GN Berg en Dal Heumen Mook

28 oktober 2015

GN Berg en Dal Heumen Mook 28 oktober 2015


Toneelvereniging Den Zuuten Ienval jubileert

GROESBEEK - Dit jaar bestaat toneelvereniging Den Zuuten Ienval veertig jaar. Dat viert ze met de gloednieuwe jubileumvoorstelling 'Het laat de pastoor koud'.

Pastoor de Bonte heeft de bisschop en zijn Afrikaanse zustergemeente ‘Bouli-Bouli’ om geldelijke steun gevraagd omdat zijn parochie in financiële moeilijkheden verkeert. Om te bekijken of de parochie nog wel levensvatbaar is, stuurt de bisschop zijn secretaresse, die hem een positief of negatief advies zal geven. Wanneer hij dan ook nog eens de meest waanzinnige verhalen moet aanhoren in de biechtstoel, wordt het zelfs de meest gelouterde pastoor wel eens teveel. Om haar baantje te kunnen behouden, bedenkt schoonmaakster Wilma een reddingsplan, waarin ze ook koster Kees meesleurt. Deze gelooft totaal niet in de goede afloop van dit krankzinnige plan en moet als klap op de vuurpijl ook nog eens de huwelijksmis tussen een kibbelende bruid en bruidegom tot een goed einde brengen. Kortom: een gebed vol kolder met een verrassend end… waarbij het gehele publiek als figurant meespeelt!


De voorstellingen vinden plaats op zondag 8 november om 19.00 uur, op 13 en 14 november om 20.00 uur, op 15 november om 19.00 uur en op 20 en 21 november om 20.00 uur. De voorstellingen vinden weer plaats in zaal De Sleutel, Bredeweg 71 in Groesbeek. Toegangskaarten kosten negen euro en zijn te reserveren via www.denzuutenienval.nl. Ook kunt u dagelijks tussen 18.00 en 19.00 uur bellen naar onze reserveerlijn: 024 3578390.

Netwerken op eerste bedrijvenmiddag in Leuth

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

LEUTH – De eerste bedrijvendag die maandag 12 oktober werd gehouden in de grote hal van Kuijpers in Leuth mag een succes genoemd worden. De honderd ondernemers groot en klein vooral uit het laag (de Ooijpolder) waren in totaal met 150 personen aanwezig om de eerste bedrijvendag bij te wonen.

Dit gebeuren was een initiatief van de Groesbeekse wethouder Economische Zaken Silvia Fleuren. Zij heette de aanwezigen welkom en liet weten dat het de bedoeling was om elkaar beter te leren kennen. Het moet een middag en avond worden van Ons kent Ons, en dan kan er iets moois uit komen. "Jullie als Groesbeekse ondernemers moeten elkaar wat gunnen, dan is de wil er om samen te werken", aldus Sylvia Fleuren.

Hierna kon begonnen worden met het speeddating. Het werkte, maar het leek net of de speeddaters in een biechtstoel zaten. Ondanks dat waren de ondernemers er wel enthousiast over. Het eerste podiumgesprek ging over het zakendoen in Duitsland, ook voor de Groesbeekse ondernemers. Gastspreker Rogier Aalders van de Rabobank gaf een lezing over de economische kansen en bedreigingen voor de ondernemers in de nieuwe gemeente. Terwijl Erik de Gans van de Ster sprak over de businesskansen, dankzij het landschap en toerisme.

Het laatste podiumgesprek gaf Sjoerd de Waal van het innovatieplatvorm Rabobank en duurzaamheid werd vertolkt door Arjan Vernhout. Tussen de bedrijven door ontbrak het geenszins aan een hapje en een drankje. In ieder geval is de bedrijvendag voor herhaling vatbaar.

Talud en slootranden De Groesbeek hydraulisch ingezaaid

Foto: Joop Verstraaten

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Menigeen die zaterdagmiddag in de Dorpsstraat liep moet zijn wenkbrauwen gefronst hebben, toen het groenbedrijf Jaap Sterk uit Beek bezig was met het talud en kanten van 'De Groesbeek'.

Foto: Joop Verstraaten

Het bedrijf was namelijk bezig het talud en de kanten aan het inzaaien met een erosie bestendigmengsel ook wel hydraulisch bezaaiing genoemd. Het is een innovatieve inzaaitechniek voor het zaaien van gras en is ideaal voor het inzaaien van taluds en slootkanten. Het is graszaad vermengd met pulp dat de grond vast houdt. Diegene die niet wisten waar Jaap Sterk mee bezig was schrokken van de onechte kleur groen die op het talud gespoten werd; het lijkt wel kunstgras liet een voorbijganger weten. Een ander reageerde verbijsterd; hij liet weten 'Ze hebben de taluds van De Groesbeek bespoten met een soort kunststof, met een heel vieze kleur groen'. Een woordvoerder van Jaap Sterk liet desgevraagd weten dat over enkele weken het echte groene gras tevoorschijn komt, zo snel gaat dat met deze methode. Dat gras zit dan ook vast in het talud en kanten daar is hij van overtuigd.

Bijna einde subsidie woningisolatie

GROESBEEK – De afgelopen jaren hebben heel wat woningeigenaren uit de gemeente Groesbeek kunnen profiteren van de subsidie voor woningisolatie. Echter eind 2015 stopt deze aantrekkelijke regeling. Er worden geen nieuwe subsidie aanvragen meer in behandeling genomen.

Wel kan men het aanvraag- en uitkeringsformulier tegelijk indienen. Dat is alleen mogelijk als men de isolerende maatregel al heeft uitgevoerd en betaald. De formulieren alsmede een kopie van de factuur en een betalingsbewijs moeten uiterlijk 16 november op het gemeentehuis aanwezig zijn. Ook de woningeigenaren die wel al subsidie toegekend hebben gekregen moeten erop letten dat het uitkeringsformulier met een kopie van de factuur en een betalingsbewijs uiterlijk 16 november bij het gemeentehuis moet worden ingediend.

Eerste fase herontwikkeling Morgenbad Leuth begin 2016 van start

LEUTH – Er komt schot in de herontwikkeling van de Morgenbadlocatie aan de Botsestraat in Leuth. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt kan de bestemmingsplan wijziging van start gaan zodat begin 2016 in ieder geval met de sloop van het Morgenbad kan worden begonnen en kan het plan bouwrijp gemaakt worden.

In de eerste face zullen er 14 huurwoningen gebouwd gaan worden. Welstand heeft echter een wijziging aangebracht. De 4 huurwoningen die aan de Botsestraat liggen zouden in het ontwerp wat verspringen. Welstand heeft geadviseerd dat een sprong in het midden niet tot de gewenste verhoudingen staat van een T-boerderij. Deze wijziging wordt door het college van Groesbeek overgenomen. De herontwikkeling van de Morgenbad locatie wordt vanuit het dorp Leuth en de directe omgeving toegejuicht.

Er verrijst op die locatie een kleine wijk met 14 huurwoningen en 11 koopwoningen/kavels om er een woning op te bouwen. Er is echter wel een subsidieverplichting om zo snel mogelijk te gaan starten met de werkzaamheden zoals de sloop van het voormalige zwembad en het bouwrijp maken van de locatie. Voor dat het Morgenbad gesloopt wordt dient er wel een inventariserend en destructief asbest onderzoek te zijn verricht. De 14 woningen dienen wel voor juni 2017 gerealiseerd te zijn. Dan pas kan begonnen worden met de bouw van de 11 koopwoningen en het verkopen van de kavels.

Kerkbestuur wil andere bestemmingen voor pastorieën en kerken

BEEK/OOIJ/LEUTH - Het kerkbestuur van de parochie Maria ten Hemelopneming in Millingen aan de Rijn heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd mee te werken aan diverse herbestemmingen van kerkelijke vastgoedlocaties. Het verzoek heeft betrekking op de leegstand van pastorieën in Leuth, Ooij en Beek alsmede (komende) leegstand van de kerken in Leuth en Beek.

Maatschappelijke veranderingen hebben gevolgen voor de bezettingsgraad van het maatschappelijk vastgoed waaronder het kerkelijk vastgoed valt. Het teruglopend aantal leden en de verslechterende vermogenspositie van kerkelijke organisaties leiden tot leegstand met als gevolg verslechterende vermogenspositie voor het noodzakelijk onderhoud.

Daarnaast lopen de inkomsten uit collecten, giften, schenkingen en nalatenschappen al enkele jaren terug. Volgens pastoor-deken H. Janssen kan de hele gemeente Groesbeek volstaan met één pastoor. De pastorieën in Beek, Leuth en Ooij staan momenteel leeg. Ook het kerkbezoek loopt terug en zijn te groot waardoor onnodig kosten gemaakt moeten worden, die de parochie zelf moet betalen. Omdat het bisdom niet of nauwelijks bijdraagt.

De kerken en pastorieën zijn alle aangewezen als monument. Achterstallig onderhoud leidt tot verval van deze monumenten volgens Janssen (bij de kerk in Leuth moet het dak gerepareerd worden alsmede de motor van het klokkenspel). Bij herbestemming blijft de monumentale waarde in stand gehouden. "Voor de kerk van De Horst volgt nog een nader verzoek", aldus pastoor Janssen.

Alice Springs on Whiskey Tour

GROESBEEK - Donderdag 29 oktober om 20.30 uur komt Alice Springs naar Cardo Theater in Groesbeek. Kaarten à 12,50 zijn te koop bij alle Primeravestigingen in Nederland en on line via www.cardotheater.nl.

'Alice Springs on Whiskey Tour' is de festivalact van Nederland en België, ontstaan in rokerige kroegen in het noorden van het land. Door tweede te worden in de Oerrock Champions League finale speelden de gedreven jonge mannen op Oerrock en het jaar daarna op het hoofdpodium van dit festival. Ze stonden al samen op het podium met Guus Meeuwis, Miss Montreal, Kensington, Di-rect en Vangrail!

Springende menigten met een pure inslag; Akoestische gitaar, banjo, viool, contrabas, trekzak en drumstel zorgen voor een volle unieke sound. Opzwepende Ierse songs en jigs van bijvoorbeeld The Dubliners, The Pogues en Floggin Molly. Alice Springs wil de Ierse pure sounds terugbrengen met als doel iedereen uit z’n dak te laten gaan.

Ariadnes tranen

BEEK - Zaterdag 7 november geven het ensemble Holland Baroque, sopraan Eugenia Boix en violiste Aisslinn Nosky een concert in de Sint-Bartholomaeuskerk in Beek bij Nijmegen. Op het programma staan werken van Georg Friedrich Händel, Alessandro Scarlatti en Pietro Locatelli.

De aanvang is 20:15 uur; de kerk gaat om 19:45 uur open. De entree bedraagt 22 euro. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel Roelants in Nijmegen, Primera De Postkoets in Beek en via www.concertseriebeek.nl.

Het uit jeugdig talent bestaande ensemble Holland Baroque speelt doorgaans zonder dirigent en heeft speelvreugde hoog in het vaandel staan. De musici gaan steeds weer op zoek naar de actualiteit van muziekbeleving en zorgen voor verrassende en sprankelende concerten. Holland Baroque werkt graag met inspirerende gasten. Deze avond zijn dat twee jonge artiesten: de Spaanse sopraan Eugenia Boix en de Canadese violiste Aisslinn Nosky. Eugenia Boix zingt het beroemde Salve Regina van Händel en de ontroerende cantate L’Arianna van Scarlatti. Op het programma staan verder concerti grossi van de Italiaanse componisten Pietro Locatelli en Alessandro Scarlatti.

Informatieavond over de vos

DE HORST - Vrijdag 13 november heeft Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) weer een informatieavond op het programma staan. Deze avond zal plaatsvinden in Dorpshuis De Slenk aan de Reestraat 2 in het Groesbeekse kerkdorp De Horst. Aanvang is om 19.30 uur en het einde zal even na 22.00 uur zijn. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Jaap Mulder is bioloog, en gespecialiseerd in roofdieren zoals vos, das, boommarter en wilde kat. Hij heeft tijdens vijfendertig jaar onderzoek in het veld heel veel kennis opgebouwd, vaak met hulp van zenders en camera’s. De laatste vijftien jaar werkt hij als eenmansbedrijf ‘Bureau Mulder-natuurlijk’. In de met een gouden kalf bekroonde film ‘Rotvos’ was zijn vossenonderzoek de rode draad. In zijn lezing vertelt Jaap Mulder over leefwijze en voedsel van de vos, maar ook over de problemen die de mens met hem heeft. Allerlei aspecten komen aan bod, zoals de zin en effectiviteit van vossenbestrijding, de predatie op weidevogels en de ziekten die de vos met zich mee draagt. Ook vertelt hij over het onderzoek aan vossen en ganzen in de Gelderse Poort. Een avond met boeiende verhalen, vol met feiten en onderzoeksresultaten! Meer informatie staat op www.wmg-groesbeek.nl of te verkrijgen via 024 3972405.

Foto gemaakt door Henny Brinkhof

Repaircafé in Millingen

MILLINGEN - Op zaterdag 31 oktober van 10.00-13.00 uur is er weer een Repaircafé in OEV1 aan de Heerbaan 117 in Millingen aan de Rijn.

Een grote groep vrijwilligers staat klaar. Misschien krijgen zij uw strijkbout of koffiezetapparaat weer aan de praat. Ook kan een kleine correctie uw kledingstuk behoeden van een reis naar de kledingcontainer. Lijmklusjes of kleine reparaties aan uw fiets of rollator behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Ook wie niets heeft om te repareren is welkom voor een gezellig praatje. Een kopje koffie of thee kost 0,50 euro. De reparatie is gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Het Repaircafé is elke laatste zaterdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli, augustus en december. Het volgende Repaircafé is zaterdag 28 november.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Stichting Welzijn Ouderen, Heerbaan 115 in Millingen aan de Rijn; 0481 431105 elke werkdag van 09.00 - 11.00 uur.

Drijf-inn bioscoop in zwembad De Lubert Groesbeek

GROESBEEK - Na het geweldige succes van de vorige editie nu in de herfstvakantie weer een Drijf-inn bioscoop op vrijdag 30 oktober van 18.00 tot 20.30 uur in zwembad De Lubert in Groesbeek.

In het zwembad een spannende Halloween familiefilm Hotel Transylvania bekijken op een zelf meegebracht luchtbed, drijfvlot of in een band. Of gewoon in het donker spelen in het water met het aanwezige spelmateriaal. De entree is vier euro voor kinderen en 4,50 euro voor volwassenen. Meer info staat op www.zwembadgroesbeek.nl.

Bejaarde bewoonster komt om na brand in woning Groesbeek

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – Bij een felle uitslaande brand in een woning aan de Cranenburgsestraat in Groesbeek is maandagmiddag om 17.15 uur de 87-jarige bewoonster levensgevaarlijk gewond geraakt. De brand werd ontdekt door buurtbewoners en passanten die groot alarm sloegen.

Zij zagen de bewoonster in de woning staan en brachten haar in veiligheid door een deur in te trappen waarna zij het slachtoffer ternauwernood uit de brandende woning gehaald kon worden. De inmiddels gearriveerde politie legde het slachtoffer op een pad achter haar woning, waar ze door de brandweer werd gekoeld met water. Het slachtoffer had over het hele lichaam tweede en derdegraads brandwonden opgelopen en werd in zorgwekkende toestand per ambulance overgebracht naar het UMC Radboud ziekenhuis in Nijmegen.

Daar is het slachtoffer in de nacht van maandag op dinsdag aan haar verwondingen overleden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend, maar het vermoeden bestaat dat de brand in de keuken is begonnen. De gehele woning kan als verloren worden beschouwd. Ook de naastgelegen woning – die onlangs geheel was opgeknapt – heeft flinke rook- en waterschade opgelopen. De Cranenburgsestraat in Groesbeek is tijdens en na de brand enige uren voor alle verkeer afgesloten geweest . Door de enorme rookontwikkeling heeft de brand veel kijkers getrokken die door de politie op afstand werden gehouden.

Notoire insluiper na achtervolging klem gereden in Heilig Landstichting

HEILIG LANDSTICHTING - Dankzij een politieagent in burger is vrijdagmiddag een notoire insluiper op de rotonde in Heilig Landstichting klem gereden en aangehouden.

Een agent in burger – die een vrije dag had – zag dat zijn collega's een scooterrrijder achtervolgden op de Nijmeegsebaan. Zonder zich te bedenken zette de agent met zijn eigen auto het fietspad af waardoor de notoire insluiper kon worden klemgereden . De politie had vrijdagmorgen al een melding binnengekregen, dat een insluiper bij basisschool 't Vossenhol aan de van Ruysdaelweg in Groesbeek een portemonnee van een leerkracht had ontvreemd. Even later kwam de melding dat een insluiper in de Mgr. Terwindtschool aan de Nijmeegsebaan op het terrein van Dekkerswald eveneens een portemonnee van een leerkracht was ontvreemd.

Ditmaal was de insluiper door personeel gezien en ging er vandoor op een scooter. Direct werd de politie gewaarschuwd die snel de omgeving afzochten. Op de Nijmeegsebaan werd de insluiper gezien waarna de achtervolging werd ingezet. Na zijn aanhouding werden beide portemonnees in de buddyseat aangetroffen. De man een 51-jarige inwoner uit Nijmegen is aangehouden en ingesloten voor onderzoek. De laatste maanden zijn er meerdere insluipingen in scholen in de regio geweest. De politie zoekt uit of hij hier ook verantwoordelijk voor is.

Wensen van kerkbestuur Maria ten Hemelopneming

MILLINGEN - De wensen van het kerkbestuur Maria ten Hemelopneming in Millingen aan de Rijn heeft het volgende verzoeken bij de gemeente Groesbeek ingediend:

1. Het benutten van de bouwmogelijkheden van de kavels bij de kerk aan de Botsestraat in Leuth. College: Het college wil vasthouden aan de overeengekomen verkaveling van maximaal drie vrijstaande woningen en de m2-prijs van de te verkopen groenstrook vast te stellen op 91,69 euro (na indexering ). Ten behoeve van de derde woning dient de grond nog te worden overgedragen. Derhalve wenst het college geen medewerking te verlenen aan een te realiseren vierde woning (achterkantsituatie / verdere verdichting).

2. Het herbestemmen van de pastorieën in Beek, Leuth en Ooij naar wonen. College: Het college wil instemmen met een gebruiksafwijking ten behoeve van wonen eventueel in combinatie met een bedrijfs- of beroepsactiviteit aan huis of Bed & Breakfast mits ondergeschikt aan de woonfunctie. Voor de pastorie in Ooij wil het college instemmen met een splitsing van maximaal drie wooneenheden eventueel in combinatie met kamerverhuur.
Voor de pastorie in Leuth wil het college niet instemmen met de gevraagde splitsing van het tussendeel maar het college geeft aan dat het tussendeel zich wel leent voor een gebruik als mantelzorgwoning dan wel praktijk?kantoorruimte aan huis of voor bed & breakfast.

3. Het verruimen van de bestemming voor de kerken in Leuth en Beek. College: Het bestemmingsplan biedt voldoende mogelijkheden en dat in principe kan worden ingestemd met een combi-verzorg wonen. Er moet dan wel een goede parkeerbalans worden onderbouwd. Bedrijven en kantoren wijst het college af.

Thornsche Molen bereikt hoogste punt

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

PERSINGEN – Afgelopen woensdag 14 oktober heeft de Thornsche Molen in Persingen het hoogste punt bereikt, waardoor de vlag in top ging.

De roede van de wieken werden op die dag op de Thornsche Molen geplaatst. Door de voorbijgangers viel het niet op dat het hoogste punt bereikt was omdat de Nederlandse Driekleur achter de hoogste roei bleef hangen terwijl het windstil was. Maar op de grond was de pret er niet minder om.

Twaalfjarige jongen gewond bij aanrijding in Beek

BEEK – Bij een aanrijding op de kruising Rijksweg / Rijksstraatweg in Beek is dinsdagmorgen een 12-jarige jongen uit Beek gewond geraakt en met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het UMCRadboud ziekenhuis in Nijmegen.

De jongen wilde met zijn fiets de Rijksweg oversteken en zag daarbij een automobilist die op de Rijksweg reed over het hoofd en werd geschept. De auto werd bestuurd door een 30-jarige inwoner uit Nijmegen.

Zeventig procent winkelpanden in winkelcentrum Bellevue verhuurd

GROESBEEK – Zeventig procent van de winkelpanden in Bellevue in het centrum van Groesbeek is verhuurd. Momenteel zijn er volop gesprekken gaande met potentiële huurders van de nog beschikbare panden.

Albert Heijn, Zeeman, Etos, Eye Wish Opticiens, de Kaasspecialist, Primera, Brainwash en Sier hebben al definitief toegezegd. Enkele hebben zich inmiddels al in het nieuwe winkelcentrum gevestigd. Het plan Bellevue biedt ruimte aan zowel kleinere als grotere winkel- en horecavestigingen en bestaat in totaal uit vierduizend m2 bruto voeroppervlakte. Het uitgangspunt van het nieuwe winkelcomplex is een modern winkelgebied dat optimaal aansluit bij de behoefte van de inwoners van de gemeente. Van de 24 koopappartementen Marktzicht zijn er inmiddels acht verkocht die naar verwachting eind oktober begin november zullen worden opgeleverd.

Onlangs is ook de verkoop van het appartementencomplex Dorpzicht gestart. De oplevering hiervan is naar verwachting eind 2015. Nadere Informatie kan men verkrijgen bij de heer J.P. Stuurstraat van WPM Verhuur en Relocatie in Den Bosch; 073 6491560.

Tango brengt Sammie Wijers en Marie van Raay bij elkaar

Foto: Joop Verstraaten

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Het was een makkie voor Marie van Raay (67) om verkering te krijgen met Sammie Wijers (72). Beiden ontmoetten elkaar tijdens de maandelijkse dansavond in de toenmalige zaal Wilhelmina.

Marie zag dat Sammie goed kon dansen en nam haar kans waar met een tango ze vroeg Sammie ten dans en vanaf toen waren ze onafscheidelijk.

De volgende middag zat Sammie al aan de zondagsesoep bij de ouders van Marie aan de Hoge Horst soep. In oktober 1965 gaven ze elkaar het ja woord; het feest werd gehouden in de tent naast de woning aan de Hoge Horst, nu vijftig jaar geleden. Marie heeft vanaf haar veertiende jaar tot in januari 1966 bij de Jelsma in Groesbeek gewerkt, terwijl Sammie in half Nederland gewerkt heeft als ijzervlechter.

Zij kregen in hun huwelijk twee zoons en twee kleinkinderen. Sammie heeft van 1965 tot 1975 gevoetbald bij respectievelijk Germania, Achilles'29 en DVSG, waar hij zijn carrière wegens een zware blessure moest beëindigen. Sammie bleef bij ballen, al waren die vele malen kleiner; hij ging bij biljartvereniging De Horst aan de slag en werd met zijn team in 1983 derde van Nederland.

Marie was veertig jaar lid van damesschietvereniging Diana waarvan vijftig jaar bestuurslid. Nu hebben ze hun hart verpand aan alle soorten puzzels zelfs een legpuzzel van 5000 stukjes en zijn beiden lid van de KBO. Op 30 oktober vieren ze feest in zaal Hopmans aan de Hoge Horst.

Tot Zangs en Bende van Beuving gaan: 'Skoren' in Millingen

MILLINGEN - Na de prachtige avond vorige keer (2013) samen met 'De Bende van Beuving', gaat Tot Zangs weer optreden met Ernest Beuving en zijn band. Zondagavond 1 november staan ze weer samen in De Natte met de nieuwe show 'Skoren!' En dat is iets waar iedereen wel aan toe is, na de prestaties van ons Nederlandse elftal.

De Stentor noemt het gevoel voor humor van Ernest Beuving: 'mateloos.' Het Brabants Dagblad spreekt over 'hilarische acts en warme liedjes' en de Arena Lokaal schrijft: 'allround cabaretier Beuving zet met het koor en zijn uitstekende band de zaal op zijn kop." (Arena). Heb je ook geluk als je een hoefijzer op je kop krijgt? Ja, dan heb je geluk dat het paard er niet meer aan vast zat.

Iedereen ziet zichzelf als winnaar na afloop van deze show. Twee keer een uur vol humor, imitaties, persiflages, typetjes en heerlijke muziek samen met Tot Zangs (onder leiding van Frans Coerwinkel) en de band van Ernest.

Ernest Beuving speelde hiervoor Ernesto bij: 'Ernesto & Marcellino' (met Wilfried Finkers). Hij schreef hiervoor de meeste teksten en de muziek. "Bent u nieuwsgierig geworden?
Kom kijken, luisteren en vooral genieten in Theater De Natte aan de Heerbaan 117 in Millingen aan de Rijn. Aanvang 20.30 uur. Kaartjes kosten 12,50 euro.

Politie speurt omgeving af naar gestolen auto

MILLINGEN AAN DE RIJN – Zondagmorgen rond 07.00 uur zag een bewoner van de Burgemeester Hermsenstraat in Millingen dat twee jongens zich ophielden bij een auto die stond op een invalide parkeerplaats bij een woning eveneens aan de Burgemeester Hermsenstraat.

Even later zag de bewoner dat de auto wegreed met vermoedelijk de twee jongens die bij de auto stonden. Hij waarschuwde direct de eigenaar die de politie alarmeerden. De politie ging direct op zoek naar de bewuste auto een Toyota Ago, maar zonder resultaat. De eigenaar van de auto is een 74-jarige inwoner uit Millingen aan de Rijn.

Winkeldievegge is duur uit na bezoek aan supermarkt

MILLINGEN – Vrijdagmiddag is een zestigjarige winkeldievegge uit Millingen duur uit geweest na een bezoek aan een supermarkt aan de Heerbaan in die plaats.

De vrouw werd betrapt door winkelpersoneel toen zij probeerde levensmiddelen ter waarde van vijftien euro de winkel uit wilde nemen zonder te betalen. De dievegge is door het personeel aangehouden en overgedragen aan de gealarmeerde politie. Zij kreeg een bekeuring van enkele honderden euro's en mag zich één jaar niet meer in der supermarkt vertonen.

Waterspelen in de herfstvakantie

GROESBEEK - Woensdag 28 oktober van 13.30 tot 16.00 ligt het zwembad De Lubert vol met verschillende waterspelen.

Met z'n allen kun je 2,5 uur lang plezier beleven in het water, je kunt lopen over het water, in een bootje jezelf naar de overkant trekken, Henk de duikpop opduiken, door een wak zwemmen, torens bouwen et cetera. Deze waterspelen zijn voor de hele familie zowel in het wedstrijdbad als in het instructiebad kunnen de kinderen gezellig samen spelen. De entreeprijs is vier euro voor kinderen en 4,50 euro voor volwassenen.

Thornsche Molen komt 429 stemmen tekort

PERSINGEN – Ondanks de tomeloze inzet van velen is het niet gelukt om met de meeste stemmen de winnaar te worden van de BankGiro loterij Molenprijs 2015. Met 429 stemmen meer heeft Molen de Ooijevaar uit Zaandam de eerste prijs weten te behalen te weten een geldbedrag van 50.000 euro.

Alle stemmers hebben voor de Thornsche Molen een bedrag van 6.668 euro opgeleverd. De einduitslag was als volgt;
1. Molen de Ooijevaar uit Zaandam ; 7.097 stemmen
2. De Thornsche Molen uit Persingen 6.668 stemmen
3. Korenmolen De Hoop uit Keldonk 5.860 stemmen
4. De Heimolen uit Rucphen 4.621 stemmen.

De Stichting Thornsche Molen wil met het gewonnen geld het informatiecentrum onder de molen inrichten, maar ze gaan gewoon door met het verwerven van de benodigde financiële middelen voor het centrum. Eind december 2016 zal in ieder geval de herbouw van de molen worden afgerond en heeft het dorp Persingen haar molen weer terug.

Burgemeester Slinkman feliciteert honderdjarige in Millingen

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN AAN DE RIJN - Burgemeester Slinkman van Groesbeek heeft maandagmorgen mevrouw Scholten-Goris verrast met een bezoek omdat zij honderd jaar was geworden.

Voor Slinkman was dit de eerste honderdjarige in zijn nieuwe gemeente Groesbeek die hij mocht feliciteren. Wel had hij een 65-jarig en 60-jarig huwelijkspaar al mogen feliciteren, maar dit is ook bijzonder liet hij aan de eeuwelinge weten. Zij heeft in haar leven liefst twee wereldoorlogen meegemaakt. In januari 1940 is Annie Goris getrouwd met Hein Scholten.

Het echtpaar kreeg twee zonen en begon in 1964 een gelijknamig autobedrijf aan de Heerbaan wat nog steeds door de zoon Peter Scholten gerund wordt. Ook in Nijmegen heeft Toyota Scholten aan de Hulsenseweg al jaren naam gemaakt. Mevrouw Scholten-Goris woont knus in haar appartement aan de Heerbaan in Millingen aan de Rijn.

E2 erg blij met tassen van de Supporters Vereniging SC Millingen

MILLINGEN - Vorige week werden de spelers van de E2 verrast met nieuwe tassen.

Deze werden aan hen aangeboden door de Supporters Vereniging SC Millingen. Piet Driessen heeft de tassen aan de jongens mogen overhandigen. De E2 is erg blij met de nieuwe tassen en bedankt de Supporters Vereniging hiervoor.

Thyrza Röttjers boeit hele school tijdens voorleeswedstrijd in Leuth

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

LEUTH – Thyrza Röttjers heeft vrijdagmiddag 16 oktober op basisschool 't Bijenveld in Leuth de eerste plaats behaald bij de jaarlijkse voorleeswedstrijd.

Deze wedstrijd wordt ieder jaar gehouden in het kader van de Kinderboekenweek. Hiermee wil de school een bijdrage leveren aan het vergroten van het leesplezier, het prestatievermogen en het actief luisteren van de kinderen stimuleren. Het is een didactische keuze maar tevens een spektakel om samen te genieten van mooie verhalen van goede kinderboekschrijvers. De voorafgaande week zijn er in de groepen voorrondes gehouden.

De finalisten Malou Booltink (4) , Elle Jeuken (5), Sanne van Megen (6), Thyrza Röttjers (7) en Daphne van Megen (8) hebben alle vijf laten blijken dat zij talenten zijn in het voorlezen aan kinderen. Een gewichtige jury bestaande uit docent Frans, een supervoorlees opa, wethouder Eric Weijers en een journalist hebben besloten om Malou Booltink als winnaar uit te roepen voor de groepen 4 ,5 en 6. Zij was goed verstaanbaar, legde de nadruk op de juiste plaats en las prettig voor.

De winnares van groep 7 en 8 Thyrza is het toptalent vanwege het tempo waarin zij voorleest en de keuze van haar fragment uit het boek 'Operatie zeer ernstige ramp' van Tosca Menten. Zij was in staat om interactie te hebben met het publiek en wist daarmee de kinderen alsmede de jury mee te voeren in haar verhaal. De school waarschuwt de regio Thyrza Röttjers komt eraan en ze boeit.

Kom de herfst

proeven...

LEUTH - Ha, eindelijk. Het weer slaat om, de blaadjes vallen van de bomen en het is weer vroeg donker. Na een laatste stuiptrekking is de zomer echt voorbij. Tijd voor bokbier dus. En wat hebben we er weer zin in. Dus ook weer tijd voor de Leuthse Bokbieravond. Het concept blijft onveranderd, drie verschillende bokbieren en Schrobbelèr voor een all in prijs van 22.50 euro in de voorverkoop, aan de deur vijfentwintig euro.                                                                                                                                        

"We presenteren dit jaar weer de koppige Hertog Jan bock van de tap, met zijn uitgesproken romige smaak waarin je een vleugje karamel kunt ontdekken. Het heeft een prachtig robijnrode kleur met een alcoholpercentage van 6.5%. De tweede bok die wordt aangeboden is de overjarige Ossebock van de muifelbrouwerij in Berghem. D'n Ossebock is dieprood van kleur heeft een volle en moutige smaak, die ontstaan is door een uitgekiende balans van gecaramelliseerde moutsoorten in combinatie met een krachtig ondergist. Een bier met 7% alcohol en een zoete afdronk met een klein bittertje. De derde bock is een Duitse variant op het bekende Weizenbier. Namelijk de Weihenstephaner Vitus. Een opgepompte weizenbier. Overwegend zoet van smaak, je proeft banaan, abrikozen en natuurlijk de typisch Duitse gist. 7.7% alcohol, dit is een Weizen met de volumeknop open!"

Tevens zal deze avond het, inmiddels bekende, Brabantse kruidendrankje Schrobbelèr gedronken kunnen worden. Gemaakt uit 43 kruiden en een alcoholpercentage van 21.5%, een lekkere borrel voor de gevoelige maag. Ook zal er weer een kok aanwezig zijn om heerlijke herfsthapjes te bereiden. De zaal zal herfstachtig aandoen om de ideale sfeer te creëren. De bokbieravond zal starten om 20.00 uur en eindigen rond 00.00 uur.

Voorverkoop via: bokbieravond@live.nl. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Inbev en de stichting Triangel in De Vriendenkring in Leuth op 7 november.

Zeecontainer

opengebroken

GROESBEEK – Op een terrein aan de Derdebaan in Groesbeek is in de nacht van maandag op dinsdag een zeecontainer opengebroken.

De zeecontainer werd gebruikt door verschillende verenigingen die daar in hun goederen en materiaal in hadden opgeslagen. Door de diefstal zijn diverse verenigingen gedupeerd. De schade loopt in de honderden euro's.

Burgemeester Slinkman zocht het hoger op

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – Burgemeester Slinkman heeft het vrijdagmiddag 16 oktober bij 'Op de koffie bij de brandweer' hoger op gezocht.

Na het informatieve gedeelte was Slinkman de eerste die gestoken in brandweeroveral en helm de hoogwerker van de brandweer in ging. In korte tijd zat hij liefst 32 meter hoog en keek hij over Groesbeek heen, terwijl de rest als lilliputters achterbleven. Brandweer man Ronald Leenders gaf Slinkman de tijd om te genieten van het vergezicht. Beneden gekomen liet Slinkman weten het geweldig te vinden. "Dit heeft echt indruk op mij gemaakt. Het is gewoon fantastisch, ik kon kijken tot aan de stuwwal. Het leek wel of het gemeentehuis midden in het bos stond want de toren was omgeven met bomen. Wat ik niet heb kunnen ontdekken dat was de kerk van De Horst. Of dat komt dat het een beetje mistig was, weet ik niet. Maar het was gewoon geweldig", aldus burgemeester Slinkman, die blijkens de foto totaal geen last heeft van hoogtevrees.

Er even tussenuit op vrijdag 13 november

GROESBEEK – In de week van de mantelzorg organiseert Steunpunt Mantelzorg voor de gehele gemeente Groesbeek een mantelzorgavond op vrijdagavond 13 november.

Op die avond is iedereen vanaf 19.30 uur welkom samen met uw zorgvragende in cultureel centrum De Mallemolen aan de Kloosterstraat in Groesbeek. Een zangduo, een zangkoor met muziek uit de jaren '70 en een entertainer zullen voor de vrolijke noot zorgdragen. De organisatie staat garant voor lekkere hapjes en drankjes. Dankzij subsidie van de gemeente Groesbeek wordt deze avond gratis aangeboden. De organisatie wil graag vooraf weten hoeveel gasten zij op die avond kunnen verwachten. Gelieve voor 9 november aan te melden via het SWG: 024 3974188 of per e-mail m.galdermans@welzijngroesbeek.nl.

Gemeente wijst planschadeverzoek bewoners De Gaffel af

GROESBEEK – Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek van planschade van de bewoners van een woning aan De Gaffel 4 in Groesbeek afgewezen.

Op 12 februari hebben de bewoners van de woning aan De Gaffel een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in planschade artikel 6.1 van de Wet Ruimtelijke Ordening ingediend. De aanvragers stellen dat zij schade hebben geleden als gevolg van de 'Woningbouw Sportpark – Zuid'. Dit in de vorm van waardevermindering van hun woning vanwege vermindering uitzicht, afname zontoetreding, aantasten privacy en toename van hinder.

Voor de behandeling van de aanvraag hebben zij het verschuldigde drempelbedrag van driehonderd euro betaald. In het planschadeadviesrapport concludeert De Lorijn raadgevers dat als gevolg van de planologische wijziging voor de woning van de aanvragers geen planologische nadeliger situatie is ontstaan. Deze heeft derhalve geen schade tot gevolg (gehad). Voorts behoort, voor zover wel schade ontstaan zou zijn, deze volledig tot het maatschappelijk risico. De Lorijn heeft het gemeentebestuur dan ook geadviseerd de aanvragers geen planschade toe te kennen. Daarnaast behoeft het drempelbedrag van driehonderd euro ook niet terugbetaald te worden, dat geldt alleen als er positief op hun aanvraag wordt beslist, wat hier dus niet het geval is. Tegen dit besluit van de beide belanghebbende kan nog bezwaar worden gemaakt.

Burgemeester Slinkman opent vlindertuin in Breedeweeg

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK/BREEDEWEG - Burgemeester Slinkman van Groesbeek heeft woensdagmorgen 14 oktober de officiële vlindertuin (ook wel Idylle genoemd) geopend. Dat gebeurde in aanwezigheid van de leerlingen van basisschool Breedeweg, buurtbewoners en initiatiefnemers.

Achter de 17 Septemberstraat wordt 7500 m2 ingezaaid en worden er 650 vaste planten gepland. Burgemeester Slinkman vond het een mooi, nuttig en belangrijk initiatief. Ook was hij blij dat de schoolkinderen al vroeg met de natuur kennis maken; op die manier leren ze ook de natuur te beschermen. Er komen hier bloemen en planten die vlinder- en bijvriendelijk zijn en daarnaast voldoende nectar bezitten.

De leerlingen mochten drie onthullingen verrichten zoals een mooie houten bank (Foyerbank), waarop de mensen kunnen genieten van de bloemenpracht en de verschillende soorten vlinders en bijen. Daarna werd een informatiezuil onthuld, gevolgd door de onthulling van een insectenhotel. Al met al wordt het een gebied om trots op te zijn en waar de mens zijn rust kan vinden. Als laatste gingen de leerlingen aan de slag om de eerste vaste planten zoals koningskruid, kattenstaart en de wilgenroosjes te planten. Binnenkort zullen de wandelpaden worden aangelegd en zal het grasland omgeploegd worden om vervolgens ingezaaid te worden.

Gemeente draagt 1.186.780 euro bij aan begroting GGD

GROESBEEK – De gemeente Groesbeek moet 1.186.780 euro bijdrage voor 2016 aan de GGD Gelderland-Zuid. Dit bedrag is volgens de GGD inclusief de begrotingswijziging behoudens de subsidieverhoging cao effecten.

De belangrijkste uitvoeringstaken van de GGD in 2016 zijn. Het organiseren van ( collectieve ) preventie in het sociaal domein. Voor de GGD is preventie een hoofdzaak. Preventie is het antwoord op de toenemende zorgkosten en chronische gezondheidsproblemen. De gezondheidsproblemen liggen vaak niet in de gezondheidszorg , maar vragen een integrale aanpak vanuit verschillende domeinen. Zoals de directie omgeving waarin mensen wonen, werken, recreëren en naar school gaan. Deelnemen aan de maatschappij heeft een gunstige invloed op de gezondheid.

Het vormgeven van een gezonde start. Een gezonde start legt de basis voor een gezond leven, biedt optimale ontwikkelingskansen, spreekt talenten aan en brengt ze tot bloei. De GGD wil een gezonde start voor alle kinderen en maakt door vroeg signalering knelpunten bespreekbaar die actief worden opgepakt. Dat voorkomt opgroei- en opvoedproblemen.

Zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. De GGD staat voor een gezonde en veilige leefomgeving als basis voor alle burgers, dat is een basisbehoefte. Samen met haar netwerkpartners zorgen zij voor een leefomgeving waarbinnen inwoners gezond en veilig kunnen leven zoals is het huis wel goed geventileerd, ruimte om te bewegen et cetera.

Het verbinden van zorg en sociale veiligheid. Mensen die psychisch ongezond zijn veroorzaken vaak overlast wat invloed heeft op de sociale veiligheid en maatschappelijke onrust. De GGD gaat preventiever te werk door sociale veiligheid in de wijk en op scholen te bevorderen. Daarnaast biedt de GGD een vangnet voor mensen die overlast veroorzaken.

Inbreker komt via wc-raam naar binnen bij woning Beek

BEEK – In de nacht van zaterdag op zondag is een tot nog toe onbekende inbreker via een wc-raam de woning binnengekomen aan de Rijksstraatweg in Beek.

De bewoner een 32-jarige inwoner uit Beek hoorde wat gestommel en ging op onderzoek uit. Daardoor is vermoedelijk de inbreker gestoord en heeft de woning ook weer via het wc-raam verlaten. Tot op heden wordt er niets uit de woning vermist.

Parkeergarage Dorpsstraat Groesbeek in gebruik genomen

Foto: Joop Verstraaten

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – De parkeergarage onder winkelcentrum Bellevue aan de Dorpsstraat in Groesbeek is in gebruik genomen.

De openingstijden van maandag tot en met zondag zijn van 00.00 tot 24.00 uur. De tarieven zijn als volgt: van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur: de eerste twee uur gratis parkeren, daarna moet men 2,55 euro per uur gaan betalen. Buiten deze tijden is het gratis parkeren. Diegene die gebruik maken van de parkeergarage moeten hun parkeerkaart wel zorgvuldig bewaren, want bij een verloren kaart moet men 95 euro betalen, voordat men met de auto de parkeergarage weer wil verlaten.

Winnaars driebandentoernooi biljartvereniging ' t Fuske Millingen

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN AAN DE RIJN - Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 oktober werd in café 't Fuske het traditionele driebandentoernooi van biljartvereniging 't Fuske gehouden. Door 24 biljarters werd er in twee klasse gestreden om de eerste plaats, waarbij soms zeer spannende en vooral mooie partijen te zien waren.

In de A-klasse ging de eerste prijs naar Eef Schouten, een trouwe biljarter, die de eerste plaats niet eerder in de wacht wist te slepen. Eef speelde tijdens het toernooi een gemiddelde van 0.601. Op de tweede plaats eindigde Martijn Jansen terwijl Tonnie Peters (ontbreekt op foto) op de derde plaats eindigde. In de B-klasse wist Henk Andringa, die voor de eerste maal aan dit toernooi deelnam, de eerste plaats te veroveren. Hij speelde tijdens het toernooi een gemiddelde van 0,471. Maarten Hoogenkamp werd in deze klasse tweede en Marco Janssen derde. Het is een zeer geslaagd toernooi geweest en nu al staat vast dat het toernooi in 2016 gehouden wordt op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 oktober.

Zo'n dertig Groesbekers op de koffie bij brandweer

Foto: Bert Roodbeen

Foto: Bert Roodbeen

GROESBEEK – De vergaderzaal van de brandweerkazerne zat vrijdagmiddag 16 oktober vol, zo vol zelfs dat er stoelen bijgezet moesten worden. Zo'n zelfstandige zelfstandig wonende senioren uit het Heuveldorp hadden de regen getrotseerd om naar de brandweerkazerne aan de Industrieweg in Groesbeek te komen.

Ze werden ontvangen op koffie met koek en kregen vervolgens nuttige informatie en tips over wat te doen bij een eventuele brand. Burgemeester Slinkman schoof ook aan bij het gezelschap. Brandweerman William Gerritzen liet weten waarom een vluchtplan zo belangrijk is. Vervolgens behandelde hij de woning check, ook hier nuttige tips voor een brandveilige woning. Volgens Gerritzen wordt het belang van een rookmelder onderschat, hij is van mening dat er in iedere woning enkele rookmelders geplaatst moeten worden. Die voorkomen veel leed hield hij de aanwezigen voor. Daarnaast kan een koolmonoxidemelder die bij een te hoog percentage koolmonoxide een luid alarm geeft ook veel leed besparen.

Jaarlijks sterven er nog veel mensen ten gevolge van koolmonoxide en dat is niet nodig, volgens Gerritzen. De brandweer zal hiervoor aandacht vragen. Ook liet een bewoner van het appartementencomplex 'Spoorzicht 'weten dat zij als enige appartement in Groesbeek een vluchtplan hadden. Buiten kon de brandweer van binnen en buiten bekeken worden en mocht er een brandje geblust worden. De brandweer was tevreden over de opkomst, of dat te maken had met de woningbrand waarbij begin deze week een bejaarde vrouw is overleden, kon men niet zeggen.

Automobilist onder invloed en zonder rijbewijs in Heilig Landstichting

HEILIG LANDSTICHTING – Een patrouillewagen van de Groesbeekse politie viel in de nacht van zaterdag op zondag rond half drie het rijgedrag op van een automobilist die op de Meerwijkselaan reed.

De bestuurder vertoonde een slingerend rijgedrag waardoor de bemanning van de patrouillewagen de auto een stopteken gaf. De bestuurder – een 22 jarige inwoner uit Nijmegen – bleek alcohol genuttigd te hebben en moest een blaastest ondergaan. Hij werd daarop meegenomen naar het bureau in Nijmegen waar hij liefst 710 UGL blies terwijl 220 UGL het maximum is. Bij controle bleek de bestuurder ook niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij mocht met twee processen verbaal en een rijverbod huiswaarts keren.

Bent u mantelzorger? Tijd voor een compliment!

GROESBEEK - Degene voor wie u zorgt, kan u bedanken voor uw inzet door voor u een compliment aan te vragen. Er is een keuze gemaakt tussen een mooi boeket bloemen of een cadeaubon.

Lukt dat niet zelf (meer), dan kan men de aanmelding doen. Ook als u het compliment altijd al kreeg, is het nodig om een aanvraag te doen. Aanvraag kan voor 1 december op twee manieren: bellen naar het steunpunt Mantelzorg (via SWG) 024 3974188 (tot 13.00 uur). Hier moet men de naam en adresgegevens doorgeven van zowel de zorgaanvrager als de mantelzorger.
Of door een e-mail te sturen naar de gemeente (Martine Berkelder) m.berkelder@groesbeek.nl met daarin de naam en adresgegevens van de zorgvrager en van de mantelzorger.

Gereedschap aannemer ontvreemd

BEEK – Inbrekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in een schuur bij een woning aan de Ravenberg in Beek.

Door de deur te forceren zijn ze de schuur binnengekomen en zijn er met gereedschap van een aannemer uit Druten vandoor gegaan. De aannemer was daar aan het werk en had het gereedschap opgeslagen in de schuur. De waarde van het gestolen gereedschap loopt in de vele honderden euro's.

Zomerinzameling GFT-afval stopt vanaf 26 oktober

GROESBEEK - De zomerinzameling van GFT-afval wordt vanaf 26 oktober niet meer wekelijks ingezameld. In week 44 (van 26 tot en met 30 oktober) wordt alleen het GFT-afval opgehaald. Daarna wordt het GFT afval weer opgehaald volgens de gebruikelijke inzameldagen.

De inzameldagen en aanbiedregels kan men vinden op de papieren of digitale afvalwijzer; www.dar.nl/afvalwijzer. Ook kan men de Dar app downloaden. U kunt met de app een seintje ontvangen wanneer u welk afval buiten kunt zetten. Voor meer vragen of informatie over de afval (inzameling) kan men contact opnemen met Dar. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur of via info@dar@.nl of telefonisch 024 3716000 .

Speciaalbierfestival neusje van de zalm voor de echte bierkenners

Foto: Wilma van brouwerij Den Drul

Foto: Wilma van brouwerij Den Drul

GROESBEEK – De Groesbeekse bierfeesten die het weekend van 17 tot en met 18 oktober in de grote tent op het marktterrein aan de Spoorlaan werden gehouden had dit jaar een speciaal tintje.

Voor de eerste maal werd op de zaterdagmiddag en avond een speciaalbierfestival gehouden georganiseerd door de Groesbeekse bierbrouwers Roland en Wilma van brouwerij D'n Drul. Zij hadden zeven collega's waaronder twee uit België bereid gevonden het eerste festival bij te staan met hun specialiteiten en niet zonder succes. Liefst ruim vierhonderd kenners van bier waren uit de hele regio naar dit gebeuren gekomen en werden getrakteerd op ruim twintig soorten eigen gebrouwen gerstenat.

Brouwerij D'n Drul bracht naast het 'Hofs Blondje' een Verrassend Blond (tripel) en een primeur '2 Missterious' die bij velen in de smaak viel. Voor de bezoekers was er het neusje van de zalm op biergebied en genoten van de Ierse band Riverflow. Dit speciaalbierfestival verdient zeker het volgend jaar navolging. Zondag waren de Groesbeekse bierfeesten met veel muziek. Het begon met een optocht van bierwagens waarna in de stampvolle tent de wethouders Sylvia Fleuren en Eric Weijers het eerste biervat aansloegen. Toen kon het bierfeest pas echt gaan beginnen waarbij de volgende artiesten hun opwachting maakten: 'Die Jungen Tiroler Teufel', 'Richtig Rex', 'D'r. Péé' en de topformatie Wahnsinn, Guido & Martin van de Schintaler. De ruim duizend bezoekers hebben een fantastische middag en avond beleefd tijdens de tweede editie van de Groesbeekse Bierfeesten.

Hommage

aan Marco Frisina

REGIO - Hommage aan de Italiaanse componist en priester Marco Frisina tijdens zijn bezoek aan Wyler/Kranenburg, Heilig Landstichting/Groesbeek en Kevelaer.

Op dinsdag 17 november: Sankt Johannes Baptistkerk, Wyler (Duitsland) om 20.00 uur concert met werken van Marco Frisina door het Sankt Cäcilienchor Wyler begeleid door Ned. symfonieorkest. Gratis toegang.

Op woensdag 18 november: Cenakelkerk, Heilig Landstichting (Nederland) om 20.00 concert met werken van Marco Frisina door het Sankt Cäcilienchor Wyler begeleid door Ned. symfonieorkest. Gratis toegang.

Op donderdag 19 november: Sankt Marien Basilika, Kevelaer (Duitsland) om 18.30 uur met de Messa Christo nostra Salvezza van Marco Frisina door het Sankt Cäcilienchor Wyler met orgel. Gratis toegang.

Grensoverschrijdend Duits-Nederlands koor Sankt Cäcilia van de Sankt Johannes Baptistkerk uit Wyler onder leiding van Theo Giesbers. Aan het orgel: Gerard Rutjes. Solisten: Kerstin Jansen, sopraan; Andreas Verhoeven, tenor; Chris Jansen, bariton. Het gemengd koor bestaande uit 52 leden wordt begeleid door een professioneel symfonieorkest. Het Cäcilienchor zingt sinds 2001 zo'n 80 liturgische en wereldlijke werken van Marco Frisina. Het is de lievelingscomponist van het koor en het is nauwelijks voor te stellen dat zo'n groot componist een tegenbezoek brengt aan het koor. In 2013 bracht het koor hem een bezoek in Rome en zong in de Maria Maggiore en de Santa Cecilia.

Marco Frisina is op 16 december 1954 in Rome geboren. Hij is priester gewijd in 1982. Hij is voorzitter van de Diocesane Commissie per l'Arte Sacra ed i Beni Culturali, adviseur van de Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione en rector van de Basilica di Santa Cecilia in Trastevere. In 1984 richtte hij Il Coro della Deocesi di Roma op. Sinds 1991 is hij Maestro Direttore van de Pontificia Cappella Musicale Lateranense. Hij heeft heel veel soundtracks gecomponeerd voor historische en religieuze films zoals 'Michele Strogoff', 'Papa Giovanni', 'Giovanni Paolo II', 'Callas e Onassis', 'Pompei' en 'Puccini'. Verder heeft hij zeer veel liturgische werken geschreven voor koor en orkest, waaronder diverse oratoria. Hij heeftTalrijke onderscheidingen heeft hij ontvangen.

Opening project Verbeelding Romeins Verleden in Holthurnsche Hof in Berg en Dal

BERG EN DAL – Op vrijdagmiddag 13 november wordt het project Verbeelding Romeins verleden op het Landgoed de Holthurnsche Hof aan de Zevenheuvelenweg in Berg en Dal officieel geopend.

Het project betreft een vitrine die is ingericht met Romeinse vondsten, de plaatsing van een originele maquette over de opgraving uit de jaren veertig en een interactieve informatiezuil. Daarnaast zullen alle aspecten van de industriële productie op de Holdeurn door middel van filmpjes worden belicht. Met deze drie onderdelen wordt de rijke, maar momenteel onzichtbare Romeinse geschiedenis van de Holthurnsche Hof weer 'beleefbaar' gemaakt voor de bewoners en bezoekers van Berg en Dal.

Burgemeester Slinkman maakt kennis met wijkagenten

Van links naar rechts: Etienne Fontein, Rianne Willems, Patrick van de Wal, Andre Vreemann en Jeroen Caerteling Foto: Joop Verstraaten

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Burgemeester Slinkman heeft dinsdagmiddag 20 oktober voor de eerste maal kennis gemaakt met vijf van de zes wijkagenten die zijn gemeente rijk is. Slinkman heeft al in zijn installatie toespraak aangegeven, dat hij gesteund gaat worden door zes wijkagenten waarin hij alle vertrouwen heeft.

Het werd een gezellig onderonsje van ruim één uur. De wijkagenten hebben de problemen uit hun toegewezen gebieden ter tafel gebracht waarbij burgemeester Slinkman een luisterend oor had. Slinkman was blij dat hij in zijn nieuwe gemeente liefst zes wijkagenten heeft waarop hij te allen tijde kan terugvallen, als het nodig mocht zijn. Een van de wijkagenten kon helaas wegens omstandigheden niet bij het kennismakingsgesprek aanwezig zijn: David Strankinga.

Wijkindeling: Jeroen Caerteling: Millingen aan de Rijn – Kekerdom; Etienne Fontein: Ooijpolder - Beek – Ubbergen – Ooij – Leuth – Erlecom – Persingen; Rianne Willems: Groesbeek Noord - Berg en Dal – Heilig Landstichting; Andre Vreemann: Groesbeek Centrum Noord; David Strankinga: Groesbeek Centrum Zuid; Patrick van de Wal: Groesbeek Zuid Breedeweg – de Horst.

Beleef hem opnieuw: de Slag op de Mookerheide Kiste Trui Wandeltocht in Middelaar

MIDDELAAR - Zaterdag 31 oktober vindt de zesde editie plaats van de Kiste Trui Wandeltocht. De deelnemers wandelen over en rond de Mookerheide waar tijdens de Tachtigjarige Oorlog de Slag op de Mookerheide plaatsvond.

De routes 5, 10, 15, 20 en 25 kilometer voeren de wandelaars door de schilderachtige omgeving van Middelaar, Plasmolen, Mook en Heerlijkheid de Biesselt. Als mensen de sfeer in dit unieke wandelgebied eens willen proeven is een herfstwandeling daar dé gelegenheid bij uitstek. Start en finish zijn bij MFC de Koppel, Dorpsstraat 45, Middelaar en rust-en pleisterplaatsen bij enkele leden van het restaurantgilde Kiste Trui, namelijk Restaurant ’t Zwaantje in Mook en Restaurant de Plasmolensehof en de Pannekoekenbakker in Plasmolen.

Inschrijving deelname en starttijden

Route 25 km ( de Slag op de Mookerheide) tussen 08.00-10.00 uur

Route 20 km ( Mookerheide, Jansberg, de Diepen) tussen 08.00-11.00 uur

Route 15 km ( Mookerheide, Zevendal) tussen 08.00-11.00 uur

Route 10 km (Helling Jan de Pad) tussen 08.00-12.00 uur

Route 5 km ( Rondje Mookerplas) tussen 09.00-13.00 uur

De Kiste Trui Wandeltocht vindt plaats onder auspiciën van de KWBN. Voor de organisatie van het evenement wordt een startgeld gevraagd. Leden van de KWBN krijgen een reductie.

De organisatie van de Kiste Trui Wandeltocht nodigt iedereen uit om zich aan te melden en een van de prachtige routes te wandelen in de schitterende omgeving van de Mookerheide. Beleef hem opnieuw: de Slag op de Mookerheide.

The Moonlights Groesbeek vijfendertig jaar

Eigen foto

Eigen foto

GROESBEEK – Wat als een hobby begon is de afgelopen vijfendertig jaar uitgegroeid tot bekendheid in binnen en buitenland zoals Duitsland, België en Spanje. The Moonlights die 35 jaar geleden als een trio werd opgericht bestaat momenteel uit een tweemansformatie Angelien Liebers en Sascha Pouwels.

Vijfentwintig jaar geleden is ook The Moonlightsfanclub opgericht en samen wordt dit dubbel jubileum groots gevierd op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober in dancingcentre De Hoeve aan de Herwendaalseweg in Groesbeek. Diverse artiesten zullen op die avond het podium betreden zoals Henk Bernard, De Fantasrico's, zanger Wim Eijkhout, Die Junge Tiroler Teufel en de band New Leaf.

Maar ongetwijfeld zullen The Moonlights zelf ook een optreden verzorgen. De naamsbekendheid hebben zij te danken aan het unieke stemgeluid en de herkenbare sound. Ook hebben zij de afgelopen jaren met veel bekende artiesten het podium gedeeld zoals Jannes, Benny Neyman, Frank van Etten, Nick en Simon, Django Wagner enzovoort en daarnaast zijn ze meerdere malen gevraagd om tv-opnames met hun optreden te verrijken.

The Moonlights werd in 1993 ontdekt door producer Ad Kramer. The Moonlights hebben vele cd's albums, en singles uitgebracht en hebben diverse hits op hun naam staan die weken lang op de Nederlandse hitlijsten stonden. In 1990 werd de fanclub opgericht, die nog steeds groeit. Tweemaal per jaar wordt er een fanavond gehouden met een gastoptreden. Ze hebben nog een wens om samen met de fans naar Oostenrijk af te reizen om de muziek van The Moonlights door de Oostenrijkse bergen te laten klinken.

Gemeente versterkt wijkteams

GROESBEEK – Gemeente Groesbeek gaat met ingang van 1 januari 2016 de wijkteams op het gebied van geestelijke gezondheidszorg versterken. Dit gaat gebeuren door de inzet van een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) van OCE-praktijkondersteuning binnen de teams voor een periode van een half jaar.

De POH-GGZ gaat de wijkteams helpen om psychische en psychosociale problemen bij de inwoners beter te herkennen en ervoor te zorgen dat zij de juiste zorg krijgen van de juiste professionals. De behandeling blijft zo dicht mogelijk bij huis en op maat waarmee onnodige doorverwijzing wordt voorkomen. Recent onderzoek van OCE-Praktijkondersteuning heeft aangetoond dat de inzet van een POH-GGZ duidelijke meerwaarde heeft. Wethouder Thijssen: "De algemene ontwikkeling dat meer inwoners met psychische problemen in een wijkteam aan de orde komen zien we ook in onze wijkteams. Daar willen we beter op inspelen en de POH-GGZ blijkt dan een waardevolle, verbindende schakel tussen welzijn en zorg. We zijn blij dat we samen deze brug kunnen slaan", aldus Thijssen.

De samenwerking is ontstaan vanuit de praktijk. Een van de POH's-GGZ ondersteunt momenteel drie huisartsenposten in Groesbeek in hun zorg voor mensen met psychische en psychosociale problemen. Van daaruit is er al regelmatig contact geweest met de wijkteams. Marion Borghuis, directeur OCE bedrijfsondersteuning: "De wijkteams hebben ervaren dat het meerwaarde heeft en is de basis geweest voor een nauwere samenwerking tussen huisartsen en gemeente, waar de inwoners beter van worden", aldus Marion Borghuis. Zowel wethouder Thijssen al Marion Borghuis zijn van mening dat zij elkaar hard nodig hebben om de inwoners passende zorg te bieden.

Thornsche Molen op zoek naar gediplomeerde vrijwillig molenaar

PERSINGEN – Voor de Thornsche Molen in Persingen wordt per 1 januari 2016 naar een vrijwillig gediplomeerd molenaar (m/v) gezocht.

De Thornsche Molen onder Persingen in de Ooijpolder is een geheel herbouwde houten kokermolen van het type wipmolen. Van oorsprong een uit de vijftiende eeuw stammende heerlijkheidsmolen behorend tot de heerlijkheid Persingen. Onkosten vergoeding, draaiuren enzovoort wordt in overleg geregeld. Sollicitaties worden ingewacht bij het secretariaat van de Stichting Thornsche Molen, Steenheuvelsestraat 38 , 6578 AD Leuth.

Voorlichtingsbijeenkomst Leven met Aandacht in Beek

BEEK – Op 26 november organiseert Indigo en Steunpunt Mantelzorg afdeling Beek – Ubbergen een voorlichtingsmiddag over het thema 'Leven met Aandacht'.

Tijdens deze middag kan men kennismaken met het hoe meer in het nu te leven en bewuster om te gaan met aspecten in her dagelijks leven waarvan men last kan hebben. Voor mantelzorgers, zorgvragers, vrijwilligers en geïnteresseerden. De toegang en consumpties zijn gratis. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden dat kan per e-mail mantelzorgubbergen@gmail.com of telefonisch met Michel Wesolek 06 40169794.

Tractor met aanhanger belandt in vijver in Millingen

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN AAN DE RIJN – Dinsdagmorgen rond half tien is een 19-jarige bestuurder van een tractor met aanhanger afkomstig uit Persingen volgeladen met aardappelen in een vijver bij een woning aan de Heerbaan terecht gekomen.

De bestuurder moest bij een wegversmalling remmen voor een tegenligger, toen plotseling de wielen blokkeerden waardoor hij door de omheining van een tuin reed en in de vijver van de tuin tot stilstand kwam. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De tuin liep flinke schade op. Een gedeelte van de weg alsmede het trottoir raakten zo vervuild dat de gemeente werd ingeschakeld om zowel de weg als het trottoir te reinigen.

Schaapskudde begraast stuwwal nieuwe Ubbergseweg

Foto: Bert Roodbeen

Foto: Bert Roodbeen

UBBERGEN – Vanaf 12 oktober is de stuwwal langs de Nieuwe Ubbergseweg N325 (Vrouwendaal) begraast door 250 schapen.

Schaapsherder Illiya Parry uit Venlo is met zijn schaapskudde neergestreken bij de Batavierenweg in Nijmegen en is tot na het weekend van 18 oktober met haar schapen aanwezig geweest om de hele stuwwal te laten begrazen. Daarna gaan ze lopend naar de omgeving van de Leemkuil in Nijmegen. Steeds meer gemeenten in Nederland – ook Groesbeek – zetten schappskuddes in om het openbaar groen te beheren.

Schoonmaakorganisatie Wouters hoodsponsor GO4ALL

REGIO - Met veel trots en genoegen presenteert Voetbalschool GO4ALL Schoonmaakorganisatie Wouters als nieuwe hoofdsponsor!

Onlangs werd een nieuw contract overeengekomen zodat ook de komende twee jaar kinderen gratis terecht kunnen bij G04all. Schoonmaakorganisatie Wouters al is al enkele jaren sponsor van de voetbalschool en staat volledig achter onze missie: Alle kinderen de mogelijkheid bieden te sporten en bewegen onder professionele begeleiding. Met de steun via het hoofdsponsorschap blijft het mogelijk om dit gratis aan te bieden.

Op zondagochtend 18 oktober trainden de kinderen van Gratis Voetbalschool G04all in de nieuwe tenues van de kersverse hoofdsponsor. Rene Wouters was deze ochtend ook naar sportpark Noord gekomen om deze heugelijke training bij te wonen. Namens de kinderen van G04all, trainers en alle vrijwilligers hartelijk dank!!

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor deelname. Aanmelden kan via info@go4all.org. Meer info over Schoonmaakorganisatie Wouters staat op www.wouters-groesbeek.nl.

Diamanten paar Groesbeek krijgt felicitaties van Koning en Koningin

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – Het diamanten echtpaar Jan en Lies van Doorn-de Valk heeft woensdagmorgen felicitaties ontvangen van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en Koningin Maxima, die het echtpaar van harte feliciteerden met het 60-jarig huwelijk.

Ook namens de provincie Gelderland kregen zij een felicitatie van Commissaris van de Koning Clemens Cornielje met het bereiken van deze mijlpaal. Burgemeester Mark Slinkman ging donderdagmorgen persoonlijk naar het diamanten paar in de Van Nispenstraat in Groesbeek. Slinkman had een prachtig bloemstuk bij zich, alsmede de ingelijste trouwacte van Jan en Lies van Doorn-De Valk uit 1955 toen ze elkaar het ja-woord gaven. De trouwactie was in 1955 getekend door uiteraard Jan en Lies zelf, de ouders van Jan, de moeder van Lies, Toon de broer van Jan en Wim de broer van Lies. Het diamanten feest werd zaterdag 17 oktober afgesloten met een groot feest in café zaal Hopmans aan de Hoge Horst in Groesbeek. Het feest ontaardde spontaan in een reünie, omdat alle neven en nichten ook waren uitgenodigd.

Geschiedenis fanfare Wilhelmina Groesbeek van 1898 - 2013 op cd

Foto: Gerrie Driessen

Foto: Gerrie Driessen

GROESBEEK – Er is een cd uitgebracht van de geschiedenis van Fanfare Wilhelmina over de periode van 1898 – 2013 door de Groesbeekse amateurhistoricus Gerrie Driessen. De geschiedenis van Wilhelmina is in beeld gebracht aan de hand van uitgegeven feestgidsen in de periode van 1898 tot 2013.

De eerste gids dateert van 1911 vanwege het 12,5 jarig bestaan. Het drukwerk mag al als plaatselijk cultureel erfgoed beschouwd worden, want. Wilhelmina is de eerste vereniging die zich op die manier manifesteerde. Het is dan ook een unieke bron van informatie. Vermeld worden; de namen van de oprichters, bestuursleden en leden, het erecomité en de feestcommissie; daarnaast de namen van de bezoekende muziekgezelschappen en de door hun uit te voeren muzieknummers. Deze opzet wordt in de latere uitgebrachte feestgidsen consequent doorgevoerd zoals in 1923, 1928,1933, 1938 en1948 tot en met 1973, waarna er eenvoudigere gidsen werden gemaakt.

De geselecteerde pagina's zijn geïllustreerd met veel beeldmateriaal waaronder unieke opname uit de beginperiode. Deze cd geeft een vrijwel compleet overzicht van de historie van de oudste culturele vereniging van Groesbeek. Afgebeeld zijn tevens de honderden personen die in de afgelopen 110 jaar de optochten, processies, herdenkingen en dorpsfeesten muzikaal hebben opgeluisterd. Als toegift is opgenomen het eerste (in 1989) door de fanfare gespeelde muziekstuk 'Hinaus in die Ferne' en verder het in 1910 gecomponeerde 'Souvenir de Groesbeek'.

Deze unieke cd (Power Point Presentatie van 305 items ) is te koop bij Bruna aan de Dorpsstraat in Groesbeek voor 12,75 euro. Leden van de fanfare kunnen de cd tegen gereduceerde prijs bestellen bij de voorzitter Miel Franssen.

Gemeente Groesbeek verklaart WOB-verzoek ongegrond

GROESBEEK – De gemeente Groesbeek heeft een WOB-verzoek van een mevrouw die op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om het dossier van haar zoon in het kader van de jeugdzorg afgewezen. Het college heeft de aanvraagster aangegeven dat het niet langer mogelijk is om via de elektronische weg een WOB-verzoek in te dienen.

De mevrouw is in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken alsnog een schriftelijk verzoek in te dienen, maar zij heeft binnen de gestelde termijn niet gereageerd. Het college heeft op 11 juni besloten de aanvraag buiten behandeling te stellen. Echter op 22 juni heeft de verzoekster een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college van 11 juni waarin haar aanvraag buiten behandeling is gesteld.

Het college is van mening dat zij op juiste gronden en in redelijkheid heeft besloten deze aanvraag niet in behandeling te nemen. Hoewel de inhoud van het WOB verzoek niet meer aan de orde is, is door de gemeente aangegeven dat zij niet in het bezit zijn van het verzochte dossier van haar zoon en heeft haar doorverwezen naar zorgaanbieder Entrea, die haar mogelijk verder kan helpen.

Gemeente moet lege panden aan Commissaris Koning melden

GROESBEEK – De burgemeester van Groesbeek heeft maandag 19 oktober een brief van de commissaris van de Koning ontvangen met het verzoek lege panden zoals sporthallen en dergelijke te inventariseren en dit zo spoedig mogelijk te melden.

Volgens Cornielje vraagt op dit moment om verschillende soorten opvang te weten crisisnoodopvang (bijvoorbeeld sporthallen), noodopvang (kazernes en dergelijke) en reguliere opvang (AZC's). Met name stabiliteit in de noodopvang is op dit moment zeer wenselijk. Grote locaties ( zoals Heumensoord ) voor noodopvang hebben momenteel de voorkeur van de regering, deze locaties moeten tot en met 2016 beschikbaar zijn.

De gemeente wordt verzocht zo snel mogelijk door te geven wat de mogelijkheden zijn inclusief capaciteit, beschikbaar- en haalbaarheid binnen de gemeente. Te denken valt hierbij aan leegstaande bebouwing die snel geschikt te maken is of locaties waar op korte termijn tijdelijke of semi-permanenten voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Binnen vier dagen verwacht de provincie de gevraagde gegevens. Volgens burgemeester Slinkman heeft Groesbeek geen locaties voor grootschalige opvang. Groesbeek zal ook zijn steentje bijdragen, de ambtenaren zijn al druk aan de slag gegaan.

"Tot heden moesten wij alleen ruimte zoeken voor statushouders maar daar komen nu de vluchtelingen zonder status bij, die in ieder geval droog en warm onderdak moeten hebben met eten. Als we de vluchtelingen opvangen moet het goed zijn", aldus Slinkman. Slinkman denkt nog niet aan sporthallen omdat er dan maatschappelijke onrust zou kunnen ontstaan. Wij gaan kleinschalig zoeken", aldus Slinkman. In ieder geval gaan we informatieavonden houden voor de omgeving, dat is het minste wat we kunnen doen", besluit burgemeester Slinkman.

Slottoernooi PV Leuth

LEUTH - Op 10 oktober was het slottoernooi van de PV Leuth. Met dit toernooi werd het buitenseizoen afgesloten. Er deden twintig personen mee aan het toernooi. Het weer was gunstig.

Weliswaar was het 's morgen fris doch de middag gaf een aangenaam temperatuurtje met de zon erbij. Ieder speelde voor zich en er waren drie voorgelote wedstrijden. Ook was er voor een hapje gezorgd. Het waren weer mooie partijen en het bleef spannend tot het einde. Uiteindelijk werd Rien Verheijen eerste, Ben Rutten tweede en Rieky Seegers derde. Zij kregen allen een flink gevulde tas van sponsor Spar.

Daarna werd er een gezamenlijk eten georganiseerd. Catering Splithof had erg goed zijn best gedaan. Het was voortreffelijk. Het bestuur kan nu al terug zien op een geslaagd seizoen. "Vanaf november spelen we eens in de twee weken binnen in Beek. Op 15 oktober is weer beginnen met koersbal in de grote zaal van De Vriendenkring."

Lauda, ik breng lof

HEILIG LANDSTICHTING - De lof aan God wordt door alle tijden heen gezongen en doorgegeven. Koor Surplus geeft op vrijdagavond 6 november in de Goede Herderkerk en op zondagmiddag 8 november in de Cenakelkerk een concert met de titel: Lauda.

Het Te Deum (de eerste twee woorden van Te Deum Laudamus, Latijn voor 'Wij loven U, o God') is een hymne op basis van de Bijbel, die in de liturgie van de christelijke kerken waaronder ook de Rooms-katholieke Kerk gebruikt wordt. De lofzang is ontstaan rond het jaar 400 n. Chr., gesteld in ritmisch proza en wordt tegenwoordig toegeschreven aan Nicetas van Remesiana (ca. 335–414).

Zeer veel componisten hebben de oude Latijnse tekst van het Te Deum op muziek gezet, vaak met een bijzondere gebeurtenis als aanleiding, bv. een vredessluiting na een oorlog of de kroning van een nieuwe vorst. Na afscheiding van de Anglicaanse kerk van de kerk van Rome, bleef men ook daar het Te Deum in de dienst zingen, maar wel in de eigen taal, het Engels.

Koor Surplus opent dit programma met een (Engels) Te Deum van Purcell en het concert wordt afgesloten met de Latijnse tekst, getoonzet door Mozart. Purcell componeerde dit Te Deum ter ere van het feest van Sint Caecilia, patrones van de musici. Ook andere lofzangen staan op het programma, de lofzang van Maria (Sammartini) , liederen voor Maria (Mozart, Elgar)en nog een compositie van Purcell: Jubilate (psalm 100). Tussen al deze lofzangen klinkt ook de smeekbede 'Hör mein Bitten' (Mendelssohn).

Dit programma bestrijkt ruim twee eeuwen religieuze koormuziek, verschillende stijlen en verschillende talen, een keus uit de rijke schat van koorjuwelen. (Vocaal Ensemble Alla Breve; Piano/orgel: Leo Driesenaar; Dirigent: José Doodkorte). 6 november, 20.00 uur: Goede Herderkerk, Fanfarestraat 57, Nijmegen en 8 november, 15.00 uur: Cenakelkerk, Pastoor Rabouplen 1, Heilig Landstichting. Info en kaartverkoop: www.koorsurplus.nl.

Succesvolle Kinderboekenweek

GROESBEEK - Bibliotheek Groesbeek heeft zich weer kunnen verheugen op een geweldig Kinderboekenweekfeest. Het thema sprak dan ook echt tot de verbeelding: Raar, maar waar!

De meeste kinderen willen graag van alles weten en vragen aan ouders of leerkrachten de meest uiteenlopende vragen. Om op al die vragen een antwoord te kunnen geven is in deze Kinderboekenweek een duidelijk signaal afgegeven aan ouders en kinderen! Immers alle antwoorden zijn te vinden in boeken. De bibliotheek had speciaal voor deze Kinderboekenweek alle informatieve boeken over uitvindingen en weetjes bij elkaar gezet. Bijvoorbeeld dat je met 1 bliksemschicht 100.000 boterhammen kunt roosteren of dat vissen soms ook wel eens dorst hebben. De activiteiten in deze tiendaagse week werden druk bezocht.

De week werd in de bibliotheek spectaculair geopend door de Groesbeekse goochelaar Marc Luijben. De poppenkastvoorstelling met een speciaal geschreven Jan Klaassen avontuur voor kinderen vanaf drie jaar, werd enorm gewaardeerd door de ruim 35 kinderen en hun ouders. De Kinderboekenweek werd met een workshop van wetenschappelijke proefjes over moleculen en atomen door een Mad Science professor op ludieke wijze uitgelegd. Alle kinderen gingen naar huis met een zelfgemaakte putty.

Rood Wit verliest met grote cijfers van AWC Wijchen

WIJCHEN – In Wijchen moest Rood Wit aantreden tegen AWC die met punten gelijk stond als Rood Wit maar aan het einde van het duel keken de Groesbekers tegen een gigantische nederlaag aan.

Rood Wit begon goed aan de wedstrijd en had het beste van het spel, maar kon dat niet omzetten in doelpunten, wat AWC wel lukte. In de negende minuut werd obstructie van een speler van Rood Wit bestraft met een strafschop die werd benut 1-0. Vijf minuten later maakte Root Wit gelijk dankzij een goede voorzet van Glen Wijnhoven die door Jeroen Bardoel werd ingekopt. In de 22ste minuut maakte AWC gebruik van een misser van de verdediging van Rood Wit 2-1. In de tweede helft begon Roos Wit weer goed en in de 53ste minuut werd de gelijkmaker gescoord. Een vrije trap werd door Tim van de Hurk goed in de kruising geschoten 2-2.

Twee minuten later kwam Rood Wit zelfs op voorsprong, een goede voorzet van Marco Wientjes werd door Jeroen Bardoel ingekopt 2-3. Echter weer twee minuten later was het alweer 3-3, een aanval van AWC werd bij de eerste paal voorgegeven en werd ongestoord ingetikt 3-3. AWC zette vervolgens de doelpuntenmachine in werking. Een hoekschop van Niels Ceelen werd door de verdedigers van Rood Wit in eigen doel gewerkt 4-3, drie minuten later werd een fout op het middenveld genadeloos afgestraft 5-3. Vervolgens was het gatenkaas, het werd uiteindelijk 9-3. Henk Evers de trainer zal hier beslist over na gaan denken.

Weer koplampen

van Volvo ontvreemd

BERG EN DAL – In de nacht van woensdag op donderdag zijn van een Volvo personenauto de koplampen ontvreemd.

De diefstal vond plaats op de parkeerplaats van een hotel aan de Molenbosweg in Berg en Dal. Door een ruit van de auto te vernielen is men de auto binnengekomen, is de motorkap geopend en zijn vervolgens de koplampen gedemonteerd en meegenomen. De eigenaar is een 61-jarige inwoner uit Kerkavezaath.Weer koplampen van Volvo ontvreemd

Weer koplampen van Volvo ontvreemd

BERG EN DAL – In de nacht van woensdag op donderdag zijn van een Volvo personenauto de koplampen ontvreemd.

De diefstal vond plaats op de parkeerplaats van een hotel aan de Molenbosweg in Berg en Dal. Door een ruit van de auto te vernielen is men de auto binnengekomen, is de motorkap geopend en zijn vervolgens de koplampen gedemonteerd en meegenomen. De eigenaar is een 61-jarige inwoner uit Kerkavezaath.Weer koplampen van Volvo ontvreemd

Gezellig met andere mantelzorgers een hapje eten

GROESBEEK – Donderdag 19 november is er van 12.00 tot 13.00 uur een lunch voor mantelzorgers.

Er even tussenuit, gezellig met andere mantelzorgers een hapje eten in 't Trefpunt in wooncentrum De Meent aan de Meent 2 in Groesbeek. Er zijn weer enkele plaatsen beschikbaar. Als men interesse heeft kan men zich bij het steunpunt Mantelzorg aanmelden.

Hemmy van Haaren start proef met composteerbare tassen

Foto: Joop Verstraaten

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – De Groesbeekse Specialist in groenten en fruit Hemmy van Haaren kijkt vooruit en heeft als proef composteerbare tassen in plaats van de plastic tassen waarvan in januari 2016 voor betaald moet worden.

Het afgelopen weekend is Hemmy met de tassen – die van maïs zijn gemaakt – gestart en gaat bekijken of dit een goede vervanger is voor de plastic tassen. Het voordeel van deze tassen is volgens Hemmy dat schillen van de aardappelen en groenten alsmede de fruitschillen in de composteerbare tas kan doen en dan de hele tas in de groencontainer kan stoppen. In januari 2016 moet iedereen de plastic tassen zoveel mogelijk in de ban doen, uitgezonderd de verswinkels. "Maar wij willen ook ons steentje bijdragen aan een goed milieu. Papierenzakken is ook een optie, wij gaan bekijken welke kant we opgaan: de plastic, composteerbare of de papieren zakken", aldus Hemmy van Haaren.

Ook op de koffie bij de brandweer Millingen aan de Rijn

Foto: Bert Roodbeen

MILLINGEN AAN DE RIJN – Maandagmorgen 19 oktober was het de laatste mogelijkheid om bij de brandweer op de koffie te gaan. Ditmaal had de brandweerkazerne van Millingen aan de Rijn de deuren geopend voor de senioren uit Millingen.

Naast burgemeester Slinkman, die een kijkje kwam nemen, waren er zo'n vijftien inwoners naar de kazerne aan de Heerbaan gekomen. Ook zij werden uitgebreid voorgelicht over het nut van rookmelders en brandpreventie in huis. Wat te doen bij de vlam in de pan? Dit werd buiten in de praktijk gebracht door de brand in de pan met een blusdeken proberen te doven. Daarnaast werd ook het blussen van een vloeistofbrand gedemonstreerd. De hoogwerker was ook aanwezig maar kon door de beperkte draairuimte niet naar boven. Dit vonden enkele aanwezigen wel jammer; zij hadden graag van boven Millingen willen bekijken.

Eerste files door bevoorraden Albert Heijn in centrum Groesbeek

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – De eerste files in het centrum van Groesbeek zijn al een feit. Een vrachtwagen moest donderdagmiddag rond kwart over drie in de Dorpsstraat achteruit het nieuwe winkelcentrum Bellevue inrijden om de onlangs geopende Albert Heijn te bevoorraden.

Door het manoeuvreren met de vrachtwagen ontstond in het centrum van Groesbeek een file aan beide kanten. Zo stonden de auto's tot aan de Cranenburgsestraat en aan de andere kant tot voorbij de Kloosterstraat . Ook in de Burgemeester Ottenhoffstraat stond een file tot aan de Bosstraat. Als het maar om een vrachtwagen per dag gaat, moet dat geen probleem zijn. Maar verwacht wordt dat meerdere vrachtwagens per dag de super zullen gaan bevoorraden.

Mochten de files in de toekomst blijven bestaan dan zou het verstandig zijn dat de gemeente Groesbeek afspraken gaat maken met de leveranciers of Albert Heijn dat alleen op bepaalde tijdstippen de winkels bevoorraad mogen worden.

Herdenkingsceremonie op Canadese Militaire Begraafplaats Groesbeek

GROESBEEK - Ter herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 1918 een ceremonie en kranslegging.

De herdenking is van 10.10 tot 11.15 uur door een delegatie van Canadese militairen (gelegerd in Geilenkirchen), afgevaardigden van onder andere de gemeente Groesbeek, de Stichting Groesbeek Airborne Vrienden en het Bevrijdingsmuseum.

Die Blätter fallen…

BEEK - Zaterdag 31 oktober om 20:15 uur geven Vocaal Ensemble PANiek en bajanspeler Oleg Lysenko een concert in de Sint-Bartholomaeuskerk in Beek bij Nijmegen.

Twee thema´s staan centraal in het programma: Herfst en het feest van Allerheiligen. Vol melancholie en nostalgie zijn de liederen van onder andere Brahms, Diepenbrock en Micháns. De wisselende gezangen uit de Mis voor Allerheiligen van William Byrd vormen een feestelijk contrast. Oleg Lysenko speelt op bajan – een Russische variant op de knoppenaccordeon – werken van Vladislav Solotarjov, die zich liet inspireren op de romantische poëzie van de beroemde Russische dichter Alexander Blok. De toegangsprijs bedraagt tien euro. Reserveren kan via ensemblepaniek@gmail.com of 024 6631701.

Oleg Lysenko (1974) is afkomstig uit Poltava, Oekraïne. Na bajanlessen in zijn geboorteplaats won hij een beurs voor de vermaarde Muziek Academie in Kiev. In 1999 studeerde hij daar af. In het jaar 2000 bracht Oleg zijn eerste cd uit en zette hij zijn studie voort aan de Messiaen Academie in Nederland. Hier verdiepte hij zich in hedendaagse West-Europese accordeonmuziek en verfijnde zijn technische en stilistische vaardigheden. Vervolgens specialiseerde hij zich in Argentijnse tango aan het Rotterdamse Conservatorium. Oleg treedt regelmatig op als solist, maar concerteert ook met ensembles en theatergezelschappen.

In 1975, tijdens het Interuniversitair PAN-concours in Nijmegen, liet Vocaal Ensemble PANiek voor het eerst van zich horen. Nog altijd is het een welkome gast op de podia in de regio en daarbuiten. Meer info: www.vocaalensemblepaniek.nl.

Sint-Maartenoptocht in Beek

BEEK - Op 11 november is het Sint-Maarten, een lichtfeest waarin gelijkheid, aandacht voor de ander en het delen van overvloed centraal staat. Als het donker wordt ontsteken de Beekse kinderen hun lichtjes om in een optocht door de straten te gaan.

Op De Biezenkamp (groepen 1 tot en met 5 met hulp van de contactouders) en op de kinderopvang van KION (KDV en Peutergroep; 3+ activiteit) is in de periode voorafgaand aan Sint-Maarten aandacht voor het feest en de bijbehorende lampionnen. Kinderen van groep 6 en hoger nodigen we van harte uit hun eigen lampion te maken. Aan ouders wordt gevraagd voor de lampjes te zorgen (let op! In verband met de veiligheid zijn echte kaarsjes niet toegestaan). Bovendien zorgt Harmonie KNA voor een speciale cd-opname met traditionele Sint Maarten-liedjes zodat iedereen mee kan zingen.

Natuurlijk ontsteken de kinderen hun lichtjes tijdens de Sint-Maartenoptocht op 11 november! Tijdens de optocht loopt 'Sint-Maarten op zijn paard' voorop. Onderweg is er muziek verzorgd door de KNA. Alle kinderen zijn welkom om mee te lopen met hun (zelfgemaakte) lampion. Omwonenden hebben de afgelopen jaren hun tuinen prachtig verlicht! Doet u dat dit jaar opnieuw? Het maakt de route nóg sfeervoller! Na de lichtjesoptocht door het dorp is er warme chocolademelk voor alle kinderen!

Praktische informatie: de optocht start op een nieuwe locatie: in de Groene Leefruimte achter De Biezenkamp. Om 18:00 uur verzamelen! Route: Groene leefruimte, via Roerdompstraat, Fazantstraat, Merelstraat, Baron van Voorst tot Voorststraat, Koekoekstraat, Bongerdstraat, Iepstraat, Wilgenlaan, Lindestraat, Esdoornstraat, Bongerdstraat, Waterstraat, Oude Gracht, Sprongstraat, Colonel Ekmanstraat, Baron van Voorst tot Voorststraat, Roerdompstraat, naar eindpunt Schoolplein Biezenkamp. Uw vrijwillige bijdrage aan het einde van de tocht wordt zeer op prijs gesteld.

Sint Maartenliedje:

'Als 't zonlicht gaat verdwijnen

Laat dan mijn lichtje schijnen

Mijn licht doordringt de donk're nacht

O, lampje schijn en houd de wacht'

Het laat de pastoor koud

GROESBEEK – In november speelt de jubilerende Groesbeekse toneelvereniging 'Den Zuuten Ienval ' haar jaarlijkse voorstellingen. In het veertigste levensjaar wordt het blijspel 'Het laat de pastoor koud' gebracht.


Pastoor de Bonte heeft de bisschop en zijn Afrikaanse zustergemeente 'Bouli-Bouli 'om geldelijke steun gevraagd omdat zijn parochie in financiële moeilijkheden verkeert. De bisschop stuurt zijn secretaresse om hem te adviseren over de levensvatbaarheid van de parochie. Wanneer hij dan ook nog eens de meest waanzinnige verhalen moet aanhoren in de biechtstoel, wordt het zelfs de meest gelouterde pastoor wel eens teveel. Maar een niet-goed functionerende pastoor zou natuurlijk helemaal de doodsteek voor de parochie zijn.

Schoonmaakster Wilma bedenkt een reddingsplan, waarin ze ook koster Kees meesleurt. Deze gelooft totaal niet in de goede afloop van dit krankzinnige plan en moet de huwelijksmis tussen een kibbelend bruidspaar tot een goed einde brengen. Kortom, een gebed vol kolder met een verrassend end. Waarbij het gehele publiek als figurant meespeelt!

De jubileumvoorstellingen vinden plaats op zondag 8 november (première) aanvang 19.00 uur; vrijdag 13 en zaterdag 14 november; aanvang 20.00 uur; zondag 15 november; aanvang 19.00 uur; vrijdag en zaterdag 20 en 21 november; aanvang 20.00 uur. Alle voorstellingen worden gespeeld in verenigingsgebouw De Sleutel aan de Bredeweg 71 in Groesbeek (Breedeweg).

Sponsor bedankt

REGIO - ABV Haukes Bodembescherming B.V. heeft de D3 blij gemaakt met nieuwe tassen. Deze werden door Rob Haukes uitgereikt aan de voorzitter.

De nieuwe tassen hebben de D3-ers blijkbaar enorm gemotiveerd, de wedstrijd van die dag hebben zij met 22-0 gewonnen. Laten we hopen dat de tassen de rest van het seizoen ook geluk blijven brengen.
ABV Haukes Bodembescherming B.V. is gespecialiseerd in het inspecteren van vloeistofdichte voorzieningen. De D3 is ABV Haukes Bodembescherming B.V. dankbaar voor de prachtige tassen!

Sportieve nieuwe leden gezocht

BERG EN DAL - Total Body zoekt nog sportieve dames die op dinsdagavond in Berg en Dal mee willen sporten.

"Wij doen low-impact aerobics en daarna oefeningen voor onder andere buik, billen en benen. Bel voor een gratis proefles of info Annie 024 6843709 of Leontine 024 6841743."

Open huis bij stichting tweedehands zorghulpmiddelen

GROESBEEK - Zaterdag 7 november is het weer de eerste zaterdag van de maand, en dus open huis bij stichting tweedehands zorghulpmiddelen aan de Reestraat 5 in Groesbeek.

Van 10.00 tot 14.00 uur kan men zonder afspraak komen kijken naar de rollators, badstoeltjes, toiletsteunen, scoootmobielen, tilliften et cetera. Voor de rest èn als men bedden of driewielfietsen nodig hebt, kan men een telefonische afspraak maken op 06 4289 8537. Of de website raadplegen: www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl. Want het aanbod wisselt steeds!

De opbrengst wordt aan een goed doel geschonken: 'fun' voor gehandicapte kinderen. Afgelopen jaar is dit geld gegaan naar (1) Centra voor Aangepast Paardrijden voor gehandicapte kinderen; (2) zwemgroep 'aqua unique' voor gehandicapte kinderen van stichting Koprol; (3) Buitenschools sporten van de Maartenskliniek; (4) circustheater Stoffel ten behoeve van theaterschool Arnhem; (5) Speelweek voor meervoudig gehandicapte kinderen, gecoördineerd door het GVO.

Breedeweg gaat vrijdagmiddag 30 oktober weer open voor alle verkeer

Foto: Bram Kerkhoff

GROESBEEK-BREEDEWEG – De Breedeweg in Groesbeek gaat vanaf vrijdagmiddag 30 oktober weer open voor alle verkeer. De afgelopen negen weken heeft het verkeer de nodige overlast ondervonden door de reconstructie van de Breedeweg, Sint Antoniusweg en De Grafwegen.

Niet alleen het plaatselijk verkeer heeft veel hinder ondervonden maar ook het doorgaande verkeer van en naar de Milsbeek hebben veel met omleidingsroutes te maken gehad. De provincie Gelderland – eigenaar van de weg – heeft vanaf de rotonde bij de bosbes tot aan de grens van Milsbeek alles onder handen genomen.

Zo is er in een groot gedeelte nieuwe riolering aangelegd, het hele wegdek voorzien met asfalt en fietsstroken, een kleine aanpassing bij de kruising Breedeweg/Hemeltje / Koningin Wilhelminaweg. De aannemer is met de werkzaamheden gestart op 23 augustus en nu negen weken later kan het opgeleverd worden en kan de Breedeweg er weer vele jaren tegen. Alleen moet de Breedeweg nog worden voorzien van nieuwe verlichting, waarmee binnenkort gestart gaat worden. "Daar heeft het verkeer geen hinder van", volgens Bram Kerkhoff, wegbeheerder van de gemeente Groesbeek. "Vanaf vrijdagmiddag 30 oktober zijn alle ondernemers in Breedeweg weer bereikbaar."

Hondenbelasting lijkt van de baan

GROESBEEK – Volgens insiders is het heffen van hondenbelasting in de hele gemeente Groesbeek van de baan. Donderdag 5 november is de begrotingsbehandeling en daarin wordt met geen woord meer gerept over het invoeren van hondenbelasting.

Begin dit jaar kondigde de toenmalige waarnemend burgemeester Harry Keereweer aan dat er hondenbelasting ingevoerd zou worden om een eind te kunnen maken aan de grote ergernis die hondenpoep teweeg brengt. Naar verluidt zou de belasting honderd euro per hond bedragen. Voor dat geld zouden 5 tot 6 Boa's (Bijzondere Opsporings Ambtenaren0 aangetrokken kunnen worden om de overlast van hondenpoep aan te pakken. Echter vanuit de politiek moet er veel druk op het college zijn uitgeoefend, want daarna is er niets meer vernomen betreffende het invoeren van hondenbelasting.

Plan herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek ter inzage

GROESBEEK – Een van de deellocaties van het Centrumplan Groesbeek is de Spoorlaan. Deze deellocatie is eigendom van de gemeente Groesbeek. Het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van de Spoorlaan ligt voor iedereen tot en met 3 november in het gemeentehuis ter inzage. Deze locatie kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden.

Sinds enkele jaren is het gebouw waarin de Hema en Scapino gevestigd zijn in het bezit van een belegger. Deze heeft de gemeente gevraagd of hij een deel van het gemeentelijk eigendom aan de Spoorlaan aan kan kopen om daar twee supermarkten te realiseren: Aldi en Jan Linders. Dat betekent een verplaatsing en uitbreiding van de huidige Aldi en Jan Linders supermarkten. Het stedenbouwkundig plan is uitgewerkt in twee fasen. Fase 1 houdt de verplaatsing en uitbreiding van beide supermarkten . In fase 2 (vanaf 2018) wordt er een nieuw marktfront gerealiseerd. Dat betekent sloop van het huidige gebouw waarin Hema en Scapino gevestigd zijn, nieuwbouw en beperkte uitbreiding van winkels in de richting van de markt.

Het stedenbouwkundig plan is online beschikbaar, maar men kan ook op afspraak in het gemeentehuis het plan inzien. Hiervoor kan men contact opnemen met de heer M. Wijnen telefoon 024 3013560. Iedereen kan tot en met 3 november schriftelijk of mondeling een gemotiveerde inspraakreactie op het plan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek. Het is echter niet mogelijk via internet of e-mail een inspraakreactie in te dienen.

Elektronisch zonebord in Ooij

Foto: Bert Roodbeen

Foto: Bert Roodbeen

OOIJ- Hoewel er al enkele jaren een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de dorpskern van Ooij van kracht is, is er onlangs in de Nassaustraat een elektronisch zonebord geplaatst.

De weggebruikers worden nu door middel van rood / geel of groen oplichten aan de maximumsnelheid herinnerd.

Speciale vogelshow in Groesbeek

GROESBEEK - Op vrijdag 20 november om 19.30 opent de vogelvereniging De Gekleurde Zanger de Grenslandshow in Groesbeek met vogels uit Duitsland en uit de hele regio, met verschillende vogels. Een pracht om te zien. Ook is er verkoopklasse.

Er wordt gestreden om het kampioenschap van geheel nieuw gemeente Berg en Dal. Komt dit zien. De openingsdagen zijn zaterdag 21 november van 10.00 tot 18.30 uur en op zondag 22 november van 10.00 tot 16.00 uur. De show wordt gehouden in het multifunctioneel gebouw Op de heuvel, Ericastraat 39 in Groesbeek.

Ritueelbegeleider, een nog redelijk onbekend beroep

NIJMEGEN - Ritueelbegeleider, een nog redelijk onbekend beroep. Toch bestaat het al zo'n vijftien jaar. Zelf ben ik als ritueelbegeleider al negen jaar aan het werk en heb ik honderden mensen begeleid bij het uitvoeren van hun ritueel: de uitvaart van een overleden naaste.

Afscheid te moeten nemen van iemand van wie je houdt, is niet eenvoudig en roept allerlei gevoelens en gedachten op. Een zorgvuldig voorbereide en goed uitgevoerde afscheidsdienst, kloppend bij het geleefde leven, helpt de overgang te maken naar het leven zonder de overledene.

Als ritueelbegeleider luister ik naar de verhalen van u als nabestaanden. Samen zoeken we naar woorden, beelden, symbolen, rituelen en muziek waarin de overledene gekend en herkend zal zijn. Ik zet me er voor in dat wie en hoe de overledene was goed tot zijn recht kan komen. Daarbij draag ik, vanuit mijn kennis en ervaring, ideeën en suggesties aan die aansluiten bij de levensovertuiging van zowel de overledene als diens naasten. Met respect voor alle gevoelens en gedachten die er zijn en met aandacht voor alle betrokkenen, groot en klein.

Markant, Joke van Eck 06 24280780.

Garby: 'Jouw Herinnering is mijn zaak'

GROESBEEK - Garby: "Jouw Herinnering is mijn zaak Is mijn bedrijfsmotto en dat geeft ook meteen aan wat mijn voornaamste doel is. Ik help mensen bij het bewaren van hun dierbaarste herinneringen aan een belangrijke gebeurtenis uit hun leven zoals het overlijden van een dierbaar persoon. Mensen bewust maken van het feit dat met een herinnering mooie dingen gemaakt kunnen worden waardoor er weer 'nieuw leven' in wordt geblazen."

"Ik heb gemerkt dat mensen houvast en deels geluk vinden aan het tastbaar maken van dierbare herinneringen. Een herinnering is meer dan 'as in een hangertje"'of een foto in een lijstje. De herinneringen liggen thuis op zolder of gewoon in de kast en samen met de klant geven we die een nieuwe bestemming.

Belangrijk vind ik dat ik alle klanten persoonlijke aandacht geef, om zo hun stijl, smaak en emotie te kunnen verwerken in mijn creatie. Mijn product is dan ook uniek en persoonlijk.

Als ik de blik in de ogen van de klant zie als ik een product af heb en waarin een dierbare herinnering zit verwerkt, geeft mij dat een enorm goed gevoel. Dat maakt mijn werk het mooiste werk dat er bestaat. Kom gerust eens kijken in mijn atelier."

Groet Garby

Atelierweg 7, Groesbeek; 06 23955449.

Bloemen uit Millingen

MILLINGEN - Als een dierbare is overleden wilt u op een passende manier afscheid nemen. Persoonlijke wensen,welke betrekking hebben op werk,hobby,sport,karakter of lievelingskleuren kunnen leiden tot een persoonlijk bloemstuk.

Tevens kunnen er materialen worden verwerkt, die betrekking hebben op de overledene. U kunt terecht voor traditionele rouwarrangementen, rouwboeketten, bloemstukjes voor kinderen met bijvoorbeeld een knuffel tot totale kistbedekking.

Bij rouwarrangementen/rouwboeketten kunnen bijpassende linten/kaarten worden geleverd. "Voor advies kom ik bij u thuis u kunt in alle rust uw wensen bespreken."

Bloemen uit Millingen Monique Arnts, Heerbaan 174, Millingen; 06 30830750; www.bloemenuitmillingen.nl; email: bloemenuitmillingen@gmail.com.

Een liefdevol afscheid

BEEK/UBBERGEN - Als er iemand overlijdt, wil je dat alles tot in de puntjes geregeld is. Het is tenslotte het laatste wat men voor de overledene kan doen.

Daarom is het heel belangrijk dat het juiste arrangement en bloemen gebruikt worden, die staan voor wie de overledene was of wat de nabestaande willen zeggen met deze bloemen. Daarom nemen wij de tijd voor een persoonlijk gesprek met de nabestaande en doen wij ons uiterste best om dit op de juiste manier uit te voeren, door mooi, stijlvol en vooral persoonlijk bloemwerk te leveren.

Mocht u, als nabestaande, het prettiger vinden dat we het bloemwerk thuis met u bespreken, dan is dat altijd mogelijk. Natuurlijk staan wij ook open voor eigen ideeën en inbreng, want geen mens is hetzelfde dus ook geen bloemstuk is hetzelfde. Mocht u naar aanleiding van deze tekst nog vragen hebben, dan mag u ons altijd bellen, mailen of gewoon bij ons in de winkel komen.

Mirjam Huilmand & Frederieke Graat, Bloemisterij Semperflorens.

Een blijvende herinnering

NIJMEGEN - Na het overlijden van een dierbare staan de meeste nabestaanden vaak voor moeilijke beslissingen. Ook als het gaat om de aankoop en het persoonlijk en met zorg gekozen of ontworpen grafmonument of gedenkteken. Bob Litjes heeft inmiddels jarenlange ervaring opgedaan en kan daarbij een goed en betrouwbaar en vrijblijvend advies geven.

"We gaan in gesprek met nabestaanden om tot een uniek ontwerp te komen. Een blijvende herinnering, in de vorm van een monument, wordt dan samen tot stand gebracht. Nadat een juiste keuze besproken is, worden gemaakte afspraken vastgelegd in een opdrachtbevestiging met een duidelijke tekstindeling en tekening. Nadat het monument geplaatst is ontvangen nabestaanden een garantiecertificaat. Hiermee wordt voor een periode van vijftien jaar de kwaliteit en duurzaamheid van het gedenkteken gegarandeerd."

"Wij hebben de beschikking over een modern ingerichte toonzaal met een ruime keuze in grafmonumenten en gedenktekens. Eventueel kan direct uit voorraad een keuze worden gemaakt waardoor levertijd van een monument aanzienlijk korter is dan gebruikelijk."

Godschalk Natuursteen is gevestigd aan de Ambachtsweg 21 in Nijmegen. Telefoon: 024 3775876.

Limes Uitvaartzorg staat voor kwaliteit

MILLINGEN - Het overlijden van een dierbare of zelf afscheid moeten nemen van het leven is een ingrijpende gebeurtenis en ervaring. Ieder mens is uniek en wat passend of waardevol is, is per afscheid verschillend. Niets is standaard, niets is vanzelfsprekend. Een voor u goed, persoonlijk en mooi afscheid kan troost en houvast bieden.

Limes Uitvaartzorg is een zelfstandige uitvaartonderneming die door haar kleinschaligheid hele persoonlijke uitvaarten verzorgt. Onze onderneming staat voor de hoge kwaliteit, ruime ervaring en professionaliteit die u mag verwachten wanneer u onze ondersteuning inroept.

Wij, Sidone en Eveline van Limes Uitvaartzorg, luisteren naar u, dragen suggesties aan en geven advies zodat u weloverwogen keuzes kunt maken. Daar nemen wij alle tijd voor. Dat kan ook tijdens een vrijblijvend en kosteloos voorgesprek.

Limes Uitvaartzorg werkt met ondersteuning van haar team vanuit Millingen aan de Rijn in de hele regio en is vanaf het moment van overlijden (ook 's nachts) bereikbaar via 0481 354928 of 024 6639348. Iedereen kan bij ons terecht, ongeacht of u wel of niet verzekerd bent. Limes Uitvaartzorg is aangesloten bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart.

Meer informatie en contact: www.limesuitvaartzorg.nl; info@limesuitvaartzorg.nl.

Natuur, rust en cultuur

HEILIG LANDSTICHTING - Begraafpark Heilig Land Stichting is een bijzondere plek middenin een bosrijke omgeving die aan eenieder die zich hier thuis voelt een mogelijkheid biedt om zijn of haar dierbare te begraven of gedenken.

Deze begraafplaats is uniek door zijn ligging met haar natuurlijke schoonheid, inspirerende rust, rijke cultuur, de grote verscheidenheid aan grafvormen, de speciaal vormgegeven graven en het individuele maatwerk. De vormentaal en materiaalkeuze van de verschillende grafsoorten is zodanig afgestemd dat deze in harmonie is met de omringende natuur.

Uniek zijn de tuingraven met gestapelde muurtjes van ruwe Cunrader steen, de terrasgraven en de grafheuvels die op natuurlijke wijze gedrapeerd zijn in het glooiende landschap dat zo kenmerkend is voor deze begraafplaats. Ook is het mogelijk om te kiezen voor een eeuwigdurend natuurgraf in het ongerepte bos. Asbussen kunnen begraven worden in het fraaie urnenbos of in een kleine variant van een tuingraf. Het park is een mooie samensteling van monumenten, kunst natuur en erfgoed. Het is een oase van rust en intimiteit, die troost geeft en uitnodigt tot bezinning.

Door speciale tijdelijke conservering van het lichaam Hoogwaardige opbaring voor waardig afscheid...

OOIJ – Afscheid nemen van een dierbare wordt voor velen als 'eng' beleefd. Dat komt veelal door lichaam, dat kil, koud, stijf en blauwachtig geworden is. Sinds een paar jaar kan dit anders. Door een tijdelijke balseming (thanatopraxie) van het lichaam voelt het lichaam soepeler en minder koud aan. Bovendien verbetert ook de kleur aanmerkelijk. Thuis opbaren zonder airco is zelfs mogelijk.

Bij uitvaartverzorging In Paradisum kan deze behandeling worden toegepast. Thanatopraxie is een behandeling, die overeenkomt met balsemen. Echter hier worden vloeistoffen gebruikt, die bestaan uit een basis van zouten aangevuld met een zeer lage concentratie formaline. Hierdoor ontstaat er een tijdelijke conservering van het lichaam.

Deze (sinds 2012 door de wet toegestane) behandeling heeft meer voordelen: de behandeling gaat ook hinderlijke geuren en vochtverlies tegen en het gebruik van een koeling is overbodig. De kleur verbetert eveneens: nagels, lippen en oren krijgen een 'normale' kleur. Opbaring kan bij kamertemperatuur zonder gebruik te hoeven maken van koelinstallaties. Je dierbare krijgt zodoende een kwalitatieve hoogwaardige opbaring.

Meer weten over deze speciale thanatopraxie? Neem contact op met Geert Kummeling van Uitvaartverzorging In Paradisum.

Uitvaartverzorging In Paradisum, Geert Kummeling, Marialaan 2, Ooij; telefoon 024 6631278 / 06 13063002.

Het Molentje al meer dan vijfendertig jaar een begrip

NIJMEGEN - Het Molentje aan de Berg & Dalseweg in Nijmegen-Oost is al meer dan 35 jaar een begrip als het aankomt op rouwbloemen. Van een rouwboeketje om nabestaanden medeleven te betonen, tot een volledig kistdekkend rouwstuk.

De bloemisten van Het Molentje maken met de meest uiteenlopende bloemen van elk afscheid een mooie herinnering . "Met de nabestaanden bespreken we hun wensen. Dat vertalen wij dan in een rouwstuk dat weerspiegelt wie de overledene was", zo vertelt Lindsey Zuidgeest die samen met broer Richard de zaak enkele jaren geleden overnam van hun ouders.

"Doordat we zelf inkopen op de bloemenveilingen kunnen we voor ieder bloemstuk specifieke bloemen leveren. Voor een stijlvol persoon zorgen we voor de mooiste rode rozen. En voor een levensgenieter weten we zelfs in de winter veldbloemen te bemachtigen. Zo hopen wij met onze bloemen bij te dragen aan een mooi en passend afscheid. Of dat nou in de het kerkje in Millingen is of bij Rouwcentrum Sion in Groesbeek. "

Het Molentje Bloem & Tuin, Berg & Dalseweg 340, Nijmegen; 024 3229279; www.hetmolentje.com.

Wethouder Thijssen hekelt gedraai van politici Den Haag

DEN HAAG/GROESBEEK – Volgens de Groesbeekse wethouder Sjaak Thijssen zijn de politici in Den Haag druk bezig om de gemeenten de zwarte piet toe te spelen wat betreft de opvang van statushouders.

Groesbeek zou van Den Haag 20 tot 25 huurwoningen beschikbaar moeten hebben voor de vluchtelingen die een status hebben. Daardoor zouden de Groesbeekse woningzoekenden in de gemeente langer moeten wachten voordat zij in aanmerking komen voor een huurwoning. Echter onlangs werden wij geconfronteerd met uitspraken van de landelijke politici van zowel de VVD als de PvdA, dat de vluchtelingen geen voorrang moeten krijgen op een huurhuis. Daarmee doen de politici voor de tv een uitspraak voor eigen gewin, daar is Thijssen bang voor.

"Wij hebben de opdracht gekregen dat we voor het eind van dit jaar 61 vluchtelingen met een status onderdak moeten bieden. Nu kondigen de coalitiepartijen in Den Haag aan die voorrang op te heffen. Zolang de gemeenten hier geen officieel bericht van krijgen, zijn wij genoodzaakt de vluchtelingen voorrang te blijven geven. Als wij die plicht van de overheid uitvoeren krijgen de gemeenten de schuld", daar is Thijssen bang voor, "dan heeft de gemeente het weer gedaan. Op die manier leggen ze de zwarte Piet bij de gemeenten neer om er zelf garen bij te spinnen." Thijssen weet nog niet of het college een brief op poten naar de Haagse politici moet sturen. Daarover gaan wij ons nog beraden", aldus Thijssen.

Eerste vuurwerk-

overlast in Groesbeek

GROESBEEK – Twee knapen op de fiets hebben dinsdagmiddag voor de nodige vuurwerkoverlast gezorgd op De Tuier in Groesbeek.

De overlast was van dien aard dat verschillende bewoners de politie hadden gealarmeerd, omdat hun huisdieren van streek waren door de knallen. De politie is ter plaatse gegaan, maar heeft de vuurwerkvandalen niet meer aangetroffen. De politie raadt bewoners aan vuurwerkoverlast te blijven melden via 0900 8844.

Alsnog appartementencomplex Muldershof –Pannenstraat – Gooiseweg

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – De gemeenteraad van Groesbeek is in principe bereid medewerking te verlenen aan het plan om op de locatie Muldershof, Gooiseweg en Pannenstraat in Groesbeek 32 appartementen (goedkope en dure koop-) te realiseren.

In de zomer van 2014 wees de gemeenteraad het verzoek van Janssen Groesbeek (eigenaar) unaniem het plan af. Echter nu ligt er een nieuw plan waarbij de vergunde dure koopappartementen van 100m2 tot 130 m2 worden omgezet naar 32 appartementen in verschillende prijsklassen (16 appartementen zijn 172.00 euro of goedkoper). En het tankstation is niet meer in het plan opgenomen, dat was een vereiste van de gemeenteraad in 2014.

Er is wel subsidie van de provincie Gelderland nodig om het plan financieel haalbaar te krijgen. De provincie heeft tijdens een intake gesprek ambtelijk aangegeven een positief advies te willen uitbrengen voor een subsidiebedrag van 153.000 euro. Wiebo Kersten van Sociaal Groesbeek was positief over het plan maar hij maakte zich zorgen om de financiële gang van zaken. Als het hele plan draait om die 153.000 euro subsidie dan hebben wij onze bedenkingen aldus Kersten. Tessa Vorderman (D'66) wilde zekerheid dat de benzinepomp niet meer in het plan voorkomt. Ook Mechteld ten Doesschate wilde zekerheid hebben, dat de benzinepomp in het plan verdwijnt. Daarnaast vroeg zij zich af of er wel voldoende parkeerruimte is. "Niet als het plan gerealiseerd is de bewoners hun auto's gaan parkeren bij de supermarkten, dan krijgen we daar problemen mee. Ook Janssen Groesbeek zal zich moeten houden aan de parkeernorm die overal van toepassing is", aldus Ten Doesschate.

Wateroverlast Berg en Dal weer aan de orde in de raad

GROESBEEK – Tijdens de gemeenteraad van Groesbeek is donderdagavond 22 oktober de wateroverlast tijdens het spreekrecht van de raadsleden weer aan de orde gesteld.

Ten Doesschate (VVD) stelde dat sinds de renovatie van het Hamersveld de overlast in Berg en Dal is toegenomen. Zij adviseerde wethouder Barber snel te laten onderzoeken wat de oorzaak is, voordat de oplevering plaatsvindt, aldus Ten Doesschate. Wethouder Barber liet vervolgens weten opdracht te hebben gegeven om hoogtemetingen te verrichten om zo achter de oorzaak te kunnen komen.

Verheijen (CDA) herinnerde Barber aan een nota die door haar was toegezegd in verband met de wateroverlast in Beek. Barber zegde toe na te gaan of de nota al klaar is. Schmiermann (PvdA) liet Barber weten dat hij al meerdere malen gevraagd had, hoe het zit met de reconstructie van de Verbindingsweg in Beek, waarvan de aanneemsom 150.000 euro is overschreden. "Wij hebben eerder al laten weten, dat we bij de tweede oplevering gaan evalueren", aldus wethouder Barber.

Broodnodig onderhoud gymzaal bij 't Vossenhol

GVP raadslid Irma van de Scheur bij de bewuste gymzaal

Foto: Mark van de Scheur

GROESBEEK – Nog maar kort geleden is de nieuwe basisschool 't Vossenhol aan de Van Ruysdaelweg in Groesbeek in gebruik genomen. Tegelijkertijd is de openbare ruimte op een fantastische wijze ingericht waarbij nu gymzaal 't Vossenhol helemaal uit de toon valt.

Het onderhoud is al vele jaren uitgesteld. De Groesbeekse Volks Partij (GVP) wil nu dat er een einde komt aan dit jarenlange uitstel. Bij de behandeling van de begroting van 2016 op 5 november, gaat de partij dan ook voorstellen om vóór het nieuwe schooljaar het noodzakelijke onderhoud van de gymzaal uit te voeren.

De GVP wil deze gymzaal behouden voor de gymlessen van de leerlingen van 't Vossenhol en de naastgelegen openbare school De Sieppe. De gymzaal is gelegen op steenafstand van beide scholen en is erg belangrijk voor kinderen van de onderbouw. De GVP hoopt dat de overige partijen in de gemeenteraad hun voorstel zullen gaan steunen.

Landelijke Natuurwerkdag

GROESBEEK - Op zaterdag 7 november doet Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de Landelijke Natuurwerkdag. Dit keer in samenwerking met IVN Rijk van Nijmegen en Staatsbosbeheer. Werklocatie is de spoorkuil in het Groesbeeks bos.

Alle hulp is welkom, van jong en oud. Het is de bedoeling om met zoveel mogelijk vrijwilligers de ongewenste opslag van bomen zoals Amerikaanse vogelkers te verwijderen. Daardoor blijven de hellingen open en kan de zon goed tot op de bodem blijven doordringen. En dat is gunstig voor de reptielen die hier hun leefgebied hebben.

De werkzaamheden starten om 9.00 uur bij het spoorbruggetje en duren tot 13.00 uur. Voor koffie/thee/chocomel, koek en soep wordt gezorgd. Ook is er voldoende gereedschap aanwezig. Meer info staat op www.wmg-groesbeek.nl.

'Groen (ont-)moet' in Kekerdom

KEKERDOM - We gaan weer stemmen. Niet voor de gemeente, maar voor ‘Groen (ont-)moet’ in Kekerdom. Breng jouw stem uit voor dit Kern met Pit project. Stemmen kan tot en met 30 november op de website www.kernmetpit.nl.

Wie de persberichten leest, kan het niet ontgaan zijn: door vele vrijwilligers is hard gewerkt om het braakliggende terrein in de Jan Arntzstraat in Kekerdom om te toveren in ’t Haonehart, een ontmoetingsplek voor jong en oud, voor mensen binnen en buiten Kekerdom. Het is een plek geworden, die de leefbaarheid in het dorp ten goede komt. Er kunnen activiteiten georganiseerd worden, maar natuurlijk is er ook alle ruimte voor spontane ontmoetingen en een gezellig praatje. Kinderen kunnen er naar hartenlust spelen.

Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), waarmee projecten ondersteund worden die erop gericht zijn de directe woonomgeving te verbeteren. In de provincie Gelderland werden eerder vijftien projecten geselecteerd, waaronder ‘Groen (ont-)moet’. Eén van die projecten kan de trofee winnen met een extra geldprijs. Graag zouden wij de winnaar in de provincie Gelderland worden!

"Draag je ons een warm hart toe, ondersteun het project 'Groen (ont-)moet’ in Kekerdom dan met jouw stem."

Schildercursus voor beginners in Millingen aan de Rijn

MILLINGEN - Heb je altijd al willen leren schilderen? Bij voorkeur in het atelier van een goede kunstenaar-docent? Dan is de kennismakingscursus bij Marjolijn Rigtering misschien iets voor jou! Je hoeft je geen zorgen te maken over talent of aanleg.

Alleen al de wens om te kunnen schilderen is vodoende. Voor een groot gedeelte kun je leren tekenen en schilderen door een goede begeleiding. De docente heeft een lange en succesvolle ervaring in het lesgeven aan cursisten. Kijk ook eens op de website: www.marjolijnrigtering.nl. Na afloop van de basiscursus kun je beslissen of je in januari verder wil gaan met een vervolgcursus.

Na de herfstvakantie, op dinsdag 3 november begint de nieuwe basiscursus van vijf lessen. Er wordt gewerkt in het atelier van 9.00 uur tot 11.30 uur. De cursus kost 90 euro voor vijf lessen, inclusief alle materialen, koffie, thee en koek. Opgeven kan via 0481 431563 (eventueel inspreken).

Steunpunt Mantelzorg gemeente

MILLINGEN - Op 14 oktober kwamen de mantelzorgers bijeen in Hotel Millings Centrum. Onder het genot van een kopje koffie met een stukje appeltaart werd geanimeerd gesproken. De bijeenkomsten worden door de mantelzorgers als waardevol beschouwd.

In november is er geen lokale bijeenkomst. Hebt u belangstelling, dan bent u welkom op de feestelijke avond in het kader van de week van de mantelzorg. Deze vindt plaats op vrijdag 13 november in De Mallemolen in Groesbeek van 20.00 tot 22.30 uur.

Opgeven is mogelijk tot 9 november bij Steunpunt Mantelzorg MUG: SWG 024 3974188, SWOM 0481 431105 of m.galdermans@welzijngroesbeek.nl.

Optreden van Quattro Colori

GROESBEEK - KBO Groesbeek/De Horst biedt leden en niet-leden op vrijdag 23 oktober in De Mallemolen een avond aan met bekende melodieën uit opera, operette en musical.


Deze avond zal worden verzorgd door het gezelschap Quattro Colori, dat bestaat uit vier zangeressen. Het wordt begeleid door hun eigen pianist. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Zaal is open om 18.30 uur. De bezoeker wordt ontvangen met koffie/thee en in de pauze een consumptie. Entree voor leden is gratis. Van niet-leden wordt vijf euro gevraagd.

Extra nieuwe zwemles op zaterdag

GROESBEEK - In zwembad De Lubert in Groesbeek worden ook zwemlessen verzorgd op zaterdagochtend. Deze zaterdagochtend zwemlessen zijn een groot succes daarom start binnenkort De Lube nog met een een extra zwemlesgroep op zaterdagochtend

Kinderen moeten minimaal vier jaar zijn om hier aan te kunnen deelnemen. Dit zijn zwemlessen van een uur. Voor deze zaterdagochtendgroep zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Aanmelden kunt u via www.zwembadgroesbeek.nl door het inschrijfformulier in te vullen of een mail te sturen naar joke@zwembadgroesbeek.nl. Ook telefonisch aanmelden is mogelijk via 024 3971448.

Nieuwe huisstijl voor gemeente Berg en Dal

GROESBEEK - Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 20 oktober een logo gekozen voor de nieuwe gemeente Berg en Dal vanaf 1 januari 2016. Het logo geeft het landschap in al zijn verscheidenheid gestileerd en kleurrijk weer en verwijst ook naar de diversiteit van de dorpskernen.

Het logo is ook onderdeel van een nieuwe huisstijl die vanaf nu verder ontwikkeld wordt. Het logo is ontstaan door de essentie van rivierenland, stuwwal en heuvelland te integreren tot één landschappelijk beeld. De nieuwe huisstijl wordt gefaseerd ontwikkeld en geïmplementeerd zodat op 1 januari alle zichtbare communicatie- en elementen van de gemeente herkenbaar zijn aan deze nieuwe stijl.

De huisstijl is ontworpen volgens een programma van eisen dat de gemeente heeft opgesteld. Technisch moet de nieuwe huisstijl digitaal, grafisch, op papier en ruimtelijk goed toegepast kunnen worden. Inhoudelijk moet de huisstijl verwijzen naar de kernwaarden en kenmerken van de nieuwe gemeente en voldoende onderscheidend zijn. Het logo is gekozen uit drie mogelijke ontwerpen, die alle drie aan de gestelde eisen voldeden.

Het college is van mening dat het gekozen logo de gemeente, haar kernen en landschappen het best verbeeldt. Het gekozen logo is ontworpen door grafisch ontwerpbureau Tromp Communicatie en Design. Dit bedrijf is gekozen na een aanbestedingsprocedure, waarbij selectiecriteria als ervaring, prijskwaliteitsverhouding en haalbaarheid van planning werden gehanteerd. Het college is blij dat de opdracht aan een bedrijf uit de gemeente Groesbeek gegund kon worden.

Verkeershinder in Ooij in verband met Bastenrun

OOIJ – Zondag 18 november kan er tijdens de negende editie van de Bastenrun tussen 10.00 en 14.00 uur in Ooij en omgeving mogelijk verkeershinder ontstaan door gehele of gedeeltelijke afsluiting van wegen. Reizigers die van het openbaar vervoer gebruik moeten maken, dienen vanaf de aanvang van de dienstregeling de tijdelijke noodhalte te gebruiken op de Sint-Hubertusweg ter hoogte van de Nassaustraat.

Vanaf 09.00 tot 14.00 uur zijn de Nassaustraat en Prins Bernhardstraat ter hoogte van dorpshuis De Sprong afgesloten en om 09.45 uur de gehele Nassaustraat. Tijdens de kinderloop zullen verkeersregelaars de mogelijke hinder in de omgeving Loeffenstraat en Wethouder Verrietstraat begeleiden. Café-restaurant Oortjeshekken is in overleg met verkeersregelaars bereikbaar via Ooijsebandijk en/of Kruisstraat- Hezelstraat evenals voor bestemmingsverkeer voor de Spruitenkamp. Vanaf 10.45 uur zijn tevens de volgende wegen geheel of gedeeltelijk afgesloten; Kerkdijk tussen Prins Bernhardstraat en Hezelstraat/Kruisstraat, Spruitenkamp geheel, Kruisstraat tussen Hezelstraat / Erlecomsedam. Erlecomsedam vanaf Kruisstraat tot Sint-Hubertusweg. Fietspad langs Sint-Hubertusweg vanaf Bouwkamp tot Nassaustraat. De aanwonenden aan het parcours zullen via een schrijven worden ingelicht. Bewoners aan het parcours worden verzocht auto's indien nodig buiten het parcours te parkeren. Het dorp ten noorden van de Prins Bernhardstraat / Nassaustraat is via de Prins Beatrixstraat, Marialaan en de van de Venstraat te bereiken. Ten zuiden daarvan via de Mr. Boutenstraat. Verkeer van de Loefenstraat zal door verkeersregelaars worden geregeld. Men dient wel de aanwijzingen van de verkeersregelaars te volgen. Voor vragen 06 51707979.

SVO biljartcompetitie afgesloten

Foto: Bert Roodbeen

OOIJ – Vrijdagavond 23 oktober werd in het SVO clubhuis De Kempkes door leden en partners de SVO biljartcompetitie afgesloten met een uitstekend door Spar Looijschelder verzorgd warm en koud buffet.

Nadat ook het toetje was genuttigd, alvorens de winnaars bekend te maken, bedankte voorzitter Wim Vermeulen enkele leden met een presentje voor de inzet van deze competitie. Het vorig jaar reikte de secretaris ( Geert Reijnen ) de eerste prijs uit aan de voorzitter ( Wim Vermeulen ) ditmaal was het net andersom en kreeg secretaris Geert Reijnen uit handen van de voorzitter de eerste prijs overhandigd met de daarbij behorende felbegeerde Wisselschaal en trofee. De uitslag was als volgt; eerste prijs Geert Reijnen met 315.58 punten, tweede Kees Woudstra met 309.39 punten en de derde prijs ging naar Theo Rutten met 302.86 punten.

Jubileumtentoonstelling konijnen, hoenders en dwerghoenders

MILLINGEN - Op 11 december is het vijftig jaar geleden dat de konijnen- en Pluimveevereniging Millingen en Omstreken werd opgericht. Daarom vindt er op zaterdag 7 en zondag 8 november een jubileumtentoonstelling plaats van konijnen, hoenders en dwerghoenders in zaal OEV 1 (de Natte) in Millingen aan de Rijn.

Ondanks de nodige tegenslag begin vorig jaar door het verlies van haar tentoonstellingsmaterieel is KPV Millingen en Omstreken na 50 jaar nog steeds een bloeiende vereniging. Momenteel telt de vereniging 16 leden, waarvan er 9 actief dieren fokken. De keuring vindt plaats op zaterdag overdag. De tentoonstelling is geopend op zaterdagavond vanaf 18.00 tot 20.00 uur en zondag vanaf 11.00 tot 17.30 uur. Op zondag om 11.30 uur vindt de officiële opening plaats door de burgemeester of zijn vervanger van de gemeente Groesbeek.

Tijdens beide dagen is er een mooie knuffelhoek ingericht voor de kinderen en zijn er jonge kuikens aanwezig. Op zondag kunnen de kinderen zich laten schminken en zijn er prachtige kleurplaten te bewonderen, gemaakt door de kinderen van groep 3 van de basisscholen. Ook is er een eierraadwedstrijd. De zaal zal dit jaar extra mooi versierd zijn. De toegangsprijs bedraagt twee euro per persoon. Kinderen tot vijftien jaar hebben gratis toegang.

Groesbeker om het leven gekomen bij verkeersongeval

GENNEP – Een 27 jarige inwoner uit Groesbeek is dinsdagavond rond acht uur om het leven gekomen bij een ongeval op de N271 bij Gennep.

Het slachtoffer was achter tegen een tractor gereden en zat bekneld in zijn auto. Hulpdiensten rukten massaal uit waaronder een traumaheli. Het slachtoffer werd zwaar gewond uit zijn auto gehaald, waarna hij werd gereanimeerd, maar overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het verkeer is lange tijd voor onderzoek omgeleid.

Dorpschroniqueur Gerrie Driessen gaat digitaal

Het oudste plaatselijke hotel' De Gouden Leeuw ' stond op de plaats waar nu het Dorpsplein is gesitueerd. De foto is gemaakt in 1888.

Foto: archief Gerrie Driessen

GROESBEEK - Na het uitbrengen van een tiental boeken over de plaatselijke geschiedenis, heeft de heemkundige Gerrie Driessen zich gevoegd in het digitale tijdperk. Gerrie is overgegaan tot het uitgeven van cd's met power point presentatie. De eerste cd ging over de geschiedenis van fanfare Wilhelmina en de tweede over Gastvrij Groesbeek van 1869 tot 1969.


Gastvrij Groesbeek-hotels, logementen en herbergen tijdvak 1869 – 1969. (Deze gastvrije eeuw is in beeld gebracht door middel van foto's, prentbriefkaarten en advertenties). In 1869 werd de eerste foto van Groesbeek gemaakt. De eerste 'prentbriefkaarten 'van het dorp verschijnen in 1890. Een paar hotel – en pensionhouders begrepen al gauw dat prentbriefkaarten bijzonder geschikt waren om hun zaak te promoten. Zodoende verschenen er naast dorpsgezichten ook ansichtkaarten van horecabedrijven.

Na de Tweede Wereldoorlog bleken de prentbriefkaarten van historisch belang, wegens de in 1944-1945 aangerichte oorlogsschade. Zonder die beelddragers was er geen beeld te vormen geweest van 'oud – Groesbeek' . Zeker niet van de destijdse logeermogelijkheden en dranklokalen, waarvan het aanbod verbazingwekkend is. De beelden zijn voorzien van eigentijdse berichten en advertenties. Oude namen komen weer tot leven; logement De Zwaan, logement De Gouden Leeuw en die van de herberg De Gouden Arend. De oudste annonce dateert van 1837, 178 jaar geleden. De CD is vanaf heden te koop bij Bruna aan de Dorpsstraat in Groesbeek voor 12,75 euro.

Geslaagd Bloemigtoernooi op de

nieuwe SmashCourt-

banen

BEEK - Zondag 25 oktober zijn op De Oorsprong in Beek de nieuwe smashcourt-banen geopend door wethouder Erik Weijers. De oude Frenchcourt banen waren aan vervanging toe na meer dan tien jaar intensief bespeeld te zijn.

Na de opening werden de banen ingewijd door de wethouder Eric Weijers en Ruben Visch (jeugdlid tv de Oorsprong). Vervolgens ging het Bloemigtoernooi van start. Dit is een nieuw toernooi, in het leven geroepen samen met het ontstaan van de nieuwe (nu nog gemeente Groesbeek) Berg en Dal. Bloemig staat voor Beek, Leuth, Ooij, Millingen en Groesbeek.

Afgelopen voorjaar was de eerste editie bij tennisvereniging Groesbeek. En nu de tweede editie in Beek bij De Oorsprong. Met een 30-40 tal deelnemers was het niet een heel druk bezocht, maar wel een erg gezellig toernooi. De deelnemers hebben vaak tegen elkaar kunnen tennissen. En dan juist tegen en met andere personen dan men gewend is bij de eigen vereniging. De kracht van dit toernooi is dat men zich niet hoeft in te schrijven, maar gaandeweg de dag kan komen en instromen. Geen verplichting, wel lekker samen sporten en ervaringen uitwisselen.

De nieuwe Smashcourt-banen zijn op deze zonovergoten dag goed ingewijd. Dit soort banen zijn te allen tijde bespeelbaar, behalve tijdens dooi. Voor meer informatie over bijvoorbeeld lidmaatschap : http://tvdeoorsprong.nl.


Bovendien speelde op deze dag ook het eerste meisjesteam zondag competitie zijn laatste thuiswedstrijd; vier enkel wedstrijden en twee dubbels. Met een winst van 4-2 op L.T.C de Kei uit Lichtenvoorde heeft het het kampioenschap derde klasse najaar 2015 binnen gehaald. Kortom, het was een enorm geslaagde zonnige en sportieve zondag voor iedereen uit onze gemeente! Op naar het volgende toernooi bij De Oorsprong; het vrijdagavondtoernooi op vrijdag 13 november. Inschrijven via toernooi.nl.

Elke donderdagavond bingoavond

GROESBEEK – Elke donderdagavond wordt er in De Mallemolen aan de Kloosterstraat in Groesbeek een bingoavond gehouden, aanvang 20.00 uur.

De opbrengst van deze avond gaat naar zes Groesbeekse verenigingen. De hoofdprijs is elke avond 250 euro, terwijl de jackpot elke week met 100 euro oploopt tot een maximum van 400 euro.

GROESBEEK – Elke donderdagavond wordt er in De Mallemolen aan de Kloosterstraat in Groesbeek een bingoavond gehouden, aanvang 20.00 uur.

De opbrengst van deze avond gaat naar zes Groesbeekse verenigingen. De hoofdprijs is elke avond 250 euro, terwijl de jackpot elke week met 100 euro oploopt tot een maximum van 400 euro.

De Oorsprong neemt nieuwe banen in gebruik

Foto: Peter Hendriks

BEEK – Zondagmorgen even na elf uur heeft de Beekse tennisvereniging 'De Oorsprong' aan de Alde Weteringweg in Beek , zes nieuwe SmahsCourt-banen in gebruik genomen.

Wethouder Erik Weijers complimenteerde de vereniging dat ze in een korte tijd liefst zes FrenchCourt-banen hadden vervangen voorzes nieuwe SmashCourt-banen. Een speciale ingestelde commissie binnen 'De Oorsprong' heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan wat voor de Beekse tennisvereniging het beste was. Dat de commisie goed hun best had gedaan bleek tijdens een extra belegde algemene ledenvergadering waar het voorstel was om over te gaan op SmachCourt-banen door een overweldigende meerderheid van de leden werd gesteund.

Ruim drie weken geleden kon het specialistisch bedrijf Ceelen Sport Constructies aan de slag. In de afgelopen drie weken konden de Beekse tennissers terecht bij hun Berg en Dalse collega vereniging om zo hun thuiswedstrijden van de nacompetitie toch nog af konden werken. Met het doorknippen van een kleurrijke slinger opende wethouder Erik Weijers onder luid applaus de nieuwe banen, waarna direct begonnen werd aan het gezellige informele 'Bloemig Toernooi'.

Parochiebestuur Berg en Dal biedt openingen parkeerplaats Nachtegaalweg

BERG EN DAL – Het parochiebestuur van Berg en Dal heeft in een onlangs gehouden overleg alsnog openingen geboden voor de realisatie van parkeerplaatsen aan de Nachtegaalweg de zogenoemde ponyweide.

De gemeente wilde gronden aankopen voor de realisatie van twaalf parkeerplaatsen nabij wijkcentrum Kerstendal. De parochie onderkende in eerste instantie het belang van de aanleg en mogelijkheden voor gebruik van de parkeerplaats voor de bezoekers van de begraafplaats, wijkcentrum en kinderdagverblijf. Het parochiebestuur vroeg echter onredelijk veel voor de grond, daarnaast moest de gemeente een veel groter perceel aankopen dan voor de parkeerplaatsen benodigd was .Ook verlangde het parochiebestuur een onredelijk bezwarend verkoopbeding namelijk een verrekening bij een eventuele toekomstige bebouwing. Dit alles was voor de gemeente Groesbeek aanleiding om niet met parochiebestuur in zee te gaan. Echter in een onlangs gehouden overleg heeft het parochiebestuur als nog openingen geboden voor de realisatie van de parkeerplaatsen. In januari zal verder worden gepraat en hopelijk gaat dan de kogel door de kerk.

Kaasspecialist Sebilla met veel Tam Tam over naar nieuw pand

Eigen foto

GROESBEEK – Kaasspecialist Sebilla, die gevestigd was in het pand aan de Dorpsstraat in Groesbeek, gaat binnenkort verhuizen naar het nieuwe winkelcentrum Bellevue 70 (tegenover Albert Heijn) eveneens in het centrum van Groesbeek.

Na elf jaar heeft Sebilla besloten zich in het nieuwe winkelcentrum te gaan vestigen waar diverse winkels bij elkaar gerealiseerd zijn. Sebilla wil de verhuizing naar het nieuwe pand niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft al diverse goede acties in petto waar iedereen van kan profiteren. Woensdagavond 28 oktober is er een avond voor iedereen die de verhuizing mogelijk heeft gemaakt, familie, vrienden en leveranciers. Dit zal gaan gebeuren met veel Tam Tam, dat voor iedereen de moeite waard is om te komen bekijken.

Het hele centrum van Groesbeek zal woensdagavond van kwart voor acht tot kwart over acht weten dat kaasspecialist Sebilla met haar vaste medewerksters Angelique en Tera over is gegaan naar een ander pand enkele honderden meters verderop. Sebilla heeft namelijk niemand minder dan de Samba Maria Bahia Band weten te contracteren om die avond met veel Tam Tam te laten plaatsvinden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om de Tam Tam in het winkelcentrum Bellevue bij te wonen. Op donderdag 29 oktober om 09.00 uur opent kaasspecialist Sebilla officieel haar deuren voor al haar klanten uit Groesbeek en omstreken. Vanaf dat tijdstip kan iedereen profiteren van de acties die op de openingsfolder staan die huis aan huis bezorgd is. Voor iedere klant, van klein tot groot, is er op donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober een leuke attentie. Kaasspecialist Sebilla is vanaf de opening ook op de maandagmiddag en op de vrijdagavond geopend.

Autobedrijf Magnus dé enige erkende Honda reparateur in regio

Autobedrijf Magnus dé enige erkende Honda reparateur in de regio

BERG EN DAL - Dat wat u van uw auto verwacht, mag u ook van uw autodealer verlangen. Zekerheid, betrouwbaarheid en er in alle opzichten een comfortabel gevoel bij hebben. Vanaf het allereerste vrijblijvende orientatiegesprek tot na de laatste gereden kilometer.

Bij Autobedrijf Magnus in Berg en Dal doen wij er alles aan om u zorgeloos op weg te helpen en te houden. Omdat we geloven in ons product en genieten wanneer u tevreden bent en blijft over onze prestaties. Royaal in Service dus; daar gaan we voor. Gelukkig komen onze klanten hier elke keer voor terug! Ons autobedrijf is al bijna veertig jaar officieel verbonden aan het merk Honda; de laatste jaren als erkend Honda reparateur.

In onze werkplaats staan twee zeer vakbekwame monteurs voor u klaar, die door Honda regelmatig worden bijgeschoold en dus altijd op de hoogte zijn van alle nieuwe ontwikkelingen, om uw Honda in perfecte conditie te houden. De Hondadealer in Nijmegen, Hensgens, stopt haar activiteiten per 1 november. U bent welkom om uw onderhoud aan uw Honda bij ons voort te zetten. Indien uw Honda door ons wordt onderhouden krijgt u bovendien gratis Honda Assistance. Hiermee kunt u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, een beroep doen op optimale hulpverlening; dit geldt zowel langs de weg als bij u thuis.

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht met alle andere merken auto's; wij zijn van alle merken thuis!

Autobedrijf Magnus is gevestigd aan de Oude Kleefsebaan 147A in Berg en Dal. Telefoon 024 6841643; www.autobedrijfmagnus.nl.

Metamorfose en modeshow bij Nenini en Geknipt

BEEK - Op 29 augustus zijn Nenini en Geknipt geopend op Rijksstraatweg 307. Tijdens deze opening is er een metamorfose van150 euro weggegeven.

De gelukkige winnares, Lia Arts uit Beek, heeft deze metamorfose afgelopen week 'verzilverd' . Nieuw kapsel, shampoo, pot wax, nieuwe kleren, manicure en een lekkere lunch. Het was een erg gezellige dag met Lia als zeer dankbare klant!

1 november staat de volgende happening alweer op de agenda. Van 14.00 – 16.00 uur is er een modeshow bij Nenini en Geknipt in samenwerking met kledingwinkel Wikkel uit Wageningen. Deze keer gaat het alleen om dameskleding en zal Wikkel onder andere de merken Oska, Corel , Rimini en hun eigen merk Wikkel showen. We willen deze middag graag extra aandacht geven aan de grotere maten en zullen tweedehands met nieuw combineren. Vanaf 13.30 uur is inloop met koffie, thee en iets lekkers. In de pauze is er een drankje en kan er geshopt worden. Wikkel staat er eenmalig met een ruime collectie, veelal magazijn verkoop, dus hoge kortingen. De entree is vijf euro en de kaartjes kunnen gekocht worden bij nenini en geknipt. (alleen voorverkoop). Voor meer informatie over de winkels kijkt u op onze websites. www.nenini.nl, www.gekniptdoorcorien.nl en www.wikkelindustrees.nl.