De Liemers Helemaal Goed Courant

15 januari 2015

De Liemers Helemaal Goed Courant 15 januari 2015


1 / 24

Vertellen over dementie: 'Ik ben niet kwijt'

ZEVENAAR - Op dinsdag 27 januari is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café Zevenaar in dienstencentrum De Hooge Bongert van Caleidoz. Het café is informatief, gezellig en geeft herkenning en steun aan mensen die aan een vorm van dementie lijden maar ook aan hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. Het thema voor deze avond is: vertellen over dementie 'Ik ben niet kwijt'

Sjef van Bommel uit Amsterdam komt vertellen over zijn boek 'Ik ben niet kwijt'. Het gaat over zijn partner, die dementie had en er uiteindelijk aan overleden is. Hij ontdekte dat ze ondanks de dementie toch samen konden blijven genieten van het leven.

Het Alzheimer Café vindt elke vierde dinsdag van de maand plaats. De zaal is open vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Daarna is er tot circa 21.30 uur nog gelegenheid om wat na te praten. De toegang is gratis. Aan de hand van een thema wordt gesproken met een (ervarings-) deskundige en in een gemoedelijke sfeer is voldoende ruimte om met elkaar te praten.

Het Alzheimer Café Zevenaar nodigt een ieder uit om ook eens te komen kijken. Enthousiaste vrijwilligers ontvangen nieuwkomers graag. Men hoeft zich niet aan te melden en het eerste kopje koffie of thee is van het huis.

"Wilt u meer informatie of het programma 2015 ontvangen? Dan kunt u bellen met het telefoonnummer 0316 526994."

Alba van de Weem (twaalf jaar) uit Westervoort schrijft een volwaardige roman De Vier Elementen en de Pilaar van Argia

WESTERVOORT - Alba van de Weem (2002) leerde zichzelf al vroeg schrijven en is sindsdien niet meer gestopt. Op elfjarige leeftijd rondde ze haar eerste boek af en begon ze aan het eerste boek in een zevendelige reeks De Vier Elementen. Dit eerste boek heet De Pilaar van Argia en is nu uitgegeven bij Boekscout Yo.

"Al heel vroeg leerde ik lezen en schrijven en ik was gelijk verkocht. Ik ben nu twaalf jaar en schrijf iedere dag. Thuis, in de auto, op de fiets, in mijn bed. Ik schrijf op mijn laptop, de ipad mijn telefoon of gewoon op papier met een pen."

Alba woont in Westervoort en zit in het tweede jaar van het Stedelijk Gymnasium in Arnhem. Alba wil later schrijfster worden. Ze heeft zich voor het boek De Pilaar van Argia laten inspireren door de combinatie van fictie en werkelijkheid, door de boeken die ze leest en haar eigen dagelijkse leven.

De Pilaar van Argia
Wanneer in het magische, dode land Miraria de Pilaar van Argia begint te branden, komt het land in de ban van een nieuwe dodelijke vloek: Occidere. In het land van 'normale' mensen worden vier meisjes gekozen die plotseling over magische krachten beschikken: vuur, water, aarde en lucht. De vier meisjes worden naar Miraria gebracht. Hier ze lopen continu gevaar. Zij zijn namelijk het enige obstakel voor Occidere om de totale macht over Miraria te krijgen.

De vier meisjes, die in Miraria worden aangesproken met 'De Vier Elementen', komen tot een verschrikkelijke conclusie: de weg naar vrijheid is dodelijker dan ooit. De meisjes besluiten het gevecht aan te gaan. Het is een verhaal vol vechtlust, spanning en kracht.

Na het afronden van De Pilaar van Argia heeft Alba haar tweede boek in de Vier Elementen reeks al geschreven en is ze bezig met het derde boek. Naast deze boeken publiceert ze regelmatig op Wattpad onder de naam CreepySugar. Op dit schrijversforum publiceren volwassenen en jeugd hun verhalen en boeken en bouwen online hoofdstuk voor hoofdstuk een boek op. Schrijvers krijgen op deze site direct commentaar op hun schrijfsels. Op Wattpad heeft Alba inmiddels een aantal boeken, en enkele lange en kortere verhalen afgerond.

Meer informatie: www.albavandeweem.com Wattpad: www.wattpad.com/user/creepysugar Boekscout Yo staat op www.boekscout-yo.nl/boek.asp?id=5386.

Vesters Walder Muzikanten Carnavals Concert in Zevenaar Bratwurst, Bier und… Blasmusik!

Carnavals Concert 2014 (foto: Frank Dercksen)

ZEVENAAR - Op 8 februari zal weer het inmiddels legendarische 'Vesters Walder Muzikanten Carnavals Concert' plaatsvinden. Alle verenigingen én hun prinsen (én hun raden van elf!) uit Zevenaar en omgeving zijn dan aanwezig om zich gezamenlijk op te warmen voor de zware carnavalsdagen. Iedereen, die het carnaval een warm hart toedraagt, is welkom!

Thema dit jaar: Oktoberfest im Februar! onder het motto: "Bratwurst, Bier und... Blasmusik!" zullen de befaamde Bayerische Oktoberfeste vertaald worden naar het Zevenaarse carnaval.

Carnavals Concert 2014 (foto: Frank Dercksen)

De Oktoberfest-traditie is ontstaan op 12 oktober 1810. Toen werd de gehele stad (München) uitgenodigd om de bruiloft van prins Ludwig van Beieren en prinses Theresia van Saksen te vieren. Vervolgens werd het een jaarmarkt, lokale bierbrouwers creëerden massale biertenten en het Oktoberfest was geboren! Onontbeerlijk zijn daarbij 'de bratwurst' en de traditionele kleding: de 'lederhose' voor de man en de 'dirndl' voor de vrouw. Dat hierbij (onder het genot van gezellige blaasmuziek!) rijkelijk bier vloeit spreekt vanzelf… Bestel de kaartjes op tijd!

Het concert is zondag 8 februari vanaf 13.00 uur in zalencentrum Staring Zevenaar. Entreebewijzen zijn te bestellen via 0316 52 94 50 en janwelting@gmail.com.

Toos Meurs uit Pannerden Schout van Rijnwaarden 2015

RIJNWAARDEN - Traditiegetrouw vond op de eerste maandagavond in het nieuwe jaar de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Rijnwaarden plaats. Burgemeester Slinkman eindigde zijn toespraak met de benoeming van de nieuwe schout. Hij riep Toos Meurs uit Aerdt uit tot de 42e Schout van Rijnwaarden.

?Al sinds jaar en dag is mevrouw Meurs buitengewoon actief in Pannerden, zowel op kerkelijk als maatschappelijk gebied. Zo was zij vijftien jaar lang begeleidster van de misdienaars in Pannerden en begeleidde zij tien jaar ook de kindernevendiensten.

Mevrouw Meurs was bestuurslid van de Kunstbus, was gedurende zes jaar bestuurslid van Veelzijdig Pannerden, voor Veelzijdig Pannerden was ze ook tien jaar lang wijkleidster. Vele jaren is zij vrijwilligster geweest bij de PCI, de Caritas.

Nog steeds is zij actief als vrijwilligster bij de Stichting Welzijn Rijnwaarden en de Welfare. Met regelmaat kan men haar ook in Pannerden zien lopen bij het bezorgen van het Martinusblad bijvoorbeeld, maar ook tijdens het collecteren voor de Nierstichting, de Hartstichting, het KWF en de Lourdesactie.

Schout

Gemeente Rijnwaarden kent een eigen decoratiestelsel. Met de benoeming tot schout van Rijnwaarden eert de gemeente elk jaar een persoon die zich gedurende lange tijd heeft ingezet voor onze gemeenschap. De schouten zelf besluiten wie er in hun gezelschap wordt opgenomen.

Kernteksten in de bijbel

ZEVENAAR - Voor veel mensen is het steeds moeilijker om te begrijpen waar het in de wereld van het christendom om gaat.

Deze wereld is zo enorm uitgebreid – uitleg van de bijbel, dogmatiek, kerkgeschiedenis, ethiek, zending, de oecumene met andere kerken, de relatie met andere wereldgodsdiensten, enzovoort - dat je door de bomen het bos soms niet meer ziet!
Waar gaat het nou uiteindelijk om? Zijn er teksten in de bijbel, die je kunt beschouwen als antwoord op die vraag? En wat zeggen je die dan? En daarachter ligt dan de vraag: hoe zijn mensen überhaupt op het idee van godsdienst gekomen? Hans Koenen verbonden aan het stadspastoraat in Arnhem wil proberen daar op woensdag 21 januari een antwoord op te geven in het gebouw 'Ons Huis' aan de Dr. Honigstraat 3 in Zevenaar. De aanvang is 20:00 uur. De kosten voor deze avond zijn vijf euro Voor nadere informatie kan men terecht bij Henk Trapman, 0316 332763.

Nieuwjaarsconcert Leo Harmonie

LOBITH - Een nieuw jaar met nieuwe evenementen begint met een bijzonder concert op een verrassende locatie. Voor het eerst wordt door de Leo Harmonie een concert in Zaal Barthen georganiseerd. Een knusse zaal waar we tijdens de jaarlijkse kermis al prettig muziek maken, nu gaan we er een concert geven.

Niet alleen de locatie is nieuw, ook het thema Nieuwjaarsconcert is al tien jaar niet meer gekozen. Prachtige muziekstukken, statige marsen, musicals, pophits, te veel om op te noemen. Niet alleen het harmonieorkest maar ook de slagwerkgroep zal een optreden verzorgen. Tijdens de afgelopen pronkzitting van carnavalsvereniging 't Olde Tollus kregen zij nog een ovationeel applaus voor hun acts.

2015 wordt een keerpunt voor de Leo Harmonie. Waar de laatste jaren het ledental daalde, heeft het nieuwbenoemde bestuur volop energie getoond om het ledenaantal weer te laten stijgen. Waar in de afgelopen jaren bijna tweehonderd muzikanten opgeleid werden, wordt nu contact gezocht met inwoners van Rijnwaarden die in het verleden al muziek gemaakt hebben, bij verenigingen uit de gemeente of in de gemeenschappen waar de nieuwe inwoners vandaan komen. Maar natuurlijk zijn ook mensen die nog geen muzikale ervaring hebben, van harte welkom. Leo Harmonie is een club met leden van tieners tot opa's en oma's. We repeteren op woensdagavond in het Gildehuis in Lobith. Enkele malen per jaar organiseren we een concert of treden we op tijdens de belangrijke dorpsgebeurtenissen. Kom naar het concert of loop eens binnen tijdens een repetitie.

Het Nieuwjaarsconcert begint om 10.30 uur in zaal Barthen, toegang vanaf 10.15 uur voor 2,50 euro. Hiervoor ontvangt de bezoeker de eerste consumptie gratis.

Oecumenische maaltijd

DUIVEN - Net als vorig jaar komt er een oecumenische maaltijd in de 'Gebedsweek voor de Eenheid van alle christenen'. Samen eten is namelijk óók een vorm van samen vieren, op het moment dat samen vieren niet mogelijk is.

En zo'n oecumenische maaltijd heeft zelfs nog één belangrijk voordeel boven een oecumenische viering: je hoeft niet de hele tijd je mond te houden om alleen maar te luisteren naar wat de man of vrouw op de kansel te vertellen heeft. Je kunt met elkaar in gesprek gaan. Deze oecumenische maaltijd biedt de mogelijkheid tot een echte oecumenische ontmoeting. De tijd is zo gekozen dat wie 's avonds nog 'ets heeft' op tijd weer weg kan: het einde van de maaltijd is omstreeks 19.00 uur.

Het thema voor de Gebedsweek komt dit jaar van een oecumenische voorbereidingsgroep in Brazilië en is getiteld 'Dorst!'. Dit naar aanleiding van het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw in hoofdstuk 4 van het Johannes-evangelie, waarin het zowel om letterlijke als om geestelijke dorst gaat.

Het wordt een eenvoudige maaltijd met (diverse soorten!) soep en brood. En alleen al het samen eten met mensen van verschillende kerken kan al een soort van gemeenschaps-beleving geven.

De maaltijd is donderdag 22 januari; de zaal van de Samen-op-Weg-Kapel in Duiven is open om 17:30 uur, de maaltijd begint om 17:50 uur, de afsluiting is rond 18:55 uur. Opgeven kan bij Hans Brezet, telefonisch 0316 267025 of via de mail brezet.johannes@telfort.nl.

Inwoneraantal Rijnwaarden blijft nagenoeg gelijk

RIJNWAARDEN - Het inwoneraantal van Rijnwaarden is in 2014 nauwelijks gewijzigd. Van 10.917 op 1 januari 2014 daalde het inwoneraantal iets naar 10.914 op 1 januari 2015. Het aantal personen, dat zich het afgelopen jaar in de gemeente vestigde was 17 hoger dan het aantal vertrokken personen: 451 tegen 434 personen. Tegenover 96 nieuwgeborenen stonden 116 overleden personen.

Alle cijfers op een rijtje:

Inwoneraantal per 1 januari 2014:10.917

Geboren: 96 +

Overleden: 116 -

Gevestigd: 451 +

Vertrokken: 434 -

Nieuw inwoneraantal per 1 januari 2015: 10.914

Gratis proefles yoga in Didam

DIDAM - Op zoek naar rustpunt in het drukke alledaagse leven? Wil je jezelf beter leren ontspannen? In januari start er een nieuwe yoga groep op, op de donderdag ochtend. Serieuze belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een gratis proefles om 11.00 uur op 22 januari.

De lessen worden gegeven in een mooie ruimte in de Kerkstraat te Didam. Inlichtingen worden gegeven door Nel Roest, Hatha Yoga docente: n.roest@outlook.com of bel tussen 18.00 en 19.00 uur: 0316 723416.

Oliebollentoernooi Basketiers'71 geslaagd

ZEVENAAR - Op dinsdag 30 december was er het tweede oliebollentoernooi van Basketiers'71. Met meer dan vijfendertig enthousiaste deelnemers was het een grote opkomst.

De deelnemers werden verdeeld over zes teams. Hierna kon er naar hartenlust gespeeld en gebasketbald worden onder het motto 'creativiteit, sportiviteit en gezelligheid staan voorop'. Zolang een ieder maar plezier had en dat was zeker het geval. Voor de symboliek werden de scores bijgehouden, daar ging het niet om. Gezamenlijk het jaar uitballen en na afloop overheerlijke oliebollen. Met en zonder krenten maar wel vers gebakken en alle honderd waren ook zo op.

Het einde van 2014 was geslaagd en 2015 zal goed beginnen. Op zaterdag 17 januari is men weer welkom in sporthal Heerenmaten.

Winterfair in Giesbeek een succes

GIESBEEK - Zondag 28 december werd de tweede Winterfair in de Giesbeekse Martinuskerk gehouden. De vele standhouders waren met uiteenlopende artikelen deze dag aanwezig, het was een lust om te kijken wat ze hadden meegebracht. de hobbyisten kregen deze zondag veel bekijks en verkochten met regelmaat hun tentoongestelde artikelen zoals schilderijen, vogelhuisjes, keramische beelden, kerst en zeep creaties, eigenlijk teveel om op te noemen.

Het priesterkoor ingericht als podium werd ingenomen door optredens van het jeugdorkest van fanfarekorps Sint-Gregorius, pianist Jelmer, zangeres Anne, de dansgroepen van Hip Hop – het eerdere streetdance –, het accordeon duo Gijs en Greet, de band Splash en de onlangs opgerichte zanggroep Top.

Bij binnenkomst in de kerk werd men muzikaal ontvangen door Saxofonist Ben Wissink van 'Sax on tour', die de hele dag speelde voor Kika. Na de optredens werden de artiesten dan ook met een warm applaus bedankt.

Vanaf 14.00 uur waren er huifkarritten, die werden verzorgd door zorgboerderij Belfior uit Loil, voor velen was dit een geweldige ervaring, het ritje met een Belgisch paard door het winterse Giesbeek.

Natuurlijk ontbraken op deze dag de oliebol, de appelflap, de broodjes, de erwtensoep en nog meer gesponsorde lekkernijen niet; de Vrienden van de Giese Toren zijn iedereen dankbaar voor hun bijdrage die deze dag weer tot een succes heeft gemaakt.

De volgende openstelling van de Giese Toren is op zondag 25 januari van 13.00 tot 17.00 uur.                                                        

Grande finale voor Amsterdamse Live Avond en voor toporkest Commercial Break

GROESSEN – Op de laatste dag van februari het laatste optreden van toporkest 'Commercial Break' en de laatste Amsterdamse Live Avond. De organiserende commissie is onderdeel van Carnavalsvereniging De Deurdreiers. De voorverkoopadressen zijn nu bekend.

Na veertien jaar wordt de Mokumse formule afgesloten met een grandioos feest vol verrassende items, een gezellig aangeklede zaal, heuse terrasjes en een groot podium waar Commercial Break een waardig afscheid te wachten staat.

Commercial Break heeft aangekondigd er extra werk van te maken, door onder andere een ode brengen aan de vele landelijk bekende artiesten die de afgelopen dertien jaar in Groessen zijn geweest. Ook zullen Peter Borkes, Emile Hartkamp en Dennis Versluis nog één keer hun beste beentje voorzetten.

De entree bedraagt 12,50 euro in de voorverkoop en 15,00 euro op 28 februari aan de zaal.

De voorverkoopadressen zijn: Kwaliteitsslagerij Theo en Ria Scholten (Groessen), Zaal Gieling (Groessen), Leo van Ussen Tweewielerservice (Zevenaar), Autobedrijf Nijland Q8 (Duiven), Goris Service Station (Tolkamer) en sportkantine SV Loo.

Podium Filmhuis in Zevenaar: Winterreise van Schubert

ZEVENAAR - In het klassieke Winterreise trekt een man, wanhopig door liefdesverdriet, doelloos de winterse natuur in, weg van een mislukte liefde. Bas/bariton Joep van Geffen zingt deze door Franz Schubert getoonzette gedichten zondag op het Podium van Filmhuis Zevenaar. De piano begeleiding is van Mark Toxopeus.

De liedcyclus voert je mee door een ijzingwekkend winters landschap, dat zich bijna niet in menselijke termen laat beschrijven. Aan de hand van 'Der Wanderer' reist de luisteraar door diepe zielenroerselen, verborgen angsten en onbekende verlangens. De hang naar het onbekende, het onbereikbare en het onwereldse spreekt uit elk lied van Winterreise. 'De speelman' is het laatste lied uit de cyclus en het dramatische hoogtepunt van deze bizarre tocht. In de uiterst sobere pianobegeleiding is nog iets te horen van de melodie die de orgeldraaier speelt, terwijl hij blootsvoets op het ijs staat. Deze orgeldraaier bevindt zich al niet meer in onze wereld en de reiziger vraagt zich af of hij deze wonderlijke figuur zal volgen.

Zondag 18 januari om 11:00 uur, Filmhuis Zevenaar. Meer informatie staat op www.filmhuiszevenaar.nl en te verkrijgen via 0316 344250.

Nieuwe naam Attent wonen welzijn zorg

REGIO - Vanaf 1 januari 2015 gaat Attent wonen welzijn zorg verder onder de nieuwe naam Attent Zorg en Behandeling. Met deze naamswijziging is tevens het logo en de huisstijl aangepast.

De nieuwe naam geeft de huidige en toekomstige diensten en activiteiten van Attent Zorg en Behandeling goed weer. Attent Zorg en Behandeling biedt intramuraal en extramuraal de zorg en behandeling die de cliënt nodig heeft.

Attent Zorg en Behandeling levert diensten en activiteiten aan vooral ouderen in de regio's Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Elst. Attent Zorg en Behandeling doet dit vanuit twaalf locaties. Attent Zorg en Behandeling vindt dat mensen, ook als ze ouder worden, zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Door de ontwikkeling van het aanbod draagt Attent Zorg en Behandeling daaraan bij.

Ook biedt Attent Zorg en Behandeling een goede plek aan cliënten die zich door hun ziekte op een manier gedragen die moeilijk past bij andere cliënten. Bij Attent Zorg en Behandeling spannen ongeveer 1400 medewerkers en 600 vrijwilligers zich in om aan meer dan 1.500 cliënten zoveel mogelijk maatwerk te leveren, met als doel de kwaliteit van leven van de cliënt te ondersteunen op een manier die bij de individuele situatie van de cliënt past.

Nieuwjaarsactie BC Thuve

DUIVEN - Om de goede voornemens direct invulling te kunnen geven aan de goede voornemens, heeft badmintonclub BC Thuve een nieuwjaarsactie. Iedereen die zich aanmeldt voor 31 januari mag twee maanden gratis meespelen.

Iedereen is welkom om in de maand januari proef te komen spelen. De jeugd speelt op maandagavond van 18.00-19.00 (groep 1) en van 19.00-20.00 (groep 2) en op donderdagavond van 17.00-18.00 uur (groep 1 en 2). Volwassenen spelen op maandagavond van 20.00-22.30 uur en op woensdagavond van 21.00-23.00 uur. Daarnaast is er een recreantentraining op maandagavond van 19.30-20.15 uur. De jeugd- en de competitiespelers worden getraind door de nummer één van Nederland (Soraya de Visch Eijbergen)!
Meer informatie staat op www.bcthuve.nl.

Pronkzitting Duiven

DUIVEN - Ook dit jaar vieren de Duufkes weer de opkomst van het nieuwe prinsenpaar. Dit doen ze op 17 januari op de vaste thuisbasis het CCOG aan de Kastanjelaan 2 in Duiven.


Ze gaan er weer een gezellig feest van maken en dan doen ze niet alleen. Verscheidene verenigingen zullen hen bezoeken die avond uit de hele regio. Natuurlijk is er plaats voor de bewoners uit duiven.
De zaal is open van af 19:30 en begonnen wordt zoals gewoonlijk om 20:11. De muziek van deze avond wordt verzorgt door de vaste zanger/dj Roberto & Nick.

KerkvoorNu verhuist naar basisschool De Boomgaard

DUIVEN – Het kantoor van KerkvoorNu verhuist van De Scheefkelk in Duiven naar de leegstaande basisschool De Boomgaard aan de Schoolstraat in Duiven. De officiële sleuteloverdracht vond maandag 5 januari plaats.

KerkvoorNu heeft voor zijn doordeweekse activiteiten een aantal jaren gebruik gemaakt van het kantoor aan de Scheefkelk, naast het station in Duiven. Het pand werd echter te klein en dat was reden om te kijken naar een alternatieve locatie. Die werd uiteindelijk gevonden in de voormalige basisschool De Boomgaard.

Het pand zal worden gebruikt voor het 'gewone' administratieve werk van de kerk, en voor het verzorgen van cursussen en andere activiteiten. De zondagse diensten blijven gewoon in het Candea College aan de Saturnus 1 in Duiven (aanvang 10.30 uur).

De komende weken zal het pand door leden van de kerk worden 'aangepakt'. Zo zal het gehele interieur worden geverfd en worden er verschillende scheidingswanden geplaatst. Bovendien wordt het buitenterrein grondig opgeruimd en schoongemaakt. Zoals het er naar uitziet, zal KerkvoorNu vanaf februari gebruik maken van de nieuwe locatie.

Nieuwjaarsreceptie RKPSC

Zittend van links naar rechts: Harrie Bekker (zestig jaar lid) en Jan Stronkman (vijfenzestig jaar lid) en staand van links naar rechts: Teun Drost (vijftig jaar lid) en voorzitter Toon Egging

PANNERDEN - Voetbalvereniging RKPSC heeft zondag 4 januari haar nieuwjaarsreceptie gehouden. Nadat de junioren hun zaalvoetbalwedstrijden hadden gespeeld kon de nieuwjaarsreceptie beginnen. Ruim honderd mensen die RKPSC een warm hart toedragen waren aanwezig.

Na het gebruikelijke handenschudden en zoenen hield voorzitter Egging een nieuwjaarsrede waarbij hij zijn lof voor de vrijwilligers uitsprak. Hij roemde vooral de ereleden, vrijwilligers en sponsoren bij de vereniging die in rijke getale aanwezig zijn bij RKPSC. Verder gaf hij een overzicht van wat er afgelopen jaar de revue was gepasseerd en wat er nog in het verschiet ligt. Ook prees hij de diverse commissies die het afgelopen seizoen tot stand zijn gekomen of uitgebreid.

Als laatste merkte de voorzitter op, dat hij eind van het seizoen stopt na zes jaren voorzitterschap. Hij daagde de aanwezigen uit tot aanmelding bij het secretariaat.

Vervolgens werden drie jubilarissen gehuldigd, te weten: Teun Drost, Harrie Bekker en Jan Stronkman, die respectievelijk vijftig, zestig en vijfenzestig jaar lid zijn van RKPSC.

Vervolgens kreeg Nico Schreven namens de vrijwilligersgroep van De Pauwengaard de gouden schoen uitgereikt die hoort bij de 'vrijwilliger van het jaar'. De trekking van de loterij werd verricht door Herman Ubbink, waarna het officiële gedeelte voorbij was.

Programma Musiater

DIDAM/ZEVENAAR - Trio Kabima treedt zondag 18 januari om 11.00 uur in de kapel van het Albertusgebouw in Didam.

Docenten van 'Het Musiater' zijn niet alleen actief in de weer om leerlingen het uiterste uit zichzelf te halen en zichzelf te ontplooien, maar zijn natuurlijk zelf ook om hun passie voor muziek op het podium te vertolken. Drie van deze docenten hebben elkaar hierin gevonden. Fluitiste Brigit Span, klassiek gitarist Klaas van Polanen en marimba speler (slagwerker) Martin Geessinck, spelen samen in verschillende combinaties. Dit kan solistisch zijn, maar ook als duo voor gitaar en fluit, gitaar en marimba of marimba en fluit. Als trio ontstaan er spannende samensmeltingen. Laat u verrassen door de ritmes en de prachtige klankcombinaties van dit ensemble.

In tegenstelling tot de informatie zoals vermeld in de seizoensbrochure van Het Musiater, begint dit concert om 11.00 uur. De toegangsprijs is 12,50 euro.

Joop Boxstart Bend

Op zondag 18 januari om 14.00 uur (toegangsprijs vijftien euro) is de Joop Boxstart Bend in Het Musiater met hun tweede show Disse kant. Na 'Zo mooi' wordt in de nieuwe succesvolle show de meest dagelijkse dingen maar ook de vergeten belangrijkheid van de streek de Liemers en Achterhoek door de Bend aan de kaak gesteld. De tweeënhalf uur durende muzikale show zit vol met liedjes anekdotes en humor met de geur van de streek.

Disse kant is ook de titel van hun nieuwe cd opgenomen met een scala aan muzikanten met ondermeer Matthijs Barnhoorn Sabine Elfers de Bargse Jonges en Henry Welling in de A60 Recordingstudio in Didam.

De Joop Boxstart Bend bestaat uit Jos Wissink en Andy van Zolingen van KalibeR, John te Dorsthorst en Peter Loeters van Bonaparte en Willem Kossink van HIKE.

Voorverkoop kaarten Joop Boxstart Bend: Musiater kassa/online, Fb JBBend, Hans Jansen 0644722515, Grimpeur Wielersport 0316 248080.

Jaarvergadering Vrouwen van Nu Angerlo e.o.

ANGERLO - 2014 was een bijzonder feestelijk jaar voor de Vrouwen van Nu Angerlo, de vereniging vierde haar 75-jarig jubileum. In april was het grote feest, het leek weer 1939, het jaar van oprichting. Alle leden kwamen in hun prachtige kleding uit die tijd.

In de jaarvergadering doet het bestuur onder andere verslag van alle activiteiten van het afgelopen jaar. Na de jaarvergadering en pauze is er een lezing over 'koffie en thee' door de heer Semmelink.

Semmelink kreeg zijn horeca-belangstelling en het gevoel voor gastvrijheid met de paplepel ingegoten. Zijn ouders waren eigenaar van Hotel Meilink in Barchem, zodat de hotelschool Zwolle een logische keuze werd.

Semmelink begon zijn loopbaan als verkoopadviseur bij de Drie Mollen in Den Bosch, voorheen Koninklijke Niemeijer. Daar werd de kiem gelegd voor zijn interesse in koffie en de kunst van het branden en zetten. Daarna was hij actief bij achtereenvolgens koffiebranderij Hessink in Winterswijk en koffiebranderij Peeze in Arnhem. Inmiddels mag hij zich gecertificeerd koffiedeskundige noemen.

Hij nam deel aan 'Nederlandse kampioenschappen koffie proeven' en eindigde tweemaal in de finale. In de zomer van 2011 startte hij, samen met zijn vrouw, een eigen koffie- en theeschenkerij en -winkel in Lochem. Er is geen vraag te bedenken over koffie, die Semmelink niet kan beantwoorden!

De jaarvergadering is donderdag 22 januari, begint om 19.45 uur en wordt gehouden in De Meent in Angerlo.

Feestelijke opening bedrijventerrein Tatelaar

ZEVENAAR - Op woensdag 7 januari werd de eerste fase van de revitalisering van het bedrijventerrein Tatelaar afgesloten met een feestelijke opening. Gedeputeerde economische zaken mevrouw Conny Bieze onderstreepte met haar aanwezigheid het belang van kwalitatief hoogwaardige bedrijfslocaties in Gelderland. De revitalisering is belangrijk voor het behoud en de instandhouding van het Zevenaarse bedrijventerrein dat nu weer klaar is voor de toekomst.

Afgelopen jaren was de uitstraling van De Tatelaar verslechterd, de openbare ruimte verouderd en toe aan een positieve boost. De revitalisering van de openbare ruimte behelsde de parkeerplaatsen, vernieuwing van het asfalt, de verlichting, het trottoir en het groen. Ook de particuliere ruimte zoals de voorterreinen (parkeerplaatsen, 'loper') werden opgeknapt door een zogeheten 'gevel tot gevel'-aanpak. De aanpak is geslaagd te noemen mede dankzij de goede inzet van de ondernemers voor de aanpak van de particuliere terreinen. Er hebben meer ondernemers meegedaan dan in eerste instantie verwacht.

Samenwerking essentieel

De verbeteringen zijn gefinancierd met subsidie van de provincie en cofinanciering van de ondernemers en bewoners. Wethouder economische zaken Anja van Norel van de gemeente Zevenaar: "Samenwerking blijkt ook nu weer één van de belangrijkste ingrediënten te zijn voor een positief resultaat". De samenwerking van provincie, gemeente, ondernemers leidde tot de succesvolle verbetering. De financiering voor de tweede fase van de revitalisering van bedrijventerrein Tatelaar is door de gemeenteraad van Zevenaar nog 'on hold' gezet vanwege onzekerheid omtrent de afsluiting van de op- en afrit Griethse Poort.

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Duiven-Velp

Morgendienst Candea College Saturnus 3; Middagdienst SoW kapel Rijksweg 56B


18 januari 9.30 u ds J.J. Poutsma 15.00 u ds D. Grutter
25 Januari 9.30u ds D.F. Ensing 16.30 u ds D. Grutter

Jeugdpronkzitting in Westervoort

WESTERVOORT - De Westervoortse carnavalsvereniging De Dolbotters houdt zondag 18 januari haar jubileumpronkzitting. Voor de 22e keer presenteren zij een jeugdpronkzitting. Op deze middag nemen Jeugdprins Russell I en Jeugdprinses Chimène (zie foto) afscheid na een fantastisch jaar. Zij werden ondersteund door Jeugdnar Cecil.

Tijdens de middag worden verschillende optredens verzorgd door de eigen jeugd. De meisjes van de dansgardes zullen hun beste beentje voorzetten. De jongens en meisjes van de Jeugdraad, dansgardes en de Dolle Kits hebben weken lang hard geoefend om een leuk en vooral origineel stuk op te voeren. Ook wordt er teruggekeken naar de laatste 11 jeugprinsenparen tijdens deze jubileumzitting. Als klap op de vuurpijl wordt het nieuwe jeugdprinsenpaar bekend gemaakt. Wie het nieuwe jeugdprinsenpaar wordt blijft nog even geheim tot zondagmiddag 18 januari.

Het feestprogramma De Dolbotters begint om 14.11 uur en wordt gehouden in feestburcht zalencentrum Wieleman in Westervoort. De zaal is open vanaf 13.30 uur. De entree voor kinderen tot en met twaalf jaar is gratis, voor volwassenen bedraagt de entree drie euro.

Meer informatie over carnavalsvereniging De Dolbotters en haar andere carnavalsactiviteiten staat op www.dedolbotters.nl . Volg De Dolbotters nu ook via Twitter: @dolbotters. Of like C.V. De Dolbotters op facebook.

Proeverijmaaltijden Caleidoz in Doesburg

DOESBURG - Om de zelfredzaamheid van mensen met een conditionele beperking te ondersteunen, levert welzijnsorganisatie Caleidoz vriesvers maaltijden.

Uit een catalogus met een ruim assortiment is het mogelijk een keuze te bestellen. Dit hoeft niet perse wekelijks maar kan naar behoefte. De maaltijden zijn na tien minuten in de magnetron klaar voor consumptie. De bestelling wordt door vaste vrijwilligers aan huis bezorgd.

Op woensdag 28 januari organiseert Caleidoz in samenwerking met Apetito een gratis proeverij. Na een korte uitleg door een medewerker van Apetito worden er diverse maaltijden geserveerd. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en een informatiepakket mee te nemen.

"Wanneer u tot de bovengenoemde doelgroep behoort en woont in Doesburg, Angerlo, Giesbeek of Lathum, bent u van harte welkom om aan de Proeverij deel te nemen. Indien u afhankelijk bent van vervoer mag uw begeleider ook mee proeven. Meldt u zich vóór vrijdag 23 januari aan bij Caleidoz: 0316 526994. Wij houden dan op 28 januari rekening met uw komst. Aanvang Proeverij 12.00 uur. Locatie Beumerskamp, Breedestraat 39 in Doesburg."

Unieke workshop paperart in het Arsenaal

DOESBURG - Papier wat moet je daar toch mee in dit digitale tijdperk, maar na een dag waarbij u de unieke eigenschappen van papier leert ontdekken, alles leert wat u er mee kan, zal u dit materiaal weer gaan waarderen.

Madeleine Corbey leert de deelnemer tijdens een workshop paperart van alles over papier-maché, over pulp van karton en papier, geschept papier, folies enzovoort. Tevens krijgt de deelnemer uitleg over het gebruik van mallen en leert men wat men kan maken met dit materiaal. Belangrijk daarbij is de eigen verbeelding en fantasie, want met deze basis kan men alles maken wat men bedenkt!

Na de uitleg gaat de deelnemer rond de middag met het eigen gekozen onderwerp/werk aan de slag, wat tien centimeter groot kan zijn, maar ook één meter. In de namiddag komt de afwerking aan de orde, naturel of zelfs van uitbundige kleuren! Men krijgt tekst en uitleg wat men kan doen als het werk eenmaal droog is.

Een leerzame en gezellige dag inclusief heerlijke lunch en het voorrecht om op een van de mooiste locaties van Nederland aan de slag te gaan en een prachtig werk te maken.

De workshop is vrijdag 23 januari van 10:00-16:30 uur in Atelier Allegro in Het Arsenaal (vierde verdieping) aan de Kloosterstraat 15 in Doesburg (06 23937822). Meer informatie staat op www.atelier-allegro.nl.

Volleybalvereniging Reflex houdt Kerstflappen-toernooi

DUIVEN - Om de sleur van de feestdagen te doorbreken heeft volleybalvereniging Reflex op dinsdag 30 december weer het zogenoemde Kerst-Flappen-Mixtoernooi gehouden.

Het toernooi wordt gehouden voor leden en oud-leden, die spelen in seniorenteams, recreantenteams en A- of B-jeugd. Dit jaar betraden liefst acht teams de zaal om voor de eerst plaats te strijden. Elk team bestaat uit een gelijkwaardige mix van spelers uit de diverse niveaus. Na een gezellige maar ook fanatiek strijd mocht één team de wisselbeker in ontvangst nemen.

Het was al dit jaar al de veertiende keer dat dit toernooi werd georganiseerd.

SDZZ huldigt jubilarissen

ZEVENAAR - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de omni-Vereniging SDZZ op 4 januari werden acht jubilarissen gehuldigd.

25 jaar lid: mevrouw Gerda Teunissen en de heren Adrie Gijsberts, Mark Nieuwboer, Mischa Beijkirch en Arjen Visser. 40 jaar lid: de heren Tino Meijer en Jan Sloot. 50 jaar lid: de heer Frank Molenaar.

Hoogtepunt vormde de benoeming van de heer Alex Dercksen tot lid van verdienste wegens tientallen jaren vrijwilligerswerk.

ZijActief in Groessen

GROESSEN - Het jaar 2014 was een bijzonder jaar met de viering van het zestigjarig jubileum van ZijActief.

Door inzet en creativiteit van de leden, was het een dag om niet snel te vergeten. De kerstviering werd ook dit jaar weer als heel gezellig ervaren. De eerste avond in het nieuwe jaar is woensdag 21 januari: de jaarvergadering met het financieel verslag. Aansluitend is er bingo. De aanvang van de avond is 19.45 uur in het Dorpshuis Groessen.

Ga eens langs bij Netwerk!

ZEVENAAR - Op donderdagmiddag in de even weken houdt Caleidoz een ontmoetingsmiddag Net Werk! voor werkzoekenden.

Wanneer een betaalde baan is gestopt heeft dat allerlei gevolgen. Minder inkomsten, weer zoeken naar werk, het privéleven, het missen collega's en structuur, dingen uitstellen zijn vast herkenbare feiten. Bij Net Werk! ontmoet je anderen die in dezelfde situatie verkeren en sta je niet alleen.

Op 22 januari is het thema 'werken via een uitzendbureau'. Anouk de Valois van @Work Uitzendbureau BV in Zevenaar bemiddelt tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ze vertelt over haar werkzaamheden en geeft uitleg en tips over sollicitatieprocedures. Net Werk! begint om 14.00 uur tot 16.00 uur, locatie Steenhuizen 6 in Zevenaar. De entree inclusief koffie/thee is twee euro.

Sportclub Doesburg houdt Ubbink jeugdmiddag

DOESBURG - Zaterdag 13 december hadden de F-, E- en D-teams van Sportclub Doesburg hun Ubbink jeugdmiddag bij Binkie in Doesburg en werd de eerste seizoenshelft op een zeer geslaagde middag afgesloten.

De kinderen hebben genoten van het Paintballen, Quadrijden en het spelen in het speelparadijs.

Pronkzitting Clusenarren in Herwen

HERWEN - Zaterdag 17januari de jaarlijkse pronkzitting van carnavalsvereniging De Clusenarren uit Herwen. Na maanden van voorbereiding zal die avond sporthal De Cluse omgetoverd worden tot Clusenarrenstad.

De avond zal bol staan van zang, dans, buut, sketch en zal verzorgd worden door de spelersgroep van de Clusenarren. De dansgardes zullen dit jaar hun nieuwste dansen presenteren. Prins Bram de 1e (van Huët) zal afscheid nemen en de nieuwe Prins zal gepresenteerd worden.

De prinsenkandidaten van dit jaar zijn: Hemmie van Deelen, Theo de Ruiter, Patrick Hermsen, Martin Willemsen, Hans Lukassen en Rudie Buiting. Wie van bovenstaande kandidaten zal de nieuwe Prins worden en aankomend jaar de scepter zwaaien over de Clusenarren.

Ook zal de jaarlijkse onderscheiding weer worden uitgereikt aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor de Herwense gemeenschap.

De volgende optredens staan op het programma: KringJoop! Onze Fiepke, Als de kat van huis is, Inpakken en wegwezen en Tumpke uut de Carvium. De muzikale omlijsting is in handen van de band Nedjus.

Voorverkoop is vrijdag 9 januari van 20:00 tot 21:00 uur in dorpshuis De Cluse

Kaarten zijn nog verkrijgbaar aan de zaal. De pronkzitting begint om stipt 19:41 uur en de zaal is open vanaf 18:45 uur.

Celtic Wind in Lathumse kerk

LATHUM - Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Lathumse kerk (VVLK) verzorgt een bijzonder aantrekkelijk concert met medewerking van de Irish folk band Celtic Wind op 30 januari.

Celtic Wind slingert het publiek heen en weer tussen traditional songs en meer moderne songs én tussen ballads en opzwepende instrumentale nummers (reels en jigs).

Voorbij komen onder andere nummers van The Dubliners, The Corrs, Mary Black, Christy Moore en anderen. De aantrekkingskracht van Celtic Wind is de eigen sound en sfeer, die de groep geeft aan de oorspronkelijke uitvoering van de nummers. Kortom: er staat u een bijzondere concertavond te wachten, welke zeer zeker de moeite waard is om in Lathum aanwezig te zijn.

De aanvang is 20.00 uur. De entree inclusief vooraf koffie is acht euro. Toegangskaarten zijn te bestellen via e-mail (vvlk@chello.nl) of telefonisch; 0313 631915 of zijn te koop voor aanvang van het concert, zolang de voorraad strekt. Betaling van de bestelde kaarten is mogelijk door overschrijving van acht euro per kaart op IBANnummer NL04ABNA0464264022 ten name van VVLK, Kerkstraat 2 te Lathum.

De betaling dient voor 24 januari ontvangen te zijn. Bestelde kaarten kunnen worden afgehaald voor aanvang van het concert.

Trefpunt Alleengaanden in Zevenaar

ZEVENAAR - Het Trefpunt Alleengaanden is de plek waar eenmaal per twee maanden op een ontspannen manier andere mensen zonder partner elkaar ontmoeten.

Doel van de middag is mensen de mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten en aan te haken bij initiatieven die ontstaan vanuit interesses en hobby's van de aanwezigen. Inmiddels zijn er vanuit de groep diverse activiteiten opgezet, zoals een wandel- en fietsgroep en een eetclub. Tijdens de bijeenkomst heerst een open sfeer waar je je snel welkom voelt.

Het eerstvolgende Trefpunt is op zaterdag 7 februari van 14.00 tot 16.00 uur aan de Hooge Bongert 3 in Zevenaar. Aanmelden kan tot 5 februari bij: de balie van de Hooge Bongert, per telefoon 06 20635563 of mail m.boshuis@caleidoz.nl.

Donatie van OBW aan stichting Kika

Foto: Ron Sanders

ZEVENAAR - Een van de hoogtepunten van de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van zaterdag 3 januari van sportvereniging OBW was de uitreiking van de inmiddels traditionele cheque aan stichting Kika.

Enkele maanden geleden heeft OBW weer haar jaarlijkse Boerenkool Met Worst weekend gehouden, waarbij de bezoekers op sportpark Hengelder en in sporthal Lentemorgen tegen een bijdrage een bordje boerenkool met worst of een broodje knakworst konden nuttigen. Deze bijdrage kwam volledig ten goede aan stichting Kika.

Kika heeft als doel het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie was Ria Bloemberg, ambassadrice van KiKa, weer bij OBW aanwezig. Ze hoort daar inmiddels samen met haar man Theo gewoon helemaal bij! Namens OBW ontving Ria een mooie donatie van in totaliteit 1.030 euro. Naast de opbrengst van 900 eurovanuit het BMW-weekend, waren enkele handbaldames een spontane actie gestart om voor Kika oude shirts te verkopen. En dat heeft zomaar even nog eens 130 euro extra opgeleverd.

Ook is de organisatie al die mensen dankbaar, die er ook afgelopen jaar weer voor gezorgd hebben dat er boerenkool met worst wás en dat het allemaal klaargemaakt werd. "Prachtig dat OBW dit als vereniging ieder jaar weer neerzet. Dat geeft een dankbaar en trots gevoel."

Inspiratiecafé bij Kompassie Netwerken

ZEVENAAR - Vrijdag 30 januari bij Kompassie Netwerken is het thema inspiratiecafé onder leiding van Til Polee, biografisch coach (www.lavietouche.nl).

Gestart wordt met een aandachtsoefening. Na een ontmoetingsgesprek rond de tafel gaat ieder 'in bibliotheeksfeer' op zoek naar pakkende artikelen, alinea's, aforismen. Er zijn ook enkele boeken. Thema's: relaties, opvoeding, innerlijke ontwikkeling, zingeving.

De bijeenkomst is vrijdagavond 30 januari van 19.15 tot 22.00 uur in De Hooge Bongert 3, Zevenaar. De entree is twee euro. Meer informatie staat op www.kompassienetwerken.nl.

Expositie Galluskerk Angerlo

ANGERLO - Op de zondagen 18 en 25 januari, 1, 8 en 15 februari is er in de Galluskerk, Dorpsstraat 33 in Angerlo de expositie 'Draadkunst' van Lidwien Roording uit Doetinchem.

De openingstijden zijn van 13.00 tot 16.30 uur. De expositie is vrij toegankelijk. Op basis van de oude kanttechniek vervaardigt zij gedurende ruim een kwart eeuw objecten en kunstwerken met garen. Zij gebruikt de laatste jaren veel koperdraad, metaal en kunststof enz. Driedimensionaal vult het platte vlak aan, prachtige kleuren maken het bijzonder.

Jubilarissen DVV in 't zonnetje

DUIVEN - Tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie van DVV werden enkele jubilarissen in het zonnetje gezet.

Nadat voorzitter Hugo Boschker de jubilarissen met leuke anekdotes had toegesproken, kregen zij de bijbehorende DVV-speld en een bos bloemen overhandigd. Jaap Fukking is 25 jaar lid, Roland Mattijssen 25 jaar lid en Mark Borkus 25 jaar lid (staat niet op de foto). John van der Meer is 40 jaar lid. Allen zijn nog actief betrokken in het veldvoetbal.

Nieuwjaarsreceptie veteranen

ZEVENAAR - Stichting Veteranen De Liemers houdt de nieuwjaarsreceptie op 17 januari van 13.00 tot 16.00 uur.

Dit zal plaatsvinden in De Hooge Bongert aan De Hooge Bongert 3 in Zevenaar. Een hapje, drankje (het eerste wordt door de stichting aangeboden). Er is live muziek aanwezig zijn: Orginal Liemers Musikanten.

Vijfhonderd euro voor Het Braamhuis

ZEVENAAR - Op de drempel van 2015 verraste Paul Koning van Koning Financiële Diensten het Jan Braamhuis met een gift van vijfhonderd euro. Bestuurder Arend Timmerman toonde zich verguld met de geste. "Om al onze activiteiten te kunnen ontplooien zijn we afhankelijk van donaties. Prachtig dat deze lokale ondernemer de opbrengst van zijn open dag aan ons beschikbaar stelt."

Het Jan Braamhuis is een inloophuis voor iedereen in de Liemers die geraakt wordt door kanker. Een plek waar patiënten, familie en naasten terecht kunnen voor lotgenotencontact, informatie en/of activiteiten om zo een extra steuntje in de rug te krijgen of om te leren gaan met de ziekte. Niet de ziekte zelf, maar de mens staat centraal. ,,Iedereen krijgt in zijn of haar omgeving wel een keer te maken met deze vreselijke ziekte", vertelt Paul Koning. "Dan is het mooi dat er zo'n plek als het Jan Braamhuis is. Ik hoor er alleen maar positieve geluiden over. Graag willen wij daar als bedrijf ons steentje aan bijdragen."

In augustus 2014 verhuisde Koning Financiële Diensten naar de Voltastraat 9 in Zevenaar. Op 12 december gaven Paul Koning en zijn vijf medewerkers de opening een feestelijk tintje en kregen familie, vrienden,bekenden en relaties de gelegenheid om in een ontspannen sfeer onder het genot van een drankje en hapje een kijkje in de nieuwe keuken te nemen. De gasten doneerden 256 euro, een bedrag dat Paul Koning verhoogde tot vijfhonderd euro, allemaal voor Het Braamhuis.

Actief '81 volleybal- ambassadeur NeVoBo: Join

WESTERVOORT - Actief '81 is in het jaar van de WK Beachvolleybal en de EK Damesvolleybal ambassadeur van de NEVOBO: Join geworden. Alle leden van Actief '81 kunnen dan ook met voorrang tickets en arrangementen kopen.

Actief '81 organiseert overigens zelf weer het grote beachttoernooi bij De Waaij. Daarvoor worden nog vrijwilligers gezocht die willen bijspringen in de organisatie. Maar daarnaast kun je natuurlijk ook zelf volleyballen en zelf ambassadeur zijn van Actief '81, dé recreatieve volleybalvereniging van Westervoort en omgeving. Al vanaf elf euro per maand kun je dan onbeperkt recreatief volleyballen op de maandag, dinsdag en/of woensdagavond.

Ook in 2015 heeft Actief '81 een actie zodat iedereen tot de carnaval de gelegenheid krijgt om onbeperkt gratis mee te spelen of te trainen. Het onbeperkt spelen geldt sowieso al voor de circa honderd leden van Actief '81. In de diverse groepen kunnen nog spelers geplaatst worden. Met name onze heren competitiespelers zoeken extra mankracht als middenaanvaller net als het dames competitieteam. Maar in elke groep worden nieuwe leden verwelkomd, vooral op de woensdagen!

Kom naar Pals of De Nieuwhof waar op verschillende niveaus wordt gespeeld. Schuif aan in het veld met gemengde teams, in de heren- of damescompetitie, kom snuffelen bij de herenrecreanten of de gemengde groepen die ook mee doen in de recreantencompetitie in Pannerden of zoek aansluiting bij een van de damesteams.

Meer over Actief '81 staat op de geheel vernieuwde website www.actief81.nl of mail ervoor naar secretariaat@actief81.nl.

Programma Filmhuis Didam

DIDAM - De films, die de komende periode worden vertoond in Filmhuis Didam zijn bekend.Filmhuis Didam is te vinden aan de Kerkstraat in gebouw Waverlo. Meer informatie over films of het filmhuis: www.filmhuisdidam.nl.

De entree bedraagt zes euro. De zaal en de kassa gaan een half uur voor aanvang open. In januari kost op de vrijdag een tweede kaartje drie euro.

Blind - Maandag 19 januari om 20.00 uur

De Noorse film Blind vertelt het verhaal van Ingrid, die net haar gezichtsvermogen heeft verloren en zich terug trekt in haar appartement. Het is de plek waar ze controle heeft, alleen met haar man en haar gedachten. Maar Ingrids problemen liggen tussen en niet buiten de muren van haar appartement. Al snel krijgen haar diepste angsten en onderdrukte fantasieën de overhand.

Stonehearst Asylum - Vrijdag 23 januari om 20.00 uur

In de spannende thriller Stonehearst Asylum volgen we Edward Newgate die klinische ervaring wil opdoen bij een psychiatrische instelling. Hij komt terecht bij het Stonehearst Insane Asylum, waar Dr. Lamb (Ben Kingsley) de recent afgestudeerde arts onder zijn hoede neemt en hem de fijne kneepjes van het vak leert. Al snel blijkt dat niet alles is wat het lijkt.

Marie Heurtin - Maandag 26 januari om 20.00 uur

Frankrijk, eind 19e eeuw. Wanneer Marie door haar ouders bij het Larnay Instituut wordt ondergebracht, weten de zusters geen raad met haar. Marie is namelijk zowel doof als blind. Zuster Marguerite is echter vastbesloten om de onaangepaste Marie te leren communiceren. Er ontstaat er een tedere band tussen haar en de jonge zuster.

My Old Lady - Vrijdag 30 januari om 20.00 uur

Mathias Gold, een berooide New Yorkse schrijver, erft van zijn vader een waardevol appartement in Parijs. Hij reist direct naar de Franse hoofdstad om het te verkopen. In het appartement woont echter Mathilde, een oudere dame, met haar dochter Chloé. Een Franse wet schrijft voor dat hij het huis pas mag verkopen na Mathilde's overlijden. En dit is niet de enige verrassing voor Mathias, die tot de ontdekking komt dat hij zijn vader nauwelijks heeft gekend.

Boemelparade in Zevenaar

ZEVENAAR - Zondag 15 februari is de Zevenaarse binnenstad weer het speelveld van de jaarlijkse Boemelparade. Om 13.00 uur is de aftrap voor een bonte stoet van praalwagens, groepen en individualisten die, al slingerend door en om het centrum, eindigt in de sporthal Lentemorgen. En daar staat de Retteketet Showband klaar om de carnavallisten mee te nemen in een spetterend feestje.

Iedereen kan meedoen aan deze carnavalsoptocht. Als men ook kans wil maken op een beker of een geldprijs dient men zich bij Boemelburcht aan te melden. De deelnemers kunnen zich inschrijven tot en met 4 februari. Dat kan online. Hier staat de link naar het online inschrijfformulier en aanvullende informatie. De aandacht wordt er op gevestigd dat individuele deelnemers en kleine groepen zich ook moeten inschrijven.

De voorpret voor de deelnemers begint al op zaterdag 7 februari. Dan moeten tussen 21.00 en 22.00 uur in café The Bright Side de startnummers worden opgehaald. En dat geldt dus vanaf dit jaar ook voor de individuelen en de kleine groepen. Zij kunnen zich op die avond ook nog aanmelden als deelnemer aan de optocht. Overigens, iedereen die zin heeft in dit préparadefeestje is welkom!

Nieuwjaarsfeest Sprinkhanen

DIDAM - Op nieuwjaarsdag is om 12.00 uur de traditionele wedstrijd tussen Sprinkhanen 1 en het vijfde elftal van de 'Hanen' gespeeld. De wedstrijd werd door het eerste gewonnen met 2-1.

Daarna volgde de nieuwjaarsreceptie in de kantine, waar na het openingswoord door voorzitter Frans van Vugt de jubilarissen werden gehuldigd. Camillo Wiendels, Alexander Kraus, Harold Raben, Pim Derksen, Robert Vree en Gerard van Bindsbergen waren vijfentwintig jaar lid. Veertig jaar lid waren Sjaak Koster, Hans Berendsen, Geert Melissen en Lex Baakman. Toon Polman, inmiddels vijftig jaar lid, werd eveneens in het zonnetje gezet.

Stephan Peters werd tot Sprinkhaan van het jaar benoemd. Stephan is al 26 jaar lid van de vereniging en heeft verschillende taken uitgevoerd. Zo was hij jaren jeugdtrainer van diverse teams en traint hij nu het vierde en derde elftal. Naast dat hij sponsor is van Sprinkhanen fluit hij vaak wedstrijden op zaterdag en zondag. Ook tijdens de wedstrijd tussen Sprinkhanen 1 en Sprinkhanen 5 was hij de scheidsrechter.

Kleinschalige aktiviteiten in winkelcentrum De Elshof

DUIVEN - Op zaterdag 17 januari zal in het winkelcentrum De Elshof (in het voormalige winkelpand van Express Wear tussen de panden van Het Kruitvat en Shoeby) een aantal poppenkast-voorstellingen plaatsvinden voor kinderen van twee tot tien jaar.

De poppenkast-voorstellingen zullen plaatsvinden tussen 12.30 en 16.30 uur en verzorgd worden door het poppenkast-theater 'Het land van Jan Klaassen' uit Braamt.

Het betreft 'n zogenoemde try-out om te zien of er voldoende publieke belangstelling is voor dit initiatief. Mocht dit zo zijn dan is de organisatie voornemens om op iedere 2e zaterdag van de maand tussen 12.00 en 17.00 uur een dergelijk kleinschalig initiatief in het winkelcentrum van De Elshofpassage te organiseren.

De bedoeling hiervan is om met dit initiatief meer 'winkelend' publiek naar het winkelcentrum De Elshof in Duiven te trekken.

Joker- en klaverjastoernooi in Het Palet

DUIVEN - In de maand januari organiseert Het Palet zowel een joker als een klaverjastoernooi. Op zaterdag 24 januari zal begonnen worden met het jokertoernooi. Het klavertoernooi is op zaterdag 31 januari.

Leden van de klaverjas en jokerclub uit Duiven en Westervoort kunnen zich hier voor opgeven via het wel bekende inschrijfformulier. Ook vijftigplussers, die geen lid zijn, zijn welkom op beide toernooien. Het inleggeld is (inclusief een kopje koffie / thee) vier euro per persoon. Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot 22 januari voor het jokeren en tot 29 januari voor het klaverjassen. Opgave is mogelijk bij de heer Wim Hartjes telefoon 06 15890522. Opgave per mail is ook mogelijk naar w.hartjes@kpnmail.nl Opgave is ook mogelijk in Het Palet aan de Mondriaanstraat 14 in Duiven en wel op de dinsdagavond of de donderdagmiddag bij Dhr. Wim Kijvekamp.

Beide toernooien beginnen om 13.00 uur, de zaal is open vanaf 12.30 uur. Het einde van zowel het joker dan wel het klaverjastoernooi wordt verwacht om 17.30 uur. Het Palet is te vinden aan de Mondriaanstraat 14 in Duiven.

Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk Zevenaar

Zondag 18 januari 10:00 uur: mw. ds. I. Eckhardt-Groeneveld.

Zondag 18 januari 11:00 uur: Kleuterkerk in gebouw 'Ons Huis'.

Zondag 25 januari 10:00 uur: ds. A. Jonkman, doopviering. Na afloop koffiedrinken.

Zondag 1februari 10:00 uur: mw. ds. H. Marsman; Avondmaalsviering.

Geert Derksen trainer van Loo

LOO - Voor het nieuwe voetbalseizoen 2015-2016 zal Geert Derksen de hoofdtrainer worden bij sportvereniging Loo. Geert zal de opvolger worden van Ed van Mierlo welke aan het einde van dit seizoen Loo na twee jaar zal gaan verlaten.

Na een tweetal gesprekken waar beide partijen een goed gevoel aan hebben overgehouden, is er een overeenkomst gesloten voor de duur van één jaar.

"Ondanks de magere resultaten tot op heden in dit seizoen zijn wij als sortvereniging. Loo toch blij dat wij al zo snel een nieuwe trainer kunnen en mogen presenteren."

De 47-jarige inwoner van Tolkamer is als voetballer actief geweest bij sportclubRijnland, De Graafschap, Vrasselt (D) en Kleve (D). Als huidig hoofdtrainer bij VVL in Lengel is hij daarnaast onder andere werkzaam geweest bij Rijnland (Lobith), Stokkum en Babberich.

Hardlopen begint bij Loopgroep WestDuif

DUIVEN/WESTERVOORT Met het begin van een nieuw jaar nemen veel mensen zich van alles voor. Afvallen, beginnen met sporten, stoppen met roken enzovoort. Dit zijn bijna allemaal voornemens om een gezondere levensstijl te krijgen.

Vaak blijft het jammer genoeg bij een goed voornemen. Wanneer je iets wil veranderen in je leven, betekent dit dat je een patroon in je leven moet veranderen. En dat is erg lastig om zelf te doen. Samen iets veranderen is makkelijker. Hieruit kun je veel meer kracht halen.

Op dinsdagavond 27 januari begint een nieuwe cursus hardlopen. Het hardlopen wordt opgebouwd van 0 naar 6/7 km begin juli 2015. De trainingen zijn geschikt voor iedereen die wil (weer) beginnen met hardlopen. Ook wanneer je een periode geblesseerd bent geweest is dit een prima opstart.

De cursus wordt gegeven door een ervaren trainer van de Atletiekunie. De begeleiding is bijna zes maanden, waardoor het hardlopen/sporten een onderdeel van je wordt. Verder zal er aandacht besteed worden aan de diverse aspecten van het hardlopen.

De cursus wordt gegeven vanuit het Horsterpark, gelegen tussen Duiven en Westervoort. Aan het einde van de cursus, zal er ook een paar keer in het bos getraind worden. Na de cursus is het altijd mogelijk om door te blijven trainen in een van de wekelijkse trainingsgroepen bij de loopgroep.

Belangstelling voor een van de bestaande hardloopgroepen of voor de cursus hardlopen, neem contact op met Monica Regtien mobiel 06 25164626 en/of kijk op www.loopgroepwestduif.nl.

Pronkzitting bij De Geinskop

DIDAM - Nog even en Prins Bjorn neemt alweer afscheid van een jaartje regeren over carnavalsvereniging De Geinsköp. Op vrijdag-en zaterdagavond 16 & 17 januari mag hij voor de laatste keer schitteren op het Prinsenpodium bij zalencentrum Plok tijdens de jaarlijkse pronkzittingen.

Tijdens deze avond, zal voor het 42e achtereenvolgende jaar de nieuwe Prins Carnaval van carnavalsvereniging De Geinsköp worden gepresenteerd! Het zullen weer twee fantastische avonden worden, waar weer veel tijd en energie is ingestoken door een grote groep mensen binnen de eigen vereniging.

's Avonds zal de zaal vanaf 19.15 uur open zijn, waarna om 20.00 uur President Roy Gieling de avond zal openen. Om 20.11 uur zal Prins Bjorn voor de laatste maal de zaal binnenkomen met zijn gevolg en voor de laatste maal zijn leus 'Het steet als een Duis' kan verkondigen. Hierna zal het publiek tot in de vroege uurtjes worden vermaakt met sketches, buuts en muziek. Een gezellig avondje Geinsköp dus!

Hoogtepunt van beide avonden is vanzelfsprekend de bekendmaking van de nieuwe Prins en zijn Adjudanten. Na de bekendmaking van de nieuwe Prins zal deze zijn proclamatie ten gehore brengen.

De algehele muzikale omlijsting van beide avonden is in handen van dweilorkest Bacchus BV.

Kruisboogtoernooi Jemmy Tell

LOO - Voor bevriende vereinigingen organiseert de vereniging voor de 25e keer haar jaarlijkse toernooi. Plaats van handelen is het schuttersgebouw Willem Tell aan de Loostraat in Loo. Aanvang van de wedstrijden is 10.00 uur; inschieten is mogelijk vanaf 09.30 uur.

Inschrijving op deze dag is tot 14.00 uur mogelijk. De inschrijfkosten bedragen vijf euro voor de eerste discipline en twee euro voor iedere meerdere discipline, die wordt geschoten. Ook schutters van schietclubs die niet bij de kruisboogbond zijn aangesloten kunnen aan deze wedstrijden meedoen.

Een week later, zaterdag 24 januari, wordt er een viertallenwedstrijd gehouden (aanvang 19.00 uur).

Hoewel oorspronkelijk opgezet voor Loose verenigingen en gezelschappen zijn ook andere deelnemers deze avond welkom. Een viertal mag slechts één persoon tellen die ook lid is van een schietvereniging.

Workshop/lezing lathyrus (pronkerwt) zaaien

ZEVENAAR - Op maandag 9 februari komen twee mensen van de Lathyrusvereniging bij Groei & Bloei afdeling Liemers. Zij beginnen met de uitleg en de mogelijkheden en daarna gaan we ieder twee soorten (kleuren) zaaien, onder begeleiding.

Vervolgens de uitleg hoe de jonge planten verder opgekweekt moeten worden. Bij verschillende workshops kregen de heren vaak te horen: 'nu begrijp ik waarom het steeds fout ging'. Na het zaaien zal de heer Wim van Vliet nog veel meer kunnen vertellen over deze bloem, middels dia's. Uiteraard kunnen er ook vragen gesteld worden.

Iedere deelnemer gaat naar huis met twee potten gezaaide zaden, een zak potgrond en veertig potjes om na het kiemen in om te potten.

De kosten voor deze workshop/lezing zijn 7,50 euro voor leden en 10,00 euro voor niet-leden. De workshop is in zalencentrum Staring aan de Grietakkers 3 Zevenaar. Deze avond begint om 19.30 uur!

Voor deze workshop/lezing dient men zich vóór 19 januari aan te melden middels e-mail

info@liemers.groei.nl of schriftelijk via het secretariaat; G&B de Liemers Rekkenveld, 32 6916 LN Tolkamer.

Ledenmiddag van PCOB Duiven/Westervoort

DUIVEN - Op 27 januari komt PCOB Duiven/Westervoort na de kerstperiode weer bij elkaar op de ledenmiddag van januari.

De gasten zijn enkele dames van Buurtzorg Nederland. Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, thuiszorg levert. Het gaat hierbij om verpleging, persoonlijke verzorging en individuele begeleiding. Het hoofdkantoor staat in Almelo.

Men is gestart in 2006 en er zijn nu 650 teams met achtduizend medewerkers. In deze omgeving zijn er teams in bijvoorbeeld Zevenaar, Westervoort en Duiven. Breng al uw vragen mee naar de bijeenkomst.

Belangstellende niet-leden zijn ook welkom. De bijeenkomst is in de Samen op wegkapel Duiven, ingang achter het gemeentehuis. Om 14.15 uur is er koffie of thee, om 14.30 uur wordt begonnen. Informatie wordt gegeven door Ali Baarslag, telefoon 0316 265726.

Oliebollen bakken bij Duko

DUIVEN - Op dinsdag 30 december is er hard gewerkt in het clubhuis de Open Korf van korfbalvereniging Duko.

Vanaf 7:30 uur heeft een aantal spelers van deze vereniging oliebollen gebakken. Bij de bestelling kon er gekozen worden voor oliebollen met- of zonder krenten. Deze bestelling kon worden opgehaald tussen 12:00 en 18:00 uur in het clubhuis De Open Korf. Er zijn uiteindelijk bijna zevenhonderd oliebollen verkocht. De opbrengst van deze actie gaat voor de helft naar het jeugdkamp en voor de helft naar het selectieweekend. Zo heeft de hele vereniging er plezier van.
Nadat alle bestellingen waren opgehaald is de kantine nog even grondig schoongemaakt met alle deuren en ramen open om de oliebollenlucht er nog deels uit te krijgen.
Volgend jaar is Duko er weer met deze actie!

Nieuwjaarsreceptie De Zwaluwen

ZEVENAAR - Zaterdag 3 januari had korfbalvereniging De Zwaluwen haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Het was een gezellige avond voor jong en oud. Na een speech van de voorzitter en elkaar een gelukkig en vooral sportief jaar te hebben toegewenst, was er ook nog een gezellige bingo met leuke prijzen. Al met al was het een goed begin van het nieuwe jaar!

Hersenstichting zoekt collectanten in Montferland

MONTFERLAND - Van 2 tot en met 7 februari wordt de Hersenstichtingcollecte gehouden. Voor deze collecte blijft de Hersenstichting op zoek naar collectanten in Didam, Loil, Nieuw-Dijk, Beek en Loerbeek. Vanaf zestien jaar mag je zelfstandig collecteren.

Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Maar vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Per jaar komen er 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen in Nederland kampen met blijvende ernstige gevolgen. Ook familie en vrienden worden hierdoor getroffen. Dat moet stoppen. En het kán stoppen. "De Hersenstichting is ervan overtuigd dat we in de toekomst hersenziekten kunnen genezen en onze hersenen gezond kunnen houden.

Daarom vragen wij uw hulp tijdens de collecteweek. U kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur u wilt lopen. Wat u ook doet, u helpt uw medemens ermee. Eén uur collecteren is een kleine moeite voor een groot effect."

U kunt zich opgeven bij de plaatselijke coördinator Petra Tinselboer, telefoon 0316 248558 of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting Nederland in Den Haag. Het telefoonnummer is 070 3604816. Meer informatie staat op www.hersenstichting.nl.

Nieuwjaarsconcert bij Kunstkring Het Gelders Eiland

AERDT - Op zondag 1 februari verzorgt de Kunstkring Het Gelders Eiland haar traditionele nieuwjaarsconcert in de kerk van Aerdt. De Liemers Cantorij zingt onder leiding van Christel Gelderman een heerlijk romantisch programma met begeleiding door Rik Helmes. De prachtige stem van de Portugese sopraan Maria João Carmo zal het concert heel bijzonder maken.

In het eerste deel van het concert worden onder andere twee stukken van Schubert gezongen. 'Gott ist mein Hirt' en 'Ständchen' voor koor en sopraansolo. Maria João Carmo zal, begeleid door Rik Helmes, de volledige liederencyclus 'Frauenliebe und Leben' van Schumann zingen.

Na de pauze wordt geopend met 'Wie der Hirsch schreit' van Mendelssohn. De middeleeuwse canon 'O virgo splendens' wordt door het vrouwenkoor gezongen en gevolgd door 'Chantez a Dieu' van Sweelinck. Het concert sluit met het uitbundige en dramatische 'Mirjam's Siegesgesang door Schubert geschreven in zijn laatste levensjaar. Met een belangrijk aandeel voor de sopraansolist.

Het concert begint om 16.00 uur, maar de kerk is al open vanaf 14.00 uur vanwege de lopende expositie.

De toegangsprijs bedraagt 15 euro, voor Kunstkringdonateurs 12,50 euro. Reserveren is mogelijk op 0316 542364 of per mail: info@kunstkringhge.nl. Meer informatie staat op www.kunstkringhge.nl.

Goed van start bij het Kunstlab

DOESBURG - De komende weken zijn extra aantrekkelijk voor wie Kunstlab-cursussen bezoekt. De kunstenaars hebben de creatieve motor aangezet om boeiende en originele cursussen en workshops op te zetten.

Diverse cursussen, workshops en lessen voor zowel kinderen als volwassenen starten nu in januari. Als je al langere tijd bezig bent met het beeldend proces (2D/3D), komt het voor dat je vastloopt of te weinig tijd en inspiratie hebt om jezelf verder te ontwikkelen. Voor deze groep personen bied het Kunstlab vanaf januari de mogelijkheid om nieuwe inspiratiebronnen aan te gaan boren. Op de maandagmiddag werkt er een kleine groep waarbij je kunt aansluiten. Als je alleen advies wilt, kan dat ook. Het totale overzicht van het cursus- en workshop programma is via de website te downloaden. Bij langlopende cursussen kun je altijd instromen en meedoen!

Landschap, Breicafé enzovoort. Elke maand staat de wisselende collectie van de Kunstlab-kunstenaars in het licht van een gekozen thema. In januari is dit thema Landschap. De werken van exposerende leden zijn zowel twee als driedimensionaal uitgevoerd. De expo is gratis te bezoeken in het Kunstlab.

Op de woensdagmiddag is het Breicafé geopend in het lab. Met vele breipatronen, bollen wol en een hoop ervaring van deelnemers kan er gebreid, gehaakt of ontworpen worden. Er is begeleiding aanwezig en de kosten bedragen slechts drie euro.

In het Kunstlab worden tevens school- en bedrijfsactiviteiten georganiseerd. Heb je ideeën of vragen, of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen of gewoon binnenlopen van dinsdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Tenslotte: het Kunstlab heeft inmiddels behalve een website ook een nieuwsbrief. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via de website www.kunstlabdoesburg.nl. Meer informatie over de VVC of het Kunstlab: kunstlabdoesburg@gmail.com.

Startschot 'Beleef de Linies van Doesburg!'

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­DOESBURG - Doesburg werkt aan het beter beleefbaar maken van De Linies, de vestigingswerken van de stad. Een feestelijke startbijeenkomst is er op zaterdag 17 januari vanaf 12:00 uur. Het ondertekenen van een intentieovereenkomst tussen de gemeente en Staatsbosbeheer is de officiële start van het project. Een heus startschot wordt gegeven door de Gilden van Huissen. Ook zijn er vele andere activiteiten waarnaar u kunt kijken of aan deelnemen.

Hiermee start ook de uitvoering van het project, een groep van vrijwilligers begint meteen met snoeiwerkzaamheden, onder begeleiding van Staatbosbeheer. Voor bezoekers is het mogelijk om onder begeleiding van een gids een wandeling te maken door de Hoge Linie en om een broodje te bakken boven een vuurtje bij Scouting Doesburg. Ook kan soep gegeten worden bij de tent van de ondernemers die het terrein is op een leuke middeleeuwse wijze hebben aangekleed. Dit alles speelt zich af nabij het clubgebouw van de scouting Isala en de Imkervereniging aan de Panovenweg vanaf 12:00 uur.

Geheime schat van Doesburg

Doesburg heeft een geheime schat: de Hoge en Lage Linie. Schitterende vestingwerken, rond het jaar 1700 ontworpen door militair en vestingbouwer Menno van Coehoorn in opdracht van koning-stadhouder Willem III. Ze behoren tot de mooiste voorbeelden van verdedigingswerken volgens het zogenoemde Nieuw-Nederlands stelsel. Kenmerkend daarvoor is de doorlopende zigzaglijn in de vestingwerken. De hoge natuurwaarden, in combinatie met de grote cultuurhistorische waarden, maken deze Linies volstrekt uniek.

Door verkeersdoorbraken, spontane ontwikkeling in de natuur en verschillende vormen van beheer is aan die karakteristiek afbreuk gedaan. Wethouder Ellen Mulder is trots op De Linies: "De Hoge en Lage Linie worden weer opgeknapt en zichtbaarder gemaakt. Daardoor kan de geschiedenis van Doesburg beter vertelt en genoten worden. Dat is hartstikke mooi en ook belangrijk voor Doesburg. Het behoud en herstel van de cultuurhistorie gaat samen met behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden, stimuleren van recreatie en toerisme en het bevorderen van de lokale economie."

Afscheidsreceptie voor Martien Happel

ZEVENAAR - Martien Happel, gynaecoloog heeft op 1 januari afscheid genomen van Rijnstate.

Na ruim vijfentwintig jaar gynaecoloog te zijn geweest, in voornamelijk ziekenhuis Zevenaar, gaat hij zich nu wijden aan familie, vrienden en de vele hobby's.

Voor een ieder die hem nog graag de hand wil schudden, is er op 23 januari tussen 16.30 en 18.30 uur een afscheidsreceptie in het personeelsrestaurant van Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar.

WhatEverHappens op Nationale Gedichtendag

ANGERLO - Donderdag 29 januari zal de Gedichtendag officieel de Poëzieweek 2015 openen. Hèt poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Op die dag vinden er op tal van plaatsen in beide landen activiteiten plaats die te maken hebben met gedichten, dichters en de dichtkunst.

In Angerlo wordt Gedichtendag gevierd met de uitslag van een gedichtenwedstrijd die uitgeschreven is door de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Dat gebeurt tijdens een feestelijke avond, waarop stadsdichter Jan Vijn optreedt, Jan Ravensteijn een paar mooie gedichten van bekende dichters zal laten horen en het overrompelende muziektheater WhatEverHappens, bestaande uit zes vrouwen en twee mannen, de sterren van de hemel zullen spelen en dansen, muzikaal begeleidt door Zwaan Stam.

Meer informatie over dit initiatief staat op www.pkn-angerlodoesburg.nl.

Spannende wedstrijd voor meisjes van Aldo

Van links naar rechts: Sanne Onck, Isa Vink, Maura de Waard, Emmaloes Hoogenkamp, Nina Tacke, en Maudi Hageman.

WESTERVOORT - Zaterdag 10 januari vond de eerste voorronde voor het damesturnen vijfde divisie plaats in Winterswijk. Hieraan deden vijftien meisjes mee van gymnastiekvereniging Aldo uit Westervoort.

Zo'n eerste wedstrijd van het seizoen is altijd weer erg spannend. Zeker voor een aantal meisjes waarvoor het de allereerste wedstrijd was. Dan is de balk van tien centimeter breed toch wel erg smal als je daar een handstand en een koprol op moet doen! In verband met een blessure kon Demi Leijser helaas niet meedoen.

Bij pupil 1 D2 deden twee meisjes mee. Shanti Paintsil eindigde hier met 52.90 punten op de derde plaats en haalde de bronzen medaille! Voor Lotte van der Veen was het haar eerste wedstrijd. Zij eindigde met 51.80 punten op een nette vijfde plaats.

Bij pupil 2 D2 deden drie meisjes mee. Voor Kinny Schuurman en Iris Spaan was dit ook de eerste keer. Meis Vink eindigde hier met 43.00 punten op plaats 16, Kinny Schuurman met 43.25 punten op plaats 17 en Iris Spaan met 43.15 punten op plaats 18.

Bij jeugd deden er zes meisjes mee. Hier eindigden de meisjes als volgt: Emmaloes Hoogenkamp met 46.50 punten op plaats elf. Nina Tacke met 45.95 punten op plaats veertien. Maura de Waard met 43.80 punten op plaats twintig. Maudi Hageman met 41.10 punten op plaats 22. Isa Vink met 40.20 punten op plaats 23 en Sanne Onck met 39.35 punten op plaats 26 Ook voor Sanne was het haar eerste wedstrijd ooit.

Bij de senioren deden er drie meisjes mee. Hier werd Jill Groeneveld met 40.950 punten vijfde, Silke Hendriks met 40.025 punten zevende en Karlijn Prins met 38.100 punten veertiende.

In totaal komen er drie voorrondes waarvan de beste twee bepalen welke meisjes er door mogen naar de finale. De tweede voorronde vindt plaats op 14 maart in Doetinchem.

Jubilarissen SV Aerdt gehuldigd

AERDT - Op 1 januari hield Omnivereniging Aerdt haar traditionele nieuwjaarsreceptie. Naast de afdelingen handbal, tennis en voetbal, waren er voor het eerst ook een behoorlijk aantal leden/spelers van SV Carvium uit Herwen bij aanwezig, de samenwerkingspartner van de afd. voetbal van SV Aerdt.

Allereerst was er een woord van dank van Wim Ham aan alle vrijwilligers, spelers en begeleiders van beide verenigingen, SV Aerdt en SV Carvium. Dit voor de uitstekende wijze waarop zij afgelopen jaar met enorme inzet de samenwerking tussen beide clubs mede tot een succes hebben weten te maken. Ook werd bekend gemaakt dat de huidige trainer, Jan van der Wouw, in 2015/2016 aan boord blijft. Daarna gingen de spotlights op zeven 25-jarige jubilarissen waarvan er vijf aanwezig waren: Michel Wildenbeest, Harry Hendriksen, Fred Stam, Roy Heymen en Wilco Blij. Jan Powels en Frank Boschman ontbraken.

De jubilarissen werden kort toegesproken en kregen naast de verenigingsspeld, ook allen een fraaie bos bloemen. Voor het veertigjarig jubileum als lid van SV Aerdt was Hans Kateman helaas niet aanwezig. Daarna kwam er een uniek moment waarop vader en zoon Heymen in het zonnetje werden gezet. Bertus Heymen is zestig jaar lid van SV Aerdt en zijn zoon Roy is vijfentwintig jaar lid. Bertus is zeer actief in de onderhoudsploeg en de zoon is sinds jaar en dag assistent coach van SV Aerdt. Na deze formele handelingen opende Kees Blij het buffet en het werd nog heel gezellig.

Wisselbeker tafeltennis blijft bij De Lindenhage

Vrolijke gezichten na afloop van de tafeltenniskampioenschappen voor de Zevenaarse basisscholen. Vooral de jongens en meisjes in het geel, want die zijn van de winnende school De Lindenhage. Foto: Erik Boss.

ZEVENAAR - Basisschool De Lindenhage heeft tijdens de jaarlijkse tafeltenniskampioenschappen voor basisscholen de beker wederom veroverd. De winnaars verzamelden liefst 59 punten, gevolgd door de Sint-Martinus met 41 en de Tamboerijn werd met 't Kofschip gedeeld derde met 22 punten.

Evenals voorgaande jaren was de Lindenhage weer hofleverancier, maar de inschrijving lag wat lager dan TTV Zevenaar gewend was de laatste jaren. Rens Kouwenhoven had zich op persoonlijke titel had opgegeven omdat zijn school niet meedeed. Hij werd derde bij de jongens groep zeven, die verrassend ongeslagen werd gewonnen door Jop van Hal van de Lindenhage. Nick van Egmond van De Fonkelsteen werd hier tweede.

's Morgens was de familie Van Egmond ook al in de prijzen gevallen toen broer Mark in groep zes al zijn wedstrijden won in de meerkamp. Niet echt verrassend, want hij geldt al langere tijd als het grootste talent van TTV Zevenaar na Lars Banning. Behalve Nick wist ook Pien Heineman (St. Martinus) haar titel bij de meisjes groep zes met succes te verdedigen.

Toen de middagsessie begon had de Lindenhage slechts een lichte voorsprong van twee punten op de Sint-Martinus, maar door de overwinningen van de eerder genoemde Jop van Hal en bij de meisjes Floor Koens (7) en Marlou Bloem (8) was de voorsprong alleen maar groter geworden. Daar de St. Martinus ondanks de titel van Joris Mullink (8) en de tweede plaats van Ruben Berends weinig meer aan veranderen.

Toernooileiders Erik Boss en Hugo de Groot konden terugzien op een zeer geslaagd toernooi en beloofden alle deelnemers een aantal gratis trainingen als ze zich tijdig opgeven.

Expositie oude ansichtkaarten van Westervoort en Arnhem

WESTERVOORT - De expositie in huize Vredenburg in Westervoort heeft afgelopen weekend, ondanks het slechte weer, een uitstekende start gehad.

Bijna tweehonderd bezoekers kwamen het eerste weekend van deze expositie af op de vele dorps- en stadsgezichten van Westervoorder Frans Brink die naast zijn huidige woonplaats ook vele ansichtkaarten van zijn geboorteplaats Arnhem tentoon stelt.

Deze expositie van oude ansichtkaarten van Westervoort en Arnhem is nog te bezoeken in Huize Vredenburg tot en met zondag 1 februari; vrijdag, zaterdag, zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

SDZZ zoekt nieuwe trainer

ZEVENAAR - Omnivereniging SDZZ gaat het nieuwe voetbalseizoen niet verder met de huidige hoofdtrainer G. Groothuismink. Afgelopen donderdag zijn ze er gezamenlijk uitgekomen.

In een goed gesprek is naar voren gekomen om elk een andere kant op te gaan. Het lopende seizoen zullen ze in goed vertrouwen afsluiten. Het bestuur gaat zich de aankomende weken beraden over wie Gerwin zal gaan opvolgen.

Open Podium in De Lantaern

ZEVENAAR - Zaterdag 24 januari is het vanaf 20.15 uur (aanvang: 21.00 uur) open podium bij De Lantaern aan De Hooge Bongert 3 in Zevenaar (naast de bibliotheek). De toegang is gratis. Meer informatie staat op www.delantaern.nl. Diverse artiesten treden op.

Thomas van Eijk - Cabaretier. 'Prutswerk' heet de act die de 20 jarige Thomas deze avond brengt in De Lantaern. Hij schrijft zijn teksten met één oog op zichzelf en het andere oog op de werkelijkheid. Deze tweespalt verwoordt hij op een uiterst grappige manier.

In zijn stuk "Prutswerk" wil hij zich van zijn kwetsbare kant laten zien, zijn omgang met dingen die moeilijk voor hem zijn of waar hij mee worstelt komt dan ook zeker aan bod. Wat centraal staat is hoe en waarom hij veel situaties onhandig aanpakt, dingen die misgaan doordat hij simpelweg niet nadenkt of hoe alles door zijn schuld kan misgaan.

Vivanne Ebben - Zangeres. De vijftienjarige Vivanne zong al eerder in De Lantaern tijdens het jeugd Open Podium. Vivanne wordt bij een aantal van haar songs begeleid door twee muzikale vriendinnen.

Jonesy - Singer/songwriter. De behoefte van Jonesy om nummers te schrijven is door de jaren heen uitgegroeid tot méér dan een hobby. Jonesy's passie voor de song is herkenbaar terug te vinden in het samenspel tussen haar gitaar en haar stem. De teksten zijn zeer divers, met hier en daar een relativerende knipoog en soms een scherp kritisch randje. Het muziekgenre laat zich het beste omschrijven als een stevige mix van pop, folk, country, jazz en blues.

The Jars – Kwartet. The Jars staat voor dynamiek, ruimte en afwisseling, zowel in de uptempo als in de diepere songs nemen ze je mee naar de vreugde in de muziek. Dit kwartet straalt! Juist door veel ervaring op de bühne. (http://thejars.nl/).

De winnaars: 't Raedthuys en RL Fietsen

De winnaars van de Duivense ondernemersprijzen. Van links naar rechts: Richard en Gemma Laurentzen, Karina van der Kolk en Hans den Engelsen.

DUIVEN - Karina van der Kolk en Hans den Engelsen, de eigenaren van restaurant 't Raedthuys, zijn uitgeroepen tot de Rabobank De Liemers Duivense ondernemer van het jaar 2014. De bijbehorende prijs, een kunstwerk van de Duivense kunstenaar Will Schropp, werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van MKB Duiven uitgereikt door burgemeester Rik de Lange.

Vader Richard en dochter Gemma Laurentzen van fietsenzaak RL Fietsen zijn verkozen tot beste Spiegel & Reflex Duivense starter van het jaar 2014. Zij mochten de prijs in ontvangst nemen uit handen van Nico Gerrits, de Duivense ondernemer van het jaar 2013. Fietsenzaak van de familie Laurentzen is sinds acht maanden gevestigd op het Eilandplein.

Karina van der Kolk en Hans den Engelsen bedankten hun plaatsgenoten voor de successen die ze de afgelopen jaren hebben bereikt. Sinds 2014 mag 't Raedthuys de prestigieuze Michelin-ster voeren.

De startersjury prijst in haar eindrapport het doorzettingsvermogen van Richard en Gemma Laurentzen, die in hun leven heel wat tegenslagen hebben overwonnen. Richard kwam na 27 jaar bij een drukkerij te hebben gewerkt op straat te staan en werd zes jaar geleden getroffen door een tia.

"Dan kun je bij de pakken neer gaan zitten of de mouwen opstropen en er tegenaan gaan", aldus de jury. De laatste deden vader en dochter en ze maakten van hun hobby, het repareren van fietsen, een echt bedrijf. De jury woog ook mee dat Richard een groot sociaal hart heeft. In zijn werkplaats leidt hij kansarme jongeren, die op het verkeerde pad terecht zijn gekomen, op tot fietsenmaker.

Basketiers'71 zoekt bestuursleden

ZEVENAAR - Basketiers'71 is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden In de afgelopen najaarsvergadering zijn twee bestuursleden afgetreden. De volgende vacatures zijn nu ontstaan, een voorzitter voor de afdeling technische zaken en de afdeling jeugdzaken.

Ja, inderdaad de jeugd heeft de toekomst, maar geldt dit nog voor de competitie (jeugd) spelende leden? De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen staan voor de deur. Minder mensen achter de bestuurstafel, betekent ook minder handen aan het roer, waardoor belangrijke uitvoerende taken minder of niet meer kunnen worden uitgevoerd.

(iIn)direct betekent dit dat de voorbereidingen voor de competitie niet optimaal verlopen. Denk aan nieuwe teamsamenstellingen, zoeken van (nieuwe) trainers coaches, planningen van wedstrijden. Zo is er nog een aantal zaken te noemen, die voor een competitiestart van essentieel belang zijn.

Basketball Vereniging Basketiers'71 Zevenaar is al (bijna) 45 jaar een begrip in de Liemers.In al die jaren is het altijd mogelijk geweest om jeugd en senioren in competitieverband te laten spelen. "Wij hopen dat dit nog jaren zo zal blijven, maar daarvoor hebben wij wel bestuursleden nodig. Bent u de persoon, die ons hierin verder kan helpen en zijn/haar diensten aanbiedt? Wij vernemen het graag, mocht u interesse en belangstelling hebben kunt u mailen naar markpeters@planet.nl. Hier kunt u ook terecht als u vragen heeft of meer informatie wilt hebben. Zodat Basketiers'71 volgend seizoen zijn 45e jaar in kan gaan en dit met een spetterend jubileum kan vieren."

Dijkencross Pannerden

PANNERDEN - Dijkencross Pannerden heeft eigen klassementwinnaar op de 5000 meter.. Dit werd Michael van de Kroon. Totaal tijd 52 minuten en 47 seconden.

Twee sporters uit Pannerden gingen 47 jaar geleden de onderlinge strijd aan wie inhoudelijk de beste conditie had. Nu vele jaren later is deze strijd nog steeds een gevecht met de elementen die elke wedstrijd worden gevoeld door de deelnemers. Tijdens de afsluiting van de vierde cross 2014/ 2015 gingen rond twaalfhonderd deelnemers verdeeld over vier wedstrijden de strijd aan met de beruchte elementen, die moeder natuur telkenmale produceert. Welke vormen de natuur telkens op de wedstrijdzondagen hanteert zijn dan ook onvoorspelbaar voor de deelnemers en organisatie
Vriest of sneeuwt het niet, dan is het de striemende harde vlagen wind die tijdens de cros snelle tijden tegenhouden.

Uitslagen 2500 meter.

1. Karel van der Poel Arnhem 30,43

2. Rick van der Knaap Didam 31,05

3. Milan van Dijk Loo 31,09

4. Mike Wennekes Elten 31,25

5. David Jonker Pannerden 32,45

1. Michael van der Kroon Pannerden 52,47

2. Tom van Beusekom Duiven 54,10

3. Raymo van Hall Doesburg 56,49

4. Sven Haalboom Venendaal 58,13

5.

1. Arjen ter Heide Doetinchem 109,41

2. Peter Rietveld Bemmel 109,49

3. Chris Henet Bemmel 115,19

4. Antoin Meulebeek Pannerden 116,00

5. Ton Wareman Heelsum 117, 14

Groots jubileumweekend voor De Nathalzen in Loo

LOO - Carnavalsvereniging De Nathalzen heeft een onvergetelijk feestweekend achter de rug. Zondag (11 januari) werd Luc Kampschreur gepresenteerd als nieuwe jeugdprins. Een dag eerder, op zaterdag (10 januari), werden Bart Zweers en Harry Hooijman benoemd tot ereleden van De Nathalzen. Bovendien werd voor het eerst in de Loose historie een carnavalsviering in de kerk gehouden.

Het feestweekend stond in het teken van het 55-jarig jubileum van De Nathalzen. Op zaterdag was er eerst een jubileumreceptie. Bijzonder was het woordje van Wim Derksen, de allereerste prins in de geschiedenis van De Nathalzen. Hij was speciaal daarvoor uit het Twentse Borne naar Loo gekomen. Diezelfde middag werden Bart Zweers en Harry Hooijman in het zonnetje gezet voor hun verdiensten voor de vereniging. Samen met Harry Zweers zijn zij nu erelid van De Nathalzen.

Op zondag volgden twee andere hoogtepunten. Eerst was er een carnavalsviering in de Sint-Antonius Abt in Loo. De viering stond in het teken van het thema 'maskers'. 's Middags werd het programma voortgezet in de feestzaal. Op de Jeugdprinswissel kwam Luc Kampschreur uit de grote groene fles. Luuk is zijn adjudant, Noa en Femke zijn de hofdames. De leus waaronder het jeugdkabinet regeert in het jubileumjaar: '55 jaar Nathalzen, dat is top. Wij zetten Loo op zijn kop'.

Keukentafelgesprek met de gemeenteraad

WESTERVOORT - Er verandert momenteel veel op het gebied WMO, Jeugd en Participatie. De gemeenteraad van Westervoort wil in gesprek met u over deze diverse thema's.

De eerste bijeenkomst gaat over de veranderingen in de WMO. De gemeenteraad wil met u in gesprek over de zorg die u nu ontvangt. "Wij zijn benieuwd naar uw eerste ervaringen. Hoe heeft u de zorg nu georganiseerd en wat kan u helpen om de zorg of dienstverlening te verbeteren? Op basis van uw ervaringen en kennis kan de raad het beleid controleren en op de lange termijn bijsturen als dat nodig is. Wij horen graag van u en nodigen u van harte uit op 19 januari in de Hamerstaete (Hamersestraat 29) tussen 19:30 en 21:00 uur. Aanmelden mag: griffie@westervoort.nl. Op deze avond zijn de raadsleden van dicerse fracties aanwezig."

Handbalinstuif bij OBW Handbal

ZEVENAAR - Op de zaterdagmorgens 24 en 31 januari en 14 februari verzorgt OBW Handbal een handbalinstuif voor basisschoolleerlingen uit de groepen twee tot en met acht in sporthal Lentemorgen in Zevenaar.

Op deze middag kunnen de kinderen alleen of samen met klasgenoten, vriendjes of vriendinnetjes op een leuke en gezellige manier kennis maken met handbal.

Misschien heb je er al eens over nagedacht om bij handbal te gaan, maar weet je niet goed wat handbal precies is. Nu krijg je de kans om een keer mee te trainen en te kijken of je handbal een leuke sport vindt.

De morgen begint om 9.00 uur en duurt tot 10.30 uur en vindt plaats in sporthal Lentemorgen in Zevenaar. Deelname aan deze activiteit is helemaal gratis. Gevraagd wordt een broekje, shirtje en zaalsportschoenen mee te nemen.

"Wil je meedoen aan deze leuke handbalactiviteit? Geef je dan snel op via email: handbal@obw.nl. Geef je naam, achternaam en leeftijd door, zodat wij er een leuke morgen van kunnen maken!

Mocht je niet kunnen en wil je graag handballen of gewoon een keer meetrainen? Neem dan contact op met OBW Handbal via handbal@obw.nl.

Indien je geïnteresseerd bent, dan nodigen wij je uit om tot het einde van het seizoen kosteloos mee te trainen.

Wil je meer weten over s.v. OBW of lijkt het je leuk om te gaan handballen? Kijk dan op www.obw.nl."

Kleinere woningbouwbehoefte 2015-2020 voor gemeente Duiven

DUIVEN - In de gemeente Duiven bestaat in de periode 2011-2020 behoefte aan circa vijfhonderd nieuw te bouwen woningen. Dit is berekend op basis van erkende onderzoeken en prognoses (Socrates/Primos2012+) Van dit aantal zijn er al 285 opgeleverd waardoor er tot 2020 nog een behoefte aan ruim 200 woningen over blijft. Daarnaast is in de periode 2020-2030 nog een vergelijkbare behoefte van opnieuw ruim tweehonderd woningen.

Omdat het aantal al vastgestelde, 'harde' plannen hoger is dan de verwachte resterende behoefte tot 2020, is het noodzakelijk dat Duiven het beleid voor de woningbouw tot 2020 verder aanscherpt. Het college heeft hiertoe een voorstel aan de raad gedaan. Dit voorstel wordt op 20 januari aanstaande besproken in de raadscommissie Grondgebied.

De kernpunten van het nieuwe beleid zijn: Voorrang geven aan in uitvoering zijnde plannen.

Aanpassingen doorvoeren binnen de planning voor de locaties Vitaal Centrum Duiven, Ploen-Zuid, Thuvine, de Nieuweling en Broekstraat.

Functieverandering van agrarische bedrijven in woningbouw beperken tot gevallen waarvoor reeds een principe-besluit is genomen; nieuwe gevallen worden niet toegevoegd.
Maatwerkbeleid voor nieuwe gevallen met een groot maatschappelijk belang.
Onderzoek doen tot verdere fasering en herprogrammering van lopende bouwplannen.

Onder agendapunt 10 van de commissievergadering staat meer informatie over dit onderwerp.

Gratis introductieles Biodanza in Duiven

DUIVEN - Biodanza betekent letterlijk 'Dans van het Leven'. Biodanza wil jou jouw levensdans laten dansen. Geen aangeleerde pasjes. Geen goed of verkeerd. Dansen wie jij bent. In het Westen zijn we erg gewend om veel in ons hoofd te zitten en raken we het gevoel met ons lijf een beetje kwijt.

Biodanza haalt jou uit je hoofd en brengt je weer meer en meer in gevoel met je lijf. Ieder stukje van jouw lijf mag in beweging komen en we dansen met allerlei levensthema's. Dansen is een prachtige manier om expressie te geven aan wie jij bent, totaal uniek en tegelijkertijd verbonden met al het andere leven.

"Nieuwsgierig geworden naar wat Biodanza is? Kom een keer meedansen! Belangstellende kunnen in januari een gratis proefles meedansen. Kan jij in januari niet? Bel/mail me dan even. Locatie: 't Muziekhuus, Visserlaan 39 in Duiven. Maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur, om 19:45 uur aanwezig zijn. Of in Doetinchem, Ottawastraat 25 op de woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur. Voor meer info: www.biodanzadeliemers.nl. Of bel/mail me even: 06 34298138 / hellenpetterson@live.nl. Fijn als je van te voren even laat weten als je mee komt dansen. Tot Dans, Hellen Petterson."

Myriam Hogeboom heeft in Duiven op de donderdagmiddag een speciale Biodanzagroep voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. Bij opgave via Het Braamhuis in Zevenaar is deelname in deze groep in februari en maart gratis. Je kunt Myriam bereiken op 06 40984615.

Geloofsgemeenschap Heilige Andreas Zevenaar

Zondag 18 januari, 9.30 uur: Eucharistieviering, Koor: NGK, Voorgangers: Pater G. Remmers en Diaken A. van Zundert. Intenties: Henk Peters, Leny van Vliet-Oudshoorn jaargetijde, Ben Roelofs, Wim van Gool en Truus Assmann-van Gool, Antoon Sweers, Piet Wanders en overleden familie Wanders-Lemmers, Jan Zweers, Familie Visser-Verkerk, Edmond Dercksen.

Zondag 25 januari, 9.30 uur: Eucharistieviering, Koor: AMK, Voorganger: Pastoor Thanh. Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. 50-jarig huwelijk van Bert en Nel van Bommel, Jan Werkhoven, Frans Wintermans, Ben Brus, Ouders Jörissen-Rutten + Gerrie en Wim, Piet Wanders, Familie Schennink,

Jac Assink, Maurice van Bommel, ouders van Bommel-Ruyters en ouders

Van der Togt-van Calsteren.

Overleden:

10 dec. 2014, Theo Hoffman, 87 jaar, Keizer Hendrikstraat 9 Zevenaar,

11 dec. 2014, Everardus Koenders, 88 jaar, Verpleeghuis.

30 dec. 2014, Johanna Ijsveld-Wanders, 65 jaar, Lentemorgen 50 Zevenaar.

2 jan. 2015, Willy Lammers, 80 jaar, Hertog Johanstraat 24 Zevenaar.

4 jan. 2015, Gerda Duis-Kaal, 92 jaar, Hoge Bongert 28 Zevenaar.

5 jan. 2015, Lieke Wulfers-Buiting, 55 jaar, Spinet 41

7 jan. 2015, Dinie Kuster-Hueskes, 76 jaar, Kampstraat 33 Zevenaar.

Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar

ZEVENAAR - De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar biedt in januari een lezing aan over een wel heel interessant gegeven. Deze lezing wordt gehouden door de welbekende heer Jan G. M. Verhagen. De titel luidt: Nieuwe inzichten in de Gelderse Limes en de Romeinse waterwerken.

Nadat de Romeinen rond 45 na Christus afzagen van de verovering van Germanië, hebben ze de Rijn tot rijksgrens gemaakt, de zogeheten Limes, compleet met forten. Uit geheel nieuwe inzichten zou blijken dat verschillende dorpen foute Romeinse namen voerden. Zo is Caruone niet Kesteren, maar Herwen.

Dat scheelt voor het verhaal nogal wat. Aangezien onze gastspreker bezig is met promotieonderzoek naar de Romeinse waterwerken, zal hij ons daar ook interessante dingen over vertellen.

Een nieuw onderzoek openbaart bijvoorbeeld de ligging van de Drususgracht, zodat veel oude theorieën hieromtrent de prullenbak in kunnen! Dit is een gevolg van recent bodemonderzoek. Hoe het vervolg van het onderzoek zal verlopen zal ook tijdens deze lezing geschetst worden.

De lezing wordt in Zevenaar gehouden op dinsdag 20 januari in café zalen- en partycentrum Staring aan de Grietakkers 3 en in Giesbeek op donderdag 29 janauari bij Kulturhus De Brede Blik aan de Kerkstraat 68. De zalen zijn om 19.00 uur open en de aanvang is 19.30 uur. Voor leden is het gratis en niet-leden betalen 2,50 euro.

Jubilarissen bij MDVS Doesburg

DOESBURG - Op zondagmiddag 11 januari hield Muziekcorps der Voormalige Schutterij Doesburg haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze middag wordt traditioneel ook gebruikt om de jubilarissen van de vereniging te huldigen.

Nadat de leden en hun familie zich hadden verzameld in clubgebouw De Harmonie, de handjes waren geschud en de toespraak van voorzitter Felix Hermanns was geweest, konden de jubilarissen in het zonnetje gezet worden. Dit jaar waren er vier leden, die een speldje ontvingen voor hun jubileum: Wendy Pastoor is twaalf en half jaar lid. Arno de Vrught, Felix Hermanns en Nicolette Vree zijn allen drie tien jaar lid. Na het officiële gedeelte van de middag, kon er samen genoten worden van een hapje en een drankje.

Huldiging jubilarissen bij sportclub Groessen

Van links naar rechts: Arjan Berndsen (25), Marcel Bloemberg (40), Willy Vedder (25), Maurits Booltink (25), Louis Verweijen (25) en Toon de Haan (40)

GROESSEN - Op vrijdag 8 januari vond de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats van sportclub Groessen op sportpark Heggeakkers. Ook deze keer was de organisatie in handen van de evenementen-commissie.

Het bestuur had voor de terugblik voor de verandering deze keer een leuke PowerPointpresentatie op datum gemaakt met alle belangrijke activiteiten van het afgelopen kalenderjaar.

Daarna werden een zes jubilarissen gehuldigd voor hun vijfentwintig- of veertigjarig lidmaatschap bij sportclub Groessen: Arjan Berndsen (25), Marcel Bloemberg (40), Willy Vedder (25), Maurits Booltink (25), Louis Verweijen (25) en Toon de Haan (40). De onderscheidingen werden uitgereikt door de bestuursleden Hennie Roelofs en Youri Talan.

Daarna werd de avond feestelijk voortgezet onder het genot van een hapje en een drankje.

Nieuwe kookactiviteiten bij De Groene Schuur!

GROESSEN - Bij De Groene Schuur in Groessen staan de kassen vol heerlijke groenten zoals raapstelen, snijbiet, winterpostelein, rucola enzovoort. Op dinsdag 27 januari om 19.30 uur wordt er een kookworkshop Winters Koken met Vergeten groenten georganiseerd. Opgave via info@degroeneschuur.nl.

Naast kookworkshops kunt u bij De Groene Schuur ook terecht voor kookcursussen, excursies, creatieve workshops en kinderfeestjes. In de gezellige moderne kookstudio in de kas, worden bedrijfs-, familie-, en vriendenuitjes gehouden. U kunt met uw eigen groep een kookworkshop inplannen op een datum en tijdstip die u schikt.

Op zondag 1 maart om 13.00 uur vindt de tweede editie van Sterren Koken in de Kas plaats bij De Groene Schuur. Een uniek Live-Cooking evenement in samenwerking met Sterrenrestaurant 't Raedthuys . De try-out van dit evenement in september 2014 was een groot succes. Bij de tweede editie op 1 maart krijgen de deelnemers nóg meer te zien van de kwekerij van De Groene Schuur en 't Raedthuys gaat u culinair flink in de watten leggen.

Ook gaat er in maart een kookcursus voor beginners van start bij De Groene schuur. Het is een totale cursus van voorgerecht tot en met nagerecht, van soepen tot sauzen et cetera. Alles wordt bereid met verse producten uit de eigen kwekerij. De cursus bestaat uit vijf maandag- en dinsdag avonden van 19.00 tot 22.00 uur.

De Groene Schuur is gevestigd aan de Lijkweg 9B te Groessen; www.degroeneschuur.nl of www.kokenindekas.nl. Voor opgave of meer info bel: 0316 330718 of mail naar info@degroeneschuur.nl.

Nieuw in Didam: De Biowinkel

DIDAM - Voor De Biowinkel Didam betekent biologisch eten... echt lekker eten en drinken. Sinds 19 december is Didam een biowinkel rijker in de Wilhelminastraat 29, Didam.

Door te kiezen voor Didam is De Biowinkel makkelijk bereikbaar voor iedereen in de regio die biologisch wil eten en wil kunnen kiezen uit een uitgebreid biologisch aanbod.

Wat heeft De Biowinkel Didam zoal te bieden? Zoveel mogelijk 100% biologische of biologisch-dynamische producten. Iedere dag vers biologisch brood van Bakkerij Verbeek, de 100% biologische bakkerij uit Brummen. Zoals desem en gist brood, spelt, tarwe, volkoren, zaden, zonnepit, pompoen en nog veel meer soorten. Dagverse biologische groente en fruit met wekelijkse variatie. Allerlei soorten zuivel-en kaasproducten. Maar ook granen, rijstproducten, peulvruchten, glutenvrije producten, koffie, thee en biologische wijnen, sappen, bier. Naast de populaire superfoods, raw foods, quinoa ook heerlijke chocolade, nootjes en chips.

Kortom... echt lekker eten en drinken.

Steeds meer mensen gaan biologisch eten. Waarom biologisch? Om de meest uiteenlopende redenen. Omdat de natuur er beter van wordt, dieren een beter leven hebben. Planten en dieren krijgen de tijd om te groeien en de bodem raakt niet uitgeput. Geen kunstmest, geen chemische middelen, teelt op het land wordt regelmatig afgewisseld. Maar vooral ook voor jezelf. Weet wat je eet. En biologisch is gewoon heel erg lekker.

Alles wat je proeft is puur. De Biowinkel Didam is geopend van maandag tot en met zaterdag, Wilhelminastraat 29 (tegenover keurslager Teunissen). Didam en iedereen in de regio is van harte welkom een kijkje te komen nemen.

Vrijdag 23 januari Winter-editie: 'Struinen door de Strangen'

ZEVENAAR - 'Waar beter je gedachten te ordenen dan in de vrije natuur?' is de ondertitel van dit programma, want we zullen je uitdagen om door je eigen gedachten te struinen, te luisteren naar wat daar is en dat ook bij anderen te doen.

Zo'n winterwandeling is best speciaal. De eerste goede voornemens zijn waarschijnlijk alweer gebroken, de natuur staat stil. Het weer kan vrij onaangenaam zijn, maar ook heel bijzonder. We gaan lopen doen in De Rijnstrangen, een natuurgebied in De Poort van Gelderland, daar waar vroeger de Rijn het land binnen kwam, waar een heel mooi 'struinpad' is uitgezet. Daar lopen we, door de natuur, over koeienpaden en dijken, langs waterlopen, beverburchten, gemalen en ganzen.

Je loopt samen, praat samen, om het half uur met iemand anders. Zo kom je verder met dat waar je nu in je hoofd mee bezig bent. Hiervoor is het wel van belang dat je, voordat de tocht begint, die éne vraag formuleert. De vraag waar je antwoord op wilt hebben, die over van alles kan gaan, maar in deze wintertijd is het misschien het mooist om over je toekomstige plannen.

Door er over te vertellen, door de vragen van anderen, door de tijd die je hiervoor moet nemen, door al deze omstandigheden zul je bij terugkomst een antwoord hebben. Ik garandeer niet dat dit hét antwoord is, maar het is wel een antwoord. We maken de groep niet al te groot, zodat iedereen ook van de natuur kan blijven genieten.

Zorg voor goed schoeisel en geschikte kleding. Ongeacht de weersomstandigheden zullen we gaan struinen. De tocht is ongeveer 14 kilometer met onderweg een stevige lunch. Uw gids en gespreksleider: Servaas Beunk (De Nieuwe Grens Trainingen),Vertrokken wordt bij OC De Pelikaan, Ringbaan Zuid 8, Zevenaar op vrijdag 23 januari. De tocht duurt tot 16.00 uur. Het is een tocht bestemd voor Iedereen die inzicht in zichzelf kan gebruiken en interesse heeft in een ander. De kosten (inclusief lunch) zijn 49,50 euro per persoon. Opgeven kan via info@denieuwegrens.nl en vóór 20 januari. Meer informatie via 06 46151597 (Servaas).

Wijziging in bestuur schutterij Sint-Andreas

Het nieuwe bestuur van schutterij Sint-Andreas 't Grieth-Zevenaar. Van links naar rechts Gerald Arns, Rob Wentholt, Fred van Uem, Nicky Thomassen, Ben van Onna. Wegens omstandigheden ontbreken Angela van de Hondel en Ellen Berendsen op de foto.

ZEVENAAR - Op 10 december tijdens de najaarsvergadering van de schutterij is in het bestuur van Sint-Andreas afscheid genomen van Gerard van Uem en Ben Kummeling. Beide heren hebben jarenlang (Gerard vijfentwintig jaar en Ben twaalf jaar) hun inzet binnen en buiten het bestuur geleverd.

Vorig jaar was Tonnie Arns (na vijfentwintig jaar) ook al afgetreden als bestuurslid. Alle drie zijn zij toegetreden tot het Senaat van de schutterij. "We hopen en weten, dat zij ons nog jaren met raad en daad bijstaan.

Gelukkig zijn wij verheugd met vier nieuwe bestuursleden, te weten Angela van den Hondel, Ellen Berendsen, Fred van Uem en Gerald Arns. We hebben er zin in, om in deze nieuwe samenstelling, de bestuurstaken verder op te pakken en de schutterij te behouden voor de toekomst. Dit doen wij natuurlijk samen met, en voor de leden als ook de gemeenschap in Zevenaar."

Op 11 januari was de nieuwjaarsinstuif van de schutterij. De malletband heeft, samen met de nieuwe jeugdleden een prima mini-concert gegeven. Verder was er op deze middag weer gelukschieten en konden de kinderen genieten van een springkussen, kleurplaten en een voetbalspel. De middag werd verder muzikaal begeleid door de band Keep Movin.

Verse kruiden op een markt in Vietnam Exotische kookworkshops in Didam

DIDAM - "Dit is weer eens wat anders dan aardappels, vlees en groente", zegt Bruno Oudmayer, als hij uitlegt waarom zijn vrouw Sofia en hij het initiatief genomen hebben voor kook workshops in Didam. "Vooral de Zuidoost-Aziatische keuken is heel gevarieerd, van pittige gerechten met chillie pepertjes tot heerlijk geurende schotels vol verse kruiden. Licht verteerbaar, en heel gezond, dus een prima oplossing als je bij wilt komen van de feestdagen."

Bruno en Sofia hebben een passie voor reizen en een passie voor koken en lekker eten. En die passie delen ze graag! In januari en februari organiseren ze een aantal workshops in de geheel vernieuwde keuken van het Albertusgebouw in Didam, om te beginnen met een Zuidoost-Aziatisch thema. Op donderdagavond 22 januari ligt de nadruk op Vietnamese recepten, op 5 en 12 februari komen ook Cambodjaanse en Laotiaanse gerechten aan bod. Zegt Sofia: "Er komt van alles voorbij, van populaire beef satés en frisse salades tot de karakterestieke lahp (salade met geroosterde rijst) en de amok (een vis- of kipstoofpotje). We proberen iedere avond weer een gevarieerd menu neer te zetten, met koriander, basilicum en munt, maar ook gember wordt veel gebruikt. Na afloop eten we gezamenlijk alles lekker op"!

De deelnemers kunnen één van de workshops volgen (35 euro per avond), of twee avonden combineren (65 euro). Kosten zijn inclusief alle ingrediënten, en een drankje bij het koken en het opeten. Informatie en opgeven kan op www.kokenindidam.wordpress.com.

Bij voldoende belangstelling willen Bruno en Sofia later dit jaar nog meer workshops georganiseren, zowel met de Zuidoost-Aziatische keuken als uitgangspunt, als ook met andere themas, zoals Spaanse tapas en paella, een specialiteit van Bruno, en Libanese gerechten, die Sofia van haar Libanese grootmoeder geleerd heeft .

De workshop is in het Albertusgebouw aan de Raadhuisstraat 3 in Didam op donderdag 22 januari, 5 en 12 februari van 18:30 tot 21:30 uur.

Utrecht Diakonale Culturele Stedentrip 'Ik geef om jou'

DOESBURG - Tot 01 maart presenteert Museum Catharijneconvent de tentoonstelling 'Ik geef om jou. Naastenliefde door de eeuwen heen'. Deze brede cultuurhistorische expositie brengt op een indringende en interactieve manier de geschiedenis en de ontwikkeling van de christelijke naastenliefde in beeld.

"We bezoeken deze tentoonstelling, gaan daarna naar de Janskerk waar de Schola Davidica om 17.00 een evensong of vesper zingt, en besluiten onze stedentrip met een hapje eten in de Utrechtse binnenstad. De trip is zzondagmiddag 25 januari; het vertrek vanuit Doesburg: is om 12.00 uur vanaf De Bleek. Zo mogelijk reizen we vanaf Dieren met de trein (gebruikmakend van kortingskaarten)."

Richtprijs voor deze dag (alles inclusief) is dertig euro (met museumjaarkaart; zonder komt er 12,50 euro bij).

Opgave bij dominee Chris Kors, predikant protestantse gemeente in Angerlo-Doesburg; email: chris.kors@gmail.com; telefoon: 0313 844539.

Kerkdienst in Duiven

DUIVEN - Zondag 18 januari spreekt Gert Hutten in de dienst van KerkvoorNu.

De dienst wordt gehouden in het Candea College, aan de Saturnus 1 in Duiven en begint om 10.30 uur.

Voor de kinderen tot en met drie jaar is er crèche; de kinderen van de basisschool hebben een eigen programma.

Pronkzitting bij De Vrolijke Eilanders

AERDT - Carnavalsvereniging de Vrolijke Eilanders uit Aerdt houdt op 23 en 24 januari weer haar jaarlijkse pronkzitting in dorpshuis Eensgezindheid. Dit jaar overigens alweer voor de veertigste keer.

Deze avonden staan in het teken van gebeurtenissen van het afgelopen jaar in Aerdt en van de gemeentelijke politiek. Er zal worden teruggeblikt op veelal humoristische wijze. De spelersgroep heeft weer alles uit de kast gehaald om u een onvergetelijke avond te bezorgen. Ook zet de dansgarde haar beste beentje weer voor met twee dansen.

Ook zal de nieuwe prins van de vrolijke eilanders weer door de raad van elf gepresenteerd worden. Dus wie zal er Prins Geert opvolgen in het komende seizoen? Wie gaat er nou V.O.L tegenaan?

Om 19.49 uur oftewel 11 minuten voor 8 begint het programma. Voor wie er zin in heeft, staat een kopje koffie en plak lekkere cake klaar. Tijdens de pauze zal er weer een loterij zijn met hele mooie prijzen.

Het plaatsbespreken is op maandag 19 januari voor leden en dinsdag 20 januari voor niet-leden. Op beide dagen is het dorpshuis om 19.00 uur geopend en zal er ook gelijk begonnen worden met de verkoop van uw entreebewijzen.

Leden betalen twee euro, niet-leden tien euro en de 65+-leden hebben gratis entree.

De vrolijke eilanders vervolgen hun feest op vrijdag 13 februari met de Balavond. Deze zal muzikaal omlijst worden door de band: Commercial Break. Tijdens deze avond kunnen ook weer de startnummers voor de grote optocht van zaterdag afgehaald worden onder het genot van een drankje. Zaterdag 14 februari is de optocht met de traditionele kindermiddag. Aan het einde van deze middag zullen alle prijzen bekend gemaakt worden.

Survial op de planken door Pit! uit Duiven

DUIVEN - Op 23, 24 en 25 januari brengt muziektheatervereniging Pit! uit Duiven een nieuw stuk op de planken 'Survival'. Kaarten kosten slechts 7,50 euro en zijn vanaf nu te bestellen. De voorstelling begint op vrijdag 23 en zaterdag 24 januari om 20.00 uur.

Uitgeverij Nouveau Niche en Uitgeverij Alles is Kunst gaan fuseren. De uitgeverijen hebben een zeer verschillende bedrijfscultuur. Waar Uitgevrij Alles is Kunst zich richt op het grote publiek, zoekt Uitgeverij Nouveau Niche zijn klandizie onder de gefortuneerde kunstkenners. Om het fusieproces wat te versoepelen stuurt de directie alle werknemers naar een survivalkamp. Tijdens het kamp moeten de medewerkers allerlei opdrachten uitvoeren, met als doel elkaar beter te kennen.

Het wordt een survivalkamp met alles erop en eraan. Bos, tent, kampvuur, dropping, abseilen, boogschieten, wandeltocht, kanoën, vissen en ongelukken. Gelukkig duurt het maar een weekend…

Pit! bestaat sinds 2004 en is dus al tien jaar een succesvolle muziektheatervereniging die jaarlijks hilarische stukken ten uitvoering brengt. In 2014 zagen bijna achthonderd bezoekers, verspreid over drie voorstellingen de voorstelling 'Tehuis'.

De regie is in handen van regisseur Casper Schimmel. Voor alle voorstellingen heeft Jackie van der Werff het script geschreven. Pit! speelt met een live combo, samengesteld uit een groep enthousiaste jongeren, die staan te popelen op weer voor de muzikale ondersteuning te zorgen. Verder doen de leden van Pit! alles zelf; dans, decor, pr activiteiten en de website (www.pitduiven.nl), alles is van eigen makelij.

René Meijer & Friends in De Lantaern

ZEVENAAR - De afgelopen vijfentwintig jaar heeft René Meijer met zijn muzikale vrienden op verschillende bekende country-festivals in Nederland, België en Duitsland opgetreden. In al die jaren groeide de liefde van René Meijers voor 'the real roots' van de Amerikaanse folk, country en blues muziek.

Na een reis naar Nashville en bij terugkomst in Nederland wist hij dat het tijd was geworden om eigen muziek te gaan componeren en spelen. Samen met mede componist Tom R. Lansner zijn ze toen vol enthousiasme begonnen aan het debuut album Dashboard Jesus.

Muzikant/producer Ronnie Guilbeau speelt gitaar op het album en hij wist ook goede muzikanten te strikken voor de totale realisatie van dit project, waaronder niemand minder dan Spooner Oldham die als side-man in de 'Rock'n Roll Hall of Fame' is opgenomen. Ook de legendarische finger-picker Thom Bresh heeft zijn bijdrage gedaan.

Het was al een oud plan van René, hij vormde alsnog opnieuw de band met zijn muzikale vrienden en treedt nu op met voornamelijk eigen werk. Voor een groot deel zal het optreden in De Lantaern in het teken staan van hun eerste album 'Dashboard Jesus', waarvoor ze inmiddels twee awards hebben gekregen van de Dutch Country Music Organisation, "Het beste country album 2014" en De beste song 'I Should Have Never Ever Said it in The First Place'. Meer informatie staat op www.renemeijer.eu.

Hwet optreden is zaterdag 17 januari vanaf 20.15 uur (aanvang: 21.00 uur) in De Hooge Bongert 3 in Zevenaar (naast de bibliotheek). De toegangsprijs is acht euro. (voor plus-donateurs zeven euro. Meer info staat op www.delantaern.nl.

Jochem Uytdehaage spreekt bij MKB Rijnwaarden

PANNERDEN - 25 februari is het weer zover: Mkb Rijnwaarden heeft dan weer een grote spreker voor Rijnwaarden georganiseerd. "We hebben natuurlijk de afgelopen jaren al een aantal spreker gehad zoals H.v.d. Most en A. Kruger. Deze keer hebben we Jochem Uytdehaage uitgenodigd als spreker."

Op deze bijeenkomst is iedereen uit Rijnwaarden welkom Als je geen lid bent van Mkb Rijnwaarden zal er een toegangsprijs gehanteerd worden van tien euro per persoon, dit is inclusief twee consumpties. Voor leden van ijsvereniging Rijnwaarden is nog een extra actie: op vertoon van je lidmaatschapskaart van 2015 krijg je vijftig procent korting.

Aanmelden gaat alleen via de website van Mkb Rijnwaarden (www.mkbrijnwaarden.nl) of stuur rechtstreeks een mail naar info@mkbrijnwaarden.nl. Betaling van de toegang zal gebeuren bij de ingang van de zaal. De zaal is open vanaf 19.30 uur en we zijn te gast bij café zaal De Dijk in Pannerden. Het aantal plaatsen is beperkt.

Vrijwilligersavond is op donderdag 26 februari

DUIVEN - Jaarlijks organiseert het college van burgemeester en wethouders van Duiven een avond om alle vrijwilligers in de gemeente Duiven te bedanken voor hun inzet. De avond wordt dit jaar georganiseerd op donderdag 26 februari.

Om 18:30 uur is de inloop, de start van het programma is om 19.00 uur in het Candea College aan de Eltensestraat 8 in Duiven.

Voorgaande jaren werd de vrijwilligersavond aan het eind van het jaar gehouden. De gemeente wil graag een geheel nieuwe opzet voor deze avond. Daardoor duurt het organiseren langer. Het is de bedoeling de avond met een actiever programma te vullen, waarbij er voor ieder iets leerzaams, interessants of uitdagends te doen is. Ook is er meer tijd om te netwerken.

Om voldoende ruimte te hebben voor het actieve programma wordt uitgeweken naar het Candea College aan de Eltensestraat.

Vrijwilligersprijs

Inwoners van de gemeente Duiven worden uitgenodigd vrijwilligers te nomineren voor de grote vrijwilligersprijs en de jongerenprijs (vrijwilligers tot en met 23 jaar), voor de laatste categorie wordt ook de wisseltrofee 'De duif' uitgereikt. Beide prijzen zijn zowel voor een individu als voor een organisatie of instelling. Nomineren kan tot en met 15 februari. Vanaf 18 februari kan men stemmen op één van de genomineerde vrijwilligers.

Vragen over de Vrijwilligersavond? Stel uw vraag aan vrijwilligersavond@duiven.nl.

De gezelligste vlooienmarkt van Gelderland

DIDAM - Op zondag 18 januari organiseren wij weer een super gezellige vlooienmarkt in de markthallen aan de Kerkstraat in Didam van 10.00 tot 16.30 uur. Onze markten onderscheiden zich van andere organisaties, waar het in het algemeen is; entree betalen, rondlopen en weer naar buiten.

Bij ons ontvangt iedere betalende bezoeker een gratis lot, waarmee men meteen kan zien of er een van de leuke prijzen is gewonnen, zomaar gratis voor u. De kinderen ontvangen bij binnenkomst een gratis verrassing. Verder hebben wij tijdens de gehele markt live-muziek.

Het duo H&M zorgt voor een gezellige sfeer en mocht u zin hebben voor een gezellige sfeer en mocht u zin hebben in een dansje, dan is dat mogelijk. Bent u moe van het snuffelen tussen de ruim 100 kramen, dan kunt u lekker bijkomen in onze koffiehoek. Hier verkoopt men verse koffie, soep, snacks en fris voor zeer betaalbare prijzen.

U ziet het, genoeg te doen en te zien in De Markthallen in Didam. De entree is slechts 2,50 euro per persoon en kinderen tot twaalf jaar mogen onder begeleiding gratis naar binnen. Tot ziens op zondag 18 januari.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Thema-events 06 31769290 en staat op www.themaevents.nl.

Wegens groot succes verlengd Aktie garagedeuraandrijving GTA 750 van Boerboom Deuren

BEMMEL - Een GTA 750 garagedeuraandrijving op uw bestaande garagedeur heeft veel voordelen. U komt thuis aangereden en de deur gaat met één druk op de knop open, u hoeft de auto niet meer uit, de kou of regen in en de garagedeur niet meer boven u macht te openen.

Deze aandrijvingen kunnen op kanteldeuren en sectionaal deuren gemonteerd worden. De aandrijving is voorzien van een inbraakbeveiliging door de unieke mechanische vergrendeling, SKG gecertificeerd, waardoor ze geschikt zijn voor het politiekeurmerk. Erg handig is de geïntegreerde LED-verlichting met een laag energie verbruik.

De aandrijvingen zijn standaard voorzien van een handzender. Nu in de actie tegen een zeer scherpe prijs (geldig tot met 31 maart 2015) geleverd met een extra luxe RVS handzender.

Op deze aandrijvingen krijgt u vijf jaar garantie.

Heeft u interesse, neem vrijblijvend contact op met Boerboom Deuren of kom kijken in onze showroom; wij zijn geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Ook kunnen wij u van advies voorzien over de mogelijkheden voor een nieuwe garagedeur of industriedeuren en onderhoud van de deuren.

Groenestraat 2, 6681DV Bemmel, 0481 350208.

Rijles: 'n prikkelende ervaring

ZEVENAAR - Autorijschool Goed Plan is het nieuwe jaar van start gegaan met de nieuwe Citroën C4 Cactus; het nieuwste model van Citroën. De insteek was een ruimere auto met meer comfort.

"Voor de leerlingen die achterin naar huis gebracht worden, is dat een verademing, maar voor mij als rijinstructeur zeer zeker ook. De leerlingen hebben allemaal heel positief gereageerd op het rijgedrag van de Cactus. Het interieur werkt daar ook zeker in mee, een rustige, lichte omgeving. Dat laatste omdat ik heb gekozen voor een panoramadak. Deze Cactus is een moderne auto, van alle gemakken voorzien, met een basic uitstraling en een retro look. Deze auto is ook voorzien van een emergency system: één druk op de knop bij een calamiteit en de hulpdiensten worden gewaarschuwd.

Nadat ik de allereerste sneak previews had gezien van het ontwerp van de Cactus, was ik al enthousiast. Zo enthousiast zelfs, dat ik als eerste rijschool van Nederland de auto besteld heb. Erik Rutten van Verbeek Zevenaar heeft mij prima geholpen bij de aanschaf, fijn, zo'n betrokken dealer."

Intussen is Autorijschool Goed Plan vertrouwd in het straatbeeld van Arnhem en omstreken en met een hoog slagingspercentage een prima keuze, zeer zeker ook voor leerlingen met faalangst of een ASS cq. ADHDbeperking. Meer informatie staat op www.autorijschoolgoedplan.nl.

Eindvoorstelling Zonnekinderen Academy

De kinderen van De Zonnekinderen Academy nodigen iedereen uit voor hun voorstelling 'Dat hebben wij weer!' op vrijdag 30 januari om 18.30 uur.

ZEVENAAR - Op vrijdag 30 januari presenteert de Zonnekinderen Academy in samenwerking met Het Musiater haar eindvoorstelling.

Deze voorstelling in Het Musiater is het eindresultaat van de Zonnekinderen Academy, die het afgelopen najaar al weer voor de vierde keer van start ging. Onder leiding van een zang- en dansdocent en de cultuurcoach van Kinderopvang Zonnekinderen hebben dertig kinderen twaalf weken lang hard gewerkt aan deze voorstelling. Daarbij maken ze kennis met zang, dans, drama en muziek.

De naam van de voorstelling is 'Dat hebben wij weer!' Op een dag worden Puk en Polli wakker en ze zijn heel verdrietig, ontroostbaar zelfs. Op dezelfde dag worden Smiley en Lollo vrolijk wakker, zo vrolijk dat ze overal om moeten lachen, zelfs als iets helemaal niet grappig is. Iedereen probeert een oplossing te bedenken voor het mysterie, want niemand weet hoe het komt. Zal het de dorpelingen lukken om Puk en Polli weer aan het lachen te krijgen en Smiley en Lollo weer te laten stoppen met lachen? Kom kijken naar 'Dat hebben wij weer!' Een productie van de Zonnekinderen Academy in samenwerking met Het Musiater in Zevenaar.

De kosten zijn vijf euro per persoon. De aanvang van de voorstelling is 18.30 uur, de zaal is open vanaf 18.15 uur. De kaartverkoop is bij Het Musiater (www.hetmusiater.nl).

Zonnekinderen Academy is een aanvulling op de belangrijke pijlers sport, cultuur, natuur & avontuur van Kinderopvang Zonnekinderen. Meer informatie staat op www.zonnekinderen.nl.

Nationale Gedichtendag op 29 januari in de Galluskerk Bekendmaking winnaar gedichtenwedstrijd

ANGERLO - Na de geslaagde aftrap in 2013 is het inmiddels de derde keer dat er de Nationale Gedichtendag in deze regio op de kaart wordt gezet. 29 januari is het zo ver om 20.00 uur in de Galluskerk aan de Dorpstraat 31. De toegang kost vijf euro.

Op deze avond kan de bezoeker een afwisselend programma verwachten rondom het thema 'Met zingen is de liefde begonnen.' Natuurlijk veel poëzie, maar met zo'n thema kan men uiteraard ook genieten van ontroerende liedjes die gezongen worden. Aan de avond werken mee Tineke Beishuizen, Zwaan Stam en Jan Ravenstein, stadsdichter Jan Vijn. Daarnaast is de organisatie erg blij met de muzikale medewerking van 'WhatEverHappens'. Het belooft dan ook een prachtige avond te worden!
Op deze avond wordt ook de winnaar van de gedichtenwedstrijd bekendgemaakt.

Oproep aan vrijwilligers en mantelzorgers

DOESBURG - Doe als 'zintuigartiest' mee aan de Grote Doesburg 777 Verwendag op vrijdag 6 maart. De Stichting Doesburg 777 organiseert in samenwerking met Brilliant een bijzondere Verwendag voor die inwoners van Doesburg die nodig eens verwend moeten worden.

Op deze dag verrassen vrijwilligers de inwoners via hun zintuigen. Met de inzet van de zintuigen, ruiken, voelen, horen, proeven en zien kunnen we iedereen verrassen en verwennen met een activiteit. Iedereen is daarbij welkom als zintuigartiest!

Op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari zijn er ter voorbereiding twee workshops: 'Hoe word ik zintuigartiest'. Elke vrijwilliger krijgt een eigen route door Doesburg. Te denken valt aan: rondgaan met geurtjes, het geven van hand- of voetmassages, pedicure, manicure, ontspanningsoefeningen, verhalen vertellen of een gedicht voorlezen, 'live' muziek maken, of een luisterend 'oor' zijn. Andere voorbeelden zijn: lekkere zinnenprikkelende hapjes ronddelen, een mooie corsage maken of met iemand knutselen, borduren of nagels mooi maken. Er zijn veel manieren om iemand te verrassen en te verwennen.

Deelname aan één van de workshops op 30 en 31 januari in de ochtend van 10.00 tot 12.45 uur, of in de middag van 14.30 tot 17.15 uur is een voorwaarde om op 6 maart te kunnen meedoen. Na aanmelding krijgt men een bevestiging en verdere details.

Aanmelden kan per e-mail bij balie@buurtacademiedoesburg.nl of per telefoon via 0313 712400. Meer informatie staat op Doesburg777.nl.

Toeristisch Merketingplan Doesburg klaar

Doesburg: oplaadpunt voor levensgenieters

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

DOESBURG - Het verstevigen van de positie van Doesburg als toeristische stad met Hanze-allure op de markt van (meerdaagse) uitstapjes. Dat is het doel van het Toeristisch Merketingplan waar het college mee heeft ingestemd. Het plan biedt de basis voor inhoudelijke samenwerking in de marketing en promotie van Doesburg.

Een samenwerking tussen professionele partners Hanzesteden Marketing, RBT KAN, Stichting Achterhoek Toerisme en VVV Doesburg enerzijds en de lokale recreatieve en culturele ondernemers anderzijds. Een nog aan te trekken stadspromotor vormt de verbindende schakel in de uitvoering van het plan.

Wethouder Mulder kijkt met tevredenheid terug op de laatste bijeenkomst met de ondernemers, waarbij het plan werd gepresenteerd: "Ik was blij met het enthousiasme voor het plan en de bereidheid om hiermee aan de slag te gaan".

Activiteitenplan 2015

In een activiteitenplan voor 2015 is een keuze gemaakt uit middelen, activiteiten en campagnes die bij uitstek passen bij het nieuwe concept Doesburg: Oplaadpunt voor Levensgenieters. Basis hiervoor was een overzicht van alle campagnes en middelen zien waarin Doesburg in 2014 vertegenwoordigd was. Vele activiteiten worden al opgepakt door de professionele partners, zoals de campagne Gelderland levert je mooie streken. Naast het nadrukkelijker naar voren brengen van het moois dat Doesburg te bieden heeft in deze campagnes, komt er extra aandacht voor toeristische bewegwijzering, aanpassing van de lokale website van VVV Doesburg en digitalisering van fiets- en wandelroutes.

Uniform en herkenbaar beeld

Van belang is een uniform en herkenbaar beeld van Doesburg neer te zetten. Hier hoort een eenduidige en herkenbare huisstijl bij. Gekozen is om de huisstijl van Hanzesteden Marketing als basis in te zetten. Alle betrokkenen in de totstandkoming van het plan waren het er over eens dat hiermee een moderne, professionele uitstraling kan worden neergezet. Het plan zelf is als voorbeeld al in deze huisstijl opgemaakt.

Platform Stadspromotie Doesburg

Om de samenwerking tussen ondernemers in de toeristische en recreatieve sector te versterken was er de wens om een toeristisch platform op te richten. In de totstandkoming van dit Merketingplan is een soort van platform al actief geweest. De deelnemers hieraan hebben aangegeven ook de uitvoering van het plan samen vorm te willen geven. Hiermee is de basis voor een toeristisch recreatief platform gelegd.

Stadspromotor

Een stadspromotor vormt de verbindende schakel tussen de professionele partners, het nieuwe platform, de overige ondernemers en gemeente. Het plannen van marketingactiviteiten, het organiseren en aanleveren van content, het benutten van kansen en het bewaken van het concept behoren tot de taken van een stadspromotor. Het college werkt aan een voorstel voor de invulling van deze functie.

Het college brengt het plan ter kennisname van de raad. Op 22 januari komt het op de agenda van de (extra) raadscommissie VROM.

Nieuwjaarsreceptie OBW

ZEVENAAR - Afgelopen zaterdagmiddag 3 januari was het weer 'volle bak' tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van sportvereniging OBW. Na de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Nico Ruikes, met daarin een speciale 'ode' aan de supporter, werden de jubilarissen in het zonnetje gezet.

Achtereenvolgens werden bij de 25-jarige jubilarissen Anton Bus, Pascal Loef, Peter van Onna, Fred van den Broek en tevens erelid Trudy Aries de bijbehorende versierselen opgespeld.

Daarna was het de beurt aan de 40-jarige jubilarissen. Ooyse verenigingsman pur-sang Thijs Jansen werd in de bloemen gezet en dezelfde eer onderging Peter Roos. Peter was in de jaren negentig de eerste trainer van de kleuters van OBW.

Last but not least werd een tweetal 50-jarige jubilarissen in het zonnetje gezet. Jos Aries ontving als eerste de bekende plaquette. In de jaren zeventig en tachtig was het Jos die 's zomers samen met zijn maat Bart Nass het land in trok naar de diverse voetbaljeugdkampen. Ook hulde voor 50-jarige jubilaris Ben Gesthuizen, die in zijn jonge jaren nog als speler in ons eerste voetbalelftal uitkwam. Daarna is Ben een kleine twintig jaar secretaris van het algemeen bestuur geweest en hij is nog steeds verantwoordelijk voor de ledenadministratie van OBW.

Chris van Brero en Toon Helmink werden benoemd tot vrijwilliger van het jaar. Beiden zijn zeer betrokken verenigingsmannen. Chris is lid van het voetbalbestuur en vervult diverse andere rollen; Toon is al meer dan twintig jaar leider van het vierde van OBW.

Twee avonden vol met dorpstalent Veel animo voor de Pronkzitting in Groessen

GROESSEN – Er wordt in Groessen volop geoefend, gedanst, gezongen en geschreven. De pronkzitting van carnavalsvereniging De Deurdreiers op zaterdag 17 en zondag 18 januari moet weer perfect op de planken komen.

Behalve muziek, dans, sketches, de dorpsonderscheiding en de proclamatie van de jeugdprins en –prinses staan er ook weer buuts op het programma. Prins Marcel de 2e en zijn Adjudant Wiely Steentjes gaan naar verluidt hun leus meer dan waar maken: Met carnaval laten wij van ons hoor'n.

De voorverkoop voor deze unieke avonden verloopt naar wens, maar er zijn voor beide avonden nog plaatsen beschikbaar. Deze kunnen nog worden besteld via pronk@deurdreiers.nl of telefonisch bij Carla Hakvoort 0316 262729 / 06 25431032.

Op vrijdagavond 16 januari zal de try-out zijn, waarbij de leden van de Senioren Sociëteit Groessen en de schoolverlaters van de Joannesschool zijn uitgenodigd.

Workshop vormgeving in (spek)steen in Duiven

DUIVEN - Veronica Laarman geeft weer een van haar bekende workshops bij de KunstKring Duiven.

Leer de basistechnieken kennen in één dag. Het is verrassend wat er met vijlen en raspen uit een ruw blok speksteen getoverd kan worden. In deze workshop wordt gewerkt met zachte en wat hardere steensoorten zoals speksteen, serpentijn, springstone en albast maar boetseren is ook mogelijk.

De workshop is zowel voor beginners en gevorderden; ieder werkt naar eigen tempo en niveau. Na deze workshop ga je naar huis met je eigen kunstwerk.

Gereedschap is aanwezig. Stenen kunnen tijdens de workshop worden aangeschaft. De kosten voor een workshop zijn exclusief gebruik van materialen. Breng wel je lunchpakket mee, koffie en thee zijn aanwezig.

De workshop is op zaterdag 24 januari van 10.00 tot 16.00 uur in het gebouw van de Kunstkring Duiven aan de Visserlaan 41 en de kosten bedragen 31 euro.

Voor meer informatie kun je ook bellen op dinsdag, woensdag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur met het secretariaat: 0316 280469, Visserlaan 41in Duiven. Een mailtje kan ook aan info@kunstkringduiven.nl of neem eens een kijkje op www.kunstkringduiven.nl.

Bouw tien koopwoningen in Droo-Zuid

DUIVEN - De gemeente Duiven en bouwbedrijf 'Mans Bouw' hebben overeenstemming bereikt over de bouw van tien woningen aan de Meerkoetstraat in de Duivense wijk Droo-Zuid.

Het zijn koopwoningen vooral bedoeld voor starters op de woningmarkt die worden aangeboden tegen 126.000 euro vrij op naam. Nu wordt de laatste hand gelegd aan de benodigde vergunningen, verwacht wordt dat de bouw van de woningen in april start.

In de laatste jaren is de Duivense wijk Droo-Zuid opgeknapt en omgevormd tot een eigentijds woonservicegebied met een scala aan voorzieningen. Met de bouw van deze tien woningen wordt dit project afgerond.

Meer informatie over de woningen te verkrijgen bij Mans Bouw, Engsestraat 20a in Duiven en via www.mansbouw.nl, 0316 263530.

Voorspeelochtend harmonie Sint-Franciscus Babberich

BABBERICH - Zondag 25 januari verzorgt harmonie Sint-Franciscus voor de tweede keer de voorspeelochtend. Op deze ochtend laten alle leerlingen van de harmonie horen wat ze al kunnen.

Voor de leerlingen is het van groot belang om een enkele keer op te treden. Het is goed voor de muzikale ontwikkeling. Maar het is ook gewoon erg leuk om aan je vader, moeder en andere familie te laten horen wat je kunt.

Er wordt opgetreden door de blokfluitgroep. Deze kinderen worden begeleid door Linda Wassink en Karin de Jager. Ook het opleidingsorkest is van de partij en staat onder leiding van Jasper Arts. En alle leden die les hebben.

De voorspeelochtend is in De Borg in Babberich en begint om 10.30 uur. De toegang is gratis. Dus iedereen is welkom. Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen of volwassenen, die graag een instrument willen leren spelen en graag nog wat meer info willen over een instrument. Er is altijd een bestuurslid die meer info kan geven over een instrument.

Een eigentijdse vorm van kindercatechese

Parochie HH Vier Evangelisten

Voor alle communicanten van 2013, 2014 en kinderen van 6 tot en met 9 jaar.

In maart beginnen we met een nieuwe serie van drie bijeenkomsten.

Het thema is weer: 'The circle of life' en we volgen daarmee de catechesemethode 'Het licht op ons pad'.

De bijeenkomsten zijn op maandag 9 en 16 maart van 15.45 tot 16.45 uur,

en op woensdag 25 maart van 14.00 tot 16.00 uur.

De deelname is kosteloos.

Programma:

Iets drinken en snoepen
Regenboogkaars aansteken
Gebed
Luisteren naar een Bijbelverhaal
Wat heb je gehoord ? Kort gesprek
Creatieve verwerking
Even napraten
Regenboogkaars uitblazen en bidden

De locatie is: het Parochiecentrum in Westervoort in het zaaltje naast De Herberg.

Heb je zin om ook mee te doen ? Bespreek het met je ouders en geef je op.

Opgeven uitsluitend via email odregenboog@gmail.com vóór 1 maart.