De Liemers Helemaal Goed Courant

24 november 2017

De Liemers Helemaal Goed Courant 24 november 2017


Oudejaarsdrive in Angerlo

ANGERLO - Op donderdag 28 december wordt door bridgeclub Angerlo de jaarlijkse Oudejaarsdrive georganiseerd met een uitgebreid stamppotbuffet, zoals ieder jaar zijn er aantrekkelijke prijzen.

De drive wordt gehouden in centrum De Meent, Prinses Margrietlaan 3a in Angerlo; aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. "Als u mee wilt doen, verzoeken wij u dit liefst per e-mail door te geven aan Herman Rensen: h.rensen4@upcmail.nl. U kunt ook bellen 0313 473869. Ook is opgave mogelijk via onze website http://www.nbbclubsites.nl/7069. We zien graag uw betaling van 20 euro per persoon per omgaande tegemoet op rekeningnummer NL89RABO0321658795 t.n.v. bridgeclub Angerlo onder vermelding van Oudejaarsdrive. Wilt u duidelijk uw naam en/of die van uw partner vermelden. Als u voor meerdere paren betaalt, graag alle paarnamen doorgeven, dit om misverstanden te voorkomen. We spelen 2x6 ronden van 24 spellen, rond 22.00 uur is de prijsuitreiking.

Mocht u onverhoopt op 28 december verhinderd zijn, dan ontvangt u uw inschrijfgeld terug, als dit uiterlijk drie dagen tevoren bij ons gemeld gemeld is. We spelen onder het motto: De gezelligheid is troef."

Symposium van de Historische Kring

monument voor broer Meuwen Foto: Piet Bus

REGIO - Het jaarlijkse symposium van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo vindt plaats op dinsdag 12 december 2017. Op 19 september 1944 werden er Duitse vliegtuigen neergeschoten bij de uiterwaarden van Groessen.

Jan en Piet Meuwsen zagen dit gebeuren en gingen kijken. Duitse militairen kwamen ook op de plek van de crash af. Jan en Piet Meuwsen hebben zich verscholen in een duiker van een sloot. De Duitsers zagen dit en hebben hen opgepakt. De Duitsers hebben die avond Jan en Piet Meuwsen gefusilleerd.

Op 4 mei jongstleden is aan de Leuvensedijk in Groessen het monument ter nagedachtenis aan de broers Meuwsen onthuld.
De lezing van deze avond over de neergestorte vliegtuigen zal het verhaal van de gebeurtenissen van die dag verder aanvullen.

Het symposium zal worden gehouden in het dorpshuis van Groessen, Sint-Isidorusplein 4 in Groessen. Het programma begint om 19:30 uur met een kop koffie. Na de officiële opening door de heer S. van Groningen, wethouder Gemeente Duiven zal de de Aircraft Research Group Achterhoek een lezing houden. ARGA houdt zich bezig met het onderzoek naar de luchtoorlog in onder andere de Liemers en de Achterhoek gedurende de Tweede Wereldoorlog. Na de pauze wordt de film over de totstandkoming van het monument voor de broers Meuwsen vertoond.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Wel worden belangstellenden verzocht zich voor 7 december per e-mail aan te melden bij secretariaat@hkdgl.nl. Dit symposium wordt gehouden in samenwerking met de Dorpsraad Groessen.

Filmhuis Didam Draait Door

Sprakeloos. Foto: Van filmdepot

DIDAM - Filmhuis Didam is gered dankzij een extra subsidie van de gemeente Montferland. Ook de Rabobank Arnhem en omstreken draagt het Filmhuis Didam al jaren een warm hart toe. De winkeliersvereniging in Didam wil ook dat het filmhuis blijft bestaan. Zo heeft Gastvrij Didam het winkelend publiek onlangs een gratis filmkaartje aangeboden.

Het filmhuis kiest voor de nieuwste films en af en toe een oude kraker. Bezoekers kunnen op een formulier aangeven welke films ze (nogmaals) willen zien. Habemus Papam en Bridget Jones’ Baby worden op verzoek binnenkort weer vertoond in Filmhuis Didam. Op verzoek kan het filmhuis ook films draaien bij speciale gelegenheden of voor besloten groepen.

Naast de samenwerking met Gastvrij Didam is er sinds kort een samenwerking met de Liemerije. De concertregistratie van André Rieu Live in Brasil tijdens een matineevoorstelling werd bezocht door 36 rolstoelers plus 16 begeleiders. Verder draait het filmhuis regelmatig een boekverfilming. Bruna Didam stelt per film een boek ter beschikking voor verloting onder de bezoekers.

Op 22 januari organiseert het filmhuis weer een avond Boek en film met een speciale inleiding door Kim van de Werf. Het boek ‘Sprakeloos’ van Tom Lanoye en de gelijknamige film staan centraal.

Filmhuis Didam is nieuwe wegen ingeslagen en op zoekt naar enthousiaste meedenkende vrijwilligers. Het filmhuis zoekt vrijwilligers die zitting willen nemen in het bestuur maar ook collega’s die de pr willen versterken. Aanmelden kan via www.filmhuisdidam.nl. Vrijblijvend een avondje meelopen kan altijd.

Oudejaarsdrive in Angerlo

ANGERLO - Ontspannen bridgen tussen kerst en nieuwjaar. Op donderdag 28 december wordt door bridgeclub Angerlo de jaarlijkse Oudejaarsdrive georganiseerd met een stamppotbuffet en aantrekkelijke prijzen.

De drive wordt gehouden in centrum De Meent, Prinses Margrietlaan 3a in Angerlo. De aanvang is 14.00 uur; de zaal is open vanaf 13.30 uur. Aanmelden gaat per mail: h.rensen4@upcmail.nl of 0313 473869.

"We zien graag uw betaling van 20 euro per persoon per omgaande tegemoet op rekening: NL89RABO0321658795 t.n.v. bridgeclub Angerlo onder vermelding van Oudejaarsdrive. Wilt u duidelijk uw naam en/of die van uw partner vermelden. We spelen twee keer zes ronden van 24 spellen. Rond 22.00 uur is de prijsuitreiking. Mocht u onverhoopt op 28 december verhinderd zijn, dan ontvangt u uw inschrijfgeld terug als dit uiterlijk drie dagen tevoren bij ons gemeld wordt. We spelen onder het motto: De gezelligheid is troef."

Van Bravoboys naar Mondharmonicaboys

* Foto: R.Blauw

LOBITH - Al meer dan veertig jaar zijn de Mondharmonicaboys Rijnwaarden een begrip in de regio en zelfs daarbuiten. De muzikanten spelen op allerlei gelegenheden, zoals tuinfeesten, jubilea feesten, bruiloften en in bejaarden en verzorgingshuizen, zelfs in het buitenland. Er is een uitgebreid repertoire van gezellige evergreens.

De groep, heden ten dage bestaande uit zeven mondharmonicaspelers, waarvan er een ook gitaar speelt en daarnaast een accordeonist, een ritmische begeleider en een zangeres. "Voor de compleetheid kunt u een filmpje van de groep vinden op You-Tube van hun optreden in muziekcafe de Lantaarn in Zevenaar, onder Mondharmonicaboys Rijnwaarden of op de website mondharmonicaboys.wordpress.com."

Wat hun echter parten gaat spelen is de leeftijd van enkelen. Het oudste orkestlid is inmiddels 93 jaar en bij hem gaat het allemaal niet zo makkelijk meer. Dan zijn er twee leden van in de 80, de rest mag tot de jonkies gerekend worden. Hun leeftijden variëren van 40 tot en met 72. Reden dus om eens rond te kijken of er nog mensen zijn die ook dit instrument bespelen. Ieder blaast zijn partij met of zonder notenkennis.

"Daarom een dringende oproep, als u vindt dat u best een aardig toontje op mondharmonica kunt blazen en er voor voelt om op de dinsdagavond van 17:00 - 21:00 uur te oefenen in het dorpshuis in Lobith dan kunt u tijdens een repetitie komen kijken en luisteren. Niet alleen heren maar ook dames zijn welkom. Mocht u interesse hebben meldt u zich dan bij: B. Derksen 0316 543719, H. Groenen 06 16128280 en B. Wegman 06 53443941. Wellicht dat er ook in u een muzikant schuilt."

Briljanten paar in Pannerden

PANNERDEN - Ruim negentig jaren geleden zijn we geboren, geeft het jubilerende echtpaar aan. Namelijk Piet Huting 90 jaar geboren in Druten en Bets Huting Scheers ook 90 jaar geboren in Doornenburg. Piet en Bets vierden op 8 november hun vijfenzestigjarig huwelijksdag (briljanten bruiloft) samen in huiselijke kring.

Natuurlijk zijn deze momenten bijzonder, zoals ook eerste burger van Rijnwaarden Ella Schadd Boer tijdens haar bezoek memorerende in de middag. "Gezien uw leeftijd van u beiden 90 jaar is toch zeker bijzonder te benoemen." Tijdens de felicitatie werd door de eerste burger Ella Schadd Boer een waardig cadeau (lepelsetje aangeboden dat het gemeentewapen toont) namens Rijnwaarden.

"Leren kon ik heel goed, ik mocht niet, er was geen geld, en dan die verrekte oorlog. We moesten ons er maar door heen zien te wurmen in die tijd. Toen ik 14 jaar was moest ik gaan werken, eerst bij Solientjes in de Rijnstraat Pannerden. Omdat ik goed met techniek kon om gaan in de smederij was voor mij daar geen lang leven beschoren bij Solientjes. Ben toen naar de hoefsmid in de smederij van Antoon Brands in de Haspelstraat gaan werken. Wat later werd ik uitgezonden naar Indië waar ik tweeënhalf jaar gediend hebt. Nu ik 90 jaar ben kan ik met trots terug kijken naar mijn werkverleden. Het begin wat moeilijk, net terug uit Indië kreeg daarna een baan aangeboden bij kunstsmederij in Nijmegen. In Zevenaar waar wij dadelijk mee fuseren heb ik het kunstwerk de Zeven Aren staan dat ik heb mogen ontwerpen."

HVTS zoekt nieuwe voorzitter

REGIO - Door het bestuur van Huurdersvereniging Tweestromenland (HVTS) waait een frisse wind! Er zijn bestuursleden bijgekomen die net als de andere bestuursleden houden van vernieuwen en aanpakken. Het enige wat nu nog ontbreekt is een enthousiaste voorzitter.

HVTS behartigt de belangen van de huurders van woningcorporatie Vivare in Westervoort, Duiven, Groessen en Loo. Het bestuur zit regelmatig met Vivare en de gemeenten aan tafel om invloed uit te oefenen op het beleid en de plannen rondom huurwoningen. De vereniging geeft advies en maakt gebruik van haar instemmingsrecht over bepaalde onderwerpen.

In een gezellig team van zeer betrokken vrijwilligers krijgt de voorzitter ruimte om zelf invulling te geven aan het voorzitterschap, zichzelf verder te ontplooien en waardevolle werkervaring op te doen. Er is een vrijwilligersbeleid met een onkostenvergoeding en er wordt scholing aangeboden die bij deze vrijwilligersfunctie hoort.

Heb jij zin om samen met anderen op te komen voor de huurders van Vivare? Kijk dan op www.hvts.nl of op www.facebook.com/tweestromenland voor de volledige vacature en solliciteer uiterlijk dinsdag 5 december door een e-mail te sturen naar info@hvts.nl.

Alzheimercafé Zevenaar

ZEVENAAR - Op dinsdag 28 november is er Alzheimercafé Zevenaar. Deze avond wordt er gezamenlijk naar de film 'Uitgetekend' gekeken.

Het is een indringende documentaire over de dementerende Texelaar Antoon Goes. Deze film maakt op integere en ontroerende wijze duidelijk wat dementie in de loop der tijd met een mens kan doen. Ze laat tegelijkertijd zien wat de ingrijpende en emotionele gevolgen voor de familie zijn.

Er is ruimte voor uitwisseling van eigen beleving, emoties en ervaringen. Het café is bedoeld voor mensen die zelf aan dementie lijden en hun partners, familieleden, vrienden, belangstellenden en hulpverleners. Het café vindt plaats in De Hooge Bongert 3 in Zevenaar. Het programma is van 19:30 tot 21:00 uur. De zaal is open om 19:00 uur. De toegang is gratis.

Jubilarissen bij de FNV

REGIO - Op zaterdag 25 november is de derde en laatste jubilarissen bijeenkomst van de FNV regio de Liemers in 2017.

Deze bijeenkomst is zaterdag 25 november van 14.00 tot ongeveer 17.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur) in zalencentrum Berentsen in Loo aan de Loostraat 51. Op de deze bijeenkomst worden vooral jubilarissen gehuldigd uit de gemeentes Duiven, Westervoort en Zevenaar.

Er worden 35 jubilarissen verwacht. Ze zijn 25, 40, 50 en 60 jaar lid van de FNV. De leden worden gehuldigd door FNV bestuurder Wilma Daams. Het zal een gezellig samenzijn met de jubilarissen onder het genot van een drankje, hapje en een warme maaltijd als afsluiter.

Deze bijeenkomst sluit het jaar 2017 af wat betreft de jubilarissenbijeenkomsten. Meer informatie staat op http://lokaalfnv.nl/regio/de-liemers (email adres: harry.storms@vereniging.fnv.nl). "Heeft u vragen over de CAO, WW, WIA, Wajong, AOW en pensioen neem contact met ons op."

Jubilarissen bij de FNV

REGIO - Op zaterdag 25 november is de derde en laatste jubilarissen bijeenkomst van de FNV regio de Liemers in 2017.

Deze bijeenkomst is zaterdag 25 november van 14.00 tot ongeveer 17.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur) in zalencentrum Berentsen in Loo aan de Loostraat 51. Op de deze bijeenkomst worden vooral jubilarissen gehuldigd uit de gemeentes Duiven, Westervoort en Zevenaar.

Er worden 35 jubilarissen verwacht. Ze zijn 25, 40, 50 en 60 jaar lid van de FNV. De leden worden gehuldigd door FNV bestuurder Wilma Daams. Het zal een gezellig samenzijn met de jubilarissen onder het genot van een drankje, hapje en een warme maaltijd als afsluiter.

Deze bijeenkomst sluit het jaar 2017 af wat betreft de jubilarissenbijeenkomsten. Meer informatie staat op http://lokaalfnv.nl/regio/de-liemers (email adres: harry.storms@vereniging.fnv.nl). "Heeft u vragen over de CAO, WW, WIA, Wajong, AOW en pensioen neem contact met ons op."

Discoavond in De Lantaern

ZEVENAAR - Vanwege het grote succes van de twee voorgaande jaren houdt muziekcafé De Lantaern op zaterdag 2 december weer een ouderwetse disco avond onder de noemer ‘Do you remember’.

Het wordt een heerlijke avond vol van herinneringen uit vervlogen tijden waarop de dansvloer niet gemeden mag worden. De zaal gaat om 20. 15 open en de eerste plaat wordt om 20.30 uur gestart. De toegang is helemaal gratis.

Lekker mee blèren met hits al ‘Paradise by the dashboard light’ en ‘Bohemian Rapsody’. Of knus tegen elkaar aan schuifelen op nummers van de Every Brothers. Weer helemaal verliefd worden op jouw eigen partner. Op de dansvloer uit je dak gaan tijdens opzwepende bekende disconummers. Terug naar de '60-, '70-, '80- en '90-tiger jaren en herinneringen ophalen uit een onbezorgde jeugd. Weer de sfeer voelen van toen. De hit weer horen van een fantastische vakantie. Dat kan. Er kunnen verzoeknummers aangevraagd worden.

Dit gaat allemaal gebeuren in het altijd gezellige muziekcafé. Uiteraard zorgt de technicus van De Lantaern voor sfeervolle verlichting. De bezoekers van vorig jaar waren stuk voor stuk erg enthousiast. ‘Wat was dit een heerlijke avond’. ‘Dit mogen jullie van mij wel elke maand organiseren’ waren veel gehoorde kreten. Op 2 december is er weer een mogelijkheid om heerlijk uit je bol te gaan op de dansvloer en goede herinneringen op te halen uit lang vervlogen tijden.

Vrijwilligers gezocht

ZEVENAAR - Caleidoz Vrijwilligerscentrale zoekt vrijwilligers voor de volgende organisaties:

- Buurtbusvereniging Rijnwaarden is op zoek naar nieuwe chauffeurs die twee of drie keer per week met de buurtbus willen rijden.

- Filmhuis Zevenaar zoekt een technicus voor het bedienen van licht en geluid tijdens optredens.

- Het Kookpotproject van Caleidoz zoekt een kok die samen met buurtbewoners van Steenhuizen elke dinsdagmiddag een maaltijd kookt.

- Stichting Leergeld de Liemers zoekt een IT-medewerker voor het wegbrengen, plaatsen en aansluiten van computers bij cliënten thuis.

Voor meer informatie over deze en circa 300 andere vacatures kunt u contact opnemen met de Vacaturebank van Caleidoz Vrijwilligerscentrale Zevenaar (maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, telefoon 0316 243299). U kunt ook kijken op www.vrijwilligerscentralezevenaar.nl of een e-mail sturen naar: vacaturebank@caleidoz.nl.

Leuke luitjes uit de Liemers willen met jou een hapje eten

LIEMERS - Samen een hapje eten. Leuke luitjes doen het graag, maar liever niet alleen. Diverse 60-plussers uit de Liemers hebben zich daarom aangemeld op www.leukeluitjes.nl. Samen is toch leuker dan alleen.

"Wil je mee? Meld je dan aan op www.leukeluitjes.nl. Wij brengen je in contact met andere Leuke luitjes bij jou in de buurt. Wat is www.leukeluitjes.nl? Leuke luitjes is een initiatief uit Oosterbeek. Via Leuke luitjes kun je in contact komen met mensen in de buurt (60+) die dezelfde hobby’s hebben als jij. Je bent echt niet de enige die iemand zoekt om mee op stap te gaan. Aanmelden bij Leuke luitjes is simpel en gratis. Het aanmeldformulier vind je op www.leukeluitjes.nl. Buurtgenoten met dezelfde interesse krijgen elkaars e-mailadres om contact te leggen. Deelnemers houden daarbij zelf de regie. Meestal maken ze dan eerst een afspraak voor een kopje koffie om kennis te maken. Daarna volgen afspraken voor uitjes.

Diverse 60-plussers schreven zich al in bij Leuke luitjes. Een deel van hen vond al een nieuw maatje om mee op pad te gaan. Mogen we jou ook blij maken? Leuke luitjes zijn echt dichterbij dan je denkt! Leuke luitjes is speciaal voor mensen vanaf 60 jaar. Wandelen en fietsen zijn populair, maar ook voor andere hobby’s kun je op www.leukeluitjes.nl een buurtgenoot vinden. Samen koken, samen een hapje eten, kaarten, naar een museum of naar een concert bijvoorbeeld. Het is allemaal welkom. Meld je aan, dan kijken wij of we voor jou een buurtgenoot kunnen vinden die hetzelfde leuk vindt."

Basisscholenkampioenschap tafeltennis

DIDAM - Op 13 januari organiseert de tafeltennisafdeling van DSV Relax uit Didam een tafeltennistoernooi voor de groepen 5 - 8 van alle basisscholen uit Didam. Iedereen is er welkom.

Er zal per klasse een aantal poules worden gemaakt en er zullen meisjes- en jongensgroepen worden gemaakt. Naast het winnen van prijzen wil de tafeltennisafdeling de leerlingen een leuke dag bezorgen.

De groepen 5 en 6 spelen vanaf 9.00 tot ongeveer 12.30 uur. De groepen 7 en 8 spelen vanaf 13.00 tot ongeveer 17.00 uur.

De zaal is vanaf 8.30 uur open. Er wordt gespeeld in de speelzaal van DSV Relax, die is gehuisvest binnen de Brede School Noord, Lupinenstraat 9 in Didam. Kinderen kunnen hun eigen batje gebruiken maar de vereniging heeft ook zelf voldoende batjes. Iedereen ontvangt na afloop een leuk aandenken. Begeleiders, familie en vrienden zijn natuurlijk welkom en de koffie staat klaar in de kantine.

"Als je vooraf nog wilt oefenen dan kan dit de hele maand december en begin januari gratis in de zaal op de dinsdagen van 18.15 tot 19.30 uur of op zaterdag vanaf 13.00 uur. Je kunt dan je vader, moeder of kennis meenemen om samen te oefenen."

Inschrijvingen verlopen via Sjorslink tafeltennis op www.sjorssportief van de gemeente Montferland of via inschrijfformulieren op school. Inschrijvingen via Sjorslink dienen voor zondag 17 december binnen te zijn. Voor meer informatie kan men zich wenden tot Christel van Mierlo, tafeltennisjeugdcoördinator DSV Relax, 06 14656508.

Kinderfotograaf en beginnende bandjes gezocht

DIDAM - Na het grote succes van vorig jaar is de kerstmarkt in Didam dit jaar weer op vrijdagavond en wel op 15 december van 16 tot 21 uur. De Didamse winkeliers heten bezoekers aan de kerstmarkt welkom met verschillende leuke aanbiedingen en leuke acties.

Voor de winkeldeuren staan zo’n 80 kramen die op allerlei manieren worden gevuld. De levende kerststal ontbreekt dit jaar niet en er zijn verschillende attracties voor kinderen.

Op verschillende plaatsen klinkt muziek en er is genoeg te eten en drinken. Neem de Route d’Amuse. Voor € 8,- kun je al wandelend door het centrum met een stempelkaart op verschillende plekken wat lekkers halen. Het advies is om vooraf niet te eten!

Kinderfotograaf

De organisatie van de Didamse Kerstmarkt zoekt een beginnend fotograaf die op tijdens de kerstmarkt uur foto's wil maken van kinderen, met een achtergrond in kerstsfeer. De foto’s komen (met watermerk) op de Facebookpagina Kerstmarkt Didam. Het is buiten, maar de fotograaf krijgt een beschutte plek. Er staat geen vergoeding tegenover, maar de fotograaf mag de foto's zelf verkopen zonder watermerk, digitaal of geprint.

Muziek

Beginnende bandjes krijgen de kans om tijdens de kerstmarkt op te treden. De organisatie zorgt voor een (overdekt) podium, licht en geluid. De bandjes krijgen professionele begeleiding, dus leren er ook nog wat van! Wie wil op 15 december tussen 16 en 21 uur optreden tijdens Sfeervol Kerstshoppen in Didam? Heb je interesse om deel te nemen aan de kerstmarkt? Stuur dan een mail naar communicatie@gastvrijdidam.nl.

Kerstconcert door Het Hooge Bongertkoor

ZEVENAAR - Op zondag 10 december geeft het Hooge Bongertkoor zijn jaarlijkse kerstconcert met medewerking van Trio Marcando.

Het Hooge Bongertkoor staat onder leiding van Diane Hidding en wordt op de piano begeleid door Gerard van der Heijden. Het koor zingt een kerstrepertoire in het Duits, Engels en Latijn en belooft een sfeervolle kerstviering te worden.

Iedereen is welkom op 10 december in het Andreas Schuttersgebouw, Oude Doesburgseweg 1 in Zevenaar. (Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.) De toegangsprijs inclusief koffie of thee is tien euro. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar voor aanvang van het concert of via de koorleden. Kaarten reserveren is ook mogelijk via info@hethoogebongertkoor.nl. Meer informatie staat op www.hethoogebongertkoor.nl,

Geloofsgemeenschap Sint-Martinus Oud-Zevenaar

In het weekend van zaterdag 25 november en zondag 26 november is er geen viering.

Zondag 3 december 11.00 uur:

Communieviering met Diaken van Zundert en het Joko uit Wehl. 1e Zondag Advent.

Gebedsintenties:

Gerrit en Riek Ross-Heitink

Grada Engelen-Polman

Nel Bitter

Theo Hoksbergen

Wiek van Haeren

Jan en Wilfred Smits

Collecte:

Bisschoppelijke Vastenactie / eigen geloofsgemeenschap

Zondag 3 december 16.00 uur:

Getijdenviering met Wim van Heugten, Theo Salemink en Wim Wismans m.m.v. Projectkoor.

Jan Ottink in De Lantaern

ZEVENAAR - Op 9 december om 21.00 uur brengt Jan Ottink en zijn band zijn nieuwste voorstelling ‘Vónken en vlámmen!’ in muziekcafe De Lantaern. Samen met zijn warmbloedige band en swingende zangeressen neemt bij zijn publiek mee “op vlögel van was naor de zunne”. De entree bedraagt vijf euro.

Jan Ottink steekt het vuur nog één keer aan met de “Vónken en Vlámmen” toer. Hoewel… als het aan hemzelf ligt nog zo vaak mogelijk. Met songs in onvervalste streektaal gaan Jan Ottink en zijn band Achterhoekse podia en theaters langs. Dit jaar is deze schrijver van het mooiste streektaallied 2015 uit de Achterhoek en Liemers weer van de partij in De Lantaern. Als warm pleitbezorger van het Nedersaksisch draagt de Lochemse muzikant en zanger Jan Ottink al een kwarteeuw zijn liefde voor deze taalstroming uit. en met succes. Zo won hij nog de Gelderse Kleiroze voor het nummer ‘Maak me wakker’. Volgens Jan Ottink zelf een nummer dat gaat over wegdromen op een zwoele zomeravond en het verlangen om te reizen. Daarna voegt hij toe: ‘Vroeger was ik veel radicaler. Schopte ik tekstueel meer om me heen. Nu ben ik ouder en beschouwender’. Samen met zijn warmbloedige band en swingende zangeressen neemt Jan Ottink zijn publiek mee “op vlögel van was naor de zunne”. In een breed scala van thema’s en muziekstijlen. Geëngageerd, romantisch, vrolijk en soms tot nadenken stemmend; van zacht en subtiel tot swingend stevig.

Geslaagde jubileumshow bij Oude Rijn

Erevoorzitter Toon Hansen (l) reikt prijs voor beste konijn uit aan Kenneth Bouwman (r) Foto: w.kersten

LOBITH - Op 10-11-12 november jongstleden werd door de Lobithse Kleindier Verneiging Oude Rijn een jubileumtentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de vereniging.

Op vrijdagochtend werd door liefst vijf keurmeesters een aanvang gemaakt met het keuren van de dieren om en ze te voorzien van een mooie en goed onderbouwde beoordeling. Door het grote aantal ingezonden dieren, waaronder verscheidene dieren welke afkomstig waren uit Duitsland, waren de keurmeesters een volledige dag bezig om de dieren op hun kwaliteiten te beoordelen. Pas aan het einde van de dag waren alle dieren beoordeeld en kon het keurkorps beginnen aan de tweede zware taak die hen stond te wachten: Het uitmaken van de prijswinnende dieren.

Waar de dieren al reeds beoordeeld zijn door een keurmeester worden de beste dieren van de groepen nogmaals op de keurtafel voorgebracht. De keurmeesters hebben nu de taak de dieren nogmaals kort te beoordelen en onderling uit te maken welke dieren de winnaars zijn.

Nadat de dieren voor een tweede en soms zelfs een derde maal op de tafel waren geweest, de keurmeesters hun moeilijke taak vervuld hadden waren de winnaars dan ook aan het einde van de dag bekend.

Mooiste hoender was van Henk Jansen met Leghorn Mooiste watervogel was van Ad Nieuweland met Carolina eend. Mooiste konijn was van Kenneth Bouwman met Rex Castor Mooiste konijn jeugdlid was van Jelske Jansen met Pool roodoog. Mooiste dwerghoen was van Alex van Deelen met Wyandotte kriel, KLN-plaquette mooiste konijn op 1 na Gerda Hansen van Combinatie 't Holletje met Pool roodoog.

Huldigingen bij 60-jarige kleindiervereniging

De gehuldigden (vlnr) dhr Buil, dhr Hansen, mevr. Wemmers-Wolters Foto: w.kersten

LOBITH Op 10-11-12 novermber werd door de Lobithse Kleindier Vereniging Oude Rijn het 60 jarig bestaan gevierd met een een jubileumtentoonstelling. Tijdens de officiele opening van deze tentoonstelling op zaterdag 11 november werden drie leden gehuldigd.

Als eerste werd oud-voorzitter Toon Hansen naar voren geroepen; De heer Hansen heeft, mede als zoon van de oprichter, al een lange staat van dienst binnen de vereniging, niet alleen als fokker maar ook in bestuurlijke taken. "Nog steeds is Hansen zeer actief voor de vereniging en kunnen we rekenen op een grote schat van kennis en informatie." Nu met het 60-jarig bestaan van de vereniging was het dan ook een mooi moment om dit tot uiting te laten komen. Toon Hansen mocht tijdens de opening dan ook een glazen sculptuur in ontvangst nemen met de bijbehorende benoeming Erevoorzitter Oude Rijn. Hansen is in het bestaan van de vereniging de eerste die deze eer ten beurt valt.

Mevrouw Doortje Wemmers-Wolters mocht uit handen van de voorzitter ook een glazen sculptuur in ontvangst nemen. Deze ter herinnering aan het 40 jaar lidmaatschap van de vereniging Oude Rijn. Vroeger zeer actief fokkend lid met Pooltjes; de laatste jaren niet meer fokkend maar wel mee werken lid.

De heer H. Buil mocht als derde naar voren komen. Buil werd ook gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap van L.K.V. ter herinnering hieraan mocht hij een tinnen bord in ontvangst nemen. Buil is nog steeds actief fokker van Klein-Zilver en is al 40 jaar lang verantwoordelijk geweest voor de sponsoring van de show, hierdoor is hij bij menig ondernemer in Lobith en omgeving een bekend gezicht.

Activiteiten bij hockeyvereniging Zevenaar: 'Vele handen maken lichter werk!'

ZEVENAAR - Hockeyvereniging Zevenaar, HVZ, heeft een nieuw bestuur. Nadat begin september club-icoon en voorzitter Jos Roemaat stopte en er een tijdelijk bestuur was, heeft een groep leden een nieuwe organisatie gevormd met een groot draagvlak.

Zo’n honderd vrijwilligers zijn actief in commissies, bestuur en andere taken bij HVZ! Het bestuurslid Technische Zaken is Peter Roos. Het secretariaat van HVZ wordt geleid door Hylke Bakker. Michiel Visser doet de activiteiten en bar en is tevens penningmeester. Frits van Ingen doet accommodatie en materialen. Er zijn twee vacatures: die van het bestuurslid communicatie/PR en die van voorzitter. De vier bestuursleden zijn volop bezig om hun teams goed bezet te krijgen: “Vele Handen Maken Lichter Werk!"

In de competitie hebben 35 teams binnen HVZ de voorcompetities afgerond en zijn de teams begonnen in de definitieve competities voor de rest van het seizoen. Steun en sponsoring komt van meerdere kanten. Heijneman Bouw uit Zevenaar heeft materialen ter beschikking gesteld voor acht nieuwe doeltjes voor de jongste jeugd. Hiermee zien de doelen er op het veld op zaterdagochtend weer pico bello uit!

De Vrienden van HVZ zijn oud-leden, sinds jaren geleden een gezellige groep. Een week geleden heeft deze groep nieuwe lockers aangeboden voor scheidsrechters. Een welkome aanvulling zodat voor de wedstrijdleiding spullen veilig kunnen worden opgeborgen! Bij Jumbo Heemskerk loopt de actie van hockeyplaatjes. Een mooi album is gemaakt en bij besteding van boodschappen bij Jumbo ontvangt de klant een pakje plaatjes met de leden van HVZ.

De Breuly start nieuw seizoen

ZEVENAAR - De winter komt er aan en dat is een mooie gelegenheid om uw hengelsportuitrusting in orde te maken.

"De Vispassen voor 2018 kunnen door onze leden op donderdag 30 november tussen 19.00 en 21.00 uur en zaterdag 13 januari tussen 11.00 en 13.00 uur worden opgehaald bij de Sterrenwacht Breulylaan 3 in Zevenaar (leden: 30 euro; tweede lidmaatschap 12,50 euro; jeugdleden: 10 euro).

Leden boven de 16 jaar (peildatum 1 januari 2018) kunnen voor De Panoven en De Breuly ook een nachtvergunning voor tien euro aanschaffen. Het aantal is wel beperkt. Dus: die het eerst komt, het eerst maalt. Tevens kunt u de bootvergunning verlengen. De jaarvergunning hiervoor is vastgesteld op 10 euro. Onlangs is de botensteiger gerenoveerd en er zijn voor leden nog vier mooie ligplaatsen vrij.

Mocht u op 30 november en 13 januari de vispas niet opgehaald hebben, dan heeft u nog een laatste mogelijkheid op 25 januari voorafgaand aan de ledenvergadering van 18.30 tot 20.00 uur in zaal Staring. Daarna worden de resterende vispassen teruggestuurd naar Sportvisserij Nederland. Bent u nog geen lid van onze vereniging dan kunt u online via onze website de Vispas bestellen (http://hsvdebreuly.mijnhengelsportvereniging.nl)."

De jaarvergadering zal op 25 januari om 20.00 uur in zaal Staring Grietakkers 3 in Zevenaar plaatsvinden.

Mooie vogelshow in Lobith

LOBITH - Vogelvereniging 'Vogel-Eiland' houdt in het eerste decemberweekend haar jaarlijkse vogelshow in partycentrum Schipper­spoort, Dorpsdijk 30 in Lobith.

Er zijn 282 eigen kweek vogels ingeschreven die ingedeeld zijn in de volgende groepen: kleur-, postuurkanaries, parkieten, Europese cultuurvo­gels en tropische vogels. Dit zijn de meest bijzondere, mooiste en kleurrijkste vogels die de leden gekweekt hebben. De tentoonstelling wordt door de vogelliefhebbers gezien als het hoogtepunt van het jaar.

De deskundige keurmeesters van de N.B.v.V., die een gedegen opleiding hebben gevolgd, keuren alle vogels op hun kleur, houding en verdere speci­fieke kenmerken en bepalen welke vogel kampioen wordt in zijn categorie.

Het belooft ook nu weer een prachtige verzameling te worden die men zeker niet mag missen. Op de show zijn de vogels het middelpunt en dat wordt door de kenners gewaardeerd. De diversiteit in grootte en kleuren is zo groot dat een bezoek aan onze tentoonstelling zeker de moeite waard is. "Houdt u van vogels of wilt u vogels bekijken in een gemoedelijke sfeer, dan nodigen wij u van harte uit en u zult uw ogen uitkijken. Voor een leek zijn de vogels gewoon prachtig om te zien. De tekeningen van de vogels zijn soms wonderlijk en dan weer adembenemend. Of de kleuren, het is soms niet te geloven wat een mooie kleuren vogelveren kunnen hebben."

De show is geopend op zaterdag 2 december van 10.00 tot 18.00 uur en zondag 3 december van 10.00 tot 16.00 uur. Dit is tevens een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met een levendige hobby. Bezoekers kunnen ook informatie krijgen over de verzorging.

Prijswinnaars bij vogelvereniging Witropaka

enkele prijswinnaars Foto: Leur van Diek

DUIVEN - De prijswinnaars van de tentoonstelling bij vogelvereniging Witropaka zijn bekend:

Kampioen Lipochroom, Willem Roelofse met 93 pnt. Kampioen Melanine, Frans Hendriks met 94 pnt.Vorm en Houding, Kampioen Andries Groothedde met 94 pnt was na loting de mooieste vogel van de tentoonstelling. Kampioen Zebravinken, Harnolt van Diek met 90 pnt. Kampioen Japanse meeuwen Gerard van Diek met 90 pnt. Kampioen Tropen Jarno Wemmers met 93 pnt. Kampioen Gouldamadine Hans Kuster met 94 pnt. Kampioen Wilzang Herman Peters met 90 pnt. Kampioen Kleine Parkiet Jan Stoop met 92 pnt. Kampioen Grote Parkiet Richard Nijland met 94 pnt. Stammen Kampioen Frans Hendriks met 367 pnt. Stellen Kampioen Hennie Bussink met 185 pnt. Beste OK vogel Hennie Verlangen met 92 pnt. Ook waren er 35 vogels van de Speciaalclub Australische prachtvinken aanwezig ook van zeer goede kwaliteit met als beste Peter Kuijpers met Goud en Zilver 94 en 93 pnt, maar er was ook Zilver voor Freek van Eldik met 93 pnt, en Brons voor Rick Blankhorst en Jan Stoop beide met 92 pnt.

Het was een mooie druk bezochte vogeltentoonstelling met een goede kwaliteit aan vogels ook zijn er weer veel vogels van eigenaar veranderd door de mooie verkoopklasse.

Waarom word je lid van een wielervereniging?

Fiets een keer mee Foto: Rinus Kobus

ZEVENAAR - Waarom word je lid van een wielervereniging? "Dat is nou zo’n vraag die met enige regelmaat bij een bestuursvergadering op tafel ligt, want wij realiseren ons terdege dat het fietsen best wel een individuele sport is."

Of je nou met de MTB eens lekker door de modder in de bossen rondfietst of je zoeft heerlijk met je racefiets over het gladde asfalt. Beide activiteiten kun je bij TC de Liemers in Zevenaar in clubverband doen, maar waarom zijn deze mensen lid geworden van onze vereniging?Een aantal redenen kunnen wij natuurlijk wel bedenken. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de fietskleding die we mede dankzij onze trouwe sponsoren zeer voordelig kunnen aanbieden aan onze leden of de kortingen die onze leden ontvangen. De gratis NTFU fietsverzekering die is inbegrepen in de contributie of zes keer per jaar het Fietssport Magazine in de brievenbus ontvangen.

Maar wij denken dat er nog meer is waarom er momenteel circa 300 mensen lid zijn van onze vereniging. Het sociale karakter speelt zeker een rol, want wanneer wij in diverse groepen op pad gaan om een mooie tocht te maken stoppen we altijd ergens halverwege voor een kop koffie, met soms ook een stuk taart erbij. Bovendien is er bijna altijd wel een groep die bij je past qua snelheid of uitdaging en dat meerdere dagen per week.

Een lidmaatschap bij TC de Liemers is de moeite waard. Probeer het eens vrijblijvend uit en fiets zonder verplichting een keer mee.

Programma Filmhuis Zevenaar

Dikkertje Dap Foto: Filmhuis

Voor de kids draaien we Dikkertje Dap. Verfilming van een versje van Annie M.G. Schmidt. Dikkertje Dap is op dezelfde dag geboren als zijn beste vriend Raf, een giraf. Omdat zijn opa verzorger is in de dierentuin is Dikkertje vaak bij Raf te vinden. Ze zijn onafscheidelijk en delen alles, tot Dikkertje voor het eerst naar school gaat en erachter komt dat giraffen niet naar school mogen. Vr 24/11 15:00u, zo 26/11 en wo 29/11 14:30u.

The Beguiled, de misleide(n). Speelt zich af tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog in een meisjesinternaat in het zuiden. De vrouwen leven afgeschermd van de buitenwereld tot de dag dat een gewonde noordelijke korporaal wordt aangetroffen, binnengelaten en verpleegd. Dat leidt tot onderlinge rivaliteit tussen de vrouwen. Do 23/11, zo 26/11 20:15u en di 28/11 14:30u.

Una Muijer Fantastica gaat over Marina, een transgender. Overdag serveerster en ’s avonds nachtclubzangeres met een complex leven. De twintig jaar oudere textielfabrikant Orlando is gek op haar maar wanneer hij overlijdt ten gevolge van een aneurysma krijgt Marina te maken met een storm aan vooroordelen en haat. De politie wantrouwt haar en Orlando’s ex-vrouw en zoon willen niets van haar weten. Za 25/11, di 28/11 20:15u en ma 27/11 14:30u.

Klassieker The Magdalena Sisters. Deze film is gebaseerd op waargebeurde verhalen over de Ierse Magdalena-kloosters die gerund werden door de Sisters of Mercy. De kloosters waren katholieke instituten waar ‘gevallen’ vrouwen wreed gestraft werden voor hun misstap. Ma 27/11 en wo 29/11 20:15u.

Meer informatie staat op www.filmhuiszevenaar.nl.

Gratis hulp bij uw administratie en advies bij gemeentelijke regelingen

Op de foto Monique Reijmer (Caleidoz) en Tosca Dukkerhof (Rabobank) met overdracht van klappers aan het vrijwilligersproject

RIJNWAARDEN - De formulierenbrigade Rijnwaarden bestaat nu inmiddels een ruime zes jaar. Met zo'n 16 vrijwilligers sterk ondersteunen zij kosteloos, kortstondig of langdurig, mensen met een vraag rondom de administratie of gemeentelijke regelingen. Kent u iemand die mogelijk advies of praktische ondersteuning nodig heeft? Neem dan vooral contact op en dan kijken wij wat wij kunnen betekenen.

Sommige mensen denken dat het project er alleen is voor mensen die hun administratie in orde willen maken. Kortom facturen, brieven en rekeningen rangschikken in klappers. De vrijwilligers van de formulierenbrigade doen echter meer. Samen met een hulpvrager kunnen zij:

-een budgetplan opstellen;
-adviezen geven bij schuldproblematiek en waar nodig doorverwijzen;
-kijken welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van (gemeentelijke) regelingen om geld te besparen zoals Stichting Leergeld, kledingbank et cetera.

"Kortom, kent u iemand die een vraag heeft rondom financiën, administratie of mogelijkheden voor (materiële) ondersteuning, dan horen wij graag van u. U kunt hiervoor contact opnemen met Monique Reijmer, M.Reijmer@caleidoz.nl, 0316 542890."

Sinterklaasintocht Herwen

HERWEN - Ook dit jaar zal er in Herwen een Sinterklaasintocht zijn en wel op 25 november. Om 13.00 uur worden de kinderen verwacht bij De Cluse.

Vanaf hier gaan de kinderen in optocht met de muziekvereniging, schutterij en de burgemeester naar Huize Aerdt, waar sinterklaas een nachtje heeft gelogeerd. Na een rondrit door Herwen, zal er in De CLuse een super gezellige spellenmiddag zijn, waar de kinderen onder begeleiding van de zwarte piet aan deel kunnen nemen.

"Hopelijk zijn sint en de pieten op tijd in Herwen. Want er gaat weer van alles mis. Een TomTom in de auto kan gevaarlijk zijn en spoorzoeken is toch niet zo makkelijk als het lijkt. Wat is er precies aan de hand met Sint en de pieten? Houd hiervoor onze fb-pagina Sinterklaas Herwen in de gaten!"

Nachtuulen leveren Prins van Boemelburcht

Stadsprins Richard, Prinses Sylvia en adjudant Frans Foto: Yvonne Heijneman

ZEVENAAR - Richard Bouwman is de nieuwe prins van Boemelburcht. Dit jaar zijn de Nachtuulen aan de beurt om de stadsprins van Boemelburcht (Zevenaar) te leveren.

In de Nachtuulentempel was op 11 november het presentatiefeest. In een korte presentatie in de schaduw kwam Richard, hij was net daarvoor geïnstalleerd, door een papieren scherm gesprongen, en zo kon de polonaise losbarsten.

Prins Richard koos Frans Heijneman als zijn adjudant, en voor het eerst in de geschiedenis heeft de stadsprins van Boemelburcht ook een Prinses aan zijn zijde. Zijn vrouw Sylvia maakt het prinselijke stel compleet. Met de leus 'Wi-j Bloaze en Boemelen d'r op los' gaan ze voorop in de Boemeltrein.

Lezing voor alle vogelliefhebbers uit de Liemers

SPIJK/ZEVENAAR - Donderdag 30 november heeft vogelvereniging de Vogelvrienden Tuindorp weer een bijzondere lezing georganiseerd.

Deze avond komen de heren Tuinema en Van Alst van het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) vertellen over tuinvogels, vogels die ook bij u in de tuin kunnen voorkomen. Hierbij zal ook een interactie zijn met de toehoorders. Er worden foto’s getoond en daarbij de geluiden van de vogels. Natuurlijk is er ook een mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Vorig jaar hebben de heren Tuinema en van Aalst deze lezing in Zevenaar gegeven. Deze werd erg goed bezocht en de toehoorders het publiek was lovend. Heeft u het vorig jaar gemist of wilt u het nog een keer horen, kom dan gezellig naar de Spieker. Tevens is het een leuke aanzet tot de najaar vogel telling die er weer aankomt. Hier kan iedereen aan meedoen.

De entree is voor leden van de Vogelvrienden Tuindorp gratis, voor niet-leden is de entree 2,50 euro. De lezing is bij dorpshuis De Spieker, Williebrordusweg 1-a inSpijk. Aanvang 20.00 uur, zaal is open om 19.45 uur.

Basketiers'71: Bijna allemaal weer binnen!

ZEVENAAR - Het wordt kouder, de temperatuur daalt, de winter komt. Kortom, het is binnen beter dan buiten. Dat geldt zeker voor Zevenaarse sportverenigingen

Ze willen, bijna, allemaal gebruik maken van sporthal Heerenmaten. Menige sportvereniging maakt hier met vol plezier gebruik van. Terecht, want wie wil er nu niet van deze topsport faciliteit gebruik maken? Niet iedereen kan op dezelfde dagen en tijden de sport beoefenen. Basketiers’71 heeft vanaf dinsdag 28 november de trainingstijden aangepast.

Op iedere dinsdag zullen de trainingstijden nu als volgt zijn: Van 18.30 – 19.45 uur, trainen de U16- 1 , U16-2 & U14. Van 19.45 – 21.00 uur, trainen de U18, Heren 1, Dames 1. Een aanpassing die gelukkig voor een korte periode geldt.

Het zorgt er wel voor dat de sportcultuur in de Gemeente Zevenaar blijft behouden. Iedere sportvereniging, die in de winterse periode binnen wil/kan sporten zal dit doen. Optimaal wel, ideaal niet, het blijft een kwestie van geven en nemen in deze.

Complimenten voor Ataro die al jaren goed zorgt voor de juiste (her)verdeling van deze sportruimte. Zo kunnen sportverenigingen hun sport blijven aanbieden, en kunnen sporters hun sport ideaal blijven uitvoeren!

Geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven

Foto: Dhr. Koenen Foto: Dhr. Koenen

Zondag 26 nov. om 11.00 uur. Eucharistie-viering. Voorganger: G. Remmers. Koor: Samenzang

Gebedsintenties 26 -11-2017 :
Annie Wieleman – Bolck
Tonnie ten Broeke – van Rijnsoever
Henk Teunissen en familie
Els en Eeke Schampers
Joke Wieleman – Putman
Willy Hooijman - Holland

Zondag 1e Advent : 3 dec. om 11.00 uur. Eucharistie-viering. Voorganger: G. Remmers. Koor: Dames – Herenkoor

Gebedsintenties 03-12-2017 :
Henk Teunissen en Familie
Wilma Willemen – Roepman
Tine Hogenelst – Meijerink
Willy Hooijman – Holland
Annet Gertsen – Roelofs
Theo Veldman jaargedachtenis
Henk Reuling jaargedachtenis

Mededelingen :

Eind april / begin mei 2018 organiseert het Bisdom een bedevaart naar Lourdes. Vanuit onze parochie willen we graag meedoen en tevens zo veel mogelijk mensen de kans geven om mee te gaan. Daarom bieden wij een verjaardagskalender te koop aan om het geldpotje te spekken. De kalender kost slechts 3 euro en is te koop bij het secretariaat.
Remigius Secretariaat Duiven geopend op Maandag-Woensdag-Vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur. Telefoon : 0316 261210.

Buurtvereniging Pasactieva stopt na veertig jaar

PANNERDEN – Buurtvereniging Pasactieva stopt na veertig jaar. Als laatste stuiptrekking waren leden en bestuursleden zaterdagmiddag in de weer.


Het organiseren en deelnemen van activiteiten werd aldoor een ongemakkelijk moment. De vereniging heeft zich veertig jaar ingezet in haar buurt voor activiteiten onderling. Op zaterdag 11 november hebben leden en bestuur via een gezellig samen zijn afscheid genomen van hun Pasactiva in de vorm van hun laatste activiteit: onderling een bowlingmiddag in De Griethse Poort Zevenaar.
Het bestuur is al haar leden dankbaar voor al de jaren voor het deelnemen in de organisatie.

Programma Filmhuis Didam

Maandag 27 november om 20.00 uur: Viceroy’s House. 1947. De Britse heerschappij in India is bijna ten einde. Koningin Victoria’s achterkleinzoon, Lord Mountbatten verhuist voor een periode van zes maanden met zijn gezin naar New Delhi. Als laatste onderkoning is het zijn taak de overgang naar onafhankelijkheid van het land te overzien. Al snel breekt geweld uit tussen de hindoes, moslims en sikhs, iets dat ook grote invloed heeft op de personeelsleden in het paleis.

Vrijdag 1 en maandag 4 december om 20.00 uur: Wakefield. Als je alles achter je kon laten en opnieuw kon beginnen, zou je dit dan doen? Howard Wakefield is een succesvol advocaat, echtgenoot en vader die in een opwelling besluit zijn, voor de buitenwereld perfect ogende, leven achter zich te laten. Hij verschuilt zich stiekem op de zolder van zijn garage en observeert zijn vrouw en hun twee dochters. Hoe gaat zijn gezin om met zijn plotselinge afwezigheid? Howard bespiedt van een afstand zijn vertrouwde omgeving.

Vrijdag 8 december om 20.00 uur: Hampstead. De weduwe Emily Walters woont aan de rand van Hampstead Heath. Na de dood van haar man lukt het niet om haar leven op te pakken. Haar leven krijgt een verrassende wending wanneer ze Donald ontmoet, een man die in het park woont.

Filmhuis Didam is te vinden aan de Kerkstraat in gebouw Waverlo. Meer informatie over films of het filmhuis: www.filmhuisdidam.nl. Entree film 7 euro, ‘Vriend Van’ 5 euro, kinderfilm 5 euro,. De zaal en de kassa gaan een half uur voor aanvang open. De filmzaal is toegankelijk voor rolstoel en scootmobiel.

Loo Budget Concerten presenteert Paul Mulder, Theo Scholten & Vincent Gal

LOO - Zondag 26 november om 15.00 uur spelen Paul Mulder, Theo Scholten & Vincent Gal in de kerk, die al vanaf 14.30 uur geopend is.

Paul Mulder, Theo Scholten en Vincent Gal door de wol geverfde muzikanten, elk op hun eigen gebied. Als deze gebieden bij elkaar komen ontstaat er iets moois. Samen spelen ze oude én nieuwe handgemaakte liedjes van Paul. Zanger-liedschrijver en gitarist Paul Mulder groeide op in een café in Tolkamer, waar de jukebox een onuitwisbare indruk maakte. Paul zingt zijn handgemaakte liedjes in het Nederlands en de Liemerse streektaal. De ene keer vrolijk, de andere keer bespiegelend, maar altijd met een persoonlijke noot.Accordeonist Theo Scholten trad als 14-jarige al toe tot het showorkest The Starfighters. Hij begeleidde vele artiesten zoals Imca Marina, André van Duin, Ronnie Tober en Bueno de Mesquita. Ook als lid van onder andere De Keerls en StilliWald heeft hij eindeloos veel concerten gegeven.Percussionist Vincent Gal was als klein menneke al vroeg in de weer met potten, pannen en deksels, maar dan niet om te koken! Vincent speelt in verschillende stijlen, van singer-songwriter tot Latin. Om die reden is hij een welkome muzikale gast bij onder andere Caramba, Hans Keuper, Bernard Brogue en Grupo Azul. Een kaart kost inclusief een consumptie (koffie, thee, chocomel) in de pauze 7,50 euro.

Kaartverkoop is voorafgaand aan het concert bij de kerk. Telefonisch reserveren via Peter Koopmans, 0316 261612 of maandag tussen 10.00 en 12.30 uur bij het secretariaat van het kerk, 0316 263981.

Genomineerden Ondernemer in Westervoort

WESTERVOORT - De nominaties voor de titel 'Ondernemer van het Jaar 2017' van Ondernemend Westervoort zijn woensdagavond door het bestuur samen met de jury bekend gemaakt.

Genomineerde ondernemersDe ondernemers die zijn genomineerd voor de titel Ondernemer van het Jaar 2017 zijn: Janiek Kroon van hart for her Westervoort, Bas Bloemberg van Auto Service Bas Bloemberg en Manfred Pelgrim van Huis ter West. De ondernemers werden woensdag 15 november uitgenodigd voor een borrel bij de winnaar van vorig jaar Henrik Versteegh van Bodywear Superstore en Engelvaart's Groothandel. Daar kregen de genomineerden het goede nieuws te horen.

Collega ondernemer nomineren
In de afgelopen maanden konden alle leden van Ondernemend Westervoort een collega-lid nomineren voor de verkiezing. De genomineerde ondernemers ontvingen de meeste nominaties. Zij gaan nu de strijd aan voor de titel "Ondernemer van het Jaar 2017" en krijgen in de maand december bezoek van een deskundige jury.

Deze jury bestaat uit de 'Ondernemer van het Jaar 2016' Hendrik Versteegh van Bodywear Superstore en de ondernemers Johan Paape en Dirk van der Mark die hun sporen reeds verdiend hebben als ondernemer. De jury beoordeelt tijdens het bezoek de bedrijven aan de hand van diverse criteria zoals uitstraling, klantgerichtheid en hun maatschappelijke rol voor Westervoort. Tijdens het Nieuwjaarsgala van Ondernemend Westervoort op 11 januari wordt de winnaar van deze verkiezing bekend gemaakt. Hoofdsponsor van deze verkiezing is Rabobank Arnhem en Omstreken.

Ruil & Reparatie Kring De Liemers extra open

DUIVEN - Vanwege het succes is Stichting Ruil & Reparatie Kring De Liemers op maandagmiddag 4 december weer geopend.

Er zijn vrijwilligers aanwezig voor het repareren van elektrische apparaten, speelgoed, kleding et cetera. Ook staat er een lekker kopje koffie/thee klaar. Aan de koffietafel is altijd tijd voor een gezellig gesprek, ook samen een spelletje doen behoort tot de mogelijkheden.

Op 4 december van 13.30 tot 15.30 en elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Locatie: Ontmoetingsruimte De Boomgaard aan de Schoolstraat 9 in Duiven (ingang achter de oude bibliotheek). Meer info staat op www.ruilkringdeliemers.nl;~` e.mail: ruilkringdeliemers@hotmail.com.

Autismecafé De Liemers: ASS en hulpverlening

ZEVENAAR - Autismecafé De Liemers is voor volwassenen vanaf 25 jaar met autisme die normaal tot hoog functionerend zijn. Zij hebben hier de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Vrijdag 1 december is er weer een bijeenkomst. Deze keer met het onderwerp 'ASS en hulpverlening'. Je bent welkom als je met andere mensen met een ASS wil praten over jouw ervaringen met hulpverlening.

Autismecafé De Liemers is in het gebouw van Caleidoz, De Hooge Bongert 3 in Zevenaar. Om 19.30 uur gaat het café open. Het themagesprek is van 20.00 tot 21.00 uur en er is tot 21.30 uur gelegenheid om na te praten. Aanmelden is niet nodig en de entree is 3,50 euro. Meer informatie staat op www.auti24.nl.

Retteketet Showband haalt Moulin Rouge naar Zevenaar

De vocalisten met multi-vocale stemmen. Foto: Marjolein Heinsbroek

ZEVENAAR - Het enige échte kerstfeest van de Liemers wordt dit jaar gevierd op zaterdag 16 en zondag 17 december. Voor de 14e keer organiseert de leukste feestband uit de regio ‘Retteketet Showband’ haar kerstspektakel.

Een bijzonder muzikale kerstshow met veel aandacht voor show en kerstsfeer. Een spektakel waarvan inmiddels vele jaren binnen enkele dagen de kaarten voor de zaterdag uitverkocht zijn. Dat ook de zondagmiddag editie inmiddels als ultiem kerstfeest voor jong en oud steeds drukker wordt is een feit. Voor deze editie hebben de bandleden het Franse Cabaret naar Zevenaar gehaald. De wereldberoemde sfeer van de Franse Moulin Rouge zal dit jaar naar Zevenaar komen en de bandleden zullen alles in werking stellen om de bezoekers een onvergetelijk kerstfeest te bezorgen.

Met wereldberoemde muziek van topartiesten, veel glitter, glamour en showeffecten zal het publiek een onvergetelijke zaterdagavond en zondagmiddag ervaren. Het kerstspektakel zorgt zoals gezegd jaarlijks voor veel ophef en weet als geen ander het publiek uit de regio een onvergetelijke aanloop naar kerst te verschaffen. Vorig jaar nog kwam het event in opspraak door de vermeende ontsnapping van een tijger, hetgeen een hoax bleek te zijn.

Wilt u getuige zijn van dit bijzondere kerstspektakel? Kaarten voor zowel de zaterdag-, als zondag show zijn vanaf 18 november uitsluitend verkrijgbaar bij Cigo Gemak Shop in Zevenaar. Wees er snel bij want ook in de Moulin Rouge is het 'vol=vol'!

Autismecafé De Liemers: ASS en hulpverlening

ZEVENAAR - Autismecafé De Liemers is voor volwassenen vanaf 25 jaar met autisme die normaal tot hoog functionerend zijn. Zij hebben hier de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Vrijdag 1 december is er weer een bijeenkomst. Deze keer met het onderwerp ‘ASS en hulpverlening’. Je bent welkom als je met andere mensen met een ASS wil praten over jouw ervaringen met hulpverlening.

Autismecafé De Liemers is in het gebouw van Caleidoz, De Hooge Bongert 3 in Zevenaar. Om 19.30 uur gaat het café open. Het themagesprek is van 20.00 tot 21.00 uur en er is tot 21.30 uur gelegenheid om na te praten. Aanmelden is niet nodig en de entree is 3,50 euro. Meer informatie staat op www.auti24.nl.

Expositie van Ans Blom

Ans Blom bij een van haar werken Foto: Roline Trapman

ZEVENAAR - Van 11 november tot en met 9 februari is er in Liemerije Zevenaar een expositie van werken door Ans Blom.

Tekenen en schilderen doet Ans al haar hele leven, als hobby. De laatste tien jaar vooral met olieverf. Die is op verschillende manieren te gebruiken: met penseel, sponsje of paletmes, en je kunt het dun of dik aanbrengen in verschillende laagjes. Zo is je werk steeds aan te passen. Met olieverf kun je ook heel plastisch werken, door bijvoorbeeld in de natte verf weer vlakken weg te krassen.

Haar belangrijkste inspiratiebron is de natuur en het werk van andere schilders. Van een mooie boom maakt zij een foto die ze later gebruikt voor een schilderij. Ans maakt ook abstracte schilderijen, waarbij het plezier van het werken met veel kleuren centraal staat en er toch een samenhangend en aansprekend schilderij uitkomt. Ze heeft meer inspiratie dan tijd om alles uit te werken!

Bij het schilderen gaat het er haar niet om iets precies weer te geven, maar om de sfeer te creëren die ze ervaart bij iets wat haar inspireert. Bij het maken van een schilderij heeft ze in gedachten hoe het eruit moet zien. Maar op een zeker moment laat ze dat idee los om het schilderij als het ware zichzelf te laten vormen. Dat zijn de ultieme schilders-momenten; dan groeit het schilderij bijna vanzelf. Dit proces is voor haar belangrijker dan het resultaat. Al is het fijn als anderen dat kunnen waarderen, want er zit toch iets van haarzelf in.

De expositie is dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur en vrij toegankelijk in het bewonerscafé en de aansluitende gangen op de begane grond van verpleeghuis Liemerije locatie Zevenaar, Hunneveldweg 12.

Start voorbereiding Sacrament Vormsel

LIEMERS - In januari 2018 beginnen de voorbereidingen voor de jongens en meisjes die gevormd willen worden. De kinderen van de parochies Heilige Vier Evangelisten en Sint-Willibrordus gaan de voorbereidingen samen doen. Zo zullen zij ook samen in één vormselviering gevormd worden op zaterdag 21 april. Monseigneur Woorts zal daarin vormheer zijn.

Wat betekent dat, gevormd worden door het Heilig Vormsel te ontvangen? Het is toch wel bijzonder als er voorbereidingen voor nodig zijn en er een speciale dag voor wordt gereserveerd, die met veel mensen samen wordt gevierd. Het lijkt niet alleen heel belangrijk, dat is het ook! Als baby word je gedoopt in de katholieke kerk. Dat willen je ouders heel graag. Als je weer wat ouder bent, doe je de 1e Heilige Communie. Vanaf groep 8 kun je gevormd worden samen met anderen. Daar mag je dan zelf in meebeslissen. Het zijn allemaal feestelijke momenten, die aangeven hoe je zelf maar ook samen met anderen kunt groeien in geloof. Gevormd worden wil zeggen dat mensen om je heen (ouders, school, kerk) je allerlei dingen willen leren voor later, die belangrijk zijn en blijven. Ook door je geloof kun je sterker worden.

Zit je in groep 8 (of hoger) en wil jij ook gevormd worden? Praat er dan over met je ouders en meld je aan, uiterlijk tot 1 december 2017.

Voor vragen en aanmelding: Centraal Secretariaat, e-mail: secretariaat@rkliemers.nl. Openingstijden maandag - donderdag van 9.00 – 15.00 uur en vrijdag van 9.00-12.30 uur; telefoon 0316 523468.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Duiven-Velp

De morgen en de middagdienst worden gehouden in de SoW kapel Rijksweg 56B, Duiven

26 november 8.45 u kand. R.A. Nijhoff; 15.00 u ds J.J. Poutsma

3 december 8.45u kand. R.A. Nijhoff; 16.30 u ds W. Scherff

Programma Kunstwerk!

Foto: Carry Premsela

Harry Sacksioni: Once upon a time…

In zijn programma Once upon a time… laat Harry Sacksioni zijn gitaar spreken via zijn meest geliefde filmmuziek. Hoofdthema's uit o.a. Once Upon a Time in the West, The Pink Panther, The Sting en James Bond krijgen een bijzondere 'Sacksioni aanpak'. Sacksioni verricht in dit programma weer kleine wondertjes op de gitaar en het is dan ook niet voor niets dat deze gitaarvirtuoos dit jaar voor de vijfde (!) keer op rij werd uitgeroepen tot de beste akoestische gitarist van de Benelux.

Donderdag 30 november. Aanvang 20.15 uur. Prijs 18,50 euro.

Thomas Verbogt & Beatrice van der Poel: Montere Weemoed

Thomas en Beatrice brengen een hartverwarmende collage van weemoedige liedjes en komische verhalen, als altijd, over tintelend verlangen, alledaagse waanzin en melancholie. Auteur Thomas Verbogt schreef diverse romans, toneelstukken, columns en verhalenbundels en werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs en de ECI Literatuurprijs 2016. Beatrice van der Poel is Nederlandstalig singer-songwriter en maakte diverse theaterprogramma's en albums.

Vrijdag 8 december. Aanvang 20.15 uur. Prijs 14,- euro.

Fien & Teun: Feest op de boerderij! 2+

Fien & Teun zijn een vrolijk boertje en boerinnetje die al spelend het Hollandse landleven ontdekken. Samen met hun vriendjes zijn zij dagelijks te zien op RTL Telekids en nu ook in het theater met: 'Feest op de boerderij!'. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar. Sita Vermeulen, die inmiddels diverse musicals op haar naam heeft staan, zal de rol van vertelster vertolken in deze interactieve familievoorstelling. Voor en na de voorstelling kunnen de bezoekers zich vermaken tijdens de 'Boerderij Experience' in de foyer van het theater.

Zaterdag 9 december. Aanvang 14.00 uur en 16.15 uur. Prijs 16,- euro.

Muziek op schoot – Kerstspecial (9 mnd – 3 jaar)

Vinden jullie de kerstperiode ook zo gezellig? Dit jaar organiseren we een Muziek op Schoot Kerstspecial. We gaan twee ochtenden lekker veel kerstliedjes zingen, een kerstboom versieren, mee met de arrenslee… Het wordt reuzegezellig! Cursusdata: 11 én 18 december 2017 (Duiven)
14 én 21 december 2017 (Zevenaar). Voor meer informatie en inschrijven: www.liemerskunstwerk.nl.

Moesaete in Westervoort

WESTERVOORT - Dit jaar wordt het jaarlijkse traditionele moesaete op 14 december gehouden. De avond wordt georganiseerd door de dialectclub van de Historische Kring Westervoort.

Naast de zeer smakelijke moes (stamppot boerenkool voor niet-dialectkenners) met worst, spek en lekkernijen wordt men met voordrachten en liedjes van lokale talenten in Westervoorts dialect vermaakt.

In december 1997 werd voor de eerste keer het moesaete georganiseerd. En nu is het dus alweer tijd voor de 21e editie. Donderdag 14 december heeft als thema 'Moes met ’n jong blaedje!'. De leden van de dialectclub zijn daarom op zoek gegaan naar de beste moes van het dorp. Daar zijn ze weer in geslaagd. Het werd ouderwets degelijke moes met hier en daar een jong groen blaadje. Waar ze het vandaan hebben blijft het geheim van de dialectclub.

De kaartverkoop is maandag 27 november om 20.00 uur voor zowel leden als niet-leden van de Historische Kring in het Huize Vredenburg aan de Klapstraat. Kaarten kosten 17,50 euro per stuk en de entree is inclusief een kop koffie of thee. Leden van de Historische Kring Westervoort krijgen 2,50 korting (betalen 15,00 euro). Per lid kunnen er twee kaarten à 15,00 euro worden gekocht.

Vanaf dinsdag 28 november is de kaartverkoop van de niet verkochte kaarten bij Zalencentrum Wieleman, natuurlijk zolang de voorraad strekt. Deze kaarten kosten voor iedereen 17,50 euro. Zaal open om 19.00 uur. Aanvang Moesaete 19.30 uur.

Partnercurus 'Omgaan met AD(H)D'

ZEVENAAR - Op woensdag 24 januari start GGNet Preventie opnieuw met een cursus ‘Omgaan met ADHD’ voor partners.

Partner zijn van iemand met AD(H)D is niet altijd gemakkelijk en kan voor veel stress en frustraties zorgen. Niet alleen bij degene met ADHD maar juist ook bij de partner, waardoor de relatie onder druk komt te staan.

In de cursus worden handvatten aangereikt in de omgang met een partner met AD(H)D. Daarbij staan de eigen vragen en behoeften van de deelnemers centraal. De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten. Onderwerpen die in de cursus aan de orde komen zijn:

Kennismaking en informatie over AD(H)D, AD(H)D en relatie, Gezamenlijke huishouding, Steun en ruimte voor jezelf.

Naast informatie, tips en het aanleren van vaardigheden is er ook voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Voor meer informatie en aanmelding kan men contact op nemen met GGNet Preventie: 088 9331180 of preventie@ggnet.nl of www.ggnet.nl/preventie.

Geloofsgemeenschap H. Andreas Groessen

Vieringen: zo. 26-11-17: 09.30 uur Woord- en Communieviering parochianenvoorgangers W.Herbes en P.Peters m.m.v. In Between. Zo 3-12-17: geen viering.

Intenties: 26-11-17:Ouders Bolder-Raasing, jaargedachtenis vader Degen, jaargedachtenis moeder Gieling-Stokman en vader, Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, Cor en Riet Aldering-Roordink, Wim en Lies Melchers-Derksen, ouders Vermeulen-Kiewiet en Theo, Bertus Driessen, Jan te Witt, Diny van Kempen-van Kempen, Gerda Stokman-Koning.

Wij maken u erop attent dat de intenties voor Kerstmis niet opgenomen kunnen worden in het Gemeente Nieuws i.v.m. de perkte ruimte in dit blad. We gaan de intenties vermelden op een apart inlegvel, welke wordt meegezonden met het parochieblad Op Weg. De intenties voor de feestdagen kunt U tot 28 november opgegeven bij het secretariaat van de H. Andreas te Groessen.

Kwismiddag bij Senioren Vereniging Pannerden

PANNERDEN - Op donderdag 30 november Kwismiddag voor de seniorenleden. De kwis gaat met vragen over Pannerden, dialect van Pannerden, bloemen, plaatsnamen, dieren en nog veel meer.

Er worden groepen gemaakt van zes personen. Alle leden zijn welkom van 14.00 - 16.30 uur in zaal De Oude Waal in Pannerden. De vereniging organiseert elke maand een soosmiddag, waar diverse activiteiten worden gehouden, in zaal De Oude Waal. Lid worden van de seniorenvereniging of inlichtingen: telefoon 0316 371238.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Duiven-Velp

De morgen en de middagdienst worden gehouden in de SoW kapel Rijksweg 56B, Duiven

26 november 8.45 u kand. R.A. Nijhoff; 15.00 u ds J.J. Poutsma

3 december 8.45u kand. R.A. Nijhoff; 16.30 u ds W. Scherff

Collectieve zorgverzekering

ZEVENAAR - Door over te stappen van zorgverzekering kunt u veel geld besparen. Overstappen naar een andere zorgverzekering kan tot en met 31 december.

Speciaal voor mensen met een lager inkomen en/of hoge zorgkosten heeft de gemeente Zevenaar samen met Menzis een zorgverzekering samengesteld: Menzis Garant Verzorgd. Caleidoz organiseert met Seniorenclub Oud Zevenaar - Ooij, BOZ en de Seniorenraad Angerlo-Giesbeek, een voorlichting over deze collectieve zorgverzekering.

Twee medewerkers van de gemeente komen op maandag 27 november informatie verstrekken in ontmoetingscentrum De Hooge Bongert 3 in Zevenaar. De voorlichting begint om 10.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Diensten protestantse kerk Rijnwaarden

LOBITH - Op zondag 26 november is er een dienst in Lobith. De voorganger is ds. Elise Roth, in deze dienst _ laatste zondag kerkelijk jaar- worden de overleden gemeenteleden herdacht. Muzikale bijdrage van Mieke en Janet.

Op zondag 3 december gaat ds. Ter Avest voor. De diensten beginnen om 10.00 uur en na de dienst is men welkom in de Ontmoeting voor een kop koffie of thee.

Sint-Werenfriduskerk Westervoort

Intenties zaterdag 25 november

Berendina Meijer, Catharina Reksweinkel-Reijers, Geertruida Woutersen-Holleman, Thomas Pus, Ardie Bouwman-Coenen, Eef en Dien Heijmen-Castrop, Jan Karsten, Corrie Messing-Disteli, Harrie en Riet Kemperman-Schröder, Thea te Witt-Geenacker, ouders Jan en Anie Kütschruiter.

Intenties zondag 3 december

Riet Schriever-Bouwmeister (jgt.), Berendina Meijer, Catharina Rekswinkel-Reijers, Geertruida Woutersen-Holleman, Thomas Pus, Ardie Bouwman-Coenen, Eef en Dien Heijmen-Castrop, Co Messing, Theodora Messing-van Haren, Corrie Messing-Disteli, Fam. Holtslag-Teunissen, Engelien Bisselink, Rob Bisselink.

Wilt u de digitale nieuwsbrief van de Sint-Werenfriduskerk ontvangen? Stuur dan u e-mailadres naar: Peddelredactie@hotmail.com.

Informatieavond Burgers Eerst

DIDAM - Maandag 27 november om 19.30 uur is er in het zalencentrum Jan & Jan aan Lieve Vrouweplein 4 in Didam een informatieavond van de stichting Burgers Eerst.

De stichting is een voortzetting van de actiegroep 'Jaiksteun' en Kerngroep Burgerinitiatief. "Wij willen u graag op de hoogte houden van onze activiteiten met betrekking tot de ontwikkelingen het Masterplan Centrum Didam. "Wij zien uw komst met belangstelling tegemoet", aldus Jan Godschalk (voorzitter) Nel Beekman (penningmeester) en Agnes Schotgerrits (secretaris).

Geloofsgemeenschap H. Andreas-

Maria Koningin

Zevenaar

Zondag 26 november 9.30 uur: Eucharistieviering. St. Ceacilia - Christus Koning. Voorganger: Pater G. Remmers medewerking van het koor AMK.

Intenties: Gerrie Jörissen, Koos en Stien Visser, Wil Hermans-du Buf, ouders Schepers-Fortkamp, ouders Kelderman-Casterop, Til van Laanen, Geert Wiendels en Dinie Jansen, Jan Rietbergen.

Zondag 3 december om 9.30 uur: Eucharistieviering. Voorgangers: Pater G. Remmers en Diaken A. van Boven met medewerking van het N.G.K. koor.

Intenties: Gerrit Duis en Gerda Duis-Kaak, Lies Gieling-Buiting, Jo Hueskes, Overleden familie Stoffels-Okkerman, Frans Gieling, Til van Laanen.

Overleden:

Op 26 oktober, Eckbert Hermans, 74 jaar, Bergvrede,

Op 11 november, Wim Kruis, 64 jaar, Masiusplein,

Op 9 november, Louisa Brus-Wentholt, 92 jaar, Pelgromhof Zevenaar.

Caleidoz en Apetito werken 20 jaar samen

REGIO - In 1997 startte Caleidoz welzijn naast de warme maaltijden met het bezorgen van diepvries maaltijden bij mensen die zelf niet kunnen koken. Dat bracht tevens voordelen met zich mee.

Door de houdbaarheid in de vriezer bederven de maaltijden niet wanneer er even geen gebruik van wordt gemaakt. Bijvoorbeeld bij tijdelijk verminderde eetlust of wanneer een naaste eten meebrengt. Bestellen gaat naar behoefte en is niet moeilijk, het schept geen verplichtingen. De bestelling wordt wekelijks door vrijwilligers aan huis bezorgd. Ophalen mag ook. De maaltijd gaat rechtstreeks uit de vriezer gedurende tien minuten in de magnetron om af te garen.

Uit enquêtes blijkt grote tevredenheid over de kwaliteit. De, inmiddels, 20-jarige samenwerking met Apetito behoeft dan ook geen nadere uitleg. Vanwege dit jubileum ontvangen alle mensen in de gemeente Zevenaar en Doesburg die gebruik maken van de maaltijdvoorziening bij Caleidoz, in de maand november een lekkere attentie. "Wilt u ook kennis maken met het ruime assortiment vriesvers maaltijden? Neem dan vrijblijvend contact op met Caleidoz, 0316 243202. Wij helpen u graag."

Vlooienmarkt in Doetinchem

DOETINCHEM - In de Saza sporthal aan de Sportweg 1 is er zondag 3 december van 10.00 - 17.00 uur een leuke grote vlooienmarkt.

Er wordt weer veel tweedehands, antiek, curiosa, snuisterijen, brocante, huisraad en kleding te koop aangeboden. Leuk als bezoeker om te komen snuffelen,. Of als u nog overtollige spullen heeft en wilt u deze te koop aanbieden, huur dan ook een kraam. Een kraam is 4 meter met bovenbouw en kost 27.50 euro. Grondplaatsen kosten per 6 meter 17,50 euro en via www.animo-vlooienmarkten.nl of telefonisch 06 39108152 te bestellen.

De markt bezoeken kost het 3,00 euro entree voor volwassenen en voor 65+ 2,50 euro; kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis. De Saza sporthal verzorgt de catering en een gezellig terras op de vlooienmarkt.

Cadeaumarkt bij Caleidos voor kinderen Nepal

Kinderen van Bharat Pokhari Nepal Chitra KC, New Sadle Kathmandu

ZEVENAAR - Op de cadeaumarkt 26 november van 12-16 uur bij Ontmoetingscentrum Caleidoz aan De Hooge Bongert 3 in Zevenaar vindt men Nepalese cadeauproducten van goede kwaliteit, kerststallen groot en klein, mooie sieraden, leuke creatieve workshops, loterij, lekkere hapjes en drankjes.

De opbrengst gaat naar een project voor kinderen met een verstandelijke beperking in Bharat Pokhari Nepal. Er is ook uitgebreide informatie over dit project, de stichting Milan Bindu Nepal en het adoptieplan. Zie www.milanbindu-nepal.nl. Donaties NL55 RABO 0110 2620 69. "Wij staan ook op de Doesburgse kerstmarkt op 9 december vanaf 10 tot 20 uur."

Kerstworkshop bloemschikken bij KunstKring Duiven

Resultaat workshop 2016 Foto: Jeanette Creteer

DUIVEN - Bij KunstKring Duiven worden ook dit jaar weer workshops gegeven die in het teken staan van kerstmis.

De inmiddels bekende kerstworkshops worden vlak voor de kerstdagen gegeven op donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagmorgen 21, 22 en 23 december. Een feestelijk bloemstuk maken met bloemen, kaarsen en kerstgroen voor de kerstdagen, dat wil toch iedereen!

Deze twee uur durende workshops worden begeleid door bloemstyliste Jeanette Creteer, in het verenigingsgebouw aan de Visserlaan in Duiven. Voor informatie over prijzen en om aan te melden kunnen belangstellenden bellen met Jeanette: 06 42169974. Meer info staat op www.kunstkringduiven.nl.

Informatieavond Burgers Eerst

DIDAM - Maandag 27 november om 19.30 uur is er in het zalencentrum Jan & Jan aan Lieve Vrouweplein 4 in Didam een informatieavond van de stichting Burgers Eerst.

De stichting is een voortzetting van de actiegroep 'Jaiksteun' en Kerngroep Burgerinitiatief. "Wij willen u graag op de hoogte houden van onze activiteiten met betrekking tot de ontwikkelingen het Masterplan Centrum Didam. "Wij zien uw komst met belangstelling tegemoet", aldus Jan Godschalk (voorzitter) Nel Beekman (penningmeester) en Agnes Schotgerrits (secretaris).

Geloofsgemeenschap H. Andreas-Maria Koningin Zevenaar

Zondag 26 november 9.30 uur: Eucharistieviering. St. Ceacilia - Christus Koning. Voorganger: Pater G. Remmers medewerking van het koor AMK.

Intenties: Gerrie Jörissen, Koos en Stien Visser, Wil Hermans-du Buf, ouders Schepers-Fortkamp, ouders Kelderman-Casterop, Til van Laanen, Geert Wiendels en Dinie Jansen, Jan Rietbergen.

Zondag 3 december om 9.30 uur: Eucharistieviering. Voorgangers: Pater G. Remmers en Diaken A. van Boven met medewerking van het N.G.K. koor.

Intenties: Gerrit Duis en Gerda Duis-Kaak, Lies Gieling-Buiting, Jo Hueskes, Overleden familie Stoffels-Okkerman, Frans Gieling, Til van Laanen.

Overleden:                                                                                                        

Op 26 oktober, Eckbert Hermans, 74 jaar, Bergvrede,

Op 11 november, Wim Kruis, 64 jaar, Masiusplein,

Op 9 november, Louisa Brus-Wentholt, 92 jaar, Pelgromhof Zevenaar.

Info-avond Masterplan Didam

DIDAM - Maandag 27 november om 19.30 uur is er in het zalencentrum Jan & Jan aan Lieve Vrouweplein 4 in Didam een informatieavond van de stichting Burgers Eerst.

De stichting is een voortzetting van de actiegroep 'Jaiksteun' en Kerngroep Burgerinitiatief. "Wij willen u graag op de hoogte houden van onze activiteiten met betrekking tot de ontwikkelingen het Masterplan Centrum Didam. "Wij zien uw komst met belangstelling tegemoet", aldus Jan Godschalk (voorzitter) Nel Beekman (penningmeester) en Agnes Schotgerrits (secretaris).

Diensten protestantse kerk Rijnwaarden

LOBITH - Op zondag 26 november is er een dienst in Lobith. De voorganger is ds. Elise Roth, in deze dienst _ laatste zondag kerkelijk jaar- worden de overleden gemeenteleden herdacht. Muzikale bijdrage van Mieke en Janet.

Op zondag 3 december gaat ds. Ter Avest voor. De diensten beginnen om 10.00 uur en na de dienst is men welkom in de Ontmoeting voor een kop koffie of thee.

50+Sinterklaasbingo

DUIVEN - Het Palet Trefpunt Duiven houdt op zondagmiddag 3 december een Sinterklaasbingo voor 50-plussers.

Bij deze bingo zijn er diverse leuke prijzen te winnen, tevens zal er een loterij worden gehouden. Ook Sint-Nicolaas met zijn pieten hebben aangegeven deze middag een bezoek te zullen brengen aan Het Palet Trefpunt Duiven Vrijwilligers van Het Palet zullen tussen de bingo spelen door een borrelhapje aanbieden.

De aanvangstijd van deze bingomiddag is 13.30 uur. Het Palet is open vanaf 13.00 uur. Wegens beperkte ruimte in Het Palet wordt gevraagd zich aan te melden bij Tonnie Jansen, 0316 266104. Het Palet is aan de Mondriaanstraat 14 in Duiven (tegenover de Coop).

Hooge Bongertkoor zingt in Meulenvelden

DIDAM - Op donderdag 30 november treedt het Hooge Bongertkoor uit Zevenaar op in Meulenvelden.

’t Hooge Bongertkoor is een gemengd koor met een goede onderlinge band en heeft gezelligheid hoog in het vaandel staan. Het koor is opgericht op 16 mei 1973. Het was een van de eerste daden van dienstencentrum De Hooge Bongert in Zevenaar. Het koor werd in 1975 volledig zelfstandig met statuten en een huishoudelijk reglement.

Het repertoire van het Hooge Bongertkoor bestaat voor een deel uit klassieke- en licht klassieke liederen maar ook uit eigentijdse liederen. De meeste werken worden vierstemmig gezongen. Belangstellenden uit Didam en omstreken zijn welkom.

De theaterzaal in Meulenvelden, Waverlo 8, Didam is open vanaf 19.00 uur; de avond begint om 19.30 uur en is om 21.30 uur afgelopen. De entree bedraagt 3,00 euro. Voor informatie kan men terecht bij het Servicepunt (088 0441400) of e-mail servicepuntmeulenvelden@liemerije.nl.

Popkoor Repeat wint Balk Topfestival

Foto: Gerben Kruisselbrink

DUIVEN - Het Duivense popkoor Repeat nam op zaterdag 4 november deel aan het tweejaarlijkse Topfestival van Stichting Balk. Koren uit het hele land kwamen die dag samen in De Doelen in Rotterdam. In verschillende categorieën streden vocal groups en (pop)koren om de felbegeerde titel.


Repeat mocht na een selectieronde uitkomen in de categorie 'grote groepen - eerste klasse'. Het koor bracht onder bezielende leiding van dirigente Juliette Dumoré vijf heel diverse nummers uit hun repertoire. Regisseur Richard Sprokkereef zorgde voor een oogstrelend visueel plaatje en pianist Paul McQue begeleidde Repeat met zijn pianospel. Na een lange dag in De Doelen werden de winnaars bekend gemaakt en kwam voor het Duivense popkoor het verlossende woord. Winnaar in de categorie 'grote groepen - eerste klasse'! Met lovende woorden in prachtige jury rapporten inclusief tranen van zangeres Linda Wagenmakers keerde Repeat moe maar voldaan terug naar Duiven. Met deze overwinning heeft Repeat zichzelf automatisch geplaatst voor het eerstvolgende Balk Topfestival in 2019. Wilt u Repeat zelf zien en horen? Op 16 december staat het koor op het podium tijdens het Top2000 festival in Arnhem.

Sponsor bedankt

ZEVENAAR - De meiden van het onnavolgbare team MO15-2 van DCS hebben liefst twee nieuwe sponsors gevonden; 2Agree Online contractbeheer en ten Brinke Interieurbeplanting. Beide ondernemingen zijn in Zevenaar gevestigd.

2Agree online contractbeheer levert een online contractbeheer oplossing waarmee alle voorkomende overeenkomsten, abonnementen, etc. eenvoudig en efficiënt worden beheerd en bewaakt.

Ten Brinke Interieurbeplanting is een dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in sfeerdecoraties en groenprojecten door heel Nederland. Zij ontwerpen, ze leveren, ze richten in en ze onderhouden. Alles onder een dak, waarbij de keuze aan u is: kopen, huren of leasen

Beide ondernemingen hebben er voor gekozen om DCS MO15-2 te sponseren omdat dit team en haar begeleiding plezier weet te koppelen aan prestatie. Aantrekkelijk, aanvallend voetbal wordt in dit team gecombineerd met een positieve teamspirit. Het plezier druipt ervan af bij deze meiden. En juist die beleving en de dynamiek van deze groep enthousiaste meiden spreekt tot de verbeelding.

"Lijkt het jou ook leuk om te voetballen in een meidenteam? Voor meiden en dames van alle leeftijden zijn er bij DCS dameselftallen om mee te voetballen. Ben je geïnteresseerd of wil je een keer mee trainen om te ontdekken hoe leuk voetballen bij DCS is, stuur dan een mail naar meidenvoetbal@svdcs.nl of kom een keer een training of wedstrijd bekijken. Dit team traint op maandag en woensdag en speelt haar thuiswedstrijden op de zaterdagen op de velden van DCS op sportpark Hengelder. Toegang is gratis maar vol is vol. Kijk ook op www.svdcs.nl."

Programma Filmhuis Zevenaar

Jan Henk de Groot

Op het podium staat JAN HENK DE GROOT. Gas los en genieten van Tachtig Tammo. Onthaasten is het actuele thema van zijn theaterprogramma. Jan Henk de Groot bewijst tot de absolute top van de dialectpop te horen. Hij neemt je in deze voorstelling mee naar Westerdiepdallen, het kleinste dorp van Nederland waar de wijn rijkelijk vloeit en de tijd lijkt te hebben stilgestaan. De Groot verstaat de kunst om van kleine dingen bijzondere liedjes te maken. Wo 6/12 20:15u.

IN BLUE ontfermt een stewardess zich over een straatjongen. Ze ontmoeten elkaar bij toeval. Straatjongen Nicu (Bogdan Iancu) belandt in Boekarest onder een taxi die Lin (Maria Kraakman) vervoert, een bekende truc om toeristen geld af te troggelen. Daardoor mist zij haar vlucht en huurt ze Nicu in als gids. Het begin van een intrigerende relatie vol leugens en zelfbedrog tussen een stewardess en een verslaafd straatschoffie. Een spannende, ongemakkelijke, meeslepende filmervaring, afwisselend rauw en teder. Do 30/11, zo 3/12 20:15u, ma 4/12 14:30u en di 5/12 10:30u.

JUST OUR PARENTS laat een fijnzinnig en intrigerend familieportret zien. Rosa is een typische ploetermoeder. Eentje die een carrière probeert te combineren met het opvoeden van haar dochters. Terwijl haar echtgenoot, voor zijn werk steeds met mooie vrouwelijke collega’s naar het Amazonegebied afreist en daarvoor waardering krijgt. Op een zondagse familielunch vol ruzie en verwijten krijgt Rosa te horen dat haar vader haar biologische vader niet is. Dat brengt haar identiteit aan het wankelen en raakt ze buiten zinnen. Za 2/12, ma 4/12 20:15u en di 5/12 14:30u.

Sponsor bedankt!

DUIVEN - Trotse eigenaar Dennis Kock van Drankenspeciaalzaak Mitra Duiven, op de foto met zijn dochters Nienke en Merel en omringd door leden van recreantenvolleybalvereniging DuReVo.

Alle leden hebben van Mitra Duiven een nieuw shirt ontvangen en Dennis kwam ze op 1 november persoonlijk overhandigen. DuReVo dankt dan ook Mitra Duiven voor de tot stand gekomen driejarige verbintenis met onze vereniging in ons tienjarig jubileumjaar.

Rabobank-cheque voor Varen met Joop-2

Rabobank-medewerksters en bestuur van Varen met Joop-2 Foto: Marian Matthijsse

REGIO - Varen met Joop-2, de stichting die ieder jaar een dagvaartocht op de Gelderse rivieren organiseert voor ouderen, verstandelijk gehandicapten en sociaal zwakkeren, heeft ook dit jaar meegedaan aan de sympathieke Rabobank clubkascampagne.

Tijdens die campagne konden leden van de Rabobank stemmen uitbrengen op organisaties zonder winstoogmerk waaraan ze het liefst een bedrag zouden willen laten schenken.

Volgens een bepaalde verdeelsleutel heeft de Rabobank vervolgens een aanzienlijk bedrag onder die deelnemende organisaties verdeeld.

Op woensdag 8 november hebben twee medewerksters van de bank een cheque met het gewonnen bedrag overhandigd aan het bestuur van Varen met Joop-2..

Derde met landelijke teamcup

Foto: Marsha van leuteren

LIEMERS - Deze toppers zijn als derde geëindigd op de landelijke finale teamcup in Amsterdam op zondag 19 november.

Senna Hazeveld (2e van links) en Floris Berndsen (rechts) van Thor-Zwaluwen uit Zevenaar turnden samen met turngenoten van Margriet uit Didam en VGV uit Varsseveld.

Kerstmarkt in Elten

ELTEN - Op zondag 3 december houdt de Ondernemers Vereniging Elten (I.W.E) weer hun jaarlijkse kerstmarkt. Deze begint om 13.00 uur en duurt tot 20.00 uur.

Deze markt is net zoals vorig jaar, rondom de Sint-Martinuskerk en in de Streuffstrasse. In de Sint-Martinuskerk zijn diverse activiteiten zoals zang, muziek, dans en een verteller van mooie kerstverhalen. Om 16.15 uur komt Sinterklaas met zijn Pieten de kerstmarkt bezoeken. Er zijn meer dan vijftig kramen waar een divers aanbod van zelfgemaakte producten en kado-artikelen worden aangeboden.

Tevens is er een gevarieerd aanbod van eten en drinken. Deze dag wordt ondersteund door vele vrijwilligers.

Sponsor bedankt!

DUIVEN - De jongens C van HV Duiven kunnen er weer helemaal tegenaan.

Zij zijn in het nieuw gestoken door Emiel HartsKeerl van Kenneth Smith. Sponsor bedankt!

Veiligheid door goed zicht en echt schoon met Nano Techno

ZEVENAAR - Met Nano-technologie blijven lak en velgen langer schoon en heb je ook bij slecht weer goed zicht. Vanaf ongeveer 70 km/uur is het gebruik van de ruitenwissers meestal overbodig waardoor de veiligheid sterk verbetert.

Een Nano-verzegeling stoot water, vet en vuil af waardoor het voertuig langer schoon blijft en het wassen van de auto een fluitje van een cent wordt. Een Nano-verzegeling is zeer duurzaam, de werking zal circa 30.000 km optimaal blijven.

"De natuur dient hierbij als voorbeeld, in het bijzonder de lotusplant. Vloeistoffen parelen van deze plant af en er hecht zich geen stof aan. Dit effect ontstaat dankzij Nano deeltjes, zeer kleine water afstotende papillen. Nano techniek is een bewezen techniek voor het coaten van lak en glas (en nog veel meer)".

Nano verzegelingen zijn er voor nagenoeg elk materiaal en elk oppervlak. Vanuit Zevenaar beleveren wij auto-detailers en gespecialiseerde poetsbedrijven met de Nano coatings. Natuurlijk brengen wij deze coatings/verzegelingen ook zelf aan in onze speciaal uitgeruste werkplaats en kunnen onze ervaren medewerkers uw auto, camper of caravan onder de beste omstandigheden voorbehandelen en voorzien van de Nano-verzegeling.

Speciaal voor klanten die tijdens het wachten hun werk willen doen hebben wij boven onze werkplaats aan de Zepto 14 in Zevenaar flex-werkplekken ingericht. Eventueel kunt u ook gebruik maken van de haal- en brengservice.

December-actie: Nu een Nano-verzegeling op uw voorruit van 25,- voor 20,- euro (ook als cadeaubon mogelijk). Voor meer informatie: Yvo Block 026 3116323 of www.nanotechno.nl.

Gerrie Duits nieuwe Prins Carnaval Groessen

V.l.n.r.: Sjoerd en Iris Buiting, Tiny Buiting, Adjudant Frank Buiting, Prins Gerrie de 1e, Suzanne Duits en Jesse en Britt Duits. Eddy de Wild

GROESSEN – De naam Gerrie Duits was het ‘best bewaarde geheim van Groessen’ dat zaterdag 11 november werd onthuld tijdens het prinsenbal in de Groessense Feestburcht Gieling. De 60e prins van Carnavalsvereniging De Deurdreiers presenteerde zijn maat Frank Buiting als zijn adjudant.

Het komende jaar zwaaien ze de scepter over Deurdreiersdarp met de leus 'Carnaval, wij geven er kleur aan', verwijzend naar beider beroepen, respectievelijk autospuiter en bloemenkweker. Na een warm afscheidswoordje door President Tom Lentjes werden Prins Ralf (Diesvelt) de 1e en zijn zwager Adjudant Jeroen Visser door eigen familie en vrienden op ludieke wijze afgevoerd in rolcontainers. De muziek werd verzorgd door de Twentse Millennium Showband.

De kersverse Prins Gerrie de 1e. Op de achtergrond zijn kinderen Jesse en Britt. Eddy de Wild

De jeugd beleefde ’s middags in jongerensoos Rinoceros een eigen prinswisseling. Daar werd eerst afscheid genomen van Prins Jesse Duits en Prinses Daphne Lips. Als prins had alleen Evan Lentjes zich opgegeven, dus zijn functie was al snel ingevuld. Voor de functie van prinses waren meer kandidaten. Na een spannende loting was Prinses Doortje Tiedink de gelukkige. Sterre Bloemberg is de presidente van de Jeugdhofhouding geworden. Tom Visscher presenteerde deze middag.

Nieuwe cursussen Kreatieve Kring Westervoort

WESTERVOORT - In januari gaat bij de Kreatieve Kring Westervoort weer een aantal kortlopende cursussen van start, te weten:

Fotografie basis: 6 lessen vanaf maandag 8 januari, 20.00-22.00 uur

Portret tekenen/schilderen: 13 lessen vanaf woensdag 10 januari, 10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur

Boetseren en/of beeldhouwen: 8 lessen vanaf donderdag 11 januari, 9.30-12.00 uur

Glas in lood: 5 lessen (1x per 2 weken) vanaf zaterdag 20 januari, 9.30-12.30 uur

Er zijn ook nog mogelijkheden om in januari in te stromen bij een van onze langlopende schilder-, boetseer- of beeldhouwcursussen. Informeer naar de mogelijkheden! Alle cursussen worden verzorgd in de atelierruimte van de Kreatieve Kring in Kulturhus De Nieuwhof, Rivierweg 1 in Westervoort. De Nieuwhof is per openbaar vervoer goed bereikbaar. Voor aanmelding en informatie zie www.kreatievekringwestervoort.nl of neem contact op met Riky Rothengatter, 026 3119659.

Mobieltjesproject: door jongeren, voor ouderen

ZEVENAAR - In het Mobieltjesproject gaat een groep derdejaars leerlingen van het Liemers College bezig om ouderen te leren om te gaan met hun mobieltje, smartphone en/of tablet. Het project is een samenwerkingsverband tussen het Rode Kruis (afdeling Liemers Oost), Caleidoz Welzijn en het Liemers College bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar.

Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen is de mobiele telefoon een belangrijk hulpmiddel om contact te onderhouden. Het verhoogt hun zelfredzaamheid. Het gebruik van de mobiele telefoon, de smartphone of een tablet is echter voor veel van hen niet zo eenvoudig. Het bijzondere aan dit project is dat jongeren aan ouderen instructies geven hoe zij met hun mobieltje of tablet omgaan. Het project is onderdeel van Maatschappelijke Stage waarbij jongeren kennismaken met het vrijwilligerswerk.        

Het Mobieltjesproject is op 13 maart en 12 juni van 14.00 tot 16.00 uur bij ontmoetingscentrum Caleidoz, De Hooge Bongert 3 in Zevenaar.
Meer informatie of aanmelden: d.westerik@caleidoz.nl; 0316 526994. Deelname is gratis.

Sfeervolle Balkan- en klezmermuziek in Huize Vredenburg in Westervoort

WESTERVOORT - Odessa brengt sfeervolle Balkan- en klezmermuziek in Huize Vredenburg in Westervoort op zondag 26 november om 14.00 uur, entree 2,50 euro.


Inmiddels jaren geleden spraken enkele buren uit het Montferlandse dorpje Zeddam met elkaar af om voor de gezelligheid eens een avondje muziek te maken. Dat avondje muziek maken werd de eerste stap op weg naar het trio Odessa. Er volgden vele gezellige avonden waarin steeds serieuzer werd geoefend en er tekende zich een eigen stijl af. Als naam voor het gezelschap werd Odessa gekozen, een beetje mondaine badplaats aan de Zwarte Zee, een plaats ook waar veel muziek van dit trio zijn oorsprong vindt. De eerste optredens van trio Odessa waren veelbelovend en de reacties erg enthousiast. Odessa wordt inmiddels regelmatig uitgenodigd om sfeervolle concerten te geven.

Het repertoire van Odessa is in hoofdzaak afkomstig uit Oost Europa. Voor de rondtrekkende bevolking in de Balkan was muziek een belangrijk middels om de ziel te verheffen uit de dagelijkse soms niet al te plezierige werkelijkheid. Ook bij het ontstaan van de klezmermuziek is de geschiedenis van het Joodse volk bepalend geweest. Veel klezmermuziek vindt zijn oorsprong in Oost Europa. In ieder geval biedt het repertoire van Odessa veel afwisseling, van melancholieke ballades tot opzwepende Balkan klanken.

Odessa bestaat uit: Pauline Duurland: viool, fluit en zang; Ton Biesiot: accordeon, en Marius Duurland: contrabas, gitaar en zang. Onlangs heeft zich Emmie Hulsing bij het trio aangesloten wiens authentieke stemgeluid wonderwel past bij het repertoire. Zij zal de komende tijd als gastzangeres meedoen aan de concerten.

Bingo in Meulenvelden

DIDAM - Op woensdag 22 november houden De Vrienden van Bruisend Meulenvelden in samenwerking met Burgers van Diem een bingo op het terras van Burgers van Diem.

Er zijn weer vele mooie prijzen te winnen. De bingoboekjes kosten vijf euro per stuk. Per boekje zijn er vijftien prijzen te winnen. Men streeft er naar om veel rondes te spelen zodat zoveel mogelijk mensen kans hebben op een prijs. Vanaf 19.00 uur is een ieder welkom in Waverlo/Meulenvelden. De avond begint om 19.30 uur. Verdere informatie is te verkrijkgen bij het servicepunt 088 0441400 of e-mail servicepuntmeulenvelden@liemerije.nl.

Sint leest voor in bibliotheek

DIDAM - De Sint krijgt het maar druk. Ondanks de drukte vindt hij ook nog tijd om twee keer te komen voorlezen bij Bibliotheek Montferland.

Vrijdag 1 december om 15.00 uur is de Sint bij Bibliotheek Didam, Schoolstraat 22. Kom bij de bibliotheek een knutselschoen ophalen, kleur en plak hem in elkaar. Tot 5 december kan de schoen in de bibliotheek ingeleverd worden. Wie weet zit er na 5 december wel een cadeautje in.

Kerstbloemetje voor mantelzorgers

ZEVENAAR - "Kent u iemand die langdurig voor iemand in zijn omgeving zorgt en vindt u dat hij/zij een blijk van waardering verdient? Geef hem of haar dan vóór 1 december op! Deze mantelzorgers worden dan zaterdag 16 december in het zonnetje gezet."

"Wie komen in aanmerking? U kunt alle mantelzorgers die in de gemeente Zevenaar of Rijnwaarden wonen, nomineren. Geef de naam en het volledige adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) van de mantelzorger door via mantelzorg@caleidoz.nl of 0316 243204."

De bloemetjesactie wordt georganiseerd door Caleidoz Welzijn, met steun van de gemeente Zevenaar en bloemisterij Schepers.

Gezellig ontbijt met de burgemeester

RIJNWAARDEN - Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarin ruim 550.000 kinderen samen gezond ontbijten op zo'n 3.000 basisscholen, vond ook in Rijnwaarden het burgemeestersontbijt plaats.

Burgemeester Ella Schadd-de Boer nodigde op 9 november leerlingen van basisschool De Sprankel uit om gezamenlijk te ontbijten in het gemeentehuis in Lobith. In de raadzaal genoten 20 leerlingen van groep 5 en 6 van de Sprankel aan een feestelijk gedekte tafel van het ontbijt en maakten kennis met de burgemeester. Zo gaven zij samen het gezonde voorbeeld.

Burgemeester Schadd-de Boer betaalde symbolisch voor het ontbijtje dat de kinderen meegebracht hebben door een donatie aan het Jeugdcultuurfonds. Dit jaar koos het Nationaal Schoolontbijt voor dit goede doel met het thema 'Gezond ontbijten is geen kunst!'. Het Jeugdcultuurfonds laat, samen met het Jeugdsportfonds, kinderen uit gezinnen waar minder geld is kunst, cultuur en sport beleven.

't Eethuys in Didam staat voor kwaliteit en gastvrijheid

DIDAM - 't Eethuys in Didam staat samen met het team voor kwaliteit en gastvrijheid. Sinds vier jaar is 't Eethuys een begrip. Regelmatig vernieuwen wij de menukaart om de gasten te verrassen met nieuwe gerechten.

Bijna 2 jaar serveren wij nu tapas, onbeperkt uit eten voor een vaste prijs. Wat wij wel hebben aangepast is dat grote groepen nu ook zelf losse gerechtjes kunnen bestellen van de tapaskaart. Het samen onbeperkt proeven is heerlijk genieten van een avondje uit. Het is ook leuk als onze gasten zich laten verrassen, want dan maken we kleine verrassingsgerechtjes als een reisje door de keuken.

Stel je eigen mixed grill samen

Terug van weggeweest is onze mixed grill, maar nu stelt de gast deze zelf samen door drie items te kiezen uit tien verschillende vlees bereidingen, onder andere onze spareribs bekroond met een 4,6 van de 5 punten, een Black Angus hamburger of diverse biefstuk bereidingen.

Zondag Special

Nieuw is onze zondag special. Voor iedereen die op zondag geen zin heeft om te koken maar ook niet de hele avond uit eten wil, hebben wij een kleine kaart geïntroduceerd met een paar gerechten voor een ieder wat wils. Ter introductie staat er een biefstuk van de haas op voor slechts 15 euro. Voorgerechten vanaf 4 en hoofdgerechten vanaf 12,50 euro.

Kerstdagen

Op kerstavond zijn wij geopend en serveren wij onze reguliere kaart. 1e en 2e kerstdag serveren wij 4-gangen diner. U kunt reserveren via het telefoonnummer: 0316 769046.

Look Who's Singing al 35 jaar springlevend en zoekt leden

Maud Lavrijsen

DUIVEN - Het Duivens popkoor Look Who's Singing repeteert nu al voor het feest om het 35 jarig bestaan te vieren in november 2018 in De Ogtent. Onder leiding van de jonge, Utrechtse en talentvolle dirigent Maud Lavrijsen oefent het koor een feestelijk repertoire in.

Na twee keer als koor het cabaratesk muziektheaterprogramma van Ernest Beuving met zijn vier geweldige muzikanten in de Ogtent te hebben begeleid, gaat Look Who's Singing nu zelf een avondvullend programma verzorgen in De Ogtent. Samen met andere verenigingen uit Duiven en Zevenaar wordt er aan een spetterend programma gewerkt.

Look Who's Singing is een vierstemmig koor. Om een indruk te geven; enkele nummers die we zingen: The longest time, Earthsong, You’ve got a friend, Something inside so strong, Fields of gold, Dock of the bay, You are the sunshine of my life.

Heb jij zin om met ons mee te zingen? Jij bent welkom om elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur een kijkje te komen nemen. Je kunt ook een paar keer vrijblijvend meezingen. Meer informatie staat op www.Lookwhossinging.nl.

Atelier Riekie 30 jaar actief!

ZEVENAAR - U bent al velen jaren van harte welkom bij Atelier Riekie om uw kleding weer in topconditie te krijgen, maar wist u ook dat Riekie al 30 jaar zelf coupeuse is? Wat ooit begon als hobby, is uitgegroeid tot een mooi bedrijf met veel klanten in een grote regio om Zevenaar en zelfs om Gelderland heen. Samen met een ervaren team van vakkundige coupeuses staan we klaar om u van dienst te zijn.

Bij een vooruitblik naar de toekomst wordt het atelier groter van opzet met meer mogelijkheden in het assortiment en een verdiepte samenwerking met leveranciers. En dit doen we voor u! De belangrijkste stap die daarvoor is gemaakt, is een nauwe samenwerking met Van Schoot Pompcentrum uit Oldenzaal. Een bedrijf met ambitie, waarmee de groei van Atelier Riekie gezekerd wordt.

Maar eerst vieren we nog even dat we al jaren in dit vak zitten en wie iets te vieren heeft trakteert. U bent dan ook van harte welkom om het atelier te bezoeken en dan kunt u een leuke attentie tegemoet zien. Het atelier is open van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 14 uur en mocht dat niet gaan, dan kunt u een afspraak maken buiten deze tijden om. Hiervoor belt u op 0316-342584.

We zien u graag in onze winkel en laat u verrassen door de mogelijkheden die het vermaken of verstellen van kleding u bieden.

Prijzenregen bij Dukson Mode

ZEVENAAR - De jubileumactie bij Dukson Mode is erg succesvol verlopen. Klanten konden meespelen in de grote jubileumactie. 35 jaar mode voor iedereen. "Dat wilden wij graag samen met onze klanten vieren", aldus het trotse ondernemerspaar Rens en Janny Willemsen.

Een doorlopende jubileumactie met prachtige prijzen, twee maanden lang. Totaal werden er negen prijzen uitgereikt door en voor de altijd trouwe klanten van Dukson. De hoofdprijs een 'weekendje weg' voor twee personen is gevallen op het lotnummer 0020116570 en gewonnen door de heer Weyers. Daarnaast twee tweede prijzen te weten dinerbonnen van Villa Copera uit Tolkamer en zes derde prijzen zijnde waardebonnen te besteden bij Dukson zelf. Alle prijswinnaars zijn per persoonlijk per mail geïnformeerd over de door hen gewonnen prijzen. De prijs kunnen de winnaars afhalen tegen inlevering van de kopie-kassabon met het betreffende lotnummer. "Wij danken alle deelnemers aan onze jubileumactie en natuurlijk alle prijswinners van harte gefeliciteerd."

Kom naar Dukson

"Natuurlijk gaan wij dit jaar door met mooie kledingacties. Zeker voor de feestdagen zijn er weer prachtige collecties te bewonderen in onze winkel maar ook hele leuke acties. Neem daarom gerust uw familie, vrienden of buren mee. U parkeert gratis voor de deur en wij zetten voor u een kopje koffie terwijl u door de ruim opgezette winkel struint. Onze papegaai wijst u de weg! En zoals altijd kunt u bij Dukdon:

• genieten van mode tegen zeer aantrekkelijke prijzen!
• makkelijk bereikbaar en gratis parkeren op het ruime parkeerterrein voor de winkeldeur!
• gratis kopje koffie met iets lekkers en even relaxen aan de leestafel!

Op www.dukson.nl alvast een voorproefje van alle merken. Graag tot ziens bij Dukson; mode voor elke portemonnee! "Graag begroeten wij u in onze winkel, Hengelder 21 in Zevenaar. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur."

Welk bed past bij mij? Slaaptest Morgana Damminga

ARNHEM - Wist je dat meer dan de helft van de Nederlanders moeite heeft met slapen? Een goede nachtrust begint bij een perfect passend bed. Maar hoe weet je welk bed bij je eigen lichaamsprofiel past? Ontdek jouw unieke Slaap-DNA® tijdens de slaaptestweken van Morgana én profiteer van fikse kortingen. Wat is jouw Slaap-DNA®?

Slaapspecialist Morgana Damminga is constant op zoek naar innovatieve middelen om een beter slaapcomfort te kunnen bieden. Op basis van de steeds verder groeiende innovatie en de resultaten van 300.000 mensen die de slaaptest reeds hebben gedaan, is het voor Morgana mogelijk om 365 dagen slaapgarantie af te geven. Bij Morgana Damminga in Arnhem kun je gratis jouw persoonlijke lichaamsprofiel laten meten. Door middel van een real-time meting wordt jouw eigen Slaap-DNA® bepaald. DNA staat voor Digitale Nachtrust Analyse en is per persoon verschillend. Tijdens een acht minuten durende slaaptest voegt het hypermoderne testbed zich naar jouw contouren en wordt het patroon van je unieke drukpunten in kaart gebracht.

Aan de hand van de resultaten van deze test, je persoonlijke voorkeuren én het beschikbare budget, stelt Morgana het bed samen dat past bij jou. Een investering die zich gegarandeerd terugbetaalt, want we slapen ongeveer een derde van ons leven. Wacht niet te lang, want tijdens de slaaptestweken slaap je extra voordelig met dertig procent korting op talloze producten. Slaap Lekker! Maak een afspraak voor een gratis slaaptest bij Morgana Damminga en investeer acht minuten testen in tien jaar gezond slapen of vraag de nieuwe catalogus aan vol tips en inspiratie.

Morgana Damminga, Venlosingel 21-1, Arnhem (woonboulevard Arnhem-Zuid); www.damminga.nl; 026 4425108.

Kerstmarkt in Pannerden belooft groots spektakel

PANNERDEN - De zevende editie van de kerstmarkt in Pannerden belooft weer een groots spektakel te worden in het Schuttersgebouw aan het Dorpsplein op 10 december.

Wederom tekenen Coop Pannerden, Slagerij Reijmer en The-ma party Productions voor de organisatie. "De keuze om enkele jaren geleden de kerstmarkt naar het schuttersgebouw te verplaatsen bleek een goede zet", aldus medeorganisator Marcel Leenders. "Het aantal bezoekers overtrof ieders verwachting."

"We zien veel voordelen in een sfeervolle en gezellige ontmoetingsplek in het schuttersgebouw." De schuttersvereniging heeft weer alle medewerking toegezegd en tekent zelfs voor een deel van de organisatie. Als bestuur van de schutterij en beheerder van het gebouw zijn we blij met dit jaarlijks terugkomend evenement in ons mooie gebouw", aldus voorzitter Albert Janssen.

De kerstmarkt in Pannerden onderscheidt zich door de vele proeverijen en mogelijkheden om ideeën voor de kersttafel op te doen. Terwijl er ook plaats is voor verenigingen en instellingen om zichzelf te kunnen profileren. Natuurlijk treden onder andere Jus4fun en partyband 'Ien Orde' (voor de gelegenheid omgedoopt tot kerstband) op. Voor de kinderen zijn er dit jaar veel activiteiten.

De kerstman heeft dit jaar Pannerden uitgekozen om met zijn enige echte arrenslee getrokken door de echte rendieren Rudolf en Dancer rondritjes te verzorgen. Warme chocomelk, glühwein en versgebakken oliebollen of wafels zullen niet ontbreken. Een gezellig ingericht horecaplein moet er voor zorgen, dat het een heerlijke sfeervolle markt voor jong en oud wordt.

Aansluitend aan de kerstmarkt is er een winterconcert van het Ettens mannenkoor in de RK kerk tegenover de kerstmarkt. Dit meer dan 100 man tellende koor onder leiding van dirigent Nick Moritz en pianiste, soliste Armanda ten Brink was veertig jaar geleden voor het laatst te gast in Pannerden. De kerk zal worden omgedoopt tot een sfeervol concertgebouw. Het belooft een fantastisch concert te worden.

Openingstijd kerstmarkt: van 12.00 tot 17.00 uur. Entree inclusief kopje koffie, thee of chocomelk 2,50 euro. Aanvang winterconcert Ettens mannenkoor: 16.00 uur, entree 12,50 euro. Met de Coop muziekspaarkaart ontvangt u 3,50 euro korting op de entree. Kaarten voor dit concert zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Coop Pannerden. Of tijdens de kerstmarkt in het Schuttersgebouw.

Proef de kerst op de Kade

TOLKAMER - Zaterdag 9 december vanaf 15.00 uur wordt het een gezellige boel rond Kade 7 op de Kade in Tolkamer. Dit jaar geen kerstmarkt zoals voorgaande jaren. Hoofdzakelijk vanwege de slechte weersomstandigheden was de animo voor de kramen en bezoekers de afgelopen jaren wat minder geworden. Vandaar dat er dit jaar, voor een wat andere opzet is gekozen.

Dezelfde groep, die ook verantwoordelijk was voor de levende kerststal et cetera de afgelopen jaren, maakt er ook dit jaar weer een sfeervol gebeuren van. Zo zal de inmiddels beroemde 'feuer zange bowle' van Otto ter plekke bereid worden. Zo ook de heerlijk soep van Gemma boven het open vuur, hangend aan de driepoot. De kerstman zal de wensen van alle kinderen weer in de boom hangen en de schapen zullen uiteraard ook niet ontbreken. Uiteraard zijn er ook verschillende kramen in stijl van de kerst.

Stichting Horeca Tolkamer is dezelfde stichting die de Kadedagen 2017 heeft georganiseerd, zal volgend jaar de kerstmarkt in geheel Tolkamer weer op de kaart gaan zetten. Er zijn al verschillende leuke ideeën geopperd.

Als er nog mensen zijn die interesse in een kraam hebben de negende december, kunnen contact opnemen met Ben Lamers 0316 524070.

Jonge ondernemer Dylan Steenbergen neemt Autobedrijf WPI over

ZEVENAAR – Nog maar vijftien jaar was hij, toen hij bij Autobedrijf WPI begon met auto's wassen. Acht jaar later kreeg Dylan Steenbergen de kans het bedrijf, waar hij al zijn passie in kwijt kan, over te nemen. Zijn jongensdroom kwam uit...

Met zijn 23 jaar kan Dylan bijzonder trots zijn op de kans die voormalig eigenaar Wilfried ten Harmsen hem heeft gegund. Voorlopig werkt Wilfried nog mee als adviseur en is zelf ook trots om te zien hoe Dylan nu in zijn voetsporen treedt. Dylan: 'WPI heeft al jaren veel vaste klanten die inmiddels wel weten dat zij verzekerd zijn van geweldige service en vakkundigheid. En nu hopen we natuurlijk dat de volgende generatie, de kinderen van onze vaste klanten, ons straks ook weten te vinden. Daarom zal er aan onze service en vakkundigheid niets veranderen. Of het nu voor een onderhoudsbeurt, een reparatie of (winter)bandenwissel is, men kan blijven rekenen op de professionaliteit van het ervaren team van WPI. Zowel voor privé- als voor (hoge) bedrijfsauto's. Wat wel gaat veranderen is dat we naast ons Mitsubishidealerschap nu ook werken aan een universeel concept, zodat men echt voor alle merken occasions bij ons terecht kan.'

'Mooie occasion gezien bij een ander autobedrijf? Bel ons! We bemiddelen graag voor u, met als voordeel dat we voor u de garantie in overleg kunnen overnemen. Bovendien gaan we onze werkplaatstarieven verlagen.' In de showroom van WPI staan nu schitterende occasions te blinken, dus kom eens langs aan de Ampèrestraat 2-4 in Zevenaar. www.wpizevenaar.nl; 0316 331866.

De keukenbank wordt steeds populairder

BABBERICH – De ook wel eettafelbank genoemde keukenbank staat niet alleen schitterend maar heeft ook nog andere voordelen. Anja en Erik Hazenbrink van Meubelstoffeerderij De Waarborg hebben dan ook de meest uiteenlopende 'keukenbankwensen' al mogen uitwerken.

De keuken is bij veel mensen het hart van het huis. Aan de keukentafel wordt niet alleen samen gegeten maar ook gelezen, samen iets gedronken en met vrienden bijgepraat. Dan is het natuurlijk fijn als er genoeg comfortabele zitplaatsen zijn. Een keukenbank biedt meer zitplaatsen dan alleen stoelen aan tafel.

Een veel gekozen combinatie is een bank aan de ene kant van de tafel en stoelen aan de andere kant. Anja: 'Wij maken keukenbanken op maat dus iedere bank is uniek. Iedereen heeft nu eenmaal zijn eigen unieke woonwens.' En met 'op maat maken' bedoelt Anja niet alleen dat de afmetingen zijn afgestemd op de woonruimte, maar ook de zitdiepte, zithoogte, de stand van de rugleuning en de breedte van de bank worden volledig op uw eigen wensen afgestemd.

In de showroom van De Waarborg vindt u een zeer ruim assortiment aan kleuren en stofsoorten, leer en kunstleer. Of u nu kiest voor een gecapitonneerde bank of een strakke moderne, een ronde bank of eentje met een klep voor extra opbergruimte, 'door de bank genomen' kan ieder eigen idee bij De Waarborg vervaardigd worden! Erik: 'Bovendien werken we altijd met koudschuim als vulling omdat we daarmee jaren zitcomfort kunnen garanderen.' Vraag naar de mogelijkheden aan de Beekseweg 23 in Babberich. Kwaliteit is gewaarborgd! www.waarborgmeubel.nl T. 0316 247808,

Welkom in twee bomvolle Markthallen

DIDAM - Op zondag 26 november zullen zo'n 90 standhouders hun koopwaar aanbieden tijdens de vlooienmarkt in de markthallen te Didam.

Het zit werkelijk bomvol en is zeker een bezoek waard. Lekker snuffelen en misschien wel iets vinden, waar u al lang naar op zoek was. Uiteraard worden er kerstspullen voor een zacht prijsje aangeboden en zullen spelletjes voor de feestdagen niet ontbreken. Ook is Zwarte Piet aanwezig, waar de kinderen gratis mee op de foto kunnen en die ze zal voorzien van wat lekkers.

Zelf kunt u heerlijk even uitrusten in onze gezellige koffiehoek, waar u heerlijke drankjes en snacks kunt verkrijgen. Al met al een uitstapje voor het hele gezin. De entree is 2,50 euro en kinderen tot 12 jaar onder begeleiding mogen gratis naar binnen. Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen om en nabij de hallen. Iedereen is welkom op zondag 26 november van 10 tot 17.00 uur in de Markthallen, Marktplein 3 in Didam.

Baptist Arnhem: (houtbewerkings)gereedschappen, ijzerwaren en gebouwbeslag

ARNHEM - Sinds 1984 is Baptist een begrip in Arnhem en omstreken. Wij bieden een volledig assortiment kwaliteitsproducten waarmee u direct aan de slag kan, variërend van ijzerwaren, gebouwbeslag tot (houtbewerkings)gereedschappen.

IJzerwaren en Gereedschappen. Ons assortiment bestaat uit vele kwaliteitsproducten zoals hand- en elektrische gereedschappen, ijzerwaren, lijmen, tuingereedschappen, bevestigingsmiddelen en nog veel meer! Onze specialisten delen hun kennis graag met u.

Gebouwbeslag. Een zorgvuldig samengesteld assortiment, met oog voor kwaliteit en design, biedt u het mooiste raam-, deur- en veiligheidsbeslag, voor monument of nieuwbouw. Maar ook stijlvolle accessoires, denk bijvoorbeeld aan beldrukkers en huisnummers.

Voor houtbewerkers. Als liefhebber van houtbewerking kunt u niet om Baptist voor Houtbewerkers heen! Nergens vindt u zo'n breed assortiment houtbewerkingsgereedschap. Beeldhouwers, meubelmakers, restauratoren en andere liefhebbers noemen ons niet voor niets dé snoepwinkel voor houtbewerkers.

Ook als beginner bent u zeer welkom bij Baptist! Heeft u weleens gedacht aan brandschilderen in hout, 3D figuurzagen of meubelmaken? Stap gerust binnen en ontdek uw nieuwe hobby!

Baptist nieuwsbrief. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe producten en acties! www.baptist.nl

Baptist Demo Dag. Zaterdag 2 december demonstreren diverse leveranciers en klanten hun producten en technieken. Zij delen graag hun kennis met u. De toegang is gratis en de koffie en thee staat klaar!

Graag tot ziens bij Baptist, Vlamoven 32, Arnhem (www.baptist.nl).

Lake House bij grand-café Rutgers

LATHUM - Op 20 januari vindt bij grand-café Rutgers de eerste editie plaats van het spetterende dance-event Lake House!

Na een aantal hele mooie feesten met Edwin Stokkink kregen Eric en Bianca Rutgers het voorstel om het stokje van Edwin Stokkink vanwege gezondheidsredenen over te nemen. Ze vonden het een prachtig idee en konden tegelijkertijd hiermee de aandacht voor Edwin's Choose Life Foundation op een mooie manier continueren.

Erik: "Ik heb toen direct met DJ Maus (Maurice Jansen) contact gezocht om te kijken of het plan doorgezet kon worden."

Thuiskomen

Eric en Maus benaderden ook Dj's Williams en Dalamrumah en zij reageerden meteen erg enthousiast, het voelde als een soort van thuiskomen! Terug naar waar het ooit allemaal begon!

Om de muzikale horizon iets te verbreden zijn vervolgens Dj's Lungarno (deephouse) en Cjuice (techno) aan dit sprankelende team toegevoegd.

Maus: "Belangrijk aan een goed feest is de sfeer en beleving. En goed geluid. Mijn stijl is house/progressive/club. Natuurlijk vind ik het leuk om te knallen, maar het totaalplaatje met zijn allen samen moet wel kloppen. Ieder heeft zijn plekje daarin, samen met Eric en Bianca is dit echt een dreamteam!!"

Het mag duidelijk zijn dat Lake House met deze toppers voor onvergetelijke feesten zorgt.

Op 20 januari wordt afgetrapt met een bijzondere winter-editie, die de toon gaat zetten voor de outdoor versies die in 2018 gaan komen. Eric: "Lake House is de place to be, en dat gaan we keihard bewijzen!"

WSV De Bijland wint bedrag in de Rabo-clubkascampagne

Twee bestuursleden van WSV De Bijland met twee Rabobank-medewerksters Marian Matthijsse

TOLKAMER - Net als in 2016 heeft Watersportvereniging De Bijland weer een bedrag gewonnen in de clubkascampagne van Rabobank Arnhem en omstreken.

Leden van de bank kunnen tijdens deze campagne stemmen op stichtingen en verenigingen die zich daarvoor hebben opgegeven en die daar voor in aanmerking komen. Uitgangspunt daarbij is dat men zonder winstbejag opereert. De campagne liep dit jaar voor de tweede keer. En dit jaar heeft de bank vanwege de toenemende belangstelling het te verdelen bedrag verhoogd. Die verdeling vindt plaats aan de hand van de uitgebrachte stemmen.

Op woensdag 8 november ontvingen twee bestuursleden van de vereniging uit handen van twee medewerksters van de bank symbolisch een cheque waarop een leuk bedrag stond vermeld. Mede dankzij deze bijdrage kan men door middel van bijvoorbeeld zeil- en kanolessen aan de jeugd uit de regio werken aan continuïteit van de vereniging.

Lios Lobith wint zilver

WINTERSWIJK - Goede start seizoen Lios. Zondag 12 november startte het turnseizoen voor de dames van Lios uit Lobith. De clubteamwedstrijd vond plaats in Winterswijk.

Het team van Lios bestond uit Sannah, Nadia, Ati, Tiba, Sanne en Laura. Zij begonnen de wedstrijd goed op brug. Het tweede toestel balk ging iets minder met hier en daar een val. Door de hoge vloer score van Sannah, en de mooie sprongen van de dames, hebben zij toch nog de tweede plaats weten te behalen. Kortom een goed begin van het seizoen voor Lios.

Muziektheatervereniging Pit! vermaakt publiek met 'Pech'

De cast van Pit! Achterste rij v.l.n.r. Caroline Hofstra, Marian Keuben, Rutger-Jan Ros, Jackie van der Werff (tevens scriptschrijfster), Lenie ten Velde, Elja Tegel, Evelien Reinders, Dick de Jager, Claudia Hiffens en Danny de Boer. Middelste rij v.l.n.r. Ans Roelofs, Jennie Hidding (regisseuse), Ineke van Zwam, Ingrid Weeda, Daan van den Broek en Tineke Corman.   Knielend v.l.n.r. Brent, Bente, Zilver, Alana en Isan van Theaterkids Foto: Koos Roelofs

DUIVEN - Het was een druk weekend voor muziektheatervereniging Pit! (Plezier in Theater) die drie keer de musical 'Pech' op de planken bracht in De Ogtent in Duiven.

Pech gaat over een stel dat gaat trouwen maar tijdens de busreis naar het vliegveld zijn ze verdwaald en komen ze aan bij een landhuis waar de tijd door ’n vloek “bevroren” was in 1928. Uiteindelijk wordt de vloek na hilarische taferelen en mooie liedjes opgeheven en kan de reis naar de bruiloft gelukkig doorgaan.

Pech was het 11e, nooit eerder getoonde stuk dat Pit! op de planken gebracht. De regie was in handen van Jennie Hidding, de tekst wederom geschreven door meespeelster Jackie van der Werff.

Naast de acteurs en de mensen van het licht & geluid maakten achter de schermen vele vrijwilligers de voorstelling mogelijk.

Het script van Jackie voor volgende jaar is al bijna klaar. De repetities starten medio december en zijn altijd op woensdagavond. Vooral mannen zijn nog van harte welkom. Voor meer info zie www.pitduiven.nl of stuur een email naar pitduiven@live.nl.

Basketiers'71: Vijf zeges zonder coach!

ZEVENAAR - Basketiers’71: Vijf zeges zonder coach! Terwijl bij andere sportclubs de trainer gedwongen op moet stappen, omdat vijf keer is verloren, is er bij Basketiers’71 toch een hele andere situatie, de sportwereld kan verschillen.

Op zaterdag 11 november werd er uitgespeeld tegen BeCeGe’74. De positieve flow van de voorgaande wedstrijden zat er nog steeds in. Het was hard werken, voor elkaar vechten, de bal goed spelen en scoren. Bleef spannend tot het einde, maar een prachtige 64 – 61 zege werd geboekt.

De vijfde overwinning op rij, de teamleden moeten het nog steeds zelf doen. Elkaar blijven ondersteunen, oppeppen waar het moet, corrigeren waar nodig is. Er is nog altijd geen coach gevonden, maar wie weet in de toekomst. Met dit prachtige resultaat, is er een voorlopige tweede plaats in de poule. Kort achter de koploper, die nog steeds te achterhalen is.

Dus alle vertrouwen in de toekomst, zowel in het team, als de zoektocht naar een coach. Een coach is een waardevolle factor in het team, maar niet van doorslaggevende aard. Zo heeft het eerste herenteam van Basketiers’71 bewezen - met liefst vijf zeges op rij!

1e Dan voor twee leerlingen budo Yusei Gachi

Links: Mitchel Boelee Rechts: Mitchel van den Buijs Foto: M. Abbo

DUIVEN - Budo Vereniging Yusei Gachi maakt met trots bekend dat twee van haar leden zijn geslaagd voor het 1e Dan examen Shotokan karate: Mitchel van den Buijs en Mitchel Boelee

Tijdens het IMAF-examen, dat zondag 19 november plaats vond in de Yusei Gachi dojo zijn deze twee leden van vereniging geslaagd. Twee jaar lang hebben beide heren zich voorbereid op deze dag. Tijdens een intensief examen, waar de beide deelnemers hun vaardigheden voor een driekoppig examencommissie mochten tonen, lieten de deelnemers de diverse disciplines binnen karate zien.

Het examen duurde ruim een uur waarin de examinatoren de disciplines kihon, kumite, kata en sparren afnamen van de deelnemers. De trappen en stoten vlogen technisch door de Dojo met als resultaat een behaald diploma. Namens het bestuur, kader en alle leden van Yusei Gachi werden Mitchel Boele en Mitchel van den Buijs met het behaalde resultaat gefeliciteerd.

Herstel Tolhuys Coornmolen

RIJNWAARDEN - Dankzij de donatie van, de provincie Gelderland 39.000 gemeente Rijnwaarden 25.000 Rabobank Arnhem en omstreken 3.000 en de vrienden van de molen samen met de inwoners van Lobith / Tolkamer 4.300 euro zijn in oktober de benodigde bovenas en roeden bij molenmaker Berkhof in Zwartebroek in opdracht gegeven.

Zoals het er nu uitziet zal de molen in februari of maart 2018 weer gaan draaien. De stichting 'Vrienden van de Lobithse Molen' (eigenaar van de molen) is een ieder die hieraan heeft bijgedragen dankbaar. Voor belangstellenden is de molen dan weer geopend op woensdag van 09.30 tot 16.00 uur en op zaterdag van 09.30 tot 14.00 uur. Voor informatie kan men telefonisch 06 27156264 of per mail rjev@online.nl contact opnemen met de secretaris en molenaar Rob Verhoeven.

Sint en zijn Pieten bij omni-vereniging SDZZ

ZEVENAAR - Sinterklaas en zijn pieten zijn alweer een weekje in ons land en natuurlijk brengt hij ook dit jaar weer een bezoek aan voetbalvereniging SDZZ. Elk jaar vinden ze het weer een grote eer om het sportpark De Griethse Poort te bezoeken en hebben de Sint en zijn Pieten vast weer iets leuks voor alle SDZZ kinderen in petto.

Morgen zaterdag 25 november zullen Sinterklaas en zijn pieten van twee tot vier uur het sportpark aan de Doesburgseweg in Zevenaar een bezoek brengen. Voor alle aanwezige SDZZ kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes is er dan van alles te beleven in de kantine.

Er worden Sinterklaasliedjes gezongen en er is net als vorig jaar weer een SDZZ Got Talent wedstrijd die zal worden beoordeeld door een deskundige jury, ook is er voor elke deelnemer hieraan een leuke prijs. Het belooft ook dit jaar weer een gigantisch feest te worden met natuurlijk veel sinterklaas cadeautjes, pepernoten, snoepgoed en drinken.

Je School Kan de Boom In!

Foto: Hanny Scheers

LIEMERS - Op de basisscholen in de Liemers is het inmiddels een begrip; als je in groep 7 en 8 zit dan… mag je wilgen knotten in de winter! Met materiaal van Stichting Gelders Landschap, de vrijwilligers van Oké, Leefklimaat Zevenaar, IVN en medewerkers van NME gaan gemiddeld zo’n 300 kinderen per jaar de boom in.


Medewerkers van NME komen de school in met een tas vol gereedschap, een wilgentak en voorbeelden van wat je daar allemaal van kunt maken. Want; zo leren de kinderen in de les, vroeger werden wilgen niet geknot voor de lol. Ook leren ze hoe ze veilig met die scherpe zagen en tangen moeten omgaan.


Een paar dagen later gaan ze dan zelf aan de slag, het liefst in hun eigen omgeving. Zo kunnen ze naderhand nog elke dag genieten van het harde werk dat ze geleverd hebben. Want het knippen van takken is zwaar en het zagen duurt vaak langer dan je in eerste instantie denkt; dat eist heel wat doorzettingsvermogen. Toch is er niemand die klaagt. Iedereen werkt samen en moedigt elkaar aan. Tussendoor brengen enthousiaste ouders warme chocolademelk en koek. Dit is nog niet op of de eerste kinderen zitten al weer boven in 'hun' boom. En aan het eind van de ochtend staan alle wilgen er weer geknipt en geschoren bij.

Leerlingen Liemers College komen erachter hoe lastig het is plastic soep te verwijderen

Leerlingen Liemers aan de slag met plastic soep Foto: Slim Opgewekt

ZEVENAAR - Terwijl wereldleiders in Bonn praten over klimaatverandering, ondernamen leerlingen uit Zevenaar en Didam deze week actie. Tijdens ‘Mission Guerilla’ veroverden 1.000 leerlingen verschillende zones van het Liemers College die omgebouwd waren tot bijvoorbeeld oceaan of jungle. Op het dak van Liemers College Didam liggen sinds kort 480 zonnepanelen, waarmee de school stroomneutraal is. Een belangrijke stap naar een duurzame toekomst.

De leerlingen speelden verschillende spellen om in vijf thema’s duurzame oplossingen te vinden. Het verwijderen van de plastic soep uit de oceaan zonder het koraal te raken, bleek een grote uitdaging. In de jungle zochten de leerlingen naar boodschappen zonder palmolie, zodat de leefomgeving van de orang-oetan niet wordt vernield. Tijdens een spannend luisterverhaal beleefden de leerlingen hoe de vleesindustrie werkt en met een kaartspel werden alternatieven voor fossiele brandstoffen gevonden.

Deze dag is onderdeel van bewustwordingscampagne ‘The Green Guerilla’, een verzetscampagne om leerlingen te enthousiasmeren voor duurzaamheid. Stichting Quadraam - waar het Liemers College onder valt – geeft dit schooljaar het duurzame voorbeeld door ruim 10.000 zonnepanelen te plaatsen op zestien locaties in Arnhem, Liemers en Overbetuwe. De Arnhemse organisatie Slim Opgewekt helpt Quadraam zowel met het realiseren van de zonnepanelen als de bewustwordingscampagne.

9strike-toernooi bij Griethse poort

de nummers 3,1 en 2 vlnr. Foto: robert vermaak

ZEVENAAR - Het 9strike-toernooi, dat dit jaar voor de derde keer georganiseerd werd in De Griethse Poort in Zevenaar was een groot succes.

Er hadden zich achttien deelnemers opgegeven voor dit leuke toernooi. Bedoeling was nl als je negen pins omgooit dit gerekend word als een strike. Op die manier is het mogelijk om een 300-game te gooien.

In de eerste serie was het op een gegeven moment spannend, hij viel bijna, maar Onno van Tongeren bleek steken op 266 punten. De tweede serie lukte het ook Martin Veurink bijna om die 300 te gooien, maar bleef ook steken op 266 punten. Uiteindelijk was Rob Rothengatter het dichtst in de buurt hij gooide alle frames mooi vol, alleen aan het einde ging het mis, 296, maar wel een superscore. In totaal zijn er 31 games boven de 200 gegooid.

Uiteindelijk waren de winnaars bekend met de hoogste score na drie series. Op de derde plaats John Gieling, tweede plaats Andries Scholten en de eerste plaats ging naar Rob Rothengatter, die er helaas niet in slaagde de 300 game van 2016 te herhalen.

"Al met al was het een groot succes, volgend jaar hopen we ook op meer deelname, met spelers van andere bowlinghuizen. Lijkt bowlen u leuk, komt gezellig een keer kijken op de maandag, dinsdag of donderdagavond spelen de senioren. Woensdagavond de jeugd. U vindt ons in De Griethse Poort in Zevenaar. Meer info staat op www.bowling-zevenaar.nl."

De Sint op tijd teruggetoverd

De cast die de kinderen in Het Musiater een spannende en plezierige middag bezorgde. Foto: Rob Wolvenne

ZEVENAAR - Het Liemers Jeugdorkest onder leiding van Robert Hootsen en het kinderkoor onder leiding van Carla Herlfterkamp hebben er samen met Sinterklaas en zijn Pieten voor gezorgd dat de kinderen in Zevenaar zondag hebben genoten van de musical 'Help de Sint met jouw toverkracht'. De regie was in handen van Piet van Breukelen en het script was weer als vanouds van Rien van den Heuvel.

Door Piet van Breukelen

Beide voorstellingen waren uitverkocht en het was duidelijk dat de kinderen (velen verkleed en met een tekening voor de Sint) zich met hun (groot)ouders verheugden op wat komen ging. De spanning zat er al gauw in bij de jeugdige bezoekers, toen bleek dat de Boekpiet in zijn enthousiasme niet alleen de weg had korter getoverd, maar dat hij ook de Sint met zijn hele gevolg had weggetoverd. Uiteindelijk werd de kinderen gevraagd hun toverkracht te gebruiken om de Sint weer terug te toveren. En dat lukte wonderwel.

De dirigenten Herlfterkamp en Hootsen zorgden er met hun koor en orkest voor dat het geheel was gelardeerd met oude en nieuwe liedjes. De oude (Zie ginds komt…en Hoort wie klopt daar) werden weer aangezwengeld door Zangpiet Pavarito en de nieuwe (Kom van dat dak af, Slapen is voor Mietjes en Happy Birthday) waren arrangementen die in het verhaal pasten en gearrangeerd waren door beide dirigenten.

Natuurlijk was het na afloop ook weer een feest toen de kinderen door de Pieten getrakteerd werden op een zak pepernoten en als klap op de vuurpijl ook nog eens met hen op de foto mochten.

Prins van De Toetenburgers bekend

Hoffotograaf Toetenburgers Foto: Michael Midden

ZEVENAAR - Het weekend van 17 en 18 november is bij De Toetenburgers een gezellige pronkzitting gehouden. Hier is Prins Jurgen geïnstalleerd als nieuwe prins. Prins Jurgen I (van Huet) wordt bijgestaan door zijn adjudant Ivo Sr. (van Huet).

Zoon en vader zullen dit jaar de scepter zwaaien. Samen zullen zij er voor zorgen dat De Toetenburgers komend carnavalsjaar vol enthousiasme vertegenwoordigd worden in Boemelburcht. Ze regeren onder de leus: 'Niet touren of bouwen, 4 dagen met de wietstok sjouwen!”

Daarnaast werd de hoogste verenigingsonderscheiding van carnavalsvereniging De Toetenburgers uitgereikt. Deze is dit jaar toegekend aan Aad Kwant. Deze prijs is toegekend als waardering voor al het werk dat hij achter de schermen verricht voor vele organisaties. Hij heeft zich jarenlang ingezet als penningmeester voor Sjoelclub de Contactschijf, de Toetenburgers, Bond voor Ouderen Zevenaar en de Minke Stichting. Sinds kort ook het penningmeesterschap van het Braamhuis. De wijze waarop Aad zich belangeloos inzet voor zoveel organisaties maar ook voor individuele mensen is onbetaalbaar!! Dat is de reden waarom Aad Kwant de Toetenburgprijs 2017 verdient.

De Toetenburgers is een carnavalsvereniging met zo'n 850 leden. De Toetenburgers is het gehele jaar actief met carnavalsactiviteiten, de dansgardes en het Breulyfeest. Lid worden van deToetenburgers kan al voor 20,00 euro. Hiervoor heb je vier avonden entree en nog meer voordelen. Meer informatie staat op www.toetenburgers.nl. Ook te volgen op twitter en facebook.