club mogelijk na degradatie als straf. (archieffoto eigen collectie)

Tekst: Hans Schmeinck

Tennisbond KNLTB heeft het eerste zondag mix team van ETV De Helster uit Elst de maximale straf opgelegd wegens het 'in ernstige mate verstoren van de competitie'. Met degradatie naar de tweede klasse als gevolg. Teamcaptain Stefan Nab zinspeelt op een vertrek. 'Ik heb aanbiedingen van andere clubs.'

De Koninklijke Nederlandse Lawn & Tennis Bond (KNLTB) legde de vereniging uit Elst de straf op omdat het in de eerste klasse een maal met te weinig spelers aantrad en een keer afzegde. Dat was respectievelijk op zondag 6 mei, in de derde competitiewedstrijd thuis tegen Zandvoort 4 en op zondag 13 mei in het vierde duel uit bij DASH '35 in Dordrecht. Je dient als club met ten minste vier spelers een wedstrijd aan te gaan.

Naar nu is gebleken hebben tegenstanders/klassegenoten van De Helster tegen deze gang zaken protest ingediend bij de tennisbond. Die stelde daarop een onderzoek in en vond de Elster vereniging 'schuldig aan het in zeer ernstige mate verstoren van de competitie'.

De bond legde de Elster tennisvereniging daarop een boete van 225 euro op, nam het team uit de competitie, met als gevolg degradatie naar de tweede klasse. De maximale straf, geeft Maikel Adriaanse van de KNLTB aan. ,,In onze optiek konden we niet anders. De Helster kan nog wel beroep aantekenen. Maar ze hebben echt een slecht verhaal.''

Schaamte

De Helster had wel haar redenen dat het 'verzaakte'. Alleen teamcaptain Stefan Nab uit Elst en Shanna De Cortie (Nijmegen) konden spelen omdat Daevinia Achong en Jan-Wouter Roep geblesseerd waren/zijn. Invalster Julyette Steur had verplichtingen in de competitie in Duitsland.

,,Achteraf gezien hadden we misschien junioren of spelers uit het tweede mee moeten laten doen'', klinkt Nab enigszins schuldbewust. ,,Maar het klasseverschil zou voor hen zo groot zijn dat ze van de baan geslagen zouden worden. Dat wil je ook niet.'' De teamcaptain noemt de straf 'terecht'. ,,Ik weet niet of de bond begrip voor ons had moeten hebben. Wij hebben de keuze gemaakt, het is voor niemand goed geweest. Ik schaam me niet, maar ik baal verschrikkelijk van hoe het gelopen is.''

Intussen twijfelt De Cortie volgens Nab of ze bij de Elster tennisvereniging wil blijven. De immer ambitieuze Nab zelf zinspeelt zelfs op een vertrek: ,,Ik weet dat andere clubs mij graag zouden willen hebben. Ik heb ook al aanbiedingen binnen.''

'Verwacht geen beroep'

Voorzitter Coos van der Togt van De Helster: 'In de vierde wedstrijd konden we weer met slechts twee spelers aan de start verschijnen wat ertoe leidde om de totale wedstrijd niet te spelen. Wij hadden ondertussen afspraken gemaakt dat we de twee laatste wedstrijden wel vier fitte spelers aan de start konden krijgen en hier mee konden zorgen dat we onze eerste klas positie konden handhaven. Helaas is de KNLTB anders van mening'. Van der Togt liet weten dat beroep aantekenen tegen de straf niet te verwachten is.

Bridgeclub Gendt

Wachten op de uitslag (foto: bridgeclub Gendt) Foto: bridgeclub Gendt

GENDT - De zesde en laatste competitieronde bij bridgeclub Gendt is op 9 mei geëindigd. Competitie 2017 -2018 zit er alweer op.

Uitslag competitieronde: A-lijn Jos v.d. Werken & Eric Groenen %56.13,Ton Giesen & Arie Puiman %55.94 en Ellen Groenen & Jannie v.d. Werken %54.9. In de B-lijn Harrie v. d. Brink & Bert Brand %53.82, Ans Franssen & Bertus Setz %53.4 en Ad Augustin & Ge Lijbers %52.65. Deze paren promoveren naar de A-lijn.

In de C-lijn Annie Degen-Roelofs & Leny Willemsen-Hoogveld % 58.10 Riet Borgers & Ria Kregting %54.94 en Els Arends & Trees van de Horst %53.35. Deze paren promoveren naar de B-lijn.

Dinsdag 16 mei is de jaarlijkse uitwisseling met bridgeclub Doublet uit Bemmel gespeeld. Eerste zijn geworden A-lijn Erik Willems & Jaap van Veldhuizen % 64.58, B-lijn Mieke van Gellecum & José Matzinger % 62.50, C-lijn Liesbeth Puiman & Lenie Janssen % 61.39.

Voor de winnaars was er een lekkere fles wijn. In de zomer kan in de gemeente Lingewaard nog worden gespeeld in de zomeravondcompetitie. Informatie hierover op de clubsites van B.C.Huissen, B.C. Cool Down, B.C.Doublet en B.C. Gendt. Dinsdag 3 juli is de eerste speelavond en we eindigen dinsdag 21 augustus. Zaterdag 23 juni organiseert bridgeclub Gendt de alweer 26ste Kersendrive. Informatie over deze zeer gezellige drive staat op www.bridgeclubgendt.nl.

Op 31 augustus is er een gratis informatieavond over bridge. Iedereen is welkom van 19.30 tot 22.00 uur bij café De Klok in Gendt. Aanmelden kan via jannievandewerken@hotmail.com of 06 28449582.

Clubkascampagne: stem op De Zandse Kerk

De Zandse Kerk (foto: D. Schluter) Foto: D. Schluter

HUISSEN - Deze weken vindt de stemperiode van de Clubkascampagne van Rabobank Oost Betuwe weer plaats. Stichting De Zandse Kerk neemt ook deel als goed doel. "Uw stem is geld waard en helpt ons naar ons doel! Stem dus tweemaal stichting De Zandse Kerk."

Stichting De Zandse Kerk heeft zich het lot aangetrokken van De Zandse Kerk. De Zandse Kerk moet
behouden blijven voor de toekomst. De Zandse Kerk wordt het cultureel kloppend
hart binnen de gemeenschap. Succesvolle activiteiten van afgelopen jaar waren onder andere de lampionnentocht met Sint-Maarten, de kerstmarkt en de koffieochtenden. Komend jaar zullen er meer activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud waarvoor deze Clubkascampagne bestemd is.

Naast de eigen activiteiten stellen we het kerkgebouw ook ter beschikking aan lokale verenigingen om diens activiteiten te ontplooien. Op deze wijze ondersteunt de stichting ook het lokale vrijwilligersleven, de fundamenten van de gemeenschap in Lingewaard.
"U steunt tocht ook dit initiatief? Stem dus van 15 tot 30 mei op stichting De Zandse Kerk. Ken twee stemmen toe aan ons waarmee we een mooi bedrag kunnen verkrijgen tijdens de Clubkascampagne. Momenteel wordt al druk gewerkt aan een activiteitenprogramma, dus wie weet mogen we u later dit jaar verwelkomen in De Zandse Kerk. Inspiratie voor andere stemmen? Natuurlijk zijn er meer goede doelen. Kijk nog even op de website van Rabobank Oost Betuwe voor meer inspiratie. Wilt u meer weten over stichting De Zandse Kerk? Kijk op www.zandsekerk.nl of volg de Facebookpagina."

Open dag Nijmeegse Stadstuinen

Engeltje tussen de bloemen (foto: Loes Halsema)

NIJMEGEN - Zaterdag 9 en zondag 10 juni van 10 tot 17 uur is het ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum open dag van de Nijmeegse Stadstuinen.

Voor deze jubileumeditie stellen meer dan veertig inwoners van de Gemeente Nijmegen hun tuinen open voor publiek – en dan niet een dag, maar een heel weekend! Dat doen zij op zaterdag 9 en/of zondag 10 juni. Je bent welkom om er rond te struinen, inspiratie op te doen en te genieten van al het moois. Net als in voorgaande jaren vormen ook dit jaar een aantal tuinen het decor voor de werken van regionale kunstenaars. Het beloven twee prachtige dagen te worden.

Zoals elk jaar is er een mooie brochure met alle deelnemende adressen en tuinomschrijvingen. Bijzonder in deze jubileumuitgave is een gedicht over de Open Dag Nijmeegse Stadstuinen van de Nijmeegse stadsdichter Amal Karam. De brochure is vanaf half mei voor 3 euro verkrijgbaar bij: Intratuin Malden, VVV Rijk van Nijmegen, Dekker van de Vegt Boekverkopers, Nijmegen en ‘Geknipt voor uw tuin’, Lent

Meer informatie over de Open Dag Nijmeegse Stadstuinen staat op: www.nijmeegsestadstuinen.nl.

Zonnebloemafdeling zoekt penningmeester

LINGEWAARD - Wegens het statutair aftreden van de huidige penningmeester is de Zonnebloemafdeling Bemmel – Haalderen – Ressen op zoek naar een nieuwe penningmeester.

"Bent u de vrijwilliger die zich wil inzetten voor mensen met een lichamelijke beperking door ziekte, leeftijd of handicap en graag als penningmeester de afdelingsfinanciën wil beheren en onderhouden, neem dan voor een oriënterend gesprek, contact op met mevrouw Cora Sluiter-de Goey, voorzitter van de Zonnebloemafdeling Bemmel – Haalderen – Ressen. Telefoonnummer 0481 450021."

9 / 32

Column

Paps

Vorige week zat ik bij de raadsvergadering waar formateur Helga Witjes haar coalitieakkoord aan de raad presenteerde. Rode draad: het college gaat samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties aan de slag. Samen verder bouwen aan Lingewaard. Ook samen met de raad. Coalitie of oppositie, maak niet uit. Maar de burger heeft het voor het zeggen. Ideeën en plannen moeten volgens de politica van onderaf komen. Een positief begin van mijn stukje. Tijdens schorsing van de raad kreeg ik er publiekelijk flink van langs. Piet Wegh, op leeftijd en oud-raadslid VVD moet zich in allerlei bochten wringen om nog iets in de politieke arena te kunnen betekenen. Waarom ben je altijd zo negatief, bitste hij me toe. In mijn vorige stukje was Helga en Doornenburg alwéér aan de beurt. Piet ziet geen verschil tussen negatief en een andere mening. Ik zou het liefst jouw negatieve pen doormidden willen knakken, zo was de volgende aanval. Jeetje, ik stond oog in oog tegenover de apetrotse paps van Helga. Zijn meisje, mijn gehaaide politica die burgers en naïeve raadsleden weet te paaien voor eigen politiek gewin. Ik heb begrip voor boze paps, ik zou voor mijn kinderen hetzelfde reageren. Beste paps, mijn zure pen krijgt de overhand. Haar slijmerige uitnodiging om samen te bouwen aan Lingewaard gaat me te ver. Met Helga's gedram over samen werken en samen doen brengt ze de democratie in gevaar. Meer democratie lost niets op. De democratie is overbelast. Nog meer democratie zal mensen alleen maar meer het gevoel geven niet gehoord te worden. De verwachtingen zijn te hoog. Sorry paps, niet van mijn pen, maar van politiek filosoof Gijs van Oenen die er een boek over schreef. Beste paps, als burgers met plannen aan de collegedeur kloppen, dan kan jouw gehaaide Helga met een VVD-glimlach de deur voor hun neus dicht smijten. Paps mag trots op haar meisje zijn. Wij verschillen alleen van mening.
Sjaak

Manneneiland en Kroniek van de Bevrijding

Adri van 't Hullenaar van Stichting De Plak en Louis Du Pré van sociëteit Het Manneneiland met een exemplaar van de Kroniek van de bevrijding.

BEMMEL - Het afgelopen weekend zijn in een uitverkochte Theaterkerk de uiterst succesvolle jubileumuitvoeringen van sociëteit Het Manneneiland van start gegaan. Ook komend weekend worden nog twee uitvoeringen opgevoerd, waarschijnlijk ook in een uitverkochte theaterkerk.

Deze spectaculaire theaterproductie is een initiatief van sociëteit Het Manneneiland in verband met het 75-jarig bestaan en wordt uitgevoerd door Teejater Pan in samenwerking met het Nieuw Betuws Kamerkoor. Inhoudelijk handelt het stuk niet alleen over de evacuatieperiode eind 1944 tot en met de bevrijding, maar ook over het na-oorlogse Bemmel.

Over diezelfde evacuatieperiode is enkele jaren geleden op initiatief van stichting De Plak een indrukwekkend boek verschenen onder de titel 'Kroniek van de bevrijding'. Het boek is een bewerking van de dagboekaantekeningen van de toenmalige kapelaan Gijs van der Voort. Naast de evacuatieverwikkelingen worden in dit boek de dramatische gevolgen van de gevechtshandelingen rond De Heuvel beschreven. Dit boek is indertijd uitgebracht in een oplage van 1500 exemplaren. In boekhandel De Toren van Bemmel zijn nog enkele exemplaren te koop.

De dramatiek van het slagveld rond De Heuvel is voor kapelaan Gijs van der Voort in 1946 ook aanleiding geweest het initiatief te nemen voor de bouw van de kapel op De Heuvel. Deze op een markante plaats gebouwde kapel is dus eigenlijk een gedenkkapel voor alle trieste gebeurtenissen die zich tegen heinde van de oorlog in het frontgebied aldaar hebben voorgedaan.

De nog steeds druk bezochte kapel is in beheer bij stichting De Plak en het dagelijks onderhoud wordt verzorgd door twee redelijk nabij wonende vrijwilligsters.

Windenergie in Lingewaard

Windmolenpark Ressen (Foto: Henk Andringa)

BEMMEL - Op dinsdag 12 juni verzorgt Lingewaard Energie een thema-avond windenergie waar enkele sprekers de noodzaak, maar ook alle voor en nadelen zullen bespreken. Verder zal worden ingespeeld op de vraag wat windmolens voor ons kunnen betekenen.

Eén van de sprekers is Siward Zomer, directeur van ODE Decentraal, bestuurder van de Europese Federatie van energiecoöperaties REScoopEU en voorzitter van coöperatieve vereniging De Windvogel.

REScoopNL ondersteunt initiatieven van burgers en kleine ondernemers. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat energieprojecten gemakkelijker tot stand komen als de omwonenden er zelf bij betrokken zijn. Siward Zomer neemt deel aan de onderhandelingen over het energieakkoord.

Tijdens zijn presentatie zal hij in gaan op het proces dat komt kijken bij het plaatsen van een windturbine, met onder meer locatiekeuze, hinder en participeren door de burger. Hij gebruikt hierbij recente voorbeelden uit de praktijk van REScoopNL.

Thema-avond over windenergie op dinsdag 12 juni; de avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in De Veldschuur, Sportlaan 1K in Bemmel. De zaal gaat om 19.00 uur open. De entree is gratis, maar lid worden van Lingewaard Energie en zo op de hoogte blijven van de ontwikkelingen heeft voordelen. Meer informatie staat op www.lingewaardenergie.nl.

Pelgrimswandeling in omgeving van Ressen

RESSEN - Op zaterdag 2 juni is er weer een pelgrimswandeling in de prachtige omgeving van Ressen, Lent en Bemmel. Geniet met andere mensen van de stilte, de natuur en betekenisvolle momenten.

Vanaf half tien is de kerk in Ressen (Kerkenhofstraat 3) open voor koffie en een meditatief moment. Vertrokken wordt om tien uur. Wandelen is een mooie manier om je hoofd leeg te maken, je gedachten te ordenen en – soms letterlijk – even stil te staan bij wat voor jou belangrijk is. "We lopen deels in stilte en onderweg vinden waardevolle ontmoetingen plaats.

Halverwege is er een pauze, bij terugkomst eten we een broodje/lunchpakket dat je zelf hebt meegenomen.
Voor mensen die extra hongerig zijn geworden, het brood al op hebben gegeten onderweg of uitgedeeld, zijn er wat krentenbollen zodat niemand met een lege maag naar huis hoeft te gaan!"

Opgave is niet nodig. Het programma wordt als het nodig is aangepast aan het aantal deelnemers, zodat de stilte en de ontmoeting mogelijk blijven. De pelgrimswandeling is een initiatief van de werkgroep Pleisterplaats Ressen www.pleisterplaatsressen.nl

Speeltuintje Homoetstraat in Doornenburg

DOORNENBURG - De themagroep leefomgeving van Werkgroep Doornenburg houdt elke maand een inloopspreekuur waar mensen, onder het genot van een kopje koffie of thee, terecht kunnen voor vragen, opmerkingen, suggesties of klachten betreffende verkeer, leefbaarheid en veiligheid in de straat of wijk.

Zo zijn er ook vragen/opmerkingen gesteld over het speeltuintje aan de Homoetstraat. Dit is opgepakt door de themagroep leefomgeving en in overleg met de gemeente zal het speeltuinje worden voorzien van een aantal nieuwe speeltoestellen.

Voor het inloopspreekuur van 2 mei waren aanwonenden van het speeltuintje aan de Homoetstraat uitgenodigd om hun voorkeur qua speeltoestellen voor het speeltuintje aan te geven. Het was een goede opkomst, er waren ook kinderen aanwezig. In het ontmoetingscentrum lag een lijst klaar waarop de bewoners hun voorkeur konden aangeven. De speeltoestellen met de meeste stemmen zullen worden geplaatst.

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten betreffende verkeer, leefbaarheid en veiligheid in de straat of wijk wandel gerust een keer binnen bij het inloopspreekuur. Het eerstkomende spreekuur is op 6 juni van 20.00 tot 20.30 uur in het Ontmoetingscentrum van Doornenburg. Als u niet kunt komen op genoemd tijdstip kunt u ook een e-mail sturen aan het secretariaat, secretariaat@werkgroepdoornenburg.nl.

Finale jaarprogramma T. Metissimo

BEMMEL - Op donderdag 28 juni is er vanaf 19.00 uur een inloop in cultureel centrum De Kinkel in Bemmel. We starten met onze jaarlijkse afsluiter 'Finale TO TM' om 19.30 uur. Het woord is aan de jeugdigen; moedig ze aan want ze hebben u iets te vertellen!

Passend Onderwijs is gewoon normaal onderwijs. Ook voor de (hoog)begaafde of getalenteerde leerling. Bij T. Metissimo is het uitgangspunt vooral Gezonde Educatie: Voor, tijdens of na school. Simpelweg omdat kennis & kunde vaker niet dan wel begrensd zijn. Ouders, school, club, Gemeente reiken verder door het (onafhankelijk) versterken van het educatieve werkveld. Onderwijs-zoektochten worden zo lichter voor alle betrokkenen! Het basisdoel is gelijk: Behalen van (minstens) een goed VO-einddiploma.

Enkele jeugdigen (BS en VO) presenteren een deel van hun jaarprogramma. In de korte pauze (en ook voor- en achteraf) is er een mini Science-Cultuurhoek. Tot slot zijn er de certificaat- en diploma uitreikingen van de specifieke verrijkingstaken en de Science- en Muziekcursussen Basislevel en Level A.

Van harte welkom en stel gerust uw vragen! Het belooft weer een gezellig avondje te worden voor jong en oud. Entree is vrij.

T. Metissimo (TM) is een zelfstandige Stichting die zich inzet voor maatwerk Talentontwikkeling (TO) in Beta en Cultuur. Het (ouder)platform Talentontwikkeling is een initiatief op verzoek van de Gemeente Lingewaard die alle activiteiten erkend. Landelijke educatieve aansluiting is er op diverse niveaus en is volop in ontwikkeling. Zie: WWW.TalentoMetissimo.nl en M: 06 25506566.

Veertigste keer jubileumfamiliefeest

DOORNENBURG - Zondag 27 mei vierde de familie Claassen uit de Rijnstraat in Doornenburg het veertigste jubileum van hun jaarlijks terugkerende familiefeest. Speciaal voor deze bijzondere gelegenheid werd een speciaal ontworpen familievlag gehesen.

Boeken uit?

Verkoop ze op de 2e Bemmelse Boekenmarkt!

BEMMEL - Soms begin je aan een nieuw boek dat je direct meesleept in het verhaal, waardoor je het in één adem uitleest. Prachtig... Maar dan? Meestal komt zo'n boek in de kast terecht om vervolgens nooit meer gelezen te worden. Jammer! Gun al je boeken een nieuwe lezer, en verkoop ze tijdens de 2e Bemmelse Boekenmarkt op 1 juli a.s .

Na het succes van 2017 hebben Monique Kuster en Hetty Lentjes besloten de tweede Bemmelse Boekenmarkt te organiseren. Hiervoor is de datum van 1 juli gekozen, net als vorig jaar tussen 12.00 en 16.00 uur in de Theaterkerk in Bemmel.

Er is opnieuw gekozen voor de fantastische, inspirerende locatie van de Theaterkerk. Een plek waar veel mensen samen kunnen komen, waar je aan de koper van je boek iets over het verhaal kunt vertellen. Waar mensen elkaar tips kunnen geven. Waar een grote diversiteit aan genres te vinden zullen zijn, van romans en thrillers tot aan poëzie en kinderboeken. Waar men heerlijk de hele middag tussen allerlei boeken kan neuzen. En, waar men zo vlak voor de zomervakantie aanbreekt, tweedehands boeken op de kop kan tikken!

Dus , heb je thuis ook zoveel gelezen boeken liggen? Verkoop je boeken dan op de Bemmelse Boekenmarkt. Want besef, dat zelfs de oudste boeken nog maar pas zijn geschreven, voor degene die ze nog niet heeft gelezen! Een verkoopplek huur je van 12.00 tot 16.00 uur voor 20 euro. Wil je een verkoopplek reserveren, mail dan naar Bemmelseboekenmarkt@gmail.com.

Boeken uit? Verkoop ze op de 2e Bemmelse Boekenmarkt!

BEMMEL - Soms begin je aan een nieuw boek dat je direct meesleept in het verhaal, waardoor je het in één adem uitleest. Prachtig... Maar dan? Meestal komt zo'n boek in de kast terecht om vervolgens nooit meer gelezen te worden. Jammer! Gun al je boeken een nieuwe lezer, en verkoop ze tijdens de 2e Bemmelse Boekenmarkt op 1 juli a.s .

Na het succes van 2017 hebben Monique Kuster en Hetty Lentjes besloten de tweede Bemmelse Boekenmarkt te organiseren. Hiervoor is de datum van 1 juli gekozen, net als vorig jaar tussen 12.00 en 16.00 uur in de Theaterkerk in Bemmel.

Er is opnieuw gekozen voor de fantastische, inspirerende locatie van de Theaterkerk. Een plek waar veel mensen samen kunnen komen, waar je aan de koper van je boek iets over het verhaal kunt vertellen. Waar mensen elkaar tips kunnen geven. Waar een grote diversiteit aan genres te vinden zullen zijn, van romans en thrillers tot aan poëzie en kinderboeken. Waar men heerlijk de hele middag tussen allerlei boeken kan neuzen. En, waar men zo vlak voor de zomervakantie aanbreekt, tweedehands boeken op de kop kan tikken!

Dus , heb je thuis ook zoveel gelezen boeken liggen? Verkoop je boeken dan op de Bemmelse Boekenmarkt. Want besef, dat zelfs de oudste boeken nog maar pas zijn geschreven, voor degene die ze nog niet heeft gelezen! Een verkoopplek huur je van 12.00 tot 16.00 uur voor 20 euro. Wil je een verkoopplek reserveren, mail dan naar Bemmelseboekenmarkt@gmail.com.

Bataven Dames 1 zoekt nieuwe speelsters

Teamfoto (foto: Nathan)

GENDT - Wij zijn een damesteam dat al vele jaren actief is op de velden. Vanuit de laagste klassen hebben wij ons inmiddels opgewerkt tot de derde klasse, een prestatie waar wij enorm trots op zijn.

"Door de jaren heen heeft ons elftal al vele veranderingen ondergaan, maar plezier en gezelligheid hebben altijd de boventoon gevoerd.

Gezien het feit dat een aantal speelsters om uiteenlopende redenen ons elftal gaan verlaten zijn wij voor volgend seizoen op zoek naar nieuwe speelsters. Wij komen uit in de derde klasse, daarom zijn wij niet op zoek naar dames die kennis willen maken / beginnen met voetballen. Wij zijn op zoek naar dames die al de nodige ervaring hebben in het voetbal en ons team willen komen versterken. Neem contact op Nathan (nathan@gvo.nl) onder vermelding van 'Bataven Dames 1' voor meer informatie."

Gezamenlijke muzikale middag Zonnebloem

(foto: Huub van Nunen) Foto: Huub van Nunen

ANGEREN - Woensdag 16 mei kwamen de gasten van de Zonnebloem afdeling Angeren naar het Dorpshuis voor een muzikale middag. Ook hadden de afdelingen Gendt en Doornenburg gehoor gegeven aan de uitnodiging.

Er werden liedjes van Vader Abraham ten gehore gebracht, niet alleen de bekende hits ‘kleine café’ en ‘bedankt lieve ouders’ die uit volle borst werden meegezongen, maar ook mooie luisterliedjes zoals ‘zigeunerlied’, ‘nooit meer klagen nooit meer vragen’ en ‘adios mijn vriend’ een lied uit de jaren '90 over zinloos geweld, wat helaas in deze tijd nog steeds actueel is.

Henk en Lenie Gertsen luisterden enkele liedjes op met een dans, zoals de Engelse wals, de polka en zelfs de sirtaki. Tot slot werd het lied ‘Vrede’ gezongen, waarbij na afloop van dit mooie lied alle gasten een witte roos aangeboden kregen.

Na het dankwoord van de voorzitter werd als toegift het lied ‘Er is een tied van komen, er is een tied van gaan’ gezongen, waarna de gasten weer voldaan naar huis gingen. "We kunnen terugkijken op een geslaagde gezamenlijke middag, die hopelijk een vervolg krijgt."

In de zomer tennissen bij LTC Gendt

Nieuwe terrasoverkapping en nieuwe tennisbanen (foto: Lianne van Wijk)

GENDT - De maanden juni, juli en augustus is het weer mogelijk om zomerlid te worden bij LTC Gendt. De tennisbanen van LTC Gendt zijn dit voorjaar compleet vernieuwd. Misschien is dit wel een extra reden om tijdens de zomermaanden te komen tennissen?

Veel sporters hebben een zomerstop bij hun sportvereniging. Natuurlijk wil je wel een beetje in beweging blijven tijdens deze vakantiemaanden. Kom met je teamgenoten, vrienden, buren of familieleden genieten op de tennisbaan. Jeugdleden tot 18 jaar zijn al zomerlid voor vijftien euro. Voor senioren geldt een tarief van dertig euro voor drie maanden.

Meer informatie over de club en over het zomerlidmaatschap staat op www.tennisclubgendt.nl.

Van Olderen - Meuwsen pakken door!

De winnaar (foto: Van Olderen)

DOORNENBURG - In het pinksterweekend stond er weer een vlucht op het programma vanuit Niergnies (270 km).

Door het mindere weer (bewolking) op zaterdag, werden ze op zondag eerste pinksterdag gelost om 10.00 uur met een noord-oostelijke wind. Aan deze vluchten deden 242 duiven mee van elf liefhebbers.

De eerste van de club betekende ook de eerste in de Kring (zeven verenigingen) tegen 1970 duiven.

Van Olderen & Meuwsen 58 mee 23 pr. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 31, 34, 36, 43, 44, 49, 53, 59
P.C. Engelen 26 mee 7 pr. 2, 22, 23, 33, 41, 55, 56
Nissen & Vermaas 39 mee 20 pr. 5, 12, 13, 15, 17, 21, 24, 25, 28, 30, 37, 38, 46, 47, 48, 51, 54, 57, 58, 61
H. v. Hal 18 mee 4 pr. 6, 32, 39, 60
W. Geurtz & Zn 30 mee 6 pr. 29, 35, 40, 42, 45, 50
J. v.d. Scheur 16 mee 1 pr. 52

Collecteweek Epilepsiefonds start 4 juni

LINGEWAARD - In de week van 4 tot en met 9 juni gaan ruim 20.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren voor Epilepsiefonds. Het fonds viert in 2018 groot feest, want dit jaar bestaat het 125 jaar. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, de organisatie van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen: een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Gelukkig hebben de meeste mensen met epilepsie baat bij medicijnen. Maar helaas blijft 30 procent last houden van aanvallen.

Epilepsie is nog niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van epilepsie is daarom van groot belang. Het Epilepsiefonds zet zich al 125 jaar in om genezing dichterbij brengen. Samen met duizenden vrijwilligers zamelen we tijdens de collecteweek geld in voor epilepsieonderzoek. Naast het steunen van onderzoek, geeft het fonds voorlichting en hulpverlening waaronder aangepaste vakantiereizen voor mensen met epilepsie.

Collecte

Het Epilepsiefonds helpt mensen met epilepsie op vele terreinen. Om dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. Daarom komen de collectanten in de week van 4 juni voor een vrijwillige bijdrage aan de deur.

Reünie Donatusschool Bemmel

BEMMEL - Op 2 juni is er een reünie van klas 5 en 6 van de Donatusschool uit 1966.

Destijds een nieuwe school, waar verschillende leerlingen van de Pius tien, en de Maria school naar toe gingen. Daarmee werd de Donatus de eerste gemengde school van Bemmel, het Jena Plan werd in 1967 ingevoerd. Docenten waren destijds onder andere juffrouw Van de Velden, juffrouw Pietersma, juffrouw Liakwie, meester Hesseling, meester Wolters en meester Peeters. Joep van Marwijk was het hoofd van de school.

Sommigen leerlingen hebben elkaar meer dan vijftig jaar niet meer gezien, dus er valt heel wat bij te praten. Oud-leerlingen die voor de reünie geen uitnodiging hebben ontvangen, worden gevraagd contact op te nemen met Theo Hendriks (theet20@gmail.com).

Open Eetcafés Lingewaard

LINGEWAARD - De komende periode organiseert SWL weer Open Eetcafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende eetcafés om gezellig samen een vorkje te prikken:

Dinsdag 5 juni - 17.30 uur: SWL, Cuperstraat 9, Bemmel

Woensdag 6 juni - 17.30 uur: RKHVV, Blauwenburcht 1, Huissen

Donderdag 7 juni - 17.30 uur: Providentia, Dorpsstraat 5, Gendt

Donderdag 7 juni - 17.00 uur - De Tichel, Kolkweg 5a (van tevoren aanmelden bij de bar van De Tichel of bellen op maandag tussen 12 en 17 uur naar 0481 464409)

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop), die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag - donderdag tussen 10.00 - 16.00 uur via het SWL Meldpunt, telefoonnummer: 088 2552555.

Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen wordt aangeraden om op tijd te bellen. Mocht het volgeboekt zijn, kun je je aanmelden voor de week er op. Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ’ParticipatiePunten'.

'AED-cursus Haalderen groot succes!'

AED bij dorpshuis De Tichel (foto: Leunen Fotografie)

HAALDEREN- Afgelopen donderdagavonden 17 en 24 mei, stonden bij dorpshuis De Tichel in het teken van een AED-cursus, ook wel reanimatiecursus genoemd. Dit is georganiseerd door een samenwerking tussen de ehbo-vereniging Bemmel – Haalderen en Platform ‘Haalderen leeft!’.

Door de samenwerking konden inwoners voor slechts tien euro deelnemen aan de reanimatiecursus. Liefst tien mensen, nagenoeg het maximale aantal, hebben deelgenomen aan deze cursus. Met succes hebben zij de cursus afgerond en kunnen nu hulpverlening bieden op het gebied van reanimaties.
In januari 2017 gaven inwoners aan dat er meer bekendheid moest komen over het gebruik van een AED, waardoor het een plekje heeft gekregen in het dorpsontwikkelingsplan van Haalderen. Hierdoor voelde het platform, in samenspraak met de ehbo-vereniging, zich genoodzaakt om de cursus aan te bieden tegen een scherpe prijs. Het Platform gaat kijken samen met de ehbo-vereniging Bemmel – Haalderen op welke data nieuwe cursussen worden aangeboden. Samen streven zij naar zoveel mogelijk burgerhulpverleners!

Kinkelbestuur in gesprek met… Manneneiland: een nuchter gesprek

(foto: Johan Hesselink)

LINGEWAARD - Wij zitten in de voorkamer van een boerderij aan de Linge. Alles straalt uit dat wij bij een grote akkerboer zijn. Behalve misschien de lammetjes in de wei. In huis doet alles denken aan de jaren vijftig. De bouw, het interieur met de oude stoelen en kasten, de schilderijen aan de muur en het tafeltje met nummers van 'De Boerderij'. Niets is ooit veranderd. De Karbrug was in ’44 platgebombardeerd.


Wij zijn in gesprek met Gerard Steenhof (67), oud-huisarts. Drie kleinkinderen spelen om ons heen, het is opadag. "Mijn ooms waren op het land. Market Garden was begonnen. De boerderij lag in het schootsveld tussen de Duitsers en geallieerden. Het gebeurde voor hun ogen. Door granaatinslagen stond geen muur meer overeind, ook al het vee was dood. Mijn ooms werden geëvacueerd. Manneneiland ging aan hen voorbij. In ‘53 werd de boerderij herbouwd en werd mijn moeder bij mijn ooms huishoudster. Zo leerde mijn vader haar kennen."

Gerard vertelt in korte zinnen over zijn vader Jan Steenhof. Weinig dramatiek, weinig intrige, geen heldendaden. "Mijn vader praatte weinig over de oorlog, ook niet over het Manneneiland. Hij was smid en eigenaar van de Remise aan de Karstraat. Door toeval bleef hij alleen bij de Remise achter, kon niet door de linies naar Bergerden en zag pas na de bevrijding zijn familie terug. Later kreeg Jan verkering met de huishoudster en trouwde. Weer later kocht Gerard de boerderij." Dan komt ineens de derde generatie binnen. De zoon van Gerard is historicus. Hij grinnikt en is benieuwd naar de historisch gehalte van het theaterstuk.


Jan de Moor en Johan Hesselink

Buurvereniging De Langakker dertig jaar

Groepsfoto van de leden (foto: Christiaan van Dam) Christiaan van Dam

GENDT - Op zaterdag 19 mei heeft de buurtvereniging De Langakker haar 30-jarig bestaan gevierd met als thema 'de jaren 80'.

In drie tenten kon men genieten van een uitgebreid programma voor zowel jong als oud. Om 08:00 uur werd iedereen blij verrast met een ontbijt aan huis om vervolgens om 11:30 uur aan te schuiven voor een heerlijke brunch. Dit was tevens het moment om het nieuwe logo voor de buurtvereniging te onthullen en zes leden extra in het zonnetje te zetten, omdat ze de volle 30 jaar lid zijn.

Spanning tijdens de bingo (foto: Christiaan van Dam)

Om 13:00 uur was er een speurtocht voor de jeugd, die zich middels allerlei opdrachten een weg door Gendt moest zien te vinden. Veel tijd om rustig bij te komen was er niet. Rond 15:00 uur kon iedereen weer aanschuiven voor een typisch 'jaren 80 spel': de bingo!. Vol spanning werden de bingokaarten bekrast in de hoop als eerste een prijs in de wacht te slepen. Jong of oud, voor iedereen zat er wel iets leuks bij.

Na de bingo snel naar huis om je in de 'jaren 80 kleding' te hijsen. Nette kostuums, flitsende blouses, lange rokken, kleurrijke trainingspakken; van alles passeerde de revue. Zelfs mannen met weinig tot geen haar bleken opeens weer over een volle haardos te beschikken. De magen werden gevuld met een heerlijk buffet. Uitbuiken was mogelijk tijdens een avondvullende quiz. Hierbij werd de kennis van de leden op de proef gesteld.Dankzij het enthousiasme van de leden, alsmede de uitstekende verzorgde brunch en het buffet door De Klok Horeca uit Gendt, kan er teruggekeken worden op een geslaagde dag. Op naar het volgende lustrum!

Open dag met live-cooking, rondleidingen en proeverijen

GROESSEN - Belevingsbedrijf De Groene Schuur te Groessen bestaat 25 jaar! Derhalve wordt er op zondag 3 juni een speciale open dag gehouden van 11.00 – 16.00 uur. Op deze dag is het hele bedrijf opengesteld voor publiek. U kunt genieten van live-cooking en proeverijen in de kookstudio en er vinden rondleidingen door de kassen plaats. Entree gratis!

Eigenaren Ferdinand en Anja Eeuwes nodigen u van harte uit op 3 juni! Proef de passie van de koks en geniet van al het moois in de kassen. Er wordt gekookt door chefkoks Mike Vrijdag van De Strandlodge, Tom Lamers van De Kromme Dissel, Hertzog Olivier van Het Eet-Lokaal, Jurgen de Vries van de AEG-Cooking Club enzovoort.

In de kassen van het bedrijf worden tropische groenten, vergeten groenten en pepers gekweekt. In de streekwinkel zijn naast deze eigen gekweekte producten diverse huisgemaakte- en streekproducten verkrijgbaar zoals heerlijke jam en chutney, soepen, sauzen, wijn, sappen enzovoort. Ook is De Groene Schuur hét adres voor diverse groente- en kruidenplanten en zaden.

Bij De Groene Schuur kunt u terecht voor kookworkshops, excursies, creatieve workshops en kinderfeestjes. Deze activiteiten zijn uitermate geschikt voor bijvoorbeeld bedrijfs-, familie-, en vriendenuitjes et cetera. Er zijn verschillende arrangementen waarbij de activiteiten gecombineerd kunnen worden. Op de open dag kunt u hierover uitgebreid informatie inwinnen of kijk op www.kokenindekas.nl voor meer info en foto's.

Meer informatie over alle activiteiten staat op www.degroeneschuur.nl of bel ervoor 0316 330718. De Groene Schuur is gevestigd aan de Lijkweg 9B in Groessen.

R.K. Parochie H. Maria Magdalena

Zaterdag 2 juni

19.00 uur: O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen, eucharistieviering, F. Bomers, Herenkoor

19.00 uur; St. Willibrordus Herveld, eucharistieviering, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor

19.00 uur: St. Leonardus Oosterhout, eucharistieviering, G. Peters, St. Leonarduskoor

Zondag 3 juni

10.00 uur: St. Werenfridus Elst, eucharistieviering met kinderwoorddienst, V. Bulthuis,

Koor Zonder Grenzen, Terugkomviering communicantjes.

10.00 uur: O.L.V. Ten Hemelopneming Huissen-stad, eucharistieviering, H. Woorts, G. Peters,

R. Heinen, C. Crolla, GK De Levensbron, Umdracht

09.30 uur: Maria Geboorte Driel, eucharistieviering, F. Bomers, Magna Voce

Doordeweekse vieringen in R.K. Parochie H. Maria Magdalena

Maandag

Heteren, 18.30 uur , Liefkenshoek (wcv), elke maandag

Dinsdag

Huissen-Stad, 19.00 uur, dagkapel, rozenkrans, elke dinsdag

Oosterhout, 09.00 uur, dagkapel, 1e dinsdag van de maand

Woensdag

Angeren, 09.30 uur uur, sacristie/kerk, 1e woensdag van de maand

Doornenburg , 09.30 uur, kerk , 2e woensdag van de maand

Gendt, 09.30 uur, dagkapel, 4e woensdag van de maand

Herveld, 19.00 uur, kapel Hoge Hof, 1e woensdag van de maand

Huissen-Zand, 09.30 uur , dagkapel , 3e woensdag van de maand

Lent, 19.00 uur, St. Jozef, 2e woensdag van de maand

Donderdag

Elst, 10.30 uur, Tertzio, 1e donderdag van de maand

Elst , 09.30 uur, De Hoeksteen, 2e donderdag van de maand

Elst, 10.30 uur, Tertzio (wcv), 3e donderdag van de maand

Elst , 09.30 uur, De Hoeksteen, 4e donderdag van de maand

Elst, 09.30 uur, De Hoeksteen, 5e donderdag van de maand

Vrijdag

Bemmel, 10.00 uur,kapel Liduina,1e vrijdag van de maand

Huissen-Stad, 10.00 uur, Sancta Maria, 1e vrijdag van de maand

Valburg, 09.00 uur, sacristie, rozenkrans, elke vrijdag

Valburg, 09.30 uur, sacristie, elke vrijdag


Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv)
Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

Wandelhalfuurtje voor Huissenaren bij Zandse kerk

HUISSEN - Voor mensen die wel willen wandelen, maar niet gelijk lange afstanden kunnen of willen lopen, organiseren Stichting Welzijn Lingewaard, de Zandse kerk en het Participatiepunt Huissen een wekelijks wandel halfuurtje.

Het verzamelpunt is buiten voor de Zandse Kerk om vervolgens in één of twee groepen de uitgezette route te wandelen. De wandeling is bedoeld voor mensen die niet langer een half uur tot drie kwartier willen of kunnen wandelen. De route wordt samen de deelnemers bepaald. Het wandelhalfuurtje valt onder het programma Bewegen op Recept, waarin korte passende beweegmomenten zorgen voor een fittere conditie en leefstijl. Bewegen is gezond en daarom is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot laagdrempelig en gezellig sportaanbod. Voor vragen kunt u terecht bij Rosanne de Groot r.degroot@swlingewaard.nl

Meedoen? Dat kan iedere donderdagmiddag om 13.30 uur. Je hoeft je niet aan te melden. Na afloop is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie of thee te drinken (één euro).

Expositie van Albertus Wolters

GENDT - Een expositie van Albertus Wolters is van 25 mei tot en met 6 juli in De Kijkruit. Albertus woont in Gendt en werkt bij Atelier 23 van Siza.

Het werk van Albertus Wolters bestaat uit gevarieerde tekeningen met trefzekere lijnen, afgewisseld dun en dik, in kleur en zwart-wit. Hij werkt graag met gekleurde inkt, waar hij mooi mee kan mengen. Albertus werkt met enorme gedrevenheid en doorzettingsvermogen. “Mensen tekenen doe ik het liefst. Mensen zijn voor mij belangrijk. Er zitten altijd ideeën in mijn hoofd. Soms komen ze zo op, maar ook op internet vind ik van alles.”

Albertus heeft een groot oog voor detail, hij tekent na, uit het hoofd of maakt een combinatie van beiden. De onderwerpen waar Albertus over tekent zijn een fascinerende combinatie van beroemde schilders zoals Rembrandt en Van Gogh, en de directe wereld om hem heen zoals bekende soapactrices, Elvis Presley, carnavals-prinsen, het Koningshuis, mensen uit TV-shows, sporters. Hij weet hier altijd een heel eigen wereld uit te scheppen. Met het grootste gemak maakt Albertus naast zijn tekeningen op 50 bij 65 cm-formaat ook grote muurschilderingen.

Wandelhalfuurtje voor Huissenaren bij Zandse kerk

HUISSEN - Voor mensen die wel willen wandelen, maar niet gelijk lange afstanden kunnen of willen lopen, organiseren Stichting Welzijn Lingewaard, de Zandse kerk en het Participatiepunt Huissen een wekelijks wandel halfuurtje.

Het verzamelpunt is buiten voor de Zandse Kerk om vervolgens in één of twee groepen de uitgezette route te wandelen. De wandeling is bedoeld voor mensen die niet langer een half uur tot drie kwartier willen of kunnen wandelen. De route wordt samen de deelnemers bepaald. Het wandelhalfuurtje valt onder het programma Bewegen op Recept, waarin korte passende beweegmomenten zorgen voor een fittere conditie en leefstijl. Bewegen is gezond en daarom is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot laagdrempelig en gezellig sportaanbod. Voor vragen kunt u terecht bij Rosanne de Groot r.degroot@swlingewaard.nl

Meedoen? Dat kan iedere donderdagmiddag om 13.30 uur. Je hoeft je niet aan te melden. Na afloop is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie of thee te drinken (één euro).

16 / 32

17 / 32

18 / 32

19 / 32

20 / 32

21 / 32

Energiefestival Blowlands

Knettergekke proefjes met Mad Science (foto: Henrike Lodewikus)

BETUWE - Zaterdag 16 juni barst van 12.00 tot 21.00 uur Windpark Nijmegen-Betuwe van nieuwe energie tijdens Energiefestival Blowlands. Dé plek voor iedereen in de regio Arnhem-Nijmegen die meer wil weten over lokaal opgewekte duurzame energie en zelf in actie wil komen.

Blowlands biedt een programma met lezingen, debat, muziek, theater, kunst, een hackathon en knettergekke experimenten voor kids. Ontdek hoe duurzame energie uit wind, zon en water werkt, met de professoren van Mad Science. Bezoek de energieshow, waar de professoren proeven doen waar je haren recht van overeind gaan staan. Of test je stalen zenuwen in het VR-spel, waarbij je op 100 meter een windmolen moet repareren.

Kunstwerk
Kunstenaar Anita Waltman bouwt met bezoekers een kunstwerk op zonne-energie, dat op locatie blijft tot de bouw van zonnepark De Grift in 2019. Whizzkids en andere creatievelingen worden in een hackaton uitgedaagd om meer mensen bij de energietransitie te betrekken.

Energietafel
Een primeur is ook de Energietafel. Hiermee ontdek je spelenderwijs het effect van duurzame energiebronnen in jouw buurt. Wat heeft jouw gemeente nodig aan wind-, zon- of andere energievormen om energieneutraal te worden? De energietafel geeft inzicht.

Burgers Geven Energie
Blowlands is de start van Burgers Geven Energie, een platform voor iedereen in de regio Arnhem-Nijmegen die de energietransitie een impuls wil geven. Op burgersgevenenergie.nl kun je kennis en informatie uitwisselen en vind je inspiratie. Daarnaast toert Burgers Geven Energie vanaf medio juni door de regio met het Energiecircus.

Toegang gratis. Meer info staat op www.burgersgevenenergie.nl.

Bermen in bloei

(Foto: Joyce Derksen)

DOORNENBURG - Mooi om te zien hoe de bermen, de weilanden en uiterwaarden gekleurd worden door veldbloemen en wilde planten. En ook als ze uitgebloeid zijn geven ze het landschap een pluizig aanzicht.

"Een rondje Doornenburg in mei maakt me daarom iedere keer weer blij", aldus Joyce Derksen, Doornenburg

(Foto: Joyce Derksen)
(Foto: Joyce Derksen)
(Foto: Joyce Derksen)
(Foto: Joyce Derksen)

Bridgeclub Doublet Bemmel

BEMMEL - Na de zesde ronde was de wisseltrofee van Verfhandel en Woonwinkel Mattijssen ditmaal voor Connie en Annemarie die een score behaalden van 59,51%. Zij starten het volgend seizoen in de B-lijn.

Ook naar de B promoveren Trees en José met 59,28%, Nel en Arie met 56,13% en Sonja en Riet 54,66%. In de B-lijn werden Adje en Lini eerste met een score van 56,27%, tweede werden Ans en Jetta met 53,38%, derde Steef en Herman met 52,91% gevolgd door An en Rita met 52,79%. Zij starten in de A-lijn. In de A-lijn werden Erik en Jaap eerste met 59,97%, tweede Marian en Steef met 57,17%, Loes en Piet derde met 57,03% en vierde Sjoukje en Anton met 52,81%.

Na een gezellige einddrive waaraan ook de bridgecursisten van Steef deelnamen en de sfeer bij Doublet konden proeven, werd het seizoen afgesloten. Echter voor de liefhebbers is er de mogelijkheid om bij de vier Lingewaardse bridgeclubs deze zomer te spelen en wel op 3 en 10 juli bij Doublet in de Kinkel, op 17 en 24 juli bij BC Huissen in het koelhuis te Huissen, op 1 augustus, let wel dit is op woensdag in verband met de Huissense dag op dinsdag en 7 augustus bij Cool Down in Het Koelhuis in Huissen en op 14 en 21 augustus bij BC Gendt in café De Klok in Gendt.

Lid worden van Doublet? Bel of e-mail ons secretariaat: Annemarie Ariëns, e-mail secretariaat.doublet@gmail.com, of bezoek onze website: http://www.nbbclubsites.nl/club/15030.

Oproep aan sport- en culturele aanbieders om zich aan te melden

Sjors Sportief & Creatief in Lingewaard!

LINGEWAARD - Sjors Sportief & Creatief Lingewaard heeft in dit schooljaar ruim 1100 basisschoolkinderen kennis laten maken met diverse sportieve en culturele activiteiten binnen onze gemeente. Kinderen krijgen op een laagdrempelige manier de kans om kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen de gemeente.

Aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te promoten in het Sjorsboekje. Ook in het nieuwe schooljaar 2018-2019 gaan we verder met Sjors Sportief & Creatief voor groep 1 - 8. Kinderen uit het basisonderwijs mogen het hele schooljaar één of meerdere sport(en) of cultuurvorm(en) uitkiezen. Zij volgen enkele introductielessen bij een aanbieder naar keuze.

"Meldt nu uw sport- of cultuurcursus aan! Wilt u als sport- of cultuurorganisatie uw deuren openstellen en kinderen de kans geven kennis te maken met uw aanbod? Doet dan mee met Sjors Sportief en Creatief en meldt uw cursus vanaf vandaag aan op www.sportstimuleringnederland.nl."


De start in oktober vindt plaats in samenwerking met Stichting Welzijn Lingewaard, Gemeente Lingewaard, Sportstimulering Nederland, basisscholen en sport- en cultuurorganisaties van gemeente Lingewaard. "Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit voor deze doelgroep aanbieden? Of wilt u meer informatie over het project in gemeente Lingewaard? Neem dan contact op met Stichting Welzijn Lingewaard, Rosanne de Groot via email: r.degroot@swlingewaard.nl of bel: 088 2552555."

Kom 'Op de koffie' in De Zandse Kerk in Huissen

Koffieochtend staat al weer klaar (foto: D. Schluter) Foto: D. Schluter

HUISSEN - Stichting De Zandse Kerk verzorgt op woensdag 30 mei van 10.30 tot 12.00 uur, haar derde inloopkoffieochtend. Een maandelijks terugkerend ontmoetingsmoment in de sfeervolle Zandse Kerk, waarin bezoekers informeel en gezellig met elkaar in gesprek gaan.

"Op basis van zeer positieve ervaringen met de eerste twee bijeenkomsten zien wij met enthousiasme uit naar de komende koffieochtend. Ons team van gastvrouwen staat dan weer klaar om u te ontvangen. Ook willen zij, samen met de deelnemers, graag van gedachten wisselen over invulling van toekomstige bijeenkomsten. Dit alles onder het motto: 'ontmoet elkaar, deel je verhalen, leer elkaar kennen en geniet vooral van de gezelligheid'. Nodig graag ook zelf mensen uit om hieraan mee te doen; dus gezellig aan te schuiven.

De afgelopen keren was belangstelling groot voor deze wijze van ontmoeten. Onze volgende vraag luidt: is er behoefte aan een meer specifieke invulling? Bijvoorbeeld door af en toe sprekers uit te nodigen voor een korte informatieve presentatie? Zo ja, wat zijn dan de onderwerpen waarover u informatie wenst? Uw mening horen we graag!"

De Zandse kerk is 30 mei weer open vanaf 10.00 uur. "Wij laten u ook graag zien hoe de verbouwingsactiviteiten vorderen en staan klaar om uw specifieke vragen te beantwoorden. En... wij zien weer uit naar een grote opkomst. Ook wijzen wij op de gebruikelijke kosten voor deelname: 2,00 euro per bezoeker. Zoekt u contact met onze Werkgroep Koffieochtenden, mail dan naar info@zandsekerk.nl of bel naar 06 14803998 of bezoek www.zandsekerk.nl."

Pinksterweekend was geweldig in Doornenburg

Lente in Doornenburg (foto: Schutterij GVA)

DOORNENBURG - Tijdens het pinksterweekend zijn er in Doornenburg diverse activiteiten georganiseerd. Op zaterdag was er een pinksterfeest in het schuttersgebouw, georganiseerd door schutterij Gijsbrecht van Aemstel. Op tweede pinksterdag was er ‘Lente in Doornenburg’, De organisatie van dit evenement was in handen van Ontmoetingscentrum Doornenburg, Sportdorp Doornenburg, Schutterij Gijsbrecht van Aemstel, Kinderdorp Stikido en Slagwerkgroep Sint-Caecilia.

Zaterdagavond werd het pinksterweekend afgetrapt in het schuttersgebouw met de opzwepende muziek van de band Millstreet. Het was entertainment van de bovenste plank. Een afgeladen zaal, met voornamelijk jongeren, genoot volop van de enthousiaste performance van de band.

Op tweede pinksterdag was het de beurt aan het evenement ‘Lente in Doornenburg’. Het was al snel gezellig druk op het Doornenburgse dorpsplein, waar men kon genieten op gezellige terrasjes met een muzikale omlijsting. Er was onder andere een braderie en voor de kinderen een clown en een groot springkussen. Vele teams hadden zich ingeschreven voor het beachvolleybaltoernooi. Met de zon hoog aan de hemel, waren de condities perfect voor dit sportieve evenement. Ook werd het jaarlijkse keizer- en jeugdkoningschieten gehouden door de schutterij. Oud-koningen streden om de eer van keizer en de jeugdleden streden om de eer van jeugdkoning. De nieuwe keizer is Ben Balk en Guus Kramer heeft de titel jeugdkoning geprolongeerd.

De eerste edities van het pinksterfeest en ‘Lente in Doornenburg’ zijn zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar. Doornenburg bruist.

Doe mee in het Creatief Café

HUISSEN - Woon je in Huissen, vind je het leuk om creatief bezig te zijn en heb je op dinsdagmorgen zin om samen met andere inwoners van Huissen creatief aan de slag te gaan? Kom dan 5 juni van 10.00 -12.00 uur naar het Creatief Café bij het ParticipatiePunt in de Lange Kerkstraat.

Vrijwilligsters Anne-Mieke en Barbara helpen je graag op weg. Of je nu wil mozaïeken, schilderen, sieraden wil maken of zelf iets anders heb bedacht. Deze vrijwilligsters hebben een dijk aan ervaring en denken graag met je mee!

Je kan ook iets van huis meenemen waar je al mee bezig bent. Bij het Creatief Café is het gezellig en ontmoet je andere creatieve mensen die je kunnen inspireren. Onder het genot van een kopje koffie en een kletspraatje werk je verder in je eigen tempo. Kortom het Creatief Café is een fijne, gezellige en creatieve ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.

De eerste keer is gratis en als je regelmatig komt kan je gebruik maken van een knipkaart. Naast het Creatief Café is er bij het ParticipatiePunt ook iedere vrijdag de mogelijkheid om aan te haken bij de brei/haakclub van 10.00-12.00 uur

Heeft u vragen over de creatieve activiteiten, een andere (hulp)vraag of bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan kunt u contact opnemen met het ParticipatiePunt Huissen, openingstijden: woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur, 088 2552530 of mail: pphuissen@swlingewaard.nl.

Oproep aan sport- en culturele aanbieders om zich aan te melden Sjors Sportief & Creatief in Lingewaard!

LINGEWAARD - Sjors Sportief & Creatief Lingewaard heeft in dit schooljaar ruim 1100 basisschoolkinderen kennis laten maken met diverse sportieve en culturele activiteiten binnen onze gemeente. Kinderen krijgen op een laagdrempelige manier de kans om kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen de gemeente.

Aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te promoten in het Sjorsboekje. Ook in het nieuwe schooljaar 2018-2019 gaan we verder met Sjors Sportief & Creatief voor groep 1 - 8. Kinderen uit het basisonderwijs mogen het hele schooljaar één of meerdere sport(en) of cultuurvorm(en) uitkiezen. Zij volgen enkele introductielessen bij een aanbieder naar keuze.

"Meldt nu uw sport- of cultuurcursus aan! Wilt u als sport- of cultuurorganisatie uw deuren openstellen en kinderen de kans geven kennis te maken met uw aanbod? Doet dan mee met Sjors Sportief en Creatief en meldt uw cursus vanaf vandaag aan op www.sportstimuleringnederland.nl."


De start in oktober vindt plaats in samenwerking met Stichting Welzijn Lingewaard, Gemeente Lingewaard, Sportstimulering Nederland, basisscholen en sport- en cultuurorganisaties van gemeente Lingewaard. "Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit voor deze doelgroep aanbieden? Of wilt u meer informatie over het project in gemeente Lingewaard? Neem dan contact op met Stichting Welzijn Lingewaard, Rosanne de Groot via email: r.degroot@swlingewaard.nl of bel: 088 2552555."

Gezocht: Saxofonisten voor Saxperiment Stroomopwaarts! Stroomopwaarts! tijdens het 3 Oever Festival

(Afbeelding: Els Matthijssen)

REGIO - Van 14 -16 september wordt in de Gelderse Poort het 3 Oever Festival 2018 gehouden. Het vindt plaats rond de Kop van Pannerden op en rond de drie oevers van Gendt, Pannerden/Lobith en Millingen/Kekerdom.

Speciaal voor deze gelegenheid schrijft de Nijmeegse componist Jos Engelhard een symfonisch stuk, geïnspireerd op de rivier, voor minimaal 12, maximaal 72 saxofoons. Dit stuk duurt circa 20 minuten en wordt tijdens het festival een aantal keren uitgevoerd. "We zoeken saxofonisten! Speel je saxofoon en vind je het leuk om hieraan mee te werken? Sluit je dan aan bij dit tijdelijke saxofoonensemble. Alle saxofoons zijn welkom (en nodig) van tubax tot en met sopranino! Voorwaarde is dat je muziek leest en een redelijk niveau hebt. Er zijn makkelijkere en moeilijkere partijen, dus amateurs en professionals zijn welkom. Om deel te nemen vul je het formulier in op de website www.3oeverfestival.nl."

Dit unieke stuk in deze unieke bezetting wordt tijdens het festival een aantal keer uitgevoerd. "Je krijgt van ons een bevestiging van je inschrijving en natuurlijk houden we je op de hoogte van alles wat met het Saxperiment te maken heeft. Dus wil jij ook eeuwig roem en contact met saxgenoten, deel zijn van het 3 Oever Festival 2018 en gratis toegang tot de Jazz boot. Blaas mee! Stoomopwaarts! Voor meer info bezoek www.3oeverfestival.nl of bel met 06 54344499 (Stefan)."

Ook voor interieurinrichting en herstoffeerde kwaliteitszitmeubelen! Meubel & Interieur Restyle: meer dan stofferen alleen...

HUISSEN/BENNEKOM – Op zoek naar goedkope kwaliteitszitmeubelen? Of hebt u zelf zitmeubelen, die u graag wilt laten herstofferen? Meubel & Interieur Restyle biedt u deze mogelijkheden. U kunt zelfs voor de complete interieurinrichting terecht bij Meubel & Interieur Restyle, waar u ook een deskundig advies krijgt.

Meubel & Interieur Restyle is een moderne meubelstoffeerderij en woning- en projectinrichter. Met gevoel voor design én met hart voor traditionele, ambachtelijke vakbekwaamheid. Een team van professionals, inclusief designers, stoffeerders en interieurinrichters staat steeds klaar om de klanten te adviseren en bij te staan bij het keuzeproces een aantrekkelijk, passend, duurzaam en comfortabel interieur samen te stellen.

Op zoek naar gebruikte en herstoffeerde kwaliteitszitmeubelen? Meubel & Interieur Restyle heeft een uitgebreide wisselende collectie gebruikte en herstoffeerde kwaliteits zitmeubelen op voorraad. Van gerenommeerde merken als Gelderland, Leolux, Artifort, Gelderland en Gispen. Kijk ook op de website voor het aanbod: www.meubelrestyle.nl.

Een eigentijdse 'look-and-feel' voor uw meubels? Of juist de originele stijl weer terug? Meubel & Interieur Restyle beschikt over het vakmanschap én de stoffencollectie om dit mogelijk te maken. U kunt kiezen uit duizenden soorten meubelstoffen.

Met de uitgebreide collectie gordijnstof, raamdecoratie, zonwering en vloerbedekking biedt Meubel & Interieur Restyle bovendien oplossingen voor iedere woonomgeving.

De winkel aan de Edeseweg 28 in Bennekom is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur. De winkel in Huissen, Nijverheidsstraat 5, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur; www.meubelrestyle.nl.

Oogzorg Centrum Gelderland bij de Huessensche Poort Optiek

HUISSEN - Dat u bij de Huessensche Poort Optiek nu ook terecht kunt voor de diensten van Oogzorg Centrum Gelderland by Polman Opticiens, biedt veel voordelen. OZCG is het voorportaal van de oogarts waar u geen lange wachttijden heeft en waar u gratis terecht kunt.

Er zijn deskundige optometristen werkzaam die met geavanceerde apparatuur de gezondheid van uw ogen kunnen controleren. 'Meestal gaat men met oogklachten zoals wazig zien, dubbelzien of vermindering van het gezichtsveld, naar de huisarts toe. De huisarts verwijst vervolgens door naar de optometrist in het ziekenhuis en voor men het weet is men onnodig een deel van het eigen risico kwijt', aldus eigenaar Hans Polman.

Voor de ontwikkeling van een kind is het groot belang om optimaal zicht te hebben. Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van digitale apparaten, maar ook het digibord op school. Door deze ontwikkeling komen we er eerder achter dat een kind een correctie nodig heeft. Het kan ook zo zijn dat de ogen eerder verslechteren. Belangrijk is dat de kinderen zeer regelmatig buiten spelen, dat is goed voor de gezondheid van de ogen. Voor kinderen vanaf acht jaar kunt een afspraak maken voor een oogmeting of cyclometing. Bij een cyclometing meet onze optometrist nauwkeurig de oogsterkte.

'Eenmaal per jaar een algehele check van de gezondheid van de ogen laten doen kan bij ons gewoon gratis. Het is toch gek dat de meeste mensen ieder half jaar wel het gebit laten controleren bij de tandarts, maar dat er aan de gezondheid van de ogen niet wordt gedacht? Terwijl iemand met een kunstgebit nog wel kan eten maar met een glazen oog niets meer kan zien, zeg ik altijd.' Bij de Huessensche Poort Optiek aan de Langestraat 64 in Huissen kunt u geheel kosteloos terecht voor zo'n algehele gezondheidscheck. Loopt u gewoon eens binnen of bel voor een afspraak: 026 3251974, u wordt er graag gezien! www.polmanopticiens.nl.

Job Loeff motorrit voor de tiende keer!

GENDT - Op zondag 10 juni verzorgt Job Loeff scooters en motoren in samenwerking met motorclub MCKO uit Doornenburg een tourrit voor motoren. De rit die in de regio elk jaar weer meer motorrijders nieuwsgierig maakt.

Dit jaar is het voor de tiende keer dat de Job Loeff rit wordt gehouden. Deelname aan deze rit is gratis. Iedere motorrijder uit elk segment is welkom. De route is gemaakt door de tourcommissie van MCKO. Er kan in groepsverband of individueel gereden worden.

Inschrijving en start van de route zijn bij de scooter- en motorzaak van Job Loeff aan De Biezenkamp 25E in Gendt. Inschrijven kan tussen 9.00 en 10.30 uur.Eindpunt is het clubhuis MCKO Doornenburg aan het Vijzelpad 13 in Doornenburg, waar de gelegenheid is om even na te praten onder het genot van een (fris) drankje.

De route is te downloaden op www.jobloeff.nl en kan op de ochtend verkregen worden.

Repair Cafés Lingewaard

LINGEWAARD - In het Repair Café kan iedereen zijn of haar kapotte spullen laten nakijken door een team van handige vrijwilligers.

Zij zijn bekwaam in het uitvoeren van kleine reparaties, maar geven daarnaast ook advies als een eenvoudige oplossing niet mogelijk is. En dit allemaal voor alleen de materiaalkosten en een vrijwillige bijdrage voor het verrichte werk.

Het Repair Café is voornamelijk bedoeld voor het herstellen van klein tot middelgroot huishoudelijk materiaal zoals stofzuigers, koffiezetapparaten, broodroosters, lampjes en föhns maar daarnaast draaien onze vrijwilligers ook voor speelgoed en servies hun hand niet om. Wel wordt gevraagd om de apparatuur voordat je het meebrengt schoon te maken en het naaigoed te wassen!

SWL organiseert binnenkort weer een Repair Café in Lingewaard. Je kunt op de volgende locatie terecht voor reparaties en een gezellige bak koffie/thee: Zaterdag 2 juni van 14.00 – 16.00 uur in Huissen (Langekerkstraat 15).

De data van de andere kernen staan op www.swlingewaard.nl onder ’ParticipatiePunten". Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende Repair Café te zien. Heb je spullen die kapot zijn of niet goed meer werken, en vind je het zonde om ze zomaar weg te gooien, bedenk dan dat er nog een leuk alternatief in je eigen woonplaats is.

Fort Pannerden zoekt horeca-exploitant

DOORNENBURG - Na twee jaar prettige samenwerking, hebben Buitenpoort Restaurants en Stichting Fort Pannerden gezamenlijk gekozen een andere koers te gaan varen.

Buitenpoort zal niet meer het vertrouwde gezicht zijn voor de dag-horeca op het fort. Als cateraar zal Buitenpoort Catering nog wel van de mogelijkheid gebruik blijven maken om het fort aan haar opdrachtgevers aan te bieden en hiervoor de catering te verzorgen. Ook andere cateraars zijn vanaf heden welkom om deze gewilde locatie aan hun opdrachtgevers aan te bieden.

Fort Pannerden vertrouwt erop voor de dagelijkse horeca spoedig een nieuwe partij te vinden. "Vragen hieromtrent kan men richten aan directeur@fortpannerden.eu."

RKHVV gemeentewinnaar 'Vereniging van het Jaar'

LINGEWAARD - Dit jaar vindt voor het eerst de verkiezing 'Vereniging van het Jaar' plaats. De verkiezing is een initiatief van de Rabobank met haar partners in sport en cultuur: NOC*NSF, LKCA en Kunstbende met als doel de kracht van sport- en cultuurverenigingen bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te zetten.

In 71% van alle Nederlandse gemeenten deden verenigingen mee aan de verkiezing. RKHVV is winnaar in de gemeente Lingewaard op basis van het meeste aantal stemmen en de hoogste gemiddelde waardering. "Hier zijn wij als RKHVV natuurlijk ook erg trots op. Naast voetbal houden we ons ook maatschappelijk bezig onder andere met een open eetcafé, sporten met mensen die een verstandelijke beperking hebben en een anti rookbeleid. Het volledige ingezonden verhaal van RKHVV en van de andere winnende verenigingen is terug te lezen op www.verenigingvanhetjaar.nl."

Demo Forellenvijvers Gendt

GENDT - Zaterdag 16 juni zijn er demonstraties van het moderne forel-vissen zoals tremarellatechniek, spoonfishing en met kunstaas vissen.

Ervaar zelf de wijze van aanbrengen van het (levend) aas, gebruik van tremarella-, spin- en spoonhengels en hoe met deze technieken te werken. Met materiaalverkoop aan de vijver!

Forellenvijvers Gendt Zandvoort 46, Gendt; E-mail: info@forellenvijversgendt.nl Voor wie met een camper komt of wil kamperen in de omgeving zijn er genoeg faciliteiten in de omgeving!

Gezocht: collectanten voor de ziekte van Huntington

BEMMEL - Het kan iedereen overkomen, ook jou en mij. De ziekte van Huntington, een mensonterende ziekte, die qua symptomen op een combinatie van Alzheimer, Parkinson en ALS lijkt. Onderzoek is nodig, veel onderzoek.

In week 27 (maandag 2 juli t/m zaterdag 7 juli 2018) heeft het Campagneteam Huntington een vergunning gekregen om in de gemeente Lingewaard, Bemmel, te mogen collecteren.

Om te collecteren zijn uiteraard collectanten nodig. Paul van de Groep organiseert dit jaar samen met Petra van Groningen en Ilona van Boldrik-Van Groningen, deze collecte en is namens de stichting op zoek naar mensen die willen helpen. 'Wil jij een steentje bijdragen door een paar uurtjes of een paar avonden mee te lopen?' Op deze manier help je mee in de strijd tegen deze vreselijke ziekte.

Dankzij de afgelopen acties van de stichting Campagneteam Huntington is er al geld opgehaald en met de collecte hoopt de stichting natuurlijk op een mooi bedrag, dat voor honderd procent naar fundamenteel onderzoek naar de ziekte van Huntington gaat. Meer informatie staat op www.doodgezwegen.nl. Wil je mee collecteren? Meld je dan aan bij Paul van de Groep, telefoon 06 18995347 of via paulvandegroep47@gmail.com.

Guijt laat motoren draaien voor JO15-1

BEMMEL - In het hemelvaartsweekend zijn de jongens van Sportclub Bemmel JO15-1 naar het mooie Sauerland afgereisd om aan een sterk internationaal voetbaltoernooi deel te nemen.

Om in het mooie Allendorf te geraken werden er twee busjes gehuurd bij Henri van Haarlem in Andelst, waarbij de diesel gesponsord werd door Guijt makelaardij en verzekeringen uit Gendt. Na aankomst in kasteel Hessenstein, het onderkomen voor dit weekend, werd het sportpark bezocht en de officiële opening van het toernooi bijgewoond, waarbij de meeste aandacht uitging naar de Bratwurstkar! Na een gezellige avond, op en rond het prachtig gelegen kasteel, stond op vrijdag de eerste toernooidag gepland.

Vele supporters uit Bemmel hadden de weg naar het prachtig gelegen sportpark gevonden en de mannen van de JO15-1 starten uiterst gemotiveerd aan het toernooi! De eerste wedstrijd werd ruim gewonnen tegen Hohestein (D) met liefst 6-0 en ook de tweede wedstrijd tegen Wellingholzhausen (D) werd een prooi voor de mannen uit Bemmel, 3-0!

De derde wedstrijd in de poule werd gespeeld tegen de thuisclub Ederbergland (D), een semiprofessionele club met een dito uitstraling. Hoewel onze mannen 25 minuten domineerden en vele kansen creëerden, was het toch Ederbergland dat met de overwinning aan de haal ging, door een benutte vrije trap in de laatste minuut, 0-1. Tenslotte was Gemert de laatste tegenstander van deze prachtige voetbaldag en ook deze tegenstander werd met duidelijke cijfers verslagen, 2-0!

Terug op ons kasteel hadden de mannen een middagje vrij om de prachtige omgeving te verkennen en tegen de avond was er een heerlijke bbq verzorgd door de plaatselijke gastheer. Tenslotte was er in het donker een spannende speurtocht uitgezet om de 'teamgeest' nog hechter te maken.

Zaterdag startte de tweede speeldag met een overwinning van 2-0 op De Bilt (NL) en de Deense tegenstander, Bsn Sonderborg, werd met dezelfde cijfers verslagen. Tenslotte volgde een 0-0 in de laatste wedstrijd tegen Zelios (NL), waardoor een eerste plek in deze semifinalepoule werd bereikt en uiteindelijk een vijfde plek in de totale eindstand met twintig teams.

Na een gezellige terugreis arriveerden de twintig teamleden rond 22.30 uur in Bemmel, waar samen met de wachtende ouders werd teruggekeken op een uitermate geslaagd teamweekend!

Menu Bemmels afhaalpunt

BEMMEL - Op maandag 4 juni kunnen inwoners van heel Lingewaard tussen 17.00 en 18.00 uur het volgende menu afhalen: soep, andijviestamppot met slavink én 'n toetje.

Deze maaltijd kost vier euro en wordt bereid door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het afhaaladres is Cuperstraat 9 in Bemmel. Gevraagd wordt zelf drie afsluitbare bakjes mee te nemen!

Wie ook wilt genieten van zo’n heerlijke verse maaltijd, moet zich wel van tevoren even inschrijven via het SWL Meldpunt. Er is namelijk maar een beperkte hoeveelheid menu’s beschikbaar. Inschrijven kan op maandag - donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur via 088 2552555.

Het ‘Bemmels afhaalpunt’ is een initiatief van buurtbewoners in samenwerking met SWL. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Wil van den Hurk, 088 2552550.

Avondvierdaagse in Huissen

HUISSEN - De 39e editie van de Avondvierdaagse Huissen vindt plaats van dinsdag 5 juni tot en met vrijdag 8 juni. Er kan op de volgende adressen vooringeschreven worden: H. de Winkel-Bernhardstraat 24, Th. van Lent-Doelenstraat 39 en bij C. Damen-Bles-Berkenstraat 61.

Er bestaat ook de mogelijkheid om je voor in te schrijven op woensdag 30 mei, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni van 13.00 tot 16.00 uur voor de Jumbo op winkelcentrum De Zilverkamp. Bij voorinschrijving bedragen de kosten drie euro per persoon. Wandelsportvereniging N.T.V. zou het waarderen als ouders/begeleiders zich ook inschrijven voor één euro per persoon en dat is zonder medaille.

Mocht het voorinschrijven niet lukken dan kan men zich nog in laten schrijven bij de start van de Avondvierdaagse op dinsdag 5 juni vanaf 18.00 uur. De kosten bedragen dan 3,50 euro per persoon. De starttijden zijn van 18.30 uur tot 19.30 uur bij het clubgebouw De Rijnstede gelegen aan de Jongstraat 3 in Huissen.

Opening buurtspeelplein in Bemmel

BEMMEL - Het is zo ver! Na twee jaar van ontwerpen, overleggen, financiën regelen en uitvoeren is het plein aan de Dr. Hoijngstraat / Klappenburgstraat in Bemmel klaar. Het is een plein geworden om te ontmoeten, bewegen, spelen en ontdekken.

Er wordt al veel gebruik van gemaakt: kinderen zijn blij met deze nieuwe speelgelegenheid. Soms komt zelfs het hele gezin er naar toe; ouders zitten aan de picknicktafel, terwijl de kinderen zich vermaken op het plein. Ook jonge gezinnen buiten Bemmel lijken de weg naar deze plek al gevonden te hebben!

De opening van het plein is op woensdag 13 juni om 11.30 uur, op het plein. Iedereen is welkom. (Eerder is gemeld dat de opening op 30 mei zou zijn; deze datum moest verzet, vandaar deze nieuwe datum van 13 juni.) "Bent u nieuwsgierig naar het plein? En bent u benieuwd welke naam deze nieuwe speelplek heeft gekregen? U kunt het allemaal zien en horen op 13 juni."

Het buurtspeelplein is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van schoonmaakbedrijf Aalbers, ANWB, Stichting Bemmel-Haalderen, Jantje Beton, Provincie Gelderland, Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge, Gemeente Lingewaard, Nederlandse Stichting van het Gehandicapte Kind (NSGK), Rabobankfonds, Vlinderfonds / Stichting Providentia Fonds Huessen en Waard Wonen.

Het plein is gerealiseerd dankzij de samenwerking tussen Jenaplan IKC Donatushof (met basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO), eetwinkel Polly en buurtbewoners.

Huissen in Tekstbeeld Ode aan de dakplataan...

Tekst en fotografie: Gerrie Aldershof

...Dakplatanen (platanen met een speciale 'snoeivorm') spreken tot de verbeelding. Het zijn de 'pronkjuwelen' van menig plein of doorgang. Zij zorgen voor charme, identiteit en sfeer.

Neem maar eens een kijkje bij de dakplatanen op de oude schoolpleinen van de Aloysiusschool en de Sint Jozefschool. Of bij sporthal de Brink, richting schoolplein van het scholencomplex (zie foto). Zelfs op het oude 'bowlingbaantje' bij het Maaiveld. Dat zijn de Marktplatanen die daar rond 2000 een tweede leven kregen. En niet te vergeten het Vicarieplein en café Brouwershof. Allemaal dakplatanen met een verhaal. Bomen om te koesteren.

Onlangs zijn deze dakplatanen keurig gesnoeid. Een planmatige aanpak. Prima gemeentelijk beleid. Daarbij worden de uitlopers teruggesnoeid tot op de gesteltakken. Dat gebeurt vanuit een hoogwerker door een professionele boomverzorger. Hoe ouder de dakplataan, hoe meer sierlijke 'knotvorming' er ontstaat. Samen met de karakteristieke schilferende boomschors is het een sfeerbepalende boomsoort. Een dankbare boom. Je kunt er dan met volle teugen van genieten. Sprookjesachtig tegen de wolkenluchten en spookachtig bij maneschijn. Dit spel kun je overigens nog maar even aanschouwen voordat het lommerrijke bladerdek ons zuurstof, schaduw en verkoeling verschaft...

Avondvierdaagse in Huissen

HUISSEN - De 39e editie van de Avondvierdaagse Huissen vindt plaats van dinsdag 5 juni tot en met vrijdag 8 juni. Er kan op de volgende adressen vooringeschreven worden: H. de Winkel-Bernhardstraat 24, Th. van Lent-Doelenstraat 39 en bij C. Damen-Bles-Berkenstraat 61.

Er bestaat ook de mogelijkheid om je voor in te schrijven op woensdag 30 mei, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni van 13.00 tot 16.00 uur voor de Jumbo op winkelcentrum De Zilverkamp. Bij voorinschrijving bedragen de kosten drie euro per persoon. Wandelsportvereniging N.T.V. zou het waarderen als ouders/begeleiders zich ook inschrijven voor één euro per persoon en dat is zonder medaille.

Mocht het voorinschrijven niet lukken dan kan men zich nog in laten schrijven bij de start van de Avondvierdaagse op dinsdag 5 juni vanaf 18.00 uur. De kosten bedragen dan 3,50 euro per persoon. De starttijden zijn van 18.30 uur tot 19.30 uur bij het clubgebouw De Rijnstede gelegen aan de Jongstraat 3 in Huissen.

deBol Junior Avond-4-Daagse

Gulle gevers van de extraatjes onderweg (foto: Rene Arnts)

BEMMEL - Op dinsdag 29 mei ging de deBol Junior Avond-4-Daagse alweer voor de elfde keer van start.

Ook dit jaar zijn er Bemmelse winkeliers, die alle kleine en grote deelnemers ondersteunen met een lekker appeltje voor de dorst, een extra glas limonade, een zakje chips of 'gewoon' heel erg lekker snoepgoed.
Daar is stichting deBol heel erg blij mee, zij wil dan ook graag deze winkeliers van harte bedanken!

Op de foto ziet u Anita en Bep van de organisatie, geflankeerd door een deel van de winkeliers en andere gulle gevers van de extraatjes onderweg: Albert Heijn Bemmel, Bakkerij Engelen, Skar Kinderopvang, Eetwinkel Polly, Scouting Bemmel en Jumbo Scheperkamp. "Ook bedanken wij Coop Bemmel, Kinderopvang Zonnekinderen, Oerkind buitenschoolse opvang en Hema Bemmel, die helaas niet aanwezig konden zijn bij het maken van de foto."

Boekenbal® van Bruna Huissen in Buitenpoort beredruk Hugo Borst ontroert en steelt show

Hugo Borst stal op het Huissens Boekenbal de show met een ontroerend en soms humorvol verhaal over zijn dementerende moeder. (Foto: Hans van Gelderen)

HUISSEN - Het eerste Huissens Boekenbal® is een succes geworden. Een volle grote zaal van De Buitenpoort hing aan de lippen van Hugo Borst. Ook andere schrijvers spraken en er werden prijzen uitgereikt voor de wedstrijd 'Wie schrijft het beste verhaal of gedicht van Lingewaard?'. Het literaire feest werd georganiseerd door Bruna Huissen, vanwege haar 25-jarig bestaan. 'Dat moet je ieder jaar doen!'

Bruna Huissen had met haar uitgebreide assortiment, postagentschap en inpandige ING-bank al een regiofunctie, maar heeft zich door het donderdagavond gehouden Boekenbal® nog meer op de kaart gezet in de wijde omtrek. De jubilerende winkel (25 jaar!) wilde haar verjaardag groots aanpakken en dat is prima gelukt. De locatie –De Buitenpoort- was fraai aangekleed, de ontvangst hartelijk, de hapjes en drankjes smakelijk en de zaal zat vol met literaire liefhebbers.

De gastsprekers spraken ook aan. In chronologische volgorde; de van oorsprong Bemmelse schrijver Michel Bongers (o.a. De Huissense Veermoord en Annie), Ellen Lina uit Huissen (o.a. Koningslaan), Mariëtte Middelbeek uit Wieringerwerf (bekend van zogeheten chicklits als Hex en Single & Sexy) en Hans Witjes uit Huissen (o.a. Drama in Midden-Betuwe en Spaans benauwd). Witjes is ook singer-songwriter en verzorgde live de muziek.

Hugo Borst ontroert

En toen moest de 'hoofd'gastspreker nog komen, Hugo Borst. Hij mocht eerst een gedicht over zijn club Sparta beluisteren. Geschreven voorgedragen door Hans Schmeinck, tevens presentator van de avond. Vervolgens pakte Borst de zaal in met een lang, maar enerverend en vaak ontroerend verhaal over zijn dementerende moeder. Tussendoor kwam het publiek op zijn verzoek met vragen. Daarna nam de bekende schrijver/columnist/voetbalkenner de tijd om zijn werken (o.a. Ma en Over vaders en zonen) te signeren. Net als alle andere auteurs.

Aan het einde werden nog prijzen uitgereikt aan drie talentvolle schrijvers. Zij werden door de jury als winnaars bestempeld van de wedstrijd 'Wie schrijft het beste verhaal of gedicht van Lingewaard?'. Ze wonnen onder meer een cadeaubon van 100 euro en publicatie van hun tekst op Facebook.com/BrunaHuissen. Talloze bezoekers bleven nog even en te horen was: 'Zo'n boekenfeest moet je ieder jaar organiseren.' Bruna Huissen neemt dat sterk in overweging.

Professionele begeleiding én persoonlijke benadering onder één dak!

Foto: l

HUISSEN - LudusPT, een trainingscentrum waar professionele begeleiding en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staat. Naast personal training en small group trainingen is er bij LudusPT ook de mogelijkheid tot fitnessen onder begeleiding, bedrijfsfitness, kickboksen en MMA, een multidisciplinaire vechtsport die zich richt op het combineren van technieken uit verschillende vechtkunsten.

LudusPT onderscheidt zich van andere 'sportscholen' door de kennis, ervaring en de persoonlijke aandacht die hier te vinden is. Zij beschikken over een ruime omgeving en accommodatie met attributen die aansluiten bij elk gewenste sport of doel. Zij creëren hiermee de meest efficiënte en specifieke training voor u.

Binnen LudusPT wordt u uitsluitend begeleid door professionals met passie voor hun vak. Zij zijn gemotiveerd om samen met u uw doelen te behalen. Zij bereiken diverse doelgroepen: atleten, mensen die om medisch redenen sporten, mensen met een beperking of gewoon de recreatieve sporter. Iedereen is welkom bij LudusPT.

Iemand die dagelijks bij LudusPT te vinden is, is oprichter en eigenaar Aron Ausma, sporten en mensen begeleiden zit in zijn bloed. Al tien jaar lang houdt hij zich bezig met het begeleiden van groepen. "In deze periode heb ik veel kennis en ervaring opgedaan bij diverse sport- en fysiocentra 's, waaronder het UMC in Utrecht en de KNVB te Zeist, aldus Aron."

LudusPT is gevestigd aan de Primulalaan 2 c2 in Huissen. Wilt u een afspraak maken om zelf te ervaren wat ze in huis hebben? Neem dan contact op met Aron op telefoonnummer 06 15884990 of mail info@luduspt.nl. Bent u al overtuigd en wilt u een gratis proefles? Kijk dan op de site: www.ludusPT.nl en meld je aan.

Assortiment Jos Mom uitgebreid

HUISSEN - Bloemenkwekerij Jos Mom aan de Papesestraat 4a te Huissen heeft het assortiment fors uitgebreid met een fraaie collectie tweejarige en vaste planten. Naast de perk-, balkon- en terrasplanten, de geraniums, diverse kuipplanten en de geliefde sundaville vind je er nu onder andere ook lavendel XL, salvia, gypsophila, margriet, lupine en coreopsis (meisjesogen). Al deze planten hebben een flinke maat en worden geleverd in potmaat 4 of 5 liter. Alleen dit prachtige assortiment is al een (extra) ritje naar Jos Mom waard!

Maar daarmee is de assortimentsuitbreiding nog niet gedaan. Nu zijn er ook rozen in vele soorten en meerdere kleuren, waaronder ook heerlijk geurende. Struikrozen, klimrozen, trosrozen en rozen op stam, je vindt ze vanaf nu bij Jos Mom.

Hortensia's

Bekend is de jaarlijks terugkerende aanbieding in Hortensia's. Ook nu nog heeft Jos Mom er staan, waaronder een, niet bij iedereen bekende, topper de eikenbladhortensia (Hydrangea quercifolia). Deze plant heeft fraai donker, gekarteld blad en bloeit vaak wat eerder dan andere hortensia's. De bloemen verkleuren van groen naar donkerrood tijdens de bloei. De specifieke eikenbladhortensia Jos Mom is een specialiteit én eigen soort van de bloemenkwekerij.

Tips voor hortensiaverzorging

Een hortensia houdt van water. Zorg steeds dat hij voldoende vocht heeft. Voorkom dat de plant slap gaat hangen. Ook in de volle zon kun je water geven. Giet dan het water op de voet van de plant. Niet op blad of bloem anders loop je de kans dat de plant verbrandt.

Witte hortensia's kun je beter aanplanten in de schaduw of halfschaduw. Hortensia's van Jos Mom hoeven niet te worden gesnoeid. Wel is het aan te bevelen oude bloemen te verwijderen.

Hangplanten na vakantie

Hoe tref je je hangplanten aan bij terugkomst van vakantie? Water en voeding zijn het probleem. Bij Jos Mom vind je hangplanten in een speciale pot met waterreservoir. Een eventueel wateroverschot wordt in dat reservoir opgevangen en komt weer ter beschikking als de kluit te droog dreigt te worden. Ga je op vakantie, zet de pot in de schaduw, snoei langere takken terug tot zo'n 15 cm, maak de planten goed nat, geef voeding, giet het reservoir vol en je zult zien dat jouw hangplanten er ook bij thuiskomst nog fleurig bijstaan.

Voeding

Balkon-, terras-, kuip- en hangplanten hebben gedurende het jaar voeding nodig. Bij Jos Mom vind je meerdere soorten professionele plantenvoeding, ook soortspecifieke. Gebruik oplosbare voeding als de plant een vlot steuntje kan gebruiken. Er zijn echter ook Osmocote® korrels. Klompjes van de korrels stop je in de grond, bij voorkeur in het voorjaar. De coating van de korrels zorgt ervoor dat er gedurende het gehele seizoen steeds voldoende voeding vrijkomt om de plant in optimale conditie te houden. Vraag gerust om advies.

Bloemenkwekerij Jos Mom is gedurende het seizoen iedere dag, ook zon- en feestdagen, geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Kijk op de website voor alle informatie: www.bloemenkwekerij-josmom.nl.

Elst Op Stelten: Zonovergoten feestje in centrum van Elst

ELST – Onder bijna ideale weersomstandigheden werd afgelopen tweede pinksterdag Elst Op Stelten gehouden. Opnieuw vonden, naar schatting van de organiserende commissie Elst Op Stelten van het Centrum Management Elst, ongeveer 40.000 bezoekers de weg naar het zonovergoten centrum van Elst.

Nog voor de marktkooplieden en de Elster ondernemers hun waren goed en wel uitgestald hadden, kwam de publiekstoeloop al op gang. Het hoogtepunt van de publieke drukte lag tussen 12.00 en 15.00 uur. Daarna werd het, waarschijnlijk mede door de hoge temperatuur, bij de marktkramen wat rustiger. Op de twee centrale pleinen (Plein en het Werenfriedplein) en bij horecagelegenheden aan het begin van de markt bleef het echter gezellig druk. En dat was uiteraard ook mede een verdienste van de dj's die op de drie podia bij Snelders Sport, Restaurant L'Italiano en op de hoek van de Smidsstraat/Willemsstraat eveneens voor veel vertier zorgden.

Het jubilerende PWA trok, met steun van Bats Mar Deur, het muziekkorps van de Freiwillige Feuerwehr uit Tann Rhön en de Big Band Bemmel, hun feestje van eerste pinksterdag moeiteloos door naar tweede pinksterdag tijdens de Deutsche Mittag op Plein. Op het Werenfriedplein stuwde de Whateverband de stemming tot grote hoogte tijdens de speciaalbieren middag van café Bij Tante en Mitra Elst. Ook de demonstratie van Hobma Modelbouw en GV Elistha trokken veel kijkers terwijl de kinderboerderij, de springkussens, de draaimolen, de miniscooters, de klimrots en de bungeetrampoline steevast volbezet waren.

De Commissie Elst op Stelten van het CME kan terugkijken op een geslaagde dag en gaat zich binnenkort voorbereiden op de 2019 editie. Volgend jaar wordt de naam Elst Op Stelten namelijk voor de twintigste keer gebruikt voor het feestje op tweede pinksterdag.

Koffieochtend in De Zilverkamp

HUISSEN - Op donderdagmorgen 7 juni zijn inwoners van De Zilverkamp weer welkom tijdens de maandelijkse koffieochtend. Het ontmoetingsmoment in De Kuul, waar inwoners elkaar iedere eerste donderdag van de maand kunnen treffen.

Onder het genot van een vers kopje koffie of thee komen buurtbewoners met elkaar in contact en praten even bij. Vrijwilligers van het wijkplatform en ParticipatiePunt hebben dit ontmoetingsmoment voor wijkbewoners mogelijk gemaakt. Soms is er een gastspreker die iets komt vertellen. Op donderdag 7 juni gaan we vooral gezellig met elkaar bijpraten. Immers er gebeurt veel in De Zilverkamp!

Zo is er op 6 juni een wijkconferentie naar aanleiding van het Wijk Ontwikkelings Plan (WOP). Een digitaal exemplaar hiervan staat op de website van het wijkplatform Zilverkamp-zuid. "Misschien zijn er vragen over die we voor u kunnen beantwoorden of wilt u aansluiten bij een van de 44 actiepunten die in het WOP staan."

Neem de buurvrouw/-man of kennis mee en schuif gezellig aan bij de volgende koffieochtend op donderdag 7 juni (10.00-12.00 uur) in De Kuul in Huissen. Iedereen is welkom van jong tot oud! "Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot de koffieochtend? Bij het ParticipatiePunt Huissen kunt u terecht voor al uw vragen over welzijn en zorg voor elkaar. Kom langs op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Het ParticipatiePunt Huissen centrum is gevestigd in de Lange Kerkstraat 15 in Huissen-centrum. E-mailen of bellen kan ook: pphuissen@swlingewaard.nl of 088 2552530.

Bataven MO 11-1 levert topprestatie!

Kampioensfoto (foto: Joyce Spaan)

GENDT - Geïnspireerd door de Oranje-leeuwinnen begonnen de meiden en begeleiding vol goede moed aan het seizoen 2017/2018. In de najaar competitie bleek het MO 11-1 team van VV de Bataven niet te verslaan. De meiden werden zonder puntverlies kampioen in de tweede klasse.

Dit betekende naast het kampioenschap ook een promotie naar de eerste klasse (tevens hoogste klasse van het KNVB district Oost). In de eerste klasse gingen de Batavenmeiden door met winnen!

Hierdoor werden de meiden weer kampioen! In een schitterende kampioenswedstrijd werden de Sprinkhanen MO 11-1 met liefst 10-0 verslagen. Ook in de bekercompetitie deden de meiden het goed. Helaas was IJVV (IJsselmuiden) een maatje te groot in de halve finale.

Deze prestatie is bij de KNVB ook opgevallen. De Bataven MO 11-1 gaan op voorspraak van de KNVB Oost op 17 juni deelnemen aan het NK MO 11-1 in Roden. Hier gaan de meiden een gooi doen naar het Nederlands kampioenschap. Dit zal geen eenvoudige opgave worden maar zoals het hele seizoen zullen de meiden hun beste beentje voor gaan zetten.

Meidenvoetbal bij De Bataven

Naast het MO 11-1 team heeft voetbalvereniging De Bataven in iedere leeftijdscategorie een of meerdere meiden teams. Ook heeft VV de Bataven een vrouwenteam dat uitkomt in de derde klasse van de KNVB. Mocht je een dame of meisje zijn en het leuk vinden om ook te gaan voetballen kom dan eens langs of neem contact met Babs van de Weerd 06 24577015 of met Remco Verhoeven 06 31916404 en wie weet speel je volgend seizoen in een van de teams mee.

Nijmeegs windpark start fonds voor buurtprojecten

(foto: Henny van Roomen fotografie)

BETUWE - Eind vorig jaar is het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe opgericht. Uit dit fonds kunnen projecten subsidies ontvangen in de woongebieden rondom het windpark: buurtschap Reeth, het dorp Oosterhout, de wijk Nijmegen-Oosterhout en het grondgebied Ressen.

De formele inschrijving voor projecten loopt van 15 september tot 15 oktober, maar u kunt projectideeën nu al aanmelden via omgevingsfonds@windparknijmegenbetuwe.nl, zodat overleg mogelijk is. Het bestuur van het omgevingsfonds bestaat uit vijf leden waarvan er vier elk een van deze woongebieden vertegenwoordigen.

De vier windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe draaien sinds november 2016. Afgesproken is dat voor elke megawattuur (MWh) die het windpark opwekt één euro beschikbaar komt voor het fonds. Per jaar levert dat naar verwachting gemiddeld zo’n 24.000 euro op. Het omgevingsfonds kan hieruit subsidies verstrekken voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen.

Omdat Reeth en Ressen dichter bij het windpark liggen, maar in Nijmegen-Oosterhout en Oosterhout veel meer mensen wonen, is in het reglement vastgelegd dat elk van deze woongebieden over twintig jaar gerekend in aanmerking komt voor eenvierde deel van de fondsgelden. Meer info staat op www.windparknijmegenbetuwe.nl/omgevingsfonds.

Van Olderen - Meuwsen pakt de dubbel

De 099 (foto: Van Olderen)

DOORNENBURG - In het weekend van 26 mei stonden er twee vluchten op het programma en wel de laatste vitessevlucht vanuit Vervins (269 km) en de eerste dagfondvlucht vanuit Pitiviers (491 km).


De eerste vlucht van de dag die thuiskwam was die vanuit Vervins; deze werden gelost om 7.30 uur en hieraan deden 163 duiven mee van tien liefhebbers.

Van Olderen -Meuwsen 22 mee 10 pr. 1, 4, 6, 13, 15, 16, 20, 26, 31, 38
W. Geurtz & Zn 20 mee 6 pr. 2, 7, 30, 33, 36, 37
Nissen & Vermaas 23 mee 13 pr. 3, 5, 10, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 32, 39
P.C. Engelen 20 mee 6 pr. 8, 9, 11, 24, 25, 34
H. v. Hal 19 mee 4 pr. 17, 28, 35, 41
J. v. Pauwelsen 10 mee 1 pr. 22
G. Peters 7 mee 1 pr. 40

De tweede vlucht vanuit Pithiviers werd gelost om 7.00 uur hieraan deden 83 duiven mee van negen liefhebbers.

Van Olderen - Meuwsen 30 mee 10 pr. 1, 3, 4, 5, 10, 11, 16, 18, 19, 20
Nissen & Vermaas 9 mee 3 pr. 2, 8, 15
J. Buys 6 mee 2 pr. 6, 9
P.C. Engelen 8 mee 3 pr. 7, 17, 21
W. Geurtz & Zn 9 mee 2 pr. 12, 13
J. Pauwelsen 3 mee 1 pr. 14

De winnaars van v.Olderen-Meuwsen blijken ook nog eens twee zusjes te zijn en wonnen aantal weken terug ook al samen de eerste en tweede prijs. We hebben hier te maken met twee 'gouden' zusjes. Op de foto een van de twee winnaars de '099'.

Bemmelse Dweildag bijna weer van start

BEMMEL - Op zondag 10 juni schallen de trompetklanken weer door het dorp: om 11.00 uur die dag gaat de Bemmelse Dweildag opnieuw van start. Voor de 32e editie komen zestig dweilorkesten uit binnen- en buitenland naar Bemmel. Tussen 11.00 en 18.00 uur kan het publiek genieten van verrassende optredens, lekkere meezingers, indrukwekkende solo's en hopelijk een lekker zonnetje.

Open Nederlands Kampioenschap Dweilorkesten. De 66 dweilorkesten doen mee in twee klasses: de leutklasse en de wedstrijdklasse. In de wedstrijdklasse wordt gestreden om het felbegeerde Nederlands Kampioenschap voor dweilorkesten. De orkesten uit de wedstrijdklasse spelen gedurende de dag vier keer een kwartier voor het aanwezige publiek en de jury. Deze jury, bestaande uit professionele juryleden uit het hele land, beoordelen de dweilorkesten op twee criteria: muzikaliteit en show.


Het orkest dat de meeste punten behaalt door beide elementen te combineren mag zich de nieuwe Open Nederlands kampioen Dweilorkesten noemen. Naast de eeuwige eer strijden de orkesten in de Wedstrijdklasse ook om de prijzenpot, die dit jaar 1500 euro én een optreden op de Zwarte Cross bevat.

Kinderplein en foodtrucks

Naast dweilmuziek is er nog veel meer te beleven: op het Kinderplein kunnen de kleine dweilfans geschminkt worden, spelletjes spelen en zelf een muziekinstrument maken. Verder is er opnieuw een foodtruckstraat, waar alle hongerige magen gevuld kunnen worden.

Meer informatie over de Bemmelse Dweildag en het hele programma staan op www.dweildag.nl.

Bemmel 1 onderuit

foto: team 1

BEMMEL - Op bezoek bij HTC Son verloren de tennissers van Bemmel gisteren met duidelijke cijfers. In Son en Breugel won de koploper met 7-1 van de nummer 3 Bemmel.

Met name in de enkelwedstrijden toonden de Brabanders hun klasse. Lonneke Muhlhaus, Jill Jansen, Joost Geurts en invaller Marc van Hoogstraten werden allemaal getrakteerd op een nederlaag in twee sets.

In de dubbelwedstrijden kon Bemmel het niveau veel beter bijbenen. Jill Jansen en Hilde ten Wolde verloren nipt in de beslissende supertiebreak en Joost Geurts en Marc van Hoogstraten kwamen net te kort na twee spannende sets.

Nadat Hilde ten Wolde en Marc van Hoogstraten ten onder gingen in hun mixwedstrijden, leek Bemmel zonder overwinning naar huis te keren. Lonneke Muhlhaus en Joost Geurts redden echter de eer en bepaalden de eindstand op 7-1. Ondanks de nederlaag staat Bemmel nog steeds op een zeer verdienstelijke derde plaats in de tweede klasse. Op de laatste speeldag reist Bemmel 1 af naar Eindhoven voor de wedstrijd tegen ELTV.

Bemmel 2 mag op herhaling

Flinke regen buien waren de spelbreker bij de competitiewedstrijd Rapiditas 4- Bemmel 2. Zondag 10 juni gaan de Bemmelse tennissers op herhaling in Nijmegen met een 1-2 voorsprong.

Karen Rombouts trok in een spannende derde set aan het langste eind en zette Bemmel op voorsprong. Nadat Lisa van Hoogstraten haar singel had verloren, zette Nick van Boxtel zijn team weer op voorsprong.

Volgende week zondag 3 juni heeft Bemmel in de thuiswedstrijd tegen Iduna aan 3 punten genoeg om het kampioenschap in de derde klasse veilig te stellen.

Bemmel 3 doet goede zaken met een 7-1 winst tegen Bastion Baselaar.

30 / 32

Jan de pakkettenman weer een jaartje ouder!
En waar is hij te vienden in Kesteren en Lienden.

50 jaar is ze nergens geweest
en nu is ze Sara En ontbreekt ze op geen enkel feest!
Op naar zaterdag!
De zussen met mannen

Onze lieve opa gaat met pensioen.
Nu heeft hij nog meer tijd om met ons leuke dingen te gaan doen.

Dikke kus Dean en Javi

Deze mooie jonge dame wordt 4 juni 17 jaar!
Van harte gefeliciteerd en een dikke kus van opa en oma Evers

29 Mei Lucas

4 jaar

Gefeliciteerd van Oma en Opa
en pootje van Luna.

Onze amazone is jarig!
Isis alweer 7 jaar! Gefeliciteerd!
Kusjes van papa, mama & Lars

Op 28 mei is Tygo 9 jaar geworden.
Van harte gefeliciteerd!
Dikke kus en knuffel
Papa, mama, Zoë
en een pootje van Danko

Hier speelt Natan op de trekpont
Hartelijk gefeliciteerd
Nu negen jaar en blijf gezond!

Liefs van Oma Rita

Deze ontzettend lieve mensen zijn donderdag de 31ste mei
50 jaar getrouwd!
Van harte en we maken er met elkaar een prachtig feest van!
Veel liefs van ons 3-en XXX

Hiep hiep hoera
op 4 juni zijn Ewald en Monique
25 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!
Liefs, Roy, Sabine, en Rick

Hoera! Nora en Fenna geslaagd
voor hun B zwemdiploma.
Gefeliciteerd! De papa's, mama's,
broers, opa's en oma's.

Whoehoewwwwww!
Luuk heeft zijn B diploma ..
wij zijn onwijs trots op je ...
xxx papa mama Tessa en Thijs

Kleine meisjes worden groot!!
Gefeliciteerd en een hele fijne dag,
dikke kus van ons allemaal.

Deze lieve moeder, dochter en vriendin word 29 mei alweer 48 jaar!
Liefs Esmée, (o)pa en (o)ma

Oma Dora 30 mei jarig!
Proficiat van kinderen en kleinkinderen

Liberation-Route Luisterkeien onderwaterzetting WO2

OVERBETUWE - Op 7 juni worden twee zuster Liberation Route Luisterkeien, als onderdeel van het Euregionaal project Water als wapen, onthuld. Bij het dijkmagazijn Elden gebeurt dit om 10:00 uur en bij de Wasserburg in Rindern (Kleve) om 14:00 uur.

Op deze locaties zijn in 1944 en 1945 door de Duitse bezetter de dijken opgeblazen om de geallieerde opmars te stoppen. Naast de luisterkeien worden ook informatieborden onthuld.

De onthullingen vinden plaats in aanwezigheid van scholieren van het Overbetuwe College uit Elst en de Gesamtschule Gesamtschule am Forstgarten uit Kleve-Rindern. Ook zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van diverse Nederlandse en Duitse gemeenten in de Euregio, overheidsinstellingen en betrokken organisaties.

Burgemeester Toon van Asseldonk van de gemeente Overbetuwe verzorgt een toespraak bij de onthulling van de Liberation Route Luisterkei bij het Dijkmagazijn in Elden. Burgemeester Sonja Northing van Stadt Kleve bij de onthulling van de Liberation Route Luisterkei nabij de Wasserburg. Leerlingen van het Overbetuwe College en de Gesamtschule in Rindern onthullen de luisterkeien en informatiepanelen.

Project Water als Wapen

Het project Water als Wapen omvat, naast de Liberation Route luisterkeien en de informatieborden, ook een fietsroute tussen beide luisterkeien, een internationaal schoolproject en lezingen in Duitsland en Nederland over de onderwaterzetting. De eerste lezing heeft al plaatsgevonden de tweede vindt plaats op 28 mei van 20:00 – 22:00 uur in de Informatiecentrum De Polen van Driel in de Katholieke Kerk Maria Geboorte in Driel (adres: Kerkstraat 25). De entree is gratis. De fietsroute, lopend van Driel/Elden naar Kleve-Rindern (en terug), is vanaf 7 juni geopend.

Deelnemers

Deelnemers binnen het project Water als Wapen zijn: Exoduscomité Huissen, Heimatverein Rindern, Euregio Rijn Waal, Gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en Berg en Dal, Stadt Kleve en RBT KAN.

Fantastische uitvoering van 'Manneneiland' door Teejaater Pan en Het Nieuw Betuws Kamerkoor

(foto: Piet van der Horst)

BEMMEL - Het theaterstuk Manneneiland, van oorlogstijd naar sociëteit, is een oogstrelende voorstelling geworden. Regisseur Ton Schurink is erin geslaagd om met het scenario van Erik Karel de Vries, de enerverende geschiedenis van Bemmel tot leven te brengen in een groot aantal vlotte en karakteristieke scènes. De voorstelling riep dan ook veel herkenbaarheid op bij het publiek.\

Het is een theaterstuk met een knipoog. Drie dynamische meiden becommentariëren op vrolijke, maar ook niet mis te verstane wijze, de gebeurtenissen op het toneel. Hun inbreng plaatst de handelingen in een fris en nieuw perspectief. Hulde voor de spelers die de gebeurtenissen tot leven brengen.

Het theaterstuk bevat een groot aantal verhaallijnen die aansluiten bij het verhaal van Bemmel na WO II. De wederopbouw, de verdeling van macht, de invloed van de politiek en de notabelen, het geritsel van mannen met invloed en de emancipatie van de vrouw.

Het initiatief voor de voorstelling kwam van sociëteit het Manneneiland. Teejaater PAN nam de opdracht de voorstelling uit te voeren. Een belangrijke rol bij de uitvoering speelt Het Nieuw Betuws Kamerkoor, dat verrast met een passende muziekkeuze en met stemmige zang. De Historische Kring zorgde voor precies het goede nostalgische beeldmateriaal dat tijdens de voorstelling wordt geprojecteerd.

Met een prachtige decor en een heuse rijdende auto is het een voorstelling geworden die je meeneemt naar vroeger tijden en je keurig weer afzet in het heden in een indrukwekkende slotscène, waarin het gezelschap onder luid applaus, afscheid neemt van het publiek.

Rabobankclubkascampagne Egerländerkapel De Leemkuulers

BEMMEL - Dit jaar bestaat Egerländerkapel De Leemkuulers 25 jaar! Een mooie gelegenheid om de heren in nieuwe kleding te steken.

"Graag vragen wij u om uw stem (mogelijk twee) uit te brengen op De Leemkuulers, opdat wij een mooi bedrag ophalen voor besteding aan nieuwe uniformen. Laat uw stem niet verloren gaan."

Vergadering Huurdersvereniging Gendt

GENDT - De algemene jaarvergadering van Huurdersvereniging Gendt wordt niet op woensdag maar op donderdag 31 mei gehouden om 19.30 uur in De Leemhof.

Gendtse Galbakken winnen zowel voor- als achteruit

GENDT - Naast het vorige jaar behaalde WK in Warneton zijn de Gendtse Galbakken nu ook Nederlands kampioen geworden met de bangerstoxklasse geworden. Daarnaast zijn ze ook eerste met de achteruitrij-race geworden.

Met de lopik 500 hebben zij met wat mechanische tegenvallers een nette 44ste plek behaald door het snel en goed handelen van de monteurs. Het team bestaat uit Joost Witjes, Jeroen Hoedemaker, Pim Scholten, Mike en Willem Kerkman.

Koffieochtend KBO Huissen

Koffieochtend (foto: KBO Huissen)

HUISSEN - Op dinsdag 5 juni is er een koffieochtend bij Mea Vota Boskoop Glorie 33 in Huissen van de KBO Huissen.

Deze ochtend komen de 'ambassadeurs' van de ov-chipkaart er het een en ander vertellen over het gebruik van deze kaart. Zoals over het aanvragen ervan, waar oplaadpunten zijn en zo.

De koffieochtenden zijn toegankelijk voor alle Huissenaren. Het kopje koffie is gratis en de drankjes zijn voor eigen rekening. De ochtend begint om 10.00 uur en de inloop is vanaf 09.30 uur.

Aalbers-Taptoe Bemmel mét speciale editie!

BEMMEL - Op zaterdag 8 september houdt Eska voor de 45e keer Taptoe Bemmel. Tevens is dit het jubileumjaar waarin Eska haar zestigste verjaardag viert. Reden te meer voor een speciale editie van de taptoe: voor het eerst organiseert Eska een jeugdtaptoe in combinatie met een avondtaptoe.

De locatie is net als voorgaande jaren het gazon voor kasteel De Kinkelenburg en de entree voor dit evenement is gratis. Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 - 16.30 uur: JeugdTaptoe op het gazon
18.00 - 19.30 uur: Streetparade door het centrum van Bemmel
20.00 - 22.30 uur: Aalbers-Taptoe Bemmel op het gazon

Wilt u deze special editie van Aalbers-Taptoe Bemmel niet missen, zet dan zaterdag 8 september alvast in uw agenda. Kijk ook op www.eska.nl of www.taptoebemmel.nl.

Vergadering Huurdersvereniging Gendt

GENDT - De algemene jaarvergadering van Huurdersvereniging Gendt wordt niet op woensdag maar op donderdag 31 mei gehouden om 19.30 uur in De Leemhof.