De Liemers Helemaal Goed Courant

8 april 2015

De Liemers Helemaal Goed Courant 8 april 2015


Groessen laat zich zien tijdens manifestatie

GROESSEN - Groessen is een klein dorp, dat bruist van activiteiten. En dat willen de ondernemers en verenigingen uit het dorp graag laten zien. Op zondag 14 juni staat daarom voor het eerst de manifestatie Das Groessen op de agenda.

Hoewel de officiële inschrijving nu pas van start gaat, hebben diverse bedrijven en verenigingen zich al spontaan aangemeld als deelnemer na een korte publicatie in De Dorpsbode, zo laat de organisatie weten. "We zijn positief verrast over de grote belangstelling die er nu al is", vertelt Dorien den Balvert. Zij maakt deel uit van de organiserende commissie, die ontstond tijdens de totstandkoming van de Dorpsvisie. "In deze visie komt mooi naar voren waarin Groessen als dorp sterk is. Kenmerken zoals onderlinge verbondenheid, trots en sociale samenhang worden met hoofdletters geschreven. Tijdens de manifestatie Das Groessen willen we deze kenmerken uitdragen. We gaan er op 14 juni een bruisend festijn van maken."

Bedrijven en verenigingen die een bijdrage willen leveren, kunnen zich vanaf dit moment aanmelden. Het is de bedoeling om het evenement op en rond het Sint-Isidorusplein te houden. Een plek in Groessen waar een groot deel van het Groessense verenigingsleven wekelijks samenkomt. Deelnemers kunnen gebruik maken van stands en omliggende (verenigings)gebouwen. Bedrijven en verenigingen worden uitgedaagd zich creatief uit te leven in de vorm van demonstraties of activiteiten.

Binnenkort ontvangen alle verenigingen en bedrijven in Groessen een brief. Ondernemers met een sterke en aantoonbaar Groessense band die buiten de grenzen van het dorp zijn gevestigd, zijn ook welkom en kunnen zich zelf aanmelden. Opgave kan via e-mailadres info@dasgroessen.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.facebook.com/dasgroessen of bij de afzonderlijke commissieleden: Dorien den Balvert, Ans Berendsen, Theo Scholten, Tom Lentjes, Wouter Derksen, Sjoerd Geurts.

De organiserende commissie Das Groessen is ontstaan uit de werkgroep Ondernemerschap van de Dorpsraad Groessen.

Zevende biljarttoernooi in Duiven om Edwin Kemper Bokaal

Mede-organisator Gerard Wanink (rechts) en deelnemer Roland Duis.

DUIVEN - Gerard Wanink organiseert driedaags evenement in café De Tol ter nagedachtenis aan overleden biljartvriend. Edwin Kemper was een fanatiek lid van biljartvereniging De Tol in Duiven. In 2003 echter overleed hij volkomen onverwacht op 41-jarige leeftijd aan een herseninfarct.

Sinds 2009 organiseert zijn voormalig teamgenoot Gerard Wanink een biljarttoernooi om de Edwin Kemper Bokaal in café De Tol in Duiven. Op 17, 18 en 19 april wordt de zevende editie gehouden.

Dat het toernooi altijd in café De Tol (onderdeel van Grieks specialiteitenrestaurant Mytilini aan de Rijksweg) wordt gehouden, staat voor Gerard Wanink niet ter discussie. Daar biljartten ze vroeger altijd samen met Edwin. Die herinnering wordt levend gehouden, onder meer door Yvonne Kemper en de kinderen van het stel ieder jaar uit te nodigen. Yvonne opent op vrijdag het toernooi en reikt zondag de wisselbokaal uit.

Aan het toernooi om de Edwin Kemper Bokaal nemen ieder jaar acht biljarters uit de regio deel. Verspreid over drie dagen spelen ze allemaal een keer tegen elkaar. De spelsoort is driebanden klein. De deelnemers spelen minimaal hoofdklasse.

Gerard Wanink benadrukt dat de sfeer minstens zo belangrijk is als het driebandenspel om de punten. Alle dagen zijn er hapjes tussendoor, zowel voor de deelnemers als voor het publiek. Prijzengeld is er niet, maar alle deelnemers krijgen na afloop wel een leuke attentie. Deelnemer Roland Duis uit Zevenaar beaamt dat het toernooi in biljartkringen goed staat aangeschreven. "We doen allemaal graag mee. Omdat het een toernooi is met serieuze tegenstand, maar ook omdat het gezellige dagen zijn."

De kosten van het toernooi om de Edwin Kemper Bokaal worden gedekt door een tiental sponsors die allemaal een bijdrage leveren. De speellocatie wordt door de eigenaar van restaurant Mytilini gratis ter beschikking gesteld. Iedereen die op 17, 18 en 19 april een kijkje wil komen nemen in café De Tol is welkom.

Per april leeg pak ook in de zak

WESTERVOORT - Per 1 april 2015 kunnen inwoners van Westervoort lege drankenkartons bij het plastic verpakkingsafval in de bekende doorzichtige zak doen. Het karton waar de drankenkartons van zijn gemaakt, kan worden hergebruikt (net als het plastic verpakkingsafval).

Bovendien blijft er zo minder restafval over in de grijze container. En dat sluit mooi aan bij de doelstelling van de gemeente Westervoort om door optimale afvalscheiding de hoeveelheid restafval bij huishoudens aanzienlijk te verminderen.

Per 1 mei stopt Kringloopbedrijf 2Swich aan Het Vergun met de inzameling van lege drankenkartons.

Wat betreft de inzameling verandert er niets ten opzichte van de inzameling van het plastic verpakkingsafval. SITA zorgt één keer in de twee weken voor de inzameling huis aan huis. Inwoners kunnen de zakken op de ophaaldag (de data kunnen zij terugvinden op www.mijnafvalwijzer.nl of in de Afvalwijzer app) vóór 7.30 uur op de plek aanbieden waar zij normaal gesproken de zakken met plastic verpakkingsafval leggen. De drankenkartons worden vervolgens bij de sorteerinstallatie van SITA gescheiden van het plastic verpakkingsafval.

Wat mag er vanaf 1 april óók in de speciale doorzichtige plastic zak? Kartonnen pakken voor: vruchtensap
water, wijn, melk, vla, yoghurt, soep en pastasaus.

Hoe inleveren? Zorg dat de verpakkingen leeg zijn (geen verpakking met vla- of yoghurtresten, drankenkartons waarin ander materiaal is gestopt, los karton of ander papier). Doppen mogen blijven zitten. Vouw de pakken wel eerst plat, daarna kunt u de dop er weer op draaien.

Afhaalpunten inzamelzakken

U hoeft geen andere zakken te gebruiken dan u nu al voor het plastic verpakkingsafval gebruikt. Deze zakken zijn gratis af te halen bij het gemeentehuis, Afvalbrengstation Arnhem (Beijerinckweg 9a Arnhem), Kringloopbedrijf 2Switch, Kulturhus De Nieuwhof en de Coop.

Bewoner Piet Boon (89) exposeert in De Meridiaan

WESTERVOORT - Voor het eerst in de geschiedenis van Liemerije is er nu een tentoonstelling van een bewoner. Dat feit was zo bijzonder, dat bestuurder Paola Peters naar Westervoort was gekomen om de expositie in het bijzijn van de medebewoners te komen openen.

De aquarellen van onder andere landschappen, boerderijen, en andere gebouwen uit de Liemers zijn nu te bezichtigen in De Meridiaan, Het Geerken 260-270 in Westervoort.

Piet Boon tekende al fortuinlijk toen hij nog op de lagere school zat, maar de ware passie voor de aquarel bloeide pas op toen hij in 1996 met pensioen ging en enkele cursussen ging volgen. Voor die tijd had hij het te druk met zijn beroep als zeekapitein; eerst op tankers en later op het passagierschip De Oranje.

Zijn vrouw en beide dochters maakten voor de expositie een selectie uit meer dan tweehonderd werken. Ook zij zijn heel blij met dit eerbetoon aan hun man en vader. De expositie is nog tot en met 18 mei te bezichtigen.

Westervoorts volleybaltoernooi

WESTERVOORT - Op zaterdag 30 mei wordt in sportsplanet De Pals het tweede WOV toernooi gehouden.

Behalve bij de wedstrijden is de bezoeker welkom op het terras en ook dit jaar of het bossaballveld. Inschrijven kan vanaf nu, via internet www.wevoc.nl/wov.

Opkikkerdagen voor langdurige zieke kinderen

ZEVENAAR - De stichting opkikker verzorgt onvergetelijke opkikkerdagen voor langdurige zieke kinderen en hun gezin. Langdurig ziek zijn vraagt veel energie van een kind en overige gezinsleden.

Lichtpunten zijn in zo'n situatie van groot belang. Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpunten. Zo'n tweeduizend keer per jaar verrast stichting Opkikker gezinnen met een langdurig ziek kind een onvergetelijke Opkikkerdag. Een dag waarbij alle tegenslagen en ziekenhuis opnamen even naar de achtergrond verdwijnen.

Ook heeft De stichting een inzamelactie waarbij ze oude mobieltjes inzamelen, waarvoor ze weer een vergoeding krijgen, die geheel ten goede komt aan de stichting. Zodat weer honderden gezinnen een onvergetelijke dag kunnen hebben. Of zoals een kind schreef: "Ik was helemaal vergeten dat ik ziek ben".

"Hierbij een verzoek aan de lezers: "Kijk even in de kasten of vraag het aan de buren, vrienden en collega's of je nog oude mobieltjes hebt liggen?"

De oude mobieltjes kunnen worden ingeleverd bij P de Wijs, Subenharastraat 22 in Zevenaar(email: p.de.wijs@hetnet.nl).

Met 'Vier het Leven' naar film en theater

ZEVENAAR - Sinds twee jaar begeleiden enthousiaste vrijwilligers van stichting Vier het Leven ouderen naar film- concert- en theatervoorstellingen in de Liemers. De deelnemers worden thuis opgehaald en na afloop weer veilig thuisgebracht.

In het theater of filmhuis is een tafeltje gereserveerd waar vrijwilligers en deelnemers elkaar ontmoeten en daarna gezellig samen van de voorstelling genieten. Samen met filmhuis Didam en filmhuis Zevenaar is weer een mooi filmprogramma samengesteld voor de maanden april en mei. Op 24 april gaan we bijvoorbeeld naar 'Goede Genade' , hierin laat Hans Dorrestijn zijn geestige en ontroerende bespiegelingen op het ouder worden zien. Voor de grotere shows en concerten bezoeken we het Amphion in Doetinchem. Het volledige programma voor regio Liemers is aan te vragen via 035 5245156 of www.4hetleven.nl.

Wilt u eens met Vier het Leven kennismaken? Kom dan op zaterdag 11 april naar de Liemers 50 plusbeurs in Sporthal Lentemorgen in Zevenaar en bezoek daar onze kraam. Vrijwilligers staan u graag te woord.

Thema-ochtend Chronisch Zieken Zevenaar

ZEVENAAR - Het Netwerk Chronisch Zieken Zevenaar organiseert een thema-ochtend over de Participatieraad. Dat is een raad die opkomt voor de belangen van mensen die ondersteuning nodig hebben om hun leven op eigen wijze te kunnen inrichten met gebruik van eigen mogelijkheden.

De tien leden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur over de uitvoering van de WMO en de Jeugdzorg.

De Participatieraad is in de zomer van 2014 opgericht. We zijn benieuwd wat ze in dit eerste jaar gedaan hebben, wat ze nog van plan zijn en hoe ze de belangen van mensen met beperkingen behartigen. Peter Donker, de voorzitter van de Participatieraad zal de presentatie verzorgen.

De thema-bijeenkomst is maandag 20 april van 10.00 tot 12.00 uur in De Hooge Bongert in Zevenaar. De toegang is gratis, aanmelden hoeft niet. Inlichtingen: Tonnie Gevers, 0316 330135 of acgevers@hetnet.nl.

Aut for fun in Filmhuis

ZEVENAAR - Aut for fun verzorgt op 18 april een volgende avond! De avond is in samenwerking met het Filmhuis Zevenaar georganiseerd.

De film die deze avond gedraaid zal worden is Selma. Deze avond is bedoeld voor jongeren met autisme van veertien tot en met achttien jaar. Het doel van deze avonden is om jongeren met autisme, in een voor hen prettige omgeving met elkaar in contact te brengen.

De activiteit vindt plaats in het Filmhuis, Wittenburgstraat 14 in Zevenaar vanaf 20:15 uur. Kosten (inclusief een consumptie) zijn zes euro per persoon. Aanmelden kan via: www.autforfun@hotmail.com of www.facebook.com/autforfun.

DOORLOOP Thema-ochtend chronisch zieken

Opbrengst Reumafonds in Westervoort

WESTERVOORT - Het Reumafonds is alle collectanten en bewoners in Westervoort dankbaar voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek.

Tijdens de collecte is in Westervoort in totaal 4224,92 euro opgehaald. Hiermee levert Westervoort een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland. Het fonds is blij met iedere gift die hieraan bijdraagt (Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl).

Gemeente Duiven sluit aan bij Uniek Sporten

DUIVEN - Meer inwoners met een beperking structureel laten sporten, dat is wat de gemeente Duiven graag wil. Sporten en bewegen is namelijk gezond, je bouwt sociale contacten op en het is ook erg leuk om te doen! Daarom is de gemeente per 1 januari 2015 aangesloten bij het sportloket Uniek Sporten.

Inwoners van de gemeente Duiven met een beperking kunnen contact opnemen met Uniek Sporten met vragen over aangepast sporten. Op die manier weten inwoners met een beperking wat er mogelijk is en waar ze kunnen sporten. Op www.unieksporten.nl is het aanbod binnen de gemeente te vinden. Ook wordt gekeken naar mogelijke uitbreiding van het sportaanbod. Sportaanbieders vormen namelijk de basis van het aangepast sporten.

Onderzoek

Binnenkort start een onderzoek onder deze inwoners in Duiven. Uit dit onderzoek blijkt of de doelgroep actief is, waar dat is en waarom men niet deelneemt aan sport- en beweegactiviteiten. Ook is er aandacht voor de drempels die mensen met een beperking ervaren om te gaan sporten of bewegen. Vanuit dit startpunt gaat Uniek Sporten in samenwerking met verschillende organisaties het aangepast sporten verder uitbreiden en versterken binnen de gemeente.

"Wilt u meer informatie over aangepast sporten of over Uniek Sporten, dan kunt u contact opnemen met Mike Splithof via m.splithof@unieksporten.nl of via 06 83230201."

Veranderingen in de zorg en langer zelfstandig wonen

DUIVEN - Sinds januari 2015 zijn er grote veranderingen in de zorg doorgevoerd. Zo is de AWBZ opgeheven en is die zorg deels WMO-zorg geworden. Op de WMO-zorg moet flink bezuinigd worden en dat heeft gevolgen voor onder andere de huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en thuiszorg.

Wat betekenen deze veranderingen voor met name mantelzorgers, langdurig zieken en ouderen? STMG, STMR, Mikado en Medipoint organiseren een informatiebijeenkomst over de belangrijkste wijzigingen in de zorg op het gebied WMO, thuiszorg, hulpmiddelen en aanpassingen. Het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt Mantelzorg van Mikado zal mensen informeren over voorliggende voorzieningen, vrijwillige thuishulp en over de Bezoek en Opvangservice voor mantelzorgers.

Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende organisaties en sprekers hun verhaal doen. Na de presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst vindt plaats op 21 april van 14:00 tot 16:00 uur, in het Parochie centrum, Remigiusplein 2 in Duiven (ingang aan de kastanjelaan). Iedereen is welkom en als het kan graag van te voren aanmelden via MVT@mikado-welzijn.nl of telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 11:00 uur op 0316 282032.

Wie praat, bestaat!

ZEVENAAR - Het taalmaatjes plus project van Caleidoz is voor iedereen uit de gemeente Zevenaar die het praten van de Nederlandse taal wil oefenen met een vast contactpersoon.

Door wekelijks te praten en samen activiteiten te doen met een vast taalmaatje leer je beter Nederlands praten. Dit geeft meer zelfvertrouwen en de mogelijkheid om meer deel te nemen aan onze samenleving.

Daarnaast maak je kennis met vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is een mooie manier om mensen te leren kennen en meer en beter Nederlands te praten.

Er is goed nieuws! Er is nog plaats voor meer deelnemers.

"Wil je graag beter Nederlands praten, maar durf je nog niet goed? Wil je dat oefenen in een veilige omgeving en je horizon verbreden? Ken je iemand voor wie dit leerzaam kan zijn? Wil je meer weten? Bel dan met Jos Mennings, consulent culturele minderheden van Caleidoz welzijn 0316 525122 of 06 11218102 (bij voorkeur) op maandag of donderdag, of stuur een mail naar: j.mennings@caleidoz.nl."

Daarnaast is er ook iedere woensdag het praathuis Caleidoz, voor mensen die liever de Nederlandse taal in groepsverband willen oefenen.

Bevrijdingsconcert Stedelijke Muziekvereniging Zevenaar en Het Liemers Mannenkoor

ZEVENAAR - Op zondag 19 april wil de Stedelijke Muziekvereniging, stilstaan bij zeventig jaar bevrijding. De echte bevrijdingsdatum was 3 april 1945. Canadese militairen trokken toen Zevenaar binnen. De nacht ervoor werden in het centrum nog een aantal gebouwen opgeblazen om de doorgang te hinderen. Hierdoor was de schade in Zevenaar, aan het einde van de oorlog, groot.

De Ferguson-brug over de Betuwelijn herinnert nog altijd aan onze bevrijders. Om zeventig jaar vrijheid te gedenken heeft de Stedelijke Muziekvereniging een passend muzikaal programma ingestudeerd. Werken als Soldaat van Oranje, Exodus Song, The Story of Anne Frank en Sinatra in Concert staan die middag op het programma.

De uitvoering van dit alles gebeurt met medewerking van het Liemers Mannenkoor. Daarnaast zullen enkele passende verhalen verteld worden, die dit thema ondersteunen.

In deze afgelopen zeventig jaar zijn ook in Zevenaar en omgeving mensen actief geweest voor het behoud van vrijheid. Daarom mogen in onze visie de veteranen op deze middag niet ontbreken. Zij hebben in het verleden, maar ook recent, op actieve wijze hun bijdrage geleverd voor onze vrijheid. Tijdens het concert zullen beelden getoond worden van Zevenaar in 1945. De presentatie van deze middag is in handen van Willem van Koppenhagen.

Het concert vindt plaats in de Andreaskerk in Zevenaar. De aanvangstijd is 14.00 uur. Om de kosten te dekken wordt een entree van 7,50 euro gevraagd. Bij vooraanmelding via info@smzweb.nl bedraagt de entree vijf euro.

School wandelt euro's bijeen voor Wandelen voor Water

Jeanette Tijssen van de Albert Schweitzerschool overhandigt de opbrengst van de sponsorloop Wandelen Voor Water aan Eduard Poodt van Rotary Club Zevenaar.

DIDAM – Tijdens de sponsorloop ter afsluiting van het waterproject Wandelen Voor Water hebben de leerlingen van de Albert Schweitzerschool in Didam afgelopen woensdag ruim 3.800 euro bij elkaar gewandeld. Rotary Club Zevenaar verdubbelt dit bedrag.

Aan de afsluiting van het waterproject namen 260 kinderen deel. De groepen één tot en met vier liepen ongeveer vijftien minuten en de groepen vijf tot en met acht zo'n dertig minuten. Elk kind liep met een rugzakje vol flessen water. De actie was bedoeld om aandacht te vragen voor veilig drinkwater in ontwikkelingslanden.

Na een opwarmsessie door Lidwien Schellekens en een woordje van wethouder Ingrid Wolsing ging woensdagochtend de eerste groep van start. De regen hield de deelnemers niet tegen. Onderweg kreeg ieder kind een appel als oppepper.

Toen iedereen weer terug was, werd door leerkracht Jeannette Tijssen de opbrengst die de kinderen via sponsoren bijeen hadden gelopen, overhandigd aan vertegenwoordigers van Rotary Club Zevenaar. Rotary Club zorgt voor verdubbeling van het bedrag, dat vervolgens besteed gaat worden aan een veilig water project in een ontwikkelingsland.

Na de sponsorloop konden alle belangstellenden in de lokalen zien wat de kinderen tijdens de projectweek hebben geleerd en gedaan omtrent het thema water. Landelijk hebben ruim 34000 kinderen meegedaan aan de Actie Wandelen Voor Water.

Praathuis Caleidoz voor Nederlandse taal

ZEVENAAR - Praathuis Caleidoz zet zich in om anderstaligen in Zevenaar beter Nederlands te leren praten. Iedere woensdagochtend wordt er gezamenlijk gesproken over actuele of interessante onderwerpen. Het is leerzaam, gezellig en informeel.

Ze starten om 9.15 uur met een kop koffie. Dan wordt het gespreksonderwerp van de dag toegelicht. Zo nu en dan spelen ze een taalspel. Daarna gaan ze in kleine groepjes uiteen en praten verder. Iedereen mag zijn zegje doen. Ze sluiten gezamenlijk af om 11.00 uur.

Praathuis Caleidoz is iedere woensdagochtend (uitgezonderd schoolvakanties) op Steenhuizen 6. Deelname kost inclusief koffie, thee of limonade een euro per keer. "Heb je kinderen van nul tot vier jaar? Neem ze gezellig mee."

"Wil je graag beter Nederlands praten, maar durf je nog niet goed? Wil je dat oefenen in een veilige omgeving en je horizon verbreden? Ken je iemand voor wie dit leerzaam kan zijn? Neem dan contact op met Jos Mennings, consulent culturele minderheden bij Caleidoz welzijn: 0316 525122/ 06 11218102 (bij voorkeur) op maandag of donderdag. E-mail: j.mennings@caleidoz.nl."

Caleidoz heeft ook Taalmaatjes voor mensen die liever de Nederlandse taal thuis oefenen.

Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging in Zevenaar

ZEVENAAR - Op woensdag 15 april zal predikant en auteur Margriet van de Kooi-Dijkstra uit Driebergen een lezing houden.

Als geestelijk verzorger ben je reisgenoot (zo omschrijft zij haar beroep ). Het gaat erom, om in kwetsbare periodes in mensenlevens beschikbaar te zijn. Niet als een gids die de weg weet, en roept 'hier moet je zijn', maar als een reisgenoot die met je oploopt.
De titel van haar lezing luidt: 'Omgaan met gevoelens van verdriet en eenzaamheid'.
De aanvang van de avond is 19.30 uur in Ons Huis aan de Dr. Honigstraat 3.

Aldo meisje naar finale van de vierde divisie

WESTERVOORT - Zaterdag 28 maart vond in Doetinchem de derde en laatste voorronde plaats van de vierde divisie turnen.

Van Aldo deden hier Sascha Brakenhoff en Nikkie Driessen aan mee. Helaas heeft Nikkie alleen haar sprong kunnen laten zien. Bij brug maakte zij bij het inturnen een onfortuinlijke val waarna zij haar wedstrijd moest staken.

Sascha turnde een goede wedstrijd. Zij werd bij de brug met 9.350 punten dertiende, bij sprong met 11.750 punten tiende, bij balk met 11.000 punten tweede en bij de vloer werd zij met een mooi geturnde oefening met 12.250 punten zelfs eerste.

Sascha heeft zich geplaatst voor de finale op 11 april in Doetinchem.

De rol van de vissen in de evolutie door Jos Hoedeman

ZEVENAAR - Waar komt het eerste leven vandaan? We moeten 4,5 miljoen jaar terug naar het ontstaan van de aarde, een gloeiende bol die langzaam afkoelt. Honderden miljoenen jaren later zijn de omstandigheden gunstig genoeg voor primitieve bacteriën en blauwalgen om zich te gaan ontwikkelen.

Nog weer driemiljoen jaar later zal de atmosfeer voldoende zuurstof bevatten om meercellig leven mogelijk te maken. We spreken van de Cambrische explosie. Er ontstaan de meest bizarre levensvormen, waarvan een aantal de basis vormen van de latere wereldbewoners. Eén ervan was de Pikala, een wormachtig diertje van vijf centimeter, dat zijn voedsel verzamelde via een kieuwvorm en met zijn staart zwembewegingen maakte. Hij wordt beschouwd als de voorvader van de vissen.

Jos Hoedeman houdt zich al heel lang bezig met de ontwikkeling van het leven op aarde. Hij kan daar boeiend over vertellen. De ontwikkeling van de vissen vormt de rode draad. In september 2014 hebben de bezoekers van de ANBO-soos deel één kunnen horen. Op 14 april zal Jos – na een samenvatting van deel één - deel twee van zijn verhaal presenteren.

De lezing is dinsdag 14 april van 10.00 tot 12.00 uur in De Hooge Bongert in Zevenaar. Niet-leden van ANBO zijn ook welkom. Inlichtingen: Tonnie Gevers 330135 of acgevers@hetnet.nl.

Zonnebloem Zevenaar twintig jaar

ZEVENAAR - Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van De Zonnebloem afdeling ZevenaarOost kwam Dorus op bezoek bij onze gasten om een nostalgische middag uit de jaren vijftig/zestig te verzorgen bij Staring Zalencentrum in Zevenaar.

Allereerst werd door iedereen een glas champagne geheven en een heerlijk petit four genuttigd, aangeboden door Guido Staring, op het twintigjarig bestaan van de afdeling, waarna een warm applaus volgde voor alle vrijwilligers van de afdeling voor het vele goede werk wat men verzet om de gasten zoveel mogelijk te helpen of het naar hun zin te maken.
Het eerste optreden van Dorus begon met bekende liedjes zoals 'Er zaten twee motten', 'Figaro' en er volgden nog vele anderen, waar geweldig werd meegezongen. Ook werd er een kleine sketchje opgevoerd, waar Dorus, samen met enkele vrijwilligers het liedje 'Kom bij de marine' ten gehore bracht, hilariteit alom. Na het eerste optreden kregen de gasten een warm hapje en een drankje om weer op adem te komen. Na de pauze het tweede optreden met ook hier welbekende liedjes uit de oude doos alsmede wederom een sketchje, waaraan nu de twee gasten deelnamen als 'orkest- en borstelharmonica spelers', hetgeen weer lachen geblazen was. Al met al was het weer heerlijk wegzwijmelen bij de bekende liedjes en sketchjes van Dorus alsmede de gehele omlijsting van liedjes uit de jaren vijftig en zestig voor het juiste sentiment.

Veranderingen in de zorg en langer zelfstandig wonen

DUIVEN - Sinds januari 2015 zijn er grote veranderingen in de zorg doorgevoerd. Zo is de AWBZ opgeheven en is die zorg deels WMO zorg geworden. Op de WMO zorg moet flink bezuinigd worden en dat heeft gevolgen voor onder andere de huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en thuiszorg.

Wat betekenen deze veranderingen voor met name mantelzorgers, langdurig zieken en ouderen? STMG, STMR, Mikado en Medipoint organiseren een informatiebijeenkomst over de belangrijkste wijzigingen in de zorg op het gebied WMO, thuiszorg, hulpmiddelen en aanpassingen. Het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt Mantelzorg van Mikado zal mensen informeren over voorliggende voorzieningen, vrijwillige thuishulp en over de Bezoek en Opvangservice voor mantelzorgers.

Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende organisaties en sprekers hun verhaal doen. Na de presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst vindt plaats op 21 april van 14:00 tot 16:00 uur, in het parochiecentrum, Remigiusplein 2 in Duiven (ingang aan de Kastanjelaan).

Iedereen is welkom en als het kan graag van te voren aanmelden via MVT@mikado-welzijn.nl of telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en11:00 uur op 0316 282032.

Nieuwe huurder met grensverleggend Zorgconcept in Pelgromhof in Zevenaar

ZEVENAAR - Het zorglandschap verandert en daar speelt Pelgromhof op in. Per 1 oktober is de Pelgromhof een particuliere woonzorgorganisatie met een moderne visie op ouderenzorg die uitstekend aansluit op de hedendaagse ontwikkelingen in de zorg op dit gebied.

Om uw wooncomfort -ook wanneer u meer zorg nodig heeft- voort te kunnen zetten, biedt Pelgromhof riant wonen in combinatie met professionele dienstverlening en 24-uurszorg tot en met de laatste levensfase.

De twee zorgondernemers Ton van de Kraats en Frank Sanders, die Pelgromhof in Zevenaar nieuw leven inblazen, hebben een duidelijke visie op de zorg van de toekomst. Deze kenmerkt zich door oog voor detail, intermenselijk contact en de behoefte van de gast. Per 1 oktober kunnen alle mensen, in elke levensfase, met een zorgbehoefte in de Pelgromhof terecht. Dat betekent ook dat gasten tot aan hun laatste levensfase kunnen blijven.

"Beleving is een belangrijk aspect binnen Pelgromhof", vervolgt Van de Kraats. "Zo zal in de uitmuntend geoutilleerde keuken weer vers gekookt gaan worden en In het restaurant gaan we weer gezamenlijk eten. Ook wordt de mogelijkheid geboden om zelf mee te helpen tijdens het koken. Het gebruik van lokale producten maakt dat het eten een beleving wordt zoals het thuis was. En dát is precies waar we op doelen in Pelgromhof: het gevoel van thuis zijn."

Inmiddels zijn er al diverse appartementen verhuurd en de aanvragen blijven gestaag binnenkomen. De plek is geliefd, het concept is uniek en het verlangen naar op maat gesneden zorg waarin kwaliteit centraal staat, is erg groot", aldus Ton van de Kraats.

Meer informatie is te vinden op de website www.percurazorg.nl. Zich op deze site aanmelden voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek kan ook.

Pandje Peperkamp wordt opgeknapt

DIDAM – Enkele weken geleden zijn grootschalige onderhoudswerkzaamheden gestart aan het woonhuis aan de Kerkstraat 7 te Didam. Ook wel 'pandje Peperkamp' genoemd.

In 2007 kocht Laris Wonen en diensten deze woning ten behoeve van een uitbereiding van Meulenvelden. Door gewijzigde vraag is deze uitbereiding niet gerealiseerd en is het woonhuis in verval geraakt. Volgens planning worden de werkzaamheden komende zomer afgerond, waarna de woning te huur wordt aangeboden.

Het karakteristieke pand aan de Kerkstraat 7 te Didam is gebouwd in de derde kwart van de 19de eeuw en staat sinds een aantal jaren op de gemeentelijke monumentenlijst. Het pand is een voormalige rentenierswoning en bestaat van oorsprong uit een voor- en achterhuis. In 1909 is het pand uitgebreid met een woonlaag op het voorhuis.

Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het woonservicegebied Meulenvelden heeft Laris in 2007 dit pand gekocht. Door gewijzigde vraag is deze verdere ontwikkeling in de vorm van een uitbereiding aan de achterzijde van het huidige gebouw 'Panhuis' niet gerealiseerd. De woning is momenteel in slechte staat, onbewoonbaar en staat op instorten. Om het pand weer in gebruik te kunnen nemen is grootschalig onderhoud nodig. Hierbij wordt onder andere het achterdeel gesloopt, deels nieuw teruggebouwd, het dak volledig vervangen en de gevels hersteld. De aanwezige authentieke details worden zo goed mogelijk behouden.

Volgens planning worden de werkzaamheden komende zomer afgerond, waarna de woning te huur wordt aangeboden. Voor het verdere verloop van de werkzaamheden, kijk op www.laris.nl/kerkstraat.

Breicafé De Liemers bij Liemerije Zevenaar

ZEVENAAR - Hoe je van hip, retro en breien en/of haken? Kom dan eens naar Breicafé De Liemers in Zevenaar. Het breicafé is bedoeld voor mensen die handwerken en gezelligheid graag met elkaar combineren. Iedereen is welkom.

Het Breicafé is de eerste vrijdag van de maand van 14.00 en 16.00 uur in De Liemerije Zevenaar aan de Hunneveldweg 12 in Zevenaar. De entree is gratis en je hoeft je niet aan te melden.

Breicafé De Liemers wordt geleid door Dominique Struik. Zij heeft ook een breicafé in Rozet in Arnhem. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Dominique Struik via info@draadjesenzo.com of 06 42817413. Of stuur een mailtje naar Petra Wout petra.wout@liemerije.nl.

De Wieken verandert van naam en locatie

ZEVENAAR - Op woensdag 1 april nam Atelier / winkel De Wieken haar intrek in de verbouwde bibliotheek in Zevenaar. Niet alleen de locatie verandert, ook de nieuwe naam. Deze zal zijn 'Eigen Stijl'.

De verandering van de naam heeft er alles mee te maken dat De Wieken aan de voet ligt van molen De Hoop. Nu deze locatie verlaten wordt, is een nieuwe naam op zijn plaats. Alle medewerkers hebben gezamenlijk gekozen voor de nieuwe naam Eigen Stijl.

De medewerkers van Eigen Stijl zijn er druk mee geweest en eindelijk is het dan zover. Onder de deskundige begeleiding van de Zozijn School zijn de medewerkers voorbereid en klaar voor de nieuwe uitdaging. Met ingang van 1 april is Eigen Stijl gevestigd aan De Hooge Bongert 1b in Zevenaar.

Eigen Stijl is een kleinschalig atelier / winkel waar mensen met een beperking werken op het gebied van beeldende kunst, textiel, weven en verkoop in de winkel.

Het atelier zal direct operationeel zijn. De winkel met onder andere eigen gemaakte producten, zal op een later tijdstip open gaan.

Meer informatie staat op www.zozijn.nl/eigenstijl; 088 5751130.

Pré-instapwedstrijd voor turnsters Margriet

DIDAM - Op zaterdag 28 maart stond voor de jonge turnsters van Margriet de pré-instap wedstrijd in Doesburg op het programma. Dit is een wedstrijd speciaal voor de meiden die nog iets te jong zijn om mee te doen aan de reguliere wedstrijden, maar al wel wedstrijdervaring op willen doen.

"We hebben hier de afgelopen weken hard voor geoefend en dat was goed te zien!" In de eerste wedstrijd mochten de meiden geboren in 2007 niveau D2 laten zien wat ze in huis hadden. De trainsters kunnen zeer tevreden terugkijken op deze wedstrijd, de meiden hebben erg mooie oefeningen laten zien! Lune werd erg knap tweede en mocht met de zilveren medaille naar huis. Zara greep net naast het podium met een mooie vijfde plaats. Rosie werd achtste en Mies elfde (van de 29 deelnemers). Een heel mooi resultaat!


In de tweede wedstrijd was het de beurt aan de meiden die nog een jaartje jonger zijn (geboortejaar 2008, niveau D2). Deze meiden hebben laten zien hoeveel ze al hebben geleerd in de afgelopen tijd en hebben allemaal heel knap hun oefeningen onthouden! Marit mocht zelfs plaatsnemen op het hoogste podium en werd eerste! Iris greep net naast de prijzen, maar werd heel knap vierde, Channa vijfde, Imke tiende en Ise elfde. Zij had helaas wat pech met haar eerste sprong waardoor dit cijfer wat tegenviel, ze was wel heel knap eerste op vloer!

Ingezonden brief

Zevenaar op de kaart of van de kaart?

De gemeente Zevenaar is voornemens een Factory Outlet Center te openen, een paar kilometer verderop van het bestaande centrum, naar het voorbeeld van Batavia Stad in Lelystad met eigen horeca en supermarkt.

De Zevenaarse ondernemers inclusief horeca vrezen voor hun eigen toekomst. Daarnaast vrezen zij ook voor de toekomst van de overige ondernemers in de regio zoals Arnhem, Nijmegen en Doetinchem is dit eventueel de dood steek. Gelukkig is Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland ook tegen nog meer vierkante meters detailhandel en dus ook tegen de factory outlet plannen. En steekt haar hakken in het zand.

Volgens de gemeente zijn de consumenten enthousiast. De Factory Outlet creëert volgens de gemeente werkgelegenheid, wordt er over nagedacht hoeveel banen er verloren gaan indien de ondernemers noodgedwongen hun deuren moeten sluiten in Zevenaar en omringende gemeentes? Zijn de consumenten in de toekomst nog even enthousiast wanneer er geen bruisend centrum meer is?!?

De omzetderving door de komst van Batavia Stad werd geschat op slechts zeven procent. Door de outlet in Lelystad is de omzet in het centrum aldaar met achttien procent gedaald, wat voor bijna heel Lelystadcentrum het faillissement betekende. Deze omzetderving is voor het bestaande winkelbestand in Zevenaar desastreus.

Een gezond en levendig centrum is van belang!

Door de economische crisis, waar we nog steeds in verkeren, hebben veel ondernemingen noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. Door de komst van een Factory Outlet ziet de toekomst voor de Zevenaarse ondernemers er verre van zonnig uit.

Indien de gemeente doorgaat met het doorzetten van het plan, zullen de ondernemers van het centrum van Zevenaar noodgedwongen haar deuren voorgoed moeten sluiten.

Volg ons ook op facebook: Verontruste centrum ondernemers

Open dag bij MC ASOM met kennismakingsrit

MC ASOM toerrijders 'en route'.

ZEVENAAR - Ook dit jaar zet motorclub ASOM haar deuren weer open om belangstellenden en geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden eens kennis te maken met hetgeen deze sportclub te bieden heeft.


De circa 110 leden van deze club, die aangesloten is bij de KNMV, rijden het gehele jaar door verschillende ritten en toertochten. Van een korte rit op een mooie zomeravond met erna een BBQ of een decemberritje met na afloop oliebollen, tot meerdaagse toertochten naar Duitsland, België en Frankrijk. Zogezegd voor elk wat wils. Gezelligheid en plezier in motorrijden staan voorop.
Het eigen clubgebouw is met behulp van vrijwilligers de laatste twee jaar opgefrist, verfraaid en gemoderniseerd. Het beschikt over moderne presentatiemiddelen, een goede bar en een vernieuwde keuken.

"Heb je interesse? Kom dan eens kennismaken en ervaar de sfeer en gastvrijheid bij MC ASOM op zondag 12 april tussen 9.00 en 15.00 uur. De kennismakingsrit start om 10.00 uur; de lengte is 150 kilometer. Het clubhuis is gevestigd aan de Edisonstraat 3 in Zevenaar. "Rij mee of loop eens even binnen. De koffie staat klaar!"

Modeshow, kramen en advies op de Voorjaarsmarkt in Zevenaar

ZEVENAAR – Het centrum van Zevenaar staat zondag 12 april weer bol van activiteiten. Net zoals voorgaande jaren start Zevenaar het voorjaar met een heuse Voorjaarsmarkt. Dit keer met veel muziek, een modeshow, kramen en heel veel gratis advies.

De Voorjaarsmarkt is niet meer weg te denken uit het centrum van Zevenaar. Struinen over de braderie of gezellig een terrasje pakken, onder het genot van live muziek: het hoort er allemaal bij. Zo ook zondag 12 april. Om 12.00 uur gaat de markt van start. Ook de winkels zijn deze zondagmiddag geopend.

Modeshow op het Raadhuisplein

Maar wie nieuwsgierig is naar de nieuwste voorjaarsmode, is op het Raadhuisplein van harte welkom. "Na het succes van de modeshow van vorig jaar, hebben we dit jaar de show flink uitgebreid en zijn er veel nieuwe deelnemers", zo laat Sandra Peters van Vipz Menswear weten. Naast Vipz Menswear nemen MAE Mode, Tender Mode, Express Wear en Paris Mode deel aan de modeshow en ook Baltus Bloemen, Bram Eijmans Kappers en MOOI Visagie hebben hun medewerking aan de show toegezegd. "De modellen lopen drie show, om 14.00, 15.00 en 16.00 uur", aldus Sandra Peters.

Mallemoolen presenteert en adviseert

De ondernemers van Mallemoolen presenteren dit jaar gezamenlijk het elektrische automerk 'Tesla'. "Op adviserend gebied heeft Mallemoolen veel te bieden", laat Jantine Vlastuin van Intercoiffure Zevenaar weten. Intersport Luising, Bannink Verlichting, Bedadviseurs Berentsen en Intercoiffure Zevenaar geven tijdens de Voorjaarsmarkt advies over hardlopen, bedden, verlichtingsplannen en persoonlijk haaradvies en make-up. Jantine besluit: "Terwijl hun ouders van de Tesla genieten en zich laten adviseren, kunnen kinderen zich laten schminken!" De Voorjaarsmarkt eindigt om 17.00 uur. Parkeren is deze zondag gratis in Zevenaar.

Programma Musiater

Muziekvereniging Crescendo

Lenteconcert

Muziekvereniging Crescendo organiseert haar jaarlijkse Lenteconcert in het Musiater. Tijdens deze spectaculaire muzikale ochtend presenteren alle muzikale orkesten van de vereniging zich in een veelzijdig muzikaal programma.
Zondag 12 april; aanvang 11.00 uur; Prijs vijf euro excl. consumptie; donateurs betalen 3.50 euro / Vrienden gratis toegang.

Theatergroep UIT: De Val

Theatergroep UIT staat altijd borg voor een mooie toneelvoorstelling.
Na de voorstelling 'laten we het vieren' van Paul Haenen staat zij ook dit jaar weer op de planken van het Musiater met De Val.

Sander Steenhuis zit al jaren in het vak en gaat ervan uit dat hij onschendbaar is op zijn post als presentator van een talkshow. Maar wanneer een goede vriend en compagnon plots overlijdt, wordt hij geconfronteerd met de eindigheid van dingen. Een onschuldig lijkende ontmoeting met een jong meisje heeft grote gevolgen. De toeschouwer wordt meegevoerd in een maalstroom van kolkende ambities, koele berekening, krampachtig gespartel en blinde overlevingsdrift (www.theatergroepuit.nl).

Vrijdag 17 en zaterdag 18 april; aanvang 20.15 uur; prijs exclusief consumptie 12,50 euro.

Het Musiater, Bommersheufsestraat 62, Zevenaar

Openingstijden kassa: Dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur en drie kwartier voor aanvang van een voorstelling. Reserveren kan via de website: www.hetmusiater.nl.

De bibliotheek is voor iedereen!

LOBITH - De bibliotheek is voor iedereen! Bijzonder voorleesuurtje in het servicepunt Lobith tijdens de Nationale Voorleesdagen!

De Nationale Voorleesdagen zijn traditioneel een festijn voor kleuters, maar dit jaar vierden ook bezoekers van de dagopvang in Lobith een feestje, namelijk een feest van herkenning. Ans Lamers, één van de enthousiaste vrijwilligsters van het servicepunt Lobith van de Bibliotheek Liemers, bezorgde de bezoekers een gezellige middag door voor te lezen uit het boek 'Nederland in de 50-er jaren'.

Onder het genot van een kop koffie luisterde het gezelschap geboeid naar de verhalen en werden herinneringen opgehaald. Daarnaast werden de aanwezige kranten en tijdschriften die in de bibliotheek beschikbaar zijn doorgelezen.

Voorlezen is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor volwassenen en ouderen. Voor deze laatste groep geldt dat zij door een visuele of fysieke beperking (bijv. reuma) soms niet (gemakkelijk) zelf meer kunnen lezen. Door voorgelezen te worden kan men toch genieten van verhalen. Daarnaast is voorgelezen worden een prettige dagbesteding, die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor ouderen. Voorlezen geeft ontspanning en sfeer en is vaak aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te halen. Zo kan voorlezen een rol spelen in het doorbreken van het isolement, waarin ouderen wellicht verkeren. Soms wordt voorgelezen aan een groep ouderen, maar er zijn ook initiatieven waarbij één op één wordt voorgelezen, en initiatieven voor voorlezen aan dementerende ouderen. De bibliotheek vervult hierin vaak een spilfunctie.

H. Andreas-Maria Koningin Zevenaar

Zondag 12 april, 9.30 uur: Eucharistieviering, Presentatie 1e Communiecanten, Voorganger: Pastoor Thanh, Koor: Star Choir. Kindernevendienst.

Intenties: Frans Wintermans, Overleden ouders Roters-Jansen, Edit Udvarhely-Batari, Mies Welting-Verhoeven, Henk van Uum en Marja van Hal-van Uum.

Zondag 19 april, 9.30 uur: Eucharistieviering, Voorgangers: Pastor H. Hendriksen en Diaken A. van Boven. Koor: AMK. Intenties: Bertus Bruns, Familie Visser-Verkerk, Piet Wanders.        

Overleden:

11 maart: Bernardus Scheerder, 86 jaar, Verpleeghuis.

15 maart: Mariane Jansen-van der Heijden, 61 jaar, De Beuken 23,

16 maart: Johannes Vermeulen, 78 jaar, Masiusplein 384,

17 Maart: Margareta Ivens-Fengels, 85 jaar, Willem de Zwijgerlaan 193,

19 Maart: Willy van Raaij, 67 jaar, De Beemd 8,

28 Maart: Eef Schmitz, 77 jaar, Bergvrede 117, Zevenaar.                

30 Maart: Marie Louise Gorissen, 77 jaar, Verzorgingshuis Terborg.

Woorden bij de beelden brengen

DUIVEN - Houd je van schrijven, bijvoorbeeld aan je reis- of levensverhaal. Schrijf je in dagboekvorm, of onderhoud je een eigen blog. Meestal is dit een individuele bezigheid. Veel mensen kennen de ervaring (nog) niet om dit in groepsverband te doen, samen.

Toch is het goed mogelijk om in groepsverband ieder aan zijn of haar eigen verhaal te schrijven. Het brengt herkenning, werkt stimulerend en is vooral gezellig. Het vermeerdert het schrijfplezier.

Maria Menting is schrijfcoach en begeleid schrijfgroepen. Door middel van open zinnen, korte speelse opdrachten en beeldmateriaal, ontstaat de schrijversflow. Vaak ook nieuwe inzichten en meer duidelijkheid in je processen, wensen, behoeften en verlangens. Iedereen kan deelnemen, ook zonder schrijfervaring vooraf.


"Het is fantastisch om getuige te mogen zijn van wat mensen in ontspannen sfeer weten neer te schrijven", aldus Maria. "Vaak verbazen of verrassen ze zichzelf hiermee."
Dat het schrijven in deze vorm veel winst oplevert is ondertussen ook wetenschappelijk bewezen. "Mensen die over wat hen bezig houdt schrijven, leven meer mindfull en zijn zelfredzamer. Wil je dit alles ook eens ervaren? Voor info/opgave mariamenting@hotmail.com. Of op werkdagen tussen 18.00-20.00 uur: 0316 226660."

Kinderen delen paaseitjes uit bij Pelgromhof in Zevenaar

ZEVENAAR - Traditiegetrouw is er dit jaar op palmpasen weer een optocht gehouden vanuit de Andreaskerk in Zevenaar. Drumfanfare Sint-Jan uit Babberich ging voorop in de palmpaasoptocht.

Ook de bewoners van de Pelgromhof werden met een bezoekje vereerd. Er werd zichtbaar genoten van de prachtige klanken van drumfanfare Sint-Jan. De kinderen deelden ondertussen paaseitjes met een paasgedicht uit aan de bewoners.

DVV Techniek School

ANGERLO - Sami Salhi, Levi Diken, Bente Geutjes, Brayden Godschalk, Dave Nijhuis, Fèron Mannessen en Djevlin Werner trotseerden afgelopen zondag wind en regen om het certificaat van de DVV Techniekschool te halen.

En dat lukte! DVV, AVW'66 en Angerlo Vooruit (want daar komen de spelers vandaan) hebben er weer enkele trukendozen bij!

Seniorensociëteit Het Palet Duiven vijfentwintig jaar

DUIVEN - Het Palet uit Duiven organiseert al vijfentwintig jaar diverse activiteiten voor senioren in de gemeente Duiven.

Enkele activiteiten die elke week op het programma staan zijn onder andere, sjoelen, kaarten, koersbal en niet te vergeten de 50plus-bingo op de zondagmiddag.

Op vrijdag 24 april viert Het Palet haar vijfentwintigjarig jubileum. Bestuur en vrijwilligers willen deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan.

"Op deze dag organiseren wij een receptie ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum." Deze zal plaatsvinden van 13.00 tot 16.00 uur in Het Palet aan de Mondriaanstraat 14 in Duiven (tegen over de Coop).

Seniorendansavond in Didam

DIDAM - Op maandag 13 april vindt de maandelijkse dansavond plaats voor senioren die graag een dansje willen maken of naar mooie muziek willen luisteren.

De contactavond wordt georganiseerd door de stichting Senioren Kontakt Didam, Loil en Nieuw Dijk. De avond begint om 19.00 en eindigt om 22.30 uur.

Het wel bekende orkest Freeline verzorgt de muzikale omlijsting. In zaal Jan en Jan, Lieve Vrouwplein 4 in Didam is volop gelegenheid voor een praatje en een dansje.

Iedereen is welkom! Voor verdere informatie kan men contact op nemen met: Annie Clappers: 0316 224378 en Henk Boerstal: 0316 223885.

Actief '81 naar regionale kampioenschappen

WESTERVOORT - Na een seizoen lang volleyballen bij de recreantencompetitie van de Nevobo zijn beide herenteams van Actief '81 doorgedrongen tot de regionale kampioenschappen.

Over vier avonden verdeeld wordt door twintig teams uitgemaakt wie als eerste twee eindigen en voor de eerste keer gaan beide Actief '81 teams door. Het team van de maandagavond gemengd is al enige jaren aanwezig op dit kampioenschap, waar weer wordt uitgemaakt wie er naar de Nationale kampioenschappen gaat. Ook daar is Actief '81 wel eens vertegenwoordigd geweest, maar wanneer je daar tegenstanders treft als Guido Görtzen (Olympisch kampioen in 1996) dan wordt het lastig. De dinsdaggroep heren is er dit jaar ook in geslaagd door te dringen door de tweede plek te bemachtigen in de A-poule. Op 12 mei zal dit kampioenschap worden gespeeld in Borculo.

Wilt u ook nog eens competitie spelen zonder wekelijkse verplichtingen: dit is een mooi alternatief doordat je op vier avonden gespreid in het seizoen in pouleverband per avond drie wedstrijdjes van twee sets van dertien minuten speelt. Het niveau is redelijk tot goed te noemen, waarbij ook volgens systemen gespeeld kan worden. Maar het recreatieve aspect staat veruit bovenaan. Op de maandagavond is er nog ruimte beschikbaar (met een tweede vrije veld) en op de dinsdagavond zoekt de heren recreanten groep nog naar (ervaren) volleyballers die het leuk vinden elkaar uit te dagen. Kijk gerust op www.actief81.nl, de volledig vernieuwde website of mail: secretariaat@actief81.nl.

Onbeperkt volleyballen in Westervoort?

WESTERVOORT - Bij Actief '81, dé recreatieve volleybalvereniging van Westervoort geldt voor de honderd leden de regel, dat je vanaf elf euro per maand onbeperkt recreatief mag volleyballen op de maandag-, dinsdag- en woensdagavond.

Zowel in De Nieuwhof (van 21.00 tot 22.30 uur op maandag, van 19.30 tot 22.30 uur op dinsdag) als in Sports Planet De Pals (van 20.30 tot 22.30 uur) spelen diverse groepen samen een heerlijk potje volleybal onder leiding van een vaste trainer. Maandags is er een gemengde groep, dinsdag ook met vanaf 21.00 uur een herengroep en op de woensdag zijn meerdere groepen 'Actief'.

En nu heeft Actief '81 een actie zodat liefhebbers van het spelletje tot 1 juni elk van die avonden de gelegenheid krijgt om ook onbeperkt gratis mee te spelen of te trainen. En wordt men in deze periode lid, ontvangt men een leuke attentie.

"Proef de sfeer in De Pals of De Nieuwhof waar op verschillende niveaus wordt gespeeld. Schuif aan in het veld met gemengde teams, in de heren- of damescompetitie, kom snuffelen bij de herenrecreanten of de gemengde groepen die ook mee doen in de recreantencompetitie in Pannerden of zoek aansluiting bij een van de damesteams. Met name het competitieteams dames 1 en heren 1, maar ook de maandag- en woensdagavond groepen kunnen versterking gebruiken. Uiteraard ben je ook van harte welkom in een van de andere groepen!"

Wilt u meer weten over Actief '81: kijk op de vernieuwde website www.actief81.nl of mail: secretariaat@actief81.nl.

Kerkberichten Sint-Franciscus Babberich

BABBERICH - Op zondag 12 april om 09.30 uur is er een eucharistieviering met voorgangers pastor Remmers en diaken van Boven en medewerking van het ritmisch koor en harmonie Sint-Franciscus. Zes kinderen doen dan hun eerste communie

Misintenties:

overleden ouders Boxstart-van de Boogaard

overleden ouders Geven_Hoffman

overleden ouders Jansen-van Wessel

mw Roordink-Nijenhuis en Marian en Ans

In het weekend van 18 en 19 april zijn er in onze kerk geen vieringen. De eerstvolgende viering is op zaterdag 25 april om 19.00 uur met als voorganger Ria Doornbusch. Het gemengd koor verzorgt hierbij de zang.

The Henry Girls in De Lantaern

ZEVENAAR - De muzikale zusjes Karen, Joleen en Lorna McLaughlin (oftewel The Henry Girls) komen uit het idyllische Donegal Ierland. Ze onderscheiden zich met een geheel eigen stijl in de folk-scène van muziekgroepen.

Hun (kwalitatief hoge) meerstemmige (close-harmony) zang in combinatie met traditionele Ierse muziek is doorspekt met Blue Grass met jazz-invloeden en met een vleugje Americana. Hun stijl kan vergeleken worden met Crosby, Stills & Nash, The Dixie Chicks en The Indigo Girls. Inmiddels hebben ze vijf albums op hun naam staan. Bij hun meest recente cd 'Louder Than Words' uit 2014 duikelen de critici over elkaar heen om hen (terecht!) de hemel in te prijzen. De naam 'The Henry Girls' is een eerbetoon aan hun grootvader Henry.

De dames bespelen een uitgebreid scala van muziekinstrumenten, zoals viool, gitaar, banjo, ukelele, harp, piano, mandoline, en accordeon. Ze gaan geregeld over in Uptempo, maar hun sterkste troef is de harmonieuze driestemmige zang.

The Henry Girls staan garant voor een avond vol dynamische muziek van een ongekend niveau, lekkere vrolijke en ontspannende muziek van een zeer hoge kwaliteit (www.thehenrygirls.com).

Het optreden is zaterdag 11 april vanaf 20.15 uur in De Hooge Bongert 3, Zevenaar (naast de bibliotheek). Meer info staat op www.delantaern.nl.

Rythm and Bluesroute in Tolkamer

TOLKAMER - Vrijdag 24 april is er voor de twaalfde keer de Rythm and Bluesroute in Tolkamer.

In ieder café speelt weer een bluesband en de entree is gratis. In Taveerne de Bijland treden de Bluesbreakers op met special guest Alan Gascoigne. De aanvang is om 21.30uur. Verder treden op Heavy Blues Connection, Blues Factor en Redstone Roots.

SV Thuve uit Duiven met drie finalisten naar NK

Jeroen van der Wielen (links), Kasper Wiendels (midden), Dennis van der Wielen (rechts).

DUIVEN - Afgelopen zaterdag hebben liefst drie jongens van SV Thuve uit Duiven een ticket bemachtigd voor de toestelfinale bij het Nederlands kampioenschap turnen.

Tijdens de halve finalewedstrijd in Zwijndrecht behaalden Kasper Wiendels en Dennis van der Wielen de eerste en tweede plaats in de leeftijd negen/tien jaar op het onderdeel sprong. Jeroen van der Wielen behaalde op dit onderdeel de derde plaats bij de pupillen (elf/twaalf jaar). De finale zal plaatsvinden op 7 juni in Leek bij Groningen. Dan zal worden bepaald wie zich definitief Nederlands kampioen op het onderdeel sprong mag noemen.

Pre-instapwedstrijd Lios

LOBITH - Zaterdag 28 maart was de pre-instap wedstrijd voor de allerkleinste turnsters van Lios in Doesburg.

Deze wedstrijd is speciaal voor de meiden die nog iets te jong zijn om mee te doen aan de reguliere wedstrijden, maar al wel wedstrijdervaring op willen doen.

Floor L´Ami werd eerste, Demie Hendriks tweede en Lonneke Oortgiesen derde en Tanja Reijmer werd vierde. Kiki Gerritzen vierde en Tessa Buiting zesde. Caitlyn Weijl dertiende en Lieve de Witte tiende.

JU14-1 basketbalvereniging Pigeons kampioen

Staand van links naar rechts: Oscar Baars Hodne, Jim Joosten, Chris Schepers, Guus Rosendahl, Casper Blok, Britt Schmitz, Jeoffrey Sanders, (trainer/coach). Zittend van links naar rechts: Leon Wibbels, Mohamed-Azis Brown, Kevin Hakoobian, Dylan Sanders.

DUIVEN - Afgelopen zaterdag is het team van JU14-1 team van basketbalvereniging Pigeons kampioen geworden in hun klasse. Het won overtuigend met 113-6 van Joy-M uit Malden.

Snaöj-maert in Pannerden

PANNERDEN - Op zondag 12 april organiseert carnavalsvereniging 't Land van Waoter & Wiend weer de jaarlijks terugkerende Snaöj-maert.

De markt zal worden gehouden in het schuttersgebouw Claudius Civilis in Pannerden. De toegang is gratis en er is een gezellig terras ook word er een loterij gehouden waar leuke prijzen mee te winnen zijn!

Om deze Snaöj-maert tot een succes te maken, doen we een beroep op ieders bijdrage. Wat ons betreft mag de grote voorjaarsschoonmaak beginnen! "Dus heeft u nog oude (of nieuwe) spullen die u niet meer gebruikt, wij zijn er blij mee. De spullen kunnen op de volgende data gebracht worden naar het schuttersgebouw (Dorpsplein 11) in Pannerden zaterdag 4 april (11:00 tot 14:00uur), woensdag 8 april (18:00 tot 20:00 uur) of zaterdag 11 april (11:00 tot 14:00 uur)."

"Er zijn enkele dingen die we niet aan kunnen nemen: witgoed, bankstellen en kasten, knuffels en kleding. Alle anderen spullen verkopen we graag voor u!" De opbrengst wordt gebruikt voor nieuwe steken voor de prinsenraad. Meer informatie staat op www.waoterenwiend.nl of bel 06 21665118 of 06 30758909.

Jeugd Duuvels op Nederlands kampioenschap

Foto: Marcel Kruis

ZEVENAAR - Duuvels jeugd, spelend in de Gelre-combinatie, met onder andere Arnhem en Nijmegen, floreert op het veld. De cubs kunnen het kampioenschap in hun poule bijna niet meer ontgaan en de mini's (foto) zijn doorgedrongen tot de laatste zestien van Nederland.

De mini's, elf- en twaalfjarige rugbyers, zijn doorgedrongen tot de laatste zestien van Nederland. Op 11 april wordt in Amersfoort bepaald wie zich Nederlands kampioen mag noemen. In poulewedstrijden zal het team allereerst in poulewedstrijden Leiden, Haarlem en Utrecht treffen. Aansluitend wordt in kruisfinales de landskampioen bepaald.

Cubscompetitie noord

De cubs, dertien- en veertienjarige rugbyers, hebben nog vier van de maximaal tien te halen punten nodig. Op 18 april ontmoeten zij de nummer drie, RC Eemland en een week later nummer vier, Drenthe. Slechts één overwinning rest nog om zich kampioen te mogen noemen.

Voor de toekomst willen de Duuvels de successtory van dit seizoen voortzetten en de groeiende jeugdafdeling verder uitbreiden en gestalte geven. "Heb je interesse in Rugby, meld je dan aan of kom eens kijken op een training op vrijdagavond. En niet vergeten: Rugby is een sport voor jongens en meisjes."

Verlenging pilot Scootmobielpool

LIEMERS - Inwoners die incidenteel gebruik willen maken van een scootmobiel kunnen dit ook de komende tijd nog doen. Na het eerste pilotjaar hebben de colleges van de Liemerse gemeenten besloten om de pilot Scootmobielpool te verlengen tot 1 januari 2016.

De scootmobielpool biedt inwoners de mogelijkheid om af en toe gebruik te maken van een scootmobiel. Bij gebruik van een scootmobiel uit de pool wordt deze bij de inwoner thuis afgeleverd en weer opgehaald. Dit heeft onder andere als voordeel voor de inwoner dat geen stallingsruimte nodig is. Ook betaalt de inwoner geen eigen bijdrage.

Het aantal deelnemers aan de scootmobielpool is pas na de zomer aanzienlijk toegenomen. Om te ervaren hoe deze toename zich verder ontwikkelt, hebben de vier gemeenten besloten om de pilot te verlengen tot 1 januari 2016. In het najaar wordt de scootmobielpool geëvalueerd en beslissen de gemeenten of de pool een blijvende voorziening wordt voor mensen die niet dagelijks van een scootmobiel gebruik hoeven te maken.

Met deze pilot wordt uitvoering gegeven aan één van de uitgangspunten in de toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze geeft aan dat er, waar mogelijk, algemene of collectieve voorzieningen worden ingezet in plaats van individuele voorzieningen.?

Iris van Marwijk: clubheld van duikvereniging

LOBITH - Iedere vereniging heeft wel een bijzonder lid waar ze ontzettend blij mee zijn. Duikteam Sub Aqua Libera (SAL) uit Lobith nomineerde daarom Iris van Marwijk voor de 'clubheld' verkiezing van het Algemeen Dagblad. De club en clubheld die de meeste stemmen krijgen kunnen mooie prijzen winnen met als eerste prijs 25.000 euro voor de club.

Iris is in 2008 lid geworden van duikteam SAL. Als scholier volgde ze verschillende duikopleidingen en verblijdde ze de andere clubleden iedere week met haar enthousiasme. Sinds enkele jaren studeert Iris en dit weet zij feilloos te combineren met haar lidmaatschap van de duikvereniging. Naast haar studie heeft ze onder andere de opleiding tot duikinstructeur gedaan en sindsdien versterkt zij het instructeurskader. Ze is een goede, betrouwbare instructeur die de cursisten op hun gemak weet te stellen en op levendige wijze zowel de theorie- als praktijklessen over weet te brengen.

Sinds deze zomer staat Iris ook geregeld in het zwembad als jeugdtrainer en ondersteunt zij de activiteiten die speciaal voor de jonge snorkelduikers worden georganiseerd. Dat Iris naast een zeer goede instructeur en trainer ook een waar duiktalent is, blijkt uit het feit dat zij al tweemaal de driedimensionale kompaswedstrijd heeft gewonnen. Tot slot is er geen activiteit waarbij Iris niet aanwezig is en is geen vraag Iris te veel. Kortom: een geweldige duikster en fantastisch lid van het duikteam!


"Vind jij Iris ook een ware clubheld? Stem dan op haar via de website clubheld.subaqualibera.nl en maak zelf ook kans op mooie prijzen!"

Alle zestien geslaagd...

DIDAM - Donderdag 26 maart zijn alle zestien cursisten aan de cursus Eerste Hulp aan Kinderen, verzorgd door Ehbo Didam, geslaagd voor het examen.

Op de foto staan de cursisten, de instructeur en haar assistent.

Koffieconcert Nieuw Leven in Angerlo

ANGERLO - Muziekvereniging Nieuw Leven uit Angerlo organiseert op zondagmorgen 19 april aanstaande haar jaarlijkse koffieconcert. Tijdens dit concert zullen diverse onderdelen van de vereniging de revue passeren.

Zo zullen de blokfluitleerlingen, de slagwerkgroep en het aspirantenorkest hun vorderingen laten horen en zal het saxensemble ook enkele luchtige nummers spelen.

Natuurlijk is ook het grootorkest onder leiding van Ruud Lanters van de partij. Op het programma staan mooie, soms herkenbare nummers, waaronder een medley van Robbie Williams.

Het concert begint om 11.15 uur in dorpshuis De Meent in Angerlo. De toegang voor dit concert is gratis. Meer informatie is te verkrijgen bij Eelco van den Bogaard via
secretariaat@nieuwleven-angerlo.nl en staat op de vernieuwde website www.nieuwleven-angerlo.nl.

Original Liemers Musikanten huldigt jubilarissen

ZEVENAAR - Tijdens het voorjaarsconcert van de Original Liemers Musikanten zijn Patrick van Wanrooij en Bert Giesbers gehuldigd voor hun 12.5 jaar lidmaatschap in zalencentrum Staring.

Het speldje en bijpassende oorkonde kregen zij uit handen van wethouder Gerard Hendriksen, die namens het gemeentebestuur van Zevenaar bij dit concert aanwezig was.

E1 Groessen kampioen

GROESSEN - De meiden van de E1 van sc Groessen hebben het weer geflikt: twee jaar achter elkaar kampioen.


De kampioenschapswedstrijd werd met 13-2 gewonnen van Minerva uit Gaanderen.

d' Amateur in Lobith weer als vanouds

LOBITH - Op zaterdag 21 en zondag 22 maart verzorgde toneelvereniging d'Amateur uit Lobith in een schitterend decor twee spetterende optredens van het blijspel 'De Dubbele Boeking' (door Peter Damen). Voor het eerst is er een middagvoorstelling op de zondag.

Om hun huwelijk te redden willen Cor (Ans Wijenberg) en Johan de Bakker (Ron Winnubst) een romantisch weekend doorbrengen in een hotel. Johan belooft niet meer toe te geven aan verleidingen van ander vrouwelijk schoon en Cor is bereid hem een laatste kans te geven. Bij terugkomst in zijn kamer maakt Johan kennis met Miriam de Laat (Carla Droste), die in afwachting is van haar vriend. Even later ziet Cor haar ook en is Johan weer terug bij af. De suite blijkt dubbel geboekt en de roomservice wordt gebeld in de personen van Helena (Anneke Arents) en Stijn (Jelle Booltink). Zij roepen de hulp in van de hoteldetective Martin (Marcel Stuijt). Als Cor overtuigd lijkt te raken van de onschuld van Johan komt midden in de nacht Daniëlle (Lidwien Schrage) binnen, op zoek naar de vriendin van haar overspelige man. Johan werkt zich steeds meer in de nesten en het weekend dreigt één groot fiasco te worden!

Er zijn twee debutanten. Ron Winnubst, die met overtuiging de hoofdrol vertolkte, en Jelle Booltink, na ruim dertig jaar terug op het nest. Een 'bijrol' is er weggelegd voor souffleuse Ine Stuijt en tot slot wordt de trekking van de loterij weer komisch aan elkaar gepraat door Ben Lamers.

Activiteit van 't Nut in Lobith

LOBITH - Een lezing over tweehonderd jaar Koninkrijk Der Nederlanden staat donderdag 23 april op het programma van 't Nut in Lobith. Deze avond wordt verzorgd door prof. dr. Henk Kummeling.

Henk Kummeling, geboren in Pannerden, is vanaf 1 september 1995 als hoogleraar staatsrecht verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft diverse wetenschappelijke onderzoeken gedaan en publiceerde over onderwerpen als grondrechten, rechtsbescherming in de Europese Unie en kiesrecht. Eén van zijn nevenfuncties is onder andere het voorzitterschap van de Kiesraad.

De basis voor het Koninkrijk in zijn huidige vorm is gelegd in de periode 1813 tot en met 1815. In 1813 kwam de Franse overheersing ten einde. De terugkeer van de Prins van Oranje in november 1813 leidde uiteindelijk op basis van de nieuwe grondwet tot zijn inhuldiging als Koning Willem I te Brussel in september 1815.

De gastspreker zal aandacht besteden aan de volgende kwesties: Waarom de keuze voor een monarchie en niet verder met de Republiek? Hoe heeft de monarchie zich ontwikkeld? Wat was de macht van de Koning en wat was opvallend aan de regeerperioden van de Koningen en Koninginnen in de afgelopen eeuwen? Wat is de macht van de Koning nu? Waarom geen rol meer bij de kabinetsformatie? Toekomst: alleen nog maar een ceremoniële Koning of gaan we op weg naar Republiek met een president?

De lezing is donderdag 23 april om 19.30 uur in partycentrum Schipperspoort, Dorpsdijk 30 in Lobith. De entree is voor leden gratis; niet-leden betalen 2,50 euro.

Alledaagse avonturen voor de jongste kijkers in Filmhuis Zevenaar

ZEVENAAR - Filmhuis Zevenaar presenteert op zondag 19 en woensdag 22 april om 14.30 uur een Nederlands gesproken film voor de jongste kijkers.

De titel van de film is: 'Kleine Anna en de Lange Oom'. Vrolijke, frisse tekenfilm over de belevenissen van twee heel verschillende, maar onafscheidelijke vrienden. Anna is klein, slim en durft alles. Lange Oom is groot en een beetje bang uitgevallen. Ze zijn heel verschillend en toch onafscheidelijk.

In deze fris getekende animatiefilm beleven ze allerlei leuke avonturen. Kleine Anna en de Lange Oom willen graag iedereen helpen, bouwen een boomhut, vermaken zich met rommel, bakken een taart en gaan vissen. Als er een dik pak sneeuw ligt, daagt kleine Anna Lange oom uit om samen een skitocht te ondernemen.

In zes korte verhaaltjes volgen we van het duo. Ze spelen op een leuke en frisse manier in op de fantasie van de kinderen.

Wereld Tai Chidag

ZEVENAAR - De wereld Tai Chi dag vindt jaarlijks plaats op de laatste zaterdag in april. Het is de bedoeling dat overal ter wereld mensen op pleinen, parken of waar dan ook Tai Chi gaan doen. Dit geeft een golf van energie over de hele wereld.

Tai Chi is een Chinese bewegingsleer met verschillende stijlen en vormen. Door de zachte, vloeiende oefeningen verbetert het de balans en de soepelheid van de gewrichten, en versterkt het de spieren. Het heeft een lichamelijk en geestelijk positief effect. Tai Chi is niet gebonden aan leeftijd/conditie.

In Zevenaar vindt het evenement plaats in het Gimbornhof, op 25 april tussen 13.00 en 14.30 uur (eventueel tot 15.00 uur). Deelname is geheel kosteloos. Uiteraard gaat het bij slecht weer niet door.

Rode kruis houdt verkoop en verloting in De Pelgromhof

ZEVENAAR - Op vrijdag 24 april wordt er in De Pelgromhof in Zevenaar een verkoop van unieke, handgemaakte artikelen gehouden.

Deze artikelen zijn gemaakt door de deelnemers van de groep die daar wekelijks bijeenkomt. Tevens zal er een verloting worden gehouden met leuke prijzen. De verkoop is van 14.00 tot 16.00 uur. Meer informatie over de wekelijkse bijeenkomsten staat op www.rodekruis.nl/liemers-oost.

Open Huis: zondag 19 april tussen 11.00 en 16.00 uur Welkom in Ronald McDonald Huis Arnhem

ARNHEM – Ronald McDonald Huis Arnhem is een onmisbaar en warm (t)Huis voor gezinnen met een kind met een ernstige ziekte of beperking. Om iedereen de mogelijkheid te geven eens kennis te maken met dit bijzondere Huis, organiseren de vrijwilligers op zondag 19 april een Open Huis.

Ronald McDonald Huis Arnhem biedt - overdag en 's nachts - een thuis aan ouders, broertjes en zusjes van kinderen die worden behandeld in RMC Groot Klimmendaal of ziekenhuis Rijnstate. Daarnaast is het een Vakantiehuis voor gezinnen met een kind met een ernstige of langdurige ziekte of meervoudige beperking. Het Huis is volledig drempelvrij, benodigde hulpmiddelen zijn aanwezig en voor de kinderen is het een geweldig 'speelparadijs'.

Zondag 19 april van 11.00 tot 16.00 uur is er een Open Huis. Iedereen is welkom voor rondleidingen en gesprekken met vrijwilligers en ouders. Ronald McDonald Huis Arnhem is een bijzonder (t)Huis voor ouders én kinderen. Daarom zijn er die dag voor kinderen diverse leuke activiteiten waarbij zij prijsjes kunnen winnen. Ook is er een loterij en zijn er heerlijke hapjes en mooie Huis-cadeau's te koop. De opbrengst van de extra activiteiten komt ten goede aan Ronald McDonald Huis Arnhem. Het Huis is 365 dagen per jaar geopend dankzij zo'n vijftig onmisbare vrijwilligers. Zij zorgen voor een schoon en gastvrij thuis. Voor alle kosten (zoals energie en onderhoud) is het Huis volledig afhankelijk van giften en sponsoring.

"Benieuwd naar dit bijzondere Arnhemse (t)Huis? U én uw kinderen zijn op zondag 19 april welkom! Ronald McDonald Huis Arnhem is op het dak van Gebouw A van RMC Groot Klimmendaal (Heijenoordseweg 5, 6813 GG Arnhem). Meer informatie: www.ronaldmcdonaldhuisarnhem.nl en Facebook (RonaldMcDonaldHuisArnhem). Wilt u iets voor deze gezinnen doen? Uw steun is ook altijd welkom."

Opbrengst Reumafonds

WESTERVOORT - Het Reumafonds is alle collectanten en bewoners in Westervoort dankbaar voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek.

Tijdens de collecte is in Westervoort in totaal 4224,92 euro opgehaald. Hiermee levert Westervoort een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland. Het fonds is blij met iedere gift die hieraan bijdraagt (Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl).

Collectie Reumafonds

ZEVENAAR/BABBERICH - Het Reumafonds is alle collectanten, comitéleden en bewoners in Zevenaar en Babberich dankbaar voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecte.

Tijdens de collecte in maart is in Zevenaar en Babberich samen 4977,54 euro opgehaald. Hiermee leveren de inwoners weer een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland. "Heeft u de collectant gemist? U kunt nog altijd uw gift storten op Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl."

"Wilt u volgend jaar in maart meehelpen met de collecte-organisatie of als collectant, informeer dan eens vrijblijvend bij Bert Rhebergen, coördinator voor Zevenaar en Babberich, 06 33844998."

Thema-ochtend Chronisch Zieken Zevenaar

ZEVENAAR - Het Netwerk Chronisch Zieken Zevenaar organiseert een thema-ochtend over de Participatieraad. Dat is een raad die opkomt voor de belangen van mensen die ondersteuning nodig hebben om hun leven op eigen wijze te kunnen inrichten met gebruik van eigen mogelijkheden.

De tien leden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur over de uitvoering van de WMO en de Jeugdzorg.

De Participatieraad is in de zomer van 2014 opgericht. We zijn benieuwd wat ze in dit eerste jaar gedaan hebben, wat ze nog van plan zijn en hoe ze de belangen van mensen met beperkingen behartigen. Peter Donker, de voorzitter van de Participatieraad zal de presentatie verzorgen.

De thema-bijeenkomst is maandag 20 april van 10.00 tot 12.00 uur in De Hooge Bongert in Zevenaar. De toegang is gratis, aanmelden hoeft niet. Inlichtingen: Tonnie Gevers, 0316 330135 of acgevers@hetnet.nl.

Filosofiecafé in Zevenaar over ongelijkheid

Filosofiecafé in Zevenaar over ongelijkheid

ZEVENAAR - De Volksuniversiteit voor Zevenaar en omstreken verzorgt vrijdag 17 april vanaf 19.30 uur een Filosofiecafé. Onder leiding van filosoof Paul Troost kan men luisteren, meedenken en vragen stellen over het thema van de Maand van de filosofie: Ongelijkheid.

De bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Via de website van de Volksuniversiteit (www.vuzevenaar.nl) kan iedereen zich aanmelden (of bel: 0316 333443).

April is de maand van de filosofie. Het thema voor dit jaar is 'ongelijkheid'. In Nederland verdienen vrouwen gemiddeld drie ton minder salaris dan mannen. De levensverwachting van hoogopgeleide mensen is zes á jaar langer dan die van laagopgeleiden en allochtonen worden nog steeds minder snel uitgenodigd op een sollicitatiegesprek dan autochtonen. Ongelijkheid is één van de belangrijkste maatschappelijke onderwerpen van dit moment . Tijdens de Maand van de Filosofie (april 2015) staat dit thema centraal in lezingen, debatten en gesprekken in heel Nederland. Tot op welk niveau is ongelijkheid acceptabel?

In het filosofiecafé gaat de bezoeker onder het genot van een hapje en een drankje in kleine groepjes discussiëren over het thema Ongelijkheid. Aan het eind van de avond worden de conclusies van alle groepjes gezamenlijk besproken.

"Denk mee, luister en vraag over dit thema. De bijeenkomst is voor iedereen: ook zonder filosofische achtergrond!"

Jeugdwaterpolo De Breuly Zevenaar nu al kampioen

ZEVENAAR - Jeugdwaterpolo De Breuly Zevenaar reeds kampioen.

Alhoewel het seizoen nog niet is afgelopen is het de waterpolo jeugd onder de 13 reeds gelukt om kampioen te worden in haar klasse.

Filosofiecafé in Zevenaar over ongelijkheid

ZEVENAAR - De Volksuniversiteit voor Zevenaar en omstreken verzorgt vrijdag 17 april vanaf 19.30 uur een Filosofiecafé. Onder leiding van filosoof Paul Troost kan men luisteren, meedenken en vragen stellen over het thema van de Maand van de filosofie: Ongelijkheid.

De bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Via de website van de Volksuniversiteit (www.vuzevenaar.nl) kan iedereen zich aanmelden (of bel: 0316 333443).

April is de maand van de filosofie. Het thema voor dit jaar is 'ongelijkheid'. In Nederland verdienen vrouwen gemiddeld drie ton minder salaris dan mannen. De levensverwachting van hoogopgeleide mensen is zes á jaar langer dan die van laagopgeleiden en allochtonen worden nog steeds minder snel uitgenodigd op een sollicitatiegesprek dan autochtonen. Ongelijkheid is één van de belangrijkste maatschappelijke onderwerpen van dit moment . Tijdens de Maand van de Filosofie (april 2015) staat dit thema centraal in lezingen, debatten en gesprekken in heel Nederland. Tot op welk niveau is ongelijkheid acceptabel?

In het filosofiecafé gaat de bezoeker onder het genot van een hapje en een drankje in kleine groepjes discussiëren over het thema Ongelijkheid. Aan het eind van de avond worden de conclusies van alle groepjes gezamenlijk besproken.

"Denk mee, luister en vraag over dit thema. De bijeenkomst is voor iedereen: ook zonder filosofische achtergrond!"

Tweedehands speelgoed-/sport-/babybeurs

DUIVEN - Op zaterdag 18 april verzorgt stichting Tweedehands Beurzen de speelgoed-/sport en babyartikelenbeurs. Tijdens de beurs van 18 april kunnen naast speelgoed en sportartikelen ook 'harde' babyartikelen worden gekocht. Dit wil zeggen bedjes, boxen, auto en fietsstoelen en alle andere 'harde' babyartikelen. Er zullen deze beurs geen kleding, textiele artikelen en knuffels worden verkocht.

Naast speelgoed mag u ook kindersportkleding, carnavals en verkleedkleren inleveren. Denk bij de sportartikelen ook aan speciale clubkleding, paardrijkleding, judopakken, hockeysticks, tennisrackets, kniebeschermers en verschillende soorten sportschoenen. Buiten alles wat men aantreft in een speelgoedwinkel mogen er ook fietsen, skelters, steppen, speelgoedtentjes, zandbakken en ander buitenspeelgoed worden ingeleverd. Er worden geen videobanden verkocht.

De beurs zal gehouden worden in het CCOG aan de Kastanjelaan 2 in Duiven. "Wilt u speelgoed, sportartikelen of 'harde' babyartikelen verkopen, dan kunt u hiervoor een nummer aanvragen via de website www.kledingbeursduiven.nl. Dit kan vanaf maandag 13 april 00.01 uur. Op deze site kunt u ook precies nalezen wat u kunt verkopen en hoe u dit het beste aan kunt leveren. U kunt uw spullen inleveren bij het CCOG op zaterdag 18 april tussen 8.30 en 10.00 uur. De verkoop zal plaatsvinden van 12.00 tot 14.00 uur. Tussen 16.00 en 16.30 kunt u uw opbrengst en de niet-verkochte artikelen weer ophalen."

Met vragen kan men terecht bij Marian Hulscher: 0316 281430. Zoals gebruikelijk zal bij verkoop de prijs met tien procent worden verhoogd, tevens zal bij de verkoper twintig procent van de opbrengst worden ingehouden voor het goede doel.

Diensten Vier Evangelisten

H. Antonius Abt Loo

Zaterdag 11-04 18.00 Woord en communie o.l.v. parochianen Dameskoor / koorfeest

Zaterdag 18-04 18.00 Woord en communie Diaken van Boven, Dameskoor

zaterdag 25-04 18.00 Woord en communie o.l.v. parochianen ,Dameskoor

zondag 03-05 09.30 Woord en communie, Pastor Heemink, samenzang

maandag 04-05 19.00.Zie Duiven ,Dodenherdenking

St. Werenfridus Westervoort

Zaterdag 11-04 19.00 Woord en communie, pastor Smits, cantor

Dinsdag 21-04 15.00 Viering Wilgenpas, Diaken van Boven

Vrijdag 24-04 09.00 Uitstelling en eucharistie, Pastoor Thanh

Zondag 26-04 09.30mWoord en communie Diaken van Boven, Werenfriduskoor

Zondag26-04 11.00 Dopen, Diaken van Boven

Zondag 26-04 12.30 Eucharistie, Fr. Firas, Irakese Thomasparochie

Zaterdag 02-05 19.00 Woord en communie o.l.v. parochianen, cantor

Maandag 04-05 19.00,Zie Duiven, Dodenherdenking

Maandag 04-05 19.00 Viering, ds. Hiemstra, Dodenherdenking protestantse kerk

H. Remigius Duiven

Zondag 12-04 11.00 Eucharistie / 1e. H.Communie, Pastores Thanh en Heemink, Jeugdkoor Do-Re-Mi-gius

Zondag 19-04 11.00 Eucharistie, pastor Hendriksen/diaken van Boven, D-H koor

Zondag 26-04 11.00 Eucharistie , Pastores van Merm en Heemink, Samenzang

Dinsdag 28-04 15.00 Viering Thuvine, Ds. van Buuren

Zondag 03-05 11.00 Eucharistie, pastor Hendriksen/diaken van Boven, D-H koor/ 50 jarig jubileum

Maandag 04-05 19.00 Viering Dodenherdenking, pastor Heemink, Herenkoor / regioviering

H. Andreas Groessen

Zondag 12-04 09.30 Woord en communie, Pastor Smits, Herenkoor

Zondag 19-04 09.30 Eucharistie / 1e H.Communie Pastores Thanh en Heemink, Jeugdkoor Do-Re-Mi-gius

Zaterdag 25-04 19.00 Woord en communie, Diaken van Boven, Herenkoor

Zondag 03-05 09.30 Woord en communie, o.l.v. parochianen, In Between

Maandag 04-05 19.00, Zie Duiven, Dodenherdenking

Hengelsportvereniging Ons Genoegen Giesbeek gaat de strijd aan tegen zwerfvuil

GIESBEEK - Zaterdag 28 maart heeft hengelsportvereniging Ons Genoegen meegedaan aan de landelijke opschoondag.

Het thema 'Nederland schoon' spreekt voor zich en staat bij Ons Genoegen hoog in het vaandel. Net als andere jaren kwam de vereniging zaterdag in actie om in een groot deel van Giesbeek zwerfvuil op te ruimen.

Met tien personen was de deelname goed te noemen. Acht volwassenen en twee kinderen hadden zich rond 08.30 uur verzameld in het clubgebouw van Ons Genoegen. Na de koffie werd de groep opgedeeld in kleine ploegjes, die vervolgens langs de IJssel, De Wetering en op de dijk in Giesbeek al het zwerfvuil opruimden.
De 'buit' bestond onder andere uit een compleet gevulde kliko: een matras; landbouwplastic, jerrycans en gedumpte plastic zakken met inhoud.
Twaalf uur was er het eindsignaal en trok men met het verzamelde vuil (drie aanhangers) richting clubgebouw, waar iedereen werd getrakteerd op koffie en broodjes.
Iedereen keek met voldoening terug op een geslaagde zwerfvuilactie. Voorlopig is Giesbeek weer een beetje schoner!

Soosmiddag bij Senioren Vereniging Pannerden

PANNERDEN – Op donderdag 16 april komt conferencier 'KarelvandeKate' bij de seniorenvereniging.

Deze middag komt conferencier KarelvandeKate uit Haaksbergen naar de soosmiddag met een conference over de jachtigheid van tegenwoordig met de rust van vroeger. Een conference over de actualiteit en een humoristisch reisverhaal. Zijn motto is 'Met Karel wordt het pas echt feest'. Alle leden zijn welkom van 14.00 tot 16.30 uur in zaal 'De Oude Waal van Pannerden.

De vereniging organiseert elke maand een soosmiddag (donderdag), waar diverse activiteiten worden gehouden, in zaal De Oude Waal. Lid worden van de seniorenvereniging of inlichtingen: 0316 371238.

Dagboottocht de Zonnebloem groot succes

LIEMERS - Op donderdag 2 april vond de jaarlijkse dagboottocht plaats van De Zonnebloem, regio De Liemers. Liefst 170 gasten uit alle delen van de Liemers kwamen samen met achttien vrijwilligers naar Tolkamer.

Om 10.00 uur vertrok de Zilvermeeuw II van Rederij De Zilvermeeuw. De tocht ging van Tolkamer via Nijmegen naar Druten en weer terug. Het regende niet en de zon scheen heerlijk. Onderweg was er veel te zien. De muziek werd verzorgd door de bekende Westervoortse zangeres/gitarist Brigit Wichmann. Samen met de bootgasten zong zij vele bekende liederen. De gasten waardeerden dit enorm en zongen uit volle borst mee. Het eten, de bingo en de loterij met vele prijzen, beschikbaar gesteld door ondernemers uit de gehele Liemers, vonden de enthousiaste gasten geweldig. De hardwerkende vrijwilligers hadden ook een heerlijke dag want zij zagen hoe blij de gasten waren.

In de fles Joop Boxstart

DOETINCHEM - Tijdens het streektaalfestival Plat Gespöld in 't Brewinc in Doetinchem is de Kleiroze uitgereikt aan Joop Boxstart met zijn lied In de fles van de cd Disse kant.

De Kleiroze is een prijs die wordt toegekend aan de beste cd en lied in het dialect. De jury bestaat uit tien radiostations waaronder Favoriet FM, RTV Gelderland, Optimaal FM, Radio Oost en RTV Slingeland. De cd Disse Kant is geproduceerd door John te Dorsthorst en Jos Wissink in de A60 Recordingstudio in Didam.

Tijdens het festival traden onder andere Henry Welling, Alles Andés, Puree, en What Ever Happens op.

Expositie van schilderijen en beelden in kerk van Aerdt

AERDT - Op zondag 12 april opent de Kunstkring Het Gelders Eiland de voorjaarsexpositie. Er zullen dan schilderijen van Edith Elshof-Stevens en beelden van Jan Franssen te zien zijn.

De muziek bij deze opening wordt verzorgd door Eva Peet. De 17-jarige Peet woont in Doesburg, speelt al sinds haar 8ste jaar harp en wordt veel gevraagd vanwege haar prachtige spel. De opening vindt plaats om 14.30 in de kerk van Aerdt. De toegang is zoals altijd gratis.

Met Edith Elshof-Stevens heeft de Kunstkring weer eens een kunstenaar van eigen bodem in huis. Na haar werken in de Gezondheidszorg besloot ze 10 jaar geleden tot een loopbaan als beeldend kunstenaar. Haar schilderijen zijn uiterst expressief in kleurgebruik en thema. Haar motto 'Do you dare to feel?'. Spraakmakend was haar expositie rond het Eurovisiesongfestival in 2013 in Malmö. Meer daarover staat op: www.byedith.nl.

Jan Franssen volgde de opleiding interieurarchitectuur aan de kunstacademie Artibus in Utrecht. Vanaf 2000 combineert hij zijn werk als interieurarchitect met het werken als beeldhouwer. Zijn werken in staal hebben een monumentale uitstraling. Ook in hout geeft Jan Franssen zijn ideeën vorm. Er is meer te lezen op www.we-frans-blog.tumblr.com.

De expositie is ook nog te bezoeken op 19 en 26 april, 3 en10 mei van 14.00 tot 17.00 uur. Kerk van Aerdt staat aan Kerkweg 26 in Aerdt. Meer informatie staat op www.kunstkringhge.nl.

Stephen & Penille Quigg in De Lantaern

ZEVENAAR - Stephen en zijn vrouw Penille Quigg staan 18 april voor het eerst als duo in De Lantaern als 'The Quiggs'. Steve Quigg heeft een echte Schotse stem met diepte en kracht, hij zingt Schotse traditionele liederen maar ook een mooi nummer zoals "Goodnight Sweetheart" kost hem geen enkele moeite.

Steve Quigg is beslist geen onbekende in De Lantaern hij heeft er enkele keren opgetreden met de zeer succesvolle Schotse folk groep The McCalmans. Deze hield in 2010 op te bestaan omdat Ian McCalman besloot na ruim 45 jaar te stoppen. Hierna heeft Steve nog een paar jaar opgetreden (ook in De Lantaern) met de inmiddels veel te jong overleden Nick Keir, ook een oud-lid van The McCalmans, samen traden ze tien jaar op met deze groep.

Steve vormt nu met zijn vrouw het duo The Quiggs en toert dit voorjaar volop door de landen waar hij altijd al veel succes had zoals Denemarken, Duitsland en natuurlijk Nederland. The Quiggs zijn inmiddels ook al geboekt voor een aantal zeer toonaangevende folkfestivals zoals het Edinburgh Fringe Festival, dit geeft wel de kwaliteit aan van dit duo, gezien de strenge selectie.

De opnames zijn in volle gang van de eerste cd van The Quiggs, wellicht is deze al verkrijgbaar tijdens hun optreden in De Lantaern (www.stephenquigg.com).

Het optreden is zaterdag 18 april vanaf 20.15 uur in De Lantaern, De Hooge Bongert 3 in Zevenaar (naast de bibliotheek). Meer info staat op www.delantaern.nl.

Trotse tuinbezitters en open tuinenweekend...

LIEMERS - "Als tuinbezitter bent natuurlijk ápetrots op uw tuin. Zoudt u het leuk vinden dat nog meer tuinliefhebbers uw tuin eens komen bewonderen en bezichtigen? Uiteraard bent u op de hoogte dat Groei en Bloei landelijk in juni een open tuinenweekend organiseert."

"Ook wij als afdeling de Liemers organiseren dit al jaren. Dit jaar in het weekend van 20 en 21 juni. In deze omgeving stellen meestal zo'n vijftien tuinbezitters hun tuin open voor publiek. Misschien bent u nu ook enthousiast geworden en wil u uw tuin ook wel openstellen? Of kent u een familielid, buurman/buurvrouw of vrienden die interesse hebben om mee te doen?
Laat het ons weten middels een telefoontje of mail. wij als commissie komen dan graag een praatje
met u maken en vertellen u hoe een en ander in zijn werk gaat", aldus de Open Tuinencommissie Groei en Bloei afdeling de Liemers, Monique Vangheluwe, telefoon 0049 2822 989804, mail: vanghelm@online.de; Wilma van Woesik, telefoon 0316 330479 mail: wvanwoesik@hccnet.nl; Tiny Willems, telefoon 0316-264845 of 06-53864800 mail: tinywillemsvandevorle@gmail.com.

Belangenvereniging ouderen Zevenaar op vakantie

ZEVENAAR - De jaarlijkse seniorenvakantie van de BOZ (Belangenvereniging ouderen Zevenaar) is van maandag 22 tot en met zaterdag 27 juni en dit keer is gekozen voor Valkenburg in Zuid-Limburg.

De reis wordt gemaakt met een luxe touringcar met een ervaren chauffeur die de hele week ons ter beschikking staat. In deze week worden diverse niet al te lange tochtjes gemaakt in de omgeving zoals een rit met het miljoenenlijntje van Valkenburg, bezoek aan Maastricht met een rondvaart over de Maas, enzovoort.

Het hotel beschikt over een lift, receptie, restaurant en diverse terrassen waar het heerlijk vertoeven is. Het ligt op loopafstand van het centrum van Valkenburg. Voor deze reis kan men zich inschrijven op dinsdag 14 april van 14.00 tot 16.00 uur in dienstencentrum De Hooge Bongert aan de Hooge Bongert 3.

Dinnerconcert harmonie Sint-Franciscus

BABBERICH - Op zaterdag 18 april organiseert harmonie Sint-Franciscus uit Babberich Samen met restaurant 't Centrum een uniek dinnerconcert.

In zalencentrum 't Centrum in Babberich heeft de harmonie samen met de familie Reijmer een unieke avond samengesteld. De harmonie zorgt voor de muzikale invulling. En restaurant 't Centrum verwent de gasten met een hoogstaand vijfgangen menu. Zangeres Froukje Swart zal samen met de harmonie een aantal nummers ten gehore brengen.

De deuren van Reijmer zijn vanaf 18.30 uur geopend. Men wordt ontvangen met een vegetarische amuse van Beeter uit Ochten en een glas prosecco. Daarna wordt men door de bediening naar uw tafel begeleid. Om 19.00 uur begint het programma. De avond wordt om ongeveer 22.45 uur afgesloten met vuurwerk en een kopje koffie.

De kaarten kosten 47,50 euro. Dit is voor het diner en een glas prosecco. De drankjes zijn voor eigen rekening. Kaarten zijn te koop bij zalenenctrum 't Centrum, Dorpstraat 78 in Babberich. Of telefonisch 0316 247213.

Kaarten kunnen ook besteld worden via het volgende mailadres: dinnershowbabberich@hotmail.com of op telefoon nummer 06 48451317 Graag bij de reservering ook de naw-gegevens meesturen. Dit is van groot belang voor de indeling van de tafels. Reserveren is mogelijk tot 11 april.

De dinnershow is ook zeer geschikt voor bedrijven om samen met relaties te genieten van prachtige muziek en een geweldig vijfgangenmenu.

Beslissingen rondom het levenseinde

WESTERVOORT - Het Steunpunt Mantelzorg en het Ouderenwerk van Mikado organiseren een lezing over beslissingen rondom het levenseinde. De zorg aan het einde van het leven is vaak onderwerp van discussie in de media. Dat is ook niet zo raar. Het is een emotioneel moeilijke tijd.

Men kan te maken krijgen met ingewikkelde vraagstukken. Zo is er veel onduidelijk over allerlei beslissingen waar u mee te maken kunt krijgen, zoals niet reanimeren, sedatie of zelfs euthanasie. Hier wordt onder andere aandacht aan besteed op 29 april. Guido Diehl is huisarts verbonden aan het Toon Hermans Huis Arnhem. Guido zal vanuit zijn ervaring en deskundigheid met de begeleiding van mensen naar het levenseinde spreken. Notarispraktijk Brouwer & Van Ramshorst & van Swetselaar zal een lezing over de wettelijke kaders met betrekking tot testamenten en euthanasie verzorgen.

Yvonne van Leeuwen van Camyraa (zorgondersteuning bij leven en dood) spreekt over de mogelijkheden rondom uitvaarten en uitvaartbegeleiding. De bijeenkomst wordt gehouden op 29 april van 19.30 tot 21.30 uur in Kulturhus De Nieuwhof aan de Rivierweg 1 in Westervoort. Er zijn geen kosten aan verbonden. Consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden wordt wel op prijs gesteld: Meldpunt Vrijwillige Thuishulp/Steunpunt Mantelzorg; 0316 282032 (iedere werkdag tussen 9.00 en 11.00 uur) of via MVT@mikado-welzijn.nl

"Heeft u interesse in deze bijeenkomst en heeft u problemen met oppas of vervoer, neem dan op tijd contact op met het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp. Samen met u zoeken wij naar een oplossing.?                        

Theatergroep Uit in Musiater

ZEVENAAR - Theatergroep Uit staat altijd borg voor een mooie toneelvoorstelling. Na de voorstelling 'laten we het vieren' van Paul Haenen staat zij ook dit jaar weer op de planken van het Musiater met De Val.

Sander Steenhuis zit al jaren in het vak en gaat ervan uit dat hij onschendbaar is op zijn post als presentator van een talkshow. Maar wanneer een goede vriend en compagnon plots overlijdt, wordt hij geconfronteerd met de eindigheid van dingen. Een onschuldig lijkende ontmoeting met een jong meisje heeft grote gevolgen. De toeschouwer wordt meegevoerd in een maalstroom van kolkende ambities, koele berekening, krampachtig gespartel en blinde overlevingsdrift (www.theatergroepuit.nl).
Vrijdag 17 en zaterdag 18 april om 20.15 uur.

Goeie genade

Hans Dorrestijn mag dan wel een man op respectabele leeftijd zijn, maar zijn inspiratiebron is nog lang niet opgedroogd! Hij blijft ons trakteren op prachtige liedjes, mooie conferences en aanstekelijke boeken.
Zijn handen jeuken om u in het nieuwe theaterprogramma zijn geestige en ontroerende bespiegelingen over ouder worden uit de doeken te doen en u te plezieren met pareltjes uit zijn (omvang)rijke oeuvre. Want, zoals hij zelf zegt: 'Het is mijn streven dat het publiek zijn eigen ellende vergeet'. Vrijdag 24 april om 20.15 uur,

Het Musiater ligt aan Bommersheufsestraat 62; reserveren kan via de website: www.hetmusiater.nl.

DOORLOOP Trotse tuinbezitters

DOORLOOP Belangen vereniging ouderen

Coop Pannerden en Nova Zorgboerderij starten boodschappendienst

PANNERDEN - Supermarkt Coop Pannerden en Nova zorgboerderij hebben de handen ineen geslagen en starten met ingang van donderdag 16 april een boodschappendienst voor inwoners van Aerdt en Pannerden. Dan zal er iedere donderdag een busdienst door de beide dorpen rijden naar de Coop.

Waarom een boodschappendienst voor inwoners van Aerdt en Pannerden? Frans van Loon van Coop: "Vergrijzing van inwoners is al enige jaren in gang gezet. Senioren worden vanuit de overheid gestimuleerd om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dan besef je dat een deel van deze senioren op een gegeven moment moeilijk of niet meer in staat zijn om zelfstandig boodschappen te doen. Zij moeten dan een beroep doen op familie, buren, vrienden en/of kennissen. Als ondernemer in deze kleine gemeenschap besef je dat je samen met eigen inwoners verantwoordelijk bent voor de leefbaarheid."

Yvonne van Bragt van Nova: "Wij vinden het belangrijk dat mensen die bij Nova werken zoveel mogelijk participeren in de maatschappij. De boodschappendienst is een nieuw project met als doel dat zowel de cliënten als de mensen die worden opgehaald er een meerwaarde aan beleven."

Hoe werkt het?
Om deel te nemen aan deze voorziening moet men inwoner van Aerdt of Pannerden zijn en niet meer zelfstandig bij Coop in Pannerden kunnen komen voor de boodschappen. Rolstoelvervoer is niet mogelijk maar met een rollator wel. Begeleiding vanuit Nova is aanwezig voor eventueel in- en uitstappen.

Wat kost het en wanneer rijdt de bus? "Er wordt een ritbijdrage gevraagd van één euro voor heen en terug. U wordt thuis opgehaald en weer afgezet. De boodschappenbus rijdt iedere donderdagochtend. Vanaf 10.30 uur wordt u opgehaald. Naar verwachting bent u tussen 11.30 en 12.00 uur weer thuis."

Wanneer aanmelden voor de boodschappenbus? Deelnemers moeten zich 24 uur van tevoren aanmelden bij de Coop (0316 371304).

Brede School Sint-Martinus Oud-Zevenaar 'Spieken' op school'

ZEVENAAR - Op donderdag 16 april verzorgt Brede School Sint-Martinus in Oud-Zevenaar van 18.00 tot 19.00 uur een inloopavond voor alle ouders, kinderen, toekomstige ouders en andere belangstellenden.

De kinderen laten hun klas zien, hun boeken en hun gemaakte werk en vertellen zelf wat ze allemaal doen in de klas en op de speel-werkpleinen. Tevens is deze avond de afsluiting van de twee projectweken die voorafgaand aan deze avond hebben plaatsgevonden. Het thema van deze projectweken is 'Kunst'.

Onder andere kunstenares Edith Elshof (ByEdith) heeft haar medewerking verleend door live aan het werk te gaan met en voor de kinderen. Herman Thomassen van de Volksuniversiteit heeft samen met ouders en kinderen het beplakken van de acht stenen zuilen voor de school met mozaïek begeleid. En de school zelf is een doorlopende expositieruimte, waarin de kunstwerken die de kinderen tijdens het project hebben gemaakt op verschillende manieren worden gepresenteerd.
Ook bij de peutergroep, de kinderdagopvang en de buiten-/naschoolse opvang van ELMO kan men vrij binnenlopen om een kijkje te nemen. Wees welkom in de klas! Meer info staat op www.bredeschoolstmartinus.nl.

Maak gratis kennis met Zonnekinderen

ZEVENAAR - Ze zijn er weer! De vakantiepaspoorten voor de buitenschoolse opvang van kinderopvang Zonnekinderen. Naast chillen in een huiselijke omgeving biedt Zonnekinderen de kinderen van vier tot en met twaalf jaar tijdens de BSO dagelijks een keuze uit activiteiten op het gebied van sport-, cultuur-, multimedia en natuur & avontuur.

Deze activiteiten worden georganiseerd door coaches. Met het vakantiepaspoort hebben de kinderen de mogelijkheid om met een eigen 'bucketlist' aan allerlei leuke, spannende en uitdagende activiteiten deel te nemen. De sportcoaches zetten de kinderen lekker sportief in beweging. De cultuurcoach gaat aan de slag met theater en creatieve activiteiten. De natuurcoach maakt het helemaal spannend door kinderen eerst mee te nemen op jeepsafari en gaat daarna op onderzoek uit in de vrije natuur. Met behulp van foto's, film en sociale media brengt de multimediacoach samen met kinderen al deze activiteiten in beeld. Maar hebben kinderen gewoon zin om lekker te lezen of in een gezellig bordspel? Prima, ieder kind maakt zijn eigen keuze. Voor kinderen van acht jaar en ouder is er een speciaal programma.

Het vakantiepaspoort is gratis verkrijgbaar en stelt kinderen in de gelegenheid om met een strippenkaart drie keer gratis mee te doen. Dat kan al in de komende meivakantie, maar ook tijdens schoolweken is de strippenkaart te gebruiken. "Dus gunt u uw kind ook de BSO van Zonnekinderen? Vraag dan het paspoort met strippenkaart aan via info@zonnekinderen.nl of loop binnen bij een locatie in uw regio. Meer info? www.zonnekinderen.nl, 0316 340079 of ga naar facebook.com/Kinderopvangzonnekinderen."

De mooiste fietsen van Nederland bij Xycleservice

DOESBURG - Op zaterdag 18 en zondag 19 april worden er bij Xycleservice in Doesburg demodagen gehouden van het Achterhoekse fietsenmerk Multicycle, ook wel MC genaamd.

MC bestaat al meer dan 35 jaar en wordt in een kleine fietsenfabriek in Ulft al sinds jaar en dag met veel passie voor fietsen vervaardigd. De fietsen worden volledig met de hand gebouwd en in eigen huis ontwikkeld. Een MC is een fiets ván mensen, vóór mensen. Hij wordt met liefde voor het vak ontwikkeld, gemaakt en afgemonteerd. Elke MC wordt door één monteur gebouwd en ondergaat een grondige eindcontrole tot en met het allerkleinste boutje voordat deze de fabriek uit gaat.

Alles aan een MC is gericht op úw fietsbeleving; fietsen zoals dat voor u het meest plezierig, veilig en comfortabel is. Een MC wordt compleet 'rondom u' gebouwd.

Wilt u tijdens dit weekend, de misschien wel mooiste fietsen van Nederland, zien en uitproberen. Bij Xycleservice hebben ze er voor gezorgd dat alle beschikbare modellen en kleuren rechtstreeks vanuit de fabriek naar Doesburg komen en zijn te bewonderen. Elektrischefietsen van 22 kg inclusief accu of een sportieve toerfiets, misschien een tandem of toch met een trekkingbike op vakantie, u kunt het allemaal zien en voelen bij Xycleservice in Doesburg.

Wilt u deze fantastische fietsbeleving ook mee maken dan bent u op beide dagen welkom van 10.00 tot 16.00 uur bij Xycleservice, Leigraafseweg 33 F in Doesburg. Voor meer info: 0313 412727 of www.xycleservice.nl.

Bruids- en tuinpresentatie in Zevenaar

ZEVENAAR - Op zondag 26 april organiseert bloemisterij Schepers, in samenwerking met 'trouwenindeliemers.nl', een bruids- en tuinpresentatie. Deze zal plaatsvinden in de winkel en de kassen van bloemisterij Schepers, en natuurlijk, bij mooi weer, ook op de ruime parkeerplaats.

Paartjes met trouwplannen kunnen kennis maken met ondernemers uit de Liemers die veel kunnen betekenen voor de mooiste dag van hun leven.

Tuinliefhebbers worden op deze dag in de gelegenheid gesteld om op hun gemak rond te snuffelen in de uitgebreide kassen, op zoek naar fleurig perkgoed voor het komend tuinseizoen. Een hapje en een drankje mag daarbij niet onbreken en ook aan de kinderen zal worden gedacht.

Iedereen is van harte welkom op 26 april tussen 11.00 en 16.00 uur.

Bloemisterij Schepers, Slenterweg 5, Zevenaar; 0316 523223; bloemisterijschepers@gmail.com; www.bloemisterijschepers.nl; www.trouwenindeliemers.nl.

Votani e-bikes spreken klanten aan

DIDAM - Sinds vorig jaar verkoopt Fiets-Inn Wout van Dijk uit Didam het nieuwe e-bike merk Votani, dat snel groeit op de Nederlandse markt, dankzij de mooie styling en de gunstige prijs-kwaliteit verhouding.

Op dit moment bestaat de collectie van Votani uit de X1 en X2, die naar keuze geleverd kunnen worden met een stille, elektrische aandrijving in het voorwiel of op de trapas. Vervolgens kan uit meerdere accu's gekozen worden, zodat de eindgebruiker de actieradius van de e-bike kan afstemmen op zijn of haar gebruik. "Ik ben Votani-dealer geworden, omdat ik veel vertrouwen heb in dit nieuwe merk. De modellen spreken de klanten goed aan," zegt eigenaar van Wout van Dijk. "Zij doen als nieuwkomer extra hun best om goede service en garantie te bieden. Dus als er iets mis is, wordt dat gewoon goed opgelost."

We hebben nu een leuke actie bij aanschaf van een Votani X1 een gratis verzekering van de ANWB cadeau. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Fiets-Inn, Lockhorststraat 2. Didam; 0316 220212; www.fietsinn.nl.

Ideaal voor een midweek of weekend grenzeloos er tussen uit... Herzlich Willkommen bei Apartment Wirtshaus Elten!

ELTEN – Wie heeft dat niet? Eens na een drukke periode er even tussen uit willen! En geloof het: dichtbij huis kan dat! En ook nog eens als een buitenlandse trip. In Elten wordt die mogelijkheid geboden.

In dit gezellig Ort wordt sinds kort een comfortabel en luxe appartement aangeboden, dat van alle gemakken is voorzien. Ideaal om van hieruit fiets- en wandeltochten te ondernemen! Ook ideaal voor zakelijke relaties!

Elten en omgeving biedt alles wat je van rust en natuur mag verwachten. Vanuit daar kun je er grensoverschrijdende tochten maken. Door de Liemers, Montferland, Bylandt of door de bossen van het Reichswald. Je snuift er niet alleen de natuur op, ook valt er op cultuurgebied genoeg te beleven. Bovendien heb je het gevoel helemaal op vakantie te zijn! Zeker als je weer 'thuis' komt in het appartement. Neerploffen op de bank en... je kunt je ook nog culinair (ook roomservice!) laten verwennen door Wirtshaus Elten, dat net als Das Apartment Wirtshaus Elten wordt beheerd door Yvonne en Freek Span. Maar wie zelf in de keuken aan de slag wil, mag dat ook! Er is daar moderne apparatuur met onder andere een oven, koelkast en zelfs een koffiemachine!

Apartment Wirtshaus Elten met balkon ligt midden in het centrum van Elten en biedt honderd vierkante meter woongenot. Het ligt op de eerste verdieping, heeft een eigen ingang en is te bereiken via de trap en lift. Het heeft twee tweepersoons-slaapkamers met een eethoek, keuken, badkamer, toilet. Zelfs een wasmachine met droger is aanwezig!

Een dag–inclusief ontbijtservice- voor twee personen kost vanaf € 97,50. Het ontbijt staat klaar in de koelkast, maar kan vanaf 11.00 uur ook in het restaurant worden gebruikt. Reserveren kan via 0049 2828 9032532 en per email: info:wirtshauselten.de.

Je voeten zijn zo belangrijk!

DUIVEN – Dat voeten belangrijk zijn, dat weten Irma en Brigitte Derksen van Derksen Schoenmode als geen ander. Onze klanten weten dat en laten zich graag adviseren. Welke schoen past bij je, voor welke gelegenheid heb je schoenen nodig? Heb je voetproblemen? Om antwoord te geven op al deze vragen organiseert Derksen Schoenmode op 21 april van 11.00 tot 16.00 uur een Verwendag voor je voeten.

Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan comfortabel lopen en goede verzorging van je voeten. Niet alleen als je beroepshalve veel loopt, maar ook als je gewoon lekker wilt lopen. Op 21 april is er een adviseur van Xsensible schoenen aanwezig. Modieuze schoenen met veel draagcomfort door het gebruik van stretchleer en een revolutionaire zool, waardoor je beter in balans staat en loopt. Klanten die deze nieuwe manier van lopen al hebben ervaren, zijn unaniem: 't Is even wennen, maar deze ervaring van het 'nieuwe' lopen gun je jezelf.

Derksen Schoenmode heeft het assortiment uitgebreid met bijzondere collectie sokken en kousen. Zonder naden, met extra steun en daardoor extra draagcomfort. Geen saaie grijze sokken, maar modieuze kleuren en dessins. Pure verwennerij voor je voeten en zeker voor diabetici een aanrader.

Om deze dag helemaal compleet te maken, is onze podotherapeut op de hele dag 21 april aanwezig. Zij geeft advies en beantwoordt al uw vragen over uw voeten, maar ook over knie- of rugklachten. Een afspraak maken is op die dag niet nodig.

Derksen Schoenmode, Pastoriestraat 42, Duiven; 0316 263035;
www.derksenschoenmode.nl.

Jansje Koen exposeert in de Slangentoren

ZEVENAAR - Jansje Koen exposeert op 1, 2 en 3 mei in de Slangentoren Wittenburgstraat 6 te Zevenaar. Zij schildert al vanaf haar kinderjaren.

De laatste zes jaar ontwikkelde zij een eigen werkwijze, waarbij ze zich gespecialiseerd heeft in het werken met bijna droge penselen, de zogenoemde dry brush-techniek (olieverf op aquarelpapier). Jansje heeft deze manier van schilderen uit Amerika gehaald en is autodidact opgeleid.
Haar zoon Arjen Tuiten maakte haar attent op deze techniek. Arjen woont in Hollywood en is daar werkzaam als 'special make-up effects artist'. Hij wordt daar gezien als een van de grootste talenten binnen zijn vakgebied.
Jansje haar schilderijen maakten al direct indruk op het publiek. Haar persoonlijke aanpak en niet aflatende grondigheid is in ieder schilderij terug te vinden. Zeker haar portretschilderijen spreken tot ieders verbeelding. Door met droge penselen te schilderen, word het in laagjes opgebouwd om dat speciale 'fotografisch-effect' te krijgen.
Tijdens de expositie zal Jansje deze bijzondere manier van schilderen demonstreren. De openingstijden van de expositie zijn van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis (www.artdesignkoen.nl).

Startersmarkt 22 april: voor 'n vliegende start!

ZEVENAAR - Ben je een startende ondernemer of heb je plannen om te starten? Dan heb je vaak veel vragen. Waar moet je allemaal aan denken? Tijdens de speciale Startersmarkt op 22 april zullen specialisten op diverse gebieden aanwezig zijn om je er alles over te vertellen.

Denk bijvoorbeeld aan financiën, notaris, accountant, styling, social media, gemeente, enzovoort. Vergroot je kennis op de Startersmarkt met de praktische tips en inspirerende verhalen van experts en maak een vliegende start.

De Startersmarkt wordt georganiseerd door de gemeenten Zevenaar, Duiven, Rijnwaarden en Montferland en Rabobank De Liemers. De locatie is het Financieel Adviescentrum van Rabobank De Liemers, Mercurion 22a, Zevenaar. Iedereen is welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Meer informatie en aanmelden kan via www.starterscafedeliemers.nl.

Nevebo organiseert volleybalclinic op Het Gelders Eiland

PANNERDEN - Sporthal De Pauwengaard in Pannerden werd dinsdag 7 april bezocht door de scholen 't Scathe Pannerden, De Driehoek Aerdt en De Berkhaag uit Herwen.

Basisschool 't Scathe beet in de vroege ochtend uren het spits af. Daarna volgde in de middag de bezoekende scholen Aerdt en Herwen. De reden hiervan om de kinderen vooral het sporten het onderdeel volleybal spectaculair te maken. Twee clinics stonden in het teken van technieken aan leren. Ook was er een dag waar de Join bus met vijf geweldige attracties, waaronder Simcasch meting. Op dinsdag 7 april zijn alle klassen van ' t Scathe in sportzaal De Pauwengaard actief aan het sporten geweest om het onderdeel volleybal met haar vele technieken waaronder duiken, smashen, werden bijgebracht.
"Wilt u meer weten over Pajodos (volleybal) neem dan contact op met volleybalpajodos@qmail.com."

Nieuwe versterking bij HB Care Duiven

DUIVEN - "Graag wil ik mij via deze weg voorstellen. Ik ben Britt Janssen, ik ben woonachtig in Duiven en ik ben al sinds dat ik het mij kan herinneren bezig met uiterlijke verzorging. Tot nu toe heb ik de opleiding schoonheidsspecialiste met succes gevolgd. Daarom wil ik u met trots vertellen dat ik de kans heb gekregen om als schoonheidsspecialiste aan de slag te gaan bij het team van HB Care Duiven. Ik ben dit team aan het versterken sinds 1 april 2015."

In de salon van HB Care zal uitsluitend gewerkt worden met de producten van het gerenommeerde merk Medik8. De visie van dit product is het leveren van de beste oplossingen voor specifieke huidzorg, strevend naar uitmuntende kwaliteit, beloften nakomen en de ultieme expert zijn in huidzorg. Wat ook van belang is dat het gaat om zeep-en parfumvrije producten.

Er zijn verschillende soorten behandelingen te boeken, een behandeling van huidverbetering tot een heerlijke ontspanningsmassage. Ook is het natuurlijk mogelijk om uw kappersafspraak te combineren met een afspraak bij de schoonheidsspecialiste. Als u een afspraak maakt voor het knippen en kleuren bij HB Care, dan krijgt u een voucher van twintig procent korting op een schoonheidsbehandeling naar keuze. Deze voucher kunt u verzilveren in de schoonheidssalon. U kunt een afspraak maken van dinsdag tot en met zaterdag via het telefoonnummer 0316 263641 .

HB Care, Pastoriestraat 40, Duiven; 0316 263641.

Maak kennis met een brommobiel

REGIO - De brommobiel, die sinds 1995 al op de markt is, heeft nu niet meer dat ouderwetse imago. Hij wordt steeds meer een personenauto, niet alleen qua techniek en veiligheid, hij oogt eleganter, heeft een hip design en is voorzien van onder andere airco en elektrische ramen. Hij is de ideale stadsauto geworden en natuurlijk ook voor daarbuiten.

De brommobiel rijdt soepel, parkeert makkelijk en is zeer wendbaar. Autobedrijf Kaal is een specialist in de regio met brommobielen. Hij is erkend dealer van Ligier, Microcar, Jdm, Omnia maar kan ook andere merken leveren. Ook heeft Autobedrijf Kaal een ruim assortiment nieuwe en gebruikte brommobielen op voorraad.

Tegenwoordig wordt de brommobiel veel als tweede auto gekocht, maar zeker ook voor de minder valide personen of senioren is dit een adequate uitkomst. Voor die mensen zijn deze voertuigen een prima middel om zelfstandig te blijven deelnemen aan de samenleving. Bij aankoop van een brommobiel krijgen mensen die zich onzeker voelen tevens gratis rijlessen aangeboden.

De maandlasten voor een brommobiel zijn laag en je betaalt bovendien geen wegenbelasting. Voor een brommobiel heb je een(verlopen) B-rijbewijs of een brommerrijbewijs nodig.

Op 11 en 12 april is iedereen uitgenodigd om, onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers, de occasions en de allernieuwste brommobielen te bewonderen. Je krijgt dan ook de gelegenheid om kennis te maken en een rondje te rijden in een brommobiel onder begeleiding van een ervaren instructeur. Graag wel even een afspraak maken. Ben je niet mobiel die dag en wil je graag naar de voorjaarsshow? Bel dan even naar Paul Kaal en ze halen je gratis thuis op en brengen je ook weer netjes naar huis op het afgesproken tijdstip. Voor meer info kun je bellen naar 0316 531684 of kijken op autobedrijfkaal.nl.

Basisschool De Tragellijn sluit project af

LOBITH - Donderdag 26 maart werd het schoolproject 'Opa en de reismachine' afgesloten. Gedurende drie weken werd met de leerlingen in de groepen aan het project gewerkt.

In de verschillende groepen stond één land centraal, daar werden dan de lessen aan gewijd. Natuurlijk was het ook de bedoeling dat er ook iets werd geleerd over dat land. Kinderen hebben bijvoorbeeld leren tellen in het Russisch en het Chinees. De landen die aan bod kwamen waren China, Rusland, India, Afrika en Italië. Woensdagmorgen was er een inloop voor de ouders. In de gangen waren allerlei attributen en knutselwerken zichtbaar, maar ook een kraampje met Italiaanse lekkernijen, er stond zelfs een reuze ijsco. Het was een gezellige, maar ook leerzame inloop.

Donderdag kwamen medewerkers van kunsteducatie 'Grote Broer' workshops verzorgen op school. Iedere groep kreeg twee keer een workshop als voorbereiding op de voorstelling 's middags. Er werd met Chinese bordjes gewerkt, en ook werden levende piramides gemaakt. Al het geleerde in de workshops werd 's middags gebruikt in de voorstelling in het Gildehuis. De zaal zat vol met zo'n tweehonderd ouders en 240 kinderen. Samen met de medewerkers van Grote Broer werd het een prachtige voorstelling. Kinderen vonden het spelen op een echt groot podium een geweldige ervaring. Ook de attributen die in de klas waren gemaakt, gaven de voorstelling iets extra's. Het was het een mooie, succesvolle en gezellige dag.

'Wij worden een Integraal Kind Centrum!'

LIEMERS - Met ingang van het schooljaar 2015-2016 vormen basisscholen De Tuimelaar en locatie Uitterweert van basisschool De Brug, Mikado Peuterspeelzalen, Zozijn en Kinderopvang Zonnekinderen een Integraal Kind Centrum.

Het IKC biedt een rijke omgeving met een breed aanbod voor kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar. Uniek is de samenwerking met Zozijn, waardoor het IKC ook gespecialiseerde orthopedagogische ondersteuning bied aan kinderen met problemen in de ontwikkeling. Er wordt samengewerkt vanuit één pedagogische visie. In het aanbod is er een naadloze overgang waardoor kinderen enerzijds hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen en anderzijds kunnen opgroeien in een vertrouwde omgeving.

Het IKC biedt :

Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar
Peuterspeelzaal voor kinderen van 2-4 jaar
Basisonderwijs voor kinderen van 4-12 jaar
Naschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar
Orthopedagogische hulpverlening voor kinderen van 0-6 jaar

"Op zaterdag 18 april houden wij een open huisvan 14.30 tot 16.30 uur. Tijdens deze middag zullen wij om 15.30 uur op feestelijke wijze de nieuwe naam van ons IKC onthullen. Iedereen is deze middag welkom om kennis te komen maken met ons IKC.

De medewerkers van De Tuimelaar en De Brug, Mikado, Zozijn en Kinderopvang Zonnekinderen staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. De toekomstige ruimtes van peuterspeelzaal, kinderdagopvang, Zozijn en buitenschoolse opvang kunnen worden bekeken en ook voor de kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten binnen en buiten georganiseerd door onder andere de coaches van Kinderopvang Zonnekinderen."

De Linde van Liemerije scoort een 8,5

Wim de Bruin

ZEVENAAR - Cliënten van revalidatieafdeling De Linde van Liemerije zijn zeer tevreden. Ze beoordelen de afdeling in een cliënttevredenheidsonderzoek met een 8,5. Dat is 0,7 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. Op De Linde revalideren ouderen na een hersenbloeding of een val maar ook na een geplande heup- of knie-operatie.

De 69-jarige Wim de Bruin uit Zevenaar heeft onlangs vier weken op De Linde doorgebracht. Na zeven jaar bleek er een hardnekkige bacterie in zijn heupprothese te zitten. De prothese moest verwijderd worden om de bacterie te kunnen bestrijden. Inmiddels is de bacterie bijna weg en krijgt hij begin april een nieuwe heupprothese. Tot die tijd moet hij zich zonder heupgewricht zien te redden. Een pittige tijd, want De Bruin is normaal gesproken heel actief onder andere op de tennisbaan en als teamleider van een jeugdvoetbalteam

Thuis blikt hij vol lof terug op zijn verblijf op De Linde. ,,Het was in één woord fantastisch. Wat mij betreft is het een 10 min of een 9,5." Hij heeft veel steun ondervonden van de medewerkers. ,,En dat heb je in deze situatie ook wel nodig." Het intakegesprek op de afdeling stelde hem direct gerust. ,,Je hebt meteen goed contact met de medewerkers en je kunt verwachtingen naar elkaar uitspreken."

,,De behandelingen door de fysiotherapeut en ergotherapeut zijn net als de verzorging goed. Er wordt goed met elkaar overlegd en de behandelingen zijn goed op elkaar afgestemd." Hij roemt de verzorging op De Linde: ,,Mensen die hulp nodig hebben, krijgen die. Maar je wordt ook gestimuleerd om dingen zelf te doen. Dat is belangrijk omdat iedereen uiteindelijk weer naar huis gaat."

Opera Gelderland-Oost reist door de tijd

DUIVEN - Opera Gelderland-Oost (OperaGO) neemt het publiek mee op een 'Reis door de tijd' op zondag 19 april in de H. Antonius Abt kerk in Loo (gemeente Duiven). Aanvang van het concert is 15.00 uur. Dit concert vindt plaats in het kader van de Loo Budgetconcerten. Het is de tweede keer dat het koor acte de présence geeft in Loo.

Koor en solisten brengen in wisselende samenstellingen operamelodieën ten gehore van componisten uit vier verschillende perioden: de Barok, Klassieken, Romantiek en de 20e eeuw. Het programma begint met werken van Purcell. Na Händels aria 'Ombra mai fu' zingen koor en solisten diverse muziekstukken uit het oeuvre van Mozart, waaronder Die Zauberflöte en Cosi fan tutte. Klassiekers als 'Oh mio babbino caro' van Puccini worden gevolgd door werken uit de opera Carmen van Bizet. Als het koor in de 20e eeuw is aanbeland wordt ruim baan gemaakt voor musical. Het koor zingt onder meer een medley uit de West Side Story. Koor en solisten staan onder leiding van dirigent Frank Litjens. De vaste pianiste Floor Lanz zorgt voor de muzikale begeleiding.

Het concert begint om 15.00 uur. De zaal is open vanaf 14.30 uur. De entree is inclusief koffie/thee. zeven euro vijftig. Kaartverkoop voorafgaand aan het concert bij de kerk. Telefonisch reserveren via Peter Koopmans, 0316 261612 of maandag tussen 10.00 en 12.30 uur bij het secretariaat van het kerk: 0316 263981.

Ubbink bouwt mee aan nieuw fundament voor sportclub Doesburg

DOESBURG - De sponsorcommissie van sportclub Doesburg is met de actie 'Draag uw steentje bij' bezig met het werven van (nieuwe) sponsoren om de nieuwe duurzame multifunctionele accommodatie te realiseren.

De huidige accommodatie is mede vanwege de groei (met name bij de jeugdteams maar ook bij het 35+ voetbal) te klein geworden en voldoet niet meer aan de verwachtingen van deze tijd. Om te zorgen dat sportclub Doesburg kan blijven groeien is aanpassing van het complex een must. Naast de verkoop van stenen aan particulieren worden bedrijven benaderd om sponsorpakketten af te nemen. In totaal zijn er vier soorten pakketten waarmee de naam van het bedrijf voor drie jaar aan de club wordt verbonden en hiervoor krijgt het bedrijf (afhankelijk) van het pakket allerlei commerciële uitingen zoals onder andere een reclamebord, advertentie clubblad en seizoenkaarten. Vanzelfsprekend kan er ook een pakket op maat gemaakt worden.

Onlangs is de sponsorcommissie in gesprek gegaan met Ubbink over een nieuw sponsorcontract. Ubbink is, als één van de grootste werkgevers van Doesburg, al jaren verbonden aan sportclub Doesburg. Veel werknemers bij Ubbink hebben kinderen voetballen bij sportclub Doesburg en Ubbink wil dan ook graag haar steentje bijdragen. Ubbink heeft daarom, in de nieuwe overeenkomst, haar naam verbonden aan de jeugdafdeling van sportclub Doesburg en is tevens stersponsor geworden voor een termijn van drie jaar!

"Heeft u ook interesse om uw steentje bij te dragen aan de nieuwe accommodatie van sportclub Doesburg? Neem dan contact op met de sponsorcommissie via sponsorcommissie@sportclubdoesburg.nl."

Vrijwilligers gezocht

ZEVENAAR - De Vrijwilligerscentrale van Caleidoz Welzijn zoekt vrijwilligers voor de volgende organisaties.

Stichting Dierenhulp zonder Grenzen zoekt met spoed gastgezinnen voor de opvang van een hond, die nog alles moet leren, zoals zindelijk worden en aan de riem leren lopen. Men moet hiervoor tijd en veel geduld hebben.

Stichting Leergeld De Liemers zoekt een penningmeester voor het verrichten van de betalingen aan sportclubs, leveranciers, scholen en dergelijke en registratie hiervan in het boekhoudkundig systeem. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het samenstellen van de financiële jaarcijfers, begroting en dergelijke.

Stichting Dedicon zoekt voorlezers voor het inspreken van romans voor mensen met een leesbeperking. De opnamestudio staat in Grave en de werkzaamheden vinden vooral 's avonds en op zaterdagochtend plaats.

Humanitas Home-Start zoekt vrijwilligers die ondersteuning, praktische hulp en een luisterend oor bieden aan ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Op 16 april start een vijfdaagse training.

Voor meer informatie over deze en circa 250 andere vacatures kan men contact opnemen met de Vacaturebank van Vrijwilligerscentrale Zevenaar (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon 0316 243299). Men kan ook kijken op de website www.vrijwilligerscentralezevenaar.nl of een e-mail sturen naar: vacaturebank@caleidoz.nl.

Giga Kangoeroe Dag bij De Zwaluwen Zevenaar

ZEVENAAR - Op donderdag 16 april houdt korfbalvereniging De Zwaluwen een groots opgezette sportdag voor leerlingen van de basisschool. De Giga Kangoeroe Dag is een sportdag voor kinderen uit de groepen één en twee van de basisscholen in Zevenaar.

In totaal zullen zo'n 185 kids in de leeftijd van drie tot zeven jaar op deze dag op een speelse manier kennismaken met korfbal. De kinderen, afkomstig van vijf zevenaarse basisscholen zullen op deze dag met allerlei sportieve activiteiten gerelateerd aan korfbal, in aanraking komen. Deze dag wordt gehouden op de velden van korfbalvereniging De Zwaluwen aan de Marconistraat in Zevenaar.

De dag wordt verdeeld in twee sessies, een ochtend- en een middagsessie. Tijdens deze dag worden de kleuters begeleid door zo'n twintig vrijwilligers van de KV De Zwaluwen, twintig ROC-studenten en vijftien studenten van het Liemers College in Zevenaar. Meer info staat op jc@dezwaluwen.nl.

Nationale Sportweek bij De Rietvoorn

PANNERDEN - Op zaterdag 18 april tot en met zaterdag 25 april is de Nationale Sportweek, een landelijk sportevenement dat een week lang in Nederland sporten in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is.

"Kom op zaterdag 18 april naar Pannerden aan de Rijndijk / Lobberdensweg; daar is hengelsport De Rietvoorn uit Pannerden aanwezig om een ieder kennis te laten maken met vissen als sport. Diverse activiteiten als het leren werpen met de werphengel, het maken van tuigjes en onderlijnen en natuurlijk vissen! Ervaar dat actief vissen een behoorlijke sport en uitdaging kan zijn! Je bent dan veel in beweging en zit niet stil."
Iedereen is welkom vanaf 09:00 uur. Kom kennismaken met de vereniging en ervaar hoe het is om te vissen. De activiteiten zullen ongeveer tot 14:00 uur zijn. Meer informatie staat op www.nationalesportweek.nl en www.hsvderietvoornpannerden.nl.

Lezing Venetië in Westervoort

WESTERVOORT - Op woensdagavond 29 april verzorgt kunsthistoricus drs. Carla van Wely, docente Kunstbeschouwing bij de Kreatieve Kring Westervoort, een bijzondere lezing over de kunstschatten van Venetië.

Tijdens deze lezing is Carla van Wely uw gids in Venetië. Zij geeft alvast een enthousiast inkijkje in de virtuele reis die de toehoorders te wachten staat:

"Lopend over het San Marcoplein kijken we ademloos naar de rijkdom van de gouden mozaïeken van de oude basiliek en bezoeken we het Dogenpaleis met zijn onwaarschijnlijk gedecoreerde gangen en zalen. Ondertussen varen de gondels zachtjes voorbij. De kerken en paleizen zijn gebouwd in verschillende stijlen: gotisch, renaissance, barok en allerlei Venetiaanse mengvormen. We ontmoeten onder meer de kunstenaars Bellini, Titiaan, Tintoretto en de architect Palladio. Maar ook de moderne kunst is vertegenwoordigd; sinds 1895 vindt in Venetië elke twee jaar een internationale expositie plaats van eigentijdse kunst, de biënnale. De Amerikaanse Peggy Guggenheim woonde dertig jaar in Venetië en bracht haar interessante collectie onder in een paleis aan het Canal Grande. Ik wens u een plezierige en interessante reis!"

De lezing wordt gehouden in zaal de Fokkemaat in Kulturhus de Nieuwhof, Rivierweg 1 in Westervoort. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur. De toegangsprijs is 7,50 euro bij voorverkoop (via Riky Rothengatter, 026 3119659, Annie Evers, 026 3118106 of Joke Aartse, 026 3115400) en tien euro aan de zaal. Nadere info staat op www.kreatievekringwestervoort.info.

Beleef de lente in het Babberichse bos

BABBERICH - Zondag 12 april verzorgt IVN de Oude IJsselstreek werkgroep De Liemers een excursie door het Babberichse bos nabij kasteel Halsaf.

Geniet van de prachtige voorjaarsbloeiers, waaronder stinzenplanten. Deze wandeling is ook geschikt voor kinderen. Totale duur van de excursie is ongeveer twee uur. Meer informatie is te verkrijgen bij Fred van den Heuvel: 0316 248348.


Zie ook www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek. De start is om 11.00 uur bij Herberg Halsaf, voorheen Pannenkoekenhuis De Gelderse Poort, Dorpstraat 86 in Babberich.

DOORLOOP enthousiaste vrijwilligers gezocht

Handbalclub FBC houdt instuif