GN Lingewaard

11 maart 2020

GN Lingewaard 11 maart 2020


Dijkmagazijn op woensdagmiddag weer open

Beleving in het Dijkmagazijn. (foto: Femke van Ottele) Foto: Femke van Ottele

BEMMEL - Vanaf april tot en met augustus is het Dijkmagazijn op woensdagmiddag weer geopend op de eerste woensdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur.


Kom kijken en beleven in het natuurmuseum het Dijkmagazijn in Bemmel! Het Dijkmagazijn is zodanig ingericht dat de natuur uit de omgeving, als in een notendop, te zien is. Zo zijn er opgezette vogels, dieren en insecten opgesteld in hun natuurlijke omgeving. Maar ook 3D-kasten en filmpjes over bevers en bijen zijn er te bewonderen en de verschillende doe-opdrachten zijn leerzaam en leuk.

Op de woensdagmiddagen zijn er extra activiteiten voor kinderen, zoals uilenballen uitpluizen, een vogelquiz, een speurtocht door het Dijkmagazijn en voeldozen.

Het Dijkmagazijn is het beste te bereiken per fiets, adres Waaldijk 2 in Bemmel. Graag de auto parkeren bij De Veldschuur Sportlaan 1M en daarna met de trap, de dijk op, naar het Dijkmagazijn.

Meer informatie over het Dijkmagazijn staat op www.lingewaardnatuurlijk.nl.

Optocht Kraonige Zwaone op herhaling

Het boegbeeld van de raad van 6. (foto: Gerdien Jansen)

HUISSEN - Nadat noodgedwongen de traditionele carnavalsoptocht in Huissen geen doorgang kon vinden is vrijwel direct door de optochtcommissie gekeken naar een alternatief. Op dat moment was het echter nog te vroeg om een datum definitief vast te kunnen stellen daar er nog akkoord van de optochtdeelnemers en de gemeente nodig was. Gelukkig bleken zowel de deelnemers als de gemeente geen problemen te zien in een optocht op 22 maart.


De organisatie van de optocht heeft vervolgens weer alles in het werk gesteld om het rondtrekken door de kom van Huissen mogelijk te maken. Afstemming met Horeca, voor een mooi feest aansluitend aan de optocht, met vrijwilligers van de Kraonige Zwaone en met omwonenden heeft plaatsgevonden zodat niet een mooie optocht kan plaatsvinden.


Open voor iedereen

Zoals al aangegeven zullen ook deelnemers van andere optochten aansluiten bij de optocht in Huissen. Indien er nog gezelschappen zijn die een zelfde wens hebben dan is dat mogelijk. Graag wel vooraf aanmelden, liefst voor 15 maart bij Wim Hofs: wimhofs1@kpnmail.nl..


Start 14.11 uur in vol ornaat

Zoals gebruikelijk zal de optocht vanaf 13.30 vanuit de Helmichstraat in beweging komen zodat de eerste deelnemers om stipt 14.11 uur op de markt zijn voor de officiële start van de optocht. De prijsuitreiking zal om 16.00 uur in De Gouden Engel plaatsvinden.De Kraonige Zwaone heeft besloten als gevolg van deze noodzakelijke verplaatsing in vol ornaat de optocht te ondergaan. Dus steken en onderscheidingen blijven ondanks dat het carnavalsseizoen officieel gesloten is ditmaal niet in de kast!

Musical over Multatuli’s Max Havelaar

BEMMEL - Op zaterdag 21 maart voeren studenten van de Nederlandse Musical Academie ter ere van de tweehonderdste verjaardag van Multatuli een musical op over zijn bekendste werk: Max Havelaar. Plaats van handeling: de TheaterKerk in Bemmel.


In een van de bekendste boeken uit de Nederlandse literatuur, Max Havelaar of de koffy-veilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij, worden de koloniale misstanden in Nederlands-Indië op beeldende wijze beschreven. Zo staan er meeslepende vertellingen in (bijvoorbeeld 'Saïdja en Adinda') over de gevolgen van het gezagsmisbruik op de bevolking. In de figuur van koffiemakelaar Batavus Droogstoppel verschijnt een onsterfelijke karikatuur van de Hollands-calvinistische ondernemer ten tonele, die met zijn welbegrepen en godsvruchtig eigenbelang het systeem van onderdrukking in stand houdt.

Het verhaal is door Bert Simhoffer verwerkt tot een musical en is geschikt voor jong en oud. De musical, onder regie van Elles Houthuizen, is een prachtig eerbetoon aan een van Nederlands grootste schrijvers ooit.

Aanvang 20:30 uur. Kaartjes kosten 15,00 euro per stuk en zijn te bestellen op www.theaterkerk.nl en tevens verkrijgbaar bij boekhandel De Toren van Bemmel en in de Theaterkerk, Markt 5, Bemmel.

Afkoppelen regenpijp wapen tegen wateroverlast

Afkoppelen van regenpijpen gaat in het buitengebied het makkelijkst. De Rijnstraat in Doornenburg is als eerste aan de beurt. (foto: Sjaak Veldkamp)

ANGEREN/DOORNENBURG - Een aantal bewoners in het buitengebied van Angeren en Doornenburg is door de gemeente benaderd om met de regenpijp af te koppelen van de riolering. Hiermee wil de gemeente bij een hoosbui wateroverlast in beide kernen voorkomen. Het college heeft hiervoor 275.000 euro uitgetrokken.


De riolering in Angeren en Doornenburg is onder de maat. Uit onderzoek is gebleken dat de afvoercapaciteit niet voldoet aan de normen. Bij een hoosbui ontstaan er fikse waterplassen op straat. Om de riolering te ontlasten is afkoppelen van regenpijpen de ultieme oplossing.

Een bijkomend voordeel, maar minstens zo belangrijk zegt de gemeente, is de strijd tegen droogte. “In het najaar van 2018 hebben we de gevolgen van langdurige droge periodes gezien. Mocht er in zo’n droge periode een stortbui komen, dan wordt alsnog al dit water afgevoerd via het riool.” En dat is niet de bedoeling.

Het afkoppelen van regenpijpen gaat in het buitengebied het makkelijkst. Hier bestaat de mogelijkheid om het regenwater op eigen terrein te verwerken of naar een sloot te loodsen. Daarom is gekozen voor de Boerenhoek in Angeren en een deel van de Pannerdensweg en Rijnstraat in Doornenburg.

Aangeschreven bewoners die mee willen doen kunnen zich melden bij de aannemer. En het kost ze niets. De gemeente betaalt alle kosten voor de aanleg van het regenwaterriool of gootje. Zelfs het herstel van straatwerk of gazon.

Wethouder Sluiter verwacht er veel van. “Ervaring uit andere kernen leert dat als we eenmaal begonnen zijn inwoners zich vaak zelf aanmelden. Ze zien hoe het bij de buren gaat en gaan dan overstag.”

Als eerste is dit kwartaal de Rijnstraat aan de beurt.

Lezing 'Onderwijs in Gendt'

Openbare, later VGLOschool.

GENDT - Op 19 maart organiseert de Historische Kring Gente de lezing Onderwijs in Gendt door Geert Visser. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Blauwe zaal van SKC De Leemhof, Dorpstraat 1 in Gendt.


Er zijn maar weinig zaken in ons land waar iedere bewoner mee te maken krijgt. Eén daarvan is de school. Iedereen die dit leest heeft op een lagere school gezeten; de één met meer plezier dan de ander, maar herinneringen aan die tijd hebben we allemaal. Er was een tijd dat naar school gaan helemaal niet zo vanzelfsprekend was.

In deze lezing vertelt Geert Visser over de geschiedenis van het onderwijs in Gendt. Hij heeft het onder meer over de verschillende schoolgebouwen en hun inrichting, de leerkrachten (zoals de spraakmakende juffrouw Klöpner en meester Dinnissen) en de ontwikkeling van het bijzonder (katholiek en protestants) en openbaar onderwijs. Zo kregen de Gendtse meisjes vanaf eind 1911 een katholieke school en de jongens in 1932. Vanaf dat jaar was er ook een hervormde school. Het openbaar onderwijs verdween om precies vijftig jaar later met De Tichelaar terug te keren.

Naast het kleuter- en lager onderwijs kende Gendt twee vormen van voortgezet onderwijs: de meisjes-vglo van juffrouw Willems en de landbouwschool van mijnheer Oude Ophuis. Beide schooltypen waren geen lang leven beschoren in het dorp. Hoe dat zit en nog heel veel meer, hoort u op de lezing. De entree is gratis.

Vergadering Sasa

ANGEREN - Vrijdag 20 maart houdt de Sasa haar jaarlijkse algemene deelnemersvergadering en hiervoor wordt een ieder graag uitgenodigd.


"Op deze middag bespreken we het reilen en zeilen van 'onze Sasa' in het afgelopen jaar. Veranderingen in het bestuur, wie gaat en wie komt, financiële zaken, welke activiteiten zijn er ondernomen en dergelijke. We staan even stil bij de overleden deelnemers en we kijken vooruit naar de plannen voor het lopende jaar. Natuurlijk is er aandacht voor de deelnemers die al 25 jaar met veel plezier meedoen aan de activiteiten van de Sasa. Na deze serieuze onderwerpen is het tijd voor iets luchtigers en kunnen we genieten van het eerste deel van de 'Grapjurk op vakantie'.

In de pauze speelt Ria Visser vrolijke muziek en wordt er een consumptie geserveerd. En terwijl men nog nageniet van een drankje volgt men de Grapjurk bij het tweede deel van de vakantie. Als de voorzitter het slotwoord heeft gesproken kunnen de aanwezigen nog even rustig napraten bij de muziek van Ria Visser.

Iedereen is welkom op vrijdag 20 maart in het Dorpshuis, Emmastraat 23 in Angeren. Zaal open om 12.30 uur (begin 13.00 uur), einde 16.30 uur. Toegang is gratis. Iedereen krijgt een gratis kopje koffie of thee, een hapje en een drankje.

Energieloket zoekt energieambassadeurs

LINGEWAARD - Het energieloket Lingewaard gaat dit jaar extra activiteiten organiseren en zoekt daarom ambassadeurs.


Ambassadeurs zijn mensen met interesse in energie besparen. En die anderen in hun buurt met besparen willen helpen, om zo de energierekening te verlagen. Ambassadeurs krijgen een korte cursus, een eigen energiebespaarpakket en ondersteuning van een inspirerend team energieadviseurs. In ruil daarvoor zetten zij zich dit jaar een aantal dagdelen vrijwillig in. Ze maken deel uit van het team van het energieloket dat in 2020 naar de Lingewaardse kernen gaat.

Het energieloket wordt georganiseerd door de gemeente Lingewaard, lokale energiecoöperatie Lingewaard Energie en Avalon Advies. Meer informatie staat op www.energieloketlingewaard.nl, onder Lingewaard doet wat!

Herdenking Gendt Bevrijd

Het dorp Gendt vanuit de polder genomen. (foto: Willy Derksen)

GENDT - Op 2 april herdenken we dat op deze dag in 1945 ons dorp Gendt officieel is bevrijd van de Duitse bezetter, precies 75 jaar geleden.


"We vinden het nu heel gewoon dat we fluitend door het dorp fietsen om onze dagelijkse boodschappen te doen. Dat we kunnen genieten van een hele mooie wandeling door onze polder. Dat de duwboten, plezierjachten en passagiersschepen ons dorp voorbijvaren over de Waal. Dat we via Flieren en het Broek een mooie fietstocht in de omgeving van ons dorp kunnen maken. Dat we kunnen sporten op Walburgen. Dat we hier met z’n allen in alle rust kunnen wonen 'ien ut kuuleke van de Waol'. Dat we met z’n allen mooie evenementen kunnen organiseren waar iedereen trots op is. Dat we elkaar kunnen helpen als familie, als vrienden, als buren. Maar wat als... ? Daar hoeven we en willen we niet over na denken."


Op initiatief van Oranjestichting Gendt, in samenwerking met harmonie Sint-Caecilia Gendt, de Tuin voor de Vrijheid, Gemengd Zangkoor Jubilate, Schuttersgilde Sint-Sebastianus, Oorlogsmuseum Niemandsland en de Historische Kring Gente, hebben we gemeend om extra aandacht aan deze dag te moeten besteden door een herdenkingsavond te organiseren in zaal Providentia. Aanvang 19.30 uur, kaarten zijn te koop à vijf euro bij The Read Shop en Bloemsierkunst de Gent.

"Wij zouden het zeer waarderen als alle inwoners van Gendt op deze dag de Gendtse vlag uit zouden hangen."

Collecteweek ReumaNederland

Collecteweek ReumaNederland


LINGEWAARD - In de week van 16 tot en met 21 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland. Ook dit jaar kunt u de collectant aan de deur verwachten.


Ondanks de onzichtbaarheid van de ziekte, kampen meer dan tweemiljoen Nederlanders met de grote impact die reuma heeft op hun dagelijks leven. Met meer geld kan ReumaNederland onderzoek naar betere behandelingen financieren en ervoor zorgen dat mensen met reuma mee kunnen doen in de maatschappij.


Geen contant geld?
Alle collectanten hebben een QR-code op hun legitimatiebewijs staan. Hiermee kunt u eenvoudig met uw smartphone een donatie aan de deur doen. Natuurlijk is het ook mogelijk om contant geld in de collectebus te doneren.


Meer weten over de impact van reuma?
Kijk op www.reumanederland.nl/collecte voor zes filmpjes die u meenemen in het leven met reuma.

Dans en g-disco met dansschool Puur!

BEMMEL - Op zondag 15 maart zal de exclusieve dansvoorstelling ‘Dans je eigen ritme’ te zien zijn in de TheaterKerk Bemmel.


In deze voorstelling wordt gedanst door leerlingen van Puur! (dans voor mensen met een beperking onder leiding van Anouk Heuzen en Lotte Kon. www.puurdans.nl) en professionele dansers. Iedere danser heeft op zijn of haar niveau en met het eigen danstalent een aandeel in de voorstelling. Aansluitend zal er een g-disco zijn in de foyer, waar iedereen die er zin in heeft gekregen heerlijk kan swingen op de mooiste muziek en je ook plaatjes aan kunt vragen.

Aanvang 14:30, zaal open 14:00 uur. Kaartjes kosten 7,50 euro per stuk inclusief consumptie en zijn te bestellen op www.theaterkerk.nl en tevens verkrijgbaar bij boekhandel De Toren van Bemmel en in de Theaterkerk, Markt 5, Bemmel.

Durf jij de uitdaging aan?

Luuk Hegeman in actie. (foto: Dennis Peters)

BEMMEL - Interesse in rugby? Kom dan nu meetrainen! Tot ons jubileum op 11 april kan je gratis kennismaken met de sport rugby en onze mooie club.


Jongens en meiden, dames en heren vanaf 6 jaar oud zijn welkom in sportpark De Heister, Drieske 5 in Bemmel (achter het OBC). Dat kan Iedere dinsdag en vrijdag tot en met 11 april (maar één keer komen is ook mogelijk).

Tijden: 6 – 11 jaar van 18.30 – 19.30 uur, 12 – 15 jaar van 19.00 – 20.30 uur, vanaf 16 jaar van 20.00 – 21.30 uur. "Durf jij de uitdaging aan? Mail ons dan: info@rugbyclubbetuwe.nl."

Menu Afhaalpunt Lingewaard

BEMMEL - Op maandag 16 maart kunnen inwoners van heel Lingewaard tussen 17.00 en 17.30u het volgende menu afhalen: soep, lasagne en een toetje.


Deze maaltijd kost vijf euro en wordt bereid door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het afhaaladres is Cuperstraat 9 in Bemmel. Graag zelf vier afsluitbare bakjes en gepast geld meenemen!

"Wilt u ook genieten van zo’n heerlijke verse maaltijd dan moet u zich wel van te voren even inschrijven via het SWL Meldpunt. Er is namelijk maar een beperkte hoeveelheid menu’s beschikbaar. Inschrijven kan op maandag - donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur via 088 2552555."

'Afhaalpunt Lingewaard’ is een initiatief van buurtbewoners in samenwerking met SWL. Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder 'Activiteiten'.

Open Eetcafé Huissen

HUISSEN - De komende periode organiseert SWL weer een Open Eetcafé in Huissen. Je kunt er terecht om gezellig samen een vorkje te prikken:


Woensdag 18 maart - 17.30u – RKHVV, Blauwenburcht 1, Huissen

Voor vijf euro kunnen inwoners aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. "Wij vragen deelnemers gepast geld mee te brengen. De zaal gaat om 17.00 uur open. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden op woensdagmiddag tussen 12.00 - 14.00 uur via telefoonnummer: 088 2552530."

Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen wordt aangeraden om op tijd te bellen. "Mocht het volgeboekt zijn, dan kun je je aanmelden voor de week er op." Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder 'Activiteiten'.

Sponsor bedankt!

Thetis Heren 1 met sponsor. (foto: eigen vereniging)

GENDT - Heren 1 van Waterpolovereniging Thetis Gendt bedankt Constantijn Koen van 'Constantijn Koen uitvaartverzorging, afscheidshuys Lingewaard en Sint-Annamolen Nijmegen' voor zijn bijdrage.


Opnieuw heeft hij de heren weer in een mooi shirt gestoken. Zowel Thetis Heren 1 als Constantijn Koen zijn zeer tevreden over deze mooie uitstraling.

Paasbingo bij Vrouwengilde Doornenburg

Paasbingo bij Vrouwengilde Doornenburg


DOORNENBURG - Maandag 16 maart verzorgt het Vrouwengilde Doornenburg voor haar leden weer een gezellige paasbingo.


Prijzen, in de vorm van cadeaubonnen, zijn te besteden bij de plaatselijke winkeliers. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in zaal Kort Oisterwijk in Doornenburg.

Open Eetcafés Lingewaard

Open Eetcafés Lingewaard


LINGEWAARD - De komende periode organiseert SWL weer Open Eetcafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende eetcafés om gezellig samen een vorkje te prikken:


Maandag 16 maart - 17.30u - Providentia, Dorpsstraat 5, Gendt

Dinsdag 17 maart - 17.30u - SWL, Cuperstraat 9, Bemmel

Donderdag 19 maart - 17.30u - Providentia, Dorpsstraat 5, Gendt

Voor vijf euro kunnen inwoners van Lingewaard aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. "Wij vragen deelnemers gepast geld mee te brengen." De zaal gaat om 17.00 uur open. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag - donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur via het SWL Meldpunt: 088 2552555.

Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen wordt aangeraden om op tijd te bellen. "Mocht het volgeboekt zijn, dan kun je je aanmelden voor de week er op." Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder 'Activiteiten'.

Bijzonder bevrijdingsconcert

HUISSEN - In het kader van de landelijke herdenking van 75-jaar vrijheid in Nederland houdt Stinase dinsdag 5 mei in de Stadsparochiekerk aan de Langekerkstraat een bijzonder Bevrijdingsconcert.


Dit jaar zorgt het Harmonieorkest van Muziekvereniging Volharding uit Huissen voor de muzikale omlijsting. Bijzonder wordt het optreden van de solisten, actrice en lyrische sopraan Joke de Kruijf, zangeres en actrice Hanneke Engels en zanger, musicus en entertainer Sjors van der Panne.

Het concert is zoals altijd bedoeld voor alle inwoners van Lingewaard en gratis toegankelijk. Het volledige programma voor 27 april, 4 en 5 mei is te zijner tijd te lezen op www.stinase.nl


Van 12 tot en met 18 maart

HET HUIDIGE STERRENBEELD IS VISSEN. Vissen kan een vaag dierenriemteken zijn. Vandaar dat hun medische klachten vaak ook moeilijk te diagnosticeren zijn. Hun zwakke plek zijn hun voeten. Ze hebben snel last van (zwemmers-)eczeem. Hun hormoonhuishouding raakt gemakkelijk ontregeld. Ze hebben de neiging om zorg te mijden, of zijn hypochondrisch en maken overal een drama van.

RAM van 21 maart t/m 20 april
Gedurende het komende weekend zoek jij vooral ontspanning. Tip: water werkt heel ontspannend. En gecombineerd met jouw prestatiedrang is baantjes zwemmen een goede oefening. Maar een lekker bad nemen is ook goed. Maar niet te lang want daar heb jij het geduld niet voor.

STIER van 21 april t/m 21 mei
Aan het einde van de week heb jij het wel zo’n beetje gehad. Daarom heb jij ook weinig geduld met anderen en heb jij geen zin om je in de soelaas van die ander te verdiepen. Het weekend verloopt heel rustig. Aanstaande maandag is het belangrijk dat jij overleg pleegt met diegenen die betrokken zijn.

TWEELINGEN van 22 mei t/m 21 juni
Zaterdag lig je een beetje met jezelf overhoop. Op zondag red jij jezelf door alles zoveel mogelijk ‘volgens het boekje’ te doen. Maandag voel jij je, mede door het fijne gezelschap, heel goed. Vanaf maandag gaat jouw planeet Mercurius in vissen lopen en dat maakt je soms net iets te gemakkelijk.

KREEFT van 22 juni t/m22 juli
Donderdag is het goed om te vertellen wat er in jou omgaat. Dat voorkomt een hoop problemen. In het weekend stuit je op moeilijkheden, maar sla jij je er goed doorheen. Op maandag zegt iemand jou de wacht aan. Denk hier dinsdag goed over na want op woensdag moet je écht een beslissing hierin nemen.

LEEUW van 23 juli t/m 22 augustus
In het weekend, maar vooral op zaterdag, voel jij je supersterk. Het is dan een goede tijd om de dingen naar je hand te zetten. Je zult maar weinig verzet hiertegen meemaken. Aanstaande maandag heb je even een mindere dag. Zet je erover heen in de wetenschap dat op woensdag de zon weer schijnt.

MAAGD van 23 augustus t/m 21 september
In het weekend voel jij van alles. Maar niet in positieve zin. Misschien is het goed om je mond te houden als mensen jou ergeren. Zelfs een hint kan teveel zijn en verkeerd uitpakken. Vanaf maandag ga je een periode tegemoet waarin je te vaak te maken krijgt met chaos. Ergerlijk in jouw ogen!

WEEGSCHAAL van 22 september t/m 22 oktober
Komende vrijdag zit jij meteen dilemma. Probeer zoveel mogelijk vanuit je gevoel te reageren. Je emoties wijzen je de weg. Na een kalm weekend (dat mocht ook wel weer eens) heb je een drukke maandag waarin je met veel verschillende mensen van doen hebt. Die contacten zijn erg boeiend.

SCHORPIOEN van 23 oktober t/m 21 november
Donderdag ben je weer eens een echte binnenvetter. Maar tijdens het komende weekend laat jij je van een heel andere kant zien. Je hebt je zaakjes helemaal onder controle én je hebt oog voor wat er in de ander omgaat. Niets is je teveel om de ander van dienst te zijn. Jij ziet wat écht nodig is.

BOOGSCHUTTER van 22 november t/m 21 december
Dit wordt een hele rustige periode voor jou. Op vrijdag ben je wel erg positief en die houding helpt anderen om ook positief te zijn. Op maandag krijg je de kans om iemand emotioneel te steunen. Dat doe je met liefde! Volgende week woensdag is het jouw humor en optimisme die het ijs doet breken.

STEENBOK van 22 december t/m 19 januari
Donderdag kun jij iemand die min of meer familie is niet goed volgen. Bedenk dat vragen vrij staat! Daar word je altijd wijzer van. Het is goed om in het weekend wat afleiding te zoeken. Leg een bezoekje af bij een kennis of vriend. Volgende week maandag moet je de ander wel serieus nemen.

WATERMAN van 20 januari t/m 17 februari
Donderdag kun je niet voor en niet achteruit. Dat ergert jou mateloos. Leg het initiatief dan liever bij de ander. Tijdens het weekend kom je tot rust. Dat gebeurt mede door het gezelschap dat je krijgt. Men praat wel voornamelijk over koetjes en kalfjes. Rond dinsdag heb jij hele leuke plannetjes.

VISSEN van 18 februari t/m 20 maart
Vrijdag zit jij heel lekker in je vel. Wat let je om lekker uit te gaan? Niets toch! Op zaterdag ben jij heel actief. Zet je energie om in lichamelijke activiteit. Dat doet je goed. Vanaf maandag gaat de planeet Mercurius in jouw sterrenbeeld lopen. Dat geeft veel afwisseling en nog meer communicatie.

'Koffie Verkeerd!’ in Kulturhus Angeren

Spelers, souffleuse en regisseuse van toneelvereniging Mozaïek.

ANGEREN - Toneelvereniging Mozaïek speelt binnenkort in het Kulturhus het stuk ‘Koffie Verkeerd’, het zelfgeschreven toneelstuk van de regisseuse Willeke Meijer.


Met een enthousiaste groep spelers wordt er in een prachtig decor een dolkomisch stuk opgevoerd. Dit jaar maakt Simone van Wezel uit Doornenburg haar debuut bij Mozaïek! De afgelopen maanden hebben de spelers hard gerepeteerd. Het stuk biedt voor ieder wat wils. Het belooft een gezellige avond te worden, vol actie, humor en plezier.

Het stuk speelt zich af in een buurthuis, waar verschillende mensen werken of binnen lopen. Uiteraard gaan hier wat spannende geruchten uit het dorp over de tong… Ook nieuwsgierig? Kom kijken op zaterdag 28 en zondag 29 maart, 20.00 uur. Kaarten kosten 8,50 euro, verkoop aan de deur.


"We repeteren vanaf dit seizoen op de dinsdagavonden vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis Angeren. Zin om ook toneel te spelen of mee te doen met de Evacuatiegroep? Kom gerust langs op dinsdagavond!"


Natuurwandeling in Lingewaard

Koperwiek. (foto: Gijsbert Peelen SLN)

GENDT - Vos en das in de Gendtse polder? Na de erg zachte winter kondigt het voorjaar zich al een tijdje aan. De voorjaarsbloeiers laten zich al volop zien, zo komt het klein hoefblad met zijn gele bloemen tevoorschijn en grote ereprijs, speenkruid en hondsdraf bloeien al volop.


Zij maken snel gebruik van het vele licht dat nu nog de bodem bereikt, binnenkort is dat afgelopen als de bomen en struiken en andere kruiden uitlopen. De vogels zingen alweer volop om vrouwtjes te imponeren en het leefgebied af te bakenen. Vandaag gaan we het bekijken in de Gendtse polder, waar naast de Koniks, rode geuzen, reeën en bevers ook vos en das hun sporen achterlaten. Als u de eerste lenteboden wilt waarnemen, ga dan mee met de natuurgidsen van Stichting Lingewaard Natuurlijk. Zo kunt u ervaren, wat de natuur in deze periode laat zien.

Op zondag 15 maart om 13.45 verzamelen wij bij de dijkafrit aan de Kaakse Dam in Gendt. Om 14.00 uur vertrekken we voor een tocht door de polder. Rond 16.30 uur zijn we weer terug. Tip: laarzen aan, verrekijker en fototoestel mee. Deze tocht is niet geschikt voor mindervaliden kinderen zijn welkom vanaf zes jaar. Geschikt voor het hele gezin. Kosten deelname: volwassenen 3,-, kinderen vanaf 6 jaar 1,50 euro. Aanmelden is niet nodig. Voor informatie: Gijsbert Peelen 06 10864179 of info@lingewaardnatuurlijk.nl.

Kerken krijgen de lentekriebels!

Imkers in Guatemala. (foto: Lin Tjeng van K.i.A.)

ANGEREN - Voor de derde achtereenvolgende keer gaan de gezamenlijke protestantse kerken van Angeren, Gendt-Doornenburg, Lent, Oosterhout en Ressen meedoen aan 'De Lentekriebels' in Angeren op 5 april.


Op het kerkplein voor het kerkje in Angeren zal het weer een gezellige drukte worden. De vrijwilligers zullen koffie, thee, appelsap schenken met eigen gebakken taarten en cake. Er zullen kramen met boeken en planten en bloemstukjes staan. Er worden heerlijke poffertjes gebakken. En het koor 'Schip Ahoy' zal een benefietconcert geven.

De opbrengst van deze markt zal zijn voor het goede doel project in Guatemala in Midden-Amerika, dat door de kerken is geadopteerd. Het project heet: 'Bijen Brengen 'n Beter Bestaan'. Jongeren worden in Guatemala opgeleid tot imker. Wij zien u dus graag op de Lentekriebels in Angeren op het plein en in de kerk aan de Molenstraat!

TOP-film: Once upon a time in Hollywood

BEMMEL - Donderdag 19 maart draait de kaskraker Once upon a time in Hollywood in de TheaterKerk.


De film kreeg een Golden Globe Award voor beste film en een Oscar voor beste mannelijke bijrol (Brad Pitt)! Quentin Tarantino’s meesterweek speelt zich af in het Los Angeles van 1969, een tijd waarin alles aan het veranderen is. TV-ster Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en zijn vaste stuntdubbel Cliff Booth (Brad Pitt) proberen aan de bak te komen in een filmindustrie die ze bijna niet meer herkennen. De negende film van schrijver en regisseur Tarantino is een eerbetoon aan het gouden Hollywood-tijdperk, met meerdere verhaallijnen en een imposante ensemblecast.

Aanvang 20:00 uur. Kaartjes kosten 7,00 euro per stuk en zijn te bestellen op www.theaterkerk.nl en tevens verkrijgbaar bij boekhandel De Toren van Bemmel en in de Theaterkerk, Markt 5, Bemmel.

Informatieavond skeeleren in Bemmel

(foto: Mireat Gendt)

BEMMEL - Op donderdagavond 26 maart houdt skeelervereniging b.o.d. De Sprinters een informatieavond voor jeugd (vanaf 7 jaar) en volwassenen. De avond is van 19.30 tot 20.30 uur in het clubhuis van b.o.d. De Sprinters aan het Drieske 7 in Bemmel.


"Wij zijn een actieve vereniging en organiseren elk jaar diverse evenementen. Volwassenen en jeugd (vanaf 7 jaar) kunnen onder begeleiding van ervaren trainers in een ongedwongen sfeer skeeleren. Iedereen kan op zijn of haar niveau en met eigen ambitie aan de slag.

De trainingen zijn gedurende het gehele seizoen op donderdagavond en beginnen stipt om 19.15 - 20.45 uur vanuit ons gezellige clubhuis met kleed- en douchefaciliteiten. De training wordt op de 400 meter skeelerbaan bij het O.B.C. aan het Drieske 7 in Bemmel gegeven en start voor alle groepen gelijktijdig. Na afloop van de training wordt er onder het genot van koffie, thee, limonade nog gezellig nagepraat in het clubhuis.

"Skeeleren is meer dan sporten alleen; skeeleren geeft je een ontspannen en vrij gevoel en heel belangrijk: je leert nieuwe mensen kennen! Misschien heb je vroeger wel eens geskeelerd? En zou je graag weer beginnen met deze leuke sport? Kom dan je techniek opfrissen. Remtechniek en praktische oefeningen begeleid door ervaren trainers zorgen ervoor, dat je weer veilig buiten kunt gaan skeeleren. Skeeleren wordt pas echt leuk als je beschikt over de juiste techniek."        

Tijdens de informatie avond staan kennismaking met de skeelersport en de vereniging centraal. Natuurlijk zal ook over materiaal, bescherming en veiligheid gesproken worden.

Vrijwilligers met een glimlach welkom bij Fort Pannerden

Fort Pannerden. (foto: Fort Pannerden)

DOORNENBURG - Spannend, verrassend en schitterend gerestaureerd: dat is Fort Pannerden, ruim 150 jaar oud met een rijke geschiedenis vol verhalen. Het fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt deels verborgen onder de aarde. Vanaf het dak heb je een spectaculair uitzicht. Waar kun je verder kijken over de Waal, Rijn en Pannerdensch Kanaal dan hier – bij Doornenburg?


In een breed aanbod van activiteiten komen de verhalen tot leven. Het fort is een toeristisch trekpleister van formaat geworden! En dus zoeken wij voor het komende fortenseizoen een uitbreiding van onze groep enthousiaste vrijwilligers! Zij zijn degenen die een bezoek aan het fort onvergetelijk maken! De taken die vrijwilligers vervullen zijn heel divers. Op www.fortpannerden.eu staat er alles over.


"Bent u geïnteresseerd? Op zaterdag 21 maart van 14.00-17.00 uur houden wij een informatiebijeenkomst bij Fort Pannerden in Doornenburg. Programma: - ontvangst met koffie/thee en wat lekkers - informatiemarkt met uitleg over de verschillende functies van uw interesse - rondleiding door het fort - afsluiting met een hapje en een drankje. Aanmelding kan via de website van Fort Pannerden: www.fortpannerden.eu Meer informatie? veno@fortpannerden.eu."

'De week voor de gezonde Jeugd'Fietsend op lopend naar school

(foto: Adobe stock) Adobe stock

LINGEWAARD - Van 16 - 20 maart is de “De week voor de gezonde Jeugd”. In deze week gaan 2030 kinderen van basisscholen: IKC De Abacus, IKC Het Sterrenbos, IKC ‘t – Holthuus, IKC De Marang, IKC Binnenstebuiten, IKC De Vonkenmorgen en IKC De Tichelaar zoveel mogelijk te voet en met de fiets naar school. GO! – Gezond Onderweg ondersteunt de basisscholen bij deze actie.


Beweging is gezond, niet alleen voor je lijf maar ook voor je brein. Vandaar dat kinderen uitgedaagd worden met de fiets of lopend naar school te komen. Behalve dat het gezond is, wordt de buurt rondom school veiliger als er minder auto’s rijden. Kom je op de fiets of te voet, dan mag je een sticker plakken op de speciale GO! klassenposter. De klas (per deelnemende school) die aan het eind van de week de meeste stickers heeft, ontvangt een sportieve prijs! "Ben jij ouder/verzorger, opa, oma of op een andere manier betrokken bij de schoolgaande jeugd, geef het goede voorbeeld en motiveer om met de fiets of te voet naar school te gaan."


De initiatiefweek wordt in de gemeente Lingewaard ondersteund door het project GO! – Gezond Onderweg: www.go-nl.nl. Lokale zorgprofessionals van GO! zijn in Lingewaard aan de slag, om in kleine stapjes, de jeugd in de gemeente blijvend gezond te krijgen. Dat doen ze door individueel kinderen te helpen met hun gezonde leefstijl.

Heb je vragen over deze GO! – Gezond Onderweg actieweek of over het project in het algemeen? Stuur een mail naar SWL@go-nl.nl of bel naar 06 13966536, mede-coördinator Quint van de Ven staat je graag te woord.

Dat vraagt de vrouwenvereniging Angeren zich afHoe zou het leven zijn met een visuele handicap?

ANGEREN - Dinsdagavond 17 maart om 20.00 uur komt John Kuster uit Gendt als ervaringsdeskundige vertellen over zijn leven met een visuele handicap.


Men kan de heer Kuster alles vragen wat men graag wil weten; hij is zelf blind en brengt zijn hond mee. Het belooft een interessante avond te worden dinsdagavond in het dorpshuis van Angeren.

Hernieuwde start voor speelotheek Zwaan kleef aan

(foto: Jaap Rotteveel)

HUISSEN - Zaterdag 29 februari is speelotheek Zwaan kleef aan geopend op de nieuwe locatie. En wat was het gezellig!


"Veel geïnteresseerden zijn ons komen bezoeken en vonden de ruimte heel knus en gezellig. We kregen veel positieve reacties. Namens de gemeente was wethouder Th.Janssen aanwezig, wat wij erg op prijs hebben gesteld. Wij hopen nog lang door te kunnen gaan met ons werk en dat veel kinderen kunnen genieten van ons uitgebreide assortiment speelgoed. Dank aan een ieder die zich heeft ingezet op welke manier dan ook!"


Openingstijden: woensdag 18.30u-19.30u vrijdag 15.00u-16.00u zaterdag 10.00u-11.00u. Adres: Gemeenschapshuis 't Zand, Van Wijkstraat 31, Huissen. Voor informatie kan men mailen naar: speelotheekhuissen@gmail.com.

Druk bezocht Frank Polman familietoernooi

BEMMEL - Op 28 februari werd bij tafeltennisvereniging Essentia het 'Frank Polman familietoernooi' gespeeld. (Oud-)leden speelden met niet-leden een toernooitje om de eer. Een ludiek toernooi waarbij winnen minder belangrijk is dan het hebben van een gezellige avond.

Het toernooi is vernoemd naar het in 2014 overleden lid Frank Polman. Dit jaar zou Frank 50 jaar lid zijn geweest van tafeltennisvereniging Essentia. Er waren veel familieleden van Frank aanwezig. Zij kijken terug op een bijzondere en ook gezellige avond. Veel deelnemers hebben zich het zweet op de rug gespeeld om vervolgens lang na de praten onder het genot van een drankje en een hapje. De avond werd nog opgeluisterd door een goochelaar uit Bemmel (Sigma Magic).

"Ook zin om een balletje te komen spelen? U bent van harte welkom op een vrijdagavond (senioren vanaf 20.15 uur) of dinsdagmiddag (55+ers vanaf 14.00 uur) in De Schaapskooi in Bemmel. Ook de jeugd is natuurlijk welkom. Deze speelt op vrijdagavond om 18.15 uur (beginners) en om 19.15 uur (gevorderden).
Meer informatie? Neem dan contact op via info@essentiabemmel.nl of stuur ons een bericht via de Facebook-pagina van TTV Essentia."

Orde van de Vlinder voor Geintrapper Frank Hoekjan

Van links naar rechts: zoon Thomas, echtgenote Cora, Frank Hoekjan en dochter Sabrina. (foto: Rezie Leenders)

BEMMEL - Het feestgedruis ligt alweer twee weken achter ons. Carnavalsvereniging De Geintrappers beleefde haar vijftigste seizoen en bij menigeen zitten de meezingers nog in het hoofd. Nu iedereen weer is overgegaan op de orde van de dag, willen wij graag een andere orde benoemen en wel de Orde van de Vlinder.De Orde van de Vlinder is een gemeentelijke onderscheiding voor personen die achter de schermen veel (vrijwilligers)werk verzetten en die door Lingewaardse carnavalsverenigingen worden voorgedragen. Jaarlijks wordt de orde, in de vorm van een bronzen medaille en een oorkonde, door de burgemeester uitgereikt tijdens de sleuteloverdracht.


Op zaterdag 22 februari nam Frank Hoekjan de onderscheiding in ontvangst uit handen van Josan Meijers. 'Dit is een bijzonder moment voor mij', zegt Hoekjan. 'Heel speciaal.' Frank is al jaren actief bij carnavalsvereniging De Geintrappers. Hij neemt deel aan diverse commissies, is betrokken bij allerlei activiteiten buiten het seizoen en was in de periode 2002-2004 als Frank de Gekokte prins van Bemmel.

Ad Vanderveen eindelijk in Lingewaard

Ad Vanderveen. (foto: M.Janssens)

GENDT - Het is gelukt om singersongwriter Ad Vanderveen te strikken voor een intiem optreden op zondagmiddag 19 april om half vier in Grote Cirkel van Prospect in Gendt.


Ad Vanderveen heeft een internationale reputatie opgebouwd als een van de meest gerespecteerde singer/songwriters in de hedendaagse (inter-)nationale folk en roots muziek scene. Ver voordat zijn muzikale stijl Americana werd genoemd pionierde en experimenteerde Ad al met een mix van stijlen als rock-'n-roll, folk en country.

Hij speelde in veel bands voordat hij begin jaren '90 zijn vorm vond als soloartiest. In de afgelopen jaren heeft Ad Vanderveen een indrukwekkende catalogus van solo cd's opgebouwd en deelgenomen aan talrijke samenwerkingsprojecten met grote muzikanten over de hele wereld, zoals Al Kooper, Al Perkins, Herman Brood, Flaco Jimenez, Ian Matthews, Elisa Gilkyson, om maar eens een paar namen te noemen.Recentelijk nodigde Van Morrison hem persoonlijk uit als zijn openings-act met nummers van zijn cd 'Worlds Within'.

Ad Vanderveens oeuvre wordt gekenmerkt door een steeds vernieuwende, afwisselende en dieper gaande ontwikkeling. Hij geniet respect van een groeiend aantal fans, critici en collega's, zowel in de oude wereld als in de nieuwe. Grote Cirkel is open 19 april om 15.15 uur. Aanmelden: www.bureauprospect.nl.

16 / 28

17 / 28

18 / 28

Huissenaar Kevin Knuiman runde hostel in Hoi An, maar trekt verder‘Iedere dag even knuffelen met mijn Vietnamese collega’s’

Vele Betuwenaren zijn al naar het buitenland vertrokken. Sommigen verblijven er nog steeds, anderen zijn teruggekeerd. In deze rubriek tekent de Huissense journalist Hans Schmeinck hun ervaringen op. Deze week: Kevin Knuiman (29) die vanuit ‘hometown’ Huissen al circa acht jaar de wereld over reist. Onlangs leek hij te blijven hangen in Vietnam, waar hij maandenlang mede een hostel runde. ‘Bij routine, wil ik een nieuwe uitdaging.’


Kevin is van Het Zand in Huissen, het gedeelte van de stad met (destijds) veel tuinderijen. ,,Mijn ouders hadden een chrysantenkwekerij. Voor mij de ideale setting; veel ruimte om heel goed kind te kunnen zijn. En mijn ouders lieten me heerlijk vrij in alles wat ik wilde doen. Daar ben ik ze dankbaar voor, want daardoor hebben ik, en m’n zussen, tot nu toe al een heel mooi leven kunnen leiden.’’

Dat vertaalt zich zeker voor Kevin vooral in het bereizen van de wereld. Dat nam serieuze vormen aan na de afronding van zijn studie Sportmanagement aan de HAN en duurt inmiddels al circa acht jaar. Hij bezocht onder meer al Thailand, Cambodja, Maleisië, Singapore, Myanmar, Indonesië, Mexico, Guatemala, Colombia, Cuba en Suriname. En Vietnam. En daar ging de Huissenaar vorig jaar september wederom naar toe. ,,Ik wilde wonen en werken in het buitenland, om zo een plaats en een cultuur echt te leren kennen.’’

Samen met zijn (tweeling)zus Daniëlle mocht hij hostel DK’s in Hoi An runnen. ,,Zij was er al twee keer langer geweest. Er heerst een relaxte vibe, de mensen zijn lief, er zijn traditioneel gekleurde huisjes, overal hangen lampjes wat ‘s avonds een magisch effect geeft en er is een mooi strand. Ik koos niet zozeer voor Vietnam, want ik heb wel veel mooiere landen als geheel gezien. Maar plaatsjes zoals Hoi An kom je niet veel tegen in de wereld.’’


Cultuurverschil

,,Ik werd receptionist bij het hostel en m’n zus manager. We kregen van de eigenaar alle vrijheid om van DK’s iets moois te maken. We wilden de gasten het beste van Hoi An laten beleven. Een familiegevoel creëren met ‘s avonds gelegenheid om te feesten. Het concept werkte!’’ De waarderingscijfers op boekingssites zijn flink omhoog gegaan. ,,Sommige backpackers bleven wel een maand bij ons.’’

Ook intern was het genieten, aldus Kevin. ,,Er is dan wel een groot cultuurverschil, maar iedere dag knuffelden we onze Vietnamese collega’s even. We leerden ook andere Vietnamezen kennen, enkelen beschouwden ons echt als familie. We kwamen bij hen over de vloer en maakten met de gezinnen alle tradities wel mee.’’
Ondanks het succes en zeker het plezier in het werk eindigde het avontuur toch, recent. ,,Voor Daniëlle was het een beetje op. Voor mij kwam er een bepaalde routine in. En dan wil ik een nieuwe uitdaging.’’ Al speelt ene Sophie ook een niet onbelangrijke rol. ,,Ze was vrijwilliger in het hostel en maakte erg indruk op me.’’ Sterker nog, met haar is Kevin weer verder getrokken. Eerst Sumatra en nu de Filippijnen.

,,Daarna staat alles nog open, we zien wel. Al gaat er een dag komen dat het geld op is. Dan terug naar Nederland om weer wat te verdienen en zien wat de volgende bestemmingen gaan worden. Er zoveel moois op de wereld en ik ben nu net de persoon die het allemaal graag wil zien. Ik krijg geen genoeg van dit leven, deze vrijheid. Niet te beschrijven hoe mooi!’’‘Er is zoveel moois op de wereld en ik ben nu net de persoon die het allemaal graag wil zien’

Slagwerkgroep Doornenburg maakt van Martinuskerk weer grootse muziektempelData vierde editie Tempel of Boem bekend!

Karin Hertsenberg weer in line-up 2020. (foto: Jaap Plattel)

DOORNENBURG - Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november vindt in de kerk in Doornenburg de vierde editie van muziekspektakel ‘Tempel of Boem!’ plaats.


Na de uitverkochte concerten in voorgaande jaren beloofd het ook ditmaal weer een sensationele muziekavond te worden. Naast de Slagwerkgroep Doornenburg zullen diverse topartiesten en musici waaronder begeleidingsband, blazers en violisten zorgen voor pop-, klassiek- en visueel entertainment.

“Ons programma staat dit jaar volledig in het teken van deze Tempel of Boem! Deze uitverkochte avonden zijn inmiddels dé uitdaging voor onze slagwerkgroep geworden. Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang en worden nog uitgebreide arrangementen geschreven. Het belooft opnieuw muzikaal van topniveau te worden. Op het programma zal ditmaal populaire muziek uit diverse genres staan, met op tijd een stevig potje slagwerkspektakel zoals men dat doorgaans van ons gewend is”, aldus Theo Rutten, namens de organisatie van deze muzikale succesformule.

De Tempel of Boem! werd in voorgaande edities uitgevoerd met onder andere finalist van de Voice of Holland Merijn van Haren van rockband Navarone, Circle Percussion en Golden Earring drummer Cesar Zuiderwijk. De concert line-up voor 2020 wordt nog bekend gemaakt, kaartverkoop start op zaterdag 5 september. Nadere informatie volgt op facebook, websites en uitgaven van Hét Gemeente Nieuws.

Halfvastenoptocht in Angeren

Optocht 2019 De bijdehandjes. (foto: Henk Sluiter) Henk Sluiter

ANGEREN - Door het slechte weer van zondag 23 februari ging tot grote teleurstelling van de organisatie en deelnemers de Angerse optocht niet door. Gelukkig kan men door medewerking van diverse partijen de optocht toch nog laten plaatsvinden.


De optocht vindt nu plaats tijdens halfvasten op zondag 15 maart. De start is om 13.00 uur vanaf de Poelsestraat, ter hoogte van het sportpark. Het eind van de optocht zal zijn bij de feesttent op het kermisplein aan de Zahnstraat.

Let op! De nieuwe route van de optocht wordt gereden! In de feesttent zal van 14.00 tot 21.00 uur een groot feest zijn en tevens de prijsuitreiking van de optocht. Voor meer info en de route van de optocht; zie www.denarrenpoel.nl of de Facebookpagina; AKG de Narrenpoel.

Toch nog optocht in Bemmel!

BEMMEL - Door de slechte weersomstandigheden werd de carnavalsoptocht op zondag 23 februari tot grote teleurstelling van de organisatie en deelnemers afgelast. De gemeente bood aan om de optocht als nog te laten plaats vinden.


"Wij hebben deze kans aangenomen en besloten de optocht te laten plaatsvinden op zondag 15 maart! We starten om 14 uur vanaf het Kinkelplein, de route zal verder gaan door de Dorpstraat, Dr. Poelstraat, Kloosterplein,d Dorpstraat, Oostervelden, Dr. Opperaaijstraat, Klappenburgstraat, Willem Janssenstraat, Dr. Poelstraat, Dorpstraat, Van Ambestraat, Cuperstraat, Teselaar en eindigt bij café De Roskam.

De prijsuitreiking vindt plaats in café De Roskam. U kunt zich inschrijven via onze site BOK-Bemmel of vanaf 13.00 uur bij het Wapen van Bemmel. Doe mee of kom kijken naar deze mooie optocht.

In plaats van... 75 jaar vrijheid

Regisseuse Marianne Hermans in de bloemetjes. (foto: Van Hemmen)

HUISSEN - Met man/vrouw en macht wordt gewerkt aan een bijzondere presentatie in ontmoetingscentrum De Zandse Kerk.


Het betreft een voorstelling in het kader van Gelderland Herdenkt. Marianne Hermans - bekend van de uitvoering Manneneiland - is de regisseuse. Bijzonder is, dat het een zogeheten collagevoorstelling betreft met als vertrekpunt verhalen van burgers in oorlogstijd. Centraal thema is de vraag: Wat betekent vrijheid voor jou? En blikt terug op 75 jaar vrijheid.

Persoonlijke ervaringen en gedachtes van burgers uit het verleden en heden worden met elkaar verweven. Wat betekende vrijheid toen en wat betekent vrijheid nu, anno 2020? 'In plaats van' is een unieke voorstelling voor jong en oud met monologen, zang, poëzie, muziek en beeld. Het zal duidelijk zijn dat tientallen actoren onderdeel uitmaken van deze grootse voorstelling.

De voorstellingen vinden plaats in het weekend van april; zowel op de avond als op een zondagmiddag in ontmoetingscentrum De Zandse kerk aan de Van Wijkstraat 33 in Huissen op vrijdag- en zaterdagavond 3 en 4 april (aanvang 19.00 uur) en zondagmiddag 5 april om 14.30 uur.

De kerk is open vanaf een half uur voor aanvang. Na afloop van de voorstelling is er een gezellige nazit waar verhalen en herinneringen kunnen worden uitgewisseld. Aanmelding kan via www.exodushuissen.nl. Men kan er meteen de voorkeursdatum aangeven.

Een opmerkelijk gesprek tussen twee stappers

Clubshirt en stappers. Jac Lamerichs

HUISSEN - Er waren twee wandelschoenen die hun bestaan in dienst hadden gesteld van hun eigenaar: Heertje. De wandelschoenen vormden een hecht paar met de namen Lefty en Righty, dat altijd samen op stap ging. Beiden waren zeer gemotiveerde stappers, niets was hun te veel.


Zo stapten zij over verharde wegen en over zand- en grindpaden, bij sterke zonneschijn, regen, hagel, ijzel en sneeuw. Ook waren zij zeer deskundig: als Heertje zich verstapte, vingen Lefty en Righty de klappen op en hielden Heertje in balans. Zowel heuvel op als af zorgden zij voor een evenwichtige verdeling van Heertjes gewicht en bij elke snelheidsverandering zorgden zij voor welbehagen voor de voeten van Heertje. Kortom, het was een stel kordate dienstbare stappers!

Maar de laatste weken verkeren Lefty en Righty in een dip. Ze voelen zich miskend en verwaarloosd. Ze staan alleen maar in de kast. Heertje kijkt niet naar hen om, wat is er aan de hand? Zegt Lefty tegen Righty: “Waarom neemt Heertje ons niet meer mee uit stappen?” Righty: ”Ik weet het niet, hij zal toch geen ander stel stappers hebben?” Toevallig was Heertje getuige van dit gesprek. Hij trok de kast open en zei: “Wees niet bevreesd, ik zit even in een dipje, maar over een poosje gaan we er weer met zijn drieën op uit.” Lefty en Righty waren gerustgesteld en plooiden hun veters in een glimlach: Heertje was hen niet vergeten!

Kom uit de dip en in beweging bij Loopgroep Huissen: www.loopgroephuissen.nl.

Samen naar eendementievriendelijk Lingewaard

De Zandse Kerk, plus Uitvaartcentrum en Pastorie. (foto: N. Hubers)

HUISSEN - Stichting de Zandse Kerk heeft subsidie ontvangen van de Gemeente Lingewaard voor een inspiratiemiddag over dementie, het opzetten van een Alzheimer Café en een Dementienet. De Stichting doet dit samen met : Buurtzorg, RijnWaal, STMR, Zinzia en ondersteuning van Spectrum (Leefbaarheidsalliantie Gelderland) en SWL.


Een op de vijf mensen krijgt dementie. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Daarom is een goede voorbereiding op de toekomst van belang.

Iedereen is dan ook welkom op de inspiratiemiddag over dementie op zaterdag 21 maart van 14:30 tot 17:00 uur in de Zandse Kerk, Van Wijkstraat 33, Huissen. De kerk is open vanaf 14:00 uur. De toegang is gratis. Doel is: informatie geven over dementie en de behoeften en wensen van de bewoners in kaart brengen. Wethouder Aart Slob vertelt over het gemeentebeleid ‘Dementievriendelijk Lingewaard’. Gevolgd door een monoloog over de worsteling van een mantelzorger.

Daarna is er een korte introductie van het Alzheimer Café en het Dementienet. Aansluitend krijgen de bezoekers meer inzicht in wat dementie betekent met de interactieve workshop ‘omgaan met dementie’. Tot slot is er alle ruimte om vragen te stellen en kennis te maken met onder andere genoemde zorgorganisaties.


Eerste Alzheimer Café in Lingewaard
Maandagavond 6 april is de aftrap van het Alzheimer Café in de Zandse Kerk van 19:30 uur tot 21:30 uur. De kerk is open vanaf 19:00 uur. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek waar mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden samenkomen voor informatie en contact met lotgenoten.

Rugby Club Betuwe; al veertig jaar een begrip in Bemmel

Ruck tijdens wedstrijd. (foto: Lid van club)

BEMMEL - Iedere week nemen we jullie mee naar een deel uit de rijke geschiedenis van onze prachtige club. Dit jaar naar het jaar 2011, het jaar waarin drie dames het voortouw namen voor het eerste damesteam van Rugby Club Betuwe.


Damesrugby begon aan een wederopstanding, veel teams waren er nog niet, maar Jacqueline Buil, Sabine Hendriks en Cynthia de Haar zetten hun droom om naar werkelijkheid. Al snel kwamen er veel meiden die deel wilden uitmaken van deze gezellige meidenclub. Al snel werd de samenwerking met Obelix (studententeam uit Nijmegen) en de Wild Rovers (Doetinchem) gezocht, zodat ze mee konden gaan doen aan de competitie. De meiden reisden het hele land door, hadden samen de grootste lol en leerden de kracht(en) van rugby kennen: sportiviteit, wederzijds respect en de derde helft. Na een aantal jaar viel het Bemmelse deel van het team helaas uit elkaar, maar de andere clubs doen nog steeds mee in de steeds groter wordende damescompetitie. Ken jij deze meiden nog?

Aankomende weken nemen we je iedere week naar een stukje geschiedenis van onze club, dit door middel van foto’s en verhalen uit het verleden.

"Interesse in rugby? Kom dan nu meetrainen! Tot het jubileum kan je gratis kennismaken met de sport rugby en onze club. Durf jij de uitdaging aan? Mail ons dan: info@rugbyclubbetuwe.nl."

Vooruit met de geit

HUISSEN - Op Aswoensdag begon de 40-dagentijd, voor christenen het begin van de vasten ter voorbereiding op Pasen. 'Afzien van…’ en ‘ruimte maken voor…’. Religieuze redenen voor vasten worden gewoner sinds we vaker tijdelijk of permanent bepaalde soorten voedingsproducten laten staan.


Theoretisch hou je dan geld over om opzij te leggen. De diaconie van de Protestantse Gemeente Huissen heeft op de eerste zondag van de 40-dagentijd een spaardoosje uitgedeeld. Om te sparen voor drachtige geiten (à 78 euro per stuk). Daarmee ondersteunen we via Mensenkinderen en plaatselijke kerken in Moldavië arme gezinnen.


Moldavië is het armste land van Europa. Dee meerderheid van de inwoners heeft het slecht door een zwakke economie en slechte omstandigheden. Veel ouderen zijn eenzaam en moeten zichzelf maar zien te redden nadat hun kinderen in het buitenland werk zijn gaan zoeken. Veel kinderen worden bij hun grootouders achtergelaten of groeien op in een één-ouder gezin. Veel gezinnen hebben moeite hun kinderen te voeden en om hun rekeningen te betalen. Met een drachtige geit krijgen ze betere voeding. En de mogelijkheid om melk en zelfgemaakte kaas te verkopen. Zo krijgt een gezin meer inkomen en wordt het meer zelfvoorzienend. De geiten worden op de plaatselijke markt gekocht door iemand van de kerk en worden persoonlijk bij de gezinnen afgeleverd. Dus kom aan! Vooruit met de geit.


Kerkdienst Protestantse Gemeente Huissen, zondag 15 maart, 10.00 uur, voorganger ds. Frank Leever, Houten. Na de viering en op vrijdagmiddag van 14-16 uur is er koffie of thee.

Toch nog optocht in Angeren

ANGEREN - De weergoden hebben de carnavalsoptocht in februari niet afgeblazen, maar vooruit geblazen in de tijd. Nu zul je denken: “Vooruit in de tijd?” Met al die regen en wind lijkt het wel herfst. Terug in de tijd dan maar...


"Maar wat moeten we dan met wintertijd? Een Elfstedentocht gaat er nu echt niet meer van komen. De eerste bloesem zie je al aan struiken en bomen.Vooruit op naar de zomertijd; eind maart gaat de zomertijd weer in.

Even de discussie nieuw leven inblazen... Zomertijd of wintertijd? Moeten we het nu wel hebben over de klok verzetten? Je kunt beter op de carnavalsstoet in Keujesgat (Angeren) letten! Zomertijd of Wintertijd? Gezelligheid kent geen tijd! IJs en weder dienende hopen we iedereen te zien langs de route in Keujesgat op zondag 15 maart om 13.00 uur. Nu maar hopen dat er (g)een Umleiding is!"

Ontmoetingscafé over de ziekte van Parkinson

BEMMEL - Dinsdag 17 maart is van 19.30- 21.00 uur in het Grand Café Verpleeghuis De Lingehof aan de Gouden Appel 122 in Bemmel het Ontmoetingscafé met als thema: de ziekte van Parkinson.


Chyntia Geutjes parkinsonverpleegkundige van het CWZ en Jacqueline Deenen verpleegkundig specialist van het expertisecentrum voor Parkinson Radboud in Nijmegen geven deze avond informatie over de ziekte van Parkinson aan betrokkenen, familieleden en andere geïnteresseerden.

Aan bod zal komen: Wat is de ziekte van Parkinson? Welke problemen kunnen er ontstaan op welke gebieden? En wat betekent het voor iemand in het dagelijks leven? Vaak zijn meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling en de begeleiding. Het is belangrijk dat zorgverleners specifiek deskundig zijn en behandelingen goed op elkaar worden afgestemd.

Na de inleiding is er ruimte voor het stellen van vragen en komt een Parkinson patiënt en zijn mantelzorger aan het woord. Tijdens de avond zijn ook een huisarts, ergotherapeut, fysiotherapeut en de contactpersonen van de organiserende organisaties aanwezig voor het beantwoorden van ieders vragen.

De organisatie van het ontmoetingscafé is in handen van huisartsenpraktijk De Teselaar, verpleeghuis De Lingehof, Zinzia Zorggroep, RijnWaal Zorggroep en Stichting Welzijn Lingewaard. Gratis deelname. Iedereen is welkom, ook diegene voor wie men zorgt. Voor aanmelding kan men contact opnemen met het Meldpunt van Stichting Welzijn Lingewaard: 088 2552555 of email: meldpunt@swlingewaard.nl..

Prijsuitreiking kleurwedstrijd lampionoptocht

Winnaars tekenwedstrijd 2020. (foto: John Regensburg)

BEMMEL - Liefst tien winnaars van de kleurwedstrijd konden hun prijs ophalen in De Kinkel afgelopen woensdag. Uit de ruim tachtig inzendingen koos jurylid Madelief Regensburg tien tekeningen.


Het was deze keer erg moeilijk om te kiezen omdat er zoveel mooie inzendingen bij zaten. Daarom werd besloten dat er dit jaar meer winnaars waren dan gewoonlijk. Iedere winnaar kreeg een kleurboek, een set kleurplotloden en een traktatie. Ook mochten zij twee prijzen naar keuze uitzoeken van de rijkgevulde tafel. Daarna gingen de prijswinnaars met de ouders die dat leuk vonden op de foto.

Het volgende evenement dat het Oranje-Comité organiseert is Koningsdag op 27 april. Voor de vlooienmarkt is nu al het deelnameformulier te vinden op http://www.oranjecomitebemmel.nl/vlooienmarkt.htm. "Wij zouden het fijn vinden als zich vrijwilligers zouden aanmelden die willen meehelpen om Koningsdag weer tot een succes te maken! Graag aanmelden via email: info@oranjecomitebemmel.nl."

Aandacht voor biodiversiteit

Zo kan het ook, je huis omringen met groen. (foto: Joop Koopman)

LINGEWAARD - Biodiversiteit, is een term die wordt gebruikt om de verscheidenheid van het leven op aarde aan te duiden. 'Bio' staat voor leven en met 'diversiteit' wordt afwisseling, verschil en verschillende soorten bedoeld. Het gaat om de variatie en het verschil in genen van alle planten, dieren en micro-organismen om het evenwicht in de natuur in stand te houden.

                        

Het uitsterven van vogels of insecten raakt ons, omdat alle levensvormen iets met elkaar te maken hebben. Met het verlies van biodiversiteit wordt de gezondheid van de mens niet beter. En als we fietsen willen we ook graag genieten van bloemrijke bermen, zingende vogels en grazende reeën.

Stichting Lingewaard Natuurlijk heeft de natuur hoog in het vaandel staan en heeft voor leerlingen van scholen in Lingewaard een programma samengesteld over hoe de eigen leefomgeving verrijkt kan worden. Ook bij publieksrondleidingen wordt aandacht geschonken aan biodiversiteit.

Wat kunt u doen? Als tuinbezitter kunt u tegels vervangen door open betonstenen of honingraatmatten. Er zijn speciale zaadmengsels van laagblijvende planten zoals madeliefjes, kruipende boterbloem, klaversoorten en biggenkruid die hierin gezaaid kunnen worden. Als u geen tuin heeft kunt u ook met bewoners in de wijk een plantenborder als parkachtig landschapje omvormen. Het gaat om de afwisseling aan soorten. Er komen weer andere vogels, vlinders en insecten op af.

Een voorbeeld, hoe je meer groen kan toevoegen aan je leefomgeving, is in - en rondom de tuin van Joop Koopman, Waaldijk 24 in Bemmel. (www. lingewaardnatuurlijk.nl)

WO II-boek en de Theatervoorstelling

Cover van Vleugellam is klaar. (foto: Van Hemmen)

BEMMEL - Op vrijdag is er een presentatie van een bijzonder boek, geschreven door Michel Bongers. Het betreft een op unieke wijze geschreven en uitgebreid gedocumenteerd WO II boek.


Bij de presentatie op vrijdagavond in de Theaterkerk te Bemmel is ook hoofdpersoon Peter Faber aanwezig. Inmiddels zijn alle plaatsen aan de man en vrouw gebracht. Reden voor het Exoduscomité om naar een passende plaats te zoeken voor een vervolgpresentatie. Die vindt plaats in Huissen op vrijdag 17 april. Op www.exodushuissen.nl kan men direct reserveren.

Dat geldt ook voor de theaterproductie 'In plaats van....75 jaar vrijheid', die plaats heeft in ontmoetingscentrum de Zandse kerk op 3, 4 en 5 april. Meer informatie over deze productie met liefst bijna tachtig deelnemers staat ook op de site. De toegang voor alle bijeenkomsten is gratis.

Inschrijven voor vlooienmarkt op Koningsdag Bemmel

BEMMEL - Het Oranje-Comité Bemmel-Ressen is gestart met inschrijvingen voor de vlooienmarkt op Koningsdag 2020.


"Huur een kraam voor maar 25 euro en verkoop spulletjes op deze gezellige dag! Koningsdag op het Kinkelplein in Bemmel is de meest bezochte dag in de gemeente Lingewaard met veel (gratis) attracties voor de kinderen en gezellige horeca voor de volwassenen."

In de ochtend is er de versierde fietsenoptocht en kleurwedstrijd. In de middag de altijd drukke kindervrijmarkt. Koningsdag in Bemmel is altijd een geslaagde feestelijke dag. "Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op de site van het OC: http://www.oranjecomitebemmel.nl/vlooienmarkt.htm. Bezoek ook eens de Facebookpagina (zoek op Oranje-Comité Bemmel-Ressen)."

Muziek Maak Je Zelf start week later

Afsluiting MMJZ cursus. (foto: Cor Neijenhuis)

HUISSEN - De aanmeldperiode voor deze cursus bij de Stedelijke Muziekvereniging Huissen is in verband met de voorjaarsvakantie een week verlengd. Bij voldoende deelname start nu op 11 maart weer de cursus Muziek Maak Je Zelf. Aanmelden kan tot uiterlijk 8 maart.


Deze cursus algemene muzikale vorming is bedoeld voor leerlingen van groep 4 - 7 (8-10 jaar) en beoogt bij kinderen het plezier in het zelf muziek maken te stimuleren. De kinderen leren muzieknoten lezen; op een blokfluit spelen; samen zingen en ze maken kennis met de muziekinstrumenten, die in een orkest voor komen. Aan het eind van de cursus van vijftien lessen is er een afsluiting van de leerlingen met een concertje; een diploma uitreiking en een optreden van het orkest.

Na de cursus kunnen de kinderen doorgaan met individuele lessen op een muziek instrument via de Stedelijke. De lessen zijn wekelijks op woensdagmiddag van 14:30 – 15:30 uur. Alle lessen worden gegeven in muziekgebouw Het Stedium, Muntstraat 10 in Huissen.

Meer weten over de cursus bij de Stedelijke Muziekvereniging Huissen? Neem contact op via telefoonnummer 06 21844411 of kijk voor meer informatie op de website: www.stedelijkemuziekhuissen.nl onder 'Opleiding'. Aanmelden via de website of via e-mail: stedelijke@gmail.com.

Stiltewandeling in de ochtend bij Natuurbegraafplaats Koningsakker

Natuurbegraafplaats Koningsakker.(foto: M. Koops) M. Koops

ARNHEM - De week is druk en vol. Even niets moeten en tot jezelf komen. Opladen en geïnspireerd raken, in stilte. Wim Bos van ‘Frisse Lucht Arnhem’ komt op zaterdag 14 maart om 10.00 uur naar Natuurbegraafplaats Koningsakker, Sportlaan 25 in Arnhem voor een stiltewandeling.


In de ruimte van de natuur ervaart een mens ontspanning. In de weidsheid verdwijnen prikkels en in de stilte komt men tot rust. Een rust die vaak heel zintuiglijk beleefd wordt: de omgeving is oogstrelend, het ruikt lekker fris, je hoort de vogels zingen en je voelt de dauw op je huid. De ontspanning komt dan als vanzelf. Onderzoekers hebben ontdekt dat -naast de stilte- vooral de kleur groen en de repeterende patronen van bladeren een positief effect op onze hersenen hebben.


Stilte rondom het klooster

‘Stilte en gebed vormen het hart van ons bestaan.’ Een stiltewandeling past bij de natuurbegraafplaats maar bovenal bij de zusters Cisterciënzers van abdij Koningsoord. Lezing, gebed en arbeid staan centraal. Een weg van inkeer en stiltes.


De wandeling is in stilte, er wordt niet gepraat. We sluiten af bij het kantoortje met koffie of thee. Deze stiltewandeling is kosteloos. Aanmelden is niet verplicht, maar we vinden het met oog op de organisatie wel fijn om te weten hoeveel deelnemers we met de stiltewandeling kunnen verwachten. Geef uw aanmelding door via: https://www.natuurbegraafplaatskoningsakker.nl/agenda/stiltewandeling-in-de-ochtend/

Theater en lezing over Ressen in 1944/1945

Schuilkelder Nieuwenhof, de Woerdsestraat en de NH kerk. (foto: VDR) VDR

RESSEN - Op 27 en 28 maart zijn er in het kerkje van Ressen speciale voorstellingen, met locatietheater Loenen over 'Manneneiland' en een lezing over het leven in Ressen in 1944/1945 van de Historische Kring Bemmel (HKB).


Het locatietheater Loenen speelt een familieverhaal op het Manneneiland in de periode vanaf september1944. De dorpen Ressen, Oosterhout en Lent vormden toen een eiland omdat het hoger gelegen was, en omringende dorpen stonden door een dijkdoorbraak bij Driel onder water.

Op het Manneneiland was het overleven in een (bijna verlaten) Betuwe tijdens de evacuatieperiode. Vrouwen en kinderen waren ver weg, en 1000 mannen moesten het rooien op een ondergelopen eiland dat van twee kanten onder vuur lag. Een benauwde periode die families uit elkaar heeft gerukt, maar ook nader tot elkaar heeft gebracht in bijvoorbeeld de 4 schuilkelders bij de Nieuwenhof. De voorstelling is opgebouwd uit dagboekfragmenten, interviews en ooggetuigenverslagen van betrokkenen.

De lezing van HKB zal na de pauze verzorgd worden door de heren Paul Oostervink, Adri Stuart en Gijs Bouwman. In een dialezing over het leven in Ressen in 1944/45, laten zij u details zien over o.a. een tijdelijke begraafplaats van Britse militairen, het NS Station Ressen, de Veiling EKV en de boerderijen in Ressen. Recent heeft onderzoeker Paul Oostervink nog nieuwe feiten boven tafel gehaald over deze periode in Ressen

De toegang is gratis. Kaarten wel vooraf reserveren via e-mail, met daarin uw naam en voorkeursdatum (27 of 28 maart) via aanmeldingvdr@gmail.com.

Naamsverandering Keujesgat

ANGEREN - Enkele weken geleden was in deze krant al te lezen over de naamsverandering die ophanden is.


"We schreven toen dat de naam Keujesgat achterhaald is, omdat er geen varken of varkensboer meer te bekennen is in Angeren. Het feit dat er binnenkort twee prachtige reuze windmolens komen heeft ons doen besluiten om een naamsverandering door te voeren. Angeren heet met de dolle carnavalsdagen niet meer Keujesgat maar Windmolensgat. Hoe frappant was het dat de feestelijke optocht die hiervoor georganiseerd was niet door kon gaan door... de wind.

Was het een allerlaatste stuiptrekking om iets waar we jarenlang aangewend waren en aangehecht? Het zou kunnen. Inmiddels hebben we enkele weken aan de naam kunnen wennen. We zijn verheugd dat we kunnen melden dat we aanstaande zondag opnieuw de feestelijke optocht gaan lopen. We starten om 13:00 uur en lopen dan een rondje door Windmolensgat. De feestelijke optocht sluiten we af bij de feesttent op het kermisterrein waar de officiële naamsverandering plaats gaat vinden. Tot zondag langs de optocht en/of in de tent!"

Poar Neem'n

Lekkers bij Jansen!

Poffertjes. (foto: Getty Images/iStockphoto) Foto: Getty Images/iStockphoto

HUISSEN - Kom zondag 15 maart gezellig woonshoppen en geniet van heerlijke oudhollandse poffertjes.


"In onze showroom op de begane grond bakt pannenkoek- en poffertjesspecialist Boerderij De Lande de lekkerste poffertjes voor u. Speciaal voor u, tijdens het winkelen dus heerlijke poffertjes.

Kom langs om onze collectie te bekijken. Wij hebben meubelen van In.House, Xooon, Baenks en Happy@Home, Trendhopper en Profijt Meubel. Voor uw slaapkamer hebben wij onder andere Auping, Wonderland, Eastborn, M line, en Comfort Suite. Voor een luxe keuken van Next125, Rotpunkt of Schüller kunt u ook bij ons terecht. Maak een afspraak op onze site en onze experts zorgen voor een passend advies.

Zien wij u 15 maart? Wij en Boerderij De Lande staan voor u klaar!"

Jansen Totaal Wonen, Karstraat 95 in Huissen; www.jansentotaalwonen.nl.

Oorlogsmuseum Niemandsland opent schuilkelder

GENDT - "In het weekend van 14 en 15 maart zijn wij geopend vanaf 12:00 tot 17:00 uur. We nodigen u graag uit om ons museum te komen bezoeken."

Vorige maand hebben we een nieuw project, van de fotograaf Ireen Kerkman, mogen openen en vanaf 14 maart is er ook een schuilkelder te bezichtigen in het museum. Een unieke belevenis in een originele en authentieke schuilkelder die tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebruikt."

"Vanaf april zal er een nieuwe bevrijdingsexpositie worden geopend. Komt u ook? Extra openingstijden: 2, 3, 4 en 5 april zijn wij ook geopend in verband met de bevrijding van de Betuwe.
We zien u graag in ons museum."

Openingstijden: 12:00-17:00 uur. Entree: 3,50 euro. Voor vrienden van het museum is de entree gratis. Meer informatie staat op www.museumniemandsland.nl.

23 / 28

Grote opkomst bij Sasa-kaarttoernooi

Trotse winnares. (foto: Henk van Gelderen)

ANGEREN - Het eerste Sasa-kaarttoernooi van 2020 werd gehouden op zaterdag 29 februari. Het weer was er goed voor. Met regenbuien afgewisseld door een bleek zonnetje was het geen straf om binnen te zitten. Dat bleek ook uit de opkomst.


111 enthousiaste kaart-liefhebbers genoten van het jokeren, klaverjassen en bridgen en natuurlijk van het 'bijkletsen'. Het was een fijne dag. De uitslag was als volgt:

Bij het jokeren:        

1e. Miep Stegeman, 78 punten.

2e.Giny Reijmers, 84 punten.

3e. Anny Peters , 85 punten.

4e. Nel bosman, 92 punten.

4e. Ine Everkes , 95 punten.

6e. Veronica Sip en Lies Lentjes, 100 punten.

Bij het klaverjassen:

1e. Leny Hagen, 10.183 punten.

2e. Olga de winkel ,10.172 punten.

3e. Theo Clappers, 10.003 punten.

4e. Theo Maassen, 9.985 punten.

5e.Tonny Hendriks, 9.740 punten.

6e. Herman Sip, 9.738 punten.

Bij het bridgen:

1e. Sjoukje Veldkamp en Riet van der Velde,1e prijs.

2e.Tony van de Broek en Annie Verwoerd ,2e prijs.

3e.Riet Oteman en Willemien Hendriks, 3e prijs

Halverwege het kaarten werd de lunch geserveerd. Na het slotwoord van de voorzitter van Sasa, Corry Wijlhuizen, werden de winnende lotnummers van de verloting getrokken en volgde de prijsuitreiking. De gelukkigen gingen naar huis met een mooi bloemstuk of verrassingspakket. De deelnemers en de organisatie kunnen terugzien op een drukke, maar heel gezellige dag. Foto’s staan op www.sasa-angeren.nl.

Repair Cafés Lingewaard

LINGEWAARD - In het Repair Café kan iedereen zijn of haar kapotte spullen laten nakijken door een team van handige vrijwilligers. Zij zijn bekwaam in het uitvoeren van kleine reparaties, maar geven daarnaast ook advies als een eenvoudige oplossing niet mogelijk is. En dit allemaal voor alleen de materiaalkosten en een vrijwillige bijdrage voor het verrichte werk.


Het Repair Café is voornamelijk bedoeld voor het herstellen van klein tot middelgroot huishoudelijk materiaal zoals stofzuigers, koffiezetapparaten, broodroosters, lampjes en föhns maar daarnaast draaien onze vrijwilligers ook voor speelgoed en servies hun hand niet om. "We vragen wel om de apparatuur voordat je het meebrengt schoon te maken en het naaigoed te wassen!" De komende periode organiseert SWL weer Repair Cafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende locaties voor reparaties en een gezellige bak koffie/thee:

Vrijdag 13 maart van 10.00 - 12.00u in het Ontmoetingscentrum (Kerkstraat 3, Doornenburg

Zaterdag 14 maart van 14.00 - 16.00u bij SWL, Cuperstraat 9, Bemmel

Dinsdag 17 maart van 13.30 - 15.30u in het Dorpshuis (Emmastraat 23), Angeren

De datums van de andere kernen staan op www.swlingewaard.nl onder ’Activiteiten'. Heb je spullen die kapot zijn of niet goed meer werken, en vind je het zonde om ze zomaar weg te gooien, bedenk dan dat er nog een leuk alternatief in je eigen woonplaats is.

Parochie H. Maria Magdalena

Derde zondag van de 40-dagentijd


Water. De zegening van het nieuwe water is over enkele weken een belangrijk onderdeel in de viering van de Paaswake. Het water verwijst naar Jezus zelf die bij de waterput zit en tegen een onbekende vrouw zegt: “Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst, maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven.” (Joh.4)


Zaterdag 14 maart

O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen: 19.00 u: Eucharistieviering, K. Donders, Herenkoor

H. Johannes de Doper Indoornik: 19.00 u: Woord- en gebedsviering, Liturgische werkgroep, RKGKI

St. Jacobus de Meerdere Valburg: 19.00 u: Eucharistieviering , V. Bulthuis, Dameskoor


Zondag 15 maart

St. Werenfridus Elst: 10.00 u: Eucharistieviering en Kinderwoorddienst, N. Sales, GK de Levensbron

O.L.V. ten Hemelopneming Huissen-stad: 10.00 u: Eucharistieviering, V. Bulthuis, Exotherm

H. Maria Geboorte Driel: 09.30 u: Eucharistievieirng, K. Donders, Cantorije

St. Leonardus Oosterhout: 11.00 u: Eucharistieviering K. Donders, Musica Nova


Zaterdag 21 maart

O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen: 19.00 u: Eucharistieviering, V. Bulthuis, InVoice


Zondag 22 maart

St. Werenfridus Elst: 10.00 u: Eucharistieviering en Kinderwoorddienst, V. Bulthuis, Magna Voce

O.L.V. ten Hemelopneming Huissen-stad: 10.00 u: Eucharistieviering, K. Donders, GK De Levensbron

H. Maria Geboorte Lent: 11.00u: Eucharistieviering, N. Sales, St. Caeciliakoor


Woensdag 25 maart

O.L.V. ten Hemelopneming Huissen-stad: 10.00 u: Eucharistieviering, K. Donders, Exotherm

Ontmoeting

Zon door de bomen. (foto: Marcel Smit)

ANGEREN - Een mooie ontmoeting kan simpel zijn. Een kort gesprekje in de supermarkt. Een blik van verstandhouding, gewoon ergens op straat.


Maar ook een gesprek waarin je elkaar steeds dieper gaat verstaan. Door beelden en vooroordelen heen kan er een heel ander zicht op de ander ontstaan. Je kunt een situatie in een heel ander licht gaan zien. Op zondag 15 maart bezinnen we ons op wat ontmoeting is. Een oud verhaal over een man en een vrouw die elkaar spreken bij een bron staat centraal. De vrouw bij de bron. Welkom in deze dienst.                         Tijdens de dienst is er ruimschoots de gelegenheid voor ontmoeting, bij koffie en thee. 15 maart om 10.00 uur in het Kleine Kerkje aan de dijk. Els de Clercq.

Pleisterplaatsviering Ressen

RESSEN - Op 15 maart is iedereen welkom bij de Pleisterplaatsviering. Een viering waarin elementen van Taize en Iona samenkomen zoals stilte, meditatieve muziek op de caisa (handpan) en interactieve momenten.


"Deze keer nemen we de woorden van het Onze Vader als uitgangspunt. Dit gebed is wereldwijd bekend en geliefd, ook bij mensen die zich niet christelijk of gelovig noemen. Maar wat vertellen die regels van 2000 jaar geleden ons eigenlijk hier en nu? Hoe vertalen we deze oude woorden zo, dat ze ons - al mediterend - iets zeggen vandaag? Is er ook een 'Onze Moeder'? Wordt het tijd voor een 'modern Onze Vader' of hebben de oude woorden nog steeds zeggingskracht?"

De Pleisterplaatsviering vindt plaats in het prachtige kerkje van Ressen, Kerkenhofstraat 3. Het begint om 19.30 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Na afloop is er koffie en thee in de naast gelegen Kosterij.

Nieuws insturen?


Nieuws insturen?


LINGEWAARD - Wilt u iets onder de aandacht brengen in Lingewaard? Dat kan! Uw bericht kunt u online insturen via onze website: www.gemeentenieuwsonline.nl.


Daar klikt u bovenaan het scherm eerst op de juiste regio. Vervolgens klikt u rechts bovenaan op de tekst: 'Nieuws aanleveren'. Bij vragen belt u: 0481-464770.

Dit mooie menneke wordt 18 maart 40 jaar!
Van harte gefeliciteerd Eddy met jouw 40ste verjaardag!
Liefs Ma, Iris, Lisanne en Jan

Deze kanjer gaat met pensioen.
Het is lekker dobberen in een zee van vrije tijd.
Gefeliciteerd fam.Scholten fam.Hubbers.

Het is echt waar!
Wilma uit Oosterhout wordt 11 maart 65 jaar!
Gefeliciteerd, namens kinderen & kleinkinderen

10 maart 2020

Hoera, onze lieve (o)pa Ben Cornelissen alweer 77 jaar!!!

Liefs en knuffels, Lisa, Esmée, Cas, Marianne, Robert-Jan, Tinja en Miranda

Hoera, op 10 maart wordt onze ma en oma 88 jaar!

Gefeliciteerd namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Het is zover: Tiener in the house!
Pien, hartelijk gefeliciteerd kanjer, fijne verjaardag!
Liefs van papa en mama

Onze getalenteerde kleinzoon
Tristan wordt 12 maart 15 jaar!
Wij zijn trots op jou.
Liefs Opa en oma Evers( schipper)

Lieve Marlon, 27 maart wordt je 16 jaar!
Van harte gefeliciteerd lieve zoon, wij houden van jou.
Dikke kus en knuffel van pa en ma.

Kanjer Yentl wordt 15 Maart 7 jaar!

Gefeliciteerd lieve meid. ?

Kus van Zoë, papa & mama.

Hiep hiep hoera
Mijn grote vriend vandaag 6 jaar
Mama is super trots
Love you

Ja ja het is echt waar

onze AbraHAN is 50 jaar !

Hoera! Annie 80 jaar.
Fijne dag (o)ma

Het is niet waar!
Twan wordt al 12 jaar!

gefeliciteerd opa en oma

Hiep hiep hoera Tom is 6 jaar!

Dikke kus van papa en mama

Deze handige klusser Patrick wordt 12 maart alweer 53 Jaar.
Gefeliciteerd en liefs mam

Ontdek hoe leuk tennis is!Open dag van Tennisclub Bemmel

BEMMEL - In Nederland gaan meer dan één miljoen mensen jaarlijks de baan op en daarmee is tennis de tweede sport van ons land. Of je nu al een tijdje speelt, net begonnen bent of wilt starten: tennis is een uitdagende verenigingssport voor alle leeftijden en alle niveaus. Daarnaast is tennis gezond, ontspannend en je kunt het spelen wanneer het jou uitkomt. Maar tennis wordt nóg leuker als je het met elkaar deelt.


Daarom organiseert TC Bemmel op zondag 22 maart van 13.00-16.00 uur een open dag. De perfecte gelegenheid voor leden om hun liefde voor tennis te delen met al hun vrienden, familie, collega’s en kennissen. En voor niet-leden is het een laagdrempelige en gezellige manier om kennis te maken met tennis en uiteraard met TC Bemmel.

Van 13.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom om op het tennispark aan de Sportlaan 3a een balletje te komen slaan. Gewoon even sfeer komen proeven onder het genot van een drankje is natuurlijk ook prima!

Tijdens de open dag is er genoeg te beleven op het tennispark. Voor de jeugd is er een tenniskidsfunbaan, waar gratis gespeeld kan worden. Op het centercourt worden diverse demonstratiewedstrijden gespeeld en kan de servicesnelheid gemeten worden.Volwassenen kunnen ook gratis vrij spelen, eventueel ook samen met een van de leden. Sport2000 Snelders uit Elst is ook weer aanwezig met diverse acties en de gebruikelijke bespanservice.

Tijdens de open dag zijn er interessante aanbiedingen voor nieuwe en bestaande leden. Nieuwe leden krijgen bij een lidmaatschap gratis kennismakingsclinics en bij een duo-inschrijving ook tien procent extra korting. Wanneer een bestaand lid een nieuw lid werft, krijgen beiden tien procent korting op de contributie voor 2020. Kijk op www.tennisclubbemmel.nl voor meer informatie en de voorwaarden.

"Heb je nog vragen? Mail naar sec@tennisclubbemmel.nl!"

[bovenkop] Handbalsters HV Huissen officieus uit eerste klasse[kop]Van kampioen naar degradant in vijf maanden

HV Huissen komt via Mandy Willemsen - eens door de straffe defensie van Dalfsen. Toch verlies (22-32) en degradatie. (foto: Karin Sluiter)

Tekst: Hans Schmeinck

[intro]

HUISSEN – Een keer winst en een keer verlies in het dubbelprogramma afgelopen weekend voor de handbaldames van HV Huissen. Die zege zaterdagavond was echter niet voldoende voor lijfsbehoud. Door de nederlaag vrijdagavond degraderen de handbalsters – vrijwel zeker - naar de tweede klasse. Weg gewonnen terrein na de titel in het vorige seizoen.

Zo begin je in het laatste weekend van september als trots promovendus van de tweede klasse in de zo vurig gewenste eerste klasse. En zo vlieg je er begin maart smadelijk weer uit. In dik vijf maanden van kampioen naar degradant. HV Huissen heeft nog drie duels te gaan in de lopende competitie maar zelfs als de nummer voorlaatst ze alle drie weet te winnen, dan nog zal het niet voldoende zijn voor lijfsbehoud.
Vorig seizoen degradeerden er maar liefst vier clubs.uit de eerste klasse A. Enige overlevingskans voor de Huissensen is een minder zware degradatieregeling en/of andere indeling van 1A door het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Maar eerlijk is eerlijk, het damesteam van HV Huissen is momenteel niet sterk genoeg om op dit niveau mee te draaien, al was het alleen maar in de middenmoot. Extra pijnlijk: dat lukt medepromovendus en aartsrivaal HV Angeren wel! En dat team heeft dan ook goede hoop op handhaving.
Vrijdagavond speelden de Huissensen een paar periodes aardig goed thuis tegen middenmoter Dalfsen, maar verloren ze uiteindelijk toch kansloos met 22-32. De 21-20 winst zaterdagavond – ook thuis – tegen laagvlieger HHZD uit Heino was even moeizaam als welkom, maar als mosterd na de maaltijd.

[tussenkop]
Trainer weg

HV Huissen-coach Huub Vermeulen: ,,Ze laten bij vlagen zien dat ze het wel kunnen, maar dan stokt het opeens. Ik weet ook niet waarom. Ze missen wel veel open kansen en lijden nogal eens balverlies en dan gaan de koppies hangen.’’
Opvallend: HV Huissen had vóór het dubbelprogramma afgelopen weekend de minste tegentreffers van alle clubs in 1A. En dat als ‘degradant’. ,,Ja, dat is wel leuk, maar we scoren zelf te weinig.’’ En dan is het lastig wedstrijden winnen, beaamt Vermeulen.
Hij neemt na het laatste competitieduel overigens afscheid van het team. ,,Ik heb vorig jaar al aangegeven dat ik er dit jaar mee wil stoppen. Dit in verband met drukte op het werk. Ik blijf bij de club nog wel aan als scheidsrechter.’’
Vermeulen wordt opgevolgd door de huidige trainer/coach van de heren van HV Huissen; Johann Peters. Die zal met de overgebleven speelsters de wonden moeten gaan likken en zo snel mogelijk het verloren terrein weer moeten herwinnen.

Fotobijschrift: HV Huissen komt – via Mandy Willemsen - eens door de straffe defensie van Dalfsen. Toch verlies (22-32) en - officieus - degradatie. (Foto: Karin Sluiter)

[kader]

Stuntje heren
HV Huissen?

In de hoofdklasse A heeft het herenteam van HV Huissen/DFS Arnhem zich al knap veilig gespeeld. Zaterdagavond won het zelfs met 29-28 van hoogvlieger BEVO 3. De ploeg van Johann Peters staat nu zesde, maar kan nog derde worden. Voor die stunt moet het combiteam de resterende drie duels winnen en de concurrenten punten laten liggen. Zaterdag 21 maart is de derby in Duiven tegen – laagvlieger- The Flyers, op 28 maart wacht thuis nummer 2 Vios en op 5 april is de afsluiter bij middenmoter Handbal Venlo.

Goud voor Daan Radier, brons Fabio Martens Raes op NK -18

Van links naart rechts: Joyce, Jort, Yven, Peter, Julia, Elena, Naomi, Amber, Anne-Lynn. Onder: Faye en Daan

LINGEWAARD - Zaterdag 29 februari werd in Den Haag het Nederlands kampioenschap gehouden voor judoka’s onder de 18 jaar. Veertien judoka’s van Bushi Arnhem hadden zich geplaatst om hier de sportieve strijd aan te gaan.Zeven judoka’s van Bushi Arnhem stonden op het podium. Drie judoka’s werden Nederlands kampioen: Faye Hensen (-52 kg), Binck te Winkel (-50 kg) en Daan Radier (-60 kg).


De Huissense Daan Radier moest de halve finale tegen de titelhouder. Door deze spannende partij te winnen mocht hij de finale tegen dezelfde tegenstander judoën als tijdens de finale van het Dutch Open afgelopen januari. Nu wist Daan de titel mee terug naar Arnhem te nemen. Met een beenverwurging wist hij de Nederlandse titel voor de tweede keer op deze manier naar zich toe te trekken.

Fabio uit Huissen zit eigenlijk nog in de leeftijdscategorie -15. Als laatstejaars in die leeftijdsklasse mag je meedoen aan kwalificatiewedstrijden om uiteindelijk deel te nemen aan het NK -18. Dit is Fabio gelukt en mocht deelnemen aan de lichtste gewichtsklasse in de leeftijdscategorie -18. Het is bijzonder knap van deze jonge judoka dat hij de bronzen medaille wist te winnen.

Zilver was voor Twan de Ruiter (-46 kg) en Marijn Jansen (-50 kg). Brons was voor Fabio Martens Raes (-46 kg) en Janno Prins (-46 kg).

Anouk de Kruijff (-44 kg), Elena Renes (-57 kg), Naomi de Ruiter (-63 kg), Danée Roos (+70 kg), de Huissense Jort Gerdes (-55 kg), Yven Wehman (-60 kg) en Stan Heg (-66 kg) hebben prachtige wedstrijden laten zien.

Meer informatie over judo en Bushi Arnhem staat op de website en facebookpagina.

Damvereniging VBI rondt competitie af met winst

Guntis Valneris, topscorer van Damvereniging VBI.

HUISSEN - Damvereniging VBI heeft in de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen een goede overwinning behaald op het Wageningse WSDV. De Huissenaren, na een wat tegenvallend seizoen op de vierde plaats van de ranglijst, waren er op gebrand om tegen de nummer vijf een goed resultaat te boeken.


Joost Hendriksen zette de eerste score neer met een remise, snel daarna gevolgd door Geert van Aalten met eveneens een remise. Alexander Baljakin zette de eerste winst neer door de wereldkampioen aspiranten Machiel Weistra te verslaan. Gérard Jansen kon een duidelijk betere stand op het kantje niet verzilveren. Johan Krajenbrink (tegen oud-wereldkampioen Schwartzman) voegde weer een punt aan de score toe. Wouter Ludwig had goede winstkansen maar zijn tegenstander kon nog net het hoofd boven water houden. Jos Stokkel kwam na een boeiend duel tot remise. Jasper Lemmen gaf de stand weer meer kleur. Hij kwam gaandeweg steeds meer in het voordeel en gaf zijn tegenstander in het eindspel geen enkele kans meer.

Fred de Koning bood lang flinke tegenstand maar kon het uiteindelijk niet bolwerken tegen topspeler Jan Groenendijk, die daarmee zijn plaats als topscorer in de eredivisie bevestigde. Guntis Valneris zette tenslotte met een vlotte overwinning de eindstand op 12-8 voor de Huissenaren. Daarmee was Guntis met zeven overwinningen uit negen partijen de best scorende Huissense speler. Uiteindelijk bleef damvereniging VBI staan op de vierde plaats in de eindrangschikking.