GN Berg en Dal Heumen Mook

30 september 2015

GN Berg en Dal Heumen Mook 30 september 2015


De geschiedenis van de Nijmeegsebaan

HEILIG LANDSTICHTING - De geschiedenis van de Nijmeegsebaan. Deze lezing begint woensdag 28 oktober om 20.00 uur in Dorpshuis 't Zaatje, hoek Carmelweg/Johanneslaan in Heilig Landstichting.

De Nijmeegsebaan is een van de belangrijkste uitvalswegen van Nijmegen. Over de geschiedenis van de aanleg, de pbeplanting het onderhoud en het gebruik van de weg imjn lang vervlogen tijden, presenteert de Heemkundwerkgroep Heilig Landstichting een lezing, die wordt verzorgd door dr. Klaas Bouwer. Hij illustreerd zijn verhaal met oude foto's en kaarten.

Eeuwenlang was deze weg een slingerend zandpad door het Nederrijkswald naar Groesbeek; onveilig door overvallen en moeilijk begaanbaar door de grote hoogte verschillen. Rond 1770 heeft de provincie hier een nieuwe rechte weg laten aanleggen, en dit tracé laten beplanten met beuken en dennen. Die aanleg ging met veel problemen gepaard. Pas in de 20ste eeuw zijn heuvels en dalen in de Nijmeegsebaan gedeeltelijk afgevlakt onder meer door de inzet van werklozen in de jaren '30.

De toegang inclusief koffie bedraagt drie euro.

3 / 28

Bedenkingen bewoners bij baggerwerk Kasteelsehof in Ooij

Foto: Bert Roodbeen

OOIJ - Op woensdagavond 16 september is een voorlichtingsavond gehouden in dorpshuis De Sprong in Ooij door het bestuur van NHV De Voorn.

De avond ging over de voorgenomen baggerplannen en herstelwerkzaamheden in en rond de Kasteelsehof. De plannen hebben niet het volle vertrouwen van met name bewoners van de Kerkdijk gekregen. Zij zijn niet tegen verbetering, maar zijn vooral bezorgd over de effecten van de verlaging van de waterstand; daarnaast verwachten zij overlast van het zware materiaal dat ongetwijfeld gebruikt gaat worden.

De heer Loek van Kersbergen – bedenker van het project – en ingehuurd als deskundige door De Voorn gaf aan dat aan alle procedures en voorwaarden was voldaan. Hij garandeerde dat eventuele overlast alleen overdag zou zijn en tot een minimum beperkt zou worden, indien nodig wordt het aangepast. Daarnaast gaf hij aan dat de infoavond aan de late kant was. Aannemersbedrijf Baars uit Nieuwland start in het eerste kwartaal van 2016, als alles goed verloopt met de plaatselijke voorbereidingen van het project. Het is de bedoeling dat in verband met het broedseizoen het werk in het derde kwartaal af te ronden. Meer info via e-mail; loek@topsurf-nederland.nl of telefonisch 06 12436485.

Weggeefkast Omroep Gelderland in De Mallemolen Groesbeek

GROESBEEK – Woensdag 16 september heeft Omroep Gelderland een 'Weggeefkast ' geplaatst in de centrale hal van De Mallemolen aan de Kloosterstraat in Groesbeek.

In deze kast kunnen mensen voorwerpen leggen die nog een tweede leven verdienen, zoals een beeldje, speelgoedauto, wekkerradio of een mooi fotolijstje. Alle spullen mogen in de 'Weggeefkast 'gelegd worden als het maar in de kast past. De spullen dienen wel compleet te zijn en niet kapot.

Het idee achter de 'Weggeefkast ' is dat mensen naast spullen in de kast zetten, er ook weer spulletjes uit kunnen halen. Men kan ook een speciale boodschap in de kast achterlaten. Omroep Gelderland plaatst in totaal 54 locaties in Gelderland deze 'Weggeefkasten'.

De 'Weggeefkast 'is een onderdeel van het platvorm 'Gelderland Helpt ', dat als doel heeft om Gelderlanders te verbinden en zo elkaar te helpen. Naast een website is 'Gelderland Helpt 'ook dagelijks op de radio te horen en vanaf 4 oktober zal 'Gelderland Helpt 'ook wekelijks worden uitgezonden op TV Gelderland met Angelique Krüger. Meer informatie staat op www.mallemolengroesbeek.nl.

Gemeente draagt 200 euro bij aan eerste 3 Oeverfestival

GROESBEEK – De gemeente Groesbeek heeft tweehonderd euro bijgedragen aan het eerste 3 Oeverfestival dat op zondag 20 september jongstleden heeft plaats gevonden aan de beide zijden van de Rijn. Het 3 oeverfestival is geïnitieerd door de Vereniging Beleef Rijn en Waal met als thema ' Beleef Rijn Waal Grenzenloos Breed.

De vereniging is er van overtuigd dat zij door de krachten te bundelen meer kan bereiken in de regio Lingewaard, Rijnwaarden en Groesbeek, dan dat ieder voor zich dat gaan doen. Diverse ondernemers hebben inmiddels ook al het nut ervan ingezien en hebben zich bij de vereniging aangesloten zoals De Zeelandsehof uit Millingen, Het Wilderniscafé in Kekerdom, koffie- en eethuis De Gelderse Poort Millingen alsmede Kievits veerdiensten eveneens uit Millingen.

Het 3 Oeverfestival is een pilot, kleinschalig gestart om de netwerken te versterken. Volgend jaar wil men het 3 Oeverfestival grootser herhalen. Men denkt daarbij een twee- of driedaagsfestival. Tijdens het festival diende de rivier als inspirerend decor. Er vonden optredens plaats op camping De Bijland in Tolkamer, De Waard in Kekerdom en de Piramide van Munnikhof in Gendt. De bezoekers konden van elk optreden genieten omdat er anderhalf uur tussen elk optreden zat, zodat de bezoekers met de karavaan, fiets, scooter en de pontjes ter plaatse konden gaan om van de optredens te genieten.

Onderzoek naar capaciteit voetbalaccommodaties en medegebruiksnormen

GROESBEEK – De gemeente Groesbeek heeft bureau Arcadis opdracht gegeven om een onderzoek uit te gaan voeren naar de capaciteit van voetbalaccommodaties alsmede over de medegebruiksnormen daarvan.

De gemeente laat dit onderzoek uitvoeren om tot harmonisatie van het accommodatiebeleid te komen en daarnaast is het van belang een onderzoek te doen naar de over- en ondercapaciteit bij de voetbalverenigingen in de nieuwe gemeente Groesbeek. De verordening voor vervangingssubsidies van velden en gebouwen bij sportaccommodaties (voetbal en korfbal) gaat uit van enkele voorwaarden om tot een bijdrage van de gemeente te kunnen komen zijn: restcapaciteit bij andere verenigingen / accommodaties eerst gebruiken en toetsen of de vereniging levensvatbaar is.

Tot nu toe wordt er een ad hoc besluit genomen over vervangingsinvesteringen. Als de uitslag van het onderzoek bekend is, zal een aanvraag makkelijker te toetsen zijn. Een ad hoc afweging kan leiden tot ongewenste situaties die afbreuk doen aan accommodaties, die nu in beginsel de meeste kans hebben in stand te blijven. Door de demografische ontwikkelingen met een teruglopend aantal leden of jeugdleden, zullen de afwegingen steeds vaker voor gaan komen. Bijvoorbeeld Achilles'29 zou verwezen kunnen worden naar restcapaciteit bij Rood-Wit. Vanuit financieel oogpunt op korte termijn verstandig, vanuit het oogpunt van kwalitatief goede en toekomstbestendige accommodaties misschien niet zo wenselijk. Het onderzoek moet ook duidelijkheid verschaffen in welke accommodaties nog geïnvesteerd moet worden en in welke niet. Het onderzoek kost de gemeente 7.850 euro.

Warm onthaal burgemeester Mark Slinkman

Foto: Bert Roodbeen

GROESBEEK – De nieuwe burgemeester van Groesbeek (per 1 januari 2016 Berg en Dal) Mark Slinkman heeft woensdagmiddag en -avond een warm onthaal gekregen. Commissaris van de Koning Clemens Cornielje was speciaal naar Groesbeek gekomen om Mark Slinkman te installeren als nieuwe burgemeester van Groesbeek c.q. Berg en Dal.

Door Joop Verstraaten

Cornielje liet weten dat op 1 januari 2015 een nieuwe gemeente op de kaart van Gelderland is gezet. "Geen briljant, maar een groeibriljant, die nog maar negen maanden jong is. Groesbeek staat voor een zware opgave en daarom waren ze op zoek naar een duizendpoot en die hebben ze in u gevonden", aldus Cornielje.

Een jonge gemeente krijgt een jonge burgemeester hield Cornielje de aanwezigen voor. "Men verwacht dat u het boegbeeld van Groesbeek wordt, een onafhankelijke daadkrachtige leider, die het goede voorbeeld geeft. U wordt eerste burger van een rijk cultureel leven waaronder schutterijen waar u grote belangstelling voor heeft. Ook kunt u uw hart ophalen in het museumlandschap."

U bent vierentwintig uur per dag burgemeester, maar wees niet ongerust: u krijgt nog best de tijd om een boek te schrijven." Voor de installatie feliciteerde commissaris van de Koning Cornielje de bevolking van Groesbeek met deze nieuwe burgemeester. Wethouder Sjaak Thijssen sprak namens het college over een historische dag: "U bent de laatste burgemeester van Groesbeek en wordt de eerste burgemeester van Berg en Dal. De herindeling is achter de rug, u komt in een gespreid bedje terecht, of te wel met de neus in de boter. U wordt het boegbeeld in de gemeenteraad, wij als wethouders staan achter u, dan kunt u de klappen opvangen", grapte Thijssen. "U krijgt een gemeente die alles heeft heuvels, dalen, bossen en water en wordt zo nu en dan geconfronteerd met zeldzame dieren", hield hij Slinkman voor. Ook heeft Groesbeek een rijk verenigingsleven met liefst acht schutterijen, waar uw liefde naar uit gaat. Ik spreek de wens uit dat u in Groesbeek de weg zult vinden", aldus Sjaak Thijssen.

Namens de gemeenteraad sprak de nestor Jan Poelen de kersverse burgemeester toe. Hij liet weten internet uitgeplozen te hebben op zoek naar Mark Slinkman. "U laat geen kans onbenut om via de pers de bevolking te informeren, maar ik heb begrepen dat u ook goed uit de slof kunt schieten, zo iemand kunnen de twaalf voetbalverenigingen die Groesbeek heeft goed gebruiken", aldus Poelen. "In de profielschets stonden geen afmetingen waaraan een burgemeester moet voldoen maar ik ben er van overtuigd dat u het goed kunt opnemen tegen burgemeester Bruls van Nijmegen. U heeft Spijk op de kaart gezet en wordt een bruggenbouwer genoemd. De 23 Groesbeekse raadsleden hebben in de raad veel meningen maar in feite bedoelen ze allemaal hetzelfde", hield Poelen Slinkman voor. "Wij als raadsleden hopen dat u met uw gezin u snel thuis zult voelen in Groesbeek", aldus Jan Poelen namens de gemeenteraad.

Burgemeester Bruls heette Mark Slinkman welkom in het Rijk van Nijmegen namens de burgemeesterkring. "Het is een bijzonder Rijk", liet hij weten. "U bent Brits georiënteerd dat komt u goed van pas tijdens herdenkingen op de Canadese Erebegraafplaats. Ik wens je een ontzettend mooie tijd toe in Groesbeek", aldus Bruls. Namens het college van Rijnwaarden sprak wethouder Jos Lamers de nieuwe burgemeester Mark Slinkman toe. Hij liet de Groesbeekse politiek weten dat ze niet wisten wat ze aan begonnen zijn en wat ze binnengehaald hebben. "Hij is een 'bestuurlijke krachtpatser'. Minister Plasterk wordt zelfs nerveus als hij een telefoontje of brief van Mark Slinkman krijgt en de steenmarters zijn dankzij Slinkman doorgedrongen tot in Den Haag. Met weemoed kijken wij terug naar de afgelopen zeven jaar, maar probeer hem langer te houden als bij ons", hield Jos Lamers de aanwezigen voor.

Als laatste kwam Slinkman zelf aan het woord. "Ik heb gesproken met een vertrouwenscommissie van veertien personen -wat in eerste instantie leek op een tribunaal– maar dat was verre weg niet het geval", volgens Slinkman. "We moeten als eenheid gaan samenwerken, los waar het kan en strak als het moet. Ik ga samen met jullie aan 't werk hier in dit huis en daarbuiten. Er is samen veel te doen de komende jaren want er is veel werk in de winkel. Het is ook spannend voor de bestuurders en de ambtelijke organisatie. Ik krijg de portefeuille personeel en organisatie waar ik alle vertrouwen in heb. Ook handhaving op Openbare Orde en Veiligheid voel ik mij bijzonder gesteund door de zes wijkagenten waar ik in Groesbeek over beschik. Ik wil een burgemeester zijn voor alle inwoners van Groesbeek. Ik ben blij en zeer gelukkig dat ik burgemeester mag zijn in een van de mooiste gemeente van Gelderland", besloot Mark Slinkman zijn toespraak.

Naast de vele gasten kwamen om 17.00 uur vertegenwoordigers van het Groesbeekse verenigingsleven, bedrijfsleven en burgers de nieuwe burgemeester de hand drukken en hem een mooie tijd in Groesbeek wensen.

Pontificale Hoogmis in Millingen

MILLINGEN - Op zondag 4 oktober, feestdag van Sint-Francicus, is er in de kerk van Millingen aan de Rijn een Pontificale Hoogmis om 10.30 uur (dus niet om 11.00 uur zoals anders).

Hulpbisschop Mgr. Mutsaerts zal tijdens deze Mis met drie heren de Plechtige Kroning verrichten van het historische Mariabeeld van de beroemde beeldhouwer Gabriël Grupello uit 1695, hofbeeldhouwer van Karel II van Spanje. Na een onderbreking van veertig jaar hebben we dit prachtige beeld terug in de Millingse kerk, waar het honderden jaren heeft gestaan.

"Wij nodigen iedereen uit in onze grote parochie, jongeren en ouderen, maar ook daarbuiten, om deze bijzondere Kroningsplechtigheid mee te vieren. Omdat Maria ten Hemelopneming de Patrones is van onze nieuwe fusieparochie van Beek-Ubbergen, Ooij en Persingen, Erlecom en Leuth, Kekerdom en Millingen aan de Rijn willen we deze viering extra cachet geven."

Zangvereniging Vivace verzorgt het muzikale gedeelte en vier schutterijen zullen acte de presence geven: EMM (Kekerdom), OEV en OEV1 (Millingen) en de Keekener Schützenverein 1710 EV (Keeken). Na afloop van de Hoogmis zal er voor de kerk een vendelhulde worden gebracht voor het geestelijk en wereldlijk gezag, want ook de nieuwe burgemeester Slinkman zal dit feest meevieren.

Open dag bij Zeeverkennersgroep De Batavieren

NIJMEGEN - Op 24 oktober vindt de Open dag van ZV De Batavieren plaats. Van 14.00 tot 17.00 uur is iedereen van zes tot en met elf jaar welkom bij de blokhut op Grootstalselaan 13 in Nijmegen.


Het belooft een leuke middag vol avontuur te worden! We gaan pizza's bakken, er is een kabelbaan, levend bingo spelen en nog veel meer. Ook je vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom om een kijkje te komen nemen bij deze scoutinggroep.

"Voor de ouders/verzorgers: u kunt uw kind tussen 13.45 en 14.00 uur brengen en kort kennismaken met de leiding. Tussen 14.00 en 17.00 uur vindt het programma plaats en vanaf 16.30 uur bent u weer welkom om aan te schuiven bij het gezellige kampvuur." Voor meer informatie kan men contact opnemen met Jens Deelen (jens@batavieren.com) of kijken op www.batavieren.com. Aanmelden is niet nodig.

WMO-Adviesgroep Berg en Dal

BERG EN DAL - De WMO-Adviesgroep Berg en Dal bestaat uit een groep vrijwilligers. "Wij behartigen de belangen van al diegenen die een beroep doen op de WMO, met of zonder een beperking. Wij doen dit onafhankelijk -dus zonder gemeentelijke binding-, waarbij wij aan de kant staan van de gebruiker. Onze inbreng is gratis."

De leden van de adviesgroep zijn praktisch ingestelde mensen. "Wij hebben zelf ervaring met voorzieningen, werken bij een dienstverlenende organisatie of zijn lid van een patiënten- of consumentenorganisatie. Als ervaringsdeskundigen kunnen wij u helpen als u bijvoorbeeld een aanvraag wilt doen, een voorziening wilt hebben, een verkeerssituatie wilt voorleggen... Van het keukentafelgesprek tot de verkeersdrempel, wij staan met raad en daad voor u klaar.

Wij hebben een aantal werkgroepen, waarvan de belangrijkste zijn: Cliëntencontactgroep, Wonen, Welzijn, Verkeer en veiligheid, Hulpmiddelen/klankbordgroep hulpmiddelenleverancier. Dus neem contact met ons op als u er zelf niet uitkomt of een steuntje in de rug nodig heeft."

Hoe kunt u ons bereiken? Via www.wmoadviesgroep-bergendal.nl (vul zo nodig ons contactformulier in), teletekst: pagina 316; email: info@wmoadviesgroep-bergendal.nl, Willy Fleuren 06 54724255 Bel voor info of afspraak! Gewoon doen! Wij zijn er voor u!"

Jongdierendag in Millingen

MILLINGEN - Op zaterdag 3 oktober houdt konijnen- en pluimveevereniging Millingen en Omstreken (KPV M & O) weer haar jaarlijkse Jongdierendag voor konijnen, hoenders en dwerghoenders. Op deze dag worden de jonge dieren gekeurd en kunnen fokkers daarna een eerste gaan maken vóórdat de echte tentoonstellingen beginnen.

De keuring van de dieren vindt plaats in het clubgebouw van de postduivenvereniging De Gevleugelde Vrienden aan de wethouder Arntzstraat 5 in Millingen aan de Rijn. De aanvang is om 09.00 uur. Voor de konijnen komt de heer Van ‘t End uit Amersfoort keuren. "Dit jaar zijn de konijnen helaas minder in getal vertegenwoordigd, voor de hoenders en dwerghoenders hebben we door het hoge aantal inschrijvingen echter twee keurmeesters moeten aantrekken, niet in het minst omdat de vereniging weer een nieuw lid rijker is." De keurmeesters zijn de heren Glastra uit Bennekom en Gatti uit Lommer.

De keuring op deze Jongdierendag is voor iedereen gratis toegankelijk. Interesse om ook konijnen en/ of hoenders te gaan fokken? Dan is dit een mooie gelegenheid om met de fokkers in contact te komen en een idee te krijgen wat deze hobby inhoudt. "Let op: Enkele weken later bent u eveneens van harte welkom op onze jaarlijkse clubtentoonstelling van KPV M & O. Die vindt dit jaar plaats op zaterdag 7 en zondag 8 november in het schuttersgebouw OEV 1 in Millingen aan de Rijn. Dit is een hele bijzondere, want het is een jubileumtentoonstelling, omdat de vereniging vijftig jaar bestaat."

Fietser gewond na val in Groesbeek

GROESBEEK - Vrijdagmiddag rond kwart voor vijf is op de kruising Rijlaan / Mooksebaan een vijftienjarige fietser afkomstig uit Malden gevallen en heeft daarbij verwondingen in zijn gezicht opgelopen.

De jongeman kwam vanaf de Rijlaan en stak de Mooksebaan over om op het fietspad te gaan rijden. Daarbij is hij ten val gekomen. Een verpleegkundige van de ambulancedienst heeft de knaap eerste hulp verleend, waarna hij weer huiswaarts kon keren.

Rijschool sponsort SC Millingen ZAT2

Foto: Nancy Hulst

MILLINGEN - Zaterdagmiddag 19 september kregen de spelers van het seniorenteam ZAT2 van SC Millingen sweaters uitgereikt van Autorijschool Irene, uit name van Marc-Jan Schenning.

Zaterdag 2 was afgelopen seizoen voor de tweede keer op rij kampioen geworden. Autorijschool Irene was zo gul om deze twee kampioenschappen te belonen met sweaters voor het hele team van ZAT2. SC Millingen ZAT2 bedankt Autorijschool Irene voor de sponsoring.

Autorijschool Irene, Eisenhowerstraat 21, Millingen aan de Rijn, 06-14992849, www.rijschool-irene.nl, info@rijschool-irene.nl.

??? Foto: Nancy Huls, collega-fotograaf bij SC Millingen

Open huis bij stichting tweedehands-zorghulpmiddelen

GROESBEEK - Zaterdag 3 oktober is het weer de eerste zaterdag van de maand, en dus open huis bij stichting tweedehands-zorghulpmiddelen aan de Reestraat 5 in Groesbeek van 10.00 tot 14.00 uur.

Iedereen kan zonder afspraak komen kijken. Voor de rest èn als men bedden of 3wielfietsen nodig hebt, kan men een telefonische afspraak maken op 06 42898537. Of onze website raadplegen: www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl.

De winst wordt aan een goed doel geschonken: 'fun' voor gehandicapte kinderen. Afgelopen jaar is dit geld gegaan naar (1) Centra voor Aangepast Paardrijden voor gehandicapte kinderen; (2) zwemgroep 'aqua unique' voor gehandicapte kinderen van Stichting Koprol; (3) Buitenschools sporten van de Maartenskliniek; (4) Speelweek voor meervoudig gehandicapte kinderen,, gecoördineerd door het GVO.

'Omgaan met geld' weer van start

GROESBEEK- De cursus Omgaan met geld gaat in oktober weer van start. Vanaf heden kan men zich opgeven voor deze cursus van het ROC die op dinsdagavond 6 oktober van start gaat. De cursus bestaat uit 6 tot 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en wordt gegeven in 't Achterom aan de Hoflaan 11 in Groesbeek.

De cursus is gratis. Als er voldoende deelnemer(ster)s zijn in Millingen aan de Rijn, Ubbergen en omliggende dorpen dan wordt er ook cursus gegeven in Ooij of in Millingen aan de Rijn. Deze start dan op woensdagavond 7 oktober. Tijdens de cursus krijgen de deelnemers praktisch advies op welke wijze men de papieren kan ordenen en daarmee een beter overzicht krijgt. Ook leert men werken met een budgetplanner en een begroting, zo ziet men beter hoeveel geld men heeft en wat men er mee kan doen.

Men krijgt daarnaast tips hoe men kan besparen op bepaalde kosten zoals verzekeringen, boodschappen en energiekosten. Daarnaast wordt men er op geattendeerd van welke regelingen men gebruik van kan maken. Deelnemers die de cursus al eerder hebben gedaan, geven aan meer grip te hebben op hun geldzaken. Voor meer informatie en aanmelden voor deze cursus, kan men contact opnemen met het ROC Nijmegen Basiseducatie via verkoop@roc-nijmegen.nl of telefonisch 024 8904024 of 0900-9509.

Uitslag kermisloterij Sint-Hubertus

GROESBEEK - De winnende lotnummers zijn als volgt: 6e prijs lotnummer 002627; 5e prijs lotnummer 001129; 4e prijs lotnummer 001440; 3e prijs lotnummer 000881 2e prijs lotnummer 002966; 1e prijs lotnummer 001725. De prijzen zijn af te halen bij Jan Zwartjes, Industrieweg 16 in Groesbeek.

Groesbeeks Gruwelijkste brengt 57.500 euro op

Foto: Connie Sinteur

GROESBEEK – Groesbeeks Gruwelijkste die zondag 20 september voor de vierde maal werd verreden heeft liefst 57.000 euro opgebracht ten behoeve van onderzoek naar een medicijn tegen stofwisselingsziekten.

De Groesbeeks Gruwelijkste is een landelijk bekende ATB-tocht van 50, 70, of 90 kilometer die wordt verreden door het prachtige bos rondom Groesbeek en het Reichswald. Deze sportieve ATB-tocht, waarbij de opbrengst van het inschrijfgeld ten goede komt aan het onderzoek tegen de stofwisselingsziekte, Road4energy is opgericht door de ouders en vrienden van Robbe Alsemgeest, die helaas op 17 juni 2011 op driejarige leeftijd is overleden aan deze ziekte.

Dit jaar werden de 1500 deelnemers – afkomstig uit het gehele land – getrakteerd op een pittige klim en mooie afdaling over de voormalige stortplaats in Mook. Daarnaast gingen alle deelnemer(ster)s recht door het prachtige buitenpark van het Afrikamuseum. Pittige singletracks, spectaculaire afdalingen en het zware modderige bos maakten dat de twee prachtige verzorgingsplaatsen te weten De Wolfsberg en De Altena welkome onderbrekingen waren.

Vele sponsoren, ruim 150 vrijwilliger(ster)s en verkeersregelaars hebben deze goede doelentocht mogelijk gemaakt. De Stichting Road4energy laat weten dat alle routes aangevraagd en vergund zijn bij de desbetreffende bos– en landeigenaren. Per deelnemer wordt een bedrag aan Staatsbosbeheer afgedragen voor bosbeheer. Helaas zijn er iedere editie ook zwartfietsers; bikers die geen deelnemersbewijs kopen, maar wel gebruik maken van alle faciliteiten. Ondanks een aantal valpartijen kan de organisatie tevreden terug kijken. Burgemeester Slinkman maakte zondagmorgen de opbrengst van Groesbeeks Gruwelijkste bekend.

Groesbeek gaat Landschaps- ontwikkelingsplan actualiseren

GROESBEEK – Het college van gemeente Groesbeek stelt de gemeenteraad voor het landschapsontwikkelingsplan (Lop) te actualiseren voor de jaren 2015 tot 2025 met als thema 'Landschap voor iedereen'.

Volgens het college vormen de natuur en landschap de basis voor de economie, in het bijzonder recreatie en toerisme en het welzijn van de inwoners van Groesbeek. Voor het behoud en versterking van de landschapskwaliteiten in de gemeente is een Lop met duidelijke uitspraken over de gewenste kwaliteiten onontbeerlijk. Het Lop vraagt aandacht voor de koppeling van initiatieven in het landelijk gebied aan verbetering van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit. Zo worden versnippering en verrommeling voorkomen, waardoor de basiskwaliteit van het landschap zal toenemen.

De doelen van het Lop zijn als volgt: Groesbeek wil een multifunctioneel, veelkleurig landschap, een landschap dat zijn karakter behoudt, maar niet stilstaat. Een landschap waarin alle functies goed tot hun recht komen en dat robuust is ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen. De gemeente bouwt waar mogelijk verder aan de netwerken in het landschap en lossen de knelpunten op. Groesbeek wil een landschap van en voor iedereen en koestert de inspanningen uit het verleden; werken aan behoud en versterking van kwaliteit van natuur inclusief bermen en taluds. Daarnaast wil het college extra aandacht voor landschappelijke kwaliteit, wandelmogelijkheden en groene voorzieningen in en rondom de dorpen. De voortgang van het Lop zal breed en op verschillende wijze worden gecommuniceerd de komende tien jaar.

Leren zwemmen

met SuperSpetters

GROESBEEK – Bij zwembad De Lubert aan de Cranenburgsestraat in Groesbeek kunnen kinderen vanaf 16 november leren zwemmen met de nieuwe KNZB zwemlesmethode SuperSpetters. De kinderen kunnen binnen een schooljaar zwemvaardig zijn en het KNZB zwemdiploma krijgen.

De Lubert start in week 47 met een pilotgroep met deze zwemlessen voor kinderen vanaf vijf jaar. Bij De Lubert kunnen kinderen leren zwemmen met deze methode. Het plezier voor kinderen en ouders staat voorop en daarnaast zijn de kinderen sneller zwemvaardig. Met de SuperSpetters methode wordt er les gegeven in kleine groepjes en wordt er twee maal per week 30 of 40 minuten lesgegeven. Hierdoor kunnen gemiddeld ongeveer in tien maanden afzwemmen. Deze methode is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar.

In deze methode is de borstcrawl en rugcrawl het uitgangspunt, veel kinderen doen deze slagen al uit zich zelf, waardoor het makkelijk te leren is. Pas later wordt de kinderen de enkelvoudige rugslag en schoolslag geleerd. Er komen ook survivalelementen in voor zoals oriëntatie onder water, watertrappen en drijven. Het is erg belangrijk dat kinderen zich ook kunnen redden tijdens onverwachte situaties. Tijdens de zwemles maken de kinderen gebruik van een badmuts, zwembril en zoomers, waardoor de kinderen sneller leren zwemmen wat de kinderen erg leuk vinden.. Er wordt gezwommen zonder drijfmiddelen zodat de kinderen ervaren wat het water met hen doet. Aan het einde krijgen de kinderen het KNZB zwemdiploma, dat betekent dat het kind zwemveilig is. Het diploma staat gelijk aan het zwemdiploma C. Meer informatie staat op www.zwembadgroesbeek.nl.

Knapen liggen stomdronken op straat

GROESBEEK – De politie kreeg zaterdagavond rond elf uur de melding dat op de Cranenburgsestraat in Groesbeek twee mannen op de weg lagen.

Ter plaatse bleek dat het ging om twee knapen uit Nijmegen die beiden stomdronken op straat lagen. Een van de dronkaards was achttien en de andere was jonger. De achttienjarige Nijmegenaar kreeg een proces verbaal vanwege openbare dronkenschap, terwijl de andere jongen doorverwezen zal worden naar Halt. De ouders van de jongens werden door de politie gebeld dat ze hun zonen op moesten komen halen, waarna ze thuis hun roes konden uitslapen. Vermoedelijk zijn beide jongelui bij het indrinken dronken geraakt.

GROESBEEK - De winnende lotnummers zijn als volgt: 6e prijs lotnummer 002627; 5e prijs lotnummer 001129; 4e prijs lotnummer 001440; 3e prijs lotnummer 000881 2e prijs lotnummer 002966; 1e prijs lotnummer 001725. De prijzen zijn af te halen bij Jan Zwartjes, Industrieweg 16 in Groesbeek.

Gemeente veegt WOB-verzoek weer van tafel

GROESBEEK – De gemeente Groesbeek heeft voor de tweede maal een WOB-verzoek van tafel geveegd. Twee weken geleden werd eveneens een dergelijk verzoek van een vermoedelijke nepwobber van tafel geveegd.

Er zijn mensen die de gemeenten met moeilijke WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoeken zoals informatie, voor de gemeenten een hoop werk en geld kost en bezorgen daarmee menige ambtenaar hoofdpijn. Het gaat de verzoeker erom dat de gemeente te laat reageert zodat ze dan wettelijk 1200 euro kunnen claimen. Enkele weken geleden heeft de gemeente Groesbeek een WOB-verzoek van een inwoner uit Amstelveen niet gehonoreerd. Ditmaal betreft het een inwoner uit Amsterdam, die bij verschillende gemeenten in het land Wob-verzoeken heeft ingediend, die alleen maar voor eigen gewin worden ingediend. Volgens de gemeente Groesbeek maakt ook deze Amsterdammer misbruik van de bevoegdheden van de Wob en zodoende misbruik van recht maakt aldus de gemeente Groesbeek.

De gemeente heeft al eerder het verzoek afgewezen, maar daar tegen heeft de Amsterdammer bezwaar gemaakt. Dat bezwaar is door de gemeente eveneens afgewezen. De gemeente Groesbeek ziet geen enkele aanleiding om een vergoeding inzake de Wob toe te kennen. Het is de vraag of de Amsterdammer nog in beroep gaat bij de rechtbank in Arnhem tegen het besluit van de gemeente Groesbeek.

Parachutisten springen voor handvol toeschouwers

GROESBEEK – Ruim twintig parachutisten zijn zondagmorgen gesprongen boven Klein Amerika in Groesbeek, de plaats waar ze in de oorlog ook gesprongen zijn. Het jammere was dat er maar een handvol toeschouwers de parachutisten stond te bewonderen.

De meeste mensen die er waren werden op het springen geattendeerd, doordat er een Dakota laag over het gebied bleef vliegen, waarna er enkele Groesbekers in hun auto stapten en poolshoogte gingen nemen. Bij de eerste sprong kwamen er elf parachutisten uit de Dakota. Toen die veilig geland waren sprongen er nogmaals twaalf. Volgens insiders zouden de parachutisten zaterdag gesprongen zijn, maar door de slechte weersomstandigheden is dit naar de zondag verschoven. Overigens is dit niet of nauwelijks bekend gemaakt dat de para's boven Klein Amerika zouden springen. Alle 23 para's hebben overigens veilig de voeten aan de grond gezet. Normaliter krijgen de parachutisten een luid applaus, maar omdat er bijna niemand stond houden ze dat tegoed tot een eventuele volgende sprong in Groesbeek. Tenminste als dat wel bekend wordt gemaakt...

‘NVM Open Huizen Dag: hét moment om je slag te slaan’

REGIO - Een recordlage hypotheekrente, een breed woningaanbod en nog steeds laaggeprijsde huizen. Allemaal aantrekkelijke ingrediënten om je slag te slaan op de koopwoningmarkt. De NVM Open Huizen Dag, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 3 oktober, is een goed middel bij het maken van de juiste keuze.

Tijdens de NVM Open Huizen Dag kunnen potentiële kopers zonder afspraak te koop staande woningen bezichtigen. Aan de laatste NVM Open Huizen Dag, in maart, deden zo’n 46.000 huizenbezitters mee. Er werden 150.000 bezoeken afgelegd. Deze cijfers onderstrepen de enorme en aanhoudende populariteit van de NVM Open Huizen Dag.

Noviteit is dat iedere bezoeker gratis drie weken een (regionale) krant van de Persgroep/Wegener krijgt. Bovendien maakt de bezoeker kans op een keuken van Brugman ter waarde van 15.000 euro.

NVM-voorzitter Ger Hukker ziet de komende NVM Open Huizen Dag met veel vertrouwen tegemoet. “De hypotheekrente is momenteel de laagste in vijftig jaar. De tien- en twintigjaarsrente zijn historisch laag. Mensen kunnen nú hun slag slaan en daarna voor langere tijd genieten van lage maandlasten. Het aanbod laat al een paar jaar een dalende tendens zien, maar er valt nog genoeg te kiezen voor mensen die overwegen een huis te kopen. Ook zijn huizen, ondanks de stijging die afgelopen jaar is ingezet, nog steeds zeer aantrekkelijk geprijsd”, aldus Hukker.
De NVM Open Huizen Dag vindt plaats tussen 11.00 en 15.00 uur. Uiteraard doet ook HV Makelaardij mee aan de NVM Open Huizen Dag . Voor deelnemende woningen kijk op www.hv.nl. of op Funda.

Zonnebloemnieuws van afdelingen Beek, Ooij en Leuth

REGIO - Op zaterdag 23 januari om 14.00 uur organiseert de Lionsclub Nijmegen weer het Lionsconcert voor mindervaliden. Dit concert wordt zoals gebruikelijk gehouden in het concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen.

Het concert zal geheel belangeloos uitgevoerd worden door het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Wie dit concert wil bijwonen, dient zich voor 31 oktober aan te melden bij een van de volgende adressen. Beek-Ubbergen, Mieke Groothuijse, 024 3564491; Leuth-Erlecom, Door Rutten 024 6633044; Ooij-Persingen, Erna Driessen 024 6633103.

Schutterij Eendracht brengt vendelhulde aan koningspaar en pastoor

Foto: Bert Roodbeen

OOIJ – Anders dan voorgaande jaren werd er ditmaal op de ochtend van de kermismaandag geen vendelhulde gebracht bij de pastorie voor de pastoor en kerkbestuur, maar ditmaal ging pastoor Henk Janssen gelijk mee met de gehele geüniformeerde schutterij Eendracht met achterban.

De bonte stoet ging naar het koningshuis aan de Sint-Hubertusweg voor een bezoek aan Koningin Monique Awater-van Tiel, prinsgemaal Franc en jeugdkoningin en dochter Pamela. Daar nam pastoor Janssen samen met het koningspaar de vendelhulde in ontvangst.

Daar werd vervolgens de traditionele erewijn gedronken uit de zilveren Koningsbeker zonder voetje welke in het verleden door diaken Pieter van Iersel was geschonken. Na het officiële gedeelte werd er afgemarcheerd naar de schutterstent waar het kermisfeest pas echt kon beginnen.

Herdenking Horsa Glider monument 17 Septemberstraat Groesbeek

Foto: Patrick Rutten

GROESBEEK - Woensdag 16 september heeft aan de 17 Septemberstraat in Groesbeek de herdenking plaatsgevonden bij het Horsa Glider monument. De oprichters van het monument hebben net als vorig jaar een herdenking georganiseerd in samenwerking met basisschool Breedeweg.

Er werd stil gestaan bij hetgeen er is gebeurde op de 17de september 1944. Op 3 september zijn er mensen van de organisatie en het nationaal bevrijdingsmuseum 1944-1945 op school geweest om aan de kinderen uit te leggen wat er is gebeurd tijdens operatie Market Garden.

Naar aanleiding hiervan hebben de kinderen van groep vijf en zes tekeningen gemaakt en de kinderen van groep zeven en acht hebben hier een gedicht of verhaaltje van gemaakt. Tijdens de herdenking hebben twee van deze kinderen hun verhaaltje mogen voordragen. Na het spelen van de Last Post, het Britse en Nederlandse volkslied werden er kransen gelegd namens de Britse ambassade, de gemeente Groesbeek, de GPRA, de Groesbeekse Airborne Vrienden, comité 17 Septemberstraat en enkele aanwezigen.

De kinderen van groep vijf tot en met acht van basisschool Breedeweg hebben ook nog een bloemetje gelegd. Ook werd er even stilgestaan bij het overlijden van een van de initiatiefnemers van het Horsa Glider monument de heer Mulders. De heren Peter Peters, Hessel Terwisscha van Scheltinga zijn de andere twee personen die het monument in samenwerking met het comité wijkwensen en Airborne Vrienden Groesbeek hebben gerealiseerd. Het comité heeft dit jaar uitbreiding gekregen met twee leden, te weten Rob van Breemen en Patrick Rutten.

Gezocht spullen

voor rommelmarkt

GROESBEEK - Ten behoeve van fanfare Wilhelmina kan men iedere zaterdag terecht met oude bruikbare spullen aan de Cranenburgsestraat 27 in Groesbeek tussen 11.00 en 12.00 uur.

Boeken, meubelen, speelgoed, schoenen, computers et cetera zijn welkom!

Groesbeek Kinderboekenweek 2015

GROESBEEK - Het thema van de Kinderboekenweek (7 tot 18 oktober) is dit jaar 'Raar, maar waar!' en gaat over wetenschap, natuur en techniek.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen alles weten. Waarom is de zon zo heet? Hoe werkt een televisie? Waarom kun je jezelf niet kietelen? Hebben vissen ook wel eens dorst? De antwoorden op al die vragen zijn te vinden in boeken, die dan ook volop in de bibliotheek beschikbaar zijn.

Gedurende de Kinderboekenweek zijn er ook leuke dingen te doen in bibliotheek Groesbeek. Zo is er een goochelshow op 7 oktober voor kinderen vanaf vier jaar, een poppenkastvoorstelling op 9 oktober voor kinderen vanaf drie jaar en een techniekmiddag van Mad Science op 14 oktober voor kinderen vanaf acht jaar. Kaartjes voor alle activiteiten zijn vanaf 23 september te koop in de bibliotheek voor een euro per stuk. Volwassenen betalen twee euro.

Op vrijdag 9 oktober is er in de week van de opvoeding (5 tot 12 oktober) een workshop Hooggevoeligheid voor ouders in bibliotheek Groesbeek. Deze workshop wordt georganiseerd door de GGD en is gratis toegankelijk. Meer info op www.opvoedinfogroesbeek.nl. Voor alle kinderen zijn er in de Kinderboekenweek ballonnen, kleurplaten, de kinderboekenkrant en een voorleesgids voor ouders.

Muziekmiddag KBO Groesbeek/De Horst

GROESBEEK - De vakantieperiode is weer voorbij. KBO Groesbeek/De Horst biedt haar leden en niet-leden als opening van het tweede halfjaar op donderdag 24 september een gezellige middag aan met zang van Het Visserskoor uit Beers.

De aanvang is 14.00 uur; het einde is om 16.00 uur. Voor leden is entree gratis, niet-leden betalen vijf euro entree. De bezoeker wordt ontvangen met een kopje koffie/thee en in de pauze een drankje.

Fikse hoosbui over Berg en Dal

BERG EN DAL – Een fikse hoosbui is woensdagavond even voor zeven uur over Berg en Dal getrokken. Daar viel in korte tijd honderd liter water per vierkante meter.

De brandweer van Groesbeek kreeg de melding dat er wateroverlast was op de Nachtegaalweg in Berg en Dal. Daar stond volgens de melders tien centimeter water op het wegdek. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde, had het water inmiddels zijn weg naar het riool gevonden.

Tegelijkertijd kwam de melding dat voor de derde maal dorpshuis Kerstendal onder water gelopen was. De brandweer trof inderdaad water aan in Kerstendal maar dat was te weinig om dat eruit te kunnen pompen. Een schoonmaakbedrijf is ingeschakeld om de vloeren (vooral in de kelder van Kerstendal ) weer droog te krijgen.

Zalmpodium presenteert: Muziektheater De Jas

MILLINGEN - Petr Bertrams en Rian van Nieuwkuijk treden zondag 11 oktober om 14.00 uur op in het Zalmstraatkerkje in Millingen aan de Rijn.

De Jas is een warmbloedig Nederlandstalig chansonprogramma, luisterliedjes in een theatrale setting. Vrolijk en serieus, melancholiek en gevoelig, lief en venijnig. "Een jas geeft bescherming en een jas geeft je bloot; allebei fijn, allebei van levensbelang..." Petr en Rian kenden elkaar al heel lang toen ze ontdekten dat ze allebei schrijven over hun eigen leven: Petr doet dat vooral in composities op piano en accordeon, Rian in gedichten en liedteksten. De inhoud en sfeer bleken elkaar zo te raken dat ze prachtige levensliederen vormen. Ver van de smartlap, dicht bij het chanson. Oprecht en zonder kitsch.

De entree is zoals gewoonlijk gratis. Wel zal na afloop de bekende hoge hoed zijn rondje maken voor een vrijwillige bijdrage.

Jubileum mountainbiketour Duchenne Heroes

Mudhunters4Duchenne Marcel van der Vorst, Ruud Verhaegh, Marcel Ruyten en Roy Leenders

NIJMEGEN/GROESBEEK - Zaterdag 19 september was het zover, de glorieuze en emotionele binnenkomst op park Brakkenstein te Nijmegen van de Duchenne Heroes. Voor de tiende keer hebben de mountainbikers deze jubileumtour volbracht en gezamenlijk een bedrag van ruim 1,15 miljoen euro bij elkaar gefietst. Elke ingeschreven deelnemer committeert zich aan het ophalen van minimaal 2500 euro aan sponsorgelden.

De Duchenne Heroes met hun begeleiders en vrijwilligers hebben zich van 13 tot en met 19 september keihard ingezet voor de kinderen met de spierziekte van Duchenne. Deze, door 331 helden en heldinnen gereden loodzware mountainbike tocht, voert door vier landen, België, Luxemburg, Duitsland en Nederland, duurt zeven dagen is liefst honderd kilometer per dag. Weer of geen weer, hij gaat altijd door. Deze zeer uitdagende MTB-tocht is niet voor iedereen weggelegd. De helden zijn dan ook behoorlijke doorzetters.

Mudhunters4Duchenne Marcel van der Vorst, Ruud Verhaegh, Marcel Ruyten en Roy Leenders

Ook dit jaar deed de mountainbike groep “Mudhunters4Duchenne”, voor de achtste keer weer mee aan deze loodzware tocht. Hun boegbeeld is Roy Leenders uit Groesbeek. Hij heeft de spierziekte van Duchenne en zit vanaf zijn tiende levensjaar in een rolstoel. De Duchenne Heroes geven alles voor kinderen met Duchenne Spierdystrofie. Voor hen werkten zij zich afgelopen week in het zweet en door de modder.

Duchenne Spierdystrofie is een erfelijke ziekte die voornamelijk voorkomt bij jongens. Duchenne breekt je spieren langzaam af waardoor kinderen naar mate ze ouder worden zwakker worden. Als peuter zien ouders vaak als eerste dat deze kinderen fysiek niet goed meekomen. Ze vallen vaak en breken veel. Rond hun tiende tot twaalfde jaar, kunnen de jongens niet meer lopen. Hun spierkracht blijft afnemen tot ze niet meer zelfstandig kunnen eten, geen bladzijde meer kunnen omslaan, zich niet meer kunnen aankleden en ’s nachts tot meerdere keren toe omgedraaid moeten worden. Als de ademhalingsspieren te zwak worden is beademing nodig. Ook de hartspier wordt steeds zwakker en daarmee is Duchenne Spierdystrofie uiteindelijk altijd fataal. De meeste patiënten worden niet ouder dan dertig jaar.

De netto opbrengst van de Duchenne Heroes gaat naar onderzoek naar deze wrede spierziekte. De Duchenne Heroes haalden in die tien jaar al bijna tienmiljoen euro op. Met dit geld wordt onderzoek gesteund dat behandeling en medicijnen zoekt om kinderen met de spierziekte van Duchenne een beter en langer leven te bieden. Er is zicht op een mogelijk medicijn, maar de tijd dringt! Ieder jaar sterven kinderen en jonge mannen aan Duchenne Spierdystrofie.

Duchenne Heroes is onvergelijkbaar en onvergetelijk: zeven dagen saamhorigheid, heldendom en spierkracht. Een toptocht met toptracks voor de bucketlist van iedere mountainbiker. Het was weer een geweldige week Heroes! Alles terugzien en lezen kan via www.duchenneheroes.nl.

Pluryn wil Muntberg en Helling inzetten voor vluchtelingen

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Het gesprek met wethouder Thijssen en de directie van Pluryn heeft er toe geleid dat Pluryn de op dit moment leegstaande panden De Muntberg en De Helling wil inzetten om statushouders te huisvesten.

Dat deelde wethouder Sjaak Thijssen tijdens de raadsvergadering mee aan de raadsleden op vragen van Johanna Brouwer van VOLG die zich afvroeg wat de gemeente van plan is met de 61 statushouders die zij moeten opnemen. De beide panden zijn gelegen midden in het bos aan de Ds. J.A. Visscherlaan. Tevens deelde Thijssen mee dat hij onlangs een gesprek heeft gehad met de directie van Oosterpoort die ook hun verantwoordelijkheid nemen om de vluchtelingen of statushouders onderdak te bieden.

Foto: Joop Verstraaten

Oosterpoort heeft laten weten hier voor de honderd procent aan mee te zullen werken. Bij leegkomende woningen zal nu eerst aandacht worden geschonken aan de huisvesting voor de statushouders. Wel hield Tijssen de raadsleden voor dat door dit grote probleem de woningzoekenden in Groesbeek langer zullen moeten wachten, voordat zij een huurwoning toegewezen zullen krijgen.

Momenteel wordt bekeken hoe snel en hoeveel statushouders er in zowel De Muntberg als in De Helling opgevangen kunnen worden. Verwacht wordt dat het aantal op te nemen statushouders het volgend jaar fors zal toenemen. Inmiddels hebben zich ook al wat particulieren met woonruimte gemeld bij de gemeente, waarmee Thijssen nog in overleg moet treden. Overigens heeft het COA aan het gemeentebestuur gevraagd om slaapruimte voor vluchtelingen. "Omdat die aanvraag net binnen is, hebben we hier nog niet kunnen reageren", aldus Thijssen.

Gratis excursies Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

Woensdag 30 september | KNNV | 20.00 – 22.00 uur | Nachtvlinders worden met licht en smeer ( lokstoffen ) gelokt. Vertrek: blokhut verkenners Mook. Aangegeven via officiële borden. Excursieleider: Anton Cox

Zondag 4 oktober | IVN Rijn Waal | 08.30 uur | Vogelspotten met kijker en telelens. Meeuwen herkennen in de nevengeul. Vertrek: Oude groenestraat Waaldijk Nijmegen – Oosterhout. Gids: Ben Brouwer

Zaterdag 10 oktober | KNNV | 14.00-17.00 uur | Landschapsexcursie naar De Bruuk, Leigraaf en Kaalbroek te Groesbeek. Langs rustige wandelwegen, via De Bruuk en de Leigraaf, passeren wij het Kaalbroek - een recent natuurgebiedje -, en langs de Groesbeek terug. De laatste jaren is ernaar gestreefd de Groesbeek weer een natuurlijk stromende beek te maken. Vertrek: de kerk van De Horst (eindhalte buslijn 5, vanuit Nijmegen, komt 10 minuten voor vertrektijd aan). Excursieleider: Fred Steenhoff, fsteenhoff@gmail.com.

Auto spontaan in brand

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Op De Sikkel in Groesbeek is donderdagmiddag -even over half een- een personenauto spontaan in brand geraakt.

De eigenaar van de auto (een 65-jarige inwoner uit Groesbeek) werd gewaarschuwd door zijn buurman dat zijn auto in brand stond. Direct werd de brandweer van Groesbeek gealarmeerd maar die kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De eigenaar had woensdagavond voor het laatst zijn auto gebruikt. Het is een raadsel op welke wijze de auto in brand is geraakt.

Ambulancepersoneel roept hulp Groesbeekse brandweer in

GROESBEEK – Ambulancepersoneel heeft vrijdagmiddag de hulp ingeroepen van de Groesbeekse brandweer om een overleden man op bed te leggen in een woontoren op Mariëndaal.

Ter plaatse bleek dat een zwaarlijvige man die naast het bed was terecht was gekomen, overleden te zijn. Het lukte het ambulance personeel niet de man op bed te krijgen, waarna de brandweer werd verzocht assistentie te verlenen.

Inwoner Berg en Dal aangehouden voor heling schildersspullen

BERG EN DAL – De politie heeft zondagmorgen om 11.00 uur een 28-jarige inwoner uit Berg en Dal aangehouden voor heling van schildersspullen.

De dader had de schilderspullen vanuit een opslagruimte van een appartementencomplex ontvreemd en deze vervolgens in zijn garage box gelegd. Toen de man de spullen te koop wilde aanbieden werd de politie ingeschakeld die de man aanhield. Hij is ingesloten voor onderzoek in het bureau van Nijmegen.

Brandweer speurt gaslek op

GROESBEEK – De bezoekers van de Kloostertuin in Groesbeek het appartementencomplex in de voormalige tuin van Mariëndaal roken vrijdagavond rond zeven uur een gaslucht bij hun appartementencomplex.

De brandweer van Groesbeek werd vervolgens gealarmeerd om poolshoogte te komen nemen omdat de bewoners het niet vertrouwden. Na enige tijd werd het gaslek aangetroffen maar dat was zo minimaal dat Liander werd verzocht het lekje te komen dichten. Er hoefden volgens de brandweer verder geen maatregelen getroffen te worden.

Insluiper op heterdaad betrapt in caravan Groesbeek

GROESBEEK – Op en camping aan de Wylerbaan in Groesbeek is maandagmorgen omstreeks half negen een insluiper op heterdaad betrapt toen hij een caravan binnenging.

De eigenaar zag de man zijn caravan binnen gaan en waarschuwde de politie. Tot die tijd wist hij de insluiper – een Pool – in bedwang te houden in afwachting van de politie. De man werd vervolgens aangehouden en overgebracht naar het bureau in Nijmegen, waar hij is ingesloten. Uit de caravan wordt niets vermist. De eigenaar is een 84-jarige inwoner uit Heer Hugowaard.

Open rondleidingen door Songs of Liberation

GROESBEEK - Zondag 18 oktober zijn er open rondleidingen door tijdelijke tentoonstelling 'Songs of Liberation' In Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek.

Aan de hand van een unieke collectie bladmuziek wordt de bevrijdingsmuziek gereconstrueerd. Van de Foxtrot tot de Swing, van haastig geschreven bevrijdingsliederen, tot internationale hits. Komt het zien en horen! Open rondleidingen om 14.00 en 15.00 uur gegeven door één van de conservatoren van het Bevrijdingsmuseum. (MK geldig). Reserveren niet nodig.

Huis om te Zijn: tijdelijk onderdak als het thuis even niet meer gaat...

NIJMEGEN - Jongens tussen de twaalf en achttien jaar die het thuis moeilijk hebben, kunnen sinds vorig jaar tijdelijk op adem komen in het Huis om te Zijn aan de Dennenstraat in Nijmegen. Er is plaats om zes jongens een tijdelijk thuis te geven.

Letterlijk een plek om even op adem te komen en er te mogen zijn. Een preventief project om te voorkomen dat het echt uit de hand loopt. De redenen om bij Wim en Wilma Janssen, die het Huis om te Zijn runnen, aan te kloppen zijn zeer uiteenlopend. Soms is de sfeer thuis zo slecht dat het onderlinge contact is verstoord. In veel gevallen ervaart de jongere enorme druk,voor het gevoel moet er van alles. Dit maakt de afstand nog groter. Dan kan het voorkomen dat een jongere zijn eigen weg gaat en vertier zoekt op straat. De motivatie voor school wordt minder en de kans is groot dat er een negatieve spiraal komt.

Andere redenen om tijdelijk in het Huis om te Zijn te verblijven, zijn onder andere invloed van leeftijdgenoten of frustratie. Ook kan het zijn dat de ouder(s) behoefte hebben aan een periode van rust om zichzelf te hervinden. Deze situaties zorgen vaak voor wrijving in een gezin. Een tijdelijke time-out in een ongedwongen omgeving doet in veel gevallen wonderen.

De aanmelding is laagdrempelig. Een telefoontje en een gesprek zijn al genoeg om tot plaatsing over te kunnen gaan. In het eerste jaar ving het Huis om te Zijn elf jongens op, voor kortere of langere tijd. Meestal kan een jongere weer naar huis en de andere keer kiezen ze, in overleg, voor begeleide kamerbewoning. Een verblijf in het Huis om te Zijn wordt grotendeels vergoed uit subsidiegelden van de Gemeente Nijmegen.Meer informatie staat op www.huisomtezijn.nl.

Kleding- en Speelgoedbeurs in Leuth

LEUTH - Op zondag 11 oktober wordt er weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden in Leuth. Deze zal plaatsvinden in De Vriendenkring aan de Steenheuvelsestraat in Leuth. De beurs is van 11.00 tot 13.00 uur. De entree is 0.50 euro en voor kinderen onder begeleiding gratis.

"U kunt speelgoed, positiekleding, verkleedkleren, boeken, cd’s en najaars- of winterkleding tot en met maat 176 inbrengen in dozen of kratten, voorzien van uw nummer, op zaterdag 10 oktober tussen 15.00 en 16.00 uur. Al uw spullen moeten schoon en heel zijn en ze worden op eigen risico ingebracht. Alle aankopen zijn ook voor eigen risico. De kleding en het speelgoed moeten voor zien zijn van: eerst een persoonlijk nummer- omcirkeld – dan een volgnummer, en daarna – bij kleding- de maat, en tenslotte de prijs (gebruik hiervoor schildersplakband).

Indien het bovenstaande niet het geval is kunnen wij uw spullen niet in de verkoop doen. De prijs bepaalt u zelf. Bij verkoop betalen wij u 75 procent uit en de andere 25 procent is voor de kinderen op basisschool ’t Bijenveld of voor andere activiteiten voor de kinderen in Leuth. Voor de voorwaarden en een nummer kunt u contact opnemen met Renate van Gisteren per mail : kledingbeurs_leuth@outlook.com of 06 13560301.

Heeft u zin en tijd om ons te komen helpen opbouwen, tijdens de beurs en weer opruimen kunt u dit doorgeven aan Nicole Boerwinkel via de mail: Nicoleboerwinkel-kroon@knpmail.nl."

Prinsenproclamatie

BEEK - Voor de 55e keer wordt er weer carnaval gevierd in Beek. Vandaar dat er in de week van 11 november weer een feest in de planning staat om de nieuwe prins carnaval van de Heksenketel te onthullen.

Dit feest staat gepland op zaterdag 7 november 20:11 in 't Kulturhus. "Tevens is het voor onze vereniging een bijzonder jaar, wij vieren het jubileum: C.V. De Cavalieren 55 jaar. In dit jaar zal ook ons jubileumfeest plaats vinden (meer informatie zal volgen).

Fietser komt knel

te zitten tussen

eigen fiets en auto

MALDEN – Een 64-jarige fietser uit Nijmegen is zondagmiddag knel komen te zitten tussen zijn eigen fiets en een personenauto.

Het slachtoffer reed met zijn zoon van Malden richting Nijmegen op het links van de weg gelegen fietspad. Een automobiliste uit Malden reed met haar auto vanaf de oprit van haar woning achteruit en wilde de Rijksweg oprijden. De bestuurster zag de aankomende fietsers over het hoofd met als gevolg een aanrijding. Door de aanrijding kwam de 64-jarige fietser klem te zitten tussen zijn fiets en de auto. De brandweer van Heumen heeft de auto opgetild waardoor het slachtoffer uit zijn benarde positie kon worden bevrijd. De man is voor onderzoek met onbekend letsel per ambulance naar het CWZ ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Tennis tijdens gymles op Groesbeekse basisscholen

GROESBEEK – Afgelopen week hebben de kinderen van groep vier en vijf van de basisscholen 't Vossenhol, De Sieppe, Op de Heuvel, Adelbrecht Windekind en de Carolusschool aan een schooltennisles deelgenomen. Deze tennislessen werden gegeven door tennistrainer Hans Bokern en vrijwilligers van tennisvereniging Groesbeek.

In het kader van sportontwikkeling en het promoten van de tennissport heeft de tennisvereniging deze lessen gegeven op de basisscholen om kinderen al vroeg kennis te laten maken met deze sport. Tijdens de reguliere gymlessen komt de tennissport zelden of nooit aan bod, omdat de scholen niet over het materiaal beschikken om te oefenen. De kinderen waren erg enthousiast en ontvingen allemaal een tennisdiploma. De groepen zes tot en met acht komen in het voorjaar aan bod maar dan op het tennispark aan de Cranenburgsestraat, de thuisbasis van tennisvereniging Groesbeek. Op 6 oktober starten de bal– en slagvaardigheidstrainingen voor de jeugd in sporthal Biga eveneens aan de Cranenburgsestraat. Voor meer informatie kan men contact opnemen met www.tvgroesbeek.nl.

Cursus natuurfotografie, thema- avond, gespreksgroep en meer…

GROESBEEK - Het Inloophuis Groesbeek is bestemd voor iedereen die zelf of in zijn/haar omgeving te maken heeft (gehad) met kanker of een andere ernstige ziekte. De komende periode gaan weer een aantal nieuwe activiteiten van start.

Cursus Natuurfotografie met Helma Groenen (zie ook www.wonderendernatuur.nl). Data: donderdag 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december van 13.00 tot 15.30 uur. Maximaal acht deelnemers. Kosten 25 euro.

Thema-avonden:

21 oktober 2015, 19.30-21.30 uur: "Omgaan met blijvende veranderingen”

25 november 2015, 19.30-21.30 uur: "Mannen, kanker en dan?" en "Vrouwen, kanker en dan?"

18 november 2015, 19.00-20.30 uur: “Bewegen tijdens en na ziek zijn”

Rouwverwerking - Gespreksgroep voor nabestaanden van kankerpatiënten:

Het afscheid moeten nemen van mensen die je dierbaar zijn is een verdrietig en intensief proces, dat ieder op zijn of haar eigen manier beleeft. Er kan een moment komen dat u behoefte heeft aan meer: het delen van ervaringen en verdriet met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Bij voldoende belangstelling zal Mieke Hendriks wederom een gespreksgroep starten. U kunt zich hiervoor aanmelden. In twaalf bijeenkomsten (eens per maand) delen lotgenoten hun ervaringen en worden zij ondersteund in hun rouwproces. Elke maand komt een ander onderwerp aan bod.

Inloophuis Groesbeek, De Mallemolen, Kloosterstraat 11, Groesbeek. Tel: 024 6756071, info@inloophuisgroesbeek.nl, www.inloophuisgroesbeek.nl. Afgezien van de cursus natuurfotografie zijn er geen kosten verbonden aan de genoemde activiteiten. Graag vooraf aanmelden.

Stijlvolle Monumententocht Groesbeek Airborne Vrienden

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – Op donderdag 17 september werd voor de 23ste maal de monumententocht gehouden door de Groesbeek Airborne Vrienden waarbij diverse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren.

De tocht begon bij de kerk op de Breedeweg waar de zus van de overleden pastor Thuring samen met mevrouw Stoffelen een krans legde. Daarna werd er een plaquette onthuld bij de ingang van de schuur bij de familie Daanen aan de Hoge Horst 47 in Groesbeek. Vandaar ging het gezelschap naar het Generaal Gavin Monument waar een grote herdenking plaatsvond.

Burgemeester Slinkman hield daar zijn eerste toespraak – buiten het gemeentehuis - in perfect sprekend Engels. In het kort schetste Slinkman het oorlogsleed waarbij maar zestienhonderd Amerikaanse para's gesneuveld zijn in Nederland. De oorlog heeft ook veel leed onder de Groesbeekse bevolking gebracht, niet alleen tijdens de oorlog maar ook daarna zelfs lang daarna door mijnen en oorlogstuig dat nog her en der verspreid lag.

"Er zijn nog steeds twaalf manschappen vermist, waar nog steeds na 71 jaar nog naar wordt gezocht zowel in Nederland als in Amerika met behulp van zowel Nederlandse als Amerikaanse organisaties", aldus burgemeester Slinkman. In november komt er een delegatie vanuit Amerika om naar de twaalf vermisten para's te gaan zoeken. De Amerikaanse para's die bij de herdenking aanwezig waren, gaven een speciaal saluut bij het Generaal Gavinmonument.

Slinkman was blij dat de Groesbeek Airborne Vrienden er elk jaar voor zorgen dat het oorlogsverleden niet wordt vergeten. Samen met wethouder Fleuren legde Slinkman een krans namens de bevolking van Groesbeek. De militair Attaché Colonel Leo P Buzzerio was voor de laatste maal bij de herdenking aanwezig, hij gaat de Amerikaanse ambassade verlaten. Aan de monumententocht nam ook de pas herbenoemde burgemeester van Kranenburg Günter Steins deel.

Gemeente verwacht van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie

GROESBEEK – De gemeente Groesbeek gaat van inwoners die een uitkering krijgen van de gemeente een tegenprestatie verlangen. De gemeente had de bevoegdheid al in 2012 maar nu zijn de randvoorwaarden aanwezig.

We moeten van een verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving en de gemeente is van mening dat nu de tijd rijp is om het tegenprestatie-instrument nadrukkelijk in te gaan zetten. Bovendien is de tegenprestatie vanaf 1 januari 2015 wettelijk verplicht. De doelgroep betreft alle uitkeringsgerechtigden die geen re-integratietraject volgen en die in staat zijn een tegenprestatie te leveren. Met de tegenprestatie komen de uitkeringsgerechtigden mogelijk uit hun isolement en komen zodoende meer in beweging. Daarnaast doen de mensen ook iets terug voor het verkrijgen van een uitkering voor zijn of haar eigen buurt, wijk of gemeente.

Uit onderzoek is eveneens gebleken dat wanneer mensen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, zij minder een beroep doen op de maatschappelijke kosten. Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de talenten en competenties van de uitkeringsgerechtigden. Onder het motto 'Voor wat hoort wat' mag aan iedere uitkeringsgerechtigden gevraagd worden een tegenprestatie te leveren, waardoor de zelfredzaamheid daarbij zal worden bevorderd. Bij werkzaamheden die in het kader van de tegenprestatie opgedragen kunnen worden gaat het altijd om additionele onbeloonde maatschappelijke nuttige werkzaamheden. Er wordt vanuit gegaan dat het gaat om ongeveer driehonderd participatieklanten. De Stichting Welzijn Groesbeek ontvangt 20.407 euro subsidie voor het laten participeren van uitkeringsgerechtigden.

Auto's zwaar beschadigd bij aanrijding in Groesbeek

GROESBEEK – Bij een aanrijding op de kruising Nieuweweg / Zevenheuvelenweg in Groesbeek zijn donderdagmorgen om negen uur twee auto's zwaar beschadigd.

De melding was, dat er een ongeval met letsel zou zijn, waardoor hulpinstanties uitrukten. Bij aankomst op de plek des onheils bleek het om een aanrijding te gaan zonder letsel. Het ongeval werd veroorzaakt door een 52-jarige automobilist uit Dodewaard die vanaf de Zevenheuvelenweg linksaf de Nieuweweg wilde oprijden en daarbij een 44-jarige automobiliste afkomstig uit Groesbeek die op de Nieuweweg reed over het hoofd zag. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd afgesleept.

Groesbeek subsidieert Groesbeek Museumlandschap op 50+beurs

GROESBEEK – De gemeente Groesbeek heeft een subsidieaanvraag gekregen van GML/STER om subsidie voor een stand op de 50+ beurs die van 15 tot en met 19 september is gehouden in het Jaarbeursgebouw in Utrecht.

Tijdens deze beurs hebben de drie samenwerkende musea in de gemeente zich gepresenteerd aan een groot publiek met als doel het publiek geïnteresseerd te raken voor een bezoek aan de musea in Groesbeek. De kosten voor die driedaagse presentatie bedragen 7400 euro en daarvan hebben de musea Groesbeek gevraagd om 3700 euro. Dit bedrag heeft de gemeente Groesbeek inmiddels toegekend. Het ligt in de bedoeling om dit bedrag structureel in de begroting op te gaan nemen zodat de musea of Ster zich kunnen voorbereiden voor het volgend jaar.

Leerlingen basisschool leggen bloemen bij Browningmonument

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – De leerlingen van basisschool Breedeweg hebben woensdagmiddag bloemen gelegd bij het Browningmonument aan de 17 septemberstraat in Groesbeek.

Het vorig jaar waren de leerlingen aanwezig bij de onthulling van dit monument en nu was voor hen de eerste herdenking. Normaal worden de herdenkingen gehouden op 17 september, maar in verband met een studiebijeenkomst van de leerkrachten is de herdenking bij het Browningmonument een dag naar voren gehaald. De ceremonie was er niet minder om.

Shoppen in Groesbeek op zondagen

GROESBEEK – De gemeenteraad van Groesbeek heeft groen licht gegeven om de openingstijden van de winkels in Groesbeek te verruimen op de zondagen. Het college stelde voor om de openingstijden te verruimen omdat actuele maatschappelijke en economische ontwikkelingen daarom vragen.

Daarnaast hebben concurrentie overwegingen – vooral van omliggende gemeenten zoals Kranenburg en Kleef - bij het voorstel een rol gespeeld aldus wethouder Fleuren. In de voormalige gemeente Groesbeek en Millingen mochten de winkels geopend zijn van 12.00 tot 18.00 uur, terwijl in Beek de winkels (super) tot 20.00 uur open waren.

Hans Peters van Voor Berg en Dal had grote moeite met deze verruiming van de winkeltijden. "De leefbaarheid in woonkernen komt hiermee in het gedrang en wat dacht je van de bevoorrading op de zondagmorgen." Hij diende een amendement in dat de verswinkels zoals bakkerijen van 08.00 tot 12.00 uur open mogen zijn en de supermarkten en overige zaken van 12.00 tot 18.00 uur. "En na één jaar evalueren", hield hij de collega raadsleden voor.

Coerwinkel (GroenLinks) vond de toon van Peters dramatisch, hij liet weten het amendement niet te zullen steunen. Schiermann (PvdA) stelde voor de winkeltijden op zondag te verruimen van 12.00 tot 20.00 uur, waarop Ten Westenend (GJS) zich afvroeg of hij wel aan de bakkers had gedacht. "Voor 12.00 uur heb ik allang ontbeten". liet hij en Theo van de Velden weten. Johanna Brouwer (VOLG) stelde voor van 10.00 tot 18.00 uur. "Ook gunstig voor de bakkers", liet zij weten. Evert de Ruiter (D66) was van mening dat de drukte op de zondag wel eens tegen kon vallen. "Evalueer de regeling na een half jaar." Hennie Eikholt (GVP) had geen enkele moeite met het college voorstel. "Laat de ondernemers vrij in hun beslissing en evalueer het na een jaar."

Mechteld ten Doesschate (VVD) was van mening dat de overlast wel mee zal vallen. "De muziek tijdens festiviteiten van zo'n tachtig decibel is veel erger." Uiteindelijk werd het collegevoorstel om de openingstijden op de zondagen te verruimen van 8.00 tot 20.00 uur aangenomen met vijftien stemmen voor en zes tegen.

Bewoners Heuvelrijk eisen behoud eigen parkeerplek

GROESBEEK – De bewoners van het appartementencomplex Heuvelrijk in het centrum van Groesbeek zijn verontwaardigd over de wijze waarop verhuurder Vestia omgaat met hun belangen. De huurders betalen voor de parkeergarage – die onder Heuvelrijk ligt 52,50 euro per maand. In de huurovereenkomst voor de parkeerplaats is duidelijk een koppeling gelegd met de gehuurde woning.

De huidige bewoners hebben inmiddels een vaste plek gevonden in de garage, die ze hebben gemarkeerd met een witte kentekenplaat. Volgens Vestia moet de markering er af omdat de gemeente eist dat alle plaatsen vrij zijn, zodat ook gebruikers van de openbare garage onder de winkels aan de Dorpsstraat bij een tekort aan plaatsen in de garage van Heuvelrijk terecht moeten kunnen. Daarom moeten de bewoners van Heuvelrijk telkens op zoek naar een vrije parkeerplaats. Heuvelrijk is vooral bedoeld voor ouderen; een eigen plek in de garage was een reden voor de bewoners om daar te gaan wonen.

Als de bewoners nu de auto op afstand van de lift moeten parkeren, wordt de afstand naar hun appartement extra onnodig vergroot. Daarnaast zijn de parkeerplekken niet te ruim, naast de pilaren parkeren daar is stuurmanskunst voor nodig om de auto netjes in het vak te parkeren. Wethouder Thijssen is er heel duidelijk in. Vanaf het begin is er zowel met Vestia als de projectontwikkelaar van Erp afgesproken dat er voor de huurders geen vaste parkeerplaatsen zijn. Voor de kopers van woningen is er wel een vaste plek gerealiseerd. De bewoners van Heuvelrijk kunnen te allen tijde hun auto in de parkeergarage parkeren, maar niet altijd op dezelfde plaats. Zij hebben een zogenoemde zwerfplek. Als niet alle bewoners hun auto geparkeerd hebben geeft de slagboom aan dat de garage vol zit. "Vestia gaat binnenkort een verhelderende brief naar de huurders van Heuvelrijk sturen", aldus Sjaak Thijssen.

Filmvoorstelling over Laos en Cambodja in Mallemolen

Foto: Jan Driessen

GROESBEEK – Zondag 11 oktober is er een filmvoorstelling in De Mallemolen aan de Kloosterstraat in Groesbeek. Ditmaal draait Jan Driessen een film over Laos en Cambodja.

De Mekong rivier is de levensader voor Laos en Cambodja. Per boot wordt de rivier afgevaren en worden dorpjes bezocht waar de mensen nog heel rustig leven. Ventiane is de hoofdstad van Laos, hier staan prachtige tempels die met bladgoud versierd zijn. Buiten de hoofdstad liggen weelderige rijstvelden, waar Laos zo rijk aan is. Daar is ook de vlakte van de kruiken. Daar liggen tientallen stenen kruiken over het land verspreid. Niemand weet door wie de kruiken gemaakt zijn en waartoe ze dienden.

In Cambodja wordt de kijker verrast door meisjes die geroosterde zwarte spinnen aanbieden, een delicatesse in Cambodja. Aan de hoofdstraat staat het Koninklijk Paleis en de zilveren Pagode met vijf duizend zilveren vloertegels. In de jungle staan meer dan honderd tempels van het vermaarde Khmer Rijk uit de veertiende eeuw.

In de loop der eeuwen zijn de tempels door het oerwoud overwoekerd. Takken van de bomen groeien door de ramen en wortels over de daken. Een van de mooiste tempels is de Bayon tempel, die 45 meter hoog is en 42 torens heeft. Op elke toren staat een beeltenis van Boeddha gericht naar de vier windstreken. Ook deze tempel is nu overwoekerd. In het klooster verbleven achthonderd monniken en in het klooster was ook een ziekenhuis gevestigd. Da aanvang van de film is om 11.00 uur, de entree inclusief een kopje koffie/thee bedraagt twee euro.

Beek en Berg en Dal krijgen natte voeten bij hoosbuien

BEEK – BERG EN DAL – Rob Verheijen (CDA) vroeg tijdens de raadsvergadering aandacht voor de wateroverlast in Beek en Berg en Dal na fikse hoosbuien. Afgelopen week stond weer de Rijksstraatweg en de Lindenstraat in Beek blank.

Volgens Verheijen veroorzaakt de wateroverlast onrust bij de bevolking. Ook in Berg en Dal is het bij fikse regenbuien regelmatig raak. Zo is dorpshuis Kerstendal al drie maal in enkele weken tijd ondergelopen en onlangs stond de Nassaulaan vol met regenwater. Wethouder Ria Barber was van mening dat enige wateroverlast mag en kan, maar het mag beslist niet de woningen binnenlopen. Zware buien komen helaas steeds vaker voor liet zij Verheijen weten, maar om hier de riolering op aan te passen is veel te duur. Bovengronds zullen wij maatregelen moeten gaan nemen aldus Ria Barber.

Rob Verheijen raadde de wethouder aan met de bewoners te communiceren, want de situatie is best ernstig. Het centrum van Groesbeek heeft jarenlang te kampen gehad met wateroverlast maar door het aanpassen van de riolering behoort dit grotendeels tot het verleden.

Nu ook zwangerschapsyoga bij Yogastudio Zonnegroet

GROESBEEK - Zo fit en ontspannen mogelijk je zwangerschap beleven? Dan is zwangerschapsyoga wat voor jou. Met zwangerschapsyoga ben je op een gezonde en verantwoorde manier actief bezig.

Je wordt je bewust van je (veranderende) lichaam, waardoor je de bevalling met meer vertrouwen tegemoet kunt zien. De yogahoudingen maken de spieren soepel en sterk en creëren ontspanning, wat bijdraagt aan een zo goed mogelijk verloop van de zwangerschap en bevalling. Er wordt tijdens de les behalve aan spierversterkende oefeningen ook aandacht besteed aan ademhaling en ontspanning. Je kunt op elk moment instromen, ervaring met yoga is niet nodig.

Naast zwangerschapsyoga is er ook hatha yoga bij yogastudio Zonnegroet. Hatha yoga is voor iedereen; jong of oud, man of vrouw, met of zonder klachten, wel of geen ervaring. Hatha yoga houdt jong, soepel en gezond, maakt sterk en zorgt voor geestelijk evenwicht. Door middel van de houdingen ontwikkel je meer lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen. Je kunt yoga beoefenen voor de ontspanning, voor meer energie, om (rug)klachten te verlichten of te voorkomen, voor een gezond en sterk lichaam, om een uurtje in de week voor jezelf te hebben of omdat yoga gewoon leuk is!

Belangstelling? Kijk op www.zonnegroetgroesbeek.nl voor meer informatie of neem contact op met Angeline Willemse, Hoge Horst 33, Groesbeek. E-mail: angelinewillemse@gmail.com. Telefoon: 024 3972405 /06 52031984.

Perfectie in reparatie en renovatie van zitmeubelen Ledertechniek Uden viert twintigjarig bestaan

UDEN - Al twintig jaar werken René Wagener en Sjef van den Broek samen. Hun specialiteit is het stofferen en repareren van leren meubilair. Klanten uit heel Nederland, maar ook uit Duitsland en België weten Ledertechniek in Uden te vinden.

Sjef is van huis uit stoffeerder, René komt uit de schoenmakerij. Ledertechniek Uden renoveert en repareert, en geeft meubelen een tweede leven. Zo bespaart de klant geld én heeft hij opnieuw plezier van zijn favoriete fauteuil of zitbank. René: "We repareren kleine scheurtjes en brandgaatjes, verwijderen hardnekkige vetvlekken, reinigen het leer grondig en frissen de kleur op. Maar als de klant liever een andere kleur of nieuwe bekleding wil hebben, dan kan dat ook."

Maar Ledertechniek Nederland repareert en renoveert niet alleen meubilair. "Eigenlijk renoveren we alles waarop een mens zit. Dus niet alleen bankstellen, stoelen en fauteuils, maar ook bekleding van auto's, boten en motoren," zegt René. "We werken veel voor particulieren, maar ook de auto- en bootindustrie en verzekeringsmaatschappijen behoren tot onze klantenkring."

Het bedrijf haalt meubels bij de klant op en bezorgt ze weer als nieuw thuis. Ledertechniek Uden repareert, reinigt, stoffeert, frist kleuren op of geeft meubilair een nieuwe kleur. Het bedrijf is ruim gesorteerd in onderhoudsmiddelen. Professioneel advies over goed onderhoud van het vernieuwde meubilair is uiteraard bij de prijs inbegrepen. Ledertechniek Uden bestaat precies twintig jaar. Dat viert het bedrijf met een aantrekkelijke aanbieding voor klanten. "In heel 2015 krijgt u 21 procent korting op de totale herstelwerkzaamheden. Wie zijn meubels laat herkleuren krijgt daarbij een fles kleurwas cadeau."

Ledertechniek Uden is te vinden op Loopkantstraat 14c in Uden. Het bedrijf is van maandag tot en met vrijdag open van 9.00 tot 16.30 uur (zaterdag gesloten). Telefoon 0413 255001; 06-13420998; www.ledertechniek.nl.

Orthopedische schoentechniek nu ook in Groesbeek

GROESBEEK - Voeten, we staan er eigenlijk niet vaak bij stil. Totdat er klachten ontstaan. Dan pas realiseren we ons hoeveel we per dag lopen en wat een ellende het geeft als onze voeten niet meer probleemloos functioneren.

Orthopedische schoentechniek Gennep is gespecialiseerd in het bedenken en uitvoeren van schoentechnische mogelijkheden. Onze ervaren vakmensen helpen u bij het nemen van de juiste beslissingen om de klachten die u heeft te verminderen of hopelijk op te lossen.

Na het maken van een afspraak ( 024-2042100 ) doen wij een gratis voetanalyse. Uw klachten worden uitgebreid besproken waarna er een voetonderzoek volgt. Aan de hand van de bevindingen geven wij u advies over de mogelijkheden. Ook dit advies is gratis en vrijblijvend. Uiteraard kunnen wij deze mogelijkheden voor u uitvoeren zodat u weer prettig kunt lopen. Soms is een kleine aanpassing aan uw huidige schoenen (knellen) al voldoende, maar soms moet er meer gebeuren. Dat kan variëren van steunzolen tot op maat gemaakte schoenen. Model en kleur van deze schoenen kunt u zelf bepalen. Verreweg de meeste mogelijkheden op schoentechnisch gebied worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw huisarts mag naar ons doorverwijzen.

Naast onze hoofdvestiging in Gennep hebben wij ook vestiging in Boxmeer. Binnenkort starten we ook een vestiging in Groesbeek, Ambachtsweg 13b. Indien u zeer moeilijk in staat bent om bij ons te komen dan kunnen we u bij u thuis bezoeken.

Verwarde vrouw zorgt voor amok in hotel en supermarkt in Beek

BEEK – Een verwarde vrouw heeft vrijdagmiddag tegen vier uur voor de nodige amok gezorgd in hotel Spijker aan de Rijksstraatweg in Beek.

De vrouw zorgde voor het nodige tumult en rumoer door hard te roepen en te schreeuwen. Nadat de politie gealarmeerd was, vertrok de vrouw en ging vervolgens flink te keer in supermarkt De Wit aan de Waterstraat in Beek. Daar zorgde zij door weer hard te schreeuwen en te roepen voor de nodige onrust bij de klanten die in de supermarkt verbleven. De politie heeft vervolgens de onruststookster, een 25-jarige inwoonster uit Molenhoek, aangehouden en overgebracht naar de hulpverlening in Nijmegen.

Aanmelden voor festival Millingen

MILLINGEN - Op vrijdag 8 januari verzorgt carnavalsvereniging De Deurdouwers weer het enige en zeer gezellige schlagerfestival van de polder in Hotel Millings Centrum.

De deelnemers van dit festival zijn al jaren van een hoog niveau en hebben de keus om in één van de volgende categorieën op te treden. Categorie A eigen tekst en eigen muziek of in categorie B eigen tekst met bestaande muziek. Deelnemen kan vanaf zestien jaar als zanger, zangeres, duo of als groep van maximaal dertien personen.

Ben je een liefhebber van carnavalsmuziek en zou je ook een keer live je eigen schlager willen laten horen voor een gezellig carnavalspubliek meld je dan aan voor 20 oktober bij Trudy Meij, 06 13687064, trudymeij@hetnet.nl.

Vrijheid en vreugde

MILLIGEN - Zondag 20 september gaf zangvereniging ‘Vivace’ uit Millingen haar jaarlijkse nazomerconcert in de Millingse parochiekerk. Het thema 'Vrijheid en Vreugde' stond geheel in het teken van zeventig jaar vrijheid.

Voorzitter Wil Hol heette het in groten getale aanwezige publiek, waaronder vele veteranen, pastoor Eric Smits en de kersverse nieuwe burgemeester Mark Slinkman welkom. Het eerste gedeelte van het concert was voor rekening van het saxofoonensemble van fanfare Sint-Cecilia, onder leiding van arrangeur en dirigent Tonnie Lelie. Zij lieten het publiek genieten van nummers als: ‘Song of Liberation’ en ‘Song of Freedom’.

Daarna betrad zangvereniging Vivace het podium en vertolkte bekende liederen zoals: het ‘Slavenkoor’ en ‘Yuo’ll never walk alone’. Ook verraste Vivace het publiek met wat lichtere nummers zoals: ‘Daar bij de waterkant’, op accordeon begeleid door Cees Broens, een bekend liedje uit de oorlogstijd waarin Engelse muziek verboden was. Het enthousiasme werd aangewakkerd met ‘We’ll meet again’, bekend van Vera Lynn en het slotlied ‘Happy days are here again’.

Na het dankwoord werd dit lied nog eens herhaald en meegezongen en meegeklapt door het publiek. Het geheel stond onder leiding van dirigent Frans Coerwinkel en was de muzikale begeleiding van Wouter Broens.

Rona Vree krijgt steun van college over taboe ballonnenwedstrijden

GROESBEEK – Het GroenLinks raadslid Rona Vree die tegen ballonwedstrijden bij openbare festiviteiten is om reden dat het slecht is voor het milieu en het gevaar voor dieren, die de kleurrijke ballonnen opeten met alle gevolgen vandien.

Rona heeft met haar betoog steun gekregen van het college van burgemeester en wethouders, die zich kan vinden in de opmerking van het GroenLinks raadslid. Burgemeester Slinkman liet weten het een waardevolle suggestie te vinden maar wil niet direct tot een verbod op ballonwedstrijden komen. Momenteel wordt er door Kindervakantiewerk jaarlijks een ballonnenwedstrijd gehouden waarbij honderden ballonnen het luchtruim kiezen. Dit jaar is voor de eerste maal tijdens de kermis een grote ballon gevuld met ballonnen zonder helium op het kermisterrein losgelaten waarin kermismunten verstopt zaten. Met het kapottrappen kwamen de munten tevoorschijn. Daarna werden de resten opgeruimd. "Zo kan het ook", liet burgemeester Slinkman weten. "Wij gaan in ieder geval met organisaties die een ballonnenwedstrijd willen organiseren in gesprek. Misschien zijn er in de nabije toekomst wel ballonnen die afbreekbaar zijn", aldus Slinkman.

Beachvolleybal bij Switch ‘87

MILLINGEN - In de maanden mei en juni zijn er speciale beachvolleybaltrainingen verzorgd voor de leden van Switch ’87 op de velden naast sporthal De Duffelt. Ook in de zomermaanden werd fanatiek gebruik gemaakt van deze locatie. Medio september is gestart met de aanleg van een drietal officiële beachvelden met A-status (de hoogste kwalificatie) op sportpark De Hove.

Helaas te laat voor het beachseizoen 2015, maar ze zullen klaar liggen voor het nieuwe beachseizoen dat eind april 2016 weer van start gaat. De velden op De Hove worden gerealiseerd in het kader van het WK Beachvolleybal dat dit voorjaar in Nederland werd gehouden. Switch ’87 heeft in maart dit jaar een gebruiksovereenkomst getekend met De Hove en heeft het voornemen binnen de vereniging een aparte beachtak op te richten.

Blauwalgwaarschuwingen Wylerbergmeer ingetrokken

BEEK - De provincie Gelderland heeft de waarschuwingen voor blauwalg in de recreatieplassen Het Wylerbergmeer in Beek ingetrokken. Uit de laatste metingen van het Waterschap Rivierenland blijkt dat er geen blauwalgen meer zijn aangetroffen in het water. Er is dan ook geen verhoogd risico meer op gezondheidsklachten.

De waarschuwingen voor blauwalgen zijn op 4 september ingesteld omdat uit metingen bleek dat er te hoge concentraties blauwalgen waren aangetroffen in het zwemwater. Zwemmen in dit water leverde gezondheidsrisico's op, in de vorm van huid-, maag- of darmklachten.

Driebandentoernooi bij 't Fuske

MILLINGEN - Van 9 tot en met 11 oktober houdt biljartvereniging 't Fuske het jaarlijkse driebandentoernooi in café-bar 't Fuske.

"We starten dit jaar op de vrijdagavond op twee biljarttafels; er wordt gespeeld in een A-klasse en een B-klasse. Er wordt gespeeld in een poulesysteem, dit houdt in dat alle deelnemers meerdere partijen spelen in de voorronde, zodat zij na een iets mindere partij toch nog de mogelijkheid hebben zich terug te vechten in het toernooi."

Men kan zich inschrijven tot en met dinsdag 6 oktober 18:00 uur. Ook deelnemers van buiten Millingen kunnen zich opgeven bij café-bar 't Fuske, 0481 434006.

Het inschrijfgeld bedraagt acht euro en dient bij inschrijving betaald te worden. Het prijzengeld is als volgt: eerste prijs 75,00 euro, tweede prijs 50,00 euro en derde prijs 25,00 euro.

De loting is op dinsdag 6 oktober om 20:00 uur in 't Fuske waarna het speelschema te zien is op www.fuske.nl.

Dag stilstaan bij bevrijding

Foto: Bert Roodbeen

GROESBEEK – Groesbeek heeft zondag 20 september weer een hele dag stilgestaan bij de bevrijding nu 71 jaar geleden. Zowel in en om het Bevrijdingsmuseum aan de Wylerbaan als in het centrum van Groesbeek waren tal van activiteiten georganiseerd.

Dankzij het mooie weer kwamen veel mensen uit de verre regio naar het Heuveldorp en samen met de Groesbekers was het even na de middag een drukte van jewelste zowel in en om het Bevrijdingsmuseum alsmede op het Dorpsplein en marktterrein in het centrum van Groesbeek. Rond de befaamde koepel van het Bevrijdingsmuseum was een kindervrijmarkt waarmee menig kind met afgedankt speelgoed de spaarpot wist te spekken.

Het Bevrijdingsfestival werd muzikaal ondersteund door onder andere big band 'De Zendmasters ' de dj's Meneer Funkel en Co en de 'Sunshines Soldiers'. Ook in het museum was het een drukte van jewelste. In het centrum van Groesbeek was ook van alles te bezichtigen zoals op het Dorpsplein had zich een groep Canadese re-enactors genesteld. Daarnaast waren er verzamelaars met spullen die met de WOII te maken had. Zo was er voor de ingang van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat een veldhospitaal ingericht met medische apparatuur uit die tijd. Bijzondere legervoertuigen werden getoond door onder andere Keep them Rolling, Wheels en Screaming Ducks. Dj Charley nam met zijn muziek de bezoekers mee naar de bevrijdingstijd. Op het markterrein was een vrijwilligersmarkt onder het motto 'In vrijheid een ander helpen'. Diverse verenigingen en instanties, waaronder de brandweer deden hun best om vrijwilligers te krijgen. Piet Janssen van Groesbeek Airborne Vrienden gaf aan het einde van de activiteiten vele tientallen ballonnen de vrijheid.

Groesbeek wil geen windmolens maar gaat inzetten op duurzaam

GROESBEEK – De Groesbeekse wethouder Eric Weijers wil dat huizen in Groesbeek beter geïsoleerd gaan worden en dat er meer gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen om zo in de toekomst een klimaat neutrale gemeente te worden. Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat Groesbeek geen windmolens op haar grondgebied wil hebben.

Om die reden doet hij een beroep op de huiseigenaren en bedrijven. Daarvoor wil de wethouder een energiecoöperatie oprichten. Zo'n coöperatie zou volgens Weijers moeten bestaan uit een groep mensen die hun dorpsgenoten enthousiast moeten maken om hun huis duurzamer te gaan maken. Dit kan door isolatie, zonnepanelen of dubbel glas. De gemeente heeft al het goede voorbeeld gegeven door op het gemeentehuis en sporthal Heuvelland zonnepanelen te leggen.

Inmiddels heeft al een aantal bedrijven positief gereageerd op het voorstel van wethouder Weijers. De vrijwilligers van de Groesbeekse energie coöperatie kunnen de geïnteresseerde huizenbezitters doorverwijzen naar een van de regionale bedrijven. Afgelopen zomer is er al met een proef gestart in wijken in Millingen aan de Rijn, Beek en Groesbeek onder de naam 'Energieplein Groesbeek '.

Groesbeek heeft weer nieuwe tennisclubkampioenen

GROESBEEK - Een groot aantal kinderen heeft de afgelopen vier dagen meegedaan aan de clubkampioenschappen voor de jeugd bij tennisvereniging Groesbeek.

Er zijn prachtige wedstrijden gespeeld. De langste wedstrijd duurde zelfs 2 ½ uur! Op zondag was er voor iedereen een heerlijke lunch met een bingo! Met dank aan onder andere Bruna Groesbeek, Hans de echte Bakker, camping de Zoete Aagt, McDonalds Malden, ijssalon Passione en Plugro Cuijk.

Sil, Keanu, Pascale, Jonne, Jodie, Lev, Tom, Luuk, Daan, Nikki, Tess en Jet

De wedstrijden worden gespeeld volgens KNLTB Tenniskids. Dit betekent dat ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan spelen. Voor de allerkleinsten zijn de velden kleiner en zijn er speciale tennisballen. Naarmate de jeugd groter wordt, wordt het speelveld ook groter.

Meer informatie over tennisvereniging Groesbeek staat op www.tvgroesbeek.nl.

Bewoner Lijsterbesstraat Groesbeek overloopt inbreker

GROESBEEK / BREEDEWEG - Een bewoner van een woning aan de Lijsterbesstraat in Breedeweg Groesbeek heeft maandagavond omstreeks 23.00 uur een inbreker overlopen.

De bewoner liep op dat tijdstip de tuin in en werd geconfronteerd met de inbreker die aan de schuurdeur aan het rommelen was. Toen hij de bewoner zag sloeg de inbreker op de vlucht. De onbekende inbreker bleek het slot al uit de deur gehaald te hebben. De politie is gewaarschuwd, maar de inbreker is niet meer aangetroffen.

Nieuwe Treffersbus helemaal klaar

GROESBEEK – Bij ADCO het autoschadeherstel bedrijf aan de Atelierweg 10c is onlangs de nieuwe De Treffers spelersbus spuitklaar gemaakt. Deze megaklus heeft dagen in beslag genomen maar binnen nu en enkele weken dan is het zover.

De bus is vervolgens naar Thomassen in Herpen gebracht – specialist in het spuiten van vrachtwagens en bussen – om vervolgens de bus in De Treffers kleuren te spuiten. Nadat de lak gehard was heeft beletteringspecialist Bemark uit Nijmegen zich ontfermd over de belettering van deze nieuwe spelersbus van De Treffers. Het eerste elftal van De Treffers is op zondag 20 september voor de eerste maal in gebruik genomen naar de uitwedstrijd EVV in het Limburgse Echt. De nieuwe bus is een initiatief – van Toonen reizen uit Nijmegen – en enkele sponsoren zoals ADCO autoschade- en autoruitenherstelbedrijf uit Groesbeek.

Regeling Doe Mee voor lage inkomens

GROESBEEK – Als je graag mee wilt doen aan een (sport)actualiteit of lid wil worden van een vereniging en je kunt het niet betalen? De gemeente Groesbeek draagt elk jaar bij aan de kosten voor deelname aan een vereniging of activiteit, als men een laag inkomen heeft.

Ook reiskosten en kosten voor kleding vallen hieronder alsmede het materiaal voor sport of cursus. Voorbeelden van verenigingen of activiteiten zijn onder andere sportvereniging of sportclub , buurtvereniging , scouting, creatieve cursus, muziekles, zwemles, peuterspeelzaal, bibliotheek abonnement. Abonnement voor museum, theater of speeltuin, lidmaatschap patiëntenvereniging, eenmalige activiteiten zoals bezoek aan pretpark, speeltuin, museum of bioscoop ,schoolactiviteiten of ouderbijdrage basisonderwijs. Het moet wel gaan om iets waar men persoonlijk aan deelneemt. Een internetabonnement, kranten of tijdschriften abonnement worden niet vergoed. Daarnaast kan men geen vergoeding meer krijgen voor kosten die men vorig kalenderjaar heeft gemaakt.


Als men aan de voorwaarde voldoet krijgt men dit kalenderjaar 225 euro per kind, voor kinderen in de leeftijd van twee tot en met achttien jaar. Voor een volwassene die dit kalenderjaar negentien jaar wordt is het honderd euro. Ook kan men als ouder honderd euro aanvragen per kind, voor schoolkosten als de kind(eren) op het voortgezet onderwijs zitten. De aanvraagformulieren kan men bij de gemeente aanvragen (tel 14024) en vragen naar afdeling Sociale Zaken Cluster Inkomen. Als u een inkomen heeft dat lager is dan de inkomstengrens dan komt men in aanmerking. Het vermogen mag niet hoger zijn dan 50.000 euro (ook vermogen kinderen tot achttien jaar telt mee). Bewijsstukken van verenigingen overleggen.

Belg bij herdenking aanwezig

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – Tijdens de monumententocht van de Groesbeek Airborne Vrienden is als laatste een bezoek gebracht aan het evacuatiemonument van Greet Norp in een plantsoen aan de Mooksebaan in Groesbeek. Hierbij was aanwezig de Belg Pol Meunier, die vriend is van de Groesbeek Airborne Vrienden.

Samen met Greet Norp – de maakster van het evacuatiemonument –heeft hij een krans gelegd. Ook hier was over belangstelling niet te klagen. Dat de Belg bij de herdenking bij het evacuatie monument aanwezig was, is wel heel toepasselijk omdat in de oorlog veel Groesbekers geëvacueerd zijn naar België.

Battlefieldfietstour

NIJMEGEN - Zondag 4 oktober is de battlefieldfietstour 'De bevrijding van Nijmegen'. Dit is een fietstocht (met eigen fiets) van tien kilometer over de WO2-slagvelden in en rond Nijmegen onder begeleiding van twee gidsen.

Startlocatie: standbeeld Mariken van Nimwegen, Grote Markt, centrum Nijmegen. Tijd: 13.00-17.00 uur. Kosten ter plekke te betalen aan de gids: zes euro incl. entreebewijs met 50% korting voor het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. (MK niet geldig). Reserveren noodzakelijk. Bij slecht weer vervalt de fietstocht!

Battlefieldtocht van LiberationTour

GROESBEEK - Zondag 18 oktober is de battlefieldtocht van de LiberationTour en het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek. Battlefieldtour is een historisch legervoertuig (Dodge) met museumbezoek inclusief koffie/thee en bevrijdingsgebak.

Zondagmiddagarrangement van 12.00 tot 16.30 uur. Battlefieldtour door het lokale gebied van Operatie Market Garden en het Rijnlandoffensief, voorafgegaan door bezoek aan de tijdelijke en vaste tentoonstelling van het Bevrijdingsmuseum met proeverij van Zweeds wittebrood, gebakken naar origineel recept uit WO2.
Afsluiting met koffie/thee en bevrijdingsgebak in het museumcafé. Prijs veertig euro; reserveren noodzakelijk, MK niet geldig.

Ingezonden Opvang vluchtelingen

Geachte Burgemeester & Wethouders,

In de Gemeentekrant van woensdag 16 september jongstleden, lazen wij dat u 61 vluchtelingen in de gemeente Groesbeek wil huisvesten. Wij, inwoners van de gemeente Groesbeek, zijn hier enorm van geschrokken. Wij zijn namelijk al jaren op zoek naar een betaalbare huurwoning; sommigen al meer dan 8 jaar.

In de gemeente Groesbeek zijn op het moment slechts twee flats en twee eengezinswoningen te huur, terwijl meer dan 100 mensen in onze gemeente een sociale huurwoning zoeken.

Wanneer u de voorgestelde eengezinswoningen beschikbaar stelt voor vluchtelingen, wordt het voor de woningzoekenden helemaal een hopeloze zaak.

Wij begrijpen dat ook vluchtelingen (recht) hebben op een plek in onze samenleving, maar op deze manier voelen wij ons ernstig benadeeld. Het hele systeem van punten opbouwen om in aanmerking te komen voor een woning, verliest hierdoor meteen zijn waarde.

Is het niet zo dat u een zorgplicht heeft voor de mensen in uw gemeente en dat die ook dient te gelden voor een passende, aangename woonplek? Door deze politiek voelen ons in elk geval behoorlijk achtergesteld.

Wij, woningzoekenden, hopen dat de gemeente Groesbeek zich bedenkt en zich realiseert, dat het hiermee de eigen inwoners in de kou laat staan.

Met vriendelijke groet,

Woningzoekenden Gemeente Groesbeek

Raymond Lukassen

Millingen a/d Rijn

Senioren ex-gemeente Ubbergen op de koffie bij de brandweer

UBBERGEN – De zelfstandig wonende senioren ( 65+ ) van de voormalige gemeente Ubbergen mogen op zaterdag 10 oktober op bezoek komen bij de brandweer.

Tijdens de brandpreventieweken in oktober is men welkom bij de brandweergarage bij u in de buurt. Specialisten van de brandweer gaan graag met de aanwezigen in gesprek over brandveiligheid in uw eigen huis en de woonomgeving.

De onderwerpen zijn onder andere: Heeft u rookmelders? Kunt u op tijd uw woning verlaten? En welke vluchtafspraken heeft u met uw gezin of buren gemaakt? De ochtend in Ubbergen is zaterdagmorgen 10 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in de brandweer kazerne aan de Nieuwe Rijksweg 1 in Beek. Eenzelfde ochtend zal ook nog worden gehouden in de kazerne van de brandweer in Groesbeek en Millingen aan de Rijn.

Gezellig samenzijn voor mantelzorgers in Millingen

MILLINGEN - Zorgt u voor een ander? Dan is onderstaande informatie belangrijk! Ongeveer een op de vijf mensen zorgt gedurende een langere periode voor een dierbare in de naaste omgeving. Bijvoorbeeld voor een partner, kind, ouder, vriend of buur. Steeds vaker wordt hiervoor de term 'mantelzorg' gebruikt.

Mantelzorger zijn is natuurlijk een dankbare en vaak ook bijzondere taak. Maar desondanks kan het zo nu en dan ook best zwaar zijn. Het is dan fijn om een steuntje in de rug te hebben, of er gewoon even tussenuit te zijn. Het Steunpunt Mantelzorg organiseert daarom een gezellig samenzijn voor mantelzorgers op woensdag 14 oktober van 10.00 tot 11.30uur bij Hotel Millings Centrum, Heerbaan 186 in Millingen aan de Rijn

Tijdens deze ochtend kan men tevens ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers. Heeft u belangstelling voor deze ochtend, meldt u zich dan aan bij Iraida Peeters, telefoon 0481 432262; iraidapeeters@gmail.com of Thea de Wijse, telefoon 0481 431105; swom@hetnet.nl. Opgeven is mogelijk tot uiterlijk 12 oktober.

Bewoners Heuvelrijk blokkeren desnoods parkeergarage

GROESBEEK – De bewoners van Heuvelrijk hebben een brief naar de verhuurder Vestia gestuurd inzake de onvrede betreffende het verhuurbeleid van de parkeerplaatsen in de garage van Heuvelrijk. De problematiek omtrent de toegankelijkheid van de garage roept ook vragen op over de toegankelijkheid van de liften en galerijen van Heuvelrijk.

Dit mede in combinatie met de vluchtmogelijkheden die op de galerijen van Heuvelrijk zijn aangegeven naar het aangrenzende complex van Oosterpoort en de winkels aan de Dorpsstraat en Bellevue. De bewoners vragen zich af welke vluchtwegen zij hebben en in welke mate moeten zij er rekening mee houden met de kans dat bewoners van aangrenzende complexen bij hun op de galerie kunnen komen? Zij vragen zich verder af hoe het kan dat de gemeente Groesbeek en Vestia de huurders van een woning een parkeerplaats garandeert dat er te allen tijde een parkeerplaats voor de bewoners van Heuvelrijk beschikbaar is? Daarvoor hebben de bewoners een huurovereenkomst afgesloten.

"Ook vragen ze zich af of het nog wel verantwoord is dat de huurders verplicht worden een (niet-gegarandeerde) parkeerplaats te huren ad 52,50 euro,ook al hebben ze geen auto", aldus Jan Norp. Als de gemeente wil dat de niet door bewoners benutte parkeerplaatsen mogen worden gebruikt door anderen dan is volgens Norp de verhuurovereenkomst niet langer houdbaar. "Als het moet dan blokkeren wij gewoon de parkeergarage", aldus Norp die het overigens ongehoord vindt dat hij op 79-jarige leeftijd opnieuw actievoerder moet worden.

Pontificale Hoogmis met Vivace

MILLINGEN - Zondag 4 oktober zal zangvereniging Vivace uit Millingen de Pontificale Hoogmis opluisteren.

In deze mis zal het houten Mariabeeld uit 1695 van de beroemde beeldhouwer Gabriel Grupello gekroond worden. Dit onder de klanken van het prachtige lied 'Ave Maria'. Vivace nodigt iedereen van harte uit deze gezongen mis in de parochiekerk van Millingen aan de Rijn bij te wonen. De mis begint om 10:30 uur.

Weer waterleidingbreuk Thornsestraat Persingen

Foto: Bert Roodbeen

PERSINGEN/WERCHEREN – Waarschijnlijk door te zware maaimachines die ingezet waren om de bermen te maaien, is dinsdagmorgen 22 september een watertransportleiding gescheurd. Dit gebeurde ter hoogte van de Thornsche molen, waardoor het water bijna 24 uur vrij spel had.

Het voorterrein van de bouwplaats van de Thornsche Molen, fietspad naar het Wylermeer en de achterliggende akker kwamen totaal blank te staan. Woensdagmorgen heeft waterleidingbedrijf Vitens de leiding gerepareerd. De afsluiting van de leiding kon pad gebeuren, nadat een parallelleiding op druk was gebracht, waarna met wegpompen kon worden begonnen. De kapotte leiding moest over een lengte van tien meter vervangen worden. Deze werkzaamheden namen de hele dag in beslag.

Raad steunt college inzake fietspad

GROESBEEK – De gemeenteraad van Groesbeek heeft unaniem steun betuigd aan het college van burgemeester en Wethouders inzake de voortgang betreffende het fietspad in de Spoorkuil. De fractie van de PvdA Martijn Schmierman en Thieu Hoeken verzocht het college in een motie om alles in het werk te stellen zodat het fietspad zo snel mogelijk weer befietsbaar is.

De wens van de gemeenteraad (gekozen volksvertegenwoordigers) om zo snel mogelijk het fietspad weer geopend te hebben. Dit kenbaar te maken aan de RVO, in de pers, bij buurtgemeenten en belangenorganisaties. Daarnaast wil de fractie dat de gemeenteraad en de inwoners van Groesbeek geïnformeerd worden over de voortgang. De PvdA verbaast zich dat het fietspad tijdelijk is afgesloten. Het is een goed bruikbaar fietspad die in een zeer grote behoefte voorziet en een goede verhouding schept tussen natuur-, woon-, werk- en leefmilieu.

Voor de inwoners van Groesbeek en regio is het ten ene male onduidelijk waarom dit recreatieve pad plotseling weer gesloten is. Wethouder Barber liet weten dat er onlangs gesprekken zijn geweest om uit de impasse te komen. Jo Coerwinkel (GroenLinks) was van mening dat het probleem niet groter gemaakt moet worden dan dat het al is. "Wij steunen de motie niet", liet hij weten.

Mechteld ten Doesschate (VVD) wilde eerst het resultaat van de gesprekken afwachten. Evert Ruiter (D66) vond de motie sympathiek, maar we moeten niet door een procedure heen lopen. Ook Hans Kersten (Sociaal Groesbeek) vond het een sympathieke motie, maar was van mening dat het dubbel op was. Alex ten Westenend (GJS) was van mening dat het college er alles aan doet om het open te krijgen die mening was ook Hennie Eikholt (GVP) toegedaan. Hij ziet de motie meer als een ondersteuning aan het college. Rob Verheijen (CDA) is van mening dat het fietspad open moet. Het is prima dat de gemeenteraad een signaal afgeeft. Johanna Brouwer (VOLG) vond dat als je een signaal wilt afgeven dat op een andere manier moet doen en Jos Peters (Voor Berg en Dal) vond de motie een beetje overbodig. Wethouder Ria Barber dacht eerst dat de motie een aanval op het college was, maar het tegendeel is waar, liet zij weten. "Wij zijn er als college druk mee bezig en wij vinden de steun van de gemeenteraad prima." De gemeenteraad gaf vervolgens unanieme steun aan het college zonder de motie van de PvdA te aanvaarden..

Politie Groesbeek houdt grootse alcoholcontrole op diverse plaatsen

GROESBEEK – De politie van Groesbeek heeft in samenwerking met de afdeling verkeershandhaving vrijdag 18 september grootse alcoholcontroles gehouden.

De reeks controles startte 's middags om 14.30 uur en eindigde vrijdagavond om 23.00 uur in Berg en Dal. De controles vonden plaats op de rotonde in Heilig Landstichting, de grensovergang in Beek / Wyler en op de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal. In totaal werden 690 blaastesten afgenomen waarvan vier automobilisten teveel gedronken hadden. Een zestigjarige automobiliste uit Nijmegen weigerde een blaastest af te leggen; zij werd meegenomen naar het bureau waar een GGD-arts bloed van haar heeft afgenomen. Daarnaast was er één bestuurder niet in het bezit van een rijbewijs. Tegen hem is proces verbaal opgemaakt.

Groesbeek bedankt, geweldige kermis

GROESBEEK - Zoals gebruikelijk was het maandag weer vroeg dag voor de schutters van schutterij Sint-Hubertus. Het 'oude' koningspaar Diny en Frans werd afgehaald bij De Korenbloem. Er werd meteen doorgemarcheerd naar het schuttersgebouw, waar het nieuwe koningspaar de schutters opwachtte.

Om 09.00 uur was er de traditionele schuttersmis, zoals de kermis altijd begint voor de schutters. Na de vendelhulde op het kerkplein, vertrok de hele stoet naar de feesttent bij Oomen. Het geluid van de kattekoppen denderde over De Horst, wat betekend dat de koning is gearriveerd. De abdicatie van Koningin Diny en vervolgens de installatie van Koning Frans. Nadat de prijzen van het koningschieten waren uitgereikt, was het tijd voor de eerste dans, de koningswals.

De kermis was geopend en werd er drie dagen volop gefeest. Dinsdag ontving het koningspaar de gasten uit Wyler op de troon, en op woensdagavond was traditioneel de trekking van de kermisloterij.

Het was een fantastische kermis. Ieder die hier, op welke manier dan ook toe heeft bijgedragen, hartelijk bedankt namens bestuur, koningspaar Frans en Anita, de hofdames Sanne- Nikki – Amke - Mara en de leden van schutterij Sint-Hubertus.

GROESBEEK - Zoals gebruikelijk was het maandag weer vroeg dag voor de schutters van schutterij Sint-Hubertus. Het 'oude' koningspaar Diny en Frans werd afgehaald bij De Korenbloem. Er werd meteen door gemarcheerd naar het schuttersgebouw, waar het nieuwe koningspaar de schutters opwachtte.

Om 09.00 uur was er de traditionele schuttersmis, zoals de kermis altijd begint voor de schutters. Na de vendelhulde op het kerkplein, vertrok de hele stoet naar de feesttent bij Oomen. Het geluid van de kattekoppen denderde over De Horst, wat betekend dat de koning is gearriveerd. De abdicatie van Koningin Diny en vervolgens de installatie van Koning Frans. Nadat de prijzen van het koningschieten waren uitgereikt, was het tijd voor de eerste dans, de koningswals.

De kermis was geopend en werd er drie dagen volop gefeest. Dinsdag ontving het koningspaar de gasten uit Wyler op de troon, en op woensdagavond was traditioneel de trekking van de kermisloterij om 22.00 uur. De winnende lotnummers zijn als volgt: 6e prijs lotnummer 002627; 5e prijs lotnummer 001129; 4e prijs lotnummer 001440; 3e prijs lotnummer 000881 2e prijs lotnummer 002966; 1e prijs lotnummer 001725. De prijzen zijn af te halen bij Jan Zwartjes, Industrieweg 16 in Groesbeek.

Het was een fantastische kermis. Ieder die hier, op welke manier dan ook toe heeft bijgedragen, hartelijk bedankt namens bestuur, koningspaar Frans en Anita, de hofdames Sanne- Nikki – Amke - Mara en de leden van schutterij Sint-Hubertus.

Volleybalclinics

voor basisscholen

MILLINGEN - Eind september en de hele maand oktober organiseert Switch '87 - in samenwerking met de NEVOBO - volleybalclinics tijdens de gymlessen van groep drie tot en met acht van het basisonderwijs in Millingen, Kekerdom en Leuth.

Deze clinics zijn een voorbereiding op het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi dat gehouden wordt op dinsdag 27 oktober in sporthal De Duffelt. De clinics worden gegeven door een trainster van de NeVoBo met ondersteuning vanuit Switch '87.

Zin in een leuke teamsport? Kom eens kijken tijdens de trainingen in sporthal De Duffelt of in de sportzaal in Leuth, je mag gratis een paar keer meedoen: Maandag: Millingen: niveau 3/4, 8 - 10 jaar, 15.30 - 16.30 uur, niveau 5/6, 10 - 12 jaar, 16.30-18.00 uur. Donderdag: Leuth: niveau 5/6, 10 - 12 jaar, 16.00 - 17.00 uur. Zaterdag: Millingen: niveau 1/2, 6 - 8 jaar, 09.00 - 10.00 uur, niveau 4/5, 10 - 11 jaar, 09.00 - 10.30 uur.

Naast het trainen en competitiespelen organiseert Switch '87 tal van andere leuke activiteiten voor de kinderen, zoals een sinterklaasfeest, kindercarnaval, een keer in de twee jaar een kamp en je mag ook mee doen met het grote buitentoernooi dat elk jaar op sportpark De Hove wordt gehouden.

'Liefde aan de

lopende band'

MILLINGEN - Vrijdag 23 oktober is het zover; koekjesfabriek Sprits opent haar deuren. Een liefdevolle koekjeswalm zal zich gaan verspreiden over Millingen aan de Rijn. Maar of er alleen zoete koekjes gebakken gaan worden? Toneelvereniging Zeg Maar Pang speelt een unieke, zelfgeschreven, mierzoete komedie.

"Wilt u de koekebakkers van Pang aan het werk zien? Vanaf 1 oktober zijn kaarten verkrijgbaar voor 8,50 euro in contanten bij Primera, Heerbaan 99 in Millingen aan de Rijn.

De voorstelling zal plaatsvinden in O.E.V.1 De Natte, Heerbaan 117 in Millingen aan de Rijn op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober om 20.00 en op zondag 25 oktober om 14.30 uur. De zaal is een half uur voor aanvang geopend. Wanneer de voorstelling niet is uitverkocht, dan is er nog de mogelijkheid kaarten aan de deur te kopen."

Britse militairen brengen eresaluut aan hun vermiste kameraden

Foto: Marco Cillessen

GROESBEEK – Zaterdagmorgen heeft een groep Britse Militairen De Memorial Service die de Glider Pilot Regiment Association vertegenwoordigt, een eresaluut gebracht aan de Memorial Hal op de Canadese Erebegraafplaats op de Zevenheuvelenweg in Groesbeek.

Daar hebben de militairen een ceremonie gehouden voor de circa twintig tot dertig vermiste kameraden. Daarna gingen de Britten voor een kort bezoek naar het Browning monument aan de 17 septemberstraat in Breedeweg eveneens in Groesbeek, waar een krans werd gelegd namens het Glider Pilot Regiment. Hessel Terwisscha van Scheltinga heeft namens het 17septemberstraat-comité uitleg gegeven over de totstandkoming van het monument gegeven. Vanwege het slechte weer is de uitleg in de bus gebeurd.

Stichting Opkikker bezorgt Siebe Hoof onvergetelijke dag

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Het was een verrassing toen maandagmorgen tegen kwart voor negen twee politiewagens voor de deur stonden van het ouderlijk huis van de veertienjarige Siebe Hoof aan de Dries in Groesbeek.

Stichting Opkikker had voor Siebe een hele dag gepland in verband met de opkikker dag om aan alle wensen die Siebe had tegemoet te komen. Siebe is al jaren helemaal gek geweest van de politie, om die reden stonden er twee politiewagens met aan boord de wijkagenten David Strankinga en André Vreemann die Siebe met sirenes op naar het politiebureau brachten waar hij een uitgebreide rondleiding kreeg.

Ook toen hij op de politiemotor mocht zitten kon zijn dag al helemaal niet meer kapot. Rond 10.00 uur vertrok Siebe met zijn ouders en vrijwilligers van de Stichting Opkikkers naar Mijdrecht naar een zand – en baggerbedrijf waar hij met een graafmachine wat grond mocht verzetten. Vandaar ging het gezelschap naar Schiphol – Siebe is ook helemaal gek van vliegtuigen - waar hem een uitgebreide rondleiding stond te wachten. Zo mocht hij op het platvorm en op een van de landingsbanen wat voor weinige is weggelegd.

Moe maar voldaan werd Siebe met zijn ouders op het eind van de middag weer naar Groesbeek gereden door de vrijwilligers van de Stichting Opkikker die jaarlijks duizend kinderen verwennen. Dankzij de aanvraag van UMC Groningen kwam de Stichting Opkikker in Groesbeek terecht bij Siebe. Meer informatie over stichting Opkikker is te vinden op www.opkikker.nl.

High Tea Concert Harmonie KNA in de grote kerk in Beek

BEEK - Op zondag 11 oktober aanstaande geeft harmonie KNA een concert in de grote H. Bartholomaueskerk in Beek.

Aanvang van het concert is 15.30 uur en de toegang is gratis. de orkestonderdelen van KNA hebben hiervoor een afwisselend programma samengesteld en ook een ensemble zal deelnemen. Uit te voeren muziekstukken zijn onder andere Zwaanriddersage, Olimpica, het gedragen Condacum en Sentimental Journey wat ook al bij de Herdenking Market Garden te horen was.

Onder het genot van een kopje koffie of thee met natuurlijk wat lekkers dat hoort bij een high tea kunt u een uurtje genieten van mooie muziek.

Politie rolt hennepkwekerij op

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – De politie heeft vrijdagmiddag even na 12.00 uur een inval gedaan in een woning aan de Koningin Wilhelminaweg in Groesbeek. Naar aanleiding van een onderzoek had de politie het vermoeden dat er in de woning een hennepkwekerij zou zijn.

In de woning bleken ruim honderd hennepplanten aanwezig te zijn. De bewoners een 54-jarige en een 25-jarige inwoner uit Groesbeek werden aangehouden en overgebracht naar het bureau in Nijmegen waar ze voor onderzoek zijn ingesloten. De attributen alsmede de hennepplanten zijn door een bedrijf ter vernietiging uit de woning gehaald. Toevalligerwijs trof de politie ook nog een fiets alsmede een bromfiets aan die als gestolen stonden geregistreerd. Ook die zijn in beslag genomen.

Camper in brand

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK/DE HORST – Zondagavond rond half tien is ontdekt dat een camper die voor een woning aan de Reestraat in het kerkdorp De Horst stond in brand stond.

Direct werd de brandweer van Groesbeek gealarmeerd, maar die kon niet meer voorkomen dat de camper geheel verloren ging. Het publiek dat op de brand was afgekomen werd door de politie op enige afstand van de brand gehouden, omdat er diverse knallen te horen waren, vermoedelijk van de banden die kapot sprongen door de hitte. De camper was eigendom van een inwoner uit Groesbeek. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Wijkagenten worden mogelijk in gemeentehuis Groesbeek gehuisvest

GROESBEEK – Het is vrijwel zeker dat in ieder geval vier van de zes wijkagenten die de gemeente Groesbeek heeft in de nabije toekomst in het gemeentehuis in Groesbeek zullen worden gehuisvest.

Het is al langer bekend dat het huidige politiebureau te koop zal worden aangeboden. Eerder was er voor dat statige pand aan de Molenweg al belangstelling van projectontwikkelaars die daar ongetwijfeld een appartementencomplex van zullen gaan realiseren. De overige twee wijkagenten zullen in het Kulturhus in Millingen een vaste standplaats gaan krijgen. Burgemeester Slinkman liet tijdens zijn toespraak na de beëdiging al weten blij te zijn dat hij ondersteund wordt door zes wijkagenten.

Ria Koopmans uit Millingen zet zich in voor eierstokkanker

Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN - Elk jaar krijgen in Nederland zo'n 4500 vrouwen gynaecologische kanker zoals eierstok – of baarmoeder(hals)kanker. Elke vrouw kan met deze ziekte te maken krijgen. Jaarlijks overlijden zo'n vijftienhonderd vrouwen aan de gevolgen van deze ziekte.

Stichting Ruby and Rose zamelt geld in voor onderzoek naar deze vorm van kanker, vooral eierstokkanker, want daar is het minst over bekend. Het wordt ook wel 'Silent Lady Killer' genoemd omdat het meestal pas ontdekt wordt als er uitzaaiingen zijn. Stichting Ruby and Rose staat voor alle vrouwen, of ze nu in de bloei van hun leven zijn of iets ouder. Alle vrouwen verdienen een gezond leven. Ria Koopmans zet zich in voor deze ziekte omdat zij zelf twee maal eierstokkanker gehad heeft. De tweede maal in 2005 had Ria een slechte prognose, maar het is een wonder dat zij er nog is. In 1980 is haat passie voor keramiek ontstaan. Zij volgde cursussen bij verschillende bekende keramisten. Maar haar voorkeur is uitgegaan naar primitieve stooktechnieken waaronder pitfire stoken.

Haar huis met atelier is in een landelijke omgeving gelegen wat zich uitstekend leent voor het beoefenen van haargrote passie. Zij werd gevraagd om vriend te worden van Ruby and Rose dat zij met dank aanvaarde, omdat Ria mazzel heeft gehad dat ze nog leeft. Om die reden wilde Ria graag wat terug doen. Zij is gestart met een workshop werkstukken maken met pitfire stoken. De kosten komen ten goede aan Ruby and Rose. Voor meer informatie r.koopmans.broeren@gmail.com.

Wijnfeesten Groesbeek profiteert van mooi najaarsweer

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – De organisatie van de Nederlandse Wijnfeesten die afgelopen weekend in Groesbeek werd gehouden, heeft kunnen profiteren van het mooie najaarsweer waarbij geen druppel regen is gevallen.

De wijnfeesten begonnen met het concert van de Heeren van Amstel in de feesttent waarbij de Groesbeekse Rob de Nijs een gastoptreden van een half uur verzorgde. Het was voor de band alsmede Rob de Nijs echter jammer dat er maar weinig mensen op het concert waren afgekomen. Ondanks het mooie weer kwamen de bezoekers zaterdagmiddag pas later naar het centrum van Groesbeek, waar zoals nu al zeven jaar met de wijnfeesten van alles te doen was.

Tegen vier uur 's middags was het in het hele centrum druk, zo druk zelfs dat onder andere de kraam van kaasspecialist Sebilla rond vier uur door haar hele voorraad ook voor de zondag heen was. Ook werd er veel gebruik gemaakt van de pendeldienst die de gasten naar de diverse wijngaarden brachten waar ze een rondleiding kregen. Ook de Place du Terte wat veel weg had van de Montmartre in Parijs had over belangstelling niet te klagen evenals de terrassen in het centrum mede dankzij de sfeervolle live muziek op het Dorpsplein en marktterrein.

In de serre bij de N.H. Kerk aan de Kerkstraat werden wijn workshops gehouden. Zaterdagavond vond er op het Dorpsplein een wijn- en dweilconcert plaats met acht dweilorkesten, dat werd afgesloten met de kampioenen straatfeestjes bouwen 'Aarm Snuutje'. In de feesttent werd vervolgens een muziekfestijn gehouden met LOS Nederpopcovers. Zondag was het wijnfeest weer een groot succes dat tot zeven uur 's avonds duurde. Ook nu was het druk vooral van wijnliefhebbers uit de hele regio en zelfs ver daarbuiten. Zij hebben kunnen genieten van de vele soorten wijn uit binnen- en buitenland. De wijnvatenrolwedstrijd werd gewonnen door wijngaard De Plack. Wijn is echter aan de Groesbekers niet zo besteed zij waren dan ook in mindere mate aanwezig. Volgens de voorzitter van de Wijnfeesten Marga Nillesen kunnen de wijnfeesten 2015 als geslaagd de boeken in gaan.

Weblog van burgemeester Slinkman

GROESBEEK – In zijn installatierede repte de kersverse burgemeester Slinkman er al over; het voornemen om een weblog bij te gaan houden van zijn wederwaardigheden als burgemeester van Groesbeek.

Zijn eerste aflevering op de weblog was genaamd 'Aan de Slag' waarin hij zijn installatie haarfijn uit de doeken deed, vervolgens nam hij de volgende dag donderdag 17 september deel aan de 23ste monumententocht van de Groesbeek Airborne Vrienden. Vrijdag 18 september was er voor Slinkman vergadering van de maandelijkse burgemeesterskring in Druten. Zaterdag 19 september had hij een familiereünie dat wonderwel gehouden werd in Groesbeek. Dat was al besproken voordat Marc Slinkman werd benoemd als burgemeester van Groesbeek.

Week van de opvoeding

GROESBEEK – Voor de vijfde maal vindt van 5 tot 12 oktober De Week van de Opvoeding plaats ook in Groesbeek. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren.

Op diverse locaties worden verschillende interessante thema's op allerlei manieren besproken en aangeboden, terwijl er voor de kleintjes activiteiten zijn. Alle activiteiten die georganiseerd worden zijn gratis. Voor sommige bijeenkomsten is aanmelden overigens wel nodig. Bij diverse publieke locaties in de gemeente Groesbeek zijn folders over de Week van de Opvoeding verspreid waar alle informatie in staat aangegeven. Het aanbod is als volgt:
Het Autisme belevingscircuit; via tien korte opdrachten brengt dit ABCircuit je in de gevoelswereld
van autisme; Vlinderkinderen. Voor wie een kind verloren is tijdens of na een zwangerschap en daarover wil
praten met lotgenoten; Peutergym; EHBO; Hoog gevoeligheid bij kinderen tot twaalf jaar; Peutercafé; Water en spel; Pubers; Alleen opvoeden.
Meer informatie is te vinden op www.opvoedinfogroesbeek.nl

Griezeltocht Leuth

LEUTH – Gillen van plezier en rennen voor je leven... Tijdens de griezeltocht op zaterdag 21 november in Leuth.

Het dorpje Leuth lijkt zo op het oog een rustige gemeenschap, maar eens per jaar worden we weer geconfronteerd met het verleden. Dit jaar gaat het verhaal over Venka een boerenzoon uit een gezin van vijf kinderen. Die door een noodlottig ongeval als een manke door het leven moet. Door zijn beperking, kiest hij ervoor om doodskisten te gaan timmeren. Maar...

Info: griezeltochtleuth.simpsite.nl. Aanmelden kan al via griezeltochtleuth@live.nl.

Bodhi Dharma maakt zich sterk voor

Stichting Scleroderma Framed

UBBERGEN - Daags voor Wereld Reumadag maakt Martial-arts school Bodhi Dharma uit Molenhoek zich sterk voor Stichting Scleroderma Framed. Stichting Scleroderma Framed is een Nederlandse stichting die de zeldzame aandoening sclerodermie op een positieve kunstzinnige wijze onder de aandacht brengt.

Sponsoractie

Bodhi Dharma wil graag de krachten bundelen met de vrijwilligers van de stichting en de Sint Maartenskliniek (in Ubbergen). Daarom vindt er voorafgaand aan Wereld Reumadag op zondag 11 oktober een sponsoractie plaats op de Sint-Maartenskliniek. Door het verzorgen van workshops Kempo, Tai Chi en Kubotan zamelt men die dag geld in om het werk van de stichting te ondersteunen.

Iedereen kan tegen betaling van 7,50 euro deelnemen aan deze workshop, ongeacht leeftijd en fysieke gesteldheid! De workshops geven een breed beeld van de wereld van Martial-arts en dragen bij aan fysieke en mentale weerbaarheid van de beoefenaars. De Sint-Maartenskliniek is gespecialiseerd in zowel veel voorkomende als complexe aandoeningen op het gebied van houding en beweging, waaronder sclerodermie.

Deelnemen?

Ga ook de uitdaging aan en maak kennis met een van de Martial-arts! Je kunt je opgeven voor de workshops tot 4 oktober via www.bodhidharma.nl/sponsoractie. Op deze site is ook meer informatie te vinden over het evenement. Meer informatie over stichting Scleroderma Framed en sclerodermie vind je op www.sclerodermaframed.com.

Groesbeek al op nieuwjaarsdag

Berg en Dal

GROESBEEK – In tegenstelling tot eerdere berichten wordt Groesbeek niet op zaterdag 2 januari 2016 Berg en Dal maar een dag eerder te weten vrijdag 1 januari 2016 (nieuwjaarsdag). Dat deelde burgemeester Slinkman aan de gemeenteraad mede.

Doe mee aan het NTK voetbal bij De Treffers Groesbeek

GROESBEEK – De Nederlandse Techniek Kampioenschap is gebaseerd op de visie van René Meulensteen en staat garant voor kwaliteit, uitstraling en succes. Door zijn unieke opleidingsmodel en trainingsmethodiek zal iedere jeugdspeler een beter rendement kunnen halen.

De visie is om de kinderen eerst de baas te laten worden over de bal door middel van coördinatie en voetwerk, vervolgens aanleren om één tegen één situaties te domineren middels diverse bewegingen om zo het verschil te creëren in de wedstrijd. Dit heeft René jarenlang bewezen bij de Jeugd Academy van Manchester United en later bij het eerste elftal onder leiding van Sir Alex Ferguson. Alle voetballers waren vol lof over René zijn trainingen en aanpak ' to become a better en bigger player '. Voetbalorganisatie Sportpartners werkt al heel lang samen met René en heeft het genoegen om zijn visie uit te mogen werken tot een uniek concept.


Het Nederlands Techniek Kampioenschap. Kinderen gaan de dag beleven met het aanleren en toepassen van techniek oefeningen in afwisselende oefenvormen, spel – en partijvormen zoals die ook worden toegepast in de Jeugd Academy van United. Het is een toegevoegde waarde voor jeugdspelers van alle niveaus maar ook voor jeugdtrainers die met deze visie kennis maken. Het NTK vindt plaats op 28 oktober op sportpark Zuid aan Het Nijerf aanvang 10.00 uur. Wil je meedoen en kans maken op een finale plaats op het NCS Papendal met de allerbeste spelers van Nederland in de leeftijdscategorieën schrijf je dan snel in bij www.moves-skils.nl.

Groesbeekse Boy's bestaan 85 jaar

GROESBEEK/BREEDEWEG – Een speciaal voor het jubileum van Groesbeekse Boys samengestelde commissie heeft een programma vol activiteiten samengesteld om het 85-jarig bestaan van RKSV Groesbeekse Boys speciaal te vieren.

Op 1 oktober 1930 zag de voetbalvereniging van de Breedeweg het levenslicht. Het feestprogramma op zaterdag 3 en zondag 4 oktober ziet er in grote lijnen uit als het zeer geslaagde lustrumfeest vijf jaar geleden.
Zaterdag 3 oktober is er van 10.00 tot 13.00 uur een rommelmarkt in de feesttent. Daarna worden er zover mogelijk voetbalwedstrijden van alle jeugdteams op sportpark Breedeweg gespeeld. Dit ook voor de seniorenteams die op de zondag actief zijn. Het eerste team van de Groesbeekse Boy's speelt die avond om 18.30 uur een wedstrijd tegen VDZ. De gehele dag zijn er diverse attracties voor de jeugd met muziek van dj Bas. Partyband Bolero zal vanaf 20.00 uur spelen in de feesttent; de entree is gratis.
Zondag 4 oktober; Is er om 09.30 uur een H .Mis in de parochiekerk van Breedeweg, waarna de kerkgangers een ontbijt krijgen in de feesttent. Vanaf 11.00 uur is er frühshoppen met muziek van het bekende duo Sunday. Daarnaast zijn er diverse optredens die de feestvreugde alleen maar kunnen vergroten. In verband met het 85-jarig bestaan is er een grote loterij waarvan de opbrengst bestemd is voor de aanleg van een recreatiezone op het middenterrein van sportpark Breedeweg. Ook deze dag is de entree vrij en voor iedereen toegankelijk.

Inbraak woning Hazeldonklaan in Beek

BEEK – Afgelopen donderdag is overdag ingebroken in een woning aan de Hazeldonklaan in Beek.

Door een raam open te breken is men – tijdens afwezigheid van de bewoners – de woning binnengekomen en is vervolgens het gehele huis doorzocht. Er is vandoorgegaan met computerapparatuur en een onbekend geldbedrag.

Pastor Jos van Rooij krijgt paadje

Eigen foto

GROESBEEK – In een druk bezette viering in de kerk van Cosmas en Damianus aan de Pannenstraat in Groesbeek werd afgelopen zondagmorgen het nieuwe pastorale werkjaar geopend.

Tijdens deze bijzondere viering werd de nieuwe pastorale werkster Isabel van Baal aan de kerkgangers voorgesteld. Daarnaast werd het 25-jarig jubileum van pastor Jos van Rooij gevierd. Omdat pastor Jan van Gestel bij zijn afscheid een heel kerkplein kreeg toebedeeld vonden de kerkkoren dat pastor van Rooij zeer zeker een paadje verdiend had. Ze schonken hem vervolgens het paadje naast de pastorie waar van Rooij altijd zijn auto parkeert. Het paadje met straatnaambordje 'Pastor Jos van Rooij Diaken in Groesbeek van 1990 – 2015' is nu voorgoed verbonden aan pastor Jos van Rooij. Van Rooij was zichtbaar verguld dat het paadje naar hem genoemd is.

Aanhangwagen met huif ontvreemd

GROESBEEK – In de nacht van zaterdag op zondag is op een parkeerplaats aan de Wylerbaan in Groesbeek een aanhanger met huifkar van het merk Thule ontvreemd.

De diefstal werd zondagmorgen ontdekt door de eigenaar, een inwoner uit Polen.

Droom van Youri Mom wordt tijdens dvd-presentatie werkelijkheid

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – De droom van Youri Mom is afgelopen vrijdagavond tijdens de dvd-presentatie van de kanjers waarin hijzelf en zijn vriend Dirk Wollenberg de hoofdrol in vervulden is een groot feest geworden waar Youri alleen maar van had kunnen dromen.

Naast de twee kanjers waren er enkele honderden vrienden, klasgenoten, familie en kennissen naar De Linde gekomen om dit groots opgezet feest mee te kunnen maken. De eerste dvd werd aan het tweetal uitgereikt door de organisatie van De Liedjesfabriek, die de dvd ook heeft opgenomen. De hele avond was het een afwisseling van optrtedens van bands en dj's die allen belangeloos aan dit feest hebben meegewerkt.

In De Nachtwacht van De Linde speelde de Pleqband, Regroove en Sir James terwijl in De Studio de dj'S ; Galaga, Singa G , Redixx en Mark Gewoon Gezellig elkaar afwisselden. Daarnaast waren er enkele carnavalsgroepjes naar De Linde gekomen om hun succesvolle schlagers nog een keer ten gehore te brengen zoals 'Aarm Snuutje ', 'Ons Tröpke ', 'SV De Krulle 'en 'Nooit Mer'. Zij wisten met hun schlagers de stemming nog hoger te krijgen als al het geval was.

De presentatie van deze geweldige avond was in handen van Giorgio (Utopia ). Naast diverse kinderactiviteiten was Ome Henkie bekend van Lief Klein Konijntje ook aanwezig. De droom van Youri is meer dan werkelijkheid geworden. Dirk Wollenberg en Youri Mom zien elkaar als broers. Het was een hartverwarmend feest liet een van de aanwezigen weten.                                

De Treffers komt snelle achterstand niet meer te boven

GROESBEEK – Ook tegen VVSB ging de thuiswedstrijd van de Groesbekers verloren. De Treffers keek al na vijf minuten tegen een achterstand aan, toen Tommy Bekooij voor VVSB de score opende. Uiteindelijk ging het duel met 1-3 verloren.

Frans van Niel kon op rechts wel erg gemakkelijk doorkomen, voordat hij mocht voorzitten op Bekooij. De verdediging zag er niet goed uit. Vervolgens ontspon zich een wedstrijd, waarin de thuisclub met name in de eerste helft te weinig liet zien. Wel was er een fraaie actie van Robert Mutzers die uiteindelijk niets opleverde alsmede een vrije trap van Rick Verbeek, waaruit de bal net naast ging. VVSB stelde daar meer tegenover. De Noordwijkerhouters vonden elkaar gemakkelijker en dankzij een goed keeperswerk van Niels Kornelis is te danken dat Stefan Kraaijvanger niet scoorde. Kornelis stond ook ter plekke bij een afstandsschot van aanvoerder Jozic. Toch had De Treffers wellicht onverdiend op gelijke hoogte kunnen komen, als scheidsrechter d´Onorio consequent was geweest. Toen Hafid Sarkouke in de 37e minuut werd gevloerd, legde hij de bal op de rand van het strafschopgebied, terwijl iedere beginnende fluitist toch weet, dat een overtreding op de lijn gevolgd dient te worden door een penalty. De vrije trap leverde niets op, maar het was wel de inleiding voor een steeds zwaardere stempel van de arbiter op het duel. Bekooij kon in de 55e minuut de 2-0 aantekenen. De hoop kwam terug toen Twan Smits de bal op de pantoffel nam 1-2. Even later kreeg Sarkouke rood door een overtreding in het strafschopgebied. Rekman had recht op een strafschop maar nu besloot de scheids weer anders. In de 92e minuut maakte van Niel de 1-3.

Kap op Thornsche Molen geplaatst

Foto: Peter Hendriks

PERSINGEN – Woensdagmorgen is met een hoogwerker de kap van de Thornsche Molen op de romp van de molen geplaatst.

Buiten de wieken is woensdag het hoogste punt van de molen bereikt. Het zal beslist niet zo lang meer gaan duren voordat de wieken op de kap zullen worden aangebracht, zodat er schot komt in de Thornsche Molen.

Aanleveren materiaal voor 't Sökste

GROESBEEK – Het carnaval valt erg vroeg dit seizoen en dus is het tijd om nu te starten met het verzamelen van leuke artikelen voor de nieuwe uitgave van 't Sökske 2016.

Heeft u nog leuke verhalen, foto's of anekdotes die u graag in het nieuwe Sökske geplaatst zou willen zien, schrijf, of mail dan met de redactie. De redactie maakt er graag weer een mooie uitgave van, leuke input is dan zeker gewenst en inzendingen hiervoor zien ze graag tegemoet. Iedereen kan zijn of haar verhaal, foto of advertentie tot 15 november insturen naar Redactie 't Sökske, Maaike Noij, Hermelijnstraat 1 6562 LM Groesbeek of mailen naar sokske@sok-groesbeek.nl.

Voetbal+team De Treffers speelt eerste competitiewedstrijd

GROESBEEK – Sinds vorig jaar is er bij De Treffers een team actief om mensen met een beperking de gelegenheid te geven aangepast voetbal te spelen. Na een jaar flink getraind te hebben en diverse oefenwedstrijden gespeeld te hebben is de tijd aangebroken om deel te gaan nemen aan de regionale Specialvoetbalcompetitie.

Elke twee weken zal er een competitiewedstrijd worden gespeeld. In deze bijzondere competitie zullen liefst twaalf voetbal+teams uit gaan maken wie van hen dit seizoen de sterkste en beste is. Het voetbal+team van De Treffers moet vrijdagavond om 19.00 uur de eerste uitwedstrijd spelen tegen Hatert. Iedere vrijdagavond om 19.00 uur wordt er op sportpark Zuid getraind onder vakkundige leiding. Nieuwe leden en eventuele begeleiding om het Treffersteam te versterken zijn welkom.

Brandweer speurt gaslek op

GROESBEEK – De bezoekers van de Kloostertuin in Groesbeek het appartementencomplex in de voormalige tuin van Mariëndaal roken vrijdagavond rond zeven uur een gaslucht bij hun appartementencomplex.

De brandweer van Groesbeek werd vervolgens gealarmeerd om poolshoogte te komen nemen, omdat de bewoners het niet vertrouwden. Na enige tijd werd het gaslek aangetroffen, maar dat was zo minimaal dat Liander werd verzocht het lekje te komen dichten. Er hoefde volgens de brandweer verder geen maatregelen getroffen te worden.