GN Lingewaard

17 april 2019

GN Lingewaard 17 april 2019


Koningschieten 2.0: Tradities meenemen de toekomst in

Koningspaar 2019: Hans en Antoinette Puntman. (foto: Kees Stoffels)

ANGEREN - 'Tradities meenemen de toekomst in' was het motto voor een nieuwe opzet van ons koningschieten. In samenwerking met De Letste Stuyver was er een mooi tweedaags programma opgezet voor 6 en 7 april.

Na de opening om 15.00 uur op zaterdag door het schuttersgilde werd begonnen aan het koningschieten. Koningspaar Ronald en Debby werden bedankt voor hun inzet en het koningszilver werd afgenomen. Als nieuwe kandidaten traden Elly Buurman en Hans Puntman naar voren. Na 114 schoten was het Hans Puntman die zich voor de derde keer schutterskoning mocht noemen. Samen met zijn vrouw Antoinette zijn zij het nieuwe koningspaar.

Korte tijd later vertrok het schuttersgilde naar het nieuwe koningspaar voor de officiële huldiging. Nadat de toegang tot de woning van het koningspaar was vrijgemaakt werd het kersverse koningspaar getoond aan het publiek. Daarna vertrok het schuttersgilde met hun nieuwe koningspaar terug naar de feesttent waar iedereen kon genieten van een mooie feestavond. De volgende ochtend trok het schuttersgilde alweer vroeg naar de woning van het nieuwe koningspaar, dit maal voor een reveille. Daarna volgde er voor het eerst een kerkdienst in de feesttent. Onder hetzelfde motto 'Tradities meenemen de toekomst in' was het een mooie en bijzondere viering. Na een heerlijke kop koffie met 'bavobrood' werd onder een warm lentezonnetje het prijsschieten en de bielemanwedstrijden afgewerkt. Het feest in de tent duurde deze dag uiteindelijk nog tot ver in de avond voort. Het schuttersgilde kan met deze nieuwe opzet terugkijken op een geslaagd weekend.

Sophia van Bylandt terug op Kasteel Doornenburg

De tentoonstelling ‘Sophia van Bylandt’ is het gehele jaar te zien tijdens reguliere rondleidingen op Kasteel Doornenburg. (foto: Communicatie Kasteel Doornenburg)

DOORNENBURG - Sophia van Bylandt is terug op Kasteel Doornenburg. De in 1430 geboren kasteelbewoonster wordt dit jaar met een tentoonstelling onder de aandacht gebracht. Pronkstuk zijn originele magescheiden met zegels uit de 15e eeuw die de scheiding van de ouderlijke boedel van Johan van Bylandt heeft vastgelegd. De tentoonstelling is een initiatief van studenten van de Radboud Universiteit.

Kasteel Doornenburg heeft een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het kasteel. Van het Magische zegel van Doornenburg uit de 15e eeuw tot de familie Van Heek die veel heeft betekent voor de instandhouding van het kasteel. In deze tentoonstelling maakt Sophia van Bylandt er dit jaar ook onderdeel van uit. De magescheiden zijn in eigendom van De Doornenburg.

De museale commissie heeft de studenten in hun stageproject begeleid. Volgens de commissie is het resultaat een waardevol onderdeel van de tentoonstelling. Sophia was een bijzondere vrouw die in 1449 huwde met Reynalt van Homoet de heer van Doorwerth. Kort daarna moest zij zich als jonge weduwe met drie kinderen zien te redden in een tijd waarin Kleefse troepen heel Gelderland veroverd hadden. Uiteindelijk wist zij, naast het recht op kasteel Doornenburg, ook nog het recht op twee andere kastelen te verwerven.

De tentoonstelling is te bezoeken tijdens een reguliere rondleiding.

Landelijke zaaidag bijen en vlinders ook in Lingewaard

Cruydthoeck, bloemrijk stukje grond. (foto: Erik van de Ham)

GENDT - Op zondag 22 april is het landelijke zaaidag voor bijen en vlinders, een initiatief van de landelijke Bijenstichting. In Lingewaard besteden we hier ook aandacht aan. Van 11.00 tot 15.00 uur kun je helpen met het inzaaien van een weiland naast ’t Hof 2 in Gendt.

Het is alarmfase ‘rood’ voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Recent onderzoek duidt erop dat in de afgelopen 27 jaar, 75 procent van de vliegende insecten is afgenomen. Insecten zijn de bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf. Hier moeten we wat aan doen!

Heeft u in uw tuin of op uw erf een verloren stukje grond waar kan worden ingezaaid? Kom en doe mee! Laten we proberen een groot bijenlint in Lingewaard te realiseren. Wij staan in Gendt naast ‘t Hof 2 met een informatiestand om hier aandacht aan te geven. Kinderen kunnen helpen met inzaaien van het weiland, deelnemen aan de workshop bijenhotels maken of zich uitleven op het springkussen. Bezoekers krijgen een zakje met zaaigoed om ter plekke of in eigen tuin te zaaien. Ook zijn er bijenhotels en potjes honing te koop. De onthulling en vulling van een groot bijenhotel dat is gerealiseerd met de actie ‘Héél Hulhuizen Zoemt’ zorgt voor een extra feestelijk tintje.

Stichting Lingewaard Natuurlijk organiseert deze activiteit in samenwerking met comité Hulhuizen200, Imkervereniging Oost Betuwe en Joop Dahm (solitaire bijen Bemmel) en Waterschap Rivierenland.

Sint-Sebastianus verzorgt muziek tijdens paasvuur Gendt

Sint-Sebastianus bij paasvuur Gendt. (foto: Barry de Vries)

GENDT - De show- en marchingband én het schuttersgilde van Sint-Sebastianus mogen ook dit jaar weer de muzikale omlijsting verzorgen tijdens het jaarlijkse paasvuur in Gendt.

Op eerste paasdag, 21 april, zal er eerst een muzikale hulde gegeven worden aan de 'vlam van Gendt' die door RDM Music, de organiserende vereniging, op het Julianaplein bekend gemaakt zal worden. Dit gebeurt rond de klok van 19.00 uur. Daarna vertrekt het gezelschap naar het terrein aan de Waaldijk, waar later op de avond 'de vlam' ontstoken zal worden.

Sint-Sebastianus vindt het, als echte Gendtse vereniging, van groot belang dat tradities binnen het dorp in ere gehouden worden. Daarom verleent het graag medewerking aan festiviteiten zoals het paasvuur, palmpasen en Koningsdag. Bovendien is het ook een mooi moment om de resultaten van de repetities, trainingsweekenden en exercitielessen de afgelopen wintermaanden te tonen aan het publiek in Gendt, in Lingewaard maar ook in Nederland en diverse Europese landen! Hierover zal de komende periode meer bekend gemaakt worden. "Wilt u de komende weken genieten van onze muziek en show? Dan zien wij u als publiek bij de evenementen in ons dorp!"

Kruisweg in Bavokerk Angeren

ANGEREN - Op goede vrijdag 19 april om 15.00 uur verzorgt de avondwakegroep Angeren in de Bavokerk de jaarlijkse Kruisweg.

Noem het de passion in 'klassieke' stijl. Centraal staat het statie voor statie meetrekken met Jezus. Even een uurtje de tijd stil laten staan en met Hem meetrekken om zo ook onze eigen levensweg te herkennen. Want ook in ons leven zijn verscheuring, verdriet, pijn en dood, in welke vorm dan ook, nooit ver weg te denken. Kom en bid de Kruisweg mee, even met elkaar, voor elkaar zijn. Goede vrijdag 19 april 15.00 uur in de Bavokerk Angeren. De kerk is vanaf 14.30 uur open.

Paasvuur in Huissen

Vendeliers bij paasvuur. (foto: gilden Huissen)

HUISSEN - Op zondag 21 april eerste paasdag, ontsteken de gilden van Sint-Gangulphus en Sint-Laurentius binnen de stad Huissen het paasvuur om te vieren dat de lente en daarmee het nieuwe jaar en het gildeseizoen is begonnen.

De gilden doen dit ieder jaar met veel grandeur. Het paasvuur in Huissen onderscheid zich van andere paasvuren omdat er een duivelspop boven op de stapel wordt geplaatst. De duivelspop staat symbool voor het kwaad en door het verbranden van de pop zorgen de Huissense Gilden ervoor dat iedereen het jaar met een schone lei kan beginnen. De Gilden vertrekken om 19:30 uur vanaf het Rijnstedegebouw naar de stadskerk waar de fakkels worden ontstoken aan de paaskaars. Met brandende fakkels, tromgeroffel en de duivelspop voorop trekken de gilden, onder grote belangstelling, naar de vuurstapel aan de Molenweide in Huissen.

Om circa 20.00 uur zullen de Gilden daar aankomen en wordt de stapel aangestoken door de Gilden Koningen. Als de duivelspop die zich boven op de stapel bevind vlam vat zullen de vendeliers van de Gilden een vendelhulde brengen aan hun Koningen en het publiek. Traditiegetrouw trekt het paasvuur honderden bezoekers, die de stapel vanaf de dijk bijzonder goed kunnen zien. www.gildenhuissen.nl.

Vieringen in week vóór Pasen in protestantse gemeenten

LINGEWAARD - De week van 14 – 20 april is de week vóór pasen, ook wel Stille Week genoemd. Het is een week waarin wordt stilgestaan bij de laatste dagen van Jezus’ zijn leven.

Tot het einde aan toe blijft hij trouw aan de weg die hij gaat: een weg van vrede en bevrijding. Ook wanneer machten zich tegen hem keren, blijft hij deze weg gaan. Met Pasen vieren we dat niet de machten die mensen naar beneden kunnen drukken, het laatste woord hebben maar dat leven en liefde sterker zijn dan angst en donkerte.

Vanuit de protestantse gemeenten van Angeren, Bemmel en Gendt-Doornenburg wordt deze week gezamenlijk gevierd. Dit betekent dat de vieringen in de Stille Week afwisselend in de drie gemeenten plaats zullen vinden.

Op witte donderdag, 18 april, is er een viering in de protestantse kerk van Gendt aan de Torenlaan. In deze viering gaat ds. M. de Bree voor. De aanvangstijd is 19 uur.

Op goede vrijdag, 19 april, zal er een dienst zijn in de protestantse kerk van Angeren, Molenstraat 1. Ds. E. de Clercq zal hierin voorgaan. De aanvangstijd is 19 uur.

Op zaterdag 20 april is er zowel in Gendt als in Bemmel een paasnachtviering. In de protestantse kerk van Gendt zal ds. M. de Bree voorgaan. De zanggroep van de protestantse gemeente Gendt-Doornenburg zal aan de viering meewerken. In de protestantse kerk van Bemmel (Oude Kerkhof 13) gaat ds. Manuputty voor. Beide vieringen beginnen om 21.00 uur.

Op zondag 21 april, paasmorgen, is er een viering In de protestantse kerk van Angeren en Bemmel, waarin ds. E. de Clercq en ds. Manuputty voorgaan. Beide vieringen beginnen om 10.00 uur. Allen welkom!

Kruisweg in Bavokerk Angeren

ANGEREN - Op goede vrijdag 19 april om 15.00 uur verzorgt de avondwakegroep Angeren in de Bavokerk de jaarlijkse Kruisweg.

Noem het de passion in 'klassieke' stijl. Centraal staat het statie voor statie meetrekken met Jezus. Even een uurtje de tijd stil laten staan en met Hem meetrekken om zo ook onze eigen levensweg te herkennen. Want ook in ons leven zijn verscheuring, verdriet, pijn en dood, in welke vorm dan ook, nooit ver weg te denken. Kom en bid de Kruisweg mee, even met elkaar, voor elkaar zijn. Goede vrijdag 19 april 15.00 uur in de Bavokerk Angeren. De kerk is vanaf 14.30 uur open.

Sponsor bedankt

LINGEWAARD - Dankzij onze sponsoren, lopen onze jongens er spik en span bij: Hegeman Bouw Partners, Huisman Sport 2000, Intercooling b.v, Keuken en Keukens, Theda Dak, Rofraline

KBO Huissen doet mee aan de Clubkas Campagne

HUISSEN - De gemeenten Lingewaard en Overbetuwe kennen een rijk verenigingsleven dat draait op vele vrijwilligers.

Rabobank Oost Betuwe draagt al die sportclubs, culturele gezelschappen, toneelgroepen en andere verenigingen een warm hart toe en voert daarom elk jaar de Rabobank Clubkas Campagne. Deze is 23 maart, gestart en duurt tot 18 april.

Rabobank Oost Betuwe stelt 75.000 euro beschikbaar voor het lokale verenigingsleven in Overbetuwe en Lingewaard. De leden van de bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt door stemmen uit te brengen. Ieder lid mag in totaal vijf stemmen uitbrengen. Elke stem is geld waard, dus hoe meer stemmen KBO Huissen krijgt, hoe meer geld dit oplevert!

De klanten die op 1 maart lid waren van Rabobank Oost Betuwe mogen stemmen. Zij ontvangen via de Rabobank een persoonlijke code en uitleg over de stemprocedure. "Doe mee en stem op KBO Huissen."

Mee naar The Passion?

ELST - The Passion vindt plaats in Dordrecht. Het tv-evenement wordt op Witte Donderdag 18 april live uitgezonden op NPO 1, NPO Radio 2 en NPO Start. Ook is er dit jaar weer de digitale processie, waarbij bezoekers van 'thepassion.nl' een persoonlijke boodschap kunnen achterlaten tijdens de live-uitzending.


The Passion is een samenwerking van de omroepen EO en KRO-NCRV en wordt geproduceerd door Mediawater. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Kansfonds, Leger des Heils, Verus en de Protestantse Kerk Nederland.

Cast: Edwin Jonker en Edsilia Rombley vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de negende editie van The Passion. Het muzikale paasevenement vindt op donderdag 18 april plaats in Dordrecht. De verteller van The Passion 2019 is Martijn Krabbé. Zangers Lucas Hamming en Paul Sinha vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus en acteur Porgy Franssen speelt het Pilatus-personage. Klaas van Kruistum zal verslag doen van de processie.

Elk jaar wordt een ander aspect van het paasverhaal uitgelicht. Dit jaar is ervoor gekozen om extra aandacht te besteden aan eenzaamheid onder het thema #jebentnietalleen. Het paasverhaal kent veel dimensies van eenzaamheid. Het verdriet van Maria die haar kind verliest, Jezus die verraden wordt door één van zijn vrienden en Petrus die hem ontkent. Met #jebentnietalleen legt The Passion dit jaar de nadruk op aandacht voor elkaar. Dit sluit aan bij de aandacht in onze samenleving voor eenzaamheid en de talloze initiatieven om mensen bij elkaar te brengen.?

Wil je mee? De bus vertrekt op donderdag 18 april vanaf de Sint-Werenfriduskerk aan de Dorpstraat in Elst om 18.15 uur. Verzamelen om 18.00 uur. De kosten bedragen 7,50 euro. Opgave via 0481 451371 (1) of secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.

De schooltuin als leermiddel

Start schooltuintjes. (foto: Jan de Moor)

BEMMEL - ‘De eerste dag in mijn schooltuintje heb ik gelijk al wat geleerd. Die dag gingen wij aardappels poten. Daarna spinazie zaaien. Het geultje moest zo diep zijn als een stukje van mijn pink. Iedere dinsdag verheugde ik mij op mijn tuintje en mijn laarzen vergat ik nooit’ (Rosalie).

De vragenlijst, vorig jaar door 50 kinderen van de Pius X-school ingevuld, bevestigt wat Rosalie zegt. 41 van hen zeggen veel geleerd te hebben van de schooltuin en 49 vonden het heel leuk. Favoriet waren zaaien, planten en oogsten, maar ook met de handen in de grond wroeten, kletsen en elkaar helpen, water geven, van tegel-naar-tegel springen en niet naar school hoeven. De invloed op later is groot, zegt onderzoek. Veel dertigers van nu die op de Donatushof hebben gezeten, de eerste school in Bemmel met een schooltuin, bevestigen dit. Menno: ‘Ik weet nog alles uit die tijd. Heel mooi. Je gaat na zo’n moestuinseizoen voor altijd anders met de natuur om’. Maar schooltuintjes brengen kinderen ook iets anders bij dan natuurbewustzijn, eten van verse groente en leren van vaardigheden over groenteteelt. De schooltuin leert kinderen ook talloze begrippen die iets te maken hebben met tuinieren. Bijvoorbeeld ontkiemen van zaad, soorten bodemdieren, gebruik van meststoffen en hoe je plantjes beschermt. Dit is taalonderwijs pur sang! En ze leren ook rekenen in de praktijk. Een plantschema vertalen naar hun eigen tuintje, opmeten waar de spinazie of de worteltjes gezaaid moet worden. De kinderen van de Pius X gebruiken daarvoor een werkboek. En dat is een belangrijk aanvullend leermiddel.

Jan de Moor

Jeu de boulesclub Lingewaard opnieuw kampioen

De kampioenen: Frans Krol, Jan Berends, Ben Peters, Simon Kouwenhoven, Henk van der Kemp, Ton Sluiter en Geert Arends. (foto: JBC Lingewaard)

HUISSEN - Een jeu de boules-team heeft onlangs andermaal succes geboekt. Promoveerde het vorig seizoen naar de vierde divisie van de nationale, dit jaar gaan ze weer een trapje hoger.


De Nederlandse Jeu de Boules Bond organiseert sinds enkele jaren een Nationale Competitie. Jeu de boulesclub Lingewaard speelt daarin mee met drie teams. Er wordt gespeeld in een regio die het oosten van de Betuwe en het noord-oosten van Brabant bestrijkt. "Ons topteam is er na drie seizoenen in geslaagd om tweemaal te promoveren. Een ongekend succes waar wij trots op zijn. Tijdens de finaledag op 6 april was het weer raak. Onze kampioenen eindigden bovenaan in de vierde divisie van de regio!" Tijd voor een feestje met een bloemenhulde en een buffet voor alle deelnemers aan dit regionale winterevenement.

Naar de kerk met pasen in Bemmel

Viertafel paasproject. (foto: Ingrid)

BEMMEL - Op eerste paasdag, zondag 21 april, is er om 10.00 uur een feestelijke paasdienst voor jonger en ouder. De dienst wordt gehouden in het protestantse witte kerkje aan de dijk. Het adres is Oude Kerkhof 13.


In deze dienst zal voorgaan mevrouw ds. C. Manuputty uit Groesbeek. Het orgel wordt bespeeld door Wim van de Kamp. Het project voor de kindernevendienst met als thema 'Een nieuw begin' zal worden afgesloten in de dienst. De viertafel zal ook feestelijk compleet zijn. "Bent u met pasen ook benieuwd naar een nieuw begin? Weet u welkom in de paasdienst!"

Vrouwenvereniging Haalderen

HAALDEREN - Op 24 april verzorgt Rob van Eck een thema-avond over ‘wereldvrouwen’; vrouwen die de geschiedenis hebben beïnvloed. De tijd waarin zij leefden, hun privéleven en hun prestaties. Aanvang: 20:00 in De Tichel.

R.K. Parochie H. Maria Magdalena

Donderdag 18 april Witte Donderdag
H. Johannes de Doper Indoornik: 10.00 u: woord- en communieviering, J. Rademakers, Ouderendagviering
St. Werenfridus Elst: 19.00 u: eucharistieviering, V. Bulthuis, Magna Voce
O.L.V. ten Hemelopneming Huissen-stad: 19.00 u: eucharistieviering, G. Peters, GK De Levensbron
H. Maria Geboorte Driel: 19.00 u: eucharistieviering, N. Sales en J. Rademakers, Cantorije
H. Maria Geboorte Lent: 19.00 u: eucharistieviering, F. Bomers, Young at Heart

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
St. Werenfridus Elst: 15.00 u: kruisweg, V. Bulthuis en J. Rademakers, Musica Amare
O.L.V. ten Hemelopneming Huissen-stad: 15.00 u: kruisweg, G. Peters en J. Kallen m.m.v. communicanten
H. Maria Geboorte Driel: 15.00 u: kinderkruisweg, M. Sanders m.m.v. communicanten en vormelingen, Cantorije
St. Werenfridus Elst: 19.00 u: Goede Vrijdagviering, V. Bulthuis, Leonarduskoor
O.L.V. ten Hemelopneming Huissen-stad: 19.00 u: Goede Vrijdagviering, G. Peters en J. Kallen, Exotherm
H. Maria Geboorte Driel: 19.00 u: Goede Vrijdagviering, N. Sales en J. Rademakers, Heren Cantorije
H. Maria Geboorte Lent: 19.00 u: Goede Vrijdagviering, F. Bomers, St. Caeciliakoor

Zaterdag 20 april Stille Zaterdag
O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen: 19.00 u: woord- en gebedsviering, M. Sanders, Projectkoor Kinderpasen
St. Werenfridus Elst: 21.00 u: eucharistieviering, V. Bulthuis, Musica Amare, Paaswake
O.L.V. ten Hemelopneming Huissen-stad: 21.00 u: eucharistieviering, G. Peters en J. Kallen, InVoice, Paaswake
H. Maria Geboorte Driel: 21.00 u: eucharistieviering, N. Sales en J. Rademakers, Cantorije, Paaswake
H. Maria Geboorte Lent: 21.00 u: eucharistieviering, F. Bomers, Young at Heart, Paaswake

Zondag 21 april Eerste Paasdag
St. Bavo Angeren: 5.30 u: dageraadsviering, M. Sanders m.m.v. ADA, Leonarduskoor
St. Werenfridus Elst: 10.00 u: eucharistieviering met kinderwoorddienst, N. Sales, St. Caeciliakoor
O.L.V. ten Hemelopneming Huissen-stad:10.00 u: eucharistieviering, G. Peters, GK De Levensbron
H. Maria Geboorte Driel: 9.30 u: eucharistieviering, V. Bulthuis, Enjoy
Gendt: 10.00 u: oecumenische Paasviering, Providentia
St. Willibrordus Herveld: 11.00 u: eucharistieviering, V. Bulthuis, In B'tween
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren: 9.30 u: woord- en communieviering, J. Kallen, Ubi Caritas
H. Maria Geboorte Lent: 11.00 u: woord- en communieviering, J. Kallen, St. Caeciliakoor
St. Leonardus Oosterhout: 11.00 u: woord- en communieviering, J. Rademakers, Leonarduskoor
St. Jacobus de Meerdere Valburg: 9.30 u: woord- en communieviering, J. Rademakers, Chaveriem

Maandag 22 april Tweede Paasdag
St. Werenfridus Elst: 10.00 u: eucharistieviering, V. Bulthuis, Cantorum
O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen: 10.00 u: eucharistieviering, G. Peters, Herenkoor

Woensdag 24 april
St. Jacobus de Meerdere Valburg: 10.00 u: Ouderenviering, F. Bomers

Doordeweekse vieringen R.K. Parochie Maria Magdalena

Maandag
Heteren, 18.30 u. Liefkenshoek (wcv), elke maandag

Dinsdag
Huissen-Stad, 19.00 u. dagkapel, rozenkrans, elke dinsdag
Oosterhout, 09.00 u. dagkapel, 1e dinsdag v.d. maand

Woensdag
Angeren, 09.30 uur u. sacristie/kerk, 1e woensdag v.d. maand
Doornenburg 09.30 u. kerk, 2e woensdag v.d. maand
Gendt, 09.30 u. dagkapel, 4e woensdag v.d. maand
Herveld, 19.00 u. kapel Hoge Hof, 1e woensdag v.d. maand
Huissen-Zand, 09.30 u. dagkapel, 3e woensdag v.d. maand
Lent, 19.00 u. St. Jozef, 2e woensdag v.d. maand

Donderdag
Elst, 10.30 u. Tertzio, 1e donderdag v.d. maand
Elst, 09.30 u. De Hoeksteen, 2e donderdag v.d. maand
Elst, 10.30 u. Tertzio (wcv), 3e donderdag v.d. maand
Elst, 09.30 u. De Hoeksteen, 4e donderdag v.d. maand
Elst, 09.30 u. De Hoeksteen, 5e donderdag v.d. maand

Vrijdag
Bemmel, 10.00 u. kapel Liduina,1e vrijdag v.d. maand
Valburg, 09.00 u. sacristie, rozenkrans, elke vrijdag
Valburg, 09.30 u. sacristie, elke vrijdag

Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv)
Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

Oud papier

DOORNENBURG – Op zaterdag 20 april halen leden van de harmonie Sint-Caecilia in Doornenburg vanaf 8:30 uur het oud papier weer op.

Alle inwoners van Doornenburg worden verzocht het papier tijdig en goed verpakt aan de straat te zetten.

Concert in protestants kerkje!

BEMMEL - Hebt u het concert op 19 mei van Meander en Jubilate al in uw agenda gezet? Heel fijn!

Noteert u dan ook dat deze bijzondere uitvoering niet zal plaatsvinden in de Theaterkerk in Bemmel, zoals eerder vermeld, maar in het sfeervolle protestante kerkje aan de Oude Kerkhof. Over de aanvangstijd en het programma wordt men nog nader geïnformeerd.

Historische Kring Bemmel, Haalderen en Ressen viert 30-jarig bestaan

Het carillon bij De Kinkelenburg. (Tekenaar: Joop Verburg)

LINGEWAARD - In het kader van dit 30-jarig bestaan organiseert de HKB de expositie '30 jaar verbeeld'. Er worden pentekeningen van Bemmelaar Joop Verburg tentoongesteld.

Op 18 en 19 mei is de expositie van 14:00 uur tot 17:00 uur geopend voor publiek in de Kringruimte in cultureel centrum De Kinkel, Van Ambestraat 1, Bemmel.

Joop Verburg was tot aan zijn pensionering hoofd van de Christelijke Lagere School in Bemmel. Hij was heel actief binnen de HKB: hij was lang secretaris, schreef in het Kringblad, en werkte mee aan verscheidene projecten. Zijn grote hobby was pentekenen en dat heeft de HKB aangegrepen om hem postuum in het zonnetje te zetten. In een periode van ongeveer 30 jaar heeft hij van diverse plekken in Bemmel en Ressen pentekeningen gemaakt. De expositie bestaat uit dertig van deze pentekeningen en dertig foto’s van de actuele situatie. Daarnaast heeft de HKB van veel pentekeningen ansichtkaarten gemaakt die tijdens de expositie te koop zijn en ook daarna nog zolang de voorraad strekt.

Open Eetcafés Lingewaard

LINGEWAARD - De komende periode organiseert SWL weer Open Eetcafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende eetcafés om gezellig samen een vorkje te prikken:

Dinsdag 23 april - 17.30u - SWL, Cuperstraat 9, Bemmel

Woensdag 24 april - 17.30u - RKHVV, Blauwenburcht 1, Huissen

Donderdag 25 april - 17.30u - Providentia, Dorpsstraat 5, Gendt

Donderdag 25 april - 17.00u - De Tichel, Kolkweg 5a, Haalderen (van tevoren aanmelden bij de bar van De Tichel of bellen op maandag tussen 12 en 17 uur naar 0481 464409).

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. De zaal gaat om 17.00 uur open. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag t/m donderdag tussen 10.00 - 16.00u via het SWL Meldpunt, telefoonnummer: 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen raden we aan om op tijd te bellen. Mocht het volgeboekt zijn, dan kun je je aanmelden voor de week er op. Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder Activiteiten.

Repair Cafés Lingewaard

LINGEWAARD - In het Repair Café kan iedereen zijn of haar kapotte spullen laten nakijken door een team van handige vrijwilligers. Zij zijn bekwaam in het uitvoeren van kleine reparaties, maar geven daarnaast ook advies als een eenvoudige oplossing niet mogelijk is.

En dit allemaal voor alleen de materiaalkosten en een vrijwillige bijdrage voor het verrichte werk. Het Repair Café is voornamelijk bedoeld voor het herstellen van klein tot middelgroot huishoudelijk materiaal zoals stofzuigers, koffiezetapparaten, broodroosters, lampjes en föhns maar daarnaast draaien onze vrijwilligers ook voor speelgoed en servies hun hand niet om. "We vragen wel om de apparatuur voordat je het meebrengt schoon te maken en het naaigoed te wassen!"

SWL organiseert weer Repair Cafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende locaties voor reparaties en een gezellige bak koffie/thee: Woensdag 24 april van 10.00 – 12.30 uur in het Hof van Breunissen (Kloosterplein 4) in Gendt. Woensdag 24 april van 19.30 – 21.30 uur in dorpshuis De Tichel (Kolkweg 5a) in Haalderen.

De datums van de andere kernen staan op www.swlingewaard.nl onder 'Activiteiten'. Heb je spullen die kapot zijn of niet goed meer werken, en vind je het zonde om ze zomaar weg te gooien, bedenk dan dat er nog een leuk alternatief in je eigen woonplaats is.

Concert in protestants kerkje!

BEMMEL - Hebt u het concert op 19 mei van Meander en Jubilate al in uw agenda gezet? Heel fijn!

Noteert u dan ook dat deze bijzondere uitvoering niet zal plaatsvinden in de Theaterkerk in Bemmel, zoals eerder vermeld, maar in het sfeervolle protestante kerkje aan de Oude Kerkhof. Over de aanvangstijd en het programma wordt men nog nader geïnformeerd.

Lezing: het onderwaterleven in de Waal

Een langsdam in de Waal bij Wamel. (foto: Frank Collas) Frank Collas

BEMMEL - Op woensdag 24 april geeft Frank Collas een bijzondere lezing over de invloed van de scheepvaart op het onderwaterleven in de Waal.

In de grote rivieren van Nederland komen een groot aantal soorten vissen voor. Dit varieert van kleine eencelligen tot grote vissen als winde en meerval. Een aantal soorten in de grote rivieren staat al geruime tijd onder druk van een aantal (on)vermijdelijke stressoren zoals vervuiling, het vastleggen van de rivieren en de scheepvaart. Hierdoor zijn meerdere soorten sterk in aantal afgenomen of zelfs verdwenen. Sinds een aantal decennia wordt geprobeerd om de rivieren weer meer geschikt te maken voor het onderwaterleven. Hierbij kan gedacht worden aan het verminderen van vervuiling, het aanleggen van nevengeulen en het plaatsen van dode bomen in het water. Op lokaal niveau blijken dit soort maatregelen een positief effect te hebben, er is echter nog steeds ruimte voor verbetering. Een mogelijkheid is het aanleggen van langsdammen, een dam die evenwijdig aan de oever loopt en daarbij de rivier splitst in een vaargeul voor scheepvaart en een oevergeul voor onder andere de natuur. Dergelijke dammen die recent zijn aangelegd in de Waal laten inderdaad een positief effect zien op het onderwaterleven.

Wilt u deze bijzondere lezing bijwonen? Kom dan naar De Veldschuur in Bemmel van stichting Lingewaard Natuurlijk. Aanvang 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Toegang 7,50 euro, inclusief een kop koffie of thee. De toegang voor 'Vrienden van Lingewaard Natuurlijk’ is gratis.

9 / 40

Modeltreinenspektakel Zetten

ZETTEN - Op 13 en 14 april viert GrootSpoorGroep Nederland haar 25-jarig bestaan met een groot modeltreinenfestival bij partycentrum De Wanmolen, Schweitzerpark 2 in Zetten. Tijd: 10.00 tot 17.00 uur.

Te bewonderen zijn meerdere grote modelbanen zowel in spoor G als spoor 1. Ook kunt u genieten van rijdende locomotieven aangedreven door stoom. Er zijn meerdere grote handelaren, importeurs en klein-fabrikanten aanwezig.www.grootspoorgroep.nl.

Vraag het aan het LWMK

Warm zingen. (foto: Jan Startman)

HUISSEN - Uw scribent trof een vraag aan in het verenigingsblad 'De Stem'. Intrigerend en daarom maar wat rondgevraagd hoe het zat. De vraag was: “Waarom korten jullie de naam 'Lingewaards Mannenkoor' af tot LWMK? Goede vraag. Lingewaard is één woord, dus waarom hak je dat in tweeën?"

Maar…. waag ik in te brengen: 'Mannenkoor' is ook één woord. Dus als je consequent wilt zijn moet je het afkorten als 'LM'. Dat wordt niets: Luchtmacht, Landmacht, lekkere meiden, lekke mandjes: Verwarring alom. Dus is de conclusie van uw scribent: “Om misverstanden te voorkomen is het gebruik van 4 letters handiger dan 3 of 2 letters.” Discussie gesloten.

Oh ja, in het kader van financiële armoe werd er een bingo-avond gehouden, georganiseerd door Rinus Stellaard. Het is altijd bij deze gelegenheden dat ik heel braaf cijfertjes niet afdek en dus nooit wat win.

Wat nog verder in het vat zit en waar we trots op zijn met ons geweldige koor: we mogen meewerken aan de Dodenherdenking op 4 mei in de Stadskerk in Huissen! Er wordt al heel hard geoefend (soms heel zachtjes!). Spulletjesmarkt bij Mea Vota: 25 mei, vergeet het niet.

Tja en dan breken de vakanties van de diverse leden aan en wordt het even rustig. Ook onze dirigent, Arno Vree, krijgt dan even tijd voor zichzelf.

'Op de koffie' in de Zandse Kerk in Huissen

Zandse Kerk, annex uitvaartcentrum en pastorie. (foto: N. Hubers) N.Hubers

HUISSEN - Stichting De Zandse Kerk verzorgt op woensdag 24 april van 10.30 tot 12.00 uur weer haar populaire koffieochtend. Een maandelijks terugkerend bijzonder ontmoetingsmoment in deze sfeervolle Zandse Kerk.

"Na een zeer succesvolle koffieochtend op woensdag 27 maart, waar wij meer dan honderd bezoekers mochten verwelkomen (een nieuw record waar wij heel erg trots op zijn), staat de koffieochtend van woensdag 24 april alweer voor de deur.

Tijdens de komende koffieochtend ontvangen wij het koor Zang en Vreugde uit Angeren; zij zingen deze ochtend enkele gezellige liedjes. Bovendien brengt wethouder Helga Witjes ons een bezoekje om met eigen ogen te aanschouwen hoe onze koffieochtenden een waardevolle bijdrage leveren aan ontmoeten en gezellig samenzijn in Huissen-Zand. Vanaf 10.00 uur is de kerk voor onze gasten open om binnen te lopen en een plekje aan de gezellig ingerichte tafels uit te kiezen. Om 10.30 uur start het serveren van koffie en thee. Iedereen is welkom en aanmelden vooraf is niet nodig."

Naast bijpraten met vertrouwde deelnemers (vrienden, kennissen, buren, et cetera) is dit een unieke gelegenheid om kennis te maken met nieuwe gasten; veelal gestimuleerd door regelmatige bezoekers om dit populaire ontmoetingsevenement ook mee eens te maken. "Ons team van gastvrouwen verheugt zich op weer een grote opkomst van enthousiaste deelnemers. Dit alles onder het motto 'ontmoet elkaar, deel je verhalen, leer elkaar kennen en geniet van de gezelligheid'. "Voor contact met onze Werkgroep Koffieochtenden, mail info@zandsekerk.nl; bel 06 14803998. Zie ook op onze website: www.zandsekerk.nl."

Het ruime hart van Pasen Een vergeten verhaal?

ANGEREN - Pasen, een oerverhaal. Dit GemeenteNieuws verschijnt in de goede of stille week. De week voor Pasen. Een week van een ongehoorde diepgang. Je kunt wel zeggen: een week waarin alles wat mogelijk is gebeurt. Die diepte vinden we in het oerverhaal van Pasen. Het verhaal van lijden, verraad en opstanding/verrijzenis van Jezus van Nazareth. Te lezen in de evangelieverhalen van de Bijbel.

We vinden de lijdensverhalen ook terug in de passiemuziek, velen kennen de Mattheuspassion en in de vele versies van het Stabat Mater, waarin de smart wordt bezongen van de moeder, die weent over het lijden dat haar geliefde zoon doormaakt.

Een kostbare schat: lijden mag er zijn. Wat een kostbare schat: muziek en verhalen waarin het lijden in al zijn rauwheid een plaats mag hebben. We zijn zo snel geneigd en zeker in onze snelle, zogenaamd efficiënte tijd om over het lijden heen te stappen. Onder het mom van 'positief denken' wordt er vaak niet werkelijk stilgestaan bij wat er in het leven en de ziel van een mens gebeurt. Geestelijke leegte en eenzaamheid kunnen het gevolg zijn. In het lijdensverhaal worden lijden, verraad, onrecht en verdriet niet weggestopt, maar mogen ze er zijn. Het is als met de troostende woorden van een moeder of vader: 'Het is goed. Kom maar. Huil maar, want het is ook verdrietig. Je mag er zijn, helemaal, met al je gevoelens van verdriet en woede en machteloosheid.'

Samen zijn op stilstaan bij het verhaal. Goede Vrijdag is bij uitstek de dag om bij dood en lijden stil te staan. We doen dat in de Protestantse kerk in Angeren in een meditatieve bijeenkomst om 19.00 uur in de kerk rond het thema 'als alles duister is'. Met elkaar in een kring gezeten zingen we, luisteren we naar teksten en zijn we stil in de vroege avond. Juist bij dit thema is samen zijn zo waardevol.

Met Pasen vieren we de verbondenheid met het leven. Op zondag 10 uur in de kerk. Het nieuwe begin dat naar ons toekomt in ontmoetingen en in de warmte van het goede en nieuwe contact. We luisteren naar het verhaal van de ontmoeting van Maria met Jezus in de tuin bij het graf. Voor wie wil stilstaan en vieren bij oeroude verhalen over leven en dood: Welkom in het kleine kerkje aan de dijk. Molenstraat 1, Angeren

Els de Clercq, predikant

Rabobank Clubkas Campagne Stem op HKB

Dorpsstraat Bemmel. (foto: HKB)

LINGEWAARD - De Historische Kring Bemmel, Haalderen en Ressen houdt zich bezig met de geschiedenis van het Kringgebied. "Drie keer per jaar geven we het Kringblad uit met veel historische items en herinneringen."

"We organiseren lezingen over historisch interessante onderwerpen en maken excursies. De Kring draait op vrijwilligers die zich allemaal inzetten om Bemmel, Haalderen en Ressen op de historische kaart te zetten. Ook dit jaar doen we weer mee met de Rabo Clubkas Campagne. Ieder lid van Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe kan van 15 tot en met 28 april in totaal vijf stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete clubs. Elke stem is geld waard! Dus hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld dit oplevert. De leden die mogen stemmen, ontvangen tijdig een persoonlijke code en uitleg over de stemprocedure. Steun de HKB! Geef uw stem aan de HKB. Want wat vandaag gebeurt, is morgen geschiedenis."

Het 'Zwitserleven-gevoel' van Barkita (en Paul) uit Bemmel 'Een echte Vlaming kun je nooit worden'

Tekst: Hans Schmeinck

Vele Betuwenaren zijn de afgelopen decennia naar het buitenland vertrokken. In deze rubriek delen ze hun ervaringen. Deze week: Wiel van Ewijk (68), bankier van beroep in Brasschaat, België. Wel met pensioen inmiddels. Hij vertrok met zijn gezin in 1991 naar de zuiderburen. 'De gastronomie en de vriendschap die je krijgt van Vlamingen zijn prachtig'.

Wiel van Ewijk is een ras-Huissenaar en leefde op nogal wat plekken in het stadje van plezier. ,,Tot en met mijn veertigste woonde ik respectievelijk bij mijn ouders aan de Duisterestraat, de Van Voorstraat, de Van Gelrestraat, de Drieslag en daarna op het Zuideinde.'' Hij trouwde met Mariët Derksen uit Gendt ('Flieren!') waarna in de jaren erna gestaag hun kinderen ter wereld kwamen.

,,We hadden er vier'', klinkt het onheilspellend. ,,Maartje was de eerste in 1978, daarna Antje in 1980 en eind 1984 werd Floortje geboren. Tussendoor, in 1983, Joep. Maar hij overleed een maand later door wiegendood. De zwartste dag in ons leven.'' Het gezin verhuisde in de zomer van 1991 naar Brasschaat, België.

,,Mijn werkgever, Van Lanschot Bankiers, had mij gevraagd in Antwerpen een eerste locatie te openen bij onze zuiderburen. Ik was verantwoordelijk voor de oprichting en de uitbouw?van Van Lanschot Bankiers in België, thans met negen vestigingen. Mariët heeft de opvoeding van onze kinderen op zich genomen.''?Wiel is sinds drie jaar met pensioen en al vier keer opa, binnenkort voor de vijfde keer.

Wat hem zo bevalt aan België? ,,De privacy, de gezondheidszorg, het onderwijs, de gastronomie en de vriendschap die je krijgt van Vlamingen zijn prachtig. Nederlanders geven je nogal eens ongevraagd een mening. Vlamingen zijn daar veel bescheidener in.''

Jaren vijftig

Toch is er nog een andere kant van de medaille. ,,Het is niet gemakkelijk om in Vlaamse kringen binnen te komen. Men kijkt veel langer dan in Nederland de kat uit de boom, maar als men je eenmaal echt kent dan zit je echt gebeiteld!''. Toch voelt Wiel zich geen Belg. ,,Een echte Belg, maar spreek liever over Vlaming, kun je nooit worden, ik dus ook niet.''

Zit er een terugkeer naar Nederland in? ,,Nee, we hebben hier in feite een heel nieuw leven opgebouwd. Onze kleinkinderen wonen bijna allemaal in de buurt, we nemen deel aan allerlei clubs en verenigingen, we zijn echt gesetteld.''?Toch is Huissen al die jaren blijven trekken.

,,In het verleden vele malen om mijn ouders te bezoeken, maar mijn vader overleed in 2003 en mijn moeder in 2014. De familie van Mariët bezoeken we minimaal een keer per maand.'' Verder probeert Wiel toch zeker drie keer per jaar bij zijn Huissense vrienden van de Stichting Volkswagen te verpozen. ,,Ik was een van de stichters en regelde mede het 50-jarig jubileumfeest eind vorig jaar. Het is een onverbrekelijk vriendenverband!''

Zijn jeugd, huwelijk en de geboorte van zijn kinderen zijn zijn meest dierbare herinneringen aan Huissen. ,,Ik ben een typisch product van de jaren vijftig; de wereld zat nog eenvoudig in elkaar. Ik speelde met vriendjes in de bongerd, ging naar school, ik was misdienaar in het Patersklooster, lid van de welpen en later van het Jongerenkoor: ik had een schitterende tijd in Huissen!''


'Het is niet gemakkelijk om in Vlaamse kringen binnen te komen'.

SGS Lingewaard super trots op Noëlle!

LINGEWAARD - Na twee voorronde-wedstrijden in de regio mocht Noëlle naar de kwartfinale junioren tweede divisie in Hengelo. Door goed turnen ondanks een week ziekte daarvoor plaatste Noëlle zich voor de halve finale in Helmond.

Een zeer goede wedstrijd met een zesde plaats leverde haar een plekje op in de halve finale. Noëlle heeft zondag 7 april die halve finale tweede divisie in Leusden geturnd. Enorm vooruit gegaan op brug en vloer en zeer stabiel op het lastige toestel balk (vierde score van de wedstrijd). Haar halve draai in de eerste en hele draai in de tweede vluchtfase bij Sprong waren strak en ruim. Kortom, ze turnde een prima stabiele nette wedstrijd en mag 25 mei de landelijke finale turnen in Duiven! Superknappe prestatie voor de 13-jarige Noëlle Kieft van SGS Lingewaard.

Alarmfase 3 hoopt op uw stem tijdens de Rabobank Clubkas Campagne

BEMMEL - Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe verdeelt dit jaar liefst 150.000 euro onder verschillende verenigingen uit de regio.

De leden van deze bank mogen voor de verdeling van dit bedrag stemmen op de clubs die zij een warm hart toedragen. De stemperiode is dit jaar van 15 tot en met 28 april.

Alarmfase 3 is een geen onbekende in het Bemmelse verenigingsleven. Deze dweilband bestaan namelijk al meer dan 20 jaar. Het is een club enthousiaste muzikanten die het liefst de boel op z'n kop zetten. Van dweildag tot bruiloft; overal gaat het dak eraf.

Tijdens de stemperiode mogen de leden van de Rabobank vijf stemmen verdelen onder de deelnemende clubs. Alarmfase 3 doet weer mee en hoopt van harte op 1 of 2 van uw stemmen. Op deze manier spekt u de clubkas van deze vereniging. Uit de clubkas worden verschillende zaken betaald zoals een nieuwe sousafoon, kleding, de dirigent en de repetitieruimte.

Avondvierdaagse en Zwanentocht

HUISSEN - De veertigste avondvierdaagse is van dinsdag 4 - vrijdag 7 juni.

Er wordt gestart vanaf het Rijnstedegebouw aan de Jongstraat in Huissen. De start tijd is tussen18.30 en 19.00 uur. Voor ehbo is verzorgd. Het inschrijfgeld is 3.50 euro. Voor wie zich voorinschrijft is het 3.00 euro. Dit kan vanaf maandag 13 mei bij Lenie Janssen Klaphek 3 en Coby Vermaas Ariensstraat 42.

Ook dit jaar staan we met een kraam nabij de Jumbo op het winkelcentrum De Zilverkam. Op 22, 23 en 24 mei kan men zich tussen 13.00 en 16.00 uur voorinschrijven. Ook dit jaar hebben we weer de medewerking van veel vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.

Voor de vijfde maal organiseren wij op 2e pinksterdag 10 juni de Zwanentocht. De afstanden zijn 5 - 10 - 15 - 25 en 40 km. Ook hier wordt gestart vanaf het Rijnstedegebouw aan de Jongstraat 3. De starttijden zijn vanaf 07.00 uur voor de 25 en 40 km, de andere afstanden vanaf 09.00 uur voor de vierdaagselopers en ook voor jong en oud die geen vierdaagse lopen. Kortom, een mooie tocht. Binnenkort is weer de Rabo clubkascampagne van start. Denk ook aan ons Nooit te Ver.

Alexander Baljakin prolongeert nationale titel dammen

Wethouder Janssen feliciteert Alexander Baljakin. (foto: Geb Kos) Geb Kos

HUISSEN - In de meubelhal van Jansen Totaal Wonen in Huissen werd afgelopen week het Nederlands kampioenschap dammen verspeeld. De sfeervolle ambiance gaf alle ruimte voor een bijzonder evenement.

Dat werd bekroond doordat Alexander Baljakin van de Huissense damvereniging VBI zijn nationale titel met succes verdedigde. Na vijf winstpartijen en zes remises mocht hij zich Nederlands kampioen 2019 noemen.

Het toernooi om de titel kende een buitengewoon spannend verloop waarbij in de slotfase nog vier spelers kansrijk leken. Alexander (57) speelde in de voorlaatste ronde remise tegen mede-titelkandidaat en nationaal kampioen 2017 Martijn van IJzendoorn (22). In de laatste ronde sloot hij vervolgens tegen Wim Kalis winnend af. Zowel Van IJzendoorn als de andere jonge kandidaten Jan Groenendijk (20) en Wouter Sipma (25) kwamen niet meer tot winst. Daarmee was het pleit beslecht.

Dit kampioenschap leverde Alexander zijn achtste titel op en daarmee kwam hij op gelijke voet met de bekende damcoryfeeën Harm Wiersma en Rob Clerc. Nadat de geboren Rus na zijn naturalisatie tot Nederlander in 2009 voor het eerst de nationale titel in de wacht sleepte volgde dus een uitermate succesvolle en productieve periode.

De tweede Huissense deelnemer aan dit evenement, Jos Stokkel, eindigde in de middenmoot op een zevende plaats. Na afloop werden de prijzen uitgereikt door wethouder Theo Janssen van de gemeente Lingewaard, Henny Jansen, eigenaar van Jansen Totaal Wonen en Joop Hendriksen, voorzitter van het organisatiecomité.

Column

Koelbloedig

Vreemd dat sommige muzikale- en filmhelden met je meegroeien. Cuby and the Blizzards, met mijn dochter naar een concert geweest. Op mijn kantoor hangt een foto met een handtekening van wijlen Harry Muskee. Met weemoed droom ik over de goeie ouwe tijd. Het tv-signaal ging in het begin via de antenne op het dak. Mijn favoriet is nog steeds alles wat met Clint Eastwood te maken heeft. Als veedrijver Rowdy Yates in de tv-western Rawide. Ik kan nog steeds genieten van zijn rol als de keiharde politieagent Harry Callahan in de film Dirty Harry. Harry Callahan is een koelbloedige inspecteur die altijd de smerige klusjes krijgt en keihard is tegen criminelen. Vandaar zijn bijnaam Dirty Harry. Ik koppel mijn droom aan de laatste raadsvergadering. Raadsagenda meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022. Portefeuillehouder burgermeester Marianne Schuurmans. Voor de gewone burger een hamerstuk, maar het politieke theater weet van een saai beleidsplan, in hun belevenis, weer een geweldig voorprogramma te maken. Raadsnar Frans Schut zwijmelt. Het 'politiecorps van ons' is in goede handen. Er wordt niet geklapt. Dankzij onze burgemeester is Lingewaard een van de veiligste gemeente van Nederland, kraait de nar. Ach, denk ik dan, we kijken niet op een moordje en drugslab meer of minder. De veerindekontstekende raadsnar komt tot zijn climax. Samen met de korpschef zorgt onze burgermeester voor meer blauw in de straat. Uh, ik heb in geen weken een politieauto in ons dorp gezien, laat staan een agent. Niet bevreesd, sheriff Marianne is er altijd. Ze volgt de lijn van burgemeesters die zich meer en meer ontpoppen als koelbloedige crimefighter. Ze stuurt mij een persbericht. Meer wapens voor Betuwse burgemeesters in strijd tegen drugs. Onze burgervader trekt samen op met de burgemeester van Overbetuwe. Dirty Marianne schiet net als Harry Callahan vanuit haar heup keihard naar criminelen. Ze gaat zonder dat de rechter of advocaat er aan te pas komen koelbloedig drugspanden sluiten wanneer er sprake is van 'voorbereidingshandelingen'. Raadsnar Frans kan gerust zwijmelen over zijn Dirty Marianne.
Sjaak

Vier Nederlands kampioenen bij taekwon-do

Deelnemers toernooi. (foto: Emil Ripassa)

LINGEWAARD - Afgelopen zondag was er de Royal Dutch Open. De open Nederlandse Kampioenschappen Taekwon-Do. Met meer dan 450 deelnemers uit zeven landen een geweldig groot kampioenschap.

Taekwon-Do Academie Gelderland (TAG) was er met een prachtig team van 25 fanatieke leden. Er waren diverse onderdelen tuls (stijlfiguren), sparren (vrije gevecht), hoogte en vertesprong (breektest).

De titelkandidaten werden op leeftijd, niveau, geslacht en gewicht in diverse poules ingedeeld. In totaal wist TAG 4x goud, 6x zilver en 7x Brons te behalen. Een geweldige prestatie! 4x goud. Maar ook nog 13 andere bijzondere ereplaatsen. Voor iedereen was het een geweldige prestatie en een mooi leermoment.

Jay Law wist goud sparren te behalen bij jeugd lage banders. Bart Laagland goud sparren bij de junioren lage banders. Martijn Huijnen bij de hoge banders senioren goud bij zowel bij Tuls als bij Sparren. Een buitengewone knappe prestatie. Martijn gaat binnenkort op voor zijn 1e dan (zwarte band). Dit succes moet hem genoeg zelfvertrouwen geven. Voor meer informatie www.tagelderland.nl

Geldersch Landschap & Kasteelen trakteert

REGIO - Omdat Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) negentig jaar bestaat, maken ze deze zomer een aantal landgoederen extra fleurig.

Op vijftien plekken door heel Gelderland zaaien de medewerkers akkerranden in met zaad van zonnebloemen, typische akkerbloemen als smalle wikke, ringelwikke en zomerhaver én met bijenmengsels zoals gele honingklaver, boekweit, slofhak en windhalm.
Vanaf deze zomer geven ze geur, kleur én geluid aan het landschap. Reken maar op veel gezoem van hommels, bijen en zweefvliegen. En getsjirp van krekels en sprinkhanen.
Meer informatie over de locaties van deze bloemenzee staat in het gratis aan te vragen GLK-magazine via www.glkmagazine.nl.

Sponsor bedankt

HUISSEN - Zaterdag 13 april om 14.30 uur, kunnen de jongens van Jonge Kracht JO19-1 al kampioen worden tijdens de wedstrijd tegen De Bataven JO19-1. Jonge kracht heeft nog nooit divisie gespeeld. Gaat dit lukken, dan zijn zij de eerste kampioen in de hoofdklasse.

Dankzij onze sponsoren, lopen onze jongens er spik en span bij. Hegeman Bouw Partners, Huisman Sport 2000, Intercooling b.v., Keukens en Keukens, Theda Dak en Rofraline.

Jan Weijers wint seizoens- opening vanuit Tienen

De snelste duif van uit Tienen. (foto: mevrouw Weijers) Mevr. Weijers

HAALDEREN - Afgelopen weekend werd de eerste wedvlucht vanuit Tienen (136 km) gehouden waar tien deelnemers 217 duiven inkorfden.

Ondanks de frisse wind vlogen de duiven makkelijk naar huis. Jan Weijers uit Haalderen had de eerste gevleugelde vriend terug op de hokken.

Tienen:

Comb. Weijers 60 mee 15 pr. 1-9-10-15-16-17-18-20-21-22-32-47-53-54-55.

Rene van Zadelhoff 26 mee 11 pr. 2-4-7-8-12-19-28-29-43-46.

H.J.A. Leemreise 31 mee 14 pr. 3-5-6-11-24-25-26-27-38-41-42-49-51-52

T. Tinnenbroek 15 mee 4 pr. 13-23-36-39

Comb. Muller&deWijse 20 mee 3 pr. 14-31-34.

Th. Rutjes 22 mee 3 pr. 30-37-40

Chr. Graven 10 mee 2 pr. 33-48.

Dirk Peters 3 mee 1 pr. 35.

H. Janssen 8 mee 1 pr. 44.

L. Meijer 22 mee 1 pr. 45.

Een feestje met Jekadee

DOORNENBURG - Heeft u ook zin in een feestje? Dat komt goed uit! Het koor Jekadee uit Doornenburg is druk bezig om alle voorbereidingen te treffen voor een geslaagd 50-jarig jubileum.

De repetities zijn in volle gang en alle commissies doen hun uiterste best om dit jubileum een feestelijk tintje te geven. "Benieuwd waar en wanneer het feestje begint? Houd Facebook in de gaten en onze website www.jekadee.nl. Binnenkort meer nieuws! We houden de spanning er nog even in..."

Recyclestraatje zoekt vrijwilligers

BEMMEL - Het Recyclestraatje is een popup-recyling event dat één keer per jaar tijdens de koningsmarkt in Bemmel de spullen inzamelt die overblijven na de vrijmarkt.

"Zo verminderen we de afvalberg van die dag en geven de spullen door aan diverse goede doelen. We starten om 15.30 op het Kinkelplein in Bemmel. Meld je aan op s.eeuwes@hotmail.com of bel tussen 9.00 en 13.00 met 06 23445502. We zien je graag!", aldus Sylvia Eeuwes, initiatiefneemster het Recyclestraatje.

Van 18 tot en met 24 april

HET HUIDIGE STERRENBEELD IS STIER. De stier is een gemoedelijk menstype. Ze maken zich niet snel druk, of het moet zijn dat ze materieel krap zitten. Dat knaagt aan hun behoefte aan stabiliteit en zekerheid. Ze kunnen erg goed genieten. Van lekkere drankjes, goed eten, maar ook van de natuur. Ze hebben ook groene vingers en als het even kan werken ze in hun tuintje of op hun balkon.

RAM van 21 maart t/m 20 april
Vanaf aanstaande zaterdag gaat de zachte planeet Venus in jouw sterrenbeeld lopen. Dat geeft ruim drie weken kleine voordeeltjes en meer contact met anderen. En je leert om de tijd te nemen om te genieten van het leven. Aanstaande maandag krijg je een grote verantwoordelijkheid toegeschoven.

STIER van 21 april t/m 21 mei
Aanstaande zaterdag om 10:56 uur wordt het weer stierentijd. Jij geniet volop van de lente én van de goede dingen der aarde. Op zondag is er veel belangstelling voor wie jij bent. En na het weekend heb je hele bijzondere ontmoetingen. Daar zou best wel eens vriendschap uit voort kunnen komen.

TWEELINGEN van 22 mei t/m 21 juni
Op vrijdag weet jij een oude beproefde aanpak goed te combineren met iets nieuws. In het weekend neem jij de tijd om uitputtend met de ander in gesprek te gaan. Jij wilt echt alles weten. Na het weekend heb je vooral meer aandacht voor je familie. Dat wordt niet door iedereen gewaardeerd.

KREEFT van 22 juni t/m 22 juli
De volle maan op vrijdag maakt jou erg onrustig. Gelukkig neem je in het weekend de tijd om te ontspannen. Drink iets lekkers en draai rustgevende muziek. Dat helpt. Op maandag gaan de gesprekken alle kanten op. Maar op dinsdag wil men van jou heel gericht advies. Dat heb jij in huis!

LEEUW van 23 juli t/m 22 augustus
Het komende weekend staat vooral in het teken van genieten! En dat laat je graag over je heenkomen. Aanstaande maandag is het van belang dat je je eigen belangen en dat van de groep op één lijn weet te krijgen. Dat lukt je heel goed! Maar dinsdag ben je wel even goed de weg kwijt.

MAAGD van 23 augustus t/m 21 september
Op vrijdag los jij een probleem op door een oude techniek te combineren met een nieuwe techniek. Stilzitten in het weekend is niks voor jou. Maar als op zondag iemand indringende vragen aan je stelt, ga je er toch voor zitten. Naderhand haal jij opgelucht adem. Zo'n gesprek werkt bevrijdend.

WEEGSCHAAL van 22 september t/m 22 oktober
Vanaf zaterdag gaat jouw planeet Venus in het teken ram lopen. Dat maakt jou ineens een stuk solistischer dan normaal. En je stelt het meer op prijs als jouw leven wat meer vaart krijgt. De eerste helft van de volgende week staat bol van bijzondere ontmoetingen. Daar wordt je door geïnspireerd.

SCHORPIOEN van 23 oktober t/m 21 november
De huidige week eindigt een beetje rommelig. Daarom heb jij in het weekend behoefte aan een goed gesprek om alles weer netjes op een rijtje te zetten. Praten over wat je meemaakt kan jou helpen om zaken beter te kunnen relativeren. Rond volgende week woensdag voel jij een klik met een ander.

BOOGSCHUTTER van 22 november t/m 21 december
Normaal gesproken hangen mensen aan jouw lippen. Maar het lijkt de komende week wel alsof niemand daar interesse in heeft. Sterker nog, je hebt het gevoel dat je doodgezwegen wordt. Volgende week dinsdag krijg je ineens wel belangstelling. Dat komt door je openheid en humor.

STEENBOK van 22 december t/m 19 januari
Aanstaande vrijdag ben jij zowaar degene die het gesprek met de ander aangaat. Niet op een zware manier maar juist luchtigjes. Daardoor komt de ander over de brug met hele persoonlijke zaken. Volgende week maandag geef je het goede voorbeeld door aan de slag te gaan en door samen te werken.

WATERMAN van 20 januari t/m 17 februari
Vrijdag is de dag van de goede ideeën die ook nog eens praktisch uitvoerbaar zijn! Wel is het zo dat het even tijd nodig heeft. Maandag is de dag van de veelbelovende contacten. Door jouw grote netwerk voel jij je als de spin in het midden van het web. Maak dankbaar gebruik van je contacten!

VISSEN van 18 februari t/m 20 maart
Het komende weekend is het weekend van 'mooi'. Je hebt mooie dingen gevonden die je met liefde kocht. Je hebt mooie mensen om je heen. Niet vanwege hun uiterlijk maar vooral vanwege hun innerlijk. Volgende week maandag is het voor jou tijd om even je tanden te laten zien.

Ledenvergadering Historische Kring Angeren

Maliebaan, 'oude schoolplein' Angeren. (foto: archief H van Marwijk - B Otters)

ANGEREN - De Historische Kring Angeren (HKA) heeft haar achtste algemene ledenvergadering in het dorpshuis op dinsdagavond 23 april. De vergadering begint om 20.00 en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Op de agenda van de ledenvergadering staan onder andere de verslagen over het jaar 2018 van de secretaris, de penningmeester en de kascontrolecommissie. Verder komen de bestuursmutaties aan bod. Harrie Arends stelt zich kandidaat voor de voorzittersfunctie. Ook wordt de status en voortgang van de lopende en nieuwe activiteiten toegelicht. Ondermeer het plaatsen van de herinneringsboom op het 'oude schoolplein". Aansluitend (rond 21.00 uur ) heeft de HKA nog een 'wie-is-wie-puzzel' aan de hand van foto's uit het archief van Ben Otters en Geert Tijssen.

48e SJOC Avondvierdaagse in Herveld

HERVELD - (Toekomstige) deelnemers aan de 48e SJOC Avondvierdaagse: Van 10 - 15 juni is het weer zover. De avondvierdaagseweek met de feestelijke opening, het pleinfeest na de intocht en het grote pleinfeest als afsluiting van onze wandel-, en feestweek.

Dit jaar organiseert de S.J.O.C. voor de 48e keer de avondvierdaagse. Er zal weer een grote feesttent komen te staan, tijdens de week, zodat we niet geheel afhankelijk zijn van het weer. Noteer maar vast in uw agenda wat er wanneer te doen is.

Voorinschrijfavonden in zalencentrum de Hoendrik in Herveld van 19.00 uur tot 20.30 uur: Dinsdag 28 mei en dinsdag 04 juni.

Wandelavonden: Dinsdag 11 juni - vrijdag 14 juni.

Opening op maandag, 2e Pinksterdag, 10 juni 2019 vanaf 14.00 uur met: muzikale omlijsting: Henri Degen. Er komt een voetbalkunstenaar en er zal een kleinschalige dierenparade aanwezig zijn. Verder zijn er diverse springkussens voor de kinderen. Ook kan er op deze middag nog ingeschreven worden.

Dinsdag 11 juni: Inschrijven van 13.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 19.30 uur (15 km tot 19.00 uur)

Woensdagmiddag 12 juni: Creatieve Kindermiddag. Laat jullie verrassen.

Feestelijke intocht: Vrijdagavond 14 juni is de feestelijke intocht van de avondvierdaagse. Na de intocht is er het (gratis) Pleinfeest. De avond zal muzikaal omlijst worden door:

DJ Jordy, Trafassi, Eddy Walsh en Meezingteam.

Afsluiting: De feestweek zal spetterend afgesloten worden op zaterdag 15 juni met het S.J.O.C. Avondvierdaagse Pleinfeest met medewerking van: Party Band Tof, René Froger, 2Brothers on the 4th Floor en Snollebollekes. De kaartverkoop hiervan is al gestart op www.dehoendriktickets.nl.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website: www.sjoc-avondvierdaagse.nl en wij zijn ook te volgen via Face-book en Twitter. Hou dit dus goed in de gaten! Wij hopen u allen te mogen begroeten tijdens onze wandel-, en feestweek. Tot dan!

Damesgym Bemmel

Sportieve/gezellige damesgroep.

BEMMEL - "Wij zijn een gezellige damesgroep die iedere dinsdagavond een uurtje gymen van 18.45 tot 19.45 uur in sportzaal De Hoenderik in Bemmel. Ben jij degene die zin heeft om onze groep te komen versterken?"

"We beginnen met een halfuurtje gymoefeningen en daarna een halfuurtje volleyballen. Heb je interesse of wil je een proefles meegymen, dan ben je welkom op dinsdagavond, of neem contact op met onze gymleidster Lia Keller 06 51892640."

Aanmelden nog mogelijk, dus grijp die kans! Gendt's Got Talent tijdens Kersenfeest Gendt

GENDT - Tijdens het Kersenfeest zal er op zaterdag 29 juni een spetterend evenement gehouden worden in zaal Providentia.

De organiserende vereniging harmonie Sint-Caecilia geeft jou een podium om je talenten te laten zien en/of horen tijdens Gendt’s Got Talent.
Alle talenten van alle leeftijden (solo of in een groep) zijn welkom. Dus is dit je kans om beroemd te worden en Gendt te laten zien welk talent je hebt.
Zang, dans, muziek, acrobatiek, cabaret, alles is mogelijk!

Er is een vakkundige jury die gaat beoordelen. De beste drie kandidaten krijgen op zondag 30 juni een podium bij het grootse Kersenfeestconcert. Het publiek gaat dan bepalen wie hét talent van Gendt wordt. Aanmelden kan nog tot 1 mei via mail: gendtsgottalent@outlook.com. Vermeld in de mail je naam, leeftijd en jouw talent.

De premiére van Robin Hood...

Repeteren voor Robin Hood. (foto: Hannie Bouman)

HUISSEN - Wie kent het verhaal niet? Van de man die van de rijken steelt en aan de armen geeft: Robin Hood! Nog even en dan gaat het doek open voor Kindertheater Kleine Kees.

De 32 acteurs in de leeftijd van 8-16 jaar hebben de afgelopen negen maanden gerepeteerd om het beste uit zichzelf te halen. Ze zijn uitgekozen uit de ruim 90 kinderen die afgelopen jaar auditie hebben gedaan om een plekje te bemachtigen in de cast van Kleine Kees. De kinderen hebben naast alle spel-, zang- en danslessen dit jaar ook een heuse workshop ‘acteervechten’ gevolgd van de beste stuntman van Nederland: JP de Kam. De vechtscénes zijn dan ook spectaculair geworden!

Naast het spel dat de kinderen leveren wordt er ook dit jaar weer hard gewerkt aan het decor, wat met groots nog niet eens de lading dekt! De duizenden blaadjes die geknipt en geplakt zijn geven het gevoel dat je in een echt bos bent beland. Ook met de kleding van de jonge spelers zit het wel goed. Maandenlang is er genaaid en gepast om de kinderen de beste outfit op het podium te geven.

Benieuwd geworden naar Robin Hood? Reserveer dan snel je kaartjes via www.theater-kees.nl want de première is al uitverkocht! Speeldata: 20, 22, 28, 29, 30 april en 1, 2, 3 en 4 mei.

De Rabobank Clubkas Campagne: Steun de Huissense Gilden

Vendeliers zwaaien het vaandel. (foto: gilden Huissen)

HUISSEN - Bent u lid van de Rabobank stem dan tussen 15 en 28 april voor de Clubkas campagne 2019, op het Gilden van Sint-Gangulphus en Sint- Laurentius binnen de stad Huissen. Hoe meer stemmen we krijgen, hoe groter het bedrag dat we in ontvangst mogen nemen. Met deze actie kan de Huissense Gilde zijn tradities voort zetten ( zoals het paasvuur en de Slag om Huissen)

Ook de aanschaf en onderhoud van attributen en historische pakken worden met deze campagne gefinancierd. Maar belangrijk is ook de nieuwe jeugdleden nieuwe vlaggen en trommen krijgen. De jeugdleden hebben al verschillende prijzen in de wacht gesleept met het klassiek vendelen.

Iedere volwassen Rabobankklant, die zich heeft aangemeld als lid van de Rabobank mag vanaf, maandag 15 tot en met zondag 28 april een vijftal stemmen uitbrengen op zijn meest favoriete verenigingen. De gilden hopen ook dit jaar weer op uw steun (www.gildenhuissen.nl).

Het Recyclestraatje: voor, door en met elkaar

Sylvia Eeuwes en een deel van de gedoneerde spullen.

BEMMEL - Voor, door en met elkaar. Een gezamenlijk gedragen visie over hoe duurzaamheid eruit kan zien resulteert in het jaarlijks terugkerend Recyclestraatje op de Koningmarkt in Bemmel.

Nog goed bruikbare, niet-verkochte spullen van de vrijmarkt, georganiseerd door het Oranjecomité Bemmel-Ressen worden door de vrijwilligers van de stichting Het Recyclestraatje aangenomen. De spullen worden gesorteerd en later weer doorgegeven, zodat deze een tweede leven tegemoet zien in plaats van weggegooid worden of weer op de zolder belanden.

Afgelopen jaren is het stortafval van de Koningsmarkt teruggebracht van circa 40 naar circa 7,5m3 door het hergebruik. Het speelgoed gaat naar organisaties die zich inzetten voor kinderen, die het om welke reden dan ook zwaarder hebben in het leven en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De huisraad en kleding vinden ook hun weg in de steeds groter wordende circulaire economie.

Onder andere zijn Deelkring Lent, stichting Straatmensen en Dierenlot de afgelopen jaren gasten van het Recyclestraatje geworden en zijn er met de gedoneerde spullen weer mooie dingen bereikt. Vrijwilligers die mee willen helpen om het Recyclestraatje opnieuw een groot succes te laten worden, meld je aan! Voor meer info of aanmelden, mail naar s.eeuwes@hotmail.com.

De Klok Gendt kampioen driebanden

Biljartteam De Klok 1 Gendt.

GENDT - Het biljartteam De Klok 1 uit Gendt is kampioen driebanden geworden in de hoofdklasse van de Betuwse Biljartbond.

Het team, bestaande uit Piet Braam, Arno Kruip, Willie Derksen en reserve Kees van de Zijden speelde de laatste wedstrijd gelijk tegen De Bongerd uit Heteren. Dit was voldoende om het team De Kuul 2 uit Huissen voor te blijven. Derde in de competitie werd OBK 3 uit Bemmel.

Palmpaasstok

HUISSEN - Een aantal kleinkinderen van de vrijwilligers van Mea vota en wat kinderen uit de omgeving van het Tuinbouw Museum zijn zaterdag actief geweest met het maken van een palmpaasstok als voorbereiding op de pasen.

Ook de ouders en de vrijwilligers vonden het een goed initiatief en voor herhaling vatbaar.

Oranje vrijmarkt en Hollandse spelletjesmiddag Koningsdag in Huissen

(Foto: Vliet) Foto: VLIET

HUISSEN - Op 27 april kleurt het centrum van Huissen helemaal Rood-Wit-Blauw en Oranje. Na het succes van afgelopen jaar is het centrum nu weer gereserveerd voor de tweede editie van de Huissense Oranje vrijmarkt én Hollandse spelletjesmiddag. De straten zijn op Koningsdag bezaaid met tweedehands speelgoed, boeken en accessoires en het Raadhuisplein is gevuld met spelletjes en springkussen en hopelijk veel spelende kinderen.


Eerst lekker uitslapen na Koningsnacht om vervolgens naar Huissen centrum te komen voor een supergezellige Koningsdag! In samenwerking met OndernemersVereniging Huissen wordt er deze middag een vrijmarkt én spelletjesmiddag met Oudhollandse spelen en andere activiteiten georganiseerd. Dwars door alle winkelstraten zijn kleedjes te vinden! De spelletjes voor de kids vinden dit jaar gezellig centraal op het Raadhuisplein plaats. Veel winkels zijn open dus er kan ook volop geshopt worden en diverse horeca heeft een Koninklijk programma samengesteld met eten, drinken en muziek. Dit alles sowieso van 13.00 tot 17.00 uur, maar sommigen beginnen al eerder en/of gaan nog langer door…

Groot en klein kan zich vóór 25 april aanmelden voor een plekje op de vrijmarkt om op Koningsdag huisraad te verkopen of talent te tonen aan het Huissense publiek.

Een strippenkaart voor de spelletjesmiddag koop je op Koningsdag op het Raadhuisplein voor per stuk (tussen 12.00 en 15.00 uur). Kijk op www.inhuissen.nl voor meer info over de activiteiten en om je aan te melden.

Puntendeling voor TC Bemmel

(foto: Michel Wigman) Foto: Michel Wigman

BEMMEL - De eerste puntendeling voor Bemmel 1 is een feit. Op het eigen kunstgras aan de Sportlaan in Bemmel eindigde de strijd tegen het Apeldoornse Daisy in 4-4.

Karen Rombouts en Stefan Nab wonnen hun enkelspel degelijk. Jill Jansen en Joost Geurts moesten de punten aan Apeldoornse kant laten. Ook de dubbels leverde een puntendeling op. Nick van Boxtel en Stefan Nab wonnen hun dubbel sterk in 2 sets. De damesdubbel van Hilde ten Wolde en Jill Jansen ging nipt verloren in de beslissende super-tiebreak. Dat Bemmel en Daisy goed kunnen delen bleek nogmaals in de mixen. Rombouts en Van Boxtel pakten het punt voor Bemmel. Geurts en ten Wolde speelden erg sterk, maar konden niet voorkomen dat de gasten de mix toch afsnoepte in de super-tiebreak.

Bemmel 2 speelde een lastige uitwedstrijd bij Rapiditas in Nijmegen. Invaller Simon Dams was helaas op zaterdag geblesseerd geraakt en dus werd naast Boy van Barneveld een beroep gedaan op Bob Leebeek. Bij de dames speelden Lonneke Muhlhaus, Julia Danen, Lisa Hoogstraten en Famke Weijers. Op het Nijmeegse gravel bleek Rapiditas zondag echt een maatje te groot. Alle wedstrijdpunten bleven aan de andere kant van de Waal. 8-0.

De Bemmelse selectiespelers die op zaterdag in de hoofdklasse uitkomen verloren met 2-3 van Rosmalen. Simon Dams, die tijdens de wedstrijd al geblesseerd raakte, sleepte knap toch nog de overwinning uit het vuur. Ook Lisa Hoogstraten won haar enkelspel knap. De voorsprong kon helaas niet worden vastgehouden. De herendubbel van Bjorn Peters en Dams moest door de blessure van Dams helaas worden opgegeven. De dames Hannah vd Goes en Lisa Hoogstraten gingen wel de baan op maar moesten het punt aan Rosmalen laten. Met de overwinning van de Brabanders in deze laatste mix kwam de eindstand uit op 2-3 voor Rosmalen.

Op zaterdag 20 april speelt het zaterdagteam in de hoofdklasse uit tegen Elden.

Op maandag 22 april speelt Bemmel 1 uit tegen Wageningen. Bemmel 2 speelt thuis tegen Amstelpark.

Setash kampioen

Het team Setash cmv niveau 4 kampioen. (foto: W. Molenkamp) W.Molenkamp

HUISSEN - Afgelopen zaterdag was er weer een feestje te vieren bij volleybalvereninging Setash in Huissen. De jongens en meiden van het team cmv niveau 4 werden kampioen.

Maud, Julia, Lina, Veerle,Thijs en Thijs wisten tot op het laatste moment de spanning erin te houden. Na een gelijkspel tegen BSVO werd met één punt verschil gewonnen van Aethos.Volgend seizoen gaan ze weer een niveau hoger spelen. Ze worden dan ook weer ondersteund door hun sponsor Myphone uit Arnhem.

Ook een keer mee volleyballen? Het is mogelijk om vier keer gratis mee te training in de sporthal De Brink in Huissen. Aanmelden kan via de website www.setash.nl.

Ingezonden brief

Ondernemen in Bemmel

Heb je lef om in Bemmel te ondernemen dan word je geacht een olifantshuid te hebben. De normen en wetten van Gemeente, Provincie en Rijk zijn bepalend. Dat je graag wilt ondernemen een prachtige lokatie van het pand en na de investeringen weer een schitterende uitstraling heeft en er geen verandering is ten aanzien van de koopwaar zijn er de regels die je verbieden om te beginnen. De wet Bibob treed in werking als je niet elke uitgave van een bonnetje heb voorzien. Is hier sprake van burgertje pesten of is er opzet? Wat er wel aan de hand is dat hier een ondernemer al 10 weken van zijn inkomen wordt beroofd. In mijn optiek hoort de gemeente ambtenaar er te zijn voor de burger die ook uiteindelijk zijn salaris betaald.

G. Lijbers, Bemmel.

Paasnachtwake in klooster

HUISSEN - Op zaterdagavond 20 april is er om 22.00 uur een paasnachtwake in de kapel van het Dominicanenklooster, Stadsdam 1 in Huissen.

Tijdens de viering worden er in het duister door iedereen de kaarsen ontstoken waarmee op weg wordt gegaan naar het Licht van Pasen. De samenzang wordt ondersteund door de kloostercantorij en diverse instrumentalisten. De kloosterkapel gaat open om 21.30 uur. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting in de kloostergangen, waarbij koffie en thee wordt aangeboden. Iedereen is welkom.

Let op!

BEMMEL - In verband met pasen sluit de inzendtermijn voor de redactie voor het nummer van 24 april op donderdag 18 april om 17.00 uur.

Pukkeltocht van 't Verzetje

(foto: Splash Pictures)

BEMMEL - TWC 't Verzetje uit Bemmel organiseert ook dit jaar weer (zondag 28 april) een toertocht voor de sportieve fietser. De 38e editie van de Pukkeltocht.

Klimmen over de pukkels rondom Nijmegen en de Duitse grensstreek met onder andere de Zevenheuvelenweg en de Oude Holleweg. Een prachtige tocht, uitdagend maar vooral genieten van de natuur en de vergezichten. De tocht is volledig gepijld. Er zijn drie afstanden: 60, 90 of 120 kilometer.

De afstand van 60 kilometer is ook geschikt voor e-bikes. De afstand van 120 kilometer (1000 hoogtemeters) telt mee voor het Superklimmersbrevet (Brevet des Cylistes). (zie www.klimmersbrevet.nl).

Het rustpunt voor alle routes is bij De Oude Molen in Groesbeek. Alle deelnemers ontvangen één consumptiebon voor een drankje bij het rustpunt of in het clubhuis. Start en finish zijn bij het clubhuis van TWC 't Verzetje aan de Sportlaan 1B in Bemmel. Er kan gestart worden tussen 8:00 en 10:00 uur. Het clubhuis is tot 16:00 uur geopend.

Er is voldoende parkeergelegenheid en er zijn gescheiden toiletten, douches en kleedruimtes. In het clubhuis zijn drankjes en versnaperingen tegen contante betaling verkrijgbaar. Deelnemers kunnen bij de start én onderweg op de foto gezet worden. De foto's zijn na afloop van de tocht via de website van TWC 't Verzetje gratis beschikbaar voor de deelnemers.

Online inschrijven is mogelijk tot en met 27 april via www.fietssport.nl. Op zondag 28 april is inschrijving ter plekke ook nog mogelijk. (Scan & Go) Inschrijving inclusief één consumptiebon kost 8,00 euro (NTFU-leden 6,00).

Sasa-quiz op de Lentekriebels

Sasa-quiz viel in de smaak. (foto: Henk van Gelder)

ANGEREN - De Lentekriebels in Angeren, afgelopen zondag 7 april, was door het geweldig mooie weer erg druk bezocht. Ook bij de Sasa kriebelde het. De enthousiaste vrijwilligers stonden in de stand om de bezoekers informatie te geven over de vele activiteiten die Sasa voor de senioren van Angeren organiseert.

Door het invullen van een kleine quiz kon men laten zien wat men wist van de Sasa. De vragen waren: Hoe lang was Jaap Stienstra voorzitter van de Sasa? Antwoord: van 2010 – 2016.
Hoeveel activiteiten staan er op het programma van de Sasa? Antwoord: 15.
Wanneer vierde de Sasa het 25-jarig jubileum? Antwoord: 1993.

De goede antwoorden kon men opzoeken in het jubileumboekje in de stand. Vraag 3 was een beetje een instinker. Met het 50-jarig jubileum (september 2018) nog in gedachten was de verleiding groot om als antwoord 2018 in te vullen.

Van de 113 ingeleverde formulieren waren er 57 goed ingevuld waaruit de winnaar werd getrokken. De gelukkige, de heer Vincent Visser uit Angeren, heeft een VVV-bon van 25 euro gewonnen. De bon zal door leden van het bestuur worden thuisbezorgd.

Ook de komende tijd verzorgt de Sasa weer activiteiten waar iedereen, ook als men geen deelnemer van Sasa is, aan kan meedoen.

Zaterdag 20 april: Open kaarttoernooi met jokeren en klaverjassen.

Woensdag 5 juni: Bustocht, met onder andere een bezoek aan het Veluws zandsculpturenfestijn.

Kom langs, geef u op en ontdek hoe leuk het kan zijn om mee te doen. Meer informatie staat op www.Sasa-angeren.nl.

Parkeren bij Albert Heijn is het voorbeeld voor de toekomst Fietsnietjes bepalen straks het straatbeeld

(foto: Sjaak Veldkamp)

HUISSEN – Meer fietsenstallingen zal voor mensen een stimulans zijn de auto te laten staan en met de fiets naar het centrum te komen. Met die gedachte gaat het college 50.000 euro uitgeven om in het centrum van Huissen 81 fietsnietjes te plaatsen. Hiermee wordt de parkeernood maar ten dele opgelost.

Er is voor de zogeheten fietsnietjes gekozen omdat de fiets er met een hangslot aan vastgemaakt kan worden. En er is nog een voordeel, verwacht het college. "Tegelijkertijd vereist het discipline van fietsers om hun fiets er tegenaan te zetten. Ook is het mogelijk om alle fietsonderdelen te beveiligen tegen diefstal."

De gemeente heeft al eerder aangekondigd dat er meer aandacht moet komen voor meer of betere fietsenstallingen bij winkelgebieden, supermarkten en openbare gebouwen. Ook voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum "Het ontbreken van voldoende fietsenstallingen zorgt voor een ongeordend verkeersbeeld. Bezoekers parkeren overal hun fiets tot ergernis van bewoners, ondernemers en medebezoekers."
Huissen is het eerste aan de beurt omdat het winkelend publiek en ondernemers hebben geklaagd. Tellingen hebben op vrijdag 15 september vrijdag 18 mei en 22 augustus uitgewezen dat in het centrum inderdaad een schreeuwend tekort is aan stallingsmogelijkheden. Met name bij terrassen, de Hema en Action en op het Raadhuisplein.

Op piekmomenten wordt niet alles opgelost. Zeker niet op het Raadhuisplein. Op deze locatie is ruimte voor tien fietsnietjes. Hierdoor is er plaats voor 20 fietsen, terwijl er maximaal 51 fietsen gestald waren tijdens de tellingen, legt het college uit. "De fietsparkeerbehoefte is fors hoger, maar door de marktopstelling, winkelstellingen en het niet mogen blokkeren van de rijbaan is het niet mogelijk om meer fietsenstallingen te plaatsen." Mocht in de toekomst ruimte vrij komen dan wordt die opgevuld met fietsnietjes.

Damvirus slaat toe op scholen in Lingewaard

Zainal Palmans overhandigt schooldampakket. (foto: Joop Hendriksen)

LINGEWAARD - Tijdens het NK dammen dat afgelopen week bij Jansen Totaal Wonen in Huissen werd afgewerkt, verzorgde de organiserende damvereniging VBI ook damclinics op scholen in Lingewaard.

Zo kregen Het Drieluik in Huissen en De Borgwal in Bemmel bezoek van de damleraren Zainal Palmans en Joop Hendriksen. De 21 heel jonge kinderen van groep 4 van Het Drieluik konden niet wachten om te gaan dammen. Om de kinderen goed voor te bereiden had de juf gretig gebruikt gemaakt van het schooldampakket dat door de damvereniging maandag al was aangeboden aan de school. Het damvirus hebben ze daar goed te pakken.

De damclinic begon in een rustig tempo met het uitleggen van de spelregels. Vervolgens werd er nog flink geoefend hoe je met een schijf en de dam moet slaan. Langzamerhand hadden de kinderen dit goed onder de knie. Ook een echte vijfslag met de dam werd snel gevonden.

Bij De Borgwal was de damclinic een naschoolse activiteit. 25 kinderen van groep 3-8 hadden zich opgegeven. Er werd even geschakeld naar het NK-toernooi dat live via internet te volgen was. Na even gekeken te hebben, gingen ze toch liever zelf enkele potjes spelen.

Ook De Borgwal ontving het promotionele schooldampakket. ‘Hier zijn we superblij mee’, zei juf Christine van Mullem. ‘We gaan de leerlingen vragen of ze zelfstandig een damdiploma willen halen. We hebben best wel ruimte in ons lesprogramma. Ik denk dat ze dit erg leuk gaan vinden.’

Bemmel in de Mode weer een groot succes

BEMMEL - De organisatoren van Bemmel in de Mode kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Met twee spetterende modeshows als grote publiekstrekker en een gezellige voorjaarmarkt kan zeker weer worden gezegd, dat er in Bemmel van alles te beleven was.


De deelnemende bedrijven hebben ervoor gezorgd dat alle nieuwe modetrends, zowel op het gebied van kleding, haarfashion, accessoires en zelfs fietsen, op een ludieke manier werden gepresenteerd aan het in groten getale aanwezige publiek. De modellen, jong en oud, allen van 'eigen bodem' deden niets onder voor professionals. Ook in de winkels en in de horecagelegenheden was het gezellig druk en met regelmatig een lekker zonnetje kon zelfs hier en daar nog een terrasje worden bezocht. Een woord van waardering en dank aan zowel de organisatoren als de deelnemende bedrijven is zeker op zijn plaats.

Op zaterdag 11 mei, de dag voor moederdag, zal het centrum van Bemmel in moederdag-sferen worden gebracht en zijn er leuke kinderactiviteiten op de markt. Dan kunnen de vaders rustig de moederdag-inkopen doen, terwijl de kinderen worden vermaakt. Dus ook zaterdag 11 mei is Bemmel weer the-place-to-be om lekker te shoppen en van de horecavoorzieningen gebruik te maken. De ondernemers van Bemmel zien u graag terug!

27 / 40

28 / 40

29 / 40

30 / 40

Pasen – een lied voor vroege vogels

HUISSEN - Mijn broer is bioloog en herkent met zijn ogen dicht welke vogel er zingt. Ik ontdek een vogel pas als ie opvliegt en ken amper de namen. Ondertussen vertel ik hem hoe bijzonder in de paasnacht en vroege paasmorgen het geluid van vogels is.

De stilte van de donkere nacht wordt opengebroken door het geluid van vroege vogels. Niet omdat het licht is geworden, beginnen ze te zingen. Vogels beginnen al te zingen als het nog donker is en zingen zo het morgenlicht wakker.

De kerk viert haar grote feesten in de overgang van het donker naar het licht. Geboren worden en sterven. Kerst en Pasen. Het mysterie van het leven: een mensenkind wordt in het licht geroepen. En nooit zal een mens verloren raken, ook niet aan de dood. Jouw naam blijft bewaard in de liefde van God. Dat laat zich niet uitleggen of beredeneren. Daarom vieren we het, van dag tot dag in de Stille Week. Met brood en beker, licht en donker, de cantorij en gospelkoor Promises. En verhalen die zich niet tot zwijgen laten brengen.

Kom, zing me liedjes van liefde
vertel verhalen van licht
dat na de nacht de morgen komt!

(Matthijs Glastra)

Protestantse Gemeente Huissen, vieringen in de Stille Week: Witte Donderdag 18 april en Goede Vrijdag 19 april om 19.30 uur. Stille Zaterdag 20 april 22.00 uur m.m.v. de cantorij. Paasmorgen zondag 21 april 10.00 uur m.m.v. gospelkoor Promises. Voorganger in alle vieringen: ds. Matthijs Glastra. Wilt u een of meerdere vieringen meemaken dan bent u van harte welkom. Wij begroeten u graag in ons gebouw, ingang Raadhuisplein 35. Ook op vrijdagmiddag van 14-16 uur bij de inloop bent u welkom.

Laatste uitslagen team Tweestroom

GENDT - Afgelopen week werden de laatste wedstrijden van het seizoen 2018-2019 afgewerkt met de jongensmix-JB1 als kampioen. Tweestroom-DS2 behaalde met de tweede plaatst in de rangschikking, de promotie naar de tweede klas.

Tweestroom-MB1 speelde op dinsdagavond thuis de inhaal wedstrijd tegen Touche-MB1. Helaas werd deze wedstrijd, na spannende verloren.(0-4)(17-25/14-25/19-25/22-25) Ook de heren van Tweestroom-HS1 speelde op de maandagavond de inhaal wedstrijd tegen Boem.Komeet-HS3. Het was de uitwedstrijd, die de drie eerste set vrij gemakkelijk werden gewonnen. Helaas werd de vierde set weggegeven.(1-3)(09-25/09-25/15-25/25-19)

Tweestroom-DS5 speelde thuis tegen DVOL-DS2 en kon alleen de vierde set winnen, maar nipt.(28-26) De andere drie sets waren voor de tegenstanders.(1-3)(14-25/17-25/19-25/28-26) Kidang-DS6 ging op bezoek bij Tweestroom-DS2. Onze dames waren reeds gepromoveerd maar wilde het seizoen afsluiten met een overwinning. Inderdaad werd de wedstrijd gewonen…(4-0)

Tweestroom-DS1 ontving Kidang-DS4 dat verrassend de eerste set nipt wist te winnen.(23-25) In de andere set kwamen onze niet meer in de moeilijkheden.(3-1)(234-25/25-11/25-10/25=16) Kidang-DS5 bezocht Tweestroom-DS3. Onze dames wisten dat ze volgend seizoen opnieuw in de derde klas mag spelen. Hierdoor werd de eerste set gewonnen. In de andere sets werd wel goed meegespeeld maar niet voldoende voor de setwinst.(1-3)(25-15/18-25/15-25/20-25) Tweestroom-HS1 speelde thuis tegen hetzelfde Boem.Komeet-HS3 van de maandagavond. Nu waren onze jongens en heren wel bij de les. Het werd een vrij snelle wedstrijd met de vijf punten voor de ranglijst.(4-0)(25-13/25-11/25-09/25-07)

Mixjongens-JB1 speelde thuis tegen Isala"77-JB1 en waren kennelijk in de eerste niet voldoende bij de les, want die set werd in principe weggegeven. De andere sets werd duidelijk gewonnen.(3-1)(17-25/25-16/25-09) Na de uitreiking van de medailles voor het kampioenschap, ging men op de platte kar door het dorp Tweestroom-MA1 ontving Pegasus-MA1 en boekte in de vierde set de setwinst.(1-3)(16-25/13-25/19-025/25-09) Mixjongens-JC1 speelde thuis tegen Isala"77-JC1 en boekte de achtste overwinning met de volle scores(4-0) Helaas was een ander team hen twee maal de baas. Toch een goed seizoen.(4-0)(26-17/25-06/25-02/25-08)

Tweestroom-MB1 ontving Kidang-MB1 dat alleen de tweede set nipt wist te winnen.(23-25) De andere set waren duidelijk voor onze meiden. Zij sloten deze competitiehelft mooi af. Een overwinning.(3-1)(25-12/23-25/25-03/25-15)

Sasa kaarttoernooi

ANGEREN - Zaterdag 20 april verzorgt Sasa haar tweede kaarttoernooi van dit jaar. Dit was eerder gepland op 13 april, maar is verplaatst naar 20 april.

Er kan weer gespeeld worden om de prijzen met jokeren en klaverjassen.Tussen de middag wordt er een lunch geserveerd. Jokeren en klaverjassen van 10.00 -16.00 uur. Opgeven bij Bertha de Wild 026 3257340 of 06 36303376 of via bertha@familiedewild.com.

Bridgen: Er wordt deze keer geen bridge gespeeld.

Inschrijven kan tot en met 18 april. Het inschrijfgeld bedraagt inclusief lunch tien euro. (Sasa-deelnemers 8,50 euro). Locatie: Dorpshuis, Emmastraat 23, Angeren; 026 3251186. Zaal open 9.30 uur.

Inschrijven voor gratis kinderactiviteiten op Koningsdag

Deelnemers fietsoptocht 2018. (foto: John Regensburg)

BEMMEL - Op Koningsdag in Bemmel op 27 april staan er weer veel leuke activiteiten voor de kinderen op het programma.

Doe mee met de versierde fietsenoptocht met prijsuitreiking en/of de straattekenwedstrijd. Ook kan je sportief bezig zijn met vrij zwemmen en waterspelen in het Laco zwembad of badmintonnen in sporthal De Bongerd. "Omdat wij willen weten op hoeveel kinderen wij kunnen rekenen hebben we graag dat deelnemers zich voor 24 april alvast opgeven. Dat kan via de website van het Oranje Comité Bemmel-Ressen of via email: aanmelden@oranjecomitebemmel.nl.

Het volledige programma op die dag staat op oranjecomitebemmel.nl/index.htm of op de Facebookpagina.

De Stedelijke deelnemer Rabobank Clubkascampagne

Het orkest van de Stedelijke tijdens het kerstconcert. (foto: Cor Neijenhuis) Cor Neijenhuis

HUISSEN - Zoals bij de meeste muziekverenigingen is het ook bij de Stedelijke Muziekvereniging Huissen elk jaar weer een heel werk om de exploitatie rond te krijgen. Vaak moeten noodzakelijke aanvullingen aan instrumenten of activiteiten voor de jeugd daardoor uitgesteld worden.

"Wij zijn dan ook blij met de mogelijkheid dit jaar weer mee te mogen doen aan de Rabobank Clubkas campagne. Voor de opbrengst daarvan zijn we echter afhankelijk van de stemmen van de Rabobankleden. In de stemperiode van 15 - 28 april kunnen die stemmen weer worden afgegeven. Maak een keus voor onze vereniging en steun ons daarmee. Mede door uw steun kunnen we verder met het geven van muzieklessen aan leerlingen en zorgen voor instrumenten daarvoor."

Sasa kaarttoernooi

ANGEREN - Zaterdag 20 april verzorgt Sasa haar tweede kaarttoernooi van dit jaar. Dit was eerder gepland op 13 april, maar is verplaatst naar 20 april.

Er kan weer gespeeld worden om de prijzen met jokeren en klaverjassen.Tussen de middag wordt er een lunch geserveerd. Jokeren en klaverjassen van 10.00 -16.00 uur. Opgeven bij Bertha de Wild 026 3257340 of 06 36303376 of via bertha@familiedewild.com.

Bridgen: Er wordt deze keer geen bridge gespeeld.

Inschrijven kan tot en met 18 april. Het inschrijfgeld bedraagt inclusief lunch tien euro. (Sasa-deelnemers 8,50 euro). Locatie: Dorpshuis, Emmastraat 23, Angeren; 026 3251186. Zaal open 9.30 uur.

Lingewaard Natuurlijk: kikkers

Parende bruine kikker. (Tomas Hekkers)

LINGEWAARD - Nu het weer wat warmer wordt, is het leven in en rondom het water ook weer ontwaakt. De bruine kikker komt al vroeg in het voorjaar uit zijn winterslaap die hij onder water heeft gehouden.

Wanneer een mannetje een vrouwtje ontmoet klampt hij zich meteen aan haar vast en laat zich door haar naar het water brengen. Daar zet het vrouwtje haar eitjes af die gelijk bevrucht worden door het mannetje. Het eiwit, dat om de eitjes zit, zet uit in het water en vormt een slijmerige laag zodat het geheel als één klont kikkerdril blijft drijven. Dat grote aantal eitjes is een garantie dat er voldoende nageslacht overblijft, want er zijn genoeg dieren die wel een hapje kikkerdril lusten.

Van dril naar kikker verloopt in een proces van slechts een aantal weken. Maar de metamorfose die de kikker ondergaat is verbazend! Hoe is het toch mogelijk dat onder invloed van hormonen de kikkervisjes zich buiten het ei nog zo kunnen ontwikkelen? Bij een kikkervisje zijn er eerst uitwendige kieuwen en dan vormen er ineens longen! Er ontstaan achter- en voorpootjes en ook verdwijnt dan langzaam het staartje. Daarnaast verandert de kikker van spijs: van algen etend dikkopje naar carnivoor kikker. Na al deze veranderingen is de transformatie naar kikker aan het begin van de zomer compleet. Klaar om de nodige kikker-concerten te geven aan het water. (Sandra Bak namens stichting Lingewaard Natuurlijk).

Ed Laurentzen liep loodzware Trans Zagora Trail Ruim 200 kilometer zandhappen

Een moment uit ruim 200 kilometer hardlopen door de woestijn, gefotografeerd door trailrunner Ed Laurentzen uit Bemmel (inzet). Hij legde de zware Trans Zagora Trail recent met succes af. (foto: Ed Laurentzen)

Ga er maar aan staan. De woestijn met zijn eindeloze zandduinen, steile rotsen en enorme hitte overdag en barre kou 's nachts. Ofwel de Trans Zagora Trail in Marokko. Bemmelnaar Ed Laurentzen (49) legde deze loodzware tocht onlangs met succes af.

Tekst: Hans Schmeinck

De laatste honderden meters van de Trans Zagora Trail in Zuid-Marokko legde Laurentzen af met aan zijn hand een kind van de plaatselijke bedoeïenen-school. Een mooi en emotioneel einde voor de Bemmelnaar en de andere lopers van deze loodzware tocht van ruim 200 kilometer door de woestijn. Die duurde zes dagen en voerde over eindeloze zandduinen, steile, haast onbeklimbare rotsen en bergen met verraderlijke paadjes naast diepe afgronden.

De opbrengst van de zogeheten ultrarun ging onder meer naar de Boutyouss-school, van de eerder genoemde kinderen van bedoeïenen (woestijnbewoners/nomaden). De Bemmelnaar was zwaar onder de indruk van/na de Trans Zagora Trail. ,,Zand, rotsen, bergen, oases….wat een mooie trail! Maar ook een achtbaan aan emoties'', meldde hij vlak na de finish.

De tocht door de woestijn in Zuid-Marokko was een van de meest barre ervaringen van de ervaren duursporter uit Bemmel. ,,Heel koude nachten en hoge temperaturen overdag.'' Maar hij legde de 'zesdaagse' toch maar mooi af.

Dood in ogen

Net zoals barre 'ultratrails' in onder meer Zwitserland, Wales en Noorwegen. In het Alpenland zag de Bemmelnaar de dood even in zijn ogen. Op 2000 meter hoogte tikte hij op zijn fiets op een smal paadje in de mist op volle snelheid een overstekende hond (!) aan. Ternauwernood kon hij een val (in het ravijn) vermijden. In Wales was het 25 uur onafgebroken hardlopen inclusief het klauteren tegen rotsen en 's nachts je pad vinden langs een diepe afgrond.

In Noorwegen sprong hij bij een fjord vanaf een cruiseschip het ijskoude water in. Om dan aan land de fjord zelf op te klimmen, door meertjes te zwemmen en in soms ontoegankelijke bossen zijn weg te vinden richting finish. Behalve zwaar vindt Laurentzen zijn sport ook mooi, vooral omdat hij telkens de meest prachtige natuur mag beleven.

,,Maar op sommige tochten vervloek ik me zelf wel eens. Toch heb ik nooit overwogen om te stoppen. Ik vind het fijn mijn eigen grenzen te verleggen. Ik ben van wielrennen naar triatlons naar ultratrails gegaan en in die laatste voel ik me het meest thuis.''

Zijn zomer is gevuld met 'wat leuke trails en triathlons'. ,,Als voorbereiding op de Spine Race in januari. Door midden Engeland naar grens met Schotland. Koud, korte dagen, lange nachten. Mooie uitdaging.''

Durf je met ons pasen te vieren? Van donker naar licht

(foto: Foto: Picasa)

ANGEREN - Het paasmysterie speelde zich af in de vroege ochtend. Om die sfeer zelf te ervaren, organiseren we iets waar je zeker bij wilt zijn met pasen.

Je moet wel vroeg je bed uit: om 5.30 uur vóór het licht komen wij bij elkaar om samen het paasmysterie te beleven. Dit gaan we doen aan de hand van beelden, liederen, doormiddel van verhalen en opdrachten beleven we de laatste weg van Jezus. De omgeving wordt sfeervol verlicht. Eerst met kunstlicht, en vervolgens kijken we op de dijk hoe de zon op komt. Na een korte viering sluiten we gezamenlijk af met een heerlijk ontbijt (rond 08.00 uur). Het Sint-Leonarduskoor uit Oosterhout zal de zang verzorgen.

Iedereen is van harte welkom. De Sint-Bavokerk aan de Kerkstraat 2 in Angeren is open vanaf 5.00 uur. Tot ziens op paasochtend 21 april om 05.30 uur in het donker; 06.30 uur: het wordt licht; 07.30 uur: verhaal met ontbijt.

Geslaagd voorjaarsconcert

DOORNENBURG - Op 6 april hebben de Burchtsanghers, samen met Mike Pruijn en Julia Rensen, een ontzettend fijn voorjaarsconcert gehouden. Alle zangers en publiek hebben hiervan genoten. De afwisseling tussen koorzang en de ingetogen liedjes van Mike en Julia was prettig en goed gekozen.

De Burchtsanghers dankten alle deelnemers, het warme publiek en de sponsoren voor hun bijdrage aan dit succes. Een compilatie van het concert is te zien op de site van de Doornenburger. "Als u de Burchtsanghers een warm hart toedraagt en lid bent van de Rabobank, bevelen we u van harte de Rabo Clubkas Actie aan. Vanf 15 - 28 april kunt u uw stemmen uitbrengen. Maximaal twee stemmen per vereniging en per persoon vijf stemmen te geven."

Ingezonden brief

Fake-roofvogel op appartementengebouw De Pauw in Angeren

Fake-roofvogel

Een aanwonende burger maakte mij attent op een Fake-roofvogel op het appartementencomplex De Pauw in Angeren. Op het dak van dit complex broedt al jaren een beschermd vogel-echtpaar. Kennelijk is dit broeden voor wie ???? niet meer gewenst. Het lijkt me dat hier zeker geen sprake is van overlast. Wie zit er achter het plaatsen van deze Fake-roofvogel, met als doel om het prachtige beschermde vogelechtpaar niet te laten terugkeren? Waarvoor moet dit stukje echte natuur wijken? Ik hoop dat mijn vermoeden niet juist is. Gaarne uw hulp!

Ben Maasman, Angeren.

Hutaf neemt voorschot op kampioenschap

HUISSEN - Koploper Hutaf 1 speelde afgelopen zaterdag in ’t Koelhuis tegen Hercules 2 uit Terborg. Vanaf de eerste wedstrijd bleek het thuisteam sterker dan de tegenstander. Het werd dan ook een regelmatige 8-2 overwinning.

Hutaf 1 staat er door deze overwinning goed voor en kan het kampioenschap nauwelijks meer ontgaan. Met nog twee wedstrijden te gaan is de voorsprong om nummer twee De Treffers ’70 1 11 punten.

Hutaf 2 had een moeilijke middag tegen koploper deBoer Taverzo 1 uit Zoetermeer. Het Huissense team verloor kansloos met 10-0. In de vierde klasse nam koploper Hutaf 7 het thuis op tegen directe concurrent SKF 7 uit Veenendaal. Dankzij goed spel wist het thuisteam een knappe 8-2 overwinning uit het vuur te slepen. Hierdoor werd SKF7 op de ranglijst op twaalf punten achterstand gezet en is het kampioenschap voor Famke van Wissen, Nova Brethouwer en Isabel Korthouwer slechts een kwestie van tijd.

Darttoernooi

Darttoernooi. (foto: Wilfred Peters)

BEMMEL - Op 1 juni is er een darttoernooi koppelwedstrijd van De Poeldrik in café De Roskam in Bemmel.

Aanvang is 10.00 uur 's morgens. Entree inclusief drie consumpties tien euro. Koppels kunnen zich inschrijven via bull_900@ hotmail.com, whatsapp 06 46111616 of bij De Roskam.

Geslaagd voorjaarsconcert

DOORNENBURG - Op 6 april hebben de Burchtsanghers, samen met Mike Pruijn en Julia Rensen, een ontzettend fijn voorjaarsconcert gehouden. Alle zangers en publiek hebben hiervan genoten. De afwisseling tussen koorzang en de ingetogen liedjes van Mike en Julia was prettig en goed gekozen.

De Burchtsanghers dankten alle deelnemers, het warme publiek en de sponsoren voor hun bijdrage aan dit succes. Een compilatie van het concert is te zien op de site van de Doornenburger. "Als u de Burchtsanghers een warm hart toedraagt en lid bent van de Rabobank, bevelen we u van harte de Rabo Clubkas Actie aan. Vanf 15 - 28 april kunt u uw stemmen uitbrengen. Maximaal twee stemmen per vereniging en per persoon vijf stemmen te geven."

Daags na Koningsdag evenement 'De Woerd Outside' De Woerd Eten&Drinken, een heerlijke beleving!

ELST/ARNHEM – Het is heerlijk toeven bij De Woerd Eten&Drinken, het onlangs vernieuwde restaurant met buitenterras aan de Rijkerswoerdse Plassen. Na een verbouwing is dit horeca-etablissement luxer en nòg gezelliger geworden. Het is niet alleen een prima restaurant, De Woerd Eten&Drinken ligt prachtig aan het water en is een prima start en finish voor een wandel- en fietstocht door Natuurpark Lingezegen.

De Woerd bestaat deze maand vijfentwintig jaar en is in die tijd uitgegroeid van een eetcafé tot een volwaardig restaurant, een zaak waar het goed lunchen en dineren is. De kaart biedt een ruime keuze in traditionele vlees-, vis- en vegetarische gerechten tegen een gunstige prijs. Veel gerechten komen er ook van de grill.

Ook is De Woerd Eten&Drinken befaamd om de bbq-arrangementen. Je moet er met name eens de allernieuwste trend op dit gebied beleven: je laten verwennen met de gerechten van de Ofyr. Voor groepen zijn er uitstekende arrangementen.

Op 28 april -daags na Koningsdag- staat een bijzonder evenement op het programma: De Woerd Outside. Een voorjaarsmarkt, die het nieuwe seizoen zal inluiden. Een gratis toegankelijk evenement, waar De Woerd Eten&Drinken zich presenteert met onder andere de Ofyr. Het wordt een evenement samen met vele standhouders (van foodtrucks tot life-style), die in een Ibiza-sfeer diverse waar aanprijzen rondom twee partytenten, en waar ook voor de kids het nodige vermaak is. Iedereen is welkom op deze Bourgondische familiedag. Het parkeren is die dag gratis.

De Woerd Eten&Drinken, Rijkerswoerdsestraat 4, Elst; 026 3820620; www.dewoerdetenendrinken.nl.

Vrijdag 26 april in Holland Casino Nijmegen Vier Koningsnacht met Jannes

NIJMEGEN - Vier op vrijdag 26 april Koningsnacht in Holland Casino Nijmegen. Geniet op deze avond van de beste hits van eigen bodem, typische Hollandse hapjes en maak kans op extra te winnen prijzen.

Uiteraard mag op deze avond een optreden van een volkszanger niet ontbreken. Niemand minder dan Jannes zal dan ook een onvergetelijk optreden gaan geven. Zingt u de levensliederen met hem mee? Bovendien maakt u op vrijdag 26 april gratis kans op een luxe weekend weg naar een bijzondere bestemming in Nederland.

Holland Casino brengt het spannendste spel, altijd gastvrij en betrokken. Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen gasten één van de veertien vestigingen van Holland Casino. Een uniek aanbod van spel in een veilige en betrouwbare omgeving staat centraal. Holland Casino is wereldwijd toonaangevend op het gebied van veilig en verantwoord spelen. In samenwerking met verslavingszorg heeft Holland Casino het Preventiebeleid Kansspelen ontwikkeld. Het kansspelaanbod van Holland Casino staat onder extern toezicht van het NMi en de Kansspelautoriteit. De speelautomaten in Holland Casino hebben gemiddeld een uitkeringspercentage van ongeveer 92 procent (de wettelijke norm is 80 procent). Bij een tafelspel als Roulette kan dit oplopen tot 97,3 procent. Meer informatie is beschikbaar op de website of volg Holland Casino Nijmegen op Facebook.

Waarderingsdag voor mantelzorgers in De Veldschuur

BEMMEL - Speciaal voor mensen die de zorg hebben voor een partner, ouder, kind of ander familielid, organiseert het Steunpunt Mantelzorg jaarlijks twee ontmoetingsmomenten. Op deze dagen kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten in een ontspannende sfeer.

Deze keer is het programma georganiseerd in samenwerking met vrijwilligers van De Veldschuur in Bemmel en leerlingen van het Pro College afd. Bemmel op vrijdag 17 mei in De Veldschuur, Sportlaan 1K, Bemmel van 10.30 tot 14.30 uur.

Programma:

10.30 uur: Welkom met koffie/thee en appeltaart.

11.00 uur: Men heeft de keuze om deel te nemen aan een struinwandeling in de polder of een kortere wandeling in de omgeving onder begeleiding van een gids. (sportieve kleding en paraplu gewenst).

Voor mensen die niet mee kunnen wandelen is er in de Veldschuur een lezing met digitale beelden over dwaalpunten langs de rivier de Waal.

13. 00 uur:Gezamenlijke lunch, gemaakt en geserveerd door leerlingen van het Pro College

14.30 uur: Einde

"U kunt zich voor deze dag opgeven bij SWL Meldpunt, 088 2552555 of via e-mail: meldpunt@swlingewaard.nl.

Het Witte Huis in Zetten voldoet aan IGJ

Residence Het Witte Huis in Zetten.

ZETTEN - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vastgesteld dat Residence Het Witte Huis in Zetten voldoet aan de eerder opgelegde aanwijzing en dat het binnen de begunstigingstermijn zijn zaken goed op orde heeft. Met deze positieve uitkomst van de hertoetsing door de IGJ, kan Residence Het Witte Huis in Zetten de verbeteringen gaan borgen en invulling geven aan nieuwe ontwikkelingen.

Locatiemanager Dorien van Put vertelt: "We beschouwen het dan ook als een kwaliteitsslag voor onze organisatie en gaan hier ook gestaag mee door. Zo doen wij minimaal komende vier jaar vrijwillig mee aan het overheidsprogramma Waardigheid en Trots op locatie en treedt er per 1 mei een kwaliteitsmedewerker in dienst. We zijn blij dat wij nu weer met trots verder kunnen gaan met het bieden van de warme zorg, zoals wij altijd al deden. Werken aan kwaliteit voor bewoners en personeel is en blijft een aandachtspunt in onze organisatie."

Artemis Groep biedt kleinschalig en comfortabel wonen voor ouderen met geheugenproblemen. "Wij vinden het belangrijk dat bewoners zich thuis voelen in onze voorzieningen. Daarom doen we er alles aan om ouderen het wooncomfort en de leefomgeving te bieden die zij gewend zijn. De kamers bieden alle ruimte om naar eigen smaak met eigen meubels en spulletjes in te richten. Op beide locaties, te weten Residence Andelst en Residence Het Witte Huis, zijn appartementen voor echtparen beschikbaar. Ook als één van beiden geen indicatie heeft. Voor informatie, bekijk onze website www.artemisgroep.nl. Wilt u vrijblijvend een afspraak maken voor informatie of een rondleiding, dan kunt u contact opnemen met DorienvanPut@artemisgroep.nl."

Verrassing!: De Pakketfabriek opent haar deuren

GENDT – Vandaag opent De Pakketfabriek haar deuren. Als onderdeel van Joosten Promogifts heeft De Pakketfabriek een jarenlange ervaring in het ontwikkelen, samenstellen en leveren van geschenkpakketten. Deze ervaring en specialiteit verdient een eigen label; De Pakketfabriek. 'Het creatieve warenhuis voor al uw pakketten!'


Het hele jaar door pakketten. Naast Kerstpakketten verzorgt De Pakketfabriek ook Paas-, Zomer- en Sintpakketten. Denk ook aan pakketten voor bijvoorbeeld Secretaresse dag of de Dag van de Zorg, al samen te stellen vanaf een paar euro. De bevlogen creativiteit gecombineerd met jaren lange ervaring zorgen voor een onvergetelijk pakket. De Pakketfabriek ontwikkeld, stelt zelf samen en verzorgd de logistiek.

Pimp de uitreiking
De Pakketfabriek verzorgt de feestelijke aankleding van een uitreiking op locatie. Wat is er leuker dan een prachtig pakket in een sfeervolle, verrassende setting uit te reiken!

Samen sterker
Dankzij de samenwerking met zusterondernemingen Joosten Promogifts Joosten en Ontwerpstudio zijn producten custommade op maat ontworpen give aways mogelijk.

Webshop
De website www.pakketfabriek .nl staat boordevol inspiratie. Pakketten zijn geheel zelf samen te stellen maar binnenkort ook eenvoudig direct te bestellen in de webshop.
Hét creatieve warenhuis voor al uw pakketten.

Waarderingsdag voor mantelzorgers in De Veldschuur

BEMMEL - Speciaal voor mensen die de zorg hebben voor een partner, ouder, kind of ander familielid, organiseert het Steunpunt Mantelzorg jaarlijks twee ontmoetingsmomenten. Op deze dagen kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten in een ontspannende sfeer.

Deze keer is het programma georganiseerd in samenwerking met vrijwilligers van De Veldschuur in Bemmel en leerlingen van het Pro College afd. Bemmel op vrijdag 17 mei in De Veldschuur, Sportlaan 1K, Bemmel van 10.30 tot 14.30 uur.

Programma:

10.30 uur: Welkom met koffie/thee en appeltaart.

11.00 uur: Men heeft de keuze om deel te nemen aan een struinwandeling in de polder of een kortere wandeling in de omgeving onder begeleiding van een gids. (sportieve kleding en paraplu gewenst).

Voor mensen die niet mee kunnen wandelen is er in de Veldschuur een lezing met digitale beelden over dwaalpunten langs de rivier de Waal.

13. 00 uur:Gezamenlijke lunch, gemaakt en geserveerd door leerlingen van het Pro College

14.30 uur: Einde

"U kunt zich voor deze dag opgeven bij SWL Meldpunt, 088 2552555 of via e-mail: meldpunt@swlingewaard.nl.

Verkeersdiploma voor kinderen van groep 7 van IKC Pius X

BEMMEL - Op donderdag 11 april hebben de leerlingen van groep 7 van IKC Pius X het verkeersexamen afgelegd. Voorafgaand aan dit spannende examen waren op 28 maart de fietsen alvast gratis gecontroleerd door Hermans tweewielers. Alle kinderen hadden eerder al de theorie positief afgesloten.

De kinderen moesten een route van circa zes km afleggen, waarbij de aandacht voor de verkeersregels en veiligheid gecontroleerd werd door vrijwilligers langs de route. Maar goed dat alle kinderen het examen gehaald hadden, want de diploma's werden dit jaar bij hoge uitzondering uitgereikt door burgemeester Marianne Schuurmans. Zij benadrukte nog maar eens hoe belangrijk veiligheid in het verkeer is.

De beste remedie bij etalagebenen (claudicatio): lopen!

ANGEREN - Etalagebenen is de volksterm voor 'claudicatio intermittens'. Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn. In Nederland wordt geschat dat ruim 19 procent van de 55-plussers lijdt aan een vorm van adervernauwing in de benen.

De eerste keus behandeling bij etalagebenen is gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. Het is aangetoond dat gesuperviseerde looptherapie leidt tot een verbetering in loopafstand, die vergelijkbaar is met de verbetering die behaald wordt middels een operatie ('dotter' of een bypass operatie).

Wat is gesuperviseerde looptherapie? En wat houdt zo'n traject in? Een traject gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding begint met een 'intake'-gesprek bij één van onze ClaudicatioNet fysiotherapeuten Odile Gralike en Meike Jonker. Tijdens dit gesprek worden de klachten en beperkingen besproken. Ook zal de maximale loopafstand worden bepaald middels een loopbandtest.
Op basis van de resultaten van de looptest en het klachtenpatroon stelt de therapeut samen met u een persoonlijk trainingsschema op. De eerste weken is dit schema zeer intensief, zo'n 2 tot 3 trainingen per week. Gaandeweg wordt de begeleiding afgebouwd en dient u zelfstandig te gaan trainen.

Gezonde leefstijl
Gedurende het traject zal de therapeut ook aandacht besteden aan leefstijlfactoren, zoals roken en een gezonde voeding. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het stoppen met roken en gezonde voeding de klachten kunnen verminderen. Bel voor meer informatie naar 026 325 5272 of kijk op www.fysiotherapievanderploeg.nl.

Zonnebloem Doornenburg in beweging

Zonnebloem Mix & Moves. (foto: Geert Burgers)

DOORNENBURG - Er werd weer een middag georganiseerd door de vrijwilligers van Zonnebloem Doornenburg. Omdat de Zonnebloem Doornenburg dit jaar hun 25 jaar bestaan vieren, wordt er het hele jaar met de activiteiten die er gehouden worden aandacht aan een thema besteed.

Deze middag was het: Zonnebloem in beweging. De gasten werden verwelkomd met een kop koffie en cake met slagroom, en hadden tijd om even bij te kletsen. Deze middag kwam Maaike van Meeteren om samen met de gasten te bewegen. Zij deed het op een hele leuke manier, en de gasten deden allen spontaan mee. Om even bij te komen van alle bewegingen was er een hapje en een drankje.

Dansgroep Mix & Moves uit Doornenburg kwam optreden. Dat is natuurlijk ook bewegen, dat was genieten voor de gasten. Na een intensieve middag werd er onder het genot van een drankje met een warme hap een paar rondjes bingo gedraaid, met mooie paasprijzen. Aan het einde van deze geslaagde middag kregen de Zonnebloemgasten een lenteplantje mee naar huis.

'Palm in je tuin' opent zijn deuren in Huissen

HUISSEN - Het begon met de verkoop van palm- en olijfbomen vanuit de achtertuin door de broers Rob en Erik Ehren. Dat ging zo goed dat het afgelopen zaterdag heeft geleid tot de feestelijke opening van 'Palm in je tuin' in Huissen.


Op deze prachtige locatie kunt u terecht voor Palm- en olijfbomen. Kom ook eens langs bij ons in Huissen op de Nijverheidsstraat 35a; palminjetuin@gmail.com; 06 23700808; www.palminjetuin.nl.

Soldaten Fort Pannerden

DOORNENBURG -De werkgroep History van de 'Vrienden van Fort Pannerden' is op zoek naar namen en foto's van soldaten die ooit in Fort Pannerden gelegerd waren.

"Als uw (schoon)vader, opa of oom op het fort soldaat is geweest hopen we dat u contact met ons opneemt", namens de werkgroep: Wim Haafs Dr Rudolf van Oppenraaystraat 40, 6681 ZB Bemmel; 06 10685566 of wim.haafs@planet.nl.

Geslaagde jubileumviering Dierenkliniek De Waalsprong

(foto: Ilona Kuster) Foto: ilona kuster,

NIJMEGEN – Zelfs het weer was feestelijk, toen dierenarts Fraukje van Doorn en haar team afgelopen zaterdag het vijfjarig jubileum vierde van Dierenkliniek De Waalsprong. Op deze zonnige dag was het een gezellige drukte in en om de dierenkliniek. Schattige lammetjes en kuikentjes, goed gevulde goodybags en leuke activiteiten voor jong, oud én natuurlijk huisdieren, trokken veel belangstelling.

Direct bij aankomst werd duidelijk dat deze dag met veel zorg en aandacht was georganiseerd. Eigenlijk niet zo vreemd, aangezien zorg en aandacht precies ook de speerpunten zijn waar Dierenkliniek De Waalsprong bekend om staat. 'We besteden bewust veel tijd en aandacht aan het huisdier en aan 'het baasje' ervan, daarom hanteren we wat langere consulttijden', legt dierenarts Fraukje uit. Veel aandacht is ook besteed aan de indeling van de kliniek. Zo zijn de wachtruimten voor katten en honden van elkaar gescheiden om ervoor te zorgen dat een bezoekje voor de dieren en hun baasjes zo min mogelijk stress oplevert. De kliniek mag zich zelfs een 'Cat Friendly Practice' noemen.

Dierenkliniek De Waalsprong heeft naast een ruime spreekkamer ook een operatiekamer ter beschikking. Er wordt gewerkt met geavanceerde apparatuur en ook voor röntgenfoto's of een echografie van uw huisdier kunt u er terecht. Toch streeft het vakkundige team het liefst het spreekwoord: 'Voorkomen is beter dan genezen' na. 'Hiervoor bieden we een Preventief Zorgplan aan', vertelt Fraukje. Hiermee kan men de gezondheid van het huisdier laten controleren terwijl de kosten over het jaar worden verdeeld. U leest hier alles over op www.dierenkliniekdewaalsprong.nl, maar langskomen mag natuurlijk ook. Dierenarts Fraukje, dierenarts Tim, assistente Sharon en assistente Desiree heten u van harte welkom aan de Carbatinastraat 13 in Nijmegen (Oosterhout). 024 3031101.

Nieuwe aanplant rond Mariakapel op De Heuvel

BEMMEL - De kapel op De Heuvel is gebouwd in 1946 en is vooral een herdenkingskapel voor de vele slachtoffers die in 1944-1945 zijn gevallen in de felle gevechten die daar in de directe nabijheid zijn gevoerd tussen Duitse en geallieerde, vooral Engelse, militairen.

De kapel is vooral rond de meidagen nog steeds een drukbezochte herdenkingsplaats voor mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt. Maar ook voor wandelaars en fietsers zijn de picknickzitjes op die markante plaats een fijne plek om uit te rusten. Een aantal jaren geleden werd de kapel flink onderhanden genomen. Er werd nieuwe beplanting aangebracht en de in 1946 geplante en door schimmels aangetaste boom werd vervangen door twee koningslinden.

De beplanting dreigde echter geleidelijk te worden overwoekerd door onkruid, met name door het bijna niet te bestrijden zevenblad. Vandaar dat opnieuw een ingrijpende aanpak noodzakelijk was. Er is ruim 30 cm grond afgegraven en, met dank aan grondverzetbedrijf Cees van Leeuwen, vervangen door goede tuingrond. Ook alle oude en overwoekerde planten zijn verwijderd en nieuwe beplanting is aangebracht.

Net als enkele jaren geleden zijn de werkzaamheden uitgevoerd door een tiental vrijwilligers van 't Zeuvende. Twee zaterdagen met goed weer en een prima pauzeplek bij mevrouw Annie Vermeulen waren voldoende om het weer piekfijn in orde te maken. Dit alles tot tevredenheid van alle betrokkenen en de stichting De Plak, die al jarenlang de verantwoordelijkheid voor de kapel op zich heeft genomen. De vrijwilligsters Wies en Sandra kunnen nu weer meer eer behalen uit hun al jarenlange zorg voor de kapel.

Soldaten Fort Pannerden

DOORNENBURG -De werkgroep History van de 'Vrienden van Fort Pannerden' is op zoek naar namen en foto’s van soldaten die ooit in Fort Pannerden gelegerd waren.

"Als uw (schoon)vader, opa of oom op het fort soldaat is geweest hopen we dat u contact met ons opneemt", namens de werkgroep: Wim Haafs Dr Rudolf van Oppenraaystraat 40, 6681 ZB Bemmel; 06 10685566 of wim.haafs@planet.nl.

Henk en Louise
Gefeliciteerd met jullie
40-jarig huwelijk.
Van Gerrie en Kees, Ben en Ali,
Henk en Els

Op 19 april wordt deze smulpaap al weer 8 jaar.
Lieve Wessel, van harte gefeliciteerd en tot zondag!
Opa en Ria

Lieve Sem, je wordt 22 april alweer 8 jaar!

Gefeliciteerd!

Liefs papa & mama

Ongelofelijk maar waar,
deze bierliefhebber wordt 18 april 50 jaar!
Liefs Pa, Guillaume en Sander

Olaf

Hoera Olaf wordt 22 april 16 jaar!
Van harte gefeliciteerd.

Roosmarijn

18 april wordt Roosmarijn 4 jaar.
En gaat naar de basisschool.
Heel veel plezier.
Oma Mimi en Opa Bert

Rijk

"Hoezee, Rijk heeft in een keer A,B en C!
Dikke kussen van Oma en Opa!"

Sofie van Elst

Hoera... Een welverdiende bronzen medaille
op de Halve Finale NK-turnen voor Sofie van Elst.
Op naar de Finale op 18 Mei.
Je bent een topper!

Jaimy

Op 24 april wordt Jaimy 15 jaar,
dus feesten maar.
Hartelijk gefeliciteerd.
Liefs Janny en Ariën

Papa Abraham

Deze lieve papa ziet 22 april Abraham
Gefeliciteerd !!!
Liefs een Dikke kus Astrid & Lisa

Jonas wordt 12 jaar
en nu fietsen maar!!!
Naar school op en neer
nu met oma nog een keer!
Gefeliciteerd van OmaRita!!

Ja ja, het is een feit
deze geweldige meid
is vanaf 18 april toch echt 25 jaar.
Sharron, hartelijk gefeliciteerd.
Kusjes mam.

Lieve opa, namens uw zoon uw kleinzoon en uw achterkleinzoon van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Liefs, xxxx

Hieperdepiep
"Bregje wordt 19 april 1 jaar"
Proficiat onze grote kleine meid.

Dikke kus van Opa en Oma.

Hiep hiep Hoera
Aaron en Pascal waren 16 april jarig.
Aaron werd 16 en Pascal werd 22 jaar.
Gefeliciteerd! Pa en Ma en fam.

Op 20 april is deze
lieve man 40 jaar.
Veel liefs je vrouw en kindjes

Bella 22 april alweer 2 jaar, gefeliciteerd papa, mamma en de gehele familie.

Deelname De Ward aan Ranomi Cup

Deelnemers De Ward aan Ranomi Cup. (foto: T. Verhoeven)

BEMMEL - Negen wedstrijdzwemmers van De Ward hebben in Den Haag deelgenomen aan de Ranomi Cup. Zij behaalden vijf medailles en stelden zeven persoonlijke records scherper.

Mathieu Gepkens behaalde goud op de 50m schoolslag. Hij verbeterde zijn persoonlijk record en het clubrecord op deze afstand. Daarnaast legde hij beslag op een bronzen medaille op de 50m rugslag. Verder verbeterde hij ook nog zijn persoonlijk record en het clubrecord op de 100m vrije slag. Caitlin Sülter mocht zilveren medailles in ontvangst nemen op twee afstanden, de 50m vlinderslag en de 100m vrije slag. Op deze twee afstanden verbeterde Caitlin haar persoonlijke beste tijden en de clubrecords. Zij pakte ook het clubrecord bij haar debuut in een 50-meterbad op de 200m wisselslag. Fenna Reijmers zwom bij haar eerste deelname op de 100m schoolslag in een 50-meterbad naar een bronzen medaille en verbeterde het clubrecord. Verder deed zij nog mee op de 100m rugslag.

Thomas Bergmans zwom op de 50m vlinderslag als op de 100m rugslag naar een nieuwe persoonlijke beste tijd en een clubrecord op de eerste afstand. Mies de Wit verbeterde zichzelf eveneens op de 50m vlinderslag. Ook kwam hij voor het eerst uit op de 100m vrije slag.

Lynn Verhoeven deed in het 50-meterbad voor het eerst mee aan de 100m rugslag en de 100m schoolslag. Steijn Bosman debuteerde op de 100m vrije slag en de 100m rugslag. Cas Prinse startte voor het eerst op de 100m rugslag. Anouk de Schrijver kwam tenslotte nog uit op de 50m vlinderslag.

Gezocht: Enthousiaste tuineigenaren + podiumdieren voor Struinen in de Tuinen Huissen !

Publiek geniet van orkest in de tuin en zangers op het dakterras. (foto: Maarten J. Eykman)

HUISSEN - Op zondag 7-juli speelt, zingt, danst en struint de hele stad voor het eerst door de tuinen van Huissen.

Tijdens Struinen in de Tuinen verandert het Huissense groen in tijdelijke podia met een intieme sfeer. Singer-songwriters met een gouden strot op het dakterras, hilarisch cabaret in de stadstuin of indrukwekkende koren rondom de vijver, bij Struinen in de Tuinen kom je van alles tegen. Elke act speelt 3 x een optreden van 30 minuten en alle optreden zijn gratis te bezoeken. Ontdek deze tuinen van Huissen, de gastvrijheid van je buren en het talent van de stad!

Tuinen gezocht

Heb jij een tuin en wil je je buren en stadsgenoten verwelkomen voor een lokale act? Struinen kan op balkons en dakterrassen, in de voor- en achtertuin. De grootte van je tuin maakt niet uit; daar wordt in de programmering rekening mee gehouden. Meld jouw tuin ook aan voor 30 april.

Podiumdieren gezocht
Heb je geen tuin maar wel een fantastisch optreden? Dan zijn wij ook op zoek naar jou! We verwelkomen alle acts, of je nu zomerse deuntjes speelt op je akoestische gitaar of het publiek laat gieren met een cabaretshow. Als je jouw liefde voor het podium wilt delen met de bewoners van de stad, meld je dan snel aan! Opgeven kan nog tot en met 30 april.

Info

Struinen in de Tuinen is zondag 7-juli van 12:00 - 17:00 uur. Info en aanmelden via www.struinenindetuinen.nl/huissen. Ben je nog een beetje terughoudend omdat het nieuw en onbekend is? Niet nodig; in andere steden is het succes afgelopen jaren al bewezen!

Koor 'Exotherm' uit Huissen live in concert met Snollebollekes

(foto: Sjoerd Willemsen)

HUISSEN - Op zondag 10 maart werden Ben Roelofs en Regina Dominicus van het koor 'Exotherm' voor een hele bijzondere uitdaging gevraagd. Sjoerd Willemsen, de artistiek leider die het aankleeddeel verzorgt voor de concerten van Snollebollekes op 29 en 30 maart in Gelredome zat met de handen in het haar. Het koor dat hij eerder had gevraagd had zich teruggetrokken.

Op dinsdag 12 maart werden de koorleden op de hoogte gebracht van de plannen. En wat Ben en Regina niet verwacht, maar wel gehoopt hadden, was het enthousiasme van iedereen. Het bleef in ieder geval nog lang onrustig na de repetitie. Er werd verteld wat van eenieder verwacht werd en in allerijl werd het koor aangevuld met partners, hun kinderen en werden mensen her en der benaderd, die zingen en entertainment een warm hart toedragen. Dit resulteerde uiteindelijk voor de vrijdag 51 en voor de zaterdag 50 gospelzangers en zangeressen.

Het was allemaal goed geregeld. Backstage had het koor een eigen kleedkamer, jaja en niet de minste namelijk de perskamer van Vitesse. Kleding werd gepast, kleuren werden gecombineerd, Trudie Kempkes poeierde links en rechts nog wat mensen bij en er werd nog even geoefend. Maar bovenal was het een rumoerige en gezellige boel. Nog even elkaar succes toewensen, zet hem op allemaal en bovenal geniet ervan! (Het vervolg leest u volgende week.)

Nijmegen maakt opnieuw een vuist tegen kanker

Start inschrijving Swim to Fight Cancer Nijmegenight Cancer. (foto: Sjaak Snetselaar)

NIJMEGEN - Vanaf donderdag 18 april is het weer mogelijk om in te schrijven voor Swim to Fight Cancer Nijmegen via www.swimtofightcancer.nl/nijmegen. Deelnemers zwemmen op zondag 8 september een afstand van 1.500 meter, als individu of als team.

Voor kinderen vanaf 9 jaar, die in het bezit zijn van zwemdiploma A en B, is er een speciale Kids Swim van 500 meter. Wil je graag op een andere manier bijdragen? Het is ook mogelijk om via de website de deelnemers te sponsoren of om je aan te melden als vrijwilliger.

Swim to Fight Cancer Nijmegen wil elke inwoner van Nijmegen e.o. enthousiasmeren om bij te dragen aan dit mooie evenement. Samen maken we van 8 september een dag waarin we actie ondernemen. Een dag om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niemand meer hoeft te overlijden aan deze ziekte. Met dit eendaagse zwemevenement brengen we de ziekte kanker onder de aandacht en halen we geld op voor onderzoek. Voor iedereen die ziek is, familie, vrienden, bekenden en onbekenden om zo samen een sportieve vuist te maken tegen kanker.

Swim to Fight Cancer Nijmegen
Swim to Fight Cancer Nijmegen is een eendaags zwemevent in de Nijmeegse Spiegelwaal. De eerste editie in september 2018 was een groot succes, waarbij159.493,61 euro is opgehaald. Het opgehaalde geld komt via stichting Fight Cancer ten goede aan onderzoek naar kanker. De organisatie garandeert dit omdat het evenement bekostigd wordt door de inschrijfgelden van deelnemers en door enkele gulle gaven van enthousiaste sponsoren en leveranciers.

Nominaties Gerrit Jeurissen Award bekend

Winnaar Gerrit Jeurissen Award 2018. (foto: Frank Lambertz)

HUISSEN - De drie genomineerde initiatieven uit Huissen en omstreken strijden donderdagavond 25 april om de Gerrit Jeurissen Award 2019. Hiermee maken zij kans op een bedrag van 3.000, 1.500 of 500 euro. Daarnaast is er een publieksprijs van 250 euro beschikbaar gesteld door ONS Accountants en Belastingadviseurs.


De genomineerden (in willekeurige volgorde) zijn:

• Wijkvereniging ’t Kempke voor de aanschaf van een AED in de wijk en een financiële reserve voor toekomstige activiteiten (ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum).

• Scoutingband Huissen voor de aanschaf van een trommel en twee trompetten ter vervanging en uitbreiding van hun instrumenten.
• Stichting Pay it Forward voor het onderhoud en de reparatie van een tweedehands bus, die zij gebruiken voor het vervoeren van kleding, meubels en andere goederen voor mensen met een (zeer) laag inkomen.

Programma
De genomineerden geven tijdens de prijsuitreiking een publieke presentatie van het project en de besteding van middelen. Tevens is er een korte terugblik naar de realisatie van het initiatief van de winnaar van afgelopen jaar. Het publiek mag stemmen en daarna zal de jury zich beraadslagen. Aan het einde van de avond worden de winnaars bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt.

Geïnteresseerden welkom!
De prijsuitreiking op donderdag 25 april is vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden vanaf 19.30 tot cir