GN Nijmegen-Noord

3 januari 2018

GN Nijmegen-Noord 3 januari 2018


1 / 12

55 jaar Molukkers in de Nederlandse samenleving Tussen adat en integratie

Sneeuwpret in kamp Snodenhoek te Elst rond 1958. Foto: W.Tahitu

"ELST - Dr. Elias Rinsampessy uit Wijchen is sociaal en cultureel antropoloog en onder andere voorzitter van de Raad van Bestuur bij Muhabbat Foundation. Op woensdag 10 januari om 20.00 uur geeft hij de lezing 'Tussen adat en integratie' in het Wapen van Elst, Dorpsstraat 28 in Elst. De toegang is gratis voor leden van Marithaime. Aan niet-leden wordt een bijdrage van 2,50 euro gevraagd. ¶

"Vijf generaties Molukkers worstelen en dansen op de Nederlandse aarde". Molukkers wonen, werken en leven nu ruim 55 jaar in Nederland. Inmiddels zijn er naar schatting zo'n 50.000 Molukkers, verdeeld over vijf generaties. Een deel van de Molukkers woont nog in de traditionele Molukse wijken, deel uit makend van een Nederlandse wijk of stadsdeel. Echter, meer dan 50% van de Molukkers woont verspreid tussen de Nederlanders in een saneringswijk of een hypothekenbuurt in kleine, grote en middelgrote steden en dorpen in Nederland. ¶

Het traditionele cultuurpatroon van Molukkers in Nederland is in belangrijke mate gebaseerd op verwantschapsgroepen, ook wel de adat van de mata-rumah's (clans) en de adat van de negeri's (dorpen) genoemd. De adat, ook wel adat-istiadat verwijst naar het in acht nemen van gebruiken en gewoonten, die van geslacht tot geslacht mondeling worden overgedragen. Ook verwijst het naar de oorspronkelijke religie, waarin zijn opgenomen de houdingen, riten en opvattingen, die verband houden met de geesten van de voorouders en bovennatuurlijke krachten. ¶

Is de adat in de afgelopen jaren veranderd en hebben Molukkers een nieuwe adat gecreëerd? Of zijn Molukkers Nederlanders geworden en hebben zij de adat achter zich gelaten? ¶

Is de adat in de afgelopen jaren veranderd en hebben Molukkers een nieuwe adat gecreëerd? Of zijn Molukkers Nederlanders geworden en hebben zij de adat achter zich gelaten?

Herstart wijkplatform Bemmel-West

BEMMEL - Op 12 december zijn elf bewoners uit de wijken Klein Rome, Klaverkamp, Schaapskamp en Ressen bijeengekomen om het wijkplatform Bemmel-West opnieuw leven in te blazen. Er zijn veel voorbeelden waarbij een wijkplatform van nut kan zijn. Samen met de gemeente bespreken buurtbewoners wijkproblemen of nieuwe ideeën voor hun wijk.

Denk daarbij aan het project van de gemeente Nijmegen om op de grens met Bemmel acht wooncontainers te plaatsen voor dak- en thuislozen. Of de gekozen locatie hiervoor geschikt is, is de vraag. Vanuit de omgeving worden daarover zorgen geuit. De ervaring is dat alleen met voldoende begeleiding zo’n project kans van slagen heeft. Andere voorbeelden zijn het doortrekken van de A15, parkeerproblemen, gevaarlijke verkeerssituaties, speelgelegenheden voor de diverse leeftijdsgroepen en voorzieningen voor ouderen.

In Ressen zijn met het samenwerkingsverband Park Lingezegen bijvoorbeeld al vergevorderde plannen ontwikkeld om, daar waar in het verleden ooit een kasteel heeft gestaan, een park aan te leggen. De opzet is om de contouren van het kasteel weer zichtbaar te maken. Dit soort onderwerpen willen wij graag met zo veel mogelijk buurtbewoners en betrokken instanties bespreken. Bewoners van bovengenoemde wijken zijn daarom van harte welkom en kunnen zich aanmelden voor deelname aan het wijkplatform bij Gerrit Kurvers (G.Kurvers@lingewaard.nl).

Smartlappenkoor Lingewaard trots op succesvol jaar

Smartlappenkoor Lingewaard Foto: Ivo Hilgenberg

LINGEWAARD - Mede dankzij de sponsors (zie: www.slk-lingewaard.nl.) kijken de leden van Smartlappenkoor Lingewaard met trots terug op 2017.

"In maart hebben wij ons 12,5-jarig jubileum uitbundig gevierd met natuurlijk veel gezang. Naast diverse optredens bij festivals en instellingen organiseerden wij met veel succes het Pinksterkorenfestijn in Hulhuizen en het smartlappenfestival 'Bemmel Zingt'. Ons succes is voor een belangrijk deel te danken aan Harry Demon, de sublieme dirigent, arrangeur en geluidstechnicus. Ook bij optredens en festivals zorgt hij voor de geluidsapparatuur."

"Wij hebben succesvol 2017 afgesloten met een zang- en sfeervolle kerstviering waar onze saamhorigheid van af spatte. Ondanks de nog steeds verdere bezuinigingen op activiteiten in zorginstellingen is onze agenda in 2018 toch weer gevuld waar we óók trots op zijn. Ben je geïnteresseerd in ons koor, kom een keer vrijblijvend meezingen en bezoek onze website."

NK Tijdrijden 2018 in Bemmel

BEMMEL – Het Nederlands Kampioenschap Tijdrijden 2018 voor Masters zal in Bemmel worden verreden. Net als in 2016 ligt de organisatie van de nationale titelstrijd tegen de klok in handen van TWC 't Verzetje.

De Bemmelse Toer- en WielerClub combineert het kampioenschap op 16 september met het Open Lingewaards Kampioenschap Tijdrijden (OLKT), Dikke Banden Race en de Wielerronde van Bemmel. De strijd om het felbegeerde rood-wit-blauwe tricot zal na een jaar afwezigheid weer in de gemeente Lingewaard plaatsvinden. In de laatste editie van het NK Tijdrijden voor Masters stonden in Bemmel ruim honderd renners aan het vertrek. Aankomend jaar wil de organisatie graag nog meer KNWU-licentiehouders in de Mastercategorieën 30+, 40+, 50+ en 60+ de gelegenheid geven om zich een jaar lang Nederlands Kampioen Tijdrijden te mogen noemen. Informatie omtrent de nationale strijd tegen de klok zal te zijner tijd bekend worden gemaakt via www.nktijdrijden.nl.

Parochie H. Maria Magdalena

Zaterdag 6 januari:

19.00 uur: St. Werenfridus Elst, eucharistieviering (oprichtingsviering), Pastoraal team, Gelegenheidskoor uit de parochie met Kinderwoorddienst

Zondag 7 januari:

Geen vieringen

Geslaagde Gelderlandshow

REGIO - In het weekend van 15, 16 en 17 december vond in de Olympichallen in Wijchen de Gelderlandshow plaats. Tijdens deze grote landelijke kleindierententoonstelling werden ruim 2.700 konijnen, cavia's en sierduiven door professionele keurmeesters beoordeeld en vervolgens tentoongesteld. Helaas mochten vanwege de vogelgriep geen hoenders en watervogels deelnemen.


De organisatie van deze tentoonstelling was in handen van kleindierenverenigingen uit de regio waaronder de Betuwse Kleindier Vereniging (BKV) uit Lingewaard. Veel bezoekers uit Lingewaard en verre omgeving waaronder ook veel Duitsers, bezochten de show.
De resultaten van de leden van BKV.

In de diergroep konijnen waren als volgt: Kevin Tiellemans uit Angeren en Jo Brugmans uit Haalderen behaalden het predicaat ZG (zeer goed) met respectievelijk een Blauwe Wener en een Tan Zwart. Peter Evers uit Huissen behaalde een F (Fraai) predicaat met 95 punten met een Blauwoog Pool. Henk Huisman uit Gendt werd met een Ram in het ras rexdwerg Castor predicaat F 96 punten beste van de clubdieren van BKV. Kenneth Bouwman uit Gendt behaalde met een jonge Rex Castor Ram een F 97. Bij de collectie van vijf konijnen werd hij zelfs tweede van de gehele Gelderlandshow.
Het tentoonstellingsseizoen voor de kleindierenliefhebbers loopt nu bijna ten einde en de fokkers gaan zich voorbereiden op het fokseizoen. De meeste jonge dieren worden in het voorjaar geboren.

Rotary helpt Medora met benefietmasterclass De Viool 'Meester'

Kinderen in Nepal leren handenwassen Foto: Uit archief Medora

BEMMEL - Op zondag 14 januari verzorgt Rotary Lingewaard de BenefietMasterclass De Viool 'Meester' in de theaterkerk, Markt 5 in Bemmel. De opbrengst komt volledig ten goede aan het project Yauralitar in Nepal van de Stichting Medora (www.medora.nl).

Medora is in het straatarme Yauralitar gestart met het aanleggen van een voorziening voor schoon drinkwater. Hierna volgt een Brush at School project, waarbij de kinderen op school basale hygiëne leren: tandenpoetsen, handen wassen en het opgeruimd houden van hun omgeving. Omdat medische en tandheelkundige zorg hier niet of nauwelijks voorhanden is, is preventie extra belangrijk. Op het wensenlijstje van Medora staan ook nog een dagelijkse maaltijd voor de kinderen en warme kleding en schoenen, zodat ze ook in de winter de lange tocht (2 à 3 uur) naar school kunnen maken.

Programma Masterclass
Van 14:00 tot 14:05 uur vertelt Fons Plasschaert over de fascinerende wereld van de viool, Na een korte pauze geeft Plasschaert samen met Gerard Op het Veld achter de vleugel een concert dat duurt tot 16:15 uur. Zij spelen: Mozart W.A.: Sonate KV 379; Beethoven L. van: Sonate no. 4, Opus 23; Fauré G.: Berceuse.

Informatie
Kaartjes zijn 15 euro per stuk. Op 14 januari aan de kassa verkrijgbaar of te bestellen via masterclass@rotarylingewaard.nl. Maak tegelijkertijd het geld over op Stichting Goede Doelen Rotary Club Lingewaard: NL54 INGB 0002 5429 70 en vermeld daarbij je e-mailadres. Je ontvangt een bevestiging waarmee je de kaartjes 14 januari kunt afhalen in de Theaterkerk. Donaties zijn op dit nummer ook welkom.

Uitstekende plaatsingswedstrijd voor Elistha heren turnen

Brons voor Zeno Swenne Foto: P.Schimmel

ELST - Evenals voorgaande wedstrijden hebben de heren van G.V. Elistha Elst weer eens laten zien dat Elistha goed mee kan doen op landelijke en regionale turnwedstrijden. Tijdens de eerste plaatsingswedstrijd zaterdag 15 december in Winterswijk kwamen liefst zeven jongens van Elistha uit in dezelfde categorie.

In een zeer sterk deelnemersveld van 49 deelnemers uit de provincies Gelderland en Overijssel wist Frits Bron het eremetaal te behalen met een bronzen medaille. Turners Sven Lagendijk, Koert Vreman, Siem Thijssen behaalden met een 8e, 10e en 13e plaats een uitstekende scoren bij de beste 15. Ook Milan Lentjes, Giel Melis en Mats de Haardt behaalden met 6 nette turnoefeningen een prima ranking. In de tweede wedstrijd was het de beurt aan Jayson Donalds, pupil 15 en Zeno Swenne, pupil 14. Na een zeer sterke voltige oefening sloot Jason af met een perfecte rekstok oefening. Dankzij een perfecte landing wist hij het zilver mee naar Elst te nemen. Zeno Swenne turnde als pupil in nivo 14 2e divisie. Na een misser op zijn voltige oefening wist Zeno zich goed te herstellen door op vloer een prima serie van Arabier-flikflak-salto te maken. Na ook nog een uitstekende brug oefening kon Zeno terecht een bronzen mediale mee naar Elst nemen. G.V. Elistha kan dan ook terug kijken op een zeer geslaagde wedstrijd.

De Leemkuulers vijfentwintig jaar (2)

BEMMEL - Op 25 juni bestaat Egerlanderkapel De Leemkuulers, uit Bemmel 25 jaar als zelfstandige kapel. In deze serie kunt u lezen hoe het de kapel deze 25 jaar vergaan is.

1993: Na verscheidene vergaderingen inzake statuten en huishoudelijk reglement kan uiteindelijk op 25 juni de statuten gepasseerd worden bij de notaris. Vanaf dit moment is Egerlanderkapel De Leemkuulers een zelfstandige vereniging en wordt aldus ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij de oprichting van de kapel zijn 18 leden lid. Ons repetitielokaal is de peuterspeelplaats in de oude Kinkel. (hier staat nu verzorgingshuis Liduina). Eerst al het speelgoed in de zandbank en dan de stoelen erin en dan repeteren.

De Leemkuulers zijn muzikaal aanwezig bij de ontvangst van de Zwitsers tijdens de Zwitserse week in Bemmel, ook spelen zij tijdens de doorkomst van de vierdaagse wandelaars bij poortman (tegenover de RK kerk)

Op 24 oktober wordt het winkelcentrum van Bemmel geopend, ook daar zijn De Leemkuulers muzikaal present. Ook tijdens de pronkzitting en Oordupkesfestival laten De Leemkuulers zich van de beste kant zien. Helaas is de dirigent bij dit festival niet aanwezig, aangezien hij geveld was door een hartinfarct. Gelukkig heeft de kapel een tweede kapelmeester, Wim de Hartog, die deze taak over kan en wilt nemen.                                                                                                                                                                                        

Bijzondere activiteiten in dit jubileumjaar

• 11 maart: Brunchconcert in zalencentrum De Kolk te Haalderen. Aanvang 11.00 uur gepland einde 14.30 uur. Kosten 20 euro.

• Vierdaagsezondag: Internationaal Kapellen Festival Bemmel op de markt te Bemmel. Aanvang 12.00 uur, gepland einde 17.30 uur. Dit is het eerste lustrum. Gratis toegang.

• 29 september: jubileumconcert in zalencentrum De Kolk te Haalderen. Aanvang 20.00 uur gepland einde 22.30 uur. Kosten 5 euro.

• 15 december: slotconcert samen met zangkoor Meander in de Theaterkerk te Bemmel. Aanvang 20.00 uur, gepland einde 22.30 uur. Tevens is er een 'mini'-kerstmarkt verzorgd door en voor goede doelen (onder andere Zonnebloem, cliënten van Driestroom, Makers en Merken).

Toneel in Theater De KiK

Popje hou je muil Foto: Saris & den Engelsman

ELST - Op zaterdag 13 januari om 20:30 uur speelt Feikes Huis de toneelvoorstelling 'Popje hou je muil' in Theater de KiK in Elst.

Bij Servaes Nelissen liggen humor en tragiek dicht bij elkaar in een eigenzinnige mengvorm van toneel, cabaret, poppenspel en mime. In ‘Popje hou je muil’ (alle schoenen de deur uit) werkt Servaes voor het eerst samen met Ilse Warringa. Ferry ontmoet Meta bij de zeeleeuwen in Artis. Ze trouwen snel en zetten samen Schoenenhuis Fermeta op. Na een aantal jaren botert het niet meer zo goed tussen het eigenaardige stel.

Ferry wordt steeds zwijgzamer en trekt zich terug in het magazijn om schoenendozen te pletten. In de winkel praat Meta de gedateerde schoenen goede moed in. Schoenenhuis Fermeta is duidelijk toe aan een nieuw concept. Daarom bedenken Meta en Ferry ‘De Knotsgekke Snuffeldagen’, waarbij alle schoenen de deur uit moeten. Plotseling krijgen ze beiden het gevoel dat deze uitverkoop de weg zal openen naar een fris en nieuw begin.

Popje hou je muil (alle schoenen de deur uit) is een muzikale komedie vol absurde, herkenbare en burleske scènes. Urgente vrolijkheid in sombere tijden! Kaarten kosten achttien euro per stuk, inclusief pauzedrankje te bestellen via www.theaterdekik.nl.

Biljarten bij Stichting Senioren Actief Bemmel

BEMMEL - Kom biljarten in De Kinkel in Bemmel. Met een gezellige groep mannen biljart u een middag in cultureel centrum De Kinkel.

Sport en Spel in De Kinkel: Bewegen is belangrijk om gezond te blijven! Biljarten op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 – 17.00 uur. Voor (meer) informatie kan men bellen (bij voorkeur tussen 16.00-18.00 uur) met cursuscoördinatoren KBO Bemmel–Doornenburg Willemien Hermsen: 0481 463555, José van Rossum: 0481 461856, Sijan Boeder: 0481 465812.

Biljarten bij Stichting Senioren Actief Bemmel

BEMMEL - Kom biljarten in De Kinkel in Bemmel. Met een gezellige groep mannen biljart u een middag in cultureel centrum De Kinkel.

Sport en Spel in De Kinkel: Bewegen is belangrijk om gezond te blijven! Biljarten op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 – 17.00 uur. Voor (meer) informatie kan men bellen (bij voorkeur tussen 16.00-18.00 uur) met cursuscoördinatoren KBO Bemmel–Doornenburg Willemien Hermsen: 0481 463555, José van Rossum: 0481 461856, Sijan Boeder: 0481 465812.

Informatieavond OBC Bemmel

BETUWE - Op donderdagavond 11 januari verzorgt OBC Bemmel een speciale informatieavond voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s). Tijdens deze avond worden het vwo (TOP-projecten), tweetalig onderwijs (TTO) havo en vwo, Lifestyle vmbo-t, Sportprogramma havo en Versterkt Talenonderwijs (VTO) Duits extra belicht.

Het programma start om 19:00 uur op zowel de vmbo-t locatie (De Essenpas) als op de havo-vwo locatie (De Heister). Het vwo van OBC Bemmel heeft een uitdagend programma met onderzoeksprojecten gericht op Talentontwikkeling, Onderzoekende houding en Praktijk (TOP-projecten). Het veelzijdige programma biedt leerlingen veel keuzemogelijkheden op het gebied van onder andere techniek, natuur, wereldhandel, milieu, talen, kunst, cultuur en de eigen omgeving.

OBC Bemmel is een echte specialist in tweetalig onderwijs, voor zowel vwo als havo. Met het senior TTO certificaat en de uitzonderlijke goede resultaten behoort het OBC tot de top van Nederland.

Tijdens de informatieavond wordt Lifestyle vmbo-t belicht. Jongeren die geïnteresseerd zijn in gezonde voeding, een gezonde leefstijl en alles wat daarbij komt kijken, komen zeker aan hun trekken met dit programma. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op het vmbo-t Versterkt Talenonderwijs (VTO) Duits te volgen. De leerlingen krijgen een verdiepend programma aangeboden, waarbij het spreken van de Duitse taal en 'feeling' krijgen met de Duitse cultuur de volle aandacht krijgt.

Op de havo kunnen leerlingen het speciale Sportprogramma havo volgen. De leerlingen hebben vijf uur sportactiviteiten per week, waarin veel aandacht is voor vaardigheden zoals organiseren en samenwerken.

Informatieavond en open dag

Tijdens de informatieavond zijn er algemene voorlichtingsrondes. Bezoekers kunnen ook gesprekken voeren met leerlingen en docenten. De informatieavond zal plaatsvinden op donderdag 11 januari om 19.00 uur. Daarnaast zijn geïnteresseerden van harte welkom tijdens de open dag op zaterdag 3 februari vanaf 10:00 – 15:00 uur. Voor meer informatie kan men terecht op www.obc-bemmel.nl.

Activiteiten deBol in 2018

BEMMEL - Tijdens de laatste wandeltocht werd in de prachtige NH-kerk in Bemmel het Boljaar 2017 sfeervol afgesloten. Het was erg fijn om met meer dan honderd wandelaars en belangstellenden 'kerst' te vieren en samen ook nog even te kunnen denken aan de wandelvrienden', die er niet bij konden zijn.

Het bestuur gaat weer met heel veel enthousiasme beginnen aan het jaar 2018. De eerste activiteit zal de woensdag 50+ wandeltocht op 17 januari zijn, maar men zal zeker op nog veel meer leuke, gezellige, sportieve of muzikale activiteiten kunnen rekenen in 2018, want: deBol gaat ervoor en met deBol op pad = (altijd) puur genieten!

Het bestuur van stichting deBol hoopt ook in 2018 weer velen te mogen ontmoeten en te verwelkomen bij de activiteiten. "We wandelen onder andere twee keer per maand met 50-plussers, we gaan op 3 februari een sponsor-snerttocht organiseren voor een goed doel, we zullen van 29 mei -1 juni de deBol Junior Avond4Daagse organiseren en nog veel meer!" Iedereen is bij deBol welkom. Meer informatie: www. debolbemmel.nl / emailadres: stichting.debol@planet.nl.

Basiscursus fotografie voor jong en oud in kleine groepen

ELST - Wil je gaan starten met fotografie of ben je beginnend fotograaf en wil je de vele mogelijkheden van je eigen camera onder de knie krijgen? Vanaf januari 2018 starten er workshops die in kleine groepjes (maximaal 4-6 personen) gegeven worden voor jong en oud.

Door het volgen van de workshop leer je wat diafragma, sluitertijd en ISO inhoudt, welke camera's en objectieven er zijn en leer je schitterende foto's maken door niet in de automatische stand te fotograferen. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur waarin theorie en praktijk met elkaar afgewisseld worden. De cursisten worden bij voorkeur ingedeeld in groepen (kinderen, volwassenen en ouderen) en worden op meerdere dagdelen in de week gegeven in Elst (gld) door de fotografen Bas ter Weele (allround fotograaf met als specialisatie portret- en productfotografie) en Jeroen Meuwsen (werkzaam als internationaal voetbalfotograaf en tevens Google gecertificeerd fotograaf).

Voor het bedrag van 149 euro inclusief BTW, leert u de basis van het fotograferen onder de knie krijgen. Voor fotografen die de basis onder controle hebben starten in 2018 ook vervolgcursussen (denk hierbij aan portretfotografie, sportfotografie, nachtfotografie, studiofotografie en fotobewerking). Tevens bestaat er een mogelijkheid om één op één lessen te nemen voor de mensen die niet in groepsverband een cursus willen volgen. Bel voor meer informatie naar Bas 06 48528573 of Jeroen 06 23855603 of stuur een email naar info@jeroenmeuwsen.nl.

Nieuwjaarsconcert in Maria Geboortekerk in Lent

LENT - Op zondag 14 januari is er het Nieuwjaarsconcert 2018 in de Maria Geboortekerk in Lent.

Dit concert wordt door muziekvereniging Sint-Theresia uit Lent in samenwerking met het muziekgezelschap Multiplex uit Nijmegen uitgevoerd. De entree is gratis. Het concert begint om 16.00 uur en zal rond 18.00 uur afgelopen zijn. Tijdens dit concert wordt met trots de nieuwe naam onthuld. "Wij nodigen een ieder van harte uit om na afloop van het concert nog een drankje met ons te drinken om de nieuwe naam van onze harmonie te vieren."

Icar Keukens: Na ruim 38 jaar draagt Wim Frentz het stokje over

HERVELD - Op 1 januari 1980 openden Wim en zijn vrouw Willie Frentz in samenwerking met Martien Raaijmakers een nieuwe vestiging van 'Ikar Keukens' in Herveld. Ikar profileert zich vanaf het begin door zuiver maatwerk van hoge kwaliteit af te leveren, waarbij klanten profiteren van de voordelen van een klein bedrijf; een vertrouwd gezicht met een gezonde prijs-kwaliteitverhouding.

Dit veranderde niet nadat Wim en Willie in 2014, in goed overleg, zelfstandig verder gingen onder de naam Icar Keukens. Een weloverwogen beslissing waarbij zij als partners samen zijn blijven werken met Ikar Keukens. Zo worden de maatwerkkeukens nog steeds vervaardigd in de fabriek in Sint-Oedenrode.

Nu, vier jaar later, heeft Wim de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en draagt hij per 1 januari het stokje over. Hij heeft in Jan Meeuwsen de juiste kandidaat gevonden. Jan heeft reeds vijftien jaar ervaring als verkoper en adviseur in de keukenbranche. In de regio Gendt is hij dan ook een bekend gezicht voor velen. Met zijn kennis wil hij de kwaliteit en vakmanschap waarborgen zoals klanten die van Icar Keukens Herveld gewend zijn.

U bent van harte welkom in de showroom aan de Kruisstraat in Herveld voor een kopje koffie en een vrijblijvend advies. In de showroom staan zo'n 20 keukenopstellingen van modern tot klassiek. Staat de keuken van uw gading er niet bij? Dan maakt Icar Keukens met veel passie en vakmanschap de keuken die u wilt, exact op maat en geheel naar wens. Graag tot ziens!

Europa's beste Bee Gees tributeshow komt naar Arnhem

ARNHEM - Na de uitverkochte shows in concertgebouw De Vereeniging en tijdens de eerste landelijke tour vorig jaar kon een vervolg niet uitblijven: de heren van Night Fever keren terug naar de grote theaters en concertzalen van Nederland. Meer shows, andere steden en nog steeds het omvangrijke muziekrepertoire van de gebroeders Gibb. De show staat als een huis en is een must see voor iedere Bee Gees liefhebber.

Wie aan de Bee Gees denkt, denkt aan dansen. Maurice, Barry en Robin waren de helden van de disco. Maar het trio produceerde niet alleen de megahits 'More than a woman', ' Stayin' Alive' en 'You should be dancing', maar schreef ook wereldberoemde nummers voor onder andere Barbra Streisand, Celine Dion en Frankie Valli. De 7-mans formatie Night Fever uit Duitsland speelt de discoklassiekers uit de tijd van de strakke jumpsuits en glitters, maar laat ook de oude sound met nummers als 'Spicks and specks' en 'To love somebody' live horen. Night Fever wordt vergezeld door een zangeres die enkele bekende duetten van de broers voor haar rekening neemt. Het indrukwekkende tributeconcert is een waardig eerbetoon aan één van de bekendste popgroepen ter wereld en benadert het origineel bijzonder nauwkeurig. Eerder stond de band al voor uitverkochte zalen in Nijmegen, Eindhoven, Apeldoorn en Leeuwarden. Tickets voor het semi-staconcert op 2 februari in Arnhem zijn nu te koop via arnhemsepodia.nl. (Night Fever – the very best of the Bee Gees. Vrijdag 2 februari 20.00 uur, Musis Arnhem; www.bestofthebeegees.nl)

Popkoor Akkoord organiseert open-huis-repetitie

Foto: Riëtte Theloosen

BETUWE - De theatershow 'Hoezo helden?' van Popkoor Akkoord zorgde twee keer voor een uitverkocht Posttheater. Tenoren, bassen en sopranen die dromen van schitteren op een podium zijn welkom tijdens de Open Huis Repetitie in Elst op woensdag 10 januari.

Popkoor Akkoord uit Overbetuwe heeft 45 leden, verdeeld over zes stemgroepen en wordt begeleid door een eigen live-band. Het koor verzorgt gedurende het hele jaar optredens op diverse podia en pakt eens in de paar jaar groots uit met een theaterconcert. Christien Romp, alt en lid van de pr-commissie: "Het is fantastisch om twee keer voor een uitverkochte zaal te laten zien en horen waar je samen gedurende anderhalf jaar zo hard en met zoveel plezier aan gewerkt hebt. Ik heb vanaf de eerste tonen van de première van 'Hoezo helden?' tot en met de laatste staande ovatie intens genoten en regelmatig kippenvel gehad."

Akkoord repeteert elke woensdagavond in basisschool Stap voor Stap in Elst. Op de Open Huis Repetitie gaat het popkoor van start met nieuw repertoire. Woensdagavond 10 januari is het eerste nieuwe nummer aan de beurt: Shape of you van Ed Sheeran. Op de Open Huis Repetitie zijn bassen, tenoren en sopranen van 19.45 tot 22.00 uur van harte welkom om te komen kijken, luisteren en mee te zingen. En kippenvel te krijgen.

Meer informatie over (het aanmelden voor) de open repetitie van Popkoor Akkoord staat op www.popkoor-akkoord.nl.