GN Berg en Dal Heumen Mook

1 november 2017

GN Berg en Dal Heumen Mook 1 november 2017


Najaarsconcert Ooijse Toekomst

OOIJ - Op zondag 5 november zullen blaaskapel De Fraps en muziekvereniging Ooijse Toekomst samen een concert geven in dorpshuis De Sprong in Ooij.

Blaaskapel De Fraps onder leiding van dirigent Jaap van Herwaarden, is opgericht in 1968 en bestaat dus volgend jaar 50 jaar. De Fraps brengt op een bovengemiddeld niveau Egeländer en Böhmische muziek ten gehore. De muzikanten treden op in eigen omgeving, maar ook vlak over de grens in Duitsland, en in Oostenrijk. Ze hebben een actieve en enthousiaste fanclub met leden uit binnen- en buitenland.

Hun thuisbasis is Leuth, waar ze op woensdagavond repeteren, maar de muzikanten komen ook uit de wijde omgeving van Leuth. Enthousiaste muzikanten die zich in dit muziekgenre willen bekwamen zijn meer dan welkom.

Muziekvereniging Ooijse Toekomst onder leiding van dirigent Paul Vlieks, is opgericht in 1926. Ooijse Toekomst heeft een gevarieerd repertoire met onder andere populaire nummers van bekende bands, ook uit vroegere tijden, klassieke muziek, Hollandse hits, jazz, en filmmuziek. Ooijse Toekomst zal op 5 november een gevarieerd programma ten gehore brengen. Ooijse Toekomst verwelkomt iedere muzikant die in zijn vrije tijd serieus bezig wil zijn met blaasmuziek met een gevarieerd karakter.

Iedereen is welkom om naar deze twee orkesten met hun eigen karakter te komen luisteren. Aanvang: 14.30 uur; de toegang is gratis.

Sint-Maartenoptocht in Beek vanaf ‘t Höfke

Foto: Wil Gipman

BEEK - Op 10 november vieren we Sint-Maarten, een lichtfeest waarin gelijkheid, aandacht voor de ander en het delen van overvloed centraal staat. Als het donker wordt ontsteken de Beekse kinderen hun lichtjes om in een optocht door de straten te gaan.

Op De Biezenkamp en op de kinderopvang van KION is in de periode voorafgaand aan Sint-Maarten aandacht voor het feest en de bijbehorende lampionnen. Kinderen van groep 5 en hoger zijn van harte uitgenodigd hun eigen lampion te maken. Aan ouders wordt gevraagd voor de lampjes te zorgen (let op! In verband met de veiligheid zijn echte kaarsjes niet toegestaan).

Tijdens de optocht loopt 'Sint-Maarten op zijn paard' voorop. Onderweg is er muziek verzorgd door de KNA. Alle kinderen zijn welkom om mee te lopen met hun (zelfgemaakte) lampion. Omwonenden hebben de afgelopen jaren hun tuinen prachtig verlicht! Doet u dat dit jaar opnieuw? De bewoners van ’t Höfke versieren hun ramen ook als activiteit. Na de lichtjesoptocht door het dorp is er warme chocolademelk voor alle kinderen!

De optocht start op dezelfde locatie als vorig jaar: op het veld voor ’t Höfke (parkeren graag rondom het eindpunt De Biezenkamp, of beter nog: te voet/fiets). Om 18:00 uur verzamelen!

Route: Grasveld voor ’t Höfke, via Waterstraat, Oude Gracht, Sprongstraat, Colonel Eckmanstraat, Bongerdstraat, Waterstraat, Blekershof, Esdoornstraat, Lindestraat, Wilgenlaan, Kwartelstraat, Bongerdstraat, Koekoekstraat, Baron van Voorst tot Voorststraat, Buizerdstraat, Fazantstraat, Roerdompstraat, naar eindpunt Schoolplein Biezenkamp.

Sint-Maartenoptocht Leuth

LEUTH - Op zaterdag 11 november wordt er in Leuth weer voor alle kinderen een Sint-Maartenoptocht georganiseerd.

Het verzamelen is op het schoolplein van basisschool ’t Bijenveld vanaf 18.00 uur. Om 18.10 uur is de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd. Vervolgens lopen ze de optocht en na afloop is er voor ieder kind iets lekkers. In verband met de veiligheid mogen er geen kaarsen of waxinelichtjes in de lampionnen. Uiteraard zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigen kind(eren).

De route: start speelplaats basisschool, Kerkplein, Hengemunde, Haafakker, Hoeting, Hengemunde, Reusensestraat, Wethouder Burgersstee, speelplaats basisschool.

Om de optocht extra feestelijk te maken hopen we dat de aanwonenden van de route hun huizen, tuinen en of balkon zo mooi mogelijk versieren.

Voor de peuters en de kinderen van de basisschool (groep 1 - 5) is er een kleurwedstrijd. De kleurplaten worden uitgedeeld op school. Er liggen ook kleurplaten bij de Spar. Je kunt de kleurplaten uiterlijk 6 november inleveren op school.

Uniek schilderatelier voor kinderen in Museumpark Orientalis

Foto: Academie voor de kunst en ambacht

Foto: Academie

voor de kunst & arbeid

HEILIG LANDSTICHTING - De Academie voor Kunst & Ambacht is sinds een jaar gehuisvest in Museumpark Orientalis. Op woensdagmiddag 1 november start de Academie een kinderatelier. Kinderen van 6 - 12 jaar krijgen les in oude schildertechnieken zoals Rembrandt en andere grote meesters ze gebruikten.

Ook grote meesters zijn klein begonnen en in deze cursus leer je precies het ambachtelijke begin zoals dat vroeger al heel jong aan leerlingen werd overgedragen. De kinderen leren zelf verf maken van pigmenten en natuurlijke bindmiddelen. Met die verf leren ze schilderen op papier, hout en echt linnen. Ze leren zelfs werken met bladgoud en andere klassieke technieken.

Het kinderatelier loopt van 1 november tot half juni 2018 en is opgedeeld in vier blokken die los van elkaar te volgen zijn. Van 13.30 – 16.00 uur in Museumpark Orientalis, Profetenlaan 2, 6564 BL Heilig Landstichting. Kosten inclusief materiaal per blok 140 euro. Inschrijven kan via aka@academievoorkunstenambacht.nl.

Peutercafé in Leuth

LEUTH - Op 6 november is er weer een peutercafé in het kulturhus van Leuth. Iedereen is welkom. Jouw kind kan er lekker spelen en je kunt er ook andere ouders, opa’s / oma’s of gastouders ontmoeten.

Dit keer is er geen informatief programma. Gewoon ontmoeten met een kop koffie of thee erbij. Kennismaken, knutselen met de kinderen, praten over opvoeden of andere kind-zaken, de kinderen met elkaar laten spelen. Gezelligheid staat voorop.

Het peutercafé Leuth vindt plaats in het kulturhus in Leuth aan de Reusensestraat 4 van 10.00 tot 11.30 uur. Voor dit peutercafé hoef je niet aan te melden. Het is bedoeld voor Leuth en omliggende dorpen. Daarbij is het gratis. Een kopje koffie of thee staat klaar.

Kraampje huren op kerstfair in het Gasthuis?

MILLINGEN - Op zondag 17 december vindt de traditionele kerstfair plaats in Gasthuis Sint-Jan de Deo met uiteraard het vertrouwde rad van avontuur.

Tijdens deze kerstfair zijn er diverse kraampjes met onder andere zelfgemaakte kaarten, handwerkspullen, schilderijen, knutselspullen en decoratiemateriaal.

"Heeft u zelf een hobby en wilt u uw (zelfgemaakte) producten verkopen? Voor tien euro kunt u een tafel huren waarop u uw producten kunt neerleggen. Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Diny Blom, telefoon 0481 431644 of d.blom@stjandedeo.nl."

Meer partnership met minder partijen

REGIO - De Regio Nijmegen, bestaande uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen, sluit 1 januari nieuwe contracten af met zorgaanbieders voor minimaal drie jaar.

De voorlopige gunning telt 58 aanbieders van zorg in natura: ambulante diensten in de Wmo en Jeugdhulp. 125 organisaties hadden zich voor de aanbesteding ingeschreven, bij de selectie stond voor de Regio Nijmegen kwaliteit voorop. Voor de inwoner is er met 58 aanbieders nog wel keuzevrijheid van zorgaanbieder. Inwoners die zorg krijgen van een organisatie met een aflopend contract, maken hun traject in principe nog af bij de huidige zorgaanbieder.

Wens tot meer partnership met minder zorgaanbieders. Sinds de decentralisatie in 2015 had de regio te maken met een grote hoeveelheid gecontracteerde zorgaanbieders in de Regio Nijmegen. Vanwege de grote hoeveelheid partijen kan er niet goed recht worden gedaan aan het model van partnership: het zijn teveel zorgaanbieders om allemaal nauw contact mee te houden voor de gemeenten. Daardoor is het moeilijk om zicht te krijgen op de kwaliteit van de zorg bij al die aanbieders. Anderzijds zijn de kosten van zorg afgelopen jaren ook enorm gestegen, de gemeenten hebben geconstateerd dat het grote aanbod aan aanbieders de vraag ook heeft doen toenemen omdat zorgaanbieders ook zelf op zoek gegaan naar cliënten. De vermindering van aanbieders was wenselijk: de gemeenten krijgen meer contact en kunnen dan meer sturen op goed onderlinge samenwerking en het bereiken van de doelen (1 gezin-1 plan, zelfregie, participatie, perspectief en samenhang in de zorg). Deze beweging vindt op meerdere plaatsen in het land plaats. Sommige gemeenten beperken zich tot een aantal hoofdaannemers en een aantal onderaannemers, de regio Nijmegen heeft gekozen voor selectie op kwaliteit en heeft vooraf geen aantal aanbieders bepaald.

Nieuwe selectie zorgaanbieders

De 58 partijen die een contract krijgen, bestaan uit zowel grote als kleine zorgaanbieders, en nieuwe en bestaande partijen. De Regio Nijmegen heeft de afgelopen drie jaar veel kennis opgedaan over de werkwijze van de zorgaanbieders, en die kennis is gebruikt voor de selectie van de nieuwe contracten. De selectie van partijen vond plaats op beroepsbekwaamheid, kwaliteitsbeleid, referenties, kwaliteit van het hulpverleningsplan, bereik en de participatie van specifieke doelgroepen, betaalbaarheid en tenslotte het duurzaamheidsbeleid zowel in milieu (gebiedsgericht werken) als personeel.

Wat betekent dit voor inwoners?

Bij de zorgaanbieders die niet-gegund worden zitten ook aanbieders die nu al zorg verlenen. Zoals het er nu uitziet betreft het 700 cliënten in deze regio (waarvan 450 uit Nijmegen). Dit is ongeveer 5% van het totaal aantal cliënten. Voor deze inwoners geldt dat hun zorgtraject in principe door de huidige zorgaanbieders wordt afgerond. Als de zorgaanbieder hier geen kans toe ziet, dan zorgt deze in overleg met de cliënt voor een goede overdracht naar een andere zorgaanbieder. De gemeente zal er actief op toezien dat dit gebeurt.

Is na dit traject een nieuwe indicatie voor zorg nodig, dan krijgt de cliënt hierover een gesprek met de lokale toegangspoort tot zorg (bijvoorbeeld sociale wijkteams) en een advies over passende aanbieders. De 700 cliënten waarvoor dit geldt, ontvangen na de definitieve gunning van de contracten (in december) persoonlijk bericht van hun gemeente, waarin staat wat dit voor hen persoonlijk betekent. Cliënten die nu al vragen hebben over dit bericht, kunnen álle informatie vinden op de website: www.robregionijmegen.nl of hun gemeente bellen op 14 024.

Whatsapp BuurtPreventie Millingen

MILLINGEN - De wijkbeheerders hebben met elkaar gebrainstormd over het gebruik van de whatsapp buurtpreventie. Het ging daarbij vooral om eenheid in de berichten en op welke wijze het beste gecommuniceerd kan worden met de burgers en politie.

Het volgende is afgesproken:

Uitgangspunt voor de app is: alles waar, door menselijk gedrag, de veiligheid van de burger in het geding komt melden we. Hier vallen ook vermiste kinderen of ouderen onder. De app is in beginsel niet voor ( incidentele ) dieren in zijn algemeenheid. .

Uitgangspunt voor de discussie was: Als uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden naar voren komt dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit.

De informatie die de politie dan nodig heeft, is weer te geven in 6 W’s:

Wie kan in verband worden gebracht met het misdrijf? (aangever, slachtoffer, getuige, verdachte, enzovoort).

Wat is er precies gebeurd?

Waar is het misdrijf gepleegd en waar zijn eventuele sporen achtergebleven?

Waarmee is het misdrijf gepleegd? (welke voorwerpen/middelen zijn gebruikt?)

Op Welke wijze heeft het misdrijf plaatsgevonden?

Wanneer heeft het misdrijf plaatsgevonden en wanneer hebben andere relevante feiten plaatsgevonden?

Bij een melding wordt gekeken naar de zes W’s.

Verder gemaakte afspraken:

Belangrijk is verder dat men altijd 112 belt. Ook kun je 0900-8844 bellen bij twijfel. "Belangrijk vinden we ook om zaken naar elkaar terug te koppelen.
We hebben behoefte aan contact met de overige beheerders in de kerkdorpen van Berg en Dal."

Eén maand, één boek: ‘Ik, robot’

REGIO - In november krijgt je in elke bibliotheek, of je nu lid bent of niet, het boek 'Ik, Robot' cadeau. De geniale futuristische raamvertelling van Isaac Asimov is er zolang de voorraad strekt. Een interessant gespreksonderwerp voor in de trein, op een borrel of op je werk. Kijk op www.obgz.nl/nederlandleest.

De landelijke campagne ‘Nederland Leest’ maakt het mogelijk dat iedereen in Nederland tegelijkertijd hetzelfde boek leest en betrokken is bij dezelfde discussie. Vorig jaar stond democratie centraal. Dit jaar draait Nederland Leest om een toekomst met robots. De bibliotheek is van oudsher de plek waar je kunt kennismaken met nieuwe technieken. De bibliotheek is ook de plek waar uiteenlopende informatiebronnen samenkomen, die je de mogelijkheid bieden je eigen mening te vormen over een onderwerp.

Activiteiten met robots
Aansluiten bij een activiteit met robots in de bieb? Kijk welke activiteiten er in jouw bibliotheek georganiseerd worden op www.obgz.nl/agenda-robot. Van eenvoudig kennismaken tot workshops, colleges en heuse hackathons.

Schoolvolleybaltoernooi Millingen

MILLINGEN - Dinsdagmorgen 25 oktober werd voor de 27e keer het schoolvolleybaltoernooi georganiseerd. Het was gezellig druk, met vijftien ingeschreven teams een goede opkomst. De sfeer was al meteen goed en iedereen had er zin in.

Na een centrale uitleg over alle spelregels, kon iedereen van start. Er werd goed, sportief en gezellig gevolleybald op vier velden, iedereen had er duidelijk zin in. Vanaf de lijn stond het publiek de spelers luid aan te moedigen en keek de organisatie met trots toe, hoe er gespeeld werd. De kinderen waren fel, sportief en hadden allemaal een positieve ‘wij willen winnen’ mentaliteit.

Uiteindelijk waren de wedstrijden gespeeld en de winnaars bekend:

Groep 4/5
1e: Superspookjes
2e: De Bijtjes
3e: De 5 vrienden
4e: De Tigers

Groep 6
1e: Groep 6b
2e: De Aapjes
3e: Girl Power

Groep 7/8
1e: #Fixers
2e: Volleystars
3e: De Raketten
4e: Comeback Derbies

Alle poulewinnaars kregen een prachtige beker. Het beste team van elke groep gaat hun school en de eer van de regio vertegenwoordigen bij de Gelderse kampioenschappen in het voorjaar 2018.

Toen was er nog een prijs te verdelen in de categorie: leukste naam. Dit jaar mocht Piet, onze wedstrijdleider, de winnaar kiezen en dat werd: Girl Power.
Voor alle sportievelingen was er bij het afscheid een lekker zakje lekkers en een pakje drinken. Dat hadden ze wel verdiend na zoveel inspanningen.

En heb je zin om een keer te komen kijken of volleybal jouw sport is? Kom dan op zaterdag naar sporthal de Duffelt, want daar trainen wij van 09.00-10.00. Je mag vier keer gratis komen meedoen.

Muziektheatervoorstelling 'It's a Long Way to Tipperary'

GROESBEEK - Op vrijdag 3 november is in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek de muziektheatervoorstelling 'It’s a Long Way to Tipperary' te zien.

'The War Show' brengt tijdens deze muzikale voorstelling het verhaal van Maggie McFarrow. Zij moet tijdens de Eerste Wereldoorlog haar zoon Jamie uitzwaaien omdat hij voor zijn vaderland in Frankrijk moet gaan vechten. Zowel Jamie’s werving en zijn ervaringen op de slagvelden bij de Somme als de angst en hoop van zijn moeder komen aan bod.

De voorstelling, met een gedeeltelijk Schotse cast, is een aanrader voor liefhebbers van prachtig gezongen folksongs, ballades, marsliederen en music hall songs in een universele en historische context. Een avond vol beleving en emotie!

Entree: 15.00 euro. Museumkaarthouders betalen 9,00 euro. Ook voor donateurs en medewerkers van het museum geldt voor dit evenement de gestelde entreeprijs. Aanvang: 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Reserveren noodzakelijk en kan via 024 3974404 of info@bevrijdingsmuseum.nl

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 ligt aan Wylerbaan 4 in Groesbeek.

Parterre, vijfde seizoen

GROESBEEK - Op zondag 12 november begint de vijfde serie van Parterre: verdiepen op de begane grond”. Op de begane grond ontmoet je elkaar geïnteresseerd en gelijkwaardig. Daar spelen de vragen en vreugdes van het samenleven zich af. We hebben voor deze begane grond een mooie ruimte gekregen in het oudste gebouw van Groesbeek.

Thema is deze keer: Wat is jou/mij heilig? In onze dagen lijkt weinig nog onomstotelijk vast te staan. Er kan van alles beweerd worden. En morgen is het al weer anders. Hoe is het dan om je onverdeeld verbonden te weten/voelen met iets of iemand? Is er een plek, een mens, een gebeurtenis waartoe je je onvoorwaardelijk verhoudt? Ben je ergens heilig ervan overtuigd? Heb je heilige verontwaardiging?

Iedereen is welkom en niemand wordt de maat genomen. Na een uur gezamenlijk ontmoeten is er tijd en ruimte voor een hapje en drankje.

Het is prettig voor de organisatie als je je tevoren aanmeldt, maar spontaan komen en/of iemand meenemen is ook prima. Voor het dekken van de onkosten vragen we een bijdrage voor het drinken. Een vrije gift is ook welkom.

De bijeenkomst is 12 november van 16.00 tot 18.00 uur om de protestantse kerk, Kerkstraat in Groesbeek (nikoraaphorst@t-mobilethuis.nl).

Grote snert-actie van fanfarekorps Ons Genoegen

MILLINGEN - In de Albert Heijn in Millingen aan de Rijn is zaterdag 18 november vanaf 11.00 -16.30 uur een heerlijke zelfgemaakte kop erwtensoep te proeven voor 1,50 euro en deze verse goed gevulde erwtensoep is ook te koop à 4,50 per liter (3 liter voor 12,50).

Lekker om direct op te eten of handig voor in de vriezer. De opbrengst van deze verkoopactie komt geheel ten goede voor de opleiding van de jeugdleden van fanfarekorps Ons Genoegen.

"U kunt nu al ingevroren erwtensoep bestellen in literbakken vanaf 4.50 euro per liter. Bestellingen kunt u mailen naar onsgenoegensnertactie@gmail.com (naam, adres, bezorgen of afhalen)."

De soep kan worden opgehaald op zaterdag 25 november tussen 11.00 en 12.00 uur in verenigingsgebouw van fanfarekorps Ons Genoegen, Ons Genoegenpad 4, Millingen aan de Rijn.

Bezorgen is ook een mogelijkheid op zaterdag 25 november tussen 11.00 en 12.00 uur, alleen in de gemeente Berg en Dal. "U kunt ook een briefje met naam, adres, telefoonnummer en aantal liters erwtensoep in brievenbus deponeren op Werfstraat 1. U kunt dan kiezen of u het afhaalt of dat wij bezorgen."

Vrijwilligerswerk in Berg en Dal

BERG EN DAL - Vrijwilligerswerk is ondenkbaar in onze huidige samenleving en wordt op veel plekken gedaan en/of gevraagd. Zo worden er mensen gezocht om iets voor ouderen te betekenen, om een gastvrouw of –heer functie te bekleden of om een voetbalteam te coachen.

Het Vrijwilligerssteunpunt van gemeente Berg en Dal verzamelt alle vacatures uit de gemeente en bemiddelt potentiële vrijwilligers aan de organisatie die de vacature heeft geplaatst. De vacature die het Vrijwilligerssteunpunt deze keer uitlicht is: fanfare Wilhelmina zoekt bestuurslid

De fanfare zoekt iemand die de diverse jeugdcommissies begeleidt en coördineert. Functie eisen: middelbaar onderwijs en goed kunnen omgaan met jeugd en een luisterend oor zijn. Werktijd: 2 uur per week. Verzekering: Collectieve vrijwilligersverzekering via de gemeente. Is deze vacature iets voor u? Neem dan contact op met Miel Fransen; e-mail: info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl; 024 3975019.

Bent u geïnspireerd geraakt om eens rond te kijken tussen de diverse vrijwilligersvacatures? Neem dan eens een kijkje op de vacaturebank van het Vrijwilligerssteunpunt Berg en Dal op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal.

Motie GVP om te handhaven

BERG EN DAL – De Groesbeekse Volkspartij heeft voor de begrotingsvergadering van 2 november een motie ingediend om het college er toe te bewegen te gaan handhaven daar waar het nodig is om reden dat;

De overlast in de openbare ruimte niet minder wordt;
Achtergelaten zwerfvuil, hondenpoep, drank- en drugsgebruik en zelfs straatreces de leefbaarheid niet ten goede komen en gevoelens van onveiligheid oproepen;
Het zelfregulerende vermogen van de burgers beperkingen kent;
De huidige inzet op handhaving niet het gewenste resultaat laat zien;
Al vaker door de GVP is aangedrongen op strengere handhaving en er telkens werd gereageerd 'budget beschikbaar stellen' en dat budget is er nu. Dus gaan handhaven.

De GVP verzoekt het college dringend de handhaving in openbare ruimte effectiever op te pakken en aan te sturen, met name ook in de avond en nacht en indien het budget op dit moment niet toereikend is, voor 1 maart 2018 te komen met een voorstel c.q. plan van aanpak en een financiële onderbouwing te financieren vanuit het overschot 2018. Aldus de fractie van de GVP in een motie aan het college.

Vrijwilligerswerk in Berg en Dal

BERG EN DAL - Vrijwilligerswerk is ondenkbaar in onze huidige samenleving en wordt op veel plekken gedaan en/of gevraagd. Zo worden er mensen gezocht om iets voor ouderen te betekenen, om een gastvrouw of –heer functie te bekleden of om een voetbalteam te coachen.

Het Vrijwilligerssteunpunt van gemeente Berg en Dal verzamelt alle vacatures uit de gemeente en bemiddelt potentiële vrijwilligers aan de organisatie die de vacature heeft geplaatst. De vacature die het Vrijwilligerssteunpunt deze keer uitlicht is: fanfare Wilhelmina zoekt bestuurslid

De fanfare zoekt iemand die de diverse jeugdcommissies begeleidt en coördineert. Functie eisen: middelbaar onderwijs en goed kunnen omgaan met jeugd en een luisterend oor zijn. Werktijd: 2 uur per week. Verzekering: Collectieve vrijwilligersverzekering via de gemeente. Is deze vacature iets voor u? Neem dan contact op met Miel Fransen; e-mail: info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl; 024 3975019.

Bent u geïnspireerd geraakt om eens rond te kijken tussen de diverse vrijwilligersvacatures? Neem dan eens een kijkje op de vacaturebank van het Vrijwilligerssteunpunt Berg en Dal op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal.

Concert Kamerkoor Ton sur Ton

Foto: Peter van de Lavoir.

BEEK-UBBERGEN - Op zondag 26 november 15.30 uur brengt Kamerkoor Ton sur Ton een programma rond Maria. Wij zingen werken van met name Franse componisten uit de vroege Renaissance, de late Romantiek en de twintigste eeuw.

Door de eeuwen heen is Maria een zeer geliefd en inspirerend thema in de kunst. In de koormuziek probeerden componisten het beeld van de 'Virgo serena' te vangen in prachtige motetten. Hieruit spreekt een bijzondere fascinatie voor het mysterieuze dat haar wezen omgeeft: een spanningsveld tussen het meest menselijke en het meest goddelijke wezen, veelzijdige thematiek die terugkomt in de voor dit programma gekozen werken. Daarin weerklinkt de mystieke reinheid van Maria.

U hoort werken van onder andere Antoine Busnois, Josquin Desprez, Maurice Duruflé en Francis Poulenc. Harpiste Anouk Platenkamp speelt intermezzi uit dezelfde periodes.

Het concert is in de Sint-Bartholomeuskerk, Kerkberg 3, Beek-Ubbergen Entree: 14 euro aan de deur, 12 euro in de voorverkoop (www.kamerkoortonsurton.nl)

Sint-intocht in Leuth

LEUTH - Sinterklaas heeft laten weten dat hij ook dit jaar weer met zijn pieten naar Leuth komt. En wel op zondag 26 november!

Het verzamelen is om 14.00 uur bij De Vriendenkring. Na een korte tocht door Leuth, zal er in De Vriendenkring een gezellige middag zijn voor jong en oud. "Hopelijk zien we jullie allemaal op zondag 26 novembet", laat het SInterklaascomité Leuth weten.

Protestantse

gemeente Groesbeek

Zondag 5 november, Oogstdienst

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: da. Janneke Ruijs

De opbrengst rond deze oogstdienst is dit jaar bestemd voor de Stichting 'Red een Kind'. Iedereen wordt uitgenodigd om voor de dienst producten uit eigen tuin en/of keuken in te leveren. De opbrengst van de verkoop hiervan en ook de collecte tijdens de dienst gaan naar de Stichting.

Na de dienst is er koffie en thee in de Serre.

Vanaf 9.45 uur staat de deur open en is iedereen welkomZie ook: www.pkn-groesbeek.nl.

'Poppy'dagen in

Bevrijdingsmuseum

GROESBEEK - Van maandag 6 - zaterdag 11 november zijn er in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek de 'Poppy'dagen.

De 'Poppy'dagen zijn ter herdenking van 'Klaproosdag' op 11 november 1918, het einde van WO1. Het museum staat hierbij stil door middel van een doorlopend filmprogramma en speciale displays met 'poppy'-producten in de museumwinkel.

Standaard tarieven Bevrijdingsmuseum. Museumkaart geldig. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 ligt aan Wylerbaan 4 in Groesbeek.

Gemeente gedoogt hangplek in parkeergarage

Foto: Joop Verstraaten

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Het gemeentebestuur heeft besloten tot nader order de hangplek in de nieuwe parkeergarage aan de Spoorlaan in Groesbeek te gedogen.

Het college is van mening dat er in het centrum van Groesbeek ook een hangplek moet zijn voor jongeren en vindt dat de parkeergarage - die al dienst deed als hangplek - momenteel de juiste locatie is. In de parkeergarage die pas in mei geopend is, zijn al de nodige vernielingen aangericht. Zo zijn er diverse stootpalen in de garage gesloopt en in de directe omgeving terug gevonden en zijn de stroomleidingen die de tl-buizen in de parkeergarage met elkaar verbinden losgetrokken. Daarnaast wordt er op diverse plekken in de garage afval achter gelaten. Om overlast elders in het centrum te voorkomen heeft het college besloten de hangplak dagelijks toe te staan tot 21.00 uur, gelijk aan de sluiting van de bovengelegen supermarkten van Aldi en Jan Linders.

De gemeente is geenszins van plan om prullenbakken in de parkeergarage te gaan plaatsen. "Dat werkt averechts", aldus wethouder Thijssen. In januari moet een nieuw contract met de Boa's worden afgesloten. Het is nog de vraag of de Boa's of eventueel een particulier beveiligingsbureau toezicht op de naleving van de hangplek zal moeten gaan houden.

Protestantse gemeente Groesbeek

Zondag 5 november, Oogstdienst

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: da. Janneke Ruijs

De opbrengst rond deze oogstdienst is dit jaar bestemd voor de Stichting 'Red een Kind'. Iedereen wordt uitgenodigd om voor de dienst producten uit eigen tuin en/of keuken in te leveren. De opbrengst van de verkoop hiervan en ook de collecte tijdens de dienst gaan naar de Stichting.

Na de dienst is er koffie en thee in de Serre.

Vanaf 9.45 uur staat de deur open en is iedereen welkomZie ook: www.pkn-groesbeek.nl.

'Poppy'dagen in Bevrijdingsmuseum

GROESBEEK - Van maandag 6 - zaterdag 11 november zijn er in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek de 'Poppy'dagen.

De 'Poppy'dagen zijn ter herdenking van 'Klaproosdag' op 11 november 1918, het einde van WO1. Het museum staat hierbij stil door middel van een doorlopend filmprogramma en speciale displays met 'poppy'-producten in de museumwinkel.

Standaard tarieven Bevrijdingsmuseum. Museumkaart geldig. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 ligt aan Wylerbaan 4 in Groesbeek.

Gratis training 'Nieuwe Nederlanders en ik' in Beek

BEEK - Veel vrijwilligers, organisaties en buurtbewoners hebben te maken in hun werk en vrije tijd met Nieuwe Nederlanders. Om deze reden organiseert Forte Welzijn samen met ROC Nijmegen een training 'Nieuwe Nederlanders en ik' op woensdag 22 november van 19.00-21.30 uur in het Kulturhus Beek (Roerdompstraat 6, Beek).

Tijdens deze gratis te bezoeken training wordt verteld hoe je kunt helpen met de taal en met persoonlijke ontwikkeling van deze Nieuwe Nederlanders. Thema's als spreektaal, overvragen en empoweren komen aan bod. Iedereen mag zich aanmelden.

Er is beperkt plek, daarom is het van belang u zo snel mogelijk op te geven. Dat kunt u doen door vòòr 17 november een e-mail te sturen naar info@fortewelzijn.nl of te bellen naar 085 0406066. Vernoem bij de opgave 'Training Nieuwe Nederlanders en ik'.

8 / 28

9 / 28

10 / 28

11 / 28

12 / 28

13 / 28

14 / 28

15 / 28

16 / 28

Start maaltijdvoorziening in Kekerdom en Leuth

LEUTH - Met ingang van 1 december wordt gestart met de maaltijdvoorziening in Kekerdom en Leuth vanuit het Gasthuis Sint-Jan de Deo in Millingen aan de Rijn.

"Omdat we afhankelijk zijn van vrijwilligers die deze maaltijden rondbrengen, wordt er vooralsnog drie keer per week een warme maaltijd rond het middaguur bezorgd.

De kosten van een warme maaltijd bedragen 8,50 euro. Deze maaltijd bestaat uit een voor-, hoofd- en nagerecht. U kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld alleen een hoofdgerecht (7,00) of een voor- en hoofdgerecht (7,75). Het betreft een keuzemenu zodat u zelf kunt kiezen wat u wilt eten.

Wilt u zich opgeven voor deze maaltijdvoorziening of heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de administratie van Gasthuis Sint-Jan de Deo te Millingen aan de Rijn, tel. 0481 431644 (tussen 09.00 en 13.00 uur).

Verder zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die deze maaltijden willen bezorgen met de eigen auto tegen een dagvergoeding. Qua tijd kost u dat ongeveer 1,5 uur.

Ook als u bijvoorbeeld maar één dag beschikbaar bent zou dit al enorm helpen: hoe meer vrijwilligers die maaltijden bezorgen in Kekerdom en Leuth, hoe eerder we kunnen verhogen naar 5 of 7 dagen per week maaltijdbezorging.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Diny Blom, coördinator vrijwilligers, via d.blom@stjandedeo.nl of 0481 431644."

Halloween bij Switch '87

MILLINGEN - Zaterdag 28 oktober was het weer zover. De engste en griezeligste training van het jaar: Halloween. De kinderen kwamen prachtig verkleed binnen, als heksen, skeletten en andere griezels. Vaders en moeders waren ‘s ochtend al druk in de weer geweest om hun zoon of dochter zo mooi en eng mogelijk te schminken.

Er waren bijna zestig kinderen in de hal en om dat in goede banen te leiden, werden de kinderen na de warming-up verdeeld in twee groepen.
Els had aan de ene kant van de hal een spellencircuit uitgezet met blindvolleybal, doekvolleybal en een serveeroefening. Bij Marise konden de kinderen even tot rust komen door te gaan knutselen. Allen hebben ze een spookje gemaakt met daarin een waxinelichtje.

Aan de andere kant van de hal ging de tweede groep volley-slagbal doen: hier werd de groep verdeeld in een slag- en een veldteam. De bedoeling was dat er telkens een kind van het slagteam de bal met een opslag in het veld speelde en dan via de allerlei obstakels proberen het volgende honk te bereiken voor het veldteam de bal in de dunk had gespeeld. Had de speler het thuishonk bereikt, dan had hij een punt verdiend voor zijn team!

Aan het einde werd door Sadé de mooiste/griezeligste mini van de dag uitgekozen. Bij de oudste kinderen werd Milan uitgeroepen tot Spook van de Dag en bij de jongste jeugd werd Loes uitgeroepen tot Pompoen van de Dag!

Na afloop kregen de kinderen allemaal wat lekkers te drinken en een Halloweenzakje met lekkers. De organisatie bedankte alle ouders die hebben geholpen met opbouwen, begeleiding spellen en opruimen. En volgend jaar is er natuurlijk weer een Halloweentraining!

Allerzielenconcert Surplus

BEMMEL - Koor Surplus - hét koor voor de ambitieuze 50-plusser - verzorgt in het najaar twee Allerzielen-concerten.

Op het programma staan werken van Christoph Willibald Gluck, Johann Adolf Hasse, Luigi Cherubini en César Franck. Pianist is Leo Driesenaar. De algehele leiding berust bij José Doodkorte.

Zaterdag 4 november om 20.00 uur, De Boskapel, Graafseweg 276 in Nijmegen en zondag 12 november om 15.00 uur in de Theaterkerk, Markt 5 6681 AE Bemmel. Voor nadere informatie en kaarten: www.koorsurplus.nl.

Kerstmarkt in Voorzieningenhart Op De Heuvel

GROESBEEK – In het Voorzieningenhart Op De Heuvel aan de Ericastraat 39 in Groesbeek wordt op zondag 11 december een gezellige kerstmarkt gehouden.

De muziek tijdens deze kerstmarkt wordt verzorgd door DJ Mark en daarnaast zullen er diverse gastoptredens zijn van onder andere Theo van Blitz, smartlappenkoor Ochaarm en Sonny. De kerstmarkt begint om 12.00 uur en duurt tot 18.00 uur. De toegang is geheel gratis.

Bingo met jackpot

GROESBEEK – De jackpot op de wekelijkse bingoavond in De Mallemolen groeit weer aan en staat donderdagavond 2 november op 150 euro.

Samen met de hoofdprijs ter grootte van 250 euro is er voor de bingospeler 400 euro in de wacht te slepen. De zaal van De Mallemolen is om 19.00 uur open. Het bingospel om 20.00 uur. Iedereen is er welkom.

Albert Heijn Groesbeek schenkt aandacht aan onderzoek

GROESBEEK – Naar aanleiding van het klanttevredenheid onderzoek dat onlangs heeft plaatsgevonden voor de Albert Heijn-vestiging in het Groesbeekse winkelcentrum Bellevue heeft manager Sander Verdijk besloten maatregelen te nemen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de cliënten de wachttijd aan de kassa soms wat te lang vinden en dat de AGF-afdeling met name in het weekend niet altijd optimaal is. De manager Verdijk heeft het volgende besloten:
Weer vol aan de bak met 3 in de rij, kassa erbij.
Meer personeelsleden opleiden voor de kassa.
In het weekend meer uren aan AGF besteden.
Extra kwaliteitsrondes uitvoeren op de AGF afdeling.
Alle betrokkenen medewerker(ster)s een seizoensopfriscursus laten doen.

Hiermee verwacht de manager dat de resultaten van het klanttevredenheid onderzoek binnen de kortste tijd tot het verleden zullen gaan behoren.

Kerkberichten

VIERINGEN H.H. COSMAS EN DAMIANUS GROESBEEK

Overleden: Maria Johanna Theresia van der Varst-van Ooijen

Goddelijk Hart Horst

Donderdag 2 november 18.30 uur; Allerzielen- WCV, m.m.v. KK Horst Sion Breedeweg

Misintenties: Jan Theunissen en Mathilda Theunissen-Rutten; Bertus Meilink en Ella Meilink-v.d. Poll; Toon Rutten en Martha Rutten-Pijnappel; Overleden familieleden Cillessen-Driessen; Theo Cillessen; Henk Arts uit Malden, Hennie Arts-Sluis; Wim Peters en Riek Peters-Eikholt; Hendrikus Eikholt en Maria Eikholt-Janssen; Familieleden Eikholt; Johannes Peters en Johanna Peters-Smits; Familieleden Peters

Cosmas en Damianus

Donderdag 2 november 19.00 uur; Allerzielen WCV m.m.v. KK St. Caecilia

Misintenties: Gerrit Rutten, Dien Rutten-Kersten en zoontje Jos; Overleden ouders Thissen-Verbeet en dochter Bernarda Maria; Elisabeth Janssen-Fleuren en Paul Janssen, Albert Rutten en Raden Soekinem de echtg, dochter José, zoon Waldie en Mike van Vugt;

Goddelijk Hart Horst

Zaterdag 4 november 09.00 uur Hubertusfeest H. Mis m.m.v. KK Horst-Sion Breedeweg

Cosmas en Damianus

Zaterdag 4 november 19.00 uur: H. Mis m.m.v. KK St. Caecilia

Misintenties: Zr. Jo Laming; Petrus Sebastianus Hyacynthus Borgers en Margaretha Borgers-Roelofs en overled. Fam. Borgers-Roelofs; Ria Ijsveldt-v.d. Poll en overleden fam. V.d. Poll-de Haan;Lam Tüss vw sterfdag; Overled. Fam. Tüss-de Haan

Cosmas en Damianus

Zondag 5 november 10.00 uur H. Mis met samenzang

Misintenties: Pastoor Baars i.v.m. sterfdag; Petrus Theodorus Langeveldt, Wilhelmina Antonetta Langeveldt-Derks en Jacques Bleize; Fam. Tax-Jacobs

Dinsdag 7 november 14.00 uur Ziekendienst C&D

Zielboek

In de maand november zullen de ochtendvieringen op de dinsdag en donderdag niet plaatsvinden in plaats daarvan op dinsdag en donderdag om 19.00 uur gedachtenis van de overledenen, wier namen staan geschreven in het zielboek. U kunt de namen opgeven in de sacristie of op de pastorie.

VIERINGEN ST. ANTONIUS BREEDEWEG

Woensdag 1 november. 19.00 uur, Feest van Allerheiligen. Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en het welzijn van de parochianen.

Zondag 5 november 31e zondag door het jaar. 09.30 uur Viering van Allerzielen m.m.v. KK Horst Sion Breedeweg.

In deze viering extra aandacht geschonken aan de overledenen van het afgelopen jaar in de Breedeweg. Na de viering wordt, inmiddels gewoontegetrouw, naar het kerkhof getrokken waar de viering wordt afgesloten met zang, gebed en het zegenen van de graven.

Intenties: voor Cisca Wijnhoven-Damen van de buurt St. Jansberg

Jacobus Lamers, Wilhelmina Hendriks de echtgenote en voor Siem Lamers

Diaken Jacques van Montfoort; Toos Peters-Verbeet van Senioren Breedeweg

Antonius Jacobs en Wilhelmina Janssen de echtgenote;

Pastor Gerard Thuring

Woensdag 8 november. 19.00 uur, Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en het welzijn van de parochianen.

Eerste overwinning voor Groesbeeks Glorie

GROESBEEK - Afgelopen zondagmiddag stond de thuiswedstrijd voor de dames van Groesbeeks Glorie tegen de The Flyers uit Wijchen op het programma.

Groesbeek Glorie begon niet scherp aan de eerste helft. Kansen werden niet benut en verdedigend waren de dames iedere keer een stapje te laat. Van tevoren waren er duidelijke afspraken gemaakt over de verdediging. Aangezien dat het bekend was dat The Flyers beschikte over twee goede schutters. Ondanks dat wist Groesbeek hier geen raad mee. The Flyers begonnen sterk aan de wedstrijd met een aantal afstandsschoten en kwamen al snel op voorsprong. Groesbeek herpakte zich in de laatste paar minuten van de eerste helft. Wat resulteerde in een ruststand van 6-9 in het voordeel van The Flyers. In de tweede helft begonnen de dames uit Groesbeek sterker. Er wordt meer als team gespeeld. Groesbeek wist de twee schutters goed te verdedigen waardoor zij niet meer tot score kwamen. In de aanval benutte Groesbeek steeds beter de kansen. Met nog een kwartier op de klok kwamen de dames uit Groesbeek voor het eerst voor met 13-12. The Flyers wist niet meer tot score te komen. De Groesbeekse dames bewaarde de rust en konden zo een kleine voorsprong creëren. Dit resulteerde in een eerste overwinning voor Groesbeeks Glorie van 18-14. De volgende wedstrijd staat gepland op zaterdag 11 november om 20.00 uur in Groesbeek.

Bingo-avond De Roodborstjes

OOIJ - Op vrijdag 10 november houdt de plaatselijke wandelsportvereniging De Roodborstjes uit Ooij een gezellige bingo-avond.

Deze vindt plaats in het dorpshuis De Sprong. De aanvang van deze bingo is om 20.00 uur. De hoofdprijs is liefst 230 euro! Het bestuur van W.S.V. De Roodborstjes heet iedereen vanzelfsprekend welkom.

Megaloterij sponsorteam SC Millingen en DKV Odio

MILLINGEN - In navolging op de loterij door FC De Hove heeft het sponsorteam van SC Millingen en DKV ODIO deze megaloterij georganiseerd.

De opbrengst van deze megaloterij komt ten goede aan beide sportverenigingen. Het faciliteren van de sport brengt aardig wat kosten met zich mee. Dat realiseren we ons vaak niet. Waarom zou je ook, als je wekelijks ons prachtige complex binnenstapt. Om dit allemaal in stand te kunnen houden en de contributie betaalbaar te houden, organiseert het sponsorteam deze megaloterij. De spelers van de selecties van SC Milingen en DKV ODIO geven het goede voorbeeld door de verkoop van de loten op zich te nemen.
Speel mee, de prijs per lot is 2,50 euro. De trekking van de loterij zal plaatsvinden tijdens de Nieuwjaarsinstuif op zaterdagavond 6 januari in het clubhuis. De hoofdprijs is een prachtige Ultra HD Led TV van Henk Hanssen van1000 euro.
Verder zijn er schitterende prijzen te winnen van Binnenste Buiten, Multimate, Slagerij Kees van der Velden en AH-van den Hatert.

Het sponsorteam is de sponsors dankbaar voor het mogelijk maken van deze megaloterij.

Groesbeek eert priester Karl Leisner

Foto: Sander Hendriks

Foto: Sander Hendriks

GROESBEEK – Groesbeek heeft wel op een heel bijzondere wijze de Duitse priester Karl Leisner geëerd. De herdenking begon op de hoek van de Knapheideweg en de Ruyterstraat waar Karl Leisner voor de oorlog in de omgeving een groot tentenkamp had opgezet voor Kleefse Katholieke jongeren.

Daar werden de aanwezigen welkom geheten door de organisatoren Theo Giesbers en Christoph Scholten pastoor in Kranenburg waarna de vlag werd gehesen door wethouder Erik Weijers van Berg en Dal. Deze herdenking werd opgeluisterd door het Sankt Cäcilienchor uit Wyler. Vervolgens werd het infobord over Karl Leisner onthuld door burgemeester Slinkman van Berg en Dal, waarnemend burgemeester Gietemann van Kleef en burgemeester Steins van Kranenburg.

Na diverse toespraken vertrok het grote gezelschap naar de Cosmas en Damianuskerk in het centrum van Groesbeek. Daar kregen alle genodigden een noveenkaars aangeboden met de afbeelding van Karl Leisner. Vervolgens werd gezamenlijk een Marialied gezongen door het Wylerse koor, waarna er twee kleine infopanelen door pastoor Ernst Geerkens – die in het ouderlijk huis van Karl Leisner woont – in Kleef werden onthuld. De herdenking werd vervolgens afgesloten in de kapel van Mariëndaal. Ook hier was het Wylerse koor aanwezig voor de muzikale omlijsting.

In de kapel werden ook kleine infopanelen onthuld door onder andere de neven en nichten van Karl Leisneren. Hier kregen alle aanwezigen de brochure 'Karl Leisner en zijn relatie tot Kleve, Kranenburg en Groesbeek' overhandigd terwijl twee basisschoolleerlingen het stripverhaal over Karl Leisner – Overwinnaar in de boeien kregen overhandigd. Na enkele toespraken van onder andere bisschop De Korte van 's Hertogenbosch werden de aanwezigen bedankt door pastoor Scholtens van Kranenburg en Theo Giesbers waarna er nog een gezellig samenzijn was in gasterij 't Groeske.

Ladies lossen moord op bij Treffers

Foto: Tanja Vissers

Foto: Tanja Vissers

GROESBEEK - Vrijdagavond was er voor de dames van de businessclub van De Treffers de jaarlijkse Ladiesnight. Traditiegetrouw worden de vrouwen deze avond in de watten gelegd. Ook dit jaar was het weer een verrassing wat de dames te wachten stond.

Het was de bedoeling dat de dames met de bus zouden vertrekken, totdat er plotseling in het programma werd ingebroken omdat er een moord gepleegd was die opgelost moest worden. De speurneuzen werden in groepen verdeeld, die gemerkt werden met een eigen kleur. Trainer Anton Janssen had een cruciale rol in het moordspel, speler Pim Balkestein mocht het een en ander aan de dames door laten schemeren na twee spellen en de andere selectiespelers hielpen de dames met het oplossen. Na 2,5 uur speurwerk wist het zwarte team het best de moord op te lossen.

Tijdens het oplossen hebben alle ladies zich te goed gedaan aan de hapjes en drankjes die voorbij kwamen. Ter afsluiting van de avond kregen alle ladies nog een broodje kipsaté en een fraai boeket bloemen overhandigd. Op muziek van Hans Peters werd de avond nog gezellig afgesloten en was de moord al gauw vergeten.

Enige echte Groesbeekse Top 50 in De Oude Molen Groesbeek

GROESBEEK – Muziekexpress organiseert op het eind van het jaar voor de zesde maal de 'Enige echte Groesbeekse Top 50 '. En zal weer worden gehouden in hotel – café De Oude Molen aan de Molenweg in Groesbeek.

Iedereen kan stemmen op zijn of haar vijf favoriete artiesten van de afgelopen jaren. Eind december houdt muziekexpress radio de enige echte Groesbeekse top 50 voor het zesde jaar bij de oude molen.

De winnaars van de afgelopen jaren vijf jaar zijn als volgt: *do-le-tes,*helen liebers, *alt van huus, *de Kels, *jan van tuttie.

Dit jaar tijdens de 6e editie gaat men het groots aanpakken. Er is een rad van fortuin aanwezig waar vele prijzen mee in de wacht te slepen zullen zijn onder de aanwezigen. Ook kan men genieten van olliebollen en andere lekkernijen. De definitieve datum volgt binnenkort. Stemmen kan men nu al via info@muziekexpress.com.

Geïsoleerd Groesbeek Wylerbaan in 1929 verboden voor auto's, wegens status Provincialeweg

Gezicht op de Wylerbaan in 1938. Uit 'De Groesbeekse korenwindmolens en hun mulders, deel 1.' Foto: Archief Gerrie Driessen Foto: Archief Gerrie Driessen

Ingezonden brief van de heer J.P. Hildernisse te Amsterdam, gepubliceerd 13 juli 1929: 'Toen wij zondag van het Rijkswald op de terugreis waren, hebben wij getracht via de Wylerbaan den 'Burchttoren' te bereiken. Onze auto mocht evenwel niet door, omdat de Wylerbaan geen Rijksstraatweg maar een provinciale weg was. Ik ben toen naar Nijmegen doorgereden. Het spijt ons wel, want wij hadden gaarne het museum met het gezelschap gezien'.

Door Gerrie Driessen. Heemkundekring Groesbeek

Het vermelde museum was enige maanden eerder geopend door Carel Franzmann, de uitbater van de uitzichttoren. Hij is de man die rondstrooide dat de oude molenromp een burchttoren was. Voor zijn verzameling oudheden creëerde hij in de molenromp een 'Heimatmuseum', waarover meer in de uitgave 'De Groesbeekse korenwindmolens en hun mulders, deel 1'blz. 79-86.

De ingezonden brief wordt afgedrukt onder de kop: 'GEÏSOLEERD GROESBEEK' en daaronder de volgende tekst: 'Groesbeek, de parel van het Gelderseland land, wordt meer bekend; alle krachten spannen tezamen om te bereiken, dat Groesbeek zijn naam als vakantieplaats bij uitstek van vóór den oorlog (1914-1918) terug krijgt. Zoals wij horen, zijn de hotels goed bezet, alles gaat crescendo. Te betreuren is alleen, dat Groesbeek zo geïsoleerd ligt. Nijmeegse autobussen brengen de mensen naar Kleef. Dit succes heeft de zeer actieve voorzitter van Verkehrsverein Kleef, Dr.Stapper, verdiend. Kleef is de moeite waard, maar de natuurlijkste zaak van de wereld is dat wij proberen de vreemdelingen naar mooi Groesbeek te trekken; juist maar heel moeilijk. Een staaltje: 'Een groot gezelschap van de Ned. Reisvereniging, afd. Amsterdam wilde op de terugreis van Kleef Groesbeek passeren. Het volgende schrijven kwam binnen'. Het betreft de hierboven aangehaalde brief, ingezonden door J.P. Hildernisse. De klacht over de slechte bereikbaarheid van het dorp echter is wis en zeker afkomstig van Carl Franzmann, die in die tijd regelmatig de publiciteit zocht.

Geslaagden cursus digitale overheid

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks


MILLINGEN AAN DE RIJN - In de Bibliotheek Millingen sloot op 25 oktober de eerste lichting cursisten de gratis cursus 'Werken met de digitale overheid' af. Wethouder Erik Weijers reikte de certificaten aan de deelnemers uit.

Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, het aanvragen van zorg, het zoeken van werk of het doorgeven van een verhuizing. In de cursus 'Werken met de digitale overheid' kwam in vier ochtenden alles aan bod.

In de vestigingen van de Bibliotheek Gelderland Zuid zijn daarnaast nog meer cursussen en bijeenkomsten georganiseerd om digitaal vaardiger te worden. Heb je nog nooit met een computer gewerkt? Meld je aan voor de gratis Klik & Tik-cursussen en leer de basis die je nodig hebt om met een computer te kunnen werken. In kleine groepjes en onder geduldige begeleiding van geschoolde vrijwilligers. Deze cursus is onder meer in de bibliotheken in Millingen, Beek en Malden te volgen.

Meer informatie of inschrijven voor een cursus in een van de bibliotheken van de Bibliotheek Gelderland Zuid? Ga naar de bibliotheek of (laat je) inschrijven via www.obgz.nl/digitaalvaardig. De bibliotheek neemt dan contact met je op om te kijken welke cursus bij je past en om te bespreken op welke data je de cursus kunt volgen.

Ingezonden brief

Petitie tegen opheffen lijn 57-58

Zoals beloofd zijn hier de resultaten tot zover bij ons bekend. Het aantal handtekeningen dat tijdens onze actie is opgehaald online en in winkels in Beek bedraagt meer dan 1600.

Dit geeft wel aan dat het openbaar vervoer in Beek leeft, en u te kennen heeft gegeven dat de lijnen 57 en 58 in Beek niet kunnen worden gemist.Hiervoor willen we jullie dan ook dank zeggen. U kunt nog online uw handtekening plaatsen tot en met 1 november op : https://bus 57 en 58.petities.nl Kijk ook op facebook: facebook.com/handtekeningenactie.

De volgende stap die we gaan ondernemen is de handtekeningen aanbieden bij de provincie, dit zal in de maand november plaatsvinden.

Wat betreft dat de lijnen 57 en 58 niet meer door Wyler en Kranenburg zouden rijden, bleek bij navraag een foutje van De Gelderlander te zijn.

Tot slot willen we iedereen bedanken voor de medewerking en het beschikbaar stellen van ruimte om onze actie te kunnen uitvoeren voor het behoud van een goede busverbinding. Ik hou u op de hoogte.

Namens het actiecomite: behoud lijn 57 en 58

Henk Burgers.

Coverband Jumpin' Jetplain komt naar Groesbeek

GROESBEEK - Met hun schitterende lichtshow, aangename sound, te gekke blazerssectie, stralend achtergrondkoor, de beste muzikanten en een spetterende zangeres laat topband Jumpin' Jetplane weer een geheel nieuwe kant zien binnen het coverbandcircuit.

Kom op vrijdag 1 december deze Groesbeekse band live op het podium bekijken, beleven en beluisteren om 21.30 uur in De Linde in Groesbeek.

Millingen na een jaar een Vis Ontmoetingsbank rijker

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN – Sinds vrijdagmiddag is Millingen aan de Rijn een Vis Ontmoetingsbank rijker langs De Heerbaan nabij de Boerenbond. Kunstenares Lynke van den Eertwegh kwam in 2012 in Millingen wonen en merkte dat het best lastig was om onderdeel van de Millingse gemeenschap te worden. Dat bracht haar op het idee om een kunstproject op te starten.

Zelf had ze een betonnen vis die met Millingenaren opgefleurd kon worden met mozaïek. Half Millingen zorgde voor serviesgoed die in de Vis Ontmoetingsbank verwerkt zou worden. In totaal meldde zich 23 mensen om in een leegstaand gebouwtje bij de voormalige scheepswerf aan de slag konden gaan. Gisteren was het na een jaar dan eindelijk zover. In het gebouwtje – waar een jaar hard gewerkt is - werden de aanwezigen door René Verheijen welkom geheten.

Het moest een mooi en tastbaar resultaat worden gemaakt door vrijwilligers onder leiding van Lynke. In totaal waren er twaalf mensen uit Millingen , Leuth en zelfs uit Syrie en Eritrea die een jaar lang iedere zaterdag en zelfs op enkele dinsdagen aan de slag zijn gegaan. Er is een hoop werk verzet maar nu is het zover, aldus René Verheijen. Namens het gemeentebestuur van Berg en Dal was wethouder Sjaak Thijssen aanwezig. Hier is iets gemaakt met en voor elkaar wat tastbaar is en daar zijn jullie ruimschoots in geslaagd, aldus Thijssen. Het contact met elkaar is in dit project erg belangrijk geweest vooral nu de overheid zich steeds vaker terug trekt zodat de mensen op elkaar aangewezen zijn. Thijssen hoopte tenslotte dat zij een volgend project gaan bedenken. Dat zal de gemeente graag omarmen, aldus Thijssen. Vervolgens ging iedereen naar de plek langs de Heerbaan waar de Vis Ontmoetingsbank onder grote belangstelling werd onthuld met het kapot slaan van twee flessen champagne alsof er een schip ten water werd gelaten.

Rood Wit verslaat Eldenia met 3-0

GROESBEEK - Rood Wit had een goede eerste helft en wist daarin twee keer te scoren. Na de rust had de ploeg het wat moeilijker maar hield goed stand. In het laatste deel kwam er zelfs nog een doelpunt bij waardoor de eindstand 3-0 werd.

In de 24ste minuut werd het 1-0. Een goede aanval over rechts werd door Mika van Geele goed voorgegeven op Omar die vervolgens Khalid el Hadoutti in stelling bracht. Zijn afrondende tikje was raak en leverde de voorsprong op, 1-0. Daarna ging het in de 31ste minuut weer goed voor Rood Wit. Een prachtig doelpunt van Omar was goed voor de 2-0. Omar speelde zich goed vrij en schoot onhoudbaar voor de goede doelman raak in de verre hoek. Ook de gasten kwamen nog een keer goed voor het doel van Rood Wit maar ronde de bal niet goed af en werd er niet gescoord.

Na de thee ging Rood Wit wel weer snel in de aanval. Rood Wit. De gasten wilden echter nog proberen de aansluiting treffer te maken. Dat lukte bijna in de 56ste minuut, maar dat werd door de verdediging voorkomen. Na een uur spelen was er weer een prachtige aanval van Rood Wit. De bal werd op de lijn door de keeper van de gasten gepakt waardoor ook deze kans niet tot een doelpunt leidde. Goed keeperswerk van de doelman van de Eldenaren was er mede oorzaak van dat de voorsprong niet groter werd. Toch lukte het uiteindelijk in de 85ste minuut om de eindstand te bereiken. Een fout van de achterhoede van de gasten werd door Khalid afgestraft. Hij onderschepte de bal en kon alleen op de doelman af. Deze werd goed omspeeld met een mooie afronding die in het net belandde, 3-0. Volgende week wordt de competitie voortgezet met een wedstrijd tegen de zustervereniging Groesbeekse boys. Deze wedstrijd wordt aan de Sint-Antoniusweg gespeeld en begint om 14.00 uur.

Germania

doet zichzelf tekort

GROESBEEK - Germania heeft zichzelf in de thuiswedstrijd tegen Varsseveld tekort gedaan door een groot aantal kansen te missen waardoor Varsseveld in de slotfase door een Lucky goal alsnog langszij kon komen.

Germania begon uitstekend aan de wedstrijd en was voetballend duidelijk de meerdere van het zwakke Varsseveld. Zo kwam Nasim Saber in de 12e minuut na een zelf gecreëerde kans vrij voor de doelman maar in plaats van de bal simpel langs de doelman te schuiven, koos hij voor een lob die alsnog door de Varsseveld doelman kon worden gepakt. In deze fase was het Germania dat voortdurend de aanval zocht maar steeds was het probleem de eindpass. De rust werd bereikt met een 0-0 stand, waarmee Varsseveld goed weg kwam maar waarmee Germania teleurgesteld de kleedkamers kon opzoeken. Als je beter bent, moet je dit uitdrukken in doelpunten en als je dat niet doet, dan komt de klap vaak ineens onverwacht vanaf de tegenstander. Een oude voetbalwet luidt namelijk: "Als je zelf niet scoort, dan doet de tegenstandster dat wel voor je". Ruststand 0-0. Na ruist hetzelfde spelbeeld: Germania dat beter was en de aanval zocht. In de 57e minuut leidde dit tot de verdiende 1-0 voorsprong toen Rens van Lanen vanaf links naar binnen trok en met zijn rechterbeen de verste hoek wist te vinden (1-0).

In de 75 minuut werd Melvin de Klijn onderuit gehaald binnen de beruchte lijnen en een penalty was het resultaat. Nasim Saber belastte zich met deze taak en schoot de bal hoog over het doel, hiermee Germania met een groot probleem opzadelende. Varsseveld, dat tot op dit moment geen enkele gevaarlijke aanval had weten te scoren, kreeg ineens weer hoop en het werd weer billen knijpen voor Germania. Uiteindelijk gebeurde wat iedere voetbalkenner weet: "Als je zelf niet scoort, doet de tegenstander het want na een vrije trap belandde de bal tegen de lat en via een Germania speler en de paal in het Germania doel. Zo behaalde Varsseveld een onverdiend gelijkspel en kreeg Germania te weinig maar wel wat het over zichzelf had opgeroepen.

Een gelijkspel waar Varsseveld blij mee was en Germania te weinig kreeg

Pronkzitting bij De Polderschuupers

KEKERDOM - Op zaterdag 4 november opent carnavalsvereniging De Polderschuupers uit Kekerdom het carnavalsseizoen 2017-2018.

De aftrap is om 20.15 uur in zaal UNA. Knagalm zal de zaal al een beetje in stemming brengen met vrolijke carnavals klanken. Om 20.30 uur zal prins Maikel met zijn pages het podium betreden onder vocale begeleiding van Harrie loock.

Het programma wordt vervolgens voortgezet met diverse optredens en het bekendmaken van het lid van verdienste en vrijwilliger van het jaar. De ex-prinsen zullen Maikel een waardig afscheid geven zoals wij van hen gewend zijn. Na de pauze zal de opkomst groep misschien wel de nieuwe Prins of Prinses te voorschijn toveren.

Als afsluiting van het officiële gedeelte zal John Enter nog enkele Nederlandse meezingers presenteren. Daarna zullen Berry en Marc de avond verder vullen met muziek voor ieder wat wils.

Op zondag 5 november is de receptie van 15.00 tot 17.00 uur en kan de nieuwe Prins(es) worden gefeliciteerd.

Gemeente verleent vergunning aan Anytime Fitness Groesbeek

Foto: Joop Verstraaten

BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal heeft onlangs vergunning verleend voor de komst van Anytime Fitness Groesbeek in het voormalige pand van Aldi aan de Hoflaan in Groesbeek.

De heer Marchi -franchise-ondernemer van de fitnessstudio- heeft inmiddels al contact gehad met een aannemer die voornamelijk binnen het een en ander moet gaan verbouwen. Wat het buitenaanzicht betreft, hoeft alleen de ingang verplaatst te worden.

De officiële opening is vooralsnog gepland op vrijdag 5 januari, waarna er op zaterdag 6 en zondag 7 januari open huis is waar iedereen welkom is om het fitnesscentrum te bezichtigen. Voordat Anytime geopend wordt kunnen sporters zich in het weekend van 24, 25 en 26 november zich al inschrijven tegen een forse korting op het lidmaatschap. Dan hoeft men -alleen in dat weekend- ook geen inschrijfgeld te betalen. De Anytime-formule heeft wereldwijd 3500 clubs en telt filialen in 29 landen. De fitnessruimte in Groesbeek is 700 m2 groot en volgens de heer Marchi is er nog ruimte voor een fysiotherapeut, die zich er kan vestigen.

Groesbeekse Boys onderuit in Mook

BREEDEWEG - Groesbeekse Boys moest het in Mook opnemen tegen Eendracht '30. Het was voor het eerst sinds vele jaren dat beide teams elkaar in competitieverband weer troffen. Ondanks dat Groesbeekse Boys een goede wedstrijd speelde en diverse goede kansen wist te creëren ging het met 1-0 onderuit. Een ongelukkig eigen doelpunt in de slotminuut zorgde er voor dat de drie punten naar Eendracht gingen.

Vooral in het eerste deel van de eerste helft was Groesbeekse Boys de toonaangevende partij. Dit resulteerde in een goede kans voor Sander Bisseling. Zijn kopbal uit een vrije trap werd door Eendracht doelman Michiel Peeters-Weem gestopt. Gedurende de eerste helft kregen de gastheren meer grip op de wedstrijd maar wisten het de solide Groesbeekse verdediging niet lastig te maken.

In de tweede helft waren beide teams gelijkwaardig aan elkaar. Groesbeekse Boys had kansen om te scoren via Dave Kleijnen en Ronnie van Rens. Doelman Jeffrey Hoogenbosch bracht redding op een gevaarlijk afstandschot. Het venijn zat in de slotminuut van de wedstrijd. Een voorzet vanaf de rechter flank verdween ongelukkig via Thom Jochoms achter doelman Jeffrey Hoogenbosch. Een domper omdat de ploeg uit Breedeweg uitzicht had op een beter resultaat.

Zondag 5 november wacht een nieuwe derby voor Groesbeekse Boys. Op eigen sportpark Breedeweg komt Rood Wit op bezoek. Naast de sportieve eer is het resultaat voor beide teams van belang. Voor Groesbeekse Boys om bij de onderste plaatsen weg te komen. Voor Rood Wit om aansluiting bij de koplopers te krijgen. Aanvang van de wedstrijd is 14.00 uur. Na afloop zorgt DJ Hanza voor de muziek.

Jacco Eltingh moet 10 keer opdrukken bij tennisvereniging Groesbeek

GROESBEEK - Op zondag 29 oktober was de Iso Lemon tour bij tennisvereniging Groesbeek. Op zes banen zijn er diverse tennisclinics gegeven aan de leden van deze tennisvereniging. Jong en oud was van de partij. Er is getraind op onder andere de forehand, de backhand, de volley, de service en natuurlijk ook het dubbelspel.

De clinics waren een groot succes. De leden hebben veel bruikbare tips gekregen van de aanwezige trainers en natuurlijk ook van Jacco Eltingh zelf. Ter afsluiting van deze superleuke middag werd er nog een tennis demo gegeven. De verliezer moest 10 keer opdrukken. Dankzij het goede teamwork van Maartje Kamps en Rob Thijssen, moest Jacco Eltingh 10 keer met zijn neus richting Groesbeekse bodem!

Aan deze tennis clinic is de actie Hart voor de club gekoppeld. Leden konden door middel van een sponsoring van 25 euro een bijdrage leveren voor de aanschaf van een AED. Inmiddels is er een bedrag van 2550 euro bij elkaar verzameld.

Heeft u ook zin gekregen om te gaan tennissen? U bent welkom bij tennisvereniging Groesbeek. Neem eens een kijkje op de site www.tvgroesbeek.nl.

Derby van de Breedeweg

BREEDEWEG - Zondagmiddag 5 november staat de derby van de Breedeweg na enkele jaren van afwezigheid weer op de speelkalender. Op sportpark Breedeweg nemen Groesbeekse Boys en Rood Wit het tegen elkaar op. Aanvang van de wedstrijd is 14.00 uur. Na afloop zorgt DJ Hanza voor de muziek.

Groesbeekse Boys is matig aan de competitie begonnen. Van de zes wedstrijden werd er één keer gewonnen en één keer gelijk gespeeld. De overige vier werden verloren. Daardoor staat Groesbeekse Boys op een twaalfde plaats. Rood Wit doet het beter en is zesde op de ranglijst. Drie wedstrijden werden er gewonnen en even zoveel verloren. Naast de sportieve eer is het resultaat voor beide teams van belang. Voor Groesbeekse Boys om bij de onderste plaatsen weg te komen. Voor Rood Wit om aansluiting bij de kopgroep te krijgen.

De Mansberg was de griezeligste straat van Groesbeek

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – De Mansberg Groesbeek stond onlangs een avond geheel in het teken van Halloween. De straat was geheel verduisterd en ruim 30 woningen waren griezelig versierd.

Ook de jeugd was massaal verkleed evenals de ouders die over De Mansberg heen en weer liepen om bij elkaar te kijken hoe de tuinen en woningen griezelig versierd waren. In bijna elke tuin was er wel een doodskop of lijk te vinden. Er was zelfs een tuin bij waar het lijk uit de grond kwam. Ook de verlichting was op Halloween afgestemd. Deze Halloweenfeesten vonden voor de derde maal plaats in De Mansberg en elk jaar doen er steeds meer huishoudens mee. De kinderen gaan allemaal verkleed langs de deuren en de bewoners hebben daarvoor voldoende snoep ingeslagen. Daarnaast zijn er voor de kinderen broodjes knakworst en limonade terwijl er voor de ouders koffie is. Er is tijdens dit feest geen bier dat doen we als de kinderen naar bed zijn dan gaan wij gezellig na borrelen in de tent die al gereed stond. Het is onderhand een traditie geworden, aldus John Egbers een van de organisatoren van Halloween De Mansberg. In ieder geval het volgens jaar weer daar is John van overtuigd.

Legioen De Treffers trekt lopend

naar de Heikant

GROESBEEK - Zaterdag 4 november staat de derby Achilles 29 tegen De Treffers op het programma. De kraker in de Tweede Divisie is extra speciaal omdat het ruim vier jaar geleden is dat beide teams elkaar troffen.


De Treffers won toen op woensdag 10 april 2013 met 2-3. Gezien de huidige plek op de ranglijst van beide elftallen kunnen zowel Achilles 29 als De Treffers de punten goed gebruiken dus dat maakt de wedstrijd extra spannend.
Vanwege de te verwachten grote drukte is het mogelijk om zaterdag vanaf 13.30 uur in de kantine op sportpark Zuid alvast kaarten te kopen. De entree bedraagt tien euro per persoon. Voor 65+ en jeugd geldt een gereduceerde toegangsprijs van vijf euro.
Rond 14.30 uur zullen De Treffers supporters in optocht naar de Heikant wandelen om de Rood Zwarten te steunen.
De wedstrijd begint om 15.30 uur en zal ook live via Fox Sport te volgen zijn. Voor wie wil is de wedstrijd ook te zien in de kantine op Zuid.

Gratis training

'Nieuwe Nederlanders en ik' in Beek

BEEK - Veel vrijwilligers, organisaties en buurtbewoners hebben te maken in hun werk en vrije tijd met Nieuwe Nederlanders. Om deze reden organiseert Forte Welzijn samen met ROC Nijmegen een training 'Nieuwe Nederlanders en ik' op woensdag 22 november van 19.00-21.30 uur in Kulturhus Beek aan de Roerdompstraat in Beek.

Tijdens deze gratis te bezoeken training wordt verteld hoe je kunt helpen met de taal en met persoonlijke ontwikkeling van deze Nieuwe Nederlanders. Thema's als spreektaal, overvragen en empoweren komen aan bod. Iedereen mag zich aanmelden.

Er is beperkt plek, daarom is het van belang u zo snel mogelijk op te geven. Dat kunt u doen door vòòr 17 november een e-mail te sturen naar info@fortewelzijn.nl of te bellen naar 085 0406066. Vernoem bij de opgave 'Training Nieuwe Nederlanders en ik'.

Zicht in Persingen officieel geopend

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

PERSINGEN – Wethouder Erik Weijers heeft vrijdagmiddag onder grote belangstelling 'Zicht 'in Persingen officieel geopend. Door het planten van een fruitboom samen met de uitbaatster Jeanet Jaaltink was 'Zicht' aan de Persingsestraat 4 een feit.

'Zicht' ligt op een unieke plek in de over het algemeen rustige Ooijpolder. 'Zicht' beschikt over een cursusruimte, een ruime keuken en niet te vergeten een prachtige overdekte veranda met een geweldig uitzicht naar de Berg en Dalse Heuvelrug. 'Uitzicht' profiteert daarbij van een bijzondere omgeving met fietsroutes, boerenwandelpaden, de handpont over het meertje en vlakbij het Wylerbergmeer en bisonbaaij en ligt daarnaast vlakbij het Pieterpad. 'Zicht 'is een open, inspirerende, creatieve, professionele en rustgevende locatie voor bedrijven, instellingen en particulieren. Het is een uitzonderlijke plek om kennis te delen, informatie en kennis op te doen en niet in het minst te genieten van de natuur.

Gratis training ‘Nieuwe Nederlanders en ik’ in Beek

BEEK - Veel vrijwilligers, organisaties en buurtbewoners hebben te maken in hun werk en vrije tijd met Nieuwe Nederlanders. Om deze reden organiseert Forte Welzijn samen met ROC Nijmegen een training ‘Nieuwe Nederlanders en ik’ op woensdag 22 november van 19.00-21.30 uur in Kulturhus Beek aan de Roerdompstraat in Beek.

Tijdens deze gratis te bezoeken training wordt verteld hoe je kunt helpen met de taal en met persoonlijke ontwikkeling van deze Nieuwe Nederlanders. Thema’s als spreektaal, overvragen en empoweren komen aan bod. Iedereen mag zich aanmelden.

Er is beperkt plek, daarom is het van belang u zo snel mogelijk op te geven. Dat kunt u doen door vòòr 17 november een e-mail te sturen naar info@fortewelzijn.nl of te bellen naar 085 0406066. Vernoem bij de opgave ‘Training Nieuwe Nederlanders en ik’.

'Koekeleklef moet weer in ere hersteld worden'

BERG EN DAL – Volgens de Groesbeekse Volks Partij moet de Koekeleklef in het Groesbeekse bos weer in ere hersteld worden. Daarvoor heeft ze een motie ingediend voor de komende begrotingsvergadering.

De bij velen bekende en geliefde Koekeleklef sterk erosiegevoelig is. Velen hechten er belang aan herstel van deze markante plek in het mooie bos. De GVP verzoekt het college gezien het overschot in de begroting van 2018 een plan uit te werken en indien nodig te financieren om de Koekeleklef in haar 'oude staat' inclusief de houten bielsen te herstellen.

Coppes Hoorzorg bestaat bijna vijf jaar in Groesbeek

GROESBEEK - De afgelopen maanden heeft Coppes Hoorzorg in Groesbeek nogal wat veranderingen doorgemaakt. Zo zijn ze verhuisd naar de nieuwe winkel aan Bellevue 2 te Groesbeek, recht tegenover Bruna en vieren ze binnenkort hun vijfjarige bestaan.

Bij binnenkomst aan Bellevue 2 worden we warm ontvangen door de nieuwe medewerkster, tevens audicien in opleiding Annemieke Mulder. Dagelijks vertegenwoordigt zij samen met Jochem 'Coppes Hoorzorg'. De winkel kenmerkt zich door een fris en open uiterlijk en straalt met de toegepaste aankleding gezelligheid uit. Er zijn twee nette aanmeetruimtes met de nieuwste apparatuur op het gebied van hoorzorg, er is een modern ingerichte wachtruimte en daarnaast staat de overheerlijke koffie al voor ons klaar. Jochem Coppes heet ons van harte welkom.

'We zijn ontzettend blij met onze nieuwe locatie en daarmee onze bereikbaarheid. Klanten parkeren de auto gemakkelijk op het Marktplein of in de parkeerkelder van winkelcentrum Bellevue, binnen enkele meters staan ze al bij ons in de winkel. Daarnaast stopt de bus nagenoeg voor onze deur' aldus Jochem Coppes.

Voor wie een kleine ronde door de winkel maakt ziet al snel de presentatie van de meest kleine hoortoestellen en de meest geavanceerde ondersteunende apparatuur. Hoe kan het dat hoortoestellen tegenwoordig zo ontzettend klein zijn? En wanneer zijn ze precies aan vervanging toe?Jochem: 'De ontwikkeling op het gebied van techniek gaat tegenwoordig razendsnel, zo ook die van de hoortoestellen. Gemiddeld genomen gaat een hoortoestel zo'n vijf jaar mee. Doordat de ontwikkeling zo ontzettend snel gaat, zijn ze relatief ook snel verouderd. Niet dat het hoortoestel ermee stopt na vijf jaar, maar het is meestal wel toe aan vervanging. Zeker als je nagaat dat het dan al zo'n 25.000 uur in het oor heeft gezeten. De techniek die in zo'n klein hoortoestel zit, is enorm geavanceerd. Het toestel bevat een chip waarop alle inkomende informatie in no-time verwerkt wordt. Daarnaast worden er microluidsprekers en minimicrofoons gebruikt die tot de kleinste ter wereld behoren. En dat is allemaal weggestopt in een klein omhulsel dat intensief gebruikt wordt en ook nog eens blootgesteld wordt aan vocht en vuil. Kortom: een hoortoestel is enorm kwetsbaar en moet daarom op tijd vervangen worden om zo het beste gehoor te kunnen garanderen.'

Coppes Hoorzorg biedt hooroplossingen voor eenvoudige en complexe hoorproblemen. Moderne hoortoestellen kunnen zichzelf afstemmen op wisselende situaties of kunnen via een app op de telefoon bediend worden. Ook telefoongesprekken en muziek kunnen rechtstreeks via het hoortoestel beluisterd worden. Er is veel meer mogelijk dan je denkt!

Wilt u meer weten of nieuwe hoortoestellen uitproberen? Jochem en Annemieke zoeken graag samen met u naar de beste hooroplossing waarmee u weer enkele jaren optimaal geholpen bent! Neem vrijblijvend contact met ons op via: 024 8445599 of bezoek ons aan Bellevue 2 in Groesbeek!

Geert en Willeke Arts van ijssalon Passione houden traditie in ere

GROESBEEK – Geert en Willeke Arts van de Groesbeekse ijssalon Passione aan de Kerkstraat hebben woensdag 25 oktober - nu al voor het negende jaar - de traditie in ere gehouden. Bij het sluiten van het seizoen trakteren zij op de laatste dag iedereen op een gratis ijsje en daarbij mogen ze nog kiezen uit 24 verschillende soorten ook.

Van 13.00 uur tot dat het ijs op is, kon iedereen terecht voor liefst twee bollen ijs. Om half een stonden de eerste ijsliefhebbers – vooral jeugd - al in de regen om het felbegeerde ijsje van Passione in de wacht te slepen. In totaal ging er zo'n 150 liter ijs over de toonbank en dat zijn zo'n 700 klanten waar het voltallige personeel de handen aan vol had. "Wij blijven open totdat al het ijs op is, maar wij denken dat we daarbij 17.00 uur niet halen", volgens Geert en Willeke. De ijsliefhebbers zullen tot begin maart moeten wachten om weer te kunnen genieten van het ijs van Passione. Maar voor de komende feestdagen is Passione geopend voor de befaamde ijstaarten en literbakken ijs.

Boerenbond even indoordierentuin

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – Dankzij kleindierenvereniging Edelras is de Boerenbond – Pets Place aan de Kloosterstraat het afgelopen weekend veranderd in een ware indoordierentuin. Vrijdagmiddag om 14.00 uur werd de tweejaarlijkse Internationale tentoonstelling (door de deelname van vier Duitse fokkers) voor de eerste maal in hun bestaan geopend in de plaatselijke Boerenbond.

Bij Boerenbond – Pets Place Groesbeek worden ook kleindieren verkocht zoals vissen, cavia's, konijnen, hamsters, gerbils en diverse soorten vogels. Daar zijn nu het komend weekend honderd kleindieren van Edelras bijgekomen. In de tuinkas is een ware tentoonstelling ruimte opgebouwd, bij binnenkomst in de Boerenbond was al duidelijk het hanengekraai van achter in de winkel te horen. Zaterdagmorgen om 08.30 uur begonnen de keurmeesters Van Uden en Voets aan de zware klus om de mooiste exemplaren sierduiven en kippen eruit te halen. Om 14.00 uur verrichtte de voorzitter van Edelras Erik Weijers de prijsuitreiking. Er werd door de keurmeesters liefst twaalf maal het predikaat Fraai verleend. Tony Nillesen met een Andalusier, Florian Verriet met een zijdehoenkriel, Heinz Peter Perbix met een Dominikaner kriel en Sjef Reichelt met een Stellerkropper waren de terechte winnaars.

Edelras kan terugkijken op een zeer geslaagde en drukbezochte tentoonstelling, die voor de eerste maal en met succes op een nieuwe locatie werd gehouden.

Wie wordt de nieuwe prins in Beek?

BEEK - Bij carnavalsvereniging De Cavalieren is de onthulling van de nieuwe prins aanstaande.

Buiten wordt het kouder, de bladeren vallen met bosjes, dus… tijd om het binnen weer knus en gezellig te maken. En daar doen de Cavalieren graag aan mee! Wat dacht u van een gezellige feestavond op zaterdag 11 november (20.11 uur) in het Kulturhus van Beek.

Die avond draagt de huidige prins carnaval Niek de Beekse Jung zijn scepter over aan de nieuwe prins van Beek. Wie dat gaat worden is nu nog even geheim, maar u kunt de onthulling die avond live meemaken.

Tijdens het nieuwe programma 2.0 kan de bezoeker naast de onthullingsact van de nieuwe prins, optredens verwachten van Marieke & de Biezenkampkids, Lotje & Aster, KNA mexican style en de nieuwe act van de Garde der Beekse Heerlijckheden.

Deze traditionele avond mag al jaren rekenen op een grote groep trouwe bezoekers, maar onder het motto 'hoe meer zielen, hoe meer vreugd' bent u als nieuwkomer natuurlijk ook meer dan van harte welkom. Kom daarom met vrienden of familie gezellig meefeesten en laat u overvallen door de gezelligheid én de nieuwe prins.

De volgende dag, zondag 12 november doen we het nog eens dunnetjes over. Tijdens de prinsenreceptie kunt u de nieuwe prins en zijn kabinet persoonlijk feliciteren. Ook dit gaat een feestje worden, met onder andere muzikale medewerking van de Peggy Mays. De receptie zal ook plaatsvinden in het Kulturhus en begint om 13.41 uur.

Titelverdediger wint de Berg en Dal Cup 2017

BEEK - Zondag 22 oktober werd in de Petanque-hal in Beek weer de jaarlijkse strijd om de Cup van de gemeente Berg en Dal gestreden. Drie teams uit Leuth, twee teams uir Ooij en vijf teams uit Beek bonden de strijd aan.

Helaas was Groesbeek dit jaar niet van de partij. De boulers moesten al vroeg uit de veren. Om 11.00 uur werd gestart. Er waren drie voorgelote wedstrijden. Na deze drie wedstrijden zouden de nummers 1 en 2 tegen elkaar de finale spelen om de Cup. Tussendoor werd voor een hapje gezorgd. Na drie speelrondes was de stand als volgt:

1e Kees Rijk, Jan en Ine Gout

2e Gerrit en Stella van Eldijk en Thea ten Westeneind

3e Trees Tissen Riekie Seegers en Miep Mulder

De spannende finale werd dus gespeeld door het team van Kees Rijk en titelverdediger Gerrit van Eldijk. Het begin was voor het team van Kees. Dat liep met enkele punten uit. Halverwege kantelde het en maakte het team van Gerrit de wedstrijd. Winnaar van de Cup met 13 tegen 7 werden dus Stella Gerrit en Thea. De wedstrijdcommissie kan weer terugzien op een geslaagd toernooi dat werd gesponsord door kinderopvang De Dolfijn.

Verlies DVSG in laatste minuten

Verlies DVSG in laatste minuten

GROESBEEK - DVSG start aanvallend met meteen een goede aanval. Helaas belandt de pass net achter Tijmen Heus. Tijmen krijgt na een kwartier wederom een kansje. Thijs de Jong komt goed op en geeft een pass op Tijmen Heus. De bal valt miraculeus stil, waardoor Thijs niet zelf kan schieten. De inzet van Tijmen gaat via een verdediger over het doel.

Pas na een half uur heeft de tegenstander SVHA een grote kans. Gelukkig kan Charl Jacobs nog net de inzet blokkeren, waardoor de bal over het doel gaat. Even voor rust kan Menno Sillessen doorkomen, maar komt hij niet tot een schot op doel.

Na de rust is het DVSG die probeert een doelpunt te forceren. Er komen geen grote kansen uit het veldoverwicht. Na een kwartier wordt Gijs Bach gewisseld voor Ruben Nillessen. SVHA komt alleen tot counteren in deze fase, maar is hierin wel gevaarlijk. Tijdens dit aanvallend overwicht komt DVSG tot een paar mogelijkheden, maar geen grote kansen. Tijmen Heus wordt gewisseld voor Max Thijssen.

Even later wordt bij SVHA wordt een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Het is al wel duidelijk te zien dat SVHA sterker aan het worden is en DVSG zich steeds beperkt tot tegenhouden. Niek Derksen wordt gewisseld voor Bas Jochoms met nog tien minuten te spelen.Een corner net voor het einde van de wedstrijd wordt DVSG fataal. De bal valt zo voor het intikken voor de voet van een SVHA-speler. DVSG probeert nog met man en macht in de laatste twee minuten te scoren, maar slaagt daar niet in. Een mooie wedstrijd die eigenlijk een gelijkspel had verdiend, wordt in de slotminuten met 0-1 verloren.

Volgende week speelt DVSG uit tegen de koploper SVO.

Herfstwandeling in Berg en Dal

BERG EN DAL - Zondag 5 november houdt Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) een publieksexcursie in natuurgebied Westermeerwijk. De start is om 14.00 uur op de parkeerplaats achter hotel-restaurant Erica, naast Klappeijenpad 2 in Berg en Dal. Om ongeveer 16.00 uur zullen ze daar ook weer terug komen. Deelname is gratis.

"We gaan genieten van de herfstkleuren in de Westermeerwijk, een bosperceel dat deel uitmaakt van de stuwwal die van Nijmegen naar Kleve loopt. In de 19e eeuw een gebied met mooie hoeven en buitenplaatsen die deels verdwenen zijn, maar wel hun sporen hebben nagelaten. Net als de Romeinen die hier waarschijnlijk – hier zijn de meningen sterk over verdeeld - een bovengronds aquaduct hadden liggen."

Naast markante punten in het gebied als de ‘leemkuil’, bijzondere maar ook gewone bomen, diersporen en planten gaan we op zoek naar paddenstoelen, klein en groot.

Denk aan stevige schoenen, het terrein is hier en daar steil en lastig begaanbaar. Voor meer informatie: Paul Leenders, 024 3972405.

Meer partnership met minder partijen

REGIO - De Regio Nijmegen, bestaande uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen, sluit 1 januari nieuwe contracten af met zorgaanbieders voor minimaal drie jaar. De voorlopige gunning telt 58 aanbieders van zorg in natura: ambulante diensten in de Wmo en Jeugdhulp.

125 organisaties hadden zich voor de aanbesteding ingeschreven, bij de selectie stond voor de Regio Nijmegen kwaliteit voorop. Voor de inwoner is er met 58 aanbieders nog wel keuzevrijheid van zorgaanbieder. Inwoners die zorg krijgen van een organisatie met een aflopend contract, maken hun traject in principe nog af bij de huidige zorgaanbieder.

Wens tot meer partnership met minder zorgaanbieders. Sinds de decentralisatie in 2015 had de regio te maken met een grote hoeveelheid gecontracteerde zorgaanbieders in de Regio Nijmegen. Vanwege de grote hoeveelheid partijen kan er niet goed recht worden gedaan aan het model van partnership: het zijn teveel zorgaanbieders om allemaal nauw contact mee te houden voor de gemeenten. Daardoor is het moeilijk om zicht te krijgen op de kwaliteit van de zorg bij al die aanbieders. Anderzijds zijn de kosten van zorg afgelopen jaren ook enorm gestegen, de gemeenten hebben geconstateerd dat het grote aanbod aan aanbieders de vraag ook heeft doen toenemen omdat zorgaanbieders ook zelf op zoek zijn gegaan naar cliënten. De vermindering van aanbieders was wenselijk: de gemeenten krijgen meer contact en kunnen dan meer sturen op goed onderlinge samenwerking en het bereiken van de doelen (1 gezin-1 plan, zelfregie, participatie, perspectief en samenhang in de zorg). Deze beweging vindt op meerdere plaatsen in het land plaats. Sommige gemeenten beperken zich tot een aantal hoofdaannemers en een aantal onderaannemers, de regio Nijmegen heeft gekozen voor selectie op kwaliteit en heeft vooraf geen aantal aanbieders bepaald.

De 58 partijen die een contract krijgen, bestaan uit zowel grote als kleine zorgaanbieders, en nieuwe en bestaande partijen. De Regio Nijmegen heeft de afgelopen drie jaar veel kennis opgedaan over de werkwijze van de zorgaanbieders, en die kennis is gebruikt voor de selectie van de nieuwe contracten. De selectie van partijen vond plaats op beroepsbekwaamheid, kwaliteitsbeleid, referenties, kwaliteit van het hulpverleningsplan, bereik en de participatie van specifieke doelgroepen, betaalbaarheid en tenslotte het duurzaamheidsbeleid zowel in milieu (gebiedsgericht werken) als personeel.

Wat betekent dit voor inwoners? Bij de zorgaanbieders die niet-gegund worden zitten ook aanbieders die nu al zorg verlenen. Zoals het er nu uitziet betreft het 700 cliënten in deze regio (waarvan 450 uit Nijmegen). Dit is ongeveer vijf procent van het totaal aantal cliënten. Voor deze inwoners geldt dat hun zorgtraject in principe door de huidige zorgaanbieders wordt afgerond. Als de zorgaanbieder hier geen kans toe ziet, dan zorgt deze in overleg met de cliënt voor een goede overdracht naar een andere zorgaanbieder. De gemeente zal er actief op toezien dat dit gebeurt.

Is na dit traject een nieuwe indicatie voor zorg nodig, dan krijgt de cliënt hierover een gesprek met de lokale toegangspoort tot zorg (bijvoorbeeld sociale wijkteams) en een advies over passende aanbieders. De 700 cliënten waarvoor dit geldt, ontvangen na de definitieve gunning van de contracten (in december) persoonlijk bericht van hun gemeente, waarin staat wat dit voor hen persoonlijk betekent. Cliënten die nu al vragen hebben over dit bericht, kunnen álle informatie vinden op de website: www.robregionijmegen.nl of hun gemeente bellen op 14 024.

KVW Groesbeek: foto's online

GROESBEEK - "Wij kijken als organisatie terug op een zeer geslaagde week KVW. We zijn de sponsoren, Vrienden van KVW, vriendelijke buurtbewoners en alle vrijwilligers dankbaar! Zonder hen is het voor ons niet mogelijk om KVW te organiseren."

De foto's van dit jaar staan inmiddels online op de vernieuwde website: www.kvwgroesbeek.nl. "Wij zijn alweer bezig met de 50e editie van KVW Groesbeek. Van donderdag 9 - vrijdag 17 augustus 2018 is het zover.

Inzamelingsactie van Voedselbank

GROESBEEK - Op zaterdag 4 november worden de bezoekers van de Albert Heijn en Plus in Winkelcentrum Malden en de Albert Heijn, de Supercoop en Coop De Bats in Groesbeek gevraagd of zij naast hun eigen boodschappen ook iets willen kopen voor de voedselbank.

Hierbij wordt een flyer uitgedeeld waarop de artikelen staan vermeld die de voedselbank goed kan gebruiken. Men is natuurlijk vrij om iets anders te kiezen, als het maar een (lang) houdbaar product is.

De Voedselbank heeft als doel voedselverspilling tegen te gaan en gezinnen die (tijdelijk) te weinig inkomen hebben om in hun eerste levensbehoeften te voorzien, een voedselpakket in natura te verstrekken. Op dit moment verstrekt onze voedselbank wekelijks rond de zeventig voedselpakketten. Ongeveer 45 van deze pakketten gaan naar gezinnen. Hier zijn ongeveer 85 kinderen bij betrokken.

De Voedselbank is een 100 procent vrijwilligersorganisatie. Wij kopen geen voedsel. En wij verkopen ook niets. De producten in onze pakketten komen voor een groot deel van lokale leveranciers en supermarkten. Bijna altijd zijn dat kort-houdbare producten die nog net niet over de datum zijn. Wij voldoen uiteraard wel aan de richtlijnen van de Voedsel- en Waren Autoriteit. Ook uit onze landelijke kanalen krijgen we vaak kort-houdbare producten. Voor de lang-houdbare producten (denk aan suiker, koffie, thee, rijst, pasta, blikgroenten et cetera) zijn we vooral aangewezen op onze inzamelingsacties.

KBO Beek naar Terschuur

Foto: Museum Terschuur

Foto: Museum Terschuur

BEEK - Om 09.00 uur werd er op donderdag vertrokken met de bus van vervoersbedrijf Leenders naar Terschuur, na een begroeting en korte uitleg stond er binnen koffie / thee met gebak klaar. Het Oude Ambachten en Speelgoed en PoppenMuseum, was een unieke belevenis, het gaf een bijzondere kijk in de wereld van toen…

Men ervoer hoe het was in de tijd toen er nog geen elektriciteit was en alles nog ambachtelijk gebeurde, ruim 160 ambachten, beroepen en winkeltjes gaven een kijk in het verleden. Er was ook een indrukwekkende verzameling van antiek speelgoed en oude poppen, wat het goed deed bij onze leden. Tussen het bewonderen van het museum door, gebruikten wij de lunch.
De dag werd afgesloten met een geweldig buffet waar men kon eten, drinken en genieten van een dessert buffet waar niets aan ontbrak.
Bij het uitstappen in ons vertrouwde Beek werden de organisatoren van deze dagtocht, Magda en Gérard, bedankt voor de goede zorg en prettige dag.

"Bent u nu ook aan een geweldig uitstapje toe, wordt dan nu lid van de KBO Beek en bij de volgende uitstapjes kunt u ook gewoon mee. Speciaal voor u nu deze aanbieding: voor 30 euro wordt u lid tot 1 januari 2019 en heeft ook u alle voordelen die onze leden hebben", aldus Gérard Tesser, voorzitter van de KBO Beek. Hij vertelt er graag alles over.

KVW Groesbeek: foto’s online

GROESBEEK - "Wij kijken als organisatie terug op een zeer geslaagde week KVW. We zijn de sponsoren, Vrienden van KVW, vriendelijke buurtbewoners en alle vrijwilligers dankbaar! Zonder hen is het voor ons niet mogelijk om KVW te organiseren."

De foto’s van dit jaar staan inmiddels online op de vernieuwde website: www.kvwgroesbeek.nl. "Wij zijn alweer bezig met de 50e editie van KVW Groesbeek. Van donderdag 9 - vrijdag 17 augustus 2018 is het zover.