GN Berg en Dal Heumen Mook

20 december 2018

GN Berg en Dal Heumen Mook 20 december 2018


Oliebollenverkoop voor Vlinderkind.nl

Vlinderkind en moeder. (foto: Debra International) Debra International

GROESBEEK - Iets kleins doen, maar van grote betekenis voor een ander? Dit jaar zal een deel van de opbrengst van de oliebollenverkoop bij Jumbo Groesbeek gedoneerd worden aan stichting Vlinderkind.

Stichting Vlinderkind zet zich in voor kinderen met Epidermolysis Bullosa (afgekort EB). Een erfelijke, zeer ernstige en vooralsnog ongeneeslijke huidaandoening waarbij de hechting van de verschillende lagen waaruit een huid bestaat, verstoord is. Bij EB-patiënten ontstaan blaren al door de lichtste wrijving van alledaagse dingen. Bijvoorbeeld door douchen, kauwen, knuffelen of het dragen van kleding en schoenen. Onder andere ondraaglijke pijn en jeuk zijn daarvan het gevolg. Wanneer men een ernstige vorm van EB heeft, kunnen zich ook vergroeiingen voordoen en is de levensduur van patiënten aanzienlijk verkort. Kinderen met deze ziekte worden ook wel ‘Vlinderkinderen’ genoemd, aangezien hun huid zo teer is als vlindervleugels.

Op 29, 30 en 31 december worden de oliebollen bij Jumbo Groesbeek verkocht. Er wordt iedere dag om 8.00 uur (op zondag vanaf 9.00 uur) gestart met de verkoop. Er zijn diverse verkopers (allemaal vrijwilligers!) aanwezig om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel! Tevens is het mogelijk om bij Jumbo Groesbeek het bonnetje van de emballage te doneren aan Stichting Vlinderkind. Dit kan nog tot begin januari. Al het opgehaalde geld zal ten goede komen aan onderzoek. Meer info staat op www.vlinderkind.nl.

Jubilarissen De Unie

(foto: Erik Fleuren)

ALVERNA - Kring Gelderland Zuid van vakbond De Unie huldigde zaterdag 17 november haar jubilarissen bij Umberto in Alverna. Om 14.00 uur werden zij met partner ontvangen met koffie of thee en gebak.

Voorzitter Harry Verploegen heette allen welkom en sprak waardering uit voor zoveel jaren trouw lidmaatschap. Ook respecteerde hij dat enkelen als kaderlid hun bijdrage leverden aan overlegstructuren binnen de Unie. Verder wenste hij allen een prettige middag en gaf het woord aan de Unie Bestuurder Harry van Herpen.

Van Herpen heette allen welkom en bedankte de jubilarissen voor hun trouwe lidmaatschap en inzet voor de bond als kaderlid, OR-lid of in bestuursfuncties. Ook ging hij in op de verandering in de vakbondswereld door aanpassing aan de maatschappelijke ontwikkeling, zoals ZZP’ers en de pensioenontwikkeling. Echter vandaag is de aandacht voor de jubilarissen en hij wenste ze een fijne middag en bracht een toost op hen uit. Hierna speldde hij de insignes op en feliciteerden ze met de bereikte mijlpaal.

Dit alles werd op foto vastgelegd door kringbestuurslid Erik Fleuren. Een leuke bijkomstigheid was dat de heer Gesthuizen, 70 jaar lid, gelijk jubileerde met zijn dochter, mevrouw Vloet-Gesthuizen die 25 jaar lid was. Hierna volgde een groepsfoto en de middag werd voortgezet met een koud en warm buffet en enkele consumpties en afgesloten rond 19.00 uur.

Fietsverlichtingsactie

GROESBEEK - Op dinsdag 11 september heeft de Fietsersbond afdeling Berg en Dal, in samenwerking met de ANWB, een verlichtingsactie gehouden.

Door een viertal vrijwilligers werd van nagenoeg alle leerlingen de verlichting gecontroleerd en zonodig gerepareerd. Draadjes werden vastgezet, nieuwe batterijen geplaatst en een aantal malen ook complete lampensets (gratis) gemonteerd. Ook werd het motto van de ANWB actie 'Zet je licht aan' bij de uitgang van de school een aantal malen met geel spuitkrijt op het schoolplein aangebracht.

Het materiaal voor deze actie is door de ANWB ter beschikking gesteld en een aantal batterijen en lampensets is nog op school aanwezig zodat eventueel in de toekomst ook nog kinderen met een defecte verlichting geholpen kunnen worden.

Voor meer informatie: Fietsersbond Afd. Berg en Dal, Piet Visser (06 41226799).

Koor Ap/Art zingt tijdens Nachtmis

MILLINGEN - Op maandag 24 december om 23:00 uur zal koor Ap/Art samen met fanfarekorps Sint-Cecilia de nachtmis muzikaal omlijsten in de Heilige Antonius van Padua kerk in Millingen aan de Rijn. Voor aanvang van de mis zal het orkest al muziek ten gehore brengen.

Onder de enthousiaste leiding van dirigent Frans Coerwinkel en met begeleiding van de vaste live-band zal koor Ap/Art de mis met gepaste muzikale stukken ondersteunen. Traditionele kerstliederen zullen afgewisseld worden met moderne kerstnummers, wat zal leiden tot een mooi en sfeervol geheel.

Lotgenotencontact mensen in de rouw

MALDEN - Heb je onlangs of ook al langer geleden je partner verloren, en heb je behoefte aan een veilige omgeving waarin je over je verlies kunt praten?

"Zoek je een plek waar je zo vaak je nodig vindt je verhaal kunt vertellen, waar geen taboes heersen? Zoek je vooral een luisterend oor en een groep waar je jouw ervaringen kunt delen? Maar waar ook gelachen kan worden? In januari, na de feestdagen hoop ik te kunnen starten met een lotgenotengroep voor mensen, man of vrouw, waarvan de partner overleden is. Enkelen hebben zich daarvoor al aangemeld.

Wil je graag informatie: bel of mail: Ida Olivers-Bouvrie; 024 3586435; email: idabouvrie@hetnet.nl."

Lichtjesavond op Canadese Erebegraafplaats

GROESBEEK – Stichting Lichtjesavond Groesbeek is klaar voor het grote gebeuren op maandag 24 december om op de Canadese Erebegraafplaats 2619 kaarsen te plaatsen. Met de hulp van de kinderen, hun ouders, groot ouders en overige belangstellenden wordt elk graf in roomwit kaarslicht gezet.

Om 15.30 uur worden de eerste bezoekers verwacht op de begraafplaats aan de Zevenheuvelenweg. De ceremonie begint om 16.00 uur. Om 16.45 uur klinkt op de Canadese begraafplaats 'The Last Post' gevolgd door één minuut stilte. Daarna zal Marjolein Pieks – bekend van haar vertolking van Mariken van Nieumeghen – het slotlied ten gehore brengen. Rond de klok van vijf uur moeten alle 2619 kaarsen op de begraafplaats branden en is er voor de liefhebbers warme chocolademelk.

De verkeersbegeleiders wijzen de parkeerplekken langs de Zevenheuvelenweg aan. Bezoekers, die moeilijk ter been zijn kunnen via lichtjesavondgroesbeek@gmail.com een pasje aanvragen, waarmee dichter bij de ingang van de begraafplaats geparkeerd kan worden.
Afgelopen jaar waren de woningen aan de Derdebaan niet bereikbaar voor hulpvoertuigen. Dit jaar zal door de politie streng worden toegezien op parkeren buiten de toegestane zones.
Diegenen die kaarsen willen doneren kunnen hun vrijwillige bijdrage overmaken naar: Stichting Lichtjesavond Groesbeek NL69RABO0330523112. Wil men liever een contante donatie geven dan kan men terecht bij Brouwerij Den Drul aan de Dorpsstraat 7 in Groesbeek.

Centrum Groesbeek schittert door fanfare Wilhelmina

GROESBEEK – Sinds kort schittert het centrum van Groesbeek met verlichtte sfeerornamenten die tegen de gevels van winkels en particulieren hangen.

De afgelopen maanden zijn de gloeilampen van de ornamenten omgezet naar prachtig twinkelende ledverlichting. Deze megaklus had erelid Reinier Driessen sr. op zich genomen. Hij kreeg daarbij hulp van de in Nijmegen woonachtige Wim Eemers. Wim kwam iedere zaterdag in Groesbeek vijf ornamenten ophalen om die vervolgens in Nijmegen – waar hij woont – te ontdoen van de gloeilampen. Daarna kwamen ze weer terug in Groesbeek waar Reinier aan de slag kon om de ledlampjes aan te brengen. Toen de klus geklaard was, werden de ornamenten stuk voor stuk getest.

De aanpassing van de ornamenten geeft niet alleen een mooiere uitstraling, maar is ook energie– en kostenbesparend. In ieder geval ziet het centrum van Groesbeek er vooral 's avonds fantastisch uit de met fraai verlichte ornamenten van fanfare Wilhelmina.

(foto: Piet Spanjers) Foto: Piet Spanjers

GROESBEEK-DE HORST – Al vele jaren verzorgt Jan Weijers van cafetaria Any Time aan de Hoge Horst in het kerkdorp De Horst voor wat verlichting in de boom die voor zijn cafetaria aan de Reestraat staat.

Echter... ieder jaar is er wel iets kapot, liet Jan weten. Jan kwam onlangs in contact met Andre Brouwer van De Kringloop aan de Industrieweg waar tegen hij het verhaal van de kerstboom vertelde. Andre had de discussie in pers gevolgd betreffende het feit dat de gemeente alleen kerstbomen plaatst in een kerkdorp waar een winkelcentrum is: Groesbeek, Beek en Millingen.

Nu moet Jan ieder jaar het optuigen van de boom, verlichting en snoeren (die steeds kapot gaan) zelf betalen. Andre bedacht zich geen moment en stelde namens De Kringloop twintig grote lichtballen ter beschikking voor verfraaiing van kerkdorp De Horst. Jan Weijers heeft zelf – op gevaar voor eigen leven – alle lichtballen in de boom geplaatst en nu schittert de verlichte kerstboom op De Horst, waarmee de verfraaiing een feit is.

Kindercollege over fossielen

(foto: Joop Verstraaten) Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Zo'n vijftien kinderen hebben vrijdagmiddag aandachtig geluisterd en gekeken tijdens het kindercollege in de Openbare Bibliotheek aan de Kloosterstraat in Groesbeek.

De bibliotheek heeft het kindercollege in het leven geroepen voor leergierige kinderen met onderwerpen om van te smullen. Ditmaal was gekozen voor het thema 'Fossielen'. Hiervoor was fossielendeskundige en -verzamelaar Leo de Bont uitgenodigd, die alles wist van fossielen en waar ze te vinden zijn. Sinds vrijdagmiddag weten de aanwezige kinderen wat een fossiel is en hoe deze ontstaan zijn. De bibliotheek houdt regelmatig kindercolleges met steeds aantrekkelijke onderwerpen voor de kinderen.

Spionagetraining

Spionagetraining in het Bevrijdingsmuseum. (foto: Archief Nationaal Bevrijdingsmuseum) Archief Nationaal Bevrijdingsmuseum

GROESBEEK - Kom in de kerstvakantie naar het Nationaal Bevrijdingsmuseum en volg op woensdag 2 januari van 14.00-15.30 uur een echte spionagetraining!

Het programma is speciaal voor kinderen van 8-12 jaar en gaat over spionage en geheimschrift tijdens de oorlog. Ga na afloop met een spionnendiploma naar huis! Kinderen betalen 6,50 euro. Begeleidende (groot)ouders 6,00 euro. De Museumkaart is geldig. Reserveren noodzakelijk via 024 3974404 of info@bevrijdingsmuseum.nl. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 is gevestigd aan Wylerbaan 4 in Groesbeek.

Verlichte adventslampionnen- optocht sfeervol in Groesbeek

(foto: Joop Verstraaten) Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Het is onderhand traditie geworden dat de protestantse en de katholieke kerk in Groesbeek in samenwerking met het oudercomité van De Kabouterhoeve en Toffe BSO een adventslampionnen optocht organiseren.

Zaterdagmiddag werden de kinderen met hun ouders om 16.45 uur ontvangen in de Cosmas en Damianuskerk door pastoraal medewerkster Anneke van Veelen aan de Pannenstraat in Groesbeek. Na een kort adventsverhaal door pastoraal medewerkster Anneke ging het bonte gezelschap met verlichte lampionnen richting protestantse Kerk aan de Kerkstraat in Groesbeek. Daar werd het gezelschap –zo'n honderd kinderen met hun ouders - begroet door dominee Janneke Ruijs. Samen werd vervolgens een vijftal kerstliederen gezongen, muzikaal werden begeleid door gitarist Pieter Peereboom en zangeres Marian Tabak. Hierna stond voor de kids warme chocomelk klaar en voor de ouders de welverdiende glühwein.

Inlooptraining Switch voor jeugd

(foto: Arrianne Kersten)

MILLINGEN - Op zaterdag 29 december vindt het jaarlijkse Olieballentoernooi van Switch plaats. Dit is een toernooi voor volwassenen en jeugd vanaf 12 jaar.

Voorafgaand aan dit toernooi organiseert de jeugdcommissie van Switch ’87 een vriendjes en vriendinnetjes-inlooptraining. Deze training is gratis en bedoeld voor kinderen van 6 -12 jaar.

"Als je zin hebt om in de Kerstvakantie gezellig met je vriendjes, vriendinnetjes, buurkinderen, broertjes en/of zusjes te komen volleyballen, kom dan op 29 december naar de sporthal." De training begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur.

"Wij vragen iedereen om je wel even aan te melden voor de training, zodat wij weten hoeveel kinderen er zullen komen. Dan kunnen wij de training daarop aanpassen. Aanmelden voor de training kan bij Els Boer (corelsboer@xs4all.nl)."

Protestantse gemeente Groesbeek

(foto: Jannie Schaapman) Jannie Schaapman

Kerstavond 24 december 19.00 uur: Kinder-Kerstviering

21.30 uur: Kerstavond-Zangdienst m.m.v. Vocaal Ensemble

'Stemmen van Licht', o.l.v. Hans Meek.

1e kerstdag, 25 december. Kerstviering, m.m.v. Projectkoor o.l.v. Arie Hogendoorn

Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: da. Janneke Ruijs

Tijdens alle vieringen wordt er gecollecteerd voor Kinderen in de Knel, o.a. in Syrie en Libanon.

Zie ook: www.pkn-groesbeek.nl

Millings schaaknieuws

MILLINGEN - Op 13 december speelde het eerste achttal van s.v. Millingen de derde wedstrijd in de SOS-competitie. Deze avond was de Koningswaal Tornado Combinatie ( KTC uit Beuningen en Druten)

Op papier had Millingen het sterkste team maar het heeft inmiddels op pijnlijke wijze ervaren dat zoiets niets garandeert. Gelukkig maakten snel na de beginfase de Duitse sterspelers hun faam waar. Allereerst ontvouwde Thorsten Brandt zijn verwurgingstactiek. Als een anaconda beet hij zich vast in zijn prooi en liet pas los toen zijn tegenstander in hevige ademnood opgaf.

De veelbelovende Kevin Verfuerth veroverde een pion in de opening. Met 'kleine' maar uitermate effectieve zetjes wist hij dit positionele voordeel in een snelle winst om te zetten. Vader Thomas keek toe en zag dat het goed was. Bernd Schumacher had de pech tegen de beste speler van KTC te moeten spelen. Hij deed dit vol overgave. Maar na een afruilcombinatie verloor hij het initiatief en raakte uiteindelijk verstrikt in een mat-net.

Er volgen twee remises. De eerste is van Max van der Lugt. Hij komt goed uit de opening, maar zijn tegenstander metselt stelling tot een stevige muur en een gelijkspel lijkt de logische eindstand in deze partij. Ook Frank Unkrig komt na een partij met wisselende kansen remise overeen. Maar gelukkig is daar Rupert Spijkerman met een meer dan welkome overwinning. Ondanks een paard op g7 weet hij de druk op zijn tegenstander zo op te voeren dat deze bezwijkt. Vervolgens loodst Ton Huybregts met een plusremise de eindoverwinning veilig binnen.

Dat Xander Verbeet zijn partij, na een turbulente slotfase, verliest doet niets af aan het feit dat s.v. Millingen 1 de eerste competitieoverwinning binnen haalt: s.v. MILLINGEN 1 - KTC : 4 ½ - 3 ½.

Kerstmis in Kulturhus Den Ienloop

MILLINGEN - Kerst hoort voor een ieder in Millingen een feest te zijn, waar je gezellig samen komt. Dat geldt helaas niet voor iedereen. Om deze reden opent Kulturhus Den Ienloop de deur op eerste kerstdag tussen 12:00 en 15:00 uur. Dit om maar één reden: Samen zijn!

"Wij willen dat iedereen die er behoefte aan heeft (jong en oud) kosteloos kan deelnemen aan onze kerstlunch. Wil je ons wel een beetje helpen? Dat kun je graag op de volgende manier doen: Geef iemand op waar- van je weet dat het hem of haar goed zal doen. Leg onder de kerstboom een cadeautje. Wij zullen de cadeautjes aan iedereen verdelen die op eerste kerstdag bij ons in het Kulturhus erbij is.

We hebben plek voor ieder- een, echter voor ons is het wel fijn om je van te voren aan te melden in verband met het eten en aantal zitplaatsen. Spontaan binnen komen voor een kerstgroet of een cadeautje afgeven mag natuurlijk altijd."

Aanmelden kan door te mailen aan r.jahn@bergendal.nl of laat weten dat je erbij bent aan de balie van het Kulturhus.

Aan de koffietafel van het Kulturhus is het idee ontstaan. Om dit te realiseren wordt er door diverse ondernemers in Millingen aan de Rijn een bijdrage geleverd. Ook is er sfeervolle live muziek aanwezig.

Kerstzang in Leuth

LEUTH - Zondagmiddag 23 december om 15.00 uur verzorgen de beide koren uit Leuth, Les Alouettes en mannenkoor Vox Virorum een kerstzang in het Kulturhus in Leuth.

Er worden allerlei bekende kerstliederen gezongen en men kan weer volop meezingen en in de kerstsfeer komen. Zij hopen een ieder daar te ontmoeten bij de warme chocolademelk en glühwein die er na afloop voor iedereen is.

Kerst Petanque Vereniging Beek

BEEK - Zondag 16 december waren veertig leden van de vereniging bijeen om gezamenlijk in een sfeervol versierde hal het kerstfeest te vieren.

Deze dag geen fanatieke wedstrijden, maar ontspannend spelen. Rond 13.00 uur werd een lunch geserveerd waarbij het aan niets ontbrak, mede dankzij de medewerking van Hans de Bakker. Zaterdag 22 december spelen PVBeek 1 en 2 thuis een competitie-wedstrijd. Aanvang 12.00 uur.

Ouderen genieten van kerstviering

GROESBEEK – 185 ouderen – leden van KBO Groesbeek / De Horst – hebben dinsdagmiddag met volle teugen kunnen genieten van de kerstviering die hen in De Mallemolen door het bestuur werd aangeboden.

De gasten werden ontvangen op koffie en thee waarna om 14.00 uur het kerstprogramma van start ging. De opening was voor het eigen koor 'De Zingende Heuvelen', waarna hun oude vertrouwde pastoor Jan van Gestel de kerstgedachte verzorgde alsmede een kerstverhaal. Om 15.00 uur verschenen op het podium Rolf van Rijsbergen en Angelique Wardenier, die een kerstprogramma boden met kerstliederen en ook musicalliedjes. Tussendoor werden de gasten verwend met drankjes en hapjes en rond 16.00 uur verschenen er warme worstenbroodjes. Even na 17.00 uur vertrok iedereen weer tevreden huiswaarts.

Kerstconcerten Sankt Cäcilienchor in Wyler en De Horst geslaagd

(foto: Peter Hendriks) Foto: Peter Hendriks

WYLER-DE HORST - De kerstconcerten die in Wyler en De Horst zijn uitgevoerd mogen fantastisch geslaagd worden genoemd. Koor, symfonieorkest en solisten zongen, speelden uiterst geconcentreerd en met passie.

En vooral omdat de Italiaanse componist Marco Frisina zeer toegankelijk schrijft, vonden de wereldberoemde melodieën direct hun weg naar het hart van de concertbezoekers. Het is geweldig hoe deze componist, bijna onnavolgbaar, bekende liederen geheel in hun waarde weet te laten, maar er zo'n eigen klankidioom bij weet te componeren. In Wyler was het overrompelend druk. Sommige koorleden spraken er na afloop van het concert over dat het één van de mooiste concerten ooit was geweest. Ook pastoor Scholten weet in het Duits en het Nederlands bij te dragen aan de sfeer tijdens het concert. De kerk van De Horst heeft bij een concert van het Sankt Cäcilienchorons nog nooit zo vol gezeten, waarschijnlijk omdat het nog één keer gegeven werd in de vertrouwde entourage van de kerk. Maar kerstmis zit er nog niet op. Op kerstavond, 24 december, zingt het Sankt Cäcilienchor om 18.30 uur de nachtmis, in Duitsland Christmette genoemd, in de Sankt Johannes Baptistkirche in Wyler. Nu weliswaar zonder symfonieorkest, maar uiteraard wel begeleid door het prachtige orgel.

Jong en oud zorgen voor prachtige kerststukjes in De Meent

(foto: Nicole Wollenberg) Foto: Nicole Wollenberg

GROESBEEK – Voor de tweede maal zijn dinsdagmorgen zestien kinderen van basisschool 't Vossenhol (van iedere groep twee leerlingen) naar woonzorgcentrum De Meent gegaan om samen met de ouderen kerststukjes te maken.

Alleen al het samenwerken met kinderen was voor de dertien ouderen die in het Trefpunt van De Meent kwamen al een feest op zich. De kerstcommissie van 't Vossenhol hadden alle voorbereidingen getroffen zodat de jeugd samen met de ouderen direct aan de slag konden om van potten prachtige kerststukjes te maken. De ingrediënten (versierselen) waren alle ter beschikking gesteld door Kringloop Groesbeek. Tussen de bedrijven door werden alle gasten van jong tot oud getrakteerd op drinken met wat lekkers erbij. De ouderen gingen met trots met hun kerststukje naar hun kamer waar het ongetwijfeld een prominent plaatsje zal krijgen.

11 / 32

12 / 32

13 / 32

14 / 32

15 / 32

Met eigen ontworpen verkeersborden Kinderen roepen hardrijders op Heselenberg halt toe

(foto: Joop Verstraaten) Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Woensdagmiddag zijn 21 kinderen van de wijk Sionsheuvel druk in de weer geweest in Voorzieningen Hart Op De Heuvel om eigen verkeersborden te tekenen met als doel de automobilisten te waarschuwen voor te hoge snelheid op de Heselenberg.

In deze kinderrijke buurt wordt veel te hard gereden, aldus de kinderen en hun ouders, die met regelmaat hun hart vasthouden. De KinderActiviteitenClub (KAC), die elke woensdagmiddag iets voor de kinderen uit de wijk Sionsheuvel organiseert, had ditmaal een tekenwedstrijd op touw gezet voor kinderen van 4 tot 12 jaar om alternatieve verkeersborden te tekenen met als doel de automobilisten tot rustiger rijden te manen.

De gemeente Berg en Dal vond het zo'n goed idee, dat ze heeft besloten om van de vier beste tekeningen echte verkeersborden te maken, die uiteraard op de Heselenberg geplaatst zullen worden. Rond kwart over drie ging Frank Hermsen (manager van Op De Heuvel) en verkeersambtenaar Davy Beumer van de gemeente Berg en Dal de 21 tekeningen jureren. Volgens Beumer heeft een kindvriendelijk verkeersbord meer impact op de automobilisten dan de reguliere verkeersborden.

Het was moeilijk, lieten beiden na afloop weten, want alle kinderen hebben er goed hun best op gedaan. De tekenactie is georganiseerd door de KAC en mensen uit de omgeving van de Heselenberg en is ondersteund voor Marjon Galdermans van Forte Welzijn. Het was de bedoeling dat de kinderen de tekeningen in Op De Heuvel zouden ophangen, maar er hangen er slechts 6. De andere zijn door de kinderen mee naar huis genomen.

Verdedigende fouten nekken De Treffers

GROESBEEK - Op een steenkoud sportpark Zuid is voor De Treffers het jaar 2018 in mineur geëindigd. Na een 1-0 voorsprong bij rust werd met liefst 1-4 verloren van SV Spakenburg. In de tweede helft waren het vooral verdedigende fouten, die de roodzwarten de das om deden.

De thuisclub leek al direct op voorsprong te komen, toen Niels Wouters de bal, die doelman Ter Wielen had los gelaten, in doel schoot. Scheidsrechter Hensgens, die deze avond toch al geen overtuigende indruk maakte, zag er ten onrechte een overtreding in. Een klein kwartiertje later ging de bal alsnog in doel. Uit een hoekschop van Boy van de Beek kwam de bal bij Wouter op den Camp terecht, die Niels Wouters bediende. Deze mocht nu wel juichen na een schuiver in de verre hoek. Het was in die eerste helft een open wedstrijd met twee gelijkwaardige tegenstanders. Spakenburg kon na een half uur een schot op de paal van Philip Ties noteren.
In de tweede helft ging het helemaal verkeerd. In de 56e minuut kreeg De Treffers een vrije trap te nemen, waaruit Joris Janssen recht in de handen van doelman Ter Wielen kopte. Diens verre uittrap kon worden opgepikt door Kevin Sterling, die aan de verkeerde kant verdedigd werd. En de inzet van Sterling verdween vervolgens via het been van Janssen in het doel: 1-1. De blauwen roken bloed en de roodzwarten waren de weg kwijt. En dat leidde in de 73e minuut tot de Spakenburgse voorsprong. Uit een vrije trap, toegekend nadat een verdedigingsfout slechts met een overtreding kon worden gecorrigeerd, schoot Ties de bal rechtstreeks in de touwen. En twee minuten later mocht diezelfde Ties aanleggen vanaf de penaltystip na opnieuw een overtreding: 1-3. De Treffers probeerde het nog door Balkestein naar voren te sturen, die met een kopbal voorlangs nog het dichtst bij de aansluiting was. Maar het doelpunt viel opnieuw aan de andere kant. Na mistasten van doelman Van de Kracht kon Olaf van der Sande de eindstand op 1-4 bepalen. De Treffers krijgt nu een paar weken de tijd om de ploeg weer op de rails te zetten.

Feest van Licht, hét familie-uitje in de kerstvakantie!

HEILIG LANDSTICHTING - Van 21 december tot en met 6 januari van 11.00 uur tot 18.00 uur vieren ze in museumpark Orientalis de winter tijdens Feest van Licht, met allerlei leuke activiteiten voor de hele familie! Kom bijvoorbeeld marshmallows verwarmen, doe mee met de activiteiten in het ambachtendorp en bewonder de kerststallen.

Laat je verrassen door alles wat je op de feestelijk verlichte route tegenkomt. Neem een kijkje bij de ambachten in de oosterse bazaar, steek je handen uit je mouwen tijdens één van de workshops en luister naar een bijzonder vertelprogramma. Er is een kinderplein en er zijn diverse workshops en activiteiten voor het hele gezin.

Extra bijzonder dit jaar is dat je hier voor de laatste keer de grootste kerststal van Europa kunt zien: een groot kerstdiorama van zo'n 100 vierkante meter met ruim 1800 figuren. En dat de wereldkampioen zandsculpturen speciaal voor Feest van Licht in de woestijn een levensgrote kerstgroep van zand heeft gemaakt!

In de rij op receptie van Prins Ummenie de 59ste Lars Derks

(foto: Joop Verstraaten) Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Carnavalisten die zondagmiddag Prins Ummenie de 59ste van Groesbeek Lars Derks de hand wilden schudden, kwamen wat bedrogen uit.

Zij moesten in de rij aansluiten omdat de drukte overweldigend was. Veel carnavalsverenigingen uit Berg en Dal en daarbuiten waren naar De Linde gekomen om Prins Ummenie veel succes te wensen tijdens het komend carnavalsseizoen. Na de officiële receptie, die om 13.11 uur begon in Studio 24 zaal van De Linde, startte de bekende Groesbeekse Afterparty 'Beej Ummenie Thuus', waarbij diverse schlagergroepjes een optreden verzorgden. Ook waren er diverse optredens van Duo Moes, Neppie Kraft en de verapzakte boy's uit Millingen. Prins Ummenie de 59ste Lars Derks zal de receptie niet gauw vergeten.

Nieuwe Nederlanders genaturaliseerd

(foto: Bert Roodbeen)

BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal heeft er veertien Nederlanders bij gekregen, twaalf van hen werden eerder dit jaar genaturaliseerd en van twee werd de eed afgenomen, waarna zij ook Nederlander waren.

De jongste van de genaturaliseerde is 18 jaar en de oudste een Schot 62 jaar. De nieuwe Nederlanders komen uit Georgië, Groot-Brittannië, Armenië, Iran, Nigeria, Peru, Irak, Brazilië, Syrië en Eritrea. Burgemeester Slinkman en de wethouders Van de Scheur en Visser stelden zich eerst persoonlijk voor, waarna de nieuwe Nederlanders zich ook kort voorstelden.

In zijn toespraak liet Slinkman weten dat de aanwezigen uit verschillende landen en zelfs werelddelen komen met een hele culturele verscheidenheid. 'De reden dat jullie hier zijn ken ik niet, maar jullie hebben een lange weg achter de rug. Jullie hebben doelbewust voor Nederland gekozen en zijn uiteindelijk in de gemeente Berg en Dal te weten Millingen, Beek en Groesbeek neergestreken. Jullie leven hier, werken hier, doen vrijwilligerswerk en doen mee aan de samenleving. Van Nederlanders vragen wij begrip voor de migranten en jullie zullen zich ook aan de regels die hier gelden moeten gaan houden", aldus burgemeester Slinkman, die hen allemaal een prettige toekomst in Berg en Dal wenste. Vervolgens kregen de nieuwe Nederlanders een presentje overhandigd, waarna er nog gezellig werd nagepraat.

Oudejaarsbingo in Groesbeek

GROESBEEK – Op donderdag 27 december wordt in de grote zaal van De Mallemolen een oudejaarsbingoavond gehouden.

Op die avond worden er liefst tien extra rondes gespeeld, waarmee mooie prijzen in de wacht te slepen zijn. De opbrengst van deze bingoavonden is bestemd voor zes Groesbeekse verenigingen. De zaal van De Mallemolen gaat om 19.00 uur open; de balletjes gaan om 20.00 uur rollen. Iedereen is op deze avond welkom.

Olieballentoernooi Switch '87

MILLINGEN - Op zaterdag 29 december vindt het traditionele Olieballentoernooi (Podotherapie Driessentoernooi) in Sporthal De Duffeltvan sportvereniging Switch ’87 plaats met volop volleybal in het volgende programma:

· Van 10.00 – 12.00 een vrije inlooptraining voor alle jeugd van 6 t/m 12 jaar uit Millingen en omgeving.

· Om 12.00 uur begint het inmiddels traditionele Olieballentoernooi voor mix-teams (minimaal 2 dames/team) in de leeftijd van 12 t/m 85 jaar. Ook individuele spelers kunnen zich aanmelden. De toernooiorganisatie stelt op basis van de aanmeldingen mix-teams samen.

· 18.30 uur Winterbuffet, verzorgd door Slagerij Kees van der Velden.

· Om 20.00 begint de feest- en vrijwilligersavond met huldiging van de jubilarissen.

· Daarna feesten we door op muziek van DJ Bob.

Het toernooi wordt gesponsord door hoofdsponsor Podotherapie Driessen, veldsponsors Sascha Janssen (Interim) Administratie, Pension In de Lavinde, Restaurant De Thornsche Molen en Gastenverblijf Slapen bij Ons Thuus en Buffetsponsor Slagerij – Catering Kees van der Velden.

Iedereen bakt weer: Geen inschrijfgeld maar vanwege het grote succes van vorig jaar worden de deelnemende teams weer gevraagd een bakproduct voor acht personen in te leveren bij de teamaanmelding op zaterdagmorgen, deze keer met als thema: Mis(s)baksel. Het beste Mis(s)baksel wordt bekroond.

Aanmelden voor het Olieballentoernooi en winterbuffet kan tot en met 22 december via www.switch87.nl, www.stamvolleybal.nl of stuur een mail naar olieballentoernooi@outlook.com.

Kringloop Groesbeek verrast voedselbank tijdens kerstmarkt

(foto: Joop Verstraaten) Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – De Kerst Muziek Fancyfair en kerstmarkt rondom De Kringloop aan de Industrieweg in Groesbeek is zondag een groot succes geworden.

Voor de zesde maal werd de kerstmarkt rondom De Kringloop gehouden daarnaast was er een muziekfancy-fair waaraan een scala van artiesten van eigen bodem en uit de regio belangeloos hun muzikale medewerking verleende in de verwarmde tent. De presentatie was in vertrouwde handen van Theo van Blitz. Hij werd daarbij muzikaal ondersteund door de feest-dj Mark.

Rond 14.00 uur werd de muziekfancy-fair even onderbroken voor een belangrijke mededeling van André Brouwer van De Kringloop. Hij heette afgevaardigden van de voedselbank welkom en deelde mee dat De Kringloop een flinke schenking wil doen te weten; 200 pondspakken koffie, 200 pakken Senseo pads, 1500 potten groenten, 500 blikken soep, 500 flessen wasmiddel en 500 flacons afwasmiddel met een waarde van ruim 5.000 euro. Daarnaast verzorgt De Kringloop wekelijks verse groente en fruit voor de Voedselbank. Peter Maas coördinator van de Voedselbank nam zichtbaar ontroerd een gedeelte van de goederen in ontvangst. De voedselbank telt momenteel honderd adressen waarvan 75 in Berg en Dal en de rest in Heumen en Mook en Middelaar. "Wij zijn blij verrast met deze geweldige gift", liet hij weten.

Kinderkerstviering in protestantse kerk Groesbeek

GROESBEEK - Op 24 december is er om 19.00 uur een kerstviering voor en door kinderen met als thema: Op zoek naar Kerstmis. Waar is dit jaar kerst te vinden? Samen gaan we het ontdekken en vieren.

Kaarsen worden aangestoken, het verhaal van de geboorte van Jezus wordt verteld en gedichtjes worden opgezegd. Er wordt kerstmuziek gemaakt door kinderen en we gaan bekende kerstliedjes zingen. Natuurlijk ook weer een liedje bij kaarslicht in een donkere kerk. "Wij verheugen ons op een vrolijke en warme kerstviering, waarbij jong en oud welkom is: Kerkstraat 18 in Groesbeek."

Ingezonden brief

Waterstroom. Centrum van het heuveldorp ziet er uit als een ansichtkaart. Groesbeekje kabbelt weer bij de rails', zo bericht De Gelderlander op 11 juli 2011.

'Bijna had er aan de Kerkstraat een modern bankgebouw gestaan. Toen die bouw werd afgelast, was er plots ruimte voor een stroompje. Groesbeek is trots op de Groesbeek'. (Kort na het verschijnen van het artikel, werd bekend gemaakt dat het water Spoorbeek genoemd zou worden). De journalist Geert Willems vervolgt: 'Het centrum van Groesbeek heeft er sinds vrijdag een nieuwe fotolocatie bij. Wandelaars, fietsers en bezoekers per draisine kunnen met de rug naar het gemeentehuis gaan staan en de camera op het monumentale protestantse kerkje richten. Op de voorgrond is dan een romantisch kabbelend beekje te zien. (…) De nieuwe beek stroomt van de Houtlaan naar de Dorpsstraat, pal langs het gemeentehuis op. Met wat zwerfkeien en grint hebben de ontwerpers geprobeerd het stroompje een natuurlijke aanblik te geven. De beek stroomt tussen twee vijvers (…) De Groesbekers zijn blij met het nieuwe beekje, er zijn alleen maar enthousiaste reacties gehoord', tot zover De Gelderlander.

Niet algemeen bekend is, dat het college van B&W van de gemeente Berg en Dal van plan is om op de oevers van de Spoorbeek een speeltuin te realiseren. Volgens het collegebesluit een 'volwaardige speeltuin', waarvan de totale kosten geraamd zijn op € 68.500,00. De door De Gelderlander aangeprezen 'nieuwe fotolocatie' zal verloren gaan. Het zicht op de kerk (Rijksmonument) namelijk zal verstoord worden door speel – en klimtoestellen van tussen de vier en vijf meter hoog, en door een kabelbaan van wel 30 meter lang. Verwonderlijk is dat de om -en aanwonenden, waaronder de bewoners van Residentie De Weem, geen inspraak hebben gehad. Niemand was er van op de hoogte dat het ooit aangevraagde speelplekje voor kleine kinderen ten gemeentehuize opgeschaald was naar een project dat als horizonvervuilend bestempeld kan worden. Tegen het plan zijn zeven bezwaarschriften ingediend, tot op heden zonder resultaat

Beschermd dorpsgezicht

Om meer gewicht in de schaal te kunnen leggen, werd de mening van een gerenommeerd landschapsarchitect gevraagd. Uit zijn antwoordt de volgende citaten: 'Ik zie het plan voor het eerst en ben niet bepaald enthousiast over de beoogde invulling van de speeltuin op deze locatie. Het lijkt erop dat de achterstand op één plek moet worden goed gemaakt. Helaas gebeurt dit met een onsamenhangende verzameling van traditionele (overwegend hogere) speeltoestellen. De plek heeft een natuurlijk 'groenblauw' karakter en het lijkt daarom logisch om in te zetten op speelaanleidingen met natuurlijke materiaalgebruik. Het dorpsgezicht van de oude kerk met bron (zou eigenlijk 'beschermd dorpsgezicht' moeten zijn) behoeft niet aangetast te worden. Minder hoge voorzieningen kunnen evenzeer voor een intense beklijvende speelbeleving zorgdragen; hetgeen bovendien de kosten van aanschaf en onderhoud kan drukken. (...) Tot zover de zienswijze van een ter zake kundig persoon, welke ter kennis is gebracht van het college, in hoop dat dat er nu wel geluisterd wordt.

Gerrie G. Driessen, Kerkstraat te Groesbeek

Foto G.G. Driessen

Ingezonden brief

Aan de Groesbeekse jongeren

uit de jaren ‘40, ‘50, ‘60.

Beste jongens en meisjes,

Men zegt dat Groesbeek een voetbaldorp is. Oh ja? De Groesbeekse Boys en de beweegcoach van de Gemeente Berg en Dal hebben het initiatief genomen om een groepje te starten, dat 'Walking Football' of 'Senioren Voetbal' wil gaan doen in samenwerking met Kwiek Actieve Leefstijl.

Senioren voetbal houdt eigenlijk in: met elkaar een balletje trappen, maar dan wel rustig aan. Er wordt gespeeld op een klein veld. De teams bestaan uit zes personen. Je mag niet rennen en er wordt niet hoger geschoten dan op heuphoogte en nog een paar regeltjes.

Iedere dinsdag om 11.30 uur spelen we onder begeleiding in een zaal van Heuvelland. Zodra het kan, spelen we buiten.

Maar dit is het probleem niet. Het probleem is: Waar zijn de oudere Groesbekers, die graag voetbalden in hun jonge jaren. Dus jongeren uit de jaren ’40, ‘50, 60: hoe zit het met jullie? Veel van hen zeggen: “Man, ik ben geblesseerd; mijn knieën doen het niet meer” of “Ik had een spierblessure.” Maar dit zijn geen redenen om niet weer te beginnen. Is je liefde voor de bal zo verflauwd? Het enige wat je nodig hebt, is zin in een potje voetbal, zoals je vroeger op straat of schoolplein tegen je vriendjes zei: “Zullen we even een partijtje?” Winnen is leuk, maar meedoen is het leukst.

Oudere jongeren van Groesbeek, laat je niet kennen en meld je aan: 02 8450698 of hatevanes@hotmail.nl.

Tiny, Dieter, Jud en Hessel

Koopzondag winkelcentrum Malden

MALDEN - Op zondag 23 december kan men vanaf 12:00 tot 17:00 uur bij veel winkels in het winkelcentrum de laatste kerstinkopen doen. Supermarkten zijn open van 10:00 tot 18:00 uur.

Op deze koopzondag zal popkoor Springtime zijn kerstrepertoire ten gehore brengen en er is een kerstman met kerstelf aanwezig. Tevens is er vanaf 12:00 uur een nostalgische Dickens fotograaf, die foto's maakt van klanten in Dickenskleding.

Peters: 'Waarom geen kerstbomen in alle kerkdorpen?'

BERG EN DAL – Jos Peters (Voor Berg en Dal) verbaasde zich donderdagavond tijdens de raadsvergadering, dat er onlangs in het centrum van Millingen een gemeentelijke kerstboom is gerealiseerd. Hij vroeg zich af waarom dat niet in elk kerkdorp zou kunnen gebeuren.

De kerstboom wordt als sfeer verhogend bevonden en komt de saamhorigheid ten goede. Hij vroeg zich af waarom die alleen in kerkdorpen geplaatst worden waar een winkelcentrum is. Wethouder Van de Scheur liet weten dat het initiatief voor het plaatsen van de kerstboom in Millingen van de Millingse Ondernemers Vereniging is gekomen, die de gemeente net als in Groesbeek heeft gefaciliteerd. "Dit is bekostigd uit het economisch budget", zo liet Van de Scheur weten. Ria Barber (Polderbreed) vond het ook raar om dit alleen te doen in kerkdorpen, waar een centrum is. Peters stelde tenslotte voor om het volgens jaar te bekijken of niet alle kerkdorpen in aanmerking komen voor het plaatsen van een kerstboom. "En betrek daarbij de schooljeugd", gaf hij wethouder Van de Scheur mee.

Kampioenen!

GROESBEEK - Op zaterdag 15 december werd SJO DVSG Germania JO17-2 kampioen door een klinkende 1-8 overwinning in Nijmegen tegen Blauw Wit.

Een prima prestatie, waarmee promotie naar de derde klasse een feit is. Na de traditionele rondrit door Groesbeek op de 'platte kar' hebben de jongens er nog een gezellige (lange) avond van gemaakt.

Koopzondag winkelcentrum Malden

Koopzondag winkelcentrum Malden

MALDEN - Op zondag 23 december kan men vanaf 12:00 tot 17:00 uur bij veel winkels in het winkelcentrum de laatste kerstinkopen doen. Supermarkten zijn open van 10:00 tot 18:00 uur.

Op deze koopzondag zal popkoor Springtime zijn kerstrepertoire ten gehore brengen en er is een kerstman met kerstelf aanwezig. Tevens is er vanaf 12:00 uur een nostalgische Dickens fotograaf, die foto's maakt van klanten in Dickenskleding.

Gemengd Koor: 'Hyvää Joulua!'

(foto: Joop Verstraaten) Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Hyvää Joulua (Fins voor gelukkig kerstfeest) heeft het Groesbeeks Gemengd Koor zondag tijdens het Kerstconcert in de historische kerk in Groesbeek al haar fans toegewenst.

Aan het jaarlijkse kerstconcert is enkele maanden repeteren aan vooraf gegaan. Het koor onder leiding van Eugè Ceulemans is veelzijdig en het was bekend dat het liederen zingt uit veel landen. Daar zijn nu ook Finse liederen toegevoegd. Behalve de Finse stukken stond er nog veel meer op het programma, zoals delen uit een sfeervolle Nederlandstalige kerstcantate, alsmede twee stukken uit een schitterende adventscantate van Georg Philipp Telemann en daarnaast nog een aantal fraaie werken zoals 'You only cross mij Mind in Winter' van Sting, op een prachtige Sarabande van Bach. Ook nummers Stille Nacht, Heilige Nacht en Engelenzang kwamen voorbij tijdens het concert. Het Groesbeeks Gemengd Koor werd begeleid door de vaste pianist Vincent Cuppen, Johnny Rahaket op viool en Wynand Vissers met cello. Naast de eigen solisten traden er twee professionele vocalisten op: Emiel Hoefnagel (tenor) en Gerard Polman (bariton).

Brieven naar regeringsleiders geschreven in raadszaal Groesbeek

(foto: Peter Hendriks) Foto: Peter Hendriks

BERG EN DAL – In de raadszaal van het gemeentehuis van Berg en Dal is onlangs een schrijfactie geweest van Amnesty International heeft heel wat brieven opgebracht.

Ook wethouder Annelies Visser was er bij aanwezig evenals zo'n tien belangstellenden. Via voorbeelden van Amnesty International werden er vanuit de raadszaal diverse brieven verstuurd naar de diverse regeringsleiders over de hele wereld, die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. De schrijvers hopen dat de betreffende regeringsleiders zich van de brieven wat aantrekken, maar dat wordt ook door enkele schrijvers betwijfeld. Hopelijk zet het deze foute regeringsleiders aan het denken.

Jeugdteams Ikaros kampioen

MC-1 (foto: Ikaros) Foto: Ikaros

GROESBEEK – De jeugd van de Groesbeekse volleybalvereniging Ikaros is goed bezig, Dat hebben ze afgelopen weekend weer bewezen.

MC-2 (foto: Ikaros) Foto: Ikaros
JB-1 (foto: Ikaros) Foto: Ikaros

Liefst vier jeugdteams zijn het afgelopen weekend kampioen geworden, een bijzondere prestatie. Uiteraard is er binnen de vereniging een feestje gebouwd samen met de kampioenen. Van het MA kampioensteam ontbreekt de foto.

Even geen papiercontainers...

MILLINGEN - In verband met brandgevaar staan er geen papiercontainers vanaf vrijdag 28 december tot en met woensdag 2 januari bij het verenigingsgebouw van fanfarekorps Ons Genoegen.

Vanaf donderdag 3 januari kan men gewoon weer zoals men gewend is het papier komen brengen. Door deze papiercontainers heeft de fanfarekorps Ons Genoegen een extra inkomstenbron, die zo de vereniging, financiële ondersteuning biedt.

Drie kleine winterconcerten met gedichten in de Historische Kerk Groesbeek 'Verbazen & Verblijden' op tweede kerstdag

Dans uit de Barok. (foto: Triomphe et Enchantement) Triomphe et Enchantement

GROESBEEK - Op 26 december organiseert hoboïste Lidia van der Vegt het 30e seizoenen-concert. Het zal een extra feestelijke gebeurtenis worden, want naast muziek, poëzie, bloemen, beeldende kunst, wordt er ook gedanst door de Historische dansgroep 'Triomphe et Enchantement' uit Nijmegen in Barokke stijl.

Het thema van dit Winterconcert is ‘Verbazen & Verblijden' en bestaat uit drie verschillende mini-concerten van een half uur, waarin muziek afgewisseld met poëzie een warme wintersfeer oproepen. In de pauzes kan men genieten van warme wijn en kerstbrood. Veel bezoekers genoten in de afgelopen seizoenen van alle drie de concertjes, maar ze zijn ook afzonderlijk te beluisteren.

Aan de muur zijn er schilderijen te bezichtigen van Peter Rohs. De musici zijn: Anastasia Anufrieva; luit, Lidia v. d. Vegt en Mechiel v.d. Brink; hobo, Tara Kumar; cello en Pauline Schenck; klavecimbel en orgel. Er wordt muziek uit de Barokperiode gespeeld van Bach, Händel, Vivaldi, Scarlatti, Telemann, Mozart, Grieg en Franck. De gedichten worden voorgedragen door Irma Bogers en Henk Barendregt.

Harry Janssen maakt weer kunstige creaties van winterbloemen uit de vrije natuur. De miniconcerten beginnen 14.15 uur, 15.15 uur en 16.15 uur. De deur is ruim een kwartier voor aanvang open. Entree bij binnenkomst: 12,50 euro. Bezoekers voor alleen het laatste concert betalen 7,50 euro. Entree kinderen: 2,50 euro. (Entree kan ook in iedere pauze) Historische Kerk / protestantse Groesbeek. Reserveren is mogelijk en aan te raden, mail: lidiafrancis@ yahoo.com /lidiafrancis.nl; Kerkstraat 18, Groesbeek.

KBO Beek bloemschikavond

(foto: René Hendriks)

BEEK - Woensdagavond 12 december om 19.30 uur in hotel 't Spijker, met een kop koffie of thee, begonnen de dames van de KBO Beek aan hun gezellige avondje actief met bloemen, vakkundig bijgestaan zoals altijd bij onze vereniging door de dames van Semper Florens.

De kerststukjes werden met veel gevoel van onder af aan opgebouwd, wat soms ook weer tot hilariteit onderling leidde aan de verschillende tafels; gezelligheid kent zeker op deze avonden geen grenzen. Een consumptie in de pauze versterkte de afwerking, zodat iedereen aan het einde van de avond een geweldig mooi kerststuk mee naar huis kon nemen, een sieraad voor op de tafel, waar de gasten versteld van zullen staan en kan zeggen: 'ook dat doe ik samen met de KBO Beek'.

Voor 20 euro per kalender jaar neemt een ieder ook deel aan verschillende activiteiten. "Een fijn cadeau voor uw buren, vrienden, bekenden met de Kerst, geef een lidmaatschap van de KBO Beek en u kunt voortaan samen genieten", vindt Gérard Tesser, voorzitter van de KBO Beek, 024 3226377.

De Bruin & Co wint ook tweede editie van Groesbeekse kwis

(foto: Andrew Helder) Foto: Andrew Helder

GROESBEEK – Het team van De Bruin & Co heeft ook de tweede editie van de Groesbeekse Kwis op zijn naam weten te schrijven.

In een volle zaal van dansschool Verhoeven aan de Pompweg in Groesbeek werd dit zaterdagavond tegen middernacht bekend gemaakt. In totaal hebben veertig teams dit jaar deelgenomen aan de Groesbeekse kwis. Vorig jaar tijdens de eerste editie waren het nog 23 teams. Zaterdagavond 24 december was de Groesbeekse Kwisavond, waar in totaal zo'n duizend mensen de hele avond mee bezig was met het vervullen van opdrachten en het invullen van de vele vragen.

Zaterdagavond werd tijdens een gezellige avond bij dansschool Verhoeven de prijsuitreiking bekend gemaakt, waar discotheek Push In voor de muzikale stemming zorg droeg. Ook werd tijdens de avond het merendeel van de vragen en opdrachten toegelicht. Wethouder Sylvia Fleuren kwam de eerste drie winnaars de prijzen uitreiken. Derde werd het team van Fut & Co, tweede het team van Rikken & Co en eerste werd evenals vorig jaar het team van De Bruin & Co. Dit team kreeg naast een enveloppe ook een wisselbeker die het volgend jaar tijdens de derde editie weer zal moeten verdedigen.

Maak kennis met Woon Gewoon

BERG EN DAL - Woon Gewoon, het makelaarskantoor van Lisette Pouwer, laat de komende weken regelmatig haar gezicht zien op de voorpagina van Hét GemeenteNieuws. Dit doet ze vanwege het feit dat ze in de gemeente Berg en Dal is gaan wonen, en ze zich hierdoor meer zal gaan richten op het verkopen van woningen in onder andere uw woonplaats. Vanuit haar kantoor in Huissen blijft ze tevens actief met makelen in het knooppunt Arnhem/Nijmegen.

In het najaar van 2012 werd Woon Gewoon door Lisette opgericht, na ruim twaalf jaar voor NVM makelaarskantoren werkzaam te zijn geweest. Haar dienstverlening kenmerkt zich door daadkrachtig en actief handelen, in combinatie met zorgvuldigheid en professionaliteit. Het 'out of the box' denken en werken, naast haar enthousiaste, open en heldere manier van communiceren wordt door haar opdrachtgevers als bijzonder prettig ervaren. En niet te vergeten natuurlijk de goede resultaten!

Wanneer u op het punt staat een beslissing te nemen over een eventuele verhuizing, geeft Lisette van Woon Gewoon u graag advies. Ze informeert u over de waarde van uw huidige woning en legt uit wat er allemaal bij de verkoop komt kijken. Ditzelfde geldt voor wanneer u een woning op het oog heeft welke u graag wilt kopen. Welke waarde is reëel? Hoe is de bouwkundige staat? Zijn er bijzondere erfdienstbaarheden?

Voor meer informatie of het maken van een afspraak neemt u rechtstreeks contact op met Lisette Pouwer via lisette@woon-gewoon.nl, 06 10212959 of www.woon-gewoon.nl.

De Vree Kleur in Wonen

HEUMEN - Vindt u het lastig om van uw huis, een thuis te maken? Laat u dan een adviseren bij De Vree Kleur in Wonen in Heumen. Hier vindt u een ruim assortiment gordijnen, pvc- en laminaatvloeren, tapijt en vloerkleden, verf, behang en raambekleding. Zij werken alleen met bedrijven en merken waar zij zelf helemaal achter staan b.v. Eijffinger, BéCé, Sigma, Arte, Jab, Élitis en Desso.

Bij de Vree Kleur in Wonen word je op een persoonlijke en ongedwongen manier geholpen. Zij nemen nog echt de tijd om er, samen met u, achter te komen wat uw wensen zijn. Zij vinden het heel belangrijk dat u de productstalen mee naar huis neemt zodat u het totaalplaatje kan overzien. Het is uiteraard ook mogelijk om advies bij u thuis te krijgen.

De behangcollectie van De Vree Kleur in Wonen is uniek in de regio! Zoekt u een nieuw behang dan is het zeker de moeite waard om deze collectie te bekijken. Op het gebied van gordijnen en vloeren hebben zij een goede overzichtelijke collectie.

De Vree Kleur in Wonen is gevestigd aan de Sluisweg 3a te Heumen/Malden (naast de Praxis)

Openingstijden: Maandag gesloten; Dinsdag t/m vrijdag 9.30 -17.30 uur; Zaterdag 9.30 -16.00 uur

De Vree Kleur in Wonen, Sluisweg 3a, Heumen; 024 3556144; www.devree-kleurinwonen.nl.

Gratis medische fitness in Molenhoek

MOLENHOEK - Heeft u pijn aan uw rug, knie, schouder of andere gewrichten? Grote kans dat u dan hiervoor al een fysiotherapeut heeft bezocht. In veel gevallen kiest de fysiotherapeut ervoor om oefeningen met u te doen. Dit is een heel belangrijk onderdeel van uw herstel. In de filosofie van Result Care is het ook belangrijk om hands-on behandeling te doen, naast het doen van oefeningen. Dat wordt lang niet overal gedaan.

Door de grote trainingszaal aan de Middelweg 10b in Molenhoek is bij deze moderne fysiotherapiepraktijk de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van onze faciliteiten tijdens uw behandeltraject. Dat zorgt ervoor dat mensen naast het half uurtje met de fysiotherapeut, ook op andere tijdstippen de oefeningen voor revalidatie kunnen doen. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van het makkelijke en leuke easy-linecircuit. Op die manier worden alle spieren en gewrichten van het lichaam versterkt.

Het easy-linecircuit past helemaal in de nieuwe lijn die wordt ingeslagen in de gezondheidszorg. Minister Bruins voor Medische Zorg heeft besloten dat leefstijladvies vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Beweging is daar een belangrijk onderdeel van. Result Care loopt hier al een tijd op vooruit en biedt medische fitness al tijden lang gratis aan haar klanten.

Wilt u gratis en zonder verplichtingen ook aan uw gezondheid gaan werken? Neem contact met ons op: 024 3585905 of kijk op www.resultcare.nl.

Oudejaars-expo in Kerkje van Persingen

Brohm glazen sieraad. (foto: KuBra) KuBra

PERSINGEN - Op zaterdag 29 december om 15.00 uur vindt in de laatste dagen van dit jaar in het Kerkje van Persingen, de feestelijke vernissage plaats van de expositie KuBra presenteert: ‘Oudejaars-expo‘.

De expositie wordt omlijst door gepaste muziek van Kees Keetels (dwarsfluit, saxofoon, trombone en zang). Open zaterdag 29 en zondag 30 december van 11.00 tot 17.00 uur. Het kerkje, gekenmerkt door rust en sereniteit, is het perfecte decor voor deze Oudejaars-expo.

Eduard Linders 'achterland'. (foto: KuBra) KuBra
Rein van Uden 'Kapel met zuil'. (foto: KuBra) KuBra
Paul Groote 'Spikkel' (foto: KuBra)) KuBra
Expo 'Oudejaars-Expo'. (foto: KuBra) KuBra

Het is een gevarieerde expositie met zeven Brabantse kunstenaars; Rein van Uden (Schijndel), Jeanette van Dun (Vught), Anjo Brohm (’s-Hertogenbosch), Eduard Linders (’s-Hertogenbosch), Arma van Rijsbergen (Tilburg), Paula Groote (Nederwetten) en Truus de Wijs (Eindhoven).

‘Oudejaars-expo’ is een verrassende tentoonstelling met sculpturen van glas (glasfusingtechniek), aquarellen van kerken en steden, olieverfschilderijen met impressies van landschappen, met surrealistische natuur en met vervreemde portretten, glazen sieraden en objecten en organische beelden van klei en pigment. Info: www.stichtingkubra.nl.

Het kunstenaarscollectief KuBra (Kunstenaars uit Brabant) kent ruim 130 leden die allemaal werken en wonen in Brabant (NL). De kunstenaars hebben onder andere als doel om hun werk gezamenlijk te exposeren in verschillende samenstellingen, op diverse locaties in Nederland en België.

DOORLOOP

Herpen gaf daarbij aan dat ook de vakbondswereld verandert en zich aan dient te passen aan de maatschappelijke ontwikkeling, zoals ZZP'ers. "Dit levert andere vragen op aan bestuurders en dus een andere aanpak. Een ander punt dat op dit moment aandacht vraagt, is de wijziging in het pensioenstelsel, waarbij geen onderscheid mag worden gemaakt tussen jongeren en ouderen. Dit lijkt nog een moeizame weg! Echter vandaag dienen we even stil te staan bij de trouwe leden die dit vakbondswerk mede gestalte gegeven hebben."

Hij wenste de jubilarissen een fijne middag en mooie herinnering toe, waarna een toost werd uitgebracht op de jubilarissen. Hierna speldde hij de jubilarissen de insignes op, vroeg ze naar enkele ervaringen en gebeurtenissen uit hun werkzame leven en feliciteerden ze met de bereikte mijlpaal. Dit alles werd op foto vastgelegd door kringbestuurslid Erik Fleuren, als fotograaf. Een leuke bijkomstigheid was dat de heer Gesthuizen, 70 jaar lid, gelijk jubileerde met zijn dochter, mevrouw Vloet-Gesthuizen die 25 jaar lid was. Enkele jubilarissen die verhinderd waren maar wel prijs stellen op het insigne krijgen die thuis gestuurd.

Hierna werd een groepsfoto gemaakt. De middag werd voortgezet met een koud en warm buffet en enkele consumpties en rond 19.00 uur afgesloten met koffie en thee. De jubilarissen bedankten de organisatie en keerden tevreden huiswaarts. Kring Gelderland Zuid kijkt terug op een zeer geslaagd evenement.

Jan Kersten eigenaar Kegro Deuren uitgeroepen tot beste Houtsenior

(foto: Kegro Deuren) Foto: Kegro Deuren

GROESBEEK - Welke ervaren 55-plusser onderscheidt zich door zijn / haar formidabele vakkennis en tomeloze enthousiasme? Voor 31 procent van de stemmers was dat zo klaar als een klontje: Jan Kersten, de huidige DGA van Kegro Kozijnen in Groesbeek.

Kersten wordt geroemd om zijn deskundigheid, ondernemersgeest, inzicht, vakkennis, mensenkennis, passie, enthousiasme, energie, gedrevenheid, creativiteit, helicopterview, humor, sterke persoonlijkheid en vriendelijk karakter. Jan Kersten is synoniem voor Houtsenior, zeker in het afgelopen anderhalf jaar. Hij heeft de guts om Kegro Deuren weer neer te zetten, waar het bedrijf hoort; aan de top! volgens een reactie.
Een ander liet weten: "Jan is de meest bevlogen ondernemer die ik ken. Een man met een enorme berg een kennis en ervaring en een motivator pur sang. Hij is in staat om deurenfabriek Kegro naar grote hoogte te brengen en het personeel tot op het bot te motiveren. Jan is een houtman in hart en nieren en is al vele jaren een inspirator. Hij is enthousiast en toont inzet. Niet alleen voor zichzelf maar voor de hele houtwereld."

Lichtavonden Africa Museum; beleef Africa by Light

Lichtavond. (foto: Afrika Museum) Afrika Museum

BERG EN DAL - Kom even een frisse neus halen voor de kerstdrukte. Kindertickets zijn slechts 1 euro, volwassenen betalen 14 euro. Met een museumkaart of BGL kaart heb je gratis toegang. Wees zeker van een plaats en koop snel je online tickets, want vol=vol!

Aanvangstijden verhalenroute: 17.00, 18.00, 19.00 of 20.00 uur. Haal het deelnamebewijs minimaal 15 minuten vooraf bij de kassa. Koop snel online je ticket.

Programma

De verhalenroute duurt 45-60 minuten. Tijdens de verhalenroute maak je kennis met Anansi. Anansi verhalen gaan over hoe je met woorden en slimheid sterker kunt zijn dan je grootste tegenstander. Ontdek de wijsheden die in de verhalen verborgen zitten. Je krijgt wat van de verhalenvertellers mee en hiermee maak je in de sieradenwerkplaats jouw juweel van wijsheid.

Na afloop van de route kun je de rest van het museum bezoeken. Bezoek de tentoonstelling 'Sieraden – makers en dragers', die in de avond extra schittert. Speciaal voor kinderen is er een lantaarnwerkplaats in het buitenmuseum. Kruip dicht tegen elkaar aan bij de vuurkorf onder het genot van een kopje warme chocolademelk of glühwein en warme hapjes! Kortom een uitgebreid programma voor de hele familie. Kleed je warm aan en neem je eigen lichtje mee!

Het museum is tot uiterlijk 22:00 uur geopend. Postweg 6, 6571 CS Berg en Dal.

Vakkundig hoorspecialist Coppes Hoorzorg breidt zich uit in regio!

(foto: Joop Verstraaten) Foto: Joop Verstraaten

REGIO - Coppes Hoorzorg heeft er sinds 30 oktober een nieuw filiaal bij in het centrum van Gennep aan de Zandstraat 47, recht tegenover Bakkerij Bart. Na de verhuizing van Coppes Hoorzorg Groesbeek naar winkelcentrum Bellevue 2 en een uitbreiding met een serviceadres in Millingen aan de Rijn bleef de vraag naar meerdere locaties met specialistische hoorzorg toch nog bestaan.

Het team van Coppes Hoorzorg telt inmiddels vier gediplomeerde audiciens die op beide locaties (Groesbeek en Gennep) van dinsdag tot en met zaterdag voor u klaar staan om u uitgebreid te informeren over de nieuwste hooroplossingen. U kunt bij hen terecht met zowel eenvoudige als complexe hoorproblemen. Maar ook voor een goede gehoorbescherming op maat.

Twijfelt u aan uw gehoor? Dan is een hoortest met het daarbij behorende advies altijd gratis bij Coppes Hoorzorg. En maakt u uiteindelijk samen met de audicien de keuze van een hoortoestel? Dan bieden wij u altijd de mogelijkheid om deze in een proefperiode vrijblijvend uit te proberen!

Wilt u meer weten of nieuwe hoortoestellen uitproberen? De audiciens van Coppes Hoorzorg zoeken graag samen met u naar de beste hooroplossing waarmee u weer enkele jaren optimaal geholpen bent! Neem vrijblijvend contact met ons op via: 024 8445599 (voor locatie Groesbeek en Millingen aan de Rijn), 0485 216291 (voor locatie Gennep) of breng een bezoekje aan onze website: www.coppeshoorzorg.nl.

30 / 32

28 december, kijk en zie,
ik geef 't zelf al aan
dan word ik drie.
proficiat Nele, van de hele familie

Deze kanjer is 18 december
18 jaar geworden!
Van harte Gefeliciteerd Denny!
Liefs, Papa, Mama, Tessa
en Fenna xxx

Maandag 24 december zijn
Opa en Oma
50 jaar getrouwd.
Gefeliciteerd
Mike, Bryan, Romy en Nicky

Hoera, onze Prinses Lena wordt
21 december al weer 7 jaar.
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag met heel veel kadootjes en heel veel kusjes van
Oma Rina en Opa Hans xxxxxx

Gefeliciteerd Sven met je
4de verjaardag op 2de Kerstdag,
veel plezier op de grote school.

Kusjes/knuffel
opa Charlie oma Yolanda

Onze lieve en stoere kleindochter is alweer twaalf jaar.
Wat zijn wij trots
op je, gefeliciteerd. opa Theo en oma Dinie.

Deze jonge meid...
wordt op 19 december 40 jaar!

Van harte gefeliciteerd.

Joop,
Hartelijk gefeliciteerd met jou verjaardag. En ga nu genieten van je welverdiende Vut.
Lieve groetjes uit Bemmel

24 december wordt dit 'jonge broekie'
alweer bijna een 'ouwe sok'
Adam, gefeliciteerd met je 30ste verjaardag!
De hele familie

Hiep, Hiep, Hoera!
19 december wordt onze lieve mama 40 jaar!

Veel liefs,
Bram en Tom

Onze Pa en Opa word 74 jaar
Van harte gefeliciteerd
Liefs van
Thea
Maickel Bep en Kevin

Parochie Groesbeek

Overleden: Hendrina Gerarda Odilia van Rens-Kamps; Helene Gertruda Thijssen-Lamers

Kerstvieringen Cosmas en Damianus

Maandag 24 december 18.30 uur Gezinsviering m.m.v. Jeugdkoor Mikado

Misintenties: Geert Hopmans en Thea Hopmans-de Valk de echtg. Wim Hopmans en Marlies Hopmans-Teuwsen de echtg. en Suzanne Hopmans; Jan van Dam en fam. Van Dam-Rikken; Paula Kuijltjes-Janssen, overleden familieleden Kuijltjes en Janssen, Ger Kramer, Jan Poelen; Truus Jacobs-v.d. Logt; Swen Hijmans, Opa en Oma Hijmans, Opa Kersten en naaste familieleden; Jan Peters en Pauline Peters-Cillessen de echtg. van kinderen, Wilma Jacobs-Nillessen, Wim Nillessen, Lucy Nillessen-Willems;

Maandag 24 december 20.30 uur m.m.v. KK St. Caecilia

Misintenties: Hendrik Jacobs, Francisca Juliana Jacobs-Evers, Willie Jacobs, Frederico Desiderio Curie, Maria Justina Curie-Nicasia, George Zacarias Balentia; Petrus Theodorus Langeveldt en Wilhelmina Antonetta Langeveldt-Derks en Jacqus Bleize; Gert Jan de Leeuw, Elisabeth Janssen-Fleuren en Paul Janssen, Bertus Thijssen en Cisca Thijssen-Peters en broer Bert; Theodorus van Duynhoven, Cornelis Verriet en Catharina Verriet-Binnenheij; Lambertus Toonen en Maria Thoonen-Thomassen; Lambertus Thijssen, Johannes Wijers en Petronella van Emmerloot-Wijers, nms echtg. kinderen en kleinkinderen; Wim Lamers en Jo Lamers-Albers, Nellie, Ria en Bert en Wilma

Dinsdag 25 december 10.00 uur m.m.v. KK St. Caecilia/ged. Fanfare

Misintenties: Theodorus van Doorn en Mina van Doorn-Heimans de echtg, Willem Lenssen en Mina Lenssen-Bögels de echtg., Gerrit van Elst en Annie van Elst-Lenssen de echtg., Jan Lenssen en Inne Lenssen-Hopmans de echtg., Willem Stekhuizen en Annie Stekhuizen-van Doorn de echtg.; Albert Rutten en Raden Soekinem de echtg., José, Paul, Waldie en Mike van Vugt, overled.familieleden Rutten, overled.familieleden van Vugt; Piet v.d. Bergh, Anna v.d. Bergh-Thijssen, Leo v.d. Bergh, Ria v.d. Bergh-van Loon; Theo Vissers en echtg. Annie Vissers-Cillessen, Piet Langeveld en Marie Langeveld-Janssen de echtg., Harry Teunissen, Leo Saedt en Grietje Saedt de echtg., en zoon Henk Saedt; Jan Vissers van de Nieuweweg; Wim Wijers en Grietje Wijers-Wijnhoven, Leonardus Wijnhoven en echtg.;

Woensdag 26 december 10.00 uur m.m.v. Cantors

Misintenties:Christiaan Andreas Poelen en Maria Anna Poelen-Pouwels; Gerardus Eikholt, Wilhelmina Eikholt-Peters vw jaargetijde en Ria de dochter en overleden familie; Wim Wijnhoven vw sterfdag

Kerstvieringen Goddelijk Hart – Horst

Maandag 24 december 19.00 uur m.m.v. m.m.v. KK Horst Sion Breedeweg

Misintenties: Bernardus Kosman en Wilhelmina Spithoven-Kosman; Siem Straatman, overled. Fam. Straatman en fam. Ebbers en Marco; Henny Arts-Sluis, Henk Arts uit Malden; Gerrit Ebbers, overled. ouders en schoonouders en familie; Jan en Herbert Peters, Overleden familie Dahm-Faassen, Overleden familie Peters-v.d. Logt; Bartholomeus Peters en Theodora Theunissen en overled. Familieleden; Antonius Theunissen en Catharina Urselman en overige fam. Leden; Wim Peters en Riek Peters-Eikholt namens kinderen en kleinkinderen; Hendrikus

Eikholt en Marie Eikholt -Janssen en overleden fam.leden Eikholt; Johannes Peters en Johanna Peters-Smits en overige fam.leden Peters; Henk Janssen; Jaap Wijers en Bertha van Grinsven de echtgenote, Jan de zoon, Jan de schoonzoon en Luc de kleinzoon; Piet Bekkers en Lena Bekkers – Klaassen de echtgenote; Overledenen familie Klaassen; 0verledenen familie Bekkers; Bart Lamers en Dela Lamers – De Klein de echtgenote; Overledenen familie Lamers; Overledenen familie De Klein; Fam. Spaan en echtg., Fam. Bögels, Netty Bögels-Thijssen, Tiny Bögels-Derks; Willem Sluis, Gertruida Lamers de echtg. en Wim de zoon;

Zondag 25 december 10.00 uur Peuter en Kleuterviering

Kerstvieringen St. Antonius-Breedeweg

Maandag 24 december: 21.00 uur. Kerstnachtmis m.m.v. Jubilato Deo

Misintenties: Wijnand Wijers, Petronella Janssen de echtgenote en dochter Maria.

Voor de familie Wijers, familie Lippe, zuster en broer Janssen, familie Kersten, familie Albers, familie de Haan en familie Tissers; Overleden ouders Paul Janssen, Catharina Janssen Lamers de echtgenote en dochter Ria.

Dinsdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis.

9.30 uur: Eucharistieviering met kerkkoor Horst-Sion-Breedeweg.

Misintenties: Voor Heinz Derksen, Wim Thijssen en Annie Hubbers, voor overleden familieleden Derksen en Wijers, Gerardus Hubbers en Allegonda Schaap; Gerardus en Elisabeth Kuijpers, hun dochters Monique, Marijke en Marietje en hun schoonzonen Wim Liebers en Johan Wiendels; Voor pastoor Gerard Thüring; Voor pastoor Van den Heuvel.

Woensdag 26 december. In Breedeweg geen viering

Vredesviering op Nieuwjaarsmorgen

Op dinsdag 1 januari a.s. is er om 11.00 uur een Vredesviering in de protestantse Kerk vanuit

de Werkgroep Vredesinitiatieven, de Parochie Groesbeek, de Protestantse Gemeente en de Bahaï-gemeenschap. Het thema is: "Op de erfgrens", over het verlangen naar een vreedzame toekomst en de noodzaak om die weg met elkaar te gaan. Burgemeester Slinkmann zal de viering openen met een toespraak.

Na de viering kunt u onder het genot van koffie of thee elkaar ontmoeten en elkaar het goede toewensen voor het nieuwe jaar

Kerstavond protestantse kerk Groesbeek Engel in de nacht

GROESBEEK - Op kerstavond is er om 21.30 uur een viering in de sfeervolle protestantse kerk, Kerkstraat 18 in Groesbeek.

Het Nijmeegs Vocaal Ensemble ‘Stemmen van Licht’ onder begeleiding van Hans Meek zingen mooie kerstliederen. Het thema van de kerstnachtviering is: Engel in de nacht. Met gedichten, lichten, zang, muziek, teksten en gebeden, vieren we de geboorte van Jezus. Zijn komst is aangekondigd door engelen in de donkere nacht op het veld. Naast de liederen die door het Vocaal Ensemble gezongen worden, is er ook samenzang van bekende kerstliederen met begeleiding van Arie Hogendoorn op het orgel. De voorgangster is da. Janneke Ruijs. Iedereen is welkom.

Inwoners gevraagd om mening over vuurwerk

BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal vraagt haar inwoners om hun mening over het afsteken van vuurwerk. Vanaf 15 december tot en met 15 januari kunnen zij hun mening geven via een enquête.


De enquête is in te vullen via de website van de gemeente of via facebook, of twitteraccount van de gemeente. Vanaf 15 december is de enquête ook in te vullen in Hét GemeenteNieuws. De resultaten van het onderzoek worden later door de gemeenteraad gebruikt om een besluit te nemen over bijvoorbeeld het wel / niet aanwijzen van vuurwerkvrije zones bij de jaarwisseling 2019 /2020 (en eventueel daarna).