GN Lingewaard

24 juni 2015

GN Lingewaard 24 juni 2015


Kersenfeest Gendt in teken van film en musical

GENDT - Aanstaand weekend zal Gendt weer uit zijn voegen barsten. Vrijdag, zaterdag en zondag zal het jaarlijkse Kersenfeest weer vele duizenden mensen uit geheel Nederland naar Gendt lokken om te genieten van de vele activiteiten die georganiseerd worden.


Veel vaste elementen van het Kersenfeest, zoals de braderie, het lunapark, de triathlon en vele artiesten en bands zullen voor een geweldige sfeer gaan zorgen. Maar ook nieuwe activiteiten zoals een vossenjacht voor de jeugd en een heuse ontbijt-bingo staan op het programma.

Dit jaar is de organisatie in handen van harmonie Sint-Caecilia, die op vrijdagavond de openingsceremonie bij De Klok geheel in het thema 'Film en Musical' muzikaal zal begeleiden.
Om iedereen de kans te geven de opening en de presentatie van de Kersenkoninging en haar hofdames goed te kunnen volgen, heeft harmonie Sint-Caecilia dit jaar ervoor gekozen om het grote terras met genodigden te laten vervallen. Daardoor kan iedereen dichter bij de openingsceremonie komen en daardoor alles beter zien en horen. Iedereen is welkom!

Een hoogtepunt van het Kersenfeest zal zeker het grootse Kersenconcert op zondag zijn. Tijdens dit concert zal Sint-Caecilia een breed scala aan film- en musicalmuziek ten gehore brengen. Ook vindt de première plaats van het nieuwe programma 'Vision!' van de slagwerkgroep van Sint-Caecilia, vorig jaar Nederlands kampioen in de tweede divisie.
Het concert in de feesttent begint om 12.00 uur en de toegang is gratis.

Het gehele programma van het Kersenfeest staat verderop in deze krant.

Tweede Smartlappen Festival

BEMMEL - Het tweede Smartlappen Festival Bemmel is zondag 5 juli. In september 2014 heeft Smartlappenkoor Lingewaard haar tienjarig bestaan gevierd. Ter gelegenheid van dat jubileum werd er door de vereniging voor de eerste keer een Smartlappen Festival georganiseerd in Bemmel.

Het was een schot in de roos en werd een geweldig succes, waardoor het bestuur van SLK Lingewaard heeft besloten om er ieder jaar op de eerste zondag van juli een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Het festival wordt gehouden in- en om café-zaal De Roskam, Dorpsstraat 95 in Bemmel, met optredens binnen in de zaal en op een groot buitenpodium.

Uiteraard is iedereen welkom om deze dag te komen luisteren en te genieten van prachtige koorzang in een heerlijke ongedwongen sfeer. Voor dit festival hebben zich acht koren ingeschreven met in totaal ruim 350 deelnemers, bestaande uit, dirigenten, zangers-zangeressen en muzikanten.

De deelnemende koren zijn: Smartlappenkoor De Harde Kern uit Boxmeer, Het Kamper Uienkoor, smartlappenkoor De Molenzangers uit Oisterwijk, Het Valleikoor uit Wageningen, smartlappenkoor de Begonia’s uit Veenendaal, smartlappenkoor Ochaarm uit Groesbeek, Het Waardenburgs Visserskoor en smartlappenkoor Lingewaard uit Bemmel.

De aanvang is om 11.30 uur. Ieder koor verzorgt twee optredens van dertig minuten en om 17.30 uur wordt er afgesloten met een samenzang van alle deelnemende koren. De toegang is voor iedereen gratis!

Opbrengst collecte

BEMMEL - De collecte van het Epilepsiefonds heeft in Bemmel 1.14,79 euro opgebracht. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

Van 8 tot en met 13 juni gingen in heel Nederland ruim dertigduizend vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren voor het Epilepsiefonds. Geld voor de epilepsiebestrijding is hard nodig.

Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen die zich uit in aanvallen. Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie krijgen en er kan niets worden gedaan om het te voorkomen. In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie en dertig procent van deze mensen blijft veel last houden van aanvallen.

Hoe epilepsie ontstaat, is nog steeds niet bekend. Er is dus geld nodig voor onderzoek. Maar zeker ook voor voorlichting: veel mensen weten niets over de aandoening epilepsie. Naast het subsidiëren van onderzoek en het geven van voorlichting, organiseert het Epilepsiefonds vakanties voor mensen met epilepsie. Voor veel kinderen en volwassenen is dit de enige mogelijkheid om met vakantie te gaan. Ook verleent het fonds individuele hulp aan mensen met epilepsie.

"Hebt u de collectant gemist? Maak dan een bijdrage over op giro 222111 (IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11) ten name van het Epilepsiefonds te Houten of sms EPILEPSIE naar 4333 (eenmalige gift van twee euro).: Het Epilepsiefonds is alle collectevrijwilligers dankbaar en iedereen die heeft gegeven aan de collectant.

Geslaagd Familiekrachtcafé in Bemmel

BEMMEL - Op dinsdag 9 juni heeft het eerste Familiekrachtcafé plaatsgevonden in de cursusruimte van Makers & Merken in Bemmel. Ouders en belangstellenden konden luisterden naar en onderling ervaringen uitwisselen met jongerencoach Valentijn Jansen van Stichting Welzijn Lingewaard.

Familiekrachtcafé is een initiatief van Kindercoach Jenny & 3 Way Coaching. Jenny is werkzaam in haar eigen praktijk in Angeren. Zij coacht kinderen (zes tot zestien jaar), die even niet zo lekker in hun vel zitten. Samen ontdekken hun ze hoe een probleem kunnen aanpakken en samen met ouders weer sterker verder kunnen.

Stiefoudercoach Angelique coacht stiefouders die moeite hebben met hun plek en rol binnen hun gezin. Familiekrachtcafé wil ouders en iedereen die betrokken is bij een gezin/familie uit de gemeente Lingewaard kennis laten maken met elkaar. "Je bent wie je bent en je hebt de kracht in je familie en omgeving! Soms heb je het gevoel dat je kracht uit jezelf en je gezin weg is. Familiekrachtcafé laat je kracht weer groeien", aldus Jenny van Aalten en Angelique Cras.

Met de winkel Makers & Merken bieden SWL en Driestroom een podium voor workshops, cursussen, ontmoetingsmomenten en burgerinitiatieven. Het Familiekrachtcafé wordt een keer per kwartaal georganiseerd. Op donderdag 17 september is de volgende avond en zal het jonge kind centraal staan. Deelname aan het Familiekrachtcafé is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening (1,50 euro). Aanmelden kan via de Facebookpagina van Familiekracht. "Heb je geen Facebook dan kan je je ook opgeven via familiekracht1@gmail.com of SWL meldpunt meldpunt@swlingewaard.nl."

ParticipatiePunt Haalderen gaat van start

HAALDEREN - Een goed gevulde zaal luisterde maandagavond in dorpshuis De Tichel naar het openingswoord van wethouder Helga Witjes, gevolgd door Wil van den Hurk van Stichting Welzijn Lingewaard.

Doel van de avond was uitleg te geven over het ParticipatiePunt (PP) en laagdrempelige activiteiten die daaruit voortvloeien. Belangrijk onderdeel van de avond was om de behoefte aan een PP en activiteiten te peilen. Daarvoor had de SWL opbouwwerker een prima methode bedacht.

Na eerst helder uiteen gezet te hebben wat een PP is en welke rol burgers hierin hebben, ging de zaal over tot het interactievere gedeelte. Op grote vellen papier achterin de zaal kon men aangeven waar in Haalderen behoefte aan is, waar men echt gebruik van zal maken en waar de aanwezigen zich vrijwillig voor zouden willen inzetten. Ook was hier de gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen met vrijwilligers die al actief zijn in de PP’s, Meldpunt, Repair Cafés, Open Eetcafé, ICT dienst in andere kernen in Lingewaard. Na een snelle inventarisatie bleek er voldoende behoefte aan een PP in Haalderen en voldoende vrijwillige inzet aanwezig om dit echt te gaan realiseren.

Een geslaagde avond met een mooie opbrengst aan burgerkracht! Stichting Welzijn Lingewaard gaat deze mensen op zeer korte termijn uitnodigen om tot concrete plannen te komen voor de start van een ParticipatiePunt na de zomer in Haalderen!

"Heeft u de bijeenkomst maandagavond niet bij kunnen wonen, maar wilt u wel informatie of iets in het PP betekenen, neem dan contact op met het SWL Meldpunt: 088 255 25 55of mail meldpunt@swlingewaard.nl."

Protestantse gemeente Huissen

HUISSEN - De kerkdienst van de protestantse gemeente Huissen is zondag 28 juni om 10.00 uur te bezoeken in het kerkgebouw aan het Raadhuisplein 35.

Voorganger is dominee M.Glastra. Crèche en mini kinderkerk tot vier jaar. Kinderkerk vier tot twaalf jaar. Meer informatie: www.pknhuissen.nl.

Schrijver Hans Witjes presenteert thriller

HUISSEN - De in Arnhem geboren en getogen en in Huissen woonachtige schrijver Hans Witjes brengt zijn derde boek uit, met de titel 'Drama in Midden-Betuwe'. Het is een thriller waarin immense spanningen binnen het gemeentehuis van de fictieve gemeente Midden-Betuwe grote gevolgen hebben.

Aangezien de schrijver deze denkbeeldige gemeente in de regio Arnhem heeft geplaatst, worden er diverse locaties en gelegenheden uit die buurt genoemd, zoals De Posbank, de Loenermark, Grand Café Arnhems Meisje en café Het Moment in Huissen. Verder heeft één van de mogelijke bewijsmiddelen in het rechercheonderzoek met de Arnhemse voetbalclub Vitesse te maken. Het boek geeft een inkijkje in de ambtelijke wereld en heeft een regiosausje, maar is in de eerste plaats spannend en prettig leesbaar.

De schrijver zal het boek presenteren en signeren op zaterdag 27 juni van 14.30 uur tot 16.00 uur in café Het Moment, Vierakkerstraat 28 in Huissen. De presentatie zal op zeer bijzondere wijze muzikaal worden omlijst.

Geïnteresseerden zijn welkom. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met de schrijver via mailadres hanswitjes49@gmail.com.

Harry Gerrits derde plaats Body Building in Tiel

GENDT - Harry heeft afgelopen zondag voor het eerst deelgenomen aan een Body Building wedstrijd, de Bodyfit Chalange Cup, die voor het eerst gehouden werd in Tiel.

Harry de magere jongen van 65 kilo, die maar niet kon aankomen, is na vele zware trainingen, en speciale voedingsschema in totaal 32 kilo aangekomen. Na een zware dieet is Harry met 87 kilo droog aan de haak, met nog maar 4,8 procent vet de derde plaats weten te behalen van de categorie junioren. Er deden er totaal zes deelnemers mee in zijn categorie, maar dat was dan ook wel de zwaarste klasse van de hele avond. Zelfs de jury bracht dit nog even extra onder de aandacht.

Het was kiele kiele geblazen voor Harry. Hij schommelde tussen de tweede en derde plaats. Het was maar net waar de jury voor ging kiezen. Gaat de jury voor Harry, die de benen meer kolossaler en droger heeft, of voor de andere atleet die dan weer het bovenlichaam iets groter heeft. Harry die nu in totaliteit drie jaar traint, is samen met zijn coaches Jan en Guzel Vroom uit Gendt, heel erg tevreden met het resultaat. Het was dan wel telkens op en neer rijden naar Gendt voor Harry, maar dat heeft dan ook wel zijn vruchten afgeworpen. "Drie jaar trainen, derde plaats. Prachtig toch?! Wij zijn trots op onze jongen": aldus de commentaar van zijn beide coaches.

Project Homoethof in Doornenburg

DOORNENBURG - De afgelopen periode is de bouwbehoefte in Doornenburg gepeild. De hieruit voortkomende resultaten heeft de werkgroep 'bouwen in Doornenburg' geanalyseerd en gepresenteerd aan de gemeente Lingewaard.

"Op dit moment kunnen wij u melden dat er positieve ontwikkelingen zijn. De grondbezitter, met het perceel aansluitend op de Homoetstraat, is bereid zijn perceel beschikbaar te stellen om op korte termijn nieuwbouw te realiseren. De buurtbewoners zijn inmiddels op de hoogte gebracht door middel van een informatieavond", aldus de werkgroep 'Bouwen in Doornenburg'.

Voor geïnteresseerden is op maandag 29 juni om 19.30 uur een informatieavond in ontmoetingscentrum Doornenburg. Het doel is informatie verschaffen over het project 'Homoethof'. Daarnaast het verkrijgen van een lijst met namen, van geïnteresseerden, die inwoner willen zijn van zowel Doornenburg als de Homoethof.

Multiple Sclerose, aan de buitenkant zie je vaak niks

LINGEWAARD - Zeventienduizend Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). Aan de buitenkant zie je in veel gevallen niks. Toch hebben zij er dagelijks last van. "Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek." Een groot probleem voor veel mensen met Multiple Sclerose.


Waarom kan je soms prima lopen en maak je de andere dag gebruik van een scootmobiel?Heb je de ene dag energie voor de dagelijkse dingen en de andere dag kan er bijna niks? Het is voor veel mensen niet te begrijpen. "Dat mensen zeggen dat je je aanstelt doet veel pijn."

Van 23 tot en met 28 november zetten vele partners, kinderen en familieleden zich in tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds. Zij erkennen en herkennen de symptomen zoals gezichtsverlies, uitval aan armen en benen en zetten zich in om MS een gezicht te geven. Ook heel veel mensen met MS doen mee met de collecteweek. Degene die niet kunnen of willen collecteren hangen de vlag uit tijdens de collecteweek.

Echter, we kunnen ons gezicht nog lang niet bij alle huizen laten zien. We zoeken nog meer mensen die MS een gezicht willen geven. Heb je twee uurtjes de tijd en wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid geven aan MS? Meld je aan als collectant en help mee. Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl.

Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan onderzoek (voor een beter leven nu én een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting. Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 te Maassluis (NL92 INGB 0000 0050 57). Het Nationaal MS Fonds is honderd procent afhankelijk van giften.

Open eetcafé Huissen

HUISSEN - Donderdag 25 juni verzorgt de SWL weer een open eetcafé in het Dominicanenklooster van Huissen.

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten, kan zich telefonisch aanmelden op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur alleen via het Meldpunt op 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan men zich aanmelden voor de week er op.

Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunt Huissen.

Open eetcafé Bemmel

BEMMEL - Dinsdag 30 juni verzorgt de SWL weer een open eetcafé in creatief centrum Hofstede aan de Hoefslag 28.

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten, kan zich telefonisch aanmelden op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur alleen via het Meldpunt op 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan men zich aanmelden voor de week er op.

Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunt Bemmel.

Column

Sjaak

Ik ga terug naar mijn geboortejaar 1953. Het jaar dat Arnhem mijn geboorteplaats Malburgen van Huissen annexeerde. Het jaar dat op 5 maart Jozef Stalin overleed. Ruim vier maanden later kwam deze stukjesschrijver op de wereld. Omdat ik stamhouder ben hebben mijn ouders mij vernoemd naar opa Jacob Veldkamp. Roepnaam Jaap. Ouderwets, riep vroedvrouw 'zuster ' Wouters uit Huissen. Dit jochie moeten jullie Sjaak noemen. Nu ga ik door het leven, sorry voor het taalgebruik, als de lul. Het gezegde je bent de sjaak, betekent je bent de pineut. de sigaar, de lul. Zelfs Het Genootschap Onze Taal, een vereniging voor taalliefhebbers, onderschrijft de eerder genoemde beschrijving van de sjaak. Vorige week dacht ik weer aan zuster Wouters die mij Sjaak heeft genoemd. Waarom was ik zo stom om naar de raadsvergadering te komen om na afloop met raadsleden een biertje te drinken. VVD raadslid Theo Aaldering stelde me voor aanvang nog gerust. Korte agenda Sjaak, moet vóór half elf zijn beslist. Nee dus. Raadsleden hebben een aangeboren afwijking om oeverloos te discussiëren. Ook over een voorgekookt en dichtgetimmerd collegevoorstel dat bij voorbaat een meerderheid krijgt. Ach, we doen het ook voor de bühne. Dat is politiek, zo is het politieke verweer. En waar bestond die bühne uit? 26 burgers, 13 betalende ambtenaren en één verslaggever die regelmatig zat te knikkenbollen. Voorbeeld. Het stond bij voorbaat vast dat een meerderheid van de raad vóór de verbouwing van het Stadhues tot cultureel centrum zou stemmen. D66 was tegen en dramde over een glazen overkapping op de binnentuin waarop geen enkel andere partij zat te wachten. D(ram)66 Hans Nijboer vocht te vuur en te zwaard voor zijn voorstel. Voor de bühne. Dat is politiek, zo werd in de late uurtjes gegniffeld. Na een biertje en een bitterbal in raadskroeg De Valom hoorde ik de burgemeester zeggen: het was een goede vergadering. Dat is politiek en ik was de sjaak.

Sjaak

Zes jubilarissen bij vrouwenvereniging Medos Gendt

GENDT - Met de algemene ledenvergadering 17 juni heeft vrouwenvereniging Medos een heel mooi seizoen afgesloten met zes jubilarissen.

Mevrouw R. Welbers Janssen 50 jaar lid en mevrouw T. Aarntszen-Driessen, mevrouw J.Witjes de Hey, mevrouw A. Huisman-v.d.Brink, mevrouw T. van Moerkek-Loene en mevrouw l.Verhoeven-te Brinke veertig jaar lid. Dit wil toch wat zeggen over Medos, met recht meer energie door onderlinge samenwerking. Ze gingen met een mooi cadeau naar huis.

Buijs en Van Aalten winnen

LINGEWAARD - Vrijdag 12 juni stond er voor de fondliefhebbers hun eerste vlucht op het programma. De vlucht werd vervlogen vanaf Saint-Vincent.

De duiven werden om 14.00 uur gelost op een afstand van 1067 kilometer. Op zaterdag werd de eerste duif door W. Buijs om 11.51 uur gedraaid, 2e. P. Eeuwes, 3e. H.C.M.Lukkassen, 4e. aanstormend talent A.Borgers.

Op zaterdag was er een midfondvlucht vanaf Soissons. Hier was de afstand 284 kilometer. De eerste duiven haalden een snelheid van negentig kilometer per uur. De duiven waren om 11.00 uur gelost en om 14.09 uur draaide E.v. Aalten zijn eerste duif, 2e. H. Hegeman, 3e C. Vermeulen, 4e. C. Neijenhuis, 5e. J.v. Ingen & Zn.

Exodustocht kloon van tocht der tochten?

BETUWE - Op 27 juni is het eerste lustrum van het Exoduswandelevenement. Wandelaars kunnen kennis nemen van de prachtige natuur in de Betuwe. Naast natuur zijn er de bijzondere elementen in het landschap zoals kasteel Doornenburg, de John Frostbrug, voormalige vluchtboerdijen zoals De Korenmaat en het gezellige centrum van gastplaats Huissen. Onderdelen van het gebied hebben namen, die gerelateerd zijn aan bijzondere gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog., zoals meerdere paden in Park Lingezegen.

Soms ziet men een schuttersput met daarbij informatiepanelen. In de afgelopen jaren is met voortvarendheid getracht invulling te geven aan het Herinneringslandschap. Op deze wijze wordt informatie verstrekt over hetgeen in WO II is gebeurd. Daarbij gaat het in essentie om de kwetsbare positie van de bevolking tussen de strijdende partijen.

Lange tijd, vanaf het najaar 1944 tot in de juni 1945 was de Betuwe een Niemandsland. Op last van de bezetter en met hulp van de bevrijder werden burgers uit het strijdgebied verwijderd. Tijdens de wandeltocht kan men in zowel landelijk als stedelijk gebied kennis nemen meanderende rivieren en dijken. In het najaar van 1944 gingen slierten van ellende over die wegen. Duizenden zochten een veilig verblijf, maar waar ging die tocht der tochten heen?

Niemand die zijn eindbestemming kende. Velen gingen lopend vanuit de Betuwe tot ver op de Veluwe, zoals Apeldoorn, Nijkerk, Barneveld. Tot in Friesland streken de vermoeide vluchtelingen neer. Burgers uit het reeds bevrijde deel van de Betuwe kwamen vaak tot in België terecht.

Deze evacuatie van burgers ging gepaard met ellende, honger, dood, onzekerheid en rechteloosheid. We herinneren ons deze tocht der tochten als de grote Exodus, de grootste vlucht van burgers in de moderne Nederlanden. Natuurlijk heeft iedere woonkern zijn eigen evacuatie- en oorlogsmonumenten.

DE uitbeelding van deze exodus wordt gevormd door de sportieve Exoduswandeltocht. Het is een ode aan allen die met kracht en overgave deze vlucht hebben meegemaakt. Pas na circa acht maanden konden de burgers terugkeren naar hun geliefde thuis. Dat was het moment waarop de vlucht ten einde kwam.

De oorlog was over; men kwam terug in een zwaar beschadigde omgeving, maar….men was weer thuis, vrij en men kon gaan werken aan de wederopbouw. Er was weer perspectief! Om die positieve reden vindt de Exodustocht jaarlijks plaats op de laatste zaterdag van de maand juni.Het is een ode aan de tocht der tochten; de grote exodus. Daarmee wordt de Exodustocht in de herinnering en overdracht ook de tocht der tochten.

Bloemlegging als belangrijk onderdeel van het Exodusevenement op 27 juni.

Vijf jaar geleden werd de aftrap verricht door Jan Terlouw, die tevens opriep om naast de evacuatie uit 44-45 ook het Massagraf te Huissen sterker te profileren. Zijn inspirerende woorden maakten diepe indruk.

Voor de camera drukte hij zich in ongeveer de volgende woorden uit: "Vandaag, op juni 2011, ben ik hier in verband met de onthulling van het Exodusmonument en geef ik steun bij de eerste Exoduswandeltocht. Ter gelegenheid daarvan is er een bloemlegging bij het Massagraf te Huissen. Deze bloemlegging maakt op mij diepe indruk. Jarenlang ben ik Commissaris van de Koningin geweest in Arnhem. Nooit heb ik geweten, dat er onder de rook van Arnhem – in Huissen- een WO II Massagraf is. Graag doe ik de oproep aan allen, in de eerste plaats aan het Exoduscomité, om het Massagraf brede bekendheid te geven. Zie dit als een uitdaging en een morele plicht, want dit Massagraf weerspiegelt wat oorlog doet met kwetsbare burgers."

In het Massagraf liggen bijna 150 burgerslachtoffers begraven. Allemaal onschuldige slachtoffers. Slachtoffers van nota bene geallieerde oorlogshandelingen. De gevechten tussen bezetter en bevrijders vragen grote offers van de burgers.

Daarnaast is het ook een teken van het totaal ontbreken van een rechtstaat. Het bijzondere en unieke Massagraf zal een eeuwige waarde hebben en een ode zijn aan de doden, door hier voortdurend aandacht aan te geven. Naast de bestaande traditioneel zeer druk bezochte Dodenherdenking op 4 mei zijn er initiatieven gekomen om het Massagraf onder de aandacht te brengen.

Daartoe worden excursies georganiseerd voor volwassenen en voor (school) jeugd. Bij de jaarlijkse Exoduswandeltocht is een speciale bloemlegging, gekoppeld aan een thema. Via de pers heeft het Massagraf de afgelopen jaren in de belangstelling gestaan. Steeds meer wordt het Massagraf een oorlogsmonument met een bovenregionale alure.

Op 27 juni 2015 is dat de hulpverlening in oorlogstijd van Rode Kruis en Brandweer.

De bloemlegging vindt plaats om 9.30 uur en is voor iedereen bij te wonen; dat geldt zowel voor wandelaars als andere belangstellenden. De burgemeester is hierbij aanwezig, evenals vertegenwoordiging van het Nationaal Comité Wageningen 45, het Rode Kruis en de gemeente Overbetuwe. Ondersteuning is er in de vorm van Highlandermuziek, hetgeen een speciale sfeer geeft aan de ceremonie.

De tocht der tochten en bloemlegging binnen de evenementen

Belangrijk hoogtepunt is het wandelevenement op de laatste zaterdag in juni, dit jaar op 27 juni.

In de afgelopen jaren heeft het exoduscomité zich meer en meer gericht op de profilering en versterking van het WO II thema. In het bijzonder werd daarbij gepoogd partners te vinden.

Bij tentoonstellingen en excursies……

Dat is gelukt : Het Airbornemuseum , dat de burger centraal heeft gesteld met de tentoonstelling "van huis en haard". In menig opzicht is er samengewerkt waarbij de positie van de Betuwe nadrukkelijker aan de orde komt. Dat geldt ook voor het Bevrijdingsmuseum waarmee de tentoonstelling in Kleve kon worden opgezet. En in september zal de Evacuatie-uitbeeldingsgroep te zien kunnen zijn in Oosterbeek. De Euregio is partner bij de ontwikkeling van de WO II wandelroutes en het realiseren van excursies, tentoonstellingen en het verbinden van mensen.

Belangrijk om te vermelden is de warme relatie met de Polentochtorganisatie en het informatiecentrum te Driel.

Bij de versterking van het symbool van de Marigold……

Bij de verdere versterking van het symbool van de burger, de goudsbloem, is vaste partner het nationaal Comité Wageningen 45. De Marigold is inmiddels bij herdenkingen geplaatst in o.a. Arras, Dresden,Birkenau, Bergen Belsen en Nijmegen.

Natuurlijk worden pogingen ondernomen om de relatie van het verhaal van de Marigold en Lingewaard te vergroten, want het verhaal komt oorspronkelijk uit de Betuwe. Excursies vormen een belangrijke manier om het thema onder de aandacht te brengen. Belangstellende groepen kwamen uit Kleve, van de gemeente Lingewaard, van particulieren zakenlieden en privépersonen, die de excursie wilden combineren met een feestje.

Excursies worden zowel te voet als met de fiets gedaan.

Bij de uitgave van een WO II boek…..

Een heel belangrijk moment is de her-uitgave van het Rode Kruisboek van de van oorsprong uit Polen afkomstige Arnhemse vrijwilliger Chil Szerkowski. In het jaar 1945 verscheen het boekje van deze Rode Kruisveteraan. Gezien de relatie die het Exoduscomité heeft met het Rode Kruis is het vanaf het begin een gezamenlijk project geweest.

De zoektocht naar familie van Szerkowski was een ware ontdekkingsreis: zo was niet bekend, dat deze Rode Kruisman oorkondes van de geallieerden heeft ontvangen, waaronder van president Eisenhauer. Dat betekent, dat de man, die zowel vriend als vijand bijstond, een eigen afweging maakte bij de persoonlijke afweging: hij hielp de geallieerden waar mogelijk.

De moeder van de schrijver was Joodse en overleefde de oorlog niet. We hebben met de her-uitgave van het boekje "Zij, die voor U paraat stonden" een ode gebracht aan al die Rode Kruismedewerkers, die mensen in nood, zonder aanzien van persoon, bijstonden. Daarnaast is het een ode aan Szerkowski, die als vluchteling uit het door de Russen bezette deel van Polen gevlucht was en hier in Nederland na WO I zijn draai vond.

Dat deze man het boekje heeft geschreven is bijzonder. Het gaat in zijn geheel over de periode 40-45 en is een herdenkboekje, juist nu in het herdenkingsjaar 2015.

We waren vereerd, dat de heer Job Cohen steun gaf aan het project door een persoonlijk voorwoord te schrijven.

Bij de organisatie van concerten….

Het exoduscomité heeft innige banden met personen uit de muziekwereld.

Projecten die genoemd moeten worden in deze zijn het optreden van de Koninklijke Harmonie Johan Willem Friso en recentelijk de Koninklijke Marinierskapel.

De grote verscheidenheid aan projecten betekent, dat we een breed publiek bereiken en dat de interesse vanuit de omgeving ook onze gemeenschappelijke ten goede komt. Het levert naamsbekendheid op en er komen belangstellenden. Niet langer ligt hetgeen in de Betuwe is geschied in de schaduw van de militaire elementen van de Operatie Market Garden.Het maakt onderdeel uit van een groter geheel, dat we graag profileren, samen met onze vrienden uit Oosterbeek, als het Normandië van Nederland.

De evacuatie, die exodus is voor ons de tocht der tochten.

Het is een ode aan de burgers, dat wij die sportieve monumentale tocht met liefst vijf afstanden mogen organiseren. In de toekomst hopen we dat het karakter meer en meer een internationaal aanzien krijgt. We zijn blij met de deelname van enige tientallen mensen uit het naburige Kleve.

Bij de herdenking van de evacuatie in september wordt dit niet meer langer los gekoppeld van de Market Garden week. Zeer verheugd zijn wij, dat de burgemeester van Arnhem vorig jaar heeft besloten toekomstige herdenkingen te laten plaatsvinden op 23 september. Hiermee wordt het causale verband tussen de jammerlijke mislukking van Operatie Market Garden en de evacuatie echt zichtbaar.

Niet alleen voor volwassenen…

De jeugd heeft een speciale plaats bij de activiteiten en in onze harten. Schooljeugd is aanwezig bij de onthullingen en plechtigheden.

Vele scholieren hebben een excursie gehad tot aan het Frontlijnpad aan de Linge en de voor ons zo belangrijke herdenkingskapel op De Heuvel.. Maar ook naar het zo markante Massagraf te Huissen. Indrukwekkend is het respect voor deze plek en het verhaal. Vaak gecombineerd met een minuut stilte …uit respect.

De fotopanelen WO II tentoonstelling reist de omgeving rond van Ede naar Kleve en van Wageningen naar Nijmegen en thuis in de Betuwe. Velen nemen hier kennis van tijdens de diverse actviteiten.

Meedoen aan de exoduswandeltocht is meedoen in de geest van de tocht der tochten.

Het Rode Kruis is de Goede Doelen partner. Doe mee en kijk op www.exodustocht.nl

De Exodustocht op 27 juni kan volbracht worden door zowel jong als oud, want er zijn liefst vijf afstanden. Als iemand de afstand niet anders dan met een rolstoel kan volbrengen, geldt dat als een wandelprestatie. De sportiviteit telt!

Er zijn afstanden van respectievelijk 7, 10, 17, 25 en 42 kilometer.

De 42 wandelmarathon geldt als de training van de Vierdaagse van Nijmegen.

Tussen 07.00 uur en 13.00 uur is de mogelijkheid om te starten. Sluiting van de tocht is om 17.00 uur.

De start is in Zalencentrum De Buitenpoort, Helmichstraat 1, te Huissen.

Parkeren van de auto is overal gratis. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de speciale P- borden.. De fietsen kunnen apart geplaatst worden tegen kleine vergoeding.

De muzikale ondersteuning in het gezellige Huissen wordt – ook op het podium- verzorgd door o.a. de Koninklijke Harmonie Oosterbeek, de stedelijke, Torkest en over het gehele traject diverse Doedelzakspelers.

De bloemlegging bij het massagraf is om 9.30 uur waarbij iedereen – ook de wandelaar- aanwezig kan zijn. Het thema is de hulpverlening van Brandweer en het Rode Kruis.

Op de Exoduswebsite staat alle relevante gegevens over de wandeltocht alsmede van historie, foto's en WO II informatie via www.exodustocht.nl waar u zich ook kunt voorinschrijven.

De Exoduswandeltocht heeft haar eerste lustrum

Overhandiging cheque aan Goede Doelenpartner Rode Kruis

LINGEWAARD - Het begon vijf jaar geleden: Vrijwilligers werkten aan de redding van de begraafplaats Huissen Stad en daarbij kwamen veel verhalen los. De verdrinkingsdood van drie moedige vluchtelingen, in het najaar van 1944, was aanleiding om zowel in Huissen als in Arnhem een herdenkingsteken te realiseren. Daarmee ontstond het idee van een fietsroute, uiteindelijk resulterend in de organisatie van de eerste Exoduswandeltocht in 2011.

De heer Jan Terlouw onthulde een Exodusmonument en nabij het Massagraf deed hij een oproep aan allen.

Het Exoduspaneel dat in Haalderen is onthuld in 2014.Jeugd is ook daarbij zo belangrijk. Nieuwe WO II herdenkingsaanwinst in Haalderen

Inspiratie van Jan Terlouw

Hij riep een ieder op dit voor hem op dat moment nog onbekende Massagraf als uiting van de kwetsbare positie van burgers in oorlogstijd naar buiten te brengen. In feite zag hij het als een morele plicht om juist met deze unieke herdenkingsplek actief naar buiten te treden.

Deze uitdaging is inmiddels opgepakt.

Het Exoduscomité heeft er alles aan gedaan om op diverse plaatsen in de openbare ruimte objecten te (helpen) realiseren, die een relatie hebben met WO II in onze regio. Dat houdt in, dat aan WO II verbonden namen zijn gegeven in de openbare ruimte, zoals het Frontlijnpad langs de Linge en het Exoduspad.Ook is een drietalige patrouillepanelenroute ontwikkeld compleet met schuttersputten. Bijzondere climax vormden de onthulling van het Verzoeningspaneel en de opening van de Bevrijdingsbrug bij de Linge. In Angeren, Haalderen tot in Beekbergen werden ook initiatieven ontwikkeld om waardige herdenkingsplekken te realiseren.

Vanuit een gemeenschappelijk belang konden in 2014 markante monumenten De Vleugel en De Klok worden onthuld.

Het nut is duidelijk, als we zien dat er zeer regelmatig excursies plaats vinden voor groepen. Ook de recreant maakt midden in de natuur ongedwongen kennis met gebeurtenissen uit WO II. De uitgezette exodusfietsroutes worden veelvuldig benut.

Resultaat van dit alles is, dat in de openbare ruimte bijna op natuurlijke wijze een WO II herinneringslandschap is ontstaan.

Wat betekent dit voor de Exodustocht?

Door de organisatie van de WO II Exodustocht moet de pretentie vorm gegeven worden, dat wandelaars op diverse plekken tastbare herinneringen tegen komen aan hetgeen in WO II is gebeurd. Dat betreft dan het militair strategische aspect, maar zeker ook hetgeen de kwetsbare positie van de burgerbevolking direct raakte. Daarin ligt dan ook meteen verscholen de relatie met het heden.

De Goudsbloem als symbool voor de burger is geboren.

Daar waar verhalen een zo belangrijke factor vormen geldt dat zeker ook voor de Goudsbloem.

In juni 1945 stond een klein gezelschap te wachten op de komst van de koningin. Daaronder kinderen met goudsbloemen in de hand.

De koningin bezocht Arnhem, Elden en Elst. Door omstandigheden werd het vernielde Huissen niet aangedaan.

Echter, de wachtende mensen waren niet verbitterd. Zij voelden erkenning voor hun leed vanwege het feit, dat de koningin de intentie had te komen.

Dat getuigt van kracht.

De Latijnse naam voor de goudsbloem is Calendula, dat een infectie-werende functie heeft. Wat een symboliek!

Als onderdrukking en terreur worden gezien als een te bestrijden infectie, dan is het symbool van de goudsbloem, de Marigold, geboren.

Via het Nationaal Comité Wageningen 45 wordt dit symbool inmiddels verder verspreid.

Voor het exoduscomité houdt dat in, dat de viering van het eerste lustrum gepaard gaat met het gebruik van de Marigold als medaille, voor allen die deze tocht voor de vijfde keer wandelen. En dat geldt voor alle komende jaren.

De Exoduswandeltocht kent maar liefst vijf afstanden en is bedoeld voor jong en oud, voor de recreatieve wandelaar en voor degenen die trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Daarom variëren de afstanden van respectievelijk 7,10,17,25 en maar liefst 42 kilometer.

Onderweg dus op diverse plaatsen de herinneringsplekken, zoals de bestaande John Frostbrug,

Ook is er gelegenheid een hapje en drankje te nuttigen. Natuurlijk ontbreekt passende sfeervolle muziek niet. Op het podium in het centrum van Huissen wordt prachtige muziek ten gehore gebracht.

Tussen 07.00 uur en 13.00 uur is er de mogelijkheid om te starten.

Traditioneel is om 09.30 uur een korte officiële bloemlegging bij het Massagraf te Huissen.

Wandelaars en belangstellenden zijn hierbij welkom.

Het thema van de herdenking richt zich dit jaar op het Rode Kruis en de brandweer, die destijds nadrukkelijk aanwezig waren bij hulp aan mensen in nood; net zoals dat nu nog gebeurt.

Bij de bloemlegging zijn onder andere aanwezig burgemeester, vertegenwoordiging van het Nationaal Comité Wageningen 45 en van de gemeente Overbetuwe.

Wij wensen iedereen een fijne ontspannen dag toe, waarbij de combinatie van sportiviteit en recreatie op een ontspannen samen gaan met stilstaan bij onze vrijheid.

Schrijf in via www.exodustocht.nl. Natuurlijk is op de dag inschrijving ook mogelijk.

Meisjes C1 bedanken twee sponsors

BEMMEL - Alweer een leuk initiatief van Hockeyclub Bemmel: een fijne spellendag voor de C jeugd. En ook deze winst ging naar meisjes C1 van MHC Bemmel 800. Goed voor een fraaie eerste prijs.

Het cadeautje voor deze sportieve – en gezellige – prestatie bestond eigenlijk uit twee mooie prijzen. Te weten: met het hele team heerlijk pannenkoeken eten bij restaurant Zijdewinde in Lent en voor allen een mooi sportjack, beschikbaar gesteld door Freightframe.com. De Bemmelse C1 meisjes willen beide sponsors – Zijdewinde en Freightframe - natuurlijk heel hartelijk bedanken.

In een Oogopslag

woensdag 24 juni

09.30 u. H. Martinus Gendt, Eucharistieviering met Pastoor Peters

zaterdag 27 juni

19.00 u. OLV van Zeven Smarten Haalderen, Eucharistieviering met Pastoor Peters en het Middenkoor

zondag 28 juni

10.00 u. OLV Tenhemelopneming, EC, Huissen-Stad; Eucharistieviering met Pastor Hulleman en het Herenkoor

10.00 u. St. Bavo Angeren, Eucharistieviering met Pastores Peters en Van Cuijk met het Gemengd koor en het koor Zang en Vreugde - Angerense Umdracht

10.00 u. H. Martinus Gendt, Communieviering met Pastor Kallen en Jongerenkoor Remember en Harmonie St. Ceacilia Kersenfeest

Doornenburg wil dorpsontwikkelingsplan

DOORNENBURG - Als eerste dorpskern binnen de gemeente Lingewaard is Stichting Leefbaar Doornenburg in samenwerking met de VKK (Vereniging Kleine Kernen) bezig om een dorpsontwikkelingsplan op te stellen. De VKK heeft veel ervaring opgedaan met het maken van dorpsontwikkelingsplannen binnen Gelderland.

Het doel van het maken van een dorpsontwikkelingsplan is het niveau van de leefbaarheid van dorp en omgeving te behouden of te verbeteren. Aandachtsgebieden van een dorpsontwikkelingsplan zijn divers; van zorg en welzijn tot bijvoorbeeld wonen, toerisme, recreatie alsmede de eigen identiteit.

Als dorp mag je niet van de gemeente verwachten, dat zij zich met allerlei details aangaande het leven in de gemeenschap bezighoudt of aanvoelen hoe inwoners de ideale toekomst van Doornenburg voor zich zien. In het dorpsontwikkelingsplan worden de gewenste ontwikkelingen voor de komende tien tot vijftien jaar beschreven. Dat is een periode die te overzien is, maar waarin ook ruimte is voor nieuwe regels en beleidsplannen. Dat betekent dat bij het ontwikkelen van de visie alle bewoners de kans krijgen om mee te denken over de toekomst van Doornenburg.

Stichting Leefbaar Doornenburg heeft inmiddels een voorzitter aangesteld die de werkgroep zal gaan leiden en de VKK heeft twee projectbegeleiders toegewezen. Ook vanuit de gemeente zijn er twee personen nauw betrokken bij dit project.

Doelstelling is om voor de zomervakantie een werkgroep te hebben samengesteld. Het maken van het dorpsontwikkelingsplan zal ongeveer een jaar in beslag nemen. "Wij dagen u uit om met ons mee te denken! Schroom dan niet om ons te benaderen."

Aankondiging en oproep Vrijwilligersprijs 2015

LINGEWAARD - Dit jaar heeft de gemeente Lingewaard besloten om één vrijwilligersprijs uit te reiken; de Lingewaardse Vrijwilligersprijs 2015 (voorheen Meer dan Handen Awards). Deze prijs zal gaan naar een persoon, groep of organisatie die zich het afgelopen jaar uitzonderlijk heeft ingezet voor een Lingewaardse vereniging/organisatie of initiatief.

"Kent u iemand of een organisatie die u wilt nomineren voor deze bijzondere waarderingsprijs laat het ons weten door hem of haar te nomineren via het SWL Meldpunt meldpunt@swlingewaard.nl of telefonisch: 088 2552555."

Selectieprocedure

Genomineerden dienen vóór 1 oktober aangemeld te worden. "Bij de nominatie vragen wij een uitgebreide motivatie waarom deze persoon, organisatie of burgerinitiatief deze prijs verdient." De Lingewaardse Vrijwilligersprijs zal door een onafhankelijke commissie, onder leiding van burgemeester Marianne Schuurmans, worden toegewezen.

Op 27 november worden alle genomineerden uitgenodigd voor het Vrijwilligersgala van de Gentenarren 2015 in zaal Providentia in Gendt. Op deze avond zal de winnaar bekend gemaakt worden en de Lingewaardse Vrijwilligersprijs ontvangen uit handen van de burgemeester.

Succes Roparun 2015 team Lingewaard

LINGEWAARD - Team Lingewaard is weer een jaar lang bezig geweest om zoveel mogelijk geld op te halen voor stichting De Roparun en met succes, het totaalbedrag, dat team Lingewaard dit jaar heeft gestort naar de stichting Roparun is 13.100 euro. De totale opbrengst dit jaar is 5.006.417,00 euro. Dit bedrag wordt in zijn geheel gebruikt voor mensen met de ziekte kanker, om het leven nog zo aangenaam mogelijk te maken.

Een geweldige opbrengst. De slogan: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen worden toegevoegd aan het leven” is nog helaas steeds een teveel gehoorde uitspraak. De opbrengst van 2015 wordt besteed aan onder andere hoofdhuidkoelers, kinderdag voor kinderen met kanker, Hair4Her (pruiken voor vrouwen met kanker) en vele andere goede doelen voor mensen met de ziekte kanker. In het pinksterweekend is de tocht van Parijs naar Rotterdam weer succesvol verlopen, in ruim 45 uur werd deze afstand lopend afgelegd door acht lopers, met een geweldige ondersteuning van vier fietsers, drie cateraars, twee fysiotherapeuten, vijf chauffeurs en een teamcaptain. De sfeer was weer fantastisch, de aanmoedigingen hartverwarmend en emotioneel. Het team Lingewaard bedankt de sponsoren en mensen die ons team hebben gesteund door het jaar heen. Met ons team hebben we enkele activiteiten georganiseerd en ondersteund om geld op te halen, zoals een spinningmarathon, een hardloopwedstrijd en een sponsorloop bij basisschool de Marang in Angeren. Trots zijn we ook wel op onszelf, een geweldig sponsorbedrag en een fantastisch pinksterweekend gehad. Team Lingewaard is iedereen hiervoor dankbaar.

Sponsorwedstrijd De Karper

HAALDEREN - Op dinsdag 9 juni is door de jeugd van hengelsportvereniging De Karper de jaarlijkse sponsorwedstrijd gevist.

Er hebben aan deze wedstrijd twaalf deelnemers meegedaan. Het weer was eindelijk eens een keer goed en dat vist toch een stuk prettiger. De vangsten waren helaas wat teleurstellend er werd maar door drie kinderen vis gevangen. De eerste plaats was voor Lars Gertsen met 113 cm. De tweede plaats ging naar Nout Tates met 45 cm en de derde plaats was voor Jarno Rikken met 30 cm.

"We gingen deze avond al op tijd de vis spullen opruimen en zijn daarna met zijn allen naar cafetaria Haalderen vertrokken. Daar zijn alle kinderen op een heerlijk frietje getrakteerd. Onze dank hiervoor is dan ook groot en in het speciaal voor Defran. Het was reuze gezellig en wij hopen dan ook dat dit voor volgend jaar weer mogelijk is."

Deelnemers dagverzorging op pad met paard en wagen

ANGEREN - Op maandag 16 juni stond er een leuk uitstapje gepland voor de deelnemers van de dagverzorging Betuweland van locatie Angeren.

Om 10.00 uur stond er een wagen met een dubbelspan schitterende paarden voor de ingang. De deelnemers konden voor de deur instappen en kregen een prachtige rondrit door Angeren. Vevolgens werd bij het tuincentrum Hofs aangelegd. Daar stond de koffie en thee klaar met een plak cake met heerlijke verse aardbeien. Een compleet 'feest' op een zonovergoten dag.

De deelnemers van de dagverzorging zijn dan ook Fred Hofs en Fred Mom en tuincentrum Hofs dankbaar, omdat zij dit mogelijk hebben gemaakt. Een onvergetelijke dag!

12 / 26

13 / 26

14 / 26

15 / 26

Opbrengst schaal voor Nepal

Actie in kader van hulp aan Nepal tijdens de junimaand Foto: L. Capel

HUISSEN - Stef Meijering komt regelmatig in de wereldwinkel in Huissen en hoorde dat er een schilderij te koop wordt aangeboden voor Nepal. Stef en zijn vrouw kennen Nepal uit eigen ervaring. Dit bracht hem op het idee een schaal ter beschikking te stellen.

"Mijn hobby is sinds 2005 hout draaien. Hout heeft mij altijd gefascineerd. Als kind nam ik al stukken hout mee naar huis wanneer we naar het bos gingen. Het mooie van hout is dat elk stuk hout uniek is. Het heeft telkens weer een andere kleur en tekening, zelfs wanneer het van dezelfde boom afkomstig is. Tijdens het draaien is het altijd weer verrassend wat er tevoorschijn komt.

Het liefst werk ik met ruwe stukken hout waar gaten en noesten in zitten. De gaten en noesten bepalen dan de vorm van het werkstuk. Dit gebeurt vaak ook nog tijdens het draaien. Vooraf kan ik niet altijd zien dat er een gat of een rot stuk zit. Zo heb ik al vele stukken hout van de open haard gered! Daarnaast werk ik ook met multiplex en mooi gedroogd hout. Dan gaat het om een strakke vorm die ik vooraf bedacht heb", aldus Stef Meijering (www.stefshout.nl).

De schaal van Stef is gemaakt van het deksel van een pallet. Deze heeft hij verzaagd, verlijmd en daarna gedraaid. Deze unieke schaal staat nu, juni -Nepalmaand, te koop in de etalage van de wererldwinkel.

Internationaal Kapellenfestival Bemmel belooft een groot succes te worden

BEMMEL - Op zondag 19 juli wordt er voor de tweede keer een bijzonder evenement georganiseerd in Bemmel: het Internationaal Kapellenfestival Bemmel. Het festival zal plaatsvinden op de Markt in Bemmel.

Het belooft een waar spektakel te worden: Musikgesellschaft Niedergösgen uit Zwitserland is de openingsact op het festival en trapt om 12.00 uur af. Eveneens te gast zijn Die Original Rheinstädter Musikanten uit Woerden en blaaskapel De Zwarte Fanfare uit Aarle-Rixtel. Tijdens het kapellenfestival zal er ook een braderie plaatsvinden, deze wordt georganiseerd door Ansja Events. Er is bier en bratwust aanwezig en lekkere kaffee mit kuchen kan genuttigd worden aan de typisch Duitse lange houten tafels en banken.

Na het enorme succes van vorig jaar heeft Egerländerkapel De Leemkuulers uit Bemmel besloten de organisatie van het evenement weer op zich te nemen. Voorzitter Leonie Masselink: "Vorig jaar was de primeur en kregen we geweldige reacties, we organiseren dit evenement met veel plezier. Mensen uit de wijde omgeving komen op dit evenement af. Dit wordt een traditie!" In de organisatie is er een samenwerking met Brasserie Bloem, die de horeca zal verzorgen.

De kapellenfestival si zondag 19 juli van 12.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis. Meer informatie staat op deleemkuulers.nl/kapellenfestival.

Theaterkerk Bemmel stap dichterbij

BEMMEL - De realisering van de theaterkerk in Bemmel komt stap voor stap dichterbij.

De donaties van de Bemmelse gemeenschap blijven binnenkomen. De teller staat inmiddels boven de 75.000 euro. Dit bedrag is bijeengebracht door zo’n tweehonderd donaties. Daarmee komt het streefbedrag waar de Stichting Kerkplan Bemmel op hoopte in zicht: 100.000 euro. Er is echter meer geld nodig, maar ook dat lijkt goed te gaan. Deze maand worden besluiten verwacht van enkele grote fondsen om het theaterplan financieel te steunen.

Ondertussen is er veel voorbereidend werk verricht de afgelopen maanden. Zo zijn er contractueel belangrijke stappen gezet. De overdracht van de kerk is voorzien in de maand augustus en we zijn in gesprek met de fiscus over de overdrachtsbelasting. De aanvraag omgevingsvergunning is nagenoeg rond en zal nog deze maand worden ingediend.

Er is ook veel onderzoek gedaan naar geluidsniveaus bij mogelijke optredens en op basis daarvan is een goed plan ontwikkeld om geluidsoverlast voor omwonenden de voorkomen. Ook op het gebied van energie is een toekomstgericht plan ontwikkeld waarin gestreefd wordt naar een laag energieverbruik. Aan de laatste details wordt nog gerekend, maar waarschijnlijk zal aardwarmte gebruikt worden. Als alles zo voorspoedig als nu blijft verlopen, dan kan de verbouw in het najaar beginnen.

Nieuwe donaties blijven welkom. Zo kunnen particulieren en bedrijven bijvoorbeeld een theaterstoel sponsoren voor 500 euro. De sponsornaam wordt dan op een van de stoelen vermeld. Tevens wordt iedere donateur lid van de Vrienden van de Theaterkerk en jaarlijks uitgenodigd voor een feestelijke vrienden-avond. Meer informatie staat op www.kerkbemmel.nl.

Vierentwintig uur op pedalen voor de Gendtse ouderen

GENDT - Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober gaat Team Gendt Mobiel in samenwerking met het participatiepunt Gendt een 24-uurs marathon rijden om geld in te zamelen voor alle ouderen in Gendt.

Het doel is een vervoersmiddel (een golfkar omgebouwd tot een vierpersoons taxi) om ouderen in Gendt de mogelijkheid te bieden om daar met behulp van vrijwilligers gratis gebruik van te kunnen maken, zodat ook deze mensen mee kunnen blijven doen binnen de Gendtse gemeenschap.

Er zijn in Nederland al in diverse plaatsen vrijwilligers actief met deze mobiele taxi en het werkt! "Wij willen dit ook voor Gendt mogelijk maken, maar er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan." Doel is om 20.000 euro op te halen, dit zijn de kosten voor onder andere de aanschaf en onderhoud van de 'Gendtmobiel'.

Daarom hebben wij het Team Gendt Mobiel (TGM) in het leven geroepen om dit samen te kunnen realiseren. Het team zal bestaan uit twaalf personen die vanaf vrijdagavond 19.00 uur 24 uur gaan fietsen, twaalf uur binnen bij café De Klok en twaalf uur buiten in en rondom Gendt.

Daarnaast is er vanaf vrijdagavond 19.00 uur een 24-uurs non-stop spinningmarathon binnen bij café De Klok voor een ieder die zijn steentje bij wil dragen. Zaterdagavond om 19.00 is Team Gendt Mobiel ook weer binnen en weten we of ons doel gehaald is.

Inschrijving spinningmarathon vanaf 1 juli bij café De Klok in Gendt. Voor een ieder die een financiële bijdrage wil doen maken wij tijdens het Gendtse Kersenfeest ons bankrekeningnummer bekend.

Dag van Lingezegen 'Goed eten en drinken'

Circus Klomp tijdens Dag van Park Lingezegen 2014 Foto: Ivo Hutten

LINGEWAARD - Op zondag 28 juni viert Park Lingezegen, het nieuwe landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen, de Dag van Park Lingezegen. Tijdens deze feestelijke dag kan iedereen kennismaken met de ondernemers en organisaties in het park. Speciaal voor de gelegenheid organiseren zij allerlei workshops, proeverijen, demo's en rondleidingen. Het thema is 'Goed eten en drinken'.

Voor elk wat wils. Van 11.00 tot 16.00 uur is er voor jong en oud van alles te proeven, zien en beleven. Bij Landerij De Park kan men pannenkoeken eten, mee op wildpluktocht, kanoën en luisteren naar muziek. Golfbaan Welderen organiseert Suppa Golf en serveert heerlijk ijs. Bij de Rijkerswoerdse Plassen kan je even stevig uit je 'fysieke' dak gaan. De Paardenmaat geeft clinics over omgang met paarden en heeft een weldadige theetuin. Het kerkje van Ressen biedt een podium voor veel muzikaal talent.

Er is nog veel meer! Het hele programma staat op parklingezegen.nl. De activiteiten vinden plaats door heel Park Lingezegen. Een concentratie vind je in het noorden (bij Landerij De Park, De Park 12, Elst) en in het zuiden (Bemmel/Ressen).

Wandeltocht Lingezegen

Vanuit Restaurant Sprok (Waaldijk 9 in Bemmel) start dit jaar de eerste editie van de Wandeltocht Lingezegen. Een tocht van 5, 10 of 15 km voert langs de mooiste plekken in Park Lingezegen. Onderweg staan allerlei stands met lekkere en gezonde hapjes en drankjes. Deelname is gratis. Er rijdt een duurzame Zonnetrein tussen station Nijmegen Lent en het startpunt.

De Dag van Park Lingezegen wordt georganiseerd door de gelijknamige gebruikersraad in samenwerking met de parkorganisatie.

Programma kersenfeest

VRIJDAG 26 JUNI


13.00 uur – 01.00 uur
Lunapark op het Julianaplein. Diverse attracties voor jong en oud, waaronder enkele adembenemende attracties, zullen te bewonderen zijn. Natuurlijk ontbreken ook dit jaar de vaste onderdelen van de kermis zoals de botsauto's, draaimolen en oliebollenkraam niet.

19.00 uur – 01.00 uur
Muziek in de Carrouseltent bij Providentia door Hansi Schimanski.

20.15 uur – 21.15 uur
Openingsceremonie Kersenfeest 2015 op het terrein voor De Klok Horeca aan de Dorpstraat. De organiserende vereniging Harmonie St. Caecilia zal de gehele ceremonie muzikaal begeleiden.
Het Kersenfeest heeft dit jaar als thema "Film en Musical" en natuurlijk zal de glitter en glamour, die u kent van de rode lopers tijdens het filmfestival in Cannes, niet ontbreken.

20.30 uur
Opening van de feesttent m.m.v. het bekende orkest "Summerland" en de meest geboekte artiest van dit moment "Kraantje Pappie".


21.15 uur
Receptie ter gelegenheid van de Kersenkoningin en haar hofdames en de bekende Nederlander in zaal De Klok. Iedereen is welkom om onder het genot van een drankje de nieuwe dragers van de Zilveren Kers te feliciteren. De muziek zal verzorgd worden door het populaire duo Peter & Niek!

ZATERDAG 27 JUNI

10.00 uur – 12.00 uur
Onbijt-bingo in de Carrouseltent bij zaal Providentia. Een primeur voor het Kersenfeest!
Een ochtend ouderwets genieten met een lekker ontbijt en een potje gezellige bingo met leuke prijzen!
Het ontbijt is gratis, voor deelname aan de bingo wordt 50 eurocent per bingokaart gevraagd. Een leuke activiteit voor jong en oud!!

10.00 uur
Bezoek van de Kersenkoningin en haar hofdames aan zorgcentrum St. Jozef.

11.00 uur
Lunapark op het Julianaplein

11.00 uur – 17.30 uur
23e Kersendrive, georganiseerd door Bridgeclub Gendt. Circa 200 deelnemers spelen op vijf verschillende horecalocaties en wandelen bij het wisselen van locatie over de prachtige braderie.

12.00 uur – 18.00 uur
Braderie, georganiseerd door de Gendtse Winkeliers Vereniging. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe en frisse aanpak. Op deze lange braderie in de Dorpstraat (ongeveer 100 kramen met vrolijke rode en witte zeilen) staan Gendtse winkeliers en handelaren van buitenaf, waardoor er een bonte aaneenschakeling is van standwerkers en kooplieden van verschillende pluimage, zodat u zeker iets van uw gading zult kunnen vinden!
Steltlopers met reuzenkuiten en het Mexicaanse duo "Los del Sol" zullen de bezoekers versteld laten staan van hun kunsten.

12.00 uur – 18.00 uur
Guijt Beach-volleybal, op het "strand" naast Providentia.

13.30 uur – 16.00 uur
Vossenjacht , in het centrum van Gendt. Speciaal voor de kinderen uit groep 4 t/m 8 wordt een heuse vossenjacht gehouden, waarbij de deelnemers "vossen" moeten zoeken. Deze "vossen" zullen geheel in het thema van het Kersenfeest (Film & Musical) gekleed zijn.

14.00 uur
Opening Tentoonstelling Historische Kring Gente en expositie Kunstkring Gendt Verbeeld in SKC De Leemhof door de Kersenkoningin en haar hofdames.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

14.00 uur – 21.00 uur
Tentoonstelling Historische Kring Gente in de blauwe zaal van SKC De Leemhof. Het thema van dit jaar is, zeer toepasselijk aangezien het dit jaar 70 jaar geleden is dat deze regio bevrijd werd, de verwoesting en wederopbouw van Gendt.

14.00 uur – 21.00 uur
Expositie door de Kunstkring Gendt Verbeeld in SKC De Leemhof.
Stichting Kunstkring 'Gendt Verbeeld' organiseert deze expositie dit jaar voor de 25e keer.

18.00 uur – 01.00 uur
Muziek in de Carrouseltent bij Providentia. Deze avond zal singer-songwriter Jan Coppens voor u optreden.

19.00 uur – 01.00 uur
Muziek in zaal De Klok door "Seven Days Music"

20.30 uur
Muziek in de feesttent. Dit keer zal de "Millstreet Band" de tent op de kop gaan zetten.
Het repertoire bestaat uit up-to-date top 40, 100% dance, pop, rock en party-covers. Deze songs worden in een verrassende medley-vorm , populaire mash-up style of voluit gebracht door 6 ervaren muzikanten.

ZONDAG 28 JUNI

10.00 uur
Communieviering in de R.K. Kerk aan de Nijmeegsestraat met muzikale medewerking van Harmonie St. Caecilia en Jongerenkoor Remember.


11.00 uur – 01.00 uur
Lunapark op het Julianaplein

11.00 uur – 20.00 uur
Tentoonstelling Historische Kring Gente in SKC De Leemhof

11.00 uur – 20.00 uur
Expositie Gendt Verbeeld in SKC De Leemhof

11.00 uur – 18.00 uur
Guijt Beach Volleybal op het "strand" naast Providentia

11.00 uur
Muziek in de Carrouseltent door Peter Sluiter.

12.00 uur – 18.00 uur
Braderie, georganiseerd door de Gendtse Winkeliers Vereniging. Ongeveer 120 prachtige kramen zullen vele koopjesjagers lokken.
Net zoals op de zaterdag, zal ook deze braderie weer bol staan van de activiteiten. Onder andere de "Piece of Cake Jazzband" en "De Zingende Kok" zullen het publiek gaan vermaken.
Speciaal voor de kinderen zal "Straattheater Jumbo de Olifant" naar Gendt komen, één van de top-acts op het gebied van straattheater.
Ter hoogte van de Dorpstraat-Noord kunnen de liefhebbers hun hart weer ophalen met historische tractoren en machines.

12.00 uur – 14.00 uur
Kersenconcert, in de feesttent aan de Dorpstraat.
Het concert zal verzorgd worden door alle disciplines van de organisator van het Kersenfeest: Harmonie St. Caecilia Gendt.
Het belooft een prachtig concert te worden met muziek, geheel in de lijn van het thema van het Kersenfeest: Film & Musical!
Loop gerust eens binnen, de koffie (gesponsord zoals elk jaar door AH Gendt) staat klaar!

13.00 uur
Start triathlon, op Sportpark Walburgen. Deze triathlon wordt georganiseerd door Stichting Duursport Gendt en is niet meer weg te denken bij het Kersenfeest.

13.00 uur
Muziek in zaal De Klok door Robert Pouwels.


14.00 uur
Muziek op de braderie door Fanfare word je zeeziek.

20.30 uur
Muziek in de feesttent. Als afsluiter van het Kersenfeest zal "Anderkovver" de aanwezigen in de tent een prachtige avond gaan bezorgen

Animo voor triathlon Gendt weer groot

GENDT - Op 28 juni om 13.00 uur zullen 175 atleten voor de kwarttriathlon en 25 atleten van de trio-triathlon op sportpark Walburgen met het traditionele kersenkanon worden weggeschoten voor de 27ste editie van de onverminderd populaire Gendtse Kersenfeest Triathlon.

Atleten staan al weken op scherp en kijken uit naar, misschien wel, een van de mooiste triathlons van Nederland. Vooral de compacte wedstrijd, de verschillende ronden door het dorp en de grote publieke belangstelling maakt het een wedstrijd met kippenvel, aldus menig triatleet.

Naast de enthousiaste sporter uit Gendt of omliggende dorpen starten ook dit jaar atleten die deelnemen aan verschillende nationale en internationale wedstrijden. Atleten als de gebroeders Scheltinga (Bouke en Cornelis) uit Huissen, maar ook de bekende namen uit de omgeving die Gendt zo bijzonder maakt.

Gendt leent zich juist voor sporters die de triathlon hebben omarmd, enkele wedstrijden per jaar doen en vooral heel veel plezier aan deze sport beleven. Op de startlijst komen we atleten tegen die al vele jaren vaste deelnemer zijn, atleten de triathlon in Gendt hebben gemaakt zoals deze nu is.

Ook de trio’s, waarbij het parcours wordt afgelegd door drie personen, een zwemt (1km), de ander fietst (40km) en de laatste sluit af met het looponderdeel (10km) is een vast onderdeel geworden.

Kortom: het belooft weer een fantastisch evenement te worden op zondag 28 juni.

Jubileumexpo Gendt Verbeeld

GENDT - Stichting Kunstkring ‘Gendt Verbeeld’ organiseert dit jaar voor de vijfentwintigste keer de expositie tijdens het Kersenfeest.

Ruim twintig kunstenaars uit Gendt en omgeving laten hun werk zien, zoals beelden, Tiffany, glas in lood, weefkunst, lino druk, foto’s, tekeningen en schilderijen. Vanwege het jubileum zijn er extra activiteiten. Zo is er een foto-presentatie met een overzicht van vijfentwintig jaar exposities. En is er aandacht voor de kinderen met een expositie in een extra ruimte en een verrassingsactiviteit op zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Zaterdag 27 juni om 14.00 uur wordt de expositie geopend. Openingstijden expositie: zaterdag 27 juni 14.00 tot 21.00 uur en zondag 28 juni 11.00 tot 20.00 uur. Cultureel centrum De Leemhof, Dorpstraat, Gendt.

Weer oude trekkers en stationaire motoren op de braderie met het Kersenfeest in Gendt

GENDT - De Gendtse Trekker en Motor Hobbyisten hebben samen met het bestuur van de Gendtse Winkeliers Vereniging een afspraak gemaakt om weer trekkers, oldtimers en andere historische machines naar het Kersenfeest te komen.

"We hebben gemerkt dat deze show niet weg te denken is uit Gendt. Daarom pakken we de draad weer op en zorgen dat er weer zoveel mogelijk van deze historische voertuigen en machines te zien zullen zijn tijdens het Kersenfeest. Het Kersenfeest is een historisch gebeuren en daar passen onze oude trekkers en motoren heel goed bij. Want met en door hun geknal en geplof hebben ze vroeger menige spreeuw uit de Gendtse kersenbongerden verjaagd."

"Het gezegde, de kersen blijven zo de spreeuwen verjaagd worden, zal altijd blijven. Wij willen graag dat de kersen blijven, dus komen wij met onze oude trekkers en motoren naar het Kersenfeest om de spreeuwen te verjagen. Want een Kersenfeest zonder oude trekkers en motoren is een kers zonder pit."

"Op zondag 28 juni hopen we u weer te mogen begroeten op deze prachtige show met onze stationaire motoren, trekkers en andere mooie spullen, die in Dorpsstraat-Noord staan opgesteld vanaf de rotonde richting Doornenburg.

Als er nog hobbyisten zijn die met hun stationaire motor, trekker, auto, motorfiets, brommer, enzovoort mee willen doen, kunnen zich nog opgeven bij Ben Hubers, 06 53549737 of 0481 423041."

Verwoesting en Wederopbouw HKGente

GENDT - Natuurlijk is er ook dit jaar weer een fototentoonstelling van de Historische Kring Gente in de blauwe zaal van De Leemhof te zien met het Kersenfeest op 27 en 28 juni.

Omdat het dit jaar zeventig jaar geleden is dat de oorlog eindigde, is het thema 'Verwoesting en Wederopbouw'. Er zijn veel gebouwen te zien die in de oorlog zo getroffen waren, dat ze naderhand gesloopt moesten worden. Een groot aantal boerderijen in Gendt is dan ook na de oorlog herbouwd. Er zijn beelden van voor en na de oorlog te zien om duidelijk te maken hoe Gendt veranderd is.

Het boek van Herman Buurman over het Gendts dialect verschijnt tijdens het Kersenfeest. De titel luidt: Op de blotes ien de nattes. Het is te koop voor 25 euro en daarvan gaat drie euro naar de renovatie van verenigingsgebouw Providentia, waarvan het herstel rap vordert.

In De Leemhof draait tegelijk met de tentoonstelling een powerpointpresentatie met beelden van de verwoesting van Gendt en afbeeldingen uit het boek van Herman Buurman. Die illustraties zijn gemaakt door leerlingen van het OverBetuweCollege Bemmel. Een bezoekje waard ook vanwege de oude fotoalbums, die zoals altijd weer op tafels liggen. De openingstijden zijn zaterdag 27 juni van 14.00 tot 21.00 uur en zondag van 11.00 tot 20.00 uur. De kersenkoningin zal zaterdag om 14.00 uur de tentoonstelling openen evenals de tentoonstelling van Gendt Verbeeld in een andere zaal van De Leemhof.

Nieuwe uitstraling van braderie Gendt

GENDT - Even als vorige jaren wordt de braderie tijdens het Kersenfeest georganiseerd door de Gendtse Winkeliers Vereniging. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe en frisse aanpak.

Zo zullen er op de zaterdag in totaal bijna honderd kramen staan en op zondag zelfs meer dan 120 van de Gendtse winkeliers samen met Gendtse verenigingen, Gendtse hobbyisten en handelaren van buitenaf.
De kramen krijgen vrolijke rood met witte zeilen. Op zaterdag komen steltlopers met reuzen kuiten en het Los de Sol Mexicaans duo de zal bezoekers van de braderie vermaken.

Natuurlijk delen de kersenmeisjes weer lekkere zoete Gendtse kersen uit. Op zondag treedt de Piece of Cake Jazzband op en is als culinair hoogstandje de Zingende Kok gecontracteerd. De kinderen worden vermaakt door het Olifant Jumbo straattheater.
Het Gendtse Straotje, waar verenigingen en hobbyisten zich elk op eigenwijze presenteren, zal vanaf Providentia tot aan De Klok lopen.
Ook de oldtimervereniging is dit jaar weer van de partij op de Dorpstraat-noord. De braderie zal op zaterdag en zondag beginnen om 12.00 en eindigen om 18.00 uur.

Nieuw bij Haarstudio Simone

GENDT - Haarstudio Simone doet meer dan alleen werken volgens de laatste haarmode trends, haarverzorging, visagie en haarwerken.

Nieuw in onze salon is de Natural tanning spray van Marc Inbane. Deze spray kun je makkelijk zelf aanbrengen en zorgt voor een gezonde, natuurlijk egaal gebruinde huid. Het product is verrijkt met plantaardige, voedende en authentieke ingrediënten waaronder Aloë Vera en Ginkgo.

Ook nieuw in onze salon is het product Hair Sculptor dat geeft in enkele seconden een vollere indruk aan uw haar. De natuurlijke vezels hechten zich aan het dunne haar waardoor dit er vol en natuurlijk uitziet. Zowel voor mannen als vrouwen het ideale product bij dunnend haar!

Wilt u meer informatie over deze producten? Dat kan, aanstaande zondag 28 juni staan wij op de braderie van het kersenfeest waar we deze producten graag aan u demonstreren. Tot dan!

Lozeman Tuinmachines sinds 1950 importeur kwalitatief hoogstaande tuin- en parkmachines

ELST - In de afgelopen 65 jaar heeft Lozeman Tuinmachines alle ontwikkelingen op het gebied van tuin- en parkmachines aan zich voorbij zien komen en zich hierin gespecialiseerd. Op basis van deze jarenlange ervaring weet Lozeman de juiste machines te importeren uit onder andere Duitsland, Amerika, Italië en Japan.

De hoofdmerken die Lozeman importeert zijn onder andere Ferrari, Gianni Ferrari, Orec, Mitsubishi, Grasshopper en als nieuwkomer Striegel! Ook heeft Lozeman een breed assortiment van gebruikte tuin- en park machines en compact tractoren uit Japan. Met dit brede aanbod van machines en aanbouwwerktuigen kan Lozeman u in elke vraag voorzien, van loopmaaier tot compact tractor.

Dit brede aanbod wordt ondersteund door de juiste service. De service die Lozeman levert bestaat uit een permanente tentoonstelling in de showroom, uitgebreide voorlichting over alle mogelijkheden, deskundig advies en een vrijblijvende demonstratie bij u op locatie.

Daarnaast heeft Lozeman een snelle levering van onderdelen. Bij Lozeman werken goed opgeleide monteurs die het een uitdaging vinden om te zoeken naar een oplossing voor complexe technische problemen maar u ook graag uit de brand helpen met eenvoudige technische vragen. Dus ook wanneer u een technische vraag heeft over uw machine, bent u bij Lozeman Tuinmachines aan het juiste adres.

3D-printen en -tekenen in Bibliotheek Bemmel

BEMMEL - Van koffiekopjes tot gouden oorbellen, steeds meer objecten kunnen met een 3D-printer geprint worden. Toch blijft 3D-printen voor veel mensen iets ongrijpbaars. Wil je wel eens een 3D-printer aan het werk zien? Dat kan op zaterdag 27 juni van 11:00 tot 14:00 uur in de Bibliotheek Bemmel.

Op zaterdag 27 juni verzorgt Maquette Studio Stens een gratis demonstratie met de allernieuwste 3D-printer, de Upbox, in de Bibliotheek Bemmel. Tijdens deze 3D-demonstratie wordt alles uitgelegd over het 3D-printen, en wat er zoal met een 3D-printer geprint kan worden. Je kunt er twee werkende 3D-printers bekijken en van dichtbij zien hoe een 3D-print wordt opgebouwd.

Tijdens de demonstratie kun je je bovendien inschrijven voor een introductie-training in de bibliotheek. Met deze introductie-training wil Maquette Studio Stens mensen laten ervaren dat 3D-tekenen met het tekenprogramma Sketchup toegankelijk is voor iedereen en dat met het 3D-tekenen en 3D-printen je creativiteit gestimuleerd wordt. Tijdens de training print je zelf je getekende ontwerp uit. Meer informatie staat op www.obgz.nl/agenda.

Dopper, the bottle is the message

BEMMEL - Dopper wil in een wereld leven waar mensen zich bewust zijn van het milieu, waar we actief de hoeveelheid single-use plastic afval verkleinen en waar iedereen, dicht bij huis en ver weg, toegang heeft tot veilig drinkwater.

Het vele gebruik van petflessen wereldwijd veroorzaakt een enorme afvalstroom in de oceanen, de zogenoemde 'plastic soep'. Met de herbruikbare design waterflessen van hoogwaardig kunststof en staal, draagt Dopper bij aan de vermindering van deze milieuproblematiek. Daarnaast stimuleert Dopper het gebruik van kraanwater als goedkoop en minder milieubelastend alternatief voor mineraalwater. Dopper is officieel gecertificeerd als 'B Corp' (Benefit Corporation) en behoort nu tot de mondiale beweging van wereldverbeteraars. Daarnaast is de Dopper Original een Cradle to Cradle gecertificeerd design.

De Dopper Foundation bestaat sinds 2013 en – gefinancierd door vijf procent van de netto verkoopomzet van Dopper, sponsoring en donaties – financiert water- en sanitatie projecten wereldwijd, onder meer in Nepal in samenwerking met Simavi. Tevens ontwikkelt de Foundation via haar Dopper Water & Waste Academy educatieve programma's in landen waar kraanwater al een gemeenschappelijk goed is.

Dopper, het bedrijf achter de perfecte duurzame fles voor kraanwater, introduceert een nieuwe dop. De 'Sport Cap' heeft een flexibele tuit die het gemakkelijk maakt om tijdens het sporten te drinken. De Dopper fles en Sport Cap zijn verkrijgbaar bij Bongers 'n goed idee aan De Pollenbrink 7-9 in Bemmel; 0481 462312.

Leuke aanbiedingen en nieuwe masseuse bij Tharathip Massage in Oosterhout

OOSTERHOUT - Tharathip Thaise Massage, gevestigd in hetzelfde pand als Fit Center Feelgood in Oosterhout/Nijmegen, heeft haar team wegens enorme groei kunnen uitbreiden.

Bedrijfsleidster Natcha heeft in Roche een gediplomeerd masseuse gevonden en is dan ook erg blij dat deze twintigjarige het team vier dagen per week komt versterken. Roche is gespecialiseerd in het geven van Thaise ontspanningsmassage. Voor degenen die tegen gereduceerd tarief kennis willen maken met deze massage gegeven door Roche, kunnen op iedere maandag een uur massage reserveren voor de prijs van 37,50 euro (geldig tot 1 augustus).

Verder gelden er de volgende algemene aanbiedingen: 45 minuten massage voor 32 euro, één uur massage voor 39 euro, anderhalf uur massage voor 60 euro of een duomassage van één uur (twee personen worden tegelijkertijd op één kamer gemasseerd) voor 76,50 euro. Bij de duomassage van één uur mag u voor of na de massage tevens een half uur gratis gebruik maken van de sauna. Bij Tharathip Massage is het mogelijk om voor en na de massage te douchen.

Voor de mensen die een massage cadeau willen doen, zijn cadeaubonnen beschikbaar. "Het zou fijn zijn als u vooraf even belt als u deze wilt komen kopen." Reserveren is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. "Massages kunt u uitsluitend telefonisch reserveren door te bellen met 06 53997263. Kijk op www.tharathip.nl voor meer informatie over de verschillende massages en de openingstijden." Tharathip Massage is gevestigd aan de Stationsstraat 21a in Oosterhout.

Alle postzaken weer bij Primera

HUISSEN - Vanaf aanstaande maandag kan men weer voor alle Post.nl postzaken bij Primera terecht in winkelcentrum Zilverkamp.

"Post.nl heeft ingezien dat het niet goed was enkele zaken weg te halen. Ze heeft vanaf maandag weer een aantal zaken aan het assortiment toegevoegd. Vanaf maandag is het mogelijk bijvoorbeeld een pakketje te versturen naar Amerika en China.

Primera in winkelcentrum Zilverkamp is dan ook blij de uitbreiding te kunnen vertellen. Dus aanstaande maandag bent u weer welkom met al uw buitenlandse / wereldse pakketjes."

Zilverkamp gaat zomers...

HUISSEN - De zomer is officieel begonnen, hopelijk wordt het weer nu ook wat meer zomers.

"Wij gaan ervoor en gaan daarom ijsjes knutselen en uitdelen. Kom zaterdag 27 juni naar de kraam. Knutsel daar je eigen waterijsje met crêpe papier en krijg als cadeautje voor het knutselen een lekker waterijsje. Tussen 11.00 en14.00 uur ben je welkom bij winkelcentrum Zilverkamp."

Dag van het Park Lingezegen bij landwinkel De Woerdt

RESSEN - Op zondag 28 juni is het de Dag van Park Lingezegen. Bij landwinkel De Woerdt is iedereen welkom vanaf 11.00 tot 16.0 uur.

De Streekbakker verrast de bezoeker met versgebakken brood uit de regio. Kinderen kunnen bovendien zelf een broodje bakken in zijn houtgestookte oven.

Carve Diem zorgt voor het spektakel. Zij maken met een kettingzaag de mooiste beelden van een boomstam. De beelden zijn te koop zodra ze klaar zijn. Carve Diem is een groep vrienden die zand-, ijs- en houtsculpturen maken. Deelname aan de Nederlandse kampioenschappen Ice Carving heeft in 2013 en 2014 geleid tot twee top tien-noteringen.

Fruitbedrijf en landwinkel De Woerdt is gevestigd aan de Woerdsestraat 4 in Ressen. Meer informatie staat op www.dewoerdt.nl.

Koningswedstrijd De Karper

HAALDEREN/BEMMEL - Op zondag 14 juni werd de vierde koningswedstrijd van hengelsportvereniging De Karper gehouden.

Er deden dertien vissers mee. Met prachtig weer en weinig wind waren de verwachtingen hoog, maar toch waren de vangsten matig. Aan de bovenkant was de vangst op twee na slecht, terwijl aan de onderkant iedereen vis had gevangen en de eerste drie heel dicht bij mekaar zaten.

Hieronder de uitslag van vandaag:

Bovenkant: 1 menno albouts 15.820 gram

2 michon plones 12.850 gram

3 ton de haas 1.650 gram

4 wim verhoeven 0.850 gram

5 luuk dennissen 0 gram

6 john boshoven 0 gram

Onderkant: 1 bert v vorsselen 12.800 gram

2 joop v royen 11.940 gram

3 cor remie 11.720 gram

4 jan derksen 5.730 gram

5 marcel willemsen 3.500 gram

6 andre sanders 3.390 gram

7 mart sweers 0.800 gram

Oude begraafplaats wordt gedenkpark

HUISSEN – De oude begraafplaats in Huissen-Stad krijgt een bid- en gedenkhuisje dat de basis vormt voor een gedenkpark. Het initiatief is van Stichting Gedenkpark Huissen-Stad. In het najaar wordt het gebouwtje op gepaste wijze in gebruik genomen.

(Door Sjaak Veldkamp)

De kosten zijn 35.000 euro. De gemeente heeft een subsidie verstrekt van 3.000 euro. Stichting Gedenkpark Huissen-Stad heeft de rest bij elkaar weten te sprokkelen door fondsen en stichtingen aan te schrijven, lagere aanschafkosten van materialen te bedingen en zelfwerkzaamheid. Het bid- en gedenkhuisje is ontworpen door de plaatselijke architect Jan Siebenheller. Zijn voorbeeld was het knekelhuisje dat vroeger op dezelfde locatie heeft gestaan.

De oude begraafplaats ligt geklemd tussen de drukke Stadswal en de rijtjeswoningen van de Doelenstraat. Hoewel de gemeente de begraafplaats in 1997 besloot definitief te sluiten wordt het nog dagelijks bezocht. Deze bezoeker wordt door de zeer oude gedenkstenen opgenomen in de geschiedenis en emotie van Huissen. Nabestaanden komen om te herdenken. Een vrouw is bezig om een familiegraf van verse bloemen te voorzien. De gedenksteen herinnert aan het overlijden van een echtpaar en hun zoon.

Herdenken

Een monumentaal massagraf doemt op. In het zandsteen staan de namen van de Huissense oorlogsslachtoffers gebeiteld. Het verkeer op de Stadswal raast ongezien voorbij. De oude begraafplaats straalt een serene rust uit. Het monument voor het ongeboren kind trekt mijn aandacht en sta er bij stil.

En dat is juist de bedoeling, zegt Sjoerd Wannet van Stichting Gedenkpark Huissen-Stad. De bedoeling is dat de begraafplaats een park wordt voor bezinning en herdenken. Een plek in Huissen om de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Het herdenkingspark heeft al een Exodusmonument. Het nieuwe bid- en gedenkhuisje gaat dienen als bezinningsruimte.

Nieuw team vrijwillige gezinsondersteuners staat klaar!

BEMMEL - Op dinsdag 9 juni heeft een nieuw team vrijwillige gezinsondersteuners een certificaat uitgereikt gekregen van projectleider Susan Weerd. Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats bij Over en Weer kledingruil in Bemmel.

Zes vrijwillige gezinsondersteuners, die met enthousiasme de training hebben gevolgd, kunnen aan de slag in gezinnen om een steuntje in de rug te bieden. Susan Weerd, coördinator Vrijwillige Gezinsondersteuning, is super trots op deze burgers die zich in willen zetten en gaat iedereen zo snel mogelijk koppelen aan een gezin. Verschillende samenwerkpartners waren ook aanwezig om de kersverse vrijwilligers te feliciteren zoals Stichting vluchtelingenwerk, kindercoach Jenny en stiefoudercoach Angelique van het consultatiebureau.

Als opstartcadeautje kreeg elke vrijwillige gezinsondersteuner een survival kit en gevulde stempelkaart van Over & Weer kledingruil die zij kunnen gebruiken bij de ondersteuning van een gezin.

Sponsor bedankt Team Schaapskooi bedankt Strong Viking Run

LINGEWAARD - Het weekend van 13 en 14 juni stond voor een groep sporters uit Bemmel en Angeren niet alleen in het teken van De Dweildag. Het was óók het weekend van de Strong Viking Run Water Edition 2015.

Het team, dat in de weken daarvoor werd klaargestoomd door trainers van De Schaapskooi in Bemmel, vertrok zaterdagmiddag met een enorme dosis energie en gehuld in sponsorshirts naar de Berendonck in Wijchen/Nijmegen om daar een zeven kilometer lang parcours met unieke water- en modderhindernissen gebaseerd op het Vikingtijdperk af te leggen.

De groep deed dit met succes en veel plezier en dat kwam onder meer door de opvallende groene shirts die mogelijk zijn gemaakt door een aantal sponsoren: EZA Vastgoed Makelaardij, Gijba Autolease Lingewaard, Sun Roestvaststaal BV, Schoen- en Sleutelservice Huting, T&S Productions, Peer Groep en de Schaapskooi. Bedankt allemaal!

Optreden dameskoor Just do it op terras Concordia Gendt

GENDT - Dameskoor Just do It gaat met een optreden de vakantie inluiden op het terras van café Concordia bij camping Waalstrand.

Onder het genot van koffie, thee of een drankje kan men genieten van een optreden van Just do it.

Just do it bestaat uit twintig enthousiaste zingende dames en zij zullen onder leiding van Saskia Jonk een aantal liederen ten gehore brengen, waaronder moderne popmuziek, een licht klassiek repertoire én meezingers uit de jaren '80. Pianiste Carmen Poos zal de muzikale omlijsting verzorgen.

Het optreden is woensdag 1 juli en begint om 20.00 uur, Concordia ligt aan Waaldijk 23 in Gendt.

Eerste prijs voor Tom Loeters van Sint-Bavo

ANGEREN - Tom Loeters heeft de eerste prijs gewonnen tijdens de Kringdag Rijk van Nijmegen de Betuwe in Millingen aan de Rijn op zondag 31 mei.

Vorige week, 17 juni, stond er in het GemeenteNieuws dat wij het juryrapport van Tom Loeters niet hadden, nu hebben we hem wel. Met het solo acrobatisch vendelen senioren behaalt Tom 77 punten, goed voor een eerste prijs.

Ondernemersavond Doornenburg

DOORNENBURG - Donderdag 2 juli houden de dorpscontactpersonen van Stichting Leefbaar Doornenburg een ondernemersavond. Deze avond is het vervolg op een eerdere avond, die is gehouden op 22 april.

Op deze avond hebben de vijfentwintig aanwezige ondernemers aangegeven dat men meer kennis en kunde wil delen en de mogelijkheid wil onderzoeken voor meer samenwerking. De dorpscontactpersonen zijn van mening dat ondernemers en ondernemingen een belangrijk rol hebben in het verder ontwikkelen van welzijn en leefbaarheid in Doornenburg.

"Het kan zijn dat we niet alle ondernemers hebben kunnen uitnodigen via de reguliere weg, omdat we helaas nog niet alle contactadressen in ons bezit hebben. Mocht u dus geen uitnodiging ontvangen hebben, gelieve dan dit bericht als zodanig te beschouwen."

De avond wordt gehouden in het Ontmoetingscentrum Doornenburg en begint om 20:00 uur.

Hair-crew Huissen: pure verwennerij en meer Vijf jaar Hair-crew: feestje voor de klant

HUISSEN - Kapsalon Hair-crew aan De Brink (winkelcentrum Zilverkamp) in Huissen bestaat in juli vijf jaar. Dat betekent voor de klanten een feestje. Bij Hair-crew staat de hele maand juli een rad van fortuin, waarmee tal van prijzen zijn te winnen: veel verschillende luxe producten uit ons assortiment tot aan kappersbonnen. De hoofdprijs is een gratis knipbehandeling.

Ook de kinderen worden niet vergeten en krijgen bij een knipbeurt een kaartje voor een gratis lekker ijsje bij buurman cafetaria Zilverkamp. Zo wil Debbie van den Eijssel – die zelf ook het tienjarig bestaan van zelfstandig kapster viert - en haar team de klanten bedanken voor de eerste vijf jaar Hair-crew.

Debbie en haar team werken met passie. Dat voel je, dat zie je. Naar de kapper gaan is bij Hair-crew altijd al een feestje, pure verwennerij. Meer dan dat zelfs. je krijgt er in een rustige en aangename sfeer een comfortabele behandeling. Je bent er even helemaal uit!

Knippen, kleuren, keratine behandeling of extensions, bij Hair-crew krijgt iedere klant een deskundig advies, passend bij je wens en uiterlijk. Technisch perfect en modisch verantwoord. Hair-crew staat voor kwaliteit, die ten grondslag ligt aan het succes van de zaak. "Ook de inbreng van mijn partner is daarbij van grote invloed geweest", zegt Debbie. "We blijven de trends en ontwikkelingen volgen en zullen binnenkort ook met nieuws komen."

Hair-crew is gevestigd aan Brink 2 (winkelcentrum Zilverkamp) in Huissen; telefoon (026) 3250325 www.hair-crew.nl (je kunt ook online een afspraak maken!).

Landerij De Park wint tienduizend euro

LINGEWAARD - Landerij De Park heeft de vierde prijs gewonnen in de wedstrijd van Stichting Voor Elkaar van Univé. De geldprijs van tienduizend euro is een goede start om een bijenstal te bouwen en in te richten.

Landerij De Park is het initiatief van Stichting Boerderij Lingezegen (SBL) en opent deze zomer aan De Park 12 in Elst. Het wordt een centrum voor natuurbeleving in Park Lingezegen waar jong en oud op een verrassende manier in aanraking komt met de natuur.

Er komt een kinderboerderij, een avontuurlijke natuurspeelplaats en beleef- en ontdektuinen. Er komt een educatief centrum waar leerzame workshops en exposities worden georganiseerd. Op Landerij De Park leren kinderen samen met hun vriendjes, ouders en grootouders spelenderwijs hun eigen natuur kennen. Fietsers en wandelaars vinden op Landerij De Park een heerlijke pleisterplaats om uit te rusten en te genieten. Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers is Landerij De Park een plaats voor een betekenisvolle dagbesteding. Voor mbo-leerlingen die een opleiding volgen in de groensector is het een mooie leer- en ervaringsplaats.

Met de prijs wordt nu ook de educatieve bijenstal gerealiseerd. Landerij De Park is alle mensen dankbaar, die op het project hebben gestemd. Wilt u het project nog verder steunen, dan kunt u in juni nog mee doen met de crowdfundingsactie. Meer informatie staat op landerijdepark.nl.

Van Elektro Technisch Installatiebureau Balk Kasteel Doornenburg wint een cheque van duizend euro

BEMMEL - Willie Ratering van Elektrotechnisch Installatiebureau Balk b.v. uit Bemmel overhandigt Remie Aleven van Kasteel Doornenburg een cheque van duizend euro ter besteding aan zonnepanelen en/of ledverlichting. Deze cheque kon op 2 juni gewonnen worden tijdens de ondernemersbeurs 'Betuwe onderneemt beter' in de voormalige veilinghallen in Bemmel.

De mensen die de stand van Elektro Technisch Installatiebureau Balk b.v. bezochten, konden opgeven wat de zonnepanelen op het bedrijfspand aan de Plak 54 te Bemmel in de maand mei 2015 hebben opgebracht. Remie Aleven zat er met 2455 KWh maar 18 KWh naast.

Willie Ratering van Elektro Technisch Installatiebureau Balk b.v. zet dit jaar sterk in om te verduurzamen zoals het gebruik van zonnecellen, ledverlichting, Domotica, oplaadpunten voor hybride auto's enzovoort.

Hij heeft zich ten doel gesteld om in 2015 twintig procent minder brandstof te gebruiken voor zijn bedrijfswagens en verwarming van de gebouwen en tachtig procent minder elektraverbruik. Hij adviseert ook aan de bedrijven om bijvoorbeeld slim om te gaan met energie door ledverlichting en slimme schakelingen toe te passen of zonnecellen te installeren.

Veel ondernemers en particulieren zijn door Willie Ratering hierin geadviseerd en de aanpassingen zijn deskundig door Elektro Technisch Installatiebureau Balk b.v. uitgevoerd.

De investering is vaak tussen de drie en zeven jaar terugverdiend. Voor informatie: Elektro Technisch Installatiebureau Balk b.v.; 0481 461478.

Vwo-leerlingen OBC Bemmel in programma GreenTech RTL 4

BETUWE - Zes leerlingen van OBC Bemmel zijn met hun duurzame uitvinding na een spannende selectiedag geselecteerd voor het RTL4-programma GreenTech. In GreenTech gaan jongeren tussen de negen en vijftien jaar de strijd met elkaar aan: wie heeft het meest duurzame idee van Nederland? Van de twaalf geselecteerde uitvindingen komen er twee van OBC Bemmel!

De leerlingen zijn naar aanleiding van het project 'Duurzaamheid' in leerjaar 2 in aanraking gekomen met het programma GreenTech. Het vwo-project stond volledig in het teken van duurzaamheid met speciale aandacht voor: samenwerken, conceptontwikkeling, ruimtelijk vormgeving en presentatietechnieken. Josi Rachmat, docent techniek en initiatiefnemer van het project: "De vwo-projecten op OBC Bemmel worden aangeboden om leerlingen academische vaardigheden bij te brengen en om leerlingen met thema's bezig te laten zijn die vakoverstijgend zijn. De leerlingen waren razend enthousiast en dat is te zien in het eindresultaat. Maar liefst twee ontwerpen zijn geselecteerd voor het RTL 4-programma. Daar zijn we als school natuurlijk enorm trots op!"

In iedere aflevering van GreenTech werken kandidatenteams onder begeleiding van een eigen GreenCoach aan een prototype of schaalmodel van hun uitvinding. Aan het einde van de aflevering presenteren de kandidaten hun idee aan de vakjury, die vervolgens bepaalt wie er doorgaat naar de finale. De twee geselecteerde OBC-ontwerpen betreffen een glazen koelkast voor consumenten, om te voorkomen dat de koelkastdeur lang openstaat en een idee voor kassen met spiegels om daarmee het kunstmatige licht te reflecteren en energie te besparen.

Helaas moeten we nog even wachten op de uitzending. GreenTech wordt vanaf 11 oktober elke zondagmiddag om 16:00 uur uitgezonden bij RTL 4.

Auto Alliance in Bemmel behoudt eigen smoel met AutoFirst

BEMMEL - Wie de afgelopen week over De Houtakker reed heeft het al kunnen zien. Naast het logo van Auto Alliance prijkt ook het logo van AutoFirst op de garage van het regionaal bekende autobedrijf. "Nu we nog meer dan eerst ook met andere merken werken, is het goed om van de mogelijkheden van een grote organisatie gebruik te maken.'"

Begin 2015 verlegde Auto Alliance haar focus en repareert en verkoopt naast Renault ook andere merken. "We zijn nog altijd specialist in Renault en daarom aangesloten bij VSR, de vereniging voor specialisten in Renault", vertelt Ben Vreman, eigenaar Auto Alliance. "Daarnaast hebben we gekozen voor AutoFirst als overkoepelende organisatie. AutoFirst geeft je veel ruimte om je eigen ding te blijven doen, je eigen smoel te houden, zogezegd. En dat past bij ons, net zoals de VSR met de kernwaarden Vertrouwd, Vakkundig en Vriendelijk bij ons past."

Voordelen AutoFirst

Dat is natuurlijk niet de enige reden voor Alliance om zich aan te sluiten bij een overkoepelende organisatie. De monteurs bij volgen AutoFirst trainingen om onder andere op het gebied van diagnoseapparatuur up-to-date te blijven en dus ook de rijders van andere merken te kunnen bedienen. Daarnaast is de mobiliteitsgarantie goed geregeld, met niet alleen landelijke, maar ook Europese dekking. Deze week wordt de eerste AutoFirst krant huis aan huis verspreid met daarin meer informatie hierover.

Gratis leenauto

Dat Auto Alliance een AutoFirst-garage is geworden, is ook goed zichtbaar aan de nieuwe leenauto. Wanneer een reparatie langer dan twee uur duurt kan de klant deze gratis meenemen, alleen de brandstofkosten worden geteld. (www.autoalliance.nl)

Hengelsportwedstrijd voor 65-plussers

HUISSEN - Het is een genoegen voor het comité Hengelsportwedstrijd 65+ om ook dit jaar weer de wedstrijd te organiseren. Deze jaarlijks terugkerende hengelsportdag voor het kampioenschap van Lingewaard wordt voor de 44ste keer gehouden.

"Woont u in de gemeente Lingewaard en bent u 65 jaar of ouder geef u dan op voor deze onvergetelijke dag! We zien u graag zaterdag 11 juli! 13:00 zal de loting plaatsvinden bij De Ark Hazenkamp 2b in Huissen."

Er wordt gevist van 14:00 tot 16:00 aan de vijver achter sporthal De Brink op De Zilverkamp in Huissen. De feestavond met muziek en de prijsuitreiking zal plaatsvinden vanaf 19:00 uur in De Ark in Huissen.
Inleg bedraagt drie euro en Iedereen heeft prijs! Opgeven kan tot 9 juli bij Jan Derksen (06 12630215) en Wim Kersten (026 3255453 of 06 81857516).

Riddertoernooi der Lage Landen op kasteel

Foto: G. Sandmann

DOORNENBURG - Het mooiste middeleeuwse ridderfestijn! Op 4 en 5 juli is het zevende Lage Landen Riddertoernooi in en om kasteel Doornenburg. Laat u meevoeren naar de Middeleeuwen. In volledig harnas gaat men elkaar met zwaard en lans te lijf.

Soldaten testen hun vaardigheden in een man-op-man gevecht en valkeniers tonen waartoe hun prachtige dieren in staat zijn. Het ridderfestijn is een uniek evenement, dat u beslist niet mag missen. Diverse middeleeuwse groepen verlenen hun medewerking aan dit prachtige spektakel. Tijdens deze dagen kan men kennis maken met het middeleeuwse leven rondom de burcht. Soldaten, ruiters, ridders, jonkvrouwen, ambachtslieden, dansers, troubadours, valkeniers et cetera zorgen ervoor dat Doornenburg verandert in een ware middeleeuwse vesting.

De diverse groepen zijn afkomstig uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Naast de divere re-enactmentgroepen en fraaie ambachten zullen er op het binnenplein van het kasteel diverse roofvogelshows zijn. Tijdens deze dagen zijn er ook wedstrijden voor diverse onderdelen zoals het zwaardvechten en jousting (middeleeuws steekspel). Toegangsprijs: kinderen tot en met zes jaar gratis toegang, van zeven tot dertien jaar vier euro per persoon en vanaf dertien jaar acht euro per persoon. Meer informatie staat op de site www.kasteeldoornenburg.nl en www.riddertoernooidoornenburg.nl.

Succes Sint-Sebastianus op Taptoe Hoogvliet

GENDT - Met een geweldig voldaan gevoel kijkt Sint-Sebastianus terug op de taptoe Hoogvliet van afgelopen zaterdag 13 juni. Zowel het showkorps, als Jong Sint-Sebastianus en het gilde van Sint-Sebastianus waren hierbij aanwezig. "We zijn SCVK en de Stichting Vrienden van Hoogvliet dankbaar voor de goede organisatie."

Na de intrada van Oranje IJsselstein was Jong Sint-Sebastianus als eerste aan de beurt met hun show 'Let's Dance Baby'. Langs de kant stonden enkele mensen van het publiek echt letterlijk mee te dansen en met regelmaat kwam er een applaus van het publiek voor de junioren.

"Top Jongelui!", laat Thea Hofma-Stierman weten namens de Stichting Vrienden van Hoogvliet via Facebook. Later op de avond mogen de senioren van Sint-Sebastianus met hun show 'The 4 Elements Experience'.

Het uitbeelden van de vier elementen water, aarde, lucht en vuur viel in goede aarde bij het publiek. Vrij snel na dit optreden konden de vendeliers van het gilde en jeugdgilde het vaandelzwaaien aan het publiek laten zien. Het gilde marcheerde samen met het showkorps van Sint-Sebastianus het taptoeterrein op. Met muziek van de het showkorps wordt het vaandelzwaaien uitgebeeld. Vooral de gedrevenheid van de jeugdvendeliers met de leeftijd van vijf en zes jaar trekt de aandacht van het publiek. Als afsluiter is er een optreden van Oranje en direct daarna de finale.

Onder muziek van showkorps KDO Groessen marcheerden alle korpsen op. Na een aantal gezamenlijke muziekwerken marcheren de korpsen ook weer af en vertrekken huiswaarts. Voor Sint-Sebastianus was het nog een anderhalf uur rijden en waren zij om 0.00 uur thuis. "Wij kijken met een geweldig gevoel terug op deze goede taptoe."

Damvereniging VBI huldigt jubilarissen

HUISSEN - Drie leden van damvereniging VBI zijn zestig jaar onafgebroken lid van de Koninklijke Nederlandse Dambond KNDB. Zij werden tijdens de ledenvergadering van damvereniging VBI in de bloemetjes gezet en ontvingen een oorkonde.

Eef Leijser was jarenlang een belangrijke steunpilaar in de vereniging. Hij was zijn jongere jaren een vaste kracht voor het eerste team en maakte het kampioenschap van Nederland in 1960 en 1968 als speler mee. Hij was ook jarenlang bestuurslid en secretaris van de vereniging. Eef speelt niet meer actief, maar is nog altijd betrokken bij de organisatie van het ONS schooldamkampioenschap van Lingewaard.

Wim Huisman is bij damvereniging VBI (toen Damvereniging Huissen) met de serieuze kanten van het spel begonnen. In 1955 is hij evenals Eef Leijser lid geworden van de damvereniging en de KNDB. Hij was jarenlang een vaste kracht in de lagere teams van de vereniging en is, ook nadat hij zijn actieve damperiode beëindigde, lid gebleven van de vereniging.

Leen de Rooij is een bekende persoon in de dambond. Hij was jarenlang problemist, speler maar ook bestuurder. Onder meer was hij secretaris van de KNDB. Na zijn pensionering verhuisde hij vanuit Limburg naar Arnhem en is inmiddels bijna vijftien jaar lid van damvereniging VBI. Hij gaf jeugdtrainingen, damlessen op scholen en speelde jaren tweede team. Na een klein uitstapje naar het derde speelt hij dit jaar opnieuw in het tweede team.

Open toernooi bij tennisvereniging Angeren

ANGEREN – De organisatie van het Coop Angeren 17+ tennistoernooi is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het jaarlijkse open toernooi van tennisvereniging Angeren.

Dit jaar wordt het toernooi gehouden van 30 augustus tot en met 6 september. Het Coop Angeren 17+ dubbeltoernooi is traditiegetrouw een drukbezet toernooi. Er wordt gespeeld in de categorieën vier tot en met acht in het dubbelspel.

Op het tennispark is er de hele week van alles te doen. Naast natuurlijk de vele mooie tennispartijen zijn er ook heerlijke hapjes voor de toeschouwers. Verder wordt er vrijdagavond een loterij gehouden met vele prachtige prijzen. Welke dat zijn, blijft uiteraard nog even geheim. Kortom; het wordt weer een gezellige week bij TV Angeren.

Inschrijven kan tot en met 16 augustus.

Open dag met rondleidingen en proeverijen in Groessen

GROESSEN - Op zondag 28 juni houdt De Groene Schuur in Groessen een open dag met rondleidingen en proeverijen van 11.00 tot 16.00 uur. Op deze dag zijn de streekwinkel, tuinbouwkassen, de kookstudio, de tropische wandeltuin en de kruidentuin opengesteld voor publiek. In de kassen van het bedrijf worden Tropische groenten, Vergeten groenten en pepers gekweekt.

In de streekwinkel zijn naast deze eigengekweekte producten ook heerlijke huisgemaakte producten en streekproducten verkrijgbaar, zoals chutney, jam, sappen, honing enzovoort. Voor mensen met een moestuin is De Groene Schuur hét adres voor diverse groente- en kruidenplanten en zaden. Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes en aanbiedingen? Like De Groene Schuur dan op Facebook. U maakt dan ook kans op een gratis kookworkshop!

Ook kunt u er terecht voor kookworkshops, excursies, creatieve workshops en kinderfeestjes. In de tuinbouwkas is een ruime, moderne kookstudio gevestigd waar u een bedrijfs-, familie-, of vriendenuitje kunt houden. Tevens zijn er verschillende arrangementen mogelijk waarbij de activiteiten gecombineerd kunnen worden. Tijdens de kookworkshops wordt er gekookt met de groenten die uit eigen kwekerij komen. Op de open dag kunt u hierover uitgebreid informatie inwinnen of kijk op www.kokenindekas.nl

Naast de workshops voor groepen wordt er ook elke maand een individuele kookworkshop georganiseerd, zoals op maandag 29 juni de kookworkshop: Uit je bol gaan met Buiten Koken! Voor opgave en informatie kunt u kijken op www.degroeneschuur.nl of bel 0316-330718. De Groene Schuur is gevestigd aan de Lijkweg 9B in Groessen.

Euronics Eltink in Bemmel gaat verbouwen

BEMMEL - Vanaf komende week gaat er in Bemmel op de Dorpsstraat een algehele verbouwing plaats vinden. Euronics Eltink is al meer dan zeventig jaar actief in de verkoop, repareren en aansluiten van consumenten elektronica. Dit op het gebied van tv, audio, wasmachine en koelen/ vriezen. Om ook in de toekomst de klanten nog beter te kunnen bedienen is Euronics Eltink nu klaar voor een gehele vernieuwing.

Deze vernieuwing is nodig om nog een betere product beleving te creëren, ook zal na de verbouwing het assortiment uitgebreid en vernieuwd worden. Natuurlijk zal er in de vernieuwde winkel wederom een belangrijke presentatie zijn van witgoed, klein huishoudelijk tv en audio.

Harrie: "Dit gaan we nog beter presenteren om de klant beter te kunnen helpen om een passende keuze te maken. Ook is in de afgelopen jaren ons aanbod in inbouw apparatuur erg gegroeid en de vraag naar deze producten neemt ook steeds meer toe zodat we in de vernieuwde winkel een ruime presentatie hiervoor hebben laten maken. Door het samen smelten van diverse product groepen zoals tv's die via internet smart gemaakt kunnen worden is ook de vraag naar IT-producten zoals laptops, computers, printers, tabs en de nodige accessoires gestegen. Hiervoor hebben we met een van de grootste partners op dit gebied in Nederland een samen werking gezocht."

"Deze partner is 'Vobis computers'. Vobis die al dertig jaar een begrip is in deze markt maakt het mogelijk om onze klanten ook op dit gebied concurrerend te kunnen helpen. We hebben gekozen voor Vobis, omdat dit een jarenlange betrouwbare leverancier is van computer producten en services. Ook gaan we met Vobis een uitgebreid assortiment van netwerk-en computer accessoires krijgen. Bij een nieuw assortiment hoort ook de nodige kennis, onze kennis is al goed, maar we zullen ook de komende periode de nodige cursussen en trainingen moeten bij wonen om aan de hoge standaard van Vobis te kunnen voldoen."

"In de komende weken zullen we de winkel leeg moeten maken en voor dit ongemak bieden we op voorhand al ons excuses. Een winkel leeg maken houdt voor de klant in dat we algehele opruiming zullen houden, want alles moet weg. In de week van 8 tot en met 25 juli zullen we tijdelijk onze winkel activiteiten verplaatsen naar de Dorpsstraat 57 In Bemmel om zo onze klanten ook tijdens de verbouwing te kunnen helpen. In het weekend van 24 juli zullen we onze nieuwe winkel en Vobis graag aan een ieder voorstellen."

25 / 26

Gefeliciteerd Storm, 5 jaar alweer!

Xx Papa, Alicia, Famke

Pien en Demi

Pim is jonger dan zijn G maar net zo stoer (en heeft dezelfde bouw).
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.


Heel veel kusjes Eelke en Louis

Het is niet aan hem te zien…..
Maar deze lieverd is nu toch echt
6x10
xxx A.L.R.

Hoera Thijmen word 28 juni 3 jaar
gefeliciteerd binkie!

Papa, mama en Milou

Gefeliciteerd Marloes met het behalen van de diploma Pedagogisch Medewerkster

niveau 4.

Mama, Hans, Fleur en Boots

Het is echt waar,dit schattige jongetje wordt 25 juni 65 jaar!
Lieve (0)pa, gefeliciteerd!

Mieke
Sandra, Harm, Nicky en Benthe
Cindy ,Nico en Niels

Rustig maar jongen!
27 juni mag ook jij alléén de weg op.
Proficiat Glenn
xxx
Eric, Wilma, Noa en Jacky

Hiep hiep hoeraaa
Onze stoere papa Jeroen 21 juni 33 jaar!

Gefeliciteerd!
Dikke kus van Luuk, Tessa ,
en natuurlijk van Marloes

Hiep, Hiep, Hoera
Gefeliciteerd Marloes met het
behalen van de diploma Pedagogisch Medewerkster Niveau 4.
Mama, Hans, Fleur en tante Dorien

Het is niet aan haar te zien
maar Dorothé wordt 25 juni 5x10.

Gefeliciteerd
????

Twee vliegen in één klap.
Geslaagd en 25 juni 16 worden.
Thijs, gefeliciteerd.

José en Geert

Foto: Monique Kuster

Het is echt waar,
27 juni van dit jaar,
dan is het een feit,
18 jaar, opa's lieve meid.

Na jaren 35 te zijn geweest
Komt nu Sarah op het feest!

Gefeliciteerd.

Deze lieve meid wordt 23-06-2015 SARA.

Liefs Gert-Jan xxx

Koen, gefeliciteerd met je 16e verjaardag.

Maak er een leuke dag van.