GN NederBetuwe-Rhenen

15 januari 2020

GN NederBetuwe-Rhenen 15 januari 2020


Eerste Neder-Betuwe Speld voor Dirk van den Berg uit Ochten

Dirk van den Berg uit Ochten en burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe. (foto: 3JetFotografie)

OCHTEN - Dirk van den Berg uit Ochten ontving afgelopen week de eerste Neder-Betuwe Speld. Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie reikte burgemeester Jan Kottelenberg aan hem deze blijk van waardering uit voor zijn werkzaamheden voor de gemeenschap van Ochten en omgeving.

De heer Van den Berg (65) is al meer dan twintig jaar actief lid en vrijwilliger van de Hervormde kerk in Ochten. Al ruim twaalf jaar als koster en even zovele jaren voor het ouderenwerk, ruim acht jaar als lid van de rommelmarktcommissie, ruim elf jaar voor de Vakantiebijbelweek en sinds vier jaar is hij kerkrentmeester.

Allesdoener

Burgemeester Kottelenberg noemde de heer Van den Berg in zijn toespraak “(…) een allesdoener die bekend staat als een vriendelijk en hartelijk man. En mij is verteld: ‘Hij geniet als hij anderen ziet genieten. U bent de Neder-Betuwe Speld meer dan waard!” Hierna werd het verzilverde boomblad opgespeld en een oorkonde en bloemen overhandigd.

Speld en Jeugdlintje

Met de Neder-Betuwe Speld waardeert de gemeente vanaf 2020 inwoners voor een bijzondere prestatie, initiatief of werkzaamheden voor de gemeenschap. Personen kunnen hiervoor worden voorgedragen. Het kan gaan om iets dat heel veel jaren in beslag nam maar soms kan het ook gaan om ‘het moment’. De Neder-Betuwe Speld is voor personen van 24 jaar of ouder. Voor jongeren tot en met 23 jaar is er het Jeugdlintje.

Lezing over geisha's

DODEWAARD - Vrouwen van Nu afdeling Hien-Dodewaard beginnen jaar 2020 met een lezing van Hannie Kempink over geisha's.

De term geisha's wordt doorgaans gebruikt om gezelschapsdames aan te duiden die gekleed zijn in prachtige zijden kimono's en geschoold zijn in muziek, dans en goede conversatie. Hannie vertelt niet alleen over de geisha's maar ook over de winning van de zijde waar de kostbare kimono's van gemaakt zijn. Na de pauze vertelt Hannie over de huidige keizerin Masako.

Lezing vindt plaats op donderdag 16 januari om 19.45 uur in Nannenberghuis in Dodewaard. Zaal is open vanaf 19.30 uur. Niet-leden betalen 3,50 euro. Iedereen is er welkom.

Burenhulpdienst Rhenen-Elst-Achterberg zoekt vrijwilligers

Gereedschap voor klusjes. (foto: Free Photos via Pixabay)

RHENEN - Onbetaalde burenhulp makkelijker maken: dat is het doel van de Burenhulpdienst Samen voor Rhenen. Door vraag en aanbod te koppelen, helpt de Burenhulpdienst mensen om elkaar te helpen in de gemeente Rhenen.

Niet iedereen kan een beroep doen op zijn of haar omgeving bij praktische klusjes. Denk aan de oudere medemens, wiens kinderen ver weg wonen. Vrienden zijn dan vaak ook al op leeftijd. Ook zelfstandig wonende mensen met beperkingen hebben niet altijd hulp in hun omgeving. Als iemand autisme of een angststoornis heeft, is het leggen van contacten erg lastig.

De Burenhulpdienst is er voor iedereen die om wat voor reden ook geen hulp kan vinden bij kleine, praktische klusjes in en om het huis. In Rhenen, Elst en Achterberg. Voor het ophangen van een kapstok, het installeren van een dvd-speler of klein snoeiwerk. Het gaat nadrukkelijk om kleine klusjes die doorgaans niet door een betaalde kracht worden gedaan.

"Wilt u ook een keer helpen? Dan zijn wij op zoek naar u! We zoeken mensen die kunnen helpen met klusjes in huis, in de tuin en met apparaten. U bepaalt zelf wat u graag doet en wanneer u een klusje aanneemt. Graag vertellen we u er meer over in een vrijblijvend gesprek. Neem contact op met Kitty van den Hoek, coördinator Burenhulpdienst, 06 45849059 of kijk op https://samen.rhenen.nl/."

Informatieavond apothekers in Huis van Ochten

OCHTEN - Donderdag 23 januari geven de apothekers J. Wisman en B. Nowicki een informatieavond in het Huis van Ochten, Dr. M. van Drielplein 2.

Zij vertellen over waarom er een apotheek in Ochten is gekomen en hoe dat is ontstaan, de samenwerking met de huisartsen en andere apotheken en laten een klein stukje toekomst zien. Een belangrijk onderwerp wat besproken wordt is de wisselwerking van geneesmiddelen. Ook wordt de uitgifte van de medicijnen uitgelegd, zoals bijvoorbeeld waarom krijg ik een ander merk? Uiteraard is er de mogelijkheid om vragen te stellen. De avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Er staat een bus bij de uitgang voor een vrijwillige bijdrage.

Informatieavond apothekers in Huis van Ochten

OCHTEN - Donderdag 23 januari geven de apothekers J. Wisman en B. Nowicki een informatieavond in het Huis van Ochten, Dr. M. van Drielplein 2.

Zij vertellen over waarom er een apotheek in Ochten is gekomen en hoe dat is ontstaan, de samenwerking met de huisartsen en andere apotheken en laten een klein stukje toekomst zien. Een belangrijk onderwerp wat besproken wordt is de wisselwerking van geneesmiddelen. Ook wordt de uitgifte van de medicijnen uitgelegd, zoals bijvoorbeeld waarom krijg ik een ander merk? Uiteraard is er de mogelijkheid om vragen te stellen. De avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Er staat een bus bij de uitgang voor een vrijwillige bijdrage.

Lezing over geisha's

DODEWAARD - Vrouwen van Nu afdeling Hien-Dodewaard beginnen jaar 2020 met een lezing van Hannie Kempink over geisha's.

De term geisha's wordt doorgaans gebruikt om gezelschapsdames aan te duiden die gekleed zijn in prachtige zijden kimono's en geschoold zijn in muziek, dans en goede conversatie. Hannie vertelt niet alleen over de geisha's maar ook over de winning van de zijde waar de kostbare kimono's van gemaakt zijn. Na de pauze vertelt Hannie over de huidige keizerin Masako.

Lezing vindt plaats op donderdag 16 januari om 19.45 uur in Nannenberghuis in Dodewaard. Zaal is open vanaf 19.30 uur. Niet-leden betalen 3,50 euro. Iedereen is er welkom.

Nieuwe niveaus en elementen voor ILO-turnsters

ILO-turnsters turnden een goede wedstrijd. (foto: R. van Bijnen) R. van Bijnen

LIENDEN - Op zaterdag 11 januari vonden de eerste turnwedstrijden plaats van 2020 voor de turnsters van gymnastiekvereniging I.L.O.

Ditmaal mochten de turnsters uit de 3e en 4e divisie hun eerste rayonwedstrijd turnen in Culemborg. In de de ochtend turnden de senioren Wyke van Bijnen en Melanie van Mourik. Ze startten de wedstrijd erg goed op het eerste toestel sprong, en behoorden beiden tot de hoogste scoorders op dit toestel. In het eindklassement behaalden ze respectievelijk een nette tiende en twaalfde plaats.

In de tweede wedstrijd turnden junior-turnster Maan Hazelbag en 3e divisie turnster Lynn Verbeek. Maan turnde voor het eerst twee niveaus hoger in vergelijking met vorig jaar. Vooral op vloer liet ze zien dat ze al goed mee kan komen in het hogere niveau. Maan behaalde uiteindelijk een 9e plaats. Ook Lynn turnde een mooie vloeroefening waarin ze voor het eerst een nieuwe sprongserie liet zien. Lynn behaalde een achtste plaats in het eindklassement. Maan, Lynn, Melanie en Wyke mogen trots zijn op wat ze hebben laten zien en kunnen naar de volgende wedstrijd toe werken.

Kleurrijke Slobbers

10 december 2019. Kleurrijke Slobbers (Slobeenden) op de Buitenwaai bij Opheusden. (foto: Henk van der Kooij)

OPHEUSDEN - Op 10 december waren er niet alleen tientallen Wintertalingen op de Buitenwaai bij Opheusden te zien, maar ook veertien Slobeenden. Is het mannetje Wintertaling kleurrijk, mannetje Slobeend niet minder!

Door Henk van der Kooij

U ziet er drie op de foto met links een vrouwtje Slobeend. Laatstgenoemde lijkt veel op een vrouwtje Wilde eend, alleen ...de snavel is breed en sterk lepelvormimg. De Slobeend wordt daarom in het Engels ook wel spoonbillduck genoemd. De mannetjes hebben een groene kop, witte borst en prachtige kastanjebruine flanken. Met hun opvallend lange, brede snavel en wat lage ligging vormen de mannetjes op de foto een slobeendenflottielje, een formatie van kleine slagschepen. Maar, wel absoluut vredelievend.

Slobeenden zijn voedselspecialisten. Met de bijzondere lepelsnavel zeven ze voedsel uit het water. Beter gezegd: ze slobberen! Ze zuigen water op aan de snavelpunt en persen het er aan de basis weer uit. Onderweg wordt plantaardig en vooral dierlijk plankton en ander klein spul er uit gezeefd. Slobeenden zijn dus geen arme sloebers, geen arme stakkers. Het zijn heerlijke slobbers.
Wilt u ook van deze eenden genieten? De grootste trefkans heeft u in ons Rivierengebied in het voor- en najaar. Ik heb ze zelf dit jaar nog niet gezien. Maar dat zegt natuurlijk niet alles. Op 7 januari zijn er tien gezien in de Blauwe Kamer bij Rhenen (waarneming.nl). Weet dat ze een voorkeur hebben voor ondiepe wateren.

Parencompetitie Bridge Vereniging Lienden

LIENDEN – Uitslag top-5 wekelijkse parencompetitie ronde 3, zitting 4, bij Bridge Vereniging Lienden

Lijn A

1 Jannie & Johan de Bruine 63,19%

2 Alieke van de Kraats & Willem Mos 60,07%

3 Gert-Jan van Ingen & Titus Koopman 57,29%

4 Jan van Lienden & Dick van Ommeren 56,60%

5 Mery Vroege & George Jansen 54,86%

Lijn B

1 Aart Hendriks & Rinus van Lunteren 61,46%

2 Rose Blommers & Theo Burgers 55,73%

3 Wilma van Toor & Verry van Rossum 52,83%

4 Adri Engelaar & Gijs Slotboom 52,76%

5 Hans van der Donk & Hein Schrama 51,46%

Lijn C

1 Thea & Bert Smit 58,75%

2 Ineke & Wim Bruul 55,83%

3 Tineke Geldhoff & Tiny Kuyper 54,58%

4 Hannie & Jannes Bos 54,17%

5 Riet & Bert Lindeboom 53,75%

Spelen met taal

MAURIK - Ben je iemand die goed is en in taal en het leuk vind om mensen te helpen om de Nederlandse taal eigen te maken?

Voor een vrouw in Maurik, die dolgraag de Nederlandse taal onder de knie wil krijgen zoekt Welzijn Rivierstroom een enthousiaste vrijwilliger. Het gaat vooral om de conversatie in het Nederlands en het kennis laten maken met de dingen die in Nederland gebruikelijk zijn. Soms wordt er ook hulp bij het huiswerk van de inburgeringscursus gevraagd. Ben je geduldig, taalvaardig, beschik je over goede sociale vaardigheden en heb je interesse in de cultuur van een ander?

Voor meer informatie neem contact op met Welzijn Rivierstroom, Ankie Bongers, 06 22154619 of mail ankiebongers@welzijnrivierstroom.nl.

Buurtgezinnen zoekt steungezinnen voor overbelaste gezinnen in Neder-Betuwe

Steungezinnen ondersteunen vraagzinnen bij alledaagse dingen.

OCHTEN - Sinds 1 januari kunnen gezinnen in de gemeente Neder-Betuwe die overbelast zijn, een beroep doen op Buurtgezinnen. De gemeente is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Buurtgezinnen. Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen.

Hoe werkt het? Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de inhoud van de ondersteuning.

De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Maar ook: meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van de verjaardag of er samen op uitgaan met beide gezinnen. Maatwerk dus!

Een steungezin wordt voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen. Welke ondersteuning een steungezin biedt en hoeveel tijd het gezin erin steekt, is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De ondersteuning kan ook veranderen in de loop van de tijd. Buurtgezinnen is in Neder-Betuwe op zoek naar ouders met kinderen, grootouders en stellen zonder kinderen (maar met opvoedervaring) die op vrijwillige basis iets willen betekenen voor een gezin in de buurt dat het moeilijk heeft. Meer informatie staat op www.buurtgezinnen.nl en te verkrijgen via 06 22961694.

Een ander helpen met zijn administratie?

NEDER-BETUWE - Binnen Neder-Betuwe ondersteunen vrijwilligers thuisadministratie van Welzijn Rivierstroom inwoners met verschillende vragen over hun administratie.

De vragen zijn zeer divers van bijvoorbeeld het invullen van een formulier tot het ordenen van de administratie. Als vrijwilliger kom je bij de mensen thuis en de afspraken vinden in overleg plaats. Het kan zijn dat je één keer langs gaat, maar ook dat je wat langer ondersteuning biedt. Het is niet zo dat je veel kennis moet hebben. Belangrijker is dat je bereidt bent om dingen uit te zoeken en de inwoner ondersteunt.

Dit vrijwilligerswerk is geheel naar jouw eigen agenda in te passen. "Wil je meer weten over het werk als vrijwilliger thuisadministratie? Neem dan contact op met Esther Morren op 06 33421037 of esthermorren@welzijnrivierstroom.nl. Het is prettig als je ook in de gemeente Neder-Betuwe woont, maar inwoners uit de gemeente Buren kunnen ook reageren."

Jongeren 20-30 jaar

DODEWAARD - Vind jij het leuk om koffie te drinken bij een jongen van nog geen 20 jaar uit Dodewaard? Hij heeft niet veel contact en zit veel alleen thuis.

Verder is het net zo'n jongen als iedereen. Je hoeft echt niet elke dag langs. Het gaat ook gewoon om koffie drinken, beetje praten, iets doen et cetera. Als je het leuk vindt spreken we een keer samen af en gaan we bij hem koffie drinken om te kijken of het iets voor je is. Iets voor jou? App Folkert op 06 19544160 of folkertkooistra@welzijnrivierstroom.nl.

'Winter aan de Open Tafel' op Zorgboerderij Hoog-Broek

LIENDEN - Zin in een heerlijke boerenkool maar dan net even anders? Op dinsdag 21 januari serveren wij op Hoog-Broek pittige boerenkool en boerenquiche Het toetje wordt een dessert met stroopwafeltjes.

U bent vanaf 12.30 van harte welkom op ons dakterras om te genieten van deze heerlijke wintermaaltijd, samengesteld en geserveerd door medewerkers en gasten van Hoog-Broek. Uiteraard kunt u na de maaltijd gezellig natafelen onder het genot van een kopje koffie of thee. Bent u vegetariër of heeft u een dieet, laat het ons weten dan houden wij er rekening mee.

Graag aanmelden, dit kan tot de maandag voorafgaand aan de open tafel. De prijs bedraagt 7,50 euro per persoon (exclusief drankjes).

Het adres is: Zorgboerderij Hoog-Broek, Burg. Houtkoperweg 6, Lienden; 0488 483208; info@hoogbroek.nl.

Jongeren 20-30 jaar

DODEWAARD - Vind jij het leuk om koffie te drinken bij een jongen van nog geen 20 jaar uit Dodewaard? Hij heeft niet veel contact en zit veel alleen thuis.

Verder is het net zo’n jongen als iedereen. Je hoeft echt niet elke dag langs. Het gaat ook gewoon om koffie drinken, beetje praten, iets doen et cetera. Als je het leuk vindt spreken we een keer samen af en gaan we bij hem koffie drinken om te kijken of het iets voor je is. Iets voor jou? App Folkert op 06 19544160 of folkertkooistra@welzijnrivierstroom.nl.

Spelen met taal

MAURIK - Ben je iemand die goed is en in taal en het leuk vind om mensen te helpen om de Nederlandse taal eigen te maken?

Voor een vrouw in Maurik, die dolgraag de Nederlandse taal onder de knie wil krijgen zoekt Welzijn Rivierstroom een enthousiaste vrijwilliger. Het gaat vooral om de conversatie in het Nederlands en het kennis laten maken met de dingen die in Nederland gebruikelijk zijn. Soms wordt er ook hulp bij het huiswerk van de inburgeringscursus gevraagd. Ben je geduldig, taalvaardig, beschik je over goede sociale vaardigheden en heb je interesse in de cultuur van een ander?

Voor meer informatie neem contact op met Welzijn Rivierstroom, Ankie Bongers, 06 22154619 of mail ankiebongers@welzijnrivierstroom.nl.

Ook uw bericht in de krant?

REGIO - Wilt u iets onder de aandacht brengen in uw regio? Dat kan! Uw bericht kunt u online insturen via onze website: www.gemeentenieuwsonline.nl.

Klik eerst op de regio waarover uw bericht gaat. Na het invullen van uw bericht en gegevens klikt u op: 'Nieuws aanleveren'. Vragen? Belt u dan gerust even: 0481-464770. We helpen u graag verder.

Garage-sale bij Bakkerij Brasserie Van Toor op 16 januari

Garage-sale op 16 januari zowel binnen als buiten. (foto: Bakkerij Brasserie van Toor) Bakkerij Brasserie van Toor

RHENEN - Op 16 januari ruimt Bakkerij Van Toor op en verkoopt alles wat niet meer gebruikt wordt om fris 2020 in te gaan. Er worden onder andere glazen, vazen, dranken, manden, ovenschalen en nog veel meer verkocht!

De verkoop is van 16.00 tot 20.00 uur. Er zijn drankjes verkrijgbaar en er worden wat lekkere hapjes uit het assortiment van de brasserie en bakkerij uitgedeeld. De bakkerij is gevestigd aan Molenstraat 2 in Rhenen.

Uit de Kunst

Bijbelse verhalen leveren prachtige kunst op, die mensen diep kan ontroeren, maar ook kan verontrusten. Kunst die ook rake vragen kan oproepen, of de wenkbrauwen doet fronsen.

Wanneer je bedenkt dat het allergrootste deel van de Westerse kunst een bijbelse achtergrond heeft, is duidelijk dat er onder zo'n noemer veel te kijken valt. Marijke neemt u graag mee op reis door de kunstgeschiedenis, om in vogelvlucht te laten zien hoe de bijbel verbeeld wordt in prachtige, ontroerende, maar soms ook schokkende en onbegrijpelijke kunstwerken. Bekende en onbekende bijbelverhalen, oude en moderne kunst, middeleeuwse manuscripten en moderne kruiswegen, maar ook thema als beelden van God en Jezus (en hoe zit het dan met het beeldverbod?) zullen aan de orde komen. Iedereen is welkom bij deze kijk- en luisterbelevenis!

Deze avonden worden georganiseerd door de Regionale werkgroep VIS (Verdiepen, Inspireren en Samenkomen); www.gele-boekje.nl.

Jongerenraad Rhenen start petitie: Houd bus 80 aan het lijntje!

De Jongerenraad Rhenen. (foto: Jongerenraad Rhenen)

RHENEN - De Jongerenraad Rhenen heeft afgelopen week een petitie gestart om de veranderingen van de dienstregeling die op 15 december door Syntus in werking werd gesteld, terug te draaien.

De problematiek is groot, volgens voorzitter Sven Alkemade: "De wijziging van de dienstregeling raakt iedereen." De bus door Rhenen rijdt nog maar één keer per uur buiten de spits en alleen naar station Veenendaal-centrum. Er is geen directe verbinding meer met Veenendaal-De Klomp, een van de drie scholierenlijnen is geschrapt en op lijn 50 zijn zes haltes tussen Elst en Rhenen opgeheven. "De wijzigingen zijn te ingrijpend zonder goede redenen. De provincie heeft zelfs de ambitie deze regio juist beter bereikbaar te maken", zegt Kadir Bayma, de vicevoorzitter van de jongerenraad.

Reeds aangekaart

De Jongerenraad heeft de kwestie in december al aangekaart bij de gemeente, maar die heeft -ondanks goede pogingen- geen druk kunnen zetten bij de provincie. De petitie, die op de site en de social media van de jongerenraad te vinden is, is al bijna 450 keer ondertekend. De voorzitter: "We hopen op deze manier duidelijk te maken dat dit echt niet zomaar kan. Er zijn te veel mensen afhankelijk van van deze lijnen, jong en oud. Wij als jongerenraad hebben het stokje opgepakt, maar samen houden we Rhenen bereikbaar. Dit is dan ook het motto."

Zilver in Rhenen

De drie nootmuskaatraspen met een nootmuskaat, afm. dicht 7,5 cm, opengeklapt 17,5 cm en het zilverendoosje. (foto: J. van de Brink)

RHENEN - Het Stadsmuseum Rhenen is onlangs verblijd met bijzonder Rhenens zilver, een prachtige aanwinst voor de collectie.

Begin december werd de stichting Behoud Collectie Erfgoed Rhenen getipt dat bij Haffmans Antiek en Kunsthandel in Utrecht een zilveren cilindrische nootmuskaatrasp uit 1879 van zilversmid Jan Gijsbert Koen jr uit Rhenen te koop was. In overleg met de museumdirecteur heeft de stichting de rasp aangekocht en in bruikleen aan het museum overgedragen.

Een paar weken later werd de directeur benaderd door een dame uit Ochten met de vraag of zij het museum een aantal zilveren voorwerpen mocht schenken. Zij had het museum bezocht en was aangenaam verrast. 'Ik wist dat het zilver uit Rhenen afkomstig was en wilde er met een gerust hart afstand van doen.' Het betrof een tweetal negentiende eeuwse achtkantige nootmuskaatraspen en een zilveren doosje, bovendien een vijftal miniaturen van de Pako-zilverfabriek uit Rhenen uit de vorige eeuw. Een rasp uit 1887 is van de hand van zilversmid Jan Gijsbert Koen jr, de andere uit 1857 van Jan Gijsbert Koen sr. Het zilveren doosje uit 1868 in boekvorm (pepermuntdoosje?) is eveneens van vader Koen.

In een maand tijd werd het Stadsmuseum een collectie zilver van een Rhenense zilversmedenfamilie en een Rhenense fabriek rijker! De schenkingen zijn de hele maand februari te bewonderen in het Stadsmuseum Rhenen.

Door deze aanwinsten kon nu ook het mysterie over de herkomst van een in het museum bewaard wapenbord uit 1641 met het wapen van de familie Coen/Koen worden opgelost. Koen sr. zal het in 1844 bij zijn verhuizing naar Rhenen hebben meegenomen.

Nieuws van Zonnebloem Rhenen

Een overzicht.

Nieuws van Zonnebloem Rhenen

RHENEN - Op 8 januari genoten dertig gasten en achttien vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Rhenen van een goed verzorgd warm en koud buffet bij De Blaauwe Kamer.

Het was lekker eten, elkaar ontmoeten en gezelligheid! Een leuke middag waarop oude contacten werden hersteld en nieuwe contacten gelegd. Bovendien was het een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar een heel goed (Zonnebloem-)jaar toe te wensen!

Computercursussen voor senioren

NEDER-BETUWE - Stichting WelzijnsActiviteiten Neder-Betuwe (SWAN) in samenwerking SeniorWeb start in februari en maart 2020 verschillende computercursussen voor senioren 50+.

Het betreft: 1. Basis Windows 10 voor lap- en desktop Pc; 2. Tablet basiscursus voor iPad (Apple) en Androidbesturingsssysteem (Samsung); 3. Fotoboeken maken met Albelli; 4. Basis kennis WatsApp.

Men kan zich hier al voor opgeven, de cursussen worden overdag (meestal op donderdag of woensdag) gehouden in de vergaderzaal van De Biezenwei in Opheusden. Aanmelden en informatie bij Hermine Martens en Dini Weiman, 06 15241900, digi@swanwelzijn.nl.

Expositie Henk van de Vis in Rhenen

Kunstenaar Henk van de Vis in zijn atelier. (foto: Jessica van Roekel)

RHENEN - Henk van de Vis, beeldend kunstenaar woont en werkt in de gemeente Rhenen. Hij laat een expositie zien met eigen werk -schilderijen en klein plastiek- in Het Huis van de Gemeente Rhenen aan de Nieuwe Veenendaalseweg 75 in Rhenen.

Vanaf 4 februari - 17 maart is de expo open op werkdagen van 9-17 uur. Het karakter van zijn werk presenteert zich voornamelijk in harmonische, kleurrijke en vrolijk makende vormen binnen de compositie of anders gezegd, bloemen zijn de grote inspiratiebron in meer of minder abstracte creaties. Geen of weinig verhaal op de achtergrond, of symbolieken. Meer uit het concept gedacht. Uit deze expositie wil hij met een zeker doel en hopende op een verkoop van zijn werk, een deel schenken aan de kinderkankerfonds Kika.

Ook uw bericht in de krant?

NEDER-BETUWE - Wilt u iets onder de aandacht brengen in uw regio? Dat kan! Uw bericht kunt u heel eenvoudig online insturen via onze website: www.gemeentenieuwsonline.nl.

Daar klikt u bovenaan het scherm eerst op de regio waarover uw bericht gaat. Vervolgens klikt u rechts bovenaan op de tekst: 'Nieuws aanleveren'. Als uw bericht geschikt is voor plaatsing in meerdere regio's, zal de redactie bij voldoende ruimte uw bericht ook in andere regio's plaatsen. Uiteraard kunt u ook een bijpassende (rechtenvrije) foto toevoegen. Als u er niet uitkomt, belt u dan gerust even: 0481-464770. We helpen u graag verder, zodat ook uw bericht straks in Hét Gemeente Nieuws te lezen zal zijn.

Uit de Kunst

Bijbelse verhalen leveren prachtige kunst op, die mensen diep kan ontroeren, maar ook kan verontrusten. Kunst die ook rake vragen kan oproepen, of de wenkbrauwen doet fronsen.

Wanneer je bedenkt dat het allergrootste deel van de Westerse kunst een bijbelse achtergrond heeft, is duidelijk dat er onder zo'n noemer veel te kijken valt. Marijke neemt u graag mee op reis door de kunstgeschiedenis, om in vogelvlucht te laten zien hoe de bijbel verbeeld wordt in prachtige, ontroerende, maar soms ook schokkende en onbegrijpelijke kunstwerken. Bekende en onbekende bijbelverhalen, oude en moderne kunst, middeleeuwse manuscripten en moderne kruiswegen, maar ook thema als beelden van God en Jezus (en hoe zit het dan met het beeldverbod?) zullen aan de orde komen. Iedereen is welkom bij deze kijk- en luisterbelevenis!

Deze avonden worden georganiseerd door de Regionale werkgroep VIS (Verdiepen, Inspireren en Samenkomen); www.gele-boekje.nl.

Computercursussen voor senioren

NEDER-BETUWE - Stichting WelzijnsActiviteiten Neder-Betuwe (SWAN) in samenwerking SeniorWeb start in februari en maart 2020 verschillende computercursussen voor senioren 50+.

Het betreft: 1. Basis Windows 10 voor lap- en desktop Pc; 2. Tablet basiscursus voor iPad (Apple) en Androidbesturingsssysteem (Samsung); 3. Fotoboeken maken met Albelli; 4. Basis kennis WatsApp.

Men kan zich hier al voor opgeven, de cursussen worden overdag (meestal op donderdag of woensdag) gehouden in de vergaderzaal van De Biezenwei in Opheusden. Aanmelden en informatie bij Hermine Martens en Dini Weiman, 06 15241900, digi@swanwelzijn.nl.

Interkerkelijke gebedsbijeenkomst

DODEWAARD - In de week van 19 tot en met 26 januari wordt landelijk de Week van Gebed voor eenheid onder christenen gehouden. Tijdens deze week bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden zoeken we naar eenheid.

"Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Daarom willen we naast gebed voor eenheid onder christenen ook specifiek voor Dodewaard bidden. Iedereen is welkom, of je wel of niet betrokken bent bij een kerk. Doe mee! Welkom op woensdagavond 22 januari in De Oude Pastorie (Waalbandijk 58, Dodewaard) om 19:45 uur voor de inloop met koffie/thee. Om 20:00 uur starten we en 21:00 uur proberen we af te ronden."

Dit jaar hebben christenen van Malta materiaal voorbereid voor de Week van Gebed. Het is een gebedsbijeenkomst, maar we beginnen met het samen lezen van de woorden van God over Paulus en hoe hij na zijn schipbreuk op Malta ontvangen werd. Wie weet wat ons dat leert over eenheid! Welkom iedereen om te komen (mee)bidden! Meer info: Ds. Martin Bil, 06 83196490, predikant@hervormddodewaard.nl.

Open repetitieavond Elster Mannenkoor

ELST - Op 20 januari is er een open repetitieavond van het Elster Mannenkoor. De repetitie is van 19.45 tot 22:00 uur in Onder de Toren, Sint-Maartenstraat 34 in Elst.

Aan het begin van het jaar hebben veel mensen voornemens: meer sporten, klimaatbewust leven of minder vlees eten. Het zijn zomaar wat voorbeelden. Het Elster Mannenkoor biedt u een andere uitdaging. Kennismaken met het koor en samen zingen. Samen muziek maken is een van de mooiste dingen die er zijn. En bij het repeteren even al het andere vergeten, opgaan in de muziek en dat samen doen. Samen in een koor dat bekend is in de regio door de zeer gevarieerde concerten en optredens, betrokken is bij maatschappelijke activiteiten en dat al 52 jaar doet.

Het Elster Mannenkoor houdt op maandagavond 20 januari een open repetitieavond. "Dat betekent dat u in het koor mee kunt luisteren en misschien al wat mee kunt zingen. Het zou prettig zijn als u zich van tevoren aanmeldt, wij zorgen dan dat de muziek die wij die avond zingen voor u klaar ligt. Aanmelden kan bij de secretaris, bereikbaar via het mailadres domusadriani@knpmail.nl. U bent welkom."

20 jarig bestaan koersbal club Echteld

20 jarig jubileum (foto: n. ouwerkerk)

ECHTELD - De Koersbalclub Echteld heeft 18 december 2019 haar 20 jarig jubileum gevierd.

Hier is bij stil gestaan in het Dorpshuis in Echteld, waar we iedere woensdagmiddag spelen van 15.00 tot 17.00 uur. Onze groep bestaat uit elf enthousiaste spelers, zowel dames als heren. Kent u het koersbalspel of bent u nieuwsgierig geworden, kom dan gerust eens langs op de woensdagmiddag om kennis te maken met dit geweldige gezelschapsspel. U zult dan ook ontdekken waarom dit spel koersbal heet. De koersbalgroep kijkt uit naar uw komst.

Oecumenische viering in Rhenen

RHENEN - In de Week van Gebed voor de Eenheid organiseert de Raad van Kerken Rhenen-Kesteren zondag 19 januari weer een oecumenische viering.

Deze wordt verzorgd door de Ontmoetingskerk Rhenen, de Vrijzinnigen Rhenen en de r.k. Sint-Cunera-gemeenschap. Het thema luidt: 'Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons' (naar Handelingen 28 vers 2). Voorgangers zijn: ds. Ton van Vliet, ds. Monique van Zoest en pastor Guido Dieteren.

De viering heeft plaats in de Gedachteniskerk, Herenstraat 84 in Rhenen. Aanvang: 10.15 uur.

Oecumenische viering in Rhenen

RHENEN - In de Week van Gebed voor de Eenheid organiseert de Raad van Kerken Rhenen-Kesteren zondag 19 januari weer een oecumenische viering.

Deze wordt verzorgd door de Ontmoetingskerk Rhenen, de Vrijzinnigen Rhenen en de r.k. Sint-Cunera-gemeenschap. Het thema luidt: ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ (naar Handelingen 28 vers 2). Voorgangers zijn: ds. Ton van Vliet, ds. Monique van Zoest en pastor Guido Dieteren.

De viering heeft plaats in de Gedachteniskerk, Herenstraat 84 in Rhenen. Aanvang: 10.15 uur.

Aantal inwoners Neder-Betuwe per 1 januari

NEDER-BETUWE - Gemeente Neder-Betuwe telt 24.338 inwoners per 1 januari 2020. Dit is een voorlopig cijfer; het definitieve aantal wordt in de loop van het kwartaal vastgesteld.

Het gaat om 12.271 mannen en 12.067 vrouwen. Het is een toename van 304 inwoners want op 1 januari 2019 was het aantal 24.034 (12.123 mannen, 11.911 vrouwen)

Per dorp

Dodewaard - 4.391 inwoners (in 2019: 4.441)

Opheusden - 6.336 inwoners (in 2019: 6.303)

Kesteren        - 6.411 inwoners (in 2019: 6.078)

Ochten         - 4.986 inwoners (in 2019: 5.005)

IJzendoorn - 1.178 inwoners (in 2019: 1.170)

Echteld         - 1.036 inwoners (in 2019: 1.037)

11 / 18

12 / 18

Succesvolle Douwe Egberts koffiewaardepuntenactie

DE-punten tellen. (foto: Bert Kämink) Bert Kämink

RHENEN - Afgelopen maand zijn er op diverse locaties in de gemeente Rhenen DE-waardepunten ingezameld voor de voedselbank Neder-Veluwe (Elst, Rhenen, Wageningen, Renkum, Doorwerth en Oosterbeek).

Douwe Egberts organiseert deze actie in samenwerking met Voedselbanken Nederland. In ruil voor DE-waardepunten krijgt de Voedselbank koffie voor haar klanten. Afgelopen vrijdag zijn deze waardepunten opgehaald en kon het tellen van de punten beginnen. Met een aantal vrijwilligers zijn de punten die in de gemeente Rhenen zijn ingezameld, onder het genot van een kopje koffie/thee en ‘kniepertjes’, geteld in de jeugdruimte van de Ontmoetingskerk.

In totaal heeft Voedselbank Neder Veluwe 815.292 waardepunten ingezameld. In maart horen we hoeveel pakken koffie hiervoor worden geleverd. De schatting is dat dit 1700 pakken koffie oplevert.

"Deze actie krijgt in december een vervolg, blijf rustig doorsparen. We danken alle mensen die de punten hebben ingeleverd voor de voedselbank."

Meezingwinteravond in Elst

Groepsfoto OBJB Rhenen. (foto: Riek van der Mast) Foto: Riek van der Mast

ELST - Op 25 januari verzorgen smartlappenkoor Oud Bruin en Jong Belegen uit Rhenen, samen met shantykoor ´t Anker uit Veenendaal, weer een gezellige meezingavond in Het Bestegoed in Elst.


Liedjes van toen en nu, zeemansliederen, gewoon heerlijk zingen doe je met elkaar in Het Bestegoed, Tabaksweg 22 Elst op zaterdag 25 januari, zaal open om 19:30 uur. Aanvang om 20:00 uur. Toegang is gratis.

Succesvolle Douwe Egberts koffiewaardepuntenactie

RHENEN - Afgelopen maand zijn er op diverse locaties in de gemeente Rhenen DE-waardepunten ingezameld voor de voedselbank Neder-Veluwe (Elst, Rhenen, Wageningen, Renkum, Doorwerth en Oosterbeek).

Douwe Egberts organiseert deze actie in samenwerking met Voedselbanken Nederland. In ruil voor DE-waardepunten krijgt de Voedselbank koffie voor haar klanten. Afgelopen vrijdag zijn deze waardepunten opgehaald en kon het tellen van de punten beginnen. Met een aantal vrijwilligers zijn de punten die in de gemeente Rhenen zijn ingezameld, onder het genot van een kopje koffie/thee en 'kniepertjes', geteld in de jeugdruimte van de Ontmoetingskerk.

In totaal heeft Voedselbank Neder Veluwe 815.292 waardepunten ingezameld. In maart horen we hoeveel pakken koffie hiervoor worden geleverd. De schatting is dat dit 1700 pakken koffie oplevert.

"Deze actie krijgt in december een vervolg, blijf rustig doorsparen. We danken alle mensen die de punten hebben ingeleverd voor de voedselbank."

Meer vrijwilligers met wervende teksten

Schrijven. (foto: Startup Stockphotos)

RHENEN - Meer vrijwilligers voor jouw organisatie? Volg de gratis schrijftraining ‘Meer vrijwilligers met wervende teksten’. Leer (sociale) media zoals Hét Gemeente Nieuws en Samen.Rhenen.nl beter benutten. Trainer Ton Vogels weet van A tot Z te boeien. En de training is C.V. waardig!

In Rhenen, Elst en Achterberg is er een groot aantal mensen dat vrijwilligerswerk wil doen. En zij hebben veel om uit te kiezen. Van cultuur en sport tot hulpverlening. Hoe vang je hun aandacht? Het promoten van vacatures voor vrijwilligers kan onder andere op Hét Gemeente Nieuws, samen.rhenen.nl, de dorpskranten, Facebook groepen. Maar hoe val je daar op in de stroom van berichten? Goed nieuws: dat kun je leren!

Op dinsdagavond 21 januari start de driedelige training ‘Wervend schrijven voor vrijwilligers’. Speciaal voor vrijwilligers van verenigingen en maatschappelijke organisaties. Teksttrainer Ton Vogels leert je hoe je een goede tekst opbouwt. Dat begint bij de lezer zelf: wat heeft die nodig (en wat niet)? Hoe maak je hem of haar enthousiast? Wat is het ‘gouden detail’? Ton kijkt mee met je teksten en geeft je feedback.

De training vindt plaats op dinsdag 21 januari, dinsdag 11 en dinsdag 18 februari van 19.00 – 21.00 uur, in De Westpoort, Veerweg 1 in Rhenen. De training is van een professioneel niveau, dus ook geschikt om op je CV te vermelden. Inschrijven via samen.rhenen.nl, vrijwilligers@rhenen.nl of telefonisch 06 45849059 (Kitty van den Hoek, Vrijwilligersknooppunt).

Gespreksavonden: Uitverkoren volk?

ZETTEN - Op 28 januari stelt de Amerikaanse Oudtestamenticus Walter Brueggemann stelt indringende vragen bij de complexe relatie tussen het Israël uit de Bijbel en het Israël van nu.

Hij werkt dit uit in vier thema's: het Israëlisch-Palestijns conflict, de relatie tussen de huidige Israëli's en het Bijbelse uitverkoren volk, de landbelofte aan Mozes, en het zionisme. Bij elk thema zijn gespreksvragen opgenomen, zodat parochies en gemeenten dit explosieve thema vreedzaam en constructief aan de orde kunnen stellen.

Ds. Bram Grandia is een van de vertalers van het boekje. Het boekje is uitgegeven door Boekencentrum onder de titel W. Brueggemann, Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict. Het kost 11,50 euro.
De thema-avond is in De Rank, Hoofdstraat 3 in Zetten en begint om 20.00 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage achteraf gevraagd. Meer informatie staat op www.gele-boekje.nl.

Van 16 tot en met 22 januari

HET HUIDIGE STERRENBEELD IS (vanaf 20 januari)WATERMAN. Innoveren, vernieuwen en veranderen zijn de acties die écht bij dit dierenriemteken horen. Ze lopen vaak op hun tijd vooruit (avant garde!). Als iedereen linksaf gaat, gaat de waterman expres rechtsaf. Ze zetten zich graag in voor de gemeenschap (vrijwilligerswerk). Ze hebben een heel aparte smaak. Daarin zijn ze heel authentiek en origineel. Ze hebben een uitstekende intuïtie.

RAM van 21 maart t/m 20 april
Rond donderdag de 16e heb je de meest wilde en gewaagde plannen. Al improviserend kom jij daar uit! In het weekend zoek jij je grenzen op sportief gebied op. Je daagt jezelf als het ware uit. Maandag reageer jij wel heel emotioneel op anderen. Misschien is jouw felheid buiten proportie.

STIER van 21 april t/m 21 mei
Tot en met zondag is jouw leven heel kalm en ontspannen. Dat heb jij graag. Het leven als een voortkabbelend beekje! Maar na het weekend barst min of meer de hel los. Je raakt betrokken in een conflict met mensen met meer macht dan jij. Dan zal blijken of jij wel of niet een controlfreak bent.

TWEELINGEN van 22 mei t/m 21 juni
Vanaf donderdag loopt jouw planeet Mercurius in het teken waterman. En dat kan geven dat je leven ineens heel grillig verloopt. Op vrijdag uit dat zich door de enorme chaos die jou omringt. En op zaterdag maak je de meest waanzinnige dingen mee. Pas op maandag voel jij je weer op je gemak.

KREEFT van 22 juni t/m 22 juli
Op vrijdag zit alles tegen. En daar kun jij enorm kwaad over worden. Leg niet meteen de schuld van alle tegenslag bij de ander! In het weekend kalmeer jij gelukkig en zijn er juist leuke dingen te beleven. Op maandag bevind jij je op het oorlogspad. Op woensdag wordt de strijdbijl al weer begraven.

LEEUW van 23 juli t/m 22 augustus
Vlak voor het weekend ben jij een tikje chagrijnig. Je hebt namelijk het gevoel dat niemand naar jou luistert. En dat ben jij anders gewend. In het weekend neemt het chagrijn af en ben jij weer voor anderen bereikbaar. Vanaf maandag kom jij in een ander vaarwater terecht. Je kunt iets doen voor de gemeenschap!

MAAGD van 23 augustus t/m 21 september
Vanaf donderdag gaat jouw planeet Mercurius in het teken waterman lopen. Dat kan jouw interesse in techniek stimuleren. Wellicht overweeg je zelfs om nieuwe instrumenten of machines voor je werk aan te schaffen. Doe dat niet op vrijdag of zaterdag want dan koop je de kat in de zak!

WEEGSCHAAL van 22 september t/m 22 oktober
Tot en met zondag is er geen vuiltje in de lucht. Zo heb jij het graag; een evenwichtig en harmonieus bestaan. Maar op maandag en dinsdag wordt de harmonie verstoord door iemand die invloed op jouw leven wil uitoefenen. Het is nog maar de vraag of jij dat toestaat? Woensdag keert de rust terug.

SCHORPIOEN van 23 oktober t/m 21 november
Aanstaande donderdag is jouw behoefte aan vrijheid zo groot dat het zelfs tot een breuk kan leiden. Maak in ieder geval geen overhaaste beslissingen en doe nu vooral solo je ding. In het weekend laat je zien dat je een goede adviseur kunt zijn. Uit je adviezen blijkt dat je heel wijs bent.

BOOGSCHUTTER van 22 november t/m 21 december
Op donderdag ben jij nogal kortaf tegen anderen. Je hebt weinig tot geen geduld die dag. Zaterdag ben je gelukkig wat meer ontspannen. Er kan zelfs regelmatig een grapje vanaf. Op zondag heb je behoefte aan actie. Wie houdt je tegen? Ga lekker in de vrije natuur wandelen of fietsen.

STEENBOK van 22 december t/m 19 januari
Vlak voor het weekend kun je geen zeurende mensen om je heen hebben. Je ergert je erg aan die onterechte gevoelens van onrecht. In het weekend ontspan jij je weer en kom je tot rust in goed gezelschap. Rond volgende week dinsdag zit je met een financieel probleem. Schenk er aandacht aan.

WATERMAN van 20 januari t/m 17 februari
Vanaf donderdag loopt de planeet Mercurius in jouw sterrenbeeld. Dat geeft veel beweging en verandering. Vaak door jou op gang gebracht! Op maandag om 15:56 uur begint de waterman tijd weer. Op zich een goede tijd voor jou, maar op dinsdag erger jij je aan andermans conservatieve houding.

VISSEN van 18 februari t/m 20 maart
Aanstaande vrijdag schieten woorden weer eens tekort. Ga niet teveel uitleggen aan de ander. Dat heeft geen zin. Op zaterdag krijg je in ieder geval veel begrip van die ander. Op zondag is actie het sleutelwoord. Je wilt dat er beweging in je bestaan komt. Op dinsdag ben je even overgevoelig.

Wij gaan voorlezen!

RHENEN - Tijdens De Nationale Voorleesdagen van 22 januari tot en met 1 februari 2020 staat voorlezen aan de allerkleinsten centraal. Voorlezen is niet alleen gezellig, het is ook belangrijk. Het vergroot de woordenschat van kinderen en helpt ze om de wereld om zich heen te begrijpen. Daarom organiseert de Bibliotheek Z-O-U-T regelmatig voorleesfeestjes. Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat het prentenboek ‘Moppereend’ centraal.

Ken jij Moppereend al? In dit 'Prentenboek van het Jaar 2020' gaat eend van mopperig naar extreem chagrijnig. De andere dieren, die haar juist proberen op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil meedoen, worden uiteindelijk allemaal aangestoken door het gechagrijn van eend. Ondertussen wordt het donderwolkje boven Moppereend groter en groter tot... Tijdens het voorleesfeestje wordt er voorgelezen met de kamishibai -traditioneel Japanse verteltheater- én gaan we knutselen. Voor peuters en kleuters, maar zeker ook voor hun ouders! Komen jullie ook?

Waar en wanneer? Zaterdag 1 februari om 10:30 uur in de Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Rhenen.

Meer weten over Jezus met Alpha-cursus

LIENDEN - Is er meer over Jezus, nog meer dan die bijzondere geboorte in de kribbe, de engelen, de herders? Wie is Jezus als zoon van God, wat is de betekenis van Zijn komst naar deze aarde? Wat betekent dat voor mij? Hoe is Hij aanwezig in mijn leven?

Over deze vragen gaat de Alpha-cursus. Bedoeld voor mensen die totaal geen christelijke achtergrond hebben én voor mensen die met de Bijbel zijn grootgebracht, maar toch meer van Jezus willen weten. Samen met andere mensen op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Aan de hand van de bijbel wordt tijdens de bijeenkomsten op een eigentijdse manier de basis van het christelijk geloof besproken. De cursus omvat tien maandagavonden van 18:30 tot 21:30 uur, en één zaterdag. Elke avond begint met een gezamenlijke warme maaltijd, gevolgd door een inleiding. Daarna praat je met elkaar over het onderwerp.

Geïnteresseerd in de Alpha? Kom zelf of wijs een buurman, buurvrouw, collega of sportmaatje op de kennismakingsavond voor de Alpha-cursus maandagavond 20 januari in De Open Deur. De kennismakingsavond is maandagavond 20 januari van 19:30 tot 21:30 uur (zonder maaltijd) in De Open Deur in Lienden. De Alpha-cursus zelf start op maandagavond 27 januari om 18:30 uur.

Meer informatie staat op https://www.facebook.com/AlphaCursusLienden en op de website van de Hervormde Kerk in Lienden. https://hervormdlienden.nl/activiteiten/alphacursus/. Je kunt ook bellen met Ike Niesing (06 46468115) of Henriëtte Verspuij (06 19697906).

Workshop privacy, AVG, foto's en portretrecht

Workshop privacy, AVG, foto’s en portretrecht. (foto: SplitShire via Pixabay)

LIENDEN - Privacy en het gebruik van foto’s , portret- en auteursrecht zijn de thema’s van een workshop op 30 januari. De workshop is bedoeld voor vrijwilligers die foto’s en filmpjes maken bij activiteiten van hun organisatie.

Toen Welzijn Rivierstroom, bij de invoering van de nieuwe privacywet, workshops organiseerde over de AVG, waren er steevast veel vragen over het gebruik van foto’s en films in het kader van de privacywet. Uit de evaluaties bleek dat de antwoorden op de gestelde vragen hierover niet altijd voldeden.

Vrijwilligerssteunpunt Buren is op zoek gegaan naar iemand die de benodigde kennis in huis heeft en vragen wel kan beantwoorden. Jan van Vegchel is juridisch adviseur bij een advocatenkantoor. Zijn specialiteiten zijn: beeldgebruik, auteursrecht, portretrecht en AVG. Op 30 januari komt hij vertellen over wanneer je foto’s, waar mensen op staan, gewoon mag publiceren; hoe het zit met portretrecht en privacy en hoe je legaal aan beeldmateriaal kunt komen. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

De workshop is op donderdag 30 januari van 19.30 – 22.00 uur in Lienden. Informatie en aanmelding: Welzijn Rivierstroom 0344 602337, vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl.

Start JobGroup 'Werken in Nederland'

RHENEN - Zoek je werk en heb je moeite met de Nederlandse taal? JobHulpMaatje Rhenen start op 7 februari met een training van tien weken. Elke week op vrijdagmorgen van 9.15 tot 11.15 uur in de Westpoort in Rhenen.

“Je werkt samen in een groep. Je ontdekt wat je goed kunt en hoe je het beste werk kunt vinden. Na afloop weet je hoe je een gesprek kunt voeren met een werkgever.” Er zijn geen kosten verbonden aan de training. Meld je vooraf aan via de mail: info@jobhulpmaatjerhenen of onze website: www.jobhulpmaatjerhenen.nl. Voor meer informatie kun je ook bellen of een whatsapp sturen aan: Cora van den Berg 06 20310418."

Informatieavond 'Werken in Nederland'

RHENEN - Vind je het moeilijk om werk te vinden? Of om ander werk te vinden dat beter bij jou past? JobHulpMaatje Rhenen heeft voor Nieuwkomers in Rhenen een training gemaakt over werk zoeken in Nederland. Deze training is gratis.

Heb je interesse? Op 20 januari is er van 19.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst met koffie en thee. Hier krijg je informatie en kun je vragen stellen. Er zullen ook Arabisch sprekende oud-deelnemers zijn om je vragen te beantwoorden en over hun ervaringen te vertellen.

De avond is in De Westpoort, Veerweg 1 in Rhenen. Meld je aan bij: info@jobhulpmaatjerhenen.nl of via de coördinatoren van het netwerk voor Nieuwkomers info@nvnrhenen.nl. Voor meer informatie kun je ook bellen of een whatsapp sturen aan: Cora van den Berg 06 20310418.

16 / 18

Verstoppen heeft geen zin ...
Deze lieve man, vader, zoon, vriend en bovenal knuffelbeer wordt op 21 januari 40!
Proficat Bart!

Hiep Hiep Hoera deze stoere jongen
Jelle van Blitterswijk is op 14 januari
9 jaar geworden. Hartelijk gefeliciteerd
met een dikke kus van Opa Bart en Oma Wenda.

15 Januari wordt onze kleinzoon Kian
alweer 6 jaar. Wat een knappe vent,
felicitaties van Opa en Oma uit Gendt.

Je zult maar bijna 25 jaar getrouwd zijn!
Dat zou maar zo een reden voor een
feestje kunnen zijn... Grtjs. vd Loatbløjers

Ja, nog maar één maandje
en dan ziet dit lieve meisje Sarah!

Hoera!
Gefeliciteerd met jouw
verjaardag papa.
Veel liefs Xam.

Inschrijfavond basisschool De Wegwijzer

Inschrijfavond basisschool De Wegwijzer

KESTEREN - Woensdag 22 januari is de inschrijfavond van nieuwe leerlingen voor basisschool De Wegwijzer. Het gaat om de kinderen die tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 vier jaar hopen te worden.

"We nodigen u van harte uit om met uw kind te komen kennismaken en/of uw kind aan te melden! We vinden het leuk als u uw kind(eren) meeneemt. Als u liever een keer met uw kind komt kijken als alle kinderen aan het werk zijn, kan dat uiteraard ook. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. U kunt de formulieren meekrijgen om uw kind aan te melden. Heel veel informatie vindt u alvast op www.wegwijzerkesteren.nl. Van 18.30 tot 20.00 uur mag u vrijblijvend binnenlopen. Als u nog geen kinderen bij ons op school heeft, maken wij graag een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Bent u op 22 januari verhinderd? Bel gerust voor een afspraak. De koffie staat klaar!" aldus J.C. de Waal, locatiedirecteur. (0488 481611, Nedereindsestraat 27D, Kesteren)

                                

Informatieavond woonzorglocatie De Linde

Sfeerimpressie van De Linde in Achterberg. (foto: Architecten BNA)

ACHTERBERG - Naar verwachting wordt in april de nieuwe woonzorglocatie De Linde opgeleverd in Achterberg.

Op woensdag 15 januari is er van 19:00 tot 21:00 een informatiebijeenkomst in het Gemeentehuis Rhenen. Het eerste uur gaat over wonen bij De Linde. En vanaf 20:00 uur hoort de bezoeker alles over werken bij De Linde. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd.

De Linde heeft woonzorg voor 24 bewoners met dementie. Voor het wonen met zorg voor mensen met dementie heeft men een zorgzwaartepakket ZZP 5 of ZZP 7 nodig. De Linde wordt het huis van de bewoner. Meer informatie staat op: www.quarijn.nl/delinde.

Inschrijfavond basisschool De Wegwijzer

KESTEREN - Woensdag 22 januari is de inschrijfavond van nieuwe leerlingen voor basisschool De Wegwijzer. Het gaat om de kinderen die tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 vier jaar hopen te worden.

"We nodigen u van harte uit om met uw kind te komen kennismaken en/of uw kind aan te melden! We vinden het leuk als u uw kind(eren) meeneemt. Als u liever een keer met uw kind komt kijken als alle kinderen aan het werk zijn, kan dat uiteraard ook. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. U kunt de formulieren meekrijgen om uw kind aan te melden. Heel veel informatie vindt u alvast op www.wegwijzerkesteren.nl. Van 18.30 tot 20.00 uur mag u vrijblijvend binnenlopen. Als u nog geen kinderen bij ons op school heeft, maken wij graag een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Bent u op 22 januari verhinderd? Bel gerust voor een afspraak. De koffie staat klaar!" aldus J.C. de Waal, locatiedirecteur. (0488 481611, Nedereindsestraat 27D, Kesteren)

Basisschool De Sterappel in de lift

De tweede kleutergroep is een feit. (foto: Bettine Huibers) Bettine Huibers

NEDER-BETUWE - Sinds 1 augustus is De Sterappel volop in beweging en ontwikkeling. Zo heeft het team een intensieve training gevolgd waarbij zij zich hebben verdiept in de principes van de Kanjertraining. De komende jaren zullen zij zich hierin verder bekwamen.

De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het kind het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom, een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat.

De Sterappel wil zich ontwikkelen tot een gecertificeerde 'Kanjerschool' en met deze eerste training is men hard op weg. Er is veel meer rust binnen de school en de sfeer is in korte tijd aanzienlijk verbeterd. Ouders geven dit ook terug en zijn steeds meer te vinden in en om de school. Ze helpen met het bijhouden van de tuin en het plein, het snijden van het schoolfruit en het lezen in de groepen. Deze positieve ontwikkelingen zorgen voor goede reclame en hebben er mede voor gezorgd dat op 6 januari een tweede kleutergroep van start is gegaan.

Het aantal aanmeldingen tot aan de zomervakantie is groot, maar doordat er nu al een extra kleutergroep met fulltime juf is gestart, kunnen zij al deze kinderen een plekje geven en hun het onderwijs bieden dat zij nodig hebben. "Is uw interesse gewekt en wilt u een vrijblijvend gesprek en rondleiding? Neem gerust contact op met het team van De Sterappel (0344 604022)."

Thema-avond in Rouwcentrum Markhof Mijn begrafenis is goed geregeld!

NEDER-BETUWE – Woensdag 22 januari wordt er door Gertwin en Daniëlle Wevers van Wevers Begrafenisverzorging een thema-avond georganiseerd. De inloop is vanaf 19.30 uur in Rouwcentrum Markhof aan de Markstraat 5 in Opheusden. De start van het programma zal zijn om 20.00 uur. Het thema van deze avond is: Mijn begrafenis is goed geregeld!

Duidelijkheid voor uzelf en uw nabestaanden. Na een overlijden komt er veel meer bij kijken dan vooraf vaak wordt beseft. Niet alleen praktische zaken, maar ook op emotioneel vlak. Afhankelijk van de situatie kan er voor de nabestaanden veel veranderen. Deze avond is hier juist voor om u hierover te laten nadenken. Maar er komt veel meer ter sprake. Wij informeren u onder andere over de nieuwe tarieven 2020 van de begraafplaatsen in de regio. Gertwin en Daniëlle Wevers laten u in deze avond nadenken over de mogelijkheden. Maar ook over zijn uw wensen duidelijk voor de nabestaanden? Wat zijn uw wensen? Wat zijn de gevolgen als uw wensen niet bekend zijn? En zijn ze uitvoerbaar? Wat als u bijvoorbeeld alleenstaand ben? Waar moet u nu eigenlijk allemaal aan denken? Wat als ik overlijd in een ziekenhuis? De verzorging van het lichaam? Mijn ouders zijn al begraven, maar kan ik daar in de toekomst bij worden begraven? Graag ontmoeten wij u in Rouwcentrum Markhof. De koffie of thee staat klaar. Bel gerust als u nu al vragen heb: 0488 411055.

Beter Bewegen in het nieuwe jaar

KESTEREN - In deze groepslessen wordt op geheel eigen manier gewerkt aan het verbeteren van de houding en beweging. Veel aandacht wordt geschonken aan het versterken van de spieren (in het bijzonder de rug en buikspieren), het soepel houden van gewrichten en het verbeteren van de algehele lichamelijke conditie.

Men kan trainen op eigen niveau met goede persoonlijke begeleiding. De cursus bestaat uit tien lessen van een uur per week. De leiding is in handen van oefentherapeute Cesar Marjon Jansen uit Ochten. De lessen worden gegeven in het Dorpshuis, Nedereindsestraat 27A in Kesteren, op dinsdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur en donderdagavond van 19.15 tot 20.15 uur en van 2015 tot 21.15 uur De groepsgrootte is maximaal twaalf personen. De cursus start 21 en 23 januari en loopt door tot eind april. Meenemen: grote handdoek en een kussentje. Aantrekken: makkelijk zittende kleding. Inlichtingen en opgave bij Marjon Jansen, 0344 646190 of info@cesarochten.

Klankschalen in Kesteren

KESTEREN - Klankschalen geven trillingen op verschillende frequenties die diep doordringen in lichaam en geest. Door de trillingen komt het lichaam in beweging. De cellen in het lichaam worden daardoor zachtjes gemasseerd. Blokkades kunnen verminderen of verdwijnen.

Ervaringen met klankschalen geven de mogelijkheid tot: Lichamelijke en geestelijke ontspanning en balans; betere concentratie; rust in denkprocessen; beter slapen; meer vitaliteit, energie; verhoging van de creativiteit; opheffing van blokkades; meer positieve emoties.

In het dorpshuis worden bij voldoende belangstelling zes klankschaalsessies op woensdagavond georganiseerd. Deze sessies worden verzorgd door Elly Kroon, van Welzijnspraktijk KroonEl uit Kesteren. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 20.30 uur. Jong en oud kan meedoen. De start is op woensdag 29 januari in het Dorpshuis, Nedereindsestraat 27A in Kesteren. De volgende bijeenkomsten zijn op: 19 februari, 25 maart, 22 april, 20 mei en 17 juni. Opgave en inlichtingen bij Elly Kroon, per mail info@kroonel.nl. of 06 30110887.

Klikgebit, prothese op implantaten

(foto: Kim Brugman) Foto: kim brugman

ARNHEM - Heeft u last van een loszittende prothese? Is een rebasing waarbij wij een laagje in uw prothese leggen, zodat de prothese weer vaster gaat zitten, geen oplossing meer? Dan is wellicht een klikgebit een oplossing voor u.

Veel mensen weten niet dat een klikgebit, een prothese die men kan klikken op twee implantaten, grotendeels vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Een klikgebit kan een uitkomst zijn voor mensen waarbij de prothese in de onderkaak of bovenkaak heel erg los is gaan zitten en waarbij dat meestal komt door een geslonken kaak. Indien er weinig kaakbeen overgebleven is, zijn implantaten in de onderkaak of bovenkaak een zeer goede oplossing.

"Wij werken samen met diverse implantologen. Wij sturen u door naar een implantoloog, waar het uiteindelijke plaatsen van de implantaten maar een half uur tot drie kwartier duurt. In de meeste gevallen hebben de patiënten geen problemen achteraf van het plaatsen van de implantaten en zijn zij zeer tevreden over het eindresultaat. In sommige gevallen ontstaan er wel problemen bij mensen die veel roken. Nadat de implantaten bij de implantoloog zijn geplaatst komt u terug bij ons in de praktijk waar wij een passende klikprothese op de implantaten voor u kunnen gaan vervaardigen."

Uw glimlach is onze zorg! Wilt u meer informatie dan kunt u altijd vrijblijvend een afspraak bij ons maken.

Tandprothetische Praktijk Primi Dentes, Paul Krugerstraat 2, Arnhem; 026 8484887, www.primidentes.nl.

Klankschalen in Kesteren

KESTEREN - Klankschalen geven trillingen op verschillende frequenties die diep doordringen in lichaam en geest. Door de trillingen komt het lichaam in beweging. De cellen in het lichaam worden daardoor zachtjes gemasseerd. Blokkades kunnen verminderen of verdwijnen.

Ervaringen met klankschalen geven de mogelijkheid tot: Lichamelijke en geestelijke ontspanning en balans; betere concentratie; rust in denkprocessen; beter slapen; meer vitaliteit, energie; verhoging van de creativiteit; opheffing van blokkades; meer positieve emoties.

In het dorpshuis worden bij voldoende belangstelling zes klankschaalsessies op woensdagavond georganiseerd. Deze sessies worden verzorgd door Elly Kroon, van Welzijnspraktijk KroonEl uit Kesteren. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 20.30 uur. Jong en oud kan meedoen. De start is op woensdag 29 januari in het Dorpshuis, Nedereindsestraat 27A in Kesteren. De volgende bijeenkomsten zijn op: 19 februari, 25 maart, 22 april, 20 mei en 17 juni. Opgave en inlichtingen bij Elly Kroon, per mail info@kroonel.nl. of 06 30110887.