GN NederBetuwe-Rhenen

20 mei 2020

GN NederBetuwe-Rhenen 20 mei 2020


Vanaf 25 mei zetten Rhenense kunstenaars kunst voor het raam!Kunstwerken zien tijdens de wandelroute: 'Kijk nou!'

RHENEN - “Je even laten verwonderen tijdens een wandeling is in deze dagen een welkome afleiding”, vertelt Fiete de Vries Feyens van de werkgroep Kunst van het Cultuurplatform Rhenen. Vanuit de kunstenaars kwam een storm van enthousiaste aanmeldingen,” zegt ze.


Er is een route die je voert langs de huizen van de kunstenaars, het Stadsmuseum en etalages van Rhenen, Elst en Achterberg. In de vensters en tuinen kan je allerlei soorten kunst zien. Van de meest prachtige schilderijen, tot sculpturen en bijzondere stukken. “Ik verwacht dat de kunstwerken ook wel gewisseld worden tussen 25 mei en 1 augustus. Kunst beweegt en verwondert. Dus laat je verrassen!”

Op www.cultuurinrhenen.nl staat de route. Deze wordt elke dag bijgewerkt, want iedereen kan kunst neerzetten en zich aansluiten bij ‘Kijk nou!’ “Samen zorgen we ervoor dat er in de gemeente Rhenen nog méér te zien is,” zegt Fiete enthousiast. Daarnaast stelt de werkgroep Kunst van het Cultuurplatform Rhenen voor kinderen honderd kunstpakketjes beschikbaar. “Kinderen kunnen thuis een online kunstles volgen voor het beschilderen van stenen. Met de materialen uit het gratis kunstpakketje kunnen zij dat maken.” De pakketjes zijn op te halen vanaf 18 mei.

De werkgroep hoopt dat velen zich aansluiten om wat vrolijkheid en verwondering te brengen. “Zodat je je gewoon even kan laten verrassen. Zo van: Kijk nou! Doe je ook mee? Kijk op www.cultuurinrhenen.nl."

Kosteloze ophaalservice taxussnoeisel

REGIO - Stichting Taxus Taxi vanaf 1 juni weer actief met inzamelactie! Het taxusinzamelseizoen staat weer voor de deur. Ook dit jaar is stichting Taxus Taxi weer actief om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Vorig jaar heeft de stichting een totale hoeveelheid van 346.000 kilo taxussnoeisel ingezameld. Een resultaat waar zij trots op zijn!


Elk jaar zijn er weer duizenden taxusdonateurs die hun takje bijdragen. Stichting Taxus Taxi hoopt, in samenwerking met Avri en Hoveniersbedrijf Elings, ook dit jaar weer op een mooie opbrengst in de ‘strijd tegen kanker’.

Op 1 juni geeft de stichting het startschot en is het weer mogelijk om 24/7 alvast online een afspraak te maken via taxustaxi.nl/afspraak. Vanaf 2 juni zijn zij ook telefonisch weer bereikbaar, maar let op dit laatste is in beperkte mate. De stichting vraagt bij voorkeur online een afspraak te maken om zo de telefonische drukte te kunnen spreiden.


Praktische zaken

Om de taxusinzameling ook dit jaar weer soepel te laten verlopen vraagt de stichting aandacht voor een aantal zaken. Zo komt Taxus Taxi het snoeisel kosteloos voor de deur ophalen bij een minimale hoeveelheid van 15 kilo. Ook kleinere hoeveelheden zijn van harte welkom. Echter kan men hiermee terecht bij de verschillende inzamelpunten, welke online terug te vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten.


Taxus Taxi benadrukt dat de kwaliteit van het snoeisel erg belangrijk is. Zo is de stof taxol met name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Zij kunnen hele struiken of oude takken van een taxushaag dan ook niet gebruiken. Om broei te voorkomen vragen zij om een kuil, ter grote van een voetbal, te maken in de gevulde tas. En het snoeisel zoveel mogelijk uit de zon te houden. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s zijn terug te vinden via taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.


Gratis materialen
Om de inzameling voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken biedt Taxus Taxi iedere donateur gratis tassen en zeilen aan. Deze materialen kunnen opgehaald worden bij verschillende uitgiftepunten (bij onder andere Boerenbond en Welkoop), die online te vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Het taxussnoeisel mag ook op een hoop worden gelegd, alles wordt door de stichting netjes opgeruimd. Denk ook hierbij aan de kuil in het midden van het snoeisel.


Chauffeurs gezocht
De taxusinzameling kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit jaar doet de stichting weer een oproep aan iedereen die zich samen met een enthousiast team wil inzetten voor de inzameling. Taxus Taxi is op zoek naar chauffeurs die beschikbaar zijn in de maanden juni, juli en augustus en in het bezit zijn van rijbewijs B of BE. Voor meer informatie kan gemaild worden naar communicatie@taxustaxi.nl. Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden via taxustaxi.nl of social media.

Een bont hummeltje

9 mei. Een kievitsukkie op voedselpad in de Tollewaard. (foto: Henk van der Kooij)

LIENDEN - Het onverharde pad door de Tollewaard bij Lienden is voor een ieder die wil genieten van rust, landschap en vogels de moeite waard. De graslanden zijn verschillend. Er zijn groene vlaktes en vlaktes met een afwisselende, soortenrijke en droog-ogende vegetatiemat met open plekken.


Door Henk van der Kooij

Kieviten broeden graag in kort gras, afgewisseld met kale plekken: in bepaalde delen van de Tollewaard is de dichtheid aan broedende Kievieten hoog. Op 1 mei zag ik in de Tollewaard 3 kleine kievit kuikens in de vegetatie struinen. Op 9 mei hier weer geweest. Aan het begin van het pad nam ik twee kleine kuikens waar en iets verder op zelfs vier! Op de foto ziet u zo’n kievitshummeltje. Natuurlijk alarmeerden de waakzame oudervogels. Maar het kuiken op de foto liep rustig door de vegetatie heen op zoek naar voedsel. Kieviten zijn oogjagers. Volwassen Kievieten eten graag regenwormen (zijn in deze droge tijd moeilijk te pakken te krijgen) en allerlei soorten insecten, en hun larven. Ik verwacht dat de kuikens vooral op insecten jagen. Ze lopen, staan stil en pikken. Krijgen ze dan geen voedsel van de oudervogels? De jongen zijn nestvlieders: ze blijven na het uitkomen niet in het nest maar lopen in de omgeving ervan. Onder het waakzaam oog van de oudervogels moeten ze vooral voor zichzelf zorgen. Ik stond op het pad... en al lopende kwam een hummeltje, zo’n kievitsukkepuk mijn kant uit. Bijzonder zo’n bont ukkie lopend in een best gevaarlijke, relatief hoge plantenwereld!

Kinderen weer naar school

NEDER-BETUWE - Langzaam worden de regels rondom corona versoepeld. Kinderen gaan weer naar school met een aangepast rooster. Wat de invloed daarvan is op het coronavirus is nog niet duidelijk. Of kinderen weer helemaal naar school kunnen of misschien toch langer thuis moeten blijven, zal de komende weken blijken.


Thuiswerken, je kind lesgeven: soms wordt het je even teveel. Voor veel ouders is het een opluchting dat de scholen weer gedeeltelijk open zijn. Je kind lesgeven of ondersteunen bij het huiswerk van de juf of meester op afstand, is niet zo gemakkelijk als het soms lijkt. Daarnaast kan het ingewikkeld zijn als je zelf noodgedwongen thuis moet werken. Ook als je geen werk hebt, kan de druk soms hoog zijn om samen met je kind de tijd door te komen. De omgeving van gezinnen kan zich soms ook zorgen maken of het allemaal wel goed gaat.


Praktische thuistips voor ouders en kinderen. Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) staat een handig overzicht met praktische tips. Voor zowel ouders, kinderen, jongeren en jong volwassenen over hoe om te gaan met deze situatie. Een tip als voorbeeld: Wat te doen bij lichte spanningen thuis? A: neem even een time-out, B: praten lucht op, C: zorg voor een dagritme, D: doe samen ook iets leuks. Meer tips en uitleg staan op www.NJI.nl/coronavirus.


Kom je er niet uit of behoefte aan een advies? Ouders, kinderen en de omgeving van gezinnen kunnen bij vragen contact opnemen met Welzijn Rivierstroom. Dan proberen wij te adviseren of verwijzen je door naar deskundigen op dit terrein. Kijk op www.welzijnrivierstroom.nl of bel: 0344 602337.

Vrouwen van Nu Hien-Dodewaard

DODEWAARD - Het had heel wat voorbereid, het bestuur van Vrouwen van Nu Hien-Dodewaard. Al deze avonden met sprekers, de creatieve 'doe-avond' en de data van de afdelingsclubjes blijven allemaal nog even op de plank liggen.


"In deze vreemde en voor sommigen eenzame tijd van de coronacrisis missen we allemaal de maandelijkse bijeenkomsten, de fietsclub, de handwerkclub, de leeskring, de cabaretgroep en niet in de laatste plaats de tuinclub. Gaat het geplande tuinreisje nog door gaan in juni en kunnen we met de culturele commissie dit jaar een museum bezoeken? Met deze, nog niet te beantwoorde vragen in het achterhoofd, is besloten om toch maandelijks een nieuwsbrief te sturen en iedere maand de leden van Vrouwen van Nu met een presentje te laten weten dat we nog aan elkaar denken."

In de week voor pasen werd er een leuk viooltje in pot met goede wensen rondgebracht en nu, half mei een bakje aardbeien met een prijspuzzel, waarvan de uitslag bij de bestuursleden in de bus kan worden gedaan. Uiteraard worden er prijzen verloot voor de goede oplossing van de woordzoeker. Erg leuk is dat een dag na het rondbrengen van aardbeien en puzzel de oplossingen al binnen stroomden.

Materialen schoenendoosactie

KESTEREN - Normaliter krijgen/zoeken wij het hele jaar door naar leuke kleine spulletjes op rommelmarkten. Denk hierbij aan kleine autootjes, knikkers, schoolspullen, tennisballen, tandpasta, petjes, haarspulletjes, platic bekers, springtouw, spelletjes, puzzeltjes...


Dit jaar zit het er vanwege de corona-crisis niet in. "Daarom doen we deze oproep. Heeft u nog wat liggen voor de actie? Dan kunt u dat afgeven bij L. van Veenendaal, Silvanusstraat 32 in Kesteren en/of bij A.de Wit, Dorpsstraat 12 in Heteren. Voor meer info kan men altijd mailen naar lobkevanveenendaal@gmail.com of arie.de.wit@planet.nl.

Chauffeur maaltijden gezocht

NEDER-BETUWE - Vindt u het leuk om auto te rijden en maaltijden rond te brengen Stichting Welzijns Activiteiten Neder-Betuwe zoekt voor Opheusden en Kesteren een vrijwilliger die de tafeltje dekje maaltijden wil bezorgen.


"U heeft persoonlijk contact met de cliënt en door het aanbieden van deze dienst kan men vaak langer zelfstandig blijven wonen. In de Neder-Betuwe zijn meerdere chauffeurs actief en werkt u samen met andere chauffeurs en de coördinator. Natuurlijk krijgt u de benzinekosten vergoed. Ook organiseert de SWAN een leuk vrijwilligersfeest en ontvangt u een kerstattentie.

Heeft u interesse in deze vrijwilligersfunctie dan kunt u contact opnemen met de SWAN via info@swanwelzijn.nl of contact opnemen met de vrijwillige coördinator Adri Tijssen, 0488 441588."

Alle tennissers weer lekker aan het sporten

Vader en dochter weer aan het tennissen. (foto: TC Kersenplukkers)

KESTEREN - Vanaf 11 mei mogen alle tennissers weer lekker een balletje slaan. Nadat twee weken eerder de jeugd aan de slag mocht, gingen nu ook de volwassenen weer de baan op, zoals hier bij de Kersenplukkers in Kesteren.


Het spelen is natuurlijk wel aan strikte voorwaarden gebonden; de richtlijnen en gedragsregels van KNLTB en gemeente worden uiteraard gevolgd. Zo moeten bijvoorbeeld spelers van te voren een baan reserveren. Maar na een paar maanden het spelletje gemist te hebben, kan er nu dan weer heerlijk gesport worden

Digitale collecte Longfonds

RHENEN - Van 11 - 16 mei is de collecte van het Longfonds. Dit jaar gaan we vanwege het coronavirus niet langs de deuren, maar collecteren we online. Met de opbrengst maken we doorslaggevend longonderzoek mogelijk. Dat is nu meer dan ooit nodig.


Corona beneemt ons de adem. Het coronavirus maakt in één klap duidelijk hoe belangrijk je longen voor je leven zijn. Het Longfonds strijdt voor 1,2 miljoen mensen met een longziekte én voor iedereen die blijvende longschade overhoudt aan het coronavirus. Door informatie te verstrekken en een luisterend oor te bieden. En door doorslaggevend onderzoek naar longherstel mogelijk te maken.


Vrij ademen

Babette van Daal is één van de online-collectanten. Toen ze 30 jaar was, kreeg ze te horen dat ze ernstig longemfyseem had. Die ziekte beschadigde haar longen zo erg dat er nog maar één redmiddel was: donorlongen. Gelukkig heeft ze die gekregen. Ze kan weer vrij ademen! Voor alle mensen met een longziekte heeft ze een droom: “Ik hoop dat we in de toekomst longweefsel kunnen herstellen. Want vrij ademen gun ik iedereen.”

Steun ons onderzoek naar longherstel. Help ook mee! Geef aan de online collectant, scan de QR code of ga naar longfonds.nl. Geef om onze longen. Doneer nu. Scan de QR code met de camera van uw telefoon of met uw mobiel bankieren-app en kies zelf het bedrag.

Christelijke bibliotheek Kesteren start uitleen-gereserveerde boekenEindelijk weer lezen

Drie lezende kinderen. (foto: Familie Hol)

KESTEREN - Heeft u en heb jij het ook zo gemist: op vrijdagavond naar de bieb en dan weer lekker lezen in je nieuwe boek? Vanaf vrijdag 29 mei kan het weer!


Bibliotheek ‘Lectori Salutem’ in Kesteren gaat weer open. Helaas is het in deze coronatijd nog niet mogelijk om in de bibliotheek boeken uit te komen zoeken. Jammer, want dat is altijd heel gezellig. De huisvesting en omstandigheden van de bibliotheek van de hervormde kerk in Kesteren laten echter niet toe dat we, met inachtneming van de regels van de overheid, op de reguliere manier open kunnen zijn.

Om toch op een ‘veilige’ manier boeken uit te kunnen lenen, krijgen alle leden de mogelijkheid om via de computer boeken uit te zoeken, te reserveren en eventueel te verlengen. Heerlijk: weer boeken lenen en lezen! Juist nu je misschien extra tijd hebt.

Lekker thuis op je computer boeken uitzoeken en reserveren. En dan op de gebruikelijke tijd, vrijdag tussen 18.30 en 20.00 uur, je uitgezochte boeken ophalen. Hoe fijn is dat! Wil je weten hoe dat kan? Kijk op www.hervormdkesteren.nl/informatie/bibliotheek. Nog geen lid? Dan is dit hét moment om lid te worden.

De collectie in de bibliotheek bestaat uit achtduizend voornamelijk christelijke boeken, onder andere kinderboeken, romans en boeken op het gebied van theologie, opvoeding en pastoraat.

Meer informatie of lid worden? Bel Maaike van den Hoofdakker (0488 482419) of mail naar bibliotheek@hervormdkesteren.nl. De bibliotheek is gevestigd in gebouw ‘Eben Haëzer’, Kerkstraat 2a in Kesteren (naast de hervormde dorpskerk).

De grootste en de nieuwste collectie Rieker schoenen vindt u bij Riekershop Arnhem

ARNHEM – De zon laat zich steeds vaker zien en binnenkort gaan de terrassen van de cafés en restaurants weer open. Dan wordt het hoog tijd om naar Riekershop Arnhem te gaan voor exclusieve en betaalbare modellen dames- en herenschoenen van het merk Rieker Antistress.De dames en de heren collectie bestaat dit voorjaar en zomer vertrouwd uit comfortabele en modieuze sneakers, instappers, veterschoenen, slippers en sandalen. Je vindt dit seizoen een aantal sneakers met frisse kleuren in de Rieker collectie. De speciale constructies en de lichte elastische componenten maken elke Rieker schoen een comfortabele anti-stress-schoen. De schoenen van Rieker zijn allemaal extra schok dempend gemaakt, waardoor de voeten worden ontlast en u minder snel vermoeid bent.
Ideaal voor mensen die veel lopen of moeten staan, voor het werk bijvoorbeeld. Daarnaast is de collectie van Rieker is altijd geïnspireerd door de laatste modetrends.


Aanbieding
Als u nu kiest voor schoenen van Rieker, voelt dat niet alleen goed aan uw voeten, maar óók in uw portemonnee. Tot en met 30 juni 2020 krijgt u zowel in de webshop als in de winkel tot 25 procent korting op de gehele collectie.

Bestel eenvoudig op www.riekershop.nl of kom het zelf ervaren in de winkel. U bent van harte welkom aan de Bakkerstraat 30 in Arnhem (centrum), 026 4427366.

Digitale bewonersavond over hulp in de buurt!

NEDER-BETUWE - De afgelopen maanden helpen we elkaar waar nodig. Zo zijn er inwoners die elke week de boodschappen voor hun buren doen. Er worden met gepaste afstand ludieke activiteiten georganiseerd in de buurt.


Een mooi voorbeeld hiervan was de galerijquiz op de Valleiweg. Via verschillende buurtapps houden inwoners elkaar op de hoogte voor hulp in de buurt. Vanuit Welzijn Rivierstroom houden we graag contact met wijkbewoners om te weten hoe het gaat in de buurten en welke vragen en behoeften er zijn. Daarom organiseren we een derde digitale bewonersavond op woensdag 27 mei. Zodat we samen hulp in de buurt zo goed mogelijk kunnen organiseren.

Vind je het leuk om samen te sparren over hulp in de buurt? Heb je hulp nodig bij jouw initiatief of wil je tips uitwisselen met andere buurtbewoners? Meld je dan aan voor de tweede digitale bewonersavond. Deze vindt plaats op woensdag 27 mei van 19.30 tot 20.30 uur vanuit je eigen huiskamer. We gebruiken hierbij het online platform Zoom. Hiervoor heb je een smartphone, tablet, laptop of pc met microfoon en camera nodig. Bij aanmelding krijg je van ons een digitale link met instructie doorgestuurd om deel te nemen.

Aanmelden kan bij Marjolein Siebelink via marjoleinsiebelink@welzijnrivierstroom.nl of 06 19426967 (telefonisch of via WhatsApp). Kun je niet deelnemen en wil je graag sparren over jouw buurtinitiatief? Neem dan contact op via de bovenstaande gegevens.

Parkeerplaats omgetoverd tot gymlokaal

Gymmen op parkeerplaats. (foto: Kersenplukkers)

KESTEREN - Toen basisschool het Kompas aanklopte bij tennisvereniging De Kersenplukkers of ze op hun parkeerplaats hun gymlessen mochten geven, hoefden ze daar niet lang over na te denken. Natuurlijk mag dat!


Basisscholen mogen in deze periode geen gebruik maken van de sport- of gymzalen. Gymdocent Kitty van de Vrede van het Kompas bedacht de creatieve oplossing om de parkeerplaats van de tennisvereniging te gaan gebruiken voor de bewegingslessen. Dat de tennissers een paar dagen wat verder moeten lopen om op de baan te komen vinden ze geen enkel probleem. We zijn op de wereld om elkaar te helpen vinden ze bij de Kersenplukkers.

Actie Coop Dodewaard

Uitreiking cheque statiegeldactie. (foto: Jopie Panis) Jopie Panis

DODEWAARD - Het Dodewaards Mannenkoor heeft van Leo van Dommelen (eigenaar van supermarkt Coop Dodewaard) de cheque in ontvangst mogen nemen ter waarde van 697,00 euro.


Dit bedrag is te danken aan de inwoners van Dodewaard, die de bonnetjes van de statiegeld doneerden aan het Mannenkoor. Dit bedrag werd door de Coop verdubbeld.

Op vrijdag 15 mei werd de cheque uitgereikt aan twee zingende bassen van ons gezellige koor, dat op dit moment helaas niet gezamenlijk kan zingen in deze coronatijd.

7 / 18

8 / 18

9 / 18

14 / 18

15 / 18

Mondkapjes ten bate van Kinderen van de Voedselbank

DODEWAARD - De Stichting Kinderen van de Voedselbank verkoopt mondkapjes ten bate van kinderen die van de voedselbank leven. Vanaf 1 juni is het verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Daaronder vallen, de trein, bus, tram, metro en zo.


Met een mondkapje bescherm je niet alleen jezelf, maar zorg je er ook voor dat je een ander niet kan besmetten. Vanaf 1 juni kan een reiziger bij het niet dragen van een mondkapje gevraagd worden om het openbaar vervoer te verlaten en er kunnen zelfs ook boetes worden voor uitgedeeld.

Stichting Kinderen van de Voedselbank in Dodewaard geeft mondkapjes uit, waarvan de opbrengst voor het goede doel is. De volledige winst op het mondkapje komt terecht bij de stichting, die er volgens kinderen mee ondersteund die bij een voedselbank zijn aangesloten met nieuwe kleding en nieuwe schoenen. Je kunt ze bestellen via www.kinderenvandevoedselbank.nl.

Deze kanjer onze kleinzoon
Tijl van Blitterswijk wordt op 23 Mei 11 jaar
Hartelijk Gefeliciteerd met een hele dikke knuffel van Opa Bart en Oma Wenda.

Het is echt waar onze opa Jan
wordt 24 mei zestig jaar.
Hiep Piep Hoera
Dikke knuffel van Rens en Dies!

Lieve papa,
Van harte gefeliciteerd met je 54e verjaardag!
Op nog veel gezonde en gelukkige jaren (samen met ons)!
xxx

Op 25 mei wordt onze jongste kleinzoon Mayson 4 jaar.
Van Harte Gefeliciteerd.
Hieper de piep hoera
Opa Theo en Oma Wilma

Lieve Noa, Gefeliciteerd met je 15 de verjaardag lieve meid. Het wordt geen feestje in deze gekke tijd. Maar een knuffel op afstand en een foto in deze krant! Liefs opa en oma.

Lieve vrolijke Juul,
gefeliciteerd met je 3e verjaardag.
Het wordt een feestje op gepaste afstand.
Dikke knuffel van: Opa, Oma, Lex, Sterrin, Puk en Mees.
Xxx.

Tropical Danny/Spongebob,
gefeliciteerd met je 39ste verjaardag..
Dikke kus van Patrick alias Ster en je kinderen!
Hou van jou!

Opa Peter 80 jaar.
Hoera Hoera!!
Gefeliciteerd
Een dikke knuffel
van je kleinzoon Jan.

Op maandag 11 mei is onze kleinzoon Siem 5 jaar geworden.
Dikke verjaardagskus.
Opa en Oma vd Berg.

Lieve Harm, Gefeliciteerd met je 6e verjaardag.
Groetjes van Opa, Oma en Berry.

Onze lieve kleindochter Jackie,
op 19 mei alweer 8 jaar.
Gefeliciteerd poppie.
Kusjes en een dikke knuffel.
Opa en oma


Jesse,
geen half Abraham feest,
maar gefeliciteerd Feestbeest !

Kimberley, van harte gefeliciteerd met je 15e verjaardag snuutje.

Love you. Xxx papa en mama

Hieperdepiep hoera!
Gefeliciteerd met je
7e verjaardag Elin!
Liefs en kusjes van
papa, mama en Mirte

The Statue Winnaar Dartwedstrijd
At Home!
GEFELICITEERD 15e
NoGe