GN Overbetuwe

25 maart 2020

GN Overbetuwe 25 maart 2020


Bibliotheek Gelderland-Zuid sluit tijdelijk alle vestigingen

Bibliotheek Elst. (foto: Marcel Krijgsman) Foto: Marcel Krijgsman

OVERBETUWE - Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, sluit de Bibliotheek Gelderland Zuid in ieder geval tot en met maandag 6 april alle bibliotheekvestigingen in haar werkgebied.


De veiligheid en gezondheid van de medewerkers, vrijwilligers en bezoekers staan voorop. Daarom heeft de Bibliotheek Gelderland Zuid besloten om van maandag 16 maart tot en met in ieder geval maandag 6 april alle bibliotheekvestigingen te sluiten. Dit geldt voor alle vestigingen in de zes gemeenten in het werkgebied van de Bibliotheek Gelderland Zuid: Nijmegen, Heumen, Berg en Dal, Beuningen, Overbetuwe en Lingewaard. Afgelopen vrijdag annuleerde de bibliotheek al alle activiteiten in de vestigingen. Nu bekend is geworden dat per direct ook alle scholen dichtgaan, betekent dit dat alle dienstverlening van de bibliotheek tijdelijk stopt. Dit geldt ook voor de dienstverlening aan het onderwijs.


Boetevrij

De bibliotheek hanteert tussen vrijdag 13 maart en 6 april een boetevrij beleid. Voor materialen waarvan de uitleentermijn in deze periode verloopt, hoeft geen telaatgeld te worden betaald. Opgebouwde boetes voor en na deze periode moeten uiteraard wel worden betaald.


E-books en luisterboeken

Bibliotheekleden kunnen gratis gebruik blijven maken van de online diensten van de bibliotheek, zoals het lenen van e-books en luisterboeken. Geleende materialen kunnen online worden verlengd via ‘Mijn Bibliotheek’ op www.obgz.nl of via de Bibliotheek Wise-app. De bibliotheek denkt de komende tijd na over alternatieve dienstverlening.

De meest actuele informatie staat op www.obgz.nl.

Groepsvaccinaties HPV en Meningokokken uitgesteld

OVERBETUWE - De geplande groepsvaccinaties HPV en Meningokokken ACWY gaan niet door. Het RIVM heeft dit besloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Veel jongeren ontvingen al een uitnodiging voor deze vaccinatie.


Helaas is het voor het RIVM op dit moment niet mogelijk om iedereen te berichten dat de vaccinatie niet doorgaat. GGD Gelderland-Zuid heeft aan scholen in de regio gevraagd of zij jongeren hierover willen informeren.


HPV
De groepsvaccinatie HPV wordt uitgesteld. Meisjes krijgen hiervoor opnieuw een uitnodiging via het RIVM. Met uitstel van een halfjaar komt de bescherming niet in gevaar.


Meningokokken ACWY
De vaccinatie tegen Meningokokken ACWY wil de GGD zo snel mogelijk opnieuw aanbieden. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gaat de GGD deze vaccinaties individueel of in kleine groepen geven. Jongeren die voor deze prik in aanmerking komen krijgen opnieuw een uitnodiging.


Andere vaccinaties vanuit het Rijksvaccinatieprogramma
De individuele vaccinaties voor kinderen van 0-4 jaar op het consultatiebureau gaan wel gewoon door. De DTP/BMR groepsvaccinatie (9-jaars prik) wordt uitgesteld. Hiervoor had het RIVM nog geen uitnodigingen verstuurd.
Op de website van GGD Gelderland-Zuid staat bij Jeugd & Opvoeden meer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma.

Help elkaar waar kan, daar wordt je leven mooier van!'Mijn buurvrouw is op leeftijd en durft de deur niet meer uit'

OVERBETUWE - De adviezen vanuit de overheid zijn duidelijk. Maar als sociaal contact zoveel mogelijk moet worden vermeden en bezoek aan kwetsbare personen zoveel mogelijk moet worden beperkt, hoe komen zij dan aan hun maaltijden of medicatie bijvoorbeeld?


Mensen met een kwetsbare gezondheid, waaronder veel ouderen, durven door deze adviezen zowat de deur niet meer uit. Vaak kunnen deze mensen ook maar moeilijk of helemaal niet met sociale media overweg. Daar is natuurlijk wel een oplossing voor: Hét Gemeente Nieuws!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers en hun ideeën waarmee we elkaar door deze coronacrisis kunnen helpen. Via Hét Gemeente Nieuws kunnen we alle Betuwenaren die hulp kunnen gebruiken, op een veilige manier bereiken en bovenal: kunnen we hen laten weten hoe zij de vrijwilligers kunnen bereiken, zonder dat hun gezondheid in gevaar komt. Help je mee?


Hoe werkt het?
Bedenk welke hulp je vrijwillig wilt aanbieden. Dat kan iets heel praktisch zijn zoals de hond uitlaten, een maaltijd brengen of een boodschap halen voor oudere mensen, maar dat kan ook iets heel gezelligs zijn, zoals een leuke kaart in de bus doen of muziek maken voor het kamerraam. Want vereenzaming onder ouderen ligt nu nog meer op de loer... Alle soorten hulp zijn denkbaar, zolang het maar vrijwillig wordt aangeboden en niemand gezondheidsrisico's loopt.

Stuur je idee in via onze website: www.gemeentenieuwsonline.nl. Daar klik je eerst op regio Overbetuwe en vervolgens rechts bovenaan op 'Nieuws aanleveren'. Vul dan je gegevens in en typ bij 'bedenk een kop': Burgerinitiatief. Daarna typ je in het tekstvak wat je hebt bedacht om te gaan doen. Laat het ons ook weten, als je al iets hebt ondernomen om anderen te helpen, want zo brengen we elkaar op ideeën. We verzamelen de inzendingen en publiceren deze gratis in Hét Gemeente Nieuws!

Houd oog op de mensen om je heen, help elkaar waar dat kan, maar neem geen onnodige risico’s.

Feestelijke onthulling wipkip door kinderburgemeester Salma

Kinderburgemeester Salma. (foto: Annemieke van Mierlo)

ELST - Op 14 maart is op het pleintje bij De Wolkenhemel in Elst een wipkip feestelijk onthuld door de kinderburgemeester Salma, onder toeziend oog van de buurtkinderen.


Deze wipkip (model motor) is tot stand gekomen door een inzameling van Jaqueline Baltussen, die geld heeft opgehaald voor het Oranjefonds. Samen met het geld wat via Overbetuwe Doet opgehaald is door haar en Annemieke van Mierlo van het Wijkplatform Elst-Oost én samenwerking met de gemeente Overbetuwe is er een mooie wipkip geplaatst door Wim van Mierlo. Deze wipkip is door de buurtkinderen al met veel plezier in gebruik genomen.

Open podium afgelast

ELST – Premier Rutte heeft donderdag 12 maart, in verband met de verspreiding van het corona-virus, namens de regering nieuwe maatregelen en adviezen voor Nederland gegeven.Deze adviezen zijn onder meer het vermijden van evenementen met ruim 100 personen. Alle evenementen in deze orde van grootte zijn tot en met eind maart afgelast.
In navolging op deze maatregelen heeft de organisatie Stichting Jaren Zestig Elst eveneens besloten om het Open Podium, dat op vrijdag 27 maart op het programma staat in het Elster zalencentrum Onder de Toren, niet door te laten gaan. Het muziekevenement wordt daarom afgelast.

"In april wordt opnieuw bekeken of de organisatie het Open Podium op vrijdag 24 april kan voortzetten. Dank voor uw begrip", aldus Tonny Dulos namens stichting Jaren Zestig Elst.Bericht ter bemoediging aan parochianen van parochie H. Maria Magdalena

BETUWE - Het coronavirus heeft heel onze samenleving in de greep, ook onze Maria Magdalena parochie. We kunnen elkaar voorlopig niet meer ontmoeten zoals we dat gewend zijn. Parochiehuizen zijn gesloten, bijeenkomsten zijn afgelast, pastorale contacten beperkt tot alleen het hoogst noodzakelijke.


Ook als geloofsgemeenschap samenkomen in de kerk op zaterdag of zondag kan voorlopig niet. Toch willen we elkaar in deze onzekere veertigdagentijd in geloof en vertrouwen bemoedigen en vasthouden. Daarom brengen we u op de hoogte van wat we in onze parochie doen om toch – hoe beperkt ook – met elkaar verbonden te blijven. 1. Op zondag 22 maart, zondag 29 maart en zondag 5 april gaat het pastoraal team voor in een eucharistieviering om 10.00 uur vanuit de Werenfriduskerk in Elst. Dit zijn vieringen zonder koor en zonder parochianen. U bent van harte uitgenodigd om op deze vieringen af te stemmen via www.kerkomroep.nl.

Zo kunnen we als parochie toch samen vieren, al is het virtueel. We blijven de nabijheid van God en van elkaar nodig hebben, zeker in deze moeilijke tijd. We bidden voor mensen die door het coronavirus zijn getroffen en voor hen die hen bijstaan met hun aandacht en zorg. Ook worden de opgegeven misintenties van deze zondagen gelezen.


2. Alle Mariakapellen in onze parochie zijn open. U kunt er naar binnen lopen voor gebed of stilte of om een kaarsje op te steken.


3. Op de woensdagen 18 maart, 25 maart en 1 april zullen de klokken van al onze kerken luiden van 19.00 – 19.15 uur, als teken van troost, hoop en verbinding. Voorafgaand aan het luiden is er een korte gebedsviering van 18.45 – 19.00 uur vanuit de Werenfriduskerk in Elst. Ook deze vieringen kunt u mee beluisteren via www.kerkomroep.nl. en met uw persoonlijk gebed aansluiten. Dit is een initiatief van de Raad van Kerken waar we als parochie graag aan deelnemen.


4. Het centraal secretariaat van onze parochie blijft op weekdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 – 16.00 uur via nummer 0481 451371. Actuele informatie omtrent maatregelen vanwege de coronacrisis en overige info vindt u op onze website www.rkparochiemariamagdalena.nl. 5. Uiteraard zijn de pastores telefonisch of via de mail bereikbaar. De gegevens vindt u op de website of in het parochieblad Ankerplaats. Wij wensen u veel sterkte toe in deze tijd van onzekerheid en onrust. In het omzien naar elkaar en in gebed blijven we met elkaar verbonden.

18 maart 2020
Pastoraal team

Uitslagen Rijnbridge Heteren

HETEREN - Onderstaande rangschikking is tot stand gekomen na vier speelavonden in plaats van de normale vijf speelavonden. Daarom promoveren en degraderen maar drie paren.De veroorzaker is het vermaledijde coronavirus, waardoor de wedstrijdleider tot deze beslissing is gekomen. Wanneer de eerst komende bridgeronde zal plaatsvinden staat in de sterren, omdat het op dit moment absoluut ongewis is wanneer het coronavirus zal passen…

Standen van deze vijfde speelronde zijn als volgt:

De stand in de A lijn:

1e Tom Mol en Thijs Moons

2e Joke Ruisch en Nico Jacobs

3e Tonny Konings en René den Ouden


gedegradeerd van A naar B lijn:

12e Geert Kuijpers en Harry Walinga

13e Jan Niggebrugge en Cock Schut

14e Evert van Heerd en Jaap- Jan Zwanenburg


in de B lijn gepromoveerd naar de A lijn:

1e Anita Idsinga en Ria Walinga

2e Gabriëlle Jacobs en Hanny Pijnenburg

3e Rob Snelders en Stef Straatman        


gedegradeerd van de B naar de C lijn:

11e Ans Bergsma en Fokje Kuiphof        

12e André Span en Hans Verheijden

13e Jenny Nieuwpoort en Leen Mol        


gepromoveerd van de C naar de B lijn:

1e Minze Sinnema en Bert Vermeulen                        

2e Mirjam Spronck en Herman Duel

3e Elly Boekelman en Ben Aagten


Ook interesse in het mooie kaartspel bridge? Om dit spannende kaartspel te willen leren en of lid willen worden van de gezellige Bridgeclub Rijnbridge Heteren? Meldt u zich dan aan bij het secretariaat: 026 4723503, Rens de Bot. Nieuwe leden blijven welkom!

        

Opknap speeltuin in de lentezon

Omwonenden knappen speeltuin op nap speeltuin. (foto: Henk Dries) Foto: Henk Dries

DRIEL - Overbetuwe Doet: omwonenden van de speeltuin achter de Slikkenburg in Driel plaatsten zaterdag 14 maart drie extra speeltoestellen; daarbij gestimuleerd door hun kinderen.


In de gemeente Overbetuwe was Driel vorig jaar aan de buurt voor de herinrichting van de speeltuintjes. Royale medewerking van de gemeente maakte deze verrijking van speelgelegenheid nu mogelijk! En de omwonenden gingen aan de slag. Elke dag spelen er wel kinderen; en zeker nu de spelmogelijkheden rijkelijk zijn uitgebreid. Laat de lente maar komen!

Open podium afgelast


ELST – Premier Rutte heeft donderdag 12 maart, in verband met de verspreiding van het corona-virus, namens de regering nieuwe maatregelen en adviezen voor Nederland gegeven.Deze adviezen zijn onder meer het vermijden van evenementen met ruim 100 personen. Alle evenementen in deze orde van grootte zijn tot en met eind maart afgelast.
In navolging op deze maatregelen heeft de organisatie Stichting Jaren Zestig Elst eveneens besloten om het Open Podium, dat op vrijdag 27 maart op het programma staat in het Elster zalencentrum Onder de Toren, niet door te laten gaan. Het muziekevenement wordt daarom afgelast.

"In april wordt opnieuw bekeken of de organisatie het Open Podium op vrijdag 24 april kan voortzetten. Dank voor uw begrip", aldus Tonny Dulos namens stichting Jaren Zestig Elst.

Van 26 maart tot en met 1 april

HET HUIDIGE STERRENBEELD IS RAM. De ram is een echte pionier met veel fysieke kracht. Menig nieuw initiatief komt uit de koker van een ram. Qua sporten is hij een echte solist (body building bijvoorbeeld) of hij is de spits in een (voetbal-)team. Hij of zij is uitermate geschikt voor zwaar fysiek werk. We vinden rammen dus veel in de bouw waar ze bergen verzetten. Ondernemen zit hem in het bloed. Vaak is de ram een ZZP’er.

RAM van 21 maart t/m 20 april
Komende donderdag ben je snel geagiteerd. Maar in het weekend ben je juist heel ontspannen. Vanaf maandag gaat jouw planeet Mars in het teken waterman lopen. Dat geeft een periode waarin er veel nieuwe initiatieven van de grond kunnen komen. Maar op dinsdag moet je daar zeer hard aan trekken.

STIER van 21 april t/m 21 mei
Het wordt voor jou een druk weekend. Op zaterdag ben jij graag in en om het huis bezig. Maar de natuur is ook een plek waar je veel kunt genieten. Je hebt behoefte aan ruimte en uitzicht! Zondag is een uitstekende dag om dichter bij elkaar te komen. Woensdag 1 april is (geen grapje!) zeer gezellig.

TWEELINGEN van 22 mei t/m 21 juni
Donderdag en vrijdag heb je veel last van ingrijpende beslissingen van anderen. Je kunt daardoor niet doen wat je graag zou willen. Maandag ben je een beetje chagrijnig. Volgende week woensdag moet je inventief zijn om toch contact te houden met diegenen waar je echt om geeft. Klaag daarbij niet teveel.

KREEFT van 22 juni t/m22 juli
Komende donderdag loop je vooral tegen onmogelijkheden op. Je wordt er rebels van! Het komende weekend is echter een gouden tijd. Je bent zeer creatief in het verzinnen van leuke activiteiten. Volgende week maandag ben je nogal nukkig. Op woensdag kun je zaken gelukkig wat relativeren.

LEEUW van 23 juli t/m 22 augustus
Komende donderdag is een intense dag voor jou. Maar dan vooral in positieve zin. Je geniet van de invloed die je op een positieve manier op anderen kunt hebben. Aanstaande zondag kun je nader tot een bepaald familielid komen. Volgende week woensdag heb je nergens zin in, en dat is te merken!

MAAGD van 23 augustus t/m 21 september
Donderdag en vrijdag baal je van de wonderlijke omstandigheden waarin jij je bevindt. Dat laat je luid en duidelijk merken! Volgende week maandag ben je even uit balans. Woensdag wordt een merkwaardige dag waarop je veel commentaar op anderen hebt. Maar je toont ook je goede wil.

WEEGSCHAAL van 22 september t/m 22 oktober
Het wordt voor jou een heel interessant weekend. Op zaterdag wissel je meningen uit waarbij zowel jij als de ander rijker hieruit komen. Op zondag is elk contact dat je maakt intensief. Je moet wel over een grens gaan. Volgende week woensdag kun je dankzij iemands inbreng een en ander goed relativeren.

SCHORPIOEN van 23 oktober t/m 21 november
Donderdag en vrijdag heb je de neiging om je teveel zorgen te maken. Maar door jouw persoonlijke kracht, en die voel je, kom je hier doorheen. Tijdens het weekend komt iemand naderbij! Dat is een prettige verrassing. Vanaf volgende week maandag ga jij je meer richten op je vriendenkring.

BOOGSCHUTTER van 22 november t/m 21 december
Komende donderdag botsen de meningen. Maar dat is niet erg. Je zult moeten toegeven dat eenieder recht heeft op een eigen kijk op bepaalde zaken. Ga alleen niet te lang door met elkaar vliegen afvangen. Tijdens het weekend tel jij je zegeningen. Door zo in het leven te staan ben jij een rijk mens!

STEENBOK van 22 december t/m 19 januari
Donderdag erger jij je aan het gedrag van een bepaald familielid. Niet opkroppen, steenbok. Laat je horen. In het weekend verloopt alles gelukkig een stuk soepeler. Volgende week dinsdag moet jij echt je schouders ergens onder zetten. Dat doe je met veel geduld. Je bent een echte volhouder!

WATERMAN van 20 januari t/m 17 februari
Donderdag ben jij degene die snel door heeft hoe iets in elkaar steekt. De rest staat erbij en kijkt ernaar. Vanaf maandag loopt de planeet Mars in jouw sterrenbeeld. Dat geeft nieuwe initiatieven van jouw kant waarbij anderen zich graag aansluiten. Woensdag is er een klein misverstand.

VISSEN van 18 februari t/m 20 maart
Op donderdag zegt je verstand iets anders dan jouw gevoel je ingeeft. Het is het beste als jij op je gevoel afgaat. Die wijst je zo vaak de goede weg! Tijdens het komende weekend voel jij je heel happy en kan niets en niemand jouw goede humeur verpesten. Op maandag ben je even in de war.

Maar de lente wist het niet…

Het was begin 2020...

De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug

Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen

De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen… En toen werd het maart...Het was maart 2020...

De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand wasMaar de lente wist het niet

En de bloemen bleven bloeien

En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan

En de zwaluwen kwamen terug

En de lucht werd roze en blauw

Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramenHet was maart 2020...

De jongeren studeerden online, vanuit huis

Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis

Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen

Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten

Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars

Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken

Mensen moesten vanuit huis gaan werken

Ondernemers kwamen in de problemen

De meeste kinderen konden niet meer naar school

Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uitgesteld...Iedereen wist hetMaar de lente wist het niet en het ontsproot

Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af

Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren


Het was maart 2020

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief

Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten

Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging

Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk

In de supermarkt waren allerlei schappen leeg

Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon

Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was

Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...

Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...

En de weken duurden ineens veel langer...

En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen...

De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...

De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht...Iedereen wist wat er gebeurdeMaar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien

De magnolia stond in de knop

De vogeltjes begonnen aan hun nestjes

En toen…

Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt

Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen

Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit

Sommigen leerden een nieuwe taal

Sommigen ontdekten kunst

Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug

Anderen stopten met onwetend onderhandelen

Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin

Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen

Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden

Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken

Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit

Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn

Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen

Mensen herstelden van hun stressvolle leven

Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar

Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen

De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan

Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg

Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen

Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…

En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit

Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaalEn de lente wist het niet,

En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit

En het werd steeds warmer

En er waren veel meer vogelsEn toen kwam de dag van bevrijding…

De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was

En dat het virus had verloren!

Dat iedereen samen had gewonnen!

En toen ging iedereen de straat op...

Met tranen in de ogen...

Zonder maskers en handschoenen…

De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was

En de wereld was mooier en liefdevoller geworden

En de mensen waren humaner geworden

En ze hadden weer waarden en normen

De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen

Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan

En toen kwam de zomer....Omdat de lente het niet wist

En hij was er nog steeds

Ondanks alles

Ondanks het virus

Ondanks de angst

Ondanks de doodOmdat de lente het niet wist,

leerde iedereen

de kracht van het leven…


Susan Blanco (De Taalrecycler)


[IN KADER bij gedicht]


"Het verhaal 'Maar de lente wist het niet' gaat als een speer door het internet en Whatsapp. Ik word overladen met berichten, vragen, en mailtjes om deze te delen. Ik kan niet meer op iedereen reageren ?? dus ik doe het maar zo. Dit verhaal is geïnspireerd op het verhaal in Italië, geschreven door Irene Vella. Haar prachtige gedicht zwierf rond door het net, geheel anoniem en zonder bronvermelding, (daarom heb ik in eerste instantie erbij vermeld dat ik hierbij geïnspireerd was door mensen) Mijn eigen, enorm geïnspireerde fantasie, ging met een anoniem vertaalde versie van, later bleek, Irene aan de haal en schreef ik het verhaal rond de Corona-toestand naar onze situatie in Nederland, met mijn eigen visie op het geheel. Dit heeft vervolgens veel mensen geraakt, en gaat er een mooie boodschap rond van troost en hoop, zonder het oog voor de angst en de realiteit te verliezen. Inmiddels weet ik dat het oorspronkelijke verhaal van Irene afkomstig is en heb ik zo snel mogelijk contact met haar opgenomen en laten zien welke versie ik ervan heb gemaakt. De eer komt mij dus niet voor de volle 100% toe, eerlijk is eerlijk!! Dus, mocht je mijn verhaal willen delen, dan graag erbij vermelden dat deze is geïnspireerd op het mooie gedicht van Irene Vella", aldus Susan Blanco.

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

Koningsdag 2020

ZETTEN/HEMMEN - Gezien de recente ontwikkelingen met het coronavirus heeft het bestuur van Oranjevereniging Zetten-Hemmen besloten alle vieringen die gepland staan te annuleren in verband met het Coronavirus (COVID-19).


"Als vereniging vinden wij het ongepast om viering van Koningsdag 27 april, 4-5 mei en seniorenavond 6 mei, door te laten gaan. Er is teveel onzekerheid en de einddatum van de overheidsmaatregel zou mogelijk nog kunnen worden verlengd.

De regels en adviezen worden steeds strikter, en ook de financiële risico’s om het feest later te annuleren, worden steeds groter. We kunnen niets anders doen dan nu te moeten stoppen met de voorbereidingen. Met pijn in ons hart hebben we deze beslissing genomen, maar is naar onze mening de enige juiste.

We zijn nog niet zeker of bepaalde vieringen later in het jaar nog zullen worden georganiseerd ter compensatie van deze annulering. Het jaar van 75 jaar Vrijheid is immers pas net begonnen. Alle vrijwilligers en toezeggingen van onze plaatselijke ondernemers bedanken we voor hun steun, die wij bij de voorbereidingen hebben mogen ontvangen."

Scouting Elst biedt online scoutingprogramma aan

Opdracht verzamel 20 groene spullen (foto: Eline Frederiks)

ELST - Vanwege het coronavirus zijn alle Scoutingbijeenkomsten tot en met 6 april afgelast. Dat geldt ook voor de bijeenkomsten van de Sint Werenfridusgroep. Toch wil Scouting Elst haar leden niet zo lang zonder Scouting laten zitten.


Daarom bedachten zij een online spel, waardoor de leden Scouting niet helemaal hoeven te missen. De Gidsen (meiden van 11 - 14 jaar) hebben vrijdag 20 maart hun eerste online opkomst gehad.

Het spel bestond uit verschillende opdrachten die de Gidsen thuis kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan wat is de beste soep tegen corona, je veters strikken op tien manieren, het scoutinglogo maken van snoepjes of twintig groene voorwerpen verzamelen. De jeugdleden leveren foto’s of filmpjes in, die door de vrijwillige leidinggevenden worden beoordeeld. Zo kunnen de Gidsen punten verdienen.

Dit biedt een mooie oplossing in een tijd waarin sociaal contact zoveel mogelijk beperkt moet worden. De jeugdleden – die ook niet naar school kunnen – krijgen zo iets leuks te doen voor thuis. Extra gezellig, want het hele gezin kan meedoen aan de opdrachten.

Hopelijk volgen er in deze onzekere tijd nog meer interessante online-opkomsten, waardoor iedereen toch wat extra’s heeft om naar uit te kijken. Samen maken we een gezellige avond voor het hele gezin. Bijkomend voordeel is, dat ook ouders, broertjes en zusjes kennis kunnen maken met de diversiteit van Scouting.

Lieve Figo, onze zwemkanjer!
Gefeliciteerd met het behalen van je easyswim (ABC) diploma!

Supertrots op je,
papa, mama en Toby.

Onze lievelingsneef Martijn wordt 30 maart
alweer 30 jaar. Van harte gefeliciteerd.
Liefs Rombout, Jolanda, Roy & Isabel

21 maart 2019 kreeg je van mij een nieuwe nier,
de energie die je nu weer hebt mam,
doet me veel plezier. Happy first kidney-year
Liefs Annita

Hiep hiep hoera!
Deze grappenmaker wordt de 24ste
alweer 7 jaar. Van harte gefeliciteerd Tim!
Kusjes Mama en Papa

Het is echt waar, Paul wordt 27 maart 50 jaar!
Gefeliciteerd!
Liefs van Miranda, Kyra en Tygo

Hoera, Onze kleindochter Mette wordt vandaag 4 jaar.
En mag ze eindelijk naar de basisschool.
Dikke knuffel van Opa en de Oma’s

Lieve Frank,
Op 27 maart wordt je 60, van harte gefeliciteerd.
Het feest komt nog. Heel veel liefs van Helma xxx

Zoë

Ons lieve schatje Zoë
wordt 27 maart 4 jaar
Dikke kus en knuffel van opa Jo, oma Wilma,
ome Remco en tante Patricia

Op 28 maart wordt oma Diet Bierman 96 jaar.
Gefeliciteerd! Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Christiaan Vermeer gefeliciteerd
met je 25-jarig jubileum.
Van alle collega’s!

Hiep hoera, Chantal Scholten
werd 19 maart alweer 34 jaar!
Gefeliciteerd van moeders.

Hoera, Bas 18 jaar.
Gefeliciteerd!
Liefs van mams ,Tijs, opa en oma zand!

Exoduscomité neemt drastische maatregelen

Gezamenlijke bloemlegging Massagraf Huissen in 2019 (foto: Van hemmen)

BETUWE - 2020 is het jaar van Gelderland Herdenkt. Dat geldt ook voor de Betuwe. Een van de gebruikte slagzinnen luidt: 75 jaar vrede is geen vanzelfsprekendheid. In een periode waarin premier Rutte en president Macron spreken over een oorlog met het coronavirus wordt de gemeenschap flink door elkaar geschud.


Er gelden andere regels. Besluiten maken het iedere dag helderder dat er sprake is van een noodsituatie. Het Exoduscomité maakt onderdeel uit van Gelderland Herdenkt en heeft samen met anderen moeten besluiten bestaande initiatieven uit te stellen of zelfs stoppen. Kabinetsbeleid en het RIVM zijn leidend.

Om die reden op een latere datum de boekpresentaties van het boek Vleugellam door Michel Bongers. Hopelijk kan de theatervoorstelling In plaats van... met 80 vrijwilligers later dit jaar plaats vinden. Dat geldt ook voor het geplande 1e Marigold Symposium. De komst van de groep Canadezen op 26 april gaat wellicht niet door. Harde maatregelen en hard voor de vele vrijwilligers. "Ook voor ons geldt dat de veiligheidsregels nageleefd worden. We wensen ieder het allerbeste en hopen dat deze oorlog met het virus gewonnen gaat worden. Kijk op exodushuissen.nl voor actuele informatie."

Jan Linders breidt veiligheidsmaatregelen uit met schermen

REGIO - Vanaf donderdag 19 maart worden er in alle 61 Jan Linders supermarkten plexiglas schermen geplaatst bij de kassa’s en servicebalies om klanten en kassamedewerkers te beschermen tegen het coronavirus.


Eerder zijn al diverse (hygiëne)maatregelen getroffen om iedereen veilig en sociaal boodschappen te kunnen laten doen. Naast de door het RIVM voorgeschreven persoonlijke hygiënemaatregelen worden alle Jan Linders supermarkten regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd, zeker de voorwerpen die vaak worden aangeraakt zoals pinapparaten, handscanners, winkelwagentjes en handvaten van koelingen worden extra vaak gereinigd.

Daarnaast worden bij alle kassa’s op de vloer lijnen getrokken om de afstand van anderhalve meter tot elkaar nog beter te kunnen realiseren. De lijnen zijn trapsgewijs op de vloer gezet, zodat er ook tussen rijen voldoende ruimte ontstaat. Ook gaan kassa’s zoveel mogelijk gespreid open en wordt handcontact vermeden.

Eieractie Driel afgelast

Dit jaar geen eieren voor Driel. (foto: Wiel Hermans)

DRIEL - In Driel zijn de inwoners al jarenlang eraan gewend dat een paar weken voor pasen de eieractie plaatsvindt.


Koor Enjoy en muziekvereniging Concordia waren al druk bezig met de voorbereidingen maar het coronavirus gooit roet in het eten, of moeten we zeggen: in de eieren. De verenigingen hebben noodgedwongen besloten dit jaar geen eieractie te houden. Er komt dit jaar dus niemand aan de deur met eieren.

"Wij hopen Driel volgend jaar weer van eieren te kunnen voorzien. Ons advies voor nu: blijf gezond!"

Nieuws insturen?

OVERBETUWE - Wilt u iets onder de aandacht brengen in uw regio? Dat kan! Uw bericht kunt u online insturen via onze website: www.gemeentenieuwsonline.nl.


Daar klikt u bovenaan het scherm eerst op de juiste regio. Alleen voor die regio stuurt u het in. Een gewone (rechtenvrije) foto mag worden toegevoegd, een poster of flyer o.i.d. helaas niet. Vervolgens klikt u rechts bovenaan op de tekst: 'Nieuws aanleveren'. Bij vragen belt u: 0481-464770, wij helpen u graag verder.

14 / 14