GN Overbetuwe

6 november 2019

GN Overbetuwe 6 november 2019


'Gezond eten en Gezond blijven' is het motto van Vrouwen van Nu

ELST - Op woensdag 13 november staat de afdelingsavond van Vrouwen van Nu in het teken van gezondheid.

Gezond eten en Gezond blijven. Daar is ook in de media veel over te doen. Wat moeten/mogen we eten om jong en vitaal te blijven en wat juist weer niet. Wat is ‘superfood’ en is het echt gezond.Voedingsdeskundige Suzanne ten Boske weet hier alles van en zal ons deze avond laten zien hoe belangrijk dit is.

Suzanne had als kind al veel interesse in natuur en voeding. Ze had als 8-jarige haar eigen tuintje, een mini moestuintje, waar ze het voer van haar cavia zelf verbouwde. Biologie was haar lievelingsvak en later studeerde ze op het Hoger Laboratorium Onderwijs af in de richting Medische Microbiologie.

Met de geboorte van haar vier kinderen werd het tijd voor een eigen moestuin en een grote kas. Na wat gezondheidsproblemen met haar kinderen kwam ook haar interesse over de relatie tussen voeding en gezondheid.Haar enthousiasme, kennis en ervaring op het gebied van voeding en gezondheid wil ze vanavond met ons delen. Haar man Jasper ten Boske is fysiotherapeut en samen zijn ze een geweldig team om er een mooie, en vooral gezonde avond van te maken.

Belangstellenden zijn welkom. De avond wordt gehouden in zalencentrum Onder de Toren aan de Sint-Maartenstraat 34 in Elst. Aanvang 20.00 uur. Toegang voor leden gratis. Voor niet-leden 5.50 euro. "Wilt u meer weten over Vrouwen van Nu, of een avond bijwonen, neem dan contact met ons op via 0481 376191 of kijk op www.vrouwenvannu.nl/elst-eo.

Concordia Driel pakt groot uit voor afsluitend jubileumconcert 100 jaar!

Concordia Driel 100 jaar. (foto: Rinus Hagen)

DRIEL - Op zaterdagavond 9 november zal Concordia Driel als slotstuk van het Ivoren-jubileumjaar de inwoners van Driel en omgeving op een geweldig concert trakteren.

De muziekvereniging die gedurende het gehele jaar al diverse activiteiten heeft georganiseerd, ziet het concert als een waardige afsluiting van het jaar. Muziek maken met zijn allen, dat is tenslotte waar het bij de leden van Concordia om gaat!

Als thema van het concert is gekozen voor 100 jaar Wereldgeschiedenis. In de tien decennia waarin Concordia gegroeid is tot wie zij nu is, heeft zij vele historische gebeurtenissen meegemaakt. Denk aan de oprichting van club, de tweede wereldoorlog, maar ook de eerste maanlanding in 1969, het ongeluk met de Hindenburg en de eenwording van Europa. Tijdens het concert staat de harmonie, onder leiding van Willen van de Laar, op muzikale wijze stil bij deze gebeurtenissen. Momenten die bij vele waarschijnlijk nog goed in het geheugen staan. Uiteraard krijgen ook al onze jubilarissen een rol in de tijdslijn.

Tevens is er aandacht voor de toekomst van de vereniging. Door de gulle bijdrage van zowel ‘10x10 leden’, Vrienden van Concordia, Sponsoren en subsidies is het gelukt om een prachtig cadeau te mogen aanbieden. Dit komt naast de muziekkoffer voor kinderen die reeds is overhandigd in mei.

"Wij zien u graag op zaterdagavond 9 november in De Oldenburg in Driel. Aanvang is 19.30 uur. De deuren zijn geopend vanaf 19.00 uur. Entree is vrij. Het belooft een spectaculaire avond te worden die u niet mag missen! Komt allen luisteren, want goed muziek maken kan alleen in samenspel tussen muzikant en publiek!"

Samen grote inzamelingsactie voor de voedselbank Elst

ELST - Na het enorme succes van vorig jaar (140 bananendozen vol met boodschappen en vele warme en enthousiaste reacties van gemeenteleden) vindt ook dit jaar een grote inzamelingsactie voor de voedselbank in Elst plaats en wel bij alle supermarkten in Elst en Oosterhout op zaterdag 14 december.

Vorig jaar werd de inzamelingsactie gehouden bij twee supermarkten in Elst (Jumbo en Albert Heijn). Deze actie werd toen georganiseerd door de protestantse kerk samen met de Interact (de jongerentak van de Rotary Elst Over Betuwe). Dit jaar is de inzamelingsactie sterk uitgebreid.

De inzamelingsactie wordt nu gehouden bij alle vijf supermarkten (beide Jumbo's, Albert Heijn, Aldi alle in Elst en de Lidl in Oosterhout) en wordt georganiseerd door alle Elster geloofsgemeenschappen (Molukse Evangelische, katholieke en protestantse kerk), de Interact en mogelijk met u als vrijwilliger.

Uw bijdrage voor de voedselbank Elst op 14 december

Op zaterdag 14 december kunt u naast uw eigen boodschappen bij uw supermarkt ook iets kopen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank in Elst. Dit mag van alles zijn en iets dat past bij uw portemonnee. Uw bijdrage is welkom. De gezamenlijke kerken zorgen ervoor dat de artikelen die u koopt bij de voedselbank worden afgeleverd.

Meedoen als vrijwilliger? Dat kan ook. Graag zelfs

Wilt u naast het geven van enkele artikelen als vrijwilliger meedoen aan deze actie dan juichen de organisatoren dat van harte toe. Zaterdag 14 december wordt er gewerkt in twee shiften van vier uur (9.00-13.00 uur en 13.00-17.00 uur) in alle vijf supermarkten in Elst/Oosterhout. Per shift zijn er zes mensen aanwezig (twee om klanten te informeren bij binnenkomst, twee bij de kraam in de winkel met voedselbankartikelen en twee mensen voor de inname van de artikelen). Totaal zijn er dus zestig mensen (jong en oud) nodig. Uw/jouw hulp (voor een shift van vier uur) is van harte welkom. Als u het leuk vindt om te helpen kunt u zich tot 30 november opgeven bij Wichert van Olst (e-mail: wichert.van.olst@nl.ey.com of telefoon 06 21251690) met vermelding van uw naam en eventuele voorkeur van tijd en supermarkt.

Met deze actie maken de kerken gezamenlijk met de inwoners van Elst, gelovig of niet, zich hard voor de mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank Elst. Een mooi voorbeeld 'van kerk naar buiten', samenwerking en verbroedering voor en door mensen.

Jaarvergadering DHR

DRIEL - Donderdag 21 november houdt huurdersvereniging DHR (Driel-Heteren-Randwijk) haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in De Cunerahof 1 in Driel.

Begonnen wordt om 20.00 uur met koffie en kennismaking. Huurders van Woningstichting Heteren die geen lid zijn van DHR zijn ook welkom! Zij kunnen ervaren wat Huurdersvereniging DHR doet en zich inschrijven. Toetredende leden hebben dit jaar nog geen stemrecht. We stemmen over aftreden en (her)benoeming van bestuursleden. Het lidmaatschap is gratis! Na het succesvolle onverwachte bezoek vorig jaar van de wethouder woonzaken, is er dit jaar voor gekozen een gastspreker uit te nodigen.

André Roelofs wordt per 1 januari herbenoemd als huurderscommissaris van de Raad van Commissarissen (RVC). "Op deze avond wil hij uw blik over de rol van de RVC verruimen. (Deze raad houdt in de gaten of het bestuur van Woningstichting Heteren zijn werk goed doet.) André is ook graag bereid uw eventuele vragen te beantwoorden!

Na de pauze zal het bestuur u informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze woonomgeving, leefbaarheid, het langer thuiswonen, nieuwbouw en dergelijke zoals deze binnenkort bij de ondertekening van de Prestatieafspraken 2020 voor de gemeente Overbetuwe worden vastgesteld. Natuurlijk geven we u de mogelijkheid hierop in te haken en kunnen er ook andere ‘woon’-kwesties worden besproken. Denk hierbij onder andere aan uw ‘huurders’-ervaringen in 2019. Wij kijken met veel belangstelling uit naar uw komst, uw inbreng en wij hopen dat er een boeiende dialoog zal ontstaan", aldus meldt het bestuur van huurdersvereniging DHR.

Chequeactie OverbetuweDoet Speelweek

Op de foto met een Minion. (foto: Gerard Bressers)

HETEREN - De gemeente Overbetuwe start begin november wederom met een chequeactie. U heeft wellicht de vooraankondiging al in de bus gehad en als u dit leest heeft u de cheque misschien al in huis of krijgt u hem één dezer dagen. Met deze cheque kunt u een initiatief in de gemeente Heteren steunen. Kijk op de site van OverbetuweDoet en u kunt zien welke initiatieven er zijn.

Ook wij met de Stichting Fun4kids, als organisator van de speelweek hebben twee initiatieven ingediend. We zouden het fijn vinden als u ons wilt steunen. We hebben onze, inmiddels bekende, groene box wederom in de Jumbo staan bij de koffieautomaat. Hierin kunt u uw cheque deponeren en dan activeren wij hem voor u en voegen hem toe aan één van onze initiatieven. U kunt de cheque ook zelf activeren en doneren aan een initiatief. Het activeren kan tot 10 december.

Deze keer hebben we de aanschaf van hesjes en de aanschaf van twee grote inklapbare tafels er bij staan. De gele hesjes zijn voor de vrijwilligers tijdens de speelweek, hierdoor zijn ze direct herkenbaar voor de kinderen en de organisatie. Dit geeft de kinderen een gerust gevoel en wij als organisatie zien heel snel of een onderdeel goed bezet is. De tafels zijn voor diverse doeleinden, maar kunnen ook door andere verenigingen geleend worden, dus voor heel Heteren. Laat uw cheque niet verloren gaan en steun een initiatief. Met dit geld kunnen er goede dingen in en voor Heteren gedaan worden, uitgevoerd door de initiatiefnemers uit Heteren.

Wat een vrouw, Corrie ten Boom!

ZETTEN - Woensdagochtend 13 november is er weer een interkerkelijke bijeenkomst van De Schakel. Jannie van Rijn zal dan een lezing verzorgen over 'Evangeliste en verzetstrijdster Corrie ten Boom'.

De lezing start met het voorstellen van familie tTen Boom. De grote gastvrijheid van Corrie’s ouders staat centraal. Behalve hun vier kinderen woonden ook nog drie zussen van Corrie’s moeder in hun huis. De Familie ten Boom leefde vanuit hun rotsvast geloof. Daarnaast hadden zij een grote liefde voor het volk Israël.

Daarna wordt verteld hoe ze tijdens de oorlogsjaren in het ongewapende verzet terecht gekomen zijn. Ook toen stond hun huis open voor velen. Hun huis werd een schuilplaats voor honderden mensen die voor kortere of langere tijd daar onderdak kregen. Door verraad kwam de familie in de gevangenis terecht. Corrie en haar oudste zus Betsie werden gedeporteerd naar een concentratiekamp in Oost-Duitsland, Ravensbrück.

Na de pauze de verdere geschiedenis van Corrie en Betsie. Betsie overlijdt eind 1944 aan ondervoeding en Corrie wordt op wonderlijke wijze vrijgelaten. Zij was zwaar ondervoed maar ging met een hart vol vuur door de mensen de boodschap van het Evangelie te vertellen. “Er is geen put zo diep of Zijn armen zijn onder ons om ons te dragen”.

Locatie: De Loohof, Stationsstraat 1. Aanvang 9.45 uur. Zaal open 9.30. Er is ook een verkooptafel met producten uit Israël. Toegang vrij. (www.deschakelzetten.nl)

Betuwse avond

HEMMEN - Aanstaande zaterdag 8 november is de jaarlijkse Betuwse Avond in dorpshuis De Oude School van Hemmen.

Voor de pauze is er een lezing over Schimmelpenninck sigaren en tabak uit de Betuwe. Na de pauze is er een optreden door de dames cabaretgroep Steen en Been uit Dodewaard. Kosten 6.50 euro per persoon inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst. Aanvang 20.00 uur.

Speelgoed ruilen voor een duurzame Sint!

ELST - Het KrijgdeKleertjesruilpunt in Elst organiseert ook dit jaar weer speciale Sint-speelgoedruilavonden. Op 14 november kunnen ouders die speelgoed willen ruilen terecht van 18.00-19.30 in Triade, Prins Hendrikstraat 5a in Elst. KrijgdeKleertjes Elst wil hiermee de Sint helpen om het Sinterklaasfeest duurzaam en voordelig te vieren.

Bergen speelgoed waar de kinderen nooit mee spelen, en toch brengt Sint elk jaar weer nieuwe kado's. Dat kan anders! Ook dit jaar maakt het KrijgdeKleertjes ruilpunt in Elst een speelgoedruilhoek, waar ouders speelgoed kunnen ruilen. Door als ouders onderling te ruilen hoeven we niet onnodig nieuwe spullen te kopen.

Amanda is de drijvende kracht achter het ruilpunt Elst. Zij nodigt alle ouders van harte uit om langs te komen "Sprokkel snel alle spelletjes, speelgoed en puzzels bij elkaar waar jouw kind niet meer naar omkijkt, maar waar een ander kind blij van kan worden. En kom naar één van de speciale sint-speelrgoedruilavonden!"

Datum: 14 november van 18.00-19.30 in Triade, Prins Hendrikstraat 5a in Elst. Per persoon mag maximaal één bigshopper met speelgoed ingebracht worden. Speelgoed dat je inbrengt moet schoon en compleet zijn. Inbrengen en uitzoeken kan op dezelfde avond. Al het speelgoed dat overblijft na deze avonden, gaat naar een goed doel. Voor meer informatie: krijgdekleertjeselst@gmail.com of www.krijgdekleertjes.nl/Elst of facebook: https://www.facebook.com/KrijgdeKleertjesElst/

Bij imkervereniging Oost-Betuwe vierenveertig gediplomeerden

Geslaagden beginners. (foto: Rob Reijneveld) Rob Reijneveld

BETUWE - Vrijdag 25 oktober 2019 was het een bijzondere dag voor Imkervereniging Oost-Betuwe. In De Veldschuur in Bemmel werden namelijk ’s avonds 44 diploma’s uitgereikt aan personen die dit jaar een cursus hadden afgerond.

Er werden tien diploma’s uitgereikt aan de deelnemers van de cursus Kennismaken met de Honingbij. Dit is een cursus die in samenwerking met Stichting Lingewaard Natuurlijk werd georganiseerd. Aan vijftien deelnemers van de Basiscursus Bijenhouden werd het diploma uitgereikt. Zij kunnen zich beginnend imker noemen en de meesten van hen hebben dit jaar hun eerste bijenvolk(en) verzorgd. Tien personen die de cursus korfvlechten hebben gevolgd zijn eveneens gediplomeerd.

Geslaagden vervolgcursus Bijenhouden. (foto: Rob Reijneveld) Rob Reijneveld
Deelnemers Kennismaken met de honingbi. (foto: Rob Reijneveld)j Rob Reijneveld

Tenslotte was het de beurt aan negen imkers die het diploma van de Vervolgcursus Bijenhouden in ontvangst mochten nemen. Zij mogen zich nu gevorderd imker noemen en hebben met goed gevolg een traject van vier jaar doorlopen waarin een groot aantal thema’s met betrekking tot het bijenhouden werden uitgediept. Tevens hebben de cursisten daarbij een groot aantal praktijkopdrachten moeten uitvoeren.

Op deze avond werd met gepaste trots gememoreerd dat de opzet en vormgeving van deze cursus, die is ontwikkeld binnen de Imkervereniging, uniek is in den lande. De diploma’s werden uitgereikt door de docenten Johannis Vogelaar en Adriaan van Egmond.

Huurdersvereniging HvOB zoekt kandidaten

ELST - Huurdersvereniging HvOB is op zoek naar kandidaten Leefbaarheidsaward.

Huurdersvereniging Over-Betuwe (HvOB) die de belangen van de huurders van Woningcorporatie Vivare in Elst behartigt, zal op 11 januari 2020 tijdens haar nieuwjaarsreceptie voor de dertiende maal de leefbaarheidsaward 'De Regelaar' uitreiken aan degene die een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid in Elst.

De huurdersvereniging nodigt inwoners van Elst uit om verenigingen of mensen in persoon die in aanmerking kunnen komen voor deze Award, voor te dragen. De winnaar ontvangt een cheque van éénduizend euro, te besteden aan een bestaand of nieuw project. Daarnaast krijgt de daarvoor in aanmerking komende persoon 'De Regelaar' zoals de award heet, in beeldvorm uitgereikt.

Het spreekt voor zich dat bij een inzending een heldere omschrijving dient te worden verstrekt waarom men van mening is, dat deze persoon met zijn eventuele organisatie de award verdient. Voorbeelden om te kunnen worden voorgedragen zijn: het op vrijwillige basis organiseren en bevorderen van projecten voor het algemeen belang kortom alles moet te maken hebben met de leefbaarheidsbevordering.

Eventueel te nomineren kandidaten kunnen worden voorgedragen bij het secretariaat van de Huurdersvereniging Over-Betuwe, Antwoordnummer 210, 6660 WB Elst of per e-mail: hvob@outlook.com.

Intocht Sinterklaas in Randwijk

RANDWIJK - Zaterdag 23 november komen Sinterklaas en zijn pieten samen met een glutenvrije piet een bezoek brengen aan Randwijk. Naar verwachting komen Sinterklaas en zijn pieten om circa 14.00 uur Randwijk binnenrijden.

Komen jullie Sinterklaas en zijn pieten vanaf 13.45 uur opwachten bij de Amalia linde tegenover de Ned. Hervormde kerk? Na aankomst van Sinterklaas en zijn pieten gaan we gezellig met zijn allen in een vrolijke optocht al dansend richting het Randwijks Hof. (De kamer van Sinterklaas.) Daar wordt van ongeveer 14.30 uur tot circa 15.30 uur een leuk actief programma georganiseerd voor alle kinderen en ouders.

Om het Randwijks Hof (de kamer van Sinterklaas) er gezellig uit te laten zien voor de komst van Sinterklaas en zijn pieten, organiseren wij op woensdagmiddag 20 november in het Randwijks Hof van 14.00 uur tot 16.00 uur een knutselmiddag. Alle knutselspullen liggen klaar. Wees welkom allemaal! (neem wel je eigen schaar mee!)

Vindt u het leuk om Sinterklaas en twee pieten thuis te ontvangen? Dat kan. Neem dan contact op met de regelpiet op nummer: 06 12866179.

Behoefte aan centrale ontmoetingsplek in Elst?

Boekpresentatie 'Hemelse Vaders'. (foto: Eddie van Hattum)

ELST - Als de belangstelling voor de Huiskamer van Elst op donderdagochtenden een graadmeter is dan is het antwoord niet moeilijk te vinden. De belangstelling neemt wekelijks toe. Om een kopje koffie te drinken, een praatje te maken of een krantje te lezen is de Huiskamer voor velen de plek om naartoe te gaan. Maar ook voor het vergaren van informatie of het bijwonen van een presentatie.

Neem donderdag 31 oktober. De deuren van de Bibliotheek aan het Europaplein zijn nog niet open en de eerste bezoekers dienen zich al aan. Alle beschikbare zitplaatsen worden bezet en het gastteam zorgt voor extra stoelen die worden aangeschoven. Het is één en al gezelligheid. In een ander gedeelte van de beschikbare ruimte presenteert Renate Diks haar onlangs uitgebrachte boek ‘Hemelse Vaders’ en weer in een andere hoek is het een drukte van jewelste voor het ruilen van Jumbo-plaatjes.

Bezoekers weten de Huiskamer van Elst te waarderen en tonen aan dat Elst toe is aan een eigentijdse ontmoetingsplek.

De Huiskamer van Elst is een initiatief van de Projectgroep Sociaal Ontmoeten in Elst en wordt mede mogelijk gemaakt door de Bibliotheek Gelderland Zuid, Jumbo Macleane en giften van sympathisanten. Meer weten: zie www.huiskamervanelst.nl.

Sponsor bedankt!

OVERBETUWE - Dames 1 heeft zich bij de start van het seizoen een doel gesteld. Een mooi hockeyseizoen met een ambitie bij de top 3 te eindigen.

Na een moeizame start met twee verloren wedstrijden, zijn de afgelopen drie wedstrijden gewonnen, draait de damesploeg lekker en is de opmars naar de bovenste regionen gestart.

Daarnaast zijn de meiden zelf op zoek gegaan naar nieuwe kledingsponsoren en met succes. Chapeau dames!
Twee weken geleden zijn de nieuwe tenues in ontvangst genomen tijdens een gezellig samenzijn met de sponsoren. De kledingsponsoren zijn: B-Hairstyling, PNE en New York Pizza uit Elst.

Sponsoren bedankt!

Paddenstoelenwandeling in Oosterhout

Doolhof zwammen. (foto: Herman Hendriks)

OOSTERHOUT - Heksenboter, kaaszwammen en elfenbankjes. Je zou bijna denken dat je in een sprookjesverhaal terecht bent gekomen. Maar het gaat toch echt over paddenstoelen.

De Paddenstoelenwandeling van IVN Rijn Waal in Oosterhout is een ontdekkingstocht voor jong en oud. Langs de paden, op het dode hout en tussen de bladeren gaan we met Frans Mikx op zoek naar witte stuifballen, geel-witte koraalzwammen, zwarte houtknotsen, parasol paddenstoelen en de schijven van de doolhof-zwam en Judasoor.

Elfenbankjes. (foto: Herman Hendriks)

Verzamelen bij de parkeerplaats van de dokterspost, Van Boetzelaerstraat 12 in Oosterhout op zondag 10 november 14:00 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Elstenaar John Hermsen happy in Canada 'Ieder jaar iets meer Canadees en iets minder Nederlander'

Vele Betuwenaren zijn de afgelopen decennia naar het buitenland vertrokken. In deze rubriek tekent de Huissense journalist Hans Schmeinck hun ervaringen op. Deze week: John Hermsen (51) uit Elst, die zo'n 13 jaar geleden met 'zijn' Christy naar Canada emigreerde. 'We wilden niet teveel verankerd raken in ons toenmalige leven.'

John is een geboren Elstenaar en Christy komt uit Arnhem maar verhuisde op haar 16e naar het Betuwse dorp. Ze kennen elkaar sinds 1988. ,,Maar we zijn uiteindelijk nooit getrouwd, daar hadden of hebben we geen behoefte aan. We zijn niet zo 'traditioneel'. En geen kinderen is ook een bewuste keuze.'' Dat maakte het 13 jaar geleden voor hen wel wat makkelijker om te emigreren. ,,We hadden toen beiden prima banen, goede vrienden enzovoort, maar we besloten om toch nog maar een nieuw avontuur aan te gaan voordat we teveel 'verankerd' in ons toenmalige leven zouden geraken.''

Na gedegen onderzoek viel de keus op Powell River in British Columbia, aan de westkust van Canada. ,,We wilden naar een plaats die niet te groot en niet te klein zou zijn. Zeg maar het Elst waarin ik opgroeide.'' John was in Nederland bevelvoerder beroepsbrandweer en Christy assistent filiaalmanager, maar daar is het paar direct een outdoor bedrijfje gestart. ,,Het heet Footprint en we bieden kayaktochten aan in Desolation Sound Marine Park, het grootste van British Columbia.'' In de wintermaanden werkt John als adviseur voor reisorganisaties. En Christy runt dan een ander bedrijf; Nancy's Bakery.

,,Het leven bevalt hier heel erg goed. De rust, ruimte, de oceaan en de bijna oneindige wildernis geven een heel goed gevoel. De zwarte beren lopen gewoon door onze tuin heen. We kunnen hier het hele jaar door ook fantastisch de natuur in en vanwege de ligging, tussen de grote oceaan en het kustgebergte, kunnen we hier bijna letterlijk een iglo bouwen in de ochtend en een zandkasteel in de middag.''

'CanaDutchie'

,,De gigantische afstanden binnen Canada brengen wel de nodige logistieke problemen met zich mee uiteraard. We wonen hemelsbreed maar zo'n 150 km ten noorden van de metropool Vancouver, maar hebben ongeveer vijf uur nodig om er te komen. Middels twee veerbootovertochten, omdat diepe fjorden een directe wegverbinding onmogelijk maken.''

Over reizen gesproken, het stel gaat een keer per jaar naar Nederland. Altijd in januari,,We kunnen hiermee familie- en vriendenbezoek combineren met een zakelijk tintje. We staan namelijk ieder jaar in het Canada Paviljoen op de Vakantiebeurs in Utrecht. We verblijven wel in Elst trouwens. Mijn herinneringen aan Elst zijn legio en heel fijn, vooral het onbezorgd opgroeien in een heerlijke omgeving met weilanden en boomgaarden. Maar ook de 'peerdenmert', de Vierdaagse en met m'n vader naar Spero op sportpark De Pas staan me erg bij.''

Eenmaal in Canada worden vrienden en familie wel gemist, maar de drukte van Nederland en 'natuurlijk de Zwarte Pieten-discussie' totaal niet. ,,Ik ben trots op mijn afkomst maar voel me ontzettend thuis in Canada, ik noem me zelf dan ook een 'CanaDutchie'. Ieder jaar word ik wel iets meer Canadees en een tikje minder Nederlander.''

www.footprintbc.ca


'In de ochtend een iglo bouwen en 's middags een zandkasteel'

Huldiging jubilarissen Lokaal FNV Overbetuwe

Jubilarissen Lokaal FNV Overbetuwe.

OVERBETUWE - Zaterdag 26 oktober zijn de jubilarissen bij Lokaal FNV Overbetuwe voor hun trouwe lidmaatschap in het zonnetje gezet.

Er waren jubilarissen van 60 jaar, 50 jaar, 40 jaar en 25 jaar. De jubilarissen van 70 jaar zijn in april al gehuldigd. Wilco Veldhorst, bestuurder Lokaal/Regionaal, heeft de jubilarissen deze avond gehuldigd. Het was een gezellig samen zijn.

De genodigden werden ontvangen met koffie en gebak. Na de huldiging hebben we onder het genot van een hapje, drankje en muziek een gezellige avond gehad. Jammer is dat er maar 30 van de 86 jubilarissen gehuldigd wilden worden...

Alzheimer Café Overbetuwe beter zichtbaar

Mozaïek gemaakt door Stien van Wissing-Aarns. (Wilma Drager-Visee) Wilma Drager-Visee

ELST – Al enige tijd bestond de wens om de maandelijkse aankondigingen van het Alzheimer Café Overbetuwe in de regionale krant te voorzien van een passende afbeelding. En vanaf nu is het zover!

Het indrukwekkende mozaïek is een afbeelding van een vergeet-mij-nietje, het symbool waarmee we laten zien dat we mensen met dementie en hun naasten niet vergeten. Stien van Wissing-Aarns, vaste bezoeker van het Alzheimer Café, is degene die het kunstwerk bedacht én gemaakt heeft. Zowel de vrijwilligers als de bezoekers van het Café zijn ontzettend blij met haar initiatief. Het mozaïek heeft inmiddels een vaste plaats tijdens de bijeenkomsten van het Alzheimer Café en de foto gaat er vanaf nu voor zorgen dat de maandelijkse aankondigingen nóg meer opvallen.

Iedereen die het Alzheimer Café, net als Stien, óók een warm hart toedraagt kan ons binnenkort blij maken! Alle huishoudens in Elst, Heteren, Valburg, Zetten en Hemmen krijgen begin november een waardecheque ter waarde van 6,50 euro in de bus, in het kader van ‘Overbetuwe Doet’. "Fijn wanneer u deze cheque wilt toekennen aan het Alzheimer Café Overbetuwe! Dat kan via www.overbetuwedoet.nl, maar cheques kunnen ook worden bezorgd aan de 1e Molenbergstraat 12 in Elst of worden afgegeven aan een vrijwilliger van het Alzheimer Café! Wij maken het dan voor u in orde, zodat het geld goed terechtkomt. Op deze manier kunnen we het Alzheimer Café maandelijks blijven organiseren, gratis en laagdrempelig, voor iedereen die iets heeft met dementie."

Oproep

OVERBETUWE- Kent u iemand die uit gemeente Overbetuwe is vertrokken om het avontuur in het buitenland aan te gaan en die zijn/haar verhaal wel graag zou willen delen met onze lezers?

Dat kan in onze rubriek 'Betuwenaren in het Buitenland'. Stuur een mail naar: hansschmeinck@gmail.com. Daarin graag vermelden: naam emigrant, leeftijd, geboorteplaats/voormalige woonplaats, land van bestemming en mailadres. De emigrant mag natuurlijk ook zichzelf opgeven om mee te doen aan deze rubriek. Wie weet staat hij/zij binnenkort dan in met verhaal en foto Hét Gemeente Nieuws!

Kinderkerstkoor

ELST - Alle kinderen vanaf groep 4 mogen komen zingen tijdens de kerstviering in de Werenfriduskerk in Elst.

Er wordt geoefend op de dinsdagavonden 26 november en 3, 10 en 17 december van 18.45 - 19.45 uur in De Hoeksteen aan de Pr. Irenestraat. De gezinskerstviering is op maandagavond 24 december tussen 18.00 en 20.15 uur. "Doe ook mee en geef je naam op via volgend mailadres: ippietje@gmail.com."

Herberg

De Aandacht

HETEREN - Zondag 10 november om 14.30 uur schenkt Herberg De Aandacht koffie en thee met verschillende lekkernijen.

"Maar bovenal schenken we aandacht aan elkaar. Samen aan tafel met Marijke Arends van Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe, zij komt vertellen over een onderwerp waarmee we allemaal te maken krijgen: mantelzorg ontvangen én geven. Deelname kost vijf euro. U kunt zich opgeven bij Herberg De Aandacht, 06 33331746 of per mail herbergdeaandacht@gmail.com ons bezoekadres Kerkplein 1, Heteren. Spijs voor de ziel nodig? www.herbergdeaandacht.nl."

Activiteiten

De Loohof

Dinsdag 05-11 10.00 uur Koffiedrinken met Joke, 13.30 uur Kaarten met Ben, 14.00 uur Schilderen met Jack.

Woensdag 06-11 14.00 uur Koffiedrinken Sjoelen en diverse Spellen met Els en Zeinab.

Donderdag 07-11 10.00 uur Bloemschikken met Anneke, 14.00 uur Creatief, 14.00 uur Schildercursus met Frida.

Vrijdag 08-11 10.00 uur Koersballen, 19.30 uur Klaverjassen Joker Troef.

Maandag 11-11 10.00 uur Koffiedrinken met Chello, 17.00 uur Samen Eten (inloop vanaf 16.30 uur).

E-mail: ontmoetenloohof@hotmail.com

Bloementuin op landgoed Den Treek-Henschoten

KESTEREN - Marieke Nolsen houdt een lezing bij Groei&Bloei in de Helicon VMBO- school, Industrieweg 4 in Kesteren op dinsdag 12 november 20:00 uur. Iedereen is er welkom (leden gratis, niet-leden betalen drie euro).

Marieke Nolsen en haar gezin, is in 2002 vanuit Twente verhuisd naar een sfeervolle landgoedwoning behorende bij Landgoed den Treek-Henschoten. In de afgelopen jaren hebben zij daar een tuin aangelegd met weelderig groeiende borders. Bij het eigen ontwerp hebben zij gekozen voor een strakke indeling, beukenhagen en buxussen bepalen de tuin en delen de tuin in vier verschillende 'tuinkamers'.

In het vroege voorjaar bloeien er veel bloembollen, opgevolgd door vaste planten, aangepast aan de kleuren van het Landgoed. Na 2016 hebben ze de tuin vergroot met een decoratieve pluktuin geïnspireerd door onder andere Sarah Raven. Heel veel dahlia's en andere rijkbloeiende eenjarige in oranjerood en zalmachtige tinten zorgen voor een geweldig kleuring feest. Tijdens de lezing neemt Marieke Nolsen de toehoorder graag mee de bloementuin in, door de vier seizoenen heen. De tuin is ook te bezoeken, kijk voor meer informatie op: www.dentrekhenschoten.nl.

Parochie H. Maria Magdalena

Zaterdag 9 november
O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen: 19.00 u: Eucharistieviering, Kwd, St. Maarten F. Bomers, InVoice
H. Johannes de Doper Indoornik: 19.00 u: Woord- en gebedsdienst ,LWG, R.K.G.K.I.
St. Leonardus Oosterhout: 19.00 u: Eucharistieviering, V. Bulthuis, Musica Nova

Zondag 10 november
St. Werenfridus Elst: 10.00 u: Eucharistieviering + Kwd , G. Peters, St. Caeciliakoor
O.L.V. ten Hemelopneming Huissen-stad: 10.00 u: Eucharistieviering, K. Donders , Exotherm
PK Kerk Huissen: 10.00 u: Oecumenische viering, V. Bulthuis

H. Maria Geboorte Driel: 09.30 u; F. Bomers, Enjoy
St. Willibrordus Herveld: 11.00 u: F. Bomers, St. Willibrorduszondag met St. Willibrordus muziekvereniging                                 St. Jacobus de Meerdere Valburg : 09.30: Woord en Communieviering, M. Sanders, Dameskoor

Doordeweekse vieringen R.K. parochie Maria Magdalena

Maandag
Heteren, 18.30 u. Liefkenshoek (wcv), elke maandag

Dinsdag
Huissen-Stad, 19.00 u. dagkapel, rozenkrans, elke dinsdag
Oosterhout, 09.00 u. dagkapel, 1e dinsdag v.d. maand

Woensdag
Angeren, 09.30 uur u. sacristie/kerk, 1e woensdag v.d. maand
Doornenburg , 09.30 u. kerk , 2e woensdag v.d. maand
Gendt, 09.30 u. dagkapel, 4e woensdag v.d. maand
Herveld, 19.00 u. kapel Hoge Hof, 1e woensdag v.d. maand
Huissen-Zand, 09.30 u. dagkapel , 3e woensdag v.d. maand
Lent, 19.00 u. St. Jozef, 2e woensdag v.d. maand

Donderdag
Elst, 10.30 u. Tertzio, 1e donderdag v.d. maand
Elst , 09.30 u. De Hoeksteen, 2e donderdag v.d. maand
Elst, 10.30 u. Tertzio (wcv), 3e donderdag v.d. maand
Elst , 09.30 u. De Hoeksteen, 4e donderdag v.d. maand
Elst, 09.30 u. De Hoeksteen, 5e donderdag v.d. maand

Vrijdag
Bemmel, 10.00 u. kapel Liduina,1e vrijdag v.d. maand
Valburg, 09.00 u. sacristie, rozenkrans, elke vrijdag
Valburg, 09.30 u. sacristie, elke vrijdag

Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv)
Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

Herberg De Aandacht

HETEREN - Zondag 10 november om 14.30 uur schenkt Herberg De Aandacht koffie en thee met verschillende lekkernijen.

"Maar bovenal schenken we aandacht aan elkaar. Samen aan tafel met Marijke Arends van Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe, zij komt vertellen over een onderwerp waarmee we allemaal te maken krijgen: mantelzorg ontvangen én geven. Deelname kost vijf euro. U kunt zich opgeven bij Herberg De Aandacht, 06 33331746 of per mail herbergdeaandacht@gmail.com ons bezoekadres Kerkplein 1, Heteren. Spijs voor de ziel nodig? www.herbergdeaandacht.nl."

Dansen op de lekkerste soul & funk in Bemmel

BEMMEL - Zaterdag 16 november verandert de Theaterkerk in Bemmel in een danstempel met Dance Night (powered by SoulCity). Twee dj’s, Sueside en MARKR, gaan een dampende clubavond verzorgen met soulclassics uit de jaren zeventig en tachtig, dansbare boogie en swingende bossa.

Te denken valt aan de hits van James Brown, het vrolijk oeuvre van The Jackson Five en de mooiste hits van Earth Wind & Fire. Natuurlijk is er tijdens SoulCity ook ruimte voor moderne funky soulmuziek van Bruno Mars, Jamiroquai, Prince en Tuxedo. Een van de bijzonderheden van SoulCity is dat de dj’s de hele avond alleen op vinyl draaien. Kortom, een avond voor zowel jonge als ‘oudere’ Soulliefhebbers! Get ready to dance all night long!

Aanvang 21:00 uur. Early bird ticket 8,50 euro, regulier en aan de deur 10,00 euro. Kaartjes zijn te bestellen op www.theaterkerk.nl en tevens verkrijgbaar bij boekhandel De Toren van Bemmel en in de Theaterkerk, Markt 5, Bemmel.

Activiteiten De Loohof

Dinsdag 05-11 10.00 uur Koffiedrinken met Joke, 13.30 uur Kaarten met Ben, 14.00 uur Schilderen met Jack.

Woensdag 06-11 14.00 uur Koffiedrinken Sjoelen en diverse Spellen met Els en Zeinab.

Donderdag 07-11 10.00 uur Bloemschikken met Anneke, 14.00 uur Creatief, 14.00 uur Schildercursus met Frida.

Vrijdag 08-11 10.00 uur Koersballen, 19.30 uur Klaverjassen Joker Troef.

Maandag 11-11 10.00 uur Koffiedrinken met Chello, 17.00 uur Samen Eten (inloop vanaf 16.30 uur).

E-mail: ontmoetenloohof@hotmail.com

Bloementuin op landgoed Den Treek-Henschoten

KESTEREN - Marieke Nolsen houdt een lezing bij Groei&Bloei in de Helicon VMBO- school, Industrieweg 4 in Kesteren op dinsdag 12 november 20:00 uur. Iedereen is er welkom (leden gratis, niet-leden betalen drie euro).

Marieke Nolsen en haar gezin, is in 2002 vanuit Twente verhuisd naar een sfeervolle landgoedwoning behorende bij Landgoed den Treek-Henschoten. In de afgelopen jaren hebben zij daar een tuin aangelegd met weelderig groeiende borders. Bij het eigen ontwerp hebben zij gekozen voor een strakke indeling, beukenhagen en buxussen bepalen de tuin en delen de tuin in vier verschillende 'tuinkamers'.

In het vroege voorjaar bloeien er veel bloembollen, opgevolgd door vaste planten, aangepast aan de kleuren van het Landgoed. Na 2016 hebben ze de tuin vergroot met een decoratieve pluktuin geïnspireerd door onder andere Sarah Raven. Heel veel dahlia’s en andere rijkbloeiende eenjarige in oranjerood en zalmachtige tinten zorgen voor een geweldig kleuring feest. Tijdens de lezing neemt Marieke Nolsen de toehoorder graag mee de bloementuin in, door de vier seizoenen heen.

De tuin is ook te bezoeken, kijk voor meer informatie op: www.dentrekhenschoten.nl.

Gratis knutselmiddag voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar

Knutselende kinderen. (foto: dekleinemusketiers.nl)

ELST - De Kleine Musketiers verzorgt zondagmiddag 17 november 2019 van 14.00 – 16.00 een gratis knutselmiddag voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar.

Op de locatie aan de Chopinstraat 1 in Elst kunnen de kinderen knutselen met diverse materialen onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. Voor de ouders is het leuk om mee te helpen met hun kind of even een praatje te maken onder het genot van een kopje koffie of thee.

De toegang is gratis en voor een drankje wordt gezorgd. Vooraf aanmelden is verplicht en kan via het contactformulier op https://www.dekleinemusketiers.nl/contact/ Er is wel een minimaal aantal deelnemers vereist en vol=vol, dus vergeet niet in te schrijven. Later aanschuiven of eerder weg is geen probleem, want er is een doorlopend knutselprogramma.

De knutselmiddag is in De Kleine Musketiers, Chopinstraat 1 in Elst op zondag 17 november van 14.00 – 16.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Inschrijven kan via https://www.dekleinemusketiers.nl/contact.

Starten met stoppen

ARNHEM - "We organiseren op 1 november een uitleg-avond over het succes van de AA, om te stoppen met alcohol drinken (er zijn geen kosten aan verbonden). Iedereen is welkom. De regel is wel, dat je wilt stoppen met alcohol drinken en dat je 24 uur geen alcohol op hebt."

Wie zijn die mensen van de AA? De AA staat voor Anonieme Alcoholisten en werd in 1935 opgericht door Bill Wilson (New York) en Dr. Bob Smith (Akron, Ohio). De AA telt wereldwijd meer dan twee miljoen deelnemers en er zijn meer dan 100.000 plaatselijke groepen in 150 landen.

Anonieme Alcoholisten streven naar herstel. Van de gevolgen van hun drankprobleem en die van deelnemers. We stellen ons als doel dit herstel door te geven aan anderen, die ook het verlangen hebben te stoppen met drinken.

Een leven zonder drank is mogelijk! Zoals gezegd heeft de AA in Arnhem en omgeving zeven werkgroepen. Elke werkgroep heeft zijn eigen charme. Ons advies is om ook de andere groepen te bezoeken. Velen van ons zijn door het AA-programma nuchter geworden en gebleven. Bij de AA komen mensen uit alle lagen van de bevolking. Iedereen is gelijk bij de AA.
Wij van de AA zien evenals de WHO (Wereld Gezondheid Organisatie) alcoholisme als een ziekte.

Heb je problemen met alcohol en wil je stoppen? Dan ben je welkom. Om 19.15 uur Groningersingel 1221 in Arnhem; 06 17193938 ; vrijdag@aa-arnhem.nl www.aa-arnhem.nl.

Live muziek in café bij Tante 'ShabbyDogStory'

ELST - The story... begint in 2004 als zes muzikanten in spé zich aanmelden bij de muziekschool in Nijmegen. Inmiddels zwerft de band al jaren zelfstandig door de regionale muziekscene.

In de huidige bezetting kennen de ShabbyDogs een heldere story van eigentijdse en overjarige covers; pop, rock of dansbaar, net zoals het uitkomt. Opgestuwd door de altijd rake beat van drummer Roy en bassist Sjoerd, met fantasierijke melodieën van gitarist Marco en pianist/saxofonist Christof, samen met leadzangeressen Dyonne en Esther: Shabby Dog Story weet hoe leuk muziek maken kan zijn!? Nog niet eerder traden ze op in cafe bij Tante dus kom dit meemaken op zondag 10 november.

Café bij Tante, Stationsstraat 5 in Elst. Aanvang 15.00 uur, entree vrij.

TOP-film: Shoplifters

BEMMEL - Op donderdag 14 november vertoont TOP weer een bijzondere film in de Theaterkerk in Bemmel: Shoplifters.

De film gaat over Osamu en zijn familie. Ze leven in grote armoede en hun voornaamste inkomstenbron is oma's pensioen. Als Osamu en zijn zoon na hun zoveelste winkeldiefstal weer onderweg naar huis zijn, komen ze een klein meisje tegen dat van huis is weggelopen. Osamu besluit haar onder zijn hoede te nemen en al snel wordt ze liefdevol opgenomen in het hechte gezin. Maar dan legt een onverwachte gebeurtenis verborgen geheimen bloot, en worden de familiebanden hevig op de proef gesteld.

Aanvang 20:00 uur. Kaartjes kosten 7,00 euro per stuk en zijn te bestellen op www.theaterkerk.nl en tevens verkrijgbaar bij boekhandel De Toren van Bemmel en in de Theaterkerk, Markt 5, Bemmel.

70-jarig jubileum van Vrouwen van Nu, afdeling Midden-Betuwe

Bestuur Vrouwen van Nu, afdeling Midden-Betuwe. (foto: N. de Snoo) N. de Snoo

OPHEUSDEN - Woensdag 16 oktober was een onvergetelijke dag voor alle leden en het bestuur van Vrouwen van Nu, afdeling Midden-Betuwe. Ruim 80 vrouwen vierden het 70-jarig jubileum van de afdeling in Restaurant ‘t Veerhuis in Opheusden.

Bij binnenkomst kreeg iedereen een corsage in de vorm van een viooltje, gemaakt door eigen leden. We begonnen met een toost op het 70 jarig jubileum en de voorzitter had in haar openingswoord een hartelijk welkom voor alle leden en gaf ook aandacht aan hen die er niet bij waren. Een bijzonder woord van welkom voor burgemeester mevrouw Patricia Hoytink-Roubos van de gemeente Overbetuwe en voor de voorzitter van het Provinciaal Bestuur Tineke Jalving.

Corsages. (foto: N. de Snoo) N. de Snoo
High Tea voor onze leden. (foto: N. de Snoo) N. de Snoo

Beide dames hadden lovende woorden en spraken over verbondenheid en omzien naar elkaar. Vrouwen van Nu hebben hart voor de leefomgeving, werken aan persoonlijke ontwikkeling en ontplooien hun creativiteit. Tineke Jalving sloot haar speech af met het overhandigen van de zilveren logobroche voor de 101-jarige Bep Somford, die helaas niet aanwezig kon zijn. Zij is lid van de afdeling vanaf de oprichting in 1949.

Troubadour Anouk Balins zong en begeleidde zichzelf op gitaar tijdens deze middag en wij mochten kiezen uit een muziekmenu, dat bestond uit een mooie variatie van liederen. Onze fotografe maakte verrassende foto’s van ons feest. Ondertussen werd genoten van een meer dan voortreffelijke high tea met warme en koude lekkernijen.De sfeer was ongedwongen mede door onze enthousiaste leden. "We richten ons op de toekomst en ondersteunen nieuwe ideeën."

de Kapperie 'Kapsalon & Haarwerken'

Foto: FIRST PERFORMANCE

ELDEN/ARNHEM - de Kapperie is al meer dan 29 jaar een begrip in Elden. Het is nu ruim twee jaar geleden dat de salon grondig verbouwd is. De salon heeft een luxe uitstraling met een huiselijke sfeer. Samen met dochter Lidy runt Monique van Hulzen de Kapsalon & Haarwerksalon. Dit doen zij met veel passie en plezier.

Monique is gespecialiseerd in het aanmeten van Haarwerken, Pruiken, haarstukjes en andere haaraanvullingen. Bij Alopecia en chemotherapie krijg je vaak te maken met haarverlies. Er zijn veel verschillende oplossingen voor haarverlies. Wanneer u te horen krijgt dat uw haar tijdelijk of blijvend kunnen gaan uitvallen, kunt u contact met ons opnemen. Bij een gratis en vrijblijvend intakegesprek kan Monique hier alles over vertellen. Zo nodig kunnen wij ook aan huis of in het ziekenhuis komen.

Lidy is topstyliste en visagiste. Ze kan 'toveren' met haarkleur. Zij weet dus alles van de laatste haar- en modetrends. Tevens verzorgt Lidy ook de kapsels en make-up van vele bruidjes.

De Kapperie staat voor: Warme & persoonlijke aandacht, Professionaliteit, Toegankelijkheid, Een uitgebreid assortiment, Betaalbare kwaliteit "Wij heten u van harte welkom in onze salon! Voor Haarwerken kunt u kijken op www.dekapperie.nl en voor de Kapsalon op www.kapsalon-dekapperie.nl ook kunt u ons volgen op FB en Instagram."

De Kapperie, Westerveldsestraat 40a, 6842 BV, Arnhem (Elden); 026 381608, 06 25002147; info@dekapperie.nl.

McDonald's medewerkers uit Overbetuwe & Lingewaard in campagne Flexibel werken in een leuk team!

OOSTERHOUT - Ruim 80 medewerkers telt het personeelsbestand van McDonald's Oosterhout Park15 op dit moment. Allemaal collega's die onderdeel zijn van een gezellig team; want werken in teamverband en gezelligheid staat als succesfactor bovenaan genoteerd tijdens (interne) onderzoeken bij McDonald's.

"Wie anders dan onze eigen medewerkers kunnen dát verhaal het beste laten zien aan de buitenwereld. Recent zijn we in de regio een wervingscampagne gestart en hierin schitteren een aantal collega's uit de gemeente Overbetuwe en Lingewaard. Zij hebben de hoofdrol, niet alleen voor Oosterhout maar ook voor andere restaurants in de regio", aldus Marcel de Haas – Manager HR bij McDonald's.

Flexibiliteit

Nico Frentz – Franchisenemer van het McDonald's Oosterhout Park15: "Het is een feit dat medewerkers in dienst treden én werkzaam blijven vanwege de gezelligheid onderling. Er ontstaan vriendschappen op de werkvloer en dat maakt dat er een goede sfeer is. Dat is fijn, zeker als er soms hard gewerkt wordt. Naast teamwork bieden wij ook veel flexibiliteit. Onze openingstijden zijn zeer ruim. In overleg is veel mogelijk, waardoor werken in ons team goed te combineren is met andere activiteiten, school of een gezin. En er is nog plaats voor een aantal nieuwe teamleden!"

Ontwikkeling

Naast teamverband en flexibiliteit biedt werken bij McDonald's nog meer voordelen. De goede doorgroeimogelijkheden is daar één van. Marcel: "Via de functie Crewtrainer kan je doorgroeien naar ons Management Team. Daarnaast is McDonald's een erkend leerbedrijf en kan intern een MBO diploma op niveau 1 tot en met 4 gehaald worden. Van deze mogelijkheden maken ook velen in Oosterhout succesvol gebruik!"

Interesse

Geïnteresseerd in een leuke baan bij McDonald's Oosterhout Park15? Kijk op www.werkenbijmcdonalds.nl

TOP-film: Shoplifters

BEMMEL - Op donderdag 14 november vertoont TOP weer een bijzondere film in de Theaterkerk in Bemmel: Shoplifters.

De film gaat over Osamu en zijn familie. Ze leven in grote armoede en hun voornaamste inkomstenbron is oma’s pensioen. Als Osamu en zijn zoon na hun zoveelste winkeldiefstal weer onderweg naar huis zijn, komen ze een klein meisje tegen dat van huis is weggelopen. Osamu besluit haar onder zijn hoede te nemen en al snel wordt ze liefdevol opgenomen in het hechte gezin. Maar dan legt een onverwachte gebeurtenis verborgen geheimen bloot, en worden de familiebanden hevig op de proef gesteld.

Aanvang 20:00 uur. Kaartjes kosten 7,00 euro per stuk en zijn te bestellen op www.theaterkerk.nl en tevens verkrijgbaar bij boekhandel De Toren van Bemmel en in de Theaterkerk, Markt 5, Bemmel.

11 / 22

12 / 22

13 / 22

14 / 22

15 / 22

November feestmaand bij De Waalkanters

OOSTERHOUT - November is een bijzondere maand bij CV De Waalkanters.

"Allereerst hebben we op zaterdag 9 november onze prinsenwissel. Prins Toon de Trucker geeft dan zijn scepter door aan onze nieuwe jubileumprins, want de Waalkanters bestaan 44 jaar. Wie dat zal zijn is nog een groot geheim, al hoewel het in Slijk-Ewijk gonst van de geruchten; iedereen denkt te weten wie de 'nieuwe' gaat worden. We zullen het zien op 9 november. U weet u kunt daar bij zijn. Om 20.11 gaat de avond beginnen. De toegang is zoals altijd gratis.

Op zondag 17 november vieren we dat het al weer 44 jaar geleden is dat CV de Waalkanters is opgericht. Al weer 44 jaar verzorgt De Waalkanters het carnaval in Slijk-Ewijk of Keilenburg.

Een hele prestatie. Om dit met u te vieren nodigen wij allen die de Waalkanters een warm hart toedragen uit voor onze feestelijke receptie. Om 14.00 uur gaan de deuren van ons dorpshuis Beatrix open om u in de gelegenheid te stellen De Waalkanters met hun 44 jaar te feliciteren. Om 17.00 uur sluiten we de deuren weer van deze receptie en hopen we dat we velen de hand hebben kunnen schudden."

Meer uit uw digitale camera halen?

Samen op pad in het veld. (foto: Wil Teunissen)

OVERBETUWE - Wilt u ook meer uit uw digitale camera halen? De fotoclub voor senioren van Forte Fit biedt u die mogelijkheid.

"De gevorderdengroep gaat starten en zorgt er voor dat de termen als diafragma, ISO, witbalans en sluitertijden voor u gesneden koek worden. Het maakt dat u meer controle over uw fotografie heeft en daardoor ook mooiere foto's gaat maken. U zult met trots een afdruk aan uw muren willen hangen!

Daarnaast staat deze club niet voor niets bekend als de gezelligste fotoclub van en voor 55-plussers in de Overbetuwe. En wie weet heeft u acht gezellige avonden en, na afloop, een aantal fotovrienden voor het leven. Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie? Mail naar wilteunissen1956@gmail.com, bel 06 30764452 of kijk op www.fortefit.nl en schrijf u in."

Het gaat goed met wandelsportvereniging Elstars

ELST - In een dorp als Elst horen we nog af en toe "Hoe gaat het nou met de Elstars, jullie hadden toch wat problemen, bestaan jullie nog wel?" Om hier voor eens en voor altijd duidelijkheid over te verschaffen: het gaat heel goed met ons!!

"Eind juli hebben de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering afscheid genomen van het vorige bestuur en een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit Ruud Mooij (voorzitter), Christian Derksen (penningmeester) en Maurice Moerkerk (secretaris). Hiermee kan WSV Elstars weer met frisse moed verder. Met een grote groep enthousiaste leden wandelen we elke vrijdagochtend 10 km in de regio Overbetuwe, Arnhem, Nijmegen (vertrek om precies 9.00 uur van sporthal De Helster in Elst).

Op de 1e en 3e dinsdag van de maand wandelen we 20 km. Wil je een keer vrijblijvend meelopen, zorg dan dat je op vrijdagmorgen om 8:45 uur aanwezig bent bij sporthal De Helster. Dan kunnen we je meteen informeren over wat we nog meer doen. Op onze eigen Elstars-facebookpagina kun je overigens meer lezen over ons en welke wandelingen er op het programma staan."

Theo van Bladel speelt de rol van zijn leven!

Opa haalt herinneringen op... (foto: Wil Teunissen) Wil Teunissen

ELST - In het rijtje van bekende Elstenaren, hoort Theo van Bladel zeker thuis. Niet alleen is hij bekend als voorzitter van Forte Fit, maar hij is ook al meer dan dertig jaar een fanatiek toneelspeler. Voor de Betuwse revue combineert hij nu de (bij het Elstse ‘Kunst Verheft’ en het Nijmeegse ‘Theducater’) opgedane ervaringen: improviseren vanuit een vastgestelde rode draad.

Theo heeft al veel succesrollen op zijn naam staan. Maar als je hem vandaag vraagt naar wat hij zijn leukste rol vond, antwoordt hij “De rol die ik nu speel: die van opa. Iedereen van boven de zestig kent het nummer 'De Zuiderzeeballade' wel. Forte Fit heeft nu een hedendaagse revue gemaakt, gebaseerd op dit nummer. Ik speel de opa van een 14-jarige kleindochter. Zij heeft een fotoalbum gevonden en samen met haar neem ik op die manier de belangrijkste periodes uit m’n leven door. Een mooie rol, met situaties die ook mijn echte leven gekenmerkt hebben. En de herinneringen daaraan hebben me geholpen om deze rol levensecht neer te zetten.”

Aan de hand van dit verhaal maken de bezoekers een muzikale reis door het leven van deze opa. Naast Theo treden ook op Lizz de Boer (kleindochter), Anja van de Bos (oma), Balletgroep Babs (jeugd en jong volwassenen), zangeres Leona en koor Eigenwijs.

Wilt u Theo ook zien in de rol van zijn leven? En wellicht na de voorstelling nog even met hem napraten? Reserveer dan snel uw kaarten. Deze revue wordt opgevoerd op zaterdag 23 november 20:00 uur (zaal open 19:30 uur). Toegangsprijs: tien euro. Kaarten bestellen kan via de website van Theater De Kik.

Stichting Samen Zorgen

Liefkenshoek Heteren

Donderdag 7 november: 11.00 uur Meer bewegen, 14.30 uur Bingo

Vrijdag 8 november: 10.30 uur Zingen met begeleiding, 18.30 Weeksluiting.

Maandag 11 november: 13.15 uur Bridge,18.30 uur R.K. dienst, 19.45 uur Bingo

Dinsdag 12 november: 10.00 uur Schilderen met Hennie, 10.00 uur Bibliotheekservice, 14.30 uur Koersbal, 18.30 uur Bewonerskoor, 20 00 uur De Lofstem

Woensdag 13 november: 10.00 Schilderen met Hennie, 14.00 Sjoelen en Rummikub, 14.00 Kaartclub, 16.30 uur Liefkenssmullerij

De Hoge Hof Herveld

Donderdag 7 november: 10.00 uur Handwerken met Jannie, 13.30 uur Schilderen met Hennie, 14.15 Repetitie Hoge Hof koor, 16.00 uur Uitzending videoteam, 19.00 uur Optreden van Shanty koor Alle Hens uit Driel

Vrijdag 8 november: 09.30 uur Kaarten borduren met Nellie, 14.30 uur Bingo, 17.00 uur Verrasingsmenu.

Zaterdag 9 november : 10.00 uur Bibliotheek met Annie.

Maandag 11 november: 9.30 uur Workshop kaarten maken met de Gerdie , 14.00 uur 3d kaarten maken met Truus. 14.00 Biljart, 14.30 Roll-bal

Dinsdag 12 november: 10.00 uur Kerkhofsmode kledingverkoop, 11.00 uur: Geheugentraining, 14.00 Rummikub en spelletjes, 14.30 uur Handwerken met Els, 19.00 uur Bingo.

Woensdag 13 november: 14:00 Sjoelen en Kaartclubs, 17.00 uur Eet en drink café.

                                                                                                                                        

Het gaat goed met wandelsportvereniging Elstars

ELST - In een dorp als Elst horen we nog af en toe “Hoe gaat het nou met de Elstars, jullie hadden toch wat problemen, bestaan jullie nog wel?” Om hier voor eens en voor altijd duidelijkheid over te verschaffen: het gaat heel goed met ons!!

"Eind juli hebben de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering afscheid genomen van het vorige bestuur en een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit Ruud Mooij (voorzitter), Christian Derksen (penningmeester) en Maurice Moerkerk (secretaris). Hiermee kan WSV Elstars weer met frisse moed verder. Met een grote groep enthousiaste leden wandelen we elke vrijdagochtend 10 km in de regio Overbetuwe, Arnhem, Nijmegen (vertrek om precies 9.00 uur van sporthal De Helster in Elst).

Op de 1e en 3e dinsdag van de maand wandelen we 20 km. Wil je een keer vrijblijvend meelopen, zorg dan dat je op vrijdagmorgen om 8:45 uur aanwezig bent bij sporthal De Helster. Dan kunnen we je meteen informeren over wat we nog meer doen. Op onze eigen Elstars-facebookpagina kun je overigens meer lezen over ons en welke wandelingen er op het programma staan."

Sponsor bedankt!

Inontvangstname spelerstassen door heren 1. (foto: Toon Vilier (van Dovol) Toon Vilier (van Dovol)

DODEWAARD - Het herenteam van volleybalvereniging Dovol uit Dodewaard heeft nieuwe spelerstassen in ontvangst genomen van Best Choice Administraties uit Herveld. Hiermee wil de sponsor bij dragen aan een professionele uitstraling en aan de beoogde doelstelling van Dovol 'meedraaien in de middenmoot van de tweede klasse'.


Eigenaar Corina de Jong - van der Kooi is blij dit voor de vereniging te kunnen doen. Haar man Gerrald de Jong werkt mee in het bedrijf en is zelf ook actief lid van Dovol (recreant lid) en begenadigd scheidsrechter. Het echtpaar merkte op dat er wat aan de uitstraling van eerste herenteam van Dovol ontbrak en zorgde er op de achtergrond, samen met Dolf Geurts, voor deze sponsoring waarmee het bedrijf zelf ook de vruchten hoopt te plukken. "Wij wensen de mannen een sportief seizoen toe!"

Luke Roelofs on fire bij Bemmel 'Wil ooit met broertjes spelen in Jonge Kracht 1'

Luke Roelofs scoort deze keer niet. De Bemmel-aanvaller was tegen Heino (2-2) goed voor een goal en een assist. (foto: Dennis Peters)

Tekst en foto: Hans Schmeinck

BEMMEL/HUISSEN – Zijn eerste seizoen bij Sportclub Bemmel was leerzaam, maar ook goed en leverde bijna promotie naar de hoofdklasse op. In zijn tweede seizoen heeft Luke Roelofs (22) zijn draai inmiddels wel gevonden. De van Jonge Kracht afkomstige aanvaller was zondag in de (sub)topper tegen Heino goed voor een goal en een assist. 'Maar de rebound van de penalty had er wel in gemogen'.

Iedereen op sportpark Ressen hield zondag in de 50e minuut de adem in. De na een langdurige schorsing teruggekeerde Ricky Houterman (zie kader) wilde namens Sportclub Bemmel een penalty nemen. De tegenstander: (sub)topper Heino. De stand: 1-1. De direct weer tot captain gebombardeerde spelmaker zag zijn inzet echter gekeerd worden.

Een smadelijke misser. Maar vervolgens presteerde Luke Roelofs om de rebound van de door hem zelf versierde pingel van dichtbij hoog over te schieten. ,,Tja, die had er wel in gemogen'', baalde de rappe aanvaller. Het was een smetje op een verder prima wedstrijd van de 22-jarige Huissenaar in Bemmelse dienst.

Want hij was constant gevaarlijk en zorgde eerder in het duel (eindstand 2-2) voor de 1-1 en door een assist op Ricky Houterman (2-1) werd de 'strafschopstrop' teniet gedaan. Het seizoen verloopt sowieso wel goed voor Roelofs. ,,Sinds het duel tegen De Bataven (12 oktober jl., HS) sta ik telkens in de basis en gaat het lekker. Tegen Stevo scoorde ik twee keer.''

Derby's

Maar de overstap twee jaar geleden van Jonge Kracht (vierde klasse) naar de top van de eerste klasse was niet mals, aldus Roelofs. ,,Het was echt wennen. Alles gaat sneller. Maar het was leerzaam en goed. Nu ben ik wel gewend en heb ik mijn draai gevonden.''

De derby's tegen De Bataven uit Gendt en RKHVV uit Huissen spreken hem zeer aan. ,,De Bataven uit laatst was echt vet, 1200 man langs de kant.'' En als voormalig speler van Jonge Kracht, kijkt hij erg uit naar de derby thuis tegen die andere Huissense club, RKHVV, op zaterdag 7 december.

Over Jonge Kracht gesproken, zijn broer(tje) Max steelt dit seizoen de show bij de Huissense vierdeklasser. ,,Hij is nu zelfs Betuws topscorer. Ik trek hem niet naar Jonge Kracht, maar hij zou hier niet misstaan. Mijn andere broertje, Stijn, doet het trouwens ook goed in Jonge Kracht A1. Ooit wil ik daar nog met m'n broertjes voetballen in het eerste.'' Maar zijn focus ligt nu uiteraard op Bemmel. Zouden de roodzwarten deze voetbaljaargang net als vorig seizoen tot op het laatst kunnen strijden om promotie? ,,Dat zou me verbazen, nacompetitie zou al heel wat zijn. Deze klasse is dit seizoen veel sterker. Mede door De Bataven en RKHVV.''

Rentree 'Ricky'


Na zes duels schorsing maakte Ricky Houterman zondag zijn rentree bij Sportclub Bemmel, thuis tegen Heino. De captain werd door de KNVB hard gestraft omdat hij zich na afloop van het verloren promotieduel op Pinkstermaandag te zeer liet gaan. Houterman luisterde zijn terugkeer op met een goal. Al miste hij wel een pingel. ,,Die had er in gemoeten. Maar het was heerlijk om weer te spelen.''

Opening De Wielewoalers

OOSTERHOUT - Zaterdag 16 november openen De Wielewoalers om 20.11 uur het seizoen met hun eigen Prinsenwissel.

Ergens in Nölerhout worden in het diepste geheim voorbereidingen getroffen voor de onthulling van het nieuwe trio van De Wielewoalers. Kleding passen, proclamatie schrijven, decor bouwen, geheime ontmoetingen en dat alles zonder dat iemand iets ontdekt. Na deze avond zal alle spanning voorbij zijn, want nadat ze afscheid genomen hebben van Prins Ben de Zwevende Troef en zijn hofdames Astrid en Claudia, met wie ze een geweldig seizoen hebben beleefd, zal omstreeks 22.11 uur het nieuwe trio ten tonele verschijnen in dorpshuis De Schakel. Deze avond heeft iedereen vrij entree. De muziek wordt verzorgd door duo 'De Band'.

Maak kennis met een robot in Bibliotheek Elst

Maak kennis met een robot in de bieb. (foto: Marcel Krijgsman)

ELST - De Bibliotheek Gelderland Zuid wil 50-plussers kennis laten maken met nieuwe digitale technieken. Op donderdag 7 november om 10.30 uur vindt in Bibliotheek Elst een gratis ‘DigiDemo 50+’ met een robot plaats. Tijdens deze demonstratie kun je ontdekken wat een robot allemaal kan en begrijpt.

Tot en met het voorjaar van 2020 vinden in verschillende bibliotheken ‘DigiDemo50+’-demonstraties plaats van Virtual Reality, een greenscreen en een robot. Op donderdag 7 november van 10.30 tot 11.30 uur komt biebrobot Robin langs in Bibliotheek Elst. Naast de demonstratie van de robot ga je met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en toekomst van robots. Gaan sociale robots ten koste van menselijk contact? Nemen robots onze banen over? Interessante vragen om over van gedachten te wisselen. Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar elst@obgz.nl of geef je op in de bibliotheek.

Wil je ook eens kennismaken met een greenscreen of Virtual Reality? Voor een greenscreen kun je bijzondere foto’s maken, bijvoorbeeld van jezelf op een tropisch strand. Of zet eens een VR-bril op en maak een ritje in een achtbaan. Op www.obgz.nl/digidemo vind je een overzicht van alle DigiDemo 50+ bijeenkomsten.

Thema-avond Pensioen Lokaal FNV Overbetuwe-Lingewaard

ELST - Voor leden van Lokaal FNV Overbetuwe en Lingewaard is er donderdagavond 21 november van 19.30 tot 22.00 uur de thema-avond Pensioen

Steeph Custers pensioenfondsbestuurder, zal deze avond uitleg geven over onderstaande onderwerpen: Met mogelijk stapsgewijs omhoog gaan van AOW tot 2024 en daarna. Wat was de oude en is de nieuwe afspraak voor het stapsgewijs verhogen van de AOW-leeftijd? Wat zijn de tijdelijke & vervolgafspraken voor stoppen met werken bij mensen met zwaar werk? Idem voor mensen boven de 60 jaar? Korten en indexatie pensioenen: wat zijn de kansen nu en straks in het nieuwe contract? Zijn er ook speciale afspraken voor flexwerkers en ZZP-ers? Kunnen zij zich vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds? Na- en voordelen van een lage/hoge rente en politieke gevolgen ervan.

De avond is in sociaal cultureelcentrum De Wieken aan de Prinses Irenestraat 49 in Elst. "Wilt u deze avond bijwonen, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit ons even laat weten. Dit kan per email a.schuiling@fnv-overbetuwe.nl."

Thema-avond Groen Café: Het voedselbos is er voor jou!

Voedselbos In Park Lingezegen. (foto: Imker Fotografie) Imker Fotografie

BETUWE - Ben je ook zo benieuwd naar een nieuwe manier van voedselteelt? Goed voor de natuur en goed voor jou. Tijdens het Groen Café van Landerij De Park op 22 november kom je alles te weten over voedselbossen en waarom we deze zo hard nodig hebben in onze natuur.

Het fenomeen voedselbos is groeiend in Nederland. Een voedselbos draagt bij aan een vitale natuur en een aantrekkelijk biodivers landschap. Een voedselbos levert een hoge productie op van bijvoorbeeld fruit, noten en eetbaar blad. Wist je bijvoorbeeld dat je zelf ook heel gemakkelijk een voedselbosje in je eigen tuin kunt aanleggen? En wist je dat een voedselbos helpt bij het overbruggen van de kloof tussen landbouw en natuur? Een actueel thema in deze tijd. Dichtbij huis hebben we verschillende voedselbossen in Park Lingezegen.
Kortom, tijdens deze interactieve bijeenkomst van het Groen Café, kom je alles te weten over het voedselbos als een duurzame en natuurrijke methode.

Rob Jaspers is onze gespreksleider van de avond, je kent hem als de groene journalist van De Gelderlander. Hij spreekt met de beheerders van deze voedselbossen en betrekt er natuurlijk ook het publiek bij. Het programma start om 19.30 uur, de toegang is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk. Het gehele programma staat op www.landerijdepark.nl/activiteiten-in-de-natuur/groen-café-het-voedselbos-is-er-voor-jou/

Landerij De Park is gevestigd op De Park 12 in Elst (tussen Elst en Arnhem-Schuytgraaf).

Nieuws insturen?

REGIO - Wilt u iets onder de aandacht brengen in uw regio? Dat kan! Stuur uw bericht online in via onze website: www.gemeentenieuwsonline.nl.

Klik bovenaan het scherm eerst op de regio waarover uw bericht gaat. Vervolgens klikt u rechts bovenaan op de tekst: 'Nieuws aanleveren' . Uiteraard kunt u ook een bijpassende (rechtenvrije) foto toevoegen. De rest wijst zich vanzelf. Heeft u hulp nodig? Bel: 0481-464770, wij helpen u graag verder.

Seizoensopening ZVO

Zwemmers ZVO. (foto: Brendan McCarthy)

ELST - Zaterdag 28 september was de eerste wedstrijd van ZwemVereniging Overbetuwe in het nieuwe seizoen een feit. Met deze wedstrijd deden 19 zwemmers mee en behaalden ze 81 persoonlijke records. De grootste verbetering was voor Joost Pollmann op de 100m rugslag.

Thomas Natte behaalde zes persoonlijke records, 50m en 100m rugslag, 50m, 100m en 200m schoolslag en op de techniekwedstrijd schoolslag. Vier persoonlijke records waren er voor Emma Gijsberts, 100m en 200m vrije slag, 100m wisselslag en op de techniekwedstrijd schoolslag, Enna Lamers, 200m en 400m vrije slag, 100m rugslag en verduiken, Mats van der Rijst, 100m rugslag, 100m en 200m schoolslag en op de techniekwedstrijd schoolslag en door Emma Altena, 100m en 200m vrije slag, 100m wisselslag en de techniekwedstrijd schoolslag. Drie persoonlijke records zijn er gezwommen door Diede Hof, 200m vrije slag, 100m wisselslag en de techniekwedstrijd schoolslag, Mila Hof, 50m vlinderslag, 100m wisselslag en de 50m borstcrawl benen, Berber McCarthy, 100m rugslag, 100m schoolslag en verduiken, Gyan Spaan, 100m rugslag, 200m schoolslag en de techniekwedstrijd schoolslag.

Twee persoonlijke records waren er voor Sofie Bulsink, verduiken en de techniekwedstrijd schoolslag, Melissa ter Horst, 50m vlinderslag en 100m wisselslag, Isis Lamers, 50m vlinderslag en 100m wisselslag, Odo McCarthy, 200m schoolslag en de techniekwedstrijd schoolslag, Joost Pollmann, 50m en 100m rugslag, Marin Romp, 100m rugslag en 200m schoolslag en Karlijn Vink, verduiken en 50m borstcrawl benen. Verder was er nog een persoonlijk record voor Tycho Spaan en Sem Teunissen op verduiken.

ZwemVereniging Overbetuwe bij de Swimkick

Zwemmers ZVO. (foto: Haruko Lamers)

ELST - Zaterdag 12 oktober was de Swimkick deel 1 voor de jongste zwemmers. Er deden 8 zwemmers mee en samen waren ze goed voor 17 persoonlijke records. De grootste verbetering was voor Melissa ter Horst op de 50 meter schoolslag.

Voor Luca Leerentveld was dit zijn allereerste wedstrijd. Hij ging met twee persoonlijke records naar huis, op de 25 meter vrije slag en de 25 meter schoolslag. Drie persoonlijke records waren er voor Sofie Bulsink, op de 50 en 100 meter schoolslag en de 25 meter vlinderslag, Enna Lamers, op de 50 en 100 meter schoolslag en de 50 meter vlinderslag. Enna heeft een gouden medaille behaald op 100 meter schoolslag en een bronzen op de 50 meter vlinderslag. Karlijn Vink, op de 50 en 100 meter schoolslag en de 25 meter vlinderslag. Voor Mila hof en Melissa ter Horst waren er twee persoonlijke records, beide op de 50 en 100 meter schoolslag. Voor Mila was er ook een bronzen medaille op de 100 meter schoolslag. Verder was er een persoonlijk record voor Isis Lamers op de 50 meter schoolslag en Berber McCarthy op de 25 meter vlinderslag. Berber behaalde een gouden medaille op de 25 meter vlinderslag en een bronzen op de 100 meter schoolslag.

Gratis Reikibehandelingen aan mantelzorgers

ELST - 10 november is de dag van de mantelzorg. In heel het land worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. Natuurgeneeskundige praktijk GezondGoed uit Elst doet hier graag aan mee en geeft op 12 november gratis Reikibehandelingen aan mantelzorgers.

Reiki is een methode van natuurlijk genezen waarbij energie wordt doorgegeven via de handen. Reiki ontspant en versnelt elk genezingsproces. Angelique den Engelsen, de drijvende kracht achter GezondGoed, is zelf mantelzorger en weet als geen ander hoe belangrijk het is om je momenten van ontspanning te nemen. Zij zegt: “Door mijn handen op mezelf neer te leggen kan ik op elk moment van de dag mezelf energie geven en mijn accu weer op laden.” Voor informatie en aanmelding: 0481 750353 www.gezondgoed.nu

Goud voor turnsters GV Elistha

Podiumplaats voor Vika, Dianne, Sophie, Anouk en Marit. (foto: GV Elistha)

ELST - Afgelopen zaterdag vond de eerste turnwedstrijd van het sportseizoen plaats. De turnsters van GV Elistha turnden een teamwedstrijd waarbij zij hebben gestreden tegen andere teams uit de regio.

Deze wedstrijd is een leuke oefenwedstrijd om zo alvast in vorm te komen voor de individuele wedstrijden die over enkele weken starten. Met liefst drie teams was Elistha sterk vertegenwoordigd op de wedstrijdvloer in Didam. Waar de wedstrijd bij de onderbouwturnsters uit de 5e divisie niet geheel vlekkeloos verliep, heeft het onderbouwteam uit de 4e divisie zich van haar beste kant laten zien en een podiumplaats bemachtigd. Vika, Dianne, Sophie, Anouk en Marit (pupil 2/jeugd1 D1) mochten de eerste prijs van het seizoen in ontvangst nemen: Een gouden beker. Volgende week zondag zijn de overige vier teams van Elistha aan zet tijdens de clubteamwedstrijd in Nijverdal.

Ook uw bericht in de krant?

REGIO - Wilt u iets onder de aandacht brengen in uw eigen regio? Dat kan! Uw bericht kunt u eenvoudig online insturen via onze website: www.gemeentenieuwsonline.nl.

Hét Gemeente Nieuws verschijnt in verschillende regio's. Op de homepage van onze website klikt u eerst op de regio waarover uw bericht gaat. Vervolgens klikt u rechts bovenaan op de tekst: 'Nieuws aanleveren'. Nadat u uw contactgegevens heeft ingevuld, verschijnt er een tekstvak in beeld waarin u uw bericht kunt plaatsen. U kunt uw bericht er rechtstreeks intypen, maar u kunt het ook vanaf een Worddocument ´kopiëren' en 'plakken'. Uiteraard kunt u ook een (rechtenvrije) foto toevoegen. Nadat u de voorwaarden heeft gelezen en aangevinkt, klikt u op 'Verzenden'. Uw bericht komt dan rechtstreeks bij de redactie terecht, waar het nog zal worden nagekeken. Komt u er niet uit, belt u dan gerust even: 0481-464770, wij helpen u uiteraard graag verder.

Kaartverkoop winterkerstconcert Enjoy gestart

ZETTEN - Na het geweldige kerstconcert in Driel van afgelopen jaar, trekt koor Enjoy nu weer de Betuwe in. Op zondag 8 december zal het koor neerstrijken in De Rank in Zetten.

Met dit concert zet Enjoy haar traditie voort om in de kerstperiode een concert te geven in de regio waar ook leden vandaan komen. Na Heteren, Herveld en Driel is nu het oog gevallen op Zetten. Om 14.30 uur start het winterkerstconcert, waarbij bekende en minder bekende stukken de revue zullen passeren. Kwaliteit staat hoog in het vaandel van Enjoy, dat onder leiding staat van Lex van Diepen en op piano wordt begeleid door professioneel pianist Hans Grotenbreg. Zoals verwacht mag worden van Enjoy, zal het concert plaatsvinden in een ongedwongen (kerst)sfeer. Omdat het aantal plaatsen beperkt is en het concert gratis toegankelijk is, is het aan te raden kaarten te reserveren. Dit kan via de site www.koorenjoy.nl. Onder het motto Come to Enjoy worden alle fans en belangstellenden uitgenodigd. Na het concert zal een deurcollecte worden gehouden.

Overbetuwedoet voor De Loohof

ZETTEN - Zoals vorige week al werd bericht doet De Loohof mee aan de actie OverbetuweDoet.

"U kunt ons steunen door uw cheque van 6,50 euro die u in de loop van november van de gemeente Overbetuwe ontvangt, te doneren aan De Loohof. Met uw donatie steunt u het ontmoetingscentrum bij het opstarten van nieuwe activiteiten. Maak De Loohof nog beter!

Uw cheque kunt u deponeren in de huiskamer van De Loohof in een bus.Tevens staan er in de bibliotheek en Albert Heijn houten kistjes waarin u uw cheque ook kwijt kunt."

Lampionoptocht met Sint-Maarten

ELST - Op maandag 11 november is het feest van Sint Maarten. Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd om naar De Grote Kerk in Elst te komen om het feest mee te vieren.


Om 18.00 uur start de lampionoptocht vanaf de ingang van De Grote Kerk (Grote Molenstraat 2, Elst). De kinderen lopen samen met hun ouders een paar rondjes rond de kerk met de mooi verlichte lampionnen. Daarna luisteren ze in de kerk naar het verhaal over Sint-Maarten en krijgen de kinderen een verrassing mee naar huis. Loop je mee?

Vijftig! Dulos is bijna de klos.

jongedame

7 November

kan deze jongedame de 50 jaar ook beamen.

Gefeliciteerd.

op 2 november is mijn grote broer
alweer 15 jaar geworden gefeliciteerd Johannes,
van je trotse zusje Jennie

Dag (O)ma,
gefeliciteerd van ons, met je
80e verjaardag op 8 november!

Op 4 november is Theo 80 jaar geworden.
Van harte proficiat namens Antoine, Cynthia,
Simone, Jari, Robin, Chris, Angelique en Damien

Abraham

Wil deze aanstaande abraham alle
sint cadeautjes stiekem zelf houden??

Onze prachtige kleinkinderen zijn geboren!

Raf

Lieve knappe Raf
viert zijn allereerste verjaardag!
Gefeliciteerd!!

Van 7 tot en met 13 november

HET HUIDIGE STERRENBEELD IS SCHORPIOEN. Op relationeel vlak is de schorpioen een zeer trouwe partner. Het enige dat ze niet kunnen hebben is ontrouw van de partner. Vandaar dat ze wat wantrouwend van aard zijn. En hun jaloezie is snel gewekt. Seks is voor hen een belangrijke uitlaatklep. Met hun lijf uiten ze hun gevoelens voor de ander. Ze hebben het liefste alles onder controle.

RAM van 21 maart t/m 20 april
Op donderdag wil iemand jou uit de tent lokken. Maar jij kiest ervoor om dat te negeren. Vrijdag is een goede dag om een trip te ondernemen. Het begin van een leuk, lang weekend? Rond volgende week dinsdag lukt het je om je (lichamelijke) grenzen te verleggen. Je hebt dan ook over alles een mening.

STIER van 21 april t/m 21 mei
Donderdag baal jij ervan dat het je niet lukt om samen met de ander iets leuks te ondernemen. Dat geeft behoorlijk wat spanningen. In het komende weekend staat vriendschap min of meer centraal. Zondag is een mooie dag om te genieten van moderne kunst. Bezoek een leuk museum om je hart op te halen.

TWEELINGEN van 22 mei t/m 21 juni
Donderdag en vrijdag zijn zeer actieve dagen. Maak bijvoorbeeld een mooie boswandeling en geniet van de herfst! Op zondag maak jij van je hart geen moordkuil. Sterker nog; je vertelt de ander je diepste geheimen. Volgende week woensdag weet jij je gevoelens prachtig onder woorden te brengen.

KREEFT van 22 juni t/m22 juli
Ondanks het feit dat je op donderdag heel gevoelig bent, durf je toch op de voorgrond te treden. Tijdens het komende weekend heb je het heel druk. Maar gelukkig krijg je van allerlei kanten hulp. Maandag ben je wat gespannen. De volle maan op dinsdag geeft jou nieuwe kansen én twijfels!

LEEUW van 23 juli t/m 22 augustus
Op vrijdag kun jij op een ontspannen manier maatschappelijk vooruit komen. Na een heel rustig weekend heb jij op maandag het hoogste woord. Je hebt gelijk, maar krijg je dat ook? Volgende week woensdag voel jij je heel krachtig. Een goede dag om flinke vooruitgang te boeken op elk vlak.

MAAGD van 23 augustus t/m 21 september
Donderdag en vrijdag zijn goede dagen om lichamelijk actief te zijn. Aanstaande zondag helpt een goed gesprek om de ander beter te begrijpen. Volgende week maandag is men zeer onder de indruk van jouw kunnen. Geniet daarvan! Op woensdag zet jij je kennis en ervaring in voor een goed doel.

WEEGSCHAAL van 22 september t/m 22 oktober
Op donderdag is er wrevel tussen jou en de ander. Je kunt niet goed achterhalen waarom dat nu zo is. Misschien zijn je verwachtingen te hoog gespannen? Tijdens het komende weekend kom je in aanraking met wonderlijke figuren. Hun 'anders zijn' is voor jou heel interessant en dus leerzaam.

SCHORPIOEN van 23 oktober t/m 21 november
Op donderdag ben je heel creatief bezig. Maar lang niet iedereen weet dat te waarderen. Op zondag stel jij je heel kwetsbaar op. Dat leidt helaas tot ongemakkelijke situaties. Volgende week dinsdag en woensdag zit je goed in je vel. Prima dagen om op een vriendelijke manier je zin te krijgen.

BOOGSCHUTTER van 22 november t/m 21 december
Op donderdag heb jij weer eens het hoogste woord. Ben jij niet bang dat dit ooit gaat vervelen? Spreken is zilver maar zwijgen toch echt goud! Na een rustig en ontspannen weekend ben jij rond volgende week dinsdag enorm actief. Je enthousiasme werkt waarschijnlijk zeer aanstekelijk.

STEENBOK van 22 december t/m 19 januari
Op vrijdag oogst jij veel waardering voor wat jij maatschappelijk bijdraagt. Toch besluit je in het komende weekend dat je best een tandje lager mag presteren. Hierdoor komt meer tijd vrij voor je privé leven. Volgende week woensdag is het goed om een gesprek wél aan te gaan. Het is nodig!

WATERMAN van 20 januari t/m 17 februari
Na een drukke week vind jij dat je in het weekend best wel wat ontspanning kunt gebruiken. En er zijn vrienden die je te lang niet gesproken hebt. Daar maak je dan ook tijd voor vrij. Je laat duidelijk merken dat ze voor jou belangrijk zijn. Op woensdag weet jij bepaalde zaken helder uit te leggen.

VISSEN van 18 februari t/m 20 maart
Op donderdag voel jij perfect aan wat de ander nodig heeft. Op vrijdag kies je eventjes voor jezelf. Tijdens het weekend hoor je over bepaalde zaken die voor jou heel veel kunnen betekenen. Volgende week dinsdag en woensdag onderneem je meteen actie. Dit kan een soort doorbraak zijn.

Dé spel- en sportgroep voor hartpatiënten

LINGEWAARD - O.B.H.R. is aangesloten bij Harteraad en dé spel- en sportgroep voor hartpatiënten in regio Lingewaard. "We richten ons op mannelijke en vrouwelijke hart- en vaatpatiënten. Zij hebben net als 'gezonde' mensen verschillende redenen om te sporten. Vaak gaat het om plezier, het gevoel er weer bij te horen, contact met lotgenoten maar ook ter preventie en leren verkennen van eigen grenzen. Een deel van onze leden is vanuit de hartrevalidatie terecht gekomen bij onze sportgroep. Maar er zijn ook mensen met hartfalen of een stabiele angina pectoris, welke enkel medicatie krijgen vanuit de arts. Ook deze groep is bij ons van harte welkom!"

"Wij sporten op verantwoorde wijze waarin een ieder op zijn/haar eigen niveau kan deelnemen. Dit alles onder het motto 'Alles mag, niets moet'. Onder deskundige begeleiding van een sport/spelcoach is er wekelijks een gevarieerd sportaanbod, zowel qua activiteiten als qua intensiteit. Oefeningen worden in meerdere vormen aangeboden, zodat een ieder op eigen niveau kan sporten.
Waarom zou u zich moeten aansluiten bij OBHR? Omdat regelmatig bewegen onder andere leidt tot: toename van het inspanningsvermogen, psychisch en sociaal welbevinden en kwaliteit van leven. Daarbij komt dat wij een enorm gezellige en fanatieke groep zijn en wie wil daar nou niet bijhoren? Kom bij ons sporten onder deskundige begeleiding. Wij sporten op woensdag van 18.30 – 19.30 uur in sporthal Walburgen Nijmeegsestraat 65c in Gendt. Kom langs, kijk op www.OBHR.nl, bel 0481-421850 of mail naar info@obhr.nl. Wij zien u graag verschijnen.

Mantelzorger, je kunt het zomaar zijn!

ELST - De vijfde en laatste middag van het preventieproject van Buurtzorg Elst stond in het teken van pillen, poeders en inhalatoren verzorgd door de Batouwe apotheek.

Tijdens deze middag vertelde Apotheker Specialist Jiske van de Bovenkamp en twee apothekersassistenten Manou en Diria over de werkwijze in de apotheek. Er werd onder andere informatie gegeven over de functie van de apotheek, de kosten van medicijnen, vergoedingen van de zorgverzekeraars en zelfzorgmedicatie.
De Batouwe apotheek is een van de 200 apotheken in Nederland die nog zelf capsules, crèmes en zalven bereid.
Als afsluiting kregen de deelnemers als presentje het bekende potje olijfzalf en een informatieboekje over Wijs met medicijnen.

Deze middag werd afgesloten met een gezamenlijke evaluatie en hier zijn positieve reacties uit gekomen van de deelnemers.
Het waren vijf verschillende middagen met goede en informatieve onderwerpen die door de deelnemers enthousiast zijn ontvangen!
Dit preventieproject 'Mantelzorger, je kunt het zomaar zijn!' gaat volgend jaar zeker een vervolg krijgen!

Theaterconcert Raak! Joris Linssen & Caramba

Joris Linssen & Caramba - RAAK! (foto: Corbino)

ELST - RAAK! Op zaterdag 9 november om 20:30 uur staat Joris Linssen met zijn band Caramba in Theater De KiK in Elst.

Laat je verrassen door het enthousiasme van zanger/tv-presentator Joris Linssen en zijn muzikale vrienden. Al meer dan tien jaar zetten ze elke theaterzaal op de kop. Raken en geraakt worden, daar draait alles om. En dat doen deze topmuzikanten vol overgave met hun opzwepende liedjes, prachtige ballades, ontroerende levensverhalen, gevoelige teksten en loepzuivere samenzang.

Een theaterconcert vol interactie, energie en ontroering. Recht in het hart: Raak! ‘Zoveel enthousiasme, gevoeligheid en muzikaliteit. Dit blijft nog lang bij me.’ ‘Deze avond zal ik niet vlug vergeten, maar als een parel in mijn hart bewaren.’

Zang: Kees van den Hoogen / contrabas en zang: Erik van Loo / percussie en zang: Djem van Dijk / regie: Aike Dirkzwager / techniek: Christian Toonk.

Filmdrama in Theater De KiK God Only Knows

Film God Only Knows. pr

ELST - Op donderdag 7 november om 20:00 uur draait De KiK de film God Only Knows. De foyer is vanaf 19.00 uur geopend voor een drankje.

Thomas heeft regelmatig psychotische episodes en hij neemt de medicijnen die hem zijn voorgeschreven vaak niet in. Zijn oudste zus Doris doet er alles aan om Thomas op allerlei manieren te helpen en gerust te stellen, maar Hannah, zijn andere zus, wil hem juist confronteren met zijn onverantwoordelijke gedrag.

Dat verschil in aanpak leidt tot flink oplopende ruzies waarin oud zeer wordt opgerakeld en de band tussen broer en zussen onder grote druk komt te staan. Kaartjes via www.theaterdekik.nl 8,00 euro (9,00 uur voor aanvang aan de deur) inclusief drankje. Theater De KiK, Dorpsstraat 39 in Elst (achter De Hema).