GN Lingewaard

3 april 2019

GN Lingewaard 3 april 2019


Fleur Holleman Nederlands kampioen pony springen

(Foto: DigiShots Monique de Smit)

LINGEWAARD - Afgelopen zaterdag 23 maart werd in Ermelo het Nederlandskampioenschap indoor springen voor pony's gehouden. Fleur Holleman had zich hiervoor geselecteerd door op de Geldersekampioenschappen goed te presteren.

Ze had zich daar geselecteerd met twee pony's maar mocht er maar met één deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen. Ze koos voor haar pony Venery dew drop. Venery is een ervaren internationale pony van 14 jaar oud. De wedstrijd bestond uit twee manches op een hoogte van 1,20 m. Fleur was beide manche's foutloos en mocht als één van de zes overgebleven deelnemers meedoen aan de beslissende barrage.

(Foto: DigiShots Monique de Smit)
(Foto: DigiShots Monique de Smit)

Ze mocht als vijfde starten en voor haar was er pas één foutloos en die had een langzame tijd. Aan Fleur dus om snel te rijden zonder fouten. Dit lukte en met een zeer snelle tijd kwam Fleur over de finish. Na Fleur kwam er nog één ruiter. Deze pakte direct op hindernis 1 een balk en zo was Fleur Nederlands kampioen in de klasse D-ZZ.

Huissen en de strijd om de Reformatie

HUISSEN - Woensdag 10 april verzorgt de Historische Kring Huessen een lezing over de Reformatie in Huissen. De lezing begint om 20.30 uur en wordt gehouden in De Buitenpoort.

Tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige oorlog (1568-1848) werden de aanhangers van de nieuwe godsdienst in Gelderland door met name Spaanse troepen vervolgd. Om aan hun belagers te ontkomen vond een aantal van hen een veilig onderkomen in Huissen. Toen in de jaren '70 en '80 van de zestiende eeuw Gelderland Calvinistisch werd, waren het de katholieken die hun toevlucht zochten in het stadje. wat de gevolgen waren van telkens nieuwe geloofsvluchtelingen in Huissen zal tijdens de lezing worden besproken.

Het hertogdom Kleef werd vanaf 1592 geregeerd door hertog Johan Willem. Hij was voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan, maar door het onverwacht overlijden van zijn broer Karel Frederik werd hij hertog tegen wil en dank. Johan Willem was overtuigd katholiek en dus was er voor de aanhangers van het protestantisme weinig ruimte in zijn hertogdom. Wat dat betekende voor de eerste jaren van de protestantse gemeente in Huissen zal eveneens tijdens de lezing aan de orde komen.

Het paasvuur in Gendt

GENDT - Het jaarlijks paasvuur in Gendt. Op 21 april is het weer zover! Nieuw dit jaar is de: 'De Vlam van Gendt'. Hierbij huldigen we een dorpsgenoot die zich inzet voor de gemeenschap. Deze huldiging vindt plaats bij 'De Vlam' op het Julianaplein rond 19:00 uur. Om 19:15 uur vertrekt de optocht vanaf De Vlam naar de polder.                                                                                                                                                                                                                                                        

Op het terrein kunnen de kleintjes marshmallows roosteren bij de vuurkorven en er is een bakje koffie of warme chocomel in de tent verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding. "Wij ontvangen u graag zaterdag 20 april tussen 06:30 en 16:00 uur met uw snoeihout in de polder. Mocht hout brengen voor u niet mogelijk zijn, mail dan naar: paasvuur@rightdirectionmusic.nl of kijk op www.paasvuurgendt.nl voor meer informatie. Wij vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage."

De doorgaande weg is zondag vanaf 18:00 uur afgesloten. Bestemmingsverkeer kan alsnog via de kant van camping Waalstrand de polder in. "Indien u met de auto komt vragen wij u niet op de dijk te parkeren. Dit hindert de optocht en eventueel de hulpdiensten. Let op! Glaswerk en alcohol onder 18 is niet toegestaan op het terrein! Er wordt gecontroleerd!"

De Lentekriebels Angeren

ANGEREN - Dit jaar zal er weer De Lentekriebels worden georganiseerd en wel voor de 22e keer. Na dat in het jaar 2008 de volledige organisatie bij de ondernemersvereniging Angeren kwam te liggen is het kleine evenement inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Angeren en ver daar buiten.

Gezien de leeftijd, en de inspanningen die de Lentekriebels van de organisatoren eisten, hebben enkele deelnemers in samenspraak met de ondernemersvereniging vorig jaar besloten om een samenwerking aan te gaan om de voortgang van de Lentekriebels te waarborgen. Na een paar enthousiaste bijeenkomsten, en prachtig weer kunnen we terugkijken op een schitterende Lentekriebels 2018. De oud-gedienden van de ondernemersvereniging zijn de deelnemers ontzettend dankbaar en willen hun afscheid niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

De heren Hennie Helsen Toon Barten en Bert Bolder worden tijdens de opening op 6 april om 15.00 uur gehuldigd als blijk van dank. Het Koningschieten zal gelijk na de opening van start gaan met het eerste schot afgevuurd door burgemeester, mevrouw Schuurmans. De zeepkistenrace (het succesnummer van vorig jaar) krijgt een vervolg en start na de kerkdienst die dit jaar in de feesttent gehouden wordt. Op de braderie zijn weer van allerlei activiteiten door diverse verenigingen georganiseerd, te aanschouwen en te beluisteren dus genoeg redenen om een bezoekje te brengen aan Angeren dit weekend.

Lingewaard Natuurlijk maart

Roodhalsgans. (foto: Tomas Hekkers)

LINGEWAARD - Weidevogels zijn typerend voor het Nederlandse landschap. Toch hebben de weidevogels het moeilijk: afname van geschikt leefgebied is hierbij het voornaamste knelpunt. In de Ambtswaard hebben we graslanden die geschikt zijn voor deze weidevogels.

De boeren in dit gebied zijn hier merendeels verdwenen omdat het gebied vaak in het voorjaar nog erg nat is. Weidevogels, zoals de kievit, gele kwikstaart, graspieper, veldleeuwerik en tureluur kunnen hier broeden. Het broedseizoen start officieel op 15 maart, maar met wat mooie dagen in februari is het eerste kievitsei al gevonden op 28 februari in Friesland. Ondanks alle inspanningen van verschillende organisaties, vallen veel jonge weidevogels vaak ten prooi aan predatoren. Door het gebied opener te maken zijn er minder plekken waar deze predatoren zich schuil kunnen houden. Ook wordt er geprobeerd de vogels een rustig plekje te geven om te broeden, door het af te bakenen met schrikdraad.

Je kunt in dit gebied mooi fietsen en wandelen en van een afstand de vogels bekijken. Tussen de weidevogels en ganzen kun je zo ineens een zeldzame roodhalsgans treffen! Het struinpad dat langs de Ambtswaard loopt wordt tijdens het broedseizoen tijdelijk afgesloten en er is een aanlijnverplichting voor honden. Helaas denken hondeneigenaren dat het een mooi grasveld is waar hun hond overheen kan rennen. Dus, beste hondeneigenaren: houdt uw hond aan de lijn en geef de weidevogels rust om te broeden, ze hebben het al zo moeilijk.

Sandra Bak namens Stichting Lingewaard Natuurlijk

ReumaNederland haalt bijna 2100 euro op in Gendt

GENDT - ReumaNederland bedankt alle collectanten, comitéleden en inwoners van Gendt voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 18 tot en met 23 maart hebben zij met elkaar in totaal bijna 2100 euro opgehaald, de donaties via tikkie zijn hierin niet meegenomen.

Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren. Dit helpt het leven van tweemiljoen Nederlanders te verbeteren.

Meest voorkomende chronische ziekte
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Wist u dat één op negen Nederlanders kampt met een vorm van reuma, zoals artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma? Dagelijks krijgen zevenhonderd mensen de diagnose reuma. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Hoewel de kenmerken van reuma vaak onzichtbaar zijn, is de impact van de ziekte groot. Tweederde (69 procent) van reumapatiënten wordt dagelijks beperkt in zijn dagelijkse activiteiten door pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit.        

Steun van iedere Nederlander nodig 
Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om reuma de wereld uit te helpen. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft ReumaNederland ook voorlichting, ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we op voor de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg. Samen zetten we ons in voor een beter leven met reuma vandaag. Steunt u ons? Bankrekeningnr:NL84ABNA0249108046, Amsterdam. www.reumanederland.nl.

Wegwerkzaamheden roept vragen en bezorgdheid op

Ook de veilheid op rotonde is volgens wijkbewoners in het geding. (foto: Sjaak Veldkamp)

BEMMEL – Bij calamiteiten zitten bewoners van de Essenpas flink in de knel. Bewoners uiten hun bezorgdheid over de drukte op de enige ontsluitingsweg van hun wijk. Boosdoener zijn de werkzaamheden aan de provinciale weg tussen Gendt en Bemmel. Het PvdA-raadslid van den Bos heeft het college schriftelijke gevraagd om op zeer korte termijn met een oplossing te komen. Ook de veiligheid op en rond de rotonde vraagt aandacht.

Gedurende de spits is het in zowel de ochtend- als avonduren druk op toegangswegen tot de Papenstraat, stelt het raadslid in zijn brief. Het lijkt helemaal penibel voor de Bemmelse woonwijk Essenpas. "Daar de route via de Van Nispenlaan naar de rotonde de enige officiële uitrit is vanuit de Essenpas, is er voor bewoners ook geen alternatief mogelijk. Dit in combinatie met het vele fietsverkeer op zowel de Papenstraat als op de rotonde Van der Mondeweg/Van Nispenlaan, maakt dat er onveilige situaties dreigen te ontstaan."

Het raadslid deelt de bezorgdheid van bewoners. Voor de brandweer, ambulance en politie is er tijdens een drukke spits geen doorkomen aan. Hij vraagt zich af of de gemeente en provincie er alles aan gedaan hebben en doen om de onveiligheid voor fiets- en gemotoriseerd verkeer te voorkomen of te verminderen.

Van den Bos stelt voor om zolang de werkzaamheden aan de Van der Mondenweg voortduren om de Essenpas te ontsluiten via een verbinding tussen Hank en Dijkstraat. Maar ook dat roept weer een nieuw probleem op, weet het PvdA raadslid. "Wat kan het college aan maatregelen nemen om een mogelijke toename van sluipverkeer door de wijk te voorkomen of verminderen?"
Het college geeft desgevraagd geen reactie voordat de schriftelijke beantwoording er is. Wethouder Sluiter verwacht dat wegens het einde van de wegwerkzaamheden de verkeersproblematiek dan voorbij is.

Sponsorloop IKC De Doornick voor Care4tina

DOORNENBURG - Op dinsdag 9 april is op IKC De Doornick, Blauwe Hoek 40 in Doornenburg, de jaarlijks terugkerende sponsorloop. Vanaf 12.45 tot 14.25 uur rennen alle leerlingen van de school zoveel mogelijk gesponsorde rondjes.

Dit jaar staat de sponsorloop helemaal in teken van Care4tina. Deze stichting is een onafhankelijke organisatie die medische hulp verleent aan kinderen met schisis. Een medisch team bestaande uit onder andere een plastisch chirurg van Rijnstate Arnhem en een anesthesist van het Radboudumc uit Nijmegen, beiden met een assistent, zijn bereid gevonden om jaarlijks naar Xian in China af te reizen. Gedurende twee weken worden belangeloos kinderen geopereerd aan de schisis. Naast de leden van bestuur en dit medische team reizen twintig vrijwilligers mee naar Xian. De vrijwilligers betalen hun ticket en onkosten zelf. Alle giften die Care4tina ontvangt, worden ingezet waarvoor ze bedoeld zijn. Voor circa duizend euro kan er een kind geopereerd en nazorg krijgen. In de loop der jaren zijn vele kinderen door deze stichting van hun handicap verlost en krijgen zij meer kansen op een mooie toekomst.

Tijdens de vastenactie verdiepen de kinderen zich verder in deze stichting en kijken daarnaast ook naar het land waar deze stichting actief is: China. In de klassen gaan zij op zoek naar de cultuur, religie, gezondheidszorg en onderwijs in China. De leerlingen mogen ook een potje Sudocreme meebrengen, dit wordt in de klas verzameld. Hier is veel behoefte aan en wordt gebruikt bij de verzorging voor en na de operatie. Natuurlijk is het fijn als de kinderen aangemoedigd worden tijdens de sponsorloop.

Bingo!: het Lingewaards Mannenkoor

De bingobaas. (foto: Rinus Stellaard)

HUISSEN - Vanwege het 100-jarige bestaan van mannenzang in Huissen, voortgekomen uit de Roomsch Katholieke Mannenzangvereniging Sint-Caecilia, is 2019 een bewogen jaar.

Tegenwoordig heet het koor Lingewaards Mannenkoor en maken we met veertig zeer gemotiveerde mannen de meest mooie vierstemmige muziek. Onder leiding van Arno Vree wordt er iedere dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur stevig geoefend. Niet alleen op muziek en noten, maar ook op de juiste uitspraak van de diverse talen.

Zo'n honderdjarig feestje kost geld en daartoe heeft Rinus Stellaard aangeboden zijn kennis en kunde aan het koor aan te bieden en op vrijdagavond 5 april een bingo-avond te organiseren. Onder het motto: hoe meer zielen, hoe meer vreugd is iedereen welkom in het gemeenschapshuis van Huissen-Zand, in de vVan Wijkstraat vanaf 19:30 uur.

Verder staat er een spulletjesmarkt op de rol en komt de boekenmarkt er ook weer aan. "We houden je op de hoogte. Er komen ook kraampjes waar aspirant-leden zich op kunnen geven of om een keer proef- of mee te zingen. We zien je graag komen."

Luisterlezing: De Matthäus-Passion ontrafeld

Johann Sebastian Bach.

HUISSEN - Pasen komt er weer aan: dat betekent dat in diverse concertzalen de beroemde Matthäus-Passion van Bach wordt opgevoerd. Op woensdagmiddag 10 april om 14.00 uur kunnen bezoekers in Bibliotheek Huissen op een unieke manier luisteren naar dit prachtige muziekstuk.

Muziekliefhebber Stan de Kort wijst de luisteraars op de diepere lagen van deze aangrijpende compositie over het lijdensverhaal van Jezus. De muziek van de Matthäus-Passion is al prachtig en aangrijpend, maar Bach wist daar als geen ander diepere betekenissen in te vlechten. Stan de Kort vertelt bezoekers in Bibliotheek Huissen over extra lagen in de muziek, de symboliek, het geloof en de uitvoeringskunst. Een unieke kans om dit meesterwerk te doorgronden. De Matthäus-Passion zal nooit meer hetzelfde klinken.

Dit college in de Bibliotheek Huissen duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Bibliotheekleden en studenten betalen 2,50, overige bezoekers kopen een kaartje voor 4 euro. "Koop je kaartje vooraf in de bibliotheek of via https://www.obgz.nl/uni-lingewaard.html. Doe dit op tijd, want er is beperkt plaats."

Vogels spotten in de Klompenwaard

Roodborsttapuit. (foto: Herman Hendriks)

DOORNENBURG - We gaan op zondag 7 april weer vogels spotten met IVN RijnWaal onder leiding van Ben Brouwer.

Zijn we getuige van het eerste nest of zelfs al een met eieren? Mogelijk komen we al vroege zomergasten zoals de roodborsttapuit tegen. Maar ook is er kans op tureluurs, scholeksters, oeverlopers, aalscholvers, zomertaling en nog veel meer. Ook is er altijd kans op een ijsvogel of pijlstaart. De Klompenwaard is een prachtig wandelgebied tussen Rijn en Waal met een gevarieerd landschap en een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Vogels voelen zich daar dan ook helemaal thuis.

Vogelspotters. (foto: Herman Hendriks)

De excursie start op zondag 7 april om 08.00 uur. Het verzamelen is bij het toegangshek van Fort Pannerden, Waaldijk 1 in Doornenburg. Ben Brouwer is bereikbaar op 06 53927477. De deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Vergeet niet om waterdichte wandelschoenen of laarzen aan te trekken en vergeet vooral uw verrekijker niet!

Meer informatie over IVN RijnWaal staat op: www.ivn.nl/afdeling/rijnwaal. Over het gebied op https://www.ark.eu/gebieden/gelderse-poort/klompenwaard.

Sponsor bedankt

Heren 1 selectie Thetis Gendt met sponsor Guijt Verzekeringen. (foto: Wim Hollemans)

GENDT - Dit seizoen (2018-2019) maakt het eerste herenteam van zwem- en polovereniging Thetis uit Gendt op vele vlakken een professionaliseringsslag door.

Gerichtere trainingen, specifieke krachttrainingen en hulp van sportfysiotherapeut, tactiek en techniek clinics. Samen trainen met teams uit de regio, oefenwedstrijden; aan niets ontbreekt het de mannen van coach André Milder in het nastreven van het doel van het team en de vereniging: beter worden, als team groeien naar uiteindelijk een plek in de derde Klasse Bond.

Met dank aan sponsor Guijt, heeft Thetis Heren 1 ook op het gebied van uitstraling een professionaliseringsslag gemaakt. Dankzij de luxe waterpolo sporttassen die men hierboven op de foto ziet, kunnen de heren uit Gendt te allen tijde als volwaardige professionals voor de dag komen. Namens Thetis Heren 1, hartstikke bedankt!

Zonnebloem Doornenburg wil graag de boot in

DOORNENBURG - De Zonnebloem van Doornenburg zal dit jaar meedoen met de Rabobank clubkascampagne. Ook al omdat het dit jaar ons jubileumjaar is, we hebben dit jaar ons 25-jarig bestaan.

"We willen onze gasten een boottocht aanbieden en daar zit een prijskaartje aan vast. Door mee te doen aan deze clubkascampagne kan ieder lid van de Rabobank zijn stem uitbrengen. Elke stem is geld waard. Hoe meer stemmen hoe goedkoper onze bootreis wordt. Familie, vrienden en kennissen kunnen op de Zonnebloem Doornenburg stemmen. Er worden regelmatig mooie middagen georganiseerd voor onze gasten. Alle leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen en dit kan van maandag 15 tot zondag 25 april.

Rabobank Clubkascampagne Jouw stem is goud waard voor de Bemmelse Dweildag!

Word jij ook vrijwilliger bij de Bemmelse Dweildag? (foto: Anniek van de Berg)

BEMMEL - Van 14 - 28 april kun je als lid van de Rabobank Oost Betuwe je stem uitbrengen op een van de verenigingen die meedoen aan de Rabobank Clubkascampagne. Voor iedere stem ontvangt jouw favoriete vereniging een geldbedrag.

Op zondag 9 juni wordt de Bemmelse Dweildag voor de 33e keer georganiseerd. En al 33 jaar lang wordt dit belangeloos gedaan door ruim tweehonderd vrijwilligers. Wil je ook vrijwilliger worden? Neem dan contact op via info@bemmelsedweildag.nl.

Om het evenement jaarlijks te kunnen organiseren is de stichting Bemmelse Dweildag afhankelijk van sponsoren en donaties. Daarom hoopt de stichting dat iedereen die de Bemmelse Dweildag een warm hart toedraagt een stem wil uitbrengen op het vrolijkste dweilevenement van ons land. "Met het geldbedrag dat wordt opgehaald gaan we zoals altijd ons stinkende best doen om er een geweldig evenement van te maken voor jong en oud. Ben je geen lid maar wil je wel een bijdrage doen? Word dan voor 10 euro per jaar vriend van de Bemmelse Dweildag. Meer info staat op dweildag.nl/vrienden."

Elstenaar Arno Joosten verzorgt yoga in La bella Italia 'Hier genieten ze van dingen die echt belangrijk zijn'

Tekst: Hans Schmeinck

Vele Betuwenaren zijn de afgelopen decennia naar het buitenland vertrokken. In deze rubriek delen ze hun ervaringen. Deze week: Arno Joosten (60) uit Elst. Die met zijn toenmalige partner in 2005 een avontuur aanging in Italië. Na jaren van keihard werken woont hij er nog steeds en biedt yogaverwenweken aan bij het Gardameer. Parttime vergezeld door zijn huidige partner/echtgenote.

Ja, hij had een goede baan als directeur van een evenementenbedrijf in Rijswijk. Maar de in Elst geboren en getogen Arno Joosten wilde het avontuur aan gaan in het land waar hij verzot op was en nog steeds is; Italië. Met zijn toenmalige partner emigreerde Arno in 2005. ,,Vanwege de liefde voor het land en voor een nieuwe uitdaging.''

Op hun simpele maar alleszeggende advertentie -'Nederlands stel zoekt werk in Italië'- in een paar landelijke kranten kwamen veel reacties. ,,We kozen voor de leukste reactie en kwamen bij het Lago di Garda terecht. Achteraf de beste keuze ooit.'' En de uitdaging kwam er ondubbelzinnig; enkele jaren van keihard werken op een bungalowpark en een surfschool. ,,Ik had nog nooit op een plank gestaan, maar gaf surfers toch aanwijzingen en advies.''

Door hun werkzaamheden kregen ze kennis aan een hotelier en zijn familie. ,,Toen we door de bergen wandelden stuitten we op een gerestaureerd landhuis, dat verrassenderwijs leeg stond. We kwamen erachter dat dit landgoed met monumentale status een huurder zocht.'' En die werd gevonden in de Nederlanders.

Via de bevriende hotelier bieden ze in het landhuis yoga-verwenweken aan. ,,Mijn toenmalige partner was yoga-docente, vandaar. Yoga, de schoonheid van de natuur bij het Gardameer en de kwaliteit van de Italiaanse levensstijl, een mooiere combinatie was en is nog steeds nauwelijks denkbaar volgens mij.''

'Schippersfamilie'

Na de breuk met zijn partner runt Arno hun onderneming annex reisorganisatie (zie www.lacontessa.eu) tegenwoordig met Jana, waarmee hij inmiddels drie jaar getrouwd is. ,,Ik heb er drie prachtige dochters bij cadeau gekregen. Ik zie hen vooral zie in de vakanties. Jana zelf komt hier elke drie weken voor een aantal dagen. Tja, soms voelen wij ons net een schippersfamilie.''

Lang leve internet, want daardoor heeft het gezin dagelijks contact. ,,Door ons werk kan ik bovendien buiten het seizoen altijd voor een langere periode terug naar Nederland. We voelen ons vooral rijk en zeer bevoorrecht!''

Ook al omdat de yoga-verwenweken op landgoed Maso Michei vanaf minuut één tot nu een succes zijn gebleken. ,,Veel gasten keren jaarlijks terug, het mooiste compliment.''

In dertien jaar in 'de laars' had de Elstenaar nog nooit last van heimwee en hij verklapt zich inmiddels meer Italiaan dan Nederlander te voelen. ,,Het is een prachtig land waar we met open armen zijn ontvangen. De Italianen die wij kennen zijn, misschien wel beter dan wij Nederlanders, in staat om te leven bij de dag. Én te genieten van de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. En ze kunnen als het moet ook om zichzelf lachen. Wat mij betreft, niet onbelangrijk…''

Al mijmerend: ,,Er is veel meer mogelijk dan je soms denkt. Je leven wordt veel leuker wanneer je je talenten voluit benut en je doet wat je echt leuk en waardevol vindt. Dat hebben wij aan den lijve ondervonden. Ik wil hier met Jana heel oud worden.''


'Italianen kunnen ook om zichzelf lachen, niet onbelangrijk'

Huissense Fabio gekwalifeerd voor NK judo

Op nummer 3 Fabio Martens Raes (links). (foto: Bushi Arnhem)

HUISSEN - Zaterdag 16 maart werd in Ede het DK-judo gehouden voor de leeftijdsklasse onder de 15 jaar. Op dit DK kwalificeerden maar liefst negen judoka’s zich voor het Nederlands kampioenschap in Leek. Budovereniging Bushi Arnhem behaalde drie keer goud, drie keer zilver en drie keer brons.

Het DK is voor de judoka’s in de klasse tot 15 jaar een belangrijk piekmoment, omdat alle medaillewinnaars zich plaatsen voor het NK -15. Goud was er voor Faye Hensen (-48 kg), Janno Prins (-38 kg) en Marijn Jansen (-46 kg). Faye stond 9 maart nog op het NK -18, een leeftijdscategorie hoger. Janno was onoverwinnelijk met sterk en snel judo en Marijn wist met o.a. een erg sterke barai (voetveeg) de tegenstander overtuigend uit te schakelen.

Zilver was voor Yven Wehman (-55 kg), Anouk de Kruijff (-40 kg) en Louis Loozen (-46 kg). Alledrie lieten ze overtuigend judo zien maar grepen net naast de gouden plak doordat ze in de finale hun meerdere moesten erkennen in hun tegenstander.

Brons was er voor Nienke Dekker (-57 kg), Roan Wehman (-34 kg) en de Huissense Fabio Martens Raes (-42 kg). Nienke kwam voor het eerst uit in deze gewichtsklasse wat de moeilijkheidsgraad verhoogd. Roan mocht zich, als eerstejaars, meten met vaak twee jaar oudere jongens. Ook Fabio mocht zich met de besten van de regio meten en wist na een aantal spannende potten de bronzen plak mee te nemen.

Twan de Ruiter, Kai Knoppersen, Bruce van den Esschert en Anne-Lynn Schmitz verloren, ondanks zeer goed judo, om de bronzen medaille en werden uiteindelijk vijfde. Meer informatie over Bushi zie Facebook en https://info.bushiarnhem.nl/.

Stappen in stilte: voorjaarswandeling in Ressen

RESSEN - Elke twee maanden wordt er door Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling gehouden vanaf de kerk van Ressen (Kerkenhofstraat 3).


Tijdens deze bezinnende wandeling door het prachtige Betuwse land, staan we op gezette tijden stil bij iets wat de natuur ons laat zien of om te luisteren naar een inspirerende tekst. De eerstvolgende keer is in de vroege lente, op zaterdag 6 april. "We verzamelen om 9:30 uur in de kerk, beginnen met koffie en starten om 10:00 uur na een korte introductie en het aansteken van licht met de 7 kilometer lange wandeling.
Wie mee wil wandelen hoeft alleen maar te zorgen voor wandelschoenen en een broodje om tussen de middag na afloop te eten en/of te delen. Vooraf aanmelden is niet nodig."
Deze activiteit is georganiseerd door commissie Pleisterplaats Ressen. Meer informatie op te vragen via info@pleisterplaatsressen.nl.

Van 4 tot en met 10 april

HET HUIDIGE STERRENBEELD IS RAM. Qua gezondheid is de ram een taaie. Als ze al ziek zijn is dat van korte duur. Ze kunnen hoge koorts ontwikkelen. Een veel voorkomende 'kwaal' bij de ram is hoofdpijn. Dan kunnen ze óf hun energie niet kwijt, óf ze zijn juist te ver gegaan met hun energie. Wat wel veel voorkomt zijn kleine verwondingen door hun onhandige gedrag of hun gehaastheid.

RAM van 21 maart t/m 20 april
Tot en met zondag is het rustig in jouw leven. Probeer in die tijd energie op te sparen en uit te rusten. Na het weekend wacht jou namelijk een tamelijk zware klus. Dat zal alles van jou vergen! Hoogstwaarschijnlijk is het iets dat fysiek veel van je vraagt. Op dinsdag heb je emotioneel een dipje.

STIER van 21 april t/m 21 mei
Ze zeggen april doet wat ie wil'. Maar als het even kan ben jij buiten om te genieten van het vroege voorjaar met al zijn bloesems en vroege bloeiers. Werken in de tuin of op het balkon vind jij heerlijk. Volgende week dinsdag en woensdag zit je met je handen in het haar vanwege een relationele crisis.

TWEELINGEN van 22 mei t/m 21 juni
Komend weekend is het tijd voor serieuze gesprekken. Normaal hou jij het luchtig, maar nu even niet. Er moeten zaken besproken en afgesproken worden die écht bloedserieus zijn! Volgende week woensdag duik jij in een zeer interessant onderwerp dat je tot op de bodem wil uitzoeken.

KREEFT van 22 juni t/m22 juli
Aanstaande vrijdag is het nieuwe maan en is je gemoed een beetje bedrukt. Gelukkig gaat het op zaterdag alweer heel wat beter. Er kan zelfs een lachje af. Het is vaak 'Jantje lacht, Jantje huilt' bij de kreeften! Volgende week dinsdag ben je nogal fel maar dat heeft een meer dan duidelijke reden.

LEEUW van 23 juli t/m 22 augustus
Vrijdag voel je dat je meer dan toe bent aan het weekend. Gelukkig staan de planeten in het weekend gunstig om tot volledige ontspanning te komen. Verwen jezelf maar met bijvoorbeeld een geurig bad. Volgende week woensdag ontstaan er spanningen tussen jou en een autoritair persoon.

MAAGD van 23 augustus t/m 21 september
Tijdens het komende weekend neem jij de tijd om een verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Je wilt voorkomen dat er misverstanden ontstaan door elk woord goed af te wegen. Volgende week woensdag klap jij uit de school. Je deelt een intiem geheim van jezelf met anderen. Dat lucht op!

WEEGSCHAAL van 22 september t/m 22 oktober
Volgende week dinsdag zijn er helaas relationele spanningen. Zie 'relatie' daarbij zo ruim mogelijk. Maar de dag daarop haal jij de spanning uit de lucht door uitermate vriendelijk en misschien zelfs heel romantisch te zijn. Daarmee trek je de ander over een streep en is alles koek en ei.

SCHORPIOEN van 23 oktober t/m 21 november
Vrijdag zit jij een beetje opgesloten in jezelf. Neem in het weekend de tijd om je af te vragen waarom dit zo is. Maandag zit je beter in je vel maar zijn er klagende mensen om jou heen (collega's?). Volgende week woensdag heb je een heel goed gesprek dat heel veel gevoelens kan relativeren.

BOOGSCHUTTER van 22 november t/m 21 december
In het weekend is het tijd voor gezelligheid en familie. Je brengt fijne uurtjes met hun door gespekt met gesprekken over gezamenlijke herinneringen. Na het weekend wacht je een ommekeer. Maar daarbij moeten welkeuzes gemaakt worden. Helaas slaat daarbij bij jou de twijfel toe. Geen paniek!

STEENBOK van 22 december t/m 19 januari
Tijdens het komende weekend helpen gesprekken met vrienden of kennissen jou om bepaalde zaken te relativeren. Na het weekend moet je alles op alles zetten om bepaalde klussen op tijd af te ronden. Woensdag heb je een aanvaring met iemand die denkt dat hij voor jou beslissingen kan maken.

WATERMAN van 20 januari t/m 17 februari
Op zaterdag heb je een heel goed idee dat je op zondag tot op de details uitwerkt. Op maandag ga je ermee aan de slag maar merk je meteen dat dit niet meteen van een leien dakje gaat. Op dinsdag en woensdag erger jij je kapot aan het gebrek van hartelijkheid bij bepaalde mensen in jouw omgeving.

VISSEN van 18 februari t/m 20 maart
In het weekend voel jij je heel goed. Dat komt mede doordat jouw directe omgeving jou goed in beeld heeft. Ze houden meer dan rekening met je! En ze geven je de ruimte om dat te doen wat bij jou past. Volgende week woensdag ben je erg gevoelig maar is er wel iemand die heel lief voor je is.

Blije gezichten bij Cantilene Haalderen

Overhandiging waardecheque. (foto: Cantilene Haalderen)

HAALDEREN - Tijdens de repetitieavond op 19 maart van gemengde zangvereniging Cantilene in Haalderen werden de leden blij verrast door Stijn Kersten, bedrijfsleider van Coop Bemmel. Hij was speciaal naar Haalderen gekomen om de opbrengst van de statiegeldflessenactie ten gunste van Cantilene, die in het laatste kwartaal 2018 werd gehouden bij de CooP Bemmel, bekend te maken.


Er wordt een mooi bedrag van 286,10 euro overgemaakt op de rekening van het koor. Dat bedrag is een eerste begin om de financiering van het bijzondere jubileumconcert rond te krijgen. Op 12 december bestaat het koor 40 jaar. Ter ere van dat jubileum wordt op zondag 24 november een bijzonder concert gehouden.
Voor de pauze zal het koor de bezoeker leiden door 40 jaar Cantilene, met muziek uit allerlei genres, musical, klassiek, van alles wat. Na de pauze staat een waar spektakelstuk op het programma; het Gloria van Vivaldi! Tijdens dit werk wordt het koor muzikaal begeleid door een (semi)professioneel orkest.

Overhandiging waardecheque Cantilene Haalderen

"En u kunt daar als zanger of zangeres bij zijn! Als u altijd al hebt willen zingen maar niet precies wist waar; als het Gloria van Vivaldi u aanspreekt of gewoon omdat u graag zingt! Meldt u dan aan als nieuw lid bij ons koor." Voor meer informatie belt u met Bep Cornelissen, 06 27507051.

Vergadering Stichting Ouderen Doornenburg

DOORNENBURG - Stichting Ouderen Doornenburg houdt op dinsdag 9 april de jaarvergadering om 14.00 uur in het Ontmoetingscentrum van Doornenburg.

Op de agenda staat onder andere een bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Johan Tolkamp en Lydia Balk, het jaarverslag 2018 en het financieel verslag 2018.

Stichting Ouderen Doornenburg organiseert wekelijks activiteiten voor de 55-plussers in Doornenburg. Men kan vrijblijvend een kijkje komen nemen en/of aan proeflessen meedoen.

Koersbal: maandag 14.00 - 16.00 Ontmoetingscentrum D’burg

Instuif/soos: dinsdag 14.00 - 16.00 Ontmoetingscentrum D'burg

Nordic Walking: dinsdag 09.00 - 11.00 start bij Ontmoetingscentrum D’burg

Senioren in Balans: donderdag 10.30 - 11.30 Ontmoetingscentrum D’burg

Callanetics: donderdag 13.30 - 16.00 Ontmoetingscentrum D’burg

Jeu de Boules: dinsdag en donderdag 13.30 - 16.00 bij de tennisbanen in D’burg

Computercursus: neem contact op met Bibliotheek Gendt 024 3274911.

Voor vragen kan men bellen naar Bud Joosten 06 30069770, of e-mail naar budjoosten@gmail.com; Johan Tolkamp 06 10995095, of e-mail naar tolkampj@kpnmail.nl.

Pien Keijzers eerste 'mini-lid' Sint-Caecilia

Mini-lid Pien Keijzers met ouders Lisa en Wout en opa Bennie. (foto: Marcel Knuiman)

DOORNENBURG - Sint-Caecilia Doornenburg floreert en is volop in beweging! Met de inschrijving van het eerste ‘mini-lid’ Pien Keijzers legt de Doornenburgse muziekverenging de basis voor nieuwe toekomstplannen.                        

Pien is geboren op 31 oktober 2018 en mag zich het eerste ‘mini-lid’ van Sint-Caecilia noemen. Haar ouders Lisa en Wout Keijzers zijn net als opa Bennie Peters actief als slagwerkers bij de vereniging (zie foto).

Vanaf dit jaar is het mogelijk om uw kind vanaf de geboorte aan te melden als ‘mini-lid’ bij de Doornenburgse muziekvereniging. Bij opgave krijgt uw kind een welkomstpakket met een (speelgoed) instrument aangeboden. Voor 1,50 euro per maand is uw zoon of dochter ‘mini-lid’ en kan hij/zij deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Indien het kind een instrument wilt gaan bespelen wordt het tot 16 jaar een aspirant-lid.

"Wilt u uw zoon of dochter ook aanmelden als mini-lid? Ga naar www.harmoniedoornenburg.nl voor het inschrijfformulier en welkomstpakket of mail naar secretaris@harmoniedoornenburg.nl."

R.K. Parochie H. Maria Magdalena

Zaterdag 6 april
O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen: 19.00 u: eucharistieviering, V. Bulthuis, InVoice
St. Jacobus de Meerdere Valburg: 19.00 u: eucharistieviering, G. Peters en J. Kallen, Chaveriem, presentatieviering pastoraatsgroep

Zondag 7 april
St. Werenfridus Elst: 10.00 u: eucharistieviering met kinderwoorddienst, V. Bulthuis, Exotherm, Boeteviering
O.L.V. ten Hemelopneming Huissen-stad:10.00 u: eucharistieviering, G. Peters, GK De Levensbron
St. Bavo Angeren: 10.00 u: woord- en gebedsviering lectoren, Lentekriebels, Schuttersviering in Schutterstent
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren: 9.30 u: woord- en communieviering, Lit. werkgroep, Ubi Caritas
St. Leonardus Oosterhout: 11.00 u: woord- en communieviering, Lit. werkgroep, Leonarduskoor, Taizéviering

Doordeweekse vieringen R.K. Parochie Maria Magdalena

Maandag
Heteren, 18.30 u. Liefkenshoek (wcv), elke maandag

Dinsdag
Huissen-Stad, 19.00 u. dagkapel, rozenkrans, elke dinsdag
Oosterhout, 09.00 u. dagkapel, 1e dinsdag v.d. maand

Woensdag
Angeren, 09.30 uur u. sacristie/kerk, 1e woensdag v.d. maand
Doornenburg 09.30 u. kerk, 2e woensdag v.d. maand
Gendt, 09.30 u. dagkapel, 4e woensdag v.d. maand
Herveld, 19.00 u. kapel Hoge Hof, 1e woensdag v.d. maand
Huissen-Zand, 09.30 u. dagkapel, 3e woensdag v.d. maand
Lent, 19.00 u. St. Jozef, 2e woensdag v.d. maand

Donderdag
Elst, 10.30 u. Tertzio, 1e donderdag v.d. maand
Elst, 09.30 u. De Hoeksteen, 2e donderdag v.d. maand
Elst, 10.30 u. Tertzio (wcv), 3e donderdag v.d. maand
Elst, 09.30 u. De Hoeksteen, 4e donderdag v.d. maand
Elst, 09.30 u. De Hoeksteen, 5e donderdag v.d. maand

Vrijdag
Bemmel, 10.00 u. kapel Liduina,1e vrijdag v.d. maand
Valburg, 09.00 u. sacristie, rozenkrans, elke vrijdag
Valburg, 09.30 u. sacristie, elke vrijdag

Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv)
Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

Eigereid zoekt toetsenist

DOORNENBURG - Mogen wij even uw aandacht? Toetsenist gezocht voor de band Eigereid uit Gendt/Doornenburg. "Heb jij na een werkzaam leven weer zin om je oude passie 'muziek maken' op te pakken, dan is dit je kans om je aan te melden bij drie enthousiaste muzikanten."

"We hebben in ons repertoire jaren 60/70 nummers ( Nederlands-, Duits- en Engelstalig ) carnaval-, kerst-, en feestnummers met uitstapjes naar de hedendaagse hits. We zijn op zoek naar iemand met ervaring, of die dit repertoire goed in de vingers heeft. Hij moet in de gelegenheid zijn, om overdag, s'avonds of in het weekend op te kunnen treden. We oefenen één of soms twee keer in de week (voor grote optredens).

Eigereid is een gezelligheidsclubje, dat niet voor het grote geld gaat of veel optredens, maar waarbij de hobby voor muziek maken voorop staat. Laat ons weten of je interesse hebt, of kom een keer vrijblijvend langs tijdens onze vaste repetitie, op maandagmiddag. Info en adres: Harry Boerstal, Van Heekstraat 29, Doornenburg; Email: h.boerstal@upcmail.nl / mob. 06 54686444."

Paasbingo bij Jonge Kracht

HUISSEN - Vrijdag 12 april houdt de activiteitencommissie van Jonge Kracht weer een gezellige paasbingo.

Deze bingo vindt plaats in de kantine van Jonge Kracht, Bloemstraat 93 in Huissen en de aanvang is 20.00 uur. Er zijn ook deze keer weer leuke prijzen te winnen. Iedereen is welkom. De kantine is open vanaf 19.00 uur.

Cursus 'Kennismaken met de honingbij'

Honingbijen 2019. (foto: Adriaan van Egmond)

BEMMEL - Stichting Lingewaard Natuurlijk organiseert samen met imkervereniging Oost-Betuwe een kennismakingscursus over de honingbij. Deze cursus is bedoeld voor geïnteresseerden die zelf geen bijen willen gaan houden.

De cursus bestaat uit een twee theorieavonden en twee praktijkbijeenkomsten. De theoriebijeenkomsten worden gehouden op 3 en 10 mei in De Veldschuur aan de Sportlaan 1M in Bemmel. In de theorielessen gaat het over de anatomie van de honingbij, het bijenvolk, het gedrag van de bij, bijenproducten zoals honing en was en de betekenis van de honingbij.

De data van de praktijkbijeenkomsten in de periode mei - juni worden in onderling overleg met de deelnemers vastgesteld. De zaterdag heeft daarbij de voorkeur. De praktijklessen bestaan uit twee bezoeken aan een imker. De deelnemers kunnen kennis nemen van wat er allemaal komt kijken bij het houden van honingbijen.

Cursusleider is Adriaan van Egmond. De cursus wordt afgesloten met een certificaat. De kosten zijn 35 euro. Graag tijdens de eerste theorieavond contant betalen. Vrijwilligers van stichting Lingewaard Natuurlijk kunnen de kosten na behalen van het certificaat vergoed krijgen van de stichting.

Voor aanmelding en informatie kan men mailen naar Adriaan van Egmond; domusadriani@kpnmail.nl. Aanmeldingen graag voor 20 april.

Weekmenu Bemmels afhaalpunt

BEMMEL - Op maandag kunnen inwoners van heel Lingewaard tussen 17.00 en 17.30 uur het volgende menu afhalen: vlees, groente en aardappels én 'n toetje.

Deze maaltijd kost vier euro en wordt bereid door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het afhaaladres is Cuperstraat 9 in Bemmel. Gevraagd wordt zelf drie afsluitbare bakjes meenemen! "Wilt u ook genieten van zo’n heerlijke verse maaltijd, dan moet u zich wel van te voren even inschrijven via het SWL Meldpunt. Er is namelijk maar een beperkte hoeveelheid menu’s beschikbaar. Inschrijven kan op maandag - donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur via 088 2552555."

Het ‘Bemmels afhaalpunt’ is een initiatief van buurtbewoners in samenwerking met SWL. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Wil van den Hurk (088 2552550). Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl.

Koffieochtend Zilverkamp in De Brink

HUISSEN - Op 4 april vanaf 10.00 uur is iedereen weer welkom op de koffieochtend Zilverkamp in De Brink. Wilt u daarvoor nog een uurtje wandelen, dan kunt u aansluiten bij het wandeluurtje om 9.30 uur. Er wordt gestart vanaf de Wagenweg 12 (ingang zalencentrum Kuul) en daarna een rondje Zilverkamp gelopen.

Als de wandelaars terug zijn, zullen om 10.30 uur twee studenten van de HAN uitleg geven over hun stageproject; een papieren sociale kaart in De Zilverkamp. Daarna gaan zij in gesprek met de bezoekers aan tafel om te inventariseren wat er op die sociale kaart zou moeten staan. Natuurlijk is er nog genoeg tijd over om gezellig bij te kletsen, een vraag te stellen aan iemand van het ParticipatiePunt of het Energieloket. "Neem de buurvrouw/-man of kennis mee en schuif gezellig aan koffieochtend op donderdag 4 april van 10.00-12.00 uur in De Brink."

Column

Tevreden

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de mensheid somberder wordt. De optimisten zijn in de minderheid. Zestig procent vindt dat Nederland de verkeerde kant opgaat, zo peilt het onderzoek. Het SCP geeft verschillende verklaringen: koopkrachtafname, klimaatbeleid, manier van samenleven, immigratie en integratie. Input voor azijnpissers. Als ik vrijdagavond echter aan mijn stukje begin, denk ik als een tevreden mens aan ons avondeten. Macaroni met een Italiaans gekruide salade van komkommer en tomaatjes. De trap van tevredenheid stijgt tot grote hoogte als we in onze zonovergoten tuin eten. Ik ben dan met weinig gelukkig, zonder het gevoel te hebben om op Baudet te moeten stemmen. Volgens de onderzoeker is het pessimisme niet een-op-een te koppelen aan het succes van de onheilspreken van Thierry Baudet. De welbespraakte en rechtse hogepriester van Forum voor Democratie heeft ons politieke landschap flink doen schudden. Nederland oogt somber. Lingewaard kan in dat opzicht geen utopische enclave zijn? Toch? Bij de provinciaalse statenverkiezingen hebben 3255 'boze witte mannen' op de FDV gestemd. Oftewel 15,9 procent. In onze gemeente Lingewaard hebben 1321 mensen het rondje achter een PVV-er rood gemaakt. Nog altijd goed voor 6,4 procent. Samen ruim 20 procent. Fascisten? Racisten? Geen paniek. Ook Lingewaarders schijnen te somberen over koopkrachtafname, klimaatbeleid, manier van samenleven, immigratie en integratie. En het gaat zo goed in Lingewaard zegt een tevreden college. Tijdens het persuurtje jubelt VVD-wethouder Witjes zichtbaar van plezier. Er wordt aan de Blauwe Hoek in Doornenburger flink gebouwd. Opa's, vaders en zonen kunnen in eigen dorp blijven. Eigen ouderenzorg? Geen probleem. In de nieuwe woonwijk komen 20 zorgappartementen. Twin-tig? Geen concurrentie voor Zorgvoorziening Merlijn in haar dorp, sust Helga. Die hebben toch een wachtlijst. Doornenburgers moeten een hartstikke tevreden volkje zijn. Dankzij de rechtse VVD een 100 procent tevreden enclave in Lingewaard. Geen windmolens rond in hun kasteeldorp, bouwen voor eigen mensen en er komt aan de Blauwe Hoek ook nog een pannenkoekboerderij. Helga blijft Thierry in tevreden Doornenburg de baas.
Sjaak

Kennismakingsrit MCKO

DOORNENBURG - Op 7 april is de jaarlijkse Kennismakingsrit van MCKO. Een toerrit van 160 km naar het oosten.

"Als je zin hebt in een rit met mede motor liefhebbers ben je uiteraard welkom. We verzamelen vanaf 09:30 bij ons clubhuis Vijzelpad 13 in Doornenburg en vertrekken rond 10:00 uur." De route kan op Garmin en Tomtom geladen worden. Ook zullen clubleden voorrijden. Na afloop is er gelegenheid voor koffie of andere drank en natuurlijk napraten.

Paasbingo bij Jonge Kracht

Paasbingo bij Jonge Kracht

HUISSEN - Vrijdag 12 april houdt de activiteitencommissie van Jonge Kracht weer een gezellige paasbingo.

Deze bingo vindt plaats in de kantine van Jonge Kracht, Bloemstraat 93 in Huissen en de aanvang is 20.00 uur. Er zijn ook deze keer weer leuke prijzen te winnen. Iedereen is welkom. De kantine is open vanaf 19.00 uur.

Fietsend de lentzezon in met de KBO Huissen

HUISSEN - Fietsen is misschien wel een van de gezondste manieren van bewegen. Hoe fijn is het om met een groep door onze mooie omgeving te fietsen en dingen te zien waarvan je tot voor kort het bestaan niet wist.

Het fietsen gebeurt in een groep van mensen die het leuk vinden om te fietsen; daarom is de snelheid ook zo dat je rond kunt kijken. Onderweg is er op een mooie plek gelegenheid voor een kopje koffie en iets lekkers. Gestart word telkens vanaf de Zandse Kerk in de Van Wijkstraat in Huissen.

De eerste fietstocht is op dinsdag 16 april; het vertrek is om 13.00 uur. Banden oppompen dus!

Kranten-actie Haalderen

HAALDEREN - Vrijdag komt basisschool De Wieling weer het oud papier ophalen.

Wilt u er voor zorgen dat het oudpapier voor 17.45 uur in gesloten dozen aan de straat staat? "Wij willen nogmaals benadrukken dat het alleen is toegestaan om oudpapier aan te bieden. Namens de kinderen van basisschool De Wieling bedankt."

Koffieochtend Zilverkamp 4 april in De Brink

Koffieochtend Zilverkamp 4 april in De Brink

HUISSEN - Op 4 april vanaf 10.00 uur is iedereen weer welkom op de koffieochtend Zilverkamp in De Brink. Wilt u daarvoor nog een uurtje wandelen, dan kunt u aansluiten bij het wandeluurtje om 9.30 uur. Er wordt gestart vanaf de Wagenweg 12 (ingang zalencentrum Kuul) en daarna een rondje Zilverkamp gelopen.

Als de wandelaars terug zijn, zullen om 10.30 uur twee studenten van de HAN uitleg geven over hun stageproject; een papieren sociale kaart in De Zilverkamp. Daarna gaan zij in gesprek met de bezoekers aan tafel om te inventariseren wat er op die sociale kaart zou moeten staan. Natuurlijk is er nog genoeg tijd over om gezellig bij te kletsen, een vraag te stellen aan iemand van het ParticipatiePunt of het Energieloket. "Neem de buurvrouw/-man of kennis mee en schuif gezellig aan koffieochtend op donderdag 4 april van 10.00-12.00 uur in De Brink."

HUISSEN - Het bestuur van De Zonnebloem afdeling Huissen zoekt vrijwillligers.

"Wij zoeken vrijwilligers voor bestuursfuncties, het inzetten voor onze gasten, het bezoeken, het organiseren van onze middagen, het uitvoeren van onze middagen, het vervoeren van onze gasten, het meedenken, het verkopen van loten, het aanwezig zijn op onze vergaderingen én voor allerlei hand- en spandiensten.

Kortom voor alles wat jullie zouden willen doen met onze gasten, de komende jaren. Wij willen dat ze het fijn en gezellig hebben. Met jullie hulp zien we, vol vertrouwen, de toekomst tegemoet. Geef je op bij Adri of Hannie via 026 3816571 / 026 3252934"

Mooie luchten

DOORNENBURG - Soms hebben de luchten net dat beetje extra. Zoals afgelopen week in Doornenburg. Altocumulus undulatus. Dure woorden voor een leuk fotogeniek luchtje door Joyce Derksen.

17 / 32

18 / 32

19 / 32

Huissen en de strijd om de Reformatie

Huissen en de strijd om de Reformatie

HUISSEN - Woensdag 10 april verzorgt de Historische Kring Huessen een lezing over de Reformatie in Huissen. De lezing begint om 20.30 uur en wordt gehouden in De Buitenpoort.

Tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige oorlog (1568-1848) werden de aanhangers van de nieuwe godsdienst in Gelderland door met name Spaanse troepen vervolgd. Om aan hun belagers te ontkomen vond een aantal van hen een veilig onderkomen in Huissen. Toen in de jaren '70 en '80 van de zestiende eeuw Gelderland Calvinistisch werd, waren het de katholieken die hun toevlucht zochten in het stadje. wat de gevolgen waren van telkens nieuwe geloofsvluchtelingen in Huissen zal tijdens de lezing worden besproken.

Het hertogdom Kleef werd vanaf 1592 geregeerd door hertog Johan Willem. Hij was voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan, maar door het onverwacht overlijden van zijn broer Karel Frederik werd hij hertog tegen wil en dank. Johan Willem was overtuigd katholiek en dus was er voor de aanhangers van het protestantisme weinig ruimte in zijn hertogdom. Wat dat betekende voor de eerste jaren van de protestantse gemeente in Huissen zal eveneens tijdens de lezing aan de orde komen.

Uitslagen teams Tweestroom

GENDT - Tweestroom-DS1 speelde uit bij streekgenoot Kidang-DS4 en won deze wedstrijd overtuigend. In de tweede en vierde set was de tegenstand het meest. De eerste set en derde set werden zeer ruim gewonnen.(0-4)(14-25/20-25/14-25/19-25)

Switch''87-HS3 speelde uit bij Tweestroom-HS1 de inhaalwedstrijd. Onze heren hadden geen enkele moeite om de 5 punten in Gendt te houden.(4-0)

Tweestroom-HS1 speelde uit bij Trivos-HS4, dat in deze wedstrijd de eerste drie sets won. Onze heren wisten alleen de vierde set naar zich toe te trekken.(3-1)(25-16/25-20/25-17/16-25)

Tweestroom-MA1 speelde uit bij Malden-MA1 en won de 2de set met overmacht. In de derde set ging het mis; verloren set. Gelukkig werd de vierde set wel weer gewonnen(1-3)(20-25/08-25/25-17/18-25)

Boem.Komeet-JC1 ontving Tweestroom-JC1. Ons mixteam nam deze wedstrijd serieus, want misschien laat de koploper puntjes liggen. In een gezapige partij werden de punten wel binnen gehaald. Een mooie overwinning.(0-4)(11-25/15-25/10-25/14-25)

Op Sterk Water improviseert er op los

BEMMEL - Zaterdag 6 april trakteert Op Sterk Water je op improvisatiekunst van topniveau. Twee opties: Je kent Op Sterk Water en gaat dit jaar dus weer. Of je bent nog onwetend, maar staat open voor een ongeëvenaarde belevenis.

Check dit seizoen in voor de nieuwste, ongelooflijk grappige, muzikale en interactieve show van Nederlands beste impro-cabaretgezelschap, bestaande uit Roemer van der Steeg, Tim Zeegers, Dave Luza en Daniël Koopmans. In Hotel spelen zij in op hét thema van de afgelopen tijd: gastvrijheid.

Het cabaretgezelschap werkt volgens een beproefde formule, maar heeft die tot in de finesses uitgewerkt. Die formule is simpel: vraag het publiek om steekwoorden, informeer bij een aantal naar hun werk- en privéomstandigheden en bouw daar een verhaal omheen. In dat bouwen van een verhaal zit hem de crux. Daarin onderscheidt de club zich van andere improviseerders. Hotel is verbale acrobatiek van het allerhoogste niveau, zonder vangnet! Op Sterk Water laat haar gasten onbedaarlijk lachen op een trip die ze nooit zullen vergeten.

Aanvang 20:30 (zaal open 20:00 uur). Kaartjes kosten 16,00 euro per stuk en zijn te bestellen op www.topbemmel.nl en tevens verkrijgbaar bij boekhandel De Toren van Bemmel en in de Theaterkerk, Markt 5, Bemmel.

Wereldkampioenen dammen naar Huissen

Ton Sijbrands geeft damdemonstratie.

HUISSEN - Oud-wereldkampioen Ton Sijbrands en regerend wereldkampioen Roel Boomsta hebben zich verbonden aan het Nederlands Kampioenschap dammen 2019 in Huissen. Tijdens het NK, dat van 5 tot en met 13 april in meubelhal Jansen Totaal Wonen wordt gespeeld, geven Sijbrands en Boomstra op drie dagen samen commentaar op de partijen.

Toeschouwers kunnen live van deze partij-explicaties genieten in de showroom. Daarnaast zal wereldwijd een groot publiek meekijken via de livestream op het internet. Sijbrands en Boomstra werken al jarenlang samen als trainer en speler, maar dit wordt de eerste keer dat zij als commentaarduo tekst en uitleg geven bij de gespeelde partijen.

Op woensdag 10 april zal Ton Sijbrands bovendien een demonstratie blinddammen verzorgen, waarbij hij het zal opnemen tegen vier Huissense dammers. Sijbrands zal geen bord of schijven kunnen zien en alleen maar gebruik mogen maken van zijn voorstellingsvermogen en geheugen. Dit is Sijbrands als wereldrecordhouder blindsimultaandammen wel toevertrouwd. Tijdens zijn laatste poging in 2014 wist hij een nieuw wereldrecord te vestigen door tegen 32 tegenstanders liefst 48 punten te behalen. Tegelijk met de demonstratie blinddammen zal voor de jeugd een aanschuifsimultaan worden verzorgd door de Huissense damcoryfee Gérard Jansen. Zie de website nk2019.kndb.nl voor het volledige programma.

Hoogstamboomgaard paradijs voor bijen

Moeder en kind in de bloeiende boomgaard. (foto: Arno van der Kruis) Arno van der Kruis

RESSEN - Op zondagmiddag 14 april van 14 tot 17 uur is iedereen welkom in de hoogstamboomgaard aan de Woerdsestraat 9 in Ressen. Met natuurkenners gaan we op zoek naar wilde bijen en andere insecten. Op het erf bouwen we insectenhotels en nestkasten, onder het genot van een sapje uit eigen boomgaard. Tip: Kom op de fiets.

We doen mee met de Nationale Bijentelling van Nederland Zoemt. Dit samenwerkingsverband van natuurorganisaties, waaronder IVN, roept iedereen op om in actie te komen voor de wilde bij. Je kunt de bijen tellen in je eigen tuin, maar je bent ook welkom in onze boomgaard.

De uitbundig bloeiende fruitbomen en kruiden trekken veel insecten aan. De boomgaard in Ressen wordt al 25 jaar biologisch beheerd zonder gif. Daarom is het een paradijs voor wilde bijen. De bijen bestuiven de bloemen. De insecten zijn weer voedsel voor vogels en zoogdieren. Deze voedselketen leidt tot een hoge biodiversiteit. Er leven bijvoorbeeld ook steenuilen en kerkuilen in de boomgaard.

De appels en peren worden tot een verrukkelijk sap verwerkt. Dit Fluviussap is verkrijgbaar in lokale horeca, zoals bij Stroom, Ketelhuis, Lux en Duivelsberg. Met de verkoop van sap en de hulp van veel vrijwillige 'fruitvrienden' bij het onderhoud en de oogst blijft de boomgaard in stand. Iedereen die het sap drinkt draagt ook bij aan het behoud van de biodiversiteit. Daarom dopen wij het sap dit jaar om tot Zoem Nijmegen. We leggen daarmee de nadruk op de wilde bijen die de natuurlijke ambassadeurs zijn van ons lokaal geproduceerde biologische sap.

Elke slok redt natuur! www.bellefleurboomgaardbeheer.nl.

The Passion bezoeken?

ELST - The Passion vindt plaats in Dordrecht. Het tv-evenement wordt op Witte Donderdag 18 april live uitgezonden op NPO 1, NPO Radio 2 en NPO Start. Ook is er dit jaar weer de digitale processie, waarbij bezoekers van thepassion.nl een persoonlijke boodschap kunnen achterlaten tijdens de live-uitzending.


The Passion is een samenwerking van de omroepen EO en KRO-NCRV en wordt geproduceerd door Mediawater. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Kansfonds, Leger des Heils, Verus en de Protestantse Kerk Nederland.

Cast
Edwin Jonker en Edsilia Rombley vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de negende editie van The Passion. Het muzikale paasevenement vindt op donderdag 18 april plaats in Dordrecht. De verteller van The Passion 2019 is Martijn Krabbé. Zangers Lucas Hamming en Paul Sinha vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus en acteur Porgy Franssen speelt het Pilatus-personage. Klaas van Kruistum zal verslag doen van de processie.

Elk jaar wordt een ander aspect van het paasverhaal uitgelicht. Dit jaar is ervoor gekozen om extra aandacht te besteden aan eenzaamheid onder het thema #jebentnietalleen. Het paasverhaal kent veel dimensies van eenzaamheid. Het verdriet van Maria die haar kind verliest, Jezus die verraden wordt door één van zijn vrienden en Petrus die hem ontkent. Met #jebentnietalleen legt The Passion dit jaar de nadruk op aandacht voor elkaar. Dit sluit aan bij de aandacht in onze samenleving voor eenzaamheid en de talloze initiatieven om mensen bij elkaar te brengen.

Wil je mee? De bus vertrekt op donderdag 18 april vanaf de Sint-Werenfriduskerk aan de Dorpstraat in Elst om 18.15 uur. Verzamelen om 18.00 uur. De kosten bedragen 7,50 euro. Opgave: 0481-451371 (1); E: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.

'Geruchten' door teejaater PAN in première

Spelers en regisseur zetten de laatste puntjes op de i.

BEMMEL - Teejaater PAN is bijna klaar voor de première op 5 april van ‘Geruchten’, een hilarische komedie van Neil Simon. De kaartverkoop is in volle gang, achter de schermen zetten spelers en regisseur de puntjes op de i en de enthousiaste bouwers leggen de laatste hand aan het decor, zodat de voorstellingen in een prachtige entourage zullen plaatsvinden.

Het verhaal speelt zich af in het huis van Charley en Mira Brock, die hun tienjarig huwelijksfeest willen vieren met hun beste vrienden. Als de gasten arriveren blijkt al snel, dat het niet een gewoon feestje zal worden. Heeft Charley geprobeerd zelfmoord te plegen? En waar is gastvrouw Mira? De eerste gasten proberen te voorkomen dat er ook maar iets naar buiten komt over de mogelijke gebeurtenissen. Hoe meer gasten arriveren, des te groter de verwarring. Er worden smoezen verzonnen en er wordt gelogen en dat maakt de situatie er niet duidelijker op. Is er nog iemand die werkelijk weet wat er werkelijk gebeurd is?

Koop nu nog snel je kaartje voor één van de voorstellingen in De Kinkel in Bemmel. Naast de première op 5 april speelt teejaater PAN ook op 6, 12, 13 en 14 april. Alle voorstellingen beginnen om 20.00 uur. Kaartjes à 12 euro zijn te koop bij boekhandel De Toren van Bemmel en via www.teejaaterpan.nl.

Nieuws van bridgeclub Gendt

1e paar van de C-lijn. (foto: C. Matzinger)

GENDT - Er is in de vijfde ronde van dit speelseizoen van de bridgeclub Gendt weer een gezellige strijd geleverd met vele uren enthousiast en gezellig spel. In de speellocatie De Klok Horeca waren het vijf druk bezochte speelavonden met het volgende resultaat in de drie speellijnen van de club:

In de A-lijn eindigden op de eerste plaats: Ellen Groenen en Jannie van de Werken, op de tweede plaats: Ad Augustin en Gé Lijbers en op de derde plaats: Ans Fransen en Bertus Setz.

In de B-lijn werden eerste: Gerda van Driel en Riet Oteman, tweede: Thea van Haaren en Truus Schrooten en derde: Annie Degen en Leny Willemsen. Deze drie paren promoveerden daarmee naar de A-lijn.

In de C-lijn promoveerden naar de B-lijn de volgende paren: als eerste: Ineke en Sjaak van der Vegt, als tweede: Henk Janssen en Simone Rooding en als derde: Marian Berns en Fokke Kijlstra.

Op dinsdag 2 april 2019 start de zesde en tevens laatste speelronde van het seizoen 2018/2019.

Halverwege deze laatste ronde wordt op zaterdag 20 april 2019 voor de 15e keer de bekende Bloesem Fiets Drive georganiseerd voor zowel leden als niet-leden van de bridgeclub Gendt. Daarbij wordt door de deelnemers in groepen door het Betuwse landschap gefietst en wordt op zes bijzondere locaties bridge gespeeld. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze drive inschrijven, want er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor meer informatie kan men www.bridgeclubgendt.nl raadplegen.

Behalve deze Bloesem Fiets Drive is er op zaterdag 29 juni in Gendt ook nog de 27e Kersendrive, waarover later meer zal worden bericht.

Schip Ahoy zingt uit volle borst

Optreden Angeren 2019. (foto: Geert de Bruin)

ANGEREN - Op 25 maart 2012 -amper drie maanden na de start van het nieuwe Zeemanskoor- vertoonde Schip Ahoy met een tiental liedjes op het repertoire, voor het eerst zijn kunsten aan het publiek tijdens de Lentekriebels in Angeren.

Zeven jaar later, tijdens de komende editie van dit evenement op zondag 7 april, is dit inmiddels zeer bekende koor voor de achtste keer te gast, om de bezoekers te vermaken met een bont scala aan liederen van overal vandaan. Natuurlijk zijn het vooral de liedjes van de zee, die ten gehore worden gebracht, maar het publiek zal daarnaast ook kunnen genieten van gezellige sfeer- en gelegenheidsliederen, die het koor op zijn repertoire heeft staan.

Voor het eerst zal het zeemanskoor tijdens de Lentekriebels ook een optreden verzorgen in de protestantse kerk van Angeren. Hiermee verleent Schip Ahoy belangeloos zijn medewerking aan ‘Kerken in Actie’, een initiatief van de protestantse kerken uit de Oost-Betuwe. Op deze dag wordt er op het Kerkplein aan de Molenstraat actie gevoerd voor het Derde Wereld project ‘Bijen Brengen ’n Beter Bestaan’, waarmee jonge bijenhouders in Guatemala worden ondersteund. Deze uitvoering in de protestantse kerk aan de Molenstraat begint om 13.30 uur en iedereen is er welkom!

Het buitenoptreden van Schip Ahoy” vindt plaats op de grote podiumwagen en begint om 15.00 uur. Daar gaat het koor zoals gebruikelijk weer helemaal uit zijn dak en ieder die daar zin in heeft kan komen meegenieten, onder het motto 'Lentekriebels en Schip Ahoy', de juiste combi!

Poffertjes eten bij de Angerse kerk

Lentekriebels 2018. (foto: Marcel Smit) Marcel Smit

ANGEREN - Tijdens de Lentekriebels op 7 april in Angeren kan men bij de kerk op het plein heerlijke poffertjes eten. Ze zijn gemaakt door vrijwilligers.

Daarnaast is er nog veel meer te doen op het kerkplein. Er is een kraam met koffie, thee, appelsap en gebak. "Men kan erbij gaan zitten op ons gezellige terras. Ook zijn er kramen met boeken, plantjes, bloemen en zelfgemaakte artikelen, zoals kaarten en jam en tweedehands spullen. De opbrengst van deze markt is bestemd voor een goed doel in Guatemala (Midden-Amerika), dat door de protestantse kerken uit de Oost-Betuwe is geadopteerd. Het project heet 'Bijen Brengen een Beter Bestaan'. Jongeren worden er opgeleid tot imker. Daarom is er ook honing te koop en ook ouderwetse kaasdoeken, gemaakt met bijenwas. Kent u ze nog?"

In de kerk treedt om 13.30 uur ook nog het koor Schip Ahoy op, waarvoor wij een vrijwillige bijdrage vragen voor ons goede doel. "Komt u ook op 7 april naar ons kerkplein in Angeren tijdens de Lentekriebels?"

Heel Angeren op de groepsfoto tijdens Lentekriebels

ANGEREN - Naar verwachting zal het op de Lentekriebels in Angeren weer een drukte van belang worden. Een mooi moment om om 16:00 uur 's middags heel Angeren op de foto te zetten, dacht Harmonie Angeren. Zij zijn namelijk bezig met een soort documentaire over het dorp, die op 22 juni voorzien zal worden van live-muziek.

In de jaren '60 maakte het orkest al eens een film hoe Angeren er in die tijd uit zag, maar het was na meer dan vijftig jaar wel weer eens tijd voor een remake om ook het Angeren van 2019 een gezicht te geven. Dit onder de naam 'Angeren, ons plekske'.

Om 16:00 uur - als de zeepkistenrace - op zijn einde loopt, zal er bij De Letste Stuyver daarom een mega-groepsfoto gemaakt worden waarbij hopelijk heel Angeren aanwezig zal zijn zodat deze momentopname de Angerense geschiedenisboeken in kan gaan. Neem dus al je vrienden en familie mee om 16:00 uur naar De Letste Stuyver. Jij kunt toch niet ontbreken op deze foto?

In samenwerking met de Lingewaardse Fotoclub zullen er bij Smits Mode gedurende dag ook portretfoto's worden gemaakt van Angerenaren (die dit willen uiteraard). Tijdens de première op 22 juni zal daar de muziek van 'Human' onder gespeeld worden.

Op 22 juni zullen er uiteraard ook oude beelden uit de jaren '60 voorbijkomen, maar ook natuurbeelden uit ons kleine dorpje aan de rijn en wat te denken van het Ooievaarsnest in De Paddepoel, de Linge en mooie evenementen zoals carnaval, kermis, kinderdorp en natuurlijk de Lentekriebels. Kaarten voor 'Angeren, ons plekske' zijn tijdens de Lentekriebels verkrijgbaar bij Smits Mode. Daarna bij het dorpshuis.

Roparun team-031 op Lentekriebels met spinning

Spinnen tegen kanker. (foto: roparunteam-31)

ANGEREN - Het is bijna traditioneel: team-031 op de Lentekriebels van Angeren met de spinningmarathon.

Dit onderdeel, dat door vele sponsoren mogelijk wordt gemaakt, is een sportieve uitdaging aan alle trimmers en duursporters. Onder begeleiding en controle van een professionele coach word je uitgedaagd om je sportieve grenzen op te zoeken voor het goede doel. De opbrengst van deze marathon is voor Roparun team-031, dat hiermee het leven van mensen met kanker wat probeert 'op te vrolijken'. Durf je het aan... spin mee tegen kanker op 7 april. Van 12.00 tot 16.00 uur.

Koningschieten nieuwe stijl

Huidig Koningspaar Ronald en Debby. (foto: Niels Sparnaaij)

ANGEREN - Zaterdag 6 en zondag 7 april vindt in Angeren de Lentekriebels plaats. Dit weekend wordt ook bekend wie de nieuwe Koning wordt van het schuttersgilde Sint-Bavo Angeren.

Op zaterdag wordt om 16.00 uur het startschot gegeven voor het Koningschieten. Om 19.00 uur zal er een rondgang door Angeren plaats vinden. 's Avonds is er een feest in de tent aan het kermisterrein met medewerking van de band Cabrio; entree 10 euro per kaart.

Op zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst in de tent. Om 12.00 uur begint het prijsschieten en zullen er ook demonstraties en workshops worden gegeven van alle onderdelen van Sint-Bavo. Om 16.00 uur start in de tent de band Summerland. Meer informatie staat op www.stbavoangeren.nl // facebook: @stbavoangeren of secretariaat@stbavoangeren.nl.

De Veldruiters op de Lentekriebels

ANGEREN - Zondag is het weer tijd voor de Lentekriebels. Wij van De Veldruiters uit Angeren staan weer met onze pony's klaar om leuke ponyritjes te verzorgen.

Ook kunt u bij ons terrecht voor een heerlijk kopje koffie met gebak, of voor een verfrissend ijsje. Dit jaar hebben we ook een leuke knutselkraam, waar kinderen hoefijzers kunnen versieren. Dit alles komt ten goede voor de kinderen van de ponyclub voor het ponykamp. Kom langs bij onze kraam en we gaan er samen een onvergetelijke dag van maken.

Pruiken/haaraanvulling of haarwerken bij Kapsalon Mariton Haarspecialist met passie Rita Evers

ANGEREN - Zoekt u een zo natuurlijk mogelijke pruik of aanvulling voor dunner wordend haar? Rita Evers is een erkend gecertificeerde haarwerkspecialiste en werkt met de modernste haarwerktechnieken.

Elk mens voelt zich zelfverzekerder met zoveel mogelijk natuurlijk uitziend haar. Met een medische indicatie komt u in aanmerking voor een vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Met een aanvullende verzekering kunnen er meestal meer kosten worden gedeclareerd. Kapsalon Mariton zorgt voor de gehele declaratieprocedure. Wij zijn gecontracteerd bij alle zorgverzekeraars.

Waarom Kapsalon Mariton?

* Persoonlijk betrokken
* Discreet

* Anko gecertificeerd

* Ontvangt u in een privé haarwerkruimte of eventueel bij u
thuis.

* Contracten bij alle zorgverzekeraars

Voor meer informatie www.kapsalonmariton.nl; Christinastraat 8; Angeren; 026 3250203.

Alle deuren open tijdens Lentekriebels bij camping QKLQ en Werkkans

ANGEREN - Jaarlijks op de zondag rond de officiële eerste lentedag, worden de Lentekriebels georganiseerd in Angeren. Zo ook dit jaar opent minicamping QKLK de deuren van hun 17 Mongoolse yurts.

Op de camping zijn er diverse optredens die ook het camping seizoen 2019 zullen inluiden. Naast een gezellige percussie/jambé band en optreden van een professionele ridder Martin, zal Werkkans ook op de camping aanwezig zijn. Maak kennis van de maatschappelijke diensten en projecten en natuurlijk van onze vriendelijke deelnemers. Zij organiseren op de camping het eten wat weer gesponsord zal worden door lokale ondernemers. Zo wordt er vlees, gesponseerd door Weijers bbq, bereid uit een grote Amerikaanse Oklahoma Smoker, gestookt op heerlijk hout. En is er zelfgemaakte stoofvlees. Een heerlijk speciaal biertje van de tap gemaakt door de Nijmeegse brouwerij 'Mannenpap'. En voor de kinderen zijn er frietjes gesponsord door cafetaria Braulio. "Door te betalen van een vrije gift kunt u dit lekkere eten nuttigen. De opbrengst zal Werkkans schenken aan de Basisschool Marang, zodat de buiten speelplek opgeknapt kan worden! Komt u ook? De deuren zijn van 11.00 tot 17.00 uur geopend op Kamervoort 25 en 25A. Neem alvast een kijkje op www.gercamping.com of www.werk-kans.nl."

Harry 'De Bok' Jeurissen. (foto: Fons Sluiter)

ANGEREN - Vorig jaar vond tijdens de Lentekriebels de eerste editie plaats van de zeepkistenrace in Angeren. Mede dankzij de vele inschrijvingen, enthousiaste coureurs, de organisatie, presentatie en natuurlijk het mooie weer werd het een dag om niet snel te vergeten.

De ochtend begon met de opbouw van het parcours en de ontvangst van de coureurs. Na de diverse races in de verschillende leeftijdklasse kwamen er uiteindelijk meerdere winnaars over de streep. Mede dankzij de bijzondere bijdrage van Harry 'De Bok' Jeurissen, werden er ook prijzen uitgereikt voor originaliteit en de pechvogel. Ook dit jaar wil de organisatie opnieuw een editie neerzetten van dit spektakel en wel op zondag 7 april vanaf 12.00 uur.

Deze dag zal door niemand minder dan Bryan Schnidt aan elkaar gepraat worden met muzikale ondersteuning van DJ Guus. De organisatie in handen van Scouting Angeren, zal er alles aan doen om ook van deze editie weer een geslaagde dag te maken. Het parcours, dat nog steeds in de Molenstraat ligt, zal op enkele punten worden aangepast worden om nog meer spektakel te geven voor de rijders en toeschouwers. De prijsuitreiking zal om 16.30 uur plaatsvinden in de feesttent aan de Zahnstraat onder muzikale begeleiding van Summerland.

Knieklachten en gespecialiseerde fysio

ANGEREN / HUISSEN - Fysiotherapie M van der Ploeg: Slijtage van de knie (knie artrose), kniepijn tijdens de groei, knieklachten bij sporters. Knieklachten komen voor in alle lagen van de bevolking en kan leiden tot problemen tijdens het dagelijks functioneren en het uitoefenen van je hobby/sport.

De knie is een complex gewricht en bij klachten vraagt dit om onderzoek en behandeling door fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in de knie. Binnen onze praktijk zijn dat:

- Marten van der Ploeg (specifiek aandachtsgebied: knie artrose en voorste kruisband revalidatie),

- Gerrit Koops (specifiek aandachtsgebied: sporters en voorste kruisband revalidatie) en

- Gosse Bootsma (specifiek aandachtsgebied: kniepijn tijdens de groei en voorstekruisband revalidatie).

Zij beschikken over de juiste kennis en ervaring op het gebied van knieklachten. Ook staan zij in direct contact met orthopeden in Rijnstate en Medinova, waardoor goed en snel overleg mogelijk is.Veel ervaring ligt er ook op het gebied van de knieprothese. Bij Fysiotherapie M van der Ploeg werken we met een speciaal revalidatietraject voor een optimaal herstel na deze ingrijpende operatie. Heb jij last van knieklachten of ben/word je geopereerd aan de knie? Maak dan een afspraak bij één van onze twee locaties en kijk voor meer informatie op de vernieuwde website www.fysiotherapievanderploeg.nl.

Locatie Angeren, Jan Joostenstraat 40a 026 3255272; Locatie Huissen, Polseweg 17, 026 3255272.

Angerse Oldtimer Club tijdens de Lentekriebels

Oldtimertrekkers tijdens de Lentekriebels. (foto: Rob Puplichuizen) Rob Puplichuizen

ANGEREN - Op zondag 7 april opent de Angerse Oldtimer Club het buitenseizoen tijdens de Lentekriebels. Er wordt een verkorte rit gereden. De rit start bij het Dorpshuis aan de Emmastraat in Angeren.

De deelnemers verzamelen rond 9.30 uur zodat ze 10.00 uur kunnen starten. De planning is dan dat de deelnemers rond 11.00 uur aankomen via de afrit bij het kermisterrein aan de Zahnstraat. Waar ze zich opstellen naast de tent op het kermisterrein en op de weide achter het kermisterrein. De Angerse Oldtimer Club gaat dit jaar behendigheidsoefeningen doen met de leden en hun oldtimers. Dit geeft een actief schouwspel voor de toeschouwers. Veiligheid voor de toeschouwers en leden staan voor de oldtimer club nummer 1.

Ook stationaire motoren zullen er zijn. Van groot naar klein. Niettemin, de Angerse Oldtimer Club wil zich dit jaar van een andere kant laten zien. "Wij hopen u als toeschouwer of geïnterresseerde te kunnen begroeten. Bent u zelf in het bezit van een oldtimerauto, -trekker, -motorfiets, solex of bromfiets en u bent geen lid, maar wil wel deelnemen aan dit evenement? Geef je op via Johan Kuster, 06 13189274 of via mail info@angerseoldtimerclub.nl. Je kunt je aanmelden tot en met donderdag 4 april."

Annemiek Poppe en Bert Bolder vijfentwintig jaar bestuurslid! Bijzonder jubileum én afscheid bij Ondernemersvereniging Angeren

ANGEREN – Een heel bijzonder jubileum bij de ook al zelf jubilerende Ondernemersvereniging Angeren! De ondernemers Annemiek Poppe en Bert Bolder hebben er als bestuursleden afscheid genomen. Ze geven het stokje na vijfentwintig jaar door aan Monica Giesen en (waarschijnlijk) Rob Roelofs.

In de vergadering van 21 maart werden beiden voor hun inzet en werk op hartelijke wijze bedankt en werd er stilgestaan bij wat beiden hebben betekend voor de leefbaarheid in Angeren. Blij en dankbaar!

Belangeloos

Waar vind je ze nog, vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de leefbaarheid in een dorp? Wel in Angeren! Hoewel secretaresse Annemiek en Bert als penningmeester al een aantal jaren hadden aangegeven te zullen stoppen, zijn er toch weer nieuwe kandidaten gevonden! "Want in Angeren is het prettig wonen en werken", vertelt voorzitter Henk Emmerzaal, wijzend op activiteiten als de Lentekriebels, die ook dit jaar weer voor de deur staat. "Dat gebeurt nu enthousiast door een groep jongere vrijwilligers en nog steeds onder de vlag van de ondernemersvereniging. En denk dan ook eens aan de activiteiten met carnaval, sinterklaas, de verlichte sterren samen met de sterrenactie in december. De ondernemersvereniging houdt Angeren – al sinds 1995 - mede bruisend en zet Angeren ermee op de kaart."

Leefbaarheid

"Bovendien is de ondernemersvereniging als klankbord van de winkeliers, agrariërs, zzp-ers en andere ondernemers dé gesprekspartner voor collega-verenigingen en overheidsinstanties. We hebben in Angeren momenteel 39 leden. En samen zetten we ons in voor de leefbaarheid in ons dorp."

Airco-controles bij airco-specialist Autotemp Lingewaard

DOORNENBURG – Autotemp Lingewaard, dé specialist op airco gebied, is al zestien jaar een begrip in de regio. Het bedrijf van Johan Scholten heeft in deze periode vele aircosystemen voor auto's geleverd, gemonteerd, onderhouden en gerepareerd. Zoals elk jaar houdt Autotemp Lingewaard ook nu weer de auto-airco controledagen!

Autotemp Lingewaard is gevestigd in de hal achter Autobedrijf Johan Scholten, dat al ruim vijfendertig jaar in Doornenburg gevestigd is. Deze locatie biedt tevens de mogelijkheid om flexibel gebruik te maken van de service en diensten van de garage, een merkonafhankelijk Bovag garagebedrijf, waar uw auto in goede handen is voor reparatie, onderhoud en apk.

Tachtig procent van de auto's is uitgerust met een aircosysteem. Aircosystemen zijn onderhevig aan slijtage en verliezen jaarlijks zo'n tien procent aan vloeistof (koudemiddel). Onderhoud van het aircosysteem vereist specialistische kennis en apparatuur. Autotemp Lingewaard heeft dit voor alle systemen in huis, ook voor R1234YF. Controle is niet alleen goed voor je portemonnee, ook voor het milieu. Een jaarlijkse controle voorkomt dure reparaties. Een slecht werkend of defect aircosysteem veroorzaakt vaak al een schadepost van enkele honderden euro's.

Vanaf maandag 1 april kan men voor 10 euro het aircosysteem van A tot Z laten controleren. Dat kan zonder afspraak op de middagen van 13.00 tot 17.00 uur en de zaterdagen van 09.00 tot 13.00 uur (gesloten op 22 en 27 april).

Autotemp Lingewaard, Blauwe Hoek 15, Doornenburg; telefoon 0481 351225; www.autotemplingewaard.nl\

Zonnebloemafdeling zoekt lotenverkopers

LINGEWAARD - Ook dit jaar is er weer een Zonnebloemloterij. Met de opbrengst van de loten is het mogelijk dat de Zonnebloemafdeling Bemmel – Haalderen – Ressen activiteiten kan organiseren voor mensen met een fysieke beperking.

"Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren aan de activiteiten van de Zonnebloem, dan kan dat door in de periode mei/juni een aantal loten te verkopen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld in uw directe woonomgeving maar ook bij familie, kennissen en collega's. Wilt u een aantal loten voor uw rekening nemen neem dan contact op met Ria Hesselink, 0481 465605."

Holland Casino Nijmegen beste casino van Nederland

NIJMEGEN - Holland Casino Nijmegen is tijdens de 'Casino van het Jaar-verkiezing' van de casino reviewsite Onetime verkozen tot het beste casino van 2018. "Deze prijs is een bekroning op ons werk en vooral de inzet van onze fantastische medewerkers", aldus Arno Bongers, Casinomanager Holland Casino Nijmegen.

Onetime organiseert sinds 2015 de 'Beste Casino van Nederland'-verkiezingen, waarbij de vakjury en het publiek op hun favoriete casino kunnen stemmen. Het professionele reviewteam van Onetime.nl bezoekt jaarlijks de Holland Casino's en de honderden speelhallen in Nederland. In 2018 resulteerde het in elf nominaties die meedongen naar de hoofdprijs. Een vakjury en het publiek bepaalden uiteindelijk de winnaar. Holland Casino Nijmegen werd eerste bij de vakjury en tweede bij het publiek. Nadat alle scores bij elkaar waren opgeteld kwam het casino aan de Waalkade als winnaar uit de bus.

De vakjury was vrijwel unaniem: Holland Casino Nijmegen heeft het goed voor elkaar, waarbij vooral het personeel en de beleving in het casino worden geroemd: "Het personeel komt van een andere planeet. Wat heeft dit casino een team met toppers in dienst. Werkelijk ieder bezoek krijgen we het warme welkome gevoel dat je als bezoeker echt het idee geeft speciaal te zijn."

Arno Bongers, Casinomanager van Holland Casino Nijmegen is erg opgetogen met de uitverkiezing: "Deze prijs is een bekroning op ons werk en vooral de inzet van onze fantastische medewerkers. Want zij zetten zich elke dag voor 100% in om onze gasten een unieke sfeervolle avond uit te bezorgen. Zo zorgen zij ervoor dat de gasten live aan de stijlvolle speeltafels Amerikaanse Roulette of Black Jack kunnen spelen, hun geluk kunnen beproeven aan de allernieuwste speelautomaten of kunnen dineren in ons restaurant. Door onze medewerkers voortdurend te trainen op hospitality en preventie- en zorgbeleid zorgen wij ervoor dat onze gasten altijd gerust, betrouwbaar en veilig uit zijn in ons casino en kunnen genieten van de warme Hollandse gastvrijheid."

Over Holland Casino
Holland Casino is in 1976 opgericht en kreeg van de Nederlandse overheid een exclusieve vergunning om tafelspelen aan te bieden. In 1986 werd dit uitgebreid met een vergunning voor casino speelautomaten. Dit maakt Holland Casino het enige échte casino van Nederland. Holland Casino biedt haar gasten spannend, verrassend en betrouwbaar spel in een veilige omgeving. Holland Casino heeft veertien vestigingen in heel Nederland. Het kansspel aanbod van Holland Casino staat onder extern toezicht van het NMi en de Kansspelautoriteit. Afgelopen jaar ontving Holland Casino opnieuw de European Responsible Gaming Award voor het beste preventiebeleid in Europa. Voor meer informatie kijk op www.hollandcasino.nl.

Co-Bus Buscamper Verhuur: Europa ligt aan je voeten

OOIJ (NIJMEGEN) - Alweer zeven jaar verhuurt Co-Bus Pössl buscampers voor vakanties. Sinds juni 2016 gebeurt dit vlakbij Nijmegen vanuit het bedrijfspand in Ooij – op de Bouwkamp.

Nu de zon vaker haar gezicht laat zien en de dagen langer worden, gaan de buscampers van Co-Bus weer op vakantie met mensen die hun eigen uitzicht willen kiezen en graag vrij zijn in hun besluit om te blijven staan of verder te gaan. Jouw 'huis' is met een buscamper tenslotte altijd bij de hand. De reiservaring van Arnold en Heleen komt veel (aspirant-)huurders van pas. Dit laat zich terugzien in de extra aandacht die is besteed aan de compleet ingerichte buscampers, maar ook bij de weetjes over reisbestemmingen, het kamperen en gebruik van de buscampers. Alles wat nodig is voor een ontspannen vakantie is aanwezig.

Europa ligt aan je voeten. Het enige wat je als huurder mee hoeft te nemen voor een vakantie naar zon, zee, bergen of mooie steden zijn persoonlijke spullen.

Zin in vakantie met een buscamper of benieuwd naar referenties? Kijk op de website co-bus.nl of bel CO-BUS voor een afspraak (06 12403209). Je bent van harte welkom.

Rabobank Clubkas Campagne

Steun de KBO en de SAB met uw stem!'

LINGEWAARD - "U kunt ons, de KBO Bemmel-Doornenburg en de SAB (Stichting Senioren Actief Bemmel, waarin de gesubsidieerde activiteiten zijn ondergebracht), net als voorgaande jaren in deze campagne steunen met uw stemmen."

Op 15 april gaat de campagne weer van start en elke stem telt.

Opnieuw promotie voor De Ward

Kampioensteam De Ward. (foto: T. Verhoeven) T. Verhoeven

BEMMEL - Tijdens de vierde competitiewedstrijd in Zwolle heeft zwemvereniging De Ward promotie naar de Landelijke B-competitie bewerkstelligd.

Dit betekent dat De Ward het volgend seizoen op een hoger zwemniveau uitkomt. De Landelijke B-competitie is het derde niveau van Nederland. De 54 wedstrijdzwemmers verbeterden in totaal 96 persoonlijke records.

Esmee Kok verbeterde vijf persoonlijke records. Marijn Baas en Kiran de Wit verbeterden vier persoonlijke records. Drie persoonlijke records werden verbeterd door Ties Akkeman, Twan van Engen, Léon van Grevenbroek, Mees Peters, Cas Polman, Niels Versteeg, Mies de Wit, Eline Baas, Charlie Donckers, Emma de Man, Nienke Meijer en Iris de Schrijver.

Steijn Bosman, Thijs van Hoorn, Mick van Kempen, Victor Willemse, Aniek Henken, Eline van Kempen, Sanne Meijer, Lieke Molthoff, Inge Ruisch, Anouk de Schrijver, Annelotte Schüssel, Jasmine Tmim, Liz Veltman, Lynn Verhoeven en Britt Wismans kwamen ieder tot twee persoonlijke verbeteringen. Een persoonlijk record werd verbeterd door Thomas Bergmans, Mathijs van Dijk, Thomas van Dijk, Antwan van Engen, Felix Gepkens, Cas Prinse, Jon de Wit, Mijs Duijnhouwer, Sofie van Eunen, Kyra Huisman, Anne Jansen, Eva Kattouw, Ilse Molthoff, Mila Otten, Noor Polman, Anniek Takken en Lisa Tassche. Verde deden Stephan van Grevenbroek, Sander de Vries, Minke Lamers, Caitlin Sülter en Nienke de Vos nog mee op enkele afstanden.

Verder waren er nog eerste plaatsen voor Mick van Kempen, Mees Peters, Jon de Wit en Liz Veltman. Ook op de estafette was De Ward de snelste.

Jamsessie bij De Buitenpoort stopt; wel door in andere vorm

De laatste MuzikantenMIX van het seizoen en ooit. Zorg dat je erbij bent/meedoet op zondag 7 april in De Buitenpoort! (foto: Benno Arends)

HUISSEN - Zondag 7 april is de laatste editie van de MuzikantenMix in De Buitenpoort. De jamsessie voor lokale en regionale muzikale talenten, man en vrouw, jong en oud(er) stopt na vijf (succesvolle) seizoenen. Maar gaat na de zomer wel door in een andere vorm. Daarvoor wordt de hulp van de muzikanten en het publiek gevraagd.

In september 2014 werd het initiatief geboren door de vraag te stellen aan bassist/zanger/rockgek Jos Janssen, die het omarmde en daarna gevolgd werd door Wouter Derks (drummer), Peter van Megen (gitarist) en Nico Peters (zanger). Geholpen door stuwende kracht Benno Arends en technicus Tonnie Rijnders. Eerst heette het Jam, later MuzikantenMIX. ,,Geen eindeloze jamsessies maar herkenbare nummers die steeds in verschillende samenstellingen gespeeld worden'', aldus Arends.

Het had succes; geoefende muzikanten en beginners stonden samen op het podium. Een MIX van muzikanten. ,,Met als doel 'just for the fun and the smile on the face'. Niet alleen van henzelf maar ook die van het publiek. Dit is nummertje 18, de afsluiting dus. Al die keren hebben we in totaal zo'n 130 muzikanten mogen begroeten op het podium.'' Een aanzienlijk aantal zal op zondag 7 april a.s. vanaf 15.00 uur acte de presence geven.

Ook roept de organisatie de hulp van hen én het publiek in. Want na de zomer willen de initiatiefnemers doorgaan in een andere vorm. ,,Maar hoe weten we nog niet. Misschien met vaste begeleidingsband, of juist zonder, misschien met beginnende bands in combi met ervaren muzikanten of met met Kudo-bands.'' Pardon, Kudo? ,,Kom uit de oefenhokken!" Hoe dan ook, ideeen zijn welkom! Stuur ze naar: buitenpoortlive@live.nl. ,,Of vertel ze ons live op zondag 7 april. Tot dan!''

Rabobank Clubkas Campagne 2019 'Steun de KBO en de SAB met uw stem!'

Rabobank Clubkas Campagne 2019
'Steun de KBO en de SAB met uw stem!'

LINGEWAARD - "U kunt ons, de KBO Bemmel-Doornenburg en de SAB (Stichting Senioren Actief Bemmel, waarin de gesubsidieerde activiteiten zijn ondergebracht), net als voorgaande jaren in deze campagne steunen met uw stemmen."

Op 15 april gaat de campagne weer van start en elke stem telt.

Zonnebloemafdeling zoekt lotenverkopers

Zonnebloemafdeling zoekt lotenverkopers

LINGEWAARD - Ook dit jaar is er weer een Zonnebloemloterij. Met de opbrengst van de loten is het mogelijk dat de Zonnebloemafdeling Bemmel – Haalderen – Ressen activiteiten kan organiseren voor mensen met een fysieke beperking.

"Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren aan de activiteiten van de Zonnebloem, dan kan dat door in de periode mei/juni een aantal loten te verkopen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld in uw directe woonomgeving maar ook bij familie, kennissen en collega's. Wilt u een aantal loten voor uw rekening nemen neem dan contact op met Ria Hesselink, 0481 465605."

ReumaNederland: 4.190 euro in Bemmel

BEMMEL - ReumaNederland bedankt alle collectanten, comitéleden en inwoners van Bemmel voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 18 tot en met 23 maart hebben zij met elkaar in totaal 4.190 euro opgehaald.

Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren. Dit helpt het leven van tweemiljoen Nederlanders te verbeteren.


Reuma is een verzamelnaam voor ruim honderd aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Wist u dat één op negen Nederlanders kampt met een vorm van reuma, zoals artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma? Dagelijks krijgen 700 mensen de diagnose reuma. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Hoewel de kenmerken van reuma vaak onzichtbaar zijn, is de impact van de ziekte groot. Tweederde (69 procent) van reumapatiënten wordt dagelijks beperkt in zijn dagelijkse activiteiten door pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit.        

Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om reuma de wereld uit te helpen. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft ReumaNederland ook voorlichting, ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we op voor de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg. Samen zetten we ons in voor een beter leven met reuma vandaag. Steunt u ons? Bankrekeningnr:NL84ABNA0249108046, Amsterdam. www.reumanederland.nl.

TOP-Film: The Children Act

BEMMEL - Op donderdag 4 april om 20.00 uur is in de Theaterkerk de verfilming zien van het aangrijpende boek van de Engelse auteur Ian McEwan, The Children Act.

Wanneer het huwelijk van hooggerechtshofrechter Fiona Maye (Emma Thompson) lijkt te bezwijken onder haar toewijding voor het vak, stort zij zich op een ingewikkelde zaak. Mag medisch ingrijpen prevaleren boven de geloofsovertuiging van een Jehova’s getuige? Haar uitspraak heeft hoe dan ook, grote gevolgen voor hen beiden.

Kaartjes kosten 7,00 euro per stuk en zijn te bestellen op www.topbemmel.nl en tevens verkrijgbaar bij boekhandel De Toren van Bemmel en in de Theaterkerk, Markt 5, Bemmel.

Zwoele Braziliaanse muziek met Vatapà

BEMMEL - Op vrijdag 5 april in de Thearterkerk brengt de band Vatapà de bezoeker naar tropische sferen met Zuid-Amerikaanse klanken. De bandleden van Vatapà hebben hun hart verloren en elkaar gevonden in de Braziliaanse muziek.

Zij leggen zich vooral toe op de choro en samba, in een traditionele bezetting van snaren en percussie. Als deze twee samen komen gebeurt er iets magisch. In de eerste set zingt Marleen van Steen traditionele sambas en ballades en in de tweede set brengt Caroline Lobanov de nonchalant virtuoze choro en samba ten gehore. De titel van hun laatste album is Doce com Pimenta (Zoet met Peper) omdat zowel in hun bezetting als in hun interpretatie van de Braziliaanse muziek het zoete en het gepeperde verenigd is. Vatapà speelt op deze avond vooral liedjes van de beste songwriters uit Brazilië. Strijk gezellig neer aan één van onze intieme tafeltjes in het theatercafé, bestel een drankje en laat je in vervoering brengen door de Braziliaanse muziek waarmee de nadering van een zwoele zomer wordt aangekondigd.

Aanvang 21:00 (zaal open 20:00 uur). Kaartjes kosten 10,00 euro per stuk en zijn te bestellen op www.topbemmel.nl en tevens verkrijgbaar bij boekhandel De Toren van Bemmel en in de Theaterkerk, Markt 5, Bemmel.

Zwoele Braziliaanse muziek met Vatapà

Zwoele Braziliaanse muziek met Vatapà

BEMMEL - Op vrijdag 5 april in de Thearterkerk brengt de band Vatapà de bezoeker naar tropische sferen met Zuid-Amerikaanse klanken. De bandleden van Vatapà hebben hun hart verloren en elkaar gevonden in de Braziliaanse muziek.

Zij leggen zich vooral toe op de choro en samba, in een traditionele bezetting van snaren en percussie. Als deze twee samen komen gebeurt er iets magisch. In de eerste set zingt Marleen van Steen traditionele sambas en ballades en in de tweede set brengt Caroline Lobanov de nonchalant virtuoze choro en samba ten gehore. De titel van hun laatste album is Doce com Pimenta (Zoet met Peper) omdat zowel in hun bezetting als in hun interpretatie van de Braziliaanse muziek het zoete en het gepeperde verenigd is. Vatapà speelt op deze avond vooral liedjes van de beste songwriters uit Brazilië. Strijk gezellig neer aan één van onze intieme tafeltjes in het theatercafé, bestel een drankje en laat je in vervoering brengen door de Braziliaanse muziek waarmee de nadering van een zwoele zomer wordt aangekondigd.

Aanvang 21:00 (zaal open 20:00 uur). Kaartjes kosten 10,00 euro per stuk en zijn te bestellen op www.topbemmel.nl en tevens verkrijgbaar bij boekhandel De Toren van Bemmel en in de Theaterkerk, Markt 5, Bemmel.

Oproep oud-leden Lingewaards Mannenkoor

Haarlems Korendag. (Maurice Gemmeke) maurice gemmeke

HUISSEN - In 2019 is het honderd jaar geleden dat in Huissen het Mannenkoor Sint-Caecilia werd opgericht. In 1976 werd de naam gewijzigd in 'Huissens Mannenkoor' en vanaf 2007 'Lingewaards Mannenkoor'. "Deze mijlpaal willen wij niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. We gaan dit vieren onder het motto '100 jaar Mannenzang in Huissen'."

"We hopen dat je ons koor, als oud-lid, nog steeds een warm hart toedraagt. Daarom nodigen wij je uit om samen met de huidige leden 2 à 3 nummers te zingen tijdens de korenmiddag ter ere van '100 jaar Mannenzang in Huissen'.

De Korenmiddag wordt gehouden op zondag 29 september in de voormalige Zandse Kerk, Van Wijkstraat in Huissen Aanvang 14.30 uur. We denken aan de nummers Boedy imja Hospodne, Dobra Noc en My Lord, What a beautiful morning'. Dit zijn voor jou wellicht nog bekende nummers. Het lijkt ons dat we kunnen volstaan met twee avondrepetities. Als je meezingt krijg je bijtijds te horen wanneer de repetities zijn, die plaats zullen vinden in Het Stedium, Muntstraat 10 in Huissen.

De koffie/thee wordt door ons aangeboden! Wil je hieraan meewerken, laat dat dan zo spoedig mogelijk weten. Aanmelden graag per mail: henkdemont@kpnmail.nl of telefonisch via 026 3252712 of 06 23650417.Graag zo spoedig mogelijk reageren of je wel of niet meezingt. Wij respecteren iedere beslissing in deze. Als niet mee kunt of wilt zingen, dan kom je toch wel luisteren? Op 4 mei zal ons koor acte de présence geven in de Stadskerk van Huissen tijdens de Dodenherdenking.

Op zaterdag 25 mei houden we een Spulletjesmarkt bij Mea Vota, Boskoops Glorie 33 in Huissen van 10.00 tot 17.00 uur. Je bent ook hier welkom", aldus Henk Demont, namens het bestuur van het Lingewaards Mannenkoor.

Lingewaardse militairen lopen Sunsetmarch

LINGEWAARD - "Samen met alle militairen en veteranen uit Lingewaard gaan we de Suntsetmarch lopen op 2 mei. We lopen van de kant van Nijmegen naar Oosterhout bij zonsondergang. Graag aanmelden op onderstaand emailadres: Frankhoekjan@hotmail.com of telefoonnummer 06 52603689."

De Waaloversteek was de oversteek van de rivier de Waal door de 82e Luchtlandingsdivisie op 20 september 1944 bij Nijmegen aan de westkant van het toenmalige dorp Lent. Deze actie was een onderdeel van de Operatie Market Garden en had tot doel zowel de verkeersbrug, als de spoorbrug in de spoorlijn Arnhem Nijmegen te veroveren.

Tanks van het Britse 30e Legerkorps passeren de veroverde Waalbrug. Om 15:00 in de middag van 20 september 1944 ondernamen parachutisten van het 3e bataljon van 504 Parachute Infantry Regimant (PIR) van de Amerikaanse 82e Luchtlandingsdivisie (82 Airborne) onder leiding van majoor Julian Cook de oversteek in 26 canvas bootjes. 504 PIR werd ondersteund door 307 Airborne Engineer Battalion, 376 Parachute Field Artillery Battalion 82 Airborne in samenwerking met 505 Para Infantry Guards Armoured Division.

Van de 260 man in de eerste oversteek raakte ongeveer de helft gewond of werd gedood. Tijdens deze aanval verloren aan geallieerde zijde 48 man het leven, maar het doel werd wel bereikt. ’s Avonds waren zowel de verkeers- als de spoorbrug in geallieerde handen en was de weg vrij voor het Britse 30e Legerkorps. Helaas kwam deze actie te laat om de Britse 1e Luchtlandingsdivisie bij Arnhem te ontzetten. Meer info over deze mars staat op www.sunsetmarch.nl.

Informatie- en lesavond jeugdvissen Huissen

HUISSEN - Tijdens een gratis informatieavond op dinsdag 9 april over jeugdvissen, die wordt georganiseerd in het pand van de Welkoop in Huissen (Huismanstraat 44) zal er voor kinderen tot en met 14 jaar een algemene voorlichting zijn en kan men aan verschillende workshops deelnemen.

Alles zal in het teken staan om goed voorbereid naar de waterkant te gaan tijdens de georganiseerde wedstrijden vanuit de hengelsportvereniging of wanneer je natuurlijk zelf wilt gaan vissen. Ook zal deze avond het jaarprogramma bekend worden gemaakt én is er de mogelijkheid om (eventueel gratis) lid te worden van de vereniging. Aan het einde is er tijd en ruimte om jezelf te oriënteren op de hengelsportafdeling van de Welkoop Huissen. Vanaf 18:15 uur kan je binnen wandelen, om 18:30 uur begint de avond en deze zal tot ongeveer 20:30 uur duren. Er wordt tijdens deze avond gezorgd voor wat drinken.

Meedoen met vlooienmarkt op Koningsdag

Enthousiaste deelnemers van vorig jaar. (foto: John Regensburg)

BEMMEL - Het is nog steeds mogelijk om in te schrijven voor de vlooienmarkt op Koningsdag.

Reserveer een marktkraam en verkoop spulletjes op deze gezellige dag! Koningsdag op Het Kinkelplein in Bemmel wordt het drukst bezocht in de gemeente Lingewaard! Op die dag gratis attracties (onder andere de befaamde schaatsbaan) voor de kinderen en gezellige horeca voor de volwassenen. In de ochtend is er een versierde fietsenoptocht en kleurwedstrijd. Daarna de altijd drukke kindervrijmarkt en de vlooienmarkt voor de volwassenen. Koningsdag in Bemmel is altijd een geslaagde feestelijke dag voor jong en oud. Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op http://www.oranjecomitebemmel.nl/vlooienmarkt.htm.

Jaarvergadering Sasa: serieus en gezellig

Vader Abraham en Mieke. (foto: Henk Sluiter)

ANGEREN - Sasa algemene deelnemersvergadering: Terwijl de ruim tachtig Sasa-deelnemers een goed plaatsje zochten speelde Ria Visser vrolijke muziek op haar keyboard. Aan de hand van een denkbeeldige fietstocht ging de voorzitter het hele jaar door met als hoogtepunt het 50-jarig jubileumfeest in september.

De penningmeester gaf uitleg over het financiële wel en wee van de Sasa en ze kon melden dat de stichting een financieel gezond 'oudje' is. Jaap Stienstra (Jaap van Det) nam afscheid na zich vele jaren als voorzitter en als bestuurslid te hebben ingezet voor de Sasa. Els Tijssen bedankte hem met een dinerbon en bloemen voor zijn Willy. In de bijbehorende oorkonde werd verwezen naar zijn werk voor Sasa waar Jaap in een emotioneel dankwoord op terugkeek.

De heer Scholten werd gehuldigd vanwege zijn 25-jarig deelnemerschap van de Sasa. De nieuwe dominee van Angeren, mevrouw Els de Clerque, stond stil bij de deelnemers die de afgelopen periode waren overleden. Zij stak voor iedere overledene een kaarsje aan. In de pauze speelde Ria Visser en werd er volop bijgepraat.

Het daarna volgende optreden van de Angerse artiesten met muziek van Vader Abraham en Mieke was een verrassing. Het publiek reageerde enthousiast. Daarna was er op het grote beeldscherm een korte versie van de jubileumfilm te zien, gevolgd door een selectie oude foto’s. En bij een drankje en een hapje kwamen de herinneringen en de verhalen weer los. Zo werd de jaarvergadering een feestje en gingen de deelnemers met een tevreden gevoel naar huis.

Thom van der Ree Nederlands kampioen judo

Thom van der Ree speciale promotie. (foto: Jennifer Kuipers)

BEMMEL - Afgelopen 9 maart is de 16-jarige Thom van der Ree uit Bemmel Nederlands kampioen judo geworden in de klasse -50 kg in de leeftijdscategorie -18 jaar.

Thom had zich geplaatst voor het NK door kampioen te worden van het district Midden Nederland. Samen met de nummer 2 en de nummers 3 moest hij zich meten met de beste vier van de andere zes districten van Nederland.

Thom won achtereenvolgens van Twan Witteveen, de nummer 3 van Zuid Holland Jason Wong, de nummer 2 van Noord Holland. Daarna moest hij het in de halve finale opnemen tegen Matyas Tinkoczy, de nummer 2 van Noord Nederland. In de finale won hij uiteindelijk van Joshua de Lange, de nummer 1 van Zuid Holland.

Door deze prestatie heeft hij op 16 maart als speciale promotie de eerste Dan behaald (zwarte band).

Het NK was het laatste meetmoment in een serie van drie van de Judo Bond Nederland voor het uitzenden van judoka's naar European Cadet Cups. Samen met een eerdere overwinning betekent dit dat hij het volle Europees programma mag draaien. In dit programma kan hij zich kwalificeren voor een eindtoernooi zoals bijvoorbeeld het wereldkampioenschap.

Opschoondag Huissen groot succes!

Start landelijke opschoondag. (foto: Vrijwilliger afvalbrigade) Vrijwilliger afvalbrigade

HUISSEN - Zaterdag 23 maart was het Landelijke Opschoondag. Zwerfafvalbrigade Huissen heeft het initiatief genomen om op deze dag in het bijzonder aandacht te vragen voor al het zwerfafval dat in grote mate aan het toenemen is.

En een succes was het zeker, bijna dertig mensen van jong tot oud hadden zich verzameld in het centrum van Huissen. Na een heerlijke kop koffie en thee, aangeboden door Café nr5 en Broekman Mode is iedereen met veel enthousiasme aan de slag gegaan en kwamen we na enige tijd terug met een grote ‘vangst’. Van blikjes tot plastic, zakjes hondenpoep, papier, sigarettenpeuken, kleerhangers en zelfs een paar schoenen behoorden tot deze ‘vangst’. Er zijn vijftien volle vuilniszakken zwerfafval opgehaald door de vrijwilligers.

Wij als vrijwilligers van Zwerfafvalbrigade Huissen kijken terug op een bijzonder geslaagde dag en bedanken een ieder die zich in heeft gezet! En in het bijzonder ook gemeente Lingewaard voor de nieuwe fietskar.

Elke eerste zaterdagochtend van de maand komen de vrijwilligers van Zwerfafvalbrigade Huissen bij elkaar om het zwerfafvalprobleem aan te pakken. Ons doel is om bewustwording te creëren en het geven van het goede voorbeeld om er op die manier voor te zorgen dat wij als vrijwilligers in mindere mate nodig zijn voor het opruimen van zwerfafval.

Zaterdag 6 april om 9.30 uur verzamelen we weer. "Wil je ook een keer je steentje bijdragen? Meld je dan aan via onze Facebookpagina én volg ons op Instagram en Twitter."

'Als het op is, word je zuinig'

Ruud Veltenaar met het publiek. (foto: Foto Mireat)

BEMMEL - Lingewaard Energie bestaat vijf jaar. Dit vierden zij vrijdag 22 maart met een flinke dosis inspiratie van TED-spreker Ruud Veltenaar.

Ruud Veltenaar toonde de laatste inzichten over klimaatverandering aan de hand van de argumenten die klimaatsceptici vaak noemen. Zij voeden de twijfels bij mensen. Terwijl is aangetoond dat de toegenomen CO2 in de lucht komt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Dit zorgt voor een wereldwijde temperatuurstijging. Een gemiddelde Nederlander stoot daarbij meer uit dan andere Europeanen en meer ook dan Chinezen. Werk aan de winkel, dus. Goed nieuws is dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de oplossing, volgens Ruud. Door goed te kijken naar wat je in de supermarkt koopt, groene energie te gebruiken, een boom te planten en geen airco te gebruiken.

Bij deze jubileumviering keek voorzitter Paul Benders met de aanwezigen terug op de behaalde resultaten (onder andere het drijvend zonnepark, De Knop Om, Energieloket). Burgemeester Schuurmans en wethouder duurzaamheid Slob keken mee terug. En ook vooruit naar een goede samenwerking met de gemeente de komende jaren. Dit met het motto van Herman Brood ‘als het op is, word je zuinig’. De wethouder deelde namens Lingewaard Energie de duurzaamheidsprijs uit.

Theaterkerk

Dit jaar heeft de Theaterkerk Bemmel de duurzaamheidsprijs van Lingewaard gewonnen. Stichting Kerk Bemmel isoleerde de kerk en installeerde een warmtepomp, warmteterugwinning en heel veel zonnepanelen. Ook zijn oude materialen uit de kerk (creatief) weer gebruikt in de nieuwe inrichting. Een terechte winnaar en ook een bewonersinitiatief.

Leerlingen helpen kinderen in Nigeria aan schoon drinkwater

Nigeriaanse kinderen bij een waterput. x

LINGEWAARD - De actie Wandelen voor Water op 20 maart in Haalderen heeft 1445 euro opgeleverd. Ongeveer 95 leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen De Tichelaar uit Gendt en de Wieling uit Haalderen liepen zes kilometer met zes liter water in een rugzak. De leerlingen helpen zo 289 kinderen in Nigeria aan schoon drinkwater!

Door deze sportieve actie konden de kinderen ervaren wat leeftijdgenoten in Derde Wereldlanden dagelijks moeten doen om aan water te komen. De kinderen lieten zich voorafgaand aan de wandeling sponsoren door familie, vrienden en bekenden. Ze kregen vooraf ook een gastles over Nigeria door Rotaryclub Lingewaard. Voor maar vijf euro help je daar al een kind een heel jaar aan schoon drinkwater.

De sponsorloop voerde vanaf de school door Haalderen en na een pauze door de uiterwaarden weer terug naar school. Wat van tevoren eenvoudig leek, viel bij de meeste kinderen toch wat tegen. Wandelen met water is een zware opgave. Gelukkig waren de weersomstandigheden goed. Het is de zevende keer dat Rotary Lingewaard-Bemmel deze sponsorloop houdt. Met de opbrengst van de sponsorloop worden vluchtelingen in het noordoosten van Nigeria geholpen aan schoondrinkwater. Stichting ZOA is in dit gebied actief en ziet de enorme nood. ZOA is een Nederlandse hulporganisatie die mensen ondersteunt die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp door hen te helpen hun bestaan opnieuw op te bouwen. Water- en sanitaire voorzieningen zijn hierin essentieel.
Met de opbrengst van de actie zullen honderden gezinnen geholpen worden aan schoon drinkwater, latrines en hygiënetraining.Rotaryclubs helpen jaarlijks met het organiseren van deze jaarlijkse actie.

Opening Jutbak in Haalderen!

De Jutbak in Angeren bij de schoolroute richting Bemmel. (foto: Angeren Duurzaam)

HAALDEREN – De afgelopen maanden is het platform in samenwerking met de Gemeente Lingewaard druk bezig geweest met het herinrichten van het Haalders Bos.

Om zowel afval te voorkomen in het bos als langs de schoolroute van het OBC richting Gendt/Doornenburg, heeft het platform gekozen voor het plaatsen van een jutbak in het Haalders Bos aan de kant van de Van der Mondeweg. Zo kunnen de scholieren hun afval in de jutbak gooien en hoopt men het afval langs de Van der Mondeweg te verminderen, maar in de toekomst ook het afval in het Haalders Bos te kunnen verminderen.

De plaatsing van de jutbak eerder in Angeren bleek een succes te zijn geweest, waardoor het platform ervan uitgaat dat ook de jutbak in Haalderen veelvuldig gebruikt zal gaan worden. De opening van de jutbak zal plaatsvinden op vrijdag 12 april, waarbij men om 13.00 uur in samenwerking met groep 6 en 7 van basisschool De Wieling het Haalders Bos gaat schoonmaken. Om 14.30 uur zal de jutbak onder toeziend oog van de wethouder geopend worden in het Haalders Bos.

Expositie Tiffany glaskunst en beelden in Angeren

Werk van Gerda Berns. (foto: familie Berns) fam.Berns

ANGEREN - Tot 28 mei exposeert het echtpaar Ben Berns en Gerda Berns-Bolder in de etalage van de voormalige schoenwinkel Bouwman aan de Jan Joostenstraat 20 in Angeren.

Gerda Berns-Bolder is geboren en opgegroeid in Angeren aan het Zeegsepad. Later is zij verhuisd naar Huissen. Als kind al was zij gefascineerd door de glas-in-loodramen van kerken. Het effect van de lichtinval door het gekleurde glas spreekt haar nog steeds aan. Ruim twintig jaar geleden is zij met een cursus glas-in-lood begonnen. Daarna is zij in aanraking gekomen met de tiffany-technieken en is hiermee verder gegaan. De kleuren en vormen van het glas, gecombineerd met het fijne lijnenspel en de kleurschakeringen geven het werk een bijzondere uitstraling. Gerda heeft zich daarnaast bezig gehouden met het beeldhouwen. Zij volgt cursussen bij Zeppelin in Doornenburg. Enkele beelden van serpentijn, albast en speksteen zijn te bewonderen.

Werk van Ben Berns. (foto: familie Berns) fam.Berns

Ben Berns is geboren in Huissen en woont daar nog steeds. Hij is gewoon heel erg handig en autodidact. Hij maakt unieke werken van koper, messing en roestvrij staal soms gecombineerd met natuursteen.

Het is zeer de moeite waard om bijvoorbeeld tijdens de Lentekriebels op 7 april te gaan kijken naar dit mooie werk.

Open Eetcafés Lingewaard

LINGEWAARD - De komende periode organiseert SWL weer Open Eetcafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende eetcafés om gezellig samen een vorkje te prikken:

Maandag 8 april - 17.30 - Providentia, Dorpsstraat 5, Gendt

Dinsdag 9 april - 17.30u - SWL, Cuperstraat 9, Bemmel

Woensdag 10 april - 17.30u - RKHVV, Blauwenburcht 1, Huissen

Donderdag 11 april - 17.30u - Providentia, Dorpsstraat 5, Gendt

Donderdag 11 april - 17.00u - De Tichel, Kolkweg 5a, Haalderen (van tevoren aanmelden bij de bar van De Tichel of bellen op maandag tussen 12 en 17 uur naar 0481-464409)

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. De zaal gaat om 17.00 uur open. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag - donderdag tussen 10.00 - 16.00 uur via het SWL Meldpunt, telefoonnummer: 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen raden we aan om op tijd te bellen. Mocht het volgeboekt zijn, dan kun je je aanmelden voor de week er op. Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl.

Repair Cafés Lingewaard

LINGEWAARD - In het Repair Café kan iedereen zijn of haar kapotte spullen laten nakijken door een team van handige vrijwilligers. Zij zijn bekwaam in het uitvoeren van kleine reparaties, maar geven daarnaast ook advies als een eenvoudige oplossing niet mogelijk is. En dit allemaal voor alleen de materiaalkosten en een vrijwillige bijdrage voor het verrichte werk.

Het Repair Café is voornamelijk bedoeld voor het herstellen van klein tot middelgroot huishoudelijk materiaal zoals stofzuigers, koffiezetapparaten, broodroosters, lampjes en föhns maar daarnaast draaien onze vrijwilligers ook voor speelgoed en servies hun hand niet om. We vragen wel om de apparatuur voordat je het meebrengt schoon te maken en het naaigoed te wassen!

SWL organiseert binnenkort weer een Repair Café in Lingewaard. Je kunt op de volgende locatie terecht voor reparaties en een gezellige bak koffie/thee:

Zaterdag 6 april van 14.00 – 16.00 uur in Huissen (Langekerkstraat 15)

De data van de andere kernen staan op www.swlingewaard.nl onder 'Activiteiten'.

Concert Voorjaarsvreugde

Gemengd koor De Burchtsanghers. (foto: Jaap Plattel)

DOORNENBURG - Op 6 april om 19:30 uur in het Ontmoetingscentrum van Doornenburg geven de Burchtsanghers, samen met Mike Pruijn, een voorjaarsconcert genaamd Voorjaarsvreugde.

Extra leuk om te vermelden is dat Mike, zangdocent van beroep en geboren in Doornenburg, een leerling van hem uit Bemmel ook een paar liedjes laat zingen. Ze heet Julia Rensen en heeft echt talent. We zijn trots dat ze dit wil doen.

De Burchtsanghers zullen ook een aantal liedjes uit My Fair Lady ten gehore brengen. Mike Pruijn wordt vergezeld door gitarist Dion Scheper en zal prachtige Nederlandstalige liedjes zingen. Kortom: een afwisselend programma en voor ieder wat wils. Entreekaartjes zijn drie euro en te koop bij de Spar en het OC.

30 / 32

Iedereen mag het zien
5 april wordt onze topper alweer 10!
Gefeliciteerd lieve Milan
van papa, mama en Sam

Willy Demon
van jongste tot oudste
dat verdiend een gepaste felicitatie

van harte pa

Hieperdepiep hoera
Moos is jarig!
Gefeliciteerd lieve jongen.
Liefs opa Theo en oma Dinie.

Deze jongeman wordt op 5 april
72 jaar.
Proficiat!
Nog vele jaren toegewenst
Gerard & Thea

Deze heer is op 2 april j.l.
79 jaar geworden.
Van harte gefeliciteerd!
Nog vele jaren toegewenst van
Gerard & Thea

Lieve Luuk,
nog gefeliciteerd met je 7e verjaardag!
Kus van oma Els

Hoera Koen wordt 9 april
10 jaar

Gefeliciteerd Koen
Kusjes Opa en Oma

Het is echt geen 1 april grap,
65 jaar is mijn liefste pap!
Fijne dag vandaag!

Rijdt deze aanstaande Abraham str (B) aks alleen nog maar 50?

Op 6 april wordt deze hele lieve meid

21 jaar.

Hartelijk Gefeliciteerd

Namens ons XXX

Na twee jaar officieel debuut bij PSV Vera ten Westeneind: 'Mooiste kwartiertje'

Vera ten Westeneind tijdens haar debuut voor PSV Vrouwen, vrijdag 22 maart tegen PEC Zwolle. (foto: Edwin van Zandvoort)

Na ellenlang blessureleed annex revalidatie beleefde Vera ten Westeneind onlangs haar 'finest moment'. Op 22 maart, twee dagen na haar 21e verjaardag, maakte de uit Huissen afkomstige voetbalster haar eerste officiële speelminuten voor PSV Vrouwen. 'Tranen van blijdschap.'

Tekst: Hans Schmeinck

In juli 2017 scheurde Vera ten Westeneind tijdens een training van Oranje >19 de voorste kruisband van haar linkerknie af. Een nachtmerrie voor haar. Ze was met de 'Jonge Leeuwinnen' juist in voorbereiding voor het EK. Én had vlak voor de noodlottige blessure een contract getekend bij PSV Vrouwen. De bij Jonge Kracht in Huissen en CTO in Eindhoven opgeleide voetbalster miste een heel seizoen bij haar nieuwe club, het EK als ook vorig jaar met Oranje >20 het WK.

Teleurstelling op teleurstelling dus, maar ze was vastbesloten sterk(er) terug te komen. Eind september vorig jaar, ruim een jaar na de onheilstijding, maakte Vera haar eerste minuten voor de Eindhovense club. In een oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven. De rossige verdedigster was er maar wat blij mee. Ze scoorde bovendien in de met 5-0 gewonnen match.

Een plekje bij de wedstrijdselectie voor de competitie of beker, en dus kans op een officieel debuut, zat er nog niet in bij het prima presterende PSV. Pas eind januari dit jaar. ,,Voor de beker tegen ADO. Daarna zat ik telkens op de bank en ik mocht ik warmlopen.''

Tranen

De eerste invalbeurt c.q. speeltijd kwam er dan toch. Vrijdag 22 maart jl. Nota bene twee dagen na haar 21e verjaardag. Thuis tegen PEC Zwolle. ,,De trainer riep toen ik warm liep 'Over vijf minuten'. Ik dacht 'Yes, eindelijk!'. Ik was niet zenuwachtig, maar moest wel even wennen. Het ging al snel goed. En al was het maar een kwartier, het was het mooiste kwartiertje ooit.''

PSV won met 3-1 en pakte en passant de kop in de Eredivisie Vrouwen. Dat stemde Vera uiteraard tevreden, maar haar debuut nog meer. ,,Ik was zó blij!'' Ze zocht direct haar moeder Linda op en al snel biggelden bij beiden de tranen over de wangen. ,,Mama moest huilen van blijdschap en ik daarna ook.''

Van de trainer (Sander Luiten) kreeg Vera nog complimenten. ,,Hij vond dat ik goed was ingevallen. De knie heeft het goed gehouden, maar die was al langer okay. Nu de stijgende lijn vasthouden.''

                                

'Vaak aanvallende wissel'

Vera ten Westeneind zat de laatste maanden telkens bij de wedstrijdselectie van PSV Vrouwen. De verdedigster moest ook warmlopen tijdens wedstrijden van de competitie en beker, maar werd niet ingebracht. ,,Het draait bij ons goed en dan wordt er niet snel gewisseld. Sowieso niet verdedigend, meestal aanvallend. Zeker in de topduels.'' PSV leidt de dans in de kampioenspoule van de Eredivisie Vrouwen. Vrijdag 19 april is de volgende wedstrijd, de topper thuis tegen Ajax.

Spreekuur Platform Gendt


GENDT - Het inloopspreekuur is donderdag 4 april van 19.00 tot 19.45 uur in het SKC De Leemhof aan de Dorpstraat 1, Gendt.

Iedereen mag zonder afspraak binnenlopen of eventueel vooraf een afspraak maken voor het spreekuur. Onder het genot van een kopje koffie of thee, kan men bij het platform terecht over opmerkingen, suggesties of klachten betreffende leefbaarheid en veiligheid in de straat of wijk. Dit wordt in de aansluitende platformvergadering besproken en zo nodig doorgestuurd naar de Gemeente en/of Politie.

"Als u niet kunt komen op het afgesproken tijdstip, kunt u ook een email sturen naar secr.platformgendt@platformgendt.nl. Voor klachten over groenvoorzieningen, verlichting en trottoirtegels et cetera kunt u rechtstreeks contact op nemen met de Gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6 Bemmel telefoon 026 3260111. Wilt u meer informatie? Bent u geïnteresseerd in het werk van het platform of wilt u er meer van weten? Zie website www.platformgendt.nl."

Wandeltocht voor vogelvrienden

De blauwborst. (foto: Gijsbert Peelen SLN)

BEMMEL - “Klein vogelijn op groene tak, Wat zingt g’een lustig lied”, zong mijn moeder vroeger. Het antwoord op de vraag wie dan zijn meester was geweest, verderop in het liedje, laat zich raden.

Tegenwoordig weten we dat vogels hun liedjes voor hun soortgenoten zingen en niet om ons te plezieren. Het leuke is dat vogels ook aan hun liedjes te herkennen zijn. Voor wie zich er een beetje in verdiept gaat een wereld open. Naar vogels kijken en luisteren maakt de wereld vrolijker en interessanter.

Wie nieuwsgierig is en een aantal vogels wil leren kennen op uiterlijk, zang en voorjaarsgedrag, kan op zondag 21 april van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur mee met gidsen van Stichting Lingewaard Natuurlijk. In een wandeltocht door en langs het ooibos leren we de geluiden herkennen en met de verrekijker worden de vogels in de weilanden nader bekeken. Onderweg is er natuurlijk aandacht voor ontspruitend lenteleven.

Tip: kijker en fototoestel mee. Kosten voor volwassen drie euro; kinderen 1,50 euro. Aanmelden is niet nodig. Start bij De Veldschuur, Sportlaan 1M in Bemmel. Vanaf 13.45 uur is iedereen welkom. Informatie: Gijsbert Peelen 06 10864179 of info@lingewaardnatuurlijk.nl.

De vijf baritons

(foto: Theo van Vuuren)

HUISSEN - Vergeet de drie tenoren, drie baritons, hier staan de vijf baritons van muziekvereniging Volharding Huissen. Deze muzikanten zijn een zeer gewaardeerde sectie binnen het A-orkest. Mede-orkestleden vinden de vijf, zeer bekwaam, sympathiek, fotogeniek en er ook nog eens goed uitzien.

Mag ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen! Even voorstellen, van links naar rechts, Harrie Klaassen, Paul Wolters, Theo Neijenhuis, Walter Hendriksen en last but not least Stef Weijers.

Paul begon al op jeugdige leeftijd met muziek maken. Harrie en Walter werden rond hun 35e lid van Volharding en begonnen in het leerlingen orkest bij Jan Driessen. Theo was 31 toen hij vanaf nul zijn muzikale carrière startte. Stef was de vijftig al gepasseerd bij zijn eerste schreden op het muzikale pad. Zo zie je maar eens dat je niet hoeft te wanhopen als je op latere leeftijd je innerlijke muzikant zijn niet meer binnen kunt houden. Volharding heeft voor ieder instrument opleidingsmogelijkheden en is betaalbaar. Bij muziekvereniging Volharding word je lid van een grote warme familie waar ook de derde helft de volledige aandacht heeft.

Het A orkest telt 43 personen van alle leeftijden. De repetitie is op maandag vanaf 19.45 uur. Niet onvermeld mag blijven dat baritonsaxofonist Martin Ankoné enig lid is van de fanclub van deze vijf baritons en steekt dat niet onder stoelen of banken. Reageren op deze laudatio? hhklaassen@live.nl of via de website www.volhardinghuissen.nl.

Harrie Klaassen

Mantelzorgcafé Lingewaard

HUISSEN - Op woensdag 17 april kunnen mantelzorgers weer terecht in het mantelzorgcafé.

Tijdens een ontspannende activiteit waarin de lente centraal staat, kunnen mantelzorgers uit Lingewaard met elkaar in gesprek en ervaringen uitwisselen. Mensen die voor iemand zorgen kunnen tegen allerlei zaken aanlopen. Andere mensen ontmoeten die in een vergelijkbare situatie zitten kan dan fijn zijn. Mantelzorgconsulent Monique Ritzen van het Steunpunt Mantelzorg is deze middag ook aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Enthousiaste vrijwilligers, die zelf ervaring hebben met het geven van mantelzorg begeleiden deze middag. Van 14.00–16.00 uur is men welkom in het Dominicanenklooster, Stadsdam 1 in Huissen. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van twee euro per persoon. Zich aanmelden kan via SWL Meldpunt: 088 2552555 of email: meldpunt@swlingewaard.nl.

Oproep vrijwilligers Tafeltje dekje Bemmel

BEMMEL - Tafeltje Dekje Bemmel is op zoek naar mensen die een of twee keer per week een uurtje over hebben om maaltijden te bezorgen bij (meestal) ouderen.

Je brengt koelverse maaltijden rond met je auto op een vaste route in en om Bemmel. Dit gebeurt tussen 11.30 en 13.00 uur en kan alleen of met zijn tweeën gebeuren. Met dit werk heb je ook een sociale controle functie. Je krijgt natuurlijk per rit een vergoeding.