GN Lingewaard

23 september 2015

GN Lingewaard 23 september 2015


Foto: Kees Stoffels & Jamie Stoffels Fotografie

GENDT – Op zaterdag 26 september zal de Truckrun weer door Lingewaard trekken. Dit jaar zullen de feestelijkheden plaatsvinden in de vernieuwde Providentia.

Ruim 135 lichamelijk- en/of verstandelijke beperkte mensen zullen in de avond een onvergetelijke avond beleven. Door in de cabine van een truck te stappen worden ze de koning(in) van de weg. Wat de run zo bijzonder maakt is het tijdstip. In de schemering komen de verlichte trucks namelijk nog indrukwekkender over dan normaal.

Vanaf het Julianaplein in Gendt zal de rit rond 18.00 uur vertrekken richting Doornenburg. Tegen 20.45 uur worden de dieselmonsters weer in Gendt terugverwacht. De volledige route en de tijden van doorkomst staan op www.enjoy-transport.nl.

Naast de rit zijn er overdag een hoop dingen te zien en te beleven. Vanaf 14.00 uur zal het Julianaplein volstromen met deelnemende vrachtwagens. Er staat weer een raceteam van Etec en een aantal modelbouw-vrienden van trucks komen demorijden.

Wie wil helpen deze dag te sponsoren, kan een mailtje sturen naar info@enjoy-transport.nl.

Uniek evenement vleiskeure in Huissen

HUISSEN - Het is alweer voor het negende jaar dat de Vrienden van Huissen op donderdag voorafgaand aan de kermis het 'vleiskeure' organiseren.

Donderdag 24 september heeft dit unieke evenement plaats dat een belangrijke rol is gaan spelen in het stadje. De 'Vrienden van Huissen' zijn er weer in geslaagd om in samenwerking met Huissense ondernemers en vele vrijwilligers een mooi programma samen te stellen. Net als voorgaande jaren komen de keurvorsten om 18.30 uur aan op het sfeervol ingerichte Van Wijkplein, waar slagerij Buurman, bakkerij Engelen en Dorothé bloembinderij vertegenwoordigd zijn. Natuurlijk zorgen De Bevelanders hier voor het nodige muzikale vertier. Na vertrek van het Van Wijkplein, via het Huussenaartje wordt even stilgestaan bij Myrna’s Bloemen waar men getuige kan zijn hoe een vleesetende plant functioneert (Een grappig evenementje).

De andere proeverijen zullen op verschillenden pleinen plaatsvinden. Op het Vicarieplein zijn Big Fish, Eethuis Nisa en IJssalon La Differenza vertegenwoordigd. De Markt, waar de Slubkes voor een vrolijke noot zorgen, zullen De Betuwe, Het Wijnhuis, De Kaasshop, Het Vishuiss, Café De Dijk en Albert Heijn gezamenlijk optrekken. Het Museumplein met deelnemers Het Moment, Cafetaria Meijer en restaurant Khan Dapurt. Het Keizer Karelplein is het domein van café De Kater, eetcafé Borrelzz en Thais restaurant Aroy Tha.

Op het Raadhuisplein zal de tocht eindigen bij slagerij Mom en restaurant Da Claudio waar De Volharding een prachtig concert verzorgt met als sluitstuk het fameuze lied Als ien Huusse de Sterre 'straole'.

De Linge als frontlijn krijgt bredere herkenning

foto: Wim Woudt

BETUWE - Tijdens WO II-excursies in het gebied rond De Heuvel en De Linge werd herhaaldelijk de vraag gesteld: "Is dit dus De Linge?" en "Dus hier is ook het park naar genoemd?" et cetera.

Het Exoduscomité associeert De Linge in eerste instantie met de Frontlijn in de periode '44-'45.Om die reden ontstond er behoefte om de aanduiding van de Linge zichtbaar te maken. Meteen werd daaraan gekoppeld, dat de gemeente Lingewaard haar naam aan dit water verbonden heeft en ook door de gemeente Overbetuwe stroomt.

foto: Wim Woudt

Dat houdt in, dat het een onderdeel vormt van onze identiteit: vele bedrijven en organisaties hebben hun naam gekoppeld aan De Linge. Voor bewoners en bezoekers, zoals toeristen wordt dit deel van de identiteit versterkt door plaatsing van Lingeborden bij de brugovergangen. Toen het idee kenbaar werd gemaakt waren de beide gemeenten en het Park Lingezegen spontaan en positief. Het is voor de bewustwording en de verdere toeristische profilering van belang.

Op vrijdag 18 september om 9.00 uur werd het eerste Lingebord onthuld bij de Bevrijdingsbrug aan het Frontlijnpad. De wethouders Theo Janssen en Wijnte Hol gaven de toekomstige samenwerking tussen Lingewaard en Overbetuwe vorm. De datum 18 september en locatie waren natuurlijk een knipoog naar het Exoduscomité daar het de periode van de Market Gardenherdenkingen betreft.

In de komende tijd zullen bewoners en toeristen de bijzondere Linge niet kunnen passeren, zonder de naam van De Linge te zien. Het is een mooie illustratie om het thema WO II in een breder, zelfs schijnbaar ander perspectief te plaatsen.

Lingewaards Toeptoernooi

BEMMEL - Op 24 oktober kunnen teams van vier personen strijden om de grote eer om toepkampioen van Lingewaard te worden. Het is voor het eerst dat een dusdanig groot toernooi in Lingewaard wordt gehouden. Er is plaats voor 32 teams of wel 128 spelers.

Buiten de mooie prijzen gaat het natuurlijk om de onbeschrijfelijke roem die het winnend team ten deel valt. Ook de individueel beste spelers komen in de spotlights te staan. Wie wil er niet de beste toeper van Lingewaard zijn? Ook teams met dames zijn van harte welkom om de kerels eens een lesje te leren.

Bij toepen gaat het om drie dingen: kunnen, geluk en veel bluffen. Dat laatste is een eigenschap die goed past bij de Lingewaarder. Een groot voordeel van dit spel is dat het glas absoluut gevuld moet zijn. Daar zal dan ook goed op gelet worden. Ook wordt er voor eten gezorgd.

Het toernooi zal ongeveer 4,5 uur duren en begint om 17.00 uur. Tijdens het spel is drank en eten gratis. Hierna volgt een gezellige feestavond. Tijdens het toepen kunnen belangstellenden de kaarters aanmoedigen. Wel op gepaste afstand natuurlijk. Op het eind maken we een diepe buiging voor de winnaars.

Dit evenement vindt plaats in de feesttent op het Kinkelplein. De deelnemers betalen dertig euro inschrijfgeld. Let wel: alleen teams van vier personen kunnen meedoen. Dus even je vrienden en familie raadplegen.

De meeropbrengst is bestemd voor de Theaterkerk. Zich aanmelden kan bij: Vincent Polman 06 20011950, Michiel Roelofs 06 12523265, Henry Peren 06 19265338 en Robert Kuster 06 22789017.

Lingewaardse ouderen in twee jaar fitter en vitaler door subsidie Galm

LINGEWAARD - Stichting Welzijn Lingewaard heeft samen met drie ouderenstichtingen, Stichting Recreatiesport Lingewaard (RSL) en volleybalvereniging Setash de krachten gebundeld om ouderen fit en vitaal te houden. SWL heeft middels een subsidieaanvraag bij ZonMW de mogelijkheid gekregen om samen het Groninger Actief Leven Model (GALM) ten uitvoering te brengen in Lingewaard in de komende twee jaar.

Galm is een bewezen effectieve methode om mensen die niet tot weinig bewegen actief te krijgen en te behouden. Met Galm wordt bewegen onderdeel van het leven omdat het een wij-gevoel creëert tussen de deelnemers. Het levert een bijdrage aan een laagdrempelig en betaalbaar beweegaanbod in de buurt. Uiteindelijk zijn na twee jaar de beweegactiviteiten volledig geïntegreerd in het aanbod van lokale sportaanbieders. Het project wordt in twee fases uitgezet. In de eerste fase worden 50-65 jarigen uit bepaalde postcode gebieden van Huissen en Gendt uitgenodigd voor een gratis fittest. Tijdens de fittest krijgen de deelnemers een persoonlijk beweegadvies van een sportarts. Na afloop van de fittest kunnen deelnemers zich aanmelden voor een introductieprogramma van twaalf weken dat aansluit op hun beweegadvies.

In de tweede fase worden 65-80 jarigen uitgenodigd uit Angeren en Huissen. In deze ronde wordt specifieker ingezet op een val preventieve aanpak. Het risico dat ouderen lopen om te vallen is in deze leeftijdscategorie groter. Het risico voor een val kan sterk verminderd worden door vaker te bewegen.


Uitvoerig vooronderzoek heeft ervoor gezorgd dat juist deze postcodes zijn uitgekozen om in aanmerking te komen voor de Galm. Inwoners uit postcodes van fase één kunnen begin volgend jaar een uitnodiging verwachten. Bent u geïnteresseerd om mee te helpen als vrijwilliger ter ondersteuning van dit project, neemt u dan contact op met het meldpunt van SWL via meldpunt@swlingewaard.nl of 088-255 2550. Voor meer informatie over Galm Lingewaard kunt u op www.swlingewaard.nl/buurtsportcoaches/GALM kijken.


Stichting Welzijn Lingewaard leidt het project GALM Lingewaard dat financieel wordt ondersteund door ZonMw.

Jeugdburgemeester opent Providentia Gendt

Foto: Sjaak Veldkamp

GENDT - Onder enorme publieke belangstelling van genodigden en Gendtse bevolking heeft de jeugdburgemeester van Lingewaard Gijs Teunissen Providentia in Gendt geopend.

Het feit dat burgemeester Marianne Schuurmans was verhinderd werd op deze manier goed opgevangen door Gijs en paste naadloos in het beleid van het stichtingsbestuur dat Providentia een gebouw is dat bestemd en bestendigd is voor de toekomst. De toekomst van Gendt was dan ook ruimschoots vertegenwoordigd door de jeugdleden van de drie kerngebruikers.

In zijn openingswoord dankte stichtingsvoorzitter Willem Rasing alle betrokken aannemers, onderaannemers en leveranciers voor hun bijdrage die zij geleverd hadden in de afgelopen negen maanden van de bouw. Ook had hij veel waardering voor de sponsoren maar bovenal voor de Gendtse bevolking die en bedrag van 100.000 euro bijeen gebracht heeft voor de renovatie van Providentia. Ook wethouder Helga Witjes was vol lof over de samenwerking in Gendt. Een pluim ging naar de kleingebruikers, harmonie, carnavalsvereniging De Gentenarren en schutterij over de samenwerking in de afgelopen 2,5 jaar. De wethouder wees er echter wel in haar speech op dat die samenwerking ook in de toekomst gewaarborgd diende te blijven.

Vervolgens werd onder de klanken schuttersgilde Sint-Sebastianus en harmonie Sint-Caecilia en zang van De Gentkwekers het Gendts gevoel bezongen en opende burgemeester Bas Teunissen middels een gongslag en het openen van de deur onder luid applaus Providentia. Providentia werd niet zonder reden afgelopen weekend geopend. Providentia een gemeentelijk monument was namelijk ook gedurende het monumenten weekend te bezichtigen. Er maakten ongeveer 1300 bezoekers gebruik van de mogelijkheid om Providentia te bezoeken en van onder tot boven door te lopen. Gendt is een voorziening rijker en om met de woorden van wethouder Witjes te spreken verlost van een vreselijke puist en voorzien van een fonkelende parel.

Weinig behoefte nieuwbouw huurwoningen

In Gendt is tot 2025 behoefte aan de bouw van nog eens 160 koopwoningen. (foto Sjaak Veldkamp)

BEMMEL - Lingewaard heeft tot 2025 behoefte aan 1100 nieuwe, vooral koopwoningen. Meer huurwoningen is minder noodzakelijk door het terugdringen van scheefgroei. Huurders, die gezien hun inkomen geen recht meer hebben op een sociale huurwoning. Wethouder Johan Sluiter kan echter niet uitsluiten dat de praktijk het verliest van de tekentafel.

In opdracht van Lingewaard, Woonstichting Gendt en Lingewaard Wonen is er een woningmarktverkenning gehouden. De resultaten worden gebruikt voor het opstellen van een Woonvisie om met corporaties prestatie afspraken te maken.

Wethouder Sluiter zegt dat het terugdringen van scheefgroei lastig is, omdat gemeente en wooncorporaties niet aan inkomenspolitiek mogen doen. Een huurder die opgeklommen is tot een riant salaris kan riant in zijn sociale huurwoning blijven zitten. Hij hoopt dat deze mensen spontaan kiezen voor een koopwoning. Zo niet, dan valt het terugdringen van scheefgroei in duigen. Sluiter deelt niet de conclusie dat dan de aanname op losse schroeven komt dat de sociale huursector tot 2025 voldoende huurwoningen heeft.

Tot 2025 is in Bemmel en Huissen een geringe vraag naar betaalbare huurwoningen. In Huissen ook dure huurwoningen. De rest vraagt koop. Angeren 65, Bemmel 245, waarvan een beperkt aantal voor starters in huur en koopsector. Doornenburg 50, Gendt 160 en Haalderen 15. De woningbehoefte in Huissen (550) staat in geen verhouding met de aangekondigde bouwplannen. De plancapaciteit overtreft in ruime mate de behoefte. Voorkomen moet worden, zo vindt het college, dat door forse bouwplannen in Huissen plannen in de overige kernen in de verdrukking komen.

Bewonersraad Lingewaard houdt huurdersbijeenkomst

ANGEREN - Op 29 september houdt de Bewonersraad Lingewaard haar jaarlijkse najaarsbijeenkomst. Het thema Woonlasten en beschikbaarheid van woningen staat nog steeds hoog op onze agenda en de politieke agenda staat.

Een groep huurders van Waardwonen heeft de afgelopen maanden samen met het bestuur en de Woonbond een visie op woonlasten ontwikkeld. Op de najaarsbijeenkomst komt deze visie aan bod. Waardwonen is aanwezig en zal een toelichting geven op de gevolgen van de Nieuwe Woningwet voor huurders en woningzoekenden. Tevens is Strijdbaar Angeren aanwezig die een en ander zal vertellen over beschikbaarheid van woningen en hun bouwproject in Angeren.
De bijeenkomst vindt plaats op 29 september van 19.30 tot 21.30 uur bij het Kulturhus Angeren, Emmastraat 23 in Angeren. Meer informatie is te verkrijgen bij Chiara Sahin, 06 45436692 of c.sahin@bewonersraadlingewaard.nl.

Netwerkcafé zorg en welzijn

Initiatief: Carin Winters (diëtiste), Melissa Davina (leefstijlcoach) en Marten van der Ploeg (fysiotherapeut)

LINGEWAARD - U zult op donderdagmiddag 24 september bij de huisarts, fysiotherapeut of diëtiste mogelijk voor een dichte deur staan. Op deze middag zitten zij in het Netwerkcafé, bij deze het Kulturhus Angeren.

Dit is de eerste keer dat er een middag wordt georganiseerd voor zorgverleners en welzijnswerkers in de gemeente Lingewaard. Huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, verloskundigen, oefentherapeuten,verpleegkundigen, diëtisten, logopedisten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werk en eerste-lijns psychologen behoren tot de zogeheten eerste lijn kort gezegd: de zorg dichtbij huis.

Initiatief: Carin Winters (diëtiste), Melissa Davina (leefstijlcoach) en Marten van der Ploeg (fysiotherapeut)

Kenmerken van de eerste lijn zijn: laagdrempelige toegang, gericht op mensen in hun eigen omgeving, continuiteit van de zorg, coördinatie van de zorg rondom patiënten. Voor velen betekent dit vertrouwd, persoonlijk en makkelijk toegankelijk.

U krijgt met steeds meer verschillende zorgverleners te maken. Deze zijn niet altijd van elkaars betrokkenheid op de hoogte. Dit is nog zwak punt. Tevens verandert de zorg: er komen bijvoorbeeld beroepen bij zoals praktijkondersteuners, buurtzorg- en leefstijlcoaches en er ligt meer verantwoordelijkheid bij de gemeente met de wet maatschappelijke ondersteuning .

Dit vraagt om meer samenhang en communicatie. Om dit te creëren willen we eerst nader kennis maken. Laagdrempelig en dichtbij en in caféstijl met pubquiz, muziek en een kennismakingsronde. Het begin van wat mag leiden tot meer samenhang. Daar wordt u beter van.

Dansgarde De Gulvkes verder als Mixed Moves

DOORNENBURG - Dansgarde De Gulvkes heeft van De Riensplitsers te horen gekregen dat de vereniging geen financiële middelen meer heeft om de dansgarde te ondersteunen. Per 1 september stoot de vereniging hun dansende leden af.

Ouders en trainsters hebben besloten te proberen een doorstart te maken in de vorm van dansvereniging Mixed Moves. Om het financieel op een rit te krijgen neemt de nieuwe vereniging deel aan de Grote Clubactie. Tussen 19 september en 16 november zullen de dansers proberen loten te verkopen waarvan 2,40 euro naar de vereniging gaat.

Tevens zal er een loterij zijn tijdens het Kerstmatinee op 13 december waar de nieuwe dansen getoond worden. Op deze ochtend zal er een samenwerking zijn met de aspirant-vendeliers en de jeugdleden van de harmonie. Tevens zal er op 9 januari een statiegeldflessenactie gehouden worden.

Eerste optreden van Mixed Moves zal zijn tijdens de Doornenburgse kermis waar een delegatie van de dansers een dans zullen laten zien. Nieuw leden zijn natuurlijk welkom om aan te sluiten bij de nieuwe dansvereniging.

CV De Riensplitsers zal verder gaan in afgeslankte versie en zal alleen nog de jeugddisco, het kindercarnaval, de optocht en de maandagavonddisco organiseren. Voor meer informatie over de nieuwe dansvereniging kan men contact opnemen met Imca Saat, 06 47675336.

Harry Sacksioni al vele jaren TOP of the bill

BEMMEL - TOP begroet trots voor de tweede maal in achttien jaar: Harry Sacksioni! Met de rijke bagage van een leven lang muziek maken en met de energie van een jonge hond komt Neerlands gitaarvirtuoos en componist Harry Sacksioni, in het jaar dat hij 65 wordt, weer optreden in Bemmel.

Solo – wat heet solo, als je op één gitaar al een band bent! – speelt hij in vogelvlucht de hoogtepunten uit zijn roemrijke carrière, die zo’n dertig platen en cd’s omvat. Ingeleid met persoonlijke en vaak humoristische anekdoten komen niet alleen Sacksioni-klassiekers voorbij als De lifter, Eclips en Thee bij tante Joséphine, maar ook recenter werk zoals Uitgespeeld en Cruise Controle.

Het ooit verlegen jongetje op het podium groeide uit tot een gedreven verhalenverteller, die met zijn intense en virtuoze gitaarspel en zijn onnavolgbare rechterhandtechnieken aan de top van de gitaarwereld belandde. Ridder en Edisonwinnaar Sacksioni werd onlangs niet zomaar voor de derde keer op rij uitgeroepen tot de beste akoestische gitarist van de Benelux!

Citaat van Harry: Als ik mensen tegenkom die nog nooit naar een van mijn optredens zijn geweest, hoor ik vaak: 'maar sta je dan de hele avond alleen met een gitaar op het podium?' Dan zeg ik: 'jazeker, maar het is totaal anders dan je nu denkt'. Als diezelfde mensen dan toch een keer naar het optreden zijn gekomen hoor ik altijd: 'Als ik dit toch had geweten, dan was ik er al jaren eerder naar toe gegaan!'.

Het optreden vindt plaats op zaterdag 26 september, aanvang 20:30. Kaarten zijn te bestellen op de website www.topbemmel.nl.

iPad- en computercursus voor beginners en gevorderden in Doornenburg

DOORNENBURG - Voor iedereen die wil beginnen met het gebruik van een computer of iPad is er nu de mogelijkheid om in Doornenburg een cursus te volgen. Tijdens deze cursus komen alle basisvaardigheden aan bod zoals de computer of iPad zelf, e-mailen, internetten, documenten opslaan of bijvoegen, et cetera.

Tevens start er ook een cursus computervaardigheden voor gevorderden. Deze cursus is voor iedereen die meer uit zijn/haar computer wil halen. Hierin komt onder andere het maken en bestellen van kaarten via internet, het overzetten van foto's van de camera naar de computer en het maken van een fotoalbum via internet aan bod. Ook het werken met facebook, linkedIn en twitter krijgt de aandacht.

Doordat deze cursus gegeven wordt aan groepen van maximaal zes personen is er ruim voldoende aandacht voor alle deelnemers. De cursus omvat tien lessen van anderhalf uur en begint eind september.

Ook is er de mogelijkheid om individueel les aan huis te krijgen. Hiervoor wordt het programma afgestemd op uw wensen en niveau.

Wacht niet te lang met aanmelden want er is maar beperkt plaats. Voor meer informatie en aanmelden: 06 53909093, 0481 421852 of mailen naar info@infinitytraining.nl.

Open eetcafé Bemmel

BEMMEL - Dinsdag 29 september verzorgt de SWL een open eetcafé in creatief centrum Hofstede aan de Hoefslag 28. Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie) die geheel bereid wordt door vrijwilligers.

Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur alleen via het Meldpunt op 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan men zich aanmelden voor de week er op. Het hoofdgerecht is spinazie/rucola stamppot met als nagerecht een verrassingstoetje.

Het maandmenu staat vinden op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunt Bemmel.

Lingewaards Truk-trek evenement

BEMMEL - Op zondag 25 oktober zal het tweede Truk-Trek evenement in Bemmel plaatsvinden.

Een uitdaging is het nog steeds voor CV De Geintrappers om deze gezellige activiteit te organiseren. Evenals vorig jaar zal er naast de eerste prijs ook weer gestreden worden om wie 'het best verklede' team zal worden. Het team dat als 1eerste geëindigd is in 2014 zal zijn beker weer moeten verdedigen Voor de kinderen zal de Mini Truck weer van de partij zijn, ook voor hen geldt, zes kinderen en een coach! De dag begint om 11.00 uur, maar de teams dienen zich aan te melden om 10.30 uur. Het evenement zal weer plaats vinden op het Kinkelplein.

Voor deelname aan deze sportieve dag, waar meedoen belangrijker is dan winnen, zoekt de organisatie dames en herenteams die deze uitdaging met elkaar aan willen gaan. Een team moet bestaan uit zes deelnemers en een coach. Wil jij met je vrienden, vereniging, buurt, kroeg, personeelsvereniging of je familie je krachten bundelen en deze meten met andere teams tijdens een gezellige dag in Bemmel, meld je dan nu aan via: ltk@kpnmail.nl' of bel naar 06 22999356. Ook de kinderen in de leeftijdscategorie van zes tot twaalf jaar kunnen zich inschrijven, hiervoor gelden dezelfde regels als bovenstaand. Deelname aan dit evenement is uiteraard gratis.

Iedereen is welkom deze zondag op het Kinkelplein in Bemmel. Het belooft een oergezellige dag te worden voor jong en oud! Geef je op via bovenstaand vermeld e-mailadres, voor het inschrijven van een team. Verdere informatie staat op www.degeintrappers.nl.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs Providentia

GENDT – Speelotheek ’t Gentje houdt twee keer per jaar een beurs voor speelgoed en kinderkleding. En op zaterdag 3 oktober is het weer zover. "De verbouwing van de Providentia is klaar dus daar ontvangen we u graag!"

Om 10.00 uur precies gaan de deuren open en kan men uitgebreid snuffelen naar leuke en handige kinderspullen. Men kan er terecht voor bijna de hele baby-uitzet, de wintergarderobe voor de kids tot en met maat 36/S, carnavalskleding en heel veel speelgoed. En om 12.00 uur precies is de beurs afgelopen.

"Bij binnenkomst krijgt u een plastic tas uitgereikt. Er mogen namelijk géén buggy’s of kinderwagens mee naar binnen en ook géén (hand)tassen!!! Tip: u kunt dingen die u heel graag wilt meteen afrekenen, naar de auto brengen en daarna terugkomen om rustig verder te kijken. Of u neemt gezellig iemand mee!"

De speelotheek gebruikt een deel van de beursopbrengst voor de aanschaf van nieuw speelgoed zodat onze ‘bieb voor speelgoed’ steeds nieuw speelplezier blijft bieden. Ook organiseren we hiervan activiteiten voor kinderen. Meer informatie hierover staat op www.speelotheekgendt.nl.

Providentia ligt aan Dorpstraat 5 in Gendt.

Goede doelen in Lingewaard

LINGEWAARD - Gerardusdagkalender 2016 is voor 6.75 euro (schild gratis) verkrijgbaar bij mevrouw Grootjen-Rensen, Rijnstraat 33 in Doornenburg en bij familie Niels-Gelsing aan de Nijmeegsestraat 31b Gendt.

Tevens zijn dit de inzameladressen van verjaardags- en kerstkaarten; gehoorapparaten; postzegels; oude mobiele telefoons; plastic doppen (worden gerecycled voor stoeltjes op voetbalvelden). De opbrengst is voor blindengeleidehonden.

Gijs Teunissen uit Haalderen, kinderburgemeester van Lingewaard

HUISSEN - Springend door de raadszaal is geen alledaags beeld. Gemeentebode Anton Peters moest voor aanvang van de raadsvergadering ingrijpen om de groep acht van bassischool De Wieling uit Haalderen in het gareel te houden. De leerlingen waren gekomen voor de installatie van kinderburgemeester Gijs Teunissen. Hún klasgenoot.

Tot juli 2016 is Gijs de spreekbuis van alle kinderen in Lingewaard. Verder zal de kinderburgemeester samen met burgemeester Marianne Schuurmans ceremonieel aanwezig zijn bij kinderactiviteiten. En wat gaat Gijs meer doen? Het antwoord kwam snel. Ideeën van kinderen verzamelen die het kinderleven in Lingewaard kunnen verbeteren.

In Haalderen kan de kinderburgemeester niet meer stuk. Isa van Londen was ook genomineerd voor deze belangrijke functie, maar heeft het bij stemming in de klas niet gehaald. Ze begrijpt de keuze. ”Gijs is een bijzondere klasgenoot. Hij is heel erg slim en kan heel goed uitleggen.”

Vader Patrick Teunissen wacht op de publieke tribune af wat er komen gaat. De installatie van zijn zoon als burgemeester probeert hij te nuanceren. “Natuurlijk is het leuk, maar het is zeker zo belangrijk dat ze als klas gezamenlijk er iets van opsteken.” Zijn toon verandert als de opening van Providentia in Gendt ter sprake komt. Gijs heeft de ceremoniële handeling verricht met een toespraak voor vijfhonderd aanwezigen. “Dat hij dat durfde, is toch bijzonder? Ik zou het niet durven.”

Gijs is door zijn functie een bekende en vooraanstaande inwoner van Lingewaard? De kinderburgemeester corrigeert de vragensteller adrem. Hij is al bekend als een goede voetballer van HAVO D1. Zijn toespraak voor zijn gemeenteraad was kort en bondig. Een gave die volwassen raadsleden nauwelijks beheersen.

Landerij De Park open voor publiek

LINGEWAARD/ELST - Op 26 september opent Landerij De Park haar poorten voor het publiek. Het centrum voor natuurbeleving omvat liefst vijf hectare speelnatuur met bloemen, water, weiland, blubber en beesten. Kom kennismaken van 12.00 tot 17.00 uur op De Park 12 in Elst.

Wat acht jaar geleden begon als een initiatief van twaalf burgers uit Elst is werkelijkheid geworden. Landerij De Park is een centrum voor natuurbeleving in Park Lingezegen waar jong en oud op een verrassende manier in aanraking komt met de natuur. Kinderen leren er samen met hun vriendjes en (groot)ouders spelenderwijs hun eigen natuur kennen. Fietsers en wandelaars vinden er een heerlijke pleisterplaats om uit te rusten en te genieten. Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers is Landerij De Park een plaats voor een betekenisvolle dagbesteding. Voor mbo-leerlingen die een opleiding volgen in de groensector is het een mooie leer- en ervaringsplaats.

Op zaterdag 26 september tussen12.00 tot 17.00 uur is het centrum voor natuurbeleving open voor alle inwoners uit de regio. Die dag zijn er bij Landerij De Park heel veel activiteiten in de natuur. Kinderen kunnen kano varen, broodjes bakken, modderdorpen bouwen, bijenkasten beschilderen en veel meer. Volwassen kunnen er genieten van de natuur en Droom!-appeltaart.

Landerij De Park is een initiatief van vrijwilligersorganisatie Stichting Boerderij Lingezegen. Samen met haar partners zorgt zij onder het motto 'zorg voor je eigen natuur' voor de meest verrassende middag in het groen. Meer info staat op landerijdepark.nl.

Zaterdag 101Talentenmarkt

REGIO - DezeTalentenmarkt is georganiseerd door Samen Werkt Oosterbeek (SWO). Dit is een burgerinitiatief voor en door mensen die op zoek zijn naar werk, opdrachten of nieuwe inspiratie rondom het thema werk.

Sinds 2013 komen eens in de veertien dagen werkzoekenden bij elkaar in ontmoetingscentrum de Kreek in Oosterbeek. Door met elkaar te werken aan de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik, wordt iedereen uitgedaagd om (opnieuw) zijn Talenten te onderzoeken, sollicitatie- ervaringen te delen en te netwerken. Er zijn regelmatig interessante workshops van professionele coaches die belangeloos hun kennis willen delen en kunnen ondersteunen bij loopbaanvragen.

SWO organiseert op 24 september de Talentenmarkt waarbij de ontmoeting en elkaar verder helpen centraal staat. De gemeente Renkum faciliteert de Talentenmarkt door onder andere een deel van het gemeentehuis ter beschikking te stellen.

Er zijn verschillende interessante workshops te volgen en bedrijven, instanties, zzp-ers, vrijwilligers(organisaties) en werkzoekende Talenten uit de regio zullen deze dag bij elkaar komen om zich aan elkaar te presenteren en gebruik te maken van elkaars netwerken. Meer info staat op: www.101talentenmarkt.nl. Deelname aan de markt is voor iedereen gratis!


Collecte spierfonds in Haalderen

Collecte spierfonds in Haalderen

HAALDEREN - De collecte, waarvan de opbrengst wordt besteed aan onderzoek naar spierziekten (Spierfonds) heeft in Haalderen het mooie bedrag opgeleverd van 977,60 euro.

Het fonds is de gevers zeer erkentelijk voor hun bijdrage en de collectanten voor hun inzet en hopen met dit bedrag weer veel te kunnen doen in de strijd tegen deze ziekten.

E. van Aalten en C.Vermeulen sluiten duivenseizoen winnend af

LINGEWAARD - Zaterdag 12 september werden de laatste duivenvluchten van het seizoen vervlogen.

De jonge duiven werden in Troyes om 08.15 gelost op een afstand van 425 kilometer. Om 12.37 uur draaide E. v. Aalten zijn eerste duif. 2e. P.J.H. v. Ooijen, 3e. T. Sas, 4e. C. Vermeulen. De laatste natoer vlucht was vanaf Ines. De duiven werden om 10.40 uur gelost op een afstand van 180 kilometer. Om 12.37 uur draaide C. Vermeulen zijn eerste duif, 2e. T. Sas, 3e. E v. Aalten, 4e. C.Neijenhuis, 5e. J.v. Ingen & Zn.

Column

De wereld

Kleinzoon Bas. De peuter die met ontzag dacht dat opa alles weet en kan, wordt groter en leuker. Het 6-jarig knulletje begint aardig weerwoord te geven. Sinds het nieuwe schooljaar zit de hoogbegaafde leerling op Het Talent in Lent. Ik vraag af wat ze daar onderwijzen. Als peuter wilde hij burgemeester worden. Toen kon ik hem nog een carnavalsorde als ambtsketen omhangen. Nu zegt hij dat hij de baas van de hele wereld wil worden. Beste wereld, Bas komt er aan. Als stukjesschrijver rust op mijn schouders de last om de wereld, met in het bijzonder, Lingewaard te veranderen. ZELF Lingewaard stuurt mij een mail met het verzoek aandacht te schenken aan een bijeenkomst waar verschillende participanten en inwoners zich buigen over de vluchtelingen problematiek. De foto's van huilende en gevluchte kinderen met angst in hun ogen, schieten als een horrorfilm door mijn hoofd. Toen bij ons in de straat vorige maand een Syrisch gezin met 3 kleine kinderen kwam wonen, heb ik met buren een welkomstbloemetje en speelgoed gebracht. Toch ga ik niet op het verzoek van ZELF Lingewaard in. Mijn stukjes gaan ook niet over kibbelende Europese leiders die niet wilde inzien dat Syrië wegzakte in een burgeroorlog en van Europa een humanitaire puinzooi hebben gemaakt. Mijn stukjes gaan over de Lingewaardse politiek. Over de installatie van de door volwassenen bedachte kinderburgemeester Gijs Teunissen. Een slim knulletje uit Haalderen die een jaar lang ideeën en wensen van kinderen mag verzamelen en samen met de burgermoeder ceremonieel aanwezig is bij kinderactiviteiten. Raadslid Margareth Bouwmeister snapt er werkelijk geen hol van. Zij nodigt Gijs meteen uit voor een raadsvergadering en een Politieke Avond. Alsof kinderen zitten te wachten op een avond durende 'volwassen' politiek. Direct na zijn installatie verlaat hij met zijn vriendjes en familie de raadsvergadering. De kinderburgemeester is slimmer dan een volwassen raadslid. Gijs mag de baas worden van de hele wereld.

Sjaak

In een Oogopslag

woensdag 23 september
09.30 u. H. Martinus Gendt, Eucharistieviering met Pastor Hulleman

zaterdag 26 september
Collecte als afsluiting van de Vredesweek
19.00 u. OLV van Zeven Smarten Haalderen, Eucharistieviering met Vicaris Pauw en het Middenkoor In Voice

zondag 27 september
Collecte als afsluiting van de Vredesweek
10.00 u. OLV Tenhemelopneming, EC, Huissen-Stad; Eucharistieviering met Vicaris Pauw en het koor Exotherm

zondag 27 september
Collecte als afsluiting van de Vredesweek
10.00 u. PKN-kerk Gendt Oecumenische viering met Ds. de Bree en Pastor van Cuijk als afsluiting van de Vredesweek

Maandag 28 september
19.00 u. St. Martinus Doornenburg, Communieviering met Pastor Roelofs en het Herenkoor
Openingsavond Vrouwengilde

Actie Nepalmaand Wereldwinkel succesvol

HUISSEN - Het is alweer enige maanden geleden dat Nepal door zware aardschokken werd getroffen. Verwoeste dorpen, vele doden en gewonden; onnoemelijk veel leed trof de straat arme bevolking van Nepal.

Ook de werkplaatsjes aan huis van onze handwerkslieden bleven niet gespaard. Opgebouwde voorraden gingen verloren. Wereldwinkels in Nederland gaven gehoor aan een landelijke oproep om juist Nepalese goederen te promoten. Allerlei spontane acties werden in gang gezet. Wereldwinkel Lingewaard riep de maand juni uit tot Nepalmaand. Van alle verkochte Nepalese artikelen kwam de 'winst' geheel ten goede aan de hulp voor Nepal. Een aantal klanten stelde de net-gekochte artikelen opnieuw ter verkoping beschikbaar. Een kunstenaar schonk een houten schaal. De fooienpot van de maand april ging naar hetzelfde doel.

Mede dankzij een financiële aanmoediging van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard bracht de actie voor Nepal tot op heden 460,81euro op. De in heldere kleuren, door vele handen, geschilderde mandal, hangt nog in de winkel.

Een prachtig en uniek Lingewaards kunstobject voor in een kantoorruimte of wachtkamer, is nog te koop en de opbrengst zal geheel ten goede komen aan de actie voor Nepal.

Wie weet wordt het bedrag voor de Nepal actie daardoor nog afgerond op 500 euro?

Primeur voor Huissense sportverenigingen met bijeenkomst over jonge mantelzorgers

HUISSEN - Op woensdagavond 7 oktober verzorgen Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) en Spectrum een avond over jonge mantelzorgers bij sportverenigingen in Huissen. SWL en Spectrum zetten zich met het programma Care2Share in voor meer zichtbaarheid en begrip voor jonge mantelzorgers. Normaal gesproken speelt dit programma zich af bij scholen, maar sportverenigingen hebben er ook mee te maken.

“Bij iedere vereniging lopen jonge mantelzorgers. Jongeren ondervinden de gevolgen van hun mantelzorgtaak vaak ook op de sportclub. Hoe kun je als trainer of leider die situatie herkennen en hoe kun je erbij helpen? Op deze avond proberen we de begeleiders en andere mensen van de sportclub zo goed mogelijk te informeren over hoe ze ermee om kunnen gaan”, aldus Monique Ritzen, mantelzorgconsulent van SWL.”
De sfeer van de bijeenkomst wordt volgens buurtsportcoach Nick van der Ham dan ook niet schools: “We begrijpen dat de sportclub vooral een plek van ontspanning moet zijn. Daarom maken we er een gezellige en informatieve avond van waar het over de inhoud gaat, maar waar ook veel ruimte is om met elkaar in gesprek te komen. We willen allemaal dat de jongeren van de sportclub zowel binnen als buiten de lijnen goed in hun vel zitten.”

De bijeenkomst vindt plaats in de kantine van voetbalvereniging Jonge Kracht Bloemstraat 93 in Huissen, duurt van 20.00 tot 22.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. "Als je bij deze avond aanwezig wilt zijn, geef je dan op door een e-mail te sturen naar SWL Meldpunt, meldpunt@swlingewaard.nl of via telefoonnummer: 088 2552555>"

Speciale mosseleditie in open eetcafé Huissen

HUISSEN - Donderdag 24 september verzorgt de SWL een open eetcafé in het Dominicanenkloostervan Huissen. Deze keer kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een smakelijke maaltijd met mosselen! Voor dit speciale menu wordt (inclusief koffie) zes euro gevraagd.

Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur alleen via het Meldpunt op 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan men zich aanmelden voor de week er op.

Het maandmenu staat vinden op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunt Huissen.

Cor van der Ploeg clubkampioen bij ’t Verzetje

LINGEWAARD - Tijdrit Dijk is de afsluitende tijdrit om het clubkampioenschap van TWC ’t Verzetje. Deze tijdrit van 20 kilometer begint bij Sprokkelenburg en eindigt op de dijk in Angeren. Door de afstand en de wind die parten kan spelen is dit elk jaar de scherprechter in het clubkampioenschap.

Dit jaar waren de weersomstandigheden gunstig en mild met een voorzichtig zonnetje en weinig wind. Er werden snelle tijden gereden. Bij de Senioren A (Wedstrijdrijders) won Cor van der Ploeg, nipt voor Maarten Bremer. Cor kroonde zich hiermee tot Algemeen Clubkampioen. Bij de Senioren B won Eric Bouwmeister zijn derde tijdrit dit jaar, en veroverde daarmee het clubkampioenschap in deze klasse. Bij de Junioren won Joost Hakvoort in een scherpe tijd. De snelste dame was Esther Straub. De jeugdrenners reden een korter parcours: van Sprokkelenburg tot de Bemmelse dorpskern. Tygo Jansen was de snelste jeugdrenner.

Op de clubavond op 24 oktober worden de kampioenen gehuldigd. Deze clubavond staat in het teken van het veertigarig bestaan van TWC ’t Verzetje. Om die reden zal deze feestavond niet in het clubhuis zijn, maar elders. Meer nieuws hierover volgt. Verslag en uitslagen lees op de http://twctverzetje.nl.

‘La Famille Bélier’ eerste TOP-film van dit seizoen

BEMMEL - Op donderdag 24 september (aanvangstijd 20.00) opent TOP het nieuwe filmseizoen met de geweldige Franse film 'La Famille Bélier'.

De film gaat over het gezin Bélier, waar iedereen doof is behalve de 16-jarige Paula. Ze is de onmisbare tolk in het dagelijkse leven van haar ouders, zeker als het de boerderij van de familie betreft. Wanneer haar muziekleraar ontdekt dat ze een gouden stem heeft, overtuigt hij haar om deel te nemen aan een wedstrijd van Radio France. Een levensbepalende keuze die haar ver weg voert van haar familie en het begin van haar volwassen leven inluidt. Kaarten zijn te bestellen op de website www.topbemmel.nl.

Op zoek naar soldaten van Fort Pannerden Doornenburg

DOORNENBURG - De werkgroep Oral History van de 'Vrienden van Fort Pannerden te Doornenburg' is op zoek naar namen en foto’s van soldaten die ooit in Fort Pannerden gelegerd waren.

"Als uw (schoon)vader, opa of oom op het fort soldaat is geweest hopen we dat u contact met ons opneemt", namens de werkgroep: Wim Haafs 0610685566 of mailto:wim.haafs@planet.nl.

Sponsor bedankt GVA E1 bedankt sponsoren

ANGEREN - GVA E1 bedankt haar sponsoren Remco Wolfsen Schilderwerken en Eet en Drinkfestijn De Waay uit Doornenburg voor de mooie nieuwe trainingspakken.

Foto: A. Polman

Scouting Bemmel heeft weer volop plek voor nieuwe leden

BEMMEL - Het nieuwe seizoen is van start gegaan, waarmee er weer volop ruimte is bij enkele van de speltakken van Scouting Bemmel.

Zowel bij de bevers (jongens & meisjes gemengd van 5 tot 8 jaar) als de kabouters (meisjes van 8 tot11 jaar) is volop ruimte voor nieuwe leden. De bevers draaien op de zaterdag van 14.00 tot 15.30 uur, de kabouters op maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur in onze blokhut aan de Sportlaan 1F. "Lijkt het je leuk om een paar keer geheel vrijblijvend mee groep te draaien dan ben je welkom op genoemde tijden. Breng ook gerust je vriendjes of vriendinnetjes mee. Pas na twee keer meedraaien hoef je te beslissen of je lid wil worden niet."

"Onze stafleden zetten een gevarieerd activiteitenaanbod neer dat gericht is om kinderen op een spelende wijze kennis te laten maken met allerlei zaken: knutselen, spelletjes, tochten, bezoekjes, creativiteit, scoutingtechnieken, samen bezig zijn, zowel in onze blokhut als in de omgeving daarvan. De kabouters gaan per jaar twee à drie keer op kamp. Een keer op zomerkamp en één of twee keer op weekendkamp. Bij alles dat gedaan wordt vinden we het belangrijk dat het uitdagend, actief, leerzaam en vooral heel gezellig is! Voor vragen of meer informatie kun je mailen aan info@scouting-bemmel.nl."

Koppeltijdrit in Bemmel met open inschrijving

BEMMEL - Op 4 oktober organiseert TWC 't Verzetje weer de koppeltijdrit. De inschrijving staat ook open voor niet-leden. Er zijn vier categorieën:

1. Senioren: één van de twee deelnemers is ouder dan 18 jaar.

2. Junioren: beide deelnemers zijn 13 jaar of ouder en jonger dan 18 jaar.

3. Dames

4. Ouder en kind: het kind is niet ouder dan 12 jaar.

Belangstellenden kunnen zich vanaf 8.00 uur inschrijven in het clubhuis van TWC 't Verzetje, Sportlaan 1B, Bemmel. Hier worden ook de rugnummers uitgereikt. Om half negen vertrekken we naar het startpunt, het hek op de dijk bij café Sprok, Waaldijk 9.

Starttijden: De koppels senioren, junioren en dames starten vanaf 09.00 uur bij het hek bij Sprok. De finish is in Angeren en de afstand is 20 km.
De koppels ouder en kind starten bij de Sterrenschans, nadat het laatste dameskoppel is gepasseerd is. De finish is ook in Angeren en de afstand is 6,1 km. De organisatie hoopt op mooi weer, westenwind en een hoge opkomst.

Jubileumfeest veertig jaar TWC ’t Verzetje

BEMMEL - Op 24 oktober 1975 werd TWC ’t Verzetje opgericht en daarmee was een heuse wielervereniging in Bemmel een feit.

Nu, exact veertig jaar later, vieren we dit met een feest. Voor de jeugd is er op 24 oktober een middagprogramma met bezoek aan het Velorama in Nijmegen en een pannenkoekenbuffet tijdens een rondvaart op de Waal. Voor de senior-leden (vanaf achttien jaar) is er een feestavond in De Roskam in Bemmel. “Hiervoor worden ook oud-leden van harte uitgenodigd”, zegt Henk Neijenhuis, de huidige voorzitter van de vereniging. “Ervaringen van toen en nu kunnen worden gedeeld met zowel oud leden als bestaande leden. Altijd leuk! En, wij zorgen voor een hapje en een drankje.” Naast de huldiging van de kampioenen 2015, worden er tijdens het jubileumfeest ook drie leden van het eerste uur in het zonnetje gezet. “Het belooft een gezellige avond te worden,” besluit Neijenhuis.

Aanmelden voor leden en oud-leden kan via de website van TWC ’t Verzetje www.twctverzetje.nl.

"Heb je thuis nog leuke foto’s, krantenknipsels of andere herinneringen, stuur die dan naar secretaris@twctverzetje.nl (Eric Bouwmeister). Ze worden dan opgenomen in een slide-show die tijdens de gehele feestavond wordt gepresenteerd. Bij hem kunt u ook terecht voor vragen en nadere informatie."

Nieuwe exposities in Kunstlokaal

Werk van Ineke Ott

BEMMEL - Nu het vakantieseizoen ten einde loopt kan de aandacht voor zon en strand langzaam weer verlegd worden naar andere zaken zoals naar het aanbod van kunst in Kunstlokaal Bemmel. In september zullen er twee nieuwe exposities starten en ook wordt er nieuw werk ingebracht door de vaste leden van de Kunstgroep.

Gastexposite: Andries Mijnheer is met beeldhouwen begonnen in 1999 bij creatief centrum De Wiele in Geldrop onder leiding van beeldhouwer Henny Barten. Eerst in hout maar al snel ook in hardsteen. Na zijn verhuizing naar Bemmel in 2005 heeft hij nog enige tijd gewerkt onder leiding van Marjo Wiltingh in Doornenburg en Jan Gerrits in Beuningen. Sinds 2007 werkt hij zelfstandig bij beeldhouwvereniging Piëtra in Nijmegen of thuis in de tuin. Hij werkt voornamelijk in Belgisch hardsteen of marmer, zowel figuratief als (geometrisch) abstract, met hamer en beitel of machinaal met de haakse slijper. Zijn leidraad is steeds het streven naar een optimaal harmonische vorm. Soms maakt hij vooraf een simpele kleischets, maar meestal werkt hij vanuit een globale voorstelling van wat het resultaat moet worden.

Ineke Ott

Periodiek wordt het werk van één van de leden van de Kunstgroep uitgelicht, nu is de beurt aan Ineke Ott. In een speciale ruimte van de galerie toont zij haar meest recente werk. Als keramist heeft zij zich o.a. toegelegd op uilen. Haar werk is een vormenspel waarbij de uil in alle verschijningsvormen uit haar handen vloeit. Zij zet ze naast elkaar, op elkaar, maakt er een groep van, of benadrukt haar solistische kant. Alle objecten zijn uniek.

In 2010 startte zij de opleiding fijnschilderen aan de Art Partout Academie voor Realistische Schilderkunst in Deventer, die zij afrondde in 2013. Naast uilen schildert zij nu ook andere dieren en stillevens. Haar werk roept een sfeer van rust op, zodat bij de toeschouwer een gevoel van ontspanning ontstaat.

Kunstlokaal Bemmel aan de Dorpsstraat 41 (voormalige Abn/Amro). Openingstijden: iedere vrijdag en zaterdag 11.00 tot 17.00 uur. De exposities van Andries Mijnheer en Ineke Ott duren tot 7 november.

Naailes in het gemeenschapshuis Huissen Zand

HUISSEN - In het gemeenschapshuis in Huissen Zand wordt er al jaren een naaicursus gegeven op diverse dagen en tijden.

Er zijn op de dinsdagavond nog enkele plaatsen vrij om hier aan mee te doen, om onder deskundige leiding zelf kleding te maken Het zijn gezellige en leerzame vonden.

Op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voor inlichtingen en opgave: mevrouw Van Aalten; 026 3250423.

Vrouwengilde Doornenburg

DOORNENBURG - Maandag 28 september opent het Vrouwengilde Doornenburg het nieuwe seizoen.

Het bestuur is er weer in geslaagd een gezellig en interessant programma op te stellen. "We beginnen om 19.00 uur met een openingsviering in de kerk. Om 20.00 uur gaan we naar Kort Oisterwijk voor de jaarvergadering. Daarna worden er een paar rondjes bingo gespeeld.

Feestavond De Snoek Gendt

GENDT - Op zaterdag 17 oktober 20.00 uur is het weer zover: de jaarlijkse feestavond van hengelsportvereniging De Snoek.

Tijdens deze feestelijke avond met live muziek, buffet en een fantastische loterij worden ook de koning en koningin gehuldigd. Verder worden alle andere prijswinnaars van het afgelopen seizoen in het zonnetje gezet. Iedereen is welkom op deze zeer gezellige avond bij De Klok Horeca Gendt.
Graag opgeven bij B. van Vorsselen; 0481 421043. Meer informatie staat op www.hsvdesnoekgendt.nl.

Coop Open toernooi TV Angeren succesvol

ANGEREN - Het open toernooi van TV Angeren was weer een geslaagd tennistoernooi. Veel deelnemers uit de gemeente Lingewaard hebben deelgenomen aan ons toernooi, maar dit jaar ook veel deelnemers van buiten de gemeente.

Er waren ruim 150 deelnemers dit jaar. "Wij zijn al deze sportieve tennissers dankbaar voor hun deelname aan het toernooi en alle supporters voor het komen naar ons tenniscomplex." Het was van zondag 31 augustus tot en met zondag 6 september weer erg gezellig op de club.
Ook zijn we onze sponsoren dankbaar, die dit toernooi mede tot een succes hebben gemaakt: Coop Angeren, Huisman Sport Huissen, Univé, MKBasics, Dewalt, Dio Carla Gendt, Leemreise Schoen en Voetzorg Gendt, Jeanine Gerichausen pedicure Huissen, Hotel Haarhuis Arnhem, Sabien Haarlijn Angeren, Bouwman Schoenen en Sport Angeren."

Burendag Molenwijk/Dries

GENDT - Ook dit jaar doet wijkplatform Molenwijk/Dries weer mee met Burendag. Dit jaar laat het dat samengaan met de opening van de geheel gerenoveerde speeltuin aan het Kerkepad in Gendt.

Drink koffie met je buren, speel met je buurkinderen en ontmoet elkaar bij de nieuwe speeltuin aan het Kerkepad. Alle bewoners van onze wijk zijn middels een flyer uitgenodigd om Burendag 2015 samen met ons te vieren.

Het programma in het kort: 13.30 uur: welkomstwoord voorzitter; 13.45 uur: opening speeltuin door kinderen; 14.00 - 16.00 uur: gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee en ook voor de kinderen is er een drankje met wat lekkers; creatief bezig zijn voor de kinderen en/of lekker spelen op het springkussen en in de nieuwe speeltuin. Voor de volwassenen is er een quiz om hun kennis te testen over het Gendtse. 16.00 uur: prijsuitreiking quiz en afsluiten Burendag.

Oecumenische viering Gendt

GENDT- Op zondag 27 september is er een oecumenische viering in de protestantse kerk van Gendt aan de Torenlaan. Deze viering is voorbereid door de oecumenische werkgroepen van de katholieke kerk en de prot. gemeente Gendt-Doornenburg, in samenwerking met pastor Ineke van Cuijk en predikante Margreet de Bree. De aanvangstijd is 10:00 uur.


Deze viering maakt deel uit van de vredesweek, die ieder jaar in september in de Nederlandse kerken gehouden wordt. Vrede vieren we elke week in de kerk, maar in de vredesweek gebeurt dat in nadrukkelijke verbondenheid met hen die leven in situaties van oorlog en geweld. De collecte is bestemd voor de organisatie Pax. Pax staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt Pax aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te blijven drinken. Allen zijn welkom.

Geert van Aalten Nederlands kampioen dammen Rapid

Foto: Joop Hendriksen

HUISSEN - Behalve het Nederlands kampioenschap dammen in normaal tempo wordt ook elk jaar een officieel kampioenschap georganiseerd in twee vormen van sneldammen. De snelste vorm is Blitz. Eerder dit jaar werd het kampioenschap gewonnen door damvereniging VBI – lid Alexander Baljakin.

De andere vorm is het Rapid, waarin de spelers elk vijftien minuten plus vijf seconden voor elke zet krijgen. Aan het Nederlands kampioenschap 2015 in Austerlitz (Utrecht)namen 38 spelers deel, onder wie ook een viertal spelers van Damvereniging VBI. De beide Huissense internationaal grootmeesters Geert van Aalten en Jos Stokkel haalden de volle buit binnen. Geert van Aalten werd met dertien punten uit acht partijen Nederlands kampioen en Jos Stokkel volgde als tweede met elf punten.

De beide overige Huissense deelnemers Pepijn van den Brink en Dirk Joosten deden het wat bescheidener. Zij legden met achtereenvolgens negen en vijf punten beslag op de achtste en zeventiende plaats.

Voor Geert van Aalten heeft dit kampioenschap nog een bijzonder tintje. In zijn jonge jaren werd hij wereldkampioen junioren. Daarna behaalde hij tal van podiumplaatsen en hoge klasseringen in grote toernooien. Nog niet eerder werd hij Nederlands kampioen bij een officieel evenement.

Cursus 'Eerste hulp bij kinderongevallen'

BEMMEL - Ondanks alle aandacht voor ongevallenpreventie vormen kinderen onder de vijf jaar nog steeds de grootste risicogroep als het gaat om ongelukken in en rond het huis.

Jaarlijks komen ruim 50.000 kleine kinderen terecht in het ziekenhuis als gevolg van een ongeval. Voor ouders en verzorgers van kinderen organiseert GGD Gelderland-Midden daarom de cursus 'Eerste hulp bij kinderongevallen'. Deze cursus voldoet aan de eindtermen van het Oranje Kruis en deelnemers ontvangen een geregistreerd certificaat.

Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan overal gebeuren: thuis, op straat of op bezoek bij oma. Bleekmiddel lijkt net limonade. Direct na een ongeval is het van groot belang dat de juiste hulp wordt gegeven. Tijdens de cursus, gegeven door een ervaren verpleegkundige, wordt geleerd hoe snel en op een goede manier gereageerd kan worden en hoe ongelukken voorkomen kunnen worden. Er wordt gebruik gemaakt van speciale oefenpoppen. Medische kennis is niet vereist om aan de cursus deel te nemen.

Bij voldoende aanmeldingen start op woensdag 4 november de cursus 'Eerste hulp bij kinderongevallen' in het gebouw aan de Parksingel 9 in Bemmel. Voor meer informatie en inschrijving zie de website www.vggm.nl/cursus.

10.00 – 12.00 uur

OBC Bemmel: Gezonde School

BEMMEL - OBC Bemmel, locatie Essenpas vmbo-t is officieel benoemd tot 'Gezonde school' met de twee deelcertificaten 'Voeding' en 'Bewegen & Sport'! Met het verkrijgen van het vignet Gezonde school mag OBC Bemmel zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt OBC Bemmel voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijk en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Uniek voor deze regio is het deelcertificaat Voeding. Slechts twee andere voortgezet onderwijsscholen in Nederland mogen dit predicaat hanteren.

"Onze school heeft twee jaar hard gewerkt om deze titel met deelcertificaten te verkrijgen. Mijn team en ik zijn er erg trots op! Met onze speciale programma's zoals Lifestyle spelen we in op de trends van voeding en bewegen en leren we onze leerlingen bewust te zijn van een gezonde leefstijl," aldus René van der Wielen, directeur OBC Bemmel, locatie Essenpas.

Op woensdag 16 september werd officieel het vignet opgehangen door de vmbo-t leerlingen. Daarnaast was er voor iedereen een lekkere, gezonde traktatie!

Theo Joosten uit Gendt wint honingkeuring Landleven

GENDT - Tijdens Landleven in het openluchtmuseum 11, 12 en 13 september werd er in de stand van de Imkersbond ABTB op verzoek van Landleven drie dagen honing gekeurd door keurmeesters van de Nederlandse Commissie voor Bijenproducten.

De keuring vond plaats op in drie onderzoeksvelden: 1) Organoleptisch, keuren met de zintuigen, kijken, ruiken en proeven, waar nog chemisch en fysisch onderzoek HMF meting, 3) Microscopisch onderzoek (bij soortbenaming van honing moet een vastgesteld percentage van het stuifmeel ook in de honing aanwezig zijn).

Elke dag kende een dag winnaar die een prijs won die beschikbaar was gesteld door de imkershop de Werk Bij uit Veenendaal. Uit de dagwinnaars Is Theo Joosten uit Gendt die dag winnaar van de zondag uitgeroepen tot de leverancier van de beste Honing van Landleven 2015.

Damvereniging VBI maakt een goede start in de nieuwe competitie

Matchwinner Jos Stokkel Foto: Joop Hendriksen

HUISSEN - Het eerste team van damvereniging VBI heeft een goede aftrap gegeven in de nieuwe bondscompetitie door een 11-9 overwinning op Van Stigt Thans.

Gérard Jansen bereikte in zijn partij nauwelijks voordeel en sloot af met een gelijkwaardige remise. Ook Geert van Aalten kwam tegen een taaie tegenstander niet verder dan een gelijkwaardige partij. Yuriy Lagoda had het zwaar tegen oud-wereldkampioen Gantwarg. Toen die probeerde de winst te forceren kon Yuriy zich maar net het vege lijf redden.

Invaller Fred de Koning (voor Guntis Valneris) speelde een sterke positionele partij, kwam op dam en werkte de partij verder in stijl af naar winst. Johan Krajenbrink speelde een goede partij. Toen hij het af moest maken zag zijn tegenstander een klein gaatje en pikte een puntje in. Pepijn van den Brink liet zich door oud-Nederlands kampioen Ron Heusdens klassiek wegspelen en kwam in een hopeloos eindspel terecht. Er resteerde nog vier partijen op enkele borden de betere kansen voor de Huissenaren.

Maarten Linssen liep langs de rand van de afgrond. Zijn tegenstander speelde sterk maar Maarten wist op het nippertje de veilige haven te bereiken. Alexander Baljakin had voortdurend het beste van het spel. Toen zijn tegenstander kon doorbreken naar dam ontsnapte die op merkwaardige wijze aan verlies. Joost Hendriksen stond tegen veelvuldig Europees en Nederlands kampioen Rob Clerc weliswaar voortdurend onder lichte druk maar kon zich in het eindspel staande houden. Jos Stokkel legde in de laatste partij zijn tegenstander een theoretische variant voor waar die geen raad mee wist en de eerste competitieoverwinning van damvereniging VBI was een feit.

Fort Pannerden: 55.000ste bezoeker

DOORNENBURG - Fort Pannerden heeft vanmiddag de 55.000ste bezoeker verwelkomd. Wethouder Helga Witjes en soldaten bezorgden Mirjam Bos uit Elst een leuke verrassing.

Bij haar aankomst op het uitzichtpunt namen de vijf soldaten één voor één met een sierlijke zwaai hun soldatenmuts voor de gelukkige af, en presenteerden samen het cijfer 55.000. Vervolgens overhandigde de wethouder een cheque voor een gratis bezoek aan Fort Pannerden, zodra het heropent als beleefattractie, in het voorjaar van 2016.

Gisteren was het fort in Doornenburg voorlopig voor het laatst geopend voor publiek. Vanaf vandaag vinden er werkzaamheden plaats voor de herinrichting. Gebouwd in 1869 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, wordt Fort Pannerden de nieuwe publieksattractie voor de provincie Gelderland. Straks kiezen jong en oud voor een van de vier eigentijdse Beleefprogramma's, waarbij het gaat om avontuur, ontdekken, kennis en plezier. Een deel van het fort blijft na de heropening gratis toegankelijk, zoals het uitzichtpunt op de top van het fort, dat publiek een fenomenale blik gunt over de Rijn, Waal en het Pannerdensch Kanaal.

De Stichting tot behoud en instandhouding van Fort Pannerden wordt de exploitant van het fort. De gemeente Lingewaard - op deze dag vertegenwoordigd door wethouder Witjes - is erfpachter. Zij hebben samen ruim twee miljoen euro verworven voor de herinrichting. Deze geeft toekomst aan het fort én moet een impuls geven aan het toerisme en het ondernemerschap in de regio. Partners in het verhaal zijn Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland.

Een team van enthousiaste vrijwilligers zorgt sinds juni 2009 voor de openstelling van Fort Pannerden. Het militaire gebouw trekt nu jaarlijks circa tienduizend betalende bezoekers, met dertig openstellingen per jaar en programma's met rondleidingen en kinderfeestjes. De teller van het totaal aantal bezoekers sinds juni 2009 stond bij aanvang van 20 september op 54.878. Ruimere openstellingen in combinatie met het nieuwe Beleefprogramma moeten het jaarlijkse aantal betalende bezoekers volgens prognose doen groeien naar veertigduizend in 2019. Meer informatie staat op www.fortpannerden.eu.

Drielse RommelPlusMarkt

DRIEL - Zaterdag 26 september van 10.00 tot 15.00 uur wordt na het succes van vorig jaar deze markt weer georganiseerd op het plein naast de protestantse kerk in Driel.

Het is dus weer een Rommel Plus Markt. Allereerst bieden we te koop aan allerlei antiek, curiosa, speelgoed, boeken en mooi aardewerk. Daarnaast ook weer zelf gemaakte leuke spulletjes. Ook kunt u via een verloting mooie prijsjes winnen en kunnen kinderen en jongelui meedoen aan leuke ‘spelletjes’. Ook is er natuurlijk koffie, thee en limonade te koop met iets lekkers erbij!

"Wat we beslist niet willen verkopen; oude en versleten tv's, vazen, radio's en computers en helemaal geen witgoed en (grote) meubelen! Heeft u overigens thuis mooie overbodige spulletjes, zoals bovengenoemd en staan ze in de weg? Schroom dan niet ze op donderdag en vrijdag, voorafgaande aan de markt aan te leveren op het kerkplein, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Ophalen kan ook, daarvoor graag contact opnemen met Dick Huiskamp (026 4742239) of Sander den Hartog (026 4742229). De opbrengst is weer voor onderhoud, restauratie en up-to-date houden van dit prachtige, ook voor Driel zo kenmerkende en eeuwenoude kerkgebouw.

Martijn Hillenius bij theater De KiK in De KultuurKlup

ELST - Op zaterdag 3 oktober speelt Martijn Hillenius zijn voorstelling De man in bonus bij theater De KiK in De KultuurKlup in Elst. Aanvang 20:30. Kaarten en meer informatie op www.theaterdekik.nl.

Het gaat goed met Martijn. Vindt hij zelf. En als je zelf vindt dat het goed met je gaat, vinden anderen dat meestal ook. En wanneer niet alleen jijzelf, maar ook de anderen vinden dat het goed met je gaat, ja, dan zal het wel waar zijn.

In zijn derde soloprogramma 'De man in bonus' gaat Martijn op zoek naar het geheim van de voorspoed. Met hilarische muzikale acts, rake typeringen en scherpe overdenkingen neemt hij u mee op zijn zoektocht. Ook u zult in de plus eindigen. Dat is beloofd.

Martijn Hillenius werkt voor 'Het Klokhuis' en 'Spijkers met Koppen' en was onlangs te zien in de met drie Gouden Kalveren bekroonde film 'Aanmodderfakker'.

Dag van de ouderen

HAALDEREN - Alle 55-plussers van Haalderen zijn welkom op een gezellig samenzijn donderdag 1 oktober in De Tichel van Haalderen. Tevens wordt aandacht aan de Dag van de Ouderen besteed.

"We beginnen om 11.00 uur met koffie/thee en wat lekkers. Om +/-11.30 uur is er een kleine presentatie, waarna we omstreeks 12.30 uur van een lekkere maaltijd kunnen gaan genieten. Vanaf 14.00 uur is Sjaco aanwezig, die ons komt vermaken met muziek voor de jeugd van vroeger (zang, humor, muziek en sketches). We verwachten dat de middag om 16.30 uur eindigt.

De eigen bijdrage voor leden van BMJ is tien euro en voor niet-leden twintig. De eigen bijdrage dient bij aanmelding voldaan te worden. Mocht u vervoersproblemen hebben, laat het ons weten, dan kunnen wij voor een oplossing zorgen." De organisatie is in handen van Bejaard maar Jong Haalderen.

Aanmelden bij Nel Duijf, Huchtstraat 28, 0481 463842 of Inie Pauwels, Ambachtstraat 4, 06 12649252 (na 18.00 uur).

Seizoen Hexagon Angeren weer begonnen

ANGEREN - Het volleybalseizoen is weer begonnen. Zo ook bij VC Hexagon in Angeren! Na een zomervakantie zijn de trainingen én eerste wedstrijden weer gestart! Alle competitie spelende teams trainen nu op de maandagavond gezamenlijk in het Dorpshuis in Angeren.

Met een nieuwe trainer (Ite van Til) en vertrouwde trainer Paul Tureay zijn we klaar voor het nieuwe seizoen. Ook de recreanten zijn weer gestart op de vrijdagavond.

Het nieuwe en toch vertrouwde dames 2 van VC Hexagon

"Wil je dit seizoen ook goed starten en gezellig én fanatiek volleyballen? Kom dan eens een kijkje nemen. Er is nog ruimte om in te stromen en de tweede en derde klasse. Je bent welkom! Meer informatie staat op www.vchexagon.nl.

DOORLOOP Fort Pannerden verwelkomt 55.000ste bezoeker

E. van Aalten en C.Vermeulen sluiten duivenseizoen winnend af

LINGEWAARD - Zaterdag 12 september werden de laatste duivenvluchten van het seizoen vervlogen.

De jonge duiven werden in Troyes om 08.15 gelost op een afstand van 425 kilometer. Om 12.37 uur draaide E. v. Aalten zijn eerste duif. 2e. P.J.H. v. Ooijen, 3e. T. Sas, 4e. C. Vermeulen. De laatste natoer vlucht was vanaf Ines. De duiven werden om 10.40 uur gelost op een afstand van 180 kilometer. Om 12.37 uur draaide C. Vermeulen zijn eerste duif, 2e. T. Sas, 3e. E v. Aalten, 4e. C.Neijenhuis, 5e. J.v. Ingen & Zn.

Dag van de Ouderen

BEMMEL - In de binnentuin van seniorenflat De Gouden Appel is woensdag 30 september om 14.30 uur (de zaal is open vanaf 14.00 uur) een feestelijke middag in het kader van de Dag van de Ouderen.

Alle senioren uit Bemmel, Ressen en Haalderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze Dag van de Ouderen. Het belooft een feestelijke middag te worden met vrolijke muziek, meezingliederen en een loterij. De lekkere hapjes en drankjes worden, zoals altijd, verzorgd door zorgcentrum Betuweland.

De organisatie van deze middag is in handen van de stichting Senioren Actief Bemmel, de protestantse gemeente, zorgcentrum Betuweland en de KBO afdeling Bemmel-Doornenburg. Er mogen maximaal driehonderd personen worden toegelaten.

Park Lingezegen onderzoekt communicatie

LINGEWAARD - Kent u Park Lingezegen? En weet u over dit landschapspark wat u wilt weten? Park Lingezegen is benieuwd wat bewoners, bezoekers en ondernemers vinden van de communicatie. Daarom loopt er tot 10 oktober een onderzoek. Vult u de vragenlijst in, dan maakt u kans op een heerlijk pakket met streekproducten.

Park Lingezegen is het nieuwe landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen. De afgelopen jaren heeft de parkorganisatie op verschillende manieren gecommuniceerd over de aanleg en werkzaamheden in het gebied, en ook over de activiteiten en evenementen. Met een online vragenlijst wil Park Lingezegen weten of men deze informatie wel eens gezien of gehoord heeft en wat men daarvan vindt. Zo kan Park Lingezegen beter informeren.

Voor deelname aan de enquête gaat men naar de website van Park Lingezegen: www.parklingezegen.nl/onderzoek2015. Het invullen van de vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. Onder de deelnemers wordt een mooie mand met heerlijke streekproducten verloot.

Ge en Riet Derksen-van 't Hullenaar zestig jaar getrouwd

BEMMEL - Ge en Riet Derksen-van 't Hullenaar zijn zestig jaar getrouwd.

Ge Derksen en Riet van 't Hullenaar geboren en getogen in Bemmel. Beiden geboren in 1929 in de Dorpsstraat. Ge tegen over het Wapen van Bemmel waar vroeger het café het Centrum van zijn ouders gevestigd was. En Riet waar Da Giorgio nu zit.

In 1955 zijn ze getrouwd en zijn ze gaan wonen op een woonboot in Aalsmeer. Daarna hebben ze op meerdere plekken in Nederland gewoond. Bussum, Doorn, Veenendaal, Nijmegen en nu wonen ze in Spanje. Daar genieten ze samen van hun welverdiende rust.
Ge heeft veel van de wereld gezien. Hij was gezagvoerder bij de KLM. Riet heeft gewerkt in de verpleging en later de zorg van hun vier kinderen op zich genomen.

Ze zijn nu zestig jaar getrouwd en dat wordt gevierd bij Da Giorgio in Bemmel, het ouderlijk huis van Riet. Heel bijzonder dat ze waar Riet is geboren en waar ze hun bruiloft hebben gevierd nu juist daar weer met hun kinderen en diens partners, kleinkinderen, familie, vrienden het feest vieren...

Kinderkleding- en speelgoedbeurs Bemmel

BEMMEL - Zaterdag 26 september vindt in het OBC aan De Heister in Bemmel de tweedehands Kinderkleding- en Speelgoedbeurs plaats. De beurs is geopend van 9.00 tot 11.30 uur.

Tijdens de beurs is er de mogelijkheid goede en betaalbare (merk)kleding voor het najaar en de winter te kopen. Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen. De entree is gratis. Er wordt ruim 18.000 stuks mooie tweedehands winterkleding vanaf maat 80 tot en met maat S aangeboden. Naast kleding wordt er ook speelgoed verkocht en kunt u er terecht voor babyspullen, schoenen, sportkleding, autostoeltjes, fietsstoeltjes, kinderwagens en nog veel meer. Denkt u deze beurs vooral ook alvast aan de inkopen voor 5 december!

De kleding is op maat gesorteerd en overzichtelijk in rekken opgehangen, jongens- en meisjesspullen apart; geen gezoek op tafels!

Boven op de verkoopprijs komt 15 procent, hiervan betalen wij alle kosten. Is er nog geld over dan schenken wij dit, naast kleding en speelgoed, onder andere aan Stichting Doe een Wens. Er mogen geen (hand)tassen, buggy's en kinderen tot en met zestien jaar mee naar binnen. Meer info staat op www.kinderkledingbeursbemmel.nl.

Lezing dominee Carel ter Linden in protestantse kerk Huissen

HUISSEN - De kerkdienst van de protestantse gemeente Huissen is zondag 27 september om 10.00 uur te bezoeken in het kerkgebouw aan het Raadhuisplein 35

Voorganger mw E. Morelissen; 2e zondag van de herfst. Meer informatie: www.pknhuissen.nl.

Lezing ds. Carel ter Linden

Donderdag 1 oktober om 19.30 uur, Raadhuisplein 35, Huissen. Inloop vanaf 19.00 uur, toegang gratis. Graag vooraf aanmelden via aanmelden@pknhuissen.nl o.v.v. ds. Carel ter Linden of 026 3118408.

Ds. Carel ter Linden is oud-predikant van de Kloosterkerk in Den Haag. en ‘hofpredikant’ schreef het boek ‘Wat doe ik hier in Godsnaam?’ Geïnspireerd door de mensen om hem heen, ervaart Carel ter Linden tijdens zijn leven een verandering in de wijze waarop hij zich verhoudt tot het geloof en de verhalen uit de bijbel. Maar het idee dat de wereld en het leven een diepe betekenis moeten hebben, een verborgen Zin, raakt hij langzaam kwijt. Natuurlijk wil hij wel een zin aan zijn leven geven. Maar dat is een zin zonder hoofdletter. Ter Linden kan zich echter geen leven voorstellen zonder de verhalen van het Oude en Nieuwe Testament en de diepe wijsheid die daarin ligt opgeslagen.

Gezellige avond bij Liduina

BEMMEL - Door omstandigheden kan het optreden van blazerskapel De Leemkuulers bij Liduina op 24 september niet doorgaan. Gelukkig is een ander muziekgezelschap bereid gevonden een optreden te verzorgen.

Het gezellige trio ‘’t Kum Goed’ uit Bemmel komt op donderdag 24 september, om 19.30 uur. Dit trio zingt vooral Nederlandstalige liedjes van vroeger en nu en wordt begeleid op accordeon.

Het belooft een gezellige avond te worden in de recreatiezaal van Verzorgingshuis Liduina, Gouden Appel 120 in Bemmel. Iedereen is welkom. Entree voor buurtbewoners inclusief koffie/thee en een consumptie bedraagt 7,50 euro.

Struinen achter de dijk

Foto: Alice Kuijf

HAALDEREN - IVNRijnWaal neemt de deelnemers op zondag 27 september mee naar een stukje onbekende polder, maar zeker een bezoekje waard is.

"Heb je altijd al willen weten bij welke bomen en struiken de prachtige schakeringen van verschillende rode, paarse en blauwe bessen horen, en of je ze ook kunt eten, dan is dit je kans! We bezoeken een intrigerend bos waar iedereen zijn bomenkennis kan opwaarderen. Bij De Kolk en elders in Haalderen wordt de sluier gelicht van de veelbewogen geschiedenis die het nu zo rustig ogende Haalderen kenmerkt.

We belopen een klein stukje uiterwaard, waar groot springzaad, hennepnetel, cichorei, watermunt en watermuur nog volop bloeien. Als de tijd het toestaat doen we nog een rondje rond de sfeervolle mooie kerk, waar ook niet inheemse wintergroene struiken en bomen de omgeving verrijken."

Beginpunt: Ambacht Haalderen in de Ambachtstraat 8 in Haalderen. Vanuit Bemmel is dit vóór de kerk rechtsaf en vanuit Gendt nà de kerk linksaf. Start: 8.30 uur. Duur anderhalf uur. Gratis deelname. Goede schoenen zijn aanbevolen, het kan vochtig zijn!

Beste feestband van Nederland Hike op zaterdag; zondag mini-oktoberfest Bij De Buitenpoort vier je kermis met live muziek

HUISSEN – Samen met soep en slaatje dé traditie van de kermis in Huissen, live muziek van een topband. Daarom dé beste feestband van Nederland, Hike zaterdag live in De Buitenpoort. Gratis entree voor de eerste honderd bezoekers! Op zondag die andere traditie, de Deutsche Mittag. Gratis toegang en óók met live muziek.

Die live-traditie wordt voortgezet en gestart op zaterdagavond (26 september) met dé kermisband bij uitstek; Hike. Bekend in de wijde omtrek. Iedere tent wordt op de kop gezet door deze -inmiddels- vijfmans formatie, uitgeroepen tot beste feestband van Nederland. En de Buitenpoort heeft ze voor jullie weten te strikken! Hike schotelt de beste pop-, rock-, Nederlandstalige-, disco- en dancehits van toen en nu voor in een energieke show. De mannen wisselen zelfs onderling van instrumenten. Een virtuoze voorstelling waarbij meezingen en swingen gegarandeerd is. Dj-support: Kinki Sminki.
De eerste honderd bezoekers die voor tien uur 's avonds komen, krijgen gratis entree! Deuren open: 21.00 uur, entree: vijf euro (18+). Like en deel de nieuwe (bedrijfs)pagina van De Buitenpoort en win prijzen en gratis entree (met de Kermis Countdown-actie)! Check: Facebook.com/debuitenpoorthuissen.


Deutsche Mittag

Op kermiszondag tijd voor een andere traditie; de Deutsche Mittag. Al dik tien jaar hét (mini) Oktoberfest van de regio. 'Das Fest mit die Riesenstimmung' begint om 13.00 uur. Met een primeur; het aanslaan van een biervat. 'Ozapfa' genoemd in München. De eerste bezoekers krijgen natuurlijk een biertje -uit het vat- gratis.
Bezoekers in stijl (lederhosen, dirndl-jurkjes, pornosnorren, houthakkershoedjes) verdienen prijzen! Duitse catering uit de keuken van Karin (schnitzels, bratwurst, pommes) maakt het helemaal af. En dan de (live) muziek; Die Powerbuam uit Zuid-Limburg zet met zang en dans en accordeon en Powerpolka het publiek tot in de tent op de kop! Later nog Thorsten von Lippe Biesterfeld, die Superstar op hilarische wijze Schlagers vertolkt.

Dj und Moderator is Hansi Schimanski. Die schakelt van Heino tot Nena en van Helene Fischer tot Rammstein. ,,Wees erbij vanaf de start om 13.00 uur, scoor een goede plek en mis niks. Bij slecht weer is de Deutsche Mittag binnen.'' Entree: gratis!

Johan de Leeuw: 'Aankoopmakelaar verdient zich terug'

HUISSEN - Zelf een huis kopen? Velen denken daarmee flink te verdienen. Is dat wel zo? Aankoopmakelaar Johan de Leeuw trekt die bewering in twijfel. "Ook in deze tijd verdient de aankoopmakelaar zich vaak dubbel en dwars terug."

Bovendien werkt Johan de Leeuw al jaren met een bijzondere regeling, die voor kopers erg interessant is. "We spreken een courtage van tien procent af van het bedrag tussen de vraag- en koopprijs."

Johan de Leeuw is beëdigd makelaar en taxateur van makelaarskantoor Arns & de Leeuw Makelaars in Huissen. Hij vindt dat het belang van een aankoopmakelaar ook nu ernstig wordt onderschat. "Veel mensen denken dat ze het goed hebben gedaan als ze tien procent van de verkoopprijs afkrijgen. In de praktijk maak ik toch regelmatig andere zaken mee. En als aankoopmakelaar praat je zakelijk en gemakkelijker met de makelaar van de verkoper. Dat kan heel veel opleveren voor de koper."

Een aankoopmakelaar hoeft niet duur te zijn. Bovendien maken we over de kosten een afspraak. "We kopen aan voor een vanaf-prijs van 350 euro inclusief BTW. Een bijzondere regeling is het werken tegen een courtage van tien procent van het verschil tussen de vraag- en koopprijs."

Bij het kopen van een huis komt veel emotie kijken. Een huis wordt door de koper al dan niet mooi gevonden. "Wij kijken met andere ogen. Kijken naar de staat van onderhoud, naar de omgeving, naar de buurtbewoners, enzovoort. We onderzoeken of er bijvoorbeeld recht van overpad is, kijken naar het bestemmingsplan, naar alle soorten van beperking van het woongenot. Als aankoopmakelaar begeleiden we de koper van een huis en waken ervoor dat de koper geen verkeerde stappen neemt."

ZLIM bodystyling Center Elst

ELST – Al vijftien jaar worden opzienbarende resultaten geboekt door het ZLIM bodystyling Center Elst van Mirjam Melchers. Ze heeft met haar team laten zien dat met de Zlim-methode succesvol afslanken mogelijk is! Door te sporten, oefenen, bewegen in de warmtecabines en… vooral in combinatie met een intensieve voedingsbegeleiding.

Veel dames zijn trots op hun figuur, die ze met begeleiding van Zlim bodystyling Center Elst hebben bereikt. Met name de kwaliteit en de vrouwvriendelijke omgeving doen hen zelfs vaak besluiten hier te blijven sporten en zo op gewicht en in vorm en conditie te blijven.

"Afvallen is voor velen moeilijk. Zeker in de beginperiode", vertelt Mirjam. "Wij zijn de stok achter de deur. Als je vastloopt, peppen we je op." Zlim biedt ondersteuning met twee keer per week in de studio een intensieve begeleiding bij de oefeningen in de warmtecabine, waarbij ook het eetpatroon met voedingsadvies een belangrijke plaats inneemt.

Er is de laatste jaren flink veel meer bekend geworden over voeding. "Wij vertellen wat voeding met je lichaam doet. Dat inzicht zorgt ervoor, dat je gemakkelijker kunt afvallen en op gewicht kunt blijven…"

De Zlim-methode zorgt dat je op een gezonde manier kilo's kunt afvallen, dat je omvang vermindert en je je fitter gaat voelen. Dat is allereerst het resultaat van het opvolgen van het op jou afgestemde voedingsadvies. "Plannen en keuzes maken", is het credo. We leren je een gezond normaal eetpatroon, waarbij je echt wel eens mag zondigen…"

ZLIM bodystyling Center, Dorpsstraat 29a, Elst; 0481 375189; www.zlimelst.nl.

Duitse gezelligheid op Watergoed

VALBURG - Lange biertafels, pullen bier, bratwurst en een varken aan het spit. Dat zijn de ingrediënten van het Oktoberfest, welke plaats zal vinden op 31 oktober in Valburg. Watergoed maakt zich klaar voor de koudere periode van het jaar en luidt dit in met een spetterend feest!

Evenementenlocatie Watergoed weet niet alleen de zakelijke markt maar ook de particuliere markt te bedienen. Publieksevenementen maken steeds meer deel uit van de Watergoed agenda. Na de organisatie van meerdere Watergoed Live edities waarbij live bands centraal staan, organiseert Watergoed nu haar eerste themafeest Oktoberfest.
"Oktoberfest is een zeer toegankelijk feest en geschikt voor een groot publiek", aldus Joost Frijlink, eigenaar van Watergoed. "Bier, schlagermuziek en dat op een prachtige locatie. Meer heeft een feest niet nodig! Live op het podium komt Ein Prosit, een aanstekelijke Duitse show die elke feesttent op zijn kop zet. Waarna een topact, die nog even geheim gehouden wordt, zal volgen.

De prijs voor het feest is 7,50 euro in de voorverkoop, inclusief parkeren. De kaarten zijn via de website www.watergoed.nl/oktoberfest te koop. Mochten er nog kaarten beschikbaar zijn dan hebben we ook nog deurverkoop op de avond zelf, maar dan kosten de kaarten 12,50 euro."

Kermis op De Zilverkamp...

HUISSEN - De Huissense kermis special op zaterdag 26 september! Dit betekent dat we eendjes gaan vangen, touwtje gaan trekken, blikken gaan gooien en nog veel meer.

Voor ieder wat wils, voor jong en gratis! "Heb jij ook zin in de kermis? Beleef dan alvast de voorpret van de kermis bij winkelcentrum De Zilverkamp. Van 10.00 tot 13.00 uur kun je deelnemen aan onze lopende activiteiten. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.facebook.com/winkelcentrumdezilverkamp."

Rabo Woonevent zaterdag 26 september, komt u ook?

BETUWE - Uw hypotheek is net zo persoonlijk als uw huis. Daarom zetten wij op zaterdag 26 september de deuren voor u open tijdens het Rabo Woonevent. Onze adviseurs maar ook een notaris, makelaar, aannemer, hovenier en interieurstylist staan voor u klaar om antwoord te geven op u woonvragen.

Vrijblijvend gesprek. Wilt u inzicht in uw toekomstige maandlasten en ontdekken hoe u zich online goed kunt oriënteren. Onze Financieel Adviseurs zijn er voor u, ga in gesprek en maak samen een berkening. Loop dus gerust binnen bij de Rabobank tijdens het Rabo Woonevent op zaterdag 26 september. Wij staan voor u klaar van 10.00 tot 15.00 uur aan de Industrieweg Oost 16 te Elst.

21 / 30

22 / 30

23 / 30

24 / 30

Coop en De Bataven gaan partnerschap aan voor vier jaar

GENDT - Nadat de Coop al drie jaar sponsor is geweest van het eerste elftal van De Bataven, wilden ze heel graag het accent van de sponsoring meer verleggen naar de jeugdafdeling van de voetbalvereniging.


Vestigingsmanager Ard Holkers van de Coop-winkel in Gendt wilde de samenwerking met De Bataven graag voortzetten, maar was wel op zoek naar een uitbreiding en verdieping van de ondersteuning van de club.

Vanuit De Bataven lagen de plannen voor een andere wijze van jeugdsponsoring al op tafel en samen met de Coöp kon hier een mooie invulling aan worden gegeven. De Coöp verzorgt met ingang van dit seizoen de wedstrijdkleding van de F- en B-elftallen van de voetbalvereniging en dat voor een periode van vier jaar. Zowel de Coop als ook De Bataven zijn zeer verheugd met deze invulling, maar willen samen toch nog meer voeding geven aan de onderlinge band.

Het afgelopen jaar heeft Coop met zeer veel succes een 'plaatjesactie' georganiseerd voor alle jeugdteams van de voetbalvereniging en de onderlinge samenwerking hierin is beide partijen goed bevallen. Afgesproken is dan ook om in de komende vier jaar meer acties te organiseren waar beide partijen (en dus ook de leden van de vereniging) plezier aan beleven en ook baat bij hebben.

Voor de winterperiode staat er een handdoekenactie op het programma en over drie jaar zal er weer een soortgelijke plaatjesactie worden ingepland als het afgelopen seizoen. De Coop is het afgelopen jaar ook meer betrokken geraakt bij diverse jeugdactiviteiten en ook hier zal het contact worden geïntensiveerd.

Voorzitter Arold de Jong van De Bataven ziet in de samenwerking ook meer als alleen een sponsorovereenkomst en benoemt deze dan ook een Partnership met de Coop. "Zowel de voetbalvereniging als ook de Coop dienen wederzijds plezier te ondervinden, maar ook voordeel te hebben aan deze wijze van samenwerking en met de nieuwe invulling van de vierjarige overeenkomst wordt aan deze voorwaarden ook voldaan."

Naast de vierjarige overeenkomst met hoofdsponsor Guijt heeft De Bataven nu ook met de Coop een langdurige samenwerking afgesloten, waarmee zeer zeker de jeugdafdeling van de voetbalvereniging zeer verheugd zal zijn.

Bijzonder optreden in Hof van Breunissen

GENDT - Het bekende Westervoortse duo De Senioras zal op dinsdagavond 29 september een spectaculair optreden verzorgen in het Hof van Breunissen, Kloosterplein 4 in Gendt.

Dit komische duo – bestaande uit Trijnie en Coby – staat garant voor een vrolijke noot. Het treedt bij voorkeur op voor senioren die weer even helemaal jong van hart willen zijn. "Bent u zo`n senior (iets jonger mag ook!) dan nodigen wij u graag uit dit bijzondere optreden mee te beleven. Het optreden begint om 19.00 uur, zaal open vanaf 18.30 uur. De entree is inclusief een kopje koffie of thee vijf euro per persoon.

Inschrijving Kinderdorp Bemmel van start

BEMMEL - In de herfstvakantie zal van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 oktober Kinderdorp Bemmel in het thema Circus plaatsvinden op het Kinkelplein in Bemmel. Inmiddels zijn de flyers aan alle basisschoolkinderen van groep 3 tot en met 8 in Bemmel en Haalderen uitgedeeld.

Graag wil het bestuur benadrukken dat het 't Kinderdorp niet kunnen organiseren zonder hulp en wil een ieder dan ook verzoeken om een dag te komen helpen. Ouders die als vrijwilliger komen helpen kunnen hun kinderen met voorrang inschrijven voor de officiële inschrijfdatum 26 september. "U wordt verzocht de ingevulde inschrijfformulieren met het inschrijfgeld, dat 12,50 euro per kind bedraagt, in te leveren op Parksingel 6 of Leidijk 6.

Op 26 september volgt de inschrijving bij Café 61. Tussen 15.30 en 17.00 uur bent u van harte welkom om de inschrijfformulieren en het inschrijfgeld in te komen leveren bij de aanwezige bestuursleden. Met uw hulp lukt het ons ongetwijfeld weer om er voor de deelnemende kinderen een fantastisch en onvergetelijk Kinderdorp van te maken."

Koperen Kees in Huissen verrast met bloedstollende thriller

Foto: Annie Middeldorp-Jansen

HUISSEN - Theater Kees aan het Kampstuk 23 in Huissen vormt vanaf 16 oktober het decor van een angstaanjagende kidnapping.

Dan vindt namelijk de première plaats van de door regisseur Erwin Teering bewerkte thriller ´Met voorbedachten rade´, waarmee Theatergroep Koperen Kees zich van een hele andere, duistere en spannende kant laat zien dan trouwe bezoekers gewend zijn. Op 16, 17, 23, 24, 30 en 31 oktober vanaf klokslag 20.00 uur laat Koperen Kees iedereen met deze thriller op het puntje van hun stoel zitten.

Hoofdfiguren in ´Met voorbedachten rade´ zijn de ex-gedetineerden Victor en Rico. Zij bedenken een waterdicht plan om de 25-jarige miljonairsdochter Laura Temming te ontvoeren. Met deze kidnapping willen zij de slag van hun leven slaan. Als Laura op klaarlichte dag in een bestelbus wordt meegesleurd en wordt vastgehouden in een afgelegen, geluidsdichte flat, kan zij geen kant op. Terwijl de onderhandeling over het losgeld met Laura's rijke vader is gestart, verandert gaandeweg de onderlinge machtsverhouding tussen Laura en haar kidnappers in hoog tempo.

Waarom zijn de ogen van de ex-gedetineerden op Laura gevallen? Lukt het Victor en Rico om er met het geld vandoor te gaan en overleeft Laura de kidnapping? Wie is nu eigenlijk de dader en wie het slachtoffer?

Onder regie van Erwin Teering maken de spelers Wieneke Weitering, Thomas Veldhuizen en Valentijn Kempkes met intens spel de spanning van deze thriller invoelbaar. Reserveer nu kaarten voor ´Met voorbedachten rade´: een intrigerende voorstelling met de hoogstaande kwaliteit die u van Koperen Kees gewend bent. Niet voor niets sleepte Koperen Kees onlangs de Bevelander Cultuurprijs 2015 in de wacht.

Kaarten kosten 8,50 per stuk en zijn te bestellen via www.theater-kees.nl. U dient de kaarten direct via Ideal online te betalen, uit te printen en mee te nemen naar Theater Kees, waar ze worden gescand.

Thema Familiekrachtcafé 'Hoor je mij?'

BEMMEL – Op donderdag 17 september organiseerden Familiekracht en Stichting Welzijn Lingewaard voor de tweede keer het Familiekrachtcafé in de winkel Makers & Merken, Markt 49 in Bemmel.

Annemarie van de Flier (van VVGM) besprak over hoe je jonge kinderen leert luisteren en hoe je als ouder grenzen stelt. Ouders en belangstellenden gingen daarna met elkaar in gesprek en wisselden ervaringen en tips uit.

Het volgende Familiekrachtcafé vindt plaats tijdens de Week van de Opvoeding op dinsdag 6 oktober om 20.00 uur. Het thema van deze avond is 'Hoor je mij?'. Tijdens een interactieve workshop krijgen de bezoekers vijf handvatten hoe je in verbinding blijft met je kind en met elkaar. Je ervaart hoe je zó kunt communiceren dat je boodschap ook daadwerkelijk gehoord wordt.

Het Familiekrachtcafé is één keer per kwartaal een ontmoetingsplek voor iedereen die zich verbonden voelt bij zijn gezin en familie. Aan de hand van een thema gaan ouders met elkaar in gesprek en zal een expert op het gebied van het thema zijn of haar visie delen. Deelname aan het Familiekrachtcafé is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

Aanmelden kan via de Facebookpagina van Familiekracht en wordt op prijs gesteld. Als je Familiekracht volgt, blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen en de data van de volgende Familiekrachtcafés. Heb je geen Facebook? Je kunt je ook via opgeven via familiekracht1@gmail.com of SWL meldpunt meldpunt@swlingewaard.nl.

Popkoor 2000 in Gendt met 'Coming home'

BEMMEL Op 7 en 8 november staat Popkoor 2000 in Providentia (Gendt) met 'Coming home'. Een meeslepend muzikaal verhaal, gebaseerd op de film 'As it is in heaven'.

Popkoor 2000 komt met een geheel nieuw concept. Anders dan men gewend is van het Popkoor. Tijdens deze uitvoeringen zal Popkoor 2000 zang, dans en theater combineren, om zo een prachtig verhaal te vertellen. ‘Coming home’ is gebaseerd op de bekende Zweedse film 'As it is in heaven'. Een ontroerend verhaal over wereldberoemd dirigent Daan Dareuis, die terugkeert naar zijn geboortedorp om daar zijn rust te vinden. Dit blijkt echter nog niet zo makkelijk te zijn.

Popkoor 2000 neemt u mee in zijn verhaal en laat u al zingend en dansend kennis maken met de vele personen, die op zijn pad komen. Hij maakt nieuwe vrienden, maar wordt ook geconfronteerd met zijn verleden.


De kaartverkoop is gestart! De uitvoeringen zijn op 7 november om 20.00 uur en op 8 november om 14.30 uur en 20.00 uur in Providentia te Gendt. Kaarten zijn verkrijgbaar voor12,50 euro bij Boekhandel Polman, Dorpsstraat 42 in Bemmel en Haarstudio Simone, Wilhelminastraat 1 in Gendt.

Collecte fonds verstandelijk gehandicapten

LINGEWAARD - Op maandag 28 september start Fonds verstandelijk gehandicapten met de landelijke collecte en vraagt daarbij aandacht en financiële steun voor de positie van mensen met een verstandelijke beperking. Het fonds financiert projecten die hun leven veraangenamen en hun wereld vergroten.

Dit maakt het fonds mogelijk. Zo helpt het Fonds met aangepaste materialen voor gemeenschappelijke woonruimten, maneges, zorgboerderijen en speeltuinen in de buurt, aangepaste speelmaterialen voor kinderen met een beperking of een aangepaste schoolreis. Ook gaat er geld naar groepsactiviteiten, zodat mensen kunnen zwemmen, fietsen, een computercursus volgen, hun theatertalenten ontwikkelen of een muziekfestival bezoeken.

Meer informatie staat op www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/collecte.

Klank-lig-concert op De Munnikhof in Bemmel

BEMMEL - Maria te Lintelo geeft zondagmiddag 27 september een concert in de koningszaal van de piramide op de Munnikhof.

Bij dit concert zitten of liggen de deelnemers op een voor hun prettige manier en worden meegevoerd op de klanken van de schalen en de diverse instrumenten. Er wordt een krachtig energetisch veld neergezet waarbinnen heling kan plaatsvinden voor lichaam en geest. "Geniet van de rust en de subtiele energie, laat je meenemen op reis en richt je aandacht naar binnen." Aanvang: 14.00 uur Entree: 20,00 euro in de voorverkoop 17,50 euro. Meer info staat op www.munnikhof.nl en te verkrijgen via 0481 424518.

Geslaagd ouder-kindtoernooi

HAALDEREN - Zondag 06 september was een geslaagde middag voor de tennissende jeugd en ouders! Bedankt voor jullie aanwezigheid! Op naar het eindejaarstoernooi, dat plaats gaat vinden op 13 december!

Hondenzwemmen afsluiting van zwemseizoen Openluchtbad De Goffert

NIJMEGEN - Maandag 14 september was de laatste dag dat openluchtbad De Goffert dit zwemseizoen geopend was voor publiek. Voordat de poorten dichtgingen werd er nog één speciale activiteit georganiseerd: hondenzwemmen.

Het hondenzwemmen begon in 1987 als grap en kreeg in de jaren daarna veel navolging in het hele land. In Nijmegen is het al de 29ste (!) keer dat dit evenement heeft plaatsgevonden.

Tijdens het blaffestijn konden zowel de viervoeters als de begeleiders gebruik maken van de baden. De achterliggende gedachte bij het hondenzwemmen is, dat het zwembadwater uitstekend van kwaliteit en dus nog bruikbaar is, terwijl dit aan het einde van het seizoen toch zo in het riool gaat.

Ondanks het mindere weer hebben vijftig honden en hun baasje/bazinnetje de weg naar het evenement weten te vinden. De goodiebag met lekkernijen voor de honden, aangeboden door Pets Place, werd enorm gewaardeerd. Hondenzwemmen is weer een prima afsluiting van het zwemseizoen. Bent u er volgend jaar ook (weer) bij?

Bridgedrive bij De Minkhof

BEMMEL - Zaterdag 10 oktober is van 13:30 tot 17:00 uur tweede bridgedrive bij De Minkhof. Leef- en doeboerderij De Minkhof is een ontmoetingsplek voor senioren uit Lingewaard en omgeving die graag binnen en buiten actief willen zijn, alleen of samen met anderen. Samen met bridgeclub Doublet verzorgen zij op deze tweede Minkhof bridgedrive.

Iedereen is welkom, jong en oud, geoefend of onervaren, maar vooral ook de thuisbridger wordt uitgenodigd deel te nemen. Het behaalde resultaat van ieder spel wordt bijgehouden met behulp van scorekastjes waarover de deelnemer uitgebreide uitleg ontvangt. Gezien het thuisbridge karakter zal het mogelijk zijn het derde spel in te voeren als ‘niet gespeeld ’als blijkt dat er onvoldoende tijd is voor drie spellen in 25 minuten.

Inschrijving gaat via minkhofbridgedrive@hotmail.com of 0481 461743 (Paul van Kerkhoff). Gezien het kleinschalige karakter sluit de inschrijving bij 28 paren. Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro per persoon, contant te voldoen in De Minkhof vlak voor aanvang.

De Minkhof ligt aan Molenwei 57 (einde Flierenhofstraat/dijk) in Bemmel.

Eska en de Grote Clubactie

BEMMEL - Dit jaar neemt Eska Bemmel deel aan de Grote Clubactie. Vanaf 19 september kunnen leden van Eska bij u aan de deur komen om een lot te kopen.

Hiermee maakt men kans op geweldige prijzen. En gaat van elk verkocht lot tachtig procent naar Eska. Dus koop een lot en maak kans op een Volkswagen UP, 100.000 euro of diverse andere mooie prijzen. Meer info op www.eska.nl.

Verschillende resultaten teams Tweestroom

GENDT - Het nieuwe seizoen is voor de teams van Tweestroom met verschillende uitslagen begonnen. Nagenoeg werd er binnen elk team enkele wisselingen doorgevoerd, waarin de gewenning op dit nog niet optimaal is.

Tweestroom-DS1 ging op bezoek Heijendaal-DS7 en het was duidelijk dat men nog niet in een ingespeeld team had. De scores van punten werden steeds beter, ,aar helaas een verlies.(4-0) Dames-2 ging op bezoek bij Vocasa-DS9, daar werd allen de vierde set gewonnen.(3-1) Tweestroom-DS3 ontving Hexagon-DS2 en verloor nipt de eerste set.(23-25) De derde set werd wel gewonnen.(1-3) Dames-4 ontving Kidang-DS6 en won de 1ste en 2de set. De 3de set ruim en 4de set nipt verloren.(26-28) Gelukkig werd de 5de set gewonnen.(3-2)

Tweestroom-HS1 speelde uit bij Switch'87-HS2 en wist in het verleden nimmer te winnen. De eerste en derde set werden verloren terwijl de tweede en vierde set werden gewonnen. Zo ook de vijfde set.(2-3)

Aspiranten Tweestroom-MA1 was uit, niet opgewassen tegen nTrivos-MA1.(4-0) Meisjes-MA2 kon uit bij Excelsior-MA1 geen potten breken.(4-0) Mix-Jongens-JB1 speelde thuis tegen VV-Alterno-JB3 en won de eerste en tweede set. De derde en vierde set werden verloren. Gelukkig werd vijfde set gewonnen. (3-2)

Tweestroom-MB1 speelde voor het eerste in de Hoofdklasse uit bij Rivo-Rijssen. Er was duidelijk verschil in nivo.(4-0) Ook de Meisjes-MB2 kwamen tekort in de thuis wedstrijd tegen Isala'77-MB1.(0-4) Het jongste team bestaande uit jongens-JC1 behaalde in de uitwedstrijd bij Boemerang-Komeet-C1 hun eerste punt.(3-1)

Creatief Bemmel zeker voor herhaling vatbaar

BEMMEL - De eerste editie van de koopzondag Creatief Bemmel is zeer succesvol verlopen. Met een twintigtal kramen van creatieve hobbyisten op de markt, een kidsclub op de promenade en een gezellige braderie in het centrum, is door een aantal ondernemers Bemmel op een creatieve manier op de kaart gezet.

Op de markt konden de vele bezoekers lekker rondsnuffelen tussen de kramen waarin de hobbyisten hun meestal zelfgemaakte artikelen verkochten. Zowel in de winkels als op de braderie en de vele gezellige terrasjes was het een komen en gaan van bezoekers.
"Wat een leuke combinatie" en "Wat leuk dat er nu ook eens aan de kinderen is gedacht", waren veel gehoorde reacties. Ook de twee steltenloopsters van het 'Levende Theater; trokken met hun professionele optreden veel bekijks. De combinatie met de wielerronde van Bemmel zorgde voor extra veel toeloop naar beide evenementen en lijkt een succesvolle formule voor de toekomst.

Ook nu weer is gebleken dat Bemmel met een compact centrum een goed gevarieerd winkelaanbod en veel goede en gezellige horecagelegenheden, voor de consumenten uit de regio een unieke plaats is om te vertoeven en inkopen te doen. Dat men daarnaast ook nog gratis kan parkeren is zeker een extra pluspunt.

De organisatoren van Creatief Bemmel verdienen zeker een pluim. Zij hebben Bemmel letterlijk 'op stelten' gezet. Een geslaagde koopzondag, al bijna is uitgegroeid tot een evenement, is zeker voor herhaling vatbaar: de derde zondag van september 2016 staat al vast.

Koopzondag en kermis gaan prima samen Kijken, kopen en kermis (vieren)

Foto Van Eimeren Huissen

HUISSEN – Of de kermis zelf ooit nog in het centrum van Huissen plaats zal vinden is koffiedik kijken. Maar de winkeliers doen er alles aan om de kermissfeer te laten leven. De komende koopzondag wordt zelfs opgeluisterd met een concert.

Al jaren tijd is er sprake van dat de kermisexploitanten net als enkele decennia geleden hun attracties op zouden stellen in de winkelstraten, op de Markt en/of het Raadhuisplein. Een wens van velen. Waar echter ook wat nadelen aan kleven. Desalniettemin heeft de kermis momenteel een goede plek achter de dijk, op het parkeerterrein bij de AH. En wie weet keren de cakewalk en de botsautootjes en zo nog eens terug in het centrum.

Tijdens de 'Kermis Koopzondag' 27 september zetten de ondernemers in winkelstraten hun beste beentje voor om de kermissfeer te laten leven. De etalages zien er piekfijn uit, binnen pronken de nieuwste collecties en staan de ondernemers en hun medewerkers vol goede zin klaar om advies te geven (bij uw aankoop). De winkels zijn geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Verder is het fijn mensen kijken op de terrassen van de cafés en restaurants. Ook biedt de horeca vertier, zo is er buiten bij De Buitenpoort de inmiddels traditionele en drukbezochte Deutsche Mittag (bij slecht weer binnen).

Kijken, kopen en kermis (vieren) is het devies dus voor Koopzondag Kermis 27 september! En vergeet het 'vleiskeure' op donderdag niet.

28 / 30

Van 7 naar 75

Jo, van harte gefeliciteerd!

Hieperdepiep hoera,
Ruben is 5 jaar!
Super dikke knuffels van
papa, mama en Kristie!

Hiep hiep hoera
Pien 7 jaar!

XXX papa, Alicia, Famke, Demi en Storm

Ons PRINSESJE wordt 23 september SWEET 16

Dikke kus Papa, Mama, Mark

Ge en Riet
Derksen- van 't Hullenaar
Van harte gefeliciteerd met jullie
60-jarig huwelijk

xxx familie Derksen xxx

Het doet ons deugd
ABRAHAM - Ronald
begint 27 september
aan zijn tweede jeugd
Familie Struuk

Deze jonge dame wordt
28 september 9 jaar.
Opa en Oma Kempkes zijn en blijven trots op dit dametje.

25 september wordt 'n mooie dag
want dan wordt deze
stoere voetballer 8.

Liefs Oma
Saskia - Arjan
Demi - Mila

27 september is het een jaar geleden dat Frans en Annie in het
huwelijksbootje zijn gestapt.
Gefeliciteerd
Jan, Annie, Johnny
en Tommy

4 hoeraatjes voor Naomi Kruk
op 25 september! Gefeliciteerd!

Liefs,
Opa & Oma Kruk
Ome William, tante Denise,
Fenne & Kai

Hiep Hiep Hoera,
Ryan 7 jaar

Neil, Glenn,
Roan en Owen

Techniekdag laat charme van het vak zien

ZEVENAAR - Bijna vijftig bedrijven en instellingen doen op zaterdag 3 oktober mee aan Techniekdag de Liemers. Deze wordt dit jaar gehouden op het voormalige Dachserterrein in Zevenaar. Het bedrijfsleven grijpt deze dag samen met het onderwijs aan om jeugd te interesseren voor een toekomst in de techniek.

De organisatie van de Liemerse Techniekdag is in handen van VNO-NCW Midden en Lindus, in nauwe samenwerking met de regionale onderwijsinstellingen, ondernemers uit de Liemers en de gemeente Zevenaar. Het platform Onderwijs en Arbeidsmarkt de Liemers ondersteunt Techniekdag de Liemers. De initiatiefnemers zijn het over één ding eens: werken in de techniek is fantastisch. Die gedachte staat centraal tijdens Techniekdag de Liemers.

Tijdens de dag wordt de boeiende wereld van bèta en techniek getoond. De dag is interessant voor jonge en oudere kinderen. Tijdens Techniekdag de Liemers worden de verschillende technische sectoren op een uitdagende en speelse manier voor het voetlicht gebracht. Techniek is veelomvattend. Het is allang niet meer enkel sleutelen maar nauw verwant aan hedendaagse informatie- en communicatietechnologie. Smartphones, drones, robotica, 3D-printen. Techniek biedt een toekomst vol nieuwe kansen.
Opleidingen - van vmbo tot en met universiteit - en bedrijven presenteren deze dag verschillende doe-activiteiten. De sectoren metaal, bouw en architectuur, timmerindustrie, meubel/interieurbouw, installatietechniek, Elektro- en motorvoertuigentechniek, zorgsector, duurzame sectoren en ICT laten zich zien tijdens deze kijk-, doe- en speeldag. En er zijn veel activiteiten waar je zelf aan kunt deelnemen, zoals 3D printen, lasersnijden, in een elektrische auto rijden, verschillende proefjes doen en digitale graffiti maken. Ook overheid, defensie en brandweer zijn aanwezig.

De toegang is gratis. De dag vindt plaats tussen 10.00 en 16.00 uur op het voormalige Dachserterrein aan Hengelder 44. Logistiek dienstverlener Dachser Netherlands in Zevenaar is geen toevallige gastheer. Het bedrijf bestaat veertig jaar, telt inmiddels vijf vestigingen en ruim vierhonderd medewerkers. In Zevenaar is Dachser momenteel gevestigd op bedrijventerrein 7Poort. Daar zet het bedrijf zelf ook vaak de deuren open voor een kijkje achter de schermen.

Kapellendag in Zevenaar

ZEVENAAR – Wegens het grote succes van vorig jaar houdt de Original Liemers Musikanten ook dit jaar weer een kapellendag. De kapellendag is een treffen van muzikanten die de Egerländermuziek een warm hart toe dragen.

Het is geen competitiestrijd, maar een gezellig samenzijn, waarbij iedere kapel op haar niveau een muziekaal steentje bijdraagt. Ook dit jaar is de organisatie er in geslaagd een zestal kapellen naar Zevenaar te halen. Het zijn kapellen bij wie de Original Liemers Musikanten ook regelmatig optreden.

De deelnemende kapellen zijn: Egerlanderkapel De Leemkuulers, Loarns Plezeer uit Laren, Iesellander Muzikanten uit Doetinchem, Blaaskapel uit Maasbree (L), De Twentelandkapel uit Buurse. De avond wordt afgesloten met een optreden van De Haaksberger Musikanten. Natuurlijk zal ook de Original Liemers Musikanten als organisator een spetterend optreden verzorgen.

De dag wordt gehouden op zaterdag 31 oktober in zalencentrum Staring aan de Grietakkers 3 in Zevenaar en begint om 13.30 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur. De optredens zullen duren tot 22.30 uur. Meer informatie en speelschema over dit evenement zullen worden gepubliceerd op de website van de Original Liemers Musikanten: www.originalliemersmusikanten.nl. De toegang tot het evenement is gratis.

Vijftig jaar Oer-Liemers College: een reünie

ZEVENAAR - Het Liemers College bestaat vijftig jaar en dat wordt gevierd met een reünie op locatie Heerenmäten op 10 oktober. Het programma bestaat uit een middag waar vele herinneringen worden opgehaald en vele nieuwe worden gemaakt.

Foto’s, toneel, muziek en lekker eten en drinken brengen de reünisten de gezellige sfeer van het ‘oer-Liemers College’. Inschrijven kan via de website www.heerenmaten50.nl.
In 1965 ontstond het Liemers College in eerste instantie als dependance van het Thomas à Kempiscollege in Arnhem. Vanuit de barakken aan de Guido Gezellestraat en het Juvenaat in Zevenaar, verhuisde de school in 1980 naar het gebouw aan de Heerenmäten. We zijn inmiddels groter dan ooit en verdeeld over meerdere locaties. De oorspronkelijke school HBS/Gymnasium, later havo/vwo/Gymnasium bestaat dit jaar vijftig jaar.
Deelnemen aan de reünie kost 17,50 euro, met lunch en drank inbegrepen. Inschrijven gaat via de website www.heerenmaten50.nl. Door in te schrijven kan men aan de hele middag deelnemen, van lunch tot en met de borrel. Na de borrel is het mogelijk om op eigen gelegenheid met oud-klasgenoten en/of collega’s in Zevenaar uit eten te gaan.

Vier lokale restaurants bieden speciale reünisten-menu’s aan. Meer informatie is te vinden op de site of neem contact op via heerenmaten50@gmail.com of facebook.

Judasoor en dodemansvingers, herfst in 't Pakhuis Hemmen

HEMMEN - De herfst is de tijd van paddenstoelen, zaden en vruchten. In ontmoetingscentrum 't Pakhuis aan de Boelenhamsestraat 7 in Hemmen wordt dat zichtbaar en tastbaar.

De rijkdom aan vormen is al even intrigerend als de namen. Judasoor en dodemansvingers bestaan echt. We laten echte paddenstoelen zien en van kwetsbare soorten zijn er prachtige, professionele foto's aanwezig Natuurlijk horen op een herfstexpositie eikels en beukennootjes thuis, maar er zijn veel meer vruchten en zaden. En het aardige is dat het om soorten gaat die allemaal in Hemmen voorkomen.

Zoekend tijdens een wandeling over het landgoed kun je ze terugvinden. Voor kinderen zijn er spelletjes en zoekopdrachten over de herfst aanwezig. De expositie is gratis te bezoeken van 27 september tot en met 15 november op alle zondagen van 13.00 tot 17.00 uur, na 1 november van 13.00 tot 16.00 uur. "Op 16 mei hebben wij een struintocht georganiseerd in de Loenense Buitenpolder. Een aantal deelnemers aan die tocht heeft, met aanwijzingen van een beroepsfotograaf, mooie foto's gemaakt. In ons auditorium laten wij een collage van deze foto's zien."

Opening Hair4Her

ARNHEM - "Na maanden voorbereiding zijn op 18 september mijn deuren in het Toon Hermans Huis Arnhem, Eusebiusbuitensingel 34, met Hair4Her."

"Hair4Her zamelt haarwerken en hoofdbedekking in en leent deze vervolgens kosteloos uit aan kankerpatiëntes. Ik streef erna om een haarwerk een tweede of zelfs derde leven te geven. Als men in aanmerking wil komen voor een haarwerk en/of hoofdbedekking kan men contact opnemen met Hair4Her. De aanvraag zal dan discreet in behandeling worden genomen en er zal een afspraak gemaakt worden in het Toon Hermans Huis Arnhem. In een hiervoor speciaal ingerichte ruimte, kijken wij samen of er in de collectie een geschikt haarwerk en/of hoofdbedekking is."

Het doneren van haarwerken en hoofdbedekking kan tevens in het Toon Hermans Huis Arnhem. Uiteraard is er ook een mogelijkheid om het haarwerk en/of de hoofdbedekking wat u wenst te doneren te verzenden. Meer info staat op www.hair4her.nl.

Dummie de mummie in winkelcentrum Kronenburg

NIJMEGEN - Winkelcentrum Kronenburg staat 1, 2 en 3 oktober in het teken van Dummie de mummie, van de gelijknamige kinderboekenserie van Tosca Menten. Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum, Bibliotheek Arnhem en Bruna Kronenburg hebben tot deze Dummie de mummie driedaagse besloten om kinderen te stimuleren meer te lezen. Lezen is namelijk een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van ieder kind.

Hoogtepunt van het programma is een gratis voorstelling van Tosca Menten op donderdag 1 oktober (18:45). Daarnaast is er dagelijks vanaf 11:00 de mogelijkheid een selfie te maken met Dummie de mummie, waarbij je de foto gelijk mee krijgt. Op 2 oktober verzorgt Bibliotheek Arnhem drie voorleessessies (14:00, 15:00 en 16:00) en op zaterdagmiddag 3 oktober komt Tosca Menten nog een keer terug voor een meet & greet en het signeren van boeken (15:00 – 17:00). Daarnaast zullen diverse winkeliers leuke en lekkere Dummie de mummie-producten verkopen en alle bezoekers ontvangen een leuk Dummie de mummie-gadget.

Alle activiteiten vinden plaats in winkelcentrum Kronenburg (Hema-plein).

Open podium in Elst

ELST - De zomerperiode is weer voorbij en dat betekent dat het Open podium weer begint. Op vrijdagavond 25 september vanaf 21.00 uur is het weer zover. In de intieme sfeer van het zaaltje bij ristorante l'Italiano aan de Smidsstraat 1 in Elst (Gld) zullen diverse artiesten weer een staaltje van hun kunnen vertonen.

Op dit moment is al bekend, dat de bands Bridges en Moodfull (in een nieuwe bezetting) deze avond zullen optreden. Personen of groepen die zich ook willen aanmelden, kunnen dit nog doen bij Tonny Dulos, telefoon 06 53868766 of tonny@muziekinelst.nl. Uiteraard zijn ook toehoorders op deze avond van harte welkom. Gastheer Noor en zijn medewerkers zorgen als vanouds voor een hapje en een drankje.