GN Lingewaard

24 februari 2016

GN Lingewaard 24 februari 2016


De tijd van de stoomboot- diensten door Aart Bijl

GENDT - De Historische Kring Gente heeft Aart Bijl uitgenodigd voor een lezing over stoombootdiensten en de opkomst van het massavervoer 1825-1950. In het bijzonder over het vervoer in de tijd dat er nog geen goede wegen waren en spoorlijnen nog sporadisch voorkwamen. Denk aan de Nijmeegse, de Duitse en de Rotterdamse boot of de Concordia uit Arnhem. Aart Bijl is historicus en schrijver.

Belangstellenden zijn welkom op maandag 29 februari om 20.00 uur in Villa Ganita, Nijmeegsestraat 19 in Gendt. De toegang is gratis, voor de koffie/thee wordt een bijdrage van 0,50 gevraagd.

Vanaf 1825 verschijnen geleidelijk steeds meer rookpluimen van door stoommachines aangedreven raderschepen op onze binnenwateren. Tijd is belangrijk en de raderstoomboten werden groter, sneller en comfortabeler en vervoerden steeds meer passagiers, goederen en vee. Na 1850 werden de boten steeds meer vervangen door ijzeren en kwam er naast aandrijving met raderen ook die met schroeven. Dit betekende dat ook kleine rivieren en kanalen voor stoomboten bevaarbaar werden. Vanaf 1860 ontplooide zich een uitgebreid en dicht vertakt net van stoombootdiensten over de Nederlandse wateren. Steeds meer mensen reisden met dit vervoerssysteem. De concurrentiestrijd met de spoorwegen kon tot de Eerste Wereldoorlog glansrijk worden doorstaan. Rond 1900 maakten miljoenen Nederlanders gebruik van de stoombootdiensten.

Na de Eerste Wereldoorlog was de bloeitijd echter voorbij. De opkomst van de verbrandingsmotor in het wegverkeer waardoor auto's bussen en vrachtwagens het vervoer gingen overnemen, luidden het einde in van de stoombootdiensten.

Zondag 6 maart 23ste Bemmelloop

Foto: Hans Rutgers

BEMMEL - Zondag 6 maart verzorgt b.o.d. De Sprinters haar 23ste Bemmelloop. Er kan worden gestart op vier afstanden nl. de KidsRun, de 1,5 km, de 5 km of de 10 km. Start en finish zijn bij het sportcomplex ‘De Heister’ achter het Over Betuwe College.

Het parcours is door de Atletiekunie gecertificeerd. Elke afgelegde kilometer staat onderweg duidelijk aangegeven. Tijdens de loop zullen gekwalificeerde verkeersregelaars zorgen voor een veilig verloop van het evenement. Deze Bemmelloop is opgenomen in het Runtime-Euregiocircuit.

Om 10.00 uur wordt eerst gestart met de KidsRun en meteen daarna volgt 1,5 km. Deze afstanden worden gelopen op de 400-meterbaan op het sportcomplex. Om 10.30 uur gaan de overige twee afstanden weg. Deze gaan door het buitengebied langs De Waal.

Het inschrijfbureau is vanaf 9.00 uur open en gevestigd op sportpark ‘De Heister’. Tot een half uur voor de start kan er nog worden ingeschreven. Als je inschrijft via www.inschrijven.nl betaal je tot en met 15 jaar 3,- en vanaf 16 jaar 7,- euro. Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk, maar dan wordt er 3,- euro extra in rekening gebracht. Er is voldoende kleed- en douchegelegenheid en ook ehbo is aanwezig.

Voor een juiste uitslag maakt b.o.d. De Sprinters gebruik van elektronische tijdregistratie. Door het dragen van een chip wordt bij het passeren van de eindstreep tijd en volgorde van binnenkomst geregistreerd. De uitslag is na afloop te raadplegen via Internet: www.boddesprinters.nl. of www.uitslagen.nl. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij het trimloopsecretariaat; 0481 462205 of op de website.

Thema 'Ondernemerschap' op IKC Het Sterrenbos

HUISSEN - Op IKC Het Sterrenbos vindt er in februari/maart een project ‘Ondernemerschap’ plaats, waar alle kinderen op een actieve en uitdagende wijze kennismaken met verschillende vormen van ondernemerschap. En, de hele organisatie op IKC het Sterrenbos in Huissen doet mee; van peuter tot en met groep 8! Enthousiaste en bevlogen ondernemers in de omgeving van de school bieden ondersteuning en kennis aan en zullen dit probject gaan ondersteunen.

Middels dit thema ontwikkelen de kinderen nieuwe vaardigheden en worden andere talenten aangesproken. Dit zijn de vaardigheden van de 21e eeuw; kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ICT-vaardigheden, samenwerken en communiceren. In de groepen 8 zullen de kinderen tijdens het thema ‘Ondernemerschap’ bijvoorbeeld de volgende uitdaging aangaan; Maak van een tientje honderd euro!

In groepjes worden er ‘ondernemingen’ opgezet volgens het traject: Ontwerpen, Productie, Marketing en Verkoop. Graag wil IKC het Sterrenbos zich sterker verbinden aan ondernemers in de directe omgeving van de school. Dit maakt leren betekenisvoller, waardoor kinderen zich meer verbonden en meer eigenaar voelen van hun eigen leren.

Op donderdag 18 februari is er een echte ‘KICK-off’ voor de groepen 8, waarbij kinderen door echte ondernemers èn wethouder Theo Janssen van de gemeente Lingewaard worden toegesproken. De andere groepen starten daarna ook. Daarbij zullen er ondernemingen als een 'restaurant', een 'uitgeverij' en een 'TV-station' worden opgestart. Wij zijn benieuwd naar de ondernemers in de dop IKC het Sterrenbos!

Huissen, 200 jaar Nederlands

Proclamatie uit 1816 over de overdracht van Pruisen naar het Koninkrijk der Nederlanden

HUISSEN - In het stadsmuseum Hof van Hessen is vanaf zaterdagmiddag 20 februari een bijzondere expositie te aanschouwen. De Historische Kring Huessen opent vanaf 14:00 uur de deuren om aandacht te besteden aan het feit dat in 1816 de Pruisische enclaves in Gelderland werden overgedragen aan het Koninkrijk der Nederlanden.

In 2016 is een deel van het huidige Gelderland 200 jaar Nederlands. Het gaat daarbij om gebied dat meestal al vanaf de middeleeuwen bezit was van de hertogen van Kleef en later van de keurvorsten van Brandenburg en koningen van Pruisen. In de Betuwe gaat het om de stad Huissen, in de Liemers om de stad Zevenaar en de dorpen Oud-Zevenaar, Duiven, Groessen, Loo en Wehl. Eeuwenlang vormden zij enclaves in Gelders gebied.


De stad Huissen, met de omliggende Ambten Malburgen en Huissen, zijn dit jaar dus 200 jaar Nederlands. Aanleiding genoeg voor de Historische Kring Huessen om hierover een boeiende expositie in te richten. In de tentoonstelling wordt aandacht geschonken aan een deel van de voorgeschiedenis. Een periode van 1795 tot 1815 met onderhandelingen, oorlogen en uiteindelijk de overdrachten in 1816 en 1817. Verder is te zien, wat er in Huissen zoal veranderde, zoals het verdwijnen van het Sint-Elisabethsconvent, de teruggang van de stadswaag en de positie van de ambtenaren. Zo kreeg Huissen in 1811 voor het eerst een veldwachter. Kortom een bijzondere periode voor Huissen en de Huissenaren.
De expositie is tot 15 augustus te aanschouwen. Leden van de Kring hebben gratis toegang. Informatie over het museum staat op www.Huessen.nl.

Met peuter bewegen tijdens ouder-kindgym

HUISSEN - Ben je als ouders op zoek naar een leuke beweegactiviteit met je peuter? En vind je het belangrijk om je peuter spelenderwijs te prikkelen tot allerlei vormen van beweging? Stichting Welzijn Lingewaard, SGS Lingewaard, basisschool ’t Holthuus en Gemeente Lingewaard gaan vanaf 7 maart verder met het ouder-kind gym.

Om de week (schoolvakanties uitgesloten) vinden de beweeglessen voor kinderen plaats van 8.35 uur tot 9.20 uur in de gymzaal van de peuters bij basisschool ’t Holthuus in Huissen. Deelname is gratis! Peuters zijn volop in ontwikkeling. Ze ontdekken en ervaren hun fysieke mogelijkheden. Voor ouders is de gymzaal een ideale plek om andere opvoeders met hun kinderen te ontmoeten en op een laagdrempelige manier in contact met elkaar te komen.

Een gediplomeerde trainster van SGS Lingewaard verzorgd de lessen. Het ouder-kind gym is voor kinderen die kunnen lopen en jonger zijn dan vier. Samen met hun (groot)ouders of oppas kunnen zij vanaf maandag 7 maart van 8.35 tot 9.20 uur meedoen. Deelname is gratis, maar je geeft je wel op voor deelname tot en met 4 juli. In verband met beperkte ruimte is aanmelden wel noodzakelijk en dat kan via Manon Huinink, m.huinink@swlingewaard.nl of 06 13966204. Later instromen is eventueel mogelijk. Meer informatie staat op www.swlingewaard.nl.

Gezellige rommelmarkt in Huissen

HUISSEN - Op zaterdag 27 en zondag 28 februari is er in het lokaal van Postduivenvereniging de Vriendenkring Den Ark een leuke rommelmarkt.

Deze is aan de Hazekamp 2b (Bredestraat richting tennisvelden) in Huissen. De rommelmarkt is beide dagen te bezoeken van 09.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis. Kom gezellig rondneuzen! Voor info: 026 3252392.

Het Gerrit Jeurissen Fonds ondersteunt Ontmoetingsagenda van Zelf Lingewaard

HUISSEN - Een mooi geldbedrag geschonken door het Gerrit Jeurissen Fonds stelt Stichting Zelf in staat om activiteiten van inwoners van Lingewaard te blijven ondersteunen.

Enige maanden terug is Stichting Zelf begonnen om een ontmoetingsagenda voor heel Lingewaard te maken. Voor de inwoners om in één oogopslag te zien wat er in jouw kern gebeurt en voor de organiserende verenigingen, clubs en organisaties niet alleen meer aandacht voor hun evenement of koffiemiddag, maar ook om te zien op welke dagen er al veel of juist weinig te doen is. Op deze wijze kan het rijke aanbod in de diverse kernen van Lingewaard van de diverse verenigingen en initiatieven nog beter tot zijn recht komen maar kan men ook zien welke activiteiten juist ontbreken in onze gemeente.

De gift van het Gerrit Jeurissen Fonds zal gebruikt worden om die ontmoetingsagenda verder te ontwikkelen met gebruikmaking van ideeën van alle inwoners van Lingewaard. Inwoners kunnen hun ideeën en suggesties delen op de website www.Zelf-Lingewaard.nl.

Het Gerrit Jeurissen Fonds heeft al sinds 2011 als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de samenleving door financiële steun te verlenen aan projecten of doelen van algemeen maatschappelijk belang voor brede lagen van de samenleving, met een ideële en/of sociale strekking.

Stichting Zelf zet zich in om ontmoetingen tussen alle inwoners in de kernen van Lingewaard te stimuleren om zo actief burgerschap te stimuleren en te faciliteren met kennis en middelen. Op deze wijze kunnen initiatieven ontstaan die het beroep op professionele zorg structureel verminderen.

Liduina bridgedrive Bemmel

BEMMEL - Op zaterdag 12 maart wordt in het Verzorgingshuis Liduina in Bemmel, onder verantwoordelijkheid van Bridgeclub Doublet, een bridgedrive georganiseerd.

De baten van die dag komen ten goede aan de bewoners van dit verzorgingshuis. De deelnemers van vorige jaren waren erg tevreden over de goede verzorging op deze dag.

Het dagprogramma ziet er ongeveer als volgt uit.

10.15–10.30 uur Ontvangt met koffie / thee en cake
10.30–10.45 uur Welkom / overhandiging gift
10.45–13.30 uur Bridgen
13.30–14.30 uur Uitgebreide Gelderse broodlunch;
14.30–17.00 uur Bridgen
17.00–17.30 uur Prijsuitreiking

De kosten voor deelname bedragen 21,50 per persoon, waarvan 6,- euro voor het goede doel. Tijdens de Liduinadrive kunnen we dan het mooie bedrag van 432,- euro overhandigen. In totaal kunnen er 36 paren deelnemen.

Aanmelden kan tot 3 maart bij Steef Weijers via de mail: steefweijers@hotmail.com. De kosten van deelname gelieve u, o.v.v. uw beider namen , voor 7 maart over te maken op bankrekening NL97INGB0001506624 t.n.v. S.T.J. Weijers.

Triomftocht hockeymeiden D1 MHC Bemmel 800

BEMMEL - Na een eerste plaats in de voorcompetitie en een kampioenschap in de subtopklasse op het veld, is de MD1 van MHC Bemmel 800 nu ook bekroond tot zaalhockeykampioen.

Het is een ware zegetocht; het team is vanaf de start van het seizoen nog ongeslagen. Een bijzondere prestatie, vinden ook coaches Liselore Elijzen en Hien Nguyen die super trots zijn op het team. Nguyen: “De meiden hebben een enorme drive en als team ontwikkelen ze zich goed. In de zaalcompetitie hebben ze alle wedstrijden overtuigend gewonnen. Ze hebben liefst 88 keer gescoord en slechts vijf tegendoelpunten gekregen. Een dik verdiend kampioenschap dus.”

Veel tijd om er bij stil te staan is er echter niet, want over een week starten de veldtrainingen alweer. Elijzen: “We zijn al druk bezig met het veldseizoen, want we willen goed voorbereid aan de nieuwe competitie in de subtopklasse beginnen. Het niveau in de nieuwe poule is hoog, dus dat wordt een interessante krachtmeting voor onze ambitieuze meiden.” Ook sponsoren Zollinger, het Programmahuis, Orlemans & Orlemans, Communicatiebron en sportcentrum Schaapskooi zijn supertrots op het team. Zij schonken de meiden trainingspakken, die zijn geleverd door Huisman Sport 2000.

Goedkope (merk)kleding en speelgoed bij beurs in Bemmel

BEMMEL - Zaterdag 27 februari vindt in het OBC aan De Heister in Bemmel de tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs plaats. De beurs is geopend van 9.00 tot 11.30 uur.

Tijdens de beurs is er de mogelijkheid goede en betaalbare (merk)kleding voor het voorjaar en de zomer te kopen. Wij nodigen iedereen uit om eens een kijkje te komen nemen. De entree is gratis. Er wordt ruim 18.000 stuks mooie tweedehands winterkleding vanaf maat 80 tot en met maat S aangeboden. Naast kleding wordt er ook speelgoed verkocht en kunt u er terecht voor babyspullen, schoenen, sportkleding, autostoeltjes, fietsstoeltjes, kinderwagens en nog veel meer. De kleding is op maat gesorteerd en overzichtelijk in rekken opgehangen, jongens- en meisjesspullen apart; geen gezoek op tafels!

Boven op de verkoopprijs komt 15 procent, hiervan betalen wij alle kosten. Is er nog geld over dan schenken wij dit, naast kleding en speelgoed, onder andere aan Stichting Doe een Wens. Er mogen geen (hand)tassen, buggy's en kinderen tot en met 16 jaar mee het gebouw in. Portemonnee dus in de broekzak of om de nek. Kijk eens op www.kinderkledingbeursbemmel.nl.

Vrouw Holle in Doornenburg?

DOORNENBURG - Woensdag 17 februari organiseerde de Historische Kring Doornenburg voor het eerst een wandeltocht voor kinderen van de basisschool. Ben Geurts en Luuk Timmers trokken met zes kinderen, in de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar, door het dorp: aan de hand van foto’s van vroeger en nu kijken en horen hoe het dorp in meer dan honderd jaar is veranderd.

De Kring wilde de kinderen laten zien dat Doornenburg nog veel meer moois heeft dan het Fort Pannerden en het Kasteel. Het werd een heerlijke middag. Zon, weetgierige kinderen en nieuwsgierige dorpsbewoners. De tocht begon en het eindigde in het Ontmoetingscentrum. Wandelen langs huizen van vroeger (van arbeiders en steenfabrikanten), veerhuis Holenoever, botterfabriek, oorlogsmonument, 1000-jarige eik en nog veel meer. Vertellen over hoe het vroeger was om te wonen in een klein dorp aan de rivieren. En zeker ook wat dit betekende voor kinderen.

Bij een van de oudste huizen van het dorp, met een oude waterput, dachten ze zowaar dat vrouw Holle er woonde (foto). Na afloop leuke reacties van kinderen en ouders. Als Historische Kring hebben we de smaak te pakken. Maar .. we hebben meer smaken. Kom eens binnenlopen tijdens een werk- of inloopavond: de eerstvolgende is dinsdag 1 maart vanaf 19.00 uur, in het Ontmoetingscentrum. (info@historischekringdoornenburg.nl).

Open eetcafés Lingewaard

LINGEWAARD - Deze week zijn er weer diverse open eetcafés waar u terecht kunt om gezellig samen een vorkje mee te prikken:

Donderdag 25 februari - 17.30u - Providentia, Dorpsstraat 5 te Gendt,

Donderdag 25 februari - 17.30u – Dominicanenklooster, Stadsdam 1 te Huissen en

Dinsdag 1 maart - 17.30u - creatief centrum Hofstede, Hoefslag 28 te Bemmel

Voor vier euro kunnen inwoners uit Lingewaard aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 - 16.00u via het SWL Meldpunt, telefoonnummer: 088 2552555.

Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal 24) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Mocht het volgeboekt zijn, kan men zich aanmelden voor de week er op.

Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl/ onder de lokale ParticipatiePunten.

Platform Doornenburg

DOORNENBURG - Platform Doornenburg heeft op woensdag 2 maart om 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum van Doornenburg de openbare vergadering! Begonnen wordt met het Inloopspreekuur.

Oproep: Extra leden en vrijwilligers gevraagd! We hebben extra vrijwilligers nodig voor de Werkgroep Communicatie en de Werkgroep Glasvezel in het buitengebied. In het bestuur heeft Johan Tolkamp te kennen gegeven zijn functie als secretaris te willen beëindigen. Wie wil secretaris worden?

Het werken in het Platform is zeer leerzaam en uitdagend! Naast de vertegenwoording van Doornenburg kun je ook wat bereiken. Je leert mensen kennen en de mogelijkheden van de Gemeente Lingewaard en de Provincie om iets te kunnen realiseren voor Doornenburg. Het vergroot ook je netwerk. Jongeren zijn ook heel welkom.

Punten, die nu aan de orde zijn:

1. Projecten, die ten goede komen aan de leefbaarheid in de buurt of het dorp. Als er een project is, of je hebt een goed idee, geef het door en maak kans op een financi?le bijdrage via of van het Platform

2. Bouwen in Doornenburg blijft een belangrijk topic! Speciale aandacht voor Starters en Senioren.

3. Het buiten gebied wil graag glasvezel.

4. Als het dorpsontwikkelingsplan klaar is willen we graag meewerken om de wensen in het plan te realiseren.

5. Veiligheid op elk gebied blijft een topic. Verder volgen we de ontwikkelingen van de A15, recreatie, verkeer o.a. op de dijken, onderhoud wandel en fietspaden, enz.

Laat weten, wat je graag wilt en waar wij mogelijk een bijdrage zouden kunnen leveren voor de buurt of het dorp !

Voor meer informatie of wensen, zend een e-mail naar secretariaat@platformdoornenburg.nl, bel 06 10995095 of doe een brief in de Wensbus in het Ontmoetingscentrum!"

Gezellige Seniorenzitting

Foto: Frank Becker

BEMMEL - Waar was dat feestje? Hier was dat feestje! Op dinsdag 9 februari stroomde de zaal van De Roskam in Bemmel al snel vol met gezellige en vrolijke 50-plussers die zich graag wilden laten verrassen door wat de middag hen zou brengen.

Jan Verhoeven, de Opperstal-spreekmeester leidde het programma en alle Opperstalmeesters zorgden ervoor dat alles goed verliep en dat iedereen zich weer eens lekker ouderwets kon vermaken. Met het KBO-lied, de buuts van Mark Willemsen en Ferdinand Ebben, het ludieke optreden van De Dreugtrommels én madame Specsavers werd deze middag echt een onvergetelijk succes! Bij de afsluiting met De Hoefniemèrs werd door iedereen uit volle borst meegezongen en het slotlied: 'Morgen is het weer Aswoensdag' werd voor velen een emotioneel slot aan deze oergezellige middag. Met dank aan de Stichting MGZ Bemmel! Volgend jaar hopen de Opperstals zeker weer zo’n gezellige Seniorenzitting te organiseren!

Inschrijven voor een kraam op Koningsdag in Bemmel

BEMMEL - Wegens gebleken grote belangstelling is het nu al mogelijk een kraam te reserveren voor de vlooienmarkt op Koninginnedag, woensdag 27 april.

Belangstellenden kunnen via het Oranje Comité een standplaats met marktkraam huren om zo hun spulletjes aan de man te brengen. In het huidige schrale economische klimaat is dit natuurlijk dé kans om al die overbodige spullen die op zolder liggen te verstoffen, een tweede leven in een ander gezin te gunnen. Het ruimt niet alleen lekker op, het is ook een mooie gelegenheid om de huishoudportemonnee lekker belastingvrij te spekken.

Een standplaats met kraam (4 meter, voorzien van een zeil) kost 25,-- plus 5 euro borg. Inschrijfformulieren staan op de site van het Oranje-Comité: www.oranjecomitebemmel.nl. Daar staan ook de spelregels voor de vlooienmarkt.

U kunt ook bellen met marktmeester Johan van Schaijk: 06 13200732 of na 18.00 uur op 0481 465467.

Uitslag verloting verlichte optocht Gendt

GENDT - Een overzicht van de gewonnen prijzen van de carnavals loterij. De prijzen zijn toegekend aan de volgende lotnummers:

1e prijs 1337

2e prijs 1228

3e prijs 805

4e prijs 573

5e prijs 1379

6e prijs 1362

7e prijs 1300

8e prijs 823

9e prijs 1212

10e prijs 1235

11e prijs 1199

De organisatie is de Gendtse winkeliersvereniging dankbaar voor het beschikbaar stellen van de waardebonnen. Gewonnen prijzen zijn af te halen bij Schoenmakerij Nico Jansen in Gendt.

Houtbewerken bij De Minkhof Jan Wilting: Ïk verheug me als het weer woensdag is"

Vrijwilligers Henk, Paul met deelnemer Jan Wilting (r) Foto: Bart Brekelmans

BEMMEL - Een poppenhuis maken, een strijkijzer repareren. Jan Wilting (89) is altijd aan het knutselen in zijn garage. Hij vindt het heerlijk om iets met zijn handen te maken.

In zijn eigen garage mist hij de gezelligheid van een praatje en het even overleggen over een klus. Hij was er daarom als de kippen bij toen De Minkhof ook een timmerwerkplaats opende waar de deelnemers gebruik kunnen maken van een kolomboor, een decoupeerzaag, een houtdraaibank en een lintzaag. Maar er zijn ook handgereedschappen aanwezig, waaronder beitels, raspen, bovenfrezen en figuurzagen.

Vanaf dag één wordt de timmerwerkplaats bestierd door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Zo maakt de werkgroep vogelhuisjes waar je een fles wijn in kunt verpakken. Maar ook bijenhotels, vleermuizen- en uilenkasten en een houten reuzenei om met pasen in de woonkamer te zetten!

Wie een kijkje neemt in de werkplaats proeft een sfeer van kameraadschap. “Er is een echt groepsgevoel”, legt Hans Franken, een van de vrijwilligers, uit. “We drinken samen koffie en we helpen elkaar bij lastige klusproblemen. Een dag vliegt voorbij. Maar dat betekent niet dat we eenkennig zijn. De ervaring leert dat een nieuweling zich snel thuis voelt. De deur staat niet alleen open voor mensen met ervaring in houtbewerking”, legt Hans uit. “Het belangrijkste is dat je er lol in hebt en dan komt de rest vanzelf.”

De Minkhof heeft ruimte voor deelnemers op woensdag en vrijdag. Bij de zondagopenstellingen is de werkplaats niet geopend. Leef-en doeboerderij De Minkhof, Molenwei 57 (einde Flierenhofstraat) www.minkhof.nl.

Verloren: een keu

Verloren: een keu

BEMMEL - Op vrijdag 12 februari jongstleden ben ik na het biljarten in De Kinkel mijn goede keu kwijtgeraakt.

Heeft iemand deze gevonden? Graag telefoontje naar 0481 355431.

Uitslag verloting verlichte optocht Gendt

GENDT - Een overzicht van de gewonnen prijzen van de carnavals loterij. De prijzen zijn toegekend aan de volgende lotnummers:

1e prijs 1337

2e prijs 1228

3e prijs 805

4e prijs 573

5e prijs 1379

6e prijs 1362

7e prijs 1300

8e prijs 823

9e prijs 1212

10e prijs 1235

11e prijs 1199

De organisatie is de Gendtse winkeliersvereniging dankbaar voor het beschikbaar stellen van de waardebonnen. Gewonnen prijzen zijn af te halen bij Schoenmakerij Nico Jansen in Gendt.

Opbrengst collecte Hersenstichting

LINGEWAARD - Van 1 tot en met 6 februari vond in Bemmel en Haalderen de collecte van de Hersenstichting plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen.

Deze enthousiaste inzet heeft 516,84 (Haalderen) en 1322,87 euro (Bemmel) opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. De Hersenstichting is iedereen dankbaar voor ieders bijdrage.

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 ten name van Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie staat op www.hersenstichting.nl.

Uitslag van carnavalsloterij

HUISSEN - De hoofdprijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers:

  1. 246 (€ 100)

  2. 403 (€ 50)

  3. 494 ( € 25)

De rest van de prijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers: 1112, 3090, 4293, 2293, 3481, 1991, 283, 1500, 3586, 1457, 2402, 594, 1441, 2585, 1479, 2035, 41.

De prijzen kunnen na een telefoontje (026-3253577) bij de penningmeester Wilbert Hubers thuis worden opgehaald, bij inlevering van het juiste lot wat overeen komt met bovenstaande lotnummers. De carnavalsloterij is mede mogelijk gemaakt door de Kaassshop en de Welkoop uit Huissen.

Vrijwilligers voor SWL Steunpunt Mantelzorg

LINGEWAARD - Partner van man, met gezondheidsproblemen, is op zoek naar een vrijwilliger. Ze is op zoek naar iemand die bij haar man is, zodat zij met een gerust hart eens uitgebreid boodschappen kan gaan doen.

Modelspoorlijnen bouwen was vroeger de hobby van haar man. Hij heeft er lange tijd niets mee gedaan. We zoeken nu iemand die een ochtend of middag per twee weken bij haar man wil zijn en hem zou willen helpen met het opnieuw opbouwen van zo'n spoorlijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Ritzen, mantelzorgconsulent, 088 2552555.

'Sorry fans van Schip Ahoy'

ANGEREN - 'Namens de gehele bemanning van Zeemanskoor Schip Ahoy willen wij oprecht onze excuses aanbieden, aan diegene die we hebben moeten teleurstellen."

"Ons valentijns-concert was een overdonderend sucses. De zaal stroomde binnen een half uur vol, overvol, zodat we helaas wel honderd mensen uit veiligheid hebben moeten weigeren. Hopelijk zien we elkaar 3 april tijdens de Lentekriebels in Angeren."

In een Oogopslag

woensdag 24 februari
09.30 u. H. Martinus Gendt, Eucharistieviering met Pastor Peters

zaterdag 27 februari 3e weekend van de veertigdagentijd
19.00 u. OLV van Zeven Smarten Haalderen, Eucharistieviering met Pastoor Peters en het Herenkoor

zondag 28 februari 3e zondag van de veertigdagentijd
10.00 u. OLV Tenhemelopneming, EC, Huissen-Stad, Eucharistieviering met Pastoor Peters en het Gemengd koor.

woensdag 2 maart
09.30 u. St. Bavo Angeren, Eucharistieviering met Pastor Peters

TTV Essentia geeft clinics aan basisscholen

BEMMEL - In de maand maart zal tafeltennisvereniging Essentia clinics verzorgen voor de leerlingen uit groep 3 tot en met 8 van de Borgwal en De Regenboog uit Bemmel.

In de ochtend van 2-3, 7-3, 9-3, 14-3, 16-3 en 23-3 zullen de kinderen kennismaken met de tafeltennissport. Op 15-3 en 22-3 zullen er vanaf 12.00 uur ook leerlingen van deze scholen komen voor een clinic. Deze clinics worden gegeven in De Schaapskooi te Bemmel. Mocht u interesse hebben om te komen kijken, dan bent u van harte welkom.

Daarnaast start binnenkort wederom de Rabo Clubkas Campagne. Als u lid bent van de Rabobank, kunt in de tweede helft van maart uw stem uitbrengen op TTV Essentia. Elke uitgebrachte stem op TTV Essentia levert een financiële bijdrage op. Overigens, lid worden van de Rabobank is gratis. Indien u voor 1 maart lid bent geworden, bent u al stemgerechtigd voor dit jaar.

TTV Essentia heeft nu een aanbieding voor de rest van het seizoen. Senioren kunnen voor €40 lid worden tot aan de zomer en krijgen twaalf beginnerslessen van onze trainer(s). Daarnaast kunnen junioren gratis een maand meespelen om te ontdekken hoe leuk de sport is. Ze krijgen dan training van onze trainer(s).
Kom een keer binnen op vrijdagavond (20.00 uur) in De Schaapskooi te Bemmel en neem de sportkleren zeker mee. Meer info is verkrijgbaar via info@essentiabemmel.nl.

Column

Sapperdeflap

Pipo de Clown trok met Mammaloe in zijn woonwagen door het land, voortgetrokken door ezel Nono. Avonturen, altijd spannend. Met de aristocratische Dikke Deur, zigeuner Filicio en de boevenmannetjes Snuf en Snuitje. Altijd onhandig op zoek naar een kostbare buit. Ik hoor Snuf stotteren: 'Mooie pa-pa-rels, f-f-f-f-fijne parels'. Sapperdeflap, Lingewaard schijnt een schat aan parels te bezitten. Hoewel, als we het college moeten geloven. Kasteel Doornenburg en Fort Pannerden worden tot in de treuren de parels van Lingewaard genoemd. In hun euforie gaan ze er van stotteren. Mooie pa-pa-rels, f-f-f-f-fijne parels. De realiteit? De kasteelparel kruipt uit een diep financieel dal en buffelt met jaarlijks 10.000 betalende bezoekers voor een sluitende exploitatie.

Wethouder Helga Witjes heeft hoge verwachtingen van Fort Pannerden in haar woonplaats. Bij de portefeuilleverdeling trok ze de kostbare fortparel gretig naar zich toe. De verbouwing van fort naar informatie- en belevingscentrum verliep volgens plan. Lingewaard heeft er stevig geld in gestopt. In april wordt het fort volgens de beheersstichting met een mediageniek spektakel geopend. Toch moet de raad in maart nog een besluit nemen over een envelop met 50.000 euro en een garantstelling van 50.000 euro zodat het fort een lening bij de bank kan afsluiten. Snuf en Snuitje zouden van zo'n b-b-b-b-buit gaan kwijlen. Het fortbestuur schermt begrijpelijk met een jubelende marketing, ambitieuze doelstellingen en hoge bezoekersaantallen. Ik heb raadsleden horen piepen die zich toch zorgen maken over de exploitatie. Voor wie is het verlies? In maart dreigt het een raadsvergadering te worden met roepgetoeter, terwijl in hun zelf gekozen proces geen weg meer terug is. Sapperdeflap.

Burgemeester Harry de Vries koos met politieke steun voor een militaristische actie om het fort van krakers te ontdoen. Nadien zijn er miljoenen euro's gestoken in de vochtige en donkere krochten van Fort Pannerden. Dus niet piepen om 50.000 euro. Pipo zegt na een spannend avontuur in Lingewaard: Dag vogels, dag bloemen, dag raadsleden. Welterusten, pssssst.

Sjaak

Kinderkleding- & speelgoedmarkt in Nijmegen-Noord

NIJMEGEN-NOORD - Voor het twaalfde achtereenvolgende jaar houdt een team van vrijwilligers ook deze maand weer de bekende 'Kinderkleding- en speelgoedmarkt', editie voorjaar/zomer. Deze vindt plaats op 27 februari tussen 10.00 en 12.00 uur. Locatie is het Voorzieningenhart De Klif, aan de Pijlpuntstraat 1 in Nijmegen-Noord.

De toegang is gratis. Alle tweedehands kleding (maat 86 tot en met 164) en het speelgoed wordt geselecteerd en wordt gesorteerd aangeboden, op maat of categorie, waardoor u gemakkelijk vindt wat u zoekt. De keuze is enorm: doorgaans worden ruim zesduizend artikelen ingebracht. Van de opbrengst gaat twintig procent naar het goede doel. Deze is met name bestemd voor speelvoorzieningen voor basisschool De Oversteek uit Nijmegen-Noord.

Om het comfort van de bezoekers te waarborgen en diefstal te voorkomen worden kinderwagens en buggy's niet toegelaten. Ook het gebruik van eigen tassen is niet toegestaan (www.facebook.com/kinderkledingbeurs.nijmegennoord).

Mannenmorgen in De Roskam

BEMMEL - De carnaval is voorbij, maar het feesten is nog niet afgelopen, want de vierde Mannenmorgen in De Roskam komt er aan. de vorige edities waren een grandioos succes. Een buitengewoon programma, buitengewone sfeer en volledig uitverkocht.

Dit jaar komen de Mannen op zondag 6 maart bijeen. De ontvangst is vanaf 10.15 uur en stipt om 11.00 uur begint het programma. En wat voor een programma! Dit mag geen man missen. Er worden geen mededelingen gedaan over de optredende artiesten, neen, kom zelf kijken en mee feesten.

Toch willen we een tipje van de sluiter oplichten. Het programma zit vol humor, vrouwelijk schoon en top entertainment. Na afloop van het programma- dat zal zijn om 14.30 uur met een denderende after-party. Uiteraard zijn hierbij de dames welkom.

Wilt u meer weten over eventuele beschikbare plaatsen? Neem dan contact op met café De Roskam (0481 461477) of met Rien van Eldijk (0481 465237).

Hutaf dames start met zeges

Van links naar rechts: coach Wilbert Nijenhuis, Joni Drissen, Hilde Vermeulen en Noor Rooding. Foto: Maurice Stellaard

HUISSEN - Na een aantal tafeltenniscompetities in de landelijke jeugdcompetitie te hebben gespeeld, hebben Hilde Vermeulen, Joni Drissen en Noor Rooding de overstap gemaakt naar de landelijke damescompetitie.

De competitieleider plaatste dit talentvolle team maar gelijk in de tweede divisie en de resultaten zijn zeer positief. De eerste wedstrijd werd in Dalfsen met 3-7 gewonnen van DTV’84 1 terwijl op 13 februari Klimaatgroep Stars 1 uit het Groningse Middelstum in Huissen getrakteerd werd op een 6-4 nederlaag. Hutaf 1 staat na wedstrijden op de tweede plaats, achter Tafeltennis Zwolle 1 wat nog geen verliespunt incasseerde.

De Hutaf dames spelen pas op zaterdag 12 maart een thuiswedstrijd. Vanaf 14.00 uur kunt u hen in de tafeltennisaccommodatie in Het Huissense Koelhuis in actie zien. Op deze zaterdag spelen ook de beide jeugdteams thuis. Hutaf 1 debuteert in de landelijke B klasse en doet dat zeer verdienstelijk door in de eerste twee wedstrijden elf punten te scoren.

Dubbelvoorstelling Rank2012 in Angeren

ANGEREN - In theaterzaal Dorpshuis Angeren aan de Emmastraat 23, Angeren is zondag 6 maart om 14.30 uur (zaal open vanaf 14.00 uur) een unieke dubbelpakket met twee muzikale familievoorstellingen voor het hele gezin voor de prijs van één. Tickets: Kinderen 4,00; volwassenen: 6,00 euro.

Eerste voorstelling: 'Plek genoeg'(4+) is een kattige musical van Arnhems muziektheatergezelschap Rank2012 waarin plek genoeg is voor iedereen.

Na het succes van Als je niet bang bent komt Rank2012 met de voorstelling 'Plek genoeg' voor kinderen vanaf 4 jaar over een jonge kat die geen huis heeft. Ze snapt niet dat er geen plekje voor haar is. Kate en Peet, twee uitgeprocedeerde asielkatten hebben geen hoop meer op een nieuw huis. Kunnen de katten elkaar helpen en zo een plekje vinden? Of is er echt nergens plek voor asielkatten? (Tekst en regie: Caroline Almekinders. Muziek: Tom Schraven. Acteurs: Anke Lensen, Tessa Tiesma en Tom Schraven.)

Tweede voorstelling is 'Alle tijd Mijsje '(6+), een seizoensmusical waarin alles op z'n tijd komt. Mijsje, een meisje van 11 jaar, heeft besloten om volwassen te zijn. Want waarom zou je zo lang moeten wachten om op te groeien? Wanneer ze alle seizoenen door elkaar oproep en zich steeds verder in de nesten werkt, komt ze er achter dat het helemaal niet zo makkelijk is om volwassen te zijn. Want als Lente, Zomer, Herfst en Winter door elkaar lopen, loopt de tijd dan nog wel? (Tekst en regie: Caroline Almekinders. Muziek: Tom Schraven. Acteurs: Hanne Jacobs, Tessa Tiesma, Wolter Weulink, Anke Lensen en Tom Schraven).

Kwaliteitsimpuls voor entree centrum Bemmel

Als het aan het college ligt gaan de panden tegen de grond. (foto Sjaak Veldkamp)

BEMMEL – De kans is zeer groot dat de voormalige brandweerkazerne in Bemmel plaats maakt voor de bouw van 18 appartementen en 6 patiowoningen voor senioren in de betaalbare huursector. Waardwonen gaat het plan ontwikkelen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De locatie Dorpsstraat / Oostervelden is eigendom van de gemeente, inclusief garage, brandweerkazerne en 2 bedrijfswoningen, aangekocht door de gemeente Bemmel. Voor ingewijden bekend als de locatie Bouwmeister.

Het college zinspeelt al langer op verkoop, maar door de slechte vastgoedmarkt is herontwikkeling lastig. De mogelijkheden zijn op een rij gezet. Verkoop van panden zou nog geld op kunnen leveren. Netto ongeveer 140.000 euro. Bij de varianten voor herontwikkeling moet er geld bij. Toch kiest het college niet voor de meest financieel gunstigste variant. Ze willen op die plek af van mogelijk nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Het plan van Waardwonen heeft volgens het college veel voordelen. Het plan is een kwaliteitsimpuls voor de entree van het centrum van Bemmel. Bovendien ligt het bouwplan op steenworp afstand van verzorgingshuis Liduina. RijnWaal Zorggroep kan senioren van het nieuwbouwcomplex zorg aanbieden.

Het college rekent op de Gelderse steun uit het potje Steengoed Benutten. Zonder subsidie is het plan financieel niet haalbaar. Met steun is het een aanvaardbaar tekort op de grondexploitatie van 155.000 euro. Mocht dit alles lukken dan gaat het plan in een sneltreinvaart. Het bestemmingsplan kan dit jaar nog in procedure. Volgend jaar de realisatie. Voor besluitvorming staat het voorstel op de raadsagenda van 10 maart.

Damvereniging VBI laat steek vallen

Guntis Valneris in zijn partij tegen DEZ Culemborg

HUISSEN - Damvereniging VBI heeft na de reeks van negen overwinningen het eerste tegenpunt moeten incasseren. Tegen het sterke DEZ Culemborg kwamen de Huissenaren niet verder van een 10-10 gelijkspel.

Alexander Baljakin zette het eerste punt neer in een gelijkwaardige strijd. De door griep geplaagde Geert van Aalten richtte zich op een behoudende partij die rustig naar remise liep. Gérard Jansen had een mooie partij. Na een niet goed uitpakkend schijfoffer van zijn tegenstander kon hij de beide punten opstrijken. Maarten Linssen kwam geen moment in gevaar en rondde af naar remise. Johan Krajenbrink ging te lang door met een omsingeling en moest de beide punten inleveren. Pepijn van den Brink kwam slecht uit de opening en leek verloren te staan. Door een klein wonder wist hij het vege lijf te redden. Jos Stokkel kwam tot een gelijkwaardige remise. Joost Hendriksen ging voor de volle winst. Hij kwam in het nadeel, moest te veel offeren om tot een dam te komen en kon dat niet meer inhalen. Guntis Valneris sloot zijn partij winnend af. Na een geforceerd doorbraakje van zijn tegenstander was het snel afgelopen. Yuriy Lagoda speelde een spannende partij. Hij leek tegen het einde nog een winstkans te hebben maar zijn tegenstander ving dat goed op.

Medekandidaat voor de kampioenstitel Hijken kwam tegen WSDV Wageningen tot een 12-8 overwinning. De beide kemphanen staan nu exact gelijk in punten en bordsaldo. De onderlinge partij in de laatste ronde en een eventuele barrage zal de beslissing moeten brengen.

Kaarten Giro d’ Italia Vipparty op zondag 8 mei

LINGEWAARD - Op zondag 8 mei komt de Giro d' Italia door Lingewaard en door Bemmel. Reden voor Team Lingewaard voor Alpe d'HuZes om een Vip-party te organiseren voor de hoofd- & (shirt)sponsors van ons team en andere bedrijven die geïnteresseerd zijn in optimaal netwerken op een mooi sportief evenement.

Een exclusieve dag op de mooiste locatie die je maar bedenken kunt pal aan de route van de Giro. Met wijn, Italiaans ijs, pasta's en anti pasti. Live muziek van Trio Colore. Drie rasechte Italianen die voor de juiste sfeer zorgen. En natuurlijk prachtig uitzicht op de route! De hele dag kan je de Giro via grootscherm volgen tot aan de finish. De verwachting is dat je van 12.00 tot 18.00 uur onder de pannen bent.

We hebben hiervoor Stoeterij Buitenzorg vast kunnen leggen. Dé mooiste locatie van Lingewaard. De hele middag zal in het teken staan van wielrennen, de Giro en aangenaam netwerken. Met een proeverij van acht exclusieve Italiaanse wijnen en bijbehorende hapjes. De wijnproeverij deze middag wordt verzorgd door registervinoloog Danny van Leersum Wijnhandel Halve Morgen uit Elst.

Vipkaarten zijn te koop via de website. Dit evenement is een prima gelegenheid om klanten en relaties mee naar toe te nemen. De kosten bedragen 60 euro per persoon, inclusief alle consumpties. Kinderen tot 16 jaar gratis. Er zijn maximaal 150 kaarten beschikbaar! Kaarten en informatie via www.girolingewaard.nl.

Voorjaarstrainingen voor elke wielrenner in de Betuwe

BETUWE - Op 6, 13 en 20 maart organiseren TWC ’t Verzetje uit Bemmel en De Lingetrappers uit Gendt wielerclinics als voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen. De trainingen worden gegeven in verschillende niveaugroepen en staan onder leiding van ervaren wielertrainers uit de regio.

De trainingen zijn bestemd voor iedereen (vanaf 16 jaar) die zich wil voorbereiden op het nieuwe fietsseizoen, van recreant tot wedstrijdfietser, voor mannen en vrouwen. De aandacht zal deze drie zondagen liggen op vele facetten van het fietsen zoals: fietsen in een groep, fietstechniek, waaierrijden, klimmen et cetera.

De trainingen zijn een goede voorbereiding op het rijden van toertochten op verschillende niveaus. Er wordt gestart in meerdere groepen van elk maximaal vijftien deelnemers. De niveaus zijn: beginnend, geoefend, zeer geoefend wielrenner. Er zijn aparte groepen voor wedstrijdrenners en dames. Het uitgangspunt is: ‘samen uit, samen thuis’.

Net zoals vorig jaar kun je alleen deelnemen na digitale voorinschrijving. De groepen verzamelen om 9.00 uur bij het clubhuis van TWC ’t Verzetje, Sportlaan 1b, Bemmel. De trainingen duren tot 12.00 uur. Voor deelname hoef je geen lid te zijn van een wielervereniging. Het dragen van een helm is verplicht. Ook moet de fiets in orde zijn. Op 6 maart is er de mogelijkheid van een check. De deelnemers kunnen ter plaatse een vrijwillige donatie doen voor de Stichting LOES. Voor meer informatie en inschrijven www.twctverzetje.nl.

deBol weer lekker actief

BEMMEL - Het leek even alsof deBol in winterslaap was maar niets is minder waar.

Er stonden alweer vier prachtige woensdagwandeltochten op het programma met als laatste een tocht rondom Papendal met schitterend winters wandelweer en een fantastisch zonnetje. Gemiddeld liepen er per tocht 80 mensen mee en op 6 februari werd de 10e Snerttocht gelopen in het Land van Maas en Waal.

Het bestuur van deBol ontpopte zich op carnavalszondag als een uitstekende cateraar, het verzorgde met heel veel plezier een uitstekende lunch voor de Opperstals van De Blauwe Pony, die, voordat de optocht begon, bij hun 'Gouden Koets' bijeen waren. Ook op de gezellige Seniorenzitting, die door de Opperstals georganiseerd werd, waren heel veel 'Bolletjes' aanwezig.

De lente komt er aan en in maart krijgt u weer de kans om te stemmen bij de Rabobank Clubkas Campagne op een vereniging of stichting die u een warm hart toedraagt, deBol vraagt ook hiervoor graag uw aandacht! "Als u een rekening hebt bij de Rabobank en u bent ook lid van de Rabobank krijgt u binnenkort bericht over deze actie. Als u wel een rekening hebt maar nog geen lid bent kunt u tot 1 maart (gratis) lid worden en dan kunt u ook mee stemmen. Stichting deBol Bemmel hoopt ook dit jaar weer op heel veel stemmen!" Informatie: www.debolbemmel.nl.

Marathon; maar 13 'missers' op 250 schoten

BEMMEL - Met groot machtsvertoon heeft Johan Huibers de tweede editie van de Luchtgeweer Marathon gewonnen bij schietvereniging Op de Korrel uit Bemmel. Ondanks een paar hectische weken voorafgaand aan de Marathon maakte hij zijn favoriete rol volledig waar. Hij won na vijf schiet-uren uiteindelijk met een totaalscore van 2487 punten van de maximale 2500.

Niet meer dan 13 'missers' op de volledige wedstrijd, wat eigenlijk inhoudt dat hij maar 13 schoten het 0,5 millimeter kleine stipje niet wist te raken. Degene die hem het dichtst bij bleef was Stine Andersen, met 2465 punten. Erg knap omdat zij de vrijstaande discipline beoefent, waarbij een kleine beweging toch makkelijker is gemaakt dan bij de opgelegde discipline. Het was namelijk een gecombineerde luchtgeweer wedstrijd, waarin 14 van de 21 deelnemers opgelegd schoten.

Winnaar van afgelopen jaar Sjaak Polman wist de derde podiumplaats te behalen, met 2455 punten. 10 punten daarachter wist mede organisator Ben Huibers een sterk bevochten vierde plaats veilig te stellen.

Daarnaast schoten Benjamin Masselink en John Kuster mee met hun visuele beperking, en konden zich goed staande houden met hun technische hoogstandje. Een geslaagd evenement, wat zonder de inzet van een aantal vrijwilligers niet gelukt was. En een gezellige afsluiting hoorde daar natuurlijk ook bij, na de uitreiking van de wisseltrofee voor Johan en een prijs voor iedere deelnemer, mogelijk gemaakt door Het Wapen van Bemmel.

Opening vernieuwde winkel Kaatje mode + lifestyle in Tolkamer

TOLKAMER – Dinsdag 23 februari opent Kaatje mode + lifestyle de deuren van haar vernieuwde winkel. De winkel is grondig verbouwd en zoals de naam al vermoedt, het assortiment is uitgebreid met lifestyle accessoires. Bovendien is de afdeling voor een plus-maatje uitgebreid.

Dirk Lamers en Karin Kamminga hebben hun winkel verbouwd en geheel aangepast aan de tijd van nu en die komen gaat. Door de karakteristieke plafonds weer op oude hoogte terug te brengen is de lichtinval verrassend geworden. Het is een genot om hier te winkelen!

Als klant voel je je bij Kaatje een welkome gast. Service, kwaliteit en klantvriendelijkheid tellen er! De winkel is mooi geworden, maar de collectie is ook zeker de moeite waard. Naast merken als Summum en Soya Concept, zie je er ook nieuwe merken als Maison Scotch, Aaiko en Bandolera. En... Kaatje heeft de afdeling voor het plus-maatje (maat 44 t/m maat 56) een stukje uitgebreid. Onze merken hierin zijn oa. X-two, Chalou, Plus Basic, Yoek en Carleoni. Bijzonder zijn de schoenen van SPM en Via Vai evenals de woonaccessoires van de merken ZUSSS en HK living.

Van dinsdag 23 t/m zaterdag 27 februari is het feestweek bij Kaatje mode + lifestyle. Kom de vernieuwde zaak bewonderen en geniet van een kopje koffie en wat lekkers erbij. Er ligt nog meer feest in het verschiet: Dirk en Karin openen in augustus 2016 tegenover Kaatje mode + lifestyle een herenmodezaak.

Kaatje mode + lifestyle, Hoofdstraat 59, Tolkamer; 0316 847290; www.kaatjemode.nl.

Rabobank 'Strategieprogramma voor ondernemers' enthousiast ontvangen

BETUWE - Op maandag 15 februari was de derde en tevens laatste avond van het 'Strategieprogramma' van Rabobank Oost Betuwe. Tijdens dit programma zijn zes ondernemers uit de regio uitgedaagd en op inspirerende wijze aan het denken gezet over de unieke eigenschappen van hun bedrijf en de markt waarin zij opereren.

Het Strategieprogramma is een initiatief van Rabobank Oost Betuwe. Directeur Bedrijven Alies ten Have: "Als bank willen we graag 'partner in business' zijn voor onze klanten. We zien dat ondernemers zich door de drukte van de dag niet altijd voldoende tijd gunnen om met de strategie van hun bedrijf bezig te zijn. Door dit programma aan te bieden, kunnen we ondernemers hierin bijstaan".

Inspiratie en uitwisseling
De eerste twee avonden stonden vooral in het teken van het opdoen van inspiratie en ideeën rondom de bedrijfsstrategie. Tijdens de laatste avond kreeg elke ondernemer de kans deze ideeën uit te diepen middels een intervisie-methodiek. Iedere ondernemer presenteerde zijn of haar ideeën voor de groep. Door het bevragen van de ondernemer hielpen de andere ondernemers en medewerkers van Rabobank Oost Betuwe de strategie verder uit te diepen. Zij werden hierin begeleid door 'Simpel maar Uniek', een bureau gespecialiseerd in het aanscherpen van bedrijfsstrategieën.

Meteen toepasbaar
Ondernemer Donny Meeusen, eigenaar van Rebo Reclame uit Huissen, is enthousiast over het programma. "Ik heb de input geprojecteerd op waar ons bedrijf zich mee bezighoudt, reclame, en dat is gelukt!" Ook Alies ten Have kijkt tevreden terug. "Er zat veel energie in de groep, mooi om te zien. Voor ons was het de eerste keer dit programma zo te doen, maar door de enthousiaste reacties van de ondernemers gaan we kijken of we dit vaker kunnen aanbieden."

Spaar voor unieke Sesamstraat-handpoppen met hoge korting bij Albert Heijn Bemmel

BEMMEL – Vanaf 22 februari kunnen de klanten van Albert Heijn Bemmel sparen voor hoge kortingen op Sesamstraat-handpoppen.

Zoals onze klanten gewend zijn, is er weer een leuke spaaractie bij Albert Heijn Bemmel. Dit keer hebben de klanten de mogelijkheid om unieke Sesamstraat handpoppen te verzamelen. Vanaf 22 februari tot en met 2 april ontvangt u bij iedere tien euro aan boodschappen een Sesamstraat-zegel. Bij 6 zegels is de spaarkaart vol. Een volle spaarkaart kan de klant inleveren voor een Sesamstraat handpop naar keuze met hoge korting. Er zijn 6 verschillende handpoppen. Tevens kan een volle spaarkaart ingeleverd worden voor een deurpoppenkast, die in de deuropening opgehangen kan worden. Deze spaaractie is exclusief bij Albert Heijn Bemmel en loopt niet bij de andere Albert Heijn filialen in Lingewaard.

"Het is altijd leuk om onze klanten te verrassen met een nieuwe spaaractie", aldus assistent-supermarktmanager Mark Holland. "Sesamstraat bestaat dit jaar 40 jaar en het is leuk dat we hier extra aandacht aan kunnen geven. Sesamstraat is natuurlijk leuk voor onze jongste klanten, maar ik weet zeker dat Sesamstraat leuk is voor jong en oud!"

Tijdens deze spaaractie wordt er ook een kleurwedstrijd georganiseerd. "De winnaar van deze kleurwedstrijd wint vier entree tickets voor de theatervoorstelling 'Bonte avond in Sesamstraat'. De kleurplaten zijn verkrijgbaar in de winkel en kunnen worden ingeleverd bij onze servicebalie."

Geslaagde Open Avond Pro College Bemmel

BEMMEL - Maandag 15 februari vond de open avond plaats van het Pro College Bemmel. De opkomst was groot. Veel leerlingen uit groep 7 en 8 hebben met hun ouders deze avond bezocht.

Zij hebben kennis gemaakt met 'Leren door Doen'. Naast de informatie over de theorievakken konden ze opdrachten maken bij de vakken techniek, koken, groen, zorg en welzijn en detail. Alle bezoekers verlieten enthousiast de school.

Inschrijven is nog mogelijk tot 15 maart. Wilt u meer informatie dan kunt u contact op nemen met de school (0481)453884. Bezoekadres: Pro College Bemmel, Sportlaan 1k, Bemmel; www.procollege.nl/bemmel.

Knutsel je eigen kaart in winkelcentrum De Zilverkamp

HUISSEN - Knutsel je eigen kaart! Gebruik knopen, stiften, bloemetjes en plakfiguurtjes en maak er iets moois van.

Misschien is wel die allerliefste oma, opa, papa of mama bijna jarig..., wordt er een broertje, zusje, neefje, nichtje bijna geboren, moet je iemand dankjewel zeggen; het maakt niet uit! Maak jou speciale kaart! Zaterdag 27 februari van 10.00-13.00 uur, bij winkelcentrum De Zilverkamp!

Meer informatie: www.facebook.com/winkelcentrumdezilverkamp

AtelierSales bij Zepplinn Doornenburg

DOORNENBURG - Twintig tot vijftig procent korting!! Het nieuwe tuinseizoen komt er aan en dus zijn we gestart met voorjaarsschoonmaak in de tuin!

Om nog meer schoon te maken gaan we het wat ouder werk, beelden van Marjo Wiltingh in een weekend sales aanbieding verkopen!! Grijp je kans. Veel bronzen unica's weer opnieuw opgepoetst staan klaar om u te verleiden en deze zomer in uw tuin of huiskamer te staan.

Op beeldhouw stenen en gereedschap is dit weekend, op 5 en 6 maart 13.00 tot 16.30 uur ook 10% korting. Koffie staat klaar en entree gratis! Hartelijk welkom aan de Pannerdenseweg 28. www.zepplinn.nl.

17 / 26

18 / 26

19 / 26

20 / 26

21 / 26

De beste manier om jouw toekomst te voorspellen, is door hem zelf te maken

BEMMEL - De voormalige brandweerkazerne in Bemmel krijgt na vijf jaar leegstand weer een functie; gedacht wordt aan 24 betaalbare seniorenwoningen, met de zorg van Liduina comfortabel om de hoek.

Zo valt de toekomst wel heel makkelijk te voorspellen, want met het verstrijken van hun jaren zullen de bewoners alleen nog maar meer afhankelijk worden van de betaalde en steeds duurder wordende zorg. De mogelijkheden om hun levenservaring door te geven aan de jongere generatie en dus iets te blijven betekenen in onze maatschappij nemen daarmee ook af.

Maar die toekomst kan ook anders worden en dat kun jijzelf bepalen. Wat dacht je van senioren die samen wonen met jonge mensen, met mensen met een beperking of vlakbij een handwerkplaatsje. Op deze wijze krijg je buren die allemaal op hun eigen wijze er voor jou kunnen zijn, van kookadviezen tot hulp bij kleine klusjes in huis of een praatje. Maar ook jij kunt er op jouw manier tot op hoge leeftijd voor anderen blijven zijn en hun helpen in de steeds complexer wordende wereld.

Deze maand buigt het College van onze gemeente zich over de vraag wat te doen met die prachtige plek op de hoek van de Dorpsstraat / Oostervelden te Bemmel, Zelf Lingewaard roept het College en de raadsfracties op om deze unieke kans met beiden handen en op een innovatieve manier op te pakken.

Zelf Lingewaard timmert al enige tijd aan de weg met de visie van een gebouwde omgeving die het ontmoeten op natuurlijke wijze stimuleert.

Mocht u ideeën of suggesties hebben of gewoon mee willen doen om uw toekomst zelf te maken, laat het ons weten via onze website www.zelf-Lingewaard.nl of info@zelf-lingewaard.nl

22 / 26

Ons Omaatje is 22 februari 65 jaar geworden!
Van harte gefeliciteerd!
Liefs Tara en Bo

Op 25 februari wordt Femke 18 jaar.
Van harte gefeliciteerd van mam, pap, en broer.
Fijne dag en dikke knuf van ons.

lieve Bibi
Wij zijn super trots op jou
Dat je zo goed je best doet op school,
En een lieve kleindochter bent.
Groetjes Oma en Theo

Kleine meisjes worden groot,
Alana gaat naar de basisschool.
Xxx opa's en oma's
Ooms en tante
Alissa en Eleni

Deze Abraham heeft hoogtevrees, maar hij is niet vies van
een groot stuk vlees.
Hartelijk Gefeliciteerd namens de FC.

Hiep Hiep Hoera
Fenna 4 jaar
Veel plezier op de basisschool
Liefs, Neil, Glenn, Roan & Owen

Op 28 februari bezorgen wij jou
een kaartje!
En proosten we op jou
60 ste verjaardag.
Gefeliciteerd!
Liefs van je familie

Gefeliciteerd met het in 1 keer
behalen van je rijbewijs.
SUPER!
Liefs Opa's en Oma's

gefeliciteerd met je 4e verjaardag grote vriend van mij.
papa houd van jou
kusje

Oncologie Netwerk Bemmel en omstreken van start

LINGEWAARD - Wanneer u of uw naaste met kanker te maken krijgt, verandert uw leven ingrijpend. Iedereen in deze situatie weet hoe belastend deze ziekte is en dat er voor de behandeling hiervan meerdere ziekenhuisbezoeken nodig zijn. Dat is noodzakelijk, maar een aanzienlijk deel van de behandeling en ondersteuning kan dichter bij huis gevonden worden.

Om daarin te voorzien heeft een aantal betrokken zorgverleners het Oncologie Netwerk Bemmel e.o. opgericht. Huisartsen, apotheek, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten, haptotherapeuten, ergotherapeuten, bandagist en psychologen vormen samen dit netwerk. Zij hebben ervaring in het begeleiden van kankerpatiënten en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Zo kan, in overleg met u, de noodzakelijke behandeling en ondersteuning goed op elkaar worden afgestemd.

Voor meer informatie zie www.oncologienetwerkbemmel.nl of raadpleeg uw huisarts.

Genieten van Griekse hapjes bij Alexandros

HUISSEN – Wie denkt dat Grieks eten vooral vlees zoals gyros, suzuki en suflaki is heeft het mis. Het nieuwe restaurant 'Grand Taverna Alexandros', aan de Vierakkerstraat 38, laat met de Mezedes een totaal andere kant van de Griekse keuken zien.

"We willen mensen ook gerechten laten proeven die ze normaal gesproken niet zouden bestellen", aldus eigenaar Alexis Konstantinidis. Mezedes zijn kleine Griekse hapjes. "We werken niet met het aankruisen van gerechten", legt Konstantinidis uit. "Onze obers komen langs met grote schalen die rijkelijk gevuld zijn met verschillende Mezedes. Onze gasten kunnen voor 21,50 euro zoveel Mezedes proeven als ze willen."

Populaire gerechten zoals gehaktballetjes, tzatziki, gyros en suflaki heeft Alexandros altijd. "Maar we willen juist laten zien dat de Griekse keuken ook bestaat uit lekkere groente- en vegetarische gerechten. We maken alles vers en koken met wat we in huis hebben. Dat betekent dat, als je een tweede keer bij ons komt eten, we weer hele andere Mezedes hebben als de keer ervoor. Zo proef je steeds iets anders. Als mensen in de rondes een gerecht gemist hebben dat ze graag willen hebben, maken we dat alsnog."

Wie écht Grieks wilt eten en ook eens iets nieuws wil proberen, kiest voor Mezedes. Voor slechts 21,50 euro, twee uur lang genieten van het beste uit de Griekse keuken. Alexandros heeft daarnaast nog een een beperkte à la carte menukaart. Meer informatie: www.grandtavernaalexandros.nl of 06 83999743. Alexis Konstantinidis: De "Griekse keuken is veel meer dan moussaka en gyros alleen."

Vogelmarkt Welkoop Huissen

Foto Marcel Willemsen Welkoop Huissen Ton Lenting Voorzitter Vv De Martel.

HUISSEN - Zaterdag 5 maart gaat het dan eindelijk gebeuren: na jaren in de koker te hebben gezeten, heeft het bestuur van V.V. De Martel uit Huissen, in samenwerking met Marcel Willemsen van Welkoop Huissen, besloten om een vogelmarkt te organiseren.

Deze vogelmarkt zal plaatsvinden in de Welkoopwinkel; een logisch besluit volgens Marcel. "Wij kunnen voldoende ruimte vrijmaken in onze winkel, en we staan al jaren goed bekend in de regio om ons zeer ruime assortiment in vogelvoeding, accessoires en deskundig advies. Mede dankzij de goede samenwerking tussen V.V. De Martel en Welkoop Huissen, en de inzet van het bestuur en de leden van de Martel, verwachten wij een grote opkomst."

De vogelmarkt is zaterdag 5 maart van 9:30 tot 15:00 uur. De entree is gratis. Wilt u zich ook aanmelden voor de verkoop van vogels of inlichtingen, graag vervoegen naar de site van www.vogelvereniging-demartel.nl of contact op nemen met Welkoop Huissen 026 3255902.

Interesse in energiebesparende maatregelen

LINGEWAARD - Ruim 85 inwoners uit Lingewaard bezochten maandagavond 15 februari De Veldschuur voor de informatieavond over collectieve inkoop van zonnepanelen, zonneboilers, isolatie, biomassaketels en HR++ glas. De avond was georganiseerd door Coöperatie Lingewaard Energie in nauwe samenwerking met het nieuw opgerichte Energiecollectief Lingewaard.

Na een openingswoord door wethouder Theo Peren is informatie gegeven over de werking, kosten en baten van zonneboilers en zonnepanelen en vervolgens is uitleg gegeven over verschillende isolatiemogelijkheden van woningen. Na afloop van de presentaties was er ruimte voor persoonlijke vragen. Met het deel van de bezoekers dat zich heeft ingeschreven voor de inkoopactie wordt snel een afspraak gemaakt om de persoonlijke situatie te bekijken.

Was u niet aanwezig maar heeft u toch interesse in de inkoopactie, energiebesparende maatregelen of energieadvies? Tot 1 maart kunt u uw interesse kenbaar maken via het inschrijfformulier dat te vinden is op de website van Lingewaard Energie www.lingewaardenergie.nl en Het Energiecollectief Lingewaard www.het-energiecollectief.nl.

De succesvolle aftrap van de samenwerking tussen Lingewaard Energie en Het Energiecollectief smaakt naar meer! We zien er naar uit om veel meer mensen in Lingewaard enthousiast te maken voor verduurzaming van de woning. Want een duurzame en energiezuinige woning zorgt niet alleen voor een daling van de energiekosten. Het zorgt ook voor een gezond binnenklimaat, het verhoogt het wooncomfort en het energielabel van de woning wordt verbeterd, met als gevolg dat de woning waardevast blijft of zelfs in waarde zal stijgen.

Speerpuntennotitie Dorpsontwikkelingsplan Doornenburg bijna voltooid

Foto: dedoornenburger.nl

DOORNENBURG - Stichting Leefbaar Doornenburg heeft naar aanleiding van een drukbezochte startbijeenkomst van 19 november haar speerpuntennotitie Dorpsontwikkelingsplan grotendeels klaar.

Kort na de startbijeenkomst is de werkgroep Dorpsontwikkelingsplan Doornenburg – onderdeel van de stichting - voortvarend te werk gegaan. De enthousiaste respons vanuit alle geledingen van de Doornenburgse gemeenschap heeft de werkgroep gesterkt in haar opvattingen hoe belangrijk en noodzakelijk het plan is geworden.

Inmiddels is de inventarisatie van de sterke en minder sterke punten van Doornenburg gereed. Verdeeld over een 8-tal thema’s zijn door de verschillende werkgroepen de afgelopen maanden alle op- en aanmerkingen verzameld, gebundeld en verwerkt tot één plan. Binnen ieder thema is een prioritering gesteld van de verschillende doelen.

Het plan wordt vervolgens in maart als speerpuntennotitie opgeleverd en door alle betrokkenen doorgesproken en geëvalueerd. De notitie dient dan als basis om gesprekken te voeren met de zgn. ‘stakeholders’: instellingen, organisaties en bedrijven die betrokken zijn of betrokken worden om de plannen ten uitvoer te kunnen brengen. Daarbij kan gedacht worden aan gemeente, provincie, Staatsbosbeheer etc.

Uiteindelijk wordt alles geformuleerd in het definitieve Dorpsontwikkelingsplan Doornenburg en aangeboden als visiedocument aan de gemeente Lingewaard. De gemeente heeft zich al eerder geconformeerd aan de uiteindelijke conclusies en voorstellen en zal het plan als gemeentelijk beleidsplan ten opzichte van Doornenburg hanteren.

Kennismakingsavond bij tennisclub Gendt

GENDT - Wist je dat één op de zestien mensen in Nederland regelmatig op de tennisbaan staat? Dan heb je het over ruim een miljoen tennissers. Wat heeft tennis te bieden dat zó veel mensen er zo veel plezier aan beleven?

Tennis daagt je uit. Of je het nu al een tijdje speelt, net begonnen bent of nog gaat starten; tennis is een uitdagende verenigingssport voor alle leeftijden en niveaus. Daarnaast is tennis gezond, ontspannend, gezellig enkun je het spelen wanneer het jou uitkomt. Kom naar onze club en ervaar hoe tennis ook jou uitdaagt!

Vrijdag avond 11 maart is er bij LTC Gendt een informatie avond voor nieuwe leden en mensen die overwegen lid te worden tijdens deze avond zal het reilen en zeilen bij de club worden uitgelegd, daarna is er gelegenheid een balletje te slaan. Vrijdag 11 maart bij LTC Gendt om19:00 uur.
Aanmelden kan door middel van een mail naar lingewaard@ltcgendt.nl.

Fuchsia Extra Vaganza: 26 en 27 februari

HUISSEN - Fuchsia Extra Vaganza is het terugkerend evenement van Stichting Epric waarbij van meer dan 150 verschillende fuchsiasoortenstekken aangeboden worden voor de prijs van 0,50 euro per stuk.,

Stichting Epric is een niet-commerciële werkervaringsplek waar men dertig mensen begeleidt met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de kassen van Stichting Epric leren deze mensen weer de dagelijkse dingen die wij zo gewoon vinden. Daarnaast een stukje rust en geborgenheid, met dit alles samen creëren wij een veilige werkplek. Met de opbrengst van de verkoop kunnen de werkplekken in stand worden gehouden, zeker in deze tijd van bezuinigingen en de veranderingen naar de WMO toe.

Stichting Epric heeft altijd aparte planten: en bij fuchsia's is dat niet anders. Er zijn soorten te koop met blauwe bloemen. Dit zijn nieuwe soorten die nog bijna niet bekend zijn. Ook zijn er een aantal winterharde soorten te koop. Deze kunnen gewoon in de tuin uitgeplant worden en zijn als mooie tuinplant te kweken. Ook nieuw is een klimmende Fuchsia. Deze Fuchsia wordt tussen 2 en 3 meter hoog en kan goed gecombineerd worden met andere klimplanten zoals Clematis of klimrozen.

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 februari (van 10-17 uur) is ook de Fuchsiavereniging aanwezig om informatie te geven over de verzorging van fuchsia's. Dit jaar zijn alle aangeboden fuchsia's al opgepot in potjes en zijn ze startklaar voor de mensen. Een mogelijkheid tot koffie drinken is er natuurlijk ook.

Stichting Epric, Nieuwediep 9a, Huissen; 026 3250959; www.epric.org.

Huberts Tweewielercentrum in Huissen

HUISSEN – Het fietsseizoen is weer begonnen en wij zien dit jaar vol vertrouwen tegemoet. Ook dit jaar hebben wij weer de nieuwste modellen van Gazelle, Sparta en Kreidler.

"U kunt bij ons terecht voor reparaties en er staat dan altijd een leenfiets voor u klaar. Verder hebben wij onze 24/7 online bestelshop via onze site. Wij verwachten ook weer veel van de Gazelle E-bikes 2016 modellen, die zijn sterk verbeterd. In onze bike-outlet (200 m2) sttan E-bikes en bikes van onder andere Gazelle, Sparta tegen prijzen van wel 30 procent af catalogusprijs.

Elke zaterdag zetten we onze bandenactie voort, dat wil zeggen: witte buitenband en binnenband inclusief montage voor 15 euro. Op al onze jonggebruikte en demo-fietsen geven wij een half jaar garantie op reparaties. U rijdt al op een E-bike met 7 versnellingen + actieradius 70 km voor 1200 euro."

Wij zijn geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 18.00 uur, vrijdag 8.30 tot 20.00 uur en zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

KoosHubertsTweewielercentrum.com, Julianastraat 52 in Huissen; 026-3251153.

Een uitvaart kun je maar één keer goed doen

BEMMEL - "Op mijn twaalfde overleed mijn moeder" vertelt Constantijn Koen (42) uit Bemmel. "Het was intens verdrietig, maar tegelijkertijd inspireerde het mij iets moois en zinvols te maken van het leven. Ik besloot mijn hart te volgen en te gaan doen waar ik altijd al van droomde: uitvaarverzorger worden. Na de opleiding tot uitvaartondernemer en mijn functie als uitvaartverzorger bij Monuta in de regio Arnhem, Nijmegen en Dieren start ik nu mijn eigen uitvaartonderneming in de gemeente Lingewaard in mijn woonplaats Bemmel: Constantijn Koen Uitvaartverzorging."

U bent welkom, ongeacht waar u bent verzekerd. "Constantijn Koen Uitvaartverzorging regelt en verzorg begrafenissen en crematies. Persoonlijk contact op een ondersteunende manier, zodat u wordt ontzorgd in een drukke en emotionele periode; dat is de kern van mijn dienstverlening. Ik ken de plaatselijke gebruiken en neem de tijd. Overigens weten mensen vaak niet dat ze, ongeacht bij welke maatschappij ze een polis hebben, altijd bij mij terecht kunnen. U heeft te allen tijde recht op uitkering van uw verzekering."

Afscheidshuys Lingewaard

"Uw dierbare kan thuis worden opgebaard of in ons eigen Afscheidshuys Lingewaard. Hier is opbaring mogelijk in een van de 24-uur kamers, waardoor u 24 uur per dag bij uw dierbare kunt zijn. Vanzelfsprekend mag u een intieme sfeer aanbrengen door het plaatsen van foto's of persoonlijke spullen. U kunt zich in alle rust afzonderen."

Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen of binnen te lopen bij Afscheidshuys Lingewaard als u iets wil vragen; nu, later of als het moment daar is. Ik sta u graag te woord.

Constantijn Koen Uitvaartverzorging, Afscheidshuys Lingewaard, Doctor Poellstraat 2, Bemmel; info@uitvaartverzorging-lingewaard.nl; www.uitvaartverzorging-lingewaard.nl; Twitter: @ConstantijnKoen | Facebook: ConstantijnKoenUitvaartverzorging; Dag en nacht bereikbaar: 06 421160 93

Sale bij Topshelf in Beuningen

BEUNINGEN - Topshelf in Beuningen is gestart met de sale: 5 halen = 3 betalen! De keuze is enorm: op 6.000 vierkante meter is er alles op het gebied van sports, fashion, fun & outdoor. Van de traditionele sporten zoals voetbal en tennis tot fietsen, kamperen, vechtsporten, ballet, ski- snowboard et cetera.

Topshelf is een concern met een prettige én exclusieve uitstraling, waar de consument alles van zijn of haar gading kan vinden. Van Nike & Reebok tot Hugo Boss & Gant en alles wat er tussenin zit. Voor ieder wat wils, maar altijd topkwaliteit! Van Adidas, Asics, Puma tot PME Legend, Pepe Jeans, Retour for kids en nog veel meer voor het hele gezin.

Topshelf biedt meer winkelplezier dan welke andere sportzaak. De funshopper, die zijn tijd ervoor neemt en alles wil bekijken en uitproberen, maar ook rustig een hapje & drankje wil nuttigen. De try- en buymethode is een speerpunt. De materialen en kleding kunnen rustig worden getest en bekeken alvorens de shopper zijn/haar keuze bepaalt. De runshopper die duidelijk van te voren zijn/haar keuze heeft bepaald, kan er snel terecht door de duidelijke routing. Kwaliteit en snelheid staan hierbij voorop. En de one-stopshopper kan er voor een complete outfit terecht, voor een totaalconcept passend bij de sport van zijn/haar keuze.

Daarnaast biedt Topshelf de mogelijkheid om modieuze en praktische zaken met elkaar te combineren. De kleding, bijbehorende accessoires en materialen worden altijd conform de laatste modewensen en kwaliteitseisen ingekocht. Sporten moet tenslotte leuk blijven. Topshelf biedt de meest veelzijdige en complete oplossingen hiervoor!

Topshelf Beuningen, Hadrianussingel 18, Park De Heuve, Beuningen; 024 6782810; www.topshelf.nl

De Klok Live nieuwe stijl

GENDT – De vijfde jaargang van De Klok Live krijgt een heel ander jasje. Een kleiner, maar wel mooier jasje. De kwaliteit van het programma zal er niet onder leiden met optredens van DJ Kinki Sminki, Rondje Doe Maar, Dave Roelvink, DJ Donny, Seven Days Music en een Amsterdamse avond met Café Bolle Jan on tour.

De voorgaande vier jaargangen hebben aangetoond dat de keuze voor een kwalitatief goed programma om een meer intieme setting vragen dan een kolossale feesttent. Vandaar dat het evenement dit jaar plaats zal vinden bij De Klok zelf.

Het weekend zal dit jaar worden geopend op vrijdag 25 maart met een Tribute aan Doe Maar. Deze helden van weleer worden weer helemaal tot leven gebracht door Rondje Doe Maar. In het aangrenzende café zal feest-dj Kinki Sminki de boel op zijn kop zetten.

Voor de zaterdagavond is het aanbod zo divers dat er voor ieder wat wils is. In de zaal zal onze eigen dj Donny samen met dj Dave Roelvink (bekend van…) flink uitpakken en er een top show neerzetten. Tegelijkertijd zal coverband Seven Days Music in het café uitpakken met mix van lekkere blues uit de jaren '60 tot de hippe dancemedley's van nu. De zondagavond wordt ingeruimd door de Bolle Jan Show on tour. Zowel het café als de zaal zal omgetoverd worden in Amsterdamse sferen. Optredens van diverse Amsterdamse volkszangers geven je het gevoel dat je in een ouderwetse stamkroeg op de Jordaan bent beland.

Koop vanaf 1 maart je kaarten bij De Klok, Markt 1 in Gendt (0481 421551). Voor openingstijden kijk op www.deklokgendt.nl of houdt onze Facebook of Twitter in de gaten.

Tweestroom-dames-1 wint vijftien keer

GENDT - Tweestroom-DS1 speelde thuis tegen Kidang-DS4 en won deze strijd.(4-0) Dames-2 ontving koploper Pegasus-DS8 en kon alleen de 4de set nipt winnen.(23-25) Gelukkig nog een punt gewonnen voor de stand.(1-3)

De titelkandidaat DVOL-DS2 ontving Tweestroom-DS4. Het werd de vijftiende overwinning en dus het kampioenschap. Onze dames volgen op afstand, maar de naaste belager van onze dames is groot genoeg om de tweede laatst vast te houden.

Tweestroom-HS1 ontving Vocasa-HS6 en won uiteindelijk vrij eenvoudig deze strijd.(4-0) Tweestroom-MA2 ontving maandagavond Tweestroom-MA1 en kon het niet bolwerken. Het werd een verwachte nederlaag.(0-4) Tweestroom-A1 bezocht Hurry-Up-A1 en gaven geen punten in de sets weg. Het werd een duidelijke overwinning.(4-0)

Trivos-MA3 ontving onze meiden van MA2. Over en weer werden de sets gewonnen , dus de 5de set moest de beslissing brengen, die verloren werd.(3-2)

Mixe-JongensB1 ontving Touche-JB1. Ook hier was een 5de set nodig en gelukkig werd die gewonnen.(3-2)

Tweestroom-MB2 ontving Isala'77-MB2. De meiden kwamen maar niet in hun spel.(0-4) Gemini-MC1 ontving Tweestroom-MC1 en won de eerste nipt. De andere sets werden ook gewonnen.(4-0)

Tweestroom-MC2 bezocht Trivos-MC2 en ook hier werden de punten achter gelaten.(0-4) Jongens-JC1 ontving Bovo-JC2. Over en weer werden de sets gewonnen. De vierde set werdnipt verloren.(25-27) Gelukkig werd de 5de set wel gewonnen.(3-2)

Tweestroom-MB1 speelde thuis tegen Orion-MB2 en kon de punten niet thuis houden.(0-4)

Reünie Titus Brandsma Mavo Arnhem-Zuid

ARNHEM - Leuk, een reünie! Ben jij ook zo nieuwsgierig naar hoe het de oud-klasgenoten is vergaan. Zouden de meeste leerlingen uit jouw oude klas wel komen? Zou het goed gaan met je schoolvriend of hartsvriendin die je uit het oog bent verloren? Zul je je favoriete leraar terugzien? Zou dat mooiste meisje van de klas nog steeds zo leuk zijn? En die pestkop nog steeds zo'n sukkel of niet? Is het een feest der herkenning of zijn al die mensen die je kent uit je schooltijd een heel andere weg ingeslagen dan verwacht?

"Op al deze vragen kun je een antwoord krijgen, maar ook heel belangrijk: Feesten met z`n allen genieten net zoals vroeger. Vrienden van Titus Brandsma Mavo Arnhem wij kunnen het en gaan dit meemaken op 11 juni samen met Backrow XL coverband met onze eigen Gerrie van Amersfoort en niet te vergeten onze eigen Jeroen Gruppelaar op het podium."

Ook de heer L. Van Amstel en de heer H. Awater gaan het bekende namenlied (tijdens diploma-uitreikingen) voor de laatste keer ter gehore brengen: echte Memories.

Deze avond wordt gehouden op het Olympuscollege in Arnhem, Olympus 11 in Arnhem. Van 19.00 tot 01.00 uur.Voor meer informatie, zie FB vrienden van Titusbrandsma mavo. Of mail naar Titusbrandsma2016@outlook.com.

Dave Snijders zorgt voor uniek feit in 29e OBK driebandentoernooi

Tekst en foto: Hein Arns

BEMMEL – Het duurde 29 edities maar eindelijk is er iemand in geslaagd zijn toernooizege van een jaar eerder te verdedigen. Bemmelnaar Dave Snijders prolongeerde in een spannende finale zijn titel in Cafe de Roskam. Snijders speelde een ijzersterke slotdag. In de finale werd Ronald Elings in 19 beurten aan de kant gezet.

Vanwege de vroege datum voor carnaval in 2016 werd het traditionele 3-banden toernooi verschoven van begin januari naar eind februari. Dat was volgens voorzitter Peter Ebbers ook een van de redenen dat het schema wat plaats biedt aan 96 deelnemers niet helemaal gevuld was. "Daarnaast moesten wat spelers zich terugtrekken vanwege ziekte", aldus Ebbers die zelf op één carambole van de kruisfinales strandde.

Winnaar Snijders kwam met een gelukje door de tweede ronde maar bleek vervolgens niet meer te stuiten. "Ik kwam er met één carambole door gisteren. Dat was een meevaller maar vandaag heb ik de hele dag sterk gespeeld en in een flow gezeten. Ik geloof dat ik een unicum heb bereikt", vond de gelukkige winnaar die in de kruisfinales Bemmelnaar in Huissense dienst Henk Scheepers slechts 5 caramboles in 14 van de 25 beurten gunde. Scheepers trok in de troostfinale om de plaatsen drie en vier tegen Arnhemmer Leo Willemsen wel aan het langste eind. Zij het dat dit gebeurde op percentage want na de verplichte 25 beurten stonden beide spelers op acht caramboles. Omdat Willemsen er dertien moest maken tegen de twaalf van Scheepers ging de zege naar de laatste.

Snijders trof in de finale een exoot voor OBK begrippen. Ronald Elings was namelijk zijn tegenstander en die woont in het Zeeuwse Tholen. "Maar ik speel voor SVW in Bergen op Zoom hoor", aldus de in Oosterhout geboren Elings. Hij vertrok 15 jaar geleden richting Zeeland en bivakkeerde voor het Bemmelse toernooi bij zijn moeder in Oosterhout. "Ik ben tevreden. In de finale tegen Dave was ik niet kansloos. Dat wordt dus een leuke reis terug naar Zeeland met mijn kinderen", lachte de verliezend finalist.

De hoogste serie kwam op naam van Arnhemmer Gert-Jan Esveld met 9 carmaboles terwijl de kortste partij een prooi werd voor Huissenaar Han Borgers en Hervelder Eddy Hagebeuk. Zij hadden slechts tien beurten nodig voor hun carmaboles.

Sponsor bedankt

BEMMEL – Biljartvereniging OBK uit Bemmel organiseerde afgelopen week voor de 29e keer het traditionele biljarttoernooi. Zondag 21 februari werd de spannende finale gespeeld in De Roskam.

OBK bedankt haar hoofdsponsors Auto Stuart Elst (Elst), Verfcentrum Harry Mattijssen (Bemmel), Carwash Center Elst (Elst), Derks Oprijplaten (Bemmel) en Carcleaning Elst (Elst). Zonder de overige sponsors en vrijwilligers die het driebanden biljarttoernooi opnieuw tot een groot succes hebben gemaakt te willen vergeten.

Rode neuzenactie

HUISSEN - Dinsdag 9 februari is de rode neuzenactie van café De Kater afgesloten.

Dit tijdens een gezellige, muzikale middag. Trots zijn wij op het opgehaalde bedrag voor Stichting Loes! Wij willen iedereen bedanken voor de enthousiaste reacties en vele giften.

Flow laat jongens en meisjes kennismaken met hip hop

ANGEREN - Alle klassen hebben een proefles hip hop gehad. Het was heel gezellig.

De lessen worden op maandagavond gegeven. Je mag altijd een gratis proefles komen nemen. Meer informatie staat op www.flow-Angeren.nl.