GN Lingewaard

1 juli 2015

GN Lingewaard 1 juli 2015


Wijkconcert Volharding bij het Zandse Gemeenschapshuis

HUISSEN - Harmonie Volharding uit Huissen heeft zich voorbereid op een vrolijk en licht wijkconcert. Daarmee sluit de harmonie het seizoen met haar wijkbewoners en andere liefhebbers van fraaie harmoniemuziek af.

De vereniging sluit een succesvol jaar voor zowel de slagwerkgroep als het A-orkest af op het beschutte binnenpleintje tussen het Gemeenschapshuis en het scoutinggebouw aan de Van Wijkstraat. Dat gebeurt op zondagmorgen 12 juli vanaf 11:00 uur. Het lichte programma bevat stukken uit musicals (The Sound of Music en Les Miserables), Zuid-Amerikaanse en Spaanse temperamentstukken en dergelijke.

Minder subsidie, meer acties

Volharding wil met dit soort concerten de Zandse bevolking bedanken voor de donateursactie, die weer zeer succesvol is verlopen. Volharding gaat ook weer een grote Kermisverloting houden met heel aantrekkelijke prijzen. De vereniging kan de gelden goed gebruiken omdat de gemeente de subsidie aan muziekverenigingen behoorlijk heeft gekort.

Gelukkig bewijst de praktijk dat de vereniging breed en sterk verankerd is in de (Huissense) Zandse samenleving. Tijdens het wijkconcert worden door aanhangers van Volharding weer lekkere riefkoeken gebakken en kan er koffie en een drankje genuttigd worden. Het belooft opnieuw een gezellig afsluitend concert te worden. Bij minder goed weer gaat het concert verplaatst worden naar de zaal van het Gemeenschapshuis.

Nadere inlichtingen over het wijkconcert, de verloting of de vereniging via 026 3253174 of door de website te raadplegen: volhardinghuissen.nl.

4 en 5 juli: Lage Landen Riddertoernooi Middeleeuws Festijn op kasteel Doornenburg

DOORNENBURG - Het mooiste middeleeuwse ridderfestijn! Op 4 en 5 juli is het zevende Lage Landen Riddertoernooi in en om Kasteel Doornenburg. Laat u meevoeren naar de Middeleeuwen. In volledig harnas gaat men elkaar met zwaard en lans te lijf. Soldaten testen hun vaardigheden in een man-op-man gevecht en valkeniers tonen waartoe hun prachtige dieren in staat zijn. Het ridderfestijn is een uniek evenement.

Zaterdag 4 juli: Binnenplaats: ambachten van 10.00 uur tot 17.00 uur. Roofvogelshows om 11.00, 13.30 uur en 15.30 uur. Toernooiveld: Kampement en middeleeuws markt van 10.00 uur tot 17.00 uur, Ridderproeven te paard om 10.00 uur, Zwaardgevechten om 11.00, 13.00 uur en 15.00 uur, Steekspel om 13.00 uur en 14.30 uur, Zwijnenjacht te paard om 16.00 uur, Melee om 16.30 uur. Boogschuttersveld: Boogschieten publiek van 10.00 uur tot 17.00 uur, Wedstrijd boogschieten om 12.00 uur en 14.00 uur.

Zondag 5 juli: Binnenplaats: ambachten van 10.00 uur tot 17.00 uur, Roofvogelshows om 11.00, 13.30 uur en 15.30 uur, Toernooiveld: Kampement en middeleeuwse markt van 10.00 uur tot 17.00 uur, Ridderproeven te paard om 10.00 uur, Zwaardgevechten om 11.00, 13.00 uur en om 15.00 uur. Steekspelen om 13.00 uur, 14.30 uur en om 16.30 uur de finale ! Prijsuitreiking van de diverse onderdelen is om 17.00 uur. Boogschuttersveld: Boogschieten publiek van 10.00 uur tot 17.00 uur, Wedstrijden om 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur.

Toegangsprijs: kinderen tot en met zes jaar hebben gratis toegang, van zeven tot dertien jaar vier euro per persoon en vanaf dertien jaar acht euro per persoon.

Tweede uitgave Taekwon-Do ‘De Weg naar succes'

BEMMEL - Op 12 februari was in Bemmel de boekpresentatie van de langverwachte opvolgers van het taekwon-do basisboek 'De Weg naar succes' uit 2009. Dit basisboek oogstte nationaal en de Engelse vertaling internationaal veel lof.

De drie nieuwe vervolgdelen (waar vijf jaar aan is gewerkt, met hulp van zelfs een aantal wereldkampioenen) zijn in deze korte periode allemaal uitverkocht. Met spoed heeft Taekwon-Do Academie Gelderland (TAG) dan ook via uitgeverij een tweede lichting laten komen.

Taekwon-do is nog steeds in ontwikkeling is, de grote interesse voor taekwon-do vraagt juist om deskundige lectuur. Auteurs Jansen en Van Beersum (5e dan instructeurs van TAG en internationaal actief) delen graag vanuit hun eigen ervaring en achtergrond kennis en vaardigheden waarmee beoefenaars het taekwon-do beter begrijpen.

Na het lezen van de vier boeken (duizend pagina’s) begrijpt men dat taekwon-do niet zomaar een sport is. Het is een levensweg, een pad dat je als beoefenaar kiest. Een weg met hard werken, vallen en opstaan, de taekwon-do beoefenaar fysiek en mentaal sterk maakt. Niet alleen de sporter maar ook de mens. Taekwon-do behoort men officieel in een dojang te beoefenen, een speciale ruimte (met onder andere spiegels en traditionele wandbekleding) in Azië vaak in een tempel. TAG streeft er al jaren naar om dit bij de gemeente voor elkaar te krijgen. "Wellicht dat er met het succes van het boek de erkenning komt om dit voor elkaar te krijgen." Meer informatie staat op www.tagelderland.nl.

Bijmag'er'zijn in Bemmel

BEMMEL - Zaterdag 20 juni omstreeks 14:00 uur verzamelen dertig kinderen en hun leerkrachten en ouders op het terrrein van Lingewaard Natuurlijk bij de net voltooide bijenstal. De aanleiding was de bekendmaking van de naam voor de bijenstal. Aan de groepen zeven en acht van alle basisscholen van Lingewaard was vijf weken daarvoor gevraagd om een toepasselijke naam voor het nieuwe bouwwerk te bedenken. Van de ingezonden ideeën zijn drie namen gekozen, waarvan de bedenkers waren genomineerd voor een prijs die uitgereikt zou worden tijdens de feestelijke in gebruikname van de bijenstal.

De bijenstal is gemaakt van eikenhout en biedt ruimte aan vijf kasten met evenzovele bijenvolken. Voor de bijenstal is een bijenvriendelijk kruidenmengsel ingezaaid. De bestemming is educatie, daarom is naat de bijenstal een doorzichtige smalle demonstratiekast geplaatst met daarin een bijenvolk met een met gele stip gemerkte koningin en raten in verschillende stadia van ontwikkeling van de bij en een informatiebord over de honingbij. Dit project is tot stand gebracht in nauwe samenwerking met de Imkervereniging Oost-Betuwe.

Ondanks het geringe aantal inzendingen, vier namen slechts, getuigden de resultaten van een grote creativiteit: 'place to bee' (Abacus 7a), 'Bee sweet / Home sweet honey' (Drieluik 7) en 'Bijmag’er’zijn' (Abacus 7b). Vanwege de bijbehorende uitleg van de ingediende naam is uiteindelijk gekozen voor 'Bijmag’er’zijn': als een magazijn vol bijen en het belang van de bedreigde bij voor de bestuiving in de natuur.

De kinderen van groep 7b van de Abacus verwijderden het papier van het gegraveerde bord, waarmee de naam bekend werd gesteld. Aan het luide applaus van alle aanwezigen bleek alom instemming met de gekozen naam. Alle drie de genomeerde groepen mochten een drietal bouwwerkjes naar keuze meenemen: bijenhotel, vogelnestkast of voederhuis, voor de naamgevende groep was er tevens de bokaal voor in het klaslokaal: de gestileerde steenuil symbool voor Lingewaard Natuurlijk. Na een glas limonade en een zakje chips toog iedereen blijgemoed huiswaarts.

Zomeravondbuurtconcert harmonie Sint-Caecilia Doornenburg

DOORNENBURG - Het instrumentenfonds van harmonie Sint-Caecilia organiseert samen met harmonie Sint-Caecilia een zomeravondbuurtconcert. Dit buurtconcert wordt speciaal georganiseerd voor de bewoners van de Zwarte Hofstraat, Duisterestraat, Langeweerdstraat en de Rijnstraat.

"Als dank voor de vele giften die wij van jullie hebben mogen ontvangen door middel van de verjaardagszakjes die de leden van de harmonie bij de jarige in ontvangst mogen nemen. Dit zomeravond buurtconcert zal plaats vinden op dinsdagavond 7 juli om 19.30 uur in de Zwarte Hofstraat. Natuurlijk zijn ook alle andere belangstellenden welkom om dit zomeravondconcert bij te wonen."

Verjaardagactie van het Instrumentenfonds Sint-Caecilia Doornenburg. Rond de jaren vijftig van de vorige eeuw werd het Instrumentenfonds opgericht. Dit was een particulier initiatief om de harmonie in de tijd van de wederopbouw financieel te ondersteunen. Door middel van de verjaardagactie is er decennia lang geld ingezameld waarmee de harmonie in de gelegenheid werd gesteld nieuw instrumentarium aan te kopen voor orkest en slagwerkgroep.

Harmonie Sint-Caecilia Doornenburg neemt al een eeuw lang een zeer gewaardeerde en prominente plaats in binnen de Doornenburgse dorpsgemeenschap en valt hierbij niet meer weg te denken. Bij tal van activiteiten is de vereniging betrokken en verzorgt zij de muzikale omlijsting zoals de jaarlijkse Kermis, Koningsdag, de dodenherdenking op 4 mei, kerstviering, pinksterfeesten, huldigingen van jubilarissen, de kasteeltocht, carnavalsoptocht, et cetera.

Deelnemers aan de verjaardagactie krijgen namens het Instrumentenfonds een felicitatie met daarbij een enveloppe die kan worden gevuld met een vrijwillige bijdrage. Deze enveloppe wordt dan op of vlak na de verjaardag opgehaald door een van de leden van de harmonie. Deelname aan de verjaardagactie geldt voor inwoners van Doornenburg vanaf achttien jaar.

Jaarlijks komt er door deze actie ongeveer vierduizend euro beschikbaar voor de harmonie, een waardevolle geste van de inwoners van Doornenburg, mede met deze bijdrage wordt de harmonie in staat gesteld om met een kwalitatief goed instrumentarium een belangrijke bijdrage te leveren voor/aan de leefbaarheid in Doornenburg.

"Om een aantal jaren willen we het adressenbestand van de inwoners vanaf achttien jaar actualiseren, het kan zo zijn dat van een aantal inwoners de juiste informatie ontbreekt; deze inwoners gaan we de komende weken benaderen met de vraag of ze willen deelnemen aan de verjaardagactie en zo ja, ze ons de juiste gegevens zoals naam, adres en geboortedatum willen verstrekken. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel zoals hierboven is beschreven."

Combinatie Van Zadelhoff pakt Soissons

HAALDEREN - Op 13 juni stond er een midfondvlucht vanuit Soissons op het programma aan deze vlucht deden 180 duiven mee van zeventien liefhebbers van De Vliegende Post en werden gelost om 11.00 uur met een zuidwestelijke wind.

Comb. van Zadelhoff 10 mee 3 pr. 1, 35, 42
H. Leemreise 16 mee 8 pr. 2, 5, 6, 11, 17, 22, 23, 32
A. van Olderen 11 mee 3 pr. 3, 15, 24
J. Evers 6 mee 3 pr. 4, 26, 33
H. de Wijse 12 mee 6 pr. 7, 13, 14, 37, 39, 44
Comb. Weijers 26 mee 5 pr. 8, 20, 21, 29, 45
Chr. Graven 10 mee 3 pr. 9, 30, 38
W. Geurtz & Zn 10 mee 1 pr. 10
L. Meijberg 4 mee 2 pr. 12, 43
J. v.d. Scheur 10 mee 2 pr. 16, 40
Comb. Engelen 17 mee 1 pr. 18
Wiltink-Meijs 10 mee 3 pr. 19, 28, 36
Muller-de Wijse 20 mee 4 pr. 25, 27, 34, 41
J. Peters (G) 7 mee 1 pr. 31

Kleurrijke mandala voor Nepal

HUISSEN - Tijdens de kunstdagen in Huissen hebben vele handen de mandala bij Wereldwinkel Lingewaard van de mooiste kleuren voorzien.

Deze unieke mandala wordt bij opbod verkocht. De opbrengst komt geheel ten goede aan de actie voor het zo zwaar getroffen Nepal. "U kunt uw bod tot 15 juli opgeven in de wereldwinkel. Uw bod dient hoger te zijn dan vijfentwintig euro."

Foto: José Nijenhuis

Met name een prachtig kunstwerk dat fraai staat in een wachtruimte. Geschilderd door jonge en oude handen uit liefde en bewogenheid voor onze Nepalese medemens.

Huissenaar winnaar Photo Awards 'Made in Holland'

Winnende foto: ‘Posbank op de Veluwe’ van Dave Zuuring.

HUISSEN - – Na een spannende finale is Dave Zuuring uit ruim 2.200 inzendingen gekozen tot winnaar van de tweede editie van de 'Made in Holland' Photo Awards. De Huissenaar krijgt een reis voor twee personen naar Curaçao van organisator CEWE tijdens de feestelijke tentoonstelling en uitreiking in het Openlucht Museum. Met zijn foto 'Posbank op de Veluwe' wist Dave volgens de professionele jury Nederland het beste te vangen.

Dave is ontzettend blij met het winnen van de prijs: "Ik ben een hobbyfotograaf, dus ik ben erg verrast! Ik kon al nauwelijks geloven dat ik in de top tien stond, laat staan dat ik er met de hoofdprijs vandoor zou gaan. Lekker naar Curaçao, echt fantastisch. Daar kan ik zeker ook mooie foto's maken."

Sander Poppe, professioneel landschapsfotograaf en een van de juryleden van de 'Made in Holland' fotowedstrijd, is erg enthousiast over de winnende foto: "Deze foto sprong er voor de gehele jury meteen uit. De compositie klopt en technisch is de foto ook erg goed. De kleuren, de hoek waaruit hij is genomen, het licht; het komt allemaal perfect samen en spreekt daarmee enorm tot de verbeelding. De foto is erg sterk en laat een typisch Hollands aspect van ons landje zien. Een prachtige foto en de winst is meer dan verdiend!"

Koffieconcert in Huissen

HUISSEN - Capella Phos Hilaron luidt de zomer in met een koffieconcert op zondag 5 juli 11.45 uur in de kapel van het Dominicanenklooster in Huissen. De toegang is vrij, wel is er een deurcollecte.

Na een seizoen lang hard werken heeft het vocaal ensemble, verbonden aan het Dominicanenklooster Huissen, een vakantie welverdiend. Maar niet voordat ze nog eenmaal van zich laat horen. Dat doen ze in een koffieconcert dat plaatsvindt in de kapel van het Dominicanenklooster.

Op het programma staat een diversiteit aan liturgische muziek uit verschillende tradities en stijlen. Zo staan er een aantal bekende gezangen uit de Slavisch-Byzantijnse ritus (waaronder het Bogoroditse van Rachmaninov) op het progamma en muziek uit de Renaissance (onder andere Palestrina). Nieuw is een tweetal werken uit de ‘Leidse Koorboeken’. De zegenbede ‘God be in my head’ van John Rutter besluit het programma.

Na de vakantie zal Capella Phos Hilaron zich storten op een geheel nieuw programma met hedendaagse Nederlandse muziek. Het resultaat daarvan is te horen in een Adventsconcert op zaterdag 28 november in de Grote of Catharinakerk van Doetinchem.

Capella Phos Hilaron staat onder leiding van dirigent en oprichter Theo Menting. Kapel Dominicanenklooster ligt aan de Stadsdam 1 in Huissen.

Vijf kampioenstitels voor schutterij Gijsbrecht van Aemstel uit Doornenburg

DOORNEMBURG - Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd heeft in de afgelopen periode vijf kampioenstitels weten te bemachtigen binnen de schutterskring Rijk van Nijmegen – de Betuwe. Daarmee is de Doornenburgse schutterij de absolute kampioen van de regio.

De kruisboogvereniging van Gijsbrecht van Aemstel behaalde de kampioenstitel van de winterschietcompetitie. De geüniformeerde schutters namen onlangs deel aan het schuttersconcours in Millingen aan de Rijn. Daar wisten ze beslag te leggen op vier kampioenstitels, waaronder die voor hoogste aantal punten en correctste groep.

Bij het marcheren werd een tweede prijs behaald en bij het defileren een eerste prijs. Bij het vendelzwaaien behaalden de senioren, junioren en aspiranten allen een eerste prijs, waarbij de junioren en aspiranten zelfs kringkampioen werden. Bij het acrobatisch vendelzwaaien voor senioren werd Marco Milder eerste en Marcellino Kummeling werd tweede. Bij de junioren werd Thom van ’t Hullenaar eerste en Sten Hendriks tweede. Ook bij de schietwedstrijden werden veel prijzen behaald.

Schutterskoning Erik Feijen schoot de staart van de houten vogel en behaalde de vierde prijs. Bij het individueel luchtgeweerschieten voor junioren werd Sten Hendriks eerste en Thom van ’t Hullenaar derde. Bij de senioren werd Gerico de Vries eerste en Hans Oostendorp tweede. Gerico de Vries werd ook nog eens eerste bij het luchtpistoolschieten. Bij het korps luchtgeweerschieten behaalden zowel de junioren als de senioren de eerste prijs. Bij het korps kruisboogschieten werd door de senioren ook nog de eerste prijs meegenomen.

Derde wandel-2-Daagse Bemmel succesvol

BEMMEL - Op zaterdag 20 en zondag 21 juni werd voor de derde keer de Wandel-2-Daagse Bemmel gehouden door stichting deBOL.

Vanaf de startlocatie bij het Laco Sportcentrum gingen op zaterdag 120 deelnemers op pad en op zondag 210. De jongste deelneemster was elf jaar en ze moest trainen voor de Nijmeegse 4Daagse, waar ze samen met haar moeder de veertig kilometer gaat lopen. In Bemmel liep ze de twintig kilometer met gemak!

Op zaterdag ging de route richting Angeren en Huissen en op zondag ging de route richting Lent, Ressen en door het Park Lingezegen. Door het enthousiasme en de vele lovende woorden van de wandelaars over de schitterende routes en de goede bepijling kijkt het bestuur van deBOL tevreden terug op deze tocht, al had het graag gezien dat er nog meer deelnemers waren geweest.

In ieder geval hebben diegenen die mee liepen genoten en een goede trainingstocht gelopen voor het grote wandelevenement in juli. Tijdens deze Wandel-2-Daagse werd een bedrag van honderd euro ingezameld voor de stichting ALS. Tijdens de Nijmeegse 4Daagse zullen de dames van deBOL iedere dag ergens langs het parcours staan om alle bekenden nog even extra aan te moedigen en natuurlijk staan ze bij de intocht op de Via Gladiola.

Het wandelseizoen van het deBOL 50+ Wandelcomite start weer op woensdag 2 september.

Afsluiting Bejaard Maar Jong

HAALDEREN - Donderdag 9 juli is de afsluiting van seizoen 2014/15 van Bejaard Maar Jong in Haalderen. Daarom wordt er een gezellige middag georganiseerd voor alle leden en donateurs van Bejaard Maar Jong in dorpshuis De Tichel van Haalderen.

Medewerking wordt verleend door de accordeongroep Betuwe Oost. Een hapje en drankje zullen zeker niet ontbreken. Op maandag 17 augustus wordt het seizoen 2015/2016 geopend met koersballen, biljarten en klaverjassen; donderdag 20 augustus start het gymmen en de soosmiddag.

"Nieuwe deelnemers aan een van onze activiteiten zijn welkom. Kom gerust een keer langs om te kijken en deel te nemen."

Nieuw bij TOP: online tickets!

BEMMEL - Stichting Toestanden Op Podium lanceerde onlangs haar nieuwe programmaboekje. Vanaf woensdag 1 juli is ook de vernieuwde website online. De site is gerealiseerd door het bedrijf Cowpunks Online Marketing & Services. Cowpunks en TOP zetten hiermee hun jarenlange samenwerking voort. Hiermee is TOP ook verzekerd van een TOP sponsor voor de komende drie theaterseizoenen.

De website heeft een behoorlijke opfrisbeurt ondergaan. Zo kunnen op eenvoudige manier online kaarten besteld en afgerekend worden. Bovendien is de site geschikt voor mobiele telefoons. Hiermee hoopt TOP ook een nieuwe (jongere) doelgroep aan te boren. De e-tickets die de theaterbezoeker in de mailbox ontvangt, worden bij entree van de voorstelling gescand door de medewerkers van TOP. De organisatie weet zo ook exact hoeveel kaarten er beschikbaar zijn voor de vrije verkoop aan de kassa en hoeveel stoelen er bezet zijn.

Natuurlijk is alle informatie over de voorstellingen te lezen op de site. Daarnaast zijn er zogenoemde 'trailers' te bekijken via Youtube zodat je ook weet wat je koopt.

De nieuwe website is voorbereid op de voorstellingen die straks in de theaterkerk gaan plaatsvinden. Met een aantal eenvoudige ingrepen kan de zaalcapaciteit aangepast worden aan de nieuwe situatie.

De site is bereikbaar via www.topbemmel.nl. De website van de TOP-sponsor is www.cowpunks.nl.

Riefkoeken eten: 't was bar lekker

HUISSEN - Op vrijdag 19 juni organiseerde KBO Huissen voor de derde keer het 'Riefkoeken eten' in het tuinbouwmuseum Mea Vota. Ruim vijftig gasten hadden zich opgegeven dus het bestuur moest aan de bak.

Met hulp van vrijwilligers werden dertig kilo aardappels geschild en door de riefmachine gedaan. Daarbij kwamen nog dertig eieren en de nodige bloem en klaar was de mix. Gerard en Wim hadden zich beschikbaar gesteld als riefkoekbakkers en die hadden er een beste klus aan. De dames van het bestuur begonnen rond 12.00 uur met de aankleding en Gerard had intussen de 'Skuttelbroajers' aan het gas gezet.

Rond 13.00 uur werd begonnen met het bakken en werden de riefkoeken in de warmhoudbakken gelegd. Om 13.30 uur kwamen reeds de eerste gasten binnen en onder het genot van een kopje koffie werden ze welkom geheten door Corry Huisman. Als en echte restauranthouder stuurde Ria de riefkoekbakkers aan. Simon stond klaar om de begeerde exemplaren in de warmhoud te leggen. Na een korte pauze van vijf minuten moesten Gerard en Wim weer aan de bak, want de voorraad was op. Het leek erop alsof de gasten de gehele dag niets gegeten hadden of kwam het door dat de riefkoeken zo goed smaakten? Uiteindelijk werd om 16.00 uur het gas uitgedraaid en waren de emmers met riefkoekmix helemaal op. De reacties van de gasten waren lovend voor het bestuur en de beide riefkoebakkers Gerard en Wim.

Het bestuur is de Welkoop, Van Gendt aardappelen en de vrijwilligers van Mea Vota dankbaar voor hun medewerking en sponsoring.

Exoduswandelevenement in de traditie en toch actueel

LINGEWAARD - Op 27 juni vond het Exoduswandelevenement plaats en dat ging gepaard met diverse activiteiten. Natuurlijk concentreerde zich alles rondom de wandeltocht, want die trok weer rond veertienhonderd deelnemers. De jongsten waren zes en zeven jaar.

Inmiddels maken (loop)groepen onderdeel uit van de wandeltocht zoals politiemensen. Door iedereen werd de nieuwe 'eerste' medaille gewaardeerd met het logo van Exodus. Ronduit enthousiast was men over de medaille van de Marigold, dat toekwam aan wandelaars die de tocht voor de vijfde keer liepen.

Wandelaars met op achtergrond De Eusebiustoren van Arnhem. Foto: Wim Woudt

Parallel met de wandeltocht was er de korte plechtigheid in het Gedenkpark Huissen Stad, waar het Massagraf te vinden is. Directeur Dumrese legde daar de Marigold als symbool namens het Nationaal Comité Wageningen 45.Tevens ontbraken niet vertegenwoordigers van brandweer, Stinase, Gedenkpark, Rode Kruis en de gemeente Overbetuwe en Lingewaard.

Verbinding in herdenken

De sprekers legden zonder uitzondering de relatie tussen hetgeen zich meer dan zeventig jaar geleden in onze regio afspeelde en de actualiteit anno 2015. De wandeltocht kreeg een internationaal karakter, doordat er ook deelnemers waren uit België en Duitsland, waaronder de heer Ulrich Francken, ambassadeur van de Marigold als symbool voor de burger.

Volgend jaar zal de Exoduswandeltocht weer plaats vinden op de laatste zaterdag in juni (25 juni). Het thema zal zich dan wellicht - samen met andere partners - richten op 'het kind'. "Wij zijn sponsors,partners, middenstand en wandelaars dankbaar voor de bijdrage in dit succes."

Alexander Baljakin nationaal kampioen sneldammen

HUISSEN - Bij de nationale kampioenschappen sneldammen is Alexander Baljakin winnaar geworden. In het onderdeel Blitz wordt gespeeld met een bedenktijd van vijf minuten plus drie seconden per zet. Dat betekent dat een partij ongeveer een kwartier duurt.

Tijdens de finaledag scoorde Alexander in zeven ronden twaalf punten en daarmee bleef hij Jan Groenendijk (10) en nationaal kampioen normaal tempo Roel Boomstra (8) ruim voor.

Voor Alexander was met name zijn overwinning tegen Roel Boomstra niet minder dan een revanche. In het reguliere kampioenschap was hij zijn titel aan Roel kwijt geraakt en werd hij tweede.

SV Angeren MC1 team zoekt meiden

ANGEREN - Het gezellige meiden C1 team zoekt nog enthousiaste, sportieve speelsters in de leeftijd van dertien tot vijftien jaar.

Sportiviteit , teamgeest en gezelligheid staan hoog in het vaandel bij dit energieke team. Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen, of wil jij je direct aan melden, stuur dan een berichtje naar svangeren@gmail.com.

Schuttersgilde Sint-Bavo zoekt nieuwe leden

ANGEREN - Op woensdag 1 juli houdt schuttersgilde Sint-Bavo een open repetitieavond.

De drumfanfare is dringend op zoek naar muzikanten die het leuk vinden om met een gezellige club mensen muziek te maken onder begeleiding van dirigent Henry Meijer. Ervaren muzikanten maar ook nieuwe (jeugd-)leden zijn welkom. Deze avond zullen ook onze jeugdleden meespelen met de drumfanfare en ook nog zelf wat van zich laten horen.

Ook de vendeliers kunnen nieuwe (jeugd-)leden gebruiken. Onder begeleiding van commandant Marcel Molthoff wordt er iedere week hard geoefend om zowel klassiek, acrobatisch en solo te vendelen. Ook is er die avond de mogelijkheid om kennis te maken met de instrumenten en de vaandels en om deze uit te proberen!

De vendeliers repeteren van 18.30 tot 20.00 uur in de gymzaal en de drumfanfare repeteert van 19.30 tot 21.30 uur in de theaterzaal van het Dorpshuis in Angeren. Voor meer informatie kan men mailen naar secretariaat@stbavoangeren.nl.

W. Geurtz en Zn pakken de dubbel!

HAALDEREN - In het weekend van 20 juni stonden er voor De Vliegende Post twee vluchten op het programma en wel een uit Bourges (591 km) en Quivrain (227 km).

De eerste vlucht die gelost werd was die vanuit Bourges deze werden gelost om 06.45 uur hieraan deden 64 duiven van elf liefhebbers.

W. Geurtz & Zn 10 mee 5 pr. 1, 3, 8, 11, 15
Wiltink-Meijs 4 mee 2 pr. 2, 14
Comb. Engelen 9 mee 1 pr. 4
Muller- De Wijse 6 mee 1 pr. 5
Chr. Graven 5 mee 1 pr. 6
Comb. van Zadelhoff 7 mee 4 pr. 7, 9, 10, 12
Th. Rutjes 4 mee 1 pr. 13
J. Peters (G) 16

De tweede vlucht vanuit Quivrain werd gelost om 10.00 uur hieraan deden 150 duiven mee van veertien liefhebbers.

W. Geurtz & Zn 18 mee 4 pr. 1, 5, 31, 35
H. de Wijse 10 mee 1 pr. 2
A.J. van Olderen 10 mee 3 pr. 3, 6, 16
Chr. Graven 10 mee 3 pr. 4, 12, 20
Muller - de Wijse 19 mee 4 pr. 7, 24, 33, 34
H. Leemreise 16 mee 9 pr. 8, 10, 11, 13, 17, 26, 28, 32, 36
Wiltink-Meijs 10 mee 2 pr. 9, 25
Comb. Weijers 19 mee 6 pr. 14, 15, 29, 30, 37, 38
Comb. v. Zadelhoff 10 mee 1 pr. 18
Comb. Engelen 6 mee 3 pr. 19, 21, 27
J. v.d. Scheur 8 mee 2 pr. 22, 23

Column

Klinkers

In mijn jeugd kwam het asfalt in opmars. Hobbelige straatklinkers werden in sneltreinvaart vervangen door superglad asfalt. Het verkeer was minimaal. Kinderen konden zelfs op 'drukke' asfaltwegen rolschaatsen en tollen. Tijdens de reconstructie van de Zandsestraat in Bemmel wist ik nog een fiks aantal prachtige straatklinkers te scoren. We zijn ondertussen verhuisd, maar de Bemmelse klinkers vormen in onze tuin weer het terras. Een tuin is nooit klaar. Ik heb een pad van houtsnippers aangelegd en afgezet met Bemmelse klinkers. Ik kwam er tien tekort. En laat wegenbouwbedrijf Van Dalen nou net voor rioolvervanging in Gendt de Burchtgraafstraat met dezelfde klinkers hebben opgebroken. Een wegwerker was niks te beroerd om me wat klinkers te geven. Een bewoonster vond het vreemd. Straks zijn er klinkers te weinig, merkte ze met verbazing op. Nee hoor, zo werd de vrouw gerustgesteld. De ervaring van de wegwerker is dat na een opgebroken straat vaak wordt heringericht, inclusief verkeersremmende maatregelen. Drempels. Er moeten dan sowieso klinkers bij. De vrouw kijkt verbaast. In haar straat rijden auto's niet te hard omdat er schoolgaande jeugd fietst. Ik nam de klinkers mee naar huis en dacht, met die vrouw ben ik het wel eens. Verkeersambtenaren zijn er dol op om het oude straatbeeld te vergallen met drempels, strepen, bochten, paaltjes en nog meer verkeersborden. Lingewaard is in dit geval geen uitzondering. De verantwoordelijke verkeersambtenaar is verzekerd van zijn baan. Het college wil tot 2018 jaarlijks 40.000 euro uitgeven om op de dijken drempels neer te kwakken. Met infoborden worden motorrijders verzocht rekening te houden met recreanten. Pierre Cuypers van D66 wil dat de verkeersambtenaar zorgt dat op de dijk bloembakken worden geplaatst. Leuk, chicane bochten voor motorrijders en trapondersteunde fietsers die over super glad dijkasfalt zoeven. Een toeristische attractie. Ben ik niet van deze wereld die mijmert over hobbelige klinkerwegen zonder drempels, paaltjes en bloembakken? Weg drempels, dan krijgt Lingewaard de 10 klinkers van me terug.
Sjaak

Gezocht!

HAALDEREN - Duizend euro beloning voor degene die kan zorgen dat ik mijn snorscooter terugkrijg. Hij is gestolen op 12 juni tussen 04.00 en 05.00 uur in Haalderen.

Het betreft een Vespa Paggio de kleur is rood-bruin. Met hoog windscherm, veel chroom. Kenteken is F473DL. 2-delige bodysit, leer lichtbruin + bagagerek.
Reactie graag sturen naar Melkvaart 2, 6685 CA Haalderen. Bellen mag ook: 0481-354651 of 0613237161.

Protestantse

gemeente Huissen

HUISSEN - De kerkdienst van de protestantse gemeente Huissen is zondag 28 juni om 10.00 uur te bezoeken in het kerkgebouw aan het Raadhuisplein 35.

Voorganger is dominee M.Glastra. Crèche en mini kinderkerk tot vier jaar. Kinderkerk vier tot twaalf jaar. Meer informatie staat op www.pknhuissen.nl.

Inzameling oud

papier in Haalderen

HAALDEREN - Vrijdag 3 juli wordt het oud papier in Haalderen ingezameld.

Gevraagd wordt het papier netjes bij elkaar gebonden voor 17.30 uur aan de straat te zetten.

Zwem4daagse

in Gendt

GENDT - Van 7 tot en met 10 juli verzorgt zwem- en polovereniging Thetis de Nationale Zwem4daagse in Gendt.

Iedereen kan weer mee doen met de zwem4daagse bij zwembad Walburgen. Er kan ingeschreven worden op dinsdag 7 juli vanaf 17.00 uur. Er kan dagelijks gezwommen worden tussen 17.00 en 19.00 uur. Tot en met twaalf jaar kost de inschrijving drie euro en moet je minimaal 250 meter per dag zwemmen. Vanaf dertien jaar kost de inschrijving vier euro en moet je minimaal 500 meter per dag zwemmen.

Open eetcafé

HUISSEN - Donderdag 2 juli verzorgt de SWL weer een open eetcafé in het Dominicanenklooster van Huissen.

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten, kan zich telefonisch aanmelden op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur alleen via het Meldpunt op 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan men zich aanmelden voor de week er op.

Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunt Huissen.

Restjesdag bij

De Zilverkamp

HUISSEN - "Zaterdag 4 juli houden we restjesdag! Dit houdt in dat je van alles en nog wat kunt doen, Veel dingen die we al eens gedaan hebben komen nog eens terug om de restjes op te maken."

"Kom dus gewoon eventjes langs en bekijk wat jij wel leuk zou vinden om nog eens te doen. Kies uit en doe mee op zaterdag 4 juli van 11.00 tot 14.00 uur bij Winkelcentrum de Zilverkamp (www.facebook.com/winkelcentrumdezilverkamp)."

Meer drempels op dijken in Lingewaard

BEMMEL – Hoewel de afgelopen jaren veel aandacht en geld is besteed aan veiligheid en snelheidsverlaging op de dijken laat het gedrag van automobilisten en motorrijders nog steeds te wensen over. Het college zegt nu in te zetten op daadkrachtig handelen. De komende vier jaar kan hiervoor 40.000 euro worden besteed. De gemeenteraad wordt deelgenoot gemaakt in het oplossen van een jarenlang slepende problematiek.

(van de redactie)

Motoren en fietsers moeten de dijk samen delen. (foto Sjaak Veldkamp)

Op de dijk tussen Angeren en Huissen is het druk. Volgens de politie wordt er nog steeds te hard gereden. Ondanks de aanleg van drempels en een verbod om harder te rijden dan zestig kilometer per uur. Fietsers raken in de knel. Het college heeft bij de raad een proefballonnetje opgelaten om onder of langs de dijk een fietspad aan te leggen.

Meer concreet is het voorstel om nog dit jaar voor de automobilisten het onmogelijk te maken om via de Paddepoel in Angeren en de Everstraat Huissen de Rijndijk op te rijden.

De dijk tussen Angeren en Gendt wordt tot 2018 gefaseerd ingericht als een 60km-zone. Dit jaar kan het dijkvak tussen Hulhuizen en Gendt aangepakt worden. In 2018 is de fasering afgerond met het dijkvak tussen De Krakkedel in Angeren en de Rijnstraat in Doornenburg.

De motoren zijn al langer het mikpunt van bezwaarmakers. Het college is er geen voorstander van om de dijk voor motorrijders dicht te gooien. Een oplossing is bedacht door informatieborden te plaatsen waar motorrijders op attent worden gemaakt rustig op de dijken te rijden en rekening te houden met wandelaars en fietsers.

In juli discussieert het college met de gemeenteraad over het veiliger maken van de Lingewaardse dijken.

Gendtse fietstochten

GENDT - De Stichting Welzijn Ouderen Gendt heeft ook dit jaar weer drie fietstochten georganiseerd voor alle mensen van vijftig jaar en ouder.

De tochten zijn gepland op de dinsdagen 7 en 21 juli en 4 augustus. Als reservedatum staat 11 augustus gepland. Alle ritten voeren langs allerlei leuke plaatsen en zijn vijftig kilometer lang. Start en finish zijn bij sporthal Walburgen aan de Nijmeegsestraat. Er kan worden gestart vanaf 09.00 uur en men moet uitgeschreven zijn voor 17.00 uur. Zich inschrijven kan voor de start van elke rit. De kosten van daalname bedragen drie euro per tocht (inclusief eventuele pontkosten).

"Bovendien wordt u voor de start van de eerste rit een gratis kop koffie / thee aangeboden door SWOG. Bij deelname aan alle tochten, ontvangt u na de derde tocht een herinneringsmedaille. De organisatoren hopen u allen weer in grote getale te mogen begroeten bij deze gezellige fietsdagen. Voor eventuele nadere informatie kunt u bellen met Ton Balduk (0481 422069)."

Donatie aan G-Hockeyteam Bemmel Zo gaan wildbeheer en G-hockey samen…

LINGEWAARD - Onlangs is er in het werkgebied van de Wildbeheereenheid (WBE) Overbetuwe Oost door een auto helaas een ree aangereden. Als waardering voor de hockey-begeleiding en het behalen van het kampioenschap van het G-Hockeyteam van MHCB Bemmel heeft WBE Overbetuwe Oost graag een donatie gedaan.

WBE Overbetuwe, een regionaal samenwerkingsverband van jagers, tracht door middel van jacht en beheer een goede wildstand te behouden. De WBE heeft een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) in dienst die direct werd ingeschakeld toen bekend werd dat er een ree aangereden was. Hij constateerde ter plaatse dat de ree nog maar net daarvoor was overleden. Op dat moment werd de grondeigenaar gewaarschuwd en samen met de BOA kwamen zij op het idee om het vlees van de ree per opbod te verkopen en het bedrag te bestemmen voor een goed doel.

Zonnebloem Huissen: Betuwetocht

HUISSEN - "Na dagen van regen hadden wij het geluk dat we een fijne middag, met zo'n dertig auto's achter elkaar heerlijk konden rondrijden. De route die gekozen was bracht onze gasten langs plekjes uit hun jeugd.


Vroeger gingen zij lopen of op de fiets, naar het kasteel, een fort, een vriendje, een vriendinnetje, tantes en ooms, neefjes en nichtjes. Vandaag werden ze opgehaald, kregen halverwege de route heerlijk koffie, thee, gebak met slagroom en een borreltje toe en werden daarna weer naar huis gebracht. Een erg geslaagde middag mede dankzij alle vrijwilligers.

Open eetcafé Bemmel

BEMMEL - Dinsdag 7 juli verzorgt de SWL weer een open eetcafé in creatief centrum Hofstede aan de Hoefslag 28 in Bemmel.

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie), die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten, kan zich telefonisch aanmelden op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur alleen via het Meldpunt op 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan men zich aanmelden voor de week er op.

Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePuntBemmel.

11 / 24

12 / 24

13 / 24

14 / 24

Sjors Sportief & Sjors Creatief geeft cheque aan Sinterklaaspret

LINGEWAARD - In het schooljaar 2014-2015 hebben bijna achthonderd kinderen deelgenomen aan Sjors Sportief en Creatief, het sport- en cultuurkennismakingsproject in gemeente Lingewaard. Het hele schooljaar hebben kinderen kunnen deelnemen aan diverse sport- en cultuuractiviteiten die georganiseerd werden door de organisaties uit Lingewaard en omgeving.

Bijna alle introductielessen zijn gratis, waardoor kinderen op een laagdrempelige manier de kans krijgen een kijkje te nemen bij de sport- of cultuuraanbieder waar zij nieuwsgierig naar zijn. Deze formule geeft kinderen de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om een structurele actieve deelname te bewerkstelligen.

Omdat niet alle workshops gratis aangeboden kunnen worden, is er soms een bijdrage aan de kinderen gevraagd. Een deel van deze bijdrage gaat naar de vereniging/aanbieder, een ander deel naar een goed doel uit Lingewaard. Net als vorig jaar heeft Stichting Welzijn Lingewaard besloten om Sinterklaaspret als het goede doel uit te kiezen.

Sinterklaaspret

Stichting Sinterklaaspret vindt dat de Sint er is voor ieder kind. Ook voor kinderen van wie de ouders geen geld hebben. Het kan niet zo zijn dat Sinterklaas deze kinderen overslaat. De stichting zet zich dan ook in om ook deze kinderen in de cadeaugids van de Sint te laten snuffelen en een cadeau te laten uitzoeken. Dankzij de deelnemers van Sjors Sportief en Creatief mocht Paul Benders namens stichting Sinterklaaspret een cheque van 95,50 euro in ontvangst nemen.

Sjors Sportief en Creatief is een samenwerkingsverband tussen Stichting Welzijn Lingewaard, Gemeente Lingewaard, Sportstimulering Nederland, basisscholen en sport- en cultuurorganisaties van gemeente Lingewaard.

Activiteiten op Minkhof leef- en doeboerderij

BEMMEL - Leef- en- doeboerderij De Minkhof is een plek voor senioren uit Lingewaard en omgeving die elkaar willen ontmoeten en deel willen nemen aan binnen- en buitenactiviteiten.

Wat is er mooier dan samen genieten van een heerlijke dag samen. U bent niet verplicht om ergens aan mee te doen, maar wat is leuker dan actief in- en rond de boerderij bezig te zijn? Er worden ook iedere woensdag en vrijdag zeer uiteenlopende binnenactiviteiten georganiseerd. Zo kunt u bijvoorbeeld op 8 juli aanschuiven aan de verhalentafel . Achter ieder mens schuilt een verhaal en oude gebruiken en kennis mogen niet verloren gaan.

Bent u nieuwsgierig geworden of popelt u om mee te doen? Loop dan op de openingsdagen bij ons binnen. De koffie staat klaar! Meer gegevens kunt u vinden op onze website www.minkhof.nl.

Op iedere woensdag en vrijdag zijn er diverse activiteiten gepland. Regelmatig zult u in deze krant de activiteitenkalender kunnen lezen. Voor de komende twee weken nog even de speciale activiteiten op een rijtje gezet. (wijzigingen - het is vakantietijd - uiteraard voorbehouden).

Woensdagochtend 1 juli : voetmassage

Vrijdag 3 juli: mozaïken

Woensdagochtend 8 juli: verhalentafel

Woensdagmiddag 8 juli: bloemschikken

Vrijdag 10 juli: bloemschikken        

Zondag 23 augustus vieren wij het eenjarig bestaan van Leef- en doeboerderij De Minkhof! Zet deze datum vast in uw agenda! Wij houden u op de hoogte van alle festiviteiten op die dag.

4-Daagse lopen voor Wings for life

BEMMEL - Wij zijn Mil de Bruijn en Mascha Roelofsen uit Bemmel, vriendinnen van elkaar en wandelmaatjes. Wij lopen al een aantal jaren de 4-Daagse van Nijmegen mee en dit jaar willen wij voor een goed doel lopen: Wings for life.

Wings for life is een internationale, non-profit stichting voor dwarslaesie onderzoek. De missie is een behandeling tegen dwarslaesie te vinden. Ze financieren wereldwijd wetenschappelijk onderzoek en klinische studies van wereldklasse, gericht op de genezing van ruggenmergletsel.

"Wij willen Wings For Life onder de aandacht brengen en geld inzamelen voor dit doel, omdat wij beiden hiermee te maken hebben. Vijftien jaar geleden heeft Mil een zwaar auto-ongeluk gehad, hierbij heeft ze haar nek en rug op meerdere plaatsen gebroken en een bloeding gehad in het ruggenmerg. En een incomplete dwarslaesie. De kans dat ze ooit nog zou kunnen lopen was volgens de artsen geen tien procent. Maar door een intensief revalidatieproces, een zware en moeilijke tijd is ze weer aardig terug gekomen in de maatschappij. Alleen leeft ze dagelijks met zenuwpijn (neuropathie). Mogelijk dat er ooit een behandeling gevonden wordt om zenuwpijn te genezen."

"Zeven jaar geleden is Mascha geopereerd aan haar rug. Ze had een afgegleden ruggenwervel, die de zenuwbanen naar haar benen dreigden te beschadigen. De operatie heeft dat voorkomen en de pijn is weggenomen. Tijdens de revalidatieperiode van zes weken in een gipscorset is Mascha begonnen met wandelen om weer conditie op te bouwen. Dat wandelen heeft haar zo goed gedaan,dat ze nu voor de vierde keer de 4-Daagse van Nijmegen gaat lopen.

"Wij willen jullie hulp vragen door een bijdrage te leveren voor dit doel: Wings for life NL32RABO0118148486 (www.facebook.com/milmaschawingsforlife)."

Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg

GENDT- Op zondag 5 juli is er een kerkdienst in de protestantse kerk van Gendt aan de Torenlaan. De aanvangstijd van de viering is 10:00 uur. In deze viering zal dominee M. de Bree voorgaan.

Ook deze zomer organiseert de kunstcommissie van de protestantse gemeente Gendt-Doornenburg een expositie in haar kerk aan de Torenlaan.

Deze keer zal Els Wallenburg uit Delft haar schilderijen tonen. Els Wallenburg houdt zich de laatste jaren bezig met het maken van schilderkunst. Wat aanvankelijk begon als een hobby in de jaren '80, heeft uiteindelijk een beroepsmatig karakter gekregen, mede door haar opleiding Kunstzinnige Therapie. Haar overwegend abstracte werken karakteriseren zich door kleurgebruik in dezelfde kleurnuances. Op zondag 5 juli zal de expositie om 11.00 uur geopend worden. Tot en met 23 augustus zal de expositie elke zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur te bezichtigen zijn.

Iedereen is welkom om de schilderijen te bekijken en een kopje koffie of thee of een glas limonade te drinken. Voor fietsers en wandelaars is het ook een mooie plek om even een rustpauze te nemen.

Open tuin in Gendt

GENDT - Beleef de zomer met bloeiende rozen, daglelies, phloxen en kunst in de prachtige tuin. Zondag 5 juli tussen 11.00 en 17.00 uur openen Loïc Tasquier en Jan Rooding hun tuin weer.

Nu exposeren: Nicolas Hillyard, een Engelse keramist met gebruiks- en sieraardewerk, Loïc Tasquier met keramische objecten Lipstick, Jan Rooding met keramiek dieren en aartsengelen, Elfriede Barten met glas in lood engeltjes.

Toegang, koffie, thee en cake zijn gratis. "Wel vragen wij een vrijwillige bijdrage voor het Children Day Care Center bij Durban – Zuid Afrika. Dit is een kindertehuis dat door twee voormalige inwoners van Gendt, Yvon Kregting en Peter Heinst, met ongelofelijke inzet en passie wordt geleid."
Le Jardin des Deux Bons Diables ligt aan De Bonkelaar 34 in Gendt.

Uitnodiging informatieavond over eerste communie 2016

LINGEWAARD - Alle ouders/verzorgers die er over denken hun kind mee te laten doen aan de voorbereiding op het ontvangen van de Eerste Communie in 2016 en andere belangstellenden worden uitgenodigd voor de informatieavond op dinsdagavond 6 oktober in het Kulturhus in Angeren.

Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee voor u klaar. Begonnen wordt om 20.00 uur. Op deze avond krijgen ouders/verzorgers uitleg over de gang van zaken tijdens het voorbereidingstraject en wat daar bij komt kijken. Uiteraard ligt ook het project zelf ter inzage en is er gelegenheid om vragen te stellen.

In 2016 zal de Eerste Communie gevierd worden op twee locaties: in de O.L. Vrouw Tenhemelopneming in Huissen en in de O.L. Vrouw van Zeven Smarten in Haalderen. De data waarop in 2016 de Eerste Communie zal plaatsvinden zijn: zondag 10 april 2016 in Huissen, en zondag 17 april 2016 in Haalderen. Beide vieringen worden feestelijk opgeluisterd door kinderkoor Spetters, onder leiding van dirigent Eugène Ceulemans.

Sluitingsdatum inschrijving

Belangrijk voor u om te weten is dat na 23 oktober is aanmelding en inschrijving niet meer mogelijk is. Begin september 2015 is een inschrijfformulier beschikbaar via het secretariaat van parochie De Levensbron: e-mail: secretariaat@parochiedelevensbron.nl, 0481 451371 (keuze 1). Het formulier is daar op te vragen of te downloaden van de website: www.parochiedelevensbron,nl. Via het parochieblad de 7sprong en de website wordt u op de hoogte gehouden

Kersenmiddag bij Zonnebloem Doornenburg

DOORNENBURG - Donderdag 25 juni was het weer kersen eten in Vlieren bij boerderij De Geer. Het weer werkte bijzonder mee en de gasten uit Doornenburg hadden er allemaal zin in.

Al vele jaren organiseert de Zonnebloem deze gezellige middag; dit was voor de vijfde keer bij Roelofs De Geer.De vrijwilligers hadden dan ook hun beste beentje voortgezet om het de gasten naar hun zin te maken. Eerst werd men getrakteerd met koffie en kersencake, daar genoot ieder van.

De kersen stonden op tafel zodat de zonnebloemgasten er zoveel van konden smullen. Er werden rondjes bingo gedraaid en sommige gasten wonnen dan ook een prijs. De middag werd afgesloten met heerlijke soep gevuld met ballen. Als toetje ijs met kersen met een toefje slagroom. Zo had iedereen hun buik goed gevuld en gingen de gasten met een tevreden en blij gevoel naar huis.

Herenteam tennisclub Haalderen kampioen

HAALDEREN - Het herenteam van Tennisclub Haalderen deelnemende aan de zomeravondcompetitie Gelderland (1e klasse woensdag) is kampioen geworden.

Alle deelnemende heren, Ronald van Os, Sarino Rossen, Dominique Rasing, Rinado Alofs, David van Kuppeveld, Twan Wagener en Wiliam Geurtz (niet op foto) zorgden voor dit resultaat.

Feestmiddag in Haalderen bij Bejaard Maar Jong

HAALDEREN - Donderdag 9 juli is de afsluiting van het seizoen bij Bejaard Maar Jong in Haalderen.

Daarom wordt er, voor alle leden en donateurs van Bejaard Maar Jong, een gezellige middag gehouden van 14.00 tot 16.30 uur in dorpshuis De Tichel in Haalderen.

Medewerking wordt verleend door accordeon groep Betuwe Oost. Een hapje en drankje zullen zeker niet ontbreken.

Op maandag 17 augustus wordt het seizoen 2015/2016 geopend met koersballen, biljarten en klaverjassen; donderdag 20 augustus start het bewegen op muziek en de soosmiddag om 14.00 uur. Nieuwe deelnemers aan een van de activiteiten zijn welkom. "Kom gerust een keer langs om te kijken en deel te nemen."

In een Oogopslag

woensdag 1 juli
19.00 u. Indoornik, H. Johannes de Doperkerk, MARIAVIERING, voorgangers: Pastor Ineke van Cuijk en Pastor Victor Bulthuis. Het gemengd koor zal stemmige Marialiederen zingen.

woensdag 1 juli
09.30 St. Bavo kerk Angeren, Eucharistieviering met Pastoor Peters.

vrijdag 3 juli
10.00 u. Kapel Gouden Appel Bemmel, Eucharistieviering met Pastoor Peters.

zaterdag 4 juli
19.00 u. OLV van Zeven Smarten Haalderen, Eucharisiteviering met Pastor Bulthuis en het gemengd koor

zondag 5 juli
10.00 u. OLV Tenhemelopneming Huissen-Stad,
Eucharistie- GEZINSVIERING met Pastoor Peters en het Kinderkoor Spetters

woensdag 8 juli
09.30 u. St. Martinus Doornenburg, Eucharistieviering met Pastoor Peters.

Sponsors bedankt

HUISSEN - Huisman Sport Open Toernooi TV Huissen 2015 wil haar sponsors bedanken.

Ehbo-cursus voor beginners

HUISSEN - Ehbo-cursus voor beginners. Iets voor jou? Ja! Ehbo leren en doen is namelijk voor iedereen interessant. Omdat je ontdekt, hoe je in noodgevallen levens kunt redden. En omdat je leert hoe je meer alledaagse ehbo-handelingen moet verrichten. Bovendien is het volgen van deze cursus 'stiekem' nog leuk ook!

Hoe ga je om met emoties, van jou én van slachtoffers? Wat moet je doen bij een stoornis van het bewustzijn en de ademhaling bij een slachtoffer? Hoe ga je om met letsel, van een breuk tot een brandwond? Hoe help je bij kleine ongevallen?

Ehbo Leren & Doen is een mix van theorie en praktijk. Thuis bereid je je voor met de laatste versie van het lesboek. Op de leslocatie in basisschool De Abacus aan de Van Voorststraat in Huissen worden de praktijklessen gegeven.

Kun jij straks reanimeren?

Misschien hoef je die kennis nooit toe te passen. Maar als het ooit nodig is, wil je zeker niet machteloos toekijken. Dus aarzel niet en schrijf je in voor de nieuwe cursus! De nieuwe cursus start in september en zal worden gegeven door een gediplomeerd instructeur. De kosten voor deze cursus bedragen inclusief examen 125 euro.

Meer informatie staat op www.ehbohuissen.nl en te verkrijgen bij Nelly Liskaljet, secretariaat Ehbo Sint-Christoffel in Huissen; 06 50413631.

Tussenstand actie 'Vrienden van de Bemmelse Dweildag'

BEMMEL - "Ook zo genoten van de 29e Bemmelse Dweildag? Als organisatie kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd weekend, maar we zijn ook alweer volop bezig om plannen te maken voor volgend jaar!"

"Op 12 juni 2016 staat de 30e Dweildag gepland en daar willen we uiteraard een groot feest van maken. Uw hulp is daarbij zeer welkom. In het voorjaar zijn we begonnen met de actie 'Vrienden van de Bemmelse Dweildag', waarbij u voor 0,83 euro per maand vriend(in) wordt. Doel is om een bredere financiële basis te krijgen voor het organiseren van ons evenement, met steun van de (Bemmelse) bevolking. Onder de bezielende leiding van Jan 'dweil' Verhoeven zijn alle vrijwilligers op pad gegaan om leden te werven. Ook tijdens de Dweildag probeerde Jan mensen enthousiast te maken en dat lukte meermaals."

"Inmiddels hebben ruim 350 mensen aangegeven om deze actie te steunen en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee! Uiteraard hopen we nog meer 'vrienden' te kunnen krijgen en daarom loopt de actie ook de komende tijd gewoon door. Inschrijfformulieren kunt u downloaden van onze site 'www.dweildag.nl/vrienden'.

Als u alle gegevens op het formulier invult, worden deze vervolgens automatisch in onze administratie opgenomen; u ontvangt van ons een prachtige Dweildagbutton! Doe eens gek en wordt voor een prikkie 'vriend(in) van de Bemmelse Dweildag'. Noteer alvast in uw agenda: 11 en 12 juni 2016 Dweilweekend Bemmel. Prachtige foto’s van het Dweilweekend staan op www.dweildag.nl."

De Vriendenkring Huissen snelste van Lingewaard

HUISSEN - Vrijdag 19 juni was er een fondvlucht vanaf Aurillac over een afstand van 820 km. De duiven werden om 13.00 uur gelost en de eerst viel op zaterdag 20 juni om 10.52 uur op het hok. Deze eerste duif is van H. Cornelissen. 2e. P. Eeuwes, 3e. W. Buijs, 4e. P.J.H. v. Ooijen.

De tweede vlucht was vanaf Bourges. Deze vlucht was over een afstand van 595 km. De duiven werden om 06.45 uur gelost en de eerste duif van E. v. Aalten arriveerde om 15.09 uur. 2e. H. Hegeman, 3e. P. Eeuwes, 4e. P.J.H. v. Ooijn.

De derde vlucht was een Vitessevlucht vanaf Quievrain over 230 km. Hier had H. Hegeman om 12.58 uur als eerste een duif op het hok. De duiven waren op deze vlucht om 10.00 uur gelost. 2e. J. v. Ingen & Zn., 3e. E. v. Aalten, 4e. C. Vermeulen, 5e. C. Neijenhuis, 6e. T. Sas.

Open toernooi TV Huissen groot succes

HUISSEN - Tennisvereniging Huissen kijkt terug op een zeer geslaagd Huisman Sport Open Toernooi. Het toernooi is gespeeld in de week van 15 tot en met 21 juni.

Dit jaar ging een recordaantal van 144 deelnemers de strijd met elkaar aan, wat resulteerde in 105 wedstrijden. De wedstrijden in het finale weekend waren stuk voor stuk thrillers, met verrassende uitslagen en een hoog sportiviteitsgehalte. En ook aan de genen die minder succesvol waren op de baan was gedacht: dankzij de lokale ondernemers konden dagelijks mooie prijzen worden verlood in de loterij.

Verrassend was dat dit jaar ook de jeugd een grote rol speelde bij het toernooi. In de categorie Dames Enkel 3 ging Laura Hegeman, een jeugdspeelster van TV Huissen, er met de overwinning vandoor. Een mooie ontwikkeling voor de regio!

Het thema van het toernooi was ‘Helemaal Hollands’. Dit thema was vergaand doorgevoerd: het park en het clubgebouw waren in de kleuren rood-wit-blauw versierd, en tijdens dit toernooi werden Hollandse hapjes geserveerd. Als klap op de vuurpijl sloot volkszanger Ome Cor het toernooi in stijl af waardoor het nog lang gezellig bleef op de club.

Open Air Mis in Doornenburg

DOORNENBURG - Op zondag 5 juli om 15.00 uur verzorgt schippersvereniging Sterreschans een ‘Open Air Mis’ aan de Pannerdenseweg, Sterreschans in Doornenburg.

Deze mis zal worden voorgegaan door schippers-aalmoezenier B. van Welzenes. Tevens zal er medewerking verleend worden door gemengd koor ‘Zanglust’ uit Gendt onder leiding van dirigent Frans Evers.

Foto: Anton de Kluys

Mocht het op 5 juli slecht weer zijn, zal deze mis verplaatst worden naar de Sint-Martinuskerk in Doornenburg. Iedereen is welkom.

Damvereniging VBI mist de nationale beker

HUISSEN - In het Huissense Koelhuis werd de slotdag van de nationale bekercompetitie gespeeld. In de kwarfinale was het Arnhemse CTD de tegenstander van Ddamvereniging VBI. De Huissense formatie ging vlot van start. Alexander Baljakin en Pepijn wonnen hun partijen en daarmee leek de volgende ronde al bijna zeker.

Deelnemer aan het 'grote' Nationaal kampioenschap Maarten Linssen liet onverwacht de punten liggen, maar Jos Stokkel trok de zaak in een keurige remise weer recht. Met een 5-3 overwinning gingen de Huissenaren naar de halve finale. Daar wachtte de zoals altijd geduchte tegenstander Witte van Moort.

Pepijn van den Brink kwam wel op een schijf voorsprong maar dat bleek onvoldoende voor de winst. Jos Stokkel zette het VBI-team op voorsprong. Maarten Linssen, die na een voortreffelijk seizoen zijn dag niet had moest weer het loodje leggen. Het was Alexander Baljakin die weer eens een van zijn venijnige eindspelletjes uit de kast haalde en zijn team met een 5-3 overwinning naar de finaleronde trok. Daar was Hijken de laatste schakel.

De Drentenaren hadden een sterrenploeg op de been gebracht met drie deelnemers aan het laatste NK en een oud-nationaal kampioen. Dat bleek voor de Huissenaren een brug te ver. Pepijn van den Brink moest de punten aan Auke Scholma laten en daarna bleek er onvoldoende compensatie. Alexander Baljakin volgde met remise tegen Hans Janssen. Jos Stokkel hield zich nationaal kampioen Roel Boomstra vakkundig van het lijf en ook Maarten Linssen speelde een goede partij maar kwam niet verder dan remise. Met een 5-3 overwinning mocht Hijken de beker in noordelijke richting meenemen.

Huissens (live) muziekspektakel op 5 juli Back to the Music is terug

Altijd gezellige drukte tijdens het muzikale (live) spektakel Back to the Music in Huissen. Dit jaar ook koopzondag en wel op 5 juli. Foto: Van Eimeren Huissen

HUISSEN – Back to the Music is terug met drie noviteiten! Er is een thema; Disco/70's. In dat genre is dan ook de (live) muziek van bands en dj's op zondag 5 juli. Er zijn mobiele cateraars. En... het is koopzondag, winkels open vanaf 13.00 uur!

Etalages van de winkels zullen in stijl zijn gedecoreerd. Dus eerst je favoriete spullen kopen. Het muzikale programma start om 14.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Bij 't Huessenaartje de zeven man sterke 024 Live Band, waarvan de leden, onder meer twee zangeressen, bijna allen met bekende artiesten speelden. Bij Big Fish café speelt vaste waarde Reflexion de lekkerste krakers uit de 70's. What-Ever bij café De Dijk is ook al jaren bekend en geliefd en zeker om hun disconummers.

Altijd gezellige drukte tijdens het muzikale (live) spektakel Back to the Music in Huissen. Dit jaar ook koopzondag en wel op 5 juli. Foto: Van Eimeren Huissen

Swingen geblazen ook bij café Het Moment, met Club Soda. Een tienkoppige topband met twee zangeressen en vier blazers en vette danceclassics. Bij café De Kater geen live muziek, maar de dj's Wim en Arnold, die de bekendste hits uit het tijdperk van het thema draaien. Daarnaast bij Borrelzz een buitenbar én podium, waar De Bent en Whatever de bezoekers laten dansen.

Voetjes van de vloer? De voetjes gaan zeker ook van de vloer bij De Buitenpoort, met de Huissense '70's specialist' Flashback. Daarna speelt Backedge Soul Train de tent plat. Elf man sterk en disco, soul en funk slaan de klok. De Gouden Engel brengt de jonge 4Faces, Dj Johan en hilarische sketches van toneelgroep Marjatta.? Ook aan de Helmichstraat: mobiele cateraar Willy's Foodspecials (kipspecialiteiten), op de Markt Drive 'n Shake (cocktails, milkshakes en hotdogs) en Fred's Frietfestijn. En in de Langestraat bij de protestantse kerk De Poffertjeskraam en Festishakes (voedzame shakes).

Foto Van Eimeren maakt foto's, print ze vrijwel direct uit. De leukste foto wint een toepasselijke prijs. Op Facebook.com/BacktotheMusicHuissen meer informatie en winactie, like en deel!

Websites en internetapplicaties: het werkterrein van Vincent de Haan Fijn Media: Denken vanuit het perspectief van de bezoeker maakt een website succesvol

ELST – Als ondernemer wil je je bezighouden met je vak. Voor de moderne ondernemer is internet daarbij onmisbaar. De website ondersteunt je bedrijf en wellicht wil je je producten graag online aanbieden via een webshop. Om een website zo goed mogelijk op te zetten, is een vakman nodig. Die vind je bij Fijn Media. Vincent de Haan helpt je zelfs bij het verzorgen van een maatwerk internetapplicatie. Twijfel je? Niet nodig, want via internet wordt zijn hulp zelfs tot volle tevredenheid vanuit New York door een bedrijf gevraagd.

Zelf is Vincent nog een jonge ondernemer, die nu vijf jaar geheel zelfstandig zijn bedrijf voert. Hij heeft zijn sporen op internet-gebied al ruimschoots verdiend. Jarenlang was hij actief om allerlei oplossingen te bedenken voor de websites van Weeronline.nl, waar hij in dienst was. Hij heeft er gewerkt aan internetconcepten en verdere ontwikkeling van deze zo populaire websites.

Hij werkt ook veel samen met reclame,- en communicatiebureaus, waar hij hen adviseert en ondersteunt op het gebied van websites, internetapplicaties en projectmanagement. Mede door zijn ervaring beschikt Vincent over allround kennis.

Momenteel heeft Fijn Media veel vaste klanten in de Overbetuwe, voor wie Vincent de website onderhoudt en service verleent. Meedenken met de klant is een sterk punt van Fijn Media, dat oplossingen levert tegen scherpe prijzen. Vincent houdt ervan snel, duidelijk en flexibel te werken. "Goede service verlenen vind ik erg belangrijk. Dat geeft vertrouwen en onze klanten weten waar ze aan toe zijn", aldus Vincent de Haan van Fijn Media.

Fijn Media is gevestigd aan Platinaweg 20 in Elst; telefoon (0481) 366154; www.fijnmedia.nl.

Hengelsportvereniging De Karper

LINGEWAARD - Op dinsdag 16 juni heeft de jeugd van De Karper haar vijfde koningswedstrijd gevist. Er deden deze avond veertien kinderen mee.

Het weer was goed al waaide het wel een beetje hard, maar dat zijn de kinderen inmiddels wel gewend. Sem Plönis was goed op dreef deze avond en wist de achterstand op de nummer één tot nog toe weer bijna gelijk te trekken. Het belooft dus voor de laatste koningswedstrijd weer bloedstollend spannend te worden.

Uitslag:

Sem Plönis         met 364 cm
Luuk van Haren met 181 cm
Senne van de Boom met 114 cm

Bij de jeugd 14+ was er maar een die vis wist te vangen. Jari Gertsen had een prachtige zeelt gevangen; deze was alleen niet zo groot: 28 cm.

Opening expositie in protestants kerkje Gendt

GENDT - Ook deze zomer zal er weer een expositie zijn in het kerkje van Gendt aan de Torenlaan, onder aan de dijk. Deze keer zal Els Wallenburg uit Delft haar schilderijen tonen.

Els Wallenburg houdt zich de laatste jaren bezig met het maken van schilderkunst. Wat aanvankelijk begon als een hobby in de jaren '80, heeft uiteindelijk een beroepsmatig karakter gekregen, mede door haar opleiding Kunstzinnige Therapie. Haar overwegend abstracte werken karakteriseren zich door kleurgebruik in dezelfde kleurnuances.

Op zondag 5 juli zal de expositie om 11.00 uur, na de kerkdienst, zal de expositie geopend worden. Els zal hier zelf bij aanwezig zijn. Tot en met 23 augustus zal de expositie elke zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend zijn.

Fietsers kunnen dan ook meteen even uitrusten onder het nuttigen van een kopje koffie of thee.

Klarenbeek Vastgoed en Hypotheek Company danken klanten voor het gestelde vertrouwen

BEMMEL - Bijna vier maanden zijn ze nu gevestigd op de nieuwe locatie aan de Klappenburgstraat 1B in Bemmel en vanaf het begin heeft het aan belangstelling niet geschort. "Zowel de bestaande als nieuwe klanten, weten ons goed te vinden. We zijn erg tevreden. Blijkbaar wordt onze aanpak gewaardeerd", aldus Annette Klarenbeek.

"Dat de klant iets meer voor kwaliteit wil betalen, uit zich vooral in het resultaat dat we boeken", vertelt Henri. Uiteindelijk gaat het erom wat overblijft of het woongenot wat je hebt. De klant moet de aandacht krijgen waarop ze rekenen."

Ook de actie 'Gratis huis verkopen of gratis taxatie' slaat goed aan. Diverse nieuwe objecten zijn er in portefeuille gekomen. Door de centralere ligging van het nieuwe kantoor kan een nog breder publiek bereikt worden. "Een heerlijke werkplek, een gezellige omgeving en vooral leuke mensen", vult Jan van der Molen van Hypotheek Company aan.

Ook Jan kijkt tevreden terug op de overstap naar Bemmel. De nieuwe naam van zijn kantoor laat duidelijk zien wat zijn deskundigheid is. Hypotheken, maar toch ook pensioenen en verzekeringen. Ook hij heeft diverse nieuwe klanten inmiddels mogen begroeten.

Met de huidige rentestanden, een aantrekkende markt en vooral onder een deskundige begeleiding is het tijdstip om je huis te verkopen ideaal. "Laat ons dan uw makelaar zijn. Met korte lijnen in ons kantoor en met veel enthousiasme bent u met uw verhuisplannen bij ons aan het juiste adres", zo besluiten Annette en Henri.

Klarenbeek Vastgoed en Hypotheek Company Klappenburgstraat 1B in Bemmel; 0481 483122; info@klarenbeekvastgoed.nl; www.klarenbeekvastgoed.nl.

Eef van Opdorp geeft Raboklant bespaartips

BETUWE - Dinsdag 23 juni hield Rabobank Oost Betuwe een bijeenkomst voor klanten onder de noemer 'Meer grip op uw financiële situatie'. Budgetcoach Eef van Opdorp, bekend van programma's als Uitstel van Executie en Koffietijd, gaf de circa honderd bezoekers tips om meer inzicht te krijgen in geldzaken en flink te besparen.

Bas Bruining, manager Particulieren bij Rabobank Oost Betuwe, heette de aanwezigen welkom. "Als coöperatieve bank willen we op allerlei manieren dichtbij zijn voor onze klanten", vertelde hij. 'Daarom organiseren we bijeenkomsten over zaken die u bezighouden. Zoals geld."

Meer inkomen, minder uitgaven

Wat komt er in en wat gaat er uit? Daar draait ieders financiële situatie om. Meer geld overhouden kan in de eerste plaats door je inkomen te vergroten. Eef van Opdorp noemde slimme websites om te checken hoeveel je verdient ten opzichte van anderen en of je recht hebt op toeslagen. Aan de andere kant kun je je vaste lasten aanpakken. "Alles wat je hebt, kan goedkoper", stelde Van Opdorp. "Het loont om aanbieders van bijvoorbeeld energie, televisie, telefoon en internet te vergelijken. Wil je niet overstappen? Bel dan je huidige maatschappij en vraag om een betere deal." Het meeste geld gaat uiteindelijk op aan kleine dingen, zoals een cappuccino op een terras. "Dat is niet erg, als je je er maar bewust van bent."

Tenslotte gaf Bas Bruining aan: "Als u ergens mee zit, of het nu gaat over uw hypotheek of andere financiële zaken: neem contact met ons op. We zoeken graag samen met u naar een oplossing."

Van DA naar DIO: heropening drogisterij Van Appeldoorn en drogisterij Carla

LINGEWAARD - Op 1 juli openen drogisterij Van Appeldoorn en drogisterij Carla feestelijk hun deuren. Eigenaren Albert en Carla hebben zich aangesloten bij de DIO-drogisterijformule. De winkels zullen vanaf nu dan ook door het leven gaan als DIO drogisterij Van Appeldoorn en DIO Carla.

Vertrouwd en deskundig. Drogisterij Van Appeldoorn en drogisterij Carla worden in een nieuw jasje gestoken, maar uw drogist blijft uw vertrouwde drogist. Zij nemen, zoals u gewend bent, alle tijd voor u, maken graag een praatje, kennen uw wensen en behoeften en geven u altijd een deskundig advies. Alle medewerkers in de winkel zijn professioneel opgeleid en zijn van alle laatste ontwikkelingen op de hoogte. Omdat bij de DIO drogisterij iedereen uniek is, kunt u er van op aan dat de medewerkers van de DIO samen met u naar de beste oplossing zoeken.

DIO beste servicedrogist
De DIO drogisterij is dit jaar niet voor niets wederom verkozen tot Beste Servicedrogist van het land. Daarnaast is de DIO de snelst groeiende zelfstandige drogist. Goede service is hèt speerpunt van de DIO. Deze persoonlijke, warme benadering maakt de DIO drogist echt anders.

Maar DIO let ook op de kleintjes. Uw portemonnee vaart wel bij het unieke huismerk Idyl, een product met de kwaliteit en de prijs zoals iedereen het graag wil. U kunt bij de DIO ook terecht voor producten voor een gezonde levensstijl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar onze winkel te komen, online shoppen is nu ook mogelijk (www.diodrogist.nl ).

Daarnaast hebben wij nu ook de DIO cadeaukaart, deze is op te waarderen vanaf 5 euro. Fun-artikelen en scherpe prijzen zorgen ervoor dat u graag en vaak bij DIO naar binnen loopt. Artikelen uit de actiefolder die uitverkocht zijn kunnen wij voor u nabestellen met dezelfde korting. Bij DIO vindt u gewoon altijd wat u zoekt.

DIO pakt uit
Kom op 1 juli vanaf 9.30 uur langs en maak kennis met onze vernieuwde winkel en alle nieuwe producten. Let ook op onze openingsfolder met scherpe aanbiedingen!

Poortman blijft open!

BEMMEL – Pepijn & Co is vanaf 2002 actief in de modebranche. Winkels van dit bedrijf zitten in grote steden van het land, onder de naam ART-mode. Het hoofdkantoor is gevestigd in Bemmel, dus de opheffing van Poortman Mode was een bijzondere kans om deze gevestigde naam in de gemeente Lingewaard voort te zetten.

"Onze collectie bestaat uit de voor u vertrouwde merken die makkelijk zitten en ook stijlvol zijn. Een bezoek aan het verzorgingshuis zit voor dit najaar al weer in de planning. Voor de heren concentreren wij ons op de man, die bekend is met de nettere stretchbroek, polo's, truien en strijkvrije overhemden.

Onze nieuwe doelgroep bestaat uit vrouwen, jong en oud, van XS tot en met XXXXL, die van iets anders houden. Wij hebben vrolijke, vrouwelijke jurken, shirts, fantastische broeken en alles wat daar bij hoort. We hebben vele accessoires, sieraden, tassen en sjaals.

We vinden het belangrijk dat u zich bij ons welkom voelt en dat u deskundig advies krijgt. Als extra service hebben wij nog steeds de vertrouwde stomerij."

Omdat Poortman Mode onderdeel is van meerdere winkels is het altijd mogelijk om kleding uit te wisselen. Dit maakt de service naar de klant nog beter. "Met regelmaat hebben wij nieuwe items in onze collectie. Dat nodigt uit om regelmatig binnen te lopen. U kunt ons volgen op facebook: Poortman Mode. We zijn gevestigd aan de Loostraat 11 in Bemmel; 0481 461739."

Vernieuwde Kaasshop vier weken geleden heropend

HUISSEN - Na maanden hard werken, in het nieuwe, maar ook in het oude pand, is de vernieuwde Kaasshop 4 weken geleden heropend. Niet alleen een nieuw pand, maar ook een heel nieuw concept. Anders voor klant en medewerkers. Een open ruimte biedt aandacht voor alle producten.

De eerste vier weken zijn voorbij gevlogen, Angela en Geert zijn dan ook supertrots op het resultaat. Zij hebben alleen nog maar positieve en leuke reacties gekregen van klanten, ondernemers en personeel.

De nieuwe winkel is natuurlijk even wennen. De klant heeft de mogelijkheid om eerst zelf rond te snuffelen en producten te verzamelen. Het assortiment is meer uitgebreid met onder andere meer keus aan wijnen, cadeaus en verschillende oliën en balsamico van de tap. Dagelijks worden de noten vers gebrand en de salades geschept.

De Kaasshop is nu ook voorzien van een uitgebreide koffie hoek. In dit gedeelte van de winkel is er de mogelijkheid om een lekker kopje koffie, een heerlijke cappuccino of bijvoorbeeld een mooie latte macchiato te drinken. Daarvoor heeft het personeel een professionele koffie cursus gevolgd. Naast de koffie kan er een broodje worden genuttigd, verschillende salades, vleeswaren en kazen kunnen als beleg dienen. Kortom, alle smaakzintuigen komen hier tot hun recht. De Kaasshop van nu schenkt aandacht aan u!

Op jouw verjaardag mag je dansen, lachen en zingen,
ga maar genieten van je cadeaus, taart en andere leuke dingen!

Zet de wijn maar vast klaar, deze vrijgezellige meid 30 jaar!
Gefeliciteerd met je 30e verjaardag Nicole!

Liefs van je vriendinnen

Tim al weer 8 jaar.

Gefeliciteerd van Oma en Opa

4 juli 2015
Onze kanjer Esmée van der Veen 12 jaar.

Gefeliciteerd en dikke kus van
mama, oma en opa Cornelissen

ja ja het is echt waar
02-07-2015
Willie is 50 jaar
gefeliciteerd

Ingrid, Kira en Sam

Sjoerd heel veel plezier toe gewenst met je rondreis door Azië.

Liefs van Patrick, Marieke, Thijs, Stijn @ Carmen

Hiep Hiep Hoera!
Ook ELINE is nu 30 jaar!
Gefeliciteerd!

Fam Roelofs

ja ja het is weer zo ver
onze lieve zoon werd op 18 juni
16 jaar!
van harte gefeliciteerd en dikke kus
Papa, Mama, Hossam, Azza
En Laika

Deze kanjer is 7 juli jarig.
Wij zijn trots op jou.
Lisette
Hartelijk gefeliciteerd.

Pa en Ma Bouwman

Hoera!
Deze kanjer wordt 1 juli alweer 7 jaar
Gefeliciteerd Glenn

Neil Ryan
Roan Owen en Fenna

Deze zwemkampioen heeft DIPLOMA A gehaald.
Valentino gefeliciteerd en een dikke kus:
Opa,Oma en Ome Pjotr.

Pim gefeliciteerd met je 50-ste verjaardag

Tim, Loïs, Indy en Jazz

Deze sportieve jongen
Wessel
wordt 2 juli
7 jaar.
Liefs van de
opa's en oma's

Hiep hiep hoera!
Mijn lieve peettante José wordt op 1 juli Sarah

Van harte gefeliciteerd!
xx

INGEZONDEN BRIEF Exodusevenement en de ervaring met sponsors en derden

In de voorbereiding van de Wandeltocht meldden zich diverse partijen. Het thema van WO II spreekt velen aan en wordt door verdere samenwerking tussen sponsors, partners en initiatiefnemers versterkt.

Eén van de aanlokkelijke aanbiedingen betrof het maken van een lustrumboekje voor wandelaars. De uitvoering werd in dat concept uitbesteed en alleen de tekst behoefde te worden aangeleverd. Voor menig organisator van een evenement een zegen, maar voor anderen, waaronder het Exoduscomité, een onbedoeld en ongewild ongemak.

Wat gebeurde er? Door derden, nooit betrokken bij het evenement, werden sponsors benaderd. Bedrijven, die sympathiek staan ten opzichte van het thema WO II, tekenden soms en anderen deden navraag bij ons.

Inmiddels ligt er een boekje, dat in menig opzicht voldoet aan de verwachtingen en waarin de afstanden vermeld staan.

Wij willen onze ervaring met anderen delen met name met initiatiefnemers van evenementen en met sponsors. Men dient zich te realiseren dat de manier van werken voor een schijnbaar aantrekkelijke aanbod voorbij gaat aan bestaande persoonlijke relaties. Om die reden zullen wij nooit meer op een dergelijk aanbod ingaan.

Onze werkwijze is gericht op een persoonlijke relatie en een persoonlijk contact met onze sponsoren. Dat is juist wat we koesteren en een dergelijke relatie willen we graag behouden.

Dus, intiatiefnemers van een evenement, als u een persoonlijke relatie met uw sponsoren centraal stelt,dan is het raadzaam deze ervaring in uw achterhoofd te houden.

Martien van Hemmen, Exoduscomité.

Batouwe Basketball gaat samenwerking aan met sportcentrum De Schaapskooi

BEMMEL – Een unaniem besluit tijdens de ledenvergadering gaf donderdagavond de doorslag: Batouwe Basketball verhuist naar sportcentrum De Schaapskooi. Na maanden van voorbereiding gaat hiermee een lang gekoesterde wens van de vereniging in vervulling.

‘‘We zijn als vereniging de afgelopen jaren flink gegroeid. Een positieve ontwikkeling, maar tegelijkertijd zorgt dit voor een aantal organisatorische uitdagingen, voornamelijk op het gebied van accommodatievoorziening. Door de verhuizing kunnen wij onze leden één centrale thuishaven bieden voor alle trainingen en wedstrijden, een enorm belangrijk aspect voor de binding binnen de club. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor verdere groei en het optimaal inzetten van onze trainers en coaches", aldus Jeroen Duifhuizen, bestuurslid Batouwe Basketball.

Stimuleren sport in de regio

Batouwe Basketball ziet de samenwerking ook als een enorme opsteker voor de breedtesport in de regio. Patrick Kathmann, bestuurslid Batouwe Basketball en één van de initiatiefnemers: ‘‘Na een succesvol seizoen, waarin het eerste vrouwenteam op miraculeuze wijze de landstitel binnenhaalde, zagen wij de aandacht voor zowel breedte- als wedstrijdsport op het hoogste niveau groeien. Met deze vervolgstap creëren we een legio aan mogelijkheden om verdere invulling te geven aan dit succes. Denk hierbij onder andere aan clinics voor scholen en het organiseren van andere mooie sportevenementen. Wij zien zeker een voorbeeldrol weggelegd voor ons als vereniging met betrekking tot het stimuleren van sport in de regio.’’

Sportcentrum De Schaapskooi

De eigenaren van sportcentrum De Schaapskooi, Liesbeth en Eric van Merwijk, onderstrepen dit gezamenlijk belang: ‘‘Het is onze ambitie om naast de bestaande tennis- en fitnessfaciliteiten meer diversiteit te bieden aan sporters in de gemeente Lingewaard. We zijn trots dat wij Batouwe Basketball hierin kunnen faciliteren en zien volop kansen voor de samenwerking in de toekomst. In navolging hierop hebben we dan ook besloten om onze naam te veranderen in sportcentrum De Schaapskooi, een naam die beter aansluit bij onze visie en ambities voor de komende jaren.’’

Vooralsnog staan de komende weken in het teken van verbouwen en voorbereidingen treffen, zodat het sportcentrum gereed is voor het nieuwe basketbalseizoen, startend in augustus.

Boeiende presentatie van thriller Hans Witjes

HUISSEN - De in Huissen wonende Hans Witjes heeft zaterdagmiddag 27 juni in café Het Moment zijn nieuwe boek gepresenteerd. Het is een thriller met de titel 'Drama in Midden-Betuwe'.

Wethouder Muis en gemeentesecretaris Den Drecht van de gemeente Midden-Betuwe drukken er op gemene, geniepige wijze een besluit door, dat de afdeling Onroerend Goed Welzijn (OGW) in het hart raakt. Afdelingshoofd Zwartjes en zijn medewerkers zijn in alle staten en er ontstaat een sfeer van grote vijandigheid.

Midden in deze explosieve periode raken op een woensdagavond zowel Muis al Zwartjes vermist. Hoofdinspecteur Victor van der Hoek en zijn collega annex levenspartner Carmen Borst worden belast met het onderzoek. Zij komen daarbij niet verder dan zeer vage aanwijzingen. Dat dwingt hen tot blufpoker met een uiterst verrassende afloop.

Het is een spannend verhaal dat mede door de grappige wendingen en spitsvondige formuleringen zeer de moeite van het lezen waard is. Extra interessant in dit boek is, dat de regio als achtergronddecor dient.

Tijdens de zeer goed bezochte presentatie gaf Hans Witjes een geanimeerde, humorvolle toelichting op zijn boek. Zeer bijzonder daarbij was de muzikale omlijsting die de schrijver samen met zanger-gitarist Peter Sluiter gaf. Zij deden dat door drie songs ten gehore te brengen naar de teksten waarvan in het boek wordt verwezen. Na afloop signeerde Witjes zijn boek voor de kopers ervan.

Geïnteresseerden kunnen het boek bestellen via de webwinkel van Boekscout.nl (www.boekscout.nl) of rechtstreeks per mail bij de schrijver (hanswitjes49@gmail.com).

Ehbo Huissen staat klaar met de 99ste Vierdaagse

HUISSEN - Tijdens de 99ste wandel4daagse van Nijmegen staat de ehbo-vereniging Sint-Christoffel uit Huissen klaar om deelnemende wandelaars te verzorgen.

Wandelaars die blaarbehandeling en/of voetverzorging nodig hebben, kunnen terecht op maandag 20 juli tussen 16.00 en 19.00 uur voor preventief plakken.

Op dinsdag 21 tot en met donderdag 23 juli van 15.30 tot 21.00 uur is er blaarbehandeling. Tevens is er voetverzorging door masseurs. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

De locatie is basisschool De Abacus, Van Voorststraat 21 in Huissen (ingang Van Gelrestraat). Informatie is te verkrijgen bij Nelly Liskaljet, secretariaat Ehbo Sint-Christoffel Huissen; 06 50413631 of via de website: www.ehbohuissen.nl.

Drukke kersenfeestexpositie

GENDT - De vijfentwintigste editie van de kersenfeestexpositie, georganiseerd door kunstkring 'Gendt Verbeeld' was een succes.

Ruim dertig kunstenaars uit Gendt en omgeving toonden hun werk. Vele bezoekers hebben genoten van de diverse kunstvormen in de zorgvuldig ingerichte ruimte. Bij de foto-presentatie met foto's uit de afgelopen vijfentwintig jaar was het een reünie en werden herinneringen gedeeld. Kinderen lieten hun ouders hun werk zien, dat zij op school in de workshop hadden gemaakt. In de speciaal ingerichte kinder-expositie-ruimte was zondagmiddag een creatieve activiteit voor kinderen: met gekleurd zand de mandala inkleuren.
Kunstkring 'Gendt Verbeeld' is alle deelnemers, bezoekers en vrijwilligers dankbaar voor deze geslaagde jubileumexpositie.

Jeugduitje van BC Bemmel '72

BEMMEL - BC Bemmel ’72 viert het seizoen einde met een zeer geslaagd jeugduitje naar Wunderland Kalkar.

Big Brother Pim samen met zijn zusjes
Op 7 juli ziet hij Abraham

Gefeliciteerd en heel veel kusjes!
XXX
Wendy en Daisy