GN NederBetuwe-Rhenen

24 juni 2020

GN NederBetuwe-Rhenen 24 juni 2020


Help het Rode Kruis Helpen

Jong en oud samen aan het collecteren in 2019. (foto: Rode Kruis)

RHENEN - Niemand zal het zijn ontgaan dat ons land op dit moment keihard wordt getroffen door de coronacrisis. "Ook wij als Rode Kruis dragen ons steentje bij aan het ledigen van de noden die er in ons land zijn ontstaan."


Hierbij valt te onder andere te denken aan het doen van boodschappen voor mensen die de deur niet uit durven, het vervoer van corona patiënten om de reguliere zorg te ontlasten, het uitdelen/verspreiden van voedselpakketten van de voedselbanken, ondersteunen van de ziekenhuizen en huisartsen door een eerste intake bij bezoek aan de huisarts of ziekenhuis. Buiten deze, en andere, corona gerelateerde inzetten is er ook nog een aantal van onze vrijwilligers naar Midden Limburg geweest toen daar een compleet dorp ter grootte van Elst (U) vanwege de grote brand in het Meinweggebied moest worden geëvacueerd.


"Voor al deze activiteiten zijn wij als Rode Kruis voornamelijk afhankelijk van lokale giften. Omdat er dit jaar door de coronacrisis geen huis aan huis collecte mag worden gehouden, in de week van 22 tot en met 27 juni van dit jaar, wil ik u vragen om uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL47 RABO 0152 7211 50 t.n.v. Rode Kruis afdeling Rhenen onder vermelding van gift 2020. Help het Rode Kruis helpen geef!" aldus Peter Schoeber, voorzitter Rode Kruis afdeling Rhenen.

Stolpersteine ook in Rhenen?

Het tijdelijke monument voor Rhenense joods slachtoffers op het H.P. Deysplein op 31 januari 2020 (Foto: Leo Schoonhoven, Rhenen)

RHENEN - Piet Hovestad, lid van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen (HVOR), vroeg in januari aandacht voor het lot van de Rhenense Joden in WOII. Stichting Slag om de Grebbeberg en Gemeente Rhenen vroegen daarop een drietal amateurhistorici, leden van de HVOR, om gebruikmakend van en in aansluiting op het onderzoek van Hovestad een lijst op te stellen van hen die in aanmerking komen om herdacht te worden met een Stolperstein of Struikelsteen, het idee van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig.


De vraag is welke joodse inwoners vanuit Rhenen zijn weggevoerd en omgekomen in concentratie- en werkkampen in Nederland of elders in Europa. Er moet een relatie zijn met Rhenen en met het genocide-element. Ook naar Joden die in WOII in Rhenen ondergedoken zaten of hier werkten, wordt gezocht.

Van een aantal voormalige joodse inwoners van onze gemeente konden al dossiers worden aangelegd dankzij gegevens van Yad Vashem, NIOD, Kamp Westerbork, Joods Amsterdam, particulieren en archiefdiensten. Met name de joodse onderduikers in onze gemeente geven echter problemen met antwoorden op vragen als woon- of onderduikadres. Zo is van het echtpaar Hess-Lutomirski bekend dat deze echtelieden begin 1943 vanuit Amsterdam naar Rhenen kwamen en in juli 1943 zelfmoord pleegden. Ondanks veel naspeuringen blijft onbekend waar zij in Rhenen verbleven en waar zij begraven zijn. "Hebt u informatie, mail naar willemh@strous.nl."

Aan het eind van het jaar wordt rapport uitgebracht aan Gemeente Rhenen en stichting Slag om de Grebbeberg, zij beslissen wat met de conclusies en aanbevelingen wordt gedaan.

Bewegen in park Kesteren

KESTEREN - Iedere woensdagochtend van half tien tot half elf is een groep dorpsgenoten aan het bewegen in het beweegpark aan de Adriaan van Ostadestraat in Kesteren.


In het beweegpark is voldoende ruimte om op anderhalve meter prettig actief te zijn. Na het losmaken van de spieren wordt geoefend aan de toestellen en/of wordt een flinke wandeling gemaakt. De groep is enthousiast en wordt enthousiast begeleid.

"Wilt u ook meedoen? Dat kan! Alleen of met een eigen groepje op een andere dag of andere tijd gebruik maken van de beweegpark? Natuurlijk kan dat! Informatie bij Lenie van den Berg, 06 44966174."

Krakkertjes

11 juni. Vrouwtje Krakeend met 5 krakkertjes, Tollewaard LIenden. (foto: Henk van der Kooij)

NEDER-BETUWE - Ja u leest het goed K R A K... Op de foto ziet u geen vrouwtje Wilde eend maar een vrouwtje Krakeend. De vrouwtjes van deze twee eenden soorten lijken op elkaar, maar gelukkig zijn er enkele verschillen.


Door Henk van der Kooij


Een krakeend is iets kleiner en slanker gebouwd en het verenkleed is grijzer. Verder heeft een vrouwtje Krakeend een strakke oranje baan aan de zijkant van de snavel en is de bovenkant ervan donker gekleurd. Bij vrouwtje Wilde Eend is de snavel onregelmatiger gekleurd. De foto toont vijf watertrappelende krakkertjes! Moedereend heeft haar jongen gealarmeerd, want een groot tweebenig schepsel naderde op de brug over het water en de jongen zaten onder de brug. Gevaar, snel komen! Zie hoe de donzige rakkertjes geluisterd hebben. Zie hoe ze hun best doen hun wegzwemmende moeder bij te houden. Heerlijk zo’n gehoorzaamheid. Zeker weten, deze krakkertjes zijn nog niet aan het puberen.

Maar waarom heet deze eend nu Krakeend? Simpelweg omdat het mannetje regelmatig een laag, kwakend krak laat horen. In mijn jonge jaren was de Krakeend in Nederland een zeldzame broedvogel. Nu komt de soort algemeen voor, ook in ons Rivierengebied. Op 4 juni nam ik zelfs 78 exemplaren waar in De Tollewaard. Ongetwijfeld broeden ze hier al vele jaren, maar zo dichtbij had ik krakkertjes nog niet eerder gezien. Een plaatje deze vijf krakkerige, snelzwemmende donsballetjes. Ook een plaatje om te zien hoe moeder fijn gekleed is.

Actie tennissen slaat aan

Tennisleraar geeft de juiste aanwijzingen. (foto: De Kersenplukkers)

KESTEREN - De actie van tennisvereniging De Kersenplukkers om drie zomermaanden te tennissen voor vijfentwintig euro heeft al een aantal mensen naar de tennisbanen getrokken.


Veel mensen gaan of kunnen niet op vakantie. Er zijn ook mensen die vanwege de de corona-epidemie al een paar maanden niet konden sporten. De tennisvereniging vindt het dan ook mooi dat sporters op deze manier lekker kunnen bewegen en kijken of tennis voor hen een geschikte sport is. Om niet geheel onbeslagen ten ijs te komen nemen de meesten een paar lessen om de eerste beginselen onder de knie te krijgen.

Wie zich nu nog aanmeldt, kan nog drie maanden lekker sporten op de mooie banen van De Kersenplukkers aan de Joost van de Vondelstraat in Kesteren. Informeren en aanmelden kan per mail; secretariaatkersenplukkers@gmail.com of via de website.

Netwerk tegen Armoede

RHENEN - Het Netwerk tegen Armoede Rhenen is in 2017 gestart met het doel om mensen, die betrokken zijn bij de strijd tegen armoede in Rhenen bij elkaar te brengen en elkaar te inspireren. Sindsdien zijn er acht bijeenkomsten geweest waar onderwerpen zijn besproken als samenwerking tussen organisaties, vroegsignalering, armoede onder jongeren, armoede onder ouderen en hoe je mensen kunt helpen bij het zoeken naar werk. Vaak zijn daarbij sprekers uitgenodigd die inspirerende ervaringen hebben.


De samenstelling van het Netwerk is zeer divers: kerken, sociaal team, gemeentelijke schuldhulpverlening, bewindvoerders, banken, politieke partijen, Voedselbank, Welzijn Rivierstroom, Woningstichting, thuiszorg, ambulante zorgverleners, scholen, kinderopvang en diverse vrijwilligersorganisaties.

Op 2 juni is er een (digitale) bijeenkomst geweest om de gevolgen van de corona crisis voor de gemeente Rhenen te bespreken. Alhoewel de meeste hulpverlenende organisaties (telefonisch) bereikbaar zijn gebleven, bleef het aantal hulpvragen achter bij de verwachting. Goede en effectieve voorlichting naar de doelgroep en een goede onderlinge samenwerking lijken hierin belangrijk. De gemeente Rhenen zal dit actief ter hand nemen.

De volgende bijeenkomst is gepland op 29 september in De Westpoort. Het onderwerp is dan 'Hoe ga je met mensen om die in de (armoede)problemen zitten, maar niet gemotiveerd lijken om hier iets aan te doen’. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Tjark Struif Bontkes (info@formulierenbrigaderhenen.nl, 06 83388930).

Geluksmoment

Libelle. (foto: Ine Lavrijsen)

RHENEN - Het lijkt wel goud wat er blinkt. Zomaar een geluksmoment in eigen tuin in Rhenen. Echt genieten!

Eenzaam of alleen?

NEDER-BETUWE - Iedereen voelt zich wel eens alleen. Soms duurt dat gevoel maar even, soms langer. Het kan ook zijn dat je te weinig mensen kent, waar je een band mee hebt.


Denk aan een alleenstaande moeder die heel gelukkig is met haar zes kinderen. Die zal weinig tijd hebben om zich alleen te voelen. Toch kan zij gevoelens van eenzaamheid ervaren, omdat ze niemand heeft om haar eigen problemen mee te delen. Of een man van 76 die zijn vrouw is verloren. Misschien fietst hij nog veel, gaat naar het klaverjassen, maar elke keer als hij thuiskomt is het donker en stil. Dan mist hij zijn vrouw weer. En dat meisje van 17 dat niet zo goed in de groep ligt? Zou zij zich eenzaam voelen? Ze heeft wel contacten, maar vindt het lastig om zich open te stellen. Ze zit veel alleen thuis.

Het is niet raar om hulp te vragen. Wees welkom bij het Sociaal team in uw gemeente of bij Welzijn Rivierstroom. Bel 0344 602337 of mail naar info@welzijnrivierstroom.nl.

Eenzaam of alleen?

NEDER-BETUWE - Iedereen voelt zich wel eens alleen. Soms duurt dat gevoel maar even, soms langer. Het kan ook zijn dat je te weinig mensen kent, waar je een band mee hebt.


Denk aan een alleenstaande moeder die heel gelukkig is met haar zes kinderen. Die zal weinig tijd hebben om zich alleen te voelen. Toch kan zij gevoelens van eenzaamheid ervaren, omdat ze niemand heeft om haar eigen problemen mee te delen. Of een man van 76 die zijn vrouw is verloren. Misschien fietst hij nog veel, gaat naar het klaverjassen, maar elke keer als hij thuiskomt is het donker en stil. Dan mist hij zijn vrouw weer. En dat meisje van 17 dat niet zo goed in de groep ligt? Zou zij zich eenzaam voelen? Ze heeft wel contacten, maar vindt het lastig om zich open te stellen. Ze zit veel alleen thuis.

Het is niet raar om hulp te vragen. Wees welkom bij het Sociaal team in uw gemeente of bij Welzijn Rivierstroom. Bel 0344 602337 of mail naar info@welzijnrivierstroom.nl.

Nederlands oefenenin het Praathuis!

RHENEN - Wil je meer en beter Nederlands spreken? Dat kan weer iedere woensdagavond in het Praathuis.


"We praten over actuele thema's, geven informatie over interessante onderwerpen, lachen en het is gezellig! Iedereen die Nederlands wil oefenen is iedere woensdag van 20:00-21:30 uur welkom in De Westpoort in Rhenen."

De SNS-winkel in Rhenen is weer open!

RHENEN - Op maandag 15 juni is de SNS-winkel aan de Fredrik van de Paltshof 16 na een grote verbouwing feestelijk geopend. Met het nieuwe warme interieur wil SNS de klanten laten zien dat we dichtbij zijn, middenin de samenleving, laagdrempelig en vertrouwd.


In de winkel kun je terecht voor je dagelijkse bankzaken en advies op maat. Ook is er ruimte voor klanten en niet-klanten voor het volgen van workshops, zoals “veilig online bankieren” of “huishoudboekje op orde” en wordt de winkel opengesteld voor stichtingen en verenigingen die zich net als SNS inzetten voor een financieel onbezorgde samenleving zoals SchuldHulpMaatje. Zij kunnen gebruik maken van de ruimtes in de winkel voor bijvoorbeeld vergaderingen, klantafspraken of cursussen.

Na de toespraak van de nieuwe winkelmanager Pascal Schellings heeft SNS vijf ex-banklaptops gedoneerd aan de stichting SchuldHulpMaatje Rhenen, in samenwerking met ICT Vanaf Morgen. Dit vanwege hun inzet om mensen met financiële problemen te helpen hun situatie weer onder controle te krijgen en te sturen naar zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. Na de toespraak werd geheel in stijl het lint bij de deur doorgeknipt door de heer Dirk van Doorn. Een bekend gezicht in Rhenen en eigenaar van de brocantezaak in dezelfde straat.

Pascal: ‘Het was een geslaagde opening met enkele genodigden, wat buren en tevens was er een afvaardiging van de SNS directie aanwezig. Uiteraard geheel volgens de Coronaregels. Voor iedereen die nieuwsgierig is geworden, klant of geen klant, loop eens bij ons binnen. Het team van SNS Rhenen staat voor u klaar.’ Onze openingstijden: maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Maatjes gezocht in Lienden

LIENDEN - Een vrouw met lichte beperking en dol is op haar hondje en vogeltjes zoekt een maatje, liefst een vrouw in de leeftijd van 40 en 50, die samen met haar een korte wandeling wil maken met haar hondje en een gezelschapspelletje wil spelen. Eens in de 14 dagen of eens in de week zou fijn zijn.


Een stoere jonge vrouw die gek is op dieren zoekt een maatje om regelmatig even een flinke wandeling met haar hond te maken in de natuur. Naast wandelen rijdt zij ook graag toertochten op de motor.


Een vrouw met lichte beperking, die nog zelf auto rijdt en scootmobiel, zoekt een maatje, liefst een vrouw tussen de 40 en 60 jaar, om er af en toe op uit te gaan. Samen winkelen of samen gezellig ergens een kopje koffie te drinken is al goed.


Bent u het maatje dat wij zoeken? Neem dan contact op met Magda Bakker, 0344 602337 of mail magdabakker@welzijnrivierstroom.nl Vervolgens maken wij een afspraak.

Zomeropenstelling Cunerakerk

Doksaal in de Cunerakerk. (foto: PR Cuneragilde)

RHENEN - De gidsen van het Cuneragilde kunnen ook weer los en staan te trappelen om rondleidingen te geven. Weliswaar met kleinere groepen. En de Cunerakerk is deze zomer ook weer te bezichtigen van 2 juli tot en met 29 augustus.


De kerk is open op donderdagmiddag t/m zaterdagmiddag van 13:00 - 16:00 uur. Toegang is gratis. Bezichtiging is alleen niet mogelijk als de kerk bezet is voor een huwelijk of begrafenis. Kijk hiervoor op de agenda van www,cuneragilde.nl of informeer bij VVV Stadsmuseum Rhenen (ingang Kerkstraat) of via info@cuneragilde.nl

Groepsrondleidingen en stadswandelingen worden beperkt tot tien personen en kunnen geboekt worden bij de VVV. Tijdens de vakantieperiode zijn er ook weer zogeheten open rondleidingen (geen vooraanmelding nodig) over de Grebbeberg op de woensdagavonden 22 en 29 juli, 5, 12, 19 en 26 augustus. Aanvang 19:00 uur. Feitelijk zijn op dit moment alleen de beklimmingen Cuneratoren voor groepen niet mogelijk vanwege de verplichte 1,5 meter afstand.

Het mantelzorgen gaat door

Het mantelzorgen gaat door. (foto: Welzijn Rivierstroom)

REGIO - Uit gesprekken met mantelzorgers in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Rhenen blijkt dat mantelzorgers zich over het algemeen goed redden. We horen veel creatieve oplossingen om structuur en inhoud te geven aan de dag.


Sommige mantelzorgers houden uit veiligheidsoverwegingen alle contacten af en laten geen huishoudelijke hulp toe. Anderen vinden de dagbesteding nog niet veilig genoeg voor zijn of haar naaste. Ook komt het voor dat psychische zorg en verslavingszorg zich beperken tot telefonische consulten. De belasting van de betrokken mantelzorger neemt daardoor toe. Het is lastig om in die situaties verlichting te bieden. Even telefonisch je hart luchten bij een vriend of vriendin, of een belvrijwilliger, kan prettig zijn. Maar niet iedereen ‘is een beller’. Wat misschien helpt, is in gesprek gaan met aanbieders van zorg en dagbesteding. Om tot een werkwijze te komen, die voor iedereen veilig en prettig werkt.


De mantelzorgsteunpunten van Welzijn Rivierstroom in de gemeente Neder-Betuwe en Buren bellen al enkele weken mantelzorgers om te horen hoe het gaat. Ook kunnen mantelzorgers zelf bellen met Welzijn Rivierstroom via 0344 602337. In de gemeente Rhenen gaat het Mantelzorgknooppunt een spreekuur houden in een ruimte waar alleen individuele mantelzorgers op afspraak mogen komen. Zo houden we het veilig en bieden toch de mogelijkheid om live met iemand te spreken over de mantelzorgsituatie.

Zelfgekweekte plantjes als steuntje in de rug

Zelfgekweekte plantjes als steuntje in de rug. (foto: Welzijn Rivierstroom)

OCHTEN - Dorpshuis Ochten, Welzijn Rivierstroom en lokale partners startten een actie om mensen die thuis zitten een steuntje in de rug te geven. Door het bezorgen van kleine attenties bij mensen thuis.


Eind mei 2020 startten vrijwilligers met het uitdelen van liefst tachtig kopjes zelfgemaakte soep aan huis. Uiteraard volgens de RIVM voorschriften. Onlangs brachten de vrijwilligers zestig zelfgekweekte stekjes en 100 begonia’s van een lokale ondernemer rond.

Stekjes (foto: Welzijn Rivierstroom) Welzijn Rivierstroom

“Ik las over deze mooie actie en heb zelf stekjes gekweekt waarvan ik er nog zestig over heb. Deze konden de vrijwilligers goed gebruiken. Ik heb er leuke, gekleurde bakjes bij geleverd. Nu de activiteiten al een tijdje stil liggen, laten we de mensen zo weten dat we wel aan ze denken”, aldus Marlies.

De komende tijd zorgen de vrijwilligers voor een kleine attenties en kunnen mensen hen bellen voor een praatje. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met anneliekesteenbergen@welzijnrivierstroom.nl of bel Welzijn Rivierstroom 0344 602337 www.welzijnrivierstroom.nl.

6 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

Via verzamelalbum PitpartnersSpaar bij elkaar: de historie van Kesteren

Bij de Plus. De uitreiking van de historische album. Vanaf links: Kobus van Ingen, Cees Verhaaf, Eric Damme, André van de Pol, Jan Kottelenberg en Stefan van Someren. (foto: 3JetFotografie)

KESTEREN - Namens de samenwerkende ondernemers in Kesteren, verenigd onder de naam Pitpartners, overhandigden André van de Pol en Eric Damme op 17 juni het eerste exemplaar van de historische verzamelalbum Kesteren aan burgemeester Jan Kottelenberg en wethouder Stefan van Someren van Neder-Betuwe.


Van 25 juni - 19 september (de kersentijd) ontvangen klanten bij besteding van tien euro boodschappen in de winkels van de deelnemende Pitpartners in het dorp een set van vier fotoplaatjes van oud-Kesteren.

Wethouder Van Someren: "Weer een prachtactie van Pitpartners die bekend staan als ‘samen sterk’ en mee helpen aan de leefbaarheid van het dorp. Altijd al belangrijk maar zeker in deze bijzondere tijd om samen sterke schouders te houden.”

In opdracht van Pitpartners zorgden Kobus van Ingen en Cees Verhaaf voor een unieke verzameling beeldmateriaal. Als het album compleet is, dan is de verzamelaar 351 unieke foto’s rijk; 321 daarvan zijn bij elkaar te sparen. Het album is ook gratis verkrijgbaar bij besteding van tien euro.

Burgemeester Kottelenberg: “Voor de inwoners een aantrekkelijke actie die voor een levendige ruilhandel zal zorgen. En of je altijd al in deze omgeving woont of er nieuw bent, mooi om te ontdekken hoe het vroeger was en ik stel me zo voor dat je dan te voet of op de fiets de vergelijking gaat maken met de zomer van 2020.”

15 / 16

Corrie en Willy op 30 Juni 60 jaar getrouwd.
Van Harte Gefeliciteerd. Peter, Jutta, Ute, Wim, Chris, Lisa, Leonie.

vrijdag 26 juni hopen onze lieve
ome Hans en tante Jannie van de Weerd 50 jaar getrouwd.
Vanuit Krimpen ad IJssel een
hartelijke felicitatie
Liefs en Knuffel van Rick en Yennie

HOERA, 28 juni is het zover:
Lude 18 jaar!
Gefeliciteerd en een fijn feessie.
DIKKE kus van de poesjes ;-)

Hieperde piep Marieke wordt op
30 juni 40 jaar!
Van harte gefeliciteerd
en een fijne dag.
Liefs van Lisa, Koen en Papa Kees en Mama Christa Hoogakker.

HOERA!

Medisch Pedicure Petrix Vink zit 25 jaar in het vak!
Van harte gefeliciteerd & nog vele mooie werkjaren gewenst!

Ja,Ja, Jarige Job, met je papieren mutsje op!
Hiep hiep hoera!
Christa 26 juni 55 jaar!
Van ons!

Hieper de piep ook in deze tijd
vergeten wij uw 80ste verjaardag niet!

Gefeliciteerd!

Frans en zijn (klein) kinderen.

Jan en Jannet, zijn vanaf de kleuterschool bij elkaar, op 7 juli getrouwd, nu al 25 jaar.

Lief bruidspaar, van harte gefeliciteerd
met jullie 45 jarig huwelijk. Blijf genieten van elkaar.
Liefs kinderen en kleinkinderen

Op 30 juni wordt deze
hele meneer 21 jaar,
gefeliciteerd!