De Liemers Helemaal Goed Courant

4 augustus 2017

De Liemers Helemaal Goed Courant 4 augustus 2017


Vlooienmarkt in Duiven en Braamt

DUIVEN/BRAAMT - Op 13 augustus van 10-17 uur is er in Duiven op het Horsterpark aan de Horsterparklaan 4 en in Braamt een vlooienmarkt & more bij Markant Outdoorcentrum aan de Gildeweg 7 in Duiven/Braamt – de twee jaarlijks terugkerende evenementen vlooienmarkt en kofferbakmarkt.

Er zijn dan weer veel kramen en grondplaatsen met tweedehands, antiek, curiosa, snuiserijen, brocante, huisraad en kleding te koop. Op 13 augustus zijn er op 2 locaties duiven en braamt vlooienmarkten. Leuk als bezoeker om te komen snuffelen, of als u nog overtollige spullen heeft en wilt u deze te koop aanbieden huur dan ook een kraam voor 25 euro. Een kofferbak-grondplaats kost met auto 12,50 en auto-aanhanger 15 euro. Als u gaat staan kan de auto achter de kraam of uw grondplaats. Boeken kan via www.animo-vlooienmarkten.nl of via monique 06 39108152.

De markt bezoeken kost 2,50 euro entree voor volwassenen en voor 65+ 2,00 euro en kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis! Er wordt op beide locaties voor de catering en een leuk terras gezorgd!

Alle data van de openluchtvlooienmarkten van Animo op het Horsterpark zijn: Zo. 13 aug. en zo. 17 sept en in Braamt 13 aug en 10 sept.

Wandelen voor nieuwbouw van Angerlo Vooruit

ANGERLO - Seizoen 2017/2018 begint goed voor Angerlo Vooruit. Op 27 augustus heeft om 13.00 uur de Aftrap plaats op sportpark Mariëndaal. Nieuw dit jaar is een extra activiteit in de ochtend.

Vanwege de nieuwbouwplannen van Angerlo Vooruit wordt een mooie wandeltocht gehouden. De tocht is voor jong en oud, gezinnen, beginnende en gevorderde wandelaars. Wie meeloopt, sponsort Angerlo Vooruit. Wandelaars kunnen kiezen tussen afstanden van 7 kilometer, 15 kilometer en 25 kilometer lang.

"We starten met een kop koffie of thee en iets lekkers. Onderweg krijgt u een lekkere versnapering en de 15 km - en 25 km lopers kunnen zich lekker laten masseren na afloop in een van de kleedkamers. Het inschrijfbedrag is inclusief deze extra's. Voor de kinderen is er nog een ijsje bij de finish."

Start en finish zijn bij sportpark Mariëndaal, clubgebouw van Angerlo Vooruit, Mariëndaalseweg 15a in Angerlo.

Start 7 km tussen 10.00 en 10.30 uur

Start 15 km tussen 8.00 en 10.00 uur

Start 25 km tussen 8.00 en 10.00 uur

Kosten: 07 km: volwassenen 10 euro, kinderen tot 12 jaar 5 euro; 15 km: 15 euro; 25 km: 20 euro.

Bij voorinschrijving bent u verzekerd van een leuke goodiebag. Daarna zolang de voorraad strekt. Inschrijven kan via het volgende e-mailadres: nieuwbouwwandeling@angerlovooruit.nl. Betalen kan op rekeningnummer: NL 11RABO0160359384 onder vermelding van Nieuwbouwwandeling en uw naam.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de organisatie: Marianne Derksen, 06 24618227 en Hanneke Nederhoff, 06 46340985.

Sportclub Westervoort bestaat tachtig jaar

WESTERVOORT - Op 10 augustus viert voetbalvereniging Sportclub Westervoort haar 80-jarig bestaan. In 1937 is Sportclub ontstaan uit een fusie van de toenmalige clubs DWSW en Westervoortse Boys. Na tal van omzwervingen speelde men vanaf 1953 op het beroemde veld aan de Rijksweg, bijgenaamd De Ponderosa.

In 1973 verhuisde men naar sportpark Naederhuyse, waar de club nog steeds speelt en een zeer gezond bestaan leidt. Op dit prachtige complex wordt in het weekend van 18 en 19 augustus het jubileum groots gevierd. Op vrijdagavond wordt de aftrap verricht met de onthulling van een Wall of Fame voor de ereleden. Tevens worden er enige nieuwe ereleden benoemd. Daarna is het tijd voor een pubquiz. Wie heeft de beste voetbalkennis en kennis over Sportclub in het bijzonder? Hiervoor kunnen 20 teams van vijf tot zes personen zich inschrijven via: jubileum@scwestervoort.nl. Zaterdag komt de jeugd aan zijn trekken met het BASN BB Freestyle Event. Ook Vito, de Vitessemascotte, maakt zijn opwachting. ’s Avonds is het tijd voor een groot feest voor alle (oud-)leden met muziek van BackRowXL. Gedurende het hele weekend kan men ook de tentoonstelling 80 jaar sportclub Westervoort bezoeken.

Het gehele programma kan men terugvinden op de site van Sportclub: www.scwestervoort.nl. De jubileumcommissie hoopt de leden in groten getale te mogen ontvangen

Fusie SV Carvium en SV Aerdt rond

AERDT - De leden van beide clubs hebben unaniem ingestemd met een volledige fusie van de clubs op hun ALV. Ook de tennisvereniging in Aerdt maakt sinds 1 juli deel uit van de nieuwe vereniging.

Met algemene stemmen werd de nieuwe naam gekozen en werden de clubkleuren vastgesteld. De nieuwe naam luid: SV Gelders Eiland, een naam die specifiek gericht is op de toekomst. De nieuwe clubkleuren zijn oranje – zwart. Ook dit is gericht op de toekomst omdat er geen kleuren van één van de clubs op het Gelders Eiland aan te relateren zijn. In het logo van de nieuwe club staan 3 sterren (Aerdt, Herwen en Spijk) die gemakkelijk kunnen worden aangepast naar 4, 5 of 6 sterren. Dit al naar gelang er andere clubs in de toekomst mee willen gaan doen.

Binnen afzienbare tijd zullen, naar de mening van SV Gelders Eiland, alle clubs op het eiland samen moeten gaan werken dan wel fuseren. Dit mede gezien in het licht van de krimp in de Achterhoek waar wij als gebied tegenaan liggen. Op dit moment werken SV Gelders Eiland en SV Rijnland al samen op het gebied van de jeugd om samen complete elftallen te bezetten zonder dispensaties. De huidige trend van steeds minder beschikbare bestuurders, jeugd, seniorleden en kader zal zich zeer waarschijnlijk komende jaren onverkort doorzetten.

Tevens is er voor SV Gelders Eiland een nieuw bestuur aangetreden bestaande uit voorzitter Carlo Bouwman, secretaris Frank Boschman en penningmeester Kees Blij. Zij zullen worden bijgestaan door een voetbalcommissie, tenniscommissie, onderhoudscommissie, kantinecommissie en een sponsorcommissie. Deze commissies zullen autonoom optreden maar uiteraard verantwoording afleggen aan de diverse bestuursleden die als onderdeel van hun bestuurswerk, de commissies aansturen. Met enthousiasme en elkaar ten volle steunen, gaat hier vast iets moois uit ontstaan!

"Wij zien dit als een nieuwe start die automatisch volgt op een periode van succesvol samenwerken. Wij hopen met deze start een vliegwiel op gang te zetten die alle bestuurders op het eiland mee gaan helpen aanjagen. Het is beter zelf samen initiatief te tonen dan langzaam weg te zakken in een moeras van kleine clubs die 'tegen elkaar in plaats van samen' vissen in de kleine vijver van vierde en vijfde klasse!

Daartoe zou er op het Gelders Eiland bij clubs en burgers de bereidheid moeten bestaan over hun grenzen heen te kijken naar de toekomst. Naar onze overtuiging zal die toekomst binnen afzienbare tijd (5-7 jaar) bestaan uit het realiseren van één centraal multifunctioneel sportpark. Zaken als BSO, een moderne basisschool, ouderenopvang, centrale dokters en ambulancepost en wat verder nog meer gecentraliseerd kan worden.

Dit zouden onderwerpen kunnen zijn waarover je dan samen als dorpsraden en clubs met de gemeente Zevenaar spreekt. Dat zou een einde maken aan alle versnippering (en dubbele kosten) op het eiland en een gezamenlijk toekomst perspectief bieden aan alle inwoners van de huidige gemeente Rijnwaarden. Een begin zou nu al moeten worden gemaakt met het oprichten van één gezamenlijke jeugdafdeling voor alle jeugdspelers op het Gelders Eiland", aldus het bestuur van SV Gelders Eiland.

Opvoeden: je hoeft het niet alleen te doen

LIEMERS - Opvoeden gaat niet altijd even lekker. Een gezin kan een periode doormaken waarin het niet zo goed gaat. Hulp vragen is vaak best lastig.Toch is ondersteuning eenvoudig te krijgen en hoef je niet aan allerlei voorwaarden te voldoen. Humanitas Home-Start de Liemers kan een helpende hand bieden en een steuntje in de rug geven bij opvoeden.

Home-Start de Liemers biedt al 8,5 jaar met veel succes opvoedingsondersteuning in de gemeenten Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Zevenaar. Veel gezinnen hebben die steun van een getrainde vrijwilliger al ervaren. Home-Start ondersteunt gezinnen met minimaal 1 kind onder de 14 jaar.

Wekelijks komt een getrainde en betrokken vrijwilliger bij het gezin langs. Centraal staat de vraag van het gezin. Doel van de ondersteuning is om de druk van de ketel te halen in gezinnen die het tijdelijk zelf niet redden.

Team vrijwilligers bestaat uit 27 vrijwilligers en twee projectcoördinatoren. "We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons team willen komen aanvullen en versterken. De volgende training start in september. Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over jouw rol als aspirant vrijwilliger: laat dan van je horen!" Loes Hulsebosch; 0635130961; email: l.hulsebosch@humanitas.nl.        

Ehbo in de Liemers

LIEMERS - Door de samenwerkende ehbo-verenigingen in de Liemers, aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO, worden in het nieuwe seizoen weer diverse cursussen aangeboden.

Bijvoorbeeld: Basiscursus ehbo, en de modules ehak (eerste hulp aan kinderen), reanimeren en AED-bediening en sportletsels.

Wat leert u in de basiscursus ehbo; Opvang en omgang met een getroffene. Hulpverlening bij: bewusteloosheid, ademhalingsproblemen, hartproblemen (reanimeren en AED-bediening), verwondingen, botbreuken of ontwrichting, kneuzing of verstuiking, brandwonden. De eerste hulp aan kinderen is tevens ook in deze opleiding begrepen.

Module ehak; Hulp verlenen bij ademhalings- of bewustzijnsproblemen, reanimeren en AED-bediening bij kinderen tot 1 jaar en kinderen van 1 tot 8 jaar.

Cursus reanimeren en AED-bediening; U leert niet alleen de technische handelingen bij reanimeren en AED-bediening, maar bijvoorbeeld ook hoe om te gaan met een bewusteloos iemand met een goede ademhaling.

Cursus sportletsels; Veel onderwerpen welke ook in de basiscursus ehbo worden behandeld.

Nadere informatie wordt u graag verstrekt door onderstaande, samenwerkende verenigingen:

Ehbo-Didam: Secr. Rob Jansen; tel. 06 14681411; email: ehbo.didam@gmail.com

Ehbo-Duiven: Secr. Martin Jansen; tel. 0316 261615; email: ehbo_duiven@hotmail.com

Ehbo-Lobith-Tolkamer: Secr. Toon v.d. Kamp; tel. 06 51659390; email: ehbo_lobith_tolkamer@chello.nl

Ehbo-Pannerden: Secr. Theo Gunsing; tel. 0316 526062 email: secretaris@ehbo-pannerden.nl

Ehbo-Westervoort: Secr. Laura Speijdel-Bouma tel. 026 3118949 email: secretaris@ehbo-westervoort.nl.

Vrijwilligers gevraagd voor 3 Oever Festival

REGIO - Tijdens het 3e weekend van september wordt De Gelderse Poort omgetoverd tot het decor van het 3 Oever Festival. Drie dagen lang muziek, theater, verhalen, eten& drinken, dans en exposities in het mooiste landschap van Nederland. Heel veel mensen doen mee om hier een onvergetelijk weekend van te maken: artiesten, kunstenaars, horeca-ondernemers en vrijwilligers.

"Vrijwilligers zijn heel hard nodig om zo veel mogelijk uit te kunnen voeren van wat we bedenken. Zowel in de komende weken, in de voorbereiding van het festival, als tijdens het festival zelf. Voor de komende weken zoeken we mensen die willen helpen met het bouwen van onze 3OeverFestivalRedoutes, informatiehuisjes die op verschillende oevers komen te staan. 'Nabellers' zijn nu heel hard nodig, om bijvoorbeeld alle B&B's in de regio te benaderen. Ook hebben we 'folderverspreiders' nodig, onder meer naar alle campings in de regio.

Voor tijdens het festival weekend zelf zoeken we 'artiestenbegeleiders' bij de diverse podia, informatieverstrekkers voor onze bezoekers, fotografen, manusjes van alles én ook routebegeleiders. Vorig jaar was er bijvoorbeeld de vraag om fietsroutes tussen de podia te begeleiden. Een goed plan, ook uitvoerbaar. Er zijn nu nieuwe festivalfietsroutes uitgezet, en met vrijwilligers op de zaterdag en zondag kunnen die ook begeleid worden.

Zoals je ziet: veel is mogelijk, nog meer is nodig (en daarbij is het ook heel leuk). Wil je meer informatie, stuur een mail naar vrijwilligers@3oeverfestival.nl of bel met Servaas Beunk, 06 46151597. Weet je het al en doe je mee? Surf dan naar www.3oeverfestival.nl/word-vrijwilliger en vul het formulier in."

Internationale Dans Westervoort zoekt nieuwe leden

WESTERVOORT - Internationale Dans Westervoort zoekt nieuwe leden. Een vaste partner is niet nodig. Internationaal dansen is plezier voor meer.

Zowel mannen als vrouwen kunnen zich aanmelden. Wordt u vrolijk van muziek, wilt u in beweging blijven en staat u bovendien open voor andere culturen? Dan is dit een leuke combinatie. De danslessen vinden elke dinsdagavond (met uitzondering van de schoolvakanties) plaats in de Montessorischool Westervoort aan de Paepestraat 23 (hoofdingang via Van deHoevensstraat). Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Dansleiding: Anke Meijer

De lessen starten op 5 september. Kom vrijblijvend kennismaken. De eerste vier lessen zijn gratis! Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Ali Rondon, 026 3114430 / e-mail: ali.rondon@hetnet.nl.

Geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven

Geloofsgemeenschap H. Remigius Duiven

Zondag 6 augustus om 11.00 uur. Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Thanh. Koor:

Zondag 13 augustus om 11.00 uur. Eucharistieviering. Maria Hemelvaart.
Voorganger: Pater G. Remmers. Koor: Vakantiekoor.

Gebedsintenties 6-8-2017: Tine Hogenelst-Meijerink, Wilma Willemen-Roepman, Ria Moraal-Mulder, Pa en Ma Staring-Franken – kinderen en kleinkinderen, Adrianus Moerel, Annet Gertsen-Roelofs, Luus van den Anker-Vossebeld, Liesbeth Martens, Piet van Osch, Patricia Annevelink-Peters, Henk Blom, Joseph van der Wart. Jaargedachtenis: Mart Heijneman.

Gebedsintenties 13-8-2017: Ouders Snijders-Freriks, Ellen Bisseling, Henk Kerseboom, Annet Gertsen-Roelofs, Liesbeth Martens, Theo en Riet van Loon en zoon Ron, Piet van Osch, Patricia Annevelink-Peters, Henk Blom, Joseph van der Wart.

Overleden: Jan Willsemsen in de leeftijd van 83 jaar, Ali Peters-Wilbrink in de leeftijd van 86 jaar, Liesbeth Martens in de leeftijd van 95 jaar, Piet van Osch in de leeftijd van 77 jaar, Henk Blom in de leeftijd van 92 jaar, Patricia Annevelink-Peters in de leeftijd van 50 jaar, Joseph van der Wart in de leeftijd van 73 jaar, Arnold van der Heijden in de leeftijd van 85 jaar.

Mededelingen: 27 augustus om 10.00 uur Eucharistieviering/Schuttersmis. Aansluitend Processie.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Duiven-Velp

Morgen- en middagdienst SoW kapel Rijksweg 56B

6 augustus 8.30 u Leesdienst;16.30 u ds J. van Houwelingen

13 augustus 8.30 u br R.A. Nijhoff; 16.30 u ds R. Sietsma

Bridgen in Duiven

DUIVEN - Overweeg om na de vakantie te komen bridgen op dinsdagavond in de Ogtent.

De Duivense Bridge CLub start op 5 september haar nieuwe bridge seizoen. Iedereen is welkom om op de speelavonden in september vrijblijvend sfeer te komen proeven en mee te bridgen. "Mocht u hiertoe besluiten dan graag uiterlijk een week voor aanvang contact opnemen met de wedstrijdleider de heer Viv Heunen, 0313 631595, zodat hij u in het wedstrijdschema kan opnemen."

PIKO weer van start in september

ZEVENAAR - PIKO is een wetenschappelijk onderbouwd interventieprogramma van 24 weken waarbij kinderen, met ondersteuning van hun ouders, begeleid worden naar een gezonder gewicht!

In 2014 telde de gemeente Zevenaar 32.450 inwoners. Binnen de leeftijdscategorie 0-15 jaar was er bij 15 procent van de kinderen sprake van overgewicht (CBS, Den Haag/Heerlen, 2014). Een kind dat te zwaar is, heeft meer kans op gezondheidsproblemen en sociaal emotionele problemen.

PIKO is ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar oud met overgewicht of obesitas. Binnen het programma bestaat er een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen onder andere een kinderoefentherapeut, een diëtist, Bent Sports en verschillende sportverenigingen in de Liemers. PIKO heeft als doel om het eet- en beweeggedrag van kinderen met overgewicht of obesitas en hun ouder(s)/verzorger(s) te verbeteren.

Aanmelden?
Deelname aan PIKO is gratis en zal in september van start gaan. Er zijn slechts 12 plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via 0316 224734 of pikozevenaar@hotmail.com.

ZEVENAAR - PIKO is een wetenschappelijk onderbouwd interventieprogramma van 24 weken waarbij kinderen, met ondersteuning van hun ouders, begeleid worden naar een gezonder gewicht!

In 2014 telde de gemeente Zevenaar 32.450 inwoners. Binnen de leeftijdscategorie 0-15 jaar was er bij 15 procent van de kinderen sprake van overgewicht (CBS, Den Haag/Heerlen, 2014). Een kind dat te zwaar is, heeft meer kans op gezondheidsproblemen en sociaal emotionele problemen.

PIKO is ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar oud met overgewicht of obesitas. Binnen het programma bestaat er een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen onder andere een kinderoefentherapeut, een diëtist, Bent Sports en verschillende sportverenigingen in de Liemers. PIKO heeft als doel om het eet- en beweeggedrag van kinderen met overgewicht of obesitas en hun ouder(s)/verzorger(s) te verbeteren.

Aanmelden?
Deelname aan PIKO is gratis en zal in september van start gaan. Er zijn slechts 12 plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via 0316 224734 of pikozevenaar@hotmail.com.

Modderloop bij De Byland

REGIO - De loop der lopen, de tocht der viezigheid , sportiviteit ten top en dat op je eigen tempo! Het jongerenwerk is druk bezig met de organisatie van een spectaculaire modderloop en die zal zijn op zondag 27 augustus.

Alle jongeren tussen de 8 en 16 jaar zijn welkom. Op de dag zelf worden teams gemaakt en ingedeeld op leeftijd, waardoor iedereen evenveel kans heeft modder-trofee. Het parcours wordt uitgezet op en naast het kampeerterrein bij de Byland, vlakbij de rode brug. Neem een heel peloton aan mensen mee om je aan te moedigen, het kan en het mag! Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Deze dag staat in het teken van plezier en gezelligheid.

Zondag 27 augustus om 13.00 uur worden de deelnemers ingedeeld op leeftijd. Daarna start de modderloop waarbij fans van harte welkom zijn om hun vrienden en familie aan te moedigen. Rond 16.00 uur is de prijsuitreiking. Er is gelegenheid om je schoon te maken en om te kleden, wc’s zijn aanwezig. Inschrijven kan vanaf nu op www.de-sfinx.nl onder het kopje agenda. Daar vind je ook alle details en contact informatie. Meedoen aan de modderloop kost 1 euro per persoon.

ZEVENAAR - Caleidoz Vrijwilligerscentrale zoekt vrijwilligers voor de volgende organisaties:

- Het Braamhuis zoekt een activiteitencoördinator voor het organiseren van alle activiteiten, alsook de creatieve workshops, thema-avonden en de maandelijkse Aangenaam Zorgdagen.

- Liemerije zoekt een medewerker die in de winkel van Liemerije de boodschappen doet voor de afdelingen en deze naar de verschillende afdelingen brengt.

- De Dagbesteding van Caleidoz zoekt een medewerker die de activiteitenbegeleider kan ondersteunen bij alle taken van de dagopvang (o.a. verzorging koffie en thee, opdienen maaltijden en allerlei handvaardigheden).

- Het project Aangenaam Wonen van Caleidoz zoekt enkele woonadviseurs. Zij leggen huisbezoeken af bij oudere wijkbewoners in de gemeente Zevenaar met als doel om hen te informeren over woningaanpassingen.

Voor meer informatie over deze en circa 300 andere vacatures kunt u contact opnemen met de Vacaturebank van Caleidoz Vrijwilligerscentrale Zevenaar (maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, telefoon 0316-243299). U kunt ook kijken op de website www.vrijwilligerscentralezevenaar.nl of een e-mail sturen naar: vacaturebank@caleidoz.nl.

Jeugdwedstrijden bij Ons Genoegen geslaagd

GIESBEEK - Om de jeugd enthousiast te maken voor het vissen vezorgde HSV Ons Genoegen Giesbeek voor het vierde jaar op rij een competitie voor de jeugd van 5 tot en met 15 jaar uit de regio.

Dit werd mogelijk gemaakt door diverse sponsoren uit de regio. De opkomst was dit jaar iets minder dan vorig jaar, het enthousiasme was er echter niet minder om. Alle vier wedstrijden werd er door de jeugdige vissers op het 'scherpst van de snede' gestreden en werd er door iedere deelnemer vis gevangen. Dat het aas in de smaak viel bleek wel toen er ook een meerkoet aanschoof. Er werd voornamelijk voorn gevangen. Het lukte iemand zelfs om een mooie rode kreeft binnen te halen.

Een welkom moment was wanneer Mientje rond ging met koffie voor de begeleiders en pakjes drinken en Marsen en Snickers voor de kinderen. Na elke wedstrijd werd de gevangen vis gemeten en wie aan het eind van alle wedstrijden de meeste lengte vis had, mocht zich in zijn leeftijdsklasse jeugdkampioen van Ons Genoegen noemen.

Uitslag: Leeftijd 5 - 9 1. Stan 1733 cm (tevens de grootste vis (31 cm) 2. Tigo 1001 cm 3. Joshua 833 cm 4. Ties 721 cm 5. Daan 537 cm Leeftijd 10 -15 1. Damian 1807 cm (tevens de meeste vis in één wedstrijd 47 stuks) 2. Luuk 1218 cm.

Al met al kijkt de organisatie terug op een geslaagde competitie en hoopt volgend jaar op een nòg groter deelname van de jeugd. De organisatie is dan ook iedereen dankbaar, die deze minicompetitie heeft mogelijk gemaakt. De gemaakte foto’s staan op de website van HSV Ons Genoegen Giesbeek.

Kunstenaar bij expositie

ZEVENAAR - Op 11 augustus is kunstenaar Rob Chevallier in het Eet-Lokaal in Zevenaar.

De expositie van foto’s en schilderijen is een succes. Veel mensen vragen hoe die opvallende kunstwerken gemaakt zijn. Wat is gefotografeerd en wat is geschilderd? Rob Chevallier beantwoordt vragen en vertelt over zijn werk. Hij is op 11 augustus aanwezig in het Eet-Lokaal van 11.00 tot 14.00 uur.

Enthousiaste vrijwilligers gezocht

ZEVENAAR - Caleidoz Vrijwilligerscentrale zoekt vrijwilligers voor de volgende organisaties:

- Het Braamhuis zoekt een activiteitencoördinator voor het organiseren van alle activiteiten, alsook de creatieve workshops, thema-avonden en de maandelijkse Aangenaam Zorgdagen.

- Liemerije zoekt een medewerker die in de winkel van Liemerije de boodschappen doet voor de afdelingen en deze naar de verschillende afdelingen brengt.

- De Dagbesteding van Caleidoz zoekt een medewerker die de activiteitenbegeleider kan ondersteunen bij alle taken van de dagopvang (o.a. verzorging koffie en thee, opdienen maaltijden en allerlei handvaardigheden).

- Het project Aangenaam Wonen van Caleidoz zoekt enkele woonadviseurs. Zij leggen huisbezoeken af bij oudere wijkbewoners in de gemeente Zevenaar met als doel om hen te informeren over woningaanpassingen.

Voor meer informatie over deze en circa 300 andere vacatures kunt u contact opnemen met de Vacaturebank van Caleidoz Vrijwilligerscentrale Zevenaar (maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, telefoon 0316-243299). U kunt ook kijken op de website www.vrijwilligerscentralezevenaar.nl of een e-mail sturen naar: vacaturebank@caleidoz.nl.

Fred Sieger in gemeentehuis

ZEVENAAR - Bij de schilderijen van de Fred Sieger tentoonstelling die in het gemeentehuis hangen, ligt de nadruk op het laat-abstracte werk. Hier wordt wat meer de rauwe, expressieve kant van zijn werk getoond.


De tentoonstelling Fred Sieger: vorm- materie en kleur is verder te zien bij Rijnstate Zevenaar en het Liemers Museum tot en met 3 september. Gemeentehuis Zevenaar, Kerkstraat 27. Openingstijden: maandag en dinsdag: 8.30-17.00 uur, woensdag 8.30-19.30 uur, donderdag 8.30-17.00 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur. Toegang is gratis.

Ontmoetingskerk Zevenaar

ZEVENAAR - Op zondag 6 augustus is er om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk een viering waarin mw. ds. L.M. van Prooyen Schuurman uit Zutphen zal voorgaan.

Op zondag 13 augustus gaat in de viering om 10.00 uur ds. Alle Jonkman voor. Na afloop van deze viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee

Dagexcursie Groei & Bloei

LIEMERS - Op zaterdag 5 augustus verzorgt Groei & Bloei Doetinchem een dagexcursie naar vier tuinen in de Noordoostpolder. Men kan ook opstappen bij het AC restaurant in Zevenaar.

"We hebben vier prachtige tuinen uitgezocht: de Tuinen van Lipkje Schat, Goldhoorn Gardens, de Pegasushof en de Stekkentuin. Deze vier tuinen liggen op korte afstand van elkaar. In twee tuinen kunt u ook stekjes/planten kopen, voor de liefhebbers.

Hoe de dag eruit ziet, en wat de kosten zijn kunt u lezen op www.doetinchem.groei.nl. Op deze website staat ook een uitgebreide omschrijving van de vier tuinen. Wilt u met ons mee? Opgeven kan bij Cobi Roosenboom, 0316 342852 of mail cobiroosenboom@upcmail.nl of bij Janke Kuiper, 06 51679170 of mail jankekuiper@planet.nl.

DUIVEN - Overweeg om na de vakantie te komen bridgen op dinsdagavond in de Ogtent .

De Duivense Bridge CLub start op 5 september haar nieuwe bridge seizoen. Iedereen is welkom om op de speelavonden in september vrijblijvend sfeer te komen proeven en mee te bridgen. "Mocht u hiertoe besluiten dan graag uiterlijk een week voor aanvang contact opnemen met de wedstrijdleider de heer Viv Heunen, 0313 631595, zodat hij u in het wedstrijdschema kan opnemen."

Boogaars Stoffering blijft uitbreiden!

ZEVENAAR – Je bedrijfspand in vlammen zien opgaan, het is een ware nachtmerrie... Het overkwam vader Wim en zoon Patrick Boogaars op kerstavond 2016. Ze waren minimaal verzekerd, dus moesten enorm hard werken om hier bovenop te komen. Dat is gelukt, en hoe!

Binnen een week betrokken vader en zoon een leegstaand pand 100 meter verderop, want ze wilden alle lopende afspraken met klanten pertinent nakomen! Dat is ook waar Boogaars groot mee is geworden; afspraak is afspraak. Daarom ook, kon dankzij het volste vertrouwen van alle vaste leveranciers van Boogaars Stoffering, het werk op een ander adres gelukkig zijn doorgang vinden. Een vertrouwen dat in ruim 45 jaar samen zaken doen wel was opgebouwd. Inmiddels begint Boogaars alweer uit zijn jasje te groeien. Patrick: 'Naast meubelen stofferen zijn onze diensten in de loop der jaren veel verder uitgebreid en daarvoor hebben we nu echt een extra ruimte nodig. We zoeken een grotere ruimte in de buurt van ons pand, dus het liefst ook in de Edisonstraat. Alles wat de klant wenst op het gebied van meubelstoffering, -renovatie of -reparatie, kunnen wij op maat realiseren. Zowel voor antieke als voor designmeubelen. Maar ook autostoelen bijvoorbeeld. Of wat dacht je van matrassen en kussens voor camper, boot of caravan? Kies uit wel 100 verschillende stoffen en Boogaars maakt het weer als nieuw. De periode vlak na de brand was niet gemakkelijk, maar al onze diensten en levertijden zijn weer helemaal terug op ons welbekende niveau!'

Foto's zien? Kijk op www.boogaars.nl en www.boogaars.eu, of kom langs voor vrijblijvend advies aan de Edisonstraat 18 in Zevenaar. Graag tot ziens!

Eerste Prijs Klanttevredenheid Arnhemse beddenspecialist Morgana Damminga

ARNHEM - In strijd tussen de zestien Morgana winkels in Nederland heeft Morgana Damminga de eerste prijs weten te bemachtigen. De strijd ging om de hoogste klanttevredenheid, (NPS score). 88.8% van de klantbeoordelingen in het tweede kwartaal van Morgana Damminga waren een 9 of hoger en daarmee zouden deze klanten Morgana Damminga aanbevelen aan vrienden en familie. Een ongekende hoge prestatie voor de nieuwste Morgana vestiging in Nederland.

Nathanael Damminga is een jonge, enthousiaste ondernemer. Een ondernemer met ambitie, die 'Damminga' het Arnhemse begrip wat staat voor kwaliteit bedden en textiel, voortzet op een eigentijdse manier met een formule die helder is gepositioneerd en zich onderscheidt van de concurrenten. Een ondernemer met een missie, mensen zo goed mogelijk te begeleiden om beter te slapen. Dankzij het assortiment van Morgana hebben wij nu de mogelijkheid om een slaapsysteem volledig op maat op het lichaam af te stemmen en de meerwaarde hiervan, aan de klant te laten ervaren. Doormiddel van de slaaptest die in de winkel staat kunnen mensen binnen acht minuten ervaren hoe het is om op een op hun lichaam aangepast bed te liggen. Uit de slaaptest komt een vrijblijvend advies die de basis is voor het samenstellen van een (voor de klant) goed bed.

In juli én augustus kun je profiteren van de Summersale aanbiedingen zoals tweede matras voor de halve prijs. Vier dus de zomer bij Morgana Damminga op de Woonboulevard in Arnhem-Zuid (naast Leen Bakker).

Morgana Damminga, Venlosingel 21-1, Arnhem; 026 4425108; www.damminga.nl

G&W Natuurwinkel de Liemers in Duiven verhuisd

DUIVEN - De winkel die al meer dan tien jaar gevestigd is in de Elshofpassage heeft op 27 juli de deuren van een geheel vernieuwde winkel aan de Pastoriestraat 19 in Duiven geopend.

Met het in gebruik nemen van dit nieuwe pand heeft G&W Natuurwinkel de Liemers van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het assortiment flink uit te breiden. Naast het vertrouwde assortiment van vooral voedingssupplementen, vitamines en lichaamsverzorging verkopen ze nu ook biologische voedingsmiddelen. Verder wordt het assortiment uitgebreid met zuivelproducten, brood en groente.

"Wij verkopen alleen biologisch geproduceerd voedsel", zegt Zita Verkerk. "Van een soepje tot een bloemkool en van een kruidenmix tot vlees en brood. Onze bakker bakt bijvoorbeeld 100procent speltbrood, dit brood is ook in supermarkten te koop maar daar zit vaak maar een fractie spelt in."

Ook is er bij G&W Natuurwinkel de Liemers een groot assortiment glutenvrij voedsel verkrijgbaar en is er een uitgebreid aanbod etenswaren voor veganisten. Naast voedingssupplementen en voeding worden er bovendien andere natuurlijke producten verkocht, zoals biologische cosmetica, haarkleuring, knuffels en kaarten.

G&W Natuurwinkel de Liemers is geopend op maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 09.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op www.natuurlijkdeliemers.nl. Als u op de hoogte wilt blijven van alle acties en nieuwtjes van G&W Natuurwinkel de Liemers kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief of like de facebookpagina G&W Natuurwinkel de Liemers-de Veluwe.

Tolkamer Kadedagen? Laat maar komen!

TOLKAMER - Stichting Horeca Tolkamer (SHT) is er helemaal klaar voor. De sfeer is opperbest; alles is geregeld. Alleen het weer kan nog spelbreker zijn. Opvallend is het dat de onderlinge verstandhouding wonderbaarlijk goed is; alsof er al jarenlang samengewerkt wordt. Reden zal ongetwijfeld zijn dat alle zeven deelnemende horeca ondernemers erin geloven.

De Modeshow, donderdag avond 24 augustus. Van Kaatje Mode en Rijnstraat Mode voor mannen zit hoogstwaarschijnlijk al weer bomvol. Dit gezien de enthousiaste reactie van vaste klanten.

Vrijdags 'Rio aan de Rijn' wordt er samengewerkt met de carnavalsvereniging Het Olde Tollus. Gezien de vele enthousiaste reactie zal de eerste editie van de zomercarnaval een succes moeten worden. Zeker als ergens rond 22.30 uur het vuurwerk los zal barsten.

Zaterdags rond de middag zal de tent dienen als een superstop voor de Nijmeegse fietsvierdaagse.

's Middags komen ook de kinderen aan hun trekken. Dankzij een sponsorbedrag van steenfabriek De Bijland kunnen de vrijwilligers er extra wat leuks van maken.

Radio 10 met Dennis Verheugd zal zaterdagavond de 26e augustus met de gouwe ouwe voor een fantastische avond zorgen. Kaarten in de voorverkoop 7,50 euro, zijn bij de 7 deelnemende horecazaken te verkrijgen. Aan de tent 10,00 euro.

Zondag 27 augustus zal de kade in teken van een 'Duitse Dag' staan. De Originaler Liemers Musikanten zullen voor de perfecte muziek zorgen. Partyband Ien Orde zal het passend afmaken. Diverse toepasselijke activiteiten zullen er plaatsvinden in de sfeervol aangeklede tent. Uiteraard zullen de pullen bier en braadworsten niet ontbreken.

Bij Toon Hammink kan men zich opgeven voor de 'Oldtimer-treffen' die dag. Info: kadedagen.tolkamer@gmail.com of 0645843531.

Ook zondag de 27e braderie in Tolkamer. Voor info betreffende kramen kunt u terecht bij info@themaevents.nl en/of 0631769290.

SHT zit niet stil; ieder heeft zo zijn taken. Fons van de Swaenebloem zal zorgen dat er elke dag wat gegeten kan worden; dus dat zit wel goed ! Mireille van de Eterij/Schenkerij 862 zorgt dat u via facebook op de hoogte wordt gehouden. Onze kapitein Eddy van Rederij Witjes houdt het draaiboek stipt in de gaten. Volgens Godfried van de Taveerne en Sonja van de W8 hoeft niemand dorst te lijden in de tent. Roy van Hotel De Tolkamer regelt samen met Buurman Ben van kade 7 dat de tent elke dag weer, in stijl wordt aangekleed. Zo ziet u: Samen komen we er wel. Tot 24 augustus. Info: www.tolkamerkadedagen.nl.

Kerk Giesbeek

Zaterdag 12 aug. om 19 u. Woord- en Communie, Pastor J. Heemink met Samenzang

Zaterdag 19 aug. om 19 u. Woord- en Communie, Mw. Fr. Jansen met Samenzang

Zondag 3 sept. om 10 u. Schuttersmis, Diaken A. van Boven, met Caeciliakoren van Giesbeek en Doesburg en Fanfare St. Gregorius

Dinsdag 5 sept. geen viering i.v.m. Kermis te Giesbeek                

Zondag 10 sept. om 10.30 u. Startzondag te Zevenaar, met Projectkoor

Zondag 24 sept. om 10.00 u. Oecumenische viering te Giesbeek, met Ds. Juijn en Caeciliakoor

H. Andreas-Maria Koningin Zevenaar

Zondag 6 aug om 9.30 uur: Eucharistieviering.

Voorganger: Pastoor Thanh Ta. Samenzang.

Intenties: Gerrit Duis en Gerda Duis-Kaak, Harry Gademann, Lies Gieling-Buiting, Jo Hueskes, Hein Brinkman, overleden familie Stoffels-Okkerman.

Zondag 13 aug om 9.30 uur: Eucharistieviering.

Voorganger: Pater Gerard Remmers. Samenzang.

Intentie: Gerrie Jörissen.

Liemerse Pelgrimage naar Kevelaer, op donderdag 7 september, met Vicaris Pastoor Pauw en met koren uit Babberich en uit Elten - Hütem. Voor informatie: secretariaat in Zevenaar, 0316 343678.

Overleden:

Op 6 juni: Johanna van den Dam-van den Berg, 85 jaar, Collenkamp,

Op 12 juli: Gerarda Schepers-Jansen, 74 jaar, Bastion,

Op 18 juli: Eef Jansen, 82 jaar, Kampstraat, Zevenaar.

H. Andreas

Groessen

Overleden: in de leeftijd van 70 jaar overleed op 22-7-2017 dhr. Theo Roordink.

zondag 6-8-2017: geen viering

zondag 13-8-2017: woord- en communieviering pastoraal werker J. Heemink (geen koor).

Intenties 13-8: Wim en Riet Driessen-Teunissen, jaargedachtenis Bennie Lendering, Frits en An van den Hazelkamp-Terwindt, ouders Moorman-Bloemberg, jaargedachtenis Toos Derksen-Schlief en Henk, jaargedachtenis vader Staring, Wim en Willy Derksen-Huberts, Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, jaargedachtenis Cato Bolk, Cor en Corrie Raasing-Welling en Niels, Cor en Riet Aaldering-Roordink, Bernard Bouman, Gerrit en Leike Driessen, Willy Roordink, jaargedachtenis Jan Bussink, jaargedachtenis AnneMiek Buhler-Sommers, Theodorus en Joanna Kampschreur-Mulder en Gerard, Riet van Kempen-Salemink en John, familie Kloppenburg, jaargedachtenis Leike van Bethray, Wim en Lies Melchers-Derksen, ouders Vermeulen-Kiewiet en Theo, Theo Roordink,

BC Thuve sluit seizoen af met barbecue

DUIVEN/GROESSEN - Traditiegetrouw organiseert badmintonclub Thuve aan het einde van het seizoen een activiteit voor de leden. De laatste jaren vindt dit plaats in de vorm van een barbecue op een prachtige locatie in Groessen. Zo’n 35 leden hadden zich aangemeld en kwamen hongerig en vol verwachting bijeen voor een memorabele avond.

Het is dan wel prettig als het weer meewerkt. En hoewel het de afgelopen weken vaak erg zonnig en warm is geweest, begon het uitgerekend deze dag te miezeren. Gelukkig beschikt de locatie behalve over een tuin, ook over een grote schuur. Binnen no time werd deze ingericht als een overdekte camping. Met een partytent over de gril buiten kon het evenement toch losbarsten. De jeugdige leden zagen zelfs nog kans om een shuttletje te slaan, zoals dat hoort op een camping: weer of geen weer.

Tussen de happen door werd door het bestuur teruggekeken op het afgelopen seizoen. Vooruitkijkend op volgend seizoen kon trots worden medegedeeld dat de trainingen voor zowel de jeugdleden als de competitiespelers verzorgd gaan worden door Soraya de Visch-Eibergen, één van de topspeelsters van Nederland.

Aan het eind van de avond ging iedereen voldaan en met een goed gevoel naar huis. Na een vakantieperiode gaat het nieuwe seizoen op 28 augustus weer van start. Wil je ook eens proberen hoe je iemand alle hoeken van het veld kunt laten zien, kom dan langs op maandagavond in sporthal Triominos. Tussen 18.00 en 20.00 uur trainen de jongeren tot 18 jaar, daarna zijn de volwassenen aan de beurt. Meer informatie staat op www.bcthuve.nl.

Uitslag inwonerspoll logo fusiegemeente Zevenaar

REGIO - Inwoners van Rijnwaarden en Zevenaar konden van 27 juni tot en met 7 juli stemmen op het logo dat zij het beste vinden passen bij de nieuwe gemeente Zevenaar. De uitslag van de stemming is bekend. Vanwege de fusie van beide gemeenten per 1 januari 2018 komt er een nieuwe huisstijl inclusief een nieuw logo.

Het winnende logo is het logo bestaande uit twaalf strepen die symbool staan voor de twaalf sterke kernen die de nieuwe gemeente telt. Ontwerper van dit logo is Ontwerpkantoor Vonk Specht uit Aerdt. De basis voor dit ontwerp zijn de twaalf kernen met elk hun eigen geschiedenis, tradities en karakter. De letter Z is geïnspireerd op de stadszegels van Zevenaar zo'n 500 jaar geleden. Het logo symboliseert de verbinding met het verleden en het samengaan van de twaalf kernen tot een sterke, nieuwe gemeente.

Veel gestemd

Inwoners van beide gemeenten hebben zowel online als op papier gestemd. In totaal zijn er 2359 unieke stemmen uitgebracht, 942 keer is er gestemd op het logo met de twaalf strepen. Daarmee ging 40 procent van de stemmen naar het winnende logo. Enkele reacties van inwoners op dit logo waren: strak en modern, speels, mooi dat de 12 strepen staan voor de kernen van de gemeente.

Basis voor de nieuwe huisstijl

De stuurgroep herindeling heeft de keuze van de inwoners overgenomen. Daarmee wordt het '12-strepen-logo' ook daadwerkelijk het nieuwe logo voor de fusiegemeente. Dit logo is de basis voor de verdere uitwerking van de huisstijl. Het ontwerpkantoor gaat aan de slag met de kleurstelling van het logo, het standaard lettertype en de uitwerking van de huisstijl op verschillende dragers van briefpapier tot dienstauto's. Later dit jaar wordt de nieuwe huisstijl gepresenteerd aan de organisatie en inwoners en start implementatie. Dit gebeurt gefaseerd om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Vanaf januari 2018 is de huisstijl grotendeels doorgevoerd.

Openluchtvlooienmarkt in Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL - Op de oude voetbalvelden naast de Hessenhal aan de Monumentenweg 30 is zondag 6 augustus van 10-17 uur een leuke grote vlooienmarkt.

Er zijn veel kramen en grondplaatsen met tweedehands, antiek, curiosa, snuiserijen, brocante, huisraad en kleding te koop. Leuk als bezoeker om te komen snuffelen, of als u nog overtollige spullen heeft en wilt u deze te koop aanbieden huur dan ook een kraam van vier meter met dakje voor 25 euro. Een grondplaats kost met auto 12,50 en auto-aanhanger of bus15 euro. Boeken kan via www.animo-vlooienmarkten.nl of via monique 06 39108152.

De markt bezoeken kost 2,50 euro entree voor volwassenen en voor 65+ 2,00 euro en kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis! Bij slecht weer is de vlooienmarkt in de Hessenhal. Sportcafé De Heerlykheyd van de Hessenhal verzorgt de catering en een leuk terras!

Country Maatjes line dance in Zevenaar viert feest

ZEVENAAR - Met trots laat het bestuur van Country Maatjes line dance Zevenaar weten dat Country Maatjes op 15 augustus al weer 12,5 jaar bestaat.

Destijds opgezet als bewegen voor ouderen. Op een klein groepje 'jonge ouderen' na zijn de meeste dansers al die tijd nog bij deze line-dancegroep. Elke dinsdagmiddag dansen wij in cultureel centrum De Maatjes. "Door de jaren heen zijn wij uitgegroeid tot een goed lopende club. Wilt u ons zien dansen, of boeken voor een demonstratie, dan bent u welkom", aldus Wil Otte namens bestuur Country Maatjes line dance.

Zondag 6 aug om 9.30 uur: Eucharistieviering.                                                

Voorganger: Pastoor Thanh Ta. Samenzang.

Intenties: Gerrit Duis en Gerda Duis-Kaak, Harry Gademann, Lies Gieling-Buiting, Jo Hueskes, Hein Brinkman, overleden familie Stoffels-Okkerman.

Zondag 13 aug om 9.30 uur: Eucharistieviering.

Voorganger: Pater Gerard Remmers. Samenzang.

Intentie: Gerrie Jörissen.

Liemerse Pelgrimage naar Kevelaer, op donderdag 7 september, met Vicaris Pastoor Pauw en met koren uit Babberich en uit Elten - Hütem. Voor informatie: secretariaat in Zevenaar, 0316 343678.

Overleden:

Op 6 juni: Johanna van den Dam-van den Berg, 85 jaar, Collenkamp,

Op 12 juli: Gerarda Schepers-Jansen, 74 jaar, Bastion,

Op 18 juli: Eef Jansen, 82 jaar, Kampstraat, Zevenaar.

Overleden: in de leeftijd van 70 jaar overleed op 22-7-2017 dhr. Theo Roordink.

zondag 6-8-2017: geen viering

zondag 13-8-2017: woord- en communieviering pastoraal werker J. Heemink (geen koor).

Intenties 13-8: Wim en Riet Driessen-Teunissen, jaargedachtenis Bennie Lendering, Frits en An van den Hazelkamp-Terwindt, ouders Moorman-Bloemberg, jaargedachtenis Toos Derksen-Schlief en Henk, jaargedachtenis vader Staring, Wim en Willy Derksen-Huberts, Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, jaargedachtenis Cato Bolk, Cor en Corrie Raasing-Welling en Niels, Cor en Riet Aaldering-Roordink, Bernard Bouman, Gerrit en Leike Driessen, Willy Roordink, jaargedachtenis Jan Bussink, jaargedachtenis AnneMiek Buhler-Sommers, Theodorus en Joanna Kampschreur-Mulder en Gerard, Riet van Kempen-Salemink en John, familie Kloppenburg, jaargedachtenis Leike van Bethray, Wim en Lies Melchers-Derksen, ouders Vermeulen-Kiewiet en Theo, Theo Roordink,

Vierde plaats voor Crescendo op Wereld Muziek Concours

Foto: Ad van Dooren

LIEMERS - Vrijdag 28 juli heeft slagwerkgroep Crescendo deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in Heerlen. De achttien slagwerkers behaalden daar met bijna 95 punten hun hoogste score ooit. De groep, onder leiding van dirigent John Sonderen, kreeg een gouden medaille en werd vierde in de eindstand.

Foto: Ad van Dooren

Het WMC is een vierjaarlijks kampioenschap voor orkesten en ensembles uit de hele wereld. De Ooyse drummers kwamen uit in de hoogste divisie en speelden daarin vijf muziekstukken. Alle muziekstukken waren gemaakt en gearrangeerd door Zevenaarse componisten Dolf de Kinkelder en Maarten Zaagman. De slagwerkwereld en de jury had lovende woorden voor de muziekkeuze en uitvoering van deze composities.

Voorzitter Teun de Koning was trots: "We hebben samen heel hard gewerkt om dit resultaat te behalen. Zowel individueel als collectief hebben we de afgelopen negen maanden hier naartoe gewerkt. Het is mooi om te zien dat dat ook beloond wordt door de jury."

Voor dirigent John Sonderen was de dag extra speciaal. Hij werd door de Bond voor Orkestdirigenten verkozen tot beste slagwerkdirigent van het WMC.

Protestantse gemeente Rijnwaarden

RIJNWAARDEN - Op zondag 6 augustus om 10.00 uur is er een kerkdienst. Ds. L. den Besten uit Zevenaar is de voorganger.

Zaterdag 12 augustus is er dienst in zorgcentrum Lobede in Tolkamer. Ds. Ter Avest uit Arnhem is de voorganger. De dienst begint om 10.00 uur

Zondag 13 augustus is ds. Roth de voorganger. Deze dienst begint ook om 10.00 uur. Na de dienst drinken we koffie en thee met elkaar. Iedereen is welkom bij deze dienst van PKN Rijnwaarden aan de Markt 15, Lobith.

Nieuw bij Caleidoz: Crea Bea-ochtend

ZEVENAAR - Aan vrije tijd kun je op veel manieren een invulling geven. Alleen al op creatief gebied is er een breed scala aan hobby’s. Om gezellig te knutselen en handigheidjes te delen start Caleidoz medio augustus op de woensdag met een wekelijkse Crea Bea-ochtend.

Tekenen, breien, kaartjes maken, kleien, figuurzagen noem het maar op. Er is van alles mogelijk voor zowel vrouwen als mannen. Breng je handwerk mee en inspireer zo ook anderen om ontspannen bezig te zijn. Basis benodigdheden aan knutselmateriaal zijn eventueel aanwezig.

De eerste Crea Bea-ochtend is op 16 augustus om 10.00 uur en duurt twee uur bij Caleidoz, Steenhuizen 6 in Zevenaar. Toegang is gratis.

Internationale Dans Westervoort zoekt nieuwe leden

WESTERVOORT - Internationale Dans Westervoort zoekt nieuwe leden. Een vaste partner is niet nodig. Internationaal dansen is plezier voor meer.

Zowel mannen als vrouwen kunnen zich aanmelden. Wordt u vrolijk van muziek, wilt u in beweging blijven en staat u bovendien open voor andere culturen? Dan is dit een leuke combinatie. De danslessen vinden elke dinsdagavond (met uitzondering van de schoolvakanties) plaats in de Montessorischool Westervoort aan de Paepestraat 23 (hoofdingang via Van deHoevensstraat). Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Dansleiding: Anke Meijer

De lessen starten op 5 september. Kom vrijblijvend kennismaken. De eerste vier lessen zijn gratis! Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Ali Rondon, 026 3114430 / e-mail: ali.rondon@hetnet.nl.

Jonge snorkelduikers op vissafari

Snorkelduikers SAL vlak voor de vissafari Foto: pr-team Sub Aqua Libera

LOBITH - Tijdens de laatste duikles maakten jeugdleden van duikteam Sub Aqua Libera (SAL) een spannende snorkeltocht in het buitenwater. Het werd een heuse vissafari.

De jonge snorkelduikers gingen aan het begin van de avond onder begeleiding van ervaren duikers het water in om hun snorkelvaardigheden in het buitenwater te oefenen. Onder water zagen zij onder andere grote groepen stekelbaarsjes en werden er zelfs verschillende grote baarzen en snoeken gespot. “De kinderen kwamen vol enthousiasme het water uit. Het was dan ook wel heel gaaf we zo veel gezien hebben en dat zelfs zonder duikset. Dat belooft alleen maar meer voor de kinderen als ze eenmaal veertien zijn en aan een volledige duikopleiding mogen beginnen”, aldus Ruud Dorland, jeugdtrainer bij duikteam SAL. Na afloop werd er gezellig nagepraat en lekker gesmikkeld van de BBQ.

Duikteam SAL biedt snorkellessen voor kinderen vanaf tien jaar. Iedere donderdagavond trainen zij in het zwembad in Lobith waar afwisselend snorkellessen, duiklessen met persluchtset, conditietrainingen die gaan van estafettes tot stormbanen en funlessen die variëren van onderwaterhockey tot nachtduiken worden gegeven. Daarnaast organiseert de vereniging vier keer per jaar een leuk uitje voor de kinderen en dit alles voor een contributie van tien euro per maand (bij automatische incasso). Natuurlijk mogen kinderen eerst gratis vier keer proberen of ze het leuk vinden. "Wil jij ook leren snorkelen en meer weten over deze leuke vereniging? Kijk dan voor meer informatie op www.subaqualibera.nl of mail je vraag naar jeugd@subaqualibera.nl."

Avondwandeling op landgoed Warnsborn

Foto: Rob Schouten

ARNHEM - De boswachter van Geldersch Landschap en Kasteelen organiseert op vrijdag 4 augustus een avondwandeling op landgoed Warnsborn.

Het is een bijzondere beleving om in de avonduren te wandelen. De temperatuur loopt terug, de wind gaat liggen en de zang van de vogels is goed te horen. Tijdens de wandeling besteedt de boswachter aandacht aan de avondrust op het landgoed, de natuur en het ontstaan van landgoederen.

Start: 19.00 uur op de parkeerplaats tegenover Camping Warnsborn, Bakenbergseweg 257, Arnhem. GPS DD (decimale graden): 52.007709, 5.871813. Duur: ca. 2,5 uur. Afstand: ca. 5 km. Deelname: 5,00, kinderen tot en met 12 jaar 2,50 euro. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige donateurspas. Betaling: contant op locatie (geen pin aanwezig, graag gepast betalen). Reserveren niet nodig. Informatie: www.glk.nl/evenementen. Informatie: Peter Palstring, 06 47966663 of Dick Wijnveldt, 06 42475520.

Jeugdtennisevenement TV Zevenaar

ZEVENAAR - Onder het motto 'Jeugd beweegt te weinig' organiseerde tennisvereniging Zevenaar een jeugdevenement op zondag 16 juli. Meer dan 22 kinderen in leeftijd van 4 - 13 jaar onder leiding van Mieke de Vette, Roel Visseren, Yoram de Vette en tennistrainer Peter-Jan Thieme maakten de kids kennis met tennis in al zijn facetten.

Zoals de verwachting was: Het ballenkanon stak er boven uit, maar ook het leren omgaan met racket en bal en op de oog-handcoördinatie werd gelet. Daar kwamen al verscheidene talenten boven drijven. Het enthousiasme en gedrevenheid spatten er van af. Het geheel werd opgeluisterd doordat de Coop gratis frisdrank beschikbaar stelde en clubhuisbeheerder Herman Veth met patat, kroket of frikandel de hongerige maagjes vulde.

De oudsten waren twee knullen en twee mooie 'dametjes', die al een aardige bal sloegen, dus kwam het tot een korte wedstrijd waarbij de jongens tegen de meiden wilden spelen. Uiteindelijk eindigde het in 3-2 overwinning voor de mannen, die fluisterden tegen elkaar: 'zo, die hebben we een poeppie laten ruiken'.

Dat dit evenement voor herhaling vatbaar werd ook door de ouders en begeleiders kenbaar gemaakt, Nu, dit zal plaatsvinden op zondag 17 september op de vooravond van het 25+ dubbeltoernooi dat start op maandag 18 september. "Schrijf je of meld je weer aan, maar we houden jullie nog op de hoogte via www.tvzevenaar.nl."

John Sonderen beste dirigent op Wereld Muziek Concours

Foto: Bond voor Orkestdirigenten en Instructeurs. V.l.n.r.: Jurylid Anno Appelo, dirigent John Sonderen en jurylid Jos van der Sijde.

OOY - Vrijdag 28 juli heeft slagwerkgroep Crescendo deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in Heerlen. De Duivenaar John Sonderen dirigeerde de achttien Ooyse slagwerkers. Hij werd door de jury van de Bond voor Orkestdirigenten uitgeroepen tot beste dirigent van de slagwerkensembles op het WMC.

Het WMC is een vierjaarlijks kampioenschap voor orkesten en ensembles uit de hele wereld. De Bond voor Orkestdirigenten jureerde voor het eerst de dirigenten van de deelnemende slagwerkensembles. John Sonderen werd geroemd om zijn repertoirekeuze, zijn samenspel met het ensemble en de dirigeertechniek. De slagwerkgroep behaalde de vierde plaats in de ranking met bijna 95 punten.

Bestuurslid Pim Willemsen over de prijs: "John heeft de slagwerkgroep enorm positief gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. De prijs is een mooie waardering voor hem als bevlogen dirigent. Het maakt het WMC-feest helemaal compleet."

Crescendo strikt Duitse bierbrouwer als gangmaker voor bierpulschuifwedstrijd

OOY - Op zondag 27 augustus worden al weer voor de negende keer de Open Ooyse bierpulschuifwedstrijden gehouden. Het evenement wordt zoals altijd georganiseerd door muziekvereniging Crescendo uit het buurtschap Ooy in Zevenaar.

Het evenement is een unieke wedstrijd waarbij gezelligheid en geluk voorop staan. Het aantal deelnemers en bezoekers stijgt nog steeds. Mede daardoor zijn de brouwers van Veltins aan boord gesprongen om het concept verder uit te bouwen. Net zoals vorig jaar zal het evenement plaatsvinden in het Schuttersgebouw EMM aan de Slenterweg 2 in Ooy-Zevenaar.

Tijdens de wedstrijden wordt gestreden om de Willy Hendriksbokaal, een wisselbeker die uitgereikt wordt aan het beste team. De wisselbeker is genoemd naar de medeoprichter en bedenker van het evenement. Voor het eerst worden voor deze editie de resterende prijzen en een aantal extra prijzen ter beschikking gesteld door de nieuwe hoofdsponsor Veltins.

Het bierpulschuiven is een echte teamsport. Elk team, heren, dames en eventueel gemengd, bestaat uit drie teamleden die elk, per ronde, een bierpul gevuld met bier over een 27 meter lange baan moeten schuiven. Ook voor de toeschouwers valt er veel te beleven. Zij kunnen baanvakken kopen. Alle pullen met bier die in hun baanvak terechtkomt wordt gratis aan hen ter beschikking gesteld. Een dolle boel natuurlijk.

Het geheel wordt omlijst met een ludieke presentatie en gezellige schuifmuziek. Vanaf 13:00 uur starten de wedstrijden, inschrijven start om 12:00 uur. Men kan zich vooraf inschrijven (deelname vanaf 18 jaar) via de website van Crescendo: www.crescendo-zevenaar.nl.

Geloofsgemeenschap Sint-Martinus Oud-Zevenaar

Zondag 6 augustus 11.00 uur:

Eucharistieviering met Pater Remmers en gemengd koor.

Gebedsintenties:

Mientje Peters-Teunissen

Lies Heijndermans-Scholten

Mientje Hendriksen-Fontein

Gerrit en Dineke Gudden-de Kinkelder, kinderen en kleinkind

Maria Driessen-van Rumund en dochter Maria

Annie Elferink-van Mierlo

Jos Ariës

Theo Hoksbergen

Wim Willemsen

Gerrit en Riek Ross-Heitink

Johannes Reijmer

Wim en Bets Boerboom-Raben

Riet en Wim Medze

Overleden ouders Gerrit en Trees Lemm-Krebber

Ria Reijmer-Aaldering

Uit dankbaarheid

Piet Aaldering

Maria Berentzen-Bus

Bertha Arends-Kruitwagen

Dieneke Beudel-Hendriks

Mies Lemm en overleden ouders Lemm-Roelofsen

Ad Bon

Nellie en Bennie Balvert en zoon Marinus

Collecte:

Eigen geloofsgemeenschap

Kerkberichten week 32 van 12 augustus tot en met 18 augustus 2017.

In het weekend van zaterdag 12 augustus en zondag 13 augustus is er geen viering.

Gemeentegids Duiven 2018

DUIVEN - De gemeente Duiven en uitgeverij Akse Media te Den Helder zijn gestart met de voorbereidingen van de nieuwe gemeentegids. Ook dit jaar is de gids weer een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over uw gemeente.

"Zowel in de papieren versie als in onze gebruiksvriendelijke digitale gemeentegids vindt u informatie over de meest uiteenlopende organisaties, verenigingen en bedrijven. Instellingen en verenigingen worden met een redactionele vermelding benaderd om de juistheid van de gegevens te controleren. Indien u in de vorige editie een vermelding heeft, ontvangt u van ons een e-mail. Deze e-mail bevat een unieke, persoonlijke inlogcode waarmee u de gegevens op elk gewenst moment kunt wijzigen. Is er bij ons geen mailadres bekend, dan wordt er komende weken telefonisch contact met u opgenomen. Wilt u zelf een wijziging doorgeven of staat uw vereniging/ organisatie nog niet in de gids? Geef dit dan door via redactie@aksemedia.nl (onder vermelding van gemeentegids Duiven) of bel 0223 673 010."

Ouderen Adviseur nieuw voor Rijnwaarden50plus

RIJNWAARDEN - 1 januari 2018 gaat de gemeente Rijnwaarden op in de nieuwe gemeente Zevenaar. Voor de 50-plussers in Rijnwaarden kan dit een extra drempel betekenen voor de stap naar de gemeente in geval van een hulpvraag. Rijnwaarden50plus heeft dergelijke signalen reeds ontvangen en springt daar op in.

Ultimo 2017 heeft de vereniging met 900 leden, waarmee zij zich de grootste senioren vereniging van het nieuwe Zevenaar weet, al minimaal één bestuurslid die de opleiding van Vrijwillige Ouderen Adviseur heeft afgerond. Otto Tiemessen, ledenadministrateur en belastinghulp van Rijnwaarden50plus, wordt de eerste VOA-er. Een nieuwe taak dus, die serieus wordt opgepakt.

Ouderenadviseur is een getrainde vrijwilliger, die mensen helpt de weg te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan advies geven over de mogelijkheden, omdat hij de weg en het aanbod weet in de gemeente. Het is onafhankelijke hulp, aan leden en niet-leden uit het werkgebied van Rijnwaarden50plus. Centraal staat het helder krijgen van de hulpvraag en een overzicht bieden van de mogelijkheden. Soms gaat een ouderenadviseur mee naar het WMO-loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden. Het nauwer aanhalen van contacten en samenwerking met de gemeente en Welzijn/Caleidoz zal ook onderdeel zijn van het beleid. Ook via de website www.rijnwaarden50plus.nl en het verenigingsblad ’t Plusje houdt Rijnwaarden50plus de inwoners op de hoogte.

Succesvol Brandon-tennistoernooi

ZEVENAAR - In de week 16-23 juli werd het Brandon open toernooi bij TVZ gespeeld. De weergoden waren welgezind en alle geplande wedstrijden konden doorgang vinden.

Door de vakantie periode waren er iets minder inschrijvingen als gewoonlijk, maar de organisatie was heel tevreden. Er hadden zich 103 spelers ingeschreven, er werden 111 wedstrijden gespeeld met in totaal 230 sets. "We hadden deelnemers van 21 verenigingen. Leuk is te memoreren dat de jongste deelneemster 13 lentes telde en de senior deelnemer is 67."

Het spelniveau in alle categorieën was hoog te noemen met op de finale dag een zinderende heren enkel -4, waar Yoram de Vette van TVZ als winnaar uit de bus kwam.

Alles werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoren en met name Peugeot Brandon die naast de bijdrage tevens een drietal prijzen beschikbaar stelde. Dit hield in dat men een weekend de beschikking krijgt over een E-bike of E-scooter. Al met al een zeer geslaagd toernooi, dat mede 'smakelijk' opgeluisterd werd door saté-bar Barong uit Westervoort, die heerlijke hapjes voor de spelers serveerde.

TVZ organiseert het 25+ dubbel toernooi van 18 tot en met 24 september. Voorafgaande aan dit toernooi (17 september) zal ook weer een tweede jeugdevenement plaatsvinden voor iedereen, ook niet-leden, maar vooral bedoeld om eens kennis te maken met tennis. Dit jeugdevenement is geheel gratis. "Dat wij dit voor de tweede keer organiseren is te danken aan het enthousiasme van alle kinderen die op 16 juli meededen."

Programma Filmhuis Zevenaar

ZEVENAAR - In de periode van 3 - 9 augustus worden in Filmhuis Zevenaar de volgende films vertoond:

EL CIUDADANO ILUSTRE, het volk versus elite. Daniel Montovani, schrijver en Nobelprijswinnaar voor literatuur wordt uitgenodigd om in zijn geboortedorp het ereburgerschap in ontvangst te nemen. Niet iedereen is even blij met zijn komst. El ciudadano ilustre drijft de spot met zowel de zelfverzekerde schrijver als de simpele, bekrompen provincialen met hun eigenaardigheden. Do 3/8, za 5/8, di 8/8 20:15u en ma 7/8 14:30u.

DJANGO is de pionier van de swingende zigeunerjazz. Het is 1943 en Django Reinhardt speelt in de grootste zalen van Parijs maar andere zigeuners worden in Europa vervolgd. Wanneer hij door de nazi's wordt gedwongen om op tournee te gaan in Duitsland, vlucht hij. Vr 4/8, ma 7/8, wo 9/8 20:15u, zo 6/8 14:30u en di 8/8 10:30u.

BRAM FISCHER, advocaat die door Afrikaners gezien werd als een verrader toen hij Nelson Mandela verdedigde. Hij voorkwam dat Mandela de doodstraf kreeg. Sterk op feiten gebaseerd rechtbankdrama met Peter Paul Muller als intrigerende held. Zo 6/8 20:15u, di 8/8, wo 9/8 14:30 u.

I AM NOT YOUR NEGRO. Een indrukwekkende Amerikaanse burgerrechtenfilm. 'Het verhaal van de neger is het verhaal van Amerika. Het is geen fraai verhaal', aldus James Baldwin. In zijn documentaire verbeeldt regisseur Raoul Peck het boek dat James Baldwin nooit afmaakte. Het resultaat is een radicaal, actueel onderzoek over ras in Amerika, waarbij Peck gebruik maakt van bijzonder archiefmateriaal en Samuel L. Jackson de teksten van Baldwin uitspreekt. Do 3/8 14:30u. Voor meer informatie www.filmhuiszevenaar.nl

Programma 3 Oever Festival

REGIO - Van 15-17 september wordt De Gelderse Poort voor de tweede keer omgetoverd tot het decor van het 3 Oever Festival. Drie dagen lang muziek, theater, verhalen, eten&drinken, dans en exposities in het mooiste landschap van Nederland.

Ruim 250 artiesten en meer dan 30 beeldend kunstenaars nemen het publiek mee op een culturele ontdekkingstocht over meer dan 60 locaties op en rond 3 oevers. Dat is veel, heel veel, maar toch blijft het kleinschalig.

Het 3 Oever Festival biedt een afwisselend programma met onder meer 'Jazz tussen de oevers', een boottocht met vier jazzbands, waaronder Wild drums & organ; de speciale dansvoorstelling 'Nemeton' van SJI Parts in de Millingerwaard; een Steve Reich-tribute bij de Piramide aan de Waal, de Kade Korendag in Tolkamer en speciale familievoorstellingen van Circo Fiasco op verschillende plekken in het festivalterrein.

Vanaf deze week is het programma op de website beschikbaar. Dit wordt tot vlak voor het festival nog aangevuld.

Routes

Het 3 Oever Festival heeft een programma van beweging, steeds korte voorstellingen zodat het publiek van locatie naar locatie kan trekken, onderweg genietend van de omgeving.

Er zijn meerdere fietsroutes uitgezet, zoals op elke oever een Open Atelier Route, die via de drie veerponten aan elkaar verbonden zijn. De Festivalroute is een soort snelweg die de 3 Pleisterplaatsen op de verschillende oevers aan elkaar verbindt.

Ook is er de 3 Veren Wandeltocht, met wandelroutes van 10,20, 30 en 40 kilometer. Met behulp van de festivalkaart en de website www.3oeverfestival.nl kunnen de bezoekers hun eigen programma samenstellen.

Covers van Hendrix en Clapton bij Stadsbrouwerij

ZEVENAAR - In het proeflokaal van Stadsbrouwerij Wittenburg aan de Markt in Zevenaar treedt zaterdagavond 26 augustus The Cradle of Jacks op.

De Duits-Nederlandse band bestaat uit Erwin van Elk, Arne Jansen, Frank Lechtleitner, Tim Bill en Wim Besselink. Met zang, gitaar, bas en drums staan rock-, pop- en bluescovers van onder meer Jimi Hendrix, Eric Clapton, Bob Dylan, de Rolling Stones en Dire Straits op hun repertoire. Naast stevig werk passeren ook luisternummers de revue.

Het concert van Cradle of Jacks begint om 21 uur en de entree is gratis.