GN Berg en Dal Heumen Mook

8 juli 2015

GN Berg en Dal Heumen Mook 8 juli 2015


Geen gulden of euro, maar Romeinse munten

Foto: Peter Hendriks

BERG EN DAL – Groesbeek heeft er een wettig betaalmiddel bijgekregen en draait daarbij de klok tweeduizend jaar terug. In restaurant 'In Geuren en Kleuren' aan de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal werd de Romeinse munt geïntroduceerd.

Wethouder Fleuren liet weten dat met deze Romeinse munten de hele gemeente Groesbeek nieuwe kansen kan benutten. Zij hoopte dat de ondernemers in de nieuwe gemeente op een goede wijze gaan samenwerken om zo samen de vruchten ervan te plukken. De verblijfstoeristen kunnen van leuke kortingen genieten met de Romeinse munten, die uitgezet zijn bij hotels, campings en bed & breakfastadressen. Het overzicht staat op www.rijkvannijmegen.nl/romeinsemunt.

Ook adjunct-directeur mevrouw Oosting van het Regionaal Bureau voor toerisme Arnhem/Nijmegen is er van overtuigd, dat door deze munten de toeristen deze kant op komen. Groesbeek heeft veel geschiedenis, die wordt hierbij weer tot leven gebracht, omdat de Romeinen hier sporen hebben achter gelaten. Zij liet overigens weten dat de toeristen naar Groesbeek komen, vooral omdat het een bijzonder gebied is. "Vanaf nu stapt Groesbeek uit de eurozone en heeft zijn eigen betaalmiddel", grapte mevrouw Oosting. Ook de voorzitter van de Ster Theo Giesbers sprak de genodigden toe bij het aquaduct, waar door de Levende Romeinse Geschiedenisgroep Corbvlo de munten werden opgegraven. "Binden door middel van deze muntenactie", hield hij de aanwezigen voor. "Door deze munten komen toeristen ook op andere plaatsen, die ze vooraf niet op internet hebben opgezocht", aldus Giesbers. Tingieterij De Tinnen Roos heeft dertigduizend Romeinse munten gegoten.

Mark Slinkman officieel benoemd tot burgemeester van Groesbeek

GROESBEEK – Mr. Mark Slinkman is officieel benoemd tot burgemeester van Groesbeek / Berg en Dal.

De gemeenteraad had Mark Slinkman voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Groesbeek / Berg en Dal. Er moest nog formeel een Koninklijk Besluit genomen worden. Koning Willem-Alexander heeft inmiddels het benoemingsbesluit getekend, waardoor het burgemeesterschap van Mark Slinkman voor de gemeente Groesbeek / Berg en Dal een feit is.

Op woensdag 16 september wordt mr. Mark Slinkman geïnstalleerd als burgemeester van Groesbeek. Waar en hoe laat deze ceremonie zal plaatsvinden, is momenteel nog niet bekend. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk was de eerste die Mark Slinkman feliciteerde met zijn benoeming als burgemeester van Groesbeek / Berg en Dal.

Ziekencomité bedankt SC Millingen en Podotherapie Driessen

Foto: Hans Driessen

MILLINGEN - Op de Vrijwilligersavond van SC Millingen/ Odio is een cheque van 1.687 euro aan het Ziekencomité Millingen overhandigd. Het Ziekencomité is ongelooflijk blij met deze verrassende donatie.

Het Ziekencomité wil op deze wijze Podotherapie Driessen en SC Millingen hartelijk bedanken voor hun initiatief ten behoeve van de activiteiten van het Ziekencomité. Met de opbrengst van 1.687 blijft het mogelijk om onze zieke dorpsgenoten aandacht te geven.

Het Ziekencomité organiseert tweemaal per jaar een viering, waar zo’n vijftig tot zestig mensen erg naar uitkijken. Even oude bekenden ontmoeten en samen ontspannen in een gemoedelijke sfeer. Ook de huisbezoeken worden gewaardeerd, net als de bezoeken aan de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Jaarlijks zijn dat nog eens ruim tweehonderd attenties.

Het Ziekencomité stelt deze donatie zeer op prijs, want wij willen de Millingse zieken blijven bezoeken en aandacht geven.

Kent u iemand, die in het ziekenhuis of verpleeghuis verblijft of een huisbezoek op prijs stelt, aarzel dan niet om dit aan het Ziekencomité Millingen door te geven, via de telefoon 0481 432521 of email ziekencomite.millingen@gmail.com.

Beweegtuin Millingen gesloten tot en met 14 augustus

MILLINGEN - Vanaf 15 augustus is iedereen weer welkom bij de Beweegtuin op onderstaande tijden:

Maandag 09.00-12.00uur (koffie/thee 11.00 uur)

Woensdag 14.00-16.00uur (koffie/thee 15.30 uur)

Coach voor senioren aanwezig van 14.30 - 15.30 uur

Donderdag 09.30-11.30 uur (koffie/thee 11.00 uur)

Coach voor senioren aanwezig van 10.00 - 11.00 uur

Zaterdag 09.00 - 15.00 uur **

Zondag 09.00 - 15.00 uur **

‘s Avonds op werkdagen van 19.00 - 21.00 uur **

** kantine doorlopend geopend !

Tijden onder voorbehoud

Repaircafé Millingen aan de Rijn

MILLINGEN - Op zaterdag 27 juni vond het tweede Repaircafé plaats. Weer wist een aantal mensen het repaircafé te vinden.

Er werden onder andere kleine kledingcorrecties uitgevoerd, een klok ging lopen en ook een koffer kan weer mee op vakantie. Twee horloges en een bureaulamp kregen een tweede leven.

Dit alles dankzij de inzet van een fijne groep vrijwilligers, gebruik van schuttersgebouw OEV1 en een bijdrage van slagerij Kees van der Velden, Splithof Kaas en Fixet (Multimate) doe het zelf.

In de maanden juli en augustus vindt er geen Repaircafé plaats. De volgende data zijn: 26 september, 31 oktober, 28 november, telkens de laatste zaterdag van de maand van 10.00 - 13.00 uur in OEV1. Meer informatie is te verkrijgen bij Stichting Welzijn Ouderen aan de Heerbaan 115 in Millingen aan de Rijn; 0481 431105, swom@hetnet.nl.

Natuuragenda

Zondag 19 juli 10:00- 12.30 uur: Wandelen langs het Duits Lijntje en De Kleine Vilt bij Oeffelt. Thema: Landschap IVN De Maasvallei. Inlichtingen bij Maria van Bracht (06 10904580).

Maandag 20 juli 10.00 -13.00 uur: KNNV Mookerhei, Zevendal en Startse dal. Thema's: Stuwwal, Droogdal, IJssmeltwaterdal, Sandr, flora en fauna. Geologie, geomorfologie hydrologie en geschiedenis van het gebied. Vertrek: P-plaats Kruising Startsedalweg Rijksweg N271. Bij de bushalte Swaere Noodt in Plasmolen. Excursieleider: Jan Nillesen (0485 574780).

Woensdag 22 juli 14.00 -16.00 uur: Natuur- en kunstwandeling. IVN 'De Groene Overlaat'(Cuijk). Thema: heem-en beeldentuin-oud kerkhof. Bloemen en planten van vroeger en nu, kunstwerken. Vertrek: Martinuskerk, Kerkstraat te Cuijk. Meer info: Toon Verheijen 0485-314668, of de website van IVN-Cuijk: www.ivn.nl/cuijk.

Woensdag 22 juli: 20.00 - 22.30 uur: KNNV Laatste Gierzwaluwexcursie 2015. Start 20:00 vanaf de Ganzenheuvel in het centrum van Nijmegen, bij het water-element. In deze week waarin veel jongen uit zullen vliegen, vliegen misschien wel de grootste aantallen van het seizoen rond. Grote kans op veel spectaculaire 'giervluchten', het zien van 'bangers' en misschien wel uit nestruimtes naar buiten kijkende jongen op punt van uitvliegen! Dit is de laatste Gierzwaluw-excursie die Gierzwaluw-kenner Jochem Kühnen dit seizoen geeft, dus als u nog niet geweest bent is dit een mooie kans! Verrekijker niet noodzakelijk, wel aanbevolen. Excursieleider Jochem Kühnen, 06-51914095, kuhnenjm@hotmail.com, www.xjochemx.nl/gierzwaluwen.

Dinsdag 28 juli 10.00-13.30 uur: KNNV De Bruuk. Het glaciale tongbekken. Geologie, geomorfologie, hydrologie, flora en fauna. Vertrek vanaf ingang Ashorst. De Horst (gemeente Groesbeek). Excursieleider: Jan Nillesen (0485 574780).

Anne Frankmiddag in het Bevrijdingsmuseum

GROESBEEK - Anne Frankmiddag op 14 juli van 14.00-15.30 uur in het Bevrijdingsmuseum voor kinderen van tien tot veertien jaar.

Eerst de film 'Het korte leven van Anne Frank'. Daarna bezoeken de kinderen onder leiding van een gids de vaste tentoonstelling waar de thema's onderduiken en dagboeken worden herbeleefd. (MK is geldig). Begeleidende (groot)ouders betalen vijf euro per persoon. Reserveren is noodzakelijk via Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Wylerbaan 4 in Groesbeek; 024 3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl; www.bevrijdingsmuseum.nl.

Geen Buurtsoepie Beek, wél Buurtkamer open

BEEK - In de komende vakantieperiode vindt er weliswaar geen Buurtsoepie plaats, maar er is wèl een alternatief. Iedereen die het leuk vindt om gezellig samen te lunchen (meestal brood en een kop soep) en oude bekenden te ontmoeten/nieuwe contacten op te doen, is op woensdag welkom in de Buurtkamer van het Kulturhus.


En uiteraard staan de gastvrouwen Marloes, Patricia en Monique garant voor een warm welkom! De Buurtkamer is niet alleen op woensdag open, maar ook op maandag en vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur voor wie zin heeft in het spelen van gezelschapsspellen, creatieve activiteiten, een goed gesprek, of gewoon wat koffieleuten.

Voor de lunch wordt drie euro gevraagd; koffie/thee (bij de lunch) is gratis. Elke dag dat de Buurtkamer open is, wordt er om 12.30 uur gegeten. Het menu staat op het aankondigingsbord bij de Buurtkamer (en ieder is welkom om ideeën/suggesties/voorkeur wat betreft het menu naar voren te brengen).

Voor vragen/contact Buurtkamer : m.hendriks@kalorama.nl (Marloes Hendriks) 06 30741626. Voor vragen/contact Buurtsoepie r_soree@online.nl (Dolf Sorée) 06 49205098 (het Buurtsoepie is er weer vanaf 19 augustus).

Groesbeek, dorp vol muziek met fanfare Wilhelmina

GROESBEEK - Fanfare Wilhelmina is een muziekvereniging die op haar mooie leeftijd van 117 jaar volop in beweging is en wil blijven!

Fanfare Wilhelmina werkte voorheen samen met Kunstencentrum De Stroming voor het opleiden van haar leerlingen. Omdat de samenwerking tussen de Gemeente Groesbeek en Kunstencentrum De Stroming is gestopt, heeft fanfare Wilhelmina per 1 augustus 2014 de muzieklessen binnenshuis georganiseerd.

Fanfare Wilhelmina is trots dat zij inmiddels alweer bijna een jaar lang een groep van enthousiaste, bevoegde en bekwame docenten in huis heeft. Bij fanfare Wilhelmina kan iedereen terecht voor het beoefenen van een blaasinstrument (groot en klein koper), slagwerk/percussie, en show-dans. Voor het nieuwe lesseizoen, zijn nieuwe aanmeldingen welkom. Via de website (www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl) kun je je aanmelden.

Sinds maart 2015 heeft fanfare Wilhelmina Groesbeek ook een heus jeugdbestuur! Op die manier kunnen de jeugdleden ook hun stem laten horen. Het jeugdbestuur vertelt: ‘’Het is belangrijk voor een fanfare dat de jeugd mee kan denken aan ideeën en activiteiten. De jeugd heeft een frisse kijk op de fanfare. Wij zetten ons in voor activiteiten voor de jeugd en alle wensen van de jeugd leggen wij voor aan het centrale bestuur."

Het jeugdbestuur bestaat uit leden die zelf ook actief zijn bij de diverse afdelingen binnen de vereniging. Het jeugdbestuur telt momenteel zeven leden. Deze leden hebben allen hun eigen taak bij het jeugdbestuur. De één sluit bijvoorbeeld aan bij een activiteiten-commissie, en de ander zorgt ervoor dat alle ideeën van de jeugd bij het jeugdbestuur terecht komen. Zodoende leren de jeugdleden ook veel over de muziekvereniging en zijn ze actiever betrokken.

Op de website van fanfare Wilhelmina staan volop informatie, foto’s en filmpjes: www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl.

Raad kiest gemeentewapen

GROESBEEK – De gemeenteraad van Groesbeek heeft gekozen voor het eerste ontwerp van het gemeentewapen.

Johanna Brouwer van VOLG was voor het tweede ontwerp, alsmede Evert Ruiter van D66. Ook Jo Coerwinkel van GroenLinks lieten weten voor het tweede ontwerp te kiezen. Thieu Hoeken liet weten, dat zijn tweemansfractie over dit onderwerp verdeeld was. Uiteindelijk stemden veertien raadsleden voor het eerste ontwerp, wat ook het voorstel van het college was. Negen raadsleden stemden tegen.

Rondleiding voor kinderen in het Bevrijdingsmuseum

GROESBEEK - Op 30 juli is er een rondleiding voor kinderen van tien tot vijftien jaar in het Bevrijdingsmuseum.

De rondleiding van 14.00 tot 15.30 uur gegeven door gids en luchtoorlogdeskundige Gerrit Kok in de tentoonstelling 'Gevleugelde Vrijheid, WO2 in de lucht'. Meer dan 750 prachtige modelvliegtuigjes geven een compleet beeld van WO2 in de lucht, waarvan jongeren zullen smullen. Van de piloot in de kleinste cockpit tot de reusachtige vliegende forten: geen aspect blijft onbelicht van de wereldwijde luchtstrijd boven land en zee. (MK geldig). Begeleidende (groot)ouders betalen vijf euro per persoon. Reserveren is noodzakelijk via Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Wylerbaan 4 in Groesbeek; 024 3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl; www.bevrijdingsmuseum.nl.

Jeugd springt honderden euro's bij elkaar voor de Zonnebloem

GROESBEEK – De jeugd heeft zaterdag 27 juni voor de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem enkele honderden euro's bij elkaar gesprongen op de bungee-trampoline, die opgesteld stond aan de Kerkstraat.

De Groesbeekse ondernemers hadden in het centrum voor de tweede maal 'Groesbeek in beweging' georganiseerd. De eerste maal werd het Guinness Book of Records gehaald met het langste broodje gezond, toen was de opbrengst voor het Kindervakantiewerk Groesbeek.

Bij de aangesloten winkeliers waren vele producten buiten in een kraam te verkrijgen op het gebied van gezonde lifestyle en daarnaast waren er diverse Oud-Hollandse spelen en niet te vergeten een springkussen. Bij aankoop van artikelen kreeg iedere klant een lotje waarmee mooie prijzen door de winkeliers ter beschikking waren gesteld.

De trekking werd verricht door wethouder Sylvia Fleuren Tegen de middag was het gezellig druk bij 'Groesbeek in Beweging', dit mede door het mooie zomerse weer.

Lokale Omroep Berg en Dal erkende media-instelling voor gemeente

GROESBEEK – De gemeenteraad van Groesbeek heeft ingestemd met de aanwijzing van de stichting Lokale Omroep Berg en Dal als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Groesbeek.

De fusiebesprekingen hebben maanden geduurd en in eerste instantie zag het er niet naar uit dat beide lokale omroepen nader tot elkaar zouden komen. Diverse pogingen mislukten, maar uiteindelijk wist burgemeester Keereweer in de laatste poging beide omroepbesturen bij elkaar te krijgen. Conform de mediawet kan per gemeente slechts één lokale publieke media-instelling worden aangewezen.

Hans Peters van Sociaal Groesbeek had moeite met de naam en het financieren van de privéstudio in Millingen. Burgemeester Keereweer liet weten dat het geen privéstudio betreft maar een studio van de Millingse omroep. Poelen (CDA) was van mening dat dat het een goede maatschappelijke voorziening betreft, die draait op vrijwilligers.

Diverse raadsleden waren blij dat de twee omroepen zijn samengegaan. Ten Doeschate (VVD) vond het een knap stukje werk van Keereweer om de omroepen zover te krijgen. "Dat is niet aan mij te danken", liet Keereweer weten, maar ze hebben zelf geoordeeld dat het beter zou zijn als ze samen gingen. Het Commissariaat voor de Media zal schriftelijk geïnformeerd worden over het advies van de gemeenteraad van Groesbeek.

Verzorging 4-Daagselopers

MILLINGEN - De 99e editie van de 4-Daagse van Nijmegen is van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli. Net als vorige jaren is er ook dit jaar de mogelijkheid zich te laten verzorgen, masseren, tapen en blaren prikken in het clubhuis van SC Millingen/ Odio aan de Hoefseweg in Millingen.

"Tijdens de 4-Daagse zijn wij dagelijks in het clubhuis. Sportmasseur Alex Janssen zal met enkele collega’s een aantal massagetafels neerzetten om de spieren van voet, been en rug en de blaren te behandelen. Graag weten wij van te voren wie er komt, want vol is vol…!

Om klachten te voorkomen tijdens de 4-Daagse is er NU, ruim voor de 4-Daagse en tijdens de trainingen, de mogelijkheid uw voeten te laten bekijken. Voor opgeven of informatie kunt u met Alex Janssen contact opnemen: alexdoortje@kpnmail.nl of 06 10434247."

Eerste 'Op De Vlucht' voor burgemeester Keereweer

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – Dinsdagmiddag werd het eerste exemplaar van het boek 'Op de vlucht' naar aanleiding van het oorlogsdagboek van oud-hoofdonderwijzer W.D.H.van Lieshout overhandigd aan burgemeester Keereweer.

Uitgever Weideblik liet weten dat hij anderhalf jaar geleden werd gebeld door Willem van Lieshout (zoon van de hoofdonderwijzer) dat zijn vader een oorlogsdagboek had bijgehouden vanaf september 1944. De operatie Market Garden was de grootste militaire operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, die op Nederlands grondgebied werd uitgevochten. Het dagboek telde 350 getikte bladzijden.

Dankzij een subsidie van de gemeente Groesbeek kon schrijfster Nicole Montagne aan de slag, terwijl Paul Klemann het boek voorzag van tekeningen. De uitgever hoopte tenslotte dat het boek een bijdrage zal leveren aan de oorlogsgeschiedenis van Groesbeek. Burgemeester Keereweer was trots dat hij het eerste exemplaar van het boek in ontvangst mocht nemen.

"Het boek is op een indringende wijze geschreven, in begrijpelijke taal", volgens Keereweer. "Het is een uniek boek, dat ook voor kinderen geschiedenis is en om die reden erg belangrijk. Groesbeek lag vijf maanden in het midden van de vuurlinie. Bij terugkomst bleek dat 85 procent van de boerderijen en 80 procent van de huizen kapot geschoten te zijn. De kinderen van twaalf tot zestien jaar kunnen dit live meebeleven in het boek. Daarom is het zo belangrijk ", aldus Keereweer, die het boek een toegevoegde waarde vond. Het tweede exemplaar van het boek was voor Bart van Lieshout (zoon van de hoofdonderwijzer).

Openstelling Altena-Hettsteeg

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – In alle stilte is afgelopen week de grensovergang Altena-Hettsteeg op een sobere wijze geopend voor autoverkeer.

De gemeente Groesbeek heeft onlangs de betonblokken verwijderd, waardoor de openstelling een feit is. De Cranenburgsestraat is vanaf de kruising met de Reestraat en Boersteeg een 30-kilometerzone geworden met de nodige obstakels, die op de weg aangebracht zijn.

Hard rijden is onmogelijk, terwijl vrachtverkeer vermeden wordt op deze weg. Gemeente Groesbeek heeft er alles aan gedaan om uilen en uilskuikens te beschermen. Diverse automobilisten lieten weten blij te zijn dat de grens na al die jaren weer open is. Enkele fietsers die ook de grens passeerden lieten lachend weten vandaag of morgen wel een of meerdere uilen op de weg te zullen aantreffen; wel of niet uit de diepvries en dan begint het gedonder weer...

Kranenburg had de weg al in een eerder stadium verbreed en dat ziet er perfect uit. Zo gauw je de grens overgaat, mag je in Kranenburg vijftig kilometer per uur rijden. "Van het kerkdorp De Horst naar Millingen doe ik nu in twaalf minuten", liet een Millingse automobilist weten.

Motorrijder gewond bij aanrijding

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Bij een aanrijding op de Breedeweg in Groesbeek is woensdagmiddag rond kwart over vier een 53-jarige motorrijder uit die plaats gewond geraakt en per ambulance naar het RadbouwUMC gebracht.

Het slachtoffer liep bij de aanrijding diverse verwondingen op, waaronder een armletsel. Het ongeval werd veroorzaakt door een 47-jarige automobilist uit Groesbeek, die uit de richting Groesbeek kwam en linksaf de Koningin Wilhelminaweg wilde oprijden. Daarbij zag hij de motorrijder, die op de Breedeweg reed vanuit de richting Milsbeek over het hoofd.

De motorrijder vloog door de klap over de auto heen en kwam op het wegdek terecht. Beide voertuigen werden zwaar beschadigd. De verkeersongevallenanalyse van de politie heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld. Het verkeer op de Breedeweg is tijdelijk omgeleid.

Natuuragenda

Woensdag 8 juli:|19.30-22.30: KNNV Gierzwaluw-excursie door het Waterkwartier Nijmegen. Start 19:30 uur: hoek Voorstadslaan / Weurtseweg (parkje). Wandelexcursie met als onderwerp de 'pootloze vogel': de gierzwaluw. Gierzwaluw-expert Jochem Kühnen vertelt over de bijzondere vogelsoort. Hopelijk krijgen we veel van de spectaculaire vliegkunsten te zien en we maken een goede kans op het ontdekken van nest-locaties die zelfs bij de excursieleider nog niet bekend zijn! Verrekijker niet noodzakelijk, wel aanbevolen. Excursieleider Jochem Kühnen, 06-51914095, kuhnenjm@hotmail.com, www.xjochemx.nl/gierzwaluwen.

Vrijdag 10 juli 10.00-13.00 uur: KNNV De Jansberg, Geuldert, Helkuil en de drie bosvijvers. Een excursie over de stuwwal, door droogdalen, langs bronnen, beken , sprengen en kwelmoerassen. Vertrekplaats P-plaats Kruising Rijksweg Witteweg in Plasmolen. Excursieleider Jan Nillesen (0485 574780).

Dinsdag 14 juli 20.00-22.00 uur: Gierzwaluw-wandeling in Beek. Start 20:00 hoek Waterstraat / Bongerdstraat (bij Plusmarkt Nico de Witt). Wandelexcursie door Beek langs verschillende 'kolonies' en nestplaatsen en veel informatie over de bijzondere gierzwaluw! Verrekijker niet noodzakelijk, wel aanbevolen. Excursieleider Jochem Kühnen, 06-51914095, kuhnenjm@hotmail.com, www.xjochemx.nl/gierzwaluwen.

Donderdag 16 juli 10.00-13.00 uur: KNNV Landschapsexcursie Graefenthal en Niers. Geologie, historie van het hertogdom Gelre, landschap, flora en fauna. We starten vanaf het voormalige kloostercomplex, Maasstrasse 48, Goch 47574. Via Kranenburg is de rijtijd dertig minuten vanaf Nijmegen, de B504 richting Goch nemen of via Ottersum en Ven-Zelderheide . Voorbij Kessel (circa 1 km) linksaf richting Nierswalde. Na een paar honderd meter bevindt zich aan de linkerkant het bovengenoemde complex. Excursieleider: Jan Nillesen (0485 574780).

Officiële heropening Geefhus Beek

Foto: Peter Hendriks

BEEK – Woensdagmiddag 24 juni heeft het Geefhus in Beek in het Kultuuthus aan de Roerdompstraat zijn deuren officieel heropend.

Het heeft zijn intrek genomen in de openbare bibliotheek, niet op de begane grond, maar een etage hoger. Spreker Yvo Wijlhuizen, de drijvende kracht achter de Voedselbank Nijmegen en Nijmegen Deelstad had een bijzonder mooi verhaal over 'delen', wat ook in het Geefhus van toepassing is. Wethouder Eric Weijers van Groesbeek feliciteerde het Geefhus met zijn nieuwe onderkomen en wenste de medewerkers veel succes toe.

Zangeres Diana Honig presenteert haar eerste cd-album

GROESBEEK – Op zondag 12 juli presenteert de Nijmeegse zangeres Diana Honig haar eerste cd-album. Het album bevat twaalf liedjes, waarvan de meeste zijn geschreven door Huub Arents en Helen Liebers, die beiden ook voor de productie tekenden.

Na drie singles uitgebracht te hebben, waaronder een duet-single met Ron de Ridder, besloot men een cd-album met haar op te nemen. Het resultaat is een gevarieerd aantal liedjes van diverse genres met titels als Mijn Leven, Blijf bij mij vannacht, Laat me maar alleen en andere.

Daarnaast staan er twee duetten op met de Groesbeekse zangeres Helen Liebers. Beiden zijn op dit moment bijna dagelijks te horen en te zien op TV Oranje met het liedje 'Een vriend zoals jij'. De presentatie vindt plaats in café Boslust aan de Nijmeegsebaan in Groesbeek.

Een keur aan artiesten zorgt voor een gezellige Hollandse middag: Ron de Ridder, Theo van Cleef, Helen Liebers, Hans Roy's, Gerrie Honig, Roy Hofman, Marcello Liebers, Jordan Peeters, Eline, Joop Lens, Jean Knipping jr. en Jean Knipping sr. De presentatie is in handen van Herman de Bruin. Café Boslust is om 12,30 uur geopend, het programma begint om 14.00 uur. De entree bedraagt 7,50 euro. Het album is die middag te koop voor 9,95 euro. Na de presentatie is het schijfje te koop bij De Mallemolen in Groesbeek en landelijke online bij onder andere CD Hal en TV Oranje Shop.

Bikkel van NEC verrast leerlingen onderbouw 't Vossenhol

Foto: Ineke Houterman

GROESBEEK - De leerlingen van de onderbouw van basisschool 't Vossenhol aan de van Ruysdaelweg in Groesbeek hebben dinsdagmorgen onverwacht bezoek gehad van Bikkel van NEC. De reden dat Bikkel naar Groesbeek kwam heeft te maken met het project doelbewuste gezonde school over gezond eten en drinken en niet te vergeten bewegen.

De onderbouw heeft onder andere lessen gehad in het herkennen van smaak. Groep vier van juf Ineke Houterman en juf Pauline Hermans wisten met hun leerlingen de eerste prijs te behalen. Hun leerlingen kregen een broodtrommel extra, terwijl de groepen die verloren hadden ook een bal kregen en niet te vergeten een toegangsbewijs voor de wedstrijd op 25 oktober van NEC tegen Groningen.

De bovenbouw heeft onder andere les gehad in het etiket lezen in een supermarkt in Groesbeek en zij hebben op 5 juni jongstleden een sportdag gehad. Ook de bovenbouw van 't Vossenhol heeft een vrijkaartje gekregen voor de wedstrijd NEC – Heerenveen op vrijdagavond 18 september. De deelnemende scholen in Groesbeek waren De Sieppe, Titus Brandsma, Op De Horst en 't Vossenhol. Het project was opgezet door de GGD Nijmegen in samenwerking met NEC.

Gemeente Groesbeek naar drie milieustraten met de afvalpas

Milieustraat Groesbeek (Van Kesteren) Van links naar rechts: Bart de Bruin (directeur a.i. Dar NV), Johan van Kesteren (Van Kesteren) en Sjaak Thijssen (wethouder Milieu gemeente Groesbeek). Foto: Geert Timmer

GROESBEEK - Vanaf 1 juli hebben inwoners van gemeente Groesbeek een afvalpas nodig als zij gebruik willen maken van een van de drie milieustraten.

De milieustraten in Millingen aan de Rijn en in Groesbeek zijn tot stand gekomen door samenwerking met de firma's Daamen (Millingen aan de Rijn) en Van Kesteren (Groesbeek). Vanaf 1 juli zijn deze milieustraten ook toegankelijk als gemeentelijke milieustraat voor (grof) huishoudelijk afval. Wethouder Sjaak Thijssen en Bart de Bruin, directeur a.i. van Dar, brachten een bezoek aan beide milieustraten vlak voor de opening.

Milieustraat Millingen aan de Rijn (Daamen) Van links naar rechts: Rutger Daamen (Daamen) Sjaak Thijssen (wethouder Milieu gemeente Groesbeek) Bart de Bruin (directeur a.i. Dar NV) en Anneke Koster (Daamen). Foto: Geert Timmer

Informatie voor inwoners Groesbeek

In de week van 29 juni heeft elk huishouden in de gemeente Groesbeek een afvalpas ontvangen en informatie over de milieustraten. Inwoners uit de voormalige gemeente Ubbergen hebben al een afvalpas. Deze kunnen zij gewoon blijven gebruiken. Zij ontvangen wel een brief met daarin informatie over de milieustraten.

Drie milieustraten

Grof afval goed scheiden is belangrijk. Door afval goed te scheiden kan het gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Vanaf 1 juli zijn de Milieustraat Groesbeek (Van Kesteren) en Milieustraat Millingen aan de Rijn (Daamen) daarom voor alle inwoners van de gemeente Groesbeek toegankelijk voor (grof) huishoudelijk afval. Daarnaast mogen zij ook gebruik maken van de milieustraat Kanaalstraat in Nijmegen.

Geen afval meer aanbieden op gemeentewerf
Vanaf 1 juli kunnen inwoners geen afval meer aanbieden op de gemeentewerf van de gemeente Groesbeek. Hiervoor gaan zij vanaf dan naar een van de drie milieustraten. De inzameldagen van het huishoudelijk afval (aan huis): oud papier, plastic+, gft-afval en restafval wijzigen niet.

Openingstijden milieustraten

Milieustraat Groesbeek (Van Kesteren) aan de Ambachtsweg 16, Groesbeek en milieustraat Millingen aan de Rijn (Daamen) aan het Molenveld 22, Millingen aan de Rijn zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. De milieustraat aan de Kanaalstraat 401 in Nijmegen op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.

De milieustraten zijn gesloten op feestdagen. Meer informatie staat op www.dar.nl/groesbeek.

Zonnepanelen daken basisscholen

GROESBEEK - De gemeenteraad heeft het amendement van de GVP-fractie om op basisscholen in Groesbeek zonnepanelen te plaatsen met zeventien stemmen voor en acht stemmen tegen goedgekeurd.

Hiervoor is in totaal honderdduizend euro beschikbaar gesteld. Voor de GVP was duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt, deze ambitie is al eerder uitgesproken dat Groesbeek een klimaat neutrale gemeente moet gaan worden. "Plaatsen van zonnepanelen op der scholen is een goede manier om verduurzaming te realiseren en biedt bovendien een voordeel voor het onderwijs."

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Groesbeek heeft in mei 2014 in het kader van de besteding van middelen uit het fonds sociaal – economische versterking honderdduizend euro beschikbaar te stellen voor de plaatsing van zonnepanelen op basisscholen, uit te voeren door het lokale bedrijfsleven ( bevordering werkgelegenheid ). Dit bedrag blijkt echter niet meer beschikbaar te zijn, vandaar het amendement om het geld te reserveren uit het rekeningresultaat over 2014.

Herman Drenth nieuwe keizer van schutterij OEV Millingen

Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN – Herman Drenth is de nieuwe keizer geworden van schutterij OEV uit Millingen. Zondag vond op het voorterrein van het OEV clubgebouw van De Dreuge aan de Heerbaan het traditionele keizerschieten plaats.

Eerst werd er afscheid genomen van het keizerspaar Ans en Frans Smitjes, dat thuis werd afgehaald in een koets bij de woning op De Pals. In een grote stoet vertrok het gezelschap met onder andere kunstrijwielvereniging Juliana en fanfare Ons Genoegen naar het schuttersgebouw van OEV.

Mede dankzij het mooie weer werd het keizerschieten een gezellig feest. Uiteindelijk gingen zes kandidaten aan de slag om te wedijveren om de hoogste eer van de schutterij in de wacht te kunnen te slepen. Het lukte Herman Drent uiteindelijk om de romp van de vogel naar beneden te schieten, waarmee hij de titel van keizer van schutterij OEV 2015/2016 in de wacht wist te slepen. De nieuwe keizer ontving als teken van zijn waardigheid een nieuw keizerzilver, dat gedoneerd is door het aftredend keizerspaar Ans en Frans Smitjes.

Eerste succes Voetbal Plus Team De Treffers tijdens regionaal treffen

Foto: Ferry Deen

GROESBEEK/WOEZIK – Het Voetbal Plus Team heeft afgelopen zaterdag het eerste succes geboekt tijdens het Regionaal Special Olympisch Nederland toernooi in Woezik.

De spelers van het Voetbal Plus Team kwamen met de spelersbus van De Treffers in Woezik aan, waar de aanwezigen de ogen uit keken. Het leek of het Nederlands elftal arriveerde. Op het eind van de middag bleek dat het Voetbal Plus Team de bronzen plek heeft weten te behalen. Het team keerde zeer tevreden – eveneens in de spelersbus van De Treffers – huiswaarts. Ook Ferdinand Deen van Deen Jr Groep uit Odiliapeel, een van de sponsoren van het Voetbal Plus Team was een tevreden man.

Voetbal Plus is sinds enige maanden werkelijkheid geworden bij De Treffers. Het bestuur van De Treffers heeft zich ten doel gesteld om maatschappelijk betrokken te zijn en op multifunctionele wijze sportparticipatie te creëren. De Treffers is van mening dat iedereen moet kunnen voetballen. Het Voetbal Plus Team traint wekelijks op de vrijdagavond en speelt tot nu toe oefenwedstrijden en toernooien. Het is de bedoeling dat dit team in de nabije toekomst in een volwaardige competitie zal deelnemen.

Politie verricht twee aanhoudingen na vechtpartij in café in mei

GROESBEEK – De politie van Groesbeek heeft dinsdagmorgen om half acht twee aanhoudingen verricht in verband met een vechtpartij in café De Comm in de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 mei, waarbij de uitbater van het café bewusteloos werd geslagen.

Ook werd een personeelslid met een barkruk geslagen waardoor hij in het ziekenhuis gehecht moest worden. Daarnaast liepen diverse gasten rake klappen op, toen ze de eigenaar wilden ontzetten. De politie heeft in totaal met tien agenten twee daders (28 en 54 jaar oud, woonachtig aan de Nieuwe Drulseweg en De Tuier in Groesbeek) aangehouden en overgebracht naar het bureau in Nijmegen, waar ze zijn ingesloten voor nader onderzoek. De vechtersbazen hebben bij hun aanhouding geen verzet geplaagd. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Kentekenplaten auto's ontvreemd

OOIJ/MILLINGEN/GROESBEEK - Van drie auto's in Ooij, Millingen en Groesbeek zijn de kentekenplaten ontvreemd.

In Ooij betrof het een auto die geparkeerd stond aan de Kerkdijk, in Millingen aan de Accaciahof en in Groesbeek aan de Muldershof. De laatste tijd worden er meerkentekenplaten van auto's ontvreemd. Het kan een verzamelaar zijn, maar het kan ook zijn om zodoende bekeuringen en wegenbelasting te ontlopen of tanken zonder te betalen.

Hardrijders op Zevenheuvelenweg

GROESBEEK – De politie heeft zondagmiddag een snelheidscontrole gehouden op de Zevenheuvelenweg in Groesbeek. In totaal werden 324 voertuigen gecontroleerd waarvan er 27 te hard reden.

De hoogst gemeten snelheid bedroeg 122 kilometer per uur waar 80 kilometer per uur is toegestaan. In verband met de cao-actie van de politie komen er 24 hardrijders goed vanaf. Drie overtreders krijgen wel een acceptgirokaart in de brievenbus, omdat hun gemeten snelheid veel te hoog was.

Natuur op het spoor

GROESBEEK - Zondag 12 juli houdt Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) een publieksexcursie ‘Natuur aan het spoor’. Deze zal om 14.00 beginnen en zo’n twee uur duren.

De start is bij het protestants kerkje in het centrum van Groesbeek en het einde is bij restaurant De Wolfsberg. Deelname is gratis. Bij de kerk ontspringt de 'Groesbeek’, de beek die het dorp zijn naam geeft. Zowel de beek als het spoor liggen in wat het 'Hoenderdal’ wordt genoemd, een ijssmeltwaterdal uit de voorlaatste ijstijd. "Het spoor dat de afgelopen tijd op een omstreden manier in het nieuws is gekomen, willen we ditmaal van een andere kant laten zien, de natuurkant.

Niet alleen gaan we op zoek naar de zandhagedis, insecten en mogelijk andere reptielen die daar leven, maar ook naar planten en struiken die er staan. Of ze nu bijzonder of minder bijzonder zijn. Aansluitend gaan we de Hooge Hoenderberg op, een gebied dat door de vooruitstrevende plannen van natuursteenhandelaar Piet van Stokkum deels zijn huidige uiterlijk heeft gekregen.

De namen van de lanen daar dragen onder andere de namen van zijn kinderen. Verder zijn er verschillende bijzondere naaldbomen te vinden, waaronder de reuzenzilverspar. Of we bosdieren als eekhoorns, spechten en muizen gaan zien, is afwachten. Maar vast wel sporen van deze dieren. Speciaal voor de kinderen is er een groep waar van brandnetel touw wordt gemaakt. Denk aan stevige schoenen, het terrein is hier en daar steil."

Start bij de kerk: Kerkstraat 18 in Groesbeek. Parkeren kan op het nabij gelegen parkeerterrein aan de Houtlaan.

Vrijwilligersavond sportclub Millingen/Odio

Foto: Hans Driessen

MILLINGEN - Zaterdagavond 20 juni werd het jaarlijkse vrijwilligersfeest gevierd in het clubhuis van SC Millingen/Odio. Dit feest is speciaal voor alle vrijwilligers, die op welke wijze dan ook wijze betrokken zijn bij SC Millingen en Odio.

In het openingswoord werden de vrijwilligers door de beide voorzitters hartelijk bedankt voor hun inzet het afgelopen seizoen. Het thema was China en de lokale Chinees verzorgde het buffet. De selectiespelers verzorgden de koffie, deden de bediening en werkten achter de bar. Dj Erwin Heijmink zorgde prima voor de muzikale omlijsting.

Foto: Hans Driessen

Theo Peters werd bij Odio als vrijwilliger van 2015 uitverkozen en gehuldigd. Theo werd bedankt voor zijn enorme inzet binnen Odio. Bij SC Millingen werd voor de zevende keer een Blauw-Zwarter van het jaar gekozen. Dit jaar is het Patrick de Wijse. Behalve een mooi boeket bloemen ontving Patrick een waardebon.

Later op de avond werd door Alex Janssen de cheque van 1.687 euro overhandigd aan het Ziekencomité Millingen. Dat was dit jaar het goede doel van het wijken-/stratentoernooi.

…En om 24.00 uur was er een jarige: Melanie Schenning, de vrouw van (aftredend) voorzitter Marc-Jan Schenning.

Veel respect op Veteranendag

Foto:

GROESBEEK – Liefst 85 veteranen hebben gereageerd op de uitnodiging voor de Veteranenmiddag op 26 juni in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.

Namens het Bevrijdingsmuseum werden de veteranen uit de hele gemeente Groesbeek welkom geheten door de directeur Wiel Lenders. Daarna sprak burgemeester Keereweer de veteranen toe. In de oorlog werden de Amerikanen alsmede de Duitsers geïnstrueerd om exact hetzelfde te doen: de ander laten sterven, voordat je zelf het loodje legt. Of de woorden van Generaal Patton: Het doel van de oorlog is niet om te sterven voor het vaderland, maar te zorgen dat de vijand voor het zijne sterft. "Meer dan honderd missies staan nu op de Nederlandse teller wat ruim 145.000 veteranen op zich hebben genomen, waaronder u", aldus Keereweer.

"Wij kunnen het ons nauwelijks realiseren wat u allen moet hebben meegemaakt en welke invloed dat op uw leven heeft gemaakt. Welke prijs u daarvoor heeft moeten betalen, weet alleen u zelf. Wij kunnen alleen maar bedanken dat u er was en dat u dit heeft gedaan. Jullie hebben de hel meegemaakt en dat hebben jullie overleefd, veel kameraden van jullie hebben dat geluk niet gehad. Jullie werden de strijd ingestuurd zonder dat je iets gevraagd werd, je moest gewoon. Toentertijd was er nauwelijks begeleiding of opvang. Dat is nu gelukkig anders, zoals opvang en traumabegeleiding. Maar laat duidelijk zijn: jullie verhalen zullen niet vergeten worden, ons respect zal worden voortbestaan, ook als u er niet meer bent", aldus Keereweer.

Inloophuis Groesbeek: een warm welkom voor gasten en vrijwilligers

GROESBEEK - Als je zelf of in je omgeving te maken krijgt met een ernstige ziekte, staat je leven ineens op zijn kop. Ook al heb je nog zoveel steun vanuit je omgeving, soms wil je even een praatje maken met mensen die (uit eigen ervaring) weten welke invloed het ziek zijn op je leven kan hebben.

Het Inloophuis Groesbeek en omstreken is een ontmoetingsplek, een tweede huiskamer voor mensen die te maken hebben (gehad) met een ernstige ziekte zoals kanker. Voor informatie, activiteiten, ontspanning, om een kopje koffie of thee te drinken, rustig in de binnentuin of stilteruimte te zitten of om juist even helemaal niét met ziek zijn bezig te zijn.
Hieronder de agenda voor de komende periode:

Men is welkom op iedere dinsdag en donderdag tussen 11.00 en 16.00 uur en iedere woensdag 13.00 en 21.00 uur (Wij zijn gesloten van 21 tot en met 30 juli en op 5, 6, 12 en 13 augustus). Verder iedere donderdag (uitgezonderd sluitingsweken) tussen 11.00 en 12.00 uur: info-uur ZZG.


Zorggroep
Woensdag 8 juli 13.00-15.00 uur: Ontspanningsoefeningen in de stilteruimte
Maandag 13 juli 10.00-12.00 uur: Themawandeling in de natuur
Donderdag 16 juli 13.30-16.00 uur: Mozaïekworkshop
Dinsdag 4 augustus 20.00-22.00 uur: Gespreksgroep rouwverwerking
Dinsdag 25 augustus 14.00-15.00 uur: Spreekuur 'Kanker, een nieuw
evenwicht' (op afspraak)
Donderdag 27 augustus 10.00-12.00 uur: Themawandeling in de natuur
Voor activiteiten graag vooraf aanmelden. Op www.inloophuisgroesbeek.nl staat alle informatie. Onze activiteiten zijn gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Interesse in vrijwilligerswerk samen met een leuk, enthousiast team? Ook dan verwelkomen wij u graag! Inloophuis Groesbeek, De Mallemolen, Kloosterstraat 11 in Groesbeek; 024 6756071; info@inloophuisgroesbeek.nl; www.inloophuisgroesbeek.nl.

Supermarkt in Beek mag uitbreiden

BEEK – Het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek heeft geen bezwaar tegen dat Super De Witt aan de Waterstraat in Beek gaat uitbreiden. Het toenmalige college van B & W had op 9 december 2014 al met het nieuwe plan ingestemd, aangezien het plan op een aantal punten leidt tot verbetering van het eerdere plan.

De eigenaar van de supermarkt heeft aan de oostzijde gelegen percelen Bongerdstraat 3- 5 aangekocht. Hierdoor zijn de mogelijkheden gekomen om de bevoorrading en het bevoorradingsverkeer op een andere wijze te organiseren. Daar waar het nu in de buitenlucht gebeurt en zowel aan-als afvoer via de achtergelegen Sprongstraat plaatsvindt, is het plan dusdanig aangepast dat de bevoorrading inpandig plaats gaat vinden en de aanvoer strakst via de voorzijde gaat plaatsvinden.

Het aantal parkeerplaatsen zal ook worden uitgebreid. Door de wijziging van het plan wordt de overlast ook beduidend minder dan het eerdere plan, dat ter inzage heeft gelegen. Hierdoor wordt ook voor een deel tegemoet gekomen aan de ingediende inspraakreacties voor wat betreft verkeersoverlast, verkeersveiligheid, geluidsoverlast en parkeren.

Wel is met de eigenaar afgesproken, dat het gebruik van de nieuwe parkeerplaats oostelijk van de super niet is toegestaan gedurende de avond- en nachtperiode. Deze parkeerplaats dient tussen 18.30 en 07.00 uur doelmatig afgesloten te zijn. De uitbreiding van de supermarkt bedraagt zeshonderd vierkante meter. Hierdoor kan de eigenaar ook in de toekomst blijven voldoen aan de steeds weer veranderende wensen van haar klanten.

Zwemles in De Lubert

GROESBEEK - Aanmelden voor uw kind voor zwemles in zwembad De Lubert in Groesbeek na de zomervakantie kan via www.zwembadgroesbeek.nl.

Per omgaande krijgt men bericht wanneer uw kind kan starten met haar/hem eerste zwemles. Meer informatie staat op www.zwembadgroesbeek.nl, www.facebook.com/zwembaddelubert en www.twitter.com/ZwembaddeLubert.

Excursie naar tuin familie Bartelds

GROESBEEK - Vrijdag 17 juli om 19.00 uur is er een excursie naar de tuin van de familie Bartelds.

Deze is georganiseerd door Groei & Bloei afdeling Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal. Het is een tuin van achthonderd vierkante meter met veel plantenborders. Ook midden in het gazon, zodat er omheen gelopen kan worden. Op die manier wordt de tuin goed benut en is er ruimte voor meer plantensoorten.

De tuin blijft in ontwikkeling, doordat er steeds gezocht wordt naar ideale plantcombinaties.

De tuin van de familie Bartelds ligt aan Binnenveld 22B in Groesbeek. Leden G&B betalen twee euro en niet-leden 3,50 euro toegang. Aanmelden kan via info@nijmegen.groei.nl.

Tractor rijdt over auto in Groesbeek

Foto: Martin Bekkenk

GROESBEEK – Bij een aanrijding op de Ketelstraat in Groesbeek is dinsdagmiddag rond kwart voor drie een tractor gedeeltelijk over een personenauto gereden.

Het ongeval gebeurde op de vrij smalle Ketelstraat. De tractorbestuurder uit Groesbeek kwam uit de richting Groesbeek, terwijl de personenauto bestuurd door een inwoonster uit Groesbeek vanuit de richting Duitsland kwam. Beide bestuurders hadden elkaar te laat gezien met als gevolg dat de tractor over de linkerzijde van de personenauto reed.

Wonder boven wonder kwamen beide bestuurders met de schrik vrij. De tractor brak door de aanrijding de vooras en de personenauto werd aan de linkervoorzijde zwaar beschadigd.

Groesbeek huldigt 133 kampioenen

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – Het feest der kampioenen is een groot succes geworden. In totaal zouden er 157 jeugdkampioenen gehuldigd worden op het Dorpsplein uit de hele gemeente Groesbeek. Maar door het onlangs overlijden van erevoorzitter Theo Eikholt van De Treffers hebben die kampioenen verstek laten gaan.

Nadat alle jeugdige sporters welkom waren geheten door sportwethouder Eric Weijers werden naast de sporters ook de vele aanwezigen zoals vaders, moeders, broers. zussen en opa's en oma's op het Dorpsplein toegesproken door burgemeester Keereweer.

Hij feliciteerde alle kampioenen met het behalen van dit resultaat. "Jullie kunnen er niet jong genoeg mee beginnen. Hij was er trots op dat binnen zijn gemeente er zoveel kampioenen te huldigen waren. Voor alle kampioenen waren er medailles. De eerste medailles gingen naar judovereniging Groesbeek, F1 Germania, de E1 van korfbalvereniging Odio uit Millingen, de E1 van VVLK Leuth en het C1 elftal van DVSG.

In de pauze was een optreden van de Dutch Delight Rope Skipping uit Naarden die een demonstratie touwtje springen presenteerde. Daarna was het de beurt voor de F1 van de Groesbeekse Boy's, de F1 van handbalvereniging Groesbeeks Glorie, de E2 van Achilles'29, de E2 van korfbalvereniging Odio uit Millingen, ponyclub De Veldruiters en de E1 van Germania.

In de tweede pauze werden de kinderen betrokken bij het touwtje springen. Als laatste ronde de C1 van korfbalvereniging De Horst en als afsluiting de D1 van Achilles'29. Wethouder Weijers hoopte alle kampioenen het volgend jaar weer terug te zien: dan krijgen ze een medaille van Berg en Dal...

Ingezonden brief Groesbeeks protest tegen windmolens heeft nu meer zin dan ooit

In tegenstelling tot de berichtgeving in Hét Gemeente Nieuws van 24 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Kranenburg geen bestemmingsplan wijziging goedgekeurd, maar een zoeklocatie van 200 hectare aangewezen waar -onder bepaalde voorwaarden - twaalf mega windmolens op een terrein van maximaal twaalf hectare geplaatst zouden kunnen worden.

Er moet nog nader onderzoek gedaan worden om te weten of al dan niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan. De komende tijd kan iedereen laten weten wat hij hiervan vindt. De gemeente Kranenburg kan nog terug als er veel (Nederlands) protest is.


Dus steun de petitie van Vereniging Tegenwind in het Reichswald (tegenwindreichswald.petities.nl) als u niet wilt dat deze twaalf megawindmolens pal op de grens in het Reichswald worden geplaatst, waardoor het natuurlijk karakter van het Reichswald en haar omgeving verandert in een industrieterrein met twaalf lichtgevende Eiffeltorens. U bent dan niet tegen windenergie, maar tegen windmolens op een verkeerde plaats.


Geeft u dit alstublieft ook door aan uw familie, vrienden en kennissen, want door de verkeerde berichtgeving in deze krant en De Gelderlander denken veel mensen ten onrechte dat protest toch geen zin meer heeft omdat het een gelopen race is.

Gerda van Setten-Breedeweg Groesbeek

Dag van de Gelderse cultuur en traditie met schutterij OEV

Foto: Peter Hendriks

ARNHEM/MILLINGEN – Schutterij OEV (De Dreuge) uit Millingen heeft afgelopen zaterdag acte de présence gegeven tijdens de Dag van de Gelderse cultuur en traditie in het Openlucht Museum in Arnhem.

De majorettes van OEV hebben een optreden verzorgd, terwijl het officierenkorps van OEV de Wagen vol Verhalen heeft begeleid bij de opening van dit evenement. Het werd een zonnige dag vol duurzaamheid en onthaasting.

Geen woning op parkeerplaats voor accommodatie schietverenigingen

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Het gemeentebestuur van Groesbeek heeft het verzoek van de eigenaar van het café aan de Stekkenberg – een inwoner uit Nijmegen – om een woning te bouwen op de parkeerplaats naast het café en voor de accommodatie van schietvereniging Ons Genoegen en handboogschutterij Robin Hood afgewezen.

"Hierdoor zouden beide clubgebouwen helemaal in het niet geraken', aldus burgemeester Keereweer. Het past daar gewoon weg niet is het college van mening. De eigenaar van het café is inmiddels van de afwijzing van zijn verzoek op de hoogte gesteld. Het naastgelegen café aan de Stekkenberg 7 staat al enkele maanden leeg.

Buurtpark Het Groeske klaar: feest!

GROESBEEK - Zaterdag was het drukbezochte openingsfeest van buurtpark Het Groeske. Jong en oud vermaakte zich goed aan de oevers van de Groesbeek.

Lokale muzikanten en artiesten werkten belangeloos mee en wijdden het nieuwe kleine amfitheater in. Enthousiaste wijkbewoners willen van het Groeske Zomerfeest wel een jaarlijks terugkerend feest maken. Initiatiefnemer van het wijkproject rond het Groeske Kirsten Kuipers: 'Ik vind het heel gaaf dat het ons gelukt is om al onze plannen voor het park waar te maken! Ik denk dat de wijkbewoners, de scholen en de bewoners van de Kloostertuin nog veel plezier van het park gaan hebben. Samen zorgen voor de vier delen van het park, die de wijk nu in beheer heeft én ervan genieten zoals bij dit feest maakt dat mensen elkaar weer kennen. Het zorgt voor veel verbroedering!' Voor meer foto's zie: www.buurtparkgroeske.nl.

Verenigingen mogen oud papier blijven inzamelen

GROESBEEK – De gemeente Groesbeek gaat in de loop van dit jaar de inwoners informeren over het omgekeerd inzamelen van huiselijk afval. Volgens wethouder Thijssen staat echter vast dat verenigingen die al jaren langs de deuren gaan om oud papier in te zamelen dit mogen blijven doen.

Theo van de Velde (GJS) steunde ook de verenigingen die papier ophalen. Als het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval ook de goedkeuring krijgt van de inwoners van Groesbeek zal het nogmaals door de gemeenteraad besloten worden. Met het omgekeerd afval inzamelen worden alleen materialen (grondstoffen) opgehaald die te hergebruiken zijn zoals plastic, gft, melk- en sappakken, blik en oud papier.

De blauwe huisvuilzakken zullen de bewoners zelf naar een bepaalde plaats moeten brengen. De gemeente gaat uit van een kleine hoeveelheid restafval. Kersten van SG gaf de voorkeur aan scenario 1 (tariefzakkeninzameling). Mevrouw Borremans van C'90 was voor het voorstel van het college. In Ubbergen waren ze sceptisch over die containers en nu willen ze de containers niet meer kwijt.

Scholtens CDA liet weten pas een keuze te maken als de burgers zijn geïnformeerd, die moeten weten wat de consequenties zijn. Daarnaast ontbreekt de financiële onderbouwing, aldus Scholtens. Mevrouw Ten Doesschate liet weten in ieder geval niet voor scenario 3 te kiezen, want zij is bang dat de zakken op weg naar de container tussen de struiken zullen verdwijnen. Gekozen werd voor scenario 3 (veertien raadsleden voor en negen tegen), waar het college de boer mee op kan gaan.

Waardig afscheid erevoorzitter Theo Eikholt van De Treffers

Theo werd met fakkels begroet Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Zowel donderdag- en vrijdagavond als ook zaterdagmorgen is op een waardige wijze afscheid genomen van de geliefde erevoorzitter van De Treffers Theo Eikholt. Theo Eikholt is liefst vijfentwintig jaar voorzitter geweest van de Groesbeekse voetbalclub, deze taak heeft hij met verve vervuld.

In de kantine van het clubgebouw van De Treffers was er voor De Treffersaanhang gelegenheid om het condoleance-register te tekenen. Vrijdagavond na de avondwake was Theo opgebaard in de businessruimte van het clubgebouw van De Treffers aan het Nijerf, waar iedereen in de gelegenheid werd gesteld persoonlijk afscheid van Theo te nemen en hem de laatste groet te brengen.

Zaterdagmorgen werd de lijkwagen met daarin het stoffelijk overschot van Theo op de Pannenstraat al begroet door De Treffers-jeugd met brandende fakkels tot bij de kerk. Daar stond eveneens een erehaag van De Treffer-jeugd in tenue met allen een rode roos die in de kerk op de kist werd gelegd.

Pastor van Rooij noemde het een stijlvol afscheid. Voorzitter Bert Janssen liet weten, dat Theo een man van binden en verbinden was. "De club zal jou missen", aldus Bert Janssen. Na de dienst werd Theo in het bijzijn van zijn naasten naar het crematorium gebracht.

Geen tegenprestatie, dan korting op uitkering

GROESBEEK – De gemeenteraad van Groesbeek heeft besloten om Groesbekers die in de bijstand zitten en weigeren een tegenprestatie te leveren hun uitkering te korten met vijf procent.

Het college had de gemeenteraad voorgesteld een korting toe te passen van tien procent op hun uitkering. Dat vond het merendeel van de raadsleden wat te gortig. Hans Peters van Sociaal Groesbeek had moeite met de regeling voor hen, die het werk weigeren vanwege de gezondheid. Hij vroeg het college hier alert op te zijn. Daarnaast is tien procent veel te hoog; hij stelde voor dit te halveren naar vijf procent. Ook mevrouw Brouwer van VOLG pleitte ook voor de vijf procent. De PvdA in naam van Martijn Schmiermann zag geen reden om de boeteclausule aan te scherpen, het is direct al een negatieve inzet liet hij weten. Ook voor hem was de vijf procent voldoende.

Mevrouw van de Vree GroenLinks stelde voor in het kader van de uniformiteit vijf procent strafkorting te heffen zoals dat ook in Nijmegen het geval is. Wethouder Thijssen liet weten dat tegen mensen die niet willen werken maatregelen genomen moeten worden. "Daarnaast wordt ons deze wet van hoger hand ons opgelegd", aldus Thijssen. De PvdA diende vervolgens een amendement in om de korting terug te brengen van tien naar vijf procent met een evaluatie in 2016. Het amendement werd met een krappe meerderheid aangenomen.

Snelheidscontrole op Wylerbaan Groesbeek

GROESBEEK – De politie heeft zondagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur een radarsnelheidscontrole gehouden op de Wylerbaan in Groesbeek.

In totaal passeerden 435 voertuigen de radarcontrole, waarvan er zeven te hard gingen. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 103 kilometer per uur, terwijl ter plaatse maximaal 80 kilometer per uur is toegestaan. In verband met de cao-actie van de politie, krijgt geen van de zeven een bon thuisgestuurd.

Niet de ME, maar wandelaar vindt lichaam vermiste Duitser

Foto: Joop Verstraaten

BERG EN DAL – In de omgeving van de Duivelsberg in Berg en Dal heeft vrijdagmorgen de mobiele eenheid met liefst 25 man sterk de omgeving uitgekamd op zoek naar een 55-jarige Duitser die bijna een hele week is vermist. Ook een helikopter heeft in die tijd boven het gebied gecirkeld, maar of die iets te maken had met de zoekactie, is niet bekend.

De ME is daar gaan zoeken omdat bij De Duivelsberg de auto van de vermiste persoon is aangetroffen. Ook heeft de politie de afgelopen week een oproep aan het publiek gedaan om uit te kijken naar de vermiste persoon, echter zonder resultaat. Zondagmorgen rond half twaalf kwam het verlossende telefoontje van een wandelaar die het lichaam van een manspersoon had gevonden in het bosgebied tegenover camping Maikenshof aan de Oude Kleefsebaan.

Omdat er ter plaatse een wandelmars was uitgezet, werd de brandweer van Groesbeek gealarmeerd om het gebied met linten af te zetten en de wandelroute wat te verleggen, zodat het lichaam van de man niet meer zichtbaar was voor de wandelaars. Al vrij snel was duidelijk, dat het om de 55-jarige Duitser ging. De politie heeft laten weten dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

Asfalt in plaats van klinkers op Heerbaan Millingen

GROESBEEK – Bij een van de laatste agendapunten die in de afgelopen raadsvergadering behandeld werden, is het amendement van GJS-fractievoorzitter Alex ten Westeneind aangenomen om de Heerbaan te asfalteren in plaats van klinkers te voorzien.

Eerder had de PvdA al een amendement ingediend om het overschot van 2.7 miljoen euro in zijn geheel aan de reserve toe te voegen, terwijl het college dat geld over vier jaar wilde verdelen. Hoeken van de PvdA hield de raadsleden voor om eerst een sluitende begroting te creëren en als er dan een overschot is dit in te zetten voor bijzondere doelen. Irma van de Scheur (GVP) was van mening dat eerdere toezeggingen nagekomen moeten worden en pleitte voor asfalteren van de Heerbaan. Volgens Hoeken (PvdA) kun je incidenteel geld niet structureel inzetten. Volgens wethouder Fleuren mag dat van de provincie wel ingezet worden. Het eerste amendement van de PvdA werd in stemming gebracht, maar haalde het niet: elf voor en twaalf tegen.

Vervolgens kwam het amendement van GJS in stemming het resultaat was vijftien stemmen voor asfaltering en acht tegen. Ten Westeneind (GJS) liet weten blij te zijn dat en na de asfaltering minder overlast zal zijn. De extra kosten van 181.000 euro heeft de gemeenteraad nu extra vrijgemaakt om het gedeelte van de Heerbaan tussen hotel Millings Centrum en de Burgemeester Eijckelhofstraat te gaan asfalteren inclusief het voorterrein van het Kulturhus en de herinrichting van het Kastanjeplein.

Pianoconcerten in Vierdaagse week

HEILIG LANDSTICHTING/GROESBEEK – Voor de vijfde maal in successie vinden er in Groesbeek -voor de vijfde maal- internationale pianoconcerten plaats van 21 tot en met 24 juli.

De Euregiofestivalconcerten gebracht door studenten, beginnen steeds om 20.00 uur tijdens de Vierdaagseweek. Het motto is 'Even uit de drukte en genieten van fantastische pianomuziek'. Het eerste concert vindt plaats op dinsdag 21 juli in de Cenakelkerk in Heilig Landstichting, waar Angel Laguna uit Spanje werken speelt van I'Albeniz, W.A. Mozart en Fr. Chopin.

Op woensdag 22 juli weer in de Cenakelkerk in Heilig Landstichting brengt Max-Philip Klüser uit Duitsland werken van L. van Beethoven en Fr. Chopin ten gehore.

Op donderdag 23 juli speelt Christian Fitz uit Duitsland in de protestantse kerk aan de Kerkstraat in Groesbeek werken van L. van Beethoven en Fr. Schubert. Vrijdag 24 juli speelt Clara Strobel uit België eveneens in de protestantse kerk werken van J.S. Bach, L. van Beethoven, Fr. Chopin en B. Smetana.


Bij alle vier de concerten wordt geen entree gevraagd, omdat de studenten hiermee podiumervaring op doen. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De gemeente Groesbeek organiseert deze pianoconcerten nu voor de vijfde maal. Het zijn unieke gelegenheden om uiterst begaafde studenten, misschien wel vlak voor hun doorbraak, te kunnen horen. De Cenakelkerk is onlangs prachtig gerestaureerd terwijl de protestantse kerk met haar fenomenale akoestiek geweldige plaatsen zijn waar deze pianisten te horen zijn.

'Fietsen

zonder parachute'

GROESBEEK - Battlefieldfietstour 'Fietsen zonder parachute', een fietstocht over tien kilometer (met eigen fiets) van 12.00-15.30 uur onder leiding van een gids op 26 juli.

Deze tocht staat in het teken van Operatie Market Garden over de landingsterreinen bij Groesbeek. Startlocatie is Bevrijdingsmuseum, Wylerbaan 4, Groesbeek, beginnend met inleiding en introductiefilm. Deelname kost inclusief entreebewijs met vijftig procent korting voor het Bevrijdingsmuseum zes euro. Reserveren is noodzakelijk via Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Wylerbaan 4 in Groesbeek; 024 3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl; www.bevrijdingsmuseum.nl. (MK niet geldig). Bij slecht weer vervalt de fietstocht!

Bakkerij Bart sluit deuren in Groesbeek

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – De Groesbeekse vestiging van Bakkerij Bart aan de Spoorlaan in Groesbeek heeft vanaf maandag de deuren gesloten.

Naar verluidt kon de franchise-ondernemer Marcel Tielkens het financieel niet meer bolwerken. Een woordvoerder van het hoofdkantoor van Bakkerij Bart liet weten dat ook zij geconfronteerd werd met de plotselinge sluiting van de Groesbeekse vestiging. "Wij zullen met de franchise-ondernemer – die al vele jaren in de Groesbeekse vestiging zit- in gesprek gaan wat de oorzaak van de sluiting is. In ieder geval zullen wij als Bakkerij Bart er alles aan doen om de Groesbeekse vestiging zo snel mogelijk weer te openen, zodat het publiek weer terecht kan voor onze mooie producten", aldus de woordvoerder in Beuningen.

Groesbeeks judosucces op het NK voor teams

GROESBEEK - Het was een topdag voor enkele judoka’s uit de gemeente Groesbeek op het Nederlands kampioenschap judo voor jeugdteams. Het jongensteam van stichting Topjudo Nijmegen voor judoka’s jonger dan vijftien jaar, met daarin onder meer Rik Jansen, Tim Wekking en Swen Peek, won met grote overmacht de gouden plak. Een prestatie van formaat voor de mannen van Olympisch coach Gerrie Theunissen die al vele successen mocht vieren, maar met z’n jeugdteams nog nooit Nederlands kampioen werd.

Ook bij de meisjes werden er prima resultaten geboekt. Het team jonger dan vijftien jaar met Marit van Kerkhof en Kim Wijers in de gelederen, trof in de tweede ronde het Zeeuwse Geelhoed, de andere favoriet en latere winnaar van de titel. Deze beoogde finale werd helaas verloren. Het team van coach Jennifer Kuijpers wist zich echter prima te herpakken en legde in een spannende eindstrijd toch nog beslag op het brons.

De meisjes jonger dan twaalf jaar van Judoschool Theunissen mochten als kampioen van Midden-Nederland ook naar het NK in het Triavium in Nijmegen. Voor dit team kwamen onder andere Tiffany Kolvenbach, Mirthe van Kerkhof, Jennifer Kolvenbach, Renske Wekking en Lotte van Megen op de mat. Na enkele spannende partijen coachten Egbert de Goede en Mark Dams hun pupillen uiteindelijk naar een 3-2 zege op het Groningse Tan Ren Jutsu. Het resultaat: een mooie en dik verdiende derde plaats op het podium.

Na de laatste partij barstte er een mooi judofeest los. Enkele judoka’s hielden zich in de menigte op, waardoor zij helaas op de foto ontbreken.

PolderPop met twaalf bands ligt mooi op schema

LEUTH - PolderPop is toe aan de 26e editie. De voorbereidingen voor dit gratis popfestival is in volle gang en op schema. Lefst twaalf bands spelen op zondag 9 augustus op twee podia. Het is gratis, kom kijken, luisteren, genieten en ontdek muzikaal talent uit de lage landen.

PolderPop heeft een neus voor nieuwe talentvolle acts. Ook dit jaar hebben we een uitdagend programma met acts uit het hele land weten samen te stellen. Van blues naar rock, van metal via Indy naar electrobeat, hip hop en reggae. Achtereenvolgens spelen: Merleyn Bevelander Band, TinKittin, My Blue Van, Okieson, Tarzan’s Not My Daddy, Texas Radio, Taxidermist, Opticks, Trip to Dover, Leeways, Raw Flowers en Wolfskop.

De oude zoutopslag in de Bredestraat in Leuth is de locatie van het festival. Sfeervol, intiem en op wandelafstand van het dorp.

PolderPop kan altijd vrijwilligers gebruiken. "Lijkt het jou een leuk om mee te helpen laat dan van je horen via info@polderpop.com. Er is van alles te doen, inrichten van het terrein en opbouwen van de podia, verspreiden van posters en flyers, extra handen achter te bar of begeleiding van de artiesten. Er zit ook vast iets voor jou bij."

PolderPop, zondag 9 augustus, 13.00 uur op nieuwe locatie: Oude Zoutopslag, Bredestraat in Leuth (bij Nijmegen). De entree is gratis. Meer info staat op www.polderpop.com.

Kadernota 2016 oogst nog geen lof

GROESBEEK – Tijdens de vaststelling van de kadernota 2016 is er nauwelijks lof geoogst voor het voorstel.

De kadernota is een hulpmiddel voor de gemeenteraad om tijdig invulling te geven aan de kaderstellende rol voor het gemeentelijk beleid en de daarvoor beschikbaar te stellen middelen voor de begroting van 2016 en de meerjarenraming 2017 tot en met 2019.

Kersten (Sociaal Groesbeek) liet weten niet veel met deze nota te kunnen. Er worden geen conclusies gesteld omdat het nog niet doorberekend is. Eikholt (GVP) had op dit moment ook geen inzicht. "We moeten voortborduren op de oude regeling." Maas sprak namens VOLG en Voor Berg en Dal. "Hoe dan ook moet er 1,5 miljoen bezuinigd worden." Van hem mogen de reserves hiervoor benut worden en er minder nieuwe werken worden opgestart. Hij raadde het college ook aan kritisch te kijken naar de in- en output. "Ook efficiënt en een andere manier van werken kan helpen", volgens Maas.

Hoeken (PvdA) mistte ook de meerjarenvisie. "Het is er al met al niet beter op geworden. Het zijn steeds ad hoc beslissingen van het college. Geen enkel voorstel van het college haalt ongeschonden de raad, dat zien wij met lede ogen aan", aldus Hoeken. Coerwinkel (GroenLinks) was ook van mening, dat er niets in deze nota staat. "Er is geen ruimte voor nieuw beleid", concludeerde Coerwinkel. "Wij kijken vol spanning uit naar de eerste begroting."

Doesschate (VVD) wenste duidelijkheid over de tekorten. "Het is niet te geloven, het is allemaal wartaal." Wethouder Fleuren excuseerde zich door te zeggen, dat ze pas een half jaar in de nieuwe gemeente bezig zijn. "In de toekomst gaan we meer plannen en zorgen we voor ruimte voor discussie", aldus wethouder Fleuren.

Inbraak auto

bij Vlietberg in Ooij

OOIJ – Autokrakers hebben zondagmiddag ingebroken in een auto die stond geparkeerd bij De Vlietberg in Ooij.

Door een gaatje onder het deurslot te maken, kon het slot ontgrendeld worden. Men is er vandoor gegaan met rugzakken met kleding, navigatie- en audio-apparatuur. De benadeelden komen uit Arnhem en Bemmel.

OOIJ – Autokrakers hebben zondagmiddag ingebroken in een auto die stond geparkeerd bij De Vlietberg in Ooij.

Door een gaatje onder het deurslot te maken kon het slot ontgrendeld worden. Men is er vandoor gegaan met rugzakken met kleding, navigatie- en audio-apparatuur. De benadeelden komen uit Arnhem en Bemmel.

Afscheid burgemeester Keereweer op 4 september

GROESBEEK – Burgemeester Keereweer van Groesbeek neemt op vrijdag 4 september afscheid als burgemeester van de gemeente Groesbeek.

Keereweer is van 1 april 2012 tot 31 december 2014 waarnemend burgemeester van Groesbeek geweest en daarna van 26 september 2013 tot 31 december 2014 ook nog waarnemend burgemeester van Millingen aan de Rijn. Vanaf 1 januari 2015 toen de herindeling een feit geworden, is hij vervolgens tot zijn afscheid op 4 september burgemeester van de huidige gemeente Groesbeek/Berg en Dal. De afscheidsreceptie van Keereweer is vrijdagmiddag 4 september vanaf 15.00 uur in het gemeentehuis van Groesbeek, waar een ieder welkom is.

Workshop e-books voor tablet/iPad

GROESBEEK - "Met uw bibliotheekabonnement heeft u gratis toegang tot meer dan 7.000 e-books. Maar hoe gaat dat nu in zijn werk? In deze workshop 'E-books voor de tablet of iPad' leert u hoe u een account aanmaakt, de bibliotheek APP kunt downloaden en e-books kunt lezen."

"U kunt op de tablet of iPad direct e-books lenen en lezen, neem uw tablet daarom mee naar deze workshop! We richten ons in deze workshops op het lezen op een android tablet en iPad. Het is niet geschikt voor mensen met een e-reader! De workshop is op donderdag 9 juli van 19.30 tot 21.00 uur in de bibliotheek. Deelname aan de workshop is gratis. Er is plaats voor tien deelnemers. U kunt zich aanmelden in de bibliotheek of info@bibliotheekgroesbeek.nl Indien u nog geen e-bookaccount heeft, dient u de lenerspas mee te nemen en uw e-mail tijdens de workshop te raadplegen."

Moestuin Magazine voor basisschool Op De Horst Groesbeek

GROESBEEK – Pauline Varkevisser, fotograaf & grafisch vormgever was op zoek naar een onderwerp voor haar fotoproject met als thema 'Nieuw '. Ze koos voor de schoolmoestuin, waar groen en jeugd samenkomen.

Directeur Theo Giesbers werd gevraagd of ze foto's mocht maken op de moestuin. Toen in maart het moestuinseizoen van start ging, legde zij elke donderdag de activiteiten vast van de groepen vijf en zes: van zaaien tot oogsten. Dat leverde zoveel leuk fotomateriaal op, dat ze besloot een 'Moestuin Magazine' uit te brengen.

De leerlingen hebben er ook een bijdrage aan geleverd in de vorm van een verhaaltje, interview, recept en puzzeltje. 'Moestuin Magazine ' is een kleurrijk en beeldend overzicht geworden van 2,5 maand werken in de moestuin. Op donderdagmorgen 16 juli is om 10.15 uur de presentatie van het magazine op basisschool 'Op de Horst' aan de Plakseweg.

Na een kort interview van Theo Giesbers met schoolmoestuin-opa Toon Derks zal Pauline Varkevisser vertellen op welke wijze het 'Moestuin Magazine' tot stand is gekomen. Hierna wordt het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Eric Weijers in het bijzijn van de groepen vijf en zes, ouders en grootouders die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de prachtige schoolmoestuin. Het tweede exemplaar is voor schoolmoestuin-opa Toon Derks. Voor Wouter van Eck die de grond van de schoolmoestuin in bruikleen heeft gegeven is er ook een magazine beschikbaar, evenals voor de leerkrachten van groep vijf en zes.

Gemeente wil jongeren trainen in jong leiderschap

GROESBEEK – Het gemeentebestuur van Groesbeek wil voor jongeren een trainingsprogramma starten met de intentie dat jongeren een eigen mening te krijgen en geen meelopers te zijn of worden.

Met het volgen van het programma van Young Leaderz werken de jongeren aan hun eigen ontwikkeling en hun toekomstige plaats in de maatschappij. Het jongerenwerk van de kernen Millingen en Groesbeek heeft een voorstel aangeleverd waarin is beschreven welke jongens in aanmerking komen voor dit project.

In de kern Groesbeek heeft het jongerenwerk een groep jongeren voor ogen die in De Maddogs actief is als bezoeker of vrijwilliger tijdens de middagopening. Dit zijn jongeren tussen de vijftien en achttien jaar. De jongens en meiden in deze groep zijn voornamelijk meelopers en een goede doelgroep voor dit project. Deze training biedt ondersteuning in de ontwikkeling van de jongeren om hen een positieve uitstraling en houding te doen ontwikkelen. "Dat heeft ook een positief effect op de rest van de groep", aldus het college.

In Millingen denkt men aan de groep van elf actieve jongeren die zich bezighoudt met activiteiten voor jongeren. Deze groep bestaat uit vier jongeren van het jongerenbestuur en zeven jongeren uit de tienercommissie. Zij proberen de slag te maken om met verschillende partijen in het dorp samen te werken en wellicht in de toekomst uit dorpen in de hele gemeente. Een geschikt moment om te starten is na de zomervakantie op de locatie van De Maddogs in Groesbeek en De Tof in Millingen. De kosten bedragen 9.180 euro.

Heerlijk aanmodderen aan de oude carrouseltafel

Foto: Daphne Laukens

GROESBEEK-DE HORST – Het is heerlijk 'aanmodderen' aan de oude carrouseltafel van het Groesbeekse gemeentehuis.

Basisschool 'Op De Horst' heeft de oude commissietafel – die overbodig was – uit het gemeentehuis omgetoverd tot een moddertafel. In het bovenblad zijn afwasbakken en emmers geplaatst en is vervolgens geheel met een stevige bootlak afgewerkt.

Maandag 29 juni was het Nationale Modderdag en de peuters van peuterspeelzaal 'Kiekeboe' zijn samen met de kleuters van basisschool Op De Horst met hulp van groep acht heerlijk gaan modderen. Zand en water blijven enorme uitdagingen voor de kinderen.

Diesel overgeheveld in Kekerdom

KEKERDOM – Maandagmorgen werd ontdekt dat uit een vrachtwagen uit Rotterdam, geparkeerd aan de Botsestraat in Kekerdom, de dieseltank was leeggezogen.

De schade aan de tank inclusief de kosten van de diesel bedraagt vijftienhonderd euro.

Automobiliste ramt tuinmuur

Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN – Zondagmorgen rond 07.00 uur heeft een 42-jarige automobiliste afkomstig uit Millingen een tuinmuur geramd langs de Heerbaan in Millingen.

De veroorzaakster reed in een S-bocht rechts af en kwam zo tegen de tuinmuur van een woning terecht. Omdat de melding kwam dat er een auto een woonhuis ingereden was, rukte ook de brandweer van Millingen uit. De vrouw - die niet gewond was geraakt - is door de politie meegenomen, omdat zij onder invloed van alcohol verkeerde; haar rijbewijs is ingevorderd. De auto kan als afgeschreven worden beschouwd, terwijl de muur zware schade opliep.

Titus Brandsmaschool in Berg en Dal krijgt eigen kunstgras sportveldje

BERG EN DAL – De Titus Brandsmaschool aan de Patrijsweg in Berg en Dal krijgt een eigen kunstgras sportveldje, dat grenst aan de speelplaats van de school.

Ouders, gemeente, kinderopvang Domino en overkoepelend orgaan van de scholen SPOG hebben 14.000 euro bij elkaar gebracht. Daarnaast hebben de kinderen van de school hun steentje bijgedragen met een heitje voor karweitje-actie. Burgemeester Keereweer van Groesbeek heeft het kunstgrasveldje op maandag 6 juli officieel geopend.

Middagje verkoeling voor leerlingen basisschool 't Vossenhol Groesbeek

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – De leerlingen van basisschool 't Vossenhol aan de Van Ruysdaelweg hebben donderdagmiddag de middag van hun leven gehad.

In plaats van leren in de klas mochten alle leerlingen van groot tot klein buiten – in het nieuwe park – en in de schaduw genieten van water, water en nog eens water. Op het eind van de morgen werd verteld, dat ze 's middags in bikini of in zwembroek naar school mochten komen. Vooral de jongens brachten tegelijk hun waterpistolen mee waardoor menig water gevecht werd uitgevochten in het park of in de schaduw.

De school had enkele zwembaden opgesteld en aan waterslangen was er ook geen gebrek. De kinderen van groot tot klein genoten zichtbaar ondanks de hitte waarbij het water voor de nodige verkoeling zorgden.

Uitbreiding dagopvang ouderen

GROESBEEK – De gemeenteraad van Groesbeek heeft het voorstel van het college gesteund om de dagopvang voor ouderen fors uit te breiden.

Het is de bedoeling dat in alle kerkdorpen de ouderen een plekje krijgen om de dag met andere ouderen door te brengen. Of dat in elk kerkdorp zal lukken, is nog maar de vraag omdat de dagopvang geregeld moet worden met vrijwilliger(ster)s. Hiermee worden de mantelzorgers ontlast. Gemeenten moeten van overheidswege - met minder geld – zorgen voor dagbesteding voor de ouderen met een lichte beperking.

De bestaande dagopvang is momenteel alleen toegankelijk voor ouderen met een indicatie. Niet alle ouderen kunnen bij de dagopvang terecht. Dat hoopt men nu met vrijwilligers op te lossen. De raadsleden hebben grote waardering voor de mantelzorgers in hun gemeente en steunden het voorstel van Rona Vree om het bedrag voor innovatie-ondersteuning mantelzorgers te verhogen tot veertigduizend euro.

Millingen wil banden aanhalen met Hongaarse Fertöd

MILLINGEN – De fractie van GJS uit Millingen heeft het college gevraagd om de banden met het Hongaarse Fertöd weer aan te halen.

De gemeente Groesbeek heeft onlangs aangegeven de vriendschapsbanden met Körmend te willen voortzetten. De fractie wijst het college erop dat Millingen al jaren vriendschapsbanden heeft opgebouwd met het Hongaarse Fertöd, maar daar wordt niets over vermeld.

Met Fertöd is door de werkgroep Baratsag afgesproken dat de nieuwe gemeente na de fusie opnieuw contact zou opnemen om afspraken te maken over het voortzetten van de vriendschapsband. Zij spraken de hoop uit dat de vriendschapsband na de fusie voortgezet zou worden. GJS zou het op prijs stellen als de vriendschapsbanden met Fertöd weer opgepakt gaan worden. Burgemeester Keereweer liet weten dat begin volgend jaar bekeken zal worden of de banden hersteld gaan worden.

Bedevaart naar Kevelaer

GROESBEEK/KEVELAER – Voor de 220ste maal gaat er op dinsdag 11 augustus vanuit Groesbeek een bedevaart naar de Duitse bedevaartplaats Kevelaer.

Al jaren zijn er vele duizenden Groesbekers naar Kevelaer gegaan. Wie met de bus mee wil, kan zich aanmelden voor zondag 26 juli bij de bekende adressen. De buskosten naar Kevelaer bedragen tien euro per persoon. Het programma in Kevelaer is als volgt: Vanuit de bus in processie naar de basiliek; 11.15 uur heilige mis in de basiliek; 14.00 uur lof met uitstelling van het Allerheiligste, in de basiliek; 14.45 uur kleine kruisweg, op de kruiswegplaats, aansluitend aan het lof.


De bussen vertrekken om 17.00 uur vanuit Kevelaer weer naar Groesbeek. De bedevaartgangers kunnen ook op eigen gelegenheid naar Kevelaer reizen. Het Broederschap Kevelaer hoopt weer op een grote schare mensen uit heel Groesbeek, die de processie naar de kerk lopen en de diensten zullen bijwonen in de prachtige basiliek. Oud-pastoor Van Gestel zal voorgaan in de heilige mis, het lof en de kruisweg. Leden van de koren van de nieuwe parochie Cosmas en Damianus alsmede enkele solisten, zullen de diensten opluisteren.

Gemeente gedoogt milieustraat Van Kesteren aan Ambachtsweg

GROESBEEK – Het gemeentebestuur gedoogt dat de firma Van Kesteren aan de Ambachtsweg momenteel de milieustraat runt zonder de vereiste vergunning.

Per 1 juli is afgesproken dat de huidige gemeentewerf gesloten wordt voor het inzamelen van KCA (Klein Chemisch Afval) en KGA (Klein Gevaarlijk Afval). Het betreffende afval kan dan bij Van Kesteren worden aangeboden. Voor het realiseren van het KCA/KGA-depot heeft Van Kesteren op 21 april een omgevingsvergunning aangevraagd in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De looptijd van deze uitgebreide vergunningsprocedure bedraagt gemiddeld 26 weken. Om toch op 1 juli te kunnen starten heeft van Kesteren op 29 mei een gedoogverzoek ingediend.

De omgevingsvergunningaanvraag is zowel voor het bouwen als voor het milieudeel ontvankelijk en er bestaat derhalve concreet zicht op legalisatie. Het bouwwerk past binnen het vigerend bestemmingsplan en onlangs heeft de welstandscommissie een positief advies afgegeven. Het college heeft besloten de gedoogvergunning tot uiterlijk 1 december 2015 te verlenen of eerder, tot het moment dat de vergunning verleend is. De keuze van gedogen is gemaakt om de overgangsdatum van 1 juli, zoals deze met de inwoners is gecommuniceerd, ook te kunnen waarmaken. "Uitstel zou verwarring geven en daarmee is het milieu ook niet gediend", aldus het college.

Wisseling van de wacht door Wijnkoninginnen in Groesbeek

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – Afgelopen zondagmiddag is afscheid genomen van de Wijnkoningin 2014 Liëtte Loeffen en haar Prinsessen Jesse Jacobs en Juul Beijer in grill- en eetbar Dikkemik aan de Mooksestraat in Groesbeek.

Zij werden bedankt door de oud-voorzitter van De Groesbeekse Wijnfeesten Sylvia Fleuren, die vanwege haar wethouderschap de functie moest neerleggen. De taak heeft zij overgedragen aan haar zuster Marga Nillesen, die op haar beurt haar zus Sylvia dankte voor het vele werk, dat zij voor de Groesbeekse wijnfeesten heeft gedaan en daarmee Groesbeek nationaal en internationaal op de kaart heeft gezet.

De eerste taak van de nieuwe voorzitter Marga Nillesen was de receptie te openen van Jeanette van Raaij-De Haas, de nieuwe Wijnkoningin met haar twee dochters de Wijnprinsessen Iris en Judith. Marga wenste Jeannette veel succes toe tijdens de komende Nederlandse Wijnfeesten die vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 september in Groesbeek worden gehouden. 'Dan staan jullie in het middelpunt van de belangstelling', liet Marga aan de wijnhoogheden weten. Namens het gemeentebestuur van Groesbeek was wethouder Eric Weijers aanwezig, die de Wijnkoningin een bloemetje aanbood.

Woninginbraak Beek

BEEK – Het afgelopen weekend is een inbraak van een woning aan de Rijksstraatweg in Beek ontdekt.

Door een gaatje in het kozijn te boren kon het raam geopend worden en is men de woning binnengekomen. Er wordt computerapparatuur ter waarde van vele honderden euro's vermist. De spullen waren eigendom van een 48-jarige inwoonster uit Beek.

Arno van der Kruis verlaat De Ploegdriever

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK/OOIJPOLDER – Onlangs is bekend geworden dat Arno van der Kruis weggaat bij de vereniging voor landschapsbeheer 'De Ploegdriever' Groesbeek en de Ooijpolder.

Van der Kruis is op 1 juli opgevolgd door de ecoloog Bart Willers, bekend als herder van de schapen die de bermen langs het spoor afgrazen. Arno van der Kruis blijft wel als adviseur voor natuur en landschap actief met zijn onderneming Bellefleur boomgaardbeheer.

Edelweisz sluit muziekseizoen af met Midzomerwijkconcert

BERG EN DAL - Traditioneel sluit muziekgezelschap Edelweisz het muziekseizoen af met het Midzomerwijkconcert. Elk jaar vindt het concert plaats op een andere locatie in Berg en Dal. Dit jaar is het concert op vrijdag 17 juli op de parkeerplaats bij het Hamersveld aan de Kerstendalseweg in Berg en Dal.

Deze avond wordt het seizoen muzikaal samengevat. Zo komt een deel van het jaarconcert terug, waarin de geschiedenis van de popmuziek werd behandeld. Natuurlijk laat Edelweisz ook iets nieuws horen. Het wordt een avond vol luchtige muziek, waardoor zowel de muzikanten als de luisteraars al een beetje in vakantiestemming kunnen komen. Ook de leerlingen laten van zich horen tijdens dit concert.

Het concert begint om 19.30 uur. Edelweisz houdt het graag informeel en om het vakantiegevoel snel te laten komen worden bezoekers uitgenodigd hun eigen tuinstoel mee te nemen en aan te schuiven. Dat maakt het nog gezelliger!

Meer informatie over Edelweisz staat op www.edelweisz-bergendal.nl.

Frits Ankringa overleden

GROESBEEK – Woensdagmorgen is in het bijzijn van zijn naasten op 71-jarige leeftijd Frits Ankringa overleden. Frits was raadslid van de voormalige gemeente Groesbeek van 2002 tot 2014. Als raadslid van GroenLinks en voorzitter van de Ster bleek hij een warm pleitbezorger van het toerisme in Groesbeek.

Thema's als de centrumplannen, de lightrailverbinding met Duitsland en de duurzaamheidstop lagen hem na aan het hart. Bij menig debat in de gemeenteraad benadrukte Frits de noodzaak van een goede visie als vertrekpunt voor het gemeentelijk handelen. Als Amsterdammer heeft Frits zich aardig in de Groesbeekse gemeenschap weten te nestelen en daarnaast is hij op maatschappelijk gebied ook heel actief geweest.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag is een minuut stilte in acht genomen uit respect voor Frits. Frits had ook diverse maatschappelijke functies zoals eerder vermeld voorzitter van de Ster, voorzitter van handboogschutterij Robin Hood en oprichter van de ´Denk Tank´ een groep mensen die zich bezighoudt over de toekomst van Groesbeek 'Hoe moet Groesbeek eruit zien in 2030 '.

Maandagmorgen is om 10.45 uur afscheid genomen van Frits tijdens een herdenkingsdienst in de protestantse kerk aan de Kerkstraat in Groesbeek, waarna de crematie in besloten kring heeft plaatsgevonden.

Bedrijf gaat in gemeente weer 360 graden panoramafoto's maken

GROESBEEK – Op verzoek van de gemeente Groesbeek gaat het bedrijf Cyclomedia uit Zaltbommel in de maanden juli en augustus in de gemeente Groesbeek 360 graden panoramafoto's maken.

Deze foto's worden gemaakt voor onder andere inspectie en beheer van de openbare ruimte. Daarnaast gebruikt de gemeente de foto's ook als ondersteuning bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen en bij het bekijken van situaties die met openbare orde en veiligheid te maken hebben.

Jaarlijks worden de foto's geactualiseerd. De privacy bij het maken van de foto's is gewaarborgd en passen in het kader van activiteiten die passen binnen de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kan men contact opnemen met CycloMedia Technologiy B.V. Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of via info@cyclomedia.nl.

Muziekavond De Kèls

GROESBEEK - Zaterdag 12 december is de jaarlijkse muziekavond van zanggroep De Kèls in cultureel centrum De Mallemolen. De Kèls zingt liedjes uit het nieuwe repertoire afgewisseld met de meer bekende liedjes van de groep. Tijdens deze muziekavond zal een bekende Brabantse troubadour, van wie de naam voorlopig nog geheim blijft, tweemaal een conference brengen.


De Kèls opent deze avond om 20:00 uur en om 23:00 uur neemt de bekende Groesbeeks band Back2live het over met de After Party. Er zal ongetwijfeld volop geswingd worden. Gedurende de avond zullen er gratis hapjes worden geserveerd. Om 19.30 uur gaat de zaal open en staat de koffie klaar.

De kaartjes kosten 7,50 euro en de verkoop is ondertussen gestart. De kaartjes zijn uitsluitend te verkrijgen (tijdens de openingstijden) bij cultureel centrum De Mallemolen. Meer informatie staat op www.zanggroep-de-kels.nl.

Opa's en oma's vertellen over de oorlog

GROESBEEK - Opa's en oma's vertellen op 28 juli over de oorlog voor kinderen van tien tot twaalf jaar.

Het persoonlijke verhaal van opa's en oma's over WO2. Het programma duurt van 14.00-15.30 uur en wordt afgewisseld met een film en een bezoek aan enkele hoogtepunten in de vaste tentoonstelling. (MK geldig). Begeleidende (groot)ouders betalen vijf euro per persoon. Reserveren is noodzakelijk via Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Wylerbaan 4 in Groesbeek; 024 3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl; www.bevrijdingsmuseum.nl.

Schennispleger actief bij Wylerbergmeer in Beek

BEEK – De politie van Groesbeek heeft de afgelopen dagen diverse meldingen gehad dat er een schennispleger actief zou zijn bij het Wylerbergmeer in Beek.

De tot nog toe onbekende man heeft zijn geslachtsdeel aan diverse jongedames getoond. De slachtoffers hebben een duidelijk signalement van de schennispleger aan de politie kunnen geven. Het is op dit moment niet bekend of er een of meerdere schennisplegers actief zijn. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt diegenen, die ook slachtoffer van de schennispleger zijn geworden, zich te melden via 0900 8844.

Staatssecretaris Dijksma ligt dwars; maar grensovergang blijft open

GROESBEEK – Het gemeentebestuur van Groesbeek heeft een week na de openstelling van de grensovergang Altena – Hettsteeg een brief van de staatssecretaris Sharon Dijksma ontvangen dat de grensovergang per 5 juli 2015 weer afgesloten moet worden voor autoverkeer. Als de gemeente zich daar niet aanhoudt, wordt er een dwangsom opgelegd van 75.000 euro per dag met een maximum van 600.000 euro.

Het is onderhand een grote soap geworden waar niemand meer iets van begrijpt. Vorige week was er op de Duitse tv WDR nog een verslag te zien dat burgemeester Gunter Steins van Kranenburg op de juist geopende grensovergang zijn Groesbeekse collega Harry Keereweer nog feliciteerde met de openstelling na zoveel jaren.

Kranenburg was er al lang klaar voor en heeft de weg perfect aangepast waar zelfs vijftig kilometer per uur gereden mag worden. In Groesbeek is de snelheid beperkt tot dertig kilometer per uur, dit voor de veiligheid van eventueel aanwezige steen- of kerkuilen. Groesbeek is van mening dat zij voldoende beschermende maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat uilen worden doodgereden.

Voor burgemeester Keereweer is het onbegrijpelijk dat het ministerie van Economische Zaken zich niet houdt aan een rechtelijke uitspraak. Groesbeek heeft direct een bezwaarschrift ingediend bij het ministerie in Den Haag en heeft daarnaast de rechtbank in Arnhem om een voorlopige voorziening gevraagd. Twee dagen nadat het gemeentebestuur de voorlopige voorziening had aangevraagd, heeft de rechter al in een spoedprocedure bepaald dat de grens voorlopig – tot 1 augustus 2015 – open mag blijven, terwijl de rechter de dwangsom eveneens voorlopig van tafel heeft gehaald. Het wordt de hoogste tijd dat er een mediator wordt aangesteld om de gemeente Groesbeek en het ministerie van Economische Zaken dichter bij elkaar te brengen om zo uit de impasse te komen.

Succesvolle Nacht van Noord 'Uit het leven gegrepen…'

GROESBEEK - De Nacht van Noord in Groesbeek afgelopen 13 juni, was een succes. Veel applaus, veel gelach, veel herkenning. "Dat zouden ze vaker moeten doen", zeiden de bezoekers, terwijl ze stonden na te kletsen in voorzieningenhart Op de Heuvel aan de Ericastraat. De Nacht van Noord is een voorstelling gebaseerd op verhalen uit de wijk, bood muziek, toneel, film.

Ook de presentator van de Nacht van Noord, Martijn Schmiermann, reageerde enthousiast. "Ik presenteer vaker dergelijke bijeenkomsten, maar deze aanpak met heel verschillende acts en met beeld, vind ik heel origineel. Echt een heel leuke en verrassende avond."

Damesondergoed en andere geschiedenissen
"Bijzonder en grappig", vonden de bezoekers de presentatie over de geschiedenis van het damesondergoed door Wilma Giesbers. Wilma Giesbers verzamelde dit ondergoed al een tijdje en had zich verdiept in de historie. Het werd een vrolijk geschiedenisverhaal, gebracht met veel gevoel voor humor.

William Janssen, bekend van onder meer TV Groesbeek, had speciaal voor de Nacht van Noord een film gemaakt over de geschiedenis van de wijk. Dat leverde herkenning en geroezemoes op, vooral bij de wat oudere bezoekers.

Vertederd keken zo'n 150 paar ogen naar de kinderen van de knutselclub, die een groot doek hadden gemaakt waarin ze het leven in de toekomst uitbeeldden. Broer den Boes (Herman Nillessen) en Piet Spanjers haalden herinneringen op over het stropen, de oorlog kwam voorbij en Wim Sillessen (Wim 't Oliepitje) en Liz Beers stonden stil bij de hoogtepunten van voetbalvereniging Germania.

Muziek en dictee
Veel muziek: daverend applaus voor de zingende vogelverschrikker (Karlijn van Basten) en haar jeugdige medezangeressen van toneelvereniging Den Zuuten Ienval. Wim Eijkhout bezong de veranderde wijk met een zelfgeschreven lied, de Siesmejénnekes zetten de zaal op z'n kop, evenals prins 'Ummenie' Harm van carnavalsvereniging De Feestneus.

Het dictee over het Groesbeeks dialect (door oud-wethouder en dialectkenner Theo Giesbers) zette de zaal letterlijk in beweging. De aanwezigen gingen staan en kregen een zin te horen als 'Die minse denke dat ze gin kont hebben' (zo klonk het). Daarna konden ze kiezen uit twee antwoorden, met een bijbehorende kleur: zwart en roze. Een van die twee kaartjes moesten ze omhoog houden. Het juiste antwoord was: Die mensen denken dat ze meer zijn dan andere mensen (zwart). De verliezers moesten gaan zitten. En zo ging het verder, totdat er een handjevol dialectkenners op het podium verder streden. Vooral om de eer, hoewel ze vertrokken met een prijsje: een 'Nacht van Noord' T-shirt of wandelgidsen.

De organisatoren waren moe, maar voldaan. "Het publiek heeft echt een keileuke avond gehad, daarvoor doe je het. Een goede sfeer, de reacties zijn allemaal positief", aldus Jacky Swinkels van Stichting Welzijn Groesbeek. "Volgend jaar weer?", vraagt een vrouw. Swinkels grijnst: "Wie weet…"

Workshop 'Het leven van de parachutist in WO2'

GROESBEEK - In het Bevrijdingsmuzeum is er op 16 juli een workshop 'Het leven van de parachutist in WO2' van 14.00-15.30 uur voor kinderen van acht tot twaalf jaar.

Je ziet in films van toen hoe parachutisten werden getraind voor de bevrijding en de spannende geschiedenis van de luchtlandingen. Je mag daarna een echte parachute vouwen en een volle bepakking dragen. (MK geldig). Begeleidende (groot)ouders betalen vijf euro per persoon. Reserveren is noodzakelijk via Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Wylerbaan 4 in Groesbeek; 024 3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl; www.bevrijdingsmuseum.nl.

Hoge boom valt goede kant op...

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Door een rukwind heeft zondag op het eind van de middag een grote boom langs de Hoflaan het begeven.

Het hoge gevaarte van ruim twintig meter hoog viel gelukkiger wijze de goede kant op, waardoor de schade beperkt kon blijven tot alleen een zwaar beschadigd hekwerk. Was de boom de andere kant opgevallen, dan was de schade velen malen groter geweest en waren ongetwijfeld woningen beschadigd.

Nu viel de boom in de tuin van Mariëndaal. De brandweer van Groesbeek is wel ter plaatse geweest, maar hoefde niets uit te richten. Gemeentewerken van Groesbeek heeft de omgeving afgezet met hekken. Volgens kenners was de boom van onderen geheel verrot, hetgeen vermoedelijk de reden geweest dat de boom is omgewaaid.

9 juli opent Multimate Millingen haar deuren Fixet Millingen wordt Multimate Millingen

Foto: ALfalima Photography

MILLINGEN - De verbouwing van Fixet naar Multimate is gereed! Nieuw maar toch vertrouwd De naamgeving, de complete huisstijl en sommige assortimenten zijn nieuw. Maar veel blijft ook bij het oude. Willem Spann: "Ons verkoopteam blijft hetzelfde. Klanten treffen dus de vertrouwde gezichten aan en kunnen blijven rekenen op het persoonlijke en deskundige advies."

Natuurlijk wordt de heropening feestelijk gevierd. Van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 juli vindt er een openingsfeest plaats en zijn alle inwoners van Millingen en omgeving uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en van de spectaculaire openingsaanbiedingen te profiteren.

Specialist in maatwerk

Multimate is dé bouwmarkt waarvoor geldt 'jouw klus, onze kwaliteit'. Of je deze klus nu zelf uit gaat voeren of dit laat doen, voor beide kun je bij Multimate terecht. Voor veel maatwerkoplossingen heeft Multimate alles in huis, zoals raamdecoratie, buitenzonwering, horren, binnen- en buitendeuren, veiligheidsbeslag, schuifdeur- en inloopkasten. Multimate staat voor klusgemak, scherpe aanbiedingen en bodemprijzen, gecombineerd met persoonlijke service.

Molenveld 1, Millingen aan de Rijn; 0481 431950; www.multimate.nl.

Eerste ondernemersontbijt van Ster levert tientallen nieuw leden op

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – Het eerste ondernemersontbijt van de Ster is donderdagmorgen 2 juli een groot succes geworden. De Gelderse Poort was al om half negen vol met ondernemers uit de nieuwe gemeente Groesbeek samen met het bestuur van de Ster.

In totaal genoten tachtig aanwezigen van het Sterontbijt, dat hen aangeboden werd. De bedoeling van dit samenzijn was kennismaken met elkaar en met de Ster en daar is men ruimschoots in geslaagd. Tot ieders tevredenheid werd het reilen en zeilen van de Ster uit de doeken gedaan en dat leverde de Ster enkele tientallen nieuwe leden op.

Na de kennismaking was voor velen duidelijk wat ze met en voor elkaar kunnen betekenen, waarbij de Ster voor zover mogelijk de helpende hand kan bieden. Voorzitter Theo Giesbers liet weten dat Groesbeek het A-merk is van de regio. Dat valt op te maken door het aantal overnachtingen en besteding van de toeristen. De toeristen komen naar Groesbeek voor de natuur en landschap, de historie (Romeinen en Tweede Wereld Oorlog) en sinds een paar jaar de wijnbouw.

Het is voor Groesbeek ook heel belangrijk om de contacten met het Regionaal Bureau Voor Toerisme aan te scherpen, was Giesbers van mening. De eerste actie is het uitgeven van de Romeinse munten aan de toeristen, die in Groesbeek verblijven. Hiermee kunnen zij artikelen tegen korting kopen. 2016 wordt het jaar van de evenementen in Groesbeek: de honderdste Vierdaagse door Groesbeek, Special Olympics, Giro d'Italia en Groesbeek Museum Landschap.

Eerste lustrum EigenWeijs groots gevierd

GROESBEEK – Het eerste lustrum van EigenWeijs op het Dorpsplein in Groesbeek is zondagavond groots gevierd. Ruim 150 gasten hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven om te toosten op het vijfjarig bestaan.

Zondagmiddag zag het er naar uit dat het feest - dat op het Dorpsplein gehouden werd - vanwege de weersverwachting in duigen zou vallen, maar niets was minder waar. Nadat de wind was gaan liggen werd het fantastisch weer om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje.

Namens EigenWeijs was het de eer aan Niki en Reny om de medewerksters van het eerste uur in het zonnetje te zetten: Loes de Jong, Jettie Schoofs, Lisa Gorter en Anne de Jong, die momenteel voor studie in Berlijn verblijft. Met haar werd telefonisch contact gemaakt. De dames van het eerste uur kregen voor hun trouwe dienst een goed gevulde goodiebag uit handen van Niki en Reny. Op het eind van het feest ging het personeel van Eigenweijs samen op de foto met in hun midden John en Lies Hendriks, de grondleggers van EigenWeijs.

IVN excursie

OOIJ - Op 19 juli is er een IVN-excursie naar De Groenlanden in de Ooijpolder.

De start is om 14:00 uur vanaf SBB Ooijsebandijk 36B in Ooij. De kosten bedragen twee euro. Kinderen onder 16 jaar, IVN- en KNNV-leden hoeven niets te betalen.

Cineac in Bevrijdingsmuseum voor kinderen van 10-14 jaar

GROESBEEK - Op 29 juli is er cineac in het Bevrijdingsmuseum voor kinderen van tien tot veertien jaar.

Boeiende, educatieve documentairefilms over verschillende WO2-thema's (onder andere verzet, onderduiken en dagboeken) speciaal voor de jeugd. Doorlopend van 14.00 tot 16.00 uur. (MK geldig). Begeleidende (groot)ouders betalen vijf euro per persoon. Reserveren is noodzakelijk via Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Wylerbaan 4 in Groesbeek; 024 3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl; www.bevrijdingsmuseum.nl.

Summerdisco in zwembad De Lubert

GROESBEEK - Voordat zwembad De Lubert in Groesbeek vanaf 19 juli zes weken haar deuren sluit voor onderhoudswerkzaamheden, wordt er op vrijdag 16 juli een summerdisco gehouden.

Deze disco is van 19.00 tot 20.30 uur. Het zwembad ligt aan de Cranenburgsestraat 23d in Groesbeek. De entree voor kinderen bedraagt vier euro, volwassen betalen 4,50 euro.

Vierdaagse t-shirt voor Groesbeekse Vierdaagselopers

GROESBEEK - Ook dit jaar heeft de gemeente Groesbeek voor alle Groesbeekse Vierdaagselopers een t-shirt gereserveerd.

De Groesbeekse wandelaars krijgen deze zaterdag voor de start van de Vierdaagse op 18 juli uitgereikt in het gemeentehuis tussen 15.00 en 18.00 uur onder het genot van een hapje en een drankje. Om in aanmerking te komen voor dit felbegeerde t-shirt moeten de wandelaars aantonen, dat zij inwoner van de gemeente Groesbeek zijn en moeten zij de inschrijfkaart van de Vierdaagse tonen.

Hannelore en Hendrik brengen twee ooievaarsjongen groot

MILLINGEN AAN DE RIJN - Begin mei waren er vijf ooievaarsjongen. Door de aanhoudende droogte en relatief koude nachten waren er onvoldoende regenwormen en insecten voorradig om alle jongen groot te brengen.

"We vermoeden dat de ouders twee jonge ooievaars hebben opgegeten, zeker als ze nog klein zijn, komt dit wel vaker voor. Eén ooievaarsjong lag onder het nest en is door Hannelore of Hendrik uit het nest gegooid. De kleinste ooievaarsjongen waren niet opgewassen tegen de gulzige grotere broertjes en zusjes. Het is aandoenlijk om te zien, dat beide ouders een gelijke rol vervullen bij het groot brengen van hun kroost. Waldorf en Statler klapperen al regelmatig met hun vleugels. Het zijn de eerste tekenen, dat ze zich aan het voorbereiden zijn voor hun eerste vliegles. Na twee mislukte broedsels kijken we nu uit naar het moment dat de jonge ooievaars uitvliegen."

Snorfiets ontvreemd in Ubbergen

UBBERGEN – Het afgelopen weekend is een snorfiets ontvreemd vanaf de Kasteelselaan in Ubbergen. Door de dader(s) werd een ijzeren ketting doorgeknipt waarna ze er mee vandoor zijn gegaan. De snorfiets was eigendom van een inwoner uit Malden.

Burendag op zaterdag 26 september

GROESBEEK – Dit jaar wordt de Burendag gevierd op zaterdag 26 september. Burendag is een initiatief van het Oranje Fonds in samenwerking met Douwe Egberts, die sociale initiatieven steunen en de samenhang tussen de groepen mensen wil bevorderen.

Met Burendag wil het Oranje Fonds en Douwe Egberts dichter bij elkaar brengen. Het Oranje Fonds biedt buurtorganisaties met goede ideeën een bijdrage tot vierhonderdvijftig euro om plannen, die ze met en voor de buurt willen oppakken, op Burendag uit te voeren. Meer informatie en alle voorwaarden staan op www.burendag.nl. Het Oranje Fonds heeft dit jaar hiervoor één miljoen euro ter beschikking.

Dure Nicotinel voor inwoonster Millingen

MILLINGEN – Voor een zestigjarige inwoonster uit Millingen is een pakje Nicotinel wel erg duur uitgevallen.

De Millingse werd het afgelopen weekend betrapt toen zij een pakje Nicotinel zonder betalen uit een supermarkt aan de Heerbaan in Millingen wilde meenemen. Van de gealarmeerde politie kreeg de dievegge een bon van enkele honderden euro's en daarbij kreeg ze een winkelverbod van één jaar.

Elektrische fiets

ontvreemd

GROESBEEK – Vanaf een oprit bij een woning aan de Piet Heinstraat in Groesbeek is het afgelopen weekend een elektrische fiets van het merk Gazelle ontvreemd.

De fiets- die op slot stond - had een waarde van zo'n 2.500 euro en was eigendom van een 58-jarige inwoner uit Groesbeek.

Spionagetraining voor kinderen in

Bevrijdingsmuseum

GROESBEEK - Op 15 juli is er een spionagetraining van 14.00 tot 15.30 uur in het Bevrijdingsmuseum voor kinderen van acht tot twaalf jaar.

Volg een spoedcursus over spionage en geheimschrift in de oorlog en ga met een diploma naar huis! (MK geldig). Begeleidende (groot)ouders betalen vijf euro per persoon. Reserveren is noodzakelijk via Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Wylerbaan 4 in Groesbeek; 024 3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl; www.bevrijdingsmuseum.nl.

GROESBEEK - Op 15 juli is er een spionagetraining van 14.00-15.30 uur in het Bevrijdingsmuseum voor kinderen van acht tot twaalf jaar.

Volg een spoedcursus over spionage en geheimschrift in de oorlog en ga met een diploma naar huis! (MK geldig). Begeleidende (groot)ouders betalen vijf euro per persoon. Reserveren is noodzakelijk via Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Wylerbaan 4 in Groesbeek; 024 3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl; www.bevrijdingsmuseum.nl.

Bijen aan de dijk bij Elisabeth Schink in Telpost Millingen

Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN – Telpost Millingen aan de Rijndijk in Millingen wordt momenteel bewoond door de Duitse kunstenaar Elisabeth Schink uit Kleve die erg geïnteresseerd is in de leefwijze van de bij.

Bijen symboliseren de levensenergie, een terugkerend thema in haar installaties en schilderijen. Elisabeth laat belangstellenden het komend weekend graag zien op welke wijze de Telpost en de rivier een rol speelden in haar recente werken. Iedereen is welkom op zaterdag 11 en zondag 12 juli van 11.00 tot 16.00 uur in de Telpost aan de Rijndijk in Millingen.