De Liemers Helemaal Goed Courant

6 mei 2015

De Liemers Helemaal Goed Courant 6 mei 2015


Aemy Visser 'Fitste Juf van Gelderland'

ZEVENAAR - Op woensdagochtend 22 april is Aemy Visser, combinatiefunctionaris sport in Zevenaar, uitgeroepen tot 'Fitste Juf van Gelderland'. Jochem van Gelder en wethouder Gerard Hendriksen feliciteerden Aemy op basisschool Het Kofschip.

Aemy deed mee aan de 'Fitste Juf en Meester van Gelderland', een initiatief van de Gelderse Sportfederatie. Ze heeft de titel gewonnen door 684 keer in vijf minuten touwtje te springen. In totaal deden zo'n vierhonderd leerkrachten mee. Naast de eer van een jaar lang de titel 'Fitste Juf van Gelderland' ontving Aemy een megabokaal en sport- en spelmateriaal voor de hele school.

Nationale Sportweek

De Gelderse Sportfederatie organiseert de 'Fitste Juf en Meester van Gelderland' in het kader van de Nationale Sportweek. De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat een week lang sporten en bewegen in de etalage zet. De Sportweek laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. De Nationale Sportweek vindt van 18 tot en met 25 april plaats.

Martinusmolen Didam open tijdens Nationale Molendag

DIDAM - Op de tweede zaterdag van mei vindt jaarlijks de Nationale Molendag plaats. Het is een dag waarop de molens draaien en open zijn voor het publiek. Ook de Sint-Martinusmolen in Didam neemt deel aan deze Molendagen en zal zowel op zaterdag 9 als op zondag 10 mei (van 10.00 tot 16.00 uur) geopend zijn voor het publiek.

Bij voldoende wind draaien de molenwieken en kunnen bezoekers een bezoek aan de molen brengen. In en om de molen vinden allerlei activiteiten plaats onder de vrolijke klanken van live muziek van accordeons en keyboard. De Martinusmolen is gelegen aan de Molenhoek 16a, ingang via de Windstraat.


Opening vernieuwde entree

Bovendien zal op de Nationale Molendag op zaterdag 9 mei om 11.00 uur de vernieuwde entree met een officieel tintje in gebruik worden genomen Bij het bestuur bestond al lang de wens de entree te verfraaien en het asfalt te vervangen door oude gebakken straatklinkers.
De voormalige Stichting Behoud Karakter Didam heeft een belangrijke aanzet gegeven om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Deze stichting heeft het financieel saldo, dat resteerde na de opheffing, geschonken aan de Martinusmolen. Met deze financiële bijdrage en met de jaarlijkse bijdragen van vrienden en sponsoren kon het plan worden gerealiseerd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Wegenbouwbedrijf Geven uit Didam, die ook de oude kasseien voor een deel van de verharding heeft aangeboden.

Vogels kijken in Het Broek

ZEVENAAR - De Weidevogelbeschermingsgroep Zevenaar verzorgt op zondag 17 mei een vogelfietsexcursie voor jong en oud. Onder begeleiding van een weidevogelvrijwilliger fietst men door het Zevenaarse en Duivense Broek om te genieten van kieviten en grutto's maar ook van andere weide- en watervogels en roofvogels als de buizerd.

De excursie start om 9.30 uur bij het AC restaurant, hoek Doesburgseweg/Hunneveldweg in Zevenaar en duurt ongeveer 2,5 uur. Neem fiets, verrekijker en eventueel laarzen mee. De excursie is ook geschikt voor kinderen. Deelname is gratis. Aanmelden via www.vogelweek.nl.

Nationale Vogelweek

Deze activiteit vindt plaats in het kader van de Nationale Vogelweek, die duurt van zaterdag 16 mei tot en met zondag 24 mei. Op tal van locaties in Nederland worden verschillende activiteiten georganiseerd, variërend van fietstochten tot wandeltochten en open dagen op boerderijen en bezoekerscentra. Kijk op www.vogelweek.nl voor meer locaties waar u kunt genieten van vogels.

Vrijwillige weidevogelbescherming in Gelderland
De Weidevogelbeschermingsgroep Zevenaar is één van de 34 groepen in Gelderland die aan vrijwillige weidevogelbescherming doet. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteunt vrijwilligers die actief zijn met het beschermen van weidevogels. Voor deze vrijwilligers organiseert SLG cursussen over bescherming en monitoring. Ook worden er materialen aangeschaft en krijgen de weidevogelvrijwilligers begeleiding.

De weidevogelbeschermers trekken vanaf half maart tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur, en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Door om een nest heen te maaien, of een nest te verplaatsen, krijgen weidevogels de kans om rustig te broeden. In 2014 hebben de Gelderse weidevogelvrijwilligers liefst 5500 weidevogelnesten beschermd.

Boom planten in Pannerden

Op foto links dhr Wijnschenk dhr Hermsen Midden voorzitter Jan van Huet naast hem Weduwe mevrouw Leen Veltman, rechts dhr Kloosterman. Foto: Frans Willemsen.

PANNERDEN - Woensdagmorgen 22 april om 10.00 uur werd de rode esdoorn (Caer Plataan Faassen Black) gezamenlijk met de vrijwilligers van de kinderboerderij gepoot. Nadat de voorbereidingen door de vrijwilligers waren uitgevoerd werd door de nieuwe voorzitter Jan van Huet ,de weduwe mevrouw Leen Veldman-Jeuken afgehaald van haar woning gelegen tegenover de kinderboerderij aan de Prins Willem Alexanderstraat.

Ter herinnering en als dank aan de beheerder en verzorger van de kinderboerderij Pannerden, de heer Piet Veldman werd op 22 april een boom geplant bij de kinderboerderij. Op 23 januari is de beheerder/verzorger van de kinderboerderij, de heer Piet Veldman, overleden.

Piet is vanaf de oprichting van de Kinderboerderij, in 1993, betrokken geweest bij de realisatie van dit project. Eerst bij de opbouw van de dierenweide en daarna als hoofdverzorger en beheerder van de dieren. Hij had als voormalig boer de benodigde kennis van koeien, schapen, geiten, herten, kippen en andere dieren. Het was als het ware een stukje van hemzelf.

Samen met de andere vrijwilligers heeft hij zich 22 jaar ingezet voor de kinderboerderij. Hij heeft ook jaren een bestuursfunctie uitgeoefend. Ook toen hij ziek werd kon hij de kinderboerderij moeilijk los laten. Vanuit zijn woning had hij een prachtig uitzicht op de kinderboerderij, waarvan zijn echtgenote nog dagelijks mag genieten.

Weduwe mevrouw Veldman-Jeuken ondersteunde dan ook het planten van de rode esdoorn.

Forse daling leegstand Nieuwgraaf

DUIVEN - De leegstand op Nieuwgraaf is in vier jaar spectaculair gedaald van acht naar slechts twee procent. Vanaf 2011 is de leegstand structureel aangepakt en dat werpt nu zijn vruchten af.

In 2010 is het programma 'Revitalisering Centerpoort-Nieuwgraaf' van start gegaan. Eén van de zeven deelprojecten hiervan is het project ruimtelijke intensivering (aanpak leegstand). Er is in kaart gebracht welke panden leeg stonden, hoe lang en waardoor. Vervolgens zijn ontwikkelscenario's opgesteld en is gekeken hoe ruimte op het terrein intensiever kan worden gebruikt. De leegstand eind 2011 bedroeg acht procent.

Medio 2012 is een nieuwe detailhandelsbeleid vastgesteld, waarbij op bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf verruimde mogelijkheden op het thema 'Wonen, in en om het huis' zijn gecreëerd.

In 2013 wordt het geactualiseerde bestemmingsplan vastgesteld, waarbij de voorgestelde verruiming van bouwvolumes en bouwhoogten en verruiming van doelgroepen is meegenomen. Hiermee wordt de ontwikkelwaarde voor ondernemers verhoogd en daarmee hun investeringsbereidheid. De leegstand in maart 2013 bedroeg vijf procent.

Ook wordt in 2013 een gemeentelijk leegstandteam geïnstalleerd om de leegstand voortvarend aan te pakken. Met betrokken eigenaren en makelaars zijn intensieve gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken is ook het ingezette flankerend beleid ter sprake komen, zoals de subsidiebijdrage voor de private buitenruimte, de verruimingsmogelijkheden die het geactualiseerde bestemmingsplan en het nieuwe detailhandelsbeleid biedt, de aanpak van het openbare en private groen en de nieuwe aanpassingen van de infrastructuur om te bereikbaarheid te kunnen waarborgen.

De leegstand bedraagt voorjaar 2015 nog maar twee procent. Hiermee is de situatie onder het landelijk gemiddelde gekomen.

Jonge snorkelduikers slagen voor brevet

LOBITH - Afgelopen zaterdag deden liefst twaalf jonge snorkelduikers examen. Na een intensieve en spannende avond namen zij vol trots hun snorkel en rescue brevet in ontvangst.

Het afgelopen jaar hebben de jonge snorkelduikers wekelijks op donderdag avond in het zwembad De Boskuul in Lobith getraind. Tijdens de snorkellessen hebben de kinderen onder andere geleerd hoe ze elkaar moeten vervoeren in geval van nood en hoe ze moeten buddybreaten (samen ademen door één ademvoorziening zoals een snorkel). De snorkellessen maken deel uit van een vier wekelijks programma dat verder bestaat uit persluchtlessen waarin de kinderen met een persluchtset onder water oefenen, leuke conditie lessen die gaan van estafettes tot stormbanen en funlessen waarin bijvoorbeeld het zwembad donker wordt gemaakt voor een nachtduik of waarin de kinderen als wrakduikers op onderzoek uit gaan.


Deze speciale jeugdlessen zijn voor kinderen vanaf ongeveer tien jaar en vanaf veertien jaar mogen ze een volledige duikcursus volgen. De contributie voor jeugdleden tot en met jaar bedraagt slechts tien euro per maand (bij incasso). Op dit moment loopt er een speciale actie waarbij kinderen tot veertien jaar een gratis snorkeluitrusting krijgen bij een jaar lidmaatschap. Naast de wekelijkse trainingen organiseert duikteam SAL meerdere leuke jeugdactiviteiten per jaar zoals een sinterkerst feest, een dagje uit en een buitenduik les met BBQ. "Wil jij meer weten over deze leuke, gezellige club en zelf ook leren duiken? Kijk dan voor meer informatie op www.subaqualibera.nl en maak een afspraak voor een introductieduik door te mailen naar opleidingen@subaqualibera.nl."

Ledenmiddag PCOB 12 mei

DUIVEN - Dit wordt alweer de laatste reguliere bijeenkomst van dit seizoen. Het onderwerp is stichting Hulphond Nederland. Een vrijwilligster uit Arnhem, met hond, komt daar van alles over vertellen.

Stichting Hulphond leidt honden op om mensen met een motorische of auditieve beperking, epilepsie of andersoortige aanvallen, te helpen. Het doel is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier hun reïntegratie in de samenleving te bevorderen.

Om wat voor soort honden het gaat en op welke manier zij hun opleiding krijgen kunt u te weten komen op de ledenmiddag. Zoals altijd zijn gasten ook welkom. De ledenmiddag is in de Samen op wegkapel Duiven, ingang achter het gemeentehuis. Om 14.15 uur is er koffie of thee, om 14.30 uur beginnen we.

Dorpshuis Eensgezindheid Aerdt donderdags open

AERDT - Op de donderdagen kunt u in ons dorpshuis van 10.30 tot 15.00 uur andere dorpsgenoten ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Heeft u behoefte aan een praatje? loop dan even binnen. Neem uw krant, handwerkje of vriend(in) gezellig mee. Er is gelegenheid voor een spelletje, handwerken of rustig een boek in te kijken of te lezen. Bij mooi weer kunt u lekker buiten onder de parasol zitten.

Deze activiteit komt voort uit de werkgroep 'Zorg voor elkaar' van de Dorpsraad Aerdt. Bezoek ook eens de vernieuwde website van de Dorpsraad www.dorpsraad-aerdt.nl.

"Heeft u geen vervoer of verder nog vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Marijke Aaldering: 0316 248520."

Caritasviering in de Martinuskerk van Pannerden

PANNERDEN - De Caritasgroep Pannerden nodigt iedereen uit voor de jaarlijkse Caritasviering. De viering wordt gehouden op zondag 10 mei om 09.30 uur in de H. Martinuskerk te Pannerden.

Leden van de werkgroep gaan voor in de viering. Het koor PurSang verzorgt de muzikale begeleiding. Het thema van de Caritasviering is: Voor jou neem ik tijd...

Caritas en Voedselbank staan deze morgen centraal. "Wij willen dan ook iedereen vragen iets mee te nemen voor de Voedselbank. Houdbare artikelen zoals soep in blik, koffie, thee en spaghetti zijn heel welkom." Na de viering is er koffie/thee en cake voor iedereen.

Voetbalvereninging Sprinkhanen neemt nieuwe Zoll-Aed Plus in gebruik

NIEUW-DIJK - Maandag 20 april was er in de kantine van vv Sprinkhanen een informatieavond over de nieuw aangeschafte Zoll Aed-Plus. Die avond werd met behulp van een powerpoint-presentatie uitleg gegeven over de laatste inzichten met betrekking tot de reanimatie en het gebruik van de Aed. Ook werd er die avond een demonstratie verzorgd met de Zoll Aed-Plus.

Op deze avond was iedereen van voetbalvereniging Sprinkhanen uitgenodigd, maar ook was een uitnodiging gegaan naar verschillende verenigingen, onder andere Leefbaar Nieuw-Dijk. Het doel hiervan was om te kijken naar de mogelijkheid om de Aed inzetbaar te maken voor de gemeenschap van Nieuw-Dijk door de Aed in en speciale wandkast te plaatsen aan de buitenzijde van het sportpark.

Na de introductie en de demonstraties met de nieuwe Aed, werd de Zoll Aed-Plus op maandagavond 20 april officieel overhandigd door Cor pouwels van Reob-opleidingen uit Didam aan bestuurslid Frank Buiting die namens de vereniging het voortraject had gedaan. Hij wenste Sprinkhanen heel veel succes met de ingebruikname van de nieuwe Aed.

Optreden Liemers College in Buitenblik

ZEVENAAR - Tijdens het zevende Buitenblikfestival in Zevenaar (van 13 tot en met 17 mei) zullen dit jaar voor het eerst leerlingen van het Liemers College vrijdagmiddag 15 mei een muzikaal optreden verzorgen op het Raadhuisplein in de spiegeltent La Gayola.

Voor de leerlingen zal het voor het eerst zijn dat ze optreden voor een groot publiek en zij doen dit in het kader van de LC Award. De leerlingen nemen twee uur voor hun rekening en treden op van 15.00 tot 17.00 uur.

De middag wordt gepresenteerd door Evelien Poelmans en Brittany van Beek. Evelien zal naast de presentatie ook een optreden (zij speelt piano) verzorgen met zang van Manon Neijenhuis. Daarnaast zal er ook genoten kunnen worden van de optredens van de bandjes Flod, Random cr@p en Ocean Element. Tenslotte is er ook nog een solo optreden van Caroline Rutten.

Spektakel voor het goede doel

Het belooft een waar muzikaal spektakel te worden waarin de drie pijlers (beleving, verbinding en cultuur) waarop Buitenblik gebaseerd is ook in dit optreden herkend zullen worden. Bovendien streeft het Buitenblik Festival altijd naar verandering en vernieuwing. En daarin past ook het optreden van de jonge musici van het Liemers College.

De opbrengst van het optreden komt geheel ten goede aan het doel waarvoor ze optreden: een project in Sri Lanka, dat ze in oktober 2015 hopen te verwezenlijken. Vandaar ook dat de organisatie van Buitenblik de jonge artiesten graag het podium gunt en het optreden van harte bij iedereen aanbeveelt.

Optreden Liemers Cantorij

GIESBEEK - De Liemers Cantorij zingt op zondag 31 mei onder leiding van Christel Gelderman een concert met werken van twee grootmeesters uit de Barok: Dietrich Buxtehude (1637-1707) en Johann Sebastian Bach (1685 -1750).

De Liemers Cantorij wordt begeleid door een barokensemble van zes musici, die op oude muziek- instrumenten spelen. Geheel passend bij de muziek en zoals het was in de tijd van Bach en Buxtehude. Het ensemble zal ter afwisseling ook een instrumentaal werk brengen: Sonata à 5 van Johann Krieger (1652-1735)

Dit bijzondere concert vindt plaats op zondag 31 mei in de Martinuskerk, Kerkstraat 39 te Giesbeek. De kerk is open vanaf 14.30uur; de aanvang is om 15.00 uur. Toegangskaarten kosten12,50 euro. Het is mogelijk om plaatsen te reserveren via het emailadres: liemerscantorij@gmail.com. Verdere informatie staat op www.liemerscantorij.nl.

Zeven meisjes bereiken finale van de vijfde divisie

Van links naar rechts: Lotte van der Veen, Shanti Paintsil en Kim Huisman

WESTERVOORT - Zaterdag 25 april deden zeven meisjes van Aldo mee aan de regiofinale van de vijfde divisie in Doetinchem.

Bij pupil 1 D2 deden Lotte van der Veen en Shanti Paintsil mee. Shanti had de legger van de brug niet doed vast en turnde daardoor een mindere oefening dan dat ze normaal doet. Mede daardoor eindigde zij op een tiende plaats met 53.375 punten. Lotte werd eerste op brug, helaas weigerde zij haar tweede sprong, waardoor ze minstens 6.500 punten misliep en uiteindelijk in het totaal klassement op de 28ste plaats eindigde.

Bij de jeugd 1 D2 deed Emmaloes Hoogenkamp mee. Emmaloes plaatste zich als laatste voor deze finale, maar wist zich te verbeteren en eindigde met 46.800 punten op de negentiende plaats bij 26 deelnemers.

Bij de junioren deed Kim Huisman mee. Kim turnde een mooie wedstrijd, maar belandde met 43.925 punten voor de derde keer dit seizoen net naast het podium op de vierde plaats. Een knappe prestatie, daar ze dit jaar was gepromoveerd.

Leuk was, dat alle drie senioren zich voor de finale hadden geplaatst. Silke Hendriks stond in eerste instantie reserve, maar mocht toch ook meedoen. Ook zij wist zich te verbeteren en eindigde met 42.675 punten op de tiende plaats bij negentien deelnemers. Jill Groeneveld werd met 41.875 punten dertiende, en Karlijn Prins met 40.625 punten vijftiende.

Informatieve middag over WMO

ZEVENAAR - Op woensdag 13 mei verzorgt Platform Senioren Zevenaar in samenwerking Caleidoz van 14.00 tot 16.00 uur een informatieve bijeenkomst over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor senioren. Je bent zestig jaar of ouder en hebt zorg/hulp nodig. Wat nu?

Onder senioren bestaat er behoefte aan informatie over de WMO. Ondanks dat er nu nog geen directe vraag om hulp of zorg is, wil men graag goed voorbereid en op de hoogte zijn. Sinds 1 januari werkt de gemeente Zevenaar met een 'Sociaal Team' en worden keukentafelgesprekken gevoerd.

Deze middag kunnen bewoners in de gemeente Zevenaar kennis nemen van de ontwikkelingen en aanpak van de WMO. Tevens worden uw ervaringen, die van de gemeente en van het Sociaal Team gedurende de eerste maanden van dit jaar, uitgewisseld. Daarnaast worden plannen voor de komende tijd besproken. De aanwezige organisaties en de gemeente, als regisseur en verantwoordelijk orgaan, luisteren wat er zoal onder de mensen leeft. Hoewel de informatie in eerste instantie bedoeld is voor de doelgroep senioren (55-plus), is iedere inwoner van de gemeente Zevenaar welkom. Locatie 'Griethse Poort', Doesburgseweg 24 in Zevenaar.

Scootmobieltraining Caleidoz

ZEVENAAR - U heeft een scootmobiel maar voelt zich niet altijd veilig in het drukke verkeer. U durft niet zomaar overal naar toe te rijden. Er zijn zoveel verkeersborden, wat wordt er toch allemaal mee bedoeld? Welke regels moet u als scootmobielrijder in acht nemen?

Op dinsdag 19 mei is er om 13.30 uur op Sportpark Hengelder in de kantine van DCS een training. Een instructeur van Veilig Verkeer Nederland besteedt aandacht aan de verkeersregels. De vaardigheden voor het besturen van de scootmobiel worden in praktijk geoefend op een parcours en tijdens een rit in de omgeving. Wie alleen interesse heeft in informatie over de verkeersregels, is ook welkom.

U dient zich voor deze training in te schrijven met een formulier dat verkrijgbaar is bij ontmoetingscentrum De Hooge Bongert 3 in Zevenaar. Deelname is gratis. Meer informatie geeft Caleidoz, Dicky Westerik (0316 526994).

Danscontactavond 55-plussers in Didam

DIDAM - Op maandag 11 mei de maandelijkse dansavond plaats voor senioren, die graag een dansje willen maken of naar mooie muziek willen luisteren.

Deze contactavond wordt georganiseerd door stichting Senioren Kontakt Didam, Loil en Nieuw Dijk. De avond begint om 19.00 uur en eindigt om 22.30 uur. De muzikale omlijsting verzorgd het trio 'Kiep Movin'. In zaal Jan en Jan, Lieve Vrouwplein 4 om Didam is weer volop gelegenheid voor een praatje en een dansje.

Het bestuur nodigt allen, die de leeftijd van 55+ hebben bereikt uit; ook introducés zijn uiteraard welkom. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Annie Clappers (0316 224378) en met Henk Boerstal (0316 223885).

Statiegeld voor Team LooRunners Duiven

DUIVEN - Team LooRunners Duiven houdt deze weken een statiegeldactie bij Jumbo in Duiven (beide vestigingen van Chris Gradussen).

Mensen, die hun lege flessen bij de supermarkt inleveren, kunnen ervoor kiezen het statiegeld te schenken aan mensen met kanker. Het geld wordt via Team LooRunners Duiven, dat deelneemt aan de Roparun, geschonken aan het goede doel.

De actie loopt sinds kort en overtreft intussen de stoutste verwachtingen. Medio mei, kort voordat Team LooRunners Duiven naar Parijs afreist voor de start van de Roparun, wordt de definitieve balans opgemaakt. Tot die tijd kunnen mensen bij Jumbo in Duiven hun statiegeld met één druk op de knop doneren aan het goede doel. Team LooRunners Duiven is alle schenkers en Chris Gradussen van Jumbo Duiven zeer dankbaar voor hun enthousiasme en steun.

Het gedoneerde statiegeld gaat naar 95 projecten die de levensomstandigheden van mensen met kanker prettiger te maken. Verbetering van levenskwaliteit van patiënten is het gezamenlijke doel van Team LooRunners Duiven en alle andere mensen die aan de Roparun deelnemen. De Roparun is een sportieve estafettetocht tussen Parijs en Rotterdam (530 kilometer) die plaatsvindt in het pinksterweekend. Team LooRunners Duiven telt circa 25 leden. Meer informatie staat op www.teamloorunners.nl.

Open Podium in De Lantaern op 16 mei

ZEVENAAR - Zaterdag 16 mei is er om 21.00 uur in De Lantaern aan De Hooge Bongert 3 een open podium met diverse artiesten. De toegang is gratis. Meer info staat op www.delantaern.nl.

Merel Marcuse – cover zangeres. Merel is vijftien jaar maar ze heeft al op veel podia gestaan en een cd uitgegeven. Haar repertoire bestaat uit soul, jazz en popsongs. Merel Marcuse heeft een bijzonder warm en vol stemgeluid. Deze jongedame moeten we beslist goed in de gaten blijven houden, want ze heeft grote potentie (http://meeeeeerel.tumblr.com).

UKE22 – duo. In het 'project Uke22' brengt het duo Uke22 de songs van de Ierse supergroep U2 terug tot hun naakte essentie. De enige begeleiding hierbij wordt gevormd door de ukulele en de baritongitaar. De raadselachtige magie die in de liedjes van U2 verscholen zit, komt zo als vanzelf bovendrijven. Uke22 bestaat uit Wim van Ommen – ukulele en zang en Remco Takken – baritongitaar en achtergrond vocalen (www.uke22.nl).

Liesbeth Vroemen en Artic Skua - folkrock. Arctic Skua is het nieuwe trio van de in Didam geboren zangeres Liesbeth Vroemen. Met jazzdrummer, zanger, gitarist, singer-songwriter John en klassiek violiste Maaike, die in Ierland traditioneel fiddle leerde spelen, zingt Liesbeth muziek uit vooral Schotland, Shetland en Ierland. De liedjes gaan over de zee, reizen, mensen en dromen. Vaak vrolijk, vaker nog melancholiek.

2nd Opinion - duo. 2nd Opinion komt uit Huissen en is een akoestisch duo dat bekende nummers (rock, pop en meer...) speelt maar met een net iets andere invalshoek. 'Een 2nd opinion over diverse muziek klassiekers dus...' Dit duo wordt gevormd door en Tonny Boerboom – lead guitar en zang, Jan Geurtsen – rhythm guitar en backing vocals.

Kerkberichten: Geloofsgemeenschap Sint-Franciscus Babberich

BABBERICH - De communieviering in deze kerk is op zondag 10 mei om 9.30 uur met als voorganger Pastoraal medewerker Jeroen Heemink en met medewerking van het Ritmisch koor.

Intenties :

Overleden ouders Geven-Hoffman

Fred Lucassen (jaargetijde)

Ouders Kluitman-Berndsen

Toos en Dick Bosman-Kluitman.

Mevr.Roordink Nijenhuis en Marian en Ans.

Bertus Rutjens.

Teun Hendriks jaargetijde

Op zondag 17 mei is er in onze kerk alleen om 13.00 uur een doopviering, met als voorganger Diaken van Boven. Tijdens deze viering worden de volgende kinderen gedoopt: Floor Otten, Sophie Jansen, Laryssa Jansen, Mint Hunting en Mia Bod

De volgend viering is op zaterdag 23 mei om 19.00 uur.

Voorganger is pastor Remmers en met medewerking van het gemengd koor.

Extra collecte missionarissen.

Telefoon: 0316-247216 Email : babberich@sint-willibrordusparochie.nl

Geslaagd bridgetoernooi voor War Child

ZEVENAAR - 288 deelnemers, 13 (horeca)locaties, 72 bridgemates, 4608 scores en 14.976 kaarten waren wat ingrediënten van de bridgekroegentocht voor War Child die op zaterdag 25 april voor War Child in Zevenaar is gehouden. Het doel van dit toernooi was én bridge én Zevenaar én vooral War Child te promoten 'kinderen en oorlog' gaan niet samen.

Met dank aan de plaatselijke middenstand, collega-verenigingen en de horeca kon dit toernooi gehouden worden en kan de organisatie ruim 3200 euro overmaken aan War Child.

De prijsuitreiking was in De Griethse Poort, waar het wachten op de uitslag veraangenaamd werd door een optreden van drie leerlingen van het Liemers College (muziek) Evelien Poelmans (piano), Megan Lawson (bas)gitaar) en Manon Nijenhuis (zang).

Het toernooi werd gewonnen door Frans Heesen en Marcel Schras (72,82 %), op de tweede plaats Klaas Brink en Jean-Paul Sorée (68,84 %) en op de derde plaats Riet Ghijben en Nico Bolscher (66,48 %). Er was prijs voor de nummers 1 tot en met 20. Voor alle paren eindigend op een 9 vanaf 29, 39, 49 enzovoort tot en met 139 was er een flesje wijn. Ook de hekkensluiters werden niet vergeten.

2016 is voor BC De Liemers een bijzonder jaar: vijfentwintigjarig jubileum van de vereniging en het tweede lustrum van de bridgekroegentocht voor War Child.

Bridgeclub De Liemers heeft haar thuisbasis in De Griethse Poort en speelt op maandag- en donderdagavond en op dinsdagmiddag. Op de website http://www.nbbclubsites.nl/club/7015 staat meer informatie over de bridgeclub.

Jaarlijkse rommelmarkt in Greffelkamp-Didam

DIDAM - Drumfanfare Sint-Martinus houdt op 5 juli weer haar jaarlijkse rommelmarkt op het terrein aan de Manhorstweg 3a in Greffelkamp-Didam.

Deze groots opgezette rommelmarkt wordt dit jaar al weer voor de vijfentwintigste keer gehouden. De commissie laat weten nog op zoek te zijn naar goede en bruikbare spullen; helaas kunnen we geen koelkasten, diepvriezers en groot meubilair aannemen.

Klein meubilair en ander allerlei zaken zijn welkom. De ophaaldagen zullen dit jaar zijn op zaterdag 9 mei en 20 jun,i maar alleen na een telefonische afspraak en in Didam.

De leden zullen op deze dagen de spullen bij u komen ophalen. Wie het zelf wil brengen kan ook op donderdag 2 en vrijdag 3 juli van 18.00 tot 20.00 uur. In verband met de jaarlijkse triatlon kan er zaterdag 4 juli niets meer gebracht worden.

Wie na het opruimen van z'n zolder of schuur spullen kwijt wil, kan contact opnemen met 0316 228043 of 0316 223440. Er kan ook gemaild worden naar st.martinus-rommelmarkt@kpnmail.nl.

Handbal Groessen kampioen

Achterste rij van links naar rechts: Ans Vrehe (verzorgster), Maaike den Balvert, Jeanine Vrehe, Jan Lentjes (trainer/coach), Marieke Vosselman, Peter ten Velde (begeleider), Janita de Graaf, Catchery van Loon en Stephanie Boshoven. Voorste rij van links naar rechts: Evi Stinesen, Lynn den Balvert, Lobke ten Velde, Shannon van Kerkhoff, Maike Rasing en Noëlle Bus. Foto: clubfotograaf Koos Roelofs.

GROESSEN - Na kampioenschap nu ook promotie naar de hoofdklasse voor Groessense handbaldames.

Op 11 april werden de handbaldames 1 van Sportclub Groessen onverwacht kampioen van de eerste klasse. Zondag 26 april werden alle drie wedstrijden in de promotiepoule in Dalfsen ruim gewonnen. Groessen komt daardoor volgend seizoen uit in de hoofdklasse.

Koninklijk onderscheiden

WESTERVOORT - "Het heeft de Koning behaagt u te onderscheiden... ", zo werden Willy en Piet Wijnands uit Westervoort verrast met een koninklijke onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat zij doen in Arnhem en Westervoort, onder andere voor de Zonnebloem Westervoort en voor de Regio De Liemers. "Supertrots zijn zij, en natuurlijk zijn wij als Zonnebloem dat ook voor hen."

Heren 2 Weco kampioen

WESTERVOORT - Bij de volleybalvereniging Wevoc in Westervoort zijn is Heren 2 kampioen geworden.

De heren zijn kampioen geworden in de eerste klasse en promoveren naar de promotieklasse.

Bijeenkomst

Weilburgse

volwassenen

ZEVENAAR - In het kader van het stedencontact krijgt Zevenaar bezoek van een groep Weilburgse volwassenen. Zij zijn van 14 tot en met 17 mei te gast bij inwoners van de gemeente.

Het is verheugend dat zich ruim voldoende gastgezinnen –waaronder een aantal 'nieuwelingen'- hebben aangemeld om de Weilburgse gasten onderdak te verlenen.

Voor deze uitwisseling is een programma gemaakt dat het midden houdt tussen kennismaken met de gemeente en informeel samenzijn. Zo is er op vrijdag een fietstocht gepland en wordt op zaterdag een bezoek gebracht aan de stadsbrouwerij en Eet Lokaal. Daarnaast kunnen gasten en gastgezinnen deelnemen aan de festiviteiten/activiteiten van Buitenblik, op eigen gelegenheid een stadswandeling maken e.d.

Tijdens een informeel samenzijn op zondag 17 mei, dat om 12.00 uur begint in de Burgerstraat van het gemeentehuis, zijn er korte toespraken van de delegatieleiders, waarna afscheid wordt genomen van de buitenlandse gasten.

Seniorclub zoekt

barvrouw of -man

DUIVEN - De Seniorclub op het Eilandplein 300 zoekt een barvrouw of -man. De Seniorclub is een stichting waar ouderen aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen.

"Wij zoeken een barvrouw of barman die ons 's morgens of 's middags kan komen helpen achter de bar." Informatie wordt gegeven door Fred Oostendorp, 0613255521 of 0316 285037 in Duiven.

De Lüdeckers in Meulenvelden

DIDAM - Welzijn Meulenvelden houdt op dinsdag 19 mei een avond in het teken van Egerländermuziek met medewerking van het stemmingsorkest De Lüdeckers.

De bezoeker kan genieten van bekende melodieën zoals Egerland Heimatland, Schön ist die Jugend, walsen, polka's en nog veel meer. De muziek wordt gemaakt door een enthousiaste groep musici. Tevens bestaat er de mogelijkheid om een dansje te wagen op uw favoriete melodie.

Belangstellenden uit Didam en omstreken zijn welkom. De theaterzaal in Meulenvelden, Waverlo 8 in Didam, is open vanaf 19.00 uur. De avond begint om 19.30 uur en is om 21.30 uur afgelopen. De entree bedraagt inclusief een consumptie vijf euro.

Meer informatie geeft het Servicepunt (0316 2931000 en te verkrijgen via e-mail info@meulenvelden.nl.

Afsluiting seizoen jazzclub

ZEVENAAR - Jazzclub Zevenaar sluit het seizoen 2014/15 af met het optreden van het orkest The Charlestown Jazz Band in Careza De Kroon in Oud-Zevenaar op zaterdag 9 mei (vanavond).

De Chartestown Jazz Band is één van de oudste jazzorkesten in het land en bestaat uit een aantal doorgewinterde jazzmusici, die door hun jarenlange samenspel een soepel lopende sound bereikt heeft. Vooral de liefhebbers van de Shufflestijl zullen dit orkest tot hun favorieten rekenen, ook al brengen de Charlestowners met even gemak New Orleans, swing en dixieland tot leven.

De namen van de bandleden zijn: Jan Dokter, trompet, klarinet, saxen en zang – Pieter Duker, trombone en zang – Henk van Amerongen, trompet en zang – Piet Beyé, piano – Leo van der Velden, banjo en gitaar – Rob Egging, contrabas – Eric Beijnvoort, drums.

Het optreden vindt plaats op zaterdag 9 mei bij Careza De Kroon, Kerkweg 2 (naast de kerk) in Oud-Zevenaar. De band begint om 20.30 uur te spelen, maar de zaal is ruim tevoren open. De toegangsprijs is twaalf euro. Donateurs ontvangen vier euro korting.

De Tragellijn start de Koningsspelen met een 'warming up'

LOBITH - Vrijdag 24 april stond in het teken van de Koningsspelen. Net als op de andere basisscholen in Nederland, deed ook De Tragellijn mee. Het doel van deze dag is dat er allerlei activiteiten worden georganiseerd waarbij kinderen uitgedaagd worden om te bewegen en samen te spelen.

Ook op De Tragellijn waren er veel doe-activiteiten. Na een gezamenlijke warming up op het schoolplein, waaraan ook de ouders deel konden nemen, werd in de klassen gestart met het schoolontbijt. Dit ontbijt was de dag ervoor afgehaald bij de Jumbo. Na het ontbijt was er voor de leerlingen in de onderbouw een spellencircuit uitgezet op het kleuterplein. De kinderen konden in kleine groepen zaklopen, pittenzakken werpen, torens bouwen en nog veel meer. De leerlingen in de bovenbouw konden met hun eigen groep deelnemen aan activiteiten zoals dansen, het Zweeds loopspel op het grote plein, een conditiecircuit en andere activiteiten. De hele dag was oranje gekleurd! Niet alleen omdat de kinderen in oranje outfits op school waren gekomen, maar ook de school was oranje versierd. Tenslotte werkte ook het zonnetje mee om van deze Koningsdag een geslaagde dag te maken.

Bloemenactie Nieuw Leven

ANGERLO - In het weekend van moederdag zet muziekvereniging Nieuw Leven traditiegetrouw de bloemetjes weer buiten tijdens de jaarlijkse bloemenactie. De inwoners van Angerlo worden dan weer voorzien mooie bloemen en planten.

Vandaag zaterdag 9 mei komen we met de platte wagen langs met een ruime keuze.

Puzzelfietstocht voor het hele gezin bij schutterij EMM

GROESSEN - Schutterij EMM verzorgt ook dit jaar weer de traditionele puzzel-fietstocht op hemelvaartsdag.

Tijdens de fietstocht, die start vanaf het schuttershuis, beantwoordt men vragen aan de hand van voorwerpen of situaties die men onderweg tegenkomt. Heeft jouw groep het best gepuzzeld dan win je een prijs! We praten altijd nog even na onder het genot van een drankje en een hapje.

De puzzel-fietstocht vindt plaats op donderdag 14 mei (hemelvaartsdag). Inschrijven kan vanaf 12.30 uur in Het Schuttershuis aan het Schuttersplein 1 in Groessen (tegenover de kerk). Om 13.00 uur start de eerst ingeschreven groep. Het inschrijfgeld bedraagt één euro voor volwassenen, kinderen fietsen gratis mee. Het belooft weer een gezellige middag te worden.

Brede Blik op Kunstroute: opgeven kan tot 30 juni

GIESBEEK - Stichting Brede Blik op Kunst in Giesbeek houdt op zondag 13 september weer de Brede Blik op Kunstroute. Een route langs meerdere locaties in Angerlo, Giesbeek en Lathum waar bezoekers een scala aan kunstvormen kunnen zien.

Bent u kunstenaar en wilt u exposeren op 13 september? U kunt zich nog tot 30 juni opgeven. Hierna is niet meer mogelijk dus wees er op tijd bij. De kosten voor deelname zijn twintig euro.

Kunstenaars kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar bredeblikopkunst@hotmail.nl (let op: géén .com!). Aanmelden kan ook via de website van de Stichting: www.bredeblikopkunst.nl. "Geef bij aanmelding uw naam, gegevens en kunstvorm op. De Stichting heeft een aantal vaste locaties gehuurd. Kunstenaars uit Lathum, Giesbeek of Angerlo kunnen ook thuis exposeren. Geef dus bij aanmelding aan of u thuis of op locatie wilt exposeren. Na deze datum ontvangt u zo snel mogelijk bericht over de locatie waar u wordt geplaatst, het betalen van het deelnemingsgeld en andere belangrijke informatie over de expositiedag."

Geloofsgemeenschap H. Andreas-Maria Koningin

Zondag 10 mei, 9.30 uur: Eucharistieviering, Voorgangers: Pastor

J. Scholten en Diaken A. van Boven, Koor: Stella Maris.

Intenties: Jan Bokken, Koos en Maria van der Vate, Thea van Alst-Kelderman

en overleden ouders Kelderman, Overleden ouders van Alst broers en zussen, Ouders Schepers-Fortkamp, Jan Berntzen, Gerrit Sweers, Ouders C. de Jager-Barten, Piet Wanders en overleden familie Wanders-Lemmers.

Woensdag 13 mei, 19.00 uur: Mariaviering-Rozenkransgebed, Koor N.G.K. Donderdag 14 mei, Hemelvaart, 10.00 uur, Eucharistieviering, Voorganger: Pastoor Thanh. Koor: NGK.

Zondag 17 mei, 9.30 uur: Eucharistieviering, Voorgangers: Pater G. Remmers en Diaken A. van Boven. Koor: AMK. Intenties: Frans Wintermans, overleden ouders Wentholt-Knippenborg, Familie Visser-Verkerk, Theo te Molder, Herman Padberg, Jan Jansen.

Woensdag 20 mei, 19.00 uur: Mariaviering-Rozenkransgebed, Koor N.G.K.                                                                                                        

Overleden:

31 maart: Adrianus Bruijns, 82 jaar, Hagendel 32

17 april: Anny Ubbink-Berndsen, 70 jaar, Nobelstraat 11

22 april: Wim Scheepers, 83 jaar, Masiusplein 57 Zevenaar.

Gezond ontbijt en vijf kilometer wandelen

DUIVEN - Gezond ontbijt en vijf kilometer wandelen, een evenement georganiseerd door Fysiofit de Liemers, fysiotherapie en sport, in Duiven.

"In het kader van de Nationale Sportweek hebben we een gezonde en sportieve activiteit georganiseerd voor onze cliënten. Een bijzonder goed geslaagd 'gezond ontbijt en vijf kilometer wandelen'. Er waren meer dan vijftig enthousiaste deelnemers, met stuk voor stuk zeer positieve reacties. Dankzij de inzet van allen kunnen we ruim driehonderd euro doneren aan Alpe d'HuZes team Gieling."

Voorzitter KBO neemt afscheid

Foto: Bert Roodbeen

WESTERVOORT - Woensdagmorgen 22 april werd in zalencentrum Wieleman de KBO-Gelderland AV vergadering gehouden, hierbij waren 51 afdelingen aanwezig.

Voorzitter Gerda Kempen van Dommelen heeft tijdens deze vergadering de voorzittershamer van de KBO-Gelderland overgedragen aan vice-voorzitter Fred Rappange. Zij is voorzitter geweest van april 2007 tot april 2015, en voor deze inzet spelde Unie KBO voorzitter Wil van de Kruis haar de gouden speld met diamant op, ook Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa en de Marcel Laponder van KBO Noord-Holland en G. Osselaer KBO van Zuid-Holland waren hierbij aanwezig.

Voorafgaand hieraan werd Th. van Pommeren herbenoemd als secretaris en H Oolbekkink als bestuurslid. Na de lunch werd de agenda verder afgewerkt en vond er een discussie plaats over een toekomst bestendige KBO-G.

Gratis puzzelboek bij loten Zonnebloem

LIEMERS - Vrijwilligers van Zonnebloemafdelingen Duiven en De Liemers maken zich op voor de loterij 2015. Van half april tot september gaan zij met Zonnebloemloten langs deuren in Duiven. Of u komt hen tegen voor de supermarkt of tijdens een braderie. De loten kosten twee euro per stuk. Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.

Een deel van de opbrengst van de loterij wordt besteed aan projecten, aangepaste vakanties en dagactiviteiten die de Zonnebloem landelijk organiseert. Een van die projecten is de Zonnebloemauto, een aangepaste rolstoelauto, te huur voor mensen met een rolstoel of scootmobiel. Ook gaat een belangrijk deel van de opbrengst naar de activiteiten in en rond Duiven.

Gratis boek met 96 puzzels

Naast kans op leuke geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van 15.000 euro, heeft de Zonnebloem dit jaar een leuk extraatje voor iedereen die een lot koopt. Namelijk een Denksport puzzelboek, met 96 puzzels. Het puzzelboek is gratis aan te vragen via de website van de Zonnebloem.

Trekking

De trekking van de loterij vindt plaats op 26 oktober 2015. In de prijzenpot zitten meer dan vijfduizend geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van 15.000 euro. Zonnebloemloten à twee euro zijn tot half oktober ook te bestellen op www.zonnebloem.nl/loterij.

Volle zaal bij Nieuw Leven

ANGERLO - Op zondag 19 april organiseerde muziekvereniging Nieuw Leven uit Angerlo haar jaarlijks Koffieconcert in dorpshuis De Meent in Angerlo.

Voor een goed gevulde zaal speelden het orkest, de blokfluitleerlingen, het saxensemble, de slagwerkgroep en het aspirantenorkest. Het was een kwalitatief goed concert met leuk in het gehoor liggende muziek.

Bijzonder was het solistische optreden van Bianca Hesselink. Zij speelde op dwarsfluit, onder begeleiding van het orkest, op prima wijze het stuk Andante in C van Mozart. Dit stuk speelt zij ook op 2 juni in het Musiater tijdens haar D-examen.

De jeugd was ruim vertegenwoordigd deze morgen. De dwarsfluitleerlingen speelden voor het laatst in het aspirantenorkest. Volgende keer spelen zij mee met het 'echte' orkest! De enthousiaste groep slagwerkleerlingen liet zelfs zonder instrument horen over ritmische kwaliteiten te beschikken in het nummer Body Control, de titel spreekt voor zich.

Ook de twee groepjes blokfluitleerlingen deden erg hun best en lieten horen wat zij de afgelopen periode al hadden geleerd.

Nikita Miechels door naar NK

LOBITH - Zondag 26 april was de halve finale NK turnen in Amsterdam. Nikita Miechels van Sportvereniging Lios Lobith behaalde een mooie derde plaats.

Het was nog een vraag of Nikita mee kon doen met deze wedstrijd omdat ze zeven weken geleden haar enkelband heeft gescheurd tijdens haar training. Dankzij fysiotherapie, aangepaste trainingen en haar doorzettingsvermogen heeft ze besloten om toch mee te doen ondanks de risico´s.

Ze begon op balk en viel helaas met de spagaatsprong maar ze wist zichzelf direct goed te herstellen. De vloeroefening ging goed, daarna de sprong en daar behaalde ze de tweede sprongcijfer. Als laatste was haar brugoefening, die ging super en daar behaalde ze de eerste brugcijfer. Ze heeft zich nu geplaatst voor de meerkampfinale NK en toestelfinale sprong en brug. Deze worden gehouden op 30 en 31 mei in Leek.

Tien jaar Ganzenpoel-Schans Westervoort

WESTERVOORT - Vandaag zaterdag 9 mei van 11.00 tot 16.00 uur viert de wijkraad Ganzenpoel-Schans in Westervoort haar tienjarig bestaan met een grote kraampjesmarkt waar op vijfentwintig kramen tweedehands spullen en creatieve artikelen worden verkocht.

Het wordt een gezellige dag waarbij Odette Haagsman van jongerencentrum Creon zorgt voor het vermaak van de kinderen en de verkoop van frisdrank en versnaperingen, de wijkraad bakt hamburgers.

Om 13.00 zullen de vrijwilligers van het eerste uur worden gehuldigd door wethouder Hans Breunissen en voorzitter Koos van der Lely. Sinds 2005 is de wijkraad de spil tussen wijkbewoners en diverse instanties, zoals de gemeente Westervoort en woningbouwvereniging Vivare, dit om de leefbaarheid en het aanzicht van de wijk op orde te houden. De vrijwilligers zijn geregeld in de wijk te vinden om de speelplaatsen te schilderen en onderhouden en onregelmatigheden te signaleren. De goede samenwerking heeft tot stand gebracht dat er een nieuwe oversteek voor fietsers en wandelaars werd aangelegd tussen de wijk en het fietspad naar het Horsterpark en Candeacollege in Duiven.

Ieder jaar zijn er vaste items waar de wijkraad in participeert, zoals de opschoondag en NLDoet in maart, Burendag in september en een bezoek aan De Wilgenpas en Meridiaan in december waar aan alle bewoners een kerststol wordt aangeboden.

Mocht iemand interesse hebben om zich aan te sluiten als vrijwilliger bij de wijkraad, dan kan dat bij de infostand op de kraampjesmarkt op 9 mei of via mail: ganzenpoel@live.nl.

De wijkraad volgen kunt u ook op twitter: @ganzenpoel en op www.ganzenpoel.jouwweb.nl.

De Breuly Waterpolo heeft drie kampioenteams

ZEVENAAR - Uniek in het bestaan van zwemvereniging De Breuly waterpolo: liefst drie teams wisten kampioen te worden op 18 april.

Onder de 13 was al kampioen, maar daar kwamen het team onder de 15 en de heren 1 bij! Om in de toekomst kampioenen te blijven leveren zijn we op zoek naar kinderen in de leeftijdsklasse van vijf tot en met acht jaar die reeds de diploma's A en B hebben. Wil je ook kampioen worden, kom dan eens vrijblijvend meetrainen op de woensdag van 17:00 tot 18:00 uur.

Meer weten over waterpolo of andere zwemsporten bij De Breuly? Bezoek eens www.debreuly.nl.

Jubilarissen gehuldigd bij Senioren Sociëteit Het Palet

DUIVEN - Op vrijdag 24 april vierde Senioren Sociëteit Het Palet uit Duiven haar vijfentwintigjarig jubileum.

Tijdens de receptie werden Tonnie Jansen (vrijwilligster) en Walter Maas (bestuurslid) gehuldigd voor hun vijfentwintigjarige belangeloze inzet binnen de organisatie. Burgemeester De Lange dankte beide jubilarissen voor hun verdienste. Tonnie Jansen en Walter Maas ontvingen beiden een speld namens de Gemeente Duiven.

Voorzitter Theo Korts dankte beiden voor hun inzet en alles wat ze de afgelopen vijfentwintig jaar hebben betekend voor de senioren binnen de gemeenschap van Duiven. Tevens werd even stil gestaan bij de onzekerheden over de toekomst van Het Palet, maar hopen ook in de toekomst haar activiteiten te kunnen blijven voort zetten voor de senioren die gebruik maken van de vele activiteiten die elke week door de vele vrijwilligers worden georganiseerd.

Namens het bestuur en vrijwilligers overhandigde de voorzitter beide jubilarissen naast de bloemen en cadeaubon een oorkonde voor het vele werk dat zij hebben gedaan en nog doen voor Het Palet.

Eva Beunk terug van project in Armenië

LIEMERS - In het kader van de LC Award is Eva Beunk (5 VWO) naar Armenië geweest om daar muziekinstrumenten te maken van goedkoop materiaal en daarmee muziekles te geven voor docenten en kleuters. Ze kwam terug met een schat aan ervaringen.

Door Piet van Breukelen

De plannen naar Armenië te gaan zijn Eva onder andere ingegeven door haar vader die in Armenië met een eigen stichting (Alvan Tsarik) werkt. Dus er was al het nodige voorwerk gedaan en bovendien kon ze daar haar project uitvoeren met hulp van bekenden ter plaatse.

Geld inzamelen

Zij moest wel het nodige geld genereren om haar plannen te kunnen verwezenlijken. Zo gaf ze in maart een benefietconcert met haar band Random cr@p (Eva speelt daarin trompet) in de achtertuin van een van de bandleden, wat ruim 440 euro opleverde. Ook verkocht ze online zelfgemaakte kunstwerkjes van kinderen die ze in Gyumri (de plaats waar Eva op de scholen is geweest) in een gezinscentrum hadden gemaakt.

Succes

Spanning vooraf was er wel, want ondanks de goede contacten die haar vader ter plaatse had, was het nog maar de vraag of dit meisje van zestien met haar verhaal en plannen geaccepteerd zou worden in een cultuur waar mannen het uiteindelijk voor het zeggen hebben. Dat is reuze meegevallen. "Nadat ik achttien juffen een training had gegeven, kon ik een week later al aan de kinderen merken dat ze bepaalde oefeningen onder de knie hadden en dat er zelfs al muziekinstrumenten van afval waren gemaakt. Toen ik te horen kreeg dat een Armeense (muzikale) jongen mijn project ging voortzetten, voelde dat als het grootste compliment", laat Eva weten.

SDL te gast bij Gemeente Zevenaar

ZEVENAAR - Onlangs waren de leden van Sociëteit De Liemers te gast bij de gemeente Zevenaar.

Om 18.00 uur startte een preview in het oude Turmac-gebouw en leidde wethouder Anja van Norel hen door de voormalige 'Hal 12' waarin eind mei de nieuwe publieksruimtes en raadzaal klaar zullen zijn.

Na een wandeling werd in het oude gemeentehuis een heldere toelichting gegeven op de verbouwing en verhuizing eind 2015. Het heeft de nodige tijd geduurd voor men aan de slag kon maar het resultaat zal menigeen verbazen.

Een tweede presentatie gaf de ruim zestig aanwezigen goed zicht op diverse infra-werkzaamheden, die er de komende jaren op Zevenaar afkomen. Sommigen waren al voorbereid op de heel andere inrichting van de Arnhemseweg en de sluiting van de Grietse Poort. Maar voor velen waren toch de komst van vrijliggende fietspaden bij de bestaande spoorwegovergangen nieuws.

Bezorgde gezichten waren vooral te zien bij ondernemers en mensen van DCS bij het verhaal over de aansluiting met de Edisonstraat en de inrichting van de Hengelderweg.

Vanwege dat grote belang waren ook de besturen van AOZ, MKB-Zevenaar en Lindus als gast uitgenodigd en aanwezig.

Gerda en Hans Kaal werden in het zonnetje gezet voor hun vijftienjarig lidmaatschap waarna er - onder het genot van een door de Dèèl uitstekend verzorgd buffet - genoeg stof was om na te praten.

Tegen 22.30 uur keerden de laatste gasten huiswaarts met het gevoel, dat het weer een boeiende en gezellige activiteit van Sociëteit De Liemers was.

Kleinschalige activiteiten in winkelcentrum Duiven

DUIVEN - Op zaterdag 9 mei zal in het kader van de 'kleinschalige' activiteiten in het voormalige winkelpand van Express Wear in winkelcentrum De Elshof een moederdag-workshop worden georganiseerd door Annet4Crea en Liemers Hobby Cirkel waaraan de kinderen gratis kunnen deelnemen.

De aanvang is om 12.00 uur. Daarnaast zijn er straattheater-acts van Padre Martinez van het Theater Zonder Blabla om 13.00, 14.00 en 15.00 uur.

B1 Avw'66 kampioen

WESTERVOORT - Op 25 april heeft de B1 van Avw'66 het kampioensschap behaald in de hoofdklasse L van de KNVB.

Na een reeks van zestien ongeslagen wedstrijden, met 110 doelpunten voor werd vandaag de B1 van OBW uit Zevenaar verslagen met 5-1. Hierdoor promoveert de B1 van Avw'66 naar de vierde divisie waarmee ze landelijk gaan gaan voetballen. Dit is voor Liemerse begrippen een zeer hoof niveau, waaraan maar weinig clubs zich kunnen meten.

Het gemak van Boodschappenservice Liemers

ZEVENAAR - Vier jaar geleden ben ik, Jacqueline Ross, begonnen met Boodschappenservice Liemers. Boodschappenservice Liemers is een bedrijf dat voor en met mensen boodschappen doet. Deze service sluit aan op het beleid van de overheid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Klanten van Boodschappenservice Liemers kunnen aan de hand van een ingediend boodschappenlijstje, boodschappen laten doen. Vanzelfsprekend wordt het lijstje samen met de klant doorgenomen. Natuurlijk kan de klant ook gezellig mee boodschappen doen. Veel mensen zien dit als een wekelijks uitje, een hulpmiddel (zoals een rollator of rolstoel) kan mee. De klant kan zelf de winkel(s) kiezen. U hoeft bij winkels niet alleen te denken aan levensmiddelen maar u kunt hierbij ook denken aan bijvoorbeeld kledingwinkels en brillenzaken.

Zodra de klant belt, wordt hij/zij desgewenst de volgende dag al in de planning opgenomen. Ik bekijk per situatie wat voor de klant het beste is en hoe dat het best kan worden ingevuld waardoor de kosten laag blijven voor de klant.

Dus indien u zelf geen boodschappen kunt doen of u hebt een beetje hulp nodig bij het doen van uw boodschappen neem dan gerust (vrijblijvend) contact op met:

Boodschappenservice Liemers, Jacqueline Ross; 06 13682974.

DVV ZAT 2 kampioen

DUIVEN - In Duiven was het afgelopen weekenden groot feest, het vriendenelftal DVV ZAT 2 won thuis van de directe concurrent DCS 2 en pakte de al tien jaar begeerde schaal in de vierde klasse. De Zevenaarders waren de enige serieuze concurrent van het oppermachtige DVV, dat zich met maar één nederlaag kampioen kroonde.

Bij rust was het in het met ruim 250 man druk bezochte wedstrijd nog 0-0, maar in de tweede helft zorgden de twee oudgedienden Luuk Egberts en René Zoet de thuisclub de winst. Het was een slotstuk waar iedereen op hoopte na een zeer geslaagd seizoen. Kampioenenmaker Jeen Heersping had de selectie al vroeg bij elkaar gekocht en met 21 man werd de titelrace ingezet, samen met hoofdtrainer Robert Simon werden elke week weer de tactische plannen uitgezet en Ricardo Rosario maakte het succesvolle trio compleet door alle randzaken te regelen.

De schaal werd uitgereikt door de oud trainer Frank 'Bertje' Dellemann aan aanvoerder Miel Hoogland. Hierna kon Duiven zich opmaken voor een feest wat geen einde leek te kennen. Zaterdag, zondag en de maandag waren de witte kampioen shirtjes overal in Duiven te bewonderen en werd er elke dag tot in de late uurtjes doorgegaan.

Speciale dank gaat uit naar icoon van DVV ZAT 2 Peter Sloot, die al deze tien jaren elke week komt opdagen om te vlaggen.

Gratis tuinadvies/-schetsuur bij Helsen Tuinen

HUISSEN - Jaarlijks geeft Helsen Tuinen gratis tuinadvies-/schetsuren weg. Dit is ieder jaar weer een succes. Wie zijn tuin eens wil veranderen of een deel van de tuin wil opknappen, kan gratis een uur gebruik maken van de diensten van één van haar tuinarchitecten.

Tijdens dit uur (zowel thuis of bij Helsen Tuinen) wordt u geholpen met een nieuwe schets voor uw tuin. Ook kunnen zij u helpen bij het maken van een beplantingsplan, verlichtingsplan en het geven van onderhoudsadviezen.

Helsen tuinen is met haar medewerkers actief in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen. De hoveniers van Helsen Tuinen staan graag klaar om uw tuin tot een droomplaatje om te toveren. "Wij verzorgen tuinontwerpen (ook mogelijk in 3d), beplantingsplannen, de volledige aanleg van straatwerk, beplanten tot vijveraanleg van de tuin. En natuurlijk ook het tuinonderhoud. Voorbeelden en foto's hiervan staan op www.helsen.nl<http://www.helsen.nl/> onder het kopje 'tuinprojecten': van 'moderne strakke tuin' tot aan de 'klassiek organische tuin'!

Extra voordelig!

Extra interessant is dat tot en met 30 juni 2015 over het uurtarief van de hovenier in de meeste* gevallen geen 21 maar slechts zes procent btw hoeft te worden betaald. Dat scheelt bijna vijftien procent aan loonkosten!

Kunstgrasmaand!

Bent u klaar met de wekelijkse maaibeurten, of het steeds weer terugkerende mos in uw gazon? Heeft u dan wel eens nagedacht over kunstgras! Deze maand kunt u gratis gebruik maken van een advies op maat bij u thuis met een van de adviseurs van Helsen tuinen.

Tuin-plantenwinkel en hoveniersbedrijf Helsen is gevestigd aan Karstraat 39 in Huissen; telefoon (026) 3251510; www.helsen.nl<http://www.helsen.nl/>.

* uitzonderingen zijn tuinen van woningen jonger dan twee jaar én scholen, bedrijven, overheidsgebouwen.

Veertiende Fatima Convooi in Nieuw-Wehl

REGIO - Op zaterdag 27 juni zal traditiegetrouw het tweejaarlijkse Fatima Convooi weer plaatsvinden voor de bewoners van Fatima uit Nieuw-Wehl. (Binnenkort verandert de naam van Fatima Zorg in Elver.) Deze dag wordt dit jaar alweer voor de veertiende keer georganiseerd door de Eiland Truckers uit Pannerden.

Ook dit jaar gaan alle bewoners die mee willen, samen met hun begeleiders een prachtige tocht maken door de Liemers in honderd vrachtwagens, een bus, een rolstoelbus en een aantal brandweerauto's. Deze stoet zorgt, aan het begin van de middag, elke keer weer voor veel blije gezichten, ontroering en kippenvelmomenten voor zowel bewoners als toeschouwers.

"U begrijpt dat deze dag voor een heel groot gedeelte gesponsord wordt en door de steun van deze bedrijven en particulieren en de nauwe samenwerking tussen Fatima Zorg (Elver) en de Eiland Truckers gaan we er ook dit jaar weer een fantastische dag van maken! Wij zijn onze sponsors en alle vrijwilligers hiervoor dankbaar."

"Om het geheel nog feestelijker te maken, vragen we om op zaterdag 27 juni de vlag uit te hangen, indien u langs de route woont, die we gaan rijden. In de week voor het convooi zal er een speciale Fatima Convooikrant, als bijlage van Hét GemeenteNieuws, verspreid worden langs de route. Tot slot hopen wij dat u van dit convooi zult genieten! Wij kijken er enorm naar uit", aldus Tino, Lianne en Gerda Theunisse.

Rommelmarkt bij De Boemelaars

ZEVENAAR - Op 31 mei 2015 houdt carnavalsvereniging De Boemelaars weer haar traditionele voorjaarsrommelmarkt. Deze rommelmarkt zal als vanouds van 11:00 tot 14:00 uur gehouden worden in het schuttersgebouw van Sint-Andreas aan de Oude Doesburgseweg 1 in Zevenaar. De entree bedraagt een euro per persoon.

Op de rommelmarkt zullen weer allerlei goed bruikbare tweedehands goederen aangeboden worden. In de diverse stands zullen weer volop boeken, platen, cd's, kleding, schoenen, speelgoed, huishoudelijke goederen, porselein, glaswerk, elektronica en dergelijke aangeboden worden.

Na of tijdens het bezoek aan onze rommelmarkt is er in het schuttersgebouw natuurlijk zoals altijd de mogelijkheid om een heerlijk vers gezet kopje koffie of thee te drinken.

"Hebt u plannen om uw zolder of schuur eens grondig op te ruimen of hebt u dit al gedaan maar weet u niet waar u met de voor u overbodige doch voor een ander nog goed bruikbare goederen naar toe kunt? Bel dan gerust met De Boemelaars. Wij stellen het zeer op prijs als u uw goederen aan ons wilt schenken. Wij komen de goederen dan op afspraak bij u ophalen. U kunt bellen met Linda Vleeming op telefoonnummer 0316 331413. Op een met u afgesproken tijdstip worden de goederen dan netjes bij u opgehaald. U kunt de goederen ook zelf afgeven bij onze loods aan de Industriestraat 4 in Zevenaar. Iedere woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur en zaterdag van 11:00 tot 14:00 uur. Wij kunnen helaas geen meubels, kasten, bedden en degelijke innemen."

Meer informatie over de rommelmarkt staat op www.cvdeboemelaars.nl.

Blacklight badminton bij jubileum BC Didam

DIDAM - Badminton Club Didam bestaat dit jaar vijfenveertig jaar. Om dat te vieren worden extra activiteiten georganiseerd.

De eerste activiteit was op zondag 19 april: Blacklight Badminton. Sporthal 't Raland was voor de gelegenheid bijna geheel verduisterd. Alleen het licht van de blacklights scheen in de zaal, waardoor alleen witte en neon-kleuren te zien waren in het licht van de speciale lampen. Dit leverde veel hilariteit en speelplezier op. Ook hadden de spelers zich uitgedost om extra op te vallen.

's Ochtends was een groep enthousiast competitiespelers (senioren) en recreanten aanwezig om het spelletje in het bijna donker uit te proberen. 's Middags had de jeugdcommissie een Blacklight-toernooi opgezet voor de jeugd. Deze dag was zeker voor herhaling vatbaar!

Kijk op www.bcdidam.nl voor de foto's van het blacklight badminton.

Interactieve ochtend met Otwin van Dijk bij Voorwaarts, Voor Elkaar op 22 mei

DUIVEN - Voorwaarts, Voor Elkaar is een ochtend voor jong en oud waar mensen elkaar ontmoeten en samen leuke dingen doen. Op 22 mei komt Otwin van Dijk vertellen over zijn leven en wat hem bezig houdt.

Van Dijk is sinds 20 september 2012 lid van de tweede kamer der Staten-Generaal. Hij studeerde Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn studie werd hij juridisch medewerker bij de gemeente Nijmegen. Hij was van 1998 tot 2005 raadslid in Duiven en van 2005 tot 2012 wethouder in Doetinchem. Dhr. van Dijk is rolstoelgebruiker als gevolg van een ongeluk op zijn achttiende jaar. Sinds 2009 is hij voorzitter van de landelijke stuurgroep 'Alles Toegankelijk', een initiatief van overheid, bedrijfsleven en zorginstellingen om producten en diensten voor iedere Nederlander toegankelijk te maken.

In september 2012 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer houdt hij zich bezig met langdurige zorg, PGB, AWBZ en WMO. Hobby's van Van Dijk zijn politiek en reizen. Op 22 mei komt Dhr. Van Dijk vertellen over zijn leven en wat hem bezig houdt, deze interactieve ochtend belooft heel interessant te worden. Iedereen van jong tot oud is welkom. Seniorenclub Eilandplein 300 (ingang Vlielandlaan) van 9.30 tot 11.15 uur. Meer info 0316 26 2274; voorwaartsvoorelkaar@hotmail.nl (facebook: Voorwaarts Voor Elkaar).

Bibliotheek Zevenaar ruimer geopend door invoering selfservice- en fullservice-uren

LIEMERS - De Bibliotheek Liemers is continu op zoek naar wegen om haar dienstverlening toegankelijk te maken en te houden voor een zo groot mogelijk publiek. Na invoering van selfservice- en fullservice-uren in Duiven en Westervoort, zijn nu ook de openingstijden in bibliotheek Zevenaar verruimd en kunnen leden vaker terecht in de bibliotheek.

Wat houdt deze selfservice precies is in? De bibliotheek is op openingsdagen van 11.00 uur tot 14.00 uur vrij te bezoeken. De krant ligt klaar, de computers staan aan en de koffie is warm. Gedurende de selfservice-uren kunt u materialen terugbrengen, boeken lenen of een reservering ophalen. U kunt dit zelf doen via de uitleentafels.

Tijdens de fullservice-uren, vanaf 14.00 uur, kan men gebruik maken van alle diensten van de bibliotheek (zoals kopiëren, printen of IBL-reserveringen ophalen), is er een medewerker aanwezig om informatievragen te beantwoorden en te helpen bij inleveren, uitlenen en aanvragen van materialen van buiten De Liemers.

Angerlo Vooruit-Groessen en Babberich-Woezik live radio

REGIO – Zondag 10 mei vallen de beslissingen over kampioenschap, promotie, degradatie en nacompetitie in de verschillende klassen van de amateurvoetbalcompetitie. In de vierde klasse D wordt de wedstrijd Angerlo Vooruit – Groessen gespeeld, waarbij beide ploegen nog kans hebben op een plek in de nacompetitie.

Babberich speelt in de tweede klasse I thuis tegen kampioen Woezik. Bij winst ontloopt de club degradatiewedstrijden. Beide wedstrijden zijn (onder voorbehoud) live te volgen in de uitzending van Favoriet FM-sport. In de studio zullen presentator/technicus Dennis Hoogeveen en redacteur Henk Dinnissen de luisteraars ook op de hoogte houden van ontwikkelingen bij andere wedstrijden (o nder andereWestervoort-Etten, VIOD-OBW) uit De Liemers en regio. Favoriet FM-sport is zondag tussen 14.00 en 17.00 uur te beluisteren via de ether: 94.0 en 105.2, kabel 93.1 en internet: www.favorietrtv.nl.

Gezellige zomerbridge in Angerlo

ANGERLO - Op donderdag 21 mei start bridgeclub Angerlo zijn jaarlijkse zomerbridge. Deze zomerbridge is alom bekend om zijn ragfijn spel maar vooral om zijn gezelligheid.

De bridge wordt gespeeld in het ruime maar toch intieme centrum De Meent aan de
Prinses Margrietlaan 3a in Angerlo. De bridgeavond start om 19.30 uur. De kosten zijn vier euro per paar, voor leden is de zomerbridge gratis. De bridgeclub heeft een aanbieding: degene die tijdens de zomer besluit lid te worden, kan vanaf dat moment tot september gratis mee bridgen.

Iedereen is welkom. Men dient zich te melden om 19.15 uur aan de zaal. Er wordt gespeeld in twee lijnen. De deelnemer kan zelf aangeven in welke lijn hij wil spelen. Elke avond is er een fles wijn te winnen in iedere lijn. De gezelligheid is troef!

Info: Herman Rensen 0313 473869 of h.rensen4@upcmail.nl.

Trefpunt Alleengaanden zaterdag 6 juni

ZEVENAAR - Het Trefpunt Alleengaanden is de plek waar men eenmaal per twee maanden op een ontspannen manier mensen kunt ontmoeten die ook alleen zijn. De bijeenkomsten hebben een open sfeer waar je je snel welkom voelt.

Doel van de middag is kennis te maken en aan te haken bij initiatieven die ontstaan zijn vanuit interesses en hobby's van de aanwezigen. Inmiddels zijn er vanuit de groep diverse activiteiten opgezet zoals een wandel- en fietsgroep, een eetclub en een groep theater/filmhuisbezoek.

Het eerstvolgende Trefpunt is op zaterdag 6 juni van 14.00 tot 16.00 uur aan De Hooge Bongert 3 in Zevenaar. Iedereen is welkom. Aanmelden kan tot 4 juni bij de balie van De Hooge Bongert, per telefoon 06 20635563 of mail m.boshuis@caleidoz.nl.

Funktional Fitness in Zevenaar zet zich in voor 'Save the Rhino'

ZEVENAAR - Sportinstituut Funktional Fitness in Zevenaar gaat zich inzetten voor 'Save the Rhino'. Deze organisatie houdt zich bezig met het beschermen van neushoorns in het wild. De dieren worden in hun voortbestaan bedreigd omdat stropers het hebben gemunt op de hoorn.

Op zaterdag 16 en zondag 17 mei houdt Funktional Fitness activiteiten om geld in te zamelen. Op zaterdag is er een groepsles triatlon en op zondag een prestatie-event. Tegen betaling kan worden deelgenomen. De opbrengst, inclusief sponsoring, komt ten goede aan 'Save the Rhino'. Ook is er een verloting, waarvoor alle honderd loten al zijn verkocht. De trekking is op 17 mei.

Eigenaar Rob Floris kwam op het idee tijdens een familiebezoek aan Safaripark Beekse Bergen. Inmiddels heeft hij met zijn fitnesscentrum een pas geboren neushoorntje ('Sophie') geadopteerd. Rob Floris: "Neushoorns zijn prachtige dieren en 'Save the Rhino' lijkt heel erg op de naam van mijn zoontje en mijn opa: Severino. Niet meer dan een toevalligheid, maar wel leuk."

Floris is van plan jaarlijks een uitstapje te organiseren naar Beekse Bergen voor de leden van zijn centrum. "Dan gaan we kijken hoe het is met Sophie en eromheen organiseren we activiteiten die geld opbrengen voor 'Save the Rhino'." Funktional Fitness is gevestigd in het Juvenaat gebouw aan de Babberichseweg in Zevenaar, 06 1073 9232.

Bingomiddag bij Het Palet

DUIVEN - Seniorensociëteit Het Palet uit Duiven houdt op zondagmiddag 17 mei een grootse vijftigpluspinksterbingomiddag.

Op deze bingo zijn diverse leuke prijzen te winnen, tevens zal er op deze middag een loterij worden gehouden. Vrijwilligers van Het Palet zullen de deelnemrs tussen de bingo spelen door een borrelhapje aanbieden. De aanvangtijd van deze bingomiddag is 13.30 uur. Het Palet is open vanaf 13.00 uur.

Wegens beperkte ruimte in Het Palet wordt gevraagd om zich voor deze middag aan te melden bij Tonnie Jansen (0316 266104).

Het Palet ligt aan de Mondriaanstraat 14 in Duiven (tegenover de Coop).

Thema Didam op Stelten: Natuurlijk! Diem

DIDAM - Het thema van Didam op Stelten is dit jaar Natuurlijk! Diem. De streekproductenmarkt was in 2014 met vijftienduizend bezoekers zo'n groot succes, dat we dit thema ook in 2015 doorzetten.

Er is veel ruimte nodig voor het grote aantal bedrijven dat op een natuurlijke pure manier voedsel produceert. Zij krijgen in het centrum van Didam een prominente plaats, van de Raadhuisstraat tot aan Meulenvelden. Ruiken en proeven van puur eten en drinken, maar ook informatieve stands en stands met activiteiten voor jong en oud. Natuurlijk moet u op 6 en 7 juni in Diem zijn!

Didam op Stelten wordt dit jaar voor de 38e keer georganiseerd. Met op zaterdag 6 juni een sportieve dag, die om 12.30 uur bij het voormalige gemeentehuis begint en laat in de avond bij de Mariakerk eindigt. Nieuw dit jaar is een sportieve instuif waaraan verschillende sportverenigingen en schutterijen meewerken. Om 14.00 uur begint het programma van Wielerpromotion Montferland. Na de Rabo Dikke Bandenrace en gehandicapten op de tandem verschijnen prominenten en KNWU licentiehouders aan de start.

Op zondag 7 juni staat het Didamse centrum bol van activiteiten. Steltlopen, de Diemse Toren Classic met oldtimers en Kunst en Cultuur in Meulenvelden. Scouting Didam neemt belangstellenden mee de Diemse Toren op, waar u een prachtig uitzicht heeft over het hele centrum. De meeste winkels zijn open en ook zij presenteren zich met kramen in de winkelstraten. Overal is muziek en zijn terrassen open. Op www.didamopstelten.nl staat volop informatie.

Dauwtrappend door de Sint-Willibrordusparochie

Foto: Marianne van Waterschoot

ZEVENAAR - Op hemelvaartsdag donderdag 14 mei komt de groep wandelaars om 5.46 uur samen voor een korte viering in de kerk van Zevenaar. "Daarna lopen we via de kerk van Pannerden naar de kerk van Herwen, waar we pauzeren en koffie drinken (13,0 km totaal). In Lobith (16,6 km totaal) vieren we om 10.30 uur de eucharistie.

Na de lunch vervolgens via de kerk van Spijk eerst naar de Maria kapel en daarna naar de kerk in Babberich (29,3 km totaal). Via de kerk van Oud-Zevenaar gaan we terug naar Zevenaar (35,0 km totaal). We sluiten af met een warme maaltijd."

Er zijn twee opties: a. Deelnemen aan de hele tocht (Startkaart 2,50 + lunch 5,00 + warme maaltijd 10,00 = 17,50 euro). b. Een gedeelte van de tocht lopen. De opstappunten met vaste starttijden zijn:

05.46 uur Zevenaar - Herwen 13,0 km
09.30 uur Herwen - Lobith 3,6 km
12.00 uur Lobith – Babberich 12,7 km
16.15 uur Babberich - Zevenaar 5,7 km

De deelnemer betaalt in elk geval de startkosten! Wil men de hele tocht of een gedeelte meewandelen, meldt u zich dan aan bij het centraal pastoraal secretariaat in Zevenaar, zodat de tocht goed en adequaat voorbereid kan worden.

Aanmelden kan tot en met uiterlijk 10 mei. Het centraal pastoraal secretariaat is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 15.00 uur en op vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur (0316 523468); mailen kan ook naar secretariaat@rkliemers.nl.

De Zondagwandelgroep gaat van start

DUIVEN - Op zondag 17 mei zal de wandelgroep starten. Ook zin om op zondagmiddag te wandelen? Vertrek is om 13.30 uur vanaf het theehuis in het Horsterpark in Duiven. Tweewekelijks zal deze groep een wandeling maken van ongeveer vijf kilometer.

Deelname is gratis, koffie/thee is voor eigen rekening. De wandelgroep is nog maar net samen, 17 mei zal dan ook de eerste wandeling zijn. Lijkt het u ook leuk om mee te wandelen? Kom dan gezellig op zondag 17 mei om 13.30 uur naar het theehuis en sluit aan! Aanmelden is niet nodig.

Daarnaast kan de groep nog wat versterking gebruiken, ze zijn nog op zoek naar iemand die het leuk vindt om te coördineren en/of iemand die het leuk vindt om routes te bedenken. Juist omdat de groep pas net samen is, zijn er nog weinig kaders. Alle ideeën zijn welkom en kunnen met de deelnemers besproken worden! De groep wordt ondersteund vanuit Mikado en valt onder Aangenaam. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Yvonne Bloemberg, sociaal werker Mikado, y.bloemberg@mikado-welzijn.nl, 06 44458152.

Help Nepal

LIEMERS - Stichting Milan Bindu Nepal helpt al sinds 2004 de meest hulpbehoevende mensen in dit arme land. Door de aardbeving van zaterdag 25 april is deze hulp nog veel harder nodig.

Milan Bindu werkt samen met de betrouwbare Nepalese organisatie New Sadle. Samen hebben zij ziekenhuizen, scholen en werkplaatsen voor de kansarme mensen gebouwd op diverse plaatsen in Nepal.

In het dorp Sipaghat in het gebied Sindhupalchowk staat geen huis meer overeind. Er zijn vele doden onder andere een aantal kinderen van onze school. Het ziekenhuis staat op instorten en de grote hulporganisaties zijn daar nog niet geweest. Veel mensen zijn gewond en lopen met mondkapjes op om nog bruikbare spullen uit de puinhopen te halen. Mensen slapen buiten in het veld en er is een groot gebrek aan medicatie en tenten. Gevreesd wordt voor honger en uitbraak van ziektes.

Contactpersoon Chitra KC kent de mensen en de wegen om direct hulp te bieden. Op 1 mei is hij op eigen risico met een volle vrachtwagen met hulpgoederen naar Sipaghat gereden. De ravage in de hoofdstad Kathmandu is erg maar de beelden uit dit gebied zijn vele malen heftiger.

Chitra KC coördineert in samenwerking met alle Fair Trade organisaties in Nepal de hulp op plaatsen waar het nodig is. Dit is het voordeel van doneren op kleine organisaties en er blijft geen geld aan de strijkstok hangen. "Doneer oonder vermedling van Aardbeving Nepal op NL 55 RABO 0110 2620 69 ten name van Stichting Milan Bindu Nepal. Blijf op de hoogte van de actuele situatie via www.milanbindu-nepal.nl of https://www.facebook.com/nepalmilanbindu."

Inloopavond bij De Tamboerijn

ZEVENAAR - Op donderdag 30 april organiseerden basisschool De Tamboerijn en Kinderopvang Zonnekinderen een gezamenlijke inloopavond. Doel van de avond was het informeren van ouders en andere belangstellenden over het Integraal Kindcentrum (IKC) wat De Tamboerijn en Kinderopvang Zonnekinderen met ingang van het nieuwe schooljaar gaan vormen.

Door de medewerkers en coaches van Zonnekinderen werden leuke activiteiten aangeboden, waardoor de kinderen mooi de kans kregen om kennis te maken met Zonnekinderen. Ouders konden zich door de medewerkers van De Tamboerijn en Kinderopvang Zonnekinderen laten informeren over alles wat het IKC te bieden heeft. Leerlingen van de Tamboerijn verzorgden een uitgebreide rondleiding en de kinderen van de BSO hadden gezonde snacks klaargemaakt. De BSO-ruimte en de toekomstige peutergroep konden worden bekeken en ook de nieuw aangelegde avonturentuin was gereed voor gebruik.

Per schooljaar 2015-2016 vormen basisschool De Tamboerijn en Kinderopvang Zonnekinderen IKC De Tamboerijn. Bij een IKC vormen school, kinderopvang en voorschoolse/naschoolse opvang één organisatie. Het IKC biedt een rijke omgeving met een breed aanbod voor kinderen in de leeftijd van twee tot twaalf jaar. Onderwijs en opvang werken samen vanuit één pedagogische visie. In het aanbod is er een naadloze overgang waardoor kinderen enerzijds hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen en anderzijds kunnen opgroeien in een vertrouwde omgeving.

Binnen IKC De Tamboerijn bieden we basisonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar en daarnaast voor- en naschoolse en vakantieopvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar en kinderdagopvang voor kinderen van twee tot vier jaar.

Meer weten? Bel 0316 340079 (Kinderopvang Zonnekinderen) of 0316 524258 (De Tamboerijn).

Old Timer Treffen Sint-Anna

OUD-ZEVENAAR - Schutterij Sint-Anna organiseert dit jaar alweer voor de derde keer het Oldtimer Treffen. Voor liefhebbers van oude auto's, motoren, solexen en andere oldtimers is er op maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, van 11.30 tot 16.00 uur van alles te zien en te doen in en rondom het schuttersgebouw aan de Babberichseweg.

Er is een keur aan exclusieve oldtimers te bewonderen: vrachtwagens, auto's, tractoren, solexen, motorfietsen, bromfietsen, agrarische voertuigen en zelfs oldtimer kettingzagen. Ook voor de kinderen zijn er verschillende leuke activiteiten. Een uitje voor het hele gezin dus!

Op deze dag is het tevens mogelijk om met uw oldtimer deel te nemen aan de St. Anna Toertocht. Per deelnemersklasse is er een eigen tocht die langs de mooiste plekjes in de Liemers voert. Voor meer informatie of aanmelding voor de toertocht: www.schutterijstanna.nl/programma/oldtimer. Voor vragen kunt ook contact opnemen met Bas Soeters: 06 46285122. De entree bedraagt twee euro per persoon; kinderen tot twaalf jaar gratis.

Bloemenpracht Tolkamerdijkje

TOLKAMER - Op zaterdag 16 mei houdt IVN de Oude IJsselstreek werkgroep de Liemers een bloemenexcursie langs de Tolkamerdijk. In dit mooiste stukje aan de Rijn bloeien bijzondere planten, zoals de rode bremraap, de wede, veldsalie, de grotecentaurie, de ratelaar et cetera. Teveel om op te noemen.

Vanwege de kalkrijke bodem en de door het af en toe hoge water uit de Rijn zijn hier bloemzaden afgezet van midden Europa. De warme zon doet deze bloemenpracht aan de zuidkant van dit zomerdijkje bloeien. Dit trekt ook speciale vlinders aan zoals de Koninginnenpage. Kortom, kom en geniet. Informatie bij Sjoukje Gerritzen (0316 541089).
Zie ook: www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek. De start is zaterdag 16 mei om 10.00 uur bij het informatiebord in de bocht van de Bijlandseweg in Tolkamer. Duur van de excursie twee uur.

Scratchmuziekdag Opera Gelderland-Oost

OUD-ZEVENAAR - Opera Gelderland-Oost verzorgt op zaterdag 13 juni een scratchmuziekdag in de Martinuskerk in Oud-Zevenaar. Het programma begint om tien uur met de eerste repetitie en eindigt om half vijf met een presentatie voor publiek.

Op dit moment start het koor met de voorbereidingen van de opera Carmen van Bizet. Daarom worden tijdens de Scratch muziekdag onder meer enkele koorstukken uit deze opera (from scratch) ingestudeerd. Koorleden en gasten beginnen op hetzelfde nulpunt. Voor de bladmuziek wordt gezorgd.

Om half vijf begint de uitvoering van de ingestudeerde stukken, waarvoor publiek van harte wordt uitgenodigd. Dirigent Frank Litjens staat op de bok. Pianiste Floor Lanz zorgt voor de muzikale begeleiding. Beiden zijn vast aan het koor verbonden.

Deelname aan de scratchmuziekdag kost inclusief koffie/thee twintig euro. Voor de lunch moet zelf worden gezorgd. De scratchmuziekdag gaat alleen door bij een minimale aanmelding van dertig personen. Het volledige programma staat vermeld op de website www.operago.nl. Aanmelding kan via info@operago.nl of telefonisch bij de secretaris Gemma Zonneveld op telefoonnummer 0316 371496 of mobiel 06 19669992.

MoiMent is de nieuwe naam...

WESTERVOORT - "Beste allemaal. Zoals vele weten organiseer ik voor het tiende jaar de gratis verwendagen voor 85 dappere vrouwen die getroffen zijn door kanker. MoiMent is de nieuwe naam geworden."

"Tien jaar verwendag is een lustrum en dat gaan we vieren. Zondagmiddag 31 mei bij zalencentrum Wieleman in Westervoort. Iedereen die het KWF een warm hart toedraagt, van muziek en bijzondere en mooie kunst houdt, is welkom. Voor12.50 euro ben je te gast om het leven te vieren."

Alle artiesten en kunstenaars werken hier belangeloos aan mee. "Hoe bijzonder is dat! En alle dappere vrouwen gaan onder begeleiding 29 mei met twee kunstenaars een kunstwerk maken dat ook geveild gaat worden."

De burgemeester opent MoiMent al schilderend en is zondag 31 mei ook aanwezig. "Een groot deel van de kaart verkoop doneer ik aan het KWF, zodat iedereen op deze manier een steentje bijdraagt. Want iedereen verdient een morgen! Op mijn facebook staan al wat berichtje en straks ga ik Dit doet er toe aanmelden. Zo hoop ik op het einde van de zondag middag het KWF een mooie cheque te overhandigen. Als jullie hierbij aanwezig willen zijn dan kan je via mijn een entree kaart reserveren. Zie ik jullie 31 mei voor het event Dit doet er toe?" aldus Monique (www.odeonbeauty.nl).

De Griethtreejers zoekt oude spullen

ZEVENAAR - Karnavalsvereniging De Griethtreejers viert dit jaar op 12 september haar 44-jarig bestaan. En bij zo'n gelegenheid hoort natuurlijk een feestje! Om dit feestje te kunnen betalen is nog wat extra geld nodig, en daarom houdt De Griethtreejers op 12 juli een extra rommelmarkt.

De rommelzolder is echter leeg, en het is daarom hard nodig dat er weer 'nieuwe' oude spullen binnen komen om van deze rommelmarkt weer zo'n groot succes te maken.

"Bent u thuis de zolder, schuur, garage, et cetera aan het opruimen, of weet u dat u nog wat bruikbare spullen heeft staan die meer worden gebruikt, dan zou De Griethtreejers het zeer op prijs stellen als u die spullen aan De Griethtreejers zou willen schenken. U kunt uw spullen elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur bij Hans en Gerda Kaal aan de Oude Doesburgseweg 30 inleveren. Bent u niet in de gelegenheid om uw spullen weg te brengen, dan kunnen ze ook afgehaald worden. Neem dan na 17.00 uur contact op met Berna Gardien (0316 844057) om een afspraak te maken."

Meer over KV De Griethtreejers staat op www.degriethtreejers.nl.

Diensten PKN Rijnwaarden

TOLKAMER - Zaterdag 9 mei is er de maandelijkse dienst in Woonzorgcentrum Lobede in Tolkamer. Dominee L. den Besten uit Zevenaar leidt deze dienst. Naast de bewoners van Lobede, zijn ook andere belangstellenden welkom.

Zondag 10 mei is er om 10.00 uur kerkdienst in de Protestantse kerk in Lobith. Gemengd koor Shalom uit Doetinchem onder leiding van Bob Blok zal verschillende liederen ten gehore brengen tijdens deze dienst op moederdag.

Op het repertoire van Shalom staan liederen van Taizé en Huub Oosterhuis, maar ook geestelijke liederen uit bijvoorbeeld Frankrijk, Rusland, Duitsland en Israël.

Het belooft dus een dienst vol zang te worden waarin dominee J. ter Avest uit Arnhem zal voorgaan.

Zondag 17 mei is er kerkdienst om 10.00 uur in Lobith. Ook in deze dienst zal dominee J. ter Avest uit Arnhem voorgaan.

Na de diensten is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en met elkaar na te praten. Iedereen is welkom bij PKN Rijnwaarden aan de Markt 15 in Lobith.

Actief '81 Beachvolleyclinics in Westervoort

WESTERVOORT - Actief '81 is in het jaar van de WK Beachvolleybal (26 juni tot 5 juli) ambassadeur van de Nevobo: Join geworden. Met ondersteuning van de Gemeente Westervoort (afdeling Bos) organiseert Actief '81 op diverse vrijdagavonden in juni, juli en september beachvolleybalclinics.

Bij recreatieplas De Waaij wordt een professioneel net opgezet en ervaren spelers van Actief '81 geven met verschillende oefenvormen en basistechnieken clinics met daarna uiteraard de toepassing daarvan in wedstrijdvorm.

Iedereen, jong of oud, met of zonder volleybalervaring is welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Deze avonden kunnen ook als training dienen voor het grote beachtoernooi dat op 29 en 30 augustus wordt georganiseerd op hetzelfde terrein. Kijk gerust op onze site voor meer informatie.

Maar daarnaast kun je natuurlijk ook zelf volleyballen en zelf ambassadeur zijn van Actief '81, dé recreatieve volleybalvereniging van Westervoort. Al vanaf elf euro per maand kun je dan onbeperkt recreatief volleyballen op de maandag-, dinsdag- en/of woensdagavond.

Met name onze heren competitiespelers zoeken extra mankracht als midden- en buitenaanvaller. Bij de recreanten is op de maandag- en woensdagavonden ruimte in de gemengde groepen en op de dinsdag bij de heren recreanten.

Kom naar Pals of De Nieuwhof waar op verschillende niveaus wordt gespeeld. Schuif aan in het veld met gemengde teams, in de heren- of damescompetitie, kom snuffelen bij de herenrecreanten of de gemengde groepen die ook mee doen in de recreantencompetitie in Pannerden.

Wilt u meer weten over Actief '81: kijk op de geheel vernieuwde website www.actief81.nl of mail: secretariaat@actief81.nl.

Joop Boxstart ook winnaar van de publieksprijs

BABBERICH/RUURLO - Tijdens het streektaalfestival Plat Gespöld in de Keizerskroon in Ruurlo is de publieksprijs van de Gelderse Kleiroze door Dianne Marsman uitgereikt aan Joop Boxstart.

Eerder had de streektaalzanger uit Babberich de vakjuryprijs uitgesproken door tien Gelderse radiostations al in ontvangst genomen in 't Brewinc in Doetinchem met zijn lied, In de fles. Het lied staat op zijn nieuwe cd Disse Kant opgenomen in de A60 Recordingstudio in Didam.

Het publiek kon kiezen uit tien dialectliedjes waaronder de Bruurkes André van Gessel Kiek now us. De avond in de Keizerskroon was een groot. Organisator Frans van Gorkum had met Bonne-Route Alles Andés Esther Kämink Henry Welling en Joop Boxstart een prachtig programma voor de dialectliefhebbers samengesteld. De avond kreeg op het einde terecht een staande ovatie.

3G-toernooi in Westervoort

WESTERVOORT - Op zaterdag 23 mei vindt op het Sportcomplex van Sportclub Westervoort voor de dertiende achtereenvolgende maal het 3G-toernooi plaats. Een voetbaltoernooi voor spelers en speelsters met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

In een jeugdpoule wordt gevoetbald door twee teams van de vereniging Alemannia Pfalzdorf en teams van de voetbalvereniging SJS uit Stadskanaal en natuurlijk door het jeugdteam van de Sportclub Westervoort.

De teams van de voetbalverenigingen Asser Boys, Babberich/Liemers, Bargeres uit Emmercompascuum, Eldenia, Haus Freudenberg uit Kleef, Rheden, SJS uit Stadskanaal, Twello en ook weer het team van Sportclub Westervoort komen uit in de seniorenpoule. Door afzegging van een team wordt nog gezocht naar een tiende team.

De opening van het toernooi vindt plaats om 09.45 uur door de voorzitter van de Sportclub, John Kemper, waarna om 10.00 uur de poulewedstrijden beginnen. Na de lunch gaan het verder met de wedstrijden om de prijzen. De prijsuitreiking voor de jeugdteams is om 14.30 uur en voor de seniorenteams om 16.00 uur. De sluiting van het toernooi is om 17.00 uur.

Duikteam SAL opent duikseizoen 2015

LOBITH - Afgelopen zondag 3 mei opende duikteam Sub Aqua Libera op traditionele wijze het nieuwe duikseizoen. Volgens goed gebruik opende de vereniging het duikseizoen door een gezamenlijke clubduik te maken op haar vaste duiklocatie nabij Beek.

Voor de groep beginnende duikcursisten was het hun eerste duik in het buitenwater na fanatiek trainen in het zwembad. In totaal genoten bijna dertig duikers van het onderwaterleven. Zij spotten onder andere snoeken, baarzen, palingen, kreeftjes en er werden verschillende strengen baarzen eitjes gevonden. "Het water begint weer op te warmen, het is nu ongeveer twaalf graden en daarmee is de lente ook onderwater begonnen. Je ziet een hoop jong leven, van kikkerdril tot baars eieren", aldus Jos van Zijl, fanatieke duiker bij duikteam SAL. Na afloop genoten alle duikers van een gezellige bbq bij het clubhuis van de vereniging in Lobith.

Duikteam Sub Aqua Libera (SAL) geeft cursussen aan beginnende en gevorderde duikers. In het najaar start er een nieuwe beginners cursus waaraan je vanaf veertien jaar deel kunt nemen. Voor kinderen van tien jaar zijn er speciale jeugdlessen. De contributie (bij incasso) voor jeugdleden tot en met zeventien jaar bedraagt slechts tien euro per maand en voor senior leden is dit zestien euro per maand (inclusief cilindervulling). Naast de duikcursussen organiseert het duikteam maandelijks leuke clubactiviteiten en is het op donderdagavond geregeld tot laat gezellig in het clubhuis. "Kijk voor meer informatie over deze fanatieke vereniging op www.subaqualibera.nl of maak een afspraak voor een introductieduik door te mailen naar opleidingen@subaqualibera.nl."

Kerkdiensten Duiven-Velp

Morgendienst Candea College Saturnus 3

Middagdienst SoW kapel Rijksweg 56B

10 mei 9.30 u drs. P. Houtman

16.30 u drs P. Houtman

14 mei 9.30u ds D.Grutter

17 mei 9.30 ds H.J. Boiten

15.00 u ds U van der Meer

Wat kan de duivensport toch mooi zijn...

Foto: Robert Kuster

DIDAM - Dit weekend hadden wij van afdeling 9 Oost_Nederland een wedvlucht vanuit Isnes 189.864 km. Aantal duiven 28254 en gelost om 09.45 en de duiven hadden een snel vertrek.

De winnaar is de vijftienjarige Lars Krus uit Loerbeek. Hij klokte zijn prachtige blauwe doffer de Holl: 11-1757771 om 11.56.18 en maakte een snelheid van 1446.036 meter per minuut. En daarmee was hij de over winnaar van liefst 28254 duiven.

"Ik was zondagmorgen even op bezoek daar in Loerbeek wat een vreugde voor zoon jonge liefhebber."

Lekker Spaans eten met Al Gusto

DUIVEN - Al Gusto uit Duiven staat bekend om de zeer verzorgde Spaanse buffetten. Ook is er veel vraag naar het zeer uitgebreide assortiment tapas hapjes. Bij Al Gusto is nu ook een mediterraans buffet verkrijgbaar met gerechten uit de Spaanse de Italiaanse en Griekse keuken en zeker niet te duur.

Verder zijn de mensen van Al Gusto altijd bezig met vernieuwingen. Zo is er sinds kort de Al Gusto tapas partypan verkrijgbaar. Zestig warme hapjes zoals Spaanse gehaktballetjes, spareribs, chorizo, Spaanse gekruide kip hapjes en de Spaanse pinchos.

Dit kan uitgebreid worden met mediterraans brood en twee verschillende sausen.Verder nieuw en nu al een succes, de tapas hapjesplank. Een kleurrijk en smaakvol gevulde plank met verschillende tapas. Twintig verschillende tapas hapjes op een originele wijze gepresenteerd. Een verrassing voor u en zeker voor uw gasten.

Ook biedt Al Gusto u de mogelijkheid om eens een Spaanse workshop mee te maken. Een gezellige middag of avond lekker koken eten en een lekker glaasje sangria. Kortom, bij Al Gusto zijn er mogelijkheden genoeg om uw feestavond of verjaardag tot een bijzondere avond te maken.

Al Gusto bezorgt bij u thuis en op locatie. Buurtfeesten organiseren ze ook tegen een zeer mooie prijs.

Voor meer informatie: Al Gusto, (06 24548217); www.algusto.nl; info@algusto.nl.

Slagerij Hetterschijt klaar voor de toekomst

WESTERVOORT - Afgelopen week heeft slagerij Hetterschijt zich weer helemaal geüpdatet.

De koelvitrine is verlengd en het technische groot onderhoud is gepleegd. Het belangrijkste voor de consument is dat het assortiment ook is aangepast met allerlei vlug en panklaar artikelen. "Er is door ons team hard gewerkt om alles in drie dagen klaar te krijgen maar het is gelukt. Kortom: klaar voor de toekomst."

"Wij zijn al jaren intensief bezig om ons assortiment maaltijden en gebraden specialiteiten af te stemmen op de wens van de bewuste consument. Gezonde en verse grondstoffen vormen de basis van onze gerechten. Gewoon een eerlijk product. Al ons vlees is van Nederlandse afkomst en voldoet aan alle eisen en richtlijnen.

Als barbecuespecialist staan we al jaren goed bekend met een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding en hebben we een ruim assortiment voor ieder budget en gelegenheid. Ook hiervoor kunt u vrijblijvend contact opnemen en informatie krijgen."

"Wij zijn een bedrijf dat een lange historie heeft en nog steeds toonaangevend is in zijn branche. Iets waar wij als team samen trots op zijn", aldus William Boekhorst die al dertig jaar eigenaar is. "Wij bestaan 118 jaar en zijn bij Koninklijke beschikking hofleverancier. Mensen vragen vaak of wij ook bij de koning leveren. Het steevaste antwoord is dan, iedere klant is hier koning zolang hij zich als koning gedraagt."

Brigitta Derksen van praktijk Centro Mio in Elst: 'Met mindfulness-training meer grip op je eigen leven'

ELST – Mensen gelukkiger maken en dichter bij zichzelf te brengen. Dat is onder andere het doel van de mindfulness-trainingen, die Brigitta Derksen van Centro Mio geeft. In acht wekelijkse bijeenkomsten van tweeënhalf uur, een oefendag én dagelijkse oefeningen als verplicht huiswerk, lukt dat. Dat heeft Brigitta met haar Centro Mio het afgelopen jaar bewezen!

Zijn je gedachten niet te stoppen? Moeite om bewust te genieten? Last van een burn-out, van stress of lichamelijke klachten (vaak zonder duidelijke oorzaak)? Met een mindfulness-training door Brigitta Derksen van Centro Mio leer je omgaan met stress, vind je meer rust bij jezelf en sta je weer in contact met jezelf. De wekelijkse –en zeer praktische- training van 2,5 uur, acht weken lang, vergt daarnaast van de deelnemer dagelijks drie kwartier thuis oefenen. Hierna heb je de tools in huis om met minder stress en meer rust door het leven te gaan.

Trainingen voor kinderen

Niet alleen volwassenen, ook kinderen hebben er baat bij. Voor hen is er vanaf mei speciale mindfulness voor kinderen. Hiervoor is Carolien Aarnink aangetrokken, die kinderen in groepjes gaat trainen. Carolien is gecertificeerd mindfulnesscoach en heeft reeds 25 jaar onderwijservaring met kinderen. De kindertraining is bestemd voor kinderen (van zeven tot dertien jaar) én hun ouders/verzorgers. Er wordt gewerkt volgens de methode Eline Snel. Het effect is betere leerprestaties, rust in het hoofd, toenemend zelfvertrouwen en minder faalangst...

De trainingen, die bij Centro Mio ook voor professionals als therapeuten en coaches worden gegeven, zijn erg praktisch, beslist niet zweverig. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (indien aanvullend verzekerd) de Mindfulness-trainingen.

Centro Mio, Prinses Irenestraat 80, Elst; telefoon 0481 842194.

Volop moestuinplanten en gratis -advies bij De Groene Schuur

GROESSEN - Het moestuinseizoen is in volle gang! Bij De Groene Schuur kunt u terecht voor al uw groente- en kruidenplanten en zaden. U heeft een ruime keus en u wordt voorzien van gedegen advies!

Ook de kwekerij van De Groene Schuur staat boordevol heerlijke groenten en verse kruiden. Al deze producten zijn dagelijks verkrijgbaar in de gezellige streekwinkel. Naast de eigen gekweekte producten zijn er ook diverse streek- en huisgemaakte producten verkrijgbaar zoals: vruchtensappen, honing, streekwijnen, jam, chutney enzovoort. Allemaal puur natuur en erg lekker! Ideaal voor het samenstellen van een leuk cadeaupakket.

In de kookstudio van De Groene Schuur kunt u terecht voor kookworkshops, excursies, creatieve workshops en kinderfeestjes. Tevens zijn er verschillende arrangementen mogelijk waarbij de activiteiten gecombineerd kunnen worden. Deze arrangementen zijn uitermate geschikt voor een bedrijfs-, familie-, of vriendenuitje.

De komende periode staan de volgende kookworkshops op de agenda: Woensdag 20 mei 19.30 uur: Buiten koken Puur Natuur (Back to Basic).

Maandag 29 juni 19.30 uur: Uit je bol gaan met Buiten koken! Voor deze kookworkshops kunt u zich individueel, met z'n tweeën of met een klein groepje opgeven.

Indien u een eigen groep heeft, kunt u een kookworkshop inplannen op een datum en tijd die u het beste uitkomt. U heeft dan de keuze uit zestien verschillende kookworkshops.

Voor opgave of meer info bel: 0316 330718 of mail naar info@degroeneschuur.nl.

De Groene Schuur is gevestigd aan de Lijkweg 9B in Groessen; www.degroeneschuur.nl of www.kokenindekas.nl.

Het levenstestament: wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt?

ZEVENAAR - In een gewoon testament kunt u van alles regelen wat er ná uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Maar wat gebeurt er indien u zelf tijdelijk of langdurig niet meer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen, tengevolge van bijvoorbeeld een ongeluk, een hersenbloeding of dementie?

In uw levenstestament wijst u één of meer personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt, zoals uw levenspartner of kind(eren). Ook kunt u als extra controle een eventuele toezichthouder benoemen voor de personen die u heeft benoemd als gevolmachtigde.

De gevolmachtigde kan namens u uw administratie en financiën regelen, zoals het betalen van de rekeningen, het verzorgen van de belastingaangiften en kan beslissingen nemen met betrekking tot uw onderneming, al dan niet gevoerd in de vorm van een BV.

Ook kan de gemachtigde beslissingen nemen omtrent een eventuele opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis en omtrent medische behandelingen.

Onderdeel van het levenstestament zijn uw wensen ten aanzien van uw vermogen, dus uw woning, inboedelgoederen, auto, sieraden enzovoorts. U kunt aanwijzingen geven over de verkoop van de woning. Als u gewend bent om schenkingen te doen, kunt u bijvoorbeeld verzoeken deze schenkingen voort te zetten.

Verder kunt u in uw levenstestament uw wensen opnemen ten aanzien van medische verzorging zoals een behandelverbod, euthanasieverklaring en donorcodicil.

Voor het geval u huisdieren heeft, wie neemt daarover de beslissing? Heeft u voor de huisdieren specifieke wensen, dan kunt u deze wensen concreet vastleggen, zodat het voor iedereen ook duidelijk is.

Mocht het toch nodig zijn dat er een mentor, bewindvoerder of curator wordt benoemd dan bevat uw levenstestament belangrijke informatie; wie wordt er bij voorkeur benoemd (en wie niet) en welke instructies krijgt deze persoon?

Wij zorgen voor registratie van uw levenstestament bij het landelijk levenstestamentenregister, zodat artsen, rechters en andere betrokkenen hier kunnen nagaan of u een levenstestament heeft.

Voor meer informatie en voor alle andere notariële zaken kunt u voor een vrijblijvend en gratis gesprek terecht bij Prick & Van Houtum notarissen, Arnhemseweg 55 te Zevenaar,

telefoon: 0316-524641, email: info@pvhnotarissen.nl; www.pvhnotarissen.nl (zie ook onze advertentie over een lezing op 20 mei of www.wievandedrie.nl).

Rommelmarkt van drumfanfare Sint-Anna

OUD-ZEVENAAR - Drumfanfare Sint-Anna uit Oud-Zevenaar verzorgt op hemelvaartsdag 14 mei haar jaarlijkse rommelmarkt.

De rommelmarkt wordt gehouden in het schuttersgebouw aan de Babberichseweg van 11.00 tot 13.00 uur. De opbrengst wordt gebruikt voor nieuw instrumentarium voor de jeugdleden.

Op dinsdag 12 mei worden in Oud-Zevenaar alle spullen huis aan huis opgehaald. "Woont u niet in Oud-Zevenaar maar heeft u nog wel bruikbare spullen, dan kunt u deze komen brengen op dinsdag 12 en woensdag 13 mei vanaf 18.30 uur. Er is dan iemand van de organisatie aanwezig om de spullen aan te nemen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deze spullen te komen brengen, dan kunt u contact opnemen met Danny van Haften op 0316 249844. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt wanneer de spullen opgehaald kunnen worden."

Wevoc Meisjes A1 kampioen

WESTERVOORT - Op zaterdag 18 april speelden de meiden van de A1 onder leiding van de broers Jorik Roelofsen en Robin Roelofsen (trainer/coaches) een kampioenswedstrijd tegen het sterke KSV uit Vragender.

De meiden van Wevoc hadden één set nodig om het kampioenschap binnen te halen en dit gebeurde gelijk in de eerste set (25-16). Uiteindelijk wonnen ze met 3-1 (25-16, 23-25, 25-12, 25-13). Trainer Jorik Roelofsen vindt dat zijn ploeg erg sterk speelde deze wedstrijd en verdiend het kampioenschap heeft binnen gesleept. "Hier mogen ze trots op zijn", zei hij.

Westerduiven Shoot Out

DUIVEN - Tijdens een gezellige middag op zondag 26 april hebben veertig jeugdleden uitgemaakt wie zich een jaar lang de Shoot Out kampioen van hockeyclub De Westerduiven mag noemen.

Na drie spannende rondes is bij de jongens Max Kamphuis (JB1) de sterkste speler geworden en Lloyd Bannink (JA1) de beste keeper. Bij de meisjes was Victoria Veenis (MB1) de beste speelster en Anja van Heteren (MA2) de beste keepster.

De winnaars mogen De Westerduiven vertegenwoordigen tijdens de districtskampioenschappen op 17 mei in Hattem. Daarnaast heeft Buitensport Four Seasons de winnaars voorzien van een nieuwe hockeystick.

Goud en zilver op NK Turnen voor gymvereniging Margriet Didam

DIDAM - Op zaterdag 25 april heeft in Twello het NK Turnen, vierde divisie, Junior I niveau 8 plaatsgevonden.

Pim Clappers heeft hier goud weten te behalen met een score van 67,3 punten. Zilver is behaald door Sil Nijenhuis met een score van 65,7 punten. Pim scoorde als beste uit 24 turners op voltige, brug en rek waar Sil het hoogste aantal punten scoorde op vloer en sprong. Trainer Nick Vermeulen van gymvereniging Margriet is trots op de scores die beide heren hebben weten neer te zetten.

Afgelopen jaren heeft Nick veel energie en passie gestoken in zijn team met als resultaat goud en zilver in deze landelijke finale. Voor aankomend jaar zijn Pim en Sil inmiddels al weer volop aan het trainen.

Expositie affiches stichting KAN

WESTERVOORT - Op zondag 17 mei om 11.00 uur wordt er in het Kulturhus De Nieuwhof, tijdens de open dag, een expositie geopend van affiches van uit de jaren 80 en 90 van stichting KAN (Kulture activiteiten Nieuwhof).

Deze affiches zijn in de jaren 80 en 90 gemaakt door de beeldend kunstenaar Jelle Noordhuis voor st. KAN. Sichting KAN organiseerde in de jaren 80 en 90 sociale culturele activiteiten voor jong en oud. Stichting KAN bestond uit diverse werkgroepen, zoals; Blue Note, The Snap, de Inloop en een werkgroep die kinderen activiteiten organiseerden met kinderdisco's en creatieve activiteiten.

De affiches werden door Jelle Noordhuis helemaal met de hand gemaakt door middel van zeefdruk. Iedereen die zich hierdoor nog verbonden voelt of nieuwsgierig is naar de affiches en activiteiten uit die tijd is welkom op de opening.

IVN Excursie Kleine Gelderse Waard

LIEMERS - Op zondag 17 mei verzorgt het IVN De Oude IJsselstreek werkgroep De Liemers een excursie door de kleine Gelderse Waard. In dit voormalig landbouwgebied ontstaat er, door nauwkeurige afgraving van klei, een nieuw natuurgebied.

Dit gebied is normaal gesloten voor publiek en het is dus de kans om te gaan kijken bij de vorderingen van de afgravingen. Aangeraden wordt, indien mogelijk, een verrekijker mee te nemen en stevige schoenen te dragen. Bij slecht weer worden laarzen aanbevolen.
Start: 9.00 uur vanaf de parkeerplaats van het dorpshuis, Schoolstraat 23 te Aerdt.
Duur van de excursie drie uur. Inlichtingen: Gerard Tittse (0316 543230) of Rietje Hermans (0316 281789). Meer info staat op www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek.

Vrijwilligers gezocht

ZEVENAAR - De Vrijwilligerscentrale van Caleidoz Welzijn zoekt vrijwilligers voor de volgende organisaties:

Zozijn zoekt een vriendschappelijk maatje die met onze cliënten diverse activiteiten, zoals wandelen en fietsen, wil ondernemen. Liefst in de avonduren en het weekend.

Caleidoz Welzijn afd. Dagbesteding zoekt een invalkracht voor de dagbesteding ouderen.

Werkzaamheden zijn onder andere het ontvangen gasten, koffie/thee schenken en assisteren bij activiteiten.

Stichting Leergeld de Liemers zoekt een IT-medewerker voor het wegbrengen, plaatsen en aansluiten van computers bij cliënten thuis.

Stichting Vier het Leven zoekt een PR-coördinator om naamsbekendheid in de regio te genereren. U onderhoudt contacten met de lokale pers, geeft voorlichtingen op bijeenkomsten en beurzen.

Voor meer informatie over deze en circa 250 andere vacatures kan men contact opnemen met de Vacaturebank van Vrijwilligerscentrale Zevenaar (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur (0316 243299). Meer informatie staat op www.vrijwilligerscentralezevenaar.nl of men kan ervoor een e-mail sturen naar: vacaturebank@caleidoz.nl.

Geslaagden verkeersexamen

Foto: Riet Sloot

TOLKAMER - Woensdag 29 april hebben alle leerlingen uit groep zeven van basisschool De Overlaat uit Tolkamer praktisch verkeersexamen gedaan en ze zijn allemaal geslaagd!

Gratis entree op 16 en 17 mei op bedrijvenpark De Aam Honderdduizend jongensdromen voor jong en oud op internationale Modelbouwdagen in Elst…

ELST – Het wordt een nog grootser evenement als voorgaande keren. De zevende editie van de Internationale Modeldagen kent zijn weerga niet. Niet alleen de jeugd, ook ouders én grootouders voelen zich op dit evenement even speels jong! Zo'n honderdduizend bezoekers kunnen weer op zaterdag 16 en zondag 17 mei hun hart ophalen op dit gratis evenement vol shows, demonstraties en vermaak.

Verspreid over bedrijventerrein De Aam, Westeraam en Merm met een oppervlakte van acht vierkante kilometer zijn er shows met radiografische vliegtuigen, heli's (turbine), speedboten, schaalboten, trucks, terreinwagens, drift-, trial- en stockcarauto's, watervliegtuigen, tanks: alles wat er te bedienen valt met een zender. Ook de vliegshows van Nimbus Fly-In vanaf het aangrenzende Kattenlegersepad in Bemmel zijn er weer mét een extra vliegveld achter het Forensisch Politiebureau. Naast de Hoovercraft is er nu ook een echte speedboot waar mensen in mee kunnen in de Aamse plas en zijn er Landrovers 4x4.

Het is een uniek tweejaarlijks evenement door Hobma Modelbouw mét de grandioze medewerking van bijna dertig ondernemers van bedrijvenpark De Aam, het Parkmanagement Overbetuwe en gemeente. Een gratis toegankelijk mega-evenement met gratis parkeren van auto's, fietsen en motoren. Zonder enige kosten kun je instappen in een van de pendelbussen die je naar de verschillende locaties brengt. Parkeren kan ook in de parkeergarage bij het NS-station, grenzend aan het evnemententerrein.

Er is meer: zoals de driftautokampioenschappen, de demo's van drones, de elektrische skateboarden, die jezelf mag testen! Voor de kinderen zijn diverse luchtkussens en mini-Lego World in de gymzalen op de Westeraam, die alle aan elkaar zijn gekoppeld: een ware sensatie! Verder kun je tegen vergoeding met een echte helikopter meevliegen. En… special voor de medewerkers en de inwoners uit de regio: zaterdagavond is er in samenwerking met de Vuurwerkstunthal op de Westeraam een groots vuurwerk. Ook gratis!

Kijk voor de laatste informatie op www.hobmamodelbouw.nl.

Samenwerking Proles, Mikado en Zonnekinderen

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

DUIVEN - Afgelopen week hebben Proles, welzijnsorganisatie Mikado en Kinderopvang Zonnekinderen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om te komen tot een Integraal Kindcentrum (IKC) bij Het Klokhuis in Duiven.

In een IKC werken school, kinderopvang en voorschoolse/naschoolse opvang nauw samen. Het IKC biedt een rijke omgeving met een breed aanbod voor kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar. Onderwijs en opvang werken samen vanuit één pedagogische visie. In het aanbod is er een naadloze overgang waardoor kinderen enerzijds hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen en anderzijds kunnen opgroeien in een vertrouwde omgeving.

Het onderwijs wordt verzorgd door Daltonschool Het Klokhuis. Zonnekinderen zorgt voor kinderdagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar, waarbij een ontwikkelingsgericht programma wordt aangeboden wat optimaal voorbereid op de basisschool. Voor de BSO is er een aanbod van activiteiten op het gebied van sport, cultuur, natuur en multimedia in het naschoolse programma. Mikado biedt binnen het IKC peuterspeelzaalwerk aan voor kinderen van twee tot vier jaar. Op deze wijze wordt een dagprogramma aangeboden dat ook aansluit op de behoeften van ouders om werk en zorg met elkaar te combineren. De komende tijd worden de ouders, kinderen en de teams uitvoerig geïnformeerd en betrokken bij deze ontwikkelingen.

Huishoudelijke hulptoelage in kader Wmo

LIEMERS - Inwoners die tot nu toe geen recht hebben op huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen gebruik maken van de huishoudelijke hulptoelage. Dit geldt ook voor mantelzorgers, die overbelast dreigen te raken. Met deze toelage kan onder andere bij Diafaan hulp worden aangevraagd.

Deze afspraak is gemaakt tussen de gemeente Duiven, Westervoort, Zevenaar en Rijnwaarden. Bij Diafaan kunnen mensen bijvoorbeeld terecht voor hulp bij het schoonhouden van de woning en andere kleine klusjes, zoals boodschappen doen en strijken. De kosten bedragen tien euro per uur voor de aanvrager; de gemeente legt de rest bij. Daarbij geldt een maximum van acht uur per vier weken. Meer uren zijn in overleg mogelijk, maar dan geldt een ander tarief.

Vooraf zal Diafaan met de cliënt afspraken maken hoeveel uren er hulp nodig is. De cliënt ontvangt van Diafaan een rekening voor de geleverde uren.


De huishoudelijke hulp toelage is een extra bijdrage die de gemeente vanuit het ministerie heeft ontvangen. Deze regeling is beschikbaar in 2015 en 2016 en bedoeld onder andere voor de mensen die na de keukentafelgesprekken niet meer in aanmerking komen voor een huishoudelijke hulp maatwerkvoorziening. Of voor mensen die sowieso nog niet in aanmerking kwamen voor de Wmo regeling. Voor de toelage is wel een beperkt budget beschikbaar.

"Wenst u gebruik te maken van deze toelage? Meld u dan zo snel mogelijk aan bij Diafaan."

Fitness voor 55-plussers bij Liemerije in Zevenaar

ZEVENAAR - In de sportzaal van Liemerije Zevenaar werkt een groep 55-plussers zich in het zweet. Fietsen, roeien, oefeningen met gewichten en als afsluiting spierversterkende oefeningen op de mat. Of te wel, alle spieren komen aan bod.

55-plussers kunnen bij Liemerije Zevenaar onder begeleiding en in groepsverband fitnessen. De fitness is speciaal bedoeld voor ouderen die niet bij Liemerije wonen en/of behandeld worden. Bewegen heeft een positieve invloed op het behoud van spierkracht, beweeglijkheid, coördinatie en uithoudingsvermogen. Ook is er positief effect bij hart en vaatziekten, diabetes, gewrichtsklachten en geheugenstoornissen. ,,En toch vinden veel mensen het lastig om een sportschool binnen te lopen. Daarom bieden wij een laagdrempelige sportvoorziening", aldus bewegingsagoog Manon Derksen van Liemerije.

"De kleine groepen, het lagere tempo en de sociale contacten maken het sporten leuk", zo weet Manon. ,,Een goede conditie is niet nodig. Bij de intake maken we voor iedereen een programma op maat. De oefeningen zijn afgestemd op eventuele gezondheidsklachten en de conditie." Sporters moeten wel zelfstandig aan de slag kunnen met het schema. "Wij kijken dan of de oefeningen goed uitgevoerd worden, corrigeren en kunnen vragen beantwoorden."

"Lijkt het u leuk om in groepsverband te sporten en aan uw eigen doelen te werken in een gezellige sfeer? U kunt het nu voordelig uitproberen. Als u zich in mei aanmeldt, krijgt u de screening en een maand fitnessen gratis."

Voor meer kunt u contact opnemen met het servicepunt 088 0441920 of servicepunt@liemerije.nl

Varilux jazz- en bluesfestival met klinkende namen

The Jay Jay’s Border Jazzmen treden op het Raadhuisplein en tijdens de gospeldienst op

ZEVENAAR – Het bevrijdingsfestival is nog maar net achter de rug of het tweede grote festival van dit jaar van Muziekstad Zevenaar staat voor de deur: het Varilux Jazz- en Bluesfestival. Op 22, 23 en 24 mei is het zover.

De aftrap van het jazz- en bluesfestival is traditiegetrouw op vrijdagavond 22 mei in het Filmhuis aan de Wittenburgstraat. Jazzpianist Bert van den Brink bijt om 20.15 uur de spits af. Het repertoire van Bert van den Brink bestaat uit eigen composities, improvisaties en enkele jazz standards. Rond 22.00 uur volgt de film Keep on Keepin' on van Alan Hicks, over de begin dit jaar overleden jazztrompettist Clark Terry.

Zaterdagmiddag 23 mei speelt de Thompson Bridge Band op het Raadhuisplein de pannen van het dak. Deze bigband bestaat uit ruim 28 muzikanten aangevuld met een zangsectie. In de Weverstraat maakt Dr. Jazz & Co haar opwachting en op Muldershof een bluesband. 's Avonds is het op het Raadhuisplein vanaf 20.00 uur de beurt aan de Blues Breakers en Diedra en Keithen Ruff.

Eerste pinksterdag 24 mei is de St. Andreaskerk van 11.00 tot 13.00 uur het decor van een prachtige gospel-kerkdienst met medewerking van A Sign of Friendship, Jay Jay's Border Jazzmen en Diedra en Keithen Ruff.

's Middags is het opnieuw geneiten geblazen in het centrum. Op het Raadhuisplein spelen The art of Swing en Jay Jay's Border Jazzmen non-stop, in de Weverstraat de bluesrockband Redstone Roots en op Muldershof de Not2bigband. Alle optredens op zaterdag en zondag zijn gratis.