GN Arnhem

18 oktober 2014

GN Arnhem 18 oktober 2014


1 / 14

Voor het eerst in de herfst en met twee sterren! Zestiende Reto Bostoertocht in Arnhem

ARNHEM - Op zaterdag 25 oktober houdt wielervereniging Reto in Arnhem voor de zestiende keer haar Bostoertocht. De traditionele tocht in februari bleek tijdens de afgelopen strenge winters een erg onzeker evenement. Sneeuw en ijs gooiden een aantal keren roet in het eten waardoor (delen van) de tocht niet door konden gaan. De organisatie heeft daarom nu een datum gevonden in het najaar met betere kansen op goed weer.

Ook is nieuw dat de NTFU de organisatie van de tocht heeft beloond met twee sterren. Een mooie opsteker die naar meer smaakt. "We willen volgend jaar gaan voor zelfs drie sterren en daarmee de klassiekerstatus behalen!"

Wat niet veranderd is, zijn de te rijden afstanden van 30, 45 of 60 kilometer. En in het najaar komt de prachtige omgeving waar wordt gefietst nog meer tot zijn recht. De tocht laat nog steeds de mooiste bos- en heidegebieden in het heuvelachtige gedeelte op de Veluwe nabij Arnhem zien maar nu in herfsttooi.

De start is tussen 9.30 en 11.00 uur (de 60 km 9.30 tot 10.30 uur) vanaf het clubgebouw van Reto aan de Daam Fockemalaan 1 in Arnhem, vlakbij ziekenhuis Rijnstate.

Voor meer informatie kan men mailen met algemeen@reto-arnhem.nl of bellen met 026 3817166 of 3232957. Verder staat informatie en het laatste neiuws ook op www.reto-arnhem.nl.

Surinaamse senioren komen bijeen in Arnhem-Zuid

ARNHEM - 'Miti-Makandra-Baka' is sedert vrijdag 23 mei van dit jaar druk doende om (ondermeer) Surinaamse senioren weer bij elkaar te brengen en wel in het gebouw 'Prisma' Immerloo aan Eimerssingel-Oost 226 in Malburgen-Oost.

Om dat te bewerkstelligen organiseert 'Miti-Makandra-Baka (Elkaar weer ontmoeten) wekelijks op de vrijdag (van 14:00 tot 21:00 uur) twee aparte activiteiten, en wel:

Van 14:00 tot 16:00 uur een vrouwenactiviteitenmiddag (onder leiding van Marie Brunings). Activiteiten die dan ontplooid kunnen worden zijn: schilderen, tekenen, kleren naaien, kleren verstellen, hoeden en tassen maken, koken en bakken. Daarnaast zal mevrouw Brunings middels het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten (onder deskundige leiding) een steentje bijdragen om de Surinamers in Arnhem voorlichting te laten krijgen op tal van terreinen aangaande de gezondsheidszorg, waar menig Surinamer in onvoldoende mate van op de hoogte is. Twee van die thematieken zijn dementie en diabetes of suikerziekte.

De andere activiteit is van 16:00 tot 21:00 uur een inloop. Daarbij kan er van alles gebeuren. Denk aan oude koeien uit de sloot halen uit de glorietijden van weleer in Suriname, de stand van zaken van de problematiek in politiek in Nederland en in Suriname, een kaartje leggen of gezamenlijk naar documentaires over Suriname of Nederland kijken.

Verder is er elke laatste maandag van de maand een Troef-Calltoernooi (een Surinaamse variant van klaverjassen) plaats. Dit kaartevenement vindt op de laatste vrijdag van de maand plaats en begint om 16:30 uur.

Het ultime doel van genoemde activiteiten is om Surinamers in Arnhem en omgeving weer bij elkaar te brengen en wel omdat er sprake is van desintegratie (het uit elkaar vallen) van genoemde groep. Daarbij gaat ook de orale traditie (het aan elkaar doorvertellen van wetenswaardigheden) verloren.

"Wij nodigen een ieder, maar in het bijzonder de Surinamers in Arnhem en omstreken, uit om op de vrijdag een bezoek aan Prisma te brengen om zodoende participant zijn van één of meer van de genoemde activiteiten."

Wat de vrouwenactiviteiten betreft kan men terecht bij mevrouw Marie Brunings, telefoon 026 3619488 en / of mariebrunings@live.nl. Wat de andere activiteiten betreft, kan men inlichtingen inwinnen bij René Hart: r.hart@chello.nl.

Zwerfboekerij De Laar zoekt boeken, kasten en lezers

ARNHEM - Zwerfboekerij De Laar is een nieuw initiatief in De Laar-West en De Laar-Oost waarbij wijkbewoners gratis boeken kunnen meenemen uit openbare boekenkasten. Het principe is heel eenvoudig: u kiest een boek uit dat u leuk of interessant vindt en u laat een boek dat u kunt missen, achter voor een ander. U kunt de Zwerfboekerij dus zo vaak gebruiken als u wilt, zolang u steeds een ander boek terugzet.

Er is op dit moment al één boekenkast gevuld. U vindt deze in activiteitencentrum De Laar aan de Lieshoutstraat 104. De initiatiefgroep wil er echter graag meer plaatsen en is daarom op zoek naar boeken, kasten en geschikte plekken waar de kasten kunnen staan.

In een kast moeten circa vijftig boeken passen. De kasten moeten stevig zijn (ze staan immers in weer en wind) en ze hebben bij voorkeur een deur.
De aangeboden boeken moeten in goede staat zijn en geschikt zijn voor kinderen, of voor volwassenen. De inhoud mag niet kwetsend zijn. Stripboeken zijn ook welkom.
Geschikte plekken voor boekenkasten zijn buitenlocaties die kinderen, volwassenen en gehandicapten makkelijk kunnen bereiken en waar de 'eigenaar' van de plek enigszins een oogje in het zeil kan houden.

Meehelpen?

"Heeft u één of meer van bovenstaande zaken over die u aan Zwerfboekerij De Laar wilt schenken, mail dan met Eef van der Vliet via evdvliet@planet.nl. Wilt u meer weten over het initiatief en de 'spelregels', kijk dan op www.delaararnhem.nl of ga naar Zwerfboekerij De Laar op facebook.com."

Oog voor Talent: Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk

ARNHEM - Op vrijdag 28 november reikt burgemeester Herman Kaiser in de Burgerzaal van het Stadhuis om 16.00 uur voor de eerste keer de Arnhemse Stadsprijs voor vrijwilligerswerk uit. De Stadsprijs is de opvolger van de Burgemeester Drijberprijs voor Vrijwilligerswerk.

De Stadsprijs bestaat uit een groepsprijs, een individuele prijs en een 'Jeugdlintje' voor jonge vrijwilligers. Voor al deze prijzen kunnen kandidaten voorgedragen worden. Het thema van de prijs is dit jaar 'Oog voor Talent'. Veel vrijwilligersorganisaties zoeken mensen bij functies. Voldoe je niet aan de functie-eisen, dan kun je niet meedoen. Dit is vooral vervelend voor mensen met een beperking, die ook op de arbeidsmarkt moeilijk aan bod komen. Gelukkig zijn er heel wat organisaties, die oog hebben voor wat deze mensen wel kunnen en die werk zoeken dat past bij hun talenten en interesses.

"Kent u (mensen binnen) organisaties, die voor alle soorten vrijwilligers open staan en die vooral denken in wat iemand kan, in plaats van wat iemand mist? Spreek dan uw waardering voor deze persoon of organisatie uit en draag hen voor voor de Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk."

Jongerenprijs

Jongeren doen meer vrijwilligerswerk dan menigeen denkt: in hun buurt, bij hun sportclub, vereniging of op de kinderboerderij. Sommige scholieren blijven na hun maatschappelijke stage gewoon actief op hun vrijwilligersplek. "Kent u jonge vrijwilligers, die het vanwege hun bijzondere inzet volgens u verdienen om in het zonnetje gezet te worden, nomineer hen dan voor het Jeugdlintje."

Meer informatie over de Stadsprijs en een nominatieformulier staat op www.arnhemsestadsprijs.nl. Ervoor bellen kan ook (026 4422833) of mailen (info@via-arnhem.nl ) met Vrijwillige Inzet Arnhem.

Bijzondere waterdier wordt met uitsterven bedreigd Noodklok luiden voor de Europese rivierkreeft

Foto: Fabrice Ottburg

ARNHEM - De Europese rivierkreeft komt nog maar op één plek in Nederland voor en dat is landgoed Warnsborn bij Arnhem. Daarom luidt Geldersch Landschap & Kastelen (GLK) de noodklok en vraagt om steun om het voortbestaan van de Europese rivierkreeft te verzekeren.

Daarom heeft GLK een belangrijk project opgezet. Allereerst moet het leefgebied van de enige nog bestaande populatie verbeteren. De rivierkreeft kan alleen overleven in schoon water met voldoende begroeiing langs de oevers om schuilplaatsen te maken. Daarnaast wil GLK ook in vijf andere gebieden de rivierkreeft uitzetten. Door ook hier de kwaliteit van het leefgebied te verbeteren, kan een stabiele populatie rivierkreeften worden opgebouwd.

Foto: Fabrice Ottburg

Tot in de jaren '50 kwam dit beestje volop voor in onze beken, rivieren en meren. Al geruime tijd staat de populatie sterk onder druk door watervervuiling en de schimmel die de Amerikaanse rivierkreeft met zich meedraagt.

Met onderzoeksinstituut Alterra Wageningen UR is een kweekprogramma gestart. Het uitzetten van de gekweekte rivierkreeften is echter alleen succesvol als de waterkwaliteit goed en de leefomgeving optimaal is. Om dat te realiseren is geld nodig.

Het totaal benodigde bedrag van 75.000 euro probeert GLK op dit moment bij elkaar te krijgen. Doneren kan op http://www.crowdfundingvoornatuur.nl/rivierkreeft.

Week van de koloniale geschiedenis

Molukse onderluitenant van het Indonesische leger (Pattimura Bataljon). Uit de collectie van de Stichting Moluks Historisch Museum.

ARNHEM - Museum Bronbeek biedt in samenwerking met andere instellingen van 18 tot en met 25 oktober in de 'Week van de koloniale geschiedenis' een reeks activiteiten rond het thema 'Vriend en vijand' in koloniale context. Het kader hiervoor is de landelijke Maand van de Geschiedenis.

De Week biedt onder meer een talkshow, diverse lezingen, wajang en een theatervoorstelling. Een greep uit het programma. De Stichting Moluks Historisch Museum presenteert op 21 oktober een talkshow, waarin gezocht wordt naar nuancering in het beeld van de 'Trouwe Ambonees; Wim Manuhutu gaat in gesprek met Fridus Steijlen over de dunne lijn tussen de begrippen 'vriend en vijand'.

Theatergezelschap Delta Dua presenteert op 21 oktober voor de hele familie een theatershow over een groepje Molukse oud-KNILmilitairen met Maleistalige, Nederlandse en Engelse liedjes. Robin te Slaa spreekt op 23 oktober over de NSB in Nederlands-Indië in de periode 1933-1947: wat was de houding van de nationaal-socialisten in Nederlands-Indië voor en in de Tweede Wereldoorlog?

Verder spreekt Marjolein van Pagee op 23 oktober over haar fotografie- en interviewproject ´Kembang Kuning - Gele Bloem´; daarbij laat ze zowel Nederlandse als Indonesische veteranen aan het woord over de strijd in Oost-Java. Op 24 oktober presenteren auteurs en filmmakers hun eigen werk: Marlies Mielekamp, Sandra Beerends, Amber Nefkens, Ilse Akkermans en Herman Keppy.

Ook wordt op deze dag het nieuwe boek´Pionieren op Java´ van Peter Hellema gepresenteerd. Op 25 oktober vertellen Madelon Djajadiningrat en Clara Brinkgreve het reisverhaal van prins Soeparto, een Javaanse vorst die naar Holland ging om in Leiden te studeren en kennis te maken met de moderne westerse wereld en daarover een verslag schreef. Verder zijn er dagelijks themarondleidingen en historische films over Nederlands-Indië uit de collectie van Eye. Het complete programma van de 'Week van de koloniale geschiedenis' is te downloaden via www.bronbeek.nl.

Koor Eben Haëzer in zangdienst Kruiskerk

ARNHEM - Op zondag 26 oktober om 19.00 uur wordt de maandelijkse zangdienst gehouden in de Kruiskerk aan de Lisdoddelaan in Malburgen-oost.

Behalve dat er natuurlijk veel wordt gezongen, wordt er ook een korte meditatie gehouden door dominee P. Vermaat uit Veenendaal. Medewerking aan deze zangdienst wordt verleend door het gemeng koor Eben Haëzer uit Rhenen onder leiding van Jannie Wichards.

Dit grote welbekende koor heeft leden uit de hele regio Rhenen. De samenzang wordt begeleid door Jack Blok.

Kerkdienst Eusebiuskerk in Arnhem

ARNHEM - Iedere maand is er in de Eusebiuskerk in Arnhem op de derde zondag een kerkdienst. Soms is het een heel bijzondere dienst, zoals de vorige maand zeventig jaar na de slag om Arnhem.

Meestal is het een gewone dienst in deze bijzondere kerk met haar prachtige orgel en uitstraling van de lange historie. Er is altijd wel iets te beleven in de Eusebiuskerk op die derde zondagmorgen. Zo ook deze maand wanneer de gemeente Elden De Kandelaar de dienst gaat verzorgen.

Dominee Hubertien Oostdijk van Andel zal in deze dienst voorgaan. Jack Blok bespeelt het orgel op zondag 19 oktober. De aanvang is om 10.15 uur. Of het nu een bijzondere of een gewone dienst betreft, het is alleen al om de sfeer in deze kerk, de entourage, een genoegen om een dienst bij te wonen.

Zaterdag 18 tot en met zondag 26 oktober Kabouterweek in Arnhem

ARNHEM - In de herfstvakantie van zaterdag 18 tot en met zondag 26 oktober houden Bezoekerscentrum Sonsbeek en de Witte Watermolen in het kader van het Sprookjesfestival een activiteit voor jonge kinderen.De Steile Tuin in Park Sonsbeek (open van 10.00 tot 17.00 uur) is omgetoverd tot Puntmutsendorp met leuke kabouterhuisjes.
Tussen 11.00 en 16.00 uur wordt er geschminkt, geknutseld en is het genieten bij de poppenkast. Zondagmiddag 26 oktober van 16.00 tot 17.00 uur is de muzikale afsluiting met de kinderen.

In de Witte Watermolen bakken de kabouters 's nachts kabouterkoekjes en regelmatig wordt een verhaal over de molenkabouters verteld. De molen is open dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 oktober van 10.00 tot 16.30 uur. Extra open op zondag 19 en 26 oktober.

In de kinderhoek van het bezoekerscentrum lezen de kinderen kabouterboekjes, verkleden zich als kabouter, kleuren een wedstrijdkleurplaat en tussen 13.00 en 15.00 uur wordt het verhaal van Wouter Kabouter voorgelezen. De toegang is gratis!

Bezoekerscentrum Sonsbeek ligt aan Zijpendaalseweg 24a in Arnhem; telefoon 026 4450660; www.bezoekerscentrumsonsbeek.nl.

Sprookjespyjamaparty in Bibliotheek Arnhem

ARNHEM - In de herfstvakantie zijn kinderen vanaf vier jaar welkom om het Sprookjesfestival te vieren in de vestigingen en bussen van de Bibliotheek Arnhem. Op verschillende dagen wordt tussen 19.00 en 19.30 uur een sprookje voorgelezen aan de kinderen.

Kinderen kunnen in hun pyjama luisteren naar een mooi sprookje. Na het voorlezen krijgen ze wat lekkers te eten en drinken. De pyjamaparty is op 20 oktober in de Bibliobus (halteplaats Schuytgraaf), 21 oktober in de vestiging in Rozet, 22 oktober in de Bibliotheek Presikhaaf en 23 oktober in de Bibliotheek Kronenburg.

Ouders kunnen, indien gewenst, tijdens de pyjamaparty iets voor zichzelf gaan doen. Inschrijven is verplicht (behalve voor de party in de Bibliobus op 20 oktober). Meer informatie staat op www.bibliotheekarnhem.nl/activiteitenprogramma. Via deze site kan ook worden ingeschreven.

Rommelmarkt Eilandstaete

ARNHEM - Op zaterdag 25 oktober is er een rommelmarkt op het woonzorgcentrum Eilandstaete van Pleyade.

Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen aan de Abe Lenstrahof 132 in Arnhem. Het belooft een gezellige rommelmarkt te worden, met voor elk wat wils.

Extraatje voor mensen met laag inkomen

ARNHEM - Mensen met een laag inkomen (minima) krijgen dit jaar een financieel extraatje. In 2014 staat de koopkracht van minima onder druk.

Een echtpaar krijgt eenmalig honderd euro, een alleenstaande ouder negentig en een alleenstaande zeventig euro. De gemeente zal het extraatje automatisch uitkeren, nog voor de kerst. Mensen die een aanvulling op hun AOW krijgen vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgen de eenmalige uitkering automatisch van die SVB.

De tegemoetkoming is bedoeld voor bijstandgerechtigden en voor mensen, die een inkomen hebben van maximaal 110% van het sociaal minimum (op 1 september 2014). Dat betekent dat naast mensen met een bijstandsuitkering ook werkende of andere uitkeringsgerechtigden met een laag inkomen in aanmerking komen. Concreet komen voor de tegemoetkoming in aanmerking: gehuwden met een inkomen tot 1495,44 euro, alleenstaande ouders met een inkomen tot 1345,89 euro en alleenstaanden met een inkomen tot 1046,80 euro.

Automatisch

De gemeente kan het extraatje automatisch uitkeren omdat vrijwel iedereen die daarvoor in aanmerking komt een Gelrepas heeft en dus bekend is. Wie op grond van zijn/haar inkomen in aanmerking denkt te komen voor de eenmalige uitkering maar geen Gelrepas heeft, moet zich alsnog bij de gemeente aanmelden. Dat gaat het snelste door een Gelrepas aan te vragen via www.arnhem.nl/gelrepas. Telefonisch aanmelden kan ook via 0900 1890.

Liefst 15.000 bezoekers tijdens open dag

ARNHEM - De Open Dag en Techniekdag, die zaterdagmiddag werden gehouden op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem is een enorm succes geworden. Liefst 15.000 mensen bezochten het industrieterrein, waarmee er de hele dag door rijen stonden bij de verschillende activiteiten.


Met meer dan honderd doe-activiteiten, vrijwel alle bedrijven van IPKW die hun deuren openzetten en met spectaculaire shows van flyboard teams en het brandweertrainingscentrum viel er genoeg te beleven voor jong en oud. Bovendien konden de aanwezigen op diverse manieren kennismaken met innovatieve en duurzame oplossingen, bijvoorbeeld door een testrit te maken in een elektrische auto of door mee te bouwen aan het mini-winmolenpark op IPKW.


Wethouder Hans Giesing sprak namens de Gemeente Anrhem bij het openingwoord enthousiast over de samenwerking tussen het park en de Techniekdag Arnhem. "Ik zie alleen maar blije mensen vandaag. Zo zie je maar weer hoe leuk techniek kan zijn."
Het doel van deze dag was enerzijds om kinderen kennis te laten maken met techniek en ze enthousiast te maken voor bètaopleidingen. Anderzijds was de Open Dag bedoeld om de beeldvorming vanuit de regio beter aan te laten sluiten bij de kwaliteit en bij het duurzame en innovatieve karakter van IPKW.


De prijs voor Beste Nieuwe Bedrijventerrein van Nederland, die IPKW twee dagen eerder kreeg, was al een bevestiging dat de ontwikkelingen van de afgelopen jaren niet onopgemerkt blijven. "Het feit dat zoveel mensen uit de regio Arnhem met zoveel enthousiasme vandaag op IPKW zijn geweest en de innovatie en techniek hier hebben beleefd, is de grootste prijs die we kunnen krijgen", aldus Kevin Rijke namens IPKW.

Rommelmarkt op Eilandstaete

Op zaterdag 25 oktober is er een rommelmarkt op het woonzorgcentrum Eilandstaete van Pleyade. Van 10.00 uur - 16.00 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen aan de Abe Lenstrahof 132 in Arnhem. Het belooft een gezellige rommelmarkt te worden, met voor elk wat wils. Graag tot ziens op 25 oktober!

Poppentheater Koekla speelt de Kikkerprinses in de bieb

ARNHEM - Maandag 20 oktober kunnen kinderen vanaf vier jaar twee voorstellingen over de Kikkerprinses door poppentheater Koekla bewonderen in de Bibliotheek Centrum (Rozet). Het is muzikaal sprookje met schitterende handpoppen in een verrassend decor.

De voorstellingen starten om 13.30 en om 15.00 uur. Kaarten kosten vier euro voor zowel leden als niet-leden. Meer informatie over de voorstellingen en aanmelden (verplicht) via: www.bibliotheekarnhem.nl/activiteitenprogramma. De voorstelling wordt gespeeld in het auditorium van Rozet aan de Kortestraat 16.

Inloopochtend Baby's in de bieb van Arnhem

ARNHEM - Iedere vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur is er voor kersverse ouders een inloopochtend in de Bibliotheek Centrum (Rozet).

Ouders kunnen ervaringen uitwisselen en vragen over voorlezen stellen aan een van jeugdmedewerkers. Onder het genot van een kopje koffie of thee kan er ook gewoon lekker gekletst worden. De Bibliotheek heeft een grote collectie babyboekjes. Een medewerker van de bibliotheek is aanwezig om vragen te beantwoorden en tips te geven over voorlezen.

De Bibliotheek Centrum bevindt zich in Rozet aan de Kortestraat 16.

Nederlandse kampioenschappen klaverjassen en jokeren naar Overijssel

ARNHEM - De Kaart Bond Nederland organiseert in samenwerking met kaartvereniging Hercules '81 uit Assen en Aktief Overijssel, Hellendoorn de Open Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen (Amsterdams) voor koppels en de Open Nederlandse Kampioenschappen Jokeren.

De kampioenschappen vinden plaats in de locatie van Aktief Overijssel, Ommerweg 150 te Hellendoorn (0572 330928) op 2 november, aanvang: 11.00 uur. Het toernooi wordt gespeeld over vijf partijen van zestien spellen (klaverjassen) en bij het jokeren over vijf partijen van zeven spellen.

De inschrijving voor deelname is geheel vrij. "U kunt u opgeven vóór 1 november bij de heer S. van Beek, hoofd wedstrijdleider, telefoon 06 23739713 (zuidelijk Nederland) en bij de heer M. Mulder, telefoon 0592 351874 (noordelijk Nederland).

Arnhems integratiediner

ARNHEM - Kunstbedrijf Arnhem en SWOA hebben op 9 oktober het Arnhemse Integratiediner georganiseerd aan het Kazerneplein in Klarendal. Ruim 120 mensen hebben samen gegeten, zijn met elkaar in gesprek geweest en hebben mee gedaan aan enkele muzikale activiteiten.

De deelnemers varieerden van vertegenwoordigers van diverse organisaties tot inwoners van Arnhem. Het was de tweede keer dat in Arnhem een integratiediner werd georganiseerd.
Integratie is een breder thema dan het traditionele autochtoon en allochtoon of nieuwkomers. Integratie gaat over gemeenschapsvorming, waarbij nieuwe inbreng een plaatsje krijgt naast of in wisselwerking met het bestaande. Zo bezien speelt integratie daar, waar verschillen in het geding zijn, die soms (maar niet altijd) om overbrugging vragen, maar waar je altijd over in gesprek kunt zijn.

Die verschillen kunnen bestaan in leeftijd: jong of oud, in maatschappelijke positie: werkend of niet-werkend, in geaardheid: heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel, in welvaart: rijk of arm, in man of vrouw, in religie, maar ook in religieus of niet-religieus zijn, in gezond zijn of niet gezond.

Het thema dit jaar was: vier de verschillen en maak verbinding met elkaar! Verschillen tussen mensen zijn niet eng of lastig, maar voegen juist waarde toe. Zowel voor individuele mensen als voor de organisaties waarin zij actief zijn. Ook in de gerechten kwamen de verschillende culturen terug. Het enthousiasme van de deelnemers was groot en het resultaat was dan ook een levendige avond die zeker voor herhaling vatbaar is.

Sportkaart voor Rijkerswoerd

ARNHEM - Flexibel en vrijblijvend (team)sporten, zodat sport makkelijker is te combineren met werk en gezin, dat wensen veel mensen die (weer) willen sporten. Sportcentrum Rijkerswoerd en negen verschillende sportaanbieders spelen hierop in met de sportkaart voor Rijkerswoerd en De Laar.

Houders van de kaart kunnen straks sporten bij handbalvereniging AAC 1899, Budo Sport Arnhem, voetbalvereniging ESA, Fit4You, Fitness & Healthcenter Rijkerswoerd, In- & Outdoorsport, Van Amerongen Training en Buitensport Survivalrun, volleybalvereniging Volvera en het Sportbedrijf Arnhem. Zij bieden een speciaal sportkaartprogramma. De meeste activiteiten zijn op het Sportcentrum Rijkerswoerd.

Het aanbod van de aanbieders is straks online te zien. Die website is in ontwikkeling. Vervolgens kunnen ze bij de scanner bij het Sportcentrum Rijkerswoerd inloggen en bij de sport van hun keuze inchecken en gaan sporten. De prijs van de kaart wordt 19.95 euro per maand. Voor dit bedrag biedt de kaart onbeperkt gebruik van het aangeboden programma. Het unieke van deze sportkaart is dat er ook flexibel gesport kan worden in een teamsport. Uit onderzoek van de gemeente Arnhem blijkt dat de nog-niet-sporters dat belangrijk vinden.

Voorzitter Ruud van der Heijden van het Sportcentrum Rijkerswoerd: "Ik ben blij met de bredere toegankelijkheid die aansluit bij de behoefte van de wijkbewoner. Veel mensen zijn druk en voor hen is het lastig om op een vast moment ergens te komen sporten. Deze kaart ondervangt dat. Ook is er meer keuzevrijheid. Met deze kaart is het mogelijk teamsport te bedrijven zonder lidmaatschap van een vereniging."

Christelijke sabbatvierende muzikale samenkomsten

ARNHEM - Focus Arnhem-Zuid houdt muzikale christelijke sabbatvierende samenkomsten.

Deze zijn in het gebouw De Ontmoeting aan de Wassenaarweg 5 in Arnhem op zaterdag 18 oktober, zaterdag 1 en 15 november. De aanvang is om 14:00 uur. Meer informatie staat op www.facebook.com/focusarnhemzuid.

Kaarten in De Petersborg

ARNHEM - Op zaterdagmiddag 25 oktober is er in De Petersborg Slochterenweg 40 in Arnhem Zuid de maandelijkse klaverjas/jokerdrive.

De aanvang is 13.30 uur, de zaal gaat open om 13.00 uur. De kosten zijn twee euro. Iedereen is welkom om een kaartje te komen leggen.

Enthousiaste reacties over Week van de Opvoeding

Buiten aan de slag tijdens de Huis van de Jeugd workshop Spelen in de natuur, voor ouders en jeugdwerkvrijwilligers

ARNHEM - Huis van de Jeugd in Arnhem-Zuid organiseerde gratis workshops tijdens de Week van de Opvoeding. Maandag 6 oktober bezochten een tiental ouders en jeugdwerkvrijwilligers de workshop Spelen in de natuur, mede georganiseerd door In2Nature.

Reactie van een deelnemer: "Wat een leuke manier om een gewone maandagavond door te brengen. De deskundige workshopbegeleider was duidelijk en enthousiast. Veel praktische voorbeelden en popcorn maken in zeepkloppers maakte het helemaal af!"

Groot denken!

Ook de workshops Spelen met verhalen, Buiten spelen in het donker, Spelen met talenten over positief opvoeden en Jongens en meiden werden goed bezocht. ''Ik ga genoeg ruimte creëren voor jongens en groot denken; dozen, vuilniszakken!" Meer info staat op www.huisvandejeugd.nl.

Look-O-Look jeugdbasketbal kennismakingsdag

ARNHEM - Look-O-Look jeugdbasketbal houdt een kennismakingsdag op donderdag 23 oktober. In de herfstvakantie is er weer een leuke basketbalclinic bij Arnhem Eagles. Je maakt dan kennis met de beginselen van het basketbal.Jongens en meisjes in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar zijn welkom van 16:00 tot 18:00 uur in sporthal De Laar-West (Brabantweg 115, Arnhem). "Neem verder zoveel mogelijk vriendjes, vriendinnetjes en klasgenoten mee naar de clinic. Deelname kost twee euro. Vooraf opgeven moet via frankvandruyten@hotmail.com of 06 18297987.

De cirkel is rond...

HUISSEN - De cirkel is een oud en universeel symbool voor eenheid en heelheid. In oude culturen is dit symbool veelvuldig gebruikt als versiering maar ook in de vormgeving van religieuze bouwwerken, zoals stone-circles en ronde graftombes.

In het Sanskriet is het woord voor wiel, cirkel: mandala. Tibetaanse monniken maken van fijn gekleurd zand via dunne metalen buisjes prachtige mandala's; een samenspel van lijn, vorm en kleur. Voor deze monniken komen hierin, symbolisch, de aarde en kosmos samen. Een mandala bestaat uit een basiscirkel die meestal opgevuld is met geometrische figuren, lijnen, symbolen en kleuren.

Steeds meer mensen, in onze drukke westerse maatschappij, kiezen voor het mandala-tekenen. Het is een rustgevende, mediterende activiteit. De concentratie die het vraagt, brengt ontspanning. Naar eigen idee invullen, inspireert tot scheppende creativiteit.

In de wereldwinkel zijn voor beginners en gevorderden boeken met prachtige voorbeelden te koop. De bezoeker wordt erin op weg geholpen en uitgenodigd tot het zelf scheppend bezig zijn.

Mandala's worden niet alleen getekend. U kunt ze ook zelf ruimtelijk vormen. Tibetaanse monniken hebben voor de Wereldwinkel een mandala draadwerkspeeltje ontworpen. Het bestaat uit een aantal concentrische vormen. Met deze metalen mandala kan je diverse symbolen maken zoals: de aarde, de ster der wijsheid, yin en yang, lotusbloem, enzovoort; een gebruiksaanwijzing is bijgevoegd.

Dit spel, dat ook als een armband gedragen kan worden is in verschillende maten verkrijgbaar en gemaakt in India. Een zeer creatief fairtrade product.

Verkrijgbaar in de Wereldwinkel van Lingewaard in Huissen, die bijna tien jaar bestaat..

Kom topfilms kijken in Theater Kees in Huissen

HUISSEN - In oktober en november kunnen filmfanaten in Theater Kees aan het Kampstuk 23 in Huissen voor slechts vijf euro genieten van een aantal topfilms voor jong en oud. Het theater wordt hiervoor omgetoverd in een heuse bioscoop met een negen meter breed scherm. De films worden vertoond in HD-kwaliteit met dolby-surround.

Woensdag 22 oktober om 14.00 uur draait Wreck-it Ralph (animatie). Wreck-it Ralph is de slechterik in een arcadegame, maar zou graag net zo geliefd zijn als de perfecte 'Fix-It Felix', de held uit het spel. Als de kans zich voordoet, stapt hij stiekem over naar het schietspel Hero's Duty om daar een medaille te winnen. Hiermee denkt hij ook een gerespecteerde held te kunnen worden, maar dit loopt helemaal verkeerd.

Zaterdag 25 oktober om 20.00 uur draait The Heat. Sarah Ashburn (een rol van Sandra Bullock) is een methodisch onderzoeker bij de FBI. Zij staat bekend om haar superioriteit en arrogantie. Shannon Mullins (Melissa McCarthy) is een politieagente in Boston. Zij heeft een grote bek, een kort lontje en pakt de meest moeilijk te vangen criminelen op. Geen van beiden had ooit een partner, of zelfs een goede vriend. Als deze twee wilde, onverenigbare dames door de wet worden gedwongen hun krachten te bundelen, gebeurt het ondenkbare.

Zaterdag 15 november 20.00 uur begint de film The wolf of wall street (16+). Eind jaren '80. Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) is een aan drugs, drank en seks verslaafde effectenmakelaar, die door fraude multimiljonair wordt. De voormalige meubelhandelaar Donnie Azoff (Jonah Hill) is zijn zakenpartner. Samen smijten ze enorme sommen geld over de balk met hun excessieve levensstijl vol drugs en feesten.

Vrijdag 28 november om 20.00 uur wordt de film Last Vegas op het witte doek vertoond. Het verhaal draait om een oudere man (Michael Douglas) die op het punt staat te trouwen met een vrouw die half zo jong is als hij. Voordat hij in het huwelijksbootje stapt, besluit hij zijn drie beste jeugdvrienden uit te nodigen in Las Vegas voor een vrijgezellenfeest. Het feest begint plezierig, maar de spanning stijgt al snel.

Kaarten zijn bestellen via www.theater-kees.nl.

Kleindierenshow Dodewero

DODEWAARD - Binnenkort is het weer zover. De verenigingstentoonstelling van sportfokkervereniging Dodewero. Een festijn dat inmiddels voor de 29e keer gehouden wordt.

Hoenders, dwerghoenders, konijnen en cavia's zijn van de partij. Sinds de oprichting van de vereniging in 1984 worden deze dieren elk jaar tentoongesteld. De tentoonstelling wordt gehouden op 23, 24 en 25 oktober.

De locatie voor de kleindierenshow is de bedrijfshal van de firma J.W. Middelkoop Boomkwekerijen , Welysestraat 35c in Dodewaard.

De officiële opening is op vrijdag 24 oktober om 20.00 uur door de heer H. Gerritsen, wethouder van de gemeente Neder-Betuwe. Dan is er ook bekend wie er dit jaar met welke (wissel)beker(s) naar huis gaan. Deze prijzen worden overigens pas zaterdag 24 oktober officieel uitgereikt na afloop van de tentoonstelling. De openingstijden zijn: donderdag van 18.00-22.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Dit jaar zijn ruim 310 dieren ingeschreven in verschillende categorieën, van Franse Hangoor tot Wener en van Australorps tot Moderne Engelse vechtkrielen. Ook is er weer de bekende kleurwedstrijd waar de kinderen van basisschool De Hien in Dodewaard aan mee zullen doen.

Een bezoekje aan de tentoonstelling is zeer de moeite waard en de toegang is gratis. Ook kan de bezoeker zijn geluk wagen met het trekken van enveloppen.

Meer informatie staat op www.dodewero.nl en www.facebook.com/dodewero.

Discozwemmen in De Grote Koppel

ARNHEM - "We gaan weer van start met een nieuw seizoen discozwemmen in zwembad De Grote Koppel. Dit seizoen zelfs tien keer! Vrijdagavond 24 oktober wordt het recreatiebad van zwembad De Grote Koppel voor de eerste keer omgetoverd tot een ware disco."

Kleurige lampen flitsen boven het water en de geluidsboxen staan op 'oorverdovend'. Dj Rick zorgt voor serious hits & beats. Tussen 19.00 en 22.00 uur is het recreatiebad helemaal voor de jeugd.

Drie uur lang volop genieten, swingen en zingen. De bezoekers kunnen zichzelf swingend en zingend onderdompelen in het recreatiebad of zich laten meevoeren in de stroomversnelling van het bad. De mysterieuze onderwaterverlichting zorgt voor een exotisch en soulvol sfeertje. En natuurlijk hoort chillen met een drankje er ook bij. De entreeprijs bedraagt 5,95 euro.

De discoavonden zijn op vrijdagavonden van oktober tot en met juli, elk met een eigen thema. Op 24 oktober 'Halloween' 7 november 'Aqua bubble' en 28 november 'Carribean'.

Zwembad De Grote Koppel ligt aan Olympus 29 Arnhem-Zuid. Meer informatie is te verkrijgevn via 026 3775757 of via www.sportinarnhem.nl/zwemmen.

Rommelmarkt Huissen-Zand

HUISSEN - Op 2 november houdt wijkvereniging 't Zand-Binnenveld in Huissen een rommelmarkt voor gebruikte goederen. Deze wordt gehouden in het gemeenschapshuis aan de Van Wijkstraat in Huissen van 11.00 tot 15.00 uur. De rommelmarkt is binnen, dus onafhankelijk van het weer!

Een tafel (circa 140 x 70) om te verkopen kost 12,50 euro, waarvan vijf euro borg. Een kleine tafel (circa 110 x 70) om te verkopen kost tien euro, waarvan vijf euro borg. De borg ontvangt men retour indien men na afloop de plek opgeruimd achterlaat. Het is niet toegestaan om niet-verkochte goederen achter te laten. Tevens ontvangt men twee consumptiebonnen om te besteden bij het gemeenschapshuis op 2 november (voor koffie/thee of een glaasje fris).

Het bezoeken van de rommelmarkt kost 1,50 euro per volwassene (kinderen gratis). De entree is inclusief een consumptiebon en voor de kinderen is er gratis ranja.

Wie een plek wil reserveren, dan kan dat tegen contante betaling (bij voorkeur gepast) tot 30 oktober aanstaande bij Ine Scholten, Nieuwe Diep 12.

Linedance: leuk en je blijft fit!

ELST - De oorsprong van de linedance komt uit het 'Wilde Westen', maar inmiddels is er al vele jaren een linedance groep voor vijftigplussers in de Overbetuwe actief. Iedere donderdag wordt in Elst in lijnen en rijen gedanst. Op countrymuziek, maar ook op andere stijlen zoals pop-, rock- en salsamuziek.

Gezelligheid staat bij de deelnemers hoog in het vaandel en ook het met elkaar actief bezig zijn vindt men erg belangrijk.De groep wordt geleid door een deskundig docent en beginners kunnen vrij eenvoudig instromen.

"Wilt u meer weten? Bel Nelleke Beckering van Stuw Platform Overbetuwe, 0481 840708, email naar platformoverbetuwe@stuwwelzijn.nl of kom kijken op een donderdag tussen 13.30 en 15.30 uur in sociaal cultureel centrum De Wieken, Prinses Irenestraat 49 in Elst." De eerste twee kennismakingslessen zijn gratis.

Ontmoetingsmiddag voor alleengaanden

ELST - Gelders Perspectief, de Vereniging voor alleengaanden, heeft weer een ontmoetingsmiddag op zondag 26 oktober in zalencentrum Onder de Toren, Stint-Maartenstraat 34 in Elst.

Belangstelling? Informatie tussen 13.30 en 14.30 uur. Zie ook www.Geldersperspectief.nl.

Vrijwilligers klaar met cursus om eenzame dood te voorkomen

ARNHEM - De eerste groep vrijwilligers hebben de basiscursus afgerond en kunnen ingezet worden om een eenzame dood te voorkomen.

Honderden mensen sterven per jaar een eenzame dood. Zij worden dikwijls weken, maanden of zelfs jaren na hun overlijden gevonden. Eenzaamheid, teruggetrokken en geïsoleerd leven is aan de orde van de dag. In een maatschappij waar mensen vaak langs elkaar leven en de sociale controle niet meer zo is als vroeger vallen de "kluizenaars" van de samenleving niet meer op. De cursus is speciaal voor Stichting Eenzame dood ontwikkeld door Rizoom Praktijk uit Arnhem.

Deze cursus, laat de vrijwilliger die gekozen heeft om de geïsoleerd levende medemens bij te staan in zijn/ haar laatste levensfase, zich bewust worden van wat het voor die persoon moet betekenen om in zo'n situatie terecht te komen. Ook heeft de vrijwilliger kennis gemaakt met thema's als sterven en dood, maar ook met afscheid en uitvaart. Het Kruispunt uit Arnhem heeft een deel van de cursus ingevuld en verteld over dak- en thuislozen en verslavingsproblematiek.

Mensen die geïsoleerd leven, geen sociaal netwerk hebben en weten dat zij door een ernstige ziekte en of door ouderdom niet lang meer te leven hebben kunnen kosteloos een beroep doen op de Stichting. De vrijwilliger gaat naast de mens staan en van daaruit gaan ze samen kijken welke hulp er nodig is. De vrijwilligers zijn inzetbaar binnen zorginstellingen, ziekenhuizen, maar ook in de thuissituatie en in andere vormen van opvang.

De vrijwilligers treden de mens zonder ver- en beoordeling tegemoet. Door een goede samenwerking met onder andere regionale thuiszorgorganisaties kan ook direct professionele hulp ingeroepen worden. Niemand hoeft alleen te sterven.
De Stichting is bereikbaar voor hulpvragen op nummer: 06 46489372. Meer informatie staat op www.eenzamedood.nl.

Presentatie bijzondere sieraden in Huissen

HUISSEN - Dinsdag 14 oktober is er bij het Dames Plaform Huissen een gezellige magneetsieradenpresentatie, georganiseerd door het DPH en gepresenteerd door Anke Schakenraa, een onafhankelijk gecertificeerd Energetix partner van Flow Magnetic Jewellery.

Reeds duizenden jaren worden magneten voor therapeutische doeleinden gebruikt. Blessures, kwalen en pijnplekken worden beter te lijf gegaan. "Magneten geven meer energie en u komt weer helemaal in balans. Daarbij zijn het mooie sieraden. Op de website www.flow-energetix.nl kunt u alvast alle informatie vinden over de werking van deze bijzondere sieraden."

Diegene die al in het bezit zijn van bijvoorbeeld een armband, die eventueel niet meer de gewenste werking heeft, raden wij aan deze mee te nemen naar deze avond. De avond is geheel vrijblijvend en verplicht tot niets. Voor eventuele aankopen is een pinautomaat aanwezig.

"Neem gerust u vriendin, kennissen of buurvrouw mee." Niet leden-betalen vijf euro entree per avond. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

De presentatie is om 19.45 uur in de kleine zaal bij zalencentrum De Valom. Voor info kan men altijd bellen naar 026 3251331 of kijken op www.dph-huissen.nl en www.facebook.com/dph.huissen.

Een muzikale pelgrimage...

ARNHEM - De jonge abt Emo maakte in 1211 een voetreis van Groningen naar Rome en trok hartje winter over de Alpen. Het Arnhemse kleinkoor Vocare belicht deze indrukwekkende prestatie met een voorstelling in middeleeuwse sferen, inclusief blokfluiten en draailieren op 7 en 8 november. Meer info is te vinden op www.vocare.nl.

De jonge abt Emo is verbijsterd. De kloosterkerk die hij in 1211 krijgt van de dorpelingen, wordt hem afgenomen door de bisschop van Munster! Wat een onrecht! Alleen de paus kan dit ongedaan maken. Emo vertrekt voor een lange en barre voettocht naar Rome, terwijl de winter voor de deur staat.

De aantekeningen van Emo van deze waargebeurde reis zijn bewaard gebleven en door emeritus hoogleraar Dick de Boer beschreven in het boek 'Emo's reis' en door Ynskje Penning in de historische thriller 'Emo's Labyrint'. Het Arnhemse kleinkoor Vocare liet zich hierdoor inspireren en heeft liederen verzameld bij dit verhaal, van Gregoriaans tot modern, van herbergliederen tot minimal music.

Het verhaal wordt verteld door verteller Peter Fransen, die in de huid kruipt van Emo. Draailieren en blokfluiten completeren dit geënsceneerde concert.

Emo's Reis (een muzikale pelgrimage) wordt opgevoerd op vrijdag 7 en zaterdag 8 november om 20.00 uur in de Diaconessenkerk aan de Izaak Evertslaan 11 in Arnhem door kleinkoor Vocare. Dirigent is Henk Gunneman. De toegang is twaalf euro. Voorverkoop kan via www.vocare.nl.

Nederlandse Techniek Kampioenschap Voetbal

ARNHEM /BETUWE - De Nederlandse Techniek Kampioenschap Voetbal wordt dit jaar alweer voor de achtste keer georganiseerd en is gebaseerd op de visie van René Meulensteen (ex-trainer Manchester United) en staat garant voor kwaliteit, uitstraling en bovenal succes.

De visie is om de kinderen eerst de baas te laten worden over de bal. Voetbalorganisatie Sportpartners werkt al heel lang samen met René en heeft het genoegen om zijn visie uit te mogen werken tot een uniek concept; "Het Nederlandse Techniek Kampioenschap voetbal." Je leert iemand uitspelen met een mooie passeerbeweging, bijvoorbeeld een schaar, een overstap of een schijntrap (Cruijff-beweging). We spelen op die dag natuurlijk ook partijtjes. Hier kun je laten zien wat je hebt geleerd.

Je krijgt ook nog van alles: Naast de hele dag nieuwe trainingsvormen aanleren, ga je bovendien naar huis met een fraai voetbalshirt, een bal, een speciaal ontworpen medaille, een techniekdiploma, een computertrainingsprogramma en een Goal voetbalmagazine. Voor eten en drinken wordt ook gezorgd.                

Het NTK vindt dit jaar plaats op maandag 20 oktober bij sportclub Bemmel, op woensdag 22 oktober bij RKHVV Huissen en op vrijdag 24 oktober bij Spero Elst. Om 09.30 uur word je verwacht op het sportpark en de start is om 10.00 uur."Ben je tussen de zes en veertien jaar en wil jij ook aan dit geweldig evenement meedoen en kans maken op een finaleplaats op het NSC Papendal... schrijf je dan in bij één van bovenstaande locaties. Inschrijven kan via www.moves-skills.nl."

Kinderkleding- en speelgoedbeurs in De Oldenburg Driel

DRIEL - Op zaterdag 25 oktober wordt er van 10:00 tot 13:00 uur in De Oldenburg aan Hofplein 1 in Driel de kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden.

Na een succesvolle start van kinderkledingbeurs Driel afgelopen voorjaar wordt er dit najaar al een tweede beurs gehouden. Wat wordt er zoal verkocht? Kinderkleding (najaar en winter) vanaf de kleinste maatjes tot en met maat 176/S, verkleed- en carnavalskleding, regen- en sportkleding, schoenen, zwangerschapskleding en speelgoed voor zowel binnen als buiten. Gevraagd wordt de artikelen schoon, heel en compleet aan te leveren.

Artikelen inbrengen? Met een verkoopnummer kan men zelf artikelen voor deze beurs inbrengen en verkopen. Een verkoopnummer kan vanaf 19 september worden aangevraagd via kledingbeursdriel@gmail.com.
De inschrijfinformatie en artikelenlijst zullen bij het aanvragen van een verkoopnummer per mail toegezonden worden. De artikelen en de ingevulde artikelenlijst kunnen worden ingeleverd op vrijdag 24 oktober tussen 10.00 en 11.00 uur of tussen 14.00 en 15.30 uur bij De Oldenburg aan het Hofplein 1.

Bij (ver)koop komt vijftien procent ten goede aan de organisatie. Op zaterdagmiddag tussen 17.30 en 18.30 kunt u de opbrengst en de niet-verkochte artikelen komen ophalen.
U kunt er ook voor kiezen om de niet-verkochte artikelen te schenken aan het goede doel. Dit jaar zal de overgebleven kleding naar een inzamelpunt gaan, die de kinderkleding verdeelt onder (kans)arme gezinnen in Arnhem en omstreken.

De verkoop is op zaterdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. De entree is gratis. Er mogen geen buggy's en/of handtassen mee naar binnen. Men krijgt bij binnenkomst een bigshopper.

Dag van de Ouderen in Arnhem viel in de smaak

ARNHEM - Woensdag 1 oktober was het voor de elfde keer de Dag van de Ouderen. En ook dit jaar werd er op De Gaanderij een programma gemaakt om er een leuke middag van te maken.

Om te beginnen werd iedereen welkom geheten met een kopje koffie/thee en een gebakje. Daarna was er een workshop kaarten maken, dit werd gegeven door vrijwilligster Danielle Garcia. Na een kleine pauze kwam Jill Moves voor de dansdemonstratie met aansluitend een workshop. De middag werd afgesloten door het Gaanderveld koor. Iedereen heeft een leuke middag gehad.

Prijswinnaar Toyota Aygo bij Louwman Arnhem

Winnares Corina neemt de autosleutels feestelijk in ontvangst van vestigingsmanager Rijk de Jager van Louwman Arnhem

ARNHEM - Een jaar lang gratis rijden in een nieuwe Toyota Aygo: dát was de hoofdprijs in de spannende 'Go Fun Your' selfie -actie van de Louwman-dealerbedrijven. Via facebook kon men deelnemen aan deze actie door een selfie of foto in te sturen van hen zelf met de nieuwe Aygo. Door zoveel mogelijk likes te vergaren en een originele foto te plaatsten, maakten de deelnemers kans op een jaar lang gratis rijden in de nieuwe Toyota Aygo!

Die actie is een doorslaand succes geworden en… de winnaar is inmiddels bekend: Corina uit Arnhem. Op vrijdag 3 oktober heeft zij de autosleutels feestelijk in ontvangst genomen van Rijk de Jager, vestigingsmanager van Louwman Arnhem, dus haar gratis Aygo-jaar kan beginnen…

Tja, er kan er maar één de winnaar zijn. Maar om de enthousiaste deelnemers toch nog een beetje tegemoet te komen, mochten alle inzenders met meer dan vijftig likes een weekend lang gratis genieten van de nieuwe Aygo Zo is het niet alleen voor Corina feest maar beleven nog veel meer mensen plezier aan deze actie.

Louwman Arnhem B.V. Ringoven 25, 026-3644655; www.toyota-arnhem.nl.

Tot laat in het jaar kleur in tuin en op terras Ze zijn er weer: de winterviolen!

HUISSEN – Het winterviooltje is als een knipoog in tuin en terras. En veel viooltjes zijn heel wat knipoogjes! Deze bloemen brengen in donkere tijden extra kleur en fleur rondom huis. Ze staan prachtig in bakken en borders. En bij kwekerij Gerritsen kiest u uit meer dan honderd soorten!

Wie volop van de winterviolen wil genieten, koopt ze rechtstreeks van de kweker. Kwekerij Gerritsen heeft ze speciaal voor de particuliere verkoop gekweekt. In grote potten, zodat er weer een seizoen lang van genoten kan worden.

Kwekerij Gerritsen is dé specialist in deze regio als het om winterviolen gaat. Je vindt hier altijd het allernieuwste op dit gebied en... je kunt er in de kas zelf je viooltjes uitzoeken. Neem gerust het bakje en de potten mee, waarin ze moeten staan en zoek de beste kleurcombinaties uit!

De viooltjes zijn van hoge kwaliteit tegen een alleszins vriendelijke prijs en kunnen tegen een nachtvorstje! Ga maar eens naar al dat moois kijken. En kijk ook eens naar die prachtige heideplanten en gaultheria's met fraaie rode bessen. Ook siergras, laurier en palmpjes doen het dit jaargetijde goed.

En boomschors, potaarde, hydrokorrels of tuinaarde nodig. Ook dat wordt geleverd door Wilbert en Anita Gerritsen. Ze geven graag het juiste advies er gratis bij!

De kwekerij is geopend van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Kwekerij Gerritsen, Polseweg 23, Huissen; telefoon 026 3251933; www.kwekerijgerritsen.nl.

De Klussenier Gerard van Bremen uit Lent: ook voor je Velux dakraam en veranda!

Een veranda op maat en naar wens van de klant vervaardigd door De Klussenier Gerard van Bremen

NIJMEGEN/LENT – Heb je een karwei en wil je perfect afgeleverd werk? Een verbouwing, schilderwerk, de keuken of badkamer renoveren? Het zijn de dagelijkse werkzaamheden voor De Klussenier Gerard van Bremen. Vraag hem eens vrijblijvend een offerte te maken! En wist je dat Gerard ook actief is met het plaatsen van veranda's en het leveren en monteren van Velux dakramen?

Wat is er comfortabeler dan een veranda of terrasoverkapping. Heerlijk langer 's avonds genieten van je tuin of met regenachtig weer en dreigende wolken toch nog aangenaam en droog buiten kunnen zitten! Gerard van Bremen maakt veranda's op maat, zoals op de foto is te zien. Geen fabriekswerk, maar puur ambachtelijk en aangepast aan de omstandigheden.

De Klussenier Gerard van Bremen is ook erkend Velux montagepartner. Hiervoor heeft een een speciale scholing bij Velux gevolgd. Gerard kan alle soorten en maten Velux dakramen leveren en monteren. Dat geldt ook voor alle onderdelen, accessoires en zonwering van Velux. Heb je bijvoorbeeld wazig glas in een ouder Velux dakraam? Het dakraam kan weer nieuw origineel Velux glas krijgen, in exact dezelfde maat! Dat is flink goedkoper dan totaal nieuw aanschaffen...

De prijs valt vast mee bij Gerard. De overheid helpt (tot 1 juli volgend jaar) nog eens met de verlaagde btw-regeling, waardoor het karwei nog eens vijftien procent voordeliger uitvalt.

Gerard van Bremen is gevestigd aan Zandsepad 11 in Lent; telefoon (024) 6635237/ 0613118150; www.klussenier.nl.

Scholenproject Tranen-Tas via Caneel Uitvaartverzorging

ARNHEM - Is een hondje dood? Of ligt er een dood vogeltje in de tuin? Of erger nog, is iemands oma overleden? Maak rouw en verdriet voor en met kinderen bespreekbaar. In de veilige omgeving van de groep op school met de vertrouwde juf of thuis in het eigen gezin.

We willen niet dat het onze kinderen overkomt, maar we kunnen het niet bij ze weghouden. Het hoort bij het leven, ze zullen ermee geconfronteerd worden. Het verdriet is groot en ingrijpend, of het nu om een huisdier of een gezinslid gaat. Grijp de gelegenheid aan om een groepsgesprek aan te gaan, met elkaar over rouw en verdriet te praten, boekjes (voor) te lezen of vreemde woorden visueel te maken.

In de Tranen-Tas vind je een begeleidingsmap met tips en boekjes, lichtjes, kusjesdoosjes, knuffels en nog veel meer. De Tranen-Tas is op school en thuis te gebruiken. Vanaf 1 oktober per week te huur. Aan te vragen bij Siska Caneel.

Stuur je vraag om informatie of reservering naar info@caneeluitvaarten.nl.

Profiteer nu van lage btw-tarief voor hovenierswerkzaamheden!

HUISSEN - Het Woonakkoord is voor een half jaar verlengd tot juli 2015. Dit betekent een tijdelijke verlaging van het btw-tarief van 21 naar 6 procent. Deze regeling wordt toegepast op werkzaamheden aan de woning maar ook op de aanleg en het onderhoud van de tuin rondom uw woning.

De verlaging van het btw-tarief wordt alleen toegepast op de arbeidskosten van hoveniers en niet op de gebruikte materialen. Voorwaarde is dat de woning minimaal twee jaar oud moet zijn en permanent bewoond wordt. Ook moeten alle geleverde hoveniersdiensten zijn afgerond vóór de einddatum.

"Mocht u nog twijfelen of geen inspiratie hebben, maak dan gebruik van het gratis tuinadvies, tuinschetsuur van Helsen Tuinen. U kunt in de maanden oktober en november gebruik maken van een gratis tuinadvies-/schetsuur van één van de tuinarchitecten van Helsen Tuinen."

Wie zijn tuin wil veranderen of een deel van de tuin wil laten opknappen, kan gratis een uur gebruik maken van de diensten van de tuinarchitecten van Helsen tuinen. Tijdens dit uur (bij u thuis of bij Helsen Tuinen) wordt u geholpen met een schets voor uw tuin. Ook kunnen zij u helpen bij het maken van een beplantingsplan, verlichtingsplan en het geven van onderhoudsadviezen.

Helsen tuinen is met acht medewerkers actief in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen. De hoveniers van Helsen Tuinen staan graag klaar om uw tuin tot een droomplaatje om te toveren.

Helsen tuinen is gevestigd aan de Karstraat 39 in Huissen; telefoon (026)3251510, www.helsen.nl.

En verder Jan Smit, Thomas Berge, Glennis Grace en Andy van der Meijde MPF GelreDome mét Frans Bauer

ARNHEM – Het Mega Piraten Festijn is op zaterdag 13 december voor de zesde keer te gast in het GelreDome in Arnhem. Natuurlijk zijn alle bekende grote namen van de partij: van Jan Smit tot Lee Towers, van Thomas Berge tot Marianne Weber. Maar het affiche bevat nog een zeer grote naam. Voor het eerst zal namelijk Frans Bauer optreden op het Mega Piraten Festijn.

"We zijn ontzettend blij dat hij er nu bij is", stelt organisator Eddie Mensink. "Hij stond al heel lang op ons verlanglijstje, maar hij koos eigenlijk altijd voor zijn eigen tours en optredens. Ditmaal is het gelukt en daar zijn we heel trots op. In de wereld van de Nederlandstalige muziek is hij immers één van de absolute topnamen! Frans Bauer komt dus terug naar het Gelredome. Maar ik vind het ook geweldig dat Andy van der Meijde er bij is, bekend als ex-profvoetballer, maar ook als realityster. Hij heeft vorige maand zijn eerste single 'De naam is Van der Meijde' uitgebracht."

Alle andere edities was het stadion bijna of helemaal uitverkocht. "De publieksreactie was telkens uitzinnig", stelt Eddie. "We omschrijven het MPF al jaren als 'Het grootste meezingfestijn van Nederland', maar met het MPF in het GelreDome hebben we een nieuwe standaard gezet. Nog nooit klonk het Nederlandstalige lied uit zoveel kelen tegelijk!"

Het concept van het feest mag bekend heten: de grote namen en de hits volgen elkaar in een hoog tempo op en presentator Willie Oosterhuis gunt het publiek geen rust. Indutten, dat doe je thuis maar. Dansen, springen, sjansen en meebrullen, dat zal je! De organisatie belooft bovendien nog een 'special guest'.

Het MPF in het GelreDome vormt ook dit jaar weer de finale van de grote MPF-tournee, die dit jaar vijf haltes telt. "Het is de bedoeling om samen met alle liefhebbers van het Nederlandstalige lied een grandioos feest te vieren", vertelt Eddie. "Een locatie als het GelreDome geeft ons bovendien alle ruimte voor een zeer uitgebreide podiumproductie. We willen er echt weer een feest voor het oog van maken."

Programma

Jan Smit, Roy Donders, Frans Bauer, Jannes, Thomas Berge, Marianne Weber, Lee Towers, Jan Keizer & Anny Schilder, Gebroeders Ko, Ancora, Glennis Grace, Sieneke, Wimmie, George Baker, Belinda, Helemaal Hollands, Lesley Williams, Jaman, Andy van der Meijde, Peter Beense, Gino Graus, Koos Alberts, Django Wagner, Vinzzent, Snollebollekes, Monique & Tim, Milan Milano en Stef Ekkel. Het stadion is geopend vanaf 18.30 uur; aanvang is om 19.30 uur.

Kaarten vanaf 17,50 euro zijn verkrijgbaar via www.megapiratenfestijn.nl en paylogic.nl en bij alle winkels van Primera. Verdere informatie staat op www.megapiratenfestijn.nl.

Bushi Arnhem start het nieuwe seizoen goed

ARNHEM - Zaterdag 11 oktober was de wedstrijdselectie van Bushi Arnhem op twee fronten tegelijkertijd actief. De jongste jeugd stond in Ede op het districtstoernooi en de oudere wedstrijdjudoka's stonden op de Open Drentse Kampioenschappen in Emmen. Zowel in Ede als in Emmen is goed gejudood en er zijn goede resultaten behaald.

De Open Drentse is een sterk bezet judotoernooi. Het deelnemersveld bestond uit circa zeventig verschillende judoclubs uit Nederland, Zweden, Duitsland en Noorwegen. In vier verschillende groepen verspreid over de hele dag namen totaal 24 wedstrijdjudoka's van Bushi Arnhem deel. De hele dag van 's ochtends 09.00 uur tot 's middags 17.00 uur was er mooi judo te zien in de sporthal in Emmen.

Uiteindelijk werden de volgende resultaten behaald: eerste plaats: Danée Roos, Amber van Workum, Daan Radier en Victor van Gerven; tweede plaats: Faye Tempel en Danisha Rijn; derde plaats: Emma Ouwerschuur, Koen Heg, David van Beijnhem en Binck te Winkel.

Op het districtstoernooi in Ede is op door de jongere jeugd ook goed gestreden op de judomat. Het enthousiasme voor het wedstrijdjudo is bij de jeugd van Bushi Arnhem groot. Van de veertien deelnemende judoka's behaalden tien kinderen eremetaal.

Goud: Faye Hensen, Eva Bouwmeester, Louis Loozen en Janno Prins; zilver: Rens Bruinsma en Fabio Martens Raes; brons: Anne Lynn Schmitz, Tess de Jong, Robin van den Hoogen en Kenn van der Leest.

In de herfstvakantie zal een deel van de wedstrijdselectie van Bushi Arnhem in Engeland deelnemen aan het judotoernooi in Soutend on Sea. De deelname aan dit buitenlandse toernooi is mogelijk door de inzet van onze vrijwilligers en subsidie van de gemeente Arnhem. Meer informatie over judo en Bushi Arnhem staat op de website en facebook.

Natuurlijk Arnhem in 't najaar

Foto's: Martin van Rijn-Van Atteveldt

ARNHEM - Waarom bomen hun blad laten vallen en er in het najaar paddenstoelen zijn, kan je te weten komen bij de Groencursus van IVN, KNNV en Nivon samen. Zij laten je de herfst in alle kleuren en geuren beleven.

De natuur in en om Arnhem staat centraal. Diverse docenten verzorgen ieder op hun eigen manier drie lezingen en drie excursies. Deze cursus is bedoeld voor nieuwsgierige mensen van veertien tot honderd jaar. De lezingen zijn op donderdagavonden: 30 oktober, 6 en 13 november van 20.00 tot 22.00 uur.De excursies zijn op zaterdag 1, 8 en 15 november. Deze beginnen om 10.00 uur en duren ongeveer anderhalf uur. Alle buitenactiviteiten vinden in en rond Arnhem plaats.

Foto's: Martin van Rijn-Van Atteveldt
Foto's: Martin van Rijn-Van Atteveldt
Foto's: Martin van Rijn-Van Atteveldt

Wie zich wil verbazen over de slimheid, waarmee de natuur de winter doorkomt, meldt zich aan via de website van het NIVON, afdeling Arnhem. Het adres: www.nivon-arnhem.nl. Vul het aanmeldingsformulier in. De naam van de activiteit is Groencursus najaar. De cursuscode is 902. De kosten bedragen vijftien euro, dus voor het geld hoef je het niet te laten. Het maximum aantal deelnemers is vijfendertig.

Halloweentocht in Elderveld

ARNHEM - De Elder zal op vrijdag 31 oktober een echte Halloweentocht houden. De tocht is geschikt voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Iedereen mag mee in de tocht.

Startpunt is bij De Gaanderij op het Driemondplein in Elderveld. De tocht start om 17.00 uur en zal rond 18.30 uur weer op het Driemondplein eindigen.

Aansluitend de tocht houdt Wijkvereniging Elderveld in samenwerking met facebookgroep Buurtpraat Elderveld in De Gaanderij van 18.30 tot 20.30 uur een Halloween Kinder Disco!

Kinderen van vier tot en met twaalf jaar zijn onder begeleiding welkom! En er wacht hen een fijne verrassing!

Maak zelf je geschiedenis in Arnhemse wijk Coehoorn!

ARNHEM - Op vrijdagmiddag 31 oktober vindt de eerste historische wandeling plaats in de Arnhemse wijk Coehoorn. Deze wijk tussen het centrum en het Centraal station herbergt een zeer rijke geschiedenis.


Onder leiding van Marlies van der Maarel lopen we door de wijk en ontdekken we de historie aan de hand van foto's en verhalen. Deze eerste wandeling uit een serie van drie heeft als thema 'Handel & Ambacht in Coehoorn.'


Vrijdag 31 oktober vanaf 15:00 uur is men welkom bij Coehoorn & Co aan de Bergstraat 33 voor een kopje koffie. De start van de wandeling is om 15.30 uur.


"Heeft u zelf een bijzondere foto of een mooi verhaal over de geschiedenis van Coehoorn? Neem deze dan mee op vrijdag 31 oktober of mail naar tom@kunstlabarnhem.nl."