GN Lingewaard

24 oktober 2018

GN Lingewaard 24 oktober 2018


Platform Angeren vergadert

ANGEREN - Op dinsdag 30 oktober is er weer een vergadering van het Platform Angeren in het Dorpshuis aan de Emmastraat om 19.30 uur. Er is een inloopuurtje van 19.30 tot 20.00 uur.

"Hebt u een vraag , een verbeterpunt of bent u gewoon wel geïnteresseerd in veiligheid en leefbaarheid in ons dorp? Kom dan gerust even bij ons binnen lopen. Wij luisteren graag naar u en uw vraag of verbeterpunt zullen we zeker bespreken en zo kunnen we ons er samen voor in gaan zetten. Met trots kunnen we zeggen, dat steeds meer mensen even bij ons binnen lopen met een vraag of gewoon puur uit belangstelling. Mede hierdoor is er een aantal zaken verbeterd in ons dorp. Denk hierbij aan: 1) meer bladkorven in elk najaar; 2)meer veiligheid bij het zebrapad Jan Joostenstraat; 3)de 60 km snelheidsaanduiding in de Kampsestraat; 4)bij elke bushalte een afvalbak; 5)opknapbeurt van de speeltuin in de Emmastraat; 6)ondergrondse glas/kledingcontainers bij supermarkt Coop; 7) een jutbak in de Kampsestraat en zo zijn er nog wat zaken.

Benieuwd naar méér ingediende projecten? Kijk dan eens op www.platformangeren.nl. Lukt het u niet om even bij ons langs te komen, dan kunt u ons ook mailen. Mailadres: platformangeren@gmail.com. Verder is het ook nog mogelijk om uw vraag of verbeterpunt aan ons te melden via onze brievenbus. Deze staat in het Dorpshuis Angeren. We zien u graag op 30 oktober a.s. om mee te denken aan veiligheid en leefbaarheid in ons dorp. U bent welkom."

Over bombardementen op Doornenburg en regio Presentatie Historische Kring Doornenburg

DOORNENBURG - Op dinsdag 6 november verzorgt de Historische kring Doornenburg een presentatie over de tweede wereldoorlog bombardementen op Doornenburg en omgeving.

H. Land geeft een presentatie over bombardementen op Doornenburg en omgeving in de tweede wereldoorlog. Hij is bergingsdeskundige van beroep (op het gebied van scheepvaart) met een grote passie voor alles wat met bommen en bombardementen te maken heeft. In de loop der jaren heeft hij een database van duizenden documenten en filmfragmenten over dit onderwerp verzameld en geanalyseerd. Ook heeft hij in dit kader meegewerkt aan een aantal projecten.

Zijn naam stond vermeld in een aantal publicaties in de Gelderlander van maart 2015, 70 jaar na het bombardement in Doetinchem op 23 maart 1945. Tot dan, wist niemand wie de uitvoerder van dat bombardement was, maar Land kon met het resultaat van zijn onderzoek aantonen dat het de Amerikaanse luchtmacht was.

Er is al vaker iets over bombardementen op onze omgeving geschreven, maar Land weet veel onopgemerkte details en verbanden te leggen, die tot dusver onbekend waren.

De avond staat gepland op dinsdag 6 november om 19.00 uur in het ontmoetingscentrum in Doornenburg Kerkstraat 3. Met als eerste een ledenvergadering gevolgd door een korte pauze. In het tweede deel (om 19.45 uur) zal de presentatie WO 2 bombardementen plaatsvinden.

Toegang is voor leden gratis. Ook niet-leden zijn welkom tegen een vergoeding van twee euro per persoon.

Vanuit Huissen naar Myanmar om leprapatiënten te opereren

Eén van de kinderen die tijdens een vorige reis werden geopereerd (foto: Leprazending)

HUISSEN – Eind januari 2019 vertrekt een klein operatieteam naar Myanmar om daar leprapatiënten te opereren en tegelijkertijd ook artsen en Operatiekamerpersoneel te trainen. Ook Aly Boven-Vrijhof uit Huissen reist mee.

Aly is al voor de vijfde keer van de partij om te assisteren bij de hersteloperaties. Als gevolg van lepra zijn er veel patiënten die klauwvorming aan hun handen vertonen, die hun ogen niet meer goed kunnen sluiten of die een klapvoet hebben. Deze gevolgen zijn goed te opereren. De chirurgen van het Nederlandse team gaan deze operaties uitvoeren en trainen daarbij ook de lokale artsen. Als operatiekamerverpleegkundige zal Aly de artsen assisteren, maar ook lokale OK-verpleegkundigen trainen, bijvoorbeeld omtrent de hygiëne. Naast leprapatiënten worden vaak ook hersteloperaties uitgevoerd bij kinderen met een aangeboren afwijking.

Dit keer gaat het team naar het noorden van Myanmar, naar de steden Myitkyna en Putao. Aly: "Ieder jaar weer ervaar ik veel belangstelling en steun van de inwoners van Huissen, van de Kerken en natuurlijk van het koor Promises, waarvan ik lid ben. Voor mij is dat een goede reden om een bijeenkomst te organiseren waarbij ik verslag kan doen van onze reizen."
Op zondag 28 oktober organiseert Aly daarom een informatiebijeenkomst in de protestantse kerk van Huissen, waarbij ook de chirurgen dr. Wim Theuvenet, dr. David Schiettecatte en de heer Cor van Leeuwen van Leprazending aanwezig zullen zijn. Aan de middag wordt verder meegewerkt door ds. Mathijs Glastra en het koor Promises.
Inwoners van Huissen zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. De middag op 28 oktober vindt plaats in de protestantse kerk van Huissen, Raadhuisplein 1 en begint om 14.00 uur. De bijeenkomst wordt om 15.30 uur afgesloten. De toegang is gratis.

Scheppingszondag

(foto: Marijke Capel)

HUISSEN - Nou, dat maak ik zelf wel uit! We zijn hier gekke Gerritje. Kijk maar eens naar wat China en de Verenigde Staten doen! Klimaatcrisis? Hoezo?

De natuur geeft en de mens geeft terug. De natuur verschaft de mens de basiselementen om te kunnen leven: lucht, water en voedsel. De mens geeft aan de natuur: CO2 en ...wat hij niet meer nodig heeft. Eeuwenlang was dit proces van wisselwerking, geven en nemen, in balans. Maar, als de één steeds meer neemt of meer geeft… gaat het mis! De aanmaak van zuurstof komt dan in het gedrang. De aarde en de mensheid raken in ademnood.

Dat is fakenews, bangmakerij! De aarde bestaat volgens de wetenschap 4,5 tot 4,6 miljard jaar! Waar maak jij je nou druk over? Maar tekenen van klimaatverandering zijn er onmiskenbaar. ‘Mouwen omhoog, ons land moet droog’ was de kreet na februari 1953. Wat wordt de nieuwe leus in 2053? ‘Jona, het gaat mis in Nineve. Daar moet wat aan gebeuren. Ga er heen en doe er wat aan.’ Maar Jona dacht, waarom ik?

Kerkdienst Protestantse Gemeente Huissen

Zondag 28 oktober vieren we Scheppingszondag 2018. We staan dan als ‘Groene Kerk’ stil bij het wel en wee van de Schepping waarin wij leven. Om vanuit dat ‘stil staan’ in beweging te komen. Ook u bent welkom. De viering begint om 10.00 uur. Voorganger ds. Matthijs Glastra. Maar ook iedere vrijdagmiddag bent u van harte welkom tussen 14 en16 uur. Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Namens de werkgroep, Leen Capel.

Grondige wegreconstructies in Bemmel en Gendt

Het asfalt in de Nijmeegsestraat rust op onvoldoende fundering. (foto: Sjaak Veldkamp)

BEMMEL/GENDT – Lingewaard besteedt volgend jaar ruim een miljoen euro aan twee gelijksoortige forse wegreconstructies in Bemmel en Gendt.

In Bemmel moet de Wardstraat tussen de Leemkuilselaan en Willem Jansenstraat op de schop. De reden is volgens de gemeente de toegenomen verkeersbelasting in combinatie met het aflopen van de levensduur van de fundering. In de begroting 2019 is een budget opgenomen van 660.000 euro. De werkzaamheden staan gepland voor 2019.

De Nijmeegsestraat in Gendt moet ook stevig onder handen worden genomen. Ruim een halve eeuw geleden was de belangrijke ontsluitingsweg een klinkerweg. Bij het aanbrengen van asfalt is blijkbaar onvoldoende aandacht geschonken aan een stevige fundering. Uit boringen is namelijk gebleken dat onder een groot deel van het asfalt geen degelijke fundering aanwezig is.
De Nijmeegsestraat vertoont over het hele traject veel schades. De gemeente ziet af van reparaties in ruil dat zowel het asfalt als de matige fundering vervangen moeten worden. De kosten zijn begroot op 550.000 euro. In het vierde kwartaal van volgend jaar wordt met de klus begonnen.

Volgend jaar komen in Gendt meer wegen voor groot onderhoud in aanmerking. Op de rol staan Hogeveld, Hemelstraat, Munnikhofsestraat en de Kruisstraat vanaf de rotonde richting Smidstraat.

Voor groot onderhoud aan bestratingen van fietspaden komen in aanmerking de Gildestraat, Schoutstraat en Langakker.

'Op de koffie' in De Zandse Kerk in Huissen

Zandse Kerk annex rouwcentrum en pastorie. (foto: N. Hubers)

HUISSEN - Stichting De Zandse Kerk verzorgt op woensdag 31 oktober van 10.30 tot 12.00 uur haar achtste inloop-koffieochtend. Een maandelijks terugkerend ontmoetingsmoment in de sfeervolle Zandse Kerk, waarin bezoekers gezellig met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Na de extra goed bezochte bijeenkomst van 26 september, waarbij het Donatuskoor uit Bemmel te gast was, hebben we voor de komende koffieochtend weer een nieuwtje. Immers, het interieur van het prachtige kerkgebouw ondergaat ingrijpende veranderingen. "Op 12 en 13 oktober namen wij afscheid van onze vertrouwde kerkbanken. Op 19 oktober komt het nieuwe meubilair (stoelen en tafels) binnen, Tijdens de komende koffieochtend kan het verschil worden ervaren.

We starten op de gebruikelijke tijd (10.30 uur), maar u mag gerust al eerder binnenlopen. Vanaf 10.30 uur is er weer volop de mogelijkheid om, onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee, gezellig te praten en nieuwe bezoekers te leren kennen.

Wij wijzen er op dat iedereen welkom is; aanmelden vooraf is niet nodig. Uiteraard zijn, naast de grote groep van min of meer vaste deelnemers, ook nieuwe bezoekers zeer welkom. Ons team van gastvrouwen verheugt zich weer op een grote opkomst van enthousiaste deelnemers en het samen met hen heel gezellig te maken. Dit alles onder het motto: 'ontmoet elkaar, deel je verhalen, leer elkaar kennen en geniet vooral van de gezelligheid'.

De kosten zijn twee euro per deelnemer. Zoekt u contact met onze Werkgroep Koffieochtenden, mail dan naar info@zandsekerk.nl of bel naar 06 14803998 of bezoek www.zandsekerk.nl."

Het Hoog maakt zich zorgen...

BEMMEL - Woensdag 17 oktober waren ruim dertig verontruste buurtbewoners aanwezig tijdens de bijeenkomst van Wijkplatform (WPF) Het Hoogste Belang in basisschool De Borgwal.

In een brief van 1 oktober zijn de buurtbewoners op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de verkeersstudie ontsluiting Houtakker II van adviesbureau Goudappel Coffeng.

Er zijn drie varianten onderzocht:

– Geen aansluiting van bedrijventerrein Houtakker op de Karstraat

– Selectieve aansluiting (alleen voor transportbedrijf Derks en voor de brandweer)

– Volledige aansluiting Houtakker II op de Karstraat

Goudappel Coffeng heeft volledige aansluiting, als voorkeur in het rapport aangemerkt. Tijdens de WPF bijeenkomst spraken de bewoners hun grote zorg uit over deze variant. De belangrijkste zorgen zijn onder andere veiligheid, geluidsoverlast, milieu en toename van verkeer. De optie van een selectieve aansluiting (alleen voor transportbedrijf Derks en voor de brandweer) lijkt de aanwezigen de beste variant.

De gemeente stelt iedereen in de gelegenheid vóór 30 oktober te reageren op de uitkomsten van de verkeersstudie. Als ondersteuning hebben wij op www.hoogstebelang.nl een brief geplaatst, die men kan downloaden en desgewenst kan aanpassen. Reacties kan men mailen aan gemeente@lingewaard.nl of per post sturen aan Gemeente Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel, met als onderwerp 'Verkeersstudie ontsluiting Houtakker II'. Via de website wordt men op de hoogte van de ontwikkelingen gehouden. Mocht men naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kan men bellen met de voorzitter van Wijkplaform Het Hoogste Belang, de heer Hans Duifhuizen: 06 20078828.

Woensdag 7 november is de volgende vergadering. Deze staat voornamelijk in het teken van de speeltuintjes en groenvoorziening in de wijk. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Allerzielen in Dominicanenklooster Huissen

HUISSEN - Het Dominicanenklooster Huissen nodigt iedereen uit om gezamenlijk stil te staan bij het heengaan van onze dierbaren. We zoeken elkaar op en putten troost en nabijheid in stilte, muziek en woord en verlangen naar licht.


Leo Fijen zal teksten en gebeden voordragen uit zijn werk, ook zullen Erik Galle en Johan van der Vloet teksten voordragen. Daaromheen klinken delen uit het Requiem van Karl Jenkins, uitgevoerd door Capella Phos Hilaron, vocalisten en instrumentalisten, onder leiding van Elske te Lindert.

Er wordt gelegenheid geboden om een lichtje te ontsteken. Men is welkom op zondag 28 oktober van 14.30 - 17.00 uur (met aansluitend eventueel een eenvoudige maaltijd). Meer info een aanmelden via: www.kloosterhuissen.nl/p/1375.

Stichting Tafeltje Dekje Bemmel

BEMMEL - Stichting Tafeltje Dekje Bemmel bezorgt gezonde en betaalbare maaltijden voor ondermeer ouderen, gehandicapten of chronische zieken." Om dit goed te blijven doen, zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers en of nieuwe bestuursleden."

Elke dag is er een keuze uit drie menu’s voor een of meer dagen. De maaltijden worden koelvers aangeleverd door vrijwilligers en kunnen worden opgewarmd met behulp van een Mealbutler of magnetron. Maaltijden worden elke dag bezorgd tussen 11.30 en 13.00 uur. Prijs voor een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht is 6,50 euro. " Mocht u interesse of vragen hebben, dan kunt u altijd bellen met Jos Jorna, 06 23850538."

Filosofisch Café in Gendt

GENDT - Op vrijdagavond 2 november om 20.00 uur vindt een bijeenkomst van het Filosofisch Café in Gendt plaats. De bijeenkomst zal zijn in café De Klok, Markt 1.

Zoals de naam al doet vermoeden, is het 'Filosofisch Café' een bijeenkomst waarin van gedachten gewisseld wordt, filosofische maar ook actuele en maatschappelijke onderwerpen. Het Filosofisch Café in Gendt is een initiatief van de protestantse gemeente Gendt-Doornenburg.

Op vrijdag 2 november zal Peter Nissen de avond inleiden. Hij zal dan spreken over het thema ‘Zin zoeken, zin geven, zin ontvangen’. Nissen is predikant in de remonstrantse gemeente Oosterbeek en hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In dat verband houdt hij zich veel bezig met vragen rond zingeving. Wat is zin eigenlijk? Hoe belangrijk is het voor mensen om de zin of betekenis van het leven te zien? Hoe verandert zingeving? Is zin iets dat je zelf kunt maken? Of kun je zin ook ontvangen?

Voor de organisatie van de avond is het prettig als je je aanmeldt bij Robbert Bakker (06 53124112 of email: robbert@hesticare.nl). Besluit je vlak van tevoren te komen, dan ben je net zo welkom.

Nominaties gezocht voor Lingewaardse Vrijwilligersprijs en MBO-prijs

LINGEWAARD - Stichting Welzijn Lingewaard en het comité Vrijwilligersgala organiseren dit jaar voor de gemeente Lingewaard de uitreiking van de Lingewaardse Vrijwilligersprijs 2018. Dit jaar gaat de vrijwilligersprijs naar een persoon, groep of organisatie die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor een evenement.

Tevens gaat de gemeente Lingewaard een prijs uitreiken aan de meest Maatschappelijk Betrokken Ondernemer, de MBO-prijs 2018. Er zijn veel Maatschappelijk betrokken ondernemers in Lingewaard, velen treden hiermee op de voorgrond maar er zijn er ook veel waarvan deze betrokkenheid niet of nauwelijks bekend is. Wij zijn van mening dat deze ondernemers duidelijker voor het voetlicht dienen te worden gebracht, zij vormen immers binnen onze gemeente een belangrijke steunpilaar voor veel verenigingen, stichtingen of ander maatschappelijke organisaties.

Kent u iemand of een organisatie die u wilt nomineren voor deze bijzondere waarderingsprijs voor vrijwilligers of is er een ondernemer (of zzp-er) of onderneming binnen uw organisatie Maatschappelijk betrokken actief laat het ons weten door hem of haar te nomineren via het SWL Meldpunt meldpunt@swlingewaard.nl of telefonisch: 088 2552555.

Vrijdagavond 23 november worden de genomineerden uitgenodigd voor het Vrijwilligersgala, georganiseerd door het comité Vrijwilligersgala in zaal Providentia in Gendt. Op deze avond zullen de winnaars bekend gemaakt worden en zal burgemeester Schuurmans de Lingewaardse Vrijwilligersprijs 2018 en MBO-prijs 2018 feestelijk overhandigen aan de winnaars.

Winnaar Zilveren Notekraker Nina June treedt op bij TOP in Theaterkerk

BEMMEL - Vrijdagavond 2 november moet men beslist komen luisteren. Op het podium bij TOP staan Nina June en haar band. Op 17 september mocht Nina June in Paradiso de prestigieuze Zilveren Notekraker in ontvangst nemen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan gevestigd en aanstormend talent voor de meest opvallende artistieke prestatie van het desbetreffende jaar.

Nina June onderscheidt zich door haar on-Nederlands goede, filmische popsongs. Moeiteloos combineert ze organische en elektronische elementen. Ze vindt inspiratie in de songs van de Eurythmics, Rhye en de soundtracks van American Beauty en Les Intouchables.

Haar stemgeluid wordt vergeleken met Agnes Obel en Ane Brun, maar haar artistieke invalshoek daarentegen is uniek. Inmiddels zijn haar songs miljoenen keren beluisterd op Spotify. De liedjes op haar nieuwe album Bon Voyage zijn een weergave van Nina’s blik op de wereld, een groet aan iedereen die op zoek is naar liefde en vrijheid. Haar single 'Where the Angels' werd afgelopen week gepresenteerd op Radio 2.

Kom naar TOP's intieme theatercafé, de ideale locatie om onder het genot van een drankje naar Nina June’s betoverende muziek te luisteren. Aanvang 21:00 uur. Locatie Theaterzaal. Kaartjes kosten tien euro per stuk en zijn te bestellen op www.topbemmel.nl en tevens verkrijgbaar bij Eyewish en in de Theaterkerk, Markt 5, Bemmel.

Water-speel-trimtoestel voor Walburgen in Gendt?

Water-speel-trimtoestel. (foto: Thetis Gendt)

GENDT - Zwemclub Thetis Walburgen zorgt met vrijwilligers voor het in stand houden van natuurbad Walburgen.

"Vorig jaar zijn we gestart met het vernieuwen van de vlotten. Maar we zijn er nog niet! We willen een water- trim-speeltoestel plaatsen, wat geschikt is voor jong en oud! Doneer uw cheque van Lingewaard Doet aan ons initiatief, dan ligt er volgend jaar zomer een waterspeeltrimtoestel in het natuurbad Walburgen!"

Sponsor bedankt

(foto: Ben Stellaard)

HUISSEN - Het zaterdagteam van Jonge Kracht heeft zich dankzij Jan Derksen Bestratingen weer in een geheel nieuw tenue kunnen hijsen. Namen spelers en leiders bedankt!

Sponsor bedankt

Jonge Kracht JO15 1. (foto: Ben Stellaard)

HUISSEN - Leiders en spelers van Jonge Kracht JO15 1 bedanken MVO-Solutions voor de trainingsjacks die zij mochten ontvangen.

Antoine Janssen al 25 jaar Huissense Canadees 'Ik ging voor een jaar, puur voor het avontuur'

Tekst: Hans Schmeinck

Vele Betuwenaren zijn de afgelopen decennia naar het buitenland vertrokken. In deze rubriek delen ze hun ervaringen. Deze week: Antoine Janssen (53) die ruim 25 jaar geleden Huissen verruilde voor Canada. Maar ook nog woonde in Amerika en Mexico. Altijd vanwege zijn werk in de tuinbouw. 'Op dat gebied is Holland nog steeds een voorbeeldland.'

Het feit dat Janssen Holland zegt en niet Nederland verraadt zijn lange verblijf in het buitenland. Op relatief jonge leeftijd vertrok hij al vanuit 'zijn' Huissen naar Canada. ,,Ik was 27 en ging gewoon voor het avontuur. Voor een jaar, was het plan. Maar ik had het goed naar mijn zin, zag veel mogelijkheden en leerde ook mijn huidige vrouw kennen. Dus de beslissing om te blijven was redelijk makkelijk gemaakt.''

Zijn vrouw is een Frans Canadese met een Italiaanse achternaam, Pascale Rossi. Het stel zette twee mooie kinderen op de wereld, Bram (nu 15) en Samuel (13). De laatste 14 jaar woont het gezin in Wheatley, een dorpje in het zuidoosten van Canada in de provincie Ontario. Het Amerikaanse Detroit is 'om de hoek'. ,,Daarvoor woonden we in New York, Sonora in Mexico, aan de westkust van Canada en in Montreal. Vanwege mijn werk.'' Want de tuinderszoon uit Huissen is tuinbouwadviseur. ,,Ik begeleid tuinbouwbedrijven met teelt techniek, nieuwbouw, verzorg workshops, faciliteer studiedagen en werk in onderzoek en ontwikkeling.''

Mooie bijkomstigheid, vanwege zijn werk gaat hij nogal eens naar Nederland. ,,Qua tuinbouw is Holland nog steeds een voorbeeldland en om bij te blijven met de snelle ontwikkelingen is het superbelangrijk om regelmatig in Holland te zijn.'' De laatste jaren gaat Janssen wel drie à vier keer naar zijn moederland. Vrouw en kinderen gaan zo vaak mogelijk mee. ,,Fijn familie en vrienden bezoeken.''

Huissense humor

Want zijn geboortestadje ligt na aan het hart bij 'Teujje' Janssen. ,,Zeker de humor. Elke keer als ik terug ben dan valt me dat op. Het is ook niet veranderd in de 27 jaar dat ik weg ben.'' Ondanks die hang naar Huissen heeft hij nooit heimwee gehad. ,,Ik had het geluk dat na mijn aankomst ik direct met leuke mensen in contact kwam. Het leven ging eigenlijk gewoon door. En ik deed constant nieuwe ervaringen op, waardoor er geen eens tijd was voor heimwee haha.''

Het leven in Canada bevalt Janssen prima. ,,Vanwege de mogelijkheden op werkgebied en de natuur en alles wat daarbij komt kijken. Het land is natuurlijk erg groot en ergens op de fiets even naar toe gaat niet. Maar daar stel je jezelf op in.'' Hij zegt zich 'net zoveel Canadees als Nederlander' te voelen. ,,Er is me wel eens gevraagd, als je een van de twee paspoorten moet inleveren welke zou je dan inleveren. Ik kon daar geen antwoord op geven.''

De druktes op de wegen en de regeltjes in Nederland mist Janssen zeker niet. ,,Misschien is het wel nodig maar ik heb het idee dat het allemaal wat doorgeslagen is.'' Terugkeren is vooralsnog dan ook niet aan de orde. ,,Als de kinderen het huis uit zijn zou ik wel een appartementje aan willen schaffen om zo nu en dan voor wat langere tijd in Holland te verblijven.''

'Omdat ik steeds nieuwe ervaringen op deed, had ik geen tijd voor heimwee.'

Promotie bridgeclub Gendt eerste speelronde bekend

Speelavond eerste ronde. (foto: Jos van de Werken)

GENDT - Er is weer een spannende strijd geleverd in de drie lijnen waarin bridgeclub Gendt speelt.

In de A-lijn zijn eerste geworden Ellen Groenen en Jannie van de Werken, op de tweede plaats Geert en Riet Rikken en derde Henk Joosten en Frank Pinta. In de B-lijn zijn gepromoveerd naar de A-lijn Kathleen en John Speldenbrink, Lenie Janssen en Liesbeth Puiman en Thea van Haaren en Truus Schrooten. Vanuit de C-lijn zijn naar de B-lijn gepromoveerd Coen Matzinger en Annemieke Timmers, Erica de Blécourt en Wilhelmien Hendriks en Piet Gerritsen en Piet van der Horst.

Op 25 november verzorgt Bridgeclub Gendt voor haar vrijwilligers en sponsoren een Dankjeweldag, om iedereen te bedanken voor de geweldige inzet en bijdrage. Het belooft een gezellig dagje te worden.

Vissen en KBO Huissen

HUISSEN - Na weer enkele maanden geleden dat er gevist is, gaat de visbingo-comissie 65 plus senioren afsluiten met een visbingo.

Deze is in samenwerking met de KBO Huissen op donderdag 25 oktober. De avond zal plaatsvinden in Sancta Maria in recreatiezaal 't Roosendaal. De avond begint om 19.00 uur. Er zijn weer vele mooie prijzen te winnen; schroom niet en kom gezellig bingo spelen.

Meander en Dick van Altena

(foto: Astrid van Abel)

BEMMEL - Zangvereniging Meander gaat dit jaar in zijn jaarlijkse concert in de Bemmelse Theaterkerk, helemaal op de Nederlandse toer. Dit keer dus geen fraai gezongen liederen in diverse talen over de grens, maar liedjes ‘in je moerstaal’ die op een grote bekendheid bij het publiek kunnen rekenen.

Want iedereen kent ze, van school, van de radio, ze werden vroeger graag gegalmd bij de afwas, er werd op gemarcheerd bij de padvinderij… En als iemand zo’n gouwe ouwe inzette werd daar altijd direct door anderen gretig op ingehaakt!

En die leuke, vriendelijke en overbekende liedjes vormen de hoofdmoot van het repertoire dat Meander op zaterdag 24 november 2018 om 20.00 uur in de Theaterkerk onder leiding van dirigent Arjan van der Roest en Wouter Broens achter de piano, met volle borst te berde gaat brengen.

Maar er is meer! Meander heeft de Betuwse troubadour Dick van Altena graag bereid gevonden om ook die avond de mensen te vermaken met een selectie uit zijn omvangrijke karakteristieke Betuwse repertoire. En weer zijn dat melodieën en teksten die met een stormachtig applaus zullen worden begroet.

Al met al zijn dus alle ingrediënten aanwezig om die zaterdagavond 24 november onvergetelijk te maken: een gloedvol optreden van zangvereniging Meander en Dick van Altena, waar je natuurlijk niet van weg kunt blijven.

Markeer die dag in de agenda, bestel kaartjes via www.meander-bemmel.nl of boekhandel De Toren van Bemmel en je bent verzekerd van een prachtige zanguitvoering, die helaas voordat je het weet weer voorbij zal zijn…

Weekmenu Bemmels afhaalpunt

BEMMEL - Op maandag 29 oktober kunnen inwoners van heel Lingewaard tussen 17.00 en 17.30 uur het volgende menu afhalen: kippensoep, kipkerrie met rijst én een toetje.

Deze maaltijd kost vier en wordt bereid door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het afhaaladres is Cuperstraat 9 te Bemmel. Graag zelf drie afsluitbare bakjes meenemen! "Wilt u ook genieten van zo'n heerlijke verse maaltijd dan moet u zich wel van te voren even inschrijven via het SWL Meldpunt. Er is namelijk maar een beperkte hoeveelheid menu's beschikbaar. Inschrijven kan op maandag - donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur via 088 2552555.

Het 'Bemmels afhaalpunt' is een initiatief van buurtbewoners in samenwerking met SWL. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Wil van den Hurk (088 2552550).

Repair Cafés

Lingewaard

LINGEWAARD - In het Repair Café kan iedereen zijn of haar kapotte spullen laten nakijken door een team van handige vrijwilligers. Zij zijn bekwaam in het uitvoeren van kleine reparaties, maar geven daarnaast ook advies als een eenvoudige oplossing niet mogelijk is. En dit allemaal voor alleen de materiaalkosten en een vrijwillige bijdrage voor het verrichte werk.

Het Repair Café is voornamelijk bedoeld voor het herstellen van klein tot middelgroot huishoudelijk materiaal zoals stofzuigers, koffiezetapparaten, broodroosters, lampjes en föhns maar daarnaast draaien onze vrijwilligers ook voor speelgoed en servies hun hand niet om. We vragen wel om de apparatuur voordat je het meebrengt schoon te maken en het naaigoed te wassen!

De komende periode organiseert SWL weer Repair Cafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende locaties voor reparaties en een gezellige bak koffie/thee:

Vrijdag 26 oktober van 10.00 -12.00 u in het Ontmoetingscentrum (Kerkstraat 3) in Doornenburg

Woensdag 31 november van 10.00 – 12.30 uur in het Hof van Breunissen (Kloosterplein 4) in Gendt

Woensdag 31 november van 19.30 – 21.30 uur in Dorpshuis de Tichel (Kolkweg 5a) in Haalderen

De data van de andere kernen staan op www.swlingewaard.nl onder ’ParticipatiePunten'. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende Repair Café te zien. Heb je spullen die kapot zijn of niet goed meer werken, en vind je het zonde om ze zomaar weg te gooien, bedenk dan dat er nog een leuk alternatief in je eigen woonplaats is.

Uitslagen Tweestroom

GENDT - Tweestroom-DS1 bezocht Heijendaal-DS9 en verloor de 1ste en 2de set nipt.(25-23) De 3de en 4de set werden gewonnen, zodat de 5de set de beslissing moest brengen voor de wist van de wedstrijd. Deze set werd door onze dames ruim gewonnen. Dus een fraaie overwinning.(2-3)(26-23/25-23/21-25/16-25/07-15).

Tweestroom-MA1 speelde thuis tegen Switch'87-MA1 en wist deze strijd met goed spel en doorzetting vermogen tot een goed einde te brengen. Men kwam niet in de problemen tijdens de sets een goede overwinning.(4-0)(25-14/25-16/25-15/25-18).

Boem.Komeet-JC1 speelde uit bij Tweestroom-JC1 en kwam niet tot setwinst. Het mix-team van Tweestroom was duidelijk beter, was ook in de setstanden tot uiting bracht. (4-0)(25-10/25-10/26-13/25-15).

Tweestroom-MC1 ontving Trivos-MC4 en won deze wedstrijd met goed spel. Het team kwam niet in de problemen en won derhalve overtuigend.(4-0)(25-19/25-15/25-11/25-15) Hierdoor wel 5 punten voor ranglijst.

Dynamo-Apeldoorn-JB1 ontving het jongens mix team van Tweestroom-JB1, dat de 2de set nipt wist te winnen(25-23) De 1ste werd gewonnen door het team van Tweestroom. Ook de 3de en 4de set werden door dat team gewonnen. Door deze zege ging met 4 punten huiswaarts.(Gendt)(1-3)(21-25/25-23/18-25/20-25).

Tweestroom-MB1 bezocht Tribvos-MB1 en kwam totaal niet in de problemen; zodat het een fraaie overwinning werd met 5 punten voor de ranglijst.(0-4)(11-25/16-25/14-25/14-25).

Uitslagen Tweestroom

GENDT - Tweestroom-DS1 bezocht Heijendaal-DS9 en verloor de 1ste en 2de set nipt.(25-23) De 3de en 4de set werden gewonnen, zodat de 5de set de beslissing moest brengen voor de wist van de wedstrijd. Deze set werd door onze dames ruim gewonnen. Dus een fraaie overwinning.(2-3)(26-23/25-23/21-25/16-25/07-15).

Tweestroom-MA1 speelde thuis tegen Switch'87-MA1 en wist deze strijd met goed spel en doorzetting vermogen tot een goed einde te brengen. Men kwam niet in de problemen tijdens de sets een goede overwinning.(4-0)(25-14/25-16/25-15/25-18).

Boem.Komeet-JC1 speelde uit bij Tweestroom-JC1 en kwam niet tot setwinst. Het mix-team van Tweestroom was duidelijk beter, was ook in de setstanden tot uiting bracht. (4-0)(25-10/25-10/26-13/25-15).

Tweestroom-MC1 ontving Trivos-MC4 en won deze wedstrijd met goed spel. Het team kwam niet in de problemen en won derhalve overtuigend.(4-0)(25-19/25-15/25-11/25-15) Hierdoor wel 5 punten voor ranglijst.

Dynamo-Apeldoorn-JB1 ontving het jongens mix team van Tweestroom-JB1, dat de 2de set nipt wist te winnen(25-23) De 1ste werd gewonnen door het team van Tweestroom. Ook de 3de en 4de set werden door dat team gewonnen. Door deze zege ging met 4 punten huiswaarts.(Gendt)(1-3)(21-25/25-23/18-25/20-25).

Tweestroom-MB1 bezocht Tribvos-MB1 en kwam totaal niet in de problemen; zodat het een fraaie overwinning werd met 5 punten voor de ranglijst.(0-4)(11-25/16-25/14-25/14-25).

Vlooienmarkt in Bemmel

BEMMEL - In de sporthal De Bongerd aan de Sportlaan 1 is er zondag 28 oktober van 9.00 tot 16.00 uur een vlooienmarkt.

Het is een grote vlooienmarkt waar weer veel tweedehands, antiek, curiosa, snuiserijen, brocante, huisraad en kleding te koop wordt aangeboden. Leuk als bezoeker om te komen snuffelen. De markt wordt georganiseerd door Animo vlooienmarkten bv. (06 39108152, www.animo-vlooienmarkten.nl).

De markt bezoeken kost 3,00 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor 65-plussers; kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis. De sporthal zorgt voor de catering.

Ingezonden brief

De mooiste zin

in Hét GemeenteNieuws

In het stukje van Sjaak stond een geweldig treffende zin over de denkwijze van onze bestuurders.

Sjaak schrijft:

De raad wordt geïnformeerd over het verloop van het proces om met bewoners, deskundigen en gemeenteraad te komen tot een breed gedragen vormgegeven afvalbeleid...

Begrijp ik het goed dat het hier over afval gaat?

Hoeveel papier kregen deze bewoners van onze deskundige om 7.50 euro te mogen schenken aan een goed doel in de gemeente?

Aankondigingen, folders en de waardecheque in vele kleuren (mag wat kosten) zijn enkele voorbeelden. In mijn ogen komt er bij die 7.50 nog het zelfde bedrag bij voor grotendeels onnodig gemaakte kosten en verwerking daarvan (of is zo'n onnodige berg papier geen afval?)

We gaan het vragen aan de deskundigen en de gemeenteraad zelf. Ze zullen het wel weer beter weten.

T. Witjes Gendt

Kennismakingscursussen-run Sjors Sportief & Sjors Creatief in Lingewaard

LINGEWAARD - Vanaf het startschot op woensdag 10 oktober 16.00 uur was het een drukte van jewelste op de website www.sjorssportief.nl. Op deze middag hadden zich al 510 kinderen opgegeven voor hun favoriete sport- en/of cultuuractiviteit en na een week staat de teller al op meer dan 722!

Populaire Activiteiten: Ttaekwondo, streetdance en hiphop, kick-fun, ijshockey, mountainbike, hockey, rugby, theater, streetdance, muziek, sieraden maken, fashion club, gitaarles, skeeleren, basketbal, tennis, fitness, judo, gym je gek, wedstrijd zwemmen, cup cakes versieren en lasergamen. Dit jaar zien we voor het eerst dat de creatieve activiteiten iets voorlopen qua inschrijvingen als de sportieve activiteiten.

Laagdrempelig zonder direct lid te worden

Via Sjors Sportief en Creatief kunnen basisschoolkinderen (vaak gratis) kennismaken met activiteiten zonder meteen lid te hoeven worden. Dit jaar doen er weer een record aantal sport- en cultuuraanbieders mee die samen 265 cursussen aanbieden! Kinderen vanaf groep 1- 8 mogen zich het gehele schooljaar voor net zoveel sporten en culturele activiteiten inschrijven als zij willen.

Sjors Sportief en Creatief is één van de instrumenten die de gemeente Lingewaard inzet om haar beleidsdoelen te behalen op het gebied van sport en cultuur. Het blijkt een succesvolle methode om kinderen van de basisschoolleeftijd enthousiast te maken voor deelname aan sport en cultuur. Meer weten? Kijk op: http://www.swlingewaard.nl/sub.php?page=603.

Sponsor bedankt!

(Foto: FunCkSterrShoots)

BETUWE - De organisatie van het evenement The Island 2018 wil de transport bedrijven P Derks uit Bemmel en Janco Visser uit Gendt van harte bedanken voor de transport van de Stuart Tank.

Zij hebben deze tank geheel kosteloos opgehaald en teruggebracht voor ons evenement in Heteren. Deze tank was onderdeel van 30e Corps wat in 1944 van de Belgische grens tot in de Betuwe gevochten heeft. Bedankt namens de gehele organisatie.

Ingezonden brief

Oproep handhavers

Wandelend en fietsend door en rond Lingewaard vind ik iedere keer weer dat we in een heel mooie gemeente wonen met veel afwisseling. Helaas zijn er dan ook dingen waarbij ik op zijn zachtst gezegd de wenkbrauwen frons. Tijdens wandelingen valt mij op hoeveel achterstallig onderhoud er is aan de staat van de trottoirs en hoezeer ooit eenvoudige heggetjes nu soms de helft of meer van het trottoir overwoekerd hebben. Ook valt mij op hoeveel voertuigen er regelmatig op trottoirs en fietspaden geparkeerd staan alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, terwijl vaak parkeren op de rijbaan gewoon is toegestaan (o.a. in de buurt van een paar huisartspraktijken in Bemmel). Dat je een obstakel voor ander verkeer bent als je op de rijbaan parkeert is helaas lastig voor ander verkeer, maar je bent in ieder geval niet in overtreding. Nu ben ik gelukkig nog niet afhankelijk van rollator, rolstoel of anderszins, maar ik heb medelijden met de mensen die dat wel zijn, want vaak kun je er gewoon niet langs en moet je de rijweg op. Dat laatste is sowieso bijna niet te doen voor bv. een rolstoel.

Ook op fietspaden wordt nogal eens achteloos geparkeerd terwijl ook daar parkeren op de rijbaan dikwijls gewoon is toegestaan. Men wil geen obstakel vormen voor ander wegverkeer, dus moeten fietsers er maar voor op draaien. Soms ontstaan hierdoor gevaarlijke situaties.

Omdat er kennelijk nauwelijks wordt gehandhaafd op dit gebied, wordt het probleem alleen maar groter. Ik roep derhalve alle handhavers (BOA’s en politie) op om hier iets aan te doen voordat er echt ongelukken gebeuren.

Jan de Groot

Hoogste aantal toerkilometers bij Bemmelse wielervereniging Gerrit Prinsen verbreekt oud record

Het draait in de wielerwereld natuurlijk niet alleen om de Tom Dumoulins, Peter Sagans en/of Annemiek van Vleutens. Recreatief wieleren is de basis. Zeker in de regio. En laat Bemmel nou de grootste wielervereniging van de Betuwe herbergen; TWC 't Verzetje. Verbreekt lid Gerrit Prinsen onlangs nog een aloud record ook.

De recreatief renners van Toer- en WielerClub 't Verzetje maken ieder jaar een ranking van het aantal gereden toerkilometers binnen de vereniging. Zo ook voor het huidige seizoen 2017/2018, dat loopt van 1 oktober tot 30 september en dus net ten einde is gekomen. Het record stond al sinds 1990 op 16.080 kilometers. Na het opmaken van de ranking is gebleken dat het 28 jaar oude record (eindelijk) is verbroken. En wel door Gerrit Prinsen uit Huissen. Die overigens zelf het vorige record vestigde in 1990.

Hij heeft de lat nu een stuk hoger gelegd, namelijk op 16.665 kilometers. Namens de redactie van Hét Gemeentenieuws / Spot op Sport, van harte. Een prestatie van formaat. Wielerfanaat Prinsen is al sinds 1984 lid van 't Verzetje, de club die al 43 jaar bestaat en de grootste van de Betuwe is (lees: meeste aantal leden heeft). ,,Ik reed jarenlang wekelijks wedstrijden, maar heb me de laatste tijd met name toegelegd op het recreatief rijden van tochten in binnen- en buitenland.''

Parijs-Roubaix

In zijn 'wedstrijdjaren' behaalde Prinsen onder meer een eerste plek bij het Kampioenschap van Gelderland ('En dus de rood-wit-blauwe kampioenstrui'). ,,Ook reed ik de zogenoemde A-klassiekers, waaronder twee keer Parijs-Roubaix, de Ronde van Lombardije, de Amstel Gold Race, de Ronde van Vlaanderen en elf keer Luik-Bastenaken-Lui. Maar nog veel meer, zoals Gran Fondo's. ''Dat zijn lange afstandwedstrijden op de weg. ,,Zoals La Marmotte, die ik twee keer reed.'' De prijzenkast van Prinsen puilt uit met bokalen, bekers, vaantjes en shirtjes.

Het nieuwe record is toch zeer aansprekend. Zeker als je weet dat het schier onoverbrugbaar voor zijn clubgenoten lijkt. Want op de tweede plaats volgt Kees van den Heuvel met 'maar' 9080 kilometers. Op plaats drie al de eerste vrouw; José Peters (met 8340). Felix Helmich (6875) en Eric Bouwmeister (6240) completeren de top5.

Bij de junioren reed Bram Gerritsen het afgelopen seizoen het hoogste aantal toerkilometers bij elkaar, namelijk 5175. Hij staat eenzaam aan top, want tweede werd Tycho Jansen met 2130. Derde, vierde en vijfde werden respectievelijk Fleur Martens (1405), Melvin Tiemessen (1195) en Jordi Jansen (1090). (www.twctverzetje.nl)

Van FC De Vette Ketting tot De Moraal

Behalve 't Verzetje in Bemmel zijn er nog meer wielerclubs in Lingewaard en Overbetuwe. Zoals: FC De Vette Ketting – Huissen/Angeren,

(www.facebook.com/FC-De-Vette-Ketting), De Paddepoelrijders - Angeren/Huissen

(Geen site of Facebook-account bekend), WTC De Betuwe – Driel

(www.wtcdebetuwe.nl), Lingetrappers – Gendt (https://lingetrappers.wordpress.com/), TC De Moraal – Elst (www.tcdemoraal.nl).

Cursus Rondkomen met Inkomen

BEMMEL - Wilt u graag wat meer overzicht over uw inkomsten en uitgaven en uw financiële administratie? Wilt u beter kunnen omgaan met de brieven van de bank, belastingdienst of andere organisaties? Misschien is de cursus Rondkomen met Inkomen dan iets voor u?

Samen met enthousiaste vrijwilligers gaan we vier keer in een kleine groep aan de slag om formulieren te lezen, begrijpen en in te vullen. Ook kijken we naar uitgaven en inkomsten en hoe het (beter) op elkaar is af te stemmen. We wisselen tips & trucs uit en gaan met oefeningen aan de slag. Deze kortdurende praktische cursus kan u helpen om zicht te krijgen op uw eigen gedrag.

De cursus Rondkomen met Inkomen is gratis en wordt gegeven op de maandagen 29 oktober, 12 november, 26 november en 10 december in de middag (14.00 – 16.00 uru) bij Stichting Welzijn Lingewaard, Cuperstraat 9 in Bemmel.

U kunt zich aanmelden via het SWL-Meldpunt: 088 2552555 of email: meldpunt@swlingewaard.nl.

Show is ook topsport

Show en Marchingband St. Sebastianus bij Veluwetaptoe Barneveld. (foto: PR Sebastianus)

GENDT - Zaterdag 13 oktober stond de TeamNL bus klaar om de Show and Marchingband van Sint-Sebastianus naar Barneveld te brengen voor de Veluwetaptoe. Voor een aantal leden blijft dit optreden er een met herinneringen aan vroegere tijden.

In het verleden heeft de Show and Marchingband menig muziekconcours in deze hal gelopen en in 2015 ook mogen deelnemen aan deze mooie taptoe. Na het warm blazen van de instrumenten kon er even gekeken worden bij de show van een van de collegae showkorpsen. Als derde op de avond mocht de Show en Marchingband van Sint-Sebastianus.

Met de Partymixshow werd er weer een mooi feestje gemaakt op het taptoeveld. Vanaf net nummer Let it go van Frozen bleven de handen op elkaar en kreeg de Show en Marchingband zelfs nog een groot applaus terwijl ze achter de doeken al van het veld waren getreden. Het publiek was enthousiast en de Show and Marchingband kan dan ook terugkijken op een goede prestatie. In de finale kregen alle korpsen nog een keer de kans om zich te laten zien aan het publiek en om een laatste applaus in ontvangst te nemen. Na het gebruikelijke koraal, taptoesignaal en het Wilhelmus speelden alle korpsen ook nog gezamenlijk de Synergia mars, waarna ieder korps afscheid nam van het publiek van deze avond.

Show and Marchingband Sint-Sebastianus Gendt kan terugkijken op een mooie avond, waarbij zij zich weer voor een leuk publiek heeft mogen presenteren.

Ingezonden brief

Karton weg, piepschuim blijft

Aan milieu kan niet genoeg aandacht worden besteed. Op wereldschaal maar ook om de hoek, in Lingewaard. Alle beetjes helpen, en daarom is het goed dat bijvoorbeeld oud papier wordt opgehaald. Hergebruik maakt de kap van bomen overbodig. Goed voor de lucht.

Lof dus voor onze papier-ophalers. Maar - die moeten wel verder kijken dan hun neus lang is! Want wat ze vorige week achterlieten op het Ulkenpad in Huissen, is bepaald niet milieuvriendelijk.

Buurtbewoners die niets van milieuzorgen (willen?) weten, hadden verpakkingen van grote nieuwe aankopen buitengezet. Kartonnen dozen, met daarin helaas nog piepschuim. Dom, dom! Maar dat was de papierploeg ook. Die nam het karton graag mee, maar haalde er eerst het piepschuim uit. En deponeerde dat in de struiken!

Daar bleef het liggen totdat dinsdag de gealarmeerde gemeente opdraafde. En de troep meenam. De schade bleef beperkt tot wat afgebrokkelde stukjes kunststof op straat. Maar het had, bij minder vriendelijke weersomstandigheden, veel erger gekund. Dankzij gemakzucht, en niet goed nadenken. Samen met winstbejag, de grootste bedreigingen voor aarde en milieu – dus voor het leven van komende generaties!!

J. Durant

Hockeyclub Bemmel ontvangt Argentijnse hockeyinternationals en zoekt trainers!

Beelden van de clinic Jacqueline van Reimersdaal

BEMMEL - Maandag 15 oktober was het zover. Een geweldige dag met heerlijk weer! Nico della Torre en Joaquin Menini waren in Bemmel aanwezig voor een hockeyclinic voor de jeugdteams.

Beide mannen zijn Argentijns international en hebben een hockeyclinic gegeven om de hockeytechniek verder te ontwikkelen. Ook hebben zij een clinic gegeven om de sleeppush voor de strafcorner te oefenen. Daarnaast zijn er tips en trucks uitgewisseld met onze trainers om deze technieken de komende tijd te blijven oefenen.

"Wil jij ook tips van internationale topspelers ontvangen als trainer. Er zijn nog vacatures om verschillende teams te trainen binnen de hockeyclub Bemmel. Wanneer je interesse hebt om bij MHC Bemmel een team te komen trainen, mail TM@mhcbemmel800.nl."

Parochie H. Maria Magdalena

Zaterdag 27 oktober 19.00 uur: O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen, eucharistieviering, G. Peters, Herenkoor
19.00 uur: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren, eucharistieviering, V. Bulthuis, Magna Voce
19.00 uur: H. Maria Geboorte Lent, eucharistieviering, F. Bomers, Young at Heart

Zondag 28 oktober
10.00 uur: St. Werenfriduskerk Elst, eucharistieviering, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor
10.00 uur: O.L.V. ten Hemelopneming Huissen-stad, eucharistieviering, G. Peters, GK De Levensbron
16.00 uur: St. Willibrordus Herveld, Marialof, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor
09.30 uur: St. Jacobus de Meerdere, woord- en communieviering, J. Kallen, Chaveriem

Donderdag 1 november, Allerheiligen19.00 uur: St. Werenfridus Elst, eucharistieviering, allerheiligenviering, G. Peters, St. Caeciliakoor
19.00 uur: O.L.V. ten Hemelopneming, eucharistieviering, allerheiligenviering, V. Bulthuis,
GK De Levensbron

Vrijdag 2 november, Allerzielen-vieringen
19.00 uur: St. Werenfridus Elst, eucharistieviering, N. Sales, Koor Musica Amare
19.00 uur: O.L.V. ten Hemelopneming Huissen-stad, gebedsviering, Avondwakegroepen, InVoice
19.00 uur: St. Bavo Angeren, woord- en communieviering, M. van Baal-Lubbers, Exotherm
19.00 uur: St. Martinus Doornenburg, woord- en communieviering, Avondwakegroep, Herenkoor en JeKaDee.
20.00 uur: H. Maria Geboorte Driel, eucharistieviering, G. Peters, Cantorije
19.00 uur: H. Martinus Gendt, woord- en communieviering, C. Driessen
19.00 uur: O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen, woord- en communieviering, M. Peters, GK De Levensbron
19.00 uur: St. Willibrordus Herveld, woord- en communieviering, M. Sanders, St. Caeciliakoor
20.00 uur: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren, eucharistieviering, V. Bulthuis en Avondwakegroep, Ubi Caritas
18.00 uur: H. Johannes de Doper Indoornik, eucharistieviering, V. Bulthuis, R.K.G.K.I.
19.00 uur: H. Maria Geboorte Lent, eucharistieviering, F. Bomers, Young at Heart
19.00 uur: St. Leonardus Oosterhout, woord- en communieviering, J. Rademakers, St. Leonarduskoor
19.00 uur: St. Jacobus de Meerdere Valburg, woord- en communieviering, Avondwakegroep, ChaveriemDoordeweekse vieringen R.K. parochie Maria Magdalena

Maandag
Heteren, 18.30 u. Liefkenshoek (wcv), elke maandag

Dinsdag
Huissen-Stad, 19.00 u. dagkapel, rozenkrans, elke dinsdag
Oosterhout, 09.00 u. dagkapel, 1e dinsdag v.d. maand

Woensdag
Angeren, 09.30 uur u. sacristie/kerk, 1e woensdag v.d. maand
Doornenburg , 09.30 u. kerk , 2e woensdag v.d. maand
Gendt, 09.30 u. dagkapel, 4e woensdag v.d. maand
Herveld, 19.00 u. kapel Hoge Hof, 1e woensdag v.d. maand
Huissen-Zand, 09.30 u. dagkapel , 3e woensdag v.d. maand
Lent, 19.00 u. St. Jozef, 2e woensdag v.d. maand

Donderdag
Elst, 10.30 u. Tertzio, 1e donderdag v.d. maand
Elst , 09.30 u. De Hoeksteen, 2e donderdag v.d. maand
Elst, 10.30 u. Tertzio (wcv), 3e donderdag v.d. maand
Elst , 09.30 u. De Hoeksteen, 4e donderdag v.d. maand
Elst, 09.30 u. De Hoeksteen, 5e donderdag v.d. maand

Vrijdag
Bemmel, 10.00 u. kapel Liduina,1e vrijdag v.d. maand
Valburg, 09.00 u. sacristie, rozenkrans, elke vrijdag
Valburg, 09.30 u. sacristie, elke vrijdag

Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv)
Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

DOORLOOP

19.00 uur: St. Willibrordus Herveld, woord- en communieviering, M. Sanders, St. Caeciliakoor
20.00 uur: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren, eucharistieviering, V. Bulthuis en Avondwakegroep, Ubi Caritas
18.00 uur: H. Johannes de Doper Indoornik, eucharistieviering, V. Bulthuis, R.K.G.K.I.
19.00 uur: H. Maria Geboorte Lent, eucharistieviering, F. Bomers, Young at Heart
19.00 uur: St. Leonardus Oosterhout, woord- en communieviering, J. Rademakers, St. Leonarduskoor
19.00 uur: St. Jacobus de Meerdere Valburg, woord- en communieviering, Avondwakegroep, ChaveriemDoordeweekse vieringen R.K. parochie Maria Magdalena

Maandag
Heteren, 18.30 u. Liefkenshoek (wcv), elke maandag

Dinsdag
Huissen-Stad, 19.00 u. dagkapel, rozenkrans, elke dinsdag
Oosterhout, 09.00 u. dagkapel, 1e dinsdag v.d. maand

Woensdag
Angeren, 09.30 uur u. sacristie/kerk, 1e woensdag v.d. maand
Doornenburg , 09.30 u. kerk , 2e woensdag v.d. maand
Gendt, 09.30 u. dagkapel, 4e woensdag v.d. maand
Herveld, 19.00 u. kapel Hoge Hof, 1e woensdag v.d. maand
Huissen-Zand, 09.30 u. dagkapel , 3e woensdag v.d. maand
Lent, 19.00 u. St. Jozef, 2e woensdag v.d. maand

Donderdag
Elst, 10.30 u. Tertzio, 1e donderdag v.d. maand
Elst , 09.30 u. De Hoeksteen, 2e donderdag v.d. maand
Elst, 10.30 u. Tertzio (wcv), 3e donderdag v.d. maand
Elst , 09.30 u. De Hoeksteen, 4e donderdag v.d. maand
Elst, 09.30 u. De Hoeksteen, 5e donderdag v.d. maand

Vrijdag
Bemmel, 10.00 u. kapel Liduina,1e vrijdag v.d. maand
Valburg, 09.00 u. sacristie, rozenkrans, elke vrijdag
Valburg, 09.30 u. sacristie, elke vrijdag

Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv)
Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

Bromsnor

Haarlememmers hebben hun steun betuigd aan hun burgemeester die voor de duivel niet bang is. Het bericht heeft me aan het denken gezet. Is Wienen een crimefighter? Een naïeve sufferd die de harde criminaliteit onderschat? Omdat het herstel van mijn operatie tergend langzaam gaat, dwingt mijn lichaam me tot rust. Het geeft ruimte om na te denken over burgemeesters, politie en boeven. Gendt had vroeger onder het gemeentehuis een gevangenis. Van buitenaf toegankelijk via een stenen trap. Een ijzeren hek kon de boef in het gevang houden. Omdat ik toch tijd genoeg heb bekeek ik wat afleveringen van Zwiebertje. Voor het stelen van gravures heeft veldwachter Bromsnor beeldhouwer Fredolinus zonder vorm van proces en zonder medeweten van burgemeester Robèrt van Troetelaer tot Stoethaspel achter de tralies gezet. Wanneer hij onschuldig blijkt, reageert de bekakte edelachtbare woedend. Hij briest tegen Bromsnor dat hij zijn verontschuldigingen moet aanbieden en 'die brave man' onmiddellijk moet vrijlaten. Burgemeesters zijn veranderd. Voor Femke Halsema was het op haar eerste dag als burgemeester meteen raak: een liquidatiepoging bij een koffiezaak. Zo groen als gras besloot ze het pand te sluiten. Omdat ik toch tijd genoeg had dook in het criminele Lingewaard. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt steeds meer het lokale gezag, doordat de bovenwereld de activiteiten van de onderwereld ondersteunt, zei burgemeester Schuurmans in haar nieuwjaarstoespraak. Bericht: Burgemeester sluit Café 't Jagthues omdat motorclub No Surrender er in zat. Bericht: Burgemeester wil dat de eigenaar van een bedrijfspand de huur opzegt omdat het wordt gebruikt als clubhuis van motorclub No Surrender. De edelachtbare duldt geen motorclub in haar gemeente. Bericht: loco-burgemeester Helga Witjes heeft een villa met loods in Bemmel laten sluiten vanwege drugs. Bericht: Burgemeester Schuurmans sluit Huissense drugswoning. Naïeve sufferds? Ik hoor het ambtelijk gestuurde verweer al uit het gemeentehuis: Sinds 1848 gaat volgens de Gemeentewet de burgemeester over handhaving en openbare orde. Al sinds 1848? Toen bestonden Zwiebertje en Bromsnor niets eens! Laat harde criminaliteit over aan politie en justitie.
Sjaak

Column

Bromsnor

Haarlememmers hebben hun steun betuigd aan hun burgemeester die voor de duivel niet bang is. Het bericht heeft me aan het denken gezet. Is Wienen een crimefighter? Een naïeve sufferd die de harde criminaliteit onderschat? Omdat het herstel van mijn operatie tergend langzaam gaat, dwingt mijn lichaam me tot rust. Het geeft ruimte om na te denken over burgemeesters, politie en boeven. Gendt had vroeger onder het gemeentehuis een gevangenis. Van buitenaf toegankelijk via een stenen trap. Een ijzeren hek kon de boef in het gevang houden. Omdat ik toch tijd genoeg heb bekeek ik wat afleveringen van Swiebertje. Voor het stelen van gravures heeft veldwachter Bromsnor beeldhouwer Fredolinus zonder vorm van proces en zonder medeweten van burgemeester Robèrt van Troetelaer tot Stoethaspel achter de tralies gezet. Wanneer hij onschuldig blijkt, reageert de bekakte edelachtbare woedend. Hij briest tegen Bromsnor dat hij zijn verontschuldigingen moet aanbieden en 'die brave man' onmiddellijk moet vrijlaten. Burgemeesters zijn veranderd. Voor Femke Halsema was het op haar eerste dag als burgemeester meteen raak: een liquidatiepoging bij een koffiezaak. Zo groen als gras besloot ze het pand te sluiten. Omdat ik toch tijd genoeg had dook in het criminele Lingewaard. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt steeds meer het lokale gezag, doordat de bovenwereld de activiteiten van de onderwereld ondersteunt, zei burgemeester Schuurmans in haar nieuwjaarstoespraak. Bericht: Burgemeester sluit Café 't Jagthues omdat motorclub No Surrender er in zat. Bericht: Burgemeester wil dat de eigenaar van een bedrijfspand de huur opzegt omdat het wordt gebruikt als clubhuis van motorclub No Surrender. De edelachtbare duldt geen motorclub in haar gemeente. Bericht: loco-burgemeester Helga Witjes heeft een villa met loods in Bemmel laten sluiten vanwege drugs. Bericht: Burgemeester Schuurmans sluit Huissense drugswoning. Naïeve sufferds? Ik hoor het ambtelijk gestuurde verweer al uit het gemeentehuis: Sinds 1848 gaat volgens de Gemeentewet de burgemeester over handhaving en openbare orde. Al sinds 1848? Toen bestonden Swiebertje en Bromsnor niets eens! Laat harde criminaliteit over aan politie en justitie.
Sjaak

Tijdens Uniqlo Wheelchair Doubles Masters Bijscholing sporters met een verstandelijke beperking

Judokada. (foto: Uniek Sporten)

BEMMEL - In november organiseert Uniek Sporten regio Arnhem - in het kader van deskundigheidsbevordering - de bijscholing ‘Sporters met een verstandelijke beperking’.

Deze bijscholing is bedoeld voor trainers/begeleiders van sporters met een verstandelijke beperking in de regio Arnhem en zal verzorgd worden door Academie voor Sportkader - NOC*NSF. Heeft u als aanbieder sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking? Meldt u dan snel aan voor deze scholing!

Deze bijscholing is woensdag 14 november van 19.00 – 22.00 uur in De Schaapskooi, Sportlaan 3 in Bemmel
De bijscholing vindt plaats tijdens de Uniqlo Wheelchair Doubles Masters. Men kan dus een kijkje nemen naar de beste rolstoeldubbelspelers van de wereld. Een korte toelichting over de bijscholing met de bijbehorende leerdoelen is te vinden op de website van de Academie voor Sportkader.

Aanmelden
Deelname is gratis, maar er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 29 oktober via https://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/academie-voor-sportkader/sporters-met-een-verstandelijke-beperking-2018-uniek-sporten.

Open Eetcafés Lingewaard

LINGEWAARD - De komende periode organiseert SWL weer Open Eetcafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende eetcafés om gezellig samen een vorkje te prikken:

Maandag 29 oktober - 17.30u - Providentia, Dorpsstraat 5, Gendt

Dinsdag 30 oktober - 17.30u - SWL, Cuperstraat 9, Bemmel

Woensdag 31 oktober - 17.30u - RKHVV, Blauwenburcht 1, Huissen

Donderdag 1 november - 17.30u - Providentia, Dorpsstraat 5, Gendt

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. De zaal gaat om 17.00 uur open. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag - donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur via het SWL Meldpunt, telefoonnummer: 088 2552555.

Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen wordt aangeraden om op tijd te bellen. Mocht het volgeboekt zijn, dan kun je je aanmelden voor de week er op. Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ’ParticipatiePunten'. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende Eetcafé te zien.

Stamppotbuffet KBO Huissen

Stamppottenbuffet. (foto: KBO Huissen) KBO Huissen

HUISSEN - In navolging van het succes van vorig jaar organiseert KBO Huissen weer een stamppottenbuffet.

Stamppottenbuffet. (foto: KBO Huissen) KBO Huissen

Dit buffet zal plaatsvinden op 8 november vanaf 17.00 uur in restaurant De Betuwe op de Markt in Huissen. Aanvang buffet 17.30 uur. De kosten zijn voor KBO Huissen Leden zijn vijftien euro. Zich aanmelden kan tot 1 november bij: Corry Huisman, Wilgenstraat 4 Huissen; 026 3254762 of 06 51687650. Betaling bij aanmelden.

TOP-film: The Leisure Seeker

BEMMEL - Donderdag 1 november staat de film 'The Leisure Seeker' op het programma bij TOP, een komisch drama met Helen Mirren en Donald Sutherland.

Ella (Helen Mirren) en John (Donald Sutherland) besluiten de zorg van hun artsen en hun volwassen kinderen te ontvluchten. Hij is een verstrooide professor maar nog goed ter been, zij is fragiel maar heeft veel pit. Aan boord van hun camper de Leisure Seeker trekken ze van Boston naar Key West. Ze beleven momenten van extase en angst en vinden hun passie voor het leven en de liefde terug tijdens deze reis vol verrassingen. Naar de gelijknamige bestseller van Michal Zadoorian.

Aanvang 20:00. Locatie Theaterzaal. Kaartjes kosten 7,00 euro per stuk en zijn te bestellen op www.topbemmel.nl en tevens verkrijgbaar bij Eyewish en in de Theaterkerk, Markt 5, Bemmel.

Vraag van Stadsquiz uitgelekt?

HUISSEN - Op 26 oktober vindt weer de stadsquiz Huissen plaats. Al maanden werkt men aan de voorbereiding en de juiste vragen over allerlei onderwerpen. Eén vraag bereikte de straat misschien al wel...

Waar staat deze stadspomp in Huissen en bij winkel is dat? Over een aantal weken weten we of de vraag er bij zat. In de tussentijd gaat menigeen op zoektocht.

Bingo Huissen-Zand

Prachtige prijzen. (foto: Harry Willemsen)

HUISSEN - Op woensdag 24 oktober verzorgt wijkvereniging ’t Zand Binnenveld in Huissen een bingoavond met prachtige prijzen. Deze bingo avonden zijn altijd goedbezocht en gezellig.

De bingo wordt gehouden in het Gemeenschapshuis op Huissen-Zand aan de Van Wijkstraat en start om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur, zodat de bezoeker vooraf nog rustig een kopje koffie kan drinken.

"Deze avond draaien wij zeven rondes (drie prijzen per ronde) inclusief een super-hoofdprijsronde; u heeft alle kans op een prijs! De kaarten worden verkocht per set voor alle rondes inclusief de super-hoofdprijsronde, voor 11,50 euro. Extra kaarten per ronde zijn te koop voor 1,50 euro, extra kaarten voor de super-hoofdprijsronde kosten 2,50 euro. Deelnemers worden verzocht zelf schrijfgerei mee te nemen en zoveel mogelijk gepast af te rekenen.

Feeselijke opening speeltuin Hoogselaan in Bemmel

BEMMEL - Afgelopen zomer is de speeltuin aan de Hoogselaan in Bemmel aangepast met nieuwe speeltoestellen voor jongere kinderen.

De aanvraag kwam vanuit de buurt en wijkplatform 't Hoogste Belang. De speeltuin is geschikt voor kinderen vanaf 2 tot 12 jaar. Er staat een schommel, er zijn glijbanen, duikelrek, fietsmolen, speelrek, wipkip en een klimrek. Ook is het zand vervangen voor kunstgras.

"Zaterdag 27 oktober willen we de speeltuin feestelijk open voor de kinderen met een hapje en een drankje. iedereen is vanaf half vier welkom om de speeltuin te komen bekijken aan de Hoogselaan: eerste straat links vanaf De Plak, dit is D Gersthof, eerste straat rechts Hoogselaan en dan halverwege een straatje in aan de rechterkant.

Allerzielenviering in Bavokerk

Herinneringszuilen begraafplaats Angeren. (foto: Ben Otters)

ANGEREN - Vrijdag 2 november is het Allerzielen, een jaarlijks terugkerende dag waarop de katholieke kerk alle overleden gelovigen gedenkt. Ook in Angeren willen we deze gedachtenis bewust en met aandacht houden.

Op deze dag is er een gebedsviering met kindernevendienst in de katholieke kerk Sint-Bavo. We gedenken dan de overledenen en bidden in het bijzonder voor de eigen parochianen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Wij nodigen iedereen uit om aan deze viering deel te nemen, zeker ook familieleden met hun kinderen en andere betrokkenen zijn uiteraard van harte welkom.

De viering in de Sint-Bavokerk begint om 19.00 uur. De Avondwakegroep Sint-Bavo zal samen met koor Exotherm voorgaan in deze herdenkingsdienst. Voor de viering kun je een graflichtje en boekje kopen voor de prijs van een euro. Het graflichtje wordt aan het eind van de viering aangestoken (neem hiervoor je aansteker mee).

Na de viering houden we een korte plechtigheid op de nieuwe begraafplaats bij de herinneringszuilen. Tom Smits zal er een trompetsolo verzorgen; daarna vindt de algemene gravenzegening plaats.

Brei & Haakcafé Kids

BEMMEL - Vind je breien of haken leuk of wil je het leren? Kom dan woensdagmiddag 24 oktober van 14.00-16.00 uur naar het Brei & Haakcafé kids in Bemmel en neem gezellig je vriendje of vriendinnetje mee.

Gerrie en Tanja, twee enthousiaste vrijwilligers, kunnen je van alles leren. Een leuke knuffel haken, een sjaal breien, iets decoratiefs voor je kamer maken. Als je zelf een leuk idee hebt is dat ook goed. Loop gewoon eens binnen, drink een glaasje limonade mee en ga lekker creatief aan de slag. Wel graag van te voren aanmelden bij het meldpunt 088 2552555 (dat kan ook een van je ouders voor je doen). Kan je moeder even rustig boodschappen doen bijvoorbeeld of een kijkje nemen bij Over & Weer kledingruil!

De Kidsclub is vanaf 24 oktober om de veertien dagen bij Stichting Welzijn Lingewaard aan de Cuperstraat 9 in Bemmel. Kosten: twee euro (inclusief limonade). Ook kun je een strippenkaart kopen.

Wijkontmoetingsdag Zilverkamp gaat voor goud!

HUISSEN - De Zilverkamp bruist en gaat nog veel meer bruisen. Inwoners, organisaties, gemeente en provincie bundelen de krachten en samen gaan we op naar 'goud'.

Op 7 november van 15.00 tot 21.00 uur in De Kuul op De Zilverkamp laten de verschillende werkgroepen (van kunst in de wijk tot duurzaamheid) zien wat er ondertussen allemaal gedaan is en welke plannen men nog heeft. (Nieuwe ideeën en actieve mensen zijn nog steeds zeer welkom). Daarnaast is er samen met de Historische Kring en inwoners een fototentoonstelling ingericht over De Zilverkamp door de jaren heen. Ook hier zijn foto’s, dia’s et cetera nog steeds welkom.

Vanaf 19.30 uur begint het officiële gedeelte. De trotse wethouders Helga Witjes en Aart Slob nemen de rol van interviewers op zich en gaan met de aanwezigen in gesprek. Dit mag niemand niet missen.

Lichtjesavond in Ressense kerk

RESSEN - Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met verlies en verdriet. Het is een oude traditie om op 2 november daarbij stil te staan, overleden dierbaren te gedenken en hen symbolisch in het licht te plaatsen door het aansteken van een kaarsje.


Op vrijdagavond 2 november is er van 19:00 – 20:30 uur de gelegenheid om dat in de kerk van Ressen te doen. Iedereen die dat wil kan binnenlopen, een kaarsje aansteken en korter of langer in de kerk blijven om te gedenken. In de kerk wordt stilte afgewisseld met zachte muziek door onder andere harpiste Marianne Hofman.
In de Kosterij (gebouw naast de kerk) is er koffie en thee en voor wie dat wil de mogelijkheid om met elkaar en/of iemand van de Vierplek in gesprek te gaan.

"Misschien vindt u of vind je het zelf fijn om te komen, of ken je iemand die dat fijn zou vinden? Vertel het dan gerust door! Iedereen is van harte welkom." (www.4-plek.nl).

Concert van Stedelijke Muziekvereniging

Slagwerk ensemble SMH. (foto: Cor Neijenhuis)

HUISSEN - De Stedelijke Muziekvereniging Huissen geeft op zondag 28 oktober een feestelijk verenigingsconcert in de zaal van De Gouden Engel in Huissen.

Aan het concert wordt meegewerkt door het slagwerk ensemble en het harmonie orkest van de Stedelijke Muziekvereniging Huissen. De leerlingen zullen zoveel mogelijk in de orkesten mee spelen. Het slagwerk ensemble en het orkest zullen gezamenlijk de afsluiting verzorgen.

Het harmonie orkest zal een programma brengen met specifieke harmonie muziek; filmmuziek en populaire muziek van bijvoorbeeld Eric Clapton en Queen.

Het slagwerk ensemble heeft recent in muziekgebouw Het Stedium een succesvolle slagwerk workshop georganiseerd, waaraan werd deelgenomen door de slagwerkgroep van Excelsior uit Dalfsen en het Tamboer Lyrakorps Politiekapel Gelderland-Zuid. Het spetterende afsluitende optreden daarvan zal door het slagwerk ensemble opnieuw ten gehore worden gebracht.

"Laat u verrassen door de Stedelijke Muziekvereniging Huissen. U bent van harte uitgenodigd. Wij zullen u graag ontvangen. Het concert begint om 14.00 uur en de toegang is gratis. Meer weten over het concert; de vereniging of over de orkesten? Kijk op www.stedelijkemuziekhuissen.nl, bel 06 21844411 of mail naar: secr.smh@stedelijkemuziekhuissen.nl."

Kleurrijke vogelshow in De Leemhof Gendt

Keurmeesters beoordelen de vogels. (foto: G. van Leeuwen)

GENDT - Schitterende kleuren zijn er vrijdagavond 26, zaterdag 27 en zondag 28 oktober te bewonderen in De Leemhof, Dorpstraat 1 in Gendt.

De Gendtse Vogelvrienden (GVV) houdt dan haar jaarlijkse tentoonstelling, waarvoor inzenders uit voornamelijk Gelderland vogels hebben ingeschreven. Voordeel van deze locatie voor de over het algemeen oudere bezoeker is het gelijkvloers zijn en men geen gebruik hoeft te maken van trap of lift.

Australische prachtvinken, gouldamadines en andere tropische vogels, grote parkieten, scotch-fancy’s, Europese cultuurvogels, kanaries in vele kleuren, beoordeeld door keurmeesters, zullen voor de bezoeker een lust voor het oog zijn. Deze show is dit seizoen weer de eerste van een groot scala aan vogeltentoonstellingen in Gelderland.

De toegang tot de show is gratis en is op vrijdagavond van 19.30 tot 22.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag open van 10.00 tot 15.00 uur. Tevens is er de mogelijkheid om voor een schappelijk prijsje zelf eigenaar te worden van een gevederde vriend.

Nacht van soldaat in 1890 in fort Pannerden

Ingang van het fort rond 1890.

DOORNENBURG - Op zaterdag 27 oktober kan men in het fort de nacht van de soldaat beleven! Vanaf 19.00 tot 22.00 uur is het in het fort net zo donker als in het jaar 1890.

Met pijlen en aanwijzingen van de aanwezige soldaten mag u in het donker uw weg zoeken. Onderweg zijn soldaten die de deelnemer een woord geven dat hij moet noteren; deze woorden vormen een zin! Onder de goede oplossingen worden er voor de winnaars enkele vrijkaarten verloot. Entree, inclusief koffie of thee of limonade, zeven euro en vijftig cent. Gevraagd wordt contant te betalen.

Hersenletsel.nl: Zet het brein in beweging

HUISSEN - Zozijn biedt de Ronnie Gardenier Methode (RGM) voor mensen met NAH/CVA en ook voor mensen met andere aandoeningen aan de hersenen en het centraal zenuwstelsel.

Dit is een oefenmethode voor de hersenen, ontwikkeld door de Amerikaanse drummer Ronnie Gardenier. Hierbij maakt u op ritme van muziek eenvoudige bewegingen. Bij elke beweging hoort een symbool en een klank, die u op een groot scherm ziet. Op meerdere fronten zijn er positieve effecten. De bewegingen zijn zowel in zit als staande uit te voeren en als bewegen niet lukt dan is dat nog op een andere wijze te doen. Hebt u interesse? Marieke de Koning en Josien Hijnk nodigen u uit voor een proefles op woensdag 31 oktober van 15.00 – 17.00 uur in het gemeenschapshuis Huissen – Zand aan de Van Wijkstraat 31. De zaal is open vanaf 14.30 uur. Wie te vroeg arriveert, kan wachten in de kantine van het Gemeenschapshuis (GHZ)

Hersenletsel.nl is de patiëntenvereniging voor mensen met NAH. Inlichtingen: Tea van Kampen, email, afd.arnhem@kpnmail.nl, 026 3233760; Ben Stegeman, email, bstegeman1981@kpnmail.nl, 026 3253366 - 06 50292079.

17 / 32

18 / 32

19 / 32

20 / 32

Feest voor de Vrienden van deBol

(foto: M.van Eechoud)

BEMMEL - Op zondag 28 oktober wordt het een feestje in de Theaterkerk Bemmel. Ter gelegenheid van de 'Vrienden van deBol-dag' is het koor Uh Meezing door stichting deBol uitgenodigd om in de foyer van de Theaterkerk Bemmel te komen zingen.

'Heeft u belangstelling om te komen luisteren naar dit nog redelijk nieuwe koor onder leiding van Monique Janssen in Bemmel dan bent u om 15.00 uur welkom. De toegangsprijs bedraagt inclusief een drankje vier euro. Na het concert zal het bestuur van deBol nog een korte act ten tonele brengen en is er tijd genoeg om nog gezellig samen te zijn!" De Vrienden van deBo; krijgen eerst nog een ander programma voorgeschoteld, zij hebben hiervoor inmiddels allen een uitnodiging ontvangen!

"Wilt u ook 'Vriend van deBol' worden, dat kan natuurlijk! Heel graag zelfs! Het bestuur van stichting deBol moet vanwege teruglopende sponsorgelden naarstig op zoek naar nieuwe sponsoren en donateurs die het mooie vrijwilligerswerk ook in 2019 willen steunen, maar ook particulieren kunnen de activiteiten voor jong en oud steunen door Vriend van deBol te worden voor een bedrag van vijfentwintig euro per jaar. Het Bol-bestuur zal u met open armen een warm onthaal geven! Neem contact op met een van de bestuursleden: 0654975063 / 06 22540214 of kijk op www.debolbemmel.nl."

Hutaf blacklight toernooi een succes

Hutafzaal verduisterd voor blacklight toernooi.

HUISSEN - Afgelopen weekend speelde Hutaf 1 thuis tegen VTV 1 uit Nieuwegein. Voor beide teams een belangrijke wedstrijd gezien de stand op de ranglijst in de strijd tegen degradatie.

Het thuisteam begon sterk en bouwde een riante 5-0 voorsprong op. In het tweede deel van de wedstrijd toonde VTV veerkracht door terug te komen tot 6-3. Joeri van Ekeren bepaalde in de laatste wedstrijd de stand op 7-3. Mats Janssen, Anne van Bolderen en Joeri van Ekeren wonnen allemaal twee partijen.

Ook Hutaf 2 heeft in landelijk B de punten hard nodig. Streekgenoot Bit.nl 1 uit Ede kwam op bezoek in ’t Koelhuis. Vanaf de eerste wedstrijd namen de Huissenaren het heft in handen om dit niet meer weg te geven. Het resultaat was een klinkende 8-2 overwinning. Jesper van Zanten en Jaimie Brans bleven ongeslagen. Matthijs van Hilten ontving twee keer de felicitaties.

Na het competitiegeweld van een dag eerder werd ter ere van de herfstvakantie op zondag de zaal verduisterd voor het Hutaf blacklight toernooi. De dresscode was een wit shirt. Liefst negentien jeugdspelers van alle niveaus deden mee aan dit toernooi. De hele middag werd er getafeltennist, gedanst en vooral plezier gemaakt. Na het toernooi werd er gezamenlijk gegeten en de dag werd afgesloten met het kijken van een film. Er kan worden teruggekeken op een geslaagd evenement!

Mini Metsel en Mozaïek

RESSEN - Op zondag 11 november vanaf half twee gaan we weer metselen in het kerkje van Ressen. Dat kan de Koningstoren van Ressen zelf zijn, een traditioneel Sint & Pieter Schoorsteentje of een eigen ontwerpje.

Er ligt weer een gezellig programma klaar van Talento Metissimo. De jeugdigen kunnen kiezen uit traditioneel metselen, kleurrijk mozaïeken of misschien lukt het wel allebei... Na het kiezen, passen en meten gaan we in Europese stijl metselen of mozaïeken.

De firma Juweela is maker van de originele mini-baksteentjes en trouwe sponsor van T. Metissimo en... ze heeft ons weer baksteentjes beloofd! Docenten maakten hiervoor modellen op maat uit het exclusieve rekenprogramma van T. Metissimo. Op 11 november kan daardoor iedereen weer volop meegenieten van onze Open Educatie.
Terwijl de jeugdigen metselen en mozaïeken onder toeziend oog, wordt voor belangstellenden een korte boek-introductie gegeven door Zaeb Nurin. Hij vertelt over zijn levenservaringen en de verschillen in redenatie tussen Oost en West. Met heldere voorbeelden. Dit verrijkt je visie en wereldbeeld.
In de pauze zijn er weer de Metissimo-reken-flapjes en ditmaal ook Afghaanse versnaperingen, beide traditioneel. Proef eens 't verschil! Voor de kinderen is er weer het gezellige theeserviesje of een Ressens Appeltapje.


Entree is inclusief theeserviesje drie per kind. Ouders/begeleiders: gratis. Consumpties zijn 1.50 euro.

Voor informatie hierover, de educatieprogramma's, ouderplatform of ANBI-sponsoring, zie: www.TalentoMetissimo.nl of bel 06 25506566.

Britse rockband in De Buitenpoort Huissen

The Brew tijdens een eerder concert in Nederland. (foto: BenYrd) BenYrd

HUISSEN - The Brew speelde in 2010 en 2011 in De Buitenpoort bij wijze van spreken 'het dak er af'. Zouden ze in maart een van hun laatste concerten van hun 'Shake Of Tree'-tour doen, nu is De Buitenpoort opgenomen in hun eerste tour na het uitbrengen van hun laatste album op 5 oktober 'Art of Persuasion'.

Met onder andere duidelijke invloeden van The Who en Led Zeppelin en hedendaagse bands als Wolfmother, staan de mannen garant voor stevige melodieuze rock. De charismatische frontman Jason Barwick op gitaar/zang (een jongere creatie van Jimmy Page van Led Zeppelin) pakt met gemak hun delen uit de jaren zestig en zeventig en steken de rock in een erg verfrissend nieuw jasje. Op bas de ervaren Tim Smith en de weergaloze drummer Kurtis Smith, die ook wel de 'Bruce Lee of the Drum Kit' wordt genoemd, maakt het trio vol. De band is een verplichte kost voor de rockers. Ken je ze nog niet. Laat je dan verbazen door de 120 procent 'on stage'.

Support: Stennes : "in the honour of Rory Gallagher"In 2018 stappen ze de bühne op met repertoire toegespitst op de jaren '70 van Gallagher. Denk aan albums als ‘Live in Europe’ en ‘Irish Tour ‘74’! Een eerbetoon aan de in 1995 op 47-jarige leeftijd overleden Ierse gitaarheld

Zondagmiddag 4 november: deur open vanaf 15.00 uur. Aanvang 15.30 uur. Entree 13, aan de deur 17 euro. Kaartverkoop online via debuitenpoort.nl, of bij de vvk-adressen CD-shop Kroese Arnhem, Foto Van Eimeren in Huissen en cafetaria Braulio in Angeren.

Nacht van de nacht in de Gendtse polder

Dassenburcht. (Alice Kuijf)

GENDT - Verlang je ook naar wat donkerte in onze overbelichte wereld? We gaan voor de nacht van de nacht excursie stap met de gidsen van IVN RijnWaal om bij de schemering onder andere reeën, bevers, dassen en vossen te ontdekken.

We volgen daarbij een ongebruikelijke, afwisselende route. Dan vinden we zeker hun sporen, holen en burchten en wie weet zien we ze zelfs, als we stil zijn…. of horen geritsel.. Want rond deze tijd worden ze actief!

Langs het spokenbos horen we nog een uiltje misschien en anders gaan we de hemel ontdekken. Zullen er sterren te zien zijn? Wat zijn sterren en planeten eigenlijk? Hoe herken je de planeet Mars? En wat is de zomerdriehoek? Hoe ver staan sommige sterren van ons af. Wat is een lichtjaar? En wat zijn de verhalen achter de sterrenbeelden?

De afnemende maan (24 oktober was hij vol) komt om 20.22 op. Als het redelijk weer is, kunnen we de maan en een paar sterren met de telescoop bewonderen. Jong en oud zijn welkom bij de witte brug, afrit Kaaksedam langs de waaldijk (ter hoogte van het witte huis Markt 15) 6691 MC in Gendt. Vertrek op zaterdag 27 oktober om 19.00. Om 21.00 zijn we weer terug bij de brug. Parkeren kan ook langs de Markt. Neem stevige wandelschoenen of laarzen, lange broek, en verrekijker mee. Voor meer informatie: Alice Kuijf 06 23337469, aliceth@xs4all.nl. Meer informatie over IVN RijnWaal staat op www.ivn.nl/afdeling/rijnwaal.

Q Music in Buitenpoort: Hoe fouter, hoe beter!

(foto: Benno Arends)

HUISSEN - Op zaterdag 3 november gaat ieder fuifnummer, iedere pretletter naar De Buitenpoort. Het multifunctionele horecabedrijf in Huissen heeft namelijk Q Music The Party in huis weten te halen. Het oergezellige feest van de bekende radiozender. Het thema is top: Hoe Fouter, Hoe Beter!

Wat dat betekent voor de avond op zaterdag 3 november? Dat er nog meer foute en nog fouterderder nummertjes gedraaid zullen worden door de Q-music-dj's. 'Una paloma blancaaaa, Sex on the beach, Greased lightning, I will survive, We are the children of the night, Leef, Y-M-C-A!' Meezingen maar, confetti het publiek in, handjes in de lucht en dansen tot je niet meer kunt.

Met bekende dj's, een indrukwekkende dj-booth van achttien TFT-schermen voor video en visuals en een leddecor met bidscreens. Een show die zijn gelijke niet kent. En daarom altijd een uitverkocht huis in Huissen en een topsfeer. Bestel daarom snel je tickets via www.debuitenpoort.nl. Zaterdag 3 november, aanvang: 21.00 uur (18+). Wees snel, op is op, dit foute feest wil je niet missen!

Halloweenparty bij De Groene Schuur

GROESSEN - Belevingsbedrijf De Groene schuur in Groessen houdt op zondag 28 oktober een Halloweenparty van 11.00 – 16.00 uur. Het evenement is al jarenlang een groot succes.

Jong en oud kan op deze dag een heuse Halloweenpompoen maken en genieten van de kleurenpracht van duizenden pompoenen en kalebassen. Er is lekkere pompoensoep met pompoenpitbrood verkrijgbaar, koffie/thee of een drankje, cupcakes en nog veel meer. Ook kan er geschminkt worden. Entree is gratis! Voor meer info: www.degroeneschuur.nl.

Tevens kan er op deze dag informatie worden ingewonnen over de kookworkshops, excursies, creatieve workshops en kinderfeestjes en u kunt de kookstudio zien. Er zijn verschillende arrangementen mogelijk waarbij bovengenoemde activiteiten gecombineerd kunnen worden. Zeer geschikt voor een leuk en speciaal vrienden-, familie-, of bedrijfsuitje.

Ook de streekwinkel is deze dag geopend. Er is ruime keus uit heerlijke groenten en fruit, diverse soorten pepers uit eigen kas en uiteraard duizenden pompoenen, kalebassen en sierfruit van eigen land. Dagelijks maken wij sfeervol opgemaakte stukjes met kalebasjes en sierfruit. Zoekt u nog pompoenen voor een leuke activiteit voor school, BSO of buurt dan kunt u bij ons terecht voor pompoenen tegen een scherpe prijs!

Ook zijn er diverse huisgemaakte- en streekproducten zoals, jam, chutney, vruchtensappen, wijn, bier, thee, bakmeel et cetera verkrijgbaar. Deze producten zijn zeer geschikt voor een leuk cadeau- of kerstpakket. De pakketten worden op maat voor u samengesteld.

De Groene Schuur is gevestigd aan de Lijkweg 9b in Groessen. Voor meer info kunt u bellen: 0316 330718 of kijk op de websites: www.degroeneschuur.nl en www.kokenindekas.nl.

Inschrijven kerstmarkt kan nog

(foto: Lisa Straatman)

BEMMEL - Over zeven weken is het al zover. Op zondag 09 december wordt van 11.00 tot 17.00 uur in Bemmel weer de groots opgezette kerstmarkt gehouden. Deze kerstmarkt, met een unieke combinatie van activiteiten, trekt jaarlijks vele bezoekers, zowel uit Lingewaard als uit de gehele regio.

Naast de traditionele kerstmarkt met zo’n honderd kramen van hobbyisten en handelaren, zijn er de grote overdekte proeverij op de Markt en brengen diverse koren kerstliederen ten gehore op de promenade. Op het Hema-kinderplein staat voor de kinderen 9 december zelfs een kunstschaatsbaan. Natuurlijk zijn die dag alle winkels en horecagelegenheden geopend. Op 08 en 09 december wordt van 11.00 tot 17.00 uur 'Kunst in het Kasteel' De Kinkelenburg gehouden, waar kunstenaars een grote variatie aan kunst presenteren.

Zowel als hobbyist en als handelaar kan zich nog inschrijven voor deze kerstmarkt. Dit kan via www.kerstmarktbemmel.nl. Verwacht wordt dat het weer een mooi evenement wordt met voldoende aanbod aan activiteiten en bezienswaardigheden voor jong en oud. De ondernemers uit Bemmel heten u zowel als deelnemer of als bezoeker welkom.

Buurman vult prijzenkast met zijn heerlijke rookworst

LINGEWAARD - Wim Buurman kan zijn prijzenkast weer aanvullen. Zijn worstenmakerij is alweer in de prijzen gevallen tijdens de nationale vakwedstrijd Arnhem Rookworststad 2018.

Arnhem Rookworststad vakwedstrijd is de grootste nationale Gelderse Rookworstwedstrijd, en innovatieve rookworstproducten in Nederland. Slagers en worstmakers uit heel Nederland kregen de kans om nationale waardering te oogsten voor hun vakkundigheid. Het behalen van een onderscheiding is dan ook een erkenning van de kwaliteit van de Gelderse Rookworst en een waardering voor het vakmanschap van deze ambachtelijke specialist, zeggen de organisatoren.

Een team van deskundige juryleden keurde de ingezonden rookworsten op uiterlijk, aanzien, vorm en kleur, aanzien snijvlak en structuur, geur en smaak, consistentie en innovatie. Buurman is geen onbekende bij Arnhem Rookworststad. De bekroning betekent volgens de organisatie van Arnhem Rookworststad alweer dat de rookworsten Wim Buurman van zeer hoge kwaliteit zijn. Maar dat weten de vaste klanten in Bemmel, Gendt en Huissen al heel lang. En lekker ook!

Oriëntmarkt Huissen geopend

HUISSEN - Mijn Naam is Nabaz Rashid ik ben zesentwintig jaar oud. Ik heb ongeveer twintig jaar in Huissen gewoond, en woon een aantal jaar samen met me gezin in Arnhem. Een paar jaar geleden heb ik in Antwerpen mijn eigen oosterse supermarkt gehad. Wegens de lange afstand heb ik hier afstand van moeten nemen.

Na het stoppen in Antwerpen ben ik gaan kijken waar ik dichtbij huis een leuke zaak kan openen met het gene waar ik in gespecialiseerd ben. En ja hoor! Na even nadenken en naar even zoeken heb ik het gevonden, want waarom naar Arnhem of Nijmegen rijden als het ook in Huissen kan.

Met trots heb ik mijn eigen zaak in Huissen geopend genaamd: Oriëntmarkt Huissen. Hier verkoop ik oosters/Aziatische levensmiddelen. Wij verkopen verschillende soorten producten, en vinden het zeer belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. Dus mocht er producten zijn die wij niet verkopen, dan willen wij onze assortiment graag aanpassen naar de wil van onze klanten.

Waar zijn wij gevestigd?: Tempelierstraat 4, 6851BL Huissen. Openingstijden: Maandag: 10.00 - 18.00u. Dinsdag t/m donderdag: 09.00u - 18.00u. Vrijdag: 09.00u - 21.00u. Zaterdag: 09.00u - 18.00u. Wij hebben veel openingsacties en hopen u snel te zien om kennis te maken.

Rijnwaal zorggroep zoekt maatjes

HUISSEN - Sancta Maria is op zoek naar maatjes voor de bewoners van ‘De Bloem’.

Op ‘De Bloem’ wonen dementerende ouderen. Sinds kort wonen ze in het nieuwe Sancta Maria aan de Helmichstraat in Huissen. De bewoners hebben behoefte aan een maatje die samen met hen interesses kunnen delen. Ze willen graag buiten wandelen, praatje maken, mee naar activiteiten in de ontmoetingsruimte. We zijn op zoek naar maatjes die hun eigen talenten willen delen met deze bewoners. Bijvoorbeeld schilderen, muziek maken en luisteren, tuinieren of dansen.

"Iets doen voor een ander, daar wordt toch iedereen blij van? Houdt u van en uitdaging? Dan zijn de bewoners op zoek naar u. U kunt zich aanmelden bij de coördinator van de vrijwilligers: ellen.vanmoerkerk-ab@rijnwaal.nl, ook telefonisch bereikbaar: 0481 4750783."

De scholen zijn weer begonnen, heeft mijn kind logopedie nodig?

LINGEWAARD - De herfstvakantie staat voor de deur! Uw kind heeft alweer een aantal weken school achter de rug. Tijd om de balans op te maken! Gaat het goed met het leren lezen? Lukt het om de taalopdrachten op tijd af te krijgen? Wordt uw kind goed verstaan en begrepen door de leerkracht? Soms kan het zijn dat uw kind net iets meer moeite heeft met bepaalde schoolopdrachten. Logopedie zou een uitkomst kunnen bieden.

Een kind kan moeite hebben met schoolopdrachten als het bijvoorbeeld een kleine woordenschat heeft, moeite heeft met het maken van goede zinnen of een verhaal vertellen lastig vindt. Het kan ook zijn dat het leren lezen of het begrijpen van wat het kind leest moeizaam verloopt. Het niet of onvoldoende begrijpen van instructies en opdrachten kan ook zorgen voor frustratie en onzekerheid bij het kind.

De logopedist kan helpen door de taal te stimuleren, met behulp van bijvoorbeeld leuke boeken, spelletjes en tal van andere oefeningen.

Ook kan het zijn dat een kind niet goed verstaanbaar spreekt, doordat het klanken niet uitspreekt, vervangt door andere klanken en/of klanken verkeerd uitspreekt. Mompelen of binnensmonds spreken kan ook de verstaanbaarheid verminderen. De logopedist leert spelenderwijs helpen om de uitspraak te verbeteren door het versterken van de mondmotoriek en het juist uitspreken van de spraakklanken.

Indien u twijfelt over de spraak en/of taalontwikkeling van uw kind; dan kunt u de Logopedie check-app downloaden in de appstore. U krijgt dan direct advies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.praatjuf.nl.

Abstract expressionist Hendrik Nijs is terug!

BEMMEL - Abstract expressionist Hendrik Nijs geeft op zondag 28 oktobervan 11.00 tot 17.00 uur een verkoop/verhuur-expositie in tennishal De Schaapskooi aan de Sportlaan 3 in Bemmel. Voor iedere hurende, kopende klant is er een leuke attentie. Hendrik Nijs, abstract expressionist

Kunstschilder-Galeriehouder Hendrik Nijs is sedert 1980 werkzaam als kunstschilder, gecombineerd met een eigen galerie, waar hij dagelijks mijn olieverfschilderijen en krijttekeningen al dan niet gecombineerd met ecoline vervaardigt. "Ik probeer met grote kleurvlakken de (colorfields) emotie, spanning en kracht weer te geven van ooit geziene onderwerpen. Mijn inspiratie haal ik uit het dagelijkse leven, doe daar jaren niks mee, ga het dan uitwerken waardoor een bepaalde kracht, rijpheid in het werk terugkomt. Ik werk op formaten tot ruim boven 200 x 200 cm. Naast het verkopen, verhuren van mijn werken, verzorg ik ook schilderworkshops op locatie voor personeelsleden, jubilaris en familiefeesten, of gewoon voor groepen.

U vindt mijn werken dan ook wereldwijd op exposities, in collecties van grote bedrijven en bij particuliere verzamelingen. Verdere info te verkrijgen via: face-book Hendrik Nijs, e-mail galeriehendriknijs@kpnmail.nl en 06 44741005."

(Landelijk actie Hak conserven actie, 2016 verschijnt op lifesize in tientallen supermarkten. Exposities tot heden; Amsterdam, Den Haag, Calgary can, Berlijn, Helsinki, Kopenhagen, Londen, Marbella, Dusseldorf, Parijs).

Win Win door gratis tuinonderhoud!

ANGEREN - Rob Roelofs, eigenaar van dagbesteding Werkkans gevestigd in Angeren, zet zich in om tuinen van oudere, zieke, lichamelijk beperkte mensen weer netjes of winter klaar te maken. Met deze voorwaarden is dit geheel gratis! Alleen een kleine vergoeding voor het onderhoud van onze milieu- en co2-vriendelijke machines, die geheel geluidsarm zijn, omdat alles op accu werkt.

Rob Roelofs ziet veel oudere of zieke mensen die hun tuin niet meer kunnen onderhouden. "Hierbij is het netwerk om hun heen al erg druk, waarbij de tuin overwoekert. Ik vind dit nogal een maatschappelijk probleem, aangezien de bevolking aan het vergrijzen is. Hierbij willen wij ons maatschappelijk inzetten. De mannen van Werkkans willen graag wat terug doen voor de maatschappij, maar krijgen er tegelijk waardering voor terug. Iets wat niet altijd vanzelfsprekend is. Deze mannen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mannen die geholpen worden, willen graag hulp bieden. Met deze missie willen we lokale mensen helpen, wat al aardig is gelukt binnen en buiten onze gemeente."

"Bij elke tuin waar we geweest zijn, zit een verhaal. Kippenvel, maar we krijgen er veel voldoening uit. Een traan of een glimlach. Daar doe je het toch voor! Kent u ook iemand die een tuin boost nodig heeft, maar het gewoonweg niet meer kan of heb je zelf een vorm van beperking en wil je graag samen met ons in de dagbesteding werken? Ga dan naar de site www.werk-kans.nl en vul het contact formulier in en vraag naar de voorwaarden."

'Scheiden doe je samen' een ervaringsdeskundig familiebedrijf

LINGEWAARD - Waar deskundigheid en betrokkenheid, maar bovenal de belangen van de kinderen de hoogste prioriteit hebben!

Vanaf de oprichting in 2005 heeft Bosveld scheidingsbemiddeling zich met hart en ziel ingezet voor de kinderen die te maken krijgen met de scheiding van hun ouders. Bosveld heeft een eigen kindercoach (dochter Denise), om zo kinderen een plek te geven waar zij 'gehoord en gezien worden'. Uniek is dat deze gesprekken ook bij de kinderen thuis kunnen plaatsvinden.

Uiteraard moet er meer geregeld worden rondom een scheiding. Samen met de mediator moet er over allerlei (financiële) zaken gesproken worden. Met name vraagstukken rondom de eigen woning, alimentatie en pensioen zijn belangrijke onderwerpen. Alle financiële, juridische en fiscale kennis binnen Bosveld scheidingsbemiddeling wordt op hoog niveau 'up to date' gehouden. Maar ook de afspraken rondom de zorgverdeling van de kinderen zijn een zeer belangrijk onderdeel van uw scheiding. Inge Bosveld en haar dochter Denise hebben veel kennis en ervaring op dit gebied en zetten zich met hart en ziel in om voor beide ouders en de kinderen, in overleg met ouders en soms ook de kinderen (afhankelijk van hun leeftijd), de meest optimale zorgverdeling te creëren.

Alle financiële afspraken worden vervolgens door ons in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst vastgelegd en de afspraken over uw eventuele minderjarige kinderen in een zorgplan.

Wij weten vanuit onze eigen ervaringen ook dat een scheiding de nodige emoties met zich mee kan brengen. Tijdens de mediationgesprekken is er bij ons ook ruimte om deze emoties bespreekbaar te maken. Ook dit maakt immers onderdeel uit van een scheidingsproces.

Wilt u uw scheiding goed regelen en snel weten waar u financieel aan toe bent, kijk dan voor meer informatie over onze zeer complete dienstverlening, of het aanvragen van een kosteloos kennismakingsgesprek op onze website: www.scheidendoejesamen.nl of bel naar het algemene nummer: 0481 700215.

Collecte Alzheimer

LINGEWAARD - De collecteweek Alzheimer Nederland is van 5 - 10 november.

In de week van 5 tot en met 10 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In Bemmel gaan zo’n zestig collectanten de straat op om geld in te zamelen. Dit jaar beschikken enkele collectanten over een collectebus waarmee u kunt pinnen!

Ook vorig jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Er zijn grote stappen gezet in het beter bespreekbaar maken van de ziekte en de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft ons de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En we hebben de steun van de Nederlandse bevolking hard nodig.

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. "We werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden. De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden. Alzheimer Nederland is ontzettend trots op iedereen die ons bijstaat. Iedere stap die wordt gezet, helpt ons verder in de goede richting. Mocht u ons willen ondersteunen, bedenk dan dat we blij zijn met iedere vorm van hulp."

27 / 32

Hoera Hoera,
Esther en Dirk zijn op
woensdag 24 oktober 2018,
10 jaar getrouwd. Iedereen mag
weten dat we van elkaar houden

Onze ouders, Herman en Gerry Peters

zijn 29 oktober een DIAMANTEN paar.

Gefeliciteerd!

Liefs van:

Miranda, Henry, Felix en Angela.

Stien en Co zijn heel tevreden want als verrassing voor hun verjaardagen werden ze door Lienden en Ommeren gereden!
Bedankt Rolf en John!

Het is niet te zien maar deze Stien
Wordt 26 oktober 8 x 10!
Hartelijk gefeliciteerd!
Arien en Jan, Hannie en Roel.

OPA EN OMA van Zetten

Gefeliciteerd met jullie 40 jarige trouwdag op 27 oktober.

Liefs

Ruthger, Anna-Lin en Daan

Deze knappe meid wordt 27 oktober al weer 18 jaar!
Van harte gefeliciteerd met
je verjaardag.

Liefs, Opa en Oma

Gefeliciteerd met jullie 60 jarig Huwelijk.

van jullie buurtjes.

Onderhoud kerk Haalderen nadert voltooiing

HAALDEREN - Iedereen heeft het vast gezien een hoogwerker, soms zelfs meerdere bij de kerk in Haalderen. Er is de laatste tijd nog flink gewerkt aan het pannendak, goten, bliksemafleiderinstallatie en de glas-in-loodramen.

Mede dankzij de goede weersomstandigheden vordert het werk sneller dan gepland. Ook op ander terrein zit het erg mee. Van tevoren had de sponsorcommissie een verlanglijst gemaakt van wat strikt noodzakelijk gedaan diende te worden en wat wenselijk is voor de lange termijn. Uitgaande van een voorzichtige begroting zijn vervolgens de werkzaamheden gepland en aannemers gecontracteerd. Gedurende de wervingsactie ontstond het gevoel dat de betrokkenheid van de mensen erg groot was en dat er meer bijdragen binnen zouden komen dan voor het hoogst noodzakelijke onderhoud nodig was.

Verschillende werkzaamheden waren wegbezuinigd, maar kwamen weer in beeld toen er iets meer te besteden was dan verwacht. Er is er toen een selectie gemaakt uit de werkzaamheden waarvan bekend was dat het verstandig was deze ook uit te voeren omdat we daar op korte termijn ook problemen mee zouden krijgen. Er is toen een raming van gemaakt, offertes gevraagd en uiteindelijk, toen er voldoende extra middelen hiervoor binnen waren, zijn er aanvullende opdrachten verstrekt. Deze werkzaamheden betroffen nog acht glas-lood-ramen, het aansmeren van de vorstpannen en het op orde brengen en vernieuwen van de bliksemafleiderinstallatie op de pastorie.

Wens

Een vurige wens is nog om ook het noodzakelijk onderhoud aan het torenuurwerk en de luidklokken, aan te pakken. Hiervoor is in totaal 46.000 euro nodig, maar het zou al mooi zijn als we daar een deel van kunnen laten uitvoeren. Als dit lukt staat de zaak er goed bij, dankzij u. We gaan bezien of dat er nog in zit. Wilt U nog bijdragen? Het bankrekeningnummer is NL39 RABO 0105706558 tnv RK Parochie Maria Magdalena onder vermelding van 'restauratie kerk Haalderen'. De Sponsorcommissie is hiervoor een ieder dankbaar.

Assortiment Proeverij WijnZinnig Gendt

GENDT - Zondag 4 november staat de jaarlijkse assortimentsproeverij van WijnZinnig Gendt weer op de agenda.

Tijdens deze gezellige middag heeft u de mogelijkheid om ruim zestig verschillende wijnen te proeven die wij zorgvuldig voor u geselecteerd hebben. Juist nu zien we een verschuiving naar de stevige witte wijnen, volle en krachtige rode wijnen en ook de versterkte wijnen als port en sherry. Voor iedere smaakvoorkeur en portemonnee hebben wij de juiste selectie gemaakt.

Naast de wijnen zal er ook een diversiteit aan producten van Zuidam Distillers uit Baarle-Nassau voor u geopend worden. Denk aan speciale genevers, gin, likeuren en natuurlijk Millstone Single Malt Whisky! De Klok Horeca Gendt verzorgt deze middag een heerlijk hapjesbuffet met verschillende kazen, worsten en verrassende hapjes.

Aanmelden is gewenst, zodat wij een goede inschatting kunnen maken voor het aantal glazen, hapjes, proeflijsten en de te openen flessen. U bent van harte welkom tussen 12.00 en 17.00 uur bij De Klok Horeca Gendt. De entree is dit jaar vijf euro per persoon. Dit kan bij het in ontvangst nemen van de proeflijst voldaan worden.

Gezien de enorme drukte van afgelopen jaren (ruim driehonderd personen) wordt het steeds lastiger om vragen te stellen aan de aanwezige importeurs. We hebben besloten om een klein bedrag als entree te hanteren. Hierdoor zal het aantal bezoekers misschien minder zijn dan voorgaande jaren, maar ontstaat er wel meer rust en ruimte om alle producten aandachtig te kunnen proeven. Bij een ingevulde bestellijst krijgt u het entreegeld retour.

Tijdens de proeverij kunt u gebruik maken van scherpe kortingen en maakt u bovendien kans op smaakvolle prijzen… Wij zien u graag op zondag 4 november!

WijnZinnig Gendt, Dorpstraat 34, Gendt; info@wijnzinnig.eu.

TUI at Home Maartje Peters is nu The Travel Club Maartje Peters

GENDT - Na bijna vijf jaar met veel plezier onder de vlag van TUI at Home te hebben gewerkt, werd het voor Maartje tijd voor een nieuwe uitdaging. Per 1 oktober zet zij haar bedrijf daarom voort onder de naam The Travel Club Maartje Peters.

The Travel Club is een Nederlandse reisonderneming die gespecialiseerd is in het faciliteren van zelfstandig reisadviseurs en is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste van Nederland op dit gebied. Het is een enthousiaste, innovatieve en dynamische club van ondernemers die beschikt over een indrukwekkend internationaal netwerk met een ruime vertegenwoordiging in alle uithoeken van de wereld. Door deze nieuwe samenwerking kan Maartje blijven doen wat zij graag doet; het geven van persoonlijk reisadvies en het boeken van reizen waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat!

Haar reisaanbod is door de aansluiting bij The Travel Club sterk uitgebreid en daardoor kan zij bijna alles aanbieden wat u maar wenst. Dit betekent dat zij, naast de bekende reisorganisaties zoals TUI, FOX en Corendon, ook de minder bekende (gespecialiseerde) reisorganisaties voor u kan boeken en eventueel ook dat ene leuke hotel dat u via internet heeft gevonden.

The Travel Club is aangesloten bij de ANVR, SGR, IATA en het Calamiteitenfonds, zodat de kwaliteitseisen, uw vakantie en uw reissom gewaarborgd zijn.

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op Maartje's website waar u nu ook uw reizen online kunt boeken; www.thetravelclub.nl/maartjepeters of bel haar via telefoonnummer 06 53999569.

Koor Magna Voce volop in beweging

HETEREN - Magna Voce verzorgde de gregoriaanse gezangen 23 september in Huissen-Stad en 5 oktober in de Werenfriduskerk van Elst. Beide vieringen waren mooi en sfeervol.

De zangers kunnen vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen rekenen op waardering en steun, een geweldige wisselwerking gaat hiervan uit en de betrokkenheid is daarom ook waardevol voor de zangers en parochianen.

Zaterdag 27 oktober verzorgt het koor de gezangen tijdens de viering om 19.00 uur in Heteren. De sfeervolle kerk van Heteren draagt zeker bij om de viering tot een mooi geheel te verbinden. Het is de dertigste zondag door het jaar en heeft als thema 'Zien'. Voorganger is pastor Victor Bulthuis. Het koor zal de gregoriaanse gezangen van deze zondag zingen onder andere het Introitus, Laetetur cor quaerentium Dominum, en het prachtige alleluiagezang Lauda Jerusalem. Verder zal de meerstemmige mis van 'Haller' worden gezongen en in de oktobermaand Ave Maria van Perosi.

Het belooft een mooie viering te worden door gebed, bezinning,en de gregoriaanse gezangen. De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Harry van Kempen uit Elst, Harry Wassenberg uit Heteren en Harry van Kempen uit Oosterhout. Het geheel staat onder leiding van dirigent Rita Branderhorst.

Genezingsdienst in Arnhem

ARNHEM - Evangelist Jan Zijlstra, bekend van de genezingsdiensten die hij elke eerste en tweede zondagavond van de maand houdt in Warmond, houdt ook genezingsdiensten in het hele land en komt nu in de Heilige Geest Kerk, Gelderse Rooslaan 20 in Arnhem op vrijdagavond 30 november om 19.30 uur.

De afgelopen jaren hebben er tijdens de genezingsdiensten vele wonderbaarlijke genezingen plaatsgevonden, waaronder het wonder van Janneke Vlot uit Bleskensgraaf, die 18 jaar ernstig ziek was, en waar ook radio en tv aandacht aan hebben besteed.

Vanaf 1998 doorkruist evangelist Jan Zijlstra Nederland met zijn genezingsdiensten. In deze diensten wordt altijd op bijzondere wijze de kracht van God geopenbaard, waardoor mensen aangeraakt en vernieuwd worden. In elke dienst komen er ook mensen met hun nood. Evangelist Jan Zijlstra predikt al jaren: 'Mensen, ga met uw nood richting Jezus. Ga richting het wonder.' De boodschap is dat Jezus Christus Dezelfde is, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. In iedere dienst zien wij dat de kracht van God levens vernieuwt, verslaafden verlost en de zieken geneest.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze dienst. De toegang is vrij. Voor info: Bethel Pinksterkerk Arnhem, info: 06 82198936 of www.wingsofhealing.nl.

Goededoelendrive bridgeclub 3 Sans-Atout

HERVELD - Doneren aan een goed doel en daar een perfect georganiseerde bridgedrive voor terugkrijgen, wie wil dit niet. Op zaterdag 6 oktober, een prachtige nazomerdag, speelden 56 bridgeparen, verdeeld over vier lijnen, de jaarlijkse Goededoelendrive van bridgeclub 3 Sans-Atout. Dit keer ten behoeve van de Stichting Jeugdvakantiewerk Herveld-Andelst.

Voorzitter Ton van Amsterdam memoreerde in zijn toespraak het 47-jarig bestaan van dit vakantiewerk waar dit jaar liefst 220 kinderen aan deel namen. Het spreekt voor zich dat voorafgaand aan deze vakantieweek heel wat overlegd, georganiseerd en samengewerkt wordt door heel veel vrijwilligers. En is het dan zo ver, dan is het een week lang feest voor alle deelnemende kinderen.
De leden van 3 Sans-Atout evenals trouwe goededoelendrivedeelnemers van elders dragen dit doel een warm hart toe. En zij niet alleen, ook ondernemers van Herveld, Andelst, Hemmen en Zetten dragen menig 'steentje' bij. Van 13.00 – 17.00 uur werd ontspannen gebridged. Nadat het laatste spel gespeeld was, de kaarten en biddingboxen waren opgeborgen, verraste de voorzitter het bestuur van de Stichting Vakantiewerk met een kist vol ingezamelde hamers! En dat niet alleen, een voorlopig virtuele cheque van 1.900 euro kon onder luid applaus aan het bestuur overhandigd worden.

Het applaus was nauwelijks verstomd of Wouter Toxopeus kwam met nog een verrassing. Een van de sponsoren doneert 250 hesjes, zodat er voldoende financiële ruimte is om, voor de binnenactiviteiten, een eigen tent aan te schaffen! Sanne Mauritz, de voorzitter van de Stichting Jeugdvakantiewerk bedankte het bestuur van de bridgeclub, alle deelnemers en sponsoren voor deze geweldige giften. Met de prijsuitreiking aan de nummers 1, 2 en 3 van iedere lijn werd deze Goededoelendrive afgesloten met het advies aan alle deelnemers 5 oktober 2019 voor de volgende drive te reserveren.

De prijswinnaars zijn:

A-lijn: 1e Arnold Latta-Harry Vens 57,44%
2e Henk Wijers-Wouter Toxopeus 56,55%
3e Ellen Hoos-Klaas van den Berg 54,76%
B-lijn: 1e Cobi Muusz-Frieda Dalhuizen 61,90%
2e Marijke v. Brandenburg-Jeanet Huyser 57,38%
3e Theo Tonissen-Piet Janssen 54,94%
C-lijn: 1e Thea Bussman-Corry Deijs 60,42%
2e Mieke Pennings-Hans Cornelissen 59,23%
3e Iet Huisman-Meüs Veens 54,94%
D-lijn: 1e Ria van Haaren-Beatrix Tielens 59,97%
2e Annie den Bruinen-Dinie Smelt 58,69%
3e Greet Derksen-Wil Kappert 56,99%

Damvereniging VBI wint royaal van Hoogeveen

Johan Krajenbrink (l) en Jos Stokkel. (Joop Hendriksen)

HUISSEN - In de derde competitiewedstrijd van dit seizoen had damvereniging VBI weinig problemen met hekkensluiter Hoogeveen. Nadat alle rook was opgetrokken konden de Huissenaren met een 16-4 overwinning huiswaarts reizen.

Geert van Aalten zette met een gelijkwaardige remise het eerste punt op het scorebord. Fred de Koning en Johan Krajenbrink volgden met overwinningen na fatale fouten van hun tegenstanders. Gérard Jansen deelde de punten met een taaie tegenstander. Ook Jos Stokkel kwam tot remise. Zijn voordeel bleek onvoldoende voor de winst. Daarna brak voor de thuisclub de hel los toen maar liefst vier achtereenvolgende overwinningen van Damvereniging VBI volgden. Jasper Lemmen kreeg een stug verdedigende tegenstander uiteindelijk op de knieën.

Guntis Valneris won in een eindspel met twee schijven voordeel. Wouter Ludwig, nieuwkomer bij de Huissense ploeg, behaalde zijn eerste overwinning in een theoretisch goed uitgespeelde wedstrijd. Alexander Baljakin kon aanvankelijk moeilijk voordeel krijgen tegen de dames-wereldkampioen van 2016 Natalia Sadowska. Uiteindelijk haalde hij de beide punten binnen. Joost Hendriksen sloot de rij met een remise toen hij in een nadelige stand de veilige haven wist te bereiken.

Damvereniging VBI bezet nu na Hijken en Van Stigt Thans de derde plaats op de ranglijst met vijf punten uit drie wedstrijden. In volgende competitieronde volgt een krachtmeting tegen het sterke Culemborg. Die wedstrijd is uitermate belangrijk voor de vraag of de Huissenaren in de strijd blijven voor de nationale titel.

Bridgeclub Doublet Bemmel

BEMMEL - Na de algemene ledenvergadering van bridgeclub Doublet Bemmel begin september is inmiddels ook de eerste ronde van het nieuwe bridgeseizoen al weer gespeeld.

Annet en Piet behaalden in deze ronde de hoogste score 62,51% en zij mochten dan ook de wisseltrofee van Verfhandel en Woonwinkel Mattijssen in ontvangst nemen.

In de A-lijn werden Erik en Jaap eerste met 60,09% gevolgd door Loes en Piet met 59,18, derde Adje en Jetta resp. 56,65% vierde Liesbeth en Theo met 53,46%.

In de B-lijn behaalden Toos en Ria met 53,31% de tweede plaats na Annet en Piet, vervolgens Gerrit en Con met 53,23% en Hans en Hans met 53,10%. Deze paren starten in de A-lijn.

In de C-lijn bezetten Tonny en Henk met 57,89% de eerste plaats, gevolgd door Niek en Cornelis met 57,73%, Maria en Jan met 57,11% derde en als vierde Jolande en Gonny met 52,27%. Deze paren starten in de B-lijn.

De tweede ronde is inmiddels van start gegaan en de nodige leden kijken uit naar de wilddrive van 4 november, die samen met bridgeclub Gendt uit Gendt wordt georganiseerd.

Lid worden van Doublet? Bel of e-mail het secretariaat: Annemarie Ariëns, e-mail secretariaat doublet@gmail.com of bezoek http://www.nbbclubsites.nl/club/15030.

De Ward deelnemer Swimkick-Miniorencircuit

BEMMEL - Twintig jonge zwemmers van De Ward hebben in Arnhem deelgenomen aan de eerste Swimkick-Miniorencircuit in het nieuwe seizoen.

Brent Jansen startte voor zijn eerste wedstrijd op de 25m rugslag en 25m vrije slag. Op de 50m rugslag en 50m vrije slag deden Noor Akkerman, Charlie Donckers, Anne Jansen, Lieke Verhoeven en Jasper van Engen voor het eerst mee. Pepijn Jansen debuteerde op de 50m rugslag. Steijn Bosman en Jasper de Vries legden voor de eerste maal de 100m vrije slag af. Sander de Vries zwom voor de eerste maal de 100m rugslag. Minke Lamers deed dit op zowel de 100m vrije slag als de 100m rugslag.

Thijs van Hoorn verbeterde drie persoonlijke records. Sander de Vries, Jette Jansen, Minke Lamers, Fenna Reijmers en Lyn Verhoeven verbeterden op twee afstanden hun persoonlijk record. Goed voor de verbetering van één persoonlijk record waren Thomas Bergmans, Pepijn Jansen, Elles Dekker en Lisa Tassche. Annelotte Schüssel kwam uit op twee afstanden.

Verder werd Thomas Bergmans op de 100m vrije slag en 100m rugslag eerste. Er was ook tweemaal een eerste plaats voor Brent Jansen (25m vrije slag en 25m rugslag). Pepijn Jansen werd eerste op de 50m rugslag. Cas Prinse was de snelste op de 200m wisselslag. Bij de dames eindigde Fenna Reijmers op de 200m wisselslag als eerste. Tenslotte was er nog een eerste plaats voor het eerste team van De Ward op de estafette 4x50 vrije slag gemengd (Annelotte Schüssel, Fenna Reijmers, Thomas Bergmans en Cas Prince).

Zwemmers De Ward gaan voor limieten

BEMMEL - In Hengelo hebben veertien zwemmers van zwemvereniging De Ward deelgenomen aan de Limietwedstrijd voor de Gelderse Kampioenschappen. Zij verbeterden in totaal 27 persoonlijke records en werden nog eens zevenmaal eerste.

Mees Peters verbeterde tijdens deze wedstrijd liefst viermaal een persoonlijk record. Verder werd hij op de 400m vrije slag nog eerste. Ook Kiran de Wit was in deze limietwedstrijd goed voor vier persoonlijke verbeteringen. Daarnaast zwom Eline van Kempen op drie afstanden sneller dan zij ooit heeft gedaan. Op de 50m rugslag en de 200m rugslag eindigde zij bovendien nog bovenaan. Sanne van Konijnenburg stelde eveneens drie van haar bestaande tijden scherper. Zij werd daarnaast nog eerste op de 50m schoolslag. Eline Baas deed nog een duit in het zakje verbeterde deze wedstrijd op haar beurt nog drie persoonlijke records.

Iris de Schrijver, Marijn Baas, Twan van Engen en Dominique van Grevenbroek waren ieder goed voor de verbetering van twee van hun persoonlijke records. Dominique klom daarnaast nog naar de hoogste podiumplaats op de 50m vrije slag. Léon van Grevenbroek en Liz Veltman zwommen sneller dan voorheen op één afstand.

Stephan van Grevenbroek debuteerde deze wedstrijd op de 1.500m vrije slag. Verder werd hij op zowel de 100m vrije slag als de 100m schoolslag op de eerste plaats. Anniek Takken kwam deze wedstrijd uit op twee afstanden. Victor Willemse ging in Hengelo van start op drie afstanden.

Rijnjutters halen ruim 1.500 kilo afval op

Opruimers actief langs de oever van de Rijn. (foto: Judith Harrewijn)

REGIO - In het weekend van 13 oktober hebben bijna 300 vrijwilligers in gemeenten Duiven, Westervoort, Wageningen, Renkum, Neder-Betuwe, Utrechtse Heuvelrug en Lingewaard de oevers van de Rijn schoongemaakt. De Rijnjutters haalden gezamenlijk ruim 1.500 kilo afval op.

De juttersacties vormen de start van het riviernetwerk Schone Rijn, een samenwerking tussen onder meer IVN Natuureducatie, Rijkswaterstaat, gemeenten en provincie Gelderland.

Afgelopen weekend staken bijna 300 vrijwilligers hun handen uit de mouwen in zeven gemeenten langs de Rijn. Ook in de gemeente Zevenaar, waar eerdere jaren al opruimacties langs de Rijn zijn georganiseerd, zullen dit najaar weer Rijnjutters actief zijn. Er werd ruim 1.500 kilo afval van de oevers van de Rijn opgeruimd. Bijzondere vondsten waren onder meer een fiets, autobanden, asbesthoudende platen, staalkabels en een winkelwagen. Het grootste deel van het door de vrijwilligers ingezamelde afval werd door Rijkswaterstaat opgehaald en verwerkt. De Rijnjutters zijn met name afkomstig van lokale sport-, en vrijetijdsverenigingen. Op deze manier hopen onder meer IVN Natuureducatie, Rijkswaterstaat en provincie Gelderland meer mensen te betrekken bij en bewust te maken van het probleem rondom zwerfafval.

In de toekomst willen de initiatiefnemers graag verder met Schone Rijn. Zo is de wens om structureel met nóg meer gemeenten opruimacties langs de rivieren te organiseren. Het onderzoek naar afvalsamenstelling vindt momenteel alleen plaats langs de oevers van Maas en Waal. Ook is er de wens om het onderzoek naar afvalsamenstelling uit te breiden naar de Rijn.