De Liemers Helemaal Goed Courant

13 september 2014

De Liemers Helemaal Goed Courant 13 september 2014


Schuttersfeest Schutterij EMM Ooy-Zevenaar

OOY - Op zaterdag 27 en zondag 28 september is er weer het traditionele schuttersfeest bij schutterij EMM Ooy-Zevenaar. Tijdens deze twee dagen worden de bogen bezocht aan de Pannerdenseweg en de Oliemolen.

De naam schuttersfeest zegt het al: Het is het feest van en voor alle schutters en gezien het feit dat ongeveer de gehele gemeenschap lid is van de schutterij wordt het weer een daverend feest. Ook niet-leden zijn natuurlijk welkom en voor de entree hoeft men het niet te laten, want die is gratis onder voorbehoud. "Als bestuur willen wij ook in het bijzonder alle vrijwilligers van harte uitnodigen die al die festiviteiten hebben mogelijk gemaakt."

De muziek wordt op zaterdagavond verzorgd door Kiep Movin' en DJ Henry van Vossen. De muziek op de zondagmiddag vanaf 14.00 uur door Paul Backbier. 'U vraagt en ik speel' luidt het credo van Paul Backbier.

Tevens zijn er diverse mogelijkheden voor iedereen om kennis te maken en deel te nemen aan schiet- en behendigheidswedstrijden. Voor de jeugd is er een springkussen aanwezig. Dat alles natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje.

Samengevat ziet het programma er als volg uit:

Zaterdagavond:
18.15 uur Ophalen koningspaar en kleine rondgang.

20.00 uur Aanvang feestavond met muziek Kiep Movin en DJ Henry.

Zondag:
14.00 uur Aanvang diverse festiviteiten met muziek van Paul Backbier.

Herwen startklaar voor de kermis

HERWEN - Schuttersgilde Vrede & Vriendschap is weer klaar voor de kermis die gehouden wordt van 13 tot en met 16 september. Vrijdagavond is de generale repetitie en bierproeven in De Cluse.

Op zaterdagavond is er om 18.30 uur een schuttersmis met aansluitend een vendelhulde voor pastor en parochie-bestuur. Na de vendelhulde vertrekt de stoet naar de feestzaal in de Cluse en kan het feest echt beginnen. Op zondagmiddag om 14.30 uur is de muzikale rondtocht door Herwen met vendelhuldes bij de erebogen. In de feestzaal zorgt Kiep Movin' van 14.00 tot 18.00 uur voor de nodige stemming. Om de sfeer te verhogen is er buiten van 12.00 tot 18.00 uur een grote braderie.

Op maandag is er om 09.00 uur de loting voor het prijsschieten waarna de schutterij rond 09.30 uur vertrekt naar de vogelstang aan de Oude Waal. Na het prijs- en koningschieten wordt de nieuwe koning naar de feestzaal gebracht waar de prijsuitreiking plaatsvindt en zeventien jubilarissen worden gehuldigd.

Dinsdagmorgen om 08.30 uur vertrekt het gilde naar de ereboog bij 't Hoekje, waar koningin en hofhouding worden afgehaald. Rond 09.30 uur gaat de hele stoet voor het eerst sinds jaren weer naar De Lange Jan, van waaruit rond 10.15 uur wordt afgemarcheerd richting ereboog aan De Kromme Keurbeek en de vogelstang op het plantsoen. Hier gaan de dames strijden om de prijzen en de titel schietkoningin.

De kermis wordt rond middernacht afgesloten met het Wilhelmus en de knallen van de katten-koppen. De muziek wordt verzorgd door Commercial Break en de zaal is 's avonds om 19.00 uur open.

Jaarlijks schuttersfeest en kermis in Groessen

GROESSEN - Het is weer tijd voor het jaarlijks terugkerend schuttersfeest en de kermis in Groessen. Groessen gaat weer genieten van traditierijke dagen en schutterij EMM nodigt eenieder uit dit mee te vieren.

Traditioneel start men op de zaterdag om 18.30 uur met een schuttersmis, waarna het schuttersfeest om 20.00 uur in de schutterstent wordt geopend en het feestgedruis losbarst.

Zondag is een gezellige familiedag, vanaf 11.00 uur is er prijsschieten voor leden in de feesttent, met een fiets als prijs voor de gelukkige. Deze middag wordt muzikaal opgeluisterd door de Original Liemers Musikanten. 's Avonds vanaf 20.00 uur is iedereen weer welkom om te feesten en dansen.

Op maandagochtend is iedereen vroeg in touw. Om 08.00 uur start de optocht door het dorp waarbij de diverse erebogen worden aangedaan. 's Middags vanaf 12.30 uur zal het Koningschieten en vogelknuppelen starten, gevolgd door een gezellige middag in de feesttent. 's Avonds vanaf 20.00 uur is iedereen weer terug en maakt men er weer een geweldig feest van.

Dinsdag vertrekt de Schutterij om 8.30 uur voor een rondgang door het dorp en het afhalen van het nieuwe koningspaar. Vanaf 11.00 uur is de feesttent weer geopend en kan er tot het einde van de middag worden gedanst en gefeest.

s' Avonds vanaf 20.00 uur starten de feestvierders weer om voor een laatste maal uit het dak te gaan! Om 24.00 uur is het dan écht afgelopen, ter afsluiting wordt er een vendelhulde gegeven.

Orkest Kaliber staat van zaterdag tot en met dinsdag garant voor de feeststemming in de tent. De toegang overdag is gratis. De minimale leeftijd voor toegang 's-avonds is zestien jaar en een geldig legitimatiebewijs is verplicht, zowel overdag als 's avonds!

Vrijdag 19 september vanaf 20.00 uur is het afhalen van de kermis,- en dameskaarten en inschrijven van nieuwe leden in Het Schuttershuis; men dient hiervoor een geldig legitimatiebewijs en IBANbanknummer mee te nemen.

Alzheimer Café Zevenaar

ZEVENAAR - Op dinsdag 23 september s er een bijeenkomst van het Alzheimer Café Zevenaar in dienstencentrum De Hooge Bongert van Caleidoz. Het Café is informatief, gezellig en geeft herkenning en steun aan mensen die aan een vorm van dementie lijden maar ook aan hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners.

Het thema voor deze avond is 'Met elkaar in gesprek over dementie'. "Op deze avond willen we graag de bezoekers aan het woord laten om hun ervaringen, gevoelens, vragen, tips en oplossingen met elkaar te delen. Uiteraard mag u ook komen om alleen te luisteren."

Het Alzheimer Café vindt elke vierde dinsdag van de maand plaats. De zaal is open vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Daarna is er tot circa 21.30 uur nog gelegenheid om wat na te praten. De toegang is gratis. Aan de hand van een thema wordt gesproken met een (ervarings-) deskundige en in een gemoedelijke sfeer is voldoende ruimte om met elkaar te praten.

Het Alzheimer Café Zevenaar nodigt iedereen uit om ook eens te komen kijken. Enthousiaste vrijwilligers ontvangen de bezoekers graag. Men hoeft zich niet aan te melden en het eerste kopje koffie of thee is van het huis.

Voor meer informatie of het programma 2014 kan men bellen met het telefoonnummer (0316) 526994.

Caleidoz Welzijn zoekt enthousiaste vrijwilligers

ZEVENAAR - De Vrijwilligerscentrale van Caleidoz Welzijn zoekt vrijwilligers voor de volgende organisaties.

Liemerije zoekt een medewerker voor het bewonerscafé. Taken zijn onder andere drankjes schenken, etenswaar verkopen, kassawerkzaamheden en natuurlijk het brengen van sfeer en gezelligheid in het café. Daarnaast zoeken zij een vrijwilliger die de voorraad aanvult van de winkel van het verpleeghuis en kassawerkzaamheden verricht.

Stichting behoud landgoed Huis Sevenaer zoekt medewerkers voor het slepen, afkorten, kloven en stapelen van hout. Omdat inmiddels ook de appel- en perenpluk is begonnen zoeken zij hiervoor ook vrijwilligers.

De Nierstichting zoekt collectanten gedurende een aantal uren in de week van 14 tot 20 september. Verder zoeken zij een wijkcoördinator die de voorbereiding, uitvoering en afsluiting van de jaarlijkse collecte in de eigen wijk verzorgt.

Voor meer informatie over deze en circa 240 andere vacatures kan men contact opnemen met de Vacaturebank van Vrijwilligerscentrale Zevenaar (maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur, telefoon 0316 243299). Men kan ook kijken op de website www.vrijwilligerscentralezevenaar.nl of een e-mail sturen naar: vacaturebank@caleidoz.nl.

Lezing over autisme

ZEVENAAR - Het Netwerk Chronisch Zieken organiseert een lezing over autisme en levensloopbegeleiding op maandag 15 september van 10.00 tot 12.00 uur in De Hooge Bongert.

190.000 mensen in Nederland hebben een vorm van autisme. Zij verwerken informatie anders, hebben vaak moeite met communiceren en sociale interactie. Beperkingen door autisme verschillen per persoon en kunnen variëren tijdens hun leven.

Autisme heeft gevolgen voor alle levensgebieden. De kans op terugval is groot bij elke verandering. Begeleiding op maat is cruciaal om zich goed te ontwikkelen.

Door het bieden van Levensloop-begeleiding wil Zorgburo De Liemers de mensen met autisme zo begeleiden dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

In de lezing van 15 september zal Louis Sloot verder ingaan op het begrip Levensloop-begeleiding. Inlichtingen worden verstrekt door Tonnie Gevers, telefoon 0316 330135; e-mail: acgevers@hetnet.nl.

Informatie over financiën voor mantelzorgers

DUIVEN - Een mantelzorger ben je als je voor een naaste uit je directe omgeving zorgt die langdurig ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Het kan gaan om je partner, kind, ouder(s), ander familielid of een kennis.

De hulp die je biedt wordt verleend uit liefde, persoonlijke betrokkenheid of een relatie. Je zorgt onbetaald, langdurig en vaak intensief voor deze naaste. Mantelzorg is een taak die veel voldoening kan geven, maar ook ingewikkeld kan zijn en veel van iemand kan vragen. Zo kun je als mantelzorger te maken krijgen met verminderde inkomsten door minder werken, uitkeringen of extra uitgaven (reiskosten, telefoneren, eigen bijdragen van degene die zorg nodig heeft).

Steunpunt Mantelzorg van Mikado en Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) organiseren voor op 16 oktober van 14.00 tot 16.00 uur bij 't Eiland, Eilandplein 302 in Duiven een informatiebijeenkomst over financiën voor mantelzorgers. De middag wordt begeleid door sociaal raadslieden Saskia Kuijers en Patrick Visser. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: waar lopen mantelzorgers op financieel gebied tegenaan, wat betekent minder werken voor het budget, hoe zit het met het (veranderde) inkomen, welke verplichtingen en welke voorzieningen zijn er?

Naast deze thema's is er voldoende ruimte voor andere onderwerpen, om vragen te stellen of om met andere mantelzorgers in gesprek te komen.

Voor informatie/aanmelden of ondersteuning bij mantelzorg kan men terecht bij Mikado's Steunpunt Mantelzorg, telefoon 0316 282032 (maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 11.00 uur) of via mvt@mikado-welzijn.nl.

Vrijwilligers Ronald McDonald zoeken versterking

ARNHEM - Zonder vrijwilligers kan Ronald McDonald Huis Arnhem niet bestaan. Zonder hen geen 'thuis ver van huis'. Zeven dagen in de week, 365 dagen per jaar is het Ronald McDonald Huis geopend. En al die tijd zijn vrijwilligers onmisbaar.

Als vrijwilliger in een Ronald McDonald Huis kunt u op allerlei manieren de handen uit de mouwen steken. Er is vooral vraag naar allround vrijwilligers die zorgen dat alles in het Huis schoon en netjes is, de telefoon beantwoorden, gasten in- en uitschrijven, nieuwe gasten rondleiden en een luisterend oor bieden als daar behoefte aan is. Deze vrijwilligers maken van het Huis een warm thuis.

In Ronald McDonald Huis Arnhem logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in Revalidatie Medisch Centrum (RMC) Groot Klimmendaal of Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Ook kunnen zij het Huis bezoeken om gebruik te maken van de gezellige huiskamer, keuken, speelkamer, computerruimte en sport- en spelzaal. Daarnaast zijn gezinnen met een kind dat hulpmiddelen nodig heeft ook van harte welkom om in het Ronald McDonald Huis Arnhem vakantie te vieren.

"Bent u op zoek naar een leuke vrijwilligersbaan in een huiselijke omgeving? Dan bent u bij Ronald McDonald Huis Arnhem aan het juiste adres! Tijdens de vrijwilligersbanenmarkt op 20 september in Arnhem, Weerdjesstraat 168 in café Geniet tussen 11.00 en 14.00 uur zijn enkele vrijwilligers van ons Huis aanwezig en willen u graag van informatie voorzien. Kijk eens op www.kinderfonds.nl/huis-arnhem/word-vrijwilliger voot meer informatie."

Tweede BTML: voor de bui binnen

DUIVEN - Op een zonovergoten Horsterpark in Duiven werd zondag de tweede Bert Timmer Memorialloop gehouden. Bijna vijfhonderd deelnemers hadden zich hiervoor ingeschreven.

Onder de deelnemers waren er 52 voor de eerste kidsrun. Het deelnemersveld op de vijf kilometer kende een sterke deelname van regionale toppers. Uiteindelijk werd Frank Futselaar eerste met een knappe tijd van 15:45. Dit betekende ook, dat het parcoursrecord die vorig jaar op naam van Coen de Wit stond was verbeterd met 32 seconden. Frank klokte in 15:45. Tweede op de 5 km heren was voor Dahir Hassan met 15:53, derde werd Jay Sauer met een tijd van 16:15. Bij de dames werd Bregt Sloot eerste met een tijd van 19:08. Ook hier werd het parcoursrecord verbeterd met liefst een dikke vier minuten van Saskia Brouwer.

Tweede bij de dames werd Manon Mensink in 19:23 en derde werd Heleen Fritschy in 20:53. De tien kilometer leverde bij de heren een eerste plaats op voor Dorus Arts in een tijd van 34:03. Tweede plaats voor Dirk Londema in34:51 en derde werd Arjen ter Heide in een tijd van 37:326. Bij de dames leverde de tien kilometer een overwinning op voor Eline de Jong in 40:52. Tweede werd Renee Tijdink in 43:15 en derde werd Natasja Korda in 47:22. Zowel bij de dames als de heren op de tien kilometer leverde geen verbetering van het parcoursrecord op. Jammer, dat de laatste lopers een onvergetelijke hoosbui over zich heen kregen. Dit versnelde ook de prijsuitreiking bij de heren. De organisatie heeft te kennen gegeven, dat de doelstelling 'hardloopwedstrijd voor de gehele familie' meer dan geslaagd is. Ook het goede doel van dit jaar kan rekenen op de uitreiking van een AED.

Stichting Seniorclub: trefpunt voor ouderen

DUIVEN - Stichting Seniorclub het trefpunt voor ouderen aan het Eilandplein 300 (ingang aan de vlielandlaan) naast De Waddenborg start het nieuwe seizoen in de eerste week van september weer met sjoelen, bingo, koersballen, biljarten, jokeren, bridgen, klaverjassen, hobby en handwerken, quilten, gymmen voor ouderen, schilderen en tekenen.

Op 18 oktober is er een klaverjas- en jokertoernoooi. Met een leuke loterij, een hapje en een drankje kan het een leuke middag worden. De kosten zijn inclusief een kopje koffie of thee en lekkere hapjes vier euro. De zaal is open om 12.30 (consumpties voor eigen rekening).

Inlichtingen bij Fred Oostendorp: 0316285037 / 0613255521 en bij Harry Theuns: 0316 262050.

Passage vrouwenbeweging

ZEVENAAR - Na een vakantieperiode, die in juli onderbroken werd door een 'koffiemorgen', begint Passage Zevenaar aan het nieuwe seizoen.

Het jaarprogramma is klaar en het bestuur is blij dat zij weer mooie, leerzame, maar vooral gevarieerde avonden kan aanbieden.
Een kleine greep hieruit: Een ervaringsdeskundige vertelt op humoristische wijze, over 'Hoe om te gaan met slechthorendheid', De geschiedenis van glas. Hoe worden glaskralen gebrand en sieraden gemaakt, Leven met gevoelens van eenzaamheid en verdriet. En nog meer aansprekende onderwerpen.

Op 16 september houdt Boekentaal Mondiaal een dag voor lezers. Dit zal zijn in theater 'Theothorne' aan het Callunaplein in Dieren. Literaire lezing door Jolien Manassen. Tijdens het middagprogramma treedt Josha Zwaan op (schrijfster van het boek 'Zeevonk').

De start van de maandelijkse Passage-avond in Zevenaar zal zijn op woensdag 17 september in Ons Huis aan de Dr. Honigstr 3; de aanvang is om 19.30 uur. De heer Bonhof uit Wapenveld komt deze avond 'waardevolle kunstschatten' beoordelen....! Geïnteresseerden kunnen 0316 524620 bellen voor meer informatie.

Informatie-avond over dementie en domotica

WESTERVOORT - Keten Dementie De Liemers organiseert voor op 25 september van 19.30 tot 21.30 uur in Kulturhus De Nieuwhof in Westervoort een informatieavond over dementie en domotica.

Tijdens de informatieavond zal informatie gegeven worden over dementie en in het bijzonder over het gebruik van domotica. Ineke Klijntjes casemanager dementie zal vanuit haar ervaring en expertise met u in gaan op de mogelijke gevolgen voor degene met dementie en zijn of haar mantelzorgers. Ondersteuning van dit proces kan gegeven worden door toepassing van domotica. Onder domotica vallen alle denkbare technische hulpmiddelen die eraan kunnen bijdragen dat de persoon met dementie zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Enkele voorbeelden hiervan zijn een dwaaldetectiesysteem, deurbel met bewakingscamera of een SOS telefoon. Tijdens deze bijeenkomst is er voldoende ruimte om vragen te stellen of om met andere mantelzorgers in gesprek te komen. Hierbij zijn ook een medewerker van Diafaan, WWZ-loket en steunpunt Mantelzorg Mikado aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Voor informatie/aanmelden of ondersteuning bij mantelzorg kan men terecht bij Mikado's Meldpunt Vrijwillige Thuishulp/ Steunpunt Mantelzorg, telefoon 0316 282032 (maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en11.00 uur).

Avond in Het Braamhuis over voeding en kanker

ZEVENAAR - Het Braamhuis is een inloophuis in Zevenaar voor iedereen in de Liemers die geraakt is door kanker. Voor op 24 september organiseert Het Braamhuis een themaavond met als onderwerp voeding en kanker.

De avond wordt verzorgd door de heer Peter Haima, hij is moleculair bioloog en werd in 2010 zelf geconfronteerd met de ziekte. Tijdens de avond vertelt hij over zijn eigen ervaringen met kanker en hoe hierdoor zijn interesse in voeding en leefgewoonten is ontstaan.

Op deze avond leert de deelnemer dat goede en slimme voeding een belangrijke bijdrage levert aan gezond worden en gezond blijven. Haima legt uit wat men naast de reguliere behandelingen zelf kan doen om gezond te worden en gezond te blijven. Door simpele maar slimme aanpassingen van voedingsgewoonten kan men zelf een belangrijke bijdrage leveren aan zijn gezondheid. Tijdens de lezing krijgt men praktische tips en recepten. Daarnaast is er een proeverij van eenvoudige maar heerlijke gerechten. Een inspirerende avond voor iedereen die geïnteresseerd is in voeding en leefwijze.

De avond start om 19.00 uur en duurt tot ca. 21.30 uur. Zich aanmelden kan via info@braamhuis.nl, 0316 332111 of 06 83109358. Het adres is Reisenakker 12 in Zevenaar (schuin tegenover de uitrit van het ziekenhuis).

Het enige echte Liemers Oktoberfeest...

ZEVENAAR - Zaterdag 25 oktober vindt voor de vierde maal het enige echte Liemers Oktoberfeest plaats in Party- en Bowlingcentrum de Griethse Poort in Zevenaar.

Het Oktoberfeest zal rond de klok van 19.45 uur geopend worden met een optreden van de Original Liemers Musikanten. De Original Liemers Musikanten bestaat uit 25 leden en is verdeeld in de volgende secties: Flugelhorns, Tenorhorns, Klarinetten/Dwarsfluit, Trombones, Bas, Slagwerk, Accordeons en Zang.

Vanaf 21:30 uur zal de hoofdact, Wahnsinn, het podium betreden. Wahnsinn staat al meer dan tien jaar bekend om zijn muzikale liveshows, gebracht door negen rasmuzikanten, die als een orkaan over het publiek denderen. En met liveshow wordt ook echt live bedoeld. Geen bas uit keyboards, tuba uit accordeons of electrodrums. Elke sound die je hoort, komt uit het instrument dat daarvoor gemaakt is. Een strakke blazerssectie, überdikke drum, bass sounds, pompende tuba solo's vette gitaren en stralende accordeon-licks, overgoten met een heerlijk zoete saus van vier Wiener Sängerstimmen.

Wahnsin is één van de weinige volledige live bands die het apres-ski-oktoberfest repertoire echt serieus neemt en aangevuld met Hollandse kneiters en popsongs al menig feest heeft gemaakt tot een sensatie dat zijn weerga niet kent.

Wilt u dit mooiste en gezelligste Oktoberfeest van de Liemers van dichtbij meemaken? Kaarten zijn telefonisch te bestellen via (06) 51654971 of (06) 22203223. Bij bestelling van tien kaarten of meer, kost een kaart geen vijftien maar tien euro. Losse kaarten kunnen besteld worden via www.oktoberfeest-zevenaar.nl en kosten vijftien euro per stuk.

Stichting 'Varen met Joop' stopt met varen

DUIVEN - Na jaren met een tomeloze inzet en heel veel plezier, boottochten te hebben georganiseerd voor ouderen en gehandicapten stopt Joop definitief met varen. Al eerder kondigde Joop aan dat hij met zijn project wilde stoppen. Hij liet zich echter overhalen nog een paar jaar door te gaan, maar nu is het einde definitief.

"Ik heb getracht het project aan een nieuw bestuur over te dragen, maar dat is niet gelukt. Dat betekent niet dat ik geen mensen kon vinden die het stokje wilden overnemen. Het project overnemen in de zin zoals ik dat voorstond werd echter heel moeilijk. Dat gold voor mij eigenlijk ook. Om in deze financieel moeilijke tijden voor zowel ondernemers als voor de overheid, is het moeilijk gebleken om jaarlijks de benodigde donaties bijeen te krijgen om de bootreizen van Stichting Varen met Joop voor de deelnemers kosteloos te organiseren.

Een tochtje zonder eigen bijdrage voor de gasten is altijd de eerste insteek van de Stichting geweest. Op deze wijze hebben in die afgelopen enentwintig jaar vele duizenden mensen genoten van dit jaarlijkse uitje. Misschien hou ik teveel vast aan waarden die door de tijd achterhaald raken, maar ik sta daar nu eenmaal voor. Als anderen de tochten op een manier gaan organiseren, die misschien meer past in deze tijd, juich ik dat van harte toe, maar ik zou moeite hebben als dat onder de vlag van 'Varen met Joop' zou gebeuren."

Ik wil verder nog graag al diegenen die mij en de Stichting Varen met Joop in de afgelopen enentwintig jaar hebben gesteund hartelijk danken. Zonder hen was mij dit nooit gelukt.

Verder acht ik het niet uitgesloten dat ik in de toekomst andere projecten opzet. Ik kan nu eenmaal slecht stil zitten en er is nog genoeg te doen.

Stichting Varen met Joop. Joop Reimerink, voorzitter; telefoon 06 23630319; e-mail.varen.met.joop@hetnet.nl; www.varenmetjoop.nl.

Weerbaarheidstraining voor kinderen

ZEVENAAR - Vanaf woensdag 8 oktober organiseert jongerenwerk Caleidoz Zevenaar weer een weerbaarheidtraining voor alle kinderen in de leeftijd van acht tot en met twaalf jaar.

Voor kinderen die gepest worden, weinig zelfvertrouwen hebben of gewoon niet zo sterk in hun schoenen staan, ontwikkelde gediplomeerd docente Seraja Schreuder deze weerbaarheidtraining. Zij leert de kinderen fysieke en mentale weerbaarheid technieken, zodat zij zichzelf kunnen verdedigen, hun emoties beter leren kennen en beheersen en daardoor weer lekker zichzelf kunnen zijn. In de training staan plezier, sport en respect voor elkaar centraal.

De training wordt vanaf 8 oktober elke woensdagmiddag gegeven van 16.15 tot 17.15 uur en duurt totaal tien weken. De training wordt gehouden in jongerencentrum 4ALL aan de Engeveldweg 4 in Zevenaar. De kosten voor de gehele training bedragen veertig euro. "Stuur voor meer informatie of om je op te geven een mail naar b.vanhall@caleidoz.nl."

Ehbo-cursus in Lobith/Tolkamer

LOBITH - Bij voldoende deelname zal er weer een cursus voor EHBO en hartreanimatie/AED worden georganiseerd.

"Alleen bij voldoende deelname hopen wij donderdag 25 september te beginnen. Totaal aantal deelnemers is twaalf. Dit is een volledige cursus. Er zijn veertien lessen met aansluitend een examen."

Aanmeldingen via e-mail ehbo_lobith_tolkamer@chello.nl of telefonisch 0316 543609 /06 51659390. Per post: Graaf Ottoweg 74 6915 VZ Lobith, ter attentie van secretaris e.h.b.o. de heer A.A. van de Kamp.

Open Podium in De Lantaern Zevenaar

ZEVENAAR - Op 13 september om 21.00 uur geeft muziekcafé De Lantaern aan De Hooge Bongert een speciale Open Podium-avond vol comedians en acteurs, de avond wordt afgesloten met rustgevend snarenspel om bij te komen van de verwondering, de bewondering en de verwachte lachbuien. De toegang is gratis.

Dennis van Aalst–Stand up comedian volgde 'comedy workshops' bij comedians als Leon van der Zanden, Roel C. Verburg, Berit Companjen, Jeroen Pater en Chris van der Ende. Zijn voorstelling heet 'Fluorhappen', dat zegt genoeg. Het bezoeken van zijn voorstelling in De Lantaern is geheel op eigen risico. De enige garantie die je bij hem hebt, is dat hij kaal is.

Jacob Jan Voerman is verteller en luisteraar en zijn eerste theaterproductie heet 'Spiegels'. Hoe kun je jezelf zijn? Verpakt in een liefdesverhaal van drie pubers, in gevecht met het leven en met zichzelf. Natka voert haar strijd met de jeugdzorg, het onderwijs en en-passant ook met de zorg, omdat ze een taakstraf heeft in een verzorgingshuis.

Daan van der Hoevenzoekt als stand-upcomedian altijd de grens op. En komt daarom graag helemaal naar Zevenaar. "Humor moet wrijven, humor moet iets los maken. Mensen die echt humor hebben zijn sombere mensen. Want humor is vertaald verdriet."

Langer Houdbaar is een enthousiaste theatergroep met vijf leden uit Nijmegen. Ze beoefenen verschillende soorten van theater.

Bert Pruis speelt 'fingerstyle country blues', ook wel 'fingerpicking country-style blues' genoemd. Kenmerkend is een 'alternating bass': een doorlopend boem-boem. Daaroverheen wordt dan op de hoge snaren de melodie gespeeld. Deze melodie volgt vaak de zang.

Meer informatie staat op www.delantaern.nl.

Zeven nieuwe jeugdleden bij Malletband Sint-Andreas

De Music Kids tijdens hun zeer geslaagde optreden van 7 juli, samen met de malletband Sint-Andreas

ZEVENAAR - De Malletband is zeer verheugd met de nieuwe aanwas van zeven nieuwe jeugdleden. Zij starten op 4 september met hun muzieklessen.

In april heeft schutterij Sint-Andreas, het muziekprogramma Music Kids voor de eerste keer opgestart. Doel hiervan was, om kinderen kennis te laten maken met de muziek van onze malletband.

Na negen weken oefenen, hebben ze Music Kids tijdens de kermismaandag (7 juli) afgesloten met een optreden. Voor de gehele schutterij, hebben zeven kinderen, een zeer geslaagde uitvoering gemaakt. Hierna was het tijd voor een welverdiende vakantie.

Nu begin september gaan alle zeven kinderen verder met het muziek maken bij de malletband. "Heb jij ook zin gekregen om muziek te maken bij de malletband? Kom dan op een donderdagavond vanaf 19.00 langs in ons schuttersgebouw Sint-Andreas, Oude Doesburgseweg 1 in Zevenaar. Wil je meer weten over de schutterij Sint-Andreas, bezoek op internet www.st-andreas-grieth.nl of op facebook. Wil je je al aanmelden bij de malletband, dan kan dat via de mail: j.brouwer57@upcmail.nl."

Kerkdiensten in De Liemers

H. Antonius Abt Loo

Zondag 21-09 11.00 Zie Duiven

regioviering

St. Werenfridus Westervoort

Zondag 14-09 09.30 Woord en communie Pastor Smits D-H koor

Maandag 15-09 14.30 Viering Meridiaan Pastor Doornbusch

Dinsdag 16-09 15.00 Viering Wilgenpas Ds. Hiemstra

Zondag 21-09 11.00 Zie Duiven regioviering

Vrijdag 26-09 09.00 Eucharistie en uitstelling Pastoor Thanh

Zaterdag 27-09 19.00 Woord en communie Diaken van Zundert cantor

Zondag 28-09 12.30 Eucharistie Fr. Firas Irakese Thomasparochie

H. Remigius Duiven

Zondag 14-09 11.00 Eucharistie Pastoor Thanh/diaken van Boven D-H koor (gezamenlijke ziekenzalving)

Zondag 21-09 11.00 Eucharistie (startviering) Pastoresteam Werenfriduskoor/ D-H koor Duiven/ Dameskoor Loo (regioviering)

Dinsdag 23-09 15.00 Viering Thuvine Pastoor Thanh D-H koor (gezamenlijke ziekenzalving)

Zondag 28-09 11.00 Eucharistie Pastor van Merm/diaken van Zundert D-H koor

H. Andreas Groessen

Zaterdag 13-09 19.00 Woord en communie Diaken van Boven In BetweenZaterdag

20-09 18.30 Eucharistie (schuttersviering) Pastoor Thanh EMM/St.Andries/Herenkoor

Zondag 21-09 11.00 Zie Duiven regioviering

Zondag 28-09 09.30 Woord en communie Diaken van Zundert Herenkoor

Stilte Leren: noodzaak in hectisch leven

REGIO - Stilte is altijd aanwezig, als je er maar voor open staat. Stilte is een noodzaak in de hectiek van het leven. Steeds meer mensen hebben behoefte aan stilte, vanwege de snelheid van ons bestaan (computer, smart phone, social media). We zijn voor iedereen altijd en overal bereikbaar, dus moeten we kiezen waar, wanneer, voor wie en hoe we bereikbaar willen zijn.

De belangrijkste keuze is 'nu even niets"' even stilte of rust vinden bij jezelf. Stilte is een moment van op adem komen. Wekelijks kan men op maandag van 19:00 tot 20:00 uur en/of vrijdag van 08:00 tot 09:00 uur binnenlopen op Ph. Gastelaarsstraat 13, om te mediteren.

Voor het komende najaar zijn daarnaast de volgende activiteiten gepland:

7 oktober start de cursus mandala tekenen, die gegeven zal worden in het Kunstlab. Daar wordt op 7 september (vanaf 12:00 uur) een demonstratie gegeven over hoe een mandala wordt getekend en vervolgens ingekleurd.

30 september en 23 december: stiltedagen

26 oktober, Dag van de Stilte

In de Gasthuiskerk in Doesburg een middagvullend programma "Stilte spreekt", waarin vanuit tal van disciplines een beeld van stilte wordt gegeven.

21 – 23 november: stilteweekend

30 november: lezing 'De kracht van stilte' in het CODA-museum in Apeldoorn.

Meer informatie over de verschillende activiteiten en aanmelden voor deelname: www.stilteleren.nl of telefonisch: 0313 474774.

Nieuw Najaarsfestival 13 en 14 september in Zevenaar

Foto: Ed Mantel

ZEVENAAR - Het Najaarsfestival, georganiseerd door St. Muziekstad Zevenaar wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Op zaterdag is er voor de eerste keer de Cito Benelux On Stage. Er zijn deze dag diverse optredens van gezellige en goede bands.

Op het podium Markt/Weverstraat zal 's middags van 13.30 tot 17.00 uur Buddy Friends garant staan voor een heerlijke sound bij de terrasjes. Op Muldershof geeft Crash Out ze van katoen en op het Raadhuisplein speelt Down by the River een Tribute to Neil Young. Deze band maakt met een paar noten muziek die mensen raakt.
's Avonds wordt het een super spektakel met de Booming Piano's. Dit optreden is niet uit te leggen, dit moet je gezien hebben. In ieder geval zal het Raadhuisplein swingen.

De zondag staat helemaal in het teken van de Stolwijk Kelderman Dweilorkestendag. Een kleine 10 dweilorkesten laten flink van zich horen en strijden om de fel begeerde gouden dweil. Het is een feest om naar de uitgedoste orkesten te kijken en een genot om naar de vrolijke noten te luisteren. Kortom tijdens deze koopzondag is er veel vertier in het centrum en dus zeker de moeite waard om er even uit te lopen. Muziekstad Zevenaar heet u van harte welkom!

Start sportinstuif in Didam

DIDAM - De wekelijkse sportinstuif voor mensen met een verstandelijke beperking is weer gestart op woensdag 27 augustus in sporthal De Muizenberg in Didam.

Vijftig enthousiaste sporters uit zeven gemeenten in de Achterhoek en Liemers kwamen weer sporten. Een groep van 15 sporters ging met vrijwilligers op de tandems in de omgeving van Didam een fietstocht maken. Een kleine groep maakte een wandeling door het dorp. De overige sporters waren in de sporthal bezig met trampolinespringen, zaalvoetbal, badminton, tafeltennis, sjoelen, op het springkussen en nog meer spellen.

Op zaterdag 27 september wordt het jaarlijkse Euregionale Liemers Zaalvoetbaltoernooi voor de 24e keer georganiseerd in sporthal De Muizenberg. De aftrap is om 10.00 uur. ("Wij kunnen nog vrijwilligers gebruiken voor de activiteiten in de sporthal.")

Informatie bij Hermien Hendriks telefoon 0316 224561 of Joke Bosman telefoon 0316 223565.

Tot de herfstvakantie gratis volleyproeven!

WESTERVOORT - Volleyballen bij Actief '81, dé recreatieve volleybalvereniging van Westervoort e.o. smaakt altijd naar meer. Wie na een paar weekjes proefdraaien heeft gemerkt hoe leuk het samenspelen is, blijft vanzelf nog even hangen om na te praten.

Actief '81 telt ongeveer honderd leden die naast volleybal ook andere activiteiten delen. De nazit is altijd belangrijk voor de teamspirit, dat merkten we ook bij ons beach-evenement waar 54 teams hun opwachting maakten. Voor iedereen die van (recreatief) volleybal houdt biedt Actief '81 in Westervoort tot de herfstvakantie de gelegenheid om gratis mee te spelen. Normaal is het al goedkoop (vanaf elf euro per maand), maar nu dus een unieke kans om de keuze wat makkelijker te maken.

Proef de sfeer bij Actief '81 waar op verschillende niveaus wordt gespeeld. Schuif aan in het veld met gemengde teams, in de heren- of damescompetitie, kom snuffelen bij de herenrecreanten of de gemengde groepen die ook mee doen in de recreantencompetitie of zoek aansluiting bij de damesteams. Met name het competitieteam dames 1 (3e klasse, liefst middenaanvalsters), de heren dinsdagavond en de woensdagavond gemengd hebben nog ruimte. Maar in elke groep word je uiteraard welkom geheten!

De speelavonden in de Nieuwhof zijn op maandag van 21.00 tot 22.30 en op dinsdag vanaf 19.30 tot 22.30 uur. Op woensdagen wordt er vanaf 20.30 tot 22.00 uur op meerdere niveaus in Sportsplanet De Pals gespeeld.

Meer over Actief '81 staat op www.actief81.nl of te verkrijgen via mail: secretariaat@actief81.nl.

Flats van Klara: goed gebruik in Pannerden

PANNERDEN - Al jaren is het bij RKPSC een goed gebruik dat een koe haar behoefte doet op het veld na een wedstrijd van het eerste elftal. Dat zal dit jaar ook weer gebeuren.

Op zondag 21 september zal voetbalvereniging RKPSC haar 'Flats van Klara' houden. Na de thuiswedstrijd tegen Sprinkhanen zal een koe van een plaatselijke agrarier haar behoefte doen op het hoofdveld van RKPSC. Omstreeks half vijf zal de koe haar opwachting maken.

Het veld van RKPSC is denkbeeldig ingedeeld in vakken van drie bij drie meter. Voor een bedrag van twee euro vijftig kan men een gokje wagen. De hoofdprijs is 450 euro.

In week 36 zal een huis aan huis actie worden gehouden waarbij het mogelijk is een of meerdere vakken te kopen. Het bedrag dat wordt opgehaald door de selectie van het eerste elftal van RKPSC komt ten goede aan de kas van RKPSC.

Kassa van Het Musiater weer geopend

ZEVENAAR - De zomervakantie is weer voorbij. En het dagelijks leventje weer begonnen. Maar niet getreurd: de kaartverkoop voor het komende seizoen is weer van start gegaan.

Zoals men gewend is, heeft Het Musiater weer een fantastisch aanbod aan voorstellingen klaarstaan. Gestart wordt vrijdag 12 september met Een Goed Nest (try out) naar een boek van Tessa de Loo om vervolgens op zondag 21 september in sprookjesachtige sferen te zijn bij de voorstelling Sneeuwwitje (try out) met Maud Mulder en Geert Hoes. En dit is nog maar het begin…

De kassa is vanaf dinsdag 2 september weer geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 11:00 tot 14:00 uur. Daarnaast is de kassa ook vijfenveertig minuten voor aanvang van elke voorstelling geopend. Voor vragen kan men tijdens de openingstijden bellen naar 0316 524477. Uiteraard zijn de kaarten ook online te bestellen op www.hetmusiater.nl.

Symposium 25 jaar reddingshonden RHWW

DUIVEN - Dit jaar bestond de Stichting reddingshonden RHWW uit Duiven vijfentwintig jaar. Al meer dan vijfentwintig jaar staan vrijwilligers klaar om hulp aan te bieden bij een vermissing.

Elk jaar worden zij regelmatig ingezet om met hun trouwe viervoeters te zoeken. Het vijfentwintigjarig bestaan willen zij niet zomaar voorbij laten gaan. Op 21 juni organiseerden zij een open dag waar iedereen was uitgenodigd om te komen kijken hoe de honden werken en wat er zoal meer komt kijken bij het oplossen van een vermissing.

Als afsluiting van het jubileumjaar organiseren de mensen van de RHWW op 6 november een symposium waar genodigden van verschillende diensten bij elkaar komen om kennis en ervaringen met elkaar te delen. De titel van het symposium is 'Samen sterk door samenwerken tijdens vermissingen'

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de AVR. De AVR is een onderneming die oog heeft voor de lokale samenleving en goede initiatieven ondersteund. Als hoofdsponsor van het symposium laat de AVR zien betrokken te zijn in de maatschappij, en een steentje te willen bijdragen om de medemens te helpen als deze hulp behoeft.

De RHWW is erg blij met deze ondersteuning en wil de directie en de medewerkers danken voor het vertrouwen dat zij geven. De uiteindelijke doelstelling van het symposium is om samen met betrokken diensten en organisaties het oplossen van vermissingen te verbeteren.

SDZZ 1 in het nieuw

ZEVENAAR - In aanloop naar het voetbalseizoen 2014-2015 is SDZZ 1 in het nieuw gestoken door een aantal sponsoren.

Dankzij de firma's Pola en Toorank werd de selectie voorzien van nieuwe tassen en presentatiepakken. Sporthuis Willems zorgde voor inloopshirts voor het team en poloshirts voor de technische staf. Op bijgaande foto de trotse selectie van SDZZ 1, die langs deze weg haar sponsoren hartelijk wil bedanken voor de investeringen.

R.K. Sint-Martinus Kerk Giesbeek

Zondag 7 september, Schuttersmis, H.Eucharistieviering, Vicaris H. Pauw, 10.00 uur, Caeciliakoor + Gregorius

Zondag 14 september, geen, Open Monumentendag en Brede Blik op Kunst, 11.00 - 17.00 uur.

Zondag 21 september, Pastor H. Eerkens, Oecumenische viering te Lathum, 10.00 uur, Jeugdkoor For You

Nieuwe trainingsmethodiek werpt meteen vruchten af

DUIVEN - Zestig jeugdtrainers van DVV kregen afgelopen vrijdag een nieuwe trainingsmethodiek uitgelegd.

De VTON-methodiek is een leeftijdspecifiek en methodisch opgebouwd trainingsprogramma dat alle trainers digitaal krijgen aangereikt. De methodiek moet zorgen voor structuur binnen de jeugdopleiding en dat jeugdspelers met meer plezier beter leren voetballen.

Op de foto fungeert de E2 van DVV als oefengroep. De methode had gelijk effect, want de volgende dag kegelde de jeugdige oranjehemden het sterke Vorden E1 uit het bekertoernooi.

Programma Het Musiater in Zevenaar

ZEVENAAR - Zondag 21 september wordt in Het Musiater om 14.00 en 16.30 uur Sneeuwwitje de Musical opgevoerd. De toegangsprijs exclusief consumptie is vijftien euro.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat is de leukste familiemusical van het land? Dat is natuurlijk Sneeuwwitje de Musical. De cast van Van Hoorne Entertainment staat ook dit jaar weer garant voor ruim vijf kwartier plezier voor de hele familie. Maud Mulder speelt de mooie prinses Sneeuwwitje en de rol van stoere jager zal worden vertolkt door Geert Hoes. Uiteraard zorgen ondermeer Sandra Dijkstra en Michael van Hoorne (die onder andere te zien was als Titus in Doornroosje en Govert in Assepoester), voor een aantal hilarische, kluchtachtige scènes. Afgewisseld met mooie muziek en ondersteund door een beeldschoon decor en uitbundige kostuums is Sneeuwwitje De Musical met recht de mooiste familiemusical van het land.

Kom verkleed!
Maar wie is nu eigenlijk de mooiste van het hele land? Kom verkleed naar het theater en doe mee aan de Sprookjesmodeshow. Je maakt dan ook nog eens kans op mooie prijzen. Na afloop van de voorstelling ontmoet je alle acteurs uit de voorstelling in het echt, tijdens een uitgebreide Meet & Greet in de foyer.

Promotieles 'Liedbegeleiding op akoestisch gitaar' (vanaf 21 jaar). Het Musiater biedt ook dit lesjaar 'Liedbegeleiding op akoestisch gitaar' aan. In deze cursus wordt aandacht besteed aan het spelen van basisakkoorden in groepsverband. Het uitgangspunt van deze cursus is het moeiteloos kunnen begeleiden van diverse songs op akoestisch gitaar.

19.30 – 20.15 uur Liedbegeleiding op akoestisch gitaar voor beginners

20.15 – 21.00 uur Liedbegeleiding op akoestisch gitaar voor gevorderden

Docent is Chris van Tienen, e promotie is gratis op dinsdag 23 september in Het Musiater, Zevenaar. "Geeft u op voor de gratis promotieles door uw naw-gegevens te mailen naar info@hetmusiater.nl onder vermelding van 'promotieles liedbegeleiding op akoestisch gitaar'. Graag daarbij vermelden of u zich voor de beginners of gevorderden les aanmeldt. Hier zijn geen kosten aan verbonden."

Cursus Djembé voor volwasseen

Voor iedereen die geïnteresseerd is in percussiemuziek en trommels uit Latijns Amerika en Afrika, biedt Het Musiater vrijdag 26 september van 19.30 tot 21.00 uur de cursus 'Djembé voor volwassenen'. Voor deze starterscursus is het bespelen van een slagwerkinstrument of het lezen van noten geen vereiste. Er komen verschillende aspecten aan bod tidjens deze cursus, zoals techniek, ritmiek, samenspel, structuur en soleren.

Docent is Martin Bernhard. "Geeft u op voor de gratis promotieles door uw naw-gegevens te mailen naar info@hetmusiater.nl onder vermelding van 'promotieles Djembé'.

Het Musiater is gevestigd aan Bommersheufsestraat 62 in Zevenaar; www.hetmusiater.nl; telefoon 0316 524477. Openingstijden kassa:

Dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11.00 en14.00 uur en drie kwartier voor aanvang van een voorstelling. Reserveren is ook mogelijk via www.hetmusiater.nl.

Theatervoorstelling Schaduwen in Zevenaar

Foto: Henk van Zwam

ZEVENAAR - Theatergroep IJsbloemen uit Zevenaar speelt op 26 en 27 september de bijzondere theatervoorstelling 'Schaduwen' van Martine Faber in het Musiater in Zevenaar. De aanvang is 20.15 uur. 'Schaduwen gaat over de taalstoornis afasie. De regie is in handen van Jannie Oudendijk.

'Schaduwen' is het verhaal van de actrice Maria. Na een beroerte is zij eenzijdig verlamd en kampt met de taalstoornis afasie. Om haar moeder uit haar depressieve isolement te halen, vraagt dochter Ellen de ex-man van Maria om hulp. Samen herleven ze belangrijke momenten uit hun leven en bloeit de liefde weer op. Toch is het juist liefde die er voor zorgt dat Maria een drastisch besluit neemt.

Foto: Henk van Zwam
Foto: Henk van Zwam

In 'Schaduwen' wordt het contrast tussen de rijke gedachtewereld en de trivialiteit van de mogelijke gesprekken duidelijk. Omdat Maria alleen het woord schaduwen kan zeggen verwoorden twee jongere alterego's Maria's gedachten.

Professioneel violiste Symone Boerstoel zal live met moderne en klassieke stukken de diverse scènes aan elkaar spelen. Ook onder de bijzondere flashbackscènes zal haar prachtig vioolspel te horen zijn.

Met het theaterproject 'Schaduwen', gespeeld en gemaakt door mensen uit de Liemers, wil regisseur Jannie Oudendijk uit Babberich de problematiek van de taalstoornis afasie begrijpelijk en visueel onder de aandacht brengen in een prachtige en geloofwaardige voorstelling.

De acteurs en actrices komen uit diverse podiumverenigingen uit de regio. Het zijn Christa Visker, Celina Derksen, Theo Harmsen, Alice Engelen, Robert en Lisan Bisselink en Gerda Kornelius. Luuk Wanders Productions staat garant voor de prachtige en bijzondere technische effecten. Voor meer informatie: j_oudendijk@hotmail.com.

Kashmiryoga als weg naar mindfulness

DIDAM - Eén uur in de week oefenen vanuit het tastgevoel: bewust worden van en bewegen binnen de grenzen, die het lichaam aangeeft. We zijn zó gewend om die grenzen te overschrijden en daardoor spanning op te bouwen in lichaam zowel als geest!

Yoga als kunst van het ontspannen: weer leren om in het Hier en Nu te zijn, de rust in jezelf terug te vinden. In het dagelijks leven beter in je vel zitten en bij jezelf te kunnen blijven waardoor je minder energie verliest.

Kashmiryoga is geschikt voor iedereen en voor alle leeftijden Je hoeft niet lenig te zijn of ervaring te hebben. De bijeenkost is op de woensdagavond van 20.30 tot 21.30 uur in Het Raland aan Reinskamp 6 (andere zijde Bredeschool) voor sportvereniging JVO. Een proefles is gratis.

Informatie staat op www.reikimasterbernadette.nl en wordt gegeven door Bernadette van der Ende (ruim twintig jaar docente voor JVO), telrfoon 026 3219051.

Muzikale avond bij 't Nut in Lobith

LOBITH - Op dinsdag 23 september geeft het duo Mulder & Van Gorkum een muzikale voorstelling in Lobith waar ze te gast zijn bij 't Nut. De twee muzikanten zullen liedjes in het Nederlands en in het Liemers dialect ten gehore brengen voor leden van 't Nut alsook voor andere belangstellenden uit de gemeente Rijnwaarden en uit Elten.

De liedjes variëren van klein en breekbaar tot vrolijk en levenslustig. De interactie met het publiek maakt elk optreden van Paul en Frans anders, zeg maar gerust uniek.

Frans van Gorkum is al veertig jaar actief in het dialectgebeuren: hij schrijft, vertelt verhalen en zingt in de streektaal. Geboren Zevenaarder is gefascineerd met het effect dat dialect heeft: "Je kunt er emoties mee overbrengen en feest mee maken!"

De in Tolkamer geboren en getogen Paul Mulder treedt al vele jaren op als zanger en gitarist en speelt met grote overgave zijn eigen geschreven liedjes die hij liefkozend 'handgemaakt' noemt. Sinds 2011 treden de twee muziekvrienden op als Mulder & Van Gorkum. Onlangs heeft het muzikale duo zijn tweede album gepresenteerd.

De muziekavond begint om 19.30 uur in Partycentrum Schipperspoort aan de Dorpsdijk 30 in Lobith. Leden hebben gratis toegang. Niet-leden zijn welkom tegen een betaling van 2,50 per persoon.

Informatieavond Lourdesreis

REGIO - Volgend jaar wordt namens de parochie HH Vier Evangelisten weer een bedevaartreis naar Lourdes gehouden in samenwerking met het Aartsbisdom Utrecht. De reis met de TGV (hoge snelheidstrein) is van 1 mei tot en met 9 mei.

Het is een reis voor kinderen, jongeren, zieke en gezonde mensen. Voor de parochie is voor veertig personen plaats gereserveerd in de TGV onder deskundige medische en verpleegkundige begeleiding.

Er wordt een informatieavond gehouden op woensdag 8 oktober om 19.30 uur, in de Herberg aan de Dorpstraat 107 in Westervoort. Voor reserveringen en/of vragen kunt u terecht bij de contactpersonen van het Lourdeswerk.

Zich aanmelden voor de vrijblijvende informatieavond van 8 oktober kan voor 25 september bij een van de volgende contactpersonen: Westervoort: Leny Jansen, 026 3116382; Ingrid ten Brinke 0263118394, Loo: Marian Startman, 0316 264256; Duiven: Loes Jansen 0316 261078; Groessen: Marieke Vis 0622528498 en Theo van Ditshuizen 0316 528216.

Bent u toe aan een nieuwe uitdaging?

Zoals bekend bieden wij van de Scouting Subanhara Liemersgroep de kinderen en jongeren van Zevenaar en omstreken een uitdagende vrijetijdsbesteding. Dit is onder andere mogelijk dankzij een enthousiast leidingteam. Wil jij hier deel van uitmaken?

Je krijgt de mogelijkheid om deze jeugdgroep (15-18 jaar) te begeleiden tot zelfstandige, avontuurlijke en zelfredzame jongeren. De Explorers zijn een groep die zelf hun opkomsten inplannen en voorbereiden. Eens in de 3 maanden hebben ze een moment waarop ze op hun Explorerszolder hun ideeën en plannen met elkaar overleggen. Voorbeelden hiervan zijn: abseilen, klimmen, badderen in een eigengebouwde hottub, het bouwen van een vlot, samen koken, etc.

De huidige leden van de leiding zijn minimaal 21 jaar oud, zijn enthousiast en gemotiveerd. Ze werken in teamverband maar soms ook alleen.

Het is niet nodig om ervaring in de Scouting of leiding te hebben. De leiding leert van elkaar, en er is ook een mogelijkheid tot eigen ontwikkeling. Daarnaast is er voor de leiding ook een uitgebreid activiteitenaanbod, van onder andere sport en spel, outdoor en creativiteit.

Zie jij dit als een nieuwe uitdaging? Neem dan vrijblijvend contact op met de groepsbegeleiding. Zij zijn te bereiken via: groepsbegeleiding@subanharaliemersgroep.nl, of via het contactformulier op de website: www.subanharaliemersgroep.nl.

Kleindierenshow in Schuttersgebouw

LOBITH - De Lobithse Kleindiervereniging Oude Rij Lobith houdt dit jaar op 20 en 21 september haar jaarlijkse verenigingstentoonstelling. Op deze show zullen de leden van de vereniging de jonge dieren aan het publiek showen en zullen de dieren voorzien worden van hun aller eerste beoordeling. Met deze eerste beoordeling zal ook een basis gelegd worden voor de rest van het tentoonstellingsseizoen.

Tijdens de show zal het publiek kunnen genieten van een groot aantal dieren waaronder konijnen, hoenders, cavia's, hamsters en allen in een groot aantal verschillende rassen en kleuren.

Nieuwe Locatie

Voor Oude Rijn zal het dit jaar de eerste keer worden dat ze te gast zijn in het clubgebouw van Excelsior. Het vinden van een locatie voor een kleindiertentoonstelling is niet altijd even gemakkelijk. Vooral door de dieren en het materiaal wat gebruik wordt. Excelsior heeft hier zeker geen moeite mee. "Als echte Lobithse verenigingen waren we het dan ook vlug eens en mochten we elkaar de hand schudden op een goede samenwerking voor nu en in de toekomst."

Men is welkom om de show in het clubgebouw Excelsior, Sportlaan 14 in Lobith te bezoeken. De openingstijden zijn: zaterdag 20 september van 14.00 tot 20.00 uur en zondag 21 september van 10.00 tot 17.00 uur.

Gemeente Duiven kan niet zonder Natuur- en Milieueducatie

DUIVEN - Tijdens de commissievergadering bleek overduidelijk dat de gemeente Duiven niet zonder Natuur- en Milieueducatie (NME) kan. Liefst tweeduizend kinderen van de Duivense basisscholen uit de groepen drie tot en met acht gaven aan NME belangrijk te vinden. De kinderen hadden wensen, ideeën en meningen op papieren boombladeren geschreven. Enkele kreten zijn: "School wordt saaier zonder NME", "Dan leren we nooit meer wat van de natuur".

Naast al deze creatieve en spontane reacties waren er vier sprekers die specifiek inspraken voor het behoud van NME in de Liemers. Zo sprak Cor Feenstra als vrijwilliger van NME (voorheen directeur van De Wiekslag). Hij prees de kennis en de infrastructuur van NME. Volgens hem heeft NME de kennis en ervaring die leerkrachten niet hebben.

Marieke Ankoné van IVN Gelderland had haar verhaal afgestemd op drie pijlers: 1. Natuur- en Milieueducatie werkt, 2. De gemeente heeft NME nodig om haar beleidsdoelen te realiseren en 3. De maatschappelijke winst van NME is veel hoger dan de relatief lage kosten ervan.

Schooldirecteur Ans Spee van basisschool Het Klokhuis hekelde de gedachte dat jarenlang allerlei contacten zijn opgebouwd die nu ineens van tafel geveegd worden. José van Kempen, leerkracht van basisschool De Kameleon, was vooral te spreken over de professionaliteit van de NME medewerkers. Zij sloot af met de zin: "Verleen ondersteuning aan NME, doe het in naam van het milieu en de natuur. Doe het in naam van de kinderen!".

Volleybalvereniging Reflex zoekt teamspelers

DUIVEN - Volleybalvereniging Reflex in Duiven biedt de oplossing om eens per week even los te komen van de alledaagse beslommeringen van ieders wellicht hectische leven.

Reflex heeft drie gemengde recreantenvolleybalteams. Op dinsdagavond trainen Recreanten 1&2 van 21.00 tot 22.30 uur in Triominos. Op woensdagavond traint recreanten-3 van 20.00 tot 21.30 uur in de sportzaal van het Huis van Droo.

Nieuwkomers mogen na aanmelding de eerste maand gratis en vrijblijvend meetrainen. "U kunt daardoor zelf een team uitkiezen, waar u zich het beste thuis voelt. Wij bieden u ontspanning en gezelligheid in teamverband die u goed zal doen.

Heeft u interesse en wilt u een actiever en sportiever leven twijfel dan niet en neem contact op met de recreanten coördinator van Reflex : jackbuermans@hotmail.com."

"Aarzel niet en kom in actie. U zult er zich goed bij voelen. U bent welkom in onze gezellige volletbalverenging!"

Frühshoppenconcert met de Haaksberger Muzikanten

BABBERICH - Op zondag 28 september van 11.00 uur tot 14.00 uur spelen de Haaksberger Muzikanten uit Haaksbergen in het Kulturhus De Borg in Babberich.

Met de Haaksberger Muzikanten haalt drumfanfare Sint-Jan uit Babberich een Egerländerorkest van formaat in huis. Egerländermuziek die gespeeld wordt zoals Ernst Mosch het bedoeld heeft. De toeschouwer krijgt onvervalste Egerländermuziek te horen door een orkest dat op dit gebied zijn mannetje staat. De prachtige Egerländer klanken worden afgewisseld met stemmingsmuziek en een enkele solo. Een zangtrio maakt het geheel compleet.

Het orkest staat onder leiding van dirigent Hugo Masselink. Kaarten kosten 8,50 euro in de voorverkoop en zijn te reserveren via email (marcowormvwm@gmail.com) of per telefoon (06 20002019). Kaarten aan de deur kosten tien euro.

Ontmoeting ouders van jonge mantelzorgers

Foto: Jacques Kok

DUIVEN - Veel kinderen en jongeren maken mee dat bij hen thuis iemand langdurig ziek is. Een vader, een moeder, een broer, een zusje of een thuiswonende opa of oma. Deze kinderen helpen thuis mee, allemaal op hun eigen manier. We noemen hen Jonge Mantelzorgers. Eén op de vier jongeren is mantelzorger.

Opgroeien in een thuissituatie waar iemand langdurig ziek is gaat niet altijd zonder zorgen. Jonge Mantelzorgers stellen zich soms terughoudend op of nemen juist te veel verantwoording binnen het gezin. Om daarmee de ouders, die immers al genoeg zorgen hebben, te willen ontlasten. Wat juist weer een extra zorg kan zijn voor ouders van een jonge mantelzorger.

Brigitte Kok en Angelique Hekkers, beiden ervaringsdeskundigen, organiseren in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg van Mikado, een avond voor ouders van Jonge Mantelzorgers. Op deze avond kunnen ouders die in gelijkwaardige situatie zitten elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek raken, ervaringen uitwisselen en/of hun zorgen delen onder het genot van een kopje koffie of thee.

De avond is op 17 september van 19.30 tot 21.00 uur in Het Huis van Droo, Fuutstraat 42 in Duiven. Deelnemen is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Voor informatie of ondersteuning kan men contact opnemen met Joke Smit, coördinator Steunpunt Mantelzorg Mikado, telefoon 0316 250700 of mail: jsmit@mikado-welzijn.nl.

Hulp bij lezen van e-books bij de bibliotheek

LIEMERS - Onder de slogan 'Allemaal Digitaal!' organiseert de Bibliotheek Liemers maandelijkse themabijeenkomsten en wekelijkse inloopspreekuren in de vestigingen Duiven, Westervoort en Zevenaar.

Medewerkers van de Bibliotheek bieden hulp bij alle mogelijke vragen op het gebied van digitaal lezen. Geadviseerd wordt om bij de wekelijkse inloopspreekuren uw eigen e-reader/ tablet/laptop/smartphone mee te nemen. Wie meer wilt weten over toepassen van apps of digitaal downloaden van informatie kan bij de bibliotheek terecht.

Men is welkom op de inloopspreekuren: Bibliotheek Duiven: elke dinsdagochtend 10.00 tot 11.00 uur; Bibliotheek Zevenaar: elke dinsdagmiddag 15.30 tot 16.30 uur; Bibliotheek Westervoort: elke woensdagochtend 10.00 van 11.00 uur. De inloopspreekuren in Zevenaar worden georganiseerd in samenwerking met Caleidoz Computersoos.

Naast de wekelijkse inloopspreekuren staan er voor de komende tijd ook de volgende themabijeenkomsten op de planning:

15 september: App's met taalspelletjes (in het kader van de Week van de Alfabetisering);

15.00-16.00 uur in Bibliotheek Zevenaar, 19.00-20.00 uur in Bibliotheek Duiven;

13 oktober: Digitaal leren lezen (voor vragen over het lezen van e-books) 15.00-16.00 uur in Bibliotheek Westervoort, 19.00-20.00 uur in Bibliotheek Duiven.

Lezing Daan Heerma van Voss

ZEVENAAR – Op donderdag 25 september zal Daan Heerma van Voss een lezing geven over zijn werk bij Rebers Boek en Buro aan de Marktstraat in Zevenaar.

Daan Heerma van Voss is de auteur van vijf romans, waaronder Het land 32 en De vergeting en zal die avond vertellen over: 'schrijven en schrijvend leven.' Het land 32 is genomineerd voor de Halewijnprijs, die in november van dit jaar uitgereikt gaat worden. De lezing begint om 20.00 uur, de winkel is open vanaf 19.30 uur, kaarten voor deze avond zijn te verkrijgen bij Rebers Boek en Buro en kosten vijf euro.

Aktie inentingen voor dieren bij Groenrijk Zevenaar

ZEVENAAR - De dierenarts van dr. Woof! is 19 september van 13.30 tot 15.00 uur bij GroenRijk Zevenaar aanwezig.

Iedereen is welkom op de afdeling DierenRijk om zijn hond, kat, konijn of fret te laten vaccineren of te laten chippen. Ook puppy's en kittens kunnen behandeld worden. "Wij hebben paspoorten en de vaccinaties voor het eerste jaar bij ons. Voor de konijnen gebruiken wij het nieuwe vaccin dat een heel jaar bescherming geeft tegen myxomatose en VHS. Als de huisdieren mee gaan naar het buitenland kunnen wij de verplichte vaccinatie tegen hondsdolheid geven. Deze is drie jaar geldig binnen de EU. Tijdens onze vaccinatieakties betaalt u geen consult. Tijdens de dierenartssessie is er een proeverij van Prins!"

Happy Hour Lindus bij Liemers College

ZEVENAAR - Elke derde dinsdag van de maand organiseert Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers, een bijeenkomst voor haar leden.


Op 16 september vindt de opening van het seizoen plaats bij één van de leden: Het Liemers College. Harald Wiggers en Harry Klein Koerkamp heten die dag de leden welkom op het nieuwe locatiegebouw in Zevenaar Oost, locatie Landeweer. Na een korte presentatie is er de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen door het nieuwe pand.

Aansluitend zal Ruud Veltenaar op geheel eigen wijze de aanwezigen meenemen in zijn visie op de toekomst. Ruud is een geboren spreker en een bevlogen verhalenverteller. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en International Business Management aan Harvard. Zijn visie, inzichten en humoristische anekdotes zijn gebaseerd op meer dan vijfentwintig jaar ervaring als ondernemer en bestuurder bij bedrijven als McKinsey, Volmac, Raet, Wegener en Planet Internet.


De catering zal die avond verzorgd worden door Welling Catering. De leden van Lindus zijn vanaf 17.00 uur welkom aan de Stationspoort 36 in Zevenaar.

Jay Jay's Border Jazzmen bestaat vijftien jaar

DOETINCHEM - Zondag 14 september opent Jay Jay's Border Jazzmen het nieuwe seizoen bij Doe Jazz'81. menan 14.30 tot 17.00 uur in Hotel-Bistro De Kruisberg aan de Kruisbergseweg 172 in Doetinchem.

'Jazz uut den Achterhoek' werd het handelsmerk van dit enthousiaste orkest, dat weliswaar in hoofdzaak dixieland vertolkt, maar tot aan de dag van vandaag zoekt naar de "Borders" van de jazz. Met onder andere country, latin- jazz en close-harmony heeft de band vanaf het beging een breder publiek dan alleen doorgewinterde dixieland liefhebbers voor zich weten te winnen.

Hoewel de bezetting in de afgelopen jaren ingrijpend is veranderd -ook twee muzikanten uit Twente maken deel uit van dit in oorsprong Achterhoekse orkest- klinkt de sound van het orkest nog even fris als in 1999.

Jay Jay's Border Jazzmen kan zich nog steeds verheugen in een grote populariteit. De band treedt regelmatig en met succes op in jazzclubs door geheel Nederland en op bekende festivals, zoals in Domburg en 's Hertogenbosch. Niet vreemd is het, dat de 'Border-jazz' van JJBJ ook bij onze Oosterburen gretig aftrek vindt.

De bezetting: Petro Wijnen: trompet/zang; Geert Mentink: trombone/zang; Peter van den Bremen: klarinet,sax en zang; Rob Koch: banjo/gitaar; Tom Brunsveld:bas/ zang; Willem van den Toorn: drums/zang.

De entree voor leden en CJPhouders bedraagt 3,50 euro; leden passe-partout gratis, niet-leden betalen tien euro.

DCS hield succesvolle instuif meidenvoetbal

ZEVENAAR - Zaterdag 30 augustus hield de prestatiegerichte familievereniging DCS uit Zevenaar weer haar jaarlijkse meideninstuif.

Ondanks dat de weersomstandigheden niet optimaal waren, kwamen er toch ruim vijftig enthousiaste meiden naar sportpark Hengelder om kennis te maken met het meidenvoetbal. Onder bezielende leiding van vele vrijwilligers werd er een circuit afgelegd waarbij de deelneemsters kennis konden maken met vele facetten van voetbal.

Tussendoor was er natuurlijk ruimte voor een versnapering en na afloop kregen alle deelneemsters een goody bag mee naar huis.

Wat de organisatie opviel was dat dit jaar ook vele jonge meiden heel bewust naar deze middag kwamen omdat ze liever in een team spelen met meiden dan gemengd met jongens. Door het grote enthousiasme is daarom ook besloten om dit jaar nog een E meidenteam in te gaan schrijven voor de competitie.

"Heb jij of jouw dochter de meideninstuif gemist en wil ze toch kennis maken met het meidenvoetbal bij DCS stuur dan een mail naar meidenvoetbal@svdcs.nl . Zet in deze mail duidelijk je naam; geboortedatum en telefoonnummer dan kijken we in welk team je een keer kunt meetrainen."

DCS start met E meidenteam

ZEVENAAR - Dat het meidenvoetbal in Zevenaar en omstreken zeer populair is, zien ze bij DCS. Steeds vaker komen er meiden uit de gehele Liemers een kijkje nemen bij de meiden van de prestatiegerichte familievereniging DCS.

Tijdens de voetbalinstuif bij de prestatiegerichte familievereniging DCS uit Zevenaar op zaterdag 30 augustus was zowel op de ochtend als de middag de opkomst van enthousiaste meiden groot.

Dit seizoen voetballen er meidenteams in competitie verband in de D, C en A afdeling en op de zondag een damesteam. Binnen de E en F afdeling voetbalden de meiden gemengd tussen de jongens.

Door het grote enthousiasme van vele meiden om samen in een meidenteam te spelen is dan ook besloten om ook voor dit jaar een E meidenteamin te gaan schriijven in competitieverband.

Vanaf heden is er dus de mogelijkheid bij DCS om vanaf negen jaar in een meidenteam te komen spelen. Het E meidenteam zal op een halfveld voetballen met zeven bij zeven en zal tweemaal per week gaan trainen.

"Heb jij of jouw dochter interesse in het meidenvoetbal bij DCS stuur dan een mail naar meidenvoetbal@svdcs.nl. Zet in deze mail duidelijk je naam; geboortedatum en telefoonnummer dan wordt gekeken in welk team je een keer kunt meetrainen."

Een avond met Midas Dekkers

DIDAM - Maandag 10 november komt Midas Dekkers vanaf 20.00 uur in Bibliotheek Didam vertellen over zijn nieuwe boek De kleine verlossing of de lust van het ontlasten.

De avond is georganiseerd in het kader van Nederland Leest. De kaartverkoop voor deze avond is gestart. Kaartjes à tien euro (met biebpas 7,50 euro) zijn te koop aan de balie van Bibliotheek Montferland. (www.bibliotheekmontferland.nl, www.voordeelmetjebiebpas.nl).

Fadoconcert in Horsterpark

DUIVEN - Zondagmiddag 14 september om 13.45 uuur geeft het trio A Companhia Inspirada een fadoconcert op het terras van het theepaviljoen bij de kinderboerderij in het Horsterpark van Duiven. Bij regen is het concert binnen.

De groep, opgericht in 2008, brengt eigen bewerkingen van Portugese fado's van bekende vertolkers als Amália Rodrigues, Ana Moura, Maria da Fé. Fado is het Portugese levenslied, ontstaan in de arme wijken van Lissabon rond 1830. Het zijn liederen vol weemoed en heimwee die de gemoedstoestand van de ziel (saudade) weerspiegelen. Maar het trio laat ook de vrolijke en speelse kant van de fado doorschemeren. Daarnaast brengen ze Spaanstalige traditionals uit vooral Latijns Amerika.

Zangeres Fransie Leenders van het trio zingt al heel lang fado en heeft zichzelf daarbij begeleid op gitaar. Ze wilde zich echter meer op het zingen concentreren en heeft in beide gitaristen, Henk Ankoné en Louis Roes, uitstekende begeleiders gevonden. De entree is gratis. Meer informatie staat op www.acompanhiainspirada.webnode.com.

Verkeersveiligheid rondom De Overlaat

TOLKAMER - Basisschool De Overlaat wil dat er een eind komt aan de verkeersoverlast. Met name als de school in Tolkamer begint en uitgaat ontstaan gevaarlijke situaties als ouders per auto hun kind brengen en halen. De overlast is op verzoek van de school en de wijkagent in kaart gebracht door de politie. De resultaten zijn dinsdagmorgen 2 september overhandigd aan verkeerswethouder Hans Winters van Rijnwaarden.

De Overlaat is gevestigd in de kern van Tolkamer met smalle straten. De fietsenstalling is gelegen aan de doodlopende weg 't Laantje. Met name daar en in de bocht van de Tolstraat voor de school ontstaan vrijwel dagelijks gevaarlijke situaties.

De schoolorganisatie heeft de afgelopen jaren diverse activiteiten ontplooid. Zo wordt er ieder jaar een verkeersproject gehouden, doen leerlingen mee met het landelijk verkeersexamen en worden ouders regelmatig geïnformeerd over de parkeermogelijkheden rond de school.

Ook de Ouderraad heeft haar steentje bijgedragen. Zo werd verschillende malen een 'duimenactie' georganiseerd, waarbij groenen (goed) en rode (fout) duimen werden uitgedeeld met aanwijzingen hoe het beter kon. Drie jaar geleden werd op initiatief van de OR gestart met opgeleide verkeersbrigadiers. Deze ouders zijn gestopt, omdat zij te maken kregen met agressieve reacties van andere ouders.


Wethouder Winters zegde toe om samen met de politie en de school naar oplossingen te zullen zoeken, maar hij wees er ook op dat ouders die hun kind met de auto brengen en halen voor een heel belangrijk deel medeverantwoordelijk zijn voor de situaties die rond de school ontstaan.

Loopgroep WestDuif met nieuwe startersgroep

DUIVEN/WESTERVOORT - Loopgroep WestDuif start op donderdagavond 25 september om 20.00 uur weer met een nieuwe hardloopcursus met een degelijke opbouw voor de beginnende hardloper. Bij deze cursus is het ook mogelijk twee keer begeleid te trainen. Een training bestaat dan uit een BootCamptraining gericht op hardlopen. De trainingen worden gegeven door een ervaren Atletiekunie/Cios trainer.

Naast de begeleide trainingen krijg je ook een opbouwschema mee. Dit schema helpt je om van nul naar vijf kilometer te trainen. De cursusperiode wordt afgesloten met een gezamenlijke vijf kilometer. Dit is geen wedstrijd, het is een bevestiging van je eigen mogelijkheden. Om blessures te voorkomen is het beter om in dit stadium nog geen wedstrijden te lopen.

Inmiddels zijn ook weer de vaste trainingsgroepen van de loopgroep gestart, hardlopen voor gevorderden, Nordic Walking, BootCamp (heavy of light). "Wanneer je al wat kilometers in de benen hebt is het mogelijk om eens mee te trainen. De trainingen zijn gebaseerd op intervaltrainingen. Hierdoor word je sneller en sterker. Doordat je in een groep traint is het effect ook veel beter.

Wanneer je belangstelling hebt voor de hardloopbegeleiding van de opstart groep of in een van de bestaande hardloop- of Nordic Walkinggroepen kun je contact opnemen met 06 25164626 of kijksn op www.loopgroepwestduif.nl."

Virtuoos op accordeon in Filmhuis Zevenaar

ZEVENAAR - Zondagochtend kan men opnieuw genieten van Nihad Hrustanbegovic. Eén van de beste accordeonisten ter wereld koppelt met speels gemak klassieke muziek als De Vier Seizoenen aan jazz, wereldmuziek en pop.

De kleine Nihad kreeg zijn eerste accordeon toen hij negen was en hij floreerde. Tijdens zijn opleiding in Bosnië viel de jonge accordeonist drie keer op het nationale muziekconcours in de prijzen. Door de oorlog gedwongen kwam hij in 1994 naar Nederland. Hij studeerde aan het Artez Conservatorium in Arnhem en slaagde cum laude.

Hrustanbegovic staat nu als solist op vele podia in verschillende landen. Hij trad op in Het Concertgebouw in Amsterdam. Verder leverde hij gestaag solo albums af en werkte samen met musici als Al Di Meola, Grace Jones, Mozes Rosenberg en de groep Flairck. Het Parool noemde hem: 'Eén van de beste accordeonisten ter wereld.' En Trouw schreef: 'Wat Pablo Casals voor de emancipatie van de cello betekende en Astor Piazzolla voor de bandoneon, doet Nihad Hrustanbegovic voor de accordeon. Hij bezorgt dit muziekinstrument een volwaardige plaats op het concertpodium.'. Het optreden is zondag 14 september om 11:00 uur in Filmhuis Zevenaar (0316 344250).

Wat is 't Leukste Restaurant van de gemeente Zevenaar?

ZEVENAAR - Tot en met 22 oktober kan er in de gemeente Zevenaar gestemd worden om te bepalen wat het Leukste Restaurant van de gemeente Zevenaar is. Bij welke restaurants voelen de inwoners van de gemeente Zevenaar zich het meeste thuis? Stemmen kan nu via www.restaurantverkiezing.nl.

"We zijn benieuwd welke restaurants er dit jaar hoge ogen gaan gooien in de gemeente Zevenaar. Voor de mensen die stemmen zijn er weer een aantal prachtige prijzen beschikbaar zoals een tablet, een diner voor twee en een wellnessdag voor twee personen.", aldus organisator Lisanne Feenema.

Pink Ribbon is als maatschappelijk partner opnieuw aan de Verkiezing van het Leukste Restaurant verbonden. Indien men bij het uitbrengen van een stem zelf actief toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven van partners wordt er door de organisatie € 0,05 overgemaakt aan Pink Ribbon. Dit goede doel ontvangt de cheque bij de Award Uitreiking.

De Verkiezing van het Leukste Restaurant wordt georganiseerd in samenwerking met LavAzza, Makro en OndernemersUnited. Pink Ribbon is als maatschappelijk partner verbonden aan de verkiezing. De organisatie is in handen van Vote Company.

Verbouwing Wereldwinkel

ZEVENAAR - Wereldwinkel Zevenaar zal in de week van 7 tot en met 14 september gesloten zijn. Deze week wordt aangegrepen om de winkel eens flink op te frissen. Niet alleen gaat de buitenkant er anders uitzien, maar ook de binnenkant wordt verrassend vernieuwd.

Vanaf 15 september zal de winkel weer open zijn, maar de officiële opening zal plaats vinden op zaterdag 20 september.

Huldiging jubilarissen bij Onderling Genoegen

LIEMERS - Zie hier de jubilarissen van Schutterij Onderling Genoegen.

Bovenste rij van links naar rechts: Driek en Diny Kriessels, burgemeester Rik de Lange, koningspaar Francis en Edwin Rutten, voorzitter Piet Mathijssen en Eddy Boss.
Tweede rij van boven van links naar rechts: Theo en Annemarie Jansen, Francien en Peter Leenders en Ans Boss.
Tweede rij van onderen van links naar rechts Frans en Willemien Buijink, Gerry en Harrie Egberts, Eddy en Jeanne Peer.
Onderste van links naar rechts: Gerrit en Riekie Peters, Riet en Tonnie Mattijssen.

Trainingen bij handbalvereniging Duiven

DUIVEN - De trainingen van handbalvereniging Duiven zijn weer begonnen. Ze zijn op woensdag- en vrijdagavond in sporthal Triominos (De Endesprong).

Trainingstijden staan op www.hvduiven.nl. "Lijkt het u leuk, of uw zoon en/of dochter, om eens een paar keer mee te trainen om te kijken of handbal uw sport is u bent welkom.

Wij zijn vooral op zoek naar meisjes in de leeftijdscategorie elf en twaalf jaar en jongens in de leeftijdscategorie dertien en veertien jaar

Voor verdere informatie is contact op te nemen met Karin Wanink (secretaris) gwanink@hotmail.com en Ada Magendans (voorzitter jeugd) ada.magendans@online.nl. Bekijk ook de facebookpagina van hvduiven."

Fietstocht door de Liemers

Foto: Jan van Alst

ZEVENAAR - Op zondag14 september is er een fietstocht over dijken en langs rivieren in de Liemers.

"Geniet van het Liemerse leven en doe mee met de fietstocht onder leiding van natuurgidsen van IVN De Oude IJsselstreek werkgroep De Liemers. Onderweg is er aandacht voor het landschap, flora en fauna. Neem een verrekijker mee. Duur van de tocht drie uur."

Het vertrek is om 10.00 uur vanaf de Andreaskerk Kerkstraat 2 in Zevenaar. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Jan van Alst (0316 340548) en staan op www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek.

Open podium Doesburg 777

DOESBURG - Op de tweede dag van het openingsweekeinde van Doesburg 777, op zaterdag 20 september, organiseert de stichting Doesburg 777 's middags een open podium.

Dit evenement vindt plaats op de Ijsselkade, op het feestterrein tussen de monumentale trappen en Hotel Doesburg. Op de Ijsselkade kunnen deelnemers op een groot overdekt podium dat is voorzien van geluid en licht hun kunnen tonen op het gebied van zang dans en muziek. Iedereen is welkom. Wie wil deelnemen kan zich opgeven via de website www.doesburg777.nl. Kijk voor meer informatie op de website of bel 06 34244543.

Trainingen bij handbalvereniging Duiven

DIDAM - De trainingen van handbalvereniging Duiven zijn weer begonnen. Ze zijn op woensdag- en vrijdagavond in sporthal Triominos (De Endesprong).

Trainingstijden staan op www.hvduiven.nl. "Lijkt het u leuk, of uw zoon en/of dochter, om eens een paar keer mee te trainen om te kijken of handbal uw sport is u bent welkom.

Wij zijn vooral op zoek naar meisjes in de leeftijdscategorie elf en twaalf jaar en jongens in de leeftijdscategorie dertien en veertien jaar

Voor verdere informatie is contact op te nemen met Karin Wanink (secretaris) gwanink@hotmail.com en Ada Magendans (voorzitter jeugd) ada.magendans@online.nl. Bekijk ook de facebookpagina van hvduiven."

Kermiskoniging Westervoort

Zaterdag 4 oktober organiseert Comite Kermiskoning(in) Westervoort alweer de 23e jaargang van het "kermiskoning(in)" schieten.

Het is een schietwedstrijd met kruisbogen die via een voorronde 9 finalisten oplevert (met minimaal 2 dames). Deze finalisten schieten dan op de inmiddels bekende kunstvogel. Er worden prijzen geschonken voor de vleugels, staart en kop. (Kop 1e prijs, rechtervleugel 2e prijs, linkervleugel 3e prijs en staart 4e prijs) Diegene die de romp er afschiet is kermiskoning(in). Het schieten wordt dit jaar opnieuw deskundig begeleidt door onze vrienden van Jemmy Tell uit Loo.

De inschrijfavonden zijn dit jaar vrijdag 19 sept. en donderdag 25 sept. a.s. vanaf 21.00 uur in Zalencentrum Wieleman. Ook dit jaar mogen er maximaal 60 Westervoortse schutters deelnemen.

Let op maximaal 2 personen per inschrijving !

De kosten voor het schieten zijn € 14,00, inclusief donateurschap en entree.

Ook dit jaar zijn er ook losse entreekaartjes verkrijgbaar voor zaterdagavond. De kaartjes kosten € 10,- en te koop bij zalencentrum Wieleman, vanaf vrijdag 19 september 21.00 uur.

Drumfanfare "Liberte" en C.K.W. huldigen op zondagmorgen de nieuwe kermiskoning(in) en jonk(heer/vrouw). De kermiskoning(in) en jonk(heer/vrouw) inclusief entourage worden door Liberte met passende muzikale hulde opgehaald en meegenomen naar Zalencentrum Wieleman

Voor de nieuwe koning(in) en jonk(heer/vrouw) en beider gevolg staat een eenvoudig doch voedzaam ontbijt gereed. De aanvangstijd blijft zoals altijd ongeveer 10.00 uur.

Uiteraard is de kermis ook te volgen via facebook (westervoorstekermis),

internet (www. westervoortsekermis.nl) en de lokale media.

Op de tweede dag van het openingsweekeinde van Doesburg 777, op zaterdag 20 september, organiseert de stichting Doesburg 777 's middags een open podium.

Dit evenement vindt plaats op de Ijsselkade, op het feestterrein tussen de monumentale trappen en Hotel Doesburg. Op de Ijsselkade kunnen deelnemers op een groot overdekt podium dat is voorzien van geluid en licht hun kunnen tonen op het gebied van zang dans en muziek. Iedereen is welkom. Wie wil deelnemen kan zich opgeven via de website www.doesburg777.nl. Kijk voor meer informatie op de website of bel 06 34244543.

HK Mediation gespecialiseerd in bemiddeling bij echtscheidingen 'Een mediator zorgt dat er alleen winnaars zijn!'

Foto: Marco van den Brink

TOLKAMER - Henk Karman. Drieënvijftig jaar oud en gehuwd. Woont al twintig jaar in deze regio en staat bekend als een goede en rustige luisteraar. Met veel levenservaring en werkervaring in de zorg, sport en het bedrijfsleven. Henk heeft zich geschoold tot MfN-Registermediator met daarnaast de accreditatie Familiemediator, de eerste en momenteel enige in Rijnwaarden en omgeving. Henk heeft als specialisatie echtscheidingsbemiddeling. Een nadere kennismaking...

Waarom gekozen voor het beroep van mediator?

"Toevalligerwijs kwam ik in aanraking met mediation. Ik werd er nieuwsgierig naar en begon me erin te verdiepen. Pakte het professioneel op, volgde de opleidingen en besloot een eigen praktijk te starten."

Wat doet een mediator?

"De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij oordeelt niet, maar hij helpt een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Beide partijen moeten vertrouwen in hem hebben. Het inschakelen van een mediator is minder ingrijpend dan de gang naar de rechter. Het bespaart bovendien tijd en geld."

Bij welke conflicten kun je worden ingeschakeld?

"Allerhande zaken, zowel zakelijk als privé. Bijvoorbeeld bij echtscheidingen, burenruzies, arbeidsconflicten, maar ook in het bedrijfs- en verenigingsleven."

Je hebt je gespecialiseerd in echtscheidingen. Welke voordelen heeft de inschakeling van een mediator ten opzichte van een advocaat?

"Omdat je bij de mediator samen aan tafel zit kom je sneller tot een redelijke oplossing voor beide partijen en natuurlijk ook voor de kinderen. Er is ook maar één bemiddelaar en geen twee (dure) advocaten die je moet betalen. Het belangrijkste is echter, dat de mediator zorgt dat er alleen maar winnaars zijn!"

HK Mediation, Vierkenshof 14, Tolkamer; telefoon 0316 542942 / 06 40562006; www.hkmediation.nl.

Drie Korenconcert in Westervoort

WESTERVOORT - Zoals gebruikelijk in het najaar organiseert Algemene Zangvereniging Bel Canto ook dit jaar weer een Drie-Korenconcert in Westervoort. Bel Canto wil deze traditie voortzetten en heeft ook dit jaar weer een mooi en gevarieerd programma. Behalve Bel Canto treden deze keer op het vrouwenkoor Miracle Sound uit Doetinchem en het gemengde koor Sursum Corda uit Ellecom.

Deze drie koren hebben elk hun eigen programma. Zo zingt het vrouwenkoor Miracle Sound in barbershop-stijl: alles á capella zonder begeleiding van muziek.

Sursum Corda is een gemengd vierstemmig koor met een zeer breed repertoire met begeleiding.

Bel Canto heeft ook een gevarieerd programma, deels licht klassieke en deels moderne stukken. Daarnaast brengt Bel Canto ook enkele Afrikaanse liederen, die binnen dit programma passen

Het concert wordt gehouden op zondag 28 september in zalencentrum Wieleman in Westervoort en begint om 14.00 uur. De zaal is open om 13.30 uur. De toegangsprijs aan de zaal bedraagt zes euro en vier euro in de voorverkoop bij de leden van het koor (telefoon 026 3113508).

"STERREN KOKEN IN DE KAS" SPECIALE EERSTE TRY- OUT !!!

Foto: Bjorn Ewald

GROESSEN/DUIVEN-Op een zeer speciale idyllische locatie kunt u gaan genieten!

Door de unieke samenwerking tussen Hans den Engelsen van Restaurant 't Raedthuys & Ferdinand Eeuwes van kwekerij en kookstudio De Groene Schuur,
ontstond er een Culinair idee!

Hans haalt wekelijks zijn groenten en kruiden bij De Groene Schuur.
Hier groeien speciale groenten zowel "vergeten" als "onbekend".
Ferdinand verteld hierover met passie en heeft bij ieder plantje een mooi verhaal.

De passie voor het product is de verbindende factor! In de binnentuin van DE GROENE SCHUUR aan de Lijkweg 9B te Groessen, wordt er op 28 september een mooie lunch verzorgd. U wordt tussen 13.00 en 13.30 uur ontvangen met een glaasje bubbels en om 13.30 uur begint dit unieke festijn.

Er wordt gestart met een kleine wandeling door de kassen o.l.v. Ferdinand. Zien, ruiken en voelen wat er allemaal groeit. Daarna aan tafel bij de BBQ/ buitenkeukens waar er "a la minute" een lunch wordt gemaakt door Hans en zijn team. Het wordt een heerlijke lunch met de groenten van Ferdinand en de inspiratie van Hans .

Kosten: 3 gangenmenu met aperitief, 2 glazen wijn en koffieservies ter afsluiting: € 49,50

Wees er snel bij want er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in deze waanzinnige setting!
Aanmelden bij De Groene Schuur via e-mail:
info@degroeneschuur.nl of telefonisch 0316-330718

Koopzondag met een drankje

ZEVENAAR – Zondag 14 september is het koopzondag in Zevenaar. Vanaf 12.00 uur zijn de winkels in de binnenstad geopend. Het wordt dit keer extra gezellig, want het is tevens Najaarsfestival met heel veel dweilorkesten. Daarnaast trakteren de winkeliers het hele weekend op een gratis drankje bij de Zevenaarse horeca.

Nog tot en met zondag 14 september is het mogelijk om in de Zevenaarse binnenstad voor een gratis drankje te sparen. Bij maar liefst 36 winkels krijgen klanten bij elke aankoop een stempel. Het speciale stempelkaartje is bij drie stempels vol en dat betekent: een gratis kopje koffie (of cappuccino), thee of fris in het weekend van 13 en 14 september. De winkels waarbij de stempels te sparen zijn, zijn te herkennen aan de poster op de etalageruit. De horeca waar de drankjes zijn te 'verzilveren', zijn ook herkenbaar aan een poster.

"Onze traktatie wordt erg positief ontvangen, we zijn al bijna door de stempelkaartjes heen", laten de initiatiefnemers van de centrumactie weten. "Op deze manier laten wij onze waardering voor onze klanten zien. Dus hopen wij dat de stempelkaartjes straks allemaal op zijn en alle drankjes genuttigd." Zondag 14 september eindigt de actie tijdens de jaarlijkse najaarskoopzondag. Niet alleen zijn de winkels dan van 12.00 tot 17.00 uur geopend, ook zorgt Muziekstad Zevenaar met het Najaarsfestival voor extra gezelligheid. De hele middag struinen diverse dweilorkesten door het centrum. Op deze koopzondag is het parkeren in Zevenaar bovendien gratis.

Meubelstoffeerderij al vijftig jaar voor velen een uitkomst Pim, de gouden meubelstoffeerder in Zevenaar

Foto: Marco van den Brink

ZEVENAAR – De gevel van Meubelstoffeerderij Kusters Knol is feestelijk aangekleed. De klant wordt deze periode extra vorstelijk ontvangen. Want ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de zaak hebben Pim en Annie de rode loper uitgerold en gedecoreerd met tal van rozen.

Vijftig jaar een meubelstoffeerderij, dat kan alleen als je al die tijd kwaliteit van een vakman levert. En dat doet Pim, die ondersteund wordt door zijn echtgenote Annie. "Zonder haar inbreng hadden we de vijftig niet gehaald. Ze is van onschatbare waarde. Ze helpt mee in de winkel, brengt me met de auto bij de klant en rijdt ook nog eens onze jongens met de meubelen met de bus!"

"Meubels stofferen is een vak, dat door het duurzame effect ervan heel actueel en modern is", zegt Pim. "Niet altijd goedkoop, maar solide en degelijke meubelen zijn het wel waard." Meubels hebben vaak ook een emotionele waarde. Als meubelstoffeerder vermaakt Pim ook indien gewenst een meubel, bijvoorbeeld als een fauteuil wat lager of hoger moet zijn voor de bezitter. Zelfs voor wie kleiner gaat wonen, kan een driezitsbank ingekort worden tot een tweezitter!"

Pim heeft veel anekdotes in zijn werkzame leven meegemaakt. Eentje ervan wil hij graag vertellen. "Toen ik twee jaar mijn eigen bedrijf had, kwam mevrouw Godschalk van de bakker bij me voor informatie. Ik vertelde dat we dan even aan de keukentafel moesten gaan zitten, want in de bank van de kamer zat een gat... Ach Pim, zei ze, wat geeft dat nu, ik heb in mijn leven ook wel oud brood moeten eten..."

Meubelstofferderij Kusters Knol, Markt 31, Zevenaar; telefoon 0316 524415.

Attent Zorg Thuis rolt initiatief telezorg uit

DOESBURG - Het in 2013 in Dieren gelanceerde initiatief houdt in dat ouderen vanuit huis via een groot beeldscherm met een verpleegkundige kunnen communiceren. Zo komen cliënten snel en laagdrempelig in contact met hun zorgverlener.

Attent Zorg Thuis gaat telezorg nu uitbreiden binnen haar werkgebied; eerst binnen de gehele gemeente Rheden en vervolgens ook naar de gemeenten Arnhem, Overbetuwe en Doesburg.

"Met telezorg geven we de cliënt meer regie over de zorg die hij afneemt.
Hij kan bijvoorbeeld zelf bepalen wanneer hij contact zoekt met een zorgverlener", aldus Ruud Lambregts, bestuurssecretaris bij Attent wwz en tevens degene die er de telezorg op poten heeft gezet.

Lambregts: "Doordat de verpleegkundige geen reistijd heeft en de gesprekken meestal wat korter zijn dan bij een huisbezoek, kunnen cliënten vaak wat frequenter contact hebben met hun zorgverlener. Dus als de cliënt graag 's avonds nog even een praatje maakt, kan dat."

Bij cliënten die telezorg afnemen, wordt een groot beeldscherm geïnstalleerd. Bij de intake maakt Attent Zorg Thuis afspraken met de cliënt over geschikte contactmomenten. Op gezette tijden neemt de verpleegkundige dan vanuit de zorgcentrale contact met hem op.

Als de cliënt het gesprek accepteert door een knop op het Touchscreen aan te raken, verschijnt de verpleegkundige in beeld. De verpleegkundige kan de cliënt er bijvoorbeeld aan herinneren dat het tijd is om te eten of om zijn medicijnen te nemen.

Lambregts: 'Voor handelingen waarbij fysiek contact nodig is, of als de cliënt dat graag wil, komen we gewoon langs." De zorgcentrale is 24 uur per dag bereikbaar, zodat de cliënt ook zelf contact kan opnemen als hij daar behoefte aan heeft.

Hoewel een uitgebreid vooronderzoek van Attent wwz uitwees dat ouderen graag met een beeldscherm aan de slag wilden, bleken ze in de praktijk toch wat huiverig. Als ze de drempel eenmaal hebben overwonnen, is het bedienen van de drie knoppen echter kinderspel, stelt de zorgorganisatie. Ook ouderen in een vroeg stadium van dementie kunnen het scherm leren bedienen. Als dit op tijd is aangeleerd, kunnen ze volgens Attent ook met het Touch screen overweg in latere stadia van hun ziekte.

Lambregts voorziet dat er in de toekomst steeds meer toepassingen van telezorg komen: "Als de infrastructuur er eenmaal is, kun je deze ook voor andere zorgvragen gebruiken. We onderzoeken nu of we ook revaliderende cliënten met telezorg kunnen ondersteunen, zodat ze eerder naar huis terug kunnen. Daarnaast bekijken we of telezorg iets kan betekenen om het welzijn van ouderen te verhogen."

Cabaretavond met de Lochemse cabaretgroep

ANGERLO - Donderdag 25 september is er voor Vrouwen van Nu Angerlo een cabaretavond in De Meent met de Lochemse cabaretgroep Entr'act met de voorstelling Perron 9L.

Het jubileumjaar is nog niet voorbij; de leden worden getracteerd op een bijzondere cabaretavond. Uit Lochem komt de cabaretgroep Entr'act met hun voorstelling: Perron 9 L.

Perron 9 L laat 2 vrouwen zien, die in hun leven flink wat bagage hebben verzameld. Ze zeulen al die, veelal herkenbare, herinneringen mee in koffers van formaat en stappen daarmee op de trein. De hilarische reis is een radicale poging, het grote geluk te vinden.

De teksten uit de pen van Nini Derlagen, spreken zeer tot de verbeelding. Welke vrouw kent niet de eeuwige worsteling met het lijf? Ook halen de vrouwen speels uit naar het thema 'zweverigheid' in een lied over de winkel, waar je droomvangers kunt kopen.

Ronduit hilarisch is het nummer over nachtelijke toestanden met een snurkende partner. In schril contrast staat de sfeer van het liedje over de jeugdherinneringen aan het meisje met de Duitse moeder.

Deze avond belooft een schitterend cadeau te worden voor de leden. Ook niet-leden zijn welkom, zij betalen inclusief koffie met wat lekkers 7.50 euro.

De cabaretavond wordt gehouden in de Meent van Angerlo en begint om 19.45 uur.

De Tamboerijn 45 jaar

ZEVENAAR - In het kader van het 45-jarig jubileum van basisschool De Tamboerijn in Zevenaar organiseren ze een feestelijke open avond op donderdag 11 september van 17.30 tot 19.00 uur.

Tijdens deze avond zijn er diverse activiteiten in en rondom de school. Zo zijn er optredens van leerlingen, allerlei lekkernijen, spelactiviteiten en verkopen we tweedehands speelgoed en boeken. Daarnaast is er een fotoshoot met talentfiguren, een total make over studio, een springkussen en een nostalgiekraam. Tijdens deze avond is er ook een veiling van kidskunst.

Voor sommige activiteiten en lekkernijen wordt een bijdrage gevraagd, de opbrengst gaat naar de stichting Vrienden van De Tamboerijn. Zij zal de opbrengst gebruiken voor het realiseren van de wens van de kinderen om nieuwe materialen voor het schoolplein aan te schaffen.

Sjoelclub Sjovelie houdt haar jaarlijks open toernooi

ZEVENAAR - Op zaterdag 20 september houdt de Zevenaarse sjoelclub Sjovelie haar jaarlijkse open toernooi. Dit toernooi is toegankelijk voor iedereen.

Het toernooi vindt plaats in Ons Huis aan de Dokter Honigstraat 3 in Zevenaar, dichtbij de Markstraat. De aanvang is 10.00 uur.

Mensen die wat vaker willen sjoelen, kunnen iedere maandagavond terecht in Ons Huis, waar Sjovelie haar wekelijkse sjoelavond heeft. Een avondje vrijblijvend meesjoelen kan natuurlijk altijd.

Meer weten? Astrid Sweeren (0316 330541) en Ria Sanders (0316 333088) geven meer informatie

Handbalclub FBC houdt instuif

AERDT – Zin in een dynamische sport bij een leuke vereniging? Kom dan handballen bij bij FBC, voluit Flamingo's Babberich Combinatie.

Meisjes vanaf zes tot twaalf jaar kunnen gratis op een speelse en leuke manier kennismaken met handbal tijdens de instuif die FBC op zaterdag 20 september organiseert. De instuif begint om 10.00 en duurt tot 11.30 uur en vindt plaats in sporthal De Cluse in Herwen.

Informatie wordt gegeven door secretaris Femke Wichmann, Schoolstraat 22, Aerdt, telefoon 0316 842550.

Seniorenfruitbingo Pannerden

PANNERDEN - Op donderdag 18 september fruitbingo.

Na het zomerprogramma gaat de Seniorenvereniging weer de zaal in voor een middag met bingospel. Er zullen twaalf ronden bingo worden gespeeld met als prijzen fruit(nieuwe oogst) van fruitkwekerij De Drie Dorpenpolder Bert van Schip, Renbaan 45. Alle leden zijn welkom van 1400 tot 16.30 uur in zaal 'De Oude Waal in Pannerden.

De vereniging organiseert elke maand een soosmiddag met diverse activiteiten in zaal De Oude Waal. Lid worden van de Seniorenvereniging kan via telefoon (0316) 371238.

Cursussen Heilige Vier Evangelisten en Sint-Willibrordus

REGIO - Leven betekent met aandacht je stappen zetten en je antenne richten op onvermoede kansen. Waakzaam blijven en met een open blik en hart door de wereld stappen.

Met deze instelling is het bezinnings- en vormingsprogramma voor het nieuwe seizoen samengesteld. Met onvermoede kansen om anderen te ontmoeten, om nieuwe kennis op te doen of om je te verdiepen in materie die enkel algemeen bekend is. Onvermoede kansen om samen te leren en te vieren.

"Waar u ook woont of kerkt, of u al eerder hebt meegedaan of nieuwsgierig wordt en voor het eerst aanklopt, u bent van harte welkom deel te nemen aan één of meer onderdelen van ons programma. De vermelde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Tenzij anders vermeld, zijn alle bijeenkomsten gratis.

Het gevarieerde cursusaanbod is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar verdieping en bezinning. Bedevaarten, Kunst & Spiritualiteit, film en ontmoetingen rondom thema's als De Bijbel, Geloven NU en werken aan barmhartigheid komen aan de orde. Houdt u van een kloosterbezoek of een mooie wandeling, dan is het programma ook iets voor u

De bijeenkomsten worden op verschillende locaties gehouden en meestal in de avond tussen 20 en 22 uur, om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te geven om deel te nemen. Elk onderdeel zal apart aandacht krijgen via diverse media. Houd vooral de website en de lokale en regionale dagbladen in de gaten."

DCS Spelinstuif in Zevenaar zeer geslaagd

ZEVENAAR - Op zaterdagochtend 30 augustus vond de jaarlijkse DCS Spelinstuif plaats op het hoofdveld van voetbalvereniging DCS. Met ruim 125 deelnemende kinderen in de leeftijd van vier tot acht jaar werd het weer een grandioos voetbalfeest!

Begeleid door de lekkere beats van dj Sandy Derksen werd er door de aanwezige kinderen plezier én kennis gemaakt met het leukste spelletje ter wereld: voetbal. De deelnemers hebben ondanks de regen een prachtige ochtend beleefd met veel voetbalgerelateerde spellen zoals emmerschieten en zo hard mogelijk tegen de bal van de snelheidsmeter schieten. Ook het penaltyschieten op echte keepers mocht natuurlijk niet ontbreken. Daarnaast stond er een springkussen en werd er uiteraard gezorgd voor een aantal lekkere versnaperingen waaronder limonade en heerlijk Italiaans ijs uit de ijscokar van Pisa.

Na afloop van de Spelinstuif werden alle deelnemers verrast met een 'goodybag'. Deze door een groot aantal, met name Zevenaarse, ondernemers goed gevulde zak zorgde ervoor dat de deelnemers en hun ouders met blijvend blije gezichten moe maar voldaan huiswaarts keerden.

De tot nu toe 38 kinderen die op deze geweldige spelinstuif lid van DCS zijn geworden ontvangen als welkomstgeschenk een echt DCS wedstrijdshirt met een opdruk naar keuze. "Wil jij ook voetballen bij DCS? Meld je dan aan via jeugd@svdcs.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op voor een proeftraining."

Lezing over Kasteel Doornenburg, De Sterreschans en Fort Pannerden

ZEVENAAR - Water is altijd al een cruciale factor geweest voor de krijgsvoering. Op allerlei wijzen kon je daar je voordeel mee doen. Water kon bliksemopmarsen met boten mogelijk maken, kon een verdediging ongenaakbaar maken. Maar het kon ook verlokken tot de bouw van sterkten als rivieren zich manifesteerden als economische levensaders, ideaal voor het heffen van tol om de kas van ridders, graven en hertogen te spekken.

Gemeente Lingewaard telt nog drie imposante monumenten die herinneren aan de eeuwenlange strategische sleutelpositie van haar gebied in de rivierendelta. Het zijn Kasteel Doornenburg en de twee forten Sterreschans en Fort Pannerden.

In zijn lezing zal landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen een indruk geven van de boeiende achtergronden van de drie verdedigingswerken. Hij laat daarbij opzienbarende resultaten zien van speurwerk in Nederlandse, Britse en Duitse archieven. Door deze data te combineren met landschapshistorische analyse konden nieuwe feiten worden ontdekt over het belang van de drie sterkten van Lingewaard en het waarom van hun komst. Ferdinand neemt ons mee door een historie van eeuwen en door een Europa waarin het lot van een landje als Nederland nog ongewis was. Wie de lezing heeft gevolgd belooft goed beslagen ten ijs te komen op de excursie van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar naar Lingewaards kasteel en forten.

De lezing voor Zevenaar wordt gehouden op dinsdag 16 september in café en zalencentrum Staring, Grietakkers 3, die voor de IJsseldorpen vindt plaats op dinsdag 23 september in Woonzorgcentrum Het Binnenrijk, Burgemeester van Rielstraat 36.

Aanvang is om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de entree is voor leden gratis. Exclusief de consumpties. Voor locatie Binnenrijk betalen de bewoners van verzorgingshuis en verpleegafdeling (Diafaan) slechts de consumpties. Voor niet-leden en bewoners van de Larisappartementen is de entree inclusief 1 consumptie vier euro.

Aan de lezing is een excursie verbonden op zaterdag 4 oktober naar Fort Pannerden. De exacte kosten volgen later, maar zich opgeven kan al: 0316 331850 of wiljpwieggers@hotmail.com.

Week van het Badminton

DUIVEN - Badmintonclub Thuve in Duiven organiseert voor op 15, 17 en 18 september open avonden. Iedereen die eens gratis en geheel vrijblijvend een shuttle wil slaan, is dan welkom.

"Kom op 15, 17 of 18 september naar sportcentrum Triominos, Eltensestraat 4, Duiven." Het volledige programma staat op www.bcthuve.nl.

Op initiatief van Badminton Nederland worden er in het kader van de Week van het Badminton in de periode van 15 tot en met 21 september 2014 door heel het land badmintonactiviteiten georganiseerd. De Week van het Badminton is bedoeld om vooral niet-badmintonners op een leuke manier kennis te laten maken met de badmintonsport.

Badminton op de kaart

Clemens Wortel, voorzitter van Badminton Nederland, wil met de Week van het Badminton de badmintonsport op de kaart zetten. "Ik nodig iedereen graag uit kennis te maken met deze fantastische sport, die geen leeftijdsgrens kent, die de conditie ondersteunt, die de geest scherp houdt en waarmee je vrienden voor het leven maakt. Kortom een stoere en flitsende sport!"

Alles over de Week van het Badminton staat op www.weekvanhetbadminton.nl, www.facebook.com/BadmintonNederland en www.twitter.com/badm_nederland.

Deelnemers 2bike4alzheimer uit de Liemers

LIEMERS - Op 20 en 21 september 2014 fietst een team van zeven deelnemers, vertegenwoordigers van de Keten Dementie de Liemers, mee aan de derde editie van de 2bike4alzheimer tandemtocht. Het team zamelt daarmee geld in voor onderzoek naar Alzheimer.

De estafettetocht van vierhonderd kilometer start in Haarlem en duurt 24 uur. De tandemrijders fietsen non-stop. Immers, de ziekte van Alzheimer bepaalt ook 24-uur per dag het leven van een patiënt en zijn omgeving. De tandem staat symbool voor de ziekte van Alzheimer. Wie achterop zit, heeft geen regie en moet vertrouwen op de bestuurder. De tour eindigt op 21 september in Amersfoort.

Het team wil met deze sportieve inspanning zoveel mogelijk geld inzamelen voor verder onderzoek naar Alzheimer.

Keten Dementie de Liemers werkt al jaren samen aan de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij helpt om dementie eerder te herkennen en geeft betrokkenen die ermee om moeten gaan informatie, begeleiding of daadwerkelijke hulp. Vertegenwoordigers uit de keten: gemeente, welzijnsinstellingen, verpleeghuizen en casemanagement, fietsen samen. Daarmee onderstrepen zij de goede samenwerking in de keten. Meer informatie staat op www.2bike4alzheimer.nl.

"U kunt uw gift storten op bankrekeningnummer NL63RABO0131546538 ten name van Keten Dementie de Liemers onder vermelding van 'Gift 2bike4alzheimer tandemtocht'. Of neem contact op met Paulie van den Bosch: paulie.vandenbosch@liemerije.nl."

TV-opnamen Studio De Graafschap bij Sportclub Doesburg

DOESBURG - Het populaire televisieprogramma 'Studio De Graafschap' van Focuz TV wordt woensdagavond 17 september opgenomen in de kantine van Sportclub Doesburg op het Sportpark aan de Oranjesingel in Doesburg.

Het programma start om 20.00 uur en is toegankelijk voor iedereen. De kantine is geopend vanaf 19.00 uur.

'Studio De Graafschap' wordt gepresenteerd door Graafschapwatcher Vidal Horjus en wordt wekelijks op donderdag, vanaf 15.00 uur, uitgezonden op het televisiekanaal van Focuz TV in de regio Oost-Gelderland. Het programma wordt elk uur, 24 uur lang, herhaald.

Deze avond zullen enkele prominenten uit de voetbalwereld aan de gastentafel bij presentator Vidal Horjus aanschuiven.

De tafelgasten van deze avond zijn: 1e elftal speler De Graafschap Wim Egbertzen, voorzitter Sportclub Doesburg; Gerrit Bosveld, oud-speler Sportclub Doesburg en De Graafschap; Paul Berntsen, Sidekick De Graafschap.

Na deze opnamen is er gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een drankje en zal voor de liefhebber de televisie aanstaan om een leuke Champions League wedstrijd te kijken.

Dagtocht leden Belangenvereniging Ouderen

ZEVENAAR - Op donderdag 18 september is er een dagtocht naar de Alblasserwaard en Ameide. Om 9.30 uur vertrekt de Belangenvereniging Ouderen vanaf De Hooge Bongert naar Ameide en hier volgt een heerlijk dagje in het puntje van de Alblasserwaard, waar de groep bij café restaurant 't Wapen van Ameide' ontvangen wordt met koffie en gebak.

Na deze koffie pauze wordt er een prachtige rondrit gemaakt onder leiding van een gids door de Alblasserwaard waarbij de molens van Kinderdijk niet zullen worden vergeten. Bij terugkomst in het restaurant gaan ze genieten van een heerlijke koffietafel, hierna krijgt men een prachtige demonstratie van diverse tamme uilen zoals de Europese Oehoe, de kerkuil, de Siberische Oehoe en de sneeuwuil. Na de demonstratie en de koffie met cake gaat de reis weer huiswaarts alwaar ze rond 17.30 uur in Zevenaar zijn.

Kosten van deze dag zijn 49 euro per persoon. bij minimale deelname van veertig personen. De heer Scheerder geeft informatie over de aktivteiten BOZ (0316 524455).

Glas-in-Lood en Dikke Moeke bij Kreatief Kring Westervoort

WESTERVOORT - Deze maand start het nieuwe cursusseizoen van de Kreatieve Kring Westervoort. Ook de ambachtelijke cursus Glas-in-lood staat op het programma. Een unieke cursus voor de ware liefhebber.

In vier lesavonden van 19.00 tot 22.00 uur – te beginnen op maandagavond 22 september – leert men ontwerpen, glas snijden, zetten, solderen en kitten en vervaardigt u een kleurrijk glas-in-lood paneel.

Tijdens de succesvolle workshop Dikke Moeke maakt u van diverse materialen en verharder een vrolijke, gezellige Dikke Moeke. Beslist een trendy decoratie in uw woning! De workshop beslaat drie donderdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur en begint op donderdag 18 september.

Voor beide cursussen kan men zich nog inschrijven. Cursuslocatie is Kulturhus De Nieuwhof aan de Rivierweg 2 in Westervoort. Nadere informatie over bovenstaande cursussen en over het complete cursusaanbod van de Kreatieve Kring kan men lezen op www.kreatievekringwestervoort.info. Aanmelden kan bij Riky Rothengatter, telefoon 026 3119659.

Jeugdspelers gezocht voor G-voetbal bij Westervoort

WESTERVOORT - Sinds juni 2001 kent de Sportclub Westervoort het voetbal voor spelers en speelster met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Destijds is de Sportclub begonnen met een team, dat net als teams uit het reguliere voetbal, iedere week trainde en deelnam aan wedstrijden in de KNVB-competitie en bij toernooien.

In 2007 is dit G-voetbal uitgebreid met een jeugdteam, bestaande uit spelers en speelsters vanaf acht tot achttien jaar. Momenteel traint dit team iedere week op de dinsdag en eenmaal in de veertien dagen op de zaterdagmorgen.

Tengevolge van doorstroming van enkele jeugdspelers naar het het seniorenteam is er plaats vrij gekomen voor een aantal nieuwe jeugdspelers.

Het huidige jeugdteam bestaat op dit moment uit acht spelers, respectievelijk speelsters. Zoals reeds is vermeld, traint dit team iedere dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur onder leiding van drie train(st)ers, bijgestaan door twee stagiaires van de CIOS-opleiding. En dus ook eenmaal in de veertien dagen op de zaterdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur.

Is het voetballen bij dit jeugd G-team iets voor uw dochter of zoon, kom dan eens een kijkje nemen bij een training of laat hem of haar gewoon eens meetrainen om te kijken of zij het fijn vinden. Ze zijn welkom.

"Wilt u eerst wat meer informatie, neemt dan contact op met Willem van Bussel, telefoon 026 3114307."

Gevarieerd Open Podium in De Lantaern Zevenaar

ZEVENAAR - Zaterdag 20 september is er vanaf 20.15 uur een open pidium met diverse groepen in De Lantaarn aan de De Hooge Bongert 3 in Zevenaar (naast de Bibliotheek). De toegangsprijs is gratis.

Infinity-Pure bestaat uit Belinda Kamps (zang) en Feico van Soest (accordeon). Ze komen uit Voorst ( Oude IJsselstreek). Ze maken (pure) akoestische muziek voor bijzondere momenten recht vanuit het hart, dat is de kern van Infinity-Pure (www.infinity-music.nl).

In the Woods is een vrij nieuwe groep uit Duiven rond Rick Bakker. Rick is zeker geen onbekende in De Lantaern en heeft dan ook in het verleden diverse malen solo maar ook met de groep Chief Major opgetreden (www.rikdutchfluteplayer.nl).

StreetLive is een folk band afkomstig uit Nederland. De band bestaat uit

Ryanne (zang, gitaar), Nathalie (bodhran, bombo, gitaar) en Ada (accordeon, gitaar, tinwhistle). De stijl van StreetLive is een mix van bekende en minder bekende folkmuziek uit onder andere Ierland, Schotland, Spanje en Italië maar ook eigen nummers.

De vijf jongens van The Estate kennen elkaar van het Liemers College in Zevenaar. Hun frisse en energieke uitstraling, hun muzikale performance en de verrassende eigen inbreng aan de nummers zijn van hoog niveau.

Meer informatie over De Lantaern staat op www.delantaern.nl.

Kindergebarentaal in Bibliotheek Montferland

DIDAM - In Bibliotheek Montferland kunnen ouders en hun jonge kinderen leren communiceren met gebaren. Marlies Straatsma van Iedereen Gebaart geeft in de Bibliotheek een introductiebijeenkomst en een workshop Babygebaren.

In de introductiebijeenkomst vertelt Marlies Straatsma meer over werken met gebarentaal. Met behulp van eenvoudige gebaren uit de officiële Nederlandse Gebarentaal kunnen ouders namelijk al communiceren met kinderen vanaf ongeveer negen maanden oud. Geïnteresseerde ouders zijn welkom in de vestiging van Didam op donderdagavond 18 september en in 's-Heerenberg op donderdagavond 6 november. De avonden duren van 19:30 tot 21:00 uur. De toegang is 7,50 euro.

In de gratis workshop Babygebaren wordt voorgelezen en gezongen met gebaren. De workshops zijn bedoeld voor kinderen tot en met vier jaar en hun ouders. Ze worden gehouden op donderdagochtend 16 oktober (Didam) en donderdagochtend 18 november ('s-Heerenberg). De ochtenden duren van 9:30 tot 10:30 uur.

Ouders kunnen zich aanmelden via: petraklop@bibliotheekmontferland.nl of aan de balie van bibliotheken in Didam en 's-Heerenberg.

Zonnebloem Doesburg bestaat dertig jaar

DOESBURG - De Zonnebloem afdeling Doesburg en omstreken bestaat in november dertig jaar.

Reeds in 1949 richtte Alex van Wayenburg samen met zijn collega Wim Quint De Zonnebloem op. Dat is inmiddels 65 jaar geleden. "Wij afdeling Doesburg e.o. vieren ons dertigjarig jubileum op zaterdag 20 september in De Meent in Angerlo.

"Helaas kunnen niet alle gasten hierbij aanwezig zijn, want daar is De Meent te klein voor. Maar in het kader van ons jubileum, zullen we zeker alle gasten die er niet zijn gedenken."

Zijm neemt VW- en Audi-dealerschap van DAGO in Duiven over

DUIVEN - Per 1 september heeft DAGO Autogroep haar activiteiten in Duiven verkocht aan Zijm BV. Het gaat hierbij om de exclusieve verkooprechten voor de merken Audi en VW, alsmede de erkende reparateurscontracten voor VW, Audi en Skoda voor het verzorgingsgebied Duiven-Zevenaar.

De verkoop van de vestiging van DAGO in Duiven past in het beeld van de herstructurering van het dealernetwerk voor de merken uit de Volkswagen stal in Nederland. In de regio Arnhem is Zijm al ruim 55 jaar een gevestigde naam en vertegenwoordigt daar reeds de merken Volkswagen, Audi en SEAT. Zijm zal de activiteiten in Duiven voortzetten met hetzelfde team medewerkers en vanuit dezelfde locatie aan de Ratio 22 in Duiven.

Als gevolg van dezelfde herstructurering is de van oorsprong Doetinchemse DAGO Autogroep eerder in de gelegenheid gesteld de gehele Achterhoek als haar werkgebied aan te merken en heeft het naast de merken Volkswagen en Audi ook Seat en Skoda aan haar portfolio kunnen toevoegen.

De vakman komt aan huis

DUIVEN - Wasautomaat koelkast diepvriezer defect, TSC Groessen komt bij u aan huis voor een reparatie of een prijsopgaven van het defect.

Ook voor televisie en radio kan TSC Groessen u uitstekend van dienst zijn voor reparatie of een prijsopgaven. Tevens geeft TSC Groessen een goed advies voor eventueel de te vervangen apparatuur. Keuze uit alle bekende producten en merken. Inbouw of onderbouw en vrijstaande apparatuur is geen probleem voor TSC Groessen.

Voor satelliet ontvangst kunt u ook bij TSC Groessen terecht. Wij plaatsen schotels en vervangen eventueel de oude schotel installatie. Tevens doen wij ook de aanpassingen die doorgevoerd moeten worden voor een goede ontvangst kwaliteit.

Het voordeel van de vakman bij u thuis is, dat u het huis daarvoor niet uit hoeft te gaan. Dus geen bezoek brengen aan winkels of superwinkels.

Bij TSC Groessen kunt u zelf de keuze bepalen welk merk en type u in huis wil hebben. Tevens verzorgen wij kleine reparaties aan een lekkende kraan in de keuken of badkamer. Kleine elektro-reparaties zoals het repareren van een schakelaar of stopkontakt of een defecte lamp.

Voor uw eigen zekerheid plaatsen wij eenvoudige camera installaties. Voor de weergave van de beelden kunnen we direct een verbinding maken met uw tv. Ook is het mogelijk dat we de beelden opnemen voor eventueel naslagwerk. Kortom, bij TSC Groessen kunt u voor veel reparaties en vervangingen van apparaten goed terecht.

Neem vrijblijvend kontakt op met TSC Groessen. Telefoon 0316 331409 of mobiel 06 21477905.

Zevenaarse schrijver Wiene trakteert en signeert bij Rebers Boek en Buro

ZEVENAAR - Op zaterdag 20 september tussen 13.00 en 16.00 uur trakteert Arjen Wientjes, onder zijn schrijversnaam beter bekend als Wiene , bezoekers van Rebers Boek en Buro op een gratis kop koffie of thee. Ook signeert hij in het gezellige leescafé van de boekwinkel zijn nieuwste literaire thriller 'Snakkend naar adem'.

Na het succes van zijn vorige thriller 'Als grenzen vervagen' heeft Wiene de schrijverssmaak te pakken gekregen. Dit keer draait het verhaal om Anna, een onschuldig ogende studente die een gruweldaad heeft verricht. Zij vlucht voor haar daad naar Curaçao waar ze op zoek gaat naar nieuw geluk. Dit lijkt haar goed te lukken, tot blijkt dat het verleden met haar is meegereisd…

Naast de spannende verhaallijn is Wiene in staat om het eiland Curaçao, waar hij zelf jaren heeft gewoond, beeldend te beschrijven. Voor mensen die Curaçao al eens bezocht hebben is het een feest der herkenning en voor mensen die nog op bezoek gaan een echte aanrader.

Een deel van de opbrengst van het boek gaat naar verslavingskliniek Yabi Di Libertad. Een instituut waar vrijwel alleen met vrijwilligers en met zeer beperkte middelen verslaafden worden begeleid naar hun terugkeer in de maatschappij. Wiene bezocht de kliniek tijdens het schrijven van dit boek. Tijdens de koffie of thee heeft u alle tijd om gezellig met Wiene te praten.

Mocht men het boek cadeau willen geven dan schrijft Wiene op voordracht een persoonlijke noot voor de ontvanger in het boek. 'Snakkend naar adem' kost vijftien euro. Ook de vorige thriller 'Als grenzen vervagen' is op die middag gesigneerd verkrijgbaar en kost tien euro. Meer informatie staat op www.boek-en-buro.nl of www.wieneschrijft.nl.

Open dag op zondag 14 september van 11.00 tot 17.00 uur De aluminium serres en kozijnen van Constral uit eigen fabriek...

LOBITH – Zit er de komende jaren geen grotere woning voor u in? Maar u wilt wel graag meer leef- en woonruimte? Dat kan op eenvoudige manier door een serre aan uw huiskamer te bouwen. Laat u zich maar eens adviseren bij Constral Serres en Kozijnen. Zondag 14 september kunt u zich op informele wijze op de hoogte stellen van de mogelijkheden bij Constral. Het bedrijf levert naast serres en veranda's ook onder andere ramen, deuren, schuifpuien en kozijnen. Alles van aluminium en... op maat!

Rank, licht en toch stevig. Dat zijn de eigenschappen van Constral aluminium producten. Met aluminium zijn grote, sterke constructies te maken. De producten bieden bovendien een goede isolatie en zijn (zowel binnen als buiten) in alle kleuren leverbaar. Dat aluminium onderhoudsarm is, wordt eveneens als een groot voordeel ervaren. "Slechts eens in de tijd heeft het een wasbeurt nodig."

Constral vervaardigt de kozijnen, deuren, schuifpuien, serres en veranda's in eigen fabriek. De klant kan er rekenen op perfect maatwerk. In de fraaie en ruime showroom kan een keuze worden gemaakt uit de verschillende mogelijkheden. Tijdens de open dag kan men zich globaal oriënteren en kan men een nadere afspraak maken voor een op maat gedegen persoonlijk advies. Vakbekwame adviseurs helpen u graag en kunnen dan dieper ingaan op de materie.

Constral Serres en Kozijnen verzorgt het complete bouwtraject, inclusief het aannemerswerk. Constral beschikt over vaklui, die plezier hebben in elke klus, hoe moeilijk deze ook is. Het is een genot voor opdrachtgevers om te zien hoe prettig en gecontroleerd de bouw verloopt en afspraken worden nagekomen.

"Kom op de open dag maar eens kijken en laat u zich verleiden tot de aanschaf van een Constral product!", aldus Tonny van Kouwen. En kunt u deze open dag niet, noteer dan de volgende open dag (zondag 2 november) in uw agenda.

Constral Energieweg 2, Lobith; 0316 547121

Franse les volgen bij geboren Françaises…

HUISSEN - Voor velen van u, ondernemers, families, werknemers, studenten is het de start van een nieuw seizoen. Het hoofd nog vol met mooie herinneringen en het gevoel van vrijheid is dit het moment bij uitstek om beslissingen te nemen.

En als u eens zou besluiten om uw Frans te verbeteren, zodat u tijdens de volgende vakantie toch met die Fransen kunt communiceren die zelf vaak geen andere taal durven te spreken? Of u, als ondernemer, misschien wilt u eindelijk eens de stap zetten om uw activiteiten uit te breiden naar een Franstalig gebied? En studenten, die hun niveau van het Frans willen verhogen, of hele families die hun droom willen realiseren: leven in Frankrijk.

Voor u allen hebben wij een oplossing. Een lesmethode helemaal aangepast aan uw situatie en wensen, verzorgd door twee Françaises: Claude Nijst-Adam en Maryline Delubriat-Loysel. 123Francais heeft als motto 'à la carte', Franse les geven op maat gesneden. Of u nu beginner bent of gevorderde, wat ook uw leeftijd of motivatie is: u bent welkom bij ons.

U kunt kiezen voor een privé-cursus, of een cursus met z'n tweeën, met een familie of in een groep (van maximaal zes personen). Het nieuwe seizoen voor groepslessen gaat in week 39 van start. De groepen worden met zorg samengesteld zodat iedereen optimaal aandacht en begeleiding kan krijgen. Er zijn dus groepen van verschillende niveaus.

Onze benadering 'à la carte' spreekt ook steeds meer bedrijven aan, want 123Francais is zeer flexibel wat betreft de lestijden en de lessen zijn altijd helemaal toegespitst op de zakelijke specialismen van elk bedrijf.
Aarzelt u dus niet langer om eens kennis met ons te komen maken!

www.123francais.nl - e.mail: info@123francais.nl; 026 3258822.