GN Lingewaard

25 mei 2016

GN Lingewaard 25 mei 2016


Umdracht trekt dit jaar vroeg door Huissen

HUISSEN - Zoals al eeuwenlang het geval is, trekt ook dit jaar de Huissense Umdracht door de versierde straten in het centrum van het stadje. Dit jaar gebeurt dat uitzonderlijk vroeg, op zondag 29 mei. Dat is de eerste zondag na Sacramentsdag, een dag die in landen als Duitsland, Oostenrijk en Spanje nog steeds als een nationale feestdag geldt. In Nederland is dat niet meer het geval, sinds de werkgevers begin vorige eeuw daartegen in opstand kwamen.

De processie start 29 mei om ongeveer 11.00 uur, na de plechtige hoogmis vanuit de Huissense parochiekerk. Predikant is de Utrechtse hulpbisschop Th. Hoogenboom. Na afloop van de Sacramentsprocessie is er een lof.

De Huissense Umdracht is doorspekt met tradities en symboliek. Zo wordt het gildenkanon gebruikt als een communicatiemiddel uit vroegere tijden. De knal gaf aan wanneer de stoet weer in beweging kon komen. De straat was vroeger min of meer een open riool. Met wierook werd de stank verdreven en het 'sträöisel' bedekte het straatvuil. De vier altaren langs de route symboliseren jeugd, volwassenheid, ouderdom en de dood. Om die reden staat het laatste altaar bij de ingang van het oude kerkhof. Een bijzondere rol in het geheel is weggelegd voor het St. Laurentius- en het St. Gangulphusgilde. Zij begeleiden in hun kleurrijke historische kostuums de bedetocht, terwijl de beide gildekoningen samen met de burgemeester achter de monstrans lopen.

Het sacrament van de eucharistie is een van de meest wezenlijke verschilpunten in het geloof tussen katholieken en protestanten. Dat leidde 450 jaar geleden tot het begin van de Beeldenstorm. Terwijl de Sacramentsprocessie door de straten van Antwerpen trok, probeerden protestanten zich op 13 juni 1566 meester te maken van de kathedraal. In de loop der jaren zijn er rond de processie ook in Huissen soms spanningen geweest tussen beide geloofsgemeenschappen, maar daarvan is zeker de laatste eeuw niets meer te merken. De Umdracht is een plechtig gebruik geworden, dat zeker als de weersomstandigheden meewerken, veel publiek trekt.

Het besef dat mensen moesten evacueren leeft in Angeren

De Evacuatiegroep Mozaïek is bij de onthulling aanwezig. (foto Sjaak Veldkamp)

ANGEREN – Hoewel er in Lingewaard meerdere herdenkingsplaatsen van de Tweede Wereldoorlog zijn heeft het college op een subsidieverzoek van de Historische Kring Angeren positief gereageerd. Omdat tussen de twee kerken weer een bijzondere plek is voor herdenkingsverhalen. Zondag 5 juni worden twee plaquettes onthuld. Tevens is er een tentoonstelling over de wederopbouw van de kerken.

Angeren lag negen maanden in de frontline. Oktober 1944 werd de bevolking van Angeren door de Duitsers geëvacueerd. De geallieerden bombardeerden kerktorens die door de Duitsers als uitkijkpost werden gebruikt. Om die reden werd ook Kasteel Doornenburg verwoest.

De torenspits van de Nederlands Hervormde kerk ligt bijna op de Molenstraat en van de oude Sint-Bavo is ook alleen een ruïne over: de toren en het dak zijn compleet weggeschoten, als de inwoners vanaf april /mei 1945 weer terugkeren, zo beschrijft de historische kring de oorlogssituatie.

Kringvoorzitter Chris van Aspereren zegt dat de kerken de symbolen van het dorp waren. Na terugkeer zagen de evacuees een verwoest Angeren. Zelfs de kern van het geloof was verwoest. Van Asperen, afkomstig uit Den Bosch, heeft weinig meegekregen van oorlogshandelingen. Het is hem opgevallen dat In de Betuwe het besef dat mensen moesten evacueren heel sterk leeft. De voorzitter heeft het gevoel dat om die reden het dorp diep in de buidel heft getast. Lingewaard geeft 750 euro.
Angeren is vaker gul geweest, zegt Chris van Asperen. Binnen twee weken was het geld bijeen voor het opknappen van het massagraf op de RK begraafplaats voor 24 inwoners, omgekomen op 5 oktober 1944.

Harmonieorkest met bedevaart?

HUISSEN - Op donderdag 11 augustus vindt de alweer de 104e bedevaart naar Kevelaer plaats. Ook dit jaar willen we weer een harmonieorkest samenstellen, dat zal bestaan uit leden van diverse verenigingen en andere muzikale liefhebbers.

We doen een extra oproep voor klarinettisten, en saxofonisten om zich op te geven, want bij deze groepen hebben we meestal een tekort en dat is jammer. Dit geldt ook voor de bespelers van de dwarsfluit en de hoorn en bas. Iedereen is van harte welkom. De repetities worden gehouden op maandag 1 en maandag 8 augustus in het Gemeenschapshuis in Huissen-Zand. De repetities beginnen om 19.30 uur.

Het programma is ook dit jaar weer gevarieerd. Voor elk wat wils. Naast de gebtuikelijke kerkelijke stukken zijn er ook wat moderne nummers opgenomen. Dit afgewisseld met leuke marsen. Het programma is wat beknopter dan voorgaande jaren en start later dan gebruikelijk. De hoogmis is om 10.00 uur en het lof om 16.00 uur. "We hopen dat dit voor meer muzikanten een stimulans is om mee te doen."

Tussen de tijden van muzikale medewerking door is er voldoende gelegenheid om een kijkje in Kevelaer te nemen. "Het is een leuke bezigheid, tevens heb je als muzikant een stukje opvulling in de vakantieperiode." Op het einde van dag zal een kleine aubade te brengen op het sfeervolle kerkplein nabij de basiliek te Kevelaer. Het vervoer van en naar kevelaer is per bus geregeld. Voor informatie kunt u terecht bij Theo Jansen 026 3252172 (jansweiss@me.com).

Van Bemmel naar Alpe d'Huez in zes dagen voor KWF kankerbestrijding Eindspurt van duizend kilometer voor het goede doel

LINGEWAARD - Een deel van Team Lingewaard voor Alpe d’HuZes zal donderdag 26 mei per fiets richting Alpe d’Huez fietsen. Doel is om als een soort van eindspurt nog extra geld in te zamelen voor het goede doel.

Het team dat bestaat uit fietsers Wytze Bonefaas, Nathalie Vos, Erwin Nederlof en Vivienne Bonefaas zal duizend kilometer afleggen in zes dagen tijd en daarmee een dag voor het fietsspektakel in Frankrijk arriveren om zich bij de rest van het team aan te sluiten.

De rennersgroep die de uitdaging aangaat, is helaas niet compleet. Door blessures zijn Richard Vos en Ingrid Bonefaas uitgevallen. Zij zullen nu als extra begeleiding meegaan om de renners in de watten te leggen en ze moreel te ondersteunen. Zij rijden in een camper mee met onder meer extra materiaal en voedsel. Het drietal zal etappes fietsen tussen de 160 en 200 kilometer. Een ware krachttoer dus, zeker als je bedenkt dat er dwars door de Ardennen gefietst wordt.

Steun dit fietsteam

Naast het sportieve doel zal dit team ook geld trachten in te zamelen voor Team Lingewaard. Het team heeft een speciale actiepagina waar donaties op welkom zijn. Steun ze bijvoorbeeld met 25 eurocent per kilometer. Dat is bij elkaar dan toch tweehonderdvijftig euro. Dat zou je ook met je familie, je schoolklas, collega’s of je buurt kunnen doen. Alle donaties zijn welkom!

Meer informatie over deze specifieke actie of als je wilt doneren, surf je naar de website http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/camperactielingewaard.

Uitslagen 56e jeugdsportloterij 2016-sgob

Aangesloten verenigingen:

Angeren, De Bataven, Bemmel, Driel, GVA, HAVO, Jonge Kracht,

RKHVV, Spero en SVHA.

Goedgekeurd bij besluit van de kansspelautoriteit d.d. 8 maart 2016 onder kenmerk 10188

Trekking 09-05-2016 om 20.00 uur t.o.v. Lingewaerd notarissen te Huissen in clubhuis RKHVV te Huissen

1e prijs .€ 4500,--, op lotnr. 17983. 2e prijs € 1125,--, op lotnr. 25428. 3e prijs € 450,-- op lotnr. 3571. 4e prijs € 225,-- op lotnr. 18818. 5e prijs € 115,-- op lotnr. 25469. 6e prijs € 50,-- op lotnr. 12545. 7e prijs € 50,-- op lotnr. 4756. 8e prijs

€ 50,-- op lotnr. 4671. 9e prijs € 50,-- op lotnr. 20918. 10e prijs € 50,-- op lotnr. 1552.

11e tot en met 50e prijs groot € 25,-- zijn gevallen op de navolgende lotnummers: 174, 1937, 2065, 2704, 3281, 3884, 4966, 5022, 6787, 6936, 9111, 9239, 10084, 10776, 10895, 12641, 14001, 15897, 16166, 16464, 17498, 17506, 18145, 18775, 18976, 19537, 19972, 21141, 21269, 22265, 22932, 23483, 23614, 25947, 26320, 27006, 27435, 28568, 28710, 29419.

51e tot en met 100e prijs groot €. 10,-- zijn gevallen op de navolgende lotnummers: 209, 446, 1151, 1522, 1852, 2150, 2816, 3062, 3066, 4137, 6065, 6654, 7883, 8176, 8192, 8388, 8619, 8844, 9888, 11542, 11609, 12120, 12265, 14322, 14708, 14759, 15167, 16182,16473, 17378, 18095, 18149, 18207, 18262, 18719, 19346, 19357, 19437, 19703, 20395, 21219, 21989, 22470, 23503, 25222, 26496, 26716, 27983, 30058, 30443.

Totaal prijzenpakket: 8.165,- euro.

De penningmeester van de sportbelangen gemeenschap Over Betuwe zal na ontvangst van het prijsbepalende lot de prijs zo spoedig mogelijk overhandigen dan wel op uw bank c.q. girorekening overmaken.

(penningmeester M.Janssen, Van Aemstelstraat 6, 6686 CH Doornenburg, m.janssen2@kpnplanet.nl)

Van Kerk naar Theater aan de Markt: 17

BEMMEL - Het werkvolk: Bert Rutgers is de naam en ik ben in '47 als eerste van 7 op De Kleine Eker in Bemmel geboren. Vruchtbare grond dus waar in die tijd de pastoor nog langs kwam, als er niet tijdig nieuw leven in zicht was. Vrouw Conni en Sjoerd en Merel plus drie kleinkinderen ben ik rijk.

"Opgeleid tot gereedschap/instrumentmaker werkte ik op de Singer, dat later Fride ging heten. Na 10 jaar voerden de Amerikaanse eigenaren een grote reorganisatie door. Dan moest je met 25 man tegelijk bij de directeur komen. Theo Peters, een maat van mij had al een lied waarin de Amerikanen belachelijk werden gemaakt. Toen wij aan de beurt waren zongen we het juist toen de Amerikanen binnenkwamen. Ze lieten ons het netjes uitzingen waarna we binnen 10 minuten onze spullen moesten pakken en op straat staan. Toen zijn we maar gaan biljarten. Één week later belden ze ons drieën instrumentmakers op: of we de machines wilden komen afstellen. We hebben toen een hoger loon bedongen om gunstiger in de WW. te belanden. Ik kwam al snel bij de PTT terecht waar ik cursussen telecommunicatie volgde. Veel diploma's waren weggegooid. Op mijn 55 ging ik in de VUT, ondanks dat ik mezelf erg jong vond, de brief die ik schreef om toch te blijven heb ligt er nog; nooit verstuurd."

Mijn hele leven heb ik gesport, vanaf mijn twaalfde bij SCB, toen wedstrijdsurfen -ik bouwde zelf planken- daarna met Jan Driessen gaan hardlopen en vervolgens triatlons, 10 per jaar en altijd zat ik bij de eerste drie boven de 40 jaar, ik was kampioen van Oost-Nederland. Nu doe ik alleen Gendt nog. Ik zit bij de heel fanatieke 'Bourgondisch Triatleten Ploeg' -5 sporters- als opa. Mijn ultieme wens is een derde 11-stedenkruisje te halen."

"Aan grote Frits vroeg ik: is de kerk iets voor mij? De sfeer vind ik geweldig, alles eromheen met de aannemers en je leert wat nieuwe gasten kennen. Als kind zat ik elke morgen in de kerk en viel weleens flauw, omdat ik niet gegeten had. Zie ik de biechtstoelen weer, dan denk ik: wat zijn we toch voor de gek gehouden." Bij Bert in huis leest een tegeltje: 'Maak niet steeds dezelfde fouten, er is keus genoeg.

Wijkplatform Angeren

ANGEREN - Op dinsdag 31 mei is er de maandelijks terugkerende vergadering van het wijkplatform Angeren in Het Dorpshuis aan de Emmastraat in Angeren om 19.30 uur.

We hanteren een inloopuur van 19.30 tot 20.30 uur, waarin u welkom bent om uw idee, uw suggestie en/of uw klacht over leefbaarheid en/of veiligheid in ons dorp aan ons kenbaar te maken.

Elke opmerking van iedereen nemen we serieus, zullen we noteren en in de vergadering op die avond ook bespreken. Op deze manier proberen wij, samen met u, bij te dragen aan een zo optimaal mogelijke leefbaarheid en veiligheid in ons dorp. Bent u niet in de gelegenheid om op 31 mei bij ons langs te komen, dan kunt u ons ook mailen. Mailt u dan naar: platformangeren@gmail.com. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om uw opmerking te deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus in ons dorpshuis.

Prijsuitreiking Gerrit Jeurissen Award

HUISSEN - Dinsdag 10 mei zijn de winnaars van de Gerrit Jeurissen Award 2016 bekend gemaakt. Het Dominicanenklooster in Huissen won hiermee een donatie van 3.000 euro voor het realiseren van inspiratiedagen voor mantelzorgers en mantelzorggezinnen. Ook de overige twee genomineerden (Lingewaards Mannen koor en Stichting Vrienden van Huissen) vielen in de prijzen.

De genomineerden gaven dinsdagavond een korte publieke presentatie over hun ingezonden initiatief bij zalencentrum De Valom in Huissen. Ook gaf de winnaar van vorig jaar, muziekvereniging De Volharding, een presentatie over de besteding van hun prijzengeld. Na het juryberaad reikte wethouder Johan Sluiter samen met het bestuur de eerste prijs uit.

Het Lingewaards Mannenkoor won de 2e prijs (1.500 euro) en tevens de publieksprijs die beschikbaar is gesteld door ONS Accountants en Belastingadviseurs. Zij zullen dit bedrag gaan besteden aan nieuwe koorkostuums (mede) ten behoeve van hun 40-jarig jubileumconcert. De 3e prijs (500 euro) ging naar Stichting Vrienden van Huissen voor de bouw van een multifunctioneel concertgebouw (Odeon) op het marktplein in Huissen.

De Gerrit Jeurissen Award is een initiatief van Stichting Gerrit Jeurissen Fonds. Deze award wordt jaarlijks toegekend aan initiatieven met een sociale en/of ideële strekking ten behoeve van het algemeen maatschappelijk belang in Huissen.

Volgend jaar ook meedoen?
Heeft uw vereniging of stichting een goed initiatief, maar ontbreken de nodige financiële middelen? Dien dan een aanvraag in voor de Gerrit Jeurissen Award 2017. Voor meer informatie zie www.gerritjeurissenfonds.nl.

Uitslag tweede jeugdwedstrijd Sint-Petrus Huissen

HUISSEN - De temperatuur is ondertussen weer gezakt, maar afgelopen dinsdag tijdens de tweede viswedstrijd van onze jeugd was de temperatuur zeer aangenaam!

Net als vorig jaar was er weer een smakelijk traktatie van dé ijssalon van Huissen en omgeving: La Differenza, waarvoor men Han super dankbaar was. Het lekkere weer van het weekend voorafgaand aan de wedstrijd heeft het water ook goed kunnen opwarmen en dit was te zien in de vangstresultaten, er werd deze avond door de meeste deelnemers vis gevangen met als topper deze avond:


Lars met 83 centimeter. Nisha was er vorige week niet bij maar heeft met 58 centimeter zich mooi tussen de top van het klassement gevist. Pepijn zijn leefnet bleef vorige week leeg, maar deze wedstrijd wist hij 46 centimeter bij elkaar te vissen. Nikki, vorige week goed voor een 161 centimeter vis weet haar totaal uit te breiden naar 200 centimeter met haar vangsten deze avond. Michiel wist 33 centimeter te vangen, Jarno 32 centimeter en Damian 12 centimeter. Casper was met 11 centimeter de laatste visser die wat wist te vangen.

Nieuw deze wedstrijd waren de prijzen voor de kleinste en de grootste vis: de kleinste vis werd gevangen door Jarno (7 centimeter) en de grootste door Nisha (19 centimeter).
Aankomende dinsdag 17-05 is de derde wedstrijd op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip aan de waterkant.

Bingo in Huissen-Zand

Foto: Harry Willemsen

HUISSEN - Op woensdag 25 mei houdt wijkvereniging 't Zand Binnenveld in Huissen een gezellige bingo met mooie prijzen.

De bingo wordt gehouden in het Gemeenschapshuis op Huissen Zand aan de Van Wijkstraat, en start om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur, zodat u vooraf nog rustig een kopje koffie kunt drinken.

Deze avond draaien 7 rondes (3 prijzen per ronde) inclusief een super-hoofdprijsronde, dus men heeft alle kans op een prijs! De kaarten worden verkocht per set voor alle rondes inclusief de superhoofdprijsronde, voor 11,50. Extra kaarten per ronde zijn te koop voor 1,50; extra kaarten voor de superhoofdprijsronde kosten 2,50. Deelnemers worden verzocht zelf schrijfgerei mee te nemen en zoveel mogelijk gepast af te rekenen.

Kinderzwerfboekstation in Bemmel

BEMMEL - Naast ParticipatiePunt Huissen Zand is er nu ook een zwerfboekenstation bij Stichting Welzijn Lingewaard in de Cuperstraat in Bemmel. Kinderen kunnen boeken die ze al gelezen hebben, laten zwerven door heel Nederland.

Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Lezen is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die lezen, gaan gemiddeld drie jaar langer naar school. Hierdoor hebben ze later meer kans op een goede toekomst. Maar lezen is vooral ook erg leuk en ontspannend. Kinderzwerfboek wil daarom alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. Het idee van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Ze moeten ze daarna weer laten zwerven. Dit kan overal, maar ook in de zogenoemde Kinderzwerfboek-stations.

Kinderzwerfboekstations zijn boekenkasten of boekenkistjes waar kinderen kinderzwerfboeken kunnen halen en brengen en waar zwerfstickers liggen. De Kinderzwerfboek-stations staan onder andere in buurthuizen, speeltuinen, kinderboerderijen en basisscholen. Er zijn inmiddels meer dan 1000 Kinderzwerfboek-stations in Nederland (zie voor adressen www.kinderzwerfboek.nl

Loop dus gerust eens binnen bij SWL in de Cuperstraat 9 of bij het ParticipatiePunt in Huissen Zand en laat je boek beginnen aan een spannende zwerftocht!

UDI laat van zich horen

BEMMEL - Op een voorspeelmiddag 29 mei laten UDI leerlingen hun favoriete muziekstuk horen aan het publiek. Samen met hun muziekdocent hebben zij de laatste weken de puntjes op de i gezet om tijdens de voorspeelmiddag te kunnen schitteren. Sommige leerlingen spelen solo, anderen hebben gekozen voor samenspel in de vorm van een duet.


De meeste leerlingen spelen in het leerlingorkest van UDI, maar tijdens de voorspeelmiddag krijgen de jonge muzikanten de gelegenheid om alleen op te treden. Het publiek kan genieten van prachtige muziek en het enthousiasme van de leerlingen. Het plezier dat muziek maken brengt staat centraal tijdens de voorspeelmiddag. De muziekinstrumenten waarop gespeeld wordt varieert van dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trompet, trombone tot slagwerk.

Welkom
U bent welkom om te komen luisteren naar de UDI-leerlingen. De voorspeelmiddag wordt gehouden op 29 mei en begint om 14.00 uur in het Nootgebouw aan de Cuperstraat 5 in Bemmel. Een programma van de deelnemers staatop de website van UDI onder de concertagenda. www. muziekvereniging-udi.nl.

Proeflessen
Hebt u altijd al een instrument willen bespelen of heeft uw kind interesse voor muziek? UDI biedt de mogelijkheid aan om drie proeflessen te volgen. Mail naar margootjevanraaij@gmail.com of astrid.ton@planet.nl o.v.v. proeflessen.

Capoeira in Doornenburg!

DOORNENBURG - Jongens en meiden opgelet! Vechten, dansen, muziek en acrobatiek. Wil jij een uitdagende en nieuwe vechtsport beoefenen? Dit is jouw moment!

Kom meedoen met onze gratis open les capoeira op 25 mei! Meld je aan via info@capoeirareversao.nl met je naam en leeftijd. Vanaf 5 jaar, groepen worden ingedeeld op leeftijd. Kijk voor meer informatie alvast op www.capoeirareversao.nl of https://www.youtube.com/watch?v=frBYnXAGqyQ

Straatspeeldag in Huissen centraal op Markt

HUISSEN -Denk je aan de Olympische spelen dan denk je aan een groot aanbod van verschillende sporten. De Straatspeeldag van 2016 staat dit jaar dan ook geheel in het teken van de Olympische spelen en vindt plaats op het nieuwe evenemententerrein.


Op woensdag 8 juni is het eindelijk zover. Dan vindt de (nog steeds) grootste Straatspeeldag van Nederland plaats op de Markt in het centrum van Huissen. Grandioos dat wij op zo'n mooie centrale locatie de spits met ons evenement mogen afbijten. En daar is héél wat werk aan vooraf gegaan.
Benieuwd wat wij dit jaar allemaal aanbieden? Download hiervoor de plattegrond op onze site en verheug je vast op een heuse sport- en spelstraat in de Vierakkerstraat, de Rijnstraat staat bol van de activiteiten van het OBC uit Huissen, in de Langestraat kun je selfies maken, op de djembé spelen, een kijkje nemen bij de stand van de Koninklijke Burgers Zoo én pannenkoeken bakken. Op de Markt staat 'The Sweeper' en een grote zeephelling. En bij de Protestante Kerk hebben we een heus 'Crea Doe' plein ingericht. Maar uiteraard is er nog véél meer te beleven deze middag. Dit alles met medewerking van ruim 80 sponsoren.


Ga dus snel naar de site www.straatspeeldaghuissen.nl om alvast in de stemming komen. Net als voorgaande jaren start de kaartverkoop voor de Straatspeeldag om 13.30 uur en het evenement duurt tot 17.00 uur. Deelname met één of meer spelkaarten, tegen betaling van maar 1,50 per kaart, gebeurt uitsluitend onder begeleiding van een volwassene en op eigen risico. En gezien het sportieve karakter van de Straatspeeldag adviseren wij iedereen om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Er is meer dan voldoende parkeergelegenheid op de Molenweide.
Vooral voor alle kinderen in Lingewaard en omgeving zijn wij enorm blij dat wij voor hen dit fantastische kindvriendelijke evenement weer neer mogen zetten. Dus noteer vast in uw agenda: Straatspeeldag Huissen, woensdag 8 juni 2016 op de Markt in het centrum van Huissen!

Opbrengst collecte in Huissen, Angeren en Doornenburg

LINGEWAARD - In de week van 18 – 23 april vond de jaarlijkse collecte van de Hartstichting plaats. De collectanten van de onderstaande drie plaatsen zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan en met een mooi resultaat:

Huissen 7.236,-; Angeren 928,- en Doornenburg 860,- euro. De collectanten zijn in alle drie de plaatsen heel vriendelijk aan de deur ontvangen. En het is fijn dat men de Hartstichting een warm hart toedraagt.

De collecte in Doornenburg werd dit jaar aangestuurd door de Hartstichting, afdeling Huissen, aangezien er geen coördinator in Doornenburg was; gelukkig wel een aantal enthousiaste collectanten. "We hopen van harte dat we voor volgend jaar hiervoor iemand vinden of nog mooier dat iemand zich hiervoor aanmeldt (bij M.D. Romijn 026 3257202). Dit jaar werd helaas maar in een gedeelte van Doornenburg gecollecteerd. De Hartstichting is alle collectanten dankbaar voor hun inzet en de gevers voor hun gulle giften."

Het grootste deel van het opgehaalde geld wordt besteed aan onderzoek. Dit blijft nog steeds ontzettend hard nodig aangezien er nog veel te ontdekken valt. "Daarom komen wij graag eenmaal per jaar bij u langs om een bijdrage te vragen en bedanken wij u voor uw gulle bijdrage."

Column

Straat

Vertrouwen in politiek las ik in Trouw. De avond tevoren kwam ik thuis van de Politieke Avond. Daarom las ik de krantenkop verkeerd. Er stond niet politiek maar politie. Veel burgers noemen de politie moedig en betrouwbaar. Het onderzoek van de Erasmusuniversiteit Rotterdam zegt wel dat op straat het gezag van de politie tegen valt. De straat neemt in onze samenleving een centrale plek in. Voor straatfeesten. Voor de vuilniswagen die onze rommel komt ophalen. Voor hulpdiensten die vrij baan willen. Dijken dragen bijzondere straten. Een smalle en bochtige straat waar al het verkeer een plek opeist. Gemotoriseerde voertuigen, tourrenners zonder fietsbel, luie en haastige E-trappers, fietsers, scootmobielen, wandelaars en rolstoelrijders. De Politieke Avond was het unaniem met elkaar eens. Op de dijk is geen plek voor motoren. Motorrijder en fractievoorzitter Rene Derksen van Lokaal belang hield tijdens de discussie zijn mond. Hij is een rustige motorrijder en duidelijk geen straatvechter. Een straatvechter is iemand die graag in het publiek vecht. Ik gaapte verveeld. Op een overvolle publieke tribune met burgers, raadsleden en ambtenaren. SP-raadslid Brian Rasing verlaat tijdelijk de publieke tribune. Mogelijk om zijn longen op zijn gewenste nicotinepeil te brengen. Zijn SP tomatentas blijft liggen om aan te geven, ik ben zo terug. Voor B06 raadslid Frans Schut geen reden om de stoel niet brutaal te annexeren. De discussie over de toekomst van de bieb kan me weinig schelen. Ik ben benieuwd hoe Brian Rasing, die zich graag als straatvechter wil voordoen, zal reageren. Hij komt binnen en kijkt Schut streng aan. Mijn aandacht staat op scherp. De SP straatvechter druipt zonder te blaffen als een mak schoothondje af. Verveeld stap ik op de fiets. Op weg naar huis via de donkere dijk. Imbeciele chauffeurs in scheurende auto's dwingen me naar de berm. En hoe was het, vraagt mijn vrouw bij thuiskomst. Heb mijn jas nog aan en mompel: mwah, ik was vanavond van de straat.
Sjaak

Een dag vol cultuur voor leerlingen basisschool

GENDT/DOORNENBURG - Op woensdag 18 mei vond het Culturele Rondje plaats in Gendt en Doornenburg voor kinderen uit groep 7 van de basisschool.

Het Culturele Rondje wordt elk jaar door de buurtsportcoach vanuit het Cultureel Platform Lingewaard met de scholen georganiseerd. Op deze manier maken de leerlingen kennis met verschillende culturele en kunstzinnige disciplines in hun eigen omgeving en worden ze uitgedaagd om mee te doen en te ervaren hoe het is.

Op verschillende locaties verspreid over Gendt en Doornenburg zijn de workshops georganiseerd. Dit rondje konden de kinderen onder andere kennis maken met capoeira, breakdance, een hoorspel spelen en opnemen, djembé, karikatuur tekenen, animatiefilmpjes maken, muziekverkenning, het redoutesproject of met het historisch erfgoed in Gendt.

Optreden van De Leemkuulers in zorgcentrum Liduina

BEMMEL - Op donderdagavond 26 mei zal de blazerskapel De Leemkuulers optreden in de recreatiezaal van zorgcentum Liduina Gouden Appel 120. Aanvang is: 19.30 uur.

De Leemkuulers is een Egerländerkapel met als thuisbasis Bemmel. De kapel bestaat uit 24 enthousiaste leden tussen de 17 en 78 jaar en staat onder professionele leiding van Henry Meijer. De Egerländerkapel dankt haar ontstaan aan enige leden van een fanfare, die de Tjechnische blaasmuziek van onder andere Ernst Mosch hadden gehoord. Deze muziek is te vergelijken met Zuid-Duitse en Oostenrijkse Tiroler volksmuziek. In combinatie met de prachtige kostuums die de muzikanten dragen is het een optreden dat u niet mag missen. Iedereen is welkom!

Entree voor buurtbewoners: inclusief koffie/thee en een consumptie zeven vijftig.

Combinatie Van Zadelhoff pakt vlucht Laon

HAALDEREN - Op 14 mei stond de eerste midfondvlucht van 2016 op het programma en deze werd vervlogen vanuit Laon (300 km). Aan deze vlucht deden 212 duiven mee van vijftien liefhebbers. Ze werden gelost om 09.00 uur met een noord-westelijke wind.

Comb. van Zadelhoff 20 mee 5 pr. 1, 21, 22, 26, 38
A.J. van Olderen 28 mee 14 pr. 2, 4, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 34, 36, 49, 51
H. de Wijse 14 mee 6 pr. 3, 7, 9, 14, 23, 41
Muller - de Wijse 20 mee 3 pr. 5, 15, 47
A.A. Engelen 10 mee 2 pr. 6, 52
Comb. Weijers 20 mee 3 pr. 8, 28, 44
W. Geurtz & Zn 20 mee 8 pr. 10, 13, 30, 35, 37, 39, 46, 48
Chr. Graven 20 mee 6 pr. 12, 29, 31, 43, 45, 50
J. Peters (G) 10 mee 1 pr. 27
Th. Rutjes 8 mee 2 pr. 32, 40
Wiltink - Meijs 14 mee 1 pr. 33
H. Leemreise 11 mee 1 pr. 42
H. Lichtenberg 4 mee 1 pr. 53

Hart4Doornenburg in 2016

DOORNENBURG - De vereniging Hart4Doornenburg is in het najaar van 2015 opgericht om regelmatig geld in te zamelen voor de ondersteuning van projecten in Doornenburg. Alle leden betalen daartoe jaarlijks een contributie van 50 euro.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen. Op een jaarlijkse feestavond kiezen de leden zelf de projecten waaraan zij dat jaar hun geld willen schenken. Aangezien de verenigingskosten door het bestuur gedragen worden, kan al het door de leden bijeengebrachte geld daadwerkelijk aan de gekozen projecten worden besteed. Zo kon in november 2015 al een fors bedrag gedoneerd worden ten behoeve van nieuwe uniformen voor Harmonie St Caecilia. De volgende feestavond is gepland op zaterdag 19 november 2016. Alle leden en andere belangstellenden zijn hier welkom!

Alle Doornenburgse verenigingen of personen worden uitgenodigd om een aanvraag voor ondersteuning in te dienen bij Hart4Doornenburg. Het is belangrijk dat de aanvraag betrekking heeft op een duidelijk omschreven project van maatschappelijk belang en dat een deugdelijke financiële onderbouwing wordt meegestuurd.

Op de website www.hart4doornenburg.nl zijn naast algemene en praktische gegevens ook aanvraagformulieren voor projecten met daarbij een uitgebreide toelichting te vinden. Ook kunnen nieuwe leden zich via deze website aanmelden Omdat het bestuur streeft naar transparantie worden alle gegevens van onze vereniging gepubliceerd op de website. Het bestuur hoopt op veel aanvragen voor projecten en op vele nieuwe leden.

Nieuwe hoofdsponsor Bemmelse Dweildag

Pieter Peters, directeur van Bongers & Lemmers Verzekeringen en Wijnand Janssen, lid sponsorcommissie van de Bemmelse Dweildag voor het prachtige pand aan de Kinkelenburglaan.

BEMMEL - Bongers & Lemmers Verzekeringen is de nieuwe hoofdsponsor Bemmelse Dweildag. Bemmel trilt jaarlijks op de tweede zondag in juni op haar grondvesten door het geluid van ruim duizend muzikanten in circa 70 dweilorkesten. De vele duizenden bezoekers kunnen genieten van optredens op twaalf podia en van de nieuwe Nederlands Kampioen Dweilorkesten.

Samen met de horeca zal het centrum van Bemmel door ongeveer 200 vrijwilligers van de Dweildag omgetoverd worden tot een vrolijk en versierd geheel, waar het voor jong en oud goed toeven is. Dit unieke familie-evenement kan niet georganiseerd worden zonder de financiële inzet en de middelen van sponsoren.

De organisatie van de Bemmelse Dweildag presenteert dan ook met trots de nieuwe hoofdsponsor: Bongers & Lemmers Verzekeringen uit Bemmel.

Bongers & Lemmers Verzekeringen is een middelgroot, onafhankelijk assurantiekantoor dat bijna veertig jaar werkzaam is op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen voor zowel particulieren als bedrijven.

Dit jaar zal tijdens het weekend van 11 en 12 juni één van de podia versierd worden door deze nieuwe hoofdsponsor, die al jaren in Bemmel zeer actief is. Reden temeer om op zondag 12 juni naar Bemmel te komen en te genieten van de 30e editie van de Bemmelse Dweildag!

Kinkelbestuur in gesprek met… Meander …koorzingen als huwelijkse voorwaarde

BEMMEL - ‘Ik kom eerder terug van vakantie om maar geen koorrepetitie te missen en sla er ook een verjaardag voor over.’ Aan het woord is Tonnie (65). Ze zingt al 47 jaar. ‘Voordat ik trouwde, heb ik mijn man gezegd dat ik iedere week moest repeteren. Anders zou het huwelijk niet doorgaan.’

Ingrid (40), pas een jaar bij Meander en het jongste koorlid, vertelt over haar motivatie: ‘Ik zing, omdat het mij ontspant, energie geeft en het ook erg gezellig is. Je leert in korte tijd heel veel mensen kennen en je deelt lief en leed.’

De repetitie begint altijd met inzingen. Het accent ligt dan op de zangtechniek en met name het oefenen van stembeheersing. De oefeningen zijn vooral bedoeld om zo ‘rond’ en ontspannen mogelijk te zingen. Daarnaast wordt ook het luisteren geoefend, luisteren zowel naar je eigen stem als die van anderen. Frans Coerwinkel, de dirigent, vindt inzingen ontzettend belangrijk. Zo wordt een hoger kwaliteitsniveau bereikt. Een commissie maakt samen met de dirigent de repertoirekeuzes. Zo verzorgden we een optreden met als thema ‘water’. We zongen onder andere Singing in the rain, I'm sailing en niet te vergeten Daar aan de waterkant. Allemaal bekende liedjes en wel vier- tot zesstemmig gezongen. Om kippenvel van te krijgen, zo mooi. Nu oefenen we voor het optreden van Ernest Beuvink. Dat is op 28 mei 20.00 uur in De Kinkel. Wij vormen dan het achtergrondkoor.

Zoals de mannen reeds eerder aangaven, benadrukken ook deze dames: ‘Er mogen best wat meer jonge mannen bij het koor aansluiten. Misschien laat de dirigent ons daarom zingen als meisjes van 20…

Donateursactie Sint-Caecilia

DOORNENBURG – Komende weken zullen leden van harmonie Sint-Caecilia uit Doornenburg bij de inwoners van Doornenburg aan de deur komen voor de donateursactie.

Deze jaarlijks terugkerende actie is nodig voor het binnenbrengen van de nodige financiën om de vereniging draaiend en gezond te houden.

De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor het bekostigen van de opleiding van de jeugdleden van de vereniging. Aan ieder jeugdlid van de vereniging wordt een instrument ter beschikking gesteld inclusief lessenaar, lesboeken en overig benodigde materialen zoals rietjes en stokken. Daarbij krijgt ieder lid wekelijks les van een bevoegde en bekwame opleider. De kosten hiervoor worden deels bekostigd door het jeugdlid zelf in de vorm van contributie en lesgeld. De resterende kosten komen voor rekening van de harmonie.

Voor de aanwas van leden bij de harmonie is het van groot belang dat de toegang tot de vereniging en het muziekonderwijs laagdrempelig blijft. Dit doel wordt onder andere gerealiseerd door de opbrengst van de donateursactie.

Vanaf een vrijwillige bijdrage van 5,- euro mag men zich donateur van de harmonie noemen. De harmonie is alle donateurs bij voorbaat dankbaar voor hun steun.

Avondvierdaagse in Huissen

HUISSEN - Wandelsportvereniging Nooit Te Ver organiseert voor de 37e keer de avondvierdaagse van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni in Huissen.

De afstanden zijn 5 en 10 km. Startplaats is het Rijnstede gebouw aan de Kardinaal de Jongstraat. De starttijd is van 18.30 tot 19.30 uur. In verband met het E.K. voetbal wordt op de laatste avond om 18.00 uur gestart.

Diverse muziekverenigingen verlenen hun medewerking. Bijzonder verheugd zijn we dat de jeugdband van Sint-Sebastianus uit Gendt op vrijdag het laatste stuk van het parcours met de wandelaars meeloopt.

Voorinschrijven kan van 23 mei tot en met 5 juni bij: B. Knuiman, Praam 8, Huissen; Th. van Lent, Doelenstraat 39, Huissen; H. de Winkel         Bernhardstraat 24 Huissen; C. Damen- Bles Berkenstraat 6, Huissen.

Inschrijfgeld 3.50 euro; bij voorinschrijving 3.00 euro. "Dus schoenen poetsen – kuiten smeren en we zien jullie graag dinsdag 7 juni aan de start."

'Geen Kunst' in Bemmel

BEMMEL - Voor de derde maal houden Niek van de Looi en Bert van Isselt de expositie 'Geen Kunst' op zaterdag 28 en zondag 29 mei aan de Plak 29 in Bemmel.

Nu dit jaar de expositieruimte groter is waar ze over kunnen beschikken, hebben zij zeven kunstenaars uitgenodigd mee te doen. Allen zijn zij zeer verschillend in hun creative uiting maar harmoniëren uitstekend met elkaar. Sommige kunstenaars zullen in de ruimte waar ze exposeren ook zelf aan het werk zijn.

De volgende disciplines zijn te zien: textiele kunst, keramiek, beeldhouwen, beadembroidery/beadwork, tiffany, glaskunst en schilderijen (acryl- en olieverf op linnen).

De openingstijden zijn op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur.

Moordzaak op te lossen in Angeren

ANGEREN – Nu is al bekend dat op zaterdag 4 juni in het Dorpshuis in Angeren een moord zal worden gepleegd. De Harmonie verzorgt dan namelijk haar jaarconcert. Niet dat een dergelijke uitvoering moordneigingen oproept, maar deze keer wordt het een muzikale variant van het bordspel Cluedo. In Cluedo draait alles om een moord, die opgelost moet worden. In Angeren wordt de moord gepleegd tijdens de uitvoering!

De toeschouwers zijn deze keer de detectives. Zij moeten achter drie zaken zien te komen: Wie heeft de moord gepleegd? Met welk wapen? En in welk vertrek? Hij of zij die deze drie vragen als eerste beantwoordt, is de winnaar van Cluedo. Deze keer wordt het een invulling waarbij tijdens een harmonieconcert het publiek via de app als detective haar keuze kenbaar maakt. Een uitvoering zoals nog nooit eerder werd vertoond!

Een interactief concert dus met toneel en muzikale medewerking van Lars Mak, bekend van Soldaat van Oranje en Warhorse en de getalenteerde zangeres Saskia Vos. Last but not least is de medewerking vermeldenswaardig van de beroemde pianist Wibi Sourjada.

Het belooft gezellig druk te worden, maar er zijn nu nog toegangskaarten met gegarandeerde zitplaatsen te koop voor 5 euro bij Smits' Mode en in het Dorpshuis. Natuurlijk kan ook bij entree een kaartje gekocht worden. Aanvang 20.00 uur.

Kunstexpositie van oud-vluchteling Soheil in de bibliotheek van Bemmel

BEMMEL - Vanaf vrijdag 27 mei zal er in de bibliotheek van Bemmel een kunstexpositie plaatsvinden van de kunstenaar Soheil.

Soheil is geboren in 1989, in Iran. In 2009 is hij gevlucht. Na een flinke toch door Europa, is hij sinds 2012 in Nederland terechtgekomen. Hij woont nu in Wijchen.

In Iran heeft Soheil, samen met twee vrienden, een werkplaats gehad waar zij beelden maakten met oud ijzer. Dit hielden ze op bij mensen thuis, of ze vonden het langs de weg. Met de kunst die zij maakten verdienden ze de kost.

Soheil: "In Nederland heb ik het geluk gehad dat ik gebruik heb mogen maken van het oud ijzer en de werkplaats van het Radboud UMC. Dit heeft ervoor gezorg dat ik een aantal beelden heb kunnen lassen om een start te maken met mijn portfolio. Ik hoop ooit genoeg geld te hebben om thuis aan de slag te kunnen met een lasapparaat. Nu maak ik ook dingen thuis, maar dat zijn vooral tekeningen en beelden met gips en andere restmaterialen, zoals stukken textiel, hout en touw."

Andere grote passies van Soheil zijn muziek en tatoeëren. Met name met dat laatste zou hij graag nog een keer iets willen doen. Hij heeft zelf een aantal tatoeages waarvan de meesten door hemzelf zijn gezet. Soheil wil graag beter worden in de techniek, zodat hij hier ooit geld mee kan verdienen.

Soheil: "Ik ben niet materialistisch en ik hoef niet rijk te worden. Mijn passie is om helemaal op te gaan in de kunst en het liefst op zo'n manier dat ik spullen kan kopen om dit alles te kunnen bekostigen."

Zingeving en op adem komen

Foto: Johan Dijkstra

HUISSEN - Zingeving en op adem komen. Dat is waar het om gaat in onze kerk, de protestantse kerk in Huissen (ingang Raadhuisplein). Zoeken naar de zin van je bestaan. Naar de weg die je mag gaan. Naar het antwoord op de vraag wie je bent en wat bij je past. Het leven vieren. In het besef dat het ook zal eindigen. Aan de hand van oude Bijbelse verhalen.

Die steeds opnieuw uitgelegd en in de tijd geplaatst moeten worden. Waarvan de uitleg ook onderhevig is aan verandering. In alle eeuwen is dat al het geval. En nu ook nog. Aan de hand van een nieuwe vertaling van de Bijbel die ook tot verrassend nieuw inzicht leidt.

Leven is groeien en ontwikkelen. Dus beweging. Dat weet en ervaart iedereen. Dat geldt voor de uitleg van de Bijbelse verhalen en dat geldt ook voor onze kerkelijke gemeente. Waar je je iedere week kunt laten inspireren. Op adem komen. Even uitbreken uit de hectiek en de sleur van het gewone leven. Op de adem van de liturgie. Waarin door het jaar heen het leven gevierd en gedeeld wordt. Zoeken naar de betekenis van de grote heilswoorden: liefde, vrijheid, zegen, gerechtigheid…

Mensen ontmoeten. Door alle generaties heen. Soms vluchtig, soms heel intens. Meevieren van de grote feestdagen: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst. Elkaar ontmoeten bij de vrijdagmiddaginloop (van 14-16 uur) of in gespreksgroepen. Denkbeelden, gedachten en ervaringen uitwisselen met mensen die hetzelfde willen. Dat is wat je kunt vinden bij ons in onze kerkelijke gemeente. Ga de uitdaging aan. Laat je inspireren. Gooi je schroom af en stap over de drempel. Neem de stap en doe mee!

Kerkdienst Protestantse Gemeente Huissen: zondag 29 mei, Sacramentsdag, 1e zondag na Trinitatis. Aanvang 10.00 uur. Voorganger Ds. Lisette van Buuren, Duiven.

Platform Doornenburg

DOORNENBURG - Platform Doornenburg heeft op woensdag 1 juni om 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum van Doornenburg de vijfde openbare vergadering. Begonnen wordt met het Inloopspreekuur.

Enkele onderwerpen: 1. Nieuwbouw en renovatie: Woningen voor starters en senioren. 2. Verkeer op de dijk en de nodige handhaving van gestelde regels. 3. Hoe maken we het dorpscentrum meer aantrekkelijk? Met extra groen? 4. Info over de 'Extra waterberging'.

5. Platform Doornenburg heeft een marktkraam op de 'Beleefmarkt' op 21 augustus! U komt toch ook even aan.

6. Wat verder ter tafel komt!

Extra leden en vrijwilligers gevraagd! Onder andere voor de werkgroep Communicatie! Wie volgt onze secretaris Johan Tolkamp op?

Het werken in het Platform is zeer leerzaam en uitdagend! Naast de vertegenwoordiging van Doornenburg kun je ook wat bereiken! Je leert mensen kennen en ook de mogelijkheden via de Gemeente Lingewaard en de Provincie om iets te kunnen realiseren voor Doornenburg. Het vergroot je netwerk.

Jongeren zijn extra welkom. Dit om ook hun wensen beter te kunnen realiseren. Laat weten, wat je graag wilt en waar wij mogelijk een bijdrage zouden kunnen leveren voor de buurt om het leefbaarder, mooier en leuker te maken! Voor meer informatie of wensen: "Zend dan een e-mail naar secretariaat@platformdoornenburg.nl, bel 0610995095 of doe een brief in de Wensbus, die staat in het Ontmoetingscentrum!"

Feest met Beuving en Meander in De Kinkel

BEMMEL - Zaterdagavond 28 mei is het in cultureel centrum De Kinkel in Bemmel, Feest met een hoofdletter. Want cabaretier/muziektheatermaker Ernest Beuving en zijn vier muzikanten komen met hun nieuwe show Skoren de boel grondig op stelten zetten.

Het zal weer een avond worden met een muzikaal gevarieerd aanbod van met veel gevoel gezongen originele liedjes, absurde cabareteske voordrachten, rake imitaties en hilarische persiflages. De zaal luistert het ene moment muisstil naar melancholieke melodieën en teksten, om daarna als Ernest Beuving echt van start gaat te liggen schuddebuiken van het lachen.

Zangvereniging Meander heeft de afgelopen tijd onder leiding van dirigent Frans Coerwinkel flink geoefend op de begeleidende koorpartijen en treedt die zaterdagavond letterlijk en figuurlijk op als achtergrondkoor.

Wanneer al dat moois de revue gepasseerd is en het publiek voldaan de foyer bevolkt, wacht daar de bluesband Jake Leg die vijf man sterk de blues vol nostalgie en verlangen laat horen tot dat iedereen weer vol indrukken op huis aan gaat.

(Kaartjes via site www.meander-bemmel.nl en boekhandel Polman.)

Beurs in Gendt voor kinderkleding en speelgoed

GENDT - Speelotheek ’t Gentje houdt twee keer per jaar een beurs voor speelgoed en kinderkleding. De komende beurs voor winterkleding en (december)speelgoed gaat plaatsvinden op zaterdag 1 oktober in de Providentia in Gendt.

"Als u artikelen op deze beurs wilt verkopen, kunt u vanaf maandag 5 september langskomen op de speelotheek. U krijgt dan een inschrijflijst, prijskaartjes en een handleiding zodat u thuis alle artikelen kunt inschrijven en voorzien van een code en de prijs."

De speelotheek is gevestigd in Integraal KindCentrum de Vonkenmorgen, Schoolstraat 1 (ingang kerk/ voliëre) in Gendt. De openingstijden zijn: maandag van 18.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

"De te verkopen spullen levert u vrijdag 30 september in bij de Providentia. Voor meer informatie kunt u kijken op www.speelotheekgendt.nl of Facebook.com/speelgoed-en-kinderkledingbeurs-van-speelotheek-T-Gentje."

13 / 24

Unieke samenwerking bij International Youth Cup

Spelers en begeleiders van Betuws'Glorie Foto: Jeroen Startman

LINGEWAARD - Onder de naam ‘Betuws’ Glorie’ hebben liefst 27 jeugdspelers van 6 verschillende tafeltennisverenigingen deelgenomen aan de International Youth Cup. Het toernooi vond plaats tijdens het Pinksterweekend in het Belgische Hasselt. Een unieke samenwerking tussen de Gelderse verenigingen Getavé (Gendt), Hutaf (Huissen), SKF (Veenendaal), TCB (Beuningen), TT Nijmegen (Nijmegen) en TVO (Oosterhout).

Naast spelers maakten 16 begeleiders dit sportieve evenement mogelijk. Op zaterdag, zondag en maandag werd 's ochtends een teamtoernooi gespeeld. Namens Betuws’ Glorie deden 10 teams mee. Bovendien werd één speler uitgeleend aan het Cuijkse Cevelum zodat zij ook konden deelnemen aan het teamtoernooi. Zaterdag- en zondagmiddag stond een individueel toernooi op het programma. Aan het einde van beide toernooien kon de balans worden opgemaakt. De ereplaatsen vielen vooral te noteren bij de jongens kadetten. Bij het teamtoernooi wist het gelegenheidsteam bestaande uit Dani van Bergen (TCB), Ricco Gerritsen (Hutaf) en Romano Versteegen (SKF) beslag te leggen op de 2e plaats. In het enkelspel wisten Ricco Gerritsen en Mats Janssen (beiden Hutaf) een tweede en derde plaats binnen te slepen. In het begeleiderstoernooi haalde Dicky de Jong (SKF/Hutaf) de 3e prijs. Naast de behaalde resultaten is de bijzondere samenwerking die heeft plaatsgevonden misschien nog wel mooier. De gezonde rivaliteit tussen de verschillende verenigingen uit de regio werd voor even opzij gezet. Uiteraard stond tafeltennis centraal, maar gezelligheid en saamhorigheid droegen zeker bij aan dit succesvolle toernooi.

Historische lezing: Hoe werd Huissen Nederlands?

HUISSEN - Op 1 juni 1816 werd Huissen definitief Nederlands. Dat wordt dit jaar gevierd. In het Stadsmuseum Hof van Hessen is al enige tijd een tentoonstelling aan de gang over deze gebeurtenis. Nu is Huissen niet de enige plaats die precies 200 jaar Nederlands is op 1 juni. Die dag zijn er dan ook vieringen in Zevenaar en Wehl. De Historische Kring Huessen heeft daarom haar lezing één dag na dato, op donderdag 2 juni.

De lezing wordt gegeven door dr. Emile Smit, die in 1975 op dit thema promoveerde. Hij zal ingaan op de vraag, hoe de zogenaamde Kleefse enclaves ontstonden en hoe ze in de achttiende eeuw bij Pruisen gingen horen. Daarna komt het verhaal aan de orde over de lastige diplomatieke onderhandelingen over de overdracht, die meer dan twintig jaar in beslag namen. Afgerond wordt met de gebeurtenissen op 1 juni 1816.

De lezing vindt – zoals gezegd – plaats op donderdag 2 juni, om 20.00 uur. in De Buitenpoort, Helmichstraat1, Huissen. Leden van de Historische Kring Huessen, maar voor de gelegenheid ook andere belangstellenden, zijn welkom (www.huessen.nl).

Heeft u de smaak te pakken gekregen? Maak een keer een tocht per fiets of auto door de betreffende gebiedsdelen (Liemers, Betuwe, et cetera). De route 'Kleefse enclaves' is te vinden in de Toeristische Informatie Lingewaard 2016 (blz. 21-23) welke verkrijgbaar is bij de VVV (Vierakkerstraat in Huissen). Een knooppuntenkaart kan hierbij handig zijn.

Waar wil jij energie aan toevoegen? Dat is de vraag aan jou!

BETUWE - Wil jij ook een plan op basis van wonen, werken en welzijn in een circulaire economie opzetten. Niet meteen groot inzetten maar stap voor stap, zodat het leuk en overzienbaar blijft; doel is hierbij om te kijken welke plaatsen in Lingewaard (en Over-Betuwe) wel een nieuwe boost kunnen gebruiken.

Wie? We willen jou ontmoeten en niet om alleen maar over het weer te praten. De opzet is om elkaar verschillende mogelijke projecten te tonen. Op deze wijze gaan we elkaar prikkelen en met nog meer ideeën komen. Maar waar gaan we dat doen en wat moet er gebeuren, dat willen we weten van jou!

Waar? In Park Bredelaar onderdeel van Park Lingezegen. Wanneer? 29 mei vanaf 11.00 tot 17.00 uur. Wat? Je hebt de mogelijkheid deel uit te maken van een community rondom tijdelijk bouwen met de mogelijkheid om dat je vaste woon, werk en welzijn plek te maken. Idee is dat er tijdelijke bebouwing op diverse locaties binnen Lingewaard en Over-Betuwe worden geplaatst, bijvoorbeeld bij de oude brandweerkazerne in Bemmel, maar ook in park Lingezegen of weet jij een plek? Is daar behoefte aan hernieuwde energie?!

29 mei is de opening van Park Bredelaar, aan de Breedlersestraat 7, Elst. Wij zijn er in ieder geval en hopen dan jouw ideeën te horen…

Stichting ZELF, Stefan Franken en Hubert van Keulen.

Wat de Poppy is voor militairen, is de Marigold voor de burger

Minister met voorzitter comité en militaire Foto: H. Eerden

LINGEWAARD - Het gehele jaar door is er bij herdenkingen aandacht voor de gesneuvelde militairen. Terecht dat hierbij vaak het verbindende symbool van de poppy, de klaproos, wordt gebruikt. Zo'n symbool verenigt mensen en is zelfs een troost in het delen van pijn en vriendschap met anderen.

In 2015 werd op de universiteit van Wageningen de Goudsbloem, de Marigold, als symbool voor burgers in oorlogstijd geïntroduceerd. Calendula is de Latijnse naam voor deze zo bekende bloem.De plant heeft een helende werking en is een nieuw symbool bij de herdenking van burgerslachtoffers van 'infecties' als tirannie,dictatuur, machtsmisbruik.Het is al geplaatst bij herdenkingen in bijvoorbeeld Dresden, Arras en Nijmegen.

Tijdens bevrijdingsdag in Wageningen toog onze minister van defensie Jeanine Hennis spontaan en vol overtuiging naar onze kraam: daar liet zij blijken veel oog te hebben voor de civiele kant in het maatschappelijk verkeer.

Ze liet zich uit in de sfeer van 'ga zo door mensen. Jullie staan voor een goede zaak.Met pins van de Marigold ging zij vervolgens op in de menigte van militairen en burgers; alsof het de gewoonste zaak van de wereld was.

De pins zijn voor iedereen verkrijgbaar voor 3 euro per stuk. Kijk daartoe op de site www.exodustocht.nl. Wandelaars, die voor de vijfde keer deelnemen aan de exoduswandeltocht op 25 juni krijgen hun herinnering in de vorm van de Marigold. Nadere informatie ook te verkrijgen via 06 45624016.

Keramiekmanifestatie CastleClay 4 en 5 juni op Kasteel Doornenburg

DOORNENBURG - CastleClay keramiekkunst 2016 is geïnspireerd door de haardstenen van aardewerk die dienden ter versiering van haarden en schoorstenen in kastelen. De haardstenen uit de kasteelcollectie dateren uit de vijftiende eeuw en zijn wellicht afkomstig uit Luik. CastleClay vindt voor de vierde keer plaats: op 4 juni van 11.00 tot 18.00 uur en 5 juni van 10.00 tot 17.00 uur.

Keramiekmarkt: Op de voorburcht is een keramiekmarkt. Kunstenaars, vormgevers en keramisten bieden hier hun werk te koop aan. Het zijn keramische objecten, gebruikskeramiek, en beelden voor binnen en buiten.

Workshops –Demonstraties: Kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan de inloopworkshops bij Hans Houkes en een ocarina, keramizo of fluitbal maken. Op zaterdag maakt Jaap Bergisch tegels en Carien van Dongen boetseert beide dagen een portret naar model.

Lezing en Muziek: De keramische fluit is het onderwerp van een korte lezing, gevolgd door een klein concert. Hans Houkes vervaardigt de fluiten en bespeelt ze ook.

Installatie: De Gewelvenkelder herbergt de installatie/beeldengroep 'Les Pensées Céramiques' van de kunstenaar Maarten Fleuren.

Exposities: In de Kapel is de expositie 'puur klei' van Gerdi Zwaan met ongepolijste monumentale beelden van verweerde klei. In de Ridderzaal tonen een aantal keramisten hun 'nieuwe haardstenen'. In het Poortgebouw is de expositie van Rosa Marijn Oostveen met sierobjecten van porselein, geïnspireerd op biografieën, verhalen over koningshuizen en tradities.

CastleClay vindt plaats in Kasteel Doornenburg (www.castleclay.com).

Nieuw koor zoekt leden en muzikanten

BEMMEL - Altijd al (meer) willen zingen, maar niet op een avond? Altijd al willen zingen, maar niet weten hoe dat moet? Altijd al willen zingen, maar denken dat je het niet kan? Voor iedereen die wilt zingen start op donderdagochtend 9 juni bij het koor dat nog geen naam heeft.

Het repertoire zal breed zijn, zoals een popsong, een Afrikaanse gospel, een Nederlandse smartlap, met inspraak van de koorleden. Kom op 9 juni kijken en vooral meedoen om de belevenis van zingen te proeven en ervaren. Om daarna wellicht te weten dat zingen vooral plezier geeft en je dit wekelijks wilt gaan doen!

Op donderdagochtend 9 juni om 10.00 uur zijn alle belangstellenden welkom in het Nootgebouw, Cuperstraat 5 in Bemmel. "We gaan door tot 12.00 uur. Deze repetitie is gratis. Bij voldoende belangstelling start het koor op donderdagochtend 16 juni, de kosten zijn dan ongeveer 20 euro per maand.

Ook muzikanten zijn welkom. Heb je belangstelling om dit koor te gaan begeleiden, meld je dan aan via Indestemming@ziggo.nl of bel 06 41373985.

Dit koor is een initiatief en staat onder leiding van Monique Jansen, al jaren dirigent van diverse koren in en buiten de gemeente Lingewaard. "Koordirigent, muziekdocent en het geven van zangworkshops zijn een greep uit mijn dagelijkse bezigheden."

Bemmel 2 pakt belangrijke punten

BEMMEL - Het tweede mixteam van TC Bemmel heeft in de derde klasse met 4-4 gelijkgespeeld tegen directe concurrent Slow uit Nijmegen. Na een 2-4 achterstand was een Houdini-act in de laatste mixwedstrijd nodig om een gelijkspel uit het vuur te slepen.

Na de enkelwedstrijden keek Bemmel tegen een 1-3 achterstand aan. Alleen Dyon Schmidt won haar wedstrijd. Ook Floortje Voets en Jill Jansen zegevierden, maar door de nederlaag in de herendubbel ging Slow met 2-4 aan de leiding.

Jill Jansen en Marc van Hoogstraten verkleinden de achterstand tot 3-4. In de laatste mixwedstrijd kregen de bezoekers uit Nijmegen zeven matchpoints, maar Dyon Schmidt en Marco van Bronswijk knokten zich terug in de wedstrijd en wonnen de tweede set. Na een 2-6 achterstand in de beslissende supertiebreak verloren de Bemmelse tennissers geen punt meer en bepaalden ze de eindstand op 4-4.

Bemmel 1 mag op herhaling

Bemmel 1 speelde op bezoek bij Festina in het Amsterdamse Vondelpark met 3-3 gelijk. Door de aanhoudende regen zijn de laatste twee mixen uitgesteld naar 12 juni.

Shanna de Cortie en Stefan Nab boekten een overwinning op het Amsterdamse gravel. Nick van Boxtel en Stefan Nab wonnen hun dubbel vervolgens overtuigend en daarmee stelden ze het derde punt alvast veilig. Aankomende zondag 29 mei spelen de Bemmelse tennissers thuis tegen Eeckenrode uit Waalre.

Zowel het derde als vierde mixteam ging met 8-0 onderuit in respectievelijk de vierde en de vijfde klasse. Het eerste mixteam 35+ boekte echter een overtuigende 5-0 overwinning en stevent af op het kampioenschap.

Eerste kampioenschap

Afgelopen vrijdag vierde dames 1 met Reggy Knorth, Barbra Arntz, Karin Janssen, Charlotte Jansen, Anneke Lamers, Wendy Martinez, Veronique en Sharon Bannwart al het eerste Bemmelse kampioenschap.

Jubileumweekend schuttersgilde Sint-Bavo

ANGEREN - Op 21 mei tijdens de receptie van schuttersgilde Sint-Bavo is de trekking geweest van de loterij ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan.        

De eerste prijs: een minuut winkelen bij de Coop in Angeren lotnummer 622. De tweede prijs: waardebon van Restaurant De Betuwe lotnummer 117. De derde prijs: waardebon van Welkoop lotnummer 186. De 4e prijs: waardebon van Groente- en Fruitspecialist Hermsen uit Huissen lotnummer 582. De 5e prijs: waardebon van Slagerij Buurman lotnummer 610. De 6e prijs: waardebon van Tuincentrum Hofs lotnummer 551. De prijzen zijn 3 maanden geldig. Om de prijzen af te halen, kunt u contact opnemen met Debby Slinkman: 06.40819290 of debbyslinkman@stbavoangeren.nl.

Kringdag

Zondag 22 mei was de Kringdag. Tijdens het ontvangst van de koningsparen, werd Willy van Bon onderscheiden met de Dranger van een Gouden Medaille in de Nobele Orde van de Papegay. Hierna zijn we naar het concoursterrein gemarcheerd, waar de Kringdag werd geopend. Maar eerst werd de erewacht afgenomen door burgemeester Marianne Schuurmans,Kringvoorzitter Hans Schreeven en Kringkoning Peter Janssen. Dit onder de muzkale klanken van de nieuwe Kringmars Sint-Bavo behaald voor de marswedstrijd een tweede prijs, voor defileren een eerste prijs.

De organisatie is alle sponsoren, vrijwilligers en leden dankbaar. Met behulp van deze mensen hebben wij een geweldige dag gehad. Ook de bewoners die aan de marsroute wonen voor het autovrij houden van de straten en het uithangen van de vlaggen.

In een Oogopslag

woensdag 25 mei
09.30 u. H. Martinus Gendt, Eucharistieviering met Pastor Hulleman.

zaterdag 28 mei Viering van Sacramentsdag
19.00 u. OLV van Zeven Smarten Haalderen, Eucharistieviering met Pastoor Peters en het Middenkoor InVoice

zondag 29 mei Sacramentsdag – HUISSENSE UMDRACHT
10.00 u. OLV Tenhemelopneming, EC, Huissen-Stad, Eucharistieviering met Mgr. Hoogenboom, Pastoor Peters, Aalmoezenier Crolla, G. Braks o.p., Prior van het Dominicanen klooster, Diaken Heinen en het Gemengd koor De Levensbron; Huissense Umdracht

Jubilarissen De Geintrappers

BEMMEL - Tijdens de ledenjaarvergadering op vrijdag 13 mei van De Geintrappers werden vier personen gehuldigd.

Joyce van Schaijk, Patrick Bisseling en Jeroen Kempkens zijn 11 jaar lid van De Geintrappers. Voorzitter Theo Rikken overhandigde de jubilarissen de daarbij bijbehorende speld. Ook Theo Rikken die 22 jaar lid is van de vereniging kreeg de speld uitgereikt door Leo Reijnen.

Gezocht: Vrijwilligers voor Festival Under The Milky Way

HUISSEN - Zaterdag 3 september wordt op de Surfweide aan de Badweg in Huissen de derde editie van het festival Under The Milky Way georganiseerd. Vanaf 12:30 tot 01:00 uur treedt er een legio aan bands op. Dit jaar zullen we het hele spektakel organiseren met minimaal honderd vrijwilligers.

Dit jaar zullen we het hele spektakel organiseren met minimaal honderd vrijwilligers. Wie zoeken we? Wij zoeken nog diverse vrijwilligers. Je kunt hierbij denken aan vrijwilligers achter de bar, Merchandise en Kassa. Maar we zoeken ook nog een ehbo’er, portier backstage en verkeersregelaars/ hekbewakers.

Wat krijg je? Gratis toegang tot het festival. In de surfclub een drankje en broodjes. En uiteraard hopelijk een hele gezellige dag!
Heb je zin om ons te helpen? Mail dan naar vrijwilligers@underthemilkyway.nl of neem contact op met Renate Demon 06 1100884 (www.underthemilkyway.nl.)

Sasa zomerfietstocht komt!

ANGEREN - Onze jaarlijkse zomer fietstocht is gepland op 2 juni. Die dag starten we om 10.00 uur bij het Dorpshuis aan de Emmastraat 23 in Angeren. De rit is ongeveer 45 km.

Rond 12.00 uur komen we bij de eerste pauzeplaats voor de lunch. Hier krijgt u een kop koffie/thee met een lunchpakketje. Dan stappen we weer op de fiets naar de volgende bestemming. Hier kunt u genieten van een kop koffie/thee met kruidkoek en ook van een interessante rondleiding!

Rond 16.00 uur gaan we weer richting Angeren. In het Dorpshuis worden we dan verwacht voor het buffetje.

Dit alles voor 20 euro exclusief niet-genoemde drankjes. Ook niet-leden kunnen zich voor deze fietstocht aanmelden. Als u mee fietst, opgeven en vooraf betalen. Dit kan tot en met 27 mei bij H. Aarntzen, Kampsestr. 78 Angeren; 026 3255110 of 06 20668311.

Kermiswedstrijd van De Karper

BEMMEL/HAALDEREN - Op zaterdag 7 Mei was de jaarlijkse kermiswedstrijd van HSV De Karper. Zo druk als deze keer is het nog nooit geweest. Met schitterend zomerweer wilde veel vissers meedoen aan deze mooie wedstrijd.

Er deden 31 koppels mee die konden kiezen tussen de Strang en de Waal.
In de Waal deden 16 koppels mee en in de Strang 15 koppels. Om 06.00 uur waren al verschillende vissers aanwezig en om 06.45 uur begon de loting van de stekken nadat iedereen aanwezig was.
De wedstrijd begon om 08.00 uur en duurde tot 13.00 uur. In de Strang duurde het erg lang voordat de vissen begonnen te bijten. Toch waren het weer de kopplekken die de meeste vis wisten te vangen. Er waren ook veel koppels die na vijf uur vissen nog geen beet hadden gezien. Dit is erg jammer wat vooral kwam omdat de vis meer aandacht had om te paren.

In de Waal was het heel anders en werd er bijna overal vis gevangen. Met twee uitschieters van boven de 50 kilo werd daarnaast redelijk gevangen. Na de wedstrijd was er een barbeque die werd gesponsord door Weijers
barbeque en de Wedstrijdcommissie.
Ook was er een loterij met mooie prijzen die werd gesponsord door Welkoop Huissen, Hents café en dierenspeciaalzaak De Bok.
Na de prijsuitreiking bleef het nog lang gezellig en de wedstrijdcommissie is dan ook al de sponsors dankbaar voor hun gulle giften.

Hieronder de uitslag:

Waal

1 Feijen-Joosten. 59.650 gram
2 Van Royen-Evers. 52.000 gram
3 Vorsselen- Vorsselen. 29.200 gram
4 Peters-Peters. 24.300 gram
5 Haas-Haas. 21.770 gram
6 Jansen-Kersten. 15.500 gram
7 Moerkerk-Moerkerk. 14.900 gram
8 Vermeulen-Rensen. 13.900 gram
9 Remie-Verhoeven. 10.000 gram

Strang

Vak A:
1 Hilverink-Van Baten. 21.400 gram
2 Wolfse-Wolfse. 7.780 gram
3 Huskus-V/d Kamp. 7.220 gram
4 Albouts-Albouts. 3.650 gram

Vak B:
1 Joosten-Joosten. 16.200 gram
2 Rewinkel- Rewinkel. 2.500 gram
3 Wolfs-Bakker. 0 gram
4 Bakker-Schuurman. 0 gram

Oproep Gendtse verenigingen en hobbyisten

GENDT - Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om je voor het Gendtse straatje op de braderie van het Kersenfeest in Gendt in te schrijven. De locatie is dit jaar op de Raalt. De braderie wordt gehouden op zaterdag 25 en zondag 26 juni in de Dorpstraat.

De inbreng van het organisatie bureau Koolen en Koolen staat weer garant voor een geslaagd evenement. Ook op de zaterdag zal er weer een volwaardige braderie zijn met dweil orkesten en leuke acts. De diverse activiteiten van waterpolovereniging Thetis op zaterdag en zondag zorgen voor een spetterende aanvulling op het programma.

Om beide dagen tot een succes te maken gaat onze voorkeur dan ook uit naar mensen die op zaterdag en zondag een plaats willen hebben. Aan hobbyisten en verenigingen die niet bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven stellen wij de kraam, breed 4 meter, gratis ter beschikking.

Wil je dit jaar van de partij zijn, meld je dan aan voor 1 juni. Voor vragen en aanmelden, ook als je vorig jaar hebt deelgenomen, stuur je een mail naar info@bakkervanbeek.nl ter attentie van Janneke van Beek.

De vlag uit voor de A4Daagse

BEMMEL - Maakt u er ook een feest van op 27 mei? Op vrijdag 27 mei zal op de laatste dag van de 9e deBOL JuniorAvond4Daagse Bemmel weer een feestelijke intocht zijn van alle deelnemers aan deze 4Daagse.

De intocht start om circa 19.30 uur bij BS De Vlinderboom aan het begin van de Dorpsstraat. Er zullen liefst drie muziekkorpsen de stoet begeleiden door de Dorpsstraat en de Van Ambestraat naar het Kinkelplein.

Wethouder Theo Peren en kinderburgemeester Gijs Teunissen zullen op het podium aan het Kinkelplein alle deelnemers verwelkomen en iedereen krijgt in De Kinkel het fel begeerde én dik verdiende 4Daagse kruisje.

Het zou heel erg leuk zijn als op vrijdag langs de gehele route de vlaggen uithangen en de ballonnen die, huis aan huis op de route, worden bezorgd opgehangen worden!

Wij weten zeker dat alle kinderen en volwassenen het fantastisch vinden als we er met z’n allen één groot feest van maken, dus neem even de moeite en versier uw huis en kom bij de intocht kijken. Het is echt een genot om te zien hoe trots alle kinderen zijn! Meer informatie staat op www.debolbemmel.nl.

Vertrek team Lingewaard naar Alpe d’Huez Team haalde al 55.000 euro op

Fotografie: Wim Wilmers

LINGEWAARD - Team Lingewaard Alpe d'HuZes vertrekt 28 mei naar Frankrijk om de donderdag daarna, 2 juni mee te doen aan de Alpe d’HuZes. De 16 fietsers hebben met alle acties en hulp van sponsors liefst 55.483,62 euro opgehaald. Er zijn nog acties die pas na 2 juni aflopen!

Het team verblijft de hele week in Oz en Oissans nabij de Alpe. De fietsers en begeleiders verblijven in twee grote chalets. Kosten voor verblijf, eten, drinken, reizen en materiaal betalen de deelnemers uit eigen zak zodat al het sponsorgeld ook terecht komt bij de stichting Alpe d’HuZes.

Sommigen van de teamleden willen zes keer de berg bedwingen, anderen twee keer, maar voor iedereen geldt dat op die dag een bovenmenselijke inspanning wordt gedaan. De mensen uit het team voelen zich aangesproken door de uitdaging en het prachtige doel. De initiatiefnemer Leon Collaris heeft zelf kanker maar iedereen in het team heeft er wel mee te maken gehad of hebben pas nog dierbaren verloren. Voor alle deelnemers geldt dat ze hun eigen grens gaan verleggen.

Donaties nog steeds welkom!
Donaties zijn nog steeds welkom en ook tijdens het verblijf in Frankrijk. Elk bedrag is van harte welkom. Elke gedoneerde euro komt conform het anti-strijkstokbeleid ten goede aan het Alpe d'HuZes KWF -fonds.

Omroep Lingewaard
In Frankrijk wordt door Omroep Lingewaard een verslag gemaakt dat op de lokale omroep te zien zal zijn na terugkomst. Maar teamleden Bram en Marije zullen ook ‘vloggen’ vanuit Frankrijk waardoor het thuisfront goed op de hoogte blijft.

Meer informatie en donaties op www.lingwewaardad6.nl en www.youtube.com/user/teamlingewaard.

Zesde Haalderen Open Tennistoernooi

HAALDEREN - Van 4 tot en met 10 juli wordt het Haalderen Open Tennistoernooi gehouden op tennispark aan de Notenboomstraat in Haalderen. Ze spelen een 25+ dubbeltoernooi in de categorieën 5, 6, 7 en 8.

De inschrijving van het toernooi is geopend en je kunt je via de website www.toernooi.nl aanmelden. Op deze website en op www.tchaalderen.nl vind je ook de contactgegevens voor als er vragen of opmerkingen zijn. "We zijn ook te volgen via Facebook. De inschrijving sluit op 12 juni. We spelen zoveel mogelijk in een poulesysteem zodat je meerdere wedstrijden kunt spelen."

Uiteraard worden er weer mooie prijzen beschikbaar gesteld voor de finalisten door onze sponsors. Op vrijdagavond is er een gezellige feestavond en er zullen ook diverse artikelen worden verloot onder de aanwezigen.

Topshelf komt in Groningen en Nijmegen

REGIO - Topshelf heeft met IEF Capital overeenstemming bereikt over de aanhuur van de voormalige V&D warenhuizen in Groningen (10.000 m2) en Nijmegen (10.000 m2).

Met de openstelling van het voormalige V&D-pand in Arnhem op 1 mei is de ontwikkeling van de Topshelf departmentstores 2020 ingezet. In september 2016 zal dit proces zijn afgerond en vervolgens gelijk worden geïmplementeerd in Groningen en Nijmegen, met als doel een volwaardig, eigentijds warenhuisconcept, gericht op de Nederlandse consument te presenteren. Hierbij staat winkelen als beleving centraal, waarbij omnichannel uiteraard onderdeel zal zijn van dit concept.
Daarnaast zullen er nog minimaal 4 andere departementstores worden geopend vanaf het najaar 2016 tot en met voorjaar 2017, waarbij de ambitie van Topshelf is om, binnen twee jaar te komen tot een landelijke dekking op basis van minimaal twaalf vestigingen.

Platium huwelijkspaar in Gendt

GENDT - Op 14 mei 1946 gen Eef en Marietje elkaar wettelijk het ja- woord. 21 mei was het 70 jaar geleden dat het kerkelijk huwelijk plaats vond.

Eef geboren in Gendt. Marietje geboren in Haalderen. Eef groeide op in een boerengezin .Marietje groeiden op in een arbeidsgezin. Het stel trouwde en kreeg 6 kinderen en vestigde zich in Gendt in het Galgendaal. In de jaren '60 verhuisden ze naar het dorp. Niet alles in hun leven was glitter en goud. Door te nemen en te geven werden ze samen gelukkig oud. Eef is inmiddels 95, Marietje 93.

Op 21 mei hebben zij dit mogen vieren met alle kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen. Een mooie zonnige en feestelijke dag waar ze samen hopelijk nog lang van kunnen genieten.

Verslag van de derde onderlinge Sint-Petrus

HUISSEN - Op 16 mei werd er bij Sint-Petrus de derde onderlinge gevist. Met een prima opkomst van 30 man, gingen allen proberen om een visje te vangen in de Rijn.

Bij een noordwesterwind en een waterstand van 9.30 moest dit lukken. Het viel helaas erg tegen met de vangst. De laatste wedstrijd dat de windes en roofvissen niet mee tellen. Behalve baars, Gert. In juni mag dit weer.

Hieronder de uitslag van de eerste 5

Bovenkant

1- Jan Peters 8.350 gram Krib eiland.

2- Marcel Willemsen 5.450 gram Krip 1.

3 -Teuni Peters 3.680 gram Plei 7.

4- Joop van Roijen 2.970 gram Krib 2.

5 -Frans van de Weerde 1.860 gram Krib 15.

Onderkant

1- John Bisslink 5.980 gram Krib 1.

2 -Arnold de Haas 3.360 gram Krib 2.

3 -Bert van Vorselen 3.180 gram Krib 9.

4 -Ton de Haas 2.860 gram Krib 10.

5- Dennis Muller 2,800 gram Krib 15.

Volgende onderlinge is op 29 mei.

Repair Cafés

Lingewaard

LINGEWAARD - In het Repair Café kan iedereen zijn of haar kapotte spullen laten nakijken door een team van handige vrijwilligers. Zij zijn bekwaam in het uitvoeren van kleine reparaties, maar geven daarnaast ook advies als een eenvoudige oplossing niet mogelijk is. En dit allemaal geheel gratis!

Het Repair Café is voornamelijk bedoeld voor het herstellen van klein tot middelgroot huishoudelijk materiaal zoals stofzuigers, koffiezetapparaten, broodroosters, lampjes en föhns maar daarnaast draaien onze vrijwilligers ook voor speelgoed en servies en dergelijke hun hand niet om.

Deze week organiseert SWL weer een Repair Café in Lingewaard. Je kunt op de volgende locatie terecht voor reparaties en een gezellige bak koffie/thee:

Vrijdag 27 mei van 10.00 -12.00 uur in het Ontmoetingscentrum (Kerkstraat 3) in Doornenburg

De data van de andere kernen kun je vinden op www.swlingewaard.nl onder 'Actief in wijk en buurt’'. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende Repair Café te zien.

Dus heb je spullen die kapot zijn of niet goed meer werken, en vind je het zonde om ze zomaar weg te gooien, bedenk dan dat er nog een leuk en kosteloos alternatief in je eigen woonplaats is!

Training Essentia werpt vruchten af

BEMMEL - Tafeltennisvereniging Essentia (Bemmel) biedt sinds lange tijd trainingen aan voor beginners en gevorderden. De afgelopen maanden heeft een aantal nieuwe leden een beginnerstraining gevolgd onder leiding van trainer Suzanne Dieker.

De trainingen op vrijdagavond dragen duidelijk bij aan de ontwikkeling van het spel van de spelers. Zowel op het gebied van tactiek als wat betreft techniek zijn er grote sprongen gemaakt. Enkele leden die al jaren lid zijn van TTV Essentia moeten nu vol aan de bak om nog kans te maken tegen de trainingsbeesten.

Ook zin om eens aan te sluiten bij een van de beginnersavonden van TTV Essentia? Het seizoen loopt nog door tot eind juni, dus er is nog genoeg kans om een van de vrijdagavonden aan te sluiten. De training vindt plaats in de Schaapskooi te Bemmel waarbij de senioren om 20.00 uur starten. Daarna is er nog ruimschoots om vrij te spelen. De junioren kunnen al eerder op de baan terecht. Zij trainen vanaf 19.00 onder begeleiding van de trainer.

Meer informatie staat op www.essentiabemmel.nl of te verkrijgen via info@essentiabemmel.nl.

Open Tennis Dubbeltoernooi in Bemmel komt er weer aan!

BEMMEL - Van 13 tot en met 19 juni vindt bij Tennisclub Bemmel voor de vijftiende keer het gezellige Bemmel Open 30+ dubbeltoernooi plaats. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de deelnemers aan de Zomeravondcompetitie; woensdag worden er geen wedstrijden gepland. Dit jaar kan er gespeeld worden in de leeftijdscategorieën 30+ en 50+.

Het Bemmel Open 30+/50+ toernooi is traditiegetrouw een druk bezet en gezellig dubbeltoernooi waarvoor men zich kan inschrijven in de categorieën 4 tot en met 8 (DD, HD,GD). Ook dit jaar spelen de deelnemers in een poule-systeem zodat men altijd verzekerd is van een aantal leuke partijen op eigen speelsterkte.

Op het tennispark is er de hele week van alles te doen. Naast natuurlijk de vele mooie partijen tennis die op de negen kunstgrasbanen gespeeld worden en de heerlijke hapjes is er vrijdag 17 juni een feestavond met een loterij. Kortom; het wordt weer een gezellige week bij T.C. Bemmel!

Heb je zin om mee te doen, schrijf je dan in! Inschrijven kan tot 5 juni. Meer informatie over dit toernooi staat op www.tennisclubbemmel.nl of via www.toernooi.nl. "Wil je alleen een kijkje komen nemen, ook dan ben je natuurlijk van harte welkom, hoe meer bezoekers hoe gezelliger."

All-bouw en GVA verlengen hoofdsponsorschap

Ed Peters (rechts) namens All-bouw en Wilko Brom (links) namens vv GVA schudden elkaar de hand voor het continueren van de samenwerking.

DOORNENBURG – Sportverenigingen en lokale ondernemers willen de regionale bevolking dienen en bedienen. Zo ook de voetbalvereniging GVA en het all-in renovatie bedrijf All-Bouw.

Beide organisaties zijn een toegevoegde waarde voor de Doornenburgse gemeenschap en staan open voor hulpvragen vanuit de maatschappij. De plaatselijke bevolking kan voor sport gerelateerde activiteiten en voor renovatieplannen dan ook prima bij desbetreffende organisaties terecht.

Deze overeenkomst in visie heeft tot nu toe al geresulteerd in een 5-jarige samenwerking waarin All-bouw als hoofdsponsor binnen GVA actief is. Aangezien zowel All-bouw als GVA uitermate tevreden is over deze samenwerking is onlangs besloten tot een driejarige contractverlenging. De sponsoring van All-bouw komt tot recht op het gehele tenue inclusief tassen van het eerste elftal van GVA.

Zesde competitieronde bij bridbeclub Gendt

GENDT - In een gezellige sfeer is de laatste ronde van de bridgeclub Gendt beëindigd en daarmee ook het clubseizoen 2015-2016. Vervolgens werd vastgesteld welke paren promoveren of degraderen.

Wilma el Berrah en Marijke Dekkers werden eerste in de C-lijn met 55,03 procent. Wim van Bon en Alex Cornelissen kwamen tot de tweede plaats met 54,11 procent en derde waren Ans Fransen en Bertus Setz met 52,79 procent. Zij promoveren daardoor naar de B-lijn.

In de B-lijn werden Henk Joosten en Frank Pinta eerste met 55,43 procent, gevolgd door Ineke en Sjaak van der Vegt als tweede met 52,90 procent en kort hierop Annie Degen en Leny Willemsen als derde met 52,04 procent. Deze paren gaan hogerop naar de A-lijn.

Tenslotte in de A-lijn waren Ellen Groenen en Jannie van de Werken de winnaars met 57,38 procent, Het paar Riet en Geert Rikken werd tweede met 57,12 procent en de heren Ad Augustin en Arie Puimant werden derde met 54,77 procent.

Het bridgejaar wordt voor leden en niet-leden afgerond met de Kersendrive op zaterdag 25 juni, zie www.bridgeclubgendt.nl. Aanmelden via: kersendrive@ bridgeclubgendt.nl.

KWF Kankerbestrijding zoekt collectanten. Doe mee!

Ellen collecteert al jaren voor KWF. "In 2001 kreeg mijn vader op 58-jarige leeftijd beenmergkanker. Dit heeft een enorme impact gehad op ons gezin."

LINGEWAARD - Voor de KWF-afdeling Bemmel-- Huissen – Haalderen -- Angeren – Doornenburg en Gendt zoeken we nog collectanten. Met slechts drie uurtjes van je tijd breng je de dag dat we kanker verslaan dichterbij. Collecteer dus mee in jouw eigen buurt tijdens de KWF-collecteweek van 5t/m 10 september.

U kunt zich aanmelden via G. Kerkman: 0481423429 of via kwf.nl/collecte.

1 op de 3 Nederlanders krijgt kanker. KWF Kankerbestrijding heeft als ideaal een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. Daarom financieren en faciliteren we wetenschappelijk onderzoek, beïnvloeden we beleid en delen we kennis over kanker en de behandeling ervan. KWF-afdeling <Lingewaard> helpt mee door geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Samen komen we steeds dichter bij een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer is.

Open Eetcafés Lingewaard

LINGEWAARD - De komende weken organiseert SWL weer Open Eetcafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende eetcafés om gezellig samen een vorkje te prikken:

Dinsdag 31 mei - 17.30u - Creatief centrum Hofstede, Hoefslag 28 te Bemmel

Donderdag 2 juni - 17.30u - Providentia, Dorpsstraat 5 te Gendt

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 - 16.00 uur via het SWL Meldpunt, telefoonnummer: 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal 24) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Mocht het volgeboekt zijn, dan kun je je aanmelden voor de week er op.

Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder 'Actief in wijk en buurt'. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende Eetcafé te zien.

Training TTV Essentia werpt zijn vruchten af

BEMMEL - Tafeltennisvereniging Essentia (Bemmel) biedt sinds lange tijd trainingen aan voor beginners en gevorderden. De afgelopen maanden heeft een aantal nieuwe leden een beginnerstraining gevolgd onder leiding van trainer Suzanne Dieker.

De trainingen op vrijdagavond dragen duidelijk bij aan de ontwikkeling van het spel van de spelers. Zowel op het gebied van tactiek als wat betreft techniek zijn er grote sprongen gemaakt. Enkele leden die al jaren lid zijn van TTV Essentia moeten nu vol aan de bak om nog kans te maken tegen de trainingsbeesten.

Ook zin om eens aan te sluiten bij een van de beginnersavonden van TTV Essentia? Het seizoen loopt nog door tot eind juni, dus er is nog genoeg kans om een van de vrijdagavonden aan te sluiten. De training vindt plaats in de Schaapskooi te Bemmel waarbij de senioren om 20.00 uur starten. Daarna is er nog ruimschoots om vrij te spelen. De junioren kunnen al eerder op de baan terecht. Zij trainen vanaf 19.00 onder begeleiding van de trainer.

Meer informatie staat op www.essentiabemmel.nl of te verkrijgen via info@essentiabemmel.nl.

Knutselen in De Zilverkamp

HUISSEN - Kies uit hoe jij je appel het lekkerst vindt. Is dat met chocolade en spikkels, of juist met glazuur en m&m's, met stroop en kaneel of jam en hagelslag.

Alles is mogelijk. Kom dus ook, kies een lekker appeltje uit en geniet van jouw heerlijke creatie. Zaterdag 28 mei, tussen 10.00 en 13.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op deze Facebook-pagina: www.facebook.com/winkelcentrumdezilverkamp.

Oproep kampioenen!

LINGEWAARD - Is jullie/jouw team (winter)kampioen geworden? Binnenkort maken wij van Hét Gemeente Nieuws een speciale kampioenenpagina.

Mail een onbewerkte foto in een zo hoog mogelijke resolutie (minimaal 300 kb) en een klein stukje tekst (maximaal 65 woorden) naar gemeentenieuws@starterspers.nl. Zorg dat je erbij staat!

19 / 24

20 / 24

Park Bredelaar opent zijn deuren

BETUWE - Koolraap, koolrabi: hebt u enig idee hoe ze eruitzien, groeien en smaken? Maak kennis met allerlei soorten vergeten groenten in het nieuwe parkje in Park Lingezegen: Park Bredelaar. Het park wordt 29 mei feestelijk en in stijl geopend. Van 11.00 tot 17.00 uur is er van alles te proeven en beleven!

Oude rassen en oma's recept. Park Bredelaar is een nieuw pareltje in Park Lingezegen en heeft als thema 'Landbouw door de eeuwen heen'. Er staan Betuwse fruitbomen van oude rassen. Op de akkers worden puur Hollandse en vergeten groenten gekweekt. In het hart van het park ligt een vuurplaats waar op houtvuur kan worden gekookt volgens oma's recept. Ook is Park Bredelaar een rustpunt voor fietsers en wandelaars. De uitkijktoren geeft een mooi zicht op het landbouwgebied van Park Lingezegen.

Kom proeven!

Op zondag 29 mei wordt Park Bredelaar officieel geopend. Er is een streekmarkt met eerlijke en regionale producten. De oerkok kookt een heerlijke stoofpot van lamsbout, een buitenkok maakt hapjes en de pretkok heet de kinderen welkom. De kleintjes kunnen worstjes braden, bordjes draaien en groenten stempelen. Ook zijn er demonstraties van een houtkunstenaar. Kortom, er valt genoeg te proeven en te beleven!

Praktische informatie

Het programma is van 11.00 tot 17.00 uur. Park Bredelaar ligt aan de Breedlersestraat 7 in Elst. Er is beperkte parkeergelegenheid voor auto's (2,50), dus kom vooral met de fiets.

Park Lingezegen

Park Lingezegen is het nieuwe landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen, met ruimte voor mensen, landbouw, natuur, cultuur en water. Zie www.parklingezegen.nl voor meer informatie.

Sponsor bedankt

HULHUIZEN - Tijdens het pinksterweekeinde werd het jaarlijkse buurt/familievoetbaltoernooi gehouden in Hulhuizen.

Dit jaar was het nieuwe team van Hulhuizen aan de Waal geheel in het nieuw gestoken door Camping Waalstrand en Café Concordia. Hulhuizen aan de Waal is een community site op Facebook, die geheel betrekking heeft op alles wat met Hulhuizen te maken heeft. "We zijn we beide bedrijven dankbaar voor de sponsoring. Het was een fantastische dag voor ons!"

Vier nominaties voor titel 'Ondernemer van het jaar'!

BETUWE - De Betuwse bedrijven Grillo Natuursteen, Transportbedrijf Maters, Jacobs Beheersbaar Onderhoud en Deko Steenzagerij maken kans op de titel ‘Ondernemer van het jaar 2016’. De winnaar wordt bekend tijdens het ondernemersevent Betuwe Onderneemt Beter op maandag 13 juni.

Ondernemen is (net)werken. Dat is dit jaar het thema van Betuwe Onderneemt Beter en de hieraan gekoppelde ondernemersverkiezing. De jury heeft de in totaal veertig voorgedragen ondernemingen beoordeeld. Belangrijk hierbij was: hoe weet deze ondernemer via zijn of haar netwerk de Betuwe op de kaart te zetten? En waaruit blijkt zijn of haar ambassadeurschap voor onze regio?

Publiek bepaalt
De jury van de ondernemersverkiezing bestaat uit de voorzitters van de ondernemersverenigingen Veron en OCO, Anton Bouwmeister en Martien Martens. Paul Kok van Lingewaerd Notarissen is onafhankelijk juryvoorzitter. Samen brengen ze de titelkandidaten binnenkort een bezoek om tot twee potentiële winnaars te komen. Vervolgens is het woord aan de aanwezigen in de zaal. Want zij bepalen wie de Rabo Award wint voor dé ondernemer van 2016. Wilt u ook uw stem uitbrengen? "Zorg dan dat u erbij bent op maandag 13 juni!" Tickets zijn verkrijgbaar op www.betuweonderneemtbeter.nl.

Het belooft een spannende avond te worden in Sportcentrum De Helster in Elst. De presentatie is in handen van Angelique Krüger. Cabaretier Viggo Waas zorgt voor de ontspannende noot. Na afloop is er volop gelegenheid om Gert-Jan Maters, Remy Grillo, Bob Jacobs of Frank Jansen persoonlijk te feliciteren als ondernemer van het jaar.

Joss Schilderwerken voor ouderwetse kwaliteit en prijs!

ELDEN – Bent u op zoek naar een kwalitatief goede en betrouwbare schilder? Dan moet zeer zeker contact opnemen met Joss schilderweken. Eigenaar Jos hanteert zeer scherpe prijzen en goede gratis adviezen en is ook nog eens flexibel in planning en denkt graag met u mee.

Joss schilderwerken is gespecialiseerd in het restaureren van oude monumentale panden zoals woningen en kerken. Jos heeft ruim 35 jaar ervaring in binnen- en buitenschilderwerk, houtrotreparatie en kleuradviezen. Het schildersbedrijf voert in goed overleg onderhoud uit aan alle soorten panden zowel zakelijke opdrachtgevers als particulieren. Voorkom onnodige hoge kosten en vraag naar een meerjarig onderhoudsplan. Zo blijft het houtwerk van uw woning of bedrijfspand hun kwaliteit, uitstraling en waarde behouden en is u woning ouder dan twee jaar, dan betaalt u slechts zes procent btw.

Jos werkt niet in de regen, spant ook geen zeiltjes en werkt alleen onder goede weersomstandigheden. Ook is Jos een harde werker die alles goed afdekt en respect heeft voor andermans spullen, Daarnaast rookt hij niet en brengt zijn eigen thermoskan met thee mee.

Joss Schilderwerken, 026 3820050, 026 8446803, 06 16269495.

Vijftien jaar WJ Finance/ de Huizenbemiddelaar

Ons team is u graag van dienst

BEMMEL - Na jaren in loondienst te hebben gewerkt in de financiële dienstverlening begon Wim Jansen in mei 2001 zijn eigen bedrijf WJ Finance. Schade- en levensverzekeringen, hypotheken en consumptief krediet waren de kernactiviteiten.

Vanwege de onstuimige groei is er verbouwd waardoor er meerdere werkplekken ontstonden. In 2009 hebben we onze activiteiten uitgebreid met de tak makelaardij onder de naam 'De Huizenbemiddelaar' omdat dit een goede aanvulling op onze activiteiten is. Het een vult het ander aan. Door onze scherpe prijs van 895,- euro inclusief BTW voor aan- en verkoopbemiddeling weet men ons in het knooppunt Arnhem/Nijmegen prima te vinden. ¶

Uit maatschappelijke betrokkenheid sponsort WJ Finance/de Huizenbemiddelaar een aantal verenigingen waaronder Tennis Club Bemmel en Sport Club Bemmel. ¶
Om dit jubileum te vieren geven wij tot 15 juli 2016 200,- euro korting op onze hypotheektarieven en 100,- euro op het makelaardijtarief. ¶

Mocht u meer willen weten over onze dienstverlening dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0481 450534 of via mail info@wjfinance.nl of lingewaard@dehuizenbemiddelaar.nl.

Stichting Epric wint internationale prijzen

ZKH Donatus, Prins van Hessen ontvangt het eerste boek van Epiphyllum: the House of Hesse

HUISSEN - In de maand mei heeft Stichting Epric, de zorgkwekerij van Huissen en de gemeente Lingewaard, weer internationaal prijzen in de wacht gesleept met hun planten.

Tijdens de vermaarde Tuindagen van Beervelde (België), gehouden in het tweede weekend van mei heeft Epric naast de zilveren rozette voor de stand ook de botanische prijs voor een epiphytische cactus ontvangen door de vakjury. De prijs is gesponsord door de beroemde Floraliën in Gent.

Vlinderdecoratie tijdens de tuindagen van Beervewlde op de stand van Epric

Daarnaast heeft Epric ook tijdens het Fürstliches Gartenfest, georganiseerd door ZKH Donatus, Prins van Hessen een award gewonnen. Tijdens dit evenement is er één botanische prijs in goud, zilver en brons. Epric heeft brons gewonnen voor de bladcactus Donatus, landgraaf van Hessen.

'Het is een hele eer dat we de prijzen gewonnen hebben', aldus Frank Süpplie, voorzitter van Stichting Epric. Het is juist een prijs voor ons hele team want iedereen die bij ons bezig is, dagbesteding, sociale activering of vrijwilligers, heeft op één of andere manier mee geholpen aan het winnen van de prijs. 'En dat is juist zo leuk, dat we het met zijn allen toch maar voor elkaar gekregen hebben', aldus Süpplie.

Stichting Epric is een kleinschalige sociale kwekerij gevestigd in de gemeente Lingewaard. Indien je interesse hebt in een zinvolle dagbesteding of je wilt vrijwilliger bij ons worden, neem dan contact op of kom eens een keertje langs.

Stichting Epric verkoopt nu ook fuchsias en geraniums, niet de gewone maar speciale soorten. U kunt Epric bezoeken van maandag tot en met vrijdag van 9-17 uur. Adres: Epric, Nieuwediep 9a, 6851 GB Huissen. www.epric.org.

Wiebe Draijer in gesprek met lokale ondernemers

BETUWE - Wiebe Draijer, voorzitter Raad van Bestuur van de Rabobank, is vorige week in gesprek gegaan met klanten en directie van Rabobank Oost Betuwe. Dit gesprek vond plaats bij Dries & Co in Elst.Tijdens zijn welkomstwoord benadrukte Peter Waterman, directievoorzitter van Rabobank Oost Betuwe, het belang van de lokale betrokkenheid bij haar klanten. "We vinden het belangrijk om in gesprek te gaan met onze klanten. Niet alleen over de relatie tussen de klant en de bank, maar ook over ontwikkelingen binnen ons werkgebied."

In het gesprek van Wiebe met de aanwezige ondernemers werd uitvoerig gesproken over het ondernemerschap binnen Overbetuwe en Lingewaard en over de relatie van de ondernemers met Rabobank. Daarbij werd vooral ingegaan op de vraag wat Rabobank Oost Betuwe voor ondernemers kan betekenen. Lokale betrokkenheid, vertrouwen en bekend zijn met de klant blijven hierbij aandachtsgebieden.

Aansluitend op het gesprek vond een rondleiding plaats door Dries & Co en het pas geopende restaurant Brunello van gastheer Theo Driessen in Elst. (www.rabobank.nl/oostbetuwe).

23 / 24

Hiep Hiep Hoera
Onze mamma en oma Doortje wordt 65 jaar en gaat met pensioen!
Dikke kus en knuffel van ons allemaal.

Proficiat Julien met je 19e verjaardag!
Hoe kan het anders...een toepasselijk drumcadeau hoort er weer bij.
Mama, Irsa en Fonzy
xxx

Hoera feest,
26 mei wordt Puk 5 jaar.
Een hele fijne verjaardag.
Veel plezier op zwemles.
Een hele dikke knuffel van;
Opa,Oma, Annabel, Jasper en Saar.

Lieve Yvonne
Je ziet er zo goed uit, dat we Sara waren vergeten.

Gefeliciteerd, liefs van je familie

Op 20 mei 11 jaar geworden!
Gefeliciteerd lieve meid!
Liefs papa, mama en isabeau xxx

Op 20 mei is oma Annie 71 jaar geworden!
Gefeliciteerd!
Liefs van je kinderen en kleinkinderen!
Xxx

Ons lief prinsesje alweer 5 jaar!
Gefeliciteerd lieve Isis!
Liefs en kusjes van papa & mama

Wim en Mientje
Getrouwd 60 jaar
Wij feliciteren het Diamanten Bruidspaar
Namens kinderen en kleinkinderen

Natan wordt nu 7 jaar
en doet soms wel een beetje raar
Met Mana trek je een gek gezicht
zij is je leukste achternicht!
Hartelijk gefeliciteerd met je
7de verjaardag! van Oma Rita

Lieve Ma
Hiep hiep hoera
Hartelijk gefeliciteerd met je 84ste verjaardag.
Liefs van Conny en Jaap

Daphne, hartelijk gefeliciteerd met je 4e verjaardag op 30 mei. Veel plezier op de basisschool. Van Opa en Oma.

29 Mei
Lucas 2 jaar
Gefeliciteerd van Oma en Opa
en een pootje van Luna.

Op 22 mei werd deze handy man
50 jaar!
Veel plezier met je roze klusbus!
De buren..

Ja het is echt waar!
Onze stoere Tygo wordt alweer 7 jaar.
We houden van jou.
Dikke kus Papa, mama en Zoë


Geslaagd voor zwemdiploma A!
Van harte gefeliciteerd Joost.
Je oma's, opa's, tantes, ooms, neven en nichtje.

Lieve mama, gefeliciteerd met je
46e verjaardag!
We gaan er een leuke dag van maken en een feestje vieren!
Xx Esmée

s'Nicole 30 Brabantse lentes jong

Hoera dit lieve meisje is 5 jaar!
Gefeliciteerd Ize!
Liefs Lev en Fee

Van Harte Gefeliciteerd!
veel liefs namens
kinderen en kleinkinderen.