GN Lingewaard

16 maart 2016

GN Lingewaard 16 maart 2016


Kinderen van De Wieling lopen voor Wandelen voor Water

HAALDEREN - Op woensdag 23 maart 9.00 uur komt basisschool De Wieling uit Haalderen met 60 leerlingen van groep 7 en 8 in actie voor schoon drinkwater. Wederom sportieve uitdaging.

Ze zullen 6 km lopen met 6 liter water in een rugzakje, net als veel van hun leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden, die dagelijks ver moeten lopen om water te halen. In de aanloop naar de sponsorloop hebben de leerlingen in een gastles meer gehoord over het wereldwijde waterprobleem en zijn ze geënthousiasmeerd om hun steentje bij te dragen. Dit keer voor Burundi.

De opbrengst van de sponsorloop, gefaciliteerd door Rotaryclub Lingewaard, gaat naar het werk van ZOA in Burundi. ZOA is een organisatie die mensen ondersteunt die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp.

Het doel van dit project is om de gezondheidstoestand van schoolkinderen (en hun gemeenschappen) te verbeteren. ZOA wil de toegang tot schoon (drink)water en sanitaire voorzieningen verbeteren en de schoolgaande kinderen hygiënische normen leren. Te veel kinderen worden ziek door ongezond water en hygiëne. De eerste prioriteit is de gedragsverandering rondom hygiëne. Het handen wassen, de beschikking hebben over een wc en een depot voor wateropvang maken hiervan deel uit.

En niet onbelangrijk in dit land met veel armoede, is de verbetering van voedsel voor kinderen in het basisonderwijs. Hierin werken we samen met het Wereld Voedsel Programma. Als wij scholen voorzien van water, levert het Wereld Voedsel Programma de komende drie jaar voor elk kind een gezonde middagmaaltijd op de school!

Publiek is van harte welkom om de kinderen aan te moedigen. Deze actie wordt organisatorisch mede mogelijk gemaakt door Rotary Lingewaard.

Verkeersplan centrum Huissen vraagt handhaving

Het beeld van ongeoorloofd parkeren moet door het verkeersplan veranderen in een veilige winkelstraat voor voetgangers. (foto Sjaak Veldkamp)

HUISSEN – Het verkeer in het winkelgebied van Huissen gaat stevig op de schop. Met uitzondering van fietsers, bevoorradingsverkeer en bewoners met parkeermogelijk bij huis, worden de Langestraat, Markt en Vierakkerstraat afgesloten. De rijrichting wordt omgedraaid. Verzinkbare palen gaan het verkeer tegenhouden.

Om alvast te wennen aan de nieuwe maatregelen, hebben de boa’s vanaf april de opdracht om de handhaving op foutparkeren te verscherpen. Het college verwacht in het centrum een verbetering van leefbaarheid en veiligheid.

Winkeliers en bewoners hebben geruime tijd geroepen dat er een tekort is aan parkeerplaatsen. Onderzoek heeft uitgewezen dat van een krappe parkeercapaciteit geen sprake is. Tenminste, als het winkelend publiek gebruik maakt van parkeerplaatsen aan de rand van het centrum. Volgens tellingen van de gemeente zijn er binnen loopafstand van 400 meter bijna 400 parkeerplaatsen beschikbaar. Voldoende, zo is de inschatting van de gemeente.

Bij evenementen, vooral bij de kermis, wordt de Stadsdam tot ongenoegen van de gemeente als een alternatieve parkeerplaats gebruikt. Daarvoor is de ontsluitingsweg niet geschikt. Er zijn geen trottoirs en mensen moeten zich over de rijbaan een weg zoeken naar hun auto. Mocht blijken dat bij een evenement toch een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat, dan wijst de gemeente naar de organisatie die voor extra parkeerplaatsen moet zorgen of voor alternatief vervoer van en naar het centrum van Huissen.

Het motto voor parkeervraag bij evenementen wordt ‘op is op’. Parkeerovertredingen worden niet meer geduld. Handhaven is het antwoord.

Alzheimer Café Arnhem

ARNHEM - Hoe is het om zo nauw betrokken te zijn bij een partner of familielid met dementie en hoe verwerk je samen met je naasten de diagnose? Welke reacties komen er vanuit de omgeving?

In het dementieproces komen veel verschillende fasen voor waarbij de partner of het familielid steeds weer beslissingen moet nemen en waarin de persoon met dementie steeds meer de regie kwijt raakt.

Voor de pauze vertelt ervaringsdeskundige Sjef van Bommel zijn persoonlijke verhaal; hoe is het om je partner langzaam te verliezen aan dementie? Hij zal vertellen hoe hij, ondanks verdriet en frustraties, kon omgaan met het verlies en hoe hij hun tijd samen zoveel mogelijk probeerde te koesteren. Sjef van Bommel is de schrijver van het boek 'Ik ben niet kwijt'.

Na de pauze is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen, om onderling van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. De gespreksleider van deze avond is Marianne Gorter. Er is een stand met informatiemateriaal over dementie van Alzheimer Nederland.

Het belooft een interessante bijeenkomst te worden waarbij uw input zeer op prijs wordt gesteld. Het Alzheimer Café wordt gehouden op donderdag 17 maart in Woonzorgcentrum Waalstaete, Waalstraat 36 te Arnhem (Presikhaaf). Het café opent om 18.30 uur, het programma begint om 19.00 uur, sluiting om 21.00 uur. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen via Alie van den Brink: 06 30411858 of via arnhem@alzheimer-nederland.nl.

Reumafonds zoekt collectanten in Gendt

GENDT - Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Gendt en heeft u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar? Word dan collectant voor de collecteweek van het Reumafonds van 21tot en met 26 maart. U kunt hiervoor contact opnemen met G. Bookelmann 0481 421910.

Televisiepresentatrice Anita Witzier ondersteunt de oproep van dhr G. Bookelmann. “Toen het Reumafonds mij vroeg om ambassadeur te worden, heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Ik zet mij graag in voor de bijna 2 miljoen mensen in Nederland die leven met reuma, zoals artrose. Iedereen kan reuma krijgen. Hun aandoening is niet altijd zichtbaar; voor de buitenwereld lijkt er vaak niets aan de hand. Uit eigen ervaring weet ik dat reuma een wrede ziekte is: de ene dag kan je alles en de volgende dag doet alles pijn. Leg dat maar eens uit! Inmiddels heb ik goede medicijnen en is mijn reumatoïde artritis onder controle, maar niet bij iedereen gaat dat zo. Het kan een jarenlange zoektocht zijn, vol pijn en frustraties.”

Reumafonds
De afgelopen 90 jaar heeft het Reumafonds al veel bereikt. We financieren onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma. We geven voorlichtingen en ondersteunen patiëntenactiviteiten. Het fonds krijgt hiervoor geen subsidie van de overheid en is dus volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.
Als collectant of mede-organisator van de collecteweek bent u dan ook van groot belang. Wilt U meehelpen aan ons doel om mensen met reuma een beter leven te geven. Bel G. Bookelmann 0481 421910 of stuur een mail naar: vrijwilligers@reumafonds.nl.

deBOL Junior Avond4Daagse

BEMMEL - deBOL JUNIOR Avond4Daagse komt er weer aan! Heb jij er ook weer zin in? In die gezellige Avond4Daagse bij deBOL in Bemmel? Wij wel !! We zijn al heel erg druk met de voorbereidingen want op dinsdag 24 mei gaat ie alweer voor de negende keer van start!


deBOL heeft altijd een thema tijdens de Avond4Daagse en dit jaar hebben wij gekozen voor het thema ‘alle vrolijke stappers – samen in beweging’. Zoals jullie weten wordt het startbureau altijd prachtig versierd. Dit jaar doen we dat met oude wandelschoenen, gympen en sneakers. Maar die hebben wij natuurlijk niet zoveel in de kast staan.

Heb jij nog oude gympen of sneakers of oude wandelschoenen? Gooi ze dan niet weg maar breng ze bij ons! Je kunt dat doen als je je komt inschrijven op Koningsdag, maar je mag ze ook afgeven op alle zaterdagen (tussen 12.00 en 15.00 uur) in maart of april. Bij Bep Cornelissen, Brouwerslaan 25 of bij Anita Arnts, Klappenburgstraat 47 en ook bij Jeannette Knipping, Esdoornstraat 2. Het zou hartstikke tof zijn als we de hele zaal van en ook het podium bij De Kinkel ermee kunnen versieren.

Inschrijven
De eerste voorinschrijving wordt gehouden op Koningsdag. deBOL heeft dan een speciale deBOL Junior kraam op het Kinkelplein ingericht waar je tussen 12.00 en 17.00 uur kunt inschrijven. Iedereen (dus ook de begeleiding) betaalt inschrijfgeld! Ook in mei zijn er nog enkele voor-inschrijf-momenten, binnenkort hoor je hier meer over. Meer informatie: stichting.debol@planet.nl; 0481 463877 ( Bep ) / 464591 ( Anita ).

Gezamenlijk optreden Meander en Zizo

Zangvereniging Meander

BEMMEL - Wil je het redden in deze wereld, succesvol zijn en als het kan ook nog een beetje gelukkig, dan is het zaak in beweging en alert te blijven. In wezen gaat dat ook op voor clubs en verenigingen: blijf regelmatig ijverig aan de weg timmeren en zorg er voor dat je verenigings-activiteiten gezien en gehoord worden.

In de perioden dat er duchtig geoefend wordt voor een optreden, laten we onze aanwezigheid in Bemmel en wijde omgeving ook op andere manieren blijken. Ook bij de komende Rabobank Clubkasactie van 16 tot en met 30 maart is Meander van de partij en hoopt dat de velen die onze zangvereniging een warm hart toedragen, daar ook geldelijk blijk van geven. De maand daarop – Koningsdag 27 april – bemannen leden van Meander een kraam op het Kinkelplein, volgestouwd met begeerlijke hebbedingen die ook weer de kassa doen rinkelen.

Op 28 mei komt cabaretier Ernest Beuving met zijn programma Skoren naar Bemmel. Net als bij zijn vorige succesvolle optreden in de Kinkel begeleidt Meander hem en zijn muzikanten weer als achtergrondkoor.Extra aandacht verdient het Voorjaarsconcert op 17 april in de nederlands hervormde kerk aan de Teselaar: een gezamenlijk optreden van Meander (onder leiding van dirigent Frans Coerwinkel en aan de piano Wouter Broens) dat zingt over het thema 'water' in al zijn verschijningsvormen, en de Vocal Group ZiZo onder aanvoering van muzikale duizendpoot Elke Rouwmaat.

(Zondag 17 april, nederlands hervormde kerk aan De Teselaar, aanvang 14.30, toegang gratis. Om de kosten te drukken wordt een deurcollecte gehouden. Na afloop een gezellige nazit in Koinonia met een kopje koffie en een drankje).

Tuinvereniging Haalderen

HAALDEREN - Zoek je een gezonde hobby? Kweek en/of verbouw je eigen gezonde groenten, fruit en of bloemen.

Bij de tuinvereniging Haalderen zijn er nog stukje(s) land vrij: 1 van 60 m/2 en/of n2 stukjes van 30 m/2. De jaarlijkse huur van een stukje land is 0.25/m2, de contributie is 7.00 euro en verplicht een bijdrage voor de gebruikte stroom. Interesse bel dan: Jos Rossen (voorzitter) 0481 461030, of Martien de Klein (penningmeester) 0481 462441.

Nieuwe exposities in Kunstlokaal Bemmel

Beeld van Machiel Zwart

BEMMEL - De komende maanden zijn er in Kunstlokaal Bemmel twee nieuwe exposities te zien: Machiel Zwart als gastkunstenaar met beelden en Frank Timmermans als Uitgelichte Kunstenaar met schilderijen.

Machiel Zwart Gastkunstenaar. In zijn jeugd toonde Machiel al een grote fascinatie voor vormgeving. Dit kwam tot uiting in zijn gestroomlijnde schetsen. Nadat hij via pottenbakken op een draaischijf met klei leerde werken sloeg hij een nieuwe weg in met het maken van ruimtelijk werk. Een verstilde uitstraling was het doel, met daarbij eenvoud het resultaat.
Machiel wil vooral esthetisch vormgegeven objecten maken van keramiek of was. Door het gebruik van verschillende soorten afwerking is het oorspronkelijke materiaal vaak niet meer te herkennen als zodanig. Tijdens de expositie in Kunstlokaal toont Machiel een aantal recent gemaakte torso’s en fragmenten van torso’s.

Schilderij van Frank Timmermans

Frank Timmermans Uitgelichte Kunstenaar. Zijn werken ontstaan eigenlijk altijd naar aanleiding van gedachtes of denkbeelden, die in zijn eigen hoofd geassocieerd worden met een visueel concept, emotie of mentale dan wel gevoelsherinnering. Meestal volgt daar meteen ook de titel van het werk uit of is die titel er zelfs als eerste. De kijker krijgt geen verdere uitleg behoudens deze titel én het visuele beeld en kan/moet op basis hiervan zelf met zijn eigen persoonlijke associaties, zijn eigen innerlijke beleving tot ontwikkeling laten komen.

Naast deze twee tijdelijke tentoonstellingen brengen ook de andere leden van de Kunstgroep Bemmel nieuwe werk in. De start van deze exposities is op zatedag 19 maart om 16.00 uur in Kunstlokaal, Dorpsstraat 41, Bemmel.

Huissen in Tekstbeeld

Tekst en fotografie Gerrie Aldershof

HUISSEN - Even bomen over de Marktplatanen… De Markt gaat op de schop. Platanen moeten wijken. Het gezegde: 'Boompje groot, plantertje dood' gaat niet bepaalt op voor de Markt. Bomenliefde en gemeentebestuur zijn hier nooit een goede match geweest. Ik heb het over de naoorlogse Markt.

Voor WO ll werden de bomen een langer leven gegund. De oudere Huissenaren herinneren zich vast nog de twee karakteristieke kastanjebomen voor het statige Stadhuis. Bij de sloop van dat Stadhuis (voor een brandweerkazerne) in 1938 verdwenen deze monumentale bomen. Na WO ll begon eigenlijk het gegoochel met bomen op het Marktplein. Pas rond 1980 werd op het boomloze plein één grote plataan geplant. Dat was met de komst van het Stadserf. Toen werd het middeleeuws Stadsovaal voorzien van sierbestrating met fraaie rondingen, 'Amsterdammertjes' en veel gemêleerd groen.

Ongeveer tien jaar stond die plataan op het Marktplein te pronken. Met de komst van het Marktgebouw in 1989 stond de boom alweer in de weg en verdween in de versnipperaar. Tijd voor een nieuw bomenplan. Negen 'horizontale' dakplatanen! Helaas sierden die ook maar ongeveer tien jaar het Marktpleindeel voor het Marktgebouw. Want ondertussen vond het gemeentebestuur dat het Stadserf zijn tijd had gehad. Het historisch centrum moest meer een Stadse uitstraling en allure krijgen. Het Stadsovaal ging dus weer op de schop, omstreeks 2000. Daar pasten die 'horizontale' dakplatanen op de Markt kennelijk niet bij. Tijd voor weer een nieuw bomenplan. Nu negen 'verticale' platanen (zie foto)! Ja, ik verzin het niet. Dat is 'tekentafelwijsheid'!?

Uit respect voor de 'horizontale' dakplatanen verzon ene 'groen Vinck' een 'list' en die platanen verhuisden naar het 'bowlingbaantje' bij het Maaiveld. Thans een bijzonder 'groenmonument'. Nu, 2016, vijftien jaar verder. De huidige platanen zijn ook weer uit de gratie. Bent u er nog? De Markt gaat weer op de schop. De zoveelste keer om de Markt een duurzaam en meer evenementen gericht karakter te geven. Flexibele boomcontainers moeten de 'vaste' bomen compenseren.

Het rooiplan zorgde vorig jaar nog voor een ware 'platanensoap'. Daarin boden twee groenliefhebbers uit Lingewaard zich spontaan aan om de bomen te adopteren. Dit bijzonder burgerinitiatief bloedde jammer genoeg dood. Deels ook uit teleurgesteld omdat in juli van dat jaar drie platanen onnodig werden gerooid voor ondermeer een 'kermisonderdeel' dat er niet kwam. Daarnaast blijft er één plataan bij 'De Verf Expert' staan. Bij een schouw blijkt dat de overige vijf platanen nu ook nog fier staan te pronken. Nog een groen wondertje voor ze in de maak…?

Snelheidsmeter in Gendt

GENDT - U hebt hem vast al gezien, de snelheidsmeter die aan een lantaarnpaal aan de Langstraat in Gendt hangt. Het platform heeft deze snelheidsmeter als laatste actie in 2015 aangeschaft. Het is de bedoeling dat de komende twee maanden deze meter op deze locatie blijft hangen.

De snelheidsmeter confronteert de automobilisten direct met hun rijgedrag. Platform Gendt heeft regelmatig klachten ontvangen van bewoners uit Gendt dat er op de Langstraat harder gereden wordt dan de toegestane 50 km. Met de inzet van deze snelheidsmeter willen we de weggebruikers bewust laten worden van hun rijgedrag.

De snelheidsmeter is mobiel dat betekent dat hij na deze twee maanden verplaatst wordt naar een andere locatie. De locaties voor 2016 heeft het platform naar aanleiding van klachten van bewoners over rijgedrag van automobilisten opgesteld. Per jaar worden er 4 locaties aangewezen waarbij het mogelijk is dat sommige locaties herhaald worden.

Deze overige locaties van 2016 zijn: Nijmeegsestraat (ter hoogte van het oude gemeentehuis) en Olyhorststraat. Bewoners die ook een goede plek weten voor de snelheidsmeter kunnen dit aangeven via mailadres van platform Gendt; info@platformgendt.nl.

Bridgeclub Doublet Bemmel

BEMMEL - Op 2 februari vond bij Doublet een drukbezochte snertdrive plaats. De evenementencommissie was weer op haar best en na een goed verzorgde en smakelijke maaltijd werd er natuurlijk gebridged.

De eerste plaatsen in de drie lijnen werden bezet door resp. Clara en Piet met 69,38 %, gevolgd door Ine en Els met 58,75% en Trees en Gonny ook met 58,75%. Ook is de vierde ronde van dit bridgeseizoen inmiddels afgesloten met de volgende resultaten.

In de A-lijn eindigden Paul en Wim als eerste met 58,65%, tweede Erik en Jaap met 55,44%, gevolgd door Sjoukje en Anton 54,94%, Clara en Piet 54,28% en als vijfde Joke en Ab 54,03%. De Jansen Totaalwonen wisselbeker werd uitgereikt in de B-lijn aan Hans en Steef. Zij behaalden de hoogste score van 59,38%. Tweede werden Riet en Leo met 58,38%, Doortje en Ben 55,78%, Corry en Lyt 54,50% en vijfde werden Ilonka en Frans met 54,05%. Deze paren starten in de A-lijn.

Interesse om meer te weten over de bridgesport en Doublet in het bijzonder? Bel of e-mail ons secretariaat: Erik Willems: 06 46204302; e-mail secretariaatdoublet@mail.com of bezoek onze website: http://www.nbbclubsites.nl/club/15030.

Derde Minkhofbridgedrive

BEMMEL - Samen met bridgeclub Doublet verzorgt stichting De Minkhof op zaterdagmiddag 2 april de derde Minkhofbridgedrive.

Iedereen is welkom, jong en oud, geoefend of onervaren, maar ook de thuisbridger wordt van harte uitgenodigd deel te nemen! Het doel is een gezellige middag zonder prestatiedruk met leuke prijzen!

Inschrijving via minkhofbridgedrive@hotmail.com. Gezien het gezellige, kleinschalige karakter sluit de inschrijving bij 28 paren. Het inschrijfgeld van 7,50 per persoon dient u bij aanvang contant te voldoen. Koffie en thee met iets lekkers, hapje en een drankje zijn inbegrepen.

Plaats en tijd: Zaterdag 2 april van 13:00 (inschrijving, waarna om 13:30 het bridgen kan beginnen) tot 17:00 uur. Locatie: Leef- en doeboerderij De Minkhof, Molenwei 57 (einde Flierenhofstraat/dijk), Bemmel.

Sponsor jij Kivac gratis?

LINGEWAARD - Zoals elk jaar stelt Rabobank Oost-Betuwe een bedrag beschikbaar van 75.000 voor sponsoring. Leden van de Rabobank bepalen hoe dit bedrag wordt onder alle deelnemende verenigingen en stichtingen. Ben je naast klant ook lid, sponsor Kivac dan gratis door op ons te stemmen.

Stichting Kivac, dat het kinderdorp in Haalderen organiseert, kan het geld goed gebruiken. Het geld wordt gebruikt om materiaal (zowel spel als tent-materiaal) te vervangen dat met het huidige budget niet vervangen kan worden. Elk stem is dus welkom.

Kinderdorp 2016. Ook deze zomer wordt er weer een kinderdorp georganiseerd. Dit jaar van vrijdag 19 tot en met vrijdag 26 augustus. Elk kind van 4 tot en met 15 jaar mag meedoen. In acht dagen worden de kinderen vermaakt met allerlei activiteiten, van een wandeldriedaagse tot survivaltochten tot creatieve knutselactiviteiten, eigenlijk te veel om op te noemen.Meer informatie over het kinderdorp, kijk op www.kinderdorphaalderen.nl. of volg ons op Facebook.

8 / 28

9 / 28

10 / 28

11 / 28

Bluesgitaarvirtuoos Lloyd Spiegel in Bemmel

LINGEWAARD – Toestanden Op Podium presenteert paaszondagmiddag Lloyd Spiegel af 14.30 uur in De Kinkel. Deze Australische blues legende in levende lijve te zien en te horen is uniek in de Nederlandse muziekgeschiedenis.

Prijzen. Alle muziekprijzen won Lloyd Spiegel 'Down-Under' met zijn rijke melodieus geschakeerde spel: solist van het jaar, song, album en producer van het jaar en hij is ambassadeur 'Australian Blues Music Festival' en 'Youth in Blues' kortom een palmares om diep voor te buigen.

Gewaardeerd. Met een achttal cd's op zijn naam, een onafgebroken tourschema en de podiumervaring die hij opdeed tijdens zijn 25-jarige carrière, is Lloyd Spiegel uitgegroeid tot de drijvende kracht van de akoestische blues scene in Australië. In het toonaangevende Australian Guitar Magazine stond Lloyd onlangs in een lijst van de 50 Australische top gitaristen aller tijden.

Internationaal. Niet alleen in eigen land maar ook ver daarbuiten is hij een zeer gerespecteerd muzikant getuige zijn tours door Europa en vooral de USA en Japan, waarbij hij opende voor o.a. Ray Charles, Bob Dylan, Buddy Guy en Etta James. In Australië mocht Lloyd Spiegel in februari 2016 niet minder dan vier Blues Awards in ontvangst nemen.

Het mag een klein wonder heten dat deze gigant nog niet eerder in Nederland te zien was, maar een groot wonder: paaszondag 27 maart speelt hij bij Toestanden Op Podium: Blues in Bemmel op zijn best! Zaal open 14.00 uur, kaarten: www.topbemmel.nl. Boekhandel Polman en Middagkassa. Tube deze grootheid: https://youtu.be/dV2l-mehvdI.

Basisschool De Borgwal houdt sponsorloop voor Energy4All

BEMMEL - Op vrijdag 25 maart houdt basisschool De Borgwal om 10:30 uur een sponsorloop voor Stichting Energy4All.

Stichting Energy4All ondersteunt het onderzoek naar een medicijn voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. Jaarlijks worden er zo’n 100-150 kinderen geboren met deze ziekte. 50% van de kinderen overlijdt al voor het 10e levensjaar en 70% wordt nooit volwassen. Gewoon naar school gaan, naar een kinderfeestje, een boterham eten of je zwemdiploma halen is voor deze kinderen al te vermoeiend. De energiefabriekjes (mitochondriën) in de cellen werken bij deze kinderen niet goed, waardoor zij als het ware leven op een halfvolle batterij, die heel snel leeg loopt en er heel lang over doet om weer op te laden. De kinderen zijn letterlijk doodmoe!

Ruim 220 leerlingen zetten zich op deze dag in voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. Zij zorgen er deze dag voor dat een medicijn voor deze kinderen weer een stapje dichterbij komt. De sponsorloop wordt rondom De Borgwal gehouden. De leerlingen zijn allemaal gemotiveerd om mee te doen. Onder andere door te kijken naar een kort filmpje over wat de ziekte inhoud en het werk van de professor die het onderzoek naar het medicijn doet. Ook heeft een moeder van een kind met een energiestofwisselingsziekte op school over de ziekte verteld. Dit verhaal heeft op de leerlingen veel indruk gemaakt. Op dit moment zijn de leerlingen op zoek naar sponsoren.

Kijk voor meer informatie over Stichting Energy4All op www.energy4all.nl

Avondje Doe Maar in Gendt

GENDT – Na achtereenvolgens the Cats, U2, Bruce Springsteen, the Beatles, the Rolling Stones en Queen zal de tributeavond van De Klok Live dit jaar draaien om de nederpop van Doe Maar.

Als onderdeel van een Paasweekend vullend programma zal dit jaar het weekend worden geopend op vrijdag 25 maart met een Tribute aan Doe Maar. Deze helden van weleer worden weer helemaal tot leven gebracht door Rondje Doe Maar.

De kwaliteit van het programma is weer top, naast Rondje Doe Maar zijn er ook nog optredens van dj Kinki Sminki, Dave Roelvink, dj Donny, Seven Days Music en een Amsterdamse avond met Café Bolle Jan on tour.

Voor de zaterdagavond is het aanbod zo divers dat er voor ieder wat wils is. In de zaal zal onze eigen dj Donny samen met dj Dave Roelvink een top show neerzetten. Tegelijkertijd zal coverband Seven Days Music in het café uitpakken met mix van lekkere blues uit de jaren 60 tot de hippe dancemedley's van nu. Deze band met enthousiaste, jonge muzikanten laat het publiek telkens weer versteld staan en hebben zich in een korte tijd op de kaart weten te zetten met diverse optredens binnen en buiten de regio.

Café Bolle Jan is een begrip in Amsterdam en ook eigenlijk wel in heel Nederland, wie kan dus beter een Amsterdamse avond verzorgen dan de Bolle Jan Show on tour. Zowel het café als de zaal zal omgetoverd worden in Amsterdamse sferen. Optredens van diverse Amsterdamse volkszangers geven je het gevoel dat je in een ouderwetse stamkroeg op de Jordaan bent beland.

Koop nu je kaarten bij De Klok, Markt 1 in Gendt (0481 42 15 51). Voor openingstijden kijk op www.deklokgendt.nl of houdt onze Facebook of Twitter in de gaten.

Optreden Vocal Group ZiZo

BEMMEL - Op zondag 17 april treedt Vocal Group Zizo samen met de zangvereniging Meander op in het nederlands hervormde kerkje aan De Teselaar in Bemmel.

De naam ZiZo staat voor Zingen & Zo en dat doen de zangers en zangeressen naar hartenlust in een repertoire dat bestaat uit pop met uitstapjes naar andere stijlen zoals musical of jazz. Naast mooi willen zingen wordt er hard gewerkt aan uitstraling en tekstinterpretatie.

Vocal Group Zizo mag terecht rekenen op een groeiende bekendheid binnen de gemeente Lingewaard. Onder leiding van dirigente Elke Rouwmaat zingen de leden tijdens dit gezamenlijke concert – deels begeleid met de piano en deels a capella – drie Nederlands- en drie Engelstalige liederen: zowel van Nederlandse bodem als muzikale uitstapjes naar Afrika en Engeland.

(Zondag 17 april, Nederlands Hervormde Kerk aan De Teselaar, aanvang 14.30, toegang gratis. Om de kosten te drukken wordt een deurcollecte gehouden. Na afloop een gezellige nazit in Koinonia met een kopje koffie en een drankje).

Sponsor bedankt

GENDT - Dit is de Bataven A1, de trotse koploper in de Hoofdklasse waar een promotie naar de landelijke vierde divisie er nog steeds inzit. Onlangs werden de spelers van dit elftal door hoofsponsor Henk Scholten Volvo in de figuur van Pieter Rasing verblijd met nieuwe trainingspakken.

Tevens kregen de jongens van Jan van Huet van Gebra infra nieuwe sporttassen en inloopshirts. De selectie bestaat uit: Sten Aarntzen, Fabian Bekker, Tommie Bongers, Jip Bosma, Stijn van Driel, Koen van Gaal, Brent Geveling, Ties van Huet, Remco Meijer, Jelle van Merm, Birhanu Milder, Berend Nunes, Teun Obdam, Mark Terwindt en Jari Wissing. De begeleiding bestaat uit: Kevin Kersten, Gerie Weijers, Arno Meijer, Klaas Bosma en Ben Wannet. Wanneer u zaterdagmiddag een keertje wilt genieten van mooi voetbal kom dan naar sportpark Walburgen!

Breng uw stem uit op Popkoor 2000

BETUWE - Popkoor2000 hoopt op uw stem Clubkas Campagne van de Rabobank. Bij de Rabobank Clubkas Campagne bepalen leden van de Rabobank (die vóór 1 maart lid zijn) welke verenigingen en stichtingen een sponsorbijdrage krijgen en hoe hoog dat bedrag is.

Popkoor 2000 is een enthousiast koor met ruim 50 leden. Elke woensdagavond wordt er met veel plezier gerepeteerd om een hoog niveau te behalen tijdens onze optredens. Veel inwoners van de Lingewaard hebben al mogen genieten van onze (kerst)optredens en concerten. Maar hiervoor is wel ieder jaar weer geld nodig. En daarom vragen wij uw stem!

De Rabobank Clubkas Campagne vindt plaats van 16 tot en met 30 maart; alleen in die periode kan er dus gestemd worden. Dus twijfel niet langer, ondersteun Popkoor2000 en breng uw stemmen uit op onze vereniging! Via de website van Rabobank Oost Betuwe.

SWL-training voor mantelzorgers: Zorg in Balans

BEMMEL - Mantelzorg overkomt je, daar kies je niet voor. Daar komt heel wat bij kijken. Het zorgen voor iemand heeft veel verschillende kanten. Hoe moet ik het doen? Wanneer doe je het goed voor de ander, maar ook voor jezelf?

Met welke gevoelens kan je te maken krijgen en hoe leer je daar mee omgaan? Welke praktische problemen kunnen zich voor doen en hoe pak je dat aan? Deze training van 4 bijeenkomsten en een nazorgbijeenkomst kan een belangrijke bijdrage zijn om je inzicht te geven in je eigen situatie. Het kan je helpen om soms moeilijke keuzes te maken. Uit ervaring is bekend dat deelnemers zich erg gehoord en gesterkt voelen door deelname aan deze training. Na deelname kan je je taak als mantelzorger beter invullen en beter voor jezelf zorgen.        

Donderdag 28 april, 19 mei, 2 juni en 16 juni van 19.30 - 21.30 uur. Bij Stichting Welzijn Lingewaard, Cuperstraat 9 in Bemmel. Cursusleiders zijn Monique Ritzen, mantelzorgconsulent en Sjan van Goor, maatschappelijk werker. Kosten 10,00. Voor informatie en opgave: Monique Ritzen via e- mail:m.ritzen@swlingewaard.nl of via SWL Meldpunt: 088 2552555.

Inloop bij Theater Kees

Foto: Hannie Bouman

HUISSEN - Ze zijn hard aan het repeteren, de 30 kinderen van Kindertheater Kleine Kees uit Huissen. Vanaf 23 april spelen ze De Winterkoningin, geschreven door Koos Meinderts met muziek van Harrie Jekkers.

Nieuwsgierig hoe het gaat worden? Kom dan kijken bij de inlooprepetitie op zaterdag 19 maart tussen 10.00 en 12.00 uur in Theater Kees, Kampstuk 23, Huissen. Dan zullen de kinderen laten zien en horen wat het gaat worden. Misschien nog niet helemaal vlekkeloos, maar daar is het dan ook een repetitie voor. Met de première stáát de voorstelling. Dan ziet u ook pas de prachtige kostuums, het geweldige decor en de mooie belichting.

De toegang zaterdag is gratis. Kaarten voor de voorstellingen kunt u al bestellen via www.theater-kees.nl.

Los met Total Los

HUISSEN - Voor de vierde keer bezoeken de meiden van Los Theater Kees in Huissen. Traden ze de eerste keer één avond op, inmiddels zijn het twee avonden geworden. De vorige edities waren allemaal uitverkocht en ook deze keer zijn er nog maar een paar kaarten beschikbaar.

In het derde programma van dit knettergekke viertal gaan de meiden van Los verder, sneller en harder dan ooit. Ze gaan niet gewoon los, ze gaan Total Los. Is je auto total loss, dan doe je hem weg. Maar wat als je collega iets mankeert? Doe je die dan ook weg? Eén ding is zeker: Femke, Charlotte, Kim en Dookje zijn niet bang om flink wat deuken op te lopen! Met hun indrukwekkende muzikaliteit, scherpe teksten en fysieke uitspattingen blijft Los het publiek verbazen.

Femke, Charlotte, Kim en Dookje zijn afgestudeerd aan het ArtEZ conservatorium in Arnhem. In 2010 debuteerden ze met hun voorstelling Lijf On Stage. Los werd uitgeroepen door Varahumortv tot Meest Veelbelovend Talent.

Regie: Silvester Zwaneveld. Speeldata: woensdag 23 en donderdag 24 maart. Aanvang: 20.00 uur. Prijs: 16,00. Locatie: Theater Kees, Kampstuk 23, Huissen. Reserveren: www.theater-kees.nl.

Pasen bij leef-en doeboerderij De Minkhof

BEMMEL - Bloemen houden van mensen en doen het goed op een mooie Paastafel! Wilt u ook genieten van een eigengemaakt bloemstuk, dan kunt u zich inschrijven voor een workshop bloemschikken op woensdagmiddag 23 maart van: 13:30 tot 16:00 uur.

Het enige wat u hoeft mee te nemen is een ronde schaal, een tangetje en een scherp mesje als gereedschap. Voor bloemen, ideeën en al het overige worden gezorgd! De kosten bedragen 7,50 bij inschrijving te voldoen. De uiterste inschrijfdatum is 18 maart.

Paasbrunch

Op de tweede paasdag kunt u komen genieten van een heerlijke Paasbrunch bij Leef- en doeboerderij De Minkhof. Om 11:00 bent u welkom voor een gezellig samenzijn. En wat verbroedert meer dan ook samen aan tafel te gaan! Een heerlijk voorjaarsbuffetje met soep, broodjes, salades en een zoete
verrassing wordt u aangeboden door onze vrijwilligers, die deze paasbrunch met liefde hebben klaargemaakt. De kosten voor deze ochtend/middag bedragen 7,50. Aarzel niet te lang met inschrijven.

De Minkhof, Molenwei 57 (einde Flierenhofstraat/dijk), Bemmel.

Open eetcafés Lingewaard

LINGEWAARD - De komende weken zijn er weer open eetcafés in Lingewaard. U kunt terecht bij de volgende eetcafés om gezellig samen een vorkje te prikken:

Donderdag 17 maart - 17.30u – Dominicanenklooster, Stadsdam 1 te Huissen

Dinsdag 22 maart - 17.30u - Creatief centrum Hofstede, Hoefslag 28 te Bemmel

Donderdag 24 maart - 17.30u - Providentia, Dorpsstraat 5 te Gendt

Voor vier euro kunnen inwoners wonende in Lingewaard aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten, kan zich telefonisch aanmelden van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 - 16.00 uur via het SWL Meldpunt, telefoonnummer: 088 2552555.

Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal 24) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Mocht het volgeboekt zijn, kan men zich aanmelden voor de week er op.

Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl/ onder de verschillende ParticipatiePunten.

Tennisvereniging Huissen klaar voor nieuw seizoen

HUISSEN - De lente is weer in aantocht! En dat betekent, naast narcissen en lammetjes in de wei, ook tijd om weer naar buiten te gaan. En wat is er lekkerder dan actief bezig te zijn in de buitenlucht én in de eigen buurt? Met de start van de voorjaarscompetitie is tennisvereniging Huissen klaar voor het nieuwe seizoen. En we hebben ook volop ruimte voor nieuwe leden.

Op dinsdag 5 april gaat de KNLTB voorjaarscompetitie officieel van start. TV Huissen heeft ook dit jaar weer een ruime afvaardiging met een dinsdagteam, 13 zaterdagteams en een zondagteam. Het eerste team op zaterdag speelt dit jaar zelfs in de overgangsklasse! Maar ook in de lagere klassen zal hard gestreden worden om het kampioenschap. Elke zaterdag zal er, naast spannende wedstrijden, ook gezorgd worden voor de innerlijke mens. Zowel spelers als supporters kunnen na de wedstrijden een hapje blijven eten in het clubhuis.

Twijfelt u of tennis iets voor u is? Kom dat gerust een keer sfeer proeven op een van de zaterdagen in april of mei. En wist u dat u, met een lidmaatschap van tennisvereniging Huissen, al voor 13,75 euro per maand onbeperkt kan tennissen op ons tennispark? En ook voor de jeugd wordt veel georganiseerd. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.tvhuissen.nl.

Op weg naar Pasenviering in Haalderen

HAALDEREN - De Op weg naar Pasen-viering is op maandag 21 maart in Haalderen.

Het bestuur van Bejaard Maar Jong nodigt alle 55-plussers van Haalderen uit om deel te nemen aan deze viering op maandag 21 maart om 14.00 uur in dorpshuis De Tichel in Haalderen. De communieviering wordt verzorgd door pastor Ineke van Cuijk met muzikale omlijsting van dames- en herenkoor. Na afloop van de viering is er gelegenheid om onder het genot van een kop thee of koffie na te praten.

Clubkas Campagne

Ook dit jaar doet Bejaard Maar Jong weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne 2016. “Als lid van de Rabobank Oost Betuwe wordt u uitgenodigd om in de periode van 16 tot en met 30 maart in totaal vijf stemmen uit te brengen.

De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van 75.000,00 te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Elke uitgebrachte stem is dus geld waard! Geld dat wij goed kunnen gebruiken bij het organiseren van onze activiteiten. Laat uw stem dus niet verloren gaan en denk ook aan Bejaard Maar Jong tijdens de stemperiode van 16 tot en met 30 maart.

Koperen Kees houdt open repetitieavonden

HUISSEN - In de aanloop naar het nieuwe theaterseizoen houdt Theatergroep Koperen Kees op 22 en 29 maart vanaf 20.00 uur in Theater Kees in Huissen twee open repetitie-avonden voor geïnteresseerde spelers én vrijwilligers.

Op dinsdag 22 maart vindt deze avond plaats onder de enthousiaste leiding van Erwin Teering, die komend seizoen de familievoorstelling van Koperen Kees zal regisseren. De echte repetities voor de familievoorstelling, die traditiegetrouw haar première beleeft op tweede kerstdag, starten volgende maand. Dinsdag 29 maart is het de beurt aan Sander Demmink. Hij zal de regie van de volwassenvoorstelling op zich nemen, die in oktober zal worden gespeeld. De echte repetities hiervoor beginnen ook in april.

Erwin en Sander grijpen de open repetitieavond aan om speloefeningen te doen met leden en geïnteresseerde nieuwe spelers én met de deelnemers van jeugdgroep StairKees. Zij zullen ook wat vertellen over hun manier van regisseren.

Belangstellenden die als vrijwilliger hun steentje willen bijdragen aan de komende familie- en/of volwassenvoorstelling van Koperen Kees, zijn eveneens van harte welkom tijdens de open repetitieavonden. Zij krijgen zo een eerste indruk van deze producties, waaraan zij kunnen meewerken. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld mee helpen bouwen en schilderen aan de kleurrijke decors waarin wordt gespeeld of kostuums helpen maken.

Aanmelding vooraf voor de open repetitie-avonden in Theater Kees aan het Kampstuk 23 in Huissen is niet nodig. Theater Kees opent voor iedereen vanaf 20.00 uur zijn deuren. De avonden duren tot 22.00 uur.

Onderdeel van de Sasa: dynamic tennis

ANGEREN - "In het woordenboek heb ik opgezocht waar dynamic voor staat: dat is “dynamisch” wat betekent "vol kracht, beweeglijk“. Dit wetende ben ik in het Dorpshuis van Angeren gaan kijken bij wat beoefenaars van deze sport, zijn ze echt fanatiek bezig, zijn ze beweeglijk.

Ik zag een aantal dames en heren van 55+ die fanatiek zijn, iedere bal proberen ze terug te slaan. Johan Cruijff zei eens: voetbal speel je met het hoofd, want de bal is sneller dan de benen. Zo ook bij dynamic tennis. Als je de bal zo kunt retourneren dat je tegenstander hem niet terug kan slaan ben je goed bezig, ook al heeft hij snelle benen. Nu we het over benen hebt: ik heb een foto gemaakt van de aanwezigen maar dan van de benen. En ik weet niet of het je opvalt maar bijna alle benen zijn verscholen achter een broek, en benen kunnen zo mooi zijn.

Weet je wat Marlene Dietrich over benen had te zeggen: “Dames, wanneer je mooie benen wilt houden moet je ze door de blikken van mannen laten masseren”, dit geldt ook voor de heren maar dan andersom. Het is de kunst de aandacht van je tegenstanders op jouw benen te krijgen, heeft hij of zij geen aandacht meer voor de bal. Wat betreft de foto: hij was mooier geweest als je allemaal blote benen had gezien! Nu is mijn vraag: herkennen de aanwezige sporters hun eigen benen?", aldus Frits Botterblom.

Tweestroom-aspiranten-meisjes-A1 slaan aanval koppositie af

GENDT - Tweestroom-DS2 speelde uit bij de koploper Pegasus-DS8 en kon het niet het spel niet dicteren.(4-0) Dames-3 bezocht Boem.Komeet-DS3 die een plaats hoger staat. Helaas werd er maar een set gewonnen.(3-1)

Tweestrom-HS1 speelde uit bij Weekenders-HS3 en verloor de rweede set nipt.(25-23) Hierna werden de derde en vierde set gewonnen. Helaas werd de vijfde set verloren en dus ook de wedstrijd.(3-2)

Aspiranten Meisjes-MA1 bezocht concurrent Gemini-MA2. Over en weer werden de sets gewonnen, waarbij de derde set nipt werd verloren.(25-23) Dus de vijfde set bracht de overwinning.(2-3)

Tweestroom-MA2 speelde uit bij Vocasa-MA2 en kon alleen de tweede set winnen.(3-1) Mixe-jongens-JB1 bezocht Touche-JB2. Hier werd alleen de tweede set afgegeven.(1-3) Tweestroom-MC1 ging op bezoek bij Kidang-C1. Hier werd alleen de derde set gewonnen.(3-1)

Stem op de Bemmelse Dweildag

BEMMEL - Van 16 tot en met 30 maart kunnen leden van Rabobank Oost-Betuwe stemmen voor de Rabobank Clubkas Campagne. Daarbij kan de Bemmelse Dweildag financiële steun ontvangen zodat de dertigste verjaardag van het jaarlijkse festival gevierd kan worden.

De Bemmelse Dweildag is al bijna drie decennia een gratis toegankelijk evenement voor jong en oud. Jaarlijks werken 200 vrijwilligers belangeloos mee om van het evenement een succes te maken. Natuurlijk brengt zo’n groot evenement behoorlijk wat kosten met zich mee. Daarom roept het bestuur van de Dweildag op om de Bemmelse Dweildag te steunen door uw stem uit te brengen via de Rabobank Clubkascampagne.

In 2016 zal de Bemmelse Dweildag voor de dertigste keer plaatsvinden. De voorbereidingen zijn in volle gang en de voortekenen zijn goed: op dit moment hebben zich al 65 orkesten uit binnen- en buitenland ingeschreven. Daarnaast zal er dit jaar voor het eerst een foodtruckveld zijn. Hier kunt u bijzondere gerechten en heerlijke snacks proeven. Om er een extra speciale jubileumeditie van te maken kan de Dweildag uw steun goed gebruiken: het geld zal worden gebruikt om genoeg podia te bouwen, kinderattracties aan te schaffen, het foodtruckveld te realiseren en om alles gesmeerd te laten verlopen.

Hoe werkt het? Ieder lid van Rabobank Oost Betuwe mag van 16 tot en met 30 maart vijf stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete verenigingen. Elke stem is geld waard. Dus hoe meer stemmen een vereniging of stichting krijgt, hoe meer geld dit oplevert. Voor meer informatie over de Bemmelse Dweildag kunt u terecht op www.dweildag.nl.

Column

Psychologie

Ik wacht op voorjaar. Op het voorjaarszonnetje dat door de gordijnen kriebelt. Ik wacht op vogels die mij een ochtendconcert aan bed geven. Een wekkerradio kan volgens psychologen een negatief effect hebben op ontspannen wakker worden. Psychologen vind ik enge mensen, maar vorige week vrijdag was ik het met ze eens.

De vrijdag na de raadsvergadering waar ik niet was geweest. Dus goed geslapen zonder het treiterend raadsgeneuzel in mijn hoofd. De wekkerradio heeft me de dag weten te verpesten. Je wordt er niet vrolijk van wat nieuwslezer Carmen Verheul op Radio 2 vertelt. Over het akkoord tussen de EU en schurkenstaat Turkije. Het weerbericht geeft nog geen voorjaarsgevoel. Daar kan ik het dan mee doen. Het begon al verkeerd bij de kassa van AH. Met 2 flessen cola in de hand sluit ik aan in een lange rij. Een kassière wordt opgeroepen voor assistentie. Ik sta op scherp. Twee flessen en ik ben klaar.

Een asociale truthoela heeft geen begrip en moet kennelijk de wedstrijd winnen. Ze ledigt zonder omkijken haar volle winkelwagen op de band. Voor mijn ouwe heer bel ik het WMO-loket. Tien minuten in de wacht met 27 keer de melding: Al onze medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik aub. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Vervolgens een kwartier strijd over huishoudelijke hulp. De telefoonmiep heeft alleen aandacht voor haar scherm om de bureaucratische hokjes in te vullen maar niet om samen naar een oplossing te zoeken. En het college maar roepen dat het met de WMO zo goed gaat. Toch kwam het vrijdag helemaal goed. VVD-wethouder Helga Witjes sprak me aan dat ze twee weken achter elkaar in mijn stukje is geciteerd. Ik dacht, graag gedaan en gaf een glimlach. Maar het venijn zit in de staart. Helga is het met mijn stukjes niet eens. Ik hoef geen psychologie gestudeerd te hebben: Helga is boos en vindt deze stukjesschrijver niet (meer?) aardig.

Sjaak

Huessensche Poort Optiek

HUISSEN - Gratis Fundusfoto. U bent van harte welkom bij Huessensche Poort Optiek voor een gratis fundusfoto en een deskundig vrijblijvend advies. Ook de oogdruk wordt gratis en met dezelfde nauwkeurigheid gemeten. Neem geen risico en gun uzelf het comfort van scherp en veilig zien.

Een fundusfoto is een foto van het netvlies van het oog. Het netvlies, ook wel retina genoemd, is een belangrijk onder­deel van het oog. Het licht dat het oog binnenvalt wordt door het netvlies opgevangen en langs de oogzenuw naar de hersenen geleid en daar wordt het omgezet in een beeld. Het is dus erg belangrijk om eventuele beschadigingen van de bloedvaten en het netvlies vroegtijdig op te sporen en indien nodig te behandelen. Daarom is het aan te raden uw ogen te laten controleren.

Infodag door Hoorpartners bij Huessensche Poort Optiek

Oorsuizen (ofwel tinnitus) is een lastig probleem. Tinnitus is het horen van geluiden die ontstaan in het oor of in het hoofd. Alhoewel u het geluid als zeer luid kunt ervaren, blijkt vaak uit metingen dat het geluid zachter is dan het geluid van een blad dat uit de boom valt. Toch kan het voor u onverdraaglijk luid zijn. Tinnitus kan meerdere oorzaken hebben, waaronder gehoorverlies, blootstelling aan luide geluiden, een oorinfectie of stress. In de meerderheid van de gevallen, is het niet gerelateerd aan een ernstige lichamelijke aandoening. Tinnitus is een perceptie van de hersenen en hoewel het leed kan veroorzaken, kan het ook worden behandeld.

Informatiedag over oorsuizen en mogelijke oplossingen

Wij willen u laten zien dat er toch mogelijkheden zijn om beter om te kunnen gaan met tinnitus. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld de speciale Seiyo therapie, maar ook door gebruik te maken van ruismaskeerders, waarmee de vicieuze cirkel van de constante aandacht voor het vervelende geluid kan worden doorbroken.

Graag geven wij u allerlei informatie op een speciale infodag op 30 maart tussen 10.00 en 16.00 uur. of kijkt u op www.polmanopticiens/tinnitus.

Huessensche Poort Optiek, Langestraat 64, Huissen; 026 3251974.

Groot succes derde Obdam Financieel Advies recreatiezaalvoetbaltoernooi in Lingewaard

Achter van links naar rechts: René Roelofs, Jordan van Merm, Pascal Gertsen en Ferdinand van Merm Voor van links naar rechts: Michel Roelofs, Dave Vermeulen en Gwen Peters.

LINGEWAARD - Op vrijdag 26 februari is er weer gestreden voor de titel zaalvoetbalkampioen 2016. Dit jaar alweer voor de derde keer georganiseerd door Obdam Financieel Advies. Hoewel het toernooi bedoeld is voor recreanten uit de regio, bleek het deelnemingsveld van zeer hoog gehalte.

De zes deelnemende teams hadden zich blijkbaar achter gesloten deuren geprepareerd op dit prestigieuze toernooi, waar uiteindelijk de eer het hoogst haalbare bleek. De onderlinge wedstijden werden zeer fanatiek uitgevochten. Het was genieten van de zowel technische als tactische hoogstandjes die individueel op de zaalvoetbalvloermat werden neergelegd. Desalniettemin bleek het belangrijkste, dat voor iedereen het fanatieke met het sportieve in balans bleef. De finale werd uiteindelijk in een onderonsje tussen Bataven 3 en Bataven 4 uitgevochten. In de twee voorgaande edities van het Obdam Financieel Advies zaalvoetbaltoernooi, moest Bataven 4 het tweemaal afleggen in de finale, maar dit jaar bleek dan toch, dat het spreekwoord 'driemaal is scheepsrecht' niet uit de lucht gegrepen is.

Zeer overtuigend werd de finale met 3-1 beslist in het voordeel van Bataven 4 en hebben zij zich terecht als kampioen van het 3e Obdam Financieel Advies recreatie zaalvoetbaltoernooi 2016 mogen laten huldigen. Het sportieve karakter van het toernooi werd na afloop van het toernooi nog door alle teams gezamenlijk in het sportcafé Walburgen nabesproken.

Paasbrunch bij Hof van Breunissen

GENDT - Eerste paasdag is er in het restaurant Hof van Breunissen van RijnWaal Zorggroep, locatie Sint-Jozef Gendt, een uitgebreide paasbrunch.

Op zondag 27 maart, éérste paasdag, serveren de koks van restaurant Hof van Breunissen van RijnWaal Zorggroep, locatie Sint-Jozef Gendt een paasbrunch. Dit keer een brunch in buffetvorm. Het restaurant, met de naam Hof van Breunissen, nodigt iedereen van harte uit tussen 12.00 en 14.30 uur om pasen te beginnen met een gezellige brunch met vrienden en familie.

"We serveren diverse broodjes, croissants, paasbrood, diverse soorten beleg, quiches, mini-sandwiches, gekookt ei, roerei, minisaucijzenbroodjes, rauwkostsalade en verse fruitsalade. Koffie, thee en jus d órange kunt u onbeperkt gebruiken. Deze sfeervolle brunch is een heerlijk begin van de paasdagen. Bij Hof van Breunissen kost dit, exclusief overige drankjes, 16,95 per persoon."

Opgeven hiervoor kan tot 22 maart (tenzij het maximum aantal gasten eerder is bereikt) bij het restaurant Hof van Breunissen, Kloosterplein 4 in Gendt. Telefonisch kan ook: 0481 421338 (vragen naar het restaurant).

Open dag Tennisclub Bemmel zondag 20 maart

BEMMEL - Op zondag 20 maart is de jaarlijkse open dag bij Tennisclub Bemmel, Sportlaan 3a in Bemmel. Heeft u altijd al kennis willen maken met de tennissport, dan is dit een mogelijk gelegenheid.

Vanaf 11.30 uur kunt u het park bezoeken en meedoen met tennisactiviteiten die door onze trainers begeleid worden. Rackets en ballen zijn aanwezig dus daar hoeft u niet voor te zorgen. Voor nieuwe leden hebben we een paar mooie acties, elders in dit blad vindt u de flyer waarop deze aantrekkelijke kortingen vermeld staan.

Voor meer informatie kunt u ons vinden op facebook of via de website www.tennisclubbemmel.nl.

HV Huissen zoekt vrijwilligers

HUISSEN - De afgelopen jaren heeft HV Huissen heel veel mooie (sport) prestaties neergezet als vereniging. Om zelf, of je zoon of dochter te kunnen laten sporten is het vandaag de dag niet meer mogelijk om dit zonder vrijwilligers te doen.

Onze handbalvereniging heeft de afgelopen jaren op vele fronten, zoals veel verenigingen, te maken gekregen met een terugtrekkende beweging aan vrijwilligers, desondanks zijn wij wel de grootste jeugd handbalvereniging van Gelderland geworden! Om dit allemaal in stand te blijven houden is de vereniging dringend op zoek naar een groot aantal vrijwilligers.

Ben je iemand die het verenigingsleven een warm hart toedraagt? Ben je iemand die graag een bijdrage wilt leveren dan willen wij je erop wijzen dat wij nog verschillende functies vacant hebben. Neem voor alle vacatures een kijkje op www.hvhuissen.nl.

Tweestroom minitoernooi in Gendt druk bezocht

Foto: Tweestroom archief

GENDT - Het volleybalmini 1-2-3 toernooi afgelopen zondag in Gendt voor de jongste jeugd uit de regio werd weer druk bezocht.

Niet alleen door de vele teams van de verschillende verenigingen uit de regio maar zeker ook door nieuwsgierige ouders/verzorgers en grootouders. Zij zagen hun jongste generatie enthousiast en fanatiek hun wedstrijden spelen. De minitoernooien gaan in april de laatste ronde in en dan zien de jongste volleybal(st)ers waar ze dit seizoen geëindigd zijn. Het toernooi in Gendt verliep voortreffelijk en we hoefden maar één pleister te plakken...

Jeu de Boulesclub Lingewaard kampioen

HUISSEN - Zaterdag 12 maart is Jeu de Boulesclub Lingewaard kampioen geworden in de competitie van de Nederlandse Jeu de Boules Bond ( NJBB ) 4e klas. Een prachtige prestatie voor deze active vereniging. Lingewaard neemt met 2 teams deel aan de landelijke competitie. Het 2e team was te sterk voor teams uit Nijmegen, Oss, Tiel, Grave, Wijchen en Cuijk.

Jeu de Boulesclub Lingewaard is een vereniging die voor iedereen sport, beweging, gezeligheid en sociaal contact wil bevorderen voor inwoners van onze Gemeente. Bovendien iis het een sport die niet blessure gevoelig is. Kom een kijken op onze club Kampstuk in Huissen. Maandag,woensdag en vrijdagavond 19.00 uur - 21.00 uur of Zondagmorgen 11.00 - 13.00 uur.

Start collecteweek Reumafonds

BETUWE - Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse landelijke collecte. In de week van 21 tot en met 26 maart komen ruim 60.000 vrijwilligers in actie om door heel Nederland geld op te halen voor de bestrijding van reuma.

In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpende aandoening, die niet te genezen of te voorkomen is. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw bijdrage hard nodig.


Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren, en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening en kan jong en oud overkomen.


Het Reumafonds strijdt al 90 jaar voor een beter leven met reuma. Nu en in de toekomst. We financieren onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma. We geven voorlichting, ondersteunen patiëntenactiviteiten en komen op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg. Dat brengt ons steeds een stap dichter bij een wereld zonder reuma. We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt. Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl.

Hjc De Krössels vraagt hulp

LINGEWAARD - Rabobank Oost Betuwe draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Oost Betuwe stelt hiervoor 75.000,- beschikbaar! Ook Hjc De Krössels doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Particuliere klanten van Rabobank Oost Betuwe die op 1 maart 2016 lid zijn, mogen stemmen. Van maandag 16 maart tot en met maandag 30 maart mogen zij vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van 75.000 euro te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. "Wij van Hjc De Krössels ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen vermenigvuldigd met het bedrag dat een stem waard is."

Het is voor Hjc De Krössels belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. "Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor het vervangen van kleding van het hof en de raad van 11. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan Hjc De Krössels tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Oost Betuwe. Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne en het lidmaatschap op www.rabobank.nl/oostbetuwe."

Kinkelbestuur in gesprek met...

BEMMEL - Dans… een kunstvorm voor jong en oud. "Dans is niet alleen bewegen. Het is bewegen op muziek, bewegen om iets uit te drukken en aanleren van technieken. Ballet draagt bij aan de ontwikkeling en zelfontplooiing. Eerst verscholen in de groep, willen kinderen al na een aantal lessen vooraan staan. Zo van: Kijk eens, dit ben ik…!" Aan het woord zijn Sanne en Elena van de Streekballetschool Overbetuwe.

De balletschool is een stichting zonder winstoogmerk en verzorgt lessen in Bemmel Gendt, Elst en Zetten. Lingewaard is een gemeente die de lessen nog subsidieert (tot 18 jaar). Elena waardeert dit ten zeerste: "Het is een erkenning van de waarde van dans en maakt de lessen goedkoper." Dans is een kunstvorm voor jong en oud. In De Kinkel varieert de leeftijd van 2½ tot 67 jaar. Er is onder andere peuter- en kleuterballet en vanaf 6 jaar kan de keuze worden gemaakt tussen klassiek ballet of jazzballet. De balletpakjes worden dan roze (de 'roze meisjes') of zwart.

Voor volwassenen is er keuze uit klassiek, modern of jazz. Een les varieert van 30 tot 75 minuten. Sanne, docent en artistiek coördinator: "naast de warming up en het vrij bewegen door de ruimte - bestaat de les uit het aanleren van technieken. Eenmaal geleerd, worden deze aan elkaar vastgeknoopt tot een dans, ook wel 'een choreografie' genoemd. De groep van 6/7 jarigen is vooral zo leuk, omdat in de les ook de "zelfdiscipline zo belangrijk wordt".
Ouders zijn nooit bij de les aanwezig. Elena verantwoordelijk voor managementtaken: "De kinderen zijn dan teveel afgeleid." Tijdens de les wachten zij in de gezellige foyer, aldus Elena.

Volgende week komen de balletkinderen en …hun moeders

Rabo Clubactie: stem op Lingewaards Mannenkoor

LINGEWAARD - Het Lingewaards Mannenkoor bestaat dit jaar 40 jaar. Vier dit mee met een stem op het koor bij de Rabo Clubkas Campagne.

Als u lid bent van de Rabobank Oost Betuwe kunt u van 16 tot en met 30 maart 2016 uw stem op ons uitbrengen en zo een bijdrage leveren aan een grootse viering van dit jubileum.

TV Gelderland op kasteel Doornenburg

DOORNENBURG - Omroep Gelderland verzorgt de Gelredagen in samenwerking met Erfgoed Gelderland. Op zaterdag 19 maart is kasteel Doornenburg de locatie voor de Gelredag.

Iedereen is welkom op deze bijzondere dag om de tradities en historie van de streek te beleven. Tijdens deze gezellige dag zijn er diverse activiteiten op het kasteel en heeft u gedurende 10.00 tot 15.00 uur toegang tot en groot deel van de hoofdburcht. De activiteiten bestaan uit diverse ambachten, muziek en overige activiteiten. Informatie en het programma van de dag is te lezen op de site van Omroep Gelderland,www.eenwagenvolverhalen.nl. Toegang is gratis.

Kunst in de klas

BEMMEL - Naar aanleiding van het thema 'Kunst in de klas' hebben de kleuters van basisschool Pius X in Bemmel op 2 en 3 maart een bezoek gebracht aan het Kunstlokaal in Bemmel.

De kinderen kregen een rondleiding van diverse kunstenaars. Het was een leerzaam en leuk bezoek waarna de kinderen op school weer met heel veel inspiratie aan de slag konden. Het thema wordt afgesloten op woensdag 23 maart met een echte tentoonstelling op school.

Tafeltennisclinic onder schooltijd!

BEMMEL - De groepen 3 tot en met 8 van IKC De Regenboog in Bemmel hebben meegedaan aan een tafeltennisclinic in De Schaapskooi in Bemmel.

TTV Essentia had een spellencircuit uitgezet van 14 onderdelen. De kinderen hebben in tweetallen alle onderdelen gedaan. Ze hebben geoefend in balvaardigheid, balanceren, concentratie en natuurlijk een potje tafeltennis. Het was erg leuk om op deze manier met deze sport in contact te komen.

Paasbingo bij De Geintrappers

BEMMEL - Op vrijdag 18 maart houdt carnavalsvereniging De Geintrappers weer haar jaarlijkse paasbingo.

De bingo wordt dit jaar gehouden in de kleine zaal van Het Wapen, Dorpstraat 52, Bemmel. De aanvang van de bingo is om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur waar u een eerste kopje koffie/thee gratis aangeboden krijgt. Er zijn weer diverse mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is dit keer een boodschappenpakket ter waarde van 150 euro, mede gesponsord door Jumbo Scheperkamp in Bemmel. Iedereen is welkom.

Ouderenvereniging Gendt hoopt weer een mooi resultaat te behalen

GENDT - De Rabobank Clubkas Campagne 2016 staat weer voor de deur. Tussen 16 en 30 maart kunt u als rekeninghouder en lid van de Rabobank weer stemmen op u favoriete vereniging. Er is 75.000 euro te verdelen.

Ook dit jaar is de Gendtse Ouderenvereniging weer van de partij. Het is een belangrijke en onmisbare bron van inkomsten gewordenen. Er wordt daarom een actieve deelname van de leden verwacht, maar ook niet leden mogen gerust 1 of 2 stemmen op de OVG uitbrengen. Het grote aantal deelnemende verenigingen zorgt er voor, dat de spoeling dunner wordt dus is actief stemmen geen overbodige luxe. Leden die geen internet of moeilijkheden met het stemmen hebben, kunnen een beroep doen op het bestuur: Paul van Werkhoven, 423596; Wim Wennekes, 424291 of Mart Berns, 425450. Zij helpen u graag bij het invullen van het stembiljet.

Ook niet-leden kunnen van deze service gebruik maken, mits minimaal 1 stem aan de Ouderenvereniging wordt gegeven. Afgeven van het stembiljet met daarop vermeld aan wie u de 5 uit te brengen stemmen wilt geven, maximaal 2 stemmen op 1 vereniging, kan op het secretariaat: Huis te Gendt 4. Moeilijk ter been? Wij komen graag het stembiljet bij u ophalen en zorgen dat uw stemvoorkeur netjes wordt verzorgd. Uw onmisbare stemmen zijn onze kracht. Alvast bedankt voor uw medewerking en ook de andere deelnemende verenigingen veel succes gewenst.

Van Kerk naar Theater aan de Markt (7)

BEMMEL - Het Werkvolk/ Grote Frits Meurs valt met de deur in huis, hij ontbrandt als het heilig vuur met passie als brandstof: het bezoek tijdens de open dagen aan de kerk is fenomenaal, het voelt als een beloning na eerst twee jaar tegen de stroom in te werken en regelmatig gehoord te hebben: "Ik moet dat nog zien." Diezelfde mensen komen nu kijken en zijn trots, dat hun dorp zoiets groots presteert.

Een aantal mensen maakte zich al jaren sterk voor de kerk. Een invloedrijke groep voegde zich bij deze roergangers en zo werd het burgerinitiatief de wil van heel Bemmel. Dankzij geldelijke bijdragen van diverse stichtingen, acties en bijdragen van de bevolking van in totaal meer dan anderhalve ton, kon dit prachtige project van start gaan.

Frits kan bijna niet stoppen met alles en iedereen te complimentereren: "De vrijwilligers doen niet moeilijk en nopen mij nog meer richting kerk te gaan, want die toestroom van pensionado's moet ik waarderen." Frits houdt zelfs een lijst bij waarop hij de aanwezigheid van de vrijwilligers noteert. Zo kan hij met Jan Gosselink en Piet van Deelen vooruitkijken en zien op wie ze kunnen rekenen tijdens de planning van de bouw. De bezigheden thuis, rond de hut schieten er bij in door alle drukte met de kerk, Frits: "Zit toch in de aard van het beestje! Wie ook zeer tevreden zijn en vol lof over al het volk dat over de vloer komt en wat dat presteert, zijn de aannemers: Balk, BOD, van 't Hullenaar, De Koning, Buurman, allemaal zijn ze vol verbazing over waar we al die handige vrijwilligers vandaan hebben."

Op de valreep wil Frits nog wel een paar feitjes kwijt, zijn grote trots: een dochter, een zoon en Julia, zijn eerste kleinkind. Ooit begon hij in de bouw als timmerman, daarna uitvoerder en vervolgens als beleidsmedewerker weg- en waterbouw van de gemeente Beek-Ubbergen, haalde hij het pensioen. Het verwarrende begrip 'Grote en Kleine Frits' nog even toegelicht: Op De Plak ergens in '48 geboren op hetzelfde erf als neef kleine Frits, die jonger en schrieler was, dan grote Frits, vullen de heren elkaar functioneel magnifiek aan in het vrijwilligerswerkveld. Fysiek zijn de rollen omgedraaid.

Nieuws van Ouderenwerk Doornenburg

DOORNENBURG - Stichting Ouderenwerk Doornenburg houdt op dinsdag 5 april de jaarvergadering om 14.00 uur in het Ontmoetingscentrum te Doornenburg. Iedereen is uitgenodigd.

Op de agenda staan het jaarverslag 2015 en het financieel verslag 2015. Voorzitter Wil Kaak heeft per 31 december 2015 zijn bestuursfunctie beëindigd, wij zij nog op zoek naar nieuwe bestuursleden die ons willen ondersteunen. Bent u geïnteresseerd dan kun je contact opnemen met Bud Joosten tel: 0630069770 of per mail: budjoosten@gmail.com.

SOD doet ook mee aan de Rabo Clubkas Campagne. SOD organiseert wekelijks vele activiteiten voor de 55 plussers in Doornenburg zoals Koersbal - Kaarten - Callanetics - Nordic Walking - Ontmoetingsmiddag - Handwerken - Zwemmen en Jeu de Boules.

Jaarlijks organiseert SOD een gezellige bijeenkomst tijdens de Dag van de Senioren en een sfeervolle kerstviering. Ook bieden wij een paar keer per jaar de koffie aan voor de bezoekers van 'Efkes 'n Bekske'. Met als doel het bevorderen van het welzijn en gezondheid van de senioren in Doornenburg en Lingewaard.

Om deze activiteiten in de toekomst voor de deelnemers betaalbaar te houden is er extra geld nodig, dit kunnen we samen met u realiseren wanneer u als lid van de Rabobank uw stem uit wilt brengen op Stichting Ouderenwerk Doornenburg. Steun ons dan tijdens de Rabobank Clubkas Campagne! Tijdens de stemperiode van 16 maart tot en met 30 maart kunt u via www.rabobank.nl/oostbetuwe uw stem op ons uitbrengen.

Slepend door Jeruzalem

ANGEREN - Op goede vrijdag 25 maart brengt het jongerenkoor Remember een gezongen kruisweg ten gehore. Dit vindt plaats in de Sint-Bavokerk in Angeren en begint om 19:00 uur.

Het koor Remember is voor deze gelegenheid tijdelijk uitgebreid met leden van andere koren, vanaf 4 februari zijn ze onder leiding van dirigente Sarah Visscher druk aan het repeteren om alles goed onder de knie te krijgen. Deze repetities zijn in de kerk van Haalderen. Aangezien ze ook een uitvoering in de kerk van Angeren hebben was het complete koor op donderdag 10 mrt. aanwezig om de sfeer en de akoestiek te ondervinden van deze mooie kerk. "Als koster van deze kerk was ik ook aanwezig en heb ik vast een voorproefje gekregen van hetgeen op goede vrijdag staat te gebeuren. Het kost teveel woorden om te omschrijven wat voor moois ik heb gehoord op deze repetitie. Wat ik heb gezien, het complete koor, staat op bijstaande foto. Ik wil u uitnodigen om op goede vrijdag naar de kerk van Angeren te komen en te genieten van dit indrukwekkende schouwspel. Iedereen is welkom", aldus Frits Botterblom.

De Zilverkamp organiseert: Palm Pasen!

HUISSEN - Wij vieren ook palmpasen en dit doen we door paashaantjes te versieren. Paashaantjes zijn broodjes in de vorm van haantjes.

Deze mogen de kinderen gratis versieren en meenemen vanaf de kraam. Voor ieder kind ligt er een haantje klaar. Bestrijk jouw haantje met glazuur en bestrooi hem dan met alles wat je lekker vindt. Kom dus ook en vier palmpasen met ons mee. Zaterdag 19 maart tussen 10.00-13.00 uur

Voor meer informatie kunt u terecht op de Facebook-pagina: www.facebook.com/winkelcentrumdezilverkamp.

Ontmoetingsdag Gendt, Haalderen en Doornenburg

LINGEWAARD - Op woensdag 6 april wordt een Ontmoetingsdag voor Gendt, Haalderen en Doornenburg georganiseerd. Een dag voor ouderen, gehandicapten en alleenstaanden in het ontmoetingscentrum te Doornenburg.

Aanvang is 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. De dag begint met een Viering en Zang van het Herenkoor van de Parochie. Hoe deze dag verder verloopt is nog een verrassing. Het voornaamste van deze dag is toch wel dat u onder het genot van een hapje en een drankje weer eens oude herinneringen op kunt halen en misschien weer nieuwe contacten kunt leggen. Als u deze dag wilt meemaken, gelieve u zich aan te melden voor vrijdag 25 maart 2016 bij een van de volgende adressen voor Doornenburg: Wilma Balk, Krakkedel 32, 0481 423652; voor Gendt: Marian Lamers, Thorbeckeplein 8, 0481 425505; voor Haalderen: Jos Meulenbeek, Ambachtstraat 10, 0481463335; Betsie Janssen, Lage Zandsestraat 8, 0481 461659.

Clubkascampagne Zeemanskoor

LINGEWAARD - Aan allen die het Zeemanskoor Schip Ahoy, een warm hart toe dragen, wij doen weer mee aan de Rabo clubkascampagne.

Van 16 tot en met 30 maart dan kunt 1 of maximaal 2 stemmen op ons uitbrengen. Het extraatje is welkom, voor geluid en/of nieuwe outfit.

Oud papier in Doornenburg

DOORNENBURG – Op zaterdag 19 maart halen leden van de harmonie Sint-Caecilia in Doornenburg vanaf 8:30 uur het oud papier weer op.

Alle inwoners van Doornenburg worden verzocht het papier tijdig en goed verpakt aan de straat te zetten.

Franse topfilm: Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?

BEMMEL - Op donderdag 17 maart (20:00 uur) staat de film Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? bij TOP op het programma. Deze zeer geslaagde filmkomedie was de grootste kaskraker van 2014 in Frankrijk. Claude Verneuil is een man van middelbare leeftijd die prat gaat op zijn gaullistische politieke overtuigingen en op zijn katholieke bourgeois afkomst.

Samen met zijn vrouw Marie leeft hij in een groot landhuis in Chinon waar hij notaris is. Daar hebben ze hun vier dochters naar beste vermogen opgevoed. Hun jongste dochter Laure vormt hun laatste hoop op een authentieke Franse katholieke schoonzoon van goeden huize. In het verleden hebben ze het in hun ogen niet zo goed getroffen: hun drie oudste dochters zijn weliswaar getrouwd met een Fransman, maar hun schoonzonen zijn alle drie zonen van immigranten en ze hebben alle drie een andere godsdienst. Ga naar http://topbemmel.nl/quest-ce-quon-a-fait-au-bon-dieu/ voor nadere informatie en het bestellen van kaartjes.

Open dag met rondleidingen door de kassen en proeverijen

GROESSEN - Op zondag 20 maart houdt De Groene Schuur in Groessen een open dag van 11.00 – 16.00 uur. De streekwinkel is geopend en iedereen mag een kijkje nemen in de kassen van de kwekerij, waar onder andere tropische groenten, vergeten groenten en pepers worden verbouwd. Ook de kookstudio en de wandeltuinen zijn te bezichtigen en er vinden proeverijen plaats.

Alle producten uit de kwekerij zijn dagelijks verkrijgbaar in de gezellige streekwinkel. Naast deze producten zijn er ook diverse streek- en huisgemaakte producten verkrijgbaar zoals: vruchtensappen, honing, streekwijnen, jam en chutney. Allemaal puur natuur en erg lekker!

Het moestuinseizoen is weer in volle gang! U kunt bij De Groene Schuur terecht voor al uw groente- en kruidenplanten en zaden en wordt voorzien van gedegen advies! Sinds kort is De Groene schuur begonnen met wekelijkse groentepakketten. U wordt dan wekelijks verrast door een heerlijk vers pakket van onze groenten. Elke week staat er dan een lekker pakket voor u klaar bestaande uit vier maaltijdgroentes en twee extra ingrediënten zoals champignons, verse kruiden, paprika, sjalotten, potje huisgemaakt jam/chutney, fles heerlijk vruchtensap et cetera.

In de kookstudio van De Groene Schuur kunt u terecht voor kookworkshops, excursies, creatieve workshops en kinderfeestjes. Tevens zijn er verschillende arrangementen mogelijk waarbij de activiteiten gecombineerd kunnen worden. Deze arrangementen zijn uitermate geschikt voor een bedrijfs-, familie-, of vriendenuitje.

Voor meer info bel: 0316 330718 of mail naar info@degroeneschuur.nl De Groene Schuur is gevestigd aan de Lijkweg 9B in Groessen. Web-site: www.degroeneschuur.nl of www.kokenindekas.nl.

Cabaretiers/comedians Felix Heezemans en Tom Montfrooy sluiten seizoen af Wie het laatst lacht, lacht het best in de Buitenpoort

HUISSEN – Helaas, het Cabaret/Comedy-seizoen in de Buitenpoort zit er bijna op. Tot zover het minder goede nieuws. Want donderdag 24 maart is er nog een aflevering. De hilarische Felix Heezemans en Tom Montfrooy sluiten het seizoen spetterend af. Dus als je als laatste het best wil lachen…

Kom dan vanaf 19.30 uur (foyer open) naar De Buitenpoort in Huissen (entree: €10). Vanaf 20.00 uur is het lachen, gieren, brullen. Met Felix Heezemans. Die won in 2011 met gemak de Culture Comedy Award, de meest toonaangevende stand-up comedy prijs van Nederland. De sympathieke Felix is een ras-absurdist die het publiek constant op het verkeerde been weet te zetten om vervolgens met een geweldige grap en zijn bijzondere kijk op de werkelijkheid het dak van elke zaal af te spelen. Iets dat hij de afgelopen jaren dan ook aan één stuk deed.

En ook dijenkletsen met Tom Montfrooy. In 2015 nog finalist van het prestigieuze cabaretfestival Cameretten. Met een fraai juryrapport: 'De voorstelling is zorgvuldig opgebouwd, bevat goede grappen, heeft gevoelige kanten en is toch niet van sentiment doortrokken'.
Tom neemt het publiek bij de hand en schuwt de interactie met de zaal niet. 'Een stand-up podium is een goede vervanger van een psychiater en scheelt de maatschappij veel schade', aldus de geboren Rotterdammer. Op het eerste gezicht is Tom de standaard veertiger, hypotheek en kinderen, maar schijn bedriegt. Laat je verassen door zijn confronterende, stevige en ontroerende humor. Master of Ceremony (MC) is deze avond Jurg van Ginkel van het Comedyhuis Utrecht. Wie lacht het laatst en/of het best?

Gelukkige prijswinnaar bij Profile Ouwerling 'de Fietsspecialist'

HUISSEN - De heer Kuik uit Huissen is de gelukkige winnaar van een nieuwe fiets. Deze prijs heeft hij gewonnen met de loterij van Profile 'de Fietsspecialist'. Op 25 februari mocht hij bij Profile Ouwerling 'de Fietsspecialist' in Huissen de nieuwe fiets in ontvangst nemen.

Van 17 februari tot en met de openingsdag op 20 februari organiseerde Profile Ouwerling een unieke loterij.Tijdens deze dagen kreeg de klant bij iedere besteding van vijf euro aan onderdelen of accessoires een lot. Tijdens de trekking op de heropening stonden alle lotenbezitters gezellig in spanning te wachten. Bij de eerste trekking was het meteen raak en werd de heer Kuik de gelukkige eigenaar van een gloednieuwe fiets.

Als troostprijs kregen alle overige lotenbezitters tegen inlevering van het lootje een mini tool gegraveerd met Profile Ouwerling. Kortom, een feestelijke heropening van Profile Ouwerling!

Profile Ouwerling 'de Fietsspecialist', Huismanstraat 29, 6851 GS Huissen, www.profile-ouwerling.nl.

Kom op de thee bij De Lingehof

BEMMEL - Ook dit jaar doet verpleeghuis De Lingehof, onderdeel van Zinzia Zorggroep, weer mee aan de Week van Zorg & Welzijn. Op zondag 20 maart openen wij van 14.00-17.00 uur onze deuren om u te ontmoeten tijdens een gezellig high tea.

Bent u op zoek naar goede gespecialiseerde zorg voor uzelf of voor iemand uit uw omgeving? Wilt u meer informatie over werken bij Zinzia? Of bent u op zoek naar leuk vrijwilligerswerk? Tijdens de high tea of één van onze rondleidingen vertellen wij u graag meer over wat wij hierin voor u kunnen betekenen. U bent van harte welkom!

Zinzia zet zich in om de beste zorg te bieden, met wonen, leven en revalidatie voor kwetsbare ouderen. Hoe wij dat doen vertellen wij u graag tijdens deze middag. Voor meer informatie en het programma gaat u naar www.zinzia.nl/open-dag-2016.

Zinzia Zorggroep biedt ondermeer verpleeghuiszorg, revalidatie, behandeling en hospicezorg. De zorg wordt geboden binnen de verpleeghuizen Oranje Nassau's Oord in Wageningen, de Rijnhof in Renkum, de Lingehof in Bemmel en Rumah Kita in Wageningen. In totaal zijn er zo'n 1500 medewerkers en vrijwilligers actief om cliënten een leven met kleur te bieden.

Open dag Afscheidshuys Lingewaard

BEMMEL - Afscheidshuys Lingewaard; huiselijk en laagdrempelig. De laagdrempeligheid en warme, huiselijke sfeer van Afscheidshuys Lingewaard maken dat u zich welkom voelt. Afscheidshuys Lingewaard beschikt over twee 24-uurs kamers: De Linge en De Waard. Op zaterdag 19 maart van 12.00 – 16.00 uur is een open dag.

Door de intieme sfeer is het mogelijk om het afscheid op uw eigen persoonlijke manier te verwerken, hiervoor de tijd te nemen en u in alle rust af te zonderen. Wanneer een thuisopbaring niet mogelijk is of ongewenst, zijn de 24-uurs kamers bovendien een prettig alternatief. U krijgt de sleutel, dus bezoekafspraken zijn niet nodig. U kunt zo vaak als u wenst naar Afscheidshuys Lingewaard komen en zo lang blijven als u wilt.

Voor iedereen

Ook wanneer u de uitvaart niet door ons laat verzorgen maar door uw verzekeraar of een andere uitvaartonderneming is het mogelijk uw dierbare over te laten brengen naar Afscheidshuys Lingewaard. Als u dit graag wil, raden wij u aan dit nadrukkelijk te vermelden bij de melding van overlijden of tijdens het regelgesprek met de betreffende uitvaartverzorger/ uitvaartonderneming.

Constantijn Koen Uitvaartverzorging

Een uitvaart kun je maar één keer goed doen. Tot op de dag van vandaag zet ik daarom alles in het werk om u met een goed gevoel terug te laten kijken op het afscheid van uw dierbare. Hoe fijn is het wanneer uw dierbare tijdens de laatste dagen nog dichtbij u is!

Constantijn Koen Uitvaartverzorging, Doctor Poellstraat 2, 6681 BV Bemmel, info@uitvaartverzorging-lingewaard.nl, www.uitvaartverzorging-lingewaard.nl, ConstantijnKoenUitvaartverzorging@ConstantijnKoen.

Tuincentrum De Pas compleet vernieuwd!

GENDT – Sabine en Vincent, samen al ruim twintig jaar de spil van tuincentrum De Pas in Gendt, hebben het grondig aangepakt. Het volledige binnengedeelte van het centrum is vernieuwd en het resultaat mag er zijn! Alles is opnieuw ingedeeld op kleur waardoor het een overzichtelijk geheel is geworden. Op 20 maart zal de heropening feestelijk gevierd worden.

'Voor iedere klant ligt er op 20 maart een leuk kadootje klaar', aldus de altijd goedlachse Sabine. Een prachtige datum, want het buitenseizoen staat weer voor de deur. Op de eerste beste mooie lentedag je tuin weer op orde maken; oude planten eruit, nieuwe planten erin, wachten op het resultaat, en dan.... heerlijk genieten! Vanzelfsprekend spelen Sabine en Vincent ook in op de gegroeide populariteit van de moestuin. We denken steeds bewuster na over ons eten. Met je eigen moestuin weet je precies waar je voedsel vandaan komt. Sabine: "Wij hebben in ons assortiment het moestuinconcept van Pokon Naturado opgenomen." Van houten moestuinbakken tot een startset voor het kweken van kruiden, alles is nu bij De Pas te vinden om te kunnen moestuinieren.

Een frisse wind heeft er dus gewaaid door tuincentrum De Pas, maar gelukkig zijn er ook dingen onveranderd gebleven. De enorme klantvriendelijkheid en service waar Sabine en Vincent om bekend staan bijvoorbeeld. "En onze prijzen en kwaliteit natuurlijk. Die blijven het allerbelangrijkste", aldus Vincent. Maar ook de groenfolder blijft en de vaste plantenaktie: Tien vaste planten voor Tien euro!

Kom langs op 20 maart en vier de heropening van tuincentrum De Pas mee aan de Angerensestraat 46 in Gendt. www.tuincentrumdepas.nl.

Honderdste zonnepanelen-installatie in Lingewaard door Atama

LINGEWAARD - Bent u milieubewust én zuinig op uw portemonnee? Steeds vaker ontstaan er burgerinitiatieven om zoveel mogelijk burgers, lokale organisaties en kleine ondernemers te betrekken in duurzaamheid voor de wijk. Zo ook in Lingewaard.

Een groep enthousiaste burgers heeft het initiatief genomen om als Lingewaard Energie, in samenwerking met lokale partners (gemeentelijke overheid en bedrijfsleven), door kennis- en informatieoverdracht bewustwording op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing te gaan bevorderen. Dit gebeurt onder andere door de bewoners te helpen in hun keuze bij een geschikte installateur voor zonnepanelen. Atama Solar Energy is in 2013 door Lingewaard Energie geselecteerd om voor de Waterkiep in Huissen de installaties van zonnepanelen op woningen uit te voeren.

Afgelopen week is de honderdste zonnepanelen installatie geplaatst. Daarmee is de 'Waterkiep' door de medewerkers van Atama omgedoopt tot 'Zonnekiep'! Plaatsing van deze honderdste installatie was voor Atama aanleiding de bewoners van het pand aan het Gelderspad 2 in het zonnetje te zetten. Dennis Bosman van Atama overhandigde aan Bianca van Geelen toepasselijk een zonnig boeket.

Bianca vertelde uiterst tevreden te zijn met de levering en installatie van de zonnepanelen. "In totaal achttien stuks, die samen zorgen voor een jaarlijkse besparing van 4370 KWH. Deze installatie heeft het gezin terugverdiend in 6,2 jaar", vertelt Dennis. Bianca en haar man Marcel kozen heel bewust voor Atama. "Via een oom van Marcel kregen we Atama als favoriet bedrijf door. Zelf koos ik heel (milieu-)bewust voor zonnepanelen. Marcel keek meer naar de financiële voordelen. Terwijl we beiden kozen voor deze black-panelen, die qua uitstraling mooi bij het zwarte dak passen."

Bezoek aan de showroom is altijd mogelijk. Atama Solar Energy, Nijverheidsweg 35, Elst; (0)88 2973400; www.atama.nl.

Sponsorloop 22 maart Basisschool De Doornick in Doornenburg

DOORNENBURG - Het vastenproject voor Basisschool De Doornick in Doornenburg staat dit jaar helemaal in teken van het plaatselijk doel Care4tina.

Care4tina is een onafhankelijke organisatie die medische hulp verleent aan kinderen met schisis in de Chinese stad Xian. Een medisch team bestaande uit onder andere een plastisch chirurg van Rijnstate Arnhem en een anesthesist van de Radboudumc uit Nijmegen. Beiden met een assistent zijn bereid gevonden om jaarlijks naar Xian af te reizen. Gedurende twee weken worden belangeloos kinderen geopereerd aan de schisis. Naast de leden van bestuur en dit medische team reizen 20 vrijwilligers mee naar Xian. De vrijwilligers betalen hun ticket en onkosten zelf. Alle giften die Care4tina ontvangt, worden ingezet waarvoor ze bedoeld zijn. Voor 1.000 euro kan er een kind geopereerd en nazorg krijgen.worden

De opbrengst van de jaarlijkse sponsorloop op dinsdagmiddag 22 maart zal geheel ten goede komen aan Care4tina. De kinderen hebben zich hiervoor per rondje laten sponsoren. Vanaf 13,30 tot 14.30 uur zullen alle kinderen van groep 1 tot en met 8 hun rondjes om de school lopen voor het vastenproject.

Kinderen van basisscholen krijgen gastles financiële educatie

BETUWE - In het kader van het financieel gastlesprogramma Bank voor de klas krijgen de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen tijdens de Week van het geld bezoek van de Rabobank. Bankmedewerkers verruilen in de week van 14 tot en met 18 maart hun baan heel even voor die van gastdocent. Als gastdocent leren ze de kinderen spelenderwijs alles over sparen, lenen en zakgeld.

Meer dan ooit is het belangrijk dat kinderen nu al financieel bewuster worden gemaakt en dat de basis wordt gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Door bankmedewerkers in de klas te halen die vertellen over geld, leren kinderen dat geld meer is dan alleen een bankpasje.'


Bank voor de klas
Bank voor de klas is het financiële gastlesprogramma georganiseerd door 14 banken tijdens de Week van het geld. Dit jaar hebben de banken als doelstelling om 4.500 gastlessen te geven tijdens de Week van het geld. Medewerkers van Rabobank Oost Betuwe gaan deze week bij de basisscholen De Ark in Elst en de De Abacus in Huissen op bezoek. Het doel is dat kinderen leren omgaan met geld. Praktische vragen als 'wat is een bankpas' en 'wat is een bank eigenlijk?' worden besproken. Ook wordt duidelijk hoe de kinderen hun wensen op het budget af kunnen stemmen, hoe reclame die wensen kan beïnvloeden, dat prijsvergelijken vaak loont, dat je door te werken meer geld te besteden hebt, hoe kinderen hun spaardoel kunnen bereiken en wat geld lenen en rente is.


Cash Quiz
Centraal in de gastles staat de Cash Quiz, een klassikaal teamspel dat speciaal is ontwikkeld. Passend bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen en afgestemd op de leerdoelen van het Nibud. Dit jaar speelt presentatrice Dolores Leeuwin, bekend van TV-programma Klokhuis, de hoofdrol in de films die onderdeel uitmaken van de Cash Quiz. Zij gaat als onderzoeksjournalist op onderzoek uit om meer te weten te komen over hoe je nou verstandig omgaat met geld.

Maak kennis met Thaise hotstonemassage bij Anchalee

BEMMEL - Vanaf heden mag Anchalee Pongpanas van massagesalon Anchalee zich gecertificeerd hotstone therapeut noemen.

Een hotstone massage wordt gegeven met behulp van afgeronde basaltstenen die verwarmd zijn tot ongeveer 50 graden. Door de gebruikelijk Thaise massage gecombineerd met de warmte van de stenen zal de bloedsomloop beter op gang komen, het lymfestelsel gestimuleerd worden en de voedingsstoffen beter in het bloed opgenomen worden.

De prikkelingen op het centrale zenuwstelsel zullen pijnverzachtend en zeer ontspannen aanvoelen en uw weerstand zal toenemen. Mensen met een slechte doorbloeding, een burn-out, chronische vermoeidheid, gewrichtspijn, zenuwpijn, nekpijn en/of rugpijn worden door Anchalee geadviseerd kennis te maken met deze massage. In de gehele maand maart is er een aanbieding om de positieve werking van deze massage te ondervinden. De behandeling duurt 45 minuten en deze kost 32,50 euro. Bel nu voor het reserveren van een afspraak bij Anchalee Massagesalon aan de Deken dr. Mulderstraat 6b, Bemmel, 06 57060794.

26 / 28

Hoera Stijn wordt 17 maart
9 jaar
Gefeliciteerd Stijn
Kusjes
Opa en Oma

Hiep Hiep Hoera
Hamza Alobydi wordt 18 maart 2016
7 jaar
Gefeliciteerd en een dikke knuffel van Papa en Mama , Aya ,
Amna en Ingird.

Op 18 maart word oma 60 jaar,
en dat moet gevierd worden!
Dikke kus , Esmée.

Foto: Monique Kuster

Het is haar niet aan te zien
maar ze hoor nu ook bij de club van 4x10
Gefeliciteerd meid.
John, Fiona en Thomas

Hiep Hiep Hoera Mariska 30 jaar.
Van Harte proficiat en hele fijne dag.
Dikke knuffels
Je collega's
Leonie, Jolanda, Demie en Ineke

Lieve Marloes
Op 10 maart werd je 21
Alsnog van harte gefeliciteerd
Liefs mama, papa, Hans, Fleur,
tante Dorien, Irena en Boots

Lieve David en Nathan,
Van harte gefeliciteerd met jullie
30e verjaardag!
Liefs van ons allemaal

19 maart
1986 - 2016
Hiep hoera,
Chantal Scholten vandaag 30 jaar.
Gefeliciteerd en een fijne dag. Proost.
Je moeder en Peter Kuster

Eugéne we zijn super trots op je.
Gefeliciteerd met je eigen slagerij.
Ma, Brigitte & Sjaak, Jens & Kim
Kjeld & Wendy, Sverre & Joëlle

Hiep Hiep Hoera
Karlijn wordt op 19 maart 5 jaar.
Dikke knuffel van oma en opa

Jip en Janneke – verteld door Wijnand Stomp

BEMMEL - Ben jij ook zo dol op Jip en Janneke van Annie MG Schmidt en Fiep Westendorp? Kom dan op zondag 20 maart (14:30) naar De Kinkel. Wijnand Stomp leest die middag Jip en Janneke-verhalen voor.

De twee kleutervriendjes beleven samen de leukste avonturen; als de Koning & Koningin, tijdens het brandweertje spelen, met de wolf die erg lacht, en natuurlijk met hun een hondje Takkie en Siepie de poes.

Als kind was Wijnand – in 2013 verteller van het jaar & Pearl of the Dutch Caribbean 'Art & Literature' – groot fan van Jip en Janneke. Op Curaçao – het eiland van zijn jeugd – had hij zelfs Jip-en-Jannekegordijnen. In zijn slaapkamer speelde hij uren alle verhalen met veel plezier na. In Jip en Janneke neemt Stomp je mee naar zijn kinderjaren. Als geen ander weet hij de twee buurkinderen tot leven te wekken. Een hemelbed, dat wordt omgetoverd tot een levensgrote vertelkast, vormt het decor voor een swingende show vol ondeugende kleuterhumor.

Speel, zing en dans mee in deze kleurrijke kleutervertelling van kids-comedian Wijnand Stomp, die met Jip en Janneke zijn 30-jarig jubileum viert.

Ga naar http://topbemmel.nl/wijnand-stomp-jip-en-janneke/ voor meer info en het bestellen van kaartjes.

Samen trainen voor de Marikenloop

HUISSEN - Heb jij je al opgegeven voor de Marikenloop, of ben je het van plan? De wedstrijd wordt gelopen op zondag 22 mei en is alleen voor vrouwen. Wil je samen met andere vrouwen trainen voor dit evenement?

Na het succes van de afgelopen jaren start Loopgroep Huissen ook dit jaar weer met een speciale groep. Ook als je geen lid bent, kun je meetrainen. Samen trainen in weer en wind, met een aangepast trainingsschema en deskundige begeleiding geeft moed en energie. Iedereen loopt op haar eigen niveau, maar met hetzelfde doel: goed voorbereid op 22 mei de eindstreep halen.

De training start op dinsdag 29 maart, om 19.30 uur in kleedkamer 5 in sporthal de Brink. De trainer begeleid je aan de hand van een speciaal opgesteld trainingsschema. Je maakt kennis met verschillende trainingsvormen. Je krijgt advies hoe je tussen de trainingen door nog voor jezelf kan trainen en blessures kan voorkomen. Zowel lopers voor de 5 en de 10 km kunnen meetrainen. Voor de kosten hoef je het niet te laten: 25,00 voor alle trainingen tot aan de wedstrijd.

Meer informatie zoals het trainingsschema en het aanmeldingsformulier vindt u op onze website www.loopgroephuissen.nl. Of stuur een mail naar info@loopgroephuissen.nl of bel met Marcel de Kroon op telefoonnummer 06 22420111.

Wielercafé in het teken van de Giro d’Italia met medewerking van Johan van der Velde

BEMMEL - Op dinsdag 29 maart verzorgt TWC ’t Verzetje een wielercafé in Bemmel met als thema de Giro d’Italia.

“De vereniging bestaat dit jaar 40 jaar en daarom organiseren wij een aantal extra activiteiten”, aldus Henk Neijenhuis, voorzitter van de jubilerende vereniging. “Zo is er 40 dagen voor de doorkomst van de Giro door Bemmel een heus wielercafé met een heel leuk programma.”

De organisatie die de Giro voor drie dagen naar Gelderland wist te halen zal die avond een presentatie houden met wat er zoal bij komt kijken om een groot wielerspektakel naar Gelderland te halen. Ook hebben een aantal bekende wielrenners medewerking toegezegd. Met de komst van Johan van der Velde, Kenny van Hummel en Marieke van Wanrooij kan Lingewaard zich opwarmen voor de doorkomst van de Giro d’Italia.

Johan van der Velde was in de jaren '80 een prominent profwielrenner en hij won een aantal etappes in de Giro. Kenny van Hummel was profwielrenner van 2003 tot 2014 en woont in Lingewaard. Marieke van Wanrooij fietste de Giro bij de dames en is nu sportpodotherapeut en leefstijlcoach en heeft onder andere een praktijk in Bemmel.

Het wielercafé is geheel in Italiaanse sfeer en wordt gehouden in cafe De Roskam, Dorpsstraat 95 te Bemmel. Restaurant Da Giorgio verleent medewerking. Toegang kost inclusief een consumptie vijf euro, voor leden van TWC ’t Verzetje gratis. Ieder moet zich van tevoren aanmelden. Zie hiervoor www.twctverzetje.nl.

Feestelijke presentatie nieuwe uniformen Sint-Caecilia Gend

GENDT - Zondag 6 maart heeft harmonie Sint-Caecilia Gendt op grootse wijze haar 80-jarig jubileum gevierd. In de speciale jubileumviering in de rk kerk in Gendt werden de nieuwe uniformen gepresenteerd, waarvoor de financiële middelen bijeen waren gebracht door de Vrienden van de Harmonie.


Met een klaterend applaus lieten de aanwezigen meteen horen dat de keuze van het uniform bij iedereen in de smaak viel. Na een goed verzorgde lunch bij De Klok volgde de drukbezochte jubileumreceptie in de theaterzaal van Providentia. Sint-Caecilia heeft genoten van deze prachtige dag! Meer info staat op www.harmoniegendt.nl.

Taizévering in Huissen

HUISSEN - Zondag 20 maart om 19.00 uur vindt er een Taizé viering plaats in de protestantse kerk in Huissen. Een dienst vanuit de verbondenheid met de traditie van Taizé. Een viering waarin we zingen, luisteren naar muziek en ruimte maken voor gebed en stilte.

Aan het beging van de Stille Week volgen we Jezus op weg naar Jeruzalem. We staan stil bij dood en leven, kruis en opstanding. Het thema is vertrouwen. Vertrouwen voelt veilig, beschut. Het voelt als niet alleen zijn.

Vertrouwen is je hand uitsteken naar God

en door hem aangeraakt worden

Je bent niet alleen.

Je bent niet alleen...

Adem...

Het leeft in je

Je mag er zijn...

Daar mag je op vertrouwen

Elke week (vooral in de zomer en rond Pasen) komen duizenden jongeren uit heel Europa naar Taizé voor een kortere (één week) of soms langere periode van ontmoeting en bezinning. Elke dag geven de broeders van de gemeenschap Bijbelinleidingen. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte, al dan niet in een groepje van jongeren met verschillende nationaliteiten.

Zondag 20 maart 2016 (6e zondag in de 40-dagentijd, Palmzondag); voorganger ds. Matthijs Glastra; Aanvang 10.00 uur, IGEE kerkdienst over winnen en verliezen, geluk en verdriet; Aanvang 19.00 uur, Taizéviering.

In een Oogopslag

woensdag 16 maart
09.30 u. HH Martelaren van Gorcum Huissen-Zand, Eucharistieviering met Pastoor Peters

zaterdag 19 maart viering van PALMZONDAG
14.00 u. DE ARK Haalderen, PALMPAASSTOKKEN maken met Pastor van Cuijk en kinderkoor Spetters

19.00 u. OLV van Zeven Smarten Haalderen, Viering van PALMZONDAG, Eucharistieviering met Pastor Bomers en het Herenkoor

19.30 u. PKN kerk Driel, slepend door Jeruzalem door jongerenkoor Remember.

zondag 20 maart PALMZONDAG
10.00 u. OLV Tenhemelopneming, EC, Huissen-Stad, Eucharistieviering en Palmprocessie met Pastoor Peters en het Middenkoor InVoice

zondag 20 maart PALMZONDAGviering
10.00 u. H. Martinus Gendt, gebedsdienst met de Oecumenische Kinderwerkgroep en we zingen samen.
Met Harmonie St. Caecilia gaan wij in palmpaasoptocht naar het verzorgingshuis.

zondag 20 maart PALMZONDAG
10.00 u. in PKN-kerk in Huissen-Stad is er een IGEE-viering met Pastor Roelofs en Dominee Glastra

maandag 21 maart Gezamenlijke Boeteviering
19.00 u. OLV Tenhemelopneming, EC, Huissen-Stad, Gezamenlijke boeteviering met het pastoresteam en Middenkoor InVoice

dinsdag 22 maart Valomviering
19.00 u. Viering van de Goede Week in de Valom voor zieken en ouderen uit Angeren en Huissen met Pastores Peters en Roelofs en het Gemengd koor.

woensdag 23 maart
09.30 u. H. Martinus Gendt, Eucharistieviering met Pastor Hulleman

Cabaret: Herman in een bakje geitenkwark

BEMMEL - Geen plannen op zaterdagavond 19 maart? Kom dan naar het optreden van Herman in een bakje Geitenkwark, want… Heel af en toe ontdek je iets wat er daarvoor nog niet was. Iets waarvan iedereen die het ziet, voelt dat het nieuw is.

In de zomer van 2012 waren ze al een hit op de Parade en begin 2013 het absurdistische voorprogramma van Doe Maar. Met hun eerste voorstelling veroverden ze de theaters. Met wat ze zelf omschrijven als 'vocaal cabaret met ballen en gevoel'.

Koloniseer een stoel voordat het te laat is. Geen idee waar dit over gaat? Des te beter. Wees de Christoffel Columbus van theaterland en ontdek het tweede programma van Herman in een bakje Geitenkwark als eerste. Beleef een avond die de verwachtingen van zelfs de meest doorgewinterde ontdekkingsreiziger zal overtreffen. Humor? Check. Muziek? Check. Avontuur? Dubbelcheck. Bizons? Zou zo maar eens kunnen. "De samenzang van dit viertal is zo aanstekelijk dat ze elk lied naar een hoger plan tillen." Volkskrant

Ga naar http://topbemmel.nl/ /herman-in-een-bakje-geitenkwark/ voor nadere informatie en het bestellen van kaartjes.

Palmpasendienst Protestantse Gemeente Bemmel

BEMMEL - Zondag 20 maart om 10.00 uur is de palmpasendienst in de protestantse kerk aan de Oude Kerkhof 13. De voorganger is B. Verduijn uit Gasselte en het koor Eben-Haëzer verleent ook zijn medewerking.Palmpasendienst Protestantse Gemeente Bemmel

Zing, kijk en luister mee met Eben-Haëzer! Het gemengd koor telt ruim 80 leden uit Rhenen en omstreken. Een gezellig, maar ook actief koor waar met plezier en vol enthousiasme het geestelijk lied wordt gezongen. Het belooft een mooie, bijzondere dienst te worden waarvoor iedereen natuurlijk van harte is uitgenodigd.