GN Lingewaard

2 mei 2018

GN Lingewaard 2 mei 2018


Actieve Gelredag met WO II op weg naar 2020

Excursie Huissen van Kleefse bezoekers (foto: Hanny Harrewijn) Foto: hanny harrewijn

HUISSEN - 75 jaar Vrijheid zal in 2020 veel aandacht krijgen Dat geldt ook voor Omroep Gelderland die vooruitlopend daarop uitzendingen wijdt aan het thema oorlog, vrede en vrijheid.Vorig jaar werd aandacht gegeven aan het Massagraf in Huissen, het 2 oktober-bombardement en de evacuatie.

Reden voor de omroep om vanuit het thema '2 oktober-bombardement' aandacht te geven aan de gebeurtenissen in de Betuwe tijdens de Gelredag. Eerder zal een indrukwekkend relaas getoond worden van een Huissense mevrouw, die in een familietragiek terecht kwam door een granaataanval. Men kan hiervan kennis nemen op maandag 7 mei vanaf 17.20 uur en ieder uur daarna via omroep Gelderland TV.

De Gelredag is bedoeld voor radioluisteraars van de omroep. Op 12 mei wordt iedereen al vanaf 8.00 uur opgeroepen om naar Huissen te komen, waar die dag ook de bloemenmarkt is.

Het museum 'De hof van Hessen' is gratis toegankelijk en zal een groot deel van haar WO II-verzameling tonen. Voorzitter Emile Smit is aanwezig voor uitleg. In de zaal van café 't Moment zullen in de ochtend drie korte presentaties worden gehouden met het thema 'Herinneringslandschap als deel van de identiteit' door Martien van Hemmen. In Huissen zullen een uur durende rondleidingen worden gegeven. Men gaat via de kloostertuin, naar onder andere de Liberation Luisterkei en het Massagraf en WO II monument De Klok.

Na afloop kan men de kennismaking met Huissen als frontstad afronden met Huissen als Bloemenstad want op zondag is het moederdag... Nadere info: exodushuissen.nl en www.huessen.nl.

Koffie-uurtje Bemmel!

BEMMEL - Op 7 mei zijn inwoners van Bemmel welkom tijdens het maandelijkse Koffie-uurtje in de Cuperstraat bij SWL. Het initiatief voor dit ontmoetingsmoment komt van inwoonster Marianne Devilee. Het lijkt haar leuk iedere eerste maandag van de maand mensen uit Bemmel de gelegenheid te geven elkaar op een gezellige plek te treffen.

Onder het genot van een vers kopje koffie of thee kunnen buurtbewoners met elkaar in contact komen en kletsen. In de Cuperstraat bij Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) is die gelegenheid. Dit voormalig schoolgebouw, waar verschillende maatschappelijke organisaties samenwerken en waar ruimte is voor vrijwilligersinitiatieven, biedt ruimte aan mensen om mee te blijven doen. Soms zit dat simpelweg in het samen een kopje koffie drinken en een praatje te maken. Lijkt u het leuk om eens binnen te lopen en een kopje koffie mee te drinken? Dan bent u meer dan welkom! Neem de buurvrouw/-man of kennis mee en schuif gezellig aan bij het eerste koffie-uurtje op maandag 7 mei van 10.30-11.30 uur.

Iedereen is welkom van jong tot oud op dit Koffie-uurtje maandag 7 mei aan de Cuperstraat 9 in Bemmel. Aanmelden hoeft niet, iedereen kan zo binnenlopen. Er wordt een kleine bijdrage van één euro voor de koffie/thee gevraagd.

De Zonnebloem zoekt lotenverkopers

LINGEWAARD - De Zonnebloemafdeling Bemmel - Haalderen - Ressen zoekt lotenverkopers.

Ook dit jaar is er weer een Zonnebloemloterij. Met de opbrengst van de loten is het mogelijk dat de Zonnebloemafdleing Bemmel - Haalderen - Ressen activiteiten kan organiseren voor mensen met een fysieke beperking. "Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren aan de activiteiten van de Zonnebloem, dan kan dat door in de periode mei/juni een aantal loten te verkopen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld in uw directe woonomgeving maar ook bij familie, kennissen en collega's.

Wilt u een aantal loten voor uw rekening nemen neem dan contact op met Ria Hesselink (bestuurslid activiteiten) via 0481 465605 of Nico Broex (penningmeester), 0481 463334.

Autismemarkt Lingewaard

BEMMEL - "Bent u ouder van een kind, jongere met ASS en op zoek naar activiteiten voor uw kind kom dan woensdagavond 16 mei naar de autismemarkt met als thema: Vrije tijd, logeren en vakanties."

Diverse organisaties actief op dit gebied zullen zich tijdens de autismemarkt presenteren. De avond zal ingeleid worden door ouders die zich actief inzetten om autisme in Lingewaard op de kaart te zetten en Wilma Jansen, MEE-cliëntondersteuner jeugd, die zal ingaan op vragen rondom ondersteuningsmogelijkheden vanuit de gemeente Lingewaard. Ook als belangstellende is een ieder welkom.

De inloopavond start om 19.00 en eindigt om 21.30 uur en vindt plaats bij SWL, Cuperstraat 9 in Bemmel. Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk in verband met de organisatie bij Monique Ritzen, SWL Steunpunt Mantelzorg, 06- 22 93 32 58 of via E mail: m.ritzen@swlingewaard.nl

Hoe samen verder na hersenletsel?

BEMMEL - Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) als gevolg van bijvoorbeeld een hersenbloeding, herseninfarct, tumor of ongeluk heeft grote impact op het leven van iemand die het treft en zijn directe omgeving. Als mensen na behandeling weer in de thuissituatie terecht komen weet de familie niet altijd waar ze met hun vragen terecht kunnen.

Op dinsdag 15 mei zal Martijn Peeters, GZ Neuroloog/ Hoofdbehandelaar Hersenz ingaan op de gevolgen van hersenletsel voor mensen in de chronische fase. Daarnaast zal hij informatie geven over behandeltrajecten en partnergroepen die er zijn voor betrokkenen en familieleden. Ook komt een ervaringsdeskundige aan het woord.

Het Ontmoetingscafé is een informatie en ontmoetingspunt voor betrokkenen en familieleden die voor iemand zorgen. SWL organiseert deze bijeenkomsten in samenwerking met huisartsenpraktijk De Teselaar, Zinzia Zorggroep locatie verpleeghuis De Lingehof en RijnWaal Zorggroep. Contactpersonen van deze organisaties zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

De avond is in het Grand Café van verpleeghuis De Lingehof, Gouden Appel 122 in Bemmel. De avond duurt van 19.30 tot 21.00 uur. "Wilt u aan deze avond deelnemen dan kunt zich aanmelden via SWL: E- mail: meldpunt@swlingewaard.nl of telefoonnummer: 088 2552555."

Mogelijke koper voor deel van locatie Muijland

Een deel van het terrein wordt door de gemeente gebruikt als opslag (foto Sjaak Veldkamp)

ANGEREN - De gemeente heeft planen om een begin te maken voor een nieuwe toekomst van de locatie Muijland in Angeren. Sanering en verkoop van een deel van gemeentelijke grond staan op de rol. Lingewaard legt er voorlopig ruim vier ton op toe. De gemeente is in gesprek met een potentiële koper. Hierdoor kan de gemeente een woelige periode afsluiten. De besluitvorming om als college verder te kunnen onderhandelen, ligt bij de gemeenteraad.

Muijland had een cruciale rol bij het vervullen van diep gewortelde wensen van Angeren. Grootschalige woningbouw en een nieuw sportcomplex. Na de gemeentelijke herindeling kwam sportcomplex De Poel meer en meer in beeld voor woningbouw. In 2010 besloot Lingewaard zelfs de locatie Muijland aan te kopen voor aanleg van een nieuw sportterrein. De voorgenomen verhuizing liep drie jaar later na het nodige geharrewar stuk. Woningbouw op De Poel liep spaak. De politiek trok daarom de stekker er uit om een sportcomplex aan te leggen.

Tot vorig jaar werd de grond verpacht. De gemeente heeft geen alternatieve bestemming. Een deel van het terrein wordt door de buitendienst gebruikt als opslag voor onder meer straatmateriaal. De gebouwen worden niet meer gebruikt en zijn deels onveilig verklaard. Bovendien is twee jaar geleden uit onderzoek gebleken dat enkele gebouwen van vóór 2014 wettelijk aan de beurt zijn voor asbestsanering. Ook de grond kan mogelijk vervuild zijn. De koper, die sanering voor zijn rekening neemt, is op de hoogte. Maar dat is zeer waarschijnlijk niet alles. "In het overige deel bestaat het vermoeden dat er nog meer verontreinigingen zitten die, afhankelijk van de toekomstige bestemming, gesaneerd moet worden."

Wie de mogelijke koper is, wat die er mee gaat doen en over welk bedrag het gaat is niet openbaar. De raad is hierover vertrouwelijk geïnformeerd. Donderdag 17 mei staat de verkoop op de agenda van de Politieke Avond.

De kaartverkoop is gestart! Teejaater PAN en Het Nieuw Betuws Kamerkoor spelen 'Manneneiland'

Teejaater PAN en Het Nieuw Betuws Kamerkoor repeteren voor 'Manneneiland' (foto: Piet van der Horst) Foto: Piet van der Horst

BEMMEL - Op 25 en 26 mei en 1 en 2 juni speelt Teejaater PAN samen met Het Nieuw Betuws Kamerkoor de voorstelling ‘Manneneiland, van oorlogstijd naar sociëteit’. Een bijzondere theatervoorstelling in de theaterkerk van Bemmel over een stuk historie van Bemmel en de regio daaromheen. Uniek. Dit mag je niet missen.

De oorlog, onderduikers, evacuatie, het ontstaan van het Manneneiland en andere gebeurtenissen over de ontwikkeling van Bemmel in de afgelopen 75 jaar komen aan bod. Vanaf 1941 toen burgemeester Van Elk en dierenarts Van den Born een aantal vaderlandslievende mannen bij elkaar bracht voor verzetsacties. In het onderduikadres Arie Costerman, praat Arie met burgemeester Van Elk, veilingmeester Evers en voorzitter Jan. Geluid van granaatinslagen op de achtergrond. Gevolgd door recentere ontwikkelingen. Mannen en vrouwen in regenjassen op het toneel. In Huissen en Gendt noemen ze hen ook wel het kwartjesvolk. De ritselaar. U herkent hem vast. Beelden van hoe Bemmel verandert van een boerendorp in een gemeente met veel nieuwbouw.

De theatervoorstelling is een initiatief van Sociëteit `het Manneneiland`. Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de sociëteit is het plan opgevat om een theaterstuk te laten opvoeren dat, met een knipoog, maar wel historisch verantwoord, een terugblik werpt op die 75 jaar.

De kaartverkoop is gestart. Kaarten kunnen gereserveerd worden op www.teejaaterpan.nl en zijn te koop bij boekhandel De Toren van Bemmel.

Spreekuur Platform Gendt

Informatiepaneel bij het landkruis in Flieren/Gendt (foto: Geert Peperkamp) Foto: Geert Peperkamp secr.

GENDT - Het inloopspreekuur is donderdag 03 mei van 19.00 tot 19.45 uur in De Leemhof aan de Dorpstraat 1 in Gendt. Iedereen mag zonder afspraak binnenlopen of eventueel vooraf een afspraak maken voor het spreekuur.

Onder het genot van een kopje koffie of thee, kan men bij het platform terecht over opmerkingen, suggesties of klachten betreffende leefbaarheid en veiligheid in de straat of wijk. Dit wordt in de aansluitende platformvergadering besproken en zo nodig doorgestuurd naar de Gemeente en/of Politie.

Als u niet kunt komen op het afgesproken tijdstip kunt u ook e-mailen naar informatie@platformgendt.nl. Voor klachten over groenvoorzieningen, verlichting en trottoirtegels et cetera kan men rechtstreeks contact opnemen met de Gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6 Bemmel telefoon 026 3260111.

"Wilt u meer informatie? Bent u geïnteresseerd in het werk van het platform of wilt u er meer van weten, neem dan vrijblijvend contact op met de voorzitter e-mail voorzitter@platformgendt.nl. Voor informatie over uitvoeringen van platform Gendt bezoekt u www. Platformgendt.nl."

Autivrouwencafé in Arnhem: Autisme en hoe richt ik mijn leven in?

ARNHEM - Woensdag 2 mei wordt in Zyp25, Zijpendaalseweg 25 in Arnhem, het Autivrouwencafé gehouden. Vrouwen met autisme hebben hier de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Woensdag 2 mei is het thema: Autisme en hoe richt ik mijn leven in? Het krijgen van de diagnose ASS heeft een behoorlijke impact op je leven. Je komt voor de keuze te staan hoe verder te gaan; blijf je doorgaan zoals je altijd gedaan hebt of ga je je leven anders inrichten. En hoe dan? Vraag je hulp? Wat en hoe heb jij het gedaan en hoe is het bij jou tot nu toe gegaan?

Als je hierover wilt praten met andere autivouwen dan ben je van harte welkom. Het Autivrouwencafé wordt elke eerste woensdag van de maand gehouden. Iedere maand zal er een ander thema besproken worden. Om 19.30 uur gaat het café open. Het themagesprek is van 20.00 tot 21.00 uur. Tot 21.30 uur is er gelegenheid om na te praten.

Vooraf aanmelden is niet nodig. De kosten zijn 5 euro per avond. Dat is inclusief consumpties. Meer informatie staat op www.autivrouwencafe.nl.

Nieuwe naam in oude glorie

Eigenaars Janssen met initiatiefnemers voor de nieuwe naam (foto: Woud Janssen) Foto: woud janssen

HUISSEN - Huissen telt veel oude spreuken.Vele daarvan zijn in het lokale dialect aangebracht op gevels van huizen in het centrum. Nieuw is, dat een huis weer de oorspronkelijke naam krijgt.

Naar wat historicus Jan Zweers vertelt woont huidig demissionair wethouder Theo Janssen met zijn vrouw Anne Marie in de Karstraat in Huissen in het huis, dat enige eeuwen geleden al genoemd werd als 'De Rozenkrans'. Zo ontstond een initiatief bij een groep mensen om het huis weer de oorspronkelijke naam te geven.

Onlangs konden de letters op de woning worden aangebracht.Iedereen is tevreden met het resultaat, ook de eigenaar die cultuur een warm hart toedraagt. Het gerucht werd al snel verspreid om de nabij gelegen bushalte te verplaatsen naar de locatie van het huis. Gedacht wordt dat halte 'De Rozenkrans' een positief effect zou hebben op het aantal mensen dat gebruik maakt van het openbaar vervoer.

Hoe dan ook, de naam is in oude glorie hersteld.

Pleisterplaatsviering Ressen

(foto: Hans Rutgers) Foto: Hans Rutgers

RESSEN - Op elke eerste zondagavond van de oneven maanden is er in het Ressense kerkje, Kerkenhofstraat 3, een pleisterplaatsviering.

Net zoals de ochtendgebeden op alle werkdagen van 9:00 – 9:15 uur, zijn deze vieringen bedoeld voor ieder die het fijn vindt om ruimte maken in hoofd en hart en inspiratie te zoeken met behulp van inspirerende teksten, stilte, meditatieve muziek en liederen uit onder andere Taizé en Iona.

Binnen het jaarthema ‘Keltische Spiritualiteit’ heeft deze pleisterplaatsviering het thema ‘Schepping’.
Mooi om juist in het lenteseizoen te beseffen dat we deel uitmaken van het grotere geheel, verbonden zijn met al wat leeft en dankbaar mogen genieten en delen van de schepping.

De pleisterplaatsviering begint op 6 mei om 19:30 uur, duurt ongeveer drie kwartier en wordt afgesloten met een ontmoeting met koffie en thee in de Kosterij naast de kerk (www.pleisterplaatsressen.nl).

Ingezonden brief

Verzorgingsstaat

“Mijn naam is Willie. Ik ben 89 jaar oud en in goede gezondheid. Ik ben door omstandigheden nooit getrouwd en daardoor heb ik ook geen kinderen. Geëvacueerd gedurende de oorlog. Eenmaal terug na de oorlog kreeg ik een heel leuk huisje met een slaapkamertje beneden en een kleine kamer met keuken. Boven, via een smalle trap, bevond zich nog een slaapkamer. Nu is de beneden verdieping gerenoveerd en bevindt de keuken zich op de plaats van de slaapkamer. Daardoor slaap ik nu boven.

Tot ik recent wat pijntjes kreeg en ik de dokter bezocht. Ik schrok hevig van zijn uitslag. Ik bleek darmkanker te hebben!

De doctoren beoordeelden mijn fysieke gezondheid en ik slaagde met vlag en wimpel.

Ik ben sterk genoeg om deze operatie te ondergaan. Natuurlijk was ik een beetje zenuwachtig vlak voor de operatie. Ik zag ook wel op tegen de algehele narcose waarvan ik hoorde dat je daar nog vrij lang last van houdt na zo’n ingreep. Ik hoop na de operatie een paar weken te kunnen herstellen in een verzorgingshuis om op krachten te komen. Want in wezen kan en mag ik dan nog niets.”

Ik heet geen Willie, ik heet Hans Koster. Ik heb dit verhaal gehoord uit de mond van “Willie”. Het verhaal neemt een nare wending. Ze krijgt het niet voor elkaar om voor een paar weken opgenomen te worden in een verzorgingshuis. De reden? “U bent fit genoeg mevrouw!”

Dit kan toch niet waar zijn. Gaan we zo om met oude mensen? Zo harteloos en zonder enige empathie? Mijn hart brak en ik voelde me genoodzaakt melding te maken van deze situatie.

Hans en Anneke Koster

Bloesemrit Angerse Oldtimer Club

ANGEREN - Op zondag 6 mei rijdt de Angerse Oldtimer Club de Bloesemrit. Dit is de eerste tourtocht van het jaar.

De route zal door de Betuwe gaan waar de fruitbomen in bloei staan. De rit-uitzetters hebben alle inzet weer getoond om de deelnemers te laten genieten. Gehoopt wordt natuurlijk op mooi weer. Het inschrijven is zondag vanaf 9.30 uur bij De Letste Stuyver aan de Molenstraat 6 in Angeren. Gerben en Danielle hebben de koffie klaar.

Om 10.30 start de tourtocht via de Zahnstraat naar de Lodderhoeksrstraat. De trekkers vertrekken als laatste om een vlotte doorstroming te hebben. Halve wegen de rit is er een pauze voor de deelnemers. Op deze pauzeplaats is meestal een bezienswaardigheid en koffie met gebak.

Het tweede deel van de tocht brengt de deelnemers weer naar clubhuis De Letste Stuyver. Gerben en Danielle hebben dan een warme hap klaar voor de deelnemers en een lekker koud drankje. "Bent u in bezit van een oldtimer meldt u aan tot en met vrijdag 4 mei bij Johan Kuster telefoon 06 13189274 of 026 3250315. Aanmelden kan ook via mail info@angerseoldtimerclub.nl. "Meldt u wel eerst aan zodat de organisatie weet hoeveel deelnemers er zijn Wil u ons uitzwaaien of komen kijken? Altijd welkom!"

Ontspanningsdag voor Lingewaardse mantelzorgers

DOORNENBURG - Op zaterdag 2 juni staat Doornenburg klaar om Lingewaardse mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Samen met vrijwilligers van SWL organiseren zij leuke activiteiten voor mantelzorgers van jong tot oud.

Dit jaar wordt deze dag speciaal op zaterdag georganiseerd zodat ook werkende mantelzorgers kunnen deelnemen en mantelzorgers de mogelijkheid hebben om familie in te zetten, mocht een oppas voor diegene voor wie ze zorgen, nodig zijn.

Je kan kennismaken met de geschiedenis van schutterij Gijsbrecht van Aemstel en zelf meedoen aan kruisboog- en luchtgeweerschieten. Daarnaast zijn er ook andere activiteiten zoals heerlijk wandelen langs historische plekjes of in de natuur. Tijdens een yoga les kan je tot totale ontspanning komen. De dag wordt samen afgesloten met een lunch.

De dag start om 9.30 uur en duurt tot 14.00 uur in het Schuttersgebouw, Kerkstraat 9 in Doornenburg. Aanmelding kan via SWL Meldpunt, 088 2552555 of via de mail: meldpunt@swlingewaard.nl.

Autismemarkt Lingewaard

Autismemarkt Lingewaard

BEMMEL - "Bent u ouder van een kind, jongere met ASS en op zoek naar activiteiten voor uw kind kom dan woensdagavond 16 mei naar de autismemarkt met als thema: Vrije tijd, logeren en vakanties."

Diverse organisaties actief op dit gebied zullen zich tijdens de autismemarkt presenteren. De avond zal ingeleid worden door ouders die zich actief inzetten om autisme in Lingewaard op de kaart te zetten en Wilma Jansen, MEE-cliëntondersteuner jeugd, die zal ingaan op vragen rondom ondersteuningsmogelijkheden vanuit de gemeente Lingewaard. Ook als belangstellende is een ieder welkom.

De inloopavond start om 19.00 en eindigt om 21.30 uur en vindt plaats bij SWL, Cuperstraat 9 in Bemmel. Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk in verband met de organisatie bij Monique Ritzen, SWL Steunpunt Mantelzorg, 06- 22 93 32 58 of via E mail: m.ritzen@swlingewaard.nl

Vrijwilligers gezocht voor fitheidstest in Bemmel

BEMMEL - In Bemmel start binnenkort een nieuw bewegingsstimuleringsproject voor volwassenen.

Galm is een bewezen effectieve methode om mensen die niet tot weinig bewegen actief te krijgen en te behouden. Met Galm wordt bewegen onderdeel van het leven omdat het een wij-gevoel creëert tussen de deelnemers. Voor het project worden rond 2500 personen tussen de 50 en 60 jaar uit Bemmel uitgenodigd voor een gratis fitheidstest. Tijdens de fitheidstest wordt er een persoonlijk beweegadvies gegeven door een fysiotherapeut. Na afloop van de fitheidstest kunnen deelnemers zich opgeven voor sport- en beweegprogramma van twaalf weken.

Mensen die zich opgeven voor Galm Bemmel worden voor een fitheidtest uitgenodigd. In deze test worden verschillende onderdelen van lichamelijke fitheid en gezondheid gemeten. Onder andere bloeddruk, lengte en gewicht, lenigheid, kracht, reactiesnelheid en uithoudingsvermogen. Ook zijn er fysiotherapeuten aanwezig die ervoor zorgen dat iedereen veilig kan meedoen. Voor deze test, die voor deelnemers een eerste opstap naar een sportiever leven is, zoeken wij testleiders. Er wordt ter plekke een instructie gegeven en de onderdelen zijn gemakkelijk uit te leggen.

""We zijn op zoek naar vrijwilligers (vanaf 16 jr) met enthousiasme om bewegen te stimuleren, die graag (eenmalig) willen meehelpen dit project tot een succes te maken en die communicatief vaardig zijn. Het project is zaterdag 12 mei van 8.00 – 15.30 uur (lunch inbegrepen). Het is ook mogelijk om een dagdeel te helpen. Het is in sporthal De Bongerd, Sportlaan 1 in Bemmel."

Voorjaar met de Zonnebloem

LINGEWAARD - Een zomerse dag in april. De Zonnebloem Bemmel, Haalderen en Ressen had een fantastische middag.

"We waren met vijftig mensen aanwezig in De Minkhof om allerlei spelletjes te spelen. Natuurlijk zorgden we ervoor dat het onze gasten aan niks ontbrak. Vanwege de plotselinge warmte hielden we ook goed in de gaten dat er genoeg werd gedronken. Overal werden extra kannen met water neergezet. Het weer liet zich deze middag echt van zijn goede kant zien. We hadden niet beter kunnen wensen.

Enkele mannen gingen buiten jeu de boules spelen. Anderen zaten lekker buiten op het terras te kaarten. Dit keer waren er ook enkele mensen die na wat spelletjes heerlijk gingen kletsen met elkaar, terwijl ze luisterden naar de live muziek van de mannen van Diato. Je zag de mensen genieten. Sommigen gingen aan de arm van een vrijwilliger een rondje maken in de tuin en naar de beesten kijken.

We sloten deze middag gezamenlijk af met een lekkere kop soep en een broodje. Vrolijk gingen de gasten aan het einde van de middag naar hun huis. Vrijwilligers werden allen hartelijk dank gezegd", aldus het verslag door voorzitter Cora Sluiter- de Goey.

Inzameling goederen rommelmarkt Sint-Caecilia Gendt

GENDT - Op zondag 30 september houdt harmonie Sint-Caecilia, na de succesvolle eerste editie vorig jaar, voor de tweede maal een grootse overdekte rommelmarkt in zaal Providentia.

Het doel is om geld in te zamelen voor de Gendtse muziekvereniging. De organisatoren willen zoveel mogelijk artikelen te koop aanbieden. Te denken valt hierbij aan goede, schone en verkoopbare spullen zoals boeken, platen, cd's, speelgoed, lampen, gereedschap, elektra, huishoudelijke artikelen en curiosa.

Uitsluitend schone, goed verkoopbare spullen kunnen ingeleverd worden. Dit ter beoordeling van de organisatoren van de rommelmarkt. Elektrische apparaten zullen ter plaatse gecontroleerd worden of deze naar behoren werken. Kleding, matrassen en meubels worden niet aangenomen. "Heeft u pas de zolder of schuur opgeruimd? Dan heeft u zeker spullen over die u niet meer gebruikt. Harmonie Sint-Caecilia Gendt wil deze spullen graag hebben om te verkopen.

Op zaterdag 12 mei is er gelegenheid om goederen voor de rommelmarkt in te leveren. Van 11.00 tot 14.00 uur is een ieder welkom op Kommerdijk 24 (voorheen opslag Nijmeegs Jopie) in Gendt. "Grote stukken kunnen natuurlijk altijd thuis opgehaald worden. Stuur hiervoor een mail met uw gegevens en wat u aan wil bieden naar rommelmarkt@harmoniegendt.nl."

Column

Hand

Een bizarre krantenfoto. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jea-in geven elkaar met een vriendelijk gezicht een hand. Niet lang geleden hield de communistische dictator de hele wereld in zijn greep met zijn langeafstandsraketten. Kim Jong-un en Moon Jea-in laten me geloven nu ineens vrienden te zijn. Politicus, je moet het maar kunnen. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de lompe Donald Trump. Omhelzingen, grapjes, complimenten over en weer en overdreven handen schuddend acteerden ze voor de camera's. Beide presidenten weten dat ze belang hebben bij het etaleren van hun goede verstandhouding. Politicus, je moet het maar kunnen. Het gedoe rond het wel of niet herinneren van de memo's over de dividendbelasting van Mark Rutte. Voor de verkiezingen stond D66 leider Pechtold lijnrecht tegenover de niet altijd integere VVD. Nu ligt hij als een waakhond voor de dementerende politicus Mark. Politicus, je moet er voor geschikt zijn. Ik moet denken aan mijn overstap als journalist naar communicatie adviseur en woordvoerder van het college. Na de herindeling begon ik naar mijn gevoel als waakhond van een college met een burgemeester aan het roer die Huissens gekonkel tot kunst had verheven met een afkeer aan transparantie. Journalisten hebben het achter de ellenbogen, preekte hij. En daar sta je dan als voormalig journalist en zijn woordvoerder. Over deze ambtenaar heeft hij in een informeel buitenlands borrelgesprek kwaad gesproken. Een getarte bestuurder mag een stukjesschrijver begripvol naar het vagevuur wensen. Maar in een gezelschap mag je als burgemeester nooit een ambtenaar beschimpen. Vorige week kwam ik hem tegen tijdens de Lintjesregen. Hai Sjaak, riep hij in een gezelschap en reikte me theatraal de hand. Ik had mijn handen nonchalant in de broekzak. Ik twijfelde. Hand geven? Mijn herinneringen als woordvoerder van zijn college bonkten in mijn hoofd. Ik kijk hem recht in de ogen. Ik kan hem geen hand schudden. Politicus, je moet er voor geschikt zijn.
Sjaak

Waar komt ons eten vandaan?

HUISSEN - De kinderen van kinderdagverblijf De Volle Maan van Kinderopvang Zonnekinderen zijn in het kader van het thema 'Waar komt ons eten vandaan?' naar Boerderij De Lande in Huissen geweest.

We worden hartelijk verwelkomd en de tafel is mooi gedekt, er liggen ook kleurplaten klaar. Samen wat drinken en kleuren, om daarna te luisteren wat de kok ons gaat vertellen. Want wat gaat er allemaal in het beslag? We mogen meehelpen en daarna kijken we in de keuken, hoe de pannenkoeken worden gebakken in een hele grote ronddraaiende pan. En natuurlijk mogen we ze opeten, met stroop en poedersuiker, wat een feest!

Zondagopening bij leef- en doeboerderij De Minkhof

Leef- en -Doe Boerderij de Minkhof

BEMMEL - De eerstvolgende zondagsopening bij leef- en -doeboerderij De Minkhof vindt plaats op zondag 6 mei van 11:00 tot 15:00 uur.

Joop Dahm is er uitgenodigd; hij weet veel te vertellen over de wereld van de solitaire bijen. De solitaire bij doet alles alleen: het maken van een nest, het zoeken van voedsel en het leggen van eitjes. De Minkhof heeft een grote bloementuin, die aantrekkelijk is voor deze bijen en in de werkplaats is men druk bezig om een bijenhotel te bouwen. Na deze interessante lezing is er tijd voor een heerlijke lunch en een gezellig samenzijn.

De kosten inclusief lunch bedragen 7,50 euro. Zich aanmelden kan bij De Minkhof op de openingsdagen: maandag, woensdag en vrijdag; 0481 357185; Molenwei 57, Bemmel; www.minkhof.nl; info@minkhof.nl.

De Minkhof is geopend op maandag, woensdag en vrijdag met uiteenlopende activiteiten. Loop gerust eens binnen samen met familie of buren!

9 / 28

10 / 28

11 / 28

12 / 28

Dodenherdenking Bemmel

BEMMEL - Op 4 mei zal er weer een sfeervolle herdenkingsbijeenkomst zijn in de Theaterkerk in Bemmel.

Aan de dodenherdenkingsbijeenkomst in Bemmel wordt dit jaar meegewerkt door harmonie UDI, pastoor Peters, wethouder Theo Peren, scouting Bemmel en kinderen van de Tuin van de Vrijheid. De organisatie ligt in handen van het Oranjecomité Bemmel/Ressen en stichting deBol.

De Theaterkerk aan de Markt/Loostraat gaat open om 18.15 uur en het programma begint om 18.45 uur. Na de herdenking in de Theaterkerk wordt er vanaf 19.30 uur een stille tocht gehouden naar het monument op het gazon voor kasteel De Kinkelenburg onder begeleiding van drumfanfare Eska.

Vanaf 19.45 uur zullen de namen van de gevallenen uit Bemmel worden voorgelezen en worden er kaarsen aangestoken. Om 20.00 uur volgen de twee minuten stilte, daarna wordt het Wilhelmus gezongen en zullen er bloemen worden neergelegd. De kinderen van de 'Tuin van de Vrijheid' zullen aandacht schenken aan het thema 'De Achterblijvers'. Jong en oud zijn uitgenodigd om deze herdenking bij te wonen!

Van 'Huissenaar' naar 'Spanjaard' 'Madrid is en voelt als thuis'

Nick Molenaar met zijn dochter

Vele Betuwenaren zijn de afgelopen decennia naar het buitenland vertrokken. In deze rubriek delen ze hun ervaringen. Deze week: Nick Molenaar. Die in Huissen opgroeide en een kleine 20 jaar geleden vertrok naar Spanje. Madrid om precies te zijn. Een regelmatig bezoekje aan de 'Koninklijke', ofwel voetbalgrootmacht Real Madrid, met dochterlief Sofia (zie foto) komt nog wel eens voor.

Tekst: Hans Schmeinck

Die stage in 1993 gaf de doorslag. Nick Molenaar -47, geboren in Oosterbeek, maar opgegroeid in Huissen- mocht voor zijn studie aan de HEAO Utrecht maar liefst zes maanden naar het bedrijf Ogilvy One in Madrid. ,,Daarvoor wilde ik altijd al naar het buitenland, maar ik wist ik nog niet waar naar toe. Na die stage wist ik dat ik terug zou komen in Madrid. Toen ik via via rond kerst 1998 werd gevraagd, had ik mijn koffers al klaar staan. Begin 1999 ben ik vertrokken.''

In Madrid woonde Molenaar eerst alleen op een centrale plek in de Spaanse hoofdstad, bij stierenvechtersstadion Las Ventas. ,,Totdat ik ging samenwonen en daarna trouwen. Nu woon ik met mijn vrouw Paloma en dochter Sofia in een buitenwijk, in een urbanisatie met zwembad. Heel prettig in de zomer. Want temperaturen van 43 graden zijn soms iets te veel van het goede.''
Molenaar werkte bij veel bedrijven in Spanje, waaronder bijna vijf jaar bij BMW Bank. ,,De werktijden waren wel wennen, van 9 uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds. In de zomermaanden is dat gelukkig van acht tot drie. Sinds een paar jaar werk ik bij GT Motive. Voor deze job reis ik nogal eens door Europa en kom ik ook wel een paar keer in Nederland terecht.''

Zijn thuisland. Hoewel… ,,Bijna iedereen zegt me dat ik veel meer een Spanjaard ben dan een Hollander. Spreek zelfs steeds slechter Nederlands en ben gewend aan dineren om tien uur 's avonds. En lunchen met een boterham en een glas melk is al lang vervangen door een volledige maaltijd om 2 uur ´s middags.''

Werkloosheid

Mist hij Nederland niet? ,,Helemaal niet. En zeker niet de rookworsten, hagelslag of pindakaas. Kom ook niet veel meer in Nederland, de laatste jaren hooguit één bliksembezoek per jaar. Maar na vier dagen heb ik het alweer gehad en wil ik naar huis!! Madrid is en voelt als thuis.''
Soms komt zijn familie naar hem. ,,M'n zus is me zelfs gevolgd naar Spanje, al heeft zij het beter gedaan. Ze woont aan de kust, in Allicante.'' In Spanje is volgens Molenaar 'iedereen vriendelijk'. ,,En willen je graag helpen. Madrilenen, of beter gezegd de mensen die in Madrid wonen, zijn van nature open en altijd wel in voor een babbeltje. Het gestresste wat je af en toe in Nederland meemaakt hebben de mensen hier niet, behalve in het verkeer dan!''
Andere negatieve punten? ,,Soms de politieke situatie, de corruptie waar te weinig aan gedaan wordt en de hoge werkloosheid. Dat merk je op straat en natuurlijk aan de mensen.''

'Ik mis Nederland niet, ook niet de rookworsten en hagelslag'

Jong Belegen zet boer Hendrik in zijn hemd

(foto: Sjef Lankheet) Foto: Sjef Lankheet

BEMMEL - In het weekend van 21 en 22 april stond Jong Belegen op de planken in een uitverkochte Kinkelzaal.

Echtelijke ruzies, misverstanden, verleidingen, kunst met een grote K, ‘n schot hagel uit een oude luchtbuks, draaiorgelklanken en een heuse EHBO post. Het kwam allemaal voorbij in een doldwaze klucht van deze Bemmelse senioren toneelgroep.

'Boer Hendrik in zijn hemd gezet' werd met vaart en enthousiasme gespeeld. De spelers van Jong Belegen onder leiding van regisseur Ferdinand Ebben bezorgden het publiek een hilarische avond.

Fietsen met de leden van KBO

Koffie drinken met de fietsers (foto: KBO Huissen) Foto: KBO Huissen

HUISSEN - "Sinds 15 april zijn we weer gestart met fietsten KBO Huissen. Het was een zeer zonnige start! Er waren 19 deelnemers."

"We zijn met een grote omweg naar Elst gefietst. De volgende keer (15 mei) gaan we naar Gendt. We fietsen over dijk en door de polder. Koffie drinken doen we bij iemand thuis."

De start is om 13.00 uur bij Zandse Kerk. De route is ongeveer 30 kilometer lang. Thuiskomst tussen 16.00 en 16.30 uur.

Repair Cafés Lingewaard

LINGEWAARD - In het Repair Café kan iedereen zijn of haar kapotte spullen laten nakijken door een team van handige vrijwilligers. Zij zijn bekwaam in het uitvoeren van kleine reparaties, maar geven daarnaast ook advies als een eenvoudige oplossing niet mogelijk is. En dit allemaal voor alleen de materiaalkosten en een vrijwillige bijdrage voor het verrichte werk.

Het Repair Café is voornamelijk bedoeld voor het herstellen van klein tot middelgroot huishoudelijk materiaal zoals stofzuigers, koffiezetapparaten, broodroosters, lampjes en föhns maar daarnaast draaien onze vrijwilligers ook voor speelgoed en servies hun hand niet om. We vragen wel om de apparatuur voordat je het meebrengt schoon te maken en het naaigoed te wassen!

SWL organiseert binnenkort weer een Repair Café in Lingewaard. Je kunt op de volgende locatie terecht voor reparaties en een gezellige bak koffie/thee: zaterdag 5 mei van 14.00 – 16.00 uur in Huissen (Langekerkstraat 15). De data van de andere kernen kun je vinden op www.swlingewaard.nl onder ’ParticipatiePunten'. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende Repair Café te zien. "Heb je spullen die kapot zijn of niet goed meer werken, en vind je het zonde om ze zomaar weg te gooien, bedenk dan dat er nog een leuk alternatief in je eigen woonplaats is."

Open trainingen bij volleybalverenging Setash

HUISSEN - Op dinsdag 8, 15 en 22 mei en donderdag 17, 24 en 31 mei worden er open trainingen verzorgd voor dames bij volleybal vereniging Setash in Huissen. Heb je interesse om te volleyballen in de 3e klasse of hoger, ben je 17 jaar of ouder, dan ben je van harte uitgenodigd om te komen volleyballen.

De open trainingen worden gehouden in sporthal De Brink in Huissen. Aan de open trainingen zijn geen kosten verbonden. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar info@setash.nl. Vermeld daarbij de positie in het veld die je graag wilt spelen, je geboortedatum en eventuele andere bijzonderheden.

Filatelistische bijeenkomst

Filatelistische bijeenkomst

ELST - Filatelistenvereniging De Vierstroom afdeling Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal houdt op 14 mei een bijeenkomst.

Er is ruimschoots de gelegenheid over tot postzegelen want er zijn snuffelboeken beschikbaar. Ook is er een bingo met leuke filatelistische prijzen. De postzegelbeurs is in zalen- en partycentrum Onder de Toren, Sint-Maartenstraat 34 in Elst en begint om 19:30 uur. Meer informatie staat op www.vierstroomfilatelie.nl en te verkrijgen via 06 11018699.

De geschiedenis van De Leemkuulers (19)

25 juni 2018 bestaat Egerländerkapel De Leemkuulers, uit Bemmel, 25 jaar als zelfstandige kapel. In deze serie kunt U lezen hoe het de kapel deze 25 jaar vergaan is.

2010. Dit jaar is een 'doorsnee' muziekjaar geweest voor ons. We hebben wel veel opgetreden, maar er was geen grote uitzondering voor wat betreft de optredens. Hier volgt een opsomming van onze optredens. In februari hebben we de carnavalsavond van verzorgingshuis Luidina en verpleeghuis Lingehof opgeluisterd. In maart zijn we in De Brink in Huissen geweest. Op 30 april hebben we de Koninginnedag in Duiven opgeluisterd. In juni hebben we Fraukje en Mark een serenade gebracht in verband met hun huwelijk. In juli hebben we een koffieconcert gegeven op het vlot in Sonsbeekpark te Arnhem en hebben we onze jaarlijkse familiedag gehouden. In augustus ons kermisconcert gegeven in de binnentuin van de Gouden Appel. In september een concert in Insula Dei in Arnhem en natuurlijk ons jaarconcert. Het laatste optreden van dit jaar was in de tent bij het sportpark tijdens het Herfstfestijn. Hier moesten we door de modder naar binnen en waren onze kniekousen, die normaal wit zijn, erg gespikkeld van de modder spatten.

Bijzondere activiteiten in dit jubileumjaar

--Vierdaagse zondag,15 juli Internationaal Kapellen Festival Bemmel op de markt in Bemmel. Aanvang 11.30 uur gepland einde 17.00 uur. Dit is het eerste lustrum. Gratis toegang.

--Zaterdag 29 september jubileumconcert in zalencentrum De Kolk in Haalderen. Aanvang 20.00 uur gepland einde 22.30 uur. Kosten 7,50 euro.

--15 december slotconcert samen met zangkoor Meander in de Theaterkerk in Bemmel. Aanvang 20.00 uur, gepland einde 22.30 uur Tevens is er een minikerstmarkt verzorgd door en voor goede doelen (onder andere SOL, Buddyhuis is www.stophersentumoren.nl, Vlinderfonds).

Huissenaar ongeslagen in Bundesliga Boxing Lacruz beste lichtgewicht Duitsland

Enrico Lacruz uit Huissen in de Bundesliga Boxing in actie tegen de Duits kampioen  Arthur Bril.  

Tekst: Hans Schmeinck

De Huissense bokser Enrico Lacruz (25) heeft met zijn club Nordhäuser SV niet de titel van de Bundesliga Boxing binnengehaald. Tegenstander BSK Hannover-Seelze liet zich tot kampioen van Duitsland kronen. Toch kon Lacruz een groot persoonlijk succes boeken.

Lacruz' club Nordhäuser SV (NSV) werd onlangs tot beste gekroond van de zogeheten Staffel Süd van de Bundesliga. En mocht met de winnaar van 'Nord', BSK Hannover-Seelze, in een tweeluik uitmaken wie algeheel kampioen zou worden van de Bundesliga Boxing. Vorige week was in Nordhausen het eerste finaleduel en Hannover-Seelze zegevierde met 13-10. En kon het dus zaterdagavond thuis afmaken.

De entourage van de tweede finalewedstrijd zaterdagavond was indrukwekkend. Sponsor Autohaus Kahle in Hannover had haar enorme showroom omgetoverd in een boks-arena. Rondom de ring zaten bijna 1000 toeschouwers die hun club al schreeuwend en met paukenslagen aanmoedigden.

NSV trad vanwege een reeks blessures met een aangepaste en uitgedunde selectie aan voor de acht partijen in evenzovele gewichtsklassen en was eigenlijk bij voorbaat al kansloos. In de klasse van het zwaargewicht kon NSV niet eens een bokser inzetten, waardoor die punten sowieso naar Hannover gingen.

De Huissense lichtgewicht won als enige van zijn team zijn partij. Hij liet tegenstander Rexhildo Zeneli volmaakt kansloos en kreeg alle punten van de juryleden: 5-0.

Ongeslagen

Een week eerder won Lacruz met dezelfde cijfers van de Duitse kampioen Arthur Bril. Waarmee gesteld kan worden dat over een heel seizoen gezien de Huissenaar de beste lichtgewicht bokser van Duitsland is. Zijn ongeslagen status in de Bundesliga onderstreept dat nog eens.

De winstpartij(en) van Lacruz mochten echter niet baten, zijn club dolf met 14-8 het onderspit. Hannover-Seelze haalde daarom terecht het kampioenschap van de Bundesliga Boxing binnen.

De Huissense bokser gaat met zijn club nu nog op trainingskamp. Daarna kan Lacruz even rust nemen. Het jaar 2018 is er een zonder een EK of een WK, dus Lacruz zal op (internationale) toernooien zijn vorm moeten behouden. Dat lukte hem al goed, want hij won op toernooien in Polen en Finland en werd derde in Hongarije.

De Huissenaar maakt sowieso al een prima jaar door, want de bokser die op Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro uitkwam, versloeg vorig jaar februari in een interland tussen Nederland en Cuba de nummer 1 van de wereld, Lázaro Álvarez Estrada. Bovendien behield hij zijn A-status als topsporter van NOC*NSF (zie kader) en vond Lacruz in Jansen Totaal Wonen in Huissen een sponsor.

Voor goud gaan in Tokio

Enrico Lacruz heeft een groot doel voor ogen; goud halen op de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Sportkoepel NOC*NSF verleende de Huissenaar vorig jaar februari opnieuw de A-status. Een zogeheten maatwerk status, tamelijk uniek en geldig tot aan 2019. De Nederlandse Boksbond ziet de lichtgewicht Huissen ziet als 'groot talent en medaillekandidaat in Tokio'. Lacruz is maar een van de drie boksers in Nederland met een A-status.

Footgolfen voor het Heldenvoetbal van SC Bemmel

BEMMEL - Zes studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verdiepen zich in Evenementmanagement. Zij organiseren een footgolfevenement voor SC Bemmel. Dit evenement zal plaatsvinden op zaterdag 2 juni vanaf 10:00 uur. Het evenement staat in het teken van het Heldenvoetbal (Gehandicaptenvoetbal). De opbrengst gaat naar deze groeiende tak.

Footgolf is een combinatie van voetbal en golf. Traptechniek, spelinzicht en concentratievermogen worden in dit spel op de proef gesteld; individueel en als team. Op sportpark Ressen wordt op 2 juni een parcours van negen holes uitgezet. De teams moeten het parcours in zo min mogelijk beurten afleggen. Er wordt gespeeld volgens het principe van de beste-bal.

Heldenvoetbal
Het Bemmelse Heldenvoetbal heeft de afgelopen jaren een behoorlijke groei doorgemaakt. Drie jaar geleden begon het met slechts drie leden. Inmiddels telt het al ruim dertig leden. Om deze groei te blijven bekostigen is financiële ondersteuning nodig. De gehandicaptenvoetballers zullen op deze dag ook een wedstrijd spelen.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk via de website van SC Bemmel. De inschrijfformulieren zijn ook te vinden in de kantine van SC Bemmel. Inschrijven kan in teams van 6 tot 8 personen en is vanaf 8 jaar. Lid of geen lid van SC Bemmel, je bent welkom om mee te doen of om de teams te komen aanmoedigen!

Barbecue
Tijdens het evenement vindt een barbecue plaats. Hiervoor dien je je in te schrijven. Bezoekers die niet deelnemen aan het evenement, kunnen zich opgeven bij het kantinepersoneel van SC Bemmel. Dit kan tot op de dag zelf.

SWL Mantelzorg steunpunt zoekt vrijwilligers voor activiteit in Huissen

HUISSEN - Samen met mantelzorgers en lokale organisaties start het steunpunt mantelzorg van Stichting Welzijn Lingewaard vanaf augustus een wekelijkse middagactiviteit voor mensen die te maken krijgen met geheugenproblemen in het Dominicanenklooster in Huissen.

Op dit moment organiseert SWL samen met vrijwilligers een soortgelijke activiteit in Bemmel. Daar wordt naar alle tevredenheid gebruik van gemaakt en de activiteit voorziet duidelijk in een behoefte. Partners en familieleden die zorgen voor iemand met geheugenproblemen en in Huissen wonen, hebben aangegeven dat zo’n voorziening in Huissen zeer welkom zou zijn.

Uitgangspunt voor de activiteit is; wat mensen nog wel kunnen en wat ze leuk vinden om te doen. Zich nuttig voelen, erbij horen, elkaar ontmoeten en samen bezig zijn, is belangrijk voor deze groep mensen. Voor mantelzorgers geeft deze activiteit de mogelijkheid om even een moment voor zichzelf te hebben.

"Heb je affiniteit met de doelgroep, ben je creatief en geduldig, kan je goed luisteren, heb je oog voor mensen en ben je op maandagmiddag beschikbaar? Dan ben jij misschien de nieuwe vrijwilliger die we zoeken!"

Bemmel Zingt deze zomer

BEMMEL - Zondag 8 juli staat het centrum van Bemmel weer geheel in het teken van het evenement 'Bemmel Zingt'. Na de succesvolle edities van afgelopen twee jaar bruist het centrum deze dag weer van energie. Het wordt weer een combinatie van het Smartlappenfestival, een koop(jes)zondag en een rommelmarkt.

Tijdens het Smartlappenfestival treden in het centrum tussen 11.00en 17.30 uur, verdeeld over vijf podia, liefst twintig koren op met zo'n achthonderd deelnemers uit het hele land.

Koopjeszondag

De winkeliers in het centrum zetten deze dag, elk op hun eigen creatieve manier, letterlijk de bloemetjes, boeken, schoenen, kleding, et cetera buiten voor hun winkel in de vorm van een koopjesmarkt. De winkels zijn geopend van 12.00 tot 17.00 uur.


Rommelmarkt
Ook zal weer een rommelmarkt worden gehouden. Geïnteresseerde hobbyisten kunnen voor 25 euro een kraam huren. Daarnaast wordt een borg gevraagd van vijf euro in verband met het schoon opleveren. Inschrijven hiervoor tegen contante betaling kan tot en met zaterdag 24 juni bij: Hema Bemmel Markt 11 in Bemmel en Buiting Schoenen aan de Dorpsstraat 25 in Bemmel. Meer informatie staat op www.slk-lingewaard.nl en www.beleefbemmel.nl. Bemmel Zingt wordt mede mogelijk gemaakt door schoonmaakbedrijf Aalbers, Ristorante Da Giorgio, café De Roskam en Het Wapen van Bemmel.

De Rienblaozers zoeken muzikanten

HUISSEN - De Rienblaozers is een gezellig blaasorkest uit Huissen. "Wij spelen op Huissense evenementen zoals: carnaval, paasvuur, gildefeesten, Huissense Umdracht, 'vleiskeure’, Huissen bij kaarslicht en overal waar wij verder plezier in hebben want gezelligheid en plezier staan hoog in het vaandel!

"Wij hebben ruimte voor enthousiaste muzikanten. Baritons, trompettisten, trombonisten, saxofoons et cetera. Wij oefenen elke woensdag van 20:00 uur tot 22:00 uur in De Gouden Engel in Huissen. Heb je zin om ook muziek te maken en heb je ervaring op één van deze instrumenten, kom dan eens bij ons kijken en/of meld je bij: Ignace Hoen: 06 51756873 of Jan Stuurman: 06 17962293."

Openluchtvlooienmarkt op hemelvaart in Arnhem

ARNHEM - Op donderdag 10 mei van 10-17 uur wordt op het parkeerterrein Olympus 1 naast de Rijnhal een leuke supergrote openluchtvlooienmarkt met 200 deelnemers gehouden. Vorig jaar was deze een groot succes.

Er wordt weer veel tweedehands, antiek, curiosa, snuiterijen, brocante, huisraad en kleding te koop aangeboden. Leuk voor bezoeker om te komen snuffelen, of als u nog overtollige spullen heeft en wilt u deze te koop aanbieden: huur dan ook een kraam. De kraam is 4 meter met bovenbouw en kost 27,50 euro. Een grondplaats is er vanaf 17,50 euro. Te bestellen via www.animo-vlooienmarkten.nl of 06 39108152.

De entree voor de markt kost drie euro voor volwassenen, voor 65+ 2,50 euro en kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis. Toiletten en catering met terras zijn aanwezig.

Kinkelacademie organiseert lezing Prof. Dr. Jacqueline Vink: 'Verslaafd aan… invloed van erfelijkheid en omgeving'

Jacqueline Vink (foto: Bert Beelen) Foto: Bert Beelen

BEMMEL - Als we het over verslaving hebben dan denken we al snel aan alcohol, roken en drugs. Maar kunnen mensen ook verslaafd zijn aan (ongezond) voedsel? Of aan suiker? Los van verslavende aspecten, is teveel suiker of teveel ongezond eten slecht voor de gezondheid. Uit media berichten blijkt dat het aantal kinderen en jongeren met overgewicht nog steeds toeneemt.

Er zullen eerste resultaten gepresenteerd worden van een onderzoek naar de invloed van ouders en vrienden op het eet- en drinkgedrag van jongeren. Bijna 700 jongeren van zeven verschillende middelbare scholen (inclusief een school in Bemmel) en hun ouders hebben meegedaan aan de eerste meting in het najaar van 2017. In deze lezing presenteren we de resultaten over het drinken van suikerhoudende frisdrank. Dit onderwerp heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen in de pers (suikertax, verbieden frisdrankautomaten). Het unieke aan onze studie is dat we zowel naar thuissituatie (ouders) kijken als naar schoolsituatie (klasgenoten) in een groep jongeren die net gestart zijn op de middelbare school.

In de lezing komt dus het scala van traditioneel middelengebruik (roken, drinken, cannabis) tot verslaving aan voeding en suiker aan bod.

Wilt u een interessante en boeiende avond meemaken? Kaarten zijn te bestellen op: www.dekinkel.nl/kinkelacademie.html en bij boekhandel De Toren van Bemmel, Dorpsstraat 42, Bemmel.

Prijs (inclusief kopje koffie/thee bij aanvang) is 12,50 euro. De lezing is maandag 7 mei om 20.00 uur in cultureel centrum De Kinkel, Van Ambestraat 1 in Bemmel.

Voorjaarsmarkt Pro College Bemmel

BEMMEL - Kom naar de voorjaarsmarkt van Pro College Bemmel Lentekriebels. Krijgt u ook zin in de lente? Zon, buiten zijn, bloemen en planten volop in bloei.

Bent u al bezig geweest op uw terrras? Zoekt u nog nieuwe bloemen voor op het balkon? Heeft u groenteplanten nodig voor in uw tuin? Dit alles, en meer, is verkrijgbaar op de voorjaarsmarkt van Pro College Bemmel. Komt u samen met ons de lente vieren?

Voorjaarsmarkt

Op woensdag 16 mei organiseren de leerlingen weer de voorjaarsmarkt! Dit is een gezellig evenement met kraampjes vol planten, curiosa en andere leuke artikelen om de lente in uw huis en tuin te halen. Onze leerlingen maken van uw aankoop graag een cadeautje met onze inpakservice. Tijdens de markt verzorgen zij uw hapje en drankje op ons tuinterras. Een deel van de opbrengst gaat naar de Nierstichting. De inkoop van materialen, het maken van artikelen, het bakken van lekkers, het bedienen, ligt in handen van de leerlingen.

Wij zien u met plezier tegemoet op 16 mei tussen 13.00 uur en 15.30 uur op Sportlaan 1k in Bemmel. Planten zijn ook te reserveren/bestellen per e-mail: bemmel@procollege.nl (ook om de bestellijst op te vragen).

De bestelling is op te halen op woensdag 16 mei van 13.00-16.30 uur. Bent u minder goed ter been of heeft u weinig tijd? Dan kunnen leerlingen de bestelling thuis bezorgen. Neem dan contact op met school. Meer info: 0481 453 884 (docenten mevrouw Louw, meneer De Leeuw, mevrouw Schrijver). Bezoekadres: Pro College Bemmel- Sportlaan 1K, Bemmel; www.procollege.nl/bemmel.

Rabo Clubkas Campagne en TTV Essentia

Training bij TTV Essentia (foto: M Nijenhuis) Foto: M Nijenhuis

BEMMEL - Tafeltennisvereniging Essentia in Bemmel bestaat al tientallen jaren. Elk jaar weer proberen ze hun begroting rond te krijgen waardoor de jeugd en de senioren goede omstandigheden hebben om tot sportieve daden te komen. Een van de manieren om hier geld voor te verkrijgen is de Rabo Clubkas Campagne.

"Ieder lid van de Rabobank mag van 15 tot en met 30 mei in totaal vijf stemmen uitbrengen (maximaal twee stemmen per club). Elke stem is geld waard. Dus hoe meer stemmen TTV Essentia krijgt, hoe meer geld dit oplevert. Aangezien u nog drie stemmen over heeft na het stemmen op TTV Essentia, raden wij u aan ook uw stem uit te brengen op Popkoor 2000 uit Bemmel.

Wilt u ook eens een balletje meeslaan bij Tafeltennisvereniging Essentia? Sluit dan op een vrijdagavond aan in De Schaapskooi in Bemmel. De jeugd begint om 18.15 uur en heeft een vervolggroep om 19.15 uur. De senioren beginnen om 20.15 uur."

Meer informatie is te verkrijgen via info@essentiabemmel.nl of via de Facebook-pagina.

Winnaars Gerrit Jeurissen Award

Foto: Frank Lambertz

HUISSEN - Afgelopen dinsdag 24 april was de prijsuitreiking van de vijfde editie van de Gerrit Jeurissen Award. Roparun team Lingewaard won een bedrag van 3.000 euro voor het huren van een camper voor de verplaatsing van niet-lopers en lopers die rust hebben tijdens de Roparun 2018 van Parijs naar Rotterdam en promotietools voor basisscholen in Lingewaard.

Zij wonnen tevens de publieksprijs, beschikbaar gesteld door ONS Accountants en Belastingadviseurs. Ook de overige genomineerden (Stichting 1411-1661 en Dierenpark Het Slingerbos) vielen in de prijzen.

Na de opening door wethouder Theo Peren, gaven de genomineerden een korte publieke presentatie over hun ingezonden initiatief bij zalencentrum De Valom in Huissen. Ook gaf de winnaar van vorig jaar, MEA-VOTA, een presentatie over de besteding van hun prijzengeld. Na het juryberaad werden de prijzen uitgereikt. Stichting 1411-1661 won de tweede prijs (1.500 euro) voor een bijdrage voor draagriemen, historische kostuums en restauratie van de dieptrommen. De derde prijs (500 euro) ging naar stichting Dierenpark Het Slingerbos voor het aanpakken van het dierenverblijf in het park.

De Gerrit Jeurissen Award is een initiatief van Stichting Gerrit Jeurissen Fonds. Deze award wordt jaarlijks toegekend aan initiatieven met een sociale en/of ideële strekking ten behoeve van het algemeen maatschappelijk belang in Huissen.

Volgend jaar ook meedoen? Hou dan de website in de gaten en dien in het voorjaar 2019 een aanvraag in voor de volgende Gerrit Jeurissen Award. Voor meer informatie zie www.gerritjeurissenfonds.nl.

Met IVN RijnWaal-gidsen op avontuur in Gendtse Waard

Struinen door de natuur met uitleg van een natuurgids (foto: Anciella Tap) Foto: Anciella Tap

GENDT - Weleens gezien en ervaren hoe rijk de natuur in de Gendtse polder is? Misschien gehoord van de grote vier, die in dit gebied te vinden zijn? Enig idee hoeveel planten er groeien in deze polder?

Ooit gehoord van rivierduinen? Weleens echt gestruind? Niet over gebaande paden, maar in het wild? Als jij deze dingen eens wilt ontdekken of meemaken. Dat kan!

Vanaf begin mei gaan IVN gidsen met belangstellenden op pad om te struinen in de natuur in de directe omgeving van camping Waalstrand. Ze vertrekken om 19.00 uur vanaf de receptie van de camping en zijn ongeveer 2 uur later weer terug. De kosten voor deelname zijn vijf euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar gratis!

Aanmelden kan bij de receptie van camping Waalstrand (info@waalstrand.nl) en daar kan ook betaald worden voor aanvang van de struintocht. Let op, de tocht gaat door als er minimaal zes deelnemers zijn.

De data zijn: donderdag 3 mei, vrijdag 11 mei, zaterdag 19 mei, donderdag 31 mei, donderdag 14 juni, donderdag 28 juni, donderdag 26 juli, donderdag 2 augustus, donderdag 16 augustus, donderdag 23 augustus, donderdag 6 september, donderdag 13 september, donderdag 20 september.

De IVN gidsen, Henny, Jos en Ruud zien je graag tijdens een of meerdere struintochten.

Tweede Sasa-kaarttoernooi: grote opkomst ondanks mooie weer

Kaarten met SASA (foto: Jaap Stienstra)

ANGEREN - Het tweede Sasa-kaarttoernooi van 2018 werd gehouden op zaterdag 21 april

De uitslag.:

Jokeren:        

1e. Riet Pelkman 85 punten.

2e. Trees Elshof 95 punten.

3e. Grada Niels 96 punten.

4e. Truus Hendriks 99 punten.

4e. Veronica Sip99 punten.

6e. Greet Janssen106 punten.

Klaverjassen:

1e. Toos Spoeltman 10.388 punten.

2e. Alex Knipping 10.293 punten.

3e. Theo Bloem 10.250 punten.

4e. Henk Nijenhuis 10.047 punten.

5e. Anny Knipping 9.963 punten.

6e. Mieke Nederhoed 9.807 punten.

Bridgen:

1e. Be en Lenie Janssen 63,9 % 1e prijs.

2e. Riet en Geert Rikken 55,6 %.

3e. Dinie Rouw en Anton Rouwhorst 54,2 %.

4e. Riet v.d. Velde en Sjoukje Veldkamp 52,8 %. .

5e. Ge Lijbers en Daatje Meijer 50,7 %. 2e prijs

6e Lenie Willemsen en Truus Boeijen 49,3 %

7e. Willemien Hendriks en Frank Pinta 43,8 %.

8e. Fien Houterman en Ans Fransen 43,5 %.

9e. Joke Kruip en An Nissen 36,8 %. 3e prijs

Halverwege het kaarten werd de lunch geserveerd. Na het slotwoord van Corry Wijlhuizen, de voorzitter van Sasa, werden de winnende lotnummers van de verloting getrokken en volgde de prijsuitreiking. De gelukkigen gingen naar huis met een mooi bloemstuk of lekkere fruitmand.

Bevrijdingsdag Bemmel

BEMMEL - Op zaterdag 5 mei – Bevrijdingsdag – zal het bevrijdingsvuur in Huissen opgehaald worden door wandelaars van stichting deBol. Daarom zal er op woensdag 2 mei géén 50+wandeltocht worden georganiseerd, maar kan iedereen die de tocht mee wil maken aansluiten om 10.45 uur op de Markt in Huissen.

Na een korte en feestelijke ceremonie zullen loopgroepen het vuur naar de diverse kernen van de gemeente Lingewaard brengen.

De wandelaars uit Bemmel lopen via de Heuvelsestraat waar bij de kapel van 'Maria van de bloeiende Betuwe' wordt stilgestaan. Na een korte plechtigheid kan iedereen een bloem neerleggen bij de kapel of een kaarsje opsteken!

Voor alle wandelaars is er daarna een pauze met koffie en broodjes. Na de pauze gaat de tocht verder naar Bemmel en zal het vuur gebracht worden naar het Oorlogsmonument op het gazon bij kasteel De Kinkelenburg in Bemmel.

Het bestuur van stichting deBol nodigt graag jong en oud uit om aan deze bijzondere tocht mee te doen. "Het zou fijn zijn als u ons (in verband met koffie en broodjes) even via de mail: stichting.debol@planet.nl laat weten of u mee gaat lopen en met hoeveel personen u gaat deelnemen. Voor deelname aan deze tocht, inclusief koffie en lunch vragen wij vier euro per persoon."

Meer informatie staat op: www.debolbemmel.nl of bel ervoor naar 06 54975063.

Keuring camper van oliefilter tot kooktoestel

Autobedrijf Mulders is gespecialiseerd in keuren en onderhoud van campers. (foto Sjaak Veldkamp)

GENDT - Autobedrijf Mulders heeft zijn camperonderhoud verder uitgebreid. Naast technisch onderhoud krijgt de keuring op veiligheid nog meer de aandacht.

Toen Roy Mulders in 2002 in het bedrijf van zijn vader Theo stapte is het dienstenpakket van Autobedrijf Mulders uitgebreid met keuring en onderhoud van campers. Onderhoud en reparatie van een complete camper vraagt om specialisatie, zegt hij "Wij kijken van de distributieriem tot gootsteenafvoer. En kijken naar het oliefilter tot gasbranders van het kooktoestel."

Veiligheid
Een keuringsrapport voor campers is op veel campings al verplicht, weet Roy. Voor een camper van 3 jaar en ouder is een APK keuring verplicht. Chassis, cabine en motor hebben regelmatig onderhoud nodig. Maar ook controle op de gasinstallatie en elektriciteitsleiding is eigenlijk noodzakelijk. De ANWB adviseert om de gasinstallatie elke 2 jaar te controleren. Autobedrijf Mulders heeft zich er op toegelegd. De drukregelaar, gasflessen of LPG tank en gasslangen worden gecontroleerd Het leidingsysteem wordt enige tijd onder druk gezet. Eventueel drukverlies wordt afgelezen op een meter, waarna de zoektocht naar lekkage kan beginnen. Alle gasapparaten worden gecontroleerd op een goede en veilige werking. Ook de brandveiligheid en elektriciteit krijgen de nodige aandacht.

Autobedrijf Mulders beschikt over een brug die campers tot zeven meter kan dragen. Het onderstel van de camper wordt gecontroleerd op overbelasting, beschadigingen en vering en banden. Het chassis en de vering worden gecontroleerd op vervorming en overbelasting.
Voor het uitlijnen hoeft de camper de werkplaats niet uit. Dat gebeurt in eigen beheer. En dat scheelt weer in de tijd, legt Roy uit. "Een camperrijder heeft een bijzondere binding met zijn mobiele vakantiehuis. De camper moet na een onderhoudsbeurt daarom het liefst nog dezelfde dag klaar zijn", zo vult zijn vader Theo Mulders aan.

Regionale aandacht voor landelijke campagne Rabobank Oost Betuwe 'Wat heb jij straks nodig?'

ANGEREN – Ondernemersvereniging Angeren georganiseerde dit jaar voor de 21e keer het succesvolle evenement: Lentekriebels. Ook dit jaar was het zeker door het prachtige voorjaarsweer en de nieuwe activiteiten een groot succes.

Als één van de vele deelnemers was ook het Marktteam Lingewaard van Rabobank Oost Betuwe met hun opvallende VW oldtimer bus aanwezig. In de vele gesprek met de passanten, onder het genot van koffie of thee en Droom!-appelgebak werd de vraag gesteld: Wat heb jij straks nodig? en waarom? Dit uiteraard aansluitend op de huidige landelijke campagne: 'Straks heb je het nodig'.

Naast de voor de hand liggende antwoorden was het opvallend dat een groot aantal bezoekers aangaf het antwoord niet te zoeken in de tastbare zaken, maar vooral in ander zaken zoals gezondheid of (klein) geluk. Geld of vermogen is daarvoor géén voorwaarde, maar financiële zelfredzaamheid draagt daar zeker aan bij! De Rabobank doet dit via de site, de kantoren en mogelijk ook via hun mobiele adviseurs als u zelf niet (meer) in staat bent om naar kantoor te komen.

Uit de vele reactie die het Marktteam Lingewaard genoteerd heeft tijdens deze prachtige dag, heeft het Marktteam het in hun ogen meest ludiek antwoord gekozen. Deze prijswinnaar, Eleonore Suermondt werd daarvoor getrakteerd op een dinercheque van Restaurant Rijnzicht in Doornenburg. Marktteam Lingewaard feliciteerde Eleonore van harte!

Polman Opticiens opent Oogzorg Centrum Gelderland bij Ouwerling Optiek Elst

ELST – Van de vier vestigingen die Polman Opticiens onder zijn hoede heeft, is Ouwerling Optiek Elst nu de tweede vestiging waarin zij ook Oogzorg Centrum Gelderland officieel hebben geopend. Afgelopen donderdagavond werd het OZCG-logo op het raam onthuld door het team van Ouwerling Optiek.

Dat u bij Ouwerling Optiek nu ook terecht kunt voor de diensten van Oogzorg Centrum Gelderland by Polman Opticiens, biedt veel voordelen. OZCG is het voorportaal van de oogarts waar u geen lange wachttijden heeft en waar u gratis terecht kunt. Er zijn deskundige optometristen werkzaam die met geavanceerde apparatuur de gezondheid van uw ogen kunnen controleren. 'Meestal gaat men met oogklachten zoals wazig zien, dubbel zien of vermindering van het gezichtsveld, naar de huisarts toe. De huisarts verwijst vervolgens door naar de optometrist in het ziekenhuis en voor men het weet is men onnodig een deel van het eigen risico kwijt', aldus eigenaar Hans Polman. 'Eenmaal per jaar een algehele check van de gezondheid van de ogen laten doen kan bij ons gewoon gratis. Het is toch gek dat de meeste mensen ieder half jaar wel het gebit laten controleren bij de tandarts, maar dat er aan de gezondheid van de ogen niet wordt gedacht? Terwijl iemand met een kunstgebit nog wel kan eten maar met een glazen oog niets meer kan zien, zeg ik altijd.' Bij Ouwerling Optiek aan de Dorpsstraat 101 in Elst kunt u geheel kosteloos terecht voor zo'n algehele gezondheidscheck. Loopt u gewoon eens binnen of bel voor een afspraak: 0481 375000, u wordt er graag gezien! www.polmanopticiens.nl.

Mega Opruiming: De Huiskamer van nu en Yels.nl ruimen op!

GENDT - Het is weer voorjaar en de nieuwe collecties komen uit! Dit betekent dat de oude collecties plaats moeten maken voor de nieuwe!

De Huiskamer van Nu en Yels.nl houden dan ook komende vrijdag, zaterdag en zondag een stuntweekend waar de uitlopende collecties met een mooie korting verkocht worden! De openingstijden tijdens het stuntweekend zijn als volgt:

Vrijdag 4 mei van 09.00 - 17.00 uur, zaterdag 5 mei van 10.00 - 17.00 uur en zondag 6 mei van 13.00 - 17.00 uur.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan een kijkje nemen in onze showroom aan de Langstraat 277 in Gendt! Wilt u alvast een kijkje nemen welke producten u bij ons kunt verkrijgen? Kijk dan gerust even op www.yels.nl. Het Yels.nl en De Huiskamer van Nu team staat voor u klaar om u vakkundig te woord te staan en u te voorzien van een heerlijk kopje koffie!
Daarnaast hebben we een volledig nieuwe collectie Teak buitenmeubels en Shade Design Terrasoverkappingen. De Terrasoverkappingen van ShadeDesign zijn ideaal om u te beschermen tegen de zon. Het innovatieve twisterdoek maakt deze overkappingen ook perfect om te schuilen voor de regen! In onze showroom is dit product in verschillende opstellingen te bewonderen. Ook staan er nieuwe banken van UrbanSofa en TowerLiving in de showroom!

Team Nol op de Col fietst in juni de Alpe d'HuZes

REGIO - In oktober 2017 krijgt Nol van Rossum te horen dat hij non-hodgkin heeft, een agressieve maar goed te behandelen vorm van kanker. Verschrikkelijk nieuws, maar vol strijdlust gaat hij de behandelingen aan met maar één doel, 100 procent herstel.

'Kanker heb je niet alleen, kanker heb je samen' en daarom hebben de (schoon)zonen van Nol direct het initiatief genomen om hem te steunen in de vorm van een sportieve uitdaging. Op 7 juni gaan zij de Alpe d'HuZes fietsen, wat betekent dat zij één of meerdere keren deze Franse berg zullen gaan beklimmen. Gepaard met een sponsoractie voor het KWF hopen alle duizenden deelnemers van dit evenement veel geld op te halen voor onderzoek naar kanker, zodat er in de toekomst niemand meer dood hoeft te gaan aan deze ziekte.

Ook de kleinkinderen van Nol dragen hun steentje bij doormiddel van het verkopen van zelfgemaakte kaarten en het doen van karweitjes in de buurt. Al het geld komt ten goede van Team Nol op de Col en daar is opa uiteraard enorm trots op.

Als alles goed verloopt, is Nol eind mei klaar met zijn behandelingen en zal hij samen met zijn vrouw José afreizen naar Frankrijk om zijn (schoon)zonen aan te moedigen. 'Daar leef ik naar toe. Reken maar dat ik dan aan de kant sta te juichen voor Team Nol op de Col.'

Wilt u ook sponsoren? Kijk dan op https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/doneren -Team Nol op de Col.

Onze sportieve BOL.Gerrie nu 65.
Ze danst, fietst, wandelt en zwemt volop
en werkt nog wat. Liefs, jouw Kees.

Gefeliciteerd Jax met je A-diploma!!!! Goed gedaan!!!!!!

High five van Luuk en natuurlijk de rest vd familie

Lieve Pien
Wat ben jij een toppertje zeg....
Goed gedaan!!!!
Xxx van Tessa en de rest van de familie

Gefeliciteerd kanjer Rens,
met het behalen van je zwemdiploma A.
Opa Johan, oma Tonnie,
opa Gerrie en.oma Ria.

3 mei wordt ons binkie alweer 7 jaar
Gefeliciteerd lieve Luuk!
Dikke kus van mama,
knuffel van Daan

Het is echt waar deze oma
wordt 1 mei 95 jaar.
Van harte gefeliciteerd
namens de familie .

Op 7 mei wordt Jasmijn 17 jaar!
Gefeliciteerd lieve meid. Je grootste
wens is al in vervulling gegaan.
Kus, papa, mama, Romy en Casper.
Poot van Takkie.

Hoeraaaaa……
Onze Wesly wordt op 6 mei 12 jaar!

Veel plezier die dag van Pappa, Mamma
Sofie en Lize

1 mei opa en oma al 60 jaar getrouwd !
Xxxjes en knuffels Yvette en ilona

Met haar zwemdiploma A in haar hand.
Staat Lizzy van Meerten in de krant.
Van harte gefeliciteerd.
Liefs, Oma Ria.

Bewegen op Maat door Flow Angeren

ANGEREN - Bewegen op maat is een programma dat aangeboden wordt door FLOW Angeren voor mensen die minder mobiel zijn of een chronische aandoening hebben. Hierdoor is aansluiting bij het huidig beweegaanbod lastig. De lessen zijn zo opgebouwd dat iedereen mee kan doen. Muziek en beleving spelen een belangrijke rol tijdens de lessen.

Bewegen op maat brengt je niet alleen in beweging. Je ontmoet daarnaast ook andere sporters en doet nieuwe contacten op. De lessen werken toe naar meer vertrouwen in het eigen lichaam. De lessen beginnen met een warming-up, daarna volgen balans en coördinatie oefeningen, een blokje kracht- en souplesse-oefeningen en een cooling down.

De lessen starten woensdag 16 mei van 17.30-18.30 uur in het Kulturhus Angeren, Emmastraat 23. Instromen is altijd mogelijk. Voor meer informatie neem contact op met Lisette Wolters liz.wolters@gmail.com.

Dit programma is ontstaan uit het project Bewegen Op Recept, waarbij huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, sportaanbieders, diëtist, verpleegkundige en de sport- en cultuurcoach samen werken om mensen die moeite hebben om in beweging te komen te ondersteunen. Meer informatie staat op www.swlingewaard.nl.

Open Eetcafés Lingewaard

LINGEWAARD - De komende periode organiseert SWL weer Open Eetcafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende eetcafés om gezellig samen een vorkje te prikken:

Dinsdag 8 mei - SWL, Cuperstraat 9, Bemmel

Woensdag 9 mei - 17.30u - RKHVV, Blauwenburcht 1, Huissen

Donderdag 10 mei - 17.30u - Providentia, Dorpsstraat 5, Gendt

Donderdag 10 mei - 17.00u - De Tichel, Kolkweg 5a (van tevoren aanmelden bij de bar van De Tichel of bellen op maandag tussen 12 en 17 uur naar 0481 464409)

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag - donderdag tussen 10.00 - 16.00 uur via het SWL Meldpunt, telefoonnummer: 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen wordt aangeraden om op tijd te bellen. Mocht het volgeboekt zijn, dan kun je je aanmelden voor de week er op. Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ’ParticipatiePunten'. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende eetcafé te zien.

Vogels spotten op de fiets in het Waterrijk en langs de Linge

Vogelspotters (foto: Herman Hendriks) Foto: Herman Hendriks

BEMMEL - Het Waterrijk is een prachtig natuurgebied, deels recent, aangelegd en toegankelijk gemaakt met struinpaden en fietspaden. De begroeiing langs en in het water van de Linge, de ontgravingen en de daar tussenliggende rietvelden is voor watervogels een rijk voedsel- en rustgebied. De verscheidenheid aan water en weidevogels wordt snel groter.

De fietstocht staat onder leiding van Ben Brouwer die enthousiast over de vogelwereld kan vertellen. Deze IVN RijnWaal vogelaar verwacht dat wij al zomergasten te zien krijgen zoals de grutto, kluut, tureluur gele kwikstaart en kleine karekiet. Er is ook een goede kans om een lepelaar of grote zilverreiger te spotten. En natuurlijk een grote verscheidenheid aan eenden ganzen en andere watervogels.

Ben is voor deze fietsexcursie bereikbaar op 06 53927477. De start is zondag 6 mei om 07.00 uur bij Viola 3 op industrieterrein Bergerden in Bemmel. De deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Wandelschoenen of laarzen en een verrekijker zijn aanbevolen. Meer informatie over deze excursie en IVN RijnWaal staat op: www.ivn.nl/afdeling/rijnwaal.

Parochie H. Maria Magdalena

Zaterdag 5 mei

19.00 uur: O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen, eucharistieviering, V. Bulthuis, InVoice

19.00 uur: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren, eucharistieviering, G. Peters, Ubi Caritas

19.00 uur: St. Jacobus de Meerdere Valburg, eucharistieviering, N. Sales, Dameskoor

Zondag 6 mei

10.00 uur: St. Werenfridus Elst, eucharistieviering met kinderwoorddienst, V. Bulthuis,

Koor Zonder Grenzen

10.00 uur: O.L.V. Ten Hemelopneming Huissen-stad, eucharistieviering, G. Peters, Herenkoor

15.00 uur: Maria Geboorte Driel, Marialof, V. Bulthuis, Cantorije

11.00 uur: St. Leonardus Oosterhout, woord- en communieviering, J. Kallen, Musica Nova,

Mariaviering

Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)

10.00 uur: St. Werenfridus Elst, eucharistieviering, G. Peters, St. Caeciliakoor

(Viering in de Hoeksteen om 09.30 uur vervalt).

10.00 uur: O.L.V. Ten Hemelopneming Huissen-stad, eucharistieviering, V. Bulthuis, InVoice

11.00 uur: St. Willibrordus Herveld, eucharistieviering, F. Bomers, St. Caeciliakoor

11.00 uur: Maria Geboorte Lent, eucharistieviering, N. Sales, Magna Voce

Doordeweekse vieringen in R.K. Parochie H. Maria Magdalena

Maandag

Heteren, 18.30 uur , Liefkenshoek (wcv), elke maandag

Dinsdag

Huissen-Stad, 19.00 uur, dagkapel, rozenkrans, elke dinsdag

Oosterhout, 09.00 uur, dagkapel, 1e dinsdag van de maand

Woensdag

Angeren, 09.30 uur uur, sacristie/kerk, 1e woensdag van de maand

Doornenburg , 09.30 uur, kerk , 2e woensdag van de maand

Gendt, 09.30 uur, dagkapel, 4e woensdag van de maand

Herveld, 19.00 uur, kapel Hoge Hof, 1e woensdag van de maand

Huissen-Zand, 09.30 uur , dagkapel , 3e woensdag van de maand

Lent, 19.00 uur, St. Jozef, 2e woensdag van de maand

Donderdag

Elst, 10.30 uur, Tertzio, 1e donderdag van de maand

Elst , 09.30 uur, De Hoeksteen, 2e donderdag van de maand

Elst, 10.30 uur, Tertzio (wcv), 3e donderdag van de maand

Elst , 09.30 uur, De Hoeksteen, 4e donderdag van de maand

Elst, 09.30 uur, De Hoeksteen, 5e donderdag van de maand

Vrijdag

Bemmel, 10.00 uur,kapel Liduina,1e vrijdag van de maand

Huissen-Stad, 10.00 uur, Sancta Maria, 1e vrijdag van de maand

Valburg, 09.00 uur, sacristie, rozenkrans, elke vrijdag

Valburg, 09.30 uur, sacristie, elke vrijdag


Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv)
Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

Hockeyclub MHC Bemmel 800 viert feest!

BEMMEL - Dit jaar bestaat de club veertig jaar en dat gaan ze vieren middels een groot feest op zaterdag 19 mei. Dit op de unieke Bemmelse locatie: theaterkerk Bemmel! Taped Photobooth zorgt voor hilarische kiekjes, Edwin Peters draait goede dansplaatjes en de Smaakcateraar verziet het van lekkere hapjes.

Iedereen is welkom (niet-hockeyers, oud-leden, vrienden, familie, sponsoren et cetera)! Voor alle leeftijden!
Thema: Classy with a touch of farmer. Koop je kaartje, kaartverkoop sluit 12 mei (op=op): https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/lustrumfeest-mhc-bemmel-800.
Ticketkosten zijn inclusief drankjes en hapjes. MHC Bemmel jeugdleden (onder de 18 jaar) kunnen tien euro contant terug krijgen op het feest tussen 20.00 en 22.00 uur. Deuren sluiten om 21.30 uur.

Schaakprobleem 7

Wit geeft mat in 2

Oplossing mailen binnen drie weken na plaatsing in deze krant naar elstertorenschaakprobleem@gmail.com onder vermelding van schaakprobleem 7. De oplossing staat daarna op de site van de Elster Toren: www.elstertoren.nl

Mocht u interesse hebben om te schaken, neem dan een kijkje op de site voor meer informatie.

Bijen bij Landerij De Park bekijken via wildcam van BuitenGewoon

vlnr Rob Bruins, Margreet Jellema, Allard Klein Onstenk, Hans Franken, René Hanssen, Leo Starink Foto: Marco Willemsen

BETUWE - Neem een kijkje bij de honingbijen: van zo dichtbij heb je ze nog nooit kunnen volgen! Via de wildcam kan je live meekijken hoe het bijenvolkje zich gedraagt. Je kijkt rechtstreeks in een bijenkast bij Landerij De Park.

Bij deze unieke samenwerking tussen TV BuitenGewoon / Omroep Gelderland, SOGN, De Santackergaard, Park Lingezegen en Landerij De Park werd zondag door betrokkenen stilgestaan tijdens het Vier het Voorjaar-evenement bij Landerij De Park. Dat leverde vrolijke gezichten op bij de imkers en het bestuur van Landerij De Park en de mensen van De Santackergaard en SOGN (zie foto).

Wil je de livestream bekijken ga dan naar landerijdepark.nl (homepagina) of naar het YouTube kanaal van BuitenGewoon van Omroep Gelderland. De bijenstal van Landerij De Park vind je op De Park 12 in Elst.