GN Lingewaard

27 juni 2018

GN Lingewaard 27 juni 2018


Beleg & Ontzet van Huissen en koningschieten

Slag om Huissen (foto: H. ten Have) H.ten Have

HUISSEN - Op zaterdag 30 juni is de jaarlijkse viering van het Beleg van Huissen, dat elk jaar wordt nagespeeld door de Huissense gilden. Deze dag staat vol met tradities met als hoogtepunt de Slag om Huissen.

Zondag 1 juli volgt het Huissens koningschieten op het Raadhuisplein. Het Beleg en Ontzet van Huissen vond plaats van 26 mei tot 25 juni 1502, toen Hertog Karel van Gelre vanuit Arnhem probeerde om de Kleefse enclave Huissen in te nemen. Het beleg eindigde met de hulp van Kleefse legertroepen op 25 juni, die het Arnhemse leger versloegen in een veldslag.

Slag om Huissen (foto: H. ten Have) H. ten Have

Vanaf 11.00 uur zullen de gilden door het centrum lopen met als hoogtepunt de Slag om Huissen omtrent 16:30 uur. Dit jaar met aanwezigheid van onze internationale gasten; leden van de Schützenvereine uit Kellen en Keeken alsmede de Emmericher Stadtgarde met hun kanon. Zaterdagschool en de bende van de Wildeman Dit jaar ook weer: de Bende van de Wildeman. Kinderen van ongeveer 7 tot 14 jaar zijn om 10:30 uur welkom in de Antoniuskapel.

De prijswinnaars van de Wildeman-kleurplaatactie zullen persoonlijk geïnformeerd worden. Hierna worden de kinderen meegenomen door de Wildeman om hen de hele dag te vermaken met tradities en plezier. Op zondag 1 juli volgt het Koningschieten, een jaarlijkse strijd om de titel van koning van het Sint-Laurentius- of Sint-Gangulphusgilde door het schieten op de klos. Om 14.00 uur zullen de evenementen op het Raadhuisplein beginnen met het vogelschieten. Meer informatie en programma staan op GildenHuissen.nl; stuur een e-mail naar Wildeman@GildenHuissen.nl of volg het op Facebook.

Aanlegsteiger illegaal open gehouden

Het is bij de gemeente niet bekend hoe lang de poort heeft open gestaan. (foto Sjaak Veldkamp)

DOORNENBURG – Onbekenden hebben de toegang naar de aanlegsteiger in Doornenburg oneigenlijk opengehouden. Na vragen van deze krant heeft de gemeente het hek weer afgesloten. De toezicht ligt bij de gemeentelijke havenmeester.

Het openstaande hek was met ti-ribs vastgezet om te voorkomen dat het ongemerkt in het slot zou vallen. De poort is alleen te openen met de juiste code. Bezoekers zouden dan opgesloten zitten. Het is bij de gemeente niet bekend door wie en wanneer het hek is geopend en vastgezet.

De aanlegsteiger in het Pannerdensch Kanaal blijft de gemeente achtervolgen. Omdat het een permanente ligplaats begon te worden, besloot de gemeente op advies van Rijkswaterstaat de loopbrug met een toegangspoort af te sluiten. Na telefonische contact met de gemeentelijke havenmeester kan de poort worden geopend. De investeringskosten waren vorig jaar ruim vierduizend euro.

De aanlegsteiger kan gratis worden gebruikt, maar alleen na telefonisch contact met de gemeentelijke havenmeester. De meeste aanvragen komen van binnenschippers. Het is ook de opstapplaats van Sinterklaas en zijn pieten.

Zomervakantie: ParticipatiePunten & activiteiten

BEMMEL - Tijdens de zomerperiode hebben de SWL-vrijwilligers ook even vakantie! De hele zomer is het SWL Meldpunt gewoon open in de Cuperstraat 9.

De ParticipatiePunten (met uitzondering van Bemmel) zijn in juli en augustus gesloten.

Open Eetcafés zijn gesloten van: Huissen 27 juni - 18 juli; Doornenburg juli en augustus; Gendt 5 juli - 15 augustus; Haalderen 12 juli - 23 augustus; Bemmel 10 juli - 3 augustus

Repaircafés zijn gesloten in juli en augustus.

Over & Weer kledingruil is gesloten van 27 juni - 27 juli.

Goed Spul is gesloten vanaf 4 juli en zal na de zomervakantie op een andere locatie haar deuren openen.

Crea Café Huissen is in juli en augustus gesloten.

Brei & Haakcafé Huissen is in juli en augustus gesloten.

Koffieochtend Zilverkamp gaat weer in september van start.

Bemmels Afgehaald gaat de hele zomer door.

Brei & Haakcafé Bemmel gaat de hele zomer door.

Koffie-uurtje Bemmel gaat de hele zomer door.

Wandeluurtjes gaan gewoon door bij voldoende deelnemers.

Jongereninloop Huissen gaat hele zomer door.

Zomervakantie: ParticipatiePunten & activiteiten

Zomervakantie: ParticipatiePunten & activiteiten

BEMMEL - Tijdens de zomerperiode hebben de SWL-vrijwilligers ook even vakantie! De hele zomer is het SWL Meldpunt gewoon open in de Cuperstraat 9.

De ParticipatiePunten (met uitzondering van Bemmel) zijn in juli en augustus gesloten.

Open Eetcafés zijn gesloten van: Huissen 27 juni - 18 juli; Doornenburg juli en augustus; Gendt 5 juli - 15 augustus; Haalderen 12 juli - 23 augustus; Bemmel 10 juli - 3 augustus

Repaircafés zijn gesloten in juli en augustus.

Over & Weer kledingruil is gesloten van 27 juni - 27 juli.

Goed Spul is gesloten vanaf 4 juli en zal na de zomervakantie op een andere locatie haar deuren openen.

Crea Café Huissen is in juli en augustus gesloten.

Brei & Haakcafé Huissen is in juli en augustus gesloten.

Koffieochtend Zilverkamp gaat weer in september van start.

Bemmels Afgehaald gaat de hele zomer door.

Brei & Haakcafé Bemmel gaat de hele zomer door.

Koffie-uurtje Bemmel gaat de hele zomer door.

Wandeluurtjes gaan gewoon door bij voldoende deelnemers.

Jongereninloop Huissen gaat hele zomer door.

Geschiedenis van de wijk Loovelden centraal

Vendelen op de vendeliersweide

HUISSEN - De oudste bij naam bekende Huissenaren woonden op de Loovelden. Wie het waren en hoe we ze kennen kunt u lezen in het laatste nummer van Mededelingen van de Historische Kring Huessen.

In dit nummer wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de wijk Loovelden. Het archeologisch onderzoek heeft geleid tot talloze vondsten, die ook landelijk opzien hebben gebaard. Het blijkt, dat het rond de tweede eeuw na Christus in dit deel van Huissen gonsde van de activiteiten. Het wordt dan ook duidelijk waarom een deel van de straatnamen is vernoemd naar zaken uit de Romeinse tijd. Na lezing van dit nummer weet u ook waarom de Surastraat in deze wijk ligt. Aan de hand van een kaart wordt de middeleeuwse situatie van het gebied besproken. Ook de straatnamen die gerelateerd zijn aan de Huissense gilden worden toegelicht en er wordt uitgelegd waarom er een Keurvorstsingel in de wijk ligt.

Er is ook aandacht voor de recentere geschiedenis van Huissen. Er wordt een koningsschild uit 1749 besproken, maar ook het lot van Joodse Huissenaren tijdens de Duitse bezetting komen aan de orde. Huissense reclameobjecten passeren de revue terwijl de betekenis van het woord “teek” in het dialect op humoristische wijze in datzelfde dialect wordt toegelicht.

Kortom, ook dit nummer van het tijdschrift van de Kring bevat weer veel wetenswaardigheden over de oudere en jongere geschiedenis van Huissen. Mocht u geïnteresseerd zijn in een exemplaar; ze zijn voor vijf euro te koop in het Stadsmuseum De Hof van Hessen. Daar kunt u zich eventueel ook aanmelden als lid van de Kring voor twintig euro per jaar.

Collecteweek Campagneteam Huntington in Bemmel

BEMMEL - In de week van 2 - 7 juli gaan vrijwilligers in Bemmel op pad om huis aan huis te collecteren voor de Ziekte van Huntington. De opbrengst van de collecte is voor 100 procent bestemd voor fundamenteel onderzoek naar een geneesmiddel voor de ziekte.

In Nederland leven circa 1.700 mensen met de ziekte van Huntington. Daarnaast zijn er nog ongeveer 8.000 risicodragers. De ziekte van Huntington is een dodelijke erfelijke ziekte met symptomen van Alzheimer, Parkinson en ALS. Je hebt vijftig procent kans om het te krijgen als één van je ouders het heeft. Er heerst een taboe en schaamtegevoel op de ziekte. Relaties, carrières, een levensverzekering… ze zijn niet meer zeker. Onderzoeksgeld is nodig

Het Campagneteam Huntington heeft als doel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te financieren, dat tot een genezende therapie voor de ziekte van Huntington moet leiden. Kansen op een geneesmiddel – binnen tien jaar - zijn veelbelovend! Samen met honderden vrijwilligers zamelen we tijdens de diverse collecteweken in Nederland geld in voor onderzoek, zo ook in de week van 2 - 7 juli in Bemmel.

Collectant gemist? Heeft u geen collectant aan de deur gehad, maar wilt u toch een bijdrage overmaken? Dat kan door de letters CTH1, CTH2 of CTH3 te sms-en naar nummer 4333 (eenmalige gift van 1,=, 2,= of 3,= euro), of met een online donatie via www.campagneteamhuntington.nl.

Het Campagneteam Huntington is in het bezit van het ANBI en CBF-keurmerk. Dit garandeert, dat het op een verantwoorde manier omgaat met de giften, die het ontvangt.

25 juni 2018 bestaat Egerländerkapel De Leemkuulers, uit Bemmel, 25 jaar als zelfstandige kapel. In deze serie kunt u lezen hoe het de kapel deze 25 jaar vergaan is.

2017. Weer een succesvol jaar voor ons. We hebben veel optredens gehad.Zo hebben we voor het eerst in ons (zelfstandig) bestaan een duo concert gegeven met harmonie UDI. We hebben deelgenomen aan het Wasbe/fringe festival in Utrecht. Dit optreden was bij de stadhuisbrug. We hebben het bijna de hele tijd droog gehouden, maar op het laatst was het haasje-rep-je opruimen en wegwezen. In Zevenaar speelden we tijdens het Drie Oeverfestival. In september zijn we naar Austerlitz in Utrecht gegaan en hebben daar een eerste prijs gewonnen met ons optreden. Ook dit jaar zijn we weer twee keer present geweest tijdens de Warme Winteravonden in het dierenpark van Amersfoort.

Dit jaar hebben we veel energie gestoken in het voorbereiden van ons jubileum jaar. Een speciale jubileumcommissie heeft veel mogelijkheden en onmogelijkheden onderzocht. Uiteindelijk is het programma voor 2018 helemaal rondgekomen. Er is besloten dat we een nieuw cd gaan maken, die in het jubileumjaar gepresenteerd zal worden. De opnames zijn in november geweest. Verder is de planning dat we beginnen met een nieuwjaars receptie. Een brunchconcert gaan geven, Extra aandacht voor ons kapellenfestival (eerste lustrum), Een groots opgezette jubileumjaarconcert. Een uitwisseling naar Reelsen (Duitsland) met de hele kapel met onze partners. Als eindgebeuren een Eindejaarsconcert samen met het koor Meander in de de theaterkerk.

Bijzondere activiteiten in dit jubileumjaar

--Vierdaagse zondag,15 juli Internationaal Kapellen Festival Bemmel op de markt in Bemmel. Aanvang 11.30 uur, gepland einde 17.00 uur. Dit is het eerste lustrum. Gratis toegang.

--Zaterdag 29 september jubileumconcert in zalencentrum De Kolk in Haalderen. Aanvang 20.00 uur, gepland einde 22.30 uur. Kosten 5 euro.

--15 december slotconcert samen met zangkoor Meander in de Theaterkerk in Bemmel. Aanvang 20.00 uur, gepland einde 22.30 uur; kosten 7,50 euro Tevens is er een mini-kerstmarkt verzorgd door en voor goede doelen (SOL, Buddyhuis is www.stophersentumoren.nl, Vlinderfonds).

R.K. Parochie H. Maria Magdalena

Zaterdag 30 juni

19.00 uur: O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen, eucharistieviering, G. Peters, Herenkoor

19.00 uur: St. Willibrordus Herveld, eucharistieviering, F. Bomers, In B'tween

17.00 uur: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren, eucharistieviering, V. Bulthuis, Ubi Caritas

Zondag 1 juli

10.00 uur: St. Werenfridus Elst, eucharistieviering met kinderwoorddienst, F. Bomers,Koor Zonder Grenzen

10.00 uur: O.L.V. Ten Hemelopneming Huissen-stad, eucharistieviering, G. Peters, InVoice

15.00 uur: St. Martinus Doornenburg, eucharistieviering, Schippersmis, A. Welzenes

11.00 uur: St. Leonardus Oosterhout, eucharistieviering, V. Bulthuis, Musica Nova

Doordeweekse vieringen in R.K. Parochie H. Maria Magdalena

Maandag

Heteren, 18.30 uur , Liefkenshoek (wcv), elke maandag

Dinsdag

Huissen-Stad, 19.00 uur, dagkapel, rozenkrans, elke dinsdag

Oosterhout, 09.00 uur, dagkapel, 1e dinsdag van de maand

Woensdag

Angeren, 09.30 uur uur, sacristie/kerk, 1e woensdag van de maand

Doornenburg , 09.30 uur, kerk , 2e woensdag van de maand

Gendt, 09.30 uur, dagkapel, 4e woensdag van de maand

Herveld, 19.00 uur, kapel Hoge Hof, 1e woensdag van de maand

Huissen-Zand, 09.30 uur , dagkapel , 3e woensdag van de maand

Lent, 19.00 uur, St. Jozef, 2e woensdag van de maand

Donderdag

Elst, 10.30 uur, Tertzio, 1e donderdag van de maand

Elst , 09.30 uur, De Hoeksteen, 2e donderdag van de maand

Elst, 10.30 uur, Tertzio (wcv), 3e donderdag van de maand

Elst , 09.30 uur, De Hoeksteen, 4e donderdag van de maand

Elst, 09.30 uur, De Hoeksteen, 5e donderdag van de maand

Vrijdag

Bemmel, 10.00 uur,kapel Liduina,1e vrijdag van de maand

Huissen-Stad, 10.00 uur, Sancta Maria, 1e vrijdag van de maand

Valburg, 09.00 uur, sacristie, rozenkrans, elke vrijdag

Valburg, 09.30 uur, sacristie, elke vrijdag


Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv). Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

Opruimen zwerfvuil in Haalderen

HAALDEREN - Op vrijdag 29 juni wordt in Haalderen het zwerfvuil opgeruimd.

"Omdat de grote vakantie eraan komt, willen we dit voor die tijd nog realiseren. Wilt u helpen, graag. We zien u dan om 19.00 uur bij het plein voor cafetaria Moos in Haalderen", aldus Marjo Hendriks.

Taekwon-Do Tigers Life Skill Education bij TA Gelderland

Tigers groepsles (foto: Emil Ripassa) Foto: Emil Ripassa

REGIO - Taekwon-Do Academie Gelderland (TAG) biedt een compleet nieuw en speciaal ontwikkeld pedagogisch Taekwon-Do programma aan voor jonge kinderen van 3 - 6 jaar: Tigers LSE! LSE staat voor Life Skills Education.

Naast dat kinderen in dit programma leren zich weerbaar te maken door middel van Taekwon-Do technieken, worden ze ook getraind in, sociale en levensvaardigheden, respect, discipline en actuele thema's die wellicht ooit hun leven kunnen redden!

De lessen zijn onderverdeeld in de onderstaande thema’s die spelenderwijs aan bod komen: Omgaan met vreemdelingen; Goede geheimen/slechte geheimen; Omgaan met pesten; Omgaan met gevaarlijke situaties (brand, water, verkeersregels); Samenwerken en leiderschap; Gezondheid, voeding en bewegen; Wereldwijde bewustwording.

De kinderen krijgen een speciaal Tigerpakje en een leerlingenboekje, waarin ook vele leuke plaatjes, verhaaltjes en spelletjes staan, die ze geleerd hebben. TAG hoopt, naast het reguliere Taekwon-Do programma en Boksfit, ook voor deze jongere doelgroep een positieve bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling. Op www.tagelderland.nl staat meer informatie.

Optreden dansgroepen Zwieps een succes!

LINGEWAARD - Zondag 10 juni hebben alle dansgroepen van Zwieps opgetreden bij de Dance2demo in Deventer. Voor een groot publiek gaven de recreatiegroepen van 7-9 jaar en 9-15 jaar een spetterend optreden, waarbij zij veel eigen inbreng hebben gehad bij het maken van hun dans. Dit is zeer goed gelukt!

De selectiegroep mocht twee dansen opvoeren. Voor 'Whatever it takes' hebben zij een trofee ontvangen die uitgereikt worden. Het jurycommentaar was: “Voor een technisch goed uitgevoerde en mooie dans”.

Nieuwsgierig? Kijk op de facebook pagina van Zwieps. Meedoen? Iedereen is altijd welkom voor een aantal proeflessen. Kijk voor meer informatie op www.zwieps.nl.

Afsluiting voetbalseizoen Jonge Kracht JO15-1

gehele team ouders en kinderen

HUISSEN - Op zondagmiddag 17 juni is het seizoen 2017/2018 van de JO15-1 feestelijk afgesloten op sportpark Schalkshof van Jonge Kracht.

Er stond een gezellige kind-oudervoetbalwedstrijd op het programma. Het ging er fanatiek aan toe en de jongens kwamen in eerste instantie op een flinke voorsprong. Na een tijdje kantelde de wedstrijd. Ouders, die in het tenue van de hoofdklasse speelden, kwamen zeer goed terug. Ondanks de lichte blessure van scheidsrechter Marc Kamperman hield hij deze spannende wedstrijd goed onder controle.

Het werd een nek-aan-nekrace; de overwinning ging uiteindelijk naar de ouders met 9 -7. Na afloop was er een heerlijke verzorgde barbecue, en bleef het nog lang onrustig in Huissen. De trainers en begeleiders werden door de spelers in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. Thijs van Wissen, Mats van de Wouw, Joost Kalfs, Giel van Elferen, Giel Vermeulen werden bedankt voor het mooie seizoen.

Koffie-uurtje Bemmel

BEMMEL - Op 2 juli zijn inwoners van Bemmel welkom tijdens het maandelijkse Koffie-uurtje in de Cuperstraat bij SWL. Onder het genot van een vers kopje koffie of thee kunnen buurtbewoners met elkaar in contact komen en kletsen.

In de Cuperstraat bij Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) is die gelegenheid. Dit voormalig schoolgebouw, waar verschillende maatschappelijke organisaties samenwerken en waar ruimte is voor vrijwilligersinitiatieven, biedt ruimte aan mensen om mee te blijven doen. Soms zit dat simpelweg in het samen een kopje koffie drinken en een praatje te maken. Lijkt u het leuk om eens binnen te lopen en een kopje koffie mee te drinken? Dan bent u meer dan welkom! Neem de buurvrouw/-man of kennis mee en schuif gezellig aan bij het koffie-uurtje op maandag 2 juli van 10.30-11.30 uur op Cuperstraat 9 in Bemmel. Aanmelden hoeft niet, u kunt zo binnenlopen. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de koffie/thee van een euro.

Swingende afsluiting korenseizoen door 'Uh meezing' en 'Just do it' in Gendt

Dameskoor Just Do It (foto: Lex Hendriks) Lex Hendriks

GENDT - Op zaterdag 30 juni om 15.00 uur verzorgen het koor Uh Meezing uit Bemmel en het dameskoor Just Do It uit Gendt een gezamenlijk optreden in het mooi gelegen protestantse kerkje aan de Torenlaan in Gendt.

Uh Meezingkoor (foto: Monique Jansen) Monique Jansen

Het koor Uh Meezing uit Bemmel (het koor dat je doet verbazen omdat ook mensen welkom zijn die denken dat ze niet kunnen zingen) treedt op onder de leiding van dirigente Monique Jansen met gastmuzikant Marcel de Vries. Het Gendtse dameskoor Just Do It wordt gedirigeerd door Saskia Jonk en muzikaal ondersteund door pianist Jochem Macar’e. In de pauze zal Saskia en Jochem ons verrassen met een eigen optreden. Gezamenlijk zullen de koren swingend deze middag afsluiten en de vakantie inluiden. De entree is gratis; voor de huur van het kerkje zal er na afloop een collecte worden gehouden.

Wandelmaatjes Bemmel gezocht

(foto: Fotografiënne) Foto: Fotografiënne

BEMMEL - Ook zin om wekelijks een uurtje te wandelen? In Bemmel kan het iedere woensdag om 13:30 uur. Dan vertrekt een groepje wandelaars vanaf De Kinkel voor een wandeling van 4 tot 5 kilometer.

De wandelroute verschilt van week tot week. Je hoeft geen fanatieke wandelaar te zijn om mee te doen. Mocht je een keer een mindere dag hebben geen probleem, samen met je wandelmaatjes lukt het vast: 'samen uit, is samen thuis!'. Aan de gezelligheid wordt ook gedacht. Iedere eerste woensdag van de maand wordt afgesloten met een kopje koffie, natuurlijk geheel vrijblijvend.

Wandel je mee? Neem contact op met Ton van der Ven fayton@kpnmail.nl. Meewandelen is gratis. Mocht je in een andere kern wonen en niet over vervoer beschikken om in Bemmel te komen, neem dan contact op met Stichting Welzijn Lingewaard, Quint van de Ven: 06 13966536 voor het wandelaanbod in de hele gemeente Lingewaard.

E. van Aalten eerste op Gien

LINGEWAARD - Op zaterdag 9 juni werd de tweede dagfondvlucht vervlogen vanaf Gien over een afstand van 526 km.

De duiven werden om 10.30 uur gelost en de eerste werd om 18.21 uur gedraaid. 1e. E. van Aalten, 2e. P. Eeuwes, 3e. H. Hegeman, 4e. C. Neijenhuis, 5e. Comb. Kiezenberg, 6e. H.M.C. de Wit.

Hans van Gellecum en gezin in Canada 'Hier straks prima van oude dag genieten'

Tekst: Hans Schmeinck

Vele Betuwenaren zijn de afgelopen decennia naar het buitenland vertrokken. In deze rubriek delen ze hun ervaringen. Deze week: Hans van Gellecum (48) uit Huissen, die ruim negen jaar geleden naar Canada vertrok. Met vrouw Angela ten Westeneind en drie kinderen. In Canada werd de vierde geboren. 'Wat is eigenlijk een Canadees?'.

Van Gellecum is een tuinderszoon. In Huissen groeide hij aan de Driegaardsestraat op tussen rabarber en raapstelen. Dat hij zelf tuinder zou worden lag voor de hand. Uiteindelijk zelfs op het moderne kassengebied Bergerden op de grens van Huissen en Bemmel. Zijn vrouw Angela is een slagersdochter. Het ondernemen zit de twee in het bloed, al is de vrouw des huizes vooral thuis erg ondernemend. ,,Ze zit er ook niet zo op te wachten om in de krant te komen.''

In januari 2009 lonkt een buitenlands avontuur. ,,Een job offer, I couldn't refuse'', aldus Van Gellecum op z'n beste Engels. ,,Al moesten Angela en de kids nog wel mee willen. Maar gezien de voorliefde die we al hadden voor Noord-Amerika was dat geen probleem, haha.''

Dus vertrok het stel –'Getrouwd in de kerk op 't Zand'- en hun drie kinderen Maud, Joep en Sam naar 'het Beloofde Land'. Ze streken neer in het gehucht Wheatley, in het oosten van Canada. Met het Amerikaanse Detroit 'om de hoek'. In hun nieuwe domicilie werd het vierde kind Ted geboren. ,,The one and only Canadian in the house. Maar ja, wat is een Canadees? Iedereen hier heeft wel iets van een buitenlandse afkomst. Ik voel me in ieder geval nog honderd procent Nederlander. De kinderen zijn zich meer en meer aan het vercanadesen, bestaat dat woord eigenlijk al?''

Zomer is zomers

,,Maud is inmiddels 19 en doet een universitaire opleiding, Joep is 17 nu net klaar met Highschool en komt deze zomer naar Nederland om aan de HAS in Den Bosch te gaan studeren, Sam is 15 en klaar met het tweede jaar highschool. Ted is nu 7 en zit in groep 1. Alle drie de jongens zijn fanatieke ijshockeyers geworden.''

In het gebied waar het 'Huissense' gezin woont is een groot kassen- c.q. tuinbouwgebied. ,,Ik ben begonnen bij een komkommerbedrijf, maar kreeg na drie jaar heimwee naar de tomaten. Nu ben ik eindverantwoordelijk voor drie bedrijven. Die grapetomatoes verbouwen, volgens mij noemen ze dat in Nederland snoeptomaten.''

Van Gellecum zegt ieder jaar wel een keer naar zijn moederland te komen. ,,Meestal vanwege het werk en zo mooi te combineren met een bezoek aan onze families. Dan loop ik ook altijd even Huissen in voor een biertje met vrienden.''

En nee, heimwee heeft Van Gellecum niet. ,,Het verkeersprobleem in Nederland mis ik al helemaal niet, te druk daar! Het leven hier in Canada is goed. Het weer ook. De zomer is echt zomers, warm van juni tot en met september. En de winter is echt winter, min 10 à 15 graden en best wel veel sneeuw. Zolang we nog fit en gezond zijn hoeven we echt niet terug. En eerlijk gezegd, ik denk dat we hier prima van onze oude dag kunnen genieten.''

'Alle drie de jongens zijn al fanatieke ijshockeyers geworden.'

Notenkrakers er even tussenuit

GENDT - Het levenslied- en gezelligheidskoor De Notenkrakers uit Gendt gaat er even tussenuit. Op 2 juli is er om half acht 's avonds de gezellige jaarlijkse afsluitavond.

Daarna gaan ze tevreden op vakantie tot 3 september. Deze keer is er een open-pretrepetitie georganiseerd voor iedereen. Bezoekers kunnen een keuze maken uit het repertoire. Het koor zal deze dan ten gehore brengen. De avond begint om 19.30 uur bij De Klok op het terras en bij minder goed weer in de zaal. Kom ook gezellig mee zingen of gewoon genieten, iedereen is welkom.

Zegereeks Van Olderen - Meuwsen duurt voort!

DOORNENBURG - Op zaterdag 16 juni stond alweer de derde Midfondvlucht vanuit Nanteuil (380 km) op het programma. Hieraan deden 144 duiven mee van negen liefhebbers. Ze werden gelost om half 9.

Van Olderen - Meuwsen 24 mee 11 pr. 1, 2, 3, 8, 18, 21, 23, 25, 26, 33, 34
Nissen & Vermaas 16 mee 8 pr. 4, 9, 12, 13, 15, 17, 20, 24
H. van Hal 16 mee 6 pr. 5, 7, 19, 27, 35 36
W. Geurtz & Zn 26 mee 7 pr. 6, 10, 16, 22, 28, 30, 32
G. Peters 7 mee 2 pr. 11, 31
P.C. Engelen 15 mee 1 pr. 14
J. van de Scheur 14 mee 1 pr. 29

Tom Egbers werpt speer naar het goud op NK

Tom Egbers in actie tijdens het NK (foto: Klaasen fotografie) Foto: Klaasen fotografie

HUISSEN - Bij het Nederlands Kampioenschap atletiek voor junioren in Emmeloord op 15 juni heeft Huissenaar Tom Egbers zijn favoriete rol meer dan waar gemaakt.

Met grote overmacht pakte hij de titel bij het speerwerpen voor de a-junioren. Egbers neemt als junior ook deel aan het NK senioren, dat dit weekend plaatsvindt in Utrecht als voorbereiding op het WK junioren in Tampere (Finland) dat plaatsvindt van 10 - 15 juli. Egbers is als vierde geplaatst tijdens het NK Ssnioren. Misschien kan hij voor een verrassing zorgen...

Koffieochtend Zilverkamp in september weer van start

HUISSEN - Tijdens de zomermaanden juli en augustus ligt de koffieochtend in De Kuul even stil.

De vrijwilligers genieten van hun welverdiende vakantie om begin september weer fris van start te gaan. Op donderdagmorgen 6 september zijn inwoners van De Zilverkamp weer welkom tijdens dit maandelijkse ontmoetingsmoment.

Onder het genot van een vers kopje koffie of thee komen buurtbewoners met elkaar in contact en praten even bij. Vrijwilligers van het wijkplatform en ParticipatiePunt hebben dit ontmoetingsmoment voor wijkbewoners mogelijk gemaakt. In september komt Marjolein Peeters van Oefentherapie Cesar Huissen iets vertellen over de valpreventiecursus In Balans. En daarna is het vooral gezellig met elkaar bijpraten. Immers er gebeurt veel in De Zilverkamp!

Neem de buurvrouw/-man of kennis mee en schuif gezellig aan bij de volgende koffieochtend op donderdag 6 september (10.00-12.00 uur) in De Kuul in Huissen; iedereen is welkom!

Deze zomer gratis uitleenstruinrolstoel

BETUWE - Op Landerij de Park vindt op 1 juli om 14.00 uur de officiële aftrap plaats van de uitleen van een 'all-terrain'-rolstoel (een strand/struinrolstoel), de Wombat.

Deze zomer, vanaf 1 juli tot eind september, kan de Wombat in de Overbetuwe gratis gebruikt worden. Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe leent in samenwerking met de firma Offtheroadwheels uit Oosterhout op verzoek deze rolstoel uit binnen de Overbetuwe.

Wilt u eens een keer erop uit om over struinpaden, over het maaiveld of over zand te rijden? Of bij mooi weer in Rijkerswoerd of Strandpark Slijk Ewijk door het water rijden? Een rondje door de landerijen van Hemmen of de uiterwaarden van Heteren maken?

De SGO brengt, na een belletje, de stoel naar de gewenste locatie. Er zijn geen kosten aan verbonden. "We vragen wel een borg van twintig euro die u na afloop terugkrijgt. Ook moet u een duwer meebrengen. Bel tijdig (ca één dag eerder) naar de SGO, Jeanne Verdijk: 0481 376595 of 06 33726667 of mail naar jj.verdijk@kpnmail.nl. Dan maken we een afspraak! We hopen dat er veel gebruik van gemaakt zal worden. Na de zomer maken wij de balans op." Iedereen is welkom op 1 juli om alvast een proefritje te maken.

Column

Jaloers

Mijn geliefde is bezig hesjes te naaien voor kinderen die figurant zijn bij de Slag om Doornenburg. Ze heeft weer stofjes gekocht. Voor kleinzoon Stan een stofje met ridders. Hij is er blij mee, want hij is gek van kastelen en ridders. Het is bijna ontroerend om te zien hoe kleinkinderen reageren als één kind iets krijgt. Geen teken van jaloezie, maar blijdschap over en weer. Hoe zou het in deze ingewikkelde haantjeswereld er uitzien als er geen jaloezie zou bestaan. Jaloezie is pijn, veroorzaakt door geluk van een ander. D66 raadslid Léon Dekkers heeft het college gevraagd waarom Huis te Bemmel geen gemeentelijke subsidie voor restauratie krijgt en Kasteel Doornenburg wel. Hij vraagt zich of het college weet dat het kasteel stichting de Alexander van Heekstichting achter zich heeft staan, die beschikt over 'zeer omvangrijke (miljoenen) beleggingen'. Met de renteopbrengst wordt de exploitatie en onderhoud 'ruim ondersteund', schrijft het kersverse raadslid. De stichting, opgericht 4-11-2008, beheert inderdaad veel geld. Het is de nalatenschap van Jan van Heek, overleden 6-11-2004. Ik heb hem gekend als een zuinige man. Tijdens werkbezoeken aan 'zijn' kasteel bracht hij zelf zijn boterhammetjes mee. Door zijn soberheid en eenvoud heeft hij een vermogen nagelaten voor een sobere exploitatie en onderhoud, maar niet voor gekke dingen en restauratie. Oud D66 raadslid Pierre Cuypers weet dat ook. Hij is voorzitter geweest van stichting tot Behoud van den Doornenburg. Pierre formeerde met enkele D66 kornuiten een dagelijks kasteelbestuur die met wilde plannen kwam. Wars in de lijn van het sobere gedachtengoed van Van Heek, moest het kasteel verbouwd worden tot museum, inclusief een klimaatsysteem voor kostbare exposities. Het geld werd over de balk gesmeten. Cuypers werd door puinruimer en burgemeester van Rozendaal Jan-Hendrik Klein Molekamp weggeschopt, achterlatend een kasteel diep in de rode cijfers. Ik kan er met mijn kop niet bij waarom D66 als jaloerse kinderen De Doornenburg nu wegzet als een rijk en verwend kasteel.
Sjaak

Intermediairs voor Leergeld gezocht

LINGEWAARD - Leergeld Oost Betuwe groeit! Ook in het afgelopen jaar hebben we meer kinderen kunnen helpen. We betalen de sportclub, het schoolreisje of zorgen voor een fiets of laptop. Daardoor krijgen steeds meer de kinderen de kans mee te doen met hun vriendjes of klasgenoten.

Onderdeel van onze werkwijze is dat we de gezinnen bezoeken. Dat doen de intermediairs. Door de enorme groei zijn we op zoek naar een nieuwe intermediair. Uiteraad word je als nieuwe intermediair goed begeleid bij de eerste bezoeken die je doet en getraind. "Spreekt jou het werk van Leergeld aan? Wil je meehelpen om nog meer kinderen in de gemeente Lingewaard en Over Betuwe te helpen? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek met onze bestuursleden. We maken heel graag kennis met je. Je kunt een email sturen aan info@lgob.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op."

Vrijwilliger bij festival Under the Milky Way

HUISSEN - Zaterdag 1 september vindt het eerste lustrum plaats van festival 'Under the Milky Way' in Huissen. Een festival organiseren zonder vrijwilligers bestaat niet.

"We hebben al veel vrijwilligers die actief zijn op het festival maar we zijn nog op zoek naar: briljante barkanjers die kunnen helpen achter de bar (wel 18+ !), heftige opruimers die ons helpen het terrein netje te houden, hete koffiejuffen, maar dat mogen ook meesters zijn die zorgen voor een hapje en drankje voor de vele vrijwilligers. En verder op zoek naar grandioze afbrekers die ons helpen op zondag 2 september weer alles af te breken.

Als vrijwilliger ben je een paar uurtjes actief en de rest van de dag kun je uiteraard genieten van het ons gezellig festival. Je ontvangt gratis toegang tot het festival en tijdens je vrijwilligerswerk word je goed door ons verzorgd. Zin in iets anders? Enthousiast geraakt? Laat het weten aan Renate Demon via 0611008843, WhatsApp of mail naar vrijwilligers@underthemilkyway.nl."

Exodustocht kent ook ceremonieel moment

Bloemlegging bij het massagraf (foto: Wim Woudt) wim woudt

HUISSEN - Op zaterdag 30 juni vindt de Exodustocht weer plaats. De sfeer rondom die wandeltocht is luchtig te noemen. Immers men herdenkt ook de terugkomst van de toenmalige evacuees in de periode 1945. De oorlog was achter de rug en men moest er weer flink tegen aan: wederopbouw was het toverwoord.

Nooit zullen de vele doden worden vergeten die in de Betuwe vielen ten gevolge van die ellende. Om die reden is er bij het Massagraf in Huissen om 9.30 uur een korte ceremonie.

Bloemlegging bij het massagraf (foto: Wim Woudt)

Om 9.30 uur verzamelen deelnemers aan de wandeltocht en vertegenwoordigers van diverse organisaties zich bij het Massagraf in het Gedenkpark Huissen Stad. 'Vrijheid kun je delen' is het thema. Er zullen bloemstukken worden gelegd en er zal stil worden gestaan bij de offers die de bevolking moest brengen. Om 10.00 uur is de ceremonie afgelopen.

Ondersteuning zal er weer zijn van de doedelzakspelers, die altijd garant staan voor een speciale warme sfeer. Iedereen is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn; zowel bezoekers als wandelaars. Meerr informatie staat op www.exodustocht.nl.

Dames Thetis overtuigend bekerkampioen

LINGEWAARD - Op 23 juni heeft dames 1 op overtuigende wijze revanche genomen op de verloren bekerfinale van vorig jaar. De dames van Thetis wonnen met een 16-6 eindstand.

In de eerste periode wisten de dames zes keer het goal te raken! Binnen de eerste minuut hadden de dames de stand al op 2-0 weten te zetten, Celine Rutten en Aukje Schamp maakte deze doelpunten. Anouk Welbers, Linsey Coeleman en Maaike Milder maakte de andere doelpunten.

Na afloop van de wedstrijd gaven de scheidsrechters toe na de eerste periode in het voordeel van de dames uit Kampen te hebben gefloten om er meer een echte wedstrijd van te maken. In de tweede periode wisten de dames nog tweemaal het doel te vinden. Jessy Wissing maakte een zeer mooie taterbal (schot met een stuit op het water).

Vrijwel alle dames hebben doelpunten gemaakt in deze wedstrijd. Het damesteam van Thetis is dan ook een goed en evenwichtig team dat voor elkaar wil werken. Met nog twee doelpunten van Celine Rutten in de vierde periode is de beker gewonnen. Nadat de dames in 2016-2017 kampioen werden in de tweede klasse werden zij dit jaar tweede in de eerste klasse. Deze fraaie stand is beloond met een promotie naar de bond. De dames hebben hierbij de pech ingedeeld te zijn in de regio Noord. Dit betekent dat de dames naar Groningen, Sneek, Vriezenveen en Losser moeten. Om deze wedstrijden te kunnen spelen en het vervoer te kunnen organiseren zijn de dames nog opzoek naar sponsoren. Wanneer ondernemers mogelijkheden zien de dames hierin te ondersteunen zijn er vele sponsormogelijkheden. Voor informatie kan er contact opgenomen worden met: Sanne Cobussen 06 51362372.

Zomeravondbridge

Zomeravondbridge

ELST - De Elster Bridge Club houdt in de maanden juli en augustus op de maandagavond open zomerdrives.

Daaraan kan iedereen tegen een kleine kostenvergoeding meedoen. Behalve dat u een avond leuk kunt bridgen, zijn er ook nog prijsjes te winnen. De eerste open zomerdrive vindt plaats op 2 juli. "Wilt u een of meerdere avonden meespelen, dan kunt u zich uiterlijk om 19.15 uur aanmelden in de speelzaal in het gebouw Onder de Toren, Sint-Maartenstraat 34 in Elst.

Volleyballers gezocht voor jong mannenteam in Huissen

HUISSEN - Voor het volleybalteam Setash Heren 2 wordt versterkingen gezocht.

"Ben jij tussen de 17 en 22 en zou jij altijd al een keer willen volleyballen? Dit is jouw kans! Je hoeft niet per se volleybal ervaring te hebben, maar dat is natuurlijk altijd fijn. We zoeken gewoon leuke/gezellige jongens die graag een balletje willen komen slaan in Huissen. We hebben namelijk de unieke mogelijkheid om elke donderdag in de zomer buiten op het beachveld te gaan trainen. Dus kunnen we jou de hele zomer de basis volleybaltechniek aanleren en dan lekker na de zomer in de zaal meedoen. Wil je meer informatie of wil je een keer gratis meetrainen op het beachveld? Stuur vrijblijvend een mail naar info@setash.nl."

Tim en Pieter zoeken een mentor

REGIO - Tim zit niet zo goed in zijn vel. Opletten in de les lukt niet zo goed. Vooral bij rekenen vindt Tim dit lastig. Tim krijgt regelmatig wat extra werk van de meester mee naar huis om daar samen met papa of mama de rekenstof nog eens extra door te nemen, maar papa en mama zijn druk met hun eigen problemen.

De vader en moeder van Tim maken veel ruzie en gaan scheiden. Het zou voor Tim fijn zijn als er iemand is, bij wie hij zijn verhaal kwijt kan en hem kan helpen met rekenen.

Pieter zit in de brugklas en dit gaan moeizaam. Dit komt doordat hij ADHD heeft en zich moeilijk kan concentreren. Een proefwerk goed plannen, Engelse woordjes leren, vrienden maken in de klas is lastig voor hem en hij zou graag een maatje willen die daarbij kan helpen.

Zo iemand is een mentor van School’s Cool. Een mentor die kwetsbare kinderen wekelijks ondersteunt op het sociaal- emotionele en cognitieve vlak. De afgelopen tijd zijn er veel kinderen als Tim en Pieter aangemeld bij School’s Cool Lingewaard. We gunnen al deze kinderen een betrokken mentor.

Lijkt het u wat om een kwetsbaar kind als Tim of Pieter te ondersteunen als mentor van School’s Cool Lingewaard? We nodigen u graag uit voor een gesprek. U kunt telefonisch contact opnemen: 06 39213585. Of mail: info@schoolscoollingewaard.nl. (Deze casus is verzonnen, maar geeft wel een reëel beeld van de kwetsbaarheid van kinderen en hun gezinnen).

Volleyballers gezocht voor jong mannenteam in Huissen

HUISSEN - Voor het volleybalteam Setash Heren 2 wordt versterkingen gezocht.

"Ben jij tussen de 17 en 22 en zou jij altijd al een keer willen volleyballen? Dit is jouw kans! Je hoeft niet per se volleybal ervaring te hebben, maar dat is natuurlijk altijd fijn. We zoeken gewoon leuke/gezellige jongens die graag een balletje willen komen slaan in Huissen. We hebben namelijk de unieke mogelijkheid om elke donderdag in de zomer buiten op het beachveld te gaan trainen. Dus kunnen we jou de hele zomer de basis volleybaltechniek aanleren en dan lekker na de zomer in de zaal meedoen. Wil je meer informatie of wil je een keer gratis meetrainen op het beachveld? Stuur vrijblijvend een mail naar info@setash.nl."

Volharding geeft afsluitconcert in het Zandse kerkgebouw

Muziekvereniging Volharding (foto: Henk Sluiter) Foto: Henk Sluiter

HUISSEN - Muziekvereniging Volharding uit Huissen gaat het seizoen 2017/2018 op een andere wijze afsluiten dan te doen gebruikelijk. Op zondagmorgen 1 juli vanaf 11.00 uur vindt dit gratis concert plaats.

Andere jaren vond de afsluiting bij een tuinder op het erf of op het plein bij het Zandse Gemeenschapshuis plaats. Nu wordt gekozen voor een concert in het Zandse kerkgebouw. Het biedt voor de bezoekers dan tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met de resultaten tot nu toe van de verbouwing die er aan de gang is. Het concert wordt gegeven door de beide slagwerkgroepen en het A-orkest. Het A-orkest heeft een aantal mooie concertwerken op het programma staan, terwijl er ook ruimte is voor een aantal populaire melodieën. Sinds een paar weken is het orkest weer aangevuld met drie jonge leerlingen die er duidelijk veel zin in hebben. De beide slagwerkgroepen zullen met een gevarieerde hoeveelheid melodische slagwerkinstrumenten een gedeelte van het concert invullen.

Vrijwilligers

Een zestal vrijwilligers van Volharding is al geruime tijd superactief met het verbouwen en opknappen van het kerkgebouw aan de Van Wijkstraat. Een moderne toiletgroep wordt gerealiseerd. Die van de dames is bijna klaar. Het rouwcentrum is al gereed. Een multifunctionele ruimte is klaar en een tweede vergelijkbare ruimte zit in de afrondingsfase. Vóór de afgelopen winter waren de nieuwe verwarmingselementen al aangebracht. Men laat het gebouw zelf zoveel mogelijk het karakter behouden.

Meer info over de vereniging staat op www.volhardinghuissen.nl of te verkrijgen via 026 3253174.

Open Eetcafés Lingewaard

LINGEWAARD - Je kunt weer een vorkje mee prikken in één van de Open Eetcafés van SWL:

Dinsdag 3 juli - 17.30u - SWL, Cuperstraat 9, Bemmel

Voor vier euro kunnen inwoners uit Lingewaard aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. De zaal gaat om 17.00 uur open. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag - donderdag tussen 10.00 - 16.00 uur via het SWL Meldpunt, 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen wordt aangeradenom op tijd te bellen. Mocht het volgeboekt zijn, dan kun je je aanmelden voor de week er op. Het maandmenu kun je vinden op www.swlingewaard.nl onder ’ParticipatiePunten'. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende eetcafé te zien.

Bijzonder Oogcafé Lingewaard

BEMMEL - Op zaterdag 7 juli presenteert het Oogcafé Lingewaard een speciale workshop. In het gebouw van de Stichting Welzijn Lingewaard aan de Cuperstraat 9 in Bemmel kunnen visueel gehandicapten, familieleden en begeleiders tussen 14.00 en 16.00 uur kennis maken met social haptic communication. Een methode om (doof)blinden en slechtziende door middel van voelbare tekens informatie te geven over wat er in hun directe omgeving gebeurt.

Door Joke van Rijswijk

Stel, u bent slechtziend en aanwezig op een overvolle receptie, de muziek staat hard en de verlichting is slecht. U kunt de receptiegangers niet onderscheiden en wat uw begeleider u probeert duidelijk te maken gaat verloren in het lawaai. U voelt zich knap eenzaam en zou het liefst willen vertrekken. Maar dat is niet nodig. Er is een methode ontwikkeld om (doof)blinden en slechtzienden informatie te geven over wat er in hun directe omgeving gebeurt. Door gebruik te maken van tactiele aanwijzingen op het lichaam laat een begeleider bijvoorbeeld weten of er een bekende aankomt, of er iets te drinken aangeboden wordt en wat er verder gebeurt. Zo kan een receptie toch een plezierige bijeenkomst zijn.

Maar ook tijdens een wandeling in de natuur kan deze methode, die social haptic communication heet, goed van pas komen. "Wij nodigen u van harte uit deze workshop bij te wonen. Opgeven kan nog tot en met donderdag 5 juli bij: jokevanrijswijk@xs4all.nl, telefoon: 026 3813386.

Looveldenloop een succes

HUISSEN - Woensdag 21 juni werd de tweede editie van de Looveldenloop georganiseerd door Medisch Centrum Loovelden. Meer dan honderd leerlingen van basisschool De Boemerang van IKC BinnensteBuiten uit de wijk Loovelden liepen 500 meter, 1 km of 1,5 km door het park. Daarnaast waren er side-events georganiseerd waarbij de leerlingen deel konden nemen aan verschillende spellen.

In aanloop naar de Loovelden loop is in samenwerking met De Boemerang, Zonnekinderen, Sport en Cultuurcoach en het Medisch Centrum Loovelden een aantal workshops in het naschools aanbod aangeboden. Zo konden leerlingen kennismaken met de fysiotherapeute Daphne van Fysiopraktijk Donders en met David van Podotherapie Huissen en kregen ze een rondleiding en presentatie van hun werk.

Het was een mooie middag met veel enthousiaste leerlingen, een goede organisatie vanuit Medisch Centrum Loovelden met hulp van sportstudenten van de HAN en CIOS en conciërge Harry van Ginkel als spreekstalmeester. Overal was aan gedacht, side events, goodie bag, medailles en bekers, goede muziek en spreker en het mooie weer die middag hielp ook nog een handje. Op naar de volgende editie volgend jaar!

Help onze jeugd straatkinderen te helpen!

RESSEN - In de nacht van zaterdag 30 juni op 1 juli zal de jeugd van de 4-plek weer een Nacht zonder dak houden.

Om aandacht en geld te vragen voor dakloze kinderen in Colombia zullen ze zich laten sponsoren om een nacht als dakloze door te brengen. Iedereen is op die zaterdag welkom in Ressen (Kerkenhofstraat 3) waar de jeugd hun op eenvoudige wijze gemaakte lekkere soep (en misschien ook wel pannenkoeken zoals vorig jaar) serveert tegen geringe vergoeding die natuurlijk ook ten goede komt aan de straatkinderen. Om 18:00 uur zien ze een ieder graag.

Straatpastor Anton Metzger uit Arnhem komt ’s avonds zijn verhalen met de jeugd delen en met elkaar te praten over wat het betekent om geen plek te hebben om ‘thuis’ te noemen. Ook in de kerkdienst van 1 juli zal het thema ‘thuisloos’ centraal staan en zal de jeugd ervaringen delen.
Ieders vrijwillige bijdrage komt ten goede aan de straatkinderen in Colombia. Maar misschien wil men ook iets bijdragen door onze jeugd te sponsoren. Zij zullen – weer of geen weer – een hele nacht in een doos doorbrengen bij wijze van solidariteit. Help onze jeugd om de straatkinderen te helpen! Een van de jongeren sponsoren? Neem contact op met Anke Sietinga (anke@sietinga.nl en www.4-plek.nl).

Zomers concert in Gendt

GENDT - Op maandag 2 juli zal het harmonieorkest van Sint-Caecilia het seizoen afsluiten met een zomers concert in plaats van haar wekelijkse repetitie.

Tijdens het concert zullen de Gendtse muzikanten onder leiding van dirigent Peter Spierings een gevarieerd programma ten gehore brengen met vele bekende muziek uit heden en verleden. Voorafgaand aan het concert zullen de kinderen die meegedaan hebben aan de Blazersklas een optreden verzorgen en laten horen wat ze tijdens de Blazersklas geleerd hebben.

De optredens vinden plaats op het plein voor Providentia, Dorpstraat 5 in Gendt. Bij slecht weer zal het concert in de theaterzaal van Providentia plaatsvinden.
De aanvang van het optreden van de Blazersklas is 19.00 uur, het harmonieorkest start om 19.45 uur met haar concert.

KWF Kankerbestrijding zoekt collectanten

BEMMEL – Voor de KWF-afdeling Lingewaard worden nog collectanten gezocht. "Met slechts twee uurtjes van je tijd breng je de dag dat we kanker verslaan dichterbij. Collecteer dus mee in jouw eigen buurt tijdens de KWF-collecteweek van 3 - 8 september."

Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker. KWF Kankerbestrijding heeft als ideaal een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. "Daarom financieren en faciliteren we wetenschappelijk onderzoek, beïnvloeden we beleid en delen we kennis over kanker en de behandeling ervan. KWF-afdeling Lingewaard helpt mee door geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Samen komen we steeds dichter bij een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer is."

Tijdens de KWF-collecteweek zetten ruim honmderdduizend vrijwilligers door het hele land zich in. Elke euro die de collectanten ophalen, draagt bij aan de missie van KWF: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. De collecteweek is dus van levensbelang. Om zoveel mogelijk huishoudens te kunnen bereiken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten in Lingewaard. Collecteer mee! Meld je aan via kwf.nl/collecte of bij de plaatselijke coördinator:. (Voor Angeren bij Regina van de Broek-Peters 026 3254041; voor Bemmel/Ressen bij Mirjam van Kempen 06 27164908; voor Doornenburg bij Irma Weijsenfeld 0481 424559; voor Gendt bij Geert Kerkman 06 14458076; voor Haalderen bij Jos Derksen 06 14240039; voor Huissen bij Ben Roelofs 06 20443932).

P. Eeuwes wint Limoges

LINGEWAARD - Op zaterdag 2 juni werden de duiven in Limoges gelost op een afstand van 752 kilometer.

Dit was voor de fondspelers hun eerste wedvlucht. De duiven werden om 14.00 uur gelost.Op zondag 3 juni werd om 08.21 uur de eerste duif gedraaid door P. Eeuwes. 2e. J. van Kalkeren, 3e. H. de Wit, 4e. E. van Aalten, 5e. H. Cornelissen, 6e. C. v. Ingen, 7e. Th. Peters.

Laon gewonnen door C. Vermeulen

LINGEWAARD - Op zondag werd de uitgestelde vlucht van zaterdag 9 juni vervlogen. Deze werd om 11.30 uur gelost in Laon.

De afstand bedroeg 302 kilometer en de duiven vlogen met een gemiddelde snelheid van 69km/uur terug naar hun hok. 1e. C. Vermeulen, 2e. L. Joosten, 3e. H. Hegeman, 4e. T. Sas, 5e. Comb. Kiezenberg, 6e. C. Neijenhuis, 7e. H. Cornelissen, 8e. P. Eeuwes, 9e. H.M.C. de Wit, 10e. W. Buijs.

De Kluproosjes op Nationale Special Olympics

REGIO - Op 8-9-10 juni werden in de Achterhoek de Nationale Special Olympics 2018 gehouden.

Dit zijn de Nationale Olympische spelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Er deden ruim tweeduizend sporters mee in twintig sporten en ruim vijftienhonderd vrijwilligers. De opening was vrijdagavond in stadion De Vijverberg in Doetinchem. De Olympische vlam werd door de politie en brandweer binnengebracht en ontstoken door de sporters van Team NL. Zij gaan in 2019 ons land vertegenwoordigen op de worldgames in Abu Dhabi. In Team NL zijn twee ruiters opgenomen van De Kluproosjes. Na de officiële opening barstte het feest los met Gerard Joling.

De Kluproosjes namen deel met drie ruiters en zes badmintonners. Bij de ruiters won Xander Jansen met zijn paard Dancer een zilveren medaille. Steffi Kregting won ook zilver met Aristo. Op Imber won Willie Kampschoer een bronzen medaille.

De badmintonners wonnen zelfs diverse gouden plakken. Voor Debbie Schrijver en Angela Zhu was er goud bij het dubbel. Bas Buurman won zilver evenals Helianthe Nahar. Debbie Schrijver won bij de vrouwenenkel enkel goud en Angela Zhu zilver. Alik Babajev won brons bij de mannenenkel. Voor Eddy Wannet won diverse vaantjes.

Het was een geweldig feest voor de sporters en vrijwilligers, mede door de goede organisatie.

Bid & Breakfast Ressen

(foto: Hans Rutgers) Foto: Hans Rutgers

RESSEN - Op 18 mei was de eerste ‘Bid & Breakfast’ in het mooie Ressense kerkje, Kerkenhofstraat 3. We hebben na het ochtendgebed met elkaar genoten van een heerlijk ontbijt en goed gesprek.


Het ochtendgebed is elke werkdag van 9.00 - 9.15 uur. Er is dan gelegenheid tijd en rust te nemen om even stil te worden, te luisteren, inspiratie en nabijheid te zoeken voor het hier en nu. Een mogelijkheid voor een betekenisvol moment voor iedereen, kerkganger of niet.

Vanaf nu zal er in Ressen maandelijks aansluitend aan het ochtendgebed een gezamenlijk ontbijt zijn: Het Bid & Breakfast op elke laatste vrijdag van de maand. Vrijdag 29 juni is de eerstvolgende keer. Bij mooi weer zoeken we een plekje dichtbij de kerk in het ochtendzonnetje, bij slecht weer blijven we in de kerk. Iedereen is welkom en aanmelden hoeft niet. Deelname is gratis, al wordt een kleine bijdrage in de kosten gewaardeerd. Bid & Breakfast is een initiatief van Pleisterplaats Ressen (www.pleisterplaatsressen.nl).

Jaarlijkse feestmiddag Torkest groot succes

HUISSEN - Zoals ieder jaar nemen de muzikanten van blaaskapel Torkest deel aan de traditionele Umdracht, als onderdeel van muziekvereniging Volharding. Dit is ieder jaar de opmaat voor de kapel om na de middag gezellig samen te zijn.

De organisatie was ditmaal in handen van Kim Gertsen, Robert Neijenhuis en Poliet Schrijver. Ze hadden een mooie locatie gevonden bij Peter Schrijver in De Hoeve. Op het weiland achter het huis was een grote ronde partytent geplaatst. Dit keer was er een fietsroute uitgezet met een aantal interessante opdrachten. Op vier rustplaatsen moest er een wijn geproefd worden. Vier verschillende witte wijnen moesten herkend worden. De soorten waren Pinot gris, Moezel uit Bernkastel, Chardony uit Chili en een Spaanse Rioja.

De eerste stop was bij Katja aan de Bergendensestraat. Vervolgens was stop 2 in Park Lingezegen. De toevallige aanwezige fietstoeristen uit Lent werden uitgenodigd om mee te proeven, uiteraard buiten mededinging. Ook de derde stop was goed gekozen, namelijk de Mariakapel op De Heuvel, Tijdens deze stop werd besloten een groepsfoto te maken. Om iedereen op de foto te krijgen moesten wij wachten op een toevallige voorbijganger om het plaatje te schieten. Als snel kwam er een scootmobieler opdagen. Was hij mobiel genoeg? Maar Maria had haar werk al gedaan, de man stapte kwiek uit zijn karretje en nam een mooie foto. De laatste proeverij was bij Peter op de feestlocatie in de tent.

Nadat de lijsten waren gecontroleerd bleek Harrie Klaassen als enige alle wijnen herkend te hebben, maar dat vond niemand verrassend. Om de barbecue knallend te beginnen werd er met een lichtpistool op ballonnen geschoten. Om beurten werd er op drie ballonnen gemikt. Bij het schieten door de dames zochten de mussen een veilige plek achter een kazemat. Toen de rook opgetrokken was bleven Harrie en Luc over. Na een tweekamp kwam Luc Schrijver als winnaar uit de bus. Nadat opnieuw Walter Hendriksen werd gekozen als knapste vent van de middag werd het nog gezellig tot in de kleine uurtjes.

Sint-Sebastianus straalt op Taptoe Putten

Show- en Marchingband Sint Sebastianus Gendt (foto: Corrienne Huisman) Foto: Corrienne Huisman

LINGEWAARD - De show- en marchingband van Sint-Sebastianus zette op zaterdagavond 16 juni een geweldige show neer op het taptoeterrein in Putten. Het publiek was laaiend enthousiast.

De nieuwe show 'Party Mix', die afgelopen Koningsdag onthuld werd, stond op de planning van de Taptoe in Putten, naast de shows van de verenigingen Eska Bemmel, het Nederlands Brandweerorkest, Excelsior Delft en Excelsior Putten. Een mooi rijtje namen waar Sint-Sebastianus zich graag aan toevoegt. De taptoe werd georganiseerd door de stichting Combinatie van Korpsen. Nadat de show- en marchingband van Sint-Sebastianus hun show had gedaan, kreeg het een luid applaus. Het publiek was zeer enthousiast. De mooie taptoe werd afgesloten met een gezamenlijk Wilhelmus en een afmars waarin alle verenigingen nog een laatste groet aan het publiek geven.

Op adem komen

HUISSEN - In onze kerkelijke gemeenschap kun je je iedere week laten inspireren. Op adem komen. Even uitbreken uit de hectiek en de sleur van het gewone leven. En dat op de adem van de liturgie. Waarin door het jaar heen het leven gevierd en gedeeld wordt.

Je bevrijden van de grote krachten waardoor je altijd zo beheerst wordt: geld, angst, macht… Zoeken naar de betekenis van de grote heilswoorden: liefde, vrijheid, zegen, gerechtigheid… Mensen ontmoeten. Door alle generaties heen. Soms vluchtig, soms heel intens. Meevieren van de grote feestdagen: Pasen, Pinksteren en Kerst. Elkaar ontmoeten bij de vrijdagmiddaginloop of in gespreksgroepen. Denkbeelden, gedachten en ervaringen uitwisselen met mensen die hetzelfde willen. Dat is wat je kunt vinden bij ons in onze kerkelijke gemeente. Ga de uitdaging aan. Laat je inspireren. Gooi je schroom af en stap over de drempel. Neem de stap en doe mee. Je bent meer dan welkom!

Vier generaties

LINGEWAARD - Vier generaties dochters, te weten overgrootoma Emma Jansen, oma Petra Voet, kleindochter Melanie Bouwmeister en Sophie Bouwmeister!

16 / 32

17 / 32

18 / 32

19 / 32

20 / 32

21 / 32

Zomeravondbridge in Lingewaard

LINGEWAARD - Traditioneel organiseren de vier Lingewaardse NBB-bridgeclubs in de maanden juli en augustus, elk op hun eigen speellocatie, zomeravondbridge volgens dit rooster:

di. 3 juli Doublet De Kinkel
di. 10 juli Doublet De Kinkel        
di 17 juli B.C.H. Het Koelhuis
di. 25 juli B.C.H. Het Koelhuis        
wo. 1 aug. *) Cool Down Het Koelhuis
di. 7 aug. Cool Down Het Koelhuis
di. 14 aug. B.C. Gendt Café De Klok
di. 21 aug. B.C. Gendt Café De Klok                

*) N.B. di. 31 juli is Huissense Dag

Iedere bridger, waar dan ook wonend, kan meedoen. Inschrijving vindt plaats per paar en per keer, voorafgaand aan elke speelavond. In verband daarmee dien je je op die avonden vóór 19.15 uur te hebben aangemeld. Er is dan voldoende tijd om het speelschema samen te stellen en 19.30 uur met spelen te beginnen. De locaties zijn vanaf 19.00 uur geopend.

- Meesterpunten kunnen elke avond worden behaald.
- Prijzen zijn er elke avond, in iedere lijn voor drie paren.
- Inschrijfgeld 4 euro per paar per keer.

Hoewel gezelligheid en ontspanning vooropstaan, wordt, om ook wat competitiever ingestelden aan hun trekken te laten komen, opnieuw gestreden om het Lingewaards Zomeravondkampioenschap. Van elke deelnemer geldt daarvoor het gemiddelde van de vier beste scores. Degene met dat hoogste gemiddelde wordt kampioen. Met een minimale deelname aan vier van de acht avonden ding je dus mee.

Schippersmis schippersvereniging Sterreschans

Foto: Anton de Kluys

DOORNENBURG - De Schippers mis welke bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het Pannerdensch Kanaal werd gehouden, in de zomer van 2007, is tot een ware traditie uitgegroeid.

Mede naar aanleiding van de grote belangstelling voor die Schippers mis, wordt er ook dit jaar weer -op zondag 1 juli- een schippersmis gevierd.Ook dit jaar zal de viering gehouden worden in de Sint-Martinuskerk in Doornenburg. De viering begint om 15.00 uur. De muzikale omlijsting zal ook dit keer worden verzorgd door het gemengd koor Exotherm uit Huissen (www.exothermhuissen.nl). Voorganger is uiteraard aalmoezenier Bernard Van Welzenes.

Abbenhuis Textiel zowel op de markt als online: Uw specialist in merkondergoed

ARNHEM – Wekelijks staat Ruud Abbenhuis met dames-, kinder- en herenondergoed van hoogwaardige kwaliteit op de markt. Maar wist u ook dat Abbenhuis Textiel een merknaam is waaronder meerdere websites vallen? Uw favoriete ondergoedmerk online bestellen en laten thuisbezorgen is wel zo gemakkelijk!

Met zo'n 32 jaar ervaring in de textielhandel weet Ruud als geen ander dat er aan draagcomfort, goede elasticiteit en fijne stoffen hoge eisen worden gesteld. Vandaar dat Abbenhuis Textiel leverancier is van gerenommeerde merken zoals Beerenondergoed, Maxxowen en JenC. Maar ook de service op het gebied van ruilen en retourneren is bij Abbenhuis piekfijn in orde, en dit geldt uiteraard ook voor klanten die online een bestelling plaatsen.

'Wij zijn altijd bereikbaar voor vragen. Als een klant het lastig vindt om een bestelling te plaatsen op een van onze websites, dan is een telefoontje ook voldoende. Wij staan graag klaar voor onze klant', legt Ruud uit. 'En als men iets wil ruilen of retour doen, zullen wij er altijd voor zorgdragen, dat dit snel en netjes wordt afgehandeld.' De positieve reacties die klanten in het gastenboek hebben geplaatst op www.abbenhuistextiel.nl spreken voor zich.

Op maandag en zaterdag is Ruud van Abbenhuis Textiel een vertrouwd gezicht op de markt in Nijmegen en op vrijdag in Huissen. Komt u gezellig langs? Of bestel online: www.abbenhuistextiel.nl, www.beerenondergoed.nl, www.mijnboxershort.nl, www.betaalbaarondergoed.nl, www.maxxowen.nl, www.jencunderwear.nl. Telefoon: 06 38603131 / 026 3793592.

Back to the Music!

Slapback Johnny één van de vele bands tijdens Back to the Music

HUISSEN - Aanstaande zondag 1 juli is het weer tijd voor Back to the Music, een muziekfestijn met voor iedereen wat wils. De Huissense horeca biedt van 14.00 tot 20.00 uur muzikaal amusement aan op liefst negen podia verspreid door het centrum.

Dit muzikale lint begint of eindigt… -ligt eraan waar je Huissen binnenkomt- bij café 't Huessenaartje met Rock 'N' Ronnie, twee artiesten die elkaar gevonden hebben in hun liefde voor de vijftiger jaren rock & roll. Verderop bij Big Fish brengt Reflexion de hoogtepunten uit de popgeschiedenis tot leven! Door naar de Markt op het gezamenlijke podium van restaurants De Betuwe, DaClaudio en CaféNr5: Coverband Tulsa Time. Deze band laat Rock, Blues, Soul, Funk en Disco-klassiekers uit diverse decennia herbeleven, terwijl aan de overkant bij Ccafé De Dijk lekkere vetkuivenrock-'n-roll van Slapback Johnny en een geweldig optreden van JW klinkt.

Terug de Vierakkerstraat in, bij Bar Lekker en Het Moment, speelt Showband Clubsoda! swingende seventies soul, dampende funk, vrolijke eighties en actuele Top 40.
De cafés Borrelzz en De Kater delen een podium, waarop Gewoon Lensen en Whatever de stemming erin brengen. Voor De Buitenpoort staan drie bands; MILO, de band van de uit Huissen afkomstige singer-songwriter Milo Groenhuijsen. Zij zorgen voor de muzikale aftrap. New Sensation neemt het stokje over met een reeks van pop- en rockhits uit vier decennia. De afsluiter is Flashback, dé liveband uit Huissen. Lekker swingen en meezingen op onvergetelijke hits uit vooral de 60's en 70's.

Eén podium verderop wordt een heel ander genre ten gehore gebracht door zeemanskoor Schip Ahoy. Ruim zestig zeebonken brengen liederen van vroeger en nu gepassioneerd over de bühne bij café De Gouden Engel. Ze delen het podium met 3XNIX, die zorgen voor een hoop gezelligheid met hun Nederlandse en Duitse meezinghits. De middag wordt bij De Gouden Engel gestart met nieuw talent: Het akoestisch duo To Be Us. Zij spelen pop en rockmuziek, zowel oud als nieuw.
Het muzikale lint eindigt bij Beide Zussen op het terras met 2nd-Opinion! Een akoestische coverband, die bestaande liedjes een andere draai geeft, veelal 'luisterliedjes' met een rock/pop en blues invloed.

Back to the Music, daar moet je bij zijn! Om te feesten, maar ook om te shoppen, eten & drinken en genieten. Maar bovenal om nieuwe herinneringen te maken!

Doekoe-actie voor gymlessen en sportdagen Coop Bemmel reikt cheques uit aan basisscholen

BEMMEL - Vier basisscholen uit Bemmel hebben een cheque van Coop Bemmel in ontvangst genomen. De scholen mogen het geldbedrag besteden aan sport- en spelmaterialen, die in te zetten zijn tijdens de gymles of sportdag.

De basisscholen ontvingen de cheque in het kader van de Doekoe-actie die Coop Supermarkten samen met de Johan Cruyff Foundation, Unilever en Arla organiseerde. Voor basisschool Pius X is het grootste bedrag bij elkaar gespaard, liefst 284.60 euro. Basisschool Donatushof (276.07 euro), De Regenboog (263.22 euro) en De Borgwal (261.51 euro) eindigden op een mooie tweede, derde en vierde plaats.

Debby Doekbrijder, vers verantwoordelijke Coop Bemmel, reikte de cheques uit: "Met de Doekoe-actie laten we zien dat je samen 't verschil maakt. Samen met onze klanten tonen we onze betrokkenheid bij de basisscholen in de buurt. Zo stimuleren we de jeugd om meer te bewegen. We wensen alle scholen én kinderen heel veel plezier met de nieuwe sport- en spelmaterialen."

Klanten van de ruim 260 Coop-winkels in Nederland hebben de afgelopen vijf weken gespaard voor sport- en spelmaterialen voor 767 basisscholen. Klanten ontvingen bij aankoop van actieproducten Doekoe-munten, die zij konden doneren aan deelnemende scholen in de buurt. Hoe meer munten, hoe hoger het bedrag dat de scholen nu aan sport- en spelmaterialen kunnen besteden. In totaal stellen Coop en haar partners ruim 200.000 euro beschikbaar voor de Doekoe-actie. Meer informatie staat op www.coop.nl/doekoe.

Slag om Doornenburg

DOORNENBURG - Doornenburg maakt zich op 30 juni en 1 juli op voor een groots gevecht tussen de Vikingen en de ridders van Doornenburg. Met onder meer paarden, Vikingboten, zwaardvechters en boogschutters. De Slag om Doornenburg vindt op en rondom Kasteel Doornenburg plaats, tien kilometer hemelsbreed van Arnhem en Nijmegen. Een dag vol met activiteiten voor jong en oud in middeleeuwse sferen.

Verhalenvertellers vertellen over de tijd van de Vikingen, muzikanten zorgen voor een goede sfeer op het festivalterrein en de middeleeuwse markt op het veld is heerlijk om precies te vinden waar je naar op zoek bent. Kinderen kunnen leren boogschieten terwijl de ouders op het terras zitten om iets te eten of te drinken. Af en toe zijn er confrontaties tussen Vikingen en ridders en uiteindelijk volgt er een grote veldslag. Via de Linge komen de Vikingen aan met een prachtige Vikingboot. Het kasteel wordt verdedigd en de slag wordt gewonnen door de Vikingen of de ridders van Doornenburg. Jij als bezoeker maakt het mee.

Er is een doorlopend programma en daarom altijd iets te doen.

Entree: Kinderen tot 12 jaar 5,00 euro. Volwassenen 8,00 euro

Activiteiten: Middeleeuwse markt, Ridders te paard, 300 Vikingen, Muziek, Eten & Drinken, Middeleeuwse tentenkamp, Ambachten, Boogschieten voor publiek, Zwaardvecht demonstraties, Uitleg over wapens, Vikingboten. Korte rondleidingen over de bovenverdieping van het kasteel.. Rondleidingen starten elk half uur vanaf 10.30 - 16.30 uur. Maximaal 25 personen per rondleiding. Toegangsprijs rondleidingen 5,00 euro per persoon, deze rondleidingen zijn niet inbegrepen bij de toegangsprijs tot het evenement. Kaarten verkrijgbaar in de 'Langeraktoren' op de binnenplaats van het kasteel. Museumjaarkaart is niet geldig. Slag om Doornenburg wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

Menu Bemmels afhaalpunt

BEMMEL - Op maandag 2 juli kunnen inwoners van heel Lingewaard tussen 17.00 en 18.00 uur het volgende menu afhalen: soep, sperziebonen met gekookte aardappels en rundvlees en als toetje chocoladepudding met slagroom.

Deze maaltijd kost vier euro en wordt bereid door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het afhaaladres is Cuperstraat 9 in Bemmel. Gevraagd wordt zelf drie afsluitbare bakjes mee te brengen! Wilt u ook genieten van zo’n heerlijke verse maaltijd, dan moet u zich wel van te voren even inschrijven via het SWL Meldpunt. Er is namelijk maar een beperkte hoeveelheid menu’s beschikbaar. Inschrijven kan op maandag - donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur via 088 2552555.

Het ‘Bemmels afhaalpunt’ is een initiatief van buurtbewoners in samenwerking met SWL. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Wil van den Hurk 088 2552550).

Meisjesvereniging Sint-Dymphna vieren 70-jarig bestaan

Meisjesverenging st. Dymphna Foto: -

LINGEWAARD - Op 9 juni zijn de meiden van meisjesvereniging Sint-Dymphna een dagje naar Toverland gegaan om het 70-jarig bestaan te vieren van de vereniging.

De meiden werden opgehaald en thuisgebracht met een touringcar. Het was een mooie dag met mooi weer. De meiden en de leiding hebben genoten. Op naar de volgende vijf jaar!

'Mijn kind gaat na de zomervakantie naar groep 3 maar kent nog niet alle letters...' Goed leren lezen, is niet vanzelfsprekend

LINGEWAARD – In groep 1 en 2 van de basisschool gaan kinderen beginnen met voorwaarden om te leren lezen. Ze leren dat woorden uit letters bestaan en hoe deze letters heten. Tevens leren ze het verschil horen, tussen klanken of woorden die op elkaar lijken, welke letters je hoort in een woord en hoe je van letters een woord kunt maken. Maar wat nu, als je kind daar problemen mee ervaart?

Leren lezen is voor veel kinderen een leuke ontdekkingsreis. Ze zien om zich heen woorden en letters die ze willen lezen. Dat begint vaak al in groep 1 of 2 als kinderen op school voor het eerst in aanraking komen met letters. Ze vragen steeds vaker; 'wat staat daar?', als ze bijvoorbeeld in de supermarkt lopen. Maar wat nu als een kind dit niet doet en weinig of nog geen interesse heeft voor lezen en letters? In groep 3 ligt het tempo waarin kinderen leren lezen hoog waardoor het soms moeilijk bij te houden is. Vooral als kinderen het wat lastiger vinden. Als een kind hier moeite mee heeft of blijft houden, dan kan de logopedist iets betekenen. De logopedist doet onderzoek of er een probleem is in de taal en/of spraak. De logopedisten van Praatjuf werken nauw samen met de scholen om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Heeft u twijfels over de taalontwikkeling van uw kind? Of wilt u gewoon advies? De logopedisten van Praatjuf helpen u graag. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.praatjuf.nl

Summer Night met Ferry Doedens

NIJMEGEN - Op vrijdag 29 juni zet Holland Casino Nijmegen in op Summer Night. Een feestelijke avond vol met 'zomerse gezelligheid'. Laat u deze avond op tropische wijze verwelkomen. Gooi uw heupen los tijdens de opzwepende, Braziliaanse parade door het casino en zing mee tijdens het optreden van Nederlands tropische verrassing Ferry Doedens.

Waan u deze avond op de golven van een helderblauwe zee en show uw coolste moves op de surfsimulator of test uw kennis en maak gratis kans op Holland Casino prijsjes. Op de speelautomaten zijn extra jackpots te winnen. Speel mee en maak onder andere kans op geldprijzen, weekend naar Scheveningen en een BergHoff barbecue. Het belooft een gezellige avond te worden. U komt toch ook?


Holland Casino brengt het spannendste spel, altijd gastvrij en betrokken. Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen gasten één van de veertien vestigingen van Holland Casino. Een uniek aanbod van spel in een veilige en betrouwbare omgeving staat centraal. Holland Casino is wereldwijd toonaangevend op het gebied van veilig en verantwoord spelen. In samenwerking met verslavingszorg heeft Holland Casino het Preventiebeleid Kansspelen ontwikkeld. Het kansspelaanbod van Holland Casino staat onder extern toezicht van het NMi en de Kansspelautoriteit. De speelautomaten in Holland Casino hebben gemiddeld een uitkeringspercentage van ongeveer 92% (de wettelijke norm is 80%). Bij een tafelspel als Roulette kan dit oplopen tot 97,3%. Meer informatie is beschikbaar op de website of volg Holland Casino Nijmegen op Facebook.Ferry Doedens speelt sinds april 2009 de rol van Lucas Sanders in Goede Tijden Slechte Tijden. Voor die tijd was hij actief als zanger en heeft hij onder andere deelgenomen aan Idols. Vanaf 2011 heeft hij meerdere singels uitgebracht en ondertussen is hij niet meer weg te denken uit de Nederlandse showbusiness. Zo heeft hij diverse musicalrollen op zich genomen, waaronder een rol in Grease en Wicked, deelgenomen aan Expeditie Robinson en een gastrol gespeeld in The Bold & The Beautiful. In 2018 staat de carrière van Ferry, naast Goede Tijden Slechte Tijden, weer in het teken van muziek.

Ehbo voor 4daagselopers

LINGEWAARD - Tijdens de 102e wandelvierdaagse van Nijmegen staan de ehbo-verenigingen uit de Gemeente Lingewaard weer klaar om de deelnemende wandelaars te verzorgen.

Wandelaars die blaarbehandeling en / of voetverzorging nodig hebben kunnen terecht bij één van de onderstaande verenigingen. Het meenemen van een eigen handdoek is gewenst.

Ehbo Lingewaard Sint-Lucas Doornenburg: Dinsdag 17 - donderdag 19 juli van 18.00 - 20.00 uur blaarbehandeling en voetverzorging. Locatie blaarbehandeling: tandarts Geurts, Sint-Maartenstraat 1 in Doornenburg (ingang tegenover de RK kerk). Info: ehbodoornenburg@gmail.com of 06 20661704 (Bob Mattijssen).

Locatie massage beenspieren: Fysio Lingewaard Doornenburg, p/a Sint-Maartenstraat 5, Doornenburg (ingang tegenover de RK Kerk). Een vrijwillige bijdrage is welkom. (06 54228873 Herman Vetsuypens).
Fysio Lingewaard Bemmel en Cesar Lingewaard, p/a Van Nispenlaan 2, Bemmel (bij Laco). Een vrijwillige bijdrage is welkom. Info: info@fysio-lingewaard.nl (06 19544831 Joost Blom).


Ehbo-vereniging Gannita in Gendt: Maandag 16 juli vanaf 18.00 preventief plakken en lichte massage. Dinsdag 17 - donderdag 19 juli vanaf 18.00 uur blaarbehandeling en voetverzorging. Locatie: Fysiotherapie Gendt, Markt 5, Gendt (naast café De Klok). Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Ehbo-vereniging Bemmel - Haalderen in Bemmel: Dinsdag 17 - donderdag 19 juli vanaf 18.00 - 21.00 uur blaarbehandeling. Kosten per behandeling 4,00 euro. Info: info@ehbo-bemmel.nl.

Dit jaar wordt er géén massage gegeven. Voor behandeling van blessures kan uiteraard wel een afspraak gemaakt worden. Locatie: De Loods fysiotherapie en haptonomie, Dorpsstraat 30a, Bemmel; 0481 461624.

Ehbo-vereniging Sint-Christoffel Huissen. Hiervan is geen directe informatie bekend. Voor info ga naar www.ehbohuissen.nl of secretariaat@ehbohuissen.nl.

"Gelieve geen olie(en) te gebruiken aan uw voeten als u naar het blarenprikken komt."

Ieder seizoen verrassend!

GENDT - Ieder seizoen verrassend! Dat is Kwekerij Arnhem-Nijmegen van Bert van Deelen uit Gendt. Met tot begin september een breed assortiment aan zomerbloeiers en vanaf september verrassende najaars- en winterbloeiers, kun je er altijd terecht voor wat moois.

En dat is helemaal niet gek, volgens Bert. 'Wat je veel ziet is dat er een race ontstaat. Wie heeft kan als eerste de zomerbloeiers aanbieden? Daar doen wij niet aan mee: we laten de natuur zijn werk doen en zorgen voor sterke en vers gekweekte planten. Haal je dus hier je zomerbloeiers, dan weet je zeker dat hij tot eind oktober bloeit, zoals een zomerbloeier hoort te doen.'

De verrassing zit hem niet alleen in de zomer- en winterbloeiers, want ook qua kamerplanten is het assortiment breed. Ieder seizoen is er nieuw aanbod en heeft Bert iets nieuws om je huis van extra kleur, planten en zuurstof te voorzien. 'Het belangrijkste is echter dat je kwaliteit biedt. Dat geldt vooral voor de huiskamerplanten als bloemen. Wij zorgen voor natuurlijk gekweekte planten en voeding van hoge kwaliteit, zodat jij alleen nog maar voor water en zonlicht hoeft te zorgen. Het is zo makkelijk, het kan bijna niet misgaan', besluit Bert met een knipoog.

Berts kwekerij bezoek je op de Langstraat 46 in Gendt of via zijn vernieuwde webshop, op www.kwekerijarnhemnijmegen.nl.

Ook Bemmelse band bij Back to the Music bij De Buitenpoort Huissense toppers live

New Sensation, zeskoppige pop- en rockband uit Bemmel die met de twee Huissense toppers Milo en Flashback gaan knallen Back to the Music bij De Buitenpoort.

HUISSEN - Komende zondag treden de Huissense toppers MILO en Flashback op tijdens Back to the Music bij De Buitenpoort in Huissen. De eerste trapt af en de tweede sluit af. Het heerlijke tussendoortje heet New Sensation, uit Bemmel. Al vanaf 13.00 uur verwelkomt De Buitenpoort de fans van de betere pop en rock op het overdekte, grote terras!

De Buitenpoort is er trots op dat het MILO heeft weten te strikken. De band is vernoemd naar de uit Huissen afkomstige Milo Groenhuijsen (foto). Singer-songwriter en voorman van de band die landelijk aan de weg timmert. En onlangs afgestudeerd aan de Artez Conservatorium in Zwolle. Hij en zijn band brachten recent nog een album uit; No Man's Land. Vol met stevige, melodieuze en persoonlijke popnummers. Check Youtube maar eens. MILO trapt Back to the Music af, dus wees er op tijd bij (13.00 uur!) om dit nieuwe poptalent te zien en te horen.

En er komen nog meer toppers uit Huissen; Flashback! De gearriveerde maar nog steeds hongerige muzikanten van de bekendste en langst bestaande band uit het stadje van plezier sluiten af bij de Buitenpoort. Lekker swingen en meezingen op lekkerste rock- en pophits van onder meer Beatles, Stones, Eagles, Chuck Berry en Status Quo en ook recente pareltjes, waarvan sommige zelfs Nederlandstalig.

Drie bands voor noppes

Het heerlijke tussendoortje heet New Sensation en komt uit Bemmel. Maar doet absoluut niet onder voor de Huissense toppers. Ze speelden al menig feestzaal en kermistent in de wijde omtrek plat. Deze zeskoppige band met de blonde zangeres met superstrot zweept het publiek op en verovert harten met de lekkerste covers van onder meer Golden Earring, Kings of Leon, James Bay, Go Back to the Zoo, Lenny Kravitz, The Cult en U2. Ook de laatste hits worden niet geschuwd.

Drie bands live dus bij Back to the Music bij De Buitenpoort, en dat voor noppes!

GVA geen derde klasse; Bemmel wel eerste klasse Grotenbregs gedeelde smart

Vader Ronald en zoon Mats Grotenbreg: opmerkelijk en succesvol, maar eenmalig trainersduo. (foto: GelderseVoetbal.nl/privé-archief Ronald Grotenbreg)

Ook via een 'cadeaufinale' kon GVA niet promoveren naar de derde klasse . VIOS bleek donderdagavond met 2-1 te sterk voor de Doornenburgers. Interimtrainer Ronald Grotenbreg was op vakantie, zoon/assistent Mats was even hoofdverantwoordelijk. Vlak ervoor nog wel goed nieuws, want Grotenbregs nieuwe club Bemmel blijft toch eersteklasser.

Tekst: Hans Schmeinck

Vader en zoon Grotenbreg stonden sinds eind vorig jaar aan het roer bij GVA, omdat hoofdtrainer Harold Gierman wegens privéredenen was afgehaakt. Met de club uit Doornenburg gooide het opmerkelijke trainersduo hoge ogen in de vierde klasse F. Uiteindelijk eindige GVA als tweede achter het tamelijk ongenaakbare Arnhemse Boys. Maar juist de kampioen werd in Doornenburg in een knotsgekke pot verslagen: 7-5! Ook de monsterzeges op EDS (12-0) en Elistha (8-0) zijn onvergetelijk.

Vol goede moed ging GVA de nacompetitie om promotie naar de derde klasse in. Voor een passend slot van het geweldige seizoen onder de interimtrainers Grotenbreg. Én om de nare smaak van het toetje van vorig jaar -thuis met 4-1 winnen van MvR en uit met 5-1 verliezen en alsnog promotie mislopen- weg te spoelen.

De eerste twee rondes smaakten zoet; thuis op De Vijzel werd SCE werd met 1-0 verslagen en bij OSC (van ex-GVA-trainer Manfred van den Broek) werd in een thriller gewonnen, met tien man: 4-6.

Eenmalig

In de finale met DVOL zou het dan eindelijk gaan gebeuren. Maar vorige week zondag werd het toetje al behoorlijk bitter. In de laatste seconde van de verlenging in Lent werd in overtal een gelijkspel toegestaan. Via penalty's promoveerde DVOL. En niet GVA. En alras hoorde hij dat zijn nieuwe club Bemmel gedegradeerd was naar de tweede klasse. Dubbel in mineur ging Ronald Grotenbreg met eega op vakantie.

Al was er nog een herkansing voor GVA, middels een cadeaufinale. Vanwege het afhaken van Sportclub Enschede in de derde klasse. Zoon Mats kreeg donderdagavond de hoofdverantwoordelijkheid voor die match. Maar in het Achterhoekse Beltrum ging het –ondanks de aanwijzingen op afstand van pa via Whatsapp- tegen VIOS mis: 2-1 verlies. Bijzonder jammer dat GVA zichzelf niet heeft beloond voor een fantastisch seizoen.

Gezien het potentieel kunnen de Doornenburgers volgend seizoen voor de titel gaan. Maar wel zonder de 'Grotenbregjes'. Pa Ronald gaat naar Bemmel, dat toch in de eerste klasse blijft (zie kader), maar zonder zoonlief. ,,Mats wordt daar geen assistent van mij, dit was eenmalig.'' Mats' contract bij TOP Oss is beëindigd maar hij kijkt als profvoetballer naarstig uit naar een nieuwe betaald voetbalclub. Door pa en GVA is hij nu in ieder geval wel behept met het trainersvirus.

Mazzel: Bemmel toch 1e klasse

Bemmel verloor vorige week zondag thuis de beslissingswedstrijd van WAVV uit Wageningen: 1-2. Ofwel: degradatie naar de tweede klasse. Daags erna kwam er echter een plek vrij in de eerste klasse, want het gedegradeerde Achilles'29 uit Groesbeek stroomt in de beloftencompetitie voor betaald voetbalclubs in. Mazzel voor Bemmel én nieuwe trainer Ronald Grotenbreg. Zijn doel voor komend seizoen: 'Ontwikkeling, passie en plezier'. Waarvan akte.

Damvereniging VBI wint Nationale Beker

Van links naar rechts: Jos Stokkel, Alexander Baljakin, Johan Krajenbrink en Geert van Aalten (foto: Paul Visser) Foto: Paul Visser

HUISSEN - Damvereniging VBI heeft in het Huissense Koelhuis de strijd om de nationale dambeker gewonnen. Na poulewinst in de eerste en tweede ronde traden de Huissenaren op 16 juni aan in de eindronde.

In de kwartfinale werd Harderwijk verslagen en in de halve finale werd gewonnen van Dammend Tilburg. In de eindstrijd om de nationale titel ontmoetten de Huissenaren aartsvijand Hijken. In het gezelschap van uitsluitend internationale grootmeesters kwamen de Drenten met een voortreffelijke ploeg voor de dag. Door een hogere gemiddelde rating dan de Huissenaren waren zij zelfs licht favoriet voor de titel. Maar een wedstrijd wordt niet beslist door de stand op de ratinglijsten maar op het dambord en Ddamvereniging VBI liet zich niet intimideren.

Jos Stokkel trapte af met winst tegen Wouter Sipma. Even later volgde Johan Krajenbrink met winst tegen oud-nationaal kampioen Auke Scholma. Dat betekende dat Hijken de beide resterende wedstrijden moest winnen om een barrage af te dwingen en VBI aan één remise genoeg had voor de titel. Regerend wereldkampioen rapid Alexander Baljakin had oud-wereldkampioen Roel Boomstra als overbuurman aan de tafel. Beide coryfeeën legden een bijzonder spannende partij op het bord, waarin Roel Boomstra enig positioneel voordeel kreeg. Door een ijzersterke verdediging haalde Alexander de remise binnen en daarmee waren de Huissenaren voor het eerst sinds 2013 weer nationaal bekerkampioen. Dat Geert van Aalten het tenslotte moest afleggen tegen oud-nationaal kampioen Hans Jansen was niet meer van belang voor het eindresultaat en zo werd de stand bepaald op 5-3.

Pheidippides zwaait Willem uit

Willem wordt toegejuicht door 'zijn' lopers (foto: Pheidippides lid) Foto: Pheidippides lid

LINGEWAARD - Op 7 juni nam Pheidippides afscheid van trainer Willem de Vos, die 18 jaar lang trainingen verzorgde voor de club.

Willem bracht professionele trainerservaring mee die hij ook in zijn werk inzette voor patiënten van het ziekenhuis in Wolfheze. Willem ‘was’ en ‘is’ hardlopen en in de hardloopwereld een bekend figuur. Zelf was hij regelmatig medeorganisator van loopevenementen. Een voorbeeld daarvan is de Hoge Veluweloop. Naast de wekelijkse trainingen was Willem altijd ‘in’ voor extra activiteiten en menigeen binnen de club bewaart mooie herinneringen aan loopweekenden op onder meer Schiermonnikoog en in Egmond. Het toewerken naar loopevenementen als de 7 Heuvelenloop of een halve of hele marathon verweefde hij met het gemak van een echte professional in zijn trainingen.

Op 7 juni verzorgde Willem zijn laatste training. Een bijzondere training waarbij menig oud-lid, soms van ver, speciaal voor deze gelegenheid terug kwam. Na meerdere keren door een haag van wavende leden te hebben gelopen werd Willem toegesproken door Ton L’Herminez. Ton liep al die jaren bij Willem. Gezamenlijk legden ze vele duizenden kilometers hardlopend af. Tot slot bedankte voorzitter Bert Carpay Willem voor zijn jarenlange bijzondere inzet voor Pheidippides. Uit beide toespraken bleek de waardering die gedurende 18 jaar ontstond. Het was heel bijzonder. Bij een afsluitende borrel bleef het nog lang gezellig, mede door het heerlijke warme weer.

Wil je werken aan je conditie in een gezellige ongedwongen sfeer? Meld je aan bij Pheidippides op www.pheidippides.club!

Goede resultaten De Ward bij Miniorenfinale

De Minioren van De Ward (foto: Sander Baas) Foto: Sander Baas

BEMMEL - De twaalf minioren van zwemvereniging De Ward hebben goede resultaten gehaald bij de Gelderse Miniorenfinale in Vaassen. Zij behaalden twaalf medailles en verbeterden 33 persoonlijke records.

Mies de Wit was goed voor drie gouden medailles (50m vlinderslag, 100m schoolslag en 200m wisselslag) en twee zilveren (100m rugslag en 100m vrije slag). Hij verbeterde ook nog vier persoonlijke records. Ook Thomas Bergmans kwam tot één gouden plak (100m rugslag), tweemaal zilver (100m vrije slag en 50m vlinderslag) en eenmaal brons (100m wisselslag). Hij stelde ook vijf persoonlijke beste tijden scherper. Fenna Reijmers behaalde tweemaal een zilveren medaille (100m schoolslag en 200m wisselslag en eenmaal brons (100m vrije slag). Zij verbeterde verder vier van haar bestaande beste tijden.

Marijn Baas verbeterde op al de vier afstanden waarop hij uitkwam zijn persoonlijke records. Vier persoonlijke verbeteringen op vier afstanden waren er ook voor Annelotte Schüssel. Lynn Verhoeven kwam op de vijf afstanden waarop zij uitkwam tot een verbetering van drie persoonlijke records. Ook drie persoonlijke verbeteringen waren er voor zowel Frederieke Huizing en Mila Otten op de vier afstanden waarop zij startten. Léon van Grevenbroek verbeterde twee persoonlijke records op de vijf afstanden waarop hij uitkwam. Inge Ruisch zwom op de drie afstanden waarop zij uitkwam naar één persoonlijk record. Alexander Barentsen startte in totaal op vijf afstanden. Lucas Mulder ging tijdens deze finales driemaal te water. Verder zwom De Ward driemaal in de 4x50 wisselslag.

Pianoleraar gezocht

HUISSEN - Wegens vertrek van de huidige pianoleraar, is Het Gemeenschapshuis Huissen-Zand op zoek naar een nieuwe pianoleraar. Lestijden in overleg. Voor aanmeldingen en nadere info: 026 3254341.

Het Gemeenschapshuis is een multifunctioneel gebouw, waarin ondermeer de volgende activiteiten plaatsvinden: pianoles, gitaarles, diverse andere muzieklessen, dansen voor kinderen, ballet, zwangerfit, yoga, pilates, body fit, tai chi, naailes, biljarten, tafeltennis, kung fu en schilderen. Verder is er een peuterspeelzaal en een balletzaal met een spiegelwand. Het Gemeenschaphuis is ook de thuisbasis en oefenruimte voor muziekvereniging Volharding. Enkele malen per jaar houdt de wijkvereniging een bingoavond. Ook zijn er ruimten te huur voor vergaderingen of andere activiteiten. Meer informatie staat op www.gemeenschapshuishuissenzand.nl.

31 / 32

Hiep,hiep,hoera
Deze kanjer wordt 26 juni 70 jaar.
Gefeliciteerd kanjer met
jouw 70ste verjaardag.
Dikke verjaarsdagknuffels
van mij.xxx

29 Juni
Milan 2 jaar
Gefeliciteerd met je verjaardag

Oma, Opa en een pootje van Luna

Hiep hiep hoera
Dit vrolijke meisje mag op 27 Juni
3 kaarsjes uitblazen.

Gefeliciteerd Sara en dikke kus van opa Jan en oma Astrid

Hoera Thijmen wordt 28 juni alweer
6 jaar
Gefeliciteerd!

Papa, mama en Milou

Lieve oma Ria,
Hieperdepiep hoera! 26 juni
65 jaar!

Liefs,
William, Denise, Fenne & Kai

3x HOERA……
Onze Lize wordt 9 jaar!
Heel veel plezier op je feestje.

Lieve groetjes,
Pappa, Mamma, Sofie en Wesly

Op 23 juni werd je 12 jaar. Van harte gefeliciteerd Chiara.

Luca, papa en mama.

Hoera
Lux 2 jaar!
Gefeliciteerd!

xx Ize & Lune

Deze geweldige kanjer is 40 jaar!

Deze sportieve jongen Wessel
wordt 2 juli 10 jaar.
Liefs Opa en Oma's