GN NederBetuwe-Rhenen

27 mei 2020

GN NederBetuwe-Rhenen 27 mei 2020


80 kopjes soep als steuntje in de rug

OCHTEN - Dorpshuis Ochten, Welzijn Rivierstroom en lokale partners startten een actie om mensen die thuis zitten een steuntje in de rug te geven. Door het bezorgen van kleine attenties bij mensen thuis.


“Ook al is het Dorpshuis Ochten gesloten, we vinden het fijn dat we op deze manier toch iets kunnen betekenen voor mensen”, aldus vrijwilligers Jolanda, Geur en Carolien.


Op 20 mei startten vrijwilligers met het uitdelen van liefst 80 kopjes zelfgemaakte soep aan huis. Uiteraard houden ze zich aan de RIVM-voorschriften. De komende tijd zorgen ze voor een kaartje, een quiz, een plantje en kunnen mensen hen bellen voor een praatje.


De actie is een lokale samenwerking van het Dorpshuis Ochten met partners als de Zonnebloem, Huis van Ochten, SWAN Welzijn, Welgaard, Wereldkeuken Ochten en Welzijn Rivierstroom.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met anneliekesteenbergen@welzijnrivierstroom.nl of bel Welzijn Rivierstroom 0344-602337 www.welzijnrivierstroom.nl


80 kopjes soep als steuntje in de rug


OCHTEN - Dorpshuis Ochten, Welzijn Rivierstroom en lokale partners startten een actie om mensen die thuis zitten een steuntje in de rug te geven. Door het bezorgen van kleine attenties bij mensen thuis.


“Ook al is het Dorpshuis Ochten gesloten, we vinden het fijn dat we op deze manier toch iets kunnen betekenen voor mensen”, aldus vrijwilligers Jolanda, Geur en Carolien.


Op 20 mei startten vrijwilligers met het uitdelen van liefst 80 kopjes zelfgemaakte soep aan huis. Uiteraard houden ze zich aan de RIVM-voorschriften. De komende tijd zorgen ze voor een kaartje, een quiz, een plantje en kunnen mensen hen bellen voor een praatje.


De actie is een lokale samenwerking van het Dorpshuis Ochten met partners als de Zonnebloem, Huis van Ochten, SWAN Welzijn, Welgaard, Wereldkeuken Ochten en Welzijn Rivierstroom.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met anneliekesteenbergen@welzijnrivierstroom.nl of bel Welzijn Rivierstroom 0344-602337 www.welzijnrivierstroom.nl

Een Ochtense beauty!

9 mei. De imponerende gele-ring-vogel in de Buitenpolder bij Ochten. (foto: Henk van der Kooij)

OCHTEN - Gaat u weer mee naar de Buitenpolder bij Ochten. Eind maart waren daar drie Kleine Plevieren aanwezig en tot op de huidige dag zijn ze daar te zien.


Door Henk van der Kooij


Ik geef toe, je ziet deze schepsels met een lengte van 16-18 cm (een merel is anderhalf keer zo groot!) gauw over het hoofd. En weet u wat ik nooit had gedacht? Dat deze prachtige vogel hier zou broeden. En toch is het zo. Op 4 mei vond ik een nest met drie eieren. Verrassend. Kijkt u eens naar de foto. Wat een beauty: de volwassen vogel draagt een combinatie van opvallend gele oogrand, veel afwisselend zwart en wit op kop, nek en hals en een zwarte das. Kortom een bonte vogel. Vooral de gele oogring boeit. Wat een blik. Het is een mannetje gezien de zwarte oorstreep.


De laatste maanden is de waterstand in de Waal en uiterwaardenplassen door de droogte fors gedaald. Hierdoor is er een brede kale, onbegroeide oever vrijgekomen waarop altijd wel vogels te zien zijn die hier voedsel zoeken. Zo ook de Kleine Plevier. Kleine Plevieren zijn oogjagers – net zoals de Kievit –en jagen op de grond voornamelijk op insecten. Soms ook in ondiep water. De soort is een schaarse broedvogel in Nederland. Mogelijk zijn er in ons land momenteel zo’n 1500 broedparen. De soort is een zomergast en overwintert in Afrika. Geweldig dat deze gele-ring-vogel ook bij Ochten te zien is. Ik keek en kijk mijn ogen uit!

Gymvereniging Excelsior Achterberg beweegt buiten

ACHTERBERG - "Wat zijn we blij dat onze leden weer mogen sporten, na een hele lange periode thuis."


"De leden van onze vereniging zijn gewend om grotendeels binnen te sporten maar dat mag helaas nog niet. Via de gemeente hebben we de voetbalkooi in Achterberg toegewezen gekregen.

De freerunners kunnen hun energie kwijt op de trimbaan. Turnen en springen met aangepast materiaal, maar wat zijn de leden blij om weer te komen en elkaar te zien. Wij als vereniging hopen als het weer meewerkt zo door te sporten tot de vakantie en hopen na de vakantie weer naar de zaal te kunnen. Tot die tijd volgen volgen de volwassenen leden de lessen online en dus de jeugdleden buiten."

Zorggroep Charim start weer met dagopvang in Rhenen

RHENEN - Deelnemers aan de dagopvang bij Zorggroep Charim, kunnen binnenkort weer terecht bij locatie De Tollekamp. De vraag naar de herstart van de dagopvang neemt met de dag toe. Daarnaast heeft ook de Gemeente Rhenen een beroep op Charim gedaan om de Dagopvang op een veilige manier op te starten.


Het gaat om een aangepaste vorm van dagbesteding voor kwetsbare ouderen die nog thuis wonen. Rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM wordt de opvang gefaseerd opgestart in een geïsoleerde omgeving.

‘Het is van belang om weer te starten met de dagopvang voor kwetsbare ouderen, omdat het voor veel bezoekers een cruciale voorziening is, juist in deze tijd van de coronacrisis. Daarmee willen we eenzaamheid en fysieke terugval waar mogelijk tegen gaan,’ aldus Marlies Bochane, manager Welzijn.


Dagopvang in aangepaste vorm

De dagbesteding is aangepast op de mogelijkheden van De Tollekamp en de behoeften van de deelnemers. Hierbij staat de veiligheid van de deelnemers en medewerkers voorop. Zo zullen de deelnemers in kleinere groepen samen komen in een geïsoleerde ruimte, waar 1,5 meter afstand tussen bezoekers mogelijk is. Niet iedereen kan dus meteen starten met de dagopvang of even vaak aan de opvang deelnemen, zoals ze dat gewend waren. Bij ouderen met een verhoogd risico op corona als gevolg van fysieke kwetsbaarheid, maken de medewerkers van de dagopvang de afweging tussen het risico op besmetting en de nadelige gevolgen van het niet kunnen komen naar de dagopvang. Dit wordt altijd in overleg gedaan met de cliënt, zijn/haar naasten, de mantelzorger of de wettelijk vertegenwoordiger.


Veiligheid van de locatiebewoners

Bij de getroffen maatregelen is rekening gehouden met de veiligheid van de bewoners van De Tollekamp, die tot op heden geen visite mogen ontvangen. De dagopvang wordt enkel aangeboden in een geïsoleerde omgeving met eigen voorzieningen. Zo maken de bezoekers gebruik van een eigen in- en uitgang, direct bij de dagopvang en beschikken ze over eigen sanitair. Toegang tot het pand van de locatiebewoners is dus niet nodig. De bezoekers en medewerkers van de dagopvang kunnen hierdoor op geen enkele wijze in contact komen met de bewoners van De Tollekamp. Voor hen is een eigen programma aan activiteiten samengesteld.

Meer informatie
Voor vragen over de dagopvang bij De Tollekamp kan men contact opnemen met de klantenservice via 0800 0711 of een kijkje nemen op www.zorggroepcharim.nl.

Vind jij het lastig 'n ander om hulp te vragen?

NEDER-BETUWE - Vind jij het lastig om een ander om hulp te vragen? Je bent niet de enige. Het zit in de mens om zelf je boontjes te willen doppen. Om hulp vragen hoort daar niet bij, dan voelen we ons bezwaard. Dat is helemaal niet nodig. Het inschakelen van hulp is een bewijs van verantwoordelijkheid nemen voor je eigen welzijn. Dat is juíst zelfredzaamheid. Bovendien blijkt uit verschillende onderzoeken dat mensen graag anderen helpen.


Juist in deze spannende, rare tijd van corona zien we dat veel mensen spontaan hulp aanbieden. Maar hoe zit het met mensen die wel een beetje hulp kunnen gebruiken? Durven die om hulp te vragen? Kennen we ze wel?

De neiging is groot om de vraag “Hoe gaat het?” te beantwoorden met “Het gaat wel”. Wie eerlijk zegt dat het even niet zo lekker gaat, geeft anderen de kans om hulp aan te bieden. Krijg je die hulp aangeboden, maak dan je hulpvraag concreet: “Ik heb melk nodig, maar kan zelf niet naar de supermarkt” of “Ik wil graag meer contact, via een praatje aan de deur of telefoontje”.

Net als hulp vragen is het aanbieden ervan ook niet altijd even vanzelfsprekend. Hoe attent het ook lijkt om te zeggen: “Je kunt me altijd bellen”, de kans is groot dat die telefoon niet overgaat. Wie echt iemand wil steunen, kan het beste goed luisteren en vragen “Wat heb je nodig?”. Bel eens aan of stop een briefje in de brievenbus bij die buur waarvan je weet dat hij zijn huis niet uit kan of durft.

"Kun je wel wat hulp gebruiken? Durf te vragen, wij staan voor je klaar! Kijk op www.welzijnrivierstroom.nl stuur een e-mail info@welzijnrivierstroom.nl of bel 0344 602337."

Digitale bewonersavond

RHENEN - De afgelopen maanden helpen we elkaar waar nodig. Zo zijn er inwoners die elke week de boodschappen voor hun buren doen. Er worden met gepaste afstand ludieke activiteiten georganiseerd in de buurt.


Een mooi voorbeeld hiervan was de galerijquiz op de Valleiweg. Via verschillende buurtapps houden inwoners elkaar op de hoogte voor hulp in de buurt. Vanuit Welzijn Rivierstroom houden we graag contact met wijkbewoners om te weten hoe het gaat in de buurten en welke vragen en behoeften er zijn. Daarom organiseren we een derde digitale bewonersavond op woensdag 27 mei. Zodat we samen hulp in de buurt zo goed mogelijk kunnen organiseren.


Vind je het leuk om samen te sparren over hulp in de buurt? Heb je hulp nodig bij jouw initiatief of wil je tips uitwisselen met andere buurtbewoners? Meld je dan aan voor de tweede digitale bewonersavond. Deze vindt plaats op woensdag 27 mei van 19.30 tot 20.30 uur vanuit je eigen huiskamer. We gebruiken hierbij het online platform Zoom. Hiervoor heb je een smartphone, tablet, laptop of pc met microfoon en camera nodig. Bij aanmelding krijg je van ons een digitale link met instructie doorgestuurd om deel te nemen.

Aanmelden kan bij Marjolein Siebelink via marjoleinsiebelink@welzijnrivierstroom.nl of 06 19426967 (telefonisch of via WhatsApp). Kun je niet deelnemen en wil je graag sparren over jouw buurtinitiatief? Neem dan contact op via de bovenstaande gegevens.

Zwemvereniging De Blauwe Schuur hervat trainingen

De eerste zwemtraining sinds maanden. (foto: De Blauwe Schuur)

RHENEN - Leden van zwemvereniging De Blauwe Schuur uit Rhenen mochten op 20 mei voor het eerst in ruim twee maanden het water in. In zwembad 't Gastland werden de eerste trainingen sinds het uitbreken van de coronacrisis afgewerkt.


'Het was weer even wennen, maar iedereen had er veel zin', vertelt bestuurslid Paul van Daalen. 'Zwemmmen was de voorbije weken vanwege de sluiting van zwembaden niet mogelijk. We zijn blij dat we het water weer in kunnen.' Voor de oudere zwemmers wordt een aangepast trainingsprogramma aangeboden. Deze groep houdt niet alleen op de kant, maar ook in het zwembassin minstens anderhalve meter afstand van elkaar. Zwemmers tot en met 12 jaar krijgen zoveel mogelijk hun reguliere trainingsprogramma aangeboden.

Betsie van Tintelen zestig jaar bij het Hervormd Kerkkoor Hien-Dodewaard

Betsie van Tintelen links. (foto: Ans van Tintelen)

DODEWAARD - Betsie van Tintelen-Verschoor is op 19 mei 1960 lid geworden van het Hervormd Kerkkoor Hien-Dodewaard.


Op dinsdag 19 mei 2020 zong het bestuur van voornoemd koor een speciaal gemaakt lied in de tuin bij de nietsvermoedende jubilaris. Dit alles uiteraard met gepaste afstand. Zo'n zestigjarig jubileum is tenslotte een mijlpaal!

De 85-jarige jubilaris werd verwend met een mooie bos bloemen, een oorkonde en een mooi present. Helaas repeteert het kerkkoor in deze coronatijd niet. De dirigent en de leden missen de contacten en het zingen heel erg.

Drie maanden sporten voor 25 euro!

De tennisbanen liggen er na groot onderhoud weer tip top bij! (foto: Kees de Jongh)

KESTEREN - Eindelijk is het zover, we mogen weer tennissen op de tennisbanen bij TV De Kersenplukkers in Kesteren!


De tennisbanen liggen er na groot onderhoud weer tip top bij!( foto: Kees de Jongh) Kees de Jongh

"We konden vorige week al starten met tennislessen, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Maar nu kan iedereen weer genieten van een sportief potje tennis! En daarom komen wij met een mooi tennisaanbod voor de zomermaanden. Voor 25 euro bieden wij een zomerlidmaatschap voor drie maanden aan waarmee je onbeperkt kan tennissen op onze mooie kunstgrasbanen. Deze liggen er na groot onderhoud weer tip top bij. Voor beginners is er de mogelijkheid om een paar tennislessen bij te boeken om er lekker in te komen. Dus pak de sportschoenen en meld je per mail of voor meer info aan bij secretariaatkersenplukkers@gmail.com of kom vrijdag 29 mei tussen 19.00 en 20.00 uur naar de tennisbanen aan de Joost van de Vondelstraat 36a in Kesteren."

Aardbeien Drive-in/ Take away Dodewaard

DODEWAARD - "De afgelopen weken hebben we gevochten als stichting om ons hoofd boven water te houden. Geen lessen, geen subsidies, maar de kosten gaan gewoon door. We gaan door zwaar weer. Daarom is het tijd voor actie!"


Zaterdag 30 mei organiseert stichting Stal Ziggy aan de Gesperdensestraat in Dodewaard van 10.00 tot 19.00 uur een Aardbeien Drive- in / Take away. "U kunt vooraf bestellen via onze facebookpagina stichting Stal Ziggy. Hier is ook ons assortiment op te zien. Dit om een lange wachttijd te voorkomen. Tevens kunt u hier een plekje reserveren in onze drive-in.

De opbrengst van de Drive-in/ Take away is bestemd voor onze stichting. Wij organiseren paardrijlessen voor kinderen en volwassenen met en zonder beperking."

Het 'nieuwe' café bij Tante

ELST - De verplichte sluiting van de horeca afgelopen weken heeft Ineke en Peter de kans gegeven hun café bij Tante een volledig nieuw jasje te geven. Flink geschilderd, behangen en gepoetst. Ook nieuw is dat café bij Tante op vaste tijden open zal gaan.


De huidige maatregelen verbieden voorlopig nog feesten en bijeenkomsten, juist datgene wat café bij tante als kernactiviteit had. Vandaar een nieuwe koers.

Wat kun je dan verwachten: ruim en zonnig terras, gezellig café met nog steeds die ongedwongen sfeer, aandacht voor speciaal bier onder andere uit eigen brouwerij, hapjes en regelmatig een activiteit.

De kick-off is maandag 1 juni (tweede pinksterdag) vanaf 12.00 uur. Iedereen is welkom, vol = vol waarbij de RIVM regels gehanteerd worden. Maximaal dertig personen binnen, tweetallen en gezinsleden mogen bij elkaar zitten, anderen houden 1,5 meter afstand.

Openingstijden in juni: Woensdag en donderdag 19.00 – 24.00 uur; Vrijdag, zaterdag en zondag 15.00 – 24.00 uur. "We hopen jullie snel een keer te verwelkomen in ons café op de Stationsstraat 5 in Elst."

Nieuws insturen?


NEDERBETUWE - Wilt u ook graag iets onder de aandacht brengen in uw regio? Dat kan! Uw bericht stuurt u heel eenvoudig in via onze website: www.gemeentenieuwsonline.nl

Klik op regio Nederbetuwe en op Nieuws insturen', de rest wijst zich vanzelf. Bij vragen belt u: 0481-464770. We helpen u graag verder.

7 / 14

8 / 14

9 / 14

Een hart onder de riem voor inwoners van Opheusden en Kesteren

NEDER-BETUWE - Er zijn 200 bloemetjes verspreid onder inwoners in Opheusden en Kesteren. Dit initiatief is genomen door een student van de Hogeschool Ede en de familie Crum uit Opheusden, ze zetten zich graag in voor anderen.


Dit gebaar werd enorm gewaardeerd, mensen waren ontroerd en reageerden enthousiast. ‘Wat fijn dat de gemeente aan ons denkt!’ en ‘Een hart onder de riem in deze tijd is van harte welkom.’

De initiatiefnemers zeggen: ‘Dit geluid hoorden we vaak en we vinden het geweldig dat het zo gewaardeerd werd.’ Dank was er voor het initiatief en de enthousiasme van de bewoners!

Ook uw bericht in de krant?

NEDER-BETUWE - Stuur uw bericht in via onze website: www.gemeentenieuwsonline.nl.


Klik bovenaan eerst op de regio waarover uw bericht gaat. Alleen voor die regio stuurt u het in. Als u uw bericht ook graag in andere regio's geplaatst wilt hebben, kunt u dit aangeven bij 'Opmerkingen'. Vervolgens klikt u rechts bovenaan op de tekst: 'Nieuws insturen'. Een poster of flyer hoeft u niet bij te voegen, want die wordt niet geplaatst. Een (rechtenvrije) foto uiteraard wel. Vragen? Bel: 0481-464770

Lego-maquette te zien in Huis van de Gemeente

Emma en Johanna Hulsman bij hun Lego-creatie van de Grebbeberg. (foto: Marco Diepeveen)

RHENEN – Twee dagen hebben de Rhenense zusjes Hulsman erin gestoken. Het resultaat van hun bouwijver is een natuurgetrouwe kopie van de dodenherdenking op het Militair Ereveld Grebbeberg.


Op uitnodiging van stichting Slag om de Grebbeberg is de maquette tentoongesteld in het Huis van de Gemeente Rhenen.

Tot en met 27 juni (normaal Nederlandse Veteranendag) is het Lego-bouwwerk te bewonderen in de hal. Johanna en Emma bezoeken vrijwel altijd de dodenherdenking op de Grebbeberg. Omdat ze het zo jammer vinden dat de ceremonie dit jaar niet doorging vanwege corona, besloten ze om alles na te maken. De klokkentoren, de vaandelwacht, publiek, bloemen op de graven. Niets ontbreekt.

Rustig werken? Flexruimte te huur in Nannenberghuis

DODEWAARD - Zoveel mogelijk thuiswerken, het is nog steeds de regel om mee te helpen het coronavirus onder controle te krijgen. Maar soms is het thuis te druk voor een goede concentratie op je werk.


"Huur dan een 'flexwerkplek’ in het Nannenberghuis aan de Matensestraat 22a in Dodewaard. Hier kun je in je eentje rustig werken of met maximaal met vier personen op gepaste afstand van meer dan 1,5 meter met elkaar een overleg houden. Er is een beamer en airco aanwezig. Met parkeergelegenheid. Interesse? Kijk www.nannenberghuis.jouwweb.nl."

Rustig werken? Flexruimte te huur in Nannenberghuis


DODEWAARD - Zoveel mogelijk thuiswerken, het is nog steeds de regel om mee te helpen het coronavirus onder controle te krijgen. Maar soms is het thuis te druk voor een goede concentratie op je werk.


"Huur dan een 'flexwerkplek’ in het Nannenberghuis aan de Matensestraat 22a in Dodewaard. Hier kun je in je eentje rustig werken of met maximaal met vier personen op gepaste afstand van meer dan 1,5 meter met elkaar een overleg houden. Er is een beamer en airco aanwezig. Met parkeergelegenheid. Interesse? Kijk www.nannenberghuis.jouwweb.nl."

Ook uw bericht in de krant?


NEDER-BETUWE - Stuur uw bericht in via onze website: www.gemeentenieuwsonline.nl.


Klik bovenaan eerst op de regio waarover uw bericht gaat. Alleen voor die regio stuurt u het in. Als u uw bericht ook graag in andere regio's geplaatst wilt hebben, kunt u dit aangeven bij 'Opmerkingen'. Vervolgens klikt u rechts bovenaan op de tekst: 'Nieuws insturen'. Een poster of flyer hoeft u niet bij te voegen, want die wordt niet geplaatst. Een (rechtenvrije) foto uiteraard wel. Vragen? Bel: 0481-464770

13 / 14

Hoera! Onze lieve (schoon)moeder/oma RIA HAAG
wordt vandaag 80 jaar! Van harte gefeliciteerd.
Liefs Arthur, Marina, Dian en Daphne."

Gefeliciteerd met jullie
50-jarige huwelijk!
Liefs,
Karin, Marco, Mick, Kiki en Roza
Mirjam, Harold, Pepijn en Floor

Yessssss, Stan is geslaagd!

Trots op jou, en nu naar het MBO.

Gefeliciteerd en nu lekker even geen school.

X Papa Mama en Lieke

Deze jonge Automonteur
Fabio Jansen, is alweer 5 Jaar
geleden wordt 27 Mei 19 Jaar.

Gefeliciteerd en een dikke knuffel van Oma.

Onze Millie is geslaagd!
Hij heeft zijn Havo diploma in
the pocket.
Super trots zijn we op hem!
Mama en GJ

Deze lenige boomklimmer en onze
oudste kleinzoon werd op 22 mei
8 jaar .
Hartelijk gefeliciteerd Siem en een leuk nieuw jaar.

Liefs van Oma Jenny en Opa Joost

Lieve Puk, gefeliciteerd met je
9e verjaardag.
Fijne verjaardag met een dikke knuffel op afstand.
Opa, Oma,
Annabel, Jasper, Saar en Juul.
Xxx.

10 Jaar!
van harte Gefeliciteerd Ruben
van Opa ,Oma en Berry.

Hieperdepiep Hoera!
Livia wordt 5 jaar!
Liefs en kusjes van
papa, mama en Julian

2 Juni wordt deze prinses 40 jaar
Van Harte proficiat
pappa en mamma