GN Lingewaard

19 november 2014

GN Lingewaard 19 november 2014


Vogelshow bij De Martel in Huissen

HUISSEN - Op zaterdag 22 november wordt van 10.00 tot 20.00 uur en op zondag 23 november van 10.00 tot 16.00 uur in het duivensportcentrum De Ark aan de Hazekamp 2b een vogelshow gehouden.

Dit evenement is georganiseerd door vogelvereniging De Martel uit Huissen, aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Aan deze show doen vogelliefhebbers uit Huissen, maar ook uit de regio 'Over Betuwe' mee door hun gevleugelde kweekresultaten te showen in alle kleurenpracht.

Er zijn diverse kleuren kleurkanaries en vele vormen postuurkanaries te bewonderen. Er is een ruime collectie europese cultuur, tropische en subtropische vogels aanwezig. Ook de parkieten zijn er in een grote sortering aanwezig, waaronder de grote en kleine grasparkiet. In totaal zijn er 350 vogels te bewonderen.

Als u van vogels houdt, is een bezoek zeker de moeite waard. De toegang is gratis en er worden ook veel vogels te koop aangeboden, die gekweekt zijn door liefhebbers.

Muziek met appelflappen in Angeren

ANGEREN - Het is traditie dat als de blaadjes van de bomen vallen, de harmonie in Angeren voor nog wat extra kleur en gezelligheid gaat zorgen door middel van een zondagochtendconcert.

Voorgaande jaren werden bij die gelegenheid appelflappen uitgeserveerd. Dat is dermate goede bevallen, dat we er dit jaar opnieuw een appelflappenconcert van maken.

Onder het genot van een drankje met een hapje kan men op zondagochtend 23 november een gevarieerd repertoire aanhoren. Wat gebracht gaat worden, is muziek die een uitdaging vormt voor de muzikanten, maar dat wil zeker niet zeggen dat het zwaar is om aan te horen.

Dankzij de gevarieerde keuze die deze keer gemaakt is, wordt het een mix van velerlei stijlen, variërend van een stevige mars (Standard of St.-George), Queen, Avatar tot Zuid-Amerikaanse muziek. Kortom, een mix om van te genieten. De appelflappen staan om 11.00 uur klaar in het dorpshuis van Angeren. De toegang is als altijd gratis.

Hans Milder en José Peters halen de Pyreneeënchallenge

LINGEWAARD - Op 13, 14 en 15 september hebben Hans en Jose succesvol deelgenomen aan de Pyreneenchallenge voor Ride4Kids.

Nadat ze eerst samen bepakt en gezakt op trekking fietsen de volledige tocht van Gendt naar Lourdes hebben volbracht, zijn ze met 180 andere deelnemers op de racefiets geklommen en hebben voor Ride4Kids de Pyreneeënchallenge gereden. De eerste dag stonden Cirque du Troumouse en de Hautecam op het programma, de tweede dag Col du Soulor en de Aubisque en de derde dag de Aspin en de Tourmalet.

De derde dag was tevens de finaledag. Met z'n allen de Tourmalet omhoog waarna bovenop de top als afsluiting een kleine ceremonie volgde voor deelnemers, ouders en vrijwilligers.

Bovenop de Tourmalet is door Ride4Kids een monument gecreëerd voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte en elk jaar wordt deze iets uitgebreid. Zo'n tweehonderd man waren getuige van een emotioneel samenzijn. Mooie wensjes waren op houten bordjes geschreven en die werden aan het monument bevestigd. Het was een prachtig moment waarbij ieder even in z'n eigen gedachten en gevoel kroop.

Het was een fantastische ervaring om met al die challengers en vrijwilligers door moddel van een sportieve uitdaging bij te kunnen dragen en geld op te halen voor onder andere ontwikkeling van medicijnen voor kinderen geboren met een energiestofwisselingsziekte. De totale opbrengst was na drie dagen fietsen: 214.000 euro, een geweldig bedrag. Hans en José zijn alle sponsoren en iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen heel dankbaar. Meer informatie staat op www.Ride4Kids.nl.

Lingewaard als verhuurder in de fout

In 2004 werd na een verbouwing het voormalige gemeentehuis feestelijk in gebruik genomen. Aan een degelijke huurovereenkomst was niet gedacht. Foto: Sjaak Veldkamp.

GENDT – Een verhuurder dient vooraf altijd heldere afspraken te maken met zijn huurders. De gemeente Lingewaard heeft dat lesje nu ook geleerd. Kinderopvang Zonnekinderen heeft als een van de huurders van het voormalige gemeentehuis in Gendt met succes geprotesteerd tegen een besluit om de extra kosten voor de leeggekomen lokalen vorstvrij te houden voor hun rekening te nemen.

(van de redactie)

Het gemeentehuis was tot oktober vorige jaar verhuurd aan Kinderopvang Zonnekinderen, Stichting de Linge en Historische Kring Gente. De drie huurders waren gezamenlijk en zonder tussenkomst van de gemeente een verdeelsleutel overeengekomen voor de kosten van de nutsvoorzieningen en brandmeldingsinstallatie. De Zonnekinderen betaalde 66 procent van de rekening, stichting De Linge 24 procent en Historische Kring Gendt 10 procent. Totdat stichting De Linge besloot om hun kinderdagopvang te verplaatsen naar IKC de Vonkenmorgen. Om de leeggekomen ruimte vorstvrij te houden moet de kachel wel blijven branden. Kosten ruim honderd euro per maand, dat volgens het college voor rekening zou moeten komen van de Zonnekinderen.

Met dit standpunt was Kinderdagopvang Zonnekinderen het totaal niet eens, zo werd in een gesprek duidelijk gemaakt. De verantwoordelijke wethouder Theo Janssen werd op ander gedachte gebracht. In de vastgoedwereld is het gebruikelijk dat de verhuurder de nutskosten van leegstaande ruimten behoort te betalen. "De verrekening van nutskosten door middel van een verdeelsleutel is alleen nodig indien het verhuurde gebouw voorzien is van slechts één meter voor respectievelijk gas, elektra en water. Dat is hier het geval", zo erkent het college.

Het college heeft zijn lesje geleerd. Als een pand van de gemeente voor vijf jaar of langer door meer partijen wordt gehuurd, dan worden in het vervolg tussenmeters geplaatst. Huurders moeten dan zelf voor hun aansluiting zorgen. Bij een kortlopende huurovereenkomst zal de gemeente schriftelijk een verdeelsleutel opstellen.

Collecteweek Leger des Heils

BEMMEL - Vrijwilligers van het Leger des Heils collecteren tussen 24 tot en met 29 november in Bemmel. De opbrengst is bestemd voor het buurtwerk, waarmee het Leger op een bijzondere wijze maandelijks 1.500 mensen in buurten bijeen brengt tijdens inloopochtenden of -middagen. Zo wordt gestreden tegen eenzaamheid en sociale uitsluiting.

Een groeiende groep mensen heeft, als gevolg van de economische crisis, moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien voelen steeds meer mensen zich eenzaam. Meer en meer mensen doen een beroep op de hulp van het Leger des Heils. In de vorm van gebruikte kleding, voedsel of hulp bij schulden.

Het Leger des Heils wil mensen helpen die hulp nodig hebben en nergens anders terecht kunnen. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Jaarlijks helpt het Leger des Heils 35.000 mensen met professionele zorg en begeleiding: van maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering. De deuren van buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan voor iedereen open. Wekelijks worden inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd.

Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, krijgt het Leger des Heils geen subsidie. Daarom zoekt het Leger mensen die willen helpen, zodat dit belangrijke werk door kan blijven gaan. Onder de noemer 'Samenleven doe je dus niet alleen' organiseert het Leger des Heils in veel plaatsen een deur-tot-deurcollecte.

Verloren

BEMMEL - Verloren: een gouden schakel armband met naam erin. Beloning tweehonderd euro.

De eerlijke vinder kan contact opnemen met Hét Gemeente Nieuws, telefoon (0481) 46 47 70.

Sinterklaasintocht Angeren groot succes

ANGEREN - Sinterklaas en zijn hulpjes zijn ook dit jaar natuurlijk weer naar Angeren gekomen. Zaterdag 15 november was het zover. In de gezellige theaterzaal van dorpshuis Angeren waren heel veel kinderen en hun ouders of oma's en opa's verzameld.

De Hulpjes en de Pietenband maakten er meteen een gezellige boel van en er werden nieuwe dansjes aangeleerd. Sinterklaas kwam wat later, want bij zijn vertrek uit Gouda was hij zijn schoenen kwijt geraakt. Op zijn rubberen laarzen kwam hij dus naar Angeren, maar gelukkig uiteindelijk werd uiteindelijk de rode tas gevonden met daarin de schoenen van de Sint.
Er werd veel gezongen, gedanst en er was een speciaal optreden van jarige hulppiet die een roze trompet kreeg omdat die zo mooi bij zijn pietenpak paste. Het feest was compleet!

Na een geslaagd feest vertrok Sinterklaas met zijn pietenhulpjes, maar niet nadat alle kinderen een traktatie van hem hadden gekregen.

Het Sint-Nicolaascomité Angeren is uiteraard Sinterklaas en zijn hulpjes dankbaar voor hun snelle komst naar Angeren. Maar in het bijzonder: de ouders, opa's en oma's, Angerense ondernemers, Gemeente Lingewaard, dorpshuis Angeren en alle anderen die door middel van hun gulle gift of andere bijdrage ook dit jaar het weer mogelijk hebben gemaakt dit traditionele kinderfeest te kunnen vieren.

Over 'Koude winters en warme feesten' in Haalderen

HAALDEREN - De lezing 'Koude winters en warme feesten' neemt de aanwezigen op de bijeenkomst van Vrouwenvereniging Haalderen mee naar de wereld van de tradionele winterfeesten, zoals Sint-Maarten, Sinterklaas, kerstfeest, oud en nieuw.

Bij de feesten van Sint-Maarten en Sinterklaas wordt het spoor teruggevolgd tot in Frankrijk en Italië. Ter afwisseling worden er enkele tradionele verhalen verteld. De avond is in De Tichel en begint om 20.00 uur.

Verloren

BEMMEL - Verloren een gouden schakelarmband met naam erin. Beloning tweehonderd euro. De eerlijke vinder kan contact opnemen met Heét GemeenteNieuws, telefoon (0481) 46 47 70.

ANWB Streetwise bij basisschool De Boemerang

HUISSEN - Op vrijdag 21 november ANWB Streetwise, een spannend verkeersprogramma bij basisschool De Boemerang in Huissen ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer.

De Boemerang vindt het belangrijk die 'straatwijsheid' mee te geven en biedt de kinderen graag ANWB Streetwise aan. In verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit vier onderdelen:

In 'Toet toet' leren de kinderen van groep één en twee in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.

Tijdens 'Blik en klik' leren de kinderen van groep drie en vier in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de gordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.

'Hallo auto' leert de kinderen van groep vijf en zes over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod..

'Trapvaardig' tenslotte traint de kinderen van groep zeven en acht op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Hiermee worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

Daarnaast is er de iCheckbox, waarmee een simpele maar doelmatige indicatieve oogmeting uitgevoerd wordt. De iCheckbox is speciaal ontwikkeld door Het Huis Opticiens voor ANWB Streetwise en is een vast onderdeel van Blik en klik. Daarnaast worden er boxen uitgedeeld voor de groepen vijf tot en met acht, waarmee de leerkracht zelf in de les de oogmeting kan uitvoeren.

Bibliotheek Lingewaard actief betrokken bij MediaMasters

LINGEWAARD - Mediawijs? Bewijs het maar! Tijdens de Week van de Mediawijsheid (21-28 november) laten leerlingen van groep zeven en acht uit Lingewaard zien hoe mediawijs ze zijn met MediaMasters 2014, het superspannende mediawijsheidspel. TV, internet, social media, apps, games en smartphones; de mogelijkheden die media bieden zijn grenzeloos. Maar hoe werken ze, wat hebben ze voor invloed en wat kun je ermee? Dat ontdekken de leerlingen in MediaMasters 2014.

MediaMasters is een initiatief van Mediawijzer.net, waar de bibliotheken actief aan meewerken. Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord: een spannend verhaal met diverse mediawijsheidthema's. Tevens gaan leerlingen aan de slag met opdrachten. Hoe presenteer je jezelf op internet? Hoe vind je betrouwbare informatie? Hoe maak je een blog? Leerlingen zullen deze vragen zowel in de klas als thuis moeten beantwoorden. Daarnaast is er een bibliotheekopdracht die zij ook in de Bibliotheek Lingewaard kunnen doen.

Met de hulp van opvoeders, leerkrachten, bibliotheken en mediacoaches ervaren kinderen de kansen van media, zullen ze ook alert moeten zijn én een kritische blik nodig hebben om uiteindelijk te slagen voor MediaMasters 2014.

Doelstellingen MediaMasters voor leerlingen zijn: Kritisch leren kijken naar media en snappen hoe deze werken (analyse); Het effect (bedoeld of onbedoeld) van media ervaren en begrijpen (bewustwording); Inzicht krijgen in eigen mediagedrag (gedrag); Praten over media, thuis en in de klas (dialoog); Zelf media kunnen inzetten, maken en delen (creatie). Kortom: mediawijs worden.

Column

Medelijden

Ik was zaterdag in de tuin bezig toen een oude vrouw met rollator mij aansprak. Ze was de weg kwijt en moe. Ik sprak haar op dorpse toon aan en zei dat ik haar wel naar het bejaardenhuis wilde brengen. In de auto zei ze dat het lopen moeilijker ging. Dokters doen er niks aan. Ze was slachtoffer van een vliegtuigongeluk. Er begon iets te dagen. Medelijden overviel me. Het zou best kunnen dat mijn passagier van het padje af is. Met respect voor haar zette ik het gesprek voort. Ik heb haar in zorgcentrum St. Jozef afgeleverd en het personeel op de hoogte gebracht. Bij het verlaten van het gebouw zag ik dat zo'n jong ding mijn bejaarde passagier liefdevol omarmde. Zorg, hulp, respect, kwetsbare ouderen, gezondheidszorg, dan denk ik meteen aan de fanatieke ouderenhoeders van SP Lingewaard. Een club die als het moet vanuit de heup op het college schiet. Wethouder Johan Sluiter heeft het ervaren. Ik vind ook dat Sluiter zwak is in zijn antwoorden. Hij is met iedereen in gesprek maar toont weinig daadkracht. De SP wil de wethouder nu al afschieten. Sluiter wordt door de SP ervan beticht dat hij met gemanipuleerde cijfers de raad informeert. Als dit waar is dan is dat een politieke doodzonde. De wethouder kreeg een motie van wantrouwen aan zijn broek. In de raadsvergadering 4 dagen later liet René Derksen van zich horen. Binnen de spelregels van een fatsoenlijk debat. De SP heeft zelf met cijfers gemanipuleerd om daarmee de wethouder in een kwaad daglicht te stellen. Carla Claassen liet haar ware aard zien. Vanuit haar heup schoot ze op Derksen. Raadsvoorzitter Marianne Schuurmans probeerde de tierende SP-er tot de orde te roepen en haar aan de afgesproken spelregels van het raadsdebat te houden. Tevergeefs. Respectloos snoerde ze Schuurmans de mond. Met succes. Carla Claassen is duidelijk van het padje af. Medelijden overvalt me.

Sjaak

Sinterklaas bezoekt zondag Huissen Zand-Binnenveld

HUISSEN - Op zondag 23 november komt Sinterklaas op bezoek in Huissen Zand-Binnenveld.

De goedheiligman, met in zijn gevolg een aantal zwarte Pieten, krijgen een warm welkom in het gemeenschapshuis aan de Van Wijkstraat in Huissen om 15.00 uur. De zaal is open vanaf 14:30 uur. In het programma is ook een voorstelling van de altijd verrassende clown Click opgenomen.

Het programma duurt tot ongeveer 16.30 uur. Alle kinderen krijgen wat te drinken en een versnapering, en ontvangen bij vertrek ook nog iets lekkers voor thuis.

Speculaasactie en Sinterklaas bij Scouting Angeren

ANGEREN - Ook dit jaar organiseert Scouting Angeren weer de speculaasactie.

De jeugdleden zullen op zaterdag 22 november tussen 10.00 en 12.00 bij alle inwoners van Angeren langs de deur komen met loten. Door het kopen van één of meerdere loten weet u direct of u een speculaaspop of banketstaaf heeft gewonnen.

Door deel te nemen aan deze actie steunt de koper de activiteiten van de Bever-, Welpen- en Scoutsgroep. Ook voor het boeken van Sinterklaas en zwarte Pieten kan men terecht bij Scouting Angeren. Voor meer informatie belt men met 06 43978321.

Najaarsconcert door harmonie Sint-Caecilia Gendt

GENDT - Zaterdag 22 november verzorgt harmonie Sint- Caecilia Gendt weer haar inmiddels traditionele en drukbezochte Najaarsconcert. Dit keer zal het concert in verband met de aanstaande verbouwing van Providentia plaatsvinden in de R.K. Kerk van Gendt.

Tijdens het concert zal een grote diversiteit aan muziekstijlen gepresenteerd worden door alle vier de onderdelen van de Gendtse muziekvereniging: het Klein Orkest, de jeugdslagwerkgroep, het harmonieorkest en de slagwerkgroep.

Het harmonieorkest zal op veler verzoek onder andere de Ode aan het Nederlied spelen en de slagwerkgroep zal onder andere voor de laatste keer op een heel bijzondere wijze het indrukwekkende concertwerk In Memoriam Anne Frank uitvoeren.

Het belooft een prachtige muziekavond te worden! Het Najaarsconcert vindt plaats op zaterdag 22 november in de R.K. Kerk aan de Nijmeegsestraat 4 in Gendt en begint om 19.30 uur. De kerk is open om 19.00 uur.

Gym bij Tweestroom Gendt

GENDT - De afdeling gym van Tweestroom Gendt zoekt ú. Heeft u zin om eens een uurtje te sporten, dan bent u welkom.

"We rekken, strekken, lopen, doen buikspier- en andere oefeningen, natuurlijk ook eens een balspel. Komt gerust eens kijken of sport eens een uurtje mee. U bent welkom op dinsdagavond en woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en van 20.00 tot 21.00 uur. Op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur hebben we nog graag wat dames of heren erbij."

Gesport wordt In de gymzaal tegenover de RK kerk in de Nijmeegsestraat.

Oproep: hond bijt haan

BEMMEL - "Wij zijn twee leerlingen van het PRO-college uit Bemmel. Op maandag 10 november is onze haan gebeten door een hond. Een mevrouw was met de hond aan het wandelen bij De Ward en toen heeft de hond onze haan gebeten."

Pawel en Robin vragen het baasje van de hond om contact met de school op te nemen. Het telefoonnummer is 0481453884.

De TV uitzendingen zijn te zien op UPC Kanaal 31 (analoog 14+) op de website lingewaardlokaal.tv uitzending live.

TV Programmering:

Zondag 12.00 uur Nieuwe Lingewaard Lokaal Info uitzending met nieuws uit de gemeente Lingewaard. Deze uitzending wordt elke dag om 08.00u - 15.00u - 17.30 u - en 22.00u herhaald. De uitzending is ook rechtstreeks te zien via www.lingewaardlokaal.tv. Uitzending live. En via glasvezel KPN Kanaal 629. UPC kanaal 31.

De Radio programma's zijn te horen op FM 93.6 en kabel 93.1 onder Tekst TV en op kanaal 379 op KPN glasvezel.

Radio Programmering:

Maandag 20.00 – 22.00u That's Music – presentatie Alfred Danjé. Om je werkweek verder goed door te komen. Met muziek vanaf de jaren 60 tot de hits en tips van nu!!

Dinsdag 20.00 – 22.00u Country Shop – presentatie Alex van Beek. In Country-shop kunt u luisteren naar country, folk, americana, bluegrass en country-pop. Er is veel aandacht voor nieuw uitgebrachte albums maar ook het oudere wordt niet vergeten.

Woensdag 20.00 – 22.00u Avondvitaminen – presentatie Carl Witjes. @Live - met wekelijks aandacht voor (minimaal) twee nummers. Rondje Hollands - wekelijks aandacht voor Nederlandse artiesten (zowel Nederlandstalig/Engelstalig). Vitamineplaat. Uit de cloud.

Donderdag 20.00 – 22.00u Muziekdossier – presentatie Hans Verduijn. De muziek kan wekelijks verschillen maar kent wel een rode draad zoals een oude hitparade, een willekeurig jaar met nieuwsberichten en muziek uit dat jaar, of een programma over een bepaalde muziekstroming zoals Ska, dialect, soul, glitterrock.

Zaterdag 11.00 – 13.00u Hans Verduijn met Muziekdossier Extra. Afwisselend Nederlands of Duits.

07.00 – 09.00 / 15.00 – 17.00u Prettig Weekend gepresenteerd door Louis Carpaij. De radiomaker achter dit programma is de vijftig al een tijdje gepasseerd en zijn passie ligt bij de 70's en 80's. Maar ook in de 60-er jaren is er mooie muziek gemaakt en om niet al te oubollig te klinken, zitten er in Prettig Weekend ook 'n paar 90's in. Kortom de muziek en de gebeurtenissen van vandaag, in het verleden.

Zondag 10.00 u Kerkradio vanuit Eucharistisch centrum Huissen.

Berichten voor TV, radio en Tekst TV kunt u sturen aan redactie@lingewaardlokaal.tv

Deel twee van Lottes Familie is er!

HUISSEN - Op 18 juli heeft Uitgeverij Boekscout deel 1 van 'Lottes Familie' op de markt gebracht.

"Ik heb veel positieve en leuke reacties gehad op mijn eerste kinderboek. Zowel ouders als kinderen zijn erg enthousiast. Kinderen vinden het reuze spannend en leven mee met Lotte en Annabel. Ze zijn erg benieuwd hoe het verhaal van Lotte afloopt. Op 7 november is deel 2 'Op zoek naar Annabel' verschenen.

Lotte is ontsnapt uit kattenpension Miauw. Ze gaat op zoek naar haar familie. Ze is bang dat Annabel haar is vergeten. Wanneer Annabel hoort dat Lotte is verdwenen is ze ontroostbaar. Ze vertelt de kinderen in haar klas wat er met Lotte is gebeurd. Alle kinderen willen haar helpen zoeken. Onderweg naar haar familie maakt Lotte mooie en spannende avonturen mee. Ze ontmoet onder andere een vreemde muis en een vriendelijke man met een lange baard. Ze komt in een oude graanmolen terecht waar ze de 'rode kater' weer ontmoet. Hoe zou dit aflopen? Zou Lotte Annabel terug vinden? De illustraties in het boek gemaakt door, Daniëla Snijder en Rob Willemsen, spreken tot de verbeelding van ieder kind. De afloop van het verhaal zal kinderen zeker aanspreken.

Het boek is bij uitstek geschikt om voor te lezen aan kinderen van vier tot tien jaar. Het is opgedeeld in korte stukken. Het boek is te koop bij Uitgeverij Boekscout en bij iedere erkende boekhandel. Tevens bij Bruna in Huissen.

Opbrengst collecte Alzheimer Nederland

BEMMEL - De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Bemmel, in de week van 3 tot en met 8 november 4284.20 euro opgebracht.

De organisatie is hiervoor alle gulle gevers en alle actieve collectanten en de organisatoren dankbaar. Alzheimer Nederland werkt al dertig jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie - waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - en hun omgeving. Door hulp en informatie te bieden en op te komen voor hun belangen. Met 52 regionale afdelingen en 220 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk netwerk. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en genezing van dementie. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften.

Jezelf verliezen

Dag in dag uit worstelen honderdduizenden mensen in Nederland met de gevolgen van dementie. Als patiënt of als naaste. Door de vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren snel toe. Eén op de vijf mensen wordt door de ziekte getroffen.. Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en meest kostbare ziekte te worden in Nederland. Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest. Uiteindelijk vernietigt de ziekte het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Wat begint met vergeetachtigheid leidt uiteindelijk tot totale ontreddering en tot de dood. Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet. Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te kunnen overwinnen. En daarvoor is veel geld nodig.

Word ook collectant

Alzheimer Nederland roept mensen die een paar uur tijd over hebben op om volgend jaar ook mee helpen als collectant. Opgeven kan bij Bianca van Brandenburg, collectebemmel@gmail.com of via www.alzheimer-nederland.nl/collecte of via 033-3032661.

Historische Kring Gente verwelkomt het achthonderdste lid

GENDT - Sinds kort heeft de Historische Kring Gente meer dan achthonderd leden. Dit jaar heeft de kring een bijzondere grote groei doorgemaakt van 718 leden in januari tot meer dan achthonderd nu.

Het achthonderdste lid is een echte Gendtenaar, namelijk Ruud Huting, afkomstig uit de Olyhorst. Ook zijn vrouw Gerda Huting-Evers is afkomstig uit Gendt. Haar familie woonde aan de Kommerdijk. Noord- en zuid-Gendt kwamen ooit op de ijsbaan van het gat van Smeijers samen, toen Ruud heel galant de schaatsen van Gerda wat steviger vastbond. Daarna was het zogezegd aan. Ruud had al meermalen tegen zijn vrouw gezegd als hij weer eens het kringblad bij de fysiotherapie of bij vrienden tegenkwam, dat zij toch ook maar eens lid moesten worden. Het kwam er maar niet van.

Toen hij in het laatste kringblad weer een foto van het vijfentwintigjarig bestaan van de vrijwillige brandweer zag, waarvan hij de meeste mensen kende, besloot hij dat hij nu maar de daad bij het woord moest voegen. Het bestuur van de historische kring verwachtte al dat dezer dagen het achthonderdste lid gehaald zou worden en dat bleek dus Ruud Huting te worden. Hij is heel bekend als oud-voetballer bij De Bataven, ook werkzaam geweest in de metaal in Gendt, terwijl zijn vrouw Gerda in Gendt en Lingewaard in de thuiszorg werkzaam was en dus ook een uitgebreide kennissenkring heeft opgebouwd. De secretaris en penningmeester van de kring, Yvonne de Boer en Geert Witjes, hebben het echtpaar als achthonderdste lid van de kring verwelkomd met een bosje bloemen voor Gerda en de twee boeken die de kring de laatste jaren heeft uitgegeven voor Ruud.

Het was een verrassing dat in het laatste boek van de kring Gendt tussen Kraaijenbosch en Knienepol een foto van Ruud als voetballer stond, maar ook een foto van de moeder van Gerda en wel op een persoonsbewijs dat ooit door haar broer Wim aan de kring was geschonken tegelijk met voedselbonnen. Dat maakt het cadeau des te waardevoller.

Nieuws uit dorpshuis De Tichel in Haalderen

HAALDEREN - Woensdag 19 november is er weer een bingoavond in het dorpshuis om 20.00 uur. Iedere eerste en derde woensdag van de maand proberen we te zorgen voor een gezellige bingoavond. Er worden vijftien rondes gespeeld en één tussenronde. Ook is er een kleine pauze.

"Wij zijn niet van de grote prijzen, maar dit wordt bepaald door het aantal bezoekers. Ook staan de sociale contacten bij ons hoog in het vaandel. Er is regelmatig een kleine versnapering tussendoor. Iedereen is welkom om mee te spelen.

Dit jaar zijn de verdere data: 3 en 10 december. In 2015: 7 en 21 januari / 4 en 18 februari / 4 en 18 maart / 1 en 15 april / 6 en 20 mei / 3 en 17 juni.

Het dorpshuis heeft nog ruimtes vrij voor diverse activiteiten. Hebt u belangstelling neem dan contact op met de beheerster tijdens openingstijden telefoon 0481 464409 (tijdens openingstijden) of mail: info@dorpshuisdetichel.nl. Iedereen is welkom."

Zwarte Pietenloop in Bemmel

BEMMEL - Zondag 30 november houdt De Sprinters de 31ste editie van de Zwarte Pietenloop. Er kan weer gestart worden op vier afstanden nl. 0,7 km (KidsRun)en 1,5 km voor de jeugd (start vanaf 10.00 uur) en 5 km en 10 km (start om 10.30 uur). Start en finish zijn op sportpark De Heister achter het Over Betuwe College.

Inschrijven voor de Zwarte Pietenloop kan via www.inschrijven.nl. Op de dag zelf kan dit ook nog tot een kwartier vóór de start. Kosten bij voor-inschrijving zijn tot en met vijftien jaar twee euro en vanaf zestien jaar vijf euro. Bij na-inschrijving wordt dit bedrag met drie euro verhoogd.

Het parcours is door de Atletiekunie gecertificeerd, zodat men verzekerd is van de juiste afstand. Elke kilometer staat langs het parcours aangegeven. Evenals in voorgaande jaren zullen de looppieten aanwezig zijn voor de warming-up en de begeleiding van de jeugdlopers, waarvoor een speciale herinnering is ontworpen. En natuurlijk is dit jaar ook de Muziekpiet weer afgereisd naar Bemmel om te zorgen voor de nodige sfeer.

Voor nadere inlichtingen over de Zwarte Pietenloop kan men terecht bij het secretariaat van de organisatie trimlopen, telefoon 0481 462205 of via internet, waar ook na afloop de volledige uitslag te zien zal zijn (www.boddesprinters.nl).

Vermeldenswaardig is dit jaar dat op 30 november een delegatie van de hardloopvereniging uit het Belgische Sint-Niklaas in Bemmel aanwezig is om ideeën op te doen voor de organisatie van een Zwarte Pietenloop in België in 2015.

Kerkdienst protestantse gemeente Huissen

HUISSEN - Zondag 23 november om 10.00 uur is de kerkdienst van de protestantse gemeente Huissen te bezoeken in het kerkgebouw aan het Raadhuisplein 35.

Voorganger is dominee M. Glastra. Er is crèche en minikinderkerk tot vier jaar en kinderkerk voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Meer informatie staat op www.pknhuissen.nl.

Wat een er een bijzondere viering was dat op zondag 9 november in de H.H. Martelaren van Gorcum, Huissen-Zand! Waarom bijzonder? Het was een Igee-dienst, een viering voor iedereen: rooms-katholieken, protestanten, jonge mensen en oude mensen, mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Ook de zwerver bij de kerkdeur werd binnengeroepen. Het verhaal van Sint-Maarten werd verteld en ook verbeeld door samen brood te delen. Het koor zong fijne liederen en wie wilde, mocht meedoen op een instrument. Het was een feest om in Gods naam samen te zijn.

Op 8 maart is er weer zo'n dienst voor iedereen, dan in het kerkgebouw van de protestantse gemeente in Huissen. Let op de naam Igee, kom ook en doe mee!

TOP danst lekker door: kom swingen met Mrs. Hips!

BEMMEL - Wat is er heerlijk gedanst bij de eerste Swing en Soul avond bij TOP! Gemist? Geen nood, want we komen nu pas goed op stoom. Zaterdag 29 november is er een tweede kans om eens fijn te komen swingen bij TOP.

In de jaren negentig maakte zangeres Simone Roerade, klinkend als een mix van Bette Midler en Chaka Khan, een wereldtour met Candy Dulfer, scoorde een nummer 1 hit in Spanje met haar band Hips en zong met veel bekende artiesten in binnen en buitenland.

Energie, dat is waar het om draait bij de muziek van Mrs. Hips. Zowel klassiekers als eigen stukken komen aan bod in een muziekspektakel dat varieert van gospel tot jazz en van soul tot funk. Het kan zomaar gebeuren dat een liedje nog de hele nacht in je hoofd blijft hangen, want Mrs. Hips daagt je uit om mee te zingen met de liedjes van haar laatste cd of een cover van Candi Staton, Bonnie Raitt of Susan Tedeschi.

Een avond om je heupen los te schudden, de uitdaging zal niet te weerstaan zijn. De show begint om 21.30 uur, de foyer is open vanaf 21.00 uur. Kaarten à tien euro zijn te koop bij boekhandel Polman en Arends Optiek, of aan de kassa. Reserveren kan via www.topbemmel.nl.

Verrassing voor deBOL!

Foto: Ed van Eechoud

GENDT - Op woensdag 12 november werden de dames van deBOL tijdens een gezellige creatieve middag ter voorbereiding op de komende feestdagen door vier heren en één dame van carnavalsvereniging De Gentenarren uit Gendt vereerd met een bezoek.

Helemaal in stijl, en vervoerd door een schitterende Citroën Traction Avant, kwamen zij aan het bestuur van stichting deBOL de nominatie voor de 'Meer dan Handen' Awards 2014 overhandigen.

Foto: Ed van Eechoud

Deze awards worden toegekend door De Gentenarren in samenwerking met de Stichting Welzijn Lingewaard. Op vrijdag 21 november zullen de awards worden uitgereikt in De Tabaksschuur in Bemmel.

Of de Stichting deBOL ook daadwerkelijk een van de gelukkigen zal zijn, is nog niet bekend maar het bestuur voelt zich met deze nominatie sowieso al heel erg gewaardeerd en is edereen die hiervoor heeft gezorgd dankbaar.

Rondleiding over begraafplaats Moscowa

GENDT - De lezing over Begraven door de Eeuwen bij de Historische Kring Gente was uitermate onderhoudend en ondanks het serieuze onderwerp, regelmatig hilarisch.

Het lag eraan hoe je grafteksten opvatte. Altijd vriendelijk was zij, niet zonder droefheid zijn wij na haar overlijden of Altijd vriendelijk was zij niet, zonder droefheid zijn wij na haar overlijden. Zo waren er veel meer, als Vader is nu bij God, in dankbaarheid kinderen en kleinkinderen.

Ad de la Mar, die de lezing gaf, bezoekt al veertig jaar begraafplaatsen over heel Europa en heeft intussen een schat aan informatie vergaard. Hij geeft regelmatig rondleidingen over de begraafplaats Moscowa in Arnhem en wil dit eveneens doen op zaterdag 22 november van 14.00 tot 16.00 uur.

Geïnteresseerden moeten zich om 14.00 uur verzamelen bij het hoofdgebouw van Moscowa. De kosten zijn vier euro per persoon voor het goede doel (een weeshuis in Oeganda waar een paar van zijn kleinkinderen vandaan komen). Voor degenen die willen carpoolen: het vertrek bij Villa Ganita, Nijmeegsestraat 19 in Gendt, is om 13.15 uur.

Tweestroom-aspiranten-MA1 op de goede weg naar boven

GENDT - Aspiranten Tweestroom-MA1 speelde uit tegen een zwak Pegasus-MA4. In vier sets werden maar 34 tegen punten geincasseerd. Dus een mooie overwinning: (0-4).

De ingehaalde wedstrijd thuis tegen Isla'77-MA1 was een zeer spannende aangelegenheid. De eerste set (25-27) en de vierde set (23-25) werden nipt verloren. De tweede en derde set werden ruim gewonnen. Dus de vijfde set moest de beslissing brengen (1-11). Weer een overwinnng: (3-2).

Meisjes-MB1 ontving Pegasus-MB3 en won deze strijd vrij gemakkelijk gezien de stand op de ranglijst: (4-0). Door deze zege kan men in de eerst komende wedstrijd kampioen worden…

Tweestroom-MB2 speelde uit bij Weekenders-MB1en liet de vierde set te gemakkelijk aan de tegenstander: (1-3). Meisjes-MC1 ontving Switch'87-MC1 en sloeg een gat met deze overwinning (4-0) met deze tegenstander. Meisjes-MC2 ging op bezoek bij Vocasa-MC2 en had tegenspel, maar verloor wel de tweede set: (1-3).

Tweestroom-MC3 ontving Volamie-MC2, wist met deze winst (3-1) de laatste plaats over te doen aan de tegenstander. Tweestroom-MB4 speelde uit bij Ikaros-MC2, kon allen de derde set winnen: ( 3-1). Tweestroom-JB1 ontving Set-Up'69-JB2 en kon nog niet indruk maken bij de tegenstander: (0-4).

Tweestroom-DS1bezocht Swith'87-DS1en kwam in deze wedstrijd niet in hun spel: (4-0)

Dames-2 speelde uit bij Pegasus-DS9 en ging onverwachte onderuit.(4-0). Dames-4 ontving Ikaros-DS2, maar voerde de taken en opdrachten niet goed uit: (0-4). In de tweede en derde set rook men wel aan de winst: (23-25).

Nominaties Lingewaardse Vrijwilligersprijzen 2014 op ludieke wijze uitgereikt

LINGEWAARD - De nominaties voor de Lingewaardse welzijnsprijzen zijn woensdag en donderdag op ludieke wijze overhandigd aan de genomineerden. De genomineerden werden allen bezocht door een mooie dame in een auto die de nominaties overhandigden. In afwijking van wat tegenwoordig op televisie te zien is werden de genomineerden niet bezocht in een hip autootje maar in een Traction Avant uit 1956 met een dame in stijl aangekleed.

Het enthousiasme was groot bij de ontvangers van de nominaties, allen zijn benieuwd wie dit jaar de "Meer dan Handen Awards"gaan winnen.

Woensdag 19 november komt de selectiecommissie onder voorzitterschap van de burgemeester bijeen en zullen uit de bijna twintig genomineerden de vier winnaars gekozen worden.

De uitreiking vindt plaats op vrijdagavond 21 november vanaf half zes met een feestelijke bijeenkomst voor alle genomineerden en enkele gasten, waarbij na een smakelijk buffet en een presentatie van de genomineerden door een mysterie gast bekend worden gemaakt wie deze prestigieuze prijzen gaat winnen.

Traditioneel worden de Lingewaardse vrijwilligersprijzen uitgereikt tijdens het door de Gentenarren georganiseerde Lingewaards Vrijwilligersgala. Maar als gevolg van de renovatie van zaal Providentia in Gendt is deze zaal dit jaar niet beschikbaar. De Gentenarren hebben samen met de SWL echter toch gemeend dit jaar op bijzondere wijze zorg te dragen voor een ludieke nominatie en een stijlvolle uitreiking van de vrijwilligersprijzen. Dat gebeurd dus nu volledig in stijl in de Tabaksschuur te Bemmel.

Sponsor bedankt

BEMMEL - b.o.d. De Sprinters is ook dit seizoen weer met een groot aantal mensen gestart in een beginnersloopgroep.

Door de atletiekunie gediplomeerde trainers worden zij in de komende maanden begeleid en van nuttige loopadviezen voorzien om naar aanleg en inzet de loopsport op een ontspannen en gezonde manier te kunnen beoefenen. Naast het trainen op de 400-meterbaan op sportpark De Heister wordt er ook veel op de openbare weg gelopen. We danken de sponsoren b.o.d. Totaalinstallateur uit Bemmel en Run2Day voor de steun die zij b.o.d. De Sprinters geven om de loopsport te kunnen blijven uitoefenen.

Ralph Meeuwsen nieuwe Prins bij De Rienplitsers

DOORNENBURG - Zaterdag 15 november werd in tijdens de prinskeuze-avond bij carnavalsvereniging De Riensplitsers in Doornenburg Ralph Meeuwsen onthuld als de nieuwe Prins Carnaval.

Ralph Meeuwsen volgt Prins Hans uut Borden en Prinses Marion op. Hij zal de scepter zwaaien over het Doornenburgse Woatergat onder de naam 'Prins Mug d'n opbouwer'. Het motto van Prins Mug d'n opbouwer is 'Samen feesten groot en klein, met Carnaval mot je bij De Riensplitsers zijn'.

Prins Hans uut Borden nam afscheid door zijn prinsenpak te verruilen voor zijn schutterskostuum van Schutterij Doornenburg. Hans en Marion werden door een delegatie van de schutterij van het podium geleid. Tevens waren er de eerste optredens van dansgarde De Gulvkes.

Het volgende evenement is op 17 januari, dan houdt De Riensplitsers haar Nieuwjaarsbal. Op 14 december is het Kerstmatinee waar dansgarde De Gulvkes haar nieuwe dansen presenteert.

Prins Thijs de Luidruchtige en Prinses Loes

BEMMEL - In een volle zaal van De Roskam presenteerde Thijs van Enckevort zich zaterdagavond als Prins Thijs de Luidruchtige, de nieuwe dorpsprins van Bemmel. Voor de verenigingen en het dorp geen onbekende, want in 2002 werd hij al de jeugdprins 'Prins Thijs de 1e van Lingewaard'.

De nieuwe Prins wordt het komende carnavalsseizoen terzijde gestaan door zijn Prinses Loes. Als grote verrassing voor het nieuwe prinsenpaar kregen zij deze avond bezoek van Prins Simon de 1e van Knotsenburg. Prins Thijs en Prinses Loes werden officieel door voornoemde prins uit Nijmegen onderscheiden.

Voor Prins Thijs de luidruchtige is carnaval één groot creatief feest, met grappige tradities en gebruiken. Maar ook een feest van verbinding. Groepen vrienden, families en bekenden zijn ver voor carnaval bezig met de voorbereiding van dat feest. Dat levert al een hoop plezier, jolijt en energie op, tijdens carnaval is het verder één groot weerzien van oude bekenden. "Kortom het Bemmels carnaval boeit en bindt veel mensen en dat is precies wat wij het komende seizoen willen gaan doen!", aldus de nieuwe Dorpsprins die juist de jeugd aanspoort om actief deel te nemen aan dit prachtige feest in Bemmel. Het jeugdige prinsenpaar heeft dan ook als motto gekozen: 'Veel lawaai, dat is niet mis, de jeugd maakt ons carnaval weer sterker en fris".

Meer informatie staat op de website van carnavalsvereniging De Geintrappers: www.degeintrappers.nl.

Zaterdag 29 november Oordupkesfestival De Roskam Afsluiting jubileumjaar De Blauwe Pony '81

BEMMEL - Traditiegetrouw gaat carnavalsvereniging De Blauwe Pony '81 het seizoen van start met haar grenzeloos beroemde Oordupkesfestival of te wel het ODF. Op zaterdag 29 november wordt voor de 33e keer het Oordupkesfestival van De Blauwe Pony gehouden en het belooft weer een spektakel van jewelste te worden.

Dit 33ste Oordupkesfestival is tevens het laatste spektakel van het 33-jarig jubileumjaar van De Blauwe Pony. Een jubileumjaar waarop vol trots wordt teruggekeken.

De inschrijving is inmiddels gesloten en het deelnemersveld, overigens van zeer diverse pluimage, zal tijdens het ODF wederom unieke en amusante liedjes ten gehore brengen, met artiesten zoals bijvoorbeeld; 1001 Toepers Nachten (winnaar Oordupkestrofee 2013) , de Frou-Frou-tjes, Piejassen, De Boerenfrollies en ga zo maar door, is men van een nieuw succes eigenlijk al verzekerd.

Het kan niet anders dan dat het weer een spetterende avond gaat worden. De Blauwe Pony zet de laatste puntjes op de i en De Roskam is er al helemaal klaar voor.

Wie gaat er door naar de Barrage tijdens de Pronkzitting op zaterdag 31 januari 2015? Voor wie kiest het publiek en kan met de Publieksprijs naar huis? En voor wie is de Belofte ?

De aanvang van het programma is 19.30 uur; de zaal is geopend vanaf 19.00 uur. Meer informatie is te verkrijgen via secretaris@blauwepony.nl.

Kraonige Zwaone Huissen kiest jongste prins ooit!

Foto: Henk van Geelen

HUISSEN - Voor het eerst in haar zestigjarig bestaan heeft de stichting Huissens Carnavalsgezelschap De Kraonige Zwaone in Huissen een prins gekozen die op de dag van zijn onthulling pas 29 jaar is.

Maar voordat de nieuwe prins onthuld werd, moest er natuurlijk eerst nog afscheid worden genomen van de regerend prins Robert d'n Bouwmeister. Zijn hofdames Dieteke en Corinne mogen nog even blijven, maar ook zij zullen tijdens het Wievebal op zaterdag 10 januari 2015 afscheid moeten nemen en plaats moeten maken voor twee nieuwe prinsessen. Huissen, maar in het bijzonder De Kraonige Zwaone, kunnen dan terugkijken op drie bijzonder geslaagde seizoenen met prins Robert aan het roer, samen met zijn hofdames en hofmaarschalk George.

De onthulling vond plaats op zaterdag 15 november om precies 23:11 uur in de bomvolle zaal van De Gouden Engel. De prins kwam tevoorschijn uit een door de hoftimmerlieden schitterend gebouwde zwaan. Deze zwaan komt voor in het logo van De Kraonige Zwaone. Uit deze zwaan kwam een 'Ütvlieger' tevoorschijn in de naam van Danny van Onna. De Ütvliegers zijn een nieuwe geleding bij De Kraonige Zwaone die proberen de jeugd bij het carnaval te betrekken. Op die manier wordt tevens gezorgd voor verjonging, hetgeen door de keurvorsten direct tot uitdrukking is gebracht door het kiezen van een nieuwe prins uit dit onderdeel. Danny zal de komende drie jaar regeren onder de naam Danny d'n Ütvlieger. Gezien het eerste optreden van Danny beloven het weer drie prachtige jaren te worden voor het carnaval in Huissen.

Pronkzitting op zaterdag 22 november Start carnaval De Kleibakkers

HAALDEREN – Carnavalsvereniging De Kleibakkers viert op zaterdag 22 november de opening van een nieuw carnavalsseizoen. Zin in een avond onvervalste gezelligheid? Mis dan de pronkzitting niet!

De openingsavond bestaat uit de nodige officiële handelingen. Geniet daarnaast uiteraard ook van diverse optredens van onder meer de dansgarde. Bovendien is er alle gelegenheid voor een drankje en je uit te leven op de dansvloer. Volgens voorzitter Anja Verhoeven is het de ongedwongenheid die de vereniging zo kenmerkt. "Dit keer zijn zowel De Narrenkap, De Geintrappers en De Blauwe Ponny bij ons te gast, dus dat belooft wat." Al met al voldoende ingrediënten om op feestelijke wijze een beetje warm te draaien voor de carnavalsdagen in februari.

Een dag later, op zondag 23 november, nemen jeugdprins Bas uit 't Leeuwennest en prinses Iris afscheid. Ook op deze dag komen er verschillende acts voorbij. En wie vormen straks het nieuwe jeugdprinsenpaar?

Aanvang en entree

De pronkzitting begint om 20:11 uur, maar de zaal is vanaf 19:30 uur open. Leden hoeven geen entree te betalen. Niet-leden kunnen voor 7,50 euro de unieke Kleibakkers-gezelligheid meemaken. Het is mogelijk ter plekke lid te worden, waardoor andere carnavalsavonden tijdens het seizoen zonder bijbetaling bezocht kunnen worden. Voor de jeugdmiddag bedraagt de entree voor iedereen 2,50 euro.

Website

Nieuwsgierig naar het reilen en zeilen van De Kleibakkers? Op www.kleibakkers.nl zijn het laatste nieuws, het dagboek van het prinsenpaar en vooral veel foto's terug te vinden.

Jubileumconcert zangvereniging Cantilene

Foto: Cantilene

HAALDEREN - Op zondag 23 november houdt gemengde zangvereniging Cantilene uit Haalderen haar jaarlijkse uitvoering. Dit keer staat de uitvoering in het teken van het 35-jarig bestaan dat op 12 december wordt gevierd.

Zo lang is het alweer geleden dat het in de wijde omtrek bekende en zeer geliefde koor werd opgericht. Enkele leden van nu, maar ook de dirigent Gerard Rutjes, waren er toen al bij betrokken. Het koor heeft in de loop der jaren prachtige concerten verzorgd met onder andere de Nederlandse John Denver, met Ernst Daniël Smid en met de in onze eigen omgeving zeer bekende Dick van Altena.

Tijdens het jubileumconcert neemt het koor de gasten mee op een reis door de Cantilene-tijd. Op het programma staat muziek uit de beginjaren van het koor, maar ook het meest recente werk.

Het concert wordt gegeven in de RK kerk in Haalderen en begint om 15.00 uur, de kerk is open vanaf 14.30 uur. De entree is gratis, in de pauze krijgen de gasten een kopje koffie of thee aangeboden.

Na afloop wordt een open-schaalcollecte gehouden.

65e intocht Sinterklaas Gendt

GENDT - Sinterklaas is met dertig roetzwarte Pieten aangekomen in Gendt. De Pietenband zorgde meteen voor een feest. De Jeugdband van Sint-Sebastianus, samen met het Vendelierskorps, verwelkomden de Sint met een vendel hulde en een lied voor Saxo-Piet. Burgemeester Schuurmans verwelkomde Sinterklaas en ontving een financiële bijdrage voor de renovatie van Providentia.

Bij de 65ste Intocht van Sinterklaas in Gendt waren er speciaal Opa-Pieten meegekomen, inclusief een zak en roe voor de stoute kinderen. Sint maakte duidelijk dat dat anno 2014 toch echt niet meer kan en dat er alleen maar lieve kinderen in Gendt wonen. De Pieten dansten en vertrokken met de speciale pakjesboot naar het centrum.

Het Julianaplein stond vol met kinderen. De winkeliers hadden een Pieten-speurtocht uitgezet en de kinderen kregen een cadeautje. De Pieten dansten, de Pietenband speelde en harmonie Sint-Caecilia zorgde voor de muzikale invulling.

In een overvol café De Klok was het opnieuw feest. Hugo Peeters zong zijn nieuwste hit 'Sinterklaas komt van 't jaar in een luchtballon'. Na het zingen en dansen, een hand, snoep en cadeautje van Sinterklaas gingen de kleintjes weer huiswaarts. Voor wie dit alles heeft gemist: op woensdag 3 december is in café De Klok 'Het Grote Sinterklaasfeest. Meer info staat op www.dehulpjes.nl.

Stichting Intocht Sinterklaas Gendt is alle medewerkers en sponsoren die dit prachtige evenement in Gendt mogelijk maken, dankbaar voor hun steun.

Kinderen dansen vanuit beleving

HUISSEN - Dansmetmij laat kinderen uit Huissen, Arnhem en Oosterbeek dansen vanuit hun eigen belevingswereld. Door gebruik te maken van attributen en thematische muziek wordt de fantasie van de kinderen geprikkeld.

In de herfst dansen we in het bos, de kinderen veranderen in bomen en door de wind verliezen ze al hun blaadjes. We leggen blaadjes, dennenappels en paddenstoelen in de zaal en dansen hier heerlijk doorheen. De kabouters poetsen hun huisjes en halen de spinnenwebben uit de bomen. Door goed naar de kinderen te kijken en te luisteren kan een les opeens een andere wending krijgen. Binnenkort is het thema 'Frozen' aan de beurt en gaan de kinderen dansjes leren die ze in een voorstellingsles mogen laten zien aan iedereen die wil komen kijken.

Door volledig op te gaan in de fantasie gaat het bewegen op een natuurlijke manier. Vooral voor faalangstige kinderen is dit erg prettig. Naast het thematische gedeelte is er tijdens de peuter en kleuterdansles ook ruimte voor dansjes op bekende muziek zoals K3, kinderen voor kinderen en popmuziek. De dreumesen dansen tijdens de lessen samen met een ouder.

Nieuwsgierig naar Dansmetmij? Kom dan gewoon eens langs met je zoon of dochter voor een proefles dreumes-, peuter -of kleuterdansen. Meer informatie staat op www.dansmetmij.nl.

Nieuwe Rijnstate prikpost in Huissen

Rijnstate heeft onlangs in het Medisch Centrum Polseweg in Huissen een nieuwe prikpost geopend. Deze prikpost is vijf dagen per week geopend, van 8.00 tot 12.00 uur. Op een prikpost kunnen patiënten terecht voor bloedafname en het inleveren van ander lichaamsmateriaal voor laboratorium onderzoek, zoals urine en ontlasting, op verzoek van huisarts, specialist of verloskundige.

De openingstijden

Prikpost Medisch Centrum Polseweg (Polseweg 17 in Huissen)

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur

Rijnstate heeft verschillende prikposten in de regio. Adressen en openingstijden zijn te vinden op www.rijnstate.nl of via 088 – 005 7777.

Rijnstate is een topklinische ziekenhuisorganisatie met locaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid. Onze kwalitatief hoogwaardige en veilige ziekenhuiszorg is altijd dichtbij voor alle inwoners van de regio Arnhem, Rheden en De Liemers. Rijnstate is met circa 5.500 medewerkers de grootste werkgever van de regio Arnhem.

Opnieuw cabaret in De Buitenpoort Huissen

HUISSEN - Woensdag 26 november staan er weer twee stand-upcomedians op het podium van De Buitenpoort.

Fuad Hassen, geboren in Eritrea, kwam op vijfjarige leeftijd naar Nederland juist tijdens carnaval en keek zijn ogen uit. Misschien is hier wel de basis gelegd voor zijn drang om mensen te vermaken. Met zijn innemende persoonlijkheid en gulle lach weet Fuad Hassen iedereen voor zich te winnen. Iemand die niet bang is om ook zichzelf een spiegel voor te houden. In 2006 betrad hij voor het eerst het comedy-podium en in 2008 won hij met overmacht de Culture Comedy Award.

Johan van Gulik, is een ras-Amsterdammer die na zijn studie medicijnen een heel andere weg is ingeslagen. Johan heeft de lachers op zijn hand met zijn platte Amsterdamse accent. Zijn act is brutaal, scherp en hij weet de zaal aan het lachen te brengen met zijn verhalen over zijn ex-vriendin, zijn studie medicijnen, zijn bezoekjes aan homo-café's en nog veel meer verhalen. Deze beroeps-Amsterdammer gaat geregeld door de bodem van de goede smaak heen. Zijn grappen zijn soms grof tot op het bot, tegen het ontoelaatbare aan, maar hij trekt daarbij zo'n onschuldig gezicht dat je het hem gelijk vergeeft. Ook op tv heeft Johan zijn visitekaartje afgegeven. Zijn optredens bij Jensen en The Comedy Factory zijn onvergetelijk. En in 2009 stond hij in de halve finale van het Utrechts Cabaret Festival. Aanvang 20.00 uur, foyer open 19.30 uur. Entree tien euro. Info: debuitenpoort.nl.

Zondag spinningmarathon voor Stichting Tikkieerbij

BEMMEL - Zondag 23 november is het zover: de achtste jaarlijkse spinningmarathon van Tikkieerbij! Onder het motto: Met gezonde spieren kun je meer dan alleen sporten, wordt er weer hard getrapt om geld in te zamelen voor een aantal goede doelen. Het evenement start om 10.00 en eindigt om 16.00 uur met een gezellige afterparty met artiest!

"De inschrijving is nog steeds open zodat u nog makkelijk een uurtje kunt komen fietsen. Het leukste om met je hele gezin, fietsploeg, kaartploeg of anderszins een dagje je in te zetten voor het goede doel. Met een team- of bedrijfsfiets spin je zes uur lang waarbij ieder uur een ander teamlid kan fietsen. Er zijn ook nog individuele uren beschikbaar. Kijk daarvoor op onze website www.tikkieerbij.nl."

De spinningmarathon vindt plaats in De Schaapskooi, Sportlaan 3 in Bemmel; de zaal is open vanaf 09.00 uur. Start om 10.00 uur.

"Kunt u of wilt u niet fietsen, ook voor het publiek is het een spektakel om te zien. Om 12.00 uur en om 15.00 hebben we nog een extra showoptreden van de Palestra Crazybusters. Dit mag u eigenlijk niet missen evenals de afterparty!"

Koffiedrinken met KBO Huissen bij Mea Vota

HUISSEN - Dinsdagmorgen 9 december is er een gezellige koffieochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Op deze ochtend bij Mea Vota aan Boskoop Glorie 33 in Huissen heeft KBO Huissen de Buurtzorg uitgenodigd. Zij geeft uitleg over haar werkzaamheden en wanneer er gebruik van kan worden gemaakt.

Nieuwe Rijnstate prikpost in Huissen

HUISSEN - Rijnstate heeft onlangs in het Medisch Centrum Polseweg in Huissen een nieuwe prikpost geopend. Deze prikpost is vijf dagen per week geopend, van 8.00 tot 12.00 uur.

Op een prikpost kunnen patiënten terecht voor bloedafname en het inleveren van ander lichaamsmateriaal voor laboratorium onderzoek, zoals urine en ontlasting, op verzoek van huisarts, specialist of verloskundige.

De openingstijden bij Prikpost Medisch Centrum Polseweg (Polseweg 17) zijn op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Rijnstate heeft verschillende prikposten in de regio. Adressen en openingstijden zijn te vinden op www.rijnstate.nl of via 088 0057777.

Rijnstate is een topklinische ziekenhuisorganisatie met locaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, Dieren en Arnhem-Zuid. "Onze kwalitatief hoogwaardige en veilige ziekenhuiszorg is altijd dichtbij voor alle inwoners van de regio Arnhem, Rheden en De Liemers. Rijnstate is met circa 5.500 medewerkers de grootste werkgever van de regio Arnhem."

Speculaaspoppenactie van Tweestroom

GENDT - Op zaterdag 22 november is het weer zover. De grote speculaaspoppen actie van Tweestroom. Er wordt gestart vanaf sporthal Walburgen vanaf 10.00 uur om heel Gendt en Haalderen te voorzien van de overheerlijke speculaaspoppen.

De volleyballende jeugdleden komen alleen dan wel onder begeleiding van ouders bij u langs de deur met de speculaaspoppen. De prijs van deze poppen hebben wij gelijk kunnen houden aan vorig jaar. Per stuk € 2,00.

De opbrengst van deze speculaaspoppenactie wordt volledig besteed aan activiteiten voor de jeugdleden van Tweestroom. De leden krijgen hiervoor reductie op de kampkosten en er worden hiermee training attributen bekostigd.

Komt u ons helpen bij De Vlindertuin?

HUISSEN - De peuters van peuterspeelzaal De Vlindertuin zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het puzzelen, voorlezen, samen gymmen, uitstapjes, en natuurlijk spelen!

Peuterspeelzaal De Vlindertuin is onderdeel van Stichting De Linge en gevestigd aan het Ot en Sienpad in de wijk Zilverkamp in Huissen. Deze peuterspeelzaal is vijf ochtenden en vier middagen geopend waarbij peuters van twee tot vier jaar de speelzaal bezoeken. Spelend leren met onderlinge verschillen is ons motto. Pedagogisch medewerksters begeleiden en stimuleren kinderen in hun ontwikkeling door spelmateriaal aan te bieden dat aansluit bij hun behoefte. Sommige kinderen komen vier dagdelen per week spelen wanneer extra begeleiding nodig is. Kinderen hebben de mogelijkheid te blijven lunchen.. Elk dagdeel zijn er twee pedagogisch medewerksters aanwezig. Ter ondersteuning van het team willen we graag voor elk dagdeel een vrijwilliger bij die het leuk vindt om met jonge kinderen te werken.

Als vrijwilliger ondersteun je de pedagogisch medewerkster een of meerdere dagdelen per week met verschillende werkzaamheden op de groep. Naast het knutselen wordt er veel met de kinderen gespeeld, waarbij gezellige gesprekjes centraal staan. Natuurlijk zijn ook verzorgende taken belangrijk zoals helpen bij het eten, drinken, verschonen, zindelijkheidstraining en hulp bij het aan en uitkleden. "Vanuit Startblokken werken we zes weken aan een thema waarbij de inbreng van een vrijwilligster erg wordt gewaardeerd."

"Wij bieden de mogelijkheid om deel te nemen aan een aantal vrijwilligersavonden met onderwerpen als: kinder-EHBO, startblokken, peutergym, veiligheid/gezondheid op de peuterspeelzalen en onderwerpen die de vrijwilligers zelf interessant vinden.

Hebben wij uw interesse gewekt en lijkt u het leuk om met kinderen te werken en hebt u daar een paar vaste uurtjes per week voor over? Neem dan contact op met Bettina Gerrits van Peuterspeelzaalwerk De Linge (06 34658194 of via email: b.gerrits@delinge.nl)."

Meer informatie over peuterspeelzaalwerk staat op www.delinge.nl.

Gemeenteraad wil niet bezuinigen op de bieb

Als het aan het college ligt blijft er één bibliotheek over met in alle woonkernen een servicebalie. (foto Sjaak Veldkamp)

HUISSEN – De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling een stokje gestoken voor de voorgenomen plannen van het college om honderduizend euro te bezuinigen op de bibliotheek. Het bedrag was volgens het college nodig om de begroting voor volgend jaar sluitend te maken. De dekking is door de raad gevonden door te bezuinigen op het wegenonderhoud en leerlingenvervoer. Het college blijft in gesprek met de bibliotheek om in alle woonkernen een servicebalie te realiseren.

?(van de redactie)

Toen na de presentatie van de begroting 2015 duidelijk werd dat het college wilde bezuinigen op de bibliotheek, groeide er weerstand bij de politiek. Zeker toen de lobby op stoom kwam dat door de bezuiniging van honderdduizend euro de fusie tussen Bibliotheek Lingewaard en Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid in gevaar zou komen.

Tijdens de schorsing van het debat reageerde de verantwoordelijke wethouder Theo Jansen desgevraagd laconiek op een voorstel van D66, PvdA en GroenLinks waarin onder meer werd opgeroepen de bezuiniging terug te draaien. Volgens Janssen zou een bezuiniging het bibliotheekwerk in Lingewaard niet schaden. Dat de fusie dan niet door zou gaan, is niet het probleem van het college. Maar toen was al duidelijk dat de raad later op de avond het voorstel van de oppositie zou steunen.

Volgend jaar wordt een nieuw bibliotheekbeleid vastgesteld. Wethouder Janssen gaat hiervoor in gesprek met de bibliotheek om in alle woonkernen een zogenaamde servicebalie te realiseren. De bibliotheken in Bemmel en Gendt zouden dan afgestoten kunnen worden. De gebouwen zijn in eigendom van Bibliotheek Lingewaard en de grond van de gemeente. Beiden kunnen er financieel voordeel bij hebben, zo is de redenering van Janssen.

De servicebalie van de bibliotheek kunnen ondergebracht worden in culturele centra of zorgcentra. Voor Gendt is De Leemhof een geschikte locatie. In Angeren en Doornenburg zijn er al burgerinitiatieven voor een servicebalie, die het college graag wil omarmen.

D66 heeft zich al uitgesproken tegen een dergelijk voorstel te zijn. Die hecht meer waarde aan kwaliteit dan aan kwantiteit, zo verwoorde fractievoorzitter Sjoerd Wannet.

Grootse intocht Sinterklaas in Bemmel

BEMMEL - Op zaterdag 22 november wordt Sinterklaas op grootse wijze ingehaald in Bemmel. Vanaf half twee zal de intocht plaats vinden. Sinterklaas zal in zijn eigen Oldtimer pakjesvrachtwagen, vergezeld worden door zijn Pieten.

Het wordt een gezellige optocht met onder andere motorpieten en de looppieten onder muzikale begeleiding van drumfanfare Eska. Tijdens de optocht kunnen de kinderen hun tekeningen en kleurplaten inleveren bij de Pieten.

Sinterklaas hoopt er wel op dat alle aanwonende kinderen van de route hun huis willen versieren, slingers, ballonnen, tekeningen alles is leuk. Het zou erg leuk zou als alle kinderen met ouders/verzorgers, grootouders langs de route zich aansluiten achter deze optocht. Het programma op het marktplein begint om half twee, met medewerking van Showcase en met de Pieten; Sylverio en Damario. Om twee uur ontvangt burgemeester Schuurmans Sinterklaas op het podium. Daarna volgt er nog een kort programma tot ongeveer drie uur. Na afloop krijgen alle aanwezige kinderen een heerlijke traktatie aangeboden.

De route van de optocht ziet er als volgt uit: vanaf de Sportlaan, Wardstraat oversteken, dit is de Bouwdijk Bastiaanstraat, deze helemaal volgen tot aan de Oostervelden, linksaf tot aan de Dorpstraat, hier linksaf richting centrum, ter hoogte van de IJssalon lopen we rechtdoor de winkelpromenade, bij de Rabobank rechtsaf, ter hoogte van Beldekor stapt Sinterklaas van de wagen en gaat te voet verder richting podium.

Meer informatie staat vermeld op www.degeintrappers.nl of bij de Sinterklaascommissie, telefoon 0481 465467. De Sinterklaasoptocht wordt georganiseerd door De Geintrappers, in samenwerking met de ondernemersvereniging Bemmel. Na afloop wordt er door café De Roskam nog een Pietendisco georganiseerd. Ook hier zijn alle kinderen met ouders en/of grootouders welkom. Ook hier zijn alle kinderen en hun ouders en/of grootouders.

45-plusser met HBO+ opleiding en op zoek naar werk?

LINGEWAARD - Bent u op zoek naar een nieuwe baan of dreigt u uw baan te verliezen en wilt u van werk naar werk? Dan kan TalentPlus iets voor u betekenen. TalentPlus is een vereniging, met regionale afdelingen in oner andere Arnhem en Nijmegen, waarin u samen met andere 45-plussers met HBO/WO werk- en denkniveau zoekt naar een nieuwe baan.


Met elkaar en voor elkaar, dat maakt TalentPlus uniek: u komt halen, maar door anderen te ondersteunen komt u ook brengen. Samen ontdekt u bestaande wegen die u nog niet kende. Samen creëert u ook nieuwe manieren om weer aan de slag te gaan.

Bij TalentPlus krijgt u bouwstenen aangereikt waarmee u goed toegerust de arbeidsmarkt op gaat. U zoekt uit wat u kunt en wat u wilt. Misschien wilt u in uw laatste vak verder, maar misschien wilt u het wel – al dan niet noodgedwongen - loslaten en iets anders zoeken. Wat past bij u? U wilt misschien (weer) in loondienst of juist voor u zelf beginnen. Of u hoeft niet meer zo nodig een voltijdbaan, maar een deeltijdbaan. Terwijl u dit allemaal uitzoekt, leert u ook hoe u zich goed presenteer (cv, LinkedIn eventueel Twitterprofiel, gesprekken voorbereiden enzovoort).

De afdeling Arnhem komt iedere vrijdagmorgen bijeen. Aan de hand van een gedegen programma leert u hoe u goed voorbereid de arbeidsmarkt op kunt. Ook met het netwerken staan we u bij. Leden stellen hun netwerk open voor TalentPlus-collega´s.

Wilt u deelnemen aan van TalentPlus bijeenkomsten? Dat kan. Als aspirant-lid mag u zonder verdere verplichtingen twee bijeenkomsten bijwonen. Na positieve ervaringen kunt u volwaardig lid worden.

Meer weten over TalentPlus? Raadpleeg dan de website www.TalentPlus.nl of stuur een e-mail naar Arnhem@talentplus.nl.

Vijftig-procentscore Hutaf

HUISSEN - In kalenderweek 46 was er een inhaalprogramma in de tafeltenniscompetities. Van de acht teams die in actie kwamen boekten er vier een overwinning en waren er ook vier nederlagen.

Bij de jeugd won Hutaf 4 met 7-3 van Cevelum 4. Matthijs van Hilten was onklopbaar en Rowan Janssen en Max Poortman wonnen elk twee singles. Chiel van Alst legde met drie enkelspelzeges de basis voor de 8-2 van Hutaf 5 op TTN 3. Iris Brouwers en Janneke Rooding bleven twee keer aan de goede kant van de score.

Hutaf 6 verloor met 0-10 van DSV Relax 1 terwijl Hutaf 7 Velp 2 met 9-1 versloeg. Hier bleven Luke Neijenhuis en Bart van Merm ongeslagen. Niek Vusinikos gunde Velp de eretreffer. Hutaf 9 won met 7-3 van DSV Relax 2. De Hutaf punten werden gescoord door Toine Teunissen en Duco van Leeuwen (elk twee keer), Sarah Teunissen (eenmaal) en hier werden beide dubbelspelen gewonnen. Shesta Ahemd scoorde namens Hutaf 11 een keer in de met 1-9 verloren wedstrijd tegen Slagvaardig ®1. Pavel Janssen deed hetzelfde voor Hutaf 13 bij SMD 3. Bij de herenteams verloor Hutaf 3 ongelukkig met 4-6 van Bit.nl 7. Na een 4-3 voorsprong ging de zege toch naar Bit.nl. Een incompleet Hutaf 10 verloor onnodige met 7-3 bij Zevenaar 6. Gerard Melchels won twee partijen en Bennie Aalten één.

Vertelvoorstelling voor kinderen in bibliotheek

HUISSEN - De Bibliotheek Lingewaard nodigt kinderen van alle leeftijden uit voor de vertelvoorstelling 'Ik wil Piet worden'.

De voorstelling is op 28 november van 15:30 tot 16:30 uur in de Bibliotheek van Huissen. De kinderen mogen verkleed komen. Voor vragen: mail secretariaat@bibliotheeklingewaard.nl of bel 026 3250508.

In verband met het sinterklaasfeest zijn op 5 december de bibliotheken vanaf 17:00 uur gesloten. Er is geen avondopenstelling.

Dagje uit van Zonnebloem Huissen

HUISSEN - "Wat een heerlijke dag vandaag. Het zonnetje scheen en een grote groep vrijwilligers met rolstoelen stond klaar om onze gasten te ontvangen. Allemaal,door onze chauffeurs, gebracht naar Intratuin Duiven."

"Honderd mensen begonnen precies om half twaalf aan een heerlijke lunch. Daarna keek iedereen z'n ogen uit naar al die prachtige kerstversiering, het ene was nog mooier dan het andere. 's Middags werd iedereen getrakteerd op heerlijke apfelstrudel met wat te drinken en voor dat we het in de gaten hadden was het al weer tijd om naar huis te gaan. Onze dank gaat uit naar iedereen die zo hard, voor en achter de schermen, hebben gewerkt voor deze fijne dag."

Open eetcafé Huissen

HUISSEN - Donderdag 20 november vindt er een open eetcafé plaats in het Dominicanenklooster van Huissen.

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten, kan zich telefonisch aanmelden op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur, alleen via het Meldpunt 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan men zich aanmelden voor de week er op.

Op het menu van 20 november staat kippensoep, spaghetti Bolognese en een verrassingstoetje. Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunt Huissen.

Gezellige drukte op Dag van de Mantelzorg

HAALDEREN - Op 7 november werd de Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Deze keer waren zo'n honderd Lingewaardse mantelzorgers welkom in De Kolk in Haalderen, waar zij rond 10:00 uur met een kopje koffie en wat lekkers deze feestelijke dag begonnen.

Men kon op de foto met 'Obama', waarvoor de nodige attributen al klaar lagen. Nadat de 'president' zijn fotosessie met bijna honderd mensen achter de rug had en de koffie op was, werd het tijd voor het officiële gedeelte. Mantelzorgconsulent Monique Ritzen heette iedereen welkom en gaf het woord aan wethouder Johan Sluiter, die een korte toespraak hield.

Toen had iedereen lang genoeg stilgezeten en nam Buurtsportcoach Melissa Davina het woord. Zij zorgde ervoor dat alle spieren los waren voor het volgende onderdeel. Bij een lekker muziekje gingen de voetjes van de vloer onder leiding van Henk en Lenie Gertsen.

Nadat iedereen lekker warm was geworden van het bewegen, namen de Historische Kring van Gendt, Bemmel en Huissen het over. Hun verhalen en foto's wekten voor velen het verleden weer even tot leven.

Tijdens de lunch, voortreffelijk verzorgd door Geert Nijenhuis, werden mensen aan tafel vermaakt door 'Obama' Magic Jack, die verbazing wekte met zijn goocheltrucs. Daarna volgde een spetterend optreden van Magic Jack, dat allen verbaasde en de nodige lachspieren in beroering bracht. Na de nodige bedankjes en een klein presentje keerde iedereen tevreden huiswaarts.

De Burchtsanghers zingen Met Open Mond in Doornenburg

DOORNENBURG - Op zondagmiddag 30 november geeft het gemengd koor De Burchtsanghers"een gratis concert in het Ontmoetingscentrum van Doornenburg. Het concert begint om 14.00 uur.

Sinds januari heeft het vijftigkoppige koor een nieuwe dirigent Wim Reijnders. Onder zijn enthousiaste leiding heeft het koor een nieuwe impuls gekregen en dat komt tot uiting in hun presentatie en prestatie. Hij laat de zangers en zangeressen letterlijk met open monden zingen, wat de klank doet verbeteren. Het repertoire is zeer afwisselend en veelal vierstemmig, variërend van musical tot spirituals en popliederen.

Elke donderdagavond repeteert het koor van 20:15 tot 22:15 uur in het ontmoetingscentrum om daarna nog even gezellig na te kletsen in de barruimte. "Wilt u eens ervaren hoe dat nou is om zo samen te zingen? U bent van harte uitgenodigd om eens te komen luisteren of om eens een maandje gratis mee te repeteren. Informatie is op te vragen bij secretaris Leen van de Sant, 06 30811587.

Deur tot Deur Run Bemmel en Gendt: ruim 5500 euro voor het Diabetes Fonds

BEMMEL/GENDT - De Deur tot Deur Run, oftewel de jaarlijkse collecteweek van het Diabetes Fonds, heeft dit jaar in Bemmel 3148,53 en Gendt 2358,07 euro opgeleverd. Ook in Huissen is de run gehouden, echter als gevolg van een storing in de telmachine is de opbrengst nog niet definitief vastgesteld.

Meer dan 170 vrijwilligers gingen in de laatste week van oktober in Bemmel Huissen en Gendt op pad. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes beter te behandelen en te genezen.

'Wij zijn erg blij met de bijdrage van de collectanten, de gevers en iedereen die zich heeft ingezet', zegt Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds, dat de inwoners erg dankbaar is. Nieuw dit jaar was de benaming van de collecteweek: De Deur tot Deur Run. Naast het geven aan de deur, konden mensen in Lingewaard ook collectanten online sponsoren die zoveel mogelijk deuren probeerden langs te gaan. Daarnaast was het ook mogelijk om een online collectebus aan te maken.

Niemand aan de deur gehad? Inwoners van Lingewaard die geen collectant aan de deur hebben gehad, kunnen alsnog geld overmaken op IBAN NL58 INGB 0000 0057 66 ten name van het Diabetes Fonds in Amersfoort." Meer informatie is te verkrijgen via 033 4622055 en staat op www.diabetesfonds.nl.

Eten met Zonnebloemgasten bij Ancari Doornenburg

DOORNENBURG - De gasten van de Zonnebloem uit Doornenburg hebben genoten van een heerlijke diner.

De meeste gasten lieten zich verwennen met chinees eten; het was soms moelijk om te kiezen,omdat er zoveel heerlijke gerechten aanwezig waren. Deze middag werd mogelijk gemaakt door het wokrestaurant Ancari Doornenburg.

De gasten gingen met een goed gevulde buik naar huis. Voor herhaling vatbaar. Tevens staat het Sinterklaasfeest weer voor de deur: Zonnebloem Doornenburg laat dit niet zomaar voorbij gaan,
De Sint komt op vrijdag 28 november op bezoek. Deze middag zal weer verzorgd worden zoals vele jaren door de vrijwilligers.

Sponsor bedankt

BEMMEL - De meiden van ME 2 van MHC Bemmel zijn ontzettend blij met de trainingsvesten van Henk Scholten Volvo. Hartelijk bedankt namens 't hele team.

Sponsor bedankt

BEMMEL - Schildersbedrijf Harry Mattijssen uit Bemmel heeft ervoor gezorgd, dat de hockeymeiden van Bemmel MC3, gezien mogen worden.

Damvereniging behoudt kampioenskansen na winst tegen Witte van Moort

Geert van Aalten (foto: Joop Hendriksen)

HUISSEN - Witte van Moort was lange tijd een 'angstgegner' voor damvereniging VBI. Daar was in de laatste kompetitiewedstrijd niets van te merken. Spanning was er wel, omdat winst tegen de Twentenaren een voorwaarde was om de kansen op het landskampioen te behouden.

Uiteindelijk kwam een 12-8 overwinning uit de bus. Daarmee blijft de afstand tot koploper Apeldoorn beperkt tot één punt. De Huissenaren hebben echter een aanzienlijk lichter programma voor de boeg.

Guntis Valneris beet het spits af. Na anderhalf uur kwam er een grootmeesterremise uit de bus. Pepijn van den Brink gaf in een goede stand tegen iets te veel weg en bleef op remise steken. Yuriy Lagoda had een goede positionele stand maar zijn tegenstander verdedigde taai naar remise. Ook Gérard Jansen leek er goed voor te staan maar zijn aanval liep stuk en hij moest een punt afstaan.

Maarten Linssen bracht de Huissenaren op voorsprong. Na een sterk middenspel en eenhandige doorbraak moest zijn tegenstander de vlag strijken. Johan Krajenbrink stond heel goed met zelfs een schijf voordeel in het eindspel. Op onverklaarbare wijze gaf hij de partij uit handen. Alexander Baljakin trok het voordeel weer naar de Huissense kant. Na een taaie partij perste hij er een van zijn sluwe eindspelen uit. Jos Stokkel had het moeilijk. Hij wrong zich onder de druk uit en bereikte de veilige haven. Geert van Aalten gaf de Huissense overwinning meer glans in een positioneel sterke partij die resulteerde in een overmachtseindspel. Joost Hendriksen remiseerde na een rustige partij met slechts een licht voordelige stand.

Exclusieve mannenavond in Oosterhout

OOSTERHOUT - Zeven heren uit Oosterhout hebben het idee opgevat om een 'exclusieve' mannenavond te organiseren. Een avond vol vertier door semiprofessionele artiesten, drankjes en hapjes in een mannelijke sfeer. Deze avond is bestemd voor mannen van eenentwintig-plus die voldoen aan de verplichte dresscode van jasje-dasje. De gekozen naam van de avond en tevens de organisatie is dan ook: 'De Heren van Oosterhout Live'.

De mannelijke gasten worden tussen 18.30 uur en 19.00 uur ontvangen met een stevige bak koffie of thee aangekleed met een heerlijke lekkernij. Bij binnenkomst in de zaal zal er een welkomstdrankje geschonken worden om vervolgens plaats te nemen in een sfeervolle ambiance waar een keur van artiesten voor de mannen op zullen treden. Het programma staat in het teken van dans, zang, entertainment en humor. Daarnaast zal er een 'Heer van Oosterhout' gekozen worden.

Na het programma is er een afterparty die zijn weerga niet kent met een zeer bekende dj die zijn sporen meer dan verdiend heeft zowel nationaal als internationaal.

De entree bedraagt vijftig euro per persoon. Dit is inclusief koffie, thee, drankjes (met uitzondering van buitenlands gedistilleerd) en hapjes tijdens het programma. Exclusief de consumpties tijdens de afterparty. Liefst ruim twintig procent van de omzet tijdens de afterparty gaat naar het goede doel! De organisatie heeft gekozen voor de Stichting Klein Nood Oosterhout.

Sitichting Klein Nood Oosterhout is een nieuwe stichting in de Oosterhoutse gemeenschap die zich ten doel stelt om dorpsgenoten te helpen die door financiële en/of fysieke gebreken niet in staat zijn de 'normale' geneugten van het leven of noodzakelijke werkzaamheden in en om het huis te realiseren. Hier zijn tal van voorbeelden voor te noemen.
De Heren van Oosterhout Live willen dit doel van harte ondersteunen. Enerzijds door financieel bij te dragen, anderzijds door het werven van vrijwilligers die zich in willen gaan zetten voor deze nieuwe stichting in Oosterhout.

Heren van Oosterhout Live zal plaats vinden op 28 maart in dorpshuis De Schakel. Door het exclusieve karakter zijn er een beperkt aantal entreekaarten verkrijgbaar. Deze kaarten zijn te koop bij één van de heren van de organisatie.

"Houdt u zowel de berichtgevingen van `De Heren van Oosterhout Live`als de `Stichting Klein Nood Oosterhout` de komende tijd in de gaten voor nieuwe weetjes en feitjes."

De Heren van Oosterhout Live zijn: Jim Greveling, Erik van den Berg, Edwin van Wissen, Kees Vlug, Reinier Westerduin, Ferdinand Hamer (dorpshuis De Schakel) en Walter Janssen.

Concert Con Amore samen met Cor Bakker

OOSTERHOUT - Het is alweer acht jaar geleden dat muziekvereniging Con Amore uit Oosterhout samen met Ernst-Daniël Smid een succesvolle voorstelling gaf ter ere van haar 75-jarig jubileum. Dit is daarna herhaald met topartiesten als Linda Wagenmakers en Brigitte Heitzer. Ditmaal is welbekende pianist Cor Bakker te gast. Het concert vindt plaats op 29 november om 20:00 uur in de Sint-Leonarduskerk in Oosterhout.

Samen met Cor Bakker is een zéér veelzijdig programma samengesteld. Voor de pauze is er vooral een 'klassieke' sfeer, met soloimprovisaties van Cor Bakker en stukken samen met orkest zoals Le Chanson des vieux Amants en Prayer for Peace.

Het orkest zelf pakt uit met twee prachtige muziekstukken: het wat Middeleeuwse Lebuïnus ex Daventria en The Secret of the White Rose: een stuk over een waargebeurd verhaal uit de WOII.

Na de pauze is er een lichtere sfeer. Het opleidingsorkest Witlof zal optreden, zangeres Lisa Aalmers uit Elst zingt twee mooie songs. Ook speelt het orkest samen met Cor Bakker en eigen solisten nog een aantal evergreens uit de lichte muziek. Het orkest staat als vanouds onder leiding van dirigent Jos Jansen.

Bijzonder is de medewerking van een drietal plaatselijke kunstenaars aan deze avond: Len Berns, Jos van Doorn en Gijs Scholten zullen tijdens het concert een kunstwerk vervaardigen gebaseerd op hun artistieke impressie van de avond.

Na afloop van de avond is er een afterparty met livemuziek in zaal Merkus. Dan zullen ook de drie kunstwerken worden geveild.

Kaarten inclusief consumptie à 17,50 euro zijn te koop bij accountantskantoor Janssen & Vos en bij dorpshuis De Schakel in Oosterhout. Ook bij één van de leden, of via de website www.conamore-oosterhout.nl.

De zoete geur van wrange liefde

ELST - Op zondag 23 november speelt Theatergroep Augustus in De Kultuurklup in Elst de nieuwe muziektheatervoorstelling 'De zoete geur van wrange liefde'. Ingrediënten voor deze voorstelling zijn een fonkelnieuwe theatertekst, (bekende) muzieknummers uit musical/kleinkunst/popmuziek en een dosis humor.

Wekelijks wordt gerepeteerd in het pand van De Triade (van de Driestroom) in Elst. De spelers komen uit de regio Arnhem-Nijmegen. Hoewel alle spelers amateurs zijn, zetten we een voorstelling neer van hoog niveau.

Theatergroep Augustus maakt sinds 2004 muziektheatervoorstellingen. "We werken met een mix van amateurs en professionals uit de regio Arnhem en Nijmegen. Naast theaterstukken organiseren we diverse andere activiteiten, zoals 'Wie is de Mol?'-weekenden, moordmysteries en filmprojecten."

Jubileumvoorstelling

Wetenschapper Thelonius Ananga onderzocht de chemie van de liefde. Het is nu drie jaar geleden dat hij onder geheimzinnige omstandigheden stierf. Zijn weduwe Bea heeft er genoeg van om te treuren. Ze wil vreugde in haar leven en om dat te bereiken wil ze dat er eindelijk eens een kleinkind komt. Haar vier dochters en haar zoon denken daar heel anders over. Met name haar jongste dochter heeft een ander voornemen: zij wil weten hoe haar vader om het leven kwam. En als de familiebijeenkomst laveert tussen relatieklucht en duister drama blijkt dat liefdesdokter Thelonius Ananga tot ver over zijn graf regeert.

Speeldata: zondag 23 november, matinée- en avondvoorstelling in De Kultuurklup aan de Dorpsstraat 39 in Elst. Kaarten zijn verkrijgbaar via: kaartjes@theatergroepaugustus.nl.

Meer informatie staat op www.TheatergroepAugustus.nl.

Kijken naar de sterren op basisschool 't Holthuus

Foto; Maaike Dukers

HUISSEN - Als afsluiting van het schoolproject rondom het heelal bezochten vrijdag 14 november alle groepen van basisschool 't Holthuus uit Huissen een mobiel planetarium.

Het mobiele planetarium was door de school ingehuurd en in het speellokaal van de school opgezet. Het gevaarte leek van de buitenkant volgens de kinderen op een opblaasbare tent. De verbazing was groot toen bleek dat aan de binnenkant van de koepel interactieve films over het heelal op het doek geprojecteerd konden worden. Vol bewondering keken de kinderen en hun begeleiders naar filmpjes over sterren en planeten. Het mobiele planetarium liet de kinderen op een andere manier kennis maken met het heelal. Het vormde een mooie verdieping op wat de kinderen al eerder tijdens het project hadden geleerd en was een fantastische afsluiting!

Donatie Stadsquiz voor stichting Loes

HUISSEN - Vorig weekend ontving stichting Loes een prachtige donatie van Stadsquiz Huissen. Deze donatie zette de stichting weer flink in het licht. Online, mond tot mond en ook in Hét GemeenteNieuws werd stichting Loes vaak genoemd. "Toch krijgen we nog regelmatig vragen over wat we precies doen en voor wie de stichting wensen vervult."

Stichting Loes bestaat al bijna twee jaar. "December 2012 zijn we officieel gestart en hebben de eerste inzamelacties plaatsgevonden. In de zomer van 2013 zijn de eerste wensen vervult. Nu, bijna twee jaar later, zijn er door bijzondere donaties en acties al vijf mooie wensen uitgekomen."

Stichting Loes biedt hulp aan jonge mensen. Jongeren die het verdienen om even verwend te worden. Bijvoorbeeld iemand die erg ziek is, of ziek is geweest. Of iemand die een moeilijke tijd gehad heeft, om welke reden dan ook. Voor jongeren die er alleen voor staan of een wens hebben maar deze om bepaalde redenen niet kan vervullen. Stichting Loes is er voor jonge mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Deze hulp kan zijn in de vorm van een feestje, zoals de stichting al organiseerde voor Lara. Een etentje, speciaal cadeau, of een ontmoeting met een idool, zoals Fabien haar grootste idool ontmoette. Stichting Loes organiseert op het moment zelfs een bijzondere reis voor Jori, Gert-Jan en Marit die hun ouders op een tragische manier zijn verloren. "Bekijk onze site om meer te lezen over de vervulde wensen."

De wensen kunnen gerealiseerd worden door ontvangen donaties, geld dat stichting Loes zelf inzamelt via acties en geld dat anderen hebben ingezameld voor de stichting.

Op het moment werkt stichting Loes weer aan twee nieuwe wensen en zullen er nog veel acties volgen. "Ken jij iemand die het verdient om even te genieten en een extra steuntje dus wel zou kunnen gebruiken? Of wil je stichting Loes helpen? Bezoek onze site www.stichtingloes.nl, like ons op facebook of mail ons op Wens@stichtingloes.nl", aldus de woordvoerder van stichting Loes, People help the People.

Benefiet-kerstconcert Providentia Gendt

GENDT - Op zondag 14 december om 14.00 uur geven de samenwerkende verenigingen uit Gendt een benefiet-kerstconcert in de Heilig Martinuskerk.

Al maanden zijn de muzikanten van de harmonie, schutterij en koor Lef samen aan het repeteren om een prachtig concert ten gehore te brengen voor de Gendtse bevolking. Het repertoire is zeer divers en geschikt voor jong en oud.

Het concert is een mooi, muzikaal begin van de naderde kerstdagen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de verbouwing van Providentia. De kaartverkoop is reeds afgelopen zondag 16 november tijdens de koopzondag gestart. De kaarten kosten vijf euro en zijn te koop bij AH Gendt,bBakkerij Milder en WijnZinnig.

Programma HAVO

THUIS

Zaterdag 22 november

10:00 HAVO E2G - RKHVV E6G

10:30 HAVO F1 - OVC '85 F7

12:00 HAVO D2 - Excelsior Z. D2

14:30 HAVO A1D - Bataven A2

Zondag 23 november

10:30 HAVO 3 - Westervoort 6

UIT

Zaterdag 22 november

14:00 Elistha C2G - HAVO C1D

8:30 Brakkenstein D2 - HAVO D1GD

10:30 DVOL E2 - HAVO E1

Zondag 23 november

14:00 Paasberg De 1 - HAVO 1

11:00 OSC 2 - HAVO 2

9:30 NSVV FC Kunde 5 - HAVO 4

Sint bezoekt wijkvereniging De Zilverkamp

HUISSEN - Je hebt vast gemerkt dat Sinterklaas weer in het land is! Gelukkig heeft hij ook dit jaar gelukkig weer tijd in zijn drukke agenda gevonden om ons te vereren met een speciaal bezoek. Dit jaar komt hij op zaterdag 22 november van 13.00 tot 15.00 uur naar de feestelijke bijeenkomst van wijkvereniging De Zilverkamp, vertrouwd als altijd in De Kuul.

De spreekstalmeester zal Sinterklaas welkom heten en uitleggen wat de kinderen speciaal voor de Sint gaan doen. Een tipje van de sluier... zorg er voor dat je alle liedjes van de Sint uit volle borst kunt (mee)zingen want het zingen wordt heel belangrijk deze middag.

"Durf jij nog niet te zingen of ken je nog niet alle liedjes? Dan kun jij gezellig knutselen en kleuren. Knutselpiet, Verfpiet en Tekenpiet zijn ook van de partij, het wordt zeker creatief. De Sint vindt het namelijk ook heel erg fijn om prachtige tekeningen, kleurplaten en knutsels te ontvangen. Het wordt ongetwijfeld weer een gezellig samenzijn met de Sint en zijn Pieten. We hebben er nu al zin in! Kom jij ook ? En neem je ook je vader, moeder, broers en zusjes mee?"

Vierde open klaverjas- en jokertoernooi in Angeren

ANGEREN - Stichting Actieve Senioren Angeren organiseert al jaren, vier keer per jaar, een groot klaverjas- en jokertoernooi in Het Dorpshuis aan de Emmastraat 23 in Angeren.

Op zaterdag 29 november is het de laatste keer dit jaar; de aanvang is 10.00 uur, inschrijven kan vanaf 09.30 uur. Het toernooi duurt tot 16.00 uur. Iedereen, die graag gezellig wil klaverjassen of jokeren is welkom; men hoeft niet speciaal lid te zijn van de SASA.                                        

Er zijn weer mooie vlees prijzen te winnen en tussen de middag wordt er een lunch geserveerd. Het inschrijfgeld voor SASA leden is inclusief lunch 7,50 euro per persoon, voor niet-leden negen euro.

Inschrijven kan tot en met donderdag 27 november bij Cor Janssen (026 3253723) en bij Theo Buurman (026 3250746).

"Wilt u graag iedere week bij de SASA komen jokeren of klaverjassen, dan bent u op iedere dinsdag welkom in Het Dorpshuis van 13.00 tot 16.30 uur."

In een oogopslag Weekendvieringen voor de RK parochie De Levensbron (Gem. Lingewaard)

woensdag 19 november

19.00 u. H.H. Martelaren van Gorcum Huissen-Zand, Mariaviering met Pastor van Cuijk en het koor Cantemus

zaterdag 22 november viering van Christus Koning

19.00 u. OLV van Zeven Smarten Haalderen Anders dan Andersviering met Leden van de werkgroep Anders dan Anders en het koor Relight

19.00 u. HH Martelaren van Gorcum Huissen-Zand, Eucharistieviering met Pastoor Peters en het GrootKoor

zondag 23 november Christus Koning

10.00 u. OLV Tenhemelopneming, EC, Huissen-Stad, Eucharistieviering met Pastoor Peters en Samenzang.

10.00 u. H. Martinus Gendt, Communieviering met Pastor van Cuijk en het koor Con Spirito

10.00 u. St. Martinus Doornenburg, Anders dan Andersviering met Leden van de werkgroep Anders dan Anders en het koor Relight

woensdag 26 november

18.45 u. OLV van Zeven Smarten Haalderen, Eucharistieviering met Pastoor Peters

donderdag 27 november

09.30 u. OLV Tenhemelopneming, EC, Huissen-Stad, Eucharistieviering met Pastoor Peters

Boeken- & cd-markt in Gendt

GENDT - Op 22 november houdt gemengd koor Jubilate voor de eerste keer een grote Boeken- & cd-markt in De Leemhof aan de Dorpstraat.

Voor een ieder een mooie gelegenheid om voor een prikkie zijn wintervoorraad aan te vullen en men zal zich verbazen over de diversiteit én kwaliteit van de aangeboden marktwaar. Ook zijn er dvd's en legpuzzels in de aanbieding.
De opbrengst wordt door gemengd koor Jubilate goed besteed én de koper krijgt er óók wat voor terug, want de entree bij de verschillende uitvoeringen van Jubilate zijn meestal gratis terwijl er toch flinke onkosten worden gemaakt!
De markt is zaterdag 22 november van 12.00 en 17.00 uur.

Theatergroep Koperen Kees regelt Sinterklaasbezoek

HUISSEN - Sinterklaas is weer in Nederland aangekomen. Om de goedheiligman te helpen, regelt Theatergroep Koperen Kees rond 5 december de huisbezoeken van Sint en zijn zwarte pieten in Lingewaard.

Deze actie wordt volledig door vrijwilligers van Koperen Kees georganiseerd en alle verdiensten komen ten goede aan de voorstellingen die de komende tijd op het programma staan. Ook voor bedrijven en verenigingen is het mogelijk om een bezoekje van de Sint te organiseren.

Meer informatie staat op www.koperen-kees.nl of te verkrijgen via 026 3252083.

20 / 28

21 / 28

22 / 28

23 / 28

24 / 28

Cadeaus en surprises, en een reis van vijfhonderd euro Sterrenactie van Ondernemers Angeren

ANGEREN - Ook dit jaar gaat op vrijdag 21 november de Sterrenactie van de ondernemers in Angeren met grandioze cadeaus en prijzen van start. Bij aankoop ter waarde van vijf euro ontvangt de klant een ster of stempel die op een daar voor ontvangen spaarkaart geplakt moet worden.

Bij een volle kaart inleveren met vermelding van het telefoonnummer naam adres op deze kaart en in een daarvoor bestemde bus of mand deponeren bij de deelnemers van deze sterrenactie .Zo doet iedereen mee in de sterrenloterij met fantastische prijzen en surprises en de hoofdprijs een reis voor twee personen voor een bedrag van vijfhonderd euro beschikbaar gesteld door de deelnemende Angerse ondernemers van deze actie.

"Beste Angerse medeburgers koop bij de plaatselijke winkels en doe mee aan deze mooie sterrenactie. Ook om onze winkels in stand te houden en ter bevordering van de leefbaarheid van ons leuke dorpje Angeren."

De ondernemers van Angeren doen hun uiterste best om het winkelend publiek naar de zin te maken en willen die op hun wenken bedienen met kwaliteit en service.

Dit jaar is op donderdag 27 november de eerste trekking van deze loterij met vele prijzen. De prijzen worden dan zaterdags na de trekking thuisbezorgd. De volgende trekking met alle spaarkaarten is gepland op donderdag 18 december. Bij deze laatste trekking wordt er een hoofdprijs verloot: een reis voor twee personen ter waarde van vijfhonderd euro.

De trekkingen zijn ook dit jaar in Herberg De Ploeg op genoemde datums om 20.30 aan de Molenstraat 6 in Angeren. De trekking is openbaar en iedereen is er welkom .

Deelnemers aan de sterrenactie ondernemers Angeren zijn: H.Bouwman Schoenen Sport Jan Joostenstraat 20, Smits Mode & Wonen Molenstraat15, Dorethé Bloemenbinderij Molenstraat 30, Tuincentrum Hofs Lodderhoeksestraat 4, COOP Angeren Iepenstraat 2, Kapsalon Mariton Christinstraat 8, Hendriks Tweewielers Jan Joostenstraat 23, Yett Sierraden Molenstraat 26 Angeren.

De actie is mede mogelijk gemaakt door: Inktvis Media aan de Huismanstraat Huissen en Herberg De Ploeg, Molenstraat 6.

Actie: 20% korting tot en met 29 november Ook voor vloeren ga je naar Verfcentrum Harry Mattijssen

Foto: Martien Holthuis

BEMMEL – Verfcentrum Mattijssen aan de Dorpsstraat in Bemmel heeft meer dan verf en behang alleen! Ook op het gebied van gordijnen, binnenzonwering en vloeren is Mattijssen ruim gesorteerd. En... tot en met 29 november krijgt u 20% korting op tapijt, vinyl- en pvc-vloeren.

Kopen bij Mattijssen is ideaal, want de klant kan er de kleuren en materialen perfect op elkaar afstemmen. Dat geldt naast vloeren en tapijt ook voor gordijnen, binnenzonwering en woondecoratie. Bovendien geldt tot 1 april een 'winterkorting' van tien procent op het binnenschilderwerk bij Schildersbedrijf Harry Mattijssen!

Waar kun je beter je interieur uitkiezen dan bij Mattijssen? Hier vind je alles -van verf, vloer tot aan gordijnen- onder één dak. Je kunt er in alle rust de collecties bekijken. Combineren gaat heel gemakkelijk en je krijgt er een professioneel advies. "Kom je er zelf niet uit, wij geven vrijblijvend kleuradvies aan huis; opmeten en monteren behoren eveneens tot de diensten van Mattijssen."

Mattijssen presenteert een mooie collectie tapijt (ook voor trappen!), pvc en vinyl in een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Tapijt en vinyl van de merken Interfloor en Cotap, pvc van Viva Floors. Nu tijdens de kortingsactie extra aantrekkelijk in prijs!

Moeten dat halletje, de kamer en het plafond ook worden geschilderd? Schildersbedrijf Harry Mattijssen geeft bij drie dagen werk tien procent winterkorting op het werk, dat ook nog eens onder het 6% btw-tarief valt!

Verfcentrum Harry Mattijssen is gevestigd aan de Dorpsstraat 22 in Bemmel; telefoon (0481) 464214; www.mattijssen.com en Facebook.

Bos is jarig! En wie jarig is...

BEMMEL – Heer Bos van Vishandel Bos op de markt in Bemmel en bij het dorpshuis in Angeren is vandaag 20 november jarig.

Hij is vandaag dan wel niet op de markt aanwezig maar toch trakteert hij. Iedere klant krijgt namelijk vanwege zijn verjaardag gratis een Hollandse Nieuwe. Kom dus gezellig met z'n allen naar de markt en bezoek de kraam van Vishandel Bos. Namens Bos alvast bedankt en laat de Hollandse nieuwe u smaken.

Open eetcafé Bemmel

BEMMEL - Dinsdag 25 november is er een open eetcafé in creatief centrum Hofstede aan de Hoefslag 28 in Bemmel.

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten, kan zich telefonisch aanmelden van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur, alleen via het Meldpunt telefoon 088 2552555.

Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan zich aanmelden voor de week er op.

Het menu van 25 november bestaat uit macaroni met gehakt en een verrassingstoetje. Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunt Bemmel.

Jazzgitarist Richard Doodkorte bij TOP

BEMMEL - De Arnhemse jazzgitarist Richard Doodkorte speelt zondag bijna een thuiswedstrijd bij TOP in De Kinkel van Bemmel. Hij typeert zijn muziek als crossover tussen Jazz en fusion en wil met zijn composities vooral een glimlach toveren op de gezichten van zijn luisteraars.

"Mijn spel is geïnspireerd door hedendaagse gitaristen" zegt Richard over zijn muziek. "Ik word vaak vergeleken met Pat Metheny. Dat is natuurlijk een enorm compliment maar het liefst wil ik gewoon als mezelf klinken. Dat is altijd mijn streven geweest."

Hij is vooral beïnvloed door zijn 'leraar' Peter Tiehuis (Metropole Orkest) en Maarten van der Grinten en Wim Overgaauw. Daarnaast zijn er ook invloeden van bijvoorbeeld Pat Metheny, Miles Davis, John Scofield Mike Stern en Michael Brecker. Maar ook van Billie Holiday, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Sting, John Mayer en the Beatles.

"Teveel invloeden om op te noemen", vertelt Richard, "want ik heb zoveel muziek gehoord die ik mooi vind. De emotionele lading is en blijft voor mij altijd het meest belangrijk. Ik houd niet van al te technische muziek. Muziek moet juist raken. Anders heeft het voor mij geen zin."

Dat zijn nieuwe CD the Search door een breed publiek wordt gewaardeerd is voor Richard een groot compliment. "Dan heb ik mijn doel bereikt en dat zul je ook kunnen horen tijdens ons prachtige zondagmiddagconcert dat we bij TOP gaan neerzetten. Ik reken op veel bekenden en op een sfeervolle en gezellige middag met elkaar."

Zondag 23 november 14.30 bij TOP in De Kinkel: Het Richard Doodkorte Quartet met Wim de Vries op drums, Martin Gort op percussie, Bart Tarenskeen op contrabas en gitarist/componist Richard Doodkorte, himself.

Logopedie Roost/Hermsen nu ook op maandagavond en zaterdag open!

BETUWE - Vanaf november 2014 is Logopediepraktijk Roost/Hermsen in Bemmel ook op zaterdag geopend. Logopediste Maaike Thissen verzorgt op die dag de behandelingen. Zij behandelt zowel kinderen als volwassenen.

"Verruiming van onze openingstijden is een gevolg van de groei van de praktijk, maar ook van de veranderende behoeften van cliënten", zegt Otilia Hermsen – praktijkhoudster. "Doordeweeks is het voor sommige cliënten lastig afspraken te plannen in verband met werk, kinderen en andere verplichtingen, een zaterdagopenstelling biedt voor veel mensen uitkomst." Niet alleen locatie Bemmel heeft verruimde openingstijden. Ook locatie Lent is tegenwoordig op maandagavond open.

Logopediepraktijk Roost/Hermsen biedt logopedische behandeling bij problemen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken. Een greep uit het aanbod:
De praktijk is lid van ParkinsonNet en Zorg voor Parkinson Lingewaard. Zij zijn gespecialiseerd in eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en baby's, preverbale logopedie.
Zij bieden 'Ik leer anders'-training voor kinderen die beelddenken of zeer visueel zijn ingesteld. Alle logopedisten zijn ook geschoold voor het behandelen van dyslexie, dit komt veel voor bij kinderen met spraak-/taalproblemen.
Verder is er een uitgebreid behandelaanbod voor kinderen en volwassenen met stemproblemen.

Logopediepraktijk Roost/Hermsen heeft voor 2015 plus-contracten met alle zorgverzekeraars door het behalen van de vrijwillige kwaliteitstoets en door de transparantie die zij als praktijk bieden. Zo doen zij mee aan een landelijk Klant Ervarings Onderzoek, naar aanleiding waarvan zij onlangs een 8,6 kregen van hun cliënten!

Wanneer u vragen heeft over de openingstijden of meer informatie wil over het aanbod van Logopediepraktijk Roost/Hermsen, neem dan gerust contact met hen op: bel 0481 454797 of mail naar info@logopedieroosthermsen.nl.

Open eetcafé Bemmel

BEMMEL - Dinsdag 25 november is er een open eetcafé in creatief centrum Hofstede aan de Hoefslag 28 in Bemmel.

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten, kan zich telefonisch aanmelden van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur, alleen via het Meldpunt telefoon 088 2552555.

Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan zich aanmelden voor de week er op.

Het menu van 25 november bestaat uit macaroni met gehakt en een verrassingstoetje. Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunt Bemmel.

26 / 28

Deze sportieve voetballer Jeroen wordt op 21 november 10 jaar

Van harte gefeliciteerd

Veel liefs

Van Dirk en Thea

Hieperdepiep hoera

Noël alweer 3 jaar!

Veel liefs

Van Papa, Mama en je broers

Hiep hiep hoera mijn lieve broer word maandag alweer 7 jaar
Je eerste verjaardag als grote broer
dikke kus Lyam, papa en mama, Thomas en Kris

Van harte gefeliciteerd met je 21ste verjaardag!

xxx van ons allemaal

Poot van Boy

Hiep hiep hoera!! Onze keukenprinses wordt 4 jaar!
Veel plnte Marjolein.ezier op de basisschool

Dikke knuffel
Opa en oma baard en ta

Ja ja het is echt waar,
Vinnie Boy is nu ook 50 Jaar!

Hoera!

Onze knappe broer wordt 50 jaar!

Verras je gasten met een viergangendiner van restaurant Rijnzicht Iedereen kan met kerst thuis dé chefkok zijn!

DOORNENBURG – Je hoeft geen beroemd chefkok te zijn om met de kerst de sterren van de hemel te koken. Presenteer je gasten een viergangendiner zónder alle voorbereidingen. Restaurant Rijnzicht heeft deze kerst een primeur voor de regio: een prachtig viergangenmenu, dat je in eigen keuken bereidt, en waarvan alle langdurige en intensieve voorbereidingen al in de keuken van het restaurant zijn gedaan. Wie het stappenplan op de voet volgt (hooguit een uurtje), is dé sterrenkok in huis!

                                

Supermarkten spelen tijdens de feestdagen in op de tendens, dat men niet alle dagen uit eten gaat, maar wel culinair wil genieten van gerechten uit eigen keuken. "Toch vergt dat nog behoorlijk wat voorbereiding", vertelt Jim Cornelissen, mede-eigenaar en kok van restaurant Rijnzicht. "Wij hebben een viergangenmenu samengesteld, dat echt iedereen in eigen keuken snel en eenvoudig kan bereiden. Alle ingrediënten worden in een feestelijke doos geleverd. Bestickerd en verpakt in een juiste volgorde, mét de instructies, inclusief foto's hoe het gerecht op het bord er uitziet. Binnen een handomdraai presenteer je een viergangendiner. Het kan niet fout gaan."

Het viergangendiner bestaat uit gerookte zalm als voorgerecht en gamba's als tussengerecht. Hoofdgerecht is hertenrug met een pompoencrème, jonge bietjes en een jus van koffie. Het dessert is een chocolademousse met passievrucht en kokos. Passende wijn kan als extra worden gekozen. Het diner kost 35 euro per persoon en kan op zowel eerste als tweede kerstdag tussen 12.00 en 14.00 uur worden afgehaald.

Restaurant Rijnzicht, Sterrenschans 15, Doornenburg; telefoon 0481 421308; www.rijnzicht.nl.

Schildersbedrijf Patrick van Zoest meer dan alleen een schildersbedrijf

ARNHEM - Wilt u kwalitatief en duurzaam schilderwerk dat jarenlang mee gaat? Dan bent u bij schilders en afwerkingsbedrijf Patrick van Zoest aan het juiste adres.


"Wij hebben al meer dan twintig jaar ervaring in grote en in kleine projecten, zowel bedrijven als particulieren. Naast schilderwerk kunnen wij nog veel meer voor u betekenen, zo zijn wij gespecialiseerd in renovatie schilderwerk, monumentenwerk, integraal onderhoud, glas zetten, coaten van vloeren, spuiten van plafonds en behangen."

Kiezen voor vakkundig onderhoud van het schilderwerk is verstandig. Kwaliteitsschilderwerk voorkomt voortijdige veroudering en renovatie, daarnaast is goed verzorgd en mooi schilderwerk een meerwaarde voor uw woning en of bedrijf.

Op schilderwerk aan woningen ouder dan twee jaar hanteren we het lage btw tarief van zes procent. Het laten uitvoeren van binnen- en buitenschilderwerk wordt hierdoor nog aantrekkelijker. Voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte www.patrickvanzoest.nl, 06 22757789.

Dé oud-ijzerboer in een moderne uitvoering! Gallant Metaal in Ooij weet raad met oud ijzer thuis en op bedrijf

OOIJ – Wat doen met 'gewoon' oud ijzer, onze accu's, computers, mobieltjes, de oven, het rvs-aanrechtblad en wasmachine als ze niet meer gebruikt kunnen worden? Dan brengen we die naar de recycling.

Ze kunnen ook bij Gallant Metaal worden gebracht en brengen wellicht (per kilo) nog een extraatje op! De prijzen van de metalen variëren en gaan met de markt mee; de kiloprijs staat vermeld op de website van het bedrijf. Zelfs een (loop- of sloop)auto is er welkom. Gallant Metaal is RDW-erkend, dus een vrijwaringsbewijs krijg je direct mee.

Heb je zelf een stuk rvs staal of koper nodig, dan heeft Gallant Metaal dat vast ook, want het bedrijf koopt én verkoopt oud ijzer en andere metalen...

Bij Gallant Metaal wordt al het ijzer, metalen en apparaten gesorteerd, gedemonteerd en gescheiden. Het wordt hierna 'schoon' in grote hoeveelheden verkocht aan bedrijven als grondstof voor nieuwe materialen. Voor dit werk is het bedrijf gecertificeerd.

Niet alleen de particulier kan bij Gallant Metaal, vooral ook de bedrijven, zoals aannemers en machinefabrieken. En omdat Gallant Metaal ook over een vrachtwagen met containers beschikt, kunnen zowel de particulier als het bedrijfsleven er containers huren!

Gallant Metaal is op werkdagen geopend van 08.00 tot 16.30 uur; zaterdags van 08.00 tot 13.00 uur. Gevestigd aan De Bouwkamp 11, Ooij (Ubbergen); telefoon 024 7950272; www. gallantmetaal.nl.

Survivalzwemmen voor kinderen vanaf drie jaar

BEMMEL - Het doel van survivalzwemmen is kinderen zonder hulpmiddelen in diep water 1,20 meter laten springen, ze zwemmen op hun eigen manier naar de kant en klimmen er weer uit.

Kinderen gaan samen met een ouder/ verzorger het water in en leren spelenderwijs om zich in diep water 1,20 meter te verplaatsen en uit het water te klimmen. In het begin zullen we gebruik maken van hulpmiddelen, maar kinderen die niet bang zijn stimuleren we om zonder hulpmiddelen te zwemmen.

Bij survivalzwemmen wordt er geen zwemslag aangeleerd, kinderen mogen op hun eigen manier zwemmen bijvoorbeeld als een hondje of onder water.

Het grote voordeel hierbij is dat kinderen niet in paniek raken als ze in het water vallen en weten dat ze zelf naar de kant kunnen zwemmen.

Zin om mee te doen? Dat kan op vrijdagochtend om 10:00 of om 10:45 uur.

Starterscafé in Elst voor startende ondernemers

BETUWE - Met medewerking van Gemeente Overbetuwe organiseert Rabobank Oost Betuwe op dinsdag 9 december het Starterscafé. Een avond speciaal voor startende ondernemers.

Tijdens deze editie staat het Starterscafé in het teken van het thema 'administratie en financiën'. Rinske Jansen van De Administratiekamer schreef er een boek over, speciaal voor startende ondernemers. Onder de noemer 'Onderneem financieel bewust!' vertelt ze er alles over tijdens het Starterscafé. Naast deze inspirerende spreker hebben de aanwezigen de mogelijkheid om te netwerken en hun bedrijf te profileren. De avond wordt gehouden in café In Den Ommelanden in Elst.

Het Starterscafé is bedoeld voor startende ondernemers en voor potentiële ondernemers die een eigen bedrijf willen starten. "Deze avond is gratis toegankelijk, maar meldt u wel even aan. Ga naar www.rabobank.nl/oostbetuwe om u aan te melden voor de avond."

Winkelcentrum De Zilverkamp: Welkom Sint en Piet

HUISSEN - Winkelcentrum De Zilverkamp organiseert op 22 november voor alle kinderen, gratis speculaaspoppen versieren. Dit omdat Sinterklaas weer is aangekomen in Nederland en dit dus gevierd mag worden.

Wil je liever een chocoladepop of liever discodip als versiering, kies uit wat jij het aller lekkerst vindt. Deze activiteit zal plaatsvinden bij de gele kraam in het winkelcentrum van 11.00 tot 14.00/14.30 uur.

Tevens lopen er zwarte pieten in het winkelcentrum De Zilverkamp rond die snoepgoed en misschien hebben ook nog een klein kadootje uit delen aan de kleintjes onder ons die samen met vader en/of moeder komen winkelen in ons gezellige en complete winkelcentrum De Zilverkamp.

De complete agenda en foto's staan op: www.facebook.com/winkelcentrumdezilverkamp.nl.