GN NederBetuwe-Rhenen

25 maart 2020

GN NederBetuwe-Rhenen 25 maart 2020


LIENDEN - Telefonisch en per mail is Welzijn Rivierstroom altijd bereikbaar. Vrijwilligers komen niet meer bij mensen thuis. In de dorpen zijn de sociaal werkers beperkt aanwezig. Zij doen dat wel op gepaste fysieke sociale afstand, volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid.


In alle dorpen wonen mensen die het moeilijk hebben, alleen wonen of op andere manieren kwetsbaar zijn. De situatie rond het Coronavirus kan mensen het gevoel geven geïsoleerd te zijn, zeker als er niemand meer op bezoek komt. De veelheid aan informatie en richtlijnen die per dag verschillen, kunnen hen onzeker en bezorgd maken. Welzijn Rivierstroom roept inwoners daarom op even stil te staan bij mensen die in de buurt wonen. Een kaartje door de bus met een telefoonnummer om even met elkaar te bellen kan iemand al het gevoel geven er niet alleen voor te staan. Aanbieden om boodschappen mee te nemen kan van grote waarde zijn. Signalen dat ergens iets niet goed gaat kunnen doorgegeven worden aan Welzijn Rivierstroom.

In verband met de crisis rond het Coronavirus zijn activiteiten, zoals Meer Bewegen voor Ouderen, stilgelegd. De Hulppunten en financieel spreekuren, waar inwoners terecht kunnen met financiële vragen en voor het invullen van formulieren, zijn voorlopig gesloten. Hulp bij de belastingaangifte is uitgesteld. Inwoners die daar vragen over hebben of zich alvast willen aanmelden kunnen bellen of mailen naar Welzijn Rivierstroom.

Inwoners die behoefte hebben aan een gesprek of op een andere manier hulp nodig hebben kunnen ook bellen naar Welzijn Rivierstroom. Op basis van vragen en signalen die bij Welzijn Rivierstroom binnenkomen zal per persoon en per dorp geprobeerd worden om passende oplossingen te vinden. Zo mogelijk in samenwerking met andere organisaties en initiatieven.

Welzijn Rivierstroom is van 9.00 tot 14.00 uur te bereiken via 0344 602337. Buiten dit tijdstip kan de voicemail worden ingesproken en worden mensen teruggebeld. Mailen kan naar info@welzijnrivierstroom.nl. Individuele medewerkers zijn via hun eigen telefoon, e-mailadres, What’s App en social media bereikbaar.

Help elkaar waar kan, daar wordt je leven mooier van!'Mijn buurvrouw is op leeftijd en durft de deur niet meer uit'

NEDER-BETUWE - De adviezen vanuit de overheid zijn duidelijk. Maar als sociaal contact zoveel mogelijk moet worden vermeden en bezoek aan kwetsbare personen zoveel mogelijk moet worden beperkt, hoe komen zij dan aan hun maaltijden of medicatie bijvoorbeeld?


Mensen met een kwetsbare gezondheid, waaronder veel ouderen, durven door deze adviezen zowat de deur niet meer uit. Vaak kunnen deze mensen ook maar moeilijk of helemaal niet met sociale media overweg. Daar is natuurlijk wel een oplossing voor: Hét Gemeente Nieuws!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers en hun ideeën waarmee we in de Betuwe elkaar door deze coronacrisis kunnen helpen. Via Hét Gemeente Nieuws kunnen we alle Betuwenaren die hulp kunnen gebruiken, op een veilige manier bereiken en bovenal: kunnen we hen laten weten hoe zij de vrijwilligers kunnen bereiken, zonder dat hun gezondheid in gevaar komt. Help je mee?


Hoe werkt het?
Bedenk welke hulp je vrijwillig wilt aanbieden. Dat kan iets heel praktisch zijn zoals de hond uitlaten, een maaltijd brengen of een boodschap halen voor oudere mensen, maar dat kan ook iets heel gezelligs zijn, zoals een leuke kaart in de bus doen of muziek maken voor het kamerraam. Want vereenzaming onder ouderen ligt nu nog meer op de loer... Alle soorten hulp zijn denkbaar, zolang het maar vrijwillig wordt aangeboden en niemand gezondheidsrisico's loopt.

Stuur je idee in via onze website: www.gemeentenieuwsonline.nl. Daar klik je eerst op regio Nederbetuwe en vervolgens rechts bovenaan op 'Nieuws aanleveren'. Vul dan je gegevens in en typ bij 'bedenk een kop': Burgerinitiatief. Daarna typ je in het tekstvak wat je hebt bedacht om te gaan doen. Laat het ons ook weten, als je al iets hebt ondernomen om anderen te helpen, want zo brengen we elkaar op ideeën. We verzamelen de inzendingen en publiceren deze gratis in Hét Gemeente Nieuws!

Houd oog op de mensen om je heen, help elkaar waar dat kan, maar neem geen onnodige risico’s.

Repair Café Rhenen: geen reparatiemiddag

(foto: Repair Café Rhenen)

RHENEN - Vanwege de huidige situatie met betrekking tot het coronavirus is besloten om de reparatiemiddag van 27 maart te laten vervallen.


"Via onze website, facebook, samen.rhenen.nl en natuurlijk deze krant zullen wij een ieder informeren omtrent onze eerstvolgende Repair Café-middag. Gooi de defecte spullen dus nog niet weg, maar bewaar ze tot onze eerstvolgende reparatiemiddag in De Westpoort in Rhenen of een reparatiemiddag bij één van de andere Repair Café's in de regio."Rik Masson Nederlands kampioen bloembinden

Links: Silke Schoenaker 2e plek - midden: Rik Masson 1e plek - rechts: Roos Maat 3e plek. (foto: Arianne Masson) Arianne Masson

DODEWAARD - Rik kon het amper geloven toen vrijdagavond de winnaar van de Skills Heroes wedstrijd Bloembinden bekend werd gemaakt en zijn naam bij de gouden medaille verscheen.


Tijdens de kwalificatie wedstrijd in Januari ging Silke Schoenaker er met de eerste plaats vandoor. Rik, uit Dodewaard, piekte op het juiste moment. Aeres MBO Velp, is ongelofelijk trots op hun creatieve student. Rik Masson: ‘Ik heb heel hard gewerkt om hier te staan. Ik ben er trots op dat dit mij nu goud heeft opgeleverd. Waarschijnlijk kan ik door naar het EK in Graz. Hoe gaaf is dat!’


Zes opdrachten
In de drie finaledagen maakten de acht finalisten zes opdrachten; een plantenarrangement, bloemwerk op zwarte oase ondergrond, kostenberekening, bruidsboeket, haardecoratie, portofolio Foto, én twee verrassingsopdrachten.


‘Beste Vakman Bloembinden’ en TeamNL
Deze titel is een jaar lang van de Nederlands kampioen Rik Masson. Liefst 49 vakkampioenen werden gehuldigd in WTC Expo in Leeuwarden. Een aantal Skills-kampioenen kwalificeert zich voor deelname aan EuroSkills, het EK voor beroepen dat van 16 tot en met 20 september plaatsvindt in Graz, Oostenrijk. Op vrijdag 10 april wordt de samenstelling van Skills Team Nederland bekendgemaakt door Skills Nederland.Aeres MBO Velp en Skills
Rik is de derde Nederlands kampioen Bloembinden in vijf jaar die Aeres MBO Velp heeft opgeleid. Vorig jaar werd Joëlle Weening (toen ook student van Aeres Velp) Nederlands kampioen Etaleur en werd ze in Rusland op de WorldSkills zelfs zesde van de wereld.

Bij Netwerk voor Nieuwkomers RhenenDringend behoeft aan (vrouwelijke) taalmaatjes

Taalmaatje met gezin statushouder.

RHENEN - Het Netwerk voor Nieuwkomers Rhenen (NvN) is sinds juni 2016 actief. We zijn een vrijwilligersorganisatie en proberen nieuwkomers te helpen bij het opbouwen van een zelfstandig leven in Nederland. Dat doen wij door onze vrijwilligers te koppelen aan statushouders.""Op dit moment hebben we dringend behoefte aan (vrouwelijke) taalmaatjes. Een taalmaatje helpt de status houder vooral bij het leren van onze taal. Dit gebeurt meestal in ongeveer één uur per week. Concreet hebben we op dit moment vier enthousiaste, leergierige dames die uw hulp goed kunnen gebruiken.
Een dame uit Elst wil graag samen met u oefenen voor haar examen (zij spreekt al aardig onze taal). Twee dames uit Rhenen hebben hulp nodig bij het leren spreken en schrijven van onze taal. De laatste (jonge) dame woont ook in Rhenen, werkt 24 uur per week in de zorg en wil daar een opleiding op MBO 3 niveau voor gaan volgen, waarbij ze uw hulp vraagt bij schrijven van verslagen en dergelijke."

"Wij werken samen met VWON en de gemeente Rhenen en we zijn partner van het Taalhuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinatoren van het NvN. Ze zijn bereikbaar op 06 30811970 of per mail: info@nvnrhenen.nl."

Ingezonden brief

Vaccinatiegraad in de gemeente Neder-Betuwe


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
ter attentie van Staatssecretaris, de heer P. Blokhuis,

Betreft: Vaccinatiegraad in de gemeente Neder-Betuwe.

Ochten, 19 maart 2020

Geachte heer Blokhuis,

Bijna een jaar geleden, op 8 april 2019, was u in het Van Lodenstein college in Kesteren
(gemeente Neder-Betuwe) een van de sprekers op de door de NPV Midden Betuwe georganiseerde avond.

Uw betoog en uw argumenten ten aanzien van de noodzaak van het verhogen van de vaccinatiegraad maakte veel indruk. Een belangrijke boodschap zeker in Neder-Betuwe.
De gemeente in Nederland met de laagste vaccinatiegraad, 51,3 % in 2019.
Zeer, zeer veel lager dan het landelijke streefpercentage van 95%.

In het belang van de volksgezondheid van alle Nederlanders gaf u aan u maximaal te willen
inspannen, ten einde een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken.
U maakte veel los in Neder-Betuwe, in de gemeenteraad werd een motie aangenomen waarin
de raad en het college van B.&W. zich unaniem uitspraken voor eenzelfde maximale inzet.
De GGD Gelderland-Zuid ging en gaat de gesprekken aan met ouders en benadrukt het belang van het laten vaccineren van hun kinderen.
Echter, al deze inspanningen ten spijt, is de vaccinatiegraad in Neder-Betuwe in een jaar tijd helaas slechts met 0.5% toegenomen, 51,8% in 2020.

Een verontrustende ontwikkeling, veroorzaakt door opvattingen ten aanzien van het vaccineren binnen de reformatorische gemeenschap in Neder-Betuwe.
Met de hand op de bijbel wordt voortdurend de noodzaak van het vaccineren afgekeurd, in twijfel getrokken en ontraden.

Dat hierdoor de inspanningen en goede intenties van B.&W., de GGD, de huisartsen en het medisch personeel worden tegengewerkt en gefrustreerd is evident.
Een zeer kwalijke ontwikkeling, die niet langer getolereerd kan en mag worden.

Het moment is dan ook aangebroken om, in het belang van volksgezondheid van àlle inwoners van Neder-Betuwe, over te gaan op een vaccinatieplicht in deze gemeente.
Door niet te vaccineren en daardoor infectieziekten en virussen niet te bestrijden, wordt een aanslag gepleegd op onze volksgezondheid en volgt ontwrichting van onze samenleving.
De actualiteit van vandaag en de komende maanden laat zien waartoe dit kan leiden!

Uw maatregelen en acties in deze worden door vele inwoners van Neder-Betuwe gewaardeerd. Dank hiervoor.


Met vriendelijke groet,
Harry L.J. Kuyper, Ochten.

Cunerakerk klokken luiden als klokken van troost en hoop

RHENEN - Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten.


Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Vanaf de Cunerakerk luiden de klokken op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur om dit teken van troost en hoop te laten horen.

Blije gezichten!

Tuinonderhoud Lindenhoflaan. (foto: Dick van Kampen)

OCHTEN - Welzijn Rivierstroom schakelt en makelt tussen inwoners en Helicon. Op donderdag 12 maart werkten leerlingen aan het tuinonderhoud op de Lindenhoflaan in Ochten. Deze inwoners kunnen zelf om gezondheidsredenen het onderhoud niet meer doen en ook niet uitbesteden.


Voor de leerlingen is dit een leerzaam project, omdat ze in de praktijk brengen wat ze op school hebben geleerd. De leerlingen voeren het werk netjes en met veel enthousiasme uit. Ook vragen zij de inwoners naar hun wensen.

Welzijn Rivierstroom is trots op de leerlingen en bijzonder trots op de succesvolle samenwerking. Voor veel mensen betekent een nette tuin ook rust in het hoofd en genieten. Bij deze mensen gaat dit zeker lukken!

Kledingmarkt uitgesteld

KESTEREN - De tweedekanskledingmarkt in De Voorhof in Kesteren gaat in verband met het corona-virus niet door.


De kledingmarkt is uitgesteld tot een nog nader te bepalen tijdstip.

Van 26 maart tot en met 1 april

HET HUIDIGE STERRENBEELD IS RAM. De ram is een echte pionier met veel fysieke kracht. Menig nieuw initiatief komt uit de koker van een ram. Qua sporten is hij een echte solist (body building bijvoorbeeld) of hij is de spits in een (voetbal-)team. Hij of zij is uitermate geschikt voor zwaar fysiek werk. We vinden rammen dus veel in de bouw waar ze bergen verzetten. Ondernemen zit hem in het bloed. Vaak is de ram een ZZP’er.

RAM van 21 maart t/m 20 april
Komende donderdag ben je snel geagiteerd. Maar in het weekend ben je juist heel ontspannen. Vanaf maandag gaat jouw planeet Mars in het teken waterman lopen. Dat geeft een periode waarin er veel nieuwe initiatieven van de grond kunnen komen. Maar op dinsdag moet je daar zeer hard aan trekken.

STIER van 21 april t/m 21 mei
Het wordt voor jou een druk weekend. Op zaterdag ben jij graag in en om het huis bezig. Maar de natuur is ook een plek waar je veel kunt genieten. Je hebt behoefte aan ruimte en uitzicht! Zondag is een uitstekende dag om dichter bij elkaar te komen. Woensdag 1 april is (geen grapje!) zeer gezellig.

TWEELINGEN van 22 mei t/m 21 juni
Donderdag en vrijdag heb je veel last van ingrijpende beslissingen van anderen. Je kunt daardoor niet doen wat je graag zou willen. Maandag ben je een beetje chagrijnig. Volgende week woensdag moet je inventief zijn om toch contact te houden met diegenen waar je echt om geeft. Klaag daarbij niet teveel.

KREEFT van 22 juni t/m22 juli
Komende donderdag loop je vooral tegen onmogelijkheden op. Je wordt er rebels van! Het komende weekend is echter een gouden tijd. Je bent zeer creatief in het verzinnen van leuke activiteiten. Volgende week maandag ben je nogal nukkig. Op woensdag kun je zaken gelukkig wat relativeren.

LEEUW van 23 juli t/m 22 augustus
Komende donderdag is een intense dag voor jou. Maar dan vooral in positieve zin. Je geniet van de invloed die je op een positieve manier op anderen kunt hebben. Aanstaande zondag kun je nader tot een bepaald familielid komen. Volgende week woensdag heb je nergens zin in, en dat is te merken!

MAAGD van 23 augustus t/m 21 september
Donderdag en vrijdag baal je van de wonderlijke omstandigheden waarin jij je bevindt. Dat laat je luid en duidelijk merken! Volgende week maandag ben je even uit balans. Woensdag wordt een merkwaardige dag waarop je veel commentaar op anderen hebt. Maar je toont ook je goede wil.

WEEGSCHAAL van 22 september t/m 22 oktober
Het wordt voor jou een heel interessant weekend. Op zaterdag wissel je meningen uit waarbij zowel jij als de ander rijker hieruit komen. Op zondag is elk contact dat je maakt intensief. Je moet wel over een grens gaan. Volgende week woensdag kun je dankzij iemands inbreng een en ander goed relativeren.

SCHORPIOEN van 23 oktober t/m 21 november
Donderdag en vrijdag heb je de neiging om je teveel zorgen te maken. Maar door jouw persoonlijke kracht, en die voel je, kom je hier doorheen. Tijdens het weekend komt iemand naderbij! Dat is een prettige verrassing. Vanaf volgende week maandag ga jij je meer richten op je vriendenkring.

BOOGSCHUTTER van 22 november t/m 21 december
Komende donderdag botsen de meningen. Maar dat is niet erg. Je zult moeten toegeven dat eenieder recht heeft op een eigen kijk op bepaalde zaken. Ga alleen niet te lang door met elkaar vliegen afvangen. Tijdens het weekend tel jij je zegeningen. Door zo in het leven te staan ben jij een rijk mens!

STEENBOK van 22 december t/m 19 januari
Donderdag erger jij je aan het gedrag van een bepaald familielid. Niet opkroppen, steenbok. Laat je horen. In het weekend verloopt alles gelukkig een stuk soepeler. Volgende week dinsdag moet jij echt je schouders ergens onder zetten. Dat doe je met veel geduld. Je bent een echte volhouder!

WATERMAN van 20 januari t/m 17 februari
Donderdag ben jij degene die snel door heeft hoe iets in elkaar steekt. De rest staat erbij en kijkt ernaar. Vanaf maandag loopt de planeet Mars in jouw sterrenbeeld. Dat geeft nieuwe initiatieven van jouw kant waarbij anderen zich graag aansluiten. Woensdag is er een klein misverstand.

VISSEN van 18 februari t/m 20 maart
Op donderdag zegt je verstand iets anders dan jouw gevoel je ingeeft. Het is het beste als jij op je gevoel afgaat. Die wijst je zo vaak de goede weg! Tijdens het komende weekend voel jij je heel happy en kan niets en niemand jouw goede humeur verpesten. Op maandag ben je even in de war.

Maar de lente wist het niet…

Het was begin 2020...

De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug

Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen

De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen… En toen werd het maart...Het was maart 2020...

De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand wasMaar de lente wist het niet

En de bloemen bleven bloeien

En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan

En de zwaluwen kwamen terug

En de lucht werd roze en blauw

Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramenHet was maart 2020...

De jongeren studeerden online, vanuit huis

Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis

Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen

Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten

Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars

Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken

Mensen moesten vanuit huis gaan werken

Ondernemers kwamen in de problemen

De meeste kinderen konden niet meer naar school

Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uitgesteld...Iedereen wist hetMaar de lente wist het niet en het ontsproot

Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af

Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren


Het was maart 2020

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief

Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten

Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging

Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk

In de supermarkt waren allerlei schappen leeg

Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon

Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was

Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...

Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...

En de weken duurden ineens veel langer...

En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen...

De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...

De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht...Iedereen wist wat er gebeurdeMaar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien

De magnolia stond in de knop

De vogeltjes begonnen aan hun nestjes

En toen…

Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt

Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen

Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit

Sommigen leerden een nieuwe taal

Sommigen ontdekten kunst

Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug

Anderen stopten met onwetend onderhandelen

Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin

Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen

Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden

Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken

Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit

Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn

Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen

Mensen herstelden van hun stressvolle leven

Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar

Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen

De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan

Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg

Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen

Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…

En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit

Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaalEn de lente wist het niet,

En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit

En het werd steeds warmer

En er waren veel meer vogelsEn toen kwam de dag van bevrijding…

De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was

En dat het virus had verloren!

Dat iedereen samen had gewonnen!

En toen ging iedereen de straat op...

Met tranen in de ogen...

Zonder maskers en handschoenen…

De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was

En de wereld was mooier en liefdevoller geworden

En de mensen waren humaner geworden

En ze hadden weer waarden en normen

De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen

Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan

En toen kwam de zomer....Omdat de lente het niet wist

En hij was er nog steeds

Ondanks alles

Ondanks het virus

Ondanks de angst

Ondanks de doodOmdat de lente het niet wist,

leerde iedereen

de kracht van het leven…


Susan Blanco (De Taalrecycler)


[IN KADER bij gedicht]


"Het verhaal 'Maar de lente wist het niet' gaat als een speer door het internet en Whatsapp. Ik word overladen met berichten, vragen, en mailtjes om deze te delen. Ik kan niet meer op iedereen reageren ?? dus ik doe het maar zo. Dit verhaal is geïnspireerd op het verhaal in Italië, geschreven door Irene Vella. Haar prachtige gedicht zwierf rond door het net, geheel anoniem en zonder bronvermelding, (daarom heb ik in eerste instantie erbij vermeld dat ik hierbij geïnspireerd was door mensen) Mijn eigen, enorm geïnspireerde fantasie, ging met een anoniem vertaalde versie van, later bleek, Irene aan de haal en schreef ik het verhaal rond de Corona-toestand naar onze situatie in Nederland, met mijn eigen visie op het geheel. Dit heeft vervolgens veel mensen geraakt, en gaat er een mooie boodschap rond van troost en hoop, zonder het oog voor de angst en de realiteit te verliezen. Inmiddels weet ik dat het oorspronkelijke verhaal van Irene afkomstig is en heb ik zo snel mogelijk contact met haar opgenomen en laten zien welke versie ik ervan heb gemaakt. De eer komt mij dus niet voor de volle 100% toe, eerlijk is eerlijk!! Dus, mocht je mijn verhaal willen delen, dan graag erbij vermelden dat deze is geïnspireerd op het mooie gedicht van Irene Vella", aldus Susan Blanco.

6 / 14

Maatjes gezocht in Lienden


NEDER-BETUWE - Maatjes gezocht in Lienden en Lingemeer:

Een stoere jonge vrouw die gek is op dieren zoekt een maatje om regelmatig even een flinke wandeling met haar hond te maken in de natuur. Naast wandelen rijdt zij ook graag toertochten op de motor.

Een man die na een hersenbloeding in een rolstoel is gekomen zoekt een maatje voor in het weekend, voor een goed gesprek. Sinds kort kan hij weer lezen, hij speelt graag met taal en houdt van cabaret, hij maakt veel woordgrapjes en heeft veel humor. Samen naar zijn kleinkind in de taxi, of een bezoekje naar het winkelcentrum in Lienden is een van zijn wensen, zodat zijn vrouw iets meer tijd heeft voor haar zelf.

Een moeder zoekt voor een meisje van 11 jaar met autisme een maatje. Zij zoekt iemand die een dagdeel met haar iets kan doen, dat kan zijn creatief, iets met koken of muziek. Door het drukke gezin heeft dit meisje even alleen de aandacht nodig.

Een vrouw met lichte beperking, die nog zelf auto rijdt en scootmobiel, zoekt een maatje, liefst een vrouw tussen de 40 en 60 jaar, om er af en toe op uit te gaan. Samen winkelen of samen gezellig ergens een kopje koffie te drinken is al goed.

"Bent u het maatje dat wij zoeken? Neem dan contact op met Magda Bakker, 0344 602337 of mail magdabakker@welzijnrivierstroom.nl Vervolgens maken wij een afspraak."

Kantoor- en feestvrijwilliger

NEDER-BETUWE - Woon je in Neder-Betuwe en vind je het leuk om dingen te regelen, bij te houden en te organiseren? Wordt dan de nieuwe kantoor- en feestvrijwilliger bij de Stichting Welzijns Activiteiten Neder-Betuwe.


Als vrijwilliger kun je veel van je tijd zelf indelen. Je zorgt er onder andere voor dat vrijwilligerslijsten up-to-date zijn, nieuwe vrijwilligers ingeschreven worden en de mail beantwoord of doorgestuurd wordt. Jaarlijks organiseer je het vrijwilligersfeest voor circa 230 vrijwilligers. Dat is vooral een locatie inclusief catering regelen en vrijwilligers uitnodigen. Je hoeft niet zelf op pad om de chips te halen.

Het is een leuke zelfstandige vrijwilligersfunctie waar je veel van je tijd zelf in kunt delen. Daarnaast heb je regelmatig contact met andere vrijwilligers en is er een kantoor waar je kunt zitten. De tijdsinvestering is ongeveer drie uur per week. Enthousiast geworden? Kijk voor meer informatie op www.swanwelzijn.nl. Of mail naar info@swanwelzijn.nl of bel 06 19544160.

9 / 14

10 / 14

11 / 14

Ingezonden brief

Laagvliegroutes


Door mogelijke laagvliegroutes kunnen ook huizen in onze regio in waarde dalen! Gebruik je recht om eventuele schade te kunnen verhalen.

Via makelaars en juristen heeft SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) laten vaststellen, dat na de eventuele opening van de laagvliegroutes boven Gelderland, Overijssel en Utrecht sprake zal zijn van waardedaling van het vastgoed onder deze routes. Wellicht ligt jouw huis nu niet onder een geplande route, maar niets is zo veranderlijk als deze minister en door een luchtruimherziening die nog niet gereed is kan dit zomaar later wel het geval zijn. Middels een stuitingsbrief kan je het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aansprakelijk stellen voor de potentiële waardedaling van jouw huis. Dat moet echter gebeuren binnen 5 jaar na het eerste besluit tot vestiging van de luchthaven en daarom moeten alle stuitingsbrieven uiterlijk 1 april 2020 bij het ministerie binnen zijn om rechtsgeldig te zijn. Een standaard stuitingsbrief, die eenvoudig in te vullen is, is te vinden op www.satl-lelystad.nl/doen/schade. SATL roept huiseigenaren dringend op om een zogeheten stuitingsbrief aan de minister te sturen.

Het gaat nu dus niet om het daadwerkelijk claimen van schade. Maar om het veiligstellen van het recht om later eventuele schade te kunnen verhalen. We gaan er niet vanuit, maar àls het vliegveld wordt geopend en je hebt schade, dan kun je schade alléén claimen als je recht op aanspraak niet is verjaard. Doe je dit niet op tijd, dan kan je je aanspraak op schadevergoeding verliezen.

Voor meer informatie zie: www.satl-lelystad.nl.

Wil je ons ondersteunen of meedoen met acties dan kun je contact met mij opnemen.

Han van Staveren
han.vanstaveren@kpnmail.nl

NPV thema-avond afgelast

KESTEREN - De NPV thema-avond over ‘Leefstijl en gezondheid’ op 30 maart in het Van Lodenstein College in Kesteren gaat in verband met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus niet door.


"Wij willen deze avond verplaatsen naar het najaar. Hiervoor ontvangt een ieder te zijner tijd een nieuwe uitnodiging."

Het echt waar Dies word 24 maart 1 jaar

Een hele dikke knuffel van Opa Jan en Oma Ria

nieuwe nier

21 maart 2019 kreeg je van mij een nieuwe nier,
de energie die je nu weer hebt mam,
doet me veel plezier. Happy first kidney-year
Liefs Annita

grappenmaker

Hiep hiep hoera!
Deze grappenmaker wordt de 24ste
alweer 7 jaar. Van harte gefeliciteerd Tim!
Kusjes Mama en Papa

Het is echt waar, Paul wordt 27 maart 50 jaar!
Gefeliciteerd!
Liefs van Miranda, Kyra en Tygo

Hoera, Onze kleindochter Mette wordt vandaag 4 jaar.
En mag ze eindelijk naar de basisschool.
Dikke knuffel van Opa en de Oma’s

Lieve Frank,
Op 27 maart wordt je 60, van harte gefeliciteerd.
Het feest komt nog. Heel veel liefs van Helma xxx

Onze lievelingsneef Martijn wordt 30 maart
alweer 30 jaar. Van harte gefeliciteerd.
Liefs Rombout, Jolanda, Roy & Isabel

Ons lieve schatje Zoë
wordt 27 maart 4 jaar
Dikke kus en knuffel van opa Jo, oma Wilma,
ome Remco en tante Patricia

Op 28 maart wordt oma Diet Bierman 96 jaar.
Gefeliciteerd! Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Hoe ouder hoe knapper
gefeliciteerd pa.. Love you

Christiaan Vermeer gefeliciteerd
met je 25-jarig jubileum.
Van alle collega’s!

Hiep hoera, Chantal Scholten
werd 19 maart alweer 34 jaar!
Gefeliciteerd van moeders.

Hoera, Bas 18 jaar.
Gefeliciteerd!
Liefs van mams ,Tijs, opa en oma zand!

14 / 14