GN Lingewaard

13 september 2017

GN Lingewaard 13 september 2017


Jan Martens bij Mea Vota

HUISSEN - Op zaterdag 23 september om 14.00 uur bij tuinbouwmuseum Mea Vota aan de Boskoops Glorie 33 in Huissen draait de film over het leven van van Jan Martens opgenomen in Maasbracht.

Jan Martens geboren 14 oktober 1924 als negende kind van Willem Martens en Elisabeth Scheerder. Opgegroeid aan het Looveer en ook de school doorlopen in Huissen. Ging vervolgens samen met zijn broer Tonnie naar het klein seminarie in Uden. Vanwege de oorlog haakte eerst Tonnie af in 1943 en in 1944 was het voor Jan ook genoeg geweest. Jan heeft het begin van de oorlog op 10 mei 1940 in Uden meegemaakt.

Jan vertelt ook over de vluchtroute van de Franse gevluchte krijgsgevangenen waarin zijn broers Wim en Harrie een grote rol speelden. Een indrukwekkend verhaal heeft Jan over 17 september 1944 het begin van de operatie Market Garden. Wat Jan ook goed is bijgebleven is de sluiting van de kapel van de Dominicanen in 1952. Jan is nogal politiek actief geweest evenals zijn vrouw die in de Provinciale Staten van Limburg zat. Jan en zijn vrouw wonen al geruime tijd in Maasbracht maar de gemeentelijke herindeling daar heeft Jan zijn eigen mening over.

De film duurt ongeveer 90 minuten. Meer informatie staat op www.mea-vota.info.

Tekenwedstrijd Sjors Sportief & Sjors Creatief

LINGEWAARD - Het schooljaar is weer begonnen en daarmee gaat het sport- en cultuurkennismakingsproject Sjors Sportief en Creatief ook weer van start in gemeente Lingewaard.

Vanaf half oktober kunnen basisschoolleerlingen van het regulier en speciaal onderwijs uit groep 1 tot en met 8 kennismaken met activiteiten/cursussen op het gebied van sport en cultuur binnen de gemeente. In totaal hebben zich nu al 48 sport- en cultuurorganisaties aangemeld.

Het project start met een tekenwedstrijd onder de scholen. Vanaf 18 september kan er via www.sjorssportief.nl gestemd worden. De scholen die meedoen aan de tekenwedstrijd hebben hun leerlingen geïnformeerd en gevraagd om te stemmen, maar ook buren, familie en vriendjes/vriendinnetjes kunnen stemmen. De tekenaar van de winnende tekening krijgt namelijk een prijs voor de hele klas aangeboden en komt op de voorkant van het nieuwe Sjorsboekje! Er kan tot 22 september 17.00 uur gestemd worden.

De rijvaardigheidscheck!

LINGEWAARD - Nog steeds stappen er mensen achter het stuur na het drinken van een paar drankjes, het gebruik van drugs of na de inname van zware medicatie. De campagne 'Rijden Zonder Invloed' vraagt aandacht voor rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen - en de gevolgen daarvan.

Met name rondom het gebruik van medicijnen en het effect hiervan op je rijvaardigheid is nog veel onduidelijk. Sinds kort is het mogelijk om via een app te checken of je na het gebruik van medicijnen veilig achter het stuur kunt stappen.

Een op de zes Nederlanders gebruikt medicijnen die invloed kunnen hebben op het rijgedrag. Velen zijn zich hier niet van bewust. Om ervoor te zorgen dat mensen niet onder invloed van medicijnen achter het stuur stappen, is vanuit de campagne Rijden Zonder Invloed aansluiting gezocht bij MedApp. MedApp is een bestaande app met veel gebruikers die er is om te assisteren bij medicijngebruik. Door een rijvaardigheidscheck in deze app te integreren wordt direct een grote groep bestaande gebruikers bereikt. Ook is er een korte lijn met apothekers in Oost-Nederland die direct contact hebben met de doelgroep.

Check via MedApp

Sinds juli 2017 heeft MedApp de rijvaardigheidscheck, die je ook op www.rijveiligmetmedicijnen.nl kunt doen, opgenomen in de app. Hiermee kan de gebruiker op elk moment checken of geneesmiddelen invloed hebben op de rijvaardigheid. Ook geeft de app dat aan met een waarschuwing. De app is gratis en kan worden gedownload via www.medapp.nu.
De campagne 'Rijden Zonder Invloed' is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland. Meer over de campagne is te vinden op rijdenzonderinvloed.nl.

'Gezonde voeding en beweging' in het Familiekrachtcafé

BEMMEL - Op donderdag 21 september verzorgen Stichting Familiekracht en Stichting Welzijn Lingewaard in Bemmel het Familekrachtcafé. Tijdens deze avond krijgen ouders en opvoeders onder meer informatie over gezonde voeding en bewegen, hoe hiermee om te gaan in het gezin.

Het Familiekrachtcafé wordt geleid door Arjen Mettrop, gezins- en kindercoach bij Stichting Familiekracht. Na een gezamenlijke opening zal Rosanne de Groot, sport- en cultuurcoach bij Stichting Welzijn Lingewaard, een half uur haar kennis delen waarna er ruimte is voor vragen en er als groep interactief verder wordt ingegaan op voeding en beweging. De focus ligt tijdens de avond op het delen van kennis en ervaringen van de spreker en de deelnemende ouders of opvoeders.

Het Familiekrachtcafé start op donderdag 21 september 2017 om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) in het gebouw van Stichting Welzijn Lingewaard, Cuperstraat 9 in Bemmel. Deelname aan het Familiekrachtcafé is gratis. Aanmelden kan via info@familiekracht.nu of SWL meldpunt, meldpunt@swlingewaard.nl. Uiteraard ben je ook zonder aanmelding welkom!

Tekenwedstrijd Sjors Sportief & Sjors Creatief

LINGEWAARD - Het schooljaar is weer begonnen en daarmee gaat het sport- en cultuurkennismakingsproject Sjors Sportief en Creatief ook weer van start in gemeente Lingewaard.

Vanaf half oktober kunnen basisschoolleerlingen van het regulier en speciaal onderwijs uit groep 1 tot en met 8 kennismaken met activiteiten/cursussen op het gebied van sport en cultuur binnen de gemeente. In totaal hebben zich nu al 48 sport- en cultuurorganisaties aangemeld.

Het project start met een tekenwedstrijd onder de scholen. Vanaf 18 september kan er via www.sjorssportief.nl gestemd worden. De scholen die meedoen aan de tekenwedstrijd hebben hun leerlingen geïnformeerd en gevraagd om te stemmen, maar ook buren, familie en vriendjes/vriendinnetjes kunnen stemmen. De tekenaar van de winnende tekening krijgt namelijk een prijs voor de hele klas aangeboden en komt op de voorkant van het nieuwe Sjorsboekje! Er kan tot 22 september 17.00 uur gestemd worden.

Jaarexcursie van Historische Kring

Ootmarsum

REGIO - Met veel plezier organiseert het bestuur van onze kring op zaterdag 30 september een aantrekkelijke excursie naar Twente, waar we een kijkje nemen op het landgoed Singraven en een bezoek brengen aan het aloude stadje Ootmarsum. De touringcar van de Betuwe Express voert ons langs schilderachtige dorpjes als Borculo, Neede, Denekamp en langs slingerende beken en grazige weiden.

"We vertrekken wat vroeger: Valburg 08.00 uur bij de Viersprong, Slijk-Ewijk 08.15 uur bij Dorpshuis Beatrix, Oosterhout 08.30 uur bij de Leonarduskerk. Rond 10.30 uur staat de koffie klaar bij Restaurant de Watermolen in Singraven. Daarna krijgen we een rondleiding in het fraaie huis Singraven. 's Middags wacht ons een heerlijke Twentse lunch in Ootmarsum om daarna het pittoreske stadje te verkennen. Kunst en cultuur druipen er vanaf: Galerie Ton Schulten, glasblazerij Hot Marks, brouwerij OatMossche, het openluchtmuseum, aantrekkelijke winkeltjes, gezellige terrasjes, het kan niet op.

Landgoed Singraven is schitterend gelegen langs de Dinkel dicht bij het dorp Denekamp. Op het landgoed staan vele bijzondere monumentale gebouwen, waaronder het statige Huis Singraven, het achterliggende Koetshuis en de eeuwenoude watermolen met drie raderen. Singraven biedt een veelzijdig landschap met bossen, lanen, akkers, weilanden, moerassen, en de steeds aanwezige Dinkel.

Huis SingravenCentrum van Ootmarsum

De geschiedenis van Ootmarsum gaat terug tot circa 770 bij de bouw van het eerste kerkje. . Ootmarsum was rond het jaar 1000 een van de grootste parochies in Twente. Rond 1300 kreeg Ootmarsum stadsrechten en werd met de aanleg van een dubbele rij grachten en aarden wallen, een vestingstad. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog(1568-1648) veroverden de Spanjaarden Ootmarsum. Maurits verdreef de vijand in 1597. waarna de vesting werd ontmanteld. De opkomst van de industrie in Twente ging aan Ootmarsum voorbij. Het nostalgische stadscentrum doet oude tijden herleven.

De kosten van de excursie bedragen 47,50 euro. Daarvoor heeft u een gezellige, leerzame dag met heerlijke koffie en gebak, een deskundige rondleiding door huis Singraven, een uitgebreide lunch, en een levendige toelichting op de landschappen onderweg door John Mulder. De excursie gaat door bij tenminste veertig deelnemers. Opgave voor 15 september via historischekringoosterhout@gmail.com.

Geert Claassen tweede maestro

DOORNENBURG – President van de schutterij Geert Claasen is de tweede maestro die op 25 november strijdt om de eeuwige roem en gouden dirigeerstok tijdens 'Maestro van Doornenburg 2017'. Een sportieve strijd tussen zes maestro’s, die allen hun dirigeerkunsten zullen laten zien en het harmonieorkest zullen leiden.

Als geboren en getogen Doornenburger is Geert Claassen een bekende verschijning in het dorp en heeft hij ook een warme band met de harmonie. Schutterij en harmonie zijn twee verschillende verenigingen die vaak samen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten het dorp. “Als president van de schutterij en in mijn rol als Dorpscontactpersoon heb ik veel contacten met de harmonie. Ook maken vrienden en kennissen deel uit van de harmonie wat het voor mij een uitdaging maakt als maestro deel te nemen”, aldus Claassen.

Claassen heeft het nummer 'Het kleine café aan de haven' uitgekozen als stuk om te dirigeren. Een nummer dat volgende week door velen weer uit volle borst zal worden gezongen op de kermisdinsdag tijdens de vendelhulde in het schuttersgebouw. “Ik weet eigenlijk niet wat ik kan verwachten van mijn dirigeerprestaties. Als voormalig voetbaltrainer ben ik wel gewend om prestatief bezig te zijn met een team. Maar dit is toch wel even wat anders”, zegt Claassen over zijn verwachte optreden.

Entreekaarten voor het muziekspektakel, dat plaatsvindt in het vernieuwde ontmoetingscentrum, zijn te koop bij het Ontmoetingscentrum en Spar Witjes in Doornenburg. Kaarten kosten 2,50 euro per persoon.

Oecumenische viering Gendt

GENDT- Op zondag 24 september is er een oecumenische viering in de R.K. H. Martinuskerk in Gendt. De aanvangstijd is 10 uur. In het parochieblad de '7 Sprong' staat per abuis een foutieve datum vermeld. Hierin wordt 17 september genoemd. Het is niet op 17 september maar op 24 september dat de oecumenische viering plaatsvindt.

De viering is voorbereid door de oecumenische werkgroepen van de katholieke kerk en de protestantse gemeente Gendt-Doornenburg. Het koor Jubilate en de harmonie Sint-Caecilia zullen hun medewerking hieraan verlenen. Na afloop van de viering is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. Allen van harte welkom.

Klaverjassen in Gendt

GENDT - Met ingang van donderdag 21 september is er om de twee weken in Café De Klok in Gendt Klaverjassen.

"Heeft u zin om mee te kaarten bent u welkom. Graag om 19.15 uur aanwezig zijn. Inschrijfgeld per avond 3 euro. Heeft u nog vragen, kunt u deze mailen naar: zandsehof@planet.nl."

Schip Ahoy te gast bij Gendtse Ouderenvereniging

GENDT - De liefhebbers van de vrolijke zang van het zeemanskoor Schip Ahoy kunnen zondagmorgen 17 september hun hart ophalen in de theaterzaal van Providentia in Gendt. Het koor is dan te gast bij de Gendtse Ouderenvereniging om het jaarlijkse koffieconcert te gaan verzorgen.

Zeemansliedjes uit alle windstreken maar ook ander repertoire is het koor niet vreemd meer. Al vele optredens op braderieën, festivals maar ook zorgcentra heeft het koor al met succes verzorgd. Om 11.00 uur gaan de trossen los en en kunnen de aanwezigen genieten van het onder leiding van kapitein Gert Huting staande koor. Ook niet-leden die dit soort zangmuziek kunnen waarderen, zijn welkom. Zij betalen drie euro entree en dat is inclusief koffie met 'n plak cake. In de pauze is er de gebruikelijke verloting waar mooie prijzen mee te winnen zijn. Voor een vrolijke zondagmorgen mag men dit zeker niet missen.

Inspiratie voor feest, uitvaart, drankjes, hapjes, muziek vallen in smaak Drukke, geslaagde open dag De Buitenpoort

Foto Van Eimeren

HUISSEN – Het kijkje in de keuken van een multifunctioneel horecabedrijf bleek zeer gewild. Vorige zondag kwam men in groten getale naar de Open Dag van De Buitenpoort in Huissen. Ze deden inspiratie op voor feest, uitvaart, gastvrijheid, eten en drinken en entertainment. Ook werd een waardecheque van 800 euro uitgereikt.

De belangstellenden werden vanaf 13.00 uur op persoonlijke wijze verwelkomd op de rode loper bij de ingang aan de Helmichstraat. Daarnaast een groot springkussen voor de kinderen. Na de welkomstcocktail kwamen medewerkers (m/v) van Team De Buitenpoort langs met hapjes. Drankjes waren ook 'van het huis'. Eigenaren Herman en Bianca stonden de vele bezoekers te woord. Uiteraard was het (kleurrijke) terras op deze zonovergoten dag geopend en in ieder gedeelte van het multifunctionele horecabedrijf was wat te doen of te zien.

Van expositie van eigen foto's van bruidsparen die hun feest hadden gevierd in De Buitenpoort (tevens officiële trouwlocatie!) tot muziek van een dj, van opstelling met kist ten behoeve van een uitvaart tot presentatie van exquise chocoladelekkernijen en van selfiestand tot live zang door de Huissense topper Lindy Kloppenburg. Alles kan in De Buitenpoort; verjaardagsfuif, babyshower, zakelijke vergadering, familiediner, rockconcert, stand-up comedyshow, carnaval, discoparty, smartlappenfeest, klassiek matinee bruiloft en uitvaart.

Huissen weet nu ook wat een moodboard is. De weken ervoor werd via Facebook.com/debuitenpoorthuissen opgeroepen een dergelijke collage te maken van je ideale feest. Hoofdprijs: een waardecheque van maar liefst €800. Te besteden bij De Buitenpoort, uiteraard. Uit alle inzendingen werd die van Lisanne Steffen, die de prijs met vriend Dirk Joosten (zie foto) in ontvangst nam. Ze waren al net zo tevreden als de eigenaren. ,,Proficiat! En eenieder bedankt voor het welslagen van deze sfeervolle en fijne dag, graag tot ziens op de kermis!'' Met op zaterdag (24-9) live de top coverband Slamm en op zondag de Deutsche Mittag.

Kermiszaterdag feest met Slamm; eerste 100 bezoekers gratis entree! Top live muziek in Buitenpoort voor hét kermisgevoel

De 6-koppige top coverband Slamm speelt live in de Buitenpoort de tent ouderwets plat op kermiszaterdagavond!

HUISSEN – Het vertrouwde kermisgevoel gaat gelijk op met lekkere, feestelijke en opzwepende live muziek. Welnu, daar zorgt de bekende top coverband Slamm voor in De Buitenpoort. Op zaterdag (23-9) gaat iedereen uit z'n plaat tijdens de Kermis Kick-off. Als je er vroeg bij bent heb je zelfs gratis entree!

Op kermiszaterdag gaan om 21.00 uur de deuren open. Tot 21.30 uur kunnen de eerste honderd bezoekers (18+) voor nada, niks, noppes naar binnen. ,,Zo houdt je nog wat extra's over voor de kermis zelf'', lacht Herman van Gellecum, eigenaar van De Buitenpoort. ,,Dan proosten we samen met de bezoekers op de start van dit geweldige feest.''

Volgens hem is het echte kermisgevoel onlosmakelijk verbonden met live muziek. ,,Vandaar dat we de top coverband Slamm hebben weten te strikken.'' Deze Brabantse band met maar liefst zes feestbeesten annex ervaren muzikanten inclusief leadzanger én –zangeres speelde al menig feest- en kermistent plat. Ze laten iedereen uit hun plaat gaan!

Kermis Countdown

Soms is het die foute eighty's hit of een vette rocksong. Soms die nieuwe hit uit die je maar mee blijft zingen. Maar elke keer weer vindt Slamm de sleutel om de vlam in de pan te laten slaan. Publiek gek, band gek: dit wordt een avond om nooit te vergeten. Dj-support: Kinki Sminki. De eerste honderd bezoekers dus gratis naar binnen (mits 18+).

Er wordt ook gratis toegang verstrekt via Facebook.com/debuitenpoorthuissen. Volg vanaf woensdag 13 september de Kermis Countdown. En wie weet verdien jij en je vrienden gratis entree! De volgende dag, kermiszondag (24-9) is het Deutsche Mittag.

Nostalgie: vliegers maken

BEMMEL - Welke opa (oma) wil nog een keer kind zijn? Dat kan in het Dijkmagazijn in Bemmel. Daar kunnen opa's die het leuk vinden, met hun kleinkind(eren) vliegers maken in verschillende soorten en maten, die hij als kind vroeger gemaakt heeft. De zelfgemaakte vliegers kunnen dan later in hun buurt worden opgelaten.

De datum is zaterdag 16 september van 14:00 – 16:00 uur. Al het benodigd materiaal is aanwezig De vliegers worden opgelaten op een groot grasveld, vlakbij het Dijkmagazijn. De kosten bedragen inclusief consumptie 7,50 euro. De vliegers met haspel en 100m touw mogen meegenomen worden. Aanmelden noodzakelijk: dijkmagazijnbemmel@gmail.com of een telefoontje naar Kees van der Heijden, 0481 461712.

Het Dijkmagazijn is een natuurmuseum waar honderden vogels, dieren, insecten enz. in een natuurlijke omgeving opgesteld staan. Verder zijn er veel doe-activiteiten waarbij kinderen en volwassenen uren bezig kunnen zijn. Verreweg de meest gehoorde opmerking is dan ook 'We komen zeker nog een keer terug, want we hebben lang niet alles gezien'. De meeste inwoners van Lingewaard kennen het Dijkmagazijn wel, maar voor velen uit de gemeente Overbetuwe is het museum onbekend. Toch zijn er sinds de opening in 2001 al wel meer dan 85000 bezoekers geweest.

Het Dijkmagazijn is aan Waaldijk 1 Bemmel. Zie www.lingewaardnatuurlijk.nl

Weet u waar dit voor staat: OBHR?

BETUWE - Weet u waar dit voor staat: OBHR? Over Betuwse Hartrecreanten Sportgroeppatiëntenvereninging. En weet u voor wie deze groep bestemd is? Voor hartpatiënten die willen en ook eigenlijk moeten sporten onder begeleiding van mensen die er voor opgeleid zijn om te sporten met mensen met een beperking.

"Wij zijn aangesloten bij de 'Hart en Vaatgroep'-onderdeel van de Hartstichting en is een Patiëntenorganisatie van en voor mensen met een hart-of vaatziekte. Wij sporten op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur en dat bestaat uit sport en spel met als motto 'alles mag, niets moet'. Wij sporten met vrouwen en mannen, de mannen hebben de overmacht dus we zouden graag wat meer vrouwen er bij hebben, de leeftijd van onze groep is van 23 tot 87 jaar, dus je pas er altijd bij.

Onze leden worden in de gelegenheid gesteld om in één avond het AED-certificaat te halen en jaarlijks te verlengen en dat wordt door de club georganiseerd en betaald. U kunt op iedere woensdag komen kijken en als u sportschoenen mee brengt kunt u gelijk mee doen, u kunt 2 maanden gratis mee lopen en doen, ik zou het toch eens doen, want u weet niet wat u mits. En na het sporten verzorgt de club koffie of thee.

Verder kunt u voor meer informatie naar onze pas geopende website gaan daar leest u nog veel meer www.OBHR.nl. Wilt u gelijk bellen dat kan ook 0481 421850 of mailen info@obhr.nl of kom woensdag tussen 18.30-19.30 langs bij sporthal Walbrugen aan de Nijmeegsestraat 65c in Gendt."

Ki Aikido Bemmel maakt van Sportweek een Sportmaand!

BEMMEL - Al gehoord van de Nationale Sportweek van 9 tot 17 september? De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel om lekker sporten en bewegen te promoten. Tijdens deze week zetten honderden sportclubs, sportbonden, gemeenten en andere organisaties uit heel Nederland hun deuren open en verzorgen ze sportclinics, -toernooien en -demonstraties.

Ki Aikido Bemmel doet enthousiast mee aan de Sportweek en maakt er in één moeite een Sportmaand van! Iedere woensdagavond én vrijdagavond in september is er een open training voor iedereen die kennis wil maken met Ki Aikido.

Ki Aikido is van oorsprong een krijgskunst. De bewegingsvormen binnen het Ki-Aikido zijn nog steeds te herleiden tot aanvals- en verdedigingstechnieken, maar worden niet met dat doel getraind. De bewegingsvormen zijn sierlijk. De training richt zich op het zo harmonieus en moeiteloos mogelijk bewegen, met én zonder partner. Nieuwsgierig? Kom een keer meetrainen.

Op woensdagavond start de training voor volwassenen om 20.00 en op vrijdag om 19.30 uur. Trek kleding aan waar je lekker in kunt bewegen. Sportschoenen zijn niet nodig. Ki Aikido doe je op blote voeten. De dojo is te vinden op Dikelsestraat 4 in Bemmel. Meer weten? Kijk op http://www.ki-aikido-bemmel.nl. Even melden dat je komt en mee wilt doen is fijn.

Repair Café Lingewaard

LINGEWAARD - In het Repair Café kan iedereen zijn of haar kapotte spullen laten nakijken door een team van handige vrijwilligers. Zij zijn bekwaam in het uitvoeren van kleine reparaties, maar geven daarnaast ook advies als een eenvoudige oplossing niet mogelijk is. En dit allemaal voor alleen de materiaalkosten en een vrijwillige bijdrage voor het verrichte werk.

Het Repair Café is voornamelijk bedoeld voor het herstellen van klein tot middelgroot huishoudelijk materiaal zoals stofzuigers, koffiezetapparaten, broodroosters, lampjes en föhns maar daarnaast draaien onze vrijwilligers ook voor speelgoed en servies hun hand niet om. We vragen wel om de apparatuur voordat je het meebrengt schoon te maken en het naaigoed te wassen!

Komende week organiseert SWL weer een Repair Café in Lingewaard. Je kunt op de volgende locatie terecht voor reparaties en een gezellige bak koffie/thee:

Dinsdag 19 september van 13.30 – 15.30 uur in het Dorpshuis in Angeren (Emmastraat 23)

De data van de andere kernen kun je vinden op www.swlingewaard.nl onder ’ParticipatiePunten'. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende Repair Café te zien. Heb je spullen die kapot zijn of niet goed meer werken, en vind je het zonde om ze zomaar weg te gooien, bedenk dan dat er nog een leuk alternatief in je eigen woonplaats is.

Kermisbingo bij Jonge Kracht

HUISSEN - Vrijdag 22 september organiseert de activiteitencommissie van Jonge Kracht weer een gezellige bingo.

Ook deze keer zijn er weer leuke prijzen te winnen. Deze bingo wordt gehouden in de kantine van Jonge Kracht, Bloemstraat 93 te Huissen en begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom!

Opgave muzieklessen bij Stedelijke in Huissen

HUISSEN - De vakanties zijn voorbij en de repetities en muzieklessen beginnen bij de Stedelijke Muziekvereniging Huissen ook weer. Je kunt je voor die muzieklessen weer opgeven. Niet alleen voor de jeugd; ook voor volwassenen is het een leuke hobby om een instrument te leren bespelen.

Voor de jonge leerlingen hebben we de cursus Muziek Maak Je Zelf. Bij voldoende deelname gaat die eind september weer van start. Opgave voor 24 september. Deze cursus Algemene Muzikale Vorming beoogt bij kinderen het plezier in het zelf muziek maken te stimuleren en de kinderen kennis te laten maken met de muziekinstrumenten, die in een orkest voorkomen. De kinderen leren muzieknoten lezen; op een blokfluit spelen en samen zingen. De afsluiting van de cursus van 15 lessen is een diploma uitreiking met een optreden voor de ouders en een optreden van het orkest. De cursus is voor leerlingen van groep 4 tot en met 7. De lessen zijn wekelijks op vrijdagmiddag van 15.45-16.45 uur.

Volwassenen en oudere jeugd kunnen les krijgen op alle instrumenten, die in een harmonie orkest voorkomen. Voorbeelden zijn: fluit, klarinet, trompet, saxofoon, bariton, trombone, hoorn en slagwerk. Je kunt ook pianoles krijgen bij de Stedelijke. Je krijgt les van gediplomeerde docenten. Bij de Stedelijke Muziekvereniging Huissen is ook een leuk leerlingenorkest waar je samen kunt spelen met andere leerlingen. We proberen leerlingen zo snel mogelijk daarin mee te laten spelen. De lessen zijn in Muziekgebouw Het Stedium, Muntstraat 10. Info of aanmelden via: 06 21844411, secr.sbsmh@stedelijkemuziekhuissen.nl of www.stedelijkemuziekhuissen.nl.

Kermisbingo bij Jonge Kracht

HUISSEN - Vrijdag 22 september organiseert de activiteitencommissie van Jonge Kracht weer een gezellige bingo.

Ook deze keer zijn er weer leuke prijzen te winnen. Deze bingo wordt gehouden in de kantine van Jonge Kracht, Bloemstraat 93 te Huissen en begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom!

Uitwaaien in de Bemmelse polder

BEMMEL - Op zondag 24 september kan iedereen uitwaaien in de Bemmelse polder onder leiding van natuurgidsen van Stichting Lingewaard Natuurlijk. Om 14.00 uur start een excursie vanaf De Veldschuur, Sportlaan 1m in Bemmel. De excursie duurt tot ongeveer 16.15 uur. Vanaf 13.45 uur staat de koffie en thee of limonade klaar.

De herfst kondigt zich al aan. Als we geluk hebben wordt het een mooie zonnige najaarsdag. We kunnen ook écht herfstweer treffen en misschien waait het wel flink. In de natuur is van alles te bekijken. De mooie herfsttinten van de bladeren, de laatste bloeiende bloemen en natuurlijk de vruchtjes die we ontdekken. We zoeken antwoorden op vragen als: Waarom laten bomen hun bladeren vallen? Welk dier verzamelt die vruchten om er de winter mee door te komen? Hoe beschermen planten zich tegen de naderende winter? Waarom zien we paddenstoelen vooral in de herfst?

Wellicht zien we grote zilverreigers langs de kant staan die de door aalscholvers opgejaagde vissen proberen te vangen. Beversporen zijn te verwachten en soms springen de reeën voor ons weg. De struintocht vraagt wel enige conditie in verband met klauteren over omgevallen bomen. Met de juiste kleding een prima kans om het hoofd leeg te laten waaien.

Tip: laarzen aan, regenkleding mee. Als u wilt kunt u ook een fototoestel en verrekijker meenemen. Deze excursie is geschikt voor het hele gezin, maar niet voor mindervaliden. Kosten, inclusief kopje koffie /thee /limonade vooraf: volwassenen zes, kinderen drie euro. Aanmelden wordt op prijs gesteld maar is niet verplicht. Inlichtingen te verkrijgen bij Gijsbert Peelen 06 10864179.

Naailessen in het Gemeenschapshuis Huissen-Zand

HUISSEN - In het Gemeenschapshuis Huissen-Zand worden er al jaren naailessen gegeven voor dames om zelf onder deskundige leiding kleding te maken, wat een gezellige bezigheid is. We gaan weer starten in oktober met het nieuwe seizoen.

Op het ogenblik is er weer ruimte voor dames om deel te nemen aan deze lessen. De lessen zijn op verschillende dagen en tijden, U hebt dan de mogelijkheid om zelf iets te creëren wat dan later weer wat is om trots op te zijn, omdat u dat zelf gemaakt heeft. De lessen zijn een gezellige bezigheid om gezamenlijk iets te maken onder het genot van een kopje koffie en een praatje. De lessen worden gehouden op maandag- en dinsdagavond en op de dinsdagmorgen.

Voor meer informatie en voor opgave kan men bellen met mevrouw F. van Aalten, telefoon 026 3250423. Geef je gerust op eventueel met een vriendin of kennis, het is er best gezellig. En je leert en produceert ook nog iets voor je zelf.

Digitale fotografie cursussen in het Gemeenschapshuis Huissen-Zand

HUISSEN - In het Gemeenschapshuis Huisen-Zand worden er weer digitale fotografie cursussen gehouden voor spiegelreflex en systeem camera's, het zijn basis en vervolg cursussen. De informatieavond voor beide cursussen is op woensdag 20 september van 20.00 tot 21.00 uur.

De basiscursus start op 3 oktober en de vervolgcursus is op woensdag 4 oktober. De cursussen bestaan elk uit 10 lessen. De basis- en vervolgcursussen zijn voor mensen in alle leeftijdsgroepen met een passie voor fotografie. Wil je weten welke cursus het beste is voor jou bel even met 026 7506273. Voor iedereen met een spiegelreflex / systeem-camera ,die zijn toestel wil leren kennen of meer uit hun camera wil halen en anders willen leren kijken.

Meer info via Gemeenschapshuis Huissen-Zand. Aanmelden via mail of telefoon, bart-groenendijk@versatel.nl en 026 7506273.

Lingewaards Mannenkoor zoekt zangers

Foto: Maurice Gemmeke

HUISSEN - "Nadat we een jaar lang ons veertigjarig jubileum hebben gevierd, zijn wij, het Lingewaards Mannenkoor, weer op zoek naar nieuwe zangers om ons koor te versterken. Er is bij ons ruimte voor zowel beginnende als meer ervaren zangers."

"Ons repertoire is zeer veelzijdig: van klassiek zoals Mozart en Schubert tot eigentijdse stukken uit musicals, maar ook kerkelijke muziek en Negro-spirituals. Ons koor staat onder de bezielende leiding van dirigent Arno Vree. Bezoekt u vrijblijvend een van onze repetitieavonden en proef de sfeer van mannen onder elkaar. U kunt dan meteen kennismaken met onze voorbereidingen op de kersttijd. De gezelligheid wordt niet vergeten en staat bekend als de ‘Derde Helft’."

Het koor repeteert elke dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in Het Stedium, Muntstraat 10 in Huissen. Meer informatie staat op Lingewaards-mannenkoor.nl.

Tennisclub Doornenburg verjongd

DOORNENBURG - In de week van 2 oktober tot en met zondag 8 oktober wordt weer het jaarlijkse -door TC Doornenburg georganiseerde- VANNU open tennistoernooi gespeeld.

Het herfsttoernooi in Doornenburg wordt georganiseerd voor heren-, dames- en gemengde dubbels. Het open toernooi is van oudsher bekend als 35-plustoernooi voor de oudere jongeren met een leeftijd vanaf 35 jaar. Sinds vorig jaar is de leeftijdsgrens verschoven naar 25 jaar, zodat ook jongere tennissers de gelegenheid krijgen om hun krachten te meten en de gezelligheid te proeven op het Vijzelpad in Doornenburg. De toernooileiding nodigt tennissers uit de regio uit om zich voor 14 september in te schrijven op toernooi.nl.

Sponsors bedankt

BEMMEL - Sponsoren Zeemanskoor Schip Ahoy hartelijk dank voor jullie medewerking om dit 5-jarig jubileumfeest tot een succes te maken:

Bakkerij Gerdsen, Tuincentrum Hofs, Bosbouwbedrijf L.H. Benders. Ook willen wij deze bedrijven vermelden, die op hun manier een bijdrage hebben geleverd: Landwinkel De Woerdt, Slagerij Buurman,Verhuurbedrijf Lintsen. Ook onze hartelijke dank voor jullie geweldige inzet: buren, vrienden, vriendinnen. Tot volgend jaar! Leo en Pauline Benders-Van Meegen.

Expositie acrylwerken

ANGEREN - De expositie acrylwerken in 't Atelier Nell van Groningen is vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september.

Alle dagen open vanaf 11.00 uur in 't Atelier aan Poelsestraat 6 in Angeren.

Inschrijving kerstmarkt Doornenburg van start

DOORNENBURG - De jaarlijkse kerstmarkt in Doornenburg wordt gehouden op zondag 10 december van 12.00 tot 17.00 uur in het centrum van Doornenburg. De inschrijving hiervoor is inmiddels van start gegaan. Nieuw dit jaar is dat gelijktijdig met de markt de KerstRUN wordt georganiseerd. Van dit hardloopevenement zal start en finish grenzen aan de kerstmarkt.

"We verwachten weer veel kramen van particulieren, verenigingen, bedrijven en hobbyisten uit Doornenburg en omstreken en bovenal veel gezelligheid in kerstsfeer onder het genot van een hapje en een drankje. Uiteraard mag muziek niet ontbreken en zullen diverse koren liederen in kerstsfeer ten gehore brengen. Ook aan activiteiten voor de kinderen is gedacht. Daarnaast kunt u de deelnemers van de KerstRUN langs het parcours aanmoedigen.

Mocht u interesse hebben om een kraam (of meerdere kramen) op de kerstmarkt te huren dan kunt u zich aanmelden via kerstmarktdoornenburg@gmail.com. Daarna ontvangt u verdere informatie. Let op: de inschrijvingstermijn sluit op 1 november."

Column

Internet

Mijn mailbox stroomt vol met ongewenste boodschappen. AH: Beste Sjaak Veldkamp. We hebben besloten voor dit jaar een extra bijzondere actie te bedenken speciaal voor onze meest trouwe klanten. Aldi en Lidl mailen klik hier om uw cadeau te claimen. Mijn Bestelling: Open mij alsjeblieft! Personeelszaken is onder de indruk van mijn ervaring en vragen dat ik zo snel mogelijk solliciteer. Basissalaris 7.650 euro per maand. 'Er zijn slechts een beperkt aantal vrije banen dus we raden je aan zo snel mogelijk te solliciteren. Solliciteer nu.', zo is de boodschap. En al dit soort linke mails gaan altijd vergezeld met een linke link. Klik je er op, dan ben je het haasje. Gelukkig heb ik op mijn vingerveegtelefoon en IPad geen mail. Maar ik word van zulke onbeschofte mails zo ver-schrik-ke-lijk moe. Ongeopend gaan ze de digitale prullenbak in. Dan verlang ik terug naar mijn leven zonder internet. Naar de tijd dat ik fotorolletjes snel moest ontwikkelen, foto's afdrukken en dan in de auto springen om voor de deadline naar de fotoredactie van de Arnhemsche Courant of de Gelderlander te haasten. Naar de tijd dat ik met een dikke envelop onder de arm naar de raadsvergadering ging om er verslag van te doen. Nu leest iedereen, raadsleden en publiek, de raadsstukken op hun IPad of vingerveegtelefoon. Ik heb liever papier. Toch zie ik voordelen. Alle raadsinformatie blijft in het digitale archief beschikbaar. Zoals schriftelijke vragen van raadsleden aan het college. Dan zie je dat SP Lingewaard zich als een drammer etaleert. Dit jaar hebben ze bijvoorbeeld in drie termijnen in totaal 27 vragen gesteld over de jacht in Lingewaard, terwijl de gemeente er niks over te zeggen heeft. De SP is duidelijk tegen de jacht, maar jaagt wel met losse flodders op het college. Ik tik mijn stukje en geniet ondertussen op de digitale Classis Blues Radio van Sonny Terry en Brownie McGhee. Internet kan leuk ook zijn.
Sjaak

Sponsor bedankt!

BEMMEL - Op zaterdag 26 augustus koerste zeemanskoor Schip Ahoy richting 'De Pas 12', waar iedereen gastvrij werd ontvangen,op deze mooie lokatie.

Het vijfjarig jubileum werd er gevierd met koud/warm buffet, en een dessert-buffet waar iedereen volop van heeft genoten. Het 'Bemmels volkslied', de mooie zeemansliederen omringd met drank, vormden een mooi gezellig samenzijn van een mooi stel bijzonder mensen! Onze liefdevolle dank aan iedereen die aanwezig was en ons een handje geholpen heeft om dit feest tot een succes te maken! Tot volgend jaar! Leo en Pauline Benders-Van Meegen.

Nieuw seizoen Medos Gendt

GENDT - Na het 60-jarig jubileum is Medos weer toe aan nieuwe uitdagingen. Wij hebben op 2 mei met onze leden een geweldig feest gehad waar we mooi op terug kunnen kijken. De eerste bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 13 september bij zaal De Klok, Markt 1 in Gendt.

Deze avond wordt verzorgd door de band Van Alles Wat. Vrouwenvereniging Medos houdt één keer per maand een avond voor alle leden. Dit zijn culturele, informatieve en ook creatieve en ontspanningsavonden. "Verder hebben we een aantal openbare avonden waar ook niet-leden welkom zijn. De kosten voor niet-leden bedragen inclusief koffie zes euro. Ook maken we met onze vereniging twee keer per jaar een uitstapje samen met de vrouwenvereniging uit Haalderen.

Lijkt het U leuk om nader kennis te maken met onze vereniging, kom dan gerust een keer langs op één van onze avonden of neem contact op met één van onze bestuursleden: 0481 421038. Wij zouden het leuk vinden om weer nieuwe leden te mogen begroeten. Ook beschikt onze vereniging over een website: www.medosgendt.weebly.com."

Meander zingt duurzaam

BEMMEL - Zondag 26 november brengt zangvereniging Meander een bijzonder concert ten uitvoer met liederen die het aansprekende onderwerp ‘duurzaamheid in de ruimste zin van het woord’ ludiek verwoorden.

De vakanties zijn grotendeels achter de rug en de scholen zijn weer begonnen. Ook Meander wrijft zich het zomerslaapje uit de ogen en staat weer fris en fruitig in de startblokken. Helemaal klaar om zowel de muzikale als de theatrale voorbereidingen voor dit ambitieuze concert weer geconcentreerd op te pakken.

De uiteindelijke titel van het concert wordt nog even stil gehouden en zal in een later stadium bekend worden gemaakt. Waar Meander zeker niet terughoudend in wil zijn is het stevig benadrukken van het wereldwijde belang van het begrip duurzaamheid. Een onderwerp dat de mogelijkheden en vooral ook de onmogelijkheden van mens en milieu duidelijk maakt. "We zien u graag op zondag 26 november in de Bemmelse Theaterkerk; aanvang 14.30 uur."

Ingezonden brief

Foutje? Bedankt!

Op het parkeerterrein aan het Drieske te Bemmel, tegenover de toegang naar het OBC Bemmel - Locatie Essenpas, waren twee parkeerplaatsen voor gehandicapten aangelegd. Het was niet mogelijk om met een rolstoel, vanaf de parkeerplaats, de rijweg naar het OBC over te steken vanwege het hoogteverschil tussen trottoir en rijweg. Er was verzuimd om een bandverlaging, dan wel om een afrit aan te brengen.

Er wordt soms wel eens iets over het hoofd gezien. Een melding naar de gemeente brengt dan uitkomst. En zie, nu is het er dan toch van gekomen. Het ontbreken van een afrit is hersteld. Er is nu een bandverlaging. En de paal, die eerst midden op de doorgang stond, is verplaatst. In een goede samenwerking met de gemeente kunnen mooie resultaten worden bereikt.

Oege van Dijk

Continuïteit Leefbaar Doornenburg gewaarborgd

DOORNENBURG - Gemeente Lingewaard heeft Stichting Leefbaar Doornenburg onlangs laten weten de continuïteit van de stichting door middel van een toegekende subsidie voorlopig gewaarborgd is. Dit betekent dat de stichting verder kan bouwen aan een betere leefbaarheid binnen Doornenburg.

Stichting Leefbaar Doornenburg is nu ongeveer 3,5 jaar actief in Doornenburg met een aardig vast bestuur. "Nu heeft onze voorzitter, Will Volleberg, ervoor gekozen om het stokje door te geven aan een jongere generatie. Vanaf dag 1 is hij betrokken geweest bij de oprichting van Stichting Leefbaar Doornenburg en heeft meegewerkt aan de realisatie van mooie projecten. Aangezien hij zitting heeft in meerdere besturen binnen Doornenburg, zijnde Kasteel De Doornenburg en het Ontmoetingscentrum, blijft hij in het dorp een actief bestuurder. Voorlopig wordt zijn functie waargenomen binnen het huidige bestuur.

"De vakantieperiode is weer achter de rug, dus gaan wij ook weer aan de slag met mooie nieuwe projecten. Daarover later meer."

Huissense Gildenjeugd zoekt versterking

HUISSEN - De zomer is weer voorbij, en de vendeliers en tamboers gaan weer druk oefenen voor het nieuwe seizoen. Ook de leden van het jeugdvendel. Het jeugdvendel Sint-Antonius is speciaal opgericht voor alle jongens en meisjes. En de jeugdleden zouden graag wat meer jongens en meisjes erbij willen krijgen.

Tamboers en vendeliers zijn welkom. Vendelen is niet zomaar een vlag zwaaien, het is topsport, en best wel cool zoals de jonge vendeliers zeggen. En zonder tamboers kunnen ze niet vendelen. Dus ook teamwork. "Zou je het ook leuk vinden om mee te doen met de Huissense Gilden? En hoe oude tradities tegenwoordig weer helemaal in zijn. En een keer een andere sport wil doen? Of wil je gewoon weten wat de Gilden zijn en doen? Kom dan kijken op dinsdagavond, dat is de vaste oefenavond. Vanaf 19:00 zijn de jeugdleden aan het oefenen met trommen en vendelen. Zowel voor jongens als meiden. Ze oefenen in het Rijnstedegebouw aan de Kardinaal de Jongstraat. Dinsdag 19 september, en elke dinsdag in oktober. Voor meer data kijk op de website: www.gildenhuissen.nl."

deBol weer op pad!

BEMMEL - Op woensdag 6 september gingen zestig enthousiaste wandelaars op pad bij de start van het nieuwe Bol-seizoen 2017/2018.

Vanwege vakanties en de stromende regen in de vroege ochtend was het aantal deelnemers aan deze eerste tocht ietsje minder dan gewend de laatste maanden, maar dat mocht de pret niet drukken! Om 9.00 uur was het droog en het bleef droog, dus het was ook nu weer puur genieten!

Na 5 kilometer werd er bij Intratuin in Elst koffie gedronken en kreeg iedereen een lekker ontbijtje vanwege de opening van het seizoen. Na nog eens 5 kilometer was iedereen weer terug bij De Kinkel.

"Over veertien dagen (20 september) mogen we weer! En noteer alvast 7 oktober in uw agenda want dan wordt de 11e Middeleeuwse Wandeltocht gehouden! Heeft u ook zin om met deBOL op pad te gaan, u bent welkom! Kijk voor het programma en informatie op www.debolbemmel.nl of bel 06 54975063 of 06 22540214."

Record aantal klein dieren op jongdierendag

GENDT - Voor de jongdierendag van de Betuwse Kleindiervereniging B. K. V. Gendt is een record aantal dieren ingeschreven.

Ingezonden zijn: 54 grote hoenders: fries hoen, sussex, leghorn am. Type, wyandotte, Appenzeller spitskuif, wyandotte, brahma's.

56 dwerghoenders: Hollandse kriel,holl. Kuifhoen witte kuif, sebricht, java kr. marans kr.

10 watervogels: kastanje eend, carolina eend, manderijn eend , chili taling, hottentaling.

61 konijnen: zeer zeldzame pool wit met blauwe ogen, wener, rex, tan, Ned hangoor dwerg, rex dwerg.

In totaal worden 181 dieren door 3 keurmeesters gekeurd op bouwtype, kleur enzovoort op zaterdag 16 september 8.30 tot 12.30 uur in De Leemhof in Gendt. De entree is gratis. Voor groot en klein zijn die schitterende kleuren een prachtige aanblik.

Inlichtingen: secretaris Henk Huisman De Peperbus 11, Gendt; 0481 421886.

3 Daags festival in De Gelderse Poort

Van 15-17 september wordt De Gelderse Poort voor de tweede keer omgetoverd tot het decor van het 3 Oever Festival. Drie dagen lang muziek, theater, verhalen, eten& drinken, dans en exposities in het mooiste landschap van Nederland.

Ruim 250 artiesten en meer dan 30 beeldend kunstenaars nemen het publiek mee op een culturele ontdekkingstocht over meer dan 60 locaties op en rond 3 oevers. Dat is veel, heel veel, maar toch blijft het kleinschalig.

Mehmet Polat trio Foto: PR
Marcando Dust Band Foto: Imke Panhuijzen
Paul Mulder bij Pontveer Millingen-Doornenburg Foto: PR

Het 3 Oever Festival biedt een afwisselend programma met onder meer 'Jazz tussen de oevers', een boottocht met vier jazzbands, waaronder Wild drums & organ; de speciale dansvoorstelling 'Nemeton' van SJI Parts in de Millingerwaard; een Steve Reich-tribute bij de Piramide aan de Waal, de Kade Korendag in Tolkamer en speciale familievoorstellingen van Circo Fiasco op verschillende plekken in het festivalterrein.

Het programma sluit graag aan bij wat er al is, zoals de Kermis in Doornenburg, met het koningschieten en het vendelen. Speciaal wordt ook het 'Afscheid van Rijnwaarden' op de Markt in Lobith.

+++++++++

Pleisterplaatsen

Daar waar andere festivals hoofdpodia hebben, heeft het 3 Oever Festival 'Pleisterplaatsen'.

Op elke oever is er zo één. Hier zal in ieder geval op zaterdag en zondag een continue programma zijn. Bij Informatieredoutes is informatie te krijgen over het programma, over de routes, over mogelijkheden om nog een B&B of camping te boeken, over alles van het festival en het festivalgebied.

Deze Pleisterplaatsen zijn De Piramide aan de Waal in Gendt (westoever), De Waard van Kekerdom in Kekerdom (zuidoever) en De Europakade in Tolkamer (oostoever).

Grenzen verbinden

Een cultureel festival zoekt de grenzen op en gaat daar soms overheen. Het 3 Oever Festival doet dat letterlijk en figuurlijk. De grenzen tussen de streken (Liemers, Betuwe en Ooijpolder), gevormd door de rivier, worden verbonden, door de pontjes, maar ook door het festivalprogramma. Een deel van het festivalterrein ligt in Duitsland, met daarbij ook 3 locaties. De samenwerking met Duitse cultuurinstellingen en artiesten is gezocht, zodat diverse Duitse musici op het festival op zullen treden.

+++++++++++++

Routes

Het 3 Oever Festival heeft een programma van beweging, steeds korte voorstellingen zodat het publiek van locatie naar locatie kan trekken, onderweg genietend van de omgeving.

Er zijn meerdere fietsroutes uitgezet, zoals op elke oever een Open Atelier Route, die via de 3 veerponten aan elkaar verbonden zijn. De Festivalroute is een soort snelweg die de 3 Pleisterplaatsen op de verschillende oevers aan elkaar verbindt.

Met de 3 Veren Wandeltocht, met wandelroutes van 10,20, 30 en 40 kilometer, is het festival de samenwerking aangegaan. Geen festival heeft zulke mooie wandelroutes, op geen enkele georganiseerde wandeling is zoveel cultuur te beleven.

Met behulp van de festivalkaart en de website www.3oeverfestival.nl kunnen de bezoekers hun eigen programma samenstellen. Om 'keuzestress' zo veel mogelijk te beperken heeft de organisatie meerdere mensen gevraag om hun favoriete route met programmasuggesties te beschrijven.

De 3 Oever Open Atelier Route en Pakje Kunst

In de Gelderse Poort zijn veel kunstenaars. Het gebied biedt inspiratie. Tijdens het 3 Oever Festival stellen veel van deze kunstenaars hun atelier open voor publiek. Anderen brengen hun kunstwerken naar aparte locaties om te laten zien. Van vrijdag tot en met zondag kan het publiek deze kunst tot leven wekken door er naar te kijken. In een aantal ateliers zal ook muziek te horen zijn.

Veel deelnemende kunstenaars hebben ook een serie unieke kunstwerkjes gemaakt voor Pakje Kunst. Met dit project, dat langzamerhand Nederland verovert, kan je voor 2 x €2,- een uniek kunstwerk kopen, dat je moet halen uit een oude sigarettenautomaat. Het Pakje Kunst verraadt niet wat er in zit, maar het is wel enig in zijn soort. Tijdens het 3 Oever Festival komt zo'n automaat te staan bij de Pleisterplaats De Waard van Kekerdom.

Dit jaar wordt er voor het eerst de Open Atelier Waaier uitgebracht: een overzicht van kunstenaars, ateliers en expositieruimtes in de Gelderse Poort. Deze waaier zal jaarlijks, net voor het 3e weekend van september, worden geactualiseerd. In de tussentijd is het voor € 5,- te koop op diverse adressen

+++++++++++++

Gratis of niet?

Het grootste deel van het festivalprogramma is gratis toegankelijk. Er moeten zo veel mogelijk mensen kunnen komen genieten.

Bij een aantal voorstellingen en optredens wordt entree gevraagd. Meestal is dit € 5,- en dit staat ook aangegeven op het programma. Het is mogelijk om hiervoor via www.3oeverfestival.nl/programma te reserveren, zodat een plek verzekerd is. Noodzakelijk is dit echter niet.

'Jazz tussen de Oevers' op zaterdagavond is hierop een uitzondering. In de voorverkoop is een kaartje € 17,50, aan de loopplank kost deze jazzcruise over de Rijn € 20,-.

Een aantal artiesten heeft aangegeven wel 'voor de pet' te willen spelen. Een vrijwillige bijdrage van het publiek is dan gewenst, maar zeker niet verplicht.

Het is hierbij overigens niet mogelijk om te pinnen.

+++++++++++++

Workshops

Cultuur is niet alleen om naar te kijken of luisteren, maar je moet het ook zelf kunnen doen. Daarom zijn er ook meerdere workshops. Zo gaat Annet Murre, samen met de bezoekers, Het langste gedicht Ooi(j)t schrijven bij De Schrijffabriek in Leuth. In de Klompenwaard is een workshop macro-fotografie, waarbij de focus zal liggen op dat wat bloeit en groeit. Kinderen kunnen op de Europakade terecht om heel speciaal te leren koken.

Effe d'r uut

weer van start

GENDT - Op 19 september, de derde dinsdag van de maand, kunnen ouderen die nog thuis wonen, terecht in het Hof van Breunissen in Gendt voor een gezellig dagje.


Samen koffie drinken, andere mensen ontmoeten, gezellig bijpraten en ook nog gezellig samen eten. "Dit kan allemaal, als u zich aanmeldt vóór vrijdag 15 september bij de Rijn Waal Zorggroep: 0481 421338." De kosten, inclusief warme maaltijd bedragen acht euro per persoon. Het is een maandelijkse activiteit, telkens op de derde dinsdag van de maand, en wordt georganiseerd door Sint-Jozef en het Participatiepunt Gendt.

Vergadering wijk-

platform Angeren

ANGEREN - Op dinsdag 26 september is er de maandelijks terugkerende vergadering van het wijkplatform Angeren in het Dorpshuis aan de Emmastraat. Aanvang om 19.30 uur.

"We hanteren een inloopuurtje van 19.30 tot 20.00 uur, waarin iedereen welkom is om zijn idee, suggestie, klacht en/of opmerking over leefbaarheid en veiligheid in ons dorp kenbaar kunt maken. Elke opmerking van iedereen nemen we serieus, zullen we noteren en in de vergadering bespreken. Op deze manier proberen we samen met u bij te dragen aan een zo optimaal mogelijke leefbaarheid en veiligheid in ons dorp. Tijdens dat inloopuurtje kunt u natuurlijk ook langs komen, om gewoon eens te informeren met welke verbeterpunten we momenteel bezig zijn in ons dorp. Natuurlijk kunt u hiervoor ook onze website bezoeken: www.platformangeren.nl."

Bent u niet in de gelegenheid om even bij ons langs te komen, dan kunt ook mailen naar: platformangeren@gmail.com. Ook is er nog de mogelijkheid, om uw opmerking te deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus in ons dorpshuis."

Nissen & Vermaas blijven winnen

DOORNENBURG - Op 2 september stond alweer de één na laatste vlucht van 2017 op het programma en wel vanuit Vervins (270 km) hieraan deden 183 duiven van tien liefhebbers, ze werden gelost om 11.00 uur.

Nissen & Vermaas 18 mee 15 pr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 22, 23, 24, 26, 29
P. C. Engelen 40 mee 12 pr. 4, 18, 21, 25, 27, 28, 31, 38, 39, 40, 42, 45
W. Geurtz & Zn 30 mee 9 pr. 9, 12, 16, 19, 32, 33, 34, 35, 46
Van Olderen & Meuwsen 45 mee 7 pr. 13, 14, 15, 17, 30, 41, 44
G. Peters 10 mee 3 pr. 36, 37, 43

Zilveren Vlinderfonds trakteert senioren Lingewaard

LINGEWAARD - Met zeven zanguitvoeringen voor alle senioren van Lingewaard viert het Vlinderfonds dit najaar het zilveren jubileum. Het gebaar past in de traditie van het fonds, dat met het beschikbare kapitaal een bijdrage wil leveren aan de verbetering van het maatschappelijk klimaat in de gemeente.

In de loop van de afgelopen jaren zijn al talloze verenigingen en initiatieven met vele tienduizenden euro's ondersteund door het fonds. Zo heeft tuinbouwmuseum Mea Vota in Huissen een belangrijke bijdrage ontvangen voor het herstel en herinrichting van het kassencomplex. Maar het gaat lang niet altijd om grote bedragen. Maurice Hoekjan, sinds kort voorzitter van het fonds: "Soms gaat het om een tent voor een scoutingvereniging, of een tweedehands piano voor een muziekvereniging." Maar niet in alle gevallen is het geld bedoeld voor de aanschaf van materialen. Zo heeft Huissen bij Kaarslicht en de Straatspeeldag een donatie gekregen om evenementen te kunnen organiseren. "We willen vooral maatschappelijke initiatieven ondersteunen binnen Lingewaard. We hebben begrip voor landelijke acties en stichtingen, maar daar is ons fonds niet voor bedoeld. En instellingen die zwemmen in het geld hoeven ook niet aan te kloppen. We gaan er bovendien van uit dat de verenigingen, als het even kan, ook wat zelf meebetalen. We willen vooral een flinke steun in de rug zijn."

Vier keer per jaar worden de aanvragen beoordeeld door het bestuur van het fonds. Wat er precies in kas zit wil het fonds niet bekendmaken, maar dat geldt ook voor de exacte bedragen die worden uitgekeerd. "Wel proberen we telkens een specifieke bestemming te zoeken binnen de aanvraag. Zo hebben we deze maand besloten drie trompetten voor ESKA te financieren.

Het Vlinderfonds wil met de reeks uitvoeringen de aandacht vestigen op het bestaan van het fonds. "Bij een zilveren jubileum kun je natuurlijk denken aan een receptie, maar het past veel beter in onze doelstelling om alle Lingewaardse senioren te trakteren op een gezellig avondje uit," aldus Hoekjan.

Natuurtocht langs de Waal

OOSTERHOUT - Zaterdag 16 september om 14.00 uur start een natuurtocht langs de Waal in de Oosterhoutse Waarden.

De Oosterhoutse waard tussen De Oversteek brug en Groot Altena ligt aan het uiteinde van de Spiegel Waal die in Lent begint. In dit uiterwaardengebied werd van oudsher de Waal gebruikt en bestreden door de bewoners van Oosterhout. Het gebied wordt nu ingericht voor de Natura 2000 doelen: de Glanshaver en de Kwartelkoning.

De gids van IVN RijnWaal vertelt over de geschiedenis, het beheer en de bijzonderheden van de aanwezige natuur. De verhalen komen los bij de doorbraakkolken, de reuze kraakwilg en het panorama van de Bunsward aan de overkant. Langs de oever van de Waal worden we verrast door de weelderige plantengroei en de dappere pioniers zoals Vijfvingerkruid, Zilverschoon, Ganzenvoet en Doornappel.

Deelname is gratis. Stevige wandelschoenen worden aanbevolen. De duur van de wandeling is ongeveer 2 uur. Startpunt is: Hoek Dorpsstraat-Waaldijk, Oosterhout.

Vergadering van wijkplatform Angeren

ANGEREN - Op dinsdag 26 september is er de maandelijks terugkerende vergadering van het wijkplatform Angeren in het Dorpshuis aan de Emmastraat. Aanvang om 19.30 uur.                                                                                        

"We hanteren een inloopuurtje van 19.30 tot 20.00 uur, waarin iedereen welkom is om zijn idee, suggestie, klacht en/of opmerking over leefbaarheid en veiligheid in ons dorp kenbaar kunt maken. Elke opmerking van iedereen nemen we serieus, zullen we noteren en in de vergadering bespreken. Op deze manier proberen we samen met u bij te dragen aan een zo optimaal mogelijke leefbaarheid en veiligheid in ons dorp. Tijdens dat inloopuurtje kunt u natuurlijk ook langs komen, om gewoon eens te informeren met welke verbeterpunten we momenteel bezig zijn in ons dorp. Natuurlijk kunt u hiervoor ook onze website bezoeken: www.platformangeren.nl."

Bent u niet in de gelegenheid om even bij ons langs te komen, dan kunt ook mailen naar: platformangeren@gmail.com. Ook is er nog de mogelijkheid, om uw opmerking te deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus in ons dorpshuis."

Nissen & Vermaas blijven winnen

DOORNENBURG - Op 2 september stond alweer de één na laatste vlucht van 2017 op het programma en wel vanuit Vervins (270 km) hieraan deden 183 duiven van tien liefhebbers, ze werden gelost om 11.00 uur.

Nissen & Vermaas 18 mee 15 pr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 22, 23, 24, 26, 29
P. C. Engelen 40 mee 12 pr. 4, 18, 21, 25, 27, 28, 31, 38, 39, 40, 42, 45
W. Geurtz & Zn 30 mee 9 pr. 9, 12, 16, 19, 32, 33, 34, 35, 46
Van Olderen & Meuwsen 45 mee 7 pr. 13, 14, 15, 17, 30, 41, 44
G. Peters 10 mee 3 pr. 36, 37, 43

ANWB Streetwise bij IKC Binnenstebuiten

HUISSEN - Op 12 en 19 september komt ANWB Streetwise naar IKC Binnenstebuiten in Huissen. ANWB Streetwise is een spannend verkeersprogramma dat alle kinderen van de basisschool leert om beter om te gaan met het huidige verkeer.

In verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit vier onderdelen;
- Toet toet voor de kinderen van groep 1 en 2,
- Blik en klik voor de kinderen van groep 3 en 4,
- Hallo auto voor de kinderen van groep 5 en 6 en
- Trapvaardig voor de kinderen van groep 7 en 8.

Het belooft een zeer educatieve en ontspannen activiteit te worden waardoor kinderen bewuster deel gaan nemen in het verkeer!

Nieuw: schietvereniging Kort Oisterwijck Doornenburg

DOORNENBURG - Op dinsdag 26 september starten wij met de schietochtenden voor 55-plussers binnen de Gemeente Lingewaard.

"U bent vanaf 10.30 uur welkom in de schietaccomodatie aan de Pannerdenseweg 47 in Doornenburg. Onze instructeurs zullen onder deskundige begeleiding de beginselen van de schieten bijbrengen. En een gezellige en ontspannende bezigheid onder het genot van kopje koffie en thee Neemt u gerust uw partner, een goede vriend of college mee. Wij zien graag op dinsdag 26 september! Onze schietlocatie bevindt zich achter café en zaal Kort Oisterwyck aan de Pannerdenseweg 47 Doornenburg."

Geslaagd Festival Under the Milky Way

Foto: Gerdien Jansen.

HUISSEN - De weergoden waren het festival voor het tweede achtereenvolgende jaar gunstig gezind. Waar in de omgeving de plensbuien ‘s middags neerdaalden, bleef het op het festivalterrein beperkt tot een enkel miezerig buitje. Vanaf ’n uurtje of drie brak de zon weer door.

Bezoekers wisten het festivalterrein al vroeg te vinden. Toen de Utrechtse band Vokatus om 13.00 uur het festival opende begonnen ook de kinderactiviteiten. Tientallen kinderen vermaakten zich prima op hun eigen kinderweide. Dit jaar was er gekozen voor het thema 'Magic'. DJ Gus en zang van Sara, Anniek en Karlijn zorgden voor de muzikale ondersteuning op de kinderweide. Eind van de middag oogstte singer-songwriter Nick van Wijk veel waardering en menig muziekliefhebber leunde op de beachweide achterover om even bij te komen van de rockachtige muziek op het festivalterrein.

De line-up van de avond werd ingezet door Home for Supper met hun catchy poprocksongs. Ondertussen zorgden local heroes Misty Giants in de kleine maar o zo knusse Quilty PLeasure Kot voor een ongekende sfeer met hun rockcover werk. Na onder andere The Silverfaces en Tricklebolt was het headliner Black Bottle Riot die het volle festivalterrein met de Southern Rock op zijn wenken bediende. Vét Zeppullin, een lokale gelegenheidsformatie, zorgde met een ode aan Led Zeppelin voor een vette afterparty-afsluiting van het festival. Volgend jaar is het eerste lustrum op 1 september.

Bijdragen voor clubs

LINGEWAARD - Opnieuw profiteren deze maand enkele Lingewaards verenigingen van het Vlinderfonds. Drumfanfare Eska uit Bemmel krijgt drie trompetten geschonken. Het gezelschap wil de kornetten waarop nu nog wordt gespeeld vervangen. De instrumenten zijn versleten. Bovendien zijn de nieuwe trompetten geschikter voor jeugdige leerlingen.

Eska timmert onder meer aan de weg door deelname aan het Blazersbende-project voor basisscholen. Ook de jubilerende voetbalvereniging SC Angeren valt in de prijzen. De club krijgt een nieuwe AED, een apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. De bestaande AED voldoet niet meer aan de geldende eisen. Carnavalsvereniging De Geintrappers uit Bemmel krijgt een bijdrage in de aanschaf van kostuums voor de dansgarde.

Concertagenda

Het SVW Piratenkoor uit Huissen en Schip Ahoy uit Angeren verzorgen ter gelegenheid van het zilveren jubileum van het Vlinderfonds in totaal zeven optredens voor alle senioren van Lingewaard. Het eerste zangconcert was 6 september in de NH-kerk in Angeren door het Huissense koor, dat 22 september optreedt in Sancta Maria in Huissen (19.30 uur) en op 20 oktober in Liduina in Bemmel. Schip Ahoy begint 25 oktober voor de ouderenvereniging Haalderen. Op 8 november staat het koor in De Lingehof in Bemmel, op 17 november wordt opgetreden voor de Stichting Ouderen Doornenburg en het laatste concert is op 21 november voor Sint Jozef in Gendt.

Natuurtocht langs de Waal

OOSTERHOUT - Zaterdag 16 september om 14.00 uur start een natuurtocht langs de Waal in de Oosterhoutse Waarden.

De Oosterhoutse waard tussen De Oversteek brug en Groot Altena ligt aan het uiteinde van de Spiegel Waal die in Lent begint. In dit uiterwaardengebied werd van oudsher de Waal gebruikt en bestreden door de bewoners van Oosterhout. Het gebied wordt nu ingericht voor de Natura 2000 doelen: de Glanshaver en de Kwartelkoning.

De gids van IVN RijnWaal vertelt over de geschiedenis, het beheer en de bijzonderheden van de aanwezige natuur. De verhalen komen los bij de doorbraakkolken, de reuze kraakwilg en het panorama van de Bunsward aan de overkant. Langs de oever van de Waal worden we verrast door de weelderige plantengroei en de dappere pioniers zoals Vijfvingerkruid, Zilverschoon, Ganzenvoet en Doornappel.

Deelname is gratis. Stevige wandelschoenen worden aanbevolen. De duur van de wandeling is ongeveer 2 uur. Startpunt is: Hoek Dorpsstraat-Waaldijk, Oosterhout.

Eerbetoon met zang en dans in de Millingerwaard

Foto: Barbara Beekman

REGIO - Tijdens het 3Oeverfestival voert SJI Parts op de bijzondere locatie Woodhenge haar nieuwe beeldende voorstelling 'Nemeton' op. Choreograaf Steffie van Leth liet zich inspireren door en op de locatie zelf.

Samen met danseres Annemarie Oerlemans en zanger Gerben van den Bosch zal zij haar ervaring, in een bijna eerbetoon aan de meer dan 8000 jaar oude eikenstammen, met het publiek delen. "De cirkel is rond en wij zijn allen hier." Door: SJI Parts tijdens het 3Oeverfestival
op zaterdag 16 en zondag 17 oktober, ieder uur van 14.00 tot 17.00/18.00 uur bij Woodhenge, Kekerdomse Ward 1, Kekerdom
Choreografie en muziek: Steffie van Leth. Kaarten kosten 5,00 euro. Informatie en reserveren: https://www.3oeverfestival.nl/nl/sji.

SJI Parts brengt beeldende voorstellingen, waarin verbale en non-verbale kunsten samenkomen. De toeschouwer wordt soms meegenomen in een beleving, dan weer als publiek gesitueerd in een theateropstelling. Choreograaf Steffie van Leth voedt haar performances vanuit de symboliek en filosofie.

Open Atelierroute en muziekoptreden in Angeren

ANGEREN - Op 15, 16 en 17 september wordt het 3 Oever Festival 2017 gehouden. Er is een open Atelierroute en muziekoptreden van Hans Hamers in de kleine protestantse kerk in Angeren tijdens dit 3 Oeverfestival. (Voor programma en tickets zie www.3Oeverfestival.nl).

Fietsend, wandelend en met de pont of boot langs de 3 Oevers van Waal, Rijn en Pannerdens Kanaal kun je genieten van muziek, theater, verhalen, Open Ateliers en exposities. Angeren maakt ook deel uit van dit festival. Tijdens de Open Atelierroute toont Nell van Groningen, Poelsestraat 6 haar schilderijen. Rita Oostendorp, Atelier de Jutteakker, Grindgat 2 exposeert haar bronzen beelden in tuin en atelier.

In het kleine protestantse kerkje aan de dijk' exposeren drie kunstenaars uit de regio hun beelden, grafiek en fotografisch werk. Elke dag is er om 16.00 uur een optreden van zanger-liedschrijver Hans Hamers en op zondag om 11.00 uur. Het optreden duurt 45 minuten.

Aanlegsteiger Pannerdensch Kanaal is geen jachthaven

De aanlegsteiger is volgens de gemeente vooral bedoeld voor toeristen om Lingewaard vanaf het water te bereiken (foto Sjaak Veldkamp)  

BEMMEL/DOORNENBURG – Voor Lingewaard is nu de maat vol. Al jaren wordt de aanlegsteiger in het Pannerdensch Kanaal door schippers uit Doornenburg zonder toestemming gebruikt. Waarschuwingen hebben weinig opgeleverd. Het college heeft daarom besloten wie niet luisteren, wil moet maar voelen. De aanloopsteiger wordt op advies van Rijks Waterstaat afgesloten met een hek. Na contact met de havenmeester blijft gratis aanmeren mogelijk.

In 2002 is de aanlegsteiger door de toenmalige gemeente Bemmel aangelegd. De verwachtingen waren hoog gespannen. Passagiersschepen zouden verschrikkelijk veel toeristen afzetten. Maar het bleek een kostbare zeepbel. De stilte werd gaandeweg door Doornenburgse beroepsschippers gebruikt om voor een dag of twee aan te leggen voor familiebezoek. Toen de animo voor passagiersschepen aantrok lag de beroepsvaart hinderlijk in de weg. Om er een eind aan te maken is twee jaar geleden een havenmeester aangetrokken en zijn er spelregels opgesteld.

Het werd zoetjesaan ook een permanente ligplaats voor een speedboot en paviljoenboot. De eigenaren werden door de gemeente aangeschreven om de steiger te verlaten. De eigenaar van de paviljoenboot uit Doornenburg reageerde woedend. "Wat zijn uw zwaarwegende argumenten om mijn bootje plotsklaps van een gedoogd in een wegsleepsituatie te veranderen. U weet net zo goed als ik dat wegslepen grote bluf uwerzijds is. Daar ben ik zonder gerechtelijke bevel voorlopig helemaal niet bang voor", zo schrijft hij.
Wethouder Theo Janssen is helder. De aanlegsteiger is ook geen jachthaven met permanente ligplaatsen. De spelregels zijn helder en gelden voor iedereen, zegt Janssen. Wegslepen is niet aan de orde. Wel dat de eigenaar kan kiezen. "Hij kan de aanlegsteiger verlaten of hij komt binnenkort voor een gesloten hek te staan, punt." Kosten van het hek, bijna 4.300 euro.

Workshops babymassage op kinderdagverblijf De Wolkenwereld

BEMMEL - Vanaf vrijdag 22 september organiseert Bolle Buiken & Babycoach Mirjam de workshop babymassage op kinderdagverblijf De Wolkenwereld in Bemmel. De workshops vinden plaats op vier opeenvolgende vrijdagen (22 september, 29 september, 6 oktober en 13 oktober) vanaf 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Tijdens de workshop leer je hoe je je baby kunt masseren. Babymassage werkt ontspannend en is gezellig en ontzettend leuk om te doen. Het maakt de band met je baby nog intenser en baby's vinden het heerlijk om gemasseerd te worden! Babymassage kan ook een positief effect hebben als je baby bijvoorbeeld last van buikkrampjes heeft, veel huilt, onrustig is, moeite heeft met in slaap komen of moeite heeft met door slapen.

De workshops vinden plaats in een aparte en rustige ruimte van het kinderdagverblijf van De Wolkenwereld. De workshops starten om 10.00 uur en duren tot ongeveer 11.30 uur. Natuurlijk staat er een lekker kopje koffie of thee klaar en is er voldoende gelegenheid om je baby te voeden of te verschonen. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en om ervaringen te delen. Een ontspannen moment voor jou en je baby.

Deelname aan de workshops is geheel kosteloos en voor iedereen. Wel vooraf graag even aanmelden via: m.monninkhof@zonnekinderen.nl.

Dank voor de mega-muziektaart!

Joost toont enkele mega muziektaartstukken, die hij samen met Nick en Willie en anderen heeft gemaakt voor de doorlopende leerlijn van de Science & Cultuur (muziek)workshop van Talento Metissimo                                   

LINGEWAARD - Talenten Joost, Willie en Nick (SWL) maakten van hout, zwarte en witte taartpunten voor een muziektaart van een meter (!) voor de gezonde educatie van T. Metissimo. Nee, niet om op te eten... leest u verder. Enorme dank, heren!

Enkele jaren geleden volgde Rens (toen 7) muziek theorieles. Omdat hij razend veel tonen kon onthouden voor zijn jonge leeftijd bedacht Karen een toonklank-systeem op enkele consonante (mooie) en dissonante (enge) tonen. Zo ontstond het Conso & Disso systeem. Na circa 5 jaar pilots functioneert dit systeem als een tierelier want 100 procent slaagt voor de muziekexamens uit koor, orkest, BS, VO, muziekschool, jong, oud, privéles et cetera. Wis- en natuurkundigen en musici zochten eeuwen naar een systeem... toch leuk als een moeder met kinderen dat dan vindt, Pure Natural Science. De eerste normaal dunne muziektaartjes of muziek interval klokjes uit de doorlopende leerlijn zijn geboren.

Deze Mega Muziektaart is het grote voorbeeld tijdens de muziekworkshop van Conso & Disso. De heren Joost, Nick en Willie van de SWL mogen als beloning met introducees deze muziekworkshop ook gaan volgen, Want er kwamen vragen: Wat is dit? Waarom moet ik dit maken? Daar hadden we op gehoopt! Uitleg volgt met lekkere taartjes, dik verdiend! Muziek is voor iedereen, ook de theorie dus.

Stichting Talento Metissimo (ANBI) zet zich in voor onder andere research van kerngezonde educatie in Beta en Cultuur (w.o. Science). We gaan door, ons systeem werkt! Iedere donatie is welkom. Elk Talent Telt! Zie website Stichting Talento Metissimo, Zie: WWW.TalentoMetissimo.nl; NL82INGB0007099526.

15 / 24

16 / 24

17 / 24

Geslaagd jeugdtoernooi

HUISSEN - Op zondag 3 september vond het 22e jeugdtoernooi plaats van handbalvereniging Huissen. Het was een zeer geslaagd toernooi met prachtig weer en veel positiviteit.

Aan dit toernooi deden 44 teams mee uit Arnhem, Duiven, Loo, Groessen, Brummen, Angeren, Groenlo, Hengelo, Gaanderen, Ulft, Blerick, Varsseveld Nijmegen en natuurlijk Huissen. De vereniging is iedereen dankbaar voor hun sportieve inzet en hun bijdrage aan dit toernooi.

Uitslag jeugdtoernooi:

Poule A: Meisjes B: 1e Blerick

Poule B: Gemengd E: 1e Duiven

Poule C: Jongens C/ Meisjes C: 1e Minerva JC

Poule D: Meisjes C: 1e Grol

Poule E: Gemengd D: 1e Minerva

Poule F: Meisjes D: 1e DFS Arnhem

Poule G: Gemengd E: 1e DFS Arnhem

Creatieve markt met uniek science-plein in Bemmel

BEMMEL - Zondag is het zover. Van 12.00 tot 17.00 uur is er weer een gezellige Koopzondag in Bemmel. Daarnaast is er een creatieve markt met een uniek science-plein! Dit alles in combinatie met de Wielerronde van Bemmel.


Ondernemersvereniging ‘Beleef Bemmel’ organiseert samen met Stichting Talento Metissimo een verrassende familiemiddag voor jong en oud(er). Naast de altijd gezellige Koopzondag, inclusief een markt met een grote variatie aan kramen en standhouders, presenteren zich in de Dorpsstraat creatieveling en hobbyisten aan het publiek. Op de Promenade kunnen kinderen weer een gratis knutselwerkje maken.

Science-plein
Nieuw en uniek is het Science-plein voor jong en oud op de Markt. Science heeft alles te maken met wetenschap en kennis. Dit kan de bezoeker zoal verwachten op het Science plein: Een science-speurtocht, neon- en glittertattoo's, schaak-clinic, simultaan, twee daft punkhelmen met Pprogrammeren, bubbelfestijntje, Bemmels-cultuur-uurtje, de nieuwe educatieve muziekworkshop met Conso & Disso en nog veel meer. Al nieuwsgierig geworden? Jeugdige muzikantjes mogen een centje bijverdienen. Inlevertijd speurtocht is 15.00 uur.
Om 16.30 uur start de spannende prijsuitreiking van de Science Cultuur Prijs 2017 en de Creatieve Cultuur Prijs 2017.

Overige informatie staat op www.beleefbemmel.nl/ en www.facebook.com/centrumbemmel, www.TalentoMetissimo.nl, www.twctverzetje.nl/ en www.facebook.com/twctverzetje.

Open Eetcafés Lingewaard

LINGEWAARD - De komende periode verzorgt SWL weer Open Eetcafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende eetcafés om gezellig samen een vorkje te prikken:

Dinsdag 19 september - 17.30u - SWL, Cuperstraat 9, Bemmel

Woensdag 20 september - 17.30u - RKHVV, Blauwenburcht 1, Huissen

Donderdag 21 september - 17.30u - Providentia, Dorpsstraat 5, Gendt

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 - 16.00 uur via het SWL Meldpunt: 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen wordt aangeraden om op tijd te bellen. Mocht het volgeboekt zijn, dan kun je je aanmelden voor de week er op. Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ‘ParticipatiePunten'. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende Eeetcafé te zien.

Ouders voor project gezinsondersteuning

LINGEWAARD - Ieder gezin maakt wel eens een periode door waarin het wat minder soepel verloopt. Wat is het dan fijn als er iemand in de buurt is waar je je verhaal aan kwijt kan, die naar je luistert en wat handige tips en handvatten kan aanreiken waardoor je weer verder kan. Stichting Welzijn Lingewaard draait sinds een aantal jaren het project Gezinsondersteuning met zeer enthousiaste en bekwame vrijwilligers.

Voor het komend seizoen zijn we weer op zoek naar een ouders die bereid zijn hun eigen opvoedings- en levenservaring in willen zetten binnen dit project om gezinnen in Lingewaard verder op weg te helpen. Het gaat om laagdrempelige ondersteuning. Als getrainde vrijwilliger ondersteun je gezinnen met kinderen vanuit je eigen ervaring en op basis van gelijkwaardigheid.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die zelf ouder zijn en of ervaring hebben met opvoeden en anderen daarmee willen ondersteunen. Het stimuleren van ‘Eigen kracht’ is belangrijk evenals voldoende aandacht en tijd om het gezin verder te helpen. Goed kunnen luisteren en praktische steun kunnen bieden, daar gaat het bij gezinsondersteuning vooral om.

Wij bieden de vrijwilligers; een voorbereidingscursus, persoonlijke begeleiding in de vorm van coachingsgesprekken, thema- en intervisiebijeenkomsten en de mogelijkheid eigen ervaringen en kwaliteiten in te zetten en te verbreden. Voorwaarde is we; dat er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt aangevraagd.

Grip op je eigen knip!

BEMMEL - Geldzorgen kunnen enorm stressvol zijn en veel spanning veroorzaken. Wil jij graag meer overzicht wat betreft je inkomsten en uitgaven en inzicht in je eigen administratie? Dan kun je meedoen aan de cursus Grip op je eigen knip.

De cursus is gebaseerd op de methode 'Voor t Zelfde Geld'. Deze methode is speciaal gemaakt voor mensen die hun administratie op orde willen brengen en houden en moeite hebben met lezen, rekenen en schrijven. Door het volgen van de lessen krijgen de deelnemers een goed overzicht van hun financiën en alles wat daarbij hoort.

De cursus duurt twaalf weken en tijdens deze weken krijg je zinvolle tips, trucs en oefeningen om de grip op je eigen knip te verstevigen. Je wordt ondersteund door enthousiaste en getrainde vrijwilligers. De cursus start op maandag 25 september van 10.00 – 12.00 uur bij Stichting Welzijn Lingewaard in de Cuperstraat 9 in Bemmel.

De bijeenkomsten zijn gratis maar je moet je wel snel aanmelden want er een beperkt aantal plaatsen (maximaal 10 personen). Interesse? Neem dan contact op met het SWL Meldpunt via 088 2552555 of email: meldpunt@swlingewaard.nl.

Energie besparen? Graag! Maar hoe?

Lagere stookkosten:

Verwarm alleen de ruimte waar u bent en zet de verwarming op de laagste stand in de ruimtes waar u niet of nauwelijks komt. Jaarlijkse besparing 90 euro. Denk wel aan bevriezingsgevaar in koude winters: houdt de binnentemperatuur boven 5 °C.

Laat geen deuren openstaan, ook geen binnendeuren. Dit voorkomt tocht in huis en de besparing is zo’n 13 euro per deur.

Sluit gordijnen, dan houdt u veel warmte binnen. Let er wel op dat de gordijnen niet voor de radiator hangen. Besparing: 8 euro per raam.

Bent u niet thuis, zet de verwarming op 15°C. Dat geeft een besparing van 140 euro per jaar.

Ook ’s nachts kan de thermostaat op 15°C en u bespaart 80 euro per jaar.

Bij vloerverwarming geldt het bovenstaande niet. Gaat u voor langere tijd weg, dan kunt u de thermostaat wel enkele graden terugdraaien. Niet te ver, want dan duurt het opwarmen erg lang. Onprettig en het vraagt veel gas.

Zet de thermostaat als u thuis bent één graad lager dan u gewend bent. Als u bezig bent, is 19°C vaak genoeg. Warmere kleren aan en u kunt zo’n 80 euro besparen.

Laat uw ketel regelmatig onderhouden, dan werkt die efficiënter en veiliger. Bent u aan een nieuwe ketel toe let dan op het energielabel. Ventileer uw huis regelmatig. Het opwarmen van droge lucht kost minder energie dan het opwarmen van vochtige lucht. Besparing: 50 euro per jaar.

Het isoleren van leidingen waar warm water doorheen gaat geeft een besparing van 4 euro per meter.

Energieloket Lingewaard is geopend op woensdag 20 september van 14.00 tot 16.00 uur in Bemmel, Cuperstraat 9.

Themabijeenkomst Uitvaart & erfrecht

BEMMEL - Voor veel mensen is de dood en alles wat daar bij komt kijken een taboe. En komt het ter sprake, dan wordt er gauw een houten voorwerp gezocht om het 'af te kloppen'. 'Jammer en niet zo verstandig' zo vinden notaris Francois van Schaik van Notariskantoor Van Schaik en Leonie Meutstege en Ronald Hendriks, uitvaartverzorgers bij coöperatie Dela.

'Er zijn een heleboel dingen die mensen zelf al kunnen regelen, en die het de nabestaanden een stuk gemakkelijker kunnen maken. Daarbij gaat het niet alleen om de keus voor begraven of cremeren, welke kist of welke muziek, maar ook om zaken als een testament, het benoemen van een executeur, het opnemen van een uitsluitingsclausule en het besparen van erfbelasting.'

Om deze zaken bespreekbaar te maken houden Francois, Ronald en Leonie, op dinsdag 19 september om 19.30 uur een themabijeenkomst, waarbij iedereen welkom is. 'Het geeft rust te weten dat alles goed geregeld is, of u ontdekt juist dat er nog wat geregeld moet worden,' vertelt Leonie. Francois vult aan: 'Mensen denken gauw dat alles geregeld is. Dan hebben ze een aantal polissen, die nog in guldens uitbetaald worden. Het kan zijn dat dit bedrag daardoor niet meer toereikend is voor de uitvaartwensen. En een testament van een aantal jaren geleden sluit misschien helemaal niet meer aan bij de huidige situatie. Ik geef de aanwezigen gelegenheid vragen te stellen. Ik waarschuw altijd wel dat je eigenlijk niets voor vanzelfsprekend moet aannemen. Een uitvaart en erfrecht veranderen door de tijd heen.' Ronald: 'Ik kan me alleen maar aansluiten bij Francois zijn woorden; er verandert veel en het is goed om erover te weten voor je er mee te maken krijgt.'

De bijeenkomst vindt plaats in het uitvaartcentrum van De Wit Dela aan de Markt 7 in Bemmel. U dient zich voor 16 september aan te melden via rdautzenberg@dela.org of 06 51062582. Deelname is gratis. Na afloop is er gelegenheid voor privé-vragen aan de hand van eigen polissen of testamenten. "Lukt het u niet om bij de themabijeenkomst aanwezig te zijn? Maar heeft u wel vragen over bijvoorbeeld erven, schenken of uw testament? Belt u dan met de consulenten van Dela via 040 219 91 00 (voor leden van Dela) of met Notariskantoor Van Schaik via 0481 461226."

Driegangenspiesenmenu bij Herberg De Hoeve Huissen

HUISSEN – Met keuze uit wel vijf voor-, zes hoofd- en vijf nagerechten is dit wel een heel smakelijke actie! Voor 19.95 euro! De mogelijkheid om voortreffelijk te eten in de intieme, nostalgische sfeer van het Bourgondisch & Spiesenrestaurant De Hoeve, is een perfecte aanvulling op de grote feesten waar de Hoeve al jaren bekend om staat.

'Buffetten, bruiloften, verjaardagen, bedrijfsfeesten, brunch of barbecue, in de regio weet men wel dat grote feesten organiseren onze specialiteit is', aldus eigenaar Erik Lintsen. 'Never change a winning team' wordt er wel eens gezegd als het erg goed gaat. En dat zal Erik dan ook zeker niet doen. 'Maar ons Bourgondisch & Spiesenrestaurant is een juist een aanvulling op die bruisende feesten. In ons restaurant kunnen we nu namelijk ook kleine gezelschappen Bourgondisch laten genieten. Een etentje voor twee was voorheen niet mogelijk, maar in ons sfeervolle restaurant nu natuurlijk wel.' Van woensdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur is het Bourgondisch & Spiesenrestaurant van De Hoeve geopend.

Zeker tijdens deze spiesenmenu-actie en de huidige restaurantactie van Albert Heijn, is reserveren echter wel aan te bevelen. Erik: 'We krijgen zelfs al vragen over de komende kerst! Dus maak ik van deze gelegenheid maar meteen gebruik om te laten weten dat wij op eerste kerstdag uiteraard weer een overheerlijke brunch zullen organiseren. Van 12.00 tot 14.30 uur kan men hier onbeperkt van komen genieten. En vanaf 18.00 uur zullen wij dan ook weer een fantastisch kerstbuffet verzorgen.'

Reserveren kan heel eenvoudig via www.herbergdehoeve.nl of bel: 026 3250760 (Zie ook Facebook). Herberg de Hoeve / Bourgondisch & Spiesen Restaurant, Hoeve 31, Huissen.

Appelplukdag en boerenmarkt op boerderij De Geer

Met het appeltreintje naar de boomgaard om zelf appels te plukken. (foto Sjaak Veldkamp)

GENDT - Boerderij De Geer in Gendt staat weer in het teken van de appel- en perenteelt. Met de Landelijke Appelplukdag op zaterdag 16 september begint het nieuwe plukseizoen met een gezellige boerenmarkt. Ruim 35 fruittelers in Nederland openen die dag hun boomgaarden voor de consument. Een gezond en een feestelijk uitje voor jong en oud.

De meeste appelrassen zijn lang houdbaar, maar het aller lekkerste blijft een appel direct van de boom, zegt Peter Roelofsen. "Een appel eten in de boomgaard geeft toch iets speciaals. En dat gevoel wil ik de bezoekers graag meegeven." Om dat gevoel mee te geven kan er in de boomgaard gratis worden geproefd. Appelplukkers geven uitleg over de appelteelt en de verschillende rassen. Jos Roelofsen kijkt er weer naar uit. "Wat is er mooier dan in de natuur over een hartstikke gezond product te mogen vertellen". Met het inmiddels befaamde 'appeltreintje' worden bezoekers naar de boomgaard gebracht. De geplukte appels kunnen op de boerenmarkt worden afgerekend.
Boerenmarkt

De boerenmarkt belooft een gezellige dag te worden. Kinderen kunnen op het springkussen hun energie kwijt om daarna op speelse wijze appels te persen tot appelsap. Onder de grote notenboom is er verder de mogelijkheid om te knutselen. Een fotograaf portretteert kinderen in een ''boerensfeer'. De speeltuin is vrij toegankelijk.

Op de boerenmarkt staat een verscheidenheid aan kramen. Het wordt een dag van proeven en kijken. Henk Megens van het Ambachten Genootschap Werm en Kald komt zijn rookworst van een eeuwenoud middeleeuws recept roken. Een smid laat het ambachtelijke werk zien en de palingroker zorgt voor vers gerookte paling. Boerderijwinkel De Geer zorgt op het boerderijterras voor koffie, thee, frisdrank, pannenkoek en een barbecue. Accordeongroep Betuwe Oost is aanwezig voor een stukje gezellige sfeermuziek.

De Appelplukdag duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Flierensestraat 5 Gendt.

Leuke actie bij IJssalon Benvenuto in Bemmel

BEMMEL – Op 28 mei opende Ivo Rijke zijn ijssalon/lunchroom aan De Markt 9 in Bemmel. In deze salon maakt hij zelf op ambachtelijke wijze zijn overheerlijke schepijs in verschillende smaken.

"Daar gaat veel tijd in zitten maar als je het sneller wilt doen is het geen ambachtelijk schepijs meer", aldus Ivo. Maar ook voor een lekkere kop koffie met gebak of een heerlijk broodje kunt u bij Benvenuto terecht. Deze maand heeft Ivo een leuke actie voor de kinderen. Alle basisschoolleerlingen in Bemmel hebben een bonnetje ontvangen waarmee ze iedere woensdagmiddag in de maand september een gratis hoorntje met één bolletje chocolade, vanille of aardbeienijs kunnen komen halen. "We zien jullie dan ook graag aan De Markt 9 in Bemmel."

Leden gezocht bij Bowling Vereniging Elst!

ELST - Bowling Vereniging Elst is met spoed op zoek naar nieuwe leden!

Heeft u interesse om te bowlen of reserve te zijn? Kom gerust eens kijken. Wij spelen op elke donderdagavond van september tot en met mei van 20.00-21.30 uur in Bowlingcentrum De Wanmolen van Zetten. Voor meer informatie kun u bellen met Marc 06 22241417 of mailen naar marcdorien@live.nl

Lezing 'Gelukkig ouder worden’ gaat niet door!

BEMMEL - De Kinkelacademie heeft bericht ontvangen dat door plotselinge ziekte van een van de sprekers de lezing ‘Gelukkig ouder worden’ op maandag 18 september niet doorgaat.

"Wie een kaartje bij boekhandel De Toren van Bemmel heeft gekocht, krijgt het geld bij de boekhandel terug tegen inlevering van het kaartje. Degene die via de KBO een kaartje heeft gekocht, zal door Gonny Lamers-Froon worden benaderd over de terugbetaling hiervan. Die mensen die via de website een kaartje hebben gekocht zullen door ons, via het opgegeven emailadres, worden benaderd over de terugbetaling. Mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met: Frans Polman via 06 28552988. Graag zien wij u op maandag 6 november bij onze volgende lezing ‘de ziel van Luther’ in het kader van 500 jaar Reformatie", aldus de programmacommissie van de Kinkelacademie

Leden gezocht bij Bowling Vereniging Elst!

ELST - Bowling Vereniging Elst is met spoed op zoek naar nieuwe leden!

Heeft u interesse om te bowlen of reserve te zijn? Kom gerust eens kijken. Wij spelen op elke donderdagavond van september tot en met mei van 20.00-21.30 uur in Bowlingcentrum De Wanmolen van Zetten. Voor meer informatie kun u bellen met Marc 06 22241417 of mailen naar marcdorien@live.nl

Shoeby Huissen is vernieuwd!

HUISSEN - Shoeby Huissen is vernieuwd en heropende op woensdag 6 september haar deuren! Kom een kijkje nemen in dit modeparadijs met de nieuwste musthaves voor dames, heren en kids. In het gloednieuwe concept en opgefriste interieur shop je nu de perfecte outfit voor iedere gelegenheid!

Dit is dus het perfecte moment om jouw basisgarderobe een upgrade te geven. Esther, Wilfred en het team van personal shoppers helpen je graag om een nieuwe fashionable outfit te vinden die helemaal bij jou past. Met fashion draait het immers maar om één ding: jezelf blijven! Casual chic, sporty glamorous en feestelijk stoer. Voor ieder wat wils. Omdat je natuurlijk het liefst zo lang mogelijk wilt genieten van jouw nieuwe aankopen, geven de personal shoppers je graag advies over het combineren van items zodat je ze nog het hele seizoen (of zelfs langer!) kunt dragen. Tot snel bij Shoeby aan de Langestraat 19 in Huissen.

Rabo Starterstraject: ideale start van uw onderneming

BETUWE - Bent u een (potentiële) startende ondernemer die graag een vliegende start wil maken? Dan deelt de Rabobank graag haar kennis met u. Tijdens het Rabo Starterstraject krijgt u antwoord op tal van ondernemersvraagstukken en deelt u ervaringen met andere startende ondernemers. Om zo een vliegende start te maken.

Deelnemers aan het Starterstraject worden tijdens vijf themagerichte avonden meegenomen in onderwerpen die voor startende ondernemers interessant zijn: van ondernemersvaardigheden en juridische zaken tot (online) marketing en bedrijfsadministratie.

Hoge waardering

Het voorgaande Starterstraject werd met een 8.6 hoog gewaardeerd door de aanwezige deelnemers. "Voor ons reden genoeg om voor nieuwe, ambitieuze starters weer een Rabo Starterstraject te organiseren", licht Joep van Hoek, accountmanager MKB bij Rabobank Oost Betuwe, toe. "Door de verschillende thema's die voor iedere starter relevant zijn, is het Starterstraject interessant voor iedereen die een eigen bedrijf wil beginnen of die stap recent hebben gemaakt."

"Om de startende ondernemer ook regionaal te versterken, organiseren we het Starterstraject dit jaar voor het eerst samen met Rabobank Arnhem en Omstreken,"gaat Joep verder. "Zo helpen we de startende ondernemers van beide banken aan een breder en uitgebreider netwerk."

Nieuwsgierig geworden?
Bekijk het inspirerende programma op www.rabobank.nl/oostbetuwe. Het Starterstraject vindt plaats op vijf maandagavonden in oktober en november, afwisselen op het Adviescentrum van Rabobank Oost Betuwe, Industrieweg Oost 16 in Elst en Rabobank Arnhem en Omstreken, Mr. D.U. Stikkerstraat 11 in Arnhem. De bijeenkomsten starten om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur. Deelname is kosteloos. Het aantal plaatsen is beperkt en er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!

Maak kennis met Thaise Massage bij Anchalee Massagesalon in het centrum van Bemmel!

BEMMEL - Voor de meeste mensen zit de vakantie erop en de scholen zijn weer begonnen. Iedereen begint weer in een vast ritme te komen. De meeste vaste klanten bij Anchalee Massagesalon hebben hun eerste afspraken alweer laten vastleggen. Opvallend dit jaar is dat er bijzonder veel mailtjes binnen zijn gekomen met vragen over de verschillende soorten massages die er bij de massagesalon aan de Deken dr. Mulderstraat 6b in het centrum van Bemmel worden gegeven.

"Eind 2011 ben ik met "Anchalee Massagesalon" begonnen in Bemmel. Toch blijkt dat nog veel mensen in de regio niet bekend zijn met Thaise Massage", aldus Anchalee. "Om deze reden hebben wij besloten om in de hele maand september voor een actie te gaan, waarvoor wij eerder niet hebben gekozen. Namelijk een massage van 45 minuten voor de prijs van 30,00 euro. Meestal hebben wij 1,5 uur nodig om een groot lichaam geheel te masseren en een uur voor een kleiner lichaam. Toch kunnen de mensen die niet bekend zijn met Thaise massage in 45 minuten een indruk krijgen wat zij kunnen verwachten. Ideaal dus voor mensen die nooit eerder zijn geweest, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld alleen hun nek of schouders willen laten masseren of een ontspanningsmassage willen ondergaan." Bel voor meer informatie of het reserveren van een afspraak 06 57060794 of bezoek de website www.anchalee.nl. Via de website kunnen overigens ook cadeaubonnen worden aangeschaft.

Staat u wel eens stil bij uw voeten?

BEMMEL – We letten op onze voeding omdat we slank willen blijven en we sporten omdat we gezond en fit willen blijven. Voorkomen is immers beter dan genezen. Maar wist u dat veel lichamelijke klachten vaak beginnen bij onze voeten? Terwijl dat ook te voorkomen is!

Een verkeerde lichaamshouding kan de oorzaak zijn van klachten aan uw rug, knie of enkel bijvoorbeeld. En die verkeerde houding ontstaat vaak bij de voeten. Een correctie van uw voetstand kan dit soort klachten helpen voorkomen en toch gaat men meestal pas naar een podoloog als er al pijnklachten zijn. Gelukkig kan een podoloog ook dan uw pijn verlichten of zelfs helemaal verhelpen door uw voetstand te verbeteren. Binnen een week kunt u al terecht bij podologiepraktijk Podozorg in Bemmel. Eigenaresse Marcella Bulters, registerpodoloog en MSU echografist, weet na uitgebreid onderzoek vaak al gauw waar de spreekwoordelijke schoen wringt. Indien nodig maakt zij podologische zolen of teenortheses voor u op maat. Andere behandelmogelijkheden zijn bijvoorbeeld tape technieken of nachtspalken en soms is het dragen van therapiesokken of een schoenadvies al voldoende om uw klachten te verhelpen.

Podozorg Bemmel werkt nauw samen met huisartsen, osteopaten en fysiotherapeuten. Marcella: 'Op blote voeten lopen versterkt de voetspieren en zorgt daardoor voor een betere lichaamshouding. Tijdens onze open dag kan men kennis maken met 'Het blotevoetenpad'. Een bijzondere ervaring!' Komt u ook eens lekker 'naast uw schoenen lopen'? U bent van harte welkom op zondag 17 september van 12.00 tot 17.00 uur aan de Dorpsstraat 26. Podozorg Bemmel (voorheen Bulters podologie) – www.podozorg-bemmel.nl

Janssen hoorzorg Uniek: gratis demonstratiedag hoortoestellen in De Kinkel in Bemmel

"Janssen Hoorzorg , hooroplossingen als muziek voor uw oren"

BEMMEL - Vrijdag 16 september vind er een unieke hoortoesteldemonstratie plaats in cultureel centrum De Kinkel in het centrum van Bemmel. Janssen Hoorzorg heeft de gerenommeerde firma Widex uitgenodigd om iedereen te laten kennismaken met de modernste generatie hoortoestellen.

De Beyond wordt fantastisch ontvangen, met name door klanten die geen concessies willen doen als het om hun gehoor gaat. De stand der huidige techniek is zover, dat Widex een toestel heeft ontwikkeld die geheel autonoom met een app op uw telefoon of tablet samen kan werken.

De wereld om u heen komt daardoor dichter binnen handbereik, omdat u zowel telefoongesprekken als muziek of tv-geluid rechtstreeks naar uw hoortoestellen kunt streamen. De mogelijkheden zijn ongekend, en dat allemaal in de hoogst mogelijke geluidskwaliteit.

Janssen Hoorzorg zal als één van de eerste audicienzaken in Nederland het Widex premium-dealerschap verwerven, en wat dit voor u als klant kan betekenen kunt u horen op deze dag. Aangezien er echte luistersessies zijn, waarin u zelf met de hoofdtelefoon draadloos kan ervaren hoe de nieuwste generaties toestellen kunnen klinken, is het zaak om u even van te voren aan te melden.

De drie sessies zijn om 10.30, 13.30 en 15.30 uur. Een mailtje met daarin uw voorkeur is voldoende, bellen kan ook.info@janssenhoorzorg.nl, 0481 769037, www.janssenhoorzorg.nl.

Dit vrolijke popje wordt 1 jaar.
Hieperdepiep hoera
voor lieve Hanna!
xxx oma

Hieper de piep hoera
Lynn wordt 15 september
8 jaar! Dikke kus van
papa, mama, Zoey en Romy,

Lieve Kai,
Hieperdepiep hoera!                                                        
12 september 'ben je echt' 3 jaar!
Liefs, Papa, Mama & Fenne

"Het doet ons een deugd,
Sarah begint aan haar tweede jeugd.
Van harte gefeliciteerd namens ons allen."

Lieve Carlijn,
Op 14 september 19 jaar !!
Van harte gefeliciteerd !!
xxxx papa en mama

15-09-2017
Sylvia 10 jaar onze collega.
Syll van harte gefeliciteerd
met je 10 jarig jubileum
bij de Gent. Liefs je collega's

Lieve xam
Van harte gefeliciteerd
met jouw 9e verjaardag!
Liefs papa, mama
en een pootje van laska!

Dit stralende bruidspaar
viert hun 25e huwelijks jaar.
Gefeliciteerd Rutjan en Beppie!

Dit nachtegaaltje wordt alweer
40 jaar.Hartelijk gefeliciteerd
namens: Laura,Dirk,Thea,Davy,
Jessica,Lisa,Nick,Jeroen en Simone.

Hoera deze feyenoorder
word 16 september 60 jaar!

Kom van dat dak af

HUISSEN - Kom van dat dak af. Want het kan weer, het spel met boules en butje. Wegens de renovatie van het dak van de voormalige gemeentewerf aan het Kampstuk 23 te Huissen kon het terrein niet worden betreden door onbevoegden.

De leden van Jeu de boulesclub Lingewaard stonden dagenlang ongeduldig aan te poort te rammelen, echter tevergeefs. Die bleef gesloten met een zwaar hangslot erop. Maar dat is nu voorbij. Dus gaat jeu de boulesclub Lingewaard door met de ontvangst van gastspelers op de dinsdagmiddag.


“Heeft u de afgelopen vakantie misschien fijn gebouled op de camping? Dan weet u wat u nu mist. Bij ons kunt u nog boulen op 12, 19 en 26 september. Wij beginnen te spelen om 13.30 uur. Als u dan aanwezig bent mag u zonder kosten of andere verplichtingen meedoen. Ook kunnen wij desgewenst een setje boules aan u uitlenen. Er zijn twee speelronden van pakweg 45 à 60 minuten.
Maar misschien wilt u liever kijken naar de verrichtingen van de spelers, dat mag ook. Hopelijk kunnen we buiten spelen en dan zijn onze buitenkantine en overdekt terras tot uw beschikking.” Voor nadere inlichtingen: Gerie Startman 06 20691224. Meer info staat op www.jbcl.nl.

In een oogopslag

Vieringen in parochie De Levensbron

Zaterdag 16 september

19.00 uur: O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen, eucharistieviering, V. Bulthuis

Zondag 17 september

10.00 uur: O.L.V. Ten Hemelopneming Huissen-Stad, eucharistieviering, V. Bulthuis, Middenkoor InVoice

10.00 uur: St. Martinus Doornenburg, eucharistieviering, A. Hulleman, Herenkoor, kermis

10.00 uur: H. Martinus Gendt, oecumenische viering, ds. M. de Bree en J. Kallen, Koor Jubilate en Harmonie
St. Caecilia.

Maandag 18 september

09.00 uur: St. Martinus Doornenburg, eucharistieviering, A. Hulleman, kermis

Dinsdag 19 september

19.00 uur: St. Bavo Angeren, woord- en communieviering, J. Kallen, Gemengd koor De Levensbron, Opening seizoen Vrouwengilde

Woensdag 20 september

09.30 uur: Pastorie Huissen-Zand, eucharistieviering, G. Peters

Zaterdag 23 september

19.00 uur: O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen, eucharistieviering, G. Peters, Exotherm

Zondag 24 september

10.00 uur: O.L.V. Ten Hemelopneming Huissen-Stad, eucharistieviering, G. Peters, Gemengd Koor de Levensbron

10.00 uur: H. Martinus Gendt, oecumenische viering, M. de Bree en J. Kallen, Koor Jubilate en Harmonie St. Caecilia.

God en de kunst van het vissen

HUISSEN - De kerk is als een scheepje, een bootje vol vissers, waarin alles van het leven opgevist wordt, naar boven kan komen. En soms ook niet. Leven en liefde, om die te vinden, moet je juist zoeken. Leven en liefde liggen niet kant-en-klaar om door te geven.

Er zijn dagen dat je niets vangt, geen enkele beet. Weet dan en geloof dan: vissen is niet gebaseerd op zekerheid, maar op vertrouwen. En de kunst van geloven gaat minder om geloofszekerheid en geloofsinhoud, maar meer om geloofsvertrouwen en een manier van leven.

Vissen vraagt geduld. Mensen willen vaak té snel té veel over God vastleggen. We willen God vangen in onze woorden en beelden. Wij willen God vastpakken. Nu, hier, en maken zo een afgod, een gouden kalf. Daar dansen we om heen. Onze God, ons geloof – maar het is de verkrampte vreugde van vermeende zekerheid. De grootste zonden in het geloof, in de liefde, in het leven… is ons ongeduld. Geloven is niet een kunstje om God te vangen, maar de kunst om in het leven te staan met wachten en vertrouwen (ds. Matthijs Glastra).

Kerkdienst Protestantse Gemeente Huissen, zondag 17 september, 10.00 uur, ds. Matthijs Glastra. Met koffie/thee na afloop. En de kerk is ook iedere vrijdagmiddag open van 14-16 uur. U bent van harte welkom!

Weekmenu Bemmels afhaalpunt

BEMMEL - Op maandag 18 september kunnen inwoners van heel Lingewaard tussen 17.00 en 18.00 uur het volgende menu afhalen: Salade, lasagna én een toetje.

Deze maaltijd kost vier euro en wordt bereid door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het afhaaladres is Cuperstraat 9 te Bemmel. Gevraagd wordt zelf drie afsluitbare bakjes mee te nemen! "Wilt u ook genieten van zo’n heerlijke verse maaltijd dan moet u zich wel van te voren even inschrijven via het SWL Meldpunt. Er is namelijk maar een beperkte hoeveelheid menu’s beschikbaar. Inschrijven kan op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur via 088 2552555.

Het Bemmels afhaalpunt is een initiatief van buurtbewoners in samenwerking met SWL. Meer informatie wordt gegeven door Wil van den Hurk (088 2552550).

God en de kunst van het vissen

HUISSEN - De kerk is als een scheepje, een bootje vol vissers, waarin alles van het leven opgevist wordt, naar boven kan komen. En soms ook niet. Leven en liefde, om die te vinden, moet je juist zoeken. Leven en liefde liggen niet kant-en-klaar om door te geven.

Er zijn dagen dat je niets vangt, geen enkele beet. Weet dan en geloof dan: vissen is niet gebaseerd op zekerheid, maar op vertrouwen. En de kunst van geloven gaat minder om geloofszekerheid en geloofsinhoud, maar meer om geloofsvertrouwen en een manier van leven.

Vissen vraagt geduld. Mensen willen vaak té snel té veel over God vastleggen. We willen God vangen in onze woorden en beelden. Wij willen God vastpakken. Nu, hier, en maken zo een afgod, een gouden kalf. Daar dansen we om heen. Onze God, ons geloof – maar het is de verkrampte vreugde van vermeende zekerheid. De grootste zonden in het geloof, in de liefde, in het leven… is ons ongeduld. Geloven is niet een kunstje om God te vangen, maar de kunst om in het leven te staan met wachten en vertrouwen (ds. Matthijs Glastra).

Kerkdienst Protestantse Gemeente Huissen, zondag 17 september, 10.00 uur, ds. Matthijs Glastra. Met koffie/thee na afloop. En de kerk is ook iedere vrijdagmiddag open van 14-16 uur. U bent van harte welkom!

Retraitedag in Ressen

RESSEN - De eerste retraitedag van het nieuwe seizoen – dat in het teken staat van de Keltische spiritualiteit - heeft als thema ‘Metgezel’.

"Op deze retraitedag staan we stil bij de betekenis van de mensen die voor jou een metgezel waren of zijn in je leven. Maar ook is er aandacht voor de vraag hoe en voor wie jij een metgezel bent, bent geweest of kunt zijn. De dag is op zaterdag 16 september van 11.00 tot 16.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10.30 uur) in De Kosterij, Kerkenhofstraat 3, Ressen."
De kosten zijn inclusief koffie, thee en soep vijftien euro. (Lunchpakket en wandelschoenen meenemen). Aanmelden moet bij Marijke de Kruijff, 06 17829303. Meer informatie te verkrijgen via info@pleisterplaatsressen.nl of www.pleisterplaatsressen.nl.

Vrouwenvereniging Angeren

ANGEREN - Dinsdag 19 september opent de Vrouwenvereniging Angeren het nieuwe verenigingsjaar.

Deze wordt gestart om 19.30 uur met een viering in de Bavokerk in Angeren. De avond wordt voortgezet in het Dorpshuis met de bespreking van het nieuwe programma. Daarna wordt er een kwis gespeeld met medewerking van Marian Hendricksen en Johan Wagener. Nieuwe leden zijn natuurlijk welkom! Voor informatie: 06 36535797.

60 jaar getrouwd én 75 jaar lid van SV Angeren

ANGEREN - Toon Teunissen is 60 jaar getrouwd én 75 jaar lid (vanaf de oprichting) van voetbalclub Angeren.

Het unieke moment voor de voorzitter van SV Angeren (Wim Brandts) om aan Toon het eerste proefexemplaar van het jubileumboek ‘Beelden van een dorpsvoetbalclub’ aan te bieden.

Samen appels plukken is een feest!

REGIO - Op zaterdag 16 september wordt weer het hoogtepunt van de oogst gevierd, tijdens de Landelijke Appelplukdag. Voor jong en oud is dit dé ultieme kans om een kijkje te nemen in een boomgaard, zelf appels te plukken en te genieten!

In het hele land doen ruim dertig fruitbedrijven mee met deze dag. Fruitbedrijf en Landwinkel de Woerdt in Ressen is hier één van. Bij de Woerdt bent u welkom vanaf 8 tot 17 uur voor zelfpluk. Ook wordt er verse appelsap geperst en kunnen kinderen springen op het appelspringkussen! Verder zijn er oud Hollandse spelen en kan iedereen meerijden met de boomgaardtrein. Meer informatie staat op www.dewoerdt.nl.

De Appelplukdag is een initiatief van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Kijk op www.landelijkeappelplukdag.nl voor een overzicht van alle deelnemers.