GN Lingewaard

16 september 2015

GN Lingewaard 16 september 2015


Ontmoetingsmoment Huissen

HUISSEN - Dinsdag 22 september is er weer een gezellig ontmoetingsmoment in Huissen. Vrijwilligers van het Participatiepunt en de KBO zijn aanwezig voor een praatje en uw vragen. De koffie en thee staat klaar vanaf 10.00 uur. Dit inloopmoment duurt tot 12.00 uur en wordt gehouden in het Dominicanenklooster (Onder de Pannen), Stadsdam 1 in Huissen.


De kosten zijn 1.50 euro. Vindt u het fijn om andere mensen te ontmoeten? U bent van harte welkom. De koffieochtend is een samenwerkingsverband van Stichting Welzijn Lingewaard, Katholieke Bond Ouderen en het Dominicanenklooster.

Heeft u problemen met het vervoer informeer dan bij de medewerkers van het Participatiepunt Huissen op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek Huissen. Bellen kan dan ook via 088 2552530 of via een e-mail: pphuissen@swlingewaard.nl. Zij zoeken samen met u naar een oplossing.

Doornenburg wacht in spanning op komst nieuwe koningspaar

DOORNENBURG – Van zaterdag 19 tot en dinsdag 22 september viert Doornenburg kermis. Dit is niet zo maar een kermis, maar een feest dat heel diep geworteld zit in deze gemeenschap. Het is een dorps familiefeest waarbij tradities in ere worden gehouden.

Schutterij Gijsbrecht van Aemstel organiseert gelijktijdig de jaarlijkse schuttersfeesten. Op zaterdag om 14.00 uur worden de vlaggen gehesen bij het Schuttersgebouw. Aansluitend trekt men in optocht naar de schietweide aan de Pannerdenseweg voor een spannende strijd bij het prijs- en koningschieten. Na de huldiging van de nieuwe koning start het feest in het Schuttersgebouw met muzikale medewerking van Summerland.

Op zondag wordt om 10.00 uur de schuttersmis gehouden in de R.K. kerk. Aansluitend vindt in de kerktuin de muzikale vendelhulde plaats met muzikale medewerking van harmonie Sint-Caecilia en danseressen.

Op maandag vindt om 9.00 uur een Eucharistieviering plaats in de R.K. kerk en wordt aansluitend een krans gelegd bij het kruisbeeld aan de Kerkstraat / Kasteelsepad. Vervolgens worden in de voorburcht van kasteel De Doornenburg de jubilarissen gehuldigd en vindt de uitreiking plaats van De Gijsbrecht.

Op dinsdag wordt om 9.30 uur een bezoek gebracht aan het huis van het nieuwe koningspaar. Na het overhandigen van de gouden ringen wordt er een hulde gebracht. Aansluitend wordt onder grote belangstelling het koningspaar in het Schuttersgebouw onthaald langs een erehaag van honderden schutters. 's Avonds brengen de aspirant vendeliers een vendelhulde aan het koningspaar. Meer info: www.schutterijdoornenburg.nl

Veertigjarig Getavé viert feest

GENDT - Tafeltennisvereniging Getavé bestaat dit jaar veertig jaar en wel op 29 september. Al veertig jaar lang wordt er door jong en oud in De Dorpstraat gepingpongd. Eerst vele jaren in Providentia en nu al weer 25 jaar in De Leemhof.

Er werd en wordt nog steeds getraind door competitie spelende leden, maar ook door recreanten die onderlinge wedstrijden spelen. Vele jonge spelers en speelsters (tot achttien jaar) hebben zich daardoor opgewerkt tot de top van Nederland bij de meisjes en subtop bij de jongens. De senioren dames en heren spelen in een competitie binnen de grenzen van Gelderland en slaan daar een aardig balletje mee.

Al vijfentwintig jaar wordt er elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur door dames en heren recreanten op zes tafels enkele en dubbel gespeeld. Voor iedereen die lid is bestaat de mogelijkheid om twee tot drie keer in de week ('s avonds ) een balletje te slaan.

En nu is het tijd voor een feestje, bijna vijfhonderd leden van de afgelopen veertig jaar zijn uitgenodigd om op zaterdag 19 september naar de receptie/reünie te komen. Deze wordt gehouden in De Leemhof en is van19.30 tot 21.00 uur; vanaf 21.00 uur gaat de feestavond van start. Bent u ooit lid geweest van Getavé en heeft u geen uitnodiging gehad: u bent welkom.

Informatieavond eerste communie

LINGEWAARD - Alle ouders/verzorgers die er over denken hun kind mee te laten doen aan de voorbereiding op het ontvangen van de Eerste Communie in 2016 en andere belangstellenden worden uitgenodigd voor de informatieavond op dinsdagavond 6 oktober in het Kulturhus in Angeren.

Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee voor u klaar. Begonnen wordt om 20.00 uur. Op deze avond krijgen ouders/verzorgers uitleg over de gang van zaken tijdens het voorbereidingstraject en wat daar bij komt kijken. Uiteraard ligt ook het project zelf ter inzage en is er gelegenheid om vragen te stellen.

In 2016 zal de Eerste Communie gevierd worden op twee locaties: in de O.L. Vrouw Tenhemelopneming in Huissen en in de O.L. Vrouw van Zeven Smarten in Haalderen. De data waarop in 2016 de Eerste Communie zal plaatsvinden zijn: zondag 10 april 2016 in Huissen, en zondag 17 april 2016 in Haalderen. Beide vieringen worden feestelijk opgeluisterd door kinderkoor Spetters, onder leiding van dirigent Eugène Ceulemans.

Sluitingsdatum inschrijving

Belangrijk voor u om te weten is dat na 23 oktober is aanmelding en inschrijving niet meer mogelijk is. Begin september 2015 is een inschrijfformulier beschikbaar via het secretariaat van parochie De Levensbron: e-mail: secretariaat@parochiedelevensbron.nl, 0481 451371 (keuze 1). Het formulier is daar op te vragen of te downloaden van de website: www.parochiedelevensbron,nl. Via het parochieblad de 7sprong en de website wordt u op de hoogte gehouden

Collectanten gezocht

BEMMEL - Alzheimer Nederland zoekt helpende handen in Bemmel tijdens de collecte week van 9 tot 14 november. We zoeken dringend collectanten. Zonder vrijwilligers is er geen collecte mogelijk. Helpt u mee?

U zult ervaren hoe hartelijk en hartverwarmend de reacties zijn van de gevers, om mensen met dementie, nu en in de toekomst, te helpen. Dag in dag uit worstelen honderdduizenden mensen in Nederland met de gevolgen van dementie. Als patiënt of als naaste. Door de vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren snel toe waardoor een op de vijf mensen door de ziekte getroffen wordt. Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en meest kostbare ziekte te worden in Nederland.

Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest. Uiteindelijk vernietigt de ziekte het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Wat begint met vergeetachtigheid leidt uiteindelijk tot totale ontreddering en tot de dood. Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet. Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te kunnen overwinnen. Daarvoor is veel geld nodig. Help mee! Alleen met hulp van vrijwilligers kunnen we ons werk voortzetten.

U kunt alleen gaan collecteren maar het is ook heel gezellig om dit samen met iemand te doen! Elk uurtje van uw tijd dat u wilt besteden aan deze collecte is al geweldig!

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. Zich opgeven kan bij Bianca van Brandenburg, 06 83212345 of per email: collectebemmel@gmail.com. Op www.alzheimer-nederland.nl is meer lezen over het werk en de activiteiten van Alzheimer Nederland.

TOP-seizoen start met iets moois in kerkje van Ressen

BEMMEL - TOP heeft voor de muziekliefhebbers iets moois in petto. Een optreden van Danny Schmidt met in het voorprogramma Ingrid van Thiel-Sluiter. Het muzikale evenement vindt plaats op zondagmiddag 20 september om 14.30 uur in het kerkje van Ressen.

De Amerikaanse singer-songwriter de luxe Danny Schmidt staat garant voor een smaakmakende seizoenstart. Hij vertolkt authentieke americana: bluesy, folky, jazzy gitaar en stem waarbij je met de ogen dicht achteruit gaat leunen. Zijn omfloerste, stevige maar ook kwetsbare stemgeluid heeft in combinatie met zijn sterk poëtische en vaak filosofische teksten een grote zeggingskracht.

Danny Schmidt, geboren en getogen in Austin Texas, heeft iets te vertellen en dat doet hij in liedvorm, waarbij hij ‘rokerig’ romantisch met veel warmte zijn gemoed laat zingen. Hij is één met zijn gitaarspel als ware hij met het instrument op schoot geboren. Zijn achtste soloalbum verschijnt dit voorjaar en is getiteld Owls. Als special guest brengt hij Carrie Elkin ten tonele.

Ingrid Thiel-Sluiter, coryfee in de dop en woonachtig in Ressen, speelt een thuisconcert. Al eerder trakteerde zij de mensen in het kerkje op haar piano- en zangkunsten. Zij zal een kort voorprogramma verzorgen met onder andere liedjes van Taylor Swift en Lady Antebellum en misschien presenteert ze haar eerste eigen werk.

Voor nadere info en het bestellen van kaarten, zie www.topbemmel.nl.

Nieuwe exposities in Kunstlokaal Bemmel

BEMMEL - Nu het vakantieseizoen ten einde loopt kan de aandacht voor zon en strand langzaam weer verlegd worden naar andere zaken, b.v. naar het aanbod van kunst in Kunstlokaal Bemmel. In september zullen er twee nieuwe exposities starten en ook wordt er nieuw werk ingebracht door de vaste leden van de Kunstgroep.

Gastexposite: Andries Mijnheer. Andries Mijnheer is met beeldhouwen begonnen in 1999 bij creatief centrum De Wiele in Geldrop onder leiding van beeldhouwer Henny Barten. Eerst in hout maar al snel ook in hardsteen. Na zijn verhuizing naar Bemmel in 2005 heeft hij nog enige tijd gewerkt onder leiding van Marjo Wilting in Doornenburg en Jan Gerrits in Beuningen. Sinds 2007 werkt hij zelfstandig bij beeldhouwvereniging Piëtra in Nijmegen of thuis in de tuin.

Hij werkt voornamelijk in Belgisch hardsteen of marmer, zowel figuratief als (geometrisch) abstract, met hamer en beitel of machinaal met de haakse slijper.

Zijn leidraad is steeds het streven naar een optimaal harmonische vorm. Soms maakt hij vooraf een simpele kleischets, maar meestal werkt hij vanuit een globale voorstelling van wat het resultaat moet worden.

De opening is op vrijdag, 18 september om 16.00 uur is de start van de beide exposities in Kunstlokaal Bemmel aan de Dorpsstraat 41.

Als inleiding op het werk van Andries Mijnheer zal dr. Jef van Kuyk een toespraak houden. Jef van Kuyk is na en naast zijn wetenschappelijke carrière een veelzijdig kunstenaar; hij werkt met diverse materialen. Voor Beeldentuin/Galerie Inter-Art verzorgt hij de selectie en introductie van de exposerende kunstenaars.

De expositie van Ineke Ott wordt ingeleid door de Lingewaardse dichter Jan Werkman, die voorleest uit eigen werk als illustratie van de poëtische verwantschap tussen het werk van de beeldend kunstenaar Ineke Ott en de dichter Jan Werkman.

Openingstijden: iedere vrijdag en zaterdag 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 20 september (koopzondag). De exposities van Andries Mijnheer en Ineke Ott duren tot 7 november.

Leger des Heils zoekt collectanten in Lingewaard

LINGEWAARD - Het Leger des Heils zoekt collectanten in gemeente Lingewaard voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 30 november tot en met 5 december. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils.


Steeds meer mensen doen een beroep op de hulp van het Leger des Heils. Bijvoorbeeld in de vorm van gebruikte kleding, voedsel of hulp bij schuldverlening. Een groeiende groep mensen heeft moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien voelen steeds meer mensen zich eenzaam.

Het Leger des Heils wil mensen helpen die hulp nodig hebben en nergens anders terecht kunnen. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Het afgelopen jaar hielp het Leger des Heils bijna 60.000 mensen met professionele zorg en begeleiding: van maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering. De deuren van buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan voor iedereen open. Wekelijks worden inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd.

Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, krijgt het Leger des Heils geen subsidie. Daarom zoekt het Leger mensen die willen helpen, zodat dit belangrijke werk door kan blijven gaan. Onder de noemer 'Samenleven doe je dus niet alleen', organiseert het Leger des Heils in veel plaatsen een deur-tot-deurcollecte. Bent u tijdens de collecteweek beschikbaar en wilt u zich aanmelden om in uw wijk te collecteren? Ga dan naar www.legerdesheils.nl/collecte of bel met 036 5398175.

Column

Vriend

In de politiek heb je geen vrienden, zei ik in 2001 als communicatie ambtenaar tegen CDA-wethouder Frans Crijns. Wat weet jij meer, bitste hij. Een dag later lieten zijn CDA-vrienden Frans vallen. Politiek, emotie, macht, publiciteitsgeil en zetelbelang. Politiek, een circus voor liefhebbers. Toeschouwers mogen eens in de 4 jaar hun artiesten kiezen. Uit het zicht wordt achter het arenagordijn een circusbestuur gevormd. Zoals elders is politiek Lingewaard geen vriendenclub. Er zijn wel regels. Voor aanvang van een raadsbijeenkomst geef je elkaar een hand. Ik doe er aan mee. Met mijn stukje spreid ik azijn over ze heen om ze vervolgens glimlachend de hand te schudden. Maarten van den Bos (PvdA), Lianne Duiven (GroenLinks) en Matthew vd Woerdt (VVD) stinken flink naar azijn en toch geven we elkaar fatsoenlijk een hand. D66-clown Pierre Cuijpers van circus Lingewaard slaat mij steevast over. De samenstelling van een college bepaalt met welke 'vrienden' je als één mond behoort te praten. In 2009 waren de 'vrienden' van het CDA, PvdA, LBL en VVD blij met hun college die besloot om als proef de dijk in Huissen af te sluiten. In 2010 was het volgend college aan de beurt en knikkerde de proef in de prullenbak. Hun 'vrienden' van B06, Lingewaard.NU, D66 en GroenLinks waren blij. In 2014 belooft het volgende college geen dijkafsluiting. Hun 'vrienden van CDA, lingewaard.NU, VVD en LBL waren blij. CDA dijkwethouder Theo Peren verwacht met 2 vingers in zijn neus dijken open te houden. Sodemieter, in de politiek heb je geen vrienden! Zijn CDA-vrienden gingen aan de haal met zijn belofte en hebben de dijkendiscussie heropend. Hun 'vrienden van 'lingewaard.NU voelen zich bevrijdt en paaide vorige week de oppositie met massale dijkafsluiting in het weekeind. Pierre Cuijpers kraaide van D66-geluk en omarmde het voorstel van lingewaard.NU. Als hongerige muskusratten wroeten ze aan Peren's open dijkwegen. Vriend van een wethouder stelt in de politiek weinig voor.
Sjaak

Koffieochtend in speelotheek

HUISSEN - Op vrijdag 18 september is er een inloopochtend in de speelotheek, gevestigd in de Aloysiusschool aan de Langekerkstraat 19 in Huissen.

"Tussen 10.00 en 11.00 uur kunt u bij ons, onder het genot van een kopje koffie, kennismaken met ons uitgebreide assortiment aan speelgoed. Iedereen is welkom, zowel jonge gezinnen als oma's en opa's, want hoe leuk is het als de kleinkinderen komen logeren, dat u dan ook modern speelgoed in huis heeft. Als aanbieding mag u drie stuks speelgoed eenmalig gratis lenen voor een periode van vier weken. Normaal kost een abonnement veertig euro per jaar. Nieuwsgierig geworden? Kom dan gezellig op de koffie!"

Schuttersgilde Sint-Bavo met eerste prijzen naar huis

ANGEREN - Op zondag 13 september zijn we naar het Federatief concours in Giesbeek geweest. Met behulp van enkele personen, Youri Verhoeven en Martijn Matijssen op trompet, Hardy Altena met bariton en Jeremy Dalm op overslag, zijn we met geweldige prijzen naar huis gegaan.

Voor het marcheren behaalden we 138 punten, goed voor een tweede prijs. Defileren 183 punten, een eerste prijs. Klassiek vendelen senioren 19 1/2 punt, een eerste prijs. Junioren klassiek vendelen 17 punten, een eerste prijs. Bij het acrobatisch solo vendelen, behaalde Tom Loeters een eerste prijs en Wouter Ruijsch de derde prijs. De marketentsters, die normaal met vijf personen zijn en nu door omstandigheden met twee, behaalden een tweede prijs.

Sint-Bavo was het correctste korps. De vendeliers hebben de hoogste aantal punten in overwaardering gehaald en tevens ook de federatieprijs.

Dijkmagazijn Bemmel nu ook D'waalpunt

BEMMEL - Het natuurmuseum Dijkmagazijn Bemmel is nu ook een informatiepunt voor de natuuur en het landschap langs de Waal.

De naam D'waalpunt suggereert dat je kunt dwalen langs de Waal en dat is ook de opzet van het Dwaalpuntenproject dat Lingewaard Natuurlijk samen met het natuurmuseum Nijmegen en het Dijkmagazijn Beuningen heeft opgezet om de rijke natuur en het landschap van de waal uiterwaarden nadrukkelijker bij de bewoners en recreanten in beeld te brengen.

Via een interactief aanraakscherm kunnen bezoekers 'struinen' langs de Waal en worden geïnformeerd over de natuur en het landschap. Ook worden ze geinformeerd over fiets en wandelroutes die gemaakt kunnen worden en zo gewenst op de eigen smartphone gezet kunnen worden. Een ander onderdeel van het D'waalpuntenproject is de horeca en recreatieondernemingen te betrekken en op te leiden tot gastvrouw en gastheer van het lanschap, hier is zeer positief op gereageerd.

Om het Dijkmagazijn nu vaker te kunnen openstellen is dringend behoefte aan vrijwilligers die gastvrouw- gastheer willen zijn. Voor de noodzakelijke opleiding wordt gezorgd. aanmelden kan bij Cor van Dalen, e-mail vandalen@lingewaardnatuurlijk.nl of telefonisch op 0481 462663.

Die verrückte halbe Stunde

HAALDEREN - Nu het begin van de herfst nadert, zorgt Egerländerkapel De Leemkuulers weer voor uw vermaak: op zaterdag 26 september vindt om 20.00 uur het traditionele jaarconcert van De Leemkuulers plaats. In zalencentrum De Kolk in Haalderen zullen de mooie Egerländerklanken weer klinken en bent u nog even op vakantie in Duitsland of Oostenrijk.

Traditionele volksmuziek uit het Egerland vult een groot gedeelte van het programma, maar De Leemkuulers zullen ook experimenteren met andere soorten muziek. Dit jaar hebben we speciaal voor u ‘die verrückte halbe Stunde’, een half uur lang de meest gezellige muziek die u allemaal kent! Welke muziek dat precies is, blijft nog even een verrassing… Komt u vooral kijken! Verder in ‘die verrückte halbe Stunde’: het jongste lid van De Leemkuulers (17 jaar) die een heel bijzonder instrument gaat bespelen. In de pauze van dit spetterende concert wordt er een loterij georganiseerd met prijzen gesponsord door de Bemmelse ondernemers. Heel wat te beleven op één avond. Entree: vijf euro.

Diner bij Hof van Breunissen

Foto: Sjaak Veldkamp

GENDT - Op donderdag 24 september serveren de koks van restaurant Hof van Breunissen van Zorgcentrum Sint-Jozef weer een themadiner. Dit themadiner staat in het teken van het Verre Oosten en begint om 18.00 uur. Vanaf 17.00 uur is het restaurant geopend.

"We serveren een heerlijke Chinese tomatensoep vóóraf. Daarna kunt u genieten van nasi en bami goreng, kip in satésaus, babi pangang, fou yong hai, daging rendang, daging roedjak, sambal goreng boontjes, atjar tjampoer en kroepoek. Deze gerechten worden in buffetvorm geserveerd. Als dessert is er een exotische fruitcoupe met slagroom. De avond wordt afgesloten met koffie of thee. Dit sfeervolle diner exclusief de drankjes 15,95 euro per persoon."

Foto: Sjaak Veldkamp

Zich opgeven kan tot 21 september dagelijks bij het restaurant Hof van Breunissen, Kloosterplein 4, Gendt. Telefonisch mag ook: 0481 421338 (svp vragen naar het restaurant).

Klaverjassen bij voetbal- vereniging Havo Haalderen

HAALDEREN - Klaverjasclub HAVO verzorgt aankomend seizoen weer een twaalftal klaverjasavonden. Tijdens deze avonden speelt men telkens met een vaste maat.

Van de twaalf avonden tellen de tien best gespeelde avonden mee voor het algemeen klassement. Speelt men bij verhindering van één van de partners met een andere maat, dan gaan in het algemeen klassement de scores behaald met de vaste maat voor. Per speelavond en voor het algemeen eindklassement zijn er diverse mooie prijzen te winnen.

Speelschema klaverjasseizoen

25 september: Speelronde 1

9 oktober: Speelronde 2

23 oktober: Speelronde 3

6 november: Speelronde 4

20 november: Speelronde 5

11 december: Speelronde 6

8 januari: Speelronde 7

22 januari: Speelronde 8

12 februari: Speelronde 9

26 februari: Speelronde 10

11 maart; Speelronde 11

18 maart: Speelronde 12 (Finale avond)

De hierboven vermelde data zijn onder voorbehoud

Deelname bedraagt drie euro p.p. De aanvangstijd van elke avond is 20.00 uur. De opbrengst van de klaverjasavonden is bestemd voor de HAVO-jeugd.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de HAVO-kantine (0481 461702. Hier kan men u eventueel doorverwijzen naar de organisatie.

Open dag gezinshuis Gentle

HUISSEN - Op 5 september was er een open dag van gezinshuis Gentle in Huissen, Ondanks het slechte weer waren er toch veel genodigden zoals mensen uit de buurt en anderen.

De Gemeente Lingewaard en Lindenhout kwamen een kijkje nemen, er was dan ook voor een hapje en een drankje gezorgd, ook was er aan de kinderen gedacht; er was een springkussen en een suikerspinmachine.

Belangstellenden werden rondgeleid door bewoners van gezinshuis Gentle en iedereen kon overal een kijkje nemen,

Ook was er een Amerikaanse schoolbus, waar kinderen van gezinshuis Gentle een interview gaven over jeugdzorg, het leven in een gezinshuis en wat is een gezinshuis (www.thabus.nl) is. Een dj en een danser zorgden voor de sfeer.

Ook werden de gezinshuisouders verrast door een eigen gezongen lied van beiden dochters en een mooie speech van Zorgbelang Gelderland en de gezinshuiskinderen.

Mensen die dit gemist hebben en toch belangstelling hebben, mogen altijd contact opnemen voor eventueel vragen en/of informatie (gertyensuzan@gezinshuisgentle.nl).

Vleiskeure in verzorgingshuis Sancta Maria

LINGEWAARD - Op donderdagmiddag 24 september van 13.30 tot 17.00 uur vindt het jaarlijkse ‘Vleiskeure’ plaats in verzorgingshuis Sancta Maria.

Zoals elk jaar wordt dit verzorgd door de personeelsvereniging van Sancta Maria, genaamd: PeeVee. "Het belooft een gezellige middag te worden maar de leden van de PeeVee willen u graag verrassen. Wat ze al wel willen doorschemeren is dat Het Rad van Avontuur er zal zijn. Het is raadzaam om daarom wat kleingeld mee te nemen voor deelname."

Buurtbewoners en bewoners van de in- en aanleunwoningen zijn ook welkom. De entreeprijs bedraagt voor hen inclusief koffie/thee en 1 consumptie zeven euro vijftig. Zich opgeven kan tot 21 september bij de receptie van Sancta Maria.

Oud papier ophalen

HUISSEN - Wandelsportvereniging 'Nooit te ver' haalt in de maand september het oud papier in de wijk Kom- kemke op.

Ditmaal op dinsdag 22 september op in plaats van de laatste dinsdag in verband met de kermis.

Zanggroep De Vrolijke Vrollie zorgt voor een muzikale middag in Providentia

GENDT - Zanggroep De Vrolijke Vrollie zorgt er woensdagmiddag 23 september voor, dat de aanwezigen in het nieuwe Gendtse Providentia een vrolijke middag gaan beleven.

De Gendtse Ouderenvereniging start met dit muzikale gebeuren het najaarsprogramma en het vormt tevens ook de opmaat naar het zestigjarig jubileum van de OVG wat in 2016 groots gevierd gaat worden. Omdat ook niet-leden welkom zijn, is het voor iedereen tevens een mooie gelegenheid om met eigen ogen en oren het nieuwe Providentia op haar kwaliteiten te beoordelen.

Het programma van de zanggroep is een mengeling van liedjes uit vroeger tijden, wat je onder de noemer 'ter leering ende vermaeck' kunt plaatsen, maar ook repertoire uit latere tijd kent waar de komische noot niet aan ontbreekt.

De OVG wil aan deze eerste activiteit in Providentia een feestelijk tintje geven waar iedereen welkom is. Niet-leden betalen inclusief koffie met iets lekkers en 'n consumptie vijf euro. In de pauze is er een verloting met weer vele leuke prijzen.

De aanvang van deze muzikale happening is 14.00 uur in de theaterzaal van Providentia. Lid worden van de OVG is, ook voor niet-Gendtenaren van 55 plus, nog steeds mogelijk. Tot eind december betaal je tien euro en de entree op 23 september is dan gratis inclusief de koffie en een consumptie. Je bent dan in het jubileumjaar 2016 meteen verzekerd van een jaar vol activiteiten. Aanmelden of informatie kan telefonisch via Wim Wennekes, 424291 of Mart Berns, 425450. Aanmeldingsformulieren zijn ook op de dag zelf in Providentia aanwezig.

Wethouder Peren onthult uniek verkeersbord

Boven - Mariken Goris (dir. Donatushof), Wethouder Peren, Daan Steenman (VVN). Onder: Romy en FLoor houden vol trots hun verkeersbord vast,

BEMMEL - Samen met basisschoolleerlingen Romy en Floor onthulde Wethouder Peren (Gemeente Lingewaard) op donderdag 3 september een uniek verkeersbord bij Basisschool Donatushof. Uniek omdat het ontwerp – een rode hand met bijschrift Verboden te parkeren – is gemaakt door de beide Donatushofleerlingen.

Het bord is gemaakt en aangeboden door Veilig Verkeer Nederland (VVN) voor de start van de jaarlijkse actie 'De scholen zijn weer begonnen'.

Boven - Mariken Goris (dir. Donatushof), Wethouder Peren, Daan Steenman (VVN). Onder: Romy en FLoor houden vol trots hun verkeersbord vast

Het moet veiliger. Leerlingen Romy en Floor werkten samen aan het bord. Hun ontwerp werd gekozen omdat het krachtig is door z’n eenvoud: een rode hand in de stop-pose. In combinatie met de tekst ‘Verboden te parkeren’ is het overduidelijk dat het níet de bedoeling is om te parkeren in de Flierenhofstraat, de straat die grenst aan het schoolplein. Al jaren is de straat niet veilig voor de leerlingen. Veel ouders brengen en halen hun kinderen met de auto en parkeren dan in de straat zelf, vaak half op de stoep. Zo ontstaan onveilige situaties; de al smalle straat wordt nog smaller en de lopende en fietsende kinderen moeten tussen de auto’s door laveren om op het schoolplein te komen. Wethouder Peren heeft oog voor dit probleem. Hij onderzoekt ook andere mogelijkheden om de verkeersveiligheid te vergroten.

Het verkeersbord krijgt binnenkort in ieder geval een zichtbare plek bij het schoolplein zodat het ouders en passanten telkens eraan herinnert dat kinderen veilig naar school moeten kunnen gaan.

Donateursactie van harmonie Sint-Caecilia Gendt

GENDT - Binnenkort komen leden van harmonie Sint-Caecilia en vrijwilligers die de vereniging een warm hart toedragen weer huis-aan-huis langs bij alle inwoners van Gendt om een financiële bijdrage te vragen voor de Gendtse muziekvereniging.

Een bijdrage die hard nodig is om deze Gendtse muziekvereniging draaiend te kunnen houden. De kosten voor opleidingen en instrumenten worden steeds hoger, terwijl de subsidiekraan van de gemeente Lingewaard steeds verder dichtgedraaid wordt.

Harmonie Sint-Caecilia verzorgt al vele jaren belangeloos de muzikale omlijsting van evenementen in Gendt, zoals het Kersenfeest, de kermis, de carnavalsmis, de eerste H. Communie, het pinksterfestijn in Hulhuizen, Koningsdag, dodenherdenking, intocht Sinterklaas et cetera.

"We hopen dat veel Gendtenaren, zoals ze al heel veel jaren doen, de harmonie een financieel steuntje in de rug willen geven, zodat de Gendtse muziekvereniging ook de komende jaren de vele activiteiten in Gendt van een muzikale noot kan voorzien."

Om het voor iedereen nog aantrekkelijker te maken om een bijdrage te geven aan Sint-Caecilia, is er een speciale actie: voor elke vijf euro die men doneert aan de harmonie, ontvangt men een gratis entreebewijs voor het najaarsconcert van Sint-Caecilia op zaterdag 17 oktober in de theaterzaal van de prachtig vernieuwde Providentia.

Open eetcafé in Huissen

HUISSEN - Donderdag 17 september verzorgt de SWL een open eetcafé in het Dominicanenklooster van Huissen. Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers.

Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur alleen via het Meldpunt op 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan men zich aanmelden voor de week er op.

Op het menu van 17 september staat tomatensoep, braadworst met bloemkool en aardappels en een verrassingstoetje. Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunt Huissen.

Cursus 'Zorg om dementie' voor Lingewaardse mantelzorger

BEMMEL - In een cursus van zes bijeenkomsten worden partners, kinderen of andere naasten van thuiswonende dementerenden ondersteund in de omgang met en de gevolgen van dementie.

Iemand in uw naaste omgeving heeft dementie. Misschien uw partner of een van uw ouders. U zorgt voor deze persoon, alleen of samen met anderen. Mantelzorger zijn is meestal geen bewuste keuze. De persoon met dementie heeft extra aandacht/zorg nodig en u bent dat gaan geven. Dat is waardevol, maar tegelijk erg intensief. Zorgen voor iemand met dementie is een vak apart en roept bij veel mantelzorgers vragen op. De cursus “ Zorg om dementie” kan u als mantelzorger tot steun zijn. Uit reacties van vorige cursisten is gebleken dat deze tijdsinvestering het meer dan waard is. Behalve dat het u praktische tips en handvatten krijgt, levert het uitwisselen van ervaringen met anderen die het hetzelfde meemaken heeft veel steun op.

De cursus wordt georganiseerd door SWL in samenwerking met verpleeghuis De Lingehof en gegeven door Sjan van Goor maatschappelijk werk en een psycholoog op woensdag 7, 21, oktober, 4, 18 november, 2 en 16 december in Betuweland, Gouden Appel 120, Bemmel van 19.30 tot 21.30 uur. De kosten inclusief koffie, thee en informatie/ bewaarmap zijn veertig euro.

Aanmelden kan bij de mantelzorgconsulent via het SWL Meldpunt: 088 2552555 en via de e-mail: m.ritzen@swlingewaard.nl onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.

Tekenwedstrijd Sjors Sportief & Sjors Creatief

LINGEWAARD - In het schooljaar 2015-2016 gaat het sport- en cultuurkennismakingsproject Sjors Sportief en Creatief weer van start in gemeente Lingewaard.

Vanaf half oktober kunnen basisschoolleerlingen uit groep drie tot en met acht kennismaken met activiteiten/cursussen op het gebied van sport en cultuur binnen de gemeente. Nieuw dit schooljaar is dat kinderen van SBO De Vlinderboom ook mee kunnen doen!

Tekenwedstrijd

Het project start met een tekenwedstrijd onder de scholen. Vanaf 21 september kan er op www.sjorssportief.nl gestemd worden. De scholen die meedoen aan de tekenwedstrijd hebben hun leerlingen geïnformeerd en gevraagd om te stemmen maar ook om hun buren, familie en vriendjes/vriendinnetjes te vragen om te stemmen. De winnende tekening krijgt namelijk een prijs voor de hele klas aangeboden door sportcentrum De Schaapskooi in Bemmel en komt op de voorkant van het nieuwe Sjorsboekje! Er kan tot 25 september 12.00 uur gestemd worden!

Cursussen
Sportaanbieders zoals American Style, Batouwe Basketball, b.o.d. De Sprinters, Badmintonclub Gendt, BC Bemmel '72, Damvereniging VBI, Fitness Centre Huissen, GTV Zwieps, MHC Bemmel, Huissense BC, HV Angeren, Ki-Aikido Bemmel, RKVV HAVO, Rugbyclub Betuwe, SGS Lingewaard, Taekwon-Do Gelderland, TC Bemmel, TTV Essentia, TTV Hutaf, volleybalvereniging Kidang, volleybalvereniging Setash en Zwemclub de Ward hebben zich al aangemeld. Maar ook muziekverenigingen zoals ESKA Bemmel, Volharding, Stedelijk muziekvereniging Huissen, meerdere harmonies, Open Academie, Gitaarschool Jan van Hul, schutterijen, historische kringen, De Boog Coaching en Creativiteit, Stichting Kindergeheimen en Stichting StreekBalletschool Over Betuwe doen mee.

Oud-Vitesse zoekt tegenstand in de zaal

ARNHEM - Jan Snellenburg luidt de noodklok. Zijn zaalvoetbalteam, het veredelde Oud-Vitesse dreigt geen competitie meer te kunnen spelen door een gebrek aan tegenstanders. lk moet er niet aan denken dat het ophoudt", zegt Snellenburg. De 76-iarige Snellenburg, momenteel lid van de Raad van Advies bij Vitesse, speelt al decennialang met zijn ploeg in de veteranencompetitie in de Velpse sporthal De Dumpel.

In het begin deden teams als Vitesse 1892, Rheden, Velpse Boys en VDZ ook mee", zegt Snellenburg over de competitie voor dertigplussers, die plaats heeft op de maandagavond. Het is de laatste jaren allemaal toch wat minder geworden. Clubs waren niet langer bereid te betalen en de spelers zelf ook niet. "Het gevolg: er zijn nu nog slechts zeven teams over, terwijl er minimaal acht ploegen nodig zijn en liever nog meer om de competitie leuk en in stand te houden. We zoeken dus nieuwe tegenstanders geeft Snellenburg aan. Ik hoop dat de supportersvereniging van Vitesse met een team komt. "Ongeveer vijftien jaar geleden zaten we met deze competitie ook op een dood spoor. In die tijd voetbalde Theo Bos bij ons. Ik heb dertien jaar met hem samengespeeld. Daar heb ik geweldige herinneringen aan. En je zag dat andere teams zich gingen versterken omdat ze het prachtig vonden dat ze tegen Theo konden voetballen.

"Het team van Snellenburg heet Dumpel, maar wordt vaak Oud-Vitesse genoemd vanwege de vele ex-profs die meedoen. In het verleden naast Bos onder anderen Jan Streuer, Patrick Ax en John van den Brom. Nu dragen ondermeer Roberto Straal, Mike Snoei, Ruud Knol, Gerry Hamstra, Michael Jansen, Scott Calderwood (Go Ahead) het sponsorloze geel-zwarte Vitesse-shirt. Snellenburg: "Ik heb altijd geprobeerd spelers te rekruteren via Vitesse. Het is logisch dat we worden gezien als Oud-Vitesse. En dit seizoen komt Theo |anssen er ook bij. Voor doelman Snellenburg moet het zijn 39ste seizoen
worden in de Velpse competitie. Bij mij gaat het licht ook een keer uit, maar ik wil absoluut de veertig jaar volmaken." Voor meer info zie: www.zvc-dumpel.com.

Miniaturen van schroeven en moeren!

GENDT - Kees van Drempt exposeert in De Kijkruit van 11 september tot en met 6 november.

Kees van Drempt is getrouwd, heeft drie dochters, een lieve hond Senna en woont in Bemmel. Zijn beroep is internationaal chauffeur. Om miniaturen te maken met schroeven en moeren is iets wat hij zichzelf heeft aangeleerd: “Ik gebruik bouten, moeren en plaatstaal en las alles aan elkaar met Co2. Dit doe ik al zeker tien jaar. Ook heb ik met mijn broer een ‘Alfa Romeo’ uit 1973 gerestaureerd, en daar is veel geduld voor nodig, we zijn er zeven jaar mee bezig geweest. Verder ga ik graag met mijn metaaldetector op pad.”

Maar hij is ook geïnteresseerd in heel andere zaken zoals de Tweede Wereldoorlog en met name de serie 'Band of Brothers' die zich onder andere afspeelt in Normandië. (Band of Brothers is een tiendelige televisieserie uit 2001 over de Tweede Wereldoorlog)

Daarnaast heeft hij tal van andere bezigheden naast zijn werk zoals vissen, motor rijden, fotografie, fietsen, verzamelen en gaat hij graag met zijn vrouw naar Burgers Zoo en helpt zijn kinderen waar nodig. Expositieadres (raammanifestatie) Dorpstraat 21b in Gendt. Werkgroep De Kijkruit: Anneke van Huystee, Dorpstraat 56, 6691AZ Gendt Tel. 0481 421156. Mail: a.huystee@planet.nl. https://www.facebook.com/GendtVerbeeld.

Grote Clubactie geeft verenigingsleven financiële injectie Lotenverkoop clubs uit Bemmel van start

BEMMEL – Vanaf 19 september komen kinderen weer langs de deuren om loten van de Grote Clubactie te verkopen. Ook uit Bemmel doen clubs mee aan de jaarlijkse actie om de clubkas een financiële injectie te geven. Verenigingen in Nederland rekenen elk jaar op de opbrengsten van de Grote Clubactie om de clubkas te spekken. Clubs hebben deze middelen vaak hard nodig om rond te komen. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen.


De Grote Clubactie beleeft dit jaar de 43e editie. Directeur Frank Molkenboer: "Clubs zijn zo blij met het geld dat ze binnenhalen. Ze kunnen het goed gebruiken voor nieuwe doeltjes, tenues of een lik verf voor het clubgebouw. Het geld krijgt een goede bestemming. Van elk verkocht lot à drie euro gaat 2,40 euro direct naar de vereniging. Ook dit jaar kunnen inwoners van Bemmel clubs ondersteunen. Ze maken dan ook nog eens kans op leuke prijzen! De win-kans is in 2015 fors gestegen t.o.v. 2014, door een flinke uitbreiding van het prijzenpakket. Bij een gelijk aantal verkochte loten, is de win-kans gestegen van 1:5000 in 2014 naar 1:89 in 2015!"


Dit jaar doen in Bemmel de volgende clubs mee: Rugbyclub Betuwe, Tafeltennisvereniging Essentia; Batouwe Basketball; Zwemclub De Ward; GTV Zwieps; Toer- en Wielerclub t Verzetje; Judokwai Huissen; Ponyclub De Gele Rijdertjes; Eska; Judokwai Arashi Grave.

Hoeveel wattenbollen zaten er in het blik?

LINGWAARD - Ook STMR thuiszorg teams Bemmel-Haalderen, Bemmel-Lent en Gendt-Doornenburg hebben weer deel genomen aan de SWL-markt. De wijkverpleegkundigen adviseerden de mensen over zorg en dienstverlening aan huis. Ook het netwerken met diversen zorgverleners in het werkgebied is gebruik van gemaakt.

Het raadspel 'hoeveel wattenbollen zit er in het blik' werd door vele ingevuld. Mevrouw Buurman uit Bemmel heeft bijna het juiste aantal ingevuld 187: stuks; zij zat er maar met drie wattenbollen naast (190 ingevuld). Mevrouw Buurman was heel verrast dat zij het pakketje had gewonnen. Het was weer een zinvolle SWL markt.

Aanmelden Lingewaardse Vrijwilligersprijs tot 1 oktober

LINGEWAARD - Kent u iemand of een organisatie die u wilt nomineren voor deze bijzondere Lingewaardse waarderingsprijs laat het ons weten door hem of haar te nomineren via het SWL Meldpunt meldpunt@swlingewaard.nl of telefonisch: 088 2552555.

De selectieprocedure is: genomineerden dienen vóór 1 oktober aangemeld te worden; bij de nominatie vragen wij een uitgebreide motivatie waarom deze persoon, organisatie of burgerinitiatief deze prijs verdient; de Lingewaardse Vrijwilligersprijs zal door een onafhankelijke commissie, onder leiding van burgemeester Marianne Schuurmans, worden toegewezen.

Op 27 november worden alle genomineerden uitgenodigd voor het Vrijwilligersgala van de Gentenarren 2015 in zaal Providentia te Gendt. Op deze avond zal de winnaar bekend gemaakt worden en de Lingewaardse Vrijwilligersprijs ontvangen uit handen van de burgemeester.

DOORLOOP Hoeveel wattenbollen zaten er in het blik?

bollen naast (190 ingevuld). Mevrouw Buurman was heel verrast dat zij het pakketje had gewonnen. Het was weer een zinvolle SWL markt.

Nazomerstruintocht door de Bemmelsewaard

BEMMEL - Op zondag 20 september kan en uitwaaien in de Bemmelse polder onder leiding van natuurgidsen van stichting Lingewaard Natuurlijk. Om 14.00 uur start er een excursie vanaf De Veldschuur, Sportlaan 1m in Bemmel en duurt tot ongeveer 16.15 uur. Vanaf 13.45 uur staat er koffie en thee klaar.

De tocht gaat door de Ward en buitenpolder op zoek naar paddenstoelen en herfstverschijnselen. Waarom laten bomen hun bladeren vallen? Hoe zien hun vruchten er uit? Welk dier verzamelt die vruchten om er de winter mee door te komen? Hoe beschermen planten zich tegen de naderende winter?

"In de buitenpolder gaan we op zoek naar trekvogels. Mogelijk zijn kramsvogels en koperwieken te bewonderen of vangt de visarend een prooi. Of verzamelen tientallen grote zilverreigers om kleine kikkers te vangen als brandstof voor de grote trek. Beversporen zijn er zeker te verwachten. Soms springen de reeën voor ons weg. De struintocht vraagt wel enige conditie in verband met klim- en klauteren over omgevallen bomen.

Met goede kleding aan is het een prima kans om het hoofd leeg te laten waaien."

Tip: laarzen aan en regenkleding mee. Met een verrekijker ziet u scherper. De tocht is niet geschikt voor minder validen. Kosten, inclusief kopje koffie of thee vooraf: zes euro.

Planmatig onderhoud schoolroutes ontbreekt

Stippen slijten harder op klinkerwegen. (foto Sjaak Veldkamp)

BEMMEL – De markering van schoolroutes begint behoorlijk te slijten. Onderhoud zit nog niet in de planning, terwijl het nieuwe schoolseizoen is begonnen. Een gemiste kans vindt PvdA-raadslid Maarten van den Bos. Hij heeft het college ook gevraagd waarom dit jaar de bekende spandoeken met de tekst ‘De scholen zijn weer begonnen’ ontbreken in het Lingewaards straatbeeld.

(van de redactie)

In Gendt, Haalderen en Huissen zijn met rode stippen op de weg schoolroutes gemarkkeerd. Het materiaal is aan slijtage onderhevig. Vooral op klinkerwegen zijn de stippen minder bestand tegen het autoverkeer. Door wegwerkzaamheden verdwijnen ook markeringen.

De rode stippen en de markering ‘schoolroutes’ zijn een initiatief van oud D66-wethouder Kees Telders. Raadslid Van den Bos vraagt zich af waarom er nooit aan planmatig onderhoud is gedacht zodat schoolroutes in goede staat blijven. Het gaat toch om de veiligheid van schoolkinderen, zo is zijn redenering.

Wanneer de schoolroutes worden aangepakt is niet bekend. Als de stippen versleten zijn moet er uiteraard onderhoud plaatsvinden, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. Haast is er blijkbaar niet bij. Het onderhoud is een onderdeel van een evaluatie die in de afgelopen jaren in het kader van de veiligheid in de schoolomgevingen zijn uitgevoerd. De gemeenteraad wordt van de uitkomst op de hoogte gebracht. Van den Bos vindt het allemaal veel te traag. “Waarom kon dit in de zomervakantie niet geregeld worden door de schoolroutes even na te lopen.” Dit geeft volgens de PvdA-er weer eens aan dat het college weinig daadkracht heeft.

Derde Naozommerconcert met Dick van Altena

DOORNENBURG - Zaterdag 19 september is het derde Naozommerconcert met Dick van Altena.

Wegens groot succes komt Dick van Altena voor het derde seizoen op rij naar kasteel Doornenburg. Ook nu weer staat hij garant voor een geweldige muziekavond in de prachtige ridderzaal. Dick's agenda puilt uit met jaarlijks meer dan 110 optredens. Zo maakt hij onder andere deel uit van de immens populaire muziektheaterproductie 'Back to the country'.

In 2014 verraste Dick met het indrukwekkende 'Novemberwind', zijn eerste Nederlandstalige album sinds de jaren '80 van de vorige eeuw. Veel tracks, zoals 'die arm om mijn schouder', raken de mensen in het hart en dreigen klassiekers te worden.

In het unieke, semi-akoestische '3e nao-zommer' concert gaat het weer om de man, zijn gitaar en zijn liedjes: Dick van Altena brengt niet alleen zijn mooiste dialectliedjes maar ook juweeltjes van zijn onlangs verschenen succesvolle Nederlandstalige album 'Novemberwind'. Uiteraard zullen de country klassiekers ook niet ontbreken. Aanvang concert: 20.00 uur, kasteel open 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te borrelen in het kasteel.

Entree in de voorverkoop € 10,-. Kaarten aan de kassa € 12,50 (indien nog voorradig). Maak het bedrag over op IBAN: NL26 RABO 030.56.33.686 t.n.v. Stichting tot Behoud van den Doornenburg o.v.v. 'Noa-zommer concert' en uw telefoonnummer /e-mailadres. Betaald is gereserveerd! Info: 0481-422847 / 026-3255682 www.kasteeldoornenburg.nl.

Veluwse Wens Ambulance

REGIO - "Nog één keer naar het strand", "Nog één keer het ouderlijk huis zien", "Die club bezoeken waar u zo graag kwam…?". De vervulling van een laatste wens van iemand laat niemand onberoerd! Stichting Veluwse Wens Ambulance maakt het mogelijk.

Door Theo Rosmulder & Hanny Besseling, vrijwilligers van de Veluwse Wens Ambulance

Vrijwilliger zijn voor de Stichting Veluwse Wens Ambulance geeft ons veel voldoening omdat je weet waar je het voor doet. De vervulling van een laatste wens van iemand is steeds weer heel bijzonder.

Nog één keer naar... met dierbaren om je heen om het kostbare moment met hen te delen. Voor de wensvrager een mooie belevenis met dierbaren en voor de nabestaanden een onvergetelijke herinnering.

Daarom zijn we ook vrijwilliger geworden om deze organisatie meer naamsbekendheid te geven en op diverse manieren te promoten zodat zoveel mogelijk mensen hiervan gebruik kunnen maken die niet meer mobiel zijn en alleen nog liggend kunnen worden vervoerd. De SVWA staat daarbij voor kwaliteit, comfort en professionaliteit.

Wat doet SVWA? Mensen met een langdurige chronische ziekte en/of mensen in hun (pre) terminale levensfase kosteloos, professioneel en comfortabel liggend vervoer aanbieden ten aanzien van een bepaalde wens of behoefte. Meer info staat op www.veluwsewensambulance.nl en www.facebook.com/veluwsewensambulance.

Zondag 20 september Rabo-Wielerronde in Bemmel

BEMMEL - Op zondag 20 september zal T.W.C. ‘t Verzetje weer een groots sportief evenement organiseren. Kom kijken! Het belooft een gezellige sportieve middag te worden in samenwerking met de Bemmelse koopzondag!

Het programma:

12.30 uur: Rabobank Dikke Bandenrace

6-8 jaar 1 ronde

9-10 jaar 2 rondes

11-12 jaar 3 rondes

13.15 uur: Recreanten - 15 rondes / 18 km / 30 minuten

13.45 uur: Jeugd Categorieën 2, 4 en 6 – 8, 16 en 25 km

15.30 uur: Sportklasse/Amateurs – 60 km.

                        

De categorie Recreanten. Dat houdt in; iedere wielrenner in de regio die geen KNWU licentie heeft maar graag een wedstrijd wil fietsen, kan deelnemen. Neem je vrienden en trainingsmaten mee en ga de strijd aan om de prijzen! Kosten vijf euro, valhelm verplicht.

De jeugd! Heb je zin in een wedstrijdje waar je de snelste kunt zijn? Tijdens de Rabobank Dikke Bandenrace kunnen kinderen tussen de 7 en 12 jaar die geen wielrenner licentie of basislidmaatschap bij de KNWU hebben dit op een eigen fiets (geen racefiets) beleven.

De niet-licentiehouders kunnen zich inschrijven via rabowielerronde@twctverzetje.nl, de dikke bandenracers via secretaris@twctverzetje.nl (onder vermelding van naam, adres en leeftijd). Op de dag zelf is inschrijven mogelijk vanaf 11.30 uur in café ’t Hertenkamp aan het parcours, Dorpsstraat 57. Kijk voor meer informatie op www.twctverzetje.nl of www.facebook.com/rabobankwielerrondevanbemmel.

De Leemkuulers in Liduina

BEMMEL - Op donderdagavond 24 september zal de blazerskapel De Leemkuulers optreden in de recreatiezaal van verzorgingshuis Liduina. Aanvang is 19.30 uur.

De Leemkuulers is een Egerländerkapel met als thuisbasis Bemmel. De Egerländerkapel dankt haar ontstaan aan enige leden van een fanfare, die de Tjechtische blaasmuziek van onder andere Ernst Mosch hadden gehoord. Deze muziek is te vergelijken met Zuid-Duitse en Oostenrijkse Tiroler volksmuziek. In combinatie met de prachtige kostuums die de muzikanten dragen is het een optreden dat men niet mag missen. Iedereen is van harte welkom! Entree voor buurtbewoners inclusief koffie/thee en en consumptie: 7,50 euro.

Landelijke appelplukdagen

RESSEN - Komende zaterdagen kunt u bij fruitbedrijf en landwinkel de Woerdt zelf appels plukken op de landelijke appelplukdagen.

19 september: Naast het zelf appels plukken is er nog meer te doen. Ga mee met een ritje in de boomgaardtrein, ga uit je dak op het appelspringkussen of geniet van vers geperste appelsap.

26 september: Ook op deze plukdag is weer van alles te doen. Met de boomgaardtrein kunt u een ritje door de boomgaard maken. Of geniet van een proeverij met appels, streekproducten en vers geperste appelsap. Kinderen kunnen zelf kaarsen maken, springen op het appelspringkussen of pony rijden. Pony rijden kan van 11.00 tot 16.00.


Een leuk dagje voor het hele gezin! De boomgaard en landwinkel zijn geopend van 8.00 tot 17.00. Voor meer informatie zie www.dewoerdt.nl

Uitnoding inloopspreekuur wijkplatform Zilverkamp-Holthuysen

HUISSEN - Het Wijkplatform Zilverkamp-Holthuysen vergadert de derde maandag van de maand in zaal 2 Langekerkstraat 17 in Huissen. De eerstvolgende vergadering is maandag 21 september; aanvang 20.00 uur, deze avond is er een inloopspreekuur 19.30 tot 20.00 uur.

Een voorbeeld van onze activiteiten: Bewoners van het Ulkenpad hebben contact opgenomen met het wijkplatform met klachten over kapot gereden muurtjes (de wijk is niet berekend op groot verkeer) méér parkeerplaatsen en onderhoud groen. De werkgroep Leefbaarheid en Verkeer heeft met de bewoners gesproken en hun wensen aangehoord. De gemeente is benaderd en na gezamenlijk overleg en inzet wordt nu binnenkort het Werkplan op een gedeelte van het Ulkenpad uitgevoerd waardoor de omgeving verbeterd en veiliger wordt.

"Bent u wijkbewoner en is uw interesse gewekt dan nodigen we u uit voor het inloopspreekuur voorafgaand aan de vergadering om uw ideeën (verbeterpunten, wensen) in de wijk of uw directe omgeving met ons te delen. Wilt u eerst contact dat kan dit via platform.z.holthuysen@gmail.com. of het secretariaat 026 3258592." Binnen het wijkplatform bestaan onder andere de werkgroepen Communicatie, Verkeer en Leefbaarheid. De wijk is begrensd door de Nielant, Loostraat, Parkdreef en Huissensedijk.

Negende deBOL Middeleeuwse Wandeltocht

DOORNENBURG - Op zaterdag 3 oktober zal voor de negende keer de Middeleeuwse Wandeltocht worden georganiseerd vanaf kasteel Doornenburg.

Deze (individuele) tocht met routeafstanden van 25 en 17,5 km is geen gewone wandeltocht, maar wordt extra gezellig doordat er onderweg een koffiepauze zal zijn bij Fort Pannerden en er gestruind kan worden door de Klompenwaard en de Gendtse polder. Bovendien zullen alle wandelaars een lunch (verplicht) krijgen bij of in de NH Kerk aan de dijk in Gendt en zal iedereen een herinnering aan deze tocht uitgereikt krijgen door de lieftallige jonkvrouwen bij kasteel Doornenburg, die tot slot ook nog een drankje aanbieden.

Vanwege de verzorging onderweg is vóórinschrijving noodzakelijk. U kunt inschrijven tot uiterlijk 30 september. Het inschrijfgeld bedraagt vijftien euro. Startlocatie is kasteel Doornenburg, Kerkstraat 27 in Doornenburg. De starttijden zijn 25 km: 09.00 – 09.45 uur / 17,5 km: 09.30 – 10.15 uur. Het startbureau sluit om 16.30 uur. Meer informatie staat op www.debolbemmel.nl.

Damvereniging VBI wint Crum-Nielstoernooi

Joost Hendriksen, topscorer van Damvereniging VBI. Foto: Joop Hendriksen

LUNTEREN/HUISSEN - Het damseizoen begint voor damvereniging VBI elk jaar met het Crum-Nielstoernooi. Dit wordt bij toerbeurt in Huissen en in Lunteren georganiseerd als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dit jaar was DES Lunteren gastheer.

Damvereniging VBI nam met twee teams deel. Het eerste team bestond uit Geert van Aalten, Pepijn van den Brink, Joost Hendriksen, Maarten Linssen en Jos Stokkel. In het tweede team traden aan Geert Berends, Dirk Joosten, Remco Vredenberg en Martijn Weijers.

Met dertien punten uit zeven wedstrijden werd het eerste team van damvereniging glansrijk winnaar. Alleen tegen DES Lunteren moest het team een gelijk spel toestaan. De overige partijen werden gewonnen.

Het tweede team legde met vier punten beslag op de zevende plaats. Met elf punten uit zes wedstrijden werd Joost Hendriksen topscorer van de Huissense formatie.

Geslaagd jeugdtoernooi bij handbalvereniging Huissen

Foto: Karin Sluiter

HUISSEN - Op zondag 6 september vond het twintigste jeugdtoernooi plaats van handbalvereniging Huissen. Het was een zeer geslaagd toernooi ondanks de paar kleine regenbuien maar dat deerde de kinderen niet.

Aan dit toernooi deden 54 teams mee uit Angeren, Duiven, Lichtenvoorde, Groessen, Winterswijk, Loo, Gaanderen, Hengelo, Ulft en natuurlijk Huissen. De organisatie is iedereen dankbaar voor de sportieve inzet en bijdrage aan dit toernooi.

Uitslag jeugdtoernooi:

Poule A, B teams: 1e Huissen 4; 2e Groessen; 3e Huissen 1.

Poule B, MC/JC: 1e Duiven 1; 2e Angeren; 3e Groessen.

Poule C, MC/JC: 1e UGHV; 2e Angeren; 3e Erix 1.

Poule D, D teams: 1e Huissen; 2e Duiven; 3e Minerva.

Poule E, D teams: 1e Angeren; 2e Loo; 3e Duiven.

Poule F, E teams: 1e Minerva; 2e Angeren; 3e Duiven.

Poule G, E teams: 1e Erix; 2e HCW; 3e Angeren.

Poule H, F teams: 1e Duiven; 2e Minerva; 3e HCW.

Uitstapje Hof van Breunissen

GENDT - Op maandag 7 september stond een groep bewoners van zorgcentrum Sint-Jozef en het Hof van Breunissen een gezellige dag te wachten. Een vaartocht over de Maas stond op het programma!

De bewoners van zorgcentrum Sint-Jozef, begeleid door zorgmedewerkers, familieleden en de medewerkers van Woonstichting Gendt, en de bewoners van het Hof van Breunissen hebben genoten van de dag die feestelijk werd afgesloten met een hapje en drankje in het restaurant.

Stichting Vrienden van Sint-Jozef is de sponsoren (zie www.jozefgendt.nl) dankbaar voor de bijdrage voor de bewoners van Sint-Jozef, voor hun geste om de dag weer mogelijk te maken. Daarnaast ook de bewoners van het Hof van Breunissen die dit jaar voor het eerst zijn meegegaan voor hun gezellige aanwezigheid!

iPad- en computercursus voor beginners en gevorderden

DOORNENBURG - Voor iedereen die wil beginnen met het gebruik van een computer of iPad is er nu de mogelijkheid om in Doornenburg een cursus te volgen. Tijdens deze cursus komen alle basisvaardigheden aan bod zoals de computer of iPad zelf, e-mailen, internetten, documenten opslaan of bijvoegen, et cetera.

Tevens start er een cursus computervaardigheden voor gevorderden. Deze cursus is voor iedereen die meer uit zijn/haar computer wil halen. Hierin komt onder andere het maken en bestellen van kaarten via internet, het overzetten van foto's van de camera naar de computer en het maken van een fotoalbum via internet aan bod. Ook het werken met facebook, linkedIn en twitter krijgt de aandacht.

Doordat deze cursus gegeven wordt aan groepen van maximaal zes personen is er ruim voldoende aandacht voor alle deelnemers. De cursus omvat tien lessen van anderhalf uur en begint eind september. Ook is er de mogelijkheid om individueel les aan huis te krijgen. Hiervoor wordt het programma afgestemd op uw wensen en niveau.

Voor meer informatie en aanmelden: 06 53909093, 0481 421852 of mailen naar info@infinitytraining.nl.

In een Oogopslag

dinsdag 15 september
19.30 u. St. Bavo Angeren, Communieviering met Pastor van Cuijk en het Gemengd koor Openingsavond nieuwe seizoen van het Vrouwengilde.

woensdag 16 september
09.30 u. HH Martelaren van Gorcum Huissen-Zand, Eucharistieviering met Pastor Hulleman.

zaterdag 19 september

Collecte voor de Vredesweek
19.00 u. OLV van Zeven Smarten Haalderen, Eucharistieviering met Pastor Hulleman en het Herenkoor

zondag 20 september

Collecte voor de Vredesweek
10.00 u. OLV Tenhemelopneming, EC, Huissen-Stad; Eucharistieviering met Pastor Bergen, msc en het Gemengd koor

Gezond knutselen bij De Zilverkamp

HUISSEN - Maak een eigen groentespiesen! Gezond is lekker en ziet er leuk uit.

Maak een keuze uit komkommer, paprika, tomaat, wortel, kaas, worst. Het maakt niet uit. Maak dus een gezonde spies met alles wat jij lekker vindt! Dat wordt pas genieten! Kom ook op zaterdag 19 september van 10.00 tot 13.00 uur en knutsel gezond bij winkelcentrum De Zilverkamp. Meer informatie staat op www.facebook.com/winkelcentrumdezilverkamp.

E. van Aalten

en C. Vermeulen

pakken eerste plek

HUISSEN - Zaterdag 5 september werden de duivenvluchten uitgesteld naar zondag omdat het slecht weer was. De jonge duiven werden om 08.30 uur gelost in Nanteuil Le Haudouin.

De duiven moesten een afstand van 382 kilometer afleggen. Om 13.37 uur draaide Eef v. Aalten zijn eerste duif. Dit was genoeg voor de overwinning. 2e. T. Sas, 3e. P.J.H. v. Ooijen. De natoer was vanaf Duffel. Hier werden de duiven om 09.00 uur gelost. De afstand van 136 kilometer werd het snelst door een duif van Co Vermeulen afgelegd. 2e. C.Neijenhuis, 3e. T.Sas.

Naailes in Huissen

HUISSEN - In het Gemeenschapshuis in Huissen Zand wordt er al jaren een naaicursus gegeven op diverse dagen en tijden.

Er zijn op de dinsdagavond nog enkele plaatsen vrij om hier aan mee te doen, om onder deskundige leiding zelf kleding te maken. Het zijn gezellige en leerzame vonden. Op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Voor inlichtingen en opgave kan men bellen met mevrouw Van Aalten: 026 3250423.

Tentfeesten en kermis in Oosterhout

OOSTERHOUT - In het weekend van 18 tot en met 21 september pakt Oosterhout weer uit met de Tentfeesten/kermis op het evenemententerrein achter het honderdjarige café Merkus.

Vrijdagavond gaat direct goed van start. Om 19.30 uur openen de kermisexploitanten hun attracties waarna om 20.30 uur de tent open gaat voor een spetterend openingsfeest. De muziek wordt verzorgd door Feestdj Patrick met een gastoptreden van, de meest geboekte zanger van Nederland, Henk Dissel. De entree bedraagt slechts tien euro aan de deur.

Zaterdagmiddag draait de kermis weer op volle toeren. ’s Avonds is er, vanaf 20.30 uur, weer groot feest in de tent met de beste feestband van Nederland, Hike. Ook hier geld een gereduceerde entreeprijs van tien euro aan de deur.

Zondag staat weer in het teken van het hele gezin. Vanaf 14.00 uur zijn de kermis en tent geopend en vrij toegankelijk voor iedereen. Daarnaast staat het traditionele vogelschieten op het programma. Goed gevulde zakken met munten zijn er te verdienen door het eraf schieten van de kop, staart, vleugels en romp. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door de topmuzikanten van Duo Sunday.

De Tentfeesten/kermis worden op maandag extra feestelijk afgesloten in verband met het eeuwfeest van café Merkus. Zij serveren om 12.30 uur een gratis 'kermismaaltijd'. Diegene die gebruik willen maken van deze maaltijd kunnen zich tot 17 september opgeven via tentfeesten@gmail.com. Aansluitend om 14.00 uur begint het matinee met feestorkest Uniek. De entree is vrij.

Meer informatie staat op de facebookpagina van Tentfeesten Oosterhout.

Open eetcafé in Bemmel

BEMMEL - Dinsdag 22 september verzorgt de SWL weer een Open Eetcafé in creatief centrum Hofstede (Hoefslag 28 in Bemmel). Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie) die geheel bereid wordt door vrijwilligers.

Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur alleen via het Meldpunt op 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan men zich aanmelden voor de week er op.

Op het menu van 22 september staat een voorgerecht, als hoofdgerecht macaroni en een verrassingstoetje als nagerecht. Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunt Bemmel.

Cabaret Jeetje Mina bij Sasa

ANGEREN - Sasa, Stichting Actieve Senioren Angeren verzorgt op zaterdag 26 september de Dag van de Ouderen, zoals gebruikelijk in Het Dorpshuis aan de Emmastraat 23 in Angeren.

Zaal open 13.00 uur, aanvang 13.30 uur, entree voor deelnemers/leden van de Sasa , inclusief een kopje koffie of thee, een drankje en een warm hapje vijf euro, voor niet-deelnemers/leden 7,50 euro.

Voor meer informatie, neem contact op met het secretariaat, Theo Elbers 026 3252258, mobiel 06 13040833 of met Jaap Stienstra voorzitter 026 3251542 of mobiel 06 22542672.

De Notenkrakers op appelplukdag in de bongerd

GENDT - Op zaterdag 19 september vindt de jaarlijkse appelplukdag plaats. Vanaf 14.00 uur is men welkom bij Yvonne en Peter Roelofsen aan de Flierensestraat nummer 5.

Het smartlappen- en levensliederenkoor De Notenkrakers wacht de bezoekers op om hen te verwelkomen met gezellige zang en muziek! Bovendien is er ook nog een braderie.

Platform Huissen-Centrum

HUISSEN – Het inloopspreekuur is woensdag 16 september, vanaf 19:00 tot 19:30 in de vergaderzaal aan de Langekerkstraat (voormalige trouwzaal).

Het inloopspreekuur is bedoeld voor wijkbewoners die hun vragen, wensen en problemen met betrekking tot de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk kenbaar kunnen maken. Suggesties en adviezen zijn ook altijd welkom. Er is nog plaats voor actieve leden met willen meepraten, over hun en andere wijken.

Zonnebloem afdeling Gendt

GENDT - Zondag 13 september was het Nationale Ziekendag. Deze dag is in het leven geroepen door de landelijke vereniging De Zonnebloem, met de bedoeling om eens extra stil te staan bij mensen die door hun ernstige ziekte in een moeilijke periode van hun leven verkeren.

Vroeger werd er in veel kerken aandacht besteed aan deze bijzondere dag, bijvoorbeeld door zieken thuis op te halen om de kerkdienst bij te wonen. In Gendt hebben vrijwilligers van De Zonnebloem op deze zondag een bezoekje gebracht aan dertig zieke dorpsgenoten. Ook brachten ze een kleine attentie mee, met daarbij een kaart met een toepasselijk gedichtje om de zieken te laten merken, dat er aan hen wordt gedacht.

Open eetcafé in Huissen

BEMMEL - Dinsdag 22 september verzorgt de SWL weer een Open Eetcafé in creatief centrum Hofstede (Hoefslag 28 in Bemmel). Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie) die geheel bereid wordt door vrijwilligers.

Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur alleen via het Meldpunt op 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan men zich aanmelden voor de week er op.

Op het menu van 22 september staat een voorgerecht, als hoofdgerecht macaroni en een verrassingstoetje als nagerecht. Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunt Bemmel.

19 / 32

20 / 32

21 / 32

Laat automatische versnellingsbak spoelen bij Wouter Hageman en voorkom kosten

GENDT – Wouter Hageman is al jaren lang het betrouwbare adres voor onderhoud en reparatie van uw auto. Maar wist u dat wij ook beschikken over moderne apparatuur om de automatische versnellingsbak van uw auto te spoelen?

"Wanneer de automatische versnellingsbak in uw auto slecht schakelt, slipt, een schommelend toerental of een verhoogd brandstofverbruik heeft, werkt uw automatische versnellingsbak niet meer optimaal. Meestal is de olie in de versnellingsbak ernstig vervuild. Wanneer u de signalen van uw auto negeert, kunt u op niet al te lange termijn geconfronteerd worden met dure reparatie of zelfs tot een volledige revisie van de automatische transmissie. Om dit te voorkomen is er een eenvoudige en veel goedkopere oplossing. Het spoelen van uw automatische versnellingsbak. Hiermee verlengt u de levensduur van uw automaat met jaren! Het is dus zowel behoud van uw transmissie als een oplossing voor bestaande klachten. U merkt na het spoelen meteen verschil, de versnellingsbak in uw auto voelt weer als nieuw!"

Wanneer is de versnellingsbak van uw auto toe aan een spoelbeurt? "Dit is afhankelijk van de aanbeveling van de fabrikant, maar onze ervaring leert dat de beste resultaten gehaald worden bij een spoel interval van 50.000 tot 60.000 km. Wij spoelen uw automatische versnellingsbak in uw auto schoon met geavanceerde apparatuur, en voorzien deze van nieuwe olie voor 275 euro Inclusief 10 liter versnellingsbakolie voor de meest gangbare modellen, exclusief filter. De prijs van het filter hangt van het type auto af dat u rijdt, wij zoeken dit graag voor u uit."

Autobedrijf Wouter Hageman, Henri Dunantstraat 3 - 4, Gendt; 0481 425000; www.wouterhageman.nl.

Een nieuwe Huissense koek in het assortiment van banketbakkerij Gerritsen

HUISSEN - Deze koek wordt gepresenteerd aan de bevolking van Huissen tijdens het Vleiskeure op 24 september en de kermis van 25 tot en met 29 september.

Banketbakkerij Gerritsen heeft speciaal voor jou drie 'nieuwe' Huissense koeken gemaakt die blijvend in het assortiment zullen zijn: Speciaal voor de kids (kleine eters) hebben wij 'Huissense koek vingers'. Dit zijn acht vingerkoeken door de chocolade gehaald met een Huissense dip er op voor 3,95 euro.
'Trio Huissense koek' in de smaken melk, puur en wit. Hiervoor krijgt u er zes in een zak voor liefst 7,95 euro. Een echte smaaksensatie met drie verschillende chocolades. 'Huissense koek original' zes in een zak voor 7.45 euro. De lekkerste zoals ze altijd geweest zijn.

"Het water zal u in de mond lopen als u van deze heerlijke koeken smikkelt. Een rijk gevulde koek met noten, chocolade rozijnen en nog veel meer lekkers. Wist je dat het merendeel van het recept een geheim van de banketbakker is? En dat zelfs het recept is vastgelegd om het product te beschermen? Kom langs in onze winkel in Huissen en beleef het zelf. U kunt het ook online bestellen op onze website banket-bakker.nl."

Week van de Voetreflexologie: 20 tot en met 26 september Kennismaken met voetreflexzonetherapie bij Reinie Huberts in Huissen

HUISSEN – Kennismaken met de voetreflexzonetherapie kan op een heel gemakkelijke en voordelige manier. Reinie Huberts zet de deuren van haar praktijk tijdens de Week van de Reflexologie open voor iedereen die een behandeling wil ondergaan. Dat doet ze in deze promotieweek (en erna tot eind oktober) tegen een sterk gereduceerd tarief van vijfentwintig euro. De week heeft 'Gezond ouder worden' als bijzonder thema.

Voetreflexologie is niet alleen een prettige, maar ook een veilige methode. Het helpt bij vele lichamelijke klachten, kan pijn helpen verlichten, brengt rust in het lichaam, ondersteunt bij spanning en leert het lichaam zich te ontspannen. De therapie wordt zodoende ook preventief toegepast.

Voetreflexologie is gebaseerd op de gedachte dat lichaam en geest harmonisch met elkaar verbonden zijn en een geheel vormen. Onze voeten zijn in verschillende zones onderverdeeld. Deze reflexzones in de voeten corresponderen met de organen, botten en spieren. Door het behandelen van die zones gaat er een stimulerende werking uit naar het corresponderende lichaamsdeel. De doorbloeding verbetert en afvalstoffen worden afgevoerd. Bovendien wordt het zelfherstellend vermogen van het lichaam gestimuleerd.

Indien gewenst combineert Reinie de voetreflextherapie met de orthomoleculaire voedingsleer; de cliënt krijgt dan ook advies over voeding en /of voedingssupplementen. Vooral mensen met over- of ondergewicht, diabetes, prikkelbare darm en allerhande klachten vinden hierbij baat. Het merendeel van de verzekeraars vergoedt de behandeling.

De praktijk van Reinie Huberts-Nijenhuis (lid van LNVG en RBCZ) is gevestigd aan Waterkiep 12 in Huissen, op de begane grond; telefoon 026 4464528; www.voetreflex-voeding.nl.

Hoveniersbedrijf Simon Schulte: Nu aan de slag om uw tuin winterklaar te maken

BEMMEL - We zitten alweer in de herfst en dat betekent dat we allen de tuin weer wintertuin gaan maken. Hoewel oktober en november ons vaak nog een korte nazomer - toegift geven, is het toch verstandig om uw tuin in deze maanden volledig winterklaar te maken.

Wilt u dat uw tuin goed de herfst en winter doorkomt dan is het goed uw tuin een winterbeurt te geven. Vanzelfsprekend kunt u dit zelf doen. Maar voor de zware klussen of voor mensen die hier geen tijd en zin in hebben, kunt u hoveniersbedrijf Simon Schulte inschakelen. Simon Schulte neemt uw gehele tuin onder handen en u weet zeker dat de tuin er in het voorjaar weer prima bij staat.

Snoeien in de herfst en winter

Ook moeten bepaalde soorten hagen en beplanting nog iets geknipt en bijgehouden worden voordat het begint te vriezen. Hoveniersbedrijf Simon Schulte kan dit professioneel voor u uitvoeren. Ook al het groenafval wat vrijkomt van het snoeien wordt voor u mee genomen.

Vele werkzaamheden

Hoveniersbedrijf Simon Schulte verricht vele werkzaamheden; tuinonderhoud: onkruid verwijderen, hagen snoeien, maaien, voorjaar en herfstbeurten, vijvers schoonmaken, bemesting, bomen kappen, afvoer groenafval, onderhoudscontracten en gladheidsbestrijding, ontwerpen, aanleggen bestratingen, rioleringen, vijvers, tuinafscheidingen, gazon, tuinverlichting, beregeningsinstallaties, tuinhuisjes en maatwerk van tuinen tot het onderhouden ervan zowel zakelijk als particulier. Inclusief het grondwerk en sierbestrating en nieuwe aanplant van bomen, struiken en vaste planten.

'En als u het even niet ziet zitten met uw voor en/of achtertuin, ze kunnen me er altijd voor bellen", aldus een enthousiaste Simon Schulte.

Hovenierbedrijf Simon Schulte is gevestigd aan de Bloemenstraat 41 in Bemmel: telefoon 0481 378082 of mobiel 06 16604595; internet: www.simonschulte.nl of op like ons op facebook Hoveniersbedrijf Simon Schulte.

Sportcentrum Schaapskooi in Bemmel is verbouwd

BEMMEL - Op 19 september zal wethouder de heer Jansen het sportcentrum Schaapskooi openen. De afgelopen zomer zijn drie tennisbanen omgebouwd naar een waar sportpaleis. Deze dag is er alle ruimte om de nieuwe sportzaal te bekijken en deel te nemen aan de diverse (nieuwe) groepslessen. Tevens heeft basketbalclub Batouwe diverse activiteiten in de nieuwe sportzaal.

Ook heeft de fitness een facelift gekregen. En is er een PT-room (Personal Training) gebouwd. De nieuwe groepslessen zijn onder andere Body Row (groepsles voor vijf personen waarbij alle spieren getraind worden), Kickfun (is een mix van verschillende vechtsporten maar is geen vechtsport je verbrand vet en leert vecht technieken aan), Small group Kracht (in een kleine groep kracht training) en Functional Fitness (groepstraining met alle mogelijkheden binnen het fitnesscentrum).

Op 19 september zijn de deuren vanaf 9.00 uur geopend en is er een mogelijkheid om deel te nemen aan korte proeflessen of schrijf je in voor een gratis Personal Training, neem dan contact op met de Schaapskooi.

Ook kan de Schaapskooi je deze dag meer informatie geven over het nieuwe concept 'Reset your Self'. Een challenge waarbij sporten, lezingen, workshops en een mindset cursus centraal staan. Mocht je deze dag niet kunnen dan is er op 22 september een informatieavond. Deze zal om 19.30 uur aanvangen.

Appelplukdag: een uitje voor jong en oud

Zelf appels plukken in de boomgaard van de familie Roelofsen in Gendt. (foto Sjaak Veldkamp)

GENDT - De lekkerste appel pluk je zelf en het is nog gezellig ook. Zaterdag 19 september kunt u tijdens de Nationale Appelplukdag dat zelf ervaren in de boomgaard van Peter en Yvonne Roelofsen in Gendt. Op het erf zijn talrijke activiteiten, voor jong en oud. Op het terras kunt u genieten van een hapje en een drankje. Het programma duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

Yvonne Roelofsen: "De Appelplukdag is voor ons een mooie gelegenheid om mensen met een extraatje gastvrij te ontvangen. Ik geniet er van als ik zie dat jong en oud een fijne dag heeft."

Het programma is gericht op alle leeftijden. Rond de grote notenboom op het erf is een gezellige markt. Met onder andere proeverijen van streekproducten en een palingrokerij. Henk Verhoeven laat de technieken van het ijzersmeden zien. Kinderen kunnen op een ambachtelijke wijze appelsap maken. Met de actie 'Raad het gewicht van deze appel' maakt u kans op een mooi cadeaupakket dat u in onze boerderijwinkel zelf kunt samenstellen. Om 14.00 uur is er een optreden van smartlappenkoor De Notenkrakers.

Er rijdt een appeltreintje naar de boomgaard. Deze pendeldienst is een waar avontuur voor de kinderen. In de boomgaard zijn plukkers aanwezig die de bezoeker alles kunnen vertellen over appelrassen. Die kunnen ook uitleggen dat je een appel niet van de tak trekt maar draait. Ervaar het zelf!

Familie Roelofsen, Flierensestraat 5 Gendt, 0481 421612 www.boerderijwinkeldegeer.nl.

Coop overhandigt cheque aan Nationaal Fonds Kinderhulp

Gerard Koning (l), Commercieel directeur Coop reikt de cheque uit aan Jan Wezendonk (r), directeur Kinderhulp

LINGEWAARD - Coop reikte afgelopen maandag een cheque van 31.680 euro uit aan Nationaal Fonds Kinderhulp. Klanten van de supermarkt konden in juni en juli dit jaar hun statiegeld doneren aan het fonds, waarna Coop het ingezamelde bedrag verdubbelde. Kinderhulp komt op voor de 400.000 kinderen die in Nederland in armoede opgroeien. Met de opbrengst van de statiegeldactie wil het fonds ervoor zorgen dat ook deze kinderen kunnen sporten.

Sinds 2008 organiseert Coop ieder jaar verschillende statiegeldacties voor wisselende goede doelen. Klanten kunnen bij het inleveren van hun lege flessen hun statiegeld doneren aan een goed doel. De opbrengst van de statiegeldacties wordt door Coop verdubbeld. Met de acties is in totaal al meer dan een 1,3 miljoen euro opgehaald.

Elk kind moet kunnen sporten. Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Het fonds helpt de 400.000 kinderen die in ons land opgroeien in armoede op een praktische en kindgerichte manier, met alledaagse dingen. Denk hierbij aan een fiets of kleding, ontspanning, in de vorm van een dagje uit of vakantie, en ontwikkeling, door sport, muziekles of een laptop voor school. Met de opbrengst van de statiegeldactie van Coop zorgt Nationaal Fonds Kinderhulp ervoor dat de kinderen kunnen sporten.


Jan Wezendonk, directeur Kinderhulp: "Kinderhulp is heel erg blij met de donatie van Coop. Een prachtige bijdrage om heel veel kinderen in armoede te kunnen laten sporten. Veel dank aan alle klanten van Coop." Meer informatie staat op www.coop.nl en https://kinderhulp.nl.

Broekman in Huissen opent Real Jeans Store

HUISSEN - Afgelopen donderdag opende Broekman Men's & Women's wear zijn Jeans Store in Huissen. Honderd vierkante meter jeans met de beste jeans merken op dit moment: PME legend/Pepe London/Scotch&Soda Amsterdam/Pearly King.

Het openingsweekend was overweldigend! Het industriële interieur laat je meenemen in een complete andere omgeving van ruige materialen, stoere elementen, en verrassende details. Een wereld vol beleving die alle zintuigen prikkelen. In de spectaculaire Jeans Store is er oog voor details. De store sluit aan bij de wensen en behoeften van klanten. Zo is er een real oplaadpunt voor je smartphone. Én is er de toevoeging van schoenen aan de collectie bij Broekman. In samenwerking met Huisman Schoenmode voert Broekman de merken: PME/Braend/Rehab en Floris.

En er komt nog meer. Broekman is nog lang niet klaar met ontwikkelen van de nieuwste shoptechnieken/diensten voor de klant. Ze blijven in beweging en nieuwe plannen staan al op het punt uitgevoerd te worden.

Broekman is al een geruime tijd online. Onlangs heeft de webshop ook een metamorfose ondergaan. Wat Broekman aan beleving in de winkel brengt doen zij ook online. De vernieuwde webshop is daarmee ook een goede afspiegeling van het bestaande winkelconcept. Tevens blijft communiceren via Social Media belangrijk voor Broekman, daarmee kunnen zij goed inspelen op de klant van 'Nu'.

Jeans Store is gevestigd aan Raadhuisplein 30. Online: www.broekmanmode.nl.

Win 'n racefiets bij Primera

HUISSEN - Primera op De Zilverkamp organiseert samen met de Staatsloterij een langdurige actie waarbij men 'n racefiets en twee complete wielrennersoutfit (shirt en broek) kan winnen.

Wat moet er voor gedaan worden: bij aankoop van een staatslot met xl of 'n oktober-lot krijgt de klant een deelnemerskaartje dat vult hij thuis in en dat bij het volgende bezoek in de daarvoor bestemde bus doet in de Primera. Bij de trekking van 10 oktober wordt het eerste tenue getrokken en bij de tweede trekking (op 10 november) wordt de hoofdprijs en de troostprijs het tweede tenue weggegeven.

Dus op naar Primera op De Zilverkamp om daar uw staatsloten te kopen en mee te dingen naar de mooie sportieve prijzen.

Optreden Black Lace & OrangeLane in De Valom Huissen

HUISSEN - Black Lace en Orange Lane samen op 1 podium! Dat gebeurt tijdens de matinee zondag 20 september van 13.00 tot 18.00 uur in De Valom.Black Lace en Orange Lane hebben in mei van dit jaar in Malgrat de Mar in Spanje opgetreden. De beide bands vinden het leuk om nu samen in Nederland op te treden. Het is voor de bands een Spanje reünie en iedereen is welkom.

De Valom ligt aan de Karstraat 2 inHuissen. De entreeprijs is 7,50 euro; indische catering is aanwezig.

Oud wordt nieuw en nieuw wordt oud! Stijlante: landelijke stijl & brocante

BETUWE - Als het over nieuw gaat, bedoelen we Stijlante, per 1 juli de jonge onderneming van de zussen Liza Fieret en Heleen Bakker. Zij hebben hun passie voor (re)styling van woonaccesoires en kleine meubels ontwikkeld van hobby tot een job!

Stijlante – Landelijke stijl & brocante is een ambulante onderneming, die zich presenteert op markten, fairs, braderieën én via Facebook (www.facebook.com/stijlante). Stijlante richt zich op oud en stoer: brocante woonaccesoires, die heel gemakkelijk ingepast kunnen worden in elke willekeurige interieurstijl. Dit geldt ook voor het stoere, landelijke assortiment, wat beslist niet over het hoofd gezien kan worden. Uiteraard kunt u de dames altijd om advies vragen als het om úw interieur gaat. Ze komen zelfs bij u thuis, hetzij voor advies, hetzij voor een gezellige inloopparty. Want ook dat is een specialiteit van Stijlante: uw huiskamer wordt voor korte tijd een gezellige winkel, waarbij u zelf de klantenkring mag bepalen! U nodigt de mensen uit, Stijlante zorgt voor de sfeer en inrichting. Natuurlijk wordt de gastvrouw op een leuke, passende manier beloond.

Wat u ook zoekt, Stijlante helpt u zoeken! Want het kan natuurlijk altijd gebeuren dat iets wat u zoekt, niet in voorraad is óf nog niet tot het assortiment behoort. Dan gaat Stijlante voor u op zoek! Op de vele nostalgische, gezellige, soms afgelegen plekjes is zóveel leuks te vinden!

Oude spulletjes, een nieuw leven, stoere accesoires, een vernieuwde inrichting, ouderwetse gezelligheid… Kortom: welkom bij Stijlante – Landelijke stijl & brocante.

Onze agenda voor de komende tijd:

19 september Oogstfair 'Het Binnenveld' (Rhenen) – 26 september Brocantefair Opheusden bij Tierelantijn – 3 oktober Schutseverkoping Barneveld – 21 en 22 oktober Jaarmarkt Opheusden.

Hou onze Facebook-pagina in de gaten voor de winterfairs en kerstmarkten!

Gratis bloem of plant van twintig euro

LINGEWAARD -Van woensdag 23 september tot en met zaterdag 3 oktober zijn de 'Kleurrijke Verhalen Dagen'. Op deze dagen krijg je bij besteding van vijfentwintig euro aan bloemen en planten bij de lokale bloemenwinkel, er een gratis plant of boeket bij. Deze actie is bedoeld om te laten zien dat je bij de bloemist meer koopt dan 'zomaar een bloemetje'.


Door mee te doen aan de Kleurrijke Verhalen Dagen onderscheidt de lokale bloemenwinkel zich als vakbloemist. Bij de bloemist vind je een mooi product voor elke gelegenheid. De vakman of -vrouw laat je bovendien graag kennismaken met prachtige, wat minder bekende soorten. Over elke soort kan hij je veel vertellen. Dus wie bloemen en planten koopt, komt ook nog met een vrolijk, inspirerend of nuttig verhaal thuis!

Het is dus zeer de moeite waard om binnen te stappen bij een echte bloemist. En de Kleurrijke Verhalen Dagen zijn een prima gelegenheid om dat te doen, of om er wat extra geld uit te geven. Want wie in de actieperiode 23 september tot en met 3 oktober vijfentwintig euro of meer besteedt aan bloemen of planten, krijgt er een bijzondere plant of een verrassingsboeket (waarde twintig euro) gratis en voor niets bij!
Meer informatie over de Kleurrijke Verhalen Dagen en de deelnemende bloemisten staat op www.kleurrijkeverhalen.nl.

Festival Under the Milky Way

Deaf Charley een van de optredende bands (foto: Gerdien Jansen)

HUISSEN - Ondanks de regenachtige omstandigheden kijkt de organisatie met tevredenheid terug op de tweede editie van het festival. "Natuurlijk hadden we meer publiek willen hebben, natuurlijk lekkerder weer, maar ze laten er zich niet door uit het veld slaan", aldus een van hen.

De derde editie komt er zeker op deze mooie locatie.Terwijl er in de middaguren ook volop vertier was voor de kinderen, kon de pop- en rockliefhebber genieten van een gevarieerd aanbod. In de ochtend werd de organisatie, vanwege ziekte van de zanger, geconfronteerd met de afzegging van de afsluitende band Texas Radio. Naarstig moest worden gezocht naar een plaatsvervangende band en na veel telefoontjes werd uiteindelijk Einfach Kurt vastgelegd. En daarmee bleef het aantal van twaalf bands op twee podia in tact.

De organisatie wil nog kwijt dat er onjuiste berichtgeving is verschenen omtrent de band Black Bottle Riot. In de media werd de suggestie gewekt dat de band op het laatste moment is afgehaakt. Dat is echter geenszins het geval. Al in een vroeg stadium heeft de band aangegeven niet op het festival te kunnen spelen. Het spijt de organisatie dat het op deze manier in de media is verschenen.

De organisatie van festival Under the Milky Way is iedereen dankbaar die heeft meegewerkt aan het festival. De bezoeker, de bands en sponsoren en alle anderen. En... vrijwilligers. Zonder vrijwilliger is er geen festival.

De Vliegende Post Haalderen

HAALDEREN - Op 12 september stonden de laatste vluchten van het seizoen 2015 op het programma. En wel een vlucht vanuit Isnes (175 km) voor de oude duiven en een jonge duivenvlucht vanuit Troyes (421 km) voor de jonge duiven.

De jonge duiven werden gelost om 08.15 uur hieraan deden 145 duiven mee van veertien liefhebbers.

Muller & de Wijse 5 mee 2 pr. 1, 20
W. Geurtz & Zn 20 mee 9 pr. 2, 4, 8, 15, 22, 23, 24, 26, 31
L. Meijer 12 mee 3 pr. 3, 29, 30
Comb. Engelen 16 mee 12 pr. 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 25, 27, 33, 34
A.J. van Olderen 10 mee 1 pr. 7
J. v.d. Scheur 8 mee 2 pr. 9, 28
Chr. Graven 10 mee 3 pr. 10, 21, 36
Th. Rutjes 3 mee 1 pr. 17
H. Leemreise 14 mee 2 pr. 18, 35
Comb. v. Zadelhoff 4 mee 1 pr. 32
H. de Wijse 8 mee 1 pr. 37


De oude duiven vanuit Isnes werden gelost om 10.40 uur en hieraan deden 83 duiven mee van zeven liefhebbers.

A.J. v. Olderen 14 mee 6 pr. 1, 3, 10, 11, 16, 17
W. Geurtz & Zn 10 mee 2 pr. 2, 18
Comb. Weijers 20 mee 6 pr. 4, 12, 13, 19, 20, 21
Comb. van Zadelhoff 10 mee 2 pr. 5, 7
Chr. Graven 8 mee 2 pr. 6, 8
Muller & De Wijse 16 mee 2 pr. 9, 15
Wiltink & Meijs 5 mee 1 pr. 14

Hierbij is er weer een einde gekomen aan seizoen 2015 en krijgen de duiven rust tot volgend jaar maart - april om zich op te maken voor een nieuw seizoen.

Polenmis in Driel

DRIEL - Na de jaarlijkse herdenking bij het Polenmonument in Driel op zaterdag 19 september om 15.00 uur, zal er op dezelfde avond een speciale Mis zijn in de R.K. Kerk in Driel.

Voorgangers zijn: hulpbisschop Mgr. T. Hoogenboom, diaken R. Heinen en de Poolse priester J. Stec uit Cieplice. Met de parochie in Jelenia Góra-Cieplice heeft de R.K. kerk in Driel een speciale band. Deze eucharistieviering is altijd een bijzonder moment van rust en bezinning voor de Poolse gasten tijdens het drukke programma. Het wordt 'Polenmis; genoemd, maar de teksten zijn in het Nederlands en in het Pools. Ook voor Nederlanders is deze viering een bijzondere ervaring.

Ieder is welkom. Het gemengd koor Cantorije zal onder andere Poolse liederen zingen en de muzikale kinderen uit Krakau, ‘Promyki Krakowa’, zullen spelen en de Poolse liederen begeleiden. De viering begint om 18.00 uur.

Herdenkingsbijeenkomst in Oosterhout

OOSTERHOUT - Het monument aan het Vredesplein, dat in september 1998 werd onthuld, wil tijdloos zijn. Het is niet alleen een herinnering aan de oorlogsellende en waarbij we onze daarna verkregen vrijheid vieren, maar ook en vooral een waarschuwing voor geweld in de toekomst.

Op vrijdag 18 september wordt weer de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst bij dit monument aan het Vredesplein gehouden. Dit zal gebeuren in samenwerking met basisschool SamSam (die met ingang van 2012 het monument geadopteerd heeft) met een actieve inbreng van kinderen uit groep 7 en 8, de heer Jan van Baal wethouder van de gemeente Overbetuwe en de Dorpsraad terwijl Con Amore het geheel muzikaal zal opluisteren en begeleiden.

Het programma is als volgt:

De kinderen worden vanaf 18.30 uur bij basisschool SamSam verwacht.

Om ongeveer 18.45 uur vertrekken kinderen, aanwezige ouders, genodigden en andere belangstellenden voorafgegaan door Con Amore in optocht naar het Vredesplein.

19.00 uur aanvang herdenkingsbijeenkomst.

Circa 19.30 uur einde herdenkingsbijeenkomst.

Na afloop van de herdenkingsbijeenkomst wacht de kinderen een traktatie. Inwoners van Oosterhout en andere belangstellenden worden uitgenodigd bij deze herdenkingsbijeenkomst aanwezig te zijn. Omwonenden van de Zandstraat, Dorpsstraat vanaf hoek Zandstraat, Vredesplein en hoek Stationsstraat worden vriendelijk verzocht die dag de vlag uit te hangen.

Oosterhout Bevrijdingsviering 20 september

OOSTERHOUT/LENT - Op 20 september om 10.00 uur wordt in de rooms-katholieke kerk de bevrijding van september 1944 herdacht van Oosterhout en Lent.

Een oecumenische viering van de protestantse streekgemeente Lent Oosterhout Ressen en de R.K.Geloofsgemeenschap Lent Oosterhout Slijk-Ewijk. Het thema van deze dienst luidt: 'Met vertrouwen bouwen aan een nieuwe toekomst'. Voorgangers zijn ds.Dick Kruyt en pastor John Rademakers. In samenwerking met een kwintet van de Muziekvereniging Con Amore en het gelegenheidskoor onder leiding van dirigent Luca Consoli. Organist is Jaap van de Velde.

Bingoavond in Bemmel voor stichting Tikkieerbij!

BEMMEL - Wat reeds drie jaar een zeer succesvolle en gezellige avond is gebleken, wordt ook dit jaar weer voortgezet. Zaterdag 10 oktober is er bingo in zaal De Meierij/Roskam Bemmel.

Op de Dorpsstraat 95 zullen er vanaf 20.00 uur weer spectaculaire prijzen te winnen zijn en de opbrengst van deze avond gaat naar de goede doelen waar stichting Tikkieerbij zich voor inzet dit jaar: De Tikkiering (voor kinderen met een hartaandoening) en De Klup Overbetuwe. Kom ook, speel mee en win! Voor meer informatie kijkt u op www.tikkieerbij.nl.

25 / 32

26 / 32

28 / 32

Hiep Hiep Hoera
Deze Stijnoven Pizzabakker
wordt 40 jaar.

Gefeliciteerd.
Liefs Maaike, Lotje en Mees.

Hiep hiep hoera!
Op 18 September zijn
opa Ger en oma Dorie
40 jaar getrouwd!

Dikke kus Maud, Sofie en Fay.

Hiep Hiep Hoera!
Feline wordt op 17 september, 4 jaar!
Van Harte Gefeliciteerd!
Van: Opa Jo, Oma Nieske, Finn & Pim

Maandag 14 september worden deze 3 vriendinnen alle drie een tiener!
Lieve Sara, Floortje en Sahar, hartelijk gefeliciteerd!
XXX

Hoera! 16 september
zeggen papa en mama...
JA!

xxx Niek & Dané

Na 51 jaar werken is het eindelijk
en feit.
Wiellie mag na 18 september
genieten van zijn vrije tijd!

Gefeliciteerd
De Vermeulentjes

Dit kleine spinnetje mag op 21 september haar 1ste kaarsje uitblazen.
Hiep hiep hoera.

Xxx grote zus en kleine nichtje
Opa's en oma's
Ooms en tante

Oma Dora, Opa Nol,
Opa Johan en Oma Corrie
willen de familie Arissen heel hartelijk bedanken voor het leuke weekend met z'n allen.

Hiep Hiep Hoera!
Dila wordt woensdag 5 jaar

Liefs en dikke kus
opa en om

Lieve schat Tara
Zet hem op in groep 3
We love you

Oma en Opa

Henk & Riet
50 jaar getrouwd
Proficiat
Ignas, Miranda, Rik, Simon
Patrick, Simone, Robin

Hiep hiep hoera
Lynn werd
15 september
6 jaar!

Gefeliciteerd meis,
Dikke kus van papa, mama,
Zoey en Romy

Hoera, Timo 5 jaar
Gefeliciteerd
Dikke knuffel
van Opa, Oma
Sander, Laura en Maud

Deze twee 25 jaar getrouwd en samen 100 jaar oud

ParticipatiePunt Haalderen van start

HAALDEREN - Inwoners van Haalderen starten op maandag 21 september met het Participatiepunt in DeTichel in Haalderen. Tijdens een dorpsbijeenkomst in juni hebben zich hiervoor mensen aangemeld als vrijwilliger. Bij het ParticipatiePunt kan je terecht met allerlei vragen.

Vragen over regels en papieren? Een goed idee voor de buurt? Zorg of Hulp nodig? Andere mensen helpen? Op zoek naar vrijwilligerswerk? Nieuwe mensen ontmoeten? Met al deze vragen ben je bij het ParticipatiePunt aan het goede adres. Het is een plek voor ontmoeting en verbinding met alle mensen en organisaties die in Haalderen actief zijn. In het ParticipatiePunt werken vrijwilligers en professionals van SWL samen. Soms vraagt een vraag om meer professionele ondersteuning. De Participatiemedewerker kan hierbij helpen door je met de juiste personen in contact te brengen.

Daarnaast hebben zich vrijwilligers gemeld die gaan starten met nieuwe activiteiten. Zo zijn er tijdens de openingsuren van het ParticipatiePunt vrijwilligers van de ICT Helpdesk aanwezig voor vragen of problemen met de computer, laptop, tablet of smartPhone.

Ook het Reparcafé, een plek waar kapotte spulletjes een tweede leven krijgen gaat er van start. Vanaf dinsdagavond 29 september van 18.30 – 20.30 uur zullen deskundige vrijwilligers maandelijks aanwezig zijn om kapotte spulletjes te repareren. "Dus ben je nieuwsgierig geworden, op 21 september ben je van harte welkom."

ParticipatiePunt Haalderen is open op maandag 21 en 28 september en daarna eenmaal per twee weken (even) van 13.00 tot 15.00 uur in Dorpshuis De Tichel, Kolkweg 5a in Haalderen.

Guijt en Bataven zeker vier jaar samen verder

Voor de komende vier jaren gaan Guijt en De Bataven er weer vrolijk en sportief tegenaan! Foto: Robert Kuster

GENDT - Afgelopen vrijdag hebben Marco Guijt en Arold de Jong de overeenkomst getekend waarmee is vastgelegd dat partijen na een al meer dan veertigjarige samenwerking, er nog minimaal vier jaar aan vast knopen.

Zowel Marco als Arold begrijpen maar al te goed dat het een unicum in de voetbalwereld is dat een samenwerking al zo lang voort duurt en dat beide partijen hier een heel goed gevoel bij hebben en dit graag willen voort zetten.

Al sinds mensenheugenis zijn Guijt en De Bataven aan elkaar verbonden en voor de komende vier jaren zal deze band vanuit De Bataven nog verder worden uitgedragen. Als hoofdsponsor van de club verbindt Guijt haar naam al jaren aan het eerste elftal als shirtsponsor en ondersteunen ze allerlei activiteiten binnen de vereniging. Of dit nu is voor de aankleding van het hoofdveld met reclameborden en vlaggen, of het aankleden van diverse voetbalteams, ook voor sponsoring van bijv. de Avondwandel-4-daagse voor de jeugd is Guijt altijd bereid samen met de Bataven er een mooi geheel van te maken.

Vanuit De Bataven leefde de gedachte om Guijt toch nog meer exposure te geven binnen de gehele vereniging en regio. Het leek het bestuur een mooie geste om Guijt ook als vaste rugsponsor te laten fungeren en daardoor hun naam te verbinden aan alle jeugdteams. De Bataven had al plannen gemaakt om alle jeugdteams met een uniform clubtenue te laten voetballen in het nieuwe seizoen.

Zowel Marco als ook Cor Guijt vonden dit een heel mooi plan en wilden er graag nog iets extra's aan toe voegen. Voor de komende vier jaren zal Guijt ook de kledingsponsor worden voor alle C-elftallen (vijf stuks). Aangezien de kleding van de nodige E-teams aan vervanging toe was, worden ook deze teams allemaal van nieuwe tenues voorzien door Guijt.

Op deze wijze wil Guijt ook vanuit de jeugdelftallen graag uitdragen dat ze er voor de gehele vereniging zijn. En dat mensen in de voetbalwereld bij de naam Guijt denken aan De Bataven en dat bij de Bataven automatisch de naam Guijt wordt gelinkt.

De presentatie van alle nieuwe tenues voor de jeugdelftallen staat gepland op begin oktober en natuurlijk is Guijt bij die presentatie aanwezig.

Als voorzitter van de vereniging kan Arold de Jong niet vaak genoeg melden dat de samenwerking tussen De Bataven en Guijt er een is met een lange en warme historie en dat er vanuit de vereniging alles aan gedaan zal worden om deze samenwerking ook in de toekomst te continueren. Er dient wederzijds het gevoel te zijn van "een warm bad" in een wereld van sponsoring welke de laatste jaren door de economische crisis fors veranderd is. Meer dan ooit dient er een gevoel van geven en nemen te zijn, het gevoel van partnership met wederzijdse belangen.

Voor de komende vier jaren gaan Guijt en De Bataven er weer vrolijk en sportief tegenaan!

Cursussen digitale fotografie

HUISSEN - In het Gemeenschapshuis 't Zand is woensdag 23 september een informatieavond van 19:30 tot 21:00 uur over een basiscursus digitale fotografie in tien lessen van twee uur.

De start van de cursus is 6 oktober. Er is ook een vervolgcursus digitale fotografie Vervolg: ook tien lessen van twee uur. Deze start op woensdag 7 oktober.

Deze basiscursussen zijn voor mensen in alle leeftijdsgroepen met een passie voor fotografie. Voor iedereen met een spiegelreflex / systeem-camera of een compactcamera, die hun toestel willen leren kennen of meer uit hun camera willen halen en anders willen leren kijken.

Aanmeldingen via mail en telefoon: bart-groenendijk@versatel.nl en 026 7506273.

Handballen… een prachtige sport!

ANGEREN - Op zoek naar een leuke sport voor uw kind die willen gaan sporten, laat hij of zij dan ervaren hoe leuk de handbalsport kan zijn. In teamverband een snelle balsport beoefenen, het is de basis voor jeugd die de beleving in het sporten moet gaan ontdekken.

Behendigheid, snelheid, teamspirit en conditie, het zijn de ingrediënten die de handbalsport in zich heeft en het prachtige sport maken. Als handbalvereniging Angeren zijn we met name op zoek naar jonge handbal(l)(st)ers in de leeftijd van 6 en 7 jaar die kennis willen maken met het handballen. Uiteraard zijn geïnteresseerden van iets oudere leeftijd ook welkom. Je kunt gratis een aantal trainingen mee doen en als het bevalt kun je lid worden van HV Angeren en competitie spelen. Meld je dus aan via info@hvangeren.nl .

Kinderkleding- en speelgoedbeurs Lent

LENT - Op zaterdag 26 september van 10.00 tot 11.30 uur wordt in basisschool De Geldershof, Laauwikstraat 11 in Lent een winterkinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden.

Wat is er te koop? Najaars- en winterkleding van maat 74 tot en met maat 176, regenkleding, sport- en verkleedkleren, speelgoed, kinderfietsen, fietsstoeltjes, autostoeltjes, laarzen, waterschoentjes en sportschoenen.

Hoe verkoopt u? Schone en moderne kleding en compleet speelgoed kan worden ingeleverd op vrijdag 25 september tussen 19.00 en 20.00 uur bij De Geldershof in Lent. Hiervoor moet een inbrengnummer worden aangevraagd via het e-mail adres van de kledingbeurs: kledingbeurslent@hotmail.com. Per inbrengnummer wordt 1,50 euro aan organisatiekosten berekend.

De opbrengst en de eventueel niet verkochte artikelen kunnen zaterdagmiddag 26 september tussen 16.30 en 17.00 uur weer worden opgehaald.

Opbrengst voor het goede doel
Als je iets inbrengt, ontvang je bij verkoop tien procent minder dan de vraagprijs. Als je iets koopt, betaal je tien procent meer dan de vraagprijs. Deze twintig procent opbrengst gaat naar het goede doel. In 2014 is duizend euro overgemaakt. Villa Joep, Stichting kinderen van de voedselbank, Doe een Wens Nederland en KiKa hebben ieder 250 euro ontvangen.

Iedereen is welkom op de beurs op zaterdagochtend 26 september tussen 10.00 en 11.30 uur in basisschool De Geldershof in Lent.

Veluwse Wens Ambulance zoekt vrijwilligers

REGIO - De Stichting Veluwse Wens Ambulance vervult de wensen van niet mobiele (pre) terminale patiënten die alleen nog liggend kunnen worden vervoerd!

"Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die in eigen regio als PR-vrijwilliger de Stichting Veluwse Wens Ambulance als aanvulling op het bestaande team de organisatie willen promoten en op diverse manieren meer onder de aandacht brengen. Heb je interesse en wil je meer weten? Neem dan contact op met: Theo Rosmulder (Coordinator PR/ Fondsenwerving) 06 34479278, t.rosmulder@veluwsewensambulance.nl.

Kleindierenkeuring in Gendt

GENDT - Op zaterdag 19 september houdt de Betuwse Kleindier Vereniging haar jaarlijkse kleindierenkeuring in zaal Im Weissen Rossl in Gendt.

Op die dag worden ruim honderd jonge konijnen, hoenders, dwerghoenders en serama's gekeurd door deskundige keurmeesters. Deze keuring is vrij toegankelijk voor publiek. Vanaf 9.00 uur tot het begin van de middag kan men de keuring bijwonen en de dieren bewonderen.

Rommelmarkt in Huissen Zand

HUISSEN - Op 11 oktober aanstaande verzorgt wijkvereniging 't Zand-Binnenveld te Huissen een rommelmarkt voor gebruikte goederen. Deze wordt gehouden in het gemeenschapshuis aan de Van Wijkstraat te Huissen van 10.30 tot 14.30 uur.

Een tafel (80 x 120) om te verkopen kost 12,50 euro, waarvan 5 euro borg. De borg ontvangt u retour indien u na afloop de plek opgeruimd achterlaat. Het is niet toegestaan om niet-verkochte goederen achter te laten. Tevens ontvangt men twee consumptiebonnen om te besteden bij het gemeenschapshuis op 11 oktober.

Het bezoeken van de rommelmarkt kost 1,50 euro per volwassene (kinderen gratis). Voor de kinderen is gratis ranja aanwezig. "Als u een plek wilt reserveren, dan kan dat tegen contante betaling (bij voorkeur gepaste gepast) tot 8 oktober bij Ine Scholten, Nieuwe Diep 12."

Beweegbegeleiders opgeleid: bewegen voor iedereen

LINGEWAARD - Stichting Welzijn Lingewaard gaat vrijwilligers opleiden tot beweegbegeleiders. Deze beweegbegeleiders ondersteunen mensen bij hun behoefte meer te bewegen wanneer ze geen aansluiting kunnen vinden of zich thuis voelen binnen reguliere beweeggroepen of sportlessen. Dat er behoefte is, blijkt uit het aantal mensen dat via het leefstijlproject graag één op één wil bewegen.

Wat niet iedereen weet, is dat bewegen belangrijk is om je lichaam optimaal te houden. Pijntjes kunnen worden voorkomen en het risico op hart- en vaatziektes worden verminderd door regelmatig te bewegen, gezond te eten, matig tot geen alcoholgebruik, niet te roken en voldoende te ontspannen. Bewegen houdt het lichaam optimaal maar stimuleert ook nog eens het geheugen want door te bewegen maak je nieuwe verbindingen aan in je hersenen.


Bewegen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het is makkelijker gezegd dan gedaan om meer te bewegen. Stichting Welzijn Lingewaard heeft daarom een leefstijlcoach die helpt om uw beweegdoelstellingen te realiseren. Omdat de vraag groot is voor één op één begeleiding bij de realisatie van deze doelstellingen start SWL medio september met het scholen van vrijwilligers tot beweegbegeleider. De groep van zes deelnemers krijgt in een serie lessen handvaten en tips hoe les te geven en hoe om te gaan met het menselijk lichaam. Tevens worden diverse beperkingen behandeld en krijgen zij spel- en sportvormen. Het einddoel van de beweegbegeleiders is om het beweegplan van de deelnemer te ondersteunen en daardoor deelnemers klaar te stomen voor een groepsactiviteit of om voldoende kennis en conditie te krijgen om als individuele sporter verder te kunnen.

Het project Leefstijlcoach wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en Gemeente Lingewaard. De leefstijlcoach word uitgevoerd en vormgegeven door Stichting Welzijn Lingewaard.

Kom proeven en kijken: Betuwse wijn valt in de prijzen

DODEWAARD - De rode Regent-wijn van Betuwse wijngaard 'de S-akker' is in de prijzen gevallen bij de Wijnkeuring van de Lage Landen: een bronzen medaille voor deze op hout gerijpte wijn van oogst 2012.

U kunt deze komen proeven op zaterdag 19 en zondag 20 september. Op beide dagen bent u tussen 13.00 en 17.00 uur welkom op de wijngaard aan de Welysestraat 19b in Dodewaard. U krijgt dan een rondleiding in de wijngaard en uitleg over de wijnmakerij van de wijngaardeniers Teun Geluk en Chris Maan. Als u komt kijken zult u zien dat aan de wijnstokken volop druiven hangen. Een imposant gezicht! De druiven moeten nog ca. 4 weken rijpen voordat ze geoogst worden en voldoende smaak en kleur hebben om goede wijn van te maken.

Wijngaard 'de S-akker' is in 2002 van start gegaan en telt 1300 wijnstokken van de druivenrassen Regent (blauw) en Merzling en Johanniter (beide wit). Doel van de wijngaardeniers is een smaakvolle streekwijn van goede kwaliteit te leveren en de consument te laten zien hoe de wijnstok groeit, bloeit en uiteindelijk tot dat mooie streekproduct kan leiden.

Dit zijn onze laatste open middagen van dit seizoen. Meer informatie staat op www.s-akker.nl, op Facebook of 06 18942586.

Ron Augustus vertelt over 'Dieren in de kunst'

ELST - Creatief Collectief Elst (CCE) opent haar derde lesseizoen op vrijdag 18 september met een voordracht van Ron Augustus in de bibliotheek van Elst.

Ron Augustus, woonachtig in Zetten, is werkzaam bij Microsoft. In zijn vrije tijd geeft hij cursussen kunstgeschiedenis en lezingen die populair zijn in de regio. Hij staat bekend als een enthousiast spreker die alle middelen inzet om zijn publiek te boeien. Deze avond vertelt hij over 'Dieren in de kunst'. Ron gaf deze lezing eerder in het Coda-museum in Apeldoorn.

Zoals Ron zelf zegt: “Door het schrijven van mijn cursussen ben ik enthousiast geraakt over vele vormen van kunst. Ik heb boeiende kunstwerken gezien en prachtige verhalen gelezen. Mijn kennis en enthousiasme deel ik graag met anderen.”

Tussen 20:00 en 20:30 uur kun je informatie inwinnen over een creatieve cursus bij de aanwezige docenten. En natuurlijk kun je desgewenst meteen inschrijven. De cursussen vind je op www.creatiefcollectiefelst en worden geven in de openbare Bibliotheek Elst, Europaplein 1 in Elst

De lezing is vrijdag 18 september; zaal open 20:00; start lezing 20:30 uur. Aanmelden kan via info@creatiefcollectiefelst.nl of via 06 53721720. Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Wereld Alzheimerdag

ELST - Ieder jaar op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Rondom deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor dementie. In het kader daarvan wordt op zaterdagavond 26 september in theater De Kik in Elst een benefietconcert voor Alzheimer Nederland gegeven met als titel 'Muziekherinneringen'.

Muziek en liedjes van vroeger blijven heel lang in het geheugen bewaard, ook bij mensen met dementie. Vaak komen naar aanleiding van de muziek allerlei herinneringen, verhalen en emoties los. Zanger Wes Leurs zal op deze avond veel bekende liedjes van vroeger en anekdotes ten gehore brengen, voornamelijk van Toon Hermans. Dat zal bij vele van u herinneringen oproepen en wellicht tot meezingen uitnodigen. Hij wordt aan de piano begeleid door Elke Rouwmaat.

Iedereen is welkom om te genieten van deze muzikale avond en daarmee tevens een bijdrage te leveren aan de doelstelling van Alzheimer Nederland: een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten. Dit unieke concert vindt plaats op zaterdagavond 26 september van 20.00 tot 22.30 uur in theater De Kik in De Kultuurklup, Dorpsstraat 30 in Elst.

Kaarten (pauzedrankje en hapjes inbegrepen) kosten vijftien euro en zijn vanaf 1 september te koop bij Bruna Elst of te bestellen via www.theaterdekik.nl.

Tentoonstelling September '44

HETEREN - Ook in het Betuws Oorlogsmuseum wordt in deze maand september weer stilgestaan bij deze aangrijpende geschiedenis uit september 1944. Er is een expositie over de Amerikaanse, Engelse en Poolse parachutisten. Maar ook de Engelse Infanterie Divisies worden belicht. Een groot aantal uniformen en persoonlijke voorwerpen staat tentoongesteld.

De meeste uniformen en voorwerpen zijn voorzien van een toen en nu foto van de persoon waar het van is geweest. Op deze manier krijgen deze items een gezicht en heeft het een verhaal. Enkele voorbeelden zijn een Amerikaans uniform gedragen door een veteraan die in 1944 mee heeft gedaan met de bekende Waaloversteek en een Pools uniform uit Driel van een soldaat van de genietroepen. Of een Canadese helm doorzeefd met kogels; deze helm is achtergebleven bij de dijk tussen Heteren en Driel. De persoon die de helm heeft gedragen in september1944 had zijn naam en legernummer in de helm geschreven. Daardoor konden wij alles natrekken. De man heeft in 1944 een engeltje op zijn schouder gehad, de beste man is pas in 1998 overleden.

Deze expositie blijft nog tot eind oktober. Het Betuws Oorlogsmuseum heeft in september extra openingstijden. Van 16 tot 22 september iedere dag geopend van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 17.00 uur. Het museum ligt aan de Onze Lieve Vrouwestraat 36 in Heteren; 026 4722285. Meer info staat op www.betuwsoorlogsmuseum.nl.

Optreden Between Two Rivers

ELST - Op zaterdag 19 september verzorgt het Elster barbershopkoor Between Two Rivers een optreden bij Albert Heijn Theo Driessen aan de Valburgseweg in Elst.

Vijfendertig enthousiaste vrouwen, onder leiding van dirigente Anja Dirkzwager, zullen u laten genieten van een swingend optreden. Er wordt gezongen zonder muzikale begeleiding, de meeste songs zijn vierstemmig. Bent u nieuwsgierig wat barbershop voor genre muziek is? Vanaf 11.00 uur kunt u dat horen en zien. Het eerste deel van het optreden is tot 11.30 uur, dan volgt een pauze en daarna wordt er weer gezongen tot 12.30 uur.

Waterschap Lingetocht

DODEWAARD - De Waterschap Lingetocht op 19 september is de laatste fietstocht van het seizoen bij het 't Versnellertje. De Waterschap Lingetocht is 50-90-110-135 kilometer lang. De routes zijn uit gepijld. De route van de 50 kilometer is ook geschikt voor de e-bikes.

De startplaats is Dodewaard Bonengraafseweg 22 Dodewaard. Vertrektijden: 08.00 - 09.00 uur 135 km; 09.00 -10.00 uur 90 - 110 km; 10.00 - 11.00 uur 50 km.

Waterschap Lingetocht is een mooi fietsgebied van de Betuwe. "Terecht dat we bij de sluiting van het seizoen van uit Dodewaard richting Buren-Beesd-Arkel-Leerdam gaan en daar genieten van het fraaie landschap langs de Linge. Meer info staat op www.het-versnellertje.nl."