GN Berg en Dal Heumen Mook

31 mei 2017

GN Berg en Dal Heumen Mook 31 mei 2017


Dertig jaar oldtimers in Millingen aan de Rijn

MILLINGEN - De eerste zondag van juli. Traditiegetrouw oldtimers in Millingen aan de Rijn. Een evenement gekenmerkt door laag drempeligheid, alles wat wielen heeft is welkom. Verrassend in ideeën, altijd wat nieuws en dat al 30 jaar.

Wat begon als een rondritje met 38 auto's in 1988 met als naam Oldtimer en Klassiekertreffen liep geruisloos over in het Historisch Vervoer Millingen aan de Rijn met jaarlijks 350 deelnemers. Gebleven is de zorg om voor deelnemers en publiek een boeiende dag neer te zetten. Waar de oldtimerwereld doet voorkomen dat het draait om Ferrari, Bugatti, Jaguar en andere grote merken, weten ze in Millingen dat gewoon al gek genoeg is.

Herkenning in de vorm van de auto's uit de jeugd van de bezoekers. Mijn vader, buurman, oom of de notaris had er zo een. Dat is het waar het om draait. De boer ontmoet de advocaat in Millingen en niet om een geschil maar een gezamenlijk interesse. De dag bestaat uit een toertocht en een dagprogramma alwaar u met de vreemdste dingen oog in oog kunt komen te staan.

Grote wielen, kleine wielen, spaakwielen, brede wielen, houten wielen, zelfs zwenkwielen komt je er tegen. Thema tentoonstellingen, 50 jaar NSU , 50 jaar AMG, 100 jaar Ford en Fordson Tractoren in samen werking met de Historische Motoren en Tractorvereniging, onderdelenmarkt, Meccano show, auto's, motorfietsen, brommers, vrachtauto's, tractoren, stationaire motoren, optredens Bicycle team Juliana, muziek, kinderspelen dans, terrassen en veel gezelligheid.

Bezoek op zondag 2 juli dit gratis evenement en maak het mee. Een dag om niet gauw te vergeten. Voor info en of deelname kijk op www.historischvervoer.nl. In een volgend nummer het totale programma van deze dag.

Gemeentewapen Millingen weer in ere hersteld

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN – Het gemeentewapen dat al jaar en dag boven de ingang van het oude gemeentehuis – nu Kulturhus – aan de Heerbaan was bevestigd, is weer helemaal in ere hersteld.

De laatste jaren waren de kleuren wat vergaan en zag het wapen er niet zo fris meer uit. Onlangs heeft een schilder het wapen helemaal onderhanden genomen en nu ziet het wapen van Millingen aan de Rijn er weer uit zoals het hoort.

Muziek maken, zingen en dansen is voor jong en oud

GROESBEEK - Op zaterdag 3 juni van 11:00 tot 14:00 uur vindt de informatiemarkt over muzieklessen in Groesbeek plaats.

Op deze informatiemarkt wordt door docenten informatie gegeven over de muzieklessen voor diverse instrumenten van gitaar tot allerlei blaasinstrumenten van blokfluit tot trompet, saxofoon, dwarsfluit, trombone en nog veel meer, maar ook drummen, piano, zang en dans . Je kunt er verschillende muziekinstrumenten proberen, er worden demonstraties en workshops gegeven en je kunt je inschrijven voor muzieklessen, of vraag een proefles!

Loop eens binnen en laat je informeren over de mogelijkheden. De koffie, thee en limonade staan op 3 juni vanaf 11.00 uur klaar in het clubgebouw van muziekvereniging fanfare Wilhelmina op de Kloosterstraat 7.

GROESBEEK - Op zaterdag 3 juni van 11:00 tot 14:00 uur vindt de informatiemarkt over muzieklessen in Groesbeek plaats.

Op deze informatiemarkt wordt door docenten informatie gegeven over de muzieklessen voor diverse instrumenten van gitaar tot allerlei blaasinstrumenten van blokfluit tot trompet, saxofoon, dwarsfluit, trombone en nog veel meer, maar ook drummen, piano, zang en dans . Je kunt er verschillende muziekinstrumenten proberen, er worden demonstraties en workshops gegeven en je kunt je inschrijven voor muzieklessen, of vraag een proefles!

Loop eens binnen en laat je informeren over de mogelijkheden. De koffie, thee en limonade staan op 3 juni vanaf 11.00 uur klaar in het clubgebouw van muziekvereniging fanfare Wilhelmina op de Kloosterstraat 7.

Rondleidingen 'Rosie the Riveter'

GROESBEEK - Zondag 4 juni verzorgt het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek om 14.00 en om 15.00 uur open rondleidingen door de tijdelijke tentoonstelling 'Rosie the Riveter'.

‘Rosie the Riveter’ is de naam die symbool werd voor de Amerikaanse vrouwen die tijdens WO2 in fabrieken gingen werken om de arbeidstekorten op te vullen die ontstonden doordat mannen naar het front gingen. Miljoenen vrouwen trokken naar de fabriekshallen om oorlogsmaterieel te maken. Hun veelzijdige verhalen komen tot leven in meeslepende filmbeelden, historische objecten van echte Rosies en een groot aantal prachtige nooit eerder vertoonde foto’s.

De rondleidingen zullen worden gegeven door één van de conservatoren van het Bevrijdingsmuseum. Reserveren is niet nodig. Standaard tarieven Bevrijdingsmuseum. Museumkaart geldig. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 is gevestigd aan Wylerbaan 4 in Groesbeek.

Internetcafé in Groesbeek

GROESBEEK - Op dinsdag 6 juni is er weer een Internetcafé van 10.00 – 12.00 uur in de Bibliotheek van Groesbeek.

Het is een plek om hulp te krijgen bij het werken met iPad, tablet of laptop en bij het werken met Social Media. Internetcafé Groesbeek is een initiatief van Bibliotheek Groesbeek en KBO Groesbeek/De Horst en vindt plaats op iedere eerste dinsdag van de maand. Het Internetcafé is bedoeld voor iedereen die iets meer wil weten van computers in de breedste zin van het woord. U kunt er met al uw vragen terecht en er zelf ook werken onder het genot van een kopje koffie/thee. De inloop is vrij, iedereen is welkom.

Internationaal E - League bij SC Millingen

Foto: Hans Driessen

MILLINGEN - Zondag 4 juni wordt voor het vierde achtereenvolgende jaar het SC Millingen Cup E-League/ Runners- up Cup - toernooi gehouden op sportpark De Hove in Millingen.

Er zal worden deelgenomen door veel jeugdteams van diverse gastverenigingen, ook uit Duitsland. Ook zal SC Millingen met enkele jeugdteams vertegenwoordigd zijn op dit grote jeugdvoetbaltoernooi. Er is ruime parkeer-gelegenheid voor auto’s op de beide grote parkeerplaatsen aan de Hoefseweg.        

Zondag 4 juni wordt het toernooi om 9.30 uur geopend. Na een officiële presentatie van alle deelnemende teams met clubvlag, clubkleuren en teamfoto starten om 10.00 uur de eerste poulewedstrijden. Rond 15.00 uur worden de finales verwacht en de prijsuitreikingen zullen rond de klok van 16.00 uur plaatsvinden. Net als vorige jaren belooft het een geweldig mooi toernooi te gaan worden met veel, leuk en sportief voetbal. Kijk ook op www.scmillingen.nl/toernooien. Iedereen is welkom; de entree is gratis.

'Geallieerde vrouwen in WO2'

GROESBEEK - Op donderdagavond 8 juni verzorgt Hugo Keesing, muziekhistoricus en woonachtig in de VS, een presentatie over ‘Geallieerde vrouwen in de Tweede Wereldoorlog’ in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. De voertaal van deze lezing is Engels.

Of ze nu verzetsstrijdster waren, verpleegster of huisvrouw: de bijdrage van vrouwen was essentieel voor de geallieerde overwinning. Dhr. Hugo Keesing, toont tijdens zijn lezing de vele rollen van vrouwen tijdens de oorlogstijd aan de hand van foto’s, ansichtkaarten, posters, bladmuziek en andere beelden. De vrouwen die worden besproken zijn afkomstig uit de Verenigde Staten, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada, de Sovjet-Unie en elders. Leer ze kennen via de muziek die over hen geschreven is.

Aanvang: 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Entree: 5,00 euro. Museumkaart geldig. Reserveren noodzakelijk via 024 3974404 of info@bevrijdingsmuseum.nl.

'Het Groene Kruis' (opgericht 1908) in 1927 omgezet tot het 'Wit-Gele Kruis' (1)

Foto: Gerrie Driessen

GROESBEEK - In de uitgave 'Het Rijke Roomse Leven van de Groesbeekse parochie Cosmas en Damianus', wordt op blz. 134 t/m 136 aandacht besteed aan de oprichting en de beginjaren van de kruisvereniging. Deze foto is gemaakt in 1913, bij het 5-jarig jubileum. Voor de namen zie blz. 135 van het genoemde boek. Onderstaande aanvullende informatie komt uit de Prov. Geldersche en Nijmgeegsche Courant van 28 juni 1927.

Door Gerrie Driessen, Heemkundekring Groesbeek

Uit het verslag van de jaarvergadering over 1926 blijkt dat die werd bijgewoond door 72 van de in totaal 608 leden. Voorzitter is C.A.L. van der Leeden, pastoor van 'De Horst' en als secretaris fungeert J.Beijnes (huisarts / gemeentegeneesheer). Voor het eerst na 1914 (uitbreken Eerste Wereldoorlog) was er weer Rijkssubsidie genoten, 517 gulden. De gemeente Groesbeek verleende 500 gulden en de Boerenleenbank (RABO) schonk 250 gulden. Zuster Huberta van klooster Mariëndaal ving op 1 jan 1926 haar werkzaamheden (wijkverpleging) aan en wist zich, evenals Zuster Beata, spoedig bij de zieken bemind te maken. Het aantal bezoeken voor ziekenverpleging bedroeg 991; dat voor tuberculosebestrijding 415; in totaal 1506 bezoeken. Uit de vergadering kwam het voorstel Moedercursussen te gaan geven, zo mogelijk ook in de buurtschappen Breedeweg en Horst, mits op voldoende deelname kon worden gerekend. Aanmelden daartoe kon bij de bestuursleden en de verloskundige mevr. Frencken.

Gesteld mag worden dat de genoemde Eerwaarde Zuster M. Huberta aan de wieg stond van de plaatselijke wijkverpleging. Zij was geboren in 1893 te Barlo bij Bocholt en gedoopt als Anna Elsinghorst. In 1915 trad zij toe tot de 'Congregatie van de Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromeus' te Trier, waar zij in 1922 geprofest werd. In jan. 1926 arriveerde zuster Huberta op klooster Mariëndaal, waar zij ruim 27 jaar werkzaam was, waarvan 22 jaren in de wijkverpleging. Zij overleed op 25 juli 1953 en op het 'bidprentje' als volgt herdacht: "Veel zieken heeft zij liefdevol verpleegd en troostrijke woorden toegesproken. Kom dan, Bruid van Christus, ontvang den kroon welke de Heer u bereid heeft". Haar meisjesnaam en verdiensten zijn hiermede geboekstaafd. Volgende week meer.

Directeur Borghuis vertrekt bij CIHN

REGIO - Op 1 juni aanstaande neemt Marion Borghuis afscheid als directeur bij de Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen e.o. (CIHN). Ze voerde er sinds 1999 het bewind en stond met haar organisatie aan het begin van grote vernieuwingen in de huisartsenzorg – in Nijmegen én de rest van het land.

De eerste centrale huisartsenpostenIn 1999 behoorde Marion Borghuis tot de oprichters van de Centrale Huisartsenpost in Nijmegen, een van de eerste organisaties in Nederland waar spoedeisende huisartsenzorg in de avonden, nachten, weekenden en feestdagen centraal werd georganiseerd. Later werd de organisatie uitgebreid tot de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer. Borghuis was verder mede verantwoordelijk voor het ontstaan van het huidige OCE Nijmegen – dat zorgprogramma's aanbiedt voor diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, ouderenzorg en basis GGZ. En later voor de oprichting van OCE Praktijkondersteuning, voor patiënten met lichte psychische problematiek.
In de regio spande Borghuis zich voortdurend in om eerstelijnszorgorganisaties met elkaar te verbinden en aan te laten sluiten op de tweedelijnszorg. Ook stimuleerde zij de ontwikkeling van veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners, via het Landelijk Schakelpunt (LSP).
Wie de nieuwe directeur van de CIHN wordt, is nog niet bekend. Voorlopig neemt de huidige adjunct-directeur Marcia Bos de taken van Marion Borghuis over.

De Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) zet zich in voor integrale huisartsenzorg in Nijmegen en omgeving. We ondersteunen onze huisartsen, opdat zij op hun beurt hun patiënten de best mogelijke huisartsenzorg en eerstelijnszorg kunnen bieden. Zorg die gericht is op gezondheid en niet alleen op ziekte. Zorg die de patiënt helpt de regie over zijn leven te houden.
Om zorg en welzijn optimaal met elkaar te verbinden, moet de huisartsenzorg een centrale positie innemen. CIHN versterkt deze positie door continu te werken aan kwaliteit. En door de samenwerking mogelijk te maken met ketenpartners in de eerste en tweede lijn en aan te sluiten bij de 'nulde' lijn. CIHN heeft drie dochterorganisaties: Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, OCE Nijmegen en OCE Praktijkondersteuning.

Themarondleiding voor blinden en slechtzienden in Bevrijdingsmuseum Groesbeek

GROESBEEK - Zaterdag 10 juni verzorgt het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek van 13.00-14.30 uur een rondleiding speciaal voor blinden en slechtzienden. Het thema van deze rondleiding is 'Neem de oorlog onder handen'.

Het motto van de dag is: kijken mag met je handen. De gids vertelt het verhaal van de bevrijding van Nederland aan de hand van vele originele objecten. Daarnaast is er voor alle zintuigen iets te beleven: voel het gewicht van een granaat, hoor het geluid van Radio Oranje, ruik surrogaatkoffie en proef bevrijdingsbrood naar origineel recept.

Wie met het openbaar vervoer komt wordt opgehaald bij bushalte De Oude Molen om 12.33 uur, aansluitend op het arriveren van bus 5 vanaf station Nijmegen. Na de rondleiding kunt u ook worden teruggebracht naar de bushalte.

Standaard tarieven Bevrijdingsmuseum. Begeleiders en museumkaarthouders gratis toegang. Hulphonden toegestaan.

Reserveren noodzakelijk via 024 3974404 of info@bevrijdingsmuseum.nl.

Bouwer Bellevue moet gemeente 1,6 miljoen euro betalen

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – De rechtbank heeft bouwbedrijf Van Erk – de bouwer van het Groesbeekse winkelcentrum en appartementencomplex Bellevue – veroordeeld tot het betalen van 1,6 miljoen euro.

Het gedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente ad 8% vanaf 14 januari 2016 (een slordige 150.000 euro) alsmede de proceskosten. Van Erk wilde de 1,6 miljoen voor de ondergrond van Bellevue niet betalen omdat de gemeente Berg en Dal zich niet aan de afspraken gehouden zou hebben. Naast de 100 woningen in Bellevue heeft Vestia 133 woningen gerealiseerd voor ouderen en mensen met een zorgindicatie.

Vanwege de leegstand van de Vestia-woningen heeft de gemeente Berg en Dal in juni 2015 de huurbeperking van de Vestia-woningen verruimd. Die maatregel schoot bij Van Erk in het verkeerde keelgat, omdat die concurrerend werkte voor de verkoopwoningen van Van Erk. De rechtbank van Arnhem is van mening dat het opschorten tot betaling van de grond ten bedrage van 1,6 miljoen euro niet gerechtvaardigd is. De grond is geleverd en daarom moet betaling plaatsvinden.

De gemeente Berg en Dal heeft zich ook niet aan de afspraken gehouden, volgens de rechtbank. Als Van Erk schade heeft geleden omdat de gemeente Berg en Dal de huurbeperking heeft verruimd van de Vestiawoningen ten koste van hun verkoopappartementen, dan zal Van Erk dat moeten kunnen aantonen en kan de gemeente alsnog aansprakelijk gesteld worden voor het eventuele schadebedrag.

Wethouder Sjaak Thijssen is blij met de uitspraak van de rechter 'dat betaling aan de gemeente los staat van een tegeneis over eventuele geleden schade'. De bal ligt nu bij Van Erk, hij zal nu bij de rechtbank moeten aantonen of en hoeveel schade hij heeft geleden.

Hondenpoep ergernis nummer één bij schooljeugd

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – Ook bij de schooljeugd van basisschool 't Vossenhol en de openbare school De Sieppe is hondenpoep een van de grootste ergernissen.

Vrijdagmorgen werd het project - Berg en Dal door de ogen van de kinderen - afgesloten met het plaatsen van borden om de mensen erop te attenderen dat de schooljeugd niet gediend is met het feit dat de honden in het park en rondom de scholen uitgelaten worden en dat de poep niet opgeruimd wordt.

De leerlingen van de groepen 8 hadden zelf het ontwerp van de borden gemaakt, die door de gemeente Berg en Dal op een echt verkeersbord waren afgedrukt. Vrijdagmorgen was het zover: samen met wethouder Erik Weijers en twee ambtenaren van de buitendienst werden de palen en borden gebracht. Bij basisschool 't Vossenhol moesten de 22 leerlingen van juf Sandra de handen uit de mouwen steken om de borden in de grond te krijgen. De jongens moesten een gat graven van liefst 80 centimeter diep, terwijl de meisjes de borden op de palen moesten bevestigen.

De verkeersborden hebben een plek gekregen bij de ingang van het park aan de Van Ruysdaelweg. Dit gebeurde even later ook bij de openbare basisschool De Sieppe eveneens bij het begin van het park maar dan aan de andere kant. Hier gingen de 27 leerlingen van juf Frederique aan de slag. Tegen de middag was de klus geklaard. Nu maar hopen dat de baasjes van de viervoeters zich er wat van aantrekken, zodat de schooljeugd van de ergernis af is...

Verwendag voor verstandelijk beperkten

GROESBEEK - In samenwerking met Pluryn organiseert de studentendesk van het Rode Kruis Nijmegen dit jaar voor de vijfde keer het evenement 'You Are Beautiful'.

Dit is een verwendag waarop verstandelijk beperkten de hele dag volledig in het zonnetje worden gezet. Zo krijgen zij onder andere een nieuwe look aangemeten en zullen zij een modeshow gaan lopen. Deze dag zal plaatsvinden op woensdagmiddag 7 juni tussen half 2 en half 5 bij voetbalclub De Treffers in Groesbeek. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen hoe deze sterren aan het eind van de dag de rode loper bewandelen!

Pannetje op vuur zorgt voor schade in woning Groesbeek

GROESBEEK – Een vergeten pannetje op het vuur is vrijdagmorgen de oorzaak geweest dat een woning onder de rook is komen te staan.

De bewoners van een woning aan de Heer Zegerstraat in Groesbeek hebben vanwege de rookontwikkeling zelf de brandweer van Groesbeek gealarmeerd. De brandweerlieden hebben het zwart geblakerde pannetje uit de woning verwijderd. De woning heeft de nodige rookschade opgelopen terwijl in de keuken ook wat roetschade is ontstaan. De brandweer heeft de woning geventileerd zodat de bewoners in hun woning kunnen blijven.

Veertig jaar Groesbeekse weekmarkt

GROESBEEK - De weekmarkt in Groesbeek bestaat dit jaar 40 jaar. Op dinsdag 6 juni 1977 vond de eerste markt in Groesbeek plaats. Op dinsdag 13 juni vieren marktkooplieden en gemeente dit samen met alle bezoekers van de markt. Wethouder Sylvia Fleuren staat om 9.00 uur stil bij veertig jaar markt in Groesbeek. Daarna reikt ze oorkondes uit aan vijf families, die al veertig jaar op de Groesbeekse markt staan.

Speciale aandacht gaat naar Daan Hoekman, die er zelf bij was op 6 juni 1977 en nu al 40 jaar wekelijks zijn bloemen verkoopt in Groesbeek. Bezoekers van de markt kunnen 13 juni rekenen op extra aandacht. Zo is de markt versierd, krijgen ze gratis een kopje thee of koffie met wat lekkers, is er een limonadeclown voor de kleintjes en mogen ze tegen inlevering van een speciale bon aan het Rad van Fortuin draaien voor kortingsbonnen. Ook krijgen ze een markttas (zolang de voorraad strekt). De bon staat 6 juni op de gemeentepagina van Hét Gemeente Nieuws.

Door de jaren heen is de markt qua aanbod veranderd. Vroeger waren er twee kooplieden met stoffen, drie groenteboeren en een met fruit, twee bloemenkramen en twee visboeren. De hedendaagse marktkoopman op de Groesbeekse markt voert een breed assortiment zodat het koperspubliek een ruime keuze heeft (in de bijlage een lijst van marktkooplieden en koopwaar).

Er staan nu twintig marktondernemers op de Groesbeekse markt. Vijf daarvan al sinds het eerste uur: Slagboom: noten en zuidvruchten, De Graaf: vis (voorheen Meester Vis), Van Rijn: kaas, De Klein: fruit (inmiddels de derde generatie) en Hoekjan: bloemen en planten (het bedrijf is overgenomen door zoon Mathieu, maar vader Daan staat nog bijna wekelijks op de markt. Hij was ook 40 jaar lid was van de marktcommissie).

De eerste marktmeester was Gerrit Coenen van 1977 tot 1989. Van 1989 tot heden is Stef van de Poll marktmeester. De markt in Groesbeek heeft veel belangstelling van koperspubliek vanuit Groesbeek en omgeving. Wethouder Sylvia Fleuren benoemt als grote succesfactor vooral de continuïteit in de coördinatie: 'Marktmeester Stef van de Poll is, net als zijn voorganger Gerrit Coenen, voor zowel bezoekers als kooplieden een bekend gezicht. Hij heeft een warm hart voor de markt en de mensen en staat klaar met raad en daad.'

Groesbeekse looptour succesvol verlopen

Het peleton op weg in de Groesbeekse bossen  

GROESBEEK - De Groesbeekse looptour 2017 is weer succesvol verlopen. Ruim 100 starters op de 4-daagse, 7-daagse en de individuele afstanden hebben er voor gezorgd dat dit kleinschalige loopevenement voor de 28e keer in de Groesbeekse bossen kon plaatsvinden.

Vooral de 7-daagse variant is ieder jaar weer een enorme uitdaging voor de hardlopers. In totaal rennen de lopers ruim 70 kilometer met veel hoogteverschil en steile hellingen en dit gaat de hardlopers niet in de koude kleren zitten. De lange trap op de zondag etappe in de Leemkuil, de motorcross baan op donderdag in Groesbeek, en een zeer steile klim in Berg en Dal als onderdeel van de vrijdagetappe zijn maar enkele van de vele beklimmingen die de lopers moesten trotseren.

In de 7-daagse variant werd, na een week vol ontberingen, Irving Fokkinga de trotse winnaar bij de heren. Bij de vrouwen werd Josien van den Berg voor de vijfde keer als winnares gekroond en mocht ze de wisselbeker definitief in ontvangst nemen. In de 4-daagse variant werden Rinus van de Voort en Carolien de Wit winnaar. Dat je hardlopen tot op hoge leeftijd kunt beoefenen bleek uit het feit dat liefst vier deelnemers de 7-daagse variant op een leeftijd van boven de 70 jaar hebben volbracht.

De organisatie kan terugblikken op een zeer geslaagd evenement, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers en kijkt alweer uit naar de volgende editie.

Ook buitenspeelmiddag in Millingen aan de Rijn

MILLINGEN - Op woensdag 14 juni wordt de jaarlijkse Buitenspeeldag georganiseerd: een activiteit voor kinderen in de buurt. Die dag proberen Jantje Beton en Nickelodeon één grote speelplek te maken van Nederland, zodat 100.000 kinderen tijdens deze 10e editie onbezorgd kunnen spelen.

Ook in Millingen aan de Rijn is buitenspelen tijdens de Buitenspeeldag allesbehalve saai en onveilig. Die dag organiseert Kinderfysiotherapie Millingen aan de Rijn op het schoolplein van de Sint-Martinusschool (Chopinstraat 2) een buitenspeelmiddag voor alle kinderen van 2-12 jaar. Ze krijgen van 13.00 tot 15.30 uur de mogelijkheid om onbezorgd te komen spelen. Want buitenspelen is gezond en leuk!

Vrijwilligers gezocht
Kinderfysiotherapie Millingen aan de Rijn is nog op zoek naar vrijwilligers om de activiteit in aanloop naar en tijdens de Buitenspeeldag te ondersteunen. "Helpt u mee om de Buitenspeeldag tot een groot succes te maken? Voor meer informatie kunt u terecht op www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag of mailen naar kittylangens@fysiomillingen.nl."

9 / 24

10 / 24

Gemeente Berg en Dal sluit 2016 af met een positief saldo

BERG EN DAL - De gemeente Berg en Dal heeft 2016 afgesloten met een plus van 893.000 euro. Dit blijkt uit de jaarstukken die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Grote meevallers zijn de kosten voor bijstand (375.000) en het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt (algemene uitkering 301.000).

Op 15 juni bespreekt de gemeenteraad de jaarstukken. Het college stelt de raad voor een deel van het overschot, 551.000 euro, te bestemmen voor budgetten die overgeboekt worden van 2016 naar 2017. Dit zijn kosten die in 2016 gepland waren, maar toen niet uitgegeven zijn. Op deze manier is er in 2017 weer budget voor deze uitgaven.

Het voorstel is de resterende 342.000 euro te bestemmen voor Jeugd en Wmo. Dit wil het college omdat dit geld wel van het Rijk ontvangen is, maar nog niet uitgegeven.

Wethouder Sylvia Fleuren (Financiën): "In onze gemeente ging in 2016 ongeveer 90 miljoen euro om. We proberen onze uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk in evenwicht te houden. Het saldo van 893.000 euro is bijna 1 procent van onze omzet. Dat is netjes. Ook in 2015 was het saldo positief. De nieuwe gemeente maakt daarmee financieel een goede start."

Jeugdsportkamp bij SC Millingen

Foto: Hans Driessen

MILLINGEN - De sportkampcommissie van SC Millingen organiseerde afgelopen weekend op sportpark De Hove het jaarlijkse JeugdSportKamp voor de JO7, JO9, JO11, JO13 (D, E, F-pupillen) en MO14.

Na een gedegen voorbereiding door de sportkampcommissie was er een compleet, gevarieerd spelprogramma voor de ruim 100 jonge voetballertjes in elkaar gezet. Waar vorig jaar het noodweer nog enig roet in het eten gooide, scheen het zonnetje dit jaar extra fel. Dit betekende voor de jeugdspelers extra hard werken, veel drinken en insmeren. Pijlsnel werden vrijdagmiddag zes grote legertenten en een staftent opgebouwd. Een aantal selectiespelers bracht met de kampdeelnemers de nacht in de tenten door.

Zaterdag om 10.00 uur werd het JeugdSportKamp 2017 geopend. Er was een zeskamp zoals stormbaan, latje-trap, survivalbaan, speedtest, voetvolley en honkvoetbal.
Het programma werd slechts onderbroken voor de lunch en diner. Zaterdagmiddag om 16.00 uur was de finale van de Penaltybokaal 2017. Voor de zaterdagavond was er een mooi avondprogramma samengesteld waaronder bootcamp door Jesse van Deelen, luchtgeweer schieten bij SSC OEV, tennisclinic P.i.t. en dartvoetbal.

Zondag werd na het ontbijt om 10.30 uur gestart met het inmiddels beroemde 7x7-voetbaltoernooi. De kampioenen voor J07 en J09 waren Barcelona, Bayern München en Juventus. Voor J011, J013 en MO14 waren dit Borussia Dortmund, Leicester City en Paris Saint-Germain. De prijzen werden uitgereikt aan de teams.

Alle sponsors, vrijwilligers en de vele helpers, die, in welke vorm dan ook, hebben meegeholpen aan dit mooie JeugdSportKamp zijn bedankt door de kampcommissie.

Man valt lelijk van trap

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Tijdens het ontmantelen van het interieur van de voormalige supermarkt van Jan Linders aan de Burgemeester Ottenhoffstrtaat in Groesbeek is maandagmiddag een werknemer van een recycling bedrijf uit Beilen van de trap gevallen.

Het slachtoffer een 38-jarige inwoner uit Friesland viel door onbekende oorzaak van een trap en kwam ongelukkig op de grond terecht. De man liep bij de val een open beenbreuk op, aldus een college van het slachtoffer. Hij is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen.

Millingen J09-1 verliest bekerfinale

Foto: Hans Driessen

MILLINGEN - Zaterdag 27 mei werd er in Driel om 11.00 uur afgetrapt voor de finale van de Beker. SC Millingen J09-1 moest aantreden tegen SVHA 09-1.

Helaas waren de jongens van SVHA te sterk voor SC Millingen en wonnen met 8 - 0. SC Millingen is er trots op, dat J09-1 de finale van de Beker bereikt heeft! Bij terugkomst in Millingen werd de J09-1 door de deelnemers van het jeugdsportkamp en vele anderen feestelijk onthaald op sportpark De Hove.
Als afsluiting van deze bijzondere dag is er op terras van het clubhuis een mooie teamfoto gemaakt van de spelers, trainers en leiders van de J09-1.

Brandweer bevrijdt dreumes

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – De brandweer van Groesbeek is zondagmiddag gealarmeerd voor een dreumes die met haar beentje vast was komen zitten in de kinderbox in een woning aan de Heidebloemstraat in Groesbeek.

De ouders hebben getracht zelf het meisje uit haar benarde positie te bevrijden maar dat bleek niet te lukken. Uiteindelijk werd de hulp ingeroepen van de Groesbeekse brandweer die binnen no-time het beentje van het meisje wist te bevrijden. Het meisje heeft aan het avontuur niets overgehouden. De hulpactie van de brandweer heeft in de buurt voor de nodige bekijks gezorgd.

Bielemannen zorgen voor vol terras Gelderse Poort

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN AAN DE RIJN – De Bielemannen van schutterij O.E.V. hebben op hemelvaartsdag weer voor een vol terras gezorgd bij De Gelderse Poort aan de Rijndijk in Millingen aan de Rijn.

Het publiek genoot met volle teugen van de verrichtingen van de sterke bielemannen die ondanks het warme weer in snel tempo bomen wisten door te zagen en te hakken. Enkele toeschouwers waagden zich er ook aan om een stammetje met een trekzaag door te zagen, maar dat kostte menige zweetdruppel. Het was op een gegeven moment zo druk dat er geen stoel meer op het terras van De Gelderse Poort te krijgen was.

Wandelaars krijgen warm onthaal van cliënten Kalorama Beek

Foto: Marcel Vink

Foto: Marcel Vink

BEEK – De ruim 2100 wandelaars van de 79e editie van de Kaloramawandeltocht in Beek hebben zowel zaterdag als zondag een warm onthaal gehad van de cliënten van Kalorama. De organisatie van de Kalorama wandeltocht heeft al jaren de routes zo uitgezet dat iedere route tussen 11.00 – en 15.00 uur langs het terras van Kalorama komt.

Zaterdag werden de 900 wandelaars enthousiast ontvangen en was er bijna geen plaats voor de wandelaars om even een rustpauze te nemen. De plaatsen waren bezet door de cliënten van Kalorama. Ook zondag was het een drukte van jewelste. Het terras voor Kalorama was weer volgepakt en het huisorkest Zwoeng voor de nodige stemming zorgdroeg.

Het volgend jaar wordt er speciaal uitgepakt, aldus voorzitter Carel Wolf van de Kalorama wandeltocht. Dan wordt deze wandeltocht – die een testcase is voor de Nijmeegse Vierdaagse - voor de 80ste maal georganiseerd. Dan krijgt deze tocht vanwege het jubileum een speciaal tintje, daarvan is Wolf overtuigd. Wolf vindt het wel jammer dat tegelijkertijd de Marieketocht in Nijmegen wordt gehouden. Jaren geleden was het alleen maar hardlopen, maar de laatste jaren is er ook een wandelmars bijgekomen, aldus Wolf. Daarnaast zijn er overal te veel activiteiten. "Desondanks hebben we toch weer ruim 2100 het afgelopen weekend weten te trekken."

De Kalorama wandeltocht wordt georganiseerd door zes bestuursleden samen met zo'n vijftien vrijwilligers. Binnenkort gaan ze weer om de tafel zitten om ten eerste deze tocht te evalueren en daarnaast plannen maken voor de jubileumtocht van volgend jaar.

Damdoorbraak laat Waal de Millingerwaard instromen

MILLINGEN - Woensdag 31 mei heeft de waterveiligheid van de Waal én de natuurontwikkeling ten oosten van Nijmegen een mijlpaal bereikt. Op een teken van prof. Mr. Pieter van Vollenhoven heeft een graafmachine een grote dam bij de Waal doorgebroken. Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam was ook bij de openingsbijeenkomst aanwezig.

Door de damdoorbraak stroomt rivierwater via een nieuw gegraven drie kilometer lange stroombaangeul het natuurgebied Millingerwaard in. De wilde riviernatuur is hier van ongekende internationale kwaliteit, met een soortenrijkdom die enorm toeneemt, zowel op het land als in het water.

Ook zijn er vijf kwelgeulen gegraven. Die zorgen niet alleen voor bijzondere kwelnatuur, maar stromen mee met de rivier als het water hoog staat, net als de stroombaangeul. Zo kan de Waal aan het begin van de Nederlandse delta het extra wateraanbod snel afvoeren. Bij hoogwater daalt hierdoor de waterstand in de Waal met liefst zes centimeter.

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland werken intensief samen om hier riviernatuur en maatschappelijke opgaven als waterveiligheid en klimaatverandering hand in hand te laten gaan. Daarnaast wordt met de opbrengst van de afgegraven grond het project ook nog eens deels gefinancierd. Ook bijzonder is dat een grote zand- en grindfabriek uit het gebied is geplaatst.

De Millingerwaard is onderdeel van natuurgebied de Gelderse Poort van Staatsbosbeheer, dat loopt van de Duitse grens tot iets voorbij Nijmegen. Het is een icoon van Nederlandse riviernatuur. Hier kreeg een kwart eeuw geleden - als een van de eerste in Nederland - herstel van riviernatuur buitendijks vorm. Toen groeide hier nog maïs en graasde er melkvee. Nu zijn er rivierduinen en moerasbossen en leven er kuddes wilde paarden, bevers en otters. Het kwelwater is zo helder dat Staatsbosbeheer er snorkelexcursies gaat geven.

Teams Bushi Arnhem naar Nederlands kampioenschap

NIJMEGEN - Bushi Arnhem heeft zich afgelopen zaterdag 20 mei in Ede gekwalificeerd voor het NK-teams met twee meisjesteams (-12 en -15)cen een jongensteam (-15). Deze drie teams van Bushi Arnhem krijgen de gelegenheid om zich te meten met de beste judoteams op nationaal niveau op zaterdag 17 juni in Nijmegen.

Bushi Arnhem had zeven teams ingeschreven voor het DK-teams in Ede: een team bij de mini’s (-8 jaar), twee welpenteams (-10 jaar), twee jongensteams (-12 en -15 jaar) en twee meisjesteams (-12 en -15 jaar).

Het meisjesteam -15 moest aantreden tegen Topjudo Nijmegen. In drie onderlinge wedstrijden waren de meiden van het Bushi de sterkste. Het meisjesteam -12 plaatste zich automatisch voor het NK-teams, omdat andere judoclubs niet in staat waren om in deze klasse een team te formeren.

Het jongensteam -15 mocht de strijd om de titel uitvechten in een pool van drie clubs. In de onderlinge strijd waren de jongens van Bushi overtuigend het sterkst. Ze wonnen met 4-1 en 5-0 en stelden daarmee hun plek op het NK veilig.

Het jongensteam -12 behaalde de eerste plaats in de pool. In de halve finale werd nipt verloren. De onderlinge krachtsverschillen tussen de clubteams waren klein en het jongensteam wist uiteindelijk een mooie bronzen plak te pakken.

Bij de welpen streden vijf clubteams voor het kampioenschap. Na vier teamwedstijden werd team 1 van Bushi op punten de nieuwe districtskampioen.

Dit jaar waren er voor het eerst teamwedstrijden voor de mini’s. Na 21 spannende wedstrijden in de 7 verschillende gewichtsklassen won Bushi met één wedstrijd verschil het DK bij de mini’s.

16 / 24

Achilles J017-2 kampioen

GROESBEEK - Nadat op 13 mei de bloedstollende wedstrijd tegen Orion winnend werd afgesloten, en de directe concurrent onverwacht punten liet liggen, was het kampioenschap binnen! Zaterdag 20 mei werd het kampioenschap uitbundig gevierd met natuurlijk een rit op de platte kar. Een dikke pluim voor trainer Bert Kersten en leider John Wilmsen die er in geslaagd zijn om er een geweldig team van te maken. (Op de foto ontbreken Adil en Noval)

F1 Korfbal-kanjers kampioen

GROESBEEK - De acht enthousiaste meiden van het F1-team van korfbalvereniging De Horst Groesbeek hebben op zaterdag 20 mei 2017 de kampioenstitel in de wacht gesleept. Het werd een super spannende beslissingswedstrijd bij Fortuna in Bergharen, met veel meegereisde fans langs de lijn. Met de titel op zak ging het team snel huiswaarts om een leuk feestje te gaan vieren, waarbij een tour op de platte wagen natuurlijk niet mocht ontbreken.

Klimop uit Kekerdom

Foto: Peter Hendriks

KEKERDOM – De dames van korfbalvereniging Klimop uit Kekerdom zijn kampioen geworden van de eerste klasse en promoveren nu naar de overgangsklasse. De thuiswedstrijd tegen Diosa werd met liefst 20 – 9 gewonnen, waardoor het kampioenschap veilig werd gesteld. Op sportpark Op De Klomp aan de Botsestraat in Kekerdom werden de kersverse kampioenen gehuldigd door wethouder Eric Weijers. Weijers vond het een fantastische prestatie en wenste hen veel succes in de overgangsklasse. Alle speelsters en trainster Petra kregen van de wethouder de gemeentemedaille omgehangen, waarna het feest losbarstte.

Open dag bij boeren uit de buurt

REGIO - Ondernemersvereniging Terra Vita organiseert zondag 25 juni het Streekgala. Voor liefst de vijftiende keer heten achttien boeren, tuinders en buitenlui uit de Ooijpolder, Groesbeek, Wijchen en Beuningen bezoekers welkom op hun erf.

Wil je weten waar je eten vandaan komt, een rit met de huifkar maken, geitjes knuffelen, graan malen of pony rijden? Kom dan tussen 11.00 en 16.00 uur naar dit gratis evenement voor het hele gezin. Op www.streekgala.nl staat een overzicht van alle bedrijven waar je dit jaar op bezoek kunt.

Dit jaar staat het Streekgala in het teken van samenwerking tussen natuur en landbouw. De boeren, tuinders en buitenlui vertellen tijdens hoe zij de natuur inzetten (en hier afhankelijk van zijn) om ons eten te produceren. Bij waterkersbedrijf De Klispoel uit Ubbergen gebruiken ze bijvoorbeeld bronwater om hun waterkers te telen. Fruitteeltbedrijf De Weeropper uit Beuningen beregent zijn boomgaard om vruchten tijdens nachtvorst te redden. En wijngaard De Plack uit Groesbeek plant zijn druiven op glooiende hellingen voor optimale windvlagen en zonuren.

Tijdens deze feestelijke editie is er volop vermaak op elk boerenbedrijf. Zo kunnen kinderen op verschillende locaties deelnemen aan een boerderijquiz, kalfjes aaien, eieren schilderen en hun eigen aardappelstempel maken. Daarnaast organiseren de boeren, telers en buitenlui zelf extra activiteiten zoals een rondleiding door de kaasmakerij bij De Diervoort in Wijchen, een rondtocht met het zonnetreintje tussen zelfpluktuin Ooijs Moois en de Thornsche Molen in de Ooijpolder of ravotten in het stro bij geitenboerderij 't Ketelbos in Groesbeek.

Fotowedstrijd

De fotowedstrijd is inmiddels een begrip geworden. Diegene die dit jaar de leukste, mooiste of meest bijzondere foto maakt, wint een fantastische prijs. Voor meer informatie en de voorwaarden kijk je op www.streekgala.nl. Aarzel niet en doe mee! Verzamel je vrienden en familie voor een gratis dagje uit en ga op 25 juni op bezoek bij de boer. Je zult verrast zijn door de schoonheid van het platteland, de heerlijke producten en de gezelligheid!

EyeDrive brillenglazen, dé kijkoplossing voor autorijden

MILLINGEN - Heeft u bij het autorijden wel eens last van hinderlijke verlichting van tegenliggers? Dat is een bekende klacht. Bijna 50 procent van alle autobestuurders heeft last van hinderlijke schittering tijdens het autorijden van tegenliggers, verkeerslichten of straatverlichting. EyeDrive brillenglazen met Reflect Control Coating (RCC) zijn een ideale oplossing voor iedere automobilist.

EyeDrive brillenglazen met de unieke Reflect Control Coating zijn speciaal ontworpen voor autorijden, zowel 's avonds als overdag. De brillenglazen verminderen hinderlijke schittering van verlichting en tegenliggers in de avond tot 90 procent, waardoor belangrijke details beter opvallen en autorijden veiliger en ontspannen wordt. De multifocale brillenglazen hebben een extra breed kijkgebied om tijdens het rijden specifiek de navigatie, binnenspiegel, zijspiegels en het dashboard van de auto scherp en effectief te kunnen waarnemen. EyeDrive is ook beschikbaar als enkelvoudig brillenglas.

EyeDrive brillenglazen bieden u veel voordelen. Tot 90 procent minder hinderlijke schittering. Scherp zicht en contrast in het schemer én donker24u scherp zicht voor comfortabel en ontspannen autorijden. Grote kijkgebieden tot aan de rand van het montuur. Perfect zicht op navigatie, dashboard en middenconsole.

EyeDrive, een verschil van dag en nacht! Reflect Control Coating (RCC) is speciaal ontwikkeld voor scherp en helder zicht overdag, schemeravond en s'nachts. Het neemt irriterende en soms gevaarlijke effecten weg als gevolg van te veel en fel licht en maakt contrasten opvallend zichtbaar. EyeDrive bewijst in het donker de voordelen voor extra scherp en helder zicht.

TIP: EyeDrive met Transitions XTRActive biedt, als meekleurende brillenglazen, extra kijkcomfort doordat deze zelfs meekleuren achter de autoruit.
Meer informatie? Kijk op www.eyedrive.nl of kom langs in onze winkel. Indien van toepassing, kunnen wij uw zorgvergoeding direct bij uw aankoop verrekenen. Voor meer informatie: Mol Optiek, Heerbaan 132b, Millingen a/d Rijn, 0481 769113 info@mol-optiek.nl www.mol-optiek.nl.

Koor Ap/Art zingt tijdens de vormselmis

MILLINGEN - Op maandag 5 juni, tweede pinksterdag, zal een aantal kinderen het vormsel doen in de Heilige Antonius van Padua- kerk in Millingen aan de Rijn.

De kinderen zullen, geheel in de sfeer van pinksteren, zelf hun geloof bevestigen en met de beschermende handen van hun ouders/verzorgers op hun schouder gezalfd worden met chrisma. Koor Ap/Art, onder de inspirerende leiding van Frans Coerwinkel en begeleid door eigen band, zal deze bijzondere gebeurtenis op geheel eigen wijze muzikaal omlijsten. Zo zullen onder andere de nummers ‘Dochters’ en ‘Heal the World’ uitgevoerd worden en het lied ‘You’re the voice’ zal de viering afsluiten.

"Vanaf 11.00 uur zingen we u toe en we hopen voor alle vormelingen en andere aanwezigen een mooie bijdrage te leveren aan deze bijzondere dag."

Optreden Ierse Band Bard & Company

GROESBEEK - Op zondagmiddag 4 juni om 14.30 uur treedt Bard & Company (www.bardandcompany.nl) op in Gasterij Het Groeske. De band speelt Iers/Keltische folk muziek, variërend van meeslepende ballads tot pubsongs en meezingers van de Kilkennys, Christy Moore, en de Dubliners. Kom genieten van deze aanstekelijke muziek.

De Gasterij verzorgt een Iers buffet aansluitend aan het optreden. Voor 19,50 euro heb je een middag vol muziek én een speciaal etentje. Reserveren kan via 024 7640777 of info@gasterijgroeske.nl. De opbrengst van deze Ierse middag komt ten gunste van Buurtparken ‘t Groeske en Mariëndaal. De opbrengst wordt verdubbeld door het Jan Linders Fonds 2017.

Battlefield Fietstour 'De Bevrijding van Nijmegen'

GROESBEEK - Op zondag 11 juni verzorgt het Nationaal Bevrijdingsmuseum van 13.00-17.00 uur een battlefield fietstocht van 10 km (met eigen fiets) over de WO2-slagvelden rond de bruggen in Nijmegen. Deze tocht staat onder begeleiding van twee deskundige gidsen.

Startlocatie: standbeeld Mariken van Nimwegen, Grote Markt, centrum Nijmegen. Bij slecht weer vervalt de fietstocht. Kosten ter plekke te betalen aan de gids: zes euro inclusief entreebewijs met 50 procent korting voor het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Museumkaart niet geldig. Reserveren noodzakelijk via 024 3974404 of info@bevrijdingsmuseum.nl.

Dauwboulen P.V. Leuth

LEUTH - Op hemelvaartsdag werd er ook in Leuth weer aan dauwboulen gedaan. Er waren achttien leden om 5.45 uur aanwezig en om 6.00 uur werd er begonnen.

"We speelden drie partijen en rond de klok van 9.00 uur stond er weereen uitstekend verzorgd ontbijt klaar. Hoewel dus vroeg aanwezig was het al een uitstekende temperatuur met het laatste uur zelfs een hinderlijke opkomende zon. Na de drie gespeelde partijen waren de winnaars bekenden ontvingen ieder een kadobon. Eerste werd Rieky Groothuizen met alle drie haar partijen gewonnen, tweede werd Jan Tissen en als derde (ex aequo) Stella van Eldijk en Jan Voerman. Het was weer een zeer geslaagd en sportief toernooi ", aldus het bestuur.

Nieuwe kleding voor meiden Groesbeekse Boys A1

BREEDEWEG - De meiden van Groesbeekse Boys A1 zijn dit seizoen in een mooi nieuw tenue gestoken. Na het kampioenschap voor de winterstop hebben zij nieuwe presentatiepakken gekregen.

Hiervoor werden de sponsoren Erik Peters van ExtrAAcountants, Martin Bouten van Bouten Nederland BV en Paul Thijssen van Paul Thijssen RVS & Metaalbewerking enorm bedankt. Na de winterstop zijn de meiden mede door Henk Zonnenberg van Zonnenberg Sports ook nog in nieuwe wedstrijdkleding gestoken. Naast de onderlinge gezelligheid zorgt deze nieuwe kleding voor een optimale sportieve sfeer binnen het team. Aankomend seizoen gaan deze meiden weer in de A-junioren (onder 19) van start. Meiden die interesse hebben om deel uit te gaan maken van dit enthousiaste gezelschap kunnen zich aanmelden. Dit kan door een mail te sturen naar jeugd@groesbeekseboys.nl of contact met één van de teamleden te leggen.

Druk bij Hemmie Sillessen Cup

GROESBEEK - De op zaterdag 20 mei gehouden wedstrijden om de Hemmie Sillessen Cup zijn een doorslaand succes geworden. Liefst 48 deelnemers, verdeeld in drie poules van 16, begonnen aan de wedstrijden. Het weer werkte gelukkig mee en dat zorgde er mede voor dat er een geweldige stemming heerste onder de deelnemers. Men had er duidelijk plezier in.

Uiteindelijk kwamen de drie poulewinnaars en de beste tweede plaats van de drie poules in de halve finale. Deze wedstrijden werden onder grote belangstelling gespeeld. Dat verdienden de wedstrijden ook want ze waren allebei van een hoog niveau. De finale werd gewonnen door Wim Nillessen die daarmee de winnaar werd van dit toernooi dat wordt gehouden ter nagedachtenis aan de grondlegger van het Jeu de Boules bij Germania Hemmie Sillessen.

De spelers moesten hun kunsten vertonen op drie verschillende ondergronden: Gravel, gras en kunstgras. Omdat elke andere ondergrond weer een andere manier van gooien vereist, is dit een uitstekende methode om echt de beste van de deelnemers te selecteren. Ook de deelnemers waren erg te spreken over deze manier van spelen. Hiervoor waren er door de vrijwilligers van Germania speciaal extra gravel- en grasbanen aangelegd en ook de hoofdbanen van kunstgras waren extra geprepareerd. Hierdoor was er sprake van een professioneel toernooi waarbij er veel gevraagd werd van de veelzijdigheid van de deelnemers. Eén en ander ging echter niet ten koste van de gezelligheid, al werd er wel met enorme inzet gespeeld. Na de prijsuitreiking werd het toernooi nog uitgebreid nabesproken onder de geweldige klanken van de band Flash Back die muziek uit de jaren '80 en '90 ten gehore brachten. Dat bracht vele deelnemers ertoe toch nog even de benen te strekken bij een dansje. Het bleef nog lang gezellig op sportpark Noord.

De uitslagen van de halve finales:

Wim Nillessen tegen Kees Heijmans 13-8

Williy Janssen tegen Kas Bartholomaus 13-8

Fiinale: Wim Nillessen tegen Willy Janssen 13-9

Om de 3e en 4e plaats: Kas Barthiolomaus tegen Kees Heijmans 8-13

Laatste Repaircafé van dit seizoen

GROESBEEK - Op zaterdag 10 juni van 13.00-16.00 uur is er weer een Repaircafé in Inloop Op de Paap, Op de Paap 1, Groesbeek. Dit is het laatste Repaircafé van dit seizoen.

In het repaircafé staan vrijwilligers klaar voor reparaties aan huishoudelijke apparaten, computers en fietsen, maar ook voor verstelwerk. Bij huishoudelijke apparaten kunt u denken aan koffiezetapparaten (Senseo!), stofzuigers, strijkijzers et cetera, maar ook aan (oudere) audioapparaten zoals casettedecks en platenspelers.

Ook zijn er vrijwilligers met verstand van computers. Men kan bij hen terecht met vragen over de werking van een smartphone, tablet of laptop. Bij een ‘ouderwetse’ desktop is het mogelijk om onderdelen te vervangen of bij te plaatsen, zoals een harde schijf of een videokaart.

"Wij adviseren u graag en zo mogelijk voeren wij dit ook voor u uit. Daarnaast zijn er vrijwilligsters die achter de naaimachine voor u klaar zitten om verstelwerk te doen. De reparaties worden kosteloos uitgevoerd, met natuurlijk wel een gepaste vergoeding voor de onderdelen. Ook zonder kapot apparaat bent u welkom om binnen te lopen en gewoon eens te komen kijken en een kopje koffie te drinken."

Voor meer informatie: Metty Kainama: 06 10474589. "Dit telefoonnummer kunt u ook gebruiken om aan te geven, dat u een vervoersprobleem hebt. Repaircafé Groesbeek zorgt dat u wordt opgehaald en thuisgebracht."

Dienstregeling

zonnetrein

BEEK - In stilte genieten van de natuur en de restanten van de steenindustrie en andere historische gebouwen in de Ooijpolder. Het kan weer in een fluisterstille wegtrein op zonne-energie.

Vanaf zondag 7 mei is de dienstregeling van de zonnetrein van de stichting Van Steen en Natuur hervat. Op elke zondag tot oktober rijdt de zonnetrein om 12.00 uur vanaf hotel “t Spijker in Beek-Ubbergen. Kaartjes zijn te koop bij de receptie van hotel ‘t Spijker. Kaartjes kosten 4,50 voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen (tot 12 jaar).

Buiten de dienstregeling rijdt de zonnetrein het gehele jaar ook voor groepen. Voor informatie of boeking kan men contact opnemen met de coördinatrice (06 55370089) of mail naar info@steenennatuur.nl. Nadere informatie over de stichting Van Steen en Natuur staat op www.steenennatuur.nl.

Laatste Repaircafé van dit seizoen

GROESBEEK - Op zaterdag 10 juni van 13.00-16.00 uur is er weer een Repaircafé in Inloop Op de Paap, Op de Paap 1, Groesbeek. Dit is het laatste Repaircafé van dit seizoen.

In het repaircafé staan vrijwilligers klaar voor reparaties aan huishoudelijke apparaten, computers en fietsen, maar ook voor verstelwerk. Bij huishoudelijke apparaten kunt u denken aan koffiezetapparaten (Senseo!), stofzuigers, strijkijzers et cetera, maar ook aan (oudere) audioapparaten zoals casettedecks en platenspelers.

Ook zijn er vrijwilligers met verstand van computers. Men kan bij hen terecht met vragen over de werking van een smartphone, tablet of laptop. Bij een 'ouderwetse' desktop is het mogelijk om onderdelen te vervangen of bij te plaatsen, zoals een harde schijf of een videokaart.

"Wij adviseren u graag en zo mogelijk voeren wij dit ook voor u uit. Daarnaast zijn er vrijwilligsters die achter de naaimachine voor u klaar zitten om verstelwerk te doen. De reparaties worden kosteloos uitgevoerd, met natuurlijk wel een gepaste vergoeding voor de onderdelen. Ook zonder kapot apparaat bent u welkom om binnen te lopen en gewoon eens te komen kijken en een kopje koffie te drinken."

Voor meer informatie: Metty Kainama: 06 10474589. "Dit telefoonnummer kunt u ook gebruiken om aan te geven, dat u een vervoersprobleem hebt. Repaircafé Groesbeek zorgt dat u wordt opgehaald en thuisgebracht."

Penaltybokaal bij SC Millingen

Foto: Hans Driessen

MILLINGEN - De jeugdsportkampcommissie van SC Millingen organiseerde zaterdag 27 en zondag 28 mei het jaarlijkse JeugdSportKamp met op zaterdagmiddag de finale van de Penaltybokaal.

In samenwerking met de supportersvereniging startte om 16.00 uur de finale van de Penaltybokaal 2017 voor de voetballers onder 15 jaar en MO14. Deze jeugdspelers zijn gedurende het afgelopen seizoen door de voorrondes gekomen en nu in de finale aangekomen.
Voor de Penaltybokaal 2017 waren Jeroen Sanders en Niels Agelink de doelmannen, Patrick de Wijse de omroeper en Willie Maassen de scheidsrechter.

Bij de C/D-junioren was Bjorn van Rijsbergen de beste strafschopnemer. Mike Tielkens werd tweede en op de derde plaats eindigde Jochen Lemmens. Van de E/F-pupillen bleek Casper Peters de beste schutter. Ruben van Ophuizen en Luuk Esser werden tweede respectievelijk derde.

Iedere deelnemer aan de finale van de Penaltybokaal 2017 kreeg een aandenken.

Open dag bij ZV De Batavieren

NIJMEGEN - Op zaterdag 3 juni houdt Zeeverkennersgroep De Batavieren open dag bij de Bevers. Alle meiden en jongens van 4-7 jaar mogen ’s morgens mee komen doen. Zij zijn van 10:15 tot 12:00 uur welkom bij onze blokhut aan Grootstalselaan 13 in Nijmegen.

"Tijdens deze scoutingopkomst gaan we een natuurkunstwerk maken, klimmen tussen de bomen en genieten van een kampvuur. Jij komt toch ook?" Van 10:15 tot 10:30 uur is er inloop om kennis te maken met de leiding. Om 12:00 uur is de open dag afgelopen. Kom gezellig samen met een vriendje of vriendinnetje! Aanmelden is niet nodig. Voor vragen, mail naar bevers@batavieren.com. Ben je te oud, maar wil je wel bij scouting ZV De Batavieren komen meedoen? Dat kan bij de welpen of verkenners! Stuur een mailtje of kijk voor meer informatie op onze website www.batavieren.com."

Fietser valt in Groesbeek

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK - Op de Hogewaldseweg in Groesbeek is maandagmiddag een fietser door tot nog toe onbekende oorzaak ten val gekomen.

Het kan zijn dat het slachtoffer - een 50 jarige inwoner uit Groesbeek – onwel is geworden of dat zijn fiets technische mankementen heeft gehad.Toen buurtbewoners het slachtoffer aantroffen, was hij even buiten kennis. De gealarmeerde hulpdiensten hebben de man eerste hulp verleend. Het slachtoffer klaagde over pijn op zijn borst, waarna hij voor onderzoek per ambulance is overgebracht naar het Canisius Wilhelmina-ziekenhuis in Nijmegen. De politie heeft de fiets bij het slachtoffer thuis afgeleverd.

Raadsleden maken rit met Draisine

REGIO - Op woensdag 10 mei maakten raadsleden van Kranenburg, Berg en Dal en Kleef, op uitnodiging van de Grenzland-Draisine GmbH, een gezamenlijke rit met de Draisine.

Op het Draisinestation van Kranenburg werd het Nederlands-Duitse gezelschap verwelkomd door de heer Gerd Scholten, de nieuwe bedrijfsleider van Grenzland-Draisine. Bij het aansluitende barbecuebuffet, verzorgd door Caféhaus Niederrhein, hadden de raadsleden alle gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Ook de drie burgemeesters van de betrokken gemeenten waren aanwezig: Sonja Northing (Kleef), Günter Steins (Kranenburg) en Mark Slinkman (Berg en Dal).

Protestantse Gemeente Groesbeek

foto: Jannie Schaapman

Foto: Jannie Schaapman

Zondag 4 juni. Pinksteren. Aanvang 10.00 uur.

Voorgangster is da. Janneke Ruijs.

Tijdens de dienst is er een Pinksterzendingscollecte waarbij de opbouw van kerken in Nicaragua centraal staat.

Vanaf 9.45 uur staat de deur open en is iedereen welkom.

Zie ook: www.pkn-groesbeek.nl

22 / 24

Ook al blaas je 4 Juni al 40 kaarsjes uit, je ziet er nog steeds goed uit!
xxx ons

Onze bonuskleindochter Ruth Grootjen, wordt op 4 juni 16 jaar!

Van harte gefeliciteerd mooie dame!

Liefs opa Jan en oma Lies je

Lieve Natan,
Je 7de verjaardag vierde je in de
Bemmelse polder met meester Kees,
op de klimtouwen .vertoonde jij geen vrees!
Gefeliciteerd met je 8ste verjaardag!
Oma Rita


Deze grote vriend
van Boris de hond
wordt 2 juni 11 jaar.
Stijn van harte gefeliciteerd
groetjes Opa en Oma

Deze kanjer wordt
op 1 juni 15 jaar.
Gefeliciteerd!
Oma en opa

Smartlappenfestival publiekstrekker voor Groesbeek

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Naast de carnavalsoptocht, de Vierdaagsedoortocht, de Wijnfeesten en jaarmarkt mag ongetwijfeld ook het Smartlappenfestijn aan dit rijtje worden toegevoegd als publiekstrekkers voor Groesbeek. Dat bleek afgelopen donderdag (hemelvaartsdag) maar weer toen 22 smartlappenkoren uit heel Nederland het centrum van Groesbeek kwamen bemannen voor de negende editie van het festival.

Niet alleen de zangers en zangeressen waren in groten getale naar Groesbeek gekomen, ook duizenden belangstellenden. Zij zorgden ervoor dat er al vroeg geen stoel meer op de vele terrassen in het centrum te bemachtigen waren. Daar was ongetwijfeld het zonnige lenteweer ook debet aan. Alsmede de Zuidmolenbraderie, waar de kramen opgesteld stonden vanaf de Zuidmolen tot aan restaurant Huis Valois aan de Dorpsstraat.

Tegen het middaguur werd op het Dorpsplein de spits afgebeten door het organiserende smartlappenkoor Ochaarm uit Groesbeek onder leiding van Marielle Poelen. Zij wist met de smartlappen van haar koor het Dorpsplein al direct op z'n kop te zetten. Na deze spectaculaire opening met een traan en een lach vertrokken de 22 koren - nadat zij allen een lunchpakket in ontvangst hadden genomen - naar de diverse horecagelegenheden in het centrum van Groesbeek, dat die dag omgedoopt was tot 'Tranendal', waar ze afwisselend hun smartlappen aan de duizenden toeschouwers lieten horen.

Het centrum was een en al smartlap wat er te horen viel, tijdens de kleine honderd optredens. De duizenden bezoekers zongen spontaan uit volle borst mee er ontstonden zelfs spontane polonaises. In ieder geval is Groesbeek weer duidelijk op de kaart gezet. Het volgend jaar wordt het tweede lustrum gevierd en dan wordt er weer extra uitgepakt .

Wouter Op den Camp van Juliana'31 naar De Treffers

GROESBEEK - De 22-jarige Wouter op den Camp zal vanaf komend seizoen zijn wedstrijden gaan spelen in het rood en zwart van De Treffers. De aanvallende middenvelder komt van Juliana'31 uit Malden waar hij de afgelopen drie seizoenen deel uitmaakte van de selectie.Daarvoor speelde Wouter in de o19 van dezelfde club. Hiervoor was Wouter actief in de jeugdopleiding van de BVO NEC. Zijn eerste stappen zette Wouter in de F-jeugd van Juliana'31. In het seizoen 2015-2016 werd Wouter op het Amateur Voetbalgala uitgeroepen tot 'Grootste Talent Topklasse tot en met 2e klasse.

Wouter heeft op het Johan Cruijffcollege zijn opleiding richting Marketing en Communicatie afgerond en is op dit moment op zoek naar een uitdagende baan in deze richting. 'Ik heb altijd de ambitie gehad om zo hoog mogelijk te voetballen. Ik wil kijken wat mijn plafond is. Dat ik nu de kans bij De Treffers krijg is geweldig. Het is een mooie stap omhoog', geeft Wouter op den Camp aan.
Wouter speelde in de derde divisie dit seizoen 31 duels. Hierin wist hij negen keer te scoren en miste hij vijf duels door blessures. Helaas bleek in de play-offs de Meern te sterk waardoor Juliana'31 degradeerde uit de derde divisie.

'Voor volgend seizoen ga ik er alles aan doen om zoveel mogelijk te spelen.' Over De Treffers is Wouter prima te spreken. 'Zowel binnen als buiten het veld om is alles top geregeld. Wat dat betreft lijkt het meer op een profclub dan op een amateurclub. Het sportpark heeft, net zoals de club, een mooie uitstraling en een goede naam. In alles is het voor mij een stap omhoog.' Wouter kijkt erg uit naar de sfeer en entourage rondom de wedstrijden. 'De keren dat ik ben wezen kijken was er een geweldige sfeer en hier raak je als speler nog gemotiveerder door.'

Bingoavond Groesbeek

GROESBEEK – De jackpot op de wekelijkse bingoavond in De Mallemolen aan de Kloosterstraat 11 in Groesbeek is afgelopen donderdagavond blijven staan.

Donderdagavond 1 juni staat de jackpot op 200 euro terwijl de hoofdprijs zoals gewoonlijk 250 euro bedraagt. In totaal is er 450 euro in de wacht te slepen voor de gelukkige bingospeler(ster). De zaal van De Mallemolen is om 19.00 uur geopend. De bingoballen gaan om 20.00 uur rollen.

Sportieve korfbalbalverliezers in Groesbeek

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK - In plaats van een balkonscene op het gemeentehuis op het Dorpsplein in Groesbeek was er voor de dames van korfbalvereniging De Horst een groot zwembad waarin de sportieve dames verkoeling konden nemen.

De Groesbeekse korfbalsters moesten een kampioenswedstrijd spelen uit tegen Astrantia / Ona. Echter deze wedstrijd waar ze zich allemaal op verheugd hadden, liep voor hen verkeerd af. Zij verloren met 13 – 6, waardoor het kampioenschap in duigen viel. Ondanks dat de teleurstelling groot was, waren ze dat bij aankomst in Groesbeek al gauw weer vergeten. Erik Hopmans van het gelijknamige clubhuis had voor de dames een groot zwembad geregeld voor het café waar de dames verkoeling konden vinden. Daar werd gretig gebruik van gemaakt en waren ze het kampioenschap al weer haast vergeten. Trainer Meine Jonkers staat niet op de foto hij was al huiswaarts gekeerd.