GN Lingewaard

23 november 2016

GN Lingewaard 23 november 2016


Help ze oversteken

HUISSEN - De verkeersbrigade Huissen-Zand heeft grote behoefte aan vrijwilligers om kinderen veilig te laten oversteken op de Karstraat ter hoogte van Kapsalon Sjaak van Wissen (Karstraat-Zandsedwarsstraat) op weg naar en van school IKC Het Sterrenbos aan de Van Wijkstraat in Huissen-Zand.


"Onze verkeersbrigade draagt bij aan de verkeersveiligheid van kinderen. En dat is nodig omdat kinderen slecht kunnen inschatten wat de consequenties zijn van hun beslissingen die ze nemen in het verkeer. Het brigadieren kost maximaal een half uurtje per week. Wij laten de kinderen uit de buurt veilig oversteken om 8.00-8.25 uur naar school en 14.30-14.55 uur van school.

De verkeersbrigade is een gezellige groep met enthousiaste ouders en vrijwilligers. We zijn altijd op zoek naar nieuwe verkeersbrigadiers. Daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Wilt u zich aanmelden of heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de verkeersbrigade Anne-Marie Mutter, tel. 06-53 94 78 59 of per e-mail a.mutter@live.nl. De kinderen uit de buurt kunnen dankzij uw hulp veilig naar school."

Feestelijke opening van Windpark Nijmegen-Betuwe

Foto: John Voermans

BETUWE - Zaterdag 10 december bruist Windpark Nijmegen-Betuwe van energie tijdens een feestelijke opening. Kom ook naar Blowlands! Windpark Nijmegen-Betuwe opent van 14.00-17.30 uur haar deuren voor publiek. Er is deze dag van alles te beleven voor jong en oud.

Wat kun je zien en doen tijdens de open dag:
• Maak een Rondje met Ries over het windpark
• Neem een kijkje in een levensechte wiek
• Maak een virtuele rondvlucht boven het windpark
• Bezoek de film 'Voor de wind' en de fototentoonstelling over het ontstaan van dit bijzondere windpark
• Maak een speurtocht over het windpark en zie hoe planten energie opwekken
• Luister naar leuke gasten op de zeepkist of bezoek een gastcollege
• Ga op poolreis met beroepsavonturier en klimaatjournalist Bernice Notenboom
• en geniet van een spectaculaire finale bij de windmolens.

Uniek project
Windpark Nijmegen-Betuwe is een uniek project van burgers uit Nijmegen en Overbetuwe. Samen hebben ze coöperatie WindpowerNijmegen opgericht en in recordtijd hun eigen windpark gerealiseerd. De vier windmolens in het windpark gaan vanaf nu duurzame energie opwekken voor ruim 7.000 huishoudens. Het windpark is pas het begin van nog veel meer mooie duurzame initiatieven. Kom 10 december naar de open dag en hoor hoe ook jij mee kunt doen.

De feestelijke opening Windpark Nijmegen-Betuwe aan de Griftdijk 244 in Nijmegen-Noord is op zaterdag 10 december van 14.00-17.30 uur en de toegang is gratis (windparknijmegenbetuwe.nl).

Ingezonden brief

B&W vraagt te hoge tol van Ressen

Bewoners van Ressen en de Verlengde Herckenrathweg in Bemmel, zijn geschokt dat het college van B&W aan de gemeenteraad voorstelt om te kiezen voor variant Ressen in plaats van de Dorpensingel-Oost. Die keuze wordt namelijk gebaseerd op een rapport waarin varianten en aspecten onvoldoende zijn onderzocht. Er zijn geen recente verkeerscijfers gebruikt en nut en noodzaak van een extra ontsluiting is niet aangetoond. Het overgrote gedeelte van het toekomstige verkeer op de Laauwikstraat/Vossenpels in Lent wordt veroorzaakt door de nieuwe woonwijk Vossenpels-Noord en niet door het verkeer vanuit Bemmel.

Bovendien zijn de Hoeksehofstraat, Ressensestraat en Verlengde Herckenrathweg niet geschikt als extra hoofdontsluiting van Bemmel. Er zijn veel woonaansluitingen, bomen staan vaak dicht langs de weg, het snelfietspad kruist de weg en de enige ontsluiting van Klein Rome en Sportpark Ressen is via de Ressensestraat. Voor slechts een geringe afname van het aantal motorvoertuigen op de Vossenpels in Lent, krijgen Bemmel en beschermd dorpsgezicht Ressen te maken met een enorme toename van het aantal motorvoertuigen. Dit zorgt voor een enorme verslechtering van de leefbaarheid (geluid, fijnstof) voor veel gezinnen en aantasting van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden, natuur en milieu.

Uit het rapport blijkt dus dat de variant Ressen ten opzichte van het scenario van niets doen een onevenredige verslechtering van het leefklimaat in Bemmel/Ressen vergt. De Vereniging Dorpsbelangen Ressen vindt het voorstel van B&W daarom onaanvaardbaar. Niets doen lijkt in deze de beste optie.

Aly weer naar Myanmar om te assisteren bij operaties

Eén van de meisjes met een klompvoet, die vorig jaar met assistentie van Aly werden geopereerd.

HUISSEN - In januari reist operatiekamerverpleegkundige Aly Boven uit Huissen opnieuw naar Myanmar om daar in een Lepraziekenhuis te assisteren bij operaties en workshops te geven aan lokale operatieverpleegkundigen.

Het is inmiddels de derde keer dat Aly, samen met 2 Nederlandse chirurgen, naar dit moeilijk toegankelijke land reist. Leprazending voert in haar ziekenhuis hersteloperaties uit aan (onder andere) handen en voeten. Maar niet alleen leprapatiënten, ook slachtoffers met brandwonden en kinderen met aangeboren afwijkingen (zoals klompvoeten) komen naar dit specialistische ziekenhuis om te worden geopereerd. Op de foto één van de meisjes met een klompvoet, die vorig jaar met assistentie van Aly werden geopereerd.


Voor haar reis zoekt nog sponsoren om de reiskosten te betalen. Daarnaast wil ze graag het ziekenhuis helpen met de aanschaf van speciaal operatiekamerschoeisel. Giften zijn dan ook van harte welkom. “Ik ga in Myanmar een les verzorgen voor de lokale operatiekamerassistentes. Het zal voornamelijk gaan over hygiëne in de operatiekamer. Hoe beter de hygiëne, hoe kleiner de kans op infecties na de operatie. Dat valt niet altijd mee met de beperkte middelen die ze daar hebben. Ik zou voor het ziekenhuis het liefst voor iedereen een goed paar operatiekamerschoenen willen kopen. Dat zou enorm helpen in het voorkomen van infecties”

Wie Aly Boven wil helpen bij deze wens kan een gift overmaken op NL49 INGB 0000 889 889 o.v.v. Reis Myanmar.

Het wijkplatform Angeren

ANGEREN - Op dinsdag 29 november is er weer een vergadering van het wijkplatform Angeren in het Dorpshuis aan de Emmastraat. Begonnen wordt om 19.30 uur met een inloopuur.

"In dit inloopuur is iedereen welkom om zijn idee, opmerking of klacht over veiligheid en-of leefbaarheid in ons dorp kenbaar te maken. Elke opmerking et cetera nemen we serieus, zullen we noteren en in de vergadering bespreken! Op deze manier proberen we, samen met u, bij te dragen aan een zo optimaal mogelijk veilig en leefbaar Angeren.

Bent u niet in de gelegenheid om 29 november even langs te komen, dan kunt u ons ook mailen. Mail dan naar platformangeren@gmail.com. Verder is er ook nog de mogelijkheid om uw idee of uw suggestie in de daarvoor bestemde brievenbus te doen, deze staat in het Dorpshuis.

Tot slot doen we een oproep aan elke inwoner van Angeren om met ons mee te werken aan méér veiligheid en leefbaarheid in ons dorp. Wij zijn dringend op zoek naar mensen om het wijkplatform te versterken. Voor meer informatie, loopt u gerust eens bij ons binnen."

Amnesty Lingewaard zoekt marathonschrijver

HUISSEN - Amnesty Lingewaard houdt 24 november van 12.00 – 17.00 uur in winkelcentrum De Zilverkamp van Huissen een Schrijfmarathon.

Brieven schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Dat doen honderdduizenden in de weken rond 10 december. Het is dan wereldmensenrechtendag.

Ze schrijven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die worden gediscrimineerd om wie ze zijn of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen. Met succes. Gevangenen komen vrij, foltering stopt en onderdrukkende wetten worden aangepast. En mensen voelen zich enorm gesteund. De woorden van Albert Woodfox uit Amerika tonen hoe belangrijk dat is: 'De berichtjes vanaf de andere kant van de gevangenismuur vormden een enorme bron van kracht voor mij in mijn voortdurende strijd voor vrijheid.'

Dit jaar vindt de Schrijfmarathon voor de vierde keer plaats in Nederland. Vorig jaar werden er vanuit Nederland liefst 101.892 handgeschreven brieven verstuurd. Alle brieven die we schrijven vormen een enorme vuist tegen onrecht. Want machthebbers staan liever niet te boek als onderdrukker, folteraar of tiran. Ook de brieven voor de slachtoffers zijn heel belangrijk. Te weten dat er mensen over de hele wereld voor hen opkomen, geeft ze de kracht om vol te houden. Yecenia Armenta uit Mexico, die na de Schrijfmarathon van vorig jaar vrijkwam, liet ons weten: 'Ik las de brieven. Ik las ze allemaal. De brievenschrijvers doen het mooiste wat ze kunnen: mensen in onrechtvaardige situaties helpen. Het voelt fantastisch'. Armenta was zwaar gemarteld om haar een moord te laten 'bekennen'.

Ook dit jaar schrijven we weer voor mensen als Yecenia Armenta die onze steun hard nodig hebben. "Doe dit jaar ook mee. Schrijf tegen onrecht!"

Amnesty Lingewaard organiseert dit jaar opnieuw de Schrijfmarathon. Vorig jaar werden door de bewoners van Lingewaard meer dan 100 brieven en kaarten geschreven aan al die mensen die door hun overtuiging gevangen zaten.

Afscheid Tino Lippmann met een lach en… meh me lepke!

GENDT - Zaterdag 12 november nam Tino Lippmann afscheid als President van de Gentenarren. Fred Tjallinks volgt hem na negen presidentsjaren op. Nadat Tino in 2007 als prins afscheid nam bleef hij binnen het gezelschap actief en werd meteen president. Op geheel eigen wijze wist Tino hier invulling aan te geven. Ook had Tino zitting in de programmacommissie.

Speciaal voor Tino kwam burgemeester Schuurmans naar Gendt en sprak lovende woorden over hem. Een koninklijk lintje had ze niet meegenomen, die kreeg Tino eerder al voor zijn verdienste bij de brandweer. Wel nam ze een ander lintje mee. De burgemeester verzocht Tino symbolisch een lintje door te knippen en daarmee binnen te stappen in zijn ambteloze bestaan.

Foto: Helma Derksen

De Gentekwekers zongen een prachtig lied. Op de melodie van Normaal – Ballade van een muzikant, zongen zij voor de gelegenheid de Ballade van een President. Daarin werd voor Tino bezongen dat het nu echt is gedaan, en zijn presidentschap is van de baan. Carnaval vieren zit in zijn bloed, in Gendt of Huissen hij viert het altijd goed.

Daarna nam de Raad van Elf afscheid met een paar leuke anekdotes waarbij zijn karakteristieke lach niet ontbrak. In zijn dankwoord dankte Tino veel mensen en vooral ook zijn vrouw Tineke. Hij besloot met de boodschap dat iedereen vooral moet blijven carnavallen in Gendt.

Nadat nieuwe voorzitter Roy Haan de presidentssteek en de bijbehorende huisorde had afgenomen was het bijna tijd voor Tino om het podium te verlaten. Maar niet voordat Tino voor al zijn verdienste binnen het Gendtse carnaval werd benoemd tot Senator van de Gentenarren. Tot slot mocht Tino het podium verlaten. Als verrassing deed hij dat op de klanken van zijn lievelingsnummer Meh me Lepke gespeeld door de Zwabberbent. "Tino, bedankt! Het was buutgewoon.

Open Eetcafés Lingewaard

LINGEWAARD - De komende periode organiseert SWL weer Open Eetcafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende eetcafés om gezellig samen een vorkje te prikken:

Dinsdag 29 november - 17.30u - Creatief centrum Hofstede, Hoefslag 28, Bemmel

Woensdag 30 november - 17.30u - RKHVV, Blauwenburcht 1, Huissen

Donderdag 1 december - 17.30u - Providentia, Dorpsstraat 5, Gendt

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 - 16.00 uur via het SWL Meldpunt, telefoonnummer: 088 2552555.

Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal 24) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Mocht het volgeboekt zijn, dan kun je je aanmelden voor de week er op.

Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ‘Actief in wijk en buurt’. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende eetcafé te zien.

Sinterklaas bingomiddag OVG een dag verplaatst

GENDT - De Sinterklaasbingomiddag voor de leden van de Gendtse Ouderenvereniging, is een dag vervroegd en vindt nu plaats op dinsdag 29 november.

Het aanvangstijdstip blijft 14.00 uur in de theaterzaal van Providentia. Zoals gebruikelijk wordt er eerst 'n kopje koffie gedronken met ditmaal een Sinterklaaslekkernij en er wordt 'n consumptie aangeboden. Natuurlijk ontbreken ook de pepernoten niet op tafel. Er worden weer acht rondjes bingo gespeeld met telkens vier prijzen die uitstekend passen in de komende feestdagen.

Tussen de bingorondjes door, maken de aanwezige bingospelende leden ook nog kans op een leuke prijs in de gratis loterij. Dan nog even een belangrijke mededeling: In verband met een goede organisatie, moeten leden die ook deel willen nemen aan de kerstviering op 21 december, maar zich nog niet hebben aangemeld, het aanmeldingsformulier uiterlijk 30 november inleveren. Na 30 november is aanmelding niet meer mogelijk.

Drukbezochte openingsavond voor De Waskniepers

GENDT - Op vrijdag 11 november opende carnavalsvereniging De Waskniepers het carnavalsseizoen 2016/2017.

Het werd een geslaagde avond voor de vereniging. Er werden zowel twee nieuwe leden als twee nieuwe danseresjes geïnstalleerd, ook vierde de vereniging het 11-jarig jubileum van raadslid Inge Hubers.

Rond 21.00 uur opende burgemeester Schuurmans in aanwezigheid van vijf gastverenigingen zowel de avond als het nieuwe carnavalsseizoen. Op humoristische wijze sprak zij de verenigingen en overige gasten toe. Zustervereniging S.C.G. De Gentenarren zetten na de opening van het seizoen officieel hun steken op.

Presidente Manuela bedankte namens alle Waskniepers door middel van een attentie en lovende woorden de afscheid nemende President van de Gentenarren, Tino Lippman voor de 'buutengewone' samenwerking gedurende negen jaar.

Dansgarde De Knieperinnen hadden onder leiding van hun trainsters twee spetterende dansen ingestudeerd.

Het 'Wasgeld', dat voor de tweede keer door De Waskniepers werd uitgereikt ging dit jaar naar stichting Enjoy Transport (zie foto). Deze stichting organiseert ieder jaar belangeloos de inmiddels bekende Truckrun in Gendt voor mensen met een beperking.

Na het officiële gedeelte nam de band Nightwind de avond over en kon er gefeest worden.

Om 00.30 uur sloot presidente Manuela de avond af met: "Bedankt voor jullie aanwezigheid, rij voorzichtig en tot de volgende keer."

Lingewaardse Mantelzorgers welkom in het Ontmoetingscafé

BEMMEL - "Als u structureel en langdurig voor iemand zorgt die dichtbij u staat; uw partner, kind, ouder of goede vriend/vriendin, buur, dan bent u mantelzorger. Stichting welzijn Lingewaard organiseert meerdere activiteiten om mantelzorgers in Lingewaard te ondersteunen. Ook is er een mantelzorgconsulent waar u een afspraak mee kan maken en die u verder op weg kan helpen om deze belangrijke taak te vervullen."

Het Ontmoetingscafé is zo’n activiteit speciaal voor mantelzorgers en diegene voor wie gezorgd wordt. De Ontmoetingscafés worden elk kwartaal gehouden en hebben altijd een speciaal ziektebeeld als thema. Dinsdagavond 29 november staat helemaal in het teken van Hartfalen.

Hartfalen is een ernstige en veelvoorkomende hartziekte. Mensen die het treft worden vaak geconfronteerd met angst en onzekerheid. Meer kennis over de ziekte en weten waar en wanneer je hulp kunt zoeken, kan een geruststelling zijn. Voorlichter Ad van Gool van de Hartstichting zal ingaan op de symptomen; wat is hartfalen, wat betekent het voor mensen, maar ook wat betekent het voor de omgeving en waar/wanneer kan je hulp vragen.

SWL organiseert het Ontmoetingscafé i.s.m. huisartsenpraktijk de Teselaar, Zinzia Zorggroep (locatie verpleeghuis de Lingehof) en Rijn/ Waal Zorggroep. Contactpersonen van deze organisaties zijn tijdens het Ontmoetingscafé aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Ontmoetingscafé - Hartfalen wordt gehouden op 29 november van 19.30 tot 21.00 uur in Grand Café Verpleeghuis De Lingehof, Gouden Appel 122, Bemmel.

Voor aanmelding of een vraag aan de mantelzorgconsulent kunt u contact opnemen met het SWL Meldpunt, 088 2552555 of mailen naar: meldpunt@swlingewaard.nl.

Feest van herkenning voor Bemmelnaren in Theaterkerk Bemmel

BEMMEL - Op vrijdagavond 25 november vindt er in de Theaterkerk in Bemmel een nostalgische lezing plaats over het vroegere (voetbal)leven in Bemmel.

Tijdens de presentatie wordt een beeld geschetst welke invloed Sportclub Bemmel (en de voorlopers) op het Bemmelse leven had. Hierbij zal ook stil worden gestaan bij echte Bemmelse (voetbal)families, Bemmelse bijnamen en typisch Bemmelse dorpsanekdotes. De presentatie is gratis te bezoeken en wordt verzorgd door de schrijver Michel Bongers. De organisatie is in handen van de Historische Kring Bemmel en Sportclub Bemmel. De inloop met koffie is om 19.00, terwijl de voorstelling om 19.30 uur begint.

Wat doet het wijkplatform Angeren?

ANGEREN - Het wijkplatform Angeren zet zich in voor veiligheid en leefbaarheid in ons dorp. "Onderstaand verslag geeft een aantal activiteiten weer van dingen, waar we onze medewerking aan hebben gegeven in 2016."

De speeltuinen in aan de Emmastraat, de Margrietstraat en de Molenstraat zijn opgeknapt of uitgebreid.

Betere bebording voor fietsers richting Angeren bij de Krakkedel/ Lodderhoeksestraat is gerealiseerd.

We zetten ons in voor herstel van de fontein aan De Pietershof.

We zetten ons in om de kruising Poelsestraat/Margrietstraat zichtbaarder en veiliger maken.

We zijn in overleg met de gemeente en onze Coöp supermarkt om de glascontainers aldaar ondergronds te krijgen. Dit doen we naar aanleiding van klachten over de verkeersveiligheid ter plekke en ook om het aangezicht aldaar te verbeteren.

"Zo zijn er nog wat méér zaken, die onze aandacht hebben en waar we onze energie in willen steken ter bevordering van veiligheid en leefbaarheid van ons dorp...

Maar om dit te kunnen blijven doen, zijn wij op zoek naar meer mensen in ons bestuur. Vindt u veiligheid en leefbaarheid óók primair belangrijk in een dorp en wilt u daar óók een steentje aan bijdragen? Loop dan gerust eens bij ons binnen. Wij vergaderen elke laatste dinsdag van de maand vanaf 19.30 uur in het dorpshuis in Angeren.

Damvereniging VBI walst over 020 heen

Dirk Joosten

HUISSEN - Damvereniging VBI trad in Amstelveen aan tegen 020. De sterk verzwakte ploeg – maar liefst vier van hun topspelers ontbraken- was geen partij voor de Huissenaren. De uitslag 5-15 was een juiste weergave van het krachtsverschil.

Gérard Jansen koos het aanvallende pad.. Zijn tegenstander kwam na een aantal slimme zetten steeds meer in de verdrukking en moest uiteindelijk het hoofd buigen. Jos Stokkel speelde een goede positionele partij en oefende veel druk uit. Zijn tegenstander had onvoldoende verweer en verloor kansloos. Alexander Baljakin had het lastig. Hij kreeg wel enig voordeel maar niet voldoende voor de overwinning.

Dirk Joosten viel in voor Pepijn van den Brink. Hij zette een goede aanvalspartij op en wikkelde het spel als een routinier af. Johan Krajenbrinks tegenstander geldt als een beroepshakker. Niettemin zette Johan een ijzersterke partij op, leek zich even te verslikken maar vond op tijd de voortzetting naar winst. Fred de Koning zette wel een goede partij op maar zijn terreinvoordeel was niet voldoende voor de winst. Geert van Aalten bereikte aanvankelijk weinig maar een foutje van zijn tegenstander deed de partij kantelen in zijn voordeel. Yuriy Lagoda kwam na een matige opening sterk onder druk. Hij kon zich nog wel een tijdje staande houden maar kwam uiteindelijk in een verloren eindspel terecht. Joost Hendriksen kwam wel goed uit de opening maar kon daarna geen potten meer breken. Joost: "Het was een baggerpartij." Guntis Valneris maakte het karwei af. Na een lastig begin kwam er later een voordelig en uiteindelijk winnend eindspel op het bord.

Eindejaarsviering met Dick van Altena

HUISSEN - De jarige Bevelanders uit Huissen zijn toe aan het laatste feest dat zij dit jaar organiseren in verband met hun 45-jarig bestaan. Zij kunnen tot nu toe terugkijken op een mooi jubileumjaar met vier geslaagde festiviteiten.

Na een drukbezochte Bevelander Cultuurdag in oktober, met een brunch en mooie optredens van Zeemanskoor ‘Schip Ahoy’ en de Bevelanders zelf, zijn ze nu toe aan het laatste optreden in dit jubileumjaar en dat gaat gebeuren met niemand minder dan de Betuwse zanger Dick van Altena.

Zondag 27 november om 13.30 uur gaat het feest van start in ‘Zalencentrum De Buitenpoort’ aan de Helmichstraat 1 in Huissen. De entree is gratis! Van Altena zal, naast veel van zijn bekende oude liedjes, ook de nodige nummers van zijn nieuwe cd ‘Golden Liesjes’ in het dialect brengen. Het ligt in de bedoeling dat De Bevelanders Dick van Altena met een paar nummers muzikaal gaan begeleiden.

Natuurlijk spelen die middag De Bevelanders zelf ook een flink deel van het programma muzikaal vol. Dick van Altena heeft inmiddels 30 cd’s op zijn naam staan, waarvan er zeven in het Overbetuws dialect zijn volgezongen.

‘Volgend jaar’, vertelde Dick, ‘ga ik mijn 40-jaar-in-het-vak vieren in Angeren, want het Dorpshuis (Kulturhus) is wel een beetje mijn thuisbasis.’

Speculaaspoppenactie van Tweestroom

GENDT - De volleyballende leden van sportvereniging Tweestroom komen ook dit jaar weer langs de deur met de bekende speculaaspoppen.

Op zaterdag 26 november is het weer zover. Er wordt gestart vanaf sporthal Walburgen vanaf 10.30 uur om heel Gendt en Doornenburg en Haalderen te voorzien van de overheerlijke speculaaspoppen. De poppen kosten 2 euro per stuk. Bij afname van 3 stuks is de prijs vijf euro.

De opbrengst van deze speculaaspoppenactie wordt volledig besteed aan activiteiten voor de leden van Tweestroom.

De jeugdleden krijgen wanneer zij mee helpen, hiervoor reductie op de kampkosten en ook worden er trainingsattributen mee gefinancierd.

Heren Tweestroom-HS1 stoomt op naar koppositie

GENDT - Tweestroom-DS1 bezocht Touche-DS1 en verloor de 1ste en 2de set. De 3de en 4de set werden nipt gewonnen. Ook de beslissende 5de set werd verloren.(3-2)(2-14/25-12/25-26/23-25/ 15-11)

Onze dames-DS2 ontving de koploper DVOL-DS2(Lent) dat in de 7 wedstrijden maar een punt morste. De 1ste was voor onze dames. De 2de set werd nipt gewonnen, terwijl de 3de set werd nipt verloren. De 4de set ruim werd verloren. Helaas werd ook de 5de verloren. (2-3)(2-22/25-23/23-25/15-25/12-15

Tweestroom-DS3 bezocht de koploper Heijendaal-DS9 en was alleen in de 2de set dicht bij setwinst.(4-0)(25-11/26-24/25-20/25-19)

Dames-DS4 speelde uit bij Vocasa-DS8 en kon geen potten breken, helaas.(4-0)(25-15/25-19/2-07/25-13)

Tweestroom-DS5 bezocht Vocasa-DS12 en verloor alleen de 2de set. Gelukkig weer een overwinning dat in de 4de set maar nipt was.(1-3)(20-15/25-20/21-25/24-26)

Tweestroom-HS1 ging op bezoek bij Pegasus-HS9 en won overtuigend deze wedstrijd. Door dit resultaat staat dit team, tijdelijk op de kop positie.(o0-4)(14-25/21-25/15-25/18-25.

Ikaros-MA2(Groesbeek) ontving onze meisjes-MA1 dat 2 speelsters van Meisjes-MA2 mee moesten spelen om te kunnen. spelen. Tijdens de gehele wedstrijd was en aan de winnende hand, maar de tegenstand was gevaarlijk. Gelukkig werden de vijf punten wel mee aar Gendt genomen.(p0-4)

Tweestroom-MA2 ontving streekgenoot Kidang-MA1(Bemmel). Het werd een fraai gevecht om de punten, maar die bleven in Gendt.(4-0)(2522/25-12/25-17/26-21)

Meisjes-MA3 speelde thuis tegen streekgenoot Setash-MA2(Huissen). Ook hoer werden de punten in Gendt gehouden, waarbij de tegenstand redelijk was.(4-0) (25-15/26-19/25-19/25-09)

Tweestroom-mixe-JB1 bezocht Touche-JB2(Dreumel) Dit was een wedstrijd met problemen. Shirts vergeten, geen goede warming-up en blessure leed. Gelukkig werd de 1ste nipt gewonnen. (0-4)(25-27/16=25/16-25/22-25)

Meisjes-MB1 speelde uit bij Vocasa-MB2 en won gelijk de 1ste set, maar verloor nipt de 2de set. Gelukkig een punt.(3-1)(21-25/25-23/25-17/25-21)

Tweestroom-MC1 speelde uit bij Pegasus-MC1 en kon niet echt op een punt rekenen.(4-0)(2512/2506/25-15/2517)

Jongens-mixe-JC1 bezocht de onverslaanbare kampioen Boem.Komeet-JC1(Druten). Gelukkig wist ons team tocht een puntje mee te nemen naar Gendt.(3-1)(25-16/25-10/25-22/21-25).

Column

Vriendjes

Binnen een paar weken moest ik door een ongelukje een nieuwe vingerveegtelefoon aanschaffen. Mijn dochter heeft het ding vingervlug geïnstalleerd. Met Wifi, Facebook, Twitter, WhatsApp, agenda, contactpersonen, Word, camera, weerbericht Gendt ik kan er ook nog mee bellen en gebeld worden. Ik voel me (grotendeels) weer bij de tijd. Maar mijn enthousiasme was snel over. Ik kreeg op mijn computer e-mails van Microsoft met gebakken lucht. Hoe ik mijn vingertelefoon nóg beter kan gebruiken. Geniet zorgeloos van je favoriete films. Gaafste Gaming ooit, wat het ook mag betekenen. Altijd tot je beschikking. Voeg je contacten toe en houd contact. Ik heb Microsoft geblokkeerd. Rust? Nee, op de agenda van mijn vingerveegtelefoon ontstond een tsunami aan verjaardagen. Van Facebookers die vriend zijn. Ik ben pisnijdig op Microsoft die inbreekt in mijn agenda. Het waren bijna zevenhonderd Facebookvrienden die ongevraagd als jarig in mijn agenda stonden. Met uitzondering van onze twee dochters zijn alle digitale vrienden gewist. Raadsleden willen wel zoveel mogelijk vrienden. Daarom worden kleine kernen doodgeknuffeld. Met gebakken lucht. Ik zal er niet van opkijken als tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een politieke partij pleit voor een servicepost met bibliotheek in Ressen. Het CDA-raadslid Boukje Raes heeft vriendschap gesloten met kinderburgemeester Britte Brinkhof. Britte heeft na overleg met burgemeester Schuurmans en ambtelijke ondersteuning een brief aan de raad geschreven met het verzoek voor een 'buitenzwemplek' in Huissen. Het Zwanenbad zou niet meer toegankelijk zijn voor kinderen. Raes is tijdens de afgelopen raadsvergadering voor de kinderburgemeester in de bres gesprongen. Met als argument om kinderen te "enthousiasmeren voor de politiek". Wethouder Theo Janssen zocht naar woorden om het verzoek van de kinderburgemeester kindvriendelijk in de prullenbak te knikkeren. De problematiek is volgens Janssen de uitvoering en een 'enorm' prijskaartje. Beste kinderburgemeester. Ik zal het maar zeggen, jouw zwemplek wordt niks. Vriendjes heb je thuis, op school en de straat, maar nauwelijks in de politiek. Nog steeds enthousiast? Geschikt.

Sjaak

Sponsor bedankt!

DOORNENBURG - De meiden van GVA MO15 zijn dit jaar te bewonderen in gloednieuwe tenues. Het hele team wil Rob Leenders Schilderwerken graag bedanken voor deze mooie sponsoring.

Vitesse laat Zonnebloemgasten genieten

LINGEWAARD - Dat Vitesse de mindervaliden niet vergeet, mocht weer eens blijken. Rolstoelgebonden voetballiefhebbers worden door de Arnhemse eredivisionist al jaren in de gelegenheid gesteld gratis te genieten van het voetbalspel.

Zij stelt daartoe via De Zonnebloem kaartjes ter beschikking: zowel voor de rolstoeler als zijn begeleider. Ook voor een parkeerkaart wordt gezorgd. Onlangs mocht weer een gast van De Zonnebloemafdeling Bemmel – Haalderen – Ressen kennismaken met Het Gelredome. Met zijn begeleider bezocht hij Vitesse – PSV. Na afloop toonden beiden zich zeer voldaan en dankbaar. Deze dank werd door de afdeling naar Vitesse overgebracht.

Vitesse laat Zonnebloemgasten genieten

LINGEWAARD - Dat Vitesse de mindervaliden niet vergeet, mocht weer eens blijken. Rolstoelgebonden voetballiefhebbers worden door de Arnhemse eredivisionist al jaren in de gelegenheid gesteld gratis te genieten van het voetbalspel.

Zij stelt daartoe via De Zonnebloem kaartjes ter beschikking: zowel voor de rolstoeler als zijn begeleider. Ook voor een parkeerkaart wordt gezorgd. Onlangs mocht weer een gast van De Zonnebloemafdeling Bemmel – Haalderen – Ressen kennismaken met Het Gelredome. Met zijn begeleider bezocht hij Vitesse – PSV. Na afloop toonden beiden zich zeer voldaan en dankbaar. Deze dank werd door de afdeling naar Vitesse overgebracht.

Naailessen in

Gemeenschapshuis

HUISSEN - In het Gemeenschapshuis in Huissen worden er al jaren naailessen gegeven onder deskundige leiding op diverse dagen.

Op de maandag en dinsdagavond zijn er nog enkel plaatsen vrij om eventueel hieraan mee te delen. "U kunt dan voor u zelf of voor de kinderen zelf kleding maken. Het gezellige avonden en leerzaam, kom gerust eens langs.

De maandagavond en dinsdagavond zijn van 19.30 tot 21.30 uur. Voor inlichtingen kunt u bellen met mevrouw Van Aalten; 026 3250423.

Vrouwenvereniging Haalderen

HAALDEREN - Op 30 november is er een creatieve avond bij vrouwenvereniging Haalderen.

Op deze avond zal Gerdie Krijnen de dames voordoen hoe een leuke 3D-kaart te maken. Geadviseerd wordt een goede schaar mee te brengen. Begonnen wordt om 20:00 in De Tichel.

Uitslag trekking

loterij Geintrappers

BEMMEL - Afgelopen vrijdag 18 november heeft notaris van Schaijk van notarissenkantoor Van Schaijk uit Bemmel weer de trekking van de jaarlijkse loterij verricht.

Carnavalsvereniging De Geintrappers is alle afnemers van onze loten zeer dankbaar. Met de opbrengst van de verkoop kan ze als organisatie weer leuke evenementen organiseren. Zoals de avonden in het Verzorgingshuis Lingehof en bejaardenhuis Liduina.

De prijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers: 1e prijs lotnr. 2247 diner bon van 200 euro van Het Wapen, 2e prijs 2477, 3e prijs 912, 4e prijs 1108, 5e prijs 1085, 6e prijs 521, 7e prijs 213, 8e prijs 2360, 9e prijs 1780, 10e prijs 1799, 11e prijs 585, 12e prijs 879, 13e prijs 1625, 14e prijs 1059, 15e prijs 403, 16e prijs 234, 17e prijs 829, 18e prijs 1333, 19e prijs 1883, 20e prijs 1914. Typefouten voorbehouden. "Alle prijswinnaars gefeliciteerd, wij verwijzen u ook nog naar www.degeintrappers.nl, waar de trekkingslijst ook staat vermeld. Indien u bij de prijswinnaars behoort kunt u contact opnemen 's avonds na 18,00 uur met 0481 465057."

Koffieochtend KBO Huissen in 2017

HUISSEN - Ook in 2017 gaat KBO Huissen door met haar koffieochtenden in Mea Vota in Huissen.

Tijdens een paar gezellige uurtjes kan met praten met elkaar maar krijgt men vaak informatie over zaken die de ouderen betreft. Dat kan zijn op zorggebied, veiligheid in en om het huis of gewoon dingen die goed zijn om meer vanaf te weten. De ochtenden zijn op elke eerste dinsdagmorgen van de maand en de inloop is vanaf 09.30 uur. De eerste koffieochtend is op dinsdag 10 januari.

We nemen op die ochtend onder het genot van ook een drankje de gelegenheid elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar.

Hutaf 1 en 3 op kampioenskoers

Jia Hao Zhang in actie tegen Hercules

HUISSEN - De achtste competitieronde speelde Hutaf 1 in het Groningse Harkstede tegen Argus 1. Alle voorgaande wedstrijden waren tot nu toe gewonnen waardoor het kampioenschap en promotie naar Landelijk A lonkt.

Hutaf 1 kwam onverwacht op 1-0 achterstand. Dit schudde het team dusdanig wakker dat de overige wedstrijden werden gewonnen. Door de 9-1 overwinning liep Hutaf 1 drie punten uit op concurrent Hilversum 1. Mats Janssen, Max Hubers en Ricco Gerritsen hebben nog zes punten nodig om het kampioenschap binnen te halen.

Hutaf 2 speelde in en tegen Sittard. De onderlinge verschillen tussen de nummers twee tot en met vijf zijn klein. Dat was terug te zien in het scoreverloop van de wedstrijd. De winstkansen wisselden voortdurend. De einduitslag van 5-5 was terecht. Naast winst in het dubbelspel wonnen Joeri van Ekeren en Bram Schutte ieder twee wedstrijden aan Hutaf-zijde.

Koploper Hutaf 3 speelde in Terborg tegen directe concurrent Hercules 2. Bij winst zou een grote stap gezet worden richting kampioenschap. Deze wetenschap zorgde voor een stroeve start aan Huissense kant. Gelukkig wist het team zich te herpakken en de kansen te keren met als resultaat een 6-4 overwinning. Chiel van Alst won één partij. Chana van der Venne en Jia Hao Zhang mochten ieder twee keer de felicitaties in ontvangst nemen.

In de 2e klasse speelde Hutaf 6 in het Koelhuis tegen Velp 1. Gezien de stand op de ranglijst leek dit een spannende wedstrijd te worden. Helaas bleken de tegenstanders in blakende vorm en wonnen de wedstrijd afgetekend met 8-2. Max Blansjaar en Finn Slutter wisten beiden één wedstrijd winnend af te sluiten.

Repaircafés Lingewaard

LINGEWAARD - In het Repair Café kan iedereen zijn of haar kapotte spullen laten nakijken door een team van handige vrijwilligers. Zij zijn bekwaam in het uitvoeren van kleine reparaties, maar geven daarnaast ook advies als een eenvoudige oplossing niet mogelijk is. En dit allemaal voor alleen de materiaalkosten en een vrijwillige bijdrage voor het verrichte werk.

Het Repair Café is voornamelijk bedoeld voor het herstellen van klein tot middelgroot huishoudelijk materiaal zoals stofzuigers, koffiezetapparaten, broodroosters, lampjes en föhns maar daarnaast draaien onze vrijwilligers ook voor speelgoed en servies hun hand niet om. We vragen wel om de apparatuur voordat je het meebrengt schoon te maken en het naaigoed te wassen!

De komende periode organiseert SWL weer Repair Cafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende locaties voor reparaties en een gezellige bak koffie/thee:

Vrijdag 25 november van 10.00 -12.00 u in het Ontmoetingscentrum (Kerkstraat 3), Doornenburg

Woensdag 30 november van 10.00 – 12.30 uur in het Hof van Breunissen (Kloosterplein 4), Gendt

Woensdag 30 november van 19.30 – 21.30 uur in Dorpshuis de Tichel (Kolkweg 5a) in Haalderen

De data van de andere kernen kun je vinden op www.swlingewaard.nl onder ’Actief in wijk en buurt’. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende Repaircafé te zien.

Dus heb je spullen die kapot zijn of niet goed meer werken, en vind je het zonde om ze zomaar weg te gooien, bedenk dan dat er nog een leuk alternatief in je eigen woonplaats is.

Herenzitting 27 november Providentia Gendt

GENDT - De kaartverkoop voor deze herenzitting is in alle voortvarendheid gestart! Op zondag 27 november wordt de 14-de herenzitting in Gendt gehouden in de Providentia.

Tijdens deze 14-de Herenzitting zal weer een keur aan artiesten voorgeschoteld worden. Zoals gebruikelijk staan Lach, Dans en Zang centraal.

De herenzitting Gendt is een herenzitting met een knipoog, maar van de bezoekers wordt wel verwacht dat ze komen in een net pak, het liefst in een smoking. Elk jaar staat er ook een motto centraal. Een motto waaromheen de artiesten zullen acteren. Dit jaar zal dat zijn 'Het is goed-zo!', doelend op het geweldige programma wat u voorgeschoteld zal worden. Lokaal, regionaal en nationaal talent zal het podium betreden in een snel afwissend tempo en met een knipoog! Zorg dat u erbij bent, nu het nog kan! Kaarten zijn te bestellen bij Han Derksen (06 51343807, handerksen@kpnmail.nl ) of Theo Aaldering (06 51765437 Th.aaldering@gmail.com).

Voor nadere info kan men contact opnemen met Han Derksen of Theo Aaldering.

Vrouwenvereniging Haalderen

HAALDEREN - Op 30 november is er een creatieve avond bij vrouwenvereniging Haalderen.

Op deze avond zal Gerdie Krijnen de dames voordoen hoe een leuke 3D-kaart te maken. Geadviseerd wordt een goede schaar mee te brengen. Begonnen wordt om 20:00 in De Tichel.

Duizendste RKHVV-lid

HUISSEN - Zondag 13 november, voorafgaand aan RKHVV 1-Woezik 1, is Woest Schouten als duizendste lid van R.K.H.V.V. verwelkomd.

Woest, 4 jaar, en kleinzoon van Jan (oud-bestuurslid) en Henny Schouten (gastvrouw thuiswedstrijden RKHVV 1) is hiervoor ondanks de regen in het zonnetje gezet. Hij kreeg van de vereniging bij deze speciale gelegenheid een tenue en een mooie bal.

Uitslag trekking loterij De Geintrappers

BEMMEL - Afgelopen vrijdag 18 november heeft notaris van Schaijk van notarissenkantoor Van Schaijk uit Bemmel weer de trekking van de jaarlijkse loterij verricht.

Carnavalsvereniging De Geintrappers is alle afnemers van onze loten zeer dankbaar. Met de opbrengst van de verkoop kan ze als organisatie weer leuke evenementen organiseren. Zoals de avonden in het Verzorgingshuis Lingehof en bejaardenhuis Liduina.

De prijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers: 1e prijs lotnr. 2247 diner bon van 200 euro van Het Wapen, 2e prijs 2477, 3e prijs 912, 4e prijs 1108, 5e prijs 1085, 6e prijs 521, 7e prijs 213, 8e prijs 2360, 9e prijs 1780, 10e prijs 1799, 11e prijs 585, 12e prijs 879, 13e prijs 1625, 14e prijs 1059, 15e prijs 403, 16e prijs 234, 17e prijs 829, 18e prijs 1333, 19e prijs 1883, 20e prijs 1914. Typefouten voorbehouden. "Alle prijswinnaars gefeliciteerd, wij verwijzen u ook nog naar www.degeintrappers.nl, waar de trekkingslijst ook staat vermeld. Indien u bij de prijswinnaars behoort kunt u contact opnemen ’s avonds na 18,00 uur met 0481 465057."

Koffieochtend KBO Huissen in het nieuwe jaar

HUISSEN - Ook in 2017 gaat KBO Huissen door met haar koffieochtenden in Mea Vota in Huissen.

Tijdens een paar gezellige uurtjes kan met praten met elkaar maar krijgt men vaak informatie over zaken die de ouderen betreft. Dat kan zijn op zorggebied, veiligheid in en om het huis of gewoon dingen die goed zijn om meer vanaf te weten. De ochtenden zijn op elke eerste dinsdagmorgen van de maand en de inloop is vanaf 09.30 uur. De eerste koffieochtend is op dinsdag 10 januari.

We nemen op die ochtend onder het genot van ook een drankje de gelegenheid elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar.

Zon in de schoorsteen stopt

BEMMEL - Al jaren heeft onze afdeling van de Zonnebloem zich ingezet om het Sinterklaasfeest voor langdurig zieken, mensen met een lichamelijke beperking of eenzame ouderen, tot een fijn 5 decemberfeest te maken.

Helaas is hieraan nu een eind gekomen. Op landelijk niveau is deze actie al jaren geleden gestopt. De afdeling Bemmel, Ressen en Haalderen is hiermee doorgegaan tot het afgelopen jaar.

"Wij willen alle vrijwilligers, die jarenlang geholpen hebben de pakjes te maken en deze rond te brengen, hartelijk danken voor hun inzet. Zoals u weet hebben vrijwilligersorganisaties altijd nog mensen nodig. Zo ook de Zonnebloem. Mocht u interesse hebben om zich op een ander gebied voor de Zonnebloem nuttig te maken dan kunnen wij uw hulp altijd gebruiken."


"Hiervoor kunt u contact opnemen met Marian Persoon, secretaris Zonnebloem afdeling Bemmel, Ressen, Haalderen, 0481 454421 of met Karin Franken, bestuurslid bezoekwerk, 0481 840455."

Dorpsontwikkelingsplan Doornenburg gepresenteerd

Foto: dedoornenburger.nl

DOORNENBURG - De werkgroep Dorpsontwikkelingsplan Doornenburg heeft afgelopen week na anderhalf jaar voorbereiding haar plan gepresenteerd.

Het dorpsplan, opgesteld door acht themagroepen, bevat een groot aantal speerpunten waaraan volgens hen de komende jaren prioriteit moet worden gegeven om de leefbaarheid in Doornenburg op peil te houden en liefst nog te verhogen.

Foto: dedoornenburger.nl

Zo kwam de werkgroep ‘Wonen’ met speerpunten als 'Het beschikbaar komen van voldoende betaalbare woningen voor starters heeft de hoogste prioriteit'. Andere werkgroepen zagen een toekomst met meer groenvoorzieningen, herinrichting van drukke straten, en het behoud van gebouwen als de Martinuskerk en het Ontmoetingscentrum. De presentatie in het overvolle Ontmoetingscentrum van Doornenburg gaf ook een aantal handvaten voor de toekomst.

Voorzitter Louis Steeman overhandigde het boekwerk aan Leefbaar Doornenburg voorzitter Will Volleberg en aan de aanwezige wethouders van de gemeente Lingewaard. Hij gaf aan dat een vervolggroep de feitelijke uitvoering van de wensen moet gaan vormgeven. Met het dorpsontwikkelingsplan is visie over de toekomst van Doornenburg verwoord en een beleidsstuk tot stand gekomen voor en door de Doornenburgers zelf. Wethouder Helga Witjes gaf aan dat dit plan voor de gemeente de basis vormt voor alle beleidsmatige ontwikkelingen betreffende Doornenburg. Ze bedankte de initiatiefnemers en alle werkgroep leden die zich hiervoor hebben ingespannen.

Leerlingen Eska geslaagd voor muziekexamen

BEMMEL - Op 5 november waren vijf leden met enkele ouders naar Twello afgereisd omdat daar de landelijke theorie-examens van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) werden afgenomen.

Na intensief les te hebben gehad, waren allen goed voorbereid op deze toets. Het was even spannend tot de uitslag kwam, maar allen zijn geslaagd met cijfers tussen 7 en 8,5! Felicitaties waren er voor Duncan, Dyonne, Jadon, Nevin en Bodil. Ze zijn er trots op dat ze zulke goede scores hebben weten te behalen!

"Wil jij of wilt u ook muziek maken bij een vereniging dan zijn wij altijd bereid tot het geven van informatie. Op dinsdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur repeteren wij in het EskaDome en kunt u ook altijd even binnenlopen om te kijken en natuurlijk te luisteren!"

Meer informatie en foto’s van de taptoe en andere activiteiten staan op www.eska.nl

Tevens zegt Eska: “Bemmel, bedankt, wij hebben wederom genoten van jullie als publiek, tijdens de Aalbers Taptoe Bemmel 2016. Mede hierdoor was het een onvergetelijke ervaring voor ons. Veel nieuwe jeugdleden speelden voor de eerste keer mee en dat was reuze spannend maar ging goed!"

Houdt de facebook pagina en website in de gaten en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanstaande optredens.

Brand op kasteel Doornenburg?

DOORNENBURG - Zaterdagmiddag 12 november rukte de brandweer uit naar Kasteel Doornenburg. Stond het kasteel in brand? Nee, het hele binnenplein stond vol met bijna 200 kinderen met hun ouders, harmonie en schutterij in afwachting van Sinterklaas. Sinterklaas was wat vertraagd vanuit Maassluis en had de Doornenburgse brandweer ingeschakeld.

Nadat Sinterklaas was verwelkomd en de pieten een vendelhulde had opgevoerd vertrok het hele gezelschap inclusief brandweerauto’s naar het Ontmoetingscentrum waar de kinderen een groot en zeer gezellig Sinterklaasfeest te wachten stond. Het werd een super leuke middag. Na afloop van het feestje kregen alle kinderen nog een leuk cadeautje mee naar huis en konden de kinderen een lekker frietje gaan eten.

De Sinterklaas is alle mensen en bedrijven dankbaar, die deze middag mede mogelijk hebben gemaakt maar met name de sponsoren: Autobedrijf Gertsen, ABC Drukwerk, Installatiebedrijf Pere, Spar Witjes, Massagepraktijk de Woerd, Camping de Waay, DeDoornenburger.nl, Kapsalon Marinon, Schutterij GVA Doornenburg, Brandwacht de Linge, Bakkerij van Kol, Eet en Drinkfestijn, De Waay, Snackbar Tante Sip, Hendriks Bouwservice, De Beijer Aardbeienkwekerij, Kapsalon De Bermel , All-Bouw, H. Peters Deurenmontage, Pure Skin Care Huidverzorgingspraktijk, Vereniging Ontmoetingscentrum, Bloemsierkunst R.Tijshen, Bruna Viergever-Gendt, Rob Leenders Schilderwerken, Roy Koenen Timmerwerken, Autorijschool M. Peters, Kapsalon Willeke, Kort Oisterwijck,en Teak & terras. Een uitgebreid verslag en foto’s op www.dedoornenburger.nl.

Brug wacht op haar naam

BETUWE - Voorbeeldige samenwerking tussen Park Lingezegen en de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard leiden er toe, dat plaatsen in het landschap rond de Linge een relatie krijgen met de periode WO II.Hierbij gaat het om fietspaden en naamgeving van nieuwe bruggen.

Zo is er het Patrouille Pad Zuid en tot in Arnhem het Patrouille Pad Noord. Op panelen is daar het verhaal van een patrouille Amerikanen te volgen. Juist in dit gebied zijn veel verkenningen geweest van de daar strijdende partijen in de periode '44-45.

Met een positief advies van de Commissie Naamgeving heeft het College van Overbetuwe een brug de naam Verkennersbrug toegekend. Ook deze naam zal in het Engels en in het Duits aangeven worden (Recce Patrol Bridge en de Spähtrupp Brücke).

De brug ligt te wachten op aansluiting op de Rijkerswoerdsestraat; daar waar de grens tussen Elst en Arnhem loopt. Op een naam hoeft de brug niet lang meer te wachten, want de bordjes zullen binnenkort kunnen worden geplaatst. De Verkennersbrug zal velen ook in het park Lingezegen loodsen en bezoekers tot een hedendaagse spannende Verkenning verleiden. Daarmee is de verbinding tussen het WO II gebeuren en de hedendaagse tijd bereikt.

Het Exoduscomité verheugt zich zeer op deze blijvende versterking en integratie van het thema WO II in de regio en is iedereen voor de samenwerking dankbaar.

Maak je eigen verlanglijstje...

HUISSEN - Winkeliersvereniging de Zilverkamp organiseert: Maak je eigen verlanglijstje... Wat zijn jouw wensen van de lieve Sint en zijn pieten. Wat zou jij nou nog heel graag willen krijgen.

Schrijf het op en maak er een mooi kunstwerk van. Wie weet leest Sinterklaas wel jouw verlanglijstje en krijg je hele mooie cadeautjes van de lieve Sint. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje! Kom langs en doe mee! Zaterdag 26 november tussen 10.00 en 13.00 uur.

Beursvloer Oost-Betuwe: hoge opkomst en mooie matches

VALBURG - Op 14 november vond bij Watergoed! Strandclub in Valburg de tweede editie van Beursvloer Oost-Betuwe plaats. De Oost-Betuwse Uitdaging organiseerde deze maatschappelijke beursvloer. En met succes zo bleek…

51 bedrijven en verenigingen hadden zich vooraf aangemeld om met elkaar matches te maken op het gebied van Menskracht, Materialen en Middelen. Na het luiden van de grote gong door Bob Jacobs, directeur van Jacobs Beheersbaar Onderhoud en Betuws Ondernemer van het jaar 2016, ontstond een enthousiaste energie onder de meer dan 100 aanwezigen. Al na een paar minuten werd de eerste match gemaakt.

Het resultaat van één uur handelen was 41matches met gesloten portemonnee tussen bedrijven en verenigingen/stichtingen. De matches vertegenwoordigen een maatschappelijke waarde van 24.290 euro. Alle matches werden bekrachtigd door notaris Francois van Schaik.

Een greep uit de matches
Stichting De Minkhof maakte een deal met Sportcentrum De Schaapskooi als locatie voor een dagdeel voor vrijwilligers en de maaltijd. De tegenprestatie is het neerzetten van de grote houten kerstboom van drie meter hoog bij De Schaapskooi.

Bever Autoaanpassingen biedt aan de Zonnebloem afdeling Huissen een halve dag op pad met een rolstoelauto en begeleiding. Hiervoor in ruil mag Bever zich presenteren op een Zonne-middag.

Van Kern naar Kracht coaching matchte met Puur Clownen coachsessies voor de clowns van Puur Clownen.

Overbetuwe voor Elkaar matchte een cursuslocatie bij de gemeente (foto).

Een overzicht van alle matches en de foto’s is te vinden op www.oostbetuwseuitdaging.nl.

Maak je eigen verlanglijstje...

HUISSEN - Winkeliersvereniging de Zilverkamp organiseert: Maak je eigen verlanglijstje... Wat zijn jouw wensen van de lieve Sint en zijn pieten. Wat zou jij nou nog heel graag willen krijgen.

Schrijf het op en maak er een mooi kunstwerk van. Wie weet leest Sinterklaas wel jouw verlanglijstje en krijg je hele mooie cadeautjes van de lieve Sint. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje! Kom langs en doe mee! Zaterdag 26 november tussen 10.00 en 13.00 uur.

Huusslachten bij de Historische Kring Gente

GENDT - De Historische Kring Gente gaat herinneringen ophalen met Geert Bouwman en Hennie Helsen. Beiden zijn lid van de Historische Kring Angeren, sectie Dialekt.

In november, de slachtmaand, was het op het platteland gebruikelijk dat er ‘thuus un vèreke geslach wier’. Een drukte van belang. Moeder, familie, buurt, ja alles en iedereen was in de weer. Als de huusslachter kwam dan waren ze nog nerveuzer dan het vèrreke. Hing het vèreke op de leer en was het gekeurd dan kon, na het afsterven, het afsnijen beginnen.

Alles, mar dan ook alles van het beest werd verwerkt. Dèreme, poten, oren, kop, staart, bloed en blaos; geen stuk ging verloren. Voor thuis was het oor en het mooiste stukje was voor de pastoor.

Op deze avond mag er ook nog worden geproefd: een stukje worst of balkenbrij, de slager brengt ze allebei. Sinds de jaren negentig mag er thuis niet meer worden geslacht. Beleef daarom deze traditie nog een keer op woensdagavond 30 november in De Leemhof. Koffie/thee kosten 1,00 euro.

Leden en niet-leden mogen gratis deze avond bijwonen op woensdag 30 november om 20.00 uur in SKC De Leemhof, Dorpstraat 1 in Gendt.

Organisatie SWOH verhuisd

HUISSEN - Lang was er door het bestuur zorgelijk aangekeken naar het moment waarop de hobbyzaal in Sancta Maria, waar alle binnenactiviteiten van de Stichting Welzijn Ouderen Huissen plaats vonden, als gevolg van de sloopplannen moest worden verlaten.

Naar een nieuwe zaal moest flink worden gezocht maar in de voormalige dependance van het gemeentehuis werd een mooie lichte zaal gevonden voor al onze activiteiten en cursussen.

Uiteindelijk was 1 november was de cruciale datum waarop Sancta Maria verlaten moest zijn. De laatste week van oktober werden door de activiteitengroepen alle aanwezige materialen en meubelen ingepakt en op vrijdag 28 oktober stond om 11.00 uur de verhuiswagen van de firma Jacobs uit Heteren, die ons onder dankzegging gratis verhuisde, voor de deur en werd met behulp van een ploegje van negen vrijwilligers alles verhuisd naar onze nieuwe zaal Achter d'n Bok in de Langekerkstraat 15.

Om 14.00 uur was alles op z'n nieuwe plaats en werd onder het genot van een kopje koffie met saucijzenbroodje de verhuizing afgesloten en met een foto onder het spandoek met het nieuwe log van de SWOH, met dank voor hun inzet, afscheid genomen van de gewaardeerde vrijwilligers.

ParticipatiePunt Haalderen realiseert eigen Open Eetcafé

HAALDEREN - Na Huissen, Bemmel, Doornenburg en Gendt heeft Haalderen nu ook een eigen Open Eetcafé. Dit op initiatief van de vrijwilligers van het ParticipatiePunt en Stichting Welzijn Lingewaard. Op donderdag 24/11, 8/12 en 22/12 zijn inwoners van Haalderen welkom voor een broodmaaltijd met soep!

Het vraagt om een iets andere vorm dan in de andere kernen vanwege de kleinere keuken en ruimte in dorphuis De Tichel, maar het mag de pret niet drukken. De drie vrijwilligers van het Open Eetcafé bereiden de maaltijd en serveren hem uit. Het gaat immers om het gezellig samen eten en de ontmoeting onderling.

De Open Eetcafés in Lingewaard zijn in een paar jaar tijd een enorm succes geworden. Er is duidelijk behoefte aan een gezamenlijk eetmoment in de verschillende kernen. Alle eetcafés worden gerund door enthousiaste vrijwilligers met een hart voor een goede en gezonde maaltijd.

Omdat het snel volloopt en in Haalderen een beperkt aantal eters bediend kunnen worden, is het belangrijk dat u zich van tevoren opgeeft. Voor het Open Eetcafé in Haalderen kan dit bij dorpshuis De Tichel (maximaal twaalf personen).

Aanvang Open Eetcafé: 17.00 uur. Kosten: 3 euro per persson. De Open Eetcafés zijn een initiatief van Stichting Welzijn Lingewaard in samenwerking met inwoners in Lingewaard.

Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg

GENDT- Op zondag 27 november is er een kerkdienst in de protestantse kerk van Gendt aan de Torenlaan. De aanvangstijd is 10 uur. In deze viering zal ds. M. de Bree voorgaan.

Zondag 27 november is de eerste zondag van advent. De adventstijd is een bijzondere tijd. Het zijn de vier weken vóór kerst. Het is een tijd van verwachting, van uitzien naar het licht dat gaat komen in deze wereld.

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor noodhulp aan Haïti. Op 4 oktober raasde de orkaan Matthew over Haïti en richtte vooral in het zuid-westen van het land veel schade aan: honderden mensen kwamen om en tienduizenden raakten dakloos. De ergste humanitaire ramp in het land sinds de zware aardbeving in 2010. Icco en Kerk in Actie, twee kerkeijlke organisaties, zijn al jarenlang zeer actief in Haïti. Zo bieden ze directe humanitaire noodhulp en ondersteunen er diverse projecten.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te blijven drinken. Iedereen is welkom.

Na 70 jaar opheffing van R.K. Dragersvereniging Sint-Paulus Angeren

ANGEREN - De dragersvereniging is in 1946 opgericht door wethouder H. Scholten, T. Vermeulen, H. Artsen en C. Reijnen en is ontstaan uit de Katholieke Arbeidersbeweging Angeren.

De vader van Herman Reijnen, Cornelis Reijnen was verzekeringsagent en moest leden zien te winnen. Het leden aantal groeide gestaag, op een gegeven moment was half Angeren lid van de vereniging.

Voor een jaarlijkse contributie van twee gulden, werd de overledene begeleidt, naar zijn of haar laatste rustplaats op het Angerense kerkhof. Respectvol gedragen door acht dragers in een dragers-tenue voorzien van een hoge hoed. In de beginjaren van de vereniging werden de leden zelfs thuis opgehaald, dit was mogelijk omdat de meeste dragers zelfstandige landarbeiders waren. Eenmaal per jaar was er een algemene leden vergadering, welke aangekondigd werd in de kerk. De vergadering vond plaats in het voormalige café Poelzicht. Als je niet aanwezig was, kreeg je een boete van 50 cent. De wel aanwezige leden kregen van het 'boetegeld' een drankje voorgeschoteld.

Cornelis Reijnen haalde de contributie huis aan huis op tot aan zijn dood in 1968, daarna nam zijn zoon Herman Reijnen het stokje over. Samen met penningmeester wijlen Wim Roelofs en voorzitter wijlen Theo Scholten. Zijn vrouw Doortje Reijnen ondersteunde hem die jaren met de administratie en het oproepen van de benodigde dragers.Tot het laatst waren er acht dragers, waarvan nu inmiddels vier boven de 80 jaar.

Werd er vroeger jaarlijks door de vereniging op circa vijftien begrafenissen gedragen, de afgelopen jaren hoefde de dragers vereniging nog maar een paar keer per jaar te dragen. De mensen komen niet meer in de kerk of de families en vrienden dragen de overledene zelf.

Dit jaar bereikte Herman Reijnen ook zijn 80e levensjaar en heeft hij samen met bestuurslid Herman Claassen besloten om de vereniging op te heffen. Herman Reijnen stopt na 50 jaar als bestuurslid en drager. De opgebouwde contributie is reeds vier jaar geleden aan alle leden uitgekeerd. Het bedrag dat ze ontvangen hebben, kunnen ze zelf naar wens besteden.

Herman Reijnen en Herman Claassen willen namens het bestuur alle dragers bedanken voor de jaren lange trouwe dienst.

Historische Kring Huessen een garantie voor behoud Hof van Hessen

Het pand aan de Vierakkerstraat 39 te Huissen is één van de oudste panden van Huissen en historisch waardevol. (foto Sjaak Veldkamp)

HUISSEN - Hof van Hessen in Huissen wordt niet verkocht. Het college komt op het eerder genomen besluit terug. Besloten is het pand op te knappen en alsnog te blijven verhuren aan de Historische Kring Huessen. Wel wordt de huur bijgesteld. De onderhoudskosten van het oude gebouw blijven op de begroting drukken.

De gemeente ziet geen andere uitweg, mede omdat er voor huisvesting geen alternatief is. Hiermee komt mogelijk een einde aan een periode van overleg en strijd. In 2013 kwam de verhouding tussen de gemeente en Historische Kring Huessen onder druk te staan. Hof van Hessen zou verkocht moeten worden. De taxatiewaarde was 265.000 euro, maar de kring mocht het kopen voor 150.000 euro, maar kwam niet verder dan 80.000 euro. Het college sloeg het bod af. Het huurcontract liep op 1 juni 2016 af.

Eigenlijk wilde het college het monumentale pand niet op de vrije markt verkopen. Het voorbeeld hoe het slecht kan aflopen, zegt wethouder Theo Janssen, is de verkoop van de Brugdijk in Bemmel. Het rijksmonument wordt nu gebruikt als kantoor. "Veel politici hebben er nu spijt van." Het college wil niet het risico lopen dat het markante en één van de oudste panden van Huissen, op de vrije markt verkocht zou worden en de nieuwe eigenaar het gaat gebruiken als woning. De Historische Kring Huessen als huurder van de gemeente lijkt voor het college de beste garantie voor behoud van het monumentale pand. "De vereniging kan in dit pand in Huissen haar activiteiten en museum verder uitbouwen en draagt daarmee bij aan de toeristische kwaliteit van Huissen."

De kring betaalt aan huur een symbolisch bedrag van 45 euro. Volgens een nieuwe rekenmethode voor gemeentelijke panden zou de jaarlijkse huursom uitkomen op bijna 20.000 euro. Onbetaalbaar, vindt ook het college. Daarom wordt er gewerkt aan een subsidievorm die ook gaat gelden voor andere verenigingen die gebruik maken van gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Als voorbeeld noemt wethouder Janssen het Ontmoetingscentrum in Doornenburg en Dorpshuis de Tichel in Haalderen. Begin 2017 neemt het college een besluit over de hoogte van subsidiëring voor huurcompensatie.

Van Kerk naar Theater 42 Jan Verhoeven en Anneke van Rijswijk

BEMMEL - Je ziet ze nauwelijks, de mensen die achter de schermen voor de inhoud gaan; twee organisatoren die onder meer in de openingscommissie (onder andere met Mieke Ensink, Leonie Masselink en Ferdinand Ebben) hun bijdrage leveren om het nieuwe theater tot leven te wekken.

Jan: "Zoon van een leraar en een onderwijzeres geboren in '47 in Winterswijk, dus ik ging ook naar de kweekschool. Eigenlijk wilde ik gymleraar worden, maar een mislukte knieoperatie voorkwam dit en op mijn 22e werd ik leraar Nederlands en handvaardigheid, na eerst twee jaar aan een basisschool in Utrecht. Nooit spijt van gehad, want ik kon er mijn creativiteit in kwijt en om het in evenwicht te houden werd ik handbalkeeper, toch mijn passie. Omdat ik leden nodig had zei ik destijds tegen mijn brugklassertjes, dat ik een handbalclub wilde oprichten. Toen zei zo'n kneuter: 'ien Bemmel meneer, ien Bemmel kan niks.' Die snotneus had daarmee zo'n impact, dat werkte héél motiverend. Daaraan hebben we de uitspraak te danken: 'Ien Bemmel kan alles!'"

Anneke: "Dat laatste heeft Jan zeker bewezen. Ik ben dochter van een scheepmakerknecht, in'56 geboren in Aarlanderveen, zes meter onder de zeespiegel. Hij tekende en legde schepen uit op de werkvloer voor de opbouw. Van hem heb ik geleerd het leven met humor te relativeren. 23 jaar geleden bleef ik na een avondje uit in Bemmel aan een molenaarszoon hangen. Bij theater PAN en het Regenboogkoor leerde ik het dorp beter kennen. In Arnhem volgde ik de regisseursopleiding en leidde diverse toneelgezelschappen. Door mijn passie voor theater belandde ik bij TOP, daar werk ik, samen met andere vrijwilligers, aan de programmering."

Jan: "Als mensen die vertrouwen genieten iets willen organiseren, dan is iedereen massaal enthousiast en staan ze er 1.000 procent voor. Zo typisch Bemmel: vertrouwen brengt velen op de been. Zo mooi om te zien, door open dagen en de verhalen in de kranten draaien de twijfelaars om naar respect voor wat er door de vrijwilligers tot stand wordt gebracht."

Anneke: "Ik ben er trots op, dat zo'n relatief klein dorp dit voor elkaar krijgt. De verbinding die het oplevert is heel groot. Als ik impresariaten vertel over de Theaterkerk, zeggen ze: 'dat kan niet!' In Bemmel dus wel! Er zit heel veel professionaliteit in het verenigingsleven, alles wordt goed aangepakt. En iedereen doet mee, zo geeft Nik van Albert Hein al het hele jaar de koffie en de koekjes voor nop."

Opbrengst collecte Alzheimer Bemmel

BEMMEL - De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Bemmel in de week van 7 tot en met 12 november 4247,13 euro opgebracht.

Bianca van Brandenburg (coördinator collecte in Bemmel) is hiervoor namens Alzheimer Nederland de organisatoren Rita en Dory, de zestig! collectanten en alle gulle gevers dankbaar.

Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft ons de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En we hebben de steun van de Nederlandse bevolking hard nodig.

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden.

Opbrengst

De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden. Alzheimer Nederland bedankt iedereen in Bemmel die hieraan heeft meegeholpen.

Volgend jaar ook meehelpen?

Wilt u in 2017 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is hier blij mee. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of Bianca van Brandenburg (collectebemmel@gmail.com).

Oordupkesfestival De Roskam De Blauwe Pony ‘81: Mak de Sprong!

Foto is eigendom van C.V. De Blauwe Pony '81

BEMMEL - Traditiegetrouw gaat C.V. De Blauwe Pony ’81 het seizoen van start met haar beroemde Oordupkesfestival of te wel het ODF. Op zaterdag 26 november wordt voor de 35e keer het Oordupkesfestival van de Blauwe Pony gehouden en het belooft weer een spektakel van jewelste te worden.

Ten strijde voor de Oordupkestrofee. Naar verwachting zullen ze in De Roskam weer 'met de benen buiten hangen' en met artiesten zoals De Vlieghjassen, winnaars 2015, Menno J en de Pins, Rollebollebollebolle Toepers (voor de elfde keer), de BonBemmeltjes, C.C.-De A-atjes, De Stamgasten en De Bemmelse Hertjes (voor de eerste keer op de bühne tijdens het Oordupkesfestival), kan het niet anders dan dat het weer een spetterende avond gaat worden.

Wie gaat er door naar de Barrage tijdens de Pronkzitting van de Blauwe Pony op zaterdag 28 januari 2017? Voor wie kiest het publiek en kan met de Publieksprijs naar huis? En voor wie, o wie, is de Belofte (aanmoedigingsprijs)? Kom dat zien, kom dat zien en breng uw stem uit!

Zaterdag 26 november 35e Oordupkesfestival C.V. De Blauwe Pony ’81 bij De Roskam Bemmel. Aanvang programma 20.11 uur. Zaal geopend vanaf 19.30 uur. Entree voor niet-leden 7,50 euro.

Essentia richt seniorenclub op

BEMMEL - Omdat steeds meer leden de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, heeft TTV Essentia besloten een seniorenclub op te richten. Deze 55+-ers zullen op dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur een balletje slaan in De Schaapskooi van Bemmel.


Iedereen die interesse heeft om mee te doen is welkom. Op deze manier kunt u in een ongedwongen sfeer contact hebben met leeftijdsgenoten en ook in beweging zijn.

Mocht u interesse hebben dan zien we u graag vanaf dinsdag 3 januari op de dinsdagmiddagen. De introductiemaand januari zal nog gratis zijn. Daarna bedragen de kosten 10 euro per maand.

Meer informatie is te verkrijgen op www.essentiabemmel.nl of via info@essentiabemmel.nl.

Meander ontmoet Meander in de Theaterkerk

BEMMEL - Nog even een kleine reminder: zaterdag 26 november wordt men in grote getale verwacht in de Theaterkerk. Want daar gaat iets opmerkelijks gebeuren: het gezamenlijk optreden van zangvereniging Meander uit Bemmel en het Meanderkwartet uit Nijmegen.

Het aansprekende motto ‘Van classics tot klassiek’ staat garant voor een welhaast kaleidoscopische rijkdom aan melodieën van vroeger tot nu. Het geroutineerde meerstemmige koor gaat zich enthousiast te buiten aan zowel vertrouwde evergreens als liederen van meer moderne snit.

En dat contrasteert zo mooi met de zoete vloeiende klanken van het strijkkwartet, dat specifiek voor kwartet geschreven composities ten gehore brengt.

Er zijn zaterdag nog plaatsen vrij in de Theaterkerk. Kaarten à 7,50 euro zijn te verkrijgen via www.meander-bemmel.nl en boekhandel Polman.

Genomineerden Vrijwilligersprijs bekend

LINGEWAARD - De genomineerden voor de Lingewaardse Vrijwilligersprijs 2016 en de MBO prijs 2016 zijn bekend.

Uit de vele voorgedragen kandidaten heeft de keuzecommissie onder leiding van burgemeester Schuurmans de genomineerden geselecteerd. Voor de Lingewaardse Vrijwilligersprijs 2016 zijn de genomineerden de vrijwilligers van het Vluchtelingenwerk Lingewaard, het bestuur en de vrijwilligers van de Theaterkerk Bemmel en Arie Moed.
De genomineerden voor de Lingewaardse MBO prijs 2016 zijn ABC Bemmel, Donald Wiedemeyer en de Spar in Doornenburg.

Vrijdagavond 25 november zal burgemeester Schuurmans tijdens het Vrijwilligersgala in Providentia de winnaars bekendmaken. Volgende week leest u in deze krant wie de winnaars zijn geworden.

In een Oogopslag

woensdag 23 november
09.30 u. H. Martinuskerk Gendt, Eucharistieviering met Pastor Hulleman

zaterdag 26 november 1e weekend van de Advent
2e collecte voor Bischoppelijke Adventsactie
19.00 u. OLV van Zeven Smarten Haalderen, Eucharistieviering met Pastor Peters en het koor Exotherm

zondag 27 november 1e zondag van de Advent
2e collecte voor Bischoppelijke Adventsactie
10.00 u. OLV Tenhemelopneming Huissen-Stad, Eucharistieviering met Pastoor Peters en het Middenkoor InVoice

zondag 27 november 1e zondag van de Advent
10.00 u. OLV van Zeven Smarten Haalderen, samen Adventskransen maken.

Primera's Carla Marttin neemt afscheid

HUISSEN – Velen kennen haar als verkoopster in de winkel van Primera op de Zilverkamp. Want daar werkte ze de laatste paar jaar. Wie Carla goed kent, weet, dat ze al vele jaren voor haar zwager Huub Marttin werkte als de administratrice (achter de schermen) binnen het totale concern van de Huissense ondernemer: destijds de supermarkt, het postkantoor, Etos en Primera. Woensdag 30 november is het haar laatste werkdag.

Van huisuit is Carla kinderverzorgster. In de avonduren studeerde ze en behaalde het praktijkdiploma boekhouden. "Via een vriendin –die voor het aanmelden een plantenbon kreeg- kwam ik bij de ABN, waar ik vijf jaar gewerkt heb. Toen mijn man Willem en ik kinderen kregen, was ik er voor hen thuis. En op het moment dat Vincent en Suzanne naar het voortgezet onderwijs gingen, wilde ik weer gaan werken. En op dat moment -achtentwintig jaar geleden- vroeg zwager Huub Marttin mij hem te assisteren met de administratie!"

Van carbonpapier naar digitaal. Veel is er in die 28 jaar veranderd. "Nu is het allemaal werk achter de computer. Het werk heb ik altijd erg fijn gevonden. Met name het contact met de collega's. Ook met de klanten; ze zagen je toch ook regelmatig in de supermarkt."

Nadat de supermarkt was verkocht, werden de administratiewerkzaamheden minder, en werd ze ook ingezet als verkoopster in de Primera-winkel. "Dat was in het begin wel wennen, maar op den duur erg leuk met de klanten", vertelt ze.

Wat gaat Carla in de komende vrije tijd doen? "Eerst tot rust komen en nadenken. D'r is nog zoveel, waaraan ik de laatste jaren niet ben toegekomen. Zoals heerlijk tuinieren, meer sporten, en misschien wat vaker met de caravan er op uit..."

De laatste werkdag wordt Carla bij Primera extra in het zonnetje gezet met een bloemetje, hapje en drankje.

Herinneringsprogramma

HUISSEN - Eind januari 2017 start er vanuit Praktijk Violet een herinnerings-programma voor ouderen en/of personen in isolement wonend in Lingewaard, met als doel meer (levens-)vreugde te ervaren en het gevoel van eigenwaarde te vergroten.

Dit herinneringsprogramma, genaamd 'De vruchten van het leven', duurt tien weken en staat elke week in het teken van een ander thema. Per bijeenkomst deelt de deelnemer een positieve herinnering in de groep met betrekking tot het thema. Daarna wordt de herinnering op een laagdrempelige manier omgezet in een beeld op papier. Aan het eind van deze tien weken worden de werken van de deelnemer gebundeld in een map en kan deze meegenomen worden naar huis. Thuis kan de deelnemer deze werken nog eens bekijken of er over vertellen. Omdat de gemeente Lingewaard dit project subsidieert, kan het programma kosteloos aangeboden worden. Data worden nader bekend gemaakt en eventueel vervoer gebeurt in overleg. Vragen of meer weten? Kijk op www.kunstzinnigetherapieviolet.nl.

"Opgeven of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt, geef het dan (met toestemming van betreffende persoon) door vóór 10 december aan: Praktijk Kunstzinnige begeleiding/therapie Violet, t.n.v. Vera Kersten, Geldersehoek 2 b, 6851 DW Huissen; 06 43919104; info@kunstzinnigetherapieviolet.nl."

Activiteiten KBO Huissen 2017

HUISSEN - Naast de gezellige jaarlijkse bijeenkomsten als lenteshow, stamppottenbuffet en riefkoekmiddag zijn er ook meer actieve activiteiten.

Fietsen KBO ( Katholieke Bond Ouderen) Huissen organiseert activiteiten voor de ouderen (55 plus). Zo is er in het seizoen een groep die door onze mooie omgeving fiets. Men start dan vanaf de kerk aan de van Wijkstraat op Huissen-zand. De route is van te voren uitgezet en gecontroleerd zodat iedereen gezellig en veilig kan mee fietsen. De tochten zijn rond de 25 km lang en opgave is niet nodig. Let op bericht in Bij de Tijd, KBO Facebook of KBO website: www.kbohuissen.nl en Het Gemeentenieuws.

Kaarten. Er wordt ook gekaart bij de KBO Huissen. Dit is elke week op de donderdagavond en men start om 19.00 uur. Voor deze avond betaalt de deelnemer één euro voor aanschaf en onderhoud materialen.

Verschillende kaartspelen worden gespeeld al naar gelang de interesse. Ook hier weer staat gezelligheid en contact met elkaar voorop. Wilt u het ook eens proberen? Let op bericht in Bij de Tijd, KBO Facebook of KBO website: www.kbohuissen.nl en Het Gemeentenieuws.

Koersbal. Koersbal is al een eeuwenoud spel waar 'beweging' een groot deel van uitmaakt. Het spel word binnen gespeeld, zodat men niet afhankelijk is van het weer. De koffie blijft warm en het drankje gekoeld.

Men speelt elke woensdagmiddag en de aanvang is 14.00 uur. Voor de Koersbal betaalt men een bijdrage van twee euro per maand. Iedereen is welkom. Voor nadere mededelingen: let op bericht in Bij de Tijd, KBO Facebook of KBO website: www.kbohuissen.nl en Het Gemeentenieuws.

Bingo. Wie kent het spel niet 'bingo' een spel dat hele dorpen in haar greep had. Bij de KBO spelen we een keer in de maand op donderdagavond vanaf 19.00 uur. Hier speel de deelnemer voor tien euro vijftig zeven rondes bingo. Er zijn kleine geldprijzen te winnen als de verschillende figuren vol zijn.Voor meer informatie let op bericht in Bij de Tijd, KBO Facebook of KBO website: www.kbohuissen.nl en Het Gemeentenieuws.

Duitse Notenkrakersklanken uit De Huyskwekerkas

GENDT - In de Huyskwekerkas (voorheen De Lentetuin) aan de Langstraat in Gendt zijn zaterdag 26 november om 14.00 uur Duitse Notenkrakersklanken te horen. Vanaf 13.00 u. is de kas open voor een gezellige, Duitsgetinte middag.

De bezoeker kan er typische Duitse gerechten proeven zoals zelfgebakken riefkoeken, Sauerkraut mit Bratwurst en meer.

Terwijl De Notenkrakers hun Duits repertoire laat horen en de kinderen zich vermaken met het beschilderen van bloempotten genieten de volwassenen van een hapje en een drankje.

Ook op zondagmiddag zijn er activiteiten in de Huyskwekerkas vanaf 13.00 uur. De toegang is gratis.

De Seniorclub

LINGEWAARD - De Seniorclub is een stichting die zich inzet voor Senioren door het aanbieden van vele activiteiten.

De Seniorclub zoekt een of meerdere vrijwilligersman of -vrouw die de bar willen bedienen, tijdens de pauze van de activiteiten in onze club en het liefst een paar keer per week in de morgen of middag of 's avonds (dit in overleg natuurlijk). Het is lekker gezellig ,er zijn vele groepen iedere week en een paar keer per jaar klaverjas- en jokertoernooien. Informatie bij Herman Derksen 0316 263017 of Joke Haverkamp 0316 842824 en Fred Oostendorp 06 13255521/0316 285037.

18 / 32

19 / 32

20 / 32

21 / 32

22 / 32

23 / 32

Muzikale belevenis in Engelse kerstsfeer A Festival of Nine Lessons and Carols

ARNHEM - Kamerkoor Capella Arnhem geeft in december twee bijzondere concerten in de beroemde Engelse traditie van 'A Festival of Nine Lessons & Carols'. De Mariakerk in Apeldoorn en het Dominicanenklooster in Huissen zijn de sfeervolle locaties waar het publiek kan genieten van prachtige muziek in een warme, romantische kerstsfeer.

Oorspronkelijk afkomstig uit de Anglicaanse kerk, is 'A Festival of Nine Lessons & Carols' inmiddels wereldwijd een geliefde traditie. Het programma bestaat uit een combinatie van koorzang, lezingen en samenzang. In de uitvoering door Capella Arnhem is de koormuziek Engelstalig en zijn de samenzang en korte meditaties in het Nederlands. Naast bekende kerstliederen staan werken van onder andere Parry, Gardner, Rutter, Lloyd Webber en Warlock op het programma.

De uitvoeringen staan onder leiding van dirigent Jan van Dijk. Verder werken mee Henk Linker (organist), Peter Baas (lector) en Maaike Woertink (trompettiste). De uitvoeringen zijn zaterdag 17 december in de Mariakerk, Hoofdstraat 18 in Apeldoorn en vrijdag 23 december in het Dominicanenklooster, Stadsdam 1 in Huissen

Beide concerten beginnen om 20.00 uur. Kaarten kosten 12,50 euro (7,50 voor kinderen/jongeren) en zijn te bestellen via www.capella-arnhem.nl of verkrijgbaar aan de deur. Meer informatie staat op www.capella-arnhem.nl en www.facebook.com/KamerkoorCapellaArnhem.

Kinkelbestuur in gesprek met… Biljarten… de bal dik of dun raken

BEMMEL - De bal vanachter je rug laten rollen, de bal dun of juist dik raken, de punten bijhouden en na afloop de ballen poetsen. Henk (75) vertelt over alle drukte bij deze sport. Hij legt uit hoe je rake stoten moet tellen en de eindscore moet berekenen: “Je houdt bij de telling natuurlijk rekening met het beginniveau, anders is na een tijdje de lol er wel vanaf. Iedereen wil weleens winnen.”

Hij laat ons, na lang aarzelen, ook een belangrijk apparaat zien: de ballenpoetsmachine…14 mannen biljarten dagelijks in hun eigen zaaltje in De Kinkel. De activiteit is gesubsidieerd en valt onder Senioren Actief Bemmel. Er wordt weinig gepraat en amper iets gedronken. Immers, er zit toch een prijskaartje aan een kopje koffie voor iemand met naast AOW een pensioentje.

De aandacht is vooral gericht op het biljarten zelf. Soms wordt er geklaverjast. Omdat de beurt dan te lang duurt. Henk heeft altijd gebiljart. “Het is goed voor je hart en houdt je jong”. Als vrijwilliger ondersteunt hij nieuwe leden en controleert de telling. Redenen om te biljarten zijn er velerlei: ‘Je bent even van huis weg en het is hier gezellig’ (Theo), ‘Wij zijn hier ook om te praten over het dorp en wie er slecht liggen’ (Jo). Henk: ‘Het is een echte vriendenclub’.

Maar voor biljarten moeten ogen, handen en rug wel in orde zijn. Zo moet je het einde van het biljart kunnen zien en niet te veel staar hebben. Ook reumaknobbels aan de vingers kan een handicap zijn. Maar zeggen de mannen: Tot het laatste moment kunnen stoten en raken is beter dan achter de geraniums zitten.


Jan de Moor en Johan Hesselink

Kundrikoor Arnhem viert jubileum

ARNHEM - Het Arnhems koor Kundri bestaat 15 jaar en viert dit met het jubileumconcert 'Klanken van oorsprong' onder leiding van Monique Appels, dirigente vanaf het eerste uur.

"Wij nodigen iedereen uit voor een muzikale reis langs de elementen vuur, water, aarde en lucht. Het concert werd mede geïnspireerd en vormgegeven door Rob Lietthof, acteur en zangpedagoog Wij putten uit diverse muzikale bronnen zoals Soefi, Billy Joel, Toon Hermans, mantra’s. De luisteraar wordt op een bijzondere manier deelgenoot van muziek & klank."

De muziek wordt ondersteund door een expositie van Minet Westerveld. Zij portretteert mensen, dieren en natuur, op doek, paneel en steen. Haar onderwerpen geven haar vaak een boodschap mee; zo wordt ieder werk meer dan alleen een mooie afbeelding (www.minetwesterveld.nl).

Het jubileumconcert is op zondag 27 november om 16.00 uur in de PKN Huissen, Raadhuisplein 35. Entree 10 euro (tot en met 17 jaar 5 euro). Voor reservering en informatie: www.kundrikoor.weebly.com.

Gratis tennis bij Sjors Sportief TC Bemmel!

BEMMEL - Altijd al eens willen uitproberen of tennis iets voor jou is? Voor alle kinderen vanaf groep 3 van de basisschool is er nu de gelegenheid om kosteloos deel te nemen aan het Sjors Sportief project bij Tennisclub Bemmel.

"Vanaf februari gaan we er op 3 woensdagen en één zondag een tennisfeest van maken! De laatste cursusdag vindt plaats tijdens de Open Dag. Alle deelnemers krijgen dan een diploma en kunnen, indien gewenst, gebruik maken van de speciale actie om lid te worden van onze gezellige vereniging.

De cursus wordt gegeven door clubtrainers Marjolein Kamphuis en Michel Wigman. Voor vragen kunt u contact opnemen met Michel Wigman 06 30392920. Meer info en/of aanmelden kan via www.sjorssportief.nl (zoeken op 'tennis')."

Nieuwe locatie vogelshow in Huissen

HUISSEN - Op zaterdag 26 en zondag 27 november wordt in verenigingsgebouw De Rijnstede een vogelshow gehouden. Dit evenement wordt georganiseerd door vogelvereniging De Martel uit Huissen aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Aan deze show doen vogelliefhebbers uit Huissen, maar ook uit de regio 'Over Betuwe' mee om de gevleugelde kweekresultaten te showen in alle kleurenpracht aan u allen. De entree is gratis. Er zijn diverse kleuren kleurkanaries en vele vormen postuurkanaries te bewonderen. Er is een ruime collectie europese cultuur, tropische en subtropische vogels aanwezig. Ook de parkieten zijn er in een grote sortering aanwezig waaronder de grote en kleine grasparkiet. In totaal zijn er ruim 350 vogels te bewonderen. Als u van vogels houdt, is een bezoek zeker de moeite waard. De toegang is gratis en er worden ook vele vogels te koop aangeboden die gekweekt zijn door liefhebbers.

De openingstijden zijn zaterdag 26 november van 10.00 tot 20.00 uur; zondag 27 november van10.00 tot 16.00 uur. Locatie: De Rijnstede, De Jongstraat 3 in Huissen.

Sinterklaas bezoekt leef-en doeboerderij De Minkhof

BEMMEL - Tijdens de zondagsopening op 4 december heeft leef- en doeboerderij De Minkhof een bijzondere bezoeker! Sinterklaas doet zijn intrede in De Minkhof! Vanaf 11:00 tot 14:30 uur is men welkom om de sfeer van dit oeroude traditionele feest mee te beleven.

Natuurlijk wordt ook het menu van deze zondag aangepast. Zo staan er twee heerlijke bonensoepen op het menu, aangevuld met overheerlijke flensjes. Ook al gelooft u niet meer in de goedheilig man, wij kunnen u garanderen dat het plezier er niet minder om wordt!

U kunt zich tot uiterlijk 1 december aanmelden via e-mail, de telefoon pakken (zie onderstaand nummer) of kom persoonlijk langs om een kijkje te nemen in deze prachtige Minkhof boerderij (info@minkhof.nl; 0481 357185 alleen op maandag, woensdag en vrijdag; 06 41575409 Ina Rutgers Minkhof Coördinator (bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag 10:00 tot 12:00 uur). De kosten bedragen voor deze ochtend/middag 7,50 euro (bij inschrijving te voldoen). Leef- en doeboerderij De Minkhof ligt aan Molenwei 57 (einde Flierenhofstraat/dijk) in Bemmel. Meer info staat op www.minkhof.nl.

Bridgeclub Doublet Bemmel

BEMMEL - De tweede competitieronde is weer afgesloten. Het leverde een eerste plaats op voor Elly en Trees met de mooie score van 63,04%. Zij mochten dan ook uit handen van de voorzitter Henny, de Jansen Totaalwonen wisselbeker in ontvangst nemen, vergezeld van de bijgehorende bonnen. In de volgende ronde starten zij in de B.

In de A-lijn werden Paul en Wim eerste met een percentage van 59.86, gevolgd door Marian en Steef met 56.21, Erik en Jaap werden derde met 55,43 en Ans en Jetta vierde met 51.85.

In de B-lijn scoorden Annet en Piet 61.52%, twee werden Adje en Sijan 57.31, Yvonne en Ger 53.33 en vierde werden Frans en Hub met 51.60. Deze paren starten in de A-lijn.

In de C-lijn werden Corry en Lyt, na Elly en Trees, twee met 59.12, derde Niek en Cornelis 58.98 en vervolgens Sonja en Riet vierde met 56.97. Deze paren starten in de B-lijn.

Lid worden van Doublet? Bel of e-mail ons secretariaat: Erik Willems, 06 46204302, e-mail secretariaatdoublet@mail.com of bezoek: http://www.nbbclubsites.nl/club/15030.

Koor Feelin' Good zingt!

Foto: Erika Derksen

HUISSEN - Wist je dat zingen, behalve heel leuk, ook goed is voor de gezondheid? Zingen ontspant.Tijdens zingen gebruik je meer dan 300 spieren! Zingen is goed voor je houding. Zingen zet je hersenen aan het werk. Van zingen word je vrolijk en... iedereen kan het, niet alleen in bad of onder de douche!

Gemengd koor 'Feelin' Good heeft een breed repertoire: van muziek uit de zestiger en zeventiger jaren tot meer actuele hits, musicalnummers en soms folk of een Frans of Spaans liedje. We zingen vierstemmig. Om te oefenen kunnen we gebruik maken van MP3's.

Iedere woensdagavond repeteren we onder leiding van dirigent Maarten van Veen van 20.00-22.00 uur in de protestantse kerk, Raadhuisplein 35 in Huissen. Kom gerust eens kijken, luisteren en/of meezingen. Je bent welkom!

Onlangs hebben we een heel geslaagd koffieconcert gegeven in het kerkje van Ressen. De kerk zat bomvol en iedereen was erg enthousiast. Tijdens 'Huissen bij Kaarslicht' op zaterdag 10 december zingen we van 19.00-19.30 uur in de protestantse kerk aan het Raadhuisplein. Op 6 januari 2017 zingen we ook nog in het Zeeuwse kerkje in het Openluchtmuseum. De tijden van dat concert zijn nu nog niet bekend.

Bevolking Doornenburg blij met bloembaskets aan de lantaarnpalen

DOORNENBURG - Platform Doornenburg heeft de afgelopen zomer in de kern van het dorp Doornenburg bloembaskets laten plaatsen rond de lantaarnpalen in het centrum! Heel mooi!

Het was de eerste keer en de positieve reacties en bedankjes van bewoners en bezoekers waren veelvuldig. Zonder de medewerking van sponsoren had dit niet kunnen worden gedaan. Een project als dit, ondersteund door het platform, moet ook door derden gedragen worden en de ondersteuning hebben van de Doornenburgse bevolking !

"Wij willen als Platform Doornenburg dan ook de Spar Doornenburg, de Schutterij GVA, Ontmoeting centrum, Drukkerij ABC, Installatiebedrijf Pere, Camping De Waaij, het adviesbureau NU en de overige ondernemingen, die niet bij naam genoemd willen worden, speciaal bedanken voor de bijdrage in 2016."

Ook de komende jaren zal de kern worden voorzien van bloemen. Het platform bekijkt of dit het komend jaar verder is uit breiden. Hiervoor is dan wel nog extra ondersteuning noodzakelijk. Ideeën uit de buurt zijn welkom.

Vmbo-leerlingen op de beursvloer in Valburg

VALBURG - Laurèl, Madelon en Quinty, 3de-jaars vmbo-t-leerlingen van HPC Zetten, vertegenwoordigden vorige week ‘Betuwe On Stage’ bij de Oost-Betuwse Uitdaging bij Watergoed in Valburg. “Heel leuk om te doen! We deden zelf vorig jaar mee aan Betuwe On Stage, dus we weten hoe het werkt,” vertelde één van de dames.


Laurèl, Madelon en Quinty zochten professionals die willen vertellen over hun beroep, tijdens het vmbo Beroepenfeest van Betuwe On Stage op 9 februari 2017 en die inzicht in de praktijk willen geven tijdens de Doe Dag op 23 februari 2017. Als tegenprestatie boden de dames contact met jongeren uit de regio, publiciteit via de website www.betuweonstage.nl en netwerkgelegenheid na afloop van het Beroepenfeest. Mensen met uiteenlopende beroepen gaven zich op voor deelname aan de tweede editie van Betuwe On Stage op 9 februari in CineMec Nijmegen-Lent.

Betuwe On Stage
Bij het Beroepenfeest van Betuwe On Stage op 9 februari maken 950 Betuwse vmbo-leerlingen kennis met zo’n 250 beroepen. Laurèl, Madelon en Quinty oriënteerden zich vorig jaar op het beroep verpleegkundige en op het beroep secretaresse. “Het is heel gaaf dat je op de Doe Dag zelf dingen doet, zoals met een stethoscoop luisteren naar iemands hartslag.” Het hielp de leerlingen bij hun profielkeuze. Komende editie doen deze enthousiaste meiden opnieuw mee, samen met leerlingen van OBC Bemmel, OBC Elst en OBC Huissen. Zodat ze hierna een goede keuze kunnen maken voor een mbo-vervolgopleiding of voor de havo.

Linsen Las & Constructie ontvangt het EN 1090-1 certificaat

BEMMEL - Linsen Las & Constructie B.V. uit Bemmel is door TÜV Nederland officieel gecertificeerd. Sinds de gewijzigde Europese wetgeving in 2014 is een fabrikant verplicht bij levering van dragende staalconstructies of onderdelen daarvan een CE conformiteitsverklaring volgens de EN 1090-1 te verstrekken. Deze CE markering wordt verplicht gesteld door opdrachtgevers.

Dit was voor Mark Linsen, directeur eigenaar, van Linsen Las & Constructie B.V. aanleiding het kwaliteitssysteem van de staalgroep tegen het licht te houden. Het resultaat is een gecertificeerd productiebeheerssysteem (FPC) dat volledig voldoet aan de eisen van EN 1090-1.

Gecertificeerd lasbedrijf

Het lassen van stalen onderdelen voor staalconstructies, trappen en bordessen stelt eisen aan de las coördinator, de kwaliteitsbeheersing van het proces, kwalificaties van zowel de lasser als de lasmethode, de keuring en beproeving.

Materialen

Maar niet alleen aan het lassen worden strenge eisen gesteld ook de aan Linsen Las & Constructie B.V. toegeleverde materialen en conservering. Het productiebeheerssysteem (FPC) is een gesloten kwaliteitssysteem waarin iedere deelnemer moet voldoen aan het vereiste kennisniveau en de toegepaste materialen gecertificeerd dienen te zijn.

Toekomstbestendig

Binnen de regio is Linsen Las & Constructie B.V. een van de weinigen die beschikt over het EN 1090-1 certificaat! Naast de forse investeringen die recent zijn gedaan in het machinepark, zoals de aanschaf van nieuwe computergestuurde 3 en 4 meter kantbanken voor de plaatwerkerij en een 4kW plaatlaserinstallatie met een bereik van 4 x 2 m is het bedrijf klaar voor het verwerken van opdrachten in de materialen staal, aluminium en RVS.

Linsen Las & Constructie B.V., Nijvenheidsstraat 64, Bemmel; www.linsen-lenc.nl.

Bereikbaarheid tijdens opknap Markt wordt omzeild met snelle bezorgservice 't Wijnhuys in Huissen is zichtbaarder dan ooit

HUISSEN - Kent u de nieuwe uitdrukking: Door de hekken de winkels niet meer zien? Grapje natuurlijk. Maar grapje of niet, de uitdrukking geldt niet voor 't Wijnhuys aan de Markt in Huissen! Want Marianne Charbon en haar winkel vol vloeibare heerlijkheden is zichtbaarder dan ooit.

,,De hoge hekken op de Markt zijn vervangen door lagere dranghekken. Bomen en geparkeerd auto's zijn verdwenen. Parkeerplaatsen helaas ook. Maar daarvoor in de plaats een prachtig bestraat open plein en onze bezorgservice!'', aldus Marianne.

Bezorgservice? Ja, hiermee wordt de servicegerichtheid en klantvriendelijkheid van 't Wijnhuys nog eens benadrukt. ,,Omdat we wat moeilijker bereikbaar zijn voor auto's nodigen we u uit om de wijnen of andere dranken persoonlijk in de winkel of via mail of telefoon te bestellen. Onze bezorgservice zorgt dat het op tijd op de juiste locatie overhandigd wordt. Kosteloos!'' Ook gratis, het steekwagentje bij de winkel. ,,Die is voor hen die hun auto toch in de buurt weten te parkeren en de dozen zelf willen transporteren. Het steekwagentje wel weer terugbrengen hoor'', glimlacht Marianne.

Ruim assortiment

Naast servicegericht en klantvriendelijk is Marianne vooral zeer deskundig en vakbekwaam. Jarenlange ervaring in de wijnwereld en het constant bijhouden van vakliteratuur en het bezoeken van proeverijen in binnen- en buitenland hebben bijgedragen aan de onmetelijke kennis van wijn en andere dranken. ,,Mijn ruime assortiment is met zorg en aandacht samengesteld. Er is voor ieders budget een passende fles te vinden.''

Met de feestdagen in aantocht staat Marianne te popelen om haar (vaste en potentiële) klanten te voorzien van wijn/spijsadviezen. ,,De combinatie van de juiste wijn bij een gerecht wordt steeds belangrijker.'' En nu we het toch over de decembermaand hebben. ,,Graag hoor ik wat ik voor u kan betekenen als het gaat om cadeaus voor Sinterklaas of Kerstmis, relatiegeschenken en/of Kerstpakketten. Altijd op maat gemaakt en ook mogelijk voor een ieders budget. Naast dranken hebben we ook andere lekkernijen en cadeauartikelen om te combineren.''

Online kortingsacties

Overigens is 't Wijnhuys niet alleen in het straatbeeld (en bij proeverijen in horeca en andere bedrijven) zichtbaar. Ook online. ,,Surf gerust eens naar onze website en doe inspiratie op. En meldt u dan ook maar direct aan voor onze nieuwsbrief, met iedere keer tal van tips, adviezen en aanbiedingen.'' Op de Facebookpagina van 't Wijnhuys de meest actuele berichten en kortingsacties.

En die hekken op de Markt? ,,Die verdwijnen per ….. . Maar ook voor die tijd, graag tot in de winkel.'' Zichtbaarder dan ooit, inderdaad!. Marianne: ,,Daar proosten we op.'' (www.wijnhuys.com en www.facebook.com/T-Wijnhuys)

Pubquiz: Muziekliefhebbers test je kennis

GENDT - Ben jij een muziekliefhebber/kenner? Test dan je kennis tijdens de jaarlijkse P(l)opquiz bij De Klok in Gendt. Omdat het natuurlijk niet alleen om de muziek gaat maar ook zeker om de gezelligheid kun je je opgeven in teams van 5. Dus gezellig met de buren, collega's, familie of vrienden.

De p(l)opquiz is bedoeld voor jong en oud en voor alle soorten popmuziek met een hoog 'kennen jullie deze nog' gehalte. Verzamel dus een gezellig groepje bij elkaar en kom donderdag 24 november naar De Klok in Gendt. De quiz start vanaf 21.00 uur, inschrijving en toegang is gratis. Wil je zeker zijn van deelname aan de quiz? Meld je dan vooraf even aan via info@deklokgendt.nl. Supporters en toeschouwers kunnen zo binnen komen lopen.

De Amarylliswinkel

GENDT - "Vanaf begin november hebben wij in Gendt aan de Langstraat 229a een tijdelijke Amarylliswinkel geopend. Tot Valentijnsdag 2017 bent u van harte welkom."

"Wij verkopen seizoenproducten zoals snij-Amaryllissen in de kleuren rood, wit, rood/wit en zalm. Amaryllisbollen naturel, maar ook de gewaxte versie in vele kleuren. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor mooie gifts en accessoires voor betaalbare prijzen. Een waxbol ingepakt is al erg leuk om cadeau te geven.

Onze openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 17:00 uur, op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Wij nodigen u uit om een kijkje te komen nemen in onze winkel", alus Erik Kersten en Annelies Peelen.

Platformvergadering Gendt

GENDT - Het inloopspreekuur is elke éérste donderdag van de maand (nu 01 december) van 19.00 tot 19.50 uur.

Deze worden gehouden in het SKC De Leemhof aan de Dorpstraat 1 in Gendt. "U kunt zonder afspraak binnen lopen of eventueel vooraf een afspraak maken voor het spreekuur. Onder het genot van een kopje koffie of thee, kan men bij het platform terecht over opmerkingen, suggesties of klachten betreffende openbare verlichting, verkeer, leefbaarheid en veiligheid in de straat of wijk. Dit wordt in de aansluiten gemeente en of politie. Als u niet kunt komen op het afgesproken tijdstip kunt u ook e-mailen naar informatie@platformgendt.nl."

Voor klachten over groenvoorzieningen, verlichting en trottoirtegels et cetera kan men rechtstreeks contact opnemen met de Gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6 Bemmel telefoon 026 3260111.

“Bent u dat enthousiaste platformlid, dat wij zoeken? Bent u geïnteresseerd in het werk van het platform of wilt u er meer van weten, neem dan vrijblijvend contact op met de voorzitter e-mail voorzitter@platformgendt.nl Voor meer informatie over de platforms in Lingewaard - dan kunt u de vernieuwde- Gezamenlijke Websites gemeente Lingewaard inzien: www. wijkplatformslingewaard.nl, verder klikt u op Gendt, daarna Website Platform Gendt en zo komt u op de website van Platform Gendt.”

Stormachtige tennismiddag

DOORNENBURG - Een onstuimige zondagmiddag in Doornenburg, maar op alle tennisbanen in het dorp is volop sportiviteit. Tennissers vanuit de hele gemeente Lingewaard waren hier bij elkaar gekomen om te tennissen.

Niet alleen het spelen met de bal, maar ook met de wind, zorgde voor veel lol en gezelligheid op de baan. Na vier tennisrondes was het tijd om te genieten van een welverdiend warm of koud drankje en een warm hapje erbij. Het was weer een geslaagde Lingewaardse labelmiddag. Ook volgend jaar zullen er weer drie labelmiddagen georganiseerd worden op zondag in maart, juli en november. Data worden bekend gemaakt via de website, agenda en nieuwsbrieven van de deelnemende verenigingen.

Speculaasactie en Sinterklaas bij Scouting Angeren

ANGEREN - Evenals voorgaande jaren organiseert Scouting Angeren ook dit jaar weer een speculaasactie. De jeugdleden zullen op zaterdag 26 november tussen 10.00 en 12.00 uur bij de inwoners van Angeren langs de deur komen met loten.

Door het kopen van één of meerdere loten weet u direct of u een speculaaspop of banketstaaf heeft gewonnen. Door deel te nemen aan deze actie steunt u de activiteiten van de Bever- en Welpengroepen. Ook voor het boeken van Sinterklaas en zijn Pieten kan men terecht bij Scouting Angeren via 026 3250884.

Kofferbridge, kent u dat?

GENDT - Met kofferbridge van de Bridgeclub Gendt voegt u eenvoudig iets extra's toe aan uw bridgemiddag /-avond thuis. U huurt een koffer met 24 al gedeelde spellen, scorestrookjes en deelnemerslijst.

Als die koffer tien keer is gespeeld, wordt de stand opgemaakt en voor de winnaar en de nummer vijf is er een fles wijn als beloning. Dat wordt op de site bekend gemaakt of u krijgt bericht. Voor het huren betaalt u 2,50 per dag. De koffers zijn beschikbaar voor clubleden en thuisbridgers in heel de gemeente Lingewaard. Informatie, bespreken, ophalen en weer inleveren van een koffer bij: Sjaak van de Vegt in Bemmel coördinator, 0481 423779, Ria Engelen in Bemmel, 06 52450532, Truus Hoogveld in Angeren, 026 3251379, Ruud Vos in Gendt, 0481 421850, Coen Matzinger in Doornenburg, 06 50449440. En wat denkt u van zo'n koffer, als u met vieren een midweek of weekeindje wegtrekt? Wel nader overleggen over de dagen en de huurprijs.

Ploy opent Royal Thai Massage & Spa

ARNHEM – Zodra je binnenstapt bij Royal Thai aan de Steenstraat 61, ervaar je een relaxed gevoel. Alsof je in een warm bad stapt en alles van je af laat glijden. Hier begint al direct het basisprincipe van de Thaise massagevorm; niet alleen het lichaam, maar óók de geest voelt zich bevrijd.

Dankzij het sfeervolle interieur, dat in samenwerking met Elène van Ast van Good4balance tot stand is gekomen, straalt Royal Thai een zeer warm welkom uit. En dat is een goed begin, om het gejaagde leven even achter je te kunnen laten. Wanneer de geest even niet in balans is, kan zich dat namelijk uiten in lichamelijke klachten. Hoofdpijn, rug- of nekklachten, stijve spieren, het zijn waarschuwingen van je lichaam dat er iets moet gebeuren! Een Thaise massage kan stress bestrijden en depressieve gevoelens verminderen. Ook chronische vermoeidheid kan ermee worden verholpen. Het kan psychische klachten verhelpen of juist voorkomen. De bloedsomloop wordt gestimuleerd waardoor je weer energie krijgt! Een Thaise massage kan zelfs een enorme weldaad zijn voor mensen die last hebben van migraine bijvoorbeeld. Bij Royal Thai is men gespecialiseerd in veel verschillende massagevormen. Van traditionele Thaise massages tot kruidenstempelmassages. Maar ook van een ontspannende bodywrap (huidverzorging) kun je bij Royal Thai heerlijk genieten.

Speciale aanbieding:
Tegen inlevering van dit artikel kunt u bij Ploy terecht voor een massage van één en uur voor slechts 35 euro normaal 45 euro. Bij uw tweede bezoek aan Royal Thai krijgt u een half uur massage voor slechts 20 euro normaal 28 euro. Deze massage behandeling is ideaal geschikt om iemand cadeau te geven. Geldig vanaf 20 november tot 31 december 2016, vraag naar de voorwaarden.

Kom het gewoon ervaren aan de Steenstraat 61 in Arnhem.
www.royalthaimassages.nl, 026 7601100. Bij Royal Thai ben je verzekerd van professionele behandelingen.

RC Betuwe wint

BEMMEL - In een stormachtige wedstrijd werd afgelopen zondag gewonnen door RC Betuwe. Tegen Bredase Rugby Club 3 werd er gewonnen met 27-12.

In de eerste helft, met de wind in de rug, wist RC Betuwe te domineren, en kwamen ze met 17-0 voor. In de tweede helft, met de wind tegen, ging het gelijk op. Gelukkig wisten de mannen in de tweede helft zowel de wind als de tegenstander te trotseren, waardoor 27-12 de eindstand werd.

Ook alle jeugdteams waren succesvol dit weekend. De Colts wisten te winnen van RC Bulldogs uit Almere met 20-12. De Junioren wisten in en tegen Roosendaal met 66-7 te winnen, terwijl de Cubs een welverdiende overwinning haalden in Boxtel. Ze wisten de wedstrijd in Boxtel te winnen met 27-12.

Kunstmanifestatie geslaagd

Foto: Masja van Driel

GENDT - Zondag 20 november was de kunstmanifestatie 'Creaturen', georganiseerd door kunstkring 'Gendt Verbeeld' een succes.

Vele bezoekers hebben de weg naar Providentia gevonden om te genieten van de vele kunstvormen die er werden gepresenteerd: naast schilderijen en beelden ook fotografie, taartbakkunst, weefkunst, tiffany, glas in lood, haar-kunst, kleding-extra en vertelkunst. Vele kunstenaars waren live aan het werk, waardoor het een dynamisch geheel werd. Tussentijdse optredens van prachtig uitgedoste 'vlinderdames op stelten' en diverse gevarieerde muziekoptredens maakten het geheel compleet.

Tienduizendste bezoeker Fort Pannerden

DOORNENBURG - Fort Pannerden verwelkomde afgelopen weekend de tienduizendste (betalende) bezoeker sinds de heropening eind april van dit jaar. Sylvia Heskes en haar familie, uit Huissen waren de gelukkigen.

Zij kregen uit handen van directeur Marco Houtschild een mooi boeket bloemen, een boekje over het fort en enkele vrijkaarten voor een tweede bezoek. Houtschild vertelde dat Fort Pannerden het afgelopen half jaar eigenlijk nog veel meer bezoekers heeft ontvangen: "We ontvangen ook veel niet-betalende bezoekers. Ook aan hen heeft het fort veel te bieden, zoals goede horeca, gratis toegang tot het bezoekerscentrum en een magnifiek uitzichtpunt. Als we de betalende- en niet-betalende bezoekers bij elkaar optellen zitten we sinds april op zo'n 16.000 bezoekers. Niet gek dus."

Fort Pannerden ligt op het splitsingspunt van Waal en Pannerdensch Kanaal te Doornenburg. Het fort biedt een belevenissenprogramma voor jong en oud.

Speculaasactie en Sinterklaas bij Scouting Angeren

ANGEREN - Evenals voorgaande jaren organiseert Scouting Angeren ook dit jaar weer een speculaasactie. De jeugdleden zullen op zaterdag 26 november tussen 10.00 en 12.00 uur bij de inwoners van Angeren langs de deur komen met loten.

Door het kopen van één of meerdere loten weet u direct of u een speculaaspop of banketstaaf heeft gewonnen. Door deel te nemen aan deze actie steunt u de activiteiten van de Bever- en Welpengroepen. Ook voor het boeken van Sinterklaas en zijn Pieten kan men terecht bij Scouting Angeren via 026 3250884.

30 / 32

Gefeliciteeeerd Jessy Wissing

met je 18e verjaardag!

Eindelijk samen 18,

dit gaan we maar eens goed vieren...

Dikke kus Shirlzz

28 november wordt Sam 4 jaar.
Gefeliciteerd en veel plezier op de basisschool.
Groetjes van Opa Theo, Oma Willie en Tante Bianca.

Het is je niet aan te zien ,maar de 28e bereik je toch 5 x 10
Gezellige dag en proost
De Familie.

Ja heus het is echt waar,
onze buuf Margret van Rinsum ziet 27/11 SARAH!

Lieve Noël
Alweer 5 jaar!
Van Harte Gefeliciteerd
Papa, mama en je broers
En Binky

Hiep hiep hoera
mijn papa wordt 23 november
" 35 jaar "
Kusjes Liv

Hoera onze Ma, Oma, Omi,
wordt 80 jaar.
Gefeliciteerd van je
kinderen, klein en
achter kleinkinderen

Lieve Noa,
Gefeliciteerd met je 4e verjaardag!
XXX en een dikke knuffel, Papa, Mama en Lea

Harrie en Hennie
zijn 26 november
40 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd
FROT

Kunstlokaal Bemmel: Kleine kunst voor een kleine prijs

BEMMEL - Nieuws voor wie een origineel cadeautje zoekt: Leden van de Kunstgroep Bemmel hebben speciaal met het oog op de aanstaande feestdagen kleine kunst gemaakt (twee- en driedimensionaal) die vanaf 24 november voor een betaalbare prijs, variërend van 10,00 tot 100 euro te koop is in Kunstlokaal.

Het betreft werk van onder meer Astrid Polman (viltwerk), Gradi Schoenmakers (keramiek), Joke Haverkate (grafiek), Leon Swinkels (schilderijen), Mathieu Geurts (giethars), Ingrid Peters van Nijenhof (schilderijen), Ans Derks (juttertjes), BeanArt (schilderijen).Ga voor meer informatie naar http://kunstlokaalbemmel.nl/kunst-kado-shop.html

Naast de doorlopende tentoonstelling van werk van de Kunstgroep is er tot 10 december ook nog de expositie van de gastkunstenaar Andro de Jong (schilderijen en gemengde technieken) en van de Uitgelichte Kunstenaar Dinie Doornenbal (brons en gemengde technieken).

Kunstlokaal (Dorpsstraat 41 Bemmel) is geopend iedere vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en tijdens de kerstmarkt in Bemmel op 11 december van 12.00 tot 17.00 uur.

‘Zo kan het licht erin . . .’

Glas-in-loodraam protestantse kerk Huissen

HUISSEN - Vlak na het overlijden van Leonard Cohen hoorde ik Frits Spits op de radio over zijn songs zeggen: ‘Het is de weerklank van de bodem van onze ziel’. Liederen diep uit het hart. En als je uitspreekt wat daar leeft en beweegt, dan is het er nog steeds. Maar het is gezegd, misschien verstaan. Een klein beetje ruimte en lucht. De bodem van onze ziel, van ons leven, van de liefde: Leonard Cohen zong daarover, donker en toch niet te zwaarmoedig.

In het bijbelse boek van de Psalmen (en bij Job), maar ook in kloostertradities bestaat de term ‘gebrokenen van hart”. Monniken (óók broeder Leonard) weten: een gebroken hart is een open hart. Dat klinkt vreemd, maar u zult het wellicht herkennen. Op kwetsbare momenten, in mijn gebrokenheid, opent zich in mijn leven waar het écht op aankomt, wat écht telt.

Advent en Kerst: we vieren de komst van het Licht. Niet een lichtje hoog en ver weg aan de hemel, maar Gods licht middenin dit rommelige bestaan. In mijn rommelige leven, op de bodem van mijn ziel. Gods licht komt niet alleen van boven, maar ook van binnenuit. Er zijn barsten, in alles zit een opening. Zo kan het licht erin. Licht en liefde om te verwarmen wat is verkild, om zacht te maken wat is verhard. (Ds. Matthijs Glastra)

Kerkdienst Protestantse Gemeente Huissen
Zondag 27 november 2016, eerste advent met medewerking van de cantorij. Aanvang 10.00 uur, voorganger ds. Matthijs Glastra.
Elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is de kerk open voor ontmoeting en een gesprek, met koffie, thee en limonade.

Diamanten echtpaar in Bemmel

BEMMEL - Op 15 november waren Piet en Gerda Klomp-Peters 60 jaar getrouwd!

Allebei geboren en getogen in Bemmel. Piet op De Plak en Gerda op de Papenstraat, Ze leerden elkaar kennen tijdens een potje kaarten bij familie en zijn elkaar niet meer uit het oog verloren! in al die jaren heeft Piet behoorlijk wat werk verricht. Piet begon bij Toon Stuart met melken, daarna volgde 24 maanden dienst waar hij veel herinneringen aan heeft. Ook werkte hij als loonwerker een tijdje bij Bosman en als laatste bij Heyting Huissen op de bulldozer, waar hij met plezier jaren lang heeft gewerkt.

Gerda werkte voor dat er kinderen opkomst waren als conductrice op de bus dat deed zij ook met plezier... Na het huwelijk begon het echte gezinsleven; ze kregen samen vijf kinderen waarvan twee zoons en drie dochters! Gerda stopte met werken om voor de kinderen te zorgen en Piet bracht het geld in het laatje op z'n Bemmels gezegd!

Ze begonnen met hun gezin in de noodwoning gevestigd aan de Teselaar. Later bouwde Piet hun liefdesnest aan de Van Bronkhorststraat, waar ze nu nog steeds na 60 jaar huwelijk wonen.

Ze genieten van het leven met kinderen en daarna zeven kleinkinderen en inmiddels ook achterkleinkinderen. In het bijzijn van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen vieren ze dit 60-jarig huwelijk.

Unieke inburgeringscursus voor oude en nieuwe Huissenaren

HUISSEN - Worstelt u nog met een idee voor Sinterklaas of Kerstmis? Nu is er een puzzelboekje met Huissense puzzels verschenen! Iedere Huissenaar kan hier zijn historische en lokale kennis kwijt.

Velen onder u zullen trouw de "Mededelingen van de Historische Kring Huessen" volgen of een bezoek aan het Stadsmuseum "Hof van Hessen" hebben gebracht. Voor die mensen zal het oplossen van de puzzels in dit boekje geen enkel probleem opleveren.

Bij een kruiswoordraadsel kan zowel een woord uit het Huissens dialect worden ingevuld als een woord dat op Huissen betrekking heeft. Mocht u er niet uit komen, dan is een bezoek aan ons Stadsmuseum altijd een goed idee. Wie dit puzzelboekje met succes volledig heeft ingevuld, mag zich echt een burger van Huissen noemen.

Het puzzelboekje kost 3,95 euro en is te koop in het Stadsmuseum Hof van Hessen, Vierakkerstraat 39, 6851 BB Huissen. Het Stadsmuseum Hof van Hessen is geopend van 13.00 tot 16.30 uur, tevens op vrijdag vanaf 10.00 uur. (er is geen Pin.) Info: Piet Driessen, 026 3255058.

ONS individueel schooldamkampioenschap spannend

HUISSEN - Elk jaar wordt het schooldamkampioenschap afgesloten met een individueel toernooi. Dit jaar was het toernooi op woensdag 16 november. Sponsor was weer ONS accountants en fiscalisten.


Er deden 28 kinderen mee, die volop streden om de titel. Bij groep 5/6 eindigden er liefst vijf spelers op de eerste plaats. Na telling van de weerstandspunten (een soort doelsaldo) bleek Quint Levels eerste te zijn geworden, vóór Raf Neuhaus en Maud Arends, die respectievelijk tweede en derde werden.

Bij groep 7/8 eindigden drie spelers op de eerste plaats. Hier bleek Billy Bor, vóór Simen Elskamp (tweede) en Thijs Rossen (derde), het beste doelsaldo te hebben. Al met al een erg spannend en vooral heel leuk toernooi!

"Ook de eigentijdse damborden vonden gretig aftrek, dus mocht u nog een leuk cadeau voor de feestdagen willen kopen, wees er dan snel bij! Voor tien euro: een erg leuk idee om een dambord cadeau te geven! De damborden zijn te bestellen via damverenigingvbi@gmail.com."