De Liemers Helemaal Goed Courant

15 maart 2019

De Liemers Helemaal Goed Courant 15 maart 2019


Schilderwerk en bronzen beelden in Aerdt

Werk van Anet Verdonk. (foto: Kunstkringhge)

AERDT - Op 24 maart opent de Kunstkring Het Gelders Eiland een expositie met schilderijen van Anet Verdonk en bronzen beelden van Tina Lintvelt.

Bij de opening zijn de kunstenaars aanwezig en het bestuur nodigt een ieder daarvoor van harte uit. De toegang is gratis. Ook op 31 maart en 7 en 14 april zijn de werken te bezichtigen, steeds van 14.00 tot 17.00 uur. De werken van Anet Verdonk zijn figuratief, maar het zijn geen realistische afbeeldingen. Ze schildert vooral zee, landschappen en bloemen, maar ook Lakenvelders steken hun neus om de hoek. Tina Lintvelt werkt met een kunstenaarscollectief in een school in Huissen. Ze zal in Aerdt organische bronzen beelden tonen. Het is krachtig werk.

Tijdens de opening wordt de muziek verzorgd door het trio van Jetse de Jong, piano, Robert Rebane uit Estland, basgitaar, en Roope Kantonen uit Finland, drums. Ze maken een internationale tour met hun eigen composities. Ze zijn geïnspireerd door Noord-Europese volksmuziek, muziek uit Zimbabwe en Chopin. Meer informatie staat op www.kunstkringhge.nl. Het adres van de kerk van Aerdt is Kerkweg 26.

Negende jubileum voor herensociëteit Audite

Herensociëteit Audite op bezoek in het Brandweermuseum in Borculo. 

ZEVENAAR - Op 25 april viert sociëteit Audite haar negende jubileum. Vijfenveertig jaar geleden besloot een groep vrienden een herensociëteit op te richten. De doelstelling van Audite was en is altijd nog: 'Het periodiek samenbrengen van een groep personen, die bereid zijn naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor ieders overtuiging, waardoor bijeenkomsten dienen uit te monden in een gezellige, open en ontspannen sfeer'. Zo staat het ook in artikel 2 van de oprichtingsstatuten. En dat gebeurt nog steeds.

Twee maal per maand op dinsdagavond komen de leden bij elkaar in Zevenaar. De avonden hebben verschillende invullingen. Ten eerste is het de bedoeling dat men met elkaar bijpraat over allerlei zaken waar men zich zoal mee bezig houdt. Dat kunnen privézaken zijn, maar ook ontstaat er vaak een gesprek over dingen die het nieuws beheersen. Dat kan soms uitlopen in een boeiende discussie.
Regelmatig worden zogenoemde 'barpraatjes' gehouden. Bij toerbeurt verzorgt een lid dan een inleiding over een onderwerp dat hem op dat moment interessant lijkt. Ook gebeurt het wel dat op zo'n avond een spreker van buiten wordt uitgenodigd. Onlangs was nog Heemraad Frank Wissink, van Waterschap Rijn & IJssel, aanwezig om te vertellen over de taken van het waterschap. Een bijzonder interessante en leerzame avond.
Daarnaast wordt twee keer per jaar een excursie georganiseerd. Zo werd onder andere een bezoek gebracht aan het Woudagemaal in Lemmer en het brandweermuseum in Borculo.
In oktober brachten de leden een bezoek aan de Marechaussee kazerne in Zevenaar. Naast een rondleiding door het gehele complex werd men geïnformeerd over de diverse taken van de marechaussee.
In april staat ook weer een excursie gepland. Normaal gesproken gaan de heren samen op pad. Maar in de jubileumjaren gaan tijdens de aprilexcursies ook de partners mee. Waar dit jaar naar toe gegaan wordt is nog niet bekend. De voorbereidingscommissie is hard aan het werk.

Het ledental van de herensociëteit is aardig stabiel. Maar toch zijn meer leden natuurlijk welkom. Belangstellenden kunnen daarvoor een kijkje nemen op www.societeitaudite.nl en dan contact opnemen met de secretaris van de sociëteit.

Boekenweek in de bibliotheek

ZEVENAAR - De Boekenweek heeft dit jaar als thema 'De moeder de vrouw' en vindt plaats van 23 - 31 maart. Kunstwerk! de Bibliotheek organiseert daarom op vrijdag 29 maart in Het Musiater een activiteit waar met een panel gediscussieerd zal worden over dit thema.

Tijdens deze discussie worden diverse stellingen behandeld door de panelleden en kan het publiek reageren en meepraten. We haken in op het thema met de vraag: wie is 'De moeder de vrouw anno' 2019? Hoe gaat de moeder de vrouw van nu om met haar relatie, carrière, opvoeding, kinderopvang, huishouden en vooral haar vrije tijd? Is ze gelukkiger met meer luxe en de mogelijkheden van nu dan moeders van vorige generaties?

De discussie wordt begeleid en ondersteund door de panelleden Nanda Roep (auteur), Lisa Veldema (dramadocent), Stijn van der Loo (auteur en muzikant - deze middag zorgt hij ook voor muzikale ondersteuning) en Bertus Meijer (pensionado en vrijwilliger bij Kunstwerk! de Bibliotheek). "We nodigen je uit om mee te discussiëren op vrijdag 29 maart van 16:30 – 18:00 uur (inloop vanaf 16:00 uur)/ De entree is gratis. Locatie: Foyer Het Musiater, Bommersheufsestraat 62, Zevenaar. Het eerste drankje ontvang je van Kunstwerk! Kind(eren) zijn welkom, voor opvang wordt gezorgd! Meer informatie staat op www.liemerskunstwerk.nl.

PromConcert in de Werenfriedkerk in Westervoort

WESTERVOORT - Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk houdt op vrijdag 22 maart om 20.00 uur voor de tweede maal een PromConcert. Dit PromConcert was vorige jaar voor het eerst en moet een traditie worden in Westervoort.

Er worden bekende nummers gespeeld waarbij de bezoeker uit volle borst kan meezingen. Optredende artiesten zijn: Paul Mulder, die eigen nummers speelt en flink wat populaire meezingers laat horen; Silke en Erik Kramer, zang en keyboard, treffen de gevoelige snaar; Westervoort All Stars (WAS) roert de trom uit de sixties en seventies en organist Marius de Boer zet een flinke medley op touw. De Vriendenstichting zet zich in voor restauratie en behoud van de historische dorpskerk aan de Dorpstraat 61.

De toegangsprijs is inclusief koffie of thee, tien euro. In de voorverkoop 7,50 (bij Cigo, Huis ter West en Wieleman). En bent u vriend of donateur dan betaalt u zes euro, inclusief gezinsleden. "Kijkt u ook eens op onze website werenfriedkerk.nl waar u eveneens goedkope kaartjes kunt bestellen. Deze liggen dan klaar bij de ingang van de kerk. Wees er vroeg bij want op=op! Koffie en thee zijn alleen verkrijgbaar voorafgaande aan het concert. In de pauze is er tegen betaling wijn en fris te verkrijgen! Wij hopen, net zoals vorig jaar, er weer een geweldig meezingfeest van te maken."

Collecteweek ReumaNederland van start

REGIO - In de week van 18 tot en met 23 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland, voorheen het Reumafonds. Ook dit jaar zetten tienduizenden vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma. Kunnen we ook op uw steun rekenen? Alle kleine beetjes helpen om samen een groot bedrag op te halen tijdens deze collecteweek! Of u nu zelf langs de deuren gaat of aan de deur geeft.

Nieuw dit jaar is dat alle collectanten een QR-code op hun legitimatiebewijs hebben staan. Door deze code te scannen kan eenvoudig via een Tikkie een donatie worden gedaan voor de collecte. Ook worden er weer 500 pinbussen ingezet, met een pinautomaat geïntegreerd in de bus. Geven aan de collectant wordt zo steeds gemakkelijker.

Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben reuma, waarbij artrose het meest voorkomt. Daarmee is reuma helaas de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Reuma beperkt je - thuis, op school, op het werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde spieren en kapotte gewrichten die moeilijk bewegen.

Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel dat ReumaNederland nastreeft: een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma. Er is nog steeds wetenschappelijk onderzoek nodig om dit doel te bereiken. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft ReumaNederland ook voorlichting en komen ze op voor de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg.

Week van Nederland schoon: Zevenaar maakt wérk van zwerfafval

ZEVENAAR - Op zaterdag 23 maart neemt de Werkgroep Leefklimaat Zevenaar, samen met de gemeente Zevenaar, voor de twaalfde keer deel aan de Landelijke Opschoondag. Dit gebeurt samen met Natuur- en Milieu Educatie De Liemers (NME De Liemers).

Deze opschoondag is de afsluiting van de week van Nederland Schoon, die van 18 tot en met 23 maart plaatsvindt. In die week steken vele vrijwilligers de handen uit de mouwen om de gemeente Zevenaar (nog) schoner te maken.

Op zaterdag 23 maart gaan diverse groepen aan de slag om het zwerfafval in de gemeente op te ruimen: hengelsportverenigingen De Breuly, Zwanenwaaij en Ons Genoegen, diverse wijkteams waaronder wijkteam Ooij, Schrijvershoek, Methen en Angerlo, scouting Subanhara Liemersgroep en natuurlijk het Gelders Eiland. Ook haken vrijwilligers aan vanuit NME De Liemers, leden van IVN en leden van Werkgroep Leefklimaat Zevenaar aan. Daarnaast gaan politici van partijen zoals Lokaal Belang, PvdA, D66, Groen Links en CDA het zwerfafval te lijf. De start van de actie is om 09:00 uur.

Basisscholen in actie

Van maandag 11 tot en met vrijdag 22 maart zijn het vooral de leerlingen van Zevenaarse basisscholen die, voorzien van knijpers en vuilniszakken, het zwerfvuil in de omgeving van hun school gaan opruimen. Voor de jongste groepen zijn er gastlessen. De groepen 5 en 6 gaan creatief aan het werk met afval. Leerlingen van groep 4 tot en met 8 brengen een bezoek aan de tentoonstelling AfvalExperience, die te zien is in het NME-centrum. Ook gaan er groepen op excursie naar het aanbiedstation in Lobith. Maandag 11 maart om 09:00 uur is wethouder Carla Koers aanwezig op basisschool 't Scathe in Pannerden om de kinderen te steunen bij de zwerfvuilactie.

Vergadering Historische Kring

DUIVEN - Woensdagavond 27 maart zal de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo haar jaarlijkse algemene ledenvergadering houden. Aanvang 19.30 uur in De Ogtent, zaal 'bij Bert', Remigiusplein 9, Duiven. De zaal is open vanaf 19.00.

Agenda:

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 28 maart 2018.
3. Jaarverslag 2018.
4. Vaststellen financieel verslag 2018 van de penningmeester en verslag van de controlecommissie.
5. (Her)benoeming controlecommissie.
6. Begroting.
7. Bestuurszaken
a. aftredend de heren Scheeres en Bus (beide herkiesbaar)
b. voordracht en verkiezing van de heer Dick van Sas als bestuurslid.
8. Wijziging contributieregeling, incl. geleidelijke verhoging 9. Rondvraag.
10. Sluiting

Pauze (20.15-20.45 uur)

Lezing (20.45-21.45 uur)
De heer Antoon Berentsen zal ingaan op diverse aspecten van het Liemerse dialect. Hij is voorzitter van de dialectwerkgroep van de Heemkundekring Bergh en publiceert over het onderwerp, o.m. in het dit jaar bij uitgeverij Fagus te verschijnen boek over de cultuur- en natuurgeschiedenis van de Liemers. Zijn motto met betrekking tot dialect is: 'A’j plat könt praote, mo’j ’t niet laote'. (Meer info: www.facebook.com.groups/LiemersDialect/ en http://www.heemkundekringbergh.nl/werkgroepen/dialect/).

Walk&Talk, dé koffiepauze voor werkzoekenden

Walk&Talk. (foto: Walk&Talk) Walk&Talk

DIDAM - Woensdag 27 maart van 10:00-12:00 uur is er Walk&Talk in de Bibliotheek Didam, Schoolstraat 22. Bij deze bijeenkomst is fotograaf Ron Sanders gastspreker.

Ron vertelt over zijn passie voor fotografie, geeft tips voor een goede profielfoto en maakt die ochtend profielfoto's die te gebruiken zijn voor je social media (LinkedIn) en cv. Wanneer je op zoek bent naar een andere baan, verandert er veel in je leven. Daar kun je wel wat hulp bij gebruiken of misschien help je juist graag anderen. Het maakt niet uit hoe lang of hoe kort je op zoek bent naar werk, welk werk je zoekt of hoe jong of oud je bent. Deze koffiepauze geeft je nieuwe ideeën en energie voor je zoektocht – ook als je nog een baan hebt!

Bibliotheek Montferland biedt met Walk&Talk werkzoekenden een plek voor herkenning, inspiratie en praktische tips. Met wisselende onderwerpen, gastsprekers en ervaringen van andere deelnemers. Walk&Talk is geen workshop en ook geen lezing. Het belangrijkste deel is de koffiepauze waarin je nieuwe mensen leert kennen. Zij kunnen jou op weg helpen bij het vinden van de baan die het beste bij jou past. De koffie en thee staan dan ook voor je klaar.

Cajun en Zydeco muziek door Captain Gumbo

ZEVENAAR - Mensen die houden van de originele Cajun en Zydeco muziek uit Louisiana moeten op zaterdagavond 23 maart zeker naar Muziekcafé De Lantaern in Zevenaar komen. Want dan staat de Nederlandse band Captain Gumbo daar op het podium. Het wordt een avond met heerlijke muziek waarbij je eigenlijk niet stil kan blijven zitten. Aanvang: 20.30 uur. Entree: 12,00 euro.

Captain Gumbo werd in 1987 opgericht door onder andere Joost Witte en Gerard de Braconier, beiden leden van de popgroep Toontje Lager. Het eerste album '1 More 2 Step' komt uit in oktober 1990. Van deze cd wordt een single uitgebracht, het nummer 'Allons à Lafayette', dat een paar weken in de hitlijsten staat. Op het moment dat de single in de Top 40 staat, reist Captain Gumbo door Louisiana, de bakermat van cajun en zydeco. De ervaringen van de reis werden in muziek omgezet. De daarop volgende jaren toert de band intensief langs Nederlandse podia, van kleine café's tot grote podia en staat ze zelfs in het voorprogramma van Fats Domino in Ahoy. Ook treden ze op in België, Duitsland en Zwitserland. Cajun muziek vindt zijn oorsprong in Louisiana waar veel Franse emigranten terecht kwamen. Zij brachten hun eigen taal en cultuur mee en noemden zichzelf 'Acadiens, wat later in het Amerikaans v'erbasterd werd tot 'Cajun' (spreek uit: "Kee-dzjun"). Het is een vrolijk volkje, ze houden van dansen en muziek maken, koken, jagen en vissen.

Valpreventie PCOB

DUIVEN - Op 26 maart komt fysiotherapeut Jaap Sneep, werkzaam bij Van Kuppenveld, is gespecialiseerd in valpreventie bij PCOB.

Gezond ouder worden, waarbij de nadruk ligt op valpreventie. De oorzaak van vallen is meestal een combinatie van omgevingsfactoren. (bijvoorbeeld een losse stoeptegel) en het persoonsfactoren (het niet meer goed kunnen zien van deze stoeptegel).

Niet alleen de lichamelijke gevolgen van vallen zijn vervelend, de angst voor het vallen en het verlies van mobiliteit hebben grote impact op het sociale leven van senioren. Actief zijn en in beweging blijven is de voornaamste vorm van valpreventie. Iedereen is welkom bij de PCOB Duiven/Westervoort in de SOW-kapel, Rijksweg 56 b in Duiven. Of ingang achter het gemeentehuis.

De zaal is open vanaf 14.00 uur. Er is dan koffie/thee (0.75 euro) het programma start om 13.30 uur. De toegang is gratis.

Flavium bij VoorJaarsBlues Westervoort

Flavium. (foto: Flavium)

WESTERVOORT - Stichting Muziek in Westervoort organiseert zaterdag 13 april om 20.00 uur de dertiende editie van VoorJaarsblues bij zalencentrum Wieleman. Bluesrockband La Grange trapt af. Zij speelt onder andere covers van Walter Trout, Poppa Chubby, Roy Gallagher en Jimi Hendriks.

In de pauze en ook bij de afterparty treedt zangeres Pearl op. Zij treedt op met Fred van Helvoort op mondharmonica en vertolkt naast het repertoire van Janis Joplin ook haar eigen bluesnummers. In het kader van de jubileumtoer komt de 50-jarige Flavium naar Westervoort.

Flavium behoort al jaren tot de meest toonaangevende bluesbands van Nederland. Al jaren is de band actief op blues- en festivalpodia in binnen- en buitenland. Bluesklassiekers ‘Nightlife’ en ‘Nobody Knows You When You’re Down and Out’ bezorgden de band faam.

De band speelt met veel energie en liefde voor de blues. Spetterende solo’s, oorstrelende blue(s)notes, zeer fanatieke treinblues komen langs tijdens de optredens. Flavium is toegevoegd aan de Dutch Blues Hall of Fame.

Voorverkoop: 15 euro bij Bodywear Superstore Duiven en in Westervoort: Cigo De Wybogh, Hobbycentrum Evers en Wieleman en www.muziekinwestervoort.nl.

Film The white Masai in Lobith

LOBITH - Een Zwitserse vrouw maakt met haar vriend een vakantiereis door Kenia. Tijdens die reis ontmoet ze een Masai. Terug in eigen land kan ze hem niet uit haar hoofd zetten.

Ze besluit haar vertrouwde leventje op te geven en gaat terug naar Kenia om daar met de man van haar dromen een ongewisse toekomst tegemoet te gaan. Ze trouwt met hem, ze krijgen een dochter en ze begint haar eigen winkel.

Het is een periode van geluk, maar in toenemende mate leiden de cultuurverschillen tot problemen: buitensporige jalousie van haar echtgenoot, knellende sociale controle. Hongersnood en malaria eisen hun tol. Uiteindelijk besluit ze dan de stam toch te verlaten en terug te keren. Het is een aangrijpend en waar gebeurd verhaal over cultuurverschillen en wereldbeelden, die liefde niet altijd kunnen overbruggen.

Iedereen is welkom op 21 maart vanaf 19.00 uur in De Ontmoeting bij de protestantse kerk in Lobith aan de Markt. Men wordt ontvangen met koffie of thee en om 19.30 uur start de film. We praten altijd na over de film met een glas wijn of fris. De toegang is gratis, na afloop kan men een bijdrage in de onkosten in een mandje deponeren.

Project over 'Messias, het leven van Jezus'

WESTERVOORT - Gospelkoor Voices uit Arnhem verzorgt tijdens de Veertigdagentijd 2019 op verschillende locaties een uniek project waarin het leven van Jezus wordt bezongen, van de Schepping van de wereld tot de geboorte, het sterven en de opstanding van Jezus. Het geheel is een afwisseling van Bijbelteksten en daarbij passende liederen gebaseerd op het werk van het Oslo Gospel Choir. Laat u door Voices meenemen dwars door dit tijdloze verhaal.

In Westervoort vindt dit concert plaats op zondagmiddag 24 maart om 15:00 uur in de Werenfriedkerk, Dorpstraat 61. De toegang is gratis (vrije gift bij de uitgang). De overige concerten worden gehouden op zaterdagavond 23 maart om 19:30 uur in Heelsum, zondagmiddag 31 maart om 15:00 uur in Velp, zaterdagavond 6 april om 19:00 uur in Elst en 14 april om 10:00 uur in Arnhem-Zuid. Kijk voor de exacte locaties op de website.

Gospelkoor Voices heeft haar basis in de protestantse gemeente van Arnhem-Zuid. Het koor staat onder leiding van Gertjan Goeree en bestaat daarnaast uit 21 enthousiaste zangers en zangeressen. Ondersteund door een combo treedt Voices graag op tijdens kerkdiensten, zieken- en verzorgingshuizen in de regio. Kijk voor meer informatie op www.gospelkoor-voices.nl.

Vrijwilligers gezocht

ZEVENAAR - Caleidoz Vrijwilligerscentrale zoekt vrijwilligers voor de volgende organisaties:

- Fort Pannerden zoekt baliemedewerkers, gidsen, onderhoudsmedewerkers en chauffeurs (van de tuktuk).

- Nova Zorgboerderij zoekt chauffeurs voor het brengen van deelnemers (in een 9-persoonsbus) naar de dagbesteding in Pannerden en het later weer thuisbrengen.

- De Werkgroep Alzheimer Café zoekt een voorzitter die medeverantwoordelijkheid draagt voor de organisatie en financiën van het Alzheimer Café.

- Zonnebloem afd. Zevenaar-West zoekt een bestuurslid activiteiten. Hij/zij organiseert en coördineert allerlei activiteiten voor de gasten.

Voor meer informatie over deze en circa 300 andere vacatures kunt u contact opnemen met de Vacaturebank van Caleidoz Vrijwilligerscentrale Zevenaar (maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, telefoon 0316 243299). U kunt ook kijken op de website www.vrijwilligerscentralezevenaar.nl of een e-mail sturen naar: vacaturebank@caleidoz.nl.

Omgaan met energie en wat kan de ergotherapeut betekenen?

WESTERVOORT - Op woensdag 20 maart zullen Rosemary Jansen-Grimberg en Karen Snel, ergotherapeuten, tijdens de bijeenkomst van Longpunt Arnhem-Liemers uitleg geven over de mogelijkheden en men hiermee om kan gaan.

Ergotherapie geeft je wat meer lucht! Wij ondersteunen cliënten onder meer op fysiek gebied en bij het aanpassen van de levensstijl. Aanvang van de bijeenkomst is 14.00 uur (zaal open 13.30 uur). De bijeenkomst wordt gehouden in Kulturhus De Nieuwhof, Rivierweg 1 in Westervoort.

De toegang is gratis, evenals het parkeren en de consumpties. Wel worden bezoekers verzocht geen geurtjes te gebruiken.

Opening De Stek: nieuw onderkomen KerkvoorNu

DUIVEN - Op zondag 7 april vindt op feestelijke wijze de officiële opening van De Stek plaats, het nieuwe thuis van KerkvoorNu. Hier worden straks de diensten op zondag gehouden. Maar De Stek wordt ook een plek voor ontmoeting en samenzijn.

KerkvoorNu is een laagdrempelige en eigentijdse kerk, die midden in de streek staat. De Stek, gehuisvest in de voormalige bibliotheek, ligt centraal in het centrum van Duiven. In De Stek wil KerkvoorNu een gastvrije plek bieden aan iedereen. Een thuis waar je mag komen zoals je bent. Voor een kop koffie of thee, de kerkdiensten op zondag of één van de vele activiteiten die er zullen plaatsvinden – voor een belangrijk deel in samenwerking met regionale (hulp)organisaties.

De opening wordt – vanwege de verwachte drukte – in twee feestelijke diensten gevierd, om 10.30 en om 14.30 uur. Wilt u de opening bijwonen? Van harte welkom! Na de dienst is er een hapje en een drankje en gelegenheid om de gebouwen te bekijken. In de week volgend op 7 april zijn er veel activiteiten in en rond het gebouw. Meer informatie daarover verschijnt op de website van de kerk (www.kerkvoornu.nl).

Gerard Welling 50 jaar lid van TTV Zevenaar

Henk Kemperman, bestuurslid algemene zaken, bezocht Gerard Welling om hem de bloemen te overhandigen voor zijn 50-jarig lidmaatschap van TTV Zevenaar.

ZEVENAAR - Het is weinigen gegeven langer dan 60 jaar actief te zijn in de sport: als sporter, bestuurslid of commissielid. Gerard Welling is er zo een. Zowel bij de wandelsport, het voetbal, bedrijfscompetitie tafeltennis bij de Kema, de afdeling Gelre en al 50 jaar bij tafeltennisvereniging Zevenaar.

Door Piet van Breukelen

Nadat Gerard Welling zich in 1969 aanmeldde bij het toenmalige DES in Zevenaar, was al snel duidelijk dat hij naast actief tafeltennissen ook graag meedacht over het reilen en zeilen van de club. Niet gek dus dat hij jarenlang als secretaris in het bestuur zat en later ook voor de afdeling veel werk verzette als wedstrijdsecretaris en als redacteur en drukker van het maandelijkse tafeltennisbulletin van de afdeling Gelre. Datzelfde deed hij voor het clubblad van DES (Deslag) en na de fusie met TTV Lentenmorgen (1996) voor het clubblad van TTV Zevenaar (de Batweter). Om dat goed te kunnen doen had hij een slaapkamer laten ombouwen tot kantoorruimte die alleen maar tafeltennis uitademde.

De inmiddels 86-jarige Welling is thans niet meer actief voor de vereniging, maar was jarenlang het kloppend hart van de club, waarin hij vele functies bekleedde en zeer actief was in allerlei commissies. Zo bleef hij ook nauw betrokken bij de club nadat hij rond zijn 73e een punt moest zetten achter zijn actieve tafeltennisloopbaan vanwege een heupoperatie. Voor zijn inspanningen is Welling ondertussen gehuldigd door de afdeling, is hij erelid van TTV Zevenaar en heeft hij een koninklijke onderscheiding gekregen. Het vrijwilligerswerk is gedaan, maar TTV Zevenaar laat hij niet los: hij blijft lid.

Gospelkoor Voices komt met uniek project Messias, het leven van Jezus

WESTERVOORT - Op zondagmiddag 24 maart verzorgt Gospelkoor Voices een uniek project waarin het leven van Jezus wordt bezongen, van de Schepping van de wereld tot de geboorte, het sterven en de opstanding van Jezus. Het geheel is een afwisseling van Bijbelteksten en daarbij passende liederen gebaseerd op het werk van het Oslo Gospel Choir. Laat u door Voices meenemen dwars door dit tijdloze verhaal.

Het concert wordt gehouden in de Werenfriedkerk, Dorpstraat 61 en begint om 15:00 uur. De toegang is gratis (vrije gift bij de uitgang). Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Gospelkoor Voices heeft haar basis in de Protestantse Gemeente van Arnhem-Zuid. Het koor staat onder leiding van Gertjan Goeree en bestaat daarnaast uit 21 enthousiaste zangers en zangeressen. Ondersteund door een combo treedt Voices graag op tijdens kerkdiensten, zieken- en verzorgingshuizen in de regio. Meer informatie staat op www.gospelkoor-voices.nl.

Kampioenschap U-16-1 Basketiers '71 een feit

Kampioensteam U16-1 Basketiers '71. (foto: Basketiers '71)

ZEVENAAR - Zaterdag 9 maart stond al een hele tijd omcirkeld in de agenda’s van de spelers en ouders van de U16-1 van de Basketiers ‘71. Deze zaterdag was namelijk de eerste mogelijkheid om kampioen te worden.

Om 15.15 uur begonnen jongens en meiden aan hun wedstrijd tegen de Black Stars. Een kampioenswedstrijd staat altijd bol van de spanning en is bijna nooit een goede wedstrijd. Ook deze wedstrijd was dat het geval. Basketiers begonnen voortvarend van 4-0 naar 8-2 maar uiteindelijk stond het 12-13 voor de gasten uit Rhenen. De spanning was voelbaar in team. De coach pepte de boel en kreeg het team op de rit en ze begonnen te basketballen zoals ze het hele seizoen al doen. Met goed en verzorgd spel. Dit resulteerde in een ruststand van 35-17. De tweede helft bleef de voorsprong schommelen rond de 20 punten en uiteindelijk werd de titel binnengehaald met een mooie 78-52 uitslag. Het grootste deel van het team speelt al bijna 4-5 jaar samen. Vanaf de U12 worden ze gecoacht door Edwin Daams. Hij is een dag eerder teruggekomen van vakantie om deze wedstrijd mee te maken. En heeft de kinderen letterlijker en figuurlijk zien groeien. Uiteindelijk weet het team de titel binnen te halen zonder maar 1 wedstrijd te verliezen. Grote klasse. De beker, medailles en bloemen worden uitgereikt en daarna is het groot feest in sporthal De Heerenmaten. De felicitaties namens het bestuur van de Basketiers ‘71 waren er voor team en de staf van de U16-1.

Cursus fotografie gevorderden bij Kreatieve Kring Westervoort

(foto: Ruurd van Dijk)

WESTERVOORT - Op maandagavond 1 april start de Kreatieve Kring Westervoort met een cursus fotografie voor gevorderden. Waar in de basiscursus de techniek centraal staat, staat bij deze cursus juist het beeld centraal.

Wat maakt een foto echt mooi en interessant, wat is ‘de perfecte foto’? Aan de orde komt onder andere het omgaan met verschillende soorten licht, de compositie, lichtmeting, witbalans en de regel van derden. De cursus bestaat uit vier lesavonden op maandag in Kulturhus De Nieuwhof, Rivierweg 1 in Westervoort en vier praktijkochtenden op een buitenlocatie op zaterdag.

Voor aanmelding en informatie kan contact worden opgenomen met Riky Rothengatter, 026 3119659 of raadpleeg www.kreatievekringwestervoort.nl.

De Liemerse kerken als schatkamers van religieuze kunst

ZEVENAAR - Van oudsher waren rooms-katholieke dorpskerken naast sacrale plaatsen van religieuze samenkomst ook schatkamers van collectieve herinnering en herbergden kunstvoorwerpen die al dan niet rechtstreeks in verband stonden met de eredienst of volksdevotie.

Met de komst van de hervorming in de 16e eeuw is er echter een tweedeling in de Liemers ontstaan. In de dorpen die onder de protestantse invloed van de Republiek kwamen, is van de middeleeuwse kunst nauwelijks iets bewaard gebleven. In de kerken van plaatsen die echter onder Kleefs bestuur bleven en pas na 1816 bij Nederland kwamen, is dat geheel anders. Daarin bevinden zich nog vele kunstvoorwerpen, en dan vooral middeleeuws beeldhouwwerk, die behoren tot de regionale en zelfs Nederlandse top; een aantal heeft de status van behorende tot de Collectie Nederland

Na een inleiding over de achtergrond en betekenis van sacrale kunst in het algemeen zal Wim van Heugten op woensdag 20 maart om 20.00 uur in Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 in Zevenaar aan de hand van foto's een beeld schetsen van de religieuze kunst in de Liemerse dorpskerken vanaf 1200 tot in de 20e eeuw.

Van de deelnemers wordt een bijdrage van vijf euro gevraagd. Dit is inclusief een consumptie. Nadere informatie bij Theo Salemink, 0316 340668.

Expo in Huize Vredenburg

(foto: Jose Lorx)

WESTERVOORT - Op zondag 17, zaterdag 23 en zondag 24 maart exposeren cursisten van de Kreatieve Kring Westervoort hun mooiste werkstukken in Huize Vredenburg (het Kasteeltje) aan de Klapstraat 112 in Westervoort.

De expositie is ingericht met werkstukken die het afgelopen seizoen gemaakt zijn, zoals acryl-, aquarel- en olieverfschilderijen, pasteltekeningen, keramiek- en rakuwerkstukken en beeldhouwwerken. Daarnaast bevat de expositie kleurrijke glas-in-loodwerken.

Het is ook dit jaar weer verrassend om te zien wat een kunsttalenten Westervoort in huis heeft! Een bezoek aan de expositie is zeker de moeite waard en werkt mogelijk inspirerend om zelf creatief aan de slag te gaan.

Op de expositiedagen is Huize Vredenburg geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom om de expositie te bezoeken en informatie in te winnen over de cursussen en workshops die door de Kreatieve Kring verzorgd worden. De koffie en thee staan klaar en de toegang is gratis.

Zwerfvuil opruimen met Ons Genoegen Giesbeek

Ook het buitengebied wordt van zwerfvuil ontdaan. (foto: Harry Knuman)

GIESBEEK - Op zaterdag 23 maart staat de Landelijke Zwerfvuildag op het programma. Het thema 'Nederland schoon' spreekt voor zich en staat bij hengelsportvereniging Ons Genoegen hoog in het vaandel.

Evenals andere jaren zal de vereniging die dag in actie komen om op zoveel mogelijk plekken in en rond Giesbeek zwerfvuil op te ruimen. HSV Ons Genoegen Giesbeek roept vrijwilligers op om mee te komen helpen, om met elkaar zoveel mogelijk wijken en buurten in de gemeente schoon te maken. Zwerfafval is voor veel inwoners een doorn in het oog. En hoewel de gemeente er veel aan doet om de openbare ruimte zo schoon mogelijk te houden, voorkomt dat niet dat er toch veel troep ligt op straat, in bermen en parken.

Ons Genoegen beschouwt de landelijke zwerfvuildag als een uniek moment om de krachten te bundelen en met zoveel mogelijk mensen op pad te gaan om de eigen woonomgeving op te ruimen. Het streven is om met een team vrijwilligers per wijk of buurt in Giesbeek aan de slag te gaan zodat de openbare ruimte overal aantoonbaar schoner wordt. Ons Genoegen hoopt op hulp van individuele vrijwilligers maar ook van verenigingen, scholen of teams omdat natuurlijk geldt: hoe groter de deelname, hoe beter het resultaat!

Het verzamelen is zaterdag 23 maart om 08.30 uur bij het clubgebouw van HSV Ons Genoegen, Landaansestraat 6b in Giesbeek. Men stopt om 12.00 uur. Belangstellenden die willen deelnemen aan deze zwerfvuilactie kunnen zich aanmelden bij: Hans Schlotter (0313 631498) of Klaas Polman 026 3646545).

De Räuber komt naar Elten!

ELTEN - De St-Martinusbruderschaft presenteert in samenwerking met het Kinderkarnevalskomitee Elten en het Kolpinhaus Elten een concert van de Keulse Kultband de Räuber.

De Räuber behoort tot de succesvolste bands in dit genre. In de laatste jaren hadden ze met titels als: Dat is Heimat en Für die Ewigkeit twee grote hits te pakken. En zijn één van de grootste visitekaartjes voor de Keulse muziek. Ook de laatste carnavalshit: Immer wenn ich ahn ming Heimat denk (Home is where the Dome is), zullen ze zeker in Elten ten gehore brengen.

De band is al meer dan 25 jaar in de muziekbranche bezig en ze hebben reeds 12 albums en 16 singles uitgebracht. Ze geven per jaar 50 concerten met meer dan 300.000 bezoekers. Daarnaast komen 150 radio en tv optredens en 200 optredens tijdens het carnavalsseizoen. In 2018 is Go West, het motto van de Keulse kultband De Räuber. De naam is actueel omdat sinds januari 2019 de veelzijdige Sven West de nieuwe frontman van de band is.

En in deze nieuwe bezetting spelen de Räuber met hun nieuwe frontman Sven West een twee uur durend concert op 5 april in het Kolpinghaus in Elten. Voor en na het concert zal DJ Dylan voor de juiste stemming zorgen. De laatste kaarten zijn voor 20,00 euro per stuk verkrijgbaar bij: Kolpinghaus Elten, Sonderwyckstr. 9 in Elten; Meteor Getränke Jansen, Gronlandstr.1 in Elten; Abbing & Bolk, Steinstr. 36 in Emmerich. Of per mail via: edwinmeijer@t-online.de.

Voorjaarswandeling landgoed Bingerden

Huis Bingerden. (foto: Klaas Tuinema)

ANGERLO - IVN-werkgroep De Liemers houdt op zondag 17 maart een excursie over het prachtige landgoed Bingerden vol cultuur- en natuurschoon en met een boerderij waar op biologische wijze wordt gewerkt.

De lente is momenteel volop in het land. De stinzenplanten zijn al weer volop aanwezig. Laat u verrassen en beleef de natuur onder leiding van enthousiaste natuurgidsen. Duur van de wandeling ongeveer 2 uur. Start: om 14.00 uur op de parkeerplaats van Huize Wielbergen, Mariendaalseweg 21/23 bij Angerlo. Informatie: Klaas Tuinema, 0316 331535.

Lobith krijgt een prachtige nieuwe bibliotheek!

LOBITH - Om de verhuizing zo vlot mogelijk te laten verlopen, sluit Kunstwerk! de Bibliotheek tot en met zondag 17 maart. "In de tussentijd houden wij je zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen van de verhuizing en heropening. Vanaf maandag 18 maart 2019 ben je van harte welkom op Markt 5 in Lobith."

"Gedurende de sluitingsperiode kun je materialen lenen en retourneren op onze vestigingen in Duiven, Giesbeek, Pannerden, Westervoort en Zevenaar. Voor de openingstijden van de andere vestigingen verwijzen wij je graag naar www.liemerskunstwerk.nl. Om je tijdens de verbouwing zo goed mogelijk van dienst te zijn, passen wij de uitleentermijnen voor je aan. Dit houdt in dat er geen boetes worden opgelegd als je jouw materalen tijdens deze periode te laat terugbrengt. Tot de heropening hopen we op je begrip voor de overlast." Voor meer informatie: zie www.liemerskunstwerk.nl.

Kunstwerk! Het Musiater

Solo Stories - Emma wil leven 

Solo Stories - Emma wil leven
Solovoorstelling gebaseerd op de indrukwekkende documentaire van Jessica Villerius
Volgens haar ouders en artsen is Emma ernstig ziek. En hoewel ze probeert te luisteren naar hun adviezen is er iets dat haar steeds anders laat handelen. Iets dat sterker is: de stem van anorexia. In haar hoofd is een strijd gaande op leven en dood. Emma wil leven, maar is ze in staat om weerstand te bieden aan alle negatieve gedachten die haar hoofd vullen?

Toneel 14+. Vrijdag 29 maart. Aanvang 20.15 uur
Prijs 22,50 euro


Rayen Panday - Fenomeen
In 2008 debuteerde én won Rayen Panday de persoonlijkheidsprijs op het Groninger Studenten Cabaret Festival. In 2016 brak Rayen definitief in Nederland door met de voorstelling Niet Verder Vertellen?en is hij momenteel één van de meest gewilde namen in de cabaretwereld.
Tien jaar na zijn debuut en vele optredens in binnen- en buitenland later?is het zo ver: Rayen maakt met Fenomeen?de?voorstelling die het hele spectrum omvat: persoonlijk, actueel, muzikaal?en er wordt geen enkel onderwerp geschuwd.?

Vrijdag 22 maart. Aanvang 20.15 uur
Prijs 18 euro.

Rayen Panday - Fenomeen 

Voor meer informatie en inschrijven ga naar www.liemerskunstwerk.nl.

Programma Filmhuis Didam

De Dirigent. (foto: filmdepot.nl)

Zaterdag 16 maart, 20.00 uur, Bohemian Rhapsody. Deze ode aan Queen, hun muziek en hun uitzonderlijke zanger Freddie Mercury is inmiddels een internationale succes met vele prijzen.

Maandag 18 maart, 20.00 uur, The Kindergarten Teacher (de Kleuterjuf). Van een gemoedelijk drama verandert deze film in een ongrijpbare thriller.

Woensdag 20 maart, 13.30 uur en 15.30 uur, de familiefilm Maya de Honingspelen (alle leeftijden). Maya, het vrolijke en nieuwsgierige bijtje dat heel erg gesteld is op haar vrijheid, haar vriendje Willy en een hele hoop nieuwe insectenvriendjes zetten alles op alles om de eer van hun bijenkorf te verdedigen tijdens de jaarlijkse Honingspelen.

Vrijdag 22 maart en maandag 25 maart, 20.00 uur, De Dirigent. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de uit Nederland afkomstige Antonia Brico. Eind jaren ’20 was zij de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld die succesvol grote symfonie orkesten dirigeerde.

Vrijdag 29 maart, 20.00 uur, Mary Poppins Returns, een nostalgische musical. Mary Poppins schiet de Banks-familie na een tragische gebeurtenis opnieuw te hulp, om het plezier en de magie terug te brengen in hun leven.

Maandag 1 april, 20.00 uur, Edie. Een heerlijk avontuurlijke feelgood film vol humor. Edith Moore (Edie), een bittere, eigenwijze Engelse dame, besluit haar jeugddroom na te jagen. Ze vertrekt halsoverkop naar de Schotse Hooglanden om daar een berg te beklimmen. Onderweg ontmoet ze Jonny, een jonge man die haar helpt, Ze kletsen, ruziën en maken lol.

Reserveren en meer informatie over films of Filmhuis Didam: www.filmhuisdidam.nl.

Alzheimer café in Zevenaar

ZEVENAAR - Dinsdagavond 26 maart is er weer een Alzheimer café in Zevenaar. Deze avond is het onderwerp intimiteit. Ik ook van jou.

Intimiteit (verbondenheid, delen van gevoelens, knuffelen) en seksualiteit zijn behoeften die ieder mens kent. Welke invloed kan dementie hebben op intimiteit en seksualiteit en hoe kun je hier een (nieuwe) vorm voor vinden? Het Alzheimer café is bedoeld voor mensen die zelf aan dementie lijden, maar ook hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. Het café vindt plaats in ontmoetingscentrum De Hooge Bongert, Hooge Bongert 3 in Zevenaar. Het programma is van 19:30 tot 21:00 uur. De zaal is open om 19:00 uur. De toegang is gratis.

Deze avond wordt mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland afdeling Arnhem en Keten Dementie de Liemers.

Vlooienmarkt in Bemmel

BEMMEL - In de sporthal De Bongerd aan de Sportlaan 1 is er zondag 24 maart van 9.00 tot 16.00 uur een grote overdekte vlooienmarkt.

Het is een grote vlooienmarkt waar weer veel tweedehands, antiek, curiosa, snuisterijen, brocante, huisraad en kleding te koop wordt aangeboden. Leuk als bezoeker om te komen snuffelen. De markt wordt georganiseerd door Animo vlooienmarkten bv. (06 39108152, www.animo-vlooienmarkten.nl).

De markt bezoeken kost 3,00 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor 65-plussers; kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis. De sporthal zorgt voor de catering.

Internationale Vrouwendag voor Didamse 'statusdames'

Feestelijk samenzijn met Nederlandse en internationale dames tijdens Internationale Vrouwendag in Didam. (foto: Rotaryclub Zevenaar)

DIDAM - Internationale Vrouwendag is vrijdag 8 maart in Didam niet zomaar voorbij gegaan. De dames van Rotaryclub Zevenaar hadden samen met Didamse dames in het schoolgebouw van De Ziep voor een feestelijke avond gezorgd.

Hun gasten waren vrouwen van niet-Nederlandse komaf die in Didam wonen. De avond werd een succes. Gerechten uit de hele wereld prijkten in het sfeervolle restaurant van De Ziep. Meegebracht door zowel de Nederlandse dames als hun internationale gasten. De Ziep stelde speciaal voor de viering van Internationale Vrouwendag de locatie beschikbaar. “Ons doel is ook om meer met elkaar in gesprek te komen. Elkaar leren kennen”, zegt Thea Pierik die al vier jaar deze avond organiseert. Dit doet zij onder meer met de hulp van Welcom. Pierik: “Wij weten niet alle dames te wonen, bij Welcom zijn ze vaak wel bekend. Dus zijn de meesten via Welcom uitgenodigd.”

Maar het ‘nieuwtje’ over de feestelijke avond in De Ziep ging dit jaar als een lopend vuurtje rond. De dames kwamen uit bijvoorbeeld Syrië en Eritrea. En ook uit Irak, Irakees Koerdistan en Marokko. Zij namen ook andere dames mee. En ook Nederlandse dames uit Didam hoorden van de uitnodiging. “Een aantal van hen helpt deze internationale dames met bijvoorbeeld hun taal. Het mooie is dat echt niet iedereen elkaar kent. Maar op zo’n avond verandert dat”, zegt Pierik. Zo werd er afgelopen vrijdag niet alleen gegeten, ook gingen in De Ziep de stoelen aan de kant en werd er volop gedanst. Pierik: “Het was geslaagd. Volgend jaar ons eerst lustrum!”

Stichting Low Budget Bikes opgericht bij notaris J. van Swetselaar

Het tekenen van de akte. Van links naar rechts Rob van Hummel, Adri van Zundert, notaris Swetselaar en Ans Venhorst. (foto: E. Janssen)

DUIVEN - Afgelopen maandag 11 maart is bij notaris J. Swetselaar de oprichtingsakte van de stichting Low Budget Bikes gepasseerd. Stichting Low Budget Bikes beoogt het inzamelen en beschikbaar stellen van fietsen, en andere middelen die de mobiliteit bevorderen, aan mensen met een laag inkomen uit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid, solidariteit, integratie en milieu: dit alles in de breedste zin van het woord.

De meeste fietsen worden verstrekt via de gemeentelijke WMO-loketten, Vluchtelingenwerk en de diaconie. Bij de oude fietsen die binnenkomen wordt gekeken of er daadwerkelijk een goede fiets van te maken valt. Wanneer dit niet het geval is, wordt het wrak ontdaan van alle goede onderdelen: de koplamp, bel, standaard, trapas, wielen en wat eigenlijk niet. Het slopen van fietsen wordt nu ook als dagbesteding gedaan vanuit het Deltahuis, wekelijks vier fietsen. De werkplaats krijgt alles netjes gesorteerd terug. De binnen- en buitenbanden gaan zelfs naar een kunstenaar. Tot en met 2018 zijn er bijna 400 fietsen verstrekt. Sinds kort haalt de stichting Leergeld de benodigde fietsen ook bij de stichting LBB.

Stichting LBB beoogt een goed doel en is nog steeds deels afhankelijk van giften. Daarom is het bestuur dan ook erg blij dat de Liemers Uitdaging, samen met notaris J. van Swetselaar van notariaat Duiven Westervoort in Duiven, het oprichten van deze stichting mogelijk heeft gemaakt. "Bent u handig, heeft u (een beetje) verstand van fietsen, nog wat tijd over of bent u op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding? U bent welkom. Adri van Zundert en zijn team staan u graag te woord.

Een gezellig gevarieerd Open Podium

Guido de Visser

ZEVENAAR - Op zaterdag 30 maart kunnen de bezoekers van Muziekcafe De Lantaern in Zevenaar een gezellig en gevarieerd Open Podium verwachten. Guido de Visser zingt eigengeschreven liedjes, Dennis van der Sanden laat bijzonder gitaarspel horen en zangeres Alysa is helemaal in de countrymuziek.

Guido de Visser is een gepassioneerd singer-songwriter. Hij schrijft graag teksten gebasseerd op zijn eigen levenservaring en wil hiermee zo dicht mogelijk bij zich zelf blijven. De Visser speelt gitaar en zingt daarbij. Zijn muziek kenmerkt zich door een meeslepende gevoelservaring en aansprekende melodieen met dynamiek.

Dennis van der Sanden
Alysa

One man band. Een gitarist die zowel de bas, melodie en akkoorden op één gitaar speelt. Dat is Dennis van der Sanden ten voeten uit. Vanaf zijn achtste jaar bewoog hij zich door veel verschilllende muzikale genres op zoek naar zijn eigen sound om uiteindelijk te belanden op de akoestische gitaar. Geïnspireerd door grootheden als Chet Atkins en Rommy Emmanuel begon Dennis aan het beoefenen van de ‘Fingerstyle Guitar’.

Alysa is een zangeres die zingt vanuit haar hart. Ze wil het publiek meenemen in haar verhaal door middel van mooie liedjes. Alysa volgt haar hart in de countrymuziek, maar daarnaast schrijft ze ook eigen muziek. Zowel in het Engels als ook in het Nederlands. De teksten zijn veelal uit het leven gegrepen. Van prachtige ballads, luistermuziek tot uptempo liedjes. De passie en liefde voor muziek beheerst haar leven. En dit deelt ze graag met het publiek.

Alpe d'HuZes Spinningmarathon

Team Duiven Alpe d'HuZes (foto: Fotografie Eef & Co)

DUIVEN - Op zondag 31 maart organiseert Team Duiven opnieuw een spinningmarathon voor stichting Alpe d'HuZes. Voor tien euro kan men een uur spinnen en de opbrengst gaat naar het goede doel. Meerdere uren deelnemen is uiteraard mogelijk!

De spinningmarathon vindt plaats in Sportschool IZI Fitness van 10.00 tot 14.00 uur. Er zijn dertig fietsen beschikbaar. Vooraf aanmelden voorkomt teleurstelling. Deze tweede spinningmarathon wordt gesponsord door Van Tilburg-Bastianen Groep en IMC-PRO.


Aanmelden kan via teamduiven@hotmail.com. Vermeld hierbij: naam, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeur tijdstip(pen). Naast de spinningmarathon, kan een ieder voor tien euro het haar laten knippen of een sportmassage ondergaan! Alle activiteiten, consumpties en donaties kunnen uitsluitend contant worden afgerekend.
Team Duiven bestaat dit jaar uit dertien personen, inwoners uit de Liemers. Zij gaan op donderdag 6 juni één of meerdere keren wandelend of fietsend de Alpe d’Huez op. Daarnaast organiseren zij in de aanloop naar Alpe d’Huzes meerdere activiteiten om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. De totale opbrengst gaat naar het KWF.

Meer informatie over Team Duiven en onze activiteiten voor Alpe d’Huzes staat op https://www.facebook.com/teamduivenAD6/www.teamduiven.nl.

Theater Wonderwolk: Nu Even Niet?!

ZEVENAAR - De oecumenische Kinderkerk Zevenaar nodigt jullie uit om te komen genieten van het theaterprogramma gespeeld door Theater Wonderwolk: 'Nu even niet?!'

Het betreft een interactieve voorstelling voor jong en oud waarbij we een schaap en een vreemde vogel tegenkomen die nu even niet mee willen doen. We nemen het heft in eigen handen en belanden in een stormachtig avontuur. Zal dat wel hoed gaan? Kom gezellig meekijken en meedoen met je broer, je zusje, je vriendje, je ouders en/of je opa en oma. Kaartjes inclusief consumptie à twee euro kunnen gereserveerd worden via kinderkerkzevenaar@gmail.com of aan de deur gekocht worden.
De voorstelling is op zondag 17 maart om 11.00 uur in Ons Huis aan de Dr. Honigstraat 3 in Zevenaar.

Albalux, "geeft uw zonwering een tweede kans"

ZEVENAAR - Het van origine Eldense bedrijf Albalux is sinds september 2016 gevestigd aan de Celsiusstraat 5 in Zevenaar. Bijna 45 jaar is Albalux het bedrijf voor alle verbeteringen en aanpassingen aan uw woning. Of het nu gaat om kunststof kozijnen, aluminium kozijnen, binnenzonwering, buitenzonwering, insectenwering of overkappingen. Albalux is uw partner voor grote verbouwingen tot kleine reparaties, daarvoor bent u bij ons aan het goede adres.

Naast het leveren van nieuwe producten is Albalux gespecialiseerd in het onderhoud van bestaande zonwerings producten. Door onze grote voorraad aan onderdelen kunnen wij u helpen om defecte onderdelen vlot en vakkundig te repareren of vervangen. Of het nu gaat om het doek van uw knikarm scherm, het vervangen van een buismotor voor uw rolluik of het onderhoud van alle zonwering voor een compleet bejaardentehuis. Ook ruilen wij regelmatig zonneschermen in, na controle en voorzien van een nieuw doek en/of motor zijn deze schermen weer als nieuw!

Als Somfy dealer kunnen wij u de laatste technische snufjes laten zien in onze showroom. Zoals het bedienen van uw zonwering via een app op uw telefoon. Ook beschikken wij over een complete collectie doeken, van uni kleuren tot diverse streep designs. Alles wordt in eigen huis gemaakt, wij nodigen u graag uit om eens in onze fabriek te komen kijken.

Voor een vrijblijvende afspraak nodigen wij u graag uit in onze showroom in Zevenaar aan de Celsiusstraat 5. U kunt ons natuurlijk ook bellen (0316-540000) of e-mailen (info@albalux.nl) voor een afspraak.

Ook voor uw auto: Auto Blij

ZEVENAAR - Auto Blij repareert en onderhoudt al bijna 40 jaar auto's voor de particuliere autobezitter en leaserijder, naast het uitvoeren van de werkzaamheden voor Euromaster.

Sinds er een aantal dealerbedrijven Zevenaar hebben verlaten zijn er steeds meer autobezitters die de weg naar onze werkplaats hebben gevonden om de auto te laten onderhouden of keuren.

Bij Auto Blij Zevenaar krijgt u altijd een overzicht van de kosten voordat er aan de werkzaamheden wordt begonnen. Dit zorgt ervoor dat er in overleg met u, op maat gewerkt wordt en altijd met uw goedkeuring. Geen verassing achteraf van een hoger uitgevallen rekening, dat is een zekerheid.

Om alle merken op de juiste manier te kunnen onderhouden en repareren hebben wij onze diagnose-apparatuur, werkplaatsuitrusting en diversiteit aan olieproducten uitgebreid. Zoals u weet adviseren de diverse merken verschillende soorten olie en is het van belang voor de motor dat de juiste olie wordt gebruikt bij de servicebeurt.

Ook de uitbreiding met het nieuwste aircoservicestation waarmee systemen met R1234YF-gas gevuld kunnen worden, is een nieuwe service die wij nu kunnen aanbieden naast de systemen die zijn gevuld met R134a-gas. Wanneer de airco van uw auto onderhoud nodig heeft, of niet goed werkt kunnen wij u dus prima helpen.

Wij heten u van harte welkom om eens kennis te maken met ons team, of voor een vrijblijvende aanbieding voor reparatie of onderhoud. Wij doen ons best om topservice te bieden door de werkplaats te openen om 07:00. Wij zijn altijd bereikbaar via WhatsApp 06-36547554 en bieden wij spoedservice aan huis.

Ampèrestraat 10

6902 PG Zevenaar

0316 525 150

www.autoblij.nl

Bovag Autorijschool Quickles.nl

ZEVENAAR – Bovag Autorijschool Quickles.nl maakt het voor leerlingen in Zevenaar en omgeving mogelijk een professionele Bovag-rijopleiding tegen een scherpe prijs te volgen in schakel of automaat.
Tijdens de Lenteactie krijg je nu een korting van 150 euro op je lespakket.

Autorijschool Quickles.nl is als rijschool lid van Bovag Rijscholen, omdat men zich daarmee duidelijk onderscheidt. Leerlingen zijn goed beschermd omdat men werkt met duidelijke voorwaarden en het Bovag Garantiefonds Rijscholen. Ouders kunnen hun zoon of dochter met een gerust hart op pad sturen omdat hun instructeur van onbesproken gedrag is met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en de juiste geldige papieren.

Hun All Inclusive Bovag Rijopleiding is echt uniek in de rijschoolwereld omdat alles wat bij een rijopleiding hoort er bij inbegrepen is. Iedereen is welkom voor rijles in schakel en automaat. Autorijles wordt er gezien als passie waarbij iedereen de individuele begeleiding krijgt waar hij of zij recht op heeft. Ook als je al een rijbewijs hebt maar niet meer durf te rijden, ben je bij Quickles aan het juiste adres omdat ze je ook dan graag weer op weg helpen.

Ook voor begeleiding bij een rijtest bij het CBR in verband met medische reden kun je bij hen terecht. Neem gerust vrijblijvend contact op en probeer het uit omdat het je tot niets verplicht. Kijk voor de actievoorwaarden van de Lenteactie bij 'acties' op hun site.

Bovag Autorijschool Quickles.nl telefoon 0316 527464; www.quickles.nl; www.facebook.com/AutorijschoolQuickles.

Boek nu de meest effectieve en pijnloze behandeling voor de aanpak van huidverslapping, fijne lijntjes en huidverbetering Blijf de natuurlijke versie van jezelf maar dan jonger

ZEVENAAR - Wanneer je in de spiegel kijkt, word je niet altijd blij van het spiegelbeeld dat je te zien krijgt. De kraaienpootjes onder je ogen, de fijne lijntjes rondom je mondhoeken of de verslapping van je kaakcontour.

Desiree Huidverbetering introduceert de Venus Swan. De meest effectieve, natuurlijke en ontspannende behandeltechniek op het gebied van huidverjonging, huidversteviging voor zowel gezicht en hals. De innovatieve MP² technologie van de Venus Swan is een combinatie van Multi-Polaire Radio Frequentie en Magnetische Pulsen. Deze technologie realiseert een gelijkmatige warmte in de huid waardoor nieuw collageen, nieuwe fibroblasten en nieuwe bloedvaatjes worden aangemaakt.

Houd jij niet van naaldjes en/of injecties maar wil jij wel graag werken aan een strakkere en betere huid? Een behandeling met de Venus Swan is dé manier om gezicht en hals te verstevigen en rimpels te verminderen. Wanneer mogen wij jou verwelkomen om de mogelijkheden te bespreken?

Voor een afspraak bel: 06 53355436 of mail naar: info@desireehuidverbetering.nl

Antop heeft nieuwe update

ZEVENAAR - Offset- en digitaal drukkerij Antop pakt groots uit. Begin 2019 zijn de machines voor het gootformaat compleet vernieuwd. Deze interne update zorgt ervoor dat alle software en machines weer naadloos op elkaar zijn afgestemd.

Twee fonkelnieuwe HP printers zorgen voor de mooiste gootformaat uitdraaien. Of het nu gaat om een A0 bouwtekening of een mooie print van een full-colourfoto op canvas, gloss of zeil Antop maakt ze in een handomdraai. Er is bewust gekozen voor toonaangevende machines met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Zo kan er met behulp van de HPZ6 snel een behoorlijk aantal full-colourposters worden gemaakt. En het meest bijzondere is dat deze posters er kant-en-klaar en schoon gesneden uit komen rollen. Er is geen nabewerking meer nodig. Deze machine is dan ook uitermate geschikt voor de grotere aantallen tegen scherpe prijzen.

Of het nu gaat om een evenement te promoten of dat er iets in 'the picture' gezet moet worden, met onze gootformaat uitingen op welk materiaal dan ook valt het lekker op. Natuurlijk blijft Antop het adres voor al uw drukwerk, want tenslotte drukwerk communiceert.

Offset- en digitaal drukkerij Antop, Schievestraat 37, Zevenaar

0316 524 375

www.antop.nl

Eethuisje De Minnarij

ZEVENAAR - Eethuisje de Minnarij in een paar kernwoorden samengevat luidt: intiem, knus met een haast huiselijke uitstraling. Centraal gelegen in Zevenaar aan de rand van het Uitgaansplein. Op het rustige en zonnige terras met zicht op de waterpomp en de oude kerk even wegdromen naar Italiaanse dorpjes waar de tijd heeft stil gestaan en het leven goed is. In die mediterrane sfeer genieten van de lekkerste gerechten of proosten met een fris biertje of een goed glas wijn. 'La Dolce Vita' zelf ervaren, gewoon in Zevenaar, gewoon bij Eethuisje de Minnarij.

Vanaf heden hebben wij elke zondag de Italiaanse Familietafel. Italianen staan bekend om veel en uitgebreid eten met familie, samen tijd door brengen, genieten van elkaars gezelschap en delen. Hoe spelen wij hierop in? Onze Italiaanse familietafel is een driegangen verrassingsmenu, opgedeeld in plateaus.

We beginnen met een voorgerechtenplateau, dat koude en warme voorgerechtjes bevat.

Daarna serveren we het hoofdgerechtenplateau met vis, vlees en pasta's. Als afsluiting een oogstrelend plateau vol lekkere Italiaanse nagerechten en zoetigheden. DOLCE schrijven we hier met hoofdletters!

We verwelkomen u graag bij Eethuisje de Minnarij.

Eethuisje de Minnarij

Markt 19

6901 AG Zevenaar

Tel:0316-372250

www.minnarij.nl

info@minnarij.nl

Dave Willems Costum Motorcycles

ZEVENAAR - Dave Willems Custom Motorcycles is naast de verkoop van motoren er ook voor reparatie en onderhoud aan je motorfiets. Voor alle merken en typen motor kun je bij Dave terecht. Of het nou gaat om periodiek onderhoud, kleine of grote beurt of kleine of grote reparaties.

Dave heeft veel ervaring en expertise als het gaat om het bouwen of verbouwen van motoren. Of je nou een hele nieuwe custom motor wilt laten maken of je bestaande motor wilt verbouwen of customizen. Dave Willems maakt je droommotor mogelijk.

Ook als je jouw eigen motor wilt verbouwen of customizen helpt Dave Willems je met je project. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn, denk aan een ander stuur, zadel of knipperlichten etcetera maar kan ook een radicale verbouwing zijn. In principe customizen wij alle merken en motoren.

Daarnaast heeft Dave een nieuwe kledinglijn voor op de motor, casual en modern voor mannen en vrouwen en tevens volledig beschermd met kevlar.

Uiteraard kunt u ook voor de stalling van uw motor bij Dave terecht.

ADRES & OPENINGSTIJDEN

Didamseweg 876902 PD Zevenaar
The Netherlands

00 31 6 23 89 18 76

info@davewillems.nl

Openingstijden
di t/m za 10.00 -17.00 uur
zo & ma gesloten

www.davewillems.nl

Klaar voor het FOUTSTE FEESTJE van NEDERLAND?

ZEVENAAR - Op FOUTE vrijdag 19 april (Paasweekend) komt Qmusic The Party - 4 uur FOUT! naar Zevenaar met Qmusic - Nederland DJ Menno Barreveld.

Dansen, feesten en (her)beleven van de allergrootste Foute hits die eigenlijk best goed zijn!

Y-M-C-A! No no no no no! Una paloma blanca, Sex on the beach, We are the children of the night… Confetti het publiek in, handjes in de lucht en zingen… Al jarenlang is de Foute Party een begrip in Nederland. Qmusic Foute Party is identiek aan the Party alleen de muziek en visual zijn 100% Fout

Tijden: 20:30 deuren open

Partytime: van 21:00 uur tot 01:00 uur.

Muziek: 100% Fout 100% Feest

Thema: SUPER FOUT!!!

Early bird: 8,50 (t/m 31 maart 2019).

Reguliere voorverkoop ticket: 11,-.

Deur ticket: 13,50 (indien voorverkoop niet is uitverkocht).

Minimale leeftijd is 18 jaar. Legitimatie verplicht!

Oude Doesburgseweg 24, 6901 HK Zevenaar

0316 523 318

www.degriethsepoort.nl

H. Antonius Abt Kerk in Loo

Op zaterdag 16 maart om 18.00 uur Eucharistieviering. Voorganger Pater Remmers. lector E. Kroets. Zang Antoniuskoor.

Op zaterdag 23 maart om 18.00 uur Woord en Communieviering. Voorgangers W. Herbers en Piet Peters. Zang Antoniuskoor.

Op zaterdag 30 maart om 18.00 uur Woord en Communieviering. Voorganger Petra van de Voort. Lector W. Berendsen. Zang Antoniuskoor.

Sint-Werenfridus Westervoort

Zaterdag 16 maart 19.00 uur. Uitstelling en bezinning

Zaterdag 23 maart 19.00 uur. Woord en Communieviering o.l.v. parochianen. Zang: cantor

Herman Schaars (jgt), Corrie Messing- Distelie (jgt), Co Messing, fam. Holtslag- Teunissen, Fien ter Voert- Wim ter Voert, Anna Putman- Thomassen, Jan Karsten.

Op 5 maart is Arnolda Theresia Evers- Peters overleden in de leeftijd van 88 jaar. Wij wensen de familie sterkte, kracht en troost toe.

Sint-Martinus

Lathum-Giesbeek

Dinsdag 2 april om 10.u. H. Eucharistie, Pater G. Remmers, Samenzang

Zaterdag 6 april om 19 u. H. Eucharistie, Pater G. Remmers, Caeciliakoor

Zaterdag 13 april om 19 u.. Palmpasen,Woord- en Communie, Diaken A. van Zundert, Caeciliakoor

Maandag 15 april om 19 u. Binnenrijk Giesbeek, Burg.v.Rielstr. 28, Paasviering, Dhr. J.Ubbink en Zang-en Vriendschap.

Vrijdag 19 april om 15 u. Kruisweg, Dhr. J. Ubbink, Caeciliakoor

Vrijdag 19 april om 19.30 u. Oecumenische dienst Giesbeek, Werkgroep

Zondag 21 april om 10.00 u. Pasen, Woord- en Communie, Dhr. J. Ubbink, Caeciliakoor

H. Andreas-Maria Koningin Zevenaar

Zondag 17 maart 9.30 uur: Eucharistieviering, voorganger: pastoor Thanh Ta met medewerking van het AMK-koor. De collecte is voor de bisschoppelijke vastenactie en de eigen geloofsgemeenschap.

Na deze viering aandacht voor Amnesty en gelegenheid tot koffiedrinken, enz.

Misintenties: Nol Wentholt, Jan Wentholt, familie Visser-Verkerk, Teun en Betsie Dikker, ouders van Onna-Dercksen, ouders Gerrit en Tina Hoksbergen-Koenders en zoon Theo Hoksbergen.

Zondag 24 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering, voorganger: pater G. Remmers met medewerking van het Herenkoor uit Groessen. De collecte is voor eigen geloofsgemeenschap en voor de stichting Zoa, die zich inzet voor hulp aan slachtoffers van rampen en conflicten

Intentie: Hein Brinkman.

Schuttersavond Schutterij E.M.M. Groessen

GROESSEN - Schutterij E.M.M. Groessen houdt op zaterdag 23 maart haar jaarlijkse schuttersavond.

Deze feestavond voor leden en hun partners begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Schuttershuis aan het Schuttersplein 1 in Groessen. De entree is 15.00 euro per persoon all-in.

Vlooienmarkt Westervoort

WESTERVOORT - Zondag 17 maart is er van 9 tot 16 uur een leuke grote vlooienmarkt in sportcentrum Sportsplanets De Pals in Westervoort.

Hier wordt weer veel tweedehands, antiek, curiosa, snuiterijen, brocante, huisraad en kleding te koop aangeboden. Leuk voor bezoeker om te komen snuffelen, of als u nog overtollige spullen heeft en wilt u deze te koop aanbieden: huur dan ook een kraam. De kraam is 4 meter met bovenbouw en kost 25 euro. Een grondplaats van 6 meter kost 17,50 euro. Te bestellen via www.animo-vlooienmarkten.nl of 06 39108152.

De entree voor de markt kost drie euro voor volwassenen, voor 65+ 2,50 euro en kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis. De sporthal zorgt voor de catering.

Stampottoernooi TVR 2019

Anne Mijer (91 jaar) samen met Jorn de Bruin (12 jaar) (foto: Henk de Reus)

ZEVENAAR - Op 22 februari werd bij Tennisvereniging De Rackets op het tennispark Einstein het Stamppottoernooi gehouden.

Het aantal inschrijvingen voor het toernooi en de opkomst voor het buffet bleek geweldig hoog. Op de velden werd vanaf 16.00 uur door 11 dames, 1 jeugdspeler en 20 heren zwaar gestreden gedurende vier rondes van elk 25 minuten 'zuivere' speeltijd. Er werd alleen 'mixed double' gespeeld, waarbij enkele heren als 'reserve-dame' werden ingedeeld.

Voor de leden incl. introducés was er vanaf 18.00 uur een heerlijk stamppotbuffet, dat geheel was verzorgd door 'Buffetservice' van Thea en Sjaak Hanegraaf uit Didam. Gelukkig was er genoeg voor iedereen. De deelnemers van het toernooi en van het buffet kunnen terugzien op een geslaagd evenement. Het was weer ouderwets gezellig!

Ontmoetingskerk Zevenaar

Op zondag 17 maart is er om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk een viering waarin ds. M van Meijl-Buiting uit Halle zal voorgaan.

Op zondag 24 maart gaat in de viering om 10.00 uur ds. I Veldhuizen uit Doetinchem voor.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in ‘Ons Huis’.

Geloofsgemeenschap H. Andreas-Maria Koningin Zevenaar

Zondag 17 maart 9.30 uur: Eucharistieviering, voorganger: pastoor Thanh Ta met medewerking van het AMK-koor. De collecte is voor de bisschoppelijke vastenactie en de eigen geloofsgemeenschap.

Na deze viering aandacht voor Amnesty en gelegenheid tot koffiedrinken, enz.

Misintenties: Nol Wentholt, Jan Wentholt, familie Visser-Verkerk, Teun en Betsie Dikker, ouders van Onna-Dercksen, ouders Gerrit en Tina Hoksbergen-Koenders en zoon Theo Hoksbergen.

Zondag 24 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering, voorganger: pater G. Remmers met medewerking van het Herenkoor uit Groessen. De collecte is voor eigen geloofsgemeenschap en voor de stichting Zoa, die zich inzet voor hulp aan slachtoffers van rampen en conflicten

Intentie: Hein Brinkman.

Voorlezen voor de kleintjes

REGIO - Elke woensdagmiddag, van 15:00 uur tot 16:00 uur in bibliotheek Duiven, Westervoort en Zevenaar, staan voorlezers klaar om kinderen een leuk, spannend of leerzaam verhaal te vertellen.


Voorlezen is een gezellige en leuke bezigheid, zowel voor het kind als voor de ouders. Bovendien kan voorlezen ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. In de eerste plaats is het goed voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en leren hoe een zin opgebouwd is. Daarnaast leren ze goed luisteren en zich concentreren. Bovendien stimuleert het de fantasie van het kind. Maar voorlezen is vooral plezierig en iets waar zowel het kind als de ouders van kunnen genieten!

Paasworkshop bloemschikken

ZEVENAAR - Binnenkort is het pasen, de juiste tijd voor het maken van een mooi tafelstuk. Tijdens deze workshop bij Kunstwerk! Volksuniversiteit wordt maandag 15 april van 19.30 – 21.30 uur een paasei op een krans gemaakt.

De workshop is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. De bloemen en (groen)materialen waarmee de bloemstukken worden gemaakt, dien je zelf mee te brengen aan de hand van een toegezonden materiaallijst. Het wordt aangeraden om zoveel mogelijk materialen uit eigen tuin te gebruiken. Docent is Theo Heuveling. Prijs: 24,00 euro.

Geloofsgemeenschap Sint Werenfridus Westervoort

Zaterdag 16 maart 19.00 uur. Uitstelling en bezinning

Zaterdag 23 maart 19.00 uur. Woord en Communieviering o.l.v. parochianen. Zang: cantor

Herman Schaars (jgt), Corrie Messing- Distelie (jgt), Co Messing, fam. Holtslag- Teunissen, Fien ter Voert- Wim ter Voert, Anna Putman- Thomassen, Jan Karsten.

Op 5 maart is Arnolda Theresia Evers- Peters overleden in de leeftijd van 88 jaar. Wij wensen de familie sterkte, kracht en troost toe.

Geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven

Geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven

Zaterdag 16 maart om 19.00 uur. Taizéviering.

Voorganger: Parochianen. Koor: Gelegenheidskoor.

Zaterdag 23 maart om 19.00 uur. Eucharistieviering.
Voorganger: Pater G. Remmers. Koor : Dames en Herenkoor.

Gebedsintenties 23-03-2019: Willem Dusseldorp, Gerda Dusseldorp-Mom, Piet Mulder en Fien Mulder-Lamers en hun kinderen Jan Mulder en Ria Moraal-Mulder, Ouders Nijenhuis-Klein Goldewijk, Albert Mattijssen, Riekie Peters-Wieleman.

Mededelingen : Op zaterdag 6 april is de Sam’s kledingactie. U kunt de kleding in gesloten plastic zakken afgeven bij het Parochiecentrum tussen 9.00 – 12.00 uur.

U kunt vanaf heden de huispaaskaars bestellen. U kunt uw bestelling opgeven bij het secretariaat op woensdag en vrijdagmorgen tussen 9.00 – 11.00 uur. De kosten voor deze kaars bedraagt 11,00 euro. U gelieve bij bestelling de kaars contant af te rekenen. De kaars kunt u dan 1e Paasdag na de Eucharistieviering mee nemen naar huis.

St. Martinus Lathum-Giesbeek

Dinsdag 2 april om 10.u. H. Eucharistie, Pater G. Remmers, Samenzang

Zaterdag 6 april om 19 u. H. Eucharistie, Pater G. Remmers, Caeciliakoor

Zaterdag 13 april om 19 u.. Palmpasen,Woord- en Communie, Diaken A. van Zundert, Caeciliakoor

Maandag 15 april om 19 u. Binnenrijk Giesbeek, Burg.v.Rielstr. 28, Paasviering, Dhr. J.Ubbink en Zang-en Vriendschap.

Vrijdag 19 april om 15 u. Kruisweg, Dhr. J. Ubbink, Caeciliakoor

Vrijdag 19 april om 19.30 u. Oecumenische dienst Giesbeek, Werkgroep

Zondag 21 april om 10.00 u. Pasen, Woord- en Communie, Dhr. J. Ubbink, Caeciliakoor

Start collecte ReumaNederland

REGIO - In de week van 18 tot en met 23 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland, voorheen het Reumafonds. Ook dit jaar zetten tienduizenden vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma.

Kunnen we ook op uw steun rekenen? Alle kleine beetjes helpen om samen een groot bedrag op te halen tijdens deze collecteweek! Of u nu zelf langs de deuren gaat of aan de deur geeft. Nieuw dit jaar is dat alle collectanten een QR-code op hun legitimatiebewijs hebben staan. Door deze code te scannen kan eenvoudig via een Tikkie een donatie worden gedaan voor de collecte.

Geld voor reumaonderzoek

Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben reuma, waarbij artrose het meest voorkomt. Daarmee is reuma helaas de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Reuma beperkt je - thuis, op school, op het werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde spieren en kapotte gewrichten die moeilijk bewegen.

Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel dat ReumaNederland nastreeft: een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma. Er is nog steeds wetenschappelijk onderzoek nodig om dit doel te bereiken. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft ReumaNederland ook voorlichting en komen ze op voor de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg.

Wilt u helpen collecteren? Bel dan voor meer informatie met ReumaNederland in Amsterdam op 020 5896471. U kunt ook een mail sturen aan: vrijwilligers@reumanederland.nl.

Digitaal café in de bibliotheek

Bibliotheek Montferland

DIDAM - Leer meer over een digitaal onderwerp tijdens het Digitaal café, iedere vierde zaterdag van de maand van 11:00-12:30 in Bibliotheek Didam, Schoolstraat 22.

Op 23 maart is het onderwerp ‘DigiD en sms-controle’ Met uw DigiD logt u in op websites van de overheid en de zorg. U kunt uw DigiD uitbreiden met een controle via sms. Dat maakt uw DigiD veiliger. Sommige organisaties stellen inloggen met controle via sms verplicht. In het Digitaal café leert u hoe u de sms-controle aanvraagt en gebruikt.

Bij het Digitaal café geeft een specialist van SeniorWeb een korte inleiding over het onderwerp en kunnen er daarna vragen gesteld worden. Iedereen is welkom, de koffie staat klaar!

Schuttersavond Schutterij E.M.M. Groessen

Schuttersavond Schutterij E.M.M. Groessen

GROESSEN - Schutterij E.M.M. Groessen houdt op zaterdag 23 maart haar jaarlijkse schuttersavond.

Deze feestavond voor leden en hun partners begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Schuttershuis aan het Schuttersplein 1 in Groessen. De entree is 15.00 euro per persoon all-in.

Eten als bindmiddel bij project Koken Binnen Je Budget!

ZEVENAAR - Afgelopen week is het project Koken Binnen Je Budget in Zevenaar afgerond. Tijdens de laatste kookles zijn er certificaten uitgereikt aan de deelnemers van het project, die naast budgetvriendelijk koken ook aan de slag zijn gegaan met beter leren spreken, schrijven en lezen. Eten als bindmiddel!

Koken Binnen Je Budget in Zevenaar is een Taalhuis initiatief van Kunstwerk! de Bibliotheek, in samenwerking met Vitanos en ROC RijnIJssel. Deze cursus is gericht op laagtaalvaardige volwassenen en is een laagdrempelige cursus waarbij gezond en betaalbaar koken centraal staat. Onder begeleiding van een kok en leefstijlcoach, zijn er gezonde gerechten gemaakt en werd elke kookles een seizoensgroente als thema gebruikt.

Tegelijkertijd werkten de cursisten aan het verhogen van de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden). De deelnemers hebben geleerd een menu uit te schrijven, ingrediënten berekenen, etiketten lezen en hoe verstandig met geld om te gaan.

Heb je belangstelling om ook te Koken Binnen Je Budget, meld je aan via activiteitenbibliotheek@liemerskunstwerk.nl of 0316 745680.

Voor meer informatie: zie www.liemerskunstwerk.nl.

Sterker van Start?

REGIO - Om startende ondernemers te helpen, hebben MKB Duiven, Ondernemend Westervoort, MKB Zevenaar en Rabobank Arnhem en Omstreken de handen ineengeslagen. Resultaat: de MKB Startversterker in de Liemers.

De MKB Startversterker bestaat uit twee avonden (17 en 24 april), beide van 19.00 tot 22.00 uur bij Zaal Gieling in Groessen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor starters die net begonnen zijn of op het punt staan te beginnen. Er is plaats voor maximaal dertig personen. "Het is de bedoeling dat de deelnemers elkaar leren kennen, zodat ze meteen een netwerk opbouwen. Dan moet het niet te massaal zijn", vertelt Nina Verrips (accountmanager MKB bij de Rabobank). Daarom geldt de aanmelding voor beide avonden. Nina Verrips: "De eerste avond is het nog een beetje aftasten. De tweede avond is er herkenning en ontstaat er echt verbinding. In de Betuwe, waar we vorig jaar al met dit concept hebben gewerkt, zag je dat starters ook na afloop contact hielden. Dat stimuleren we ook."

De eerste Liemerse avond, op 17 april, staat in het teken van netwerken, pitchen en onlinemarketing. De tweede avond, op 24 april, is er een informele informatiemarkt over onderwerpen als bedrijfsadministratie, regelgeving en vergunningen. Vertegenwoordigers van notaris-, accountants- en advocatenkantoren, de Kamer van Koophandel en gemeenten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Meld je aan voor de MKB Startversterker kan tot vrijdag 5 april. Mail naar info@mkbduiven.nl, via www.mkbzevenaar.nl of bel met Theo de Reus: (0316) 280 682. Je hoeft geen lid te zijn van een MKB vereniging of klant te zijn van de Rabobank.

Koopzondag met Achterhoekse ingrediënten

DIDAM - De eerste koopzondag van het nieuwe modeseizoen bij Gilsing Herenmode in Didam is op 17 maart.

De voorjaarsmode is divers; prints in overhemden en modellen van tricot. Veel kleur in broeken, pullovers en vesten. Eigenlijk hoeft alleen het zonnetje nog maar te gaan schijnen om het voorjaarsgevoel compleet te maken. Er is een vertegenwoordiger van de overhemdenspecialist Ledub in de zaak aanwezig om jullie te informeren over de collectie. Tevens maak je deze middag kans om een overhemd van Ledub te winnen.

Vanuit Zelhem komt meester distillateur Erik Legters onze klanten laten kennismaken met zijn huisgemaakte distillaten. Van 12.00 tot 17.00 uur zal Erik je laten proeven van (h)eerlijke distillaten met ingrediënten die ze op het eigen bedrijf verbouwen of van Achterhoekse bodem zijn.

Bij distilleerderij De Bronckhorst aan de Kroezekampweg 1A in Zelhem distilleren ze in kleine hoeveelheden en zo geven ze ieder distillaat een eigen unieke geur, kleur en smaak. In de whisky, jeneverbessenwater, racka (grappa), gin of eau-de-vie zitten geen geur, kleur, smaakstoffen of e-nummers. Om controle over de kwaliteit te houden, wordt het hele proces in eigen hand gehouden. Op de Bronckhorst is er een proeflokaal en zijn er rondleidingen te reserveren. Maar deze zondagmiddag maak je alvast kennis met Erik en zijn product, en de nieuwste voorjaarsmode. Bij aankoop vanaf 150 euro krijg je een gepaste attentie mee naar huis.

Gilsing Herenmode, Spoorstraat 11, Didam; 0316 294240; http://www.gilsingherenmode.nl.

Proef de mediterrane sferen met Al Gusto!

REGIO - "Wij van Al Gusto richten ons op de Mediterrane keuken en tapas. Al Gusto betekent in het Spaans met smaak en daar staan we ook voor. De meesten gerechten zijn huisbereid en met verse kruiden."

"We hebben verschillende smaakvolle buffetten vanaf 9,95 euro per persoon, zeer complete buffetten, en altijd ruim voldoende voor iedereen. Wij leveren vanaf zes personen en om het buffet netjes aan te kleden, leveren wij Spaans aardewerk servies, bestek, tafelkleden, servetten en warmhouders, er gratis bij.

Ook komen wij geheel vrijblijvend bij u langs om u wensen te bespreken. Dat is altijd fijn voor u als klant en ook voor ons. Wat verder door iedereen als trendy wordt beschouwd zijn ons hapjesplanken. Dit is een plank waarin 14 overheerlijke hapjes geserveerd voor bij de borrel. Deze plank heeft verschillende varianten, vlees vis of natuurlijk vegetarisch. We kunnen de plank ook samenstellen naar uw voorkeur en keuze."

"Wat ook bij iedereen in de smaak valt is onze partypan met balletjes gehakt, kipkluifjes, spareribs, gekruide kippendijen aan een stokje en chorizo gekookt in de sherry. Een echte aanrader door vele klanten gewaardeerd, zijn onze hapjesbuffetten. Dit zijn verschillende soorten hapjes op stokbrood, gevulde champignons en een glaasje gevuld met garnalen. Al verkrijgbaar vanaf 5,95 euro per persoon en met warme hapjes 7,95 euro per persoon. Deze zijn ook zeer geschikt voor recepties."

Voor meer informatie kunt u terecht op onze site www.algusto.nl; 06 24548217; info@algusto.nl; www.algusto.nl.

Productpresentaties en workshops bij Baptist in Arnhem

ARNHEM - Baptist Arnhem organiseert dit voorjaar productpresentaties met diverse vooraanstaande merken én twee houtbewerkingsworkshops. We presenteren machines en houtbewerkingsgereedschappen van uw favoriete merken!

Productpresentaties
Van begin maart tot half mei geven vooraanstaande merken productpresentaties bij Baptist Arnhem. Tijdens deze presentaties worden er veel gereedschappen en machines gedemonstreerd en is er ruimte om vragen te stellen aan de demonstrateurs. De aanwezige merken zijn: Tormek (Zweden), Lie-Nielsen (Amerika), Mafell (Duitsland), Record Power (Verenigd Koninkrijk), Festool (Duitsland), Robert Sorby (Verenigd Koninkrijk), Osmo (Duitsland) en Bessey (Duitsland).

Workshops
Op vrijdag 22 maart geven Sjors van der Meer en Job Suijker workshops bijl- en mestechnieken. Warm en droog in onze cursusruimte ervaart u zelf hoe stimulerend en opbeurend het is om iets met uw eigen handen te maken. U leert veilig werken met vers hout door middel van verschillende mes- en bijltechnieken.

Peter Peer geeft op donderdag 11 en vrijdag 12 april houtdraaiworkshops voor beginners. Op een kalme, maar zeer enthousiaste wijze leert hij u de beginselen van het houtdraaien. U leert veilig werken met de houtdraaibank en de gereedschappen.

Voor meer informatie, beschikbaarheid en de inschrijvingsmogelijkheid kijkt u op www.baptist.nl/agenda. De productpresentaties en workshops zijn alleen met inschrijving te bezoeken. Vol = vol! Graag tot ziens in onze winkel!

Baptist Arnhem BV, Vlamoven 32, Arnhem; 026 4451644; www.baptist.nl.

Voorjaar bij Hoveniersbedrijf Martijn Vister

TOLKAMER – Wilt u een onderhoudsvrije tuin of een mooie waterpartij erin? Misschien een houten overkapping of borders met veel kleur? Hovenier Martijn Vister ontwerpt uw tuin graag geheel kosteloos! Als Martijn met zijn vakkundige team uw nieuwe tuin dan ook mag komen aanleggen uiteraard.

Bij het (opnieuw) aanleggen van een tuin wordt er naast uw wensen ook rekening gehouden met een beplantingsplan, zodat u door de seizoenen heen steeds opnieuw weer iets moois aan uw tuin beleeft. Met zo'n dertien jaar ervaring in de hoveniersbranche, kent Martijn de fijne kneepjes van zijn vak. Als u in zee (of eigenlijk de tuin in) gaat met Martijn, kunt u ervan op aan dat u volledig ontzorgd wordt. Hij denkt graag met u mee en kan u vertellen over nieuwe trends.

'Zo wordt er tegenwoordig, vanwege de extreme regenbuien, beter rekening gehouden met de afvoer van regenwater', legt hij uit. Ook een onderhoudsvrije tuin is trend. Martijn: 'En dan hoeft u echt niet alleen te denken aan één betonvlakte. Delen met kunstgras, grindvakken en borders met bodembedekkers passen daar ook bij.' Martijn maakt een passend tuinontwerp en dat hij daarbij goed naar uw wensen luistert, ziet u terug in het resultaat. Past een standaard tuinhuisje niet? Martijn en zijn team maken er gewoon een voor u op maat. Hoveniersbedrijf Martijn Vister biedt alles onder één dak; van grondwerk, bestrating en beplanting tot aan waterafvoersystemen en tuinhuisjes of schuttingen. Bij het leeghalen van uw huidige tuin wordt alles netjes afgevoerd, kortom; u heeft er geen omkijken naar! U hoeft er straks alleen maar fijn van te genieten...

Hoveniersbedrijf Martijn Vister, Lindenhof 1, Tolkamer; 0316 543240 / 06 16455678.

Internationale Modelspoorbeurs in de Jan Massinkhal Nijmegen

NIJMEGEN - De Internationale Modelspoorbeurs in Nijmegen op 23 maart biedt de bezoekers een totaaloverzicht van alles wat op modelspoorgebied te koop is. Iedereen kan er terecht om datgene te vinden wat op zijn/haar baan nog ontbreekt.

Of het nu gaat om treinen in alle schalen (van spoor Z tot spoor 1), om bouwdozen, al in elkaar geplakte huisjes (ook in alle schalen), onderdelen van treinen, artikelen om de modelspoorbaan te automatiseren, onderdelen om boompjes en struikjes zelf te maken, auto's die zelfstandig over de modelspoorbaan rijden, modellen van trams en autobussen van verschillende maatschappijen: alles is te bekijken en natuurlijk te koop. Ook is er een uitgebreide collectie boeken en dvd's te vinden, waarin iedereen naar hartenlust kan rondneuzen. Sommige exposanten hebben een testbaan op hun stand staan, zodat de nieuwe aankoop direct getest kan worden.

Op de beurs in Nijmegen zijn verschillende modulebanen te vinden. Deze opstelling spreekt vooral kinderen erg aan. Kenmerkend voor deze beurs is dan ook het grote aantal kinderen dat de beurs bezoekt en op deze manier door vader en/of opa enthousiast gemaakt wordt voor het gehele modelspoorgebeuren. Veel vaders/opa's halen vaak na thuiskomst hun modelspoorbaan weer voor de dag om hun (klein)kinderen alles te laten zien.

Dit jaar is ook de HCC!m groep op de beurs aanwezig. Deze HCC-groep houdt zich bezig met het digitaliseren van de modelspoorbaan. Ook zijn hebben verschillende modulebanen bij zich en staan u met raad en daad graag te woord.

Internationale Modelspoorbeurs in de Jan Massinkhal in Nijmegen, Nieuwe Dukenburgseweg 5, Nijmegen. Organisator: Rob Hobma, Pascalweg 6A, Elst (Gelderland). Tel: 0481 353288

Gegevens betreffende de beurs: Openingstijden: van 10:00 tot 15:30 uur. Parkeren gratis: in de directe omgeving van de Jan Massinkhal staan een paar honderd gratis parkeerplaatsen ter beschikking voor de bezoekers van de Jan Massinkhal. Het NS-station Nijmegen-Goffert ligt op 5 minuten loopafstand van de Jan Massinkhal. Toegangsprijs: vijf euro. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang, mits onder begeleiding van een volwassene.

Werk aan je mountainbiketechniek bij Reerink Rijwielen met Start2Bike

ARNHEM/WESTERVOORT – Wil je gaan starten met mountainbiken en ben je in het bezit van een mountainbike, meld je dan nu direct aan bij Reerink Rijwielen als start locatie via start2bike.nl.

Heb je zelf geen mountainbike, hebben wij enkele mountainbikes voor een zeer speciale prijs in de verhuur. (25 euro voor vier keer)
Wij starten op zaterdag 30 maart.

Ben je onlangs gestart met mountainbiken of heb je nog nooit een techniektraining gevolgd? Dan is Start2Bike iets voor jou. Reerink Rijwielen heeft al meer dan tien jaar ervaring in het begeleiden van startende en gevorderde mountainbikers. Tijdens vier trainingen van ieder drie uur schaaf je jouw techniek bij zodat je met een veilig en vertrouwd gevoel op pad kunt. Iedere training staan twee thema's centraal. Reerink rijwielen doet dit geheel als service en je betaalt maar 37,50 euro aan start2bike voor vier trainingen.

Wat krijg je daarvoor? Vier training onder begeleiding van een ervaren instructeurs
- Een veiliger gevoel op de fiets
- Trainen in een groep, gezelligheid gegarandeerd!
- Binnen 4 weken leer je de basistechnieken op de fiets
- Na de training kun jij gegarandeerd een tocht tussen de 15 en 25 kilometer aan.
- Je fiets is verzekerd tot 750 euro (tijdens de S2B training) met de unieke NTFU verzekering
- Twee edities van Fietssport magazines vol met leuke verhalen over wielrennen en mountainbiken.

Inschrijven voor Start2Bike kan vanaf heden via www.start2bike.nl en kies bij startlocatie: Arnhem of Westervoort, daarna selecteer je Reerink Rijwielen. Overige informatie: www.reerinkrijwielen.nl. Tot ziens bij ons met je mountainbike.

Expositie Kunstlab Doesburg

DOESBURG - De foto laat een schilderij zien van Maria Bomers, beeldend kunstenaar. Het thema ‘Zie ze vliegen’ deed haar denken aan Chagall. En dat werd de uitdaging! Natuurlijk wilde ze geen werk van hem nàschilderen, maar vooral haar eigen manier vinden. De titel is daarom 'Chagall zag ze vliegen, Ik zag ze vliegen, U ziet ze vliegen'.

Naast schilderen, bewerkt ze, heel verrassend, schoenen, tassen en laarzen. Daar maakt ze kleine kunstwerkjes van, zoals te zien is in een vitrinekast van Hotel Doesburg.

Maria is in 2004 gaan schilderen, na 4 jaar lang voorzitter te zijn geweest van WEB, de kunstenaarsvereniging in Doetinchem. Nu zit ze op model schilderen. Steeds proberend haar grenzen te verleggen.

Kunstlab Doesburg: Ooipoortstraat 35. Winkel & expositie zijn open op dinsdag - zaterdag & op de culturele zondag (iedere eerste zondag van de maand) van 12.00 - 17.00 uur.

Liemers College was weer in Gambia

ZEVENAAR - Leerlingen van het Liemers College Zevenaar, afdeling Landeweer, kijken met plezier terug op hun verblijf in Gambia, waar ze in het dorpje Latriya voor de stichting 'Handen ineen voor Gambia' bij het ziekenhuisje twee toiletten hebben gebouwd en schilderwerk hebben verricht.

Onder de bezielende leiding van de leraren Simon en Dennis werd er hard gewerkt onder soms moeilijke omstandigheden (warmte, stof en dergelijke). Ook bestuurslid Johnny Overdreef en chauffeur Pamadou waren een welkome hulp. Het bestuur van de stichting is heel dankbaar voor de mooie geleverde prestatie en de fijne samenwerking. "Ons project is weer in aanzien gestegen. Buiten het werk was er ook tijd voor een excursie of een duik in zee. Een mooie, leerzame tijd ligt achter ons."

Deurdouwers winnen in Aerdt

Aerdtse Deurdouwers. (foto: Vrolijke Eilanders)

AERDT - Na een fantastische bontgekleurde optocht van de Vrolijke Eilanders in Aerdt op zaterdag 2 maart hebben de Aerdtse Deurdouwers de eerste prijs behaald.

Met hun creatie van Stoplichten op groen kregen zij van de jury de meeste punten. Bij de gasten was de eerste prijs voor Alles Palletti met hun groene Brigade. Bij de kleine groepen was de eerste prijs Voor V.O.L. met hun carnavalskrakers.

Uitslagen:

Wagens Aerdt: 1 Aerdtse Deurdouwers; 2 De Dolle Dwazen; 3 De Maotjes; 4 De Snotneuzen; 5 De Geintrappers; 6 De Bierkes; 7 Wi-j uut Aerdt.

Grote groepen: 1 V.O.L.; 2 De halve Zole; 3 De Billies.

Wagens Gasten: 1 Alles Palletti; 2 Van alles wat; 3 Veulop; 4 De Prutsers; 5 Spieks Onkruud; 6 CV De Kwallen; 7 Groep Gerrit; 8 Loo Surrender; 9 Nietsnutten; 10 De Gorgies'

Kleine groepen jeugd: 1 De Loatkomers; 2 De Halve Zooltjes.

Loopgroepen: 1 De Vrolijke Tantes; 2 De Kletskousen; 2 De pareltjes van de optocht; 4 Mees en de meisjes; 5 Pieter en de kids; 6 de Vruutertjes.

Zonnekinderen Academy weer van start

Repetitiefoto Zonnekinderen Academy 2018

DUIVEN - Voel en beleef de magie van het theater met de Zonnekinderen Academy. Woensdag 27 maart gaat de Cultuurcoach van Kinderopvang Zonnekinderen weer van start in cultuurcentrum de Ogtent in Duiven.

Kinderen uit onder andere Duiven, Zevenaar, Didam, Westervoort, Huissen, Bemmel en Gendt doen mee met de dans- en theateropvang van Kinderopvang Zonnekinderen. Verschillende individuele en gezamenlijke zang-, dans- en theatervaardigheden worden twaalf weken lang ontwikkeld onder begeleiding van verschillende professionals.

Het spectaculaire afsluitende optreden van de Academy vindt plaats op vrijdag 28 juni in de grote zaal van de Ogtent! Hoe stoer is het om voor publiek in een prachtig theater op te treden en te laten zien waar met z’n allen al die tijd hard aan is gewerkt?!

De Zonnekinderen Academy is voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Vriendjes en vriendinnetjes die niet op de BSO van Kinderopvang Zonnekinderen zitten zijn ook welkom! De pedagogisch medewerkers rijden en begeleiden kinderen vanaf alle locaties naar De Ogtent en weer terug.

"Er zijn maar 30 plaatsen beschikbaar, dus meldt uw kind snel aan door te bellen of te mailen naar 0316 340079 / info@zonnekinderen.nl."

Vaccinatiecampagne Meningokokken

Vaccinatie tegen meningokokken GGD

REGIO - "Je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor je vrienden en vriendinnen en je familie", vertelt jeugdarts Marion de Bruijn van GGD Gelderland-Midden. Zij is nauw betrokken bij de meningokokkencampagne in de regio en weet veel van de bacterie.

Marion: "De bacterie wordt verspreid door niezen en hoesten en kan ernstige gevolgen hebben, zoals hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging." Soms kan de bacterie zelfs dodelijk zijn. Sinds enkele jaren is er een toename van het aantal gevallen van Meningokokken W-ziekte. In combinatie met de ernst van de ziekte is door RIVM besloten om te gaan vaccineren met het vaccin Men ACWY. De GGD voert de vaccinaties in de regio's uit.

37.000 vaccinaties
Vrijdag 15 maart is GGD Gelderland-Midden begonnen met vaccinatie in Ede. Nu volgen de andere 14 gemeenten in de regio. In totaal worden ruim 37.000 tieners uitgenodigd van maart tot en met juni. Jongeren tussen 14 en 18 jaar zijn relatief vaker drager van de bacterie die meningokokkenziekte veroorzaakt. Zij hebben meer kans om de ziekte te krijgen en de bacterie te verspreiden. Jongeren geboren in 2001, 2002 en 2004 kunnen de prik halen in maart of april. Jongeren geboren in 2003 en 2005 krijgen nog een uitnodiging voor mei of juni.

Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte. Veel mensen dragen de meningokok tijdelijk bij zich in de neus of keel zonder dat zij zelf ziek worden, maar je kunt een infectie krijgen. De ziekte komt voor op alle leeftijden, het meest bij jonge kinderen tot 4 jaar, tieners en ouderen. Meer informatie staat op www.deelditnietmetjevrienden.nl.

Potgrondactie Scouting Didam succes

DIDAM - Afgelopen week had Scouting Didam weer haar jaarlijkse potgrond actie om de clubkas te spekken en zodoende kinderen leuke activiteiten te bezorgen!

Een team van zo'n 30 Scouts en ouders trokken 's ochtends vroeg het Didamse in om de nodige potgrond aan de man te brengen. De zakken potgrond werden op verzoek tot achter in de tuin op de juiste bestemming gebracht. Een zak van 40 liter potgrond is niet voor iedereen even gemakkelijk te dragen. Er werd heel wat afgesjouwd! Dankzij het heerlijke weer was het succesvolle dag en vloog deze voorbij. Tot ieders tevredenheid werd alles verkocht. De Scouting heeft iedereen die heeft geholpen, bedankt voor de inzet, en ook de Didammers bedanken voor hun aankopen.

Aanmelden Open Podium tijdens Koningsdag

WESTERVOORT - Hou jij van zingen, dansen of heb je een ander talent zoals acrobatiek, een muziekinstrument bespelen of jongleren? En durf jij dat ook te laten zien voor publiek? Meld je dan nu aan voor het Open Podium tijdens Koningsdag in Westervoort!

Niet alleen kun je hier je talent laten zien, je maakt namelijk ook nog eens kans om een flink geldbedrag te winnen. En als klap op de vuurpijl sta je ook op 17 augustus op het hoofdpodium van Westervoort Live. Jong of oud, ervaren of een beginner… Het gaat om de passie en hoe je straalt op het podium! Iedereen mag zich dus aanmelden via de website www.koningsdagwestervoort.nl en wie weet win jij wel het Open podium 2019!

Een mobiele bowlingbaan bestaat dat?

Bowlingbaan op het strand van Ameland tijdens Madnes Festival 2018. (foto: O. van Tongeren)

ZEVENAAR - Een mobiele bowlingbaan bestaat dat? Jazeker, bowlingvereniging Zevenaar heeft er zelf een gebouwd. Hiermee hebben we vorig jaar al op diverse evenementen gestaan, Madnes festival Ameland, daar kon men bowlen op het strand van Ameland.

Ja je leest het goed het Strand! Verder bij Dude’s Day in het filmhuis van Groningen in combinatie met de film The Big Lebowski en op Koningsdag in Westervoort. Deze unieke bowlingbaan is te huur. De baan wordt geleverd inclusief bowlingpins, bowlingballen, ballenrek.

"Heeft u voor het komende seizoen een evenement waarvoor u nog iets unieks zoekt. Misschien is dit dan iets voor uw evenement. Meer informatie over onze bowlingbaan staat op www.bowling-zevenaar.nl. Ga dan naar mobiele bowlingbaan, daar staat alle informatie over onze unieke baan."

Sint-Martinus Oud-Zevenaar

In het weekend van zaterdag 16 maart en zondag 17 maart is er geen viering in de Sint-Martinuskerk van Oud-Zevenaar.

In het weekend van zaterdag 23 maart en zondag 24 maart is er geen viering in de Sint-Martinuskerk van Oud-Zevenaar.

De eerstvolgende viering is op Palmzondag 14 april 11.00 uur:

Eucharistieviering met Pater Remmers en het JOKO uit Wehl.

Kom naar de Second Opinion Weken

DUIVEN - De gezondheid van uw ogen staat voorop bij Van de Wetering Optiek & Optometrie. Heeft u uw huidige bril elders gekocht maar kunt u er maar niet wennen? Of voldoen de glazen niet aan uw verwachtingen? Van de Wetering Optiek & Optometrie lost het graag voor u op. En op zo'n manier dat uw huidige bril ook nog voordeel oplevert.

Van 18 tot 31 maart organiseert deze opticien aan de Pastoriestraat in Duiven de Second Opinion Weken. Want soms is een second opinion fijn als het om uw ogen gaat. Er wordt uitgebreid de tijd genomen om uw kijkklachten, uw ogen en uw huidige bril te onderzoeken. Daarnaast krijgt u een gratis oogscan met de meest revolutionaire oogmeetapparatuur, de DNEye®-scanner van Rodenstock.

Geld terug voor uw huidige bril

Alleen tijdens de Second Opinion Weken ontvangt u een volledige cashback van de brillenglazen in uw huidige bril. Dit betekent concreet tot 500 euro inruilkorting op de aankoop van een nieuw paar Rodenstock merkglazen met een maximumwaarde van één glas gratis. Loop dus snel langs voor de voorwaarden of bel voor meer info of nog beter, voor een afspraak: 0316 268909.

­­­­­­­­­­­­Van de Wetering Optiek & Optometrie, Pastoriestraat 7, Duiven; 0316 268 909; www.vandeweteringoptiek.nl

Nieuwe Corolla vanaf 23 maart bij Toyota Bloemberg

HyperFocal: 0

ZEVENAAR - 'No more boring cars' is de gevleugelde uitspraak van Toyota topman Akio Toyoda. De Toyota C-HR en nieuwe Toyota RAV4 zijn hier duidelijk op geïnspireerd. Nu presenteert Toyota de twaalfde generatie Toyota Corolla met dezelfde filosofie.

De consument heeft bovendien voor het eerst in het C-segment met één model de keuze uit twee zelfopladende hybride aandrijflijnen: een al langer bestaande, maar verder verbeterde 1.8 Hybrid (90 kW/122 pk) en een volledig nieuwe, sterkere 2.0 High Power Hybrid (135 kW/180 pk). Laatstgenoemde versie is met zijn hoge koppel en vermogen en lage verbruik het antwoord op de diesel.

Het design van de nieuwe Corolla sluit naadloos aan op het rijplezier dat de Corolla biedt. 's Werelds bestverkochte auto oogt krachtiger en zelfverzekerder dan ooit met de keuze uit een compacte Hatchback, stijlvolle Sedan en elegante Touring Sports, die overigens in Europa is ontwikkeld en alleen hier wordt verkocht.

Het nieuwe TNGA GA-C platform van de Corolla geeft alle carrosserievarianten een laag zwaartepunt, een hoge bodystijfheid en meer stabiliteit. Wat alle drie de versies ook gemeen hebben, zijn het rijplezier en de hoge actieve veiligheid dankzij de standaard aanwezigheid van Toyota Safety Sense van de tweede generatie.

De nieuwe Corolla staat vanaf 23 maart in de showroom bij Toyota Bloemberg aan de Marconistraat 21 in Zevenaar.

NIEUW!!! Sportschool Sport & Health Academy Westervoort

WESTERVOORT - Eigenaar K1 & kyokushin Karateka Legende John Kleijn is met team van ervaren en gespecialiseerde trainers sinds kort gevestigd in Westervoort met een nieuwe sportschool.

De volgende trainingen kunt u er onder vakkundige begeleiding volgen: Kickboksen, Boksen, full contact Karate, Kempo, Krav Maga, MMA, Worstelen, Bokszak, Personal Training, HIIT Circuit training , Boxmasters trainingen, Weerbaarheids training, gerelateerde opleidingen, dagbestedingen, safety/security trainingen en nog veel meer.

We zijn de enige in de gehele omgeving waar uitgebreide HIIT machines staan! 8 stuks waarvan 4 boxmasters!

Dagelijks sporten wordt zo makkelijk, leuk en goedkoop! Binnenkort is in onze showroom de unieke exclusieve kroonjuweel onder de HIIT machines "2x4 Training" te bewonderen.

Dit wordt de opvolger oude bewezen generatie 480 Training, verbeterd en goedkoper!

Dit biedt u een volledige workout in 2x4 minuten vergelijkbaar met 1,5 uur ouderwets sporten in de gym!

Deze unieke machine traint namelijk al uw spiergroepen in 2x4 minuten (8 minuten) tijd en stimuleert 1,5uur intensieve training.

De 480Training had 20 levels, de nieuwe en verbeterde 2x4Training krijgt meerdere (therapeutische) levels waardoor ook mensen met een beperking/handicap of revaliderend, hier gebruik van kunnen maken.

Dus in een woord "GEWELDIG"!

De sportschool is vanaf maandag 18 maart dagelijks geopend van 09:00 tot 22:00.

Iedere dag bokszak training en/of techniek training vanaf 19.00 uur!

Voor meer informatie.

www.sport-health-academy.nl

Sportschool Sport & Health Academy Westervoort

't Ambacht 72! Westervoort

06-51496200

Suzannes gratis naar Koningsdag De Wolfsberg

GROESBEEK - De Wolfsberg in Groesbeek heeft VOF De Kunst weten te strikken voor het oranjefeest in de tuin op Koningsdag. En dat is bijzonder, want de Nederlandse band toert dit jaar langs de popzalen.

Het is precies 35 jaar geleden dat de wereldhit 'Suzanne' uitkwam. Deze debuutsingle van VOF De Kunst kwam op nummer 1 binnen in de nationale hitparade en wereldwijd werden er meer dan driemiljoen platen van verkocht. En omdat al die Suzannes tot op de dag van vandaag worden toegezongen met dit lied, krijgen ze bij De Wolfsberg gratis entree. Ook als je Susanne, Susan, Suzan of Suus heet ben je welkom. Stuur een berichtje naar evenementen@dewolfsberg.nl en op 27 april mag je uit volle borst mee-blèren tijdens een gratis Koningsfeest 2019.

Ook 'Eén kopje koffie', 'Retour Sneek' en 'Oude liefde roest niet' zijn van VOF De Kunst. Bovendien mixt de band eigen nummers met andere Nederlandstalige hits uit de jaren 80, waarvan iedereen zonder aarzeling het refrein kan meezingen. Behalve de vermakelijke feel-good nederpop van VOF De Kunst staat Bouke en de 12-mans ElvisMatters band op het programma. Met hits uit de jaren 60 en 70, waaronder klassiekers van Elvis, maar ook het repertoire van onder andere Johnny Cash, Roy Orbison en Tom Jones.

Afsluiter van het feest is Daredevils, een mashup coverband die al enkele jaren onder het management van The Dirty Daddies meedraait in het live circuit. In anderhalf uur laat de band zien dat klassiekers perfect samensmelten met de nieuwste hits en wisselt ze creatief Bon Jovi met Katy Perry en gaat ze van Taio Cruz naar Golden Earring. Is je naam helaas niet Suzanne? Tickets zijn voor 16 euro verkrijgbaar via www.tributeparty.nl.

Voorjaarconcert Politie BigBand Oost-Nederland

Politie BigBand Oost-Nederland. (foto: Daniëlle de Wit)

ARNHEM - Het bestuur en leden van de Politie BigBand Oost-Nederland nodigen iedereen uit voor haar voorjaarsconcert op zondag 31 maart in het auditorium van het Thomas a Kempis - Het Arentheem College aan de Thomas à Kempislaan 25 in Arnhem.


Het concert zal bestaan uit het bekende BigBand repertoire. Daarnaast spelen wij aan 'Europa' gerelateerde nummers. Laat u verrassen door deze ongebruikelijke BigBand composities en laat u meevoeren over de Europese grenzen heen met deze bijzondere gearrangeerde melodieën. Meer informatie staat op vernieuwde website: www.politiebigband.nl. Het concert is van 14:30-16:30 uur. Zaal open om 14:00 uur; vrije toegang.

Pluktuin bij Blumenhaus Hülkenberg in tulpenweekend

ELTEN - Er is een overdekte pluktuin tijdens het tulpenweekend 15-16-17 maart bij Blumenhaus Erik Hülkenberg in Elten. Je kunt er zelf je tulpen plukken en er een schoofje van laten binden. Dat is een tulpenboeket waar de bollen nog aanzitten.

Natuurlijk zijn er weer meer dan 100 bijzondere snijtulpen,waaronder vele nieuwe soorten. Wij laten zien hoe decoratief tulpen zijn. Zaterdag en zondag is er om 11 en 14 uur een tulpenveiling,met veilingmeester Erik. Tevens is er een kleine markt in de kas,waar koffie,thee en poffertjes aangeboden wordt. Emiel en Esther Stam zijn daar met hun zuivelprodukten, Roely Talens met haar homemade jam, imker Herman Egging,Henca de Vilder met zelfontworpen sieraden en familie Metzler met houtdecoratie.

Voor actuele informatie en fotos zijn wij te volgen op facebook en instagram.

Maak van uw trouwdag een onvergetelijke ervaring

LATHUM - Uw huwelijksdag is een dag die u nooit meer zult vergeten. Grand Café Rutgers is bij uitstek de officiële trouwlocatie aan het water.

Onze locatie, direct gevestigd aan het prachtige Rhederlaag, is geen standaard locatie en daarom zeer gewild voor het geven van bruiloften. U waant zich gelijk alsof u in het buitenland bent. Samen met u en onze ruime ervaring (al 18 jaar) maken we er een fantastische dag, middag of avond van en luisteren graag naar uw wensen zodat uw bruiloftsfeest niet een standaardfeest wordt, maar 'een feest op maat' speciaal voor u gemaakt. Grand Café Rutgers ligt slechts 10 min rijden van de A12 (nabij Arnhem) en biedt ruime parkeergelegenheid direct voor de deur voor al uw dag /avond gasten.

We beschikken over een partyboot. Nieuw en uniek in Nederland is dat u bij ons op het water kan trouwen. Een waanzinnig idee is om de dag gasten een rondvaart over het Rhederlaag aan te bieden. Mits het weer dit toe laat. Onze ervaring is dat veel bruidsparen er voor kiezen om met de partyboot diverse stranden aan te doen, waar je zelf niet met de auto kan komen, om bijvoorbeeld een bruidsreportage te laten maken.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. Bel (0313 – 63 29 63) of mail Grand Café Rutgers en vraag naar de mogelijkheden!

www.grandcaferutgers.com; info@grandcaferutgers.nl

Grand Café Rutgers, Muggewaard 7, Lathum.

Trouwbeurs in Babberich

BABBERICH - Woensdagavond 17 april vindt er een grootse Trouwbeurs plaats bij Restaurant 't Centrum in Babberich! De beurs is gratis toegankelijk tussen 19.00 uur en 22.00 uur.

Trouwen
Initiatiefneemster van de Trouwbeurs, Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS), Marga Nienhuijs uit Babberich: "Bij voorgaande edities waren reacties van bruidsparen en standhouders altijd heel positief. We hebben dan ook zeker voor een gelijke opzet gekozen al vindt het nu in het voorjaar plaats." Fotograaf Arthur van Leeuwen is dit jaar nauw betrokken bij de voorbereidingen: "Samen met de familie Reijmer van Restaurant 't Centrum en Marga Nienhuijs zijn we druk bezig een zo divers mogelijke aanbod van standhouders te betrekken bij de beurs."

Modeshow en Muziek
Onder de standhouders bevinden zich natuurlijk een bruidsatelier, een patisserie, een juwelier, dames- en herenmodezaken, een drukkerij en natuurlijk ook de initiatiefnemers zelf. "Een bruiloft kan niet zonder een professionele fotograaf en natuurlijk ook niet zonder een BABS!" De familie Reijmer van 't Centrum informeert de aanstaande bruidsparen natuurlijk ook over de mogelijkheden voor de mooiste dag van hun leven. "De ceremonie en het feest op één locatie, het kan allemaal bij ons."
Evenals voorgaande jaren is er een modeshow en is er live muziek.

Meer informatie
Op de facebookpagina van de Trouwbeurs (@Trouwbeurs.Babberich) en op de website van 't Centrum, www.centrumreijmer.nl is te vinden welke standhouders 17 april aanwezig zijn.

Image and More Fotografie

ZEVENAAR - Als u een winkel zoek waar u nog deskundig en eerlijk advies krijgt is Image and More Fotografie de fotospeciaalzaak van de Liemers. Wij hebben alles op het gebied van fotografie onder één dak gebracht aan de Arnhemseweg 1 in Zevenaar.

Image and More Fotografie heeft naast de bekende pasfoto's een ruim winkelaanbod van zeer concurrerende prijzen . Van camera's , flitsers, tassen, statieven en filters, accu's en batterijen, wij hebben het allemaal.

Om uw dierbare foto's niet verloren te laten gaan kunnen wij ze voor u printen op de direct klaar fotoservice. Of mooie grote prints en canvassen op de dagservice, alles met het mooiste materiaal en de grootste zorg en wel tot 1 meter breed en 3 meter lang!

Heeft u altijd al de wens om de familie nou echt eens met zijn allen te laten fotograferen, dan bent u van harte welkom in onze ruime fotostudio van 140m2. Hier schieten wij graag de foto's van uw familie voor u. De liefste babyfoto, spontane kinderportretten, gezellige familie foto's of een pakkend zakelijk portret, wij maken het allemaal. De fotostudio biedt u de ruimte om in alle rust en gezelligheid op de foto te gaan. De afgelopen 10 jaar gingen vele families u al voor.

Trouwplannen…? bij ons heeft u al een reportage vanaf €495.- . Ook hier bieden wij uitsluitend maatwerk naar uw wensen en mogelijkheden. Een dag vol liefde waar Image and More Fotografie u graag nog vaak mee naar terug neemt.

Image and More Fotografie

Arnhemseweg 1A

6901 DS Zevenaar

Telefoon: 0316 280 730

www.imageandmore.nl

PerfectDress Bruidsmode: altijd mooi, nieuw èn betaalbaar, ook voor bruiden met een maatje meer!

Foto: Wil Vestjens

In de gezellige winkel van PerfectDress Bruidsmode voel je je als aanstaande bruid al snel op je gemak. Of je nu een vintage bruidsjurk wilt of juist een gave prinsessenjurk. Het is er allemaal. En dat voor hele betaalbare prijzen, want 90% van de gehele collectie blijft onder de €1000,-

Eigenaresse Lettie de Boom: "bij ons vind je de nieuwste collecties voor outletprijzen maar ontvang je de service van een speciaalzaak. Wij zien steeds meer outletstores verschijnen waar je zonder afspraak zelf mag passen. Dat klinkt leuk, maar blijkt het vaak niet te zijn. Je mist dan toch dat stukje advies en kennis die bij het uitzoeken van dè bruidsjurk onmisbaar zijn.

Wij nemen ruim de tijd voor je en hebben een eigen atelier waar we de jurk perfect passend maken. Vanzelfsprekend hebben wij bij onze bruidsjurken ook de bijpassende accessoires beschikbaar zoals bruidslingerie, bruidsschoenen en bruidssieraden; kortom: alles onder 1 dak , wel zo prettig"

Nieuw is onze Curvy-collectie, speciaal voor bruiden met een maatje meer. Met een nieuwe website in de maak, is deze collectie te bewonderen op de tijdelijke site: www.perfectdressbruidsmode.nl/maatje-meer .

Dus wil jij als aanstaande bruid prettig en in ongedwongen sfeer bruidsjurken passen, maak dan gerust een vrijblijvende pasafspraak met PerfectDress in het gezellige Duitse plaatsje Kranenburg. Je wordt in het Nederlands geholpen.

PerfectDress Bruidsmode, Grosse Strasse 2, 47559 Kranenburg

T: 06 - 52697633

www.perfectdress.nl en www.perfectdressbruidsmode.nl

info@perfectdress.nl

www.facebook.com/perfectdress.eu

Houten hart voor de Zonnebloem

Resultaat workshop Houten Hart bij de Zonnebloem. (foto: Marjoke Croque)

DIDAM - Ineke van Geemen-Reuling is een kunstenares uit Didam. Zij houdt zich bezig met het maken van Kunst vanuit haar eigen belevingswereld. Maandag 25 februari mochten de gasten van De Zonnebloem, activiteitengroep 40-65, hierin een kijkje nemen.

Op deze heerlijke zonnige dag zaten zij in de serre bij de achtertuin van Ineke genietend van de koffie met koek. Voor hen lag een houten hart. Immers de gasten van De Zonnebloem kwamen niet alleen voor deze mooie ambiance, maar ook voor een creatieve workshop.

Al snel werd de tafel gedekt met schalen en bakjes vol keitjes, pitten, dopjes van eikels, bonen, houten letters in meerdere kleuren en formaten en mooie kraaltjes. Houtlijm en cement werd toegevoegd. De koffiekopjes opzij en aan de slag!

Na twee uur waren alle houten harten versierd. Velen hadden 'Welkom, Thuis, en Home' als tekst genomen. Een warm welkom voor bij de voordeur dus! Nico daarentegen had zijn hart versierd met het aantal jaren dat hij getrouwd is, een verrassing voor zijn vrouw. Een hart van goud dus, die Nico.

Rond vier uur was de workshop afgelopen. Iedereen ging tevreden met het resultaat (zie foto) naar huis. Voor verdere informatie over deze activiteitengroep van de Zonnebloem kan men contact opnemen met Agnes Feddes, voorzitter, 0316 262301. Voor informatie over deze workshop: e-mail: Inekeemail@gmail.com, 06 16254181.

Quadraam sluit zich aan bij de Groene Allianties

Herman Soepenberg van Quadraam (rechts) en Mark van Westerlaak van de Groene Allianties de Liemers ondertekenden woensdag 27 februari de Verklaring van Verbinding. “Het is belangrijk om met elkaar iets te doen om de leefbaarheid te verbeteren.” (foto: Quadraam)

LIEMERS - Met het ondertekenen van de Verklaring van Verbinding is scholengroep Quadraam sinds woensdag 27 februari officieel een Groene Alliantie. Quadraam zegt daarmee toe actief te willen bijdragen aan de duurzame missie in de Liemers.

Bij Quadraam en de veertien aangesloten scholen staat duurzaamheid hoog op de agenda. De meeste schoolgebouwen zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen. En daar waar mogelijk, werkt de scholengroep aan andere duurzame oplossingen. Als Groene Alliantie zegt Quadraam toe om de eigen, individuele kracht te koppelen aan de collectieve kracht in de Liemers. Om zo mede te zorgen voor een duurzame regio.

Al vijftig deelnemers

Inmiddels hebben zo’n vijftig instellingen en organisaties de Verklaring van Verbinding ondertekend. Een goed teken, aldus Mark van Westerlaak en Wim Nabbe namens de initiatiefnemers. “Onze overtuiging is dat juist in de samenwerking kansen liggen voor mooie initiatieven, aanpakken en oplossingen.”

Zelfde doelen

Voor Quadraam was het vanzelfsprekend om aan te sluiten. “De jeugd die straks de effecten van onze inspanningen gaat merken, zit nu op onze scholen”, zegt Herman Soepenberg, directeur Financiën & Vastgoed van Quadraam. Hij zegt ook: "Hoe mooi zou het zijn om deze jongeren meer te betrekken bij de mogelijkheden en oplossingen.”

Tussenstand

Op 10 april, precies een halfjaar na de start van het initiatief, wordt met alle ondertekenaars de balans opgemaakt. Concrete stappen is de bedoeling. "Krachten bundelen, delen en verder komen”, zegt Wim Nabbe. Kijk voor meer info op: www.gadeliemers.nl.

De Schalmei in Zevenaar gaat voor veiligheid

Terwijl Guido van Loenhout is begonnen met reanimeren heeft Helen van Zwam de AED opgehaald om die aan te kunnen sluiten zodra dat nodig is. (foto: Peter Frankenmolen) Peter Frankenmolen

ZEVENAAR - De bewoners van de Schalmei in Zevenaar hebben een cursus reanimeren en omgaan met een AED gevolgd bij A&D Totaal in Giesbeek.

Door Piet van Breukelen

Nadat Gerard Bongers eind vorig jaar van bijna alle bewoners van zijn straat een positieve reactie had gekregen aangaande het meebetalen bij de aanschaf van een AED, was de koop snel rond. Toen bleek dat de gemeente Zevenaar nog geen budget beschikbaar kon stellen en A&D Totaal dat via de media vernam, bood directeur Marco Arendsen spontaan zijn diensten aan. Zelf ooit professioneel hulpverlener als MOB-er ( Medisch Ondersteuningsteam Brandweer), richtte hij in 1997 een eigen opleidingsbedrijf op, vooral gericht op de BHV (Bedrijfshulpverlening). De bewoners van de Schalmei konden bij hem gratis een cursus reanimeren volgen in combinatie met het omgaan met een AED.

Prima instructie

Iedereen was onder de indruk van de eenvoudige en duidelijke manier van werken van Arendsen. Voor de meesten begon hij met een eyeopener: “Eerst controleren hoe slecht/goed de patiënt eraan toe is en eventueel direct beginnen met reanimeren voordat u de AED gaat aansluiten. We gaan dus eerst kijken of u kunt reanimeren.”

De cursusleider gaf ook nadrukkelijk aan dat reanimeren een zeer intensieve bezigheid is, omdat je meestal moet doorgaan totdat de ambulance is gearriveerd. Het is dan ook van groot belang dat je rustig blijft, 112 belt of liever nog 'laat bellen' en dat je samen met een medehulpverlener de juiste handelingen verricht. Na afloop was iedereen ervan overtuigd dat hij/zij in geval van nood het verschil kan maken.

Gaat u ook mee met de bus naar de Gardenista?

REGIO - Wat de Gardenista is? Het is een nieuw evenement op initiatief van landelijk Groei & Bloei. Deze show zal lijken op de 'Chelsea Flower show' maar dan op z'n Hollands.

Een vijfdaags groenfestival met zeker 150 deelnemers en de rode draad is: 'verbinding in het groen'. Denk aan belevenistuinen, noviteiten, demo's, workshops, presentaties, bloemstylisten, tuinexperts, moestuinierders enzovoort. Dit evenement wordt gehouden van 15-19 mei bij Kasteel Ophemert in de gemeente Neerijnen.

Afdeling Groei & Bloei Liemers gaat samen met afdeling Doetinchem met een bus naar dit evenement in Ophemert op zaterdag 18 mei. "Heeft u ook zin om mee te gaan? Vertrek is om 09.00 uur vanaf Albert's Corner in Zevenaar. De bedoeling is dat we rond 17.00 uur weer terug zijn."

De kosten zijn voor leden van Groei en Bloei inclusief entree 28 euro en voor niet-leden 33,00 euro. "De kosten kunt u over maken op IBANnr. NL 72 RABO 0314 32 96 84, t.n.v. ‘Kon. Mij Tuinbouw en Plant’ onder vermelding Gardenista en ‘van de namen van de deelnemers’. U kunt zich opgeven via info@liemers.groei.nl onder vermelding van uw naam/adres/woonplaats. Wilt u meer informatie over de Gardenista? Kijk op de site www.gardenista.nl of bel naar G&B afd. Liemers 06 53864800."

Basketiers'71: Sportbeleving M & M

ZEVENAAR - Zullen ons eerst voorstellen, Mike & Mark Peters. Jaren actief bij Basketiers’71, gaan 'nieuws' beginnen. Sportbelevingen, ervaringen beschrijven vanuit de vereniging. Belevingen zullen regelmatig verschijnen. In de plaatselijke, regionale, dag, weekbladen, de sociale media kanalen. Nu de aftrap, basketbaltermen, de sprongbal.

Speelzaterdag, 9 maart. Speelvelden zijn helemaal opgebouwd. Tribunes stromen vol, spandoeken, slingers opgehangen. Er staat iets bijzonders te gebeuren. U16 – 1 tegen Black stars, kampioenschapswedstrijd.

Beker gepoetst, medailles op tafel, bloemen staan klaar, taart gehaald. Spanning op de gezichten team, coaches, begeleiders, toeschouwers. Hele seizoen keihard voor gewerkt, met zijn allen naar toegeleefd. Vandaag moet het gebeuren, vele harde, noeste arbeid gaat zijn vruchten afwerpen.

Eerste kwart is duidelijk, geen gewone wedstrijd, kleine achterstand wordt opgelopen. Enigszins zorgelijke gezichten , coach vraagt een time-out, toeschouwers moedigen aan. Die laatste stimulans, van boven, de tribune, geeft extra energie wat nodig is. Normale spelritme wordt gevonden, de bal wordt rond gespeeld, de spanning is eraf. Veilige marge van tien punten, wordt langzaam uitgebouwd, veilig gesteld. Laatste fluitsignaal klinkt, 78 – 52, het 'We are the champions' van Queen schalt door de sporthal. Huldigingsceremonie gejuich, confetti, ballonnen, de beker, een korte speech.

Sinds vele seizoenen weer een jeugdteam kampioen, U14-1 verliest van VBV met 40 - 50. H1 wint van Snipers met 77 – 46, is deze speelzaterdag heel even bijzaak.

Schoolkinderen uit Giesbeek zaaien bloemen in voor meer wilde bijen en vlinders

GIESBEEK - Maandagochtend hebben 39 schoolkinderen uit groep 7 in Giesbeek bloemen gezaaid voor meer vlinders en wilde bijen. Zij strooien een bloemenmengsel op het terrein van Waterschap Rijn en IJssel, vlakbij gemaal De Liemers. Heemraad Antoinette van Helvoirt gaf het startsein voor de inzaaiactie.

Het bloemmengsel bestaat vooral uit tweejarigen en daarnaast vaste planten, zoals duizendblad, rode klaver, boerenwormkruid, korenbloem en veldlathyrus en nog veel meer soorten. Ook zijn enkele eenjarige soorten toegevoegd voor een bloemrijk aspect in het eerste jaar.

Het waterschap wil meer inheemse beplanting voor wilde bijen en vlinders aanleggen. En wil hier graag basisscholen bij betrekken. Heemraad Antoinette van Helvoirt vertelde de kinderen bij het startsein: "Wat leuk dat we samen met jullie de handen uit de mouwen mogen steken voor de bloemen en bijen op de grond van het waterschap." In Giesbeek en in Ulft komen twee proeflocaties. Vrijwilligers van NME de Liemers en de weidevogelgroep Zevenaar hebben de kinderen geholpen met inzaaien. Zij hebben ook een les over wilde bijen verzorgd. In juni gaan de vrijwilligers en de kinderen nog een keer terug naar de terreinen om te monitoren wat er groeit, bloeit en rondvliegt aan bijen en vlinders. De kinderen hebben een bijenzoekkaart gekregen en een zakje bloemenzaad voor in hun eigen tuin.

De inzaaiactie met basisscholen komt voort uit de Green Deal Infranatuur die het Waterschap Rijn en IJssel heeft ondertekend waarin het waterschap heeft toegezegd om meer biodiversiteit te ontwikkelen. De inzaaiactie is een samenwerking van het Waterschap Rijn en IJssel, lokale vrijwilligers en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.